__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VÃ…R/ SPRING / SUMMER 2020

SOMMAR/ 2020


2


VÄLKOMMEN

Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst och en del av Umeå universitet. I sju våningsplan med anslående arkitektur möts konst och vetenskap kring vår tids angelägna frågor. En plats för inspiration, reflektion och samtal om konst, samhälle och existens. Utställningarna produceras i samarbete med konstnärer, museer och universitet över hela världen och uppmärksammas ofta både nationellt och internationellt. Som besökare bjuds du in till guidade visningar och eget skapande, konstnärssamtal, diskussioner, föreläsningar, film och andra evenemang, allt med fri entré. /

WELCOME

Bildmuseet is one of Sweden's foremost venues för international contemporary art, and a part of Umeå University. In seven floors of striking architecture, art, humanities and science meet across the urgent issues of our time. A place for inspiration, critical encounters and conversations on art, society and existence. The exhibitions are produced in collaboration with artists, museums and universities around the world and often attract both national and international attention. As a visitor, you are invited to take part in guided tours and creative workshops, listen to artist talks and lectures, watch film screenings and attend other events, all free of charge.

3


INNEHÅLL / CONTENT

06-07 GRADA KILOMBA / A WORLD OF ILLUSIONS 08-11 DESIGN MATTERS 12-13 ANN EDHOLM / TUNGAN PÅ ORDET ANN EDHOLM / TONGUE ON THE TIP 14-15 FAITH RINGGOLD 16 ÅRETS SVENSKA BILDERBOK SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR 17 UMEÅ KONSTHÖGSKOLA 2020 UMEÅ ACADEMY OF FINE ARTS 2020 18-21 LARISSA SANSOUR / HEIRLOOM 22-23 PLANTS & POLITICS

4


24-27 EVENEMANG EVENTS 28-29 ART FRIDAY 30-31 GUIDADE VISNINGAR GUIDED TOURS 32-33 BILDVERKSTAD CREATIVE WORKSHOP 34 KULTURFÖRSKOLA OCH SKOLPROGRAM CULTURAL PRESCHOOL AND SCHOOLS PROGRAMME 35 MUSEISHOP, BIBLIOTEK, KAFÉ MUSEUM SHOP, LIBRARY, CAFÉ 36 ÖPPETTIDER, BESÖKSADRESS, KONTAKTINFORMATION OPENING HOURS, VISITING ADDRESS, CONTACT INFORMATION

5


- 08/03

GRADA KILOMBA / A WORLD OF ILLUSIONS

PÅGÅR TILL SÖN 8 MARS

I Grada Kilombas videotrilogi Illusions [Illusioner] möter vi de välkända berättelserna om Narcissus och Echo, Oidipus och Antigone, i omarbetade versioner framförda av skådespelare. Med teater, koreografi och musik låter hon de klassiska myterna tala om mänskliga rättigheter rakt in i vår samtid. Utställningen utgör premiären för det tredje verket i trilogin, och de tre stora videoverken visas här för första gången tillsammans. Illusions Vol. III Antigone är producerat av Bildmuseet i samarbete med Maxim Gorki-teatern i Berlin. Grada Kilombas (f. 1968, Portugal) konst har visats runt om i världen, bland annat på São Paulo-biennalen (2016) och på Berlinbiennalen (2018) där hon var en av de mest uppmärksammade konstnärerna. Det här är konstnärens första separatutställning i Skandinavien. Tack till Goethe-Institut Schweden och Calouste Gulbenkian Foundation. /

RUNS UNTIL SUN 8 MARCH

In Grada Kilomba’s video trilogy Illusions, we encounter the well-known tales of Narcissus and Echo, Oedipus, and Antigone, reworked and performed by actors. Using theatre, choreography and music, she allows the classical myths to speak of human rights directly into our contemporary times. This exhibition is the premiere of the third work in the trilogy, and the three large scale video works are for the first time shown together. Illusions Vol. III Antigone is produced by Bildmuseet in collaboration with the Maxim Gorki Theatre in Berlin. Grada Kilomba’s (b. 1968, Portugal) works have been shown around the world, for instance, at the São Paulo Biennale (2016) and the Berlin Biennale (2018) where she was one of the most acclaimed artists. This is the artist’s first solo exhibition in Scandinavia. With thanks to Goethe-Institut Schweden and the Calouste Gulbenkian Foundation.

6


Grada Kilomba Illusions Vol. III Antigone, 2019

7


- 05/04

DESIGN MATTERS


Allora & 2019/2020 Calzadilla, Design Matters, Hope Hippo, 2005 I förgrunden: Officina Corpuscoli Ingår i The utställningen Animal (s. 22-23) Growing Lab Mycelia, 2013


- 05/04

DESIGN MATTERS

PÅGÅR TILL SÖN 5 APRIL

Design Matters visar föremål och tekniker som snart kan vara en del av vår vardag. I en värld som står inför stora utmaningar har framtide­­­­ns design en potential att staka ut nya vägar. Förändras vårt förhållande till tingen om skorna vi bär har odlats av oss själva, eller om tallriken vi äter på är en levande organism? Kan en orsak till klimatkatastrof bli till något vackert och värt att bevara? Utställningen presenterar internationellt etablerade designer och designgrupper som utmanar våra föreställningar: Caracara, Liz Ciokajlo, Jesper Eriksson, Jenny Nordberg, Ewa Nowak, Officina Corpuscoli / Maurizi Montalti samt Superflux. Design Matters ger tillfälle att reflektera över vad funktion, hållbarhet och skönhet egentligen är. Den visar design som ställer frågor om den tid vi lever i och öppnar för nya sätt att samspela med världen. Utställningen är producerad av Bildmuseet. /

RUNS UNTIL SUN 5 APRIL

Design Matters presents objects and technologies that may soon become part of our everyday lives. In a world facing major challenges, the design of the future has the potential to mark out new pathways. Does our relationship to the objects change if the shoes we wear have been cultivated by us, or if the plate we eat from is a living organism? Can a reason behind a climate disaster become something beautiful and worth preserving? The exhibition presents internationally established designers and design groups that challenge our preconceptions: Caracara, Liz Ciokajlo, Jesper Eriksson, Jenny Nordberg, Ewa Nowak, Officina Corpuscoli/Maurizi Montalti, and Superflux. Design Matters gives the opportunity to reflect on the nature of function, durability and beauty. It highlights design that raises questions about the age we live in and paves the way for new interactions with the world. The exhibition is produced by Bildmuseet.

10


Ewa Nowak Incognito, 2017 Iris van Herpen, Bubble Dress Seijaku Collection, vår/vinter 2016 Vy från utställningen Entangle (s. 10-13)


– 12/04

ANN EDHOLM / TUNGAN PÅ ORDET ANN EDHOLM / TONGUE ON THE TIP

PÅGÅR TILL SÖN 12 APRIL

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Med vaxblandad oljefärg i tunna lager på lager ger hon sina stora målningar en fysisk, kroppslig materialitet. De geometriska formerna kan tyckas helt abstrakta, men i Edholms bildvärld finns kulturella referenser och uttryck för personliga erfarenheter. Bildmuseet presenterar Ann Edholms serie Tungan på ordet tillsammans med skisser och collage. Några av målningarna visas här offentligt för första gången. I verken finns tolkningar av konsthistoria och medeltida legender, av judiska deportationer under nazismen och av att växa upp i följderna av ett krig. Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Lid, Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd. Tack till MTAB.

12


RUNS UNTIL SUN 12 APRIL

Ann Edholm wants her paintings to be experienced as an encounter with a human being, direct and physical. Using oil paint mixed with wax and applied in thin layer upon layer, she imbues her paintings with physical materiality. The geometric shapes may seem completely abstract, but Edholm’s imagery includes cultural references and expressions of personal experiences. Bildmuseet presents Ann Edholm’s series Tongue on the Tip along with sketches and collages. The works contain allusions to art history and medieval legends, to Jewish deportations under Nazi reign, and to growing up in the wake of a war. Ann Edholm (b. 1953) lives and works in Lid, Nyköping, Sweden. She was educated at Gerlesborgsskolan and the Royal Institute of Art, Stockholm, and is represented in art institutions such as Moderna Museet, the Gothenburg Museum of Art and the Public Art Agency Sweden. With tanks to MTAB.

