__MAIN_TEXT__

Page 1

PRO MET HEU S.N U KO N C E P T & I S C E N E S Æ T T E L S E A F

AWS T & WA LT H E R


side 2


side 3


TAN E side 4

I N S TR U K TØ R E N S TA N K E R Interview med instruktøren Benjamin Walther

Prometheus er tæt forbundet med civilisationens grundlæggelse, af kultur, fordi han tog ilden fra guderne og gav den til menneskeheden. Han repræsenterer menneskets fremskridt. Ilden gjorde det muligt for mennesket at forarbejde jordens ressourcer, og hermed til industri og teknologi, og i sidste ende kapitalisme.

Vi mennesker har efterhånden prentet os så dybt ind i planetens infrastruktur, at det vil have konsekvenser i tusinder af år fremover i form af kemikalier, plastik, atomaffald og de menneskabte økosystemer. Alt dette startede, da mennesket fik ilden. Prometheus er den eneste stadig bevarede tragedie i en trilogi. Og da vi ikke har de to andre tragedier, begynder og ender stykket med en stilstand: Prometheus sidder fast, lænket til en klippe. Det er det, jeg finder interessant. Stilstanden. Min iscenesættelse har været open og udforskende. Jeg er gået nærmest videnskabeligt til værks i min søgning efter nye resultater, og jeg har hele tiden søgt nye perspektiver på materialet.


Jeg har besluttet, at der ikke er én skuespiller, der spiller Prometheus. Der er to skuespillere og en danser på scenen, og de spiller alle tre Prometheus. De medvirkende bytter med andre ord roller, så de alle oplever, hvad det betyder at være lænket fast. Jeg synes, det i vore dage er vigtigt at stoppe op og se på tingenes tilstand. Stoppe op og se på, hvordan vores planet har det, og hvad vi mennesker gør ved den – ikke bare fortsætte i den samme gænge. Jeg mener, det er vores ansvar. Vi er alle ansvarlige og delagtige i det, vi kalder ”fremskridt”, og derfor har jeg gjort alle de medvirkende til hovedpersonen i denne forestilling. Jeg har valgt at blande forskellige kunstformer i denne forestilling. Teater, dans, musik og skulptur. Der er også et kor – ligesom i de græske tragedier – men i min iscenesættelse er det et børnekor, der synger musik, som er specielt komponeret til forestillingen. Børnene repræsenterer fremtid, åbenhed og håb. Hvilken fremtid har menneskeheden, og bør vi gøre noget for at påvirke den? Eller skal vi hellere stoppe op – vente i stilstand? Det er disse forskellige muligheder, vi undersøger i forestillingen.

side 5

NK ER


side 6

PRO THE


OME EUS M Y TE N O M P RO M E TH E U S Af Mette Nybo

Da Prometheus stjal ilden fra Olympen og gav den til menneskene, blev Zeus så rasende, at han besluttede sig for at tilintetgøre Prometheus og hele hans slægt. Han skabte derfor en underskøn kvinde, som han gav navnet Pandora. Han udstyrede hende med en smuk æske og sendte hende ned til jorden med påbud om at gifte sig med Prometheus og give ham æsken i bryllupsgave. Men Prometheus – jævnfør hans navn – anede uråd og afviste hende. Derefter gik hun til hans bror Epimetheus, som jo ikke var i stand til at tænke frem i tiden. Han ville hellere end gerne gifte sig med den utroligt smukke Pandora og modtog derfor hendes bryllupsgave. Men da han åbnede Pandoras æske, fløj alle de sygdomme, problemer og ulykker ud, som sidenhen har plaget menneskeheden. Epimetheus skyndte sig at smække låget på, men det eneste han nåede at standse og beholde tilbage i æsken, var det begreb, som grækerne kaldte for ”Elpis”, og som vi kender som håbet.

side 7

Prometheus har altid været fremstillet som menneskets ven og beskytter. I de tidligste myter er han oven i købet beskrevet som den gud, der skabte mennesket af ler. Hans navn betyder: den der tænker forud, den kloge eller kløgtige. Hans bror, Epimetheus, er hans modsætning, hans navn betyder: den der tænker bagud, den bagkloge.


side 8

P Men på den måde havde Zeus jo ikke fået hævn over Prometheus selv, og derfor greb han nu til direkte vold. Han lod ham fange og lænke til en klippe langt væk i det øde Kaukasus, hvor en ørn blev sat til at hakke i hans lever, som så hver nat voksede ud igen. Fordi han var en udødelig gud, ville hans straf blive evig. Han kunne ikke dø af sine pinsler og ende i Hades, han ville ende i gudernes dødsrige Tartaros, som ligger lige så langt under jorden som Olympen ligger over. I dette rige er Zeus’ straf evig. Det er også i dette rige, hvor man kan finde Sisyfos, der er dømt til at blive ved med at rulle den tunge sten op ad bjerget, hvorefter den triller ned igen.


side 9

PR Men Prometheus ved, at Zeus en dag vil miste sin magt. Han kender hemmeligheden om Zeus’ fremtidige skæbne. Han ved, at Zeus en dag vil få en søn med en dødelig kvinde, Thetis, og at denne søn vil vælte ham af tronen. Kun hvis Prometheus røber denne kvindes navn, vil Zeus måske kunne redde sit herredømme. Midt i Prometheus’ magtesløshed er denne viden en magt, som ville kunne tvinge Zeus til at løse ham af sine lænker.


side 10


O M RO LLE R N E I P RO M E TH E U S . N U P RO M E TH E U S Den lænkede gud, som bliver straffet af Zeus for at have stjålet ilden

IO Præstinde for Hera i Argos. Hun vækkede Zeus’ kærlighed, hvilket gjorde Hera så jaloux, at hun forvandlede Io til en kvie og sendte en bremse efter hende, så hun måtte fare rundt på jorden i vanvid. Prometheus profeterer, at når hun engang når til Ægypten, vil Zeus løse hende fra forvandlingen, og hun skal føde en søn Epafos, og fra hendes slægt skal der komme en vidt berømt helt og bueskytte, som når tiden er inde skal løse Prometheus’ lænker. O K E A N OS Gud for alt det ferske vand, strømme og floder i verden. KO R E T Har i de græske tragedier altid fulgt med i handlingen og kommenteret den.

side 11

H E FAI S TOS Smeden, der lænker Prometheus. Han er søn af Zeus og Hera og gud for både våben- og guldsmede, bronzestøbere, billedhuggere og pottemagere,- med andre ord håndværkernes gud.


side 12

AN KE GE


side 13

NTIK TRA EDIE P RO M E TH E U S I L Æ N K E R – D E N A NTI K K E TR AG E D I E Af Mette Nybo

P RO M E TH E U S I L Æ N K E R er et af de ældste skuespil i verden, den eneste bevarede tragedie i en trilogi skrevet af Aiskylos (525-456 f. Kr.). De to andre menes at være Den befriede Prometheus og Prometheus Ildbæreren, hvoraf der kun er enkelte brudstykker bevaret. Hvilken rækkefølge de har været spillet i er lidt uklart, men noget kunne tyde på, at den lænkede Prometheus bliver befriet. Prometheus er ifølge den græske mytologi skaberen af alle menneskelige kulturgoder. Han er også oprøreren, som vover at sætte sig op mod den højeste autoritet, Zeus selv, koste hvad det vil. I den europæiske litteratur har Prometheus derfor altid været et symbol på kunstnernes og filosoffernes kamp for deres idealer.


RA E side 14

Johan Wolfgang Goethe er en af de forfattere, der gennem tiderne har været stærkt inspireret af myten. Han skrev i 1772 digtet Prometheus. Netop årstallet 1772 er et interessant år i Danmarks historie. Det var det år, hvor de to ”oprørere” Struensee og Brandt blev lagt i lænker og senere henrettet. De havde sat sig op mod adelen og de daværende magthavere for at reformere samfundet, men endte med at blive halshugget. Vi ved, at den unge Goethe fulgte med i deres fængsling og hårde skæbne. Han har skrevet om det, digtet og tegnet et billede af Brandt, der sidder lænket i Kastellets fængsel. Det har uden tvivl været med til at inspirere ham til digtet, hvor Prometheus går i rette med magthaveren Zeus, der har lagt ham i lænker.

Også den engelske digter Percy Bysshe Shelley har skrevet om myten. Han har i 1818 og frem til sin død i 1822 digtet et helt skuespil, et lyrisk drama i fire akter, som hedder Prometheus Unbound, (Den befriede Prometheus). I vores tid har filmkunsten også ladet sig inspirere af myten. Ridley Scott lavede i 2012 en science fictionfilm ved navn Prometheus. Betty Nansen Teatrets forestilling bliver den nyeste fremstilling af myten. Ved at blande både gamle og helt nye kunstformer kommer publikum til at møde P RO M E TH E U S . N U.


A

side 15


Jeg tror det er vigtigt i vores tid ”at stoppe op”. Stoppe op og se på den tilstand vores planet er i – og ikke bare køre videre.

side 16

Instruktør Benjamin Walther

STA


side 17

DEN KON ANTE


side 18


side 19


ZE TORD K Z E U S’ TO R D E N K I LE

side 20

Af Mette Nybo

De fleste beretninger om Prometheus begynder med den fortælling, alle kender - om hvordan Prometheus stjal ilden og gav den til menneskene. Men hvis man skal yde de gamle guder fuld retfærdighed, så er det faktisk ikke sådan, historien begynder. For menneskene havde allerede haft glæde af ilden her på jorden, inden den blev taget fra dem. Grunden til det var, at de havde snydt Zeus, når de tændte bål og ofrede til ham. De havde beholdt det bedste af offerdyret til sig selv og kun ofret knogler og fedt, som de havde dækket med skind. Men den alvidende Zeus opdagede det og blev rasende. Derfor tog Zeus ilden fra menneskene; så de ikke længere kunne koge deres mad, smede eller varme sig i den hårde vinter. Men den opfindsomme Prometheus udtænkte så en list. Han stjal nogle gløder fra ilden på Olympen, gemte dem i en stængel fra en Kæmpefennikel, og bragte dem ned på jorden til menneskene igen. På den måde fik vi ilden - igen. Denne gang ikke som en gave fra guderne, men som tyvekoster. Man kan så spørge, hvad det egentlig betyder, at den ild, som vi mennesker har bygget hele vores civilisation på - ifølge den gamle myte - er stjålet. Har menneskeheden i så fald fortsat sit stormende fremskridt i en opposition til en guddommelig dimension? Har Zeus’ vrede dannet en form for tordenkile, som har splittet al form for fremskridt og forskning i to dele? Den ene del, som forholder sig til en højere visdom og en anden del, som gør sine fremskridt ved bare at tage eller stjæle uden hensyn til en guddommelig orden.


side 21

EUS’ DEN KILE


side 22

ORD K Den engelske matematiker og filosof Alfred North Whitehead (1861-1947) skrev:

”Mere end noget andet afhænger fremtidens civilisation af, hvordan de to største og mest magtfulde kræfter i verdenshistorien, videnskab og religion, finder en relation til hinanden.” Mange af verdens største videnskabsmænd gennem tiderne har haft et forhold til religion. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Darwin og Einstein, for blot at nævne nogle. Albert Einstein forklarede, at hans religiøsitet bestod i ”en ydmyg beundring af den uendelig højerestående ånd, der afslører sig selv i den smule, vi kan begribe om den fysiske verden”. Men den moderne forskning bærer ikke just præg af en ”ydmyg beundring” for Guds skaberværk. I dag taler vi nærmere om en hensynsløs udnyttelse af jordens ressourcer. Pagten mellem menneske og natur er blevet brudt. Vi stjæler ikke kun fra vores


side 23

DE KIL børn og børnebørn, men fra mange af de kommende generationer.

Koret i denne opsætning af Prometheus bliver sunget af børn, som skal repræsentere fremtidens muligheder og håb. Det håb, som vi fik lov til at bevare - midt i alle de ulykker, som gik løs på os mennesker - da Pandoras æske blev åbnet. Koret synger: ”Måtte den altherskende Zeus aldrig vende sin kraft mod mig. Og aldrig vil jeg forsømme at nærme mig guderne med flittige ofre”. Selvom Zeus ikke længere er det gudsbillede, som verden har i dag, så peger koret på det oprindelige bedrag, som resulterede i at menneskene mistede ilden: Den manglende respekt for en guddommelige dimension.


side 24


side 25


ME DVIRKE NDE & HOLDET BAG

side 26

J OACH I M FJ E L S TR U P

Uddannet fra Statens Scenekunstskole i 2013. Joachim Fjelstrup er en af europæisk film og teaters nye lovende talenter. Han fik sit gennembrud i år med rollen som dansk rockhistories store danske poet og musiker, Eik Skaløe, i Ole Christian Madsens nye film ”Steppeulven/Itsi Bitsi”. Joachim Fjelstrup har en fremragende sangstemme og har selv indsunget Steppeulve-numrene i filmen. Undervejs i sin uddannelse har Fjelstrup bl.a. medvirket i forestillingerne ”Tartuffe” og ”En skærsommernatsdrøm” på Grønnegårds Teatret. Ud over flere teateroptrædener har Joachim Fjelstrup også en bærende rolle i Josefine Kirkeskov Nielsens afgangsfilm fra Filmskolen, ”Sol, Måne & Stjerner” samt Aske Bangs afgangsfilm ”Den fremmede”. Han blev af en international jury udvalgt som Shooting Star Filmfestivalen i Berlin 2015. Senest kan man opleve ham som soldat i Roni Ezras film ”9. april”, hvor han spiller sergent Bundgaard. A N D R E A S J E B RO

Uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2007. Siden da har han allerede medvirket i mere end 30 teaterforestillinger rundt om i landet. Andreas Jebro var de første fire år efter endt uddannelse en del af det faste ensemble på Aarhus Teater. Hans talent favner bredt og man har derfor kunne opleve ham i både klassisk-, moderne og eksperimenterende teater. På Aarhus Teater har han bl.a. medvirket i forestillinger som ”Woyzeck” 2007, ”Kosmisk frygt - eller den dag Brad Pitt fik paranoia” 2008 og ”Romeo og Julie” 2010. Fra 2011-14 har han været tilknyttet Aalborg Teater og medvirket i stykker som bl.a. ”Don Quiote” 2013 som Don Quiote, ”Den spanske

flue” 2013 og ”Beton” som entreprenøren i 2014. Senest har I kunne se ham i Ditte og Louises versioner af ”Mogens” på Nørrebro Teater og ”Den Vægelsindede” på Odense Teater. Andreas har modtaget flere priser for sine teaterroller, herunder Reumert prisen i 2014 for Bedste mandlige birolle i ”Den spanske flue” på Aalborg Teater. I 2012 blev han nomineret til Reumert prisen for Bedste mandlige birolle i ”Den gyldne drage” og i 2015 vandt forestillingen ”Beton” Reumert prisen for Årets Forestilling. S I GA L ZO U K

Internationalt anerkendt danser, koreograf og underviser. Født i Israel 1971. Hun studerede dans på The Emek Yizreel Dance School og var medlem af ”Batsheva”-ensemblet i Tel Aviv/Israel. I 1997 flyttede hun til Berlin og arbejdede bl.a. med Helge Musial, Joseph Timm og Luc Dunbery. Fra 1999-2004 sluttede Sigal Zouk sig til ”Sasha Walts & Guests” – et kompagni beliggende i Berlin. Siden 2005 Sigal Zouk har været medlem af dansekompagniet ”Damaged Goods” ledet af Meg Stuart på Volksbühne am RosaLuxemburg-Platz i Berlin. Fra 2005-2008 har hun arbejdet med Meg Stuart i ”Replacement”, ”All Together Now” og var koreografassistent i ”Maybe Forever”. I 2007 arbejdede hun med teaterinstruktør Laurent Chetouane bl.a. med stykket ”Publikumsbeschimpfung” (Publikums skældsord), som er deres sjette samarbejde. ANDREAS REIHSE Komponist

Tysk musiker, komponist og producer. I Düsseldorf 1994 startede Andreas Reihse det elektroniske band ”Kreidler”. Bandet


AWS T & WA LTH E R

Instruktion & Koncept Den tysk-walisiske kunstnerduo AWST & WALTHER startede samarbejdet i 2007. De er bedst kendt for deres skulpturer, installationer og forestillinger, som udforsker og stiller spørgsmål ved nutidige sociale og rumlige strukturer. Deres værker har været udstillet internationalt på museer, gallerier, festivaller og teatre; senest på Kunst-Werke Berlin (2015), Kunstmuseum Wolfsburg (2015) Kunstverein Nürnberg (2014) og 5. Biennale for samtidskunst, Moskva (2013). Manon Awst er fra Wales og har studeret arkitektur ved universitet i Cambridge, England. Benjamin Walther er født i Tyskland og studerede kunsthistorie og filosofi ved Humboldt-universitetet i Berlin. Herefter blev han uddannet teaterinstruktør og har siden iscenesat på Schauspielhaus Bochum, Bayerisches Staatsschauspiel, Düsseldorfer

Schauspielhaus, Deutsches Schauspielhaus Hamburg og Dramaten i Stockholm. F R E D E R I K S B E RG SO G N S P I G E KO R

Frederiksberg Sogns Pigekor blev grundlagt i 1984 af dets nuværende leder, Lis Vorbeck, der er uddannet organist fra Det kongelige danske Musikkonservatorium i København samt cand. mag. i fagene musik og fransk fra Københavns Universitet. Koret består af 30 piger i alderen ca. 11-20 år. Koret har givet koncerter på Færøerne, i Norge, Sverige, Finland, Grønland, Estland, Letland, Holland, Tyskland, Frankrig, Japan og flere gange i USA samt indspillet flere CD’er og medvirket i radio og TV. Flere komponister har skrevet værker specielt til koret – bl.a. Fuzzy og John Høybye. I teaterstykket ”Prometheus” deltager de yngste fra Pigekoret samt en enkelt fra Frederiksberg Sogns Juniorkor.

side 27

kombinerer elektroniske og analoge instrumenter og kategoriseres af musikanmeldere som elektronisk musik, pop, avant-garde, IDM (Intelligent Dance Music), krautrock, ambient, neoklassisk eller electronica. Andreas Reihse spiller på såvel elektroniske som akustiske instrumenter og anvender særligt synthesizer og computer i sin musik. Sideløbende med ”Kreidler” har Reihse udgivet klubmusik under aliasser som ”April” eller ”Binford”. Han har derudover komponeret soundtracks til (kunst)film og installationer (bl.a. Rosemarie Trockel, Andreas Gursky, Frances Scholz/Mark von Schlegell, Thea Djordjadze, Heinz Emighols. I 2011 udgiver Andreas Reihse sit soloalbum, ”Romantic Comedy”, i 2013 med Conrad Schnitzler ”Con-Struct” og i 2015 med Isaac B. Trogdon ”Entropie OST”


CRE DITS

KO N C E P T & I SC E N E SÆ T TE L S E Awst & Walther OV E R SÆ T TE L S E Karen Maria Bille

side 28

KO M P O N I S T Andreas Reihse S K U E S P I LLE R E Andreas Jebro Joachim Fjelstrup DA N S E R Sigal Zouk FREDERIKSBERG SO G N S P I G E KO R Anna Maria Bergstrøm Frida Aas Ahlquist Izabella Leonora Wharton Flackeberg Lukas Kitaj Vorbeck Martha Cecilia Palving Blauner Rasmune Olivia de Place Rømer Rebekka Hultberg Lehmann Sofie Anemone Sahlholdt Signe Tvermoes Jensen


H Å R O G M A K E - U P Hedda Fich

P R O D U K TI O N S L E D E R Steen Reither Kolding

H Å R O G PA RY K K E R TI L KO R E T Allan Hjorh

S C E N E M E S T E R John Jensen VÆ R K S T E D Morten Lindboe Löwén

E L E V E R Hedda Fich Mark Balder Nørskov

FO R E S TI L L I N G S L E D E R Ken Nielsen

B A R C H E F Teddy Brandt

B E LYS N I N G S M E S T E R Christian Alkjær John Aage Sørensen

T E AT E R S E K R E TÆ R Linda Holm

F YS I S K COAC H Jan Burkhardt LYSA S S I S T E N T Malte Hauge TO N E M E S T E R Troels Møller

REGNSK AB Kristine Marholt P R E S S E A N S VA R L I G Line Bilenberg M A R K E TI N G A N S VA R L I G Simon Fernando

LYS & LY DA F V I K L E R Signe Hendel Møller

A S S I S T E N T E R Lotte Kamph Christian von Horsten

VÆ R K S T E D SA S S I S T E N T Martin Jensen

Ø KO N O M I C H E F Leif Kingo

D R A M AT U R G Mette Nybo

D I R E K TI O N Vibeke Windeløv Stefan Larsson

V I D E O O P TAG E L S E R A F B Ø R N E KO R E T Jesper Jargild KO R I N S T U D E R I N G Lis Vorbeck OV E R SÆ T T E L S E A F KO R T E K S T E R Olaf Nybo Mette Nybo I N S T R U K TØ R A S S I S T E N T Cathrine Engelberth Olsen KO S T U M E R Awst & Walther V E D L I G E H O L D E L S E A F KO S T U M E R Jannie Røjbæk

P R O G R A M R E DA K TI O N Mette Nybo Linda Holm Simon Fernando L AYO U T Yellow1.dk FOTO F R A A F S LU T T E N D E P R Ø V E R Rumle Skafte T RY K K E R I Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

side 29

P R O D U K TI O N S T E A M


side 30


side 31


S Æ S O N 2 01 5 -1 6 M A DA M E D E S A D E PROMETHEUS.NU S O L I D E O G LO R I A TA R T U F F E MEDEA S I D S T PÅ DAG E N E R V I A L L E M E N N E S K E R

www.bettynansen.dk

Profile for Betty Nansen Teatret

Prometheus nu  

I spændingsfeltet mellem kunst, ord og dans kan I glæde jer til en oplevelse, der taler til både sanser og intellekt. Med denne iscenesættel...

Prometheus nu  

I spændingsfeltet mellem kunst, ord og dans kan I glæde jer til en oplevelse, der taler til både sanser og intellekt. Med denne iscenesættel...