Page 1

46e jaargang nr. 8/9 augustus/september 2012

kijk op de vernieuwde site

www.gastvrijezorg.nl

Platform voor managers in gastvrijheidszorg

Wel Niet biologisch ­biologisch

Wat kiest u? Zie pagina 20-27

Amsterdams ziekenhuiseten Door de mangel gehaald door Het Parool. En dan?

Interview Geoff Marée over imagineering als tool voor gastvrijheid

Feng shui in de Laarstaete | herfstrecept van zorgkok Jelle Ferwerda | nieuwe toetjes | het succes van Noorderhoek | Erkal Üçerler over Turkse zorg


E lk m enu ut j e te lt !

Vers sinds 06.04, want als het gaat om vers telt elke minuut. Daarom start de productie van onze rauwkosten en salades precies om 06.04. Om de smaak, geur en kleur van de verse ingrediĂŤnten optimaal te behouden. Maar ook om de groentecomponenten zo puur en zuiver mogelijk te kunnen toevoegen. Want bij Huuskes staat elk moment van de dag in het teken van vers. En dat doen we al sinds 1956.


Inhoud

14 Interview

Geoff Marée

28 Feng Shui in

Laarstaete Lelystad

20

Thema Duurzame convenience

De vraag naar biologisch vanuit de zorg

32 Door het stof

bij Het Parool

24

Thema Duurzame convenience

Nieuw voedingsconcept Warande

Verder in dit nummer:

5 Van de redactie – 6 Nieuws – 11 Gastvrijheid Frank Rekers – 13 Evaluatierapport Gastvrijheidszorg met Sterren 2012 – 38 Recepten – 42 Foodspecial desserts – 49 De ambitie van Noorderhoek – 50 Zorg op maat voor (dementerende) Turkse ouderen

advertentie-index Bieze BioVak 2013 Bonduelle Bureau Q-linaire Capriole Coffee-Service CuliCare Dr. Oetker

4 9 30, 31 7 19 10 51

FrieslandCampina 18 Gullimex 6 Holland Food Service 23 HRM in de zorg 8 Huuskes 2 JOMO 26 LabelLord 36 Lotus Professional 19

Marfo Miele temp-rite Van Gelder Van der Kroon VandeMoortele Zwanenberg

34 36 52 40/41, 48 44 44 46

Gastvrije Zorg • september 2012

3


Homogene voeding Bieze Foodservice heeft een assortiment homogene maaltijdcomponenten onder de naam Neven Special Food. Deze componenten zijn verrijkt met vitamines en mineralen. Door deze verrijking kunnen zij een positieve bijdrage leveren ter voorkoming van ondervoeding. Hiermee presenteert u voor uw gasten die (tijdelijk) niet kunnen kauwen en/of slikken een smakelijke en verantwoorde maaltijd. Meer informatie: www.biezefoodservice.nl of bel: +31 (0)33-247 59 17.

BREED ASSORTIMENT

SMAKELIJK

CONSTANTE KWALITEIT

SNEL TE BEREIDEN

VERRIJKT MET VITAMINES EN MINERALEN

Food for Professionals.


colofon Gastvrije Zorg is een uitgave van B + B Vakmedianet

Hoofdredacteur

Jasker Kamp jaskerkamp@vakmedianet.nl

Eindredacteur

Annet van den Berg

Medewerkers aan dit nummer

Dennis van Asselt, Aline de Bruin, Carolien Meijer, Frank Rekers, Betty Rombout, Britt Sleebos en Leendert van Wezel

Coverontwerp

Arjan Anderiesen/Jasker Kamp

Art Direction & Vormgeving Mr. Richardson

Uitgever

Ruud Bakker, ruudbakker@vakmedianet.nl

Marketing

Leendert van Wezel leendertvanwezel@vakmedianet.nl

Accountmanagers

Linda van Iwaarden lindavaniwaarden@vakmedianet.nl Peter Hagedoorn peterhagedoorn@vakmedianet.nl

Abonnementenadministratie & Traffic Jolanda van Selm traffic@vakmedianet.nl

Adres

B + B Vakmedianet Postbus 219, 1400 AE Bussum tel. 035-6940740 www.gastvrijezorg.nl redactie@vakmedianet.nl

Abonnementen

Gastvrije Zorg verschijnt tien keer per jaar. Abonnement: Nederland € 87,50, overige landen € 115,00, los nummer € 11,00. ­Prijzen exclusief BTW. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Bankrelatie:

Van Lanschot Bankiers 22.63.05.716.

Van de redactie Ik ben 38 en gezond – voor zover ik weet. Dat wil ik graag zo houden. Het eerste gaat me niet lukken, dat andere probeer ik zo te houden, doe aan preventie. Gezond eten, hardlopen, fietsen, weinig tot geen alcohol. Dat lukt aardig als ik mezelf vergelijk met mannen van mijn leeftijd. Hoe ik dat weet? Nou, ik was laatst op het strand van Wijk aan Zee… Ik denk dat ik niet verder hoef te gaan. U weet wat ik wil zeggen. Enfin. Ik kom dus niet in ziekenhuizen en zorginstellingen. Niet meer. Vorig jaar kwam ik er wekelijks, regelmatig zelfs dagelijks, in het VUmc. In de maanden augustus, september, oktober, november. Zo lang duurde het ziekbed van mijn schoonmoeder. Longkanker. Ongeneeslijk. Oude mensen met kanker, kinderen met kanker, opgegeven mensen met kanker, mensen genezen van kanker, mensen die net hadden gehoord dat ze kanker hadden, mensen die net hadden gehoord dat ze genezen waren van kanker. Ik zag ze allemaal voorbij komen. Patsboem. In ene zat ik in een andere wereld en moest constant denken: dit kan mij ook overkomen. Wat was het fijn als een medewerker of arts heel aardig en toegankelijk was, ook al stond de afloop van dit ziekteproces vanaf dag één al vast. En wat voelde het extra naar als dat niet zo was. Laat ik het zo zeggen: de ene dag in het VUmc was gastvrijer dan de andere. En ik weet ook wel dat het in de meeste gevallen niet bewust ongastvrij gedrag was, maar toch, het kan beter. Ik dacht constant: dit kan mij ook overkomen en als het zover is, wil ik dat ik het beter krijg dan mijn schoonmoeder in het ziekenhuis. Dat is waarom ik deze baan wilde doen. Dat is waarom ik deze baan nu doe.

Druk

Van der Wiel & Rosmalen Drukkers, Arnhem

Doelgroep

Directie & hospitalitymanagers, hoofden voeding & koks, hoofden inkoop & facilitair management in zorginstellingen, verpleeg­huizen en ziekenhuizen.

Jakser Kamp Hoofdredacteur jaskerkamp@vakmedianet.nl

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Disclaimer

Alle in Gastvrije Zorg opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. B + B Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.

B+B Vakmedianet is aangesloten bij Het Oplage Instituut (HOI) ISSN-nummer: 1876-617X

Alle informatie uit deze uitgave staat ook op

www.gastvrijezorg.nl Gastvrije Zorg • september 2012

5


Gastvrije Zorg | actueel

Warande introduceert duurzaam voedingsconcept Warande heeft in haar zorgcentra het duurzame voedingsconcept H’EERLIJK geïntroduceerd. De bewoners krijgen nu zoveel mogelijk biologische of streekgebonden maaltijden. Uit gesprekken die Nico de Bree, manager maaltijdservice en gastvrijheid bij Warande, met bewoners en vestigingsmanagers voerde, bleek dat iedereen de basissmaak van de voeding terugwilde. “Echte smaken, zonder toevoegingen. Dat willen we bereiken met biologisch, met producten uit de regio en met eerlijke producten: Fair Trade, maatschappelijk verantwoord.” “Best moeilijk”, zegt woordvoerster R. van der Laan van de cliëntenraad, “want het eten was eigenlijk al heel behoorlijk. Toch hadden we wel wat aandachtspunten.” Zo wilden de bewoners graag dat er meer gebruik zou worden gemaakt van eerlijke en natuurlijke producten uit de omgeving. “Geen uien die in Polen zijn gesneden en geen aardappelen die als nieuw worden verkocht maar het niet zijn.” Zie pagina 24-25: thema duurzame convenience

Groeiende vraag naar biologische producten vanuit zorg Biologisch is een trend in de zorg, vergelijkbaar met de retail. Dat constateert Jeroen Kamerbeek, adjunct-directeur van Holland Food Service in Wijchen. Ten opzichte van 2011 is er dit jaar een grotere vraag naar biologische producten en de verwachting is dat de rest van 2012 een verdere groei laat zien. “Maar daarmee is niet gezegd dat het om grote percen­ tages gaat. Een zwaarwegend negatief aspect is de prijs. Afhankelijk van de soort maaltijdvoorziening die een zorginstelling hanteert, is biologisch 10 tot 15 procent duurder”, zegt Kamerbeek. Simon de Ridder, communicatiemanager van foodservice groothandel Deli XL ziet zorg­instellingen keuzes maken in productgroepen. “Ze stappen niet integraal over op biologisch maar maken een tussenstap, bijvoorbeeld van regulier vlees naar scharrelvlees. We zijn daar blij mee, want goed eten is nog steeds het gezondste medicijn. ” Zie pagina 20-23: thema duurzame convenience

allesondercontrole.com

JOMO Foodservice houdt beurs JOMO Foodservice houdt op 18 en 19 september in het Duitse Münster de JOMO Foodser-

TempWeb. Draadloze temperatuurbewaking en -registratie via internet/LAN.

vice Beurs. De leverancier van food- en nonfoodproducten doet dat in samenwerking met het Duitse GV-Partner. Het bedrijf wil tijdens de beurs klanten en potentiële klanten kennis

NL 074 265 77 88

laten maken met zijn leveranciers en produc-

BE 053 80 97 54

ten. Bezoekers krijgen daarnaast de mogelijkheid om de producten zelf te proberen, zoals vers vlees, diepvriesproducten en visspecialiteiten. Ook vindt een wijnproeverij plaats.

1618AdvGastvrijeZ_TempWeb.indd 1

6

15-08-12 13:37

Gastvrije Zorg • september 2012


Gastvrije Zorg | actueel

Sint Lucas Andreas schakelt culinaire jury Het Parool in

Gezond én lekker voorkomt ondervoeding

Het Amsterdamse ziekenhuis Sint Lucas Andreas laat zich sinds kort op culi-

Gezonde en lekkere maaltijden hebben een positief effect

nair vlak adviseren door topkok John Halvemaan, culinair publicist Janny van

op het gewicht van ouderen met een verhoogd risico op

der Heijden en journalist/kok Tom Kellerhuis. De drie kwamen in beeld nadat

ondervoeding. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit

ze voor de Amsterdamse krant Het Parool het eten testten van vijf hoofdstede-

Gent. Wel benadrukt onderzoeker Dimitri Beeckman

lijke ziekenhuizen. Het Sint Lucas kwam er net als de andere vier ziekenhuizen

dat dit nog voorlopige resultaten zijn. “We moeten nog

niet best vanaf. Een vijf kreeg het ziekenhuis van het trio voor de culinaire pres-

verder gaan om de sterkte van de evidentie nog meer te

taties.Willem Bosma, hoofd productiekeuken:“Natuurlijk zijn we geschrok-

verduidelijken, wellicht met andere methodieken.” De

ken, een vijf is een onvoldoende”, zegt Willem Bosma, hoofd productiekeuken

universiteit deed 6 maanden lang onderzoek onder 112

van het Sint Lucas Andreas. “We zijn

bewoners en 58 personeelsleden van twee woonzorgcentra

direct met het team gaan kijken welke

in Brugge. Om dit effect te bewerkstelligen is het essentieel

dingen we op korte termijn kunnen

dat keukenpersoneel, verplegenden en vezorgenden nauw

aanpassen. Ook hebben we de juryle-

samenwerken in zogenoemde gastroteams. “Laat iedereen

den uitgenodigd om op bezoek te ko-

een stem hebben, dat haalt mensen naar boven”, aldus

men en ons te adviseren over mogelijke

Beeckman. De universiteit werkte tijdens het onderzoek

verbeteringen. Een aantal suggesties zul-

nauw samen met het Center for Gastrology in Leuven. Dit

len we toepassen. Zo gaan we nog meer

onafhankelijke centrum streeft naar een fundamentele

kruiden gebruiken. Ook zoeken wij al

verandering in de benadering van de welzijns- en gezond-

enige tijd naar een andere manier van

heidssector door een geïntegreerde aanpak van voeding in

het aanbieden van de maaltijden.”

de zorg te propageren.

Zie pagina 32-37: leermoment

‘Betrek patiënten/cliënten in zorgproces’

Bureau Q-Linaire Food & beverage professionals

Gastvrijheid is als begrip niet meer nodig als ziekenhuizen en zorginstellingen zorg zien als een interactief proces. Dat zegt Geoff Marée, senior docent imagineering NHTV Breda, in een interview met Gastvrije Zorg. “Ik zou van hartspecialist tot conciërge mee willen geven dat de zorg een interactief proces is. Een proces waarbij ook de verantwoordelijkheid gedeeld moet worden, in goede verstandhouding en met respect voor het type input van de diverse partijen.” Imagineering zou volgens hem een waardevolle tool kunnen zijn om dit te bereiken. “Twee jaar geleden kwam ik twee mensen tegen in een ziekenhuis die iemand wilden bezoeken. Ze konden de juiste kamer niet vinden en vroegen mij om hulp. Op dat moment kwam er een jongetje op krukken aan. Het was mij dui-

Altijd een Professional op voorraad.

delijk dat hij in het ziekenhuis aan

Het matchen van de juiste kandidaat aan de juiste functie is een vak apart, zeker gezien de vaak complexe planning in de food & beverage sector. Dankzij onze expertise en flexibiliteit bent u in staat snel in te spelen op de wisselende personeelsbehoefte binnen uw organisatie.

het revalideren was. Het jongetje zei tegen die mensen: ik denk dat u op een andere verdieping moet zijn. Ik loop wel even met u mee. Geweldig toch? Als je dit soort processen faciliteert in de gezondheidszorg, dan sla je twee vliegen in één klap. Het genezingsproces van het jongetje gaat sneller en de betekenisgeving van het hele instituut wordt beter.”

Hèt adres voor vakbekwame medewerkers in de horeca, catering en instellingen, bijvoorbeeld:

√ √ √ √

Interim management Keukenmedewerkers Bedieningmedewerkers Afwas / Medewerkers stewarding

www.bureauqlinaire.nl of bel snel: +31(0)541 - 66 36 30

Zie pagina 14-19: interview

Gastvrije Zorg • september 2012 7


DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN 6E EDITIE

organisatie

hoofdsponsor

partners Al 6 jaar hèt platform voor HR- en lijnmanagers werkzaam in de zorg, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

HRM in de Zorg: over uitdagingen en oplossingen in Zorg & Welzijn! Hoe voer je positief HRM beleid in uitdagende tijden?

strategy consultant Squarewise en programmadirecteur, PGO Health Care Management Economische Faculteit VU Amsterdam

Connexys Connecting Ambitions FWG House of Performance P3transfer PGGM HR Advies SDB Groep BV UNIT4 Gezondheidszorg B.V.

exposanten

Keynote sprekers Dr. Sjoerd de Blok PhD MMC CMC

sponsoren

Dr. Ton Leijten manager Cortex HR en auteur van het boek ‘HR vakmanschap in de zorg’

Matchcare OAZ subsidieadvies Subsidievizier B.V. VIPD XpertHR.nl

met medewerking van

Prof. dr. Bas Haring

Drs. M.J. (Marcelis) Boereboom

volksfilosoof en hoogleraar aan Universiteit Leiden: leerstoel ”publiek begrip van wetenschap” en initiator van

Directeur-Generaal Langdurige Zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

het master-programma media technology Fotograaf: Roy Beusker

Maak daarnaast uw keuze uit de 7 praktijkcases en 8 workshops. HRM IN DE ZORG STEUNT

6 JAAR OP RIJ VOLLEDIG VOLGEBOEKT! VOL = VOL

€ 100,- korting

uw mailcode*: KRTZ-MGZA100

*vermelden op het online inschrijfformulier

Als abonnee van Gastvrije Zorg betaalt u dus slechts € 195,- ipv. € 295,-

Ook dit jaar maximaal 400 deelnemers! 2e en 3e persoon GRATIS deelname

Schrijf nu in via www.hrmindezorg.nl

Bekijk het programma en tweets op uw mobiel Twitteren over ‘HRM in de Zorg’? Gebruik #HRzNL


23 en 24 januari 2013

Van boer tot winkelvloer Vakbeurs voor duurzame biologische landbouw, natuur, voedselkwaliteit, verantwoord ondernemen en ondernemers met smaak! Locatie BioVak IJsselhallencomplex Rieteweg 4 8011 AB Zwolle

Nieuwe opleiding voor koks in zorgsector

Openingstijden Woensdag 23 januari 2013 van 14.00 tot 22.00 uur. Donderdag 24 januari 2013 van 10.30 tot 20.00 uur.

Het center for gastrology in Leuven en de HuB-KaHo (Hogeschool-universiteit Brussel en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven gent) introduceren een nieuwe opleiding voor koks in de zorgsector. De opleiding, die leidt tot de titel chef gastro-enigineering op HBo5-niveau, start deze maand en is gestoeld op kennis en onderzoek. Tijdens het eerste jaar worden praktijkgerichte vakken aangeboden in Leuven en rotterdam.

www.BioVak.nl ICEM BV • ‘s Gravenweg 44 • 2911 CG • Nieuwerkerk a/d IJssel • Holland t +31 (0)180 31.46.62 • f +31 (0)8.42.29.12.31 • info@icem.nl • www.biovak.nl

MEER InFo: WWW.CEnTERFoRGASTRoLoGY.CoM

Beurzen

Seminars

10 t/m 12 september, apeldoorn

13 september, Kloetinge

www.delixl.nl

www.zorggilde.net

Deli XL Foodservice Fair 18 t/m 19 september, Münster (Duitsland)

JOMO Foodservice Beurs www.jomo-foodservice.nl

ZorgGilde bijeenkomst 20 september, utrecht

Het Nieuwe Werken in de zorg: meer kwaliteit tegen minder kosten www.fmm.nl

23 t/m 26 september, Düsseldorf (Duitsland)

Hogatec 2012 www.hogatec.de

21 t/m 25 oktober, parijs

Sial 2012

Evenementen 29 september t/m 7 oktober, nederland

Week van de smaak 2012 www.weekvandesmaak.nl

www.sial.fr

24 t/m 26 oktober, parijs

Vending Paris

www.vendingparis.com

agenDa Gastvrije Zorg • september 2012 9


Goed verzorgd! Met een efficiënt vers concept

Bij moderne zorg hoort een goede maaltijd. Gezond, smaakvol, voedzaam en gepresenteerd alsof de kok deze à la minute met uiterste zorg heeft bereid. Met CuliSteam® serveert u de maaltijd die blijk geeft van streven naar de beste zorg, met de mogelijkheid van flexibele service op maat en met een lage integrale kostprijs.

CuliSteam® maaltijden worden dagvers bereid. Vanuit de centrale grootkeuken van CuliCare Catering worden ze rechtstreeks vervoerd naar de locaties. Patiënten kiezen uit een uitgebreide menukaart.

CuliSteam® maaltijden kunnen op ieder moment van de dag binnen een kwartier op een smakelijke en gezonde manier geserveerd worden.

CuliSteam® is een concept dat uitermate geschikt is voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het vergt weinig keukenruimte en -inrichting en minimale inzet van personeel.

is een merk van CuliCare | Tel. 0527-635900 | www.culicare.nl


Gastvrije Zorg | gastvrijheid

Olympische gastvrijheid Deze zomer mocht ik de Olympische Spelen in Londen van dichtbij meemaken. Het walhalla van de sport. 26 sporten, 302 onderdelen, 28 stadions, 10.500 sporters uit 204 landen, waaronder 178 Nederlanders, 958 te verdelen medailles, 7500 scheidsrechters en officials, 500.000 bezoekers per dag en meer dan 4 miljard mensen die de Olympische Spelen via tv en internet volgden. Iedereen bezig met hetzelfde doel: sport. Dat geeft enorm veel verbinding en positieve energie. Met speciale aandacht heb ik naar de gastvrijheid en beleving gekeken. Maar liefst 70.000 vrijwilligers (250.000 mensen hadden zich aangemeld) droegen bij om van de Olympische Spelen een succes te maken. Gekleed in paarse jassen met de Olympische ringen op de rug. Sommigen stonden bij wc’s, op achterafstationnetjes en anderen op mooiere plekken in Londen of op het Olympisch Park. Met eigen ogen heb ik ervaren dat iedereen altijd aardig, beleefd en enthousiast was. Sommige suppoosten moedigden je luidkeels aan: welcome Holland. Of ze gaven een high five. Dit roept bij mij de vraag op wat maakt dat iedereen aardig, beleefd, enthousiast en intrinsiek gemotiveerd is? De belangrijkste motivatie voor veel van de vrijwilligers: TROTS! Trots op de Spelen, trots op het land, trots to play a role during the Olympics. "Ik kan later tegen mijn kinderen zeggen dat ik Olympisch vrijwilliger was", vertelde een meisje dat al anderhalve week op een metrostation duimen stond te draaien. "Ain't that wicked!" Veel van de vrijwilligers waren er al vroeg bij. Een vrouw, die bij de ingang van het Olympisch park stond en mensen wegwijs maakte, glunderde van oor tot oor. "Op de eerste dag dat bekend werd dat London de spelen mocht organiseren, heb ik me meteen opgegeven", bekende ze trots. "Dat is dus zeven jaar geleden."

Trots betekent je vereerd voelen. Een eergevoel hebben dat je ergens bij hoort of er toe doet. Voorwaarde om gastvrij te zijn en voor gastvrije organisaties is om trots te zijn op die organisatie en de werkzaamheden die je mag verrichten. Als je die kunst verstaat, ben je enthousiast en weet je dit enthousiasme over te brengen. Daardoor blijft het vuur in je branden en brandt dit ook bij een ander. Een mooie Olympische gedachte die niet eens in de vier jaar aandacht verdient, maar elke dag weer. Frank Rekers frank.rekers@4human.nl

Frank Rekers is oprichter van 4Human Training & Coaching, expert op het gebied van ­leiderschap, energiemanagement en gastvrijheid.

Gastvrije Zorg • september 2012

11


Seminars & Congressen

Cases & bedrijfsinformatie

Kennisuitwisseling

Crossmediale concepten & magazines

Crossmediale inspiratiebronnen voor zorgprofessionals met verstand van zaken. www.loc.nl

Uitgave 18 | zomer 2012

46e jaargang nr. 6/7 juni-juli 2012

Grootste keuze in broodbeleG? (zie pag. 2) www.oordt.com

Platform voor managers in gastvrijheidszorg over platform

e zorg door waarde-voll

ticipatie cliĂŤntenpar

zorg Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg

37e jaargang nr. 4 Juni 2012

Winnaars Gastvrijheidszorg Awards Energie besparen met slim onderhoud

Gastvrijheid thema

thema gastvrijheid

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg Zorg wordt steeds gastvrijer

Feng Shui in Arnhems verpleeghuis

| heid in de zorg duurzaam ent teitsdocum nieuw kwali en in het | thuiskom e shuis | liefd verzorging in de ggz

Foodspecial kruiden & specerijen | Dag van de Voeding | Levensboeken De overstap van Meesterkok Frans Gerrits

www.vakmedianet.nl

W.Z O

NIE

RG

IN

UW

STE

LL

S?

IN

GE

N.N

instellingen

THEMA ICT & DOMOTICA

GZ

Zomern ummer vol gastvrivan jheid!

WW

L


gastvrije Zorg | waardering gastvrijheidszorg met sterren 2012

wist u dat…

n de geeft a v % …95 den aan van raag oppeling r v r e d on rugk ttig is voo e t e d dat audit nu rleg? ve o de n r e int

…de m

eeste zorgi e n z ieken nstelling (78 % hu van en aan G de ondervizen met S astvrijhei raagden) omda terren m dszorg beleid t het een eedoen, kken met e r p s e g e sinstr prakt d … oor de d isch s umen r gastv u e t i d u de a t rijhei llingen e t s n i e d te mis om de d n e deelnem ig en soepel eten? als prett 5 % van 9 ? n e r a v r e werden t dat. d n i v n e d g a ondervra e d e d n …87 % va den de ag ondervra ling van de pe terugkopaart als goede …in de m v r e eeste gev t e i d d e au g e w m allen het n a a nagemen service v formatie? t c t e liëntenr aad op lo am en de detailin catieniv beslissen eau o ver deeln aan Gast a me vrijheids z o r g met Sterren? …45 procent van de l ondervraagden nu aar aangeeft volgend jaaan weer deel te nemenmet Gastvrijheidszorg Sterren?

onDeRZoek de genoemde conclusies zijn de voornaamste uitkomsten uit het waarderingsonderzoek dat vakmedianet jaarlijks doet naar de tevredenheid van deelnemers aan Gastvrijheidszorg met Sterren.

Deelname GasTvRiJheiDsZoRG meT sTeRRen 2013 enthousiast geworden over Gastvrijheidszorg met Sterren? Schrijf dan nu in voor deelname aan de 2013-editie via www.zorgmetsterren.nl.

Gastvrije GastvrijeZorg Zorg••septemberi september 2012 2012

49 13


Gastvrije Zorg | Interview

Zorg is een ­interactief proces, betoogt ­Geoff Marée, ­senior docent imagineering. Handelen zorg­ instellingen en ziekenhuizen daar naar dan heeft de zorg volgens hem zeker toekomst en is gastvrijheid als begrip niet meer nodig. [ Tekst Betty Rombout – Fotografie Jasker Kamp ]

U bent docent imagineering, kun u uitleggen wat imagineering inhoudt? “Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden imagination (verbeelding) en engineering (techniek). Het is een vorm van belevingsregie, waarbij de imagineer tracht de band tussen organisatie en doelgroep door middel van beleving betekenis te geven. Het begrip werd van 1941 tot 1958 door Alcoa, een Amerikaanse aluminiumproducent, geïntroduceerd. In een wervingscampagne zochten ze naar mensen die in staat waren over de grenzen van hun eigen specialiteit heen te kijken. De term werd in 1957 overgenomen door Walt Disney. Imagineering was voor Disney het hebben van fantasie en het uitvoeren ervan. Sinds 1990 is het begrip opgepikt door NHTV Breda in relatie tot het management van toerisme en vrije tijd. Inmiddels zien we het ook bij developers in pretparken, organisaties en consultancybureaus.”

Kunt u het iets meer concretiseren? “Stel: ik ben goed in het zetten van een kop koffie. Ik weet hoe warm koffie moet zijn en hoeveel koffie er in een goede kop zit et cetera. De koffie maak ik dus op de ultieme manier. Dan bied ik jou die koffie aan. Ik weet zeker dat ik een goede service heb verricht. Maar… de kans bestaat dat jij alleen maar thee drinkt. Dan is de service goed, maar de beleving pet. Service meet je niet door te zeggen dat de koffie geweldig is, maar door aan de betreffende persoon te vragen wat hij van de service verwacht. Had hij liever thee gehad in plaats van koffie? Het proces moet dus anders ingericht worden. Realiseer je altijd dat service en dus gastvrijheid een gezamenlijke zorg is.”

Gastvrije Zorg • septemberi 2012

15


Gastvrije Zorg | interview

CV Geoff Marée Geboren: 22 mei 1962 Geboorteplaats: Doorwerth Opleiding: Design Academy (Eindhoven) Carrière: senior docent imagineering NHTV Universiteit Applied Sciences in Breda, mede-auteur van het boek ‘Workin’ Wonderland. Het boek beschrijft verschillende scenario’s voor het toekomstige werken in de bijbehorende rol en functie voor facilitair managers.

Duidelijk. Maar hoe breng je gastvrijheid in een zorginstelling en imagineering bij elkaar? “Gastvrijheid lijkt een modewoord te worden in de zorg. Dat wil niet zeggen dat ik er tegen ben. Integendeel. Rapporten wijzen uit dat cliënten/patiënten eerder genezen en zich beter voelen in een gastvrije omgeving of bij gastvrije zorg. Neem het voorbeeld van dementerende ouderen. Richt je de omgeving zo in dat zij zelfstandig hun kamer terug kunnen

Denk niet alleen na over de uitvoering die direct zichtbaar is, maar ook over de bedrijfsmatige en organisatorische processen erachter

vinden – door bijvoorbeeld hun kamer te koppelen aan een symbool – dan praat je over echte gastvrijheid. De gastvrij-

te krijgen. Maar pas op. Ik ken het project niet, maar bij dit soort

heid is gekoppeld aan de activiteit van de gast. De demen-

ontwikkelingen zie ik vaak dat ze los staan en geen continuïteit

terende is zelf betrokken bij het maken van gastvrijheid. De

hebben. Het is belangrijk om niet alleen na te denken over de

gastvrijheid is interactief.”

uitvoering die direct zichtbaar is, maar ook over de bedrijfsmatige en organisatorische processen die hier achter zitten. De

Dus imagineering heeft alles te maken met beleving en interactiviteit?

beleving dient geborgd te zijn in de processen.”

“Ik zie imagineering meer als een tool of methodiek om te

neering bevat een aantal vaardigheden: empathie, storytel-

Met alle techniek die we tegenwoordig hebben, zoals domotica, kan de zorg – mits op de juiste wijze – dus steeds dichter bij de mens gebracht worden. Denk aan het verzorgen van een dementerende bij een willekeurig persoon thuis.

ling, creativiteit, trendwatching. Deze aspecten zijn nodig

“Ja, dat klopt. Heb je het boek De wereld breekt open van

om de interactie betekenisvol te maken en te borgen.”

Wim de Ridder, futuroloog, gelezen? Hij omschrijft dit soort

komen tot economische interactie die past bij de huidige ontwikkelingen. We zijn nog zo gewend aan het industriële tijdperk. Al onze definities hangen daarmee samen. Imagi-

processen. Hij verwacht dat de mantelzorg, maar ook de

Lijkt imagineering niet veel op belevinggerichte zorg? Op de kleinschalige PG afdeling De Boomgaard in zorgcentrum Op ’t Hoogveld (zorgcentra Pantein) bijvoorbeeld wonen en leven de bewoners nog steeds in hun dorp. Het buiten van toen is naar binnen gehaald met het Belevingsplein.

zelfdiagnostiek en allerlei preventieve activiteiten veel meer

“Ik denk dat er weinig verschil is. Het kunnen uitvoeren van

“Dat kan, omdat we ze – zoals ze nu functioneren – te duur

dergelijke projecten vergt kwaliteiten en inzichten die ontwik-

en te weinig gastgericht vinden. Aan de andere kant, de

keld worden binnen het vakgebied imagineering. Dit project

instituten zelf kunnen ook veranderen, hun processen aan-

zou goed uitgevoerd kunnen zijn door een imagineer. Imagi-

passen met behulp van imagineering. Dan heb je hetzelfde

neering zie ik als een theorie en een set tools, zoals ik al eerder

effect. Twee jaar geleden kwam ik twee mensen tegen in een

zei. Tools die nodig zijn om belevingsgerichte zorg voor elkaar

ziekenhuis die iemand wilden bezoeken. Ze konden de juiste

16 Gastvrije Zorg • september 2012

gekoppeld worden aan dit soort initiatieven. Echter, de specialistische gezondheidszorg, waarbij sprake is van genezende aspecten, is precair. Er moet daarom veel gebeuren voordat we dit voor elkaar krijgen.”

Uiteindelijk verdwijnen dan van de instituten?


Gastvrije Zorg | interview

kamer niet vinden en vroegen mij om hulp. Op dat moment

het boek van Susanne Piët, De emotiemarkt. Ze vertelt dat we

kwam er een jongetje op krukken aan. Het was mij duidelijk

in een situatie gekomen zijn waarin we zappend geluk zoeken.

dat hij in het ziekenhuis aan het revalideren was. Het jongetje

Eén ding vergeten we dan: persoonlijke input, oftewel actieve

zei tegen die mensen: ik denk dat u op een andere verdie-

participatie van de patiënt/cliënt. De kwaliteit van deze input

ping moet zijn. Ik loop wel even met u mee. Geweldig toch?

zorgt voor fullfilment. Blijft het bij decoratie, dan sla je de plank

Als je dit soort processen faciliteert in de gezondheidszorg,

mis. En – zoals al eerder gezegd – bedden we een dergelijk

dan sla je twee vliegen in één klap. Het genezingsproces van

project niet in het grotere geheel van de organisatie in, binnen

het jongetje gaat sneller en de betekenisgeving van het hele

de processen, dan werkt het ook niet.”

instituut wordt beter.”

Wat wil je de zorg meegeven? Concreet, hoe faciliteer je deze processen dan in de gezondheidszorg?

“Om een hooggekwalificeerd element in de zorg te zijn, moet

“Vraag deelnemers in de zorginteractie op welke wijze zij nuttig

lastig maakt om je open te stellen voor de input van partijen

kunnen zijn. Het werkt genezend, dat is bewezen.”

die de zorg nodig hebben. Toch zou ik – van hartspecialist

je veel kennis hebben. Dat kan een drempel vormen die het

tot conciërge – mee willen geven dat de zorg een interactief

Zijn dan al die maatregelen voor een gastvrije zorg, denk aan een pianospelende meneer in de ontvangsthal, flauwekul?

proces is. Een proces waarbij ook de verantwoordelijkheid

“Het is een en-enverhaal. Als een project op zichzelf blijft, is

de zorg zeker toekomst en is gastvrijheid als begrip niet meer

het een misser. Het moet structureel zijn. Je vindt dit terug in

nodig.” Gastvrijezorg.nl

gedeeld moet worden, in goede verstandhouding en met respect voor het type input van de diverse partijen. Dan heeft

Lezing Geoff Marée Tijdens Het Nieuwe Werken in de zorg: meer kwaliteit tegen minder kosten geeft Geoff Maree een lezing. Dit seminar vindt plaats op 20 september in Utrecht en is speciaal bedoeld voor facility managers en andere facility professionals, beleidsadviseurs en projectleiders in zorginstellingen (cure en care).Meer info: www.fmm.nl

Gastvrije Zorg • september 2012

17


‘Het échte thuisgevoel!’

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

k a p t e h t ze ! l e f a t p weer o

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FrieslandCampina Branded Netherlands Out of Home, Stationsplein 4, Amersfoort, Tel. 033 - 713 33 33.

FrieslandCampina Branded Netherlands Out of Home


Kerstcollectie 2012 Sweet Melody

Ice Chrystals Joyful Christmas

De winter: een bijzonder jaargetijde vol gezellige momenten. Lotus Professional速 ontwikkelde een veelzijdige en aansprekende kerstcollectie tafelaankleding voor u. De collectie bestaat uit 4 dessins, ieder in een eigen kleurstijl. Heeft u moeite met kiezen? Wij adviseren u graag: voor meer info kunt u contact opnemen met onze (gratis) klantenservice: 00800-LOTUSPRO (56887776.) Of kijk op onze website www.lotusprofessional.eu.

Meer informatie over onze producten kunt u vinden op www.lotusprofessional.eu

Christmas Day


Duurzame producten in de zorg

De wil is er, nu nog een goeie prijs In de supermarkt groeit het aanbod biologische producten, ­omdat de consumentenvraag groeit. Hoe zit dat bij zorginstel­ lingen? Vier leveranciers over de laatste ontwikkelingen. [ Tekst Carolien Meijer ]

20

Gastvrije Zorg • september 2012


Gastvrije Zorg thema | duurzame convenience

Holland Food Service –Biologisch is een trend in de zorg, vergelijkbaar met de retail. Dat constateert adjunct-directeur Jeroen Kamerbeek van Holland Food Service in Wijchen. Ten opzichte van 2011 is er dit jaar een grotere vraag naar biologische producten en de verwachting is dat de rest van 2012 een verdere groei laat zien. “Maar daarmee is niet gezegd dat het om grote percentages gaat. Een zwaarwegend negatief aspect is de prijs. Afhankelijk van de soort maaltijdvoorziening die een zorginstelling hanteert, is biologisch 10 tot 15 procent duurder”, zegt Kamerbeek. Bij Holland Food Service zijn de productgroepen aardappelen, groente en fruit, gezamenlijk met zuivel, de koplopers. “Qua prijs is de biologische variant hiervan goed in te passen. Maar voor AGF geldt: op is op. De weersinvloeden spelen bij biologische producten een grotere rol dan bij kasteelt. Als het slecht weer is, kunnen de boeren het land niet op, zo simpel is het”, aldus Kamerbeek. “En omdat veel zorginstellingen met een menucyclus werken, is het niet prettig als er geen aanbod is. Overigens gooien veel gebruikers de termen biologisch en duurzaam op een hoop, terwijl voor biologische producten andere eisen en richtlijnen gelden.” De wens om biologische producten in te kopen, is er zeker, stelt de adjunct-directeur. Ook de vraag naar streekproducten is groot. Hij veronderstelt dat veel zorginstellingen de overstap naar biologisch maken als het aanbod en de prijs zou­den kunnen concurreren met de reguliere producten.

Deli XL – “In de zorg leeft op dit moment vooral diervriendelijkheid enorm”, zegt communicatiemanager Simon de Ridder van foodservicegroothandel Deli XL. Deli XL krijgt veel vragen van bezorgde klanten als Wakker Dier campagne voert, bijvoorbeeld ter bestrijding van de plofkip. De afname van biologische producten groeit bij Deli XL met 20 procent per jaar. De Ridder: “Hoe dat komt? Aan de aanbodzijde zit het probleem niet meer. Een jaar of vier geleden hebben we vijfhonderd biologische artikelen geïntroduceerd. Nu is dat aantal al weer verdrievoudigd. In ons programma Natuurlijk Verantwoord definiëren we breder – zo duurzaam mogelijk – en daarin tellen we zelfs zo’n 3500 verantwoorde artikelen. Als een klant duurzaam wil, zijn wij met onze toeleveranciers dus prima in staat dat te leveren.” Generaliserend gesproken woekeren zorgkeukens echter met bescheiden budgetten, merkt hij op. “Zelfs op de reguliere kwaliteit van de maaltijden wordt nu bezuinigd, kwaliteitsverbetering en overstappen op biologisch is dan bijna onmogelijk.” De Ridder noemt wat percentages: biologisch vlees is zeker 40 tot 60 procent duurder dan het reguliere product. Biologische zuivel is daarbij vergeleken heel goed te doen: 10 tot 15 procent duurder, dan heb je het wel gehad. De Ridder: “We zien zorginstellingen keuzes maken in productgroepen. Ze stappen niet integraal over op biologisch maar maken een tussenstap, bijvoorbeeld van regulier vlees naar scharrelvlees. We zijn daar blij mee, want goed eten is nog steeds het gezondste medicijn.”

Zorginstellingen stappen niet integraal over op b ­ iologisch maar maken een tussenstap, ­bijvoorbeeld van regulier vlees naar ­scharrelvlees

Gastvrije Zorg • september 2012

21


Unilever Food ­Solutions – Jacqueline Verhage, channel marketing manager Health bij Unilever Food Solutions, ziet een groeiende aandacht voor biologische producten. “Vaak is dat gekoppeld aan streekgerechten. De kosten spelen mee, maar de keuze voor al dan niet biologisch is ook afhankelijk van de visie van de zorginstelling. Bij de vloeibare soepen is de prijs van de biologische variant zo goed als gelijk aan die van het reguliere product. De droge varianten zijn wel iets duurder, maar meer dan tien procent is dat doorgaans niet. Als de chef voor de toevoegingen ook voor biologisch kiest, is een volledig biologische soep dus zeer goed mogelijk. En het is net als in de supermarkt: als je bewust kiest voor biologisch, dan heb je die wat hogere prijs er wel voor over.” Op de vraag of het huidige aanbod een knelpunt is, zegt Verhage: “Neem de groenten die in de soep zijn verwerkt. We kopen natuurlijk in redelijk grote hoeveelheden in en lopen daarbij tegen het feit aan dat er nog niet altijd voldoende aanbod is van de leveranciers.” Overigens richt Unilever Food Solutions zich nadrukkelijk op duurzaamheid, omdat ook aspecten meespelen als wastemanagement en energiebewustzijn. Er zijn doelstellingen ontwikkeld voor zowel verpakkingen als ingrediënten. Zo moet in 2015 75 procent van het papier en karton duurzaam zijn ingekocht, in 2020 100 procent. Alle Lipton-thee moet in 2015 van plantages komen met een Rainforest Alliance-certificering. En voor dit jaar is het doel dat 60 procent van de verwerkte kruiden en specerijen duurzaam is geteeld; in 2015 moet dat 100 ­procent zijn.

Marfo– Gevraagd naar de ontwikkelingen op de markt voor biologische producten stelt adjunct-directeur foodservice Pieter Beijen van Marfo: “De vraag naar biologische producten zien wij niet stijgen in de verschillende sectoren waarin wij actief zijn. Er is wel een duidelijk waarneembare belangstelling voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Wij zien bijvoorbeeld de vraag naar MSC-vis wel sterk groeien.” Vis met het certificaat van de MSC, de Marine Stewardship Council, is duurzame vis. De begrippen duurzaam en biologisch lopen in de praktijk door elkaar heen, zegt Beijen. ‘’We besteden de nodige tijd om onze klanten de verschillen uit te leggen.” Marfo is Skal-gecertificeerd. De stichting Skal houdt toezicht op de biologische productie in ons land. De stichting controleert of bedrijven produceren volgens de wettelijke regels voor biologische producten. Als dat zo is, kunnen ze gecertificeerd worden. Beijen: “Daarmee kunnen wij voor onze afnemers biologische maaltijden ontwikkelen en koken. Dat gebeurt echter in geringe mate. Biologische grondstoffen zijn duurder. Voor biologische bloemkool heb je twee keer zoveel oppervlakte nodig, dus voor de prijsstelling gelden eenvoudige economische wetten. Die prijsstelling en ook de continuïteit van voldoende aanbod vormen nog steeds een belangrijke drempel voor een stevige acceleratie van biologische maaltijden.”Marfo probeert haar klanten wel enthousiast te maken voor biologische producten. “De smaak is heel relevant. Een product dat niet wordt opgejaagd om te groeien, smaakt immers gewoon goed. Door te participeren in initiatieven zoals de Week van de Smaak proberen wij de meerwaarde van biologische producten onder de aandacht te brengen.”

In de zorg leeft op dit ­moment vooral dier­ vriendelijkheid enorm

22

Gastvrije Zorg • september 2012


Passie voor zorg Dat is het motto van Holland Food Service. Heldere woorden die weergeven wie wij zijn: de deskundige specialist voor de (thuis)zorg, met passie voor lekker en gezond eten en drinken. Maar ook met passie voor het bieden van service en kwaliteit én aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen wij al sinds 1892, een betrouwbare historie waar wij trots op zijn. Maar wij kijken vooral naar de toekomst. Elke dag laten wij ons inspireren om het beter te doen dan gisteren. U kunt vertrouwen op onze persoonlijke betrokkenheid in het behalen van resultaat en een duurzame samenwerking: Samen Succesvol!

Holland Food Service • Bijsterhuizen 2513 • 6604 LM Wijchen • Tel.: 024 - 377 69 35 • www.hollandfoodservice.nl


H'eerlijk

heet het nieuwe voedingsconcept dat Warande in haar zorgcentra heeft ­ ­geïn­troduceerd. De b ­ ewoners krijgen nu zoveel mogelijk biologische of ­streek­gebonden m ­ aal­tijden. Tekst en uitleg over het hoe en waarom. [ Tekst Carolien Meijer ]

e d n a ar W 24

Gastvrije Zorg • september 2012


Gastvrije Zorg thema | duurzame convenience

Polen zijn gesneden en geen aardappelen die als nieuw worden verkocht maar het niet zijn.”

Werkwijze H’eerlijk – Aan de werk-

3 km

Aanleiding H’eerlijk – Warande haalde Nico de Bree, met een brede ervaring in de horeca, bij een cateraar en andere zorginstellingen, zo‘n drie jaar geleden in huis om uit te zoeken hoe de wooncentra zich kunnen onderscheiden op het gebied van eten en drinken. De bewoners hadden al aangegeven hoe belangrijk ze de dagelijkse maaltijden vinden. Warande en de cliëntenraad maakten het eten en drinken daarom tot een speerpunt. In 2010 ging een projectgroep van start om te onderzoeken hoe een bovengemiddeld goede smaak en kwaliteit kon worden bereikt. Uit gesprekken die Nico de Bree, manager maaltijdservice en gastvrijheid, met bewoners en vestigingsmanagers voerde, bleek dat iedereen de basissmaak van de voeding terugwilde. “Echte smaken, zonder toevoegingen. Dat willen we bereiken met biologisch, met producten uit de regio en met eerlijke producten: Fair Trade, maatschappelijk verantwoord.” “Best moeilijk”, zegt woordvoerster R. van der Laan van de cliëntenraad, “want het eten was eigenlijk al heel behoorlijk. Toch hadden we wel wat aandachtspunten.” Zo wilden de bewoners graag dat er meer gebruik zou worden gemaakt van eerlijke en natuurlijke producten uit de omgeving. “Geen uien die in

wijze op zich hoefde volgens De Bree niet veel te veranderen. “Of je nu biologische bloemkool kookt of gewone, dat maakt niet uit.“ Wel moest het regenereren worden aangepast. Op de meeste locaties zijn inmiddels Sortrans-regenereerkasten geplaatst, die zorgvuldig zijn in te stellen, voor het behoud van de kwaliteit van de maaltijd. Warande werkt met een centrale keuken, in Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist. Voorheen hanteerden de locaties verschillende regenereermethodes. Dat beviel niet altijd goed. “Ook al is de afstand tussen Zeist en Bilthoven niet groot, toch ging de kwaliteit achteruit”, zegt facilitair manager Alex van den Brink van Schutsmantel. “Dat ging van een 8 in de productiekeuken naar een 6 op de locatie, zo bleek uit onderzoek. Dat kwam vooral door die verschil-

21 km

De bewoners wilden dat er meer gebruik zou worden gemaakt van eerlijke en natuurlijke producten uit de omgeving Gastvrije Zorg • september 2012

25


CARE

Bespaar en varieer met de desserts van JOMO Foodservice Voor ieder wat wils, heerlijke smaken en vernieuwing, dat is wat wij u te bieden hebben met onze desserts. Wij hebben uiteraard de lekkere desserts die u in Nederland kent, maar daarnaast hebben we een grote variatie aan Duitse desserts. Zowel grootverpakkingen als portieverpakkingen precies zoals u het graag wilt. Bovendien, en waarschijnlijk niet geheel onbelangrijk, bespaart u bij ons aanzienlijk op de kosten van uw desserts. Wilt u graag weten wat dit precies voor u betekent? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op en wij rekenen het graag voor u uit.

Meer info? Ga naar rvice.nl se d o o f o m o j . w we care - we taste - we serve ww JOMO Foodservice | Postbus 6514 | 6503 GA Nijmegen | T 024 7119801 | F 024 7119802 | info@jomo-foodservice.nl

JOMO FOODSERVICE IS ONDERDEEL VAN

FOOD & SERVICE


Gastvrije Zorg thema | duurzame convenience

lende regenereertechnieken, terwijl de centrale keuken natuurlijk maar op één manier kookt. De doperwten smaakten op de ene locatie daardoor beter dan op de andere.” Vroeger had elke locatie zijn eigen leverancier. Nu er gezamenlijk wordt ingekocht bij groothandel Kruidenier, kunnen er betere afspraken worden gemaakt over de gewenste producten, de dienstverlening en de inkoopkosten. Voordat Warande in zee ging met Kruidenier, is een aanbesteding gehouden bij vier groothandels. Kruidenier kwam als beste uit de bus. De Bree: “In inkoopprijs ontlopen de groothandels elkaar niet zo, de bovenliggende vraag is vooral geweest of de leverancier ons de gewenste ondersteuning kan leveren. Kruidenier heeft het concept Van Dichtbij, zoveel mogelijk streekproducten. Dat sluit goed aan.”

31,4 km

de nagerechten van Zuivelhoeve geselecteerd op het gebruik van verse melk met natuurlijke kleurstoffen en op normen voor diervriendelijkheid (koeien in de wei). Een complete overstap op biologische producten is duur, Warande streeft er naar binnen het huidige budget te blijven. “Biologisch vlees – en dan vooral kip – is vrij kostbaar”, aldus De Bree. “Het is een illusie om te denken dat je honderd procent biologisch voor elkaar krijgt. We moeten dus wel eens water bij de wijn doen. Maar we proberen zeker zoveel mogelijk biologisch en streekgebonden te werken. Het wordt gelukkig allemaal betaalbaarder. Bovendien kijken we ook hoe we het werk anders kunnen organiseren, zodat we budgetneutraal kunnen blijven. En er is zeker nog wat te besparen door minder waste. We proberen zo weinig mogelijk weg te gooien.” Van den Brink zou een grotere keuken willen hebben, zodat hij vaker zelf kan koken voor zijn bewoners. Nu kookt hij twee keer per maand op een beperkt aantal pitten. Er loopt een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden. “De bewoners willen ook dat er zoveel mogelijk in huis wordt gekookt. Ik kan dan nog meer inspringen op streekgerechten. En door de etensgeuren in huis creëer je veel meer beleving.” Gastvrijezorg.nl

Obstakel H’eerlijk – Een nog niet opgelost aandachtspunt is dat bewoners die in hun appartement willen eten, de maaltijd opwarmen in een magnetron. “Daarmee krijg je kwaliteitsverlies”, vervolgt De Bree. “We willen van die magnetrons af, maar moeten natuurlijk respecteren dat mensen op hun kamer willen eten. Daarom overwegen we nu de aanschaf van eenpersoons regenereerkasten. Die zijn duurder, je kunt er geen glas melk in verwarmen en de maaltijd heeft een veel langere opwarmtijd nodig, een half uur tot drie kwartier. Maar de kwaliteit blijft behouden.” De Bree zou het liefste zien dat iedereen in het restaurant komt eten. “Een smakelijke maaltijd heeft ook met ambiance en beleving te maken. Daar hoort ook met elkaar eten bij. Ons nieuwe concept is een totaalconcept. We trainen de medewerkers ook in gastvrijheid.”

Uitrol H’eerlijk – H’eerlijk moet nog verder worden uitgerold. Inmiddels zijn de zuivelproducten biologisch, de koffie, thee en suiker Fair Trade en zijn Warande

Warande biedt wonen, service en zorg op de Utrechtse Heuvelrug en in Houten. De organisatie bestaat uit onder meer het verpleeghotel Bovenwegen en de wooncentra De Loericker Stee, Heerewegen, Klein Heerewegen en Schutsmantel.

Gastvrije Zorg • september 2012

27


Gastvrije Zorg | in beeld

Laarstaete Verpleeg- en behandelcentrum Laarstaete (Coloriet) in Lelystad is een modern pand met veel lichtinval, maar volgens bewoners, bezoekers en medewerkers ontbrak de sfeer van geborgenheid en harmonie. Om het woon- en werkklimaat in het gebouw te verbeteren, kreeg de begane grond van Laarstaete de afgelopen maanden een complete facelift volgens de principes van Feng Shui. [ Tekst Jasker Kamp | Fotografie Britt Sleebos ]

Het grand-café heeft een loungeachtige inrichting gekregen.

“Wij zijn begonnen met een analyse van het gebouw door een Feng Shui-adviseur”, vertelt locatiedirecteur Bert Apperlo. “Deze adviseur heeft gesproken met bewoners en medewerkers en een aantal zwakke punten van het gebouw vastgesteld. Vervolgens heeft interieurarchitect Jan Detz het advies nog verder uitgediept en uitgewerkt tot concrete verbouwings- en inrichtingsplannen. De gedachte hierachter is dat er voldoende levensenergie in het gebouw kan komen en zich vervolgens door het gebouw kan verspreiden. Verder hebben materialen, vormen en kleuren een belangrijke invloed hebben op onze beleving van de ruimte. Als een gebouw een harmonieus klimaat heeft, heeft dat invloed op het welbevinden van zowel bewoners als medewerkers. Je kunt dus zeggen dat een fijne omgeving het werkplezier en het woongenot bevordert.”

28

Gastvrije Zorg • september 2012


Gastvrije Zorg | in beeld

Voor de vloeren is gekozen voor aardetinten die een warme uitstraling hebben en voor de muren bijpassende crèmetinten. De zitmeubelen, die uitgebreid getest zijn door bewoners, bezoekers en medewerkers, hebben warme kleuren en organische vormen.

“Achter de liften in het atrium zat een grote open ruimte. Dit was een zwak punt in het gebouw, een zogenaamd gat waardoor de energie weglekte”, zegt Melinda Buining, projectmedewerker van Coloriet. “Dit hebben we aanpast door een tweedimensionale

metaalboom

over de totale hoogte te plaatsen. De stam en takken van de boom zijn van geperforeerd metaal en zijn open ruimten zodat het daglicht er doorheen kan stromen.”

Het

terrein

is

gedeeltelijk

wat verhoogd en er zijn drie zwerfkeien geplaatst die symbool

staan

voor

een

berg.

Gastvrije Zorg • september 2012

29


Naam:

Berry Hoosemans Technical Support Manager Benelux en UK Bedrijf:

Bonduelle Food Service Website:

www.bonduelle-foodservice.nl Merkenportfolio:

Minute速, Ready to Heat, Ready to Portion速, EasyBag Stelling:

Alleen producten leveren is niet voldoende; als fabrikant moet je ook meedenken en inspireren

Inspireren met groente Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Bonduelle Food Service.


E Bedrijfsvisie

Groente is niet langer alleen een bijgerecht, groente is veel meer dan dat

De

maaltijdvoorziening in de zorg verandert. Gekoppeld koken wordt weer ontkoppeld koken en de productie in een centrale keuken maakt weer meer en meer plaats voor maaltijdbereiding op locatie. Koks kunnen hierdoor weer creatief zijn en Bonduelle Food Service biedt hun daarbij de helpende hand. Gastvrijheid, vriendelijk personeel, beleving en kwaliteit; het wordt allemaal steeds belangrijker in zorginstellingen en ziekenhuizen. En niet alleen aan bed, maar ook in de geboden voedingsvoorzieningen. “Door het sluiten van keukens, veranderingen in bezetting en de toegenomen tijdsdruk heeft de omschakeling naar het gebruik van meer kant-en-klaar en convenience producten ervoor gezorgd dat er vakkennis verloren is gegaan of dat de koks minder ruimte voor creativiteit hebben gekregen. Ook wordt er daardoor stevig vastgehouden aan de huidige manier van werken en de gebruikelijke producten”, signaleert Technical Support Manager Berry Hoosemans. “Dit willen wij als Bonduelle Food Service doorbreken. Wij willen met de nodige inspiratie en vernieuwende producten het vakmanschap onder de koks op deze locaties stimuleren. Waarom bijvoorbeeld bij een nasi goreng, in plaats van de atjar, niet eens een smakelijke Minute® sperzieboon aangemaakt met kokosroom en een beetje sambal en knoflook aanbieden?”

Koksbuis Hoosemans bezoekt locaties, trekt de koksbuis aan en gaat aan de slag met de koks bij instellingen en ziekenhuizen. “We willen niet alleen het juiste product leveren, maar ook variatie en inspiratie bieden voor de keuken én de gast. Wij willen graag meedenken, adviseren, inspireren en stimuleren”, aldus de Technical Support Manager. Dit gaat overigens verder dan alleen koks in de keuken inspireren over smaak en bereiding. “We willen in de toekomst investeren in meer contact met de koks en via verschillende social media recepten en suggesties delen en, waar mogelijk, technische ondersteuning bieden.” Het doel van Hoosemans is hiermee ook groenten meer op de kaart zetten. “Ik ben adviseur voor Bonduelle in Nederland, maar ook in België, Luxemburg en de UK. We zien al langer dat er in België veel aandacht is voor smaakverbetering van maaltijden voor ouderen en dat er dus ook bij groentebereiding meer smaakvariatie mogelijk is. Groente is een van de drie maaltijdcomponenten bij een hoofdgerecht, maar groente mag uit gezondheidsoverwegingen best 50 procent van de maaltijd uitmaken.” Het grotere belang van groente heeft volgens Hoosemans voordelen. “Groente is vezelrijk en dus

gezond. Bovendien is het een stuk goedkoper dan vlees en dus is het kostentechnisch interessant voor instellingen om het aandeel groenten binnen een maaltijd te vergroten.”

Concepten Om de wens van meer groente op het bord te verwezenlijken heeft Bonduelle Food Service, Europees marktleider in groenten, verschillende concepten op de markt gebracht. Hoosemans: “We bewegen met de markt mee. Voor elke manier van uitgifte – Meals on Wheels, buffetuitgifte, plate service of welke vorm dan ook – heeft Bonduelle Food Service een oplossing waarmee koks en keukenmedewerkers de gerechten kunnen verrijken met groenten.” Bovendien is Bonduelle Food Service aanwezig in alle segmenten van de groenteverwerking: diepvriesgroenten, groenteconserven, salades en vers. “We zien door de toenemende hang naar front cooking in instellingen een groeiende vraag naar vriesvers. Met Bonduelle Minute en Ready-to-(H)eat spelen we daarop in. Dit is een assortiment diepvriesgroenten dat onder stoom is bereid. De groenten zijn al gaar en hoeven voor warme bereiding slechts te worden geregenereerd.” Voor koude bereiding zijn ze volgens Hoosemans na ontdooien bovendien meteen te gebruiken. “Dit levert een flinke tijd- en energiebesparing op. Verder zijn de kleur, structuur en smaak niet van vers te onderscheiden.” Behalve het Minute®-concept biedt Bonduelle Ready-to-Portion®; specifiek gegaarde groenten die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in assemblage- en instellingskeukens. Hoosemans: “Deze groenten zijn op smaak gebracht door een coating van plantaardige vetstof en basiskruiden. De groenten zijn direct klaar om te worden geportioneerd en dus ideaal voor assemblage en frontcookingconcepten waarbij van tevoren vaak niet duidelijk is hoeveel moet worden bereid. Ready-to-Portion® bespaart kosten, je bereidt immers nooit te veel.” Voorzichtig signaleert Hoosemans dat onder meer door de verschillende succesvolle concepten van Bonduelle Food Service groenten ook in Nederland meer in belangstelling staan van instellingskoks. “Het is aan ons om hen nu ook bewust te maken van wat ze allemaal nog meer kunnen doen met groenten. De meeste mensen hebben ook graag een sausje of jus bij het eten, waarom dan niet met onze groentepurees een mooie en gezonde saus creëren? Probeer het eens, zou ik willen zeggen. En kom je er niet uit of heb je behoefte aan meer suggesties, wij bieden graag de helpende hand.”

Gastvrije Zorg • september 2012

31


Afgemaakt in Het Parool Wat nu?


Gastvrije Zorg | Leermoment

De Amsterdamse krant Het Parool testte maal­ tijden van vijf ziekenhuizen in de hoofdstad. Twee zakten door het ijs, de rest scoorde maar net een voldoende. In Gastvrije Zorg vertellen de vijf wat ze met de uitkomsten doen. [ tekst Dennis van Asselt ]

Het oordeel

ijken k n a a g We meer e w e o h an de a k a a sm nnen u k a t s a p geven

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Cijfer: 6,5

De jury: De zalm is prima en de salade is fris. De hollandaisesaus is echter zuur en de soep is vet en smaakloos. De kip is lekker sappig, maar de pasta is smaakloos en de groenten veel te gaar. De vegetarische maaltijd smaakt naar Conimex en de satésaus komt uit een pakje.

De reactie Anke Goedhart-Coers, manager patiëntenvoeding “De beoordeling is kritisch maar opbouwend. Over het algemeen waren wij er heel blij mee. We hadden liever een 8 gescoord, maar het is altijd leuk om ergens de beste in te zijn. Collega’s hebben ons gefeliciteerd en de Raad van Bestuur is naar beneden gekomen om de koks een hand te geven. We zijn op de goede weg. Ik denk dat het niet verkeerd is om vaker zo’n test te doen, omdat je dan scherp blijft. Het heeft in ons ziekenhuis gezorgd voor een positieve vibe. Wel opmerkelijk dat ze de soep te vet vonden, want die maken we zelf en patiënten zijn er heel positief over. Ik ga er wel vanuit dat onze koks daar beter op letten, ook op de smaak van het vegetarische gerecht. Als de kant-en-klare satésaus niet goed is, gaan we die misschien zelf maken. We denken dat wij de groenten goed serveren, juist vanwege de brede doelgroep. Het is moeilijk om naar alle monden te koken. We kunnen ook niet zo maar overal zout in gooien vanwege de dieeteisen van onze patiënten, maar we gaan wel kijken hoe we meer smaak aan de pasta kunnen geven. Over de hollandaisesaus moeten we nadenken; door het distributiesysteem verandert die saus ook een beetje van smaak.”

Het oordeel BovenIJ Cijfer: 6

De jury: De kippenragout is prima, maar de jus is veel te zout. Ook hier zijn de groenten te gaar. In de remoulade­saus is geen remouladesmaak te herkennen. De quorn in de vegetarische maaltijd is een prima vleesvervanger, alleen smaakt de tomatensaus niet naar tomaat. De tiramisu maakt veel goed.

De reactie Peter Huijsen, hoofd voeding “Hier was ik in het begin al bang voor. We koken gekoppeld en ik vraag me af hoe het is opgewarmd. Maar het schudt ons wel wakker. Ik ben ook zeker boos geworden op mijn koks. We missen scherpte en staan te slapen. We hebben een mooie keuken en we krijgen eersteklas producten binnen, niets te klagen. Dan doet het wel pijn als

Gastvrije Zorg • september 2012

33


Gepureerde Componenten De beleving terug in de maaltijd

Met de gepureerde componenten van Chef Martin biedt u uw gasten: •

Ruime componentkeuze voor een mooie maaltijdpresentatie.

Gemak in consumptie door de fijne en gladde structuur.

• •

Volwaardige maaltijdbeleving door vorm en authentieke smaak. Een eerlijk product zonder kunstmatige toevoegingen. Voordelen voor uw organisatie: •

Geen derving door portieverpakkingen.

Hoge flexibiliteit, maaltijd binnen 15 min. op tafel.

Tijdsbesparing door eenvoudige bereidingswijze.

Koperstraat 31 - P.O. Box 137 - 8200 AC Lelystad The Netherlands


Gastvrije Zorg | Leermoment

het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis het beter doet. Ik moet maaltijden vaker laten proeven door medewerkers en de cliëntenraad. Feedback is belangrijk. Maar ik sta voor 100 procent achter de manier waarop wij koken. Ik wil de juryleden dan ook graag uitnodigen om een keer bij ons te komen kijken. We koken de groenten inderdaad gaar. Uit enquêtes blijkt dat patiënten dat ook willen. Over de remouladesaus: ik moet rekening houden met wensen en dieeteisen van alle patiënten. Ik kan wel drie verschillende sauzen maken, maar ik heb liever één saus met fijngemalen ingrediënten. De jus hebben we nog eens geproefd en hij was inderdaad te zout. Met het commentaar over de tomatensaus ben ik het niet eens, dat is ieder zijn smaak.”

doen aan de portiegrootte. De vegetarische maaltijd die ze hebben geproefd, is wel het meest bestelde vegetarische gerecht. Over het algemeen zijn er zeker mogelijkheden om te verbeteren. We waren al bezig om in de toekomst een nieuw voedingsconcept te ontwikkelen. Het beddenhuis wordt gerenoveerd, dus pakken we gelijk de kans om de maaltijdvoorziening aan te pakken. Nu komt alles kant-en-klaar binnen, maar misschien gaan we meer met verse producten werken en huren we weer een kok in. We zullen ook kijken naar de keukens op de afdelingen, die qua ruimte en apparatuur niet geschikt zijn om vers in te koken. Verder moeten we misschien met een minder breed assortiment werken en nog kritischer zijn op de kwaliteit van producten. De voorbereidingen lopen en in 2014 gaat de renovatie van start.”

Het oordeel

Sint Lucas Andreas Cijfer: 5

Ik ben boos ­gewor de koks; w n op mijn scherp e missen te en s t slapen aan te

De jury: Het stooflapje is heerlijk. De groenten ook, maar weer veel te gaar. De zalm is vettig en de krieltjes waterig. De spinaziesoep is de aardappelsoep uit een ander menu, vermengd met een beetje spinazie. De vegaburger is van rubber en de röstirondjes druipen van het vet. De chocoladevla komt uit een pak.

De reactie Willem Bosma, hoofd productiekeuken “Natuurlijk zijn we geschrokken, een vijf is een onvoldoende. We zijn direct met het team gaan kijken welke dingen we op korte termijn kunnen aanpassen. Ook hebben we de juryleden uitgenodigd om op bezoek te komen en ons te adviseren over mogelijke verbeteringen. Een aantal suggesties zullen we toepassen. Zo gaan we nog meer krui-

Het oordeel AMC Cijfer: 6-

De jury: De kip masala en de rotikoek zijn lekker, maar de kousenband is vervangen door diepvriessperziebonen. Het vegetarische menu krijgt een dikke onvoldoende: weinig smaak en te veel rijst, die ook nog te gaar is.

De reactie Mathieu van der Maat, manager patiëntenservices “Je kunt wel wat kanttekeningen plaatsen bij de uitslagen van de test. Ik had geen zicht op de uitvoering, omdat ze alle maaltijden meenamen naar een andere locatie. Die kousenband was toch echt kousenband, ik heb het gecheckt met de leverancier. De Surinamers die hier werken, hebben het nog eens extra bevestigd. Ik herken ons niet in de te gare rijst, daar zal ik in moeten duiken. We gaan wel wat

aan g n e i h Missc r met verse ee m ken r e e w w cten weer u d o r p we n e r u en h k in o k n e e

Gastvrije Zorg • september 2012

35


Waskosten te hoog? Houd de persoonsgebonden was in huis! U kunt bij de dagelijkse wasverzorging veel geld besparen ten opzichte van uitbesteding aan een commerciële wasserij. Met een individuele efficienty-berekening laten we u zien hoe groot het besparingspotentieel is.     

Minder slijtage van het wasgoed Geen verlies en/of zoekraken van wasgoed BTW-voordeel over personele kosten (voor instellingen) Lage Total Cost of Ownership Duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Miele Professional. Een zorg minder. Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 84

Gastvrijheid is ook: lekker én veilig eten. Vragen waarmee u iedere dag te maken krijgt: - tot wanneer is het voedselproduct houdbaar? - welk voedselproduct is het? - wanneer is het uit de vriezer gehaald? Het LabelLord kleurcoderingssysteem geeft antwoord: Iedere dag heeft zijn eigen onderscheidende kleur. Met één blik controleert u de producten en hun houdbaarheidsdatum.

Dagetiketten met ‘Weg Op’ aanduiding

Weg op Wo

Weg op Do

Weg op Vr

Weg op Za

Weg op Zo

Weg op Ma

Weg op Di

Etiketten voor Magazijn, Koeling en Vriezer

De LabelLord etiketten zijn eenvoudig afwasbaar of naar keuze zelfs geheel in water oplosbaar. Het hygienisch bewaren en aanbrengen van de voedselveiligheidsetiketten is eenvoudig met een LabelLord dispenser. De LabelLord-Midi, gemaakt van hoogwaardig RVS en slagvast kunststof is de laatste ontwikkeling op dit gebied. LabelLord Voedselveiligheidssystemen Gustoweg 39-41, 3029 AR Rotterdam, Nederland Tel +31 (0)10-20 40 300, Fax +31 (0)10-20 40 301 E-mail: info@labellord.eu, Website: www.labellord.eu

Veel geïmiteerd, nooit geëvenaard!

Midi dispenser


Gastvrije Zorg | Leermoment

den gebruiken. Ook zoeken wij al enige tijd naar een andere manier van het aanbieden van de maaltijden. Het resultaat van de test was niet goed en we willen graag verbeteren. Toch zijn er ook kanttekeningen te maken bij de test. Het eten is vervoerd naar de andere kant van de stad en is daar opgewarmd. Dat komt de kwaliteit niet ten goede. De klacht dat de vla uit een pak komt, is wat ons betreft ook wat gemakkelijk. We zijn nou eenmaal geen sterrenrestaurant. Zelf houden wij regelmatig enquêtes onder onze patiënten. We vinden het vooral belangrijk dat zij tevreden zijn. De patiënten beoordelen ons met een 7. Dat vinden wij een reëler cijfer.” Op de andere specifieke kritiekpunten van de jury wilde het Sint Lucas Andreas niet ingaan.

We hebben de jury uitgenodigd om op bezoek te komen en ons te adviseren over mogelijke verbeteringen

Het oordeel

Slotervaart Cijfer: 5-

De jury: De gepaneerde kipschnitzel is erg droog en lijkt niet op kip. De bloemkool is veel te gaar en de spinazie is kapotgekookt. In de aard-

We z de n ijn met feiten eus op d e gedr u moe ten o kt en nze proc goed essen naga an

appelgratin zitten ongare stukje aardappels, de aardappelpuree bij een ander gerecht smaakt kunstmatig en het bakje sla zit overvol.

De reactie Cees Akkerman, hoofd keuken Slotervaart Ziekenhuis “Het is teleurstellend dat we als laatste zijn geëindigd. Achteraf gezien hadden we er niet aan mee moeten doen. Wij werken met gekoppelde maaltijden die niet geschikt zijn om te regenereren. Deze test geeft daarom geen zuiver beeld. Het was wijs van het VUmc om niet mee te doen; die koken ook gekoppeld. Ik vond het jammer dat ik niet bij de test kon zijn, dan had ik het een en ander kunnen toelichten. De test is ook gedaan door horecakoks, die kijken met een andere blik. De gepaneerde kipfilet is toch echt kip. En groenten die te gaar zijn? Daar herken ik ons niet in. De aardappelpuree maken we elke dag zelf, maar het kan natuurlijk altijd beter. Op andere punten moeten we de hand in eigen boezem steken, zoals de overvolle schaaltjes rauwkost en de aardappelgratin die in de test ongare stukjes bevatte. We zijn met de neus op de feiten gedrukt en moeten onze processen goed nagaan. We zijn hier niet gelukkig mee, want het is geen goede reclame natuurlijk, maar geen enkel ziekenhuis heeft het goed gedaan.” Gastvrijezorg.nl

‘De test niet zuiver? Onzin’

“Het niveau over het geheel was heel bedroevend”, stelt Tom Kellerhuis, journalist, kok en één van de drie panelleden van de test. “De eerste paar maaltijden gingen nog wel, daarna werd het steeds slechter. Ik ben nog het meeste geschrokken van het feit dat er zo weinig vers wordt gekookt. Als er dan een kok in dienst is, heeft deze kennelijk geen goede opleiding genoten. De test niet zuiver? Onzin. Goed eten is goed en slecht eten is slecht. We hebben de maaltijden enkel kort opgewarmd. In die regenereerwagens wordt het er echt niet beter op, eerder slechter. Ziekenhuizen proberen te veel restaurantje te spelen. Doe dat niet als je het niet kunt waarmaken. Hollandaisesaus en remouladesaus: klinkt leuk, maar als het er niet op lijkt, laat het dan weg. Houd het simpel. Kook de groenten niet zo door; dat is geen wereldschokkende verandering. Als groenten te gaar zijn, hebben ze geen zin meer omdat alle voedingsstoffen eruit zijn.Ziekenhuizen hebben vaak keukenmedewerkers. Neem ten minste één kok in dienst, misschien als adviseur die één keer in de maand langskomt. Het zijn natuurlijk logge organisaties, dus veranderingen duren even. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis heeft als enige na aanleiding van de test advies gevraagd. Volgend jaar kijken we of de ziekenhuizen beter zijn geworden, als ze tenminste nog mee willen doen.”

Gastvrije Zorg • september 2012

37


Gastvrije Zorg | Recepten

Jelle Ferwerda van de Sint Maartenskliniek is een van de twaalf koks van wie recepten zijn gebruikt in de culinaire campagne Tafelen in Nederland, Lekker Duurzaam.

Gelders menu centraal in oktober De nieuwe culinaire campagne Tafelen in Nederland, Lekker Duurzaam is enkele maanden gelanceerd op de Floriade. Elke maand staat het streekmenu uit een provincie centraal. De campagne, waarvan Gastvrije Zorg een van de partners is, is bedoeld voor ondernemers in de restaurantsector, koks en keukenbrigades in de wereld van zorg en welzijn. De vorige keer stond Zeeland centraal, in oktober is het de beurt aan Gelderlander. Bedenker van het herfstmenu is Hoofd Voerding Jelle Ferwerda van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

38

Gastvrije Zorg • september 2012


Gastvrije Zorg | Recepten

Menu gelderland

Nijmeegse witlofsoep met rookworst Gepekeld wildzwijn met honing, bonnefemme van herfstgroenten, puree van pastinaak en appeljus Hangop van boerenyoghurt met heldere ­karamel en gepocheerde peer VOORGERECHT

Nijmeegse witlofsoep met rookworst

Zweet in een klontje boter 600 g Nijmeegse witlof aan, blus af met 4 dl gevogeltefond. Kook in. Voeg 4 dl room toe, kook opnieuw in tot circa 1 liter. Doe alles in een blender, daarna door een haarzeef en breng op smaak. Leg schijfjes warme gewelde Ecofields-rookworst in de borden, schep de soep eromheen. Maak een hoorntje van papier, vul dat met wat keukenstroop en maak een raster bovenop de soep. HOOFDGERECHT

Gepekeld wildzwijn met honing bonnefemme van herfstgroenten, puree van pastinaak en appeljus Vlees 1 kg wildzwijnsbout 1 liter pekelwater (50 gram zout) kaneel, steranijs, laurier, gekneusde peperkorrels 50 g boter Garnituur 200 g geschilde aardappel 200 g geschilde pastinaak 30 g boter 1/2 dl room 1/2 dl melk 300 g spitskool 100 g geschilde wortel 100 g geschilde knolselderij 100 g geschilde pompoen 50 g gerookt spek in dobbelsteentjes 50 g gesnipperde ui 1 dl kalfsfond 250 g champignons 30 g basterdsuiker 5 dl biologisch appelsap 1 appel Korstje 1 snee wittebrood 1 eetlepel honing 1 eetlepel boter • Meng 1 liter water met 50 gr zout, kaneel, steranijs, laurier, gekneusde peperkorrels en marineer het vlees daarin één nacht.

• Rooster het sneetje brood en maal het fijn met 1 lepel honing en boter. Spoel het vlees af en dep droog. Braad het vlees in 50 gram hete boter en plaats het circa 50 minuten in een oven van 140°C tot een kerntemperatuur van 73°C. • Kook aardappel en pastinaak. Giet af, stoom droog. Voeg de verwarmde room met melk en de 30 g boter toe, pureer en breng op smaak met zout en peper. • Snijd de spitskool in stukjes en maak kleine blokjes van de overige groente. Blancheer blokjes en stukjes apart in licht gezouten water. • Bak het spek uit met de uiensnippers. Meng met de groenten en breng op smaak. • Bak de schoongeborstelde en in vieren gesneden champignons en bak ze even mee met het spek. Doe groenten en spek bij elkaar en breng desgewenst op smaak. • Kook het appelsap in tot de helft. Maak van de basterdsuiker een lichte karamel en blus af met het ingekookte appelsap en de kalfsfond. Kook in tot sausdikte. • Steek kleine balletjes uit de appel met een aardappelboor. Bak ze kort in boter met de basterdsuiker. • Presentatie: Snijd het vlees in plakken en leg het honingkruim bovenop. Geef kleur onder de grill en leg de plakken op voorverwarmde borden. Schep de groenten en het pastinaakstamppotje erbij. Garneer met de balletjes gekaramelliseerde appel. • Serveer het vlees met kruim op borden bekleed met geblancheerd spitskoolblad waarop stukjes kool en een garnituur van geblancheerde balletjes van wortel, knolselderij, pompoen plus het pastinaakstamppotje. Versiering: Sakura Cress. NAGERECHT

Hangop van boerenyoghurt met heldere ­karamel en gepocheerde peer

Laat 8 dl boerenyoghurt op een kaasdoek in een zeef een nacht uitlekken. Breng op smaak met een mespuntje vanillemerg. Doe hem in een spuitzak. Laat 3 dl witte wijn, 1 dl water, 150 g suiker, een theelepel geraspte citroenschil en 1 vanillestokje 10 minuten koken op hoog vuur. Houd 3 geschilde peren in vieren gedeeld daarin 10 minuten tegen de kook aan. Laat 100 g suiker licht karameliseren, blus af met 4 à 5 eetlepels water, kook in tot sausdikte, laat afkoelen. Spuit een laagje hangop op de bodem van coupes, bedek met karamel, dan weer hangop, vervolgens de peer, in waaier gesneden. Bovenop druppels karamel.

Gastvrije Zorg • september 2012

39


Accountmanager Hans van der Wegen (voorgrond) en teamleider warme en koude keuken Alex Diddens van Van Gelder Nederland.

Bedrijf:

Van Gelder Nederland Website:

www.vangeldernederland.nl productportfolio:

onbewerkte groenten en fruit, gesneden groenten, salades, rauwkost, panklare aardappelen, mixgroenten, kant-en-klaar en biologisch. Stelling:

Uniciteit zorgt er voor dat je uit de prijsdiscussie blijft!

Wij veroveren de klanten op smaak Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Van Gelder Nederland.


Bedrijfsvisie

Discussies met klanten gaan altijd over de smaak, prijs en houdbaarheid Van Gelder Nederland staat voor kwaliteit. Kwaliteit in AGF. De hypermoderne High Care Keuken – waar met de grootste zorg maaltijd-, fruit-, rauwkost- en pastasalades zonder additieven worden geproduceerd – onderstreept dit. “Kwaliteit houdt ons uit de prijsdiscussie.” Dat ook een groenteleverancier zijn tijd ver vooruit kan zijn, bewijst Van Gelder Nederland met de High Care Keuken. Dit concept voldoet aan de strengste eisen op het gebied van voedselveiligheid. “Maaltijd-, fruit-, rauwkost- en pastasalades worden onder beschermde atmosfeer in een beschermde ruimte geproduceerd”, legt teamleider warme en koude keuken Alex Diddens van Van Gelder Nederland uit. De luchtkwaliteit in de ruimte wordt continu bewaakt. Hierdoor hebben omgevingsfactoren geen invloed op de kwaliteit van het product. “En dit komt de houdbaarheid van de producten weer ten goede”, weet accountmanager Hans van der Wegen van Van Gelder Nederland. De salades uit de High Care Keuken hebben door uiterst hygiënische productieomstandigheden een houdbaarheid van acht dagen. Van der Wegen: “Perfect voor zorginstellingen, die vaak werken met weekcyclussen. Maar ook de horeca- en retailpartijen vinden de langere houdbaarheid een meerwaarde.” De hoge luchtkwaliteit, maar ook de productkeuze dragen bij aan de langere houdbaarheid. De basisingrediënten van de salades uit de High Care Keuken komen namelijk uit de eigen snijderij. “Vandaag geplukt, morgen op het bord, is ons motto. De groenten en het fruit die wij gebruiken zijn van de allerbeste kwaliteit en altijd vers en zonder additieven”, vervolgt Diddens. Naast de langere houdbaarheid zijn er meer voordelen voor afnemers. Zo is er keus uit een breed gamma smaken en verpakkingssoorten. Diddens: “In de High Care Keuken worden meer dan 30 verschillende salades en 30 soorten rauwkost geproduceerd. Allemaal in afwijkende portiegroottes. Waar de horeca behoefte heeft aan driekiloverpakkingen, vragen zorginstellingen juist om eenpersoonsverpakkingen. Wij kunnen het leveren.”

Dynamiek Het High Care Keuken is een niet-toegankelijke ruimte bovenin het bedrijfsgebouw van Van Gelder Nederland in Ridderkerk. Ver van de dynamiek van de dagelijkse rol die Van Gelder Nederland vervult als leverancier van AGF. “Een bewuste keuze. In de High Care Keuken mag slechts een select groepje werknemers komen. En alleen als ze beschermende kleding dragen. Dat gaat moeilijk samen met de dagelijkse dynamiek op de benedenverdieping waar onder meer leveranciers, klanten en personeel rondlopen”, aldus teamleider Diddens. Uit alles blijkt dat Van Gelder Nederland goed heeft nagedacht over dit hypermoderne concept. Van der Wegen: “Wij

zijn expert wat betreft onbewerkte groenten en fruit, maar ook wat betreft nieuwe en vooruitstrevende voedingsconcepten en kanten-klaarmaaltijden, zoals de High Care Keuken dat bewijst.” Ondanks het unieke karakter belandt Van Gelder Nederland toch nog wel eens met klanten in een discussie. “Deze discussies gaan altijd over smaak, prijs en de houdbaarheid. Nou, op smaak winnen wij het altijd. Dankzij het unieke procedé in de High Care Keuken is ook de houdbaarheid geen discussiepunt meer. Alleen de prijsdiscussie bestaat nog, maar ook daar blijven we nu meer uit. Het concept van de High Care Keuken is uniek en de salades zijn van dermate hoge kwaliteit dat je de iets hogere inkoopprijs ook makkelijker kunt doorberekenen”, beargumenteert Van der Wegen.

Groeiende groep afnemers Een groeiende groep afnemers in de retail, zorg en horeca weet Van Gelder Nederland dan ook te vinden dankzij de High Care Keuken. Het reguliere AGF-assortiment van Van Gelder Nederland vindt bovendien ook goed zijn weg naar de brede doelgroep. Als gecertificeerde leverancier met ISO-keurmerk levert Van Gelder Nederland alles op palletniveau voor retail en grootkeuken. Maar ook voor stuksverpakkingen voor de horeca – men levert zelfs aan verschillende sterrenrestaurants – en catering draait het bedrijf de hand niet om. “Ongeveer 1200 klanten beleveren wij rechtstreeks met 60 eigen vrachtauto’s vanuit Ridderkerk en ons filiaal in Groningen. Daarnaast vinden onze producten via diverse groothandels hun weg naar onder meer supermarkten, hotelgroepen en restaurants”, vertelt Van der Wegen. Het assortiment dat Van Gelder Nederland uitlevert, beperkt zich niet tot appels, peren en komkommers. De laatste jaren zijn de ontwikkelingen enorm toegenomen als het gaat om verse kruiden, slasoorten, cressen, vergeten groenten, minigroenten of snackgroenten. “Ongeveer 95 procent ligt standaard op voorraad en is direct leverbaar. Dus vandaag besteld, is morgen in huis.” Van Gelder Nederland betrekt zijn producten dagelijks door geheel Nederland om de juiste kwaliteit in huis te halen. Er wordt ingekocht op verschillende veilingen, bij importeurs en er worden afspraken gemaakt met telers. Van Gelder heeft als belangrijk bedrijfsonderdeel bovendien een eigen tuinderij. Aan de Krommeweg in Ridderkerk wordt op 1,5 hectare een wisselend aanbod van producten verbouwd. Afhankelijk van het seizoen zijn dat komkommers, snijbonen, kroten, selderij, peterselie en andijvie. Diddens: “Door de eigen teelt hebben wij de bedrijfskolom vanaf het begin tot het einde onder controle. Hierdoor hanteren wij scherpe prijzen en zijn wij flexibel.”

Gastvrije Zorg • september 2012

41


Desserts

n o o kr e Dop de d j ti l maa


Gastvrije Zorg | foodspecial

Na de warme maaltijd komen bij veel zorg­ instellingen de desserts op tafel. Het leveranciersaanbod is groot: van literverpakkingen die bewoners zelf kunnen uitschenken tot kant-enklare desserts. Gastvrije Zorg geeft een overzicht van de nieuwste desserts en dessertconcepten. [ Tekst Aline de Bruin ]

Waarom zijn deze producten zo geschikt voor de zorgsector? Merk: Arla

Product: De biologische vanilleyoghurt en vanilleaardbeienyoghurt van Arla en de vanilleyoghurt framboos en vanilleyoghurt perzik van het merk Melkunie. Arla Foods heeft het merk Melkunie een maand geleden opnieuw geïntroduceerd.

Boudewijn van der Kroft, Sales Manager Out of Home Arla Foods: “Onze biologische yoghurt speelt in op de huidige trend van duurzaamheid. Zorg­ instellingen krijgen steeds vaker de opdracht om biologisch/duurzaam in te kopen. Onze producten zijn volledig biologisch en daardoor vol van smaak. Daarnaast is het merk MelkUnie terug op de Nederlandse markt. Dat is een bekend merk dat veel ouderen nog van vroeger kennen. De yoghurts zijn zeer geschikt voor de zorgsector omdat er geen stukjes in zitten. Dat voorkomt dat ouderen problemen krijgen met het doorslikken.”

Waarom heeft Arla Foods gekozen voor deze smaken? “Het zijn toegankelijke smaken die iedereen lekker vindt. Je kunt wel kiezen voor leuke of luxe smaken, maar uiteindelijk worden die minder vaak gegeten.”

Waarom zijn deze producten uniek? “De producten van Arla zijn volledig biologisch – ook de aardbeien en vanille die erin zitten – en de producten van Melkunie zijn heel bekend bij ouderen. Uit onderzoek blijkt dat 78 procent het merk nog van vroeger kent. Dat biedt grote voordelen.”

Gastvrije Zorg • september 2012 43


®

gE gEbRuIksvRIEndElIjk HaCCp-bRC HERsluItbaaR lang HoudbaaR lICHt In gEWICHt gEEn sCHERvEn! g

stap af van glas!

Smaakvol presenteren - Drie heerlijke broodsoorten: • Baguelino’s • Meergranen Ruitbroodjes • Mini-longuettes - Smaakvol met een luchtige, open deegstructuur - Gebakken op de vloeroven Vraag het handige receptenboekje met presenteersuggesties aan via marketing.nl@vandemoortele.com

Vandemoortele Nederland BV Postbus 114, 4550 AC Sas van Gent Tel: 0031 (0) 800-9991999, fax: 0031 (0) 800-9992999 www.vandemoortele.nl


Gastvrije Zorg | foodspecial

bewoners in kleinschalige woonvormen. Ze herkennen het product van vroeger, uit de tijd voordat de kartonnen literpakken geïntroduceerd werden. Daarnaast zijn de toetjes uitermate geschikt voor kleinschalig wonen en meals-on-wheels omdat het gebruiksgemak zeer groot is. De fles gaat goed leeg en kan op de kop gezet worden om het restant uit te schenken. Op het etiket zit een speciaal kader voor het invullen van de openingsdatum van de fles.”

Waarom heeft Boermarke gekozen voor deze smaken?

Merk: boermarke

Product: Dessert in fles, Vla-Dessert in de smaken vanille, caramel-hopjes, aardbei, chocolade, banaan, sinaasappel en milde yoghurt in de smaken naturel en aardbei. Sinds begin juli verkrijgbaar. Waarom is dit product zo geschikt voor de zorgsector? Susan Koelen, marketing manager van Boermarke: “De desserts zitten in een fles die herkenbaar is voor

“Het zijn de hardlopers: vanille, aardbei en chocolade. Aangevuld met vla met karamel-hopjessmaak, die altijd erg wordt gewaardeerd, en de in het Boermarkepakket populaire fruitsmaken sinaasappel en banaan. Met acht smaken is ons assortiment ook groot genoeg voor een weekcyclus van zorginstellingen.”

Waarom is dit product uniek? “We hebben de desserts in fles toegespitst op de foodservicedoelgroep door de yoghurt mild te maken en de vla lobbiger dan in de kartonnen literpakken. Daarnaast is de fles volledig recyclebaar en dus duurzaam. Het dessert doet cliënten terugdenken aan vroeger en ziet er ook nog eens mooi uit. We krijgen heel goede reacties vanuit de zorg.” het zo op tafel. Er hoeven van te voren geen porties gemaakt te worden. Dit gebruiksgemak is een groot voordeel voor de zorgsector. Een toetje voor elke dag, maar natuurlijk ook af te wisselen met fruit, vla of griesmeelpudding.”

Waarom heeft Dr. Oetker gekozen voor deze smaken?

Merk: dr. oetker

Product: Dr. Oetker Wolkentoetje, in de smaken vanille, chocolade, caramel en aardbei. Het toetje wordt al langer verkocht in de retail en is sinds be ­ gin dit jaar ook beschikbaar voor de zorgsector. Waarom is dit product zo geschikt voor de zorgsector? Marleen Kolijn, productmanager foodservice van Dr. Oetker: “Het is een kant-en-klaar dessert. Je zet

“Dit zijn de populairste smaken binnen het totaalassortiment. Vooral fruitsmaken vallen altijd goed. Binnenkort gaan we het assortiment wel verder uitbreiden in overleg met chef-koks en bewoners. Maar een smaak als latte macchiatto, die je in een supermarkt aantreft, zullen we in een zorginstelling niet zo snel aanbieden. Die smaak is gewoon minder populair bij bewoners.”

Waarom is dit product uniek? “Wolkentoetje is een luchtig toetje dat door de combinatie met een room- of fruitlaag heel bijzonder smaakt. De portie van 125 gram is precies goed na een avondmaaltijd. Dat is fijn voor bewoners van een zorginstelling, omdat het niet zwaar op de maag valt.” Gastvrije Zorg • september 2012 45


NIEUWE NAAM, HETZELFDE GEMAK! • Vast aa • Hersluit ntal plakken per ver • Easy op bare verpakking pakking ening

Vanaf nu vindt u de 10-plaks verpakking van Zwanenberg onder de naam Kips. In dezelfde hersluitbare verpakking met easy opening en altijd per tien plakken verpakt. Met Kips geeft u uw gasten de mogelijkheid om ook buitenshuis optimaal te kunnen genieten van de vertrouwde kwaliteit van een A-merk. Net zoals thuis!

ZWA_2315_adv_kips_10pak_185x131.indd 1

16-08-12 11:58

Netwerken begint bij een professioneel platform

B+B VAKMEDIANET

informatieplatforms voor professionals

www.vakmedianet.nl


Gastvrije Zorg | foodspecial

Waarom is dit concept zo geschikt voor de zorgsector? Violette van Gisbergen, channel marketeer Care & Cure van FrieslandCampina: “Desserts worden gezien als het feestje van de maaltijd. We spelen hierop in door het dessertmoment nog leuker te maken. Bewoners kunnen zelf vla inschenken en hun eigen smaak kiezen. Om het thuisgevoel te benadrukken, hebben we tafelkleden ontwikkeld waarop het ganzenbordspel te spelen is. Bewoners blijven hierdoor langer natafelen. De reacties zijn heel enthousiast.”

Wat zijn de voordelen van de pakken van FrieslandCampina ten opzichte van andere desserts?

Merk: friesland campina

“De Campina-vla is gemaakt van Nederlandse weidemelk en de schenkverpakkingen zijn in veel verschillende smaken verkrijgbaar. Daarnaast verhoogt het aanbieden van A-merken het thuisgevoel en weerspiegelt de kwaliteit van eten en drinken ook de kwaliteit van de zorg.”

Product: De schenkverpakkingen van FrieslandCampina in het concept Pak op tafel. Pak opTafel is een concept dat het belang van het thuisgevoel in de zorg wil benadrukken.

Waarom is dit concept uniek?

uitschenken en kiezen uit verschillende smaken vla en zelf hun portiegrootte bepalen. Daarnaast is het per verstrekking goedkoper en levert het minder afval op.”

“Het gaat om meer dan het product alleen. Pak op Tafel wordt erg goed ontvangen binnen de zorg. De voordelen zijn groot: bewoners kunnen zelf

Waarom is dit product zo geschikt voor de zorgsector? Tetske Peeters, afdeling Marketing & Communicatie van JOMO Foodservice: “Het ijs is gemaakt met de natuurlijke zoetstof Stevia. Deze zoetstof is eind vorig jaar goedgekeurd binnen Europa. Het dessert bevat geen andere suikers, waardoor het geschikt is voor mensen met diabetes of een speciaal (lactosevrij) dieet. Daarnaast is het goed voor de tanden.”

Waarom heeft JOMO Foodservice gekozen voor deze smaken? “Zo hebben bewoners voldoende keuze uit standaardsmaken en combinatiesmaken. Daarnaast is er rond verschillende feestdagen speciaal Stevia Dessertijs verkrijgbaar om het geheel nog feestelijker te maken.”

Waarom is dit product uniek? “Het is een nieuw product van Delight Line dat op dit moment alleen nog maar verkrijgbaar is bij JOMO Foodservice, maar wel al langer op de markt is in België en Duitsland. Het ijs zit in kleine bekers

Merk: jomo foodservice

Product: IJs uit de Delight Line met de natuurlijke zoetstof Stevia. Het product is verkrijgbaar in de smaken aardbei, vanille, chocolade, vanille/kers en aardbei/ vanille/chocolade. van 80 milliliter en kan door het gebruik van Stevia door iedereen gegeten worden, ook door mensen met diabetes of een lactose-intolerantie. De portie is heel geschikt voor de zorg: een gezond product met natuurlijke suikers.” Gastvrije Zorg • september 2012 47


Vol van

fruit! Vers uit onze

Zo hightech kan 100% natuur zijn

Supervers in makkelijke portieverpakkingen Natuurlijk zijn de fruitsalades van Van Gelder ideaal vanwege de makkelijk te openen portieverpakkingen. Ze zijn in een handomdraai geserveerd en, het belangrijkste, altijd supervers. Want wat onze fruitsalades écht ideaal maakt, is de bijzondere manier van verpakken. Het allerbeste fruit wordt ‘onder beschermde atmosfeer’ verwerkt in onze High Care keuken. Dankzij doorlopend strenge controle op hygiëne en manier van werken, kunnen we een lange houdbaarheid van onze producten garanderen! Meer weten, of beter nog, zelf proeven? Vraag dan een proefpakket aan via www.vangeldernederland.nl of stuur een e-mail naar fruitsalade@vangeldernederland.nl

Gevestigd in Ridderkerk ) Groningen ) T +31 (0)180 42 50 77

High Care keuken


gastvrije Zorg | KlanttevredenheidsonderzoeK zorggroeP tellens noorderhoeK

De geur van versgebakken broodjes in februari 2011 wordt woonzorgcentrum noorderhoek van Zorggroep Tellens geopend. Ruim anderhalf jaar later scoort de instelling in het Friese sneek een 8,9 in het klanttevredenheidsonderzoek, de hoogste score binnen Zorggroep Tellens. wat is het geheim van dit woonzorgcentrum? [ TeksT aline De BRuin ]

Het woonzorgcentrum noorderhoek biedt plaats aan dertig appartementen voor ouderen. een groot deel van het leven van de bewoners speelt zich af in het restaurant. “Het restaurant is zo populair dat het als verlenging van de huiskamer wordt gezien”, zegt chef-kok Jörgen Keijl. Hij is bij de locatie verantwoordelijk voor de voeding en stuurt de keukenmedewerkers aan. Keijl komt oorspronkelijk uit de horeca en heeft de hotelschool gedaan. “tellens zocht mensen met een horeca-achtergrond en ik vond dat het tijd was voor wat anders. de zorg biedt betere werktijden en de werkzaamheden zijn veel socialer. Hier is tijd voor een praatje.” als de bewoners van noorderhoek ’s ochtends beneden komen, ruikt het hele restaurant al naar versgebakken broodjes. elke ochtend worden er verschillende broodsoorten, fruit, roggebrood, eitjes, vleeswaren en ander broodbeleg uitgestald. “dat werkt heel goed. zo’n lopend buffet geeft toch een hotelidee. de sfeer is gezellig en mensen blijven vaak hangen tot het tijd is voor de koffie”, vervolgt Keijl. tussen de middag wordt er warm gegeten en om vijf uur ’s avonds is er weer een lopend buffet. “Bewoners kunnen er ook voor kiezen om op hun kamer te eten, maar 99 procent kiest ervoor om in het restaurant te zitten.” dankzij de open keuken heeft de kok veel contact met de bewoners. “ik vraag hoe het gaat en maak een praatje met ze. andersom kunnen bewoners het keukenpersoneel altijd aanspreken als ze bepaalde eetwensen hebben.” volgens de kok heeft het succes van het woonzorgcentrum vooral te maken met het enthousiasme van de medewerkers. “We hebben een jong team dat veel overheeft voor de bewoners. iedereen helpt elkaar. in het klanttevredenheidsonderzoek kreeg de sfeer in het gebouw zelfs het cijfer tien. Mooier kan het niet.”

Gastvrije Zorg • septemberi 2012

49


Gastvrije Zorg | aan het woord

Zorg op maat voor (dementerende) Turkse ouderen [ Tekst Betty Rombout ]

Waar? “Op onze locatie Vijverhof maken we zeven kamers vrij voor (dementerende) Turkse ouderen.”

Waarom? “Turken zijn de grootste migrantengroep in Dordrecht en omgeving. De eerste generatie migranten behoort inmiddels tot de ouderen. In 2011 waren er meer dan 250 Turkse ouderen boven 65 jaar. Het aantal neemt de komende jaren – door de vergrijzing – alleen maar toe.”

Wanneer? “De Protestantse Zorggroep Crabbbehoff heeft in 2011 een plan van aanpak laten opstellen en in februari 2012 is het project Zorg op maat voor Turkse (dementerende) ouderen in Dordrecht en omgeving gestart in samenwerking met het Platform Turkse Dordtenaren. Volgens planning zijn de kamers in november gereed. Vanaf januari 2013 nemen we mensen op. Het is de bedoeling in de nabije toekomst de voorziening uit te breiden.”

Hoe?

Wie? Erkal Üçerler.

Wat? Üçerler is projectleider van het project Zorg op maat voor (dementerende) Turkse ouderen in Dordrecht en omgeving. Een initiatief van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht en het Platform Turkse Dordtenaren (vertegenwoordiging van Turkse zelforganisaties). “We willen Turkse (dementerende) ouderen de zorg geven die ze nodig hebben. Een zorg waarbij rekening gehouden wordt met de cultuur en het geloof van deze ouderen.”

“De kamers richten we op Turkse wijze in. Voor de Turkse ouderen hebben we ook Turks personeel nodig. De werving is inmiddels begonnen. De eerste Turkse verzorgers zijn aangenomen. Ook Nederlands personeel scholen we over de Turkse cultuur en het islamitische geloof. Naast de opleidingskant zijn we momenteel druk doende met de public relations. Het is erg belangrijk om draagvlak te creëren. De Turkse gemeenschap heeft tijd nodig voor de omslag. Lang is de Turkse cultuur ervan uitgegaan dat de kinderen de zorg van de ouders op zich nemen. De maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de kinderen werken en de zorg om deskundigheid vraagt, maakt deze opvang niet langer haalbaar. Daarom vertalen we de informatiemateriaal/folders in het Turks. Ook gaan we voorlichting geven aan Turkse groepen in Dordrecht en omgeving.”

Meer weten? Neem contact op met projectleider Erkal Üçerler via 078-6528888 of e.ucerler@zorggroepcrabbehoff.nl. Zie ook www.zorggroepcrabbehoff.nl. 50

Gastvrije Zorg • september 2012


Food-Service

Nieuw

Wolkentoetje, een hemels luchtig toetje op een laagje room of fruit, is nu

In de wolken met

Wolkentoetje!

ook verkrijgbaar voor Food-Service bij uw koelvers groothandel. Met dit toetje biedt u een heel speciaal dessert aan uw gasten, met de vertrouwde kwaliteit van Dr. Oetker. Wolkentoetje is verkrijgbaar in 4 heerlijke smaken: vanille, chocolade, karamel en aardbei. Pure verwennerij!

Kwaliteit is het beste recept www.oetker-food-service.nl


Gastvrije Zorg nr. 8/9  
Gastvrije Zorg nr. 8/9  

Gastvrije Zorg september 2012