Svensk Byggtidning 6/2020

Page 1

Svensk

Nr 6_2020

Byggtidning B Fastigheter & Projekt

Svensk

Byggtidning B BYGGBRANSCHENS SÄKERHETSPARK

Fastigheter & ProjektMAGASINET – första trähuset i Ebbe Park i Linköping

HÅLL NOLLAN

KONTORSBYGGNADER I TRÄTEKNIK är gynnsamma för klimatet

KLIMAT- OCH ENERGIKICKAR från Sveriges Allmännytta

SVENSKA KYRKANS UTMANINGAR SYSTEMATISKT BRANDSKYDD viktigt för alla verksamheter

STATENS FASTIGHETSVERK FÖRVALTAR VÅRT

GEMENSAMMA HISTORISKA ARV


Marknadens starkaste laguppställning.

FZLV

OUTDOOR LED

EXIT HELIOS

AXP

EXIT

ESCAPELITE ARROW

EYE LED

LOVATO TWINS

Det är med stolthet vi presenterar marknadens

dynamiska skyltar, nödströmscentraler och

starkaste sortiment av hänvisningsarmaturer

moteringstillbehör. Hör av dig till oss för en

och nödbelysning. I laguppställningen finns även

taktisk genomgång av laget och vad vi kan

smarta och effektiva övervakningssystem,

göra för dig.

Hela laguppställningen hittar du på: https://productsandsolutions.briab.se


Tänk (långt) framåt – till Återbruket Planera redan vid projekteringen för materialval, miljö, hållbarhet och ett resurseffektivt byggande - fram till återbruket, för att minska klimatbelastningen och förbättra miljön.

När en byggnad skall ändras eller rivas i framtiden skall ingående material kunna återanvändas till nya byggprojekt för att uppnå en bättre miljö och ett cirkulärt byggande.

Marmoroc -stenen med den smarta och miljövänliga infästningstekniken är enkel att montera, demontera och återuppbygga. Upp till 90 % av fasadsystemet kan återanvändas En underhållsfri stenfasad – långt in i framtiden ®

www.marmoroc.se


Gas – ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad Efter lyckade anslutningar vid bostadsprojekt i Löddeköpinge och Skanör var det ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad att också välja gas som energikälla till projektet Ängalyckan i Vellinge. Bostadsföreningen kommer med stor sannolikhet att använda biogas som uppvärmning, vilket har stora fördelar för klimatet.

För gemene man är kanske Mjöbäcks mest kända för sina villor, men projektutveckling står för lika stor del av omsättningen. Framgångsfaktorerna är en kombination av attraktiva lägen, upplevelserik arkitektur och moderna bostäder, vilket Ängalyckan är ett tydligt bevis på. Låg anslutningsavgift När Mjöbäcks Entreprenad köpte marken i Vellinge för cirka 15 år sedan låg en gammal gård på platsen. Gården hade anslutits till gasnätet när det byggdes på orten 1985. – Det var helt naturligt att använda gas för värme och varmvatten. Infrastrukturen fanns redan på plats, vilket gjorde processen enkel och anslutningsavgiften låg. Vi visste också sedan tidigare att gas är driftsäker och ren, den är också enkel och lättreglerad vilket underlättar arbetet framåt. säger Magnus Ivarsson, entreprenadchef på Mjöbäcks Entreprenad och projektledare för Ängalyckan.

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG


Smidig process Med parollen ”Tillsammans blir vi starkare” sätter Mjöbäcks Entreprenad en stor ära i att arbeta nära partners och intressenter. Genom att inkludera Weum tidigt i projektet säkerställdes en optimal lösning för att ansluta den nya fastigheten. Kontakten med både Weum och Vellinge kommun var positiv. Vellinge är en utpräglad ”gaskommun” där Weum har ett välutbyggt distributionsnät med många anslutna företag, flerfamiljshus och villakunder. Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder använder idag biogas för att värma sina tillsammans över 80 anläggningar. Efter en projektering kapade Weum den gamla ledningen som gick rakt över tomten och byggde en ny servisledning till den nybyggda panncentralen på Ängalyckan. Sammantaget tog Weum hand om allt från tillståndsprövning till trycksättning och driftsättning. Hög verkningsgrad och kostnadseffektivt Ängalyckans moderna kondenserande gaspanna tar tillvara på vattenångan som bildas vid uppvärmningen, vilket innebär att årsverkningsgraden blir runt 103 procent. Detta bidrar till att göra gasen till ett mycket kostnadseffektivt val. – Vi har ett serviceavtal med en lokal serviceaktör som håller ner våra underhållskostnader och håller vår anläggning i ett driftoptimalt skick, säger Magnus. Bekvämt för boende Den smarta lösningen gynnar även de boende på flera sätt. Lisa och Tore Haglund bor i en generös lägenhet med söderbalkong på hela 18 kvadratmeter. Som hemvändande Vellingebor efter några år i Malmö är de vana vid gas. – Vi använde gas till både spis och värme när vi bodde i villan i Vellinge. Då när gasen kom hit passade vi på och bytte ut oljepannan. Det blev massor av plats över. Och så blev det tystare. I Ängalyckan tänker vi inte på att det är gas på samma sätt, pannan ligger separat och värmen finns alltid när den behövs. Dessutom ingår värmen i månadsavgiften, så inte ens kostnaden blir synlig direkt, säger Tore, som funderar på att engagera sig

VERKSAMHET Mjöbäcks Entreprenad AB och Ängalyckan i Vellinge OMFATTNING 45 bostäder samt två villor PLANERAD ÅRSFÖRBRUKNING 250 MWh/år APPLIKATIONER Värme och varmvatten

Värmen finns alltid när den behövs. Lisa och Tore Haglund

ytterligare genom en roll i bostadsrättsföreningens nya styrelse. Klimatneutralt och skattebefriat – grön gas nästa Som interimsstyrelse tar Mjöbäcks Entreprenad vanligtvis inte beslut som binder avtal, men nu när de lämnar över är det högst troligt att Ängalyckan börjar använda biogas. Som 100 procent klimatneutral energikälla är biogas 100 procent skattebefriad. Biogas blir alltså både kostnadseffektivt och ett hållbart val för miljön. Tore pekar också på att det är mycket intressant att kunna följa föreningens förbrukning på Mina sidor på weum.se för att se om det går att spara ännu mer. Det handlar inte bara om pengar – alla vill bidra till en bättre miljö. För Mjöbäcks Entreprenad är det viktigt att vara lyhörd för sina kunders behov. De märker att fler även bryr sig om hur projekten byggs. Därför ligger fokus på energieffektivitet och bra produktval.

När de nu bygger ytterligare ett 30-tal nya bostäder i Vellinge – Plåtslagaren – väljer de att även där ansluta sig till gasnätet. Kan vi sia om att det blir biogas där också?

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din fastighets uppvärmning? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


Funktion. Kvalité. Design.

FÖR RENARE INOMHUSMI LJÖ Kåbe Originalmatta är med sina klassiska vågformade gummilameller och stomme i aluminium den mest effektiva entrémattan på marknaden. Sedan 1944 har funktion, design och kvalité gjort oss marknadsledande i Sverige. Kåbe-mattan erbjuder ett komplett program av entrémattor och skrapgaller med tillbehör som passar alla entréer.

kabe-mattan.se


”Benders kan leverera stommar och stomkomponenter till ert byggprojekt!” Vill ni ha projekthjälp, kontakta oss! 010-888 00 00 | info@benders.se

www.benders.se

Benders har idag tre produktionsenheter för prefab betong i Sverige: - Norberg - Strängnäs - Uddevalla.

Det naturliga valet


CC-FÖNSTERDREV VI HÅLLER VAD VI LOVAR!

från Expanderar 0 mm l3 2 mm upptil Nya Fabriken, hållbart från produktion till installation 5000 m2 solceller.

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev! Finns hos välsorterade bygghandlare.

3-C Production AB • Styrvägen 1 • 311 50 Falkenberg • Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


FORMGE DIN VISION

INTEGRERA OCH SMÄLT IN

INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål. Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com. Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT


Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott Nytt År! Gott Nytt 2021 Stålhallar och plåt | 0511-34 77 11 | www.borga.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR WWW.Y-GLAS.SE

i levererat kalkprodukter i 70 år! med att öppna Kalkmakeriet i Farsta.

www.haninge.se

ÖNSKAR VI PÅ


ledare VÄRLDENS FÄRDPLANER MOT FOSSILFRI BYGGSEKTOR IVL MED EN forskargrupp har kartlagt olika länders arbete med lågenergibyggnader och färdplaner för att minska byggsektorns klimatutsläpp. Studien där visar att det är stora geografiska skillnader och att det helt saknas data för stora delar av världen. Länderna som har färdplaner för byggsektorn inriktar sig mer på nya byggnader än på det redan befintliga beståndet. Detta trots att det befintliga är avsevärt fler till antalet och inte minst, mindre energieffektiva. Här kan man konstatera att det inte finns tillräcklig utveckling att minska bygg- och fastighetssektorns energianvändning. Mer arbete fordras för att koppla de redan befintliga klimatmålen med genomförbara åtgärder, detta måste få genomslag i hela världen. Byggnader står nu för 36 procent av den globala energiförbrukningen och i de närmaste 40 procent av de totala koldioxidutsläppen. Här behövs en övergång till nollutsläpp för att nå klimatmålen till 2050. Forskarna fastställer att det är väsentligt att bygg- och fastighetssektorn sätter mål och fastställer vilka faktorer som krävs för att minska koldioxidutsläppen.

Här är det stora geografiska skillnader i täckningen av materialet. Många av de här områdena är också sårbara för klimatförändringar. De färdplaner som forskarna har kikat på fokuserar mer på nya byggnader än på redan befintliga byggnader. Trots detta är de senare betydligt större sett till antal och till yta, och dessutom mindre energieffektiva. En analys av den svenska byggsektorn visar att livscykelperspektivet är viktigt och att förändringar i tillverkningen av byggmaterial krävs, samt att olika lösningar för noll- och lågenergibyggnader måste implementeras tillsammans och snabbt för att nå klimatmålen. Förändringarna kommer också att kräva ökad flexibilitet i elnäten. I nu aktuellt nummer kan man läsa om Statens Fastighetsverk som förvaltar vårt gemensamma historiska arv. Kontorsbyggnader i trätekniker som är gynnsamma för klimatet, klimat-och energikickar från Sveriges Allmännytta – en digital konferens som verkligen gav en energikick. Vidare byggbranschens säkerhetspark, en plats för undervisning med reflektion och diskussion, Håll Nollan, föreningen som stöder medlemmarna med sikte på nollvisionen. Läs om ett systematiskt brandskydd, viktigt för alla verksamheter och mycket mer i detta späckade nummer. God läsning, Jan Åström

Fullständig frihet! NorDan har marknadens bredaste produktutbud av fönster och dörrar i trä, trä/alu, hel aluminium, uPVC och biokomposit. www.nordan.se

NorDan AB har på senaste tiden uppmärksammats med viktiga priser

NORDAN AB ÅRETS LEANBYGGARE 2019


WWW.HYREX.NU

KVALITETSSÄKRADE VÄDERSKYDD Sedan 2002 har Hyrex varit STIB-auktoriserade. Vi är stolta att uppfylla auktorisationskraven från STIB, som är den enda branschspecifika certifieringen likställd med ISO. Det är ett bevis för dig som kund på att vi har den kompetens som krävs för att utföra ett säkert arbete.


inneHÅLL 48

82 92

12 14 16 20 22

LEDARE INNEHÅLL NYHETER BOKTIPS NYA PROJEKT

KULTURVÅRD 30 Statens Fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma historiska arv 34 Sveriges nätverk för byggnadsvård 36 Upprop – värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 38 Våra kulturhistoriska byggnaderger oss perspektiv på vårt ursprung! 40 Ämbetshuset blev Stockholms största gymnasieskola 41 Modernisering vid S:t Eskils kyrkogård BYGGA I TRÄ 43 Möjligheterna med AR och VR inom träbyggnad 46 Hållbara livsmiljöer måste vara utgångspunkten 48 Magasinet – första trähuset i Ebbe Park i Linköping 50 Höga hus i massivträ 52 Kontorsbyggnader i träteknik är gynnsamma för klimatet 54 Träbyggnadskansliet – särskilt fokus på flervåningshus, offentliga byggnader och broar 58 Norrstrands förskola i Karlstad – lokalt producerat massivträ med doft av skog 60 Träprisvinnare 2020: Ateljé i Södersvik 62 Svenskt trä för ut kompetens – kurser för byggkonstruktörer 64 Sjukhus i trä? Javisst, absolut – och med särskilt fokus på klimat- och hållbarhetsfördelar! 66 Metsä-paviljongen invigd i Tokyo – tog endast 11 dagar att montera ALLMÄNNYTTAN 68 Klimat- och energikickar från Sveriges Allmännytta 72 Fortsatt klimat- och energikick hos Allmännyttan 76 Klimat- och energikick – Allmännyttan fortsatte med djupdykningar 80 Klimat- och energikick – Allmännyttan avslutade med tips inför upphandlingar KYRKA 82 Kyrkans monumentala kulturhistoriska arv 86 Svenska kyrkans utmaningar 88 Modernisering förenad med bevarande i harmångers kyrka 90 Hudiksvalls kyrka – varsam återställning av interiören kombinerad med installation av modernaste teknik 92

BYGG & SÄKERHET Byggbranschens säkerhetspark – en plats för undervisning med reflektion och diskussion

96 Håll Nollan – förening stöder medlemmarna med sikte på nollvisionen 102 Luna Tools bidrar till samverkan för noll olyckor i byggbranschen 104 Befintligt, nytt och framtida från arbetsmiljöverket 106 108 110 112 114 115 116 118 120 112

BRAND & SÄKERHET Fler certifierade termograförer kan minska brandrisk Anlagda bränder vanligast och bra rutiner bästa brandskyddet Föreskrifter och utbildning säkrar byggnadsställningar Riskingenjörer för brandskydd Uppsving för passivt brandskydd i träbyggande sverige Brandskydd under byggtid – kritiskt för höga trähus Ny takkonstruktion på frammarsch i sverige Systematiskt brandskydd viktigt för alla verksamheter Så ska dödsbränder förebyggas Heta Arbeten® möjliggör registrering i id06

BETONG 124 Norskt regeringsbeslut om ccs kan bana väg för svensk cementindustri 126 Vinnarna på betonggalan! 130 Innovation och nytänkande – viktig motor i de kooperativa företagen 132 Strageiskt förvärv säkrar tillgång till komponenter 134 Bostäder i Salem når netto noll energianvändning med grön betong 136 Plattbärlag i klimatförbättrad betong med 36 procent lägre koldioxidavtryck STÅL 138 Markus Glaas årets mottagare av silverbalken 140 Lecor Stålteknik bygger avancerade broar 141 Ståldagen – en hel del ljus trots mörkret BOSTAD 148 Modernt bostadshus i hjärtat av lund 150 Kvarteret Björnflokan sticker upp 152 Nybyggt för livets alla skeden 153 Bygger lägenheter i centralt läge i Malmö 154 Gamla skofabriken blir attraktiva bostäder 154 Grönt boende en del av byggprocessen 156 Framtiden bygger lägenheter för 55+ för gårdstensbostäder i Göteborg 158 Totalrenovering av slutetappen i Tensta allé 160 Förtätning på Porsön i Luleå 162 Karlstads nya stadsdel Tullholmsviken tar form 164 Pålning för grundläggning av 16-våningshus i Ringstorp 166 Hyresrätter av hög kvalitet på gammal militärmark 168 Gammalt möbelvaruhus blir familjens hus 169 Milsvid utsikt till måttlig hyra i Göteborgs nya allmännytta 170 Nybyggda bostäder och kontor i Varbergs gamla industrikvarter 172 Lägenheter med hög ambitionsnivå i järnbrott, i västra delen av Göteborg


Svensk

Nr 6_2020

Byggtidning B Fastigheter & Projekt

SKOLA 174 Grundskola och äldreboende i unik harmoni 176 Barnen delaktiga i nyskapande förskolan kaprifol i Hässelby 178 Katrineholm får ett nytt efterlängtat högstadium 180 Förskola i Mariestad ska drivas av vätgas KONTOR 182 Bas Barkaby infriar tidplan trots corona 183 Handel och kontor på gång i Skellefteå 184 Strykjärnsformat stadspalats ger Ulriksdal karaktär 186 Glömt hörn bakom ”Medis” ska få nytt liv 188 Symbiotic building i ny kontorsbyggnad på Hyllie

Byggtidning B BYGGBRANSCHENS SÄKERHETSPARK

Fastigheter & ProjektMAGASINET – första trähuset i Ebbe Park i Linköping

HÅLL NOLLAN

KONTORSBYGGNADER I TRÄTEKNIK är gynnsamma för klimatet

KLIMAT- OCH ENERGIKICKAR från Sveriges Allmännytta

SVENSKA KYRKANS UTMANINGAR SYSTEMATISKT BRANDSKYDD viktigt för alla verksamheter

STATENS FASTIGHETSVERK FÖRVALTAR VÅRT

KULTURHUS 189 Nytt kulturhus i Bergsjön

GEMENSAMMA HISTORISKA ARV

HANDEL 190 Torp köpcentrum utvecklas med nya aktörer 192 Delar av IN:gallerian i Sundsvall byggs om för ny hyresgäst – Tele2 194 196 198

Svensk

SPORT & FRITID Jaktintresse blev byggprojekt med ny skjutbana ”Världens bästa skidgymnasium” byggs i Sollefteå Nya bassänger när Västerviks simhall byggs ut

BILANLÄGGNING 199 Faluns nya anläggning för bilar färdigbyggd RESECENTRUM 200 Snart möts tåg och buss på Sundsvalls nya resecentrum

REDAKTION

ISSN 2000-8880 Nr 5/2020 UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159 VÄXEL: 08-501 08 710 ANSVARIG UTGIVARE CHEFREDAKTÖR & PROJEKTLEDNING: Jan Åström jan.astrom@storkom.se

BUSSDEPÅ 202 Postens betongjätte – snart hem för Stockholmsbussar

ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

FASTIGHET 204 Ny anläggning för färdigmat

FÖRSÄLJNINGSCHEF: Fredrik Bojå fredrik.boja@storkom.se

206 VI BYGGER SVERIGE UNDERHÅLL 210 Caverion utökar sitt samarbete med Technopolis i de nordiska länderna

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK OCH BOKBINDERI: Exakta Print OMSLAGSBILD: Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör, SFV. Bild: Peter Nordal

SKRIBENTER:

SVENSK BYGGTIDNING UTKOMMER SEX GÅNGER OM ÅRET.

Thomas Andersson

Kjell-Arne Larsson

Niclas Svensson

Marie Louise Aaröe

Kim Hall

Gösta Löfström

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.svenskbyggtidning.se facebook @svenskbyggtidning.se www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se


byggNYTT BYGGSTART AV FÖRSKOLA I MARIESTAD SOM SKA DRIVAS MED VÄTGAS BYGGET HAR NU inletts av Kronoparkens förskola i Mariestad. Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn, men det är inte storleken på anläggningen som är anmärkningsvärd, utan energisystemet. Med hjälp av sol-el, vätgasproduktion och bergvärme blir byggnaden självförsörjande på värme och el och ska kunna köras Off Grid året om.

ÅRETS SUPERFÖRETAG 2020: BOLIST BURTRÄSK JÄRN & FÄRG UTMÄRKELSEN SOM ÄR framtagen av Bisnode och Veckans Affärer, bedömer företagsekonomiska prestationsförmåga utefter en ”supermodell” som analyserar företagens tillväxt, avkastning, kapitalstruktur och effektivitet under de senaste fyra åren. Burträsk Järn & Färgs årsomsättning har växt med 153 procent under de senaste fyra åren, och i år kommer butiken att nå en omsättning på cirka 40 miljoner kronor.

HÄR ÄR ALLA VINNARNA I THE BREWHOUSE AWARD 2020 – ATT TOLKA OCH UTVECKLA STADEN EFTER DEN DIGITALA prisutdelningsceremonin i The Brewhouse Award 2020 står det klart vilka som har vunnit i tävlingskategorierna OPEN INNOVATION och GBG FORM 2021. I tävlingskategorin OPEN INNOVATION vann Selma Björklund med Urban Calculator som är en digital plattform för att enklare designa levande städer med bättre och tryggare stadsmiljöer. I tävlingskategorin GBG FORM 2021 vann upplevelseboxen En plats för alla av Catrin Blomqvist & Therese Stråhle, plädarna Varma Göteborg av Elisabeth Dunker & Ulrika E. Engberg samt kapsylöppnaren Räk an av Elsa Boman. Läs mer på www.svenskbyggtidning.se

LCA-RAPPORT KLARLÄGGER: Masonite Flexibla Byggsystem ger lägst klimatpåverkan I EN LIVSCYKELANALYS utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet framgår det att Masonite Flexibla Byggsystem lämnar klart minst klimatavtryck för flerbostadshus – av de sex byggsystem som hittills har analyserats. Detta i en tid då hållbarhet är viktigare än någonsin. Hårdare miljökrav och stigande elpriser har fört hållbarhet allt högre upp på agendan inom bygg- och fastighetsbranschen. På uppdrag av regeringen väntas Boverket ställa allt tuffare krav på minskade utsläpp vid nybyggnation. Som ett exempel införs under det närmaste året ökat fokus på att en klimatdeklaration måste kunna redovisas innan spaden sätts i backen. Ett viktigt verktyg blir då att göra en livscykelanalys (LCA) som ger en helhetsbild av en byggnads totala miljöpåverkan. Här vägs flera faktorer samman, från att byggnadsmaterialen produceras och transporteras till att byggnaden uppförs, brukas och slutligen rivs. Masonite Beams driver olika utvecklingsprojekt inom ramen för MFB-Academy – ett nätverk som består av ett tiotal företag med träbyggnation som fokus. Ett av dessa företag är Norrlands Trähus. Företaget har en lång historia inom träprefabricering och har under de senaste åren märkt av en ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä – där ett lågt CO2-avtryck står i fokus. Norrlands Trähus har utifrån detta gått med i MFB-Academy. Mot bakgrund av ökade miljökrav och ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä, har Masonite Beams och Norrlands Trähus initierat livscykelanalysen. Där jämfördes Masonite Flexibla Byggsystem med sex andra välkända byggsystem. Rapporten kom 4 november och visar att Masonite Flex-

ibla Byggsystem lämnar klart minst klimatavtryck för flerbostadshus av de byggsystem som hittills har analyserats. Martin Erlandsson är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet och kommenterar rapporten så här: – MFB byggsystem har den lägsta klimatpåverkan för en byggnad som vi har analyserat hittills för referenshuset Blå Jungfrun. Byggnaden innehåller alla byggdelar samt omfattar hela livscykeln och går därmed längre än det krav på klimatdeklarationer som kommer gälla från januari 2022 för alla nybyggnader i Sverige. Resultatet har sin förklaring i några få grundpelare på vilka Masonite Flexibla Byggsystem vilar. Först och främst den resurssnåla lättbalken i trä som kan produceras med mindre material jämfört med massivt konstruktionsvirke. Därutöver används träisolering i systemet och byggnadsmaterialet levereras dessutom färdigkapat och littererat i platta paket till husfabriken – som i sin tur prefabricerar planelement med hög färdigställandegrad för vidare transport till byggarbetsplatsen. Detta effektiviserar både transport och byggprocess. Genom att använda rätt byggnadsmaterial på rätt plats ökar också materialeffektiviteten. I praktiken innebär det att prioritera biobaserade byggnadsmaterial i allmänhet och trä i synnerhet – i kombination med exempelvis stål och betong på rätt ställen. Detta för att optimera byggnadens livslängd och därmed ta hänsyn till hela livscykeln. Sammanfattningsvis visar LCA-rapporten att det totala utsläppet för byggskedet (A1A5) för Masonite Flexibla Byggsystem är 176 kg CO2e/m2 ATEMP. LCA-rapporten finns även att läsa i sin helhet på ivl.se


Hissar är inget slit och släng En hiss ska ha samma livslängd som fastigheten. Det betyder att en äldre hiss inte ska bytas ut efter ett antal år – Den ska moderniseras. Miljöpåverkan från en hiss är oftast större vid tillverkning än vid drift, det är därför viktigt att hissen anpassas till cirkulär ekonomi så att flera moderniseringar blir möjliga under dess livslängd. På så sätt lämnar vi slit och släng och sparar på jordens resurser. Vi jobbar för att förändra branschen till ett cirkulärt ekosystem genom att bevara hissens materiella och ekonomiska värden över en mycket lång användningstid. Detta är inget nytt för oss. Sedan 20 år tillbaka utvecklar, tillverkar och säljer vi högteknologiska driv- och styrsystem för hydraulhissar. Vårt fokus på energi- och resurseffektivitet tillsammans med produkternas unika egenskaper gör att vi idag leder utvecklingen av långsiktigt hållbara hisslösningar. Spara pengar och bidra till en hållbar framtid Tillverkningen av en motvikt till en ny linhiss kräver mer energi än vad en moderniserad hydraulhiss normalt förbrukar under 25 års drift. Genom att bara byta ut hissens slitagedelar och behålla stommen fås en modern och driftsäker hiss som går att modernisera flera gånger till. Både hissens miljöpåverkan samt hissägarens kostnader blir därmed betydligt lägre än vid ett fullt utbyte. För mer information: Hydroware AB www.hydroware.se

Installera hiss så att fler kan bo kvar I vårt land finns det cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år. För att fler ska kunna bo kvar i sina lägenheter behöver dessa fastigheter utrustas med en robust hiss. Vi har färdiga koncept anpassade för fastigheter utan hiss som bidrar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det finns många fördelar med att installera just hydraulhissar i befintliga bostadshus. Våra hissar är dessutom modulära och anpassade för att moderniseras - flera gånger. Cirkulära affärsmodeller tar bort investeringsbehovet Vi är övertygade om att hissbranschen måste förflytta sig snabbare mot cirkulär ekonomi. Framtidsadaptiva produkter tillsammans med cirkulära affärsmodeller är en förutsättning för att ta ytterligare steg mot en hållbar värld.

I framtiden måste hissen betraktas som en tjänst, där produktansvaret stannar kvar hos tillverkaren. Det innebär att investeringsbehovet försvinner och att produkterna måste anpassas för en längre livslängd, då slit & släng och försäljning av dyra reservdelar inte är en hållbar affärsmodell.” - Erik Paulsson, Produktchef Hydroware

Erik Paulsson

Produktchef erik.paulsson@hydroware.se 0472-451 33

M��g ‫��� ��פ‬s a �st���e ���


byggNYTT

KAMEO VILL LÖSA BOSTADSBRISTEN – tillsammans med svenska folket SAMTIDIGT SOM bostadsbristen blir allt större blir det också svårare att få finansiering för att bygga bostäder. För att få bukt med problemet behöver flera åtgärder vidtas – och en av dessa kan vara att öka direktutlåningen till företag. Hos Kameo, som är en av de största aktörerna på marknaden, ses ett kraftigt växande intresse för finansieringsformen. De senaste årens allt tuffare regelverk kring utlåning har lett till hårdare krav från bankerna för finansiering av bostadsbyggande. Effekterna är också tydliga; bostadsbristen blir allt mer akut men trots detta spås bostadsbyggandet gå ner framöver. Med all säkerhet behövs en rad olika åtgärder för att lösa problemet, men en av de viktigaste punkterna är tveklöst att möjliggöra fler typer av finansiering. Ett alternativ som blir allt vanligare är att investerare, främst småsparare, lånar ut pengar direkt till fastighetsutvecklare för byggnation av till exempel bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. För detta finns en rad olika plattformar, där en av de största är Kameo.

– Vi har sett ett kraftigt ökande intresse för den här typen av finansiering det senaste året. Vi nådde nyligen en milstolpe då vi lånat ut vår första miljard – men vi tror att vi kommer låna ut ytterligare en miljard bara under 2021, säger Cecilia Enlund, marknadschef på Kameo, och fortsätter: – Det vi ser att våra kunder uppskattar hos Kameo är att låneprocessen jämfört med många banker är otroligt snabb och flexibel, vilket är essentiellt för företagens överlevnad. Man har helt enkelt inte råd att gå runt och vänta på att banken ska höra av sig med sitt besked. Hos oss finns 30 000 investerare som bara letar efter nya projekt att låna ut sina pengar till, vilket innebär att vi har mycket kort startsträcka. I Sverige har direktutlåning, ofta kallat crowdfunding eller gräsrotsfinansiering, historiskt ansetts vara kontroversiellt, men de senaste åren har det förändrats. Den rikstäckande organisationen Företagarna har till exempel lyft svårigheterna för små och medelstora företag att få traditionell finansiering, och i deras finansieringsrapport från 2019 skriver man

att som Kameo bör lyftas fram mer för utlåning till företag. I andra länder ser det helt annorlunda ut. I Sverige står finansieringsformen för ungefär 1 procent av all finansiering, medan siffran i Storbritannien är cirka 30 procent. Där är det lagstadgat att alla banker som avslår en låneansökan från företag är skyldiga att hänvisa till seriösa låneplattformar. – Storbritanniens modell är verkligen något som även våra svenska politiker borde titta på. Självklart ska bankerna finnas kvar, men det behövs komplement – särskilt när vi har en akut bostadsbrist. Man ska också veta att vi har en minst lika noggrann kreditprövning som bankerna. Sedan 2016 har vi lånat ut över en miljard kronor och vi har inte en enda kreditförlust relaterad till bostadsbyggande, säger Cecilia Enlund, och fortsätter: – Om direktutlåning blev ett vanligare alternativ skulle vi inte bara kunna bygga fler bostäder. Vi skulle också bygga dem mycket snabbare än i dag – och dessutom skulle 30 000 småsparare få bra avkastning på sitt kapital. Där snackar vi win-win.


STARKA PARTNERS KRING…

…EN STARK KÄRNA Göthes Industribeslag grundades 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås & beslag samt Skandinaviens ledande grossist till OEM Industri dvs Dörr-, Fönster- & Fasadindustrin. Vi har över 50 olika varumärken i vårt sortiment och du får alltid en samlad leverans. Det är smart logistik som sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage. Du som kund spar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar, dvs lägre CO2 - avtryck. Smidigt för dig och bra för miljön. Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept - En hållbar affär!

Våra Leverantörer – Era Leverantörer Vår Logistik – Era Miljövinster Vårt Sortiment – Er Valfrihet

Vår Kunskap – Er Kunskap Vår Prioritet - Er Leverans Vår Passion - Er Framgång e

Falun • Stockholm • Göteborg • 010-483 40 00 • Du hittar alltid det senaste på www.gothes.se


bokTIPS

Tidstypiska kök & bad 1880-2000 BOKEN GER en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Utformning och utrustning av kök och badrum följer tidsandan genom decennierna, såväl tekniskt som funktionellt. Samtidigt bär historien tydliga spår av hur synen på hushållsarbetet och livet i hemmen har förändrats över tid. Skildringen tar sin början under 1880-talet när många städer växer kraftigt i industrialiseringens spår. Det råder bostadsnöd och knappa ekonomiska förhållanden. Bostäderna värms med kakelugnar eller kaminer, maten lagas på vedspis och på gården finns torrdass. 120 år senare, år 2000 när berättelsen avslutas, är hög standard i kök och badrum en självklarhet. Nya trender avlöser varandra och många kök och badrum rivs ut och byggs om, långt innan det är tekniskt nödvändigt.

har viss komplettering gjorts om vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydliggör frågeställningar som förekommer vid tolkning av mängdförteckningar och kopplingar till mät- och ersättningsregler. Boken kan användas som lärobok och den bidrar till kompetenshöjning inom anläggningsbranschen kring Mät- och ersättningsregler, förkortat MER.

DEN NYA utgåvan av MER Anläggning – frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått. Vidare

Författare: Arne Elmroth Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 213

Författare: Mats Werner Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 328

Författare: Cecilia Björk, Gustav Bergström, Laila Reppen Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 264

Frågor o svar MER Anläggning. Utg 2

renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas. Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Eftersom energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra ges rekommendationer till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med renovering och ombyggnad. Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med BBR 29 (BFS 2020:4) som gäller från den 1 september 2020 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 september 2021.

Partneringboken

Energihushållning o värmeisolering. BVL 8. Utg 5 LIKSOM TIDIGARE finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande

BYGG- OCH anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. Intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt har ökat. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”. Boken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling,

när partnering lämpar sig och inte, ersättningsregler och kontraktsfrågor, och tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Författare: John Hane, Malin Österberg Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 262

Rita detaljer AT T BYGGA HUS med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på faktorer som energi, fukt och termiskt klimat. Boken Rita detaljer besvarar frågor som: Vad är en detalj? Vilka detaljer är viktiga att redovisa? Vilken information ska redovisas i detaljen? Hur går man tillväga för att rita detaljer? I bokens appendix redovisas de kritiska snitten som berör ytterväggen. Tjugotvå principdetaljer som kan appliceras på valfri konstruktion, med några av de vanligaste skärningspunkterna i byggnader där detaljutformning är viktig. Varje princip illustreras i tre olika utföranden; med skivor, med betong och med tegel. Boken vänder sig till alla som vill veta mer om hur byggnader byggs och till praktiserande arkitekter, konstruktörer och byggnadsingenjörer som håller på med, eller vill lära sig mer om, att rita detaljer. Författare: Niclas Hedin Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 289


TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

ET H Y N

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e

vi hjälper dig att bli förnybar På Skellefteå Kraft har vi arbetat med förnybar energi i över 100 år. Med vind- och vattenkraft i kallt klimat till offgridhus, solcellslösningar och utbyggnad av laddinfrastruktur driver vi på omställningen till ett samhälle som drivs av 100 % förnybar energi. Vill du bli förnybar? Vi hjälper dig. skekraft.se/intresserad


nya PROJEKT

GRÖNT LJUS FÖR SKEPPSBRON UTVECKLINGEN AV Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan fortsätta. Efter en rad utredningar kring kostnader och vad som krävs enligt detaljplanen, har nu kommunfullmäktige tagit det slutgiltiga beslutet att projektet kan gå vidare. — Vi är enormt glada över beskedet som betyder att vi kan återuppta det arbete som varit pausat i väntan på politiskt beslut. Planerna för Skeppsbron rymmer både bostäder, kontor och verksamhetslokaler samt ett levande kajstråk, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling och programägare för Göteborgs Stads genomförandeorganisation. Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Arbetet har dock dragit ut på tiden då utbyggnaden av allmän plats visat sig kräva en större investering än vad som inledningsvis beräknades. Efter omfattande utredningar kring kostnader och möjliga besparingar har kommunfullmäktige idag gett slutgiltigt klartecken till att utvecklingen av Skeppsbron ska fortsätta. — Det som händer närmast är att stadens

projektorganisation bemannas upp på nytt för att genomföra uppdraget enligt Kommunfullmäktiges nya beslut. Byggstart beräknas kunna ske 2022, säger Rune Arnesen. Fakta Skeppsbron:
I augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats.

Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts med påbyggnader på Skeppsbrohuset, hotell Riverton och Merkurhuset, och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också byggnation av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Fem byggaktörer har valts ut att utveckla kvarteren på Skeppsbron med 450 nya bostäder och cirka 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.


Dahlströms Smidesverkstad AB

ENGAGERAT HELA VÄGEN Engagerade i bullerskyddsentreprenaden för Sätarö-Vä. • Bullerskydd • Broräcken

• Vägräcken • Järnvägsräcken

Certifierade enligt 1090-1

• Stålkonstruktion • Smidesarbeten

I samarbete med DAV Nordic AB


nya PROJEKT

OKIDOKI

säljstartar projektet ONESIX i Lund I STADSDELEN BRUNNSHÖG i Lund uppför Okidoki sex stycken individuellt formgivna stadsradhus och lika många taklägenheter namngivet O.N.E.S.I.X. Konceptet fångar upp drömmen om ett eget urbant, arkitektritat boende. Därför har varje hus en egen arkitekt som gestaltar fasad och vissa bärande inredningsdetaljer är unika för varje hem. Varje hus består av ett radhus i två plan och en lägenhet på våning tre – med egen takterrass. Husen blir Svanenmärkta och har trästomme. – Arkitekturen för ONESIX kan beskrivas som ett vackert och kontrollerat, kreativt kaos där ingen fasad är den andra lik. Människan har alltid haft ett begär att få bygga ett eget bo och vi vill nu möjliggöra detta även som bostadsrätter, säger Rickard Stark för projektet ONESIX. ONESIX är Okidokis första projekt som drivs fram i egen regi. Projektet kom till genom ett samarbete med arkitektkontoret Bornstein-Lyckefors i en markanvisningstävling 2017. En tävling som premierade ”bästa arkitektstyrda konstellationen” och där varje enskilt hus ”ska ha ett individuellt uttryck”. Okidoki som byggherre tänjer på gränserna om vad ett radhus kan vara. Där detaljplanen tillåter radhus i tre våningar har Okidoki bygglov för ett tvåvåningsradhus med taklägenheter på toppen: – Vi tyckte att det fanns tillräckligt många stora trevåningsradhus i Brunnshög och visste att vi kunde få till samma kvaliteter på två våningar. Då har vi en hel våning över som vi kan göra smålägenheter av och då blir mixen bättre och huset blir roligare att bo i, säger Fredrik Hansson som ny byggherre för Okidoki. Stadsradhusen i ONESIX finns i tre eller fyra sovrum och kök. En stor öppen social yta i bottenvåningen vänder sig mot en egen trädgård. Designen är modern och långsiktigt hållbar med slipat betonggolv med golvvärme och smidesglaspartier. Taklägenheterna erbjuder öppna ljusa tvåor med stor takterrass i söderläge. Här väntar ett modernt liv med vardagslyx för par eller enskilt boende med cykeln utanför dörren. En smart design med invändiga smidesglaspartier och indragen terrass ger ljusa och sociala ytor. Byggentreprenaden är en totalentreprenad som kommer att

utföras av Wästbygg. Byggstarten är planerad till januari 2021 och inflyttningen är beräknad till mars 2022. Byggnaden planeras att miljöcertifieras enligt Svanen. Det innebär att både byggprocess och material uppfyller mycket omfattande och stränga kvalitets- och miljökrav. Resultatet blir en giftfri boendemiljö och minimal miljöpåverkan under husets hela livscykel. Certifieringen ställer också krav på byggkvalitet, hantering av reklamationer, spårbart virke, dagsljus och buller. MEDVERKANDE ARKITEKTKONTOR De medverkade kontoren är: Okidoki Arkitekter i både Göteborg och Stockholm, Högberg-Gillner Arkitektur, Rundlöf-Björling Arkitekter, YAAM Art & Architecture och New Order Arkitektur.


VI DIGITALISERAR BYGGSVERIGE Vi digitaliserar byggsverige

Nu blir det enklare än någonsin att planera och beräkna dina projekt. Med NEXT och SkyMap digitaliseras hela processen – från projektering till uppföljning och resultat.

NEXT

SkyMap

Kontroll över hela produktionsprocessen

Visualisera framdriften

Projektuppföljning i realtid

Lägg rätt anbud från början

Komplett byggdagbok för mark Enkel mobil återrapportering

Ta fram beräkningsunderlag Minimera överraskningar

”Kombinationen NEXT och SkyMap är oslagbar, fullständig kontroll och uppföljning genom hela projektet!” – Rickard Mohlin, Projektledare

Kontakta oss redan idag för att veta mer på next-tech.com


nya PROJEKT

Bilder: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall

ÅRETS KLIMATSMARTA BOENDE BRANSCHORGANISATION Sveriges Allmännytta belönar Xplorion med den prestigefyllda utmärkelsen. Xplorion har tagit ett viktigt steg inom branschen mot ett klimatsmart boende, menar juryn. – Vi på LKF ville visa vägen för framtidens boende, med gemenskap och hållbarhet i fokus. För oss handlar Xplorion om att skapa livskvalitet, klimatsmarta lösningar och hållbart byggande av hög kvalitet på lång sikt, berättar Lena Nordenbro, Hållbarhetschef på LKF. – Förutom samverkan internt så har samverkan även skett med flera externa parter, som Trivector och OurGreenCar kring mobilitetslösningar samt Kraftringen kring det världsledande värmesystemet, berättar Lena Nordenbro, hållbarhetschef. – Ambitionen och arbetssättet, ”tillsammans för en klimatsmart vardag” bär vi nu med oss när våra hyresgäster har flyttat in och vi gemensamt med dem vill fortsätta utveckla och anpassa lösningarna så de ger ännu mer värde, berättar Lena. – Vi välkomnar andra bolag att höra av sig till oss för att få ta del av vårt material, processer, lärdomar så här långt och framtida utvärderingar, berättar Dennis Kerkhof, byggprojektledare inom LKF som lett projektet.

Totalt har fem allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sina klimatinnovativa idéer och därmed tagit viktiga steg i riktning mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom LKF utsågs vinnare i fyra andra kategorier. • ”Fossilfritt”: Västerviks Bostads AB • ”Energieffektivisering”: Sollentunahem • ”Klimatkrav på leverantörer”: Familjebostäder i Göteborg • ”Effekttoppar och förnybar energi”: Kopparstaden i Falun Priserna delades ut på Klimat- & energkicken den 24 november som i år var digital. Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 181 medlemsföretag som tillsammans har närmare 690 000 lägenheter. Xplorion, som projektet, har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.


Katodiskt korrosionsskydd

HÖGTRYCK - VATTENDIMMA BEKÄMPAR BRAND SNABBT OCH EFFEKTIVT MED SMÅ VOLYMER VATTEN SÄNKER OMEDELBART TEMPERATUREN I BRANDOMRÅDET OFARLIGT FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ MYCKET LITEN PÅVERKAN PÅ BYGGNAD INGA FLÖDEN AV KONTAMINERAT VATTEN KORTA STILLESTÅNDSTIDER SMÅ DIMENSIONER PÅ RÖR = LITEN ÅVERKAN PÅ BYGGNAD DIMsprinklerteknik AB www.dimtek.se - 010-33 00 588

Annons.indd 1

Förhindrar korrosionsprocesser hos konstruktioner i betong och stål. Ökad livslängd vid nybyggnation och reparation - hållbart för ekonomi och miljö.

• Kraftverk • Parkeringsgarage • Nedgrävda rörledningar

• Broar • Tunnlar • Hamnar

www.3ccc.se

2020-10-22 11:02:24

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus.

Vi är ett svenskt företag med egen konstruktion och tillverkning av hissar. Vi installerar nästan en hiss om dagen och vi har avtal för service och förebyggande underhåll av 8 500 hissar runt om i landet. Vi erbjuder öppna styrsystem i våra hissar, vilket håller nere kostnaden och låser inte upp dig i dyra lösningar!

alt.se | 0472-390 700


nya PROJEKT Bilder: Krook & Tjäder

FÖRSKOLA, BOSTÄDER OCH MOBILITETSHUBB

när Skandia Fastigheter utvecklar nytt i Västra hamnen NU PÅBÖRJAR Skandia Fastigheter utvecklingen av ett blandkvarter med en förskola för 160 barn, 77 hyresrätter, butikslokaler och en mobilitetshubb. Förskolan som uppförs i fem plan får stora gröna utemiljöer där hälften anläggs på tak. – Vårt nya kvarter tillför helt nya dimensioner och är en viktig pusselbit i vår tydliga ambition att skapa en blandad stad, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, Skandia Fastigheters marknadsområdeschef i Malmö. Med en förskola för 160 barn och stora gröna utemiljöer ger vi plats för lärande och lek men vi har också en ambition att tillgängliggöra ytorna för Malmöborna utanför förskolans öppettider. Förskolan är en del i vår övergripande satsning på fler samhällsnyttiga fastigheter för till exempel förskolor, skolor, vård och omsorg. I den nya mobilitetshubben tillför vi förutom bil- och cykelparkering också laddstationer, elfordonspooler, smarta leveransskåp och en cykelservicestation,

berättar Tim vidare. – Det är också glädjande att kunna tillföra Västra Hamnen ytterligare hyresrätter. För att skapa en blandad stad är det viktigt att det finns boendeformer som passar alla oavsett livssituation. Skandia Fastigheters område runt Masttorget är Nordens första enligt BREEEAM Communities hållbarhetscertifierade stadsdel. Och när nu Malmöborna får 77 nya hyresrätter med butiker och service i markplan blir den byggnaden certifierad enligt BREEAM Very Good. Förskolan i fem våningar med utemiljö i två plan ska bli certifierad enligt BREEAM Excellent. NCC är totalentreprenör och byggstart sker i början av 2021. Mobilitetshubben beräknas vara klar i våren 2022 och förskolan hösten 2022 medan bostäderna blir inflyttningsklara i början av 2023. Bostäderna kommer att förmedlas via Boplats Syd.


Armeringsprodukter med hög kapacitet www.hrc-europe.com

 T‐headed bars

certifierade producter... ... med hög kvalitet ... ... for effektiv bygging

 Armeringsskarvar  Infästning → → →

Kontakt: +47 32 24 04 70 info@hrc-europe.com

CE-märking baserad på ETA-08/0035 Miljövarudeklaration (EPD) BIM tools (Tekla, Revit)

Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Inget projekt är för stort eller för litet!

För offert eller referenser kontakta någon av våra byggsäljare! Skåne och Halland

Småland

Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se

Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

Vi fir

www.kokscentrum.com

a 19 7 0 r 5 0 år ! -202 0


30 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

Ingrid Eiken Holmgren, Generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV). Bild: Peter Nordahl

STATENS FASTIGHETSVERK FÖRVALTAR vårt gemensamma historiska arv

Ett intressant möte med Ingrid Eiken Holmgren, Generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV), handlar inte bara om de drygt 3 000 byggnader som hanteras av verket och ägs gemensamt av svenska folket, utan om så mycket annat; om en verksamhet i förändring, där byggnader ska användas i en ny tid, om klimatomställning, om tillgänglighet och ansvarfullt skogsbruk. Och inte minst om Ingrid Eiken Holmgrens vardag som generaldirektör; om aktuella utmaningar och om hennes allehanda besök vid spännande projekt som genomförs i alla sköna landskap i Sverige. AV NICLAS SVENSSON JUST NÄR CORONAPANDEMIN tar fart på nytt i oktober

2020, genomför vi under ansvar och försiktighet det spännande intervjusamtalet i SFVs huvudkontor på St Paulsgatan invid Mariakyrkan i Stockholm. Med tanke på verksamheten är själva

kontorsbyggnaden tämligen anspråkslös och var tidigare ett lokalt skattekontor. Det var i februari 2018 som Ingrid Eiken Holmgren blev Generaldirektör för Statens Fastighetsverk, efter att tidigare varit


Universitetshuset är en symbolbyggnad både för Lunds universitet och för staden. Det är också en av SFV:s finaste och mest välbevarade kulturhistoriska byggnader, här väntar nu en omfattande renovering. Bild: Åke E:son Lindman

vd för Mäklarsamfundet, ordförande i Hemnet, statssekreterare i Kulturdepartementet hos Lena Liljeroth Adelsohn – bland mycket annat. Men ursprunget är östgötskt, där familjens helgutflykter gärna tog sikte på Östergötlands imponerande mångfald av kulturhistoriska platser. – Ja, det blev ofta Vadstena med sin fina och välbevarade stadskärna, klostret och slottet. Det kunde förstås lika gärna vara Bjälbo (där Birger Jarls ätt hade sitt ursprung) eller Skänninge med sin speciella miljö, säger Ingrid Eiken Holmgren.

Mäktigt och viktigt uppdrag För SFVs uppdrag känns onekligen mäktigt och viktigt. Runt om i hela landet finns kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader och miljöer som staten äger och som därmed bär upp alla medborgares gemensamma historiska arv – och som vi lämnar över till kommande generationer. Totalt ansvarar SFV för 2 300 fastigheter och ungefär 3 100 byggnader. Ibland till och med öar, som Skeppsholmen i hjärtat av huvudstaden. Och viktiga kulturmiljöer från vikingatiden som Ale stenar i natursköna Österlen i Skåne. Bortom landets gränser hanterar SFV också ambassader och residens. För att inte tala om mark och skog; SFV hanterar en sjundedel av marken i Sverige, totalt rör det sig om 6,5 miljoner hektar mark. De stora arealerna återfinns i fjällvärlden i Norr- och Västerbottens län och västra Jämtland. – Vårt förnämliga, men ibland också – i ärlighetens namn –

KULTURVÅRD

Svensk Byggtidning 31

ganska tuffa uppdrag är förstås att på ett omsorgsfullt och hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar i framtiden. Och när det gäller våra byggnader så vill vi gärna att de också används i vår nutid. Då mår också byggnaderna bättre, understryker Ingrid Eiken Holmgren. Och för utomstående kan hanteringen av statens – det vill säga våra gemensamt ägda - kulturhistoriska byggnader te sig något svårbegriplig. Om SFV förvaltar statens kulturarv, så är det väl Riksantikvarieämbetet som bestämmer? Nja, så enkelt är det förstås inte. År 2015 överlämnade Riksantikvarieämbetet ett 70-tal fastigheter till SFV, rollerna blev (förhoppningsvis) tydligare. (Läs särskild artikel om hur kulturhistoriska byggnader i Sverige ägs, förvaltas )

Hållbarhet och tillgänglighet Några av utmaningarna i 2020-talets Sverige är förstås hållbarhet och tillgänglighet. Av det skälet har SFV nyligen infört ett särskilt metodstöd, som är en guide till att genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys av ett fastighetsbestånd i fem steg – från den lokala miljön och riskbedömning till åtgärdsanalys, genomförande och utvärdering. – Vi har en tid då extrema väderförhållanden kan få stora konsekvenser även för våra värdefulla äldre byggnader. Ett skyfall kan ge förödande effekt – men här jobbar vi hårt för att vara väl förberedda och här ligger vi långt framme, hävdar Ingrid Eiken >> Holmgren.


32 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

Slottet i Stockholm är på många sätt landets mest förnämliga byggnad. Den ursprungliga kulören kan förresten ses på södra slottsfasaden mot Storkyrkan. /Ingrid Eiken Holmgren, Generaldirektör, Statens fastighetsverk (SFV)

Obelisken på Slottsbacken invigdes 1800 togs ner för renovering 2017 eftersom den var i dåligt skick. Nu fogas obelisken ihop igen med nyhuggna granitblock. Bild: Mikael Gustavsen

Nationalmuseum i Stockholm är ett exempel bland många på byggnader som upprustats och anpassats för den moderna tidens krav på hållbarhet och tillgänglighet. Byggnaden var hårt nedsliten och de tekniska installationerna hade gjort sitt. Åren 2014-18 pågick renoveringen och Nationalmuseum gjordes modernt med nya uppvärmningssystem, tillgänglighetsanpassning och med hållbarhet i fokus. – Nationalmuseums anpassning till en ny tid är tillsammans med åtskilliga andra projekt som vi genomför, också en lärandeprocess där vi samlar på oss erfarenheter.

Projekt i smått och stort – men nästan alltid spännande När vi kommer in på Ingrid Eiken Holmgrens favoritbyggnader, tycker hon det är svårt att inte nämna Stockholms slott (Kungliga slottet, uppfört 1697-1754), där hon dessutom under sin studietid sommarjobbade och hade förmånen att få visa upp den förnämliga byggnaden i Gamla Stan i Stockholm. Innan det mäktiga renässanspalatset av Nicodemus Tessin den yngre (1654-1728) har på platsen legat befästningar sedan medeltiden. Det pågår en uppmärksammad renovering av slottets fasad, vilket bland annat innebär tidskrävande (minst 20 år) reparationer av vittringsskadade sandstensdetaljer och ett återställande av slottets ursprungliga kulör från 1750-talet. – Slottet i Stockholm är på många sätt landets mest förnämliga byggnad. Den ursprungliga kulören kan förresten ses på södra slottsfasaden mot Storkyrkan, säger Ingrid Eiken Holmgren. Men på platsen vid slottsbacken inträffade något under våren 2019 som också visar det mindre formatet i SFVs verksamhet. När ett rutinuppdrag med ett fordonshinder som skulle installeras på vid slottsbacken, stötte grävmaskinisten omgående på skelettrester och fick givetvis avbryta. Och här dök upp inget mindre än vad som skulle visa sig vara huvudstadens förmodligen äldsta kyrkogård med ungefär 230 skelett från 1350-1550. Enligt de historiska källorna gick kyrkogården under den föga smickrande benämningen ”Helvetet”, som tyder på att det inte var så populärt att hamna här.

Riddarholmen, med sina många historiska byggnader, kallas ibland för stenarnas ö och nog gör holmen skäl för sitt namn. I dagarna har ett gediget stenarbete på Järnvägshyllan avslutats. Här har asfalt ersatts av gatsten för ett mer genuint uttryck. Bild Anna Rut Fridholm

Från Ornässtugan till Rosenbad Under samtalet kommer vi kontinuerligt in på den mångfald av projekt som pågår i SFVs regi just nu. Allt ifrån renovering


KULTURVÅRD

(pågår 2018-21) av Rosenbad där statsministern och regeringen har sitt säte, kommande projekt som Kungliga Operan vid Gustaf Adolfs torg som påbörjas tidigast år 2023, till historiskt intressanta Ornässtugan vid Ösjön (Borlänge kommun) i Dalarna som under perioden 2016-2020 bland annat får taket renoverat. Ornässtugan – dit som bekant självaste Gustav Vasa ”gömde sig” på sin flykt undan danska trupper – har också världens äldsta utställning att visa – den är nästan exakt likadan som när den visades för allmänheten år 1758. Här skulle kunna gå att räkna upp projekt i all oändlighet, så vi avslutar med att diskutera huruvida intresset bland allmänheten ökat när det gäller vårt kulturarv – inte minst alla dessa fantastiska byggnader. – Ja, om du skulle vilja skildra alla våra projekt, räcker knappast artikelformatet, säger Ingrid Eiken Holmgren med ett skratt. Och jag upplever nog att intresset och medvetenheten om vår historia har ökat under senare decennier. Jag brukar säga att våra kulturhistoriska byggnader är lite som minnesnycklar – genom dem kan vi spegla oss i vårt ursprung och få perspektiv på hur vägen fram till nutid fungerat.

Fakta om Statens Fastighetsverk (SFV) (källa: Wikipedia) • SFV förvaltar lite mer än 2 300 fastigheter, bebyggda med ungefär 3 100 byggnader. Det rör sig om slott, borgar, muséer, teatrar, historiska försvarsanläggningar, , kungsgårdar, kronoholmar, ambassader, länsresidens och parker. • Markinnehavet uppgår till 6,5 miljoner hektar, mestadels fjällnära skog, en skogstyp som anses särskilt skyddsvärd. • Några kända hem, såsom Linnés Hammarby i Uppland, liksom ett antal ruiner, monument och fornlämningar av historisk betydelse. • SFV förvaltar åtta av Sveriges femton Världsarv utsedda av Unesco.

Svensk Byggtidning 33


34 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

Stephan Fickler och Ulla är med i radioserien Husesyn med Ulla Skoog som går att lyssna på i P1 och efterlyssna i SR-play. Bild: Urban Björstadius

SVERIGES NÄTVERK FÖR BYGGNADSVÅRD Att vårda kulturhistoriska byggnader och värdefulla miljöer har utvecklats till en bred gräsrotsrörelse. Byggnadsvårdsföreningen, som är en ideell förening, startades visserligen av akademiker, men har expanderat till ett nätverk av intresserade privatpersoner, institutioner och byggföretag, som brinner för bra underhåll, vård och att bevara den bebyggelsemiljö som är en självklar del i vardagen för oss. AV KJELL-ARNE LARSSON – I SVERIGE ÄR vi fortfarande dåliga på att ta hand om befintliga

byggnader trots att vi försöker vara miljövänliga. Utbildningarna, plan- och bygglagen och byggbranschen är helt inriktade på nyproduktion där rivning av det gamla premieras, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Arkitekter och ingenjörer borde omskolas för att lära sig vad som är hållbarhet på riktigt. Klimat, miljö och hållbarhetsparametrar hos byggnader hänger samman. Ett långsiktigt tänkande innebär regelbundet underhåll istället för slit-och-släng, och det går även att kombinera med renoveringar till högre standard. Tänk på att EU har formulerat flera hållbarhetsmål, bland annat för att få ner mängden avfall från byggverksamhet. – Jag upplever att byggbranschen, som domineras av ett fåtal stora aktörer i ett oligopol, inte har tagit ansvaret fullt ut för hållbart byggande, säger Stephan Fickler. Byggnadsvård handlar inte enbart om gamla hus. Även hus från 1970-talet kan ha kvaliteter som försvarar ombyggnad och

renovering i stället för rivning. – Branschen måste lära sig att ta vara på de gamla strukturerna, påpekar Stephan Fickler. Byggnadsvård är viktigt inte bara för att bevara kvaliteter hos enskilda hus. Hela kvarter och hela stadsdelar kan behöva vårdas. Till kultur hör inte endast konst, litteratur och musik, utan i högsta grad även byggnadskultur. Den miljö som byggnaderna skapar är den miljö där vi vistas dagligen och den har stor betydelse för vårt välmående. Den ideella byggnadsvårdsföreningen engagerar idag omkring sju tusen medlemmar, flertalet privatpersoner men också ett par hundra företag. Föreningen har etablerat ett nätverk med länsombud och samarbetspartners över hela landet. Länsombuden fungerar som regionala spindlar i nätet. Ombuden ger medlemmarna tips och råd och guidar till lämpliga konsulter och entreprenörer. Byggnadsvårdsföreningen samarbetar dessutom med ett


KULTURVÅRD

sextiotal butiker som ger rabatt för medlemmar. Ett bra byggprojekt kräver en bra beställare sägs det i branschen och detta gäller i synnerhet vid underhåll, renovering och ombyggnationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur kan man då lära sig? Varje sommar arrangerar föreningen kurser i form av 1–2 veckor långa läger då deltagarna jobbar fysiskt med renoveringsobjekt. Fler än två tusen personer har deltagit i sådana läger. – Det är visserligen svårt att avsätta en semestervecka för ett sådant läger, men de som deltar brukar bli helt lyriska, fortsätter Stephan Fickler. I många fall har lägret fungerat som insteg för en ny karriär. Föreningen rekommenderar också de kurser som ordnas av länsmuseerna. Ett exempel är en kurs för hur man bygger våtrum utan att använda tätskikt!

Kritisk till miljöcertifiering – Vi bör alltid tänka långsiktigt på hållbarhetsaspekter och där är underhållsvänlighet en viktig del. Idag ritas och byggs hus med tanken att komponenter ska bytas ut, inte underhållas, menar Stephan Fickler. – Jag är kritisk till miljöcertifiering. Man tar hänsyn till bland annat miljöbelastning från ingående material samt miljöbelastning och kostnader för driften. Men den nuvarande miljömärkningen beaktar inte livslängden för byggnaden. Det räcker faktiskt heller inte med att en livscykelanalys görs för husets hela livslängd. Man bör också ta hänsyn till alternativen. Det var kanske inte nödvändigt att riva huset som stod på tomten innan. Man kanske borde ha räknat på ett alternativ där

Svensk Byggtidning 35

huset bevarades och renoverades. En rivning ger upphov till avfall, miljöbelastning och en miljöskuld som borde räknas med i den totala kalkylen.

Hotade objekt En välkänd och uppskattad funktion hos Byggnadsvårdsföreningen är Gula Listan. Den upptar byggnader och andra objekt som är i fara. Anmälan till listan kan göras av vem som helst. Föreningen gör sedan viss sållning för att undvika ärenden vars karaktär liknar de tidigare. Ärenden med alltför privata intressen tas heller inte upp. Listan uppdateras efterhand så att gulmarkerade objekt blir gröna om de räddas och röda om de rivs. – Listan har gjort störst nytta i mindre städer och i glesbygd där befolkning och lokalpress bevakar listan. En erfarenhet är att ju fler personer som engagerar sig i ett ärende, desto större är chansen för en räddning, berättar Stephan Fickler. Föreningen ger också råd för hur man skapar opinion lokalt och driver ett räddningsprojekt. Mycket handlar om att förmå kommuner att handlägga ärenden enligt lagar och regler. I flertalet fall är dessa tillräckliga. Det gäller att hindra kommuner och aktörer från att ta genvägar och köra över regelverken. – Byggnadsvårdsföreningen har blivit en allt viktigare röst från civilsamhället, endast en tredjedel av landets kommuner har antikvarisk kompetens och trycket från byggföretagen är stort. Vi behöver en oberoende granskning, inte minst för att byggbranschen och kommuner sitter i knät på varandra, och organisationer som sätter upp riktlinjer för miljö och byggande ofta är branschägda. I det avseendet är den svenska modellen lite blåögd, avslutar Stephan Fickler.

Bygglovshandlingar Projektledning Entreprenadbesiktning Kontrollansvarig Entreprenadjuridik Projektering Hör av dig: 0730- 55 36 50 / projektstandard.se Projektstandard AB. Stockholm / Mälardalen Ny besöksadress: Kungstensgatan 1, Stockholm

Sedan 1892 har vi åtagit oss och genomför alla tänkbara arbeten inom plåtslageri- och smidesbranschen, nyproduktion och rotarbeten som general-, utförande- och totalentreprenör. Gå gärna in på vår hemsida för mer information. www.ojplat.se


36 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

Tors torn vid Solnavägen i Stockholm medför en kraftig skalförskjutning i förhållande till det småskaliga Rödabergsområdet. Bild: Kristina Berglund

UPPROP KULTURARV

Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer Trots en tydlig lagstiftning till skydd för vårt kulturarv åsidosätts höga kulturvärden i bebyggelseutvecklingen över hela landet. Skyskrapor medför kraftiga skalförskjutningar i stadsbilden – trädgårdsstäderna, en av våra mest uppskattade stadstyper, har blivit ett eldorado för byggföretagen och byggnader i byggnadsminnesklass rivs. RIKSANTIKVARIEÄMBETET HAR konstaterat att två av tre av

Sveriges kommuner saknar de förutsättningar som behövs för att värna kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser. Våren 2020 startade tio organisationer UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer och idag stöds uppropet av ett trettiotal organisationer. Några utgångspunkter för uppropets inriktning: Det krävs ett ändrat synsätt. Insikten måste öka om vikten av att värna vårt byggda kulturarv på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt – enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer ska bevaras, användas och utvecklas samt det Arkitekturpolitiska målet som anger att kulturhistoriska värden ska tas tillvara och utvecklas. Inte minst mot bakgrund av dessa av riksdagen antagna mål är det nödvändigt att medvetandet ökar om att våra kulturmiljöer är en ändlig resurs som måste tas tillvara i en hållbar samhällsutveckling. Det krävs ökad kompetens och kunskap. Kompetensen måste öka, inte minst i kommunerna. Det krävs satsningar i utbildningen av arkitekter och byggnadsantikvarier. Det bör vara obligatoriskt att alla Sveriges kommuner har tillgång till stadsarkitekt och

byggnadsantikvarie. Kunskapen måste öka genom att det införs en regel att alla kommuner, som underlag för sina beslut, tar fram inventeringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt kulturmiljöprogram. Det krävs att regelverket utnyttjas. Det är vanligt att detaljplaner upprättas utan annat översiktligt planstöd än den allmänt hållna kommunomfattande översiktsplanen. Enligt plan- och bygglagen finns det dock möjlighet att för delområden eller stadsdelar i en demokratisk process upprätta områdesplaner med översiktliga riktlinjer som stöd för efterföljande detaljplanering. Fördelarna är många: • Avvägningar mellan bevarande- och exploateringsintressen sker tidigt i planeringen. • Den demokratiska processen med medborgarna blir meningsfull eftersom goda synpunkter kan tillgodoses innan bindande löften om exploatering träffats. • Alla aktörer vet vad som gäller och risken för förgävesplanering minskar. • Detaljplaneringen sker snabbare och smidigare och till lägre kostnad eftersom svåra avvägningar mellan olika intressen skett tidigare. Utanför detaljplan råder begränsad bygglovsplikt och det krävs


KULTURVÅRD

Svensk Byggtidning 37

Det är hög tid att inse att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är en resurs för framtiden. /Kristina Berglund, adjungerad styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

inte rivningslov. Enligt plan- och bygglagen kan för begränsade områden införas juridiskt bindande områdesbestämmelser som anger grunddragen i markanvändningen och exempelvis ökad bygglovsplikt och rivningslovsplikt. Sådana bestämmelser skulle kunna förhindra olämpliga förändringar och kompletteringar i kulturmiljöer och onödiga rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kanske skulle också lagen i vissa avseenden behöva skärpas. Det är hög tid att inse att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är en resurs för framtiden!

Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA och adjungerad styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Mia Lundqvist, husarkitekt / generalkonsult www.svalstabyggkonsult.se

Anlitade som hus- och slottsarkitekter av SFV sedan 2010. Roma Kungsgård, Haga Slott och Ulriksdals Slott.

Arkitekter och inredningsarkitekter specialiserade på restaurering.

aeow.se


38 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

Kata Gård döptes efter den kvinna som bestämde och härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

VÅRA KULTURHISTORISKA BYGGNADER ger oss perspektiv på vårt ursprung!

Ett samtal med arkitekten och professorn Magnus Silfverhielm om våra kulturhistoriska byggnader sprakar av energi; beundran inför den stora hantverksskickligheten, skönheten i utformning av exteriöra detaljer i byggnader och rumsinteriörer med sina ”årsringar”, och möjligheten för oss människor att spegla oss i byggnader ur vår historia. På så sätt erbjuds vi proportioner och perspektiv på vårt ursprung. AV NICLAS SVENSSON UNDER ETT PAR timmars möte med Magnus Silfverhielm,

AIX Arkitekter, rör sig samtalet om allt mellan himmel och jord; personer och händelser i nutid och dåtid passerar revy. Storkyrkan i Stockholm, Varnhem i Västra Götaland, Hjorthagens kyrka och konstglas från Orrefors. Vi försöker förvisso fokusera på kulturhistoriska byggnader och lyckas nästan.

Passion och kunskap Det kanske mest fascinerande med Magnus Silfverhielm utöver hans briljans som föreläsare, är att han som regel kan uppge arkitekt – singularis eller pluralis - bakom alla byggnader. Jag upprepar ALLA byggnader - inte bara i Sverige utan även i andra länder, vilket många gånger fått mig att dra efter andan och i bokstavlig mening häpna. – Det där med ALLA byggnader är förstås inte riktigt sant, säger Magnus Silfverhielm med ett leende, och med sin utpräglade stockholmska, kryddad med en alldeles egen vokabulär hämtad från ett yrkesliv som arkitekt och tillförordnad professor vid Högskolan för konsthantverk och design i Göteborg. På Wikipedia går att läsa ytterligare: ordförande i Föreningen Svensk Form sedan 1993, utställningar som World of Work för Arbetets museum 1991 och han har ritat bostadshus i Skarpnäck

och varit idégivare för inget mindre än Nobelfestligheterna från 1991. Bara en sådan sak. Genombrottet som arkitekt kom med världsutställningen i Sevilla år 1992, där den svenska paviljongen kom att utformas av Magnus Silfverhielm tillsammans med Stefan Alenius och Jonas Åhlund och som måhända kommit att bli det kanske tydligaste svenska exemplet på postmodernism. Postmodernismen var en rörelse som ville visa upp en associationsrik och fantasifylld arkitektur med lokal och historisk förankring – i opposition mot modernismens med tiden allt mer anonyma och (brutala) generella strukturer. Sevillapaviljongen flyttades hem till Sverige redan hösten 1992, för att inrymma Grythyttans gastronomiska akademi och som idag bär namnet Måltidens Hus. Betydelsefullt för familjen Silfverhielm är också småländska Orrefors i glasriket i Småland, där Magnus Silfverhielms livspartner Maria föddes och växte upp som dotter till glaskonstnären Sven Palmqvist (1906-1984).

Kulturbyggnader och dess betydelse På frågan vad våra kulturbyggnader egentligen betyder, svarar Magnus Silfverhielm: – Alla byggnader som är gjorda är vittnesbörd på människors


KULTURVÅRD

verksamhet i såväl stad som land. Det bildar tecken och avtryck på vad människor gjort. ”Den byggda bilden av oss själva” är en mening jag tycker om. En annan mening som säger mycket: ”Utan förståelse av det som varit, det vill säga historien, är det svårt att ta steg in i framtiden”. Den klangbotten som historien anmäler måste vara utgångspunkten för det som ska skapas vidare. Så tyckte inte de tidiga modernisterna, som var mätta av historisk grammatik och belastning och därför kastade bort det. Revolution. – Så här i efterhand förstår man ändå det funktionalistiska genombrottet, då pionjärerna fortfarande var fostrade i klassisk mening och proportionering vilket icke minst E.G Asplund visade i sina hus. Har du någon favorit bland kulturhistoriska byggnader? – Ja, det kanske måste bli Engelbrektskyrkan i Stockholm, utformad av Lars Israel Wahlman och min barndomskyrka, där jag växte upp i närheten i Lärkstaden på Östermalm. En säregen byggnad som är som en bergspredikan. Ett formspråk i helhet och detalj som vilar på kyrkans program, men som tar spjärn mot ny tid genom fenomenal materiell bearbetning av sten, murtegel, trä, puts och stål. Jugend lämnar klassicismen och tar naturen till sig som formideal i alla delar. Vilka hantverkliga triumfer man finner i alla delar av kyrkans inre och yttre rum. Mäktigt. I ungdomen jobbade jag som kyrkvakt i huset, och såg genom egen vistelse allt som fanns i rummet. Mäktigt. – En annan viktig kulturhistorisk plats är förstås hela samhället Orrefors i Småland, och inte bara dess historiska bruksmiljö med byggnader från 1700- och 1800-talets järnbruksepok. Även 1900-talets glasbruksmiljö med tillhörande bostäder anpassade för en ny tid, betyder mycket. När Orrefors var familjeägt, visade ägarfamiljen en särskild omsorg också om hur människorna i samhället kunde bo, fungera och verka. Det hände att ägaren själv flyttade soptunnor och flyttade biografaffischer på allmänna anslagstavlor, bara så allt skulle se prydligt och snyggt ut för invånare och besökare. Men Magnus, vad är viktigt att tänka på vid en restaurering och modernisering? – Vår tids allehanda verksamheter innebär förstås annat bruk av kulturhistoriska byggnader än vad det tidigare var gjort för. Både exteriör och interiör måste bevaras men också exempelvis ges fysiskt rumsliga möjligheter för möblering så att vettiga möten blir till för sammankomster och ceremonier. Men själv-

Svensk Byggtidning 39

klart ska gamla årsringar finnas kvar i rummet, så att vi alla kan se vad som skedde tidigare.

Organisternas rum i Storkyrkan En av landets och Stockholms verkliga klenoder, den mäktiga Storkyrkan i Gamla Stan, har – som alla kan se – varit lite skamfilad ut på senare år. Delar av putsen på tornet har fallit bort. Och just nu pågår en renovering av den iögonfallande kyrkans exteriör med nytt tak och färgen återställs till 1740-talets rosa ton och tornhuven blir vackert kopparröd. Med start hösten 2020 ska Storkyrkans torn putsas om och fasaden få ny, barockrosa kulör för att bättre harmonisera med det intilliggande Slottet och även Riksdagshuset. Även invändigt sker bland annat en uppgradering av organisternas utrymmen – och här är Magnus Silfverhielm involverad. Han berättar att vid hans första besök fanns en ”röra” i rumsutrymmena där Billy-bokhyllor slumpmässigt placeras ut och som dolde de unika väggmålningar som utförts av ingen mindre än Albertus Pictor under sent 1400-tal. Nu ska organisternas utrymmen få en modern gedigen interiör med funktionella möbler och förvaringsutrymmen. Väggmålningarna ska förstås tas fram och visas upp.

Varnhem och det tidiga kristnandet Vi avslutar samtalet genom att tala om Varnhem i Västra Götaland – ja, här talar vi verkligen om en sällsynt viktig kulturhistorisk miljö! Och här är Magnus Silfverhielm i allra högsta grad engagerad. Historien bakom detta är att arkeologiska utgrävningar genomfördes under ett antal år på 2010-talet på höjden bakom klosterruinen i Varnhem. Här framkom sensationella fynd som i själva verket skriver om vår historia om när kristendomen anlände och etablerades i Sverige. Här återfanns nämligen ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kyrkans krypta kan i själva verket vara landets allra äldsta bevarade rum! Och här återfinns därutöver en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet – vilket är mycket tidiga dateringar! I maj 2017 öppnades här en helt ny spännande informationsbyggnad som bär Magnus Silfverhielms signum, och där modern arkitektur möter murar som är tusen år gamla. – Det var och är förstås oerhört hedrande att ha få varit med om att visa den här unika historiska platsen för de många människorna. Den kallas Kata Gård efter den kvinna som bestämde och härskade på storgården under vikingatidens slutskede, avslutar Magnus Silfverhielm.

ar den evar Vi b adsvär en n bygg tervärld f till e

Vi arbetar med Byggnadsvård - Bevarande av äldre fönster, dörrar, portar och

andra snickerier.

- Kompetenser inom trä, glas, måleri och blyinfattningar.

Info@fonsterohantverk.se www.fonsterohantverk.se


40 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

Bild: Wikimedia

ÄMBETSHUSET

blev Stockholms största gymnasieskola Ämbetshuset på Hantverkargatan är ett sällsynt exempel på lyckad restaurering och ombyggnad anpassad till ny verksamhet. Ett av flera kvitton på ett framgångsrikt projekt är att Stockholmarna själva röstade fram huset som Årets Stockholmsbyggnad 2019. AV KJELL-ARNE LARSSON ÄMBETSHUSET INVIGDES ursprungligen 1926. Kungliga

byggnadsstyrelsen var byggherre och Axel Lindegren var arkitekt. Byggnaden var ämnad för allmän verksamhet och flera olika ämbetsverk skulle komma att husera här, bland annat Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Rikets allmänna kartverk och Skolöverstyrelsen. Länsstyrelsen flyttade in på 1970-talet och kom att bli kvar här till 2014. Ämbetshuset är en stor och vacker märkesbyggnad som av stadsmuseet är klassad ”grön” för att byggnaden har höga kulturhistoriska värden. Sedan Länsstyrelsen etablerat sig i nya lokaler, förvärvades Ämbetshuset av Vasakronan. Det kom senare att köpas av Fastighets AB Balder. Från början var avsikten att bygga om huset till bostäder eller hotell. Stockholms stad framlade dock idén att göra om lokalerna för att inrymma en gymnasieskola. – Huset var generellt byggt, så det var möjligt att bygga om och vi tog fram ett förslag på hur det skulle kunna göras, berättar Thorsten Åsbjer, senior vice vd på Balder. – Det är ett stiligt hus med hög bevarandeklass och inriktningen var därför att restaurera och bevara hela fasaden, fortsätter Thorsten Åsbjer. Sagt och gjort. Exteriören med helhetsarkitekturen och fasaderna restaurerades och bibehölls, medan husets inre med planlösningen gjordes om. Kontorsrum förvandlades till lärosalar och andra utrymmen för undervisning. Ett antal större och representativa rum – bland annat sammanträdesrum – fick vara kvar och restaurerades. Många mellanväggar togs bort, men en hel del bevarades. För att fortfarande klara vertikala laster fick vissa avväxlingar göras mellan bärande delar. Idag har Balder ett 25-årigt hyreskontrakt med SISAB – Skol-

fastigheter i Stockholm Aktiebolag – som i sin tur hyr ut till Utbildningsnämnden. Från höstterminen 2018 är det inte längre tjänstemän och byråkrater som huserar här, utan lärare och elever i Anna Whitlocks gymnasium. – Ämbetshuset har därmed blivit Stockholms största gymnasieskola med 2500 studenter, fortsätter Thorsten Åsbjer. Det är det gymnasium som har högst söktryck i Stockholm och hit värvas också de bästa lärarna. – Det är intressant att Ämbetshuset ursprungligen byggdes ståtligt för allmänt ändamål till förvaltningar. Byggnaden hade klassning för allmänna ändamål och som skola behålls denna klassning. Någon ny detaljplan krävdes därför inte inför ombyggnaden. Byggherren behövde dock söka rivningslov och bygglov. Hanteringen av dessa sköttes smidigt och proffsigt av Stockholms stad. Slutligen blev ombyggnaden med de bevarade fasaderna så uppskattad av allmänheten att Ämbetshuset valdes till årets Stockholmsbyggnad 2019. – Vilket är mycket hedersamt och ett gott betyg för oss. Vårt fastighetsbestånd är ju till för det allmänna, avslutar Thorsten Åsbjer, senior vice vd för Fastighets AB Balder.

FAKTA I KORTHET: Tidplan: november 2016–augusti 2018 Byggherre: Fastighets AB Balder Byggentreprenör: Serneke Bygg Arkitekt: MAF Arkitektkontor AB Värde: ca 90 Mkr


S:t Eskils kyrkogård med sin vackra krematorieanläggning har sin plats på historiskt intressanta Tumboåsen i Eskilstuna. Bild: Svenska Kyrkan

KYRKA

Svensk Byggtidning 41

MODERNISERING vid S:t Eskils kyrkogård Just nu pågår ett projekt för att effektivisera och förbättra begravningsverksamheten vid vackra S:t Eskils kyrkogård i Eskilstuna. AV NICLAS SVENSSON HÄR UPPFÖRS NYA byggnader för administration och verk-

samheter som ska underlätta, effektivisera och förbättra verksamhet och arbetsmiljö för de ungefär 70 yrkesverksamma som under högsäsong arbetar på platsen. S:t Eskils kyrkogård har sin plats på historiskt högintressanta Tumboåsen som en följd av dess lättgrävda jordmån. I det idylliska samhället Tumbo väster om Eskilstuna har åsen använts som gravplats sedan långt tillbaka i historien. Mellan Tumbo kyrka och Husby by i närheten av samhället, ligger nämligen ett av Sveriges största gravfält av högtyp, omfattande omkring 480 gravar från yngre järnåldern. I det som en gång var Tumbo socken har inte mindre 1700 fornfynd registrerats. S:t Eskils kyrkogård har förstås en mer nutida historik och den invigdes 1987 och hette fram till 1949 Nya Kyrkogården. Här finns minneslund. Här finns även kistgravplatser, urngravplatser, askgravlund och askgravplats. Och här finns också S:t Eskils kapellkrematorium, som utan tvekan är ett av Sveriges mest moderna, även om vissa planer finns för en utbyggnad av kapaciteten. Förutom kremationsavdelning finns här två kapell inrymda i byggnaden. Det är Ljusets och Stillhetens kapell. Avsedda för begravningsceremonier och som visningsutrymme. De smälter

väl in i den estetiskt tilltalande miljön vid S:t Eskils kyrkogård. En kulen decemberdag får jag ett intressant intervjusamtal om projektet med Henrik Mossberg, fastighetsansvarig i Eskilstuna Pastorat. – I det här projektet blir på sätt och vis begravningsverksamheten vid S:t Eskil ”beställare” och tillsammans har vi tagit fram ett ändamålsenligt förslag som ska förbättra den totala arbetssituationen vid St Eskils kyrkogård. Som exempel på problem kan nämnas det omständliga i att byggnader som personal använt haft sin placering så att ganska tufft trafikerade vägar måste passeras. Detta ”bekymmer” får sin lösning nu genom att personalutrymmen – både kontor och omklädningsrum, matsalar, verkstad, plats för grävmaskiner med mera, samlas på en plats. Dessutom på en tomtyta som ligger tämligen undanskymt, berättar Henrik Mossberg. Projektets totalntreprenör är Tuna Förvaltning & Entreprenad AB, och projektet är i full gång från starten i mars 2020. I september 2021 ska alla nya byggnader finnas på plats. – Det här är ett väldigt trevligt projekt, säger Jonas Lundin hos Tuna Förvaltning & Entreprenad. Speciellt när vi jobbat tillsammans med alla inblandade, från pastoratet till alla dem som jobbar direkt inom verksamheterna.

Kungsgatan 66 632 21 ESKILSTUNA Tel . 016 - 51 80 10


t

STIL

HAGA

NY FAVORIT i nyproduktion

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

AL modell LA fås me er kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


BYGGA I TRÄ

Svensk Byggtidning 43

Möjligheterna med

AR OCH VR INOM TRÄBYGGNAD Träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin står bakom satsningen ”Tillverka i trä”. Här vill man ta vara på den kompetens som Sverige har inom produktion, automation och digitala system. Syftet är att företag som jobbar med trähusbyggnation, inredning och design ska kunna utvecklas, med nya lösningar och smartare processer. AV KJELL-ARNE LARSSON MÅLET ÄR ATT vid projektets slut ha lagt en gedigen grund för

ett bestående kompetenscentrum. Projektet finansieras i huvudsak med Regionala utvecklingsmedel från EU (via Tillväxtverket) och Region Västra Götaland. En lång rad företag finansierar också genom medlemskap samt de deltagande parterna i projektet. En av fem stora parter i projektet är Högskolan Väst. Institutionen för ingenjörsvetenskap har en stor forskningsverksamhet inom produktionsteknik förlagt till ett produktionstekniskt centrum i Trollhättan. Inom ”Tillverka i trä”, som pågår 2019–2021, svarar Högskolan Väst för testbäddsmiljöer kring automation och digitalisering. Historiskt har man jobbat mest med produktionsteknik inom fordons- och flygindustrin, men breddar nu verksamheten till energi och till träbyggnad.

Under senare år har teknik för AR (förstärkt verklighet) och VR (virtuell verklighet) börjat användas inom många branscher. I AR-glasögon (eller på skärm) ses den fysiska verkligheten som bakgrund och i denna läggs virtuella objekt in. Användaren kan se, alternativt också ändra, placeringarna av de virtuella objekten. I VR-glasögon är allt virtuellt. En montör kan använda AR i stället för ritningar eller anvisningar på en skärm. En arkitekt kan använda VR för att visa en lägenhet innan den ens har färdigprojekterats. Inom ”Tillverka i trä” har man i ett delprojekt tagit fasta på att AR och VR kan användas även inom träbyggande. Professor Thomas Pederson arbetar deltid med projektet, tillsammans med Lennart Malmsköld, som är doktor i produktionsteknik och >>


44 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

Under senare år har teknik för AR (förstärkt verklighet) och VR (virtuell verklighet) börjat användas inom många branscher.

forskningsledare på institutionen för ingenjörsvetenskaper. Nu söker man dessutom en doktorand. – Idag ser vi en rad möjliga tillämpningar för AR inom verkstadsindustri och annan tillverkningsindustri, säger Lennart Malmsköld. När nu husbyggandet genom dagens satsningar på trä blir allt mer industriellt, varför då inte utnyttja AR även på trähusfabrikerna? Datamässigt kan en CAD-ritning ligga som ett extra lager ”ovanpå” en bild av verkligheten i ett par AR-glasögon. – AR kan bli ett stöd för operatörerna på produktionslinjerna för prefab-element, AR kan ge korrekt information och därmed bättre säkerhet. Antal misstag minskar vilket bidrar både till högre tillgänglighet och effektivitet, fortsätter Lennart Malmsköld.

Flera fördelar Tekniken kan också bidra till att det blir mindre spill från tillverkningen. Forskarna har diskuterat att först försöka prova AR när det gäller tillverkning av takstolar. Givetvis kan även andra prefabelement bli aktuella. – AR kan också användas för att lära upp operatörer, menar Lennart Malmsköld. Industriell tillverkning av prefab-element och inredning i trä, är idag delvis automatiserad och delvis manuell. Därför kan detta vara ett synnerligen lämpligt område för AR. Nästa steg är att ta med tekniken ut till byggarbetsplatsen, som i träbyggnadssammanhang ofta kallas monteringsplatsen, eftersom det framförallt är fråga om att montera ihop träelementen. AR skulle kunna vara ett stöd under montagearbetet. Det är också möjligt att installatörer av el, rör med mera kan vägledas med AR i stället för att använda pappersritningar eller skärmbilder som underlag, en idé som redan dryftats i byggbranschen en tid. AR är också möjligt vid felsökning. Antalet tänkbara applikationer för AR och även VR är således stort, även inom träbyggnadsbranschen.

Nästa steg är att ta med tekniken ut till byggarbetsplatsen, som i träbyggnadssammanhang ofta kallas monteringsplatsen, eftersom det framförallt är fråga om att montera ihop träelementen. Bild: Åhlin & Ekeroth


SVENSKA FOG

Stockholm Göteborg Kristianstad

”Vi fogar Sverige”

Fogning

Svenska Fog är ett av Sveriges ledande fog företag. Vårt arbetsområdeär från skåne till Mälardalen. Vi har egen personal i Stockholm, Göteborg och Skåne redo att hjälpa er med era fogprojekt. Vi utvecklar ständigt nya arbetssätt för att kunna pressa våra priser på fogning.

Brandtätning Våra certifierade brandtätare står redo att brandtäta era byggnader snabbt och tillförlitligt. All brandtätning sker med full dokumentation med alla möjligheter att senare gå tillbaka för att få fram en specifik tätning.

TUDV-rör Vårt egen utvecklade TUDV-rör förbättrar ventilationen i fogarna och samlar upp fukt som finns bakom fogen.

En del av våra kunder

...och många fler

Kontakta oss på 010-207 8008 www.svenskafog.se info@svenskafog.se Svenska Fog & Brand AB


46 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

HÅLLBARA LIVSMILJÖER

måste vara utgångspunkten Samhällsbyggandet måste bli klimatpositivt i framtiden, det räcker inte med klimatneutralt när vi har en skuld att betala tillbaka. Och hållbara livsmiljöer måste vara utgångspunkten när vi uppför byggnader och bostäder, nu och framöver. Med mer träbyggande underlättas denna övergång till en ny utgångspunkt för allt som vi bygger, samtidigt som vi reducerar byggandets emissioner av koldioxid och i väsentligt högre grad än idag slipper tära på jordklotets ändliga naturresurser. AV NICLAS SVENSSON – MEN ALLT MÅSTE börja med att vi vänder på det vi slarvigt

kallar byggprocessen, säger Tomas Alsmarker. Fotosyntesen är den nya byggteknikens verkliga motor. Sol, regn och vind är produktionsfaktorer. Norra halvklotets väldiga skogar producerar förnybara och cirkulära komponenter i de nya byggsystemen. Trä är en självklar del av naturens eget kretslopp. De kärnfulla deviserna präglar inledningen av det emellanåt gnistrande intervjusamtalet med Tomas Alsmarker.

Som en färd med Wildfire Tomas Alsmarker är en av de verkliga profilerna och förgrundsfigurerna inom svenskt träbyggande. En pratstund med honom om träbyggandets betydelse är som att resa in i framtiden. Och det som präglar denna framtidsfärd är på sätt och vis fullt jämförbart med en hisnande tur med Kolmårdens berg- och dalbana Wildfire (också den i träbyggnadsteknik – förstås). Upp- och nedgångarna i samtalet kan kortfattat beskrivas som euforin eller passionen över den nya byggteknikens mångfacetterade möjligheter – vilket i sin tur har sin motsvarighet i frustrationen över att det går för långsamt och som levereras i uttryck som ”Hur svårt kan det va..?”. Dessutom är allt uttryckt med lundaskånsk dialekt, vilket automatiskt understryker andemeningen. Och Tomas Alsmarker är i grunden civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola, varit tf professor i träbyggnadskonst, vice vd för Tyréns, vd för Nyréns Arkitektkontor och designchef hos BoKlok.

Tomas Alsmarker är en av förgrundsfigurerna inom träbyggande i Sverige.

Likt en gammelkommunist (inga jämförelser i övrigt) använder sig Tomas Alsmarker gärna av bokstavskombinationer i sin pedagogiska roll. FEST i Tomas Alsmarkers värld handlar om ”Funktion, Ekonomi, Skönhet och Teknik”, vilket ska förenas i en helhet när vi uppför livsmiljöer, hus och byggnader. FFF står för missionen ” Förenkla, Förbättra och Förnya konsten att bygga i trä.” När jag försiktigt försöker fokusera på ämnet för intervjun genom att bena upp begreppen kring träbyggande och klimatpåverkan, föreslår jag att vi ska ta utgångspunkten i byggkedjan, eller använda den något slitna klyschan ” från hygge till bygge”. – Fel, säger Tomas Alsmarker. I byggbranschen har vi allt för ofta ett ”inifrån och ut”-perspektiv. Som om byggandet vore det centrala, målet, när det själva verket är medlet. Nej, vi måste börja i rätt ”P”, i Platsen där människor ska leva sina liv, inte i Produktionsapparaten! Det handlar om att skapa goda livsmiljöer, som innefattar alla hållbarhetens kriterier, ekologi, socialt och ekonomiskt.

Brundlandskommissionens grundfilosofi Han fortsätter med att citera Brundtlandskommissionen; ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Eller något förkortat: ”Att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov”. – Den utgångspunkten måste förstås omfatta allt det vi som människor vistas i; bostäder, kontor, kommersiella byggnader, sporthallar och fabriksbyggnader – you name it.

Morgondagens samhällsbyggande När samtalet leder in på mer ”hard-facts” så nämner Tomas Alsmarker en FN-rapport som kom ut 2010, där det konstateras att “cirka 70 procent av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad


BYGGA I TRÄ

Svensk Byggtidning 47

är direkt relaterat till samhällsbyggande. Att minimera dessa växthusgaser, att kraftigt reducera nyttjandet av jordens resurser, kommer att kräva radikala förändringar i hur morgondagens samhällen planeras, utformas, byggs och används”. – Vi måste därför bära med oss det faktum att vi redan har överskridit klimat- och resurskontot. Det räcker inte med att bli klimatneutral Samhällsbyggnadssektorn måste bli klimatpositiv! Vi har en skuld att betala tillbaka,

Det vackra är hållbart Den evigt uttjatade materialkampen mellan trä, stål och betong måste avlösas av en mer fruktbar diskussion om vilka byggsystem som används. Och de byggsystemen ska vara utformade utifrån de livsmiljöer vi vill åstadkomma. Dagens fragmenterade byggprocesser är inte svaret. – I den byggprocessen uppfinner vi hjulet om och om igen. Fokus måste förflyttas från det enskilda projektet till en överordnad industriell designprocess, där det enskilda projektet är en del i enkontinuerlig utveckling. Det handlar om en omsorgsfull process där varje projekt bidrar till att successivt reducera nyttjandet av jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser. – Steget från projektfokus till en kontinuerlig utvecklingsprocess är i sig en radikal förändring. En industriell designprocess innebär även en radikal förändring i hur vi arbetar och hur vi måste organisera våra verksamheter. Vi avslutar samtalet genom att tala om träbyggandets estetik och skönhet. Väldigt många tycker spontant att ”trä är vackert och skönt att omge sig med”. Men vad har estetik egentligen för praktisk betydelse?

Tamedia Building i Zùrich, en byggnad som representerar ”det cirkulära, det vackra, det industriella” enligt Tomas Alsmarker. Bild: Setra

– Det är utan tvekan en mycket underskattad och tvärtom en helt avgörande dimension när vi utformar framtidens samhällen; Vi måste till att börja med våga prata om det vackra! Det vackra är hållbart! Motsatsen är – just motsatsen.


48 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

Magasinet kommer i huvudsak att rymma kontor, men det finns även möjlighet att inreda för butiker i bottenvåningen. Illustration: AWL Arkitekter

MAGASINET

– första trähuset i Ebbe Park i Linköping Det kommunala bolaget Sankt Kors står bakom uppförandet av Magasinet i Ebbe Park. Magasinet är en av flera byggnader i trä i ett tidigare industriområde som nu omvandlas till ett område med fokus på hållbarhet och innovation. AV KJELL-ARNE LARSSON MAGASINET – ELLER SOM det också kallas J02 – blir ett fler-

våningshus med källarvåning i betong och hela överbyggnaden med stomme i trä. Våningarna kommer att inredas som kontor. Det blir dock möjligt att skapa butikslokaler på bottenplanet. – Olika material för stommen jämfördes, och vi kom till fram till att det var möjligt att använda trästomme i hela överbyggnaden som ska stå på en betongsula, berättar Johan Klasa, som är projektledare hos Sankt Kors Fastighets AB och inhyrd från Team Projektpartner. Förutom att klara brandskydds- och ljudkrav är

det en utmaning att få stabilitet i ett högre flervåningshus i trä. Förebilder fanns främst i Växjö kommun som har flera flervåningshus i trä. Magasinet är konstruerat med pelare, balkar och bjälklag i trä. Dessutom finns diagonala snedsträvor för att stabilisera konstruktionen. Delar av trästommen kommer att bli synlig inomhus och snedsträvor kan synas utifrån genom fönstren. Även hisskärnan i husets mitt utförs i trä. Källarvåningen med dess bjälklag utförs i betong och källaren kommer att inrymma ett skyddsrum.


BYGGA I TRÄ

Sankt Kors genomför projekt i en samverkansform, i detta fall med entreprenören Åhlin & Ekeroth Byggnads AB och det fungerar mycket bra.

Policy Magasinet är projekterat för att klara Miljöbyggnad silver och dessutom uppfylla hållbarhetsprogrammet för Ebbe Park. – Linköpings kommun tar fram en träbyggnadspolicy och ambitionen med bland annat Magasinet är att sprida kunskaper och erfarenheter av träbyggande, fortsätter Johan Klasa. Bland de befintliga nybyggena i Ebbe Park finns ”Repslageriet” där Campushallen flyttar in vid årsskiftet och där finns bland annat en multihall. Ett femtiotal företag verkar redan i området och här liggen även apotek, vårdcentral och djursjukhus. Ebbe Park kommer att bli en ny typ av stadsdel som ska bidra till både tillväxt och trivsel i staden. – Intresset för att hyra lokaler har hittills varit bra så vi kommer säkert att locka hyresgäster även till Magasinet, avslutar Johan Klasa.

Svensk Byggtidning 49

träkyrka utanför Motala, klimatsmarta lägenheter av KL-trä i Brf Björkalund, moderna kontor i industrifastigheten Armaturen med bjälklag och ytterväggar av massivträ samt Campushallen i Ebbe Park med bland annat en läktare och taklag i KL-trä. J02-huset i kvarteret Dynamiken på Ebbe Park kommer att byggas med fem våningar på vardera 400 kvadratmeter i trä. Dessutom en källare i betong. Denna får också ett bjälklag i betong. Allt bärande ovanför detta blir utfört i trä: pelare, balkar och vindsträvor i limträ, prefabricerade utfackningsväggar, innerväggar (delvis bärande i KL-trä) och KL trävägg mot en angränsande byggnad. J02-huset kommer i huvudsak att rymma kontor, men det finns även möjlighet att inreda för butiker i bottenvåningen. I källarvåningen kommer det att finnas skyddsrum, teknikrum och cykelparkering. – Det blir ett intressant projekt och en fin referens för oss. I grannkvarteret Verkstan bygger vi också åt Sankt Kors. Det projektet består av tre kontorsbyggnader och en träningsanläggning/kontorsbyggnad, avslutar Carl Johan Danckwardt-Lillieström.

Fin referens Totalentreprenör för J02-huset i kvarteret Dynamiken är Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Det är långt ifrån det första huset med trästomme som företaget uppför i nära samverkan med kund. – För tre år sedan färdigställde vi bostadshuset Bersån som var Linköpings första flerbostadshus med stomme av massivträ och då lärde vi oss bygga i korslimmat trä, berättar Carl Johan Danckwardt-Lillieström, projektchef och projekteringsledare på Åhlin & Ekeroth. Sedan dess har vi bland annat uppfört en ren

FAKTA I KORTHET: Magasinet J02, nytt kontorshus i Linköping Tidplan: oktober 2020–oktober 2022 Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB Totalentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB Arkitekter: ÅWL Arkitekter AB Värde: ca 80 Mkr

Opposite Reklambyrå 2020

TA I TRÄ Vi är byggare och har i viss mån alltid jobbat med trä. Ett material som till vår glädje börjar ta allt större plats i våra projekt. Just nu skapar vi Trafik­ verkets nya kontor i Tannefors genom att förädla en gammal industrilokal som får nya bjälklag och ytterväggar av massivträ. Samtidigt bygger vi HSB brf Björkalund med KL­trästomme och träfasad i Norrköping samt ett äldre­ boende med trästomme och träfasad i Åtvidaberg. Inom stadsutvecklings­ projektet Ebbepark i Linköping, där vi redan uppfört flera spännande trä­ konstruktioner, bygger vi snart ett spektakulärt 6­våningshus helt i trä.

Välj lokalproducerat från länets byggare i Östergötland Halvsidesannons_SvenskByggtidning_trä.indd 1

Till meritlistan lägger vi även det runda trähuset Valla Berså i Linköping och den faluröda träkyrkan på Furulid i Motala. För oss känns det bra i själen att bygga med ett naturligt material som binder koldioxid, kräver färre transporter och ger en renare och trevligare arbetsmiljö. Utvecklingen är tydlig, allt fler av våra beställare tar i hand på att de vill ha trä som bärande material i sina byggnationer. Vi som kan trä håller alla tummar att trenden håller i sig. Peppar, peppar, ta i trä!

www.ahlin-ekeroth.se 2020-10-07 08:44


50 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

I Hagastaden uppförs världens första innerstadskvarter med

HÖGA HUS I MASSIVTRÄ På gränsen mellan Solna och Stockholm byggs just nu några av de högsta bostadshus i modern träbyggnadsteknik som vi hittills sett – därtill med sin placering direkt i den urbana, pulserande stadsmiljön. Kort och gott är Cederhusen världens två första innerstadskvarter som byggs i massivträ. Utöver dokumenterade klimatfördelar medför därtill de nya träbaserade byggsystemen avsevärt lägre vikt, vilket också möjliggör byggnation ovanpå bil- och järnvägstunnlar. AV NICLAS SVENSSON – DET HÄR ÄR tveklöst ett ytterligare genombrott

för den nya tidens byggande, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef hos Folkhem och ansvarig för projektet Cederhusen. Höga träbyggnader är en spegling av en ny tidsepok på 2020-talet och framåt, som är präglad av hållbart samhällsbyggande med minimal klimatpåverkan. Sakta men säkert lämnar vi 1900-talets byggmetoder, som präglades av hårt utnyttjande av ändliga naturresurser och ett allt för snävt fokus på byggnadernas energiprestanda.

Helhetssyn på klimatet För betänk det faktum att även om vi – åtminstone teoretiskt – skulle uppnå en standard med nollenergihus, så skulle omfattande klimatutsläpp från byggverksamheten fortsätta om ingenting görs åt byggmetoderna och de klimatbelastande byggmaterial som ingår. Med Folkhems nya stadskvarter i trä placerade rakt in i storstadens urbana miljöer har därmed Stockholmsregionen möjligheten att inta positionen som ”fönstret mot omvärlden” när det gäller framtidens hållbara samhällsbyggande – i en tid då urbana stadsmiljöerna tilltar och stads-


BYGGA I TRÄ

Svensk Byggtidning 51

bebyggelserna globalt väntas växa med ofattbara 130 procent enbart för de närmaste tio åren fram till 2030 Dessa generella konstateranden är de huvudsakliga utgångspunkterna i ett spännande intervjusamtal om framtidens hållbara samhällsbyggande med Anna Ervast Öberg. Argumenten är många och utvecklingen kan ses i ljuset av att det nya byggandet också innebär ett en ny byggteknik för 2020-talet, där inte bara klimatet är en vinnare, utan även byggprojektens och de boendes ekonomi. För att inte tala om minskat resursslöseri och minimalt med byggfel genom den industriella tillverkningens rationalitet och precision. De industriella byggmetoderna svarar redan i dag för uppemot 50 procent av bostadsproduktionen i Sverige och växer stadigt på marknaden. Men återtill hållbarhetsresonemangen; vad innebär egentligen klimatfördelarna med träbyggnadsteknik? – Ja, byggnader och bostadshus kan som bekant användas i mer än 100 år, men vi kan idag genom ett antal studier verifiera att mer än hälften av utsläppen i byggnaders livscykel sker under produktionen. Och med bärande träkonstruktioner kan vi åtminstone halvera utsläppen jämfört med ett traditionellt bygge i betong och stål, säger Anna Ervast Öberg.

Boendes aktiva klimatval Lite filosofiskt konstateras att genom att använda mer trä globalt sett skruvar vi successivt åt oljekranar och reducerar metallutvinning på jordskorpans ömtåliga hud. Vi minskar uttagen av oersättlig sand och bergkross från berggrunder och havsmiljöer. Vi minimerar användning av naturgrus ur våra överlägsna naturliga vattenreningsverk som känsliga rullstensåsar utgör och som formats av perioder med istid i norra Europa. Men åter till något mer närliggande; även de boende möter i träbyggandet ett av många svar på hur de genom aktiva val kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande. – Vi kan tydligt se att många av de boende aktivt väljer Cederhusen i Hagastaden utifrån ett medvetet klimatval, vilket också förstärks genom ett förbättrat inomhusklimat. Och hälsoaspekten förstärks genom att vi kan ta bort plasten i väggarna i träbyggnader eftersom materialet är producerat av naturen själv, och har andra egenskaper än artificiella material som stål och betong. Även ljudupplevelsen är annorlunda i bostadshus med trästomme. Ljudet upplevs naturligt nog som ”mjukare” och mer behagligt, och buller och ljud är en underskattad faktor när det gäller en bostad eller en byggnads trivselfaktor, understryker Anna Ervast Öberg. Den mänskliga skalan uttrycktes på ett något annorlunda sätt av en träförespråkare från Norge för ett antal år sedan, då denne konstaterade; ”trä är det enda material jag vill umgås med när jag är naken”. Och visst är det svårt att tänka sig en bastu i något annat material, och det finns studier som vetenskapligt kan visa att vi kort och gott mår bättre när vi omger oss med naturmaterial som trä.

Fyra torn i klimatoptimerad träbyggnadsteknik Nya stadsdelen Hagastaden uppförs just nu där sällskapsspelet Monopols kända tegelsilhuett av Norra station redan nu är ett minne blott, och som ersätts med den nya stadsdelen med en omfattning av totalt ungefär 6 000 nya bostäder på ett närmare 100 hektar stort område. Av dessa utgör 234 bostäder Cederhusen i massivträteknik, fördelade på fyra hus med varsitt torntorn. Arkitekterna bakom Cederhusen är General Architecture Husen i de två kvarteren i modern, industriell och klimat-

Det här är tveklöst ett ytterligare genombrott för den nya tidens byggande, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef hos Folkhem och ansvarig för projektet Cederhusen

optimerad träbyggnadsteknik blir mellan 10 och 13 våningar höga. Undertill i tunnlarna löper ännu en tid landets mest frekventa biltrafikstråk med E4/E20, fram till dess att nya Förbifart Stockholm om några år äntligen leder trafiken förbi innerstaden, och storstockholm med sina drygt 2, 3 miljoner invånare får en modern trafiklösning. Länge har Sveriges huvudstad varit nästan ensam bland Europas storstäder om att ha den klimatbelastande biltrafiken rakt genom stadens hjärta. Så lätt släpper inte 1900-talets lösningar greppet om oss. – Nej, men den sammantagna lösningen får en push framåt såväl genom Förbifart Stockholm, men också genom att vi tillsammans kan se framtiden an med höga bostadshus i trä rakt inne i stadskärnorna framöver, säger Anna Ervast Öberg.

Landet bygger staden Det är ett faktum att Sverige är ett skogsland – och det i sin tur innebär att den industriella produktionen ofta återfinns i regionalpolitiskt känsliga delar av Sverige. Vad gäller Cederhusen i Hagastaden kommer trästommen i modern CLT-teknik från Setras anläggning i Långshyttan i Dalarna. Och dessa leverantörer av träbyggnadssystem återfinns i orter som Bygdsiljum i Västerbotten, Kil i Värmland eller Sandsjöfors i Småland. Orter där jobben verkligen behövs – och det är ett intressant perspektiv som öppnar sig via ett ökat träbyggande. – Ja vi kan nu välja att låta ”Landet bygga staden”, vilket kan låta en smula banalt, men där vi faktiskt kan avlasta storstadsregionernas ständiga risk för överhettning i ekonomin genom att flytta ut produktionen till glesare bebyggda delar av Sverige. Samtidigt moderniserar vi byggandet genom en rationell industriproduktion av bostäder och byggnader. Det är enligt min mening en unik kombination att vi genom att välja trä som byggmaterial får en avsevärt mer rationell byggprocess samtidigt som vi gör en betydelsefull insats för att rädda klimatet, avslutar Anna Ervast Öberg.


52 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

KONTORSBYGGNADER I TRÄTEKNIK är gynnsamma för klimatet

TK Botnia är en av nyckelaktörerna när Komatsu Forest i Umeå just nu genomför en av landets största industrisatsningar. Det är bara ett av många projekt där TK Botnia är involverade och ser till att konstruktioner i limträ och KL-trä blir en del av framväxten av modern, klimatsmart träbyggnadsteknik runt om i landet. Komatsus nya kontorsbyggnad blir ett landmärke för tekniken och utgör samtidigt porten till den nya fabriken. AV NICLAS SVENSSON SATSNINGEN SOM Komatsu Forest gör i Umeå bär prägeln av

hållbarhet. Företaget är en världsledande aktör inom skogsmaskiner. I Klockarbäckens industriområde i utkanten av Umeå genomförs nu en omfattande satsning med ny fabrik och en kontorsbyggnad i träbyggnadsteknik i sex plan. Kontorsbyggnaden uppförs med trästomme i massivträ och med synligt trä i bärande pelare och snedsträvor. Martinsons är leverantör av trästomme och PEAB är total-

entreprenör. TK Botnia (Träkonstruktion Botnia) har ansvarat för konstruktionsutformning. TK Botnia är ett relativt ungt företag men har jobbat med 200 projekt inom en varierad flora av byggnationer runt om i Sverige. Allt ifrån omvandling av äldre industribyggnader för nya Varvsområdet i Malmö, ICA-butik i vasaloppsorten Sälen till självaste flaggskeppet Sara Kulturhus i Skellefteå – det senare är väl uppmärksammat och räknas som en av världens högsta träbyggnader. Och som pekar ut färdriktningen inom modernt träbyggande.


BYGGA I TRÄ

Träbyggandet är i dag en etablerad del av den moderna byggsektorn. /Gustav Essebro, vd, TK Botnia

Vårt team ansvarar för installationsledning, energiutredning och projektering av VVS-anläggningen till Komatsu Forest One i Umeå.... ...med fokus på energi, flexibilitet och driftvänlighet. www.uptab.se www.uptab.se

Svensk Byggtidning 53

– Vi har goda erfarenheter av kontorsbyggnader i trä eftersom vi har projekterat många liknande stommar tidigare. Vi kan därför vara trygga med att våra konstruktionsprinciper är beprövade och uppfyller alla krav på byggbarhet, säkerhet och komfort. Träintrycket i projektet blir påtagligt genom att det blir synligt också invändigt i trapphuset., säger Niclas Kjell hos TK Botnia.

Träbyggande ger ökad hållbarhet Kontorsbyggnaden vid Komatsus nya anläggning i Umeå kommer att ha ett våningsplan – det tredje – som är en samlingsyta med restaurang, konferensmöjligheter och allehanda mötesplatser internt och externt. Det är också tredje våningen som är utrustad med en skywalk in i fabriken, där exempelvis studiebesök kan genomföras utan störningar i produktionen. Att uppföra ett kontorshus i flera våningar och även en del i Komatsus satsning handlar i grunden om övertygelsen i hela regionen om att skogsbaserade produkter och komponentsystem har framtiden för sig. Klimatfördelarna avseende koldioxidemissioner baserade på förnybar biomassa från skogen blir allt mer uppmärksammade som en självklar del av lösningen avseende klimatet. Det skapar en framtidstro i ett skogslän som Västerbotten. – Träbyggandet är i dag en etablerad del av den moderna byggsektorn. Spännvidden i vad vi varit delaktiga i vad gäller inspirerande projekt är ett tydligt bevis för det, säger Gustav Essebro, vd hos TK Botnia. Jag tänker då på allt ifrån idrottshallar som Nolias nya fotbollshall i Umeå (som just nu byggs några stenkast från Komatsu), epokgörande påbyggnadsprojekt i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad till förskolor i Norge. Det ger oss och byggandet i Sverige kontinuerligt tillskott i erfarenheter. Våra referensprojekt banar väg för ett byggande som värnar om klimatet på ett avgörande sätt. Både Niclas Kjell och Gustav Essebro tycker det är utmärkt att huvudorterna i Västerbotten Umeå och Skellefteå ligger väl framme generellt när det gäller träbyggande. Det i sin tur har medfört att tekniken är en etablerad del i 2020-talets byggande runt om i hela Sverige. Träbyggnader i större skala är därför ingen ny företeelse, utan de flesta aktörer kring projekt har numera en uppbyggd kompetens och tekniken står sig väl i förhållande till exempelvis brandsäkerhet och kostnad. Därtill med stora fördelar sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Kontorsbyggnad vid Komatsus nya fabrik i Umeå är därför ett naturligt led i en sådan utveckling.

Umeå Projekt Team AB

Västra Kyrkogatan 23, 90329 Umeå Telefon: 090 - 88 88 240, E-post: info@uptab.se


54 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

Sverige är globalt ledande och kan exportera både kompetens och produkter. Bilden är från ett bygge av Åhlin & Ekeroth i Linköping. Bild: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

TRÄBYGGNADSKANSLIET – särskilt fokus på flervåningshus, offentliga byggnader och broar

Sveriges Träbyggnadskansli samarbetar med Svenskt Trä – som är en del av Skogsindustrierna – och Trä- och Möbelföretagen TMF. Tillsammans verkar organisationerna för att mer ska byggas av trä, och lyfter fram argument som handlar om klimat och sysselsättning. Det är argument som rimmar med regeringens strategi för träbyggnad. Dessutom ger träbyggande korta byggtider, högre kvalitet och trivsammare miljö, både inne och ute. Samtidigt bidrar det faktiskt till social hållbarhet i byggbranschen. AV KJELL-ARNE LARSSON TRÄBYGGNADSKANSLIET HAR särskilt fokus på flervånings-

hus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. Sverige har utmärkta förutsättningar för träbyggande. Den årliga skogstillväxten är 120 miljoner skogskubikmeter och avverkningstakten 90 miljoner skogskubikmeter. Av detta går 45 procent till sågverken. Trä är förnybart och ju mer trä som finns i form av skog och som virke i byggnader, desto mer kol binds i stället för att förekomma fritt i form av koldioxid. Träbyggande kan bidra till att Sverige når klimatmålen. Ett hus

i trä sparar upp till 90 procent av koldioxidutsläppen jämfört med ett hus i betong. Under en 50-årscykel för ett hus minskar utsläppen med 50 procent. Fram till 2030 skulle 5 procent av de generellt minskade koldioxidutsläppen enligt den nationella planen kunna uppnås tack vare ett kraftigt ökat industriellt träbyggande. Industriellt träbyggande har ytterligare fördelar: • Byggtiden på arbetsplatsen kortas med 70 procent >> • Byggplatsen ersätts med en montageplats


Koldioxid neutral tillverkning av brandsäkra träytskikt

www.woodsafe.se

NYHET - Woodsafe Green Woodsafe Timber Protection AB bygger Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt. – Nu kommer vi att nå målen i vår hållbarhetsstrategi om att Woodsafe ska vara koldioxidneutrala och självförsörjande på el från solens strålar. Det är viktigt för oss att bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe. Mer information fås av: Daniel Pesic | Marknadschef | 010-2067234


56 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

• Det tillverkas och byggs med industriell precision i en kvalitetssäkrad fabriksmiljö med bra inomhusklimat • Betydligt lägre bullernivå i både fabriken och på montageplatsen. Skonsammare både mot arbetare och grannar. För några år sedan var marknadsandelen för trä använt till flervåningshus 10 procent. I år väntas den siffran bli 15–16 procent. Trender, strategier och planer talar för trä och det är fullt realistiskt att siffran kan stiga till 50 procent. I juni 2018 presenterade regeringen en träbyggnadsstrategi – ”Inriktning för träbyggande”. – Strategin gjorde att man talar mer om träets möjligheter och vilken roll det kan få, säger Susanne Rudenstam, chef på Sveriges Träbyggnadskansli. Träbyggandet kom också med i regeringsförklaringen i januari 2019 vilket var ett viktigt steg på vägen. Och nu för två månader sedan nämnde Ursula von der Leyen, träbyggande som en del av EU:s gröna färdplan. Förra sommaren kom Träbyggnadskansliet tillsammans med ledande träbyggnadsföretag, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet med ”Färdplan för industriellt träbyggande”. I den konstaterades bland annat att med dagens kapacitet hos trähusleverantörerna skulle vi klara att årligen bygga 15 000 lägenheter i flerbostadshus, hälften av behovet enligt Boverkets prognos och en kraftig ökning jämfört med idag. Kapaciteten skulle samtidigt räcka till 15 000 småhus i trä och vi kunde fortfarande exportera lika mycket virke som idag.

Offentliga upphandlare – Vi ser också en framtid för att i större utsträckning bygga skolor, förskolor kontor och andra lokaler i trä, fortsätter Susanne Rudenstam. Företag som hyr kontor efterfrågar allt oftare gröna lösningar och här är det intressant att se hur snabbt Vasakronan fått hyresgäster till sitt nya flervåningskontor i trä – Magasin X i Uppsala. I början av året gick Sveriges Träbyggnadskansli tillsammans med en rad leverantörer ut i en debattartikel där man uppmanade staten som landets största beställare att gå före genom att anpassa upphandlingsprocessen för offentliga bolag. Detta kan göras genom att bland annat: • Skapa upphandlingskriterier för offentliga byggaktörer att premiera lägsta klimatpåverkan i både bygg- och förvaltningsskedet, genom gränsvärden för koldioxidutsläpp • Anpassa den offentliga upphandlingsprocessen till industriell produktion av bostäder där tid, kostnad, kvalitet och klimat blir skall-krav • Förenkla planering och administration för industriell byggproduktion genom typgodkännande av byggsystem – Att exempelvis ställa klimatkrav öppnar möjligheter för nya aktörer och nya lösningar från befintliga aktörer. Kraven gör att marknaden breddas, inte tvärtom, säger Susanne Rudenstam. Som också betonar betydelsen den svenska kompetensen inom industriellt träbyggande kan få i förlängningen. Vi är globalt ledande och kan exportera både kompetens och produkter. Hon pekar slutligen på det industriella konceptets betydelse för social hållbarhet. Genom att merparten av arbetsinsatserna görs i fabrik och montaget på plats utförs av fast personal, kommer man ifrån byggbranschens problem att hålla ordning på arbetsvillkor, löner och skatter. Med industriell tillverkning går det lätt att skapa trygghet för både anställda och arbetsgivare, samtidigt som produktkvaliteten kan säkerställas och förfinas.

Att exempelvis ställa klimatkrav öppnar möjligheter för nya aktörer och nya lösningar från befintliga aktörer. Kraven gör att marknaden breddas, inte tvärtom. /Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli Bild: Anders Roth


Vi erbjuder en helhet för byggnation i trä

Vi vill göra det så enkelt, tryggt och effektivt som möjligt att bygga med trä i stor skala. Våra klimatsmarta byggkomponenter, såsom olika typer av massivträ och träfasader, kombinerat med montagematerial skapar enkelhet vid planering och byggnation. Vi erbjuder också vårt projektstöd och hjälp med kalkyler, ritningar och montage, vilket ger vid dig full kontroll genom hela byggprocessen. Dessutom, med vår fossilfria produktion och erbjudande av fossilfria transporter ger vi dig marknadens förmodligen lägsta klimatavtryck. Vi finns alltid till hands, oavsett om du är byggherre, arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Framtiden byggs i trä!

Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss på

sodra.com/byggsystem


58 Svensk Byggtidning

BYGGA I TRÄ

Med naturnära material passar nya förskolebyggnaden in perfekt i parkmiljön. Bild: Klara Arkitekter

NORRSTRANDS FÖRSKOLA I KARLSTAD

– lokalt producerat massivträ med doft av skog En ny byggnad med stomme och fasader i trä kompletterar nu två befintliga förskolebyggnader vid Norrstrand. Stommen är uppförd i KL-trä från Stora Ensos nya fabrik i Grums i Värmland. Stor del av personalen från de entreprenörer som byggt skolan kommer från Karlstad och närområdet. Nya byggnaden kan därmed betecknas som närproducerad. AV KJELL-ARNE LARSSON I OCH MED utbyggnaden har Norrstrands förskola nu åtta av-

delningar i stället för som tidigare fyra. En utvidgad gård har skapats mellan det gamla och det nya huset. Delar av Norrstrandsparken har tagits i anspråk. Varje barn har tillgång till 40 kvadratmeter utemiljö. Alldeles

utanför en av grindarna finns parkmark som också kan användas för lek.

Solceller Precis som med övriga kommunala fastigheter inom räckhåll för


BYGGA I TRÄ

fjärrvärmenätet används fjärrvärme för uppvärmning. Solceller har monterats på taket, för produktion till en del av den egna elförbrukningen. Byggprojektet har genomförts med ambition för Miljöbyggnad nivå Silver, men certifiering kommer inte att utföras.

Svensk Byggtidning 59

Totalentreprenör av stommar i KL-trä

Naturnära Den nya byggnaden har stora fönster av olika storlekar åt alla håll, som gör att utemiljön följer med in i förskolans alla trädetaljer och naturliga färger. En del av utrustningen på lekområdet är tillverkad av trä som blev över från bygget. Det är därmed inslag av återvinning, trä och natur som präglar förskolan. – Nya förskolebyggnaden med gård passar in i omgivningen. Trämaterial kommer igen både i stomme, fasader och i lekutrustningen. Byggets har genomförts i en anda av naturmaterial, säger Charlotte Stenberg, projektledare på Karlstads kommun.

VisionPlus

FAKTA I KORTHET: Norrstrand, tillbyggnad vid förskola Tidplan: september 2019–september 2020 Byggherre: Karlstads kommun Mark- och byggentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekter: Sweco Architects AB, Klara Arkitekter Stomme: Wood Construction Sweden AB Värde: ca 37 Mkr

Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion! H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se


60 Svensk Byggtidning

TRÄ

TRÄPRISVINNARE 2020: Ateljé i Södersvik På Rådmansö i Roslagen ligger den; ”Ateljé i Södersvik”, vinnare av prestigefyllda Träpriset 2020. Den digitalt utsända galans många deltagare kunde alla via proffsiga presentationer se och höra om vinnaren och övriga nominerade bidrag, och även lyssna till kronprinsessan Victorias kloka budskap: ”Jag står på bjälklag av trä i Stockholms slott. Och skog och trä är en viktig del av vårt kulturarv, men framför allt – en otroligt viktig del av vår framtid”. AV NICLAS SVENSSON TRÄPRISGALAN 2020 som hölls på Berns salonger i Stockholm,

blev en smått unik händelse. Den utsändes helt i digital form och kommer säkert att bli ihågkommen – inte minst för att den kom att äga rum mitt i coronapandemins andra, hotfulla våg. Över 1 000 deltagare var anmälda vilket är rekord. Inspirerande ciceron för kvällen var Li Pamp, känd programledare och expert på antikviteter och Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

Floran av nominerade projekt var emellertid knappast antika, utan speglade på många sätt en pågående, snabb utveckling i Sverige för träbyggande, mångsidig träarkitektur och modern träbyggnadsteknik – allt med klimatoptimering i fokus. Arkitekterna bakom vinnaren Atelje i Södersvik är Anders Johansson och Anna Thedenius, och så här beskriver de sitt verk med egna ord: ”Med detta hus har vi omsatt våra tankar om att bygga rätt-


TRÄ

Svensk Byggtidning 61

framt och hantverksmässigt helt i trä. Stomme och paneler är av sågad gran, där alla ytskikt är obehandlade och får åldras naturligt. Huset består av ett enda stort rum, med ett loft, där vi har arbetat med att få fram arkitektoniska kvaliteter som rymd, ljusföring, akustik och materialitet, och bjuda in det omgivande landskapet.” Träpriset är ett av Sveriges viktigaste arkitektpris, och det delas ut vart fjärde år. Första gången var 1967.

FAKTA I KORTHET: Fakta om ”Ateljé i Södersvik” Typ av byggnad: Ateljé och fritidshus Byggår: 2018 Plats: Rådmansö, Roslagen Byggherre: Anders Johansson och Anja Thedenius Arkitekt: Anders Johansson och Anja Thedenius, Södersvik Arkitekturproduktion Konstruktör: Tomas Gustavsson Konstruktioner Byggentreprenörer: Albertssons snickeri genom Ruben Albertsson & Johan Albertsson. Ekholms Allservice genom Fredrik Ekholm. JW Bygg genom Johan Wennergren. Markus Eberle & Herbert Sailer. Byggfält genom Ilko Linkevics. Team Wåhlin Bygg & VVS genom Inge Arremyr. Kaukos plattsättning genom Kauko Kronvall. El & Industriteknik genom Jonathan Bergander. AJAB smide. Smed Karlsson. Trävaror från C-G Marinder Skogsförvaltning, Perssons Träteknik, Ingarps Trävaror, Ekenäs Hyvleri & Räfsnäs såg. Fönster och partier från Söderport.

Din Målare i Malung-Lima-Sälen

Effektivisera din byggprocess Vi erbjuder bearbetning av virke mot byggindustrin, husmodulstillverkning samt pall- och emballagelösningar. • Husmodulstillverkning

LCA-rapporter visar CO2avtryck för byggsystem Byggsystem som är resurssnåla, effektiva och i huvudsak består av trä – det är nyckeln till att bygga flerbostadshus med låg klimatpåverkan. Detta visar en livscykelanalys som är initierad av Norrlands Trähus och Masonite Beams – och utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet. LCA-rapporten visar att Masonite Flexibla Byggsystem ger lägst CO2-avtryck under ett flerbostadshus livscykel, av de sex byggsystem som hittills har analyserats. Läs mer på masonitebeams.se

• Hyvling • Fräsning • Kapning • Emballage/Lastpallar

Kontakta oss gärna: ELE Forsa AB, Hudiksvall order.forsa@elegroup.se 0650-377 00 www.elegroup.se


62 Svensk Byggtidning

TRÄ

Fördelar med trä: • förnybart På Svenskt Trä är man angelägen att också jobba för en digital värdekedja, där klimatdata och annan data följer med ända från skogsavverkning, via sågverk och hela byggprocessen, för att slutligen läggas in i byggnadens relationshandlingar, loggbok eller byggnadens digitala tvilling. Bild: Kjell-Arne Larsson

• väl beprövat • lätt tillgängligt • enkelt att underhålla • i förhållande till sin vikt det starkaste stommaterialet

SVENSKT TRÄ FÖR UT KOMPETENS – kurser för byggkonstruktörer Svenskt Trä utgör en del av branschorganisationen Sveriges Skogsindustrier och är en av de intressegrupper som sprider kunskap om träets möjligheter som byggnadsmaterial.

• beständigt • mycket goda värmeisolerande egenskaper • lätt att materialåtervinna • trä har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något annat byggnadsmaterial • klimatsmart • växande skog och träprodukter fungerar som kolsänkor

AV KJELL-ARNE LARSSON TRÄ SOM STOMMATERIAL är idag etablerat, men vägen dit

har varit ganska långt. Vårt inträde i EU 1994 gjorde att det blev tillåtet att återigen bygga flervånings bostadshus i trä, något som tidigare varit förbjudet i Sverige, ett gammalt förbud som var påkallat av de många stadsbränderna förr i tiden. Idag används trästomme i ungefär 90 procent av alla småhusbyggen. För ett par år sedan användes trästommar i cirka 10 procent av de flervånings bostadshus som uppfördes. Idag är den siffran 15–16 procent. – Inte förrän de allra senaste 2–3 åren har det lossnat, säger

Mathias Fridholm, direktör för Svenskt Trä. Det finns absolut potential att använda trä och trästommar i större utsträckning, och vi jobbar för detta. Tillsammans med bland andra Linköpings Universitet släppte vi förra året ”Färdplan för industriellt träbyggande”, där universitetet bland annat räknade på ekonomin kring träbyggande. Finns det då några fördomar kring trä som har hindrat utvecklingen? – Inte direkt fördomar kanske, men brist på faktakunskap, fortsätter Mathias Fridholm. Byggbranschen har använt betong


Svensk Byggtidning 63

TRÄ

mycket länge och kanske är fast i den kunskapen. Svenskt Trä gör mycket för att föra ut kompetens inom träbyggande. I våras genomfördes en kurs för byggkonstruktörer. Den var fulltecknad och körs även fortsättningsvis. Bra trähusprojekt kräver duktiga beställare och även dessa kan få hjälp på traven. Föreningen Trästad fungerar bland annat som ett stöd för kommuner när de ska handla upp träbyggen. – Många kommuner har stora bostadsbehov som måste mötas samtidigt som man vill bygga klimatsmart. Träbyggande kan hjälpa dem att klara båda kraven. Dessutom när vi tänker på industriellt träbyggande, så flyttar vi produktionen i in fabriker med byggplatsen blir bara en monteringsplats, där husen reses på några månader. Det industriella byggandet höjer därför både produktiviteten och kvaliteten. Svenskt Trä jobbar strategiskt med att informera och ta fram olika hjälpmedel för träbyggare. Svenskt Trä har nyligen gett ut en takstolshandbok för både småhus och flervåningshus. Det kommer en handledning för hur klimatdeklarationer för trähus ska beräknas och redovisas. Med början 2022 måste alla nybyggen klimatdeklareras. Ett senare steg för Svenskt Trä blir att erbjuda hjälpmedel för hur byggnader i trä kan miljöcertifieras. På Svenskt Trä är man angelägen att också jobba för en digital värdekedja, där klimatdata och annan data följer med ända från skogsavverkning, via sågverk och hela byggprocessen, för att slutligen läggas in i byggnadens relationshandlingar, loggbok eller byggnadens digitala tvilling. Så det finns uppenbarligen mer kvar att göra …

– Det industriella byggandet höjer både produktiviteten och kvaliteten, säger Mathias Fridholm, direktör för Svenskt Trä. Bild: Björn Leijon

SOLID WOOD

ETT UNIKT DIMENSIONERINGSPROGRAM FÖR TRÄINFÄSTNING är ett unikt och smart dimensioneringsprogram för konstruktörer. Med Solid Wood dimensioneras fästdon till träkonstruktion på en bråkdel av den tiden det tar att utföra motsvarande beräkning för hand. Programmet Solid Wood ger byggindustrin trygghet, tidsbesparing och komplett produktguidning.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA

hittar du också vårt tekniska paket som innehåller: - Dimensioneringshandbok för träförband - TEKLA komponenter - Teknisk information, dokumentation och godkännanden - CAD bibliotek www.gunnebofastening.se BY GUNNEBO FASTENING

Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo

+46 490 300 00

kundservice@gunnebofastening.com

www.gunnebofastening.com

BY GUNNEBO FASTENING

Träskruv Rostfri Syrafast

Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo

+46 490 300 00

kundservice@gunnebofastening.com

www.gunnebofastening.com BY GUNNEBO FASTENING

Montageförutsättningar

Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo

+46 490 300 00

kundservice@gunnebofastening.com

www.gunnebofastening.com BY GUNNEBO FASTENING

Allmänt skruv: 1. Om skruv ska monteras i annan vinkel än vinkelrätt mot materialet så skall det tillses att skruvens axel följer parallellt med kraftriktning.

Träskruv försänkt Impreg®+ Träskruv försänkt Impreg®+

Allmänt spik: 1. Spikar skall minst förskjutas 1d i ettförbandföratt beräkningarska gälla

TIDSBESPARING

Det som för hand tar timmar att beräkna kan nu utföras bara på några få minuter.

TRYGGHET

Konstruktören behöver inte längre förlita sig på handberäkningar.

PRODUKTGUIDE

Programmet hjälper konstruktören att hitta rätt fästdon enkelt för sin applikation.

2. Laster gäller inte för spikning i ändträ 2. Vissa avsteg från EC5 gällande krav på förborrning kan förekomma. Detta baseras på provning där förborrning ibland har lyckats undvikas.

Föreskrifsttexter

3. Eventuell förborrning får vara större än 0,8d.

3. Eventuell förborrning får vara större än gängans kärndiameter.

Fabrikat: Gunnebo Fastening Produkt: Träskruv Rostfri Syrafast 6,0x120 Monteras med bricka Ø20 mm. Ingen förborrning krävs

Projektuppgifter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Gbo Fastening Systems AB sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Föreskriftstexter

Projektuppgifter

Fabrikat: Gunnebo Fastening Produkt: Träskruv Rostfri Syrafast 6,0x120 Monteras med bricka Ø20 mm. Ingen förborrning krävs

Projektnummer: 1507 Projektnamn: KV. skatan Projektdel: hus 2 Knutpunkt: 3.4 Stad: Kalmar

Virkesdel a1: x mm a2: x mm

Knutpunktsuppgifter

Resultat

Knutpunktstyp: Lorem ispum

Dim. utdragskapacitet per fästdon Fax,Rd Dim. tvärkraftskapacitet per fästdon Fv,Rd

Produktspecifikt: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Basmerial (A): Lorem ispum Typ: Lorem ispum Tjocklek: Lorem ispum Klas/densitet: Lorem ispum

Allmänt: 1. Beräkningar utgår ifrån Eurokod 5, avsnitt 8.1 t.o.m 8.7

Basmaterial (B): Lorem ispum Typ: Lorem ispum Tjocklek: Lorem ispum Klas/densitet: Lorem ispum

Bruksvägen 2, 590 93 Gunnebo

+46 490 300 00

kundservice@gunnebofastening.com

www.gunnebofastening.com

Kant- och centrumavstånd

Korrosivitetsklass: C5-M Material: EN ISO 16120 Bits: 25

Dragkraft

A (och C)

Virkesdel a1: x mm a2: x mm

B

a3,c (a1,CG): x mm a3,t (a1,CG): x mm a4,c (a2,CG): x mm a4,t (a2,CG): x mm

a3,c (a1,CG): x mm a3,t (a1,CG): x mm a4,c (a2,CG): x mm a4,t (a2,CG): x mm

Angreppsvinkel α1: gr

Angreppsvinkel α1: gr

190 N 110 N Rad 1

Totalt antal parallella fästdon i knutpunkt: 8 st Rad 2

Projektnummer: Lorem ispum Projektnamn: Lorem ispum Projektdel: Lorem ispum Knutpunkt: Lorem ispum Stad: Lorem ispum

2. Angivna laster förutsätter torrt virke

4. Evenentulla fortsatta kontroller kan behöva utföras. Exempel på sådana kontroller kan vara... -risk för spräckbrott avsnitt 8.1.4 (EC5) - Krafter i växlande riktningavsnitt 8.1.5) - klossbrott Bilaga A, Hantering av moment påverkan -Stålplåtens hållfasthet vid beräkning Stål -Trä ...m.m

E-mail Lorem ipsum dolor sit

Adress: Lorem ipsum dolor sit

Tel: Lorem ipsum dolor sit

Företag: Lorem ipsum dolor sit

Postnr: Lorem ipsum dolor sit

Rad 1: 3 st Rad 2: 3 st

Basmaterial (C): Lorem ispum Typ: Lorem ispum Tjocklek: Lorem ispum Klas/densitet: Lorem ispum

3. Vid montering skall Avsnitt 10 Utförande och kontroll efterföljas för att beräkningar i programmet ska gälla.

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit

Totalt antal parallella skruvar per rad parallellt längs med fiberriktning: (Avser virkesdel X) Rad 3: 3 st Rad 4: 3 st

Rad …

Rad 5: 3 st Rad 6: 3 st

Rad 1

Rad 2

Korrosivitetsklass: Lorem ispum Lastvaraktighet: Lorem ispum

Rad …

Total Dim. utdragsbärförmåga Fax,ef,Rd Total Dim. tvärkraftsbärfömåga Fv,ef,Rd

648 N 610 N

Avgiven dimensionerande draglast Fax,Ed Dimensionerande tvärkraft Fv,Ed Kontroll av kombinerad last

605 N 568 N 0,95 < 1

Ort: Lorem ipsum dolor sit

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit Tel: Lorem ipsum dolor sit

E-mail Lorem ipsum dolor sit Företag: Lorem ipsum dolor sit

Adress: Lorem ipsum dolor sit Postnr: Lorem ipsum dolor sit

Ort: Lorem ipsum dolor sit

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit Tel: Lorem ipsum dolor sit

E-mail Lorem ipsum dolor sit Företag: Lorem ipsum dolor sit

Adress: Lorem ipsum dolor sit Postnr: Lorem ipsum dolor sit

Ort: Lorem ipsum dolor sit

Ansvarig: Lorem ipsum dolor sit Tel: Lorem ipsum dolor sit

Gbo Fastening Systems AB | SE-593 75 GUNNEBO SWEDEN KUNDSERVICE 0490 300 00 | www.gunnebofastening.se

E-mail Lorem ipsum dolor sit Företag: Lorem ipsum dolor sit

Adress: Lorem ipsum dolor sit Postnr: Lorem ipsum dolor sit

Ort: Lorem ipsum dolor sit


64 Svensk Byggtidning

TRÄ

SJUKHUS I TRÄ?

Javisst, absolut – och med särskilt fokus på klimat- och hållbarhetsfördelar! Smart Housing Småland anordnade ett webinar kring möjligheten att uppföra i modern träbyggnadsteknik uppföra en komplex större byggnad som sjukhus. Möjligheterna är förstås att dessa byggnader kan byggas klimatneutrala – men också ”på köpet” erbjuds ett behagligare och hälsobefrämjande inomhusklimat. AV NICLAS SVENSSON DET FINNS I SVERIGE, övriga Norden och mellaneuropa redan

flera exempel på mindre och medelstora sjukhusbyggnader med trästommar, företrädesvis i CLT-teknik. Så i det avseendet är den enkla frågan om ”sjukhus i trä?” redan besvarad. Däremot har ännu inget större projekt såsom ett regionsjukhus byggts. Men planer kan uppstå och webinariet som Smart Housing Småland anordnade – mitt i den andra vågen av coronapandemin – hade för avsikt att tydliggöra förutsättningarna. ­– Det råder ingen tvekan om att allt fler upptäcker möjligheterna med träbyggnadstekniken, och den snabba utvecklingen med mångfalden av exempel adderas till klimatfördelarna, säger Magnus Falk, projektledare hos RISE. Den senaste statistiken från Trä- och Möbelföretagen (TMF)

visar att andelen flerfamiljshus med trästomme under 2019 hamnade på 20 procent. Det betyder, slarvigt uttryckt, att vart femte höghus i Sverige byggs med bärande träkonstruktioner med råvaran hämtat från landets skogar. Det är den högsta andelen för bostadshus i Europa och den meningen får det väl konstateras att träbyggnadstekniken är etablerad. Och utöver det har byggexemplen blivit allt fler med tiden; fotbollsarenor, hockeyhallar, konserthus, varuhus och idrottsanläggningar. För att inte tala om skolor, drivmedelsstationer och hotell. Och just nu uppförs det första riktigt höga huset i Sverige; Sara Kulturhus i Skellefteå får 20 våningar. Så slutsatsen är given; träbyggandet är på stark frammarsch och Sverige ligger främst i Europa – i alla fall inom bostadssektorn.


TRÄ

­– Satsningen på större och komplexa byggnader som ett sjukhus gör det möjligt att utforska utmaningar för träbyggandet och se hur vi kan optimera byggsystem med avseende på byggteknik och hybridkonstruktioner, klimatavtryck och ekonomi, säger Kirsi Jarnerö, processledare hos Smart Housing Småland. Vid webinariet om sjukhusbyggnation i trä speglades frågan från alla vinklar och vrår. Vi fick höra forskarens syn, arkitektens inspel, konstruktörens tankar som sammantaget blev en tämligen objektiv genomgång av för- och nackdelar. Och det är en systemutveckling det talas om och det kommer att finnas delar i princip alla byggnader – även sjukhus – som kommer att byggas i betong och stål. Materialkampen måste tonas ned till förmån för ”helhetens effekt” - främst för brukarna, användarna, de boende – eller varför inte som i fallet med sjukhus – patienterna och personalen.

Hälsobefrämjande effekter Det finns nämligen ganska entydig forskning – både i Sverige och internationellt – som visar att synligt trä interiört har hälsofrämjande effekter. Och här kommer, naturligt nog, andra aspekter som brandsäkerhet upp på diskussionsbordet. Därtill har moderna sjukhus också tämligen höga krav på rumsavskiljning – inte minst om nya pandemier lamslår samhället i stort. En ytterligare aspekt är huruvida bjälklag i träteknik klarar stora laster – vilket kan behövas för att exempelvis bära upp tung apparatur. Upprinnelsen till Smart Housing Smålands projekt startade 2019 med att organisationen finansierade en förstudie utförd av RISE. Denna skulle klargöra vilka tekniska utmaningar som finns gällande brand, ljud, vibrationer och bärighet för sjukhus

byggda i trä. Förstudien tog sin utgångspunkt i ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader av modernt snitt, och noterat att kraven är ofta objektsspecifika, att flexibla lösningar eftersträvas i de flesta fall och brand och vibrationer tillsammans med stommens bärförmåga ofta är avgörande. En mindre omvärldsanalys genomfördes också för att se om det tidigare har byggts sjukhusbyggnader i trä i Norden: ­– Det vi kunde se var att det finns ett flertal tvåvåningsbyggnader ämnade för sjukvård, bland annat en vårdcentral i Lindesberg, men högre sjukhusbyggnader med trästomme kunde vi inte hitta, säger Magnus Falk.

Nytt projekt – vilken region blir först? Gällande de tekniska utmaningarna så kan träbjälklag vara problematiska för exempelvis vissa röntgenmaskiner, som är väldigt tunga, men också för viss neurokirurgi som inte bör utföras på träbjälklag som kan vibrera. Utifrån kunskapsanalysen ser dock RISE inte några oöverstigliga utmaningar för de flesta sjukhusverksamheter. ­– Slutsatsen är tveklöst att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä, säger Kirsi Jarnerö. I dagsläget jobbar Smart Housing Småland med att hitta projektpartners för att starta ett stort huvudprojekt gällande sjukhus byggda i trä. Ett antal regioner har visat intresse, men även privata bygg- och arkitektföretag. Innovationsplattformen Smart Housing Småland gör även en inventering av möjliga medfinansiärer. Frågan är säkert inte om utan när – och därmed blir det spännande att få svar på vilken region som blir först i landet?

EFFEKTIVISERA DIN BYGGPROCESS MED FÄRDIGA BYGG ELEMENT I TRÄ. Vi på SJB Prefab har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka färdiga väggelement i trä. Vår filosofi är att industrialisera byggprocessen och skapa fördelar när det kommer till kvalitet, miljö och kostnad. Vi levererar kundanpassade prefab- lösningar till byggindustrin i Norden. Vill du ha hjälp med ditt projekt når du oss på 0534 - 199 60 SJB-BYGG.SE

Svensk Byggtidning 65


66 Svensk Byggtidning

TRÄ

METSÄ-PAVILJONGEN INVIGD I TOKYO – tog endast 11 dagar att montera

Metsä-paviljongen är nu invigd i Tokyo och resultatet är innovativ arkitektur där utgångspunkten varit att bygga med industriellt tillverkade träelement. Tack vare de prefabricerade Kerto LVL-elementens låga vikt kunde montering ske på endast 11 dagar. Metsä-paviljongen kommer att användas under både OS och de paralympiska spelen och är Business Finlands projekt med Metsä Group som huvudpartner. DEN OFFICIELLA INVIGNINGEN av Metsä-paviljongen, som

ligger inom det finska ambassadområdet i Tokyo, har nu skett. Paviljongen kommer att vara öppen till slutet av 2021 och användas under OS och de paralympiska spelen 2021 samt av finländska företag och organisationer. – Vi gläds åt att många företag har bestämt sig för att förlägga sina evenemang till Metsä-paviljongen, där vi har naturbilder som projiceras på träväggar, ljud i världsklass och designmöbler – allt från Finland, säger Petri Tulensalo, vd för sportklustret inom Business Finland.

Industriellt effektivt träbyggande – Metsä-paviljongen visar hur man kan bygga en elegant byggnad snabbt och effektivt med hjälp av industriellt tillverkade träelement, säger Håkan Arnebrant på Metsä Wood i Sverige.

Paviljongen har designats av den välkända finska arkitektbyrån Helin & Co. Architects. Konstruktionerna av alla element som används i paviljongen är fritt tillgängliga på Metsä Woods plattform Open Source Wood. – Vi värdesätter arkitekternas och konstruktörernas frihet att utforma en estetiskt tilltalande design. Med vårt Open Source Wood-initiativ vill vi stimulera dem med ett antal alternativ”, förklarar Jussi Björman, direktör för affärsutveckling och konstruktion på Metsä Wood. I projektet har fördelarna med att använda sig av prefabricerade Kerto LVL-element visat sig. Tillverkningen av träkonstruktionen, balkar och element tog endast sju veckor på fabriken. Elementen har tillverkats av det finska företaget Timberpoint. Därefter gick det snabbt att montera paviljongen på byggarbetsplatsen i Tokyo. Monteringsarbetet tog endast 11 dagar och till snabbheten bidrog


TRÄ

I projektet har fördelarna med att använda sig av prefabricerade Kerto LVL-element visat sig. Bild: Metsä Wood

att Kerto LVL är enkla att arbeta med. För att göra paviljongen flexibel är paviljongens förband konstruerade så att byggnaden lätt kan demonteras och sedan monteras på en ny plats.

Hållbart från finska skogar Råvarorna till Kerto LVL-elementen som används i Metsä-paviljongen kommer från hållbart skötta skogar i Finland, där skogen växer mer än den utnyttjas. Varje del av respektive träd används på bästa möjliga sätt så att nästintill ingenting går till spillo. Biprodukter som spån och bark används exempelvis som bioenergi vid tillverkningen av Kerto LVL. En annan fördel med Kerto LVL är att byggnader byggda med dessa träelement lagrar kol under hela sin livslängd.

Svensk Byggtidning 67

Fastighetssamverkan Norr (FSN) ombildas till bolag

Projektledning för alla typer av kulturfastigheter

Ett slutresultat att vara stolt över Metsä-paviljongen har uppfyllt Business Finlands och Metsä Groups förväntningar. Paviljongen visar att eleganta byggnader kan konstrueras effektivt av prefabricerade träelement. – Historiskt sett är paviljongen en av de största investeringar som Business Finland har gjort på den japanska marknaden. Den är också ett fantastiskt sätt att bidra till de olympiska spelens framgång, och japanerna respekterar den verkligen”, säger Tulensalo från Business Finland. – Vi är otroligt stolta över slutresultatet och att det endast tog 11 dagar att montera en så här stor byggnad, säger Håkan Arnebrant.

Kammakargatan 30, 111 60 Stockholm, Tel: 08241144 www.svenskakyrkan.se/gustafvasa/kfs

Annons svenskakyrkor 85x238.indd 1

2019-04-05 13:44


68 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

För att klara alla framtida utmaningar behöver allmännyttan samarbeta med många andra parter i samhället. Bild: Kjell-Arne Larsson

KLIMAT- OCH ENERGIKICKAR

från Sveriges Allmännytta Att lyssna till Allmännyttans digitala konferens gav verkligen en energikick. Programmet hade ett brett perspektiv med presentationer av strategier på många plan och en lång rad goda exempel. Medlemsföretagen har mycket att lära av varandra. Det står samtidigt klart att för att klara klimatfrågorna behöver fastighetsägarna samarbeta med många andra parter i samhället. AV KJELL-ARNE LARSSON – DET ÄR VIKTIGT att dela goda exempel och att nätverka, och

jag hoppas att dagen bjuder på mycket inspiration, sade inledningsvis Gabriella Castegren som är klimatexpert på Sveriges Allmännytta. – I dagens situation känns det som vi är i ett avgörande och hoppfullt läge, menade Hans Dahlin som är energiexpert hos samma organisation. USA är förhoppningsvis snart med i Parisavtalet igen, EU presenterar ännu mer ambitiösa klimatmål och även Kina har satt upp mål.

Tydligt ledarskap Klimat- och energikicken bjöd sedan på en rad exempel på strategier som finns inom allt från globala till kommunala nivåer och inte minst hos företagen. Det handlade om förnybara energikällor och framtidens drivmedel samt nya sätt att producera stål och betong. Varför då denna bredd? ”Vi får helheten och inte enbart inpass från mitt eget område” kommenterade en av deltagarna under dagen. Och detta var pricken

över i-et. Den kommunala bostadsbranschen och faktiskt hela fastighetsbranschen är bara en del av den helhet som behövs för att klara klimatutmaningen. Hur ska man bygga ett hus med noll utsläpp om inte det ingående stålet och betongen är klimatsmarta? Den första talaren var Svante Axelsson, som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han tog fasta på det politiska engagemanget i EU och Kina, och snart också USA när de troligtvis återvänder till Parisavtalet. – Vi börjar få ett ledarskap som drar på rejält, menade Svante Axelsson. I Sverige står vi inför en stor grön omställning, liksom i EU. Det som tidigare sågs som bördor blir till affärsmöjligheter. Idag är det näringslivets ledare som är mer angelägna än politikerna. Ska industrin göra goda affärer även 2050 måste den börja ställa om nu och de har tagit många bra initiativ. Han räknade upp en rad exempel. SSAB ska genom projekt HYBRIT gå över från kol till vätgas för att tillverka stål. Och nyligen gick LKAB ut med att det behövs satsningar på cirka 400 miljarder kronor under 20 år för att avveckla kol- och oljeanvänd-


ALLMÄNNYTTAN

– Ett tips är att testa bilpool i liten skala först, säger Jon Rytterbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig hos GotlandsHem.

Svensk Byggtidning 69

skett mycket snabbt och exemplifierade med kostnaden för solel som var skyhög för tio år sedan, men nu globalt sett gått ner under oljans nivå. Notera också att i Europa har produktionen av el från vind och sol nu sprungit förbi elproduktion baserad på kol. Utvecklingen har på många sätt varit mycket mer positiv än vad någon prognosticerade för bara tio år sedan.

HYBRIT-projektet

ningen vid produktion av malmprodukter. Vätgas som framställs genom elektrolys ska användas i stället. LKAB kommer i framtiden att behöva 55 TWh el årligen för detta. Det går åt mycket el, men priserna på el sjunker, liksom priserna på de elektrolysörer som behövs. Elektrifieringen av industrin och av mobiliteten går mycket fort nu. De som inte klarar att köra på laddad el kan använda vätgas i bränsleceller eller metanol som tillverkas av vätgas och koldioxid. Insamlat plastavfall kan sönderdelas till molekyler som används för att tillverka ny plast. – Även byggbranschen gör ett stort jobb för att gå mot klimatneutralitet. Tillsammans ska vi bli världens första fossilfria välfärdsland och bli ett gott exempel för andra, avslutade Svante Axelsson.

Mycket billigare sol-el Johan Kuylenstierna som bland annat är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, talade även han om dagens stora miljöutmaningar och de fantastiska möjligheter som finns för att lösa utmaningarna. – Vi ska inte bara hantera problem, utan samtidigt skapa nya värden, menade Kuylenstierna. Men det är viktigt att lyssna på vetenskapen. Under klimatmötet i Köpenhamn 2009 hade vi kunskap, men inte verktyg. Nu börjar vi få verktygen, och hållbara affärsprocesser skyndar på den positiva utvecklingen. Johan Kuylenstierna hänvisade till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det är viktigt att jobba med flera mål parallellt och byggbranschen kan inte enbart agera inom sin bransch. Systemperspektiv krävs vid exempelvis nyproduktion av hus. Ett hus som ska ha noll utsläpp av koldioxid behöver fossilfritt stål och fossilfri betong. Byggsektorn behöver färdplaner för fossilfrihet, men också alla andra sektorer. Johan Kuylenstierna pekade på disruptiva förändringar som

Andreas Regnell, som är strategichef på Vattenfall presenterade projektet HYBRIT och framtidens fossilfria elsystem och frågade sig hur det går ihop. HYBRIT är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Avsikten är att ersätta dagens masugnar där järnmalm reduceras med hjälp av kol till stål. Istället ska vätgas användas som reduktionsmedel. Fossilfri vätgas framställs genom elektrolys av vatten. Nu provkörs processen med vätgas framställd av naturgas. Våren 2021 ska provkörningar göras med vätgas från elektrolys. En fullskalig anläggning kräver i storleksordningen 10 TWh årligen, så frågan är hur vår elproduktion och distribution kommer att klara detta. – Sverige och Norden har en fantastisk möjlighet att genomföra detta. Det blir en konkurrensfördel att kunna erbjuda fossilfritt stål till kunderna, säger Andreas Regnell. I dagarna gick ju dessutom LKAB ut med planerna att avveckla sin användning av olja och kol för att från råmalmen i slutänden leverera pellets, för att övergå till att använda vätgas. Fullt genomförbart kräver detta 55 TWh el årligen. Hur ska då elen räcka till allt detta? I ett första steg har vi ett elöverskott på cirka 20 TWh som kan användas. Dessutom har vi många bra vindlägen för att bygga ut vindkraften. Solkraft kan också bidra. Samtidigt behövs stora investeringar i elnät. När vattenkraften byggdes i Sverige hade vi en plan och detsamma gällde kärnkraften. Nu behövs en plan för ökad elektrifiering och därför har regeringen börjat ta fram en Elektrifieringsstrategi. – För att sedan klara elproduktionen tror vi på Vattenfall att kärnkraften kommer att bli kvar under dess livslängd, dvs. till 2040-45. Att bygga ny kärnkraft är inte konkurrenskraftigt, avslutade Andreas Regnell. En slutsats är att ett starkt och fossilfritt elsystem är nyckeln för att möjliggöra ett fossilfritt Sverige år 2045.

Elfordonspool Therese Silvander, som är projektledare för elfordonspoolsprojektet GoMate 2.0 på Energikontor Norra Småland, berättade om erfarenheterna av en pilotstudie. Syftet med denna var att testa hur man kan driva utvecklingen från parkering och fossilbränsledrivna bilar till hållbar mobilitet. Studien gjordes i två förtätningsområden i Jönköping. Genom elfordonspoolen erbjöds elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar. Bland annat gjordes brukarstudier (resedagböcker och intervjuer) av forskare. Ett par av slutsatserna var att elcykeltjänster tar andelar från bilar och fyller nischen av vardagsresor, medan elbilen fyller nischen av sällanresor. En annan viktig slutsats är att mobilitetslösningar ska vara smidiga, men olika målgrupper har olika syn på smidighet. En erfarenhet var att det kan vara svårt att få det tekniska att fungera i praktiken, bland annat beträffande API:er, eftersom cykelpoolen hade ett kommunikationsgränssnitt och aktören som svarade för elbilarna ett annat. Pilotprojektet GoMate hann av flera anledningar inte testa affärsmodellen fullt ut. – Det gäller att få ekonomi i mobilitetslösningen också, annars >> blir det inte hållbart i längden, avslutade Therese Silvander.


70 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

LAGKRAV OCH STYRMEDEL • Energisparstöd • BBR-kraven • Laddstolpar – nya krav • Elmarknadsfrågor • IMD-krav Beträffande IMD – Individuell Mätning och Debitering – gäller att undantag görs om: • Det inte är teknisk genomförbart eller proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar i det enskilda fallet (dvs. ej lönsamt) • Om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder vidtas ANNAT PÅ GÅNG • Allmännyttans informationssatsningar • Nils Holgerssonrapporten 25 år • Prisdialogen • Värmemarknad Sverige – etapp IV

EU:s Gröna Giv

– EU vill fördubbla renoveringstakten fram till 2035, berättade Aylin Farid, ansvarig för internationella frågor hos Sveriges Allmännytta.

Den som önskar veta mer rekommenderas att läsa rapporten ”Guidelines för mobilitetstjänster vid boendet” som tas fram av IVL på uppdrag av Energikontor Norra Småland. Kommer att vara klar efter årsskiftet.

Fordonpool hos GotlandsHem GotlandsHem har sedan 2015 installerat laddplatser vid nybyggnationer. Idag finns 18 laddplatser med två laddpunkter på varje. – De har använts relativt lite och nu vi ville driva mobilitetslösningar för att främja hållbarhet, berättar Jon Rytterbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig hos GotlandsHem. Man introducerade dels en fast fordonspool, riktad till hyresgäster och där bilarna hade en dedikerad plats, dels en flytande fordonspool som var öppen för alla och där målet för en resa var vilken laddplats som helst. Användandet av laddplatserna gick upp ungefär som förväntat. – Vi utnyttjade vår laddinfrastruktur bättre, men för att mobilitetstjänster ska bli lönsamma måste användandet öka, säger Jon Rytterbro. – Det är inte lönsamt för oss att bygga ens konventionella parkeringsplatser vid bostäder, därför att vi tar ut låg hyra för platserna. Vi ser en möjlighet att genom att erbjuda mobilitet kan vi få rabatt från kommunen på p-normer och då kan det vara idé att satsa mer på mobilitet. Ett tips till andra är att testa i liten skala, för affärsmodellerna är inte mogna än, avslutade Jon Rytterbro.

Aktuellt hos Sveriges Allmännytta Allmännyttans energiexpert Hans Dahlin gav en överblick över vad som nu är på gång inom energiområdet:

Aylin Farid som är ansvarig för internationella frågor på Allmännyttan, berättade om den gröna given och andra initiativ från EU. Den gröna given lanserades i december 2019 och nu tar EU fram en gemensam klimatlag som ska bli rättsligt bindande. För byggsektorn handlar det mest om åtgärder för energimässig hållbarhet. I oktober i år presenterades en strategi för byggbranschen, som benämns ”renoveringsvågen”. EU vill fördubbla renoveringstakten fram till 2030. Ungefär 35 miljoner byggnader kan komma att renoveras fram till dess, bland annat för att få ner energianvändning och utsläpp. För Allmännyttan innebär renoveringsvågen en revision av energideklarationssystemet och förslag att introducera så kal�lade ”obligatoriska minimi-energiprestandakrav” för alla typer av byggnader i EPBD – EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda – under 2021. EU står också bakom New European Bauhaus-initiativet, som är en motsvarighet till Allmännyttans Kombo-hus. Det är tänkt att EU, stater, privata aktörer och medborgare ska ta fram huskonstruktioner i naturliga material som kan uppföras till rimliga priser.

Klimatkrav vid upphandling Sofia Heintz som är expert på nyproduktion och fastighetsutveckling hos Allmännyttan berättade om projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad” som tagit fram en vägledning för att underlätta att ställa krav vid byggprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, IVL och Kommuninvest. – Förutsättningen för att ställa klimatkrav är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så att till exempel beräkningar från olika anbudsgivare är möjliga att jämföra, säger Sofia Heintz. Projektet föreslår fyra steg för att införa klimatkrav i upphandling: • Kunskapsuppbyggnad • Kravens utformning • Formulera skrivningarna i upphandlingsdokumenten • Utvärdera och granska Den sista punkten innebär att beräkningarna ska granskas, verifieras och utvärderas i olika faser. Inte minst viktigt är detta givetvis i anbudsskedet. – Vilken typ av klimatkrav som en byggherre kan använda beror på flera parametrar, till exempel har vissa kommuner eller


– Förutsättningen för att ställa klimatkrav är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så att till exempel beräkningar från olika anbudsgivare är möjliga att jämföra, säger Sofia Heintz, expert på nyproduktion hos Sveriges Allmännytta.

bostadsbolag mål för att minska klimatbelastningen i nyproduktion, men det kan även vara utifrån geografiskt läge eller hur byggmarknadens konjunktur ser ut, säger Sofia Heintz. I vägledningen är kravtyper indelade för att möta dessa olika klimatkrav: • Informationskrav: kunskapsbyggande krav om att redovisa byggnadens klimatpåverkan • Förbättringskrav: entreprenören föreslår klimatförbättrande åtgärder • Prestandakrav: gränsvärde på klimatpåverkan som måste understigas • Tilldelningskriterier: hur anbudsgivare ska utvärderas utifrån beräknad klimatpåverkan i anbudsskedet • Verifiering: hur delar av slutlig klimatdeklaration ska verifieras mot verkligt utförande • Ekonomiska konsekvenser: hur projekt kan belönas eller missgynnas beroende på uppfyllnad av klimatkrav Oavsett vad som ska upphandlas och vilka syftena är med kravställandet är det mycket viktigt att formellt följa vad som stadgas enligt LOU. Den 16 mars nästa år arrangerar Allmännyttan en kunskapsdag i hur klimatkrav ställs på leverantörer vid nyproduktion av byggnader. Inom ett annat projekt – LFM30 – gjordes en beräkning av klimatpåverkan för fem olika byggstommar, dels redovisade som koldioxidekvivalenter per kvadratmeter A-temp, dels som koldioxidekvivalenter per kvadratmeter BTA. I båda fallen för faserna A1 – A5. Byggplattformarna var: • Platsgjuten betongstomme och yttervägg med kvarsittande form • Platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar i trä och stål • Prefabricerad betongstomme med bärande ytterväggar och håldäcksbjälklag • Volymelement i trä • Massiv stomme i KL-trä

ALLMÄNNYTTAN

Svensk Byggtidning 71

Slutligen presenterades målsättningar och resultat hittills av Klimatinitiativet. De övergripande målen till 2030 är ”En fossilfri allmännytta” och ”30 procent lägre energiförbrukning”. Hela 182 medlemsföretag är anslutna med sammanlagt 712 000 lägenheter. Utfallet av företagens strategiska arbete kan nu redovisas i reda siffor eftersom det finns resultat för 2018 och 2019. Fossilfriheten var 93,5 procent det förstnämnda året och 95,5 procent det sistnämnda. Fossilfriheten i köpt fjärrvärme gick upp från 94,9 till 96,4 procent och i bränsle (till uppvärmning) från 89,9 till 92 procent, medan andelen fossilfria drivmedel ökade från 20,4 till 25,8 procent. Energieffektiviseringen går stadigt bättre, från 152 kWh/kvm år 2007 till 131 år 2019; därmed en minskning med 14 procent och med absolutvärden under snittet enligt nationell energistatistik. Inom Klimatinitiativet finns 84 företag med egna solceller. Egenproducerad sol, vind och vattenkraft var 161 GWh. För den som vill hålla sig välinformerad rekommenderas bland annat Energieffektiviseringsdagen 10 mars och en träff om laddstationer 20 maj nästa år.

Fem vinnare Till slut tillkännagavs vinnarna i tävlingen om de bästa klimatinitiativen. Deltagarna hade tävlat i fem olika klasser. • Fossilfritt. Vinnare Västerviks Bostads AB. • Energieffektivisering. Vinnare Sollentunahem AB. • Effekttoppar och förnybar energi. Vinnare Kopparstaden AB. • Klimatkrav på leverantörer. Vinnare Familjebostäder i Göteborg. • Klimatsmart boende. Vinnare Lunds Kommuns Fastighets AB.


72 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

Fortsatt

KLIMAT- OCH ENERGIKICK

hos Allmännyttan Den andra delen av webinariet Klimat- och energikicken som Sveriges Allmännytta arrangerade var inriktad på energifrågor. Föreläsarna tog upp utredningar, studier och goda exempel från verkligheten för att förbättra energieffektiviteten, minska klimatavtrycket och rent av bidra till att vi går in i en grön industrialism. AV KJELL-ARNE LARSSON – IDAG KOMMER VI att få höra mycket om olika strategier och

konkreta åtgärder både vad gäller fastighetsdrift och renoveringar. Dessutom kommer Boverket att ge en lägesrapport om arbeten med aktuella regelverk. Slutligen kommer ni att få ta del av en förstudie och uppföljning vid underhållsprojekt ur ett energiperspektiv, berättade Hans Dahlin inledningsvis. Hans Dahlin är energiexpert hos Sveriges Allmännytta och var en självklar moderator för denna dag som hade inriktning på energifrågor.

Energistrategiskt arbete Hanna Westling, som är konsult med inriktning på energi och hållbara städer hos företaget Anthesis, presenterade en studie av framgångsfaktorer för energistrategiskt arbete hos ägare till flerbostadshus. Anthesis är ett internationellt konsultföretag. Studien genomfördes 2019 på uppdrag av BeBo och resultaten har publicerats på BeBo:s hemsida. Fem allmännyttiga bolag av olika storlek valdes ut för att kartlägga hur fastighetsägare arbetar med bland annat energistrategier och handlingsplaner. – Vi studerade bolagens strategiska dokument och genomförde bland annat intervjuer med representanter från bolagen för att hitta framgångsfaktorer, berättar Hanna Westling. Studien har genomförts för att dela med sig av information om framgångsfaktorer och erfarenheter till andra fastighetsägare. Framgångsfaktorerna var: • Tydliga ägardirektiv och uppföljning • Förankring inom den egna organisationen • Gemensam riktning inom kommunen • Allmännyttans ”Klimatinitiativ” och nätverk • Ägarambitioner som sticker ut • Utvecklingsprojekt och samverkan med universitet

– Det är viktigt att i budgeten avsätta medel för energi- och klimatfrågor, menade Hanna Westling från Anthesis som studerat energistrategiskt arbete hos bostadsföretag.

• Dra nytta av digitaliseringstrenden • Nytänkande vid kravställning • Öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder • Använd den egna organisationen som testbädd • ”Gneta på i vardagen” • Investering i förnybar energi – Förankring i organisationen bidrar till en större delaktighet och ett engagemang bland personalen, vilket är en viktig framgångsfaktor. I intervjun med en representant från Stångåstaden framkom att alla medarbetare känner till bolagets övergripande energimål, exemplifierade Hanna Westling. – Det är viktigt att i budgeten avsätta medel för energi- och klimatfrågor. Samtidigt visade vår analys bland annat att hyresgästernas engagemang är betydelsefullt, avslutade Hanna Westling.

Kompensera för effekttoppar i fjärrvärmebehovet Oskar Scheiene som är energichef på Göteborgs Stads bostadsbolag talade kring frågan hur man kan klara en framtida energiförsörjning med tanke på effekttoppar i fjärrvärmesystemet. Förra året kom rapporten ”Nyttan med fjärrvärmeeffektivisering – ekonomi och klimat”. Rapporten visade att vissa åtgärder faktiskt är olönsamma ur ett systemperspektiv. Resultatet används som underlag för den energiplan som är lagd till 2030 för samtliga bolag i Framtiden-koncernen. Både fjärrvärmeproducenter och deras kunder vill komma bort från toppeffekt där leverantören måste ta till fossilbaserade bränslen. Dessutom kanske ”smutsig el” används. Hur ska man då hantera tillfällen med topplast under de kallaste dagarna på året? I de södra delarna av landet är antalet dagar med låga temperaturer litet, för Göteborgs del mellan 0 och 13 dagar per år med lägre temperatur än -5°, under 2013–2020. Hyresgästernas >>


Framtidens hem växer i de norrländska skogarna. På Lindbäcks bygger vi morgondagens hållbara flerbostadshus, i Europas modernaste produktionsanläggning, med klimatsmart trä från de norrländska skogarna. Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler.

Vi har ramavtal med Sveriges allmännytta. Kontakta oss om ni ska bygga kombohus. region norr:

david.sundstrom@lindbacks.se region syd: david.jonsson@lindbacks.se region väst: alf.lindeberg@lindbacks.se Eller läs mer på lindbacks.se/tetris


74 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

klagomål på innetemperaturen tenderar att vara frekventa under hösten, men sällsynta under kalla perioder på vintern. Man kanske därför inte ska styra mot samma måltemperatur året om, utan ha anpassbar inomhustemperatur. – Vi testar i ett 50-tal hus att styra inomhustemperaturen på ett smartare sätt genom ett dynamiskt börvärde på inomhustemperatur. Detta gör att hyresgästen får ett jämnare inomhusklimat då vi vet att upplevelsen av temperaturen är helt olika beroende på årstid och andra yttre faktorer, berättade Oskar Scheiene. Att arbeta med väderdata och prognostisera köldtoppar är ett annat sätt att sänka sina toppeffektuttag. Idag finns det system på marknaden som förutser de kallaste dagarna och på ett smart sätt balanserar effektuttaget över fler dygn. Företaget har dessutom nyligen installerat tempgivare i 18000 lägenheter som ett led i att kvalitetssäkra ett bra inomhusklimat till sina hyresgäster. För övrigt efterlyste Oskar Scheiene bättre energiuppföljningssystem för att identifiera och analysera toppeffektuttag än de kommersiellt tillgängliga på marknaden idag.

Klimatpåverkan av olika åtgärder Vilka åtgärder för att förbättra en byggnads energieffektivitet har störst klimatpåverkan? IVL har tagit fram den så kallade Tidstegen som provats av Kalmarhem, Stångåstaden och Bostaden i Umeå. I beräkningen tar Tidstegen hänsyn till den egna fjärrvärmeleverantörens bränslemix under olika delar av året. Kalmarhem tillämpade Tidstegen på en fastighet i Norrliden. Fem olika åtgärder för energieffektivisering simulerades: • FTX • FTX och vinds-isolering • FTX, vinds-isolering & nya fönster • Nya fönster • Vinds-isolering Med den tredje lösningen minskade köpt fjärrvärme mest, men elanvändningen ökade något. I alla de scenarier där fjärrvärmen minskar så fick man en ökad klimatpåverkan. Det förklaras med att elproduktionen i kraftvärmeverket hos Kalmar Energi minskar om fjärrvärmeanvändningen minskar. Elen från kraftvärmeverket är producerad med förnybart bränsle och skulle kunna tränga bort smutsigt producerad el på andra håll i Europa. För området Bergkristallen simulerades installation av sol-el respektive sol-värme. Med sol-el minskade klimatpåverkan, men med sol-värme ökade klimatpåverkan, därför att mindre mängd fjärrvärme köptes in.

Ett underhållsprojekt ur energiperspektiv Att kombinera stora underhållsåtgärder med energieffektivisering är kanske inte så dumt, men hur ska man bedöma energivinster och kostnader för olika alternativ och kanske en kombination av flera åtgärder? Det kan vara svårt för en liten fastighetsägare att göra djupanalyser. Bollnäsbostäder fick möjlighet genom att delta i en större studie. Energimyndigheten finansierade ett projekt hos BeBo som hette ”Halvera mera” och utlystes 2012. Avsikten var att visa om och hur energianvändningen i befintliga bestånd skulle gå att halvera. Målet var att ta fram en kunskapsbank för fastighetsägare och den publicerades senare i form av en rapport. – För ett ganska litet bolag som oss var det en bra chans att göra en fördjupad studie och vi fick möjligheten att vara med, berättar Fredrik Spinnars, byggprojektledare hos Bollnäsbostäder. Det fanns potential att energieffektivisera på Ljungheden 2, bestående av fyra huskroppar som värms med fjärrvärme. En

– Vårt projekt visade att energiåtgärder i kombination med underhåll kan ge mycket lyckat resultat, säger Fredrik Spinnars, byggprojektledare hos Bollnäsbostäder.

extern konsult anlitades. Digitala modeller framställdes av husen och alla åtgärdsidéer som vi ville pröva simulerades. För varje åtgärd angavs energibesparingen i [kWh/kvm och år]: • Åtgärd 1. Frånluftsvärmepump [53] • Åtgärd 2. Tilläggsisolering 200 mm, fasad [23] • Åtgärd 3. Avloppsåtervinning [6] • Åtgärd 4. Byte av fönster U = 0,9 [11] • Åtgärd 1+2 [76] • Åtgärd 1+2+3 [82] • Åtgärd 1+2+3+4 [93] Det är noterbart att de ”lågt hängande frukterna” redan var plockade i tidigare projekt på Ljungheden 2, bland annat extraruta i fönstren, injusteringar av värmesystem, fläktbyten och takisolering, men det fanns uppenbarligen mer att göra. – Vi valde sedan att genomföra installation av frånluftvärmepump och att isolera fasaden, dock med 80 mm i stället för 200 mm. Projektet visade att energiåtgärder i kombination med underhåll kan ge mycket lyckat resultat, säger Fredrik Spinnars. Att samköra energiåtgärder som ett ”energisparpaket” är också att rekommendera när de blir av den här storleken, för att på så vis få en mer acceptabel Pay Off-tid, åtgärderna hjälper varandra. Kostnaden översteg visserligen kalkylen med 14 procent, men energibesparingen blev 8 procentenheter större än vad beräkningen visade. Åtgärderna kostade 1,5 miljoner kronor per hus (39 lägenheter) och energibesparingen blev hela 41 procent.


Flerbostad

upp till

60% energibesparing

Nå miljömålen och sänk kostnaderna med lågenergiprodukter i tvättstugan Ny tvättutrustning med lågenergiteknik (LE) är så energisnål att driftskostnaderna sänks drastiskt jämfört med utrustning med traditionell teknik. Det hjälper er att nå miljömålen och gör investeringen mycket lönsam. Dessutom frigörs elnätskapacitet som t ex kan användas till laddstolpar. När ni väljer produkter från Electrolux Professional får ni även maskiner med hög kapacitet och flexibilitet, vilket gör att ni behöver färre maskiner och tvättar på kortare tid. Vill ni veta mer? Vi utbildar er så att ni har den kunskap ni behöver för att själva kunna fatta lönsamma beslut kopplade till hållbarhet och låg energiförbrukning. Vi erbjuder också kostnadsfria energibesiktningar, där ni får er besparingspotential svart på vitt. Scanna QR-koden för att hitta din närmaste säljare eller besök oss på: www.electroluxprofessional.com


76 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

KLIMAT- OCH ENERGIKICK

– Allmännyttan fortsatte med djupdykningar Den tredje dagen av fyra under Allmännyttans klimat- och energikick inleddes med att Johanna Wikander som är hållbarhetschef hos Stockholmshem berättade om hållbara idéer som testas i Gröna Solberga – en försöks- och utvecklingsverksamhet tillsammans med IVL. Syftet är att tillhandahålla en testbädd för hållbara tekniker, processer och tjänster. AV KJELL-ARNE LARSSON – VI VILLE BLAND ANNAT attrahera företag att starta eller

– Lösningarna som testas i Gröna Solberga ska vara hållbara ur flera perspektiv, inte minst socialt och de ska överleva också ekonomiskt utanför projektet, menar Johanna Wikander, hållbarhetschef hos Stockholmshem.

bidra till aktiviteter i ett befintligt bestånd och ge dem tillträde till en testbädd i verkligheten, berättar Johanna Wikander. – Lösningarna som testas ska vara hållbara ur flera perspektiv, inte minst socialt och de ska överleva också ekonomiskt utanför projektet, fortsatte Johanna Wikander. Fokusområden var dagvatten, avfallshantering och delning. En rad mycket olikartade koncept provas, exempelvis: • Delning av lokaler • Odlingsförening, som är en stark social motor • Grow Social, en interaktiv anslagstavla • En app för ökad delning mellan hyresgäster • Bioteria avfallslösning, bakterier sprayas på matavfall för att få bort lukt – För framgång är kommunikation med hyresgästerna viktigt. Tillsammans med dem, IVL och engagerande företag kan vi gemensamt utveckla hållbara lösningar, avslutade Johanna Wikander.

tas tillvara i all nyproduktion hos oss. Koncept som provades: • Solceller • Gröna tak • Odlingsbalkonger med växtverkstad • Odlingsträdgård • Intelligent soprum med återkoppling • Elbils- och elcykelpool • Smarta elnät • Tvättstuga med fjärrvärmeanslutna vitvaror • Hemma/borta-läge på vent och el • Klimatanpassad betong (i en liten del av det platsgjutna) Biodling och biodlingsgrupp tillkom. Gröna hyreskontrakt (grön uthyrningsprocess) tillämpades, som förväntanskontrakt snarare än juridiska kontrakt. – Greenhouse Augustenborg har bidragit enormt till vårt miljöarbete i hela företaget, avslutade Jenny Holmquist.

Ekostad

Ändrade behov för laddinfrastruktur

Jenny Holmquist som är miljöstrateg på MKB Fastighets AB presenterade resultat från projektet Greenhouse Augustenborg i Malmö – en ekostad i Augustenborg. Denna nybyggnad stod klar och flyttades in 2016. – Vi ville testa ”allt”. Vi ville ge förutsättningar för en hållbar livsstil. Allting lyckades inte, men väldigt mycket, berättade Jenny Holmquist. Erfarenheter från Greenhouse Augustenborg

Per Lundqvist som är teknikutvecklare el hos AB Stångåstaden berättade om företagets satsning på laddmöjligheter, vilken strategi man hade ”igår” och vilken man har idag. För att möta nya typer av behov och den kraftigt ökande efterfrågan samarbetar nu Stångåstaden med Tekniska verken i Linköping. Nu satsar man bland annat på två laddkluster, i Vasastaden och Berga, där man kan hyra sin egen plats som hyresgäst, eller parkera tillfälligt och >>


Gör din kalkyl på rexolution.se

Nyckelfärdig elbilsladdning – din nya inkomstkälla Rexolution vänder sig till dig som hyr ut parkeringsplatser, sitter i en Brf-styrelse, äger en kommersiell fastighet eller kanske ansvarar för en centrumparkering. Vi hjälper dig att förvandla parkeringsplatserna till en grön och lönsam “tankstation” för elbilar – en ny inkomstkälla helt enkelt. Vår lösning – nyckelfärdig elbilsladdning – innebär att vi tar hand om allt från projektering, finansiering och installation till service, support och administration. Besök oss gärna på rexolution.se för att göra din egen, unika finansierings- och intäktskalkyl.

Rexel Rexolution tel 08–12 13 19 00 rexolution.se


78 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

– Hyresgästerna är engagerade bland annat i IMD och vattenförbrukning och uppskattar Boportalen. Och serviceanmälan via portalen har fungerat mycket bra, berättar Sara Eliasson, energiansvarig på Växjöbostäder.

– Individuell Mätning och Debitering – för uppvärmning – är krav enbart för de sämsta flerbostadshusen gällande energiprestanda, ungefär 14 procent av flerbostadshusen i Sverige, berättar Mikael Näslund, utredare på Boverket.

ladda utan fast hyra för platsen. Vid dessa kluster blir det frågan om normalladdning (3,7 kW 1-fas), inte destinationsladdning eller snabbladdning.

Alla som är med får tillgång till allt och detta blir ett steg till ett enklare boende. Det kommer också att bli både webb-shop och beställning av renoveringar. Företaget uppger att projektet är unikt. – Hyresgästerna är engagerade bland annat i IMD och vattenförbrukning och uppskattar tjänsten. Och felanmälan via Boportalen har fungerat mycket bra. Växjöbostäder utvecklar också det Smarta hemmet med 32 sensorer. De ska bidra till ett ännu enklare, mer energisnålt och komfortabelt boende. Smarta hemmet är installerat i 18 lägenheter och mjukvaran är utvecklad. Systemet lanseras efter årsskiftet. Mikael Näslund som är utredare på Boverket talade om aktuella regelverk och vad som väntas härnäst. Det finns nya regler om installation av laddinfrastruktur, som grundas i EU:s direktiv. Skärpta krav finns i Plan- och byggförordningen och dessa krav börjar gälla vid bygglov efter 10 mars nästa år. Notera kraven på infrastruktur och antalet laddpunkter för olika typer av fastigheter; bostäder eller andra fastigheter. Notera också att vissa krav är retroaktiva och ska vara åtgärdade innan 1 januari 2025. Följ också Boverkets regelförslag som kompletterar PBF och ska kunna träda i kraft i mars nästa år. IMD – Individuell Mätning och Debitering – för uppvärmning är krav enbart för de sämsta flerbostadshusen gällande energiprestanda, ungefär 14 procent av flerbostadshusen i Sverige. Notera de gränser för energiprestanda som gäller och vilka undantag som kan göras. Notera också att IMD för tappvatten måste installeras i enlighet med regler som börjar gälla 1 juli nästa år. Mikael Näslund talade också om kraven på inspektioner av uppvärmningssystem, som har sin grund i ändringar i Energiprestandadirektivet. Kraven gäller system med en nominell effekt över 70 kilowatt. Ändringar har gjorts i Boverkets föreskrifter om energideklarationer. Observera att sedan 25 maj 2020 kan inspektioner redovisas tillsammans med upprättande av energideklarationer i Boverkets energideklarationsregister Gripen.

Intensiv effektivisering i Växjö Martin Skoglund som är energiexpert på Växjöbostäder AB presenterade ett renoveringsprojekt i kv. Alabastern 2012–2020. FTX-ventilation, nya fönster, isolering på vindar samt delar av fasader, IMD på vatten och nytt radiatorsystem gav en sänkning av energiprestanda från 160 till 80 kWh/kvm och år. I ett av husen går man vidare med siktet på 41 kWh/kvm och år. Värme ska återvinnas ur spillvattnet från två hus och användas för uppvärmning och tappvarmvatten. Lösningen ska levereras av Ecoclime Group AB. Vad mer kan då ett bostadsbolag göra för att effektivisera energianvändningen? Jo, engagera hyresgästerna på ett naturligt sätt. Växjöbostäder lanserade i maj i år ”Boportalen” för 9 000 lägenheter. – Vår utgångspunkt var att få med hyresgästerna, berättade Sara Eliasson, energiansvarig på företaget. Via Boportalen kan man göra en mängd av val och utföra ärenden, som inte bara har med energianvändningen att göra. – Allt i samhället har blivit smart under senare år, allt utom lägenheterna. En grundtanke var att Bostadsportalen ska samla de allra flesta funktioner som hyresgästen behöver, fortsatte Sara Eliasson. I portalen finns ingång till bland annat: • Boende • Mina avtal • Serviceanmälan • Tvättstugan • Vattenförbrukning • Fibertjänster


VisionPlus

Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion! H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se

Snabb och smidig montering av vårt flexibla luftdon Flexi-G

Modern och effektiv ventilation i äldre hus - utan att byta fönsterbänkar eller demontera radiatorer

Snabb och smidig installation av Easy-Vent® Flexi-G.

1. Håltagning

2. Montera kanaler

4. Klart!

Montering av fasadgaller utvändigt

Renovera smart och kostnadseffektivt med våra flexibla ventilationslösningar. Våra Easy-Vent® luftdon monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Läs om alla våra lösningar på Varken radiator eller fönsterbänk behöver demonteras. acticon.se

Välkommen att prata renovering med oss!

3. Montering av luftdon

Kombohus Lamell Unihouse Ett bekvämt och välutrustat boende av god kvalité, enkel byggprocess, snabb leveranstid, flexibla och klimatsmarta byggnader, låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan till ett förmånligt pris . Unihouse Kombohus är ett flexibelt lamellhus med många möjligheter till variation av lägenheter, fasadmaterial och färger. Det levereras i färdiga moduler av trä. Husen uppfyller alla svenska byggkrav och har lägst energiförbrukning och kortast leveranstid av lamellhusen i Kombofamiljen.

För att läsa mer om Kombohus Lamell Unihouse vänligen besök www.sverigesallmannytta.se/nyproduktion/allmannyttans-kombohus/kombohus-lamell/unibep/


80 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

KLIMAT- OCH ENERGIKICK

– Allmännyttan avslutade med tips inför upphandlingar Den fjärde och avslutande sessionen av klimat- och energikicken som arrangerades av Sveriges Allmännytta handlade om hur inköp och upphandlingar kan göras så att energi- och klimatarbetet underlättas. AV KJELL-ARNE LARSSON UNDER RUBRIKEN ”Verktygslåda för krav på fossilfria trans-

SolDIS är ett dynamiskt inköpssystem för den som handlar upp solcellsanläggningar. SolDIS är utvecklat av HBV. Bild: Niclas Kindvall

porter” presenterade Gabriella Castegren, klimatexpert på Allmännyttan, vad som är på gång för att underlätta kravställande. En enkät som gjordes visade att det bör vara lätt att följa upp kraven – och rapportera antal upphandlingar och andel i procent där krav på fossilfria transporter ställs – att det är svårt att rapportera storleken på koldioxidutsläpp kopplat till ett visst avtal, och att en ”verktygslåda” skulle vara bra. Ett förslag är att bostadsföretagen rapporterar dels antal upphandlingar med avtalsstart under rapporteringsåret, dels procentandel som har klimatrelaterade krav på leverantörens transporter. Det finns redan några guider för den som ska upphandla: Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och vägtransporter (från Biodriv) och Förslag till klimatkrav i mindre investeringsprojekt (Tyréns). Viss hjälp kan också erhållas från HBV och Upphandlingsmyndigheten. Sveriges Allmännytta kommer att lägga ut goda exempel på medlemssidorna på webben och på sikt skapa ett erfarenhetsbibliotek.

Solceller via SolDIS

Särskilt för en offentlig byggherre är det både praktiskt och formellt krävande att ta fram förfrågningsunderlag. Bild: Kjell-Arne Larsson

SolDIS har inget med dålig sikt att göra. DIS står för Dynamiskt inköpssystem. Upphandlingar av solcellsanläggningar är svårt på grund av snabb teknikutveckling, svajig lagstiftning, sällanköp, komplicerad teknik för beställarna och för att ramavtal på nationell nivå är omöjligt. HBV har utvecklat en metod som verkar i två steg, först får ett antal möjliga leverantörer kvalificera sig, detta gäller under en tioårsperiod och under den är nya leverantörer välkomna att försöka kvalificera sig. I steg två ges de möjlighet att komma med anbud till just den aktuella beställaren. Beställarna använder en automatiserad applikation som utifrån nyckeldata tar fram en beskrivning av det system som behövs. För att ange övriga uppgifter och ställa krav använder beställaren färdiga upphandlingsmallar. Beställningsplattformen producerar anbudsinbjudan och slutligen ett kontrakt. – Leverantörsintresset har varit stort med över 20 kvalificerade leverantörer. Under det första året gjordes det 14 beställningar till sammanlagt ca 20 olika objekt genom vårt SolDIS, berättar Ville Gruner på HBV. Idag har vi därmed en trygg, beprövad och


Mikael Lunneblad KMA-samordnare, Filip Elfström, biträdande projektledare och Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder i Göteborg. I bakgrunden huset på Kustgatan där företaget fokuserar mycket på återbruk. Bild: Familjebostäder i Göteborg.

lättanvänd plattform för både beställare och leverantörer.

Rutiner för miljökrav i upphandling I Stockholmshems mål ”Hållbara fastigheter” är ett av delmålen ”klimatneutralitet till 2030”. Mot bakgrund av målet har företaget utvecklat rutiner för upphandling och även för uppföljning av ställda miljökrav. Man jobbar vidare för att utveckla rutinerna att även omfatta social hållbarhet. – En förutsättning för att nå våra hållbarhetsmål är att säkerställa miljökrav i upphandlingarna, säger Helena Söderlund, miljö- och arbetsmiljösamordnare hos Stockholmshem. Vi jobbade systematiskt med att ta fram en rutin och började med att identifiera våra baskrav. • Miljöledning • Avfallshantering • Byggvarubedömningen • Drivmedel, fordon och maskiner • Särskilda kompetenskrav Därefter fördelades relevanta baskrav på identifierade upphandlingskategorier: • Konsulter service • Tjänster • Konsulter bygg • Ramavtal, drift och förvaltning • Ramavtal ombyggnad • Byggentreprenader Kravpaketen implementeras enligt upprättad rutin i berörda upphandlingar. – Mina bästa tips för införande av rutiner är kommunikation mellan Hållbarhetsenheten och Inköpsenheten. Sedan behövs samsyn och löpande avstämningar för att kategorisera kommande upphandlingar, avslutade Helena Söderlund.

Återbrukskrav Allmännyttans tävling i grenen ”Klimatkrav på leverantörer”, vanns i år av Familjebostäder i Göteborg. Under klimat- och energikickens sista dag berättade Familjebostäder hur man jobbat med kravställandet i två projekt där återbruk tillämpades. En panncentral skulle rivas och där påvisade en inventering 113 olika produkter. En ramavtalsentreprenör fick uppdrag att demontera

ALLMÄNNYTTAN

Svensk Byggtidning 81

allt lös inredning och sedan togs fast inredning ner i den redan upphandlade byggentreprenaden. Koldioxidbesparing på 15 ton gjordes för allt utplockat. Familjebostäder anlitade en återbrukskonsult och samma konsult fick också arbeta med det andra projektet, renovering av ett miljonprogramshus där kontor görs om till bostäder. Här tas dels befintliga material/delar tillvara, dels används enbart återbrukade produkter i de gemensamma utrymmen som inreds i anslutning till bostäderna. Familjebostäder har ambitionen att på sikt systematisera återbruk i samtliga upphandlingar. Erfarenheterna från de två projekten publiceras i en rapport med tips på hur krav kan ställas. Rapporten kommer under 2021.

Helt fossilfritt? Går det att bygga helt fossilfritt? Göteborgs stad ville i alla fall försöka och politiskt beslutades det att bygga en förskola som så långt som möjligt är fossilfri i alla led – från råvarutransporter och tillverkning till byggarbetsplatsen och den färdiga byggnaden. För att prova i full skala byggs nu förskolan Hoppet. Från en traditionellt byggd förskola svarar grundkonstruktionen för 23 procent och klimatskal/stomme för 38 procent av klimatpåverkan, byggdelen fas A1–A5. Nästan inga produkter i en vanligt byggd förskola är helt fossilfria. För Hoppet valdes Koljern-grund där en stor del består av återvunnet glas. Grund och stomme kommer att ha 70 procent mindre klimatavtryck än vid konventionellt bygge. Anders Hall som är projektledare på Göteborgs stad berättade om nödvändiga strategier för fossilfritt byggande: • Biobaserat • Återbruk och återvinning • Minimering • Beakta livscykeln, faserna A1 – C7 • Fossilfri transport/byggarbetsplats – Det vi gör är första steget in i framtiden och vi vill dela med oss av erfarenheter redan nu. Nästa år ger vi ut en handbok om fossilfritt byggande, berättade Anders Hall. Kraven på byggprojekten kommer successivt att skärpas. Ett rimligt krav vid nyproduktion är att grundens påverkan inte får överstiga 30 kg koldioxidekvivalenter/kvm. Vi har redan tagit in på vägen till ett fossilfritt byggande!


82 Svensk Byggtidning

KYRKA

Bergvärmeprojektet för Hedvig Eleonora möter förstås komplexiteten som en stadskyrka gör och det faktum att den ligger ”mitt i smeten” i Stockholm city.

KYRKANS

MONUMENTALA kulturhistoriska arv

Mötet med Kristina Segerström, stiftsingenjör och hållbarhetsansvarig i Stockholms stift inom Svenska Kyrkan, mynnar ut i ett samtal bokstavligen mellan himmel och jord. Främst förstås fokus på det omfattande arbete som sker med att uppgradera stiftets alla kyrkor till dagens krav på hållbarhet och tillgänglighet. Om solceller och bergvärme som nu installeras på många håll. Men det handlar lika mycket om kyrkans utmaningar i 2020-talet; hur ska verksamheten fungera i en ny tid och hur kyrkan ska förvalta inte bara det bebyggda kulturarvet, utan också det gröna och immateriella kulturarvet. AV NICLAS SVENSSON EN MÖRK NOVEMBERMORGON har vi sökt oss till idylliska

Viggbyholms stationscafe i Täby i hopp om att kunna genomföra en intervju utan allt för mycket folkträngsel då smittspridningen av covid 19 just tagit ny fart. Och det går fint. Kristina Segerström kommer på cykel till mötet, så som det anstår en hållbarhetsansvarig. Och vi börjar samtalet med att tala om Stockholms stift och de 53 församlingar/pastorat och 195 kyrkor och kapell som omfattas. Kyrkorna är förstås mångskiftande, och kan exemplifieras från stadskyrkor som Storkyrkan (som också är domkyrka) och Tyska kyrkan i Gamla stan till kyrkor i ytterskärgården som Möja och Nämdö kyrkor. Och utgångspunkterna är förstås helt olika, säger Kristina Segerström.

Bergvärme och krigsbyte Som ett av många exempel på pågående projekt börjar vi samtala om det största projektet med installation av bergvärme som just nu sker i anrika Hedvig Eleonora kyrka vid Östermalmstorg i Stockholm. Nuvarande kyrkan utformades av arkitekten Göran Josuæ Adelcrantz (1668-1739) och stod färdig år 1737, har fått sitt namn efter Karl X Gustavs gemål och är klassad som kyrkligt

kulturminne och fornlämning. I tornet hänger också ett av de många krigsbytena från 1650-talets krig med danskarna, nämligen storklockan med sin imponerande vikt av 4,73 ton (en av Sveriges största). Den är gjuten i Helsingör 1639 för Kronborgs slott, men togs 1658 som krigsbyte av ingen mindre än Carl Gustaf Wrangel och fraktades till Stockholm.

”Mitt i smeten” Bergvärmeprojektet för Hedvig Eleonora möter förstås komplexiteten som en stadskyrka gör och det faktum att den ligger ”mitt i smeten” i Stockholm city. Och alla förändringar som görs i kyrkobyggnaden måste prövas av länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen (KML). Den nya anläggningen med lokal geovärme beräknas emellertid reducera behovet av köpt energi med i storleksordningen 70 procent. Utöver energikostnadsbesparingen ser Kristina Segerström och församlingen förstås projektet som en viktig insats för klimatet. Och hållbarhetsarbetet hålls högt i prioriteringsordning inom Svenska Kyrkan generellt. Biskopsbreven om klimatet som kommit ut har också uppmärksammats och sett ur kyrkans perspek- >>


RENOVERING OCH RESTAURERING AV KULTURHISTORISKA BYGGNADER SAMT KYRKOR Vi är specialister på skiffer i alla dess former från takskiffer till väggskiffer och golvskiffer. En stor del av Sydskiffers verksamhet består även av helhetsåtagande inom bygg och renovering av såväl kulturbyggnader som kyrkor. Vi har specialkunskaper på att renovera k-märkta fastigheter. Vi har sedan starten 1980 skapat oss en gedigen och stor erfarenhet av att bevara och återskapa anrika byggnaders ursprungliga utseende och konstruktion. Vi jobbar i synnerhet i södra Sverige men åtar oss uppdrag i hela landet.

Seldonsvägen 5, 302 62 Halmstad 035-22 36 50 Patrik Wernersson, 070-555 05 40 www.sydskiffer.se


84 Svensk Byggtidning

KYRKA

tiv kallas satsningarna på hållbarhet ”att värna om skapelsen”. – Generellt så har vi en vittomfattande verksamhet med hållbarhet och miljöförbättringar inom stiftet. Det rör sig om allt ifrån installation av nya moderna uppvärmningssystem och solceller till bikupor för biologisk mångfald, säger Kristina Segerström. Och dessa ska förstås också anpassas till det pågående förnyelsearbetet med verksamheten.

Öppenhet och religionsfrihet Sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten vid millennieskiftet år 1999/2000, har diskussionen om ekonomin varit levande, både till följd av minskande medlemstal och stora kostnader för fastighetsunderhåll. Pågående i det sammanhanget är förstås en diskussion om kyrkans roll i samhället i en ny tidsepok med integration, klimathot, pandemier och behov av andlig hälsa i en orolig värld. Kyrkan är också en av landets största fastighetsägare och åtskilliga byggnader nyttjas inte och ett antal är föremål för avyttringar. – Avyttringar är förstås svåra processer. Men saknas underlag för verksamhet är det ibland det enda som återstår, säger Kristina Segerström.. I mångkulturella Akalla har nyligen kyrkan från 1976 avyttrats till Stockholms katolska stift. Det innebär att den syrianska katolska kyrkan nu får en egen kyrkobyggnad. – Akalla är en multireligiös stadsdel i Stockholms stift, och det är klart att Svenska Kyrkan i en ny tid intar en öppen attityd i den meningen att vi har religionsfrihet och att alla ska kunna utöva sin tro, säger Kristina Segerström. I Nacka kommun har vi ”Guds Hus” i Fisksätra som vi driver tillsammans med andra församlingar, vilket är ett annat exempel. Motivet ”Döden spelar schack” är en muralmålning högst upp på väggen i trappan upp till orgelläktaren, av Albertus Pictor.

Kyrkolivet i skärgårdsmiljön Vi avslutar med en diskussion om kulturarvet som Svenska kyrkan vårdar och om kyrkolivet i Stockholms unika skärgårdsmiljöer. I skärgården råder andra utgångspunkter och en annan verklighet än i storstadsmiljön och kyrkorna på öarna är också en omistlig del av kyrkans kulturarv. Problemet är att det är få bofasta så församlingarna brottas emellanåt med ekonomin, då samtidigt många sommargäster vill hålla dop eller vigsel, vilket är mycket populärt under sommarhalvåret i den vackra miljön. – Här är det inte ovanligt att kyrkoherden får vara allkonstnär; både predika och klättra på stegar för att fixa det praktiska fastighetsunderhållet, säger Kristina Segerström. Det är kontrasterna mellan de olika miljöerna som också gör Stockholms stift så

Redskap och lösningar som gör jobbet effektivare. SOPVALSAR

OGRÄSBORSTAR

www.nordicc.se

SOPMASKINER

0372-129 99

nordiccsweden

Namnlöst-6 1

speciellt och stimulerande att arbeta med. Svenska kyrkan totalt sett upprätthåller en omistlig del av kulturarvet i landet. Det handlar förstås om de ungefär 4 000 kyrkorna och kapellen, där närmare 3000 av dem är skyddade enligt kulturmiljölagen. Men Kristina Segerström understryker betydelsen också av det ”gröna kulturarvet”, det vill säga alla kyrkogårdar som i regel har sin placering runt eller intill kyrkorna. Och det finns förstås också ett immateriellt kulturarv, i form av traditioner, ritualer, musik och körsång. Inte minst det senare – det vill säga att sjunga i kyrkokören – har Kristina Segerström med glädje gjort sedan hon var barn och aktiv i medeltida Täby kyrka – med sin orörda planlösning sedan 1200-talet och med unika väggmålningar från 1480-talet som aldrig varit överkalkade (OBS: Motivet ”Döden spelar schack” är en muralmålning högst upp på väggen i trappan upp till orgelläktaren) av Albertus Pictor. Snacka om kulturarv!

FAKTA I KORTHET: • Svenska kyrkan har cirka 5,8 miljoner medlemmar. • Den är indelad i 13 stift från Lund i söder till Luleå i norr • Består av 1 329 församlingar (1 januari 2020) i Sverige och 31 församlingar utomlands • Omfattar 4000 invigda kyrkor och kapell, varav cirka 3000 är skyddade enligt Kulturmiljölagen.

2020-11-11 09:09:29


Du förtjänar att bli hörd.

Gustav Vasa kyrka

Förstklassig ljudkvalitet för tal och musik d&b audiotechnik har på ett unikt sätt löst de akustiska problemen som oftast uppstår med traditionella pelarhögtalare. Ljudinstallationen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm, utförd av SoundCop Consulting, vann den prestigefyllda utmärkelsen Mondo*dr Awards 2019 i kategorin ”House of Worship”. ”Vi har installerat d&b:s pelarhögtalare xC-Series i ett flertal kyrkor med fantastiskt bra resultat. I Gustav Vasa kyrka, som har en efterklangstid på hela 7,5 sekunder, var d&b xC-Series ett självklart val för att kunna få ordning på ljudet”, säger Jacob Julin på SoundCop Consulting. • xC-Series pelarhögtalare

Kontakta Arva Trading för mer information om referensinstallationer och installatörer.

Stockholm: tel. 08-470 58 10 Malmö: tel. 040-43 23 90 www.arva.se • info@arva.se


86 Svensk Byggtidning

KYRKA

SVENSKA KYRKANS UTMANINGAR Svenska kyrkan och dess verksamhet står tvivelsutan inför stora utmaningar i en ny tid. Inte minst handlar det om tilliten till sitt uppdrag och sin plats i människornas vardag. För inget tvivel råder om att Sverige och världen förändras och det är en utmaning i sig. AV NICLAS SVENSSON KLIMATKRIS, PANDEMIER och ett allt hårdare tempo i sam-

hället i stort skapar behov av ”själavård” och andlighet – kan kyrkan som tidigare i historien inta sin givna plats här? Och hur ska kyrkoverksamheten hänga med när information och budskap förs via digitala medier, när nästan all verksamhet inom kyrkan tidigare byggt på fysiska möten mellan människor? Därtill har Svenska kyrkan ett omfattande kulturarv att vårda genom de cirka 1 300 unika kyrkor som finns runt om i varje hörn av Sverige. De ska också fungera i en ny tid, och behöver få nytt inomhusklimat, moderna uppvärmningssystem och underhållas. Öppettiderna blir allt mer begränsade av säkerhetsskäl för kyrkorna i regionalpoliskt känsliga delar av landet, medan generösa öppettider erbjuds i stadsmiljön. Moderna övervakningssystem införs på en del håll, samtidigt som besparingskrav följer av krympande medlemstal och minskad efterfrågan. Kyrkan sitter vidare på ett stort fastighetsbestånd; ska det avyttras, moderniseras eller ges nya funktioner? Kyrkan står vid 2020-talets början utan tvivel inför ett vägval; att inta en starkare position i samhällsdebatten eller att dra sig tillbaka. De tämligen skarpa biskopsbreven om klimatfrågan under senare år visar emellertid att det finns en stark vilja att positionera sig. På samma sätt har åsikter om en mer human politisk hållning i flykting- och asylpolitiken framförts i debatten.

Är en starkare röst i politiska sammanhang på väg? Annars är sannolikt risken att kyrkans företrädare fylls av en känsla av att ”det vi är och det vi gör” inte är särskilt viktigt. För det finns andra aktörer som gärna kliver in på scenen om kyrkan detroniseras från sin historiska position som ”själasörjare”. Här finns en uppsjö av ”andlig business” som erbjuder allt ifrån yoga till veckolånga kurser i healing, regression, olika former av seanser och sittningar och saker som utmanar människan att tänka större, och som lockar henne att leta inåt i sig själv. I regel betecknas dessa som förkmippade med new age-tänkandet. Vissa former av sådan nyandlighet betraktas dessutom inom kristenheten som irrläror. Är det en korrekt position för kyrkan att inta inför allt det ”nya”? Men samhällsfenomen som klimatkris, flyktingströmmar och utbredd psykisk ohälsa kan kyrkan erbjuda ett öppet och tillgängligt kyrkorum: en plats som enligt kyrkans egna utfästelser inte förväntar andra ärenden av den som kliver in, än människans. Är kyrkan på väg dit? I en tid då världshälsoorganisationen WHO definierar missmod som ett hot mot den globala hälsan har kyrkan möjlighet att fira en att driva en modern verksamhet där hoppet gestaltas: som kan förmedla en känsla av framtidsoptimism och en möjlighet att få börja om.


Vi håller ställningarna invändigt och utvändigt

Rätt växt till ditt projekt Vi gör visioner till verklighet genom ett nära samarbete och bred kunskap inom växter och växtanvändning. Välkommen att kontakta oss.

PUTS MURNING BETONG BYGGNADSSTÄLLNINGAR

www.stangby.nu

www.jamtfasad.nu

Hörslingan en viktig funktion i ljudet, fungerar den på rätt sätt? Vi hjälper er med service och inmätning samt levererar ny vid behov.

Sela AB Ett leverantörsoberoende företag Vi anpassar ljud och bildsystem till ert behov.

Ring eller mejla för mer information

08-940270 / info@sela.se

Bilden är ett exempel där vi designat möbeln och installerat ljudsystemet i Huddinge kyrka

Ett välbeprövat liftsystem för Ljuskronor Spotlights Filmdukar

www.lightlift.se info@lightlift.se 070-733 6612


88 Svensk Byggtidning

KYRKA

När projektet är klart får församlingen en mer levande kyrka med aktivitet alla veckans dagar. Bild: Wikimedia Commons

MODERNISERING

FÖRENAD MED BEVARANDE i Harmångers kyrka Harmångers kyrka moderniseras med ny planlösning för en betydligt bredare användning. Förändringen genomförs med stor hänsyn till kyrko- och kulturhistoriska värden. Samtidigt uppgraderas tillgänglighet och säkerhet. AV KJELL-ARNE LARSSON KYRKAN OCH KASTALEN – stentornet – uppfördes omkring

år 1200. Kyrkorummet utökades österut på 1500-talet och en ny sakristia tillkom på 1700-talet. På 1880-talet gjordes en stor utbyggnad då långkyrkan förvandlades till en nygotisk korskyrka. Idag har den således långhus samt en korsarm i norr och en i söder.

Planändringar År 2008–09 gjordes vissa förändringar i kyrkorummet. Högaltaret kompletterades med ett centralaltare och bänkar i främsta

bänkkvarteret togs bort. Detta innebar viss förbättring men var ingen slutlig lösning på församlingens samlade lokalbehov. Efter många års utredande, samråd och diskussioner med bland annat Länsstyrelsen kom man fram till att göra kyrkan betydligt mer användbar och bland annat kunna ta hand om verksamheter som skedde i församlingshemmet och att detta enbart skulle användas för expedition och kontor. – Det är ett gediget arbete med förberedelser som församlingen gjort tillsammans med A-sidan Arkitektkontor som ligger bakom projektet, säger Viktor Wadelius, projektledare på PE Teknik &


KYRKA

Svensk Byggtidning 89

Arkitektur. Utifrån verksamhetens behov har bra lösningar tagits fram. Nu har kyrkans norra och södra korsarmar avgränsats med glasväggar. Norra korsarmen möbleras för barnsång, miniorer, juniorer och söndagsskola. Södra korsarmen får bord och stolar för 48 personer samt utrymme för elpiano. Här blir plats för församlingsverksamhet, ungdoms- och konfirmandverksamhet, begravningskaffe, körövningar och sammanträden. Under orgelläktaren har en handikapptoalett installerats och ett pentry har byggts. Trappan upp till orgelläktaren har ersatts av en bredare trappa i nytt läge. Koret har sänkts och altaret har frigjorts från väggen och placerats på en förhöjning. Krucifixet har flyttats något och placerats på ett eget stativ. De bänkar som togs bort 2008–09 har satts tillbaka. Sakristian har modifierats lite för att kunna användas för själavårdande samtal.

Befintlig och ny teknik Tekniskt sett var kyrkan ganska var väl reinvesterad sedan tidigare med nytt värmesystem baserat på bergvärme 2009. Systemet behålls men kompletteras med styrning som klarar zonreglering för tre zoner: långhus respektive de två korsarmarna. PE Teknik & Arkitektur hade också uppdraget som brandskyddsprojektör. Brandskyddet kompletterades i viss mån. Hela elsystemet ersattes, även matningen av el, då en fördelningsstation inne i kyrkan ersattes av en markstation utomhus. – Min känsla är att det blir ett mycket lyckat slutresultat, inte minst för att beställare och intressenter har jobbat mot strategiska mål, avslutar Viktor Wadelius.

Bevarande och förnyelse a-sidan arkitektkontor ab arbetar med bevarandefrågor av det kyrkliga kulturarvet men också med förändringar och utökade bruk av våra kyrko-, församlings- och kyrkogårdsmiljöer. Vi arbetar med vård och underhåll, lokalförsöjningsprogram, inre omgestaltningar, ny-, om- och tillbyggnader samt har i den internationella tävlingen om utvecklingen av domkyrkomiljön i Strängnäs bistått med lokal- och tävlingsprogram.

Uppsala domkyrka, förslag till ny läktare

Åsa Flarup Källmark arkitekt SAR/MSA, domkyrkoarkitekt i Uppsala afk@a-sidan.se | 018-64 05 91 Daniel Jernlif arkitekt SAR/MSA, restaureringsarkitekt dj@a-sidan.se | 018-64 05 95

Läs mer på www.a-sidan.se Danmarks kyrka, omgestaltning och renovering

a-sidan

När projektet är klart får församlingen renodlade lokalresurser med endast expedition och kontor i församlingshemmet och resten av verksamheten i kyrkan. – På så vis får vi också en mer levande kyrka med aktiviteter alla veckans dagar, säger Torsten Engström, kyrkogårdschef och fastighetsansvarig. Som för övrigt berättar att problem med hussvamp upptäcktes under sommaren. Golven i norra korsarmen revs upp och Anticimex bekämpade svampen. Nu görs samma åtgärder i södra korsarmen. En krypgrundsavfuktare med fuktsensor och inbyggd reglering skall i fortsättningen hålla koll på klimatet under golven. Det var torrt där redan tidigare, och misstanken är att svampen med sitt mycel hämtat vatten utifrån. – Vi kommer att flytta ut dagvattenhanteringen från fasaden och ha återkommande inspektioner av kyrkans grund i fortsättningen, berättar Torsten Engström.

FAKTA I KORTHET: Harmångers kyrka, förnyad planlösning och viss uppgradering Tidplan: januari–november 2020 Byggherre: Nordanstigskustens Församling Projektledning: PE Teknik & Arkitektur AB Byggentreprenör: Clabbes Bygg AB Arkitekt: a-sidan arkitektkontor AB Värde: ca 12 Mkr

Eran dröm vårat jobb!

Stolt deltagare utförare av utförare konserveringsuppdragen Stolt och deltagare och av konserveringsuppdragen i Jakobs kyrka och Harmånger kyrka, Hälsingland. i Jakobs kyrka och Harmånger kyrka, Hälsingland.

Vill ni ha något utfört, stort som litet? Kontakta oss så hjälper vi till med erat projekt!

Lotta Näckter & Eva Körberg Mårtensson Lotta Näckter & Eva Körberg Mårtensson Tel. 073 949 70 48, 070 626 51 14 Tel. 073 949 70 48, 070 626 51 14 www.mittkonservator.se

www.mittkonservator.se

Följ oss!

070-57 223 92

@clabbesbygg


90 Svensk Byggtidning

KYRKA

Interiören i Hudiksvalls kyrka har återfått det utseende den fick vid 1888 års restaurering. Bild: Anders Svahn

HUDIKSVALLS KYRKA – varsam återställning av interiören kombinerad med installation av modernaste teknik

Under ett årslångt projekt utfördes restaurering och konservering av interiören i Hudiksvalls kyrka. Samtidigt byttes installationer såsom hela elsystemet och all belysning. Avancerade styrsystem för ljus och ljud kom också på plats. AV KJELL-ARNE LARSSON PROJEKTET ÄR ETT FINT exempel på att varsam restaurering

är möjlig att förena med helt modern fastighetsteknik. För att förstå målsättningen med projektet behövs lite vetskap om kyrkobyggnadens historia. År 1721 plundrade ryssarna kyrkan och sköt kanonkulor. Kyrkan reparerades och stora åtgärder gjordes inne i kyrkan 1754–55. Vid den här tiden var interiören troligen sparsmakad, kanske gick den mest i ”pärlvitt och guldfärg”. År 1888

skedde ett stort förändringsarbete lett av arkitekten Agi Lindegren – bördig från Hudiksvall – då interiören fick stil av mörk barock med nygotiska inslag.

Återställning Ett av målen med det aktuella projektet 2018–19 var att återställa kyrkan till 1888 års utseende. Bänkarna hade efter detta årtal


87 15 ndsvall aleri.se aleri.se

målats i gröna och bruna toner. BW Måleri Sundsvall återställde bänkarna till den tidigare ekådrade ytan. Innertaket under läktaren var övermålat efter 1888 och stjärnmotiv från den tiden togs åter fram. Konservatorerna Eva Körberg och Lotta Nektor rengjorde valv och innerväggar och restaurerade målningarna, liksom större delen av den fasta inredningen. Kororgeln avvecklades och avsikten är att ersätta den med ett spelbord kopplat till den stora kyrkorgeln.

Golvvärme – I projektet ingick rivning av golvet som var oisolerat, berättar Anders Svahn, fastighetsansvarig i Hudiksvallsbygdens församling. Krypgrunden rensades på kvarlämningar och isolerades. Avfuktare med sensorer och styrning installerades och nytt furugolv lades på. I värmesystemet, som sedan tidigare baseras på bergvärme, togs flertalet radiatorer bort och ersattes med golvvärme. Många installationer har moderniserats. Hela elsystemet har ersatts med nytt och detta gäller också VS. Alla ljuskällor har bytts, bland annat ett 60-tal spotlight i taket. Nya styrsystem har anskaffats för ljus och för ljudanläggningen som båda kan kontrolleras från en surfplatta.

KYRKA

Svensk Byggtidning 91

I projektet ingick rivning av golvet som var oisolerat.Krypgrunden rensades på kvarlämningar och isolerades. Avfuktare med sensorer och styrning installerades och nytt furugolv lades på. I värmesystemet, som sedan tidigare baseras på bergvärme, togs flertalet radiatorer bort och ersattes med golvvärme. /Anders Svahn, fastighetsansvarig, Hudiksvallsbygdens församling

Osynligt – Inget av det moderna skall synas och besökarna skall bara uppleva ett kyrkorum som är restaurerat, fortsätter Anders Svahn. Synliga förändringar begränsar sig i huvudsak till att bänkar längst fram är ersatta av ett hundratal stolar, liksom att koret är

sänkt till långhusets golvnivå. En intressant händelse var att det i församlingsgårdens arkiv hittades en tavla av en okänd konstnär. Där framgick det vissa detaljer som att predikstolen tidigare varit uppburen av en stötta, något ingen idag har ett minne av. Man lät nu tillverka en ny stötta som monterades under predikstolen. Ett fint exempel på att ett gammalt dokument kan utgöra underlag för projektering.

FAKTA I KORTHET: Hudiksvalls kyrka (Jakobs kyrka), renovering och modernisering Tidplan: maj 2018–juni 2019 Byggherre: Hudiksvallsbygdens Församling Projektledning: PE Teknik & Arkitektur AB Konservatorer: Eva Körberg, Lotta Nektor Byggentreprenör: HB Bygg i Hälsingland AB m.fl. Målningsentreprenör: BW Måleri Sundsvall Arkitekt: AIX Arkitekter AB, FE Arkitekter AB Kostnad: ca 20 Mkr


92 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

Säkerhetsparken är byggbranschens egen simulator för olika arbetsmoment. Ingen sätter sig bakom spakarna i ett flygplan utan att först ha övat i en flygsimulator! Samma sak borde gälla byggbranschen.

Byggbranschens säkerhetspark – en plats för undervisning med reflektion och diskussion

På initiativ av Byggföretagen och i samarbete med flera stora aktörer har en så kallad säkerhetspark inrättats på Kolstavägen vid Arlanda. Här kan alltifrån gymnasieelever och yrkesmän till byggherrar och projektörer reflektera och diskutera olika arbetsmoment och riskscenarier. AV KJELL-ARNE LARSSON IDÉN KOMMER FRÅN Finland där det idag finns STP’s –

Safety Training Parks – i tre regioner i landet. En Säkerhetspark är en fysisk plats för diskussion och reflektion. Ett antal stationer byggs upp för att visa och reflektera kring olika arbetsmoment.

Skolor och utbildningar Byggföretagen är initiativtagare och finansiär av parken. Styrelsen består av Skanska, NCC, PEAB, Byggmästaren i Skåne och Byggföretagen. Säkerhetsparken har för närvarande ett treårigt samarbete med AFA Försäkring. Samarbetet går ut på att utveckla ett utbildningskoncept som erbjuds till landets skolor och utbildningar. Samarbetet med AFA Försäkring ger förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsutbildning vid Säkerhetsparken. – Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare för Säkerhetsparken. Vi arbetar aktivt för att minska antalet olyckor. Det finns ett behov att lyfta hur vi tänker kring säkerhet och arbetsmiljö genom hela byggkedjan, från upphandling via projektering till utförande. Säkerhetsparken är ett viktigt steg för att skapa attraktiva, sunda och säkra arbetsplatser. Tillsammans med partners utvecklar Säkerhetsparken koncept och metoder för fördjupad övning och demonstationsutveckling

inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. I övningsparken, som är 1 500 kvadratmeter stor, finns ett antal stationer och scenarion där man kan föra diskussioner kring olika lösningar och arbetssätt. Det finns stationer för bland annat: • Arbete på hög höjd • Byggnadsställning • Klätterplattform • Arbete med väggform • Tunga element • Arbete med lift • Handhållna maskiner – vibrationer och förlorad kontroll • Kvartsdamm och asbest • Säker schakt – Inte minst blir det ett handgripligt sätt att öva på och föra dialog om säkerhetsrisker, påpekar Björne Karlsson. Det är inte alla som jobbar inom bygg som tycker det fungerar att få ett dokument i handen att läsa om säkerhet. I Säkerhetsparken handlar det om att lära sig på ett mer praktiskt sätt och anpassa lärandet. – Diskussionerna som följer efter övningarna är mycket värdefulla, fortsätter Björne Karlsson. Ofta är det gruppen – i bästa fall bestående av både chefer, arbetsledare och yrkesarbetare – som har det bästa svaret. Vi vänder oss inte bara till yrkesarbetarna. Det är viktigt att få med representanter för alla faser i byggprojekten, från beställare, via projektörer till utförare på plats. Mycket i säkerhetsarbetet handlar om attityder och kulturer. >>


Smart passage för trygga arbetsplatser Du bestämmer vem som passerar

Vi på AddMobile har digitaliserat byggbranschen sedan 2004. Hos oss hittar du smarta och nyckelfria passagelösningar för dina behov, oavsett om du ansvarar över stora byggprojekt eller mindre renovationer. Dessutom slipper du krånglig nyckelhantering – ID06-kortet blir din nya nyckel. Hos AddMobile hittar du digitala lösningar för grindstyrning, dörrstyrning, smartlås, hänglås, containerlås och personalliggare. Välj vilka lösningar som passar just ditt projekt – resten sköter vi.

www.addmobile.se info@addmobile.se 040-66 33 100

Annons SvenskByggtidning_halvsida_v001.indd 1

VI ÄR VÅRA PROJEKT %<

g5(1,1* ()

b67$5 *0 *

(1

MEDLEMSFÖRETAG

2020-10-29 16:06


94 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

I säkerhetsparken går det att visa både goda och mindre goda exempel på hur olika moment genomförs.

Generellt förs ofta diskussioner om olyckor, risker och vilka fel som har begåtts. I Säkerhetsparken går det att demonstrera arbetssätt som minimerar risker och ger bästa arbetsmiljö – en bra plats att visa goda exempel. – Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå de utbildningar vi ordnar, säger Björne Karlsson.

Olika målgrupper

FÖR EN SÄKRARE ARBETSMILJÖ

Fall från byggnadsställningar är en av de vanligaste orsakerna till olyckor på arbetet. Genom den unika patenterade dBarrier® kan du minimera riskerna för tillbud. Med dBarrier® får ni fallskydd, bullerskydd, väderskydd och energibesparing i samma produkt.

Klassificerat som sidoskydd till byggnadsställningar enligt standard EN 12811–1:2003 Smart och säker fastsättning med patenterade FASTener®-system Minskar bullret med upp till 46,7dB

Besök vår webb för mer information om dBarrier®

Utbildningarna som ordnas i Säkerhetsparken kan ha skilda målgrupper: • Stora byggprojekt • Företag, ett i taget • Yrkesutbildningar • Akademiska utbildningar • Skräddarsydda för vissa applikationer – Ett sätt för stora byggprojekt är att så att säga ”ta hit hela projektet”. Handla om möjligt upp underentreprenörer i tidigt skede och ta med dem på utbildningen, föreslår Björne Karlsson. Försök få med bland andra ställningsbyggarna, de kan tillföra mycket i planeringen. När det gäller utbildningar för ett företag i taget, är det viktigt att även chefer och arbetsledare finns med förutom yrkesarbetarna. För yrkesutbildningar kan det påpekas att för skolor är kurserna i Säkerhetsparken kostnadsfria. – Sedan är det viktigt att vi får hit akademin, med blivande arkitekter och civilingenjörer som även de ingår i AFA-projektet, betonar Björne Karlsson. Projektörerna kan ju lägga en god grund för bra arbetsmiljö under byggskedet. Den första kursen för akademiker genomförs inom kort. En typisk utbildning – oavsett målgrupp – pågår mellan 4 och 6 timmar. Gruppen går igenom bra och mindre bra exempel, vägledda av en handledare. Pedagogiken baseras på att både se, höra, göra och reflektera.

Dynamisk

www.dbarrier.se

info@dbarrier.se • 0660-22 28 50

Säkerhetsparken är ingen statisk anläggning. Stationer kan tillkomma, alternativt bytas ut. Ledningen jobbar med manus som styr tänkta scenarier – ungefär som i filmvärlden – och den nya stationen kan projekteras i en modell – precis som i ett avancerat byggprojekt! – Ett exempel på hur vi kan vara med och påverka branschen


BYGG & SÄKERHET

är där Ramudden och Strängbetong samarbetar för att se över lossningsplatser och tungavspärrningar. Det är riktigt kul när vi kan vara en hub för kontakter och nya arbetssätt, säger Björne Karlsson. – Och tack vare forskarna och konsulterna Thomas Lagö och Lars Berg har vi fått hit ett flygplan utan vingar (!) som är mycket spännande. Det är en Saab Sk1 340 som tidigare användes av dem för att simulera hur det är att sitta i ett flygplan. Planet har högtalare på utsidan. Vi har därmed fått en station där vi kan exponera och studera buller, det kommer att simuleras olika typer

Svensk Byggtidning 95

av byggljud inne i flygplanet, berättar Björne Karlsson entusiastiskt. Bullerstationen kan också användas för att testa buller- och vibrationsdämpande material och produkter. – Vi är inte rädda för att i Säkerhetsparken visa produkter som förbättrar arbetsmiljön, även om vi förstås inte bara kommer att bli ett skyltfönster för företag, menar Björne Karlsson. De som önskar utbildning vid Säkerhetsparken tar kontakt med parken och en handledare väljs. Denne hjälper till att anpassa kursen och bestämma vilka stationer och scenarier som ska ingå i utbildningen.

Nyhet! PERI UP Easy med integrerat fallstopp PERI UP Easy är den innovativa ställningen som kombinerar högsta säkerhet och kostnadseffektivitet på ett idealiskt sätt. PERI UP Easy´s låga vikt har resulterat i väsentligt reducerad monterings- och demonteringstid. Eftersom skyddsräcken till nästa nivå monteras underifrån kan arbetet utföras säkert och utan personligt fallskydd. PERI UP Easy är också kompatibel med modulställningen PERI UP Flex vilket möjliggör arbete i komplicerade projekt. Vill du veta mer? Titta in på, www.peri.se

Form Ställning Plywood Konstruktion www.peri.se


96 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

Föreningen fungerar bland annat som en möteplats där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och lära av dem som jobbar på ett bra sätt med arbetsmiljön. /Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan

HÅLL NOLLAN

– förening stöder medlemmarna med sikte på nollvisionen Håll Nollan startades 2017 på initiativ av Akademiska Hus och tolv andra aktörer; byggherrar, entreprenörer och branschföreningar. Det är en förening för samverkan med målet noll olyckor i byggbranschen. Detta gör man genom att på olika sätt sprida kunskap och dela erfarenheter. AV KJELL-ARNE LARSSON HÅLL NOLLANS samverkansfilosofi är väldigt central eftersom

den dels bygger på att alla parter som är involverade i ett byggprojekts olika faser samverkar kring arbetsmiljö och säkerhet, samt även att medlemmarna hjälper varandra genom att på ett transparent sätt dela med sig av sin kunskap. I en bransch där det finns så många olika aktörer, så behöver dessa förstå varandra bättre för att kunna skapa de goda förutsättningar som krävs för att vi ska få en säker byggarbetsplats.

Komplement Håll Nollan erbjuder ett komplement till gällande lagar och regel-

verk genom att tillsammans ta fram arbetsmiljöstandarder och rådgivande guider. Man har även tagit fram en utbildning för byggherrar och arrangerar också seminarier, webinarier och andra forum för att lära av varandras erfarenheter. Varje år omkommer arbetare på byggarbetsplatser. År 2018 var det tolv fatala olycksfall. Byggnadsarbetare är en av de mest skadedrabbade yrkesgrupperna. Varje år skadas cirka 6 000 personer. Nära 2000 av dessa skadas så allvarligt att de måste vara sjukskrivna från arbetet en månad eller mer, eller drabbas av bestående men. De vanligaste olyckorna är fallolyckor eller olyckor >> med maskiner och verktyg.98 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

Man har tagit fram särskilda standarder för bland annat arbeten med schakt. Bild: Kjell-Arne Larsson

Medlemmarna i Håll Nollan får hjälp att implementera arbetsmiljöarbete i sina rutiner och stöd av Håll Nollans arbetssätt med föreningens standarder och detaljerade guider. – Byggbranschen innebär utmaningar för arbetsmiljöarbetet, säger Ulrika Dolietis, vd för Håll Nollan. Entreprenörer och dess personal rör sig mellan flera aktörer. Olika företag tolkar gällande regelverk olika och det kan bli en utmaning när dessa företag arbetar på samma arbetsplats. De större företagen, byggherrar likaväl som entreprenörer, har ofta avsatt personresurser som sätter sig in i regelverk för att kunna ge råd till organisationen, men mindre företag kanske har svårt med resurserna. Håll Nollan är en förening för både stora och små. De stora har ju många små som underentreprenörer och alla måste med på banan.

Generella standarder arbetssätt: • Säkerhetsintroduktion • Personlig skyddsutrustning • Riskbedömning av arbetsmoment

Standarder: • Lyftoperationer • Arbete på höjd • Schaktningsarbeten

– Vi vill dessutom täcka in alla led i byggprocesserna, från beställare, via konsulter till entreprenörer. En bra förprojektering och förfrågningsunderlag skapar möjligheter för en säker arbetsmiljö i senare led. Och arkitekter och konstruktörer bör rita byggnader så att risker under produktion och förvaltning reduceras så långt det går, fortsätter Ulrika Dolietis. Många aktörer i byggbranschen anser att det borde vara lättare att följa lagar och regelverk. Målinriktat och enhetligt arbetsmiljöarbete på byggplatserna försvåras idag av att olika företag tolkar reglerna olika.

Föreningens rekommenderade arbetssätt Inte minst föreningen Håll Nollan sektionerar sitt arbete mycket målinriktat och jobbar för >>


Ett säkert projekt är ett lyckat projekt. Vi vill dig väl!

Lite annorlunda. Lite bättre.

EXPERTSTÖD INOM

ARBETSMILJÖ, RISK OCH SÄKERHET Just nu söker vi nya medarbetare med erfarenheter inom arbetsmiljö och BAS U. Vill du jobba tillsammans med oss? Kontakta info@risktec.se

daniel.olsson@industrinat.se • 031-788 45 12 www.industrinat.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET H Y N

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

verenskommits, make a brand. Östanvindsgatan nr 33, 652 21 Karlstad nvändas som idé, offertunderlag eller på annat sätt delges tredje part. Denna skiss gäller som 21 korrektur.

Kontakta oss:

Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


100 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

Vi vill att arbetsmiljö blir ett självklart inslag för alla aktörer i alla skeden av byggprojekten. /Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan

Håll Nollan har sett att vissa arbetsmoment kräver mer detaljerade anvisningar. Bild: Kjell-Arne Larsson

enhetliga arbetssätt. I grunden finns en övergripande avsiktsförklaring. Den delar föreningens ”mission” i fyra inriktningar: • Ledarskap och kultur • Kunskap och kompetens • Gemensamma arbetssätt och standarder • Kravställning som beställare Nu pågår en översyn av avsiktsförklaringen där man bland annat ska tydliggöra föreningens roll. Föreningen hjälper medlemmarna att i sina ledningssystem implementera Håll Nollans arbetssätt. Bland annat ska företagen göra en GAP-analys, det vill säga analysera gapet mellan vad man i realiteten åstadkommer och vad det finns potential för. Föreningen tillhandahåller mallar för att göra GAP-analys. Frivilliga mallar finns också för att upprätta en handlingsplan för företaget. Håll Nollan har också formulerat egna standarder som utgör komplement till lagar och regelverk. Medlemsföretagen har kommit olika långt med att implementera Håll Nollans arbetssätt, men målet är att alla på sikt ska anamma dessa. Alla entreprenörer måste införa det som beskrivs i standarderna i medlemmens ledningssystem. – Vi vill att arbetsmiljö blir ett självklart inslag för alla aktörer i alla skeden av byggprojekten, säger Ulrika Dolietis. Nu behöver vi hitta forum för att nå ut även till arkitekter och andra konsulter. De gemensamma arbetssätten och standarderna ersätter på inga sätt arbetsmiljölagen och föreskrifterna, utan fungerar som komplement vilka förenklar och förtydligar.

Risknivåer

Många skadas så allvarligt att de måste vara sjukskrivna en månad eller mer. Bild: Kjell-Arne Larsson

Håll Nollan har gått igenom olycksstatik från Arbetsmiljöverket och identifierat tre riskområden: • Arbete på höjd • Lyft • Schakt Det finns givetvis fler riskområden och föreningen kommer att jobba vidare med flera av dessa. Håll Nollan har också sett att vissa arbetsmoment kräver mer detaljerade anvisningar. Därför finns arbetsmiljöguider för exempelvis lyftoperationer, stegar och bockar, fallskydd, håltäckningar, schaktningsarbeten och för byggande av formkonstruktioner. – Jag ser positivt på byggbranschens engagemang för arbetsmiljön, som bland annat uttrycks i föreningen Håll Nollan. De senaste fem åren har vi sett att inte minst entreprenörerna är beredda att satsa både tid och pengar på arbetsmiljön. Nu vill vi ha med beställarleden i större utsträckning, men också konsulterna, avslutar Ulrika Dolietis.


Alaska Roller

Elementet binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget.

Alaska Roller är marknadens första skyddssko för vinterbruk, med elasticitetselementet Sievi FlexEnergy

1 Behåller sin elasticitet även i kyla 2 Ny vidhäftande och greppsäker nitrilgummiblandning

3 Ett sulmönster som biter sig fast

4 Dubbelbottenkonstruktion som isolerar mot kyla

Nordeuropas största skotillverkare Sievi AB • Kristallen • 754 50 Uppsala Tel 018-20 02 20 • E-mail: info.se@sievi.com • sievi.com


102 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

Som första producent av handverktyg och verktygssäkring har Luna Tools blivit medlemmar i Håll Nollan.

LUNA TOOLS BIDRAR TILL SAMVERKAN för noll olyckor i byggbranschen

Håll Nollan är en organisation med en vision om att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Idag har organisationen ett 80-tal medlemmar och omfattar inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. – LUNA TOOLS ÖNSKAR bidra med kunskap om risker med

fallande föremål och vilka möjligheter som finns kring verktygssäkring, samtidigt som vi vill öka vår egen kunskap om branschens utmaningar och behov. För att värna om en säker arbetsmiljö för alla vill vi uppmärksamma att samtliga risker kring arbete på höjd bör beaktas, inte bara personligt fallskydd. Därför var det en självklarhet för oss att gå med i Håll Nollan, säger Ida Hegge, ansvarig för verktygssäkring på Luna Tools. Förutom att vara medlemmar i Håll Nollan är Luna Tools också engagerade i Byggbranschens säkerhetspark samt norska motsvarigheten till Håll Nollan – Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

– Genom att engagera oss i organisationer och projekt som syftar till att öka säkerheten på byggarbetsplatser får vi en större möjlighet att få ut budskapet om vikten av att fallsäkra verktyg och annan utrustning. Det är viktigt för oss. För om vi tillsammans ska nå visionen om noll olyckor så måste vi beakta alla potentiella faror. Luna Tools har arbetat med verktyg i över 100 år och utvecklar handverktyg, verktygssäkring och elverktygstillbehör för den professionella användaren. Genom fokus på säkerhet, kvalitet och användarvänlighet är Luna Tools idag en av ledarna i branschen.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PROJEKTSTABEN

“Vem orkar driva ett förändringsarbete i en bransch som inte vill förändras?“ När ett gäng entusiastiska arbetsmiljö-, risk och brandspecialister slår sig samman och vill förändra, då kan det hända riktigt häftiga saker! – Det är vad vi upplevde när Projektstaben i Sverige startades för cirka tre år sedan. MED OLIKA INGÅNGAR i arbetsmiljöfrågan i allt från brand-

skydd, kemikaliesäkerhet, höghöjdsarbeten, ergonomiska utmaningar och sociala faktorer som stress och jämställdhet med allt vad det innebär, fick vi till en riktigt bra kompetensbredd, kryddad av engagemang och passion. – Vi vill förändra byggbranschen på bred front. När vi jobbar sida vid sida med beställarna kan vi utmana både byggherrar och entreprenörer – i allt från upphandling till byggskede. Vi ser ett stort behov av utveckling och fler arbetsmiljöspecialister hos entreprenörerna och störst nytta anser vi att vi gör när vi agerar i båda leden. Forskningsrapporter från Arbetsmiljöverket styrker det faktum att könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka, uthållighet och praktisk kompetens påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö. Byggbranschen är den hårdast drabbade sektorn när det gäller olyckor och dödsfall på jobbet. Något som hindrar många att välja bygg är den tuffa attityd och jargong som finns i branschen. Machokulturen, skrämmer inte bara bort kompetenta personer, både #metoo och byggbransch-uppropet #sistaspikenikistan visade tydligt att kulturen också ligger till grund för diskriminering på jobbet. Jämställdhet och mångfald står därför högt upp på agendan hos många aktörer i branschen men vad gör företagen åt det? Vem driver frågan ute i produktionen? Och vem ”orkar” driva ett förändringsarbete i en bransch som inte vill förändras? – Projektstaben är ett värderingstyrt bolag där vi har ett gäng eldsjälar som vill förändra och faktiskt är med och förändrar. Som ett stöd i förändringsarbetet har några av våra ”Stabare” tagit hjälp av kampanjen Stoppa machokulturen som är ett samarbete mellan Byggnads och Byggcheferna. Det har pågått sedan 2015 och har ett tydligt budskap: att alla personer är lika välkomna

Svensk Byggtidning 103

i byggbranschen, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi har goda erfarenheter av att påverka redan i arbetsplatsintroduktionen. Genom att i introduktionen genomföra diskussionsövningar där vi pratar om värderingar, beteenden och hur vi vill vara mot varandra lägger vi grunden och kommer överens om vad som är ok och inte ok. – Sedan gäller det att följa upp jargonen och arbetsmiljön både på projektkontoren och i byggbodarna och ha en löpande dialog. Arbetsmiljöarbetet måste pågå överallt, hela tiden och vi behöver lysa upp de mörkaste hörnen för att det ska fungera. Vi måste förstå såväl de fysiska riskerna som de lite lurigare, beteendemässiga riskerna. Den råa jargongen kan förändras, men det kräver att fler vågar ta ställning och säga ifrån. Det är jobbigt av en anledning – för att det är viktigt. – För att lyckas med en förändring behöver vi hjälpas åt både inom företaget och i branschen. Som stöd har Projektstaben lanserat ett arbete med en uppförandekod. Den bygger vidare på Projektstabens värderingar och ger oss vägledning och riktlinjer för hur vi interagerar med varandra, våra kunder, de samhällen vi verkar i och andra intressenter, det vill säga hur vi praktiskt ska hantera olika utmanande situationer i vardagen. Vi har genom att bryta ner uppförandekoden till vardagliga situationer, som medarbetarna kan relatera till och diskutera i mindre grupper, ökat medvetande, engagemang och förståelse för dokumentets innehåll. Ökat engagemang och förståelse ger goda förutsättningar att riktlinjerna efterlevs. Efterlevs dessa, ser vi tillsammans till att utveckla vår arbetsplats och bransch till det bättre, och det är precis vad vi vill. Vi på Projektstaben är med och påverkar genom våra beteenden, vårt sätt att agera och reagera. Uppförandekoden utgör för oss en bra vägledning, ger stöd och skapar trygghet i medarbetarens vardag. – Vi orkar förändra och med stöd av varandra med uppförandekoden som grund drar vi vårt strå till stacken i arbetet för en tryggare, säkrare och jämställd byggbransch.

www.projektstaben.se


104 Svensk Byggtidning

BYGG & SÄKERHET

Arbetare ska skyddas i första hand med kollektiva fallskydd såsom skyddsräcken. Bild: Kjell-Arne Larsson

BEFINTLIGT, NYTT OCH FRAMTIDA från Arbetsmiljöverket

Flera av Arbetsmiljöverkets författningssamlingar berör fallskydd. Som hjälp för arbetsgivare ger verket dessutom ut handböcker och publicerar ”Frågor och svar” inom flera områden. AV KJELL-ARNE LARSSON SJÄLVA FÖRFATTNINGSSAMLINGARNA kommer samtliga

att ges ut med en ny struktur 2023. Ett förslag är ute på remiss till 30 december i år. Reglerna för fallskydd föreslås inte ändras, däremot föreslås nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Fallskydd i befintligt regelverk Fallskydd generellt regleras i Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14. Det ingår även i Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 och Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3. När senaste versionen av någon AFS laddas ner från av.se ingår också i förekommande fall uppdateringar. Vägledning i fallskydd finns bland annat i broschyren Skydda dig mot fallrisker ADI 698. – Grundtanken för fallskydd är att i första hand skydda arbetare genom att använda kollektiva fallskydd som skyddsräcken, ställningar eller arbetsplattformar, bara om detta inte är möjligt eller rimligt ska personlig fallskyddsutrustning användas. Exempel på sådana undantag är byte av enstaka takpannor och snöskottning på tak, berättar Anna Dahl Elmberg, handläggare på Arbetsmiljöverket. Sanktionsavgifter för arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen som inte följer regelverken vad gäller fallskydd, regleras i 60 a § och 92 a § i Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3. Den 28 § i Ställningar AFS 2013:4 och 57 § i Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 reglerar bland annat hur fallskydden ska vara utförda med överledare, mellanledare och fotlist. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Vad gäller

personlig skyddsutrustning upptäcks vid Arbetsmiljöverkets inspektioner ofta brister i infästningspunkterna för linor till personligt fallskydd.

Mast- och stolparbeten Denna typ av arbeten regleras i Mast- och stolparbete AFS 2000:6. Senaste ändringen finns i 6 § om medicinska kontroller av arbetstagare som klättrar med stora nivåskillnader. Ändringen innebär att tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas till att omfatta fler klättringsarbeten än klättring i endast master och stolpar. – Bakgrunden till kravet på medicinska kontroller är att klättring är ansträngande. Här är det viktigt att arbetsgivaren vet att läkare måste skriva tjänstbarhetsintyg för varje anställd som utför sådant arbete över 13 meter, säger Torbjörn Stenbeck, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Ställningar Byggnadsställningar berörs framförallt av regelverket Ställningar AFS 2013:4. Den som behöver sätta sig in i regelverket rekommenderas handboken Säkra ställningar, en vägledning till AFS 2013:4, som har utmärkta beskrivningar för hur säkerheten ska lösas. – Regelverket har tydliga krav och råd om tekniskt utförande, fortsätter Torbjörn Stenbeck. – Lägg märke till att det krävs utbildning för att bygga ställningar. Det finns grundutbildning och sedan särskild utbildning, beroende på vilka typer av ställningar som blir aktuella, berättar Govend Shafeek, handläggare på Arbetsmiljöverket.


Hållbart brandskydd för framtiden!

Vi tror på ett långsiktigt och transparent arbete, där vi tillsammans lyfter branschen utan att ge avkall på säkerhet. Det ska vara lätt att utläsa hur produkten är provad och certifierad, till hur den ska appliceras/monteras. Tyvärr finns det företag som tar genvägar, med större användningsområde än provningsrapporten medger. Har man endast provat öppna profiler för bärande stål kan man inte sälja brandskyddsfärgen även för slutna stålprofiler. Protega Steel 1001 är provad både för öppna och slutna profiler. Det finns europeiska standarder att följa för produkter som ska säljas på den svenska marknaden.Tillsammans ska vi se till att de följs!

PROTEGAS brandskyddsprodukter – tryggt och säkert! Svensktillverkade brandskyddsprodukter sedan 1988 •

• Transparent dokumentation och digitala utbildningar - Protega Academy • Högsta miljöbedömning och högsta kvalitet Vill du läsa mer om vad vi erbjuder så besök oss på www.protega.se


106 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

FLER CERTIFIERADE TERMOGRAFÖRER kan minska brandrisk

I framtiden kan fler vilja certifiera sig som termograförer. Det hoppas SBSC, Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet, när Brandskyddsföreningen nu reviderar normen för termograför elanläggning. AV MARTINA NYHLIN ELEKTRISKA INSTALLATIONER som på ett eller annat sätt

är defekta eller överbelastade kan orsaka exempelvis kortslutning och leda till brand och driftavbrott. Termografiutrustning är ett hjälpmedel för att bland annat kunna upptäcka heta områden i elektrisk utrustning och kretsar. För bästa resultat är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra termografering, menar Mattias Nettarp, teamansvarig på SBSC. – En certifierad termograför har dokumenterade kunskaper och utrustning över tid för att korrekt genomföra termografering av elektriska anläggningar, säger Mattias Nettarp. Lagstiftningen skiljer på utförande av elinstallationsarbete och kontroll av elinstallation. När det gäller utförandet ska alla elinstallationer utföras så att nivån är enligt ”praxis för elsäkerhet”. Men fortlöpande kontroller av elinstallationer brister i lägstanivå på vad de ska innehålla. – Lagstiftningen säger att kontrollerna ska utföras ”i en omfattning som är betryggande”. Termografering av el-anläggningar kan därför bidra och ha stor betydelse för både driftsäkerhet och att minimera brandrisker säger Mattias Nettarp. Allt från privatbostäder och hyresfastigheter till mer komplicerade anläggningar som fabriker och fartyg skulle av sina elanläggningar i högre utsträckning behöva kontinuerlig översyn med hjälp av termografering genom årlig kontroll. Brandskyddsförningen reviderar just nu normen för termograför av elanläggning. I normen finns krav och omfattning för till exempel klassindelning av personers certifikatsbehörighet (låg och/eller högspänning), försäkringskrav, kompetenskrav och kunskapskrav som tex bildtolkning samt lagar, standarder och regler. – Mot denna norm kan personer bli certifierad termograför och sedan listar vi godkända certifikat i en officiell förteckning på vår webbsida säger Mattias Nettarp. Det finns många aktörer som redan idag ställer krav på att certifierade termograförer ska anlitas. Fler borde tänka som de, tycker Mattias Nettarp.

