Page 1

Kenny Stevens Lesonderwerp: tekstverwerking, opmaak

Lesontwerp A 1. Lesdoel: 1.1. de lln kunnen tekst schikken aan de hand van tabs en tabellen. 1.2. de lln kunnen tabellen opmaken 2. Inhoudsanalyse: 1. tabs instellen 1.1. rechter tab 1.2. linker tab 1.3. centrum tab 1.4. decimaal tab 1.5. opvulteken 2. symbolen invoegen 3. randen en arcering gebruiken 3.1. instellen op pagina 3.2. instellen op alinea 4. opsomming gebruiken 4.1. opsomming 4.2. nummering 5. tabellen maken 5.1. rijen 5.2. kolommen 3. Lesfasen en leerdoelen: 1. Introductie: 1.1. De leerlingen kunnen het nut van het gebruik van tabs verwoorden. 2. Instructiefase: 2.1. De leerlingen kunnen 4 verschillende tabs gebruiken. 2.2. De leerlingen kunnen het opvulteken van tabs gebruiken. 2.3. De leerlingen kunnen symbolen invoegen. 2.4. De leerlingen kunnen opsomming gebruiken. 2.5. De leerlingen kunnen nummering gebruiken. 2.6. De leerlingen kunnen een rij en een kolom aanduiden. 2. Controlefase: De leerlingen kunnen zelf een oefenvraag bedenken bij de leerstof. 3. Instructie op zelfstandige werk fase en zelfstandige oefening: Wie, wat, hoe, begeleiding, tijd, afspraken,‌ 4. Zelfstandige werk fase en zelfstandige oefening: De leerlingen maken oefeningen op het gebruik van de tabs, tabellen, symbolen, randen en arcering en opsomming. 5. Evaluatie: 5.1. de lln kunnen tekst schikken aan de hand van tabs en tabellen. 5.2. de lln kunnen tabellen opmaken


Kenny Stevens Lesonderwerp: tekstverwerking, opmaak

Lesontwerp B Introductie: Leraarsactiviteit: De leraar vraagt aan de leerlingen om in open office writer hun favoriete genre muziek, daarbinnen hun favoriete groepen en hun favoriete nummers te noteren. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen noteren in open office writer hun favoriete genre muziek, hun favoriete groepen en hun favoriete nummers. Leraarsactiviteit: De leraar merkt op dat er leerlingen zijn die deze gegevens ongestructureerd noteren in writer. De leraar vraagt aan de leerlingen hoe ze dit gestructureerd kunnen weergeven. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen zoeken naar een oplossing om gegevens gestructureerd weer te geven en komen tot het gebruiken van een tabel. Instructiefase: Tabellen? Leraarsactiviteit: De leerkracht vraagt aan de leerlingen hoe men een tabel kan invoegen. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen zoeken hoe je een tabel invoegt en tonen dit aan de leraar. Leraarsactiviteit: De leerkracht vraagt aan de leerlingen hoeveel rijen en kolommen men moet hebben in hun tabel. De leerkracht vraagt wat een rij en een kolom is. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen vertellen aan de leraar hoeveel rijen en kolommen in de tabel moeten en tonen wat een rij en een kolom is. Leraarsactiviteit: De leerkracht vraagt aan de leerlingen om deze tabel nu in te voegen in hun bestand en de gegevens in te vullen in de tabel. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen voegen een tabel in en vullen de gegevens in. Tabs Leraarsactiviteit: De leerkracht vertelt aan de leerlingen dat ze nu zelf ook een formulier gaan maken waarop de andere leerlingen kunnen invullen wat hun favoriete genre, favoriete groepen en nummers zijn.


Kenny Stevens De leraar toont hoe men zo een formulier kan uitlijnen en een stippellijn kan aanbrengen gebruikmakend van tabs. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen maken samen met de leraar een formulier. Symbolen? Leraarsactiviteit: De leerkracht vertelt aan de leerlingen dat het voordeliger is om meerdere formuliertjes op een pagina af te drukken. De leraar vraagt aan de leerlingen hoe je kan aanduiden waar de pagina moet worden doorgeknipt. De leraar vraagt aan de leerlingen hoe ze symbolen kunnen invoegen. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen voegen aan hun formulier een symbool van een schaar toe om te tonen waar de pagina mag worden doorgeknipt. Nummering/opsomming Leraarsactiviteit: De leerkracht vraagt aan de leerlingen hun top 3 groepen te noteren. De leerkracht vraagt hoe ze deze automatisch kunnen nummeren. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen nummeren hun top 3 groepen met de functie nummering. Randen en arcering Leraarsactiviteit: De leerkracht toont aan de leerlingen hoe ze rond hun top 3 groepen een rand kunnen zetten en arcering aanbrengen. De leerkracht vraagt aan de leerlingen om dit zelf ook te doen. Leerlingenactiviteiten: De leerlingen zetten een rand rond hun top 3 groepen en arceren dit. Instructie op de oefenfase: Wat? oefeningen Hoe? zelfstandig Hulp? de leraar loopt rond in de klas Tijd? 5 min. Uitkomst? oplossing oefening Klaar? Als je klaar bent laat je de oefening verbeteren door de leraar en begin je aan de volgende oefening. Oefenfase: De leerlingen maken de oefeningen. Evaluatiefase: Leraarsactiviteit:


Kenny Stevens De leraar vraagt de leerlingen om zelf een oefening te maken voor de klas. De leraar vertelt dat de 3 beste oefeningen klassikaal gaan worden opgelost. Leerlingenactiviteit: De leerlingen maken zelf een oefening over de geziene leerstof.


Formulier Lesvoorbereiding Student:

Kenny Stevens

Adres stageschool:

Sint-Godelieve-Instituut Schapenstraat 39 1750

Jaar (+opleiding):

Lennik

1 Bachelor

Mentor:

Mhr. Gerrit Appelmans

Leraar secundair

Telefoon/ email mentor:

gerritappelmans@hotmail.com

Vaklector:

Mhr. Steven Claes

Datum:

02/05/2011

Pedagoog:

Mhr. Dirk Dieltjens

Lesuur:

13.45u-14.35u

Nummer stageperiode:

2

Afdeling/ leerjaar/ klas:

1 moderne wetenschappen b

Aantal lln.:

9

Vak: informatica Lesonderwerp: tekstverwerking, opmaak Beginsituatie: Voorkennis: - Tekst opmaken, opmaakwerkbalk - De leerlingen werken thuis ook meestal met Microsoft Office versie Extra zorg voor: / Specifieke organisatorische situatie: Iedere leerling heeft een pc De pc’s staan in rijen Whiteboard met stiften Beamer, projectie op whiteboard Eindtermen (specifiek + vakoverschrijdend): - nummer vakgebonden eindtermen: 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeÍn creatief vorm te geven. Leerplandoelstellingen Leerplandoel + nummer: 2009/7841/048 Enkele belangrijke opmaakkenmerken op het niveau van teken en alinea vlot en efficiÍnt toepassen (randen en arcering, opsomming, eenvoudige tabel) Veel gebrukte symbolen kunnen invoeren lesdoelstellingen (max 2): De lln kunnen tekst schikken aan de hand van tabs en tabellen. De lln kunnen tabellen opmaken. lesvoorbereiding nagekeken door:


Leerdoelen en VOETEN

De leerlingen kunnen het nut van het gebruik van eentabel verwoorden.

De leerlingen kunnen een tabel invoegen.

Leerinhouden

Tijd

Tabel => structuur brengen in tekst 5’

Tabel invoegen = 10’

Onderwijs- en leeractiviteiten

Lesfase 1: Aansluiting en verheldering Leerkrachtactiviteiten Leerlingactiviteiten De leraar vraagt aan de leerlingen om in open office writer hun favoriete genre muziek, daarbinnen hun favoriete groepen en hun favoriete nummers te noteren. Wat is jullie favoriete genre muziek? Wat is jullie favoriete groep of zanger, zangeres binnen dit genre? Wat is jullie favoriete nummer van deze groep, zanger of zangeres? Jullie mogen de antwoorden op deze vragen noteren in open office writer. De leerlingen noteren in open office writer hun favoriete genre muziek, hun favoriete groepen en hun favoriete nummers. De leraar merkt op dat er leerlingen zijn die deze gegevens ongestructureerd noteren in writer. De leraar vraagt aan de leerlingen hoe ze dit gestructureerd kunnen weergeven. Jullie hebben dit mooi onder elkaar ingetypt, maar zouden we dat niet meer kunnen structureren? Hoe zouden we hierin meer structuur kunnen brengen? De leerlingen zoeken naar een oplossing om gegevens gestructureerd weer te geven en komen tot het gebruiken van een tabel. De leerkracht noteert de agenda op het bord en vraagt aan de leerlingen om deze in te vullen. Jullie mogen jullie agenda nemen en invullen wat er op het bord staat. De leerlingen vullen hun agenda in.

Neerslag/ media/ bordgebruik

Leerkracht noteert agenda op het bord

Lesfase 2. Leerinstructie De leraar De leerkracht vraagt aan de leerlingen hoe men een tabel kan invoegen. noteert op Kunnen jullie mij vertellen hoe we een tabel kunnen invoegen? De leerlingen zoeken hoe je een tabel invoegt en tonen dit aan de leraar. het bord


De leerlingen kunnen een rij en een kolom aanduiden.

Rij = horizontaal Kolom = verticaal

De leerlingen kunnen 4 verschillende tabs gebruiken.

tabs instellen =

De leerlingen kunnen het opvulteken van tabs gebruiken

De leerlingen kunnen symbolen invoegen.

Opvulteken =

symbolen invoegen =

De leerkracht vraagt aan de leerlingen hoeveel rijen en kolommen men moet hebben in hun tabel. De leerkracht vraagt wat een rij en een kolom is. Kunnen jullie mij vertellen hoeveel rijen en kolommen we moeten voorzien in onze tabel? Wat zijn rijen en kolommen? Kunnen jullie mij dit tonen? De leerlingen vertellen aan de leraar hoeveel rijen en kolommen in de tabel moeten en tonen wat een rij en een kolom is. De leerkracht vraagt aan de leerlingen om deze tabel nu in te voegen in hun bestand en de gegevens in te vullen in de tabel. Jullie mogen nu deze tabel invoegen en de tekst er inbrengen. De leerlingen voegen een tabel in en vullen de gegevens in. De leerkracht vertelt aan de leerlingen dat ze nu zelf ook een formulier gaan maken waarop de andere leerlingen kunnen invullen wat hun favoriete genre, favoriete groepen en nummers zijn. We gaan nu een formulier maken voor een enquête naar het meest favoriete genre muziek, de meest favoriete groep en het meest favoriete nummer van de school. We gaan hiervoor tabs gebruiken, weet iemand wat de tab toets is op het toetsenbord? De leerlingen zoeken de tab toets op hun toetsenbord en tonen het aan de leraar. De leraar toont hoe men zo een formulier kan uitlijnen en een stippellijn kan aanbrengen gebruikmakend van tabs. Nu ga ik jullie stap voor stap tonen hoe jullie zo’n formulier kunnen maken met tabs, jullie mogen dit stap per stap meedoen. De leerlingen maken samen met de leraar een formulier. De leerkracht vertelt aan de leerlingen dat het voordeliger is om meerdere formuliertjes op een pagina af te drukken. De leraar vraagt aan de leerlingen hoe je kan aanduiden waar de pagina moet worden doorgeknipt. De leraar vraagt aan de leerlingen hoe ze symbolen kunnen invoegen. Dit formulier is niet zo groot, we zouden er zelf meerdere per pagina kunnen afdrukken. Maar hoe kunnen we aanduiden waar de pagina moet worden doorgeknipt? Hoe kunnen we dit symbool invoegen? Jullie mogen dit ook toevoegen aan jullie formulier.


De leerlingen kunnen opsomming gebruiken. De leerlingen kunnen nummering gebruiken

De leerlingen kunnen een rand en arcering aanbrengen aan een tekst.

De leerlingen voegen aan hun formulier een symbool van een schaar toe om te tonen waar de pagina mag worden doorgeknipt. De leerkracht vraagt aan de leerlingen hun top 3 groepen te noteren. De leerkracht vraagt hoe ze deze automatisch kunnen nummeren. Jullie mogen nu een nieuw document openen en daarop jullie top 3 groepen intypen. Jullie mogen dit ook nummer. Hoe hebben jullie dit genummerd? Hoe kan je automatisch nummer? Als ik nu vroeg om enkele groepen te noteren, is het dan ook nuttig om te nummeren? Wat zouden we dan kunnen doen om toch te tonen dat het een opsomming is? De leerlingen nummeren hun top 3 groepen met de functie nummering.

opsomming =

Nummering =

Rand =

De leerkracht toont aan de leerlingen hoe ze rond hun top 3 groepen een rand kunnen zetten en arcering aanbrengen. De leerkracht vraagt aan de leerlingen om dit zelf ook te doen. Ik zou graag een rand rond deze top3 zetten, weten jullie hoe je een rand aan een tekst toevoegt? Ik zou deze top3 arceren, hoe doe ik dat? Jullie mogen dit ook doen bij jullie top 3 De leerlingen zetten een rand rond hun top 3 groepen en arceren dit.

Arcering=

Lesfase 3. Terugkoppeling op de instructie Werkblaadje 5’

werkblaadje

De leraar stelt klassikaal vragen. Jullie mogen nu een blaadje nemen en hierop de antwoorden schrijven op de vragen die ik stel. Per vraag verbeteren we klassikaal. De leerlingen noteren de antwoorden op een blaadje.

Lesfase 4 en 5 Oefeninstructie en begeleiding oefeningen Wat? oefeningen

De leerkracht noteert de verbeteringen op het bord


5’

De lln kunnen tekst schikken aan de hand van tabs en tabellen. De lln kunnen tabellen opmaken

5’

Hoe? zelfstandig Hulp? de leraar loopt rond in de klas Tijd? 5 min. Uitkomst? oplossing oefening Klaar? Als je klaar bent laat je de oefening verbeteren door de leraar en begin je aan de volgende oefening. De leerlingen maken de oefeningen. Lesfase 6 Evaluatie van het lesdoel De leraar vraagt de leerlingen om zelf een oefening te maken voor de buur. De leraar vertelt dat de 3 beste oefeningen klassikaal gaan worden opgelost. Jullie mogen nu zelf een oefening maken voor je buur. De 3 beste oefeningen gaan we klassikaal oplossen De leerlingen maken zelf een oefening over de geziene leerstof.

De leerkracht noteert de opdracht op het bord.


Bordschema per lesfase (voeg eventueel in bijlage toe + transaparanten of presentaties):

Maak onderscheid tussen permanente en tijdelijke bordnotaties Permanent voorlopig Agenda:

tekstverwerking, opmaak van een tekst

Tabel: Rij? Kolom? Tabs: Links? Rechts Midden? Decimaal? Symbolen: Opsomming: Nummering: Randen: Arcering: Opdracht: Maak een oefening voor je buur. !gebruik leerstof uit deze les !Zelf ook de oplossing maken

Media te voorzien : / Gebruikte bronnen: / Zelfreflectie:

Lesvoorbereidingtekstverwerking1lso  
Lesvoorbereidingtekstverwerking1lso  
Advertisement