Peter Öhrnell / Målniningar

Page 1

BILDMUSEET 24/04 07/11 2021 SVENSKA ENGLISH

P Ö N M G

E H E Å A

T R L L R

ER L/ NIN-24/04 07/11

PETER ÖHRNELL / MÅLNINGAR

INTRODUKTION

”Naturen, säger man, och pekar. Där borta börjar den.” Peter Öhrnells målningar är ett slags landskapsskildringar, men inte i konventionell mening. Motiven finns i gränssnittet mellan natur och kultur, den varken rent naturliga eller rent konstruerade zon där människans livsmiljö formas. I närmast abstrakta färgytor balanserar strukturer som antyder organiska landskap, arkitektur eller fragment av bostadsinteriörer. Buskar, moln, bergveckningar, snöhögar, håligheter, sly möter ett hus, ett tak, en fasad, en solstol. Starka, klangfulla färger i stadigt byggda kompositioner ger bilderna ett släktskap med musik. I utställningen på Bildmuseet visar konstnären nya målningar, de flesta från åren 2020–2021. Peter Öhrnell (f. 1957) är uppvuxen i Kiruna, bor och arbetar i Linköping. Han har haft ett stort antal utställningar och offentliga uppdrag, och finns representerad i kommunala och regionala samlingar och hos Statens konstråd. Peter Öhrnell har tidigare varit verksam i Umeå, där han förutom egen konstnärlig praktik bland annat undervisade på Konsthögskolan och Designhögskolan.

Bildmuseet / 40 år av internationell samtidskonst i Umeå


BILDMUSEET PLAN 4

MÅLNINGAR

Toppstuga Akryl på duk Grönt väder (Australien) Akryl på duk Skogsnära Akryl på duk Arena Akryl på duk En perfekt dag Akryl på duk Stort vemod rullar in Akryl på duk Resmål i bäbisfärger Akryl på duk Vädret på resmålet Akryl på duk


24/04 07/11

PETER ÖHRNELL / PAINTINGS

INTRODUCTION

“Nature, you say, and point: Over there it begins.” Peter Öhrnell’s paintings are a kind of landscape depictions, but not in the conventional sense. The motifs are at the interface between nature and culture; the neither purely natural nor purely constructed zone in which the human habitat is shaped. Balancing among almost abstract colour surfaces are structures reminiscent of organic landscapes, architecture or fragments of interiors. Shrubs, clouds, rock folds, snow piles, cavities, bush wood, meet a house, a roof, a facade, a deck chair. Intense, sonorous colours in steadily constructed compositions give the paintings a kinship with music. In his solo exhibition at Bildmuseet, the artist presents new works, most of them from 2020–2021. Peter Öhrnell (b. 1957) grew up in Kiruna and lives and works in Linköping. His works have featured in exhibitions and public assignments and he is represented in regional collections and at the Swedish Arts Council. He was previously based in Umeå, where in addition to his artistic practise, he taught at the Academy of Fine Arts and the Institute of Design.

Bildmuseet / 40 Years of International Contemporary Art in Umeå, Sweden


BILDMUSEET FLOOR 4

PAINTINGS

Top Cottage Acrylic on canvas Green Weather (Australia) Acrylic on canvas Close to the Forest Acrylic on canvas Arena Acrylic on canvas A Perfect Day Acrylic on canvas Great Melancholy is Rolling In Acrylic on canvas Destination in Baby Colours Acrylic on canvas The Weather at the Destination Acrylic on canvasARCHITECTURES OF TRANSITION /

ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO

PETER ÖHRNELL / MÅLNINGAR

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK / BILDVERKSTAD

RECEPTION

HUVUDENTRÉ

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ENTRÉ

P

210604