Page 1

TRAMUNTANA DUNA Inge Vleemingh - Baix Emporda regio - P5 - september-november 2012 - Gloria Font & Oriol Cassas

l’Escala Girona

Ter

Catalonië

Verges

Girona

L’Estra

Catalonië

Spanje

Pals

Spanje

Begur

Baix Emporda

Palafruge

EUROPA toeristenaantallen

goedkope vliegzonvakanties

SPANJE huizenprijzen Asturias -6,2% Galicia -7,7%

j

Cantabria -0,7% Pais Vasco -2,5% Navarra La Rioja -5,9% -6% Leon -6,3%

Zwarte Zee

CATALONIË toeristenaantallen

Aragon -9,1%

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Cataluna -11,1%

Madrid -10% Adriatische Zee

Extremadura -6,9%

La Mancha -8,1%

Valenciana -9%

Middellandse Zee Egeïsche Zee

Andalucia -11,2%

Door de opkomst van lowcostcarriers gaan toeristen voor zon en strand naar Zuidoost Europa. Zuidwest Europa moet zich focussen op een ander soort toerisme.

Catalonië heeft één van de hoogste toeristenaantallen, maar zakt in waardering.

½

Murcia -5,6%

De huizenprijs is in de eerste helft van 2012 in Catalonië het hardst gedaald.

COSTA BRAVA bebouwingsdichtheid

DOEL nieuwe doelgroep = nieuw landschap = nieuwe doelgroep

Catalonië; ‘s zomers 4x zoveel toeristen. Wat gebeurt er in de winter?

landbouwintensiteit

Llanca

kust Llanca

Llanca

Roses

Roses

Roses

Empuria Brava

Empuria Brava

Empuria Brava

L’Escala

L’Escala

L’Escala

Tot 2010 - zon en strandvakanties L’Estartit Torroella

L’Estartit Torroella

el Mas Pinell

el Mas Pinell

Calella de Palafrugell

Palamos

dunbevolkt

Lloret de Mar

Om het toerisme een impuls te geven moet er een nieuwe doelgroep aangeboord worden. Eén die zich baseert op eco-toerisme, duurzaamheid en innovatie. De kans hiervoor ligt in de bodem en het landschap. Dit gebied heeft zoveel potentie. Wanneer deze de ruimte krijgt ontstaat een prachtig nieuw landschap, zowel voor toerisme als zijn bewoners.

Palamos

Palamos

Sant Feliu de Guixols

Sant Feliu de Guixols dichtbevolkt

Tossa de Mar

el Mas Pinell

Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell

Sant Feliu de Guixols

Plan - actief ecotoerisme

L’Estartit Torroella

landbouw intensief landbouw extensief

Tossa de Mar

rotskust zandkust

Tossa de Mar Lloret de Mar

Lloret de Mar

De Baix Emporda regio is nog relatief weinig bebouwd. Door de riviermonding van de Ter ligt hier een zandstrand, een uitzondering langs de Costa Brava. De landbouw is erg intensief langs de gehele kust, maar Baix Emporda spant de kroon.

BAIX EMPORDA verschillende delta’s, lagune’s en estuaria Lagune grondwater gevoed - Llacuna de Ter Vell

i

c

EL TER VELL

LAGUNE

ol

zout water

lM

de

zoet grondwater vanuit el Montgri zoute kwel

Re

Lagune zout kwelwater gevoed - Bassa del frare ramon

kwel

regenwater

AGRARISCH GEBIED

LAGUNE

zout water

zoute kwel

Te

r

el Te el

Daró Vell (oud

e

Ter)

lagune grondwater gevoed

ou

d

el

r Vell

(

Estuarium regenwater gevoed - Gola del Ter / Bassa de Mas Pinell

ó) ar eD

EL TER / DARÓ VELL

regenwater

ESTUARIUM

zout water

lagune zout kwelwater gevoed estuarium regenwater gevoed lagune regenwater gevoed Lagune regenwater gevoed - Basses del Joncar / Basses de Cuculler

estuarium regenwater gevoed estuarium grondwater gevoed

s tr

o

kwel Riera

Gr ossa de

ote riu (gr Llof

In het gebied stromen zeer veel verschillende wateren, elk met hun eigen kwaliteit.

LAGUNE

zout water

AGRARISCH GEBIED

regenwater

zoute kwel

) om Estuarium grondwater gevoed - Basses d’en coll zout water

RIERA GROSSA DE LLOFRIU

ESTUARIUM

zoet grondwater vanuit Muntanyes de Begur


KANSEN VOOR NATUUR gebruik de bodem

SPELREGELS

riv ier loo p

nat moeras

duinen - zandverstuivingen

nat moeras - lagune

duinen - naaldbos

nat moeras - ooibos

droog moeras - gecultiveerd bos

droog moeras - agrarisch gebied

duin en

ou de

droog moeras

nat

ruimte

ruimte

s oera

massa

massa

massa

ruimte

zomertaling

m

kraanvogel oude

flamingo

op rivierlo

purperreiger

duinen

zilverreiger hagedis ringslang

ou

de

riv

nat

ie

rlo

mo

otter

era

s

ooievaar strand

op

konijn edelhert

duinen

wild paard droog moeras nat

moe

ras

In de ondergrond van het landschap liggen oude rivierlopen, die richting de kust uitmonden in natte moerassen. Deze worden begrenst door een duinenrij aan de kust. Landinwaarts komen ook duinen voor, als ophogingen in het landschap. Deze liggen prachtig tussen de oude rivierlopen geschikt en vormen van oudsher veilige woonplekken. Door verschillende natuurtypen toe te voegen ontstaat ruimte en massa, waardoor de bodem leesbaar wordt.

duinen

KANSEN VOOR BEBOUWING gebruik de landschapsstructuur kalme rietvelden

harde grenzen - massieve volumes

kleine volumes - kleinere afstanden intieme bossen

zachte grenzen - gespreide volumes

grotere volumes - grotere afstanden

dynamische duinen

De bebouwing is zo dicht mogelijk aan het strand gebouwd en enkel op de kust gericht. Camping- en golfterreinen zijn in zichzelf gekeerd en maken geen verbinding met het landschap.De lagune’s in de delta hebben een potentieel goede structuur en kunnen als goede verbinding tussen de kust en het achterland functioneren. Sluit de bebouwing aan bij het landschapstype: intiem, kalm of dynamisch.

KANSEN VOOR VERBINDING gebruik de openbare ruimte

infrastructuur

parkeren in het landschap

relatie openbaar-privé

geen tuin, privé-buitenruimte op balkon of vlonderterras autowegen enkel als bestemming

parkeerplaatsen inpassen in duinen

relatie openbare ruimte

naast gebouw

onder gebouw

boven gebouw

reacreatieve wegen verbinden

Door de structuur van bebouwing en recreatieterreinen is er weinig tot geen mogelijkheid het landschap in te gaan. De lagune’s lijken een barrière te vormen. Ook de Ter is niet passerbaar. Echter, deze gebieden kunnen prachtige structuren vormen voor recreatie en toerisme. Maak onderscheid tussen auto- en recreatief verkeer. Doordat de nieuwe bouwvolumes geen tuin krijgen, loopt de openbare ruimte tot aan de gevel. Het gebied wordt een nationaal park waarin iedereen kan wonen en recreëren.

weg

Mas Pinell 0

5

10

15

boulevard 20m

vlonderpad

regenwater estuarium

duin met boscamping

duin met boscamping

regenwater estuarium

duin m


bestaande bebouwing

bestaande landbouwgrond

bestaande beken met bos

rietveld met struinpaden lagune’s

duinen

vlonderpad

boscamping

boswoningen

moerashutten

duincamping

duinhuizen duinappartementen

MASTERPLAN

met boswoningen

noord

duin

0

50

100

250

500

pad

duin

1000 meter

vlonderpad

duin

regenwater lagune

duin

duin

regenwater lagune

vlonderkop

regenwater lagune

duin


BEBOUWINGSTYPEN appartement

vakantiehuis

camping

riet

moerashutten schakelen

kleine volumes op palen

duinhuizen schakelen

duin

duinappartementen clusteren

duincamping clusteren

grote volumes op het maaiveld

kleine volumes in het maaiveld

boswoningen clusteren

tijdelijke volumes op het maaiveld

bos

boscamping clusteren

kleine volumes op palen

tijdelijke volumes in kamers

In het plan worden verschillende bebeouwingstypen toegepast,passend bij het landschapstype. Uitgesproken duinappartementen op de grote landduinen, kleinere duinhuizen in de meeste dynamische duinen en een nieuw type camping op één van de beboste landduinen. Het intieme bos en het kalme moeras worden aangevuld met kleine bouwvolumes, passend bij de plek. Op het droge moeras ontstaat een orthogonale structuur, passend bij de verkaveling, van campings in boskamers. De tweede landduin ten zuiden van de Ter krijgt een mooie combinatie van reeds bestaand bos en luxe boswoningen.

vlonderpad

weg

0,5m

water

struinpad

3,0m

3,0m

drijvend

struinpad over water

0,5m

INFRASTRUCTUUR EN OPENBARE RUIMTE

5,0m

verhoogd

vlonderpad over water

brug

weg over water

2,0m

verborgen in het riet

pad in rietveld

0,5m

0,5m

riet

zicht over rietkragen

5,0m

3,0m

brug

verhoogd

vlonderpad in rietveld

weg over water

duin

zicht over duintoppen

2,0m

3,0m

verborgen in de vallei

pad in duinen

5,0m

ingesneden

vlonderpad in duinen

5,0m

ingesneden

ingesneden

weg in duinen

parkeerplaats in duinen

besloten

ingesneden

pad in bosrand

0,5m

0,5m

verborgen tussen de bomen

0,5m

2,0m

0,5m

bos

zicht onder kruinen

ingesneden

5,0m 3,0m

weg in bos

vlonderpad in bos

Er worden drie verschillende typen ontsluiting aangelegd. Struinpaden zijn uitsluitend te gebruiken voor voetgangers. Het pad ligt verdiept in de duinen, zodat een gevoel van isolement ontstaat. Ook in het bos is het pad verhuld, onder de boomkruinen, in de rand van het bos. In de rietvelden ligt het pad op een dijkje, waardoor het altijd droog blijft en er zicht ontstaat over de rietvelden. Als ontsluiting voor fietsers en auto’s is gebruik gemaakt van de reeds bestaande orthogonale wegenstructuur die in de polder aanwezig is. Deze wordt doorgezet in het moeras en stuifduinencomplex, waardoor een spannende verhouding ontstaat tussen het rechte poldergrid en de spontane ontwikkeling van de duinen. Ook voor deze ontsluiting is gezocht naar doorsnedes die het uitzicht of juist de geborgenheid versterken.

VOGELVLUCHTBEELD VAN DE DUINEN

pad regenwater estuarium del Ter

duin met zandgedekte volumes

pad

pad zout kwelwater lagune Bassa Ramon

vlonderkop

vlonderkop zout kwelwater lagune

duin

la Pletera

p


pad

DETAIL DUINHUIZEN

vlonderpad oude rivierloop

weg duin

struinpad duin

vakantiehuis

P duin

weg

struinpad vakantiehuis

oude rivierloop

oude rivierloop

P duin

weg

weg duin

duin

struinpad bestaand huis duin

struinpad oude rivierloop

duin

Ter rivier

SYMBIOSE STUIFDUINEN EN DUINHUIZEN proces in werking zetten

1

enscenering van het uitzicht

Tramuntana wind vormt de duinen

enscenering van de route

plat geschoven landschap TRAMUNTANA WIND (harde noordelijke wind)

2

bouw volumes en herstel lagune’s

3

zand droogt en verstuift

4

duin ontstaat en geul ontwikkelt

Altijd ‘alleen’ in het landschap

pad

weg

weg

els Griells

grondwater estuarium Ter Vell

grondwater lagune

grondwater lagune

moeras hut

weg

boulevard

l’Estartit


BEELD VANUIT EEN DUINHUIS

De nieuwe duinhuizen hebben een prachtig zicht op de lagune’s en duinen in de omgeving. Deze woningen sluiten perfect aan bij de nieuwe doelgroep die de Spaanse kusten gaat bezoeken: de actieve ecotoerist.

DETAILLERING EN MATERIALISATIE VLONDERS EN DUINHUIS gebruik lokaal materiaal

bestaande bebouwing voor de duin

plattegrond duinhuis

nieuwe bebouwing in de duin

vooraanzicht duinhuis

duinpalen Pinus uncinata

vlonderpad en verschillende koppen

vlonderpad: van autoverkeer naar struinboulevard: gestuurd door duinpalen

vlonderkop in de duinen: verstopt en overstuifd

vlonderkop op de strandwal: uitkijkend en zichtbaar

vlonderkop in het moeras: verstopt en observerend

VOGELVLUCHTBEELD VAN DE STUIFDUINEN EN HET MOERAS

doorsnede duinhuis

Inge Vleemingh, Tramuntana Duna  
Inge Vleemingh, Tramuntana Duna  

P5 project by Inge Vleemingh, student in Landscape Architecture at the Amsterdam Academy of Architecture and European Master in Landscape Ar...