Börn með krabbamein - 1. tbl. 2019

Page 1


JÓGA

FYRIR ALLA KUNDALINI JÓGA HATHA JÓGA JÓGA NIDRA MJÚKT JÓGA

Skipholt 50 C

HUGLEIÐSLA KARLAJÓGA MEÐGÖNGUJÓGA MÖMMUJÓGA

KRAKKAJÓGA 60 ÁRA OG ELDRI JÓGA ÞERAPÍA JÓGAKENNARANÁM

jogasetrid.is4


5


6


7


8


9


10


11

11


12


Angi er hópur foreldra innan SKB sem misst hafa börn

sín úr krabbameini. Hópurinn hittist í aðdraganda hverrar aðventu og gerir skreytingar á leiði barna sinna. Undanfarin ár hefur hópurinn átt athvarf á vinnustöðum sr. Öddu Steinu Björnsdóttur félagsmanns, fyrst í Hjallakirkju og síðan Neskirkju, og hefur Elfa Björk Vigfúsdóttir, félagsmaður og garðyrkjufræðingur, séð um aðföng.

13


14


15


16


namm namm

17


VIÐVÖRUNARMERKI UM KRABBAMEIN Í BÖRNUM CHILDHOOD CANCER WARNING SIGNS

1

2

Fölvi, óeðlilegir marblettir eða blæðing, beinverkir.

Bólgur eða fyrirferð - sérstaklega ef verkjalausar og án hækkaðs líkamshita eða vísbendinga um sýkingu.

Pallor, bruising or bleeding, general bone pain.

Lumps or swelling – especially if painless and without fever or other signs of infection.

3

4

5

Óútskýrt þyngdartap eða hiti, þrálátur hósti eða andstytta, nætursviti.

Breytingar á augum - hvítur blettur í auga, barnið verður allt í einu rangeygt, blinda, mar eða bólga í kringum augu.

Bólga eða fyrirferð í kvið.

Unexplained weight loss or fever, persistent cough or shortness of breath, sweating at night.

Eye changes – white pupil, new onset squint, visual loss, bruising or swelling around the eye(s).

6

7

Höfuðverkir, sérstaklega ef óvanalega þrálátir eða miklir, uppköst (sérstaklega að morgni dags eða ef þau aukast á nokkrum dögum).

Verkir í útlimum eða beinverkir, bólga án þekkts áverka eða vísbendinga um sýkingu.

Headaches, especially if unusually persistant or severe, vomiting (especially early morning or worsening over days).

Abdominal swelling.

Limb or bone pain, swelling without trauma or signs of infection.

! LÁTIÐ SKOÐA BETUR EF ÞESSI EINKENNI ERU TIL STAÐAR IF THESE SYMPTOMS ARE PRESENT REFER FOR FURTHER EXAMINATION


www.capitalhotels.is


REYKJANESBÆR

NOKK ehf

HRAÐI - GÆÐI - ÞJÓNUSTA

REYKJANESBÆR

2/23/2017

verifone­logo­primary­pos­2color_highres.jpg (3512×1576)Þegar

gæðiN skipta máli

Fljótandi krapaísinn · Yfir 300 skip með OptimICE vélar

kælir fiskinn mun hraðar en hefðbundinn ís.

· 16 ára reynsla

Tækni sem virkar!

· Notaðar um heim allan · Kælikeðjan rofnar aldrei með krapanum · Ferskari fiskur · Ábyggilegri rekstur

NiðurkæliNg á ýsu!

16 14 12

Heimild: Seafish Scotland

Hitastig (°C)

10 8 6 4

Hefðbundinn ís

2

Ísþykkni

0 -2

0

1

2

3

4

5

6

Tími: (klst.)

Miðhraun 2 210 Garðabær Sími 587 1300 kapp@kapp.is www.kapp.is

hour service

664 1310

cintamani.is/jol


NÝTT

Er kláði í húðinni?

Inniheldur: • Lakkrísrót • Syricalm • Glyserín

Anti-itch kremið er kláðastillandi, róandi og minnkar ertingu í húð.


Hágæða vinnuföt

í miklu úrvali Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

Mikið úrval af öryggisvörum

Nú fástSnickers vinnuföt í HAGI ehf

Verkfæri og festingar

Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •

Hagi ehf HILTI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.