Iwo Myrin / Minnen från tajgan

Page 1

BILDMUSEET 27/11 202117/04 2022 SVENSKA ENGLISH

I M M F T

W Y I R A

O R N Å J

IN/ NEN N GAN27/1117/04

IWO MYRIN / MINNEN FRÅN TAJGAN

INTRODUKTION

Minnen från tajgan. Minnen i form av fotografier och bronsavgjutningar av markutsnitt med svampar. Iwo Myrin hämtar sina motiv från den geografiska zon på norra halvklotet som domineras av barrskog. En plats som han har ett särskilt förhållande till är skogen vid Kolbäcken i Umeås periferi, där den nya stadsdelen Tomtebo strand planeras växa fram. Det var här som han hösten 1996 började fotografera med egenbyggda hålkameror. Bilderna i utställningen är framtagna från fotopappersnegativ från den tiden. De framställer landskap som för tanken till drömda världar. Några år senare började han i samma område ta former av skogens mark för bronsavgjutningar. Konstnärens kamera är den enklast tänkbara: en låda utan objektiv, med ett hål på ena kortsidan och ljuskänslig film i den andra. Gjutmetoden är en variant av cire perdue-teknik, “förlorat vax”, där naturen själv är originalet och svampkroppen får fungera som utfyllnad i formen i stället för vax. Bronsen i luft- och gjutkanaler har lämnats kvar som del av skulpturerna, som rotsystem och stöttor som håller upp det lilla utsnittet av verklighet. Iwo Myrin (f. 1964) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Konsthögskolan i Umeå, har haft offentliga uppdrag och ett stort antal utställningar och finns representerad hos Statens konstråd samt i kommunala och regionala samlingar.

Bildmuseet / 40 år av internationell samtidskonst i Umeå


27/1117/04

IWO MYRIN / MEMORIES FROM THE TAIGA

INTRODUCTION

Memories from the taiga. Memories in the form of photographs and bronze castings of ground sections with mushrooms. Iwo Myrin’s motifs are drawn from the geographical zone of the northern hemisphere dominated by coniferous forest. A place with which he has a special relationship is the forest at Kolbäcken in the periphery of Umeå, the area where the new district Tomtebo strand is planned to develop. It was here he began photographing with self-built pinhole cameras in the autumn of 1996. The photographs in the exhibition are made from paper negatives from that time. The landscapes emerging in the grainy images are reminiscent of dreamed worlds. A few years later, he began to take forms for bronze castings from the ground of the same forest. The artist uses the simplest imaginable camera: a lensless box with a small hole on one short side and a photosensitive film on the opposite side. His cast bronzes are a variant of cire perdue (lost wax) in which nature itself is the original model. As well as supporting these small excisions from reality, the airways and casting ducts that remain as part of the sculpture reference fungal root systems, mycelia. Iwo Myrin (b. 1964) lives and works in Stockholm. A graduate of Umeå Academy of Fine Arts, Myrin has had public commissions and a large number of exhibitions, and is represented in the collections of Public Art Agency Sweden, as well as various municipalities and regional authorities.

Bildmuseet / 40 Years of International Contemporary Art in Umeå, Sweden


BILDMUSEET PLAN 4

SKULPTURER SCULPTURES

Häggtrattskivling Trooping Funnel 59° 12’ 38” N, 018° 21’ 12” E 19.09.2014 brons / bronze 2016 Liten ljusbrun skivling Small Light Brown Agaric 59° 24’ 20” N, 018° 12’ 56” E 18.10.2016 brons / bronze 2018 Två mörkbruna kremlor Two Dark Brown Brittlegills 59° 24’ 52” N, 018° 14’ 06” E 04.10.2017 brons / bronze 2021 Brunsopp Bay Bolete 59° 24’ 18” N, 018° 12’ 57” E 05.10.2017 brons / bronze 2021


BILDMUSEET FLOOR 4

Röd flugsvamp Fly Agaric 59° 33’ 00” N, 018° 21’ 41” E 08.10.2020 brons / bronze 2021 Fjällig taggsvamp Shingled Hedgehog 59° 32’ 58” N, 018° 21’ 39” E 12.10.2020 brons / bronze 2021 Pudrad trattskivling Clouded Funnel 59° 33’ 56” N, 018° 22’ 36” E 15.10.2020 brons / bronze 2021


FOTOGRAFIER PHOTOGRAPHS

Skogen vid Kolbäcken / Solens gång The Forest by the Brook Kolbäcken / The Course of the Sun Skogen vid Kolbäcken / Vid bäcken The Forest by the Brook Kolbäcken / By the Brook Skogen vid Kolbäcken / Skogssvamp The Forest by the Brook Kolbäcken / Forest Mushroom Skogen vid Kolbäcken / Vattenväxter The Forest by the Brook Kolbäcken / Aquatic Plants Skogen vid Kolbäcken / Mossa The Forest by the Brook Kolbäcken / Moss

Alla fotografier / All photographs 1996-97 / 2021


ARCHITECTURES OF TRANSITION /

ZANELE MUHOLI /

IWO MYRIN / MINNEN FRÅN TAJGAN

BOUCHRA KHALILI / STORIES WITHIN STORIES

BILDVERKSTAD

RECEPTION

HUVUDENTRÉ

NAEEM MOHAIEMEN / TWO MEETINGS AND A FUNERAL

ENTRÉ

P

211123