En certifierad termograför har dokumenterade kunskaper och utrustning över tid för att korrekt genomföra termografering av elektriska anläggningar. /Mattias Nettarp, teamansvarig, SBSC

– Vi ser termografering utförd med kvalitet som ett verktyg i kombination med andra saker. Det bland annat mer samverkan mellan publik och privat sektor för bättre kravställning och struktur gällande el-anläggningar, säger han. SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) grundades 1997 och ägs av Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen. Ceritifieringsorganet erbjuder certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet. SBSC är ackrediterade av den statliga myndigheten Swedac (Sveriges nationella ackrediteringsorgan). Läs mer på www.sbsc.se


SPRINKLERTANK • • • •

Platsbyggd, kan anpassas till olika utrymmen Godkända för Dimsprinkler Tillval för isolerad tank för kallautrymer och utomhus. Sektions byggda GRP paneler.

www.sprinklerprodukter.se Återförsäljare av Balmoral UK Designed and manufactured

Brandfarliga Arbeten • Öppna kurser varje vecka • Kursböcker på flera språk Boka kurs på www.brandfast.nu eller 08-755 44 08

Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. ”Alla ska känna sig säkra oavsett om du är på jobbet eller hemma”

Tel: 072 - 570 3700 Mail: par@pgba.se www.pgba.se


108 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET Brandingenjör Lars Brodin, Brandskyddsföreningen.

ANLAGDA BRÄNDER VANLIGAST

och bra rutiner bästa brandskyddet Anlagda bränder är, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vanligaste brandorsaken på landets byggarbetsplatser. – Men när Räddningstjänsten blir kallade har det blivit en ganska stor brand. Det innebär ett stort mörkertal med små incidenter som släcks av personal på plats. Det säger brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen som tagit fram nypublicerade handboken ”Brandsäker byggarbetsplats”. AV THOMAS ANDERSSON BORTRÄKNAT ANLAGDA eldsvådor och okända brandorsaker

– så orsakas många bränder på landets byggarbetsplatser av olika arbetsmoment under pågående byggnation. Gjorda brandutredningar visar att värmekällan ofta är ”Heta Arbeten. Som svetsning och att det brännbara materialet relativt ofta är cellplast. – Arbeten i samband med olika slags installationer eller där det ligger lös cellplast på byggarbetsplatsen, tillägger brandingenjör Lars Brodin, Brandskyddsföreningen. På byggarbetsplatser är det främst arbetsmiljölagstiftningen och i synnerhet föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete som reglerar säkerheten. Utöver det har Brandskyddsföreningen tagit fram säkerhetskonceptet ”Heta Arbeten”. Här handlar det om utbildning, certifiering och tillstånd för arbetsteam med utförare, brandvakt och tillståndsgivare. I samband med svetsning, arbeten med snabbroterande verktyg och andra riskfyllda värmekällor. – Det här är reglerat utifrån försäkringsbolagens krav och är en viktig del i brandsäkerheten på byggarbetsplatser.

arbetsplats”. En sammanslagning av två tidigare rekommendationer för byggbodar respektive byggarbetsplatser. – Den nya handboken är övergripande rekommendationer som täcker in hela byggarbetsplatsen i en och samma handbok. Till det ska läggas ett av Brandskyddsföreningen framtaget regelverk med samma namn. – Kortfattade krav som vi anser att man bör ställa och hänvisa till i samband med upphandlingar. Vissa är kanske inte relevanta för alla byggarbetsplatser. Det viktiga är att utförare och beställare är överens om vad som gäller!

Rutiner och kultur

Ny handbok

En ”vanlig” permanent arbetsplats är för det mesta utrustad med ett fullgott tekniskt brandskydd med brandlarm, sprinkler och utrymningsvägar. Så är inte fallet med en för ett särskilt och tidsbegränsat byggprojekt upprättad arbetsplats. – Det innebär att du i stor utsträckning är hänvisad till att ha bra rutiner och att de som jobbar där har en bra säkerhetskultur, sammanfattar brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen.

För att bringa ännu större klarhet vad som gäller för ännu inte färdiga byggnader och byggarbetsplatser har Brandskyddsföreningen i år 2020 också gett ut publikationen ”Brandsäker bygg-

Fotnot: Handbok Brandsäker byggarbetsplats kan beställas på brandskyddsforeningen.se


BRANDTRYGGAR BYGGNADER FB® Firebreather är den ENDA GODKÄNDA produkten med EI30/60/90 för takfoten när brandkrav finns. Tillfredsställer krav på ventilation och brandstopp!

• Direktverkande • Ventilerad/brandklassad takfot och luftspalt i fasad • EI30 – EI90 • Enligt BBR • Enkel montering • Inga rörliga delar • Underhållsfritt

EOV Sverige AB | Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund | 0303-654 20 www.eldochvatten.se

STÖRST I NORRLAND PÅ HAKI STÄLLNINGAR OCH VÄDERSKYDD

GÖR SOM PROFFSEN HYR HOS OSS!

JIAB HYRCENTER AB MASKINVÄGEN 16 972 54 LULEÅ TEL: 0920 - 121 22 WWW.JIABHYRCENTER.SE


110 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

FÖRESKRIFTER OCH UTBILDNING säkrar byggnadsställningar

En nyckelfaktor för säkerhet på byggarbetsplatser är byggnadställningar. Ofullständig dokumentation om korrekt dimensionering är enligt branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB, det vanligaste problemet med ställningar på landets byggarbetsplatser. AV THOMAS ANDERSSON ETT NYTT FÖRSLAG att samla Arbetsmiljöverkets säkerhets-

föreskrifter är en aktuell fråga för ställningsentreprenörernas branschorganisation STIB. Idag är alla föreskrifter som rör produktkrav, den som ska resa byggnadsställningar och använda dem samlade i ett och samma häfte. Tanken är nu att minska antalet häften och dela upp krav och säkerhetsföreskrifter i särskilda samanställningar för producenter, byggare respektive användare av byggnadsställningar. Vilket kan betyda att säkerhetsföreskrifter för byggnadsställningar kan komma att hamna bland exempelvis handhållna maskiner och annat som rör säkerheten på byggarbetsplatser. – Det blir olika häften och ställningar hamnar bland en massa annat. Vi är rädda för att det blir en större otydlighet när man bantar ner det till 15 häften istället för som idag 75, säger kanslichef Håkan Carlsson, STIB. Kritiska synpunkter som STIB fört fram på det förslag från Arbetsmiljöverket som under 2020 varit ute på remiss. – Vi tycker inte att det här förslaget är bra. Vi är rädda att det bli otydligt, trots att syftet är att det just ska bli enklarare och tydligare. Det här påverkar många, tillägger Håkan Carlsson.

Yrkesbevis STIB är en rikstäckande branschorganisation med ställningsentreprenörer – från Trelleborg i söder till Luleå i norr – som medlemsföretag. Kompetenskrav på ställningsföretagen, deras ställningsbyggare och att verka för sund konkurrens i ställningsbranschen är högprioriterade frågor på STIB:s agenda. Inte minst av säkerhetsskäl. Därför finns en 43 månader lång lärlingsutbildning med varvad teori och praktik för yrkesbevis som ställningsbyggare. Lägg till särskilt utformad utbildning och information riktad till arbetsledare, företagsledare och beställare. Om vad som är

Vi tycker inte att det här förslaget är bra. Vi är rädda att det bli otydligt, trots att syftet är att det just ska bli enklarare och tydligare. Det här påverkar många. /Håkan Carlsson, kanslichef, STIB Bild: STIB

viktigt att tänka på vid beställning och användning av byggnadsställningar. Dimensionering, dokumentation, uppföljning och personalens kompetens. Det här är exempel på avgörande frågor som en beställare av ställningsföretag bör ha med i sitt förfrågningsunderlag, anser STIB.

STIB-auktoriserade STIB har 108 medlemsföretag, varav runt 40 är STIB-auktoriserade och därmed uppfyller kraven på yrkesutbildad personal. Förutom kraven på utbildning och yrkesbevis använder STIB lobbying och verkar alltså även som remissinstans för ställningsbranschen.


»VÅRT ARBETE RÄDDAR STORA EKONOMISKA OCH KULTURELLA VÄRDEN«

VI STÄLLER UPP Vid brand eller annan skada på fastighet är vår jour snabbt på plats för att säkra upp objektet samt hålla fukt och regn borta. Vi säkrar upp platsen med byggstängsel, skyddstak, gångtunnlar, stödställningar och provisorisk vädertätning. Allt för att förbättra säkerhetsmiljön, minimera och begränsa skadorna samt se till att återställning kan ske under trygga former.

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SAMT STIB-AUKTORISERADE.


112 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

RISKINGENJÖRER FÖR BRANDSKYDD Briab – Brand & Riskingenjörerna AB – erbjuder en lång rad tjänster och produkter inom det mesta som rör riskhantering och byggnader. Men allt började med brandskydd. Där Briab med sin långa erfarenhet på området bidrar med projektering, produkter och tekniska brandskyddslösningar. Med på köpet mervärden som trygghet och lugn och ro för boende, besökare och nyttjare av olika slags fastigheter. AV THOMAS ANDERSSON BRAND & RISKINGENJÖRERNA, BRIAB, har en rad verksam-

hetsområden knutna till olika slags risker. Men ägnar sig framförallt åt brandskyddsbeskrivningar, dokumentation och produkter vid byggproduktion och mer omfattande ROT-jobb. På vilket sätt och när – Kenneth Lodeklint, affärsområdeschef produkter, Briab – kommer ni in i byggprocessen? – Det är flera olika delar. I projekteringsskedet går våra konsulter igenom hela brandskyddet. Även med hänsyn till brandskyddet beroende på var byggnaden är placerad i förhållande närliggande miljö och tillfartsdelar. Hur kommer Briabs produkter och du som produktchef in i bilden? – Produktsidan är en annan del av verksamheten. Där säljer vi nödbelysning och tillhörande utrustning till nyproduktion och större ROT-jobb. Vi kommer in i byggets slutskede med våra produkter. Vad är ”nödbelysning”? – Hänvisningsskyltar, den där gröna skylten med den ”springande gubben”. Sedan har vi även ”det vita ljuset”. Ett lagkrav i publika byggnader och utrymningsvägar är att det ska vara minst en dux belysningsstyrka på golvytan i händelse av strömbortfall. Ingår brandskydd under själva byggprocessen i Briabs verksamhet? – Där har vi också till viss del en produktflora. Nödbelysning under produktion. Det finns ju även krav på brandskydd under byggtid. Vi har utförandekontrollanter som kontrollerar brandskyddet under byggtid. Sedan kommer vi in med produkter, både då och vid färdigställandet av byggnaden. Vanligaste felet vid installation av brandskydd i färdiga byggnader? – Oj, en ganska vid fråga! Jag skulle säga att man inte fört information om brandskydd vidare på rätt sätt. Du har kanske smuts i elnischar, inte brandtätat ordentligt, helt enkelt inte följt befintliga brandskyddsbeskrivningar till punkt och pricka. Arbetsledningen kan mycket väl ha kunskap, men när de kommer till de som ska utföra jobben uppstår ett kunskapsglapp. Med som följd ibland väldigt dyra ombyggnationer! Finns en konflikt mellan arkitektur, estetik och brandskydd? – Här tycker jag att vi har kommit väldigt långt. Men självklart

Kvalitet får ofta stryka på foten vid valet av brandskyddsprodukter. Vilket blir kostsamt i förvaltningsskede och hållbarhetstänk! /Kenneth Lodeklint, affärsområdeschef produkter, Briab

kan det förekomma konflikter. Kanske inte så mycket vid byggnadens utformning. Däremot när det kommer in produkter och val av funktionalitet. Ekonomi kontra brandskydd? – Där tycker jag att det finns ett större problem. I alla fall när det kommer till vår produktflora. Det tas ofta ut väldigt låga produktkostnader. Kvalitet får ofta stryka på foten vid valet av brandskyddsprodukter. Vilket blir kostsamt i förvaltningsskede och hållbarhetstänk! Men det är bättre ställt med brandlarm än med nödbelysning. Har någon särskild brandskyddsfråga på senare tid blivit mer aktuell? – Äldreboenden och brandskydd. Ansvarsfrågan kring brandskyddet när man vill att äldre ska bo hemma längre. Det finns ju inte alls samma krav på brandskydd i en lägenhet som i ett äldreboende, svarar Briabs affärsområdeschef produkter, Kenneth Lodeklint.


Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


114 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

Insidan av CIX Arena i Knivsta har skyddats med Eld & Vattens passiva brandskydd.

UPPSVING FÖR PASSIVT

BRANDSKYDD i träbyggande Sverige Firebreather luftspaltsventil.

Träbyggandet har tagit fart i Sverige och nu byggs allt fler prestigefyllda byggnader i trä. När de ska skyddas från brand är det ofta färger & lacker från företaget Eld & Vatten som används - som i nya CIK Arena i Knivsta, huvudsakligen byggt i trä. AV MARTINA NYHLIN ELD & VATTEN ÄR ETT familjeföretag på Tjörn som startade

Svällande brandlack med grafit gör det möjligt att bevara originalutseende på brandskyddade dörrar i kulturbyggnader, här Gripsholms slott.

upp 2003 men ändrade verksamhetsinriktning 2009. Idag är företaget helt inriktat på passivt brandskydd och brandsäker ventilation och importör i Sverige för flera lösningar som man tycker fyller en väldigt viktig funktion på marknaden. Speciellt trä behöver brandskyddas, och då är en osynlig brandlack ofta lösningen. Många träbyggare satsar nu på färgen HW- ES - QVFR som Eld & Vatten säljer. – Färgerna & lackerna gör det möjligt att uppfylla brandkraven men ändå se till att det fina trä man använt syns, och att variera kulörerna, säger Erik Wahlström, en av de tre bröder som grundade företaget. Allt synligt trä på innerväggar och balkar i CIK Arena i Knivsta, Skellefteås nya kulturhus Sara, Ica Lindvallen, Lidl i Visby och Lidl i Sundbyberg är redan målade med Eld & Vattens färger/ lacker. Kommande projekt är bland annat Magasin X, ett kontorshus i Uppsala och Förskolan Hoppet i Göteborg, som byggs med mycket hög miljöprofil. – White arkitekter använder till exempel nästan uteslutande våra färger/lacker i sina projekt, säger Erik Walström. För stål finns färgen CON-RFB, och för betong finns Athon A90H som är helt ny på marknaden. Eld & Vatten är också importör för en svällande brandfärg/ lack med grafit i som förhindrar brandgenomträngning. HW01/ HW02 har till exempel använts på linoljemålade dörrar i Gripsholms slott. – Dörrarna ser likadana ut som de gjorde innan, men har brandskydd efter att man målat med den svällande färgen och sedan använt linojefärg ovanpå, säger Erik Wahlström. En annan viktig produkt Eld & Vatten säljer är världens enda testade och godkända brandventil för takfot, av märket Firebreather. Firebreathers ventiler har egenskapen att de blockerar spridning av flammor, värme och gnistor med omedelbar verkan vid ett brandtillbud. De kan användas både i nyproduktion och för att brandskydda äldre hus med brandfarliga ventilationslösningar. – Använder du Fire breather i fasaden och i takfoten, då upprätthåller du både brandskyddet och luftningen och mögelskador undviks, säger Erik Wahlström. Det går bra för Eld & Vatten, företaget har vuxit från 3 till 10 anställda sedan 2009. – Marknaden och att bygga större i trä fortsätter att öka hela tiden, vilket ger oss en positiv framtidstro! Säger Erik Wahlström.


BRAND & SÄKERHET

Svensk Byggtidning 115

BRANDSKYDD UNDER BYGGTID – kritiskt för höga trähus

Det ökande byggandet av höga byggnader i trä, ställer krav på projektering och utförande när det gäller brandskydd. Framför allt lösningar för och kontroll av brandskydd under byggtid. Regelverk och praxis är inte anpassade för just höga trähusbyggen där riskerna under själva uppförandet kan vara stora. – DET FINNS VISSERLIGEN beprövade lösningar och strategier

för brandskydd under byggtid. Dessa har dock främst utvecklats baserat på erfarenhet vid uppförande av byggnader i stål och betong. Med en ökning av höga träbyggnader ökar behovet av väl genomtänkt och konstruktionsanpassad hantering av brandskydd under byggtid. Det säger Tobias Persson, brand- och riskkonsult vid P & B Brandkonsult AB.

Brandskydd kommer ofta sist Genom forskning, produkt- och metodutveckling finns idag möjligheter att uppfylla en hög brandteknisk standard med trämaterial. Föreskrifter och standardiserade typlösningar avser dock generellt endast att säkerställa en viss nivå/standard av brandskydd i den färdiga byggnaden. Under byggtiden är regleringen inte lika detaljstyrd och utrymmet för tolkningar och situationsanpassade lösningar större. – Brandskyddet är ofta det som kommer på plats sist. Utmaningen när det gäller brandskyddet av träkonstruktioner är att det ofta är bland det sista som utförs under byggnationen. Ett eventuellt sprinklersystem driftsätts i slutskedet. Bärande konstruktioner som behöver kläs in eller brandskyddsmålas kan vara blottlagda och obehandlade under större delen av byggtiden. Därmed kan exempelvis en stomme som projekterats till en bärförmåga i 120 minuter, endast klara mindre än en halvtimme innan allt är färdigt, säger Tobias Persson. Vertikala schakt som i slutskedet tätas och avskils kommer vara öppna under bygget. Ytskikt som ska behandlas för att begränsa brand- och rökspridning kommer vara obehandlade.

Förhöjd risk för snabba förlopp Flera tillfälliga brandtätningsmetoder av exempelvis håltagningar

Återkommande platsbesök är viktiga under byggtiden för att säkerställa brandskyddet.

är framtagna och testade för tunga väggar och deras funktion är inte alltid lika bra i väggar där det inte finns mothåll för svällande funktioner. Sådana saker förbises lätt när man går från beprövade byggmetoder till nya. Men lösningar finns. – Sammantaget finns det under byggnation av trähus en förhöjd risk för snabba brandförlopp med omfattande spridning och efterföljande skada. Denna risk kan hanteras genom planering, kontroll och uppföljning under byggtiden. Genom att planera arbetet i förväg och behandla arbetsplatsens skyddsbehov såsom en färdig byggnad kan riskerna begränsas. Det kan handla om att klä in eller måla material och ytskikt tidigt, att uppföra tillfälliga avskiljningar, att installera byggbrandlarm och att strikt kontrollera potentiella tändkällor som heta arbeten och temporära elinstallationer. Det kräver att man dels har kunskapen om hur byggnaden ser ut i olika skeden, dels är medveten om riskerna och hur de kan begränsas.

Återkommande platsbesök Bästa förutsättningar för arbetet med byggarbetsplatsens brandskydd skapas genom ett nära samarbete mellan arbetsledningen, BAS-U och brandkonsult. Vid förberedande möten tas förutsättningar för brandskyddet under byggtiden fram. Konkret information om brandskyddsåtgärder under byggtiden kan med fördel framgå på ritningsunderlag, säger Tobias Persson och betonar vikten av att återkommande platsbesök utförs av arbetsledningen och brandkonsult under byggtiden. – Platsbesöken bör dokumenteras i protokoll med foton av brister och uppgifter om vem som är ansvarig för åtgärden och när den ska vara färdigställd. När byggarbetsplatsen ändras anpassas förutsättningarna för brandskyddet steg för steg och följs av nya kontroller.


116 Svensk Byggtidning

TAK

NY TAKKONSTRUKTION på frammarsch i Sverige

Göran Petersén och tre döttrar driver företaget Svenska Takelement som på kort tid och mitt under coronakris byggt upp en anmärkningsvärd verksamhet. Och företaget levererar smarta takelement till alltifrån bostäder till industrilbyggnader och äldreboenden. Och – inte minst – till skolor och förskolor. AV NICLAS SVENSSON I DEN NYSKAPANDE förskolan Kaprifol i Hässelby och som

invigs inom en månad, är det Svenska Takelement som konstruerat och levererat inte bara takelement utan också väggelement och svarat för montage. Dagarna före jul når jag Göran Petersén, vd för Svenska Takelement, som har en hektisk tid bakom sig i familjeföretaget. En success story rullas upp som verkligen fångar intresset, och den ”resan” har Göran gjort tillsammans med döttrarna Charotta Tingstedt, försäljningschef, Matilda Wener Petersén, ekonomichef och Viktoria Petersén, affärsutvecklare. Engagemanget är det sannerligen inget fel på. ­– Nej, det här kan knappt kallas för arbete, det är alldeles för kul att hålla på med, säger Göran Petersén. Bakgrunden är kort och gott en ny takkonstruktion som utvecklades med träprefab som utvecklats av Göran Petersén som har en gedigen bakgrund som konstruktör. I korthet har takkonstruktionen i trä tillförts en särskild slätplåt som möjliggör ett smartare och mer ekonomiskt fördelaktigt

element. Och det kommer endast ifråga när isolerat yttertak efterfrågas. I de första projekten ibland annat en skola i Bromma gjordes elementen via legotillverkning, men under coronaåret 2020 var efterfrågan så stark att det blev läge att starta egen tillverkning. Efter att först ha letat lämplig fabrikslokal i Enköping – där familjen har sina rötter – så hamnade fabriken till slut i Västerås i början av sommaren 2020. ­– Ja, det har verkligen gått fort, säger Göran Petersén. Men det vi gör har känts ”rätt” och visat sig fungera utomordentligt väl och vi har väldigt skjuts i verksamheten. Och att få göra det tillsammans med mina döttrar är förstås något alldeles extra. Nu när vi skriver december 2020 har Svenska Takelement inte mindre än 16 anställda och projekt runt om i hela Sverige – leveranser om 20 000 kvadratmeter har gått i väg till allt ifrån forskningslaboratorium i Örebro till byggnad för akutintag vid sjukhus i Nyköping. Och bostäder i Göteborg och åtskilliga förskolor och skolor i Stockholm.


Vi välkomnar alla dörrar till vårt passersystem

LockR Cylinder LockR Cylinder är lösningen som passar alla dörrar och ersätter hela nyckelknippan. Med tagen styrs behörigheter på ett smidigt sätt, relevant information blir tillgänglig och hanteringen effektiviseras. Ett smart val som leder till minskad administration och lägre kostnader. Utan att kompromissa på säkerhet och kvalitet. Det är med stolthet vi välkomnar alla dörrar till vårt passersystem.

rco.se


118 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

Bild från ett bygge i slutskedet där det finns både bra och mindre bra inslag.

SYSTEMATISKT

BRANDSKYDD viktigt för alla verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete är viktigt i alla organisationer oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. – DET ÄR VIKTIG att se till att säkerhetsarbetet blir en naturlig

del av den dagliga verksamheten, antingen det handlar om företag, organisation, förening, myndighet eller rent av det egna hemmet, säger Pär Wikhult, grundare av konsultföretaget PG Brand & Arbetsmiljö. Och han varnar för att man inte ser risker och faror. – Ofta brister det i specialkompetens på det här området och man blir lätt hemmablind, lever kvar i gamla riskanalyser trots att den egna verksamheten förändras, till exempel i samband med ökad elektrifiering som medför nya risker, men också i samband med att lagstiftning och regelverk hela tiden uppdateras och måste följas. Botemedlet heter systematiskt brandskyddsarbete. – Brandskyddsarbetet måste finnas med i projekterings- och byggnadsstadier, men också i förvaltningsstadiet. I byggnadsstadiet är det lätt att få gehör för säkerhetsfrågorna, men i förvaltningsstadiet finns ofta en inställning att allt bara ska rulla på.

– En oroande sak är om brandskyddsåtgärder blir eftersatta till följd av pandemin och ändrade förhållanden på arbetsplatsen.

Måste integreras i verksamheten Brandskyddstänkandet måste finnas med i projektering och befintlig verksamhet, när det gäller utrustning, utbildningar och hantering av brandfarliga varor. – Det gäller att hitta enklaste vägen att få in säkerhetsfrågorna, integrera dem i det dagliga arbetet, kolla säkerheten, checka av utrymningsvägar och dylikt. Pär Wikhult nämner sjukvården där systematiska åtgärder ibland blivit eftersatta när större fokus har lagts på ”att hjälpa andra” än på organisationens eget säkerhetsarbete. – Det är viktigt att man själv sätter sig in i säkerhetsfrågorna eller att man anlitar extern hjälp, att man tar ett rejält tag i dem eller rent av ett omtag utan att det blir betungande. Alla vet att det här är viktiga frågor. Det gäller att vara med och att vara aktiv.


Säg hej till senaste innovationen inom horisontellt vajersystem

När säkerhet och bekvämlighet går

Hand i hand Läs mer om våra branschledande system på www.sfsintec.biz/se | +46 152 71 50 00 | se.info@sfsintec.biz


120 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

SÅ SKA DÖDSBRÄNDER FÖREBYGGAS Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer överrepresenterade. Nu lanserar MSB och Socialstyrelsen utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga dödsbränder. – ATT UNGEFÄR 80 personer omkommer i bostadsbränder

varje år är 80 personer för många, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. Uppstår en brand i bostaden har inte alla lika stor möjlighet att ta sig ut lika snabbt. Tyvärr tar inte bränder hänsyn till det. Samhället behöver göra mer för att skydda äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer eftersom dessa är överrepresenterade i statistiken för människor som omkommer i bostadsbränder. Med ett arbete som systematiskt stärker skyddet hos de allra mest utsatta vid bostadsbränder kan många liv räddas.

representerade gruppen, det vill säga äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer, ska ha ett tryggt och individanpassat brandskydd i hemmet, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. Han fortsätter: – Vi hoppas nu att kommunerna får ett träffsäkert stöd för att skapa förutsättningarna för att förebygga dödsbränder för dessa särskilt riskutsatta, särskilt som vi vet att befolkningen blir allt äldre och att andelen särskilt utsatta därmed ökar. Samhällets inriktning är ju dessutom att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Bistår med metodstöd

”Svårt att inte bli berörd”

MSB och Socialstyrelsen lanserar i dag ett omfattande material, bland annat med en reviderad vägledning, en webbutbildning och bedömningsstöd som ska medvetandegöra problematiken och ge ett stöd i utbildning av personal. Stödet är anpassat för beslutsfattare i kommuner och särskilt de handläggare och utförare som arbetar för och hos riskgrupperna. Kommunerna har en viktig roll i arbetet med stärkt brandskydd och där är samarbetet inom kommunen mellan olika förvaltningar är en viktig framgångsfaktor. MSB och Socialstyrelsen bistår kommunerna med exempelvis metodstöd och stödmaterial för det lokala arbetet. – Att ungefär 80 personer omkommer i bostadsbränder varje år är 80 personer för många. Vi måste göra mer för att den över-

För att visa hur det kan vara för någon med nedsatta förmågor att lämna ett brandhärjat hem har MSB tagit fram en film. I den visas hur anhöriga får testa hur det är att ha exempelvis nedsatt syn-, hörsel- eller rörelseförmåga. – Det är svårt att inte bli berörd när man ser filmen. Jag hoppas många kan avvara dessa minuter och se den. Då förstår man tydligt hur viktigt det är med ett individanpassat brandskydd i hemmet, säger Dan Eliasson. Satsningen på ett förstärkt brandskydd är en del av arbetet inom regeringsuppdraget Nationell strategi för stärkt brandskydd 2009-2020, vars vision är ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.” En ny inriktning för arbetet gäller från 2021.


Vi har tjugo års erfarenhet av att tillverka och montera dörrar, fönster, fasader och glastak i aluminium, stål och rostfritt. Och vi gör det bra. Kontakta oss gärna tidigt i processen. Då får ni bäst nytta av vår långa erfarenhet, spetskompetens och möjlighet att utveckla speciallösningar. Från vår anläggning i Tyresö erbjuder vi närproducerat, svenskt hantverk av högsta kvalitet. Här görs kontinuerligt investeringar för att ytterligare förfina flödet, korta leveranstiden och ständigt öka vår kapacitet. Vi ser fram mot nästa utmaning inom metall- och glasentreprenad.

Nynäshamns nya landmärke Stockholm Norvik hamn syns från både hav och land. Här är vi stolta leverantörer av glasfasader i aluminium, specialtillverkade stålglaspartier och solskyddslameller, särskilt utformade för att klara novemberstormarna.

Dörrsnabben i Stockholm AB | Vintervägen 10, 135 40 TYRESÖ info@dorrsnabben.se | Tel. 08-742 21 00


122 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

HETA ARBETEN®

möjliggör registrering i ID06 Från och med den 14 januari kommer 360 000 personer med certifikat Heta Arbeten® att kunna registrera sig i ID06 Kompetendatabas. ID06 samlar alla utbildningsbevis på ett och samma ställe - något som både förenklar för medarbetare och ökar säkerheten på arbetsplatsen. FÖRETAGEN PEAB, SKANSKA, Veidekke och JM har enats

om att använda den digitala lösningen ID06 Kompetensdatabas för att öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. Nu ansluter sig Brandskyddsföreningen till ID06 och möjliggör därmed för alla arrangörer Heta Arbeten® att erbjuda sina deltagare att kostnadsfritt registrera sig i kompetensdatabasen. Registreringen i ID06 Kompetensdatabas underlättar för en snabbare och säkrare kontroll så att rätt medarbetare har rätt kompetens för olika arbetsmoment som kan medföra en ökad risk. – Vi ser det som en naturlig utvecklig i vår strävan att öka brandsäkerheten i Sverige genom att vi hjälper våra 350 arrangörer och 360 000 hetarbetare runt om i landet. Vår anslutning till ID06 Kompetensdatabas underlättar registrering av utbildningen Heta Arbeten® för både arbetsgivare och arbetstagare. I förlängningen leder detta till en ökad brandsäkerhet och tryggare arbetsmiljö på Sveriges byggarbetsplatser, säger Lena Lind, vd på

Brandskyddsföreningen. Det har sedan länge funnits särskilda krav på utbildning och certifikat för att få utföra olika riskabla arbetsmoment, där exempelvis Heta Arbeten® ingår. Idag anlitas många underentreprenörer i olika projekt och det är inte alltid lätt att kontrollera att alla personer på arbetsplatsen verkligen har den utbildning eller behörighet som arbetsmomentet kräver. ID06 Kompetensdatabas gör det enklare att kontrollera dessa behörigheter och underlättar även identifiering av medarbetare på arbetsplatsen. – Vi har utvecklat ID06 Kompetensdatabas för att underlätta för såväl företag som deras medarbetare att hantera utbildningsbevis, och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser. Med ID06 minskar arbetsbördan för exempelvis platschefer och säkerhetsansvariga. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare samtidigt som säkerheten och den sunda


BRAND & SÄKERHET

konkurrensen stärks, säger Peter Nilsson, verksamhetsområdeschef på ID06. Registreringen i ID06 Kompetensdatabas kommer från och med den 14 januari att ske via den nya appen Heta Arbeten®. Deltagare får vid utbildningstillfället möjlighet att registrera sitt certifikat i kompetensdatabasen. De som redan har certifikat Heta Arbeten® kommer att kunna registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas i efterhand. – För alla arrangörer Heta Arbeten® innebär det att de kostnadsfritt kan erbjuda sina deltagare möjligheten att registrera sin behörighet i ID06. Brandskyddsföreningen sköter all administration och står för registreringskostnaden. Registreringen sker givetvis med ett personligt samtycke från deltagarna och hanteras i enlighet med personuppgiftslagstiftningen GDPR, säger Lena Lind.

Svensk Byggtidning 123

Vi har produkterna för dina säkra utrymningsvägar Efterlysande produkter för alla typer av lokaler • • • •

TL produkter anpassade för LED belysning Golvmarkeringar Utrymningsskyltar Färg och pigment

Modum räddningsstege

Heta Arbeten® i siffror • Idag finns ungefär 350 utbildningsarrangörer Heta Arbeten® i Sverige. • Cirka 570 instruktörer Heta Arbeten® arbetar över hela landet med att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®. • Idag finns ca 360 000 hetarbetare med certifikat Heta Arbeten®. • Sedan starten 1990 har skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® minskat skadorna med mångmiljonbelopp för bränder orsakade av heta arbeten.

Modum räddningsstege är en elegant designad fasadstege som är klar att användas inom några få sekunder. • Säker utrymning • Inbrottssäker • Fallsäker tillsammans med tillbehör • 15 års garanti www.everglow.se · info@everglow.se · 0122-187 00

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET H Y N

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


124 Svensk Byggtidning

BETONG

NORSKT REGERINGSBESLUT OM CCS

kan bana väg för svensk cementindustri Det norska Stortinget godkände under måndagen satsningen på en fullskalig CCS-anläggning vid HeidelbergCements cementfabrik Norcem Brevik. Det stärker förutsättningarna för svensk cementindustri att etablera motsvarande lösning för att kunna leverera cement för klimatneutral betong. DET NORSKA STORTINGET har nu enats om att verkställa

projektet som kallas Langskip – en klimatsatsning på totalt 25 miljarder norska kronor, varav 3,3 miljarder är öronmärkta för cementindustrin. Arbetet med den nya anläggningen i Brevik väntas starta upp omgående, med målet att börja avskilja koldioxid från processen 2024. Resultatet blir en halvering av koldioxidutsläppen för den cement som levereras från fabriken. – HeidelbergCement värderar samarbetet med de norska myndigheterna högt och projektet visar på vikten av att näringsliv och det offentliga hittar gemensamma vägar framåt. Nu ser vi fram emot att bygga upp världens första fullskaliga anläggning för koldioxidavskiljning inom cementindustrin, och projektet kommer att kunna inspirera och visa vägen för både koncernen, branschen och andra industrier, säger Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe, och fortsätter: – Cement och betong är oumbärliga material i samhällsbyggandet. Ska vi fortsätta utveckla samhället och samtidigt kunna nå klimatmålen nationellt och globalt så är den här utvecklingen helt nödvändig. CEMENTA PEKAS UT SOM MÖJLIGHET

Cementas fabrik i Slite är en av de fabriker som HeidelbergCementkoncernen pekat ut som möjlig för en framtida CCS-anläggning. Fabriken är dessutom stommen i en långsiktigt trygg cementförsörjning i Sverige. – Vår ambition är att i Sverige kunna leverera cement för klimatneutral betong år 2030, och i och med beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit ett stort kliv närmare detta,

Cement och betong är oumbärliga material i samhällsbyggandet. Ska vi fortsätta utveckla samhället och samtidigt kunna nå klimatmålen nationellt och globalt så är den här utvecklingen helt nödvändig. /Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och HeidelbergCement Northern Europe Bild: Cementa säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe. Ska CCS bli verklighet i Slite krävs dock ett antal förutsättningar: • Beslut för en förstärkt elförsörjning till och på Gotland. • Mer förutsägbara miljöprövningsprocesser med kortare ledtider. • Samverkan mellan politik och marknad för att skapa finansiella möjligheter. – Om alla pusselbitar faller på plats så kommer vi lyckas och vi ser fram emot att fortsätta vara drivande i arbetet med branschens klimatomställning, säger Karin Comstedt Webb.


NU ÄVEN KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG

BETONG PREFAB PUMP OCH ELHYBRIDBILAR!

Skåne - Blekinge - Halland

www.sydsten.se


126 Svensk Byggtidning

BETONG

Årets Betongarkitekt: Ola Broms Wessel, Spridd. T-huset är insprängt i berget men gör ändå så lite åverkan på naturen som möjligt. Bild: Spridd/Mikael Olsson

VINNARNA PÅ BETONGGALAN! Nu har priset ”Roger” delats ut i tio kategorier. Det gjordes på Betonggalan 2020 Digital som sändes live på youtubekanalen BetongTV. Årets Miljöpris:

Vasakronan ”Betong på rätt plats i livscykelperspektivet!” Sponsor: Master Builders Solutions Jury: Maria Brogren, WSP, Karolina Brick, Riksbyggen, Mattias Goldmann, Sweco, Kajsa Byfors, Svensk Betong och Marcus Gunnarsson Skoog, Strängbetong. Juryns vinnarmotivering: I Sergelhuset synliggör Vasakronan hållbarhetsvinster med att återanvända en betongstomme och förlänga dess livslängd. Som beställare tänker de livscykelperspektiv och visar vägen för maximal cirkularitet och minimal resursförbrukning. Genom att se byggnaden i ett helhetsperspektiv involveras alla aktörer i ett samverkansprojekt med hållbarhet i fokus. I sin roll som beställare tar Vasakronan ytterligare ett steg, utmanar regelverk och traditioner och får med sig arkitekter, konstruktörer och entreprenörer på vägen för att göra skillnad. Långsiktigt hållbart byggande handlar om att med resurseffektiv materialanvändning skapa byggnader med långa livslängder och att värna om det som redan är byggt. I projektet Sergelhuset får byggnaden en ny livscykel genom att betongens långa tekniska livslängd tas tillvara. Vasakronan tar täten och visar konkret hur återbruk ger miljövinster. En föregångare och cirkulärt så det förslår!

Årets Arbetsmiljöpris:

Gian-Claudio Marinoni, Skanska ”När arbetsmiljö blir mer än en känsla, men med massor av känslor!”

Sponsor: Svensk Betong Jury: Jan Lagerstedt, Contiga, Karin Larsson, OX2, Ulrika Dolietis, Håll Nollan. Jenny Sander, Cementa och Evangelia Mitilinou, Arbetsmiljökonsult. Juryns vinnarmotivering: Med en gedigen erfarenhet och direkt närvaro i allvarliga incidenter bedriver Gian-Claudio Marinoni tillsammans med sin arbetsgivare ett unikt säkerhetsarbete på BSII Barkabyfältet. Gian-Claudio Marinoni tar en särställning genom sitt modiga och okomplicerade ledarskap, vilket yttrar i sig tydligt kravställande till byggherrar och entreprenörer, alltid med individens säkerhet i fokus. Genom personligt engagemang, stark vilja samt ett prestigelöst sätt genomför Gian-Claudio Marinoni komplexa projekt utan arbetsskador och är därmed en förebild för många andra inom branschen.

Året Betongkonstruktör:

Anders Carne, Sweco ”När även det fördolda får en lösning.” Sponsor: Linotol Jury: Anna Jacobson, Tyréns, Johan Lindersson, WSP, Thomas Nord, Sweco, Åsa Lövblom, Elu och Anders Hedberg, Kåver & Mellin. Juryns vinnarmotivering: Årets vinnare lyste starkast av tre starkt lysande stjärnor. Även det som varit fördolt får en lösning. Med kreativitet och bred och djup kunskap har han visat att ingenjörskunnande klarar skivan. >>


Kvarteret Jakob, Stockholm


128 Svensk Byggtidning

BETONG

Årets Betongarkitekt:

Ola Broms Wessel, Spridd ”När betongen krattar sig lycklig” Sponsor: Pigmentec Jury: Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, Ulf Mangefors, BSK, Roger Spetz, Gatu och Göran Lindberg, Nivå. Juryns vinnarmotivering: T-huset är ett intressant exempel på en radikal pragmatism. Det är insprängt i berget men gör ändå så lite åverkan på naturen som möjligt. T-huset utnyttjar betongens statiska egenskaper med symmetriska utkragningar på översta våningen. Betongens krattade yta anspelar på de omkringliggande trädens bark och gör att huset fångar ljuset på ett fint sätt.

produktiv grupp av unga forskare (tio doktorander och två är på väg in) som arbetar i nära kontakt med erfarna seniorforskare (bl a adjungerade prof. John Provis, Univ. Sheffield och tekn. dr Urs Mueller, RISE). December 2019 ansvarade Andrzej Cwirzen för genomförande av konferensen SMASCO – (Smart Materials for Sustainable Construction) med bidrag av flera internationella spetsforskare inom betongområdet samt av svenska forskare och doktorander – den första konferensen i sitt slag i Sverige! Cwirzen är en mycket omtyckt ämnesföreträdare och lyfter, så ofta han bara kan, fram de unga betongadepterna.

Årets Montageledare

Årets Betongentreprenör:

Tony Hammar, Silfverhammar Bygg Sven-Ove Lindgren, PrefabMontage S-O ”God stämning och höga betyg. År ut och in!” ”När platsgjutning blir en konstform!” Sponsor: Swerock Sponsor: Bemix Jury: Geir Skotnes, Kynningsrud Prefab, Jury: Akin Barin, Swerock, Jonas Axeling, Betongindustri, Jonas Davidsson, Thomas Henrik Nilö, Strängbetong, Mikael Rosenholm, Benders, Tomas Wikstrand, Betong, Karin Pettersson, Bemix och Daniel Prefabsystem och Peter Aronsson, Jonsson, Sika. Prefabbyggarna. Juryns vinnarmotivering: Juryns vinnarmotivering: Har lyckats trots alla svårigheter med logistik Priset Roger. Bild Boel Ferm Sven-Ove ”Linken Lindgren är extremt duktig och planering. Dessutom bara ha en enda chans att utföra på att skapa en god stämning på arbetsplatsen och få alla både en mycket svår gjutning med matris och färgad synlig betongyta underentreprenörer och beställare att dra åt samma håll trots att mitt i stan. För att klara detta behövs det mycket av kunskap, det ibland finns stora utmaningar att hantera. Har aldrig upplevt erfarenhet, engagemang och stark vilja. Ett mycket väl utfört projekt eftersom vinnaren har alla dessa egenskaper. att han lämnat en arbetsplats utan höga betyg från beställaren.”

Årets Jämställdhetspris:

Johanna Söderström, Operose ”Jämställdhet i perfekt passform” Sponsor: Betongindustri Jury: Cecilia Holmström, ÅWL Arkitekter, Boel Hellman 3XN, Renée Barrios, Sika och Maria Carlstedt, JM. Juryns vinnarmotivering: För att med beslutsamhet och ett outtröttligt engagemang bidragit till att förutsättningarna stärkts för att kvinnor inte bara ska våga sig in i byggbranschen utan också ges en rättvis möjlighet att stanna kvar. Vinnaren ger arbetsgivare möjlighet att tillgodose kvinnors behov av arbetskläder med funktion, bekvämlighet och praktiska förutsättningar på samma sätt som de tillgodoser mäns. En förutsättning för att kunna möta arbetsdagen på lika villkor.

Årets Betongforskare:

Andrzej Cwircen, LTU ”Sätter svensk betongforskning på världskartan!” Sponsor: Sika Jury: Bodil Wilhelmsson, Cementa, Katarina Malaga, RISE, Annika Gram, KTH, och Mats Emborg LTU/Betongindustri. Juryns vinnarmotivering: Efter att professor Andrzej Cwirzen anlände till Luleå Tekniska Universitet år 2015 har han varsamt förvaltat den 40-åriga, välrenommerade betongforskningen och nu utvecklat den vidare på ett imponerande sätt. För två sedan bildades Byggmaterialämnet och Cwirzen har som ämnesföreträdare redan etablerat en mycket kunnig och

Ung&Tung:

Rebecka Adolfsson, WSP ”Briljans i tydlighet bryter ner det oöverskådliga!” Sponsor: Prefabbyggarna Jury: Tove Lindblad, Trimble, Jennifer Baser, Betongindustri, Michelle Trochez, JM, Markus Tunlid, Waade, Daron Omed, WSP. Juryns vinnarmotivering: Genom sin stora förmåga att kunna leda och kommunicera, briljerar hon i sin tydlighet då hon delegerar arbetsuppgifter till sitt team. Förmågan att på ett mycket rationellt sätt bryta ner tillsynes oöverskådliga moment, till väldefinierade arbetsuppgifter och genom det leverera över förväntan ger henne priset som årets Ung & Tung 2020.

Johan Silfwerbrandpriset:

Feras Almawed, NCC ”Med arbetsplatsen som familj” Sponsor: Sto Jury: Svenska Folket. Vinnarmotivering: Feras Almawed är arbetsmiljöansvarig för Hangar 5 i Bromma. Det är ett projekt värt 2,5 miljarder med ungefär 300 arbetare, som mest 450. Feras Almawed, är en aktiv personlighet med information om säkerhetsregler och påminnelser till alla yrkesgrupper inom projektet. Han lyfter även de goda exemplen då personal gjort bra insatser och har så kallade Safe Talks med syfte att lyfta personer som lyckats med säkerhetsbeteendet. En folkets man som vinner folkets pris!


Plastfiber i betong 

Kostnadseffektiv sprickarmering, minskar risken för sprickor och delaminering i yta.

Ingen risk för framtida korrosion.

Bra arbetsbarhet (inga fiber som sprätter i ytan).

Idealisk för platsgjuten markbetong, mönstrade, skurade eller borstade ytor samt sprutbetong.

Har använts under många år vid gjutning av till exempel hållplatser, rondeller och refuger, innergårdar i bostadsrätter samt garageinfarter och uteplatser.

Läs mer på www.forta-ferro.com

Vi har även allt när det gäller verktyg och material för att kunna utföra platsgjuten markbetong.

Kontakta oss för mer information, info@betonova.se, www.betonova.se Lorenzson Betonova AB, Box 150, 438 05 Hindås, Tel 0735 09 20 50


130 Svensk Byggtidning

BETONG Johanna Frelin, vd Riksbyggen. Bild: Evelina Carborn

INNOVATION OCH NYTÄNKANDE – viktig motor i de kooperativa företagen

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning på 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda. Tidigare i år tillträdde Johanna Frelin som vd för Riksbyggen, med ledarerfarenheter från bland annat SVT och privata företag, men som nu för första gången i sin karriär leder ett stort kooperativt företag. Vad är egentligen skillnaden? – ETT KOOPERATIVT FÖRETAG har i sitt DNA att verka för

ett långsiktigt, demokratiskt och mer hållbart näringsliv och som bidrar till en sund samhällsutveckling. När det gäller Riksbyggens verksamhet så handlar det bokstavligt talat om samhällsbyggande, vi är med och bygger Sverige kvarter för kvarter och stannar sedan kvar och tar hand om husen, säger Johanna Frelin. Vilka är likheterna med att leda privata företag? – Som i alla företag gäller det att vara lönsam och ha tillväxt. Utan en stark ekonomi går det inte att göra nytta vare sig för kunder eller samhälle. På Riksbyggen har vi nu under hösten utarbetat en ny strategi för att få finansiella muskler att öka vårt bostadsbyggande med 20 procent, berättar Johanna. Något annat som du tycker sticker ut med kooperativa företag? – Innovation och nytänkande är en viktig motor i de kooperativa företagen, i stort och smått. Riksbyggen har varit först med att bygga med betong med 30 procent lägre klimatpåverkan och de här veckan har vi gått ut med nyheten att vi erbjuder coronasäkra lägenhetsvisningar med hjälp av robotar, säger Johanna.

Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 466 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

Fakta om den kooperativa sektorn Svensk Kooperation har samlat in och sammanställt fakta som ger unik kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige. De 100 största ekonomiska föreningarna hade 2018 en sammanlagd omsättning på 287 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 179 miljarder kronor. Uppgifter har hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor.


BETONG

Svensk Byggtidning 131

FORTSATT ÖKAD

BETONGPRODUKTION Betongindikatorn 2020 visar på en fortsatt ökad betongproduktion. Uppskattad total betongproduktion i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter vilket är cirka 8 procent högre jämfört med samma period 2019. Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden för den totala betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt så hittills under 2020. I BETONGINDIKATORN för 2020 ses hittills ingen effekt

kopplad till pågående corona-situation. Istället är det fortsatt ökad betongproduktion men samtidigt är bedömningen framöver väldigt osäker. Allt fler signaler, bl.a. från Byggföretagen, pekar på en allt mer ökad risk för att projekt och investeringar skjuts på framtiden. – Glädjande ser vi att 2020 har fortsatt bra med ökad betongproduktion i Sverige, säger Malin Löfsjögård VD för Svensk Betong. – Samtidigt så har corona-situationen från mars helt ändrat förutsättningarna för hela samhället. Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig bra men det finns nu flera oro-

Bild: Svensk Betong

ande signaler som behöver tas på allvar. Där risken nu ökar för att corona-pandemin också kommer att påverka även vår sektor fortsätter Malin Löfsjögård. – Byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider. Vår uppmaning är en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigare lägga projekt och öka drift och underhåll. Återstarten av Sverige är viktigt för hela samhället där det finns ett fortsatt stort behov av bostäder och infrastruktur, avslutar Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.

Thomagrön® Betong med upp till 50% lägre koldioxidavtryck

Vill du och ditt företag vara med och bygga ett hållbart samhälle finns vi här för dig. Det är dags att börja använda Thomagrön®! Läs mer om vad som gör betong till ett hållbart material på: thomasbetong.se under HÅLLBARHET > Betong är ett hållbart material

Specialisterna på betong thomasbetong.se


132 Svensk Byggtidning

BETONG

I november startade montaget av betongstommen till nya Burlövsbadet i Skåne. Finja Prefab står för hela stomentreprenaden till detta projekt. Bild. Finja Prefab

STRAGEISKT FÖRVÄRV säkrar tillgång till komponenter

K-Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av Finja Prefab AB, en rikstäckande aktör inom prefabricerade betongelement. Med det strategiska förvärvet stärker Finja Prefab sin position som en ledande partner till svenska byggbolag, parallellt med att K-Fastigheter säkrar tillgång till kritiska komponenter för att fortsätta bygga sina koncepthus på flera platser i Sverige och Danmark. FINJA PREFABS FOKUS på miljömässigt hållbara betong-

element har vunnit marknadens erkännande och bolagets omsättning under 2019 uppgick till drygt 1 miljard. I affären ingår även förvärv av byggrätter i centrala Hässleholm. – Förvärvet av Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnadseffektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark. Betongelement är kritiska delar i våra koncepthus och står för en betydande del av den totala investeringen. Med nuvarande och kommande volymer måste vi ha kontroll över en större del av produktionskedjan för att kunna säkerställa leveranskapacitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Finja Prefab är ett välskött bolag som jag haft förmånen att växa upp med. Precis som för K-Fastigheter startade Finjas historia i Hässleholm. Finja Prefab levererar ett stabilt kassaflöde och bra resultat samt har en tydlig ambition att reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom klimatpositiva betongstommar, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB. Finja Prefab har sitt ursprung i bolaget Finja AB, grundat 1957 i den skånska orten Finja, utanför Hässleholm. Bolaget har sex egna anläggningar, i Borensberg, Finja, Hultsfred, Katrineholm, Vara och Östra Grevie samt arrenderar den

sjunde, i Bollebygd. Bolaget är organiserat i region Syd, Väst och Öst med eget montageteam i respektive region samt möjlighet att verka i Köpenhamnsområdet. K-Fastigheter har ett pågående samarbete med Finja Prefab avseende projekt Vallensbæk Strand i Köpenhamnsområdet. Dagens avtal innebär att K-Fastigheter på sikt kommer att lägga samtliga beställningar av betongelement hos Finja Prefab. Med dagens produktionstakt innebär det en årlig ordervolym om 350–400 miljoner kronor. Finja Prefab har förmåga att hantera dessa och kommande volymer. – Finja Prefab har byggt en stark marknadsposition, med tydligt fokus på lönsamhet, hållbarhet och innovativ produktion. Med drivna medarbetare och en bred kundbas utvecklar man framtidens flerfamiljsbostadshus. Med dagens affär lämnar jag över stafettpinnen till en ny ägare som kan växla upp bolaget och utveckla affären vidare. Finja Prefab kommer att fortsätta samarbetet med övriga Finja-bolag där det finns synergier. Jag är övertygad om att K-Fastigheter kommer att ta väl hand om Finja Prefab, dess kunder och alla medarbetare, vilket borgar för en trygg och lönsam utveckling, säger Gull-Britt Jonasson, ordförande i Finja Prefab.


Missa inga nyheter! BETONG BYGGARBETEN BETONG & & BYGGARBETEN

ETONG & BYGGARBETEN

Håll dig uppdaterad på allt

BETONG & BYGGARBETEN som händer i Byggsverige!

• • 070-672 07 63

070-672 07 63 070-672 07 63

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

070-672 07 63

0325-14 54 01 • www.tranemoprefab.se

Vi tar ditt betonggolv till en ny nivå! Visab erbjuder företag och privatpersoner betongslipning med hjälp av kvalitetsmaskiner och diamantverktyg från HTC-Floorsystems. Vi utför uppdrag både i krävande industrimiljöer och privata bostäder. Betonggolvet blir slitstarkt, lättstädat och vackert. HTC Superfloor™ skonar också miljön och är bra för din ekonomi. HTC Superfloor™ passar utmärkt i miljöer som kräver extremt tåliga golv såsom industrier och lager. Det har samtidigt estetiskt tilltalande kvaliteter för modern arkitektur och inredning. HTC Superfloor™ finns i fyra olika varianter för att passa alla smaker och behov. De fyra koncepten heter Platinum, Gold, Silver och Bronze. Välkommen att kontakta oss för mer information om HTC Superfloor™. 0346-154 05, info@visabsanering.se

Bygg smart

Välj prefabricerade betongelement från Dala Cement www.dalacement.se


134 Svensk Byggtidning

BETONG Bild: NREP

Bostäder i Salem når netto noll energianvändning med

GRÖN BETONG

Bostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem, som NREP förvärvat från Skanska Hyresbostäder tidigare i år, ska nå netto noll energianvändning. Det innebär att fastigheterna ska producera lika mycket energi som de nyttjar under ett år. Fastighetsutvecklingen sker dessutom med så låg klimatpåverkan som möjligt. AMBITIONEN MED SATSNINGEN är att utmana hur bostäder

kan utvecklas mer hållbart, sett till både produktion och energianvändning. Hållbarhetsmålen ska nås genom bland annat solpaneler, bergvärme och materialval så som trästommar och grön betong. Bristen på bostäder fortsätter att öka i storstadsregionerna. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för en betydande andel av samhällets klimatpåverkan. Det är två utmaningar som både NREP och Skanska adresserar långsiktigt. Fastighetsinvesteraren har under det senaste året intensifierat sin bostadssatsning och befinner sig i en stark tillväxtfas. I dagsläget har NREP cirka 1 000 lägenheter i produktion i Mälardalsregionen. I Salem, beläget i Storstockholm, förvärvade bolaget hyresbostadsprojek-

tet Norra Vitsippan från Skanska Hyresbostäder som står för utvecklingen. Projektet omfattar 108 hyresrätter fördelat på sju byggnader, som ska stå färdiga under 2021. Nu är det beslutat att fastigheterna ska nå netto noll i energianvändning. På samtliga hustak installeras solfångare eller solceller som dels ska täcka alla sju fastigheters elbehov på årsbasis, dels vara en del av uppvärmningssystemet. Uppvärmning och tappvarmvatten genereras med ett innovativt system som kombinerar sol- och bergvärme, HYSS (Hybrid Solar System). Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med hela 80 procent jämfört med konventionell uppvärmning av flerbostadshus. Dessutom uppförs fastigheterna med hållbara material. Huskropparna utförs med


BETONG

trästommar och i projektet används Skanskas gröna betong. – NREP har högt ställda krav på våra projekt. Vi vill bidra till att möta behovet av fler attraktiva och prisvärda bostäder i Storstockholm där bostadsbristen är utbredd – och samtidigt flytta fram gränsen för hur vi kan utveckla mer klimatsmart. Norra Vitsippan blir ett modernt bostadsprojekt där hållbarhetsaspekten är central i såväl utvecklingsfasen som i förvaltningen av de färdiga fastigheterna. Jag ser fram emot den fortsatta processen och framförallt att under nästa år kunna välkomna de boende till smarta, hållbara hyresrätter, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP. I utvecklingsfasen vidtar Skanska omfattande åtgärder för att projektets genomförande ska ha så hög hållbarhetsprofil som möjligt. Projektet kommer att utföras enligt Skanska Hållbar Hyresbostad. Det innebär att projektet har god standard för bland annat energi, dagsljus och vattenanvändning, men också att Skanska arbetar med att minimera produktionens miljöpåverkan och för att utforma fastigheterna på ett socialt hållbart sätt. – Både Skanska och NREP värderar hållbarhetsfrågorna högt, och det är glädjande att NREP väljer att investera i projektet Norra Vitsippan där vi strävat efter att höja ribban inom hållbarhet. Att NREP investerar i det här projektet visar på vårt gemensamma mål att ligga i framkant och ta nästa steg för en hållbar framtid, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

Ett steg mot att nå ambitiösa hållbarhetsmål I syfte att utforska hur fastigheter kan byggas bättre ur ett miljöperspektiv har NREP brutit ny mark för flera hållbarhetslösningar.

Svensk Byggtidning 135

Bland annat har bolaget utvecklat världens första byggnad med 100 procent återvunnen betong från fastigheten som stod på platsen innan, bostadsprojekten Resource Rows där fasaden består av tegel från gamla byggnader och Upcycle Studios där trä, cement och fönster återanvänds. Samtidigt har just energifrågan fått stort utrymme i bolagets hållbarhetsarbete. – NREP har som mål att ställa om till 100 procent förnybar energi i alla våra fastigheter till 2025 och genomför flera initiativ längs vägen. Exempelvis står vi bakom Nordens största solcellsanläggning på tak vid Borås som ska bidra med rekordmängder grön el till närsamhället och i fjol byggde vi en djupgeotermisk brunn i Finland som sänker fastighetens CO2-utsläpp med cirka 90 procent. Nu vill vi bidra med fler hållbara, energismarta bostäder i Sverige där Norra Vitsippan är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Stefan Wallander, vd på NREP Sverige.

VILL DU PÅVERKA FRAMTIDEN? Tala med oss om klimatförbättrad betong! Hållbart byggande - med betong.

kynningsrudprefab.se


136 Svensk Byggtidning

BETONG Bild: Thomas Betong

PLATTBÄRLAG I KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG med 36 procent lägre koldioxidavtryck

Thomas Betong är en av Sveriges ledande tillverkare av klimatförbättrad betong med produktion av både fabriksbetong och prefab-produkter. Till sitt gröna erbjudande lägger Thomas Betong nu en ny unik produkt, Thomaplatta Grön som är ett plattbärlag där betongen har över trettio procent lägre koldioxidavtryck i jämförelse med nuvarande betong. PLATTBÄRLAG ÄR EN betongskiva som har en ingjuten

underkantsarmering och används som bjälklag till de flesta typer av byggprojekt. Plattbärlagen formgjuts och ger släta ytor. De monteras och kompletteras sedan med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs. Plattbärlag används ofta tillsammans med skalvägg vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda konstruktiva egenskaper som en platsgjuten stomme och med ett snabbt och säkert montage.

Först ut med klimatförbättrade plattbärlag – Det känns väldigt bra att kunna erbjuda våra kunder plattbärlag med väsentligt lägre koldioxidavtryck och att vi är först ut på marknaden. Vi har redan vår första kund och de inledande leveranserna av plattbärlag med klimatförbättrad betong är i början av 2021, säger Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefab. Thomas Betong var först ut på marknaden 2012 med att pro-

ducera klimatförbättrad betong. För att ta fram betong med reducerat koldioxidavtryck byts en del av cementen i dagens betong ut mot alternativa bindemedel, till exempelvis slagg som är en biprodukt från ståltillverkning. Thomas Betong har lång erfarenhet av klimatförbättrad betong och har levererat till projekt som BRF Viva, Västlänken Centralen, Kungsbacka Badhus, Karlatornet, Kvarteret Rönnen, Senapsfabriken, Mejerskan, Masthuggskajen, Kineum Gårda m.fl. vilket inneburit ett minskat koldioxidavtryck med flera tusentals ton. Företagets gröna erbjudande består sedan tidigare av stomkonceptet Thomas Miljöstomme och flera gröna varumärkesprodukter, bland annat Thomagrön®, Thomagarage Grön och Thomabalkong Grön. Arbetet pågår med att ta fram fler produkter med låg miljöpåverkan för att möta den ökade efterfrågan på marknaden och med inriktning på att nå betongbranschens mål om klimatneutral betong på marknaden senast 2030.


DETTA ÄR EN ANNONS

VD HAR ORDET

NFM SKUMBETONG NFM Flytgolv AB är experter på leverans och pumpning av skumbetong som används till uppbyggnad av undergolv när det gäller nybyggnationer, renovering av bostäder, kontor samt offentliga byggnader och institutioner. NFM Skumbetong är en cementbaserad fyllnadsmassa som består av ren standardcement, skum och en vattenreducering för snabbare uttorkning. Produkten kan köpas med olika densitet, från 350–850 kg/m3. Låg densitet ger en lätt men mindre stark skumbetong och hög densitet ger en starkare och tyngre skumbetong. Ju lättare skumbetong är desto större isolerings värde har den. Produkten kan med fördel användas för uppbyggnad av tjocka, lätta skikt.

Produkten har en tryckhållfasthet på 1–3 MPa beroende på densiteten. Skumbetong läggs i skikttjocklekar från 50 mm till 600 mm. Vi kan blanda och leverera upp till 30 m3/timme. Produkten är lämplig för värmeisolering mellan balkar och golvvärme och som brandisolering. Produkten är CE-märkt EN13813 i enlighet med byggvarubedömningen under ministeriet för transport, konstruktion och bostäder. NFM Skumbetong är M1 märkt i Danmark och uppfyller nuvarande krav för det danska och svenska inomhus-klimatet.

Jag och min bror Leif har varit i branschen i 41 år, det som driver mig vidare är arbetet med att skapa produkter som passar dagens marknad. Innan vi tog fram NFM Skumbetong använde vi EPS som fyllnadsmassa. NFM Skumbetong är billigare samt mer miljövänligt då frigolitkulor inte används i produkten. NFM Skumbetong är en stabil produkt som vi är väldigt stolta över. Den har visat sig vara mycket användbar genom åren vid nybyggnation såväl som vid renoveringar.

Skumbetong är ett bra alternativ istället för EPS och frigolit.

Börje Gustavsson

På vår hemsida www.nfm.se kan du läsa mer om våra produkter och där hittar du även våra produktblad.


138 Svensk Byggtidning

STÅL

MARKUS GLAAS

årets mottagare av Silverbalken Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år delades Silverbalken ut för 46:e året i rad och mottogs av Markus Glaas vid en prisceremoni ute på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020. – STORT, OCH ÄRORIKT förstås. Jag har varit på många Stål-

byggnadsdagar och sett vilka som har fått priset. Nu får jag stå här på Slussbron och ta emot priset också, det känns härligt, säger Markus Glaas. Markus Glaas är idag teknisk chef för stålbroar på Skanska och var ansvarig för tillverkningen av den nya Slussbron mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm. Han är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med examen från Luleå tekniska universitet 1999. Markus började sin karriär som projektledare vid Skanska stålteknik där han arbetade med stommar, broar och industriapplikationer. Markus fortsatte sedan med mer avancerade och tyngre stålkonstruktioner och broar inom Normek, Harvator och Ruukki. Sedan 2013 är Markus gruppchef och projektchef för stålkonstruktioner inom Skanska med fokus på avancerade stålbroprojekt. Tillverkningen av den avancerade Slussbron innebar flera resor till Kina för Markus för att bland annat kontrollera att den 3 500 ton tunga stålbron följde det svenska regelverket.

Prismotiveringen lyder: Markus Glaas tilldelas Silverbalken 2020 för att han under sin tjugoåriga karriär säkerställt att de mest avancerade stålbrokonstruktionerna i Sverige tillverkats och anlagts kvalitetssäkert och precist. Markus har redan varit delaktig i flera framstående och prisade projekt. Några exempel förutom Slussbron är gamla Årstabron, motorvägsbroarna vid Rotebro, järnvägsbroarna vid Tomteboda samt stålbron vid Stockholms stadshus. När såväl stora som små stålbroprojekt kräver speciella kunskaper och erfarenheter är det ofta Markus som får uppdraget. Som en av de yngsta vinnarna

Stort, och ärorikt förstås. Jag har varit på många Stålbyggnadsdagar och sett vilka som har fått priset. Nu får jag stå här på Slussbron och ta emot priset också, det känns härligt. /Markus Glaas, teknisk chef för stålbroar, Skanska Bild: SBI

av Silverbalken genom tiderna visar han att tillväxten av unga och duktiga brobyggare i Sverige är god. Det är med stor glädje som Stålbyggnadsinstitutet tilldelar 2020 års Silverbalk till Markus Glaas.

Om Silverbalken Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling och delas i år ut för 46:e året i rad. Silverbalken är tillverkad i äkta silver av silversmeden Henrik Ingemansson, Atelier Borgila.


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


140 Svensk Byggtidning

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV LECOR STÅLTEKNIK

Arbete vid en skärmaskin i Lecors moderna fabrik i Kungälv.

En brosektion till den tillfälliga bron över Västlänkens schakt vid Korsvägen i Göteborg klar för leverans.

LECOR STÅLTEKNIK bygger avancerade broar

Lecor Stålteknik har en unik kompetens inom infrastruktur och byggnation och en mer än 30-årig tradition med inriktning på brokonstruktioner, ofta i tämligen komplicerade projekt. – VI BYGGER väg-, järnvägs- och gång- och cykelbroar, öppnings-

bara såväl som fasta, berättar Anders Finnås, marknadschef på Lecor Stålteknik. – Vi arbetar med alla typer av stålkonstruktioner för infrastruktur och byggnation. t.ex. broar och industristommar. Utöver detta erbjuder vi även leveransfärdiga prefabricerade stålkonstruktioner för alla typer av byggprojekt, från enkla till avancerade, både på egen hand och i samarbete med andra företag. Vi är på så sätt en kapacitetsresurs för byggsmederna och ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större byggprojekt.

Lång rad referensobjekt Bland Lecors aktuella uppdrag märks en temporär samverkansbro som ska brygga trafiken över det schakt som grävs för Väst-länkens blivande station Korsvägen i centrala Göteborg. Bron ska trafikeras av spårvagnar, bilar och fotgängare. Det handlar bland annat om 24 huvudbalkar av HEB 1000 med längder på mellan 20 och 24 meter med påsvetsade betongankare. Lecor har också nyligen byggt ny järnvägsbro för Älvsborgsbanan över ån Nossan vid Grästorp i Skaraborg och tidigare en ganska spektakulär gång- och cykelbro med dubbla klaffar, ”Olidebron” i Trollhättan, liksom bil- och spårvagnsbron ”Vasabron” över Vallgraven vid Pedagogen i Göteborg.

– Vi har hög kompetens både för konstruktion och projektering och en kostnadseffektiv CNC-produktion av färdigt byggstål och vi kan hantera komplicerade projekt. Vi använder ett modernt MPS-system integrerat med 3D-verktyget Tekla Structure, vilket minskar den manuella hanteringen. – En vacker bro skapar en vacker miljö, men broar är också avancerade konstruktioner som oftast ska fungera i minst 120 år och det ställer stora krav på tillverkaren, säger Anders Finnås.

Del av en ledande koncern Lecor Stålteknik AB, som grundades 1965, omsätter cirka 100 miljoner kronor och ingår i BE Group, ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål, armering, specialstål, rostfritt stål och aluminium. Lecors moderna produktionsenhet ligger i Kungälv norr om Göteborg.

www.lecor.se


STÅL

Med sina nischade specialstål står sig Sverige fortfarande bra i världen.Bild: Kjell-Arne Larsson

Svensk Byggtidning 141

STÅLDAGEN

– en hel del ljus trots mörkret Jernkontorets årliga arrangemang Ståldagen handlade i år mycket om världsmarknadsläget, formella och reella handelshinder, relationen mellan USA och Kina och mellan oss och USA. En dyster bild presenterades av Sverige som industri- och välfärdsstat, men samtidigt framhölls LKAB:s och SSAB:s klimatsatsningar som ger just de produkter som efterfrågas eller rentav krävs på framtidens stålmarknad. AV KJELL-ARNE LARSSON – DET ÄR ETT JOBBIGT ÅR och jobbiga tider även för stål-

industrin, konstaterade inledningsvis Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret. Jag vill tacka alla i branschen som hanterat det läge vi befinner oss i. Nu laddar vi batterierna så vi står redo när pandemin går över. Han hänvisade samtidigt till stålindustrins vision som antogs 2013 och som bland annat slår fast att 2050 ska inga andra än

samhällsnyttiga produkter lämna landet. Till det och mycket annat behövs en hel del ny teknik.

Fossilfritt SSAB:s vd Martin Lindqvist berättade om företagets och LKAB:s planer att tillverka fossilfritt stål. Tack vare HYBRIT-projektet ska magugnsprocessen med kol avvecklas. I stället ska vätgas användas >>


142 Svensk Byggtidning

STÅL

Jag vill tacka alla i stålbranschen som hanterat det läge vi befinner oss i. Nu laddar vi batterierna så vi står redo när pandemin går över. /Bo-Erik Pers, vd, Jernkontoret Bild: Stig-Göran Nilsson

för att reducera malmen i en direktreduktionsprocess. – Det som pågår nu är mycket viktigt, menade Martin Lindqvist. Nu görs pilotförsök med naturgas och redan i början av nästa år ska processen i pilotförsöken bli helt fossilfri. Tanken bakom samarbetet mellan SSAB och LKAB är att hela värdekedjan för stålframställning ska bli fossilfri. Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg berättade att i EU är hon stolt över svensk stålindustri. Inom EU ses hållbarhet som ett konkurrensmedel och ministern brukar lyfta fram detta. Andra länder nämner HYBRIT samt dessutom Northvolts batterifabrik. I Sverige har vi både råvaror och förnybar energi, vilket är en unik kombination. Hon betonade samtidigt vikten av en öppen och rättvis internationellt handel som dessutom ställer om sig för hållbarhet.

After Trump Elisabet Kopelman som är USA-ekonom på SEB talade om konsekvenserna av valet i USA. Det är tydligt att den globala retoriken förändras snart. Globaliseringen är inte död, men har fått annan klang. Det blir svårt för USA att helt gå tillbaka till förhållandena före Donald Trump. Joe Biden kommer enligt hans utfästelser att i första hand stärka förhållandena på hemmaplan, innan han agerar globalt. Tullarna har inte tjänat USA väl, de har i stället drabbat amerikanska företag. Vi kan nog förvänta oss att USA mildrar tonen globalt, och återgår till att jobba med sina allierade, inte minst med Europa. Vilka fortsatta konsekvenser får då spänningarna mellan USA och Kina? Och hur kommer för övrigt förhållandena mellan

USA och Västvärlden att utvecklas? Kina är ett minst sagt märkligt land med en ekonomi, men med två olika system: en stängd statlig sektor med planekonomi samt ett privat näringsliv. Även privata företag måste ha partikommittéer som ser till att följa Enhetsfronten och vad Xi Jinping säger. Lokala hänsyn väger tungt. Det är svårt eller omöjligt att tränga in i landets ekonomi och skapa fri konkurrens. Vi önskar att Kina blir som oss i väst, men är det överhuvudtaget möjligt? Kristina Sandklef som är senior kinarådgivare på Consilio International sammanfattade läget. Kinas ekonomi återhämtar sig trots Covid. Årets BNP-ökning väntas hamna på 2 procent, och nästa år strax över 8 procent. Det kommer allt fler rapporter om dåliga lån och det är inte omöjligt att Kina har lån som motsvarar 200–300 procent av BNP. Därför är det heller inte omöjligt att det kommer att inträffa kollapser inom stål- och bilindustrin. Det finns kritik mot hur Kina hanterat Covid. Samtidigt har Xi Jinping stärkt sin ställning internt genom att ha hanterat Covid bra. Hur mycket kritik som slås ner och straffas känner vi inte till. Kina fortsätter med sina femårsplaner och planen för 2021–2025 innefattar bland annat att ha fortsatt fokus på innovation och teknisk utveckling. BNP per capita ska tredubblas till 2035. Produktion och konsumtion inom Kina ska öka och dessutom ska exporten öka. Man vill även gynna utländska investeringar för att öka tekniköverföringen. Men här gäller det för väst att se upp med industrispionage. Inför handel och kontakter med Kina är det viktigt att sätta sig in i de risker som finns. Skydda de egna intressena. Produkter som går till Kina riskerar att användas både civilt och militärt. Kina är hotande på flera sätt och vi hoppas >>


NORDENS NYASTE HÖGPROFILPLÅT

Högprofilplåt TR 136 • • • • •

Scanna QR-koden och läs mer

ABUS n Gruppe Sverige

skap Vår kun het er k – er sä

Extremt stark profil för hela Norden 136 mm höjd, 930 mm täckbredd Måttanpassade längder Snabba leveranser från Skara Kompletta materialpaket

Stålhallar och plåt | 0511-34 77 11 | www.borga.se

Vikten av det viktigaste Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


144 Svensk Byggtidning

STÅL

– All ekonomisk aktivitet i Kina är inte återhämtad än, berättade Kristina Sandklef, senior kinarådgivare på Consilio International. Bild: SvD

givetvis att de spända relationerna mellan Kina och USA blir mindre spända. Det industriella Kina har hittills varit mer inriktat på volym än på kvalitet. Men landet satsar nu oerhört mycket på forskning och utveckling. – Om vi ska klara konkurrensen från Kina även inom avancerad teknik så måste vi i väst fortsätta att satsa på forskning och utveckling, säger Kristina Sandklef. Proportionerna High Tech/Low Tech gäller till stora delar också stålindustrin, där Kina står för volymer och exempelvis Sverige står för specialstål. För våra stålföretag är risken mycket stor för spioneri från Kina, så det gäller att se upp.

Malin Hallberg, kvalitetsansvarig vid Suzuki Garphyttan, frågade riksdagsledamoten Åsa Westlund (s): Vad tycker du Sverige och EU ska göra för att ge vår redan hållbara produktion globala konkurrensfördelar?

Politikers svar Under ståldagen fick företrädare för den svenska stålindustrin ställa frågor till närvarande politiker. Frågeställarna var Thérèse Bodén (teknik- och kvalitetschef Outokumpu Prefab), Malin Hallberg (kvalitetsansvarig Suzuki Garphyttan) och Rose-Marie Yttergren (projektchef Höganäs). De svarande politikerna var Karin Karlsbro (l), Åsa Westlund (s) och Camilla Brodin (kd). Det framgick klart att de närvarande politikerna inser styrkan hos och den ekonomiska betydelsen av svensk stålindustri, men också vikten av utbyggd elproduktion och ett robust elnät. Och vad gäller världsmarknaden – en fri och rättvis handel.

EU:s gröna giv Christian Danielsson som är chef för EU-representationen i Sverige

Det är intressant att EU väljer en väg för att sätta politiken på plats. Den gröna given är bland de mest ambitiösa målen i världen. /Christian Danielsson, chef, EU-representationen i Sverige

tog upp aktuella frågor i EU som påverkar stålindustrin och berörde först EU:s gröna giv. – Genom den tar EU på sig ett mycket ambitiöst mål om att bli klimatneutralt till 2050 och att få ner utsläppen med 55 procent till 2030, säger Christian Danielsson. Den gröna given handlar om en rad ytterligare miljöområden, bland annat biodiversitet och utsläpp av föroreningar. Klimatmålen får mycket stor betydelse för stålproducenterna. – Det är intressant att EU väljer en väg för att sätta politiken på plats, fortsätter Danielsson. Den gröna given är bland de mest ambitiösa målen i världen. För stålindustrin ger den gröna given bland annat förutsättningar att fortsatt vara konkurrenskraftig och på sikt mer än andra i världen, såvida våra svenska och europeiska stålverk ställer om vill säga. EU och USA skulle kunna närma sig på klimatområdet och kanske upprätta gemensamma klimatstrategier med ekonomiska incitament. Ett närmande till USA inom flera områden kan bidra till att vi åter får ordning på den globala handeln. Christian Danielsson berörde dessutom ett antal andra områden med potentiella samarbetsmöjligheter, däribland bristen på standard inom digital teknik och IT. Han framförde den geniala idén att om Europa och USA går samman om en standard, ja, då måste ju resten av världen följa med. Anders Ahnlid som är generaldirektör för Kommerskollegium >>


MALERIFORETAGEN

2004–2018 2004 - 2014

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

MALERIFORETAGEN

2004–2018 2004 - 2014

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se www.ysab.se 24 ÅR

1994 – 2018

24 ÅR

1 9 94 – 2 0 1 8

www.ysab.se • ysab@telia.com


146 Svensk Byggtidning

STÅL

Generaldirektören för Kommerskollegium Anders Ahnlid frågade sig hur Sverige ska kunna vara med och konkurrera på rättvisa villkor.

anknöt också till miljöfrågorna genom att hänvisa till två studier av cirkularitet, dvs. att genom återbruk och återvinning göra linjära materialflöden till cirkulära. Stål är typiskt cirkulärt eftersom metallatomerna kan återanvändas hur många gånger som helst. Han frågade sig också hur Sverige kan vara med och konkurrera på rättvisa villkor, komma bort från protektionistiska åtgärder och snedvridningar i världshandeln. En viktig fråga i sammanhanget är hur man kan använda koldioxidskatter utan att det krockar med WTO:s regler.

Sverige neråt

Professor Johan Eklund upprepade den nedslående slutsatsen att ur tillväxtperspektiv är Sverige numera ett mediokert land.

Problemen med kompetensförsörjning återkom i flera av presentationerna under dagen och även under de replikskiften som förekom. Det är lätt att anknyta till dagens inledande ord från Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, som uppmanade landets ungdomar att utbilda sig så att de kan komma in i vår stålbransch.

Det mest dystra under ståldagen var inte referenserna till den pågående pandemin utan en rapport som nyligen släpptes av Swedish Economic Forum. Den presenterades av Johan Eklund som är professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum. Rapporten som heter ”Svensk konkurrenskraft – hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?” bjuder inte på någon munter läsning. Om vi tittar på tillväxten i BNP per capita i 37 OECD-länder 2017–2019, tillsammans med annan statistik, framgår det att vi tappat väldigt mycket de senaste åren. Från att ha legat högt i välståndsligan, är det idag bara ett fåtal länder som är sämre än Sverige. – Rapporten har sett till konkurrenskraft och produktivitetsperspektiv. Och resultatet visar att Sverige faktiskt är mediokert, säger Johan Eklund. Han visade principiella och schematiska kurvor över BNP-utveckling, med en faktiskt kurva, en kurva som visade resultaten när produktionen hade trimmats och den allra bästa kurvan när tillväxten var innovationsdriven. Hur gör man då för att få hög innovation och tillväxt? Vi släpar efter därför att vi har dålig infrastruktur, bland annat när det gäller IT och elförsörjning. Det gäller att analysera (som Swedish Economic Forum gjort) och att framförallt hitta kostnadsfördelar.

Brister i kompetensförsörjning – Vi har tappat mycket på grund av dålig kompetensförsörjning och matchning. Detta har varit känt en längre tid, men vi har inte gjort något åt det, konstaterade Johan Eklund. Han betonade att undersökningar och åtgärder bör vara inriktade på välstånd. Innovationer har inget egenvärde, de har värde bara om de leder till ökat välstånd.

Högt förädlingsvärde, och inom överskådlig tid också fossilfritt stål, hjälper oss att upprätthålla konkurrenskraften. Bild: Kjell-Arne Larsson


PASSAR I ALLA MILJÖER

Areco Spirit Paneler har de bästa brandegenskaper i sin klass, och har en utmärkt värme- och ljudisolering. Vi tar också tillvara på vårt avfall och återvinner allt! Läs mer om paneler och vårt återvinningsprogram på www.arecoprofiles.se


148 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Kulturkvadranten Sankt Mikael 16 smälter väl in i den Lundensiska gatumiljön. Bilder: Fojab

MODERNT BOSTADSHUS i hjärtat av Lund

Lund är känd för sin historiska stadsmiljö med många äldre hus. Ett stenkast från Domkyrkan ligger ett toppmodernt bostadshus med 19 bostadsrätter i fem plan och med ljus putsad fasad som smälter in i grannhusens 1800-talsklassicism och pampiga jugend från 1904. AV KIM HALL STORA ALGATAN I LUND ligger ett klassiskt kvarter där

många drömmer om att få bo. Kulturkvarterets trädgård är inspirerad av de klosterträdgårdar som fanns i kvarteret under medeltiden.Någon minuts promenad bort ligger Botaniska trädgården. Byggnationen av flerbostadshuset Kulturkvadranten Sankt Mikael 16 påbörjades hösten 2019 och beräknas vara helt färdigt för överlämning i juli 2021. Byggnaden smälter väl in i den övriga gatumiljön. Balkongerna och de spanska balkongerna


BOSTAD

samt burspråkets 2,3 meter höga fönsterpartier från golv till tak, öppnar upp huset mot Kulturens lummiga grönska. Kvalitetskänslan fortsätter i detaljerna med en sockel av sandsten och kopparbeläggning vid entrén och i takfoten. In mot den lugna och klosterträdgårdsinspirerade innergården finns de fyra uteplatserna och ett flertal balkonger. Högst upp i huset är etagevåningens takterrass belägen som kronan på verket med fenomenala vyer över takåsarna. Fojo arkitekter har ritat byggnaden medan Betonmast Malmö innehar totalentreprenaden på uppdrag av Vallkärra Properties. Bostadsrättsföreningen kommer naturligtvis uppkallas Kulturkvadranten efter området. Fastigheten var tidigare parkeringsplats. – Konstruktionen består av pefabricerade betongelement och putsad fasad. Lägenheterna är ljusa med en uppdelning mellan sociala och privata ytor. Lägenheterna har unika lösningar. Mest speciella lägenheterna finns högst upp, etagevåning med takterrass, plantering, gaskaminer och upp till fyra meter i takhöjd, säger Fredrik Englund, projektchef på Betonmast. Ytskiktet invändigt är slätputsade vita väggar, terrazzo golv i entrén i de större lägenheterna och ekparkett i holländskt mönster. Fullt utrustade kök och infällda LED-spottar som sprider ett behagligt ljus under väggskåpen. I källaren byggs ett halvautomatiskt garage med 28 effektiva bilparkeringslösningar. – Den stora utmaningen har varit att det är ganska trång arbetsplats och att verksamheten på skolan intill inte skulle störas. Men det är ett roligt och omfattande jobb med många dragningar i valven. Som underleverantör har planeringen och timing av leveranser varit viktiga. Samordningen har fungerat utmärkt. All eloge till Betonmast som skött detta utmärkt, säger Enis Turkovic,

Svensk Byggtidning 149

Längs ner i huset byggs ett halvautomatiskt garage med 28 effektiva bilparkeringslösningar.

projektledare för Gunnar Karlsen Sverige som har ansvarat för installation av FTX-ventilationen i byggnaden. FAKTA I KORTHET: Kulturkvadranten, Lund Byggperiod: november 2019–maj 2021 Byggherre: Vallkärra Properties Byggentreprenör: Betonmast Malmö Arkitekt: Fojab


150 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Björnflokan är ett kvarter som ligger attraktivt och centralt i Borås. Fyra byggnader sticker upp där den högsta är på 19 våningar. Bild: q p g arkitektur AB

KVARTERET BJÖRNFLOKAN sticker upp Ett nytt synligt bostadskvarter skapas i Borås alldeles intill motorvägen och mitt emot Åkerlunds spinneri, en vacker anrik byggnad från 1800-talet som minner om Borås gamla textilhistoria. Det nya kvarteret tar upp den gula tegelfasaden från spinneriet i delar av byggnaderna och p-huset mot motorvägen och kommer att fungera som en viktig del i att hålla ihop de centrala delarna av Borås. AV MARIE LOUISE AARÖE – PÅ DEN CENTRALT belägna tomten låg tidigare ett tryckeri

som vi har rivit, berättar Oskar Andersson, projektledare, Serneke AB. Björnlokan utvecklades från början i egen regi som bostadsrätter. Därefter omarbetades projektet till hyresrätter och i december 2019 såldes det till Trenum Borås AB med delägaren Fastighets AB Balder. I avtalet ingick att vi på Serneke skulle driva projektet som en totalentreprenad. Det är ett kvarter som ligger attraktivt och centralt i Borås och där

bostadsdelen består av ett gemensamt bottenplan med fyra uppstickande byggnader där den högsta är på 19 våningar. Sammanlagt kommer här att erbjudas 319 lägenheter varav 114 är studentlägenheter. En förskola kommer att etableras för 120 barn och i bottenplan tre restauranger samt en hyreslokal. – Kvarteret kommer att synas i Borås. De övriga husen är på sex och sju våningar med ett separat p-hus mot motorvägen på sex våningar som är för de boende och brukarna i kvarteret. Det gula


BOSTAD

Svensk Byggtidning 151

teglet kommer igen i fasaderna mot spinneriet. 19 våningsbyggnaden får en fasad i rött tegel, de övriga får fasader i plåt och betong. Just nu, i december, håller vi på och lyfter upp de prefabricerade fasaderna på höghuset, berättar Oskar Andersson.

Kronan på verket – Målsättningen med kvarteret är att fånga upp uttrycket från det gamla spinneriet. Och kronan på verket är en verklig krona på tre meter i perforerad plåt som kommer att kröna höghuset. Det kommer att ge en extra dignitet till kvarteret, säger Oskar Andersson. P-huset planeras att få en effektbelysning som ska upplevas positivt för de förbipasserande. Vid innergården, som vetter mot dungen vid Kjellbergsgatan, kommer förskolans lekytor att finnas samt trivselytor för de boende. Ett önskemål från stadens styrande har också varit att få in restauranger och butiker i kvarteret för att tillgodose stadsdelen Druvefors som växer alltmer genom att staden förtätas och äldre industriområden omvandlas till trevliga bostadskvarter. – Det har varit en tight produktionstid då vi började att riva tomten där tryckeriet låg, den gamla Stema-fastigheten, i april 2020. I augusti påbörjade vi markarbetena och i oktober betongarbetena. Vi projekterar samtidigt som vi bygger och husens stommar väntas stå färdiga strax efter semestern 2021. Höghuset är först ut och där är stommen klar i mars. Allt ska stå färdigt om lite drygt två år med inflyttning beräknad till årsskiftet 2022/2023.

Goda kontakter – Det har varit viktigt att få projektet färdigt i tid och med god kvalitet. Vi bygger enligt Miljöbyggnad Silver men har särskilt höga krav på energiförbrukningen då vi ansöker om investeringsstöd för att finansiera projektet. Det ger då en positiv effekt i att en högre kvalitet kan uppnås till ett lägre pris. Det är ett stort kvarter som byggs på central plats i Borås, därför har det varit viktigt med den goda kontakten som vi har haft med alla leverantörer och även med staden Borås. Det är grunden för ett lyckat projekt, säger Oskar Andersson.

Målsättningen med kvarteret är att fånga upp uttrycket från det gamla spinneriet. Och kronan på verket är en verklig krona på tre meter i perforerad plåt som kommer att kröna höghuset. /Oskar Andersson, projektledare, Serneke AB

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av flerbostadshus, handelshus och förskola i Borås Bygherre: Fastighets AB Balder Totalentreprenör: Serneke Sverige AB Arkitekt: q p g arkitektur AB

Byggkonstruktion Kontrollansvarig Byggledning www.stiba.se

QPG RITAR NORDENS BÄSTA BOSTÄDER BJÖRNFLOKAN www.qpg.se


152 Svensk Byggtidning

BOSTAD Fasaden på BRF Block har murats på traditionellt vis. BILD: FFAB

NYBYGGT FÖR LIVETS ALLA SKEDEN

Bostadsrätter med utekök och spa, Nordens största vårdboende och en förskola – allt i ett och samma projekt. På Kapellgärdet i Uppsala har Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB, FFAB, tagit ett modernt grepp på stadsplaneringen. AV MARTINA NYHLIN FFAB KÖPTE FASTIGHETEN från tidigare ägaren 2016 och

jobbade tillsammans med med kommunen fram en detaljplan. – Det fanns redan då stort intresse för samhällsfastigheter och vi fick direkt en tanke om att diversifiera fastigheten och möjliggöra en kombo där alla livets skeden fick plats, säger Jacob Sandberg, vd på FFAB. Det resulterade i en sammanhängande byggnad som innehåller bostadsrättsförening, förskola, vårdboende och garage. Rikshem ska äga och förvalta vårdboendet och förskolan och en självständig bostadsrättsförening, Brf Block, äger bostadsrätterna. Attendo driver vårdverksamheten och ”Kids to home” driver förskolan. Vårdboendet är nordens största med sina 200 vårdplatser och 17 400 kvadratmeter. Delen som kallas ”Uppsala norra” har redan öppnat och ”Uppsala södra” öppnar i mars. Bostadsrätterna, varav en hel del redan är inflyttade, är ritade av Andreas Martin-Löf och utlovas vara något extra. Huset har material som borstad betong i trapphusen, metallfönsterkarmar,

ekgolv och arbetsbänkar i kvartskomposit. Ytterväggarna är murade av tegel med hög kvalitet i vackra mönster. –Det är helt klart det vackraste hus vi gjort. Jag kan inte sluta titta på det, säger Jacob Sandberg. Huset har dessutom ett stort spa och tre takterrasser med utekök. På den stora innergården är tanken att bostadsrättsägare, förskolebarn och äldre ska kunna samsas och möta varandra. Veidekke har byggt huset och de fick börja arbetet med att påla 1 100 pålar. – Vi hade en snittlängd på cirka 35 meter per påle då marken består av lera här och dessutom järnvägen som granne, så det var en utmaning i sig, säger Anthony Norén, Regionchef på Veidekke. Husets konstruktion är i betong, med plattbärarlag och skalväggar med färdigmonterade fönster. Det som skilde sig lite från andra projekt var den ovanliga murningen av tegelfasaden på Brf Block. – Att mura mönster på detta sätt tar längre tid för fasadentreprenören men det efterfrågas allt mer, säger Anthony Norén. Vårdboenden kräver också en hel del arbete med installationer. Kapellgärdet är ett område under utveckling norr om city i Uppsala och det ligger nära järnvägen. Att garantera att husen klarar buller har därför varit extra viktigt. – En utmaning var att hitta skjutdörrar till balkongerna som klarar ljudkraven, de fick vi leta efter ett tag, säger Anthony Norén.


BOSTAD

Svensk Byggtidning 153

BYGGER LÄGENHETER i centralt läge i Malmö

Behovet av bostäder, för unga och förstagångsköpare, är stort i Malmö och just nu sker en förtätning av staden, där kvarteret Brännaren återskapar den industriellhistoriska karaktär där gammalt och nytt blandas i ny tappning. Här uppförs bostadsrättslägenheter på blivande A-läge. AV KIM HALL PÅ ÖSTRA FARMVÄGEN 17 och 19 i stadsdelen Norra Sorgen-

fri byggs lägenheter med industriell karaktär i storleken ett till tre rum och kök, 33-65 kvadratmeter. De båda bostadsrättsföreningarna ØF17 och ØF19 är sammanbyggda och är tillsammans utformade som ett U. Husen har stora fönsterpartier och lägenheterna har 2,6 meter i takhöjd på våning två till fyra medan våning ett är takhöjden 3,8 meter inredd med ett sovloft på cirka sju kvadratmeter ovanför badrummet. På våning fem varierar takhöjden från 2,5 till 3,5 meter. Det uppstolpade trätaket på våning fem målas invändigt vitt likt de övriga lättväggarna i lägenheterna. De lägenhetsskiljande väggarna i fullbetong kommer att vara i ren betong för att förstärka den industriella identiteten. Under hela byggnaden finns ett gemensamt underjordiskt garage. Konstruktionen består av fullbetongbjälklag, lägenhetsskiljande betongväggar, utfackningsväggar i blandat utförande med utfackningsväggar i sandwichelement och skivbeklädda träväggar. Huskropparna mot gatan är uppdelade i synlig betongfasad respektive fullteglade fasader. – Vi har tillsammans med Newland utvecklat dessa två föreningar till att finansiera bostadsrätterna med medel via Newland. Boverket möjliggjorde belåning för föreningarna vilket möjliggör för ungdomar med arbete att köpa en egen lägenhet, säger Tommy

I bästa City-läge uppförs 88 bostadsrättslägenheter i kvarteret Brännaren, Norra Sorgenfri i Malmö. Här blandas gammalt och nytt med en industriell karaktär i arkitekturen då detta område tidigare varit industrimark. Bild: Liljewalls Arkitekter

Andersson, fastighetsutvecklare och delägare i City Entreprenad i Malmö AB. Byggnaderna innehåller allt inom Mobility Management. Ellådcyklar tillhörande föreningen, elbilpool och elektriska skärmar i trapphuset för display av lokaltrafiktider och tillgång till bilpool är några exempel på vad föreningen har att erbjuda de boende. – De boende får även en mobilapplikation för att sköta samt följa garantiärende, bilpoolsbokning etc., säger Tommy Andersson. Avtalet med Eon Next innebär att taket beklätt med solceller och batteribackup kan leverera el till byggnaderna även nattetid. I de fall batteribackupen inte räcker till levereras el från vindkraft. Inflyttning i ØF19, innehållande 48 lägenheter och en kommersiell lokal, beräknas till december 2021. Inflyttning i de 40 lägenheterna i ØF17 beräknas till maj/juni 2022.

FAKTA I KORTHET: Fakta: Flerbostadshus, Brännaren, Malmö Byggperiod: mars 2020–juni 2022 Byggherre: FU Östra Farmvägen AB Totalentreprenör: City Entreprenad i Malmö Arkitekt: Liljewall Arkitekter

En del av Cibes Kalea Sverige AB


154 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Ny byggs den gamla skofabriken i Örebro om till ett flerfamiljshus. Dessutom tillkommer ytterligare två flerbostadshus på samma plats. LG Söderberg bygger för att själva förvalta byggnaderna. Bild: LG Söderberg

GAMLA SKOFABRIKEN blir attraktiva bostäder

Den gamla skofabriken i Örebro från 1907 byggs om till 38 moderna hyreslägenheter. På samma fastighet byggs ytterligare två flerbostadshus varav den första etappen med 57 hyreslägenheter fördelade på sex våningsplan, är i full gång. Byggnation av det andra huset med 91 lägenheter, ett L-format hus med fyra till sex våningsplan, påbörjas senare. Innergården blir helt omsluten av byggnaderna, vilket skapar en skyddad plats för de boende. AV KIM HALL – DEN NYA BYGGNADEN mot Hagagatan trappa ner mot det

gamla mejeriet för att det gamla och det nya ska ansluta mot varandra och skapa en trevlig gatubild. Området är en gammal industritomt som nu blir en del av ett etablerat bostadsområde beläget centralt på väster i Örebro, förklarar Oscar Söderberg, vd för LG Söderberg, ett lokalt familjeföretag som bygger och förvaltar fastigheter belägna i Örebro med omnejd. I dagsläget äger och förvaltar de cirka 900 lägenheter samt 70 000 kvadratmeter kommersiella ytor med kontor, butik, industri och lager. Utöver de 186 lägenheterna vid skofabriksfastigheten har de godkända bygglov för ytterligare 140 studentlägenheter. Mondo Arkitekter har utformat grundskisserna. – Just nu håller vi på med projekteringen av den gamla skofabriken. När vi köpte huset var det stomrent. Fönsterbröstningar

och det gamla stuket finns kvar liksom att det är högt till tak. Det kommer vi att bevara i de nya moderna lägenheterna. Det blir en blandning av gammal charm i modern tappning, säger Oscar Söderberg. Lägenheternas storlek varierar mellan ettor från 27 kvadratmeter upp till fyra rum och kök på 106 kvadratmeter. Konstruktionen består av betongstomme och sandwichelement. Samtliga lägenheter at balkong eller uteplats. Ytskiktet består av målade väggar, parkettgolv, kakel och klinker i badrum, kök och i hallen. – Vi började med pålningsarbeten i somras för etapp ett och är just nu igång med schaktningsarbeten vid etapp två och stommontaget är nu på våning ett i etapp 1. Byggnationen sker parallellt. Under nybyggnationerna och innergården blir det garage för de boende. Utemiljön på innergården ska inbjuda till social samvaro. Vi bygger även en cykelhiss så att de som har cyklar inte ska behöva leda upp cykeln på den förhöjda innergården, säger Oscar Söderberg. Eftersom för LG Söderberg Projekt själva förvaltar byggnaderna är de noga med att bygga energieffektiva hus med bergpump och solceller på tak. Övrigt energitillskott är förnybar energi i form av vindkraft.

FAKTA I KORTHET: Flerfamiljshus Hagagatan-Rostagatan Örebro Byggperiod: våren 2018–2021 Byggherre: LG Söderberg Byggentreprenör: LG Söderberg Arkitekt grundskiss: Mondo Arkitekter


BOSTAD

Svensk Byggtidning 155

GRÖNT BOENDE

en del av byggprocessen Hållbart byggande är en självklarhet för byggföretaget Vita Örn som tog ytterligare ett steg genom att återvinna värmen i dräneringsvattnet under uppförandet. Kvarteret Gjutformen 2 i Limhamn med sina 191 hyreslägenheter är nu inflyttningsklart. AV KIM HALL – DET ÄR VIKTIGT för oss byggherrar att tänka hållbart och

mer självklart när man bygger för egen förvaltning. Men det är först när de boende flyttar in som hela hållbarhetsperspektivet sätts på prov, säger Joakim Feldt, vd på Vita Örn. Hållbarhetskonceptet i kvarteret Gjutformen är det samma som intilliggande kvarteret Gjuteriet 23, med skillnaden att istället för att låta dräneringsvattnet rinna ut direkt i dagvattnet, återvinner man först värmen in till byggprojektet. – Av de cirka sex graderna grundvattnet håller utvinner vi värmen för uttorkning och uppvärmning av projektet under byggprocessen, tills att endast ett par grader finns kvar. Det vanliga är annars att använda el, säger Joakim Feldt. För att driva energiåtervinning från dräneringsvattnat samt all övrig bygg-el används el från vindkraft. Med detta har Vita Örn utvecklat klimatneutrala hållbarhetsinsatser till att även innefatta uppförandeskedet. Hållbarhet är dock så mycket mer än enbart uppförandet. Det handlar också om ekologisk och social hållbarhet samt arkitektonisk hållbarhet för att får de boende att trivas, känna trygghet och

Hållbart byggande är så mycket mer än att bygga hus. Det handlar lika mycket om ekologisk och social hållbarhet samt arkitektonisk hållbarhet, menar Joakim Feldt, vd på Vita Örn som nu slutför kvarteret Gjutformen Limhamn. Bild: Fojab Arkitekter

att vilja bo kvar länge. – Vi tänker på hållbarhet i fastighetens hela livscykel, inte bara i vissa delar. Det är lätt att man bara tänker på energi och koldioxidutsläpp under byggprocessen. Det absolut sämsta är att för tidigt behöva riva huset och bygga nytt. Då är det självklart bättre att bygga riktigt från början och ha med hållbarhetstänket hela vägen. En mycket viktig del är kommunikation och att få med hållbarhetstänket även hos de boende att vilja bidra till hållbarhet, först då får du ordentlig utdelning av hållbarhetssatsningen, säger Joakim Feldt. Förutom att lägenheterna designmässigt är utöver det vanliga med bland annat extra takhöjd, ultramatta träplanksgolv och fullt utrustade kök och badrum, så är både kvarteret Gjutformen 2 och föregångaren Gjuteriet 23 rökfria. – Det måste finnas en fristad för icke-rökare där inomhus, trappor och inom fastighetsgränsen ska vara rökfri. Vi har även varit noggranna i valet av verksamheter i de kommersiella lokalerna som vi vill ska vara friskvård, ekologiska produkter och boendenära tjänster. Vidare generösa öppettider för att det ska kännas tryggare kvällstid för de boende, tillägger Joakim Feldt.

FAKTA I KORTHET: Gjutformen Limhamn Byggperiod: hösten 2018–sommaren 2021 Byggherre: Vita Örn Totalentreprenör: Wästbygg Arkitekt: Fojab Arkitekter


156 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Framtidens bostadshus vid Saffransgatan får enkelsidiga lägenheter med p-hus integrerat på baksidan. Bild: Okidoki

FRAMTIDEN BYGGER LÄGENHETER FÖR 55+ för Gårdstensbostäder i Göteborg

Framtiden Byggutveckling i Göteborg bygger flerbostadshus i Gårdsten på uppdrag av Gårdstensbostäder. 42 nya lägenheter i ett hus i vinkel ska stå klart för inflyttning hösten 2021. AV GÖSTA LÖFSTRÖM – DET HÄR BYGGET är en del av Göteborgs Stads jubileums-

satsning ”Bostad 2021” för stadens 400-årsjubileum som syftar till att skapa 7 000 nya bostäder utöver ordinarie produktion. Projektet är även en del av ”Vision Gårdsten 2025”, som omfattar 1 000 nya bostäder de närmaste åren, berättar Framtidens projektchef Henrik Jarledal om projektet Saffransgatan Gårdsten i nordöstra Göteborg. Det blir ett bostadshus i fyra våningar med 42 hyreslägenheter

för målgruppen seniorer 55+. Det blir ett hus i vinkel med ett flertal entréer. Det ligger nära grönområden och Gårdstens Centrum. – Då bostadshuset bygger in det parkeringshus vi nyligen uppfört, blir alla lägenheterna enkelsidiga bostäder med långa korridorer, lite hotellartat, säger Henrik Jarledal. Alla bostäder vetter mot den nya lågfartsgatan utanför. Lägenheterna blir ettor till treor med tonvikt på tvåor. Tvåor och treor får egna uteplatser alternativt inglasade balkonger och


ettorna får franska balkonger. Genomgående standard är parkettgolv respektive kakel och klinker i badrum. Byggnaden uppförs med stålpelare och utfackningsväggar och skalväggar invändigt. Fasaderna blir murade och taken får bandtäckt mörkgrå plåt, som förses med solceller. – Solcellerna kommer framför allt att försörja tekniken i huset med el. Vi söker också statligt investeringsstöd som ju kräver minst 56 procent av energikraven i BBR.

Integrerat p-hus Bygget påbörjades i juni i år och i december är det tätt hus. Enligt planen ska det nya bostadshuset stå klart i oktober 2021. I tidigare entreprenad uppfördes ett P-hus för att frigöra markytor som tidigare använts för cirka 350 markparkeringar och som nu bebyggs med bostadshus. P-huset byggs in i ena långsidan och en kortsida för att synas så litet som möjligt. Därav de ensidiga lägenheterna mot lågfartsgatan. Tasbud Sverige AB med koncernbolag i Polen har fått utförandeentreprenaden: – Saffransgatan Gårdsten är ett viktigt uppdrag för oss. I våra projekt lägger vi alltid stor vikt vid kvalitet och aktualitet samt ekologi och säkerhet på byggarbetsplatsen. Korrekt utvald personal med erfarenhet få den svenska marknaden, tillsammans med hjälp av specialister från vår internationella grupp, är en nyckel till framgång. Det säger PhD Andrzej M Czapczuk, styrelseordförande i Tasbud Sverige AB.

Ett omfattande bostadsbyggande ”Vision Gårdsten 2025” präglas bland annat av byggnation av nya bostäder och verksamheter, nya lågfartsgator och gångvägar

BOSTAD

Svensk Byggtidning 157

Solcellerna kommer framför allt att försörja tekniken i huset med el. /Henrik Jarledal, projektchef, Framtiden

som bidrar till ökad rörelse på gator och gångvägar. Tryggheten i området ska stärkas genom att fler boende bor nära de allmänna ytorna. Över huvud taget är det mycket byggnation vid Saffransgatan i Gårdsten. Egnahemsbolaget och Bo Trygg uppför bostäder och Göteborgs Lokalförvaltning ska bygga en helt ny skola. Även Serneke bygger mycket i Gårdstens centrum.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av flerbostadshus i Gårdsten, Göteborg Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB Generalentreprenör: FBI Tasbud SA Byggentreprenör: FBI Tasbud SA Entreprenadkostnad: 54 Mkr


158 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Svenska Bostäders miljonprogramhus Tensta Allé 3 före generalentreprenören M3 Byggs totalrenovering. Bild: M3 Bygg AB

TOTALRENOVERING AV SLUTETAPPEN I TENSTA ALLÉ I kvarteret Skänninge 4 pågår nu en sista avslutande etapp i ett mångårigt renoveringsprojekt av miljonprogrammet i Tensta på Södra Järvafältet i Stockholm. – Vi totalrenoverar lägenheterna, säger projektchef Jonathan Norrman på generalentreprenören M3 Bygg AB. AV THOMAS ANDERSSON KVARTERET SKÄNNINGE 4 med adresserna Tensta Allé 3, 9

och 15 består av 4 huskroppar i miljonprogramsområdet Tensta i Västerort i Stockholm. Här handlar det om 81 lägenheter från tidigt 1970-tal som utgör den sista av tre etapper med totalrenovering av sammanlagt 213 lägenheter. Husen är loftgångshus på 3 eller 5 våningar med garage under gårdsbjälklag. Belägna mellan Tensta Allé och Tenstagången. – Typiska miljonprogramhus, sammanfattar projektchef Jonathan Norrman, M3 Bygg AB. Totalrenoveringen av slutetappen Skänninge 4 betyder nya yttertak, fasader, fönster, invändiga ytskikt och kök. Plus nya stammar i köken och nya installationer i källare med bland annat omtrådning av el.

– Du kan säga att det är i stort sett stomrent, förutom i badrummen. Där renoverades stammarna för 10-15 år sedan. Totalrenoveringen av slutetappen Skänninge 4 är vad gäller åtgärder i stort sett identisk med tidigare renoveringsetapper i Tensta, förutom en tidigare etapp med färre lägenheter än vad som nu står för dörren.

Installationsutmaning Totalrenoveringen i byggherren och fastighetsägaren Svenska Bostäders fastigheter på Tensta Allé inbegriper bland annat insättning av frånluftaggregat med värmeväxlare. Samt injustering av såväl nya som befintliga installationer för värme, ventilation med mera.


BOSTAD

– Det är väl installationsfrågan som är utmaningen. Men vi drog igång det här för en månad sedan, så det kommer väl fler. Det rapporterar generalentreprenören M3 Byggs projektchef Jonathan Norrman till Svensk Byggtidning i månadsskiftet november-december 2020 om pågående renovering i kvarteret Skänninge 4. Installationernas relationshandlingar från tidigt 1970-tal stämmer inte alltid överens med hur det ser ut idag, tillägger han. – Projektörerna kanske går efter gamla relationshandlingar som inte stämmer med dagens injusteringsvärden. Då är det en utmaning att få rätt värden på alla befintliga installationer!

Din Kompletta Styrleverantör.

Totalrenoveringen i Tensta – som genomförs med etappvis evakuerade hyresgäster och beräknas vara avslutad våren 2022 – är ett av generalentreprenören M3 Bygg AB:s största renoveringsprojekt någonsin. I likaledes miljonprogramområdet Husby har dock M3 Bygg redan påbörjat en ännu mer omfattande renoveringsentreprenad än den som hösten 2020 inledde den sista avslutande etappen i Tensta.

FAKTA I KORTHET: Totalrenovering flerbostadshus, Tensta, Stockholm Tidplan: november 2020–mars 2022 Byggherre: AB Svenska Bostäder Generalentreprenör: M3 Bygg AB Kostnad: 100 Mkr

VI ÄR VÅRA PROJEKT %<

g5(1,1* ()

(1

MEDLEMSFÖRETAG

Tel, 08-749 40 30

www.styrteam.se

Stora projekt

b67$5 *0 *

Svensk Byggtidning 159


160 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Hissarna är dekorerade med rymdtema. Här syns Jorden. Dessutom finns det quiz i hissarna så att studenterna lär sig något medan de tar hissen. Allt akompanjerat av rymdljud! Bild: Ulf Bitting

FÖRTÄTNING PÅ PORSÖN I LULEÅ Studentbostäder i Sverige AB har uppfört 104 studentlägenheter på Porsön i Luleå. Husen är precis som grannhusen byggda med prefab trämoduler. Helt nytt är att gemensamma utrymmen fått en interiör med informativ dekor och med bakgrundsljud som passar de teman som förekommer. AV KJELL-ARNE LARSSON STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE AB inledde sin verksamhet

i Luleå genom att under 2019 förvärva 1300 studentlägenheter som Lindbäcks Porsön AB – med start 1994 – hade uppfört i området.

– Lindbäcks hade sedan planlagt för en förtätning med två nya bostadshus och komplementbyggnader, berättar Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige. Vi deltog i bygglovsprocessen och förvärvade därefter projektet från Lindbäcks.


BOSTAD

– Någon ändring i detaljplan krävdes inte. Det var fantastiskt att kunna använda färdig och sedan tidigare planlagd mark. Ofta tänker man inte på möjligheterna att förtäta inom ramen för befintliga detaljplaner. Industriell prefab i trä med sin korta byggtid lämpar sig bra i sammanhanget, liksom i de fall då ytterligare våningar byggs på befintliga hus. De två nya byggnaderna har papptak och fasader med fibercementskivor. Arkitekturen är i paritet med de tidigare husen i studentområdet. Två komplementbyggnader har uppförts för tvättstuga och undercentral. Alla hus värms med fjärrvärme och energiprestanda för bostäderna är cirka 80 kWh/kvm och år. – Sedan har vi tänkt nytt när det gäller gemensamma utrymmen och satsat på både dekor och information. Studentbostäder är lägenhetstäta och för många studenter är det deras första egna boende. Lägg till detta att omsättningen är hög, med i medeltal en flytt under två år per student, berättar Rebecka Eidenert. I tvättstugan får man därför handfasta tvättråd som funkar även för nybörjare. Via en QR-kod och mobil blir råden översatta till engelska.

Svensk Byggtidning 161

fyllt sätt, berättar Ulf Bitting, försäljnings- och marknadschef på Hissdesign Sverige AB. I början var vi inriktade på hissar, men tillämpningarna har utökats med åren. Företagets inredningsdesigners diskuterar idéer med kunden. Önskas ett visst tema eller budskap? Ska dekoren lyfta arkitekturen eller den omgivande naturmiljön? På plats applicerar Hissdesign folier som både förhöjer interiören och har lång livslängd. Någon ombyggnad/rivning krävs inte. Hisskorgarna i Studentbostäders nybygge i Porsön är dekorerade med rymdtema och ett quiz. Dessutom strömmar rymdljud ur högtalarna. Miljörummet har fått en trevlig bakgrund i form av en barrskog. Sedan har yttre folier applicerats som informerar om källsortering. Ur högtalarna kommer det fågelkvitter. – Vi kan också montera folier i garage, trapphus, i passager och kontorsmiljöer. Det finns också kunder som valt att dekorera sina fasader eller andra ytor utomhus. Vi har många typer av folier och väljer den som klarar miljön bäst. Livslängden är hög och dekoren gör att både fastighetens upplevda värde och det verkliga värdet överstiger kostnaden för dekoren, avslutar Ulf Bitting.

Hissdesign För att skapa både trevlig och informativ design i utrymmen som annars upplevs som tråkiga (även i nybyggda fastigheter) vände sig Studentbostäder till företaget Hissdesign som fick uppdraget att dekorera hissar, miljörum och tvättstuga med bakgrundsbilder och informativa texter. – Vi startade företaget i liten skala för drygt tio år sedan, med målet att omvandla bortglömda och tråkiga utrymmen på ett lust-

HISS

FAKTA I KORTHET: Tidplan: maj 2019–september 2020 Byggherre: Studentbostäder i Sverige AB Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg AB Arkitekt: Lindbäcks Porsön AB Värde: cirka 100 Mkr

CYKELRUM

Ögonen vill ha roligt! Därför är det extra belönande att jobba med oväntade ytor.

info@bravida.se

www.bravida.se

I de flesta fastigheter finns det ytor som får mindre omtanke än de förtjänar. Det kan vara i hissar, cykelrum, korridorer, miljörum, garage, förråd, tvättstugor, etc. Att göra fint är omtanke om sina medmänniskor, och när man gör det så är både de som vistas i fastigheten och fastighetsägarna vinnare. Livet blir helt enkelt lite roligare och det är så vi tycker att det ska vara!

FA S T I G H E T E N S M E S T Y T L I G A VÄ N W W W. H I S S D E S I G N . S E

info@bravida.se

www.bravida.se


162 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Coopbutiken med den 23 våning höga bostadsbyggnaden i korsningen Rådhusgatan och Tullholmsgatan. Bild: Tovatt Architects & Planners

KARLSTADS NYA STADSDEL TULLHOLMSVIKEN TAR FORM Tullholmsviken är på god väg att bli ett av Karlstads mest hållbara och attraktiva bostadsområde. Coopbutiken med den 17 våning höga byggnaden i korsningen Packhusallen och Tullhusgatan i kvarter 1 är ett nytt landmärke. Det är en ny stadsdel, centralt beläget med närhet till Stadsträdgården och Vänern, börjar ta form. AV KIM HALL

Structor Örebro AB utför konsulttjänster för hela byggprocessen.

Våra arkitekter och konstruktörer finns i Örebro, Fagersta och på Öckerö.

www.structor.se

LÖFBERG FASTIGHETER var först ut med att bygga cirka 132

hyresbostäder, 63 bostadsrätter, kommersiella ytor inklusive samt 180 parkeringsplatser under tak. Byggstart för den första etappen påbörjades sommaren 2020 och beräknas vara klar för inflyttning vid senhösten 2022. – Vi fick erbjudandet av Löfberg Fastigheter att utveckla projektet och var med i 3D fastighet strax före sommaren 2020. Nu är vi en del av beställarorganisationen tillsammans med Löfberg Fastigheter, säger Magnus Henriksson, fastighetschef, NWT, som ska förvalta 132 hyresrätter som beräknas vara färdiga för inflyttning om två år. Dessa består i huvudsak av ettor på cirka 35 kvadratmeter upp till en stor femrumslägenhet med takterrass högst upp på 103 kvadratmeter. Kvarter 1 består av tre byggnader med 192 lägenheter på 16


BOSTAD

våningar varav en under mark. Byggnationen startade i augusti 2020 och Consto är totalentreprenörer i projektet. – Tullholmsviken är en möjlighet för oss att tillsammans med andra aktörer bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt. Vi siktar på att utveckla platser, kvarter och stadsdelar som människor vill längta till, säger Tomas Rhöse, vd på Löfbergs Fastigheter. Magnolia Bostad bygger 900 lägenheter i kvarteren Tullholmsågen 3, 4 och 7. Totalt handlar det om cirka 53 000 BTA. Kvarter 7 omfattar tre bostadshus om 217 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage med 76 platser. Med byggstart i september 2020 har Magnolia Bostad, som är byggherre i projektet, hunnit påbörja byggnationen. Färdigställandet beräknas till våren 2023. Kvarter 4 omfattar bostadshus om 222 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage med 76 platser. Byggstart i januari 2021 och färdigställande under hösten 2023. Kvarter 3 omfattar sex bostadshus om 458 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage i två plan med 204 platser. Byggstart januari 2022 och preliminärt färdigställande under hösten 2025. – Vi har förvärvat dessa tre kvarter av KF Värmland. Nycklarna till samtliga lägenheter överlämnas till fastighetsbolaget Trenum när lägenheterna är färdiga för inflyttning. För oss är detta vårt andra projekt i Karlstad, säger Magnus Ericsson, regionchef Mitt på Magnolia Bostad. Det är relativt små och välplanerade lägenheter med hög standard och mycket ljusinsläpp, öppen planlösning och balkonger eller uteplats till majoriteten. Konstruktionen består av prefabricerad betongstomme och fasaderna är en blandning av tegel, trä och plåtfasad.

Svensk Byggtidning 163

Magnolia Bostad uppför totalt 900 lägenheter i Tullholmsviken, ritade av Klara Arkitekter. Bild: Arkitekterna Lindberg Stenberg

Arkitekterna Lindberg Stenberg har haft en ambition att fånga upp den industriella historien på platsen precis som kommun haft avsikt att göra i detaljplanen genom bland annat val av fasadmaterial.

FAKTA I KORTHET: Tullholmsviken Karlstad Byggherre Kv 1 Lagercentralen 1: Löfberg Fastigheter Byggentreprenör: Consto Arkitekt: Tovatt Architects & Planners med hjälp av Klara Arkitekter Byggherre: Kv 3, 4 och 7: Magnolia Bostad Byggentreprenör: Consto Arkitekt: Arkitekterna Lindberg Stenberg


164 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Pålningsarbetet av det 16 våningar höga Polaris, är i det närmaste klart och efter jul och nyår påbörjas gjutningsarbetet av bottenplattan, golvet och källarytterväggarna.

PÅLNING FÖR GRUNDLÄGGNING av 16-våningshus i Ringstorp

Det var inte länge sedan det första spadtaget för det 16 våningar höga huset i kvarteret Luna på Helsingborgs högsta punkt, nämligen Ringstorp, togs. Just nu pågår pålningsarbeten för grundläggningen. Man har grävt ut för hus och garage och nu ska cirka 140 pålar ner i marken för att stabilisera byggnaden i marken. AV KIM HALL – EFTER JUL PLANERAR vi att påbörja gjutning av botten-

plattan, golvet och källarytterväggarna. Därefter ska de prefabricerade betongelementen, som utgör väggarna och stomme, monteras. Byggnaden kommer att innehålla mycket betong, vilket är

ett både stabilt och hållbart material. Stommen beräknas monteras under mars-april 2021, säger Anders Ahlquist, projektledare för Sundprojekt som är byggherre. Serneke innehar totalentreprenaden i tredje etappen av r:2-


projektet, som är ett innovativt sätt att bygga moderna flerbostadshus på i stadsdelen Ringstorp. De fyra höga punkthusen som kommer att utgöra kvarteret, är osymmetriskt placerade på fastigheten och bryter av de mer traditionella husen i området. Utmed Ringstorpsvägen kommer även 13 radhus i två och tre plan att uppföras parallellt. Totalt kommer det att finnas 190 lägenheter, varav det 16 våningar höga Polaris, innehållande 57 bostadsrättslägenheter, blir med sina 47 meter ett av Helsingborgs högsta bostadshus med utsikt över Öresund och Helsingör i Danmark. På samma fastighet planeras även en fjärde byggnad, Capella, med nio våningar. Båda huskropparna binds samman med ett gemensamt underjordiskt garage. Capella har inte påbörjats då bygglov måste först godkännas. Utmärkande för de höga byggnaderna är balkongernas utformning, som ger husens symmetriska och osymmetriska arkitektoniska utformning. Balkongerna är rejält tilltagna och delvis inglasade vilket ger skydd mot blåsten. Utsikten över staden, båtarna som korsar Sundet mellan Helsingborg och Helsingör är unik. De fyra höga byggnaderna kommer att skilja sig något. Lägenhetsfördelningen är ungefär samma och varierar i storlek mellan två till sex rum och kök, cirka 45 till 142 kvadratmeter. Takhöjden invändigt är tilltagen med 2,6 meter, vilket gör att lägenheterna upplevs som ljusa och rymliga. Golven har ekparkett med match-

BOSTAD

Svensk Byggtidning 165

Byggnaden kommer att innehålla mycket betong, vilket är ett både stabilt och hållbart material. /Anders Ahlquist, projektledare, Sundprojekt

ande socklar och fönsterbänk av kalksten. Golvet i hallen består av träparkett och granitkeramik. Planlösningen är öppen mellan vardagsrum och kök. Badrummen är helkaklade och har klinker på golvet samt separat tvättmaskin och torktumlare samt en rejäl arbetsbänk. Duschen kan ersättas med badkar. – Vi räknar med tätt hus under senhösten 2021, och inflyttning beräknas sedan kunna ske under hösten 2022, säger Anders Ahlquist.

FAKTA I KORTHET: Punkthus Polaris, Ringstorp Helsingborg Byggperiod: oktober 2020–april 2023 för båda byggprojekten Byggherre: Brf Polaris/Slättsund (Sundprojekt och Slättö) Totalentreprenör: Serneke Arkitekt: Kjellander Sjöberg

Vi öppnade en ny fabrik produktionskapacitet 2000 m2/day och är redo att ta emot beställningar på: — plattbärlag — skalvägg Be om det bästa erbjudandet: sales@pekabex.pl

www.pekabex.pl


166 Svensk Byggtidning

BOSTAD

En del av ytan i Elitseglaren har nyttjats för att skapa generösa entreer. Bild: Lundbergs Fastigheter

HYRESRÄTTER AV HÖG KVALITET Stadsradhus på innergården ska skapa en mer sluten och trygg känsla. Bild: Lundbergs Fastigheter

på gammal militärmark

75 års erfarenhet av att bygga för uthyrning har lärt Lundbergs Fastigheter att det lilla extra i ett projekt lönar sig i längden. I projektet Elitseglaren i Linköping satsar de på storslagna entréer och både lägenheter och stadsradhus för att skapa en trevlig bostadsmiljö. AV MARTINA NYHLIN – MÅNGA KANSKE TÄNKER att hyreshus ska vara av lite

enklare karaktär, men vi tycker det är värt att satsa långsiktigt så projekten blir bestående över tid, säger Daniel Andersson, marknadsområdeschef på Lundbergs Fastigheter. Elitseglaren byggs i Södra Ekkällan, ett område som ligger nära det gamla regementsområdet i Linköping där flera stora statliga verk och Polisen har arbetsplatser. Universitetssjukhuset ligger också i stadsdelen så området har blivit populärt att bo i. Totalt kan upp till 2500 bostäder komma att byggas i området och 1300 lägenheter är färdigställda idag. Lundbergs Fastigheter köpte fastigheten Elitseglaren av NCC för länge sedan. Där var det tidigare uppställningsplats för militärfordon, men nu har man byggt fyra hus med i huvudsak tvåor och treor. – För att täta igen mot innergårdarna har vi även byggt stadsradhus, så det totalt är tre radhus per innergård, säger Daniel Andersson. Allt företaget bygger certifieras i Miljöbyggnad silver och man jobbar med långsiktigt hållbara material. En arkitektonisk detalj i Elitseglaren är de inglasade entréerna till trapphusen, som är lika stora stora som mindre lägenheter. – Vi visste tidigt att vi ville göra pampiga entréer i det här


BOSTAD

Svensk Byggtidning 167

projektet och så blev det, säger Daniel Andersson. Sammanlagt är projektet på 374 lägenheter, vilket är ett av Linköpings större pågående bostadsprojekt. Att få vara en del av ett sådant stort projekt har varit spännande men även utvecklande då detta innebär många bollar i luften samtidigt, tycker entreprenören NCC. – När vi hade den högsta bemanningen på bygget fanns dagligen cirka 200 medarbetare på plats. Att hinna kontrollera och kvalitetssäkra allt som görs blir då en stor utmaning eftersom det är så många moment igång samtidigt. Kvalitet är något som både NCC och Lundbergs Fastigheter har strävat efter och fört ständiga samtal för att vidhålla, säger Henrik Jonsson, platschef på NCC. Sammantaget har projektet flutit på bra och nu lämnar NCC över det till Lundbergs Fastigheter och deras hyresgäster. – Det är väldigt fint område med närhet till centrum, skola, träning och den fina naturen i Tinnerö. Bebyggelsen i södra Ekkällan har pågått under flera år och ett mysigt område börjar ta form, säger Henrik Jonsson.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping Tidplan: januari 2018–december 2020 Byggherre: Lundbergs Fastigheter Totalentreprenör: NCC Construction Sverige Region Öst Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB Kostnad: 515 Mkr

HÅLLBAR HELHET

Gråbrun Borghamnskalksten, Nationalmuseum.

Svensk natursten är ett av de vackraste och mest hållbara material som finns. En sann klassiker som både håller och håller stilen i generationer. Det där med generationer är viktigt för oss. Inte minst de framtida. Därför har vi jobbat stenhårt på att göra vår produktion helt fossilfri, och i somras gick vi i mål. All el vi använder kommer från grön, lokalproducerad vindkraft, våra lokaler värms med bergvärme och våra fordon drivs med HVO biodiesel. Så vill du göra ett val som är lika hållbart för ditt projekt som för planeten är du varmt välkommen till oss!

Borghamns Stenförädling AB Stenvägen 6, 592 93 Borghamn Tel. +46 (0)143-201 74 info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se

Kolmårdsmarmor.

Ljusgrå Borghamnskalksten.


168 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Familjens Hus är en om och tillbyggnad av det gamla möbelvaruhuset Thysells utmed landsvägen i Anderslöv. För att orten ska expandera med fler bostäder behövs ökad samhällsservice, en plats för gemenskap och samhällsnytta.

Gammalt möbelvaruhus blir

FAMILJENS HUS På samma plats som det gamla möbelvaruhuset Thysells en gång låg längs landsvägen i hjärtat av Anderslöv, utanför Trelleborg, skapas nu Familjens Hus, en plats för gemenskap och samhällsnytta. AV KIM HALL PROJEKTET BESTÅR BÅDE av ombyggnation och tillbyggnad.

Den gamla tegelbyggnaden på cirka 1 900 kvadratmeter byggs om och till. Tillbyggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter. Efter färdigställande ska hela byggnaden inrymma sju olika verksamheter, vårdcentral, familjecentral, bibliotek, vårdboende, storkök, förskola och hemvård. Projektet är en totalentreprenad med Curahill Fastigheter som byggherre. Region Skåne och Trelleborgs kommun är hyresgäster. MVB har av fått uppdraget att bygga och renovera byggnaderna. Den äldre röda tegel och granitbyggnaden bevaras medan själva byggvaruhuset har jämnats med marken för att ge plats åt en helt ny anpassad tillbyggnad. – Huset började vi bygga under hösten 2019 och beräknas vara färdigställt under hösten 2021. Den gamla byggnaden gjordes stomrent och fasaden bevaras. Den nya byggnaden består av platsgjuten stomme, fasad av vit puts och rött tegel. Just nu håller vi på med yttertaken, säger Jacob Christensson, arbetschef på MVB. Den gamla byggnaden består av tre plan plus källare, medan den nya byggnaden har tre respektive två plan. Förskolan flyttar in i den lägre delen av byggnaden. – Just nu är vi cirka 50 personer som jobbar med projektet. När vi påbörjar invändiga arbeten och ytskikt efter årsskiftet blir

vi fler, säger Jacob Christensson. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver, med stort fokus på energin. Stor del av taket ska förses med solceller (cirka 700 kvadratmeter) samtidigt som tomten är försedd med 22 stycken geobrunnar, 250 meter djupa. Ytskikten invändigt blir mestadels målade väggar och plastmatta på golven. Familjens Hus kommer att tillföra den samhällsservice som behövs för att Anderslöv ska kunna expandera och bli en mer attraktiv boendeort. Curahill, företag inom Finja-familjen, är fokuserade på att utveckla och förvalta fastigheter med attraktiva lägen inom omsorg och samhällsservice. – Närheten till Pågatågen och utökad service i Familjens Hus borgar för att Anderslöv ska bli en attraktiv ort mitt i hjärtat av Söderslätt med närhet till både Malmö och Ystad, säger Carina Grönlund, projektledare i Trelleborgs kommun. FAKTA I KORTHET: Familjens Hus Anderslöv, Trelleborg Byggperiod: Vintern 2019–vintern 2020 Byggherre: Curahill Fastigheter AB Totalentreprenör: MVB Syd AB

Ett hus för hela familjen I Anderslöv bygger vi om ett f.d. möbelvaruhus till ett hus för omsorg, lärande och umgänge. Ett hus som skapar värde för alla som bor i kommunen. Ett Familjens Hus. Läs om Familjens Hus här i tidningen och på mvbab.se

MVB _Svensk Byggtidning 1 2021_Familjens Hus.indd 1

MVB ÄR ETT AV SVERIGES STÖRSTA PRIVATÄGDA BYGGFÖRETAG MED VERKSAMHET INOM BYGG- & MARKENTREPRENADER. LÄS MER PÅ MVBAB.SE

2020-11-24 12:10


BOSTAD

Svensk Byggtidning 169

MILSVID UTSIKT TILL MÅTTLIG HYRA i Göteborgs nya allmännytta

Allmännyttiga Bostadsbolagets nyproducerade hyreshus med milsvid utsikt över Göteborg är nu inflyttat. – Hyresgästerna är mycket nöjda! Det är ett bra hus med en otrolig utsikt och ganska måttliga hyror, säger projektchef Mikael Olehede på den göteborgska allmännyttans nyproduktionsbolag Framtiden Byggutveckling. AV THOMAS ANDERSSON FASTIGHETSÄGAREN BOSTADSBOLAGETS nyproducerade

flerbostadshus i Göteborg är tio våningar högt och ligger dessutom på höjden vid Briljantgatan i Tynnered, Västra Frölunda. Inflyttningen till de 91 hyreslägenheterna började i oktober 2020. Till lägenheter från ett till tre rum och kök, där de flesta är ettor och tvåor. Alla med inglasade balkonger och förlängd utesäsong. Ljusa färger och golv med ekparkett sätter prägel på lägenheter med klinker i hall och badrum. Ambitionen har varit en stilren, klassisk inredning med lång hållbarhet. – Sedan har vi ju en ganska exklusiv fasad, tillägger projektchefen Mikael Olehede, Framtiden Byggutveckling. Fasaden är klädd med små skifferplattor i en grön nyans. Färgsättningen är genomgående återhållsam och valet av byggmaterial har gjorts för att skapa ett tidlöst ”vackert hus”, Ett hyreshus där samtliga lägenheter är tillgänglighetsanpassade och där hyresgäster med exempelvis rullator eller rullstol lätt kan röra sig i hela byggnaden. Arbetschef Per-Anders Björk på totalentreprenören Tuve Bygg blickar tillbaka på ett byggprojekt i Tynnered som flutit på planenligt utan negativa överraskningar. Det gäller inte minst en ”lyckad grundläggning”. – Där vi redan i kalkylskedet tog fram en alternativ grundläggningsmetod. Det gjorde att vi sparade både tid och pengar. Vi gjorde en kombination av grundläggning på berg, pålning och platsgjutna plintar.

FÖR PROBLEMFRI FASTIGHETSDRIFT Vi utför konsultation, installation och service av tekniska system i fastigheter. Kontakta oss så berättar vi mer!

031-761 00 30

WWW.APS.EU

Allmännyttans nya 10 våningar höga hyreshus med utsikt på Briljantgatan i Tynnered blir ett kommande landmärke i Göteborg. Bild: Bostadsbolaget

Byggnationen på Briljantgatan är ett av sammanlagt nio byggprojekt i ett klimatinitiativ där allmännyttan i Göteborg sätter fokus på koldioxidutsläpp och klimatpåverkan i byggsektorn. – Ett produktionsvänligt hus, genomtänkt och enkelt att bygga, sammanfattar Mikael Olehede det nu genomförda byggprojektet. Byggherren Framtiden Byggutveckling är ett systerbolag till fastighetsägaren Bostadsbolaget, med ansvar för hela allmännyttans nyproduktion av hyresbostäder inom Framtidenkoncernen i Göteborg. Där det nu nybyggda och inflyttade hyreslägenheterna på Briljantgatan tack vare ett statligt investeringsstöd har 15-20 procent lägre hyror än normalt. Plus förstås utsikten som extra bonus, understryker gärna projektchefen Mikael Olehede på Framtiden Byggutveckling. – Du ser hela Göteborg åt ena hållet och ut till Vinga på andra sidan. England om du har bra syn … det är svårt att hitta något bättre i Göteborg!

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, Tynnered, Göteborg Tidplan: december 2018–oktober 2020 Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB Totalentreprenör: Tuve Bygg AB Arkitekt: Helhetshus Arkitektstudio i Sverige AB Kostnad: 120 Mkr


170 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Ett flerbostadshus med kontor och fasad i exklusivt skånetegel tar plats i Varbergs gamla industrikvarter Svärdfisken. Bild: Spring Arkitektkontor

NYBYGGDA BOSTÄDER OCH KONTOR i Varbergs gamla industrikvarter

I Varbergs område Svärdfisken bygger totalentreprenören MVB Astor Bygg ett flerbostadshus med kontor på uppdrag av byggherren Maleryd Fastigheter. Ett före detta industriområde omvandlas här till expansiva kvarter med bostäder och kontor. AV THOMAS ANDERSSON KVARTERET SVÄRDFISKEN ÄR ett centralt före detta industri-

område område i Varbergs norra del. Maleryd Fastigheter är en aktör som i egenskap av byggherre nu är med och omvandlar gammal industrimark till ett attraktivt nytt område med bostäder och kontor.

Det är här som MVB Astor Bygg sedan våren 2020 är i full gång med att på Birger Svenssons väg uppföra ett åtta våningar högt hus med både bostäder och kontor. – Det är två plan med kontor och fyra plan med lägenheter, berättar projektchef Kristoffer Englén på MVB Astor Bygg.


Vi har en väldigt tydlig vision och bild av huset från arkitekt och beställare. /Kristoffer Englén, projektchef, MVB Astor Bygg De två övriga planen är källargaraget längst ned samt teknikrummet högst upp. Huset byggs med stålstomme och betongbjälklag, närmare bestämt filigranbjälklag. – Ett tunt prefabricerat bjälklag som pågjuts med betong, förklarar projektchefen Kristoffer Englén. Lägg till en del bärande betongväggar. Byggnaden kläds med fasadtegel från marknadsledande skånska Tegelmäster. – Ett ganska exklusivt tegel! På de nedersta planen blir det ett stort inslag av lärkfönster och dito dörrpartier. Nybyggnationen i kvarteret Svärdfisken får också fönster i mattgrå, tålig och smutsavvisande natureloxerad aluminium. På det allra översta planet med sitt teknikrum används även zink som fasadmaterial. De två nedersta våningarnas kontorshotell får en tillhörande köksavdelning med i anslutning exteriört marktegel. Här pryds även innerväggarna med tegel i en stilenlig inredning med exempelvis bänkskivor i betong. – Vi har en väldigt tydlig vision och bild av huset från arkitekt och beställare. Med som inte alltid är helt lätt att lansera med byggnadstekniska lösningar. Det är en spännande utmaning!

BOSTAD

Svensk Byggtidning 171

Missa inga nyheter! Håll dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige!

• •

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

Varbergs Anläggningsservice AB Markentreprenör

Tel. 0340-890 95

Prisbelönt byggherre Totalt handlar det om en fastighet med 28 hyreslägenheter med balkong och ett kontorshotell med plats för tre separata hyresgäster. Varbergs nya centrala kontors- och flerbostadshus i kvarteret Svärdfisken ska stå klart för inflyttning hösten 2021. Då certifierat enligt Green Building 4.0. Prisbelönta byggherren Maleryd Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med bostäder, kontor och butiker i centrala Varberg. Varbergs kommuns byggnadspris såväl 2017 som 2018 är bara ett par exempel på utmärkelser som tillfallit den i kvarteret Svärdfisken nu aktuella byggherren. Totalentreprenören MVB Astor Bygg grundades på 1960-talet och är idag ett av Sveriges största privata byggföretag inom byggentreprenad, anläggning och byggservice.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, kontor, Varberg Tidplan: april 2020–september 2021 Byggherre: Maleryd Holding AB Totalentreprenör: MVB Astor Bygg AB Arkitekt: Spring Arkitektkontor AB Kostnad: 100 Mkr

www.berggrensmaleri.se


172 Svensk Byggtidning

BOSTAD

LÄGENHETER MED HÖG AMBITIONSNIVÅ

i Järnbrott, i västra delen av Göteborg Nordfeldt Development AB bygger 194 hyresrätter där tidigare Motortekniska gymnasiet låg i Järnbrott, i västra delen av Göteborg. Behovet av bostäder i centrala lägen är stort i Göteborg. Därför är detta läge angeläget med närhet till kollektivtrafiken och med lösningar som ska underlätta för ett hållbart vardagsliv.

I centralt läge i västra Göteborg bygger Nordfeldt Development 194 lägenheter med fokus på social hållbarhet. Bild: Rolf Martinsson

AV MARIE LOUISE AARÖE – VI HAR EN HÖG ambitionsnivå för hyresrätterna med mål-

sättningen att få till en sammanhållen del för alla olika åldrar, berättar Gunnar Nordfeldt, ägare av Nordfeldt Development AB. Vi har frågat de äldre boende om vem som skulle vilja ta ansvar för en förening som skulle kunna skapa guldkant på tillvaron och fått ett stort gensvar. Man ska exempelvis kunna byta tidskrifter och ordna olika kulturella aktiviteter, en idé som jag har fått från min mor, som har positiva erfarenheter från en sådan förening. Bolaget kommer att ge ett visst ekonomiskt bidrag till föreningen. 15 procent av lägenheterna ska bestå av ett trivselboende samt en 100 kvadratmeter stor samlingslokal. 10 procent av lägenheterna är avsedda för ungdomar som får en separat entré. De kommer också att få tio procent lägre hyra om de förbinder sig att vara en samarbetspartner med en äldre person, ett enkelt sätt

att få en hyresrabatt och samtidigt göra något för någon annan. Ett dagis kommer att byggas för 80 barn fördelade på fyra avdelningar samt åtta BMSS lägenheter för personer med speciella behov.

Anknytning till centrum – Vi har också arbetat mycket med mobilitetsåtgärder, berättar Gunnar Nordfeldt. Spårvagnshållplatsen ligger bara en minut från bostadsområdet. Varje förstagångshyresgäst får ett månadskort till Västtrafik för att testa och se möjligheterna att åka spårvagn. Vi kommer att ha lådcyklar som man kan låna och sex laddstolpar för 12 elbilar. De två huskropparna byggs kostnadseffektivt och med en isolering som innebär en värmeförbrukning på 60 kWh per år. Bad-


rummen är fullkaklade och det blir parkettgolv i lägenheterna och man har tagit in idéer om färg på köksluckorna och bänkskivorna från arkitekten och det landade i en ljus blågrå färg. Genomgående håller lägenheterna en hög standard. – Vi tror på hyresrätter, säger Gunnar Nordfeldt. Det underlättar om man vill flytta och är ett bekvämt och bekymmerslöst boende.

Stort centralt projekt – Vi kom in i projektet under våren 2018 som totalentreprenör, berättar Rikard Hansson, vd, Hanssons Hus Entreprenad AB. Vi började efter sommaren med att riva återstående delar av den gamla motortekniska skolan och därefter genomfört en omfattande sanering av marken. Därefter vidtog grundläggningen med både sprängning och pålning. Under hösten 2020 har vi byggt upp den prefabricerade stommen. Under de 194 lägenheterna har ett garage byggts. Sammanlagt är det sex trapphus till de två byggnaderna. Fasaderna är delvis putsade och delvis beklädda med skivmaterial. Taken är belagda med solceller. – Det är ett stort projekt på hela 23 000 kvadratmeter, berättar Rikard Hansson, samtidigt har vi haft ett mycket bra flyt i produktionen. Första huset lämnade vi över hela tre månader före tidsangivelsen i kontraktavtalet. Utmaningen är den intilliggande skolan och de befintliga bostäderna som medför noggrann planering av leveranser och att logistiken i projektet fungerar optimalt. Dialogen med alla inblandade är mycket positiv och vi räknar med att lämna över projektet under december 2020 samt förskolan därefter i januari.

BOSTAD

Svensk Byggtidning 173

Vi har också arbetat mycket med mobilitetsåtgärder. Spårvagnshållplatsen ligger bara en minut från bostadsområdet. Varje förstagångshyresgäst får ett månadskort till Västtrafik för att testa och se möjligheterna att åka spårvagn. / Gunnar Nordfeldt, ägare, Nordfeldt Development AB

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg Byggherre: Nordfeldt Development AB Totalentreprenör: Hanssons Hus Entreprenad AB Arkitekt: Kirch Dereka Arkitekter

Med 60 år i branschen har vi möjlighet att utföra komplexa anläggningsarbeten.

www.carlbergs.se

Det är vi på

Elon Rulles Elcenter i Ulricehamn som har sålt och installerat vitvarorna på ett säkert och tryggt sätt på Flatås Alléer. Hos oss har vi en totallösning när det kommer till installation av maskiner. Vi säljer de flesta fabrikat. Ring oss gärna så berättar vi mer.

Rulles elcenter

MÅN-FRE 9-18, LÖR 10-14 ulricehamn.rulles@elon.se 0321-414 23 Storgatan 8, Ulricehamn


174 Svensk Byggtidning

SKOLA

Ett unikt projekt med grundskola och äldreboende i samma byggnad. Bild: What! Arkitektur

Grundskola och äldreboende

I UNIK HARMONI

Hemsö utvecklar en unik idé med grundskola och äldreboende i samma byggnad. Avsikten är att skapa ett vinna, vinna projekt där man kan dra nytta av varandra både socialt och ekonomiskt. Inflyttning beräknas till vårterminen 2023. AV MARIE LOUISE AARÖE – VAD JAG VET finns inte detta koncept någon annanstans i

Sverige, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö. Det är en F-6 skola för 400 elever och ett äldreboende för 100 personer. Vi tror att detta koncept underlättar för verksamheterna att skapa gemensamma aktiviteter. Samtidigt som det finns ekonomiska fördelar då man kan samnyttja lokaler, skolgård och övriga utrymmen samt inte minst tillagningskök och idrottshall. Skolan kommer att inrymmas på plan 1 till 3 och äldreboendet på plan 4 till 8, med vacker utsikt över Göteborgs hamninlopp.

Långsiktigt engagemang – Vi har varit med i projektet under många år från att detaljplaneprocessen påbörjades, berättar Hanna Tengberg. Fastigheten är belägen där en gång i tiden Assa Abloy hade sin tillverkning i stadsdelen Sandarna i centrala Göteborg. I stadsplanen planeras att uppföra cirka 1 000 bostäder i området. Tomten är lång och smal, vilket har medfört en souterrängbyggnad där skolgården ligger skyddad på insidan och alldeles

intill Sannaparken. Utemiljön har varit viktig i projektet, att kunna utnyttja både skolgården och parken underlättar också för möten mellan olika generationer. En äldre kan exempelvis ha ett barnbarn på skolan, det ger förutsättningar för att skapa viktig tillit i området. De äldre kommer även att få en egen gård att vistas på samt en takterrass. Hela projektet ska ge många fina kvaliteter. – För att få till skolan på bästa sätt har vi anlitat en psykolog för den fysiska miljön, som ska bli inkluderande för alla barn. Det är ett mycket roligt projekt att arbeta med och viktigt då vi är med och skapar en miljö som lever hela dygnet, då äldreboendet ständigt är bemannat, säger Hanna Tengberg.

Byggnation i partnering – Vi kom in i projektet via en anbudsförfrågan om partneringprojekt, berättar Martin Stridh, platschef på Vestia Construction Group AB. Det var roligt att få uppdraget från Hemsö då vi i princip uteslutande arbetar i partneringutföranden. Vår erfarenhet är att det blir ett trevligt arbetsklimat då samtliga drar åt samma


SKOLA

håll och har ett gemensamt ansvar för ekonomi och kvalitet. De flesta byggnaderna från den gamla Assa Abloy fabriken har rivits, marken sanerats och arkeologiska utgrävningar utförts. Själva grunden har därefter behandlats på olika sätt med både borrade stålpålar och friktionspålar. Huskroppen har tre vinklar som man har delat in i A, B och C. När betonggjutningarna är klara börjar det prefabricerade betongmontaget, planerat till den 22 mars 2021. – Fasaden är spännande i tegel med både liggande och stående tegel med betongen synlig emellan samt glaserat tegel under fönstren, det blir rena hantverket, säger Martin Stridh. Denna utformning går också igen på vissa delar i trapphusen. Väggarna är prefabricerade med de speciella fönsterpartierna monterade i väggarna. Det innebär ett snabbare montage, då vi bland annat sparar in på fasadställningar. Badrummen är prefabricerade och lyfts in färdiga. Taken är belagda med solceller. Skolgården är stor och inte så lätt med det bakomliggande kuperade och sluttande berget. Det finns nämligen krav på vissa kvadratmeter plan yta när det gäller skolgårdar. – Det är roligt att Hemsö är en långsiktig ägare och satsar på hållbara material och god kvalitet. Det gör att vi känner oss stolta över att lämna efter oss en så fin byggnad, säger Martin Stridh.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av skola och äldreboende i Göteborg Byggherre: Hemsö Fastighets AB Totalentreprenör: Vestia Construction Group AB Arkitekt: What! Arkitektur HB

Svensk Byggtidning 175

För fler byggnyheter, besök:

• •

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

För montering mot ljus bakgrund: stl 90 x 16 mm svart samt cool grey 4

LH VENT TEKNIK Där tanke och handling blir ett.

Din kompletta stomleverantör

Sollebrunns Betongelement är leverantör av prefabricerade betongelement som ger effektiva och därmed ekonomiska lösningar med hög kvalitet. Vi erbjuder:

STOMMAR

VÄGGAR

PELARE

BJÄLKLAG

TRAPPOR

BALKONGER

sollebrunnsbetong.se


176 Svensk Byggtidning

SKOLA

Barnens teckningar har projicerats på annars tråkiga nödutgångar. Bild: SISAB.

BARNEN DELAKTIGA

i nyskapande förskolan Kaprifol i Hässelby Barnens teckningar av huvudfotingar och blommor pryder nödutgångar och förskolebarnen kan använda inspirerande och mångsidiga utemiljöer när nya förskolan Kaprifol i Hässelby slår upp portarna i januari 2021. AV NICLAS SVENSSON DET VAR UNDER PINGSTHELGEN 2015 som en brand ödelade

den tidigare förskolan på platsen, men nu ersätts denna med en förskola enligt det spännande konceptet ”Framtidens förskola”. En gråmulen novemberdag genomför jag och Björn Sundström hos SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) ett intressant och insprirerande intervjusamtal om den nya förskolan i Hässelby, dess kvaliteter och hur pedagogik på 2020-talet kan ske i samverkan mellan en modernt utformad förskolebyggnad och personalens arbetssätt och pedagogik. – I det här projektet var jag faktiskt med från allra första början, säger Björn Sundström som också är projektansvarig, då jag åkte ut till platsen i Hässelby nästan direkt efter branden och började dra upp de första planerna för en ny förskola. Det fanns goda möjligheter både för tomtutvidgning och att använda vårt koncept ”Framtidens förskola”. Förskolan Kaprifol tror jag kommer att tjänstgöra som en förebild när vi framöver bygger fler förskolor. – I området I Hässelby finns många barn som efterfrågar plats i förskolor, och tiden efter branden innebar en del ”besvär” med att ordna platser på förskolor i närheten. För att inte tala om alla personliga tillhörigheter för barnen såsom ”gosedjur” och kläder som bokstavligen gick upp i rök. Men detta tillhör det förflutna, och nu är det fullt fokus på framtiden, säger Björn Sundström. Och förskolan Kaprifolen bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Ett storkök gör att personalen kan laga mat på plats. Förskolans fasad är omsorgsfullt anpassad till området och den innovativa utemiljön är skräddarsydd efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande och lärande lek. Både mindre och lite större barn har fått mer specifikt utformade lekmiljöer, vilket är ett praktiskt resultat av bland annat Björn Sundströms tidiga besök på platsen.

Barnen var också involverade genom det smått unika plansamråd, där de fick både teckna och ta fram modeller i papp för den kommande förskolan. Resultaten syns bland annat på de trapphus som också utgör nödutgångar. Modern pedagogik i förskolan innebär att personalen verkar projektinriktat utifrån barnens intressen där undervisning ges inom olika områden som exempelvis matematik, naturkunskap och teknik. Det innebär vidare fokus på språkutvecklande arbete för att alla barn på förskolan ska ges en bra grund inför nästa steg i livet. Sång, ramsor, sagor och berättande ges en viktig pedagogisk roll i verksamheten. Det kommer att finnas ett större ”torg” där det erbjuds möten med olika material som lera, sand, och målning, men också ett utbud till grund för experiment. Utemiljön är större än tidigare och mer variationsrik med närhet till grönområden och skog. Kaprifolens vision är: ”Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!” Som avslutning lite mer fakta kring byggprocessen, och det är Arcona som på uppdrag av SISAB nu snart färdigställt den nya förskolan, där byggnaden omfattar drygt 1500 kvadratmeter i två plan med tillhörande komplementbyggnader. Därtill den nya förskolegården som blir ungefär 3.800 kvadratmeter stor. Det är Erfator med gedigna erfarenheter inom förskole- och skolbyggnationer, som i samverkan med SISAB svarat för projekteringsledning och byggledning i projektet. – Genom att använda typhus också för förskolor håller vi förstås nere kostnader, samtidigt som vi lär oss mer för varje projekt vilket gör att vi finslipar och förbättrar kontinuerligt. Inom konceptet finns stora möjligheter till anpassad gestaltning för specifika tomter, säger Björn Sundström. Och jag tycker personligen att konceptet ”Framtidens förskola”, när vi nu på olika platser uppfört 19 förskolor, är bland det mest genomtänkta och bästa vi sett inom förskolevärlden.


VVS-installationer och service VVS -INSTALLATIONER OCH SERVICE – allt från egnahem till större

– allt från egnahem till större fastigheter och industriprojekt

fastigheter och industriprojekt

www.kungalvs-ror.se www.kungalvs-ror.se

VI ÄR EXPERTER PÅ TAKELEMENT! Svenska Takelement är en prefableverantör av förstklassiga och konkurrenskraftiga takelement.

Välkommen att kontakta oss på Svenska Takelement! 0730 66 20 24 info@svenskatakelement.se www.svenskatakelement.se


178 Svensk Byggtidning

SKOLA

Tallåsskolan är en stor skola i Katrineholm och bygger på social hållbarhet och kvalitet med fokus på modern och inkluderande undervisning. Bild: Ylva Matikainen, Mondo arkitekter Värmland AB

Katrineholm får ett nytt

EFTERLÄNGTAT HÖGSTADIUM

De äldsta delarna av Tallåsskolan i Katrineholm är daterade från 1920-talet och skolan stod klar i nuvarande skick 1946. Nu byggs Nya Järvenskolan alldeles intill med stor hänsyn till den ursprungliga skolan, som är intressant utifrån ett bevarandeperspektiv. AV MARIE LOUISE AARÖE – VI HAR DELAT UPP projektet i två delar, berättar Anders

Bürger, projektchef på NCC Sverige AB. Den gamla Tallåsskolan med bevarandekrav kommer vi att uppdatera i etapp två. För att inte inkräkta på den gamla skolan bygger vi en inglasning mellan skolorna för att synliggöra den gamla skolans fasad.

Social hållbar miljö Under hösten 2020 påbörjades arbetet med stommen på den nya skolan. Dessförinnan hade man påbörjat bygget av en ny idrotts-

hall på 1 500 kvadratmeter. Skolan kommer att bli på 9 000 kvadratmeter och dimensionerad för 1 300 högstadieelever. – Fokus ligger på det nya sättet att undervisa och den nya pedagogiken där hållbarhet har varit genomgående inte bara i själva byggnaden utan att även miljön ska vara utformad efter social hållbarhet. Det ska exempelvis inte finnas undanskymda utrymmen där mobbning kan förekomma. Det är en stor skola och här kommer även att finnas bibliotek och hemskunskapskök samt en läktare intill matsalen i form av


en gradäng som man kan vistas i på rasterna och även som åskådare vid aktiviteter i matsalen. Det kommer också att finna möjlighet att hyra denna del under kvällstid då mattorget kan fungera som en scen.

Viktig satsning – Det är Katrineholms Fastighets AB som är byggherre och NCC Sverige AB som är totalentreprenör. Före semestern 2018 utlystes en upphandling som vi vann, berättar Anders Bürger. Det blev därefter ett uppehåll i projektet på grund av bevarandekraven på den gamla skolan. Vi arbetade vidare med detaljplanen men det blev ändå ett tapp på några månader. Byggstarten skedde i april 2020 då vi började med idrottshallen, som kommer att stå klar och lämnas över under hösten 2022. I december reste vi stommen till själva skolan och där kommer vi också att ha ett överlämnande till höstterminens början 2022. Det är ett stort projekt för Katrineholms kommun, en investering på 240 miljoner kronor. Personalen kommer att få attraktiva lokaler och en trevlig arbets- och läromiljö. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta i olika hemvister beroende på inriktning som de har valt. Sammantaget blir det en bra skola med moderna tekniska förhållanden. Man har valt att certifiera skolan efter miljöbyggnad Silver vilket innebär höga krav på både luft, ljus och ljud som några exempel.

SKOLA

Svensk Byggtidning 179

Fokus ligger på det nya sättet att undervisa och den nya pedagogiken där hållbarhet har varit genomgående inte bara i själva byggnaden utan att även miljön ska vara utformad efter social hållbarhet. Det ska exempelvis inte finnas undanskymda utrymmen där mobbning kan förekomma. /Anders Bürger, projektchef, NCC Sverige AB

Involverande arbetssätt

innebär att vi alla måste ta stor hänsyn. Vi som är på plats ska vara föredömen och föregå med gott exempel och då förhoppningsvis locka ungdomar till byggbranschen. De klasser som valt teknik får komma på studiebesök för att känna sig delaktiga i projektet, berättar Anders Bürger.

Den nya skolans exteriör ska inte få dominera över den gamla skolan. Därför får den murade fasader som kommer att slammas. En påkostad fasad utifrån flera hållbarhetsaspekter. Det är inte lätt att välja material då skolmiljöer utsätts för slitage. Här har man dock valt en gedigen lösning. Skolan är på fyra våningar med en femte för all teknik. Man satsar också på en fin utemiljö som ännu befinner sig på skisstadiet. – Den gamla skolan är i full drift under byggnationen, vilket

FAKTA I KORTHET: Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm Byggherre: Katrineholms Fastighets AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekt skiss: Törnquist & Törnquist AB Utförande arkitekt: Mondo arkitekter Värmland AB

Tynäsgatan 6, 652 16 Karlstad

Till Ansvarig för kundreskontra/ faktureringsansvarig

Viktig information om kundfakturor Byte av fakturaadress fr.o.m. 2020-09-01

I samarbete med Aspia AB har vi en ny skanningslösning byter vi fakturaadress. Införandet av fakturaskanning inne

Från och med 2020-09-01 skall samtliga fakturor som i dagslä Värmland AB, organisationsnummer 556456-6296 adresseras

Fack 7576 samt Box 3038 skall alltid framgå i adressfältet


180 Svensk Byggtidning

SKOLA

Förskola i Mariestad ska

DRIVAS AV VÄTGAS Bygget har nu inletts av Kronoparkens förskola i Mariestad. Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn, men det är inte storleken på anläggningen som är anmärkningsvärd, utan energisystemet. Med hjälp av sol-el, vätgasproduktion och bergvärme blir byggnaden självförsörjande på värme och el och ska kunna köras Off Grid året om. AV KJELL-ARNE LARSSON MARIESTADS KLIMATARBETE ”ElectriVillage” tar fasta på

sol-el och vätgas som lösning på bland annat klimatutmaningen. Kronoparkens förskola blir en del av detta koncept. Det finns redan ett tankningsställe för vätgas och flera bilar i kommunen drivs på vätgas.

Full skala – I Kronoparkens förskola blir det ny och till stora delar okänd teknik som ska användas i full skala, säger Thomas Johnsson, projektledare för bygginvesteringar i Mariestads kommun. Vad jag känner till finns det ingen förskola eller skola som använder vätgasteknik. Förskolebyggnaden får ett stort pulpettak som lutar 10° och blir täckt med solceller. Förutom huvudbyggnaden uppförs två teknikhus. Det konventionella teknikhuset kommer att innehålla styrsystem med mera för solcellsanläggningen, bergvärmepumpar med kringutrustning samt sprinklersystem. Det andra och mycket speciella teknikhuset kommer att ha tre rum, för respektive vätgasproduktion, kompressor och lag-

ringstank. Elen från solanläggningen kan dels användas direkt i förskolan, dels användas för att elektrolysera vatten så att vätgas produceras. Solcellsanläggningen får en bedömd årsproduktion på 167 MWh och vätgaslagret kommer att kunna lagra motsvarande 61 MWh, därmed ett säsongslager för 37 procent av produktionen. När el sedan behöver ”tillverkas” körs vätgasen genom bränsleceller. Gastrycket i lagret är upp till 300 bar och när gasen släpps till bränslecellerna stryps trycket till 4 bar. – Målet är att kunna använda fastigheten Off Grid så mycket som möjligt, helst hela året, säger Thomas Johnsson. Vi har lagt mycket tid på planering och utredande för att kunna bygga enligt detta relativt okända koncept. Eftersom vätgashantering räknas som brandfarlig verksamhet behövs tillstånd från Räddningstjänsten. I de utredningar som vi gjort har MSB, andra myndigheter och flera experter varit engagerade. Det är inte bara planeringen som varit krävande utan även projekteringen av förskolan med sina tekniska anläggningar och installationer. Byggentreprenör är Serneke och projektet genom-


SKOLA

Kronoparkens förskola blir en del av Mariestad kommuns koncept ElectriVillage och energiförsörjningen baseras på sol-el, vätgas och bergvärme. Bild: Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB

förs i partnering med kommunen, så att alla konsulter och underentreprenörer handlas upp i samverkan. Alla tre byggnaderna uppförts på platta på mark. Förskolan får en stålstomme och takkonstruktion med ett stålfackverk. De enda delarna i överbyggnaden som utförs i betong blir HDF-bjälklag. Ytterväggarna kommer att bestå av sandwich-element. Insidan av väggarna får en skiva som skapar installationsväggar vilket gör

Svensk Byggtidning 181

att inte minst kabeldragningar döljs. Fasaden får platsmurat tegel nedtill, i övrigt kläds delar av huset med fasadskivor. De nakna delarna av sandwich-elementen får olika färg vilket bidrar till en varierad exteriör. – Arkitekten har lyckats mycket bra med funktioner och det estetiska, säger Malin Weinö, platschef hos Serneke Sverige AB. Ett tillagningskök på plan 1 kommer att få energisnål utrustning som dessutom ska köras på lägre el-last än som är brukligt i storkök. I plan 2 ovanpå köket inrättas teknikrum för ventilationsaggregat med mera. OTIS kommer att leverera en energisnål hiss som går på 2-fas el och har batteribackup. – Den fristående teknikbyggnaden med sina tre rum, för vätgastillverkning och lagring får ett mycket speciellt utförande, berättar Malin Weinö. Vi kommer att platsgjuta 30 centimeter tjocka väggar i betong. Taket ska utgöras av en typ av tältduk. Vid en eventuell olycka ska trycket lätta vertikalt och tältduken ska ge sig. Denna teknikbyggnad står på behörigt avstånd från förskolebyggnaden. Någon vätgas kommer inte att förekomma eller beröra förskolan. El distribueras till teknikbyggnaden för att elenergin ska omvandlas till vätgas. När sedan el behövs i förskolan körs vätgas genom bränslecellerna i teknikbyggnaden och el matas till förskolan. – En utmaning med projekteringen har varit svårigheten att i tid får fram dimensioner för all process- och kringutrustning och det har gjort att det blir mer underhandsprojektering än vi skulle ha önskat, fortsätter Malin Weinö. Genom anpassningar kommer vi ändå att klara byggproduktionen bra. Som för övrigt tycker det är mycket givande att i samverkan med Mariestads kommun få genomföra detta innovativa och framtidsinriktade byggprojekt. Vad gäller mer konventionella miljöprestanda byggs förskolan enligt kommunens miljökrav. I grunden blir prestandan hög med mycket bra isolering, tätt klimatskal, vindfång framför entréer och energisnål utrustning.

FAKTA I KORTHET: Kronoparkens förskola, nybyggnad i Mariestad Tidplan: oktober 2020–januari 2022 Byggherre: Mariestads kommun Byggentreprenör: Serneke Sverige AB Arkitekt: Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB Värde: 85 Mkr

SERVICE ENTREPRENAD STORKÖK

Vi levererar helhetslösningar inom solenergi och elbilsladdning.

Starta din energiresa med oss!

Källströms Elektriska AB, Fjärrvärmevägen 7, 541 65 Skövde • 070-310 07 82 • fkel.se


182 Svensk Byggtidning

KONTOR

Bas Barkaby i glas och aluminium blir ett centrum för utbildning, kultur och idrott i den framväxande Barkabystaden. Bilder: Atrium Ljungberg

BAS BARKABY INFRIAR TIDPLAN TROTS CORONA Trots covid-19 fortskrider byggprojektet Bas Barkaby i den framväxande Barkabystaden i stort sett planenligt. – Du märker att det kryper närmare, att fler runt omkring är sjuka. Men det är inget som de facto har påverkat vår produktion, säger byggherren och fastighetsutvecklaren Atrium Ljungbergs projektledare Anders Finnhammar. AV THOMAS ANDERSSON BAS BARKABY ÄR EN kommande byggnad för högskoleför-

beredande gymnasieutbildning, idrott och kultur. Där närmare 30 000 kvadratmeter kommer att inrymma ett bibliotek, en danssal och en konsthall. Efter försening på grund av en väntande vattendom kom bygget av Bas Barkaby igång andra kvartalet 2019. Sent hösten 2020 – och efter snart 10 månaders coronapandemi – bedömer fastighetsbolaget och byggherren Atrium Ljungbergs projektledare Anders Finnhammar att tidplanen med färdig byggnad årsskiftet 2021/22 kommer att infrias. – Vi har ungefär ett års byggtid kvar. Om det inte blir någon ”lock down”, eller något annat som vi nu inte vet om inträffar, så kommer det att hålla. Anders Finnhammar betonar samtidigt den stora vikt som Atrium Ljungberg i egenskap av byggherre och arbetsgivare lägger på att följa Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner. – Vi jobbar hårt med coronafrågorna och följer alla FHOM:s riktlinjer. Med särade luncher, extra städning, sanering och glesade utrymmen i byggbodarna. Och alla möten via team, i princip inga fysiska möten på kontoret. Vi gör vad vi kan för att undvika smittspridning. Visst, som byggherre har Atrium Ljungberg och projektledaren Anders Finnhammar ändå fått varningar från entreprenörer om risk för förseningar. – Men det är ingenting som drabbat oss. Vi hade en försening

på en kylmaskin ett halvår, men det lyckades vi planera in. Vi fick den innan tornkranen skulle gå ner, så vi hann lyfta upp den. Det gick bra! En 14 våningar hög byggnadsdel och en lägre del kommer tillsammans att forma byggnaden och kvarteret Bas Barkaby. En del i Järfälla kommuns stadsutvecklingsprojekt Barkabystaden. – Vi har fasaden på och tätt hus på den låga delen och nästan tätt hus på den höga, rapporterar Anders Finnhammar till Svensk Byggtidning i månadsskiftet november–december 2020. Den prefabricerade fasaden i glas och aluminium har två skilda uttryck. Där den lägre husdelen har en silvergrå kulör och den högre delen av byggnaden tronar i svart. Som en ”kostym” eller ”frack”, som ansvariga White Arkitekter, enligt Anders Finnhammar, beskriver sin gestaltning av Bas Barkaby. Interiören ges en industrikaraktär. Med tunga fackverk, gråmålade strävor i stål och bröstningar av corténplåt. Plus mycket glas och räcken i rostfritt stålnät med överliggare av trä.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad, mötesplats, utbildningscentrum, Barkaby Produktionstid: april 2019–december 2021 Byggherre: Atrium Ljungberg Planansvarig: Järfälla kommun Kostnad: ca 830 Mkr


KONTOR

Svensk Byggtidning 183

HANDEL OCH KONTOR

på gång i Skellefteå Vid E4:an och infarten söderifrån till Skellefteå uppför Contractor Bygg i Skellefteå en ny handelsoch kontorsbyggnad i två plan. Två sedan tidigare i Skellefteå etablerade företag – E-son Maskin och Outotec Sweden – flyttar in som hyresgäster på varsitt våningsplan. AV THOMAS ANDERSSON BYGGSTARTEN PÅ Skellefteås nya handels- och kontorshus vid

Gymnasievägen på Söderäng, Anderstorp, skedde i oktober 2019. Det färdiga projekt som Contractor Bygg i Skellefteå enligt tidplan ska överlämna 15 månader senare är en 6 000 kvadratmeter stor byggnad, med två verksamhetsplan på vardera 3 000 kvadrat. Konstruktion och byggmaterial är en stålstomme i kombination med ett HDF-bjälklag av betong. Ovanför andra våningen ligger ett installationsplan där Contractor Bygg även använt sig av limträ. Exteriört omringas huset längs ned av en betongsockel och ovanpå den en fasad av sandwichelement. Närmare bestämt isolerade plåtkassetter från Lindab. – Utanpå det har vi en utsmyckning i trä som en arkitektonisk finess. Det är också rätt stora fönster på båda våningarna, berättar Kurt Nyström, vd på totalentreprenören Contractor Bygg i Skellefteå AB. I Skellefteås färdiga handels- och kontorshus på Söderäng kommer E-son Maskin AB att flytta in som hyresgäst på det nedersta våningsplanet. Med verkstad, lager och försäljningsytor för nya och begagnade fordon, cyklar, snö- och vattenskotrar, fyrhjulingar och liknande produkter. På andra våningen blir Outotec Sweden AB hyresgäst. Ett globalt, teknologiskt ledande företag som levererar skräddarsydda lösningar och livscykeltjänster inom miljö-, metall- och gruvområden.

Skellefteås nya handels-och kontorshus på Söderäng byggs i två plan med stål, betong och limträ och kläds med en fasad av sandwichelement. Bild: Link Arkitektur

– Uppe blir det en ren kontorsvåning med öppna aktivitetsbaserade kontor. Såväl E-son Maskin som Outotec är sedan tidigare fysiskt på plats i Skellefteå, men flyttar i och med nybyggnaden på Söderäng till nya och bättre verksamhetslokaler. Placerade i ett handels- och kontorshus där moderbolaget Contractor Bygg Holding Norr är inblandad i såväl projektering som byggnation och fastighetsägande. Det sistnämnda i egenskap av delägare i byggherren Lh Fastigheter i Skellefteå AB. – Det kul att bygga nytt och hitta lokala hyresgäster! Det konstaterar Kurt Nyström och tillägger att tidplanen håller. – Ja, vi är i slutfasen och överlämnar byggnaden innan årsskiftet, rapporterar Contractor Bygg i Skellefteås vd till Svensk Byggtidning i månadsskiftet november-december 2020.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad handel- och kontorshus, Skellefteå Tidplan: oktober 2019–december 2020 Byggherre: Lh Fastigheter i Skellefteå AB Totalentreprenör: Contractor Bygg i Skellefteå AB Arkitekt: Link Arkitektur Kostnad: 80 Mkr

Vi arbetar med alla typer av golv utom klinker samt golvslipning. Vi arbetar inom Skellefteå kommun och samarbetar med alla stora leverantörer av mattor och parkettgolv. Vi har över 20 års erfarenhet av golvläggning. I dagsläget är vi åtta anställda och ni hittar oss på Industrivägen 30 i Skellefteå. Tel: 0910-77 53 05 • www.golv4u.se


184 Svensk Byggtidning

KONTOR

Ledvoltens skal är färdigbyggt, nu fortsätter arbetet med insidan av huset.

STRYKJÄRNSFORMAT

STADSPALATS ger Ulriksdal karaktär

I Ulriksdal i Solna växer en helt ny stadsdel fram, där bostäder och kontor ska samsas och ge ett myllrande stadsliv. Nu har området fått sitt ”stadspalats” i form av en strykjärnsformad kontorsbyggnad mitt bland bostäderna. AV MARTINA NYHLIN Den trekantiga byggnaden för tankarna till en tårta, eller ett strykjärn.

KONTORSHUSET LEDVOLTEN för tankarna till Flat iron

building i New York och har fått sin form på grund av att stadsplanens vägdragning skapat en trekantig fastighet. Roger Spetz, ansvarig arkitekt på Gatun Arkitekter, tycker att Ledvolten får mycket gratis på grund av sin ovanliga form. Det är spetsigt åt ena hållet men ser ut som ett ”vanligt” hus från andra sidan. – Vi jobbade med skevheten och lät även varje våning ”kraga” ut lite, så huset växer för varje våning, säger han. Från början ville man kraga ut med 10-12 centimeter per våning men när man bestämde sig för att byta material från plåt till betong och prefabricerade sandwichelement landade man i fem centimeter per våning och kunde då hålla sig precis inom tomtgränsen. – Det var viktigt att kraga lagom mycket för att kunna ta hand om de horisontella skarvarna som är betydelsefulla för uttrycket när man bygger ett prefabhus, säger Roger Spetz. Huset är det fjärde Gatun Arkitekter ritat i området. Det är lite som en tårtbit i tre lager; entréplan av ljusgrå betong och glaspartier med lameller av ek, tre mellanplan med en tät rytm av fönster och så översta planet med 5,5 meter högt i tak. Huset kommer att målas glittrande roséfärgat i början av 2021. Peab Fastighetsutveckling som är byggherre för Ledvolten är väldigt nöjda över att ha fått bidra till utvecklingen av Ulriksdal. – I slutändan kommer närmare 15 000 personer ha sin dagliga arbetsplats i Ulriksdal. Det blir en ny stadsdel där folk både bor och arbetar, men som också ligger fantastiskt kollektivmässigt till, både med cykel, bil och kommunalt, säger Fredrik Pettersson


KONTOR

Svensk Byggtidning 185

I slutändan kommer närmare 15 000 personer ha sin dagliga arbetsplats i Ulriksdal. Det blir en ny stadsdel där folk både bor och arbetar, men som också ligger fantastiskt kollektivmässigt till, både med cykel, bil och kommunalt. /Fredrik Pettersson regionchef, Peab Fastighetsutveckling

regionchef på Peab Fastighetsutveckling. Utmaningen i detta projekt har varit att hitta en bra hyresgäst och Fredrik Pettersson är väldigt glad över att ha slutit hyreskontrakt med medicinteknikföretaget Carmeda. Företaget gör medicinska ytbehandlingar som används för att undvika att blod koagulerar. – Så fort vi slutit hyresavtal med dem anpassade vi huset till

deras verksamhet. De måste bland annat ha extra rent vatten, möjlighet att använda gaser och har extra strikta krav på ventilationen, säger Fredrik Pettersson. Huset är certifierat enligt Breeam. Krav på certifiering är nästan standard idag, menar Fredrik Pettersson –Kunderna har börjat bli väldigt medvetna om miljöfrågan, säger han.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av kontorshus i Solna Tidplan: oktober 2019–september 2021 Byggherre: Peab Fastighetsutveckling Sverige AB Arkitekt: Gatun Arkitekter AB Kostnad: 100-200 Mkr

MAGENTA A K U S T I K

Gatun Arkitekter (f.d. Scheiwiller Svensson), nytänkande arkitektur för, industri och publika miljöer. Vi kan energiprojekt! Arkitektur, logistik och kostnader. Ny hemsida www.gatun.se


186 Svensk Byggtidning

KONTOR

Vasakronans projekt som ska ge området runt Katolska kyrkan nytt folkliv. Bilder: Vasakronan.

GLÖMT HÖRN BAKOM ”MEDIS” ska få nytt liv

Bara ett stenkast från pulserande Medborgarplatsen – i hjärtat av Södermalm – har det länge funnits en outnyttjad yta. Nu utvecklas området runt Katolska kyrkan med torg, restauranger och kontor för att skapa mer folkliv. AV MARTINA NYHLIN – PÅ ANDRA SIDAN gatan har Medborgarhuset redan öppnats

upp med butiker mot Folkungagatan. Det här projektet görs för att lyfta området ännu mer, men också för att få till bättre och modernare kontor, säger Thomas Lindström, projektchef på Vasakronan Fastighetsutveckling i Stockholm. Projektet Nattugglan 14 ersätter ett åttiotalskontorshus i fyra våningar. Att man river en så ung byggnad beror på att den inte är ändamålsenlig för kontor i dag. – Vi ville få in mer kontorsyta på en så här central plats, samtidigt passade vi på att utveckla markplanet med utrymme för restaurang- och cafeverksamhet och skapa en attraktiv utemiljö för allmänheten, säger Thomas Lindström. Den nya byggnaden kommer att få sju våningar och det är redan klart att teknikkonsulten Tyréns ska sitta i de nya kontorslokalerna. De har sålt sin gamla fastighet närmare Slussen och ska nu hyra in sig hos Vasakronan. – Men vilka andra aktörer som kommer att ta plats i huset vet vi inte ännu, eftersom det är så tidigt i projektet, säger Thomas Lindström. Vasakronan äger också en grannfastighet som de redan renoverat. Tanken är dessutom att Katolska kyrkan på tomten intill ska bygga ut med bostäder och gårdsmiljö. Men det projektet har skjutits på framtiden. Vasakronan miljöcertifierar alla sina hus enligt Leed. Nattugglan 14 certifieras på högsta nivå, Platinum. Det innebär bland annat att projektet ska få solceller, gröna tak och bästa möjliga energiprestanda. I det här projektet har man också arbetat

extra mycket med gestaltningen. – Vi letade länge efter rätt plåt som oxideras och förändras över tid, med målet att den ska passa ihop med arkitekturen i kvarteret, säger Thomas Lindström. Det som varit speciellt rent byggteknisk är att man grundlagt stommen på Söderledstunneln. – Halva huset står på Söderledstunneln, så vårt värsta scenario var att vi skulle kapa någon av Söderledstunnelns pålar och få sämre bärighet. Det har gått bra, men det har varit en oro, säger Thomas Lindström. En annan spännande detalj är att man bygger helt papperslöst. Det är det andra projektet Vasakronan genomför på detta sätt. Det första – Celsius kontorslabb i Uppsala – är i stort sett klart och det vann en världsomspännande BIM-tävling för bästa modellhantering i produktion. – Vi har alla ritningar i Ipads, fullt ut. Det går verkligen jättebra, säger Thomas Lindström.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av kontorshus på Södermalm Byggherre: Vasakronan AB Byggherreombud: Byggstyrning i Mälardalen AB (entreprenörerna upphandlas efter hand) Arkitekt: Equator Stockholm AB Tidplan: november 2019–juni 2022 Värde: 400-700 Mkr


Missa inga nyheter! Håll dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige!

• •

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

Ferax Installationsprojekt AB

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

BIM BAM BOOM

Nu bygger vi om Stockholm, både i molnet och IRL!

www.equator.se


188 Svensk Byggtidning

KONTOR

SYMBIOTIC BUILDING

i ny kontorsbyggnad på Hyllie Den cirka 11 400 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden Eden på Hyllie blir Kungsledens första nyproduktion som tillämpar det egna konceptet Symbiotic Building. Byggnaden kommer att certifieras enligt LEED guld och The WELLBuilding Standard nivå Platinum. AV KIM HALL WHITE ARKITEKTER HAR ritat denna kontorsbyggnad på

åtta våningar plus källare i den attraktiva stadsdelen Hyllie i Malmö, där allt fler företag ser fördelar med närheten till tåg och flygplats. Intresset från företag att etablera sig i Eden är stort. Cirka 50 procent av lokalerna var redan uthyrda när byggnationen påbörjades. – Eden är inget vanligt kontorshus. Målet är att sätta människan i centrum och skapa en variation av välplanerade miljöer, smarta digitala lösningar och förstklassig service som i symbios med Edens hyresgäster ska ge liv åt både produktivitet och välbefinnande, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef på Kungsleden. Eden är Kungsledens första nybyggnadsprojekt av kontor där man tillämpar konceptet Symbiotic Building. Byggnaden ska vara bra för människors välmående och främja kreativitet, effektivitet och prestation. Den ska även innefatta service, vilket innebär att byggnaden ska ha en community-känsla och erbjuda service som underlättar livet, så som paketleveranser, catering, mötesrum, med mera. Eden kommer att erbjuda innovativa lösningar, intelligent och smart teknik som digitala lösningar för intern kommunikation, sensorer som visar lediga ytor, temperaturindikatorer, växter som renar luften, teknik som uppmuntrar till rörelse, ytor för att testa ny teknik med mera. Byggnaden är naturnära, även inomhus, främst i de gemensamma zonerna. Även ljud, ljus, dofter och material ska imitera naturen. Projektet drivs i samverkan med MVB som innehar bygg-

Kontorsbyggnaden Eden på Hyllie i Malmö är Kungsledens första nybyggnadsprojekt där man tillämpar konceptet Symbiotic Building. Bild: White Arkitekter

entreprenaden. Samverkansprojektet drivs, för Kungsledens räkning, av Michael Lundblad och präglas av ledorden: Engagemang – Dialog – Enastående resultat – Nytänkande. Det övergripande målet är att med största kundfokus genomföra projektet Eden med beaktande av hög hållbarhetsprofil och människan i centrum. – Just nu är huset uppe och vi jobbar med att få huset helt tätt samtidigt som vi arbetar på invändigt och med fasaden. Vi håller tidsplanen och även om det är en trång arbetsplats så fungerar logistiken mycket bra, säger Jacob Christensson, arbetschef på MVB. Konstruktionen består av stålstomme med enstaka betongväggar och HDF bjälklag. Med tanke på att byggnaden ska certifieras enligt LEED nivå guld och WELL nivå Platinum, innebär det en hel del dokumentation. – Det är noga med byggmaterialens emissionsnivåer så att det blir bra inomhusmiljö. Efter färdigställande ska inomhusluften mätas och kontrolleras så att emissionskraven uppfylls, förklarar Jacob Christensson.

FAKTA I KORTHET: Kontorsbyggnad Eden Hyllie Malmö Byggperiod: november 2019–augusti 2021 Byggherre: Kungsleden Fastighets AB Totalentreprenör: MVB Arkitekt: White Arkitekter

Hälsan sitter i väggarna I Malmö bygger vi Eden åt Kungsleden, en LEED Guld och WELL-certifierad fastighet med fokus på hållbarhet och människans välbefinnande i arbetslivet. Ett kontorshus där man bokstavligen kan säga att hälsan sitter i väggarna. Läs mer om projekt Eden här i tidningen och på mvbab.se.

MVB _Svensk Byggtidning 4_2020.indd 1

MVB ÄR ETT AV SVERIGES STÖRSTA PRIVATÄGDA BYGGFÖRETAG MED VERKSAMHET INOM BYGG- & MARKENTREPRENADER. LÄS MER PÅ MVBAB.SE

2020-08-21 13:24


Det vinnande förslaget; ”Kulturkorgen” av SWECO förväntas locka många göteborgare till Bergsjön. Bild: SWECO Architects AB

KULTURHUS

Svensk Byggtidning 189

NYTT KULTURHUS I BERGSJÖN Det har varit en lång resa för det nya kulturhuset i Göteborg. 2013 tog kommunfullmäktige beslut om ett nytt kulturhus och 2016 påbörjades en förstudie som utmynnade i en arkitekttävling som SWECO Architects vann genom ”Kulturkorgen” som kommer att ge ett mycket spännande och säkerligen uppmärksammat inslag vid Rymdtorget i Bergsjön. AV MARIE LOUISE AARÖE – VI POÄNGTERAR ATT avsikten med detta kulturprojekt är

att det ska vara för alla göteborgare, säger Christian Motter, projektledare på Higab AB, som fått uppdraget att äga och bygga det nya kulturhuset på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. Vi tycker också att det är roligt att Göteborgs Stad väljer att satsa på kulturen i ett område lite utanför stadskärnan. Vi på Higab känner att det är mycket trevligt att göra något positivt för stadens invånare och besökare och skapa ett vardagsrum för alla göteborgare. I september 2018 antogs detaljplanen för Kulturhuset i Bergsjön av kommunfullmäktige. Under oktober månad pågår projekteringen parallellt med produktionen som har påbörjats med grundläggning. Snart är den färdig och följs då av en betongplatta på mark för att därefter kunna resa väggarna med prognosen att få tätt hus i maj 2021. – Det är en intressant arkitektur med en uppseendeväckande form. Takets lutning följer det bakomliggande bergets lutning och bildar då en naturliga linje ner mot söder. Då taken kommer att bekläs med sedum integreras byggnaden med naturen. Vi bygger samtidigt en 200 kvadratmeter solcellsanläggning på taken som varvas med sedum för att kompensera eleffekten med uppvärmningen av bergvärme. Går man från spårvagnshållplatsen upplever man ett stråk mot Rymdtorget med både bostäder och affärer. Det nya kulturhuset kommer att bilda ett naturligt slut på stråket. – Byggnaden är på 2 800 kvadratmeter och i tre våningar där den tredje innehåller alla tekniska funktioner, berättar Christian Motter. På den första våningen finns barnbiblioteket samt rum

för olika aktiviteter och en stor mängd olika funktioner som kommer att locka många besökare. Atriummiljön i mitten av byggnaden skapar en utemiljö inne, med trägradänger som kommer att fyllas av växter. Här kommer också att finnas ett café samt personalkontor. En stor sal kommer att erbjuda möjligheten till både bio, fest och konferenser. På andra våningen kommer vuxenbiblioteket att finnas samt även olika ateljéer och en musikstudio samt många olika funktioner för ett levande kulturhus. Flera möjligheter att röra sig i huset för att nå andra våningen erbjuds. Fasaderna har varit viktiga för det arkitektoniska uttrycket. Mot väster och Rymdtorget är det en glasad fasad med träribbor. Fasaden mot norr består av tegelröda fasadskivor i olika nyanser av rött i en matt struktur varvat med en blank. Delar av den norra fasaden och den östra går fasadskivorna i en grå ton. I den södra delen kommer fasaden bli beklädd med klinker i kulörerna salmon, ockra, turkos och grå färger. – Utmaningen är att hålla budgeten och tiden, säger Christian Motter. Det är mycket som ska koordineras och många entreprenörer som ska samordnas i projektet, men går allt enligt plan planerar vi för en invigning under andra kvartalet 2022.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön, Göteborg Byggherre: Higab AB Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB Arkitekt: SWECO Architects AB


190 Svensk Byggtidning

HANDEL

Torp köpcentrum ligger strategiskt bra till utmed E6an utanför Uddevalla med ett stort upptagningsområde med många besökare.

TORP KÖPCENTRUM utvecklas med nya aktörer

Torp köpcentrum, sju kilometer från Uddevalla, är ett väl etablerat och populärt köpcentrum som utvecklas alltmer efter ett väl etablerat koncept. Det sista riktiga köpcentret i Sverige med koncentration på handel och restauranger. AV MARIE LOUISE AARÖE TORP HAR I DAG 7,1 miljoner besökare per år. Man räknar

med att genom ombyggnad och utökande av nya entreprenörer komma upp till 8 miljoner besökare per år. Omsättningen förväntar man sig också att komma upp till 2 miljarder per år. Lidls nya byggnad omfattar 2 300 kvadratmeter och kommer att miljöcertifieras utifrån miljöbyggnad brons. Projektet är en utförandeentreprenad.

Nytt Lidl-koncept – Lidl har ett spännande butikskoncept och företaget ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Vi ser fram emot att ta del av Lidls

kunskap samtidigt som vi bidrar med vår byggerfarenhet, säger Mikael Andreasson, regionchef MVB Astor Bygg i ett pressmeddelande. – Lidl bygger sina butiker efter ett eget koncept. De förbättrar och tar fram modeller och handlingar som de sedan återanvänder för nya butiker, berättar Peter Lundgren, arbetschef på MVB Astor Bygg. Denna butik är dock en helt ny modell, vilket har medfört lite extra krav på oss att lösa vissa ”barnsjukdomar” som alltid uppstår. Vi har dock löst ärendena tillsammans med Lidls projektledare på ett positivt sätt. Den nya Lidl butiken bli den tredje matvarukedjan på Torp


Denna butik är dock en helt ny modell, vilket har medfört lite extra krav på oss att lösa vissa ”barnsjukdomar” som alltid uppstår. Vi har dock löst ärendena tillsammans med Lidls projektledare på ett positivt sätt. /Peter Lundgren, arbetschef, MVB Astor Bygg

köpcentrum. Sedan tidigare finns Ica Maxi och Coop Forum i området. Detta är inte det enda projekt som MVB Astor utför i Uddevalla regionen. Här bygger man också Ramnerödsskolan och gruppboendet Vildvinet. Torp köpcentrum har valt att koncentrera sig på handel och restauranger där varje aktör har sina egna lokaler och där alla får

070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se

HANDEL

Svensk Byggtidning 191

ta ansvar för sin profilering och det egna varumärket. Torp har under flera år varit ett väl fungerande köpcentrum. Inför den nya ombyggnaden har man inte velat blåsa upp några höga siffror varken när det gäller förväntningar eller mål. Men visst finns de. Från en omsättning på 1,6 miljarder är målet 2 miljarder per år. Upptagningsområdet genererar normalt 236 000 personer som kan jämföras med storstäderna i Sverige.

En omdaning av området Under hösten 2019 genomfördes funktionstester för de etablerade företagen. Samtliga markparkeringar är åtgärdade med 2 400 parkeringsplatser samt ny ledbelysning och dubbla linjer mellan parkeringsplatserna. Det har även genomförts en ny infrastruktur för att på bästa sätt kunna både köra in och ut i området. Sammantaget har man utökat fackhandeln från 20 500 kvadratmeter till 46 000 kvadratmeter. Ett köpcentrum behöver alltid förändras över tid. Därför har det varit viktigt med ett gott samarbete mellan alla entreprenörer. Entréerna kommer att bli tydliga och ytorna generösa och takhöjden hög. Arkitektoniskt ska interiören göra besöket spännande och att gärna vilja vistas kvar på platsen. Exteriören kommer också att bli spännande genom att belysas och kunna ändra färg allt efter årstid och evenemang som kommer att kunna genomföras framöver.

Klart till jul – Vi hade slutbesiktning av bygget för Lidl under vecka 44 för att därefter möjliggöra för inredningsföretagen att komma. Därefter kommer butiken att fyllas med varor för att vara klar att starta upp lagom till inhandlandet av julmaten, säger Peter Lundgren.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av livsmedelsbutik i Torp, Uddevalla Byggherre: Lidl Sverige Generalentreprenör: MVB Astor Bygg AB


192 Svensk Byggtidning

HANDEL

Tele2 blir hösten 2021 ny hyresgäst i In:gallerian i Sundsvall. Bild: Diös Fastigheter

DELAR AV IN:GALLERIAN I SUNDSVALL BYGGS OM för ny hyresgäst – Tele2

Delar av In:gallerian i centrala Sundsvall byggs om till moderna kontorslokaler för sin nya hyresgäst Tele2. – Vi konverterar gemensamhetsytor i gallerian och butikslokaler till kontor och anpassar till moderna kontorsytor, säger affärschef Anna Dahlgren på Diös Fastigheter. AV THOMAS ANDERSSON DIÖS FASTIGHETERS In:gallerian ligger i Stenstan i centrala

Sundsvall. Ett attraktivt läge med ett brett serviceutbud. Ombyggnaden för den kommande nya hyresgästen Tele2 sker på In:gallerians övre plan med Picea Bygg som totalentreprenör. Gallerian består idag av fyra hopbyggda fastigheter med butiker,

restauranger och caféer. Men här finns även kontor och bostäder, berättar Anna Dahlgren, affärschef på Diös. – Vi ser hela tiden över vårt utbud och innehåll i fastigheterna för att skapa det bästa. Vi vill skapa Sveriges mest inspirerande platser där människor vill leva, bo, jobba och uppleva. Ett urbant


HANDEL

Svensk Byggtidning 193

Att samverka med pågående verksamheter och att det är gamla byggnader som man både ska ta hand om och förnya. Det är utmaningarna. /Fredrik Malmström, vd, Picea Bygg

innehåll i våra städer är viktigt för att skapa flöden av människor. Det är helt i linje med vår strategi om stadsutveckling! På gallerians övre plan görs nu gemensamhetsytor och butikslokaler om till kontor. Närmare bestämt till kontorsytor för Tele2 med plats för cirka 300 arbetsplatser. – Vi vill vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt i regionen och vi tror att det nya moderna kontoret kommer bli Sveriges bästa kundservicekontor, både för våra anställda och för våra kunder. Det sade Samuel Skott, kommersiell chef Tele2, när planen för det nya servicekontoret i In: gallerian först presenterades den första oktober 2020. – Att samverka med pågående verksamheter och att det är gamla byggnader som man både ska ta hand om och förnya. Det är utmaningarna, förklarar vd Fredrik Malmström, Picea Bygg, när ombyggnadsprojektet inför årsskiftet 2020/21 är i full gång. Tele2:s etableringen innebär bland annat att Diös Fastigheter utvecklar och konverterar en tidigare butiksyta motsvarande drygt 3 800 kvadratmeter. Ombyggda, renoverade och inflyttningsklara för Tele2:s kundserviceverksamhet hösten 2021. – Det är otroligt kul att få behålla den här verksamheten i regionen, tillägger Anna Dahlgren.

Picea står för tydliga och sunda värderingar och ett hållbart byggande med kunden i fokus Vi är Sundsvallsregionens största byggare med lokalt ägande ”Med Er bygger vi framtiden”

Anrikt och nytt

Vår verksam het är: Ny- och om byggnationer Byggservice Renoveringsar beten Totalentrepr enader

Att öka flödet av människor i centrum är en viktig pusselbit i fastighetsutvecklaren Diös Fastigheters utvecklingsplan för In:gallerian och ett nytt stadskvarter i Sundsvall. Ett kvarter som även kommer att inkludera det blivande Clarion-hotellet. Gallerian i Stenstan i Sundsvall består delvis av anrika byggnader från sent 1800-tal, delvis av senare tillbyggda delar, konstaterar fastighetsägaren Diös Fastigheters affärschef Anna Dahlgren. – Vi har stor respekt för de delar som bör behållas. Men ser samtidigt fram emot en härlig utveckling av In:gallerian!

FAKTA I KORTHET: Ombyggnad kontor, fasadrenovering med mera, Sundsvall Tidplan: augusti 2020–september 2021 Byggherre: Diös Fastigheter AB Totalentreprenör: Picea Bygg AB Arkitekt: MIRY Konsult i Sundsvall AB Kostnad: 50-100 Mkr

www.piceabygg.se Norra Vägen 34, 856 50 Sundsvall info@piceabygg.se


194 Svensk Byggtidning

SPORT & FRITID

Här ska byggas en komplett jaktanläggning med butik, vapenbunker, skjutbiograf, hagelskjutbana och pistolhall.

JAKTINTRESSE BLEV BYGGPROJEKT med ny skjutbana Jakt har blivit den nya golfen. Intresset för jakt är stigande i Sverige, något som fick de tre jaktvännerna Magnus Andersson, Dennvy Eriksson och Anders Olsson Grytfors att bygga en komplett jaktanläggning med butik, vapenbunker, skjutbiograf, hagelskjutbana och pistolhall öster om E6 vid Lurmotet, norr om länsväg 947 i Tanum kommun. AV KIM HALL APELSÄTER JAKT & SKYTTE blir en byggnad om 2 500

kvadratmeter och byggs i två plan där den övre våningen kommer att ha servering, konferens och möteslokaler för utbildning, event och andra mötesformer. Förhoppningen är att företag ska välja att hålla sina kick-off, team building och event i denna anläggning, men också en framtida utbildningsplats för blivande jägare som vill ta jägarexamen. – Intresset för jakt är stigande och med tanke på att anläggningen inte ligger långt från den norska gränsen finns det en viss förhoppning att även norrmännen skall hitta hit såklart, säger Simon Nathanson, driftansvarig på Apelsäter Jakt & Skytte. Anläggningen kommer att innehålla en skjutbiograf, vilket finns endast ett tiotal av i Sverige, med en filmduk som man

skjuter på med skarp ammunition. Den kommer även att ha en 100 meter lång skjuttunnel inomhus för inskjutning av vapen och en så kallad Nordisk Trapp för lerduveskytte, som är delvis inomhus. Pistol, som har blivit en växande gren, får också en egen hall. – I pistolhallen kommer man även kunna skjuta dynamiskt skytte, där ska man kunna skjuta i 180 grader. Man ska kunna röra sig i lokalen när man skjuter, förklarar Simon Nathanson. Arbetet med att spränga och schakta marken där anläggningen ska stå, pågår för fullt, vilket utförs av Uddevalla Entreprenad med Magnus Andersson som projektledare för markentreprenaden. Vid årsskiftet ska gjutning av betongplatta på mark påbörjas, vilket utförs av A.Olsson Grund & Betong som ägs av Anders


n.

SPORT & FRITID

Olsson Grytfors, en av delägarna till projektet. Apelsäter Fastigheter agerar byggherre, och kommer även att bygga anläggningen. Konstruktionen kommer att bestĂĽ av betong i huvudsak och fasaden blir en kombination av betong och trä. Dennvy Eriksson som innehar fastighetsbolaget Havstens FastighetsfĂśrvaltning, kommer att administrera projektet och fastigheten. – Alla är intresserade och involverade i projektet pĂĽ olika sätt. Det är en tidsmässigt och geografisk rätt satsning. De bĂśrjade diskutera projektet fĂśr tvĂĽ ĂĽr sedan och fĂśr cirka ett ĂĽr sedan kom jag med in i bilden som driftansvarig. Jag har erfarenhet av att driva liknande anläggning och ser fram emot att vi ska komma till verket med denna. Vi hoppas locka Ăśver norrmännen hit ocksĂĽ, säger Simon Nathanson. FAKTA I KORTHET: Skjutbana i Tanum Byggperiod: oktober 2020–september 2021 Byggherre: Buar Fastigheter ByggentreprenĂśr: Buar Fastigheter

Svensk Byggtidning 195

A Olsson grund & Betong AB www.grundobetong.se Anders Grytfors Olsson 0705-56 81 30

Vi finns ute pĂĽ fältet Allt inom VVS o &OUSFQSFOBE t 3FOPWFSJOHBS t *OTUBMMBUJPO t 4FSWJDF t 'ĂŠSEJHB CBESVN * WĂŒS $PNGPSUCVUJL J 4USĂšNTUBE IJUUBS EV ĂŠWFO /PSETKĂš *EĂ? PDI %FTJHO o FO BWEFMOJOH EĂŠS WJ TĂŠMKFS GĂŠSH UBQFUFS LBLFM LMJOLFS .BUFSJBMFU GĂšS CBE WĂŠSNF PDI EJUU GSJUJETIVT IJUUBS EV J WĂŒSB $PNGPSUCVUJLFS EĂŠS WJ LBO UJMMHPEPTF EFU NFTUB 7J IBS 774 NPOUĂšSFS LZMNPOUĂšSFS PDI DFSUJmFSBEF QMBUUTĂŠUUBSF 7J IKĂŠMQFS EJH NFE JOTUBMMBUJPO FOUSFQSFOBE PDI TFSWJDF

Martin KarnstrĂśm, arb.led. entreprenad StrĂśmstad Magnus Andersson, arb.led. service StrĂśmstad Robert Joelsson, arb.led. Tanumshede

0526-620 92 0526-620 95 0525-291 60

070-963 23 46 070-875 17 99 070-739 81 99

StrÜmstad Värme & Sanitet AB Oslovägen 41, StrÜmstad, Växel: 0526-130 75 VSS-butik: 0526-620 98, Färgbutik: 0526-620 99

Lurs RÜr Storemyrsvägen 9, Tanumshede Tel: 0525-291 60

Annons 186x134.indd 1

Med effektiva installationer och regelbunden service skapar vi trivsamma miljĂśer.

Nyckeln till framgüngsrik energieffektivisering är att fü fastigheters olika tekniska system att samverka. Vi har erfarenheten och kunskapen tillsammans vüra samarbetspartners att bygga anläggningar BesÜk vür hemsida, med bravida.se som motsvarar kundens Ünskemül. Vi gÜr: Luftbehandling, injustering, OVK, styr & regler, service/underhüll samt nyinstallationer.

BJĂ–RBĂ„CKSVĂ„GEN 8 451 55 UDDEVALLA

0522-310 01 www.inflo.se

ETT FĂ–RETAG I EFFEKTBOLAGEN I VĂ„ST AB

2013-01-29 13.08


196 Svensk Byggtidning

SPORT & FRITID

Skidgymnasiet.jpg Här ska framtidens skidåkare och skidskyttar snart kunna träna sina färdigheter. Bild: Jocke Edholm

”VÄRLDENS BÄSTA SKIDGYMNASIUM” byggs i Sollefteå

Det hör inte till vanligheterna att en kommun bygger ett nytt skidgymnasium. Men i Sollefteå händer det just nu. – Det skapar en otrolig stolthet i kommunen att vi satsar så stort på vårt skidgymnasium, säger Joakim Edholm, Fastighetschef i Sollefteå kommun. FRIDA KARLSSON, Ebba Andersson, Evelina Settlin, Sebastian

Samuelsson och Hanna Öberg. De är alla exempel på skidåkare och skidskyttar som fått sin utbildning på Sollefteå skidgymnasium. När stadens gymnasium Gudlav Bilderskolan skulle totalrenoveras passade man på att också ge ortens skidgymnasium helt nya förutsättningar. Intill det skolhus som renoveras byggs nu en helt ny byggnad med unika förutsättningar för skidgymnasiets träningsmöjligheter. – Vi bygger ett vallarum, ett cykelförråd där vi vintertid bedriver konditionsträning på cykel, gym, fyslokal med träningsband för skateträning och rullskidor, dessutom har vi två skjutbanor: en luftgevärsbana och en laserbana. Hela tillbyggnaden byggs för bästa möjliga träningsförutsättningar, säger Joakim Edholm. Det ursprungliga gymnasiet är byggt på 70-talet och tillbyggnaden har ritats av arkitekten TM Konsult för att passa in i stilen. Fasaden är i betong och det är falsad plåt på taket. Invändigt är

det mycket fokus på plastmattor och halkfria ytor. – Halkfria ytor är viktigt, det vet alla som sprungit runt i skidskor, säger Anders Vestlin, projektledare på Tyréns som är byggherreombud. Bygget har löpt på helt enligt tidsplan. Det som har varit spännande är att hitta ett flöde i lokalen och få med allt som behövs för att skapa rätt träningsmiljö. Efter att i flera år ha huserat i tillfälliga lokaler får nu eleverna helt nya förutsättningar. – Vi bygger Europas bästa skidgymnasium, och måste få fram allt som behövs för att skapa de här världsstjärnorna, säger Anders Vestlin. En viktig nöt att knäcka har varit ventilationen i det rum där ungdomarna ska träna på att valla sina skidor. – Vi har tagit fram ett koncept för att suga ut ångorna från vallan som inte är bra att andas in. Det fanns politisk majoritet för att förbättra skidgymnasiets


SPORT & FRITID

info@bravida.se

Svensk Byggtidning 197

www.bravida.se

lokaler och det är väldigt populärt att söka dit, cirka 50 elever går på skolan och de flesta kommer från andra kommuner. – Jag tycker det är en fin marknadsföring för Sollefteå att gymnasiet finns, säger Joakim Edholm.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av skidgymnasium i Sollefteå Tidplan: Maj 2020–maj 2021 Byggherre: Sollefteå kommun Byggherreombud: Tyréns AB Totalentreprenör: PEAB Sverige AB Arkitekt: TM Konsult Kostnad: 27,7-30 Mkr

Vi utför allt inom luftbehandling, styroch övervakning, från minsta servicejobb till stora entreprenader. Miljöventilation AB ‒ www.miljoventilation.se


198 Svensk Byggtidning

SPORT & FRITID

I februari 2021 ska stommen till källarplanet i den nya tillbyggnaden till Västerviks simhall vara färdig. Bild: Henrik Nordenborg

NYA BASSÄNGER när Västerviks simhall byggs ut

Den nya simhallsbyggnaden i Västervik är en tillbyggnad i två plan. Ett källarplan avsedd för teknikutrymmen samt ett entréplan som i huvudsak innefattar en 25 metersbassäng med läktare samt en bad och leklagun uppbyggt som ett mindre fantasilandskap för de yngre barnen. Hösten 2022 beräknas simhallen stå färdig. AV KIM HALL – VI BÖRJADE MED byggkonstruktionen i september 2020.

Då hade markarbetena påbörjats under våren. I nuläget har vi nästan hunnit gjuta färdigt bottenplattan till källaren. Samtidigt håller vi på med att gjuta väggarna i källarplan. Inom kort går vi igång med att bygga 25 meters bassängen, säger Henrik Nordenborg, projektledare på Fredrik K Snickeri & Bygg som innehar byggentreprenaden. Projektet är en delad totalentreprenad med Tjust Fastigheter som byggherre och Västerviks Bostads som beställare. Simhallen är belägen på Bökensvedsområdet och de äldsta delarna uppfördes 1975 och renoverades 2009. Projektet är indelat i två etapper där tillbyggnaden i två plan är den första etappen, medan den andra etappen innehåller preliminärt ombyggnation av befintliga bassänger i nuvarande simhall. – En ny simhall har länge varit efterlängtad av många. Med den nya simhallen kan vi erbjuda mer tid för vattengympa, fler simskoleklasser och bättre möjligheter för dem som vill motionssimma, säger Heléne Lambertsson, simhallens föreståndare. De nya bassängerna ger utvecklingsmöjligheter men också

möjlighet att arrangera simtävlingar. För det behövs en läktarplats, vilket nu byggs intill den nya 25 meters bassängen. – Simhallar är en ganska tuff miljö och det krävs genomtänkta materialval både i konstruktionen och för installatörerna. Det blir självklart mycket betong för att få till en hållbar miljö, säger Henrik Nordenborg. FAKTA I KORTHET: Tillbyggnad simhall Västervik Byggperiod: sommaren 2020–vinter 2022 Byggherre: Västerviks kommun Byggentreprenör: Fredrik K Snickeri & Bygg AB Arkitekt: Sweco architects


BILANLÄGGNING

Svensk Byggtidning 199

Faluns nya anläggning för bilar färdigbyggd Rolf Ericson Bils nya anläggning i Falun är nu komplett med två nya byggnader i full verksamhet. Den först färdiga med skadeverkstad och däckhotell, den andra med försäljning, service och administration öppnade i slutet på augusti 2020. Båda med byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, ”Skoglunds Bygg”, som totalentreprenör. AV THOMAS ANDERSSON MARKARBETENA FÖR Rolf Ericson Bils nya bilanläggning i

Falun kom igång våren 2018. En partnerentreprenad där byggbolaget Skoglunds Bygg lett ett byggprojekt som med avseende på konstruktion och material resulterat i två likartade byggnader i en gemensam bilanläggning. Det vill säga byggnader med betongsockel, stålstomme och fasad med färdiga sandwichelement i plåt och stenullsisolering. – Sedan är det ett betonghåldeck som bjälklag för administrationsdelen, tillägger totalentreprenören Skoglunds Byggs arbetschef Anders Skoglund. Den sist färdiga byggnaden är delvis en tvåplansbyggnad, med sina ytor för administration placerade ovanför försäljningsavdelningen för begagnade fordon. Serviceverkstad samt Rolf Ericson Bils auktoriserade återförsäljning av person- och transportbilar från Volvo, Renault och Dacia är placerade i den sist färdiga byggnadens enplansdel. Som entreprenör har Skoglunds Bygg fått lägga ner en hel del energi på installationer och rördragning i verkstadslokalen. – Det har varit väldigt mycket projektering och planering för alla deras medier, olja, spillolja och så vidare. Vi har förberett allt sådant med kanalisation i golvplattan. Varje serviceplats har sin egen bänk med skåp där du har oljor och allt annat på plats. Skoglunds Bygg har sedan tidigare erfarenhet av ett par lik-

Efter tre års byggnation står Rolf Ericson Bils nya bilanläggning – ”Sveriges modernaste” - klar på Kolonnvägen i Falun. Bild: Rolf Ericson Bil

nande projekt för bilanläggningar. – Varje anläggning blir ändå väldigt unik. Men själva samarbetsformen, partnering och samverkansentreprenad, är någonting vi jobbar väldigt mycket med, har gjort väldigt länge och långt innan det fanns ett ord för det. Rolf Ericson Bils flytt från Korsvägen till den nya bilanläggningen vid utfarten mot Gävle innebär ett centralare läge i Falun. Den gamla anläggningen togs i bruk 1953 av den då nyetablerade och auktoriserade återförsäljaren av person- och transportbilar i Dalarna. Koncernen Rolf Erikson Bil Företagen – med numera 200 anställda och en omsättning på cirka 900 miljoner kronor – har funnits i Dalarna sedan 1952. Idag på plats med försäljning och service i Borlänge, Mora och i sin nyinflyttade bilanläggning i Falun.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad bilanläggning, Falun Tidplan: april 2018–augusti 2020 Byggherre: Rolf Ericson Bil AB Totalentreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB Arkitekt: Falugruppen arkitektkontor AB

dala metallpartier ab Dörrar • Fönster • Tak • Fasader Hantverkargatan 22, 781 71 Borlänge Tel 0243-21 31 70 • Fax 0243-134 60


200 Svensk Byggtidning

RESECENTRUM

De nya delarna av Sundsvalls nya resecentrum byggs i Granit, ek, glas och smide – för att samspela med befintliga stationsbyggnaden.

SNART MÖTS TÅG OCH BUSS på Sundsvalls nya resecentrum

I Sundsvall har man länge velat koppla samman fjärrbusstrafik och tågtrafik. Nu är visionen på väg att förverkligas. – Det här kommer bli ett väl fungerande resecentrum för busstrafik och tåg, säger Urban Simander, förvaltare på Skifu, Sundsvalls kommunala fastighetsbolag. AV MARTINA NYHLIN TANKARNA OM ATT skapa ett nytt resecentrum i Sundsvall

har funnits sedan 2008. Då ägde Jernhusen fastigheten, men när det stod klart att Jernhusen inte ville satsa på Sundsvall som ort köpte kommunen fastigheten, med tillhörande järnvägsbyggnader och 2,5 kilometer järnvägsspår. 2017 gick de ut med en arkitekttävling som M.A.F arkitekter i Umeå vann. M.A.F hade valt att nyttja den byggnadsminnesmärkta kyrkliknande stationsbyggnaden från 1925 som ett hjärta för hela området. 2018 började processen att bygga en nedsänkt bussterminal

mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén. En framtida bro ska förbinda stationsbyggnaden med tågperrongerna och man har öppnat upp det gamla stationshuset för anslutning till terminalen. Man har också låtit bygga ett nytt parkeringshus som rymmer 440 platser och lagt värmeslingor på bussytan. –Stationsbyggnaden var i dåligt skick och är k-märkt, så vi har fått gå varsamt fram, säger Urban Simander. Lite extra omsorg har man också visat ett gammalt boningshus som hör till tågstationens tidigare historia. Det har bevarats


änthallen

RESECENTRUM

Svensk Byggtidning 201

För fler byggnyheter, besök:

• •

och lyfts upp 2 meter för att passa in i den nya miljön. – Ett företag från Kiruna togs in till detta arbete, de har ju vanan inne från flytten av Kiruna, säger Urban Simander. Sundsvallsborna har tagit de två årens arbete med jämnmod. Stationsbyggnadens utrymmen har ersatts med en tillfällig väntsal byggd av moduler där man har kunnat få skydd från väder och vind. – Generellt har den största utmaningen för Sundsvallsborna varit att många trafikanvisningar fått ändras under projektet. En del klagomål kom också om den tillfälliga parkeringen som låg väl långt från stationen enligt många, säger Urban Simander. Ett oväntat problem som uppstod under bygget var när man hittade en sättning i anslutningen från stationshuset upp till vändplan. – Då fick vi ta in expertis för titta på håligheterna, och det blev ett stopp i bygget ett par veckor. Men nu följer vi tidsplanen igen, säger Urban Simander.

FAKTA I KORTHET: Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall Tidplan: september 2018–juli 2021 Byggherre SKIFU AB Beställare Sundsvalls kommun Arkitekt: M.A.F Arkitektkontor AB Generalentreprenör/byggentreprenör: Rekab Entreprenad AB Kostnad 100-150 Mkr

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se


202 Svensk Byggtidning

BUSSDEPÅ

POSTENS BETONGJÄTTE – snart hem för Stockholmsbussar

I citynära gamla postterminalen i Tomteboda fanns kapacitet och storhet nog att rymma vad som ska bli norra Europas största bussdepå och på sikt ersätta Hornsbergsdepån. Hela 220 bussar kommer i framtiden ha sitt hem i Tomteboda. AV MARTINA NYHLIN – DET ÄR ETT OMFATTANDE och imponerande jobb där

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL på Tomteboda bussdepå under byggets gång. Bild: Emil Svensson.

Vi kan betong

den gamla fastigheten byggs om och nya byggnader tillkommer, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL. I terminalbyggnaden – en kulturhistoriskt värdefull betongjätte som byggdes mellan 1980-1983 blir det verkstad, och i nybyggnadsdelen blir det administration, tvätthall och bussuppställning i två våningar. Terminalen ligger i Solna, men väldigt nära gränsen till Stockholms stad. BBH Arkitektur & teknik har tagit fram den nya bussdepån. De kulturhistoriska aspekterna satte förutsättningarna för projektet. I gamla terminalen fick få ingrepp göras exteriört och där man tvingats öppna upp för portar och fönsterpartier har man målat med kulörer som stämmer överens med originalkulören. Solna stad kontaktade också den ursprungliga arkitekten Inga Varg, för att få hennes syn på tillbyggnaden. – Tanken är att den ska ge intryck av en stor sammanhållen volym, för att passa med det storskaliga landskapet och intillliggande stora byggnader; postterminalen och Postnords glasbyggnad, säger Martin Håkanson ansvarig arkitekt på BBH. På BBH tycker man att depåer och andra byggnader för kollektivtrafik är så intressanta att man specialiserat sig på dem. – Det spännande med dessa projekt är att de rymmer många tekniska utmaningar och att man ska få in alla funktioner på ett vettigt sätt och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats , säger Martin Håkanson, Markus Raschke, projektchef på totalentreprenören Hent Sverige säger att det krävt mycket planering att bygga en så stor depå på en relativt liten yta, med bergsprängning och omfattande förberedande grundarbeten. – Det har gett oss en ständigt föränderlig byggarbetsplats där bland annat kranar och bodetablering har flyttats flera gånger för att möjliggöra optimal framdrift, säger han. En annan utmaning har varit att skydda och bevara ekarna


BUSSDEPÅ

Hela byggprojektet omfattar nybyggnation om cirka 30 000 BTA och ombyggnation om cirka 23 250 kvadratmeter. Bild: Region Stockholm

och grönområdena i området från kranar och tunga transporter. Projektet har framskridit trots pandemier och restriktioner och är nu i sin slutfas vad gäller byggnationerna och färdigställande beräknas till våren. – Därefter startar utbildning av busschaufförer och bussarna kan flytta in i sitt nya hem lagom till midsommar nästa år, säger Kristoffer Tamsons, SL.

Svensk Byggtidning 203

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna Byggherre: AB Storstockholms Lokaltrafik Totalentreprenör: HENT Sverige AB Arkitekt: BBH Arkitektur & Teknik AB Kostnad: 500-800 Mkr

Till arbetet vid Tomtebodaterminalen levererar vi CE-märkta broräcken med stänkskydd på brodel och stödmur samt CE-märkta vägräcken vid lastkaj. ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. ATA:s mål är att minska olycksrisken för dem som vistas på vägen, både som trafikant och vägarbetare. Vi är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, att utveckla trafiksäkerhetslösningar och på utbildning.

FORTHELOVE OFLIVES™ svensk_byggtidning_annons.indd 1

2020-11-20 17:07:46


204 Svensk Byggtidning

FASTIGHET

Ett par veckor före jul 2020 var det tätt hus – förutom små transportöppningar – på bygget av Bopshorus nya livsmedelsanläggning i Tumba. Färdigdatum: mars 2021. Bild: Fastec

NY ANLÄGGNING FÖR FÄRDIGMAT I Tumba i södra Stockholm uppför totalentreprenören Fastec en ny livsmedelsanläggning som ska stå klar våren 2021. Hyresgäst blir matproducenten Bosphorus. – Vi har tätt hus förutom öppningar som sparats för intransport av trappor och börjat med installationerna. Arbetet med insidan pågår för fullt!, rapporterar Peter Lohman, regionansvarig Öst, Fastec Sverige, till Svensk Byggtidning i början på december 2020. AV THOMAS ANDERSSON DEN LIVSMEDELSANLÄGGNING SOM totalentreprenören

Fastec Sverige bygger åt koncerngemensamma byggherren Lovisebergs Fastighet AB, är placerad på Tunagårdsväg, Tumba, Botkyrka kommun, i södra Stockholm. En anläggning för produktion av kyld färdigmat med fokus på energibesparing, god arbetsmiljö och höga hållbarhetsambitioner. Med köksutrymmen för tillagning, kyl- och lagerlokaler plus ytor för teknik samt personal- och kontorsutrymmen. – Den är väldigt installationstät när det gäller ventilationskåpor. Det är mycket tillverkning av livsmedelsprodukter som erfordrar både värme och kyla. Så det är stora krav på ventilationen, säger Peter Lohman, regionansvarig Mälardalen-Stockholm, Fastec Sverige. I färdigt skick handlar det om en 5700 kvadratmeter stor livsmedelsanläggning i delvis två plan. Byggstarten var i augusti 2020 med grundläggning i form av betongplatta på mark följd av stålstomme, sandwichelement och plåtfasad. Det blir en avancerad anläggning för livsmedel uppförd av Fastec. Där beställaren Bosphorus kan laga vegetarisk färdigmat, förpacka den och inte minst ges rätt lokalmässiga förutsättningar att provsmaka den. – De är väldigt seriösa! Det ska smaka rätt! Färdigmaten distribueras sedan till livsmedelsaffärer, bensinmackar och liknande försäljningsställen. Bosphorus nya livsmedelsanläggning i Tumba skall stå slutbesiktigad och klar att tas i bruk redan den första april 2021.

– Det var en snabb start och en ganska pressad tidplan. Som håller, men som vi har fått kämpa för. Tiden är en utmaning! Byggbolaget Fastec Sverige AB bildades i sin nuvarande form 1993 och är idag en rikstäckande franchisekedja av delägda lokala byggföretag. Stödda av ett centralt supportföretag under varumärket Fastec. – Kontraktet har skrivits med Fastec Sverige. Arbetet utförs av vårt franchisebolag Fastec Stockholm, lyder regionansvarige Peter Lohmans beskrivning av den nu aktuella totalentreprenaden i Tumba. Livsmedelsproducenten Bosphorus har sedan starten 2002 skapat och utvecklat modern och vegetarisk färdigmat med tonvikt på hälsa och starka influenser från Medelhavsköket. Ett framgångsrikt koncept som började med småskalig catering i Stockholm och som idag omsätter över 100 miljoner kronor och har förutsättningar att fortsatt expandera kraftigt inom det växande segmentet av vegetarisk mat. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad livsmedelsanläggning, Tumba, Botkyrka kommun, Stockholm Tidplan: augusti 2020–mars 2021 Byggherre: Bosphorus AB Totalentreprenör: Fastec Sverige AB Arkitekt: Fastec Sverige AB Kostnad: 80-100 Mkr


Missa inga nyheter! Håll dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige!

• •

Timab utför kylinstallationer

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se www.jwrorservice.se

Vi har utfört luftbehandlingsentreprenaden

• • ••• • • ••

• • ••• • • ••

WWW.SODERMANNEN.SE TEL: 016-12 35 00

Vi är ett markentreprenadföretag som driver projekt från början till slut. Med egen kompetens inom projektering, projektledning och utförande kvalitetssäkrar vi hela processen och ser till att projekten flyter effektivt med korta ledtider. ef Vi har stor erfarenhet av markarbeten för industrianläggningar. Kontakta oss för mer information!


vi bygger SVERIGE

BYGGINDUSTRI

BELYSNING

FOG

BLEKINGE ROT

LIGHTLIFT ESYSTEMS AB

SVENSKA FOG

Lightlift Esystems AB är ett företag som säljer lösningar för underhåll och hantering av svåråtkomliga, energiförbrukande och/eller servicekrävande anordningar som exempelvis belysning, fläktar, luftfilter, högtalare, med mera. Företaget erbjuder motordrivna belysningshissar i två koncept. Båda omfattar hjälpmedel för höjning och sänkning av högt belägna eller svåråtkomliga objekt för enkel, kostnadseffektivt och energieffektiviserande underhåll.

Svenska Fog är ett av Sveriges ledande fogföretag. Vårt arbetsområde är från Skåne till Mälardalen. Vi har egen personal i Stockholm, Göteborg och Skåne redo att hjälpa er med era fogprojekt. Vi utvecklar ständigt nya arbetssätt för att kunna pressa våra priser på fogning. Vårt egen utvecklade TUDV-rör förbättrar ventilationen i fogarna och samlar upp fukt som finns bakom fogen.Våra certifierade brandtätare står redo att brandtäta era byggnader snabbt och tillförlitligt. All brandtätning sker med full dokumentation med alla möjligheter att senare gå tillbaka för att få fram en specifik tätning.

0457-785 30, www.blekingerot.se

Blekinge ROT är ett etablerat byggföretag med säte i Ronneby. Företaget, som ingår i GRE AB, bildades 1983 och är idag ett medelstort byggföretag med cirka 50 anställda. Vår inriktning är mot bostäder, kontor och industri, där såväl nyproduktion som ombyggnader förekommer. Inom en verksamhetsradie på cirka 15 mil från Ronneby finns våra idag återkommande beställare. Det är främst kommun, landsting, allmännyttiga företag, försvaret samt privata företag. Ett fortlöpande kvalitetsarbete inom företaget, där miljöfrågor integreras som en naturlig del, säkerställer både samhällets och beställarens önskemål.

070-733 6612, www.lightlift.se

010-2078008, www.svenskafog.se

SVENSKA FOG

Kristianstad

VENTILATION

TRAPPOR

MARKSKRUV

AHLSELL

ATAB-TRAPPAN

SLUTA GRÄV / DENSUS BYGG

Som kund hos Ahlsell får du: • Marknadens största och bredaste sortiment för VA-produkter. Dessutom ett heltäckande sortiment för din verksamhet med allt från verktyg och personlig skyddsutrustning till arbetskläder, skor och tillfällig el. Vi har över 100 000 lagerförda artiklar från ledande leverantörer. • Kompletta leveranser. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig. • Leverans dagen efter beställning i hela landet. Vår leveranssäkerhet håller världsklass. • Lägre kostnader och förenklad administration.

Ta steget och designa din trappa tillsammans med oss! Vi erbjuder ett unikt och flexibelt trappsortiment som gör det enklare att hitta rätt trapplösning. DesignLinjerna är skapade så att man kan skapa fritt i de grundläggande trappformerna. ATABs trappor med konceptet Safe Design ger dig också tryggheten att få en trappa som uppfyller alla normer. Kontakta gärna våra återförsäljare som har kompetens med allt från uppmätning till montering av din trapp. När du har tid, kom och upplev kvaliteten i våra permanenta utställningar!

Sluta Gräv AB är ett svenskt företag som har skapat och utvecklat markskruven: en modern och kostnadseffektiv markförankring för såväl stora som små byggprojekt. Vårt koncept är att leverera en helt byggfärdig grund – inte bara skruven utan också monteringen – en tjänst som sparar tid och pengar. Vi monterar markfundament av jordskruv i hela landet, året runt. Sluta Grävs professionella montörer tar dig tryggt från ritning till byggstart.

www.ahlsell.se

0372-655 00, www.atab-trappan.se

www.slutagrav.se


SOLSKYDD

KÖK

LÄKTARE

C.S. PERSIENNER & MARKISER

PUUSTELLI

ALFING

Vår verksamhetsidé är att erbjuda allt från fönster- och terrassmarkiser till persienner i olika material och färger. Vi har ett brett sortiment och tar alltid med oss prover på våra kundbesök så att ni har möjlighet att se hur de passar in.Vi gör även kostnadsfria hembesök på kvällar och helger. Vi levererar produkter med hög kvalitet och bra service. Trygghet och förtroende är nyckelorden i vårt företag. Vi har ett gott rykte och är måna om att göra ett bra jobb till en låg kostnad, samtidigt som det går snabbt.Vi levererar inom 10-15 arbetsdagar. Företaget har egen tillverkning av markiser och persienner. Alla våra produkter är svensktillverkade och levereras med 5 års garanti.

Puustelli står redan idag rustade för att möta framtidens tuffare krav för miljö och hållbarhet. Puustelli tar fullt ansvar i hela processen. Från planering på arkitektstadiet till eftermarknad med egen serviceavdelning. Puustelli är känt för sin genomgående höga kvalitet och sitt breda sortiment. Finlands ledande kökstillverkare levererar nu sin höga kvalitet och service även till den svenska byggprojektmarknaden. Puustelli är världsledande på naturbesparande möbeltillverkning.

08-519 804 84, www.csmarkiser.se

STÅL HUDDINGE STÅL

08–711 25 35, www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

www.puustelli.se

www.alfingstolar.se

I snart 50 år har vi konstruerat, tillverkat och monterat stolar. På Alfing började vi tillverka och montera stolar i slutet av sextiotalet. Främst var det då inredningar till skolor och universitet. Sortimentet har genom åren utökats med robusta stolar för arenor och komfortabla stolar för konferensanläggningar. De senaste åren har vi även expanderat vårt sortiment med teleskopläktare för bland annat multiarenor och andra arenor där stor flexibilitet önskas. Vår konstruktion, tillverkning och montering arbetar efter vårt interna kvalitetssystem som är årligen ISO-9001-certifierat sedan 1997. Alla ingående komponenter hos oss eller våra underleverantörer följer detta system. Detta ger dig som kund en trygghet för att kvaliteten ska uppfylla dina krav för många år framåt.

Komfortabla läktarstolar från ALFING

DATA/KYLSYSTEM

BYGGKONSTRUKTION

SEE COOLING

CIVILBYRÅN www.civilbyran.se www.alfingstolar.se

www.seecooling.com

SEE Cooling levererar energieffektiva kyllösningar till datahallar. Vi är också medlemmar i NodePole Alliance, ett partnerskap för leverantörer i datacenterbranschen. Vi har under lång tid utvecklat deplacerande kylning av data och teknikhallar med GEO kyla. Energieffektiv kylning med SEE Cooling Concept i Green Room innebär minimerade förluster i alla steg och därigenom oslagbar totalekonomi. Konceptet, initialt från TeliaSonera är en integrerad del i operatörens Green Cooling satsning. SEE hjälper kunder bygga energieffektiva, robusta, redundanta datahall ar med fram tidssäkrad kylning.

Civilbyrån är konsulter inom bygg- och anläggningsfacket med breda kunskaper inom byggnadskonstruktion. Vi åtar oss projekt som både huvudkonstruktör & stomkonstruktör från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar för uppförande av bland annat flerbostadshus, kontor och industribyggnader. Projektering sker i avancerade 3D-miljöer för såväl beräkningar som vid skapandet av ritningar. Vi är vana att arbeta i både mindre och större projekt där ett nära samarbete med kunden alltid är av största betydelse för oss. Vi vet att gott samarbete och engagemang ger lönsamma projekt och långsiktiga arbetsrelationer.

TEJP SWL STÅLKONSTRUKTIONER AB www.swl.se

SWL Stålkonstruktioner AB är ledande inom konstruktion och tillverkning av fackverk samt takstolar. Med fackverken som grundelement kan även speciella konstruktioner som ex. ramar, gång- och cykelbroar samt rörbryggor tillverkas. Våra beställare kan försäkra sig om att våra produkter tillverkas och kontrolleras för att fylla krav i myndighetsregler, standarder och typgodkännanden. Vi är certifierade av Nordcert enligt SS-EN 1090-1. För övrig information samt noggrann beräkning och pris vänd er till vår marknadsavdelning.

SEE Cooling AB LEDNINGAR

www.seecooling.com BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB info@seecooling.com www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

STOKVIS TAPES

011-28 04 00 www.stokvistapes.se

Stokseal® byggfolietejp har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och strukturerade ytor samt lågenergiytor. Stokseal® har mycket god beständighet mot åldring, fukt och UV-ljus. Produkten är VOC-fri samt är registrerad i Sunda Hus, Basta och hos Byggvarubedömningen. Dessutom är produkten listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus. Stokvis Tapes förser den Nordiska marknaden med kundunika tejper till B2B-kunder samt ett komplett sortiment av olika tejper till proffshantverkaren. Stokvis Tapes finns hos alla välsorterade bygg-, järn-, färg- och industrihandlare/grossister i Norden.


vi bygger SVERIGE BETONG GTAB

www.gtab.nu

Betongföretaget GTAB vänder sig både till privatpersoner och till företag. Vi arbetar i Storstockholm med omnejd, och under årens lopp har vi utfört en mängd arbeten, både för företag, kommunala bolag och för privatpersoner. Vår kunniga och yrkesutbildade personal hittar alltid hållbara lösningar oavsett vilka förutsättningar de ställs inför. En bra kontakt med resten av branschen är viktig för att arbetet ska flyta på smidigt. Vi samarbetar även med både stora och små byggföretag i hela Stockholmsområdet.

BENDERS

010-888 00 00, www.benders.se

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, tillverkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

SYDSTEN Wwww.sydsten.se

Har du ett projekt på gång i Skåne, Blekinge eller Halland? Då är Sydsten det självklara valet! Vi är en trygg par tner inom fabriksbetong, betongpumpning och prefab – och vi ser till att ditt projekt blir som du har tänkt dig. För oss är varje projekt unikt och tillsammans hittar vi vägen till ett perfekt resultat. Nu kan vi även erbjuda klimatförbättrad betong som ger ett markant lägre CO2-avtryck jämför t med standardbetong.

BALKONGER WELAND ALUMINIUM

0472-445 00 www.welandaluminium.se

Weland Aluminium – din kompletta balkongsystemsleverantör. Med oss som leverantör har du en stöttepelare från statik/konstruktion till monterad balkong på huset. Vi hjälper dig att välja en anpassad lösning oavsett om det är utbyte eller nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett få nya större balkonger utan större ingrepp eller störande konstruktioner. Den viktigaste frågan är val av infästning mot husets konstruktion. Ju bättre infästning desto enklare montage. Aluminiumplatta 100 mm Balkongplattan, som har låg vikt, är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler med en målningsbar undersida. Dessa balkongplattor kan monteras med ett flertal typer av infästningar samt har en självbärande längd på cirka 5 meter. Djupet följer fasta modulmått i 50-100 mm:s intervaller.

FASADER HOFV2

www.hofv2.se

hofv2 har funnits på den svenska marknaden sedan 2008 och startade konstruktion och montage av sträckmetallfasader 2010 och är numera tekniskt ledande med vår spetskompetens på stora maskor i alla dess modeller, som rakt, S-format, V-format, organisk form, solpaneler, inboxning mm. Vi lägger mycket tid på innovation – bästa montage och att ta fram nya modeller, nya maskstorlekar. Egna klammer och bärverk i aluminium. Fasadmaterial aluminium • Stor sträckmetall från 110 - 800mm maskor • Avancerad mönsterperforering Våra fasader med våra material P-Hus, Handel - kontor - kultur, Logistikkluster idrottshallar - bilhallar, Skolor, Bostadsrätter

YTBEHANDLING YSAB

060-925 20, www.ysabytbehandling.com

Genom kompetenta och erfarna medarbetare levererar vi rationella arbetsmetoder och högkvalitativa ytbeläggningsprodukter till våra kunder. De långa kundrelationer som vi byggt upp är ett tecken på detta och vi for tsätter kontinuerligt att utveckla våra relationer till ett mervärde för kunden. Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av underlag, även vid svåra förhållanden. Vi ytbehandlar stål och betongkonstruktioner.

SCHWENK

www.schwenk.de

SCHWENK är en tysk byggmaterialproducent, etablerad 1847 i Ulm, Tyskland. Det är det äldsta familjeägda företaget inom byggmaterialindustrin, som också är bland de mest moderna och innovativa. I Tyskland driver SCHWENK 4 cementfabriker, 12 sand- och grusproduktionsanläggningar, 128 fabrikbetonganläggningar. Under våren 2019 utvidgade SCHWENK sin verksamhet genom förvärv av CEMEX-tillgångar i Norden och Baltikum. Vår cementfabrik i Lettland (Broceni) är en av Europas mest moderna. Här producerar SCHWENK högkvalitativa cementtyper för den svenska marknaden. Vi erbjuder den svenska marknaden högpresterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

KINGSPAN

www.kingspan.com

Kingspan har funnits på den svenska marknaden sedan 2006. Vår marknadsnärvaro ökar. Idag har Kingspan Panels och Kinsgspan Insulation flera svenska säljkontor. Vi vill växa med hjälp av tillgänglighet, kompetens och engagemang. Kingspan satsar på forskning och utveckling för att leda utvecklingen av energibesparande lösningar. Ett aktivt innovationsarbete i en traditionell bransch skapar fördelar. Kingspan får ett tekniskt försprång men framför allt kan vi skapa unika och attraktiva produkterbjudanden.

HISSAR NORDISK HISS 013–31 47 00, www.nordiskhiss.se

Vi är flexibla specialister. Vi arbetar genom nära och personliga kontakter för att tillgodose och motsvara våra kunders önskemål på bästa tänkbara sätt. Grunden för vår t arbete ska vara gällande miljölagstiftning. Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar. Vårt miljöarbete skall stå under ständig förbättring. Nordisk Hiss star tades 1993 och ingår i Motumkoncernen sedan december 2014.


PROJEKTERING

AKUSTIK

TRAFIKSÄKERHET

RIBA

INTEROC AKUSTIK

TMA ÖREBRO AB

08 599 02 800, www.riba.se

08-20 05 10, www.interoc.se

Vi är ett av Sveriges ledande entreprenadföretag inom undertak och väggsystem. Vi erbjuder ett komplett koncept med alla delar inom bygginredning. Vi levererar och monterar undertak, glaspartier och väggsystem. – Egen tillverkning och montering av täta och glasade väggsystem med smarta dörrlösningar. – Montering av alla undertak som finns på marknaden samt väggakustik – Egen tillverkning och montering av metalltak och väggar – Eget utbud av kompletterande belysning – Montering av plåtfasader • VVS-projektering– Montering av beklädnadspaneler • Energi & Miljö Vi hjälper till med idéer och lösningar för att uppfylla • Projektstyrning önskemål vad gäller design och funktion. Vi ser också till att slutprodukten blir kostnadseffektiv och monter• Teknisk förvaltning ingsvänlig. Med lång erfarenhet och breda kunskaper tar vi fram snygga och smarta lösningar för såväl I fronten för en samverkande teknikanda inom- som utomhusmiljöer. Vår erfarenhet och spetskompetens inom ”Projektering – Projektstyrning – Energi & Miljö – Förvaltning” säkerställer kundens krav på rätt samarbetspar tner för fastigheten under byggnadens hela livslängd. Våra tjänster • Projektering • Projektstyrning • Energi & Miljö • Förvaltning

inom byggande och förvaltning.

STRÖMFÖRSÖRJNING

RIBA AB BATTERIELEKTRONIK tel. 08-599 02 800 www.batterielektronik.se

Utbildningar för Yrkesförare & Vägarbetare. TMA Örebro AB är ett företag som jobbar med trafiksäkerhet både genom TMA-skydd till de som jobbar på våra vägar men även genom utbildning som är riktad till dig som jobbar som yrkesförare eller vägarbetare. När det gäller TMA-skydd erbjuder vi våra tjänster dygnet runt på årets samtliga dagar. Jourtelefon 019-10 36 00.

EL-JOUR JOURAB

010-480 86 40, www.jourab.se

riba.se

Vi erbjuder service och försäljning av UPS, DC-Utrustning, Stationära batterier och mycket annat som behövs för avbrottsfri strömförsörjning. Med vår samlade erfarenhet, kunskap och nytänkande ser vi till att leverera en optimal lösning där kund, helhetstänk och miljö står i fokus. Vi är vana att jobba i både mindre och större projekt där ett nära samarbete med kunden alltid är av största betydelse för oss. För mer information, hör av er till oss!

TRÄSKYDD LAVTOX 0730-22 21 89, www.lavtox.se

www.tmaorebro.se

Boracol® 10/3Bd Prof är nu också godkänd enligt EU´s biociddirektiv! Utvecklingsarbetet är en pågående process, vi strävar hela tiden efter att våra produkter ska vara effektivast på marknaden samtidigt som kraven för miljö och hälsa uppfylls. Många år i branschen har gett företaget en unik kunskap om bekämpning av röta, svamp och mögel i bostäder och andra byggnader. Boracol® 10/Bd Prof skyddar mot svamp i trä, Äkta Hussvamp och mögel i både trä och mur. Bor, det aktiva ämnet, tränger in på djupet i träet och når in där svamp och träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är ett allvarligt och växande problem – men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot BOR. BOR är ett grundämne och dess effekt är stabil, medan syntetiska molekyler försämras gradvis.

Vi är en jour för alla, av alla. Vi är en samlingspunkt för företag som erbjuder jourtjänst. Vi erbjuder en rad fördelar för våra anslutna företag inom respektive branscher. Läs mer på vår hemsida om vad vi kan göra för ditt företag och skicka in en ansökan att bli JourAB Tekniker.

SVENSK EMBALLAGETEKNIK AB 08-58 09 40 00, www.bastaonline.se

Stepisol är lösningen för dig som upplever att oljud är ett problem. I byggnader med dålig stegljudsisolering kan ljud enkelt transporteras genom olika våningsplan, men med Stepisol stegljudsisolering kan det hållas inom dess avsedda utrymme. Stepisols ljudisolerade skivor installeras under golven och skapar en effektiv ljuddämpning – som också är bevisad. Stepisol tillverkas till 90 procent av återvunnen Polyeter och är därför ett bra val. Stepisol är registrerad i BASTA-registret. BASTAregistreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

SVETS SVETSMONTAGE FRITSLA AB 072-253 24 26

Vi utför arbeten med svetskonstruktioner och smidesarbeten samt montage och försäljning av portar och hallar. Vi levererar stål, rostfritt och aluminium. Även tillverkning och montage.

TAKLJUS & LUCKOR NYTEC AB

0371-335 90, www.nytec.se

Nytec är ett familjeföretag beläget i Smålandsstenar. Med erfarenheter sedan 1960-talet har vi kunskaperna som behövs för att kunna svara upp till framtida behov och efterfrågan inom vårt arbetsområde. Nytec AB är inte bara en leverantör av takprodukter, vi är också en problemlösare och producent av helt färdiga produkter. Det är du som väljer hur mycket du vill ha hjälp med. Vi har en hög serviceinriktning för att snabbt kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt. Vi lyssnar på dina behov och önskemål. Nytec är ISO-certifierade enligt ISO 9001, kvalitet, och ISO 14001, miljö. Vi har även Trippel-A, vilket är det högsta kreditvärdet. Välkommen till Nytec AB. Våra affärsområden är takljuskupoler, rökluckor / brandgasventilatorer, uppstigningsluckor, takljuslanterniner, vindstrappa, fasadluckor. Vi har en lång erfarenhet och kunnande, våra produkter håller en hög kvalitet och är anpassade för det nordiska klimatet. Välkommen att kontakta oss för – ”en ljusare framtid”.

 


210 Svensk Byggtidning

UNDERHÅLL Bild: Technopolis

CAVERION UTÖKAR SITT SAMARBETE MED TECHNOPOLIS i de nordiska länderna Technopolis har valt Caverion som fortsatt partner med ansvar för tekniskt underhåll på företagets siter i Finland, Sverige och Norge. I framtiden kommer Caverion att ansvara för totalt åtta Technopolis-campus varav det nyaste finns i Tammerforsområdet i Finland. Utöver tekniska tjänster och fastighetsförvaltning har samarbetet också utökats till stora utvecklingsprojekt. Caverion levererar exempelvis ett nytt BMS-system (Building Automation System) till campuset i Oslo. SAMARBETET MELLAN Technopolis och Caverion har utveck-

lats på ett utmärkt sätt. Under de senaste två åren har Caverion och Technopolis tillsammans framgångsrikt optimerat energieffektiviteten på siterna och därigenom årligen sparat betydande mängder energi. Tack vare ett kundorienterat serviceupplägg har Technopolis kundnöjdhet utvecklats på ett positivt sätt. Exempelvis har upplevelsen av inomhusklimatet förbättrats på alla företagets campus. – På Technopolis förväntar vi oss att våra samarbetspartners ger oss kompetent, professionell service. Våra leverantörer måste också ha en välgrundad förståelse för vår verksamhet och våra kunders behov. Vårt samarbete med Caverion har utvecklats till ett partnerskap. Tillsammans har vi lyckats öka kundnöjdheten, förbättrat och optimerat förutsättningarna samt skapat enhetliga verksamhetsrutiner i alla våra nordiska länder, säger Ismo Myllymäki, fastighetschef på Technopolis. Caverions omfattande serviceavtal inbegriper tekniskt underhåll, energi- och distansövervakning. Dessutom fungerar Caverion

som strategisk partner i projekt kopplade till användning av smart teknik. I oktober 2020 påbörjades installationen av ett nytt BMS-system på Technopolis site i Oslo - ett bra exempel på hur samarbetet utvecklats. – Slutanvändarens upplevelse är avgörande – här delar Technopolis och Caverion uppfattning. Vi har nått fantastiska resultat, både i fråga om energieffektivitet och kundnöjdhet, säger Thomas Hietto, vice vd och chef för Business Unit Services på Caverion, och fortsätter: – Det här året har varit exceptionellt för alla, och sättet vi använder våra byggnader på har förändrats. Nästa år kommer vi tydligare kunna se vilka trender som kommer att leva vidare, och hur fastigheter i framtiden på ett ännu bättre sätt kan betjäna sina användare och uppnå koldioxidneutralitet. Technopolis tillhandahåller flexibla och effektiva kontor, samarbetsytor och relaterade tjänster. För närvarande försörjer Technopolis 1 300 företag med arbetsplatser.


MASTER MARKER

ECO

Marker Eco är resultatet av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Sveriges ledande byggföretag så som Skanska, Peab, NCC, Svevia och JM. Master Marker Eco är en helt nyutvecklad och Svensktillverkad markör med mycket god miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Marker Eco är en snabbtorkande märkspray helt utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel. Den konventionella drivgasen är ersatt med den förnyelsebara gröna Bio-Dimetyleter (DMEco™) vilket leder till en betydande lägre miljöpåverkan eftersom det inte bildas något nettoutsläpp av växthusgaser.

• • • • •

Mycket god fluorescerande effekt Flexibel med fullgod täckförmåga Luktar minimalt Enkel att tvätta av från huden Klarar att lagras under fryspunkten

LÄS MER PÅ WWW.SPRAYMASTER.SE

MADE IN SWEDEN


POSTTIDNING AB Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm