Page 1

Energie voor de toekomst Wouter Schroeyers Opleiding Nucleaire Technologie Faculteit IndustriĂŤle ingenieurswetenschappen


Keuze voor energiebronnen met lage CO2 emissies

World Nuclear Association, Comparison of lifecycle greenhouse gas emissions of various electricity generation sources, 2011


Wereldwijde energieconsumptie

K. A. Walz; J. B. Shoemaker, journal of sustainability education, preparing the Future Sustainable Energy Workforce and The Center for Renewable Energy Advanced Technological Education (MARCH 31ST, 2017)


Energiemanagement = lange of ZEER lange termijn Technisch gezien:

Nucleaire reactor

‘Octopus akkoord energie?’, ‘Europees energiebeleid’? planning > 10 jaar  Wetgeving op basis bewezen technologieën

Materialenselectie, nieuwe mijn: 30 jaar  Winning en scheidingsprocessen = zeer energierijk

Onderzoek: expertise opbouwen / implementeren kost veel tijd

Bron: http://www.neolant.com/IModeling/


Energiebeheer en ruimtelijke ordening 

Lintbebouwing, chaos ruimtelijke ordening  Zelfs logistieke uitdaging voor zelfrijdende wagens?

 Woon- en industriekernen (beleid op lange termijn)  Industriële symbiose: uitwisseling restwarmte / materialenstromen

Bron: Coverr dak/gevel magazine, http://coverr.be/


Aangepaste energiedragers voor transport 

vb Schepen  waterstof;

auto’s  elektrisch of waterstof

 Enkel elektrische auto’s toelaten in woonkernen = aanpak lokale emissies + geluidsoverlast 

Nieuwe technologieën: snel opladen en langere levensduur batterijen [let op, snel opladen kan enorm elektrisch vermogen vereisen]

Uitdagingen: 

Materialen – energieproductie – kostprijs

Bron: http://www.hydroville.be/waterstof/7-roy/


Energie opslag + aangepast elektriciteitsnetwerk 

Inzetten op verschillende strategieën

(Elektro of foto)chemisch  Waterstof

Mechanisch  Stuwmeer  Lucht onder druk brengen

Thermische energieopslag  Warmte opvangen in chemische reacties, beton

 … 

Smartgrit  Aanpassen aan gedecentraliseerde energieproductie

Waterstofpaneel, KULeuven Bron: www.vrt.be/


Toekomst nucleaire energie

 Myrrha (SCK-CEN)


Energie voor de toekomst Wouter Schroeyers Opleiding Nucleaire Technologie Faculteit IndustriĂŤle ingenieurswetenschappen

Profile for beweging.net

Energie voor de toekomst - Wouter Schroeyers  

Thema-avond Energie, beweging.net Limburg, 13 maart 2019

Energie voor de toekomst - Wouter Schroeyers  

Thema-avond Energie, beweging.net Limburg, 13 maart 2019