Page 1

Nr 3_2018

Svensk

Byggtidning B Fastigheter & Projekt

Svensk

Byggtidning B

Innovativt med Svanenmärkta bostäder i KARLSTAD

Fastigheter & Projekt Nya BIOMEDICUM

– en inbjudande forskarmiljö på Campus Solna

Långt till det giftfria byggandet Klimatneutral betong inom räckhåll

HOTELL NIEHKU – en dröm för äventyraren

Isländsk bostadsbrist kräver nya lösningar Kyrkan klarar kulturen

NÖJDA KUNDER MED

VIRTUELL VERKLIGHET I BYGGKEDJAN


Varför mura fasadsten? Spara – tid, pengar, energi och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Med den unika Marmoroc-tekniken bygger du en stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare. En effektiv luftspalt mellan sten och vägg säkerställer en torr väggkonstruktion. Med många färger och format kan du skapa spännande fasader. Marmoroc fasadsten är underhållsfri – långt in i framtiden.

®

Marmoroc AB, Tel. 0221-36 600, Fax 0221-168 60, www.marmoroc.com


FOTO: SAM SYLVÉN STYLING: SOFIE LAWETT

Oavsett vem du är. Så har vi tänkt på dig. Vi tänker alltid hållbarhet och valmöjligheter när vi designar våra badrumsinredningar. Eller annorlunda uttryckt: vi tänker på dig. Du ska kunna leva och trivas länge med ett badrum från Vedum. Och alltid kunna välja en stil som du gillar i vårt breda sortiment. Hitta din närmaste återförsäljare eller se mer på www.vedum.se. Vi har redan dig och ditt badrum i tankarna.


Nu kommer hybridvärmen. Gör fjärrvärme 40% billigare.

hogforsgst.se

Snart kan svenska fastighetsägare sänka kostnaden för fjärrvärme med 40%. Sannolikt ännu mer. Hemligheten kallas hybridvärme, en innovation från fjärrvärmespecialisten HögforsGST. Den enkla men smått geniala tekniken går ut på att återanvända den ca 22-gradiga värmen i ventilationens frånluft. Och låta den komplettera inkommande fjärrvärme. Energiförlusten i frånluften uppgår i en genomsnittlig hyresfastighet till ca 40 kW, varje dag året runt. Den kan man med hjälp av ett hybridvärmesystem omvandla till reda pengar.

Investeringen betalar sig själv på 7-9 år och fortsätter att spara 40% av fjärrvärmen i ytterligare närmare 20 år. I termer av kostnad per kW uppvärmning finns helt enkelt inget bättre man kan göra för ekonomin i en fastighet. Det visar de mer än 50 hybridvärmesystem som hittills hunnit installeras. Tänk 40% billigare uppvärmning. Tänk hybridvärme.

HybridHeat™-systemet från HögforsGST fångar upp frånluftvärmen i ett s k återvinningsbatteri på taket. Den leds ned till en värmepump i källaren och omvandlas med hjälp av värmeväxlare och en kompressor till ca 60-gradigt radiatorvatten. Ett unikt decentraliserat styrsystem optimerar funktion och prestanda i hela processen och rapporterar besparingarna löpande.


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


VARNING! Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet. Lag (2016:545) om Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30


Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva entrélösningar som minskar städkostnader och ger en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av entrémattor och skrapgaller. Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv entrélösning? Kontakta oss!

Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 | Fax. 0585-255 59 mail@kabe-mattan.se | www.kabe-mattan.se


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i°Êän‡Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ>Ý\Êän‡Ç££ÊxÎÊÇÎ


KLOKT, MODERNT OCH FLEXIBELT

Skola, boende eller kontor. Vi utgår från dina förutsättningar och krav när vi bygger typhus med hög kvalitet till ett fast pris. Framtidens hus från Flexator bygger på 60 års kunskap och erfarenhet. Hör av dig så berättar vi mer! Upplev alla fördelar på flexator.se


Svensk Byggtidning Byggtidning 10 Svensk 10

INNEHÅLL LEDARE INNEHÅLL LEDARE

Hoppfullt trots svag inledning för bostadsbyggandet ENLIGT FÄRSK statistik från SCB

påbörjades det totalt cirka 4 450 lägenheter i flerbostadshus och småhus under första kvartalet i år. Omräknat till investeringsvolym och jämfört med samma period 2017 innebar det en minskning med 36 respektive 15 procent enligt Industrifaktas konjunkturrapport. I Industrifaktas månadsindikatorer, som bland anat redovisar beviljade bygglov, har man redan under hösten kunnat följa upptakten till den nu kraftigt minskade nyproduktionen av bostäder. Trots att de senaste siffrorna från SCB pekar på en minskad nyproduktion i år är kommunernas förväntningar höga enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. Undersökningen visar också att 243 kommuner menar att det fortfarande råder underskott på bostäder. Det är bara 12 kommuner färre än jämfört med för ett år sedan. Om kommunernas samtliga planer skulle realiseras skulle det innebära en ökning med cirka 40 procent i år. Industrifakta bedömer det inte som sannolikt utan tror istället på en minskning av bostadsbyggandet i år med närmare 10 procent. I detta nummer av Svensk Byggtidning, det sista innan sommar-

ledigheten, har vi som vanligt stort fokus på bostadsbyggande. Här är några exempel: I Kv Karmen på norr i Örebro har en rejäl omvandling skett av ÖrebroBostäder (ÖBO). Ett nytt hus med 54 lägenheter har byggts, tre lamellhus har renoverats samt att tre punkthus har renoverats och byggts på med två våningar vardera. I kvarteret Triangeln i Miatorp i södra delen av Helsingborg planerar Riksbyggen att bygga cirka 700 nya bostäder. Första etappen består av två 17 våningar höga flerfamiljshus med totalt 188 hyresrätter. Nästan alla lägenheterna får utsikt över Sundet mot Danmark. Salabostäder satsar på SABO:s koncept Kombohus när man nu låter uppföra två hus med sammanlagt 80 lägenheter i Kronparken intill Lillån. Totalentreprenör är John Svensson Byggnadsfirma som enligt ramavtal svarar för Kombohusen. Efterfrågan på bostäder med centralt läge är stor i Linköping och med projektet vid Eddan hoppas AB Stångåstaden kunna möta en del av behovet. Lägenheterna ligger mitt i det brusande city, ett stenkast från Trädgårdsföreningens grönska. Nu tar vi snart en välförtjänt sommarledighet, laddar batterierna och är tillbaka med nya krafter i augusti. Trevlig läsning och en riktigt god sommar! Jan Åström

EXPERTS IN FLAME RETARDANT WORKWEAR. Tranemo är en ledande europeisk leverantör av inherent flamskyddade arbetskläder. Med kompetent rådgivning och innovativa produkter arbetar vi mot en nollvision av allvarliga flamrelaterade olyckor.

Möt oss 10-12 oktober på Nordic Rail 2017 Monter B07:54 www.tranemo.com


Partner i sjukhusprojekt

Ingenjörsföretaget med talang för både teknik och människor.

Vi jobbar för en säker och läkande miljö för personal och patienter.

Partnering , en projektform som passar vårt sätt att jobba. Vi verkar för att skapa ett projektklimat där alla inblandade strävar mot ett gemensamt mål och med stor respekt för varandras kompetens. Totalt jobbar 185 ingenjörer på Integra. Spännande och utvecklande projekt i en kreativ miljö. Bild: White Arkitekter

Vi är specialiserade på byggnadskonstruktion, byggprojektledning, brandskyddsprojektering och byggnadsfysik. Besök oss gärna på integra.se

Pågående sjukhusprojekt:

Vuxenpsykiatri i Växsjö SkaS Skövde Psykiatri-blocket Nya psykiatrivårdlokaler i Kalmar Psykiatrins kvarter i Borås

Bild: Liljewall Arkitekter


inneHÅLL 10 Ledare 12 Innehåll 14 Byggnytt 28 Boktips 30 Nya Projekt

ISLAND 92 Isländsk bostadsbrist kräver nya lösningar KYRKA 94 Kyrkan klarar kulturen tack vare kyrkoantikvarisk ersättning 98 Flera spännande kyrkoprojekt runt om i Sverige

VIRTUAL REALITY 38 Nöjda kunder, högre kvalitet och mindre spill med virtuell verklighet GIFTFRITT BYGGANDE 40 Långt till det giftfria byggandet BETONG 51 Nio branscher har presenterat färdplaner för fossilfritt Sverige 54 Betongbranschen redan på gång med utveckling av nytt byggmaterial 58 Låg prisutveckling för betong de senaste fem åren BELYSNING 61 light + building – breda och framsynta ansatser 64 Belysning och hinder för ett säkrare city

KONTOR 108 Fler kontor byggs nära Malmö C 110 Tredje WTC byggs i Västra Hamnen i Malmö 111 Lunds posthistoria återspeglas i moderna kontorshus 112 Regionkontor åt Ahlsell i Mölndal 114 Borås Wäfveris lokaler får nytt liv HANDEL 115 C4 Shopping - Sveriges grönaste handelsplats SPORT & FRITID 116 Lilla Staden i Vimmerby 118 Leos Lekland till Halmstad 119 Ny sporthall i Göteborg FUTURUM BYGGER 120 Skapa en skolmiljö värdig våra barn

67 68 70

FÖNSTER & GLAS Framtidens glas – är redan här ICHB deltar i Building Sustainability18 Bygg mer med glas!

73 74 76

KYLA & VÄRME Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt Lokalt energisystem prisas internationellt Beställaren måste ha en väldigt tydlig målbild

BOSTAD 125 Rejäl omvandling i Kv Karmen

BYGG 78 ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna KYLA & VÄRME 80 Försäljningen fortsätter att öka BYGG 82 Växande intresse för nyproduktion i Göteborg 85 Nu är 6 miljoner kvadratmeter Miljöbyggnadscertifierade 86 Ny rapport om marknadshyror ger tydliga besked 90 Regionalt investeringsstöd till Idre Sápmi Lodge

DALARNA BYGGER 126 Borlänge växer och bygger för framtiden 128 Första byggnaden på plats i Vattenparken i Borlänge 129 Nya naturnära hyreshus i Mora 130 Nybyggda bilhallar i Borlänge och Falun 132 Älvdalens nya hyreshus med utsikt från Dragspelslunden BOSTAD 133 Söder i Halmstad har 179 nya hyresrätter 134 Äntligen nybygge hos Salabostäder 136 Modernt och luftigt på Malmaberg 137 Hög livskvalitet i Eddan 138 Från jordgubbar till hyresrätter 139 Brf Förstlingen – första parkett vid Eskilstunaån 140 Urbant drömläge i Linköping 141 Sundsutsikt i Helsingborg 142 Nya bostäder i Norrköpings gamla industrikvarter

SKRIBENTER:

Thomas Andersson

Kjell-Arne Larsson Björn Asplind

Niclas Svensson

Kim Hall

Marie Louise Aaröe Henrik Mårtensson Ofelia Vasquez Gösta Löfström Graah-Hagelbäck


Nr 3_2018

Svensk

Byggtidning B Fastigheter & Projekt

Svensk

Byggtidning B

Innovativt med Svanenmärkta bostäder i KARLSTAD

Fastigheter & Projekt Nya BIOMEDICUM

– en inbjudande forskarmiljö på Campus Solna

Långt till det giftfria byggandet

144 Brf Aftonfalken – förfining av framgångsrecept 145 OBOS bygger i naturnära Björnövik 146 Nytt särskilt boende i Göteborg 148 Lyckat renoveringsprojekt i Eskilstuna 149 Bo som på landet i Trädgårdsstaden i Skövde 150 Norrvikens Kust tar plats vid Laholmsbukten 152 Konstgjord halvö blir Falkenbergs nya stadsdel 154 Bo klokt till bra pris i Glasberga Sjöstad 155 Askersund en klassisk stad att värna om 156 Vattennära vid Brandstationen 158 Innovativt med Svanenmärkta bostäder i Karlstad 160 Ersättningsbostäder i Gällivare KIRUNA BYGGER 161 Nåiden Bygg startar upp i nya Kiruna Centrum 162 Kirunas unika flytt har påbörjats 166 Hotell Niehku – en dröm för äventyraren SKOLA 168 Ny anläggning ersätter gamla grundskolan i Jumkils kyrkby 170 Engelska skolan i Sundsvall byggs ut rejält 171 Den gröna förskolan 172 Framtidssatsning för Stora Skedvi skola 174 Nytt studenthus på Campus Valla VÅRD & OMSORGSBOENDE 176 Sörmlands sjukhus för framtidens vård 178 Nya platser för helikopter och ambulans på Mora Lasarett 179 Granlunda får 45 nya platser 180 Norra Kapellgärdet – Nordens största vårdboende 181 Läkande natur i Växjös nya habilitering 182 Nya Biomedicum – en inbjudande, effektiv och flexibel forskarmiljö 184 Stort engagemang i nytt demenscentrum

Klimatneutral betong inom räckhåll Isländsk bostadsbrist kräver nya lösningar Kyrkan klarar kulturen

NÖJDA KUNDER MED

VIRTUELL VERKLIGHET I BYGGKEDJAN

REDAKTION ISSN 2000-8880 Nr 3/2018

116

UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159 VÄXEL: 08-501 08 710 ANSVARIG UTGIVARE: Tomas Du Rietz CHEFREDAKTÖR & VERKSAMHETSANSV. PRINT: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK OCH BOKBINDERI: Exaktaprinting

54 94

BRANDSTATION 185 Brandstation byggs med högsta säkerhet SPÅRVÄG 186 Spårvagnar i Lund en del av stadsutvecklingen FASTIGHET 188 Oatly bygger ut fabrik LOGISTIK 189 Logistikanläggning i Morgongåva 190 Vi bygger Sverige 193 Kalendarium DEBATT 194 Byggbranschen är för bögar

HOTELL NIEHKU – en dröm för äventyraren

162

OMSLAGSBILD: Blå arkitektonisk fraktalbakgrund Bild: Instants

Svensk Byggtidning utkommer sex gånger om året. FOTON OCH ILLUSTRATIONER: JM AB/Sightline, Asplunds Bygg, Erik Nissen Johansen/Stylt, Åke E:son Lindman, Tengbom, ESS/Team HLA, Arkitekthuset Monarken, Tyréns AB, Henning Larsen, Architects/ COBE/ SLA Architects, BoKlok, Kjell-Arne Larsson, Magnus Laupa/LKAB Minerals, Gösta Löfström, Svensk Betong, Linda Lindbom, Växjö kommun, Vasakronan/Gustav Kaiser, Susanne Kronholm, Jernhusen, Thomas Kolbein, Bjørk Olsen, Antonius van Arkel, Skövde Pastorat, Lars Andersson, Misa Asp, Terese Wängdahl, Matilda Hildingsson, Mattias S Johansson, Anna Plahn, Karl Wetterlund, FOJAB arkitekter, Horisont Arkitekter, C4 Shopping AB, Nils Andréasson Arkitektkontor, SF-Bild, Mats Andersson, Thomas Kjellson, Liljewall arkitekter, SABO, Fojab Arkitekter/ Riksbyggen, Tegelstaden Bygg, 3D Nord, What! Arkitektur, M.A.F. Arkitektkontor, BCAC Hus Förvaltning, Ellextre, Marie Louise Aaröe, White, Anders Berg, Thomas Andersson, Gunnar Engberg, Claes Hall, Jörgen Henriksson/ Hangö Elektriska, Nordic Choise, Maria Therese Karlberg, Wingårdhs, Per-Olov Grundström, Daniel Hertzell SKRIBENTER: Marie Louise Aaröe Thomas Andersson Björn Asplind Kim Hall Kjell-Arne Larsson Henrik Mårtensson Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck


byggNYTT NY RAPPORT OM MARKNADSHYROR GER TYDLIGA BESKED RAMBÖLL HAR PÅ Hyresgästföreningens uppdrag räknat på vad hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning på marknaden. Resultatet är tydligt. Hyrorna skulle öka i storstadsregioner och tillväxtstäder. Den direkta följden blir att 1 445 000 hushåll får minskat konsumtionsutrymme och det blir kännbart för hela samhällsekonomin.

FUNKTIONELL METOD GER EFFEKTIVT FÖNSTER- OCH DÖRRMONTAGE ITW CONSTRUCTION Products öppnar dörren till långt mer effektiva metoder för att montera fönster och dörrar vid utvändiga isoleringsarbeten med infästningslösningen Paslode WicoLine. Montering och isolering kan nu göras ännu mer effektivt och säkert – med några få steg – oavsett vilken typ av vägg som fönster och dörrar monteras på.

GRÖNA STÄDER BILDAR KOMMUNALT RÅD FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING GRÖNA STÄDER BILDAR ett råd bestående av ledande kommunala företrädare som riktar sig till 70 tillväxtkommuner. Det är kommuner som redan exploaterar hållbart eller vill göra det i högre utsträckning. Rådets uppgift blir att identifiera behov av policylösningar, praktiska hållbarhetsutmaningar samt att lyfta goda exempel.

Bild: Åke E:son Lindman

Södra station vinner ROT-priset 2018 SÖDRA STATION har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018. Målet för upprustningen var att få till ett fint publikt rum, samt moderna och flexibla kontorsytor som uppfyller dagens standard och behov. Fastigheten kv Stadens Dike 7 byggdes i slutet av 1980-talet. Byggnaden har fasader som präglats av den tidens rådande formideal, postmodernismen, med tydliga inslag av klassiska element. Två större ombyggnadsåtgärder har genomförts; ny kontorsyta på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. Förutom moderniserad ventilationsanläggning med miljöanpassad styrning gjordes även allmänbelysningen om och är LED-baserad. Tack vare ombyggnaden aktiverades också Södra Stations västra sida. ROT-prisjuryns motivering:

”Södra Stationshuset med sina multifunktionella ytor för kontor, kommersiella lokaler och pendeltågsstation samt dess placering ovanpå stambanan har varit projektets utmaning. Detta har på ett förtjänstfullt sätt och till rimliga kostnader hanterats genom tekniskt och rumsligt eleganta lösningar. Genom en ny överdäckning i ljusgården samt nya bjälklag mellan befintliga huskroppar har nya samband och entréförhållanden tillskapats. Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel. Projektet har under hela byggtiden prioriterat arbetsmiljö samt bygg- och personsäkerhet.” FAKTA I KORTHET: Beställare: Fastighetsbolaget Stettin AB Arkitekt: GWSK Arkitekter AB Entreprenör: FSG Entreprenad AB

Lägenheter byggda på 1800-talet är dyrast INTELLIGENTA OCH KOMPAKTA DRIVSYSTEM MED DAGENS SNABBA utveckling mot ökad automatisering inom industrin och allt mer integrerade applikationer ökar kraven på drivlösningarna. Ett av dessa krav är att drivmotorerna, förutom att vara kompakta och högpresterande, måste kunna kommunicera med övergripande styrsystem via standardiserade busgränssnitt. Läs mer på www.svenskbyggtidning.se

HÖGT I TAK, kakelugnar och stuckaturer. Eller öppen planlösning och energisnålt? Vilka attribut som anses vara attraktiva har varierat över åren. Booli har undersökt drygt 8000 försäljningar för att se vilken tidsperiod de dyraste husen är byggda. Vilket årtionde en lägenhet är byggd spelar roll för slutpriset. Dyrast kvadratmeterpris har lägenheter som är byggda under senare halvan av 1800-talet. – Merparten av de allra äldsta bostadshusen finns i Gamla stan och på Östermalm. Att priserna är som högst i de mest centrala delarna av vår huvudstad är inte så förvånande, säger Matilda

Adelborg, pressansvarig på Booli. Flest slutpriser finns på lägenheter byggda på 1930-talet. En förklaring skulle kunna vara att man byggde mindre bostäder under den här perioden och mindre lägenheter säljs oftare. Medelpriserna är som allra högst för de äldsta lägenheterna, och minskar sedan successivt fram till och med 2010-talet, därefter stiger de något igen. – Om du verkligen vill bo i innerstan men vill komma billigare undan kan det vara en idé att titta på bostäder som är byggda mellan 80-talet och tidigt 2000-tal, säger Matilda Adelborg.


@depalmaworkwear

FOR A NEW GENERATION OF CRAFTSMEN depalmaworkwear.com


Säljande golv

®

Säljande golv® – så summerar vi vårt helhetskoncept för vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar för allt från läggning till underhållsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav, till exempel butiker, bilhallar, flygplatser, rese- och köpcentrum. Hur stor del av vårt erbjudande du vill utnyttja bestämmer du så klart själv – vi levererar allt från kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktförsäljning. Eller ta en titt på CleanEntrance®, vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande entré, mindre slitage och lättskötta golv. Och dina kunder får ett positivt första intryck – Säljande golv®, helt enkelt!

www.golvimporten.se


byggNYTT

Thomas Idermark, vd, SIS, Swedish Standards Institute.

Ny nordisk undersökning: standarder positiv inverkan på tillväxt EN NYLIGEN genomförd nordisk studie visar att standarder är starkt kopplade till BNP-tillväxt och arbetsproduktivitet. – Det finns ett starkt samband mellan tillväxt och användning av standarder, säger Thomas Idermark, vd, SIS, Swedish Standards Institute. Studien ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” visar att användningen av standarder har positiv inverkan på företagens och de nordiska ländernas utveckling. Enligt studien kan standardisering kopplas till 39 procent av arbetsproduktionstillväxten och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under de senaste decennierna. Studien visar att företagen använder standarder främst för att förbättra marknadstillträde, förbättra produktkvalitet samt i sin riskhantering. – 87 procent av respondenterna anser att standardisering är viktigt för framtida affärsplaner. I Sverige är det inom vård och omsorg man tycker att det är viktigast, säger SIS vd Thomas Idermark. Och 73 procent anser att vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna det medför, det är en mycket bra siffra. I Sverige ser vi att det är inom tillverkningsindustrin man ser de största vinsterna kostnadsmässigt. Merparten av respondenterna anser att standarder skapar förtroende och tilltro hos

Ny plattform för ökat återbruk i byggsektorn NU LANSERAS plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan som ska öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med bland annat LINK arkitektur som projektpartner. Plattformen finansieras av Vinnova samt av projektpartners som medverkat till utvecklingsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala. – Vi vill bidra till att minska gapet mellan vision och verklighet när det gäller cirkulärt byggande. Med bättre samverkan i hela kedjan, från hyresgäster, fastighetsägare, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter och återförsäljare, kan vi ta mer kontorsinredning hela vägen från byggnad till bygg-

deras kunder och en stor del av exportföretagen säger att standarder underlättar export av varor och tjänster. Allra mest används standarder inom byggsektorn och det gäller alla typer även så kalllade tvingande EU-standarder. – En fortsatt ökad användning av internationell best practice inom byggsektorn skulle sannolikt stimulera expansion och produktivitetsutveckling, säger Thomas Idermark. Studien drar också slutsatsen att deltagande i standardiseringsarbete är ett sätt att påverka framtiden för sin bransch. De svarande betonar också nyttan med att använda standarder för att följa den tekniska utvecklingen.

nad, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Varje år investeras stora belopp i kontorsoch butikslokaler. Kontorshyresgäster kommer och går och många vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, vilket ofta leder till att fullgod inredning med hög kvalitet slängs redan efter ett par år. Tillsammans med ett tiotal projektpartners har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur återanvändningen av fasta interiöra byggprodukter kan öka, till exempelvis dörrpartier, innerväggar och tak. Dessa produkter har stor efterfrågan, de är standardiserade, lätta att demontera och återanvända och ger stora miljövinster.

Balco tecknar order för ombyggnation av balkonger BALCO HAR TECKNAT ett samarbetsavtal avseende produktion och leverans av balkonger till en bostadsrättsförening i Täby utanför Stockholm. Ordern, som är en totalentreprenad, innefattar nya inglasade balkonger enligt Balco-metoden till ett värde om cirka 100 Mkr. Start av projektet, som ännu inte är inkluderat i bolagets orderstock, kommer att ske när kunden har erhållit bygglov.


byggNYTT Södra lyfter trä som byggmaterial i Venedig SÖDRA FANNS PÅ plats på den internationella arkitekturbiennalen i Venedig med invigning den 26 maj. Tillsammans med andra svenska aktörer visade Södra träets potential som byggmaterial, och även med deltagande i den inledande paneldiskussionen. Det samarbetsprojekt som Södra deltog i gick under namnet ”Greenhouse Garden – Reflect Project Connect”, och innehöll utställning, seminarier och workshops. Det deltog i parken Serra dei Giardini som blivit en mötesplats för svenska arrangemang under arkitekturbiennalen. – Omvärlden förändras med klimatutmaningar och städer som växer. Behoven av hållbara alternativ inom byggande ökar stadigt, och träets betydelse som byggmaterial blir bara större. Södra ligger i framkant på den här utvecklingen och investerar bland annat för att kunna bygga högt i trä. Genom medverkan i biennalen har vi möjlighet att visa upp de möjligheter som metoden med byggsystem i trä ger. Det öppnar också för möjligheter till nya, spännande partnerskap, säger Jörgen Hermansson, chef för Södra Building Systems. Samarbetsprojektet Greenhouse Garden har skapats av Sveriges Arkitekter, Svenska institutet, Svenskt Trä och Folkhem. Teman som hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och träarkitekturens starka koppling till de globala miljömålen i Agenda 2030 kommer att belysas. I år har Agenda 2030 fokus på skogen som resurs och trä som byggmaterial samt hur det påverkar samhällsbyggande och arkitektur.

Jörgen Hermansson, chef för Södra Building Systems.

Hotell på hjul! Det prisvärda alternativet för ett bekvämt och praktiskt boende med serviceorganisation över hela Sverige. Ring 036-39 37 25 www.kaberental.se

Teleskopläktare Conventum, Örebro

SPARTA SYSTEM – PRAKTISK UTRUSTNING FÖR MUSIK, KULTUR, ARENA OCH EVENEMANG

0523-225 17 • info@spartasystem.se • www.spartasystem.se


Rambollutvecklat handelsområde bäst i Sverige

Uthyrningsmöjligheter kan öka värdet på bostadsrätter FASTIGHETSBYRÅN HAR undersökt hur svenskarna ser på korttidsuthyrning av bostadsrätter. 69 % av bostadsrättsägare är positiva till uthyrning av bostäderna i sin förening. Resultaten visar även att endast 19 % av svenskarna skulle föredra en förening som inte tillåter korttidsuthyrning om de skulle köpa en bostadsrätt. Att hyra ut sin bostad under kortare perioder är en möjlig intäktskälla för bostadsägare. I många bostadsrättsföreningar är dock korttidsuthyrning förbjudet, oftast för att generella, hårdare, regler för andrahandsuthyrning tilllämpas. Men vad tycker egentligen bostadsrättsägarna om saken? En undersökning som Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, genomfört visar att 69 % av Sveriges bostadsrättsägare är positiva till korttidsuthyrning. 15 % tycker att det ska vara helt fritt medan 54 % tycker att det ska vara tillåtet men kontrollerat av styrelsen. Resten, 31 %, tycker inte att korttidsuthyrning ska vara tillåtet. I åldersgruppen 20-35 år är endast 13 % negativ. – Jag får många frågor från spekulanter

kring uthyrningsmöjligheter. För vissa är det en viktig intäkt. Och trenden med delningsekonomi gör att fler och fler blir öppna för uthyrning i föreningen och av den egna bostaden. Dock är det många föreningar som inte hänger med i den utvecklingen och inte vet hur de ska hantera frågan, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm. När Fastighetsbyrån frågar hela svenska folket om de skulle föredra en förening som tillät korttidsuthyrning om de skulle flytta till en bostadsrätt så svarar hälften att det inte spelar någon roll. 19 % svarar att de skulle föredra en förening som inte tillåter korttidsuthyrning medan 31 % föredrar en som gör det. Även här är yngre personer mer positiva till uthyrning (39 % positiva). – Bland spekulanter är fler positiva än negativa och för vissa är uthyrningsmöjligheter viktigt när man köper bostad. För framförallt mindre bostäder, med yngre personer som målgrupp, är det attraktivt om man kan hyra ut. I praktiken innebär det att bostäder som får hyras ut kan attrahera fler spekulanter och får därmed ett högre värde, säger Pia-Lotta Svensson.

PÅ TOPP TIO-LISTAN över Sveriges mest omtyckta köpcentrum är Ramboll involverade i inte mindre än fem. Market, nyhetstidningen för detaljhandel, har undersökt vad konsumenterna tycker om 339 handelsplatser i Sverige. Resultaten redovisas i rapporten ”Sveriges köpcentrum 2018”. – Allra gladast är vi över att Hallarna i Halmstad fick högst betyg. Vi har arbetat med Hallarna under många år och är nöjda och stolta över att kunderna uppskattar miljön, säger Annki Cedervall, affärsområdeschef för Retail Planning & Architecture på Ramboll. Bland de tio mest populära handelsområdena i rapporten har tidigare Ågren, numera Ramboll Retail Planning & Architecture, jobbat med fem av de tio topplaceringarna. I dessa projekt har vi varit med och jobbat med bland annat projektering i tidiga skeden, detaljplaner, förslag på butiksmix, uthyrning och hyresgästanpassning samt kommersiell utveckling, koncept och design, berättar Annki Cedervall.

Slättö avyttrar fastigheter SLÄTTÖ HAR INOM sin fjärde fond, Slättö IV, i två transaktioner avtalat om försäljning av fastigheter till ett underliggande värde om 1 592 Mkr. Köpare är Trenum, ägt av Balder och Tredje AP-fonden samt Lansa, ägt av ett antal länsbolag inom Länsförsäkringar. Portföljen utgörs av knappt 670 bostäder uppförda som hyresrätter.

Leksand Bandreklam 2800x740mm


byggNYTT

Bild: Tengbom

MVB får Ullared att växa FALKENBERG ÄR EN kommun i tillväxt med positiv befolkningstillväxt och därmed stor efterfrågan på nya bostäder. Som ett led i att täcka behovet har Falkenbergs Bostads AB (FABO) gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet i Ullared.

Falkenbergs kommun har de senaste tre åren haft en befolkningstillväxt på 4,2 %, vilket är högre än Sverigemedel på 3,8 %. Kommunens vision är att öka antalet invånare från cirka 44 000 till 50 000 fram till år 2030. Som en följd har Fabo tagit fram en ny

tillväxtstrategi där målet är att bygga 500 nya bostäder fram till år 2025. Kommunens största privata arbetsgivare är Gekås Ullared (ca 1 400 anställda). Gekås har ökat sin omsättning varje år sedan starten 1963. Ullared som samhälle har drygt 700 invånare och har genom Gekås en stor inpendling. Nu planeras fler bostäder för att utveckla Ullared som samhälle. Fastigheten som MVB bygger kommer att omfatta sju våningar och innehålla 22 lägenheter varav 6 trygghetsboende samt lokaler för Socialförvaltningen inklusive en samlingssal för aktiviteter. – Vi är glada över att FABO gett MVB förtroendet och att kommunen satsar på nya hyresrätter även i mindre orter. Falkenbergs kommun har stora framtidsvisioner och vi ser fram emot att vara en del i den utvecklingen, säger Mattias Kågeby, Regionchef för MVB i Halland. Den nya fastigheten ska stå klar till maj 2020. FABO är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun.

ERBJUDANDE Köp ett Novaflexkök och premium vitvarupaket, få 17 000 kr i rabatt* *Gäller vid köp av köksnickerier för minst för 80 000 kr och utvalda vitvaror från Electrolux

JUST NU

Köp ett luckbyte från Novaflex och få en skaftdammsugare på köpet*

Erbjudandet gäller på Novaflex utvalda vitvarusortiment och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-12-31.

*Gäller vid köp av luckbyte för minst 35 000 kr. Gäller så långt vårt lager räcker.

Se vilka försäljningsställen som erbjudandet gäller på: www.novaflex.se


Vi gör ditt jobb enklare

#11 Kabelstickan Med hjälp av Kabelstickan kan du snabbt göra en första grov beräkning av kabeldimensionen direkt hos kund. Du kan dessutom snabbt visa att det kan löna sig att dimensionera med en grövre ledararea genom att använda den inbyggda funktionen ECO Advisor. Allt du behöver göra är att ställa in sträckan som kabeln ska förläggas, anläggningens nyttjandegrad samt aktuellt avtalspris per kWh. Den årliga besparingen ställer du sedan i relation till inköpskostnaden för den grövre kabeln för att räkna ut hur snabbt investeringen betalar sig. Ett smidigt sätt att välja rätt väg, varje gång. Den senaste versionen av Kabelstickan når du via kabelstickan.draka.se. Vill du veta mer? Slå oss en signal eller besök oss på www.draka.se.

Kundtjänst 0380 – 55 42 00 customerservice.se@prysmiangroup.com www.draka.se


byggNYTT Med panoramautsikt över Stockholms inlopp växer ett nytt bostadsområde fram på toppen av Telegrafberget i Nacka.

Dubbla uppdrag för Forsen när HSB bygger nytt bostadsområde EN VATTENLEDNING på 55 meters djup, två betongbroar, tio meter höga murar – och totalt elva huskroppar med 350 lägenheter. När HSB Bostad bygger det nya bostadsområdet Telegrafberget börjar de från scratch. Forsen projektleder infrastrukturen och produktionsleder även bostadsbyggandet. Med panoramautsikt över Stockholms inlopp växer ett nytt bostadsområde fram på toppen av Telegrafberget i Nacka. När allt är klart 2020 ska cirka 350 hyreslägenheter, bostadsrätter, par- och radhus ha integrerats med klippor och skogsdungar. – Forsen produktionsleder bostadsbyggandet och projektleder

all infrastruktur i området. Det innefattar två broar, tio meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning med två sjöledningar mellan Telegrafberget och Lidingö. De har nu sänkts ner i sin fulla längd på drygt 900 meter styck i den 55 meter djupa farleden, säger Daniel Stenström, projektledare på Forsen. Projektet drivs som delad entreprenad (CM) tillsammans med beställaren HSB Bostad. Och det är verkligen från början: – Vi bygger upp den kommunala infrastrukturen och kvartersmarken i området. Det innefattar alla mark- och VA-arbeten. Och eftersom det är ett bergigt område krävs det många plansprängningar för bostäderna, då vi passar på att dra allt vatten och avlopp. Första inflyttning sker hösten 2019 och parallellt med uppbyggnaden av infrastrukturen har Forsen nu inlett grundläggningen av bostäderna i första etappen. Detta kräver ett tätt samarbete på plats eftersom området är väldigt trångt och marken är kuperad. – Att bygga på en fotbollsplan är inga större svårigheter, men de nivåskillnader som råder här – samtidigt som det är många aktörer som samsas – kräver ett helhetsgrepp över logistik och arbetsmiljö, säger Pär Nilsson, Forsens projektledare för bostadsbyggandet. Peter Carlsson, projektledare för mark och anläggning på HSB Bostad, ser stora vinster i att Forsen ansvarar för både bostäder och infrastruktur: – Forsen är huvudansvarig för samordningen och vi har ett väldigt bra samarbete de olika projekten emellan. Vi sitter på samma plan, har kontinuerliga avstämningsmöten och tittar på logistiklösningar tillsammans. Alla har lärt känna varandra väldigt bra, viket är en stor fördel i ett sådant här projekt.

®

Vi fick förtroendet att leverera 15 stycken cirkulära glaslanterniner till Vikingaskolan.

Osynlig när du så önskar Prestanda när du behöver det

Nytec AB

Smålandsstenar www.nytec.se 0371-33590

TEKNISKA LÖSNINGAR I GLASFASADER OCH TAK • SOLSKYDD • FÖNSTERAUTOMATIK • STYRSYSTEM Tel: 08-473 01 00 Epost: info@fasadautomatik.se www.fasadautomatik.se

Powermatic, dold dörrstängare, erbjuder exceptionell prestanda såväl som en mängd andra fördelar som vanliga dörrstängare inte kan matcha. • Överlägsen design • Perfekta för kulturbyggnader • Minskad risk för vandalism • Lämplig i installationer med stora hygienkrav • Överensstämmer med relevanta brandnormer för 30 och 60 minuter branddörrar • Klarar kraven för tillgänglighet • Perfekt för hotell, hälsovård, utbildning, vårdhem, skyddat boende, kommersiella och många andra fastigheter • Finns som standard och Free Swing för brandlarmsanläggningar

www.concealeddoorclosers.com www.luakonsult.se lars@luakonsult.se Tel 0705211306


Locum tillsammans med byggbranschen tar ett gemensamt krafttag mot svart arbetskraft

Som en av landets största byggherrar ser vi mycket allvarligt på förekomsten av svart arbetskraft inom byggsektorn. /Anette Henriksson, vd, Locum AB

M O B I L I T E T

·

DET KRÄVS BÄTTRE och snabbare uppföljning och kontroller för att säkerställa att rätt personer finns på våra byggarbetsplatser. Det är ett av resultaten som framkom när Locum bjöd in vd:ar från de stora byggföretagen för att diskutera hur svart arbetskraft kan motverkas. Inbjudna till mötet hos Locum var vd:ar och högre chefer från Skanska Sverige, In3prenör, NCC Building, Hent Sverige, Arcona, Peab Sverige och Skatteverket. Alla aktörer underströk vikten av samverkan och kontroller för att minska svartjobben inom byggbranschen. Svart arbetskraft påverkar såväl samhällsstrukturen och företagen som individen och leder till osund konkurrens. – Som en av landets största byggherrar ser vi mycket allvarligt på förekomsten av svart arbetskraft inom byggsektorn. Därför

M Å N G S I D I G H E T

·

tog vi initiativet att bjuda in ett antal av de större leverantörerna för att diskutera möjliga åtgärder. Vi ser genom uppslutningen och samtalen att alla ser oerhört allvarligt på problemet, säger Anette Henriksson, vd på Locum AB. Initiativet till att gemensamt diskutera problemet med svart arbetskraft var unikt och väldigt uppskattat. Diskussionerna visade att frågan är ytterst aktuell hos alla, och att det finns flera olika åtgärder som respektive byggföretag och vi tillsammans kan göra för att säkerställa att rätt personer finns på byggarbetsplatserna. På mötet enades alla om att fler möten behövs och att det krävs samverkan mellan beställare, byggbranschen och Skatteverket för att nå till en situation där sund konkurrens råder.

P R O D U K T I V I T E T

·

M I L J Ö A N S VA R

C ON C RE T.S E · N OV - 1 7

MULTIMASKINER MED KRAFT OCH KVALITET

www.lannentractors.com


byggNYTT lärosäten, forskningsfinansiärer och näringsliv. Regeringen kommer att följa upp strategin med uppdrag till berörda myndigheter.

Bild: ESS/Team HLA

Så ska ESS bli ledande i forskningsvärlden – DE STORA samhällsutmaningarna kräver avancerad forskning inom material- och livsvetenskaper. ESS och MAX IV i Lund är två världsunika forskningsinfrastrukturer, men för att bli ett internationellt ledande centrum behöver vi tydligare målsättningar, effektivare samordning och en övergripande vision. Därför har regeringen tagit fram en ESS-strategi, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Energi, livsmedel, läkemedel och förpackning är några av de viktiga forskningsområden där forskningsanläggningarna ESS (European Spallation Source) och MAX IV kan stå för de vetenskapliga genombrotten. I en skrivelse till riksdagen presenterar regeringen nu en nationell strategi för det svenska arbetet med forskningsanläggningen. En strategi som ska stärka insatserna, öka och bredda engagemanget, samt skapa långsiktiga förutsättningar för berörda aktörer –

650 proffs invigde Deromes nya regionlager

Det här vill regeringen: • Forskning vid ESS och MAX IV ska bidra till att möta våra stora samhälls- och miljöutmaningar. • ESS ska bli en klimatsmart anläggning för världsledande materialforskning. • Insatser för ESS och MAX IV bör samordnas för ökade synergieffekter. • Kunskapsuppbyggnaden och kompetensförsörjningen ska stärkas inom områden som är relevanta för ESS och MAX IV. • Ett ESS-kansli och ett strategiskt råd (rådgivande till regeringen) ska inrättas för bättre nationell samordning av de svenska insatserna. • Ett ökat deltagande från näringslivet i ESS och MAX IV. • ESS och MAX IV ska bidra till att öka intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. • ESS och MAX IV ska vara en del i främjandet av Sverige som kunskapsnation. Strategin tar avstamp i regeringens forskningspolitiska mål. Ambitionen är att stärka den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska kopplas till de globala samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle – klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering.

FÖR UNGEFÄR TVÅ månader sedan öppnades portarna till Deromes nya knutpunkt i södra Sverige. På det 27 000 kvm stora lagret ryms nu bygg- och järnvaror till regionens alla byggoch industriproffs. Mycket har hänt sedan Derome Byggvaror & Träteknik etablerade sig i Sydsverige för drygt ett år sedan. Idag finns 13 bygg- och järnvaruanläggningar runt om i Skåne, Blekinge och södra Småland och fler är på gång. Sydsveriges största regionlager har öppnat i Landskrona och nära 100 nya medarbetare har rekryterats i regionen under det gångna året. – Vi är ett engagerat team med stort driv och det känns väldigt kul att vi nu är igång i hela regionen, säger Johan Winroth, vd för Derome Byggvaror & Träteknik. – Uppstarten i Landskrona har gått över förväntat och många av våra kunder och medarbetare är oerhört positiva till vad vi kan och håller på att bygga tillsammans.


FRAMTIDEN INOM ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

W/(m.K)

λ=

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105 Fasad brandtest

B-s1,d0 brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kingspan AB Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden t: +46 (0)31 760 26 99 , e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

LJUDGOLV

Ombyggnad av vindar. Stepisolen läggs direkt på underlaget, därefter gjuter man direkt på materialet, för att uppnå bästa resultat. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum, uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag. Sportgolv. Stepisolvskiva(50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä. Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kan kombineras med 30 mm gummimatta för bästa resultat, fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet. Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade. Bastagodkänd 2018

Stepisol En del av Team ET

Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - Tel 08-580 940 00 sales@stepisol.se - www.stepisol.se


ANNONSER

ANNONS

Hitta din återförsäljare www.jobman.se

En leverantör

Många möjligheter BETONGGOLV & KONSTRUKTIONER UNDERHÅLL GOLV

Linotol AB

PARKERINGSHUS

FOGFRIA GOLV

011-444 15 70

KLINKERGOLV

ENTRÉZONER

info@linotol.se

www.linotol.se

VisionPlus

DESIGNGOLV

NITTONHUNDR ASJUTTIOÅTTATILLTJUGOHUNDR A ARTON

Skärmväggar – Toalettbås och duschvägg/bås. Även med tryck från kundens egna motiv.

Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion! H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se

Skärmväggar – Toalettbås och duschvägg/bås. Även med tryck från kundens egna motiv.

Scandic Hotelli, Helsinki LTT 24 mm PLM Digiprint

info@toab.se www.toab.se


byggNYTT

Visualisering: Monarken

SunPine bygger nytt kontor och lab på Haraholmen I APRIL KOM NYHETEN om investeringen på 250 miljoner i en ny andra fabrik. Nu byggs även kontorsfastigheten ut för att ta höjd för ett större SunPine. – Piteå Näringslivsfastigheter bygger en helt ny våning till åt oss, och en expansion även in mot fabriken, berättar Magnus Edin, vd, SunPine. Nybyggnationen genomförs i samarbete med Piteå Näringslivsfastigheter AB, PNF, och kommer enligt plan starta i augusti i år. Projektet är en ordentlig expansion som följer som ett naturligt delprojekt i SunPines expansiva framtidsplaner, där investeringen i att bygga en andra fabrik presenterades i april i år. – Vi är väldigt nöjda med samarbetet med PNF genom åren, så

Det nya vård- och omsorgsboendet blir fem våningar högt och kommer få 74 lägenheter med en total area på 5 300 kvadratmeter samt en omkringliggande trädgård.

Skanska säljer egenutvecklat vård- och omsorgsboende till Vectura Fastigheter SKANSKA SKA BYGGA ett nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Limhamn i Malmö. Aleris AB kommer att driva vårdboendet och Vectura Fastigheter AB tillträder som ny fastighetsägare under hösten 2018. Det nya vård- och omsorgsboendet blir fem våningar högt och

det är PNF som bygger och vi som hyr. Vi är redan trångbodda som det är, men vi har velat vänta in nyinvesteringen i nya fabriken och göra allt i samma omtag. Nybyggnationen innebär ett helt nytt våningsplan med cirka 270 kvadratmeter kontor, 100 kvadratmeter konferensrum, 80 kvadratmeter våtutrymmen och en utökning av R&D-laboratorium från 100 kvadratmeter till 135. Totalt cirka 560 nya kvadrat. David Wimander, vd, PNF: – I juni planerar vi att gå ut med en förfrågan och vi hoppas kunna starta bygget i augusti. Det är kul för oss på PNF att få vara med och möjliggöra Sunpines expansion. Och att få befästa Haraholmen som en stark utvecklingsplats för innovativ industri.

kommer få 74 lägenheter med en total area på 5 300 kvadratmeter samt en omkringliggande trädgård. Byggstart sker under sommaren 2018 och huset beräknas vara färdigt under våren 2020. Husfasaderna kommer att bestå av olika kulörer av tegel för att återknyta till det gamla industriområdet. Byggnaden uppförs för att kunna certifieras enligt det svenska miljöcertifieringssystemet MiIjöbyggnad. – Det känns fantastiskt att få utveckla ett boende på den mark där Skanska eller då Skånska Cementgjuteriet startade sin resa för cirka 130 år sedan. Historiens vingslag är både utmanande, högtidliga och otroligt stimulerande. Att dessutom få göra denna affär med en långsiktig och stabil fastighetsägare som Vectura är naturligtvis extra roligt, säger Daniel Fex, affärsutvecklare på Skanska. Skanska har ägt mark i stadsdelen, som tidigare hyst diverse små industrier, sedan företaget bildades för cirka 130 år sedan. På området som kallas Limhamns Sjöstad kommer det förutom äldreboende byggas cirka 1 000 bostads- och hyresrätter samt ett parkeringshus. – Vi känner oss trygga med att ha Skanska som samarbetspartner i detta projekt. De arbetar aktivt med säkerhet på sina arbetsplatser, kvalitets- och miljöfrågor och de har också värderingar som ligger helt i linje med våra, säger Susanne Ekblom, vd på Vectura Fastigheter AB.


bokTIPS

Lathunden Utg 6:2018 ”Lathunden” innehåller bland annat information om virkesåtgång, dimensionering, virkeskvaliteter, träskydd, färgåtgång, virkessortiment, fuktkvotsklasser, limträsortiment, skruv- och spikguide samt tabeller. ”Lathunden” är liten och smidig i A5-format. Detta är den sjätte och senaste utgåvan.

soner. Oavsett om vi pratar villor eller lägenheter, äganderätt eller hyresrätt så bebos en majoritet av alla hem i Sverige av högst två personer. I lägenheterna är så mycket som 80 procent av hushållen en- eller tvåpersonshushåll. Traditionellt har svenskt byggande av lägenheter varit fokuserat på barnfamiljerna, det vill säga ett par med minst ett barn. Men idag utgör de alltså en liten minoritet av alla hushåll. Hur ska vi bygga praktiska och prisvärda lägenheter för majoriteten, det vill säga alla vi som bor en eller två personer i en lägenhet? Om detta handlar den här boken.

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2018

Rätt arbetsmiljökrav i upphandlingen

Reparation av murade fasader. Utg 2

Hur ser ett vanligt svenskt hushåll ut? En barnfamilj, säger ni kanske. Då har ni fel. Det normala svenska hushållet består av högst två per-

Författare: Gustavsson Tomas, Molnár Miklós, Jönsson Johan Utgivningsår: 2018 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 88

Författare: Andersson Ola, Arfwedson Herman Utgivningsår: 2018 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 112

Författare: Fröbel Johan Utgivningsår: 2018 Utgivare: Svenskt Trä, Skogsindustrierna Antal sidor: 81

En liten bok om små bostäder

staltningsmässigt hållbart sätt angripa problemet. Skisser och bilder från praktisk verksamhet illustrerar skador i murar, reparationsmetoder och vanliga missgrepp i reparationsarbetet.

Mellan åren 1950–1975 var det vanligt att murade fasader försågs med icke korrosionsskyddad armering och förankring. Detta har lett till att det idag finns ett stort antal fasader med allvarliga skador. Handboken ger inblick i orsaker och bakomliggande fenomen till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och ge-

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt lagar om arbetsmiljö som måste finnas tillgängliga på en byggarbetsplats. Läs om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet. Nyheter i 2018 års utgåva är bland annat AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. De ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2018, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

I boken beskrivs specifika krav som gäller vid upphandling av tjänster, i huvudsak inom privat sektor, det vill säga utanför frikonkurrensområdet LOU, LUFS. I skyddslagstiftningen är det arbetsmiljölagen med byggarbetsmiljö, samordningsansvar med mera som ges mest utrymme. Ett flertal olika aspekter belyses bland annat gränssnittet mellan beställarens skyddsansvar och arbetsgivaransvar, betydelsen av objektiva belägg samt vikten av att skriva lätt och rätt. Boken kan med fördel användas av inköpare och säljare av entreprenad, BAS-P, projektledare, projektörer, entreprenörer, entreprenadjurister samt tekniska konsulter.

Kap 35 Hållbarhet. Särtryck Betonghb Del 2

Författare: Levin Yngve Utgivningsår: 2018 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 351

Författare: Andersson Ronny Utgivningsår: 2018 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 78

Utgivningsår: 2018 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 954

Särtrycket Hållbarhet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 35 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.


01-76 Hållbart Byggande Nr 02 2016.indd 45

2016-08-22 10:28

01-76 Hållbart Byggande Nr 02 2016.indd 45

2016-08-22 10:28

01-76 Hållbart Byggande Nr 02 2016.indd 45

2016-08-22 10:2


nya PROJEKT

Bild: Nordic Choise

Bild: Nordic Choise

Bild: Nordic Choise

Bild: Maria Therese Karlberg

Nytt hotelltorn och internationellt mässområde när Nordic Choice Hotels deltar i utvecklingen av Arlanda Vid en pressträff på Quality Hotel Arlanda Airport den 15:e juni presenterades planerna för flygplatsstaden, Airport City Stockholm. En av nyheterna som Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen kunde avslöja är byggandet av ytterligare ett hotelltorn till Quality Hotel Arlanda Airport som därmed får 419 hotellrum och kraftigt ökar förutsättningarna för fler och större mässor och möten i Arlandaområdet. Arlanda flygplats genomgår stora förändringar utifrån planen om att till år 2050 locka 50 miljoner resenärer per år. För att öka regionens och flygplatsens attraktionskraft så ingår en exploatering av Arlandastaden. Idag på en pressträff presenterades planerna på Scandinavian Xpo som innebär att Arlanda får sitt första internationella mässområde. Ombyggnationen av den 100 000 kvm stora fastigheten har påbörjats och kommer när projektet är klart 2020 vara en modern

mötesplats med flera stora mässhallar, en omfattande konferensavdelning och restaurangverksamhet. En viktig del i projektet är utökad hotellkapacitet. – Planerna för Arlanda är skyhöga och vi ska inte vara sämre. Vi slår till med ytterligare ett imponerande hotelltorn. Med den nya hotellbyggnaden kommer vi att 2020 kunna erbjuda 419 hotellrum och ett helt ombyggt hotellområde. Det här kraftigt öka regionens möjligheter att locka till sig ytterligare mässor och möten. Potentialen som Arlanda har är enorm och jag älskar att vi har möjlighet att vara med i utvecklingen av området, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen. Utöver den nya hotellkroppen så är också det nya mässområdet Scandinavian Xpo en nyckel i skapandet av det nya flygplatsstaden. – Vi bygger en destination och en ny stad växer fram som kommer att ha en avgörande

roll för tillväxten i Stockholmsregionen. Vi befinner oss i en kraftig tillväxt med ett stort affärstryck. Idag har vi passerat ytterligare en milstolpe och vi kunde inte hittat en bättre partner än Nordic Choice Hotels, säger Per Taube styrelseordförande i Arlandastad Holding, som driver stora delar av den kommersiella utvecklingen i området. Omvandlingen av området har börjat. 2020 beräknas det nya hotelltornet vara färdigt för gäster och i samband med det genomförs också en renovering och ombyggnad av det befintliga hotellet. När projektet är helt klart så har hotellet vuxit från 228 till 419 hotellrum. Hotellet kommer ha en mötesyta på totalt 2 323 kvm med 13 mötesrum, från 17 personer till 720. På hotellet finns när projektet är klart också en lobbybar, en restaurang för 293 gäster och ett fitnessområde på 120 kvm.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TESAB

Hållbarhet genomsyrar verksamheten hos TESAB – och på alla plan

Svensk Byggtidning 31

– Vi går längre än någon inom branschen. Vårt ansvar för hållbarhet ska genomsyra allt och vi engagerar oss till 100 procent, säger Dalida Matiros, försäljnings- och marknadsansvarig på TESAB.

TESAB tar hållbarheten flera steg till. Att arbeta för miljömässig hållbarhet är nödvändigt för alla företag. De som levererar och installerar kylanläggningar måste enligt lag övergå till miljövänliga köldmedia. Men TESAB går avsevärt mycket längre än så. HÅLLBARHET SKA KÄNNETECKNA all verksamhet, hos

samtliga franchiseföretag i TESAB:s rikstäckande kedja av företag. TESAB har till och med skapat sitt eget koncept, som heter ”100 % Hållbarhet” och har egen logotyp. Och TESAB är den enda installatören i branschen som är medlem i organisationen ”Gröna Städer”. – Vi går längre än någon inom branschen. Vårt ansvar för hållbarhet ska genomsyra allt och vi engagerar oss till 100 procent, säger Dalida Matiros, försäljnings- och marknadsansvarig på TESAB. Inom Tesab-kedjan handlar det inte enbart om miljömässig hållbarhet. Verksamheten ska också vara socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar. Hur ska det då gå till? – Under våren sjösatte vi ”100 % Hållbart” och redan i år ska detta arbetssätt föras ut till alla anslutna företag. De kommer att gå intensivutbildningar samt delta i kurser och konferenser.

100% HÅLLBARHETSPOLICY ENLIGT TESAB: • Minimera leverantörernas och kundernas klimatpåverkan • Arbeta för hållbar resursanvändning • Gott ledarskap, trygg ekonomi • Bra arbetsmiljö, utvecklande arbetsklimat • Jämställdhet och mångfald • Etisk syn på inköp av produkter och tjänster • Mänskliga rättigheter • Etiska affärsmetoder • Lokalt samhällsengagemang • Transparens mot kunder, medarbetare m.fl.

Kretsloppsanpassade arbetsmetoder ska förankras hos alla. De produkter och lösningar företagen levererar till sina kunder måste vara både framtidssäkra, miljömässiga och kostnadseffektiva, säger Dalida Matiros.

OM TESAB: TESAB är en rikstäckande kedja med 23 företag som har verksamhet inom kyla, värme, energi och service. Värmepumpar är en viktig produktkategori. Företagen arbetar med att energioptimera anläggningar, se till att kunderna får rätt inneklimat och ge service. Till kunderna hör butiker, kyl- och frysanläggningar, kyllager, restauranger och storkök, men även processindustrier samt kontor som behöver komfortkyla. TESAB-företagen deltar även sedan tidigare i gemensamma utbildningar och träffar; dessutom event och idrottsaktiviteter. De olika företagen utbyter kunskaper och erfarenheter och delar ibland på uppdrag.

www.tesab.se


nya PROJEKT Bild: Liljewall arkitekter

Byggstart för Köpingbornas nya badhus

Discus – Nacka stads nya landmärke Belatchew Arkitekter har på uppdrag av Sveafastigheter Utveckling utformat Discus, ett kvarter med ett högt hus i centrala Nacka. Sveafastigheter Utveckling och Nacka kommun har kommit överens om en tidig markreservation för uppförandet av Discus, ett nytt landmärke i Nacka Stad, som med sin karaktäristiskt oregelbundna silhuett blir en symbol för den växande storstadsregionen. Kvarteret kommer att rymma en blandning av verksamheter i hjärtat av den nya kollektivtrafiknoden, mitt på tunnelbanestationen i Nacka Stads nya centrum. Discus planeras till omkring 30 våningar och kommer att rymma 450 till 500 lägenheter av olika storlekar med varierande upplåtelseformer, samt olika typer av verksamheter, vilket gör kvarteret till en aktiv och levande plats. – Discus är det första höga huset i Nackas mest centrala delar, med sin starka formverkan kommer byggnaden att bidra till Nacka stads spännande silhuett. Discus visar tydligt på en arkitektonisk ambition som Nacka kommun vill se i kommande projekt i Nacka stad, säger Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka kommun. – Nacka är en visionär kommun som vågar testa nya stadsstrukturer där den traditionella kvartersstaden kombineras med höga hus, säger Rahel Belatchew, vd och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter. – I framtidens stad är kollektivtrafiken av avgörande betydelse, och att nu i Nacka stads mest centrala läge kunna förverkliga våra insikter och idéer om en arkitektur för stationsbyggnation med en stor genomströmning av människor är mycket inspirerande, avslutar Rahel Belatchew.

När det centralt belägna Karlbergsbadet i Köping tjänat ut beslöt man att uppföra ett helt nytt badhus i anslutning till utomhusbadet. Nu startar bygget av det nya badhuset signerat Liljewall arkitekter. – Vi har projekterat det nya badhuset och en tillhörande idrottshall med läktare för 1 000 personer. Här finns 25-metersbassäng med hopptorn, undervisningsbassäng, relaxavdelning, vattenrutschbana och en lekbassäng för de allra minsta. Lekbassängen är utformad som ett kemilabb med flaskor och provrör i olika storlekar. Uppslaget till lekbassängen kommer från den store kemisten Carl Wilhelm Scheele som verkade i Köping under 1700-talet. Scheele är den svenska kemikonstens fader och anses vara den som upptäckte grundämnet syre, beskriver arkitekten Calle Hellberg. Gym och läktarplatser nås från ett övre våningsplan som separerar torra fötter från våta. Badhuset har generösa partier och utblickar mot utomhusbadets grönska. Betongfasaderna har utförts med olika spårningar och gråtoner för variation inom den stora skalan. I april blev det klart att Peab blir entreprenör för byggnationen av det nya badhuset, som beräknas stå klart hösten 2020.

Catena investerar 107 miljoner i Jönköping På fastigheten Tahe 1:64 i Jönköping startar Catena efter sommaren ett större projekt där stora delar byggs om och fastigheten byggs ut med 16 000 kvadratmeter. Samtidigt tecknas ett nytt 7-årigt hyresavtal med Procurator med en årshyra på 9,4 Mkr. Efter investeringen rymmer fastigheten cirka 41 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta med såväl moderna logistikytor som kontor. Investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 8,4 Mkr på årsbasis. Procurator erbjuder ett brett sortiment av kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar till kunder i Norden. Procurator ingår i OptiGroup-koncernen som med en nettoomsättning på 1,5 miljard EUR under 2017 och 2 100 anställda, ger support till över 90 000 kunder i 19 europeiska länder. – Att vi nu tecknar hyresavtal med Procurator, en marknadsledare inom sin bransch, samtidigt som vi nyttjar den befintliga byggrätten och dessutom får fastigheten fullt uthyrd är ett bevis på att det långsiktiga och strategiska arbetssätt som vi bedriver är framgångsrikt, säger Catenas regionchef i Jönköping, Christian Berglund. Fastigheten har ett utmärkt logistikläge i Torsviks industriområde strax söder om Jönköping med nära anslutning till E4:an. Procurator beräknas flytta in i fastigheten under slutet av 2019.


gesis® - den moderna

installationstekniken anno 2018 gesis® stickbar installation ger upp till 70% tidsbesparing och upp till 30% kostnadsreduktion

gesis®stickbar installation betyder för dig: Upp till 70% tidsbesparing Felmontage undviks Resurskrävande felsökning minimeras Vi erbjuder dig: Besök av våra kunniga projektingenjörer för en genomgång av projektet Ritning av projektet, med stycklistor och ritningar efter avtal Genomgång av ritningar och stycklistor för slutligt avtal Produkter för både inomhus och utomhus installationer (Upp till IP69K) Enkel, säker och flexibel installation Support före, under och efter projektet

Wieland Electric AB Tlf.: +46 40 652 90 00 E-mail: sales.sweden@wieland-electric.com

Cirkulär ekonomi: gesis® stickbar installation är också sunt förnuft när ni tänker återanvändning in i installationen. Exempelvis vid renoveringar eller utbyggnationer kan kablarna återanvändas. Ett tankesätt som överensstämmer med principerna i cirkulär ekonomi.


Fjärrvärmecentraler Av r ö r i n s t a l l a r ö r e r f ö r r ö r i n s t a l l a t ö r e r

Nu även med möjlighet till helisolerad rördragning! Isoleringen är delbar och enkel att demontera samt återmontera vid servicearbeten eller andra kontroller.

Svensktillverkade Alfa Laval plattvärmeväxlare (AHRI) Kan levereras helisolerade Kompakta byggmått Korta leveranstider www.tornlinds.se

Törnlinds har i över 2 decennier tillverkat och utvecklat fjärrvärmecentraler till den svenska och nordiska marknaden med fokus på hållbarhet och kvalitet. Samtliga produkter tillverkas i vår fabrik i Mellansverige med solel som främsta energikälla. ”Nu tar vi ytterligare steg framåt mot en bättre och mer energibesparande framtid”


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV RADONKONSULT

37 Svensk Byggtidning 35

Radonkonsult: radonsanering från grunden!

DEN RADIOAKTIVA GASEN radon orsakar enligt Strålsäker-

hetsmyndigheten årligen cirka 500 dödsfall. ”Radon i bostaden svarar för i snitt cirka hälften av den totala stråldosen som alla i Sverige får i sig per år”, konstaterar Radonkonsult på sin hemsida. Ett produktföretag som utför saneringsåtgärder åt beställare som allmännyttan, kommuner och större fastighetsbolag. – Där radonet har varit ett problem under många år och man eftersträvar en åtgärd som kan avskriva radonproblemet, förklarar Radonkonsults vd Per Hallberg. Ett uppmärksammat fall är radonsaneringen av Stockholms stadsbiblioteks huvudbibliotek vid Sveavägen i Stockholm. Men riskerna med radon handlar inte bara om de boende. Elektriker, rörmokare och övrig personal vistas dagligen i utrymmen där radongas kan finnas, understryker, Radonkonsult.

Över- och undertryck Det som får markradon att tränga in i byggnader är det undertryck som under eldningssäsongen vintertid uppstår inomhus, samt den drivkraft som gasen får från marken. Att hantera radongas med undertryck under byggnaderna ger alltid effekt på förhöjda radonhalter. – Vi får ofta frågan om inte fastighetsägaren skall ventilera bort gasen med olika system. Tyvärr så är svaret på den frågan alltför komplex att svara på utan att först undersöka byggnaderna ordentligt. Det konstaterar Radonkonsults vd Per Hallberg och tillägger. – Radongasen från byggnadsmaterialet står sällan för halter över 200 becquerel per kvadratmeter, men det finns förstås undantag och då måste vi vara säkra på orsaken. Många fastighetsägare har, anser Per Hallberg, sannolikt haft dåliga rådgivare när de låter ventilationsanläggningar skapa ett övertryck för att hantera radongasen. Med följd att de ofta hamnar i en dålig spiral med risk för fuktskador i byggnader och anläggningar. Plus orimligt ökade driftkostnader bara för att hantera radon. Något som enkelt hade kunnat stoppas från marken.

Statistik och kunskap Sveriges senaste handlingsplan mot radon presenterade i början på april 2018. Det Radonkonsult saknar är emellertid ett bra statistiskt underlag att referera till.

Norrtäljeföretaget Radonkonsult har efter snart 30 års arbete med radonsanering runt om i landet en gedigen erfarenhet och kompetens på området. En högt specialiserad kunskap på att utveckla metoder och produkter för att i inomhusmiljöer garantera som högst 200 becquerel per kvadratmeter i radonhalt.

Det vore önskvärt om myndigheterna upprättade ett nationellt system där åtgärder mot radon rapporteras in. /Per Hallberg, vd, Radonkonsult

– Det vore önskvärt om myndigheterna upprättade ett nationellt system där åtgärder mot radon rapporteras in, säger Per Hallberg. Går radon att helt eliminera och vad krävs i så fall? – Drar vi ett streck vid 200 becquerel som högsta värde. Absolut! Radonkonsults vd Per Hallberg understryker att det som krävs är kunskap vid besiktningar och åtgärder på en så hög nivå att fastighetsägarna vet att uppmätta resultat inte är tillfälligheter. Att företag som tar sig an radonarbetet verkligen har kunskap och inte bara ett diplom från en ”tredagars, snabbkurs i radon”.

LOGO www.radonkonsult.se


Kebonyträ

pricken över i:et i idyllisk tillflyktsort Spektakulär villa på ö – det perfekta resmålet för en helgutflykt BILDER: © PETER COOK HEATHER COTTAGE ÄR ett privatägt semesterhus som ligger intill en flod på en ö i Berkshire och är designat av Spratley & Partners. Husets fasad är byggd i Kebonyträ, ett vackert vedslag rekommenderat av flera topparkitekter. Genom att använda naturligt byggmaterial har man lyckats skapa ett modernt hus som smälter in perfekt i sin pittoreska omgivning. Heather Cottage ligger på en flodslätt, är försett med pålfundament och upphöjt 1,85 meter över havet på betongpelare med stålram. Stugans unika vinkelformade design minskar risken för översvämning genom att bilda en ”T-struktur” med block från vardera sida. Detta samtidigt som utsikten mot floden blir ännu

mer häpnadsväckande. Det gröna taket sluttar ned åt båda håll vilket gör att regnvatten lätt rinner bort och huset inte står ut lika mycket gentemot sin omgivning. Huset är utsmyckat med tre exteriöra trappor; en som leder till ytterdörren, en till altanen och en till förrådet. Inuti är det en öppen planlösning där allt ryms på en våning. Stora glasdörrar i sydläge gör att både kök, middagsrum och vardagsrum har bra ljustillförsel. Stora fönster erbjuder dessutom utsikt mot floden, och den upphöjda, utskjutande uteplatsen omsluter huset och smälter in perfekt i det omgivande landskapet. Heather Cottage är byggt med flykt och frihet i åtanke och är


helt klätt i Kebonyträ, som på sistone byggt upp ett bra rykte bland vedslagen. Kebonys revolutionerande teknik utvecklades i Norge och utgörs av en miljövänlig process som går ut på att hetta upp hållbar ved från barrträd med furfurylalkohol – en jordbruksbiprodukt. Genom att polymerisera träets cellvägg får barrveden samma egenskaper som tropiskt lövträ, vilket inkluderar lång hållbarhet, hårdhet och stabilitet. Kebony valdes av arkitekterna för att det är hållbart, slitstarkt och inte kräver underhåll annat än vanlig rengöring. Det är därför ett perfekt material att använda för hus som primärt används som semesterstugor och till helgvistelser. När Kebony fått utstå naturens element, alltså sol och regn, åtar det sig en silvergrå färg som smälter in perfekt med både floden och resten av den omgivande naturen. Sam George, chef på Spratley & Partners, säger: – Det är en stor ära att ha fått vara en del av det här projektet och bygga en semesterstuga som både står säkert och är lätt för

ägarna att sköta om. Det var såklart ett måste att bygga ett estetiskt tilltalande hus, men minst lika viktigt att det är energisnålt och använder sig av naturligt material. Därför visade sig Kebony vara det perfekta materialet som hjälpte oss att realisera vår vision. Adrian Pye, internationell försäljningschef på Kebony, tillägger: – Heather Cottage är ett exceptionellt projekt som vi tycker kryssar i alla rutor och passar perfekt in i sin omgivning. Husets vinkelformade struktur visar på Kebonys förmåga att höja värdet på en fastighet genom att ändra layouten på virket och använda olika längd på byggmaterialet.

www.kebony.se


38 Svensk Byggtidning

VIRITUAL REALITY Med virtuell verklighet, VR, kan du uppleva din bostad innan den är byggd.

Nöjda kunder, högre kvalitet och mindre spill med virtuell verklighet En av landets största bostadsutvecklare OBOS fördjupar samarbetet med programvaruföretaget Autodesk. – Vi äger byggprocessen hela vägen från design till slutkund. Syftet med det här är att göra 3D-verktygen användbara i alla led, säger utvecklingsingenjör Leif Isacsson på småländska OBOS i Myresjö. AV THOMAS ANDERSSON BOSTADSUTVECKLAREN OCH trähustillverkaren OBOS –

med varumärken som Myresjöhus och SmålandsVillan och en marknad i norra Europa – har sedan mitten av 90-talet använt sig av programvaruföretaget Autodesks digitala verktyg. Med fokus på visualiseringsverktyg som VR (virtuell verklighet) och AR (förstärkt verklighet), det vill säga Mixed Reality, fördjupas nu samarbetet. – Vi har i många år design- och konstruktionsmässigt modellerat våra hus i 3D. Som vi sedan brutit ned till 2D ut till produktion

och byggplats. Det vill vi nu utveckla till tredimensionell informationsöverföring, förklarar OBOS utvecklingsingenjör Leif Isacson. Sedan en tid tillbaka använder sig bostadsutvecklaren OBOS av VR för att slutkunden i form av husägare eller lägenhetsinnehavare i ett tidigt skede ska få en realistisk bild av slutprodukt och färdig bostad. Så du kan se att den framtida bostaden motsvarar dina förväntningar, och exempelvis laborera med val i köket redan innan den är byggd och köpt.


VIRITUAL REALITY

“ “ Du lägger till en bild i diskussionen. Som när du adderar kroppsspråk till en vanlig dialog. Du känner, upplever, det som ritas!

Svensk Byggtidning 39

Vi har kommit ganska långt med det här på vårt lokala kontor i Växjö. Vi kör i skarpt läge där kunderna är inne och testar sina hus. Även om vi inte har hela sortimentet så har vi en hel del modeller att visa upp. /David Johansson, VR-specialist, OBOS

/Richard Kullenberg, säljansvarig, Autodesk

– Vi har kommit ganska långt med det här på vårt lokala kontor i Växjö. Vi kör i skarpt läge där kunderna är inne och testar sina hus. Även om vi inte har hela sortimentet så har vi en hel del modeller att visa upp, berättar David Johansson, VR-specialist på OBOS.

”3D hela vägen” OBOS har kommit väldigt långt med att implementera 3D i form av VR och AR hela vägen från idé till färdigt hus på plats, framhåller Autodesks säljansvarige Richard Kullenberg. Richard Kullenberg understryker betydelsen av VR och AR i själva produktionsfasen. Användbara verktyg som gör att inblandade produktionsteam kan kommunicera och skaffa sig en gemensam bild av eftersträvat slutresultat. – Du lägger till en bild i diskussionen. Som när du adderar kroppsspråk till en vanlig dialog. Du känner, upplever, det som ritas! Såväl OBOS som Autodesk räknar med att VR och AR kommer att möjliggöra exaktare projektering och effektivare produktion. Med minskat spillavfall och betydande energi- och miljövinster som resultat. – Kan vi förmedla lättförståelig information till produktion och byggplats säkerställer vi hög kvalitet vid tillverkning och samman-

sättning av komponenterna. Bygger vi lufttäta hus så är de mer energisnåla. Då påverkar det miljön positivt genom minskad energiproduktion, säger Leif Isacson på OBOS – Du kommer åt spill, därför att det blir färre fel från början. Det sparar material. Spill har i dag en ganska hög position i kostnadskalkylerna och måste ned. Det här är ett sätt, påpekar Autodesks Richard Kullenberg.

Realistiskt drömhus Vad betyder då en ökad användning av VR och AR i hela produktionsfasen för byggentreprenörerna? – Vi är övertygade om att de kan öka produktiviteten Det här är komplexa byggnader. Kan vi visualisera ritningar och information på ett naturligt sätt i en virtuell verklighet tror vi också på högre kvalitet, svarar OBOS VR-specialist David Johansson. … och för slutkunderna, de som ska bo i husen och lägenheterna? – Det är definitivt så att kunden får en större chans att faktiskt få det hon eller han har tänkt sig. Du har ju en dröm om ditt hus. Kan vi på ett realistiskt sätt visa den tidigt så är vi mycket närmare en nöjd kund, avslutar utvecklingsingenjör Leif Isacson på bostadsutvecklaren OBOS.


40 Svensk Byggtidning

GIFTFRITT BYGGANDE

Dag Duberg (Tarkett), Matilda Lissert (Veidekke), Johanna Pierre (Stockholms stad) och Lars Gustafsson (BASF) diskuterar giftfritt byggande i praktiken. Moderator Anna Jarnehammar skymtar till höger.

Långt till det giftfria byggandet Vägen till giftfritt byggande var namnet på en konferens som IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerade den 14 mars. Bland talarna fanns representanter för både leverantörer och beställare. Dessutom fanns berörda myndigheter på plats för att upplysa om aktuella och väntade regelverk inom området. Arrangemanget bjöd också på frågestunder som avslutning på varje tema. AV KJELL-ARNE LARSSON DE MÅNGA DETALJRIKA presentationerna till trots återkom

man ofta till grundläggande frågor, som vad är egentligen något ”giftfritt” och hur lång är sedan vägen till ett ”giftfritt byggande.” Det som i sammanhanget beställare och användare vill komma bort från är kemikalier, inte alla kemikalier förstås, men de som är giftiga. Men det är kanske bättre att tala om hälso- och miljörisker med kemikalier, och vilka nivåer av risker dessa kan innebära. Om en viss kemikalie är farlig avgörs av dess koncentration och var den förekommer. Sexprocentig ättika i maten är smakligt medan hundraprocentig ättiksyra (isättika) i ögat är starkt frätande.

Avvägning Ofta när val av byggprodukt ska göras, står valet mellan hälso/ miljöpåverkan och funktion. I funktionen kan definitivt hållbarhet

ingå – läs byggnadens livslängd. Ett bättre namn på den aktuella konferensen vore kanske därför ”hållbart och kemikaliesmart byggande”. Och hur långt är det då till ett sådant byggande? Verktygen för att samla in och informera om byggprodukters innehåll av kemikalier har funnits i några år, i form av Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus. Men det är framförallt mycket stora leverantörer som har matat in sina produkter i databaserna och det är framförallt stora beställare som arbetat strategiskt med produktval för att bland annat fasa ut vissa kemikalier helt. Det återstår således