Page 1

Kenny Stevens Lesonderwerp: Referentiekaart van Europa

Lesontwerp A (2 lesuren) 1. Lesdoel: De leerlingen kunnen plaatsen situeren op de referentiekaart van Europa 2. Inhoudsanalyse: 2. België 2.1. Kleur op kaart Europa 2.2. Beschrijving ligging in Europa 3. Gebergten 3.1. Kleur op kaart Europa 3.2. Alpen 3.3. Pyreneeën 3.4. Kaukasus 3.5. Oeral 4. Rivieren 4.1. Kleur op kaart Europa 4.2. Rijn 4.3. Donau 4.4. Wolga 4.5. Rhône 5. Steden 5.1. Parijs 5.2. Berlijn 5.3. Londen 5.4. Moskou 6. Zeeën en Oceanen 6.1. Atlantische oceaan 6.2. Noordzee 6.3. Middellandse zee 6.4. Zwarte zee 6.5. Kaspische zee 7. Vereenvoudigde kaart Europa 3. Lesfasen en leerdoelen: 1. Introductie: 1.1. De leerlingen kunnen foto’s uit steden op de referentiekaart van Europa situeren. 2. Instructiefase: 2.1. De leerlingen kunnen België inkleuren op een blinde kaart van Europa. 2.2. De leerlingen kunnen de steden, Parijs, Berlijn, Londen, Moskou op een kaart van Europa situeren 2.3. De leerlingen kunnen de rivieren, Rijn, Donau, Wolga, Rhône op een kaart van Europa situeren. 2.4. De leerlingen kunnen de zeeën en oceaan, Noordzee, Middellandse zee, Zwarte zee, Kaspische 2.5. zee, Atlantische oceaan een kaart van Europa situeren 2.6. De leerlingen kunnen de Alpen, Pyreneeën, Kaukasus en Oeral op een kaart van Europa situeren. 2.7. De leerlingen kunnen de ligging van België binnen Europa beschrijven. 2.8. De leerlingen kunnen Europa verdelen in verschillende blokken. 3. Controlefase: Geïntegreerd in de instructiefase onder de vorm van controlevragen. 6. Slot: De leerlingen kunnen plaatsen situeren op de referentiekaart van Europa


Formulier Lesvoorbereiding Student:

Kenny Stevens

Adres stageschool:

Technisch Instituut der Heilige Harten Onderwijslaan 4 9400

Jaar (+opleiding):

Ninove

3 Bachelor

Mentor:

Mevr. Anne-Marie De Tandt

Leraar secundair

Telefoon/ email mentor:

Annemarie.detandt@ikorn.be

Vaklector:

Mevr. Lutgart De Backer

Datum:

5/11/2012

8/11/2012

Pedagoog:

Mhr. Dirk Dieltjens

Lesuur:

13.00u – 14.40u

10.20u – 12.00u

Nummer stageperiode:

1

Afdeling/ leerjaar/ klas:

1Ad

1Aa

Aantal lln.:

13

13

Vak: aardrijkskunde Lesonderwerp:

Referentiekaart van Europa (2 lesuren)

Beginsituatie: Voorkennis: / Extra zorg voor:/ Specifieke organisatorische situatie: 20 atlassen van Plantijn (nieuwste editie) Beamer Eindtermen (specifiek + vakoverschrijdend): - nummer vakgebonden eindtermen: ET 4 op werkkaarten van Vlaanderen of België en van andere bestudeerde gebieden diverse landschapscomponenten benoemen, zijnde reliëfgebieden, rivieren, landbouwgebieden, industriegebieden, agglomeraties en steden, zeehavens, transportassen, toeristische streken en toeristische centra. Leerplandoelstellingen Leerplandoel + nummer: VVKSO-BRUSSEL D/2008/7841/038 12.1 Een referentiekaart van Europa opbouwen. 12.2 De referentiekaart van Europa als parate kennis beheersen.

lesdoelstellingen:  De

leerlingen kunnen plaatsen situeren op de referentiekaart van Europa

lesvoorbereiding nagekeken door:


Leerdoelen en VOETEN

De leerlingen kunnen plaatsen uit steden op de referentiekaart van Europa situeren.

Leerinhouden

Tijd

Onderwijs- en leeractiviteiten Lesfase 1: Aansluiting en verheldering Leerkrachtactiviteiten

5’

Neerslag/ media/ bordgebruik Leerlingactiviteiten

Jullie gaan nu enkele foto’s bekijken. Schrijf op een blaadje welke stad bij die foto hoort.

Projectie : foto’s

De leerlingen lossen de opdracht op. Projectie : Welke stad hoort bij foto 1? referentiekaa Waar ligt deze stad op deze kaart? rt Europa Welke stad hoort bij foto 2? Waar ligt deze stad op deze kaart? Welke stad hoort bij foto 3? Waar ligt deze stad op deze kaart? Welke stad hoort bij foto 4? Waar ligt deze stad op deze kaart?

Deze les gaan we het namelijk de referentiekaart van Europa bestuderen. Dit mogen jullie inschrijven in jullie agenda.

BORD Agenda

De leerlingen vullen hun agenda in. Lesfase 2. Leerinstructie

De leerlingen kunnen België inkleuren op een blinde kaart van Europa.

5’

Neem de referentiekaart van Europa en de bijhorende opdrachten p 40 en 41. PPT Wat is de eerste opdracht? opdracht Ga naar de referentiekaart van Europa en kleur België in het rood. + oplossing Waar ligt België? Tussen de 3 puntjes. Wat is de tweede opdracht? Gebergten kleuren. Hoe zijn de gebergten aangeduid op de kaart? gearceerd Waar vind je dit? legende Wat is de volgende opdracht? rivieren kleuren Hoe zijn de rivieren aangeduid op de kaart? lijn Kleur ook de legende in. De leerlingen duiden België aan op de kaart.


De leerlingen kunnen de steden, Parijs, Berlijn, Londen, Moskou op een kaart van Europa situeren

5’

Nu gaan we benoemen. Wat is de tweede opdracht? Ga naar de referentiekaart van Europa en noteer de steden in het rood. Hoe zijn steden aangeduid? puntjes. Neem jullie atlas erbij. Welke kaart heb je nodig? Waar ligt Parijs? Waar ligt Berlijn? Waar ligt Londen? Waar ligt Moskou?

PPT opdracht+ Oplossing

De leerlingen benoemen de steden op de referentiekaart van Europa. De leerlingen kunnen de rivieren, Rijn, Donau, Wolga, Rhône op een kaart van Europa situeren. De leerlingen kunnen de zeeën en oceaan, Noordzee, Middellandse zee, Zwarte zee, Kaspische zee, Atlantische oceaan een kaart van Europa situeren

5’

Wat is de volgende opdracht? PPT Ga naar de referentiekaart van Europa en noteer de rivieren, zeeën en oceaan in het opdracht+ blauw. Oplossing Hoe zijn rivieren aangeduid? lijnen. Zoek de naam van elke rivier dat is aangeduid op de kaart. Als jullie naar de Belgische kust op vakantie gaan, aan welke zee zit je dan? Waar ligt de Middellandse zee? Waar ligt de Zwarte zee? Waar ligt de Kaspische zee? Waar ligt de Atlantische oceaan?


De leerlingen kunnen de Alpen, Pyreneeën, Kaukasus en Oeral op een kaart van Europa situeren.

5’

De leerlingen kunnen de ligging van België binnen Europa beschrijven.

Wat is de volgende vraag? Ga naar de referentiekaart van Europa en noteer de gebergten in het groen. Hoe zijn gebergten aangeduid? gearceerd. Zoek de naam van de gebergten die aangeduid zijn op de kaart.

PPT opdracht+ Oplossing

Waar ligt België? Gebruik windrichtingen. Gebruik plaatsen die we hebben aangeduid op de kaart. België ligt ten … van …

PPT opdracht+ Oplossing

Hoe het blok heten? Denk aan windrichtingen. Welk deel van Europa duidt dit blok aan? Hoe zouden de 2 armen dan heten? En dan hebben we nog 3 schiereilanden. Dus Europa bestaat uit 1…, 2…en 3…

PPT opdracht+ Oplossing

De leerlingen kunnen Europa verdelen in verschillende blokken. De leerlingen kunnen plaatsen situeren op de referentiekaart van Europa

25’

Lesfase 6 Slot

Er worden verschillende onbekende foto’s van plaatsen geprojecteerd naast de kaart. 1 lln komt naar voor en moet de plaats aanduiden waar de foto moet komen met behulp van de rest van de klas, die de plaatsnaam te zien krijgen en de lln moeten uitleggen zonder de plaatsnaam te gebruiken waar de foto moet komen. Hoe? klassikaal Hulp? de leraar begeleid

PPT spel


Bordschema per lesfase (voeg eventueel in bijlage toe + transaparanten of presentaties):

Maak onderscheid tussen permanente en tijdelijke bordnotaties Permanent tijdelijk

Media te voorzien : Gebruikte bronnen: Zelfreflectie:

Referentiekaart van Europa

Lesvoorbereidingreferentiekaartvaneuropa3lso  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you