Page 1

Thema-avond - Energie

Burgemeester Wim Dries


Elektriciteit – energiedrager van de toekomst ?!. Lente 1989


Elektriciteit – energiedrager van de toekomst ?!. • • • •

Ecologische problemen Economische problemen Alternatieven - kernfusie Conclusie: Nood aan evenwicht tussen milieu en natuur en nood in onze maatschappij aan continue elektriciteitslevering


Trends en evoluties in de energievraag Doorbraak van elektrische voertuigen na 2020

Doorbraak van warmtepompen na 2030

+30%

-40%

Elektriciteit in 2050

Aardgas In 2050


De energietransitie is aan het versnellen Toenemende elektrificatie (EV, warmtepompen ...)

• Dalende kostprijs van hernieuwbare energie • Decentrale opwekking • Europese Commissie geeft consumenten inspraak: de netgebruiker wordt actieve deelnemer

• Hogere interactie tussen consument en markt: ruimte voor nieuwe technische oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen


Lokale, hernieuwbare energie is het uitgangspunt ? Water

Wind

Geothermie

Verleden

Zonnewarmte

Toekomstige innovatie

Heden

Zonnestraling

Toekomst

Getijdenenergie


Impact op de distributienetten

 De stabiliteit van het energiesysteem is een uitdaging Voorheen:

Nu:  De beperking voor de DSO is de beschikbare netwerkcapaciteit Markt werking Fysiek Energienet

Beperking: Vraag & Aanbod

Beperking: Beschikbare Capaciteit


Uitdagingen • Waterstof: cruciaal element van de energietransitie? • Digitale technologie en innovatie als katalysator? • Local energy communities (nieuw klantsegment voor de netbeheerder)? • Warmtenetten?


Is er een toekomst voor Fluvius als netbeheerder?


Dank voor uw aandacht! Burgemeester Wim Dries www.facebook.com/wimdries1 @wimdries www.linkedin.com/wimdries

Profile for beweging.net

Thema-avond Energie - Wim Dries  

Thema-avond Energie, beweging.net Limburg, 13 maart 2019

Thema-avond Energie - Wim Dries  

Thema-avond Energie, beweging.net Limburg, 13 maart 2019