BOVATINfo 2021-2

Page 23

augustus 2021

Gerectificeerde tegels (links) hebben scherpe voegranden (90°) en exacte tegelafmetingen, © Fliesenrabatte

Porcellanato - materiaal voor de productie van relatief dunne, maar wel grote tegels Aangezien bijna alle grootformaattegels ofwel slabs van porcellanato zijn gemaakt, is het de moeite waard dit materiaal eens nader te bekijken. De grondstoffen voor de productie van porcellanato tegels (ISO 13006) zijn klei, veldspaat en kwarts. De fijngemalen grondstoffen worden onder hoge druk in een tegelvorm geperst en gebakken bij ca. 1300°C. Het veldspaat heeft een betrekkelijk laag smeltpunt. En daardoor treedt tijdens het proces sintering (‚verglazing‘) van de grondstoffen op, wat resulteert in een sterk verdicht eindproduct met een waterabsorptie van gewoonlijk minder dan 0,1 %. Door de hoge temperatuur kan het bakproces niet tot in het kleinste detail worden gecontroleerd, wat betekent dat porcellanato tegels na het bakken niet altijd precies dezelfde vorm en afmetingen hebben. En zelfs kleine afwijkingen zijn ongewenst, omdat zij leiden tot een ongelijkmatige vorm en een wisselende voegbreedte. Zo zou het verwachte strakke rostrum van voegen verstoord raken, en ontstaat het risico dat de klant zich over de grootformaat tegels gaat beklagen. Grootformaat, dunnelaagtegels - Wat wordt daarmee bedoeld? Grootformaat tegels vereisen ook speciale aandacht bij de verwerking aangezien er een verhoogd risico op beschadiging bestaat: zowel tijdens het transport als tijdens de verwerking zelf. Er is geen normatieve definitie voor grootformaattegels. In de folder “Grootformaat tegels en platen” van de ZDBbranchevereniging “Fliesen und Naturstein” (FFN) wordt

gesproken over grootformaat met een formaat van 60 centimeter of meer, hetgeen overeen zou moeten komen met wat de tegelindustrie en de bouwbedrijven er onder verstaan. Anderzijds bestaan er tegels met een dikte van zes millimeter of minder en een afmeting van 120 x 260 cm. Met name tijdens het vervoer, de verwerking en de plaatsing van zulke immers dunnere en veel grotere porcellanato tegels moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om beschadiging te voorkomen. Gerectificeerde tegels - exacte afmetingen en rechthoekige voegranden door op maat snijden Na het bakken en spanningsvrij maken worden de gerectificeerde tegels met behulp van diamantzagen of waterjets onder ultrahoge druk precies op dezelfde breedte en lengte gezaagd. Bovendien hebben de tegelranden een precieze hoek van 90 graden. Rectificatie betekent dat zelfs grootformaat tegels probleemloos kunnen worden gelegd met zeer fijne voegbreedtes van slechts twee millimeter en een uniform rostrum. Grootformaat gepolijste porcellanato tegels in combinatie met een smal, homogeen voegpatroon zorgen voor de moderne uitstraling waar veel gebouweigenaren en architecten naar vragen. Er moet bovendien bijzondere aandacht worden besteed aan een gelijkmatige plaatsing van de gerectificeerde tegels, aangezien zelfs de kleinste oneffenheden van de scherpe randen meteen opvallen of zelfs tot verwondingen kunnen leiden.

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.