__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

H ÖST AUTUMN/ VINTER 2019

VI NTER/ 2019


2


VÄLKOMMEN

Bildmuseet är en del av Umeå universitet och det publika hjärtat på Konstnärligt campus. I sju våningsplan och en anslående arkitektur visar vi utställningar av internationell samtidskonst och annan visuell kultur, ibland tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i vårt program. Utställningarna produceras i samarbete med konstnärer, museer och universitet över hela världen och uppmärksammas ofta både nationellt och internationellt. Som besökare bjuds du in till guidade visningar, öppen bildverkstad, konstnärssamtal, föreläsningar, film och andra evenemang, allt med fri entré. /

WELCOME

Bildmuseet is a part of Umeå University and the public heart of its arts campus. Over seven floors of striking architecture we exhibit contemporary international art, sometimes accompanied by art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are key aspects of our programme. The exhibitions are produced in collaboration with artists, museums and universities around the world and often attract both national and international attention. As a visitor, you are invited to take part in guided tours and creative workshops, listen to artist talks and lectures, watch film screenings and attend other events, all with free admission.

3


ÖVERSIKTSPLAN / FLOORPLAN

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNING/ EXHIBITION ADMINISTRATION

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNING/ EXHIBITION BILDVERKSTAD/ CREATIVE WORKSHOP

RECEPTION/ INFORMATION DESK SHOP

HUVUDENTRÉ/ MAIN ENTRANCE

FLEXHALL / AUDITORIUM KAFÉ / CAFÉ BIBLIOTEK / LIBRARY ÄLVSENTRÉ/ RIVER ENTRANCE

4


INNEHÅLL / CONTENT

06-09 CARL JOHAN DE GEER 10-13 ANIMALISK / KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER ANIMALESQUE / ART ACROSS SPECIES AND BEINGS 14-17 GRADA KILOMBA 18–21 DESIGN MATTERS 22-23 ANN EDHOLM 24-29 FÖRELÄSNINGAR OCH EVENEMANG TALKS AND EVENTS 30-31 GUIDADE VISNINGAR GUIDED TOURS 32-33 BILDVERKSTAD CREATIVE WORKSHOP 34 KULTURFÖRSKOLA / SKOLPROGRAM CULTURAL PRESCHOOL / SCHOOLS PROGRAMME 35 MUSEISHOP, KAFÉ, BIBLIOTEK MUSEUM SHOP, CAFÉ, LIBRARY

5


– 15/09

CARL JOHAN DE GEER / DEN STORA MISSUPPFATTNINGEN CARL JOHAN DE GEER / THE BIG MISCONCEPTION

PÅGÅR TILL 15 SEPTEMBER

Allt sedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Nyskapande, provocerande och lysande mångkunnig har han verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare som han ville bli. Bildmuseets utställning Den stora missuppfattningen presenterar Carl Johan De Geers textila arbeten. Tyger och mönsterskisser visas tillsammans med fotografier från samma tidsperiod. Efter studier i grafisk design började De Geer i början av 60-talet producera stormönstrade, fantasifullt expressiva tryck i starka och kontrastrika färgkombinationer – en revolt mot tidens brunmurrigt diskreta ideal och uppväxtens estetiska värderingar. Med form och färg ville han påverka hela samhället. ”Det hör ihop med en idé vi hade då: att det gick att skapa en ny och bättre värld utan krig med hjälp av mönster, starka färger och musik. En missuppfattning.” /

RUNS UNTIL 15 SEPTEMBER

Ever since his debut in the 1960s, Carl Johan De Geer (b. 1938) has been a prominent figure in Swedish culture. Innovative, provocative and brilliantly versatile, he has worked as an artist, designer, film maker, photographer, scenographer and author. But from the start he wanted to become a textile designer. Bildmuseet’s exhibition The Big Misconception presents Carl Johan De Geer’s textile works. Fabrics and pattern sketches are on display together with photographs from the same period. After his studies in graphic design in the beginning of the 1960s, De Geer started to produce large patterned, imaginatively expressive prints in strong and contrasting combinations of colours – a revolt against the discrete drab brown ideals of the time and the aesthetic values of his childhood. With shape and colour, he wanted to affect the whole society. “It was part of an idea we had at that time: that it was possible to create a new and better world without war with the help of patterns, strong colours and music. A misconception.”

6


7


I juni invigdes utställningen av konstnären Marie-Louise Ekman, följt av ett samtal mellan Carl Johan De Geer och museiintendent Brita Täljedal.

8


– 15/09

CARL JOHAN DE GEER / DEN STORA MISSUPPFATTNINGEN CARL JOHAN DE GEER / THE BIG MISCONCEPTION

PROGRAM / EVENTS

FRE 13/9 17.00–21.00

FRI 13/9 17.00–21.00

LÖR 14/9 10.30–12.30

SAT 14/9 10.30–12.30

LÖR 14/9 14.00–16.00

SAT 14/9 14.00–16.00

SÖN 15/9 14.00

SUN 15/9 14.00

Art Friday! Under kvällen ger konstnären Carl Johan De Geer en personlig presentation av sin utställning Artist talk och mönsterworkshop med Carl Johan De Geer. Fri entré men föranmälan krävs på grund av begränsad plats Artist talk och mönsterworkshop med Carl Johan De Geer. Fri entré men föranmälan krävs på grund av ett begränsat antal platser Utställningens sista dag ger museiintendent och curator Brita Täljedal en visning i Carl Johan De Geers utställning Den stora missuppfattningen

9

Art Friday! During the evening, artist Carl Johan De Geer will give a personal presentation of his exhibition Artist talk och pattern workshop with Carl Johan De Geer. Free admission but pre-registration is required due to limited space Artist talk and a pattern workshop with Carl Johan De Geer. Free admission but pre-registration is required due to limited space On the final day of the exhibition, museum curator Brita Täljedal will give a tour in Carl Johan De Geer's exhibition The Big Misconception


– 20/10

ANIMALISK / KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER


– 20/10

ANIMALESQUE / ART ACROSS SPECIES AND BEINGS


– 20/10

ANIMALISK / KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER

PÅGÅR TILL 20 OKTOBER

Utställningen presenterar film, teckning, skulptur, installation och ljudkonst som låter oss ompröva människans position i världen och vår relation till jordens andra livsformer. En växande medvetenhet om att vi lever på en utsatt planet har fått många konstnärer att undersöka konstens roll i relation till vad som händer med vår värld. I sina verk tar de sig an förhållandet mellan människa och natur, klimatförändringarnas effekter och hur alla arter är sammanlänkade i komplexa samband med orsak och verkan. Medverkande konstnärer är Allora & Calzadilla (USA/Kuba), Pia Arke (Grönland), David Claerbout (Belgien), Marcus Coates (Storbritannien), Mary Beth Edelson (USA), Simone Forti (Italien/USA), Luca Frei (Schweiz/Sverige), Pierre Huyghe (Frankrike), Carsten Höller (Tyskland/Sverige), Joan Jonas (USA), Annika Larsson (Sverige), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sverige), Amalia Pica (Argentina/Storbritannien), Ho Tzu Nyen (Singapore) och Paloma Varga Weisz (Tyskland). Animalisk / Konst över arter och existenser är producerad av Bildmuseet i samarbete med den Londonbaserade curatorn Filipa Ramos. Till utställningen hör dagliga guidade visningar samt ett program med föreläsningar och filmvisningar.

PROGRAM TILL UTSTÄLLNINGEN

SÖN 22/9 14.00

Gästcurator Filipa Ramos och assisterande curator Anders Jansson, Bildmuseet, berättar i utställningen om dess verk

SÖN 29/9 14.00

Filmsöndag! Vi visar filmer på samma tema som utställningen SÖN 6/10 14.00

SÖN 22/9 15.00

Filmsöndag! Vi visar filmer på samma tema som utställningen

12

En etik för naturen. Föreläsning av Lars Samuelsson, docent i filosofi vid Umeå universitet.


– 20/10

ANIMALESQUE / ART ACROSS SPECIES AND BEINGS

RUNS UNTIL 20 OCTOBER

The exhibition brings together film, drawing, sculpture, installation and sound pieces that invite us to rethink the human position in the world and its relationship to all other life forms. A growing awareness of living in an environmentally fragile planet led many artists to reconsider the role of art in responding to current challenges. Many artists have been rethinking the relationship between humans and nature, the effects of changes to the earth's climate and the ways in which all species are caught together within complex causes and effects. Participating artists are Allora & Calzadilla (USA/Cuba), Pia Arke (Greenland), David Claerbout (Belgium), Marcus Coates (UK), Mary Beth Edelson (USA), Simone Forti (Italy/USA), Luca Frei (Switzerland/Sweden), Pierre Huyghe (France), Carsten Höller (Germany/Sweden), Joan Jonas (USA), Annika Larsson (Sweden), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sweden), Amalia Pica (Argentina/UK), Ho Tzu Nyen (Singapore) and Paloma Varga Weisz (Germany). Animalesque / Art Across Species ans Beings has been produced by Bildmuseet and is curated by London-based writer Filipa Ramos. In tandem with the exhibition there will be daily guided tours and a programme of talks and film screenings.

PROGRAMME TO THE EXHIBITION

SUN 22/9 14.00

Guest curator Filipa Ramos and assisting curator Anders Jansson, Bildmuseet, gives a talk in the exhibition

SUN 29/9 14.00

Film Sunday No 2: Screening of films with the same theme as the exhibition SÖN 6/10 14.00

SUN 22/9 15.00

Film Sunday No 1: Screening of films with the same theme as the exhibition

13

An Ethic for Nature. Lecture by Lars Samuelsson, docent in Philiosophy at Umeå University.


11/10 – 08/03

GRADA KILOMBA / ILLUSIONER GRADA KILOMBA / ILLUSIONS


Allora & Calzadilla, Hope Hippo, 2005 Ingür i utställningen Animal (s. 22-23)


11/10 – 08/03

VERNISSAGE ART FRIDAY 11 OKTOBER

GRADA KILOMBA / ILLUSIONER

I Grada Kilombas filmtrilogi Illusions [Illusioner] möter vi de välkända berättelserna om Narcissus, Oidipus, Eurydike och Antigone, men i omarbetade versioner framförda av mimskådespelare. Genom antik mytologi och kolonial historia talar verket om mänskliga rättigheter, rakt in i vår samtid. Precisionen i det konstnärliga uttrycket och ett angeläget budskap rotat i egna erfarenheter gör Grada Kilomba till en av de mest intressanta konstnärerna just nu. Bildmuseet är stolta över att presentera hennes första separatutställning i Skandinavien. Den tredje delen av Illusions har producerats av och för Bildmuseet i samarbete med Maxim Gorki-teatern i Berlin. Grada Kilombas (f. 1968, Portugal) konst har visats runt om i världen, bland annat på São Paulo-biennalen (2016), Documenta14 (2017) och på Berlinbiennalen (2018) där hon var en av de mest uppmärksammade konstnärerna. Tack till Goethe-Institut Schweden och Calouste Gulbenkian Foundation. 16


11/10 – 08/03

GRADA KILOMBA / ILLUSIONS

OPENING ON ART FRIDAY 11 OCTOBER

In Grada Kilomba’s film trilogy Illusions we encounter the wellknown fables of Narcissus, Oedipus, Eurydice and Antigone, reworked and performed by mime artists. Through ancient mythology and colonial history, Illusions speaks of human rights directly into our contemporary times. The precision of the artistic expression and an urgent message rooted in her own experiences makes Grada Kilomba one of today's most interesting artists. Bildmuseet is proud to present her first solo exhibition in Scandinavia. The third part of Illusions has been produced by and for Bildmuseet in collaboration with the Maxim Gorki Theatre in Berlin. Grada Kilomba's (b. 1968, Portugal) works have been shown at art institutions around the world, at the São Paulo Biennale (2016), Documenta14 (2017) and the Berlin Biennale (2018), where she was one of the most acclaimed artists. With thanks to Goethe-Institut Sweden and the Calouste Gulbenkian Foundation. 17


15/11 – 12/04

DESIGN MATTERS

18


Officina Corpuscoli, Mycelium Chair, 2009 och pågående

19


Superflux, Mutu Lab, 20016 Officina Corpuscoli, Mycelium Chair, 2009 och pågående Jesper Eriksson Coal Post Fuel, 2018

20


15/11 – 12/04

DESIGN MATTERS

VERNISSAGE ART FRIDAY 15 NOVEMBER

Design Matters visar föremål och tekniker som snart kan vara en del av vår vardag. I en tid då vi står inför stora utmaningar har framtide­­­­ns design en potential att staka ut nya vägar. Vi måste producera och konsumera på nya sätt. Förändras vårt förhållande till tingen om skorna vi bär har odlats av oss själva, om tallriken vi äter på är en levande organism? Kan en orsak till klimatkatastrof bli till något vackert och värt att bevara? I utställningen presenteras internationellt etablerade designer som utmanar våra förväntningar på konsumtionsvaror och möbler, av gemensamma platser och funktioner. Design Matters ger tillfälle att reflektera över vad funktion, hållbarhet och skönhet egentligen är. Den visar design som ställer frågor om den tid vi lever i och öppnar för nya sätt att samspela med världen. Utställningen är producerad av Bildmuseet och invigs under 2019 då vår granne Designhögskolan firar sitt 30-årsjubileum. /

OPENING ON ART FRIDAY 15 NOVEMBER

Design Matters presents objects and technologies that may soon become part of our everyday lives. In an age in which we face major challenges, the design of the future has the potential to mark out new pathways. We must produce and consume differently. Does our relationship to things change if the shoes we wear have been cultivated by us, if the plate we eat from is actually a living organism? Can a reason behind a climate disaster become something beautiful and worth preserving? The exhibition presents internationally established designers who want to change what we can expect from consumer goods, fashion and furniture, as well as communal areas and functions. Design Matters gives the opportunity to reflect on the nature of function, durability and beauty. It highligts design that raises questions about the age we live in and paves the way for new interactions with the world. The exhibition is produced by Bildmuseet and will be inaugurated in 2019 when our neighbour the Umeå Institute of Design celebrates its 30th anniversary. 21


15/11 – 12/04

ANN EDHOLM / TUNGAN PÅ ORDET ANN EDHOLM / TONGUE ON THE TIP

VERNISSAGE ART FRIDAY 15 NOVEMBER

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Oavsett deras skarpskuret geometriska former utgår Edholms bildvärld från mänskliga erfarenheter och innehåller kulturella och symboliska referenser. Med vaxblandad oljefärg pålagd i tunna lager på lager ger hon sina målningar en fysisk, kroppslig materialitet. Bildmuseet visar delar ur Ann Edholms serie Tungan på ordet (2003-2010), dessutom skisser och två helt nya verk. I målningarna finns tolkningar av konsthistoria och bibliska berättelser, av judiska deportationer under andra världskriget och hennes mors minnen av bomberna som föll över Berlin. Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd. Tack till MTAB. /

OPENING ON ART FRIDAY 15 NOVEMBER

Ann Edholm wants her paintings to be experienced as an encounter with a human being, direct and physical. Despite their sharply defined geometric shapes, Edholm's imagery is based on human experience and contains cultural and symbolic references. Using oil paint mixed with wax – thinly applied layer upon layer – she imbues her paintings with a physical, bodily materiality. Bildmuseet is exhibiting parts of Ann Edholm's series Tongue on the Tip (2003–2010), together with sketches and two completely new works. The paintings include interpretations of art history and biblical stories, of Jewish deportations during World War II, as well as her mother’s memories of the bombs that fell on Berlin. Ann Edholm (b. 1953) lives and works in Nyköping, Sweden. She was educated at Gerlesborgsskolan and the Royal Institute of Art, Stockholm, and is represented in art institutions such as Moderna Museet, the Gothenburg Museum of Art and the Public Art Agency Sweden. With tanks to MTAB. 22


23


PROGRAM / EVENTS

FREDAGSKVÄLLAR OCH HELGER

Föreläsningar, guidade visningar, konstnärspresentationer, filmer och performance fördjupar och kompletterar utställningarna. På fredagar har vi kvällsöppet till 21.00 med konst- och barmingel, ibland också gäst-DJs och andra evenemang – Art Friday. Även på helgerna bjuder vi på programverksamhet, guidade visningar och öppen bildverkstad. Här finner du en del av vår programverksamhet, men mycket tillkommer efter att programmet har tryckts. Du hittar alltid den mest aktuella informationen på vår webbplats. /

FRIDAY EVENINGS AND WEEKENDS

Lectures, guided tours, artist talks, film screenings and performances enhance and complement the exhibitions. On Fridays we are open until 21:00, with art and bar, sometimes with a guest DJ and other events – Art Friday. On weekends we offer scheduled events, guided tours and open creative workshops. Here you will find a selection of our scheduled activities, but many other are added after the programme is printed. You can always find the most recent information on our website.

24


PROGRAM / EVENTS

FRE 13/9 17.00–21.00

FRI 13/9 17:00–21:00

LÖR 14/9 10.30–12.30

SAT 14/9 10:30–12:30

LÖR 14/9 14.00–16.00

SAT 14/9 14:00–16:00

LÖR 14/9 11.00–15.00

SAT 14/9 11:00–15:00

SÖN 15/9 14.00

SUN 15/9 14:00

SÖN 22/9 14.00

SUN 22/9 14:00

SÖN 22/9 15.00

SUN 22/9 15:00

Art Friday! Carl Johan De Geer ger en visning 19.00 i Den stora missuppfattningen Artist talk och mönsterworkshop med konstnären Carl Johan De Geer. Begränsat antal platser, föranmälan Artist talk och mönsterworkshop med konstnären Carl Johan De Geer. Begränsat antal platser, föranmälan Kulturmarknad längs Pilgatan, ända till Bildmuseets shop Museiintendent Brita Täljedal berättar i Carl Johan De Geers Den stora missuppfattningen. Utställningens sista dag! Gästcurator Filipa Ramos och museiintendent Anders Jansson berättar om verken i Animalisk / Konst över arter och existenser Filmprogram i anslutning till utställningen Animalisk 25

Art Friday! At 19:00 Carl Johan De Geer gives a tour in The Big Misconception Artist talks and pattern workshop with artist Carl Johan De Geer. Limited number of places, pre-registration. Artist talk and pattern workshop with artist Carl Johan De Geer. Limited number of places, pre-registration. Cultural market along Pilgatan all the way to the museum shop Curator Brita Täljedal gives a talk in Carl Johan De Geer’s, The Big Misconception. Final day of the exhibition! Guest curator Filipa Ramos and museum curator Anders Jansson talk about the works in Animalesque / Art Across Species and Beings Film screenings in conjunction with the Animalesque exhibition


SÖN 29/9 14.00

Filmprogram i anslutning till utställningen Animalisk SÖN 6/10 14.00

En etik för naturen. Lars Samuelsson, docent i filosofi, ger en föreläsning med anledning av utställningen Animalisk

SÖN 24/11 14.00

Samtal i utställningen Design Matters mellan museiintendent Anders Jansson och industridesigner Demian Horst, biträdande prefekt på Designhögskolan och ansvarig för inriktningen mot transportdesign FRE 29/11 17.00–21.00

PROGRAM /

TOR 10/10 – FRE 11/10

Fotoseminariet Bildens makt, ett samarbete med Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum. Föranmälan, avgift

Art Friday i samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival. Utställningar, bar och festivalmingel från 17.00. Filmvisning från 18.00, programmet finns på festivalens webbplats.

FRE 11/10 17.00–21.00

LÖR 30/11 14.00

SÖN 20/10 14.00

SÖN 1/12 14.00

Art Friday med vernissage för Grada Kilomba / Illusions. Dörrarna till utställningen slås upp 17.00, bar och DJ. Samtal 19.00 mellan konstnären och museichef Katarina Pierre Narcissus och Oidipus – antikens myter från Ovidius till Freud. Litteraturvetaren Anders Persson ger en föreläsning med anledning av Grada Kilombas videotrilogi Illusions FRE 15/11 17.00–21.00

Art Friday med vernissage Design Matters och Ann Edholm / Tungan på ordet. Dörrarna till utställningarna slås upp 17.00, bar och DJ. Invigningstal och presentationer 19.00 SÖN 17/11 14.00

Samtal mellan konstnären Ann Edholm och museiintendent Brita Täljedal i utställningen Tungan på ordet

26 26

Umeå Europeiska Filmfestival gästar Bildmuseet hela helgen, och lördagens filmprogram riktar sig till barnfamiljer. Mer information finns på festivalens webbplats Filmfestival på Bildmuseet även denna söndag. Programmet hittar du på filmfestivalens webbplats FRE 13/12 17.00–21.00

Art Friday med julmarknad. Studenter från högskolorna för konst, design och arkitektur säljer sina alster. DJ och skapande i baren inspirerat av utställningen Design Matters LÖR 14/12 11.00–15.00

Bildmuseets julmarknad fortsätter i museishopen och intill kaféet. Studenter från högskolorna för konst, design och arkitektur säljer sina alster


SUN 29/9 14:00

Film screenings in conjunction with the Animalesque exhibition An ethic for nature. Lars Samuelsson, senior lecturer in philosophy, gives a talk in conjunction with Animalesque

Conversation in Design Matters between museum curator Anders Jansson and industrial designer Demian Horst, head of department at the Umeå Institute of Design and responsible for the transport design orientation

THU 10/10 – FRI 11/10

FRI 29/11 17:00–21:00

SUN 6/10 14:00

EVENTS /

SUN 24/11 14:00

Power of the Image, a seminar in collaboration with the Sune Jonsson Centre for documentary photography at Västerbottens Museum. Pre-registration required, plus entry fee

Art Friday with the Umeå European Film Festival. Exhibitions, bar and festival mingle from 17:00. Film screenings from 18:00. SAT 30/11 14:00

FRI 11/10 17:00–21:00

Art Friday with the opening of Grada Kilomba / Illusions. The doors to the exhibition open at 17:00, bar and DJ by the restaurant. Opening talks at 19:00

The Umeå European Film Festival will be visiting Bildmuseet throughout the weekend and the film programme for Saturday is for families with children

SUN 20/10 14:00

SUN 1/12 14:00

Narcissus and Oedipus – Ancient Myths from Ovid to Freud. Literary scholar, Anders Persson gives a talk in conjunction with Grada Kilomba’s Illusions

Film Festival at Bildmuseet also this Sunday. Further information availible on the film festival website FRI 13/12 17:00–21:00

FRI 15/11 17:00–21:00

Art Friday with the opening of Design Matters and Ann Edholm / Tongue on the Tip. Doors to the exhibitions opens at 17:00, bar and DJ by the restaurant. Opening talks and presentations at 19:00

Art Friday with Christmas market and DJ. Design, Fine Art and Architecture students will sell their works. Creative workshop next to the bar, inspired by the Design Matters exhibition. SAT 14/12 11:00–15:00

SUN 17/11 14:00

Conversation between artist Ann Edholm and museum curator Brita Täljedal in the Tongue on the Tip exhibition

27

The Bildmuseet Christmas market continues in the museum shop and next to the café. Fine art, Design and Architecture students will sell their works.


ART FRIDAY /

AFTERWORK PÅ FREDAGAR 17.00–21.00

Konst, bar och fri entré – en fredagskväll på Bildmuseet är ett perfekt sätt att inleda helgen. Förutom konstutställningar, kvällsvisningar och barmingel med andra museibesökare bjuder vissa fredagskvällar på olika typer av evenemang: performance, möten med konstnärer och författare, livemusik, vernissager, konstquiz, film, walk-and-talk, DJs och mycket annat. Det är vad vi kallar Art Fridays. Kolla in fredagsprogrammet i kalendariet på föregående sidor eller titta bara förbi och ta del av vad som än är på gång. Välkommen! /

FRIDAY EVENINGS 17:00–21:00

Art, bar, and free admission – a Friday evening at Bildmuseet is a perfect way to kick-start the weekend. In addition to art exhibitions, evening tours and mingling with other museum visitors in the bar area, some Fridays offer various events: performances, encounters with artists and writers, live music, exhibition openings, art quizzes, film screenings, walk-and-talks, DJs, and much more. This is what we call Art Fridays. Check out the Friday programme in the calendar on the previous pages, or just drop by to enjoy whatever is happening. Welcome!

28


Kvällsöppet med guidad visning och bar varje fredag, vissa fredagar större evenemang. Alltid fri entré.

29


GUIDADE VISNINGAR / GUIDED TOURS

VISNINGAR VARJE DAG

Guidade visningar av utställningarna på svenska ges tisdagar till fredagar 12.00 – du hinner under lunchen – samt 13.00 på lördagar (engelska) och söndagar. Kvällsvisning på fredagar 19.00, på engelska fredag 20/9, 25/10 och 22/11.

FAMILJEVISNING

Lördagar 13.00 ges visningar för barnfamiljer. Samtal om konst med barnperspektiv är en upplevelse som barn och vuxna kan dela.

BABYVISNING

Även mycket små barn kan uppleva konst. Visningar med babymåleri torsdag 19/9, 24/10 och 21/11 14.00–16.00 för vuxna med barn mellan 4 och 15 mån. Gratisbiljetter släpps en månad innan varje babyvisning och hämtas i Bildmuseets reception.

BOKA VISNING

Det finns också möjlighet att boka en egen visning eller workshop för en grupp – dina vänner, din arbetsplats eller din förening. Ett bokningsformulär finns på vår webbplats. /

DAILY TOURS

Guided tours in English on Saturdays 13:00 and Fridays 20/9, 25/10 and 22/11 at 19:00. Tours in Swedish on Tuesdays to Fridays at 12:00, Sundays at 13:00 and Friday evenings at 19:00, except for the dates above or when there are other events.

FAMILY TOUR

Family-oriented tours in Swedish on Saturdays at 13:00. A talk aimed at children about a selection of artworks is an experience that children and adults can share together.

BABY TOUR

Even very young children can enjoy art. Tours with painting for infants on Thursdays 19/9, 24/10 and 21/11 at 14:00–16:00 for adults with babies between 4 and 15 months. Free tickets will be available one month prior to each session and may be obtained from the reception desk at Bildmuseet.

PREBOOKED TOUR

In addition to public tours, it is also possible to make a group booking for a tour or workshop for a group of friends, your colleagues, or your association. Booking form available on our website. 30


31


32


ÖPPEN BILDVERKSTAD / CREATIVE WORKSHOP

ÖPPEN BILDVERKSTAD HELGER OCH LOV

Kreativ verkstad för alla åldrar lördagar och söndagar 12.00– 16.00. Låt dig inspireras av teman och konstnärliga tekniker i utställningarna. En konstpedagog finns på plats för handledning. Under höstlovet och sista veckan av jullovet är bildverkstaden även öppen tisdag till fredag.

KONSTKVÄLLAR FÖR UNGA

Några fredagskvällar under terminen är bildverkstaden en mötesplats för unga konstintresserade. Drop-in för dig mellan 16 och 25 år den 20/9, 25/10 och 22/11 mellan 17.00 och 20.00. Fri entré, ingen föranmälan krävs. /

OPEN WORKSHOPS ON WEEKENDS AND HOLIDAYS

Creative workshops for all ages Saturdays and Sundays 12:00 to 16:00. Led by art educators and finding inspiration from themes and artistic techniques in the current exhibitions, we create together or individually. During the autumn break and the last week of Christmas break, the workshop is also open from Tuesday to Friday.

ART EVENINGS FOR YOUTH

On some Friday evenings during term time, the creative workshop becomes a meeting place for young people age 16-25 interested in art. Drop in on 20/9, 25/10 and 22/11 between 17:00 and 20:00. Free admission, no booking required.

33


ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA OCH SKOLPROGRAM / OPEN CULTURAL PRESCHOOL AND SCHOOLS PROGRAMME

ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA

På fredagar under terminerna kl 11.00–15.00 är det öppen kulturförskola i bildverkstaden. Föräldrar och barn får skapa och vara kreativa under ledning av våra konstpedagoger. Ålder: 0–6 år. Ingen föranmälan krävs. Kulturförskolan pågår 6/9 – 6/12, med undantag för fredagar 1/11 då det är lovaktiviteter för alla åldrar.

SKOLPROGRAM

För skolor och förskolor erbjuder vi program anpassade till olika åldrar. Utställningarna kan ofta användas ämnesöverskridande mellan till exempel bild, SO-ämnen och språk. En konstpedagog presenterar teman och tekniker, eleverna deltar i diskussioner, gruppövningar och kreativa aktiviteter. Information och bokningsformulär finns på vår webbplats. /

OPEN CULTURAL PRESCHOOL

On Fridays during school terms at 11:00–15:00, our workshop area is an open cultural preschool where parents and children are invited to be creative under the guidance of our art educators. Ages: 0–6 years. No booking is required. The open cultural preschool runs Fridays 6/9 – 6/12, except from 1/11 when we offer autumn break activities for all ages.

SCHOOLS PROGRAMME

We provide programmes for groups of school and pre-school children of all ages. Many of our exhibitions can be accessed across different subjects such as art, social science, and language. An art educator presents themes and techniques from current exhibitions, and the pupils participate in discussions, group exercises and creative activities. Information and a booking form can be found on our website.

34


SHOP / BIBLIOTEK / KAFÉ SHOP / LIBRARY /CAFÉ

SHOP

Ett varierat utbud av konstböcker, kataloger, affischer, vykort och andra bildsouvenirer finner du i Bildmuseets shop

KAFÉ / RESTAURANG

Intill Bildmuseets Flexhall i Konstnärligt campus suterrängvåning finns kafé och restaurang Hansson & Hammar

BIBLIOTEK

På bottenplan finns också universitetsbibliotekets filial med böcker och tidskrifter om konst, arkitektur och design

HYRA LOKAL

Information om att hyra Bildmuseets flexhall och sammanträdesrum finns på vår webbplats /

SHOP

You can find a variety of art books and catalogues, posters, postcards and other art souvenirs in the museum shop

CAFÉ / RESTAURANT

Next to Bildmuseet’s Flexhall in the basement of the Umeå Arts Campus you will find Hansson & Hammar café and restaurant

LIBRARY

On the ground floor, there is a public branch of the university library, with books and magazines on art, architecture and design

RENTING SPACE

Information on hiring Bildmuseet’s auditorium and conference room can be found on our website

SUPPORTED BY

35


Tis – Tor 10.00 – 17.00 Fre 10.00 – 21.00 Lör – Sön 10.00 – 17.00 Fri entré

HITTA HIT

Östra Strandgatan 30B, Umeå. Ta strandpromenaden eller Östra Strandgatan till Konstnärligt campus, eller lokalbuss 1, 5, 6 och 8.

PARKERING

Bredvid Designhögskolan eller längs gatorna Öst på stan nära Konstnärligt campus

KONTAKT

090-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se /

OPENING HOURS

Tue – Thu 10:00 – 17:00 Fri 10:00 – 21:00 Sat – Sun 10:00 – 17:00 Free admission

FIND US

Östra Strandgatan 30B, Umeå. Follow the river promenade or Östra Strandgatan to Umeå Arts Campus or go by bus no 1, 5, 6 or 8.

PARKING

Beside the Institute of Design or along the streets close to the Umeå Arts Campus

CONTACT

+46 90-786 74 00 info@bildmuseet.umu.se

Framsidan: Grada Kilomba, Illusions Vol. I, 2017, foto Zé de Paiva. Foto s. 2 Johan Gunséus, s. 7, 8, 10, 29, 32 Mikael Lundgren, s. 31 Polly Yassin.

ÖPPETTIDER

Profile for Bildmuseet

Bildmuseet Autumn / Winter 2019  

Bildmuseet Autumn / Winter 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded