Page 1

Jong & Betrokken Bulletin Nr. 1: ‘Een Kerk van levende stenen.’

September 2012

‘Een jonge, frisse wind die door de kerk waait.’

Inhoud

Samen vormen wij van jong tot oud een kerk van ‘levende stenen’. Om te groeien, te bouwen en te leven, is het nodig dat verschillende generaties de handen ineen slaan.

MaS in N.P. Boxmeer

Op stage in Lourdes

M25 Zijtaart

Ook de vormelingen, de jongeren uit de jongerengroep en de tieners die hun maatschappelijke stage doen, willen van betekenis zijn voor de ander. Zij willen weten wat het hart is van de kerk. Zij willen Jezus navolgen in de opdracht die Hij ons gaf in Mattheüs 25: “Wat je voor de minste van Mij hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.” Mede door de diaconale acties die zij doen, zijn zij een jonge, frisse wind die door de kerk waait.

DiaconAction & Fruit?!

Rock Solid Oirschot

Volgende editie: Januari 2013

De Kerk is het waard om in te investeren. En om te investeren in de toekomst, is het belangrijk dat we aan de jongeren ‘voor niets’ doorgeven wat wij ‘voor niets’ ontvangen hebben. Laat u inspireren, er zijn mooie ontwikkelingen gaande in de parochies. “Want het is in het geven dat wij ontvangen”, zegt de Heilige Franciscus van Assisi. In dit bulletin leest u wat er gebeurd in parochies binnen het Bisdom van ’s-Hertogenbosch op het gebied van Jongeren en Diaconie. Dit ter inspiratie voor u en door u! Kristel van der Loop Projectmedewerker Jongeren & Diaconie Pim tijdens zijn MaS bij de Petrus en Paulus parochie in Tilburg.

Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Bisdom van ‘s-Hertogenbosch Kristel van der Loop Kvanderloop@bisdomdenbosch.nl


Jong & Betrokken Bulletin Nr. 1: ‘Een Kerk van levende stenen.’

Maatschappelijke stage: voor een parochie een lust of een last? Onze Lieve Vrouwe Parochie, Boxmeer, Sambeek, Vortum Mullem

Door Emilie van der Heijden

Enkele maanden geleden bespraken wij in de Parochievergadering de mogelijkheid om leerlingen van het voortgezet onderwijs die een maatschappelijke stage zoeken een plek te bieden binnen de parochie. Ondanks het feit dat wij na de recentelijke fusie rust en stabiliteit zoeken, hebben wij van harte JA gezegd tegen deze uitdaging. Een van de redenen was dat wij niet op konden tegen het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee Kristel van der Loop in de Parochievergadering over haar ervaringen met maatschappelijke stage sprak. Uiteraard zochten wij daarnaast ook naar inhoudelijke argumenten. Wij waren het er snel over eens dat het voor ons een uitgelezen kans is om jongeren te betrekken bij het parochiegebeuren, een win-win situatie dus. Als voorbeeld noem ik het betrekken van scholieren bij activiteiten voor Kind en Kerk, zoals het begeleiden van de excursie voor de Eerste Communicanten. Van een duidelijke meerwaarde is sprake wanneer je hun specifieke kennis kunt inzetten voor de parochie, bijvoorbeeld hun kennis op het gebied van ICT. Daarnaast zijn op sommige momenten extra handen nodig bij grote klussen, bijvoorbeeld het bijhouden van het kerkhof of een onderhoudsklus in een van de kerken. Tijdens onze brainstormsessie over eventuele mogelijkheden constateerden we dan ook verheugd dat wij mogelijke klussen konden benoemen voor alle onderwijstypen. Het doel dat we deze jongeren zullen behouden als vrijwilliger, lijkt ons te ambitieus en niet reëel. Ons doel is bewustwording en een kennismaking met het reilen en zeilen binnen een Parochie. Wanneer we ze later hier of daar weer zien opdoemen als vrijwilliger, is dat mooi meegenomen! Alhoewel wij momenteel nog in de voorbereidende fase zitten, gaat onze werkgroep er steeds meer in geloven. We zijn daarbij heel blij met de expertise van Kristel van der Loop, namens het Bisdom, en stagemakelaar Marijke Muller van welzijnsorganisatie Actieradius. Van cruciaal belang zal de match worden tussen de jongeren en de vrijwilligers die hen gaan begeleiden. Zeker in zo’n eerste jaar hebben we dit ook laten meewegen in de keuze van de plaatsen die we gaan aanbieden, eerlijk gezegd heb je dan al begeleiders in gedachten waarvan je weet dat de jongeren daarbij in goede handen zijn. Hopelijk kunnen we over een jaar zeggen dat het een lust is te zien hoe jeugdigen participeren binnen het vrijwilligerswerk van de parochie en dat het de inspanning meer dan waard is. Ik beloof u daarvan verslag uit te brengen! Emilie van der Heijden, Vicevoorzitter bestuur Onze Lieve Vrouwe Parochie

MaS bij de Margarita Maria Alacoque parochie in Tilburg Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Bisdom van ‘s-Hertogenbosch Kristel van der Loop Kvanderloop@bisdomdenbosch.nl


Jong & Betrokken Jong & Betrokken Bulletin Nr. 1: ‘Jongeren als vrijwilliger in de parochie. Een nieuwe die door Kerk waait! Bulletin Nr. 1: wind ‘Een Kerk van de levende stenen.’

Op stage in Lourdes. Krantenartikel uit Brabants Dagblad 25-5-2012. Door: Tjeu van Ras

Voor mij is het heel lang geleden dat ik op bedevaart ben geweest. Nooit ver weg overigens, ik bleef hier altijd in de buurt. Joop van de Ven en Lennaert Dufornée uit Uden pakten het meteen goed aan. Zij zijn vorige week op bedevaart naar Lourdes geweest. De twee 17-jarige havo 4­leerlingen hadden de bedevaart van de Petrusparochie uitgekozen als maatschappelijke stage, een verplicht onderdeel van de schoolopleiding. Het was voor beiden een bijzondere ervaring. Joop vertelt vol enthousiasme aan Buurter hoe leuk hij het vond. Erg kerks is hij niet, van zijn opa had hij wel verhalen gehoord over Lourdes. De twee scholieren hadden als taak de bedevaartgangers te begeleiden en te helpen waar nodig. Het is Joop goed bevallen. ,,Vooral de manier waarop je contact hebt met mensen. Allemaal heel hartelijk en heel informeel. Het is heel leuk om te zien hoe mensen kracht halen uit Lourdes. Een hartstikke leuke week was het… Ook wel confronterend, veel mensen met heel erge dingen." Truus van der Loop was begeleidster bij de bedevaart. Ze is erg tevreden over de manier waarop de twee scholieren hun werk hebben gedaan en over hoe de bedevaartgangers het vonden. ,,Ze vonden het echt geweldig wat ze deden en ze riepen ze overal bij te hulp", Voor de bedevaartgangers een bijzondere ervaring, zo vertelt ook pastoor Theo van Joop en Lennaert in Lourdes. Osch, die bij de bedevaart was. ,,Het was voor de mensen echt een teken van hoop. Je zag ze denken: zie je wel, het klopt helemaal niet dat de jeugd van tegenwoordig niet zou deugen. Omgekeerd ging dat ook op." Joop bevestigt dat: ,,Ik heb echt niemand horen mopperen, er zaten geen zeurpieten bij." Er was ook tijd om lol te maken. De twee scholieren hebben ook niet alle kerkdiensten helemaal mee moeten maken. ,,Ze zijn het niet gewend om een dienst van twee uur bij te wonen. Ik heb op een gegeven moment gezegd, loop maar even wat rond", aldus Truus van der Loop. Het was voor de eerste keer dat leerlingen op deze manier meereisden naar Lourdes. Het is de parochie goed bevallen. Via haar dochter Kristel, die bij het bisdom werkt, wist Truus van der Loop hoe liefhebbers voor een maatschappelijke stage te bereiken. Het is voor herhaling vatbaar. Wellicht in 2014 als er een bedevaart komt voor heel het bisdom. Pastoor Theo van Osch is daar weer bij. Hij is dan 25 jaar priester. Zijn roeping kreeg hij toen hij jaren eerder op bedevaart in Lourdes was.

Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Bisdom van ‘s-Hertogenbosch Kristel van der Loop Kvanderloop@bisdomdenbosch.nl


Jong & Betrokken Jong & Betrokken Bulletin Nr. 1: ‘Jongeren als vrijwilliger in de parochie’ Bulletin Nr. 1: ‘Een Kerk van levende stenen.’

M25 for a Better Life ! Op steeds meer plaatsen in ons Bisdom wordt het initiatief genomen om een M25 groep op te richten. Een groep die zich baseert op het Evangelie van Mattheüs 25. “Wat je voor de minste van Mij hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.” Tieners willen graag iets betekenen voor een ander, door zich in te zetten bij de M25 groep geven zij de navolging van Jezus handen en voeten, en ervaren zij dat ze werkelijk een verschil kunnen maken in hun eigen omgeving. Zie voor meer info: www.mtwentyfive.nl Voorzitter Stan van Hoof van M25 Zijtaart stelt zich voor.

Hallo allemaal, Ik ben Stan van Hoof en ik woon in Zijtaart. Ik ben nu 12 jaar en ik ga naar de middelbare school. Afgelopen jaar heb ik mijn vormsel gedaan. Tijdens het vormsel is M25 ter sprake gekomen, mede dankzij Franciscaan diaken Hans van Bemmel. Ik vond het zo’n leuk idee! Twee leden van de vormselwerkgroep zijn er toen mee door gegaan en hebben M25 opgezet. In de tijd dat ze daarmee bezig waren was ik heel actief bij M25. Ze hebben mij toen ook gevraagd om in het bestuur te komen. Daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. We hebben onze website gemaakt en is er een e-mailadres gekomen. Op 22 maart hebben we onze eerste activiteit gehad in het dorpshuis in Zijtaart. We hebben meegeholpen aan een solidariteitsmaaltijd voor Ethiopië. We hebben veel mogen doen zoals glazen met water vullen, fruit serveren, afwassen, koffie rondbrengen, stokbroodjes rondbrengen enz. Dit allemaal hebben we gedaan met twee begeleiders, tien kinderen en met Kristel van der Loop van het Bisdom Den Bosch.

Stan van Hoof, voorzitter M25 Zijtaart

Ik ben de voorzitter van M25 Zijtaart geworden. Ik vind het super leuk om mensen te helpen met van alles, en ik wil dit graag blijven doen! En ik hoop ook dat er steeds meer kinderen bij M25 komen. Wij gaan in ieder geval vrolijk en enthousiast door met activiteiten organiseren. Heeft u nog vragen over M25 Zijtaart, mail dan m25zijtaart@hotmail.com of schrijf iets in ons gastenboek op de website waar u ook anderen dingen kunt bekijken. www.m25zijtaart.asx.nl @m25zijtaart Met vriendelijke groet,

M25 Zijtaart in actie!

Stan van Hoof Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Bisdom van ‘s-Hertogenbosch Kristel van der Loop Kvanderloop@bisdomdenbosch.nl


Jong & Betrokken Jong & Betrokken Bulletin Nr. 1: ‘Jongeren als vrijwilliger in de parochie’ Bulletin Nr. 1: ‘Een Kerk van levende stenen.’

DiaconAction & Fruit?! Door Kristel van der Loop

Al jaren doen de tieners en jongeren van Uden/Zeeland en omgeving mee aan DiaconAction met een fruitmandenactie. Elk jaar is dit weer een groot succes, meer dan 100 mensen ontvangen een fruitmand waarvan het fruit door het winkelend publiek is gedoneerd en waarvan de namen van de ontvangers ook door het winkelend publiek zijn aangemeld. De reacties zijn altijd overweldigend en de tieners en jongeren krijgen die dag een impuls door het goed doen voor de naaste die het nodig heeft. Voorheen kapelaan van Zeeland en inmiddels Pastoor (en Deken) van Waalwijk enthousiasmeerde de Rock Solid groep en de Vormselgroep van Waalwijk om ook deze fruitmandenactie tijdens DiaconAction te doen. Het resultaat was een groot succes! De reacties waren heel bijzonder en ook de tieners vonden het geweldig om te doen. Het komende jaar zal Waalwijk weer meedoen, maar ook de tieners in de parochies Drunen-Elshout en Schaijk-Reek zullen middels deze actie hun schouders eronder zetten om mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken een fruitmand te brengen. Waarom is deze actie zo bijzonder om te doen? Zoals bij andere diaconale activiteiten ervaren tieners en jongeren dat ze samen één groep zijn met één missie. Bij deze actie worden niet alleen de mensen die het moeilijk hebben geholpen (dit is al een hele diverse groep), maar aan het winkelend publiek wordt de mogelijkheid gegeven om ook iets goeds te doen voor een ander. Zo is het niet alleen een actie van de tienergroep, maar een actie van de hele gemeenschap.

Dit jaar vindt het DiaconAction weekend plaats op 16, 17 en 18 november. Natuurlijk zijn er ook vele andere bijzondere acties te doen door tieners en jongeren. Voorbeelden en hulpmiddelen bij het opzetten van een actie kunt u vinden op www.diaconaction.nl. Voor vragen kunt u terecht via onderstaande gegevens. Foto’s: Rechtsboven DiaconAction in Zeeland Rechts midden en linksonder DiaconAction in Waalwijk

Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Bisdom van ‘s-Hertogenbosch Kristel van der Loop Kvanderloop@bisdomdenbosch.nl


Jong & Betrokken Bulletin Nr. 1: ‘Een Kerk van levende stenen.’

Jongeren aan het roer: Rock Solid in Oirschot Door Michel van Mol

Mijn naam is Michel van Mol. Ik ben 22 jaar en woon in Wintelre. Sinds mijn 11e ben ik in de kerk in Wintelre acoliet en sinds mijn 15e ook koster. Ik ben in 2005 bij de WJD in Keulen geweest en in 2011 in Madrid. Momenteel studeer ik Diergeneeskunde aan de universiteit in Utrecht. Mijn hobby's zijn thuis werken op de boerderij en veel fietsen op mijn racefiets.

Kristel (links) met de Rock Solid Oirschot leiding. Michel van Mol met de oranje jas in het midden.

Na de meer dan succesvolle en erg inspiratierijke Wereld Jongeren Dagen in Madrid werd er besloten om dat over te gaan dragen op tieners in de parochie Oirschot. Met een paar jongeren die mee zijn geweest naar Madrid gaan wij proberen tieners enthousiast te maken voor Rock Solid.

Maar wat is nu precies Rock Solid? Rock Solid is een leuke avond die wij eens per maand organiseren speciaal voor tieners in de leeftijd van 12 tot 16/17 jaar. Voor die tieners gaat er veel veranderen wanneer ze naar de middelbare school gaan. Daar willen wij als Rock Solid op inspringen. Wij bieden de tieners een leuke en gezellige avond die daarnaast ook nog leerzaam is. We zijn begonnen met een opschoondag. We hebben zoveel mogelijk vormelingen van het afgelopen jaar en van dit jaar benaderd met de vraag of zij zouden willen helpen. We hebben eerst een aantal straten van Oirschot schoongemaakt (totaal 17 vuilniszakken vol in 1,5 uur tijd!) waarna we een gezellige barbecue hebben gehouden. De tieners waren erg enthousiast! Het werken met die leeftijdscategorie is een uitdaging, maar wel erg leuk. De kinderen zijn oprecht, eerlijk en als je eenmaal hun vertrouwen hebt gewonnen, krijg je er erg veel dingen voor terug! En een glimlach van zo’n kind maakt mijn dag helemaal goed! Daar doe je het tenslotte voor: je geeft een tiener de ruimte om lekker zichzelf te zijn. En een sterk punt van onze leiding is, denk ik, dat wij met een paar jonge mensen (18-22 jaar) zijn. De kinderen vinden het leuk om van ons iets te leren en trokken bij de opschoondag graag met ons jongeren op. De wat oudere mensen van de leiding hielden zich ook bewust wat op de achtergrond. En die samenwerking is enorm aangeslagen bij de tieners. Binnenkort gaan we dit vervolgen met onze eerste bijeenkomst. Het blijft altijd spannend hoeveel tieners er komen, maar afgaande op de schoonmaakdag komt dit helemaal goed. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! Michel van Mol Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Bisdom van ‘s-Hertogenbosch Kristel van der Loop Kvanderloop@bisdomdenbosch.nl

Jongerenbulletin 'Jong en betrokken' nr. 1-2012  

Eerste uitgave Jong en betrokken, Jongerenbulletin