__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HÖST VINTER/ 2020


2


VÄLKOMMEN

Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst och en del av Umeå universitet. I sju våningsplan med anslående arkitektur möts konst och vetenskap kring vår tids angelägna frågor. En plats för inspiration, reflektion och samtal om konst, samhälle och existens. Utställningarna produceras i samarbete med konstnärer, museer och universitet över hela världen och uppmärksammas ofta både nationellt och internationellt. Som besökare bjuds du in att delta i guidade visningar och eget skapande, konstnärssamtal, diskussioner, föreläsningar, film och andra evenemang, allt med fri entré. Under hösten 2020 kommer evenemang erbjudas digitalt eller på plats, närmare information hittar du på vår webplats. /

WELCOME

Bildmuseet is one of Sweden's foremost venues for international contemporary art, and a part of Umeå University. On seven floors of striking architecture, art, humanities and science meet across the urgent issues of our time. A place for inspiration, critical encounters and conversations on art, society and existence. The exhibitions are produced in collaboration with artists, museums and universities around the world and often attract both national and international attention. As a visitor, you are invited to take part in guided tours and creative workshops, listen to artist talks and lectures, watch film screenings and attend other events, all free of charge. During the fall 2020 events will be offered online or in real life, please visit our website for further information.

3


ÖVERSIKTSPLAN / FLOOR PLAN

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNING/ EXHIBITION ADMINISTRATION

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNING/ EXHIBITION BILDVERKSTAD/ CREATIVE WORKSHOP

RECEPTION/ INFORMATION DESK SHOP

HUVUDENTRÉ/ MAIN ENTRANCE

FLEXHALL / AUDITORIUM KAFÉ / CAFÉ BIBLIOTEK / LIBRARY ÄLVSENTRÉ/ RIVER ENTRANCE

4


INNEHÅLL / CONTENT

6-7 ÅRETS SVENSKA BILDERBOK SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR 8-13 FAITH RINGGOLD 14-17 LARISSA SANSOUR / HEIRLOOM 18-21 MARKKONTROLL GROUND CONTROL 22-25 EVENEMANG EVENTS 26 VISNINGAR OCH PEDAGOGIK TOURS AND EDUCATION 27 BILDVERKSTAD CREATIVE WORKSHOP 28-29 SKOLPROGRAM SCHOOLS PROGRAMME 30-31 MUSEISHOP, BIBLIOTEK, KAFÉ MUSEUM SHOP, LIBRARY, CAFÉ 32 BESÖKS- OCH KONTAKTINFORMATION VISITING AND CONTACT INFORMATION

5


27/08 – 29/11

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK / MARATON AV KARIN CYRÉN

ÖPPNAR 27 AUGUSTI

Klara, färdiga, gå! Vem tar täten? Vilka klarar sig förbi farorna längs vägen? Och vem vinner? Loppet går genom städer, över berg, genom skogar och över ängar. I den ordlösa berättelsen Maraton blir läsaren en sportkommentator. Karin Cyréns Maraton har utsetts till 2019 års bästa svenska bilderbok och belönats med den nationella utmärkelsen Snöbollen. I Bildmuseets utställning presenteras originalbilderna till boken. Maraton är full av komik och inbyggda minidramer. Förloppet – maratonloppet – rymmer smärta och list och triumf om vartannat. I prismotiveringen beskrivs boken som ”humanistisk, gränsöverskridande och kosmopolitisk”. Karin Cyrén (f. 1984) är bilderboksskapare och illustratör, bosatt och verksam i Stockholm. Utmärkelsen Snöbollen är ett initiativ av Krumelur, Umeå Kultur, Kulturföreningen Pilgatan, Bildmuseet Umeå universitet, Länsbiblioteket i Västerbotten, Littfest, Mittuniversitetet och Svenska Tecknare.

PRISUTDELNING

SÖN 11/10 14.00–15.00

Karin Cyrén tar emot utmärkelsen Snöbollen för sin bok Maraton. Samtal mellan pristagaren och museiintendent Brita Täljedal 6


27/08 – 29/11

SWEDISH PICTURE BOOK OF THE YEAR / MARATHON BY KARIN CYRÉN

OPENS ON 27 AUGUST

Ready. Set. Go! Who will take the lead? Who can get past the hazards along the way? And who will win? The race is run through cities, over mountains, through forests and over meadows. In Marathon – a story with no words – the reader becomes a sports commentator. Marathon by Karin Cyrén has been named the Swedish picture book of the year 2019 and honoured with the national award Snöbollen [The Snowball]. In the exhibition, Bildmuseet presents the original paintings to the book. Marathon is full of quirky comedy and mini-dramas. The race – the marathon – is full of pain, tricks and triumph. The jury writes, “A humanistic, cross-border and cosmopolitan book". Karin Cyrén (b. 1984) is an illustrator and author, based in Stockholm. The Snöbollen award is an initiative by Krumelur, Umeå Kultur, Kulturföreningen Pilgatan, Bildmuseet Umeå University, the county library of Västerbotten, Littfest, Mid Sweden University and Svenska Tecknare.

AWARD CEREMONY

SUN 11/10 14:00–15:00

Karin Cyrén receives the Snöbollen award for her book Maraton [Marathon]. Conversation with museum curator Brita Täljedal 7


8


27/08 – 10/01

FAITH RINGGOLD 9


27/08 – 10/01

FAITH RINGGOLD

ÖPPNAR 27 AUGUSTI

Som konstnär, aktivist och författare har Faith Ringgold utmanat orättvisor och förutfattade meningar om afroamerikansk identitet under fem årtionden. I en stor retrospektiv utställning presenterar Bildmuseet målningar, grafik och textila arbeten från 1960-talet fram till 2000-talet. Faith Ringgold växte upp under den kreativa och intellektuella era som kallas Harlem Renaissance. Under hela sitt konstnärskap har hon befunnit sig mitt i den samtida debatten: med målningar inspirerade av amerikansk medborgarrättsrörelse och feminism lika väl som i självbiografiska textila berättelser. I hennes konst finns inspiration från många visuella och kulturella källor, som tidig europeisk modernism, afrikanska masker liksom traditionella lapptäcken och deras plats i slaveriets historia. Faith Ringgold (f. 1930, Harlem, New York) är bosatt i New Jersey, USA, och har varit verksam som konstnär sedan tidigt 1960-tal. Ringgold finns bland annat representerad på Guggenheim, MoMA och Metropolitan Museum of Art i New York. Utställningen är Faith Ringgolds första retrospektiv i Norden. Den är initierad av Serpentine Galleries och sammanställd av Hans Ulrich Obrist och Melissa Blanchflower. För presentationen på Bildmuseet står museiintendent Anders Jansson. Med stöd från Fort Knox.

PROGRAM

SÖN 6/9 14.00–15.00

Museiintendent Anders Jansson presenterar utställningen SÖN 13/9 14.00–15.00

Curatorerna Hans Ulrich Obrist och Melissa Blanchflower, Serpentine Galleries, London, i samtal med museiintendent Anders Jansson som står för presentationen på Bildmuseet SÖN 20/9 14.00–15.00

Berättarföreställning med Jason Nemor Harden: Ol Man River: The Life, Times and Music of Paul Robeson

10


Faith Ringgold American Collection #1: We Came to America, 1997 Courtesey of the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia. Art by Women Collection, Gift by Lina Lee Alter. Woman Free Yourself, 1971 American People Series #15: Hide Little Children, 1966 Courtesy of the Artist and ACA Galleries, New York

11


Faith Ringgold Coming to Jones Road #4: Under A Blood Red Sky, 2000 American People Series #9: The American Dream, 1964 Black Light #9: American Spectrum, 1969 Courtesy of the Artist and ACA Galleries, New York

12


27/08 – 10/01

FAITH RINGGOLD

OPENS 27 AUGUST

As an artist, activist and author, Faith Ringgold has challenged injustices and prejudices about Afro-American identity for five decades. In a large retrospective exhibition, Bildmuseet presents her paintings, graphics and textile works from the 1960s to the 2000s. Faith Ringgold grew up during the creative and intellectual era known as Harlem Renaissance. Throughout her artistic life, she has been in the centre of contemporary debate, with paintings inspired by the American civil rights movement and feminism, and with her autobiographical textile stories. In her work, she draws inspiration from several visual and cultural sources; early European modernism, African masks as well as traditional quilts and their place in the history of slavery. Faith Ringgold (b. 1930, Harlem, New York) lives in New Jersey, USA, and has been working as an artist since the early 1960s. Ringgold is represented at, for instance, Guggenheim, MoMA and the Metropolitan Museum of Art in New York. This is Faith Ringgold's first retrospective in the Nordic countries. It was initiated by the Serpentine Galleries and curated by Hans Ulrich Obrist and Melissa Blanchflower. For its presentation at Bildmuseet, the exhibition is curated by Anders Jansson. With support from Fort Knox.

EVENTS

SUN 6/9 14:00–15:00

Museum curator Anders Jansson presents the exhibition and talks on a personal selection of art works. Language: Swedish SUN 13/9 14:00–15:00

The curators Hans Ulrich Obrist and Melissa Blanchflower, Serpentine Galleries, London, in conversation with Anders Jansson, museum curator for the exhibition at Bildmuseet SUN 20/9 14:00–15:00

Storytelling performance by Jason Nemor Harden: Ol Man River: The Life, Times and Music of Paul Robeson

13


14


27/08 – 11/04

LARISSA SANSOUR / HEIRLOOM

15

Larissa Sansour In Vitro, 2019 Installationsvy från Bildmuseet


27/08 – 11/04

LARISSA SANSOUR / HEIRLOOM

ÖPPNAR 27 AUGUSTI

I Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av en ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från dessa? Hur formas våra liv av detta arvegods? Hjärtat i utställningen är den tvåkanaliga science fiction-filmen In Vitro [I odlingsglas]. Efter en miljökatastrof tvingas människor att leva under jord och en övergiven kärnkraftsreaktor fungerar som fruktodling. Där ligger fruktträdgårdens skapare på sin dödsbädd när en ung klon kommer för att besöka henne. Till utställningen hör också en installation med en monumental skulptur, Monument for Lost Time. Larissa Sansour (f. 1973 i Jerusalem) är en danskpalestinsk konstnär och regissör baserad i London. Hennes filmer har visats på filmfestivaler och konstmuseer över hela världen. Heirloom skapades för den danska paviljongen på Venedigbiennalen 2019 på uppdrag av Statens Kunstfond i Danmark.

KONSTNÄRSSAMTAL 22 NOVEMBER

/ OPENS 27 AUGUST

ARTIST TALK 22 NOVEMBER

In Heirloom, Larissa Sansour takes us to a dystopic future where the Earth has undergone an ecological collapse. There, the human clone Alia addresses the trauma, life goals and dreams of previous generations. What stories do we take over from these? How are our lives shaped by this heirloom? The heart of the exhibition is the two-channel science fiction film In Vitro. After an environmental disaster, humans are forced to live underground and an abandoned nuclear reactor serves as an orchard. There, the creator of the orchard is lying on her deathbed when a young clone comes to visit her. The exhibition includes a monumental sculpture, Monument for Lost Time. Larissa Sansour (b. 1973, Jerusalem) is a Danish-Palestinian artist and director who is based in London. Her films have been shown at film festivals and art museums all over the world. Heirloom was commissioned by The Danish Arts Foundation for the Danish pavilion at the Venice Biennale 2019.

16


Larissa Sansour Monument for Lost Time, 2019 Š Larissa Sansour och Søren Lind

17


27/09 – 11/04

MARKKONTROLL /

ÖPPNAR 27 SEPTEMBER

Utställningen Markkontroll utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation i världen och klassifikationen av dem. När man betraktar människans historia genom botanikens prisma aktualiseras frågor om makt, framtid och människans roll i den levande världen. Via handel, imperiebyggen och globalisering har frön och växter rört sig mellan kontinenter och lämnat spår i landskap, språk och kunskap. I många fall har vetenskapens kartläggning av arter gått hand i hand med västvärldens jakt på nya territorier att erövra. Medverkande konstnärer: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda. Producerad av Bildmuseet och sammanställd av Clelia Coussonnet och Sofia Johansson.

PROGRAM

SÖN 27/9 14.00–15.00

Utställningen presenteras av curatorerna Sofia Johansson, Bildmuseet, och Clelia Coussonnet. Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framförs 12.00–17.00 LÖR 3/10 12.00–17.00

Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter SÖN 4/10 12.00–17.00

Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter SÖN 18/10 14.00–15.00

Konstnären Céline Condorelli berättar om sitt projekt Zanzibar i samtal med museiintendent Sofia Johansson, curator SÖN 8/11 14.00–15.00

Dekolonisering är inte en metafor. Samtal mellan konstnären Maria Thereza Alves och curator Sofia Johansson

18


Maria Thereza Alves, "When they come, flee“, said my Grandmother to my Mother. "When they come, flee“, said Mother to Me, 2014 Hanan Benammar, Desert Garden, 2015 Céline Condorelli, Zanzibar 1:10, 2018

19


Suzanne Husky Vas ur serien FaĂŻences ACAB, 2016

20


27/09 – 11/04

GROUND CONTROL /

OPENING 27 SEPTEMBER

The exhibition Ground Control explores connections between plants, politics and history. It brings together works by contemporary artists who are interested in the political dimensions of botany: plants as a commodity, the circulation of plants around the world, and their classification. Viewing the history of humans through the prism of botany raises questions about power, the future and the role of humans in the living world. Trade, the building of empires, and globalisation have led to seeds and plants moving among continents and leaving traces in nature, language and knowledge. In many cases, the scientific mapping of species has taken place hand in hand with the West's hunt for new territories to conquer. Contributing artists: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky, and Mónica de Miranda. Produced by Bildmuseet and organised by museum curator Sofia Johansson and guest curator Clelia Coussonnet.

EVENTS

SUN 27/9 14:00–15:00

Presentation by curators Clelia Coussonnet and Sofia Johansson. Gerd Aurell’s drawing performance Svenska växter [Swedish plants] is performed 12:00–17:00 SAT 3/10 12:00–17:00

Gerd Aurell’s drawing performance Svenska växter [Swedish plants] SUN 4/10 12:00–17:00

Gerd Aurell’s drawing performance Svenska växter [Swedish plants] SUN 18/10 14:00–15:00

Artist Céline Condorelli on her project Zanzibar in conversation with curator Sofia Johansson SUN 8/11 14:00–15:00

Decolonization is not a metaphor. Public conversation between artist Maria Thereza Alves and curator Sofia Johansson 21


PROGRAM / EVENTS

DIGITALT OCH PÅ PLATS

Föreläsningar, konstnärssamtal, performance och film fördjupar och kompletterar utställningarna. Här finner du en del av vår programverksamhet, men annat kan tillkomma efter att programmet har tryckts. Du hittar alltid den mest aktuella informationen på vår webbplats. För att undvika resor över världen och stora grupper av besökare kommer programverksamheten hösten 2020 att genomföras delvis digitalt och – om möjligt – delvis på plats med begränsat antal platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att genomföra evenemangen på det sätt som passar bäst. /

DIGITALLY AND ON SITE

Lectures, artist talks, performances and film screenings enhance and complement the exhibitions. The following is a selection of our scheduled activities, but other are added after the programme is printed. You can always find the most recent information on our website. To avoid travels over the world and large groups of visitors, the events this autumn of 2020 will be held partly digital and – if possible – partly on site with a limited number of seats. We are closely following the recommendations of the Public Health Agency and will conduct the events in the way that best suits the situation.

22


PROGRAM / EVENTS

SÖN 6/9 14.00–15.00

SUN 6/9 14:00–15:00

SÖN 13/9 14.00–15.00

SUN 13/9 14:00–15:00

SÖN 20/9 14.00–15.00

SUN 20/9 14:00–15:00

SÖN 27/9 14.00–15.00

SUN 27/9 14:00–15:00

Program Faith Ringgold. Museiintendent Anders Jansson presenterar utställningen och berättar om ett personligt urval av verken. Språk: svenska Program Faith Ringgold. Publikt samtal mellan curatorerna Hans Ulrich Obrist och Melissa Blanchflower, Serpentine Galleries, London, och museiintendent Anders Jansson som står för presentationen på Bildmuseet. Språk: engelska Program Faith Ringgold. Berättarföreställning med Jason Nemor Harden: Ol Man River: The Life, Times and Music of Paul Robeson. Språk: engelska Vernissage Markkontroll. Utställningen presenteras av curatorerna Clelia Coussonnet och Sofia Johansson. Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framförs. Språk: svenska och engelska

23

Event Faith Ringgold. Museum curator Anders Jansson presents the exhibition and talks on a personal selection of art works. Language: Swedish Event Faith Ringgold. Public conversation between the curators Hans Ulrich Obrist and Melissa Blanchflower, Serpentine Galleries, London, and museum curator Anders Jansson who is responsible for the exhibition at Bildmuseet. Language: English Event Faith Ringgold. Storytelling performance by Jason Nemor Harden: Ol Man River: The Life, Times and Music of Paul Robeson. Language: English Exhibition opening Ground Control. Presentation by curators Clelia Coussonnet and Sofia Johansson. Gerd Aurell’s drawing performance Svenska växter [Swedish plants]. Languages: Swedish and English


LÖR 3/10 12.00–17.00

Performance i Markkontroll. Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framförs SÖN 4/10 12.00–17.00

Performance i Markkontroll. Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framförs PROGRAM /

SÖN 11/10 14.00–15.00

Prisutdelning Årets svenska bilderbok. Karin Cyrén tar emot utmärkelsen Snöbollen för sin bok Maraton som har utsetts till den bästa svenska bilderboken i 2019 års utgivning. Samtal mellan pristagaren och museiintendent Brita Täljedal, Bildmuseet. Språk: svenska SÖN 18/10 14.00–15.00

Program Markkontroll. Konstnären Céline Condorelli berättar om sitt projekt Zanzibar i samtal med museiintendent Sofia Johansson, Bildmuseet. Språk: engelska

24

SÖN 8/11 14.00–15.00

Program Markkontroll. Dekolonisering är inte en metafor. Samtal mellan konstnären Maria Thereza Alves och museiintendent Sofia Johansson. Språk: engelska SÖN 22/11 14.00–15.00

Program Larissa Sansour/Heirloom: Samtal mellan konstnären Larissa Sansour och museiintendent Brita Täljedal, Bildmuseet. Språk: engelska LÖR 28/11 14.00–15.00

Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) gästar Bildmuseet SÖN 29/11 14.00–15.00

Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) gästar Bildmuseet LÖR 12/12 11.00-15.00

Julmarknad i museishopen och på flexhallsytan. Alster av studenter från högskolorna för konst, design och arkitektur


SAT 3/10 12:00–17:00

Performance in Ground Control. Gerd Aurell’s work Svenska växter [Swedish plants] is performed SUN 4/10 12:00–17:00

EVENTS /

Performance in Ground Control. Gerd Aurell’s work Svenska växter [Swedish plants] is performed SUN 11/10 14:00–15:00

Award ceremony Swedish Picture Book of the year. Karin Cyrén receives the award Snöbollen [Snowball] for her book Maraton [Marathon], named the best Swedish picture book of 2019. Conversation between the prize winner and Brita Täljedal, Bildmuseet. Language: Swedish SUN 18/10 14:00–15:00

Event Ground Control. Artist Céline Condorelli talks on her project Zanzibar in conversation with curator Sofia Johansson, Bildmuseet. Language: English

25

SUN 8/11 14:00–15:00

Event Ground Control. Decolonization is not a metaphor. Public conversation between artist Maria Thereza Alves and curator Sofia Johansson, Bildmuseet. Language: English SUN 22/11 14:00–15:00

Event Larissa Sansour / Heirloom. Public conversation between artist Larissa Sansour and museum curator Brita Täljedal, Bildmuseet. Language: English SAT 28/11 14:00–15:00

Umeå European Film Festival (UEFF) visits Bildmuseet. Programme on UEFF’s website. SUN 29/11 14:00–15:00

Umeå European Film Festival (UEFF) visits Bildmuseet. Programme on UEFF’s website SAT 12/12 11:00-15:00

Christmas market in the museum shop and on the flexi hall area. Students from the academies of Art, Architecture and Design will sell their own crafts and works


VISNINGAR OCH PEDAGOGIK / TOURS AND EDUCATION

VISNINGAR TOR-SÖN

Varje dag kl 13.00 ger vi en kort presentation (15-20 min) av någon av de pågående utställningarna. Vi passar också på att berätta lite om de utställningar som finns i övriga utställningssalar.

UPPTÄCKTSFÄRDEN

Ta med familjen på en upptäcktsfärd bland konsten. Med hjälp av den handledning som finns att hämta i receptionen och bildverkstaden kan vuxna och barn undersöka utställningarna tillsammans.

BABYVISNING

Torsdag 15/10 kl 14.00 håller konstnären Maria Sundström en direktsänd webbföreläsning om babyvisningar för barn mellan 4-15 månader, om hur Bildmuseet arbetar med små barn och ger dessutom tips på babymåleri hemma. Zoom-föreläsningen riktar sig till nyblivna föräldrar och kan bokas på vår webbplats.

BOKA VISNING

Enskilda visningar för mindre grupper kan bokas torsdag-söndag under öppettid, max 15 personer. Bokning görs på vår webbplats. /

DAILY TOURS

Each day at 13:00, you are welcome to join us for a short presentation in one of the exhibitions, where our staff will give a brief introduction to the exhibitions currently on display (15-20 min).

FAMILY TOUR

Bring your family on a discovery tour among the art. With guidance material available at the reception and the workshop area, adults and children can explore the exhibitions together.

BABY TOUR

On Thursday 15/10 at 14.00, the artist Maria Sundström will give a web talk on painting for children between 4-15 months, including creative ideas for baby painting at home. The Zoom lecture is targeting new parents and can be booked on our website.

PREBOOKED TOUR

Private tours for small groups can be booked Thursday-Sunday during opening hours, at a maximum of 15 people. Reservations can be made on our website.

26


ÖPPEN BILDVERKSTAD / CREATIVE WORKSHOP

BILDVERKSTAD HEMMA

Vi har pausat vår bildverkstad med drop-in på grund av situationen kring covid-19, men är redo att dra igång så snart läget tillåter. Till dess bjuder vår Facebooksida på korta filmer för att inspirera besökare i alla åldrar till eget skapande. Med hjälp av materialet Upptäcktsfärden, som finns att hämta i receptionen och i bildverkstaden, kan vuxna och barn undersöka konsten tillsammans och hitta tips till skapande hemma.

KONSTKVÄLLAR FÖR UNGA

Digital mötesplats för unga konstintresserade mellan 16 och 25 år: 25/9, 23/10 och 20/11 kl 17.00-19.00. Den här hösten blir konstkvällarna digitala, med samtal och workshops om konst. Vi inspireras som vanligt av konstverk i pågående utställningar. /

OPEN WORKSHOPS ON WEEKENDS AND HOLIDAYS

The drop-in creative workshops are paused due to the current covid-19 situation, but will start again as soon as circumstances improve. Until then, our Facebook page offers short films to inspire visitors of all ages to create on their own. With the help of the Discovery Tour material, which can be picked up at the reception and in the workshop area, adults and children can explore art together and find inspiration on how to create at home.

ART EVENINGS FOR YOUTH

Digital meetings for youth between 16 and 25 interested in art: 25/9, 23/10 and 20/11 at 17:00-19:00. The art evenings for youth goes digital this autumn, with conversations and workshops on art. As usual, the assignments will be inspired by artworks in the ongoing exhibitions.

27


SKOLPROGRAM / SCHOOLS PROGRAMME

28


SKOLPROGRAM

För skolor och förskolor erbjuder vi program anpassade till olika åldrar. Många av våra utställningar kan användas ämnesöverskridande mellan till exempel bild, SO-ämnen och språk. En konstpedagog presenterar teman och tekniker, eleverna deltar i diskussioner, gruppövningar och kreativa aktiviteter. Under hösten 2020 tar vi emot ett begränsat antal skolklasser. Information och bokningsformulär finns på vår webbplats. /

SCHOOLS PROGRAMME

We provide programmes for groups of school and pre-school children of all ages. Many of our exhibitions can be accessed across different subjects such as art, social science, and language. An art educator presents themes and techniques from current exhibitions, and the pupils participate in discussions, group exercises and creative activities. During the autumn 2020, we can receive a limited number of school classes. Information and a booking form can be found on our website.

29


SHOP / BIBLIOTEK / KAFÉ SHOP / LIBRARY /CAFÉ

SHOP

Ett varierat utbud av konstböcker, kataloger, affischer, vykort och andra bildsouvenirer finner du i Bildmuseets shop

KAFÉ / RESTAURANG

Intill Bildmuseets utfällbara hörsal – Flexhallen – i suterrängvåningen finns kafé och restaurang Hansson & Hammar

BIBLIOTEK

På bottenplan finns också universitetsbibliotekets filial med böcker och tidskrifter om konst, arkitektur och design

HYRA LOKAL

Information om att hyra Bildmuseets flexibla hörsal med utfällbar gradäng finns på vår webbplats /

SHOP

You can find a variety of art books and catalogues, posters, postcards and other art souvenirs in the museum shop

CAFÉ / RESTAURANT

Next to Bildmuseet’s flexible auditorium – Flexhallen – on floor 0 you will find the café and restaurant Hansson & Hammar

LIBRARY

On the ground floor, there is a public branch of the university library, with books and magazines on art, architecture and design

RENTING SPACE

Information on renting Bildmuseet’s multipurpose auditorium with retractable seating can be found on our website

MED STÖD AV

30


Torsdag–Söndag 12.00–17.00 Fri entré

HITTA HIT

Östra Strandgatan 30B, Umeå (Konstnärligt campus) Lokalbuss 1, 5, 6 och 8 till hållplats Östra Strandgatan

PARKERING

Bredvid Designhögskolan eller längs gatorna Öst på stan nära Konstnärligt campus

KONTAKT

090-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se /

OPENING HOURS

Thursday–Sunday 12:00–17:00 Free admission

FIND US

Östra Strandgatan 30B, Umeå (Umeå Arts Campus) City bus no 1, 5, 6 or 8 to bus stop Östra Strandgatan

PARKING

Beside the Institute of Design or along the streets close to the Umeå Arts Campus

CONTACT

+46 90-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se

Framsidan: Gerd Aurell, 2,4-D (detalj), 2020, från utställningen Markkontroll. Foto: sid 2 Johan Gunséus; sid 8, 14, 17, 28, 31 Mikael Lundgren; sid 19 Bruno Lopes. Copyright © 2020 Bildmuseet, konstnärerna och fotograferna.

ÖPPETTIDER

Profile for Bildmuseet

Bildmuseet Autumn / Winter 2020  

Bildmuseet Autumn / Winter 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded