__MAIN_TEXT__

Page 20

AFTERSALES

BOVAG pleit voor wetgeving om vrije marktwerking veilig te stellen

16 jaar lobby voor technische informatie BOVAG en CECRA blijven strijden voor betere beschikbaar­heid van technische informatie voor onafhankelijke autobedrijven. “Mede dankzij de inzet van onze leden hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet”, zegt Hans Joosten, manager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. De hoogtepunten van het dossier in vogelvlucht.

2002

BER (Block Exemption Regulation) van kracht. Hierin is vastgelegd dat ook niet-merkdealers onderhoud mogen uitvoeren aan auto’s met behoud van fabrieksgarantie.

2007

BOVAG start onderzoek naar de verkrijgbaarheid en kwaliteit van technische informatie via de websites van autofabrikanten. De Europese Commissie tikt Mercedes, Fiat, Toyota en Opel op de vingers omdat ze technische informatie voor de onafhankelijke aftermarket afschermen.

2008

BOVAG publiceert uitkomsten van het onderzoek naar beschikbaarheid van technische informatie. Bij een aantal fabrikanten is de informatie goed vindbaar en bruikbaar, maar dertien van de zestig meest verkochte automerken van Nederland hebben nog helemaal geen website met technische in-

20 BOVAGkrant NUMMER 2 / MA ART 2017

formatie. BOVAG spreekt deze fabrikanten aan op hun verantwoordelijkheid. Camiel Eurlings, op dat moment minister van Verkeer en Waterstaat, spreekt tijdens het jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven zijn steun uit voor het behoud van de BER, dat dreigt te worden afgeschaft, én zegt de toegang tot recallinformatie voor het onafhankelijke kanaal toe.

2010

De BOVAG-lobby om universelen het recht van repareren met behoud van fabrieksgarantie te laten houden is succesvol. Weliswaar wordt de BER afgeschaft, maar tegelijkertijd wordt er een nieuw regime met aparte regels ingevoerd. Inhoudelijke voorschriften rondom technische informatie zijn nu opgenomen in de Euro 5-verordening. Onafhankelijke autobedrijven hebben vanaf nu recht op technische informatie, technische servicebulletins, recallinformatie, online diagnose en software-updates.

2011

BOVAG test de toegang tot technische informatie voor Euro 5-voertuigen. De conclusie: autofabrikanten negeren helaas nog steeds de eisen die de EU stelt aan het vrijgeven van technische informatie.

2012

Een afvaardiging van de Europese Commissie bezoekt een BOVAG-bedrijf om kennis te nemen van de praktische knelpunten in de werkplaats.

2013

BOVAG test opnieuw de toegang tot technische informatie rondom Euro 5. Bij minder dan de helft van de autofabrikanten is het mogelijk om een verbinding te maken tussen de website van de fabrikant en het voertuig.

2014

BOVAG werkt mee aan Europees onderzoek door Ricardo-AEA naar toegang tot technische informatie. BO-

Profile for BOVAG

BOVAGkrant 02-2018  

BOVAGkrant 02-2018  

Profile for bovag