Svensk Fastighetsutveckling 2/2020

Page 1

SVENSK

FASTIGHETSUTVECKLING &M MIIL NNR R 1 22 2020 0 2 0 •• EENERGI NERGI & LJÖ

Vi måste

ÅTERSTARTA SVERIGE NU! PropTech Sweden är drivande kring

SMARTA FASTIGHETSLÖSNINGAR Det är dags att

HÖJA STATUSEN

för branschen!

ENERGIPROJEKT

KAPAR UPPVÄRMNINGSKOSTNADER I VILHELMINA


Fråga alltid oss först.. ..när ni ska göra en fasadrenovering!

Med vår unika metod nås en energibesparing på minst

65%

Vi kan även erbjuda hjälp med radonåtgärder, fönsterbyten, traditionell balkong- och fasadrenovering Skapar energismarta fastigheter

www.smartfront.se

info@smartfront.se

016-17 11 30


M är ett smart sätt att ha bil För de allra flesta av oss blir det billigare än att äga och smidigare än att hyra. Du hittar bilen runt hörnet och låser upp med mobilen. Boka från en timme, till några veckor när det behövs. Ladda ner på m.co

App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google LLC.

Ett sätt att ha bil


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

BETYDANDE MÖJLIGHET

att minska sin klimatpåverkan med en standard ETT NYSTARTAT utvecklingsprojekt har fått ett uppdrag att ta fram ett energiklassningssystem för att göra det enklare i valet av energisnåla byggbodar. Energikraven i blir allt högre i byggbranschen och med ett klart större fokus på energiförbrukning i själva byggprocessen. Här finns en betydande möjlighet för projektarbetsplatser att minska sin klimatpåverkan. De stora aktörerna i byggbranschen har tillsammans engagerat sig i arbetet som styrs av Peab, detta tillsammans med Chalmers Industritekniks dotterbolag, CIT Energy Management. I dag finns det mer än 60 000 byggbodar runtom i vårt land som tillverkas av olika leverantörer. Alla leverantörer har sitt eget klassificeringssystem som inte påminner om någon annans. Detta gör det svårt att jämföra hur mycket energi de olika bodarna på projektplatsen de egentligen förbrukar. Peab ansökte om pengar från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Energimyndigheten gällande ett utvecklingsprojekt som ska ta fram en standard för hur bodar ska klassificeras för att komma till rätta med det hela. Detta har länge varit en olöst fråga i branschen. Det finns ju sällan eller aldrig en specad kravställning på etablerin-

gens energiförbrukning i själva upphandlingen. Detta gör att det inte finns något incitament för entreprenören att välja en mer energisnål byggbod. Målet med projektet är att i slutändan medverka till en minskad energianvändning och klimatpåverkan i bodetableringar genom att alla bodar som används i Sverige klassificeras enligt samma standard. Det finns en stor kapacitet, både när det gäller att minska klimatbelastningen och inte minst att spara pengar genom att förtydliga de olika valmöjligheter som finns vid en order av etablering. Här underlättas det för en beställare att göra medvetna val. Välj en högre klassad och en klart energisnålare bod vid ett större projekt i jämförelse med kanske en enklare variant passar bättre i ett mindre projekt. Hur nu klassificeringen exakt kommer att se ut med mera är nu sånt om arbetsgruppen för projektet ska arbeta fram som kommer att presenteras i en rapport som publiceras under våren 2022. Utvecklingsprojektet finansieras gemensamt av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen och drivs genom nätverket LÅGAN. God läsning,

Jan Åström

SNABBA BESPARINGAR FÖR FASTIGHETER •

Smart termostat för fastigheter

Återbetalningstid ca 2-3 år även för mindre fastigheter

Effektiv märkesoberoende styrning

Realtidseffekt med Ngenic Track

IMD för flerbostadshus

Se var och när förbrukningstoppar uppstår

Rättvis fördelning av förbrukning

Bättre energiprestanda och lägre kostnader

LÄS MER PÅ: NGENIC.SE/FORETAG

4

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

FULL KONTROLL & INGA KONSTIGHETER!


Återuppliva tvättstugan Tvättstugor är mer energi- och miljösmarta jämfört med att varje hyresgäst förses med egen tvättmaskin och torktumlare. Tvättstugor • Värnar om miljön – professionella maskiner har längre livslängd och är mer energisnåla • Sparar pengar – minskade kostnader för inköp, service och underhåll • Sparar tid – snabbare tvättprogram och högre tvättkapacitet Miele Little Giants Mieles högpresterande tvättmaskiner och torktumlare för flerbostadshus. En professionell tvätt-utrustning med överlägsen användarvänlighet, prestanda och kvalitet. Maskinernas långa livslängd ger bästa total-ekonomi och hög driftsäkerhet säkrar funktionen, dag ut och dag in. Miele Professional. Immer Besser. www.miele.se/professional


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

INNEHÅLL

02/2020

REDAKTION OMSLAGSBILD: Vilhelmina Folkets Hus. Bild: Ecoclime

46

32

4.......... Ledare 6.......... Innehåll 8.......... Nyheter 14......... Multipla vinster inom räckhåll 21......... Energiprojekt kapar uppvärmningskostnader 22......... Plocka alltid de lägst hängande frukterna först! 26........ Vi måste återstarta Sverige nu! 30........ ”Bildelningstjänst får skjuts av avtal med HSB” 32......... Kvalitetssäkrat systemkoncept för sol-el 33......... Byte till isolerglasfönster gav flera vinster för brf 34........ Trovärdiga och seriösa partners är A och O! 38........ Tänkande system spar värme i studentbostäder 40........ Future Living Berlin – för en smart och fossilfri framtiden ljus framtid!

UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Växel: 08-501 08 71 ANSVARIG UTGIVARE/CHEFREDAKTÖR: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se PROJEKTLEDNING Therése Söderström therese.soderstrom@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se FÖLJ OSS PÅ: www.svenskfastighetsutveckling.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

42........ Swedisol lanserar färdplan för klimatneutrala och hållbara byggnader 43........ Brf Göteborgs Hus 22 halverar energianvändningen 44........ Framtidens skolor börjar med BIM 46........ Medverkar i EU-projekt 47........ Proptech Sweden är drivande kring smarta fastighetslösningar 48........ Hatten av för Jonas Tannerstad och örebrobostäder! 52......... Riksbyggens Mari-Louise Persson prisas för energieffektivisering 53......... Strategisk energioptimering ger resultat 54........ Viktiga försäkringar för att brandsäkra solceller 56........ Friska fläktar med svensk ventilation! 60........ Mångfald är det vinnande konceptet – inte enfald 62........ Renovera med effekt 65........ Det är dags att höja statusen för branschen!

SVENSK

FASTIGHETSUTVECKLING NR1 22 2020 &M MIL NR 0 2 0 •• EENERGI NERGI & I LJJÖ Ö

Vi måste

ÅTERSTARTA SVERIGE NU! PropTech Sweden är drivande kring

SMARTA FASTIGHETSLÖSNINGAR Det är dags att

HÖJA STATUSEN

för branschen!

70........ Lägg mer energi på effekten 72........ SKF:s nya huvudkontor blir Sveriges första byggnad som uppnår högsta ............ möjliga miljöcertifiering 74........ Låt oss styra mot en ljus framtid! 77........ Betalsystem i tvättstugan ändrade boendes beteende 78........ Framtiden är vår! 82........ Oväntad draghjälp i svenska expansionen 6

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

ENERGIPROJEKT

KAPAR UPPVÄRMNINGSKOSTNADER I VILHELMINA


Att enas om en strategi och få det gjort, skapar framåtrörelse En långsiktig renoveringsstrategi skapar förutsägbarhet vilket gör att ledningen vet vad framtiden har att erbjuda både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ogenomtänkt underhåll leder till en negativ spiral i ett bostadsområde, ökade skadefrekvenser och kostnader samt minskat handlingsutrymme för bostadsbolaget. Inte sällan slutar det med sociala problem. Vi på Modexa vill vara de som jobbar med positiva spiraler genom att hjälpa våra kunder till en långsiktig hantering av sitt underhåll, det vi kallar Stegvis renovering. Sveriges bostadsbolag vill sina boende väl och de vill genuint utveckla och förbättra sina bostadsområden. Men det finns ett stort renoveringsbehov där ute och många saknar en strategi och en bra plan för hur arbetet ska gå till. Steget efter och man får jobba med avhjälpande underhåll, ta tunga investeringar, och få minimalt över till den där utegården som var tänkt att glädja de boende. I värsta fall slutar det med försäljning av flerbostadshus för att finansiera renoveringar eller med stora hyreshöjningar som tvingar de boende att flytta. En alternativ väg framåt Att förvalta bostadsfastigheter är inget enkelt uppdrag. Det finns många avvägningar och kompromisser att göra som ibland kan resultera i en sorts förlamning. Här är Modexa en bra partner som kan erbjuda en alternativ väg framåt med möjligheten att renovera stegvis, varsamt och kostnadseffektivt med kvarboende. Med en förutsägbarhet för bostadsbolagets framtid skapas möjligheter att satsa mer på andra trygghetsskapande åtgärder så som t.ex utemiljön. När konsensus blir till handling Vi gör mest nytta när vi hjälper bostadsbolagets ledare att nå konsensus och enas kring en strategi för sitt bostadsbestånd. När ledningsgrupper bestämmer sig för att ta tag i frågor som de har väntat länge med uppstår en massa positiv energi och framåtrörelse. Ulf Viktorsson VD, Modexa Bostadsförädling och ansvarig för Kommersiell utveckling på Modexagruppen


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Anders Lago, förbundsordförande HSB. Bild: HSB

OBOS

vinner anbudet

för Gasklockan i Stockholm

HSB välkomnar utredning

om statligt startlån för unga vuxna REGERINGEN SKA tillsätta en utredning för att ta fram förslag på hur ett statligt startlån ska hjälpa förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Det är ett initiativ som HSB länge har efterlyst och nu välkomnar, även om fler insatser behövs. – Det här är ett mycket välkommet besked. De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga kreditrestriktioner behöver balanseras med åtgärder som gör det möjligt för unga vuxna att köpa en egen bostad. Ett statligt startlån är tveklöst ett viktigt steg på vägen, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. Bolånetaket som infördes för tio år sedan innebär att en köpare inte får låna mer än 85 procent av köpeskillingen till en bostad. Resten, 15 procent, måste finansieras på egen hand, vilket är ett stort hinder för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. STARTLÅN KORTAR TIDEN En rapport som analysföretaget WSP tog fram på uppdrag av HSB förra året visar att 8

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

ett statligt startlån för unga skulle minska tiden det tar att spara ihop till första bostaden dramatiskt: från drygt tio till knappt tre år. Beräkningen utgår från att den som har lyckats spara ihop 5 procent av köpeskillingen får ett förmånligt startlån, liknande CSN-lånet, som täcker upp för de övriga 10 procent som krävs. Läs mer om rapporten här – Startlånet är ett steg i rätt riktning, men vi behöver precis som i Norge, även införa ett stöd till bosparande. Dessutom bör politikerna ta bort det senaste amorteringskravet helt och hållet, inte bara tillfälligt som man gjort nu under pandemin, säger Anders Lago. Mer än hälften av unga vuxna i Sverige tycker att det borde införas ett statligt stöd till bosparande för unga. Ett sådant stöd skulle få fler unga att spara till en framtida bostad och de som idag redan sparar skulle spara väsentligt mer. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjordes i oktober på uppdrag av HSB Riksförbund.

DEN MEDLEMSÄGDA bostadsutvecklaren OBOS har vunnit markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I projektet ryms cirka 320 lägenheter, förskola och lokaler för kontor och handel i markplan. Byggstart av projektet beräknas ske 2023 och första inflyttning 2026. OBOS har under det senaste året erhållit ytterligare två markanvisningar på 325 lägenheter på Kolkajen i samma område, vilket innebär att OBOS sammanlagt kommer bygga omkring 650 bostäder i Norra Djurgårdsstaden. – Gasklockan är unik i flera avseenden och vi är väldigt glada att Stockholm stad ger oss förtroendet att utveckla ett så viktigt landmärke som når 110 meter över havet och blir synligt i hela staden. Gasklockan är en stor markinvestering för OBOS på uppemot 700 miljoner kronor. Tillsammans med lanseringen av medlemsprogrammet i Sverige och vårt nya mål att fördubbla försäljningen av bostäder visar vi att vi menar allvar med vår storstadssatsning, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj. – Intresset för att bygga i Norra Djurgårdsstaden är stort, det understryker resultatet från markanvisningstävlingen. Staden fick in fem anbud från etablerade aktörer. OBOS, som tog hem anbudstävlingen, är en stabil och långsiktig aktör med ambition att vara med i utvecklingen av Stockholm, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.


Gör din kalkyl på rexolution.se

Nyckelfärdig elbilsladdning – din nya inkomstkälla Rexolution vänder sig till dig som hyr ut parkeringsplatser, sitter i en Brf-styrelse, äger en kommersiell fastighet eller kanske ansvarar för en centrumparkering. Vi hjälper dig att förvandla parkeringsplatserna till en grön och lönsam “tankstation” för elbilar – en ny inkomstkälla helt enkelt. Vår lösning – nyckelfärdig elbilsladdning – innebär att vi tar hand om allt från projektering, finansiering och installation till service, support och administration. Besök oss gärna på rexolution.se för att göra din egen, unika finansierings- och intäktskalkyl.

Rexel Rexolution tel 08–12 13 19 00 rexolution.se


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

SKBs vd Eva Nordström

utsedd till regeringens utredare

Eva Nordström, vd, SKB. Bild: Rosie Alm

EVA NORDSTRÖM som är för vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening, är utsedd till regeringens särskilda utredare i kommittédirektivet gällande Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Utredningens syfte är att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad så att denna grupp lättare ska komma in på den ägda bostadsmarknaden. Bland annat ska förslag tas fram hur ett startlån bör utformas. Beslut av regeringen gällande direktiv för uppdraget fattades på regeringens sammanträde den 3 december. Utredningen ska slutligen överlämnas till regeringen den 1 november 2021.

ChromoGenics erhåller en order på 4,3 miljoner kronor från Vasakronan

CHROMOGENICS erhåller en beställning av ConverLight® fönster på 4,3 miljoner kronor från Vasakronan för installation i en fastighet i Uppsala. Ordern innefattar uppgradering av befintliga fönster i en kontorsfastighet i Uppsala till ConverLight® Paragon (4-glas) med AW-styrning (Autonomous Window). Med denna uppgradering erhålls ett förbättrat skydd mot solvärmeinstrålning, ett mycket högt isolervärde och förbättrad ljudreducering. Genom att använda AW-styrning tas all energi för att driva anläggningen direkt från solen via solceller som sitter lokalt placerade på varje fönster. Leverans planeras till sommaren 2021. – Vi är mycket glada att Vasakronan åter visar oss förtroende och väljer att uppgradera en fastighet i sitt bestånd med ConverLight® fönster och teknik från ChromoGenics. För oss är denna beställning ett erkännande från Vasakronan som vår mesta och återkommande kund, säger Leif Ljungqvist, vd på ChromoGenics.

450 lägenheter till den vita bostadsmarknaden

E/S-A Arkitekter bjuder in boende att tycka till om sina hem UNDER ETT ÅR då många tillbringat mer tid än vanligt i sina hem hamnar bostaden naturligt i fokus. Vilka kvaliteter gör en bostad till ett funktionellt och älskat hem? Hur kan arkitektur skapa förutsättningar för människor att trivas i det som ska vara deras trygga plats? – Som specialister på bostäder strävar vi efter att ständigt utvecklas inom vår profession. Under hösten 2020 och våren 2021 kommer fokus att ligga på just boendekvaliteter, 10 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

berättar Sara Eskilsson från E/S-A Arkitekter. Arkitektbyrån har som en del av detta bjudit in boende i ett antal av kontorets färdigställda projekt att lämna sina åsikter om hur de upplever sina hem. – Nu har svaren börjat trilla in och vi är så glada för det engagemang många visar! De idéer och åsikter som kommer fram tar vi med oss in i en kommande workshopserie, säger Sara Eskilsson.

FÖR DRYGT TVÅ ÅR sedan startade MKB Fastighets AB en riktad insats mot oriktiga hyresförhållande för att skapa en ökad trygghet för bolagets kunder. Sedan dess har cirka 450 lägenheter lämnats tillbaka till bostadskön. Arbetet med oriktiga hyresförhållanden är en viktig del i MKBs arbete för att öka tryggheten i bolagets bostadsområden i Malmö. Sedan starten hösten 2018 arbetar en särskild grupp med olovlig andrahandsuthyrning, vilket har lett till att cirka 450 lägenheter har lämnats tillbak a till bostadskön. – Det känns bra att lägenheterna förmedlas på ett rättvist sätt till de som står i bostadskön, säger Mats Nilsson, förvaltningschef på MKB Fastighets AB.


–Tänk inte på din inomhusmiljö eller på dina stödsystem... Överlåt det till oss i stället! Våra ledord är öppenhet, kundfokus och enkelhet!

www.torpheimer.se

vi hjälper dig att bli förnybar På Skellefteå Kraft har vi arbetat med förnybar energi i över 100 år. Med vind- och vattenkraft i kallt klimat till offgridhus, solcellslösningar och utbyggnad av laddinfrastruktur driver vi på omställningen till ett samhälle som drivs av 100 % förnybar energi. Vill du bli förnybar? Vi hjälper dig. skekraft.se/intresserad


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Bostadsrättsregister behövs för konsumentskyddet

Diös och House Be

i samarbete med nytt boendekoncept i Åre 2017 ETABLERADES coworking-hubben House Be i Åre, som blivit en stor framgång och hemvist för över 200 företag. Nu utvecklas nästa koncept i direkt anslutning till House Be, nämligen Stay by House Be – coliving med flexibelt boende för de som jobbar en period på distans eller provar på en flytt till Åre. Med en ökad tillväxttakt i kommunen är detta ett välkommet inslag. Fastighetsägaren Diös fortsätter därmed utvecklingen av hela fastigheten Årekompaniet. De första gästerna flyttade in 1 december. Sedan starten av House Be i Åre 2017 har konceptet vuxit till etableringar i både Umeå, Sundsvall, Östersund och Härnösand. Efterfrågan av flexibla arbetsplatser med tillgång till attraktiva mötesytor och nationella och internationella nätverk ökar och ser ut att bli ännu starkare under 2021. Det i kombination med en ökad befolknings-

tillväxt i såväl Åre som i de andra städerna, har skapat förutsättningar för ett erbjudande kring boende. Syftet är att lättare kunna arbeta på distans och att prova på att bo i respektive stad. Först ut med Stay by House Be blir alltså Åre, som öppnar upp redan nu i december. – Det känns fantastiskt att kunna presentera nästa steg inom sfären för House Be. Vi fortsätter vår utvecklingsresa tillsammans med Diös och skapar nu förutsättningar för fler personer och företag att etablera sig i Åre och i våra andra städer så småningom. Att lyckas med att lansera nya idéer bygger på samarbete mellan fler parter och förutom Diös är Åre kommun en viktig del av utvecklingsresan och gjorde så att vi kunde starta coliving-konceptet så snabbt. Nu ser vi med spänning fram emot officiell öppning av vårt boende, säger Ulrika Viklund, grundare och vd, House Be.

Lundbergs Fastigheter

testar miljösmart tvättlösning med Mimbly LUNDBERGS FASTIGHETER har inlett ett pilottest tillsammans med cleantech-bolaget Mimbly. I piloten testas Mimblys ’Mimbox’, en produkt som kan anslutas till kommersiella tvättmaskiner och vars teknik återvinner upp till 70 procent av vattnet, sparar energi och filtrerar bort mikroplaster. Samarbetet är en del i Lundbergs 12 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Fastigheters målmedvetna arbete för att minska företagets klimatavtryck. – Vi ser stora möjligheter att med Mimblys lösning på ett effektivt sätt göra smarta besparingar vad gäller vatten- och energiförbrukning och samtidigt minska utsläppen av mikroplaster, säger Arvid Nyqvist, Miljö- och Energiansvarig på Lundbergs Fastigheter.

MÄKLARSAMFUNDET välkomnar regeringens beslut om att utreda införandet av ett offentligt pantregister för bostadsrätter. Ett centralt och statligt bostadsrättsregister skulle vara ett stort kliv framåt för konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, samtidigt som det skulle försvåra för organiserad kriminalitet och penningtvätt. Mäklarsamfundet har förespråkat detta i många år och ser nu fram emot att bidra i utredningsarbetet. Bostadsrättsmarknaden betingar idag ett betydligt högre värde än småhusmarknaden. Trots det finns inget pantregister för bostadsrätter motsvarande det som finns för småhus. Det är en allvarlig brist i konsumentskyddet i vad som för de allra flesta är livets största affär. Mäklarsamfundet har drivit frågan om införandet av ett register under många år, och de senaste åren har allt fler aktörer ställt sig bakom kravet på ett bostadsrättsregister i statlig regi. Idag förespråkar även Riksbanken, Kronofogden, Lantmäteriet och Bankföreningen ett register för bostadsrätter.

Invotech Solutions och Greencon inleder samarbete INVOTECH SOLUTIONS och Greencon inleder samarbete kring digitalt stöd för fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling med fokus på effektivitet, översikt, analys och hållbarhet för kunderna. Mathias Södersten, vd för Invotech Solutions AB, säger: – Med Invotech's erfarenheter inom IoT området och från industrisektorn samt med Greencon’s erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling gör att vi kan skapa väldigt bra värdeskapande tjänster. Tillsammans kan vi erbjuda möjlighet till realtidsinformation, historiskdata och aggregerad-analys samt nya innovativa digitala lösningar för våra kunder. Magnus Hedin, vd för Greencon AB, säger: – Det är en fantastisk möjlighet för oss att genom samarbetet med Invotech kunna erbjuda våra befintliga och nya kunder ett utökat digitalt stöd med realtidsinformation och analys. Tillsammans kommer Invotech och Greencon att erbjuda företag paketerade såväl som skräddarsydda digitala lösningar inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.


CAMFILS LUFTFILTER MED LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SKYDDAR MÄNNISKOR, PROCESSER OCH PRODUKTER FRÅN LUFTBURNA PARTIKLAR OCH GASER Vi tillbringar ca 90 % av vår tid inomhus och det är därför viktigt att vi försäkrar oss om att vår inomhusmiljö bidrar till att hålla oss friska och krya och hjälper oss hålla koncentrationen uppe. Genom att välja lösningar som dessutom håller energiförbrukningen nere tar vi hänsyn till både hälsa och miljö.

Nitrater Natriumklorid Ammoniak Svartkol Mineraldamm Vatten Sulfat

Vi äter 1kg mat

Dricker 2kg vätska

Inomhusluften kan vara upp till 50 ggr mer förorenad än uteluften om den inte filtreras och rengörs effektivt.

Andas 15kg luft

För mer information camfil.se/luftkvalitet

kundsupport@camfil.com

08-603 08 00


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

MULTIPLA VINSTER INOM RÄCKHÅLL Mats Björs läste till civilingenjör Väg och Vatten på Chalmers i Göteborg en gång i tiden. Den första anställningen som utbildad ingenjör var på Platzer Bygg. Därefter började Mats arbeta på Cementa som projektledare och blev sedan chef för marknadskommunikation. Genom åren har det hunnit med att bli fyra olika anställningar som vd i olika branscher. AV ELISABETH HANSDOTTER

TJÄNSTEN PÅ CEMENTA i början av 90-talet, där mycket fokus låg på prefabricerad betong till byggnadsindustrin, gav Mats kännedom om material. Då hållbarhet och miljö alltid intresserat Mats arbetade han redan då med att ta fram livscykelanalyser för betong. Ett bra verktyg för att Cementa för att de skulle kunna leverera bättre och mer hållbara produkter. Som vd för beställarorganisationen Bygg14 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

herrarna, fick Mats fördjupad kunskap och erfarenhet också från beställarperspektivet. På Byggherrarna samlades både stora och små aktörer, Trafikverket var den allra största. Mats arbetade här med att stärka och utveckla byggherrerollen. Fokus låg på upphandlingar och uppdraget var både spännande, utmanande och jättekul. Mats ville pedagogiskt sätta byggherrarna på kartan och lyfta samhällsbyggandet.

Mats blev efter några år anställd som vd på VVS-företagen. Här arbetade Mats med installatörer och entreprenörer vilket gav ännu ett nytt perspektiv. Fast industri och byggherrar, som förvaltar egna fastigheter, tänker mer långsiktigt. Entreprenören ser till sitt projekt under projektets gång och under garantitiden, alltså betydligt mer kortsiktigt. Det är helt olika kulturer, olika utmaningar och möjligheter.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Som vd på Swedisol är arbetet med hållbarhet och opinionsbildning den röda tråden när det gäller mineralullsisolering. Den breda erfarenhet Mats har hunnit med att skaffa sig genom åren kommer här väl till pass. Den absolut viktigaste frågan nu är energifrågan. Mats beskriver den som extremt viktig om vi ska nå klimatmålen. Mineralull började användas på 30-talet och slog då snabbt ut gamla metoder och modeller till exempel kutterspån. Mineralullen är i dag att betrakta som en modern men beprövad isolering. Man spinner ull av återvunnet glas eller sten. Tekniken utvecklas hela tiden likaså material och metoder. Swedisol har bara fyra medlemmar men de är oerhört stora och dominerande med hela världen som sitt arbetsfält. Tillsammans säljer de mineralull för ca tre miljarder kronor per år. Dessa fyra giganter har, via Swedisol, anslutit sig till byggsektorns färdplan mot ett fossilfritt Sverige vilket innebär netto nollutsläpp av växthusgaser senast 2045. En livscykelanalys presenteras oftast i dag i en EPD vilket står för Environment Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt – en vara eller en tjänst – över hela dess livscykel. Det internationella EPD-systemet administreras av EPD International AB i Sverige och finns tillgängligt för organisationer runt om i världen som vill redovisa sina produktera miljöinformation på ett trovärdigt och transparent sätt. Den internationella standarden för EPD (14025) är i huvudsak utformad för att kunna tillämpas inom upphandlingsområdet. Initiativet Fossilfritt Sverige samla svenska aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut och nätverk välkomnas. Initiativet har idag samlat närmre 500 aktörer som satt upp egna klimatmål för sina verksamheter. Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverka oss alla – både oss Ska vi få ned utsläppen måste de fossila bränslena som lever nu och kommande generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska bort och det måste gå snabbt. Vi måste effektivför att vi ska kunna säkra välfärden för isera för energin ska räcka till alla behov. När det framtiden. Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som har möjlighet att handlar om energieffektivisering spelar isolering bromsa klimatförändringarna. Det är dags en viktig roll. Det är en komplex fråga och det är för ledarskap. De som anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige är beredda att anta mycket som måste göras. utmaningen och gå i bräschen för detta och visa vägen till en hållbar framtid. /Mats Björs, vd, Svedisol Över 70 procent av de globala växthuseffekterna kommer från energiproduktion och energianvändning. I denna stora helhet >>

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 15


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

är byggnader en viktig del. 40 procent av den energi som används i Sverige går åt till att drifta och värma alla fastigheter. – Ska vi få ned utsläppen måste de fossila bränslena bort och det måste gå snabbt. Vi måste effektivisera för energin ska räcka till alla behov. När det handlar om energieffektivisering spelar isolering en viktig roll. Det är en komplex fråga och det är mycket som måste göras, menar Mats Björs. När det gäller de fyra medlemsföretagen så har man sedan en tid tillbaka börjat se över sina verksamhetsområden såsom till exempel teknik, produktion och transporter. Man går över till elproduktion eller biogas. Detta är en stor process som tar många år, men den har startat. Än så länge går övergången bra. Mineralullsindustrin fasar ut sina fossila processer och ersätter dem med förnybara. – Man ska dock vara på det klara med att denna övergång kommer att innebära att många industriföretag kräver än mer el för 16 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

att klara produktionen. Klokt kan vara att man då parallellt ser till att energieffektivisera sina fastigheter, säger Mats. En kampanj initierad från staten fick oss att kasta ut våra oljepannor på 70-talet. Vi ersatte då oljan med el. Idag är vår el ren i jämförelse med andras el. Det är inte det som är problemet. Problemet är att tillgång på el och effekten kommer att bli en bristvara. – En annan viktig aspekt är efterfrågan. När det är som kallast räcker elen som produceras inte alltid till. Måndagsmornar, mitt i vintern är ett bra exempel. Då när alla industrier ska igång efter helgledigheten. Effekttopparna måste kapas. En väl isolerad byggnad, som är motståndskraftig och robust, klarar av att bli bortkopplad några timmar, berättar Mats. Som organisation jobbar inte Swedisol med produktutveckling. Det gör däremot de fyra medlemsföretagen. Bland annat jobbar man mycket med ”systemtänket”. Man tänker längre än bara till den specifika produkten.

Genom att tänka klokt kan man redan här ta fram produkter där hänsyn tagits till nästa led, installatörerna. – För att lyckas nå vårt klimatmål, som är satt till år 2045, måste vi ta fram strategier, planer och styrmedel. Våra fastigheter måste energieffektiviseras och regeringen måste nu ta detta på allvar och agera. Det här kommer inte att lösa sig självt, säger Mats Björs. Vi behöver skarpare mål samt styrmedel och incitament för att det ska hända saker. Det här handlar inte bara om flerfamiljshus. Vi har också cirka två miljoner villaägare att övertyga. Också dessa fastigheter måste uppdateras med ett bättre klimatskal som fönster, ventilation och isolering. – Energianvändningen måste halveras fram till 2030, det vet vi. Men hur ska det gå till? Vem leder projektet? Det räcker inte med att vi får se styrmedel från staten, det måste vara skarpa styrmedel – både piska >> och morötter, menar Mats.


ferroamp.com

Håll balansen in i framtiden. Ferroamp är ett etablerat svenskt innovationsföretag. Vår världsunika egna teknologi optimerar elanvändningen i fastigheter med hjälp av solel, energilagring och laddkontroll. Våra produkter handlar mycket om balans. Balans i elnätet, både innanför och utanför mätaren, balans i nyttjandet av faserna i fastighetens elnät, balans mellan solceller, batterier, laddstolpar och mer – allt som ingår i dagens och framtidens smarta fastigheter. Du får dessutom bättre balans i din ekonomi, genom minskade kostnader och nya intäkter. Med Ferroamp blir din fastighet en resurs i ett mer hållbart och effektsmart elnät. Kort sagt: vi kan hjälpa dig framtidssäkra dina fastigheter. Hör av dig så berättar vi hur. Telefon 08 684 333 90.

Ferroamp EnergyHub Wall 14kW/20A

EnergyHub är Ferroamps intelligenta nav för solceller, batterier och laddning. Våra unika algoritmer gör din fastighet till en vinnare i den pågående energiomställningen.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 – Det är alltså två miljoner villaägare som ska övertygas. Det är fyra miljoner boendes i lägenheter som också måste dra sitt strå till stacken. De stora fastighetsbolagen gör mycket, men kan göra ännu lite mer. Bostadsrättsföreningar med lekmannamässiga styrelser är en svårare nöt att knäcka, fortsätter Mats. Skolor och offentliga byggnader menar Mats många gånger är en ren katastrof när det gäller energianvändning och inomhusklimat. Sjukhus och institutioner likaså. Industrin måste också göra en hel massa åtgärder för att energieffektivisera både produktionen och fastigheterna. Idag finns frågan sällan ens med på dagordningen. En viktig förklaring är att elen är för billig. Kostnaden är i sig inget bekymmer för verksamheterna och därför prioriteras heller inte frågan. – Professionella fastighetsägare tar ett stort ansvar. Här vill jag verkligen lyfta fram till exempel Vasakronan och Örebrobostäder som på ett föredömligt sätt har halverat sin energiförbrukning. Här har andra mycket att lära, säger Mats. – Energifrågan är den idag enskilt den absolut viktigaste frågan, även om det inte verkar så i samhället där även politiker slår dövörat till. Det är frustrerande och skrämmande, fortsätter Mats. Det finns så många poänger, multipla vinster, med att energieffektivisera. Det handlar om hållbarhet, klimat och miljö. Det handlar också om ekonomi och pengar. Problemet här är att man inte zoomar ut och ser helheten. – I ett danskt näringslivsinitiativ kallat Grön Logik har en rapport tagits fram som visar vad det kostar att ställa om energisystemen till år 2050 samt hur en optimerad energieffektivisering påverkar totalkostnaden. Om man väljer att energieffektivisera optimalt sparar man totalt 160 miljarder danska kronor. Ofantligt mycket pengar, menar Mats. Mats Björs välkomnar EU:s Green Deal och konstaterar samtidigt att man tycks ha förstått vad det här handlar om och vad som måste göras. Något man ännu inte gjort i Sverige. Coronapandemin har förorsakat arbetslöshet för många och ekonomin har, minst sagt, fått sig sina törnar. Genom att börja renovera så får vi i gång både sysselsättningen och ekonomin. IEA, International Energy Agency, arbetar med energifrågor globalt. Också här ifrån hör man samstämt att renoveringar och energieffektivisering av byggnader är det nu absolut bästa sättet att återstarta ekonomin. – Vi måste förstå att renovering och energieffektivisering innebär multipla vinster. Varje krona vi investerar och omsätter 18 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Anna Denell, Hållbarhetschef på fastighetsbolaget Vasakronan, får högsta betyg av Mats Björs för sin prestation att föredömligt ha halverat Vasakronans energiförbrukning på sju år.

inom byggprocessen ger flerfalt tillbaka. Det handlar om komfort, hälsa, välmående, miljö, arbetstillfällen, ekonomi, energi och om hållbarhet. Vi måste bygga oss ur krisen! Regeringen måste se till att använda de 3,7 miljarder euro, som EU har avsatt, för att energirenovera oss ur krisen, uppmanar Mats Björs.

Danmark är ungefär hälften så stort som Sverige. Om man ser till de besparingar man gjort där så skulle det motsvara en besparing på runt 328 miljarder kronor i Sverige. Hälsoaspekter bör också vägas in när man talar om inomhusklimat. Genom ett bättre och mer robust klimat får vi stora och positiva hälsovinster, visar rapporter från KTH. >>


Trådlösa system för IMD – förenklar installation och driftsättning Techem levererar och driftsätter trådlösa mätare och insamlingssystem för IMD. Därefter kan vi hantera avläsnings, funktionskontroll, beräkningar och framställnings av debiteringsunderlag till boende.

För mer info

techem.se

Techem erbjuder integrerad trådlös kommunikation i alla mätare.

Techem erbjuder individuell mätning och debitering av värme, vatten, el och temperatur.

Techem är med mätning i över 10 miljoner bostäder marknadsledande inom IMD i Europa.

Digital hantering och presentation av underlag innebär enkel och säker administration.

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 Malmö | Göteborg | Stockholm


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Nu är det ett sällan skådat gyllene tillfälle att slå en hel massa flugor i en och samma smäll. /Mats Björs, vd, Svedisol

20 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Samhällsnyttan beaktas inte tillräckligt. Skulle man göra det så skulle förtjänsterna bli mycket större. – En annan sak som också ställer till det och försvårar arbetet är de fastighetsoptimala kalkyler som Boverket arbetar med Vi behöver istället använda samhällsoptimala kalkyler för att klara klimatkrisen,säger Mats! När man ska köpa isolering tittar man på de isolerande egenskaperna. Här finns olika produkter och material att välja mellan. Att en bra isolering är viktig det vet man, men man måste också beakta andra aspekter och egenskaper utifrån hållbarhet och byggnadsfysiska perspektiv: • När det gäller brandsäkerhet är mineralull obrännbart. Visserligen smälter alla material vid en tillräckligt hög temperatur men mineralullen bidrar aldrig till brand. • Ljudisolerande. • Lång, dokumenterad livslängd. Långtidstester verifierar en livslängd på minst 50–60 år. Det finns skäl att anta att livslängden sträcker

sig ända upp till 100 år. • Fukt klarar mineralullen av bra. Den bryts inte ned och möglar inte heller. • Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är det ett stabilt och säkert material som inte medför några hälsoproblem. • Mineralull är återvinningsbar. All mineralull som inte går åt på byggarbetsplatserna kan skickas tillbaka till fabriken via olika avfallsföretag där man gör om processen och gör ny isolering av den. Samma sak gäller gammal mineralull som blir över vid rivning. På så sätt kan materialet användas väldigt länge i olika applikationer. Hållbarhet kräver ett cirkulärt samhälle vad gäller både produkter och ekonomi. – Allt för länge har det varit mycket snack och lite verkstad från regeringen. Vem är det som är projektledare för detta jätteprojekt? Vem drar upp riktlinjerna? Varje år är ett förlorat år … – Nu är det ett sällan skådat gyllene tillfälle att slå en hel massa flugor i en och samma smäll, avslutar Mats Björs vårt samtal.


Ledningen för Vilhelmina Folket Hus kan se fram mot lägre kostnader för uppvärmning, bättre inomhuskomfort och kontroll över energiflöden.

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

ENERGIPROJEKT

kapar uppvärmningskostnader I Vilhelmina Folkets Hus har ett stort energiprojekt genomförts. Bergvärme har ersatt fjärrvärme. Avsikten är att minska energikostnaderna, få en bättre kontroll på energiflödena och kostnaderna, minska klimatpåverkan och samtidigt förbättra inomhusklimatet. AV KJELL-ARNE LARSSON

FOLKETS HUS I SIN första tappning invigdes 1944. Sedan dess har huset byggts ut i flera omgångar, senast 1996. Idag är Folkets hus en hel anläggning med biograf, simhall, bowlinghall, bibliotek och restaurang/café. Det är en utmärkt plats för utställningar, möten, event och konferenser med hela tolv konferensrum för 8–800 personer. Folkets Hus är den självklara platsen för möten och kultur i Vilhelmina.

MINSKAR VÄRMEKOSTNADER I september togs en ny energianläggning i drift. Fjärrvärmen har ersatts med bergvärme och solpaneler på taken. Dessutom tas värme från simhallens spillvatten för att ladda borrhålen med värme. Helt ny styr- och övervakning har installerats för energisystem och ventilation. – Tidigare hade vi skyhöga energikostnader, som bara ökade och ökade oproportionerligt mot budgetmål. Vi kände att vi snart skulle komma till en brytpunkt där vi inte längre skulle ha råd att hålla verksamheten på det sätt vi tidigare har gjort, säger Folkets Hus föreståndare Jenny Lidqvist, med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. – Vi blev lättade när Ecoclime hörde av sig och presenterade en lösning, fortsätter Jenny

Lidqvist. Vi gick in i det här projektet för att minska vår klimatpåverkan, få bättre kontroll över våra energiflöden, förbättra komforten i fastigheten och dessutom spara pengar. Samtidigt fick Ecoclime en möjlighet att genomföra ett ”pilotprojekt i full skala” för att visa hur mycket energi som företagets lösning lyckas spara i ett befintligt byggnadskomplex i det karga klimat som råder i Vilhelmina. Projektet består av flera delar: • Bergvärme med 24 borrhål • Sol-värme på taken • Nyttjande av värme ur simhallens spillvatten • Återladdning av borrhålen • Fastighetsautomation för optimering av energisystemet • Bättre inomhusklimat Ecoclime uppger att det går att utvinna 95 procent av värmen i spillvattnet och att hela lösningen kan minska energiförbrukningen med 70 procent.

PUSSEL Inom installationsprojektet har man varit kreativ och pusslat för att få in all ny teknik utan att bygga ut eller förändra lokalerna. – Man har varit varsam mot arkitektur och interiör. Det är häftigt att se hur allt har fått plats. Nästan det enda nya som märks är

nya ventilationsdon i taken, berättar Jenny Lidqvist. – Energisystemet har varit i drift sedan september och vi ser fram mot att sänka våra energikostnader kraftigt. Dessutom kommer vi att ha mycket bättre koll på energiflöden och möjligheter att ta fram statistik. Det är också något att se fram mot. – Vi tror att det här projektet kan vara en inspiration för andra organisationer att ta steget att genomföra liknande ombyggnader, avslutar Jenny Lidqvist.

FAKTA ECOFAST-projektet Ecoclima ska validera en ny teknik för energiladdning av bergvärmeborrhål. Hela projektet i Vilhelmina ska möjliggöra en optimering av teknologin, genomföra en transparent extern validering och sprida information för att underlätta replikering i energisektorn. Vilhelmina Folkets Hus, nytt energisystem Tidplan: januari–augusti 2020 Byggherre: Folkets Hus i Vilhelmina ek. förening Leverantör: Ecoclime STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 21


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Att börja med att plocka de lägst hängande frukterna först kan vara ett smart sätt att komma igång med energieffektivisering av sin fastighet.

Plocka alltid

DE LÄGST HÄNGANDE FRUKTERNA FÖRST! Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Uppdraget är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet. Tillsammans med sina medlemmar, cirka 15 000 fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, skapar Fastighetsägarna förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden. AV ELISABETH HANSDOTTER

RIKARD SILVERFUR arbetar som chef för Utveckling och Hållbarhet hos Fastighetsägarna. Arbetet innebär, bland mycket annat, daglig kontakt med många av de 15,000 medlemmarna av olika anledningar. 22 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Ibland också utan någon egentlig anledning! Förutom att stötta och peppa fastighetsägare arbetar branschorganisation också bland annat med information, kommunikation samt med förmånsavtal för energieffektivi-

seringstjänster. Rikard deltar också aktivt i forskning och utveckling. Störste delen av tiden ägnas åt att påverka beslutsfattare i olika sammanhang. Fastigheter är Sveriges – och resten av


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Europas – största finansiella tillgångar. Fastigheter i vilka man bor, lever, arbetar, handlar, tränar går på bio och mycket annat. Underhåll, renovering, skatter, taxor och tariffer gör att ägandet är förknippat med stora kostnader och administrativ börda, samtidigt som fastigheter också är en inkomstkälla. Förutom att fastigheterna utgör en stor finansiell tillgång så är de också skyldiga till den största delen av energianvändning. – Det finns en viss frustration över att fastighetsägare pekas ut och förväntas ta investeringar samt göra förändringar och förbättringar för att nå nya klimatmål, menar Rikard Silverfur. Samtidigt är det rimligt i att vi i Sverige vänder blickarna naturligt mot fastighetssektorn. Nu är det dags att våra medlemmar också får lite välförtjänt cred för allt de tillför. Fastighetsägandet bidrar med så mycket och är viktigt för samhället, fortsätter Rikard. Det är inte alls så att det saknas lust och vilja hos fastighetsägarna när det gäller att dra sitt strå till stacken för att nå klimatmålen. Tvärtom är det jättemånga som vill investera i till exempel solenergi eller som vill påbörja omfattande energirenoveringar av olika slag. En generell känsla är dock att man tycker att det hela tiden dyker upp nya hinder i vägen som försvårar för dem. Det är klokt, ekonomiskt och hållbart att i stället plocka bort dessa hinder för att därmed möjliggöra energieffektiviserande renoveringar. – Incitamenten till att energieffektivisera blir allt färre, fastslår Rikard bestämt. Det måste bli mer fördelaktigt för fastighetsägarna. Energibranschens och fastighetsägarnas intressen går inte alltid hand i hand, tvärtom. Bägge är intresserade av att tjäna alternativt spara pengar. Nu är det dags att våra medlemmar också får lite Som exempel nämner Rikard den otydliga konstruktionen av taxor som finns idag. välförtjänt cred för allt de tillför. Ingenstans nämns till exempel energieffekFastighetsägandet bidrar med så mycket och är tiviseringslogiken när nya taxor sätts vilken, rent konkret, innebär att besparingen blir viktigt för samhället. avsevärt mycket sämre. Fastighetsägarna har initierat en diskussion på högre nivå då detta /Rikard Silverfur, chef, Utveckling och Hållbarhet, handlar om politik. Det är två starka krafter Fastighetsägarna som står emot varandra och man måste hitta en gångbar lösning som gagnar bägge parter. Energieffektivisering har länge varit på tapeten. Ett, i olika sammanhang, återkommande ord som ibland kanske tappat sin styrka. Det passerar ganska omärkt många gånger. Energimyndigheten arbetar alltjämt med olika aktiviteter för att bibehålla det allmänna, och så viktiga, intresset. Bland annat utlyser man återkommande tävlingar riktade till leverantörer och tillverkare i så kallade teknikupphandlingar. Den massiva renoveringsvåg som EU >>

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 23


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Fastigheter är Sveriges – och resten av Europas – största finansiella tillgångar.

kommissionen flaggat upp för kommer att märkas. Redan har Fastighetsägarna kommit med förslag för att öka renoveringstakten. EU vill fördubbla takten - från en till två procent. – I slutet av september vet vi mer men redan nu vet vi att den att kommer att innehålla stora stödjande åtgärder som hjälp med finansiering och rätt tekniska lösningar. Det gäller att Sverige inte går miste om detta, menar Rikard. Från och med nästa år gäller det att flerfamiljshus som förbrukar energi över en viss prestanda, är skyldiga att installera individuell mätning och debitering i fastigheterna, IMD. Av olika skäl har Sverige länge opponerat sig när IMD kommit på tal. Främst för att dagens modeller inte passar oss. Tydligt har vi kunnat påvisa att metoden inte varit kostnadseffektiv. Också fortsättningsvis kommer Fastighetsägarna göra vad de kan för att deras medlemmar ska slippa denna investering. Bland annat ska man stötta drabbade medlemmar att komma under de värden som Boverket satt som minsta krav. – Genom detta kommer vi istället att kunna använda IMD-kraven som en slags hävstång för att få än mer fart på renoveringar, säger Rikard Silverfur. När renoveringsvågen väl sveper in ska vi givetvis surfa på den och det av flera olika skäl. Det primära är att vi ska minska byggnaders 24 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

klimatpåverkan. Men nu, under pågående pandemi med allt den har fört med sig, är renoveringsvågen också ett bra sätt att skapa till exempel arbetstillfällen. I den debattartikel som publicerade i Altinget den 11:e augusti, undertecknad av Rikard Silverfur och Fastighetsägarnas vd, Anders Holmestig, berättar man bland annat om kampanjen Renovate Europe. Här fastslås att det i genomsnitt skapas 18 nya arbetstillfällen för varje miljon euro som investeras i energieffektiva renoveringar. Energieffektivisering pekas också ut av det Internationella Energirådet, IAE, som ett av de viktigaste redskapen för att möta de allvarliga ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser som Covid-19 förorsakat. Potentialen i dessa renoveringar gör att varje lands regering bör verka för bästa, möjliga förutsättningar för fastighetsägarna att energieffektivisera. Det senaste året har man kunnat konstatera ett tydligt, ökat intresse för solenergi bland Fastighetsägarnas medlemmar. Ett stort intresse... När det gäller mindre tak! Också här är det en utbredd känsla av att man inte kan navigera i djungeln av skatter, tabeller, tariffer och bestämmelser som inte alltid är glasklara. Man tappar sugen och motivationen att gå vidare med de tänkta investeringarna. Bland många finns en önskan att komma

ifrån fjärrvärmeleverantörerna och här kan bergvärme vara ett alternativ. Det beror dels på att fjärrvärmekostnader till större del utgörs av fasta kostnader och dels på avsevärt högre fjärrvärmepriser för effekttoppar, så kallad spetsvärme. – Effektproblematiken är något som verkligen har hamnat i fokus, berättar Rikard. Vissa nätägare vågar idag inte koppla på nya användare då man inte säkert kan garantera leveranser. Här tittar vi på Fastighetsägarna på vad vi kan göra för att kapa effekttopparna när elen är som dyrast, med hjälp av våra medlemmar. Energiförbrukningen som sådan kan alltid minskas. Men om man däremot tittar på till exempel CO2-utsläppen kan vi inte göra så mycket. Vi använder oss redan av väldigt ren energi. Att köpa mindre energi påverkar givetvis mängden utsläpp men också annat som inte är så bra... Det blir konsekvenser. – Ibland komplicerar man för mycket, tycker Rikard. Vem är det egentligen som sitter på information och på den kunskap som krävs? Många av de mindre fastighetsägarna saknar ofta kunskap, kompetens samt också resurser att kunna anställa ett “proffs” för att klara av den tekniska skötseln av fastigheten. Affärsmodeller, som typ mellan ÖrebroBostäder och EoN, borde bli mer generella. Branschen har mycket att lära av Jonas Tannerstad och ÖrebroBostäder.


Det skapas 18 nya arbetstillfällen för varje miljon euro som investeras i energieffektiva renoveringar, enligt Renovate Europe.

År 2016 öronmärkte regeringen 800 miljoner kronor om året fram till år 2019. Dessa pengar skulle gå till renovering och energieffektivisering av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket hade i uppgift att fördela pengarna efter bedömning av de ansökningar som kom dem tillhanda. De villkor som ställdes gjorde att få kunde söka dessa bidrag. Det uppstod också problem när man skulle uppskatta kostnaden av de insatser man vill göra och de projekt man ville genomföra. Riksrevisionen konstaterade i en rapport förra året att bristerna i utformningen bland annat berodde på att beslutsunderlagen var otillräckliga. Av detta måste vi dra lärdomar, skriver man i debattartikeln från Altinget. De slutsatser man bland annat kan dra är att bidrag inte nödvändigtvis är det mest effektiva styrmedlet för att främja energieffektivisering. Det är inte heller det man i första hand efterfrågar. Med rätt utformade regelverk skapas tillräckliga incitament för marknaden att energieffektivisera. – Nu försöker man återuppväcka detta,

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

berättar Rikard Silverfur. Nu tänker man dock på ett annat sätt, vis av tidigare erfarenhet. Enligt Per Bolund (mp) kommer hans parti i budgetförhandlingarna att föreslå att 30 miljarder kronor ska gå till renovering av det befintliga beståndet och energieffektivisering. – Viktigt här är att våra medlemsföretag, cirka 15 000 fastighetsägare, inte åker på en massa administrativt merjobb denna gång. Rikta det ekonomiska stödet till rätt åtgärd och till rätt aktör på en gång. Utvidga “Energisteget för industribranschen” till ett motsvarande för fastighetsbranschen. Fastigheterna ökar i värde och blir klimatsäkra genom att förbruka mindre resurser. Se till att tänka klokt när det gäller den ekonomiska politiken och ta fram förutsättningar och regelverks som skyddar fastighetsägarna. Vi i fastighetsbranschen förespråkar långsiktiga, hållbara och genomtänkta styrmedel i förbättrade regelverk framför snabba puckar och osäkra stöd, fortsätter Rikard. Ett främjande regelverk kan kortfattat redogöras i fyra punkter som gör det överskådligt:

• Tillåt energieffektivisering att vara lönsam. • Anpassa skatteregler så att de främjar energieffektivisering. Ta bort straffbeskattningen. • Gör det möjligt att dela energi. • Sprid kunskap om Renoveringsvågen. En samordnad informationsinsats ökar förutsättningarna. När det gäller enklare tips till fastighetsägare som står inför att energirenovera eller göra andra åtgärder, så som till exempel olika investeringar, för att minska energiförbrukningen har Rikard några tankar, idéer och förslag som genast dyker upp. – När ni ska göra annat, vad som helst i era fastigheter, ställ er alltid kontrollfrågan: Finns det något jag kan passa på att göra här och nu för att också klimatsäkra och energieffektivisera? Finns det någon energikomponent att spara hem? – En god investering är att göra en energikartläggning som första åtgärd. Att lägga ned pengar på att anlita proffs är alltid bra och man tjänar snabbt igen den kostnaden. Tänk på att alltid plocka de lågt hängande frukterna först, avslutar Rikard Silverfur vårt samtal. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 25


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

En tiondel av budgeten avsätts till gröna satsningar Det är positivt men inte tillräckligt menar många.

VI MÅSTE ÅTERSTARTA SVERIGE NU! Redan när Ola Månsson gick på KTH fanns ett intresse för installationer även om han hade tankar på att bli entreprenör inom bygg. När han där erbjöds möjligheten att läsa den då helt nya inriktningen husbyggnad och installation inom Väg och Vatten var valet lika enkelt som självklart. Bland annat var det nya och fler utmaningar som lockade. AV ELISABETH HANSDOTTER

EFTER AVSLUTADE studier började Ola arbeta på Skanska och blev kvar där i 18 år. Därefter blev det ett vd-jobb på HIFABgruppen innan han tillträdde som chef på det som då hette NVS, idag Assemblin. När Ola blev erbjuden tjänsten som vd på Sveriges Byggindustrier var han inte sen att tacka ja. Under de sex år Ola arbetade på Sveriges Byggindustrier, som idag heter Byggföretagen, jobbade han bland annat för att få 26 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

med alla inom sektorn på tåget – också alla som arbetade med installationer. Den 1:a januari 2018 bildade EIO och VVS-företagen bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Syftet med den gemensamma föreningen var att ge föreningen en större och starkare röst för påverkan och genomslag inom branschen och på marknaden. När man skulle besätta vd-rollen föll blickarna på Ola Månsson

som med alla sina år i branschen hade bästa tänkbara erfarenheter och kunskaper. – Jag behövde inte fundera speciellt länge när erbjudandet kom, berättar Ola. Det kändes lite som att knyta ihop säcken eftersom att jag hade läst husbyggnad och installation på KTH. Det kändes helt enkelt självklart att tacka ja när jag blev erbjuden att företräda hela installationsbranschen och det är inget jag har ångrat!


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Installatörsföretagen representerar 3 600 medlemsföretag idag. Medlemsföretagen har tillsammans cirka 50 000 medarbetare som installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Uppdraget är att företräda medlemmarnas intressen och att ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande inom installationsbranschen. Installatörsföretagen stöttar medlemmarna i deras vardag samtidigt som de jobbar för Sveriges framtid. När Ola Månsson kom till Installatörsföretagen var en av de första frågorna som kom upp på dagordningen: Vad kan vi göra för att synliggöra yrken inom installationsbranschen? Man talar ofta om entreprenörer och om underentreprenörer – installatören nämns betydligt mer sällan. Man såg att klimatsmarta installationer skulle kunna bli det fönster utåt som man letade efter. Via detta arbetsområde kunde installatörerna på ett nytt sätt berätta om den samhällsnytta man utför dagligen. Klimat-frågan är ständigt på agendan och gjorde bygg- och installationssektorn än mer intressant. Idag arbetar Installatörsföretagen främst med tre fokusområden: 1. Attraktiva arbetsgivare 2. Konkurrenskraftigt företagande 3. Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning Tillsammans med andra branschorganisationer har sektorn ihop i skrivelser och i debattartiklar riktade till riksdag, regering och myndigheter. Dessa innehåller konkreta förslag på vilka åtgärder som måste till som incitament för klimatsmarta lösningar. Givetvis är det så att dessa förslag gagnar de egna medlemmarna. – Vi arbetar hela tiden med att fastighetsägarna ska få incitament och verktyg – och därmed möjligheter – att göra investeringar, berättar Ola Månsson. Idag finns det bra verktyg att luta sig emot. Jag tänker dels på Elsäkerhetslagen, dels på Säker Vattens branschstandard. Vi har ett ansvar i att se till att vi återstartar Sverige på ett bra vis och att våra medlemmar inte riskerar sina jobb. Bygg- och installationssektorn är en viktig motor för samhällsbyggandet. På grund av coronakrisen och en troligt stundande lågkonjunktur är arbetslösheten hög och osäkerheten på arbetsmarknaden är större. Konkurserna ökar och öppnar upp för svartarbete. En uppmaning från sektorn med Installatörsföretagen i spetsen är därför att regeringen snarast ska höja ROT-avdraget som man vet är en fungerande reform för att snabbt och tryggt stimulera jobb och

Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen. Bild: Peter Knutson

Genom att höja ROT-avdraget parallellt med att man gör andra insatser kommer vi att öka viljan att investera i klimathöjande åtgärder. Vi har till exempel miljonprogrammet där vi vet att behovet är stort när det gäller renovering och energieffektivisering. /Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen ekonomi, ett avdrag som är ett beprövat verktyg i tidigare lågkonjunkturer. Genom att höja bidraget skapar man tusentals nya arbetstillfällen, minskar svartarbete samt bidrar till en sund och välmående arbetsmarknad för alla parter. Samtidigt skapar ett höjt ROT-avdrag förutsättningar för att bibehålla och utveckla hållbara byggnader vilket bidrar positivt till klimatomställningen. – Genom att höja ROT-avdraget parallellt med att man gör andra insatser kommer vi att öka viljan att investera i klimathöjande åtgärder. Vi har till exempel miljonprogrammet där vi vet att behovet är stort när det gäller renovering och energieffektivisering. Vi talar om 800 000 fastigheter. Av dessa har 300 000 ett akut behov. Samtidigt gynnas seriösa företag av ROT-avdraget.

Det blir lite som att skilja agnar från vetet, säger Ola. Oron var stor hos Installatörsföretagens medlemsföretag när coronapandemin slog till i våras. Entreprenadbranschen rullade på, men industrin och medlemmarna inom servicebranschen, både el och VVS, kände snabbt av nedgången. Anledningen var att efterfrågan av renovering, service och underhåll stannade av. Och nu kan man konstatera att det är mer än så som stramas åt. Det är betydligt färre förfrågningar efter dessa viket ger ytterligare konsekvenser för medlemmarna. Nu är det viktigare än någonsin att marknaden stimuleras. – Rätt incitament kommer att stimulera kommunerna att se till att projekt inom skolor och sjukhus hålls i gång och startar upp. Samma sak vad gäller projekt som berör >> STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 27


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 Klimatsmarta installationer för daglig samhällsnytta.

infrastrukturen. Jag har, från min egen mail, skickat brev till alla berörda beslutsfattare i alla kommuner runt om i landet. Detta för att förklara läget och framförallt för att uppmana dem att satsa framåt, fortsätter Ola. I en nyligen publicerad debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen står att läsa att byggoch installationssektorn givit HUI Research i uppdrag att beräkna vilka sysselsättningseffekter ett återställt ROT-avdrag skulle kunna ge. En höjning av bidragsdelen, från dagen 30 procent till 50 procent av arbetskostnaden samt ett höjt takbelopp från 50 000 kronor till 100 000 kronor per person och år, skulle resultera i upp till 7 500 heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn. Flera partier har även med ROT som reform i sina förslag i höstbudgeten. Mats Persson (L) skrev i Aftonbladet Debatt, den 11:e augusti, att ROT-avdraget är en enkel insats för att rädda och skapa jobb. Att ROTavdraget är ett effektivt medel för att, genom sänkt skatt på arbete, minska svartarbetet. Emma Hult (MP) har nu uttryckt att ROTavdrag för installationer av solceller bör vara en självklarhet. Per Bolund, finansmarknadsoch bostadsminister (MP) har ett flertal gånger uttalat att han vill se solceller på alla nyproducerade flerfamiljshus. 28 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Vi måste återstarta Sverige och vi måste göra det NU! Låt oss fortsätta den avbrutna dialogen för att tillsammans få hjulen att snurra mot framtiden och klimatmålen. /Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen – Alla dessa politiska uttalande väcker förhoppningar om att politiken tar våra önskemål och krav på allvar, säger Ola Månsson. – Men det finns mycket mer de måste se över. Fastighetsbolagen måste till exempel kunna ta ut rätt hyror efter genomförda renoveringar och uppgraderingar av sina fastigheter. Det måste vara värt att äga hyresfastigheter. Ibland måste man låta marknaden tala, fortsätter Ola. Installationsföretagen bjöds in till Bostadsdialogen, tillsammans med bland annat

stadsminister Stefan Löfven och bostadsminister Per Bolund, i början av året. Dessvärre avbröts samtalen på grund av corona. Man hann dock framföra vikten av att genomföra klimathöjande åtgärder för att ha en rimlig chans att nå klimatmålet 2045. Sektorn fick möjlighet att ge förslag på många nödvändiga åtgärder. – Vi måste återstarta Sverige och vi måste göra det NU! Låt oss fortsätta den avbrutna dialogen för att tillsammans få hjulen att snurra mot framtiden och klimatmålen, avslutar Ola vårt samtal.S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Anna Bengtsson, hållbarhetschef på HSB ser fram emot att M’s bilpooler kommer innehålla fler fossilfria bilar framöver i enlighet med Volvos modellprogram. Bild: Helene Grynfarb.

”BILDELNINGSTJÄNSTEN M får skjuts av avtal med HSB”

Genom att dela på bilarna kan vi spara på resurserna. Nu vill HSB höja takten i övergången till delningsekonomin genom att erbjuda både medlemmar och medarbetare tillgång till M, Volvo Car Mobilitys bildelningstjänst. AV MARTINA NYHLIN

VOLVO CAR MOBILITY lanserade M för drygt ett år sedan för att ersätta den tidigare bildelningstjänsten Sunfleet. M använder AI-teknik för att kartlägga hur bilarna nyttjas och sedan anpassas bilutbu30 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

det utifrån hur många bilar som behövs, på vilken plats de behövs och vilken bilmodell. Det gör att hela bokningssystemet har moderniserats både för att använda varje bil så effektivt som möjligt och för att det ska

vara så smidigt som möjligt för användarna. HSB hade tidigare avtal med Sunfleet och därför blev det ett naturligt steg att teckna avtal även med den nya tjänsten. – Vi var ganska tidiga med att erbjuda


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Alla medlemmar i HSB får rabatterat medlemskap i bildelningstjänsten M. Bild: Volvo Car Mobility.

bildelning för våra medlemmar och medarbetare. Vi väljer tjänster som passar i det område där våra fastigheter, bostadsrättsföreningar och kontor finns och därför har vi även på vissa platser avtal med tjänster som UbiGo och Our Green Car, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef på HSB Stockholm. Avtalet gäller hela HSB i hela landet och M kan nyttjas på flera sätt. Dels kan alla HSB’s anställda använda bilarna i tjänsten, och alla HSB-medlemmar och HSB-bostadsrättsföreningar får rabatterat pris på medlemskap i bilpoolen. HSB kan även avropa M som tjänst i nyproduktion. Då ser M till att det finns tillgång till delad mobilitet i anslutning till HSB:s bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter på de platser där M finns etablerat. – HSB har ett högt ställt klimatmål och beräknar utsläppen från alla våra resor och då är det självklart jätteviktigt att vi får ner utsläppen från biltrafiken. Vi ser därför fram emot att bilpoolerna kommer innehålla fler fossilfria bilar framöver i enlighet med Volvos modellprogram, säger Anna Bengtsson. En annan fördel med bildelning är att det ger en stad med färre outnyttjade bilar

parkerade. – Det finns väldigt mycket yta i en stad som upptas av parkeringar. Dessa ytor kan användas till något trevligare, säger Anna Bengtsson. Volvo Car Mobility uppskattar att en så stark aktör som HSB satsar på bildelning. – Det är tillsammans med progressiva aktörer som HSB som vi kan förändra stadsbilden på sikt. Delad mobilitet har en betydelsefull roll i utvecklingen av en modern stad där nya tjänster kan utmana och ersätta traditionella lösningar, säger Anna Eriksson, City Manager Stockholm på Volvo Car mobility. Att använda en bildelningstjänst är ett effektivt sätt att minska sin miljöpåverkan, utifrån de beräkningar och studier Volvo Car Mobility tagit del av. – Vi vet att en bil med M ersätter flera privatägda bilar, och förutom att man utnyttjar varje bil mer resurseffektivt så ser vi att våra kunder tenderar att köra mindre än om de har en egen bil. Så att få fler människor att dela bil är en viktig insats för klimatet. Det minskar både utsläppen och bränsleförbrukningen. Dessutom koldioxid-

kompenserar vi alla körda kilometer med 110 procent säger Anna Eriksson. Volvo Car Mobility strävar efter att få ner utsläppen i samhället och dessutom driva på en utveckling där människor har en mer medveten inställning till hur vi använder bilar. – Genom att fler människor kör färre bilar, kan vi ta tillbaka utrymme, tid och pengar som annars tas upp av privatägda bilar och det är nödvändigt för att skapa en hälsosammare och mer hållbar stad, säger Anna Eriksson.

FAKTA HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bospar, bygg och förvaltning. Totalt har HSB 650 000 medlemmar och 4 000 bostadsrättsföreningar. I dag finns fildelningstjänsten M i 650 stationer i Sveriges fem största städer, samt i Linköping. Avtalet HSB slutit med M omfattar hela HSB:s organisation på riksnivå och alla medlemmar. Även en HSB-medlem som bor eller jobbar i en stad där M inte finns kan nyttja tjänsten när man är i någon av de städerna där M finns etablerat. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 31


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

HPSolartech levererar helhetslösningar även till kommersiella fastigheter. Bild: HPSolartech

KVALITETSSÄKRAT systemkoncept för sol-el

HPSolartech kvalitetssäkrar både komponenter och hela sina system för produktion av sol-el. Företaget deltar i och driver utvecklingen av solpaneler och andra komponenter som säljs under eget varumärke. Att HPSolartech också har egna elektriker för montage och installation borgar för driftsäkra anläggningar. AV KJELL-ARNE LARSSON

HPSOLARTECH HAR två huvudsakliga affärsområden: lantbruk och kommersiella fastigheter. Allt fler ägare av jordbruksfastigheter inser möjligheterna med sol-el, att minska sitt driftsnetto, skaffa nya intäkter och bidra till ett miljömässigt hållbart energisystem. Ägare av kommersiella fastigheter har samma incitament för investering i sol-el.

DRIVKRAFTER – Sol-el är en vettig investering med bra avkastning, säger Björn Modée, vd för HPSolartech. Allt fler fastighetsägare och professionella inköpare ser dessutom till helheten. Lagkrav samt önskemål från kunder och hyresgäster driver också investeringar i riktning mot hållbar miljö. Denna går att kombinera med ekonomisk hållbarhet. – Vi ser samtidigt ett skifte hos fastighetsägare att också se till den långsiktiga ekonomin och inte minst att själva vilja ta ett uppriktigt ansvar för miljön och vår planet, fortsätter Björn Modée.

KVALITET HOS KOMPONENTER OCH UTFÖRANDE Miljöengagemanget får samtidigt inte göra att man glömmer ställa kvalitetskrav på installationerna. Generellt inom branschen har 80 procent av installationerna haft brister. 32 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Strategin hos HPSolartech är att leverera robusta anläggningar med hög driftsäkerhet och som samtidigt är säkra för person och egendom. Anläggningarna hanterar likström med hög spänning och installationerna ska ha en livslängd på 30 år eller mer. HPSolartech arbetar inom branschföreningen Svensk Solenergi med att utarbeta riktlinjer som ska bidra till driftsäkra och säkra komponenter och installationer. – För våra egna installationer har vi tagit fram kompletta väl utprovade system byggda på komponenter med vårt eget varumärke, fortsätter Björn Modée. Därmed har vi ett egenutvecklat systemkoncept. Vi har exempelvis utvecklat ett eget skåp som innehåller all elektronik förutom växelriktare. Företaget har deltagit i utvecklingen av växelriktarna och ställt specifika krav för att med marginal uppfylla krav på driftsäkerhet och elsäkerhet. Sedan har varje del, såsom kablar och fästelement, i det egenutvecklade systemkonceptet reviderats i detalj för att underlätta montage samt säkerställa drift och livslängd.

AFFÄRSOMRÅDEN De huvudsakliga affärsområdena är lantbruk och kommersiella fastigheter. På jordbruksfastigheter finns ofta lämpliga tak för solpaneler. Byggtiden för en anläggning är

6 till 8 veckor, men långdragen byråkrati kring bygglovshantering och handläggning kring installationsmedgivanden hos nätägare kan ibland försena driftsättning med flera månader. Pay Back-tiden är 8 till 12 år och avkastningen mellan 10 och 15 procent. En anläggning upp till 255 kW per fastighet är skattemässigt förmånlig. – Det finns förslag på att höja denna till 500 kW och vi hoppas på beslut om detta, säger Björn Modée. Länsförsäkringar Uppsala är delägare i HPSolartech och eftersom LF försäkrar många jordbruksegendomar har företaget ett samarbete när det gäller elsäkerhet och installationer av sol-el hos lantbrukare. HPSolartech samverkar även med brandförsvaret i brandsäkerhetsarbete. För kommersiella fastighetsägare bidrar sol-el till att minska driftnettot och att jämna ut den lokala efterfrågan på energi och effekt. Sol-el kan samtidigt bidra till att klara mål när det gäller energiprestanda och miljöcertifiering av byggnader samt möta hyresgästernas efterfrågan på en ”grön” hyresvärd. – Det behövs mer el i samhället, men det är viktigt att den framställs miljövänligt. Både kommersiella och andra fastighetsägare gör något bra för planeten när man investerar i lokal och miljömässigt riktig elproduktion, avslutar Björn Modée.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

BYTE TILL ISOLERGLASFÖNSTER gav flera vinster för BRF Bostadsrättsföreningen Sörby i Gävle har isolerat samtliga fönster i sina 51 radhuslägenheter. Med moderna isolerglasrutor har medlemmarna fått ett betydligt bättre inomhusklimat och en jämnare värme. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

FÖRENINGEN BESTÅR av tvåvåningsradhus och omfattar sammanlagt 51 lägenheter. De har alla haft stora fönster men i form av gamla två-glasrutor och de boende har länge upplevt en ojämn inomhustemperatur. Övervåningarna har varit allt för kalla. –Vi hade en temperaturskillnad mellan övre och nedre våningen på cirka 2–3 grader, berättar Peter Hallner, som är styrelsemedlem och ansvarig för värmen i bostadsrättsföreningen. Efter beslutet att energiisolera alla fönster i samtliga lägenheter föll valet på moderna isolerrutor från Grundels Fönstersystem. Valet styrdes bland annat av att Peter hade erfarenhet från sin arbetsplats, där man installerat isolerrutor från samma firma. –Vi fick ett skönare inomhusklimat och en fantastisk förbättring av ljudnivån på köpet.

Buller från järnväg och lastbilar utanför fönstret minskades avsevärt och det visade sig att byte till isolerrutor var en bra lösning även för BRF Sörby. Åtgärden skulle förutom att förbättra temperaturen och komforten i lägenheterna även sänka bullernivån och därtill leda till en minskad energiåtgång. Sammanlagt monterades 282 isolerrutor i föreningens lägenheter. Peter Hallner och föreningen är mycket nöjda med åtgärden.

PROFESSIONELLT OCH SNYGGT –Installationen syns knappt, en snygg liten list runt fönstret, det är allt som syns av arbetet. Fantastiska hantverkare gjorde ett jättebra jobb, anpassat efter våra förutsättningar. Vi var litet oroliga eftersom arbetet utfördes under Covid 19-pandemin och vi har en del

Peter Hallner, är styrelsemedlem och ansvarig för värmen i bostadsrättsföreningen Sörby i Gävle.

äldre medlemmar, men det gick otroligt bra. Firman aviserade i god tid när de skulle komma och de visade stor hänsyn, mycket professionellt, säger Peter. En jämnare temperatur är vad som alla förväntar sig nu inför att kylan kommer. – Vi tror att vi kommer att kunna sänka vårt målvärde på värmen med 1 till 2 grader. Det kommer självklart att påverka våra uppvärmningskostnader positivt. Förhoppningsvis har vi tjänat rent ekonomiskt på insatsen inom 5 till 7 år, säger Peter Hallner. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 33


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Genom att låta entreprenörerna erbjuda både energikartläggning och åtgärdsförslag till fastighetsägaren så skulle det bli enklare med uppföljning och utvärdering.

TROVÄRDIGA OCH SERIÖSA

partners är A och O! Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har alltid haft ett stort intresse för miljö och klimat. Detta i kombination med att hon gillar att räkna gjorde att Lotta studerade till ingenjör för att sedan ställa in siktet energiområdet. Lotta gillar allt som har med utmaningar att göra – och framför allt på lösningar. AV ELISABETH HANSDOTTER

FÖR LOTTA ÄR miljöfrågorna en rättvisefråga av stora mått. – Hur kan vi sitta här, i den här delen av världen, och bara bläddra förbi artiklarna som handlar om miljökatastrofer på andra sidan jorden? – Vi måste förstå att miljö- och klimat34 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

frågor är allas angelägenhet, oavsett var katastroferna sker. – Vi måste tänka i ett helhetsperspektiv. Det är helt orimligt om det vi gör här får konskevenser för någon annan, någon annanstans på jorden. Det är inte att tänka klimat, miljö, hållbarhet och långsiktighet,

menar Lotta. Energieffektiviseringsföretagen, EEF, samlar leverantörer av energitjänster – entreprenörer, installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till fastigheter och industrier. Medlemsföretagen täcker in alla de stora


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 teknikområdena och har ett brett utbud av tjänster och produkter – till exempel energikartläggningar, finansiering av energieffektiva åtgärder, isolering av fönster samt byte av belysning. EEF informerar om kvalitativa och efterfrågade energitjänster i egenskap av branschorganisation. EEF är alltid närvarande i debatten och vill se bättre och tydligare lagar samt regler när det gäller energieffektivisering. Energieffektiviseringsföretagen är en ickevinstdrivande organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Detta sker genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder. EEF började som en företagsdel hos Energirådgivarna. Då drevs EEF helt ideellt. Idag har man vuxit och står på egna ben. – Från början pratades det mycket om ”energisparande”, inleder Lotta vårt samtal. Med tiden tyckte man att det var ett allt för tråkigt ord, att klangen var negativ. ”Sparande” förde tankarna till ”gnetande” – snudd på ”snålhet”. Därefter började vi använda ordet ”energieffektivisering” i stället. Också det ordet börjar nu tappa sin glans. Det passerar många gånger omärkt förbi. Kanske att formuleringen ”smart energianvändning” skulle få folk att reagera och hoppa till? tänker Lotta. Den renoveringsvåg som EU flaggat för välkomnas med öppna armar av EEF. Här ser man stora möjligheter och menar att vi nu måste steppa upp och tänka hållbarhet från början. Vi har teknik och kunnande,

vi har allt – nu gäller det bara att ställa rätt krav också. Man talar bland annat om bidrag, skattelättnader och om rot. Nu vill man se att också staten ställer krav på att få hållbarhet tillbaka. Ett absolut rimligt krav som verkligen behövs, enligt EEF.

KLIMATSMART RENOVERING När det gäller klimatsmart renovering driver EEF ett projekt med samma namn tillsammans med Sustainable Innovation. Medverkar gör också Fastighetsägarna Sverige och ICHB. Syftet med projektet är att skapa en nationell, virtuell upphandlingscentral som samordnar privata fastighetsägares upphandlingar. – Vi måste rusta oss bättre för framtiden, menar Lotta Bångens. Elkapacitetsfrågan har kommit starkt och här finns massor att göra. Gör vi rätt skulle detta vara en icke-fråga. Vi skulle inte ha några problem med kapaciteten – vi har el i Sverige! Den digitala tekniken kommer att underlätta styrningen i fastigheterna. Jonas Tannerstad och ÖBO’s samarbete med E.ON bygger på ”efterfrågeflexibilitet”. Detta borde vara ett normaltillstånd, inte ett ”gott exempel”, fortsätter Lotta. Vi måste rusta oss Nya digitala tekniker tar plats inom EEF bättre för framtiden, genom medlemsföretagen. Man tittar också menar Lotta Bångens. mycket på nya affärsmodeller. – Energieffektiviteten i sig har inget värde Elkapacitetsfrågan för kunden i sig. Det har däremot nyttan har kommit starkt och av vinsten! Men hur säljer man detta till kunderna? här finns massor att Jag tror att det är viktigt att andra värden också lyfts fram, menar Lotta. Kunderna göra. Gör vi rätt skulle vill ha kombinationen – både ”nyttan av detta vara en ickevinsten” och tekniken. Energibolagen säljer fråga. Vi skulle inte kilowattimmar, våra medlemmar säljer installationen. ha några problem med De flesta av oss vet att man ska effektivisera idag, men hur? Vad ska man välja? Hur ska kapaciteten – vi har el man göra? Vem ska man rådfråga? i Sverige!. -Är man osäker, eller rättare sagt; om man vill vara /Lotta Bångens, vd, Energipå den säkra sidan, effektiviseringsföretagen, EEF är det alltid bra att börja med en energikartläggning. Att hitta en trovärdig och seriös partner är A och O också när det gäller denna kartläggning. På EEF:s hemsida finns flera auktoriserade företag. Fördelen med att hitta någon här är att EEF sedan kan hjälpa till om det är så att den nyfunne partnern inte utför >>

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 35


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

energikartläggningen enligt överenskommelse eller enligt de regler och bestämmelser som finns, berättar Lotta. – En energikartläggare är ofta en fullfjädrad ingenjör och ingenjörer har ibland en tendens att prata ett ”eget” språk. Man använder sig av ord och termer som många inte riktigt förstår vare sig betydelse eller innebörd utav. – Branschen måste bli bättre på att kommunicera med kunderna på ett begripligt sätt. Vi har därför tagit fram applikationer som hjälpmedel, för att vi ska tala samma språk. På vår hemsida finns olika applikationer man kan ha hjälp och glädje av. Här finns också checklistor som minimerar risken för missuppfattningar, fortsätter Lotta. Det finns flera exempel på fastighetsägare och brf:er som anlitat en teknisk förvaltare för att vara på den säkra sidan. Förvaltaren kommer och gör sin rondering med överenskommet intervall. Som kund förutsätter man att förvaltaren också ser till att utrustningen är optimerad, men det är ingen självklarhet alls, tvärtom. – Det uppstår problem när det inte ens är helt klart vad det är för tjänst man köper. När man inte ens här talar samma språk. Det finns företag som förstått att kunderna vill ha hela paketet och som också specialiserat 36 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

sig på det. Problemet är att det är få som erbjuder bägge tjänsterna. På vår hemsida, där vi samlat våra medlemmar, finns endast två företag som arbetar så, säger Lotta Bångens. En tanke man har när det gäller de rekommenderade energikartläggningarna är vad som skulle hända om denna tjänst i stället skulle erbjudas av entreprenörerna i stället för konsulterna? Entreprenören skulle då kunna erbjuda kartläggningen och sedan lämna ett genomförandeförslag till kunden. Konsulten behöver inte ta ansvar på samma sätt som entreprenören. Det är lättare som kund att ställa krav på en entreprenör. – Ja, sådana här frågor diskuterar vi också inom EEF. Låt säga att man efter en energikartläggning kan konstatera att kunden har möjlighet att sänka sina kostnader, säg med 22 procent, efter att ha genomfört en rad med åtgärder. Här underlättar det ju verkligen om det är samma entreprenör som gjort kartläggningen som sedan också överlämnar offerten och gör jobbet. Som kund kan jag här ställa krav på att få se det utlovade resultatet efter utförda åtgärder. Vi måste generellt bli bättre på att följa upp och utvärdera, menar Lotta. Staten/samhället hjälper inte direkt till

med energieffektivisering idag. De måste ta detta på fullaste allvar. Det finns byggregler som inte efterföljs och det finns lagar som ingen förstår. Här finns massor att göra. Arbetet med klimatet och 100 procent förnybar energi är också lättare att uppnå om man energieffektiviserar. Drömmen vore att vi skulle kunna dela med oss av vår ”rena el” till andra länder inom Europa. – Vi måste se varje enskild insats som en del i en helhet, fortsätter Lotta. Vi måste samarbeta, samverka och underlätta arbetet på alla olika nivåer. Inte som nu, försvåra genom att till exempel ta beslut som ingen förstår, stifta lagar och regler som inte efterföljs. – När du står inför att påbörja energieffektivisering av din fastighet, låt energikartläggningen bli startskottet. Se hela paketet, vissa åtgärder hänger ihop med andra. Låt mindre lönsamma åtgärder betalas med vinsten från mer lönsamma insatser. Se ett lönsamt genomsnitt. – Kontakta andra som gjort som gjort liknande åtgärder, dela mer er av kunskap och erfarenheter. Ställ krav på våra medlemmar, leverantörerna. De gillar att bli utmanade. Och, kom ihåg, en trovärdig, seriös och duktig partner är A och O, avslutar Lotta vårt samtal.


ÅTERBRUK SEDAN 1996

HÅLLBAR ISOLERING SEDAN 1937 Idag förstår de flesta att det är vi människor som är den största och viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och temperaturen, havsnivå och nederbördsmönster förändras. Byggnader står för ca 40% av den totala energianvändningen i Europa och isolering är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen och bidra till att nå klimatmålen. Paroc är en del av Owens Corning, och en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva isolerlösningar med över 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av hållbar och brandsäker isolering av stenull. Tillsammans kan vi minimera negativ klimatpåverkan och bidra till en bättre byggnadsmiljö. Läs mer på PAROC.SE.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Gateway för kommunikation med molnet och styrdosa för värmesystemet tar inte stor plats i undercentralen. 38 Forsberg STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N Bild: Gunnar


När uppvärmningen av fastigheterna på Studentvägen i Uppsala började ta hänsyn till innetemperaturen minskade uppvärmningskostnaden med 8,5 procent. Bild: a-sidan arkitektkontor ab

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

TÄNKANDE SYSTEM

spar värme i studentbostäder Tre stiftelser för studentboenden i Uppsala bytte styrsystem för uppvärmning av sina fastigheter och sänkte kostanden för uppvärmning med 8,5 procent. I stället för enbart mätning av utomhustemperaturen tar det nya systemet hänsyn till den faktiska temperaturen i bostäderna. AV LARS-OLOF TANDBERG

TUNE HIGHRISE FRÅN företaget Ngenic är ett system för styrning av värmesystem i fastigheter med vattenburen värme. Systemet hämtar information om innertemperaturen via givare i fastigheten. I fastighetens undercentral finns en så kallad gateway, som skickar temperaturdata till Ngenics servrar. Där analyseras all temperaturdata och omvandlas till styrparametrar som skickas tillbaka till en styrenhet för värmesystemet. I en app för dator och mobil kan fastighetsägaren ställa in önskad temperatur. – Systemet analyserar temperaturen över tid och lär sig på så sätt hur fastigheten och de som vistas där beter sig. I en fastighet finns mycket gratis energi som minskar behovet att tillföra energi. Till exempel ökar värmen när solen lyser på en byggnad, liksom när någon lagar mat eller tar en varm dusch, förklarar Gunnar Forsberg som är affärsansvarig för fastighetssystem på Ngenic. Ngenics system installerades i början av

2020 i fastigheter för studentboende som ägs av Stockholms Nation, Gästrike-Hälsinge Nation och Norrlands Nation i Uppsala. Totalt har de tre nationerna cirka 1 000 lägenheter. Tidigare styrdes fastigheternas värmesystem enbart med utomhusgivare. Ingen hänsyn togs till den faktiska inomhustemperaturen. Med det nya systemet har tre undercentraler försetts med gateway och styrsystem och 24 inomhusgivare har monterats i de aktuella fastigheterna. – Vi har sett en besparing av uppvärmningskostnaderna på 8,5 procent tio månader efter installationen. Det betyder att investeringen redan är betald. På sikt tror vi att det kan ge en besparing på 11–12 procent, säger Håkan Falk som är vd för Stiftelsen Norrlandsgårdarna. Han berättar att med det tidigare systemet fick fastighetsskötarna gå ner till undercentralerna för att läsa av och justera

temperaturen. Med det nya systemet kan de läsa av temperaturkurvan i appen och justera temperaturen direkt i den. – Men man får inte spara för mycket. Därför har vi sett till att besparingen gjorts med bibehållen komfort. Att ha en behaglig temperatur är viktigt för studenterna, inte minst nu under pandemin då fler sitter hemma och studerar.

STUDENTER SPAR PENGAR Håkan Falk påpekar att eftersom fastigheterna ägs och förvaltas av stiftelser så finns inget ekonomiskt egenvärde i att spara energi. – Stiftelsernas uppdrag är att ordna bra boende till ett bra pris för studenterna. Det är dom som spar pengar när vi spar energi. Samtidigt ville vi minska energiförbrukningen för att bidra till en hållbar miljö. Förutom systemet för styrning av fjärrvärmen har vi även installerat solpaneler och snålspolande kranar i fastigheterna, säger Håkan Falk. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 39


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

I Future Living Berlin har man satsat på flerbostadshus i form av punkthus för att öka de sociala värdena med en känsla av närhet både till andra boende och till all smart teknik. Bild: GSW Sigmaringen

PANASONIC I FUTURE LIVING BERLIN – för en smart och fossilfri framtiden ljus framtid!

Panasonic är en viktig aktör i stadsdelen Future Living i Berlin. Företaget som tillhör de världsledande inom områdena värmepumpar och solcellspaneler, bidrar med teknologi som även innefattar smarta system för att optimera energianvändningen i fastigheter som producerar egen energi. AV KJELL-ARNE LARSSON

BÅDE I JAPAN, USA och Europa deltar Panasonic i utveckling av stadsdelar enligt konceptet Sustainable Smart Town. Det handlar inte enbart om lokal energiproduktion, energieffektivisering och frihet från fossila bränslen. Ambitionerna är höga också vad gäller ett smart boende i övrigt med inte minst den sociala hållbarheten.

SOLCELLER OCH BATTERILAGRING I Fujisawa som ligger fem mil utanför Tokyo invigdes 2014 ett område där det idag bor 1500 invånare i 500 friliggande hus. I bostadsområdet tillämpas bland annat 40 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

lokal elproduktion med solcellspaneler och batterilagring av producerad el. Till miljömålen hör 70 procent lägre koldioxidutsläpp (jämfört med nivån 1990), mer än 30 procent förnybar energi och 30 procent lägre vattenförbrukning. År 2018 var det dags att inviga Tsunashima i Yokohama. Miljömålen i siffror liknar dem för Fujisawa. I Tsunashima finns också en tankstation för vätgas till vätgasdrivna bilar. – Detta är ett steg på vägen till ett vätgassamhälle med sikte på 2030, säger Junichi Suzuki, vd för Panasonic Europe. Ett koldioxidfritt boende är vår globala vision.

Miljömålen för Tsunashima är 40 procent lägre koldioxidutsläpp, mer än 30 procent förnybar energi och 30 procent lägre vattenförbrukning. Panasonic arbetar också med bränsleceller. De kan användas för att producera både el, vatten för uppvärmning och tappvarmvatten. Planen är att kommersialisera bränslecellerna 2021 i Japan. I Suita, också i Japan, byggs ett område med 362 lägenheter anpassade för alla generationer. Planen är att ta emot de första inflyttande år 2022. – Endast förnybar energi ska användas


Future Living Berlin utgör Panasonics europeiska satsning på att kombinera tekniker för solceller och värmepumpar. Bild: GSW Sigmaringen

och området kommer att bli Japans första helt koldioxidfria, avslöjar Junichi Suzuki. Som en del av Panasonics världsvida satsningar finns nu en Sustainable Smart Town även i Europa. I våras var det nämligen inflyttning i Future Living Berlin. Denna satsning omfattar 7 600 kvadratmeter fördelade på 90 lägenheter och 10 kommersiella lokaler. Byggherre och investerare är GSW Sigmaringen. Future Living finns i södra delen av Berlin, i Adlershof som är en smältdegel för teknisk utveckling. Inom det 17 hektar stora området finns 1200 företag och 20 inrättningar som arbetar med forskning – både från tekniska universitetet i Berlin och sådana som inte är knuta till något universitet. I Future Living Berlin produceras energi lokalt med solcellspaneler och värmepumpar. På taken finns 600 Panasonic HIT-paneler (Heterojunction Cell Technology) på sammanlagt 195 kWp. Den förnybara elen används för att driva 17 stycken Panasonics luft-vatten-värmepumpar Aquarea som svarar för värme till uppvärmning av husen samt för tappvarmvatten. – Värmepumparna är mycket effektiva. Varje kilowatt som de använder ger 4–5 kW, berättar Ralf Becker, projektledare vid energigruppen hos Panasonics utvecklingscenter i Tyskland. Vår styrka är att kombinera solel och värmepumpar samt att använda en smart styrning som bland annat prioriterar mellan uppvärmning och produktion av

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

tappvarmvatten. Här finns tre utmaningar fortsätter Ralf Becker: • Upprätthålla komforten för de boende • Klara de stora fluktuationerna i solcellernas produktion • Bygga värmepumpssystem även för flerbostadshus som i detta fall Energibehovet varierar med årstid och tid på dygnet. Produktionen av sol-el varierar också med året och dygnet, men inte på samma sätt. Styrning med Energy Management Solution hjälper till att klara svängningarna i produktion och konsumtion. Panasonic kommer dessutom att vidareutveckla styrningen bland annat genom artificiell intelligens. När det handlar om service och underhåll av fastigheternas energisystem har Panasonic utvecklat Aquarea Service Cloud, som underlättar kontroll och styrning på distans och medger ett energieffektivt underhåll, med reducerat antal besök på plats. För att jämna ut fluktuationer i produktionen går det att använda batterier för att lagra el och ackumulatorer för att lagra varmvatten. Panasonic utvecklar och tilllämpar även dessa tekniker. I Future Living Berlin finns ett batterilager med kapacitet på 160 kWh.

STORA VINSTER En jämförelse mellan olika former av primärenergi för uppvärmning visar att eldningsolja orsakar 24 gånger större

utsläpp av koldioxid jämfört med en lösning med värmepump som drivs av förnybar el. En ”fossildriven” värmepump orsakar 14 gånger mer koldioxid. Därmed finns det stora vinster för miljön med Panasonics lösning. En förmånlig faktor är att lokal produktion av el i solpaneler kan vara 10–30 procent billigare än el från nätet.

SMART LIVING Att bo i Future Living Berlin är inte bara energismart. Det är i högsta grad smart boende även på andra sätt. Port- och dörrnycklar behövs inte. Man öppnar i stället med en RFID-tagg eller med mobilen. Hemmet är både smart och uppkopplat med Panasonics smarta högtalare och Panasonics smart-TV, som bland annat kan ge varningsmeddelanden och information specifik för den som bor i lägenheten. Internet of things tillämpas i stor utsträckning. Delar av styrningen av hemmet sker helt automatisk – exempelvis nedsläckning när ingen är hemma – andra delar kan styras genom att välja olika scenarier. Den nya tekniken och den nya typen av stadsdelar utvecklas inte enbart för att värna om klimatet och den yttre miljö. Konceptet Sustainable Smart Town ska också bidra till trygghet och sociala värden. För att öka interaktionen mellan de boende väljs i första hand punkthus i stället för stora lamellhus. Future Living Berlin presenterades under ett webinarium i början av juli. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 41


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 FÖRENINGENS miljöpåverkan minskar

Från vänster Christian Sylva, bitr. projektledare Riksbyggen, Martin Nilsson projektledare Riksbyggen, Kent Fritsö, ordförande Göteborgshus 22 och Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen. Bild: Riksbyggen

BRF GÖTEBORGS HUS 22 halverar energianvändningen

Brf Göteborgshus 22 på Hisingen i Göteborg har 356 lägenheter. Nu har föreningen tecknat ett 5-årigt energiförvaltningsavtal med Riksbyggen som både gör stor skillnad för klimatet och för föreningens ekonomi.

när energianvändningen i föreningen halveras och när alla åtgärder är genomförda om fem år kommer de ha en positiv budgetpåverkan på 730 000 kr/år. – Det är verkligen roligt att kunna göra en sådan här investering som både gynnar klimatet, boendemiljön och föreningens ekonomi positivt. Med den här satsningen så påbörjar vi vår modernisering av bostadsrättsföreningen för att vara ett självklart val att bo i även framöver, säger Kent Fritsö, ordförande i Brf Göteborgshus 22. Med energiförvaltning gör Riksbyggen först en energiutredning och tittar på fastighetens totala energianvändning och föreslår energiinvesteringar. Sedan analyserar och optimerar Riksbyggen kontinuerligt värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilationssystemen. – Det handlar ofta om bättre ventilation, effektivare energiproduktion genom till exempel ny fjärrvärmeundercentral, frånluftsåtervinning och bättre isolering. Ytterligare en fördel med energiförvaltning är ett jämnare och stabilare inomhusklimat som gynnar alla i föreningen, säger Filip Strömgren, energiingenjör på Riksbyggen.

Inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus. Helhetsleverantör inom fastighetsautomation med allt under samma tak. • Projektering • Styr- och övervakningsentreprenader

• Energianalys, energioptimering, uppföljning • Individuell mätning och debitering, IMD

• SCADA-intregration, Web Port, WEBfactory, Citect och Manodo • Allt från akutservice till kundanpassade serviceavtal • Utveckling, support o kundanpassning av styrsystem

• Smarta egenutvecklade system för energibesparing (EVi, a:IMD, INU-VAV) • Elinstallation för styranläggningar • Kompletta solcellsanläggningar

inu.se 42 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


wedisol har satt som mål att halvera energianvändningen i svenska byggnader och har tagit fram en färdplan för att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär.

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Vi satsar stenhårt på grönare produktion

SWEDISOL

LANSERAR FÄRDPLAN

för klimatneutrala och hållbara byggande Swedisol har satt som mål att halvera energianvändningen i svenska byggnader och har tagit fram en färdplan för att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär.

Vi nöjer oss inte med att prata om hållbarhet. Vi agerar. Därför bygger vi om vår största fabrik för byggisolering i Moss, Norge, så att den kommer att drivas av grön el och vid årsskiftet skiftar vi till biogas på våra fabriker i Danmark. Därmed minskar våra CO2-utsläpp med 70% i våra nordiska fabriker till 2021 (jämfört med 1990). Vi är stolta över våra förbättringar och ser fram emot att kunna erbjuda stenullsisolering redan 2021 med en lägre klimatpåverkan till den svenska marknaden. Resan mot en grönare produktion har bara börjat. Gå in på vår hemsida och läs mer om vårt gröna skifte på rockwool.se/hallbarhet.

70%

beräknad minskning av CO2-utsläpp från våra nordiska fabriker (jämfört med 1990).

95%

Upp till mindre avfall från vår egen produktion i Moss, Norge.

I DAG LANSERAR branschorganisationen Swedisol sin färdplan om hur Sveriges byggnadsbestånd behöver energi-effektiviseras för att klara Sveriges klimatmål. För att producera isolering med lägre klimatpåverkan pågår det samtidigt en omställning bland Swedisols medlemmar, som har satt upp mål om att nå netto nollutsläpp av klimatgaser senast 2045. – I dag står sektorn bostäder och service för 40 procent av Sveriges totala energi-användning, varav el utgör hälften. Om Sverige ska nå klimatmålet så måste en stor andel av den elenergin frigöras till transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol. Färdplanen pekar ut att det i dag läggs stort fokus på att bygga ut produktion och distribution av fossilfri energi, vilket medför stora investeringskostnader. Totalkostnaden för samhället blir betydligt lägre av att dels energieffektivisera och dels producera förnybar energi som täcker upp det minskade energibehovet. – Swedisol har satt som mål att halvera energianvändningen i svenska byggnader och har tagit fram en färdplan för att göra tillverkningen av mineralull fossilfri och användningen cirkulär. Nu måste regeringen utreda hur stora samhällsekonomiska besparingar Sverige faktiskt kan göra genom att satsa på energieffektivisering, säger Mats Björs. Swedisols medlemmar har kartlagt sina utsläpp och satt mål som leder till netto noll-utsläpp 2045 i Sverige. Mellan 2010 och 2020 har Swedisols medlemmar reducerat sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Fram till 2030 är målet att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent i jämförelse med 2015 och nå netto nollutsläpp senast 2045.

Kapaciteten för att återvinna stenull från byggarbetsplatser ökar.

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 43


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

FRAMTIDENS SKOLOR BÖRJAR MED BIM Det finns få inslag i den offentliga miljön som har ett lika stort symbolvärde för landets framtid som dess grundskolor. I Stockholm ansvarar det kommunalt ägda bolaget SISAB för att utveckla och förvalta stadens skolbyggnader, ett ansvar för stadens framtid de också axlar ansenligt. SISAB UTVECKLAR skolmiljöer som är både hållbara och inspirerande för stadens hundratusentals elever, föräldrar, besökare, lärare och övrig personal. Nu har SISAB i samarbete med Tyréns, ett av Sveriges ledande konsultbolag inom samhällsbyggnad, skapat en digital modell utifrån vilken alla nya grundskolor i staden kan byggas. Detta under namnet BIM Future School Starter Package. Med BIM Future School Starter Package kan SISAB återanvända de bästa tekniska och spatiala lösningarna som de utvecklat under många års utformning och förvaltning av skolfastigheter. Modellen bygger på Autodesks plattform AEC Collection vilken 44 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt bygga nya skolor med endast mindre anpassningar till lokala behov och önskemål.

SÅ HÄR GJORDE DE. 1. Två företag med stor erfarenhet inom samhällsbyggnad Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som skapar hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Företaget har ett nära samarbete med universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner och som stiftelseägt bolag kan Tyréns också satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

SISAB äger, utvecklar och förvaltar majoriteten av Stockholms skolor och förskolor. Tillsammans med hyresgästerna skapar de trygga och inspirerande utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga. Med sin delade erfarenhet och omfattande kunskap samarbetade de båda bolagen för att tillsammans utveckla den digitala modellen. 2. Tydliga kostnads- och kvalitetsmål Det första målet som Victor Cabezas, affärsutvecklare på Tyréns, och Michael Thydell, extern BIM-rådgivare för SISAB, tog sig an var att minska kostnader. Med det tidigare sättet att arbeta kostade varje ny skolbyggnad mer än den föregående.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

– När vi var klara med pilotstudien ville vi ha en färdig modell som sedan kunde skräddarsys, säger Cabezas. Och den skulle vara bättre och billigare för SISAB, inte dyrare. För att uppnå både kostnadseffektivitet och kvalitet satte SISAB och Tyréns tillsammans tydliga mål för att: • minska kostnaderna för designarbetet • minska antalet avvikelser och fel • förbättra kvaliteten Med dessa mål som utgångspunkt började de utforma återanvändningsbara informationsdokument som skulle möta följande kriterier: • noggrann utformning utan felaktigheter • kunna återanvändas i framtida projekt • inte innehålla specificerade varumärken eller produkter Via dessa mål kunde Tyréns och SISAB också: • minska tiden för designarbetet • möta alla kvalitets- och resultatmål 3. Implementering av BIM 360 som det primära samarbetsverktyget I inledningsskedet hade SISAB ingen effektiv plattform att samarbete i vilket ledde till förseningar och mycket tid som gick åt till samordningsmöten. Deras interna program-

vara hade heller inte kapacitet att hantera de stora filer som nu krävdes. Efter täta dialoger mellan Tyréns och SISAB:s intressenter gick man över till BIM 360 och Autodesk Construction Cloud™ där alla kunde samarbeta sömlöst. 4. Flaskhalsar eliminerades Då projektfilerna blev tillgängliga i BIM 360 krävdes det inte längre Revit-licens för att ta del av handlingarna och samtliga parter kunde bli mer delaktiga i projektet. Hela teamet fick ett mer ingående engagemang, kunde ställa frågor, lyfta eventuella problem och hela processen blev snabbare när alla parter – arkitekter, konstruktörer, projektledare, medarbetare osv. – fick delad samsyn. 5. Mindre tid och mindre fel Genom att på ett tidigt stadie involvera alla intressenter i processen kunde SISAB och Tyréns både minska mängden fel och säkerställa kvaliteten. BIM 360 ersatte alla samordningsmöten och man sparade två timmar i veckan under fem månader, en besparing på 50 timmar, och med Tyréns innovativa IFC-Validator automatiserades också kvalitetssäkringen av IFC-filerna vilket sparade ytterligare 150 timmar.

Tiden för ned- och uppladdning utav filer minskade också, liksom antalet fel att korrigera under själva byggprocessen. Pilotprojektet har gett mer 60 000 kronor i kostnadsbesparingar jämfört med tidigare projekt och de återanvändningsbara modellerna och handlingarna kommer tillsammans med förbättrade processer och verktyg att spara stora belopp i SISAB:s framtida projekt. 6. Blivit en modell för nationell basis – Med BIM 360 och IFC-Validatorn fick SISAB insyn i projektet och kunde se hur vi arbetade för att effektivisera och se till att projektet verkligen motsvarade deras behov – detta bidrog också till att utveckla vårt samarbete, säger Victor Cabezas på Tyréns. – Det finns fortfarande byggbolag och arkitektkontor som tänker mer på hur många timmar de kan fakturera kunden i stället för vad som ligger i kundens intresse. Det är fel väg att gå, särskilt då kunderna förväntar sig alltmer både vad gäller effektivitet och kvalitet i uppdrag som blir mer och mer komplexa. Victor Cabezas tror att det här bara är början och att branschens framtid ligger i att skapa nya affärsmodeller för att minska kostnader och öka kvaliteten. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 45


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Mitra Hajigholi, Data Scientist och Machine Learning Engineer och Jon Åkerström, Chief Technology Officer på Egain.

MEDVERKAR I EU-PROJEKT kring energihållbara städer

Företaget Egain som nyligen utsågs till ett av Europas mest intressanta Proptechbolag under European Proptech Awards i Paris medverkar i det femåriga EU-stödda projektet RESPONSE som syftar till att etablera en strategisk vision för energismarta städer. Den finska staden Åbo är platsen för den här delen av projektet. AV ELISABETH HANSDOTTER

PROJEKTET HAR initierats av EU-kommissionens ramverk Horizon 2020 i syfte att åstadkomma en energitransformation för klimatsmarta städer till 2050. Fokus är på hållbar miljö kring byggnads-, kvarters- och distriktsnivå. Projektet bygger på intelligenta, integrerade och sammankopplade energisystem i kombination med efterfrågestyrning som gynnar ett hållbart energiutnyttjande. Det är i Åbo i Finland och Dijon i Frankrike som RESPONSE-projektet genomförs. Projektet inkluderar inte mindre än 53 olika partners från näringsliv och akademi från 13 europeiska länder. Det västsvenska företaget Egain är ett av de deltagande företagen, där alla är utvalda för att bidra med just sin expertis. I Åbo involveras 18 partners från tre länder. Projektet befinner sig i en startfas och berör utvalda bostadsfastigheter i ett studentområde som får fjärrvärme från en värmecentral och som bland annat utnyttjar solpaneler. Egain är sedan 2003 ett ledande teknologiföretag inom digital kontroll och energioptimering i bostads- och verksamhetsfastigheter. Företaget utvecklar styralgoritmer och avancerad IoT-utrustning kring samman46 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

kopplade fastighetssystem, dataanlays och energianvändning och optimerar energianvändningen i byggnader i elva länder runt om i Europa.

SPÄNNANDE PROJEKT I FRAMKANT – I projektet RESPONSE kommer vi i första hand att utveckla IoT- och rapportplattform och använda artificiell intelligens för cybersäkerhet och energioptimering, säger Mitra Hajigholi. Hon är Data Scientist och Machine Learning Engineer på Egain. – Vi använder sedan länge avancerade algoritmer för optimering av energianvändningen i byggnader, men utvecklar tekniken med hjälp av machine learning och datavetenskap till att bli mer avancerad genom att till exempel lära sig hitta i mönster i stora mängder data. – Vi kommer också att vara delaktiga i kommunikation med de som bor i byggnaderna. Det är viktigt att användarna förstår värdet av det vi utvecklar. – RESPONSE är ett innovativt, spännande och roligt EU-projekt, en kul utmaning som verkligen ligger i framkant. Det är ett av de mest omstörtande och ambitiösa klimatprojekten just nu. Åbo siktar på klimatneutralitet till år 2029 och klimatpositivitet

därefter, säger Mitra Hajigholi. – Vi kommer att utveckla många innovativa och avancerade tekniska lösningar inom området IoT, när det gäller avancerade dataanalyser och IT-säkerhet. Men det stannar inte där, våra lösningar kommer att kunna appliceras och användas av andra europeiska städer, där vi hoppas kunna bidra till en positiv utveckling. Vi kommer att bidra till hållbara och säkra städer som ökar människors livskvalitet.

OPTIMERAR BÅDE FASTIGHETER OCH DRIFTEN Egain är ett ledande SaaS-teknikföretag inom digital kontroll och energioptimering av bostäder och statliga byggnader. Företaget utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och AI-baserad mjukvara som visualiserar byggnadsmöjligheter och optimerar energiförbrukningen, vilket leder till lägre energiförbrukning, förbättrar byggnaders miljöavtryck, optimerar boendekomfort och möjliggör en högre fastighetsvärdering. Egain grundades 2003 med HQ i Kungsbacka, Sverige, och ägs idag av Summa Equity. Med kontor i fem europeiska länder betjänar Egain för närvarande mer än 5 000 byggnader och 300 000 lägenheter i elva länder.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

PROPTECH SWEDEN ÄR DRIVANDE

kring smarta fastighetslösningar

Roger Tofft,, vd och initiativtagare till PropTech Sweden.

PropTech Sweden är en community som ska vara drivande i utvecklingen av smarta tekniklösningar inom området fastighetsteknologi. I början av 2020 lanserades innovationshuben som redan samlar ett brett nätverk av kontakter och skapar mötesplatser för verksamma i innovationsföretag samt bygg- och fastighetsbranschen. AV ELISABETH HANSDOTTER

– DET HÄR ÄR en innovationshub och en medlemscommunity för alla aktörer inom fastighetsteknologi, det som kallas PropTech (Property Technology), berättar Roger Tofft, vd och initiativtagare till PropTech Sweden. Ytterst syftar verksamheten till att underlätta att bygga, skapa och utveckla en ny typ av fastigheter för människor att bo, leva och arbeta i. Det handlar mycket om att digitalisera förvaltning, drift och försäljning samt möjliggöra nya värden och affärs- och betalmodeller. PropTech Sweden verkar för att branschen som helhet ska utvecklas och möjliggöra business genom nära samarbeten och relationer.

EN FÖRMEDLANDE LÄNK – Det finns cirka 150 proptech-företag i Sverige i världen finns runt 8 500. Vår uppgift är dels att samla och underlätta kon-

takt mellan de svenska proptech-företagen och att vara förmedlande länk till dessa för internationella intressen, att visa vägen till de innovativa svenska företagen inom fastighetssektorn. – Idag är vi runt 50 medlemsföretag och de finns dels bland de företag som utvecklar ny teknologi, dels bland bygg-, fastighets- och förvaltningsföretag samt bland investerare, innovatörer, entreprenörer, konsulter, återförsäljare, jurister, alla som är involverade i fastighetssektorns livscykel. – Vi vill lyfta kunskap om vad fastighetsteknologi är, fortfarande finns det många i branschen som inte vet det, säger Roger Tofft. Han berättar om organisationens webbinarier varje månad i aktuella och spännande ämnen som en del i strävan mot ett allmänt kunskapslyft. – Vi verkar för att skala upp branschen och skynda på utvecklingen, vilket behövs eftersom bygg- och fastighetsbranschen

ligger efter övriga industrier när det kommer till hur man ser på Tech. Fastighetsägare och byggentreprenörer måste arbeta smartare och vara mer anpassningsbara för framtidens behov.

SVENSK FRAMGÅNG PÅ EUROPEISK NIVÅ PropTech Sweden är i sin tur medlem i den europeiska organisationen European PropTech House och är representerat i dess styrelse. Det var i den årliga tävlingen European PropTech Award, som PropTech Sweden fick närkontakt med det svenska bolaget Egain, som bland annat utvecklar system för prognosstyrning av fastigheters inomhusklimat. –Egain var en av tio europeiska finalister i tävlingen, det första svenska bolaget att nå dit. De är ett företag som tidigt såg vikten av en stark svensk medlemsorganisation för fastighetsteknologi, säger Roger Tofft. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 47


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO. Bild: Alex von Sydow

Hatten av för

JONAS TANNERSTAD OCH ÖREBROBOSTÄDER! Jonas Tannerstad har enda sedan han var liten sett utmaningar i förenkla och förbättra olika funktioner för att hitta nya användningsområden. Studier gjorde honom till ingenjör och Jonas började sin yrkesverksamma bana som utvecklingsingenjör inom industrin, på ett företag som tillverkade maskiner. AV ELISABETH HANSDOTTER

G E N O M E N G O D VÄ N , inom fastighetsbranschen, fick Jonas upp ögonen för hur olika man arbetar och tänker inom de bägge branscherna. Fastighetsbranschen hade fragmenterade, tekniska lösningar. Inom industrin ser man varje komponent som en del av ett större maskineri. Jonas förstod han att han, med de kunskaper och erfarenheter han hunnit skaffa sig, skulle kunna göra skillnad. 48 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Jonas började på det kommunala fastighetsbolaget ÖrebroBostäder, ÖBO, i början av 2000-talet. 2004 var tiden mogen att börja industrialisera fastighetsbolaget. Man bestämde en, i många fall, helt ny inriktning och har nu arbetat med den i 15 år. En av Jonas starkaste drivkrafter, i det arbete han gör i egenskap av chef för el och automation på ÖBO är, enligt honom själv, att han tror på klimatforskarnas larmrapporter. Det är

dumt att chansa på annat, det är ett allt för högt spel menar han. Jonas är känd och hyllad för sitt fantastiska arbete både i och utanför Sverige. Han omnämns med olika superlativer och det med all rätt. Förutom sin tjänst inom ÖBO är Jonas idag också en ofta anlitad föreläsare och seminariehållare. Än en gång kan man på ÖBO slå fast att det finns stora potentialer, utan att det blir


Med hjälp av trähus, spjutspetsteknik inom energidelning och attraktiva gemensamma grönytor kan Tamarinden i Örebro bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

konflikter, mellan klimat och affärsnytta. Idag talar man inte längre om man ska göra olika investeringar när det gäller energieffektivisering, idag är det en självklarhet. Sedan ÖBO påbörjade sin industrialisering 2005 har man idag lyckats halvera sin elkostnad. Jonas talar om tre stora steg man måste ta för att få insikt och ta ut en färdplan som man känner sig trygg med. – Man måste förstå att det är viktigt med minskad förbrukning och att man ska gå till väga på ett smart sätt för att minska den, slår Jonas fast. Man måste göra sig av med all gammal teknik. Ut med den och välkomna den nya tekniken som öppnar upp mot den digitala värld vi lever i. Anamma det industriella, alltså den öppna tekniken som möjliggör och öppnar dörrar till nya dimensioner. Fastighetsbeståndet från 60-talet är byggt på ett sätt som gör att man målar in sig själv i ett hörn. Så fungerar det inte inom industrin.

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Fastighetsbranschen har inte tagit till sig och förstått den oerhörda potential det innebär med ny, modern, digital teknik. Det händer mycket och det händer snabbt… Samverkan är framtiden. År 2004 började arbetet med att industrialisera ÖrebroBostäder. Man började se ÖBO som ett helt maskinprojekt. Detta har påverkat allt, inte minst valet av teknik. -Att fatta enskilda beslut för en fastighet går helt bort. Man måste tänka i en helhet. Allt måste fungera tillsammans. Detta är ett nytt sätt att tänka också för de som tillverkar och levererar tekniken till fastighetsbranschen. Det handlar om en mental förflyttning där man i detaljnivå arbetar för optimal samverkan, fortsätter Jonas. Det andra steget är att man måste sträva efter att producera och tillföra egen energi tillbaks till fastigheterna. Man måste hitta lösningar för att till exempel kunna lagra

solenergi. Samma sak gäller de eldrivna bilarna som också kommer att bli en del av energisystemet. Den energi som bilarna genererar kommer att komma fastigheten till glädje, när så behövs. Idag är det byggnaderna som förser bilarna med energi. Det tredje steget är att när man byggt smarta hus - alternativt bytt ut gammal teknik mot ny - och fått husen att samarbeta så är det dags att börja jobba med delningsekonomi mellan fastigheterna. Här öppnar sig ännu en ny värld som har mycket gott att erbjuda. ÖrebroBostäder har idag hus som är uppkopplade mot varandra samt stadens el- och värmeverk. Det innebär att de utgör ett stort system som lagrar energi som de sedan kan dela med sig av till varandra och till resten av Örebro. – Bostadsföretagen måste ändra sättet de ser på sig själva, menar Jonas. Vi behöver inte bara ta emot och vara slutleverantör. Vi >> STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 49


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

kan, och är, nu en aktiv del i energisystemet och här finns pengar att spara! I ÖBO’s fastigheter finns idag batterier som lagrar el. Fastigheterna är sammankopplade med varandra via en molntjänst vilket gör att de tillsammans kan verka som ett enda stort lager gentemot elnätet. När hyresgästerna kopplar sina elbilar till huset så blir även bilen en del av energisystemet. – Vi samarbetar idag med Svenska Kraftnät, SVK. Härifrån kan vi låna el och lämna tillbaka när det behövs. Vi hanterar även fjärrvärmen genom att kunna slå av och sätta på den. När så behövs kan vi också medverka till att kapa energitopparna när SVK blir hårt belastade. Svenska Kraftnät skickar en signal till oss om de vill att vi ska bromsa vårt uttag av fjärrvärme och då gör vi det genom stänga av värmen en stund. Tack vare att vi lagrar vår egen värme så påverkar det inte hyresgästerna alls, men det gör stor skillnad för fjärrvärmeleverantören, berättar Jonas. Denna samverkan, detta samarbete och det faktum att man kan erbjuda sitt bostadsbestånd som en resurs har inneburit att ÖBO har kunnat skriva om sina avtal med energileverantören. Genom den ökade kontrollen över elförbrukningen har detta även 50 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

inneburit andra affärsmodeller gentemot hyresgästerna. Bland annat har man låtit installera klimatsmarta tvättmaskiner och sänkt hyran i en av sina fastigheter. Hyresgästerna får i stället själva betala för energiförbrukningen i tvättstugan separat. Detta har påverkat beteendet hos de boende som nu också tvättar smartare. Man fyller tvättmaskinerna bättre och tvättar mer sällan. Merparten av hyresgästerna tycker att denna modell är rättvis och man är därmed nöjd med den. Satsningen på tvättstugorna och på de klimatsmarta tvättmaskinerna har gjort att ÖBO har sänkt vattenförbrukningen med 23 %/år och elförbrukningen med 30 %/år – i varje tvättstuga där man infört energibaserad debitering. Kostnaden för de klimatsmarta installationerna har betalat sig på tre år! Stena Fastigheter använder sig idag av ÖrebroBostäders modeller och metoder i sina undercentraler. På samma sätt har ÖBO glädje av Stenas arbetsmetoder. Kunskapsutbyte är alltid till glädje och också det att se som samverkan. – Vi ville ta det här med lagring av energi vidare en nivå, berättar Jonas. Vi behövde hitta sätt att få mer nytta av våra batterier för

Genom skärmen på väggen håller Jonas Tannerstad koll på alla ÖBO:s fastigheter – in i minsta detalj.

att försvara de investeringarna. Det räckte inte att bara kunna använda dem till lagring. –Vi började titta på andra användningsområden, på andra tjänster. En kittlande tanke var att kunna medverka till att kapa dessa effekttoppar på ett effektivt sätt, att kunna avlasta Svenska Kraftnät och medverka till frekvensregleringen. Idag kan vi till och med leverera energi till dem och första leveransen skedde nu i juli 2020. Detta har också skapat möjligheter för Stena Fastigheter tack vare att de sedan tidigare delar både vårt sätt att tänka och vår förkärlek för modern teknik, menar Jonas. Fastighetsbranschen MÅSTE industrialiseras och automatiseras. Man måste jobba med öppen, industriell automation. Det är helt nödvändigt om vi ska lyckas. Idag har ÖrebroBostäder smarta hus som genererar energi. Från enskilda huset är steget inte så långt till smarta kvarter och därefter smarta, självförsörjande stadsdelar. Den nu aktuella stadsdelen Tamarinden i Örebro utvecklas nu som bäst. Det blir Örebros i särklass smartaste nybyggda område med 600 nya hem. I Tamarinden skapas förutsättningar för att kunna producera, lagra och dela energi med varandra – det


Fem stycken aktörer har fått markanvisningar i stadsdelen Tamarinden. Hösten 2021 räknar man med att byggnationerna ska vara igång i Örebros smartaste nybyggnadsområde. Här uppmuntras nya sätt att bo, leva och umgås. Smarta lösningar och socialt samspel ska sätta sin prägel på Tamarinden.

blir alltså ingen slutstation för energi! Stora krav ställs på byggherrar, entreprenörer och leverantörer. Alla måste förstå vad det handlar om och vara med på noterna. Tamarinden blir en stadsdel som helt och hållet byggs enligt ÖBO’s sätt att tänka och agera. Det Jonas ser nu är att när man får in morgondagens tekniska lösningar i gamla och nya anläggningar så genererar det i en väldig massa data som ska hanteras. Därför arbetar man nu med en plattform som ska samla all information. Ett bra sätt att spara pengar är just genom algoritmer och artificiell intelligens. KTH och Chalmers forskar just nu på ÖBO’s bostäder för att se hur man kan implementera det. – Husen övervakar sig själva och tar egna beslut om eventuella åtgärder. Driftteknikern meddelas sedan bara vad som måste göras och behöver inte lista ut det själv. Det är mycket mer effektiv och också kostnadseffektivt att använda datorstyrda mönster som reglerar huset automatiskt. Man kan genom detta sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år. För vår del skulle det innebära en besparing på cirka 200 miljoner kronor per år, berättar Jonas. – Vi är överraskade över resultatet – det här blir ett helt nytt sätt att styra fastigheterna på. Om resultatet håller i sig betyder det en vinst motsvarande 40 miljoner kronor per

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

år plus alla andra positiva effekter. Det här för oss närmre artificiell intelligens på ett spännande sätt. Vi talar nu om vetenskaplig automation, säger Jonas. För morgondagens driftstekniker innebär detta stora förändringar. Nu måste de lära sig att ställa de rätta frågorna till husen för att sedan få svar. Teknikern får blixtsnabb den information man efterfrågar och talande gränssnitt är redan en bra bit på väg. I de 300-400 lägenheter som varje år renoveras inom ÖBO’s bestånd så försöker man hela tiden se, och planerar för, en helhet. Detta oavsett om det handlar om fasader, stambyten, fönster eller isolering. Man arbetar med traditionell renovering men tar alltid in den nya tekniken. Här involveras också elbilsladdning. Just nu byggs en laddningskluster där bilar kan laddas och energi lagras. – Tänk, det vi planerade, drömde och hade visioner om år 2004 är nu den verklighet vi lever i, konstaterar Jonas. Jonas berättar att han häromdagen fick ett mail från Svensk Amerikanska Handelskammaren i San Diego. Där ska man hålla en stor konferens med fokus på energi och hållbarhet den 11 november. Mailet innehöll en inbjudan – och en vädjan – till Jonas att medverka via videolänk. Det går inte att ta miste på att Jonas, med all rätt, blir stolt över den uppmärksamhet han och ÖrebroBostäder

får inte bara inom Sveriges gränser. Jonas är alltid på energijakt, på ett eller annat sätt. Häromåret hamnade Jonas vid ett middagsbord där det visade sig att en av gästerna hade kopplingar till Epiroc, ett svenskt verkstadsföretag. Verksamheten ingick tidigare i Atlas Copco. Man arbetar med allt från borriggar till truckar. Genast började Jonas tänka och fundera… Alldeles nyligen skrevs ett samarbetsavtal mellan ÖBO, Örebro kommun och Epiroc. Avtalet innebär att ÖBO tar över Epirocs batterier när de börjar ta slut för att sedan använda dem för lagring av energi. Dessa batterier kommer nu att testas i stadsdelen Tamarinden. Jonas hoppas att fler företag vågar satsa på digitalisering. Man måste ta med sig rätt tänk i allt man gör. Många blir rädda för att de tror att det är ogripbart stora beslut som ska tas, men så är det inte försäkrar Jonas. En rekommendation är att ta många mindre beslut på vägen. Det viktiga är att man tagit ut rätt riktning. Varje enskilt beslut och handling ska vara en del i en helhet. – Man måste vara ödmjuk inför framtiden och öppen för samarbeten över branschgränser. Rätt tekniska val skapar möjligheter och förutsättningar. Man behöver inte vänta – allt finns redan idag. Det är bara att bestämma sig, avslutar Jonas Tannerstad vårt samtal. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 51


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Brf Dunungen, Selma Lagerlöfs Torg, Göteborg: Bild: Riksbyggen/wec360

Riksbyggens Mari-Louise Persson PRISAS FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, har utsetts till vinnare av årets Egil Öfverholms-pris, ett hederspris för energieffektivisering. Riksbyggen har jobbat intensivt med energieffektivisering, både i nyproduktion och i förvaltning av befintliga fastigheter. – JAG ÄR OERHÖRT tacksam och glad och detta har gett ny energi när det behövdes som mest efter en lång höst av distansarbete. Fantastiskt roligt att just jag fick detta pris när jag har så många kunniga kollegor runt om i landet som också hela tiden fyller på min energi och kunskap i området, säger Mari-Louise Persson. Utmärkelsen delas ut sedan 2018 av Energieffektiviseringsföretagen, EEF, för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering och är döpt efter den första prisvinnaren, arkitekten Egil Öfverholm.

MOTIVERING: ”Mari-Louise energi verkar aldrig ta slut. 52 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Den kunnighet och obrutna kraft att driva på utvecklingen inom energieffektivisering hon uppvisar är imponerande. Genom hennes roller inom Uppsala kommun, Boverket, Uppsala universitet och nu på Riksbyggen är vi många som mött hennes positivism och engagemang i dessa frågor. Vi är övertygande om hennes långsiktiga arbete gett genomslag och starkt bidragit till att föra ut energieffektivisering i både debatt och praktik. Av dessa anledningar vill vi ge Mari-Louise den uppmärksamhet som hon så väl förtjänar.”

SLÅ AV APPARATER – Något som varit konstant genom mina år i branschen är att energieffektivisering är nummer ett. Ofta kan det vara så enkelt

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen. Bild: Riksbyggen

som att slå av en apparat som inte behövs eller att köpa effektivare utrustning när den ändå ska bytas ut, men samtidigt är det ett arbete som aldrig tar slut utan det behöver ”gnetas” en del och därför är det bra att vi är många som hjälps åt, säger Mari-Louise. Riksbyggen har under hösten lanserat en ny tjänst, energiförvaltning, som hjälper bostadsrättsföreningar att både minska både sina kostnader och klimatpåverkan. Med energiförvaltning gör Riksbyggen först en energiutredning och tittar på fastighetens totala energianvändning och föreslår energiinvesteringar. Sedan analyserar och optimerar Riksbyggen kontinuerligt värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilation.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

STRATEGISK ENERGIOPTIMERING ger resultat

Jernhusen har avtal med L&T FM AB som sköter fastigheterna över hela landet. Tillsammans arbetar parterna strategiskt med analyser och uppföljningar med målet att förbättra energiprestanda – ett arbete som ger mycket bra utfall. AV KJELL-ARNE LARSSON

JERNHUSEN ÄGER och förvaltar ett fyrtiotal av landets järnvägsstationer samt väntsalarna i ett hundratal stationer, dessutom lokaler för tågdepåer och verkstäder. I fastighetsbeståndet ingår också godsterminaler, kombiterminaler (för omlastning av containers) och en hel del mark.

DRIFTAVTAL Jernhusens förvaltning har avtal med L&T som svarar för driften av fastigheterna. Tidigare handlade detta om ungefär hälften av fastigheterna ute i landet, men sedan maj 2020 har man avtal för samtliga. Av L&T:s affärsområden är det två som är aktuella i sammanhanget – förutom ”Fastighetsdrift” även ”Energi”. Personalen från L&T jobbar nämligen inte enbart med driften, tillsammans med uppdragsgivaren arbetar man parallellt och kontinuerligt även med energieffektivisering. – Vi har en uttalad strategi för samtliga fastigheter att kontinuerligt använda strukturer, rutiner, checklistor och mallar som underlättar effektivisering, berättar Mikael Engström, energisamordnare på Jernhusen med central placering i Stockholm. Jag har direkt dialog med L&T:s energigrupp där det ingår en samordnare och fyra energirådgivare.

Gruppen stöttar de lokala fastighetskontoren med sina respektive energiansvariga. Rutinerna för driften med förslag på underhållsåtgärder ses över och kompletteras, dels löpande, dels mera genomgripande en gång per år. – L&T kommer kontinuerligt med förslag till förbättringar, både i stort och smått. Mycket handlar om att på ett smart sätt använda befintlig teknik. Även ny teknik är välkommen när den är energi- och kostnadseffektiv. Vi uppskattar att L&T jobbar brett med förslag, menar Mikael Engström.

DRIFTMÖTEN För varje lokalområde har Jernhusens förvaltning och L&T driftmöten fyra gånger per år. Här är energifrågorna en del av dagordningen och gemensamt: • Analyserar man energianvändningen • Diskuterar avvikelser • Gör orsaksanalyser • Utarbetar förslag på åtgärder Inte minst här tar man tillvara erfarenheter som personalen från L&T gjort ute i fastigheterna. Det är den personal som sköter den dagliga driften och ”skruvar på” utrustningen som tillgodogör sig de mest handfasta erfarenheterna.

– Jag tillsammans med den centrala energigruppen hos L&T och deras driftsamordnare för fastighetsdriften samlas och diskuterar mer övergripande strategiska frågor, berättar Mikael Engström. Utfallet av hela upplägget med L&T har varit mycket positivt. Under 2019 var energianvändningen betydligt lägre än tidigare år. Tack vare parternas arbetssätt har Jernhusens kunder sparat mycket energi. Flera olika typer av åtgärder kan vara aktuella för att spara energi, alltifrån att trimma befintlig utrustning, till smärre investeringar i givare och styrdon, reinvesteringar i nya ljuskällor eller omfattande uppgraderingar i fastigheternas automation. L&T behärskar både befintlig och ny teknik. Genom att kunna allt från intrimning av gammal utrustning till att föreslå innovativa lösningar, som gynnar både energibesparing och bra inomhusklimat, bidrar man i många fall till ökad livslängd på kundens fastigheter. – Det är mycket värt att anlita en aktör som är engagerad. Vi uppskattar att L&T har fokus och jobbar målmedvetet – ett företag som är duktigt och kompetent, avslutar Mikael Engström, energisamordnare på Jernhusen. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 53


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

VIKTIGA FÖRSÄKRINGAR

för att brandsäkra solceller Växelriktarens placering, att gnagarsäkra kablar förläggs plus att onödigt slitage och UV-strålning förebyggs. – Det är här de absolut största brandriskerna finns. Det säger Per-Olof Jonsson – riskrådgivare företag & lantbruk Länsförsäkringar Uppsala – om brandsäkerhet och solceller. AV THOMAS ANDERSSON

DE FÖRSTA solcellerna i verksamhetsbyggnader för företag och landbruk började komma så smått i slutet på 1980-talet. – Det var ju väldigt få i början och lite high-tech över det hela. Med några lite mer penningstarka och intresserade personer som lät uppföra de första installationerna. Det minns riskrådgivare Per-Olof Jonsson på Länsförsäkringarna Uppsala. Idag med fokus på brandsäkerhet kopplad till de senaste 5–6 årens starka tillväxt av solcellsanläggningar i kanske framförallt lantbruksbyggnader. Nej, det är inte vanligt förekommande med brand i solcellsinstallationer, konstaterar Per-Olof Jonsson. Men tillägger att det finns en regelbundenhet i vissa incidenter som fått stora konsekvenser. Särskilt när det handlar lantbruksbyggnader med stora djurbestånd eller torkanläggningar. – Det har inträffat ett par sådana bränder och det har lett till att vi gått in och tittat lite djupare på det här. Antingen genom efterkontroll eller i vissa fall elbesiktning. Där ser vi att man på många punkter ofta avviker från Svensk Elstandard.

ofta bara med sig det som Boverket kräver i Svensk Elstandard. Per-Olof Jonsson pekar på att det kan röra sig om en ”så pass enkel sak” som kabeldragningen mellan växelriktare och solpaneler. – Man borrar bara hål i en flerskiktsvägg och drar igenom en kabel på ett sätt som inte är godkänt i en lantbruksbyggnad. Den ska istället förläggas i ett rör eller i en metallslang. Ett metallhölje genom väggen som gör kabeln gnagarsäkert förlagd. En annan vanlig brist är att kablarna under solpanelerna på taket inte är fastklamrade. Istället löst liggande och av väder och vind rörliga mot ett plåttak. Förr eller senare därför med utsliten otät isolering. På likströmssidan kan då en ljusbåge uppstå. Vilken tillsammans med lite fukt kan strömsätta hela plåttaket, förklarar Per-Olof Jonsson. – Där har vi haft några incidenter med elkablar som börjat brinna. När brandkåren ska börja kyl- eller eldsläckningsarbete så

MER ÄN SVENSK STANDARD Förutom Svensk Elstandard tillämpar Länsförsäkringar LBK, det vill säga Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer. Som riktar sig mot de gröna näringarnas och lantbrukets verksamhetsbyggnader. – Här ser vi att installatörerna av solceller ofta är väldigt vagt informerade om vad som krävs i en lantbruksbyggnad. Man tar 54 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Bra exempel på montering av en solcellsanläggnings växelriktare.Bild: Länsförsäkringar Uppsala

Per-Olof Jonsson, riskrådgivare företag & lantbruk, Länsförsäkringar Uppsala.

kommer den till ett tak strömsatt med 750 volt eller mer. Ytterligare en risk efter inkörning av system och hög voltbelastning är glapp i strömkablar och kopplingar. Med stegrad värme och brandrisk som följd. – En ny kabel eller kontakt behöver alltid efterkontrolleras eller efterdras. Likaså är växelriktarens placering en viktig faktor ur brandsäkerhetssynpunkt. Montera växelriktaren och elcentralen på ej brännbart underlag om dessa placeras i byggnaden. Även om elcentralen släcker sig själv på 20 sekunder har ju annars redan hela bygg-naden fattat eld, tillägger Per-Olof Jonsson.

HP SOLARTECHS RESA Länsförsäkringar Uppsala och riskrådgivaren Per-Olof Jonsson har åkt runt till lantbruk i Uppland och kontrollerat anläggningar från ett 30-tal olika solcellsleverantörer i länet. – Vi upptäckte flera brister både mot svensk elstandard och LBK. Varpå vi krävt att de ska åtgärdas innan vi kan försäkra solcellsanläggningen. Görs det inte klart under pågående årspremie måste vi ta bort byggnaden från försäkringen. Det var under den här inventeringen som försäkringsbolaget kom i kontakt med leverantören HP Solartech. Vilket ledde till ett fördjupat samarbete och ett tiotal möten. Där solcellsleverantören, enligt Per-Olof Jonsson, gjorde en ”djupdykning i de olika installationerna” för att eliminera brandriskerna. – Jag tycker att de har gjort en otrolig resa! De jobbar med en miljö- och hållbarhetsprodukt och vill inte sätta någon större byggnad i brand. Då belastar man ju miljön mer än vad du hade gjort utan solceller …


Lättare och tätare Vår nya Sandwichpanel SPA EE Energy är speciellt utvecklad för att möta kraven på utmärkt energieffektivitet och värmeisolerande egenskaper med ett U-värde på 0,18 och en tjocklek på 200 mm. Kontakta oss gärna för ett samtal kring dina behov. ruukki.se

Levereras med Ruukki® Rain Protect som förhindrar att fukten når isoleringen före och under installationen.

Spara upp till 40 % av byggnadens kostnader för uppvärmning och nedkylning med Ruukki® Energy Panel System.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Friska fläktar med

SVENSK VENTILATION! Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, är VVS-ingenjör i botten. Hon började sin yrkesverksamma karriär som projektör. Hur det ens kommer sig att man som kvinna hamnar i den här branschen? Britta gick i pappas redan upptrampade fotspår, tog rygg på honom och valde utbildning därefter. AV ELISABETH HANSDOTTER

M E D T I D E N TA P PA D E Britta helt intresset för sitt yrke som ingenjör och sadlade om. Återupptog studierna men nu på GIH där hon utbildade sig till lärare inom idrott och hälsa samt matematik . Britta arbetade som idrottslärare i sju år på en skola i Nynäshamn. När krisen kom i början på 90-talet påverkades hela landet. Som kommunalanställd blev det tydligt genom större grupper att undervisa och en växande känsla av otillräcklighet. Britta kände att det var dags att göra något nytt. Eller rättare sagt, att ta sig tillbaka till det gamla… Britta sökte sig tillbaka till byggbranschen 56 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

och välkomnades med öppna armar. Den första anställningen blev på Arbetsmiljöverket i Stockholm. När Arbetsmiljöverket var tvungna att permittera efter en ny politisk ledning i Sverige tog Britta sina samlade erfarenheter och kunskaper med sig och tackade ja till en tjänst på ett förtag inom ventilationsbranschen. Därefter kom erbjudandet om en tjänst som teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation. Hösten 2010 erbjöds Britta Permats tjänsten som vd på Svensk Ventilation. – När EU nu har tagit beslut om att dra igång den massiva renoveringsvågen så välkomnar vi det med öppna armar och ett

samstämt ”äntligen” från Svensk Ventilation håll, säger Britta entusiastiskt! Nu kanske det äntligen händer något?!?! Än så länge har byggbranschen klarat sig bättre än vad man vågade hoppas på när pandemin slog till. Men man känner en oro inför 2021. Redan nu har arkitekter flaggat upp för färre förfrågningar och det får alltid konsekvenser för de andra branscherna. Britta Permats och Svensk Ventilation ser ”renoveringsvågen” – som så många andra – som en grön, nödvändig omstart för att få fart på branschen. I Omstartskommissionen rapport, som kom ut i mitten av augusti 2020, analyserar


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 landets ledande experter svåra utmaningar och lämnar konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden för ett starkare Sverige. Två starka trender som kommer att prägla svensk och global ekonomi under lång tid framöver är hållbarhet och digitalisering, framgår av rapporten. Man understryker här också att omstarten måste ske på ett sätt som är miljömässigt och socialt hållbart. I takt med att klimat- och miljöhoten blir mer påträngande kommer efterfrågan att vridas mot hållbara lösningar. Vi har kunskap och kompetens i landet som står sig bra också globalt. Svenska företag finns som absolut är kompetenta att leda utvecklingen både i och utanför Sverige. Rapporten slår också fast att det på sikt kommer att behöva större satsningar i Sverige. Vi ligger långt framme inom biokemi, förädling av skogsråvara, utveckling av metoder för fossilfritt stål, vind och vattenkraft. Vi tillhör också de främsta när det gäller tunga fordon, automation, stadsplanering och återvinning. Vi är dock inte lika ledande vad gäller t ex solceller, koldioxidlagring, vätgas eller elfordon. Här bör Sverige mer aktivt delta i större EU-projekt som får del av unionens omfattande Green Deal. Också Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet – numera vd för Miltton Europe, uttalar sig om Grön omställning för ett starkare Sverige. I punktform redogör Maria för åtgärder både på kort sikt och i långsiktiga perspektiv. – Det är en intressant rapport, sammanfattar Britta Permats. Det enda jag egentligen har att klaga på är en av Marias punkter, den där hon pratar om ett nytt stöd för energieffektivisering av byggnader – riktat mot byggnadens klimatskal? Här borde det absolut göras ett tillägg som också omfattar ventilationen som måste prioriteras. Gör man detta med klimatskalet felaktigt utan hänsyn till ventilationen kan det snarare bli en försämring i stället för en förbättring vad gäller inomhusmiljön. Energieffektivisering och inomhusklimat måste alltid gå hand i hand! – Med all tänkbar tydlighet är man eniga om att vi ska jobba med en digitalisering och en grön omställning och att vi ska börja nu … Vi ska återskapa vår ekonomi genom att renovera Sverige. Det är glädjande och ger möjligheter, säger Britta! Svensk Ventilation släpper en egen rapport inom kort; Klimatkatalysatorn ventilationens nyckelroll i en svensk renoveringsvåg. Här menar man att vi måste energieffektivisera Sveriges slutliga energianvändning i >>

>> STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 57


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

betydligt högre grad om vi ska nå våra klimatmål 2030. Det räcker inte att nya hus byggs energieffektiva, även äldre hus måste rustas upp. Den största klimatnyttan uppstår först när äldre byggnader energieffektiviseras på smart sätt och bör därför prioriteras. Nya, tydliga styrmedel för ökad renoveringstakt är något Svensk Ventilation efterlyser i sin rapport. År 2030 ska Sverige vara 50 procent mer energieffektiva än år 2005 – hittills har energianvändningen minskat med 29 procent! För att nå målet blir det nu allt viktigare att fokusera på effektiva åtgärder med korta ledtider. Ett nytt statligt renoveringsstöd för energieffektivisering till både offentliga och privata aktörer med en extra premie om renoveringen också bidrar till förbättrad inomhusluft, energieffektiviseringskrav i upphandlingar av renoveringar samt införande av ett system för vita certifikat i enlighet med energieffektiviseringsdirektivet från

EU-kommissionen är några av de styrmedel man nämner och önskar. I rapporten redovisas också för energipotentialen vid ventilationsåtgärder. Med relativt enkla medel kan Sverige bidra till både de nationella och europeiska klimatoch energimålen. Några exempel som anges är: • 3,8 TWh skulle kunna återvinnas årligen om samtliga flerbostadshus hade mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Det är mer än all den fjärrvärme som kommer från kol och olja. • 2,2 TWh skulle kunna sparas årligen om ventilation med värmeåtervinning (FTX) installerades i 60-70 procent av byggnaderna byggda mellan 1961 och 1985. • 0,6 TWh skulle sparas årligen om ventilationskanaler uppgraderas till tätare varianter med mindre läckage. • 0,22 TWh skulle kunna sparas årligen om alla skolor i Sverige utrustades med behovsstyrd ventilation.

• 0,18 TWh kan sparas genom byten till effektivare luftfilter. Om man tittar på potentialen och klimatnyttan med smart ventilation på EU-nivå blir siffrorna svindlande … 28 TWh och 11 miljoner ton koldioxid kan sparas inom EU varje år genom effektiva fläktar. Det motsvarar elanvändningen i åtta miljoner hem eller utsläppen från Sveriges samlade utrikestransporter! Tillsammans med en rad andra branschorganisationer uppvaktade Svensk Ventilation Boverkets och Energimyndighetens generaldirektörer samt Miljö- och Infrastrukturdepartementet med ett brev i mitten av juni. Detta med anledning av den ”Renoveringsvåg” samt ”Green Deal” som påannonserats från EU-kommissionen. Den 24:e september var de inbjudna till ett möte med myndigheterna för att diskutera innehållet och för att få svar på sina frågor. – Några av de punkter vi tryckte extra på är vikten av att utvidga Energisteget för

Energiffektiv luftavfuktning vid alla temperaturer Spara energi med energieffektiva luftavfuktare Lika effektiva även vid låga temperaturer

58 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Enkel installation utan onödiga rördragningar Smart självstyrning - uppkopplad


industrier att också omfatta fastighetsbranschen, metoder att sänka effektbehovet – inte bara se till energianvändningen, innovativa och effektiva upphandlingsförfaranden samt vikten av samordning, berättar Britta Permats. – Idag handlar mycket om små optimeringar. Vid större förändringar kommer man att se större optimeringar och det kommer att bli nödvändigt nu med anledning av pandemier. Vi måste jobba med säkra och hållbara ventilationslösningar i framtiden, menar Britta. Inom branschen och bland Svensk Ventilations medlemmar diskuteras frågor som hur vi ska projektera i framtiden? Hur ska man föra in och ut luften i ett rum på ett säkert sätt? Samt vikten av att se till att man har koll på att allt är rätt injusterat. Norden är ledande vad gäller ventilation. När det gäller forskning på området har dock Sverige halkat efter lite. Här krävs mer resurser. I den post-Coronatid vi, förhoppningsvis, är på väg mot kommer det bli ett större fokus på ventilation när man talar om ”grön teknik”. Svensk exportindustri kommer att få sig ett uppsving nu, menar Britta bestämt. Vi kommer att se säkrare och mer hållbara lösningar. – Står man nu, som fastighetsägare, inför att renovera – gör det energismart. Ska man till exempel jobba med klimatskalet, glöm inte ventilationen. För att uppnå bästa, och mest effektiva resultat är det en förutsättning att det är normenliga flöden. Också här krävs någon form av återvinning. FTX är bra och förenklar. – Idag finns det faktiskt till och med fasadbeklädnad på marknaden med inbyggda tilluftskanaler. Teknik har vi, material och produkter finns. Gör kloka, genomtänkta, hållbara val och glöm inte att se över injusteringarna, avslutar Britta vårt samtal. *Rapporten från Omstartskommissionen finns att ladda hem kostnadsfritt på Chambers hemsida, www.chambers.se.

| BA12-14E |

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

One control system for all building systems: Integrated, PC-based building automation from Beckhoff

Microsoft Technology Center, Cologne: Integrated building automation achieved using PC- and EtherCAT-based control from Beckhoff.

Oberoende och rikstäckande energitjänster! Energikartläggning med simultan driftoptimering Energieffektiviseringsåtgärder • LCC-kalkyler

www.beckhoff.se/building

Energiprojektledning • Energideklarationer

With integrated building automation from Beckhoff you can implement a PC-based control solution that already meets the requirements of energy efficiency class A. All building systems are controlled with an integrated system. Functional changes and extensions are implemented based on software, and synergy effects are fully utilised. The result: up to 30 % energy savings potential for new buildings and refurbishments.

Kompetensutveckling av driftpersonal ClimaCheck prestandainspektion, analys och optimering av kylsystem för komfortkyla, värmepumpar och livsmedelskyla i samarbete med kylentreprenörer.

Teknisk förvaltning och optimering!

The integrated automation solution from Beckhoff:

Flexible touch operation

Scalable control technology, modular I/O Bus Terminals

Modular software libraries

www.energiveritas.se

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 59


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

För Per Jonasson, vd på Svenska Kyl- & Värmepumpsföreningen, väntar nya utmaningar efter nyår.

MÅNGFALD ÄR DET VINNANDE KONCEPTET – inte enfald

Att Per Jonasson började arbeta med värme och kyla var en slump. Per, som alltid varit intresserad av energi, studerade på maskinlinjen på KTH. När det blev aktuellt att välja inriktning föll valet på kylteknik. I första hand inte för att ämnet i sig lockade utan för att det där fanns en institution med en professor som Per tyckte om. AV ELISABETH HANSDOTTER

PER JONASSON HAR varit branschen trogen i hela sitt liv. Efter en kort sejour som utvecklingsingenjör övergick han till rollen som säljare av kyl- och värmepumpar. Det var lärorika år och Per hade kontakt med både kunder och tillverkare. Dessa erfarenheter var något Per fick stor nytta av efterföljande år som innefattade både tid som konsult och företagsledare. År 2009 erbjöds Per vd-rollen på Svenska Kyloch värmepumpsföreningen. Till årsskiftet, efter dryga tio år på vd-stolen, väntar nya utmaningar. Per fortsätter att vara branschen trogen men kommer nu att arbeta inom certifieringsområdet. Att därigenom kunna ha kvar kontakten med sin gamla bransch, men från en annan vinkel, känns både stimulerande och viktigt. De tio åren på SKVP har varit både 60 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

roliga, utmanande, utvecklande och lärorika, tycker Per. Det är en härlig bransch att jobba i och det är få som lämnar den. Nu öppnas dörrarna mot framtiden och branschen står på tå och är väl förberedda att välkomna den! – När det gäller den massiva renoveringsvågen är det viktigt att man är teknikneutral i sina val. Det är med öppna sinnen, mångfald och inte enfald vi kommer att kunna nå våra mål, slår Per Jonsson fast. SKVP, Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen, kan idag se nyttan med de cirka 1,7 miljoner värmepumpar deras medlemsföretag har installerat runt om landet. Trots alla installerade värmepumpar har elförbrukningen för uppvärmning av lokaler minskat med hela 35 procent från toppåren på 80-talet. Ett tecken på den energieffektiv-

itet värmepumparna bidragit med. Hur kommer affärerna i framtiden att se ut, är en av flera frågor man ofta diskuterar inom SKVP. Tid är redan i dag en bristvara och så kommer det sannolikt att se ut också framöver. – Ska man egentligen äga sin egen värmepump i framtiden? Vore det kanske bättre att hyra den och därmed slippa investeringskostnader och annat som förknippas med att äga sin egen pump? Det är intressanta frågor man kan vrida och vända på, menar Per. – Lek med tanken att man i framtiden, i en snar framtid, i stället abonnerar på sitt inomhusklimat? Låt säga att man tycker att man vill ha 20 grader varmt inomhus oavsett årstid. Då är det just det man prenumererar på. Medvetandet


Sverige är idag världsledande vad gäller värmepumpar. Bland SKVP:s medlemmar finns flera olika aktörer som har hela världen som sitt arbetsfält.

har ökat hos våra kunder och hos människor i allmänhet. Hälsa och inomhusmiljö har blivit viktiga, prioriterade frågor. På jobbet har vi ofta luftkonditionering och vi skulle inte kunna tänka oss att vare sig köpa eller åka i en bil där det saknas. Lika självklart borde det vara i våra bostäder också! Jag är säker på att folk skulle vara intresserade av att abonnera på ett bra inomhusklimat. Hälsan är ett viktigt incitament, säger Per. Under Coronapandemin har branschen klarat sig bra, både på kyl- och värmesidan, så här långt. Man kan heller inte se att det finns anledning att oroa sig för att det skulle bli annorlunda framöver. Värme och kyla är nödvändigheter och inget man klaras sig utan. Man kan också konstatera att de kylda ytorna blir större och större, fler och fler i våra butiker. En trend som kommer att hålla i sig. – I Sverige är vi idag världsledande vad gäller värmepumpar. Bland våra medlemmar finns flera olika aktörer som har hela världen som sitt arbetsfält. När det gäller luftkonditionering har vi utländska tillverkare. Det beror att det är för stora volymer det handlar om, för stora för – i sammanhanget – lilla Sverige att hantera, berättar Per. Klimatiseringen av miljön är något som måste beaktas. Tidigare var det ”lyx” till och med att prata om luftkonditionering. Så är det inte längre. Inomhusmiljön är viktig

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

och prioriterad – inte minst i offentliga byggnader, sjukhus och i skolor. Man måste ta höjd för att klimatet bara blir varmare och varmare. Här finns det åtgärder man kan göra på energismarta sätt. Kombinerade kyloch värmepumpar gör kylan nästan gratis. – Det som var sant igår, stämmer inte alls idag. Utvecklingen går snabbt framåt. Vi har beprövade tekniker – allt finns! Med digitaliseringen finns inga gränser för vad vi kan och inte kan åstadkomma, fortsätter Per. I framtiden ser Per smarta kombinationslösningar som hägrar. Genom att samordna och titta över branschgränserna kommer man att hitta flera spännande lösningar. Nygamla köldmedier utan växthuspåverkan såsom propan, ammoniak och koldioxid tillsammans med geoenergi, solel och solvärme eller lågtempererad fjärrvärme… Här finns fantastiskt, intressanta lösningar. – En tydlig trend som redan nu visar ett växande intresse är att kombinera solceller med värmepumpar. Solcellerna producerar elen som driver pumparna. Vid en överproduktion på el är det möjligt att sälja överskottet. Här måste man dock verkligen se över lagar och regler. Det finns allt för många hinder i vägen för att folk ska ”orka” ägna sig åt att sälja den el man själv inte använder, menar Per. – Så, det är viktigt att titta på hela installationsområdet vid införande av nya lagar,

förordningar och styrmedel. Gör det enkelt och förståligt – med långsiktighet. Det ska vara tydliga spelregler, inte så administrativa, konstaterar Per. I våras bestämde man att man skulle införa ett stödpaket till fastighetsägare för att främja energirenoveringar och framför allt energiinvesteringar. Här nämndes inte alls värmepumpar vilket givetvis fick SKVP att reagera och agera. Efter att har funderat och diskuterat internt kände man till dock att det fanns poänger med att vara exkluderade. Hade man varit med hade detta givetvis påverkat försäljningen fram till dess att åtgärdspaketet skulle börja gälla. Nu kunde man istället glädja sig åt en jämn försäljning hela tiden vilket gynnar medlemmarna. – Att välja uppvärmningssystem för sin fastighet är idag både enklare och svårare än tidigare. Enklare, då i stort sett allt går att göra tack vare den digitalisering som sköljer över oss. Svårare, av just samma skäl. Oavsett vilka val man idag gör ska man se till att inte låsa fast sig i enskilda tekniska lösningar Utvecklingen går rasande fort och det är omöjligt att idag veta vad som är den bästa lösningen imorgon Var därför öppen och prestigelös. Det är mångfald och inte enfald som kommer att göra att vi kommer att nå klimatmålen, avslutar Per Jonasson, vd på SKVP, vårt samtal. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 61


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Inom cementbranschen har man storskaliga lösningar när det gäller att ta hand om och lagra koldioxid.

RENOVERA MED EFFEKT Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna, började arbeta inom bygg- och fastighetsbranschen, som vd för Isoleringsfirmornas förening, år 2011. Anneli kom då från energibranschen och har alltid haft ett starkt engagemang för klimat- och miljöfrågor. AV ELISABETH HANSDOTTER

I GRUNDEN ÄR Anneli utbildad ekonom och främst språkvetare så kommunikation och information är centrala kunskaper och erfarenheter som kommer väl till pass i en värld av ingenjörer och entreprenörer. Byggmaterialindustrierna driver övergripande frågor och har samtliga byggnadsmaterialsorganisationer som medlemmar samt att stort antal tillverkare. Från Byggmaterialindustriernas sida ser man den väntade renoveringsvågen som direkt nödvändig och som en förutsättning för att vi ska lyckas nå de satta hållbarhets- och klimatmålen och den gröna omställningen. – Vi har ett stort fastighetsbestånd, miljonprogrammet, som måste renoveras. Vi har kunskapen, det bedrivs forskning och utveckling och vi har full möjlighet att kombinera hållbart material och framtida klimatomställning … Och då måste staten också ta sitt ansvar – de måste göra den gröna omställningen möjlig. Vi har lagt fram ett förslag på incitament för energi62 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

effektivisering och klimatomställningen, säger Anneli Kouthoofd. Tillverknings- och byggnadsindustrin har hållit sig flytande under pågående pandemi och har haft et mycket bra samarbete myndigheter och organisationer emellan, bland annat med Trafikverket. Vikten av att hålla igång infrastruktursprojekt är en förutsättning för hela byggbranschens fortsatta aktivitet. – Kommunerna måste få stöd för att våga satsa, säger Anneli. När Covid-19 slog till i vårt samhälle blev oron omedelbar förstås över att byggprojekt skulle stängas, skjutas upp etc. Tack vare att skolorna i Sverige inte stängde har industri och tillverkning kunnat hållas igång. Även byggbranschen har i stort klarat sig bra. Nu ser vi dock en avmattning och oron är riktad till 2021/2022. Därför behöver kommunerna få modet att våga satsa och genomföra renoveringar. Bort med alla hinder som är i vägen. Ge dem stimulanspaket om så behövs. Här har

staten ett självklart ansvar. Byggmaterialindustrins industrier satsar på forskning och utveckling. Framtidens material behöver återanvändas, cirkulär ekonomi blir naturligt och snabbhet krävs i byggandet. Vi kommer se mer av olika materialkombinationer i framtiden, menar man. Genom att renovera Sverige återstartar vi också ekonomin. Det behövs en plan för att Sverige ska klara klimatomställningen genom att minska energianvändningen i befintliga byggnader. Det förslag man lagt fram från EU-kommissionen är en vision om att återhämtningen – efter pandemin – ska bli hållbar, inkluderande och rättvis. En central del av planen är, som sagt, att initiera en intensiv renoveringsvåg av byggnader bland annat därför att det skapar arbetstillfällen och en cirkulär ekonomi. Det befintliga beståndet av fastigheter är en direkt avgörande pusselbit när det gäller klimatomställningen. Idag står sektorn för >>


Vad kan vara ett mer lysande exempel på en elinstallation än en solcellsanläggning? Solenergi är förnybar och orsakar inga miljöfarliga utsläpp. Att välja en solcellsanläggning är att satsa på en lättskött, klimatsmart energikälla med mycket lång livstid! Satsa på solenergi – investera i framtiden!

Välkommen till ett modernt elföretag under ständig utveckling! Elinstallationer • Energilösningar • Elbilsladdare Solceller • Batterilagring • Brandlarm • Inbrottslarm • Passersystem

Ledande inom modern elteknik info@lundgrensel.se • 011-19 06 00

www.lundgrensel.se

Byt inte fönster! Vi gör om dina befintliga 2-glasfönster till energieffektiva

De

3-glasfönster. En lönsam investering till låg kostnad. ma am t s ön ale t l ljöv i m

Kontakta oss Grundels Fönstersystem Körkarlsvägen 4 653 46 Karlstad 054-180501 info@grundels.se

✓ 20% minsk ad energiförb rukning till cirka 75% lägr e kostnad än att byta fönster. (Nytt U-värde cirka 1,0 till 1,3). ✓ Enkel och snabb installa tion tar cirka 30 min per gl as och kan gö ras året runt. ✓ Återbetaln ingstiden från energibesparingen är i normalfallet under 10 år. ✓ Grundels Isolerruta är patenterad oc SP-certifierad h vilket garanter ar minst 30 års livslän gd. ✓ Vi har mer än 20 års erfa renhet och ha gjort cirka 40 r 0 000 installa tioner. ✓ Komplette ra gärna med vårt aluminium system för un derhållsfrihet . Läs mer på: www.grundels.se


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Om Sverige ska klara klimatmålet till 2045 behövs det göras en hel del. En stor del av elenergin måste frigöras för att kunna användas i transport- och industrisektorn. Befintliga byggnader måste bli betydligt mer energieffektiva för att vi ska kunna ställa om energisystemet och minska effektbehovet. Idag saknas effektiva styrmedel för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. De krav som finns följs inte och det blir inga konsekvenser. De är inte tillräckligt skarpa och uppföljningen är långt ifrån tillräcklig. Vi missar en växande exportmarknad om vi inte växlar upp när det gäller energieffektiviseringen. Världen utanför Sveriges gränser har inte samma andel förnybar energi som vi har. De behöver teknik och metoder – något vi kan bidra med, enligt en debattartikel i Dagens Samhälle som publicerades den 17:e juni. Artikeln har skrivits av representanter från byggbranschen och från Fossilfritt Sverige. – Det vi bland annat åberopar är att man ska beakta de samhällsvinster som uppstår när man energirenoverar. Vårt förslag för incitament till energiomställning är till exempel att utvidga Energisteget för industrin till att också omfatta alla fastighetsägare och byggnader för att därmed blir det Stora Klimatsteget, menar Anneli. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga fastighetsbeståndet, genom energieffektivisering, skapas mängder av nya, gröna arbetstillfällen. Dessutom leder detta, per automatik, till minskad energianvändning och ökad livskvalitet. Vi får ett bättre, mer energieffektivt och hållbart Sverige menar man i debattartikeln från Dagens Samhälle. – När det gäller byggmaterial så ser vi en strid ström av innovationer. Det är helt nya produkter och gamla produkter man utvecklat och modifierat. Fokus framåt är att de ska vara lätta att demontera och återanvända, berättar Anneli. Behovet av att se nya affärsmodeller är stort och något man hoppas på. Modeller som ska och kan finansiera nya innovationer. Inom materialbranschen finns en start innovationskraft. Forsknings- och utvecklingsavdelningarna är på tå inom de olika branscherna. – Inom bygg- och fastighetsbranschen kan beställare och tillverkare samverka bättre från början och diskutera rätt material på rätt plats utifrån byggnationens behov och funktion. Våra medlemmar välkomnar krav, utmaningar och önskemål. Det driver utvecklingen och forskningen än mer framåt. Ge oss 64 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Vi är bra på mycket redan idag och genom att samverka blir vi ännu bättre, säger Annelie Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna.

förutsättningarna så levererar vi lösningarna. ICA Fastigheter är ett lysande, gott exempel som valde att diskutera funktion hos materialet direkt med byggmaterialindustrin. Vi är bra på mycket redan idag och genom att samverka blir vi ännu bättre, menar Anneli. Medlemmarna i Byggmaterialindustrierna, de olika materialbranscherna, jobbar stenhårt för ett fossilfritt samhälle. Inom till exempel cementbranschen har man idag storskaliga lösningar när det gäller att ta hand om och lagra koldioxid för att sedan kunna återanvända det (CCS och CCU). Här önskar man se att politiken bidrar med långsiktiga regelsystem och infrastruktur som möjliggör. Hållbarhetskrav ingår och förutom miljösamt klimatkrav ingår också krav på livslängd,

bäring, ytbehandlingar och mycket annat. Man måste ta hänsyn till bibehållen effekt parallellt med alla nya krav. – När man talar om hållbarhet, när det handlar om byggmaterial, är det lätt att tänka robusthet och beständighet. Men ”hållbarhet” idag handlar om så mycket mer. Det handlar också om information till framtiden, om innehåll, arkivering och om tillförlitlighet baserad på vetenskap som också är spårbar. Tänk långsiktighet och funktion. Tänk på helheten – vad är det för byggnad jag vill ha? Vad ska den användas till idag och vad kan den utvecklas till imorgon? Renovera Sverige på ett insiktsfullt och funktionsmässigt rätt sätt – det ger effekt, avslutar Anneli vårt samtal.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

DET ÄR DAGS ATT HÖJA STATUSEN för branschen! Johan Sjölund, verksamhetschef på Isoleringsfirmornas förening, började sin yrkeskarriär som byggnadssnickare. Efter det jobbade han också med inredning och försäljning av badrum och kök. AV ELISABETH HANSDOTTER

JOHAN HALKADE IN i isoleringbranschen av en slump i slutet på 90-talet via återförsäljare. Johan arbetade med försäljning och marknadsföring åt flera olika arbetsgivare. För fyra år sedan kontaktades han av Isoleringsfirmornas förening som sökte en ersättare åt Anneli Kouthoofd som skulle sluta som vd. Man sökte någon som hade både bransch- och materialkunskap – en beskrivning som stämde väl överens med

Johans profil. Efter att ha funderat lite på erbjudandet om en ny tjänst så tackade Johan ”ja” och är idag både glad och tacksam över att han antog utmaningen. Arbetet som verksamhetschef på IF är stimulerande, omväxlande och spännande. Föreningen har ca 100 medlemmar idag och bland dessa finns både materialtillverkare, återförsäljare och entreprenörer. Sedan många år tillbaka driver de också en egen skola,

IF-skolan, där de välkomnar lärlingar för att lära dem hantverket som isoleringsmontörer av teknisk isolering. Johan ansvarar också för denna del av verksamheten. Sakta men säkert drivs branschen framåt, men ännu är man långt ifrån nöjd. Det är dags att höja statusen för branschen. –Det största problemet är egentligen att det vi så hårt arbetar för inte är något som syns. Syns man inte så finns man liksom >> STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 65


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 inte, börjar Johan vårt samtal. Rör- och ventilationsinstallationer är ju något som göms. Vi arbetar i det dolda – med det dolda. Envist jobbar vi med att synliggöra oss och branschen. Folk måste förstå att det vi arbetar med gör stor skillnad – både vad gäller energieffektivisering och utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv. Sedan i slutet av mars gäller en nyframtagen branschstandard för teknisk isolering. Hela byggbranschen har varit involverad under hela processen, vilket i sig är unikt. Att arbeta mer tydligt över branschgränserna är något många nämner som en nödvändighet framöver. Medverkar i branschstandarden gör bland annat konstruktörer, byggare, de olika teknikgrenarna, besiktningsmän och materialproducenter. Tanken är att standarden också ska driva innovationer. – Vi hoppas på fler kostnads- och yteffektiva lösningar när det gäller isolering framöver, fortsätter Johan. Ont om plats är det alldeles för ofta alldeles för gott om! Samma sak gäller tydliga rekommendationer när det gäller platsbehovet samt produkter som man kan bygga system med för att få mer utrymme. Distansskålen är ett exempel på smart lösning. Det är en upphängningsanordning för rör med vilken man dessutom kan minska energiförlusterna inomhus med hela 15 procent och utomhus med 25 procent. Dessutom skapar distansskålen mer utrymme för isoleringsmontören att arbeta med. – En uppmaning i branschstandarden är att upphandla isoleringmontören i ett avsevärt tidigare skede än nu. Idag sker denna upphandling ofta fem minuter över tolv … Rör- och ventilationsentreprenören bör handla upp isoleringsmontören redan i samband med startmötet. Det blir dessutom mycket dyrare att göra detta i ett sent skede i processen, menar Johan. Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att man säkrar upp att brand inte sprider sig via dessa till andra fastigheter, avdelningar, rum eller till fast inredning. Ventilationskanaler som går genom brandavskiljande utrymmen får inte äventyra den brandavskiljande förmågan. Ett sätt att visa detta på är att använda typgodkända lösningar. Vi hoppas på fler kostnads- och yteffektiva Efter nyår 2020 löpte många av materiallösningar när det gäller isolering framöver, producenternas typgodkännande ut. Dessa var baserade på äldre provningsmetoder. Nu fortsätter Johan. Ont om plats är det alldeles måste samtliga godkännanden vara testade för ofta alldeles för gott om! enligt europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. /Johan Sjölund, verksamhetschef,Isoleringsfirmornas förening Det betyder att nya produkter och lösningar har, och kommer att, introduceras. Produkter som uppfyller de nya kraven för brandisolering >> 66 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


SELECT

Systemair Configurator Lätt att välja rätt aggregat

INSTALL

Nya Topvex Ett kompakt luftbehandlingsaggregat

Vi presenterar nya Topvex med motströmsvärmeväxlare

CONTROL Systemair Access Styrsystemet

Topvex är en serie kompakta luftbehandlingsaggregat som enkelt anpassas till era behov. Det är enkelt att välja rätt aggregat för dina behov med Systemair Configurator. Vi har standardiserad och flexibel design för snabba leveranser och enkel installation. Du kopplar lätt upp i vår molntjänst Systemair Connect, loggar värden med Energy Insight, kontrollerar och styr ditt Topvex-aggregat med styrsystemet Systemair Access.

Skanna QR-koden för mer information om nya Topvex med motströmsvärmeväxlare www.systemair.com/se


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen. Bild: Mäklarsamfundet

av bland annat ventilationskanaler. Isoleringsfirmornas förening har varit i kontakt med bland annat Boverket, RISE, Byggherrarnas förening samt mineralullstillverkare gällande övergången. Man har kommit överens om en mjuk övergång vilket innebär att projekt som projekterats eller påbörjats före årsskiftet kan färdigställas på det vis man planerat, alltså med produkter 68 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

tillverkade och typgodkända före den 1:a januari 2020. Produkter tillverkade efter den 1:a januari 2020 får inte märkas som typgodkända, däremot ska de CE-märkas. – Vi är, med europamått mätt, duktiga på teknisk isolering i Sverige, säger Johan stolt. – Vi måste nu jobba fokuserat på en enad samsyn mellan branscherna. Vi måste

samarbeta hela vägen, från ax till limpa. Fram tills nu har alla gjort sitt och inte brytt sig så mycket om de andra hantverkarna. Arkitekterna har till exempel ingen aning om vilket utrymme som krävs för installationer. Säker Vatten har lyckats med konststycket att få med ett kapitel i Arkitekteras handbok vilket är ett stort steg i rätt riktning. Alla måste dela med sig av kunskaper, erfarenheter och kompetenser. För att nå uppsatta klimatmål är detta absolut nödvändigt, fortsätter Johan. Man saknar konsekvenser för alla de som inte bygger energieffektivt och därmed inte uppnår satta mål. Ofta sparar man in just på den tekniska isoleringen. Man tummar också på apparaturer och annat under själva byggandet och detta utan att det händer något. Man vill se hårdare krav på uppföljning av energiförbrukningen när fastigheten väl är klar. Ofta stämmer den verkliga förbrukningen inte alls överens med det man uppgav i samband med att man sökte bygglovet. – Dessa frågor måste lyftas upp på myndighetsnivå, menar Johan. I både Danmark och Finland har man helt annan lagstiftning kring detta och straffen blir kännbara. Något att tänka på när det gäller teknisk isolering är man ska ta hänsyn till upphängningar samt vara noga med att isolera ventiler och flänsar. En oisolerad ventil motsvarar cirka en meter oisolerat rör. – Vissa VVS-montörer har inte ens kännedom om att ventiler bör isoleras och gör det därför inte. Det finns ventiler som levereras med speciella kåpor som fyller en isolerande funktion. Dessa kastar man i tron om att de tillhör själva emballaget, säger Johan bekymrat. Det största som hänt i närtid inom Isoleringsfirmornas förening är utan tvekan framtagandet av Branschstandarden. Med den hoppas Johan och branschen att statusen höjd och framförallt att folk förstår vikten av teknisk isolering. – Att som privatperson köpa nya ute-möbler eller en flashig grill för 50 000 kronor är inte konstigt. Man gör det gärna, man gör det glatt. Men, att i stället investera i isolering för motsvarande peng känns främmande, inte alls lika spännande och intressant. Få är medvetna om den korta återbetalningstid det faktiskt handlar om när det gäller isolering. En investering som gör stor skillnad, menar Johan. – Glöm inte bort, utan ta höjd och gör plats för den tekniska isoleringen av era installationer. Tillsammans måste vi nu se till att höja statusen för branschen. Det är dags nu och helt nödvändigt för att vi ska lyckas nå klimatmålen, avslutar Johan vårt samtal.


Vaillant värmesystem ger komfort Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar. Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Roland Jonsson, seniorkonsult på WSP, sektionen för byggnadsfysik i Stockholm.

LÄGG MER ENERGI PÅ EFFEKTEN! Roland Jonsson hade under många år arbetat på HSB som energichef, med ansvar för just energifrågor, när han blev rekryterad till WSP:s avdelning för byggnadsfysik som Senior Energikonsult. Roland har en gedigen erfarenhet inom bland annat lobby- och opinions-bildning, EU-bevakning och samverkan departement och myndigheter. Rolands kunskaper inom energi, effekt, energitaxor, energiåtervinning ur spillvatten, förnybar energi och GeoFTX, tidigare kallad HSB FTX, är eftertraktade - inte minst nu med siktet inställt på klimatmålet 2020. AV ELISABETH HANSDOTTER

ATT ROLAND ÄR en av de som verkligen passionerat brinner för sitt jobb råder det inga tvivel om. Men, visst finns det också andra glädjekällor i livet... Hit hör till exempel Stockholms skärgård, gamla tåg, bilar och teknik. Gemensamt för både jobbet och fritidsintressena är att det tillför energi på effektfullt sätt hos Roland. – Ännu har vi inte ens kommit till den nivån att vi fokuserar på att stoppa själva slöseriet, Börja med att se över den anläggning som finns. Du måste ha järnkoll på den. Därefter kan du fundera på eventuella nya investeringar, säger Roland Jonsson bestämt redan i början av vårt samtal. – Sänkta energi- och effektkostnader ger ett ökat fastighetsvärde. Det gäller att parera 70 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

taxor och om att hålla ner kostnaderna, Lär dig din värmeanläggning ordentligt - här finns mycket pengar att förlora om man inte kör anläggningen rätt, fortsätter Roland. – Tyvärr är det inte lika hett att ta hand om det som finns i källaren, det som inte syns. Man investerar hellre till exempel i solceller på taket - något som alla kan se, menar Roland. Idag läggs ofta kostnaden för elnätet, fjärrvärmen och elen i en och samma kolumn och redovisas som en sammanslagen summa. Detta gör att det är lätt att bli vilsen när det handlar om beräkningar som berör kostnader och utgifter. En fråga Roland tycker att fastighetsägare ofta bör ställa sig är "vart tar pengarna vägen"? Han rekommenderar fastighetsägare att dela

upp denna kostnad i tre olika poster för att få en bättre översikt - vad kostar vad? Genom att dela upp denna utgift i olika poster ökar man också möjligheten att snabbt kunna agera om något skenar iväg. Idag lägger man ofta fokus på att öka tillförseln. Det är bättre att jobba på att minska användningen. Vid investering av till exempel värmepumpar är det enkelt att kunna stoltsera med en sänkning av fjärrvärmeenergin med ca 80%. – Det man ofta glömmer är att man parallellt ökar el- och effektkostnaden för att driva pumparna, menar Roland. Man måste idag ha förståelse för vem som helst inte längre kan hantera de alltmer avancerade anläggningarna. Man kan heller begära att alla ska klara av de beräkningar som hela tiden måste göras. Allt detta var


Idag är det allt för många parmetrar att ta hänsyn till när man ska göra energiberäkningar. Ofta saknas den kunskap som krävs.

enklare förr. Idag är det alldeles för många parametrar att ta hänsyn till och den kunskapen saknas ofta. – Ett råd jag kan ge är att satsa på någon tekniskt kunnig person med ett brinnande intresse som kan hjälpa till med både sitt kunnande samt som avlastning. Det finns proffs, kontakta dem och se ingen prestige i det, Det är ofta väl investerade pengar och en kostnad man snabbt sparar in. Det är komplext att få ordning på allt om man inte kan det och har den utbildning eller kunskap som krävs, förklarar Roland. Roland nämner ÖrebroBostäder som ett mer än gott exempel i detta fall. Deras fastighetsvärde steg med hela 1,6 miljarder kronor som ett direkt resultat av de energieffektiviseringar man gjort. Roland menar att man här har, den för många bekante, ikonen Jonas Tannerstad att tacka för denna ökning. Jonas har länge gått i bräschen när det gäller kloka, smarta och inte alltid konventionella lösningar för att nå önskat resultat. Jonas har haft styrelsens fulla förtroende i det han gjort. – Men andra ord kan man konstatera, menar Roland, att Jonas måste vara ÖrebroBostäders i särklass bästa investering genom tiderna! Det finns idag närmre 70 000 fastighetstvättstugor i Sverige och dessa används dagligen. De gemensamma tvättstugorna utgör en rätt stor del av fastighetens energiförbrukning. De flesta hushåll, 85 procent,

S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

består av en eller två personer. Man kan tydligt se att vi idag tvättar oftare men att vi tvättar minder mängd tvätt varje gång. Stora fastighetsmaskiner är därför ofta onödiga. De drar dessutom mer vatten och el. Mindre tvättmaskiner och maskiner som väger tvätten för att sedan kunna anpassa vatten- och energiåtgång är ofta en bra investering som gör skillnad. Man kan här spara upp till 30 procent av energianvändningen. Mest energi går åt till att värma vattnet. Elandvändningen minskar om tvättmaskinen ansluts till både varm- och kallvatten. Tvättiden minskar också då uppvärmningen går snabbare. Vinsten kan vara drygt 30 000 kronor per tvättmaskin under en tioårsperiod. Den största energianvändningen går dock åt till att torka tvätten. Det mest energieffektiva sättet att få bort vattnet ur tvätten är att centrifugera bort det. Med andra ord, en tvättmaskin med hög centrifugeringskapacitet sparar både energi och pengar. En torktumlare förbrukar över fem gånger mer el än tvättmaskinen. Här gör man klokt i att ha torktumlare som automatiskt slår av när tvätten är torr. – Kortfattat kan man säga att utrustning som är mer än tio år gammal bör bytas ut. Välj energieffektiva tvättmaskiner och tumlare. Det sparar minst halva driftskostnaden. Satsa också på tvättmaskiner med hög centrifugeringskapacitet. Det minskar tiden och energianvändningen vid torktum-

ling. Anpassa maskiner efter det behov som finns. Det finns idag maskiner som minskar energianvändningen med 30 procent eller mer vid halvfylld maskin, berättar Roland. Genom att sätta både lång- och kortsiktiga mål för hur man ska spara energi, miljö och pengar blir arbetet enklare. En modell man här ofta talar om är 6K-modellen. De sex K:na står för kWh, kronor, komfort, koldioxid, köpa prylar och kilowatt (effekten). I dag är det, som sagt, mycket fokus på effekt framförallt när det gäller prissättning på elnät och fjärrvärme. Stor effekt vid fel tidpunkt kan bli väldigt dyrt och många lägger stort fokus på att minska effekten. Med 6K-modellen som stöd kan man sätta upp mål på fem år, tio år eller ännu längre fram i tiden. Inget alternativ är mer rätt eller fel. Det viktiga är att tänka efter före, att arbeta igenom de olika alternativen och att bestämma sig för sitt mål. – Bara genom att ekonomitrimma en befintlig anläggning kan man uppnå besparingar på upp till 20%. Det självklara måste alltid vara att optimera det befintliga innan man investerar och kompletterar med nytt. Vi på WSP tillhandahåller dessa typer av tjänster. Självklart finns det också andra som erbjuder den specialkompetens som krävs. Det finns allt ifrån teknisk förvaltning av fastigheter till moderna styrsystem samt driftövervakning på marknaden, avslutar Roland vårt samtal. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 71


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Bild: SKF

SKF:s NYA HUVUDKONTOR blir Sveriges första byggnad som uppnår högsta möjliga miljöcertifiering

SKF arbetar för att tillhandahålla cirkulära lösningar till sina kunder genom att återtillverka lager, erbjuda cirkulära smörjsystem och underhållssystem. Nu har SKF "återtillverkat" en gammal lagerbyggnad och förvandlat den till ett toppmodernt huvudkontor. Som första byggnaden i Sverige får den högsta miljöcertifieringen enligt den senaste LEED Platinum standarden. – DET ÄR BETYDLIGT svårare att få certifikatet enligt de nya kraven, så vi är väldigt glada att vi fått det, säger Hans Lindgren huvudprojektledare på SKF. Hög återanvändning av byggmaterial, låg energianvändning genom hela projektet och fokus på biologisk mångfald är några 72 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

exempel som sätter den unika byggnaden i toppen som den mest hållbara i Sverige. Förvandlingen av den tidigare lagerbyggnaden till ett modernt, funktionellt och energisnålt kontor påbörjades i slutet av 2018. Redan i tidigt skede tog projektgruppen hänsyn till användning av energi, vatten och påverkan på

omgivningen. Val av vattensnåla armaturer och inget permanent bevattningssystem på gröna ytor runt byggnaden är egenskaper som halverar värdena jämfört med LEED:s referensvärden för liknande byggnader. – Man når inte denna nivå på ett hus om man inte bestämmer sig för målbilden


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Bild: SKF

för början innan byggnationen drar igång. Dessutom att vi har haft en entreprenör och arkitekt som ville bygga och vidta de åtgärder och metoder som krävs för att uppnå denna nivå på hållbart hus. Det har varit en förutsättning, säger Hans Lindgren. Det faktum att huset är en ombyggnation med bibehållen stomme, är en starkt bidragande faktor till de höga poängen i certifieringen. Dessutom har stor möda lagts på möjligheter att effektivisera energianvändningen i byggnaden. Solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent. – Vi har satsat extra pengar för att uppnå dessa låga energinivåer. Även om det innebär ökade kostnader initialt, så minskar de på sikt med en hållbarare energianvändning, säger Hans Lindgren.

ÅTERVUNNET BYGGMATERIAL Det cirkulära tänket har genomsyrat hela byggprocessen. Nästan hela grundstommen är återanvänd vilket minskar klimatavtrycket. Hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall återvunnet. Huset är dessutom beläget nära serviceutbud och kollektivtrafik med frekventa avgångar, vilket bidrar till minskad användning av bil och bidrar till långsik-

tigt hållbara färdsätt. I projektet har man prioriterat att förbättra förutsättningarna att ta sig till jobbet med cykel, bland annat genom cykelparkering inomhus och goda möjligheter till dusch och ombyte. Strax intill huvudkontoret rinner vackra Säveån som sedan decennier är klassat som Natura 2000 område med sin unika fauna av växter och djur. Grönområdena runt huvudkontoret har därför anpassats för att stärka den biologiska mångfalden och områdets karaktär. – För oss har det varit viktigt med ett hus med lågt miljöavtryck. Men låg energinivå får inte gå ut över god arbetsmiljö för de som ska arbeta i huset. Det är viktigt att de som jobbar här trivs och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i en trivsam miljö. Vi har jobbat hårt på den inre miljön i form av stort ljusinsläpp, behaglig akustik, bra IT stöd för digitala möten, ergonomiska arbetsplatser och gemensamma utrymmen som bidrar till en trivsam helhet.

KOLDIXOIDNEUTRAL TILLVERKNING De höga miljökraven på all nybyggnation på SKF:s anläggningar är i linje med koncernens mål att minska klimatpåverkan och för att uppnå en koldioxidneutral tillverkning 2030. SKF har totalt 34 LEED-certifierade kontor och fabriker runt om i världen och det

nya huvudkontorets takmonterade solceller bidrar också till SKF:s mål att köpa 100 % förnybar el till 2030. Investeringarna i det nya huvudkontoret har blivit möjliga genom bolagets ramverk för grön finansiering där SKF kunnat ta upp fördelaktiga lån på marknaden för investeringar inom bland annat hållbar teknik, energieffektivisering och Cleantech.

FAKTA LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt erkänt green building-certifieringssystem, som verifierar att en byggnad är utformad för att förbättra prestanda i form av energibesparingar, vatteneffektivitet, koldioxidutsläppsminskning, förbättrad miljökvalitet inomhus och förvaltning av resurser.

FAKTA Allmänt om SKF:s nya huvudkontor: Aktivitetsbaserat kontor för cirka 900 personer. Byggnaden omfattar 5 våningar Hela huset omfattar 17 300 kvm Cykelgarage med servicestation STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 73


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Låt oss styra mot en

LJUS FRAMTID! Mikael Castanius har i hela sitt yrkesliv ägnat sig åt påverkan av något slag. Han har arbetat både i riksdagen och inom EU tillsammans med bland annat Maud Olofsson (C). Innan Mikael erbjöds tjänsten som vd på Belysningsbranschen hann han också med att arbeta på en PRbyrå samt som branschchef på Sveriges Hamnar. AV ELISABETH HANSDOTTER

ATT ARBETA MED el och belysning är något helt nytt men själva branscharbetet är detsamma, konstaterar Mikael. Tidigare erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass i rollen som vd för Belysningsbranschen. Belysningsbranschen, som grundades redan 1926, är huvudorganisationen för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskäl74 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

lor, belysningsarmaturer och komponenter. Man har idag ca 50 medlemmar. Många ansökningar kommer in men alla accepteras inte. Kraven är hårda och man är mån om att bibehålla sin kvalitetsstämpel. Målet är att skapa intresse, sprida kunskap samt att verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Man vill också vara

en garant för att medlemmarna tillverkar och säljer kvalitetsprodukter inom belysning. – Det som främst förenar Belysningsbranschen och andra berörda branschorganisationer är skepsisen när det gäller om det är tillräckligt det som görs när det gäller att klara av satta klimatmål? Finns det ens en vilja att öka takten? I det stora är vi helt


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 överens men olika insatser krävs från olika håll. Att belysningsbranschen kan leverera och det rejält, är ingen hemlighet inleder Mikael vårt samtal. För några år sedan gjordes kontinuerligt STIL-rapporter, en sammanställning av bruksrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten. Man mätte bland annat skolmiljöer, sjukhus och offentliga miljöer. Den senaste kom 2011. Bland mycket annat kunde man konstatera att den stora majoriteten hade ålderdomlig belysning som drar onödigt mycket energi. Idag får inte längre Energimyndigheten bidrag till att genomföra denna kartläggning vilket, enligt Mikael, är bedrövligt. – Vi vill minska energiförbrukningen när det gäller belysning med minst 50 procent men vi har inte längre några nollvärden att mäta emot. Det är för ynkligt och STILrapporterna måste därför komma tillbaka, säger Mikael. Energideklarationer i all sin ära men det är inte tillräckligt. Vad händer sedan? Vem ansvarar för att dessa utvärderas och följs upp? Energideklarationer mäter heller inte förbrukningen av verksamhetsel. Dessa deklarationer måste revideras och bli vassare, enligt Belysningsbranschen. 20 procent av

energiförbrukningen vet man går till belysning därför måste modern belysning med ny teknik installeras. – Byggregler saknas helt för belysning. Inga krav finns, bara rekommendationer. I Danmark är det annorlunda. Här finns tydliga krav när det gäller belysning och det

gör skillnad. Danmark har haft dessa krav länge, de är proffs när det gäller belysning och rapporter verifierar tydliga besparingar. Reglerna kostar inte pengar, de sparar pengar fortsätter Mikael. Det finns ett tydligt mervärde när det gäller rätt belysning. Idag vet vi att till exempel att >>

www.l-t.se 08-550 502 00

BYGGNADER, PRODUKTER OCH MILJÖ BORDE INTE HA ETT

BÄST FÖREDATUM VI FÖRVERKLIGAR DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

L&T levererar tjänster inom energi, teknisk förvaltning, lokalvård och hygienservice för att skapa driftsäkra, energieffektiva och trivsamma fastigheter.

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 75


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

arbetsmiljön påverkas oerhört positivt. – Man talar ofta om ljudvolym och buller men alldeles för sällan om belysningen. Fel belysning har negativa effekter på både kroppen och sinnesstämningen. Man behöver se hållbarhetsaspekten bredare, ur både miljö-, socialt och ekonomiskt perspektiv, menar Mikael. – Energieffektivisering av belysning har gått på tok för långsamt och det finns en enorm potential i befintliga fastigheter. Idag finns dock en vilja till att ha en dialog och det välkomnar vi. Det är också bra att vi nu gör detta tillsammans, sida vid sida. Boverket och Energimyndigheten är också positiva, fortsätter Mikael. När LED-belysningen kom var det en revolution. Med detta är det stora steget inom belysning redan taget. Nu måste branschen få folk att förstå att LED-belysningen inte alls ger ett kallt, blått ljus vilket man upplevde från början. Ledande företag har verkligen satsat på ljuskvalitet så här har utvecklingen tagit oss framåt. Det viktiga är också att LED är enkelt att styra. Det är styrningen som gör den stora skillnaden. On-off-knappens tid är sedan länge förbi. Man tror att det bara är att byta gamla ljuskällor mot LED men fullt så enkelt är det inte. Det räcker inte alltid att bara byta ut själva lampan. Den stora vinsten uppnås genom att byta ut hela belysningssystemet både armatur och ljuskälla - mot en modern, med LED och styrning. – I Sverige är vi erkänt jätteduktiga på innovativa lösningar när det gäller klimat och miljö. Vi är ett föregångsland på många sätt och det ger förhoppningar. Kan nu alla göra detta tillsammans på ett klokt och genomtänkt sätt kan vi ha en chans att nå klimatmålen 2045. Nu finns det inte tid till att begå samma misstag ännu en gång. Tillsammans måste vi nu styra mot en ljus framtid, avslutar Mikael vårt samtal. 76 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Energieffektivisering av belysning har gått på tok för långsamt och det finns en enorm potential i befintliga fastigheter. Idag finns dock en vilja till att ha en dialog och det välkomnar vi. Det är också bra att vi nu gör detta tillsammans, sida vid sida. Boverket och Energimyndigheten är också positiva. /Mikael Castanius, vd, Belysningsbranschen


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

BETALSYSTEM I TVÄTTSTUGAN ändrade boendes beteende

Örebrobostäder sänkte elförbrukningen i hyreshus med nästan 50 procent. Ett system där hyresgästerna får betala för den el de förbrukar i tvättstugorna förändrade beteendet radikalt. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SYSTEMET HAR VARIT i bruk några år, men är ändå fortfarande ganska unikt. Det hela började med att man insåg att energiförbrukningen i hyreshusens tvättstugor stod för en stor del av den totala energiförbrukningen, rent av så mycket som 25 till 30 procent av all elförbrukning i allmänna utrymmen. Bland annat upptäckte man att elva procent av hyresgästerna stod för mer än 50 procent av förbrukningen. – Vi insåg att något måste göras, att det inte räckte med att

Eldar du för kråkorna? Brion ECOLINE är specialiserade på att energioptimera stora fastigheter. Nära hundra fastighetsägare har fått vår hjälp att minska sina CO2-avtryck med moderna lösningar inom bland annat solenergi, vvs och ventilation. Välkomna att besöka oss på

www.brionecoline.se så förklarar vi hur vi gör!

ECOLINE

info@brionecoline.se • tel 031-105 100

Nyordningen för bortemot 6000 äldre lägenheter går ut på att bolaget tar ut 1,50 kronor per kilowattimma som förbrukas i tvättstugan mot att hyran sänks med en krona per kvadratmeter bostadsyta och månad.

investera i nya och energisnåla maskiner utan att hyresgästernas beteende behövde påverkas, berättar Jonas Tannerstad, som är chef för el och automation i Örebrobostäder. Nyordningen för bortemot 6 000 äldre lägenheter går ut på att bolaget tar ut 1,50 kronor per kilowattimma som förbrukas i tvättstugan mot att hyran sänks med en krona per kvadratmeter bostadsyta och månad. En genomsnittlig körd tvättmaskin beräknas kosta 2 till 3 kronor i el. – Vi såg effekt direkt, energiförbrukningen sänktes med 25 till 30 procent trots att vi hade nya energisnåla maskiner. Det här är ett rättvist system. Det har påverkat beteendet hos hyresgästerna. en tredjedel av alla tvättbokningar försvann. Man planerar uppenbarligen sin tvätt bättre nu. Målsättningen var att fram till 2015 spara 25 procent el, men nu är besparingen nästan 50 procent totalt på el i allmänna utrymmen. – Det här är fortfarande litet unikt. Andra fastighetsägare har andra metoder för att ta betalt, till exempel en avgift per tvättillfälle, medan vi tar betalt för den faktiska elåtgången. Vi går inte på plus med det här, men det sparar både energi och tvättmaskiner, säger Stefan Eriksson, gruppchef för tvätt- och vitvaruservice vid Örebrobostäder. Den praktiska lösning bostadsbolaget kom fram till var att koppla bokning av tvättstuga i det befintliga on line-systemet till respektive hyresgäst och ett passersystem som gör att elmätaren nollställs vid passage. Förbrukningen mäts under hela den tid som bokats och debiteringen går via fastighetssystemet direkt till hyresavin. Flertalet hyresbostäder som byggs idag utrustas med tvättmaskiner i respektive lägenhet, men Örebrobostäder planerar att nästa år börja bygga 200 lägenheter i det nya området Tamarinden och har där en fortsatt hög energiprofil, där mycket handlar om att dela på resurser. Tamarinden med totalt 600 planerade bostäder beskrivs som Örebros smartaste nybyggnadsområde. Örebrobostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med cirka 23 000 lägenheter inräknat dotterbolag och sammanlagt runt 43 000 hyresgäster. Därtill har bolaget omkring 1 000 lokaler. Det är helägt av Örebro kommun och har tre dotterbolag. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 77


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

BAE system Hägglund REXEL. Bild: svensk Solenergi

FRAMTIDEN ÄR VÅR! Att Anna Werner idag är vd på Svensk Solenergi är en slump. Anna arbetade på Villaägarna och hade ett jobb hon trivdes med. En gammal god vän kontaktade Anna och tipsade om att man sökte en vd till Svensk Solenergi och att de kriterier, villkor och önskemål man hade var en direkt beskrivning av Anna, hennes kunskap, tidigare erfarenheter och personlighet. Anna kunde inte annat än hålla med, sökte tjänsten och fick den. AV ELISABETH HANSDOTTER

ALLA HAR VI gjort våra resor i livet av olika anledningar. Just nu sitter Anna och går igenom en massa ansökningar på en utlyst tjänst. Svensk Solenergi växer och just nu går det snabbt. Anna kan konstatera att de CV:n som kommer in är brokiga … Men spännande. 78 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Anna har alltid letat efter utmaningar och vill hela tiden utvecklas. Hon har alltid lockats av att utforska okända marker. Efter naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet sökte Anna in på Handels. Därefter blev det fysik på universitetet. Efter avklarade studier doktorerade hon på Ång-

strömslaboratoriet i Uppsala. Kommande år arbetade Anna med energieffektivisering på olika sätt. Efter barnledigheten började Anna arbeta inom ÅF och därefter på Villaägarna. Anna beskriver sig själv som glad, nyfiken, självständig, energifull och ambitiös. Hon ruckar ofta på sina planer, men sällan på


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

målet. Anna går gärna sina egna vägar, både på jobbet och privat. Efter att ha varit borta från solenergibranschen i 15 år arbetar Anna idag som vd på Svensk Solenergi sedan oktober 2019. Hon konstaterar att det hänt mycket under dessa år. Då var branschen liten. Det fanns få installatörer och få tillverkare. Idag sysselsätts flera tusen personer inom solenergi-branschen. Ändå var Sverige i framkant vad gällde forskning och utveckling redan för 15 år sedan. – Då, på den tiden, fanns Sveriges största solcellsanläggning på taket på IKEA i Älmhult. Idag kan man inte se var de stora anläggningarna slutar när man står i början av dem, berättar Anna. Svensk Solenergi har idag ca 260 medlemsföretag. Vissa av dessa arbetar heltid med solenergi. Andra – till exempel installatörer, grossister, konsulter och elhandelsföretag – arbetar också med annat än sol. Anna Werner tycker att det har pratats i väldigt många år om att det ska skjutas till statliga pengar för renoveringar av utsatta områden. Hon förstår inte varför det inte har skett? För visst har vi hört talas och läst om ”öronmärkta pengar” för just detta ändamål?! – Det finns kraft, det finns fantastiska idéer och det finns flera goda exempel. Är det verkligen pengar som saknas eller är det viljan, undrar Anna? – Idag finns det ny teknik att tillgå när det gäller solenergi. Den är tillgänglig för alla och nu måste vi skapa förutsättningar som >>

Miljöhänsyn tar vi redan på ritbordet! I Flux armaturfabrik strax norr om Täby tillverkar vi belysning för alla typer av offentlig miljö, allt från kontor till tunnlar. LED-tekniken gör att vi kan hålla antalet armaturmodeller nere och istället lösa olika belysningsbehov med rätt optik i armaturen. Vi väljer komponenter och råvaror med största omsorg och så långt det är möjligt från svenska leverantörer. Flertalet egentillverkade armaturer är byggvarubedömda och en enkel sökning på vår hemsida visar vilka de är just nu. Vi vill bidra till en ljussmart värld för alla som arbetar eller lever i de miljöer vi levererar belysning till. 100 % ljus för en hållbar värld.

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 79


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

ger incitament för fastighetsägare att ta den till sig. Många kommuner är ägare till stora tak som gjorda för att installera solceller. Här måste regelverket ändras och hinder måste röjas ur vägen. Börja med att ta bort beskattningen av egenanvänd el helt och hållet och bespara därmed fastighetsägarna all administrativt merjobb. När man renoverar ska man absolut satsa på solenergi – inte bara på soceller som ger el utan också på solfångare som ger värme, fortsätter Anna. Sverige är ett litet land i norra Europas utkant. Detta till trots kan vi idag glädjas åt flera företag som arbetar med solenergi på prisade, hyllade, uppskattade och internationellt uppmärksammade sätt. Branschen växer snabbt. Förra året var det fler aktuella projekt inom solenergi än inom kärnkraften. Boomen pågår just nu och även om vi i Sverige ligger lite efter så går det snabbt också här. – Det är viktigt att tänka efter redan från början när det gäller nyproduktion. Att man tar ett helhetsgrepp. Självklart ska man ta 80 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Jag känner att framtiden är vår, att den tillhör branschen. Det är så mycket spännande som är på gång och utvecklingen går snabbt. /Anna Werner, vd, Svensk Solenergi Bild: Svensk Solenergi

hänsyn till möjliga solenergilösningar redan när man projekterar nytt. Taken ska klara de belastningar det innebär att montera solceller och det ska man kunna göra utan risk att förorsaka vattenskador. Taken ska också vara orienterade åt ”rätt” håll så att maximalt med energi kan produceras, säger Anna. – Det är märkligt att husfabrikanterna

inte presenterar solceller som ett självklart alternativ i sina erbjudanden, som ett hållbart tillval. År 2020 borde det verkligen vara en självklarhet, fortsätter Anna. Det ökade intresset för solenergi har flera orsaker. Inte minst har folks medvetenhet ökat i största allmänhet. Man känner generellt en större oro för klimat och miljö idag än för


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020 bara ett tiotal år sedan och är därmed mer mån om hållbara lösningar som inte är fossila när det gäller energi. Parallellt med att till exempel efterfrågan av elbilar har ökat så har också efterfrågan på solenergi ökat. Modern teknik gör det möjligt att ladda upp bilarna med hjälp av solen. Idag är också standardmodulerna billigare än vad de var för några år sedan. De monokristallina, som är snyggare men dyrare, har dessutom kommit ned betänkligt i pris. Annas mål är att det ska finnas tio procent solel i elmixen inom bara några år. Idag är det 0,5 procent som utgörs av solel. Detta, menar Anna, är fullt möjligt om man undanröjer de hinder som finns. Det som ligger solenergibranschen lite i fatet är att tekniken fortfarande uppfattas som ny och att den därmed är lite okänd. Svensk Solenergi arbetar ambitiöst och målinriktat med kvalitetsfrågor – också när det gäller installatörer. Man är noga med att vårda sin ”baby”. Det är viktigt med ett gott rykte och man vill skapa en positiv aura kring energiformen. – När det gäller att undanröja hinder och förenkla, kan jag till exempel berätta att det idag finns cirka 160 olika elnätsägare i Sverige. Av dessa finns knappt ens två som

följer samma regelverk vad gäller solenergi. Det är hopplöst och förvirrar konsumenterna som lätt kommer vilse i denna djungel. Det är inte alltid man ens har karta och kompass till hands varför man hellre väljer en annan väg. Här måste vi verka för att underlätta, menar Anna. Svensk Solenergi arbetar mycket med lobbyverksamhet. Ett annat hinder man menar måste bort är storleksgränsen på 500 kW vilket motsvarar cirka 3 000 kvadratmeter solceller. Är anläggningen större måste man idag betala energiskatt för den del av elen man själv använder. Här menar man att det hade varit rimligt att betala energiskatt på el man köper men att det inte är det om man själv producerar sin egen el. Genom att få bort detta hinder så ger man de större fastighetsbolagen ökat incitament att investera i solenergilösningar. Rent allmänt är trenden att vi går mot ökad ursprungsmärkning inom konsumtion i takt med att vår medvetenhet ökar. Energimyndigheten är inget undantag men lever inte som de lär. Då man tycker att det blir för mycket administration att hantera ursprungsgarantier på el producerad på villatak så myndigheten vill ta bort möjligheten att erhålla ursprungsgarantier på

microproducerad el. Detta ogillas av Svensk Solenergi som efterlyser en ökad medvetenhet hos myndigheten samt ett annat sätt att hantera detta på. – I värsta fall får väl regeringen sticka till dem lite mer pengar så att de har råd med administrationen eller så får man väl låta en mer effektiv myndighet hantera det, säger Anna Werner. Det investeringsstöd som tidigare fanns, solcellsstödet, har plötsligt tagits bort för privatpersoner och ersätts den 1:a januari 2021 med ett grönt avdrag. Även för juridiska personer togs stödet bort men nu har regeringen valt att återinföra det på en lägre nivå vid årsskiftet. Tidigare var det 20 procent av investeringskostnaden, nu blir det 10 procent. Stödet är viktigt för att våga investera. – Jag känner att framtiden är vår, att den tillhör branschen. Det är så mycket spännande som är på gång och utvecklingen går snabbt. Idag ser vi också en massa fördelar med att kombinera olika energikällor såsom solvärme och pellets eller värmepumpar och solceller. Olika kombinationer öppnar nya dörrar. Brf:en Promenaden i Borlänge är ett gott exempel värt att nämna. Här har man vågat testa och man har vunnit en hel massa fördelar, säger Anna.

Kompletta solenergisystem för högt ställda krav Marknadsledande system från HPSolartech för kommersiella fastigheter och lantbruk som värdesätter lång livslängd, robusthet och säkerhet.

Solcell er är e tt utm sätt at är t höja driftsn kt Det är e ttot! des riskfrit sutom enke lt, t och g år fort ...

www.hpsolartech.se • tel 018-59 18 00 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 81


S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C K L I N G • 2020

Renoveringsindex – trendkurva 12 månader 2019

2020 1,5

1,5 1,2

1,1

1,1

0,9 0,6

0,5

0,3 0 okt

nov

dec

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

Renoveringsindex. Bild: Polaria

Timo Karhula, Vd, Polaria. Bild: Polaria

OVÄNTAD DRAGHJÄLP i svenska expansionen Svenskarna har drabbats av renoveringsiver i hemmen som följd av pandemin där många inte kan gå till jobbet. Renoveringsindex bygger på fakta från Statistikmyndigheten SCB, och visar för tredje kvartalet att renoveringarna av bygg, vvs, färg och el har ökat med inte mindre än 6,9 procent på året. Polaria, Finlands marknadsledande tillverkare av fuktsäkra badrumsskåp i plåt, expanderar i Sverige och är väl positionerat när allt fler vill bygga om sina våtutrymmen. R E N O V E R I N G S I N D E X är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCBs siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära. – Svenskarna satsar allt mer på hemmet och vi ser tydligt att renoveringsviljan håller i sig. Det är ett annorlunda år och många fortsätter att spendera mycket tid hemma. Man tar vara på tillfället att satsa på hemmaprojekten nu när möjligheterna finns, säger Mikael Holmstrand vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex. Polaria arbetar intensivt för att förstärka sina kanaler till stora grossister och åter82 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

försäljare av badrumsinteriörer som till exempel Dahl, Fresk, Ahlsell, Beijer med flera. Breda medier och magasin inom renovering av badrum efterfrågar nu bilder och material om Polarias produkter. – I Sverige är intresset stort för hållbarhet och återvinningsbara produkter i en cirkulär ekonomi. Vi har en ökad förfrågan på våra produkter och har fått igång försäljningen mer och mer månad för månad, säger Timo Karhula, vd, Polaria. Vi ser stora möjligheter i Sverige, och är naturligtvis glada över alla faktorer som stärker oss i vårt fortsatta arbete. Särskilt stolta är vi över att leverera lättrengörliga och hållbara produkter som designats för att underlätta god hygien i virustider som dessa. Polarias metallkabinett svarar mot fram-

tidens krav på en säker, tilltalande och hållbar livs- och boendemiljö. Försäljningen ökar men möjligheten att komma in hos äldre för att renovera har bromsats av pandemin. Därför innebär renoveringsboomen en oväntad men välkommen draghjälp.

FAKTA Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära. www.renoveringsindex.se


Tillsammans bygger vi den hållbara staden E.ON Next är vårt energikoncept som passar extra bra vid nybyggnation. När ni planerar från början tillsammans med oss finns så mycket att vinna. En smart och unik energilösning från start ger fastigheter som till stor del energiförsörjer sig själva. Även äldre fastigheter har mycket att vinna på E.ON Next. Vi skräddarsyr alltid en framtidssäkrad energilösning utifrån de lokala förutsättningarna. Och om du vill är vi med hela vägen från planering och implementering till underhåll och fortsatt optimering.

E.ON Next – som ett eget lokalt energisystem Tänk dig fastigheter som värms upp med återvunnen energi från det egna restavfallet. Med solceller på taket, batterilagring och elfordonsladdning. Lägg till en molntjänst som mäter, optimerar och visualiserar. Smarta algoritmer som sänker energiförbrukningen och gör att energin kan delas mellan flera fastigheter. Allt detta är exempel på vad som ingår i E.ON Next. Varje lösning är unik.

På eon.se/next kan du läsa mer och kontakta våra energiexperter.


POSTTIDNING B Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

Evertherm – cirkulär energi från spillvatten

Säkerställd metod för ökat driftnetto & värdetillväxt i flerbostadsfastigheter. Evertherm återvinner mer än 90 % av värmeenergin som spolas ut i fastigheter. Det innebär att varje köpt enhet energi recirkuleras mer än 10 gånger, för återföring till uppvärmning och tappvarmvatten. I flertalet fall ger det ett ökat driftnetto och en ökning av fastighetsvärdet som överstiger 100 % av investeringen. Bästa marginalåtgärden i fastigheter för att uppnå finansiell hållbarhet, BBR-energikrav, grön finansiering, marktilldelning och klimatnytta.

Evertherm återvunnen energi

El Solel

Genom att komplettera grön energi från elnätet med solel och återvunnen energi från Evertherm optimeras energi- och klimatnyttan. Det ger en hävstångseffekt om 3,5-4 ggr på den köpta energin.

20 000

Evertherm producerar årligen mer än 25 000 kWh värme per kW installerad effekt. Den största andelen återvinning sker vintertid när energibehovet är som störst. Med grön el är lösningen dessutom 100 % klimatsmart.

10 000

Räkna själv på din fastighet: evertherm.se

Evertherm återvunnen energi

15 000

5 000 Grön el 0