13


03/04 – 20/09

FAITH RINGGOLD

VERNISSAGE PÅ ART FRIDAY 3 APRIL

Som konstnär, aktivist och författare har Faith Ringgold utmanat orättvisor och fördomar om afroamerikansk identitet under fem årtionden. I en stor retrospektiv presenterar Bildmuseet hennes målningar, tryck och textila arbeten från 1960-talet fram till 2000-talet. Faith Ringgold växte upp under den kreativa och intellektuella era som kallas Harlem Renaissance. Under hela sitt konstnärskap har hon befunnit sig mitt i den samtida debatten: med målningar inspirerade av amerikansk medborgarrättsrörelse och feminism lika väl som i självbiografiska textila berättelser. Faith Ringgold (f. 1930, Harlem, New York) är bosatt i New Jersey, USA, och har varit verksam som konstnär sedan tidigt 1960-tal. Ringgold finns bland annat representerad på Guggenheim, MoMA och Metropolitan Museum of Art i New York. Utställningen är producerad av Serpentine Galleries, London. Tack till Fort Knox. /

OPENING ON ART FRIDAY 3 APRIL

As an artist, activist and author, Faith Ringgold has challenged injustices and prejudices about Afro-American identity for five decades. In a large retrospective, Bildmuseet presents her paintings, prints and textile works from the 1960s to the 2000s. Faith Ringgold grew up during the creative and intellectual era known as Harlem Renaissance. Throughout her artistry, she has been in the centre of contemporary debate: with paintings inspired by the American civil rights movement and feminism, as well as with autobiographical story quilts. Faith Ringgold (b. 1930, Harlem, New York) lives in New Jersey, USA, and has been active as an artist since the early 1960s. Ringgold is represented at, for instance, Guggenheim, MoMA and the Metropolitan Museum of Art in New York. The exhibition is produced by Serpentine Galleries, London. With thanks to Fort Knox.

14


Faith Ringgold Mother's Quilt, 1983 Courtesy ACA Galleries, New York

15


13/03 – 13/09

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR

VERNISSAGE PÅ ART FRIDAY MED LITTFEST 13 MARS

Varje vår utser en jury den bästa svenska bilderboken i förra årets utgivning. Vinnaren tar emot sitt pris i mars under Littfest, Umeå internationella litteraturfestival, och i samband med det öppnar Bildmuseet en utställning med skisser och originalbilder till den prisade bilderboken. Bilderboken är en konstform som kan rikta sig till alla åldrar. Utmärkelsen Snöbollen – Årets svenska bilderbok vill uppmärksamma den som konstnärligt medium. Bakom priset står Krumelur – föreningen för unga ord i norr, Svenska Tecknare, Kulturföreningen Pilgatan, Länsbiblioteket i Västerbotten, Umeå kommun, Littfest och Bildmuseet Utställningen invigs i närvaro av pristagaren under Art Friday med Littfest fredag 13 mars. /

OPENING ON ART FRIDAY WITH LITTFEST 13 MARCH

In springtime every year, a jury selects the best Swedish picture book among last year’s releases. The winner receives the award in March during Littfest, Umeå International Literature Festival, and in conjunction, preparatory sketches and original images from the award-winning picture book is being displayed in an exhibition at Bildmuseet. The picture book is an art form that speaks to all ages. The Snöbollen [The Snowball] award for the best Swedish picture book of the year recognises the picture book as an artistic medium. The prize is an initiative by the association Krumelur, the Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers, Kulturföreningen Pilgatan, the county library of Västerbotten, Littfest, and Bildmuseet. The exhibition opens in the presence of the prize-winner during the Art Friday event with Littfest on March 13thw.

16


01/05 – 17/05

TOOLS FOR THE FUTURE / KONSTHÖGSKOLAN UMEÅ UMEÅ ACADEMY OF FINE ARTS

VERNISSAGE ART FRIDAY 01 MAJ

Årets examensutställning av masterstudenterna vid Konsthögskolan, Umeå universitet, heter Tools for the Future. Titeln refererar till ett kritiskt ifrågasättande av rådande värderingar och möjligheterna att utmana dessa genom konstnärliga uttryck. Utställningen presenterar verk av Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Eleanor Shipway, Richard Guy Slatter, Mathijs Van Sark, Per Westerlund och Josefine Östlund. Deras huvudhandledare är konstnären Christoph Draeger, professor vid Konsthögskolan. Tools for the Future är kulmen på fem års studier i fri konst och visar ett brett spektrum av idéer. Utifrån sina specifika intressen och personligheter har studenterna utvecklat självständiga sätt att arbeta. /

OPENING ON ART FRIDAY 01 MAY

This year's exhibition by graduate students from the master's programme at the Academy of Fine Arts at Umeå University is entitled Tools for the Future. The title refers to a critical questioning of societal values and the possibilities to challenge their definition through artistic expression. The exhibition presents works by Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Eleanor Shipway, Richard Guy Slatter, Mathijs Van Sark, Per Westerlund, and Josefine Östlund. Their main tutor is the artist Christoph Draeger, Professor at the Umeå Academy of Fine Arts. Tools for the Future is the culmination of five years of study in Fine Arts and displays a wide range of ideas. Based on their specific interests and personalities, the students have developed independent ways of working.

17


12/06 – 25/10

LARISSA SANSOUR / HEIRLOOM

18


Larissa Sansour In Vitro, 2019 © Larissa Sansour och Søren Lind

19


12/06 – 25/10

LARISSA SANSOUR / HEIRLOOM

SOMMARVERNISSAGE PÅ ART FRIDAY 12 JUNI

I Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av en ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från tidigare generationer? Hur formas våra liv av detta arvegods? Hjärtat i utställningen är den tvåkanaliga sciencefictionfilmen In Vitro [I odlingsglas]. Efter en miljökatastrof tvingas människor att leva under jord, och en övergiven kärnkraftsreaktor fungerar som fruktodling. I denna underjordiska anläggning ligger fruktträdgårdens skapare på sin dödsbädd när hennes 30-åriga klon kommer för att besöka henne. Till utställningen hör också en installation med en monumental skulptur, Monument for Lost Time [Monument över förlorad tid]. Larissa Sansour (f. 1973, Jerusalem) är en danskpalestinsk konstnär och regissör baserad i London. Hennes filmer har visats på filmfestivaler och konstmuseer över hela världen. Heirloom skapades för den danska paviljongen på Venedigbiennalen 2019 på uppdrag av Statens Kunstfond i Danmark. /

SUMMER OPENING ON ART FRIDAY 12 JUNE

In Heirloom, Larissa Sansour takes us to a dystopic future where the Earth has undergone an ecological collapse. There, the human clone Alia addresses the trauma, life goals and dreams of previous generations. What stories do we take over from previous generations? How are our lives shaped by this heirloom? The heart of the exhibition is the two-channel science fiction film In Vitro. After an environmental disaster, humans are forced to live underground and an abandoned nuclear reactor serves as an orchard. In the underground facility, the creator of the orchard is lying on her deathbed when her 30-year-old clone comes to visit her. The exhibition also includes an installation with a monumental sculpture, Monument for Lost Time. Larissa Sansour (b. 1973, Jerusalem) is a Danish-Palestinian artist and director who is based in London. Her films have been shown at film festivals and art museums all over the world. Heirloom was commisioned by The Danish Arts Foundation for the Danish pavilion at the Venice Biennale 2019.


Larissa Sansour Monument for Lost Time, 2019 Š Larissa Sansour och Søren Lind

21


12/06 – 25/10

PLANTS AND POLITICS

SOMMARVERNISSAGE PÅ ART FRIDAY 12 JUNI

Utställningen Plants and Politics utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, förflyttningen av växter runt om i världen och klassifikationen av dem. När man betraktar människans historia genom botanikens prisma aktualiseras frågor om makt, framtid och människans roll i den levande världen. Via handel, imperiebyggen och globalisering har frön och växter rört sig mellan kontinenter och lämnat lämnat spår i landskap, språk och kunskap. I många fall har vetenskapens kartläggning av arter gått hand i hand med västvärldens jakt på nya territorier att erövra. Bland de medverkande konstnärerna finns Maria Thereza Alves, Hanan Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda. Plants and Politics är producerad av Bildmuseet. /

SUMMER OPENING ON ART FRIDAY 12 JUNE

Plants and Politics explores connections between plants, politics and history. It brings together works by contemporary artists who are interested in the political dimensions of botany: plants as a commodity, the circulation of plants around the world, and their classification. Viewing the history of humans through the prism of botany raises questions about power, the future and the role of humans in the living world. Trade, the building of empires, and globalisation have led to seeds and plants moving among continents and leaving traces in nature, language and knowledge. In many cases, the scientific mapping of species has taken place hand in hand with the West’s hunt for new territories to conquer. Among the participating artists are Maria Thereza Alves, Hanan Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky, and Mónica de Miranda. Plants and Politics is produced by Bildmuseet.

