__MAIN_TEXT__

Page 1

! t e v i l a Hel DIN TIDNIN

G FRÅN

Diakonins månad:

NFLO YRKAN BRU K A K S N E V S

Psykisk ohälsa kan drabba alla Hållbarhet

HÖST 2018

Tema: Familj

Mamma, pappa, barn, eller alla som råkar bo ihop? Vår bild av familjen förändras ständigt.

Nära eller ekologiskt – vad ska man välja?

Välkommen till Öppet hus

i Heliga Ljusets kyrka September 2018

1


Ledare&innehåll

Människan får det hon väljer

SOM ALLTID när jag skriver dessa rader är

det ett par månader innan tidningen kommer ut. Den ska denna gång nå er två dagar före valet. Jag tänker att ovanstående är värt att ta med även i det valet. Vi får den ledning vi väljer och det går inte i efterhand säga att man egentligen inte ville ha det som det blev. Jag är tacksam för min tid i Jämtland! Det blev närmare trettio år här. Nu har jag valt att flytta söderut och får leva med det valet. I år röstar jag för första gången i Linköpings kommun. Nåd och frid!

Innehåll 3 Diakonins månad

”Konsekvenserna av våra val måste vi ändå leva med, i stort som smått.”

6

Begravningsplatsen invigs

8 Profilen: Björn Ranelid 10 Tema: Familj

Familjen angår alla

Porträtt: Uno Svenningsson

En dusch för själen

Tro lika viktigt som medicin

26 Nära eller ekologiskt — vad ska man välja? 28 Rensa i röran NU FINNS VI PÅ FACEBOOK OCKSÅ. Vi heter Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat. Och som tidigare på svenskakyrkan.se/brunflo

Hela livet!

Redaktör och ansvarig utgivare: Sara Grant, sara.grant@verbum.se Produktion: Verbum AB Tryck: Stibo Complete 2018 E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brunflo Framsida: Välkommen till Öppet hus i Heliga Ljusets kyrka söndag 16 september, säger Katarina Montonen, Mats Axelsson och Ingegärd Olsson. Foto: Hans-Åke Grinde

En del av AMOS

N VA

ENMÄRK

E T

2

Välkommen till Öppet hus!

25 Yrke i kyrkan: Präst

LEIF JARLBJÖRN KYRKOHERDE

Ges ut av Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar Kansli och växel Telefon: 063-140 300, fax 063-140 380 Öppet: Vardagar 9:00–12:00, 13:30–15:00 Post- och besöksadress: Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo

4

S

I BIBELN står mycket som det är värt att reflektera över. När jag skriver har jag just stött på detta ur boken Jesus Syraks vishet (kapitel 15 verser 14–17): ”Han [Gud] skapade människan i begynnelsen och överlämnade henne åt hennes eget val. Om du vill kan du hålla buden. Du bestämmer själv om du skall vara trogen. Eld och vatten har han lagt framför dig: räck ut din hand efter vilket du vill. Framför människan ligger livet och döden, och hon får det hon väljer.” Människan får det hon väljer. Det är nu inte så självklart lätt att definiera vad som är/blir ”liv” och vad som är/blir ”död”. Det kräver urskillning och den skyndar man inte på. Konsekvenserna av våra val måste vi ändå leva med, i stort som smått.

Trycksak 5041 0004

September 2018


Aktuellt i Brunflo pastorat Psykisk ohälsa kan utlösas av en rad olika faktorer och kan drabba vem som helst, när som helst i livet.

FOTO: GUSTAF HELLSING/IKON

Diakonins månad

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa Diakonins månad, som uppmärksammas under september, är ett ypperligt tillfälle att belysa ett angeläget ämne och i år är temat: De äldres psykiska ohälsa. Vad är då psykisk ohälsa? Många människor upplever det tabubelagt att prata om psykisk ohälsa och förknippar det med inläggningar på psykiatrisk avdelning, obetalda räkningar, slitna kläder, rufsigt hår, stökiga lägenheter och alkoholproblem, men det är en nidbild. Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp för allt från mindre allvarliga psykiska problem, som exempel oro och nedstämdSeptember 2018

het, till mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Psykisk ohälsa kan utlösas av olika faktorer som somatisk (kroppslig) sjukdom, separation, arbetslöshet och förlust av viktiga relationer. En utlösande faktor kan vara att bli äldre med den livsomställning det innebär. Psykisk ohälsa är inget som tillhör en specifik grupp utan är något som vi alla kan drabbas av under perioder i livet. FORSKAREN CATHARINA Norbergs avhand-

ling, Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter, visar att tro och andlighet spelar en viktig roll för äldre människors välbefinnande och förmåga att hantera sitt åldrande.

Behovet av att föra existentiella samtal kan öka när tiden för reflektion utökats och här har kyrkan en viktig uppgift i att erbjuda samtal och mötesplatser för daglediga, göra hembesök, hålla andakt på äldreboende samt inbjuda till övrig befintlig verksamhet. Det innefattas i församlingens grundläggande uppgift som är att utöva diakoni och mission, fira gudstjänst samt undervisa. Tillsammans är vi medvandrare genom livet. KATARINA MONTONEN INGEGÄRD OLSSON diakoner i Brunflo pastorat

3


Aktuellt i Brunflo pastorat

Öppet hus:

Välkommen in i alla tiders kyrka! SÖNDAG BER 16 SEPTSEETM S KYRKA JU I HELIGA L :00 KL 11:00–15

DEN 4 SEPTEMBER är det 30 år sedan Torvallas första kyrka invigdes och den dåvarande prästen Per Edler gav den epitetet – en alla tiders kyrka! Med sin närhet till centrum står den där som ett riktmärke, en utgångspunkt och ett mål. En fast punkt i tillvaron som alltid finns där. Om du ännu inte besökt kyrkan så kommer nu ett utmärkt tillfälle för detta. Träffa vår engagerade och kunniga personal, se konsten som finns i byggnaden, på väggarna, i taket, de många fönstermålningarna och de vackra bruksföremålen. Vi välkomnar alla till en dag i nyfikenhetens tecken, oavsett om du är van kyrkobesökare eller kommer in för första gången. Söndagens gudstjänst tar vid när Öppet hus avslutas och alla är naturligtvis välkomna att delta.

Glasmosaiken ”Det himmelska Jerusalem” sitter ovanför entrén och är synlig från torget men vackrast inifrån kyrkorummet. Kom in och titta själv!

Några av dagens punkter ✱ Ponnyridning med Djur & Kulgården (gratis för barn) ✱ Konstworkshop med lokal konstnär Thomas Johansson ✱ Pyssel ✱ Tipsrunda med fina priser ✱ Kolbulleservering och fikaförsäljning ✱ Försäljning av Rättvisemärkta varor 15:00 Musikgudstjänst: ”Ovan där” En hyllning till Jan Sparring, från ungdomsbrottsling via operan till folkkär kyrkosångare. Kom och lyssna till och sjung med i hans älskade sånger. Sven-Erik Olsson & Hans-Erik Sundström.

Katarina Montonen, Mats Axelsson och Ingegärd Olsson hälsar välkomna till Heliga Ljusets kyrka den 16 september.

TEXT & BILD: HANS-ÅKE GRINDE

4

September 2018


70:Presenttips från Brunnen Stjärnljus.

Ljuskon i sexuddig stjärnform. Höjd 20 cm. Tillverkade bl.a. av ljusstumpar från olika kyrkor. Presentförpackning. 70:-

Altartavlan flankeras av de stora ljusinsläppen vars undre halva har glasmosaik av Astrid Theselius.

Välkommen till Brunnen

Centrumvägen 17c, i samma byggnad som centralkonditoriet, Brunflo. Öppet: Måndag, onsdag–fredag 12:00– 16:00, lördagar 11:00–14:00 Tfn: 063-140 325 eller Lena 140 328

Saknar du kontanter till kollekten i kyrkan?

Den kraftiga dopfunten, ljusstaken och altaret i mörkröd sten (ovan) står i stor kontrast till den i övrigt ljusa och lätta inredningen i kyrkan. På plats kan du se att markmönstret på torget går igen hela vägen in på kyrkgolvet.

Inga problem, nu har vi swish i alla kyrkor. Ett nummer för varje kyrka. Se anslag i kyrkan och på insidan av psalmbokens omslag.

Den vackra kyrkorgeln (t. v.) kostade 750 000 kronor – för 30 år sedan!

September 2018

5


GRINDARNA. Kraftiga smidda grindar på stenpelare markerar ingångarna till gravplatsen. I bakgrunden askgravplatserna och ekonomibyggnaden.

Begravningsplatsen i Ängsmon:

Snart dags för invigning

6

September 2018


Aktuellt i Brunflo pastorat

MOTTAGNINGSRUMMET. De blyinfattade fönstren ger en sakral känsla och vintertid kommer ljuset inifrån att vara vägledande för besökare till begravningsplatsen.

ASKGRAVLUNDEN. Tre åttkantiga stenpelare har metallplaketter som visar gravsatta. Stenformationen kommer att ha ett vattenspel. I bakgrunden jordningsytan.

Gläntan i skogen klar. Det som startade som ett projekt tillsammans med Östersund församling för snart 30 år sedan är nu klart för invigning. På resans väg har Brunflo pastorat blivit ensam ansvarig, byggherre, för projektet. BEHOVET AV platser för kistor har förändrats

och nya gravformer har utvecklats. Därför är gravplatsen anpassad för gravsättning av kremerat stoft i tre varianter – urngrav, askgravplats och askgravlund (se faktaruta). Placeringen i Ängsmon är i skogskanten hörnet Jordbruksvägen/Vetevägen där det tidigare fanns en glänta. Huvudentrén med parkeringsplatser är från Jordbruksvägen. Vid gravplatsen finns en byggnad som inrymmer personalutrymmen, verkstad och redskapsbod men också ett vackert mottagningsrum där anhöriga kan samlas inför en gravsättning. Alla parkeringsytor och gångvägar är asfalterade för ökad tillgänglighet, belysningen ändamålsenlig och energisnål.

VÄXTER OCH planteringar är valda för att minska behovet av skötsel och underhåll. Karaktären ska vara gläntan i skogen och det kommer inte att finnas några formklippta buskar på gravplatsen.

September 2018

Närheten till skogen är påtaglig och gravplatsen inramas av ett enkelt, robust staket i grova halvstockar. Den ursprungliga stigen som gick genom gläntan där nu gravplatsen ligger kan fortfarande användas. Två mindre grindar markerar den tydligt. DET CENTRALT placerade podiet har redan

klar belysning men det saknas ännu konstverk, men där skyndar vi långsamt och låter det mogna fram. Det finns redan ett antal gravsättningar som väntar på invigningen av Torvalla begravningsplats och den är planerad till lördag den 15 september klockan 12:00 då kyrkorådets ordförande Kjell Svantesson klipper bandet. Begravningsombudet i Östersunds kommun Kjell Ericson medverkar. Hjärtligt välkomna!

Former för gravsättning Urngrav: Gravsättning av urna i egen gravplats med plats för sten och flera urnor. Anhöriga kan delta i gravsättningen. Askgravplats: Askan gravsätts i egen gravplats som markeras med metallplakett med namn, födelse- och dödsår. Begränsad möjlighet till egen utsmyckning. Möjligt att reservera en plats i direkt närhet. Anhöriga kan delta i gravsättningen. Askgravlund: Askan gravsätts i jordningsområde på kyrkogården. En metallplakett med namn, födelse- och dödsår placeras i anslutning till jordningsområdet. För anonymitet kan plaketten väljas bort. Anhöriga får inte medverka vid gravsättningen.

TEXT & BILD: HANS-ÅKE GRINDE

7


Höstkrysset KAN MAN ANTJE SOM HOPPA EFTERAV TRÄDDE GLÄDJE ANDERS

FÖRR ETT ORD FÖR KRUKA BUDBÄRARE

FUNDIN SOM FOR FORT FRAM

BLOMFJÄLLEN

HETTE HUNDAR OFTARE FÖRR SUDDIG DAM I NIONDE MÅNADEN

TANK PAUL SOM VAR EN TYSKSCHWEIZISK MÅLARE OCH GRAFIKER

YTTRADE KÅDRIK TALLVED STRÖMMEN HÅN DE FÅR TACKA TACKA SKUMMA FÖR MATEN TUNN-

STAT VID RÖDA HAVET

TORKHUS

LAND

LEVANDE LJUS DECENNIUMDEL MÅ DET SÅ SKE

MITT I RADIOANROP

TIDIGT OFFER

SERALJ SES MED GEN OCH SYNTES

GÖR SKALLE TILL ÅSNA

FRÅN EN I HÖSTKYLAN

RENSAR LAGER

BOK F1803

RECENSENT

GÖR KRONOR SOM LYSER REGNMÅTT

EN ÄR KOGNITIV

FÅR GUBBEN ATT TINA

FÅR FÄRGRIKA BLAD PÅ HÖSTEN

P SA L M E N ”Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan aaaaaa aaa och ser.”

TVÅ LIKA

HURRIL FICK URMAKARNA LÄMNA

BARRIES PETER

VIVIEN PÅ DUKEN

HETTE ETT LAND SÖDER OM DÖDA HAVET

BEKVÄM FUL MIN LÄNGST NER LÄNGST FRAM

OFÖRFALSKAD

EINSTEIN VIOLORT TILLVERKAR

KAN OST VARA

FORDRAS AV

VÄTE

Namn: ……………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Adress: …………………….…………………………….…………………………….………………....................................................................................................................................................................................................................................… Postnummer: ………………….…............................................... Postadress: …………………….........................…….............………..………………. Tfn: ……………………............................................................……………................... Skicka lösningen till Svenska kyrkan Brunflo, Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo eller faxa till 063-140 380 senast den 19 oktober. Bland de rätta svaren lottar vi fram tre vinnare som får presentkort på Brunnen i Brunflo. Rätt svar hittar du på www.svenskakyrkan.se/brunflo och i din kyrka eller församlingsgård fr.o.m. söndag 2 november.

8

September 2018


Speciellt för dig som läsare av AMOS!

14 dagars 4-stjärnig studieresa till Indien Magiska palats, heliga elefanter & de 6 mest berömda UNESCO-världsarven ! Pris för AMOS läsare 17990 SEK 17990,– SEK 10000,–

2

Normalpris

Prisfördel

2

7990,–

SEK1

Från endast 0

Mallorca

50 km

Palma

p. pers.

Lluchmayor

Taj Mahal (UNESCO) Pa k i s t a n En av skandinavernas mest populära långresor !3 – Inklusive spektakulärt utflyktsprogram med bl.a. de 6 UNESCO-världsarven !

Qutab Minar, Delhi (UNESCO)

Jaintempel, Ranakpur

Röda fortet, Agra Bikaner

Junagarh Fort

Junagarh Fort

Amer

Ranakpur Jaintempel

Inkluderat i priset: (Prisexempel vid bokning av tjänsterna separat hos andra tjänsteleverantörer)2

Flyg tur och retur till/från Delhi 4450,– SEK2 med välrenommerat flygbolag4 inkl. hotelltransfer, flygskatt och säkerhetsavgifter 12 övernattningar i dubbelrum på 7860,– SEK2 utvalda 4-stjärniga hotell (nationell kat.) 12× riklig frukostbuffé Fascinerande studieresa med Indiens 5680,– SEK2 mest berömda höjdpunkter. Rundresa i vår moderna resebuss med A/C och fackutbildade engelsktalande guider. Se fram emot ett spektakulärt utflyktsprogram med bl.a. de 6 mest berömda UNESCO-världsarven. 24 timmars läkarjour 17990,– SEK2 – 10000,– SEK2

Totalt per person Prisfördel per person

Förmånspris per person från endast 7990,– SEK1 Resmånadert Säsongstillägg per pers

September 2018

Udaipur

4-stärniga hotell

Nepal

Agra Taj Mahal Fatehpur Sikri Röda fortet

Jantar Mantar

Mehrangarh Fort

Jaintempel

Röda fortet Qutab Minar

Jaipur

Jodhpur

Merangarh Fort

Delhi

Mandawa

(UNESCO)

Indien

Inklusive spektakulärt utflyktsprogram:

• New Delhi: Fascinerande stadsrundtur i Indiens huvudstad med triumfbågen India Gate, den 73 meter höga minareten Qutab Minar (UNESCO-världskulturarv) och Rashtrapati Bhawan, den indiska presidentens imponerande residens. • Mandawa & haveli: Före detta handelsstad på den berömda Sidenvägen med praktfulla, palatsliknande hus, de s.k. havelis. • Bikaner & Junagarh Fort: I Bikaner finns Nordindiens mest intressanta fort – Junagarh Fort. • Jodhpur & Mehrangarh Fort: Ökenstad med 1 mil lång stadsmur, klocktorn, gammal marknad och det imponerande Mehrangarh Fort. • Ranakpur & jaintempel: Templet som har över 1000 pelare är ett av Indiens viktigaste tempel. • Udaipur: Sevärdheter i en av Indiens vackraste städer är bl.a. den magiska trädgården Sahelion-ki Bari, stadspalatset vid Picholasjön och Jagdishtemplet. • Jaipur: Huvudstaden av delstaten Rajasthan med många palats och fort som t.ex. Vindarnas palats, Amber Fort och Jantar Mantar (UNESCO-världskulturarv). • Fatehpur Sikri (UNESCO-världskulturarv): Mycket välbevarad före detta huvudstad i Mogulriket som grundades på 1500-talet. • Taj Mahal (UNESCO-världskulturarv): Indiens mest kända byggnad uppfördes som mausoleum till den persiska prinsessan Mumtaz Mahal.

Oktober 2018

Mausoleet i vit marmor byggdes av ca 20000 arbetare på 22 år. • Agra & Röda fortet (UNESCO-världskulturarv): Den imponerande fästningen Röda fortet byggdes av Akbar den store i synhåll av Taj Mahal som nytt residens. • Delhi, Röda fortet (UNESCO-världskulturarv): Stadsrundtur genom det “gamla“ Delhi med Röda fortet i Delhi, Indiens största moské Jamma Masjid och minnesmärket Raj Ghat, som påminner om mordet på Mahatma Gandhi.

Extratjänster till förmånspris: Kulturpaket: I paketet ingår alla inträden och guidade turer vid sevärdheter på engelska enligt program samt de tre spännande utflykterna “Indisk folklorekväll med åkning i kamelvagn och folkdans Rajasthan“, “Rikshatur i Jaipur“ och “Båttur på Picholasjön“: Kundernas bedömning endast 1990,– SEK per person. Matpaket: I paketet ingår komfortabel Pålitlighet | Vänlighet | Kompetens halvpension, d.v.s. 11× riklig middag: Intervju med 40350 personer endast 1490,– SEK per person. genomförd av TSS/RSD i 01/2018 Enkelrumstillägg: 3990,– SEK per person Testresultat: 5(5 är högsta betyg) (med reservation för tillgänglighet) 3

(21. – 28.9.)

(4. – 12.10.)#

(18. – 26.10.)

Oktober 2018

November 2018 (1. – 15.11.)

(16. – 29.11.)

November 2018

Februari 2019 (23.2.)#

(2. – 23.3.)

(6. – 27.4.)#

April 2019

Maj 2019 (4.5.)

(18. – 25.5.)

500,– SEK

1000,– SEK

1500,– SEK

2000,– SEK

2500,– SEK

2000,– SEK

1500,– SEK

1000,– SEK

500,– SEK

0,– SEK

Vårt förmånspris för dig som läsare av AMOS från endast Flyplats Flygplatstillägg per pers Avgångsdagar

Göteborg 0,– SEK lör

7990,–

SEK1 per person istället för

Köpenhamn 500,– SEK lör

Mars 2019

17990,–

SEK 2

Maj 2019

Prisfördel

- 10000,– SEK

2

Stockholm 600,– SEK lör

För att kunna resa till Indien behöver svenska, norska, finska och danska medborgare en avgiftsbelagd visering. Du kan ansöka om ett “e-Tourist Visa“ på https://indianvisaonline.gov.in/visa/. Din fordelskode ! E-viseringen ger rätt till en enda inresa och är giltig i 30 dagar fr.o.m. ankomsten till Indien. Handläggningstiden för kompletta ansökningar som lämnas in vid disken på ambassadens AMOS66411 viseringscentrum är ca 5 arbetsdagar för svenska pass och ca 10 arbetsdagar för icke-svenska pass. Handläggningstiden för ansökan som skickas via post är minst 10 arbetsdagar. Svenska pass skall vara giltiga i minst 6 månader efter inresan och ha minst två blanka sidor. Danska pass skall ha 2 blanka sidor och vara giltiga i minst 4 månader efter att viseringen som ansöks går ut. Ring kostnadsfritt nu för att säkra ditt önskedatum: Norska pass skall ha två blanka sidor och vara giltiga i minst 6 månader efter utresan. Finska pass skall ha två blanka sidor och vara giltiga i minst 6 månader efter det planerade datumet för inresan. Turistviseringen gäller i max 6 månader fr.o.m. ansökan och kan inte förlängas. För danska, norska och finska medborgare samt medborgare i andra länder rekommenderar vi att man frågar om de gällande inresebestämmelserna på Indiens ambassad. Eventuell vård kan bli dyr så man bör ha en giltig rese- och sjukförsäkring. # holiday tilläggskostnad p.p.: 450,– SEK. 1 Det annonserade priset på 7990,– SEK gäller endast vid avresa under 25.05.2019 från Göteborg. Vid andra avresedatum gäller säsongstillägg som anges i tabellen. Resan gäller endast för Måndag till fredag kl. 9.00 – 18.00, lördag kl. 9.00 – 15.00 adressaten och myndiga medföljande personer. För ytterligare information om TSS:s gällande resevillkor och övriga villkor, se webbsidan www.tss-travel.se eller ring arrangörens hotline. Information: Researrangör: TSS Travel Service Scandinavia AS, filial Sverige; Vid emottagande av skriftlig bekräftelse förfaller 20 % av resepriset till betalning. Betalning av återstående belopp: senast 35 dagar innan avresa. Bilderna i reklamprospektet är exempelbilder. Med Krejaren 2, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm reservation för tryckfel och fel. Flygplatser tar ut flygplatstillägg för resenärer. Beloppet beror på flygbolagens transportkostnader, och dessa kostnader beror i sin tur på pris- och avgiftsutformning av flygplatsoperatörerna. Maximal gruppstorlek: 36 personer. Ej lämpligt för personer med begränsad rörlighet. OBS! Minimiantalet deltagare är 15 personer per resedatum. Annullering senast 20 dagar innan avresa ifall minimiantalet resenärer inte nås. Vänligen observera att reseförloppet kan ändras av organisatoriska skäl eller på grund av vädret. 2 Prisexemplet baseras på pris för en resa som äger rum från 25.05.2019 – 07.06.2019 och har beräknats den 10.08.2018 på allmänt tillgänglig information på följande hemsidor: Flyg tur och retur Göteborg – 25.05.2019 – 07.06.2019 på www.turkishairlines.com (den billigaste flighten för angivna datum), transfer flygplats – Dehli – flygplats på www.holidaytransfers.com. 12 övernattningar inkl. Frukost: Hyatt Place Delhi (2 nätter), Sara Vilas Hotel (1 nätter), The Park Paradise (1 nätter), Zone by the Park Jodhpur (2 nätter), Trident udaipur (2 nätter), ITC Rajputana Jaipur (2 nätter), Hotel Clarks shiraz Agra (1 nätter), Holiday inn new Delhi (1 nätter) på www.booking.com. De nämnda hotellen är exempel. Resan innehåller inte nödvändigtvis dessa hotel. 3 TSS Travel Service Scandinavia AS och RSD Reise Service Deutschland ingår i en europeisk reseföretagskoncern som arrangerar resor för resenärer från ett flertal europeiska länder. Observera: Undersökningen har genomförts med resenärer som reste med RSD och med TSS Travel Service Scandinavia AS år 2017. Kommentarerna kommer från kunder som har rest med vår företagskoncern. 4 t.ex. Emirates (ett av världens bästa flygbolag) eller Turkish Airlines (Sky Trax World Airline Award 2011 – 2016 för bästa europeiska flygbolag) med byte i Istanbul tur och retur till/från Delhi De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. TSS Travel Service Scandinavia AS kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har TSS Travel Service Scandinavia AS, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. TSS Travel Service Scandinavia i Sverige har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar av uppgifter i broschyren. Sådana ändringar ingår i avtalet med resenären om resenären har fått information om ändringen innan avtalet ingåtts.

0200 122 091

66411_Amos_Indien_230x300mm_ANZ.indd 1

20.08.18 10:31


Tema Familj

Familjen a 10

September 2018


Alla som bor under samma tak, eller bara SÄKER de med blodsband? Flera generationer PLATS på en gång, eller bara den närmsta Vem som har juridiskt kärnan? Vad vi ser som en familj föransvar för att ett barn får god ändras hela tiden, men någon form av omvårdnad bestäms i lagen, gemenskap är vi alltid ute efter. föräldrabalken. Hur man TEXT: HANNA WALLSTEN ILLUSTRATION: MARTINA A TODOROVA FRÅN BÖRJAN var det så enkelt. Ordet familjs ursprung finns

i latinet och betyder ungefär alla tjänarna i ett hus. Alla som bor och arbetar tillsammans är alltså en familj. Men de senaste århundradena har det krånglat till sig. Vi arbetar numera oftast på ett ställe, tillsammans med en grupp människor, och bor på ett helt annat ställe. Vi kan bo tillsammans med många, bara någon eller helt själv. Vi kan dessutom ha barn och syskon som bor varannan vecka hos någon annan. Familjen har spritt ut sig. Något som skapat oro. Inte minst bland kyrkans företrädare. När industrialismen kom till Sverige började människor lämna sina gamla gemenskaper, det där huset där alla arbetade och bodde tillsammans. Unga män och kvinnor flyttade till städerna för att arbeta. De bodde själva eller tillsammans i grupper. Men det som oroade de svenska prästerna var att de bodde utan sina chefer. Vem skulle se till dessa unga arbetare? Vem tog ansvar för deras väl och ve? Svaret blev samhället. Skyddsnät i form av socialförsäkringar och föräldraersättning byggdes upp. Men familjen bestod. Människor tycks vilja leva i små familjegemenskaper där vi har koll på varandra. GUNNAR ANDERSSON är professor i demo-

grafi och föreståndare för Stockholms universitets demografiska avdelning. Enligt honom har familjen i Sverige haft en rätt homogen sammansättning över tid. – Mamma, pappa och två barn har varit vanligt länge. De flesta vill ha barn och här är det möjligt att kombinera den önskan Gunnar med arbete. Många vill ha två barn för barAndersson. nens skull. Tvåbarnsnormen finns i många länder men verkar vara extra stark i Sverige. I dag är det vanligast att skaffa ett tredje barn om de första två har samma kön. Väldigt traditionellt alltså. Trots ett sekulariserat och individualistiskt samhälle fortsätter vi att bygga våra familjer enligt mönster som varit norm i århundraden. I dag behöver

själv definierar sin familj kan inte lagen bestämma. Den traditionella familjen är inte alltid tryggast.

vi inte satsa på jättemånga barn för att garantera att två av dem lever ända upp i vuxen ålder. Därför är stora familjer inte lika vanligt som under den period då allt fler barn började klara sig.

Finns det något som antyder att vi kommer göra annorlunda i framtiden?

– Nej, de grundläggande mönstren har varit stabila även historiskt. Så stor skillnad tror jag inte det blir. Men det finns en större acceptans för variation, konstaterar Gunnar Andersson. Sverige har unika register över familjer genom århundraden tack vare kyrkobokföringen. Gunnar Andersson har lett forskningsprojekt som till exempel handlar om styvbarn och omgifte i ett historiskt perspektiv. – Omgifte förekom ofta historiskt. Men förr var det inte på grund av att de vuxna inte ville leva tillsammans längre, utan på grund av dödsfall. NÄR DÖDLIGHETEN minskade blev kärnfamiljen vanligare. 1950- och 60-tal var kärnfamiljens gyllene epok. Under 1970-talet blev Sverige ett föregångsland i att bilda familj utan äktenskap, att skilja sig och bo ihop i olika konstellationer. – I dag är styvfamiljer vanligt igen. Men sedan slutet av 1990-talet har äktenskapstrenden gått upp, i något förändrad form. Vi gifter oss senare i livscykeln, efter att vi fått barn, berättar Gunnar Andersson. Han har också studerat samkönade pars familjebildning och även hur invandrare påverkas av den nya kulturen. – När Sverige antog en könsneutral äktenskapslag sa många internationella kritiker att det skulle innebära äktenskapets sammanbrott. Men tvärtom har äktenskapen ökat. Gunnar Andersson tror att det kan bero på att äktenskapet i debatten fördes fram som något eftersträvansvärt.

angår alla September 2018

FORTS.

11


Tema Familj

”Mamma, pappa och två barn har varit vanligt länge. De flesta vill ha barn och i vår kontext är det möjligt att kombinera den önskan med arbete.” Även barnafödandet ligger högt i Sverige jämfört med andra länder med ungefär samma levnadsstandard. Gunnar Andersson tror att det beror på att vi har en bredare syn på familjebildning. – I länder där man bara har en enda modell för familjebildande har man väldigt lågt barnafödande. I de nordiska länderna där familjen kan se ut på Privat var vi ju redan en familj, olika sätt är fruktsamheten högre. skriver Hanna Wallsten. Att nån Vår norm påverkar även Gunilla Hallonsten annan skulle göra den giltig var en nya svenskar. Även om Gör: Utvecklingschef för Svenska kyrkan. märklig känsla. Gunnar större familjer är vanligaFamilj: Jag är gift med en man. Andersson driver där en traditionell familre i ursprungsländerna, Jag har fyra barn. Gör: Forskare i Hos oss har det också bott ungdomar i jesyn på grund av det juridiska tenderar invandrade att demografi. perioder för att de behövt det. Därtill systemet. När man börjar diskutera stanna vid två barn. Familj: Jag har bara kommer en stor släkt och familjeingående med teologer är frågorna – Därmed är det mig själv att hålla samhörighet med många alltid mer komplexa. ganska tydligt att kultur ordning på. människor runt För några år sedan var många kyrinte påverkar människor om i världen. Hanna Wallsten kor upprörda över att Svenska kyrkan lika mycket som praktiska Gör: Författare och ville tillåta samkönade vigslar. omständigheter i samhället. Det journalist. – Svenska kyrkans beslut togs i demokrahandlar mycket om ekonomi, möjFamilj: Jag är gift tisk ordning på ett kyrkomöte. Det hade förberetts i ligheter att arbeta och leva med barn. med en kvinna. åratal, både teologiskt och ekumeniskt. Vi har två barn. SÅ NEJ, familjen är inte en privat angeEn del kyrkor menade att detta var slutet för kristenheten lägenhet i Sverige. Det konstaterar även i Sverige. Gunilla Hallonsten, utvecklingschef för Svenska kyrkan. – Lutherska kyrkan i Etiopen ville som en konsekvens inte – Vi har en stark individualistisk norm som säger att en ska ha nattvards- eller predikogemenskap med oss längre. få leva i den familjekonstellation en vill. Samtidigt styr samMen samtidigt fanns många kyrkor runt om i världen som hället genom exempelvis föräldraersättning och tillgång till välkomnade beslutet. förskolor, hur och vem som är hemma. I Sverige har vi också – Det finns en förväntan från en del kyrkor att Svenska subventionerad ungdomsrådgivning och preventivmedel för kyrkan ska gå före i de här frågorna. Vi är en resursstark kyratt bland annat reglera och minska antalet aborter. ka i ett samhälle med stor acceptans för hbtq-personer och Svenska kyrkan är en del av det svenska samhället och har mänskliga rättigheter. En del kyrkor har tagit samma beslut, nya ritualer till nya familjenormer. I dag skiljer sig många, vilsom lutherska kyrkan i USA, säger Gunilla Hallonsten. ket påverkat hur kyrkan tolkar äktenskap. MIN EGEN familj består av mig, min fru och våra två barn. När – I vigningslöftena i dag uttrycker paret en vilja att leva vi fick vårt första barn hade samkönade par nyligen fått rätt att tillsammans hela livet. skaffa barn tillsammans i Sverige. Det innebar en del byråkrati. GUNILLA HALLONSTEN är bekymrad över att en del grupper i Min fru var till exempel tvungen att adoptera våra barn. Så samhället argumenterar för en slags privatisering av familjen. är det fortfarande, men socialsekreteraren, som kom hem till – Populistiska och nationalistiska rörelser anser ofta att oss då var väldigt ovan. Det hela kändes märkligt. Vi var redan familjen är en privat angelägenhet där kvinnan står för repromammor. Min fru var inte mindre förälder än jag. Ändå skulle duktion. De försöker stärka traditionella könsroller: ett hetehon godkännas av en person som vi aldrig träffat. Det handlade såklart om det offentliga. Vi ville båda vara rosexuellt par där kvinnan förväntas stanna hemma. Med en föräldralediga och därför var det bråttom, annars skulle det sådan familjepolitik blir kvinnan ekonomiskt beroende och bli krångel med ersättning till min fru. Saker som arvsrätt och har svårt att lämna relationen även om det förekommer våld. lagligt ansvar stod också på spel, men det kändes förstås mer Gunilla Hallonsten har bott och arbetat i södra Afrika i avlägset just då. perioder. Dessutom rör hon sig i sammanhang där kyrkor från Men det som kändes mest, och som trängde sig in under hela världen träffas och diskuterar viktiga frågor. Bland dem huden, var känslan av att vår familj måste bli giltig i andras finns olika bibelsyn och olika traditioner, men det som mer än ögon. Privat skulle den ju fortleva även utan socialsekreteranågot annat styr kyrkornas inställning till familjebildning är rens rekommendationsbrev till tingsrätten. Vi var redan en den kultur kyrkan är en del av. – I stora delar av Afrika finns ett parallellt traditionellt rättsfamilj. Men det är först när en familj gäller i alla andras ögon system som reglerar allt som har med familj att göra. Kyrkorna som den räknas på allvar. För familjen gäller alla.

SÅ HAR VI DET

12

September 2018


Tema Familj

Gammal gemenskap

på nytt sätt Om familjen inte finns där naturligt, av vilket skäl det nu må vara, kan det vara svårt att hitta ett annat sammanhang som känns självklart. I den moderna världen kan det till och med vara så att personer på egen hand, eller samhället i stort, får skapa platser där människor kan mötas.

1 100 m

2

… stort är kollektivet K9 på Östermalm i Stockholm. Den stora ytan är spridd på fyra våningar i ett och samma hus, och nästan hälften är gemensamma ytor som soffhäng, gym, kök och jobbplatser. Däremot är de personliga utrymmena minimala. De största rummen är på 25 kvadrat och de minsta bara fem. Med rätt gemenskap i övrigt behöver man inte så stort utrymme, menar de som testat boendet. – I Stockholm bor man i snitt på 51 kvadrat och här bor varje person på 20 kvadrat i snitt. Vi menar att man kan minska boendet med 60 procent, men ändå öka välmåendet med gemenskap, säger Lisa Renander som är kollektivets grundare.

By för ensamma

Människor blir sjuka av ensamhet. Saknar man en egen familj, är det lätt att hamna utanför när jämnåriga börjar skaffa barn och blir upptagna av sitt eget livspussel. I staden Frome i England startade läkaren Helen Kingston projektet ”Medmänskliga Frome”, för att fånga upp människor som egentligen inte behövde sjukvård – bara sällskap. Hon utbildade 500 frivilliga som i sin vardag redan träffade mycket folk, bl a frisörer, kaféägare, skolanställda, butikspersonal och pubanställda. De i sin tur började prata med alla de mötte, för att fånga upp de som mådde dåligt av sin isolering. – Människor fick kontakt, en gemenskap, och effekten blev omedelbar, berättar Helen Kingston. Färre människor sökte sig till vården, och allt fler gick med i de olika gemenskapsgrupperna, som en lunchgrupp, en kör, mansträffar, bridgekvällar. För varje pund som satsades på projektet sparade sjukvården sex pund, beräknar Helen Kingston.

FOTO: PBS/HUMANITAS

Gammal och ung

Sällskap och studier Den holländske studenten Onno Selbach tröttnade på sin trista studentkorridor i staden Deventer och såg sig om efter någon annanstans att bo. Efter ett samtal till det lokala ålderdomshemmet Humanitas föddes en strålande idé: Studenter från universitetet får bo gratis på äldreboendet, mot att de ägnar en viss tid varje månad åt att umgås med de äldre. Det handlar om att titta på tv ihop, lära ut ny teknik, äta middag, fira födelsedagar och – kanske viktigast av allt – hålla dem som är ensamma eller sjuka sällskap. Studier har visat att när isolering och ensamhet bryts, blir de äldre både friskare och lever längre. – Studenterna för in omvärlden i det dagliga livet, och det finns så mycket värme i kontakten mellan de äldre och yngre, säger föreståndaren Gea Sijpke.

September 2018

I Storbritannien, Japan och Frankrike har det sakta blivit allt mer populärt att föra samman grupper med små barn och äldre för olika aktiviteter. Grundtanken är forskning som påbörjades redan på 50-talet, och går ut på att vuxna har ett djupt mänskligt behov av att dela med sig till yngre generationer. Genom att föra samman förskolor och äldreverksamheter får de äldre en uppgift, i stället för att stagnera. Det behöver inte vara så avancerat som den stad i New Jersey där de gamla och unga bildat en orkester (!), utan att läsa en bok eller spela ett spel kan vara fullt tillräckligt. Men det är inte bara att lägga ett äldreboende och en förskola i samma byggnad, förklarar Catrin Hedd Jones, som är forskare i demens vid Bangor University i Wales. – För att de två grupperna verkligen ska bygga en relation med varandra, krävs det att aktiviteterna är genomtänkta så att de passar alla.

13


Porträtt Uno Svenningsson

”Mina barn är himlen för mig” Hans låtar lever sitt eget liv, inte minst Under ytan. Nu har turnerande Uno Svenningsson släppt en ny platta med både nya och gamla tolkningar av andras låtar. Vi har hälsat på hemma i Stenungssund och pratat religion, musik som terapi och vad som egentligen finns där — under ytan. TEXT: HANNA WELIN FOTO: JOI GRINDE

I

ETT TRÄHUS från förra sekelskiftet

står Uno Svenningsson och fipplar med en krånglande espressomaskin. Köket luktar mysk från tända värmeljus och ett fat med wienerbröd och kolakakor väntar på bordet. Bara kaffekapslarna strular. – Det gäller att inte stressa upp sig för de små sakerna. Han säger det till sig själv. För hela det senaste året gått i ett. Egna spelningar och turnéer, medverkan i senaste Så mycket bättre och arbetet med nya skivan. Men han klagar inte. – När man har ynnesten att få hålla på med något som från början var ens hobby gäller det att inte bli blasé. Du behöver göra nya grejer.

UNO SVENNINGSSON och bandet Freda’ slog igenom 1986 med låten Vindarna. Tio år senare gick Uno vidare som soloartist. Nästan

14

”Jag fick med mig en sorts lågmäld syn på tillvaron där inget var märkvärdigt eller haussades upp.”

Uno Svenningsson växte upp i en liten by utanför Gnosjö, känd för sin flitiga Gnosjöanda. Mamman jobbade inom hemvården, pappan drev ett åkeri. – Jag fick med mig en sorts lågmäld syn på tillvaron där inget var märkvärdigt eller haussades upp. Du skulle vara ödmjuk och ha fötterna på jorden. Mer ”det blir väl bra det här” än ”fantastiskt”. FAMILJEN VAR frireligiös och en del av 60-

hela sitt vuxna liv har han varit en framgångsrik låtskrivare och musiker. –  Nu är jag i slutspurten av en fantastisk sommarturné som följde på den fullsatta vårturnén. Det är så roligt att spela, träffa folk och njuta av Sverige när det är som finast. Trots att jag har hållit på så länge finns det ställen jag får upptäcka för första gången.

och 70-talets väckelserörelse. Sanningen var orubblig och kunde inte motsägas. Han hade det bra, säger han, men som tonåring blev det svårt att få ihop alla uppsatta förbud och krav med de egna tankarna och drömmarna. Konflikterna skavde inom honom. – Det var många tabun på den tiden, och de var så löjliga. När jag blev något äldre insåg jag att livet innehåller så mycket mer och ville inte förneka alla de olika behov man har som människa. Men eftersom jag växte

September 2018


Septemb er 2018

15


Porträtt Uno Svenningsson

upp i den här kulturen var jag lite vilsen. Det tog tid för mig att hitta min egen identitet. Är du troende i dag?

– Det är en bra fråga. Ärligt talat funderar jag inte så mycket på det, även om jag ju har det i blodet. Jag har så fullt upp med att vara människa. Det är helt enkelt en fråga som har låg prioritet på något sätt. Jag är i kyrkan ibland, men för det mesta är det när jag ska spela där. När jag växte upp var Jesus, himlen och helvetet sanningar. I dag tänker jag att det inte gör något om det inte finns en himmel. Min pappa gick bort för fyra år sedan, men han finns kvar, inom mig. Själv har jag mina två barn. – Men finns det nu ändå en himmel hoppas jag att det är fint väder, säger han – och skrattar. – Det är klart att man ska ta livet på allvar, men man behöver heller inte bli alltför seriös. Så känner jag i alla fall för egen del. MEN, SÄGER han efter en liten stund,

han hörde en gång en forskare berätta att sekulariserade svenskar utomlands nästan kan betraktas som lite knäppa när de säger att de inte har någon tro. – Det finns nog en stor okunskap om religionens Han hoppas att hans musik ska nå fram till andra med tröst och glädje. För betydelse. För katoliker, många har hans låtar betytt mycket. exempelvis, spelar traditionerna och rituslog igenom 1982. Bandet gjorde mer än när han får höra alerna stor roll, det het i bönen, att gå in i sig själv och sina succé med låtar som ”Vindarna” och hur mycket hans låtar är nästan en livsstil känslor. ”Det som gör mig lycklig”. Många har betytt. Som den unga som kanske är svår – Kanske har det spelat roll för mitt sätt menade att Unos röst var en bärande tjej som kom fram efter att förstå för många att skriva raka, känslomässiga texter. Nästan faktor bakom framgångarna. en spelning för ett par år svenskar. allt jag gör måste bottna i mig själv. Freda’ spelade ihop i tio år, fram till sedan. I dag, när du ser Även för egen del fungerar musiken 1993, sedan bröt Uno med bandet, – Hon berättade att hon tillbaka, finns det som en känsloventil, säger han. Ord, hela flyttade med familjen till hade gått igenom något riknågonting du fick med meningar eller slingor poppar ständigt upp västkusten och satsade tigt tufft. Hennes pappa hade dig från din barndoms i hans hjärna och han antecknar eller spelar på en solokarriär. då gett henne en platta med kyrka som du är glad in dem på telefonens röstmemo. Samlingtolv spår. över? en av lösa strofer blir till en bank han kan Han gör en kort paus, sväljer. – En positiv syn på människan. Att plocka ur för att sammanfoga bitar och lägga – Alla tolv visade sig vara samma låt: alltid vara nyfiken på den andre, se personen pussel till nya låtar. Ofta får familjen agera Andas genom mig, säger han och torkar bort och inte krångla till det så mycket. Mina bollplank. tårarna som ändå trängt sig fram under glas­ föräldrar var alltid väldigt goa. Exempelvis – Min fru Carina är en fena på texter och ögonen. lät min pappa några ungdomar som hamnat har hjälpt mig många gånger. Och barnen i utanförskap hänga i vårt garage och mecka säger alltid precis vad de tycker. JUST DEN är skriven som ett brev till tonårmed sina fordon. Det där har jag tagit med YNGSTE SONEN har just börjat gymnasiet ingar. Uno hade läst en tidningsartikel om mig. Allas lika värde, att man ska vara snäll. Är du snäll? inne i Göteborg, den äldste har flyttat hemiden ökande psykiska ohälsan bland unga. – Ja, på något sätt är jag väl det, det skulle från och är nu anställd inom Försvarsmakten. Han påmindes om vilken roll musiken hade jag ändå vilja säga. Snällhet är en underUno fiskar fram sin mobil och sätter på en låt. när han själv mådde dåligt i den åldern. Och skattad egenskap idag. Ibland förknippas – Lyssna här, det är Mark, min stora son, han visste vad han ville säga: Våga prata med snällhet nästan med att vara lite dum, att bli som har gjort musiken. Hör du vilken röst någon! Fyra minuter av träffande text och utnyttjad. Men för mig betyder det att du är han har? musik kan slå vilken terapisession som helst. vänlig mot andra. Killen kan sjunga, alldeles uppenbart. – Jag är tacksam för att jag har fått den här – Det här är något helt nytt, han började chansen, att jag gör låtar som berör. Ibland FÖR UNO är musiken en nödvändighet. Men för tre månader sedan. Jag har såklart hört skriver jag om något jag själv upplevt, ibland det är också ett sätt att vara snäll, i bemärhonom sjunga förut, men då bara inifrån om något jag sett eller hört. För vi människor kelsen att kunna nå fram till andra – med pojkrummet medan jag har stått i köket och är ganska lika. såväl glädje som tröst. Inget berör honom lagat mat. Som barn fick han lära sig att finna trygg-

FREDA’

16

September 2018


Ord och fraser poppar upp i hjärnan och skrivs ner. Det blir en bank av strofer som tillsammans bildar nya låtar. Hustrun Carina är ”en fena på texter” och får ofta agera bollplank.

Hur gör man som pappa när man själv är både sångare och låtskrivare för att uppmuntra sina barns musikskapande, utan att det blir kravfyllt? Uno berättar att han aldrig tjatat om att de ska spela något instrument eller hålla på med det han gör. Istället ställde han in en bas och en gitarr i pojkrummet utan att kommentera det. – Men ingen av dem har lärt sig spela. Annat än på datorn då, uppenbarligen, säger han med en nick mot mobilen. – De har det helt klart i sig. FAST DET har aldrig betytt att de inte är

musikintresserade, betonar han. David Bowie är hela familjens husgud. Det syns. Inramade porträtt hänger i samtliga rum och matchas av kuddar med Bowie-motiv. Det är också Carina och sönerna som matar honom med spellistor med nya artister. – En hel del ny musik är riktigt bra. För att inte tala om alla svenska kvinnliga artister som har dykt upp, de är helt suveräna. Uno är lite av en ensamvarg. Det är nästan en nödvändighet med så många hotellnätter om året som spelandet och turnerandet kräver. Men han är också en familjeman som hänger hemma i köket, åker och storhandlar och drar på sig arbetsbyxorna för att fixa alla tusen saker som ständigt behöver åtgärdas i ett över hundra år gammalt hus. Allt det där September 2018

”En hel del ny musik är riktigt bra. För att inte tala om alla svenska kvinnliga artister som har dykt upp, de är helt suveräna.” vardagliga och viktiga, det som är livet. De bor bara några kilometer från havet. När barnen var små funderade de på att skaffa båt, men eftersom Uno så ofta var på resande fot under sommaren fick det bli en pool i trädgården i stället. MEN NU sätter sig Uno vid ratten för att köra

ner och visa hur vackert det är bland skärgårdskobbarna. – Jag har varit nära att bli utmattad ett par gånger, men har lärt mig när kroppen säger ifrån. Numera försöker jag vara noga med att göra sådant som jag mår bra av. Prioritera och säga nej, även om det är svårt. Du har varit en omtyckt musiker i många år. Är prestationskraven ändå desamma?

Numera försöker han bara göra sådant som han mår bra av, och att våga säga nej.

Uno Svenningsson Ålder: 58 år. Familj: Hustrun Carina som är förskollärare och sönerna Mark och Joel. Bor: Hus i Stenungsund. Gör: Artist och låtskrivare. Aktuell: Med nya plattan Andras sånger och slutspurten av sin sommarturné.

– Jag är 58 år och det charmiga med att bli äldre är att du hittar din plats på något sätt, och ett lugn i det. Men även för mig finns det ändå ett motstånd, en typ av oro för det jag har framför mig att prestera. Det kan stressa mig. Så hur stor skillnad är det på artisten Uno och Uno – under ytan?

– När man har det här jobbet blir det mycket navelskåderi, så mycket kretsar runt en själv. Därför tror jag att det är bra att försöka skilja mig själv och artisten Uno åt. Också för att värna min integritet. Men egentligen är det nog inte så stor skillnad. Han tittar ut över viken nedanför klipphällen, favoritbadplatsen där vattnet håller sig varmt långt in på hösten. – Som sagt, jag är en bonnapojk med fötterna på jorden. Jag är den jag är.

17


På vandring

En dusch för själen 18

September 2018


När hjulen snurrar allt fortare och kroppen börjar säga ifrån är det dags att trycka på bromsen. Att pilgrimsvandra kan vara ett sätt att lära sig finna långsamheten och sin egen inneboende rytm. TEXT OCH FOTO: MATS KARLSSON I DALEN LÄTTAR dimman över fälten.

Nere bland vinfälten gal en tupp, i öster hörs göken. Uppe på kullen med pilgrimskyrkan, som dominerar trakten med sin mäktiga gestalt, råder ännu lugnet. Intill kanten av den slingrande bygatan tvättar sig en katt. Pilgrimerna samlas för mässa inför dagens vandring. Vezelay ligger i Bourgognes glesbygd med minskande turism; ett antal krogar och butiker tycks ha slagit igen för gott. Ett lugn vilar över byn, på gott och ont. Men ändå, ett lugn. Stillheten är långsamhetens syster. Jag tar en tidig morgonpromenad. Det är som en dusch, säger härbärgets värdinna: – Det är en dusch för själen. Långsamhet är en av pilgrimens sju nyckelord, som pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström lanserar i boken Pilgrimsliv – tillsammans med enkelhet, bekymmerslöshet, frihet, tystnad, delande och andlighet. ALLT FLER människor pilgrimsvandrar, på kontinenten och i Sverige – trots att vi inte har någon kontinuerlig tradition här. En följd av att allt fler lever ett stressat och inrutat liv. I Sverige är mindfulness, meditation och yoga väl etablerat, och nu har vårdcentraler börjat skriva ut skogsutflykter för sönderstressade. De kunde lika gärna ordinera hantverk eller långvandring. Oavsett aktivitet bör den inte vara tillfällig, utan upprepas om och om igen. – Om du har ägnat år åt att skaffa dig dåliga vanor och skada din kropp ska du inte tro att det går över med ett par veckors vandring, säger Jacques. HAN ÄR inte läkare. Han är pilgrim, har vandrat från Frankrike till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien där Jesus lärjunge Jakob säg vara begravd. Tre gånger har han gått ”El camino” (Vägen), olika sträckningar. – Långsamt är inte så sakta som möjligt. Det är det tempo du hittar, där du inte pressar din kropp. Din egen inneboende rytm. Pilgrim betyder inte ursprungligen

September 2018

Längs Jakobsleden har pilgrimer vandrat i över tusen år. Ett pilgrimspass öppnar dörren till härbärgen längs vägen, nu som då.

främling, som det brukar sägas. Det härstammar från latin för den som kommer ”över fälten” – per agra. Vem är du? Jag är ingen. Var kommer du ifrån? Jag kom över fälten. Vart är du på väg? Dit vägen leder mig. I BOURGOGNE är landskapet ett annat än i

Sverige. Här odlas inte bara säd, utan även vin på böljande gröna kullar. Maskrosorna är större. Möjligen skiljer också hettan, i väg-

dammet stelnar fler uttorkade daggmaskar, och i möten hör vi medvandrares främmande ord. Men vid vägrenen surrar samma humlor, här växer hundkäx och slån, samma backtimjan, tusenskönor och måra. Då och då korsas vägen av ungefär samma fjärilar i fladdrig planlös flykt. Jag känner samma fläkt av fläder, kreatur och fuktig skogsstig. Doften av björnbärssnår och nyss kapat virke, prydligt travat invid vägen. Jag hör vindens sus i håret, jag hör syrsorna, ibland en porlande bäck och fåglars drill. Men jag möter också det oundvikliga landskap som en vandrare och pilgrim ständigt bär med sig, det inre. Kanske manas det fram av det hypnotiskt monotona knastret av ens egna steg i gruset. Fast det behöver man inte fara till Frankrike för att möta. Nej, hit kan man bege sig för trampa samma stenar som pilgrimer gjort i sekler. Samma väg, samma vyer, samma tempo – kroppens eget. Samma möten med andra vandrare i samma virrvarr av stigar och förgrenande leder som ibland för vilse. Fast de löper ändå samman, om inte förr så i Santiago de Compostela 150 mil bort. Att gå vilse och vända om en halvmil är ingen fara, man ska ju ändå gå. FÖRSTA DAGEN varvar man ner, hittar sin andning och rytm, den andra börjar man förundras över det föränderliga landskapet. Den tredje smyger sig tankarna på, den inre vandringen. Sakta men säkert skalas sedan allt bort, man slutar utforska det yttre. Inte för att man blir blasé, utan för att det blir oundvikligt. Det enda som återstår till sist är att sätta en fot framför den andra, skriver den franske filosofen Frédéric Gros i boken Marcher, une philosophie (Att vandra, en filosofi): ”Kroppens monotona plikt frigör tanken. När man går, är man inte tvungen att tänka, att tänka på det ena eller andra, eller på det ena eller andra sättet. Under detta kroppens kontinuerliga men automatiska arbete ställs det inre till vårt förfogande. Det är då som tankar kan födas, komma till ytan eller ta form”. DAGSTURER ELLER några dagars vandring är

en bra början, som kan etablera en vana. Du kan hitta din långsamhet och närvaro, men för att komma ner på djupet och nå verklig förändring måste du gå två eller tre månader, säger Jacques. – Alla som går El Camino bär på en fråga om sitt liv. Det kan vara personliga frågor som ”Varför lämnade han mig?”, ”Varför mår jag dåligt?” eller ”Vem är jag?”. Men även mer indirekt: ”Finns Gud?”, ”Varför måste en ung männ19


På vandring

Tror du att du inte har tid för en pilgrimsvandring? Mycket handlar om prioriteringar, och vi slösar bort vår tid på sådant som inte betyder något.

iska dö`” eller ”Vad är livets mening?” Man möter andra pilgrimer, som alla bär med sig en fråga, oavsett om de har en tro, söker en tro eller inte gör det. Ett samtal längs El Camino blir sällan banalt, det går direkt på djupet. I ETT RATIONELLT och sekulariserat land som

vårt är nyckelorden ”modernt, effektivt och resurssnålt”- ganska långt från pilgrimens sju nycklar. Men många har i fall börjat inse vårt behov av långsamhet och Svenska kyrkan har återuppväckt traditionen. I Norden finns bara en pilgrimsled att tala om, Olavsleden som från olika håll löper samman mot Trondheim där den norska kungen Olav Tryggvason stupade i slaget vid Stiklastad år 1030. Utöver den finns bland andra Birgittaleden i Östergötland och Ingegerdsleden i Uppland. Men på senare år har kortare leder dragits mellan kyrkor i var och varannan församling. Det finns ett tiotal pilgrimscentra runt landet och det i Vadstena är rikstäckande. Där kan man få råd inför vandringar, men centret ordnar även egna vandringar, kurser och retreater. – Många tror att de inte har tid, men det handlar mycket om prioriteringar. Vi kastar ibland bort tiden på sådant som inte betyder så mycket, säger pilgrimsprästen Tomas Wettermark vid centret. – Det viktiga är inte målet, utan att vara här och nu. Vi behöver bryta mönster och möta andra sätt att tänka och se. Poängen med en

20

”Det är inte långsamhet som är nyckeln, utan närvaron. Ödesfrågan handlar om att lyssna eller inte lyssna.” pilgrimsfärd är att upptäcka att det vi söker finns inom oss. Ibland måste vi ge oss iväg för att se det. Kroppens rörelse, nya intryck och alla möten – min väg är också andras väg – sätter igång processer inom oss. TEOLOGEN, PRÄSTEN och psykoterapeuten Owe Wikström som 2001 gjorde succé med boken ”Långsamhetens lov” anser att vi aktivt måste träna upp vår förmåga att göra ingenting. – Vi har alla behov av att balansera det utåtriktade och det inåtvända, att tänka de starka tankarna som är existentiellt nödvändiga. Om man bara kastar sig iväg mot nya mål och aktiviteter missar man något viktigt, säger han. Det som går förlorat i höghastighetskulturen är vår förmåga att reflektera över nuet och glädjas i nuet, anser han. Man kan leva ett helt liv utan att veta vem man egentligen är. – Det finns för få arenor där vi kan prata på allvar om att livet är skört och provisoriskt. Man ger järnet tills man slocknar.

Författaren och debattören Ladislaus Horatius – som 1993 drog i nödbromsen på X2000 mot den skenande utvecklingen och numera driver projektet Re-analog – framhåller att det inte är långsamheten i sig som är viktig. Han beklagar att ordet blivit så negativt laddat, ingen berömmer någon för att hen är så långsam. Det anses bra att vara snabb, få mycket gjort och fylla dygnet med aktiviteter. Men varför ska det vara så, undrar han. – Det tråkiga, inte Google, är en vän, som vi indoktrinerats tro är en fiende. Inte minst av industrin som säljer livsstilen med internet, telekom och mobiler. Digitalisterna säger att det tråkiga är farligt. Men det är precis tvärtom! Det tråkiga kan träna tålamod och vara en utomordentlig barnmorska och förlösare. ATT VANDRA ger oss sinnliga upplevelser, som är helt analoga. Och sådana bör vi återupptäcka, anser Ladislaus Horatius. Det handlar inte om att vrida klockan bakåt till något gammalt utan om en mindre återfödelse. Efter att ha simmat omkring ”i den virtuella telekomsörjan”, kan vi vara redo att återupptäcka spänningen i en vanlig skogspromenad utan mobil och plattor. – Det är inte långsamhet som är nyckeln, utan närvaron, även om det är lättare att vara närvarande om man saktar ned. Ödesfrågan handlar om att lyssna eller inte lyssna. Att lyssna på livet, som inkluderar dig och mig, på relationen mellan oss och på situationen, som är varken dig eller mig, säger han.

September 2018


HANDLA HOS

www.duvan.se

0911-16100 info@duvan.se

Resor med FOCUS TRAVEL www.duvan.se www.duvan.se www.duvan.se

www.duvan.se www.duvan.se www.duvan.se

www.duvan.se www.duvan.se www.duvan.se

Israel med tid för fördjupning 20-27 nov 2018 Israel i lugnt tempo 9-16 april 2019 Jokkmokks marknad och Ishotellet Jukkasjärvi 6-11 febr. 2019

Holland i tulpanernas blomningstid 10-15 april 2019 Pilgrimsvandring Camino de Santiago 4-12 maj 2019

Jönköping • Tel. 036-30 26 50, telefontid mån-fre 10-18 info@focustravel.se • www.focustravel.se

www.duvan.se www.duvan.se www.duvan.se

0 15

:-

www.maf.se

Med en jeepdunk flygbränsle kan MAF:s hjälpflyg vara i luften i 20 minuter!

Swisha din gåva på 9008913 eller ge via bankgiro:

CMYK COLOURS

900-8913

C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51

märk: amos


Prat om tro

lika viktigt som rätt medicin Om vi inte tar de stora frågorna på allvar, kommer den psykiska ohälsan bara öka. Det tror biskopen Fredrik Modeus, och får medhåll av flera forskare. För folkhälsa handlar om mer än bara kroppen – men då måste vi våga prata om både själen och tron, avsett religion. Speciellt viktigt när det handlar om att de allra äldsta ska må bra.

22

”TROR DU att det kommer att gå vägen, det här?” Den gamla kvinnan har fått tid för en mindre operation. I närheten är en undersköterska, en snäll, glad undersköterska som bara vill att den gamla ska må bättre. ”Ja, men självklart, du har väl klarat allt fint hittills?” Och den gamla frågar inte mer. – Det kan vara ganska trevande när patienter söker ett samtal om existentiella frågor. Vårdpersonalen behöver kunna uppfatta det, och ha utrymme att stanna och lyssna till de äldres oro och ängslan. Man bör bekräfta den och be dem berätta om hur de tänker, säger Catharina Norberg. Hon har nyligen skrivit en avhandling om andlighet och religiositet

hos de allra äldsta. Fredrik Modéus, biskop i Växjö, delar Catharina Norbergs perspektiv. Han strider för att folkhälsopolitiken ska omfatta även de existentiella dimensionerna av hälsa. Han ser den brist som idag finns som en existentiell beröringsskräck, en effekt av djupgående sekularisering: – Jag tror att den psykiska ohälsan ökar när man inte tar de stora frågorna på allvar. Om nu människan är andlig i grunden, behöver också samhället ta det på stort allvar. Frågan om vad som gynnar folkhälsan är en fråga för hela samhället, inte bara för de religiösa samfunden.

September 2018


Hälsa för själen

”Enligt socialstyrelsen har vårdare ansvar för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Ändå får kroppen all uppmärksamhet, och samtalen handlar bara om den fysiska hälsan.”

Men Fredrik Modéus är rädd att de positiva sidorna av vad religion kan ge, glöms bort eller göms undan. – Jag ser att vi håller på att tappa bort en viktig definition av vad god hälsa är, och jag tror att det hänger ihop med den religionsfobi som finns utbredd i vårt samhälle i dag. Det första antagandet för många är att religionen inte finns, och finns den så är den farlig, konstaterar han. När regeringen kom med ett nytt förslag till folkhälsopolitik i våras förekom inte ordet ”existentiell” någonstans på de 130 sidorna. Alldeles för lite, tyckte biskopen. Hans kritik får stöd av flera forskare, som September 2018

alla kommer fram till nästan samma sak: Det är lätt att man inom vården gör religiösa frågor till psykiska. Eller att man inte hör vad människor egentligen frågar efter. Det är en tondövhet som Fredrik Modéus ser även i samhället i stort, och han tror att religiösa samfund skulle kunna hjälpa till att vända trenden med ökande psykisk ohälsa. Han vill dock inte ha någon gräddfil för Svenska kyrkan. Han önskar snarare att den religiösa dimensionen och de andliga frågorna fick mer plats i samhället, oavsett vilken religion det handlar om. – Den som värnar existentiell hälsa ur ett helt sekulärt perspektiv skulle säga att människor behöver få ställa existentiella frågor. en känsla av samhörighet med Ur mitt perspektiv hör ”något större” som också hörde förstås existentiella fråihop med en djup samhörighet gor och trons svar ihop. med andra människor. Även med Jag företräder kyrkan och främlingar, med någon man stöter ser vilken resurs kyrkan är ihop med på gatan. för att hantera livets frågor. De äldre berättade om en ständigt Samtal, retreater, pilgrimspågående kommunikation med Gud vandringar och möten med Catharina Norberg tror någon som lyssnar är viktiga att kyrkorna har mycket eller med detta ”större”, och hur kommunikationen stärkts under åldrandet. sätt att möta den som lider att ge i äldreomsorgen. Den andliga dimensionen och tron på av psykisk ohälsa eller är Gud hade alltid funnits där, men det blev starmitt i en kris. Mycket görs redan, bland annat kare när de blev äldre. i sjukhuskyrkan, men Fredrik Modéus ser att behovet är stort. MÅNGA HADE hållit tankarna för sig själva Catharina Norberg instämmer. Mot bakunder nästan hela livet. grund av sin egen forskning anser hon att det – Det fanns ett stort behov av att få dela de är viktigt att kyrkorna är representerade på ett här tankarna, och många var tacksamma att de tydligare sätt. fick möjlighet nu. Enförutsättning för att prata – Jag tänkte mycket på det när jag gjorde var att man kände sig respekterad, att man intervjuerna för min avhandling. Det skulle upplevde att det fanns en person med genuint vara oerhört betydelsefullt om det fanns ett intresse som verkligen ville lyssna, berättar tydligare samarbete med kyrkorna i äldreCatharina Norberg. Den personen blev hon, omsorgen. De kan bidra med samtal och stöd med sina intervjufrågor. till de gamla och handleda personalen att hanI sin forskning har hon gått igenom vetentera livsberättelser och existentiella frågor. skapliga studier som visar att det finns en HON INTERVJUADE äldre mellan 86 och 99 medvetenhet inom vården om hur viktig år, ur den breda befolkningen – hon vände andlig omsorg är. Men det är svårt att hinna sig alltså inte till församlingar för att hitta med den. Snabbhet och effektivitet prioriteras medverkande till studien. I sin forskning istället, och ofta saknas också utbildning och använde hon en internationellt erkänd skala handledning. för självtranscendens – att söka något utanför – Enligt socialstyrelsen har vårdare ansvar sig själv. Och kort uttryckt har andlighet ett för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. samband med mening i livet. Dessutom är den Ändå får kroppen all uppmärksamhet – samär ett stöd för att hantera de förändringar som talen handlar bara om den fysiska hälsan: hör ihop med åldrandet. Andlighet bidrar helt ”Har du fått gå på toa? Hur har det gått att äta? enkelt till ökat välbefinnande hos äldre. Har du sovit?” Nu vill Catharina Norberg hjälpa vårdperHon ger exempel på andra möjliga frågor: sonal se hur de äldre kan uttrycka sitt behov av ”Vad tänker du på? Vad ger dig kraft? Hur andlig omsorg. I sina intervjuer såg hon hur det orkar du med? Vad drömde du om i natt?” andliga, som hon satt en mycket bred definition – De frågorna är lika viktiga att ställa som på, ofta fick religiösa uttryck hos de äldre. det är att sätta dropp, konstaterar Catharina – När jag frågade vad de tänkte på när de Norberg. funderade över andliga saker, svarade de MARIKA SIVERTSSON oftast att det var religiositet. De uttryckte 23


Sensommarläsning från Artos & Norma Liselotte J Andersson

Inte långt borta – från någon enda av oss 365 korta texter för varje dag under året om livets viktigaste upptäckt: Gud är inte långt borta – från någon enda av oss. Inbunden, 436 sidor. Erbjudande 264:-

Bengt Pohjanen

Gränsgångare -68

Språkets livskraft och den dråpliga och egensinniga humorn gör läsningen av denna bok om 68-tiden lustfylld. Inbunden, 259 sidor. Erbjudande 225:-

Bo Brander

Jesus, min Herre och min Gud – Undervisning i kristen tro

Jesus, min Herre och min Gud är en undervisning om den kristna tron sådan som den formats och funnits genom historien och så som den kommer till uttryck i dagens värld. Författaren Bo Brander är en mycket uppskattad förkunnare. Han skriver utifrån sin stora lärdom på ett enkelt och personligt sätt med värme och humor. Danskt band, 242 sidor. Erbjudande 225:-

Beställ tillhörande studieplan (gratis). Sammanställd av ÄB em Gunnar Weman. Vid beställning av fler ex: Kontakta oss för rabatter!

www.artos.se | info@artos.se | 076 779 35 03


Yrke i kyrkan Präst

Josephine Cummings har just döpt Stina Holm. Stinas barn Inga och Jack Norgren är också med på bilden.

”Ibland är det svårt att räcka till” Att vara präst är verkligen inte bara att stå i kyrkan. Josephine Cummings som är präst i Hovsta pastorat i Strängnäs stift tar även hand om både personal och administration. Vad gör du på jobbet?

– Jag har varit kyrkoherde tills helt nyligen. Nu har min församling gått in i ett större pastorat och jag är församlingsherde, en mellanchefsposition. En vanlig vardag är det mycket möten med personal och andra, administration och ibland begravningar och enskilda samtal. På helgerna är det gudstjänster, dop och vigslar. Hur blev du präst? – Det är en fråga som jag får ofta. Präst är ett yrke som väcker många frågor. På lågstadiet brukade min lärare läsa ur Barnens Bibel och jag var helt fascinerad av berättelserna.

September 2018

Min pappa är från Jamaica och talar engelska, så jag hade hemspråk. Min hemspråkslärare från dagis till och med mellanstadiet var troende. Han blev faktiskt munk. Våra samtal påverkade mig mycket. Men det var mitt personliga möte med Jesus som gjorde mig nyfiken på att läsa teologi. Under mina studier kände jag att det fanns ett sammanhang där jag hittade gemenskap. Jag började längta efter att vara präst och få tolka livet i mötet med människor, utifrån den kristna tron. Vad är roligast? – Det är att jag får göra så många olika saker och lära mig nytt hela tiden. Jag får dela viktiga stunder med människor. Jag gillar också att leda och organisera arbetet. Vad är svårast? – Just nu är det svåraste att räcka till för att vara både chef och ta hand om församlingen. Jag blir hela tiden avbruten av medarbetare

som behöver svar på olika frågor eller diskutera något. Samtidigt ska jag kanske förbereda en begravning. För att klara det tar jag hjälp av både anställda, förtroendevalda och andra kunniga människor. Jag är inte rädd för att fråga andra när jag behöver! Måste jag arbeta helt ostört, då sitter jag hemma. Finns det något ögonblick i jobbet du aldrig kommer glömma? –Tidigare arbetade jag i Örebro med religionsdialog. Vi var en grupp från Svenska kyrkan, de olika moskéerna, syrianska kyrkan och frikyrkorna, som reste till Leicester i England. Där samarbetade polis, socialtjänst, skola och religiösa samfund på ett sätt som var väldigt inspirerande. Bland ungdomar i Örebro har det skapats olika mötesplatser. Jag har inte så mycket kontakt med det arbetet längre, men jag ser att en del saker lever vidare. HANNA WALLSTEN

25


Hur ska man göra för att äta så snällt som möjligt? Vegetariskt, ekologiskt eller närproducerat? Det finns inga enkla svar, men med lite grundfakta kan det bli lättare att navigera sig fram till ett middagsbord som alla vinner på. Ibland handlar det enkelt om att välja det minst dåliga, snarare än något självklart bra.

Nära eller ekolo

— vad ska vi välja? ENLIGT NATURSKYDDSFÖRENINGEN har

en vege­tarisk måltid mindre än hälften så stor klimatpåverkan som en med kött. Å andra sidan är kött som producerats på ett hållbart sätt, till exempel ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött, bra för den biologiska mång­ falden. Vi hör ofta närproducerat lyftas fram som det bästa alternativet – men ofta är det mer viktigt hur råvarorna produceras, än hur de transporteras. Närproducerat kött kan till exempel ha krävt foder, ofta soja, som trans­ porterats hit från andra sidan jorden. Starka intressen vill förstås lyfta fram just sin syn på saken, och den som bara vill ha lite enkel vägledning kan ofta känna att det är helt hopplöst när vi bombarderas av olika budskap. Så hur ska man tänka?

EKOLOGISKT, NÄRPRODUCERAT, KLIMATSMART ELLER MILJÖVÄNLIGT?

Välj mycket vegetariskt, Kravmärkt och eko­ logiskt, säger Naturskyddsföreningen. Gör du det har du redan där dragit ner rejält på din miljöpåverkan. Försök sedan välja mat efter säsong, snarare efter vad du är sugen på. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har kommit fram till att en matkasse som är mest grön och så säsongsanpassad det går ( för ja, vi bor i Sverige, och det växer inte jättemycket färska grönsaker här på vintern…) är det klimat­ snällaste alternativet. Sedan finns det detaljer som också påver­ kar: Tar man in kött i kassen ökar klimatpåve­ kan mer. Att köra bil till och från livsmedels­ affären ger också en stor klimateffekt. Utsläppen växer med cirka 20 procent för den som äter en kost med normal köttandel och som har cirka 20 kilometer till butiken, jämfört med den som äter en mer vegetarisk kost och har möjlighet att gå eller cykla till affären. 26

EKOLOGISKT FRÅN HELA VÄRLDEN ELLER SVENSKT?

I dag är avdelningen för frukt och grönt ofta som en marknad från hela världen. Färs­ ka bönor från Kenya och frukt från Asien. Många gånger står vi där och undrar om det ens är någon mening med att köpa ekologiska varianter om de har flygtransporterats från centrala Afrika. Då måste väl det svenska icke-ekologiska vara bättre? Nja, inte ens det är så enkelt som man kan tro. Visst, flygtransporterade grönsaker kan öka klimatpåverkan med cirka tio procent för hela din matkasse, säger Naturskyddsfören­ ingen, och flyget är förvisso det transportslag som belastar miljön mest. Men en frukt som är ekologiskt odlad i exempelvis Afrika och fraktad med flyg till oss kan faktiskt ha min­ dre klimatpåverkan än en frukt som är odlad med konstgödsel, energi- och maskininsatser här hemma. DET ÄR ODLINGEN och bondens metoder som avgör klimatpåverkan mer än allt annat. Transporten utgör i de flesta fall en mycket liten del av en varas klimatpåverkan under dess livscykel. Ibland är det något helt annat som är den stora fördelen med att välja ekologiskt. Ett exempel är vin, som ofta importeras så långt som från Australien. Att vinet är ekologiskt betyder då att vinodlarna och arbetarna

på vingårdarna slipper utsättas för farliga bekämpningsmedel, som bland annat visat sig kunna ge hjärntumörer. Rester av bekämp­ ningsmedel finns dessutom ofta kvar i vinet eftersom druvor besprutas väldigt hårt. Ekologisk mat är också mer noggrant kontrollerad, och en välkommen bieffekt är dessutom att du slipper mycket av onaturliga färgämnen och konstgjorda smakförstärkare i Kravmärkt mat. NÄRPRODUCERAT KÖTT ELLER IMPORTERAT?

Svenskt kött har ofta lägre klimatutsläpp, men det är sällan avstånden som avgör den frågan. Det är snarare frågor som djur­ hållning, val av foder eller om konstgödsel används som väger tyngst. Det finns även andra fördelar med att äta närproducerat. Ju närmare maten är produ­ cerad desto lättare kan det vara att ta reda på fakta om den. Många upplever att det finns en historia kring närproducerad mat som skiljer sig från massproducerad mat. Det känns bätt­ re att äta kött från djur som man vet har haft ett bra liv. Det starkaste skälet för närproducerade livsmedel är kanske att stödja inhemskt jordbruk, skriver Naturskyddsföreningen. Det kan vara ett bra sätt att gynna en levande landsbygd. Svenskt jordbruk utsätts för en allt tyngre konkurrens utifrån, och en viktig

”Vi måste lära oss att inte handla för mycket mat. Miljövinsten blir ju när vi kan producera mindre mat till följd av att vi slänger mindre.” September 2018


ogiskt

fråga blir hur man kan skydda matkvaliteten och det miljövänliga jordbruket när svenska gårdar ska hävda sig mot hela världen.

egen marknad har satt en egen gräns vid 25 mil mellan producent och konsument för sådant som får säljas hos dem.

I DAG finns det inga allmänna regler REBECKA MILESTAD är agronom och för vad som får kallas närproducerat. forskare vid KTH med inriktning på Det är upp till den som producerar hållbar landsbygdsutveckling. Hon ska eller säljer produkten att definiera nu följa några projekt med riktigt lokal begreppet. Vissa menar att allt som är matproduktion svenskt är närproducerat, trots att fod­ Rebecka i storstäderna, där man odlar på tak, ret till djuren kan komma från Brasilien Milestad vertikalt på väggar eller i bergrum som och ha orsakat stora miljöproblem där. annars stått tomma. Marknadsdomstolen har i ett ärende dock – Det är positivt att fler människor tar slagit fast att en vara som tillverkas i en fabrik ansvar. Samtidigt tror jag inte att vi kommer och sedan säljs över hela Sverige inte får kal�­ att gå tillbaka till något slags självhushåll. las närproducerad. Organisationen Bondens I stället kommer det förmodligen att fin­

September 2018

nas fler entreprenörer, fler mellanled, som erbjuder olika tjänster, säger hon. Rebecka Milestad lägger till ytterligare en sak att tänka på för den som vill vara miljö­ vänlig, oavsett om man äter kött, veganskt eller blandar kosten: – Vi måste lära oss att inte handla för mycket mat. Miljövinsten blir ju när vi kan producera mindre mat till följd av att vi slänger mindre. MYCKET ATT tänka på med andra ord. Men

Rebecka Milestad menar att det viktiga är att man gör någonting. Bestäm dig för något som är viktigt för just dig, och börja där. SARA GRANT

27


Gör plats hemma för höstens alla nya äventyr. När det är dags för vardagens rutiner igen är det skönt med ordning på prylarna. Det blir både lättare att komma iväg på morgonen och skönare att landa hemma på kvällen.

Rensa i röran

– din guide till ordning på allt Hitta lätt Det låter så enkelt, men faktum är att om du vet var saker och ting ligger blir det så mycket enklare att hitta dem när du behöver dem … Extra viktigt när många ska komma iväg till jobb och skola på mornarna, men skönt för alla, oavsett vardagssituation.

28

HÅLL IHOP DET

Suddgummin ligger bra ihop med pennor, fotbollsskorna med benskydden och hårborstar på samma ställe som hårsnoddar. Försök tänka hur du använder dina saker, och förvara sådant som hör ihop ( för dig) på samma ställe. LÅDOR OCH KORGAR

Det är bra med lådor, korgar och askar – så länge du märker upp dem eller på annat sätt

har koll på vad som finns var. En stor byrålåda kan delas in i flera små fack, skokartonger är ofta lagom stora PÅ RÄTT PLATS

Förvara sakerna där du använder dem. Sådant som du behöver varje dag är det kanske bättre att ha framme i en fin korg, än instuvat i ett skåp? Vad är det sista du gör på morgonen? Lägg det du behöver i hallen. Och vad behöver du för din kvällsrutin? Ha det till hands i sovrummet.

September 2018


Svårt att bestämma dig? Vi hjälper till! Gillar jag den?

Ja

Nej

Ja

Använder jag den ofta?

Har jag mer än en?

Nej

Ja Nej

Ja

BEHÅLLot du använder,

September 2018

Det här är någ hitta rätt plats för den bara.

Om den gick sönder, skulle jag köpa en ny? Nej

Är den hel, eller kan den lagas lätt?

Ja

GE BORT

Donera, sälj eller ge bort direkt till en vän.

Lär världen japansk ordning Marie Kondo är japanskan som blivit världsberömd för sin metod att organisera hemma, KonMari-metoden. Allt du äger ska göra dig glad, är hennes grundtanke. Här är hennes metod sammanfattad i sex steg: 1. Rensa kategorier Att angripa ett rum i taget kan verka logiskt, men Marie Kondo rekommenderar att du istället röjer en kategori i taget – böcker, kläder, kökprylar. Då flyttar sig inte röran bara från rum till rum. 2. Börja enkelt Börja med det du har minst känslomässiga band till. Är du en bokälskare är det svårt att göra sig av med böcker, bor du i köket känns varje pryl nödvändig. Börja någon annanstans i så fall. Marie Kondo föreslår kläder.

3. Respektera sakerna Kan låta lite flummigt, men Marie Kondo hävdar att du ska respektera dina prylar så pass mycket att du inte låter dem ligga i oanvända högar. 4. Hitta en plats Varje sak ska ha sin specifika plats. Och där ska den alltid ligga när den inte används. Då ser du också snabbt om du har för mycket av något. 5. Blir du glad? Det finns inget självändamål att rensa så mycket som möjligt, men idén är att bara behålla det som gör dig glad. Ge dig tid att känna efter. 6. Håll efter Målet är inte bara att rensa hemma, utan att du dessutom ska lära dig ett nytt sätt att tänka om dina saker. Då behöver det aldrig bli rörigt igen.

Nej

SLÄNG

Rakt till återvinning en eller soptunnan, beroende på vad det är.

Dela med dig, men inte av allt Det är förstås bättre att skänka vidare än att bara slänga, men klädinsamlingen eller second hand-affären är inte någon skräpstation. Skänk bara sånt som du själv skulle kunna tänka dig att köpa eller använda. Det som är för slitet eller trasigt är det lika bra att slänga. Och att flytta saker till förrådet är inte heller nån långsiktig lösning, om det nu inte handlar om sommargarderoben eller strandgrejer som du kommer plocka fram nästa år igen.

29


Han vill sänka kyrkans trösklar Han ville skaffa mer livserfarenhet innan han blev präst. Då blev han rånad under pistolhot på jobbet. Nu känner Mats Andersson Risberg att det är bra att ha sett döden i vitögat. Det gör det lättare att möta människor som drabbats på olika sätt. Men han vill också att fler ska se vad kyrkan kan erbjuda – även när livet inte krisar. MATS ANDERSSON Risberg växte upp i Slottstaden i Malmö, med föräldrar som inte brukade besöka kyrkan särskilt ofta. Efter lumpen följde han sin egen övertygelse och började läsa teologi på universitetet i Lund. Men efter ett par år kände han att han borde skaffa sig mer livserfarenhet innan han var redo att axla prästkragen. Mats utbildade sig inom livsmedel och blev så småningom

30

butikschef i en stor mataffär i Malmö. På den tiden samlades den stora, kontanta dagskassan i en bunt som stoppades i bankens postbox efter stängning. En av dessa kvällar, när han med kassan i handen vrider om nycklarna i låset, känner han kall stål mot nacken. – Jag såg bara två huvor med ögon och kände deras riktade pistol. Rånarna tvingade sig in, band Mats till

händer och fötter med silvertejp och lämnade honom på lunchrummets golv.       – Medan jag låg där, livrädd, tänkte jag: Det var inte så här det skulle bli. Jag skulle ju bli präst. NÄR RÄTTEGÅNGEN var över återvände han

till präststudierna. Rustad med en rejäl dos livserfarenhet. – Allt som händer en är danande och finns med en i livet. Och kanske har den här händelsen hjälpt mig i mötet med människor som på olika sätt är drabbade, att jag varit i ett läge där döden kommit nära. I dag är Mats 64 år och inte rädd för att dö, säger han. – Det ska bli roligt.

September 2018


FOTO: JOI GRINDE

Menar du allvar?

– Ja, den dagen får jag ju se om jag har haft rätt eller fel. Jag tror att något bättre väntar, att vi kommer till Gud hur Gud nu än ser ut. Visar det sig vara så är det ju bra. Om inte, om det totala utslocknandet väntar, ja då har jag ju ändå trott på något som har gett mig styrka här i livet. KÄVLINGE ÄR en liten kommun. När en gammal Jaguar kommer glidande längs gatorna vet de flesta vem som sitter bakom ratten. Om inte blir de säkra när de ser att det är en man med cowboyhatt på huvudet. Mats älskar country, Willie Nelson är hans givna husgud och tillsammans med hustrun har han kört route 66 genom USA. Hade han

September 2018

själv kunnat välja hade han gått i hawaiiskjorta sju dagar i veckan. – När jag fyllde 60 var hawaiiskjorta klädkoden på festen. För att alla skulle slippa köpa kunde gästerna välja att låna någon av de 60 skjortor jag har hängande i garderoben. Han spelar i ett countryband på fritiden och dragspel i två av församlingens egna band. – En gång höll jag i en gudstjänst där vi bara spelade Johnny Cash-låtar. MATS ANDERSSON Risberg har aldrig tvekat att ta nya grepp. Som att hålla husdjursgudstjänster i kyrkoparken en gång om året, där besökarna får ta med sig sina katter, hundar, marsvin och kaniner. Eller mjukisdjur. Och han håller i Friskis och svettis-gudstjänster, där deltagarna dessutom kör ett kort pass på motionscentret i Kävlinge. – Då pratar jag om sådant som vikten av en sund själ i en sund kropp. Det skulle kunna ses som ett sätt att sälja ut kyrkans budskap. Han får den kritiken ibland.

”Visst, ibland är gudstjänsterna nästan som jippon, men jag får samma saker sagda. Och ju fler som kommer desto fler nås av budskapet.” – Jag anser inte att den åsikten är seriös. Min föregångare uttryckte att han höll folklig mässa med djup. Så ser jag det också. Innehållet är detsamma men formen en annan. I SVENSKA KYRKAN som helhet har antalet gudstjänstbesökare sjunkit år för år. I Kävlinge församling har det nästan dubblerats på 25 år. Ett bevis på att de tänker rätt, menar Mats Andersson Risberg. – Visst, ibland är gudstjänsterna nästan som jippon, men jag får samma saker sagda. Och ju fler som kommer desto fler nås av budskapet. Mats vill att kyrkan ska ta plats mitt i byn, så som den en gång gjorde. Att den ska finnas där för alla, i både vardagen och i stunder av glädje och sorg. – Vi ska värna om traditionerna och mystiken och samtidigt sänka trösklarna för att hitta hit. 

HANNA WELIN

31


Profilen Björn Ranelid

”Jag har fått tacka nej till 40 par” Björn Ranelid älskar att synas, har skrivit över 30 böcker, hundratals essäer och prisats otaliga gånger för sitt språk. Men att vara vigselförättare är något helt nytt. Hur kom du på att du ville förätta vigslar?

– Jag har inte kommit på att jag skall viga par. Många människor har de senaste åren bett mig att viga dem, men jag har inte haft formellt tillstånd. Därtill har en mängd personer bett mig att hålla i namngivning till barn och att skicka videohälsningar till bröllop och högtidsdagar. Tomelilla kommun och Länsstyrelsen i Skåne gav mig tillståndet den tredje maj 2017. Varför vill du viga? – Det är en viktig och unik händelse i människor liv. Att olika par ber mig viga dem så är det en ära för mig, ty de väljer mig och ingen annan i hela världen som förrättare. Hur förbereder du dig? – Jag talar med paren i telefon, skriver och får mejl och i de flesta fallen träffar jag paren personligen innan jag viger dem. Mitt bröllops­tal handlar om kärleken, glädjen och lusten att leva och det ömsesidiga ansvaret mellan parterna i äktenskapet. Hur kändes första vigseln? – Jag var inte nervös, men samlad och väl förberedd när jag vigde det första paret. Det blev ännu starkare än vad jag kunnat föreställa mig. Det fyllde mig med glädje. Det bästa med vigseln är glädjen och allvaret i akten. Dop, konfirmation, barnafödsel och begravning är tillfällen i människors liv som inte kan bytas ut. Hur mång vigslar har det blivit? – Jag har hittills vigt sjutton par, varav fjorton inträffade på bokmässan i Göteborg 2017. Flera vigslar är redan inbokade i år och 2019. Jag torde ha avböjt cirka 40 förfrågningar fram till i dag, men ämnar fortsätta att viga par så länge jag blir tillfrågad. En rolig detalj är att jag vigde min yngste son August och hans trolovade Terece som ett av de fjorton paren på bokmässan. Det blev en överraskning för hans mamma Vackra kvinnor och min hustru Margareta som var i vattentornet är Björn Rane- med på bokmässan. lids 34:e bok.

JOI GRINDE

Profile for Berling Media

Hela livet!  

En tidning från Svenska kyrkan i Brunflo

Hela livet!  

En tidning från Svenska kyrkan i Brunflo