__MAIN_TEXT__

Page 1

! t e v i l a l He HÖST 2016

Nytt om begravningsplatsen sid 4

Välkommen Camilla! Vill du läsa Amos? Vänd på tidningen!

t t

sid 2–3


HELA LIVET! HÖST 2016

Människa, sträck på dig!

ÄR DE VERKLIGEN tiggare? De är väl istället människor som just nu ser alternativet att tigga i ett vintrigt Sverige som bättre än situationen hemma! Samma med flyktingar och asylsökande. De är väl istället människor som just nu flyr från kriget och söker en dräglig plats i länder utan krig. VAD VI ÄN har för oss så är vi först och

främst människor. Och det är verkligen inte fy skam! För att lägga in en teologisk aspekt. ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.” Sträck på dig människa, du är Guds avbild, det kan ingen ta ifrån dig vad än du blir kallad av andra! Frid och allt gott! LEIF JARLBJÖRN KYRKOHERDE

Vid den högtidliga vigningsmässan går vigningskandidaterna in i domkyrkan efter kyrkokören. Sist går biskopen.

FOTO: HANS-ÅKE GRINDE

SEPTEMBER, IGEN!! VAR tog sommaren vägen? Jag är mycket mer en vår-sommarmänniska är höst-vintermänniska. När jag skriver just den formuleringen börjar jag tänka, kan jag verkligen kategorisera mig själv så? Jag är väl istället en människa som just nu gillar vår-sommar bättre än höst-vinter. Tankarna går vidare. Vi ser de vi kallar tiggare sitta vid affärer och andra platser människor rör sig vid.

Vår nyaste

PRÄST

Hela livet! träffar pastoratet nyaste präst när hon är mitt i språnget från sin förra arbetsgivare via semester och in i tjänst i Brunflo pastorat. Camilla Gradén, prästvigd i Härnösand domkyrka 14 juni 2015, får sin första ”riktiga” prästtjänst i Brunflo pastorat. SITT FÖRSTA TJÄNSTGÖRINGSÅR,

NU FINNS VI PÅ FACEBOOK OCKSÅ. Vi heter Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat. Och som tidigare på svenskakyrkan.se/brunflo

Hela livet!

Ges ut av Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar Kansli och växel Telefon: 063-140 300, fax 063-140 380 Öppet: Vardagar 9:00–12:00, 13:30–15:00 Post- och besöksadress: Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brunflo Framsida: Camilla Gradén, ny som präst i Brunflo pastorat. Foto Hans-Åke Grinde

2

adjunktår, gjorde hon i Undersåker och Kall i västjämtland. En landsdel hon är väl förtrogen med trots sitt ursprung i Kungsängen, Stockholm. Till Storlien kom hon redan som 19-årig, nybliven undersköterska och fick direkt jobb i turistnäringen. Fjällen tog henne med storm och hon trivs verkligen i fjällmiljö. 5–6 år har hon arbetat på olika platser och i olika roller i fjällen. Allt från café och sjukvård i Åre till reception i Storulvån. I början av 90-talet läste hon på informationslinjen i Sundsvall och flyttade tillbaka till Stockholm där hon bildade familj (mamma till Ted, snart 19 år). Camilla började arbeta i Svenska kyrkan som informatör i Åkersberga 2001.

– Där fick jag växa och djupna i min tro och tog steg för steg på vägen mot teologistudierna som startade 2009, berättar hon med känsla. I Åkersberga arbetade Camilla kvar en del under studietiden fram till 14 juni 2015 då hon prästvigdes i Härnösand domkyrka. Ett mycket högtidligt tillfälle för en präst eller diakon. CAMILLA BESKRIVER SIG som en frilufts-

människa som njuter så fort hon får vara utomhus. På vintern gärna med skidor under fötterna och på sommaren i en kanot. – Jag gillar att jobba med kroppen, säger hon men tillägger att hon också gillar att krypa upp i soffan och se en film eller fika på stan med en vän.


HELA LIVET! HÖST 2016 Övre raden från vänster: biskop emerita Tuulikki Koivunen Bylund, biskop Eva Nordung Byström och domprost Tor Frylmark. Nedre raden från vänster: Erika Albertsson, diakon, Irja Åberg, diakon, Camilla Gradén, präst.