22


Mรณnica de Miranda When Words Escape, Flowers Speak, 2017

23


PROGRAM / EVENTS

FREDAGSKVÄLLAR OCH HELGER

Föreläsningar, guidade visningar, konstnärspresentationer, filmer och performance fördjupar och kompletterar utställningarna. På fredagar har vi kvällsöppet till 21.00 med konst- och barmingel, ibland också gäst-DJs eller andra evenemang. Även på helgerna bjuder vi på programverksamhet, guidade visningar och öppen bildverkstad. Här finner du en del av vår programverksamhet, men mycket tillkommer efter att programmet har tryckts. Du hittar alltid den mest aktuella informationen på vår webbplats. /

FRIDAY EVENINGS AND WEEKENDS

Lectures, guided tours, artist talks, performances and film screenings enhance and complement the exhibitions. On Fridays Bildmuseet is open until 21:00, with art and bar, sometimes with a guest DJ or other events. On weekends we offer scheduled events, guided tours and open creative workshops. The following is a selection of our scheduled activities, but many other are added after the programme is printed. You can always find the most recent information on our website.

24


PROGRAM / EVENTS

LÖR 25/1 15.00–16.00

SAT 25/1 15:00–16:00

SÖN 2/2 14.00–15.00

SUN 2/2 14:00–15:00

SÖN 9/2 14.00–15.00

SUN 9/2 14:00–15:00

FRE 14/2 17.00–21.00

FRI 14/2 17:00–21:00

SÖN 16/2 14.00–15.00

SUN 16/2 14:00–15:00

Körperformance av deltagarna i en workshop ledd av Katarina Henryson, tidigare medlem i The Real Group. Som besökare är du välkommen att delta och/eller att lyssna. Föreställningen äger rum i utställningen Ann Edholm / Tungan på ordet Curatorsvisning. Museiintendent Brita Täljedal ger en guidad visning och berättar om målningarna i Ann Edholms utställning Tungan på ordet Designhistorier för framtiden. Maria Göransdotter, lärare och doktorand vid Designhögskolan ger en föreläsning i anslutning till utställningen Design Matters Art Friday med designtema på Alla hjärtans dag. Musik, designquiz och designverkstad & hjärtligt mingel Curatorsvisning. Museiintendent Anders Jansson ger en guidad visning i utställningen Design Matters 25

Choir performance by the participants in a workshop led by Katarina Henryson, a former member of The Real Group. Visitors are welcome to participate and/or listen. The performance takes place in the exhibition Ann Edholm / Tongue on the Tip Curator-guided tour. Museum curator Brita Täljedal gives a guided tour of the paintings in Ann Edholm’s exhibition Tongue on the Tip Design stories for the future. Maria Göransdotter, teacher and doctoral student at Umeå Institute of Design gives a talk in conjunction with the exhibition Design Matters Art Friday with a design theme on Saint Valentine’s Day. Mingling, music, design quiz and design workshop Curator-guided tour. Museum curator Anders Jansson gives a guided tour of the exhibition Design Matters


SÖN 23/2 14.00-15.30

Filmvisning: Frantz Fanon: Black Skin, White Mask (71 min, 1995), av filmaren och konstnären Isaac Julien. En del av programmet till Grada Kilombas utställning

FRE 1/5 17.00–21.00

Art Friday med vernissage. Invigning av Tools for the Future, årets examensutställning av masterstudenterna på Konsthögskolan. Mingel, presentationer, performance, bar och DJ

SÖN 1/3 14.00–15.00

PROGRAM /

Repatriering och respekten för döden. Adriana Aurelius, projektledare för återbördandet av samiska kvarlevor 2019. Föreläsningen är en del av programmet till Grada Kilomba / A World of Illusions och ges i samarbete med Samiska veckan FRE 13/3 17.00–01.00

Art Friday med Littfest. Läsningar av poeter från hela Europa, vernissage Årets svenska bilderbok, presentation av de nominerade till Katapultpriset, liveteckning av serietecknare, kreativ workshop, musik, kafé, bar, med mera

SÖN 10/5 14.00–15.00

Mastersstudenter från Konsthögskolan ger en visning av sin utställning Tools for the Future SÖN 10/5 15.00–16.00

Högtidlig utdelning av stipendier till avgångsstudenter från Konsthögskolan i deras utställning Tools for the Future SÖN 17/5 14.00–15.00

Mastersstudenter från Konsthögskolan ger en visning av sin utställning Tools for the Future LÖR 30/5 14.00–15.00

FRE 3/4 17.00–21.00

Art Friday med vernissage, presentationer, bar och DJ Vi öppnar en retrospektiv med den amerikanska konstnären Faith Ringgold SÖN 5/4 14.00–15.00

Curatorsvisning. Museiintendent Anders Jansson ger en guidad visning i Faith Ringgolds utställning

26

Utdelning av VK:s Kulturpris. Mingel och samtal med årets pristagare FRE 12/6 17.00–21.00

Art Friday med sommarvernissage, live musik, kafé and bar. Vi öppnar två nya utställningar på Bildmuseet denna försommarkväll: Plants and Politics och Larissa Sansour / Heirloom


SUN 23/2 14:00–15:30

Film screening: Frantz Fanon: Black Skin, White Mask (71 min, 1995), by filmmaker and artist Isaac Julien. In conjunction with the Grada Kilomba exhibition

FRI 1/5 17:00–21:00

Art Friday with an exhibition opening. Tools for the Future is this year’s graduation exhibition by the Master’s students at the Umeå Academy of Fine Arts. Mingling, presentations, performance, bar and DJ

SUN 1/3 14:00–15:00

EVENTS /

Repatriation and respect for death. Adriana Aurelius, project manager for the restitution of Sami remains 2019. The talk is part of the programme for Grada Kilomba / A World of Illusions and is given in collaboration with the Sami Week FRI 13/3 17:00–01:00

Art Friday with Littfest. Readings by poets from all over Europe, opening of the Swedish Picture Book of the Year exhibition, presentation of the nominees for the Katapult Prize, live drawing by comic artists, creative workshop, live music, bar

SUN 10/5 14:00–15:00

Master’s students from the Umeå Academy of Fine Arts present their exhibition Tools for the Future SUN 10/5 15:00–16:00

Public presentation of grants to graduating students from the Umeå Academy of Fine Arts in their exhibition Tools for the Future SUN 17/5 14:00–15:00

Master’s students from the Umeå Academy of Fine Arts present their exhibition Tools for the Future SAT 30/5 14:00–15:00

FRI 3/4 17:00–21:00

Art Friday with an exhibition opening. Inauguration of a retrospective by American artist Faith Ringgold. Talks and presentations, bar and DJ SUN 5/4 14:00–15:00

Curator-guided tour. Museum curator Anders Jansson gives a guided tour of Faith Ringgold’s retrospective exhibition

27

Presentation of VK’s Culture Prize 2020. Mingling and public conversation with this year’s prize-winner FRI 12/6 17:00–21:00

Art Friday with exhibition openings, live music, café and bar. Two new exhibitions are opened this Summer evening: Plants and Politics and Larissa Sansour / Heirloom


ART FRIDAY /

AFTERWORK PÅ FREDAGAR 17.00–21.00

Konst, bar och fri entré – en fredagskväll på Bildmuseet är ett perfekt sätt att inleda helgen. Vi har kvällsöppet till 21.00 varje fredag. Förutom konstutställningar, kvällsvisningar och bar-mingel med andra museibesökare bjuder vissa fredagskvällar på olika typer av evenemang: performance, möten med konstnärer och författare, livemusik, vernissager, konstquiz, film, walkand-talk, DJs och mycket annat. Det är vad vi kallar Art Friday. Kolla fredagsprogrammet i kalendariet på föregående sidor eller titta förbi och ta del av vad som än är på gång. Välkommen! /

AFTER WORK ON FRIDAYS 17:00–21:00

Art, bar, and free admission – a Friday evening at Bildmuseet is a perfect way to kick-start the weekend. We are open until 21:00 every Friday. In addition to art exhibitions, evening tours and mingling with other museum visitors in the bar area, some Fridays offer various events: performances, encounters with artists and writers, live music, exhibition openings, art quizzes, film screenings, walk-and-talks, DJs, and much more. This is what we call Art Fridays. Check out the Friday programme in the calendar on the previous pages, or just drop by to enjoy whatever is happening. Welcome!

28


29


GUIDADE VISNINGAR / GUIDED TOURS

VISNINGAR VARJE DAG

Guidade visningar på svenska varje dag 12.00. Dessutom kvällsvisningar på fredagar 19.00, utom 31/1, 28/2, 27/3 och 24/4 eller när det pågår andra event. Vi ger också visningar på engelska; tider för dessa finner du i den grå texten nedan.

FAMILJEVISNING

Lördagar och söndagar 13.00 ges visningar som passar barnfamiljer. Ett samtal med barnperspektiv om ett urval av konstverk är en upplevelse som barn och vuxna kan dela.

BABYVISNING

Även mycket små barn kan uppleva konst. Visningar med babymåleri torsdag 23/1, 20/2, 19/3 och 23/4 14.00–16.00 för vuxna med barn mellan 4 och 15 mån. Gratisbiljetter släpps en månad innan varje tillfälle och hämtas i Bildmuseets reception.

BOKA VISNING

Boka en privat gruppvisning eller workshop med dina vänner, din arbetsplats eller förening. Bokning via vår webbplats. /

DAILY TOURS

Public guided tours in English every Saturday at 13:00 and Friday evenings 31/1, 28/2, 27/3 and 24/4 at 19:00. Tours in Swedish every day at 12:00 and Fridays at 19:00, except for the dates above.

FAMILY TOUR

Family-oriented tours in Swedish on Saturdays and Sundays at 13:00. A talk aimed at children about a selection of artworks is an experience that children and adults can share together.

BABY TOUR

Even very young children can enjoy art. Tours with painting for infants on Thursdays 23/1, 20/2, 19/3 and 23/4 at 14:00–16:00 for adults with babies between 4 and 15 months. Free tickets will be available one month prior to each session and may be obtained from the reception desk at Bildmuseet.

PREBOOKED TOUR

Book a private group tour or workshop with your friends, colleagues, or for your association. Booking form available on our website.

30


31


32


ÖPPEN BILDVERKSTAD / CREATIVE WORKSHOP

ÖPPEN BILDVERKSTAD HELGER OCH LOV

Kreativ verkstad för alla åldrar lördagar och söndagar 12.00– 16.00. Låt dig inspireras av teman och konstnärliga tekniker i utställningarna. En konstpedagog finns på plats för handledning. Under sportlovet och påsklovet är bildverkstaden även öppen tisdag till fredag. Under sommaren har konstpedagogerna semester, men bildverkstaden är öppen för skapande på egen hand 20/6–21/8.

KONSTKVÄLLAR FÖR UNGA

Några kvällar under terminen är bildverkstaden en mötesplats för unga konstintresserade. Drop-in för dig mellan 16 och 25 år den 22/2, 29/3 och 10/5 mellan 17.00 och 20.00. Fri entré, ingen föranmälan krävs.

SOMMARVERKSTAD

Mellan 20 juni och 21 augusti är alla museibesökare välkomna till bildverkstaden för att skapa på egen hand, när som helst under Bildmuseets öppettider. Konstpedagogerna har semester, men det finns material att arbeta med. /

OPEN WORKSHOPS ON WEEKENDS AND HOLIDAYS

Creative workshops for all ages Saturdays and Sundays 12:00 to 16:00. Led by art educators and finding inspiration from themes and artistic techniques in the current exhibitions, we create together or individually. During the spring and Easter school breaks, the workshop is also open from Tuesday to Friday. The workshop area is open daily but unmanned 20/6–21/8.

ART EVENINGS FOR YOUTH

On some Fridays during term time, the creative workshop becomes a meeting place for young people between 16 and 25 interested in art. Drop in on 22/2, 29/3 and 10/5 between 17:00 and 20:00. Free admission, no booking required.

SUMMER WORKSHOP

From June 26 until August 19, museum visitors are welcome to the workshop area any time during Bildmuseet's opening hours. The art educators are on holiday, but there are materials to work with.

33


ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA OCH SKOLPROGRAM / OPEN CULTURAL PRESCHOOL AND SCHOOLS PROGRAMME

ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA

På fredagar under terminerna kl 11.00–15.00 är det öppen kulturförskola i bildverkstaden. Föräldrar och barn får skapa och vara kreativa under ledning av våra konstpedagoger. Ålder: 0–6 år. Ingen föranmälan krävs. Kulturförskolan pågår 17/1–15/5, med undantag för fredagar under skolloven (6/3, 17/4) då vi bjuder på lovaktiviteter för alla åldrar.

SKOLPROGRAM

För skolor och förskolor erbjuder vi program anpassade till olika åldrar. Utställningarna kan ofta användas ämnesöverskridande mellan till exempel bild, SO-ämnen och språk. En konstpedagog presenterar teman och tekniker, eleverna deltar i diskussioner, gruppövningar och kreativa aktiviteter. Information och bokningsformulär finns på vår webbplats. /

OPEN CULTURAL PRESCHOOL

On Fridays during school terms at 11:00–15:00, our workshop area is an open cultural preschool where parents and children are invited to be creative under the guidance of our art educators. Ages: 0–6 years. No booking is required. The open cultural preschool runs 17/1–15/5, except from Fridays during school breaks (6/3, 17/4) when we offer activities for all ages.

SCHOOLS PROGRAMME

We provide programmes for groups of school and pre-school children of all ages. Many of our exhibitions can be accessed across different subjects such as art, social science, and language. An art educator presents themes and techniques from current exhibitions, and the pupils participate in discussions, group exercises and creative activities. Information and a booking form can be found on our website.

34


SHOP / BIBLIOTEK / KAFÉ SHOP / LIBRARY /CAFÉ

SHOP

Ett varierat utbud av konstböcker, kataloger, affischer, vykort och andra bildsouvenirer finner du i Bildmuseets shop

KAFÉ / RESTAURANG

Intill Bildmuseets utfällbara hörsal – Flexhallen – i suterrängvåningen finns kafé och restaurang Hansson & Hammar

BIBLIOTEK

På bottenplan finns också universitetsbibliotekets filial med böcker och tidskrifter om konst, arkitektur och design

HYRA LOKAL

Information om att hyra Bildmuseets flexibla hörsal finns på vår webbplats /

SHOP

You can find a variety of art books and catalogues, posters, postcards and other art souvenirs in the museum shop

CAFÉ / RESTAURANT

Next to Bildmuseet’s telescopic auditorium – Flexhallen – on floor 0 you will find the café and restaurant Hansson & Hammar

LIBRARY

On the ground floor, there is a public branch of the university library, with books and magazines on art, architecture and design

RENTING SPACE

Information on hiring Bildmuseet’s flexible auditorium can be found on our website

MED STÖD AV

35


Tis – Tor 10.00 – 17.00 Fre 10.00 – 21.00 Lör – Sön 10.00 – 17.00 Fri entré

HITTA HIT

Östra Strandgatan 30B, Umeå (Konstnärligt campus) Lokalbuss 1, 5, 6 och 8 till hållplats Östra Strandgatan

PARKERING

Bredvid Designhögskolan eller längs gatorna Öst på stan nära Konstnärligt campus

KONTAKT

090-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se /

OPENING HOURS

Tue – Thu 10:00 – 17:00 Fri 10:00 – 21:00 Sat – Sun 10:00 – 17:00 Free admission

FIND US

Östra Strandgatan 30B, Umeå (Umeå Arts Campus) City bus no 1, 5, 6 or 8 to bus stop Östra Strandgatan

PARKING

Beside the Institute of Design or along the streets close to the Umeå Arts Campus

CONTACT

+46 90-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se

Framsidan: Faith Ringgold, A Man Kissing his Wife, 1964. Privat samling. Courtesy Pippy Houldsworth Gallery Fotografer: sid 2 Johan Gunséus, sid 8, 12, 29, 32 Mikael Lundgren, sid 30 Polly Yassin

ÖPPETTIDER

Profile for Bildmuseet

Bildmuseet Spring / Summer 2020  

Bildmuseet Spring / Summer 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded