BRÖD 5 2021

Page 1

>25

FÖRMÅNER UNDERLÄTTAR DIN VARDAG

sparar pengar

Psst!

SMARTA AFFÄRER: SPARA PENGAR PÅ HYRAN

#05 maj 2021 facktidskrift för bagare & konditorer sedan år 1900

Bara

ig som är dlem me

rd

EKONOMI: SVENSK TILLVÄXT TILLTAR TRENDSPANING: FRAMTIDENS BUTIK

…du vet väl att du hittar alla Måndagsmackorna på www.brodinstitutet.se

”Varje centrum behöver ett riktigt bra bageri, vi har alltid haft fokus på råvarorna och hantverket”

Svinnsmart, klimatsmart

Brödinstitutets framgångsrika initiativ Måndagsmackan är inne på tredje omgången, med samma fokus på enkelhet, hållbarhet och att ta tillvara det som finns därhemma. BRÖD _ 1


Mjöl, vatten och Glimek. Vi har utvecklat bagerimaskiner sen 1948. Men det är inte bara för att vi har gjort det länge som vi gör det bra. Sedan starten har vi lyssnat på dig som är bagare. Vi är flexibla och anpassar våra lösningar efter dig, för i slutändan vill vi samma sak. Att resultatet ska bli godare, och vägen dit smidigare.

CR400 Conical Rounder

Let’s go social:

sveba-dahlen.se | 033 15 15 00


LEDARE MAJ

Sommar, sol och framtidstro Sommar har för de flesta i branschen under lång tid förknippats med sol, minskad försäljning och lite ledighet med en chans till återhämtning. Så var det i varje fall pre corona. I år tror jag att de flesta längtar mer efter att smittspridningen minskar under sommaren än vad de längtar efter solen eller en chans till vila. Under förra våren, april-juni, minskade enligt SCB:s statistik försäljningen för kaféer med drygt 38 procent jämfört med 2019. Under sommaren upplevde vi en viss återhämtning och tappet var då 22 procent medan hösten återigen innebar över 30 procent försäljningstapp i snitt. I det här numret kan du bland annat läsa om Swedbanks konjunkturanalys. Den visar att pandemin fortfarande tynger, men att ekonomin växlar upp. Var fjärde företag har under året sagt upp personal, men i småföretag och drabbade branscher, som bageribranschen, vet vi att andelen är högre. Våra medlemsföretag har tvingats säga upp många medarbetare som därmed blivit arbetslösa i en tid där det varit tufft att få ett nytt jobb, särskilt inom servering och besöksnäringen. I kristider måste man agera annorlunda och ta ett större ansvar. Under våren har vi därför undersökt möjligheterna att hjälpa dem som blivit av med jobbet med insatser så de ska få lättare att hitta ett nytt arbete, även om det skulle bli i en annan bransch. Tyvärr visade det sig att vi inte kunde söka EU-stöd för projektet eftersom vi var tvungna att ha Arbetsförmedlingens godkännande innan vi

Tidningen BRÖD Storgatan 19, Näringslivets Hus Box 55680, 102 15 Stockholm 08-762 60 00 Organ för Sveriges bagare & Konditorer AB Chefredaktör, ansvarig utgivare Johan Hård 08-762 67 82 johan@bageri.se Grafisk formgivare Sara Trus trusmedia@gmail.com

skulle tillåtas hjälpa de arbetslösa. Och myndigheten kunde inte ge oss ett sådant godkännande i tid. Så kan det också gå till i kristider! Swedbanks rapport visar att vår bransch är en av dem som har mest tro på en positiv utveckling. Det kanske inte är så konstigt när det gångna inneburit en kamp för överlevnad. Det verkar som att de bagerier som drog i handbromsen tidigast när pandemin slog till, det vill säga minskade personalstyrkan, klarade sig bäst. Nu är smittspridningen på väg ned, vaccineringen har kommit upp i tempo och sommaren är på ingång. Vad gäller nu? Är det bäst att gasa så fort som möjligt för att dra nytta av alla möjligheter till ökad försäljning eller är den försiktiga vägen mer framgångsrik? Du vet säkert bäst hur just du ska göra. Ofta vet du som företagare vad som är bäst för dig. Bageribranschen är en bransch där företagen har vitt skilda förutsättningar att bedriva sin verksamhet utifrån och där det finns behov av anpassade förutsättningar, till exempel i kollektivavtalen. Detta togs upp på SBK:s årsmöte i början av maj. Läs mer om det, Swedbanks konjunkturanalys och en massa annat intressant i den här tidningen.

Annonser Per Hansson 070-747 42 82 E-post: per@bageri.se Utgivning Utkommer omkring den 25e i varje månad utom i juli. TSkontrollerad. Medlem i Sverigs Tidskrifter. Prenumerationspriser Priser för 11 nr 499 kr 299 kr (exkl moms) för medlemmar. Postgiro 415 65 01-1 OCR Bankgiro 5766-2348 OCR

+

Vaccinering och positiva prognosmakare. Swedbank är en av flera aktörer som på senare tid skruvat upp prognoserna för den svenska ekonomin. Det inger hopp om framtiden. Det gör också det faktum att vaccineringen mot covid 19 nu tagit rejäl fart, och smittspridningen minskar. Kanske kan vi snart leva mer ”normalt” igen?

_

Många i bageribranschen har förlorat jobbet under pandemin. Korttidsstödet hade kunnat vara en dämpande kudde om inte lagstiftningen varit allt för restriktiv. Till exempel riskerar företag, som haft godtagbara skäl, ändå bli återbetalningsskyldiga för hela stödbeloppet om avstämningen sker någon enstaka dag för sent.

MARTIN LUNDELL

VD Sveriges bagare & konditorer (SBK)

Prenumerationsärenden brod.prenservice.se Ange internetkod: 147-147110 kundtjanst@titeldata.se 0770-45 71 25 Tryck Trydells Industrigatan 8 312 34 Laholm 0430-731 00 Illustrationer iStockphoto Omslag Lina Eidenberg Adamo PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

or

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.


INNEHÅLL maj ~ nummer 5 2021

30

Sid 12

Spara pengar på hyran

Gör som Anders Hansen i Sandviken – utnyttja möjligheten att få rabatt på lokalhyran, med hjälp av regeringens stöd till hyresvärdar som sänker hyran

Sid 16

Välbesökt årsmöte

Sveriges bagare & konditorers årsmöte hölls även i år i digital form. Uppslutningen var god, med närmare 90 deltagare.

Sid 26

37

Trendspaning – framtidens butik

09

Hur ser butikstrenderna ut, inte minst i spåren efter pandemin? E-handel, upplevelsehandel och obemannade butiker är några spår.

Sid 42

Bilförmån

Nu kan du skaffa en ny Renault transport- eller personbil till förmånliga villkor, tack vare ett uppdaterat samarbetsavtal med återförsäljaren Bilia.

ALLTID I BRÖD

32 4 _ BRÖD

Sid 3_ Ledare sid 6_ Nybakat sid 12_ Nyhetssvepet sid 30_ Hemma hos sid 36_ Marias krönika sid 37_ Plockat sid 40_ Fråga juristen sid 42_ Medlemsförmån

37


Made for professional hands.

REDO FÖR EN ISKALL SOMMAR? Nyhet, en gräddbas för glass och mjukglass!

NYHET!

Debic är referensen för mjukglass, glass och shake i Europa och erbjuder högsta kvalitet och erkänd för utvecklingen av sundae, italiensk glass och milkshakes. Debics sortiment är unikt framtaget exklusivt för den professionella marknaden.

För kontakt, mer info och inspiration besök vår hemsida www.debic.se


NYBAKAT senaste nytt från branschen

Fullkorn fortfarande viktigast AV DEN senaste (avser 2019) sammanställningen av information om faktorer som kan leda till ohälsa från Global Burden of Disease (GBD) framgår, liksom tidigare, att för lågt intag av fullkorn är den enskilt största riskfaktorn i svenskarnas matvanor. Följt av för högt intag av rött kött. Den femte viktigaste faktorn är för mycket salt, och på sjunde plats kommer för lite fibrer. Precis som förra gången (2017) visar GBD 2019 att riskfaktorer i matvanorna orsakar en mycket stor andel av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Bara tobak orsakar mer sjukdom och för tidig död. Global Burden of Desease publiceras ungefär vartannat år. Och bröd är en utmärkt källa till mer fullkorn!

Farligt färgämne TITANDIOXID (E17), är inte säkert att använda som livsmedelstillsats, visar en ny riskutvärdering av färgämnet från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Ämnet består delvis av mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar, och hur dessa påverkar oss har det kommit alltmer forskning om. Titandioxid används för att färga livsmedel vita, men även som ett slags “grundfärg” som ger andra färgämnen en klarare färg. Det används bland annat i godis, tug�gummi och bakverk. I en undersökning av lösgodis, som konsumenttidningen Råd & Rön gjorde förra året, fanns tillsatsen i sju procent av 298 undersökta sorter.

6 _ BRÖD

Yrkeslärare får bok

Knäckenytt från Polarbröd

POLARBRÖD LANSERAR två knäckenyheter: Polarknäcke Kanel och Polarknäcke Havre. Bröden är bakade i Polarbröds bageri i Bredbyn och finns i butik från vecka 19. Båda bröden är mjölkfria och fria från konserveringsmedel. Polarknäcke Kanel är, enligt tillverkaren, ett tunt, krispigt och hårt tunnbröd med smak av kanel. Polarknäcke Havre är ett hårt tunnbröd som är nyckelhålsmärkt, rikt på fibrer och fullkorn och har låg sockerhalt. I samband med lanseringarna har Polarbröd även tagit fram nya kartongförpackningar i en färgstark design, de ska enligt tillverkaren vara mer funktionella, skydda bröden bättre och ha mindre plast än de gamla.

Ny nordisk matmässa NORDIC FUTURE FOOD är namnet på en ny mässa för framtidens livsmedel. Enligt arrangörerna är det den mest omfattande i sitt slag som gjorts för den svenska marknaden. Premiären sker på Kistamässan den 11–12 maj 2022. I anslutning till mässan skapas även två parallella mötesplatser: Framtidens Livsmedel 2022 och FoodTech 2022. Tillsammans bildas en gemensam arena för att utveckla morgondagens livsmedelsindustri.

YRKESLÄRARE ÄR en grupp som ofta hamnar lite i skymundan i diskussionen om skolan. Så också i forskningen. Men en ny bok, Yrkesdidaktiska dilemman, sätter strålkastarna på denna yrkesgrupp. ”Den ska bli mjölig och oljig, den ska användas”, säger Sofia Lundmark, som är redaktör för boken tillsammans med Janne Kontio vid Stockholms universitet. Bokens 13 kapitel täcker en rad olika dilemman yrkeslärare kan ställas inför när den praktiska kunskapen och det teoretiska perspektivet möts. Men gruppen yrkeslärare är långt ifrån homogen och omfattar allt från bagare och dansare, till elektriker och sjuksköterskor. Det som förenar dem är att de besitter en yrkesskicklighet, en praktisk kunskap – och att de är lärare. Några av de frågor som behandlas i boken är hur man möter eleverna och hur man som arbetslag jobbar med det teoretiska och det praktiska. Hur det omsätts i klassrummet, vare sig det är en traditionell lärosal, ett bageri eller en verkstad. I antologin samlas forskare från hela Sverige, från flera universitet och högskolor.

Nu överklagar Pågen beslut PÅGEN ÄR inte nöjd med länsstyrelsens beslut att begränsa miljötillståndet i tio år framåt. Bolaget vill ha bort begränsningen eller i andra hand få ett tillstånd som gäller i 35 år. Pågen utvecklar sina yrkanden i det överklagande som nyligen skickats in till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. I mars beslutade miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne om ett miljötillstånd med en tioårig begränsning.


Skapa unikt hållbarhetserbjudande I takt med att allt fler konsumenter blir medvetna om hur deras val påverkar både klimat och natur ökar efterfrågan på hållbara produkter. Med Nord Mills produkter märkta med Klimat & Natur kan du erbjuda dina kunder att vara med och driva på utvecklingen mot ett ännu mer hållbart lantbruk. Samtidigt kan du vara trygg i att du erbjuder slutprodukter bakade på mjöl av jämn och hög kvalitet. Var med och bidra till utvecklingen av framtidens jordbruk så att vi gemensamt når nya klimatmål. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.

30%

Programmets åtgärder för: Minskad klimatpåverkan

Biologisk mångfald

Klimatsmart mineralgödsel Fossilfritt bränsle på gården Precisionsodling Sparsam körning

Lärkrutor Blommande zoner Termiskt behandlat utsäde

Spårbar bas Svenskt ursprung Fritt från stråförkortningsmedel Fritt från slamgödsel

Vid frågor om våra produkter och beställning kontakta kundservice@nordmills.se, eller ring 020 - 91 00 92

*Ungefärlig CO e-besparing för höstvete, jämfört ² med genomsnittlig svensk odling 2015.

lägre klimatpåverkan*


LBageriservice UNDVALLS AB

Vi har i mer än 40 år utvecklat och marknadsfört branschens ledande tillverkare av bagerimaskiner

Ägg-knäckningsmaskin Knäcker 20 000 ägg/h och fördelarna med att knäcka färska ägg är: n Ni kan köpa ägg från lokala producenter. n Slipper alla E-nummer som är i de flytande produkter som finns färdiga att köpa. n Billigare med färska ägg. n Färska ägg ger bättre volym i dina anslag. n Maskinen är lätt att använda, bara häll i äggen i skålen och de kommer ut i en spann eller bunken Lätt att göra ren, alla delar kan diskas i maskin, inga verktyg behövs för att ta isär delarna.

Lundvalls AB, Skaraborgsvägen 35, 506 30 Borås Tel. 033-13 67 00, www.lundvalls.se, info@lundvalls.se

GLASSBAS SMAKPASTA SORBETBAS FRUKTPASTA DEKORPASTA TOPPING

NU I LAGER! 08-534 102 40 | info@bageriprodukter.se | www.bageriprodukter.se annons_lineagel_mini.indd 1

8 _ BRÖD

2021-05-24 08:16:35


NYBAKAT / MAJ

Somrig Hönökaka LAGOM TILL den första sommarvärmen lanserar Pågen Hönö Sommarkaka, med en mild smak av kardemumma. Finns i butik mellan vecka 19 och 35. Storleken på de halvmåneformade brödkakorna är något mindre än traditionell Hönökaka.

Korttidsstödet förlängs... REGERINGEN OCH samarbetspartierna förlänger stödet för korttidspermitteringar i ytterligare tre månader, juli, augusti och september. Detta då vaccinationerna dragit ut längre på tiden än väntat, vilket riskerar att leda till fortsatta restriktioner. Förlängningen beräknas kosta staten cirka en miljard kronor men ska, enligt regeringen, förhindra att hundratusentals svenskar hamnar i arbetslöshet, samtidigt som det skyndar på Sveriges ekonomiska återhämtning.

Orkla köper isländsk choklad ORKLA HAR förvärvat Islands största choklad- och konfektyrbolag, Noi-Sirius. Orkla har tidigare ägt 20 procent av Noi-Sirius och köper alltså upp resterande 80 procent i bolaget. De finansiella detaljerna är hemliga. Noi-Sirius är grundat 1920, har cirka 120 anställda och en fjolårsomsättning på 3,6 miljarder isländska kronor, motsvarande 243 miljoner kronor. 70 procent av försäljningen sker på hemmamarknaden.

Bakning blev teater…

Under en vecka i maj satte Byteatern i Kalmar upp den digitala dansföreställningen ”Bakverk”, med allt från prinsesstårtor till sockertoppar. Föreställningen “Bakverk” utgår från poeten Lina Ekdahls texter och sattes upp första gången 1999. I den skapar tre sockerbagare olika sorters bakverk med hjälp av dans, kavlar och deg. Den rekommenderas för alla över tre år.

…och film

”FIRST COW”, regisserad av Kelly Reichardts, är en timid western-pärla om två bagare som gör succékakor på stulen mjölk i 1800-talets Oregon. Spelplanen är en liten lerig pälsjägarstation, befolkad av fula, skitiga och elaka typer med dollartecken i ögonen och närmast djuriskt grymtande läten. Och mitt i denna brutala gegga kämpar kocken Cookie och hans nyblivna kinesiska kompis King-Lu för sin överlevnad. De får den smarta idén att tjuvmjölka traktens första ko, importerad av den rike förvaltaren (för att han vill ha mjölk i teet) och bakar sedan munkliknande kakor (oily cakes) som får de bistra pälsjägarna att jollra som barn.

Investering i Wasabröd BARILLA INVESTERAR mer än 1 miljard kronor i Wasas bagerier i Filipstad och Celle, Tyskland, under de kommande fem åren. I Filipstad blir resultatet ny modern teknologi, högre nivå av automatisering och en förbättrad arbetsmiljö. Totalt investeras mer än 700 miljoner kronor i Filipstad. Planen är att utöka den nyare delen av bageriet med en helt ny produktionslinje och att fasa ut produktionslinjer i den äldre delen av bageriet. Ambitionen är att genomföra investeringsprojektet utan uppsägningar av personal, genom en gradvis minskning av inhyrd personal och genom naturliga pensionsavgångar. Investeringarna kommer alltså inte att påverka några arbetstillfällen idag men, med start tidigast 2023, beräknas antalet arbetstillfällen i Filipstad succesivt att minska med omkring 100.

Mjölkpriset uppåt ARLA HÖJER mjölkpriset för maj med 15,8 öre per kilo för konventionell mjölk. Ekopriset höjs med 21 öre. Det är bland annat vårens allt starkare industripriser på smör och skummjölk i Europa som fortsätter att slå igenom på Arlas pris. A conto-priset i Sverige för konventionell mjölk i maj blev därmed 381,6 öre/kilo och a conto-priset för ekomjölk blir 459,5 öre/kilo.

BRÖD _ 9


ANNONS FRÅN CALIFORNIA RAISINS

Russin från Kalifornien - det naturliga valet!

Vårt ökade behov av att avnjuta god mat – och samtidigt leva hälsosamt – ställer helt nya krav på bageri- och konditoribranschen. Kunderna efterfrågar mindre socker och så få konstgjorda ingredienser som möjligt. Och här har vi två övertygande skäl till att välja russin, det naturliga sötningsmedlet och en sann kvalitetsingrediens. Raisin Administrative Committee (RAC) har utvecklat ett starkt samarbete med medlemsorganet för de skandinaviska bagarna – The Association of Swedish Bakers and Confectioners. Men det är bara början, säger Peter Meadows, Englands och Skandinaviens handelsrepresentant i RAC. – RAC har under många år samarbetat direkt med bagare och konditorer i strävan att kunna presentera nya spännande produkter som innehåller kaliforniska russin. Ett arbete som kommer fortsätta och intensifieras framöver.

KALIFORNIEN I RAMPLJUSET

Varje år produceras 300 000 ton russin i Kalifornien, inom en radie av 60 mil från Fresno och San Joaquin Valley. Dalens odlare har satsat stort på utrustning och teknik som ska säkerställa att russinen från Kalifornien förblir de ”renaste” och mest naturliga i världen.

NATURLIG, LIVSMEDELSSÄKER OCH SMAKRIK

Russin produceras i flera länder, men Kalifornien ryggar inte för att kalla sig världens främsta russinproducerande region. Varje år görs här enorma investeringar. Inte bara för att säkerställa fruktens premiumkvalitet. Man lägger också stora resurser på att sprida russinets hälsofördelar och andra

10 _ BRÖD

goda egenskaper, såsom tryggheten i att alltid få en naturlig, livsmedelssäker och smakrik produkt.

RUSSIN I HUNDRATALS SKANDINAVISKA BAKVERK

Skandinaviska bagerier och konditorier har sedan länge insett fördelarna med det kaliforniska russinet och vi hittar det i hundratals bakverk. En tydlig fördel är att det kaliforniska russinet ger ett hyfsat lågt glykemiskt index, tack vare sitt låga fettinnehåll och höga fiberinnehåll. Ett lågt GI ger ett långsamt upptag av kolhydrater, vilket leder till en långsammare blodsockerhöjning och dämpat insulinpåslag efter en måltid. Det bidrar till att hålla blodsockret på en jämn nivå mellan måltider och till hälsosammare fettomsättning och blodfettsnivåer. Därtill är russinet också rikt på järn, kalcium, koppar, magnesium, kalium, fosfor, zink samt vitamin A, B1, B6, C och E. Dessutom innehåller det flavonoider, bra för blodtryck och mot gikt.

8 TEKNISKA FÖRDELAR MED DET KALIFORNISKA RUSSINET

Från jämn färg och smak till lång hållbarhet – ja, det finns många fördelar med att använda kaliforniska russin i bageri- och konditoriprodukter: •

“Clean label”: Kaliforniska russin ligger helt i linje med


ANNONS FRÅN CALIFORNIA RAISINS

,

dagens konsumenters höga efterfrågan på produkter med hälsosamma ingredienser, fria från konstgjorda färgämnen, smakförstärkare, stabilisatorer och konserveringsmedel. Smakstabilitet: Russinets söta och fruktiga smak utvecklas under tre veckors soltorkning och förblir stabil i upp till 15 månader. Naturlig färg: Russinet får sin blåsvarta färg tack vare den intensiva soltorkningen som sker direkt efter plockning. Inga konstgjorda färgämnen används i produktionen. Fördelaktig konsistens: Russinet har en mjuk, nästan smörig konsistens, vilket betyder att de faktiskt kan ersätta fettet i många bakverk. Perfekt för dig som vill erbjuda ett fettfritt sortiment. Dessutom är det vanligtvis fritt från stora sockerkristaller. Binder torra ingredienser: Russinet har en naturligt fast konsistens, som dels binder torra ingredienser, dels gör det till en perfekt basingrediens i produkter som behöver lite extra stabilitet. Naturlig fuktgörare: Russin från Kalifornien hjälper till att behålla fukthalten i bröd och bakverk – och förlänger därmed hållbarheten – tack vare sitt intakta skal och fruktosoch glukosinnehåll. Jämn kvalitet: Noggrann skörd och supermoderna processer säkerställer en jämn produkt med köttig konsistens och konsekvens i färg och smak. Kvalitetskontrollerade: Russinet genomgår auktoriserade inspektioner som garanterar att du och dina kunder får det bästa russinet i världen!

DET KALIFORNISKA RUSSINETS LAGRINGSFÖRDELAR •

• •

Kan förvaras i lufttäta behållare i upp till 12 månader i en kontrollerad, sval miljö (under 7 grader), med bibehållen färg, smak och näringsvärde. Kan frysas in under långa perioder och tinar snabbt i rumstemperatur. Skickas i poly-fodrade lådor och levereras i bulkförpackningar om 12,5 kg. Kan på begäran levereras med sockereller oljebeläggning.

BRINNER FÖR SAMARBETEN

RAC brinner för att, i samarbete med svenska bagare och konditorer, utveckla nya produkter med kaliforniska russin. – Som russinexperter är vi angelägna om att vara ett bra stöd för er bagare och konditorer. När vardagen återgår till det normala, efter COVID-19, uppmanar jag er att ta kontakt med oss för spännande samarbeten, utvecklingen av nya produkter, kundevenemang, kampanjer och mässor, säger Peter Meadows.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

https://www.californiaraisinsscandinavia.com

Think raisins, think California info@ukraisins.com www.raisins.org

BRÖD _ 11


SMARTA IPS T AFFÄRER –ÖR DIG & TRIX FÄGER SOM

NYHETSSVEPET / MAJ

Spara pengar med hyresrabatt

Med anledning av coronapandemin har regeringen infört ett statligt stöd som innebär att du kan få rabatt på lokalhyran. Stödet går till hyresvärdar som i sin tur ger sina hyresgäster lättnader på kostnaderna. Använd det! Nu har regeringen beslutat att förlänga, eller återinföra, stödet för hela första halvåret i år. Detta för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den fortsatta smittspridningen. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Det kan till exempel vara företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden, bland andra bagerier och konditorier. Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under första och andra kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Det finns ett tak för stödet. Stödet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. I det beloppet ingår också hyresstöd som avser andra kvartalet 2020, första kvartalet 2021 och andra kvartalet

2021 samt omställningsstöd för juni och juli 2020. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen. Anders Hansen, som driver Hansens Café & Bageri i Sandviken, är en SBK-medlem som insett fördelarna och möjligheterna

Rektor får världsuppdrag Världsorganisationen Worldchefs har utnämnt Marcus Hallgren, rektor på Tranellska gymnasiet i Västerås, till ordförande för utbildningskommittén inom världsorganisationen för kockar och bagare. - Det här medför att vi får ett större kontaktnät globalt, och att våra elever får möjlighet att få en internationell certifiering. Det gäller både gymnasieeleverna och vuxenstuderande på skolan. Dessutom blir Tranellskas elever förebilder för svenska gymnasieskolor och det svenska skolsystemet på restaurang- och bagerisidan mot världsorganisationen Worldchefs, berättar Marcus Hallgren. Marcus Hallgren får nu en hög position i världen inom utbildning för kockar och bagare. En svensk har på 2000-talet haft ordförandeskapet men då inom tävlingskommittén på Worldchefs. Idag är Marcus Hallgren den enda ordinarie svenska ledamoten i en kommitté inom Worldchefs. 12 _ BRÖD

med hyresrabatten, och som utnyttjat stödet till egen fördel. -Det här är jättebra pengar som man kan spara, eller få igen. Själv har jag fått tillbaka cirka 50 000 kronor för årets första tre månader, så jag vill verkligen rekommendera flera att söka. Tips! Ta kontakt med din hyresvärd och diskutera möjligheterna till rabatt. Det är hyresvärden som söker stödet, förutsatt att du som hyresgäst utlovas rabatt på din hyra!

Ny vd för Fazer bageri Patrik Hellgren är ny vd för Fazer bageri i Sverige från den 1 juni. Han kommer närmast från en befattning som försäljningsdirektör inom företaget. Tidigare har han bland annat arbetat inom Mars & Wrigley och Ica. Han har jobbat inom Fazer sedan 2017 - Vi är mitt uppe i en spännande omvandling inom Fazer Bageri. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta förverkliga vår strategi tillsammans med hela vårt team och med Polfärskt som samarbetspartner, säger Patrik Hellgren. I februari i år meddelade Fazer att bageriet i Lund stängs i höst, att den svenska brödbilsflottan avvecklas och att Polfärskt blir ny återförsäljare.NYHETSSVEPET / MAJ

Har du vad som krävs… …för att bli Årets Bagare? Nu är det i alla fall hög tid att ta sig en funderare på det, och om svaret är ja – är det dags att anmäla sig till årets tävling! Här träffar vi Gabriel di Grado som vann 2015, och den senaste vinnaren i raden, Montadar Kanbar, som tog hem titeln 2020. Det berättar om hur de upplevde tävlingen, vad det gav, och ger sina bästa tips på hur man lyckas. -Framförallt är det roligt och utvecklande att tävla. Man får synas i olika sammanhang, och får många tillfällen att berätta om och förklara hur branschen fungerar, säger Montadar Kanbar, eller Montis som han kallas. Montis har också på kort tid fått 35 000 följare på det sociala mediet Tiktok. -Efter min medverkan i tv-programmet Årets sockerbagare förra året tog det rejäl fart. Det viktigaste som uppmärksamheten för med sig är att kunna inspirera unga att söka sig till branschen, och att visa att det går att vara ung och ändå hävda sig bra i tävlingar. Gabriel, som alltså vann redan 2015, har haft en mer lågmäld profil sedan vinsten. -Det blir lite annorlunda när man driver eget, jämfört med som för Montis, som sedan flera år är anställd här hos oss. För min del har vinsten bidragit till att bygga vårt varumärke, säger han. Jag har heller inte varit särskilt lockad av att synas i media, däremot är det kul att branschen får upp ögonen för det man gör. Till vardags driver Gabriel Bullar & Bröd Stenugnsbageri på Valhallavägen och Lindhagensgatan (butik) i Stockholm, samt Spånga Konditori, en bit nordväst om stan. Men vid tidpunkten för vinsten hade han ännu inte startat Bullar & Bröd. -Det blev väldigt stor uppmärksamhet i Spånga, berättar han.

”Alla” ville vara en del av vinsten och människorna känner sig stolta över att ha en mästare i hemmakvarteren. Sedan blev det ett uppsving för affärerna också, jag tror vi ökade omsättningen med 20 procent. Egentligen hade jag inte tänkt på det innan, det skulle jag nog rekommendera att man gör. Än idag är Gabriels ”vinnarbulle”, en variant av äppelpaj i bullform, en storsäljare, både på Bullar & Bröd och i Spånga. Nu kompletterad med ett av Montis vinnande bakverk, bestående av en brioche med hallon och pistage, dekorerad med en krispig kexblomma. När det kommer till hur de förberedde sig för sitt tävlande skiljer det sig en del. Gabriel var faktiskt med redan året innan han vann, alltså 2014 som också var första årets som Årets Bagare arrangerades. -Då bara körde jag på, trodde det var enkelt, och baka kunde jag. Det var helt fel… Så andra året tog jag hjälp, och tränade! Det är också något vi vill att Föreningen Årets Bagare ska kunna bidra med, ge råd och tips. Montis tog en helt annan väg. Först vann han SM Unga Bagare 2018. Inför Årets Bagare såg han till att få en bra coach som kunde stödja och vara bollplank. -Och han fanns ju på nära håll i form av Gabriel! Vi har lagt massor med tid, bollat idéer och provbakat hur mycket som helst, berättar Montis. Vad krävs för att vinna en tävling som Årets Bagare? -Man måste vara stresstålig, ha koll på många saker samtidigt, inte minst tiden. Och att hela tiden ha reservplaner, för nånting kommer alltid att gå fel…, säger Montis. Träna massor hemma, och skaffa en bra coach! Våga tänka utanför boxen – och ha roligt. -Man får inte vara för nojig, och det är bra att kunna gå in i sin ”bubbla” för att fokusera, menar Gabriel. Och även att tänka på att tävlingsmiljön skiljer sig från bageriet där hemma. Temperatur, torr eller fuktig luft, lokalens storlek är sådant som kommer att påverka resultatet. Sen håller jag med Montis – våga tänk eget och stick ut! Ingen vinner genom att göra som alla andra.

Gabriel di Grado, Årets Bagare 2015 (till vänster) och Montadar Kanbar, Årets Bagare 2020.

Det här är Årets Bagare Årets Bagare är det svenska mästerskapet för professionella bagare. Tävlingen arrangeras av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer med KåKå, Nord Mills och Sveba Dahlen som sponsorer. Årets tävling arrangeras den 11-14 november i samband med Bak- & Chokladfestivalen på Stockholmsmässan. Segraren vinner 40 000 kronor samt en Varimixers Teddy från Sveba Dahlen till ett värde av 10 000 kronor.

ÅRETS BAGARE 14 _ BRÖD

Anmälan är öppen! Gå in på: www.aretsbagare.se/anmalan-2021


RECEPTET Recept > Brödinstitutet foto > Lina Eidenberg Adamo matstylist > Camilla Pérez

Grillmackan Brödinstitutets succé – Måndagsmackan – rullar vidare med nya goda och matiga mackor. Den här gången lånar vi ett smarrigt mackrecept som verkligen ligger i tiden! Det är aldrig för tidigt eller sent för att grilla, men kanske just den här årstiden är det extra många grillar som plockas fram. Därför väljer vi här att tipsa på en riktigt god grillad macka, ur Måndagsmackans receptsamling!

GÖR SÅ HÄR • Bred ricottaost på ett gott mörkt bröd, • Lägg på marinerade kronärtskockor, skivade tomater och mycket timjan, • Avsluta med en till brödskiva och grilla på båda sidor. • Ät direkt medan den är varm!

Det här är måndagsmackan! Måndagsmackan är ett initiativ från Brödinstitutet för att lyfta fram mackan som fullvärdig måltid, och svaret på vad man kan äta till lunch eller middag när en mängd olika rester ligger kvar i kylen och skafferiet. Under 2020 kördes två omgångar av Måndagsmackan, och nu under våren i år rullar den tredje omgången för fullt. Idén är att det ska vara enkelt och man ska kunna använda lite av varje. Alla recepten bygger på bröd som bas, och andra ingredienser på sånt ”man har hemma” eller som blivit över. #måndagsmackan

15 BRÖD _ BRÖD _ 15


Stefan Fritzdorf, ordförande och Martin Lundell, vd, ledde årsmötet.

NYHETSSVEPET / MAJ

Torbjörn Granevärn, Visita.

God uppslutning på SBK:s årsmöte Sveriges bagare & konditorers årsmöte, som hölls i maj, präglades en hel del av den pågående coronapandemin. Men också av hopp om framtiden och nya möjligheter. 2020 har varit tufft för många, ändå växer medlemskåren och mycket meningsfullt och positivt arbete har gjorts – och kommer att göras framöver. För andra året i följd höll Sveriges bagare & konditorer sitt årsmöte i digital form, i år den 3 maj. Coronapandemin behåller sitt grepp, men även om vissa ljuspunkter börjar synas var det ännu inte dags att återgå till någon form av normalitet, med ett fysiskt möte. Dock får konstateras att den digitala mötesvanan ökat lavinartat under det gångna året. Och tekniken satt överlag bra. Nuförtiden vet alla vad Zoom är, och hur det funkar! Närmare 90 deltagare kopplade upp sig till mötet, varav 74 röstberättigade medlemmar. Övriga deltagare var bland andra personliga medlemmar och kanslimedarbetare. Årsmötet inleddes med en parentation (kort minnesstund) till minne av Kenneth Belvén, Delicato, som gick bort i november 2020. Även ett antal jämna födelsedagar i medlemskåren uppmärksammades. Därpå följde en visning av SBK:s årsfilm*, där det åter kunde konstateras att det görs en hel del olika saker under ett verksamhetsår. Även under coronapandemi! I samband med den mer formella delen av mötet gavs utrymme för Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation, Visita, att presentera det nya upplägg som arbetats fram för att ge hantverksbagerier som anses tillhöra besöksnäringen möjlighet att byta arbetsgivartillhörighet och kollektivavtal, från Livsmedelsföretagen (Li) till Visita (se 16 _ BRÖD

också separat artikel på sid 43). Under vd:s, Martin Lundell, föredragning av förvaltningsberättelsen konstaterades att det har varit ett tufft år för många medlemsföretag. Ett flertal konkurser har dessvärre blivit verklighet. Mycket av kansliarbetet har inriktats på stöd till medlemsföretagen med anledning av coronapandemin, samt att hålla det långsiktiga påverkansarbetet gentemot politiken och myndigheter uppe. Glädjande nog har medlemskåren ökat med netto 18 nya företag. Sedvanliga val förrättades och samtliga av valberedningens, ledd av Mattias Ljungberg, Tössebageriet, förslag vann årsmötets gehör. Vilket innebar omval av Stefan Fritzdorf, Vivels, som ordförande för två år. Samt omval av ledamöterna Hans Styrlander, Ellinor Isaksson, Torbjörn Ullsten, Johan Lemser, Christian Nilsson och Peter Halldén, alla för två år. Fredric Ackermann omvaldes för ett år. Övriga ledamöter i styrelsen kvarstår på sina valda mandat för ytterligare ett år. Inga nyval förrättades. Det beslutades att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade, med tillägget att de allra största medlemsföretagen, med omsättning över 400 miljoner kronor, på eget initiativ får höjda avgifter till 12 000 kronor i medlemsavgift och 48 000 kronor i serviceavgift. Beslutades även att styrelsens ledamöter arvoderas med 1 000 kronor vardera i årlig ersättning. Årsmötet avslutades med att ordförande, Stefan Fritzdorf, tackade kansliets medarbetare och andra för goda insatser under det gångna året.

Pssttt…

…missade du årsfilmen? Lugn, du kan kolla när du vill på: www.bageri.se/medlem Gör det!


BRÖD _ 17


Världspremiär för vår nya mandelproduktion. TOSCA-M I X FÖR TOP P I NG Allergener är en utmaning för alla som blandar och packar. Därför är vi extra glada att presentera vår nya, helt separata mandellokal, komplett med sluss, blandare och splitter ny packlinje. Förutom mandelproduktion hanterar vi all ut- och inkommande marsipan härifrån. Först ut blir en läcker tosca-topping: En florentiner-mix innehållande ca 25% mandel. Förpackningen är på 500g. Den är enkel att hantera och smidig att strö ovanpå bullar och kakor innan de färdigbakas. Vill du beställa toscamixen, eller är du på jakt efter egna mandelblandningar till kakor, müsli och annat – kontakta oss så löser vi det.

18 _ BRÖD

© 2020 B. Engelhardt & Co AB, Box 49, 421 21 Västra Frölunda, Sweden Växel +46 (0)31 – 709 17 00, engelhardt@engelhardt.se, www.engelhardt.se


NYHETSSVEPET / MAJ

Gesäller och yrkesbevis

Två glada tjejer klarade sina gesällprov med glans i Tidaholm för en tid sedan, på medlemsföretaget Nohrbergs Bageri & Konditori. De nybakade gesällerna är Viktoria Tiberg och Elin Andersson. Granskare var bagarmästare AnnaLena Ehrling och konditormästare Johan Landerhjelm. -Det här var ett initiativ från tjejerna själva, berättar Jesper Långström, utbildningsansvarig vid Sveriges bagare & konditorer, SBK. De ville utvecklas och ta nästa steg i yrket och vi sydde ihop en lösning tillsammans med arbetsgivaren som även då blev medlem i SBK. Gesällprov genomförs också på yrkeshögskolorna i Göteborg och i Kristianstad under terminen. -Gesällen är idag ett viktigt steg i individens utveckling inom yrket, förklarar Jesper Långström. Det är ett bevis, eller ”körkort”, som visar att man är duktig och verkligen kan mycket, det ger en stor stolthet. Idag är det också svårt att ta gesällbrev! Kraven har skruvats upp rejält på senare tid, och har aldrig varit så tuffa som nu. Även yrkesprov har hållits på flera skolor under våren: Rönnowska skolan i Helsingborg, Klippans vuxenutbildning, Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping, Hushagsgymnasiet i Borlänge, Virginska gymnasiet Örebro, Nyköping Strands vuxenutbildning, Jenny Nyströmskolan i Kalmar samt Stockholms Hotell& Restaurangskola. -Omkring 80 elever genomför yrkesprovet i år tror vi, och erfarenhetsmässigt klarar cirka två tredjedelar provet, säger Jesper Långström. Det här är gesällen Efter grundutbildning och/eller några års yrkeserfarenhet kan man ansöka om

Foto: Jesper Långström / Tidaholms gesällprov.

Våren och försommaren är examenstid av tradition. Och inget undantag i bageri- och konditoribranschen. Under de senaste veckorna har det hållits gesäll- och yrkesprov på olika håll runt om i landet.

De nybakade gesällerna Viktoria Tiberg och Elin Andersson, flankeras av granskarna Johan Landerhjelm och Anna-Lena Ehrling.

gesällbrev för bagare/konditor. Gesällbrevet är ett bevis på en hög grad av yrkeskunnande. Uppfyller man grundkraven för att ansöka om gesällbrev får man göra ett gesällprov, som arrangeras av Sveriges bagare & konditorer. Gesällbrev är ett eftertraktat bevis på yrkeskunnande. Varje år är det därför många som avlägger gesällprov och får sitt gesällbrev.

Gesällprovet är ett slags slutexamen. Det visar att bagaren/konditorn kan tillverka alla de olika produkter som i regel ingår i ett bageris och konditoris bassortiment. Dessutom är det ett bevis för att gesällen har blicken och handlaget att arbeta med råvarorna och göra bröden och tårtorna snygga och aptitliga. Före det praktiska provet måste man dessutom få godkänt på ett teoriprov, som

BRÖD _ 19


NYHETSSVEPET / MAJ

Det här är yrkesbeviset Yrkesbeviset och yrkesprovet, är ett samarbete mellan Skolverket, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Sveriges bagare & konditorer. Yrkesprovet ger inga poäng eller skrivs in i betyget som eleven erhåller efter avslutad skolgång. Eleven själv väljer om den vill genomföra provet, som är frivilligt men naturligtvis meriterande för eleven att ha. Yrkesprovet granskas av Sveriges bagare & konditorer och betygssätts av densamma. Godkänt ska vara likvärdigt med ”säljbart i bageri/konditori” enligt granskningspersonen. Representanter från det lokala programrådet kommer även att närvara under bedömningen. Om eleven blir godkänd erhålls ett diplom, yrkesbevis, utfärdat av Sveriges bagare & konditorer. Yrkesbeviset innebär att branschen intygar att eleven besitter de kunskaper bageribranschen efterfrågar för att vara anställningsbar direkt efter avslutad utbildning från skolan. Om eleven blir underkänd i yrkesprovet är det ändå fullt möjligt att få godkänt i gymnasiearbetet och därmed erhålla gymnasieexamen då gymnasiearbetet betygsätts av lärare på skolan. Elev som underkänts får göra om provet en gång, men efter ett år, på skolans bageri med skillnaden att eleven då får bekosta provtillfället själv. Blir provet godkänt vid provomgång två får eleven sitt yrkesbevis. / Johan Hård

20 _ BRÖD

Foto: Jesper Långström / Yrkesprov från Tidaholm, Klippan, Linköping.

består av fyra delprov: produktionsteknik, yrkesräkning, receptberäkning samt hygien och miljö.


Président Tartimalin Färskost är särskilt utvecklad för det professionella köket och kommer i praktisk 1 kg bytta och 5 kg hink. 18% fetthalt.

EN FÄRSKOST. TUSEN MÖJLIGHETER.

Président Tartimalin är en frisk, krämig och lättarbetad ”cream cheese” (eller fromage à la crème) tillverkad i färskostens hemland Frankrike. Låt den bli din nya vän i allt från spreads och kalla röror till pajer och desserter. storhushall.skanemejerier.se


Foto: znapshot.se

NYHETSSVEPET / MAJ

Nu startar resan! Nya Konditorlandslaget har inlett förberedelserna inför kommande internationella tävlingar. Närmaste fokus är Coupe du Monde de la Pâtisserie – European Selection 2022. Vägen dit går via massor med träning, kreativt skapande och kritisk utvärdering. I maj samlades det nya Konditorlandslaget hos Tony Olsson på Thelins Konditori i Gröndal, Stockholm. Målsättningen var att lära så mycket som möjligt om tävlandet i Coupe du Monde de la Pâtisserie (World Pastry Cup, eller konditorVM) av Tony, som har mer erfarenheter än dom flesta från både Konditorlandslaget och Kocklandslaget. Tony var också med i det första laget från Sverige som tävlade i världsfinalen för Coupe du Monde, tillsammans med Jan Hedh och Stefan Johnson Petersén, 1995. Tony är också först i raden av de ”gästtränare” som lagets coacher, Ted Johansson och Anders Oskarsson, har som målsättning att bjuda in som kunskapare till lagets träningar. Målet då är att lyfta blicken och få inspiration samt kritiskt testa koncept och smaker som ska tilltala en internationell jury vid tävlingarna. Den första är European Pastry Cup 2022 i Paris, som är kvaltävlingen till World Pastry Cup 2023. Juryn representerar alla deltagande länder och även den franska organisationen bakom Coupe du Monde de la Pâtisserie, med Pierre Hermé som president. Tävlingsprogrammet består av en sockerskulptur och en glass (frozen fruit dessert) samt en chokladskulptur och en tallriksserverad 22 _ BRÖD

dessert. Desserten ska ha Valrhona-choklad som huvudråvara och det betonas att det ska vara en restaurangdessert och inte en bakelse, i stil med vad som serveras på konditori. 10 identiska desserter ska serveras juryn. Ansvarsfördelningen inom laget blev också klar och det blir ”Team Uppsala” som ansvarar för sockerskulptur och glass. Frida Leijon och Josefine Pagander kommer att träna mycket på hemmaplan i Leijon Stenugnsbageri & Konditori och sedan presentera idéer, koncept och smaker när hela laget samlas för gemensamma träningar, en gång per månad. Frida var också ansvarig för sockerskulpturen när Konditorlandslaget tävlade i European Pastry Cup 2014 och World Pastry Cup 2015. ”Team Göteborg” med Kalle Bengtsson och Fredrik Borgskog ansvarar för chokladdesserten och chokladskulpturen. De kommer att jobba med sin konceptutveckling hos Kalle på Konditori Kampanilen och i Fredriks konditori och eventlokal i Ringön på Hisingen, när den är klar efter sommaren. Konditorlandslaget kommer också att utveckla en Årets Tårta 2021, som kommer att presenteras i sommarnumret av BRÖD med bild och recept för alla Sveriges bagare & konditorers medlemmar. Det kommer att bli en årligt återkommande utmaning för laget och inspiration för alla konditorer runt om i Sverige. Gärna med smaker i säsongen och tiden. Men mer om det i nästa nummer. Text: Evert Bränd


GRÄDDMASKINER FRÅN SANOMAT. Just nu extra bra priser på gräddmaskiner från Sanomat. Vi har även fina begagnade maskiner. Vi tar emot era gamla maskiner in inbyte.

Du behöver bara en kontakt när det gäller maskiner och utrustning till ditt konditori. RINGDAHLS BAGERIUTRUSTNING AB säljer utrustning och maskiner för bagerier, konditorier och glasstillverkning. Våra kunder består av allt från små konditorier till stora industribagerier. Vi levererar över hela Sverige!

Ring oss:

0302 - 174 30

ringdahls.eu

Skanna QR-koden med din swish-app och ge ditt bidrag.

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till? Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp eller swisha 90 02 817.


NYHETSSVEPET / MAJ

Svensk ekonomi växlar upp Återhämtningen i den svenska ekonomin har fortsatt under inledningen av 2021, även om pandemin fortfarande tynger. Vaccineringen pågår och tillväxten växlar upp under det andra halvåret i år och håller i sig under 2022. Det framgår av en konjunkturrapport från Swedbank. Även småföretagen spår en ljusare framtid. Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång. Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där Swedbank räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling. Den globala tillväxten tar ordentlig fart framöver. Tillväxtutsikterna revideras upp i de flesta länder, men särskilt mycket i USA. Global tillväxt väntas öka med 5,9 procent 2021. Svensk ekonomi förväntas växa med 3,6 procent under året, en ökning jämfört med bedömningen på 3 procent i januari. Tillväxten ökar under andra halvåret i år och arbetslösheten faller från dagens 8,9 procent till cirka 7,3 procent i slutet av 2022. De största riskerna för återhämtningen kretsar kring biverkningar av vaccin, leveransproblem av vaccin och nya virusmutationer. Inflationen väntas öka globalt den närmaste tiden, men Swedbank bedömer att den endast ökar temporärt. Utvecklingen blir likartad i Sverige, med en nedgång igen under 2022. För svensk ekonomi behövs det redan nu en ekonomisk politik för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden, där ökningen av långtidsarbetslösa är bekymmersam. Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan. De minsta företagen, med 1–4 anställda, har haft störst nedgång i sysselsättningen. Däremot ser småföretagen en ljusning inför det innevarande året. Många tror på ökad sysselsättning, och vart femte företag räknar med att öka antalet anställda. Mest positiva är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport. De mest optimistiska planerna finns i företagen med 20–49 anställda, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga. 24 _ BRÖD

Livsmedelspriser driver inflation KPIF-inflationen* kan ha stigit till den högsta nivån på två och ett halvt år i april, 2,4 procent, och kanske även något högre än vad Riksbanken räknat med. Men det handlar med all säkerhet bara om en temporär ökning - inflationstakten sjunker sannolikt markant kommande månader. Det är en kombination av olika temporära effekter som kan ha bidragit till att föra upp KPIF-inflationen, bland de mest påfallande är livsmedelspriserna som väntas ha stigit under mätperioden efter en nedgång i samband med påsken, kommenterar Swedbank. Enligt Riksbankens egen prognos från april sjunker KPIF-inflationen till 1,9 procent i maj och 1,2 procent i juni. Därefter väntas en viss återhämtning men inflationstakten kommer inte riktigt nära Riksbankens 2-procentsmål igen förrän i början av 2024. Livsmedelspriserna har fortsatt stiga globalt. Spannmålspriserna är höga, inte minst i Kina. Det kan med viss eftersläpning påverka svenska livsmedelspriser, och en andra topp för inflationen under andra halvåret, om än kanske inte så hög som i april, kan bli fallet kommenterar banken Nordea. * KPIF, KPI (konsumentprisindex) med fast ränta, är ett mått på underliggande inflation.


För mer information: www.dawnfoods.com

MODUS SCANDINAVIA Modular Deck Oven

I sammarbete med Loguidice har vi tagit fram en optimal ugn för den skandinaviska marknaden. • Helglasluckor • Med eller utan ång generator. • För skandinavisk bakplåt 45x60cm • Modulbyggd, kan installeras i trånga lokaler • Stor variation på storlekar

Kontakta oss redan idag!

Industrigatan 5, 597 53 Åtvidaberg | Telefon: 0120-14895 | Email: info@svroulette.se


NYHETSSVEPET / MAJ

Trendspaning:

Hur kommer framtidens butik se ut?

Kommer allt att bli e-handel om några år? Eller obemannade butiker? Upplevelsehandel har det talats om en tid – vad betyder det? Finns handeln kvar i stadskärnan? Frågorna är många kring hur framtidens handel och butiker kommer att se ut. Nyligen arrangerade branschtidningen Market en seminariedag på temat framtidens butik. E-handeln är kanske den tydligaste trenden inom handeln, och har varit så en längre tid, konstaterade Svensk Handels vd, Karin Johansson. Och fortsatte: Uppdelningen mellan fysisk handel och näthandel går alltmer samman. Framtidens handel är kanalobereonde, och butikernas roll behöver utvecklas. Den levande staden som framtidens vinnarkoncept. Gallerian i Stockholms city är ett bra exempel. Där är butikerna granne med vårdcentral och klätterväggar. Jonas Arnberg, vd på HUI Research, menade att läget nu, och efter pandemin är väldigt speciellt med många utmaningar för traditionella butiker och kedjor. E-handeln växer, ja. Men även lågpriskedjor som Rusta och Dollarstore, och de växer helt odigitalt! Arnberg talade också om något som kallas ”inflection point”, som ska betyda att vid 15 procents e-handelstillväxt, så stannar butikshandeln av. ”Oheliga allianser” är en annan trend, som exempelvis att den traditionella kedjan Lindex och e-handelssajten Nelly börjat samarbeta. Utan det skulle en Nellykonsument aldrig sätta sin fot i en Lindexbutik! 26 _ BRÖD

Arnberg avslutade med några konkreta tips: • Se över erbjudande och sortiment. Ha rätt sak på rätt plats, presenterat i rätt koncept. • Butiksnätsplanera utifrån en digital strategi. • Satsa på egna varumärken. Utveckla befintliga och addera nya. • Specialisering. Nischade aktörer med specialintressen är vinnare framför den ”tråkiga kedjan”. • Säkra inspirerande butiker med personligt bemötande. • Prisvärde. Säkra att priserna inte skiljer sig från huvudkonkurrenten. Vårda kundlöftet istället för att kriga om lägst pris. • Testa! Vi vet att människor fortsätter att handla, men inte hur. Ett nytt spännande företag är dagligvarukedjan Lifvs, en pionjär när det gäller obemannade butiker som rullar ut nya enheter på den svenska marknaden i högt tempo. Affärsidén bygger på det enkla faktum att 40 procent av befolkningen bor i glesbygd där många idag också kan jobba hemifrån. Och även om man har hela världen som shoppingfönster så krävs det basservice, det vill säga tillgång till mat. Idag finns det totalt 27 Lifvs-butiker i Sverige, kedjan är störst i Europa i sitt slag. Vissa partnerskap har utvecklats som till exempel skåp för click & collect och att man håller på med ett system för att kunna ta emot pant.


NYHETSSVEPET / MAJ

butik. Det är expertkunderna, de som googlat sönder hela internet som vill kolla någon detalj. Informationskunderna som är precis tvärtom och vill ha all info som tänkas kan.

De två stora kundgrupperna är produktkunder och inspirationskunder, menade Åsa Parsmo och Sofia Valentin, konsulter och grundare av Customer Experience First. Butikerna är till stor del skapade för produktkunden. Men om man idag söker en specifik produkt så hittar man i princip allt på nätet. I många fysiska butiker kan vi inte möta produktkunderna på samma

effektiva sätt. De måste kanske ha kontakt med säljare, till exempel fråga om storlek. Även om de skulle kunna klara sig själva. Det är likadant med inspirationskunderna. De överöses med inspiration på nätet och även här är det så att den fysiska butiken sällan lever upp till detta. Därav kan vi konstatera att köpvanor, förväntningar och beteenden har förändrats massor. Dessutom har vi idag många fler kundflöden i fysisk

Framtidens etableringsstrategi, resonerade Magnus Ohlsson, detaljhandelsstrateg, Retailomania. Är det att A-lägen blir C-lägen. Men vad är rätt läge? Kommer det fler och vassare konkurrenter? E-handelsaktörerna kanske etablerar fysiska butiker. Asiatiska kedjor, kommer de hit? Och så har vi D2B, det vill säga att leverantörer öppnar kedjor. Är det detta som är det nya normala? Oavsett vad vi vet och tror så måste vi förbereda oss. Cityhandeln har det pratats mycket om. Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, funderade hur utmaningarna kommer att se ut efter pandemin. Och kom fram till att förändringar blir det. Alla som jobbar med stadskärnor måste hitta nyckelordet för att få dit folk - och det är samverkan! Samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att utveckla stadskärnan. Här BRÖD _ 27


NYHETSSVEPET / MAJ

fysiska butiker. De traditionella handelsaktörerna är de som dominerar och de har förstärkt sina positioner. Internethandeln är mer ett komplement och handeln bedrivs inom ramen för vad vi är vana vid att den är.

kan finnas bostäder, föreningslokaler, kultur, service, och tillverkning. Ett bra exempel är Vasakronans koncept Beyond us där man blir sin egen hyresgäst.

Den traditionella butikskedjan utmanas...

Framtidens fysiska butik då? Finns det nån framtid…? Jodå, enligt Ulf Johansson, professor och ansvarig för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, ser forskningen många olika drivkrafter. Och två trender är tydliga: Dels att kunderna vill ”göra det själva”, gärna med hjälp av ny teknik, självbetjäning 2.0. Detta gör att kunderna blir aktörer – och handeln mer ska skapa förutsättningar för att kunden kan klara sig själv. Detta är förlängningen av självbetjäning och där assisterar tekniken kunden som aldrig förr. Dels handlar det om kunden som vill att ”någon annan ska göra det” för

28 _ BRÖD

dem, erbjuda dem en tjänst eller service. Det kan ske från etablerade aktörer inom handeln eller genom nya och kunderna blir konsumenter av tjänster. En kontrast mot självbetjäning där man istället för att låta kunden sköta sig själv, hjälper kunden via ett tjänsteutbud. Vidare har man, enligt Ulf Johansson, inom forskningen tittat på scenariot där handel via internet ökar. Förhållandet är ju tydligt – en stark tillväxt i internethandeln och en stagnerade fysisk butikssektor. Traditionell handel utmanas mer och mer av nya aktörer som främst bygger e-handel. Fysisk handel finns kvar men i ökande utsträckning blir det en lösning som är kopplad till internethandel: pick-up points, show rooms etc. I ett annat scenario har tillväxten för internet stagnerat – och tillväxten sker i

Till sist – en vision för framtidens butik och handelsplats. Mona Kjellberg, Juni Strategi, kikar i kristallkulan. Megatrender och strukturella samhällsförändringar kommer alltid att påverka handelsmönster – och butikers utformning. En konstant faktor dock - vi är människor! Behovet av tillhörighet är därför också konstant. Från tid till annan löser vi detta på olika sätt och butiker är alltjämt viktiga. Vi kommer sluta skilja på konsumtion i olika kanaler – konsumtion är konsumtion och var man lägger sin peng beror på tillfället, varan, personen och läget. Ingen frågar till exempel längre om man betalade sin vara med mobilen, kort eller cash. Samma utveckling kommer ske med butiken. Några avrundande slutsatser: • Handelsyta försvinner men ny kommer till. • Obemannat har framtid. • Butikssäljaren - här finns potential. • Stadskärnan har definitivt en framtid som mötesplats. • Var relevant. Tänk på isberget. Synliga konsekvenser på toppen, långsiktiga trender i botten. Text: Gunilla Pihlblad, Convenience Store News


Olof Viktors satsar på pizza För första gången sedan starten 2002 ska personalen på Olof Viktors, på Österlen, baka pizzor i den vedeldade ugnen. Efter midsommar håller det populära kaféet även öppet på kvällar för ett par hundra matgäster. - Vi är enormt taggade, säger Martin Morand som driver Olof Viktors tillsammans med sambon Malin Haak. Målet är att ha premiär för den nya restaurangen på midsommardagen. Man uppskattar att köket på kvällarna ska kunna servera omkring 200 sittande matgäster samtidigt. Rekryteringen av ytterligare tio till femton anställda i restaurangen har precis startat. Olof Viktors har inte tidigare serverat alkohol, men en ansökan om serveringstillstånd har lämnats in och en ny bar finns också i planerna.

KåKå vaniljkräm – nu även laktosfri Vår nya laktosfria vaniljkräm är precis lika god som originalet och fungerar på samma sätt i både tårtor och bakelser som i bakade produkter. Beställ nu och servera samma bakverk även till dina laktosintoleranta gäster! Scanna QR-koden för att ta reda på mer och beställa! KåKå AB

@kaka_orkla

www.kaka.se

010-484 99 00

BRÖD _ 29


HEMMA HOS / TEGNÉRS BAGERI

HEMMA HOS

Omkring fem enheter är målet för expansiva Tegnérs bageri, med basen i Tullinge. I ett första steg öppnar man ett nytt ställe på Ekerö redan till sommaren.

30 _ BRÖD


HEMMA HOS / TEGNÉRS BAGERI

@TEGNÉRS

vill expandera mera

Sedan drygt två år har Tullingeborna kunnat glädjas åt hantverksbröd och utsökta konditorivaror hos Tegnérs bageri i centrum. I slutet på sommaren kommer även Ekeröborna få ta del av deras fina produkter när de öppnar nytt på den nybyggda Sjöstadskajen, precis intill Mälaren. text > Lo Bäcklinder foto > Per Hansson

BRÖD _ 31


HEMMA HOS / TEGNÉRS BAGERI

D ”Jag har mitt ursprung i det franska, men håller nu på att utveckla min känsla för svenska smaker”

2019 – Öppnade i april Tegnérs bageri i Tullinge.

32 _ BRÖD

et är kö till disken på Tegnérs bageri trots att klockan är strax över åtta en fredagsmorgon. Några kunder har fällt upp sina datorer och gjort sig lite hemmastadda och andra kommer in och köper med sig frukosten i en påse. – Tanken bakom att vi öppnade här är att varje centrum behöver ett riktigt bra bageri, vi ville ge Tullingeborna just det. Stället har utvecklats bit för bit, men vi har alltid haft fokus på råvarorna och hantverket, säger Tomas Ablahad, när han slår sig ner med en skål yoghurt med färska bär, som utgör dagens frukost. Han har själv ingen bageribakgrund, men har entreprenörsblod i ådrorna och har jobbat många år inom hotellbranschen. Han har alltid gillat hantverk och att inte tumma på kvaliteten ser han som en hederssak. – Från början fick jag väldigt bra hjälp från vår leverantör Kobia, speciellt från vår säljare Linus Thyrén som bidrog mycket med sin tid. Han delade med sig av recept, kom även ut och visade praktiskt. När vi fick in Andon Trougia som produktionschef för ungefär ett och ett halvt år sedan, lyfte verksamheten ytterligare en nivå, konstaterar Tomas och slår ut med handen mot kollegan som kommer ut från bageriet. ndon, som är bageri- och konditoriutbildad i Grekland, har arbetat som konditor på många stora hotell i Stockholm. Han har även varit konsult och rest jorden runt för att dela med sig av sina kunskaper. – Jag har mitt ursprung i det franska, men håller nu på att utveckla min känsla för de svenska smakerna, säger han med en nick mot den färgsprakande montern som är fylld med blanka bakelser, prydda med färska försommarblommor. – Vi anpassar utbudet efter kundernas önskemål och vi vill att man ska se något nytt varje gång man kommer hit, fortsätter han. Just nu är favoriterna i konditorisortimentet de veganska alternativen, vilket Andon gillar då han menar att det gör att han får jobba med enkla, rena råvaror som visserligen kräver mycket tankemöda, men ger stort utrymme för att experimentera. Över lag har mottagandet från Tullingeborna varit varmt och pandemiåret har ytterligare ökat trycket. Tomas konstaterar att produktionskapaciteten och kylmöjligheterna är något underdimensionerade, men det kommer snart att vara ett minne blott. – Någon gång under sommaren öppnar vi Tegnérs bageri på

A

2020 – Andon Trougia började som produktionschef i mars.

2021 – Tegnérs bageri på Ekerö öppnar troligtvis under sommaren.


ÅRETS BAGARE UNCOATED COLOURS:

COATED COLOURS:

CUSTOMER:

Sveriges Bagare & Konditorer AB

PROJECT:

Årets Konditor

Tävlingsdags!

Pantone 375 U matt marzipan green

RUBINE RED U matt cherry

USE THESE COLOURS WHEN PRINTING ON MATT PAPERS.

Pantone 368C marzipan green

Pantone 214C

cherry

USE THESE COLOURS WHEN PRINTING ON SMOOTH PAPERS AND GLOSSY SURFACES. THESE COATED COLOURS ARE ALWAYS THE PREFERENCE IF POSSIBLE.

DATE:

2010-08-20

PRINTED SIZE:

N/A

JOB NO:

SBK001 ARTWORK VERSION NO:

1

FORMAT

N/A

BAKERSCAPE AB ODENGATAN 37, 113 51 STOCKHOLM gail@bakerscape.com M 0761 710707 VAT SE556807662301

ÅRETS BAGARE OCH ÅRETS KONDITOR Är du Sveriges bästa bagare eller konditor? Kom och visa det i tävlingarna Årets Bagare eller Årets Konditor i höst! Nu är anmälan öppen till båda tävlingarna, som kommer att arrangeras i samband med Bak- & Chokladfestivalen på Stockholmsmässan, Älvsjö, den 11 – 14 november. Mer information och anmälan hittar du på: www.aretskonditor.se www.aretsbagare.se

ARRANGÖR

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

SPONSORER

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PARTNERS

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

Werners Gourmetservice, Ringdahls bageriutrustning, Segers, J.A. Sundqvist

or

or

PMS 294 C

Svart

yckt i 30% av svart rat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

Svart Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

Svart Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.


HEMMA HOS / TEGNÉRS BAGERI

34 _ BRÖD 34 _ BRÖD


HEMMA HOS / TEGNÉRS BAGERI

Sjöstadskajen på Ekerö. Det är väldigt roligt att expandera och vi tror stenhårt på visionen som den lokala fastighetsägaren har. I det nyligen uppförda området, precis invid Ekeröledens angöringsplats, växer en ny stadsdel fram med närhet till vattnet och många nyetablerade näringsidkare som fyller området med liv oavsett tid på dygnet. Byggnaden som Tegnérs bageri kommer ligga i, är industriliknande och delvis byggd av återvunnet tegel från Danmark. – Det kommer bli väldigt likt lokalen som vi har här, förutom att allt kommer att gå i grönt istället för blått och ha trevligare utsikt mot vattnet. ortimentet blir liknande det som finns i Tullinge och tanken är att de båda verksamheterna ska kunna samverka kring produktionen. I Sjöstaden blir lokalerna väl tilltagna och förhoppningsvis kan det täcka upp för att det är aningen trångt i Tullinge. – Ambitionen är att vi även där ska ha ett dynamiskt sortiment med föränderliga montrar och hög kompetens hos personalen. Sen får vi se vad som händer efter det. Kanske expanderar vi ytterligare och jag tror att fem enheter skulle vara lagom. Men det förutsätter att vi kan behålla nivån på det vi gör. Det gäller att ha en riktigt stark bas, sedan kan man ta små steg uppåt.

S

Tegnérs nya etablering i Ekerö öppnar till sommaren.

Oanad talang: Få det att se ut som om jag jobbar mycket utan att egentligen jobba.

Här bor vi

Tullinge Namn: Tomas Ablahad Bakgrund: Varit i hotellbranschen sedan 2007 och driver eget hotell sedan 2015. Bästa med branschen: Att man måste provsmaka för att säkerställa kvaliteten. Favoritbakverk: Tegnérs toscabulle, den är grym!

Tullinge är en kommundel i Botkyrka kommun beläget mellan Tumba och Flemingsberg, söder om Stockholm. Tullinge är omnämnt första gången i samband med att Clauus i þulunge, som troligen var en skrivkunnig bonde, 1353 gjorde ett jordbyte i Botkyrka. Under slutet av 1800-talet började stockholmare att flytta ut från innersta-

den. Villastäder i stadens utkanter och utanför stadsgränsen började att planeras, däribland i Tullinge. Hit ville man locka grosshandlare, industrifamiljer, kryddat med konstnärer och artister. Jacob Tegnér, make till den berömda tonsättaren Alice Tegnér, antog uppdraget att göra Tullinge till en villastad. Under mitten och slutet av 1900-talet började det byggas rejält. På 50-talet började man bygga Tullingeberg och under miljonprogrammet mellan 1965 och 1975 byggdes de flesta av dagens lägenhetshus och radhusområden. Folkmängden uppgår till cirka 20 000 invånare.

BRÖD _ 35


MARIAS KRÖNIKA / MAJ

Men matråden ändras ju hela tiden Det har man hört säkert hundratals gånger. Det stämmer om man tittar på vad kvällstidningar och ej pålästa självutnämnda experter påstår. De hoppar som en liten motorbåt över havet och ändrar riktning för att det behövs utan att gå under när vindarna vänder, men också för att det är kul och en liten båt kan göra så. Det stämmer inte när man går tillbaka till vad vetenskapen säger, både när det gäller mat för bättre hälsa och hållbar planet. Vetenskapen är som ett hangarfartyg. Det behöver hela tiden lyssna efter vad högre ort säger och gör vissa smärre kursändringar då och då när nya rön har framkommit men överlag går den stadigt oavsett höga vågor. Det är intressant hur många småbåtar som finns runtomkring hangarfartygen. Vetenskapliga studier som har samlat ihop underlag från en mängd kvalificerade forskningsresultat får mothugg i olika uttalanden från både seriösa och mindre seriösa medier. Till exempel att ’klimatförändringar har vi alltid haft under perioder’. Eller att mammabloggare med starkt antivaccinengagemang ’för barnens skull’ får diskutera frågan med en professor i frågan, i radions P1, som likvärdiga. Jag blir tokig på sånt! God journalistik ska granska och kolla flera sidor, men att låta okunniga (som sitter i den lilla motorbåten) framstå som likvärdiga med de som styr ett

Maria Sitell, dietist och kommunikationschef, Brödinstitutet

hangarfartyg blir ju i slutändan ett inte bara dåligt resultat utan även odemokratiskt med risk för vår hälsa och planet på både kort och lång sikt. Det är mycket roligare att prata om enskilda näringsämnen som ger vissa effekter än att vi ska äta lite av all mat i lagom mängder, vilket verkligen är ett urtråkigt budskap. ’Ät mer magnesium och krom’ låter mer intressant (måste det vara för så skriver de så kallade hälsomedierna) men det är inte så himla enkelt när man står med kundvagnen och ska köpa middag. Det verkar också för många vara mycket mer intressant och vettigare att äta väldigt lite mat två dagar för att sedan äta som vanligt resterande fem istället för att alla sju dagarna minska på matintaget. Kalorimässigt ger det samma resultat och viktminskning. Hangarfartygen vinner racet och kostråden om lite av varje och mer av (ja ni vet) får väl låta tråkigt. Men det är så nära sanningen vi kommer och varken vetenskapen eller hangarfartyg står stilla. Det här är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ANNONSERA I BRÖD... ...OCH NÅ HELA BAGERIBRANSCHEN! Vill du PMS nå 4625 bagerioch konditoribranschen i SveC PMS 130 C PMS 294 C PMS 4625 C rige? En bransch som till större delen består Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C Skuggen är tryckt i 30% av PMSav 4625C och multiplicerat 100%. ochbeslut multiplicerat 100%. egna företagare som fattar om rörelsens alla inköp, allt från råvaror till tjänster. Tillsammans omsätter de 18 miljarder kronor. or Tidningen BRÖD når företagarna och därtill brödansvariga hos Sveriges 950 största caféer, in store bakeries, coffeeshops och andra företag som är fokuserade på bröd, konditori, dessert och choklad. Det finns inget annat sätt att nå alla dessa bagare och konditorer samtidigt än i TidPMS 130 C

PMS 294 C

36 _ BRÖD

ningen BRÖD, vars dessutom är PMS 130 C PMSuppdragsgivare 294 C Black den starka branschorganisationen Sveriges bagare Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%. & konditorer (SBK). Att annonsera i BRÖD är ett kostnadseffektivt medieval. Här når du beslutsfattare till en låg kostnad i en tidning som läsarna själva ser som sin viktigaste informationskanal. 94% av läsarna tycker att tidningen är ”mycket bra” eller ”bra”!!!* Upplagan är idag 2900 ex/nr. Utkommer 11 gånger om året. PER HANSSON: 070-747 42 82 / per@bageri.se


PLOCKAT / MAJ

LÄSKANDE

ISKAFFE

LAGOM TILL SOMMAREN lanserar Nespresso den svalkande nyheten Limited Edition Tropical Coconut Flavour Over Ice. Det nya kaffet har en exotisk twist av kokosnöt och passar perfekt till kalla kaffedrinkar.

SOMRIGA SMAKER Svensk sommar. Finns det något som klingar härligare? Här kommer ett gäng nyheter som alla spelar på den känsla som bara vår försommar kan ge...

ROSA DRÖM

I FRYSDISKEN RUBY PASSION med passionsfrukt och Rubychoklad är en av sommarens nyheter från Almondys fryssortiment.

Pssst!

Lejonet & Björnen lanserar en ny smak för restaurang, nämligen Cream Cheese. Glassen togs fram tillsammans med kunden TUGG Burgers, som såg smaken som den perfekta basen i milkshakes och desserter.

SVENSK SOMMAR är en svensk aperitif och cocktailmix, som introduceras i Systembolagets beställningssortiment inför sommaren 2021. Med en utsökt smak av krusbär och fläderblom med en touch av citron är det en aperitif för sommarens alla tillfällen.

BRÖD _ 37


REGIONALT / MAJ

HÄNT EXTRA! Ekbergs i Piteå kan öppna igen I mars slogs portarna igen. Och när tillgångarna är avräknade så återstår över 4 miljoner kronor i skulder i konkursboet Ekbergs konditori i Piteå. Men det anrika fiket kanske snart öppnar igen. Lokalförvaltaren har köpt loss all inredning och alla inventarier i syfte att kunna erbjuda en helhetslösning till en ny hyresgäst. Och nu pågår förhandlingar med potentiella nya hyresgäster. Målet är att Ekbergs ska ha kvar sin speciella atmosfär med en eventuell ny entreprenör.

Sturebröd i konkurs I 84 år har de bakat bröd. Men nu är det slut. Sturebröd i Kristianstad har gått i konkurs. Företaget har brottats med stora skulder, vilka i nuläget uppgår till lite mer än 7,5 miljoner kronor. Företaget var dåligt rustat för pandemin och fick under det gångna året se skuldberget växa. Sturebröd har under de senaste åren främst arbetat med leveranser till offentliga verksamheter. Det gångna året blev det mindre bröd att köra till skolor och äldreboenden samtidigt som de fysiska mötena hos kommunerna nästintill upphörde. Sturebröd har cirka 20 anställda, där 17 personer är heltidsanställda och några är timanställda. Personalen är informerad och kommer på sedvanligt sätt sägas upp av konkursboet.

Lokalt bagerisamarbete Den lokala dagligvarukedjan Östenssons i Östergötland inleder samarbete med ett lokalt Motalabageri, som därmed tar över driften av dagligvarukedjans bageri- och konditoriverksamhet. I juni flyttar Lilla Hembageriet i Motala in i Östenssons produktionslokaler i samma stad. Den östgötska dagligvaruaktören släpper samtidigt sin bageriverksamhet och blir Hembageriets största kund. Totalt kommer bageriverksamheten att sysselsätta 20 personer. Lilla Hembageriet behåller sitt kafé och sin kallskänksverksamhet intill Östenssons vid Verkstadstorget i Motala. Östenssons har i dag nio butiker på fem orter i Östergötland. En tionde butik öppnar i Norrköping hösten 2022.

38 _ BRÖD

Guld till Margaretas På en gård utanför Skepplanda, mellan Göteborg och Trollhättan, pågår ett arbete med en stor bagerikringla som länge var ett signum för Andréns Konditori i Lilla Edet. Nu ger förgyllare Grimhild Angertuva den gamla klenoden nytt liv. För den ska upp igen och pryda sin plats, men nu på ett nytt ställe, nämligen Margaretas Bröd & Bakverk i Mölndal. Kringlan kan vara tillverkad någon gång på 1890-talet. Materialet består av lindträ, och var i väldigt dåligt skick när den hamnade hos Grimhild, trät var sprucket och det fanns inte mycket guld kvar. Nu får den ny glans bland annat med hjälp av 150 bladark i 23-karatigt guld. -Vi hade sedan en längre tid bestämt oss för att skaffa en stor kringla att ha som skyltning, säger Johan Lemser, som driver Margaretas Bröd & Bakverk. Så jakten har pågått ett tag. Vi har bland annat kollat i Tyskland. Men alla nya, moderna skyltar är ganska platta och tråkiga, vi ville ha en mer tredimensionell i gammal stil. Av en slump hittade jag den här via Facebook, och fick möjlighet att köpa loss den. Skicket var verkligen inte det bästa, men tack vare Grimhild kommer den att bli fantastiskt fin. Nu ska vi bara fixa fästena så att den kan komma upp på ett säkert sätt.

Coop Finspång bakar eget I november 2019 köpte Coop Finspång tidigare Ekens bageri, som hade verksamhet i bottenvåningen på Matpalatsets lokaler i Finspångs centrum. Nu har ett nytt bageri öppnat, som innebär både nyanställningar och att kunderna kan se när personalen bakar. En investering på totalt 7 miljoner kronor. Ett mål är att öka volymerna för eget bröd. Butiken har även öppnat “Bakluckan” där bröd säljs genom fönsterluckan varje vardagsmorgon.


REGIONALT / MAJ

Pågens avsikt är att fortsätta baka som vanligt i de två bagerierna i Malmö och Göteborg även framåt. Ombyggnation och moderniseringar av linjer kommer ske i de befintliga bagerierna, men planerna på utbyggnad av Malmöbageriet i och med beslutet att etablera i Landskrona dröjer. Satsningen innebär ett par hundra nya arbetstillfällen i Landskrona i en första fas.

Pågen bygger ut Pågen planerar utbyggnad av sin bageriverksamhet med ett nytt bageri i Landskrona. Under lång tid har Pågen tittat på olika lösningar och haft utbyggnadsplaner för att kunna öka sin förmåga att leverera mer dagsfärskt bröd och kunna säkra sin framtida utveckling. Etableringen i Landskrona påbörjas så snart tillstånd och tillhörande processer möjliggör byggstart av det nya bageriet.

Gräddat i norr till salu Företaget Gräddat i norr AB är till salu. I köpet ryms ett bageri, kafé och en restaurangverksamhet vid Skuleberget, Höga kusten. Gräddat i norr startade för drygt tre år sedan. Från början var fokus enbart på bakning av havrekex och tunnbröd till butiker, men 2019 utökades verksamheten med Arnäs Café och konditori i Arnäsvall. I fjol valde ägaren även att arrendera restaurangen vid Naturum Skuleberget, Hillside Kitchen. Men nu är företaget till salu. Orsaken

uppges vara att ägaren inte hinner med. För den som köper ingår bland annat maskiner och inventarier på bageriet i Arnäsvall och i kafét, samt arrendeavtalet med länsstyrelsen för Hillside Kitchen. Dessutom ingår receptet för havrekexen, som ligger i bolaget. Under 2020 var omsättningen drygt 3,8 miljoner kronor.

Kronan får stipendium Konditori Kronan i Åsele tilldelas ett av Sagavägenföreningens stipendier om 5 000 kronor i år, då föreningen anser att konditoriet har en viktig betydelse för Sagavägen som binder samman Örnsköldsvik, Åsele och Vilhelmina med den norska Helgelandskusten. “Kronan är en viktig mötesplats för kommunens invånare, men också för de turister som dels besöker Åsele kommun, och dels stannar till för en paus på väg genom Västerbotten”, lyder en del av motiveringen.

Kondis öppnar på Ica Ett nytt konditori startar inne i Ica Ekängens lokaler i Eskilstuna, där Janelings tidigare huserade. Lokalen har fått ett helt nytt utseende och konditoriet öppnar i maj. Bland annat finns det en bar med glasparti samt ett större utrymme med bord och stolar för gäster. Lokalen är lite över 100 kvadratmeter och har plats för cirka 15 gäster. Det blir en stor brödavdelning med 20 sorters bröd och tårtor, bullar i olika format, samt bland annat italienska smörgåstårtor och räksmörgåsar. I konditoriet ska tre-fyra personer arbeta till en början men det kan bli fler i framtiden. Konditoriet drivs som ett eget företag, fristående från Icabutiken

Polarbröd investerar ytterligare 55 miljoner I januari togs första spadtaget för Polarbröds nya bageri i Älvsbyn och nu börjar man skönja hur den första delen av det nya bageriet kommer att se ut. Byggarbetet går enligt plan och ambitionen är att första brödkakan ska komma ur ugnen i slutet av oktober. I april togs beslut om en tillkommande investering om 55 miljoner kronor för bland annat utökad kylkapacitet och ytterligare brandförebyggande åtgärder.

Trädgårdskafé öppnar i Piteå I maj öppnar Röda lyktan ett nytt trädgårdskafé i Piteå och både människor och hundar är välkomna. Belgiska våfflor, baguetter och bakelser står på menyn. Inspirationen kommer till viss del från Rosendals kända trädgårdskafé utanför Stockholm. Några mindre orangerier och ett område utomhus kommer att rymma bord och stolar i små grupperingar. Planen är att hålla kaféet öppet från mitten av maj till mitten av augusti.

BRÖD _ 39


JURISTEN / MAJ

I det här numret av BRÖD skriver advokaten Dan-Michael Sagell om en fråga som är ganska vanlig, nämligen hur man ska göra om hyresvärden säger upp lokalhyreskontraktet och vill ha en mycket högre hyra i framtiden.

förhandla om den nya hyran, att du inte accepterar nivån på den nya hyran som hyresvärden begär. Även under denna förhandling gäller din nuvarande hyra fram till den 1 februari 2022.

Vi tar ett exempel där värden säger upp hyran, och kräver att den nya hyran enligt uppsägningen ska börja att gälla från och med den 1 februari 2022. I uppsägningen står en mening om att hyresgästen ska kontakta hyresnämnden för medling om hyresgästen inte går med på att flytta utan att få ersättning. Vad betyder detta och vad kan du som hyresgäst göra? Jo, du kan möta denna uppsägning på tre sätt.

En förhandling med din hyresvärd kan emellertid liksom många andra affärsförhandlingar sluta med att ni inte kommer överens, i detta fall om nivån på den nya hyran. Du måste då flytta från lokalen senast den 30 januari 2022, och detta gäller oavsett hur många år som du har haft din verksamhet i lokalen. Men, du har då rätt till skadestånd från hyresvärden med ett belopp som minst motsvarar den hyra som du har betalt den senaste tolvmånadersperioden, om den nya hyran som din hyresvärd vill ha är oskäligt hög jämfört med likvärdiga lokaler i ditt geografiska område. Du har rätt till ett högre skadeståndsbelopp om du kan visa att din ekonomiska skada, på grund av att du måste flytta från lokalen, är till beloppet större än ett belopp som motsvarar 12 månadshyror. Rätten till skadestånd, och det är vad meningen betyder i uppsägningen, förutsätter emellertid att du kontaktar hyresnämnden och begär medling i enlighet med meddelandet i uppsägningen, samt att du tar denna kontakt med hyresnämnden inom 2 månader från det att du mottog hyresvärdens uppsägning. I ditt fall gäller det, om du mottog uppsägningen den 30 april 2021, att du

1. Du kan acceptera den nya hyran och meddela din hyresvärd detta samt skriva på det nya hyresavtalet som har bifogats uppsägningen och som då börjar att gälla från och med den 1 februari 2022, eller… 2. Du kan säga nej till hyresvärdens nya hyra och flytta från lokalen senast den 31 januari 2022. Under tiden fram till den 1 februari 2022 gäller fortfarande den hyra och de övriga hyresvillkor som du nu har, eller… 3. Du kan möta denna uppsägning med att du kontaktar hyresvärden och säger att du vill

40 _ BRÖD

Advokat Dan-Michael Sagell, dms@saglaw.se

måste kontakta hyresnämnden senast den 30 juni 2021 och begära medling av hyresnämnden. Denna kontakt måste du ta om du väljer att flytta enligt handlingsalternativet 2, men också om du enligt handlingsalternativet 3 fortfarande diskuterar och förhandlar med din hyresvärd. Ni kan fortsätta att förhandla även efter att du har kontaktat hyresnämnden. Men OBS! om du missar denna tidsgräns på 2 månader, förlorar du tyvärr din rätt till skadestånd, och har således då ingen rätt till skadestånd längre, oavsett om du väljer att flytta utan förhandling med hyresvärden eller till sist ändå väljer efter förhandling med hyresvärden, att flytta från lokalen än att acceptera en ny högre hyresnivå. Därför: glöm inte bort att alltid kontakta hyresnämnden!

Ta kontakt! För ytterligare information går det bra att kontakta advokaten Dan-Michael Sagell, dms@saglaw.se

Pssttt…

…du vet väl att du som medlem i Sveriges bagare & konditorer har möjlighet att få 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning av Dan-Michael Sagell fyra gånger om året!

Klipp ur och spara!

Glöm inte bort att kontakta hyresnämnden!


PREMIÄR HOS BILIA

FÖR HELT NYA RENAULT EXPRESS NYA RENAULT EXPRESS Utseende: Bakdörrar med öppning 180˚, skjutdörr på höger sida. Teknik: AC, radio/USB/DAB/Bluetooth, eluppvärmda sidospeglar, regnsensor. Säkerhet: Panikbromsassistans, starthjälp i backe, automatiskt nödsamtal och mycket mer.

AVTALSPRIS SBK 128.900 KR Ord. pris 151.500 kr. Leasing 1.599 kr/mån. Priser exkl. moms.

Köp till Care Pro Service- och reparationsavtal för 189 kr/månad

Kan ej kombineras med andra avtal, erbjudanden eller rabatter. Reservation för tryckfel, prisförändringar samt slutförsäljning. Bilen på bild kan vara extrautrustat. Lokala avvikelser kan förekomma i utbud, priser och öppettider. Månadskostnad baserad på 4.500 mil och 36 mån, baserat på 20% särskild leasingavgift, rörlig ränta, 45% restvärde. Kostnad för Renault Försäkring tillkommer till rabatterat pris.

Vi hjälper dig hitta en arbetskamrat att lita på På våra Bilia Transportbilar Pro-anläggningar får du dessutom ta del av våra nya kundlöften:

Fri lånebil

Dedikerade specialister

Bilia Total Service inom Service- och Transportbilar 24 timmar reparationsavtal

bilia.se • 0771-400 000


DITT MEDLEMSSKAP

Skaffa ny bil till bra rabatter Kangoo, Trafic, Master? Eller kanske Clio, Captur, Megane och Kadjar? Grekiska…, nä snarare ”franska”! För här har du namnen på några av alla de bilmodeller, både transport- och personbilar, som Renault erbjuder på den svenska marknaden. Och nu kan alltså du som medlem i SBK uppgradera dig till en ny – eller flera – bil från Renault. Detta tack vare ett uppdaterat samarbetsavtal mellan SBK och Bilia, som är huvudåterförsäljare av Renault i Sverige. -Men avtalet, och rabatterna, gäller för samtliga återförsäljare av Renault, inte bara Bilia, förklarar Fredrik Ringnell, Key Account Manager på Bilia och huvudsaklig kontaktperson för avtalet mellan Bilia och SBK. Så oavsett var i landet du bor, eller vilken återförsäljare av Renault du vänder dig till, så gäller avtalet. Det ska bara vara att uppge för återförsäljaren att man är medlem i SBK för att kunna ta del av förmånen. Så den kanske viktigaste frågan: hur stor är rabatten då? -Upp till 20 procent för transportbilar och mellan 11 och 15 procent för personbilar, berättar Fredrik Ringnell. Men sedan beror det också på vissa andra faktorer som modell och hur ett medlemsföretags situation ser ut. Vi pratar alltid igenom läget med medlemsföretaget för att komma fram till en så optimal lösning som möjligt. Såväl leasing, kontantköp som olika avbetalningslösningar omfattas, men vanligast är nog leasing, i alla fall för transportbilar. 42 _ BRÖD

Fredrik Ringnell på Bilia, hjälper dig fixa ny bil förmånligt.

Nu kan du som medlem i Sveriges bagare & konditorer, SBK, skaffa ny transport- eller personbil från Renault till bra rabatterade priser.

Det unika med avtalet är att det även ingår en rådgivningsdel, där man som kund kan få hjälp via Bilia med en rad olika frågor kring sitt bilinnehav. Till exempel frågor om bilskatt, förmånsbeskattning, bonus-malus, försäkringsfrågor, omställning och elektrifiering. -Det här gäller endast Bilia, det ska vara tryggt att ha bil via oss, menar Fredrik Ringnell. Man ska känna att man kan få hjälp med sina frågor och hur man kan tänka och planera, inte minst framåt med tanke på att det händer mycket på tekniksidan. Samarbetsavtalet gäller enbart för företag, men alla bolagsformer gäller, så oavsett om man driver sitt företag som enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag så kan man ta del av det. -Jag vill verkligen framhålla att alla är välkomna att höra av sig – stor som liten, säger Fredrik Ringnell. Självklart byter Bilia också in gamla bilar.

-Vi köper in alla bilar oavsett modell och skick, framhåller Fredrik Ringnell. Givetvis gör vi en professionell bedömning och ger ett rimligt inbytespris. Och det blir pengar som kan sättas in i ett nytt bilägande. Just nu kan jag tipsa om att begagnatmarknaden är het och man får bra betalt för både transport- och personbilar. Pandemin har helt klart ökat suget efter begagnade bilar. Avtalet började gälla i mars i år och löper inledningsvis under tre år, fram till 2024. Kontakt Bilia: Fredrik Ringnell, Key Account Manager Telefon: 010-497 11 23 E-post: fredrik.ringnell@bilia.se Har du frågor kring medlemsförmånerna inom SBK, kontakta Nils Adolfsson, ekonomiansvarig på SBK:s kansli: Telefon: 08-762 67 92 E-post: nils@bageri.se


DITT MEDLEMSSKAP

Möjligt byta till Visitas kollektivavtal Vid Sveriges bagare & konditorers (SBK) årsmöte den 3 maj presenterades en analys av de olika kollektivavtal som idag finns för bagerier, konditorier, kaféer m m. Det fattades ett beslut om att rekommendera de hantverksbagerier som kan anses tillhöra besöksnäringen att i framtiden tillämpa Visitas* kollektiv avtal, istället för Livsmedelsföretagens (Li). Bakgrunden är den betydande skillnad som råder mellan bageriverksamhet som bedrivs i industriell form och mer hantverksmässig bageriverksamhet (som anses ligga inom det som kallas besöksnäringen). Dessa olika verksamhetstyper kräver olika kompetenser och kollektivavtal. SBK har efter intern analys och i dialog med Visita diskuterat fram en lösning som gör det möjligt för dig som medlem i SBK att välja den arbetsgivarorganisation och det kollektivavtal som lämpar sig bäst för just ditt företag. Driver du verksamhet av mer industriell karaktär är det troligt att Li:s kollektivavtal även fortsatt passar dig bäst, annars passar antagligen Visitas kollektivavtal bättre. Är du osäker på vilket kollektivavtal som passar just din verksamhet kan du kontakta Visita så undersöker de förutsättningar för ett medlemskap. Oavsett vilket kollektivavtal och arbetsgivarorganisation du väljer, kommer du fortsätta att vara medlem i SBK som kommer fortsätta bedriva sin verksamhet på samma sätt som idag – för att göra det enklare att driva bageri och konditori. Och observera – det är helt upp till dig som företagare att bestämma om du vill byta arbetsgivarorganisation från Li till Visita. Vill du veta mer om möjligheterna för din verksamhet att teckna medlemskap i Visita är du välkommen att ta kontakt pånyttmedlemskap@visita.se alternativt 08-762 74 20. *Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och har cirka 5300 medlemsföretag anslutna. Medlemsföretagen är verksamma inom hotell, restaurang, camping, stugbyar, konferensanläggningar, kursgårdar, spa, nöjesfält/tivoli, skidliftar, casino, aktivitetsarrangörer med mera. Visita är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Förmåner för dig som är medlem Som medlem i Sveriges bagare & konditorer, SBK, har du tillgång till en rad förmåner som underlättar din vardag – och kanske framförallt kan hjälpa dig att spara rejält med pengar i din verksamhet. Många av förmånerna har tagits fram i samarbete med, och levereras av, externa partner. Därtill har SBK tagit fram och erbjuder egna förmåner som bland annat branschriktlinjer, medlemstidning och bagerimentor. Konkursförvaltare Juridisk hjälp och stöd i frågor kring konkurser och obestånd. Partner/leverantör: Lars-Håkan Lindberg Företags- och personförsäkringar Försäkringar skräddarsydda och specialanpassade för branschen, för företaget och för medarbetarna. Partner/leverantör: Söderberg & Partners Bilförsäkring Förmånliga villkor för privat- och företags/ transportbilar Partner/leverantör: Söderberg & Partners Kortinlösenavtal Marknadens absolut lägsta avgifter för kortköp. Partner/leverantör: Elavon Matsäkerhet, skadedjurskontroll, brandskydd egenkontroll m m Rabatt om 8 till 12 procent rabatt på avtalspremien, beroende av hur många tjänster man köper. Partner/leverantör: Anticimex Affärsjurist Fri rådgivning av affärsjurist, 15 minuter 4 gånger om året, rabatterad timtaxa för mer omfattande ärenden. Partner/leverantör: Butikerna/Sagell & Co Arbetsrättsjurist Hjälp med tolkning av kollektivavtal, frågor om löner, arbetstider m m. Partner/leverantör: Livsmedelsföretagen, Butikerna Hyresförhandlingar m m Stora besparingsmöjligheter med rätt hyresavtal, hjälp med förhandling, avtalsgranskning och konfliktlösning. Partner/ leverantör: TenantPro Transportavtal Skicka bud över hela världen! Upp till 50 procent rabatt på transporter. Partner/ leverantör: DHL Digital kvittohantering Förenkla kvittohanteringen genom en digital lösning som hjälper dig byta från papperskvitton till modernare teknik. Partner/leverantör: Sparakvittot Mobil betallösning Enkel app-baserad lösning för betalningar via mobilen eller surfplattan. Partner/leverantör: eeZee pos Kampanjmaterial Effektiva butikskampanjer som stödjer

försäljningen hela året. Partner/leverantör: Rehn & Co PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Recept- och kalkylsystem Beräkna innehållsförteckningar Skuggen och är tryckt i 30% av svart och multiplicerat näringsvärdesdeklarationer på enkelt och 100%. smidigt sätt. Partner/leverantör: PCS Flavour Person- och transportbilar Rabatt på person- och transportbilar, gäller alla återförsäljare i Sverige. Partner/ leverantör: Renault Billeasing Förmånliga villkor vid leasing av bil. Partner/leverantör: Bilia och Wasa Kredit Affärscoachning och utbildning Branschanpassade utbildningar och rådgivning inom affärsmannaskap, försäljning, marknadsföring och ledarskap. Partner/ leverantör: MHM Consulting Profilkläder Upp till 20 procent rabatt på rockar, förkläden, bussaronger och mössor. Möjlighet att få namn och logotyp på kläderna. Partner/ leverantör: Seger, Bakers Säkerhetsrådgivning Säkerhetspaket via Butikerna med flera olika delar, bland annat telefonsupport via Butikernas säkerhetschef. Partner/leverantör: Butikerna Elektronik Rabatt på elektronik, hushållsprodukter och vitvaror m m. Partner/leverantör: Elgiganten Marknadsinformation Årliga mätningar av brödförsäljning och allmänhetens attityder till bröd. Partner/ leverantör: Gfk, United Minds Branschriktlinje, Rent mjöl i påsen Enkla och anpassade tolkningar av livsmedelslagen. /SBK Branschriktlinje, Märk väl Tolkningar av märkningsregler som gäller för bröd och bageriprodukter. /SBK Branschöverenskommelser bröd Tydliga definitioner om vad som egentligen är bröd, samt definitioner av bakdag, fibrer, fullkorn och stenugnsbakat. /SBK Bagerimentor Rådfråga kvalificerade och erfarna branschpersoner om produktionsteknik, produktutveckling, tillverkningsteknik m m. /SBK Mallar för HR-arbete Praktiska hjälpmedel och mallar för att hantera personalarbetet – personalhandbok, rekrytering och medarbetarsamtal. /SBK Tidningen BRÖD Medlemstidning och ledande branschtidning med 11 nummer om året. En prenumeration ingår i medlemskapet. /SBK Kontorsmateriel m m Förmånliga villkor för kontorsmateriel m m, upp till 40 procent rabatt. Partner/ leverantör: Kontorab

BRÖD _ 43


BRANSCH branschregister från A till Ö

A ARBETSKLÄDER

ALLTID TILL ER TJÄNST

Tel 0478-316 45 Fax 0478-314 01 Hemsida: www.bakers.se E-mail: info@bakers.se

B BAGERI- OCH KONDITORIFÖRNÖDENHETER

AUTHENTIC AMERICAN & EUROPEAN SWEET BAKERY

www.dawnfoods.com/nordics

IREKS KONSULENTER:

Rickard Persson Ahlin: Mobil: +46 705764482, rickard.persson@ireks-nordic.com Jesper Dahlskog: Mobil: +46 705752531, jesper.dahlskog@ireks-nordic.com Mattias Svensson: Mobil: +46 730424631, mattias.svensson@ireks-nordic.com

Kontakta oss för mer information om Dawn Foods Anders Jonsson, Sales Manager Sweden, M +46 (0) 702 494945

Följ oss på sociala medier för

inspiration, trender och nyheter Bakels Sweden

Produkter och tjänster för bageri, konditori och café. www.kobia.se | 010-206 77 91

lönsamhet. St o

PART OF ABDON GROUP

lt

udspons huv or

Vi inspirerar till nya bakverk, ökad omsättning, bättre lönsamhet och utvecklat ledarskap. Läs mer i vår kundtidning Inspiration & Affärsmannaskap och på vår hemsida.

av

Bakels Sweden AB von Utfallsgatan 26 | 415 05 Göteborg 031-755 35 00 | info@bakelssweden.se | www.bakelssweden.se

Inspiration för ökad

Följ oss på Facebook och Instagram.

www.femtorp.se 040-94 90 00

44 _ BRÖD

Credin Sverige AB Elvägen 4 • 443 61 Stenkullen 0302-252 00 • info@credin.se • www.credin.se


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

BAGERI- OCH KONDITORIUTRUSTNING

AUTOMATIONSLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN DYNATEC ÄR SPECIALISTER INOM AUTOMATION, PACK- OCH PALLETERINGSLÖSNINGAR TILL BAGERIOCH LIVSMEDELSINDUSTRIN I NORDEN.

VI HAR ALL UTRUSTNING FÖR DITT BAGERI!

LÄS MER PÅ DYNATEC.SE ELLER KONTAKTA OSS E-MAIL: DYNATEC@DYNATEC.SE TELEFON: 0411-55 75 90.

08 -760 66 50 • 036 -18 77 82 www.DYNATEC.se

www.nbt.se

LUNDVALLS AB Bageriservice

2E Silosystem Esher Mixers Bago-Line Haas Meincke Arca Telme / CRM Chocoma Chocolate World Gasparin Flamic

Lyft & töm

Råvaruhantering Råvaruhantering Visp & degblandning Stickugnar / Jäs Industrilinjer Brödbackar Grädd-/glassmaskiner Chokladmaskiner Chokladmaskiner Brödsågar Kavlingsmaskiner

Lundvalls AB, Yxhammarsgatan 8-10, 503 31 Borås Tel. 033 - 13 67 00, Fax. 033 - 13 67 03 www.lundvalls.se info@lundvalls.se

Skräddarsydda lyftar och tömmare för effektiv bageriproduktion.

www.nimo-kg.se info@nimo-kg.se | 0418-446 440

FOOD IS OUR PASSION ROULETTE BAGERISYSTEM

Blandningar Ingredienser Innovation Maskiner, service och automatiseringar till:

Te Tell 003311--70 7099 17 17 0000 •• wwwwww..eennggeellhhaard rdtt..ssee

LQIR#QRUGLVNDGRQXW VH

Bagerier och konditorier Livsmedelsindustrier Åtvidaberg 0120-148 95 info@svroulette.se • www.svroulette.se

www.kaka.se 010-484 99 00 ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD: PER HANSSON 0707 47 42 82

Receptet för bättre affärer.

www.lundpac.se 040-19 08 31

När du väljer oss får du marknadsledande stick- och däckugnar, jässkåp, brödlinjer och pizzaugnar. Men framförallt vår erfarenhet. Vi har hjälpt bagerier och konditorier att lyckas sedan 1948 och finns här när du behöver oss.

sveba-dahlen.se | 033 15 15 00

BRÖD _ 45


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

BAKE OFF

10-80 l

De enda blandarna med 5-års reservdelsgaranti Tel. 08-657 94 90 • www.smaky.se • info@smaky.se

Brödbranschens totalleverantör Ritar, projekterar, bygger och finansierar Ugnar för bageri och butik Kyl-jässkåp/rum Kavlingsmaskiner Kaffebrödslinjer Uppslagslinjer Degblandare Vispmaskiner Matbrödslinjer Rademaker industriella maskiner Sancassiano Industriella blandare ICS Spiralfrys och sval Siloanläggningar Doserings- och fyllningsmaskiner Begagnade maskiner Inredning för konditori och café

info@aluform.se tele 0120-451340 www.aluform.se

Jönköping 08-510 00 303

Ritar, projekterar, bygger och finansierar

Tel 0478-316 45 Fax 0478-314 01 Hemsida: www.bakers.se E-mail: info@bakers.se

Konditorier Brödbutiker BAKUGNAR Caféer Coffeeshops Restauranger Barer

08-590 006 00 info@revent.se

C

CHOKLAD/PRALINER Panea AB www.panea.se

Halmstad 035-301 49

Tel 0478-316 45 Fax 0478-314 01 Hemsida: www.bakers.se E-mail: info@bakers.se

BAKPLÅTAR

Snickerier • Inredningar Utrustning • Kylmontrar

Panea AB www.panea.se Stockholm 08-510 00 300

Lantmännen Unibake Sweden AB Box 30125, 112 17 Stockholm Tel 010-556 50 00, www.lantmannen-unibake.se

Totalleverantör av bagerimaskiner och utrustning till bagerier och konditorier MIWE • Rollfix • WP Kemper • TOOLBOX Prægel&Co A/S Bøgeskovvej 6, DK- 3490 Kvistgård

Stockholm 08-510 00 300

Jönköping 08-510 00 303

Halmstad 035-301 49

Vi samarbetar med flera distributörer i Sverige. Ring så berättar vi vilken som är närmast dig.

Telefon 0142-892 97. Email: orderSE@barry-callebaut.com

Erik H. Andersen Tlf: +45 70 20 44 33 GSM: +45 40 96 48 03 email: erik@praegel.dk

08-590 006 00 info@revent.se

www.praegel.dk

SBK = TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I DIN VERKSAMHET! PMS 130 C

PMS 4625 C

or

PMS 130 C

46 _ BRÖD

PMS 294 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

Smakspecialister sedan 1862

DONUT-/MUNKMASKINER

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

LQIR#QRUGLVNDGRQXW VH

or

08-544 408 00 | Bodenlindeberg.se

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD: PER HANSSON 0707 47 42 82

D

DATORSYSTEM FÖR BAGERIER

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON E-POST: PER@BAGERI.SE TFN: 070 747 42 82 PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

Marknadsledande leverantör av programvaror för leveransbagerier och konditorier med bagerisystemet PCS WinBag

Välj mellan systemen Kondis eller Leveransbagarn. Exempel på tillval är Webbaserad orderregistrering, EDI, Koppling kassaterminal och produktmärkare med flera. NYHET! Flavour Recept och Kalkyl. Det första leverantörsoberoende recept- och kalkylsystemet i Sverige!

FÖRSÄKRINGAR

Ritar, projekterar, bygger och finansierar

DISKMASKINER

Ugnar för bageri och butik Kyl-jässkåp/rum Kavlingsmaskiner Kaffebrödslinjer Skandinaviens ledande leverantör Uppslagslinjer av diskmaskiner för storkök Degblandare Mårdvägen 4, 352 45 Växjö Vispmaskiner Tel. 0470-77 12 00 • Fax 0470-237 52 Matbrödslinjer E-post:wexiodisk@wexiodisk.se www.wexiodisk.se Rademaker industriella maskiner Sancassiano Industriella blandare ICS Spiralfrys och sval Välj dina professionella Siloanläggningar maskiner från onbart. Doseringsoch fyllningsmaskiner Begagnade maskiner Blandningsmaskin från 5 liter upp till 140 liter. Bästa maskinerna på marknaden som klarar Inredning för konditori och café extrema krafter.

LUNDVALLS AB

Förmånlig försäkring för medlemmar i Sveriges bagare & konditorer Vill du veta mer? Kontakta oss! Pia Weidermark / Företagsförsäkring pia.weidenmark@soderbergpartners.se 0729 – 678 491 Gunnar Ageskär / Liv och Pension gunnar.ageskar@soderbergpartners.se 070 – 303 34 37

Brödbranschens totalleverantör G

Tel 031 309 98 90 ab@pcs.se. www.pcs.se

GRÄDDAUTOMATER

GLASSTILLVERKNING MASKINER/RÅVAROR

Tel. 033-13 67 00 Fax. 033-13 67 03

I INREDNING & DESIGN Ritar, projekterar, bygger och finansierar

Konditorier Brödbutiker Caféer Coffeeshops Restauranger Barer Snickerier • Inredningar Utrustning • Kylmontrar

Gräddblåsare. Från 2 liter grädde upp till 13 liter vispgrädde på 3,5 min. Diskmaskiner för all slags diskgods.

Små underbänkdiskmaskiner upp till stora tunnel- och banddiskmaskiner.

Panea AB www.panea.se

Stockholm Jönköping Halmstad 08-510 00 300 08-510 00 303 035-301 49 www.hobart.se • info@hobart.se • 08-584 50 920

Panea AB www.panea.se Stockholm 08-510 00 300

Jönköping 08-510 00 303

Halmstad 035-301 49

BRÖD _ 47


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

FSVENSK ÄRSK J ST

Vi förverkligar dina idéer

Urban Gudmundsson

Ä

Mobil: +46 730434010 u.gudmundsson@kuehla.de www.kuehla.de

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

HÖGPRESTERANDE KYL- OCH FRYSUTRUSTNING FÖR PROFESSIONELLT BRUK

+46 (0)156 67 57 00 colia.se

TÄNK BLÅTT FÖR

matBRÖD...

www.kipanel.se Tel: 018-780 51 00

...OCH RÖTT FÖR SÖTT!

SBK = TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I DIN VERKSAMHET! Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

KYL- OCH FRYSANLÄGGNING

M MJÖL

PMS 130 C

Finns att beställa hos: KåKå AB Tel: 010-484 99 00

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

jastbolaget.se

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

or

JÄSSKÅP, JÄSRUM & KYLJÄSAR

J

PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

JÄST

08-590 006 00 info@revent.se

K KARTONGER

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

48 _ BRÖD

Närodlat mjöl från Sveriges äldsta kvarn www.lhv.se

046-238832

info@lhv.se


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

Prata mjöl med oss! Ring vår kundservice Nord Mills 020-91 00 92

S

T

SILOS

TRANSPORTBAND

LUNDVALLS AB Tel. 033-13 67 00 Fax. 033-13 67 03

SMÖRGÅSTÅRTOR /BRÖD

Världsledande inom solida och perforerade bakugnsband av stål

Specialisten på bottnar till smörgåstårtor!

ipco.com/bake

Med mjöl som möjlighet

Skåne-möllan är en liten, innovativ kvarn som erbjuder mjöl med mycket goda bakegenskaper. Vi utvecklar också skräddarsydda TTTprodukter, som ger dig flera möjligheter att förbättra ditt bröd. Mer info på www.skane-mollan.se eller ring 0418-50102

IPCO_Brod_Classified_listing_55x60_ART.indd 1

Olika former och recept. Levereras frysta och skivade. AB Boalts Bröd Tel. 0410-430 70 order 0456-149 00 boaltsbrod.se info@boaltsbrod.se

06/08/2019 14:17

Tel 0505-304 85 • www.kagebelt.se www.habasit.se

SOCKER När transportband är viktigt för dig! Habasit® Cleanline ultimata transportband för bageri tel.

+46 30 122 600

TÅRTDEKORATIONER

Socker och Sirap www.labanskvarn.se Tel: 0498-28 70 90 Finns att beställa hos:

HALLBERGA TRADING Tårtdekorationer Import /Export

– naturliga råvaror PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

040-53 or 70 00

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Tel +46(0)14271951 Fax +46(0)14271952 order@hallbergatrading.se www.hallbergatrading.se

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

VAKUUMKYLAR ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON E-POST: PER@BAGERI.SE TFN: 070 747 42 82 PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

www.warbrokvarn.se • Tel: 0730-34 39 88 Finns att beställa hos:

08-590 006 00 info@revent.se

BRÖD _ 49


Midsommar närmar sig – och jordgubbar! HÄLSA: SÅ KAN VI MINSKA SALTET I MATEN UTBILDNING: BLI BAGARE/KONDITOR SOM VUXEN – MED BUX

BRÖD #6/7 UTE I SLUTET PÅ JUNI 50 _ BRÖD BRÖD _ 50


Det är vi som jobbar för dig på Sveriges bagare & konditorer VD Martin Lundell Tel: 08-762 67 94 E-post: martin@bageri.se

Livsmedelsföretagen/Li Karin Thapper, utbildningsansvarig utvecklar och förbättrar utbildningar för vårt yrke Tel: 08-762 65 38 E-post: karin.thapper@li.se

Ekonomiansvarig Nils Adolfsson Tel: 08-762 67 92 E-post: nils@bageri.se

Utbildningsansvarig Jesper Långström Tel: 08-762 67 86 E-post: jesper@bageri.se

Projektledare och eventansvarig, vik. Magdalena Höglund Tel: 08-762 67 97 E-post: magdalena@bageri.se Brödinstitutet Maria Sitell dietist- och kommunikationschef Brödinstitutet Tel: 08-762 67 95 E-post: maria@brodinstitutet.se Tidningen BRÖD Johan Hård chefredaktör Tel: 08-762 67 82 E-post: johan@bageri.se Tidningen BRÖD Sara Trus formgivare E-post: trusmedia@gmail.com

Arbetsrättsjurist Alexander Iliev tel: 08-762 65 20 mobil: 070-272 75 93 alexander.iliev@li.se

Sveriges bagare & konditorer POST: Box 55680, 102 15 Stockholm BESÖK: Storgatan 19, Stockholm (Näringslivets hus) TEL: 08-762 67 92

Ordföranden på distrikten Dala-Hälsinge-Gästrike Anders Hansen (hansenscafe@outlook.com) Mellansverige Hans Styrlander (hasse@konditoriamarant.se) Norrland Fredric Ackermann (info@lillabageriet.se) Syd Christian Nilsson (christian@pilefood.se) Småland/Östergötland PMS 130 C PMS 294 C PMS 4625 C Oskar Frising (oskar.frising@telia.com) Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C Stockholm och multiplicerat 100%. Ellinor Isaksson (ellinor@chokladfabriken.com) Västra Sverige Kontaktperson: Johan Lemser or (johan@margaretas-bob.se)

Styrelsen Stefan Fritzdorf, ordförande Vivels i Stockholm AB, Bromma (stefan.fritzdorf@vivels.se) Anders Hansen, vice ordförande Hansens café & Bageri, Sandviken (hansenscafe@outlook.com) Fredric Ackermann Lilla Bageriet AB, Lycksele (info@lillabageriet.se) Oskar Frising Oskar Frising AB, Vetlanda (oskar.frising@telia.com) Ellinor Isaksson Chokladfabriken, Stockholm (ellinor@chokladfabriken.com) Hans Styrlander Konditori Amarant, Torshälla (hasse@konditoriamarant.se) Karin Bodin Polarbröd, Älvsbyn (karin.bodin@polarbrod.se) Anders Carlsson Jerndal Pågen, Malmö (anders.carlsson.jerndal@pagen.se) Per Klein Lundbergs Konditori, Stockholm (per@lundbergskonditori.se) Peter Halldén Peters Konditori, Falkenberg (peter@peterskonditori.se) Johan Lemser Margaretas Bröd & Bakverk, Mölndal (johan@margaretas-bob.se) PMS 130 C PMS 294 C PMS 4625 C Christian Nilsson BoaltsSkuggen Bröd, Sölvesborg är tryckt i 30% av PMS 4625C (christian@pilefood.se) och multiplicerat 100%. Torbjörn Ullsten Mjälloms Tunnbröd, Ullånger (torbjorn.ullsten@mjalloms.se) Johan Sandelin Vete-Katten, Stockholm (johan@vetekatten.se)

Annonser BRÖD Per Hansson annonsansvarig Tel: 070 747 42 82 E-post: per@bageri.se

BRÖD _ 51 PMS 130 C

PMS 294 C

Svart


POSTTIDNING B (Returadress: Tidningen Bröd, Box 55680, 102 15 Stockholm)

Nybergs Hembageri & Konditori utökar och öppnar även i Malmö Bayram Altuntas som framgångsrikt äger och driver Nybergs Hembageri & Konditori i Stockholm ville utöka med ytterligare ett café och bageri. Han hittade en jättefin lokal på Adelgatan 2 i Malmö och påbörjade renoveringen av lokalen. Bayram kontaktade Panea för att få hjälp med utrustning samt tankar kring produktionsflödet i bageriet. Tillsammans diskuterades olika förslag på utrustningar där fokus låg på att kunna producera mycket och många produkter av hög kvalitet men på en begränsad yta.

Vi kom fram till att en Revent 726 enkelsticksugn samt en Revent Medium Compact däckugn med tre däck skulle täcka bakbehovet. För att kunna jäsa produkter till dessa två ugnar valde Bayram en Revent plug&play kyljäs med plats för två stickvagnar då denna plug&play-modul endast är 81 cm bred vilket var mycket fördelaktigt. Efter installation och provbakning var Bayram redo att öppna sitt nya ställe. Stort grattis till utökningen av ”familjen”. Besök gärna Nybergs konditori på Adelgatan i Malmö.

Gör som Bayram Altuntas på Nybergs Hembageri & Konditor - kontakta Panea om du också vill ha hjälp med att effektivisera eller planera ett nytt bageri eller konditori. Paneas idé är enkel: att hjälpa till att starta bagerier, kafeér och restauranger; och se till att du som entreprenör får den utrustning och inredning du verkligen behöver med rätt kvalitet. Om du har frågor om produktion eller inredning tveka inte att ringa: Johan Olsson 08-510 00 302 johan.olsson@panea.se Anders Blåhed 070-431 10 34 anders.blahed@panea.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.