Under studietiden till präst så växte tanken om att flytta till Jämtland igen och när Camilla prästvigdes var det ett adjunktår i Undersåker och Kall som väntade. Som prästadjunkt så får man möjlighet att ”komma in” i yrkesrollen med hjälp av andra präster med erfarenheter och kunskaper efter år som präst. Det är först när adjunktåret är över som man kan tillträda en fast tjänst som präst. – Va, fint det är här, säger Camilla med glädje i rösten när vi svänger in vid Marieby kyrka för att fotografera henne till intervjun. Hon har inte besökt alla våra kyrkor än men ser fram emot att göra det snarast. (När du läser detta har hon garanterat gjort det). Hon ser fram emot ett spännande och mångsidigt arbete i Brunflo pastorat och säger: – Att få fira gudstjänst tillsammans, att få

FOTO: HANS-ÅKE GRINDE

”Jag ser fram emot läger och lekar, andakter och drama, skratt och samtal på djupet.”

fira livet och kärleken och frälsningen i dop, vigslar och begravningar. Jag ser fram emot att få möta människor i livets olika skeden, i glädje och sorg. Camilla vill ägna en hel del tid åt att utforska den kristna trons stigar tillsammans med konfirmander och ungdomar som vill fortsätta efter sin egen konfirmation och blir unga ledare och förväntar sig att få möta människor som tror, kanske på lite olika sätt, människor som vill tro men inte riktigt vet hur eller på vad och människor som är skeptiska, mot Gud eller kyrkan. Hon vill möta er som hoppas på en Gud som är god i en värld som är rätt tuff och svår att navigera genom. I VERKSAMHETEN MED konfirmander och ledare hoppas hon kunna vara med och fortsätta det fantastiskt fina arbete som hon sett redan pågår. – Där har jag mycket att lära av mina blivande kollegor, och av ungdomarna själva. Jag har mycket att lära över huvud taget. Jag ser fram emot läger och lekar, andakter och

drama, skratt och samtal på djupet, säger hon när Hela livet! ber henne sammanfatta sina förväntningar på det nya arbetet som präst. När Hela livet! träffar Camilla så bor hon fortfarande i Krok, mellan Järpen och Kall, men önskemålet om bostad inom pastoratet verkar kunna lösas med hjälp från en blivande arbetskamrat i Näs. Det gäller att ha lite tur och flyt också. EN SPECIELL SAK hon hoppas kunna göra i Näs är att få vandra som pilgrim på den vandringsled hon hört finns runt Näkten och då får knyta ihop kultur och historia, människor och liv och skapelsen och naturen - med Guds ord. Hon ska börja med att packa upp några kartonger och sätta upp en tavla och en ikon hon fått, på väggen i sitt nya arbetsrum i Näs. Och ett ljus som hon kan tända när någon vill komma och sitta ner en stund och prata förtroligt om livet och tron. Det och allt annat ser Camilla fram emot.

TEXT OCH FOTO: HANS-ÅKE GRINDE

3


HELA LIVET! HÖST 2016 Vid busshållplatsen Vetevägen går en stig mot nordost till den öppna ytan som blir den nya begravningsplatsen i Ängsmon.

Nytt om begravningsplatsen i Ängsmon KÖPET AV MARKEN, ca 10 000 m², är gjort och planändring (där kommunen ändrar i stadsplanen från skogsmark till mark för begravningsplats) är genomförd och godkänd. Projekteringen är nu i full gång och landskapsarkitekten Sven Edvardsson på FQ Fastighetskvalitet AB har presenterat ett förslag som kyrkogårdsutskottet förordat och lämnat vidare till beslut av kyrkorådet. I så här stora beslut är det alltid pastoratets kyrkofullmäktige som slutligen beslutar. De har två möten om året och nästa möte är 15 november då nästa år budget ska fastställas. Förslaget som ligger har urn- och askgravar samt ett område avsett som askgravlund. Det blir inga kistgravar på begravningsplatsen i Ängsmon. Antalet kistbegravningar sjunker stadigt och behovet kan mötas på den befintliga kyrkogården i Brunflo. Antalet gravsättningar som kan göras i Ängsmon är däremot näst intill obegränsat. Fördelningen enligt nuvarande förslag: l 550 urngravar med plats för mer än 2 000 urnor. Traditionell gravplats med gravsten där upp till 6 urnor grävs ned framför stenen. Gravrättsinnehavare på varje gravplats. Gravrätt 25 år från senaste gravsättning. Möjlighet att förnya gravrätten. l 13 askgravplatser vid mur med

25 askor vid varje ger mer än 300 platser. Askan gravsätts utan urna i direkt anslutning till platsen som markeras med en graverad metalplakett. Begränsad gravrätt. Möjlighet att reservera plats intill i 25 år. Ej möjlighet att förnya gravrätten. 9 cirkelformade askgravplatser med mer än 50 askor vid varje ger runt 500 platser. I övrigt som ovan. l En askgravlund där vår personal gräver ned askan utan närvaro av anhöriga. I askgravlunden kommer det på en central plats fästas metallplaketter med uppgifterna om gravsatta i askgravlunden. Ingen gravrätt i askgravlunden.

PRELIMINÄR TIDSPLAN Bygglov klart Upphandling Byggstart Första gravsättning

Närheten till skogen präglar begravningsplatsen

Alla träd är tall men frikostigt med buskar med blad. Alla häckar är friväxande och klipps endast vid behov. Allt för att behålla skogskänslan och hålla underhållet på en låg nivå. Det blir tre ingångar till begravningsplatsen Två med endast gångpassage och en större, asfalterad huvudingång ut mot Jordbruksvägen. Alla gångar kommer att vara asfalterade för ökad framkomlighet. Soffor placeras ut sommartid på många ställen i begravningsplatsen. Utanför det trästaket som omgärdar begravningsplatsen kommer det att finnas en ljus ekonomibyggnad med grönt tak. Där blir det personalutrymmen, kontor, förråd, garage och redskapsbod. Det blir en publik del med ett samlingsrum för bland annat utlämning av urnor vid gravsättning.

ILLUSTRATION: FQ FASTIGHETSKVALITET AB

4

höst 2016 feb-mars 2017 maj 2017 vår 2018

TEXT OCH BILD: HANS-ÅKE GRINDE


HELA LIVET! HÖST 2016

Diakonins månad

Tips från Brunnen

DIAKONINS MÅNAD INLEDDES söndag 21

Vad händer då under Diakonins månad hos oss?

I kyrkorna ordnas temagudstjänster där diakoner närvarar och kan berätta mer om sin verksamhet. I Heliga Ljusets kyrka finns ett bokbord med Diakonimaterial och där finns också en skärmutställning om Diakoni. Den kommer också att flytta runt till de olika

FOTO HANS-ÅKE GRINDE

augusti. En månad framåt försöker kyrkorna att aktualisera diakonifrågorna lite extra. Månaden brukar inledas på den söndag som har rubriken Medmänniska och 2016 är det vecka 33 som hade det. Det är SKR, Sveriges Kristna Råd som enade presenterar temat för Diakonins månad. I år är det – Ungas psykiska ohälsa. Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. I kortare ord: Praktiserad medmänsklighet. Den vita instickskragen visar att diakonen har en vigningstjänst på samma sätt som prästen och biskopen.

temagudstjänster med diakonimedverkan. Vi lyfter också fram det diakonala arbetet i församlingen i förbön för att uppmärksamma det som är en av kyrkans uppdrag under hela året. Som exempel kan nämnas integrationsarbetet som sker på våra flyktingförläggningar och asylboenden. En fantastisk insats som även görs av våra frivilliga medarbetare. Ett verkligt och handfast diakonalt arbete! Diakonemblemet Emblemet och den gröna skjortan är diakonens kännetecken. De kan bäras tillsammans eller var för sig. Den gröna färgen är naturen, växandet, miljöns och medmänsklighetens färg. Smycket som diakonen får vid vigningen ska lämnas tillbaka till stiftet när diakonen dör. Förr i tiden kallades en kvinnlig diakon för diakonissa. Numer heter det diakon oavsett kön.

111:styck

Ljushållare

Nyhet i sortimentet. Ljushållare för värmeljus. Färgat glas och mässing. Höjd 13 cm. Från Chile. 111:-

Välkommen till Brunnen

Centrumvägen 17c, i samma byggnad som centralkonditoriet, Brunflo. Öppet: Måndag, onsdag–fredag 12:00–16:00 Lördagar 11:00 –14:00 Tfn: 063-140 325 eller Lena 140 328

Saknar du kontanter till kollekten i kyrkan? Inga problem, nu har vi swish i alla kyrkor. Ett nummer för varje kyrka. Se anslag i kyrkan och på insidan av psalmbokens omslag.

Sopplunchförnyelse i Brunflo församlingsgård TORSDAG 15 SEPTEMBER nystartar våra soppluncher 11:30 med en enkel mässa i kyrkan och därefter soppa i församlingsgården som ett av våra sopplag har kokat. Brödet är nybakat och du bestämmer lunchpriset själv. Därefter berättar Jan-Erik Håkansson om Jamska språket. l2  9 sep 11:30 enkel mässa i kyrkan. Älgköttsoppa. Höstberättelser. l1  3 okt 11:30 enkel mässa i kyrkan.

Sopplunch. Gymnastiktips med Barbro Adolfsson.

l2  7 okt 11:30 enkel mässa i kyrkan.

Sopplunch. Leif Jarlbjörn berättar om sin helgonrelation. Sven-Erik Olsson berättar om sina förebilder i Brunflo.

l1  0 nov 11:30 enkel mässa i kyrkan. Sopp-

lunch. Kristina Kojan berättar om Grytans flyktingarbete. Varmt välkomna hälsar Christin Nygren Sundvisson, Maj Gruen Danielsson och sopplagen.

5


HELA LIVET! HÖST 2016

MÄSSA MED FÖDELSEDAGSFEST Söndag 9 oktober 11:00 Leif Jarlbjörn. FaSoLaTi-kören medverkar.

GÄRDE BÖNHUS, GEMENSAM GUDSTJÄNST I ALPHATON Söndag 20 november 11:00 Christin Nygren Sundvisson och Ingeborg Olsson.

MISSIONSKYRKAN GEMENSAM GUDSTJÄNST Söndag 16 oktober 11:00 Tom Liveskär.

HÖGMÄSSA 1:A ADVENT Söndag 27 november 18:00 Tom Liveskär.

HÖGMÄSSA Söndag 23 oktober 11:00 Maria Olofsson och Astrid Domino. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 30 oktober 11:00 Tom Liveskär.

BRUNFLO KYRKA MÄSSA MED KONFIRMAND­INSKRIVNING Söndag 11 september 11:00 Christin Nygren Sundvisson och Christina Mälekä. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 18 september 11:00 Tom Liveskär och Christina Mälekä.

STILLA ORGELMUSIK Lördag 5 november 15:00 Christin Nygren Sundvisson. SÅ OCK PÅ JORDEN, GEMENSAM MÄSSA Söndag 25 september 14:00 Christin Nygren Sundvisson. Anders Nyberg och Jennifer Fergusson med pianist medverkar. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 2 oktober 11:00 Tom Liveskär.

PILGRIMSMÄSSA Onsdag 7 september 08:15 Tom Liveskär. EFS TORVALLA 25-ÅRSJUBILEUM Lördag 10 september 16:00

6

MINNESGUDSTJÄNST Söndag 6 november 18:00 Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin. Brunflokören medverkar.

JUBILEUMSMÄSSA Söndag 11 september 11:00 EFS och Astrid Domino. EFS Torvalla 25 år.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 23 oktober 18:00 Maria Olofsson och Astrid Domino.

MÄSSA Söndag 18 september 18:00 Tom Liveskär och Lena Severin.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 30 oktober 18:00 Tom Liveskär och Ingeborg Olsson.

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 25 september 18:00 Christin Nygren Sundvisson och Astrid Domino.

MINNESGUDSTJÄNST Söndag 6 november 18:00 Maria Olofsson och Astrid Domino.

HELGMÅLSBÖN MED FÖRENINGSKVÄLL Lördag 1 oktober 18:00 EFS ansvarar.

HELIGA LJUSETS KYRKA

STILLA ORGELMUSIK Lördag 5 november 16:00 Christin Nygren Sundvisson.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 2 oktober 18:00 Tom Liveskär och Lena Severin. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 9 oktober 18:00 EFS ansvarar. PILGRIMSMÄSSA Onsdag 19 oktober 08:15 Tom Liveskär.

NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 09:00 Öppet Kyrkis på församlingsgården. För barn 0–6 år och föräldrar som vill fika, leka, samtala och sjunga tillsammans. 14:00 ”Bibeln gör susen” på Brunnen. Öppen grupp för samtal om livsfrågorna. Jämna veckor. Onsdag 14:00 Andakt på Ängegården. Jämna veckor. Torsdag 11:30 Enkel andakt, därefter sopplunch med nybakat bröd. Du sätter priset själv. 2 gg/mån.

PILGRIMSMÄSSA Onsdag 9 november 08:15 Tom Liveskär. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 13 november 18:00 EFS ansvarar. SÖNDAGSMÄSSA Söndag 20 november 18:00 Christin Nygren Sundvisson och Ingeborg Olsson. FAMILJEGUDSTJÄNST Söndag 27 november 11:00 Tom Liveskär. PILGRIMSMÄSSA Onsdag 30 november 08:15 Tom Liveskär.

NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Måndag 09:00 Öppet kyrkis. För dig med barn 0–5 år. Lek, pyssel och sång. Tisdag 10:00 Bönegrupp. Samtal och bön. Ledare Siv Öhlund. 18:30 Torvallakören övar. Onsdag 13:00 Café Källan. Fika & trevlig gemenskap. 15:15 Bibeln som själaspis. Tom Liveskär. Vi samtalar om kommande söndags texter. Torsdag 11:45 Elisabet Larsson kokar soppa. Lunchandakt 11:30, därefter sopplunch. Pris 40:– 18:30 Bibelstudium. Tom Liveskär och Tage Öhlund. Vi inleder med ett föredrag, fikar och samtal. Alla varmt välkomna.


HELA LIVET! HÖST 2016

LOCKNE KYRKA GUDSTJÄNST MED STORA OCH SMÅ Söndag 9 oktober 11:00 Maria Olofsson och Astrid Domino. Kyrkkorv.

1:A ADVENTSGUDSTJÄNST Söndag 27 november 11:00 Maria Olofsson och Astrid Domino. Församlingssångarna.

ALLHELGONAGUDSTJÄNST Lördag 5 november 16:00 Maria Olofsson och Astrid Domino. Församlingssångarna.

NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag, jämna veckor. 11:45 Andakt. 12:00 Sopplunch. 13:00 Mitt på dagen-träff. Ofta med kulturinslag.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 20 november 11:00 Maria Olofsson och Astrid Domino.

MARIEBY KYRKA

ÄNGSMOKYRKAN PILGRIMSMÄSSA Onsdag 21 september 08:15 Tom Liveskär .

PILGRIMSMÄSSA Onsdag 2 november 08:15 Tom Liveskär.

FAMILJEGUDSTJÄNST Tisdag 11 oktober 18:00 Tom Liveskär.

NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 09:00 Öppet kyrkis. För barn och föräldrar. Lättlunch 30:-. 11:30 Ängsmokyrkans Café. Fika & trevlig gemenskap. Ibland tema eller gäst. Vi börjar med lättlunch, 30:-.

PILGRIMSMÄSSA Onsdag 12 oktober 08:15 Tom Liveskär.

NÄS KYRKA

”MÄSSA RUNT ETT BORD” MED FRUKOST Söndag 4 september 11:00 Tom Liveskär och Lena Severin. Vi välkomnar komminister Camilla Gradén. VARDAGSGUDSTJÄNST I FÖRSAMLINGSHEMMET Tisdag 13 september 11:30 Camilla Gradén och Lena Severin. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 18 september 11:00 Camilla Gradén och Lena Severin.

GUDSTJÄNST PÅ HEMGÅRDEN Torsdag 29 september 11:00 Camilla Gradén och Lena Severin.

ALLHELGONAGUDSTJÄNST Lördag 5 november 19:00 Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin. Näs kyrkokör sjunger.

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA Söndag 2 oktober 09:30 Camilla Gradén och Lena Severin.

VARDAGSGUDSTJÄNST I FÖRSAMLINGSHEMMET Tisdag 8 november 11:30 Camilla Gradén och Lena Severin.

VARDAGSGUDSTJÄNST I FÖRSAMLINGSHEMMET Tisdag 11 oktober 11:30 Camilla Gradén och Lena Severin. SÖNDAGSGUDSTJÄNST Söndag 16 oktober 18:00 Camilla Gradén och Lena Severin. Vi sjunger texter och psalmer som Py Bäckman skrivit. GUDSTJÄNST PÅ HEMGÅRDEN Torsdag 27 oktober 11:00 Camilla Gradén och Lena Severin. SÖNDAGSMÄSSA Söndag 30 oktober 11:00 Camilla Gradén och Lena Severin.

