__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BILDMUSEET 19/06 24/10 2021 SVENSKA

ZINEB SEDIRA/ STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO


19/0624/10

ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO

INTRODUKTION

Zineb Sediras utställning Standing Here Wondering Which Way to Go [Står här och undrar vilken väg vi ska ta] handlar om kultur och motstånd, om tid, plats och identitet. Med utgångspunkt i Algeriets huvudstad Alger, som under 1960-talet var ett nav för frihetskämpande organisationer, låter hon Pan African Festival 1969 vara ett exempel på hur konst och kultur bidrog till en särskild tidsanda av solidaritet och internationellt engagemang. I utställningen presenteras en kopia av konstnärens eget vardagsrum, ett diorama med möbler och inredningsdetaljer. Här finns också fotomontage, skivomslag, böcker och film som alla för tanken till denna tid och rörelse. Installationen är indelad i fyra delar eller ”scener”. Den första scenen, filmen mise-en-scène [Iscensättning], som projiceras på en vägg i utställningen, är sammansatt av resterna av ett kasserat filmarkiv. For a Brief Moment the World Was on Fire… [För en kort stund stod världen i brand…], som är den andra iscensättningen, är en serie fotomontage om 1960- och 1970-talets politiska och kulturella rörelser. Den tredje scenen har titeln Way of Life [Livsstil] och är en fullskalig modell av Zineb Sediras eget vardagsrum. Den sista delen, We Have Come Back [Vi har kommit tillbaka], utgörs av hennes vinylsamling med radikal politisk musik från 1960-talet. Standing Here Wondering Which Way to Go speglar en tid av kreativ energi och motstånd då frihetskämpande rörelser inspirerades av Algeriets självständighetsprocess. Algeriet som varit en fransk koloni sedan 1830 vann sin självständighet genom ett intensivt befrielsekrig som pågick 1954 till 1962.


En stor del av Zineb Sediras verk är självbiografiska och utgår ifrån hennes blick på sig själv och hennes familjs historia i Algeriet, Frankrike och Storbritannien, inte minst ur postkoloniala perspektiv. Överföringen av minnen mellan generationer och minnens skörhet är återkommande teman i hennes arbeten. Sedira föddes i Frankrike av algeriska föräldrar, året efter Algeriets frigörelse från kolonialmakten Frankrike. Hon växte upp i en förort till Paris under 1960- och 1970-talet, en period av stor afrikansk diaspora varifrån hon betraktade världshändelser och aktuella kulturuttryck. Familjens vänner på besök i hemmet talade om frihetskamp och internationell solidaritet. Musiken och litteraturen var radikal och kompromisslös. I sitt konstnärskap återkommer Zineb Sedia till hur denna speciella tidsanda präglat henne som person. Hon sätter fokus på hur kollektiva minnen förhåller sig till subjektiva minnen; hur händelser och företeelser upplevts på olika sätt av olika människor, och hur källmaterial kan tolkas olika beroende på i vilket sammanhang de presenteras. Utställningens titel Standing Here Wondering Which Way to Go är lånad från en gospel av den amerikanska sångerskan Marion Williams (1927–1994). Den uttrycker en undran som kan tyckas nog så aktuell här och nu, som i den tid konstverket gestaltar.


Zineb Sedira (f. 1963, Frankrike, bosatt i Storbritannien) är utbildad i London på Royal College of Art, Slade School of Art och Central Saint Martins School of Art. Hon har ställt ut runtom i världen, bland annat i separatutställningar på Jeu de Paume, Paris; Beirut Art Center, Beirut; New Art Exchange, Nottingham och Palais de Tokyo, Paris, och i grupputställningar på Tate Britain, London; Centre Pompidou, Paris; Mori museum, Tokyo samt ett flertal konstbiennaler, däribland Venedigbiennalen och Sharjahbiennalen. Hennes konstnärskap presenterades 2010 i en stor separatutställning på Bildmuseet. Zineb Sedira kommer att representera Frankrike på Venedigbiennalen 2022. Standing Here Wondering Which Way to Go skapades på uppdrag av Bildmuseet tillsammans med Jeu de Paume, Paris; IVAM, Valencia och Museu Calouste Gulbenkian, Lissabon. Utställningen är producerad med stöd av Institut français de Suède.

Bildmuseet / 40 år av internationell samtidskonst i Umeå


19/0624/10

ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO

VERK I UTSTÄLLNINGEN

Zineb Sedira Scene 1: mise-en-scène, 2019 [Scen 1: Iscensättning] Videofilm sammansatt av filmsekvenser från ett kasserat filmarkiv Musik: Mohamed Iguerbouchène 8.54 min Den algeriska filmindustrin blomstrade under 1960–1980-talet, decennierna närmast efter självständigheten, för att därefter försummas på grund av landets ekonomiska och politiska situation. I algeriska filmarkiv fann Zineb Sedira en rikedom och bredd i den forna filmproduktionen, med alltifrån poetiska spelfilmer till rena propagandafilmer. I en secondhandaffär hittade hon en låda med gamla filmrullar (16 mm och 35 mm) och undersökte vad som fanns på dem. Enligt butiksinnehavaren hade de tillhört en pensionerad biografmaskinist. Många av filmrullarna var skadade eller helt förstörda. Ett flertal av dem hade någon typ av militant innehåll. Hon har scannat in och klippt ihop detta för henne främmande material, så att nya tolkningar uppstått. Även reporna, sprickorna och nedbrytning av detta medfarna och utgallrade filmarkiv ser hon som en betydelsefull del i det nya verket. Det synliga förfallet blir till en metafor för de arkiverade minnenas skörhet och utsatthet.


BILDMUSEET PLAN 5

Zineb Sedira Scene 2: For a Brief Moment the World Was on Fire…, 2019 [Scen 2: För en kort stund stod världen i brand…] Fotomontage, objekt och böcker från 1960-talet I en rad fotomontage har Zineb Sedira sammanställt urklipp från tidskrifter och magasin, fotografier och politiska slagord. De återger något av den tidsanda som karaktäriserade Algeriet och som var en inspirationskälla för frihetskämpande rörelser under 1960-talet. Här speglas verkliga världspolitiska händelser, men det dokumentära innehållet kontrasteras mot den lekfulla presentationen med de objekt som konstnären samlat på sig under livet. Böcker och skulpturer kompletterar och nyanserar berättelsen och ger den en personlig inramning. Den inger en känsla av att det personliga är politiskt, och det politiska personligt. Genom att iscensätta sina egna subjektiva minnen vill hon frammana denna period i det kollektiva minnet. Konstnärens tack till: Archives nationales d’Algérie; service iconographique de la Cinémathèque d’Alger; les Glycines – Centre d’études diocésain, Alger; Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, Alger; bibliothèque du Centre culturel algérien, Paris; archives du musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris – fonds Premier festival culturel panafricain d’Alger (21 juillet-1er août 1969); 3 AAI


Zineb Sedira Scene 3: Way of Life, 2019 [Scen 3: Livsstil] Fullskalig modell av konstnärens vardagsrum Installation med fototapet, möbler, böcker, växter, objekt Way of Life är en kopia av konstnärens vardagsrum i stadsdelen Brixton i London. Väggarnas tavlor, hyllor och inredningsdetaljer återges i form av en fototapet och rummet är inrett med hennes egna möbler, böcker och andra föremål. Installationen gestaltar hemmets arkitektur som ett slags scenografi – hemmet som en fond mot vilken vi lever våra liv, som kan berätta något om vår personliga historia, våra erfarenheter, våra minnen och tidens ideal. Hemmet som ett slags självbiografi. Verket påminner oss om att det är vi själva som ger arkitekturen liv, att det är vi själva som skapar våra hem utifrån vilka vi är och vilka vi vill vara. Vardagsrummet är för Zineb Sedira en metafor för gästvänlighet. Hon bjuder in oss att sitta ned i hennes soffa från 1960-talet, bläddra i böcker om Algeriet, om motståndsrörelser och olika kulturyttringar, att lyssna på musik och titta på en intervju med den algeriska konsthistorikern och curatorn Nadira Laggoune-Aklouche som visas på vardagsrummets TV. LaggouneAklouche berättar där om sin erfarenhet av och sina tankar kring den ikoniska kulturfestivalen Festival panafricain [Panafrikanska festivalen] som ägde rum i Alger 1969, och som är en stor inspirationskälla för Zineb Sedira. Här finns också böcker med transkriberade tal som hölls under festivalen, musik som framfördes och bilder av människor som samlades där.


Föremålen i rummet för tankarna tillbaka till 1960-talet och till en tidsanda präglad av motstånd och solidaritet som var karaktäristisk för tiden närmast efter Algeriets självständighet, då också många andra nationer och frihetsrörelser inspirerades av landets vägval. Konstnären delar med sig av kreativiteten hos 1960-talets frihetskämpande rörelser, då politisk aktivism och kulturutövande verkade tillsammans för frigörelse från imperialism, sexism, rasism och kapitalism. I installationen ingår också några verk av andra konstnärer som Zineb Sedira bjudit in för att bidra till känslan av tid och plats: fotografen och filmskaparen William Klein, fotokonstnären Jason Oddy och regissören Nabel Djedouani. William Klein La foule algérienne attendait la fête du siècle: elle a été plus ou moins comblée, 1969 [Den algeriska folkmassan inväntade århundradets festival: den blev mer eller mindre nöjd] Numrerat färgfotografi William Klein Originalaffisch för filmen Le Festival panafricain d’Alger [Panafrikanska festivalen i Alger] av William Klein, premiär i Paris 1972 Okänd upphovsperson Framträdanden vid Panafrikanska festivalen i Alger Originalfotografi, 1969 Gåva från l’Association Lumière, Alger


Jason Oddy Bloc des salles de classe IV, Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, Bab Ezzouar, Algérie, 2013 [Klassrum enhet IV, Hourari Boumediene-Universitetet för Vetenskap och teknologi, Bab Ezzouar, Algeriet] Färgfotografi Jason Oddy La Coupole I, Alger, 2013 [Kupolen I, Alger] Färgfotografi Nabil Djedouani We Have Come Back [Vi har återvänt], Ted Joans dikt för den panafrikanska festivalen 1969 Spellista, 2019 30 min Zineb Sedira Nadira, 2019 Filmad intervju 40.21 min


Zineb Sedira Scene 4: We Have Come Back [Scen 4: Vi har kommit tillbaka] Skivomslag I verket We Have Come Back [Vi har kommit tillbaka] utgår Zineb Sedira från sin egen vinylsamling med radikal musik från 1960-talet, av många artister som förespråkade frigörelse från kolonialism och imperialism och kamp för medborgerliga rättigheter och jämställdhet. Bland de välkända, politiskt engagerade artister från 1960- och 1970-talet som är representerade i konstnärens skivsamling finns Miriam Makeba, Nina Simone, Aretha Franklin, Bob Dylan, Jimmy Cliff, Archie Shepp, James Brown, Marvin Gaye, Joan Baez och Victor Jara. Titeln We Have Come Back är lånad från en dikt av poeten Ted Joans (1928–2003). Samma titel användes för ett av den amerikanska jazzsaxofonisten Archie Shepps (f. 1937) framträdanden under den panafrikanska festivalen i Alger 1969.


ARCHITECTURES OF TRANSITION /

ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO

PETER ÖHRNELL / MÅLNINGAR

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK / BILDVERKSTAD

RECEPTION

HUVUDENTRÉ

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ENTRÉ

P

210608

Profile for Bildmuseet

Zineb Sedira / Standing Here Wondering Which Way to Go  

Svensk utställningsfolder för Bildmuseets utställning Zineb Sedira / Standing Here Wondering Which Way to Go, som visas 2021-06-19 till 2021...

Zineb Sedira / Standing Here Wondering Which Way to Go  

Svensk utställningsfolder för Bildmuseets utställning Zineb Sedira / Standing Here Wondering Which Way to Go, som visas 2021-06-19 till 2021...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded