Service Management mei 2014

Page 1

Service management Grootste platform over professionele schoonmaak w w w.ser vicema nagement .nl

35e jaa rga ng nummer 5 mei 2014

glas en gevel

oppassen voor sluipmoordenaar • maxima stralend middelpunt • tijd voor wettelijk kader wassteel • 4 meest gemaakte fouten gevelreiniging •


THE SOLUTION

ZICHTBARE WAARDERING TRIPLE-T

WAARDERING VOOR VAKMANSCHAP LAAT PROFESSIONALS STRALEN. De beste zorg leveren in een omgeving die voor patiënten en professionals prettig, veilig en efficiënt is. Dat realiseert u met uw mensen iedere dag opnieuw. Uw vaklieden verdienen het beste schoonmaaksysteem. Professionele middelen die hun werk prettiger maken. Daarmee laat u zien dat uw schoonmaakorganisatie een vitaal, trots en onlosmakelijk onderdeel is van uw zorgomgeving. En dát voelen uw mensen! Kijk op www.alpheios.com/triple-t of bel voor een kennismaking Alpheios op 045 - 573 88 88


column

Duwtje in de rug

W

at een mooi specialisme is glasbewassing. De romanticus in mij bewondert de oude plaatjes van een bakfiets met ladder, waarmee de zelfstandige en enigszins eigengereide glazenwasser langs ramen en deuren toog op zoek naar klanten. Liefst nog met een Frans aandoende pet op. Gaarne scheef op het hoofd geplaatst. Die tijd is voorbij, hoor ik u zeggen. En dat is, vanuit arbotechnisch oogpunt, wellicht maar goed ook. Want aan die romantische tijd zaten meteen ook vreemde werkmethodes vast. Zoals – al staande op de ladder – het dansen van raam tot raam. Of van balkon naar balkon springen. Neemt niet weg dat het ‘ruwe-bolsterblanke-pit-gehalte’ nog steeds groot is. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. En daar houd ik wel van, als geboren en getogen oosterling. Geroepen Uit pure bewondering voor de vaak spectaculaire posities van de glazenwasser en de gevelreiniger, zijn we vorig jaar de fotoactie begonnen die u verderop in dit blad weer aantreft. Ook hier gaat mijn hart sneller van kloppen. De ene foto is nog spectaculairder dan de andere. In deze editie ook aandacht voor het glazenwassersregister dat dringend behoefte heeft aan een organisatie die het register, na het verdwijnen van het HBA, onder zijn hoede neemt. Een dergelijk initiatief tot uitbanning van malafide praktijken verdient alle lof, en daarmee ook een goed onderkomen. Ik hoop dat naar aanleiding van dit artikel een brancheorganisatie zich geroepen voelt. Verder hebben we het ook over de alom gebruikte, maar nog steeds omstreden wassteel. Wie wat wil schrijven over de wassteel, eindigt vaak in een politiek moeras waar moeilijk uit is te komen. Echter, we wilden in deze thema-editie de wassteel niet negeren. Hoewel deze nog steeds, wettelijk gezien, een gedoogstatus kent. De Arbeidsinspectie handhaaft niet of nauwelijks op de bestaande en door glazenwassers ridicuul geachte norm van 20 vierkante meter, met als gevolg dat wasstelen populairder zijn dan ooit.

‘Ik gun het aloude ambacht glasbewassing een duwtje in de rug’

Duwtje in de rug Alles overziend gun ik het aloude ambacht glasbewassing een duwtje in de rug. Weg uit het zwarte circuit, uit de ellende van elkaar uit de wijk concurrerende bedrijven én uit de onduidelijkheid over de wassteel. Ook uit het slechte imago als gevolg van vreemde praktijken. En bovenal hoop ik dat de nuchterheid blijft bestaan. Die nuchterheid kan best samengaan met de nodige professionaliteit. Of dat nu vanaf de ladder, op de grond met de wassteel of vanaf de hoogwerker is... Het is een prachtig beroep. De term kleine (en soms eigengereide) zelfstandige kwam nog nooit zo tot zijn recht. Niet lullen maar poetsen. Of, in het geval van de glazenwasser: niet lullen, maar zemen. Ronald Bruins, hoofdredacteur Service Management (ronaldbruins@vakmedianet.nl)

Meer columns lezen? www.bit.ly/columnsService

3


inhoud

thema

10

glas en gevel 10 Glazenwassers waken voor sluipmoordenaar Hoe zorg je ervoor dat een glazenwasser op een gezonde manier zijn pensioen bereikt? De obstakels zijn talrijk, wijst onderzoek uit. Niet in de laatste plaats vanwege de moordende concurrentie. De totstandkoming van de Arbeidsmonitor moet uitkomst bieden.

22 Tijd voor wettelijk kader wassteel Richard Fröling van Fröling’s Schoonmaakbedrijf introduceerde – na een vakantie in de Verenigde Staten – de wassteelmethode in Nederland. Aansluitend probeerde Ruud ter Smitte van groothandel Haagclean Products de wassteel binnen ergonomische grenzen geaccepteerd te krijgen...

24 Gevelreiniging: de 4 meest gemaak- te fouten Gevelreiniging is een vak apart. En de complexiteit van het vakgebied vergroot de kans op het maken van fouten. Zowel bij opdrachtgevers, als bij gevelreinigers zelf. Johan Kool verhaalt namens Fortron over de 4 meest gemaakte fouten.

30 ‘De bodem is bereikt’

22

Schoonmaakbedrijven zijn langzaam maar zeker weer bereid te investeren in reinigingsmachines. Volgens een onderzoek van NVZ-Nifim bedraagt de marktgroei over 2013 drie procent ten opzichte van 2012. Maar voorzitter Roger van Wersch ziet nog wel degelijk enkele ‘donkere wolken’.

24 4 |

se r v ice Manag e ment

| 5 2014


32

‘Schoongewoon is goudmijn voor deelnemers’

33 Schoongewoon moet merknaam worden Vanaf halverwege 2012 zijn drie schoonmaakcorporaties operationeel, terwijl eenzelfde aantal in oprichting is. De ‘moedercoöperatie’ Schoongewoon ondersteunt centraal de afzonderlijke coöperaties. Initiatiefnemer Remmelt Schuuring noemt het concept een goudmijn voor deelnemers.

36 29.325 bezoekers en 696 exposanten De ISSA/Interclean 2014 van 6 t/m 9 mei is uitgekomen op 29.325 bezoekers en 696 exposanten. Dat maakte de organisatie Amsterdam RAI bekend.

52 ‘Linksom of rechtsom: we rege­len het’ De tijd van puur op de naam uit het verleden schoonmaakopdrachten binnenslepen is voorbij, constateert Henk Vlietstra van schoonmaakbedrijf Eresdé uit Harlingen. “Juist in tijden van economische crisis moet je ondernemerschap laten zien.”

En verder...

36

52

3 Column Ronald Bruins 6 Nieuws 14 Spectaculaire foto’s glas en gevel 21 Column Ilse Mariën 26 Glazenwassersregister moet zichzelf bedruipen 27 Ook Maxima weet dat Nederlands een moeilijke taal is 39 Innovation awards voor... 41 ISSA/Interclean: productaanbod nog groter en breder 46 Facto Congres, dinsdag 17 juni, Ede 48 Samenwerking Boma en Effektief Groep 51 Column Gaby Westelaken 57 OSB-nieuws 59 Materialen en middelen 61 Contacten en contracten 62 Colofon

5


nieuws

Rapport ministerie: wachtdagen werken niet De vakbonden wezen tijdens de caoonderhandelingen op een rapport dat aantoont dat de wachtdagen níét werken. Maar een onderzoek van de minister van Sociale Zaken toont het tegendeel aan. Het onderzoek toont aan dat driekwart van de werkgevers onder een cao valt zónder het gebruik van wachtdagen. Belangrijkste conclusie: de aanwezigheid van wachtdagen verlaagt de kans op ziekteverzuim met 0,31 procentpunt. Het ministerie noemt het effect van wachtdagen op de verlaging van ziekteverzuim significant. Daarmee druist het rapport in tegen onderzoek in opdracht van de RAS naar de effecten

van de wachtdagen in de schoonmaaksector. Kanttekening is wel dat het onderzoek van de overheid zich niet specifiek richt op de schoonmaaksector. Opvallend is bovendien de passage over doorbetaling bij ziekte. Volgens het ministerie heeft het verminderen van loon bij ziekte geen significant effect op het verzuim. In 62 procent van de cao’s staat dat de zieke de eerste twee jaar meer dan 170 procent van zijn laatst verdiende loon krijgt. In de overige cao’s bedraagt de hoogte maximaal 170 procent. De minister wijst in dit verband ook op het najaarsakkoord van 2004. Hierin is afgesproken dat de loondoorbetaling over de eerste twee ziektejaren niet meer dan 170 procent bedraagt, met de mogelijkheid aanvullende afspraken te maken voor re-integratie en participatie.

OSB organiseert beurs zelf OSB en Heliview hebben besloten de samenwerking rondom de tweejaarlijkse Glazenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs per direct te beëindigen.

In 2015 heeft in mei wél een Glazenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs plaats bij NBC in Nieuwegein. OSB organiseert deze beurs nu zelf. De werkgeversorganisatie richt zich daarbij niet langer op opdrachtgevers. “Van oorsprong waren werknemers de bezoekers van deze beurs en daar gaan we naar terug. In 2015 willen we glazenwassers, gevelbehandelaars en zzp’ers naar de beurs trekken.” www.osb.nl

6 |

se r v ice Manag e ment

| 5 2014

Smartphone geeft feedback Het Westfriesgasthuis kan volgens schoonmaakbedrijf Gom sinds kort een primeur op haar naam schrijven. Als eerste zorginstelling wordt daar vanaf half maart het QR-qualitysysteem van Gom ingezet. Deze online applicatie biedt volgens Gom de gast de mogelijkheid om met behulp van hun smartphone direct feedback over de schoonmaak te geven. Op negen locaties in het ziekenhuis wordt het systeem ingezet. Het systeem is volgens Gom uitvoerig getest, onder andere in het hoofdkantoor van moedermaatschappij Facilicom. Bij het Westfriesgasthuis wordt het doorontwikkelde systeem nu ingezet. www.gom.nl


Katoen vervangt handdoek aan haakje CWS bestaat dit jaar zestig jaar. Dit viert het bedrijf middels verschillende activiteiten en uitingen. CWS wijst op enkele hoogtepunten in haar geschiedenis. Zo lanceerde de producent vier jaar na haar oprichting de eerste handdoekautomaat voor katoenen rollen op de Europese markt. Daarmee verving het in vele publieke sanitaire ruimten de gemeenschappelijke ‘handdoek aan het haakje’. www.nl.cws.com

VSR KMS 3 sinds 1 mei van kracht Een vernieuwde versie van het VSR Kwaliteitsmeetsysteem is sinds 1 mei van kracht: VSR KMS 3. In het nieuwe KMS wordt onder andere meer onderscheid gemaakt tussen verschillende contractvormen.

Ecover vervangt palmolie door algenolie Ecover vervangt naar eigen zeggen als eerste schoonmaakmiddelenproducent wereldwijd, palmolie door algenolie. De nieuwe producten op basis van algenolie liggen later dit jaar in de schappen. Ecover wil palmolie en palmpitolie in haar volledige assortiment vervangen. Daarom wil het bedrijf innoveren met algenolie in vloeibaar wasmiddel. Het is volgens Ecover een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde campagne ten voordele van het tropische regenwoud en de vermindering van de koolstofemissies en lokaal geproduceerde grondstoffen. www.ecover.nl

In VSR KMS 3 zijn de resultaten van enkele onderzoeken van VSR betrokken. Zo wordt in het nieuwe KMS nog meer onderscheid gemaakt tussen resultaatgerichte contractvormen en handelingsgerichte contracten. De wijze van beoordelen van het schoonmaakwerk binnen deze contractvormen wijkt immers af, stelt VSR. “In overleg met controleurs en inspecteurs – mensen die dagelijks met VSR KMS werken – zijn tekstuele aanpassingen aangebracht die het systeem duidelijker en beter hanteerbaar maken.” Kwaliteitsinspecteurs en -controleurs hoeven vanwege deze nieuwe versie niet opnieuw examen te doen. Wél is er een verplichte voorlichting. VSR heeft daarom al een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor controleurs en inspecteurs. In de bijeenkomsten werden deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor het werk als inspecteur of controleur. Tijdens ISSA/Interclean Amsterdam 2014 was er nog één laatste kans deze bijeenkomst bij te wonen. Verder is er een hand-out gemaakt die inzichtelijk maakt welke verschillen er zijn ten opzichte van KMS 2. www.vsr-org.nl

7


ETSA: katoen meest hygiënische manier Een katoenen rol is de meest hygiënische manier om de handen te drogen. Dit blijkt uit een onderzoek van de European Textile Services Association (ETSA). CWS is blij met de uitkomsten van het onderzoek. ETSA deed een vergelijkend onderzoek naar de hygiëne-efficiëntie van vier veelgebruikte droogmethodes: katoenen handdoeken, papieren wegwerphanddoeken, de automatische heteluchtdroger en een Jet-Airdroger. De CWS ‘Paradise Dry slim’ automaat werd gebruikt voor het testen van de katoenen handdoeken. Het onderzoek toont volgens ETSA aan dat katoen een uiterst hygiënische manier is om de handen te drogen.

De wrijving tussen het katoen en de handen zorgt voor een reductie van bacteriën. CWS: “Hierbij scoorden ze met een logreductie – verwijdering van bacteriën – van 4.41 beter dan het binnen de Europese norm EN 1499 minimumvereiste van 3. Met een logreductie van respectievelijk 2,48 en 1,79 bleven de Jet Air- en heteluchtdrogers ónder

het minimumvereiste van de norm.” In het onderzoek werd zo goed als geen luchtbesmetting rond de handdroogmachine van CWS teruggevonden, vervolgt de sanitaire dienstverlener. “In tegenstelling tot de 94 bacteriën in de lucht bij de Jet Air en 27 bacteriën bij de heteluchtdrogers.” www.nl.cws.com

Overweg van Masterkey bestuurslid FMN

Folkerts de

Op de algemene ledenvergadering van Facility Management Nederland op 5 juni treedt a.s. Lisanne Hendrix (werkzaam bij CSU als commercieel directeur) af als bestuurslid MarCom.

Frank Folkerts, een 26-jarige jongeman uit Hengelo, was dit jaar de beste van de 10.000 schoonmaakkrachten die Asito rijk is. Hij werkt bij jeugdzorginstelling Jarabee. Joost Brinkhuis, juryvoorzitter: “Frank heeft dit jaar gewonnen omdat hij de perfecte match is met onze opdrachtgever. Hij voelt aan welke rol op welk moment van hem verlangd wordt.” Folkerts reageert: “Toen ik hoorde dat ik was genomineerd, had ik echt niet verwacht dat ik zou gaan winnen. Ik voel me heel prettig bij Jarabee en ik doe het werk met veel plezier. Ik ben ontzettend blij dat ze zo tevreden zijn over mij.” www.asito.nl

Dit vanwege het verstrijken van haar benoemings­ termijn. Het bestuur draagt Daniëlle Overweg (foto) nu voor als bestuurslid met de portefeuille marketing en communicatie. Overweg is sinds november 2013 directeur strategie en business development bij Masterkey Holding. Daarvoor werkte zij vijf jaar als marketing manager bij Vebego International, waarbij op het laatst in de rol van directeur marketing en sales bij Yask Facility Management. Op dezelfde vergadering treedt de huidige voorzitter, Ian van der Pool, af vanwege het verstrijken van zijn benoemingstermijn. Het bestuur draagt Natalie Hofman voor als voorzitter. Hofman (Master FM, Universiteit Groningen 2008) is directeur CCM bij Croon/Wolter & Dros/TBI. www.fmn.nl

beste bij asito


Het Algemeen Dagblad:

‘De wc’s zijn op vele andere internationale conferenties lang niet zo schoon’

Voor een tien schoonmaken voor Barack Obama Om het dé klus van zijn leven te noemen gaat wellicht wat ver, maar feit is wel dat Erwin de Jong, operationeel directeur van Effektief Groep, stond te glunderen toen hij samen met zijn medewerkers in de nabijheid van wereldleiders het World Forum in Den Haag mocht schoonmaken. “Het was heel bijzonder”, zegt De Jong. Het World Forum – de plaats van handeling voor de Nuclear Summit 2014 – is al een bestaande klant van Effektief Groep. “Vandaar dat we hiervoor natuurlijkerwijs ook in beeld waren.” Met dit verschil dat er deze keer twee dagen voor het rapportcijfer tien schoongemaakt moest worden. De Jong: “We zijn al gewend voor veel bijzondere evenementen aan de slag te gaan, maar dit overtrof alles. Geen vlekje mocht langer dan een minuut onaangeroerd blijven. En de toiletten zijn nog nooit zo schoon geweest. Normaal is schoonmaken op deze manier voor een tien niet te betalen, maar voor deze top had men het ervoor over. Alles moest meer dan spic en span zijn.” Effektief zette daarvoor in totaal 85 schoonmakers in. De Jong: “De beveiliging was ongekend groot. Maar met onze groene identiteitskaarten kwamen we overal binnen. Het was een crime onze schoonmakers en de middelen en materialen daadwerkelijk daar te krijgen. Maar gelukkig zijn we goed in regelen. Het was, denk ik, één van de mooiste klussen van mijn leven.” Opgeschroefd Als Barack Obama, de president van de Verenigde Staten, binnenkwam, werd het hele gebouw anders, constateert De Jong. “De beveiliging wordt dan nóg eens verder opgeschroefd. Dat merk je aan alle kanten.” Eén van de schoonmakers, Sourdien, had het genoegen kort wat woorden te wisselen met Obama. ‘Where are you from?’, was de logische vraag. Uit Suriname, luidde het antwoord. Een bedankje voor de gastvrijheid viel hem ten deel. Maar het grootste compliment verscheen wellicht na afloop in het Algemeen Dagblad. ‘Zelfs de meest knorrige journalist moest het toegeven. De wc’s zijn op vele andere internationale conferenties lang niet zo schoon’. www.effektiefgroep.nl

gezien op www.servicemangement.nl

• FNV wil dat opdrachtgevers verantwoordelijkheid nemen • Hoe ervaren schoonmakers de acties van FNV? • ‘Verder kijken dan de effectiviteit van reinigingsmiddel’ • Exposanten ISSA/Interclean: ‘Nononsense papier en dispensers’ • Hago roept FNV op terug te keren aan onderhandelingstafel • ‘Maak deze branche meer sexy’ • ‘Dierproeven voor reinigingsmiddelen niet van deze tijd’ • ‘Vernieuwing in schoonmaaksector komt tot stand door te durven’ • Handen in 10 tot 15 seconden droog • ‘Nederlandse schoonmaakindustrie hoort bij absolute wereldtop’ • Omdat Amsterdam ook over potentiële glazenwassers beschikt • ‘Gemotiveerde schoonmakers bepalend voor dienstverlening’ • SP wil dat Blok opschiet met inbestedingsplannen • ‘Niets in de schoonmaaksector moet hetzelfde blijven’ • ‘Trots terugbrengen in de schoonmaakbranche’ • Werkdruk: wie verzuipt er niet? • ‘Werknemers met handicap kennis laten maken met schoonmaakvak’ • ‘Ziekenhuizen ondervinden nauwelijks hinder van stakingen’ • ‘Schoonmaakwerk niet alleen beter, maar ook leuker maken’ • Hoe verlaagt u de kosten én levert u kwaliteit? volg ons op twitter via @ServiceManagmnt of like ons op facebook: www.facebook.com/ ServiceManagmnt

9


thema: glas en gevel

Arbeidsmonitor

Glazenwassers waken voor sluipmoordenaar Hoe zorg je ervoor dat een glazenwasser op een gezonde manier zijn pensioen bereikt? De obstakels zijn talrijk, wijst onderzoek uit. Niet in de laatste plaats vanwege de moordende concurrentie. De totstandkoming van de Arbeidsmonitor moet uitkomst bieden. tekst: Fokko Ebbens

10 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014


Digitaal ••• www.osb.nl/platforms/osb-segment-awog/ arbeidsmonitor ••• www.rietbroek.nl

G

eduldig wacht Duco Molenaar op de antwoorden uit de zaal. De ergonoom en bedrijfskundige van Spiladvies wijst nogmaals op de ‘actiefoto’ van de glazenwasser met wassteel. Hij herhaalt zijn vraag: “Waar zit hier de belasting?” De antwoorden van de aanwezige glazenwasondernemers zijn vrijwel allemaal goed. Nek. Schouder. En onderrug. Molenaar laat nog enkele afbeeldingen zien. De klassieke glazenwasser op de ladder natuurlijk. Maar ook werknemers in een hoogwerker of een gondel passeren de revue. De conclusie is steevast hetzelfde: de belasting is zwaar. Vrijwel alle mogelijke lichaamsdelen zuchten en steunen onder de werkzaamheden van de gemiddelde glazenwasser.

En dat is niet zonder gevolgen. In samenwerking met OSB en het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), onderzocht Molenaar de duurzame inzetbaarheid van glazenwassers. De conclusies omschrijft Molenaar als ‘niet wereldschokkend’. Een opmerking die vooral voortvloeit uit het aanwezige vermoeden dat glazenwassers niet tot de meest gezonde bevolkingsgroep van Nederland behoren. ‘Frietje, biertje, sigaretje...’ Maar Peter Rietbroek – als lid van de stuurgroep betrokken bij de totstandkoming van de Arbeidsmonitor – is wel degelijk geschrokken van de cijfermatige bevestiging van die vermoedens. “Het is een soort latente wetenschap, een sluipmoordenaar. In je achterhoofd weet je dat dit speelt. Maar wordt het onderbouwd met wetenschappelijk feiten, dan is het heftiger dan je denkt.” Overschrijding van de regels Het onderzoek toont aan dat glazenwassers een verhoogde kans op lichamelijke klachten hebben, met name in de loop van de beroepsuitoefening. Met het toenemen van de leeftijd neemt het lichamelijke werkvermogen af. En de leefstijl van de doorsnee glazenwasser is minder gezond dan gemiddeld. Met de normen en afspraken in de branche heeft dat niets te maken, concludeert het onderzoek.

Molenaar: “Probleem is dat wij vermoeden dat die niet altijd worden nageleefd. Hier en daar vindt overschrijding van de regels plaats.” Die conclusies krijgen extra gewicht zodra Molenaar wijst op algemene demografische ontwikkelingen. Zo is de levensverwachting van de Nederlandse, laagopgeleide man 71,1 jaar. Maar de gezonde levensverwachting van de laagopgeleide, Nederlandse man ligt maar liefst twintig jaar lager, op 50 jaar. Laat dat nu net de doelgroep zijn waar het gros van de glazenwassers onder valt. “Bovendien zie je dat de kans op fysieke klachten toeneemt bij mensen met fysieke beroepen”, zegt Molenaar. “En deze groep moet door tot hun 67ste... Dus binnen de glazenwasserij is de kans nihil dat je zonder problemen je pensioen haalt.” De potentiële gevolgen voor bedrijven in de glazenwassersbranche zijn groot. Niemand zit te wachten op werknemers die worstelen met hun inzetbaarheid. De mogelijke kosten zijn hoog. Zelfs dusdanig hoog dat de continuïteit van bedrijven in het geding kan komen. Rietbroek: “Nu zijn wij nog een redelijk jong bedrijf. We zijn in 1991 gestart en hebben destijds veel mensen om ons heen verzameld uit dezelfde leeftijdsklasse. Daarom zijn we nog niet tegen dit soort problemen aan gelopen. Maar we zien wel dat het nu hier en daar begint te schutteren. Daar moeten we iets mee. Anders kunnen ook wij in de problemen raken en dat is niet de bedoeling.” Concurrentie Er móét dus iets gebeuren. Die conclusie trokken niet alleen Rietbroek en Molenaar, maar ook de andere leden van de stuurgroep. Molenaar: “Maar wat? Bedenken we extra normen? Meer controle? Werken we voortaan alleen nog maar met jonge glazenwassers? Of gaan duurzame inzetbaarheid en concurrentie uitstekend samen?” Die concurrentie is een gevoelig onderwerp, stelt de ergonoom. “Want welk hulpmiddel kies ik, zodra ik mensen de straat

11In het kort ••• Hoe halen glazenwassers gezond hun pensioen? ••• Gezonde levensverwachting ligt op vijftig jaar ••• Gevolgen voor bedrijven zijn groot ••• Glazenwassers moeten manier van werken en leven verbeteren ••• Arbeidsmonitor moet uitkomst bieden

feit dat dat onderzoek uiteindelijk heeft geleid tot de Arbeidsmonitor, doet de stuurgroepleden nog meer deugd. “Al is het niet eenvoudig deze uitdaging aan te gaan.”

op stuur? In het kader van de concurrentie maken bedrijven bepaalde keuzes...” Het is een van de redenen waarom de stuurgroep in eerste instantie aanstuurde op een onderzoek naar het gebruik van de wassteel. Dit instrument is al geruime tijd aanleiding voor discussie. Het is een goedkope manier om glazenwassen op hoogte mogelijk te maken, zónder het gebruik van bijvoorbeeld een kostbare hoogwerker. Maar de belasting voor de glazenwasser in kwestie is groot. Bedrijven mogen de wassteel daarom gematigd inzetten. Vraag is nu in hoeverre dat daadwerkelijk gebeurt. De stuurgroepleden stellen: “Want het is vervelend als je je werk serieus neemt en je netjes aan de arbeidscatalogus houdt, maar je vervolgens voorbij wordt gestreefd door bedrijven die de regels níét respecteren.” Neemt niet weg dat de stuurgroepleden blij zijn met de uiteindelijke keuze voor het onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van glazenwassers. En het

Advertentie

Big Mac De Arbeidsmonitor – beschikbaar via www.osb.nl – moet de duurzame inzetbaarheid van glazenwassers vergroten. Het geheel moet glazenwassers het besef geven dat ze zelf hun inzetbaarheid kunnen verbeteren. Een glazenwasser – een zzp’er of in loondienst – vult een vragenlijst in en aan de hand daarvan stelt Spiladvies een persoonlijk rapport op, waarin zaken als werkvermogen, werkfactoren en levensstijl aan bod komen. Heeft de werknemer een grote kans op vroegtijdige uitval, dan draagt de Arbeidsmonitor enkele deskundigen aan. Denk aan een huisarts, een diëtist of de leidinggevende. Molenaar: “Glazenwassers hebben zélf de keuze hoe ze hun leven en werk inrichten. Dat is het motto van dit project. Kies ik voor een Big Mac of toch een broodje gezond?” Hoewel de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de werknemer ligt, beseft Rietbroek dat werkgevers de eerste aanzet voor verbetering moeten geven. “Mensen leven echt niet van de ene op de andere dag gezonder. We moeten ze in eerste instantie wakker maken, hun intrinsieke motivatie opwekken. Want het gaat uiteindelijk om hun gezondheid. We willen dit project in ons bedrijf de komende maanden handen en voeten geven. Want kom je zélf niet in beweging, dan mag je ook niet van je werknemers verwachten dat ze in beweging komen.” De toekomst wijst vervolgens uit of de Arbeidsmonitor een succes is. Molenaar spreekt over een traject voor de lange adem. “Verwacht niet dat het een kwestie is van een lijstje invullen, waarna de wereld verbetert. Dit is een proces. Bovendien is het alternatief nietsdoen. Dán weten we zeker dat er niets verbetert.”

13


thema: glas en gevel Gevelreiniging en glasbewassing is bijzonder werk, waarbij vaak de meest moeilijke plaatsen op een creatieve en arbotechnisch verantwoorde manier bereikt moeten worden. En dat levert dan weer spectaculaire beelden op. tekst: Ronald Bruins

Glazenwassers in actie

Spectaculaire foto’s glas en gevel Wij vroegen voor bijgaande collage via onze website en nieuwsbrief precies díe foto’s op. Dat hebben we geweten: vele lezers maakten van de gelegenheid gebruik en stuurden ons hun fraaiste platen toe. De mailbox stroomde vol. Een selectie van die foto’s delen we hier graag met u. Alle foto’s zijn te vinden via: www.servicemanagement/glasengevel

Sprankelend schoon distributiecentrum Pieter Peeters van het bedrijf Sprankelend Gevelreiniging Bedrijfsvastgoed uit Helden, stuurde vooral foto’s van de gevelreiniging (rechts) van het Kruidvat Distributiecentrum in Heteren. Deze is gelegen aan de A50 en dat is aan de vervuiling goed te zien. Daarnaast showt hij klussen bij EDCO in Eindhoven, Nijsen Granico in Veulen en van het schoonmaken van de Gamma, gelegen tegenover stadion De Kuip in Rotterdam. Díe staan op de site.

14 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014


Wassteel biedt uitkomst

Op eenzame hoogte...

Thermae 2000 in Valkenburg (onder) is met 60.000 vierkante meter één van de grootste wellness centers in ons land. “En waarschijnlijk heeft het, met zijn schuine glazen dak, ook één van de meest moeilijk te wassen oppervlakten”, stelt Andre van Baden van De Ramenwasser. De wassteel blijkt hier uitkomst te bieden.

Zoek onder de glazenwassers... “Onze glazenwassers zijn bezig met het reinigen van de betonnen en aluminium gevelbeplating aan de buitenzijde van het gebouw van OCW aan de Rijnstraat in Den Haag”, zegt Laetitia Simonis van Gom Specialistische Reiniging. “We hebben deze plaat een naam meegegeven: op eenzame hoogte…” Toepasselijker kan niet...

Theater spic en span Wie klanten over de vloer krijgt, wil natuurlijk dat zijn accommodatie er spic en span uitziet. Zo ook opdrachtgever theater/bioscoop De Nieuwe Kolk in Assen. Effektief Groep maakte onderstaande fraaie plaat van een klus waarbij hoogwerker en wassteel erg behulpzaam zijn.

15


r e k e z n Vast e

Deurneseweg 5 5709 AH Helmond T (0492) 538 124 www.dirks.eu

G L A Z E N WA S S E R S L A D D E R S D

I

R

K

S

K

L

I

M

M

A

T

E

R

I

A

L

E

N


Vervuiling van vliegverkeer Max van den Berg van S&S Facility Services stuurde een foto in van gevelreiniging bij Eindhoven Airport. “We hebben daar de complete gevel van het kantoorgebouw, bestaande uit glas en beplating, gereinigd. Tot dertig meter hoog. De opgelopen vervuiling door het vliegverkeer, met name door kerosine, moest handmatig worden verwijderd. Het logo bovenop het dak kreeg natuurlijk ook een opknapbeurt.” Van den Berg stuurde ook een foto van een monumentaal pand in de binnenstad van Maastricht. “In de eerste fase hebben we alle oude verflagen van de baksteen met hoge druk en stoom verwijderd. Daarna zandstraalden we alle natuurstenen ornamenten rondom de ramen en de deuren.” Verder toonde Van den Berg het reinigen van de perronoverkapping van NS Geldrop. “We verwijderen de aanslag en verbeteren de lichtdoorlaatbaarheid. Personeel moet aan strikte opleidingseisen voldoen en voor elke klus dient vooraf een veiligheidsplan gemaakt te zijn. Het treinverkeer kan dan gewoon doorgaan.” Ook die foto’s staan op www.servicemanagement.nl/glasengevel

Vervuiling door uitlaatgassen Ivonne Fortman van RUFO clean uit Leiderdorp komt met een foto (hiernaast) van een object aan de Genielaan in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden daar bestonden uit gevelreiniging, het bewassen van de ramen en het afspuiten van de staalconstructie. “Vanaf een bepaald punt hebben wij de telescoopsteel gebruikt om met hoge druk vanaf de grond te kunnen werken. De beplating was duidelijk vervuild door uitlaatgassen. Daarnaast bestond de vervuiling uit zand en gras omdat naast het gebouw een open grasveld ligt. De gevel hebben wij met een speciale reiniger behandeld voordat we startten met het afspuiten en bewassen ervan.”

17


thema: glas en gevel

Hoogwerker op speciaal plateau verankerd

Dakramen leveren fraai profiel op

Christiaan Pottjewijd, KAM-Coördinator bij Nivo Noord kwam met foto’s van glasbewassing bij het hoofdkantoor van de Friesland Bank in Leeuwarden (boven). “De hoogwerker die we hebben gebruikt staat op een speciaal plateau verankerd om zo goed bij al het glaswerk te kunnen komen.”

Raymond Gregoire van BCS Glazenwasserij en Schoonmaakdiensten uit Monster kwam met foto’s van het atrium van een vereniging van eigenaren bij De Woerdsteate in Naaldwijk. Daarnaast toonde hij (bovenstaand) de dakramen van een bedrijfspand in Naaldwijk met verschillende huurders. Die foto levert een fraai profiel op. “En het was zeker de moeite waard.”

Glasbewassing bij oude kazerne Suzanne Jansen van Knijn & Damsma uit Heemskerk laat foto’s zien van De Ripperda in Haarlem. “Wij verzorgen hier in opdracht van de vereniging van eigenaren de glasbewassing met onze speciale Magirus Deutz-hoogwerker.” De Ripperda Kazerne (links) is een voormalige kazerne van de cavalerie in Haarlem, vertelt Jansen. “Op het terrein waar ooit de kazerne gevestigd was, bevinden zich nu woningen en kleine kantoorruimten. Het foeragegebouw dient nu als kinderdagopvang en in de oude paardenmanege zijn nu bedrijven gevestigd.” Fotograaf: Jacco van de Kuilen

18 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014


Ruim 30.000 m2 Thijs van Kan van de Beerco Schoonmaakgroep stuurde Service Management foto’s van de glasbewassing in het gemeentehuis van de gemeente Lansingerland (onder). “Hier zijn mijn collega’s Ed en Jeffrey te zien.” Het project betreft het wassen van de ramen van het gehele gemeentehuis (ruim 30.000 vierkante meter, inclusief de binnen- en buitenzijde van de glazen liftkoker.

Met touw- en klimtechnieken...

Digitaal ••• Alle ingezonden foto’s zijn te vinden via www.servicemanagement/glasengevel

Deze bijzondere foto is afkomstig van Derk Battjes van Rope Access Noord uit Groningen, een bedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte met behulp van industriële touw- en klimtechnieken. “Op de foto staat het ramen wassen in de dierenkliniek van het UMCG-ziekenhuis in Groningen. Het is een trechtervormige glazen ruimte (boven, red.) die je lastig met andere middelen kunt bereiken.” Daarnaast stuurde hij foto’s (zie www.servicemanagement.nl/glasengevel) van de glasbewassing van 1000 vierkante meter bij de Hanze Hogeschool in Groningen. “Door vaste computertafels eronder en een staalconstructie ervoor, is het moeilijk om deze ramen met andere middelen te bereiken.” Als laatste een foto van glasbewassing boven het water. “Onmogelijk om met andere, collectieve beveiligingsmiddelen te bereiken.”

19


*Ook uw Dure Belg, Amerikaan, Spanjaard, Aziaat en Italiaan kunt u inruilen voor een Zuinige Zweed!

Zuinige Zweed. GEBRUIKSVRIENDELIJK ZUINIG

2,

47

per dag**

+ INRUILACTIE €1.000,-

retour! Nu € 1.000,- gegarandeerd retour op uw bankrekening

aan! u n g a a r V

electroluxactie.nl


column

Doe dat ook een ander niet...

K

ennen jullie het gezegde ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’? Dit is wat me het eerst te binnen schiet als ik denk aan de code verantwoordelijk marktgedrag. Doel is het verbeteren van de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche en bewerkstelligen dat werkgevers, opdrachtgevers, intermediairs en werknemers, met wederzijds respect met elkaar omgaan. Met andere woorden: niet alleen de prijs is bepalend, maar ook de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden. Tot nu toe niets nieuws, maar het probleem zit bij het werken in onderaanneming. Uitknijpen Het schoonmaakbedrijf dat het werk aanneemt en dat uitbesteedt aan een derde, wordt in dit geval de opdrachtgever. De onderaannemer, die het werk uitvoert, wordt opdrachtnemer. Gaat de opdrachtgever (nu een schoonmaakbedrijf ) het werk uitbesteden volgens de code? Kijkt deze opdrachtgever nu ook naar de kwaliteit van de opdrachtnemer (onderaannemer) of gaat hij datgene doen waarvan hij niet wil dat de opdrachtgever hem aandoet en de onderaannemer ‘uitknijpen’? De hoofdaannemer eist wel dat de onderaannemer volgens de code werkt en het OSB-Keurmerk haalt. Maar belangrijk is dat de onderaannemer ook de mogelijkheid heeft om zijn investeringen in bijvoorbeeld opleidingen, certificaten en keurmerken, arbomaatregelen en veiligheidsvoorzieningen (veilig werken op hoogte) door te berekenen in zijn prijs.

Verantwoord En hier gaat het meer dan eens mis. Schoonmaakbedrijven (lees: hoofdaannemers) en glazenwas­ bedrijven (lees: onderaannemers) moeten wel met elkaar samenwerken. Wees daarom als hoofd­ aannemer voor je onderaannemer een goede opdrachtgever, net zoals je dat als schoonmaakbedrijf ook verwacht van je opdrachtgever! In het verlengde hiervan verwijs ik graag naar de flyer ‘verantwoord inkopen van glasbewassing’, beschikbaar via www.osb.nl. Belangrijker is dat glazenwas­ bedrijven deze flyer met tips en adviezen vervolgens actief onder de aandacht brengt van opdrachtgevers. Zo worden deze zich bewust dat glasbewassing een specialisme is dat veelal uitgevoerd wordt door kleinere gespecialiseerde bedrijven, al dan niet in onderaanneming. Zo bewerkstellig je dat deze opdrachtgever, bij de inkoop van glasbewassing, ook rekening kan houden met de specifieke kenmerken van het specialisme. En zo kan ook glasbewassing volgens de code worden uitgevoerd. Tijd nodig Tot slot een zijsprong naar het OSB-Keurmerk glas en gevel. Ik ben er trots op dat met dit vernieuwde keurmerk ook de specialisten binnen OSB zich kunnen onderscheiden. Ik vertrouw erop dat opdrachtgevers, naast dat zij (gaan) vragen om het OSB-Keurmerk, ook voor specialisten expliciet gaan vragen naar het OSB-Keurmerk glas en gevel. Goed werk heeft tijd nodig! Dus houd vertrouwen en, je zult zien, het gaat lonen.

‘Het probleem zit bij het werken in onder­­aanneming’

Meer columns lezen? www.bit.ly/columnsService

Ilse Mariën, coördinator platforms en specialismen bij werkgeversorganisatie OSB (i.marien@osb.nl)

21


thema: glas en gevel Breed geaccepteerd...

Tijd voor wettelijk kader wassteel Richard Fröling van Fröling’s Schoonmaakbedrijf introduceerde – na een vakantie in de Verenigde Staten – de wassteelmethode in Nederland. Aansluitend probeerde Ruud ter Smitte van groothandel Haagclean Products de wassteel binnen ergonomische grenzen geaccepteerd te krijgen... tekst: Ronald Bruins

D

e weg van de wassteel is op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke, constateren beide heren die nogal wat tegenstand te verduren hadden. Het verhaal van Fröling begint in 1996 in Florida waar hij naar eigen zeggen een kwartier stond te kijken naar een man die vanaf de grond met een stok de ramen zeemde. “Dat leek me het ei van Columbus.” Fröling deed navraag en het bleek de befaamde Tucker Pole. “Die ontdekking deed ik precies op het moment dat er in Nederland strengere regelgeving aankwam. Daardoor mocht je niet meer gebruikmaken van de bootmanszit en kon je ook niet meer onbeperkt een ladder gebruiken. AWOG zag in de hoogwerker destijds hét alternatief.” En toen kwam, naar zeggen van Fröling, een Hagenaar met een stok om de hoek zetten. Hij zette de wassteel in bij één van zijn klanten, de Hogeschool Utrecht. “De arbeidsinspectie houdt daar tegenover kantoor en ons werk werd binnen de kortste keren stilgelegd.” Vreemde conclusies Fröling nodigt de inspecteur uit op zijn kantoor, waar een gebrek aan regelgeving over het gebruik van de wassteel aan het licht komt. Sterker nog: Fröling kan ze een rapport overhandigen van Fysergo dat hij samen met Ruud ter Smitte van

22 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

Haagclean heeft laten opstellen. Die laatste: “Daaruit bleek dat het veilig werken was, mits je onder de 13,5 meter hoogte blijft. Daarmee zou de wassteel ook economisch rendabel zijn.” Het rapport werd ingebracht bij een commissie van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. TNO werd gevraagd nog eens naar de wassteelmethode te kijken. Ter Smitte: “Zij kwamen tot de conclusie dat je veilig tot maximaal vier uur met de wassteel zou kunnen werken, waarvan twee uur boven de 7 tot 13,5 meter.” Vervolgens zijn deze TNO-uitkomsten besproken binnen de commissie van SenterNovem. In die commissie zaten afgevaar-

Advertentie


Ter Smitte: “Ladder, hoogwerker en wassteel hebben naast elkaar bestaansrecht“

digden van de brancheorganisatie AWOG, onderdeel van OSB. Ter Smitte: “En daar kwamen ineens heel vreemde conclusies uit. Men keek naar de hangladder waar je vier keer vijftig meter mee mocht glazen wassen. Vier keer vijftig meter is tweehonderd meter per dag. En dat werd de norm die de arbeidsinspectie tot aan de dag van vandaag hanteert.” Daarmee werd de wassteel eigenlijk koud gesteld, stellen beide heren. Ter Smitte: “Want daarmee was hij niet meer economisch rendabel. Op deze manier kun je geen effectieve werkdag samenstellen.” In de zoektocht naar ergonomische onderbouwing keken Fröling en Ter Smitte wereldwijd ook naar andere methodes. Ter Smitte: “Die bleken er niet. We vonden uiteindelijk één methode die erop leek, maar dat betrof met een stok kokosnoten uit een boom zagen. Er was simpelweg geen jurisprudentie. We hebben zelfs nog laten onderzoeken wat gedemineraliseerd water doet met afwerkmaterialen. Die materialen bleken geen schade te ondervinden. Dat werd later nog eens bevestigd in een TNO-onderzoek.” De arbeidsinspectie handhaaft de tweehonderdmetergrens niet of nauwelijks, constateren beide heren. Ter Smitte: “De wassteelmethode is zeer populair geworden en in veel gevallen praktischer dan een ladder of hoogwerker.” Dat is volgens hem ook niet geheel onterecht. “Immers, bij de wassteel heb je geen valgevaar en je kunt snel veel meters maken. En een ladder moet je altijd nog van je wagen af tillen, neerzetten en uitschuiven. Dat is ook een zware belasting voor je lichaam.” Op de ISSA/Interclean wordt de wassteel ook al jaren gepromoot, constateert Ter Smitte. “Daar sprak een mevrouw van de arbeidsinspectie mij aan. Hoe men het in het hoofd haalde om stelen van 20 meter te demonstreren. Dat waren mijn stelen niet, moest ik haar uitleggen. En ze begreep niet dat ze op een internationale beurs was beland.”

Bestaansrecht In Engeland mag de wassteel namelijk tot 20 meter worden uitgeschoven. “Daar heeft men de wassteel veel makkelijker geaccepteerd, naast de ladder”, constateert Ter Smitte. Ladder, hoogwerker en wassteel hebben volgens hem naast elkaar bestaansrecht. Het zou volgens Ter Smitte wel goed zijn de vage positie van de wassteel onder de loep te nemen. “Na vijftien jaar waarin deze een plaats heeft veroverd, mag dat wel een keer. Vooral omdat de stelen ook lichter en lichter zijn geworden.” Dat beaamt Fröling die er en passant erg trots op is dat bijna iedere glazenwasser met een door hem naar Nederland gebrachte methode aan het werk is. “Die tweehonderd vierkante meter worden niet gehandhaafd door de inspectie. Het is ook een ridicule norm. Je bent ook niet continu hoog aan het ramen wassen. Je werkt van boven naar beneden. Eerst drie hoog en daarna continu lager. En dat betekent ook minder belasting voor nek, schouders en rug.” De wassteel is volgens hem niet meer weg te denken. “Hij is algemeen en breed geaccepteerd. Het wordt tijd daar ook een wettelijk kader voor te scheppen.”

Digitaal ••• www.froling-totaalonderhoud.nl ••• www.haagclean.nl

23


thema: glas en gevel Gevelreiniging

De 4 meest gemaakte fouten Gevelreiniging is een vak apart. En de complexiteit van het vakgebied vergroot de kans op het maken van fouten. Zowel bij opdrachtgevers, als bij gevelreinigers zelf. Johan Kool verhaalt namens Fortron over de 4 meest gemaakte fouten. tekst: Fokko Ebbens

O

oit begon hij als glazenwasser bij Fortron. Gewoon, als vakantiekracht. Maar de werkzaamheden bevielen Johan Kool. “Het was zo leuk en divers dat ik al snel voorman ben geworden. Vervolgens ben ik blijven hangen.” Hij bekleedde verschillende functies. “Van rayonleider tot calculator.” En inmiddels – 22 jaar later – is diezelfde Kool operationeel manager van Nederlands grootste glas- en gevelreiniger en neemt hij ons in willekeurige volgorde mee langs de 4 meest gemaakte fouten bij het reinigen van een gevel.

1

1. Gelijk beginnen met reinigen Kool: “Natuurlijk, die gevel is vies. Die moet gereinigd worden. Maar het heeft geen zin gelijk te

beginnen, zónder te kijken wat de oorzaak van de vervuiling is. Toch is er over het algemeen weinig sprake van gedegen onderzoek in het voortraject. Waar komt die vervuiling vandaan? Is het de bouw? Of de detaillering? Welke materialen zijn er gebruikt? Denk bijvoorbeeld aan een daktrim die niet goed doorloopt, waardoor er van die zwarte strepen op een gevel ontstaan. Dan kun je als bedrijf wel veel geld uitgeven aan de reiniging, maar de kans is groot dat hetzelfde probleem zich een halfjaar later opnieuw voordoet.” “Daarom is het in dat geval raadzaam een opdrachtgever te adviseren eerst die daktrim te repareren. Dat hoeft helemaal geen kostbare investering te zijn. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor het gevelreinigingsbedrijf. Zo pakken wij ook een stukje technisch beheer van een gebouw op. Op die manier lossen we problemen zelf op óf we schakelen specialistische bedrijven in. Denk bijvoorbeeld aan een voegbedrijf.”

2

2. Geen gebruikmaken van proefstukken Kool: “In een aanbestedingsprocedure wordt aan potentiële opdrachtnemers zelden de gelegenheid geboden tot het zetten van proefstukken. Terwijl je op die manier kunt laten zien wat je wilt doen, waarna de opdrachtgever weet welke kwaliteit hij

24 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014


‘Zelfs al reinig je alleen met water, vervuilen doe je altijd’ periodieke werkzaamheden. Het resultaat is een continu esthetische uitstraling van het gebouw. Met een ‘simpel’ spoelwasje kun je al heel veel bereiken, waardoor de kosten op lange termijn lager uitvallen. Daar komt bij dat het uitstellen van gevelreiniging ook kan doorslaan naar te laat ingrijpen, waardoor het – gedeeltelijk – vervangen van een gevel wellicht noodzakelijk is. Dan is een opdrachtgever nog veel verder van huis.”

4 kan verwachten. Anders kan een opdrachtgever het idee krijgen dat zijn gevel weer zo goed als nieuw wordt, terwijl dat – gelet op zijn budget of de mankementen van het gebouw – helemaal niet tot de mogelijkheden behoort.” “Door gebruik te maken van proefstukken kun je als bedrijf bovendien verschillende reinigingsmethoden laten zien. Vanzelfsprekend allemaal met hun eigen kostenplaatje. Kwestie van laten zien dat je bijvoorbeeld een aluminium ondergrond met spoelwas kunt reinigen, maar dat de was na drie maanden ook weer weg is. Om vervolgens het resultaat te laten zien van een permanente of semipermanente behandeling. Nu zijn opdrachtgevers vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden en wijken hun verwachtingen af van de realiteit.”

3

3. Kijken naar de korte termijn Kool: “Het is makkelijk een gevel alleen te reinigen op het moment dat deze vies is. Om het vervolgens tien jaar later opnieuw te doen, omdat de situatie dan weer onhoudbaar is. Probleem is dat de kosten dan keer op keer relatief hoog zijn, omdat de gevel in dat geval ook zwaar vervuild is.” “Liever zie ik dat opdrachtgevers een plan voor tien jaar uitvragen, waarbij ze meer gebruikmaken van

4. Gebrek aan kennis Kool: “Ik zie de meest opmerkelijke offertes voorbijkomen. Die vloeien voort uit verkeerde adviezen aan de verschillende opdrachtgevers. Wij krijgen onder meer de vraag of we tien jaar garantie op de coating kunnen leveren. Maar dat is helemaal niet mogelijk. Geen leverancier doet dat. En zelfs al is dat mogelijk, dan nóg dien je onderhoud aan een gevel te plegen. Dat heeft allemaal te maken met een gebrek aan kennis.” “Hetzelfde geldt voor de hang naar milieuvriendelijk reinigen. Ik zie bestekken waarin staat dat de gevelreiniging milieuvriendelijk dient te gebeuren. Een mooi streven, maar op dit moment onmogelijk. ‘Minder milieubelastend’ is misschien een betere term. Want zelfs al reinig je alleen met water, vervuilen doe je altijd. Of je moet het vervuilde reinigingswater opvangen. Daar proberen we nu verschillende oplossingen voor te ontwikkelen.” “Of dat gebrek aan kennis frustrerend is? Nou, nee. Want kun je in gesprek komen met een opdrachtgever, dan levert dat vaak hele leuke trajecten op. Bovendien is er ook sprake van begrip. Als leek op het gebied van auto’s bijvoorbeeld, vind ik ook dat ik van alles aan een autodealer mag vragen. Kunnen er bepaalde zaken vervolgens niet? Prima. Maar dan hoor ik wel graag wat er wél kan… Daar ligt ook onze taak.”

Digitaal ••• www.fortron.nl ••• www.osb.nl/platforms/platform-gevel

25


thema: glas en gevel Teller op 130 ondernemingen

Glazenwassersregister moet zichzelf bedruipen Het Hoofdbedrijfschap Ambachten verdwijnt per 1 januari 2015. Toch heeft het HBA ervoor gezorgd dat er tot en met 2016 financiën zijn voor het in stand houden van het glazenwassersregister. Daarna moet het register op eigen benen staan of worden overgenomen. tekst: Ronald Bruins

Dat zegt Hans Nelson, algemeen secretaris bij HBA en voorzitter van de beheergroep Glazenwassers. Het HBA verdwijnt als gevolg van een fundamentele discussie en besluitvorming over het nut van producten bedrijfschappen. Daarbij moeten 17 bedrijfslichamen het onderspit delven. Nelson: “Het sentiment in de politiek is dat ze van een verplichte heffingsbijdrage aan het adres van ondernemers af willen. Die bijdrage zou vrijwillig moeten zijn.” Eerste en Tweede Kamer buigen zich nog over de voorstellen, maar Nelson verwacht daar weinig van. “En daarmee valt ook het doek voor veel brancheoverschrijdende en branchespecifieke initiatieven zoals het glazenwasregister.” Het HBA heeft echter financiële middelen opzij gezet zodat het register het met beperkte financiën kan uitzingen t/m 2016. “Daarna moet het register zichzelf bedruipen. Tot die tijd moeten we voldoende glazenwassers vinden die zich in willen schrijven.” Lange weg De teller staat nu nog op zo’n 130 ondernemingen. Er zijn 2500 glazenwassers voor consumenten. Nelson: “Als we daar de helft van kunnen bereiken, kan het register zichzelf bedruipen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar zeg niet dat het onmogelijk is”, klinkt het strijdbaar. Daarvoor moet de beheergroep niet alleen het register onder de aandacht brengen bij de ‘consumentenglazenwassers’, maar ook bij het brede publiek. “Alleen zo wordt het een onderscheidende factor. We willen dat de consument als vanzelf kiest voor de bonafide glazenwasser, ingeschreven in het register.” De reden voor de totstandkoming van het register is nog levensgroot aanwezig. “Sommige glazenwassers vechten elkaar nog steeds de

26 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

wijk uit en nemen het niet zo nauw met de regels”, aldus Nelson. En dat leidt volgens hem tot een cowboymarkt. “Ik gun de consument dat hij een eerlijke dienst inhuurt en dat er goede waar wordt geleverd.” Aantrekkingskracht De beheergroep kent zes medewerkers. Naast Nelson zijn dat een communicatiemedewerker, een deskundige van de keuringsinstantie NEN (de NEN verzorgt het secretariaat en beheert het register) en twee betrokkenen van OSB. “Vanuit die beheergroep komen we de komende jaren tot zinvolle activiteiten. Het zou mooi zijn als een andere organisatie het register onder zijn vleugels wil nemen.” OSB is daar volgens Nelson niet voor in de markt. “Zij zitten toch meer in het business to business segment.” In de beheergroep zijn ook plannen gemaakt om aangesloten glazenwassers kortingen te geven. “Bijvoorbeeld op verzekeringen. Zo heeft het register nog meer aantrekkingskracht.”


opleiden 1000ste taaltraject

Ook Maxima weet dat Nederlands een moeilijke taal is Koningin Maxima was onlangs in het Erasmus Medisch Centrum het stralende middelpunt van de uitreiking van het 1000ste taalcertificaat aan 41 schoonmakers van Hago Zorg.

tekst: Ronald Bruins

Diezelfde schoonmakers stonden er op hun paasbest bij. Ze wilden geen moment missen en de koningin poseerde geduldig met hen allemaal. Daarvoor vormden de schoonmakers een haag voor de koningin in de hal, waarna het gevolg voor de officiële handelingen naar het auditorium toog. Onder leiding van Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen begon de bijeenkomst. Die startte met een woord van Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. “Zonder u geen Erasmus MC.” Hij haalde vervolgens het opleidingstraject aan waarbij schoonmakers kunnen uitgroeien tot facilitair medewerker. Talenten Jet Linssen, vakbondsbestuurder van FNV Schoonmaak, toonde zich blij dat Erasmus MC aandacht in haar aanbesteding had gehad voor doorontwikkeling. “In haar aanbesteding heeft Erasmus gevraagd wat de visie is van de schoonmaakpartijen op opleidingen en op het leren van de Nederlandse taal. Dat is goed geweest. Koninklijk zou zijn als meer opdrachtgevers datzelfde doen.” Ze kon het vervolgens ook niet laten de tot dan toe stilgelegde cao-onderhandelingen aan te halen. “Deze prachtige mensen verdienen een cao.” Hans Simons, voorzitter van werkgeversorganisatie OSB: “De taal is in ons vak essentieel. Zonder taal geen communicatie en communicatie is elkaar verstaan en begrijpen.” Marjan Neuteboom, directeur van stichting RAS: “Taal is in feite de eerste stap naar verdere ontplooiing. Het is o zo belangrijk voor echte participatie in de maatschappij.” Nederlands wordt volgens haar ondanks de aanwezigheid van ruim 120 nationaliteiten steeds meer de voertaal in de branche. Werkgevers én opdrachtgevers verlangen steeds vaker dat schoonmakers het Nederlands beheersen. Ziekenhuizen bijvoorbeeld verwachten dat zij patiënten de weg kunnen wijzen.