FARSDAGSGUDSTJÄNST MED MIDDAG Söndag 13 november 16:00 Camilla Gradén och Lena Severin. GUDSTJÄNST PÅ HEMGÅRDEN Torsdag 24 november 11:00 Camilla Gradén och Lena Severin.

SÖNDAGSMÄSSA Söndag 11 september 14:00 Leif Jarlbjörn och Astrid Domino. GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA Söndag 9 oktober 14:00 Maria Olofsson och Astrid Domino. Kyrkkorv. ALLHELGONAGUDSTJÄNST Lördag 5 november 19:00 Maria Olofsson och Astrid Domino. Mariebykören under ledning av Pernilla Jontegård. 1.A ADVENTSGUDSTJÄNST Söndag 27 november 14:00 Maria Olofsson och Lena Severin. Marieby kyrkokör under ledning av Pernilla Jontegård. NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Tisdag 09:00 Öppet Kyrkis. För dig med barn 0–5 år. Tisdag, udda veckor. 11:45 Andakt. 12:00 Sopplunch. 13:00 Mitt på dagen-träff. Ofta med kulturinslag.

1:A ADVENTSGUDSTJÄNST Söndag 27 november 11:00 Camilla Gradén och Lena Severin. Näs kyrkokör sjunger. NÅGRA AV VÅRA VECKOAKTIVITETER: Måndag 08:30 Öppet Kyrkis För dig med barn 0–5 år. Tillsammans leker, pysslar och sjunger vi. Vi bjuder på fika.

7


HELA LIVET! HÖST 2016

HÖSTKRYSSET DJÄRV OCH STOLT

ÄRKEÄNGEL BUDBÄRARE

BLERASAR KINGE OM LÄN HÖSTEN

GÖR SOMLIGA MED SINA LÄPPAR

MAN I KÅKEN

FÖR- H PACK- U NING N D

KVAR I SIKTEN PÅ ANKARAÅK

BÖRJA TRIVAS MED SIG MISSHUSHÅLLNING

FEMTIO DIPLOMATISK ÅSTRÖM

KANTEN PÅ VÄVNADEN SKER I SEPTEMBER

BLIR TILL SET HÖGRÖSTAD

FÅR VI LÄGERKANSKE PLATS STÅ PLATSTILL FRÅGA

SMISK

PYSSLAÄR DE MED UNDER MOTO- LASTEN RER

BLÅBLODIG BRITT UPPFATTAR GRIPA

SLOGS VANER MED RESE I PARKEN

VAR SKUM I KONSTEN

HÖRS BÄCKEN

DUKTYG

TILLFRÅGAD BLODBRISTEN

ANGIVNA

ÖKÄNT NORSKT FÄNGELSE

KAN BLI GÖK OCH DUVA NÄST SIST

HOPPAS VI KRYSSET SKA ROA

SKAL

P SA L MEN ACK, HERRE JESUS, HÖR MIN ROST : GÖR DIG ETT TEMPEL I MITT BRÖST. UTI MITT HJÄRTA BLIV OCH BO, SÅ HAR JAG TRÖST OCH EVIG RO.

TUR

UPPLEVA

HÖRS BLODSUGARE SAKNAR LOJ

BEVAKAR VÄRLDEN

JOK F63

Namn: .........................................................................................................................Adress: ...................................................................................................................................... Postnummer: ................................................ Postadress: ....................................................................................Tfn: ........................................................................................... Skicka lösningen till Svenska kyrkan Brunflo, Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo eller faxa till 063-140 380 senast den 28 oktober. Bland de rätta svaren lottar vi fram tre vinnare som får presentkort på Brunnen i Brunflo. Rätt svar hittar du på www.svenskakyrkan.se/brunflo och i din kyrka eller församlingsgård fr.o.m. söndag 13 november.

8

Profile for Berling Media

Amos Brunflo nr 3 2016  

En tidning från Svenska kyrkan Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar

Amos Brunflo nr 3 2016  

En tidning från Svenska kyrkan Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar