Page 1

Robert Bijl FOA [C/M] Repurposing of an office building

Amberboomstraat 17 1326 AT Almere +31 (0)6 414 03 239 info@robertbijl.com www.robertbijl.com linkedin.com/in/robertbijl Robert Bijl Architect


Architecture

Robert Bijl FOA [C/M ] Repurposing of an office building

Het project gaat over het voormalige Fortis hoofdkantoor aan het Rokin. Een groot leegstaand kantoor uit jaren 80 in het centrum van de stad waar geen nieuwe invulling voor gevonden kan worden. Vanwege het formaat en de uitstraling van het gebouw wordt er door veel partijen geopperd tot sloop over te gaan. Toch vind ik het te vroeg om zo’n uitspraak te doen. Het bestaande pand kan veel kwaliteiten bieden die eerst onderzocht moeten worden. De creatieve sector en het creatieve onderwijs zijn de perfecte invulling voor dit soort leegstaande bedrijfspanden. In tegenstelling tot bedrijven of woningen voegen zij zich makkelijk naar hun omgeving, is relatief weinig herbouw vereist aangezien er veelzijdiger met ruimtes omgegaan kan worden en kan het een buurt een positieve impuls geven. Het begin van een nieuw hoofdstuk gentrification. Het Rokin, de rode loper kan een goede impuls gebruiken in de vorm van de creatieve sector en het onderwijs. Het vak fotograaf is zich op het moment, door de crisis en de omslag naar digitale fotografie, stevig aan het veranderen. Twee instituten die synoniem staat voor de fotografie zijn het Fotografie museum (FOAM) en de Foto Academie (FOAC). Twee los van elkaar opererende instituten die elk een nieuwe impuls kunnen gebruiken. De FOAC kan deze moeilijke tijd doorkomen door samen te werken met het FOAM, zichtbaar te zijn en een duidelijke richting te kiezen. De FOAM kan doorgroeien naar het grootste fotomuseum in de Benelux en zo het vak fotograaf meer op de kaart zetten. Met mijn afstuderen heb ik het FOAM en de FOAC een plek gegeven in het voormalige pand van de Fortis aan het Rokin die daarmee nieuw leven ingeblazen wordt. Zo ontstaat een nieuw platform voor fotografie waar de FOAC, het FOAM, de fotografie algemeen en ook het Rokin sterker uit zullen komen. Doel van het project is een realistische invulling voor de locatie te benoemen en te ontwerpen. Pijlers binnen het project zijn de ontwikkeling van de FOAC en FOAM en het hergebruik van bestaande kantoorpanden in de stad. In het ontwerp is uitgegaan van de bestaande constructie. De gevels en de totale massa van het gebouw zijn aangepast om zo beter aan te sluiten op de stad en de functie. Zo is het gebouw opgesplitst in verschillende volumes om aan te sluiten op verkaveling van de omgeving. Daarnaast zijn de volumes naar het Rokin verschoven om zo de aansluiting op de NES te verbeteren. Ook zijn er aansluitingen gemaakt naar metro onder het Rokin. Door verschillende typen expositie en studioruimtes aan te bieden biedt het gebouw de kans aan het FOAM en de FOAC door te groeien. Met openbare of semi openbare exposities wordt de positie en de zichtbaarheid in de stad verbeterd.

Graduation date 24 05 2013

Commission members Jeroen van Mechelen (mentor) Micha de Haas Hans van Heeswijk

Additional members for the examination Jan Richard Kikkert Joost Hovenier


Robert Bijl


Architecture

Existing situation

New situation

Nes square

Public exhibition

Open exhibition

Artivisial light exhibition

Daylight exhibition

Narrow exhibition

2th floor

4th floor

Explination of use

Section drsn BB 1:200


1 1

Design steps

3 3

4 4

RUIMTELIJK PROBLEEM

BEGIN OPLOSSING

TOEGANKELIJKHEID/ INDELING BEGANE GROND

WHITE BOX

RUIMTELIJK PROBLEEM

BEGIN OPLOSSING

TOEGANKELIJKHEID/ INDELING BEGANE GROND

WHITE BOX

5 5

6 6

7 7

8 8

1: Ruimtelijk probleem

2: Begin oplossing

3: Toegankelijkheid/ Indeling begane grond

4: White box

- Dichte gevels - Verhouding profiel NES -1:Verhoogde begane grondvloer Ruimtelijk probleem - Verhouding tot korrel buurt KORREL Doorgang steeg -- Dichte gevels

- Gevel verwijderen/ openen gebouw - Constructie/ vloeren behouden. -2:Begane grondvloer verlagen tot maaiveld niveau. Begin oplossing

- Steeg NESplein herstellen. - Toegang metro -3:Opdelen begane grond niveau. Toegankelijkheid/ Indeling begane grond - Functies plaatsen naar locatie. Gescheiden door ROUTE -doorgangen. Steeg NESplein herstellen. FOAC aan NESplein. -- Toegang metro FOAM aan NESplein/ -- Opdelen begane grondNES. niveau. -- Winkel aan DAM zijde. Functies plaatsen naar locatie. Gescheiden door ROUTE - Openbare EXPO aan Rokin/ Metro ingang. doorgangen. Entree’s in stegen. FOAM tegenover FOAC, FOAM -- FOAC aan NESplein. Hotel -tegenover FOAM aan NESplein/ NES.

- Plaatsen white box over bestaande constructie. - White boxes voor lichtregulatie functies als expo, galleries & studios 4: White box - Begane grond vrijhouden. FUNCTIES Steeg alswhite scheiding FOAM & FOACconstructie. of studios en -- Plaatsen box over bestaande expo’s - White boxes voor lichtregulatie functies als expo,

- Verhouding profiel NES - Verhoogde begane grondvloer - Verhouding tot korrel buurt KORREL - Doorgang steeg

FOA[C/M]

Concept

FOA[C/M]

Concept

Design steps

2 2

Robert Bijl

PROFIEL

- Gevel verwijderen/ openen gebouw - Constructie/ vloeren behouden. - Begane grondvloer verlagen tot maaiveld niveau.

PROFIEL

galleries & studios - Begane grond vrijhouden. FUNCTIES - Steeg als scheiding FOAM & FOAC of studios en expo’s

- Winkel aan DAM zijde. - Openbare EXPO aan Rokin/ Metro ingang. - Entree’s in stegen. FOAM tegenover FOAC, FOAM tegenover Hotel

5: Korrel

6: Profiel

7: Route

8: Functies & vloeren

- White box opdelen om korrel omgeving op te zoeken. - White 5: Korrelbox opdelen naar bestaande constructiestructuur Bestaand constructie gebruiken -- White box dak/ opdelen om korrel omgeving op te

- Profiel NES opzoeken door white boxes richting ROKIN te plaatsen. - Afstand 6: Profiel & zichtbaarheid maken door openbare EXPO in kelder aan ROKIN zijde.

- Bestaande kern met liften. - Verticale routing achter kern. - Verticale 7: Route route als scheiding Expo's & open functies/ techniek Brug tussenkern white boxes -- Bestaande met liften. -- Aansluiting 1e verdieping boxes buiten bestaande Verticale routing achter kern. constructie. - Verticale route als scheiding Expo's & open func- Altenatieve ties/ techniekroute aan Rokinzijde overige expo's - Brug tussen white boxes Openbare EXPO direct toegankelijk vanaf begane -- Aansluiting 1e verdieping boxes buiten bestaande en Metro constructie.

- Ruimtehoogtes verdelen. 1 laag tot 3 lagen hoog. - Kern constructie behouden. Voor en achter verschilt naar behoefte. 8: Functies & vloeren - Functies plaatsen naar licht/ gebruik. FOAM zalen in white boxes. -- Ruimtehoogtes verdelen. 1 laag tot 3 lagen hoog. -- FOAC studios in behouden. white boxes. Kern constructie Voor en achter verschilt -naar Kantoren, bibliotheek en cafe aan NES zijde om zo behoefte. levendigheid te creeren. -dagritme Functies&plaatsen naar licht/ gebruik.

zoeken. - White box opdelen naar bestaande constructiestructuur - Bestaand dak/ constructie gebruiken

FOA[C/M]

Concept

FOA[C/M]

Concept

Panorama Rokin

- Profiel NES opzoeken door white boxes richting ROKIN te plaatsen. - Afstand & zichtbaarheid maken door openbare EXPO in kelder aan ROKIN zijde.

- Altenatieve route aan Rokinzijde overige expo's - Openbare EXPO direct toegankelijk vanaf begane en Metro

- FOAM zalen in white boxes. - FOAC studios in white boxes. - Kantoren, bibliotheek en cafe aan NES zijde om zo dagritme & levendigheid te creeren.


Architecture

Groundfloor view/ Photography Museum/ Exit subway “Rokin”

Second floor view/ Photography academy


Robert Bijl

View from Rokin


Master of Architecture / Urbanism / Landscape Architecture Amsterdam Academy of Architecture

Architects, urban designers and landscape architects learn the profession at the Amsterdam Academy of Architecture through an intensive combination of work and study. They work in small, partly interdisciplinary groups and are supervised by a select group of practising fel­low professionals. There is a wide range of options within the programme so that students can put together their own trajectory and specialisation. With the inclusion of the course in Urbanism in 1957 and Landscape Architecture in 1972, the academy is the only architecture school in the Netherlands to bring together the three spatial design disciplines. Some 350 guest tutors are involved in teaching every year. Each of them is a practising designer or a specific expert in his or her particular subject. The three heads of department also have design practices of their own in addition to their work for the Academy. This structure yields an enormous dynamism and energy and ensures that the courses remain closely linked to the current state of the discipline. The courses consist of projects, exercises and lectures. First-year and second-year students also engage in morphological studies. Students work on their own or in small groups. The design projects form the backbone of the cur­riculum.

On the basis of a specific design assignment, students develop knowledge, insight and skills. The exercises are focused on training in those skills that are essential for recognising and solving design problems, such as analytical techniques, knowledge of the repertoire, the use of materials, text analysis, and writing. Many of the exercises are linked to the design projects. The morphological studies concentrate on the making of spatial objects, with the emphasis on creative process and implementation. Students experiment with materials and media forms and gain experience in converting an idea into a creation. During the periods between the terms there are workshops, study trips in the Netherlands and abroad, and other activities. This is also the preferred moment for international exchange projects. The academy regularly invites foreign students for the workshops and recruits wellknown designers from the Netherlands and further afield as tutors. Graduates from the Academy of Architecture are entitled to the following titles: Master of Architecture (MArch), Master of Urbanism (MUrb), or Master of Landscape Architecture (MLA). The Master’s

Robert Bijl - Master in Architecture  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you