4 miljoen euro Via taaltrajecten wordt vaart gezet achter de Nederlandse lessen voor een flink deel van de 150.000 medewerkers in de branche. Werkgevers en werknemers, verenigd in de RAS, hebben daar jaarlijks vier miljoen euro voor uitgetrokken. Inmiddels staat het aantal deelnemers aan het taaltraject op ruim 1300. De duizendste schoonmaker vernam al in december het blijde nieuws, maar ontving samen met veertig andere schoonmakers – onder toeziend oog van koningin Maxima en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam – onlangs dus zijn certificaat. Klikkende camera’s deden het volgens Theo de Koning, directeur van Hago Zorg, lijken op een Oscaruitreiking. De meer dan 250 schoonmakers bij Erasmus MC van Hago Zorg en Asito, maken volgens hem per jaar omgerekend maar liefst 24.000 voetbalvelden schoon. “Zonder beheersing van de Nederlandse taal is het niet mogelijk om je werk fatsoenlijk te doen. Er is hard gewerkt en veel huiswerk gemaakt. Jullie weten, net als koningin Maxima, dat Nederlands een moeilijke taal is. Ik ben dan ook trots op jullie dat jullie het hebben gehaald.”

27


De VLS Groep: ‘De schoonmaker mag gezien worden’ Goed opgeleide, vakbekwame schoonmakers maken het verschil. Dat onderstreept schoonmaakbedrijf VLS. Om hun ervaring, specialisme en vakmanschap verder te versterken, komt het bedrijf nu met een eigen SVS-lesboek voor de Basisopleiding Schoonmaken.

V Samenwerken in opleiden

Lesboek volgens VLS-methoden

<<<

Dennie van Leeuwen (l), directeur VLS, en Charles Scholte, directeur SVS, tijdens de overhandiging van het nieuwe lesmateriaal. Staand v.l.n.r. Danièle Brands en Gert de Graaf (SVS) en Patrick van Maanen en Anno van Luxemburg (VLS).


VLS-vakdocent

Anno van Luxemburg, VLS:


reinigingsmachines Schoonmaakbedrijven zijn langzaam maar zeker weer bereid te investeren in reinigingsmachines. Volgens een onderzoek van NVZ-Nifim bedraagt de marktgroei over 2013 drie procent ten opzichte van 2012. Maar voorzitter Roger van Wersch ziet nog wel degelijk enkele ‘donkere wolken’.

Onderzoek NVZ-Nifim

‘De bodem is bereikt’ tekst: Fokko Ebbens

E

erlijk is eerlijk: de marktcijfers hebben Roger van Wersch ietwat verbaasd. De voorzitter van NVZ-Nifim – de belangenbehartiger voor de Nederlandse fabrikanten en importeurs van professionele reinigingssystemen – had het voorzichtige herstel over 2013 niet verwacht. Een jaar eerder had Van Wersch immers nog de noodklok geluid. “Ik vind het een dramatische teruggang”, zei hij destijds. De omzet van de fabrikanten en leveranciers was in 2012 met maar liefst 13,6 procent gedaald. En Van Wersch verwachtte pas in 2014 enige vorm van herstel.

Digitaal ••• www.nvz.nl

Dat herstel kwam dus een jaar eerder. Natuurlijk is het met een omzetgroei van drie procent een kleine stap. Maar het is in ieder geval een positief signaal.

Cijfers

Omzet 2012

Veegmachines

2.027.000 634

Stofzuigers

6.256.000 36.545 5.886.000 34.980

Stof- en waterzuigers

2.180.000

5115

1.961.000

4667

Een- en meerschijfsmachines

1.930.000

1995

2.040.000

2620

Schrobzuigmachines

12.459.000 3315

30 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

Aantal 2012

Omzet 2013

Aantal 2013

1.955.000 491

13.374.000 3391

“De bodem is bereikt”, vertelt Van Wersch. “We kruipen langzaam omhoog. De oorzaak? Deels is ‘t het verhaal van de algehele economie. Wat er in onze branche gebeurt, kun je niet los zien van economische ontwikkelingen in de rest van de wereld. De signalen zijn sinds de tweede helft van vorig jaar weer wat positiever. Huizen worden verkocht. Mensen zijn de crisis zat.” Daar komt bij dat het oplappen van reinigingsmachines een eindigend proces is. Van Wersch constateerde de afgelopen twee jaar dat schoonmaakbedrijven als gevolg van de economische malaise, investeringen in reinigingsmachines uitstellen. In plaats daarvan stopten ze vooral geld in het vervangen van bestaande onderdelen. “Maar op een gegeven moment kun je niet meer oplappen. Er moest na twee jaar écht iets gebeuren.” Donkere wolken Het zijn positieve noten op korte termijn. Tegelijkertijd beseft de NVZ-­ Nifimvoorzitter dat het huidige omzetniveau nog altijd tien procent onder het niveau van 2011 ligt. “Of we ooit terugkomen op dat niveau? Een goede vraag. Maar dat is op dit moment


moeilijk te duiden. De schoonmaaksector staat onder druk. Ik ben ervan overtuigd dat we nog wel wat positieve stappen maken. Maar of we ooit terugkeren naar het niveau van 2011? Ik zie nog wel wat donkere wolken aan de horizon...” Van Wersch wijst op verschillende ontwikkelingen die de oorzaak vormen van die wolken. Natuurlijk is er Het Nieuwe Werken. “Die trend zet zich door”, stelt Van Wersch. “Diverse rapporten tonen aan dat het aantal facilitaire vierkante meters zwaar onder druk staat. Dat raakt de schoonmaakmarkt ook.” Maar hij wijst ook op de zorg. De regering wil dat mensen in de toekomst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. “Resultaat is dat zorginstellingen met vastgoed zitten, waarvan ze zich afvragen wat ze ermee

Roger van Wersch: “Het oplappen van reinigingsmachines is een eindigend proces.”

moeten.” Het logische gevolg volgens Van Wersch? “Het wordt dus dringen in de schoonmaaksector. Bedrijven gaan vechten om de facilitaire vierkante meters die er nog wel zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de vraag naar materialen, middelen en machines.” De druk op de marges leidt tot minder investeringen in schoonmaakmachines, verwacht Van Wersch. Ter illustratie wijst de huidige algemeen directeur van Alpheios op zijn verleden bij Hago. “Startten we daar met een nieuw pand, dan deden we dat altijd volledig in het ‘nieuw’. Nieuwe werkwagens, nieuwe kleding én nieuwe machines. Tegenwoordig stuit ik op referentieprojecten waar machines naar binnen worden gehaald die al jaren in gebruik zijn en vol strepen zitten. Blijkbaar is de druk op de marges dusdanig hoog, dat men nieuwe projecten met tweedehands machines opstart. Dat had ik vroeger nooit in mijn hoofd gehaald.” Visitekaartje Vraag is nu of die trend omkeerbaar is. Van Wersch ziet in de hang naar hospitality een mogelijke positieve stimulans voor de fabrikanten en importeurs van reinigingssystemen. “Bedrijven worden zich bewuster van uitstraling. Het plaatje bij de entree doet er steeds meer toe. Dat kan ertoe leiden dat mensen niet langer een aftandse werkwagen willen hebben waar een mop uitsteekt. Nee, ze willen een designsysteem, een gesloten werkwagen. Een fraaie schoonmaakmachine fungeert dan als visitekaartje van het bedrijf.”

Een hoopgevende gedachte. Aan de andere kant sluit Van Wersch zijn ogen niet voor de financiële implicaties. “Want heb je als bedrijf financiële problemen, dan worden dit soort esthetische zaken als eerste geschrapt.”

Innoveren “Om zich te onderscheiden in een krimpende markt, proberen de producenten van reinigingsmachines continu te innoveren. Maar dat is lastig bij een product dat in grote mate is uitontwikkeld”, zegt Van Wersch. “Het is het bijslijpen van bestaande technologieën. Schoonmaakmachines worden stiller, kleiner, verbruiken minder water of bestrijken een groter oppervlak. Maar baanbrekende sprongen voorwaarts zijn niet aan de orde.”

Advertentie

31


Ziekenhuizen, bedrijven, hotels? Bij DEISS vindt u de afvalzak die u nodig heeft!

Meer dan sofware alleen

Uw materiaal leverancier reeds Partner? Bestellingen

Projectl캐sten

XML

Uw Nocore database

Leverancier Artikelbestanden

Facturen

Factuur

Opdrachtgever

Nocore heeft inmiddels met verscheidende materiaal leveranciers een geavanceerde XML koppeling gelegd waardoor schoonmaakbedr캐ven beduidend minder handelingen hoeven te verrichtten om een bestelling te plaatsen en de facturatie af te handelen.

w w w.n ocore.n l Tel: 0413-24 2 0 5 0


interview Vanaf halverwege 2012 zijn drie schoonmaakcorporaties operationeel, terwijl eenzelfde aantal in oprichting is. De ‘moedercoöperatie’ Schoongewoon ondersteunt centraal de afzonderlijke coöperaties. Initiatiefnemer Remmelt Schuuring noemt het concept een goudmijn voor deelnemers. tekst: Dick van Zomeren

Schoongewoon moet merknaam worden Digitaal ••• www.schoongewoon.com

Advertentie

O

ver de ins en outs van het schoonmaakondernemer zijn, hoeft niemand Schuu­ ring (58) iets te vertellen. Hij zit al sinds zijn 21ste jaar in het vak. Hij werkte van 1976 tot 1980 als projectleider bij de Ziekenhuis Diensten Groep (Hodon/Abilis) en vervolgens drie jaar als operationeel manager bij Saoedi Cemsto in Saoedi-Arabië. Na terugkomst in Nederland werd Schuu­ring bij Cemsto belast met de op- en uitbouw van het rayon Noord en Midden Limburg. Daarna vertrok hij bij Hodon en trad tot 1989 in dienst bij De Zon Gebouwenservice in Den Bosch. Totdat Hodon hem terugvroeg bij de Ziekenhuis Diensten Groep. Van de ZDG stapte hij in 1993 over naar het zusterbedrijf Dick van Troost BV om twee jaar later voor zichzelf te beginnen. Schuuring begon in 1995 als zelfstandig ondernemer met deschoonMaker BV in Den Bosch. In 2010 fuseerde het bedrijf met GWS uit Rosmalen, dat begin 2011 deschoonMaker geheel overnam en integreerde in GWS. Na een sabbatical van bijna twee jaar begon Schuuring opnieuw in de schoonmaak, maar niet als klassiek ondernemer.

Het concept Schoongewoon UA is een coöperatie, waarvan de afkorting UA staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. Het hart van de organisatie wordt officieel sinds begin dit jaar gevormd door een faciliterend trio, wat taken en functies betreft van gelijk niveau. Dus geen voorzitter of algemeen directeur. Naast Schuuring bestaat dat trio uit Gisela van Haaren-Timmermans (exNyenrode) en Hans Kuenen (ex-Hodon). Schuuring noemt dat de ‘moedercoöperatie’, gevestigd in Den Bosch. Deze heeft voor de afzonderlijke coöperaties een handvol leveranciers geselecteerd voor juridisch advies, schoonmaakproducten, opleidingen, fiscale zaken, enzovoort. Om dat centrale apparaat heen functioneren de coöperaties, geleid door een vestigingsmanager. Daarvan zijn er nu twee operationeel (beide in Den Bosch) terwijl er drie in oprichting zijn in Utrecht, Zeist en de kop van NoordHolland. Schuuring noemt dat ‘kleine cellen’ omdat ze maximaal 20 tot 25 personen tellen en de omzet maximaal één miljoen euro per jaar mag bedra-

33


interview

Remmelt Schuuring: “Zeker tachtig procent van de uitvoerenden is ouder dan vijftig jaar.”

gen. Die omzet wordt gerealiseerd met alleen klassiek schoonmaken, bij voorkeur tijdens kantooruren. Als de omzet die grens overstijgt volgt een splitsing door het starten van nog een coöperatie. Het gaat om overzichtelijke en platte eenheden, met één vestigingsmanager, zonder middenkader en administratieve krachten. Onder hen ook uitvoerenden ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, medewerkers die Schuuring ook wel omschrijft als ‘de leden’. Schuuring: “Zeker tachtig procent van de uitvoerenden is ouder dan vijftig jaar en we werven ze via het UWV. We kiezen ouderen omdat ze levenservaring hebben, meer wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel en bovendien ontiegelijk blij zijn dat ze weer de arbeidsmarkt op kunnen. We zitten nog volop in de uitbouw en hebben nu in Den Bosch circa twintig mensen aan het werk. Heel betrokken, ze zien het als hun bedrijf. Tot dusver is er geen verloop en het ziekteverzuim is vrijwel nul. We betalen keurig netjes het cao-loon, maar door de winstverdeling richting leden oftewel eigenaren, was dat in 2013 per uur gemiddeld twintig procent hoger dan gebruikelijk.” Dubbelrol De ‘leden’ moeten nog wennen aan de nieuwe structuur. Dat maakt Schuu­ring van nabij mee. “Om kinderziekten te bestrijden vervul ik tijdelijk een dubbelrol door binnen het faciliterend trio

34 |

se rvice Man agement

| 5 2014

te werken én als leider van de coöperatie Den Bosch I. Bovenaan de lijst staat communicatie, want de mensen zijn gewend aan een traditionele hiërarchie met weinig eigen inbreng. Maar bij Schoongewoon hebben we de piramide omgedraaid en komt er voor hen meedenken en suggesties doen bij kijken. Dat moet je hen bijbrengen en stimuleren.” Schuuring omschrijft het concept als ‘een goudmijn’ voor de deelnemers, maar niet voor zichzelf. Wat is dan wél de opbrengst voor de leden van de ‘moedercoöperatie’? “Wij steken gemiddeld 25 uur per week in Schoongewoon, voor mij persoonlijk het maximum. Onze beloning is gemaximaliseerd tot vijf procent per jaar over de totale omzet van de coöperaties, die nu met een ton per jaar nog bescheiden is. Alle winst vloeit terug naar de leden, de uitvoerenden. Bij sterke groei komt er een Raad van Toezicht en bij grote winst kun je denken aan het investeren in bijvoorbeeld recreatieprojecten of iets dergelijks voor de leden.” Waarom is Schuuring aan het eind van zijn loopbaan in de schoonmaak toch weer iets begonnen dat totaal nieuw is? “Omdat ik het gedrag in de traditionele schoonmaak volkomen zat was. Het werken met afbraakprijzen en het niet waarmaken van wat je op papier toezegt. In deze vorm is de branche ten dode opgeschreven. De oude tijden met sterke expansie en als gevolg moeilijk te sturen grote eenheden komen nooit meer terug. Er is nu vraag naar

een nieuwe stijl van ondernemen, met beter gewaardeerde en meer betrokken uitvoerenden dicht bij de klant. Ik vind echt dat we als Schoongewoon een voorbeeldfunctie kunnen gaan vervullen door successen te behalen op een vergrijzende arbeidsmarkt. Dat gaat ons lukken.”

Hans Kuenen, Gisela van HaarenTimmermans en Remmelt Schuring met de prijs voor het slimste bedrijf.


‘Oude tijden met sterke expansie en moeilijk te sturen grote eenheden komen nooit meer terug’

Niet onopgemerkt Het initiatief van Remmelt Schuuring voor sociale bedrijfsvoering is niet onopgemerkt gebleven. In november werd Schoongewoon uitgeroepen tot ‘Het slimste bedrijf van Nederland in 2013’. Die prijs is toegekend door Syntens van het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met MKB Krachtcentrale. De jury vertelde ‘erg onder de indruk’ te zijn van het initiatief. “Het is een prachtig voorbeeld van hoe we in een veel te complex geworden economie weer terug kunnen naar de basis. Men laat zien dat niemand meer een excuus heeft om niet bij zichelf te beginnen. Het draait om geluk, veroorzaakt door werkplezier en Schoongewoon laat zien dat het kan. Dat maakt Schoongewoon tot het ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2013’.” Schuuring reageert: “We wisten van niets. Iemand anders heeft ons voorgedragen bij MKB Krachtcentrale. We kwamen er pas achter toen we bericht kregen dat we tot de genomineerden behoorden.” De prijs en de publiciteit plus contacten met de vakbeweging, hebben nog niet geleid tot actie van de werkgeversvereniging OSB naar Schoongewoon toe. Schuuring: “Nee, daar hebben we niets van gehoord of gezien. Wel is er contact geweest met Kees Blokland van de codecommissie voor verantwoordelijk marktgedrag, maar het initiatief daarvoor is van ons uitgegaan. Ik wil namelijk de dialoog aangaan. We zijn geen lid van OSB en zullen ons ook niet

In het kort ••• Schoongewoon UA is een coöperatie ••• UA staat voor uitgesloten aansprakelijkheid ••• Een faciliterend trio, wat taken en functies betreft van gelijk niveau ••• Om het centrale apparaat heen functioneren de coöperaties, geleid door een vestigingsmanager

aanmelden voordat sprake is van een evenredige vertegenwoordiging van de branche. Met andere woorden: pas als er veel meer mkb’ers deel uitmaken van de branchevereniging.” En de belangrijke rol van OSB bij de cao-onderhandelingen? “Die ontken ik niet. Maar ik vraag me af of voor ons de collectieve cao nog wel nodig is. We hebben wel een contract met de uitvoerenden, maar geen arbeidsrelatie met de leden oftewel uitvoerenden van de coöperaties. We hebben ook vraagtekens rond de collectieve afdracht voor de RAS en de pensioengelden. Die kunnen we in een stichting ook zelf beheren.”

streefgetallen wat het aantal coöperaties aangaat. Gezien de ontwikkelingen verwachten we dit jaar de grens van een miljoen euro omzet te overschrijden. De bedoeling is dat het aantal coöperaties zich als een olievlek uitbreidt door nieuw werk én door het splitsen van coöperaties die per eenheid meer dan een miljoen euro omzetten. Reclamecampagnes komen er ook niet. Schoongewoon moet binnen drie jaar een merknaam zijn en door een begrip te zijn omzet genereren.”

Advertentie

Grens van miljoen De zichzelf bedruipende coöperaties regelen hun eigen bankzaken en hebben een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De bedoeling is dat ze ook hun eigen acquisitie ter hand nemen. Schuuring: “We hebben de traditionele aanpak losgelaten. Dus geen afdeling marketing en geen targets of

35


ISSA/Interclean De ISSA/Interclean 2014 van 6 tot en met 9 mei is uitgekomen op 29.325 bezoekers en 696 exposanten. Dat maakte de organisatie Amsterdam RAI bekend. tekst: Ronald Bruins

ISSA/Interclean

29.325 bezoekers en 696 exposanten

D

e ISSA/Interclean is daarmee nog altijd de grootste bijeenkomst van schoonmaakprofessionals ter wereld. “De beurs gaf een positieve indicatie dat de industrie herstelt van een recessie. Dat is een opsteker voor de hele sector�, reageerde beursmanager Rob den Hertog. Hij constateerde daarnaast een stijging van het bezoekersaantal van 5 procent ten opzichte van 2012. Toen kwam de teller uit op 28.001 en waren er 669 exposanten. Nu al staat de editie van 2016 op de agenda. Die wordt dan van 10 tot en met 13 mei gehouden.

Frank de Valk, sales manager Benelux bij Unger, geeft een demonstratie.

36 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

VSR: kwart werkplekken is ongezond Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft na twee jaar weer onderzoek laten uitvoeren naar het binnenklimaat bij een werkplek in een groot aantal kantoorpanden. Daaruit blijkt dat nog steeds bijna een kwart (23 procent) van de onderzochte panden onder de maat scoort als naar de gezondheid van de werkplek wordt gekeken. VSR onderzocht veertig willekeurig gekozen gebouwen. De vereniging presenteerde de resultaten van het onder-


zoek woensdag op de ISSA/Interclean. VSR trof het beste binnenklimaat aan bij vastgoedbeheerder OVG Nederland. Marit van Rheenen (foto) nam namens die organisatie de bloemen en een oorkonde in ontvangst. Lees verder via www.bit.ly/onderzoekvsr Ronde tafel toekomst schoonmaak De woensdag stond voor de aanwezige Nederlanders in het teken van de discussie over de toekomst van de schoonmaakbranche (foto boven). Die ligt volgens deelnemende partijen in het borgen en onder de aandacht brengen van de kwaliteit van schoonmaak. De rondetafelbijeenkomsten werden georganiseerd door SVS, OSB, NVZ en VSR. Nico Koch van werkgeversorganisatie OSB nam het stokje over van voorzitter Hans Simons die door zijn rug was gegaan. Koch legde de aanwezigen een stelling voor: schoonmaakwerkzaamheden kun je uitbesteden, maar de verantwoordelijkheid kun je niet uitbesteden. Dat leidde meteen tot een discussie over ketenaansprakelijkheid. Jacco Vonhof reageerde vanuit zijn

functie als eigenaar van schoonmaakbedrijf Novon: “De meeste samenwerkingen worden gestart vanuit de gedachte aan euro’s. Maar je moet niet aan onderaanneming willen verdienen. Als Novon zijn wij goed in kantoorschoonmaak, maar glasbewassing twintig meter hoog, moeten wij niet willen oppakken. We hebben voor dergelijke specialistische klussen vijf partijen die we helemaal doorgelicht hebben op deugdelijkheid en die we bij inschrijving op een aanbesteding aan de voorkant al laten meedenken.” Lees verder via www.bit.ly/rondetafelinterclean

4 video’s De redactie van Service Management vroeg verschillende leveranciers naar de innovaties die zij presenteren. Dat leverde vier zeer interessante video’s op. Van AaRiverside, Alpheios, Numatic en us-group... Hieronder de links naar de video’s. www.bit.ly/videoalpheios www.bit.ly/videoaariverside www.bit.ly/videonumatic www.bit.ly/videousgroup

Vriendschappelijke wedstrijd Vier dagen lang konden bezoekers de MiniSkills bewonderen (zie rechtsboven). Onder die naam vond een vriendschappelijke wedstrijd in voorbereiding op de EuroSkills in oktober in het Franse Lille plaats. Hago en Hago Zorg vaardigden teams af. Hetzelfde gold voor het Arcus College. Die maakten tegen teams uit Hongarije en Oostenrijk hun opwachting.

37


ISSA/Interclean

Digitaal ••• In iets meer dan een minuut de sfeer van de ISSA/Interclean proeven? www.bit.ly/videoissainterclean ••• Alle foto’s vindt u hier: www.bit.ly/fotosinterclean

Certificaat voor exposant eerste uur Vlak na openingstijd donderdag verraste beursmanager Rob den Hertog Laurens Metternich van de van oorsprong private-labelproducent Spectro met een certificaat voor de exposant van het eerste uur (foto boven). Metternich ging na de uitreiking door met het presenteren van drie innovaties onder het label Ecodos voor een select uitgenodigd gezelschap. Werkloze jongeren op de ladder... Op de vrijdag deden maar liefst 65 jonge werklozen mee aan de laddertjesdag van Stichting Nelis, een Haagse organisatie die hen weer aan werk wil helpen in de schoonmaakbranche. Richard van

38 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

Eeden Petersman: “Met de uitgekozen jongeren gaan we een opleidingstraject in en gaan we sowieso de ramen wassen van het stadhuis en het kantoor van de Postcode Loterij.” Andrée van Es, wethouder van onder meer werk en inkomen van de gemeente Amsterdam, kwam met een hoogwerker in de nok van de buitenkant van de Europahal terecht (foto onder). Voor de rest mochten de jongeren steigers bouwen, de ladder op klimmen en werden ze aan een harnas een stuk omhoog getakeld. SCA/Tork neemt Bloe over SCA/Tork heeft het Amsterdamse bedrijf achter het toiletconcept Bloe overgenomen. Dat werd bekend tijdens een persconferentie. Na een overgangsfase gaan de oprichters uit het bedrijf en

SCA integreert het concept in zijn wereldwijde aanbiedingen. Of delen van het concept worden verspreid of dat het concept als geheel wereldwijd in de markt wordt gezet, kon SCA/Tork nog niet zeggen. Het van oorsprong Zweedse bedrijf presenteerde Bloe evenwel als één van de innovaties tijdens de persconferentie. “Het is een nieuwe serviceoplossing met een strak design dat realtime gegevens verzamelt van aangesloten toiletten en urinoirs.” Daarnaast kwam SCA met Tork EasyCube. Dat is een systeem dat in samenwerking met schoonmaakbedrijven in Zweden is ontwikkeld. In Nederland komt er een pilot met het systeem, samen met een schoonmaakbedrijf. “Op basis van de realtime dataverzameling van slimme dispensers zorgt Tork EasyCube ervoor dat facilitair managers en hun teams alleen sanitaire voorzieningen schoon hoeven te maken wanneer het nodig is, in plaats van diensten te draaien aan de hand van een schoonmaakrooster.”


ISSA/Interclean Op de eerste dag van de ISSA/Interclean 2014 zijn weer de Innovation Awards uitgereikt aan deelnemers van deze vakbeurs. Amsterdam RAI ontving 66 inzendingen waaruit een internationale jury van acht leden – waaronder drie Nederlanders – bij elkaar drie winnaars kozen en de beursbezoekers via internet (vooraf) de publieksprijs. tekst: Dick van Zomeren

Innovation awards voor:

Kärcher, Wetrok, ECMR en Alpheios

D

e bekendmaking en de uitreiking van de awards vond plaats ten overstaan van alle genomineerden en gasten in het opvallend hoge gebouw Elicium dat het RAI-complex domineert. De door een zeventig personen bijgewoonde ceremonie stond onder leiding van tv-presentatrice Pernille La Lau en werd geopend door Theo Lingmont, directeur internationale beurzen van de RAI, die de succesvolle ontwikkeling van de ISSA/Interclean vanaf de start in 1967 schetste. De beurs, de 25ste, had dit jaar zelfs een wachtlijst voor exposanten en trok 696 deelnemers, afkomstig uit 44 landen. Juryvoorzitter Michelle Marshall (van European Cleaning Journal) gaf een toelichting op de procedure rond de selectie. Er zijn drie categorieën: machines, apparatuur en hulpmiddelen en reinigingsbeheer(management) en trainingsoplossingen, waaruit de jury kiest. Daarnaast is er nog een publieksprijs waarop de jury uiteraard geen

invloed heeft. Uit 66 inzendingen koos de jury begin dit jaar tien genomineerden, waaruit na een dag beoordelen en bespreken begin april in elke categorie een winnaar werd gekozen, die bloemen en een oorkonde ontving. Van de drie winnaars werd er ook nog een als overall winnaar aangewezen. De drie categorieën Tijdens de uitreiking kregen de gasten per categorie eerst een korte film te zien van de genomineerde producten, waarna de juryvoorzitter de winnaar bekendmaakte. In de categorie machines was dat de Wetrok Discomatic Mambo, een compacte en buitengewoon wendbare schrob/zuigmachine met een simpele bediening, en dankzij de lithium-ion accu een bedrijfstijd die vier keer langer is dan van eerdere modellen. Tennant werd tweede met de T17, een opzit schrob/dweilautomaat met een zuinig water- en reinigingsmiddelverbruik. Ook hier is sprake van een lange bedrijfstijd met één accula-

39


ding. Derde werd het Spaanse Teinnova met VisioAir, een systeem voor het reinigen van aircoluchtkanalen. In de categorie apparatuur/hulpmiddelen werd het Duitse Kärcher de winnaar, met de B60/10c, een mopsysteem voor het in één beweging moppen en drogen, met behulp van een systeem dat eruitziet als een rolemmer en vijf keer sneller werkt dan klassiek moppen. Simpel, effectief en werkend zonder batterijen of snoer. Met de B60/10 werd Kärcher ook de overall winnaar. De andere twee genomineerden in deze categorie: het Italiaanse Sofidel met Biotech, toiletpapier met microorganismen die in contact met water enzymen produceren. Deze voeden zich met vuil in de afvoerleidingen, wat preventief werkt met betrekking tot verstoppingen in het riool. De derde genomineerde was opnieuw Tennant, nu met de Orbio os3, een handzame unit voor het via elektrolyse en een zoutoplossing, op locatie te produceren reinigingsmiddel dan wel een desinfecterende oplossing. Er is ook een grotere versie voor het vullen van machines. Ten slotte de derde en laatste categorie: management, training en aanverwante

40 |

se r v ice Manag ement

| 5 2014

systemen. Winnaar werd European Cleaning Machines Recycling uit Urk, het eerste bedrijf dat gebruikte schoonmaakmachines inzamelt, demonteert en materialen als kunststof, metalen, accu’s, rubber, snoeren en dergelijke weer verwerkt tot grondstof. Alpheios uit Heerlen dong mee met ExpertAtHand, een bril (Google Glass) waarbij een adviseur in real time bij een schoonmaker kan meekijken en van advies kan dienen. Een futuristisch systeem, met dank aan de voortschrijdende digitalisering en communicatie. In deze managementcategorie waren er nog twee genomineerden (Kärcher en Hako) met een fleetmanagementsysteem voor het via internet beheren, onderhouden, lokaliseren en registreren wat betreft de inzet van reinigingsmachines. Publieksprijs De presentatie van de tien genomineerden in de drie categorieën, waaronder dus twee Nederlandse bedrijven (ECMR/Urk en Alpheios/Heerlen), werd in eerste instantie besloten met het publiekelijk overhandigen van een cheque van 10.000 euro door RAI-directeur Theo Lingmont aan AMREF Flying Docters, actief in Afrika.

Dat bedrag bestond uit de verplichte bijdrage a raison van 150 euro van elk van de 66 inzendingen, door de RAI afgerond op 10.000 euro. De directie van Kärcher mocht daarop ten tweede male naar voren komen voor het in ontvangst nemen van een fraaie en zware trofee in de vorm van een kubus, de beloning voor de overall winnaar. Het bedrijf steekt zeer veel geld en energie in nieuwe producten, want 900 van de wereldwijd 11.000 Kärchermedewerkers zijn actief in productontwikkeling, waaraan 5 procent van de jaaromzet wordt besteed. Tot slot maakte Rob den Hertog, beursmanager ISSA/Interclean, bekend welk bedrijf op grond van de mening van de al voor de beurs geregistreerde bezoekers, in aanmerking kwam voor de Visitors Choice Award. Door Den Hertog ook omschreven als de Marketing Award. Dat werd met 40 procent van de uitgebrachte 12.000 stemmen de Alpheios ExpertAtHand, de bril met het minibeeldschermpje en camera, of wel het Google Glass. Kärcher fleetmanagement werd tweede en derde Biotech, het rioolreinigende Italiaanse toiletpapier.


ISSA/Interclean De ISSA/Interclean trok meer bezoekers dan ooit met als gevolg een enorm productaanbod van 696 exposanten, verdeeld over tien hallen. De beurs is alleen nog zinvol te bezoeken als vooraf een voorselectie is gemaakt. Een greep uit het aanbod. tekst: Dick van Zomeren

Meer bezoekers dan ooit...

Productaanbod nog groter en breder

D

e Europahal, hal 1. Ogenschijnlijk verandert daar om de twee jaar nooit iets. Vooraan Hako, Kiehl, Ecolab, Columbus, Diversey, Cleanfix en Unger en achterin K채rcher, Nilfisk en de Italianen. Een paar zaken die tussen duizenden producten opvielen: bij Unger Hydro Power een vernuftig filtersysteem met zakken hars, dat 1200 liter gedemineraliseerd water oplevert. Bij Dimensio een kleurrijk display met oranje en rood wit blauwe zakken, waar men vertelde dat het bedrijf bij de klant al het ingezamelde zachte plastic inneemt. Na de eerste robot bij Cleanfix nu een verbeterde versie van de schrobzuigautomaat, met een werkbreedte van 66 cm, de robo2. Deze werkt vier uur op een batterijlading. Hako propageerde het fleetmananagementsysteem en toonde voor de technici een geheel opengewerkte schrobautomaat. Levendig Mede door de demonstraties zijn de drie stands van Diversey altijd erg levendig.

Diversey demonstreerde de Taski ProCarpet 45.

41


De award winnende B60/10 van Kärcher trok veel bekijks.

Er was nu genoeg aandacht voor de Taski ProCarpet 30 en 45. Bij Alpheios gold dat voor de genomineerde Mambo schrobdweilmachine en de geheel in eigen beheer in Nederland ontworpen cradle to cradle Triple-T trolley die echter wel het internationale merk Wetrok meekreeg. In de stand van Dibo een hogedrukreiniger met een start/ stopsysteem. Als de spuitlans een minuut niet wordt gebruikt stopt de dieselmotor ook, het gevolg: een brandstofbesparing van 7 tot 10 procent. Bij Tennant de Obio doseersystemen, de kleinere voor desinfectie-oplossingen en een universele reiniger én de grote (voor machines) die 60 liter per minuut levert. Daarnaast Numatic waar men onder meer een nieuwe range werkwagens introduceerde onder de naam ProCare Service Centre. Kärcher demonstreerde de awardwinnende B60/10 en de SVG Steam Vacuum Cleaners – apparaten die eruitzien als sproei-extractiemachines – en met stoomreinigen. Nilfisk introduceert voor de afnemers van hun machines een Total Care Program, een totaalpakket bestaande uit fleetmanagement, service level assurance, clea­ning excellence en financiële flexibiliteit. Het Finse Reflex toonde

42 |

se r v ice Man agement

| 5 2014

een softversie van een werkwagen, dat wil zeggen met in een frame opgehangen stevige kunststof zakken, bedrukt met een logo. Goedkoop en gemakkelijk per afnemer aan te passen. ISS in Finland werkt mee aan een pilotproject met deze facilitating trolley. Kokend heet Bij Waterkracht een gesloten aanhanger (voor Romaro/Ridderkerk) met een hogedrukreiniger die kokend heet water levert, 104 graden Celsius bij de spuitmond. Wecovi heeft nu een gratis app die de keuze van een vloerpad vergemakkelijkt en levert onder de naam Full Cycle ‘de eerste vloerpad ter wereld met versnelde natuurlijke afbraak’. De vloerpad is gemaakt van gerecyclede petflessen. Unimop heeft de FlyLine kunststof borstels voor de levensmiddelenindustrie uitgebouwd van 8 naar 10 kleuren. Ecover claimt de eerste leverancier van reinigingsmiddelen te zijn die het cradle to cradl principe omarmde. Greenspeed toonde de Click’M, een microvezelmop met magneetjes in mop en houder. Op de houder pijltjes om de wisbeweging te sturen. In die stand ook een WorXBelt, een gordel met opberg- en aanhangmogelijkheden voor mobiele Greenspeed schoonmaaktaken.

De grote Europahal is omringd door vijf kleinere en doorgaans minder drukke hallen, waar ook de nodige nieuwe zaken werden getoond. Bij Dirksen/Almelo een Engelse vinding, de Gumwand. Een lang en smal apparaat om met behulp van heet water en een kleine stalen borstel kauwgom te verwijderen. Via een ingebouwd gasflesje is binnen een minuut kokend heet water beschikbaar. In de stand van Meclean/Terneuzen ook al kokend water, bij de Weedplus. Een machine om met water van 98 graden onkruid te verdelgen. Najaar 2015 mogen nergens in de EU nog chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast. Veel groen Ecodos staat voor ECOlogische reinigingsmiddelen DOSeren. Via geselecteerde dealers in de Benelux levert het bedrijf uit Oss via drie lijnen (keukens, gebouwen en vaatwas) nu 17 producten die het milieu niet aantasten. Bij Tana staat ook alles in het teken van sustain­ ability, dus groen. Men introduceerde hier de Well-feel flacons, vierkante kunststof flessen voor acht producten. Die flacons nemen op de werkwagen minder ruimte in en hebben een lekvrije fliptopdop. In de Viledastand veel aandacht voor PVAmicro, een nonwoven microvezel werkdoek die met PVA is geïmpregneerd, daardoor beter absorbeert dan gewone microvezel en aanvoelt als een spons. Over naar hal twee, naast de Europahal en recht tegenover de ingang van het oudere deel van het RAI-complex. Daar Baudoin uit Waalwijk, bekend van de ‘raamwasstok’, waar men een sponsborstel ontwikkelde voor gevelreinigers die op trespaplaten stuiten. Met de sponsborstel gaat dat beter dan met de bestaande borstels. Flash uit Oss, privatelabelproducent van vloeronderhoudproducten, introduceerde in hal twee een nieuwe disposable mop speciaal voor de gezondheidszorg.


Bij Future Cleaning Technologies uit Eindhoven de opvallende I-mop. Een lopend te bedienen batterijaangedreven schrobdweilautomaat die eruitziet als een flinke steelstofzuiger. Een buitengewoon wendbaar apparaat voor kleine (sanitaire)ruimten of winkels. Werkt een uur op een batterijlading, vuilwatertank acht liter, werkbreedte 46 cm. Vermalen resten In de belendende hal drie twee Nederlandse exposanten. Awardwinnaar ECMR uit Urk, waar men gebruikte schoonmaakmachines ontmantelt, toonde daarvan foto’s en een bak met vermalen kunststof resten van machines van Kärcher, Tennant, Nilfisk en Hako. Alleen nog te herkennen aan de specifieke bedrijfskleuren. Daar ook Militex uit IJmuiden met de nieuwe Flex-range, een lijn van vijf producten van hoge kwaliteit. Onder de naam Flex-Militex desgewenst leverbaar in hoeveelheden van 10 tot 12 liter. Normaal is de minimale productiehoeveelheid van deze privatelabelleverancier circa 300 liter. In hal negen domineerden vooral de drie stands van het Duitse Vermop, waar altijd veel waarde wordt gehecht aan stijl en representativiteit. Men toonde echter geen nieuwe producten, maar legde de nadruk op de eigen productie. 95 procent van het steeds bredere pakket wordt in de eigen fabriek geproduceerd. Daarnaast, bij Keeda Trading uit Almere, toonde men de producten van Lehmann uit Duitsland voor het reinigen van zonnepanelen. In hal negen ook het Duitse Kleen Purgatis, waar Crohill/ Lelystad in de RAI onderdak vond en de Smart twee-in-een mop toonde, voor gecombineerd stofwissen en moppen. Daar ook OkoClean100, een reinigingsmiddel waarvoor fair trade palmolie is gebruikt, wat Kleen Purgatis de ECO-garantie opleverde. International Cleaning Equipment uit Utrecht, geleid door ICE-directeur Cochel ter Schure, showde de reinigingsmachines op een

ISS in Finland werkt mee aan een pilotproject met deze facilitating trolley.

oppervlak van 80 vierkante meter. Bij de volgende ISSA/Interclean is dat het drievoudige, aldus Ter Schure, die nu nog directeur Benelux is, binnenkort van Europa. Vijf geuren In de hallen tien en elf een overweldigend aanbod van handdoekautomaten, dispensers, toiletpapier en luchtverfrissers. AllCare uit Veenendaal heeft in de Qbic-line nu ook een nontouch zeepdispenser en introduceerde Dosing Care, een doseersysteem voor concentraten. Kimberly-Clark voegde aan de eind 2012 geïntroduceerde dispenserlijn Aquarius als achttiende element de Aircare luchtverfrisser met vijf geuren toe. In hal 11 drie grote branchegenoten op een rij: CWS, Satino en MTS. Opvallend afwezig: Vendor en Initial. Bij het 60-jarige CWS de Clean Touch Hygien Doorhandle, die

de deurkruk van het toilet steeds van een plastic cover voorziet. En deur- en schoonloopmatten variërend in kleur en vorm, bijvoorbeeld als Frau Antje. Satino levert onder het motto ‘Dare to be black’ gitzwarte toiletdispensers. In dat kader was ook de stand uitsluitend zwart/wit gehouden. MTS Europe levert nu ook een tabletop range onder meer bestaande uit servetten en placemats van Bulky Soft en verbreedde het assortiment PearlLine-dispensers. Dreumex uit Oss, bekend van de garagezepen, zet nu ook volop in op zepen voor washrooms, inclusief dispensers. Tot slot nog nieuws van het stoomfront: tegenover de Engelse leverancier van de Gumwand kauwgomverwijderaar, onder meer geleverd door Dirksen en Weska, stond ook Knol uit Dordrecht met Loeszzz, eveneens gebaseerd op kauwgomverwijdering met stoom.

43


Meer kennis en kunde MAVRO en SVS ontwikkelen nieuwe modulaire opleiding Gevelonderhoud komt niet alleen de uitstraling van een gebouw ten goede, maar heeft ook een levensduur verlengend effect op een pand en de afwerkmaterialen. Om de kennis op dit specialistische gebied te verbreden, lanceren MAVRO en SVS nu een unieke modulaire opleiding over gevelonderhoud en graffitiverwijdering.

G

evelonderhoud: helaas gaat het nogal eens mis. De te reinigen oppervlakken kunnen uit allerlei soorten afwerkmateriaal bestaan. Dit stelt hoge eisen aan de kennis van de uitvoerende schoonmaakmedewerkers, want bij onjuist of onnodig onderhoud kunnen beschadigingen optreden en/of zijn langdurige effecten niet meer haalbaar. Daar weet MAVRO, internationaal producent en leverancier van anti-graffitisystemen, bouwchemie, industriële reinigings- en beschermingsproducten, alles van. “Wij merken steeds weer dat de voorbereiding van de werkzaamheden niet adequaat wordt uitgevoerd. Door tijdgebrek of te weinig inzicht in bijvoorbeeld afwerkmaterialen, worden verkeerde keuzes gemaakt wat betreft reinigingswerkwijze. Met als gevolg dat onze producten niet het mogelijke en te verwachten resultaat opleveren”, vertelt Fons de Weert, directeur van MAVRO. Professionalisering van de branche Samen met brancheopleider SVS zocht MAVRO een oplossing. Edwin van Hemert, National Account Manager New Business bij SVS: “MAVRO en SVS waren al partners en we hebben elkaar opnieuw gevonden door intensief te brainstormen over de mogelijkheden om meer professionaliteit en kennisoverdracht in de branche te laten plaatsvinden.” Het eindresultaat

mag er zijn: een nieuwe modulaire opleiding omtrent gevel en graffiti, voor professionals die hun vakkennis willen opfrissen, verdiepen en/of verbreden. MAVRO en SVS leveren met de nieuwe opleiding een bijzondere bijdrage aan de professionalisering van de schoonmaakbranche. De Weert licht toe: “De opleiding is nuttig voor onze opdrachtgevers, maar ook voor afnemers zoals schilders- en onderhoudsbedrijven en zeker ook voor gespecialiseerde schoonmaakbedrijven.” Heldere werkprocessen De cursusinhoud van de bestaande Vakopleiding Gevelonderhoud en de Module Graffitiverwijdering is geheel herzien en geactualiseerd. Van Hemert legt uit wat er precies is veranderd: “Voorheen lag de focus in de twee opleidingen op theorie en waren er toelichting en praktijklessen aan de hand van een selectie foto’s. Nu beschrijven we in het lesmateriaal stap voor stap de werkprocessen. De theoretische kennis is nu veel meer een onderbouwing en daardoor makkelijker in praktijk te brengen.” In de nieuwe opleiding leren deelnemers onder meer afwerkmaterialen herkennen en gevels reinigen en beschermen. Enkele onderdelen die aan de orde komen zijn chemisch reinigen, mechanisch reinigen, aanbrengen van antigraffitisystemen en werken op hoogte. Van Hemert: “De rode


in gevelonderhoud voor specialistische reinigers en applicateurs

draad door de opleiding is dat deelnemers zich meer bewust zijn van en weten waarom ze het zo doen. Veilig werken, milieubelasting en omgang met materialen en middelen nemen dan ook een zeer belangrijke plaats in. Al deze onderdelen bepalen de professionaliteit van de uitvoerder.” Modulaire opleiding Ook de opzet van de nieuwe gevel-/graffitiopleiding is veranderd: deze kan voortaan in modules gevolgd worden. Hierdoor kunnen ook bedrijven die buiten de cao Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf vallen, en die dus geen recht hebben op RAS-vergoeding, een (verkorte) opleiding op maat volgen. “Schilders en onderhoudsbedrijven die alleen behoefte hebben aan bijscholing op het gebied van bijvoorbeeld antigraffitisystemen kunnen ervoor kiezen alleen die relevante module te volgen”, aldus Van Hemert. De opleiding en/ of modules worden uitgevoerd op locaties van MAVROopdrachtgevers en op het SVS Landelijk Opleidingscentrum Specialistische Reiniging in Arnhem. Bij de opleiding hoort een lesboek vol nieuwe instructiefoto’s en verklarende teksten volgens de bekende lay-out van SVS. Een ervaren uitvoerder in het vakgebied is in diverse praktijksituaties op SVS- en MAVROlocaties gefotografeerd.

Deelnemers die de gehele opleiding volgen, ontvangen bij succesvolle afronding een branche-erkend vakdiploma. Indien bepaalde modules worden afgenomen, ontvangt de deelnemer een Verklaring van Deelname. De eerste groepen gaan in augustus van start. Aanmelden voor de opleiding kan rechtstreeks via MAVRO of via SVS.


evenement Het jaarlijkse Facto Magazine Congres vindt plaats op dinsdag 17 juni. Dit jaar is het thema ‘Innoveer nu!’ Meer dan 20 deskundige sprekers, 2 inspirerende lezingen, 11 workshops en een spetterende afsluiting door de landelijk bekende cabaretier Joep van Deudekom zijn de ingrediënten van de dag. Een overzicht van het programma.

Innoveer nu! Facto Congres, dinsdag 17 juni, Ede

N

a de thema’s Totale uitbesteding (2007), FM in control (2008), Regie (2009), Alles draait om klanten! (2010), Samenwerking (2011), De meerwaarde van FM (2012) en Alles verandert, ook FM (2013) is Facto Ma­ gazine er weer in geslaagd een aanspre­ kend onderwerp te kiezen voor haar jaarlijkse congres, namelijk: ‘Innoveer nu!’ Stilstand is achteruit­ gang. Dat geldt ook voor FM. Tal van in­ novaties (zowel hard als zacht) kunnen facility profes­sionals helpen hun taken beter, slimmer, sneller, moderner en/of goedkoper uit te voeren. Alle reden dus voor een facilitair vak­ congres rondom het thema: ‘Innoveer nu!’

tekst: Gerard Dessing

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

Informatie en aanmelden Congres : Facto Magazine Congres 2014 Datum

: dinsdag 17 juni

Thema

: Innoveer nu!

Locatie

: Congrescentrum

Info

: www.factomagazine.nl/congres

De Reehorst, Ede

46 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

Innovatie: van idee naar resultaat De plenaire openingsspreker is Fred Nijland, directeur van The Bridge busi­ ness innovators. Nijland ondersteunt en inspireert dagelijks bedrijven en instellingen die willen innoveren. In zijn presentatie ‘Facilitaire innova­ tie: van idee naar resultaat’ deelt hij zijn ervaringen van de afgelopen 10 jaar in het innovatiewerkveld. Hij geeft ant­

woord op vragen als ‘Wat is innovatie eigenlijk? ‘Gaat het alleen om nieuwe diensten, of is er meer?’ ‘Hoe kom je tot het creëren van een innovatie?’ En ‘Hoe zorg je dat zo’n innovatie winstgevend wordt, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Ook bespreekt hij een methode om (met als startpunt altijd de klant) innovaties op het spoor te komen en laat zien op welke manieren opdrachtgevers en op­ drachtnemers samen kunnen innoveren op het gebied van facilitaire diensten. Het is hier (g)een hotel Daarna is het woord aan drs. Sander Allegro, director of industry relations voor Hotelschool Den Haag en eigenaar Allegro INN ovations. Allegro gaat in op de actuele innovaties en ontwikkelingen in en rond de gastvrijheidsindustrie en bespreekt de gevolgen daarvan voor bedrijfsprocessen in het algemeen en voor FM in het bijzonder. Ook gaat hij in op het spanningsveld waar veel facilitaire organisaties mee te maken hebben namelijk: aan de ene kant de noodzaak tot standaardisatie en aan de andere kant de wens van de eind­ gebruiker om als individu te worden bediend.


11 workshops in 3 rondes Om 11.30, 13.30 en 15.00 uur vinden (in drie rondes van 60 minuten) twaalf workshops plaats, waarbij deelnemers aan drie workshops naar keuze kunnen deelnemen: 1. Uitbesteden met hoge knip: alles en iedereen, tenzij… (case: Outsourcing Facilities EY) Leen van der Klis (directeur Procu­ rement & Service bij EY Nederland) en Ron Dillen (directeur FGB Facility Group). 2. Zet de leverancier in zijn kracht (anders samenwerken) (case: TenneT TSO) Kay Woesthuis (tactisch inkoper bij TenneT TSO), Klaas Bakker (manager Facilities en Real Estate bij TenneT TSO) en Koen Franken (contractmanager Facility Management bij TenneT TSO). 3. Slimmer samenwerken, op kantoor en in de cloud (case: Google, incl. live-demo) Erik de Muinck Keizer (country mana­ ger Google Enterprise Benelux) en Frans van Eersel (facilities manager Amster­ dam en Brussel bij Google). 4. Hoe meet je het effect van nieuwe werkvormen? Harold Coenders (directeur AOS Stud­ ley Nederland) en Marhinde Verkerk (wereldkampioen judo in gewichtsklas­ se tot 78 kg en kandidaat-deelnemer Olympische Spelen 2016).

5. CZ plukt vruchten van facilitaire regie Peter Roos (manager Facilities bij CZ) en Corinna van Diepen (partner bij Twynstra Gudde, adviesgroep Facility Management). 6. Van input- naar outcomesturing in de schoonmaak (case: NS / Prorail). Erik Diks (facilitair adviseur Stations bij Prorail) en Victor van Hooijdonk (directeur VFM Facility Experts). 7. Van uitbesteden naar co-creëren (case: KPN) Frea Speckmann (projectmanager bij KPN) en Wilke Smeenk (manager Im­ plementatie & transitie bij Facilicom Facility Solutions).

ArrangeGroup) en Egbert ter Steege (managing director Manage, een onder­ deel van ArrangeGroup). 11. Hospitality: geen eendagsvlieg Abraham van de Vuurst (commercieel manager bij MasterKey). Hoe word ik succesvoller dan mijn collega’s? De afsluitende presentatie wordt verzorgd door cabaretier Joep van Deu­ dekom. Van Deudekom (afgestudeerd als gymleraar en jurist) laat in hoog tempo aan de hand van humoristische foto’s, filmp­jes en experimenten zien wat iemand zoal kan doen (en vooral ook NIET moet doen) om succesvoller te worden dan zijn of haar collega.

8. Gastvrijheid: geen kunstje maar een kunde (case: zorgorganisatie Laurens). Fons van Hoek (regiomanager Facili­ taire Dienstverlening Laurens Zuid Oost) en Monique van den Heuvel (hospitality-consultant en trainer bij Hotelschool Den Haag Consultancy & Training). 9. De 3D-printer: icoon van een nieuw tijdperk (incl. live demo 3D printing) Anush Martirossian (mede-oprichter en directeur van Ground3d in Am­ sterdam). 10. De innovatieve regie-organisatie Arjan Elst (directeur en eigenaar van

Cabaretier Joep van Deudekom verzorgt de afsluitende presentatie.

47


digitaal Schoonmaakgroothandel Boma en schoonmaakbedrijf Effektief Groep zijn een samenwerking gestart met de toelevering van schoonmaakmiddelen en -materialen. Grootste winst zit in de automatisering. Daarmee houdt Effektief kosten in de hand en verkrijgt het managementinformatie. “Met automatisering maken we het verschil.” tekst: Ronald Bruins

Samenwerking Boma en Effektief Groep

‘Automatisering maakt het verschil’

H

et is wellicht vloeken in de kerk van fabrikanten en groothandels, maar echt slechte reinigingsmiddelen en -materialen zijn er volgens Erwin de Jong, operationeel directeur van Effektief Groep, niet meer. “Alle grote partijen hebben kwalitatief goede middelen en materialen en de prijzen liggen niet ver uiteen. Daar is dus weinig winst in te behalen. Echter, dat verschil kunnen we wel maken in automatisering van het proces eromheen.” De efficiency van het logistieke proces gaat verder dan ooit, beschouwt De Jong. Boma ontwikkelde het online bestel- en managementsysteem DosDob Online, waarmee gebruikers via internet kunnen bestellen. “Dat op zich is niet bijzonder”, zegt Guus Nieuwlaat van Boma. “Dat doen meer groothandels. De synergie is dat we e-tool koppelen aan een efficiënte logistiek. Schoonmaakbedrijven zoals Effektief

48 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

Groep besteden hun gehele logistieke proces uit aan Boma. Wij zorgen dat alle bestellingen bij de opdrachtgevers van het schoonmaakbedrijf worden geleverd. Hier hebben zij geen omkijken naar. Daarbij hebben we een volledig gepersonaliseerde omgeving voor Effektief Groep gebouwd. Daarin zien zij alleen het eigen assortiment van ongeveer tweehonderd artikelen en kan de objectleiding binnen een vastgesteld budget bestellen. Alle objecten, afleverlocaties en -instructies van Effektief Groep zijn in die online omgeving terug te vinden. De middelen en materialen brengen we tot in de werkkast en de digitale facturen schieten we rechtstreeks in het ERP-systeem van Effektief Groep.” In de hand “Deze e-tool helpt kosten in de hand te houden”, vult Erwin de Jong aan. “Onze medewerkers kunnen zich concentre-

ren op de schoonmaakkwaliteit en de tevredenheid van opdrachtgevers en hoeven zich minder zorgen te maken over of ze de juiste middelen en materialen in huis hebben.” Nieuwlaat: “Medewerkers zijn de grootste kostenpost van een schoonmaakbedrijf. Materialen en middelen vormen hooguit vijf procent van de kosten. Dan moet een medewerker dus zo min mogelijk tijd kwijt zijn om te beschikken over die middelen en materialen.” Daarnaast is ook de doorverkoop van bijvoorbeeld sanitaire middelen in de etool geregeld. Nieuwlaat: “Een kwestie van bestellen en de factuur controleren. Deze wordt automatisch gesplitst. Zo gaat er ook een factuur voor die extra middelen naar de klant van het schoonmaakbedrijf de deur uit. Hiermee ontzorgen we schoonmaakbedrijven omdat we de doorverkoop makkelijker maken.” Boma wil daarnaast als partner ondersteuning in kennis en innovatie


Digitaal ••• www.boma.nl ••• www.effektiefgroep.nl

Guus Nieuwlaat (Boma), Erwin de Jong (Effektief) Gert Bresseleers (Boma) en Patrick Reinders (Effektief).

bieden zodat schoonmaakbedrijven hun klanten beter kunnen adviseren bij een specifiek schoonmaakvraagstuk. Denk aan tapijtreiniging of vloeronderhoud. Nieuwlaat: “Met die opgedane kennis kunnen schoonmaakbedrijven ook toegevoegde waarde bieden aan hun klanten.”

en dat ze de logistiek in de vingers hadden. Slechts één partij kon het ook daadwerkelijk laten zien in een livedemonstratie.” Daarmee maakte Boma hét verschil, constateert De Jong. “Wat betreft offerte, beschrijvingen en middelen en materialen ontliepen ze elkaar niet veel.”

Drie jaar geleden, tijdens de Vakbeurs Facilitair, maakte Effektief Groep kennis met Boma. Er was meteen een klik tussen beide bedrijven. Toen Effektief Groep eind 2013 een aanbesteding uitschreef voor de levering van middelen en materialen, werd Boma ook uitgenodigd om mee te bieden. De Jong: “In die aanbesteding zeiden velen dat ze een dergelijk digitaal systeem hadden

Inmiddels gebruiken vijftien objectleiders het systeem en wordt het verder uitgerold. Zij kunnen binnen kaders zelf hun orders plaatsen, ook via tablets. De directie ontvangt periodiek managementinformatie. Nieuwlaat: “Het vaststellen van het assortiment waarbinnen mag worden besteld, heeft ook als voordeel dat medewerkers niet eventjes tussendoor bij een andere leverancier artikelen bestellen. Een dergelijke uniformering levert al snel een fikse besparing op.” De implementatie van het systeem is voor Effektief Groep een grote stap. De Jong: “Een dergelijk systeem werkt natuurlijk alleen goed als je vooraf de juiste informatie erin stopt. Dat betekent dat het in eerste instantie wel wat werk is om alle budgetten, objecten en projectnummers in het systeem te krijgen. Daarnaast moesten we de aansluiting met ons ERP-systeem realiseren om het systeem maximaal te laten renderen.”

Advertentie

Bewust bestelgedrag Het nieuwe bestelsysteem moet uiteindelijk zo diep mogelijk in de organisatie ‘weggezet’ worden. De Jong: “Dat betekent dat we medewerkers moeten opleiden in het gebruik van dit systeem, zodat zij zelf hun verantwoordelijkheid kunnen pakken, binnen de vastgestelde grenzen.” De e-tool geeft ook managementinformatie over het verbruik van middelen en materialen. De Jong: “Dit systeem bundelt bestellingen. Het signaleert wanneer het bestelvolume te laag is. Wij vinden het in het kader van milieuzorg niet acceptabel wanneer bijvoorbeeld voor de levering van één afwasborstel een vrachtwagen rijdt. Het systeem maakt de besteller bewust van zijn bestelgedrag. De opstart van de werkzaamheden van Effektief Groep bij de provincie Drenthe was de eerste die onder het nieuwe systeem plaatsvond. De Jong tot slot: “Ik hanteer bij software altijd een vuistregel: als er op alle vragen die je stelt een goed antwoord kan worden gegeven, kun je ervan uitgaan dat het een goed systeem is. Bij dit systeem hadden we op een gegeven moment geen vragen meer. Het zag er bij de aanbesteding al uit alsof het voor een schoonmaakbedrijf was gemaakt. Gelukkig blijkt dat in de praktijk ook zo.”

49


NI W EU

Efficiënt, hygiënisch en economisch

Dit is een mop! Dit is geen grap!

6,Prijs is excl. BTW E 6,- = 40 cm / E 7,- = 60 cm.

microVezeLVLakmop ■

• Voorzien van het Ecolabel Nordic Swan. • Gegarandeerd goed voor 800 wasbeurten. • Minder belastend voor schoonmaakmedewerkers. • Zowel nat als droog te gebruiken (stofwissen/moppen).

■ ■ ■ ■

| |

www.flash.nl

|

| |

• Neemt optimaal vuil op! • Uitstekend te impregneren in de wasmachine! (minimale chemie en minimaal waterverbruik) • Meer dan 200.000 moppen per jaar in Scandinavië.

BesteL Via

info@renhold.nl of bel 075 617 13 52 |

Goede schoonmakers zijn niet vies van een diploma! Een vakdiploma is een belangrijk keurmerk voor infectiepreventie

www.svs-opleidingen.nl


column

Een vicieuze cirkel...

A

ls ijverige mkb’er in onze regio, probeer ik me ontvankelijk op te stellen als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid. De wereld gaat echt niet aan me voorbij en als aanvoerder van een middelgroot regionaal schoonmaakbedrijf maak ik heel actief deel uit van die wereld. Ik kan het dan niet laten om te betrokken te raken om vervolgens ook nog die stap te maken om er echt wat mee te doen. Nee, dat is geen verdienste. Het is meer de aard van het beestje. Dat betekent dat je wel eens wordt gevraagd om mee te denken met lokale of regionale initiatieven, ook daar waar overheden bij betrokken zijn. Daar stap je dan vol goede moed in met – werkelijk waar – de beste bedoelingen. En dan kom je in situaties terecht die op zijn zachts gezegd, een beetje vreemd zijn. In de bres Voorbeeld: in de gemeente in mijn thuisstad speelt een discussie over het gunnen van de schoonmaak van de gemeentekantoren voor de komende jaren. Het grote, landelijke, schoonmaakbedrijf is, na jaren van dienst, bedankt. Zo’n exit is gewoon gezonde marktwerking. Want het schept weer kansen voor andere schoonmaakbedrijven. Maar de klus is gegund aan een samenwerking van regionale sociale werkvoorzieningen. Dat vind ik vanuit maatschappelijk perspectief geen onlogische keuze. Want het geeft werk aan heel wat kansarme mensen op de arbeidsmarkt. Maar de huidige schoonmakers staan gewoon op straat. Die hoeven niet overgenomen te worden door de nieuwe partij. De plaatselijke politiek wil al in de bres springen voor de groep schoonmakers die nu zonder werk zit en dus waarschijnlijk een uitkering moet gaan aanvragen. Dan kom je in een vicieuze cirkel terecht waar we met z’n allen niet veel mee opschieten.

‘de huidige schoon­ makers staan gewoon op straat’

Meedoen Lokale en regionale overheden willen dat we lekker meedoen. Participeren, betrokken voelen, structureel meedenken, mensen uit de bijstand halen en verantwoordelijkheid pakken voor kwetsbaren in een moeilijke arbeidsmarkt... Anderzijds is het blijkbaar lastig om werkelijk samenwerking en overleg te zoeken als het gaat om een flinke klus als het schoonhouden van gemeentelijke objecten. In mijn hoofd borrelt het van de vraagtekens. Het kan ook anders, toch? Ik pleit voor een duurzame samenwerking. Dat vergt lef en vertrouwen in elkaar hebben. Een andere attitude. Zo kunnen ook mensen uit de sociale werkvoorziening en uit de bijstand duurzaam worden ingezet. Dat laatste bewijzen we in Eindhoven waar we de gemeente tonnen besparen op uitkeringen. Het moet mogelijk zijn om als overheid de betrokken marktpartijen niet tegen het hoofd te stoten maar elkaar juist op te zoeken. Je hebt elkaar immers hard nodig... Gaby Westelaken, directeur GWS dé Schoonmaker (gaby@gwsdeschoonmaker.nl)

Meer columns lezen? www.bit.ly/columnsService

51


de baas

henk vlietstra De tijd van puur op de naam uit het verleden schoonmaakopdrachten binnenslepen is voorbij, constateert Henk Vlietstra van schoonmaakbedrijf Eresdé uit Harlingen. “Juist in tijden van economische crisis moet je ondernemerschap laten zien.”

W

‘Linksom of rechtsom:

we rege­len het’ 52 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

aar veel regionale ondernemingen het moeilijk heb­ ben, zegt Eresdé goed het hoofd boven water te kunnen houden. “Dat komt vooral omdat we continu actief gebleven zijn. Alleen op je naam door draaien kan in goede tijden prima, maar in slechte tijden zak je door het ijs. We hebben, ook tijdens de crisis, continu geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in hoogwerkers en hoge­ drukpompen waarmee je je in specialis­ tisch onderhoud kunt onderscheiden.” Zo kan het dat het bedrijf ineens wordt gebeld om een groot jacht van een oliesjeik waar een stevige brand heeft gewoed, te reinigen. “Een prachtige klus voor onze afdeling technische recondi­ tionering van twee weken in Barcelona volgde. Dat soort klussen haalt Eresdé niet binnen door hoge marges te vragen”, zegt Vlietstra. “Je moet voor een normale prijs kwaliteit bieden. Ze komen vanwege ons specialisme naar ons toe. Als je dan een reële prijs vraagt en je doet je werk goed, is de kans dat je nog een keer wordt gevraagd, des te


‘Naast knetterhard werken, moet de acquisitiemachine altijd draaien’

nemen met wat minder rendement dan over 2012 en 2011, maar dat komt ook omdat we in een aantal ‘zware’ personeelsleden hebben geïnvesteerd. Zo hebben we nu accountmanagement volop op de weg.” Kantoorschoonmaak was in 2013 volgens Vlietstra een moeilijke markt. “Aan Europese aan­ bestedingen doen wij vaak niet mee. Mochten we regionaal een kans zien waar we denken te kunnen scoren, dan stappen we bij uitzondering wel in. In Europese aanbestedingen zie ik nog steeds prijzen van onder de 19 euro met een vierkantemeter­ prestatie van 550 meter per uur. Ook partijen die de code verantwoordelijk marktgedrag hebben gete­ kend zetten dergelijke aanbestedingen in de markt. Onder de 19 euro kun je feitelijk geen marge draaien en dat is dus ook niet gezond voor het bedrijf. Een tarief rond de 22 euro is voor ons de ondergrens.” Opdrachtgevers willen in het huidige tijdsgewricht meer voor minder. “Dat merk je aan alle kanten. Gelukkig kunnen we dat opvangen door ook extra dienstverlening te bieden. Dat kan bijvoorbeeld het reinigen van luchtkanalen zijn of gevelreiniging. Klantbehoud staat in elk geval voorop”, zegt Vliet­ stra. “Je weet namelijk dat er ook voor die bedrijven wel weer betere tijden komen.”

groter.” In die lijn moet ook de opdracht van de overheid voor het ontsmetten van stallen tijdens de vogelpest worden gezien. “We staan op een gegeven moment bekend als een organisatie die je 24 uur kunt bellen. Ik neem zelf de telefoon op en we rege­ len het, uiteraard.” Stabiele basis “Hoe moeilijker de klus, hoe leuker het is”, zegt Vlietstra. “We zijn trots die tot een goed einde te mogen brengen.” Eresdé kent volgens hem eigenlijk twee takken van sport. Het bedrijf realiseert een omzet van twee miljoen euro in specialistische, calamiteiten- en foodreiniging. “Specialistische reiniging, zoals het onder hoge druk schoonspuiten van flats, complete gevelreiniging en -onderhoud en renovatie, vindt bij ons vooral van begin maart tot en met november plaats. De piek van calami­ teitenreiniging ligt vooral in de winter wanneer de kachels nog weer eens hoog worden opgestookt. Dat overlapt elkaar mooi.” In calamiteitenreiniging hebben verzekeraars de macht. Zij willen lande­ lijke dekking en dus heeft ook Eresdé aansluiting gezocht bij andere regionale spelers in deze tak van sport: Belfor Technology, BBS Reinigen, BOS Reconditionering en SIS Schoonmaak. “Waar wij van af willen is dat wij of een van onze partners een aanvraag krijgt, maar vervolgens alsnog moet inpakken en wegwezen, omdat er geen sprake is van landelijke dekking. Met dertien vestigingen en meer dan driehonderd werknemers, verspreid over heel Nederland, is die dekking er nu namelijk wél.” De website is nog in oprichting, maar over en weer staan de partijen elkaar al volop bij.” De rest van de omzet, drie miljoen euro, komt uit de schoonmaak van kantoren en recreatiegebouwen. “Dat is eigen­ lijk onze vaste, stabiele basis waar we altijd op terug kunnen vallen.” Vlietstra zegt al met al over 2013 een goed jaar te hebben gedraaid. “We moesten wel genoegen

Advertentie

henk vlietstra

53


Cradle to Cradle® is a registered trademark of McDonough Braungart Design Chemistry LLC (MBDC). Cradle to Cradle CertifiedCM is a certification mark licensed exclusively for the Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII).

. . . … E H T N I JO

Meest Doeltreffende Reiniging met

Product Design

Deze innovatie zorgt voor een revolutie binnen de professionele schoonmaak:

n n

Eco-efficient Eco-effective

Voor meer informatie, neem contact met ons op: infos@werner-mertz.com Werner & Mertz Benelux nv | Drève Richelle 161 K | B-1410 Waterloo Tel +32 (0)2 352 04 00 | www.integrally-sustainable.com

TION U L O V A RE IES. F I N U TH AT


Eresdé

Rode draad henk bestaande opdrachtgevers goede dienstverlening te bieden, moet de acquisitiemachine altijd draaien. Nieuwste loot aan de stam van Eresdé is het ontrui­ vlietstra Dus ook als je het druk hebt. Om je dienstverlening men van woningen en bedrijfspanden. “Per week waar te kunnen maken, moet je daarnaast personeel ontruimen we 35 tot 40 woningen. We krijgen van hebben dat zijn afspraken nakomt, intern en extern. deurwaarders een lijst en moeten zorgen dat ont­ Alleen zo creëer je, zelfs in een krimpende markt, ruimingsploegen op de genoemde tijden aanwezig groei. De andere tip: blijf investeren in innovaties. zijn. Vervolgens is het vandaag ontruimen, morgen Zo hebben we onlangs een CO2-ijsstraler gekocht schoon opleveren en overmorgen gaat de woning weer in de verhuur.” Eresdé doet veel zaken naast waarmee we nu volop proeven doen bij verschil­ elkaar. Moet het bedrijf zich niet specialiseren? lende fabrieken en bakkerijen. Dat slaat aan. Als Vlietstra: “Nee, juist niet. We pakken wat we pakken laatste: wees niet te beroerd om zaken op te pakken. kunnen. De rode draad is het organiseren, plannen Ook al is het nacht en ontij of op zondag. Als we een en begeleiden. We kunnen snel inspelen op een ondernemer in nood, omdat zijn fietsenwinkel op vraag. Als ik nu word gebeld om binnen een uur instorten staat, kunnen helpen, dan doen we dat. vijftien medewerkers klaar te hebben staan, dan Zo simpel is het.” regelen we dat, linksom of rechtsom. Dat is onze kracht. Als er iets aan de hand is, weten opdracht­ gevers dat we voor hen klaarstaan.” Vlietstra denkt dit jaar 500.000 tot 600.000 euro in omzet te kun­ nen groeien. “Dat moet haalbaar zijn, ook omdat we een accountmanager met verstand van zaken hebben aangenomen.” Digitaal Vlietstra begon in 2007 Eresdé, na uit het schoon­ ••• www.eresde.nl maakbedrijf Vlietstra te zijn gestapt. “Hou het op een verschil van inzicht, visie en inzet”, stelt hij. “Ik had de aandelen verkocht en was vanwege het concurrentiebeding van 2005 tot en met 2007 uit de lucht. Maar in 2007 begon het weer te kriebelen en goede contacten uit het verleden kwamen vrijwel In het kort meteen naar me over. Het was weer onderaan de ••• 3 miljoen euro in specialistische, calamiteiten- en foodreiniging ladder beginnen en langzamerhand een organisatie ••• 2 miljoen euro komt van de schoonmaak van kantoren en opbouwen.” Inmiddels heeft Eresdé vestigingen recreatiegebouwen in Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen, Assen en ••• Onder 19 euro geen marge Zwolle. Hoe bouw je het beste een bedrijf op vanaf ••• Rode draad is het organiseren, plannen en begeleiden nul? Vlietstra: “Naast knetterhard werken om je ••• Blijf investeren in innovaties

55


Toptitels Vakmedianet LEES

TIP

Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2014

Praktijkgids arbeidsveiligheid 2014

ISBN: 9789462151451

ISBN: 9789462151635

dhr. K. Langenhuysen i.s.m. FNV Bondgenoten en FNV Formaat

dr. A.W. Zwaard e.a

€ 54,95

€ 222,00

De tekst van editie 2014 is weer volledig geactualiseerd.

Handleiding voor werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies

Collectief Arbeidsrecht

Een handleiding voor de praktijk ISBN: 9789462150478 dr.mr. S.F.H. Jellinghaus, Mr. K. Maessen

€ 39,95

Praktijkgids Ziekte en reintegratie

Over ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers ISBN: 9789462151277 mr. N. Ridder

€ 265,-

Memo Plus Ondernemingsraden 2014

Wat willen ze nou eigenlijk

En wat wil ik?

ISBN: 9789462152083 dhr. drs. H.A. Roele

€ 27,95

OR en pensioen

Dit boek gaat over pensioenen waarbij een ondernemingsraad is betrokken. ISBN: 9789462151000 dhr. Thijs Jansen

€ 34,95

Alle prijzen zijn inclusief btw

Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen ISBN: 9789462151413 Hoofdredacteur: mw. mr. E. Cremers-Hartman, mr. M.J.A.C. Driessen, drs. T. de Bondt, mr. A. Brons, mr. I. Zaal, mr. J.R. Wirschell

€ 52,95

www.vakmedianetshop.nl


osb-nieuws Maandelijks in Service Management: OSB-nieuws, een pagina met actuele branche- en verenigingsinformatie

Schoonmaak: opstap naar de arbeidsmarkt De schoonmaak vormt een opstap naar de arbeidsmarkt voor mensen die – vanwege achtergrond, arbeidsverleden of beperkingen – elders minder makkelijk aan de slag kunnen.

De schoonmaak biedt hen structuur en begeleiding, waardoor ze in het arbeidsproces meekunnen, ervaring en ritme opdoen en deels doorstromen naar andere banen. Schoonmaakbedrijven worden daarmee steeds meer vaste partner van gemeenten en SW-bedrijven. In de schoonmaak stromen relatief veel mensen in vanuit een thuiszitsituatie. Vaak hebben zij al langer geen reguliere baan, waardoor de intrede of herintrede in de arbeidsmarkt lastig kan zijn. Bij de schoonmaak is de drempel om in te stappen laag. Aan de uitstroomkant gaan veel minder mensen (terug) naar een thuissituatie. De schoonmaak helpt dus om actief en economisch zelfstandig te worden. Tot voor kort was er sprake van dat meer dan de helft van de vertrekkende medewerkers in een andere sector ging werken. Onder invloed van de crisis is dat inmiddels iets minder dan de helft geworden. Mensen uit de schoonmaak stromen vooral uit naar de zorg (11 procent) en de uitzendbranche (10 procent). Social return Schoonmaakbedrijven zijn steeds beter in staat om structuur en begeleiding te bieden aan medewerkers die daar behoefte aan hebben. Vanuit die kracht spelen zij actief in op wensen van opdrachtgevers om werk te bieden aan mensen met minder makkelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Dat zijn bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met lichamelijke of psychische beperkingen. Opdracht­gevers vertalen deze wensen in zogenaamde ‘social-returnvereisten’ in opdrachten en aanbestedingen. Ze doen dat steeds vaker: in 2011 in een kwart van de aanbeste-

dingen, in 2012 in vierop de tien. De schoonmaaksector denkt daarin mee en geeft er met verve invulling aan. Wel ziet ze bij verdergaande social-returnvereisten het risico ontstaan van verdringing van ‘reguliere’ schoonmakers, die zonder werk zelf ook al gauw kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Samenwerking Met maatwerk en goede begeleiding kan schoonmaakwerk ook – en goed –worden uitgevoerd door mensen met zodanige fysieke of psychische beperkingen dat ze een SW-indicatie hebben. Het werk leent zich daar goed voor. Het heeft op onderdelen weinig vooropleidingsvereisten, is in stukjes op te knippen (‘jobcarving’), kan dicht bij huis plaatsvinden en heeft van zichzelf al veel structuur. Voor betrokkenen kan het werk veel voldoening geven en verrijkend zijn. De overheid stimuleert dat SW-ers zoveel mogelijk werken, liefst in reguliere bedrijven. Begin 2008 zijn OSB en brancheorganisatie Cedris van de SW-bedrijven, een project gestart voor samenwerking tussen beide sectoren. Dit heeft geleid tot steeds meer samenwerking tussen beide sectoren. Die vindt plaats in allerlei vormen.

Digitaal ••• www.osb.nl

57


SCHOONMAAKBEDRIJVEN LAAT JE VERRASSEN...

VEEGmachines

DiBO = zéér scherpe prijzen

HOGEDRUKreinigers

w

STOFWATERzuigers

SCHROBZUIGmachines

BESTE KEUZE ALS TOTAALLEVERANCIER VOOR UW REINIGINGSMACHINES! ASK FOR MORE! DiBO Nederland bv Industrieweg 7, 4181 CA Waardenburg (NL) T +31 (0)418 65 21 44 F +31 (0)418 65 16 05 sales@dibo.nl www.dibo.com

DIBO-cleantotaal-advertentie-185x130-DEF.indd 1

25/02/14 11:20

www.vermop.nl Service-telefoon + 49 9342 878-800


materialen en middelen Pads versneld afbreekbaar

Wecoline introduceert de Full Cycle Wecoline Pads by Americo. Dankzij een speciale samenstelling zijn deze pads na gebruik versneld afbreekbaar. Met de introductie van de nieuwe pads gaat Wecoline naar eigen zeggen een stap verder in haar groene karakter. ‘De unieke bestanddelen van het nieuwe Americo Full Cycle-basismateriaal zorgen er namelijk voor dat de vloerpad composteert in slechts een fractie van de tijd die reguliere, standaard vloerpads hiervoor nodig hebben. www.wecoline.nl

Reinigingsmiddel én parfum in een Ook in de professionele schoonmaak is vraag naar een lekkere geur, stelt Tana Professional. Daarom brengt de producent Aroma Intense op de markt: een nieuw assortiment krachtige reinigingsmiddelen met een langdurig en intens parfum. Aroma Intense kan zowel voor manuele als machi-

nale reiniging worden gebruikt. De schoonmaakproducten zijn verkrijgbaar in vijf verschillende geuren: Everest, Flower, Lounge, Ivedor en Provence. Tana Professional vertelt: “Wij garanderen goede reinigingsprestaties op alle

waterbestendige oppervlakten en vloeren. Ook onaangename geuren worden snel en efficiënt verwijderd met Aroma Intense. Het product kan rechtstreeks in lege vuilnisbakken, urinoirs en wastafels gespoten worden.” www.wmprof.com

Gom over op cradle to cradle Gom maakt sinds kort bij de dagelijkse schoonmaak uitsluitend nog gebruik van schoonmaakmiddelen die Cradle to Cradle zijn. “Met plantaardige grondstoffen die 100 procent afbreekbaar zijn”, licht Ad van Poppel, directeur kwaliteitszorg en innovatie bij Gom, toe. “Afkomstig van toeleverancier Ecover die voldoet aan de strenge normen die de cradle to cradle-certificering stelt. Gemaakt in een fabriek die helemaal ecologisch is. En verpakt in flessen grotendeels gemaakt van suikerriet en plastic­afval uit de oceanen.” www.gom.nl

Advertentie

Miele wint designprijs Miele Professional heeft de gerenommeerde iF design award 2014 gewonnen. “Dat slechts drie maanden nadat de eerste nieuwe bedrijfsafwasautomaten op de markt kwamen”, zegt het bedrijf in een persbericht. Voor de jury was doorslaggevend dat deze apparaten er niet alleen elegant uitzien, maar ook het dagelijks werk van de gebruiker aanzienlijk vergemakkelijken. De prijs werd onlangs bij BMW in München overhandigd. www.ifdesign.de

59


producten en diensten Automatisering

Automatisering

Glas- en gevelreiniging

Abonneren op de gratis mailnieuwsbrief van Service Management?

Test nu gratis onze DKS app...

Geef u op via www.servicemanagement.nl

Meer weten? www.m-bytes.nl

Reinigingsmiddelen onder private label

Microvezelmaterialen

Reinigingsmiddelen onder private label

Abonneren op de gratis mailnieuwsbrief van Service Management? Geef u op via www.servicemanagement.nl

address-servicemanagement.indd 1

13-8-2013 15:16:34

Schoonmaak glas- en gevelreiniging

Schoonmaakartikelen

Abonneren op de gratis mailnieuwsbrief van Service Management?

Abonneren op de gratis mailnieuwsbrief van Service Management?

Geef u op via www.servicemanagement.nl

Geef u op via www.servicemanagement.nl

www.hazet.igefa.nl Zaandam

•

Dordrecht

Schoonmaakorganisatie

Schoonmaakorganisatie

WWW.DOLMANS.COM SCHOON MAAKT BLIJ t 088 - 365 62 00 e info@dolmans.com

60 |

s e r v ice Man agement

| 5 2014

Adv.Naamvermelding_43x52cm_2.indd 1 16-06-11 14:05

Abonneren op de gratis mailnieuwsbrief van Service Management?

Abonneren op de gratis mailnieuwsbrief van Service Management?

Geef u op via www.servicemanagement.nl

Geef u op via www.servicemanagement.nl


contacten en contracten Twan Nobel versterkt Hago Next

Middin kiest voor Rietbroek

Twan Nobel versterkt het team van Hago Next als ondernemer, verantwoordelijk voor regio Noord & Oost. Hij moet het bedrijf helpen haar dienstverlening te verbreden.

Zorgorganisatie Middin heeft opnieuw gekozen voor Rietbroek. Onlangs vond de feestelijke ondertekening plaats. Vanuit Middin waren mevrouw drs. G.A. van den Brink (voorzitter Raad van Bestuur) en de heer B. Theunissen (inkoper en contractmanager) aanwezig. Rietbroek werd vertegenwoordigd door Peter Rietbroek (directeur) en Jerry Sluis (operationeel manager). www.rietbroek.nl

Nobel heeft ervaring in de catering- en schoonmaakbranche, meest recentelijk bij CSU. Hago Next vertelt: “De behoefte om leegstand en flexwerkplekken duurzaam en gastvrij in te richten met hospitality services, wint steeds meer terrein bij de facilitair manager. Een adviserende rol op gastvrije diensten rondom de eindgebruiker, is steeds meer gewenst. Een rol die Twan op het lijf geschreven is.” Nobel neemt volgens zijn nieuwe werkgever

een schat aan kennis en kunde mee van zowel schoonmaakdienstverlening als hospitality. Nobel zegt zelf: “Hago Next geeft mij een goed gevoel én de juiste overtuiging dat dit het bedrijf is dat die continue vernieuwing kan realiseren. Ik wil me hier hard voor maken. Ook in tijden dat organisaties genoodzaakt zijn te bezuinigen, vind ik het belangrijk samen met onze klanten te zoeken naar oplossingen waar we beiden voordeel uit halen. Bij Hago Next is er de ruimte om de verandering in de branche mee vorm te geven.” www.hagonext.nl

Succes aan de slag met Taski Schoonmaakbedrijf Succes Schoonmaak in Volendam heeft onlangs de eerste Taski-machine besteld. Die eerste kennismaking leidde tot een contract van drie jaar. Dat meldt leverancier Diversey. De levering bestond uit een Taski Swingo XP, een middelgrote schrobzuigmachine. De overdracht vond plaats bij winkelcentrum de Eggert in Purmerend. “Na de demonstratie en machinetraining kon het team direct aan de slag”, stelt Diversey. www.succesvolendam.nl

Advertentie

Atir drie makelaars rijker Schoonmaakadviesbureau Atir is drie gecertificeerde schoonmaakmakelaars rijker. Stefan Kraft van Ermel, Joram van der Velde en Marieke Weerts ontvingen uit handen van Bart van Weegberg, adjunct-directeur van SVS, het certificaat Makelaar in Schoonmaakdienstverlening. Middels een proeve van bekwaamheid heeft het drietal aangetoond te voldoen aan én te handelen conform de geldende gedragscode. www.atir.nl

61


Service management Grootste platform over professionele schoonmaak

Colofon SERVICE MANAGEMENT IS EEN UITGAVE VAN VAKMEDIANET Hoofdredacteur Ronald Bruins, tel. 06-14640422, ronaldbruins@vakmedianet.nl Eindredacteur Mieke Bloemheuvel Redactie Fokko Ebbens en Dick van Zomeren Uitgever Geert van den Bosch Accountmanagers Bert Renkema, tel. 06-30060061, bertrenkema@vakmedianet.nl Michel Lases, tel. 06-52867256, michellases@vakmedianet.nl Vormgeving & opmaak

THEMA’S KOMENDE NUMMERS aanbesteden

6

Overzicht leveranciers en facilitair adviseurs Dienststart: schonere treinen Kwaliteitsmeetsystemen Ketenverantwoordelijkheid Sales in de schoonmaak digitaal

7/8

Middelen & materialen

9

Imago 10 sanitair 11 MVO/duurzaamheid 12

Publish Impulse Group - Cross Media Solutions Alphen aan den Rijn Druk Ten Brink, Meppel Adres Vakmedianet, Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn www.servicemanagement.nl

ADVERTEERDERSINDEX Alpheios 2 Deiss 32 DiBo Benelux

58

klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888

Dimensio Verpakkingen

63

Abonnementen

Dirks Klimmaterialen

16

Electrolux Professional

20

Abonnementenadministratie

Service Management verschijnt 10 keer per jaar. Jaarabonnement € 95,00, studenten betalen € 60,95, los nummer € 12,95; prijzen zijn exclusief btw. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vakmedianet.nl. Partners

Flash 50

3M Nederland, Diversey, Nocore, Numatic International, SCA Hygiene/Tork, SVS en Wecovi

GreenSpeed diverse

Copyright

Nocore Group

32

Numatic International

64

PLS Europe

50

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © Vakmedianet 2014 Publicatievoorwaarden Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van Vakmedianet van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vakmedianet.nl. Disclaimer Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De

SVS Opleidingen 28, 29, 44, 45, 50 Van Houtum

12

schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.

Vermop Salmon

58

ISSN 0928-3021

Werner & Metz Benelux

54

juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor

www.servicemanagement.nl


Als kwaliteit u geen zak kan schelen... dan zijn we gauw uitgepraat, dan hoeft u voor afvalzakken niet naar Dimensio. Dan koopt u gewoon de eerste de beste partij zakken tegen een bodemprijs. Maar als u zorgeloos en efficiënt afval wilt verzamelen en afvoeren dan is een vrijblijvend advies van één van onze zakkenspecialisten zeer aan te bevelen. Want wij steken alle energie in het vervaardigen van kwaliteitszakken. In de door u gewenste afmeting en scheursterkte. Zodat u zich verzekerd weet op dat punt. Dat is de kracht van onze onderneming.

D e z a k ke n s p e c i a l i s t Koningsbeltweg 42

|

1329 AK

Almere

|

036 – 54 94 111

|

www.dimensio.nl

|

info@dimensio.nl


cordless cleaning

Eenvoud, gemak en totale vrijheid met de introductie van de 36 Volt snoerloze stofzuigers van Numatic.

www.numatic.nl

S


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.