__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OVERIGE MOGELIJKHEDEN Website www.overduurzameinzetbaarheid.nl Whitepaper / klantcases plaatsen Whitepaper / klantcases met leads

1x

Tarief € 500 Zie tariefkaart leadgeneration

E-mailnieuwsbrief Over Duurzame Inzetbaarheid Full banner / advertorial

1x

€ 350

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid Entreebewijs Entreebewijs + stand informatiemarkt Brochure / incentive congrestas

1x 1x 1x

€ 325 € 1.500 € 500

Special Over Duurzame Inzetbaarheid 2/1 pagina’s redactioneel artikel 1/1 pagina advertentie 1/2 pagina advertentie 1/4 pagina advertentie

1x 1x 1x 1x

€ 3.500 € 2.700 € 1.600 € 1.000

Sponsor- en advertentiemogelijkheden 2014

FACTSHEET

TECHNISCHE SPECIFICATIES Website Logo vermelding incl. URL Whitepaper/klantcases Blogs

GIF of Jpeg, hoge resolutie, min. 75 dpi, URL max. 255 tekens In overleg met redactie (duurzameinzetbaarheid@vakmedianet.nl) In overleg met redactie (duurzameinzetbaarheid@vakmedianet.nl)

E-mailnieuwsbrieven Full banner Advertorial Stelling

GIF of Jpeg, 468 x60 px, max. 49 kb, URL max. 255 tekens Max. 350 tekens incl. spaties, URL max. 255 tekens 1 eens/oneens vraag, max. 350 tekens, geen lead generatie

Congres Stand informatiemarkt Presentatiemateriaal op infocorner Workshopleider Brochure / incentive bijsluiten in de congrestas

Afmeting +/- 3 x 3 meter, inclusief statafel/presentatietafel, elektra Banier formaat A0, brochure max. A4 formaat, 8 pagina’s max. 25 deelnemers per workshop, duur ong. één uur Max. A4 formaat, max. 8 pagina’s *

De direct betrokkenen zijn:

Special 2/1 pagina’s redactioneel artikel 1/1 pagina advertentie 1/2 pagina advertentie 1/4 pagina advertentie

210 x 297 mm (3 mm aflopend rondom) incl. journalist en fotograaf 210 x 297 mm (3 mm aflopend rondom) 85 x 267 mm (3 mm aflopend rondom) 85 x 130 mm (3 mm aflopend rondom)

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Deelname enquête

1 gesloten vraag in overleg met Vakmedianet. Geen lead generatie

*door sponsor aan te leveren.

Aanleveren

Contactgegevens

U kunt uw materiaal aanleveren via binnendienst@vakmedianet.nl. Meer informatie over advertentiemogelijkheden bij Vakmedianet vindt u op www.vakmedianet.nl/adverteren

Neem voor persoonlijk advies contact op met • Silvia Dragt op 088-5840910 / 06-11742744 of per email silviadragt@vakmedianet.nl

Volg alle berichten Over Duurzame Inzetbaarheid via @inzetbaarheid Gebruik hashtag #overdi

WWW.OVERDUURZAMEINZETBAARHEID.NL

0166_Salessheet_ODI_2014.indd 1-2

Het platform Over Duurzame Inzetbaarheid is gericht op informatievoorziening aan, en interactie met direct betrokkenen bij de implementatie van het beleid rondom duurzame inzetbaarheid in organisaties.

RGB: Blauw: R74/G150/B205 Groen: R199/G214/B205 Oranje: R235/G107/B74 CMYK: Blauw: c70/m30 Groen: c30/y70 Oranje: m70/y70

• HR-managers • Directeuren en managers • Adviseurs • (Vakbond)bestuurders • Ondernemingsraden/medezeggenschap • Arbo professionals/preventiemedewerkers Het platform Over Duurzame Inzetbaarheid bereikt deze doelgroep en maakt gebruik van direct bereik bij multimediale communities zoals PW de Gids, HR- Base, Vakblad Arbo, OR informatie, Zorg Instellingen. Daarmee is het een platform waar tienduizenden geïnteresseerden elkaar vinden.

Ook uw organisatie kan zich op dit platform profileren!

Definitie Duurzame Inzetbaarheid betekent dat werknemers langer, gezond en productief kunnen doorwerken. Door leeftijdsbewust personeelsbeleid, verhoging van vitaliteit en invoering van nieuwe vormen van arbeidsrelaties kunnen organisaties tijdig op veranderingen anticiperen en zijn ze flexibel en succesvol. Langer werken Door de verhoging van de pensioenleeftijd bereiden slimme werkgevers zich nu alvast voor op deze ingrijpende verandering. Gezonder werken Door een werkomgeving die vitaliteit en gezondheid bevordert blijven werknemers niet alleen langer aan het werk, maar profiteert de werkgever ook van lagere verzuimkosten. Anders werken Door ingrijpend veranderende arbeidsrelaties en andere manieren van werken, zoals Het Nieuwe Werken, crowdsourcing en flexwerken moet men de productiefactor ‘werk’ fundamenteel anders inrichten. Doel Het succesvol implementeren van langer, gezonder en anders werken op korte en lange termijn met voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Visie Vergrijzing en ontgroening, krapte op de arbeidsmarkt en technologische en economische ontwikkelingen vragen om duurzaam inzetbaar personeel. Uitdaging Aanpassen en wijzigen van de mentaliteit van kenniswerkers en managers. RGB: Blauw: R74/G150/B205 Groen: R199/G214/B205 Oranje: R235/G107/B74

Word fan van ons op Facebook.

CMYK: Blauw: c70/m30 Groen: c30/y70 Oranje: m70/y70

WWW.OVERDUURZAMEINZETBAARHEID.NL

08-01-2014 14:22:52


Langer, gezonder, anders werken

Sponsormogelijkheden

U zet de multimediale mogelijkheden van het platform effectief in om uw doelgroepen te bereiken door een strategische samenwerking aan te gaan. U vindt hier informatie over het ‘Official Sponsor Pakket’ en het ‘Partnerpakket’. Daarnaast is het mogelijk om de verschillende onderdelen los van een pakket te benutten.

Website

www.overduurzameinzetbaarheid.nl Website met nieuwsberichten, achtergrondartikelen, interactieve blogs, dossiers, twitterbox, stellingen en whitepapers. BEREIK: RUIM 15.000 PAGEVIEWS EN 6.500 BEZOEKEN PER MAAND

E-mailnieuwsbrief

Tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief met nieuwsberichten, stellingen, tips en blogs. BEREIK:

8.000 ABONNEES

Special Special

id - Landgoed

ame Inzetbaarhe

25

es Over Duurz juni 2013 - Congr

oek Over Nationaal Onderz arheid: pag 4 Duurzame Inzetba

43_44_omslag.indd

één st vormen we In de toekom nity: pag 3 loze commu grote grenze

Jaarlijkse special met achtergrondinformatie, columns en advertorials. De special verschijnt in april 2014.

verdi.nl april 2013 - www.o

BEREIK: 20.000 EXEMPLAREN VERSPREIDING: Als bijlage bij diverse vaktijdschriften (o.a. PW De Gids, Vakblad Arbo, OR informatie). Losse aanvragen plus Congres Over Duurzame Inzetbaarheid. Tevens staat de digitaal doorbladerbare versie van de special staat het hele jaar op www.overdi.nl en wordt meerdere malen vermeld in de e-mailnieuwsbrieven en websites eerder genoemde communities.

Zonheuvel

ma: pag 8 Congres program KLM, Achmea oa praktijksessies 03-04-13 07:50

1

Congres

Het jaarlijkse congres geeft invulling aan de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: langer, gezonder, anders werken. Het staat geheel in het teken van kennis en ervaring uitwisselen, netwerken, plenaire sessies, workshops en informatiemarkt. BEREIK:

MEER DAN 200 DEELNEMERS

OFFICIAL SPONSOR PAKKET 2014 € 8.000,- per jaar Website www.overduurzameinzetbaarheid.nl Vermelding ‘Official Sponsor’ incl. logo en link op alle pagina’s (header en footer) Bloggen incl. naamsvermelding Whitepapers/klantcases

continue continue continue

E-mailnieuwsbrief Over Duurzame Inzetbaarheid Vermelding ‘Official Sponsor’ incl. logo en link in alle redactionele e-mailnieuwsbrieven Full banner / advertorial Stelling incl. naamsvermelding

elke 2 weken 4x per jaar 1x per jaar

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid Vermelding ‘Official Sponsor’ op alle wervingsuitingen t.b.v. het congres (o.a. brochure, website, e-mail, DM) Workshopleider Stand informatiemarkt incl. 1 persoon bemanning Brochure / incentive bijsluiten in de congrestas Entreekaarten

Congres 2014 Congres 2014 Congres 2014 Congres 2014 5 stuks

Special Over Duurzame Inzetbaarheid 2/1 pagina redactoneel artikel incl. journalist en fotograaf

1x

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Enkelvoudige vraag aanleveren excl. naamsvermelding t.b.v. Nationaal Onderzoek Resultatenrapport

1x 1x

PARTNERPAKKET 2014 € 4.000,- per jaar

Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Ieder jaar wordt het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden.

Website Vermelding inclusief logo en link op alle pagina’s (footer)

continue

BEREIK:

E-mailnieuwsbrief Vermelding inclusief logo en link in alle redactionele e-mailnieuwsbrieven Full banner / advertorial Stelling incl. naamsvermelding

elke 2 weken 4x per jaar 1x per jaar

Overige e-mailnieuwsbrieven PW De Gids, HR Base, Arbo, OR informatie* Full banner/ advertorial

1x per jaar

Over Duurzame Inzetbaarheid is actief op Twitter en Facebook. (Stand per 1 januari 2014)

Special 1/1 pagina advertentie

1x per jaar

TWITTERVOLGERS: 2066 FACEBOOKFANS: 78

*keuze uit één van deze e-mailnieuwsbrieven.

35.000 PROFESSIONALS EN MANAGERS WERKZAAM BIJ ORGANISATIES >10 PERSONEN.

Social Media

RGB: Blauw: R74/G150/B205 Groen: R199/G214/B205 Oranje: R235/G107/B74 CMYK: Blauw: c70/m30 Groen: c30/y70 Oranje: m70/y70

WWW.OVERDUURZAMEINZETBAARHEID.NL

0166_Salessheet_ODI_2014.indd 3-4

08-01-2014 14:23:02

Profile for B+B Vakmedianet

Over duurzame inzetbaarheid salessheet 2014 8jan cpdf  

Salessheet Over Duurzame inzetbaarheid 2014

Over duurzame inzetbaarheid salessheet 2014 8jan cpdf  

Salessheet Over Duurzame inzetbaarheid 2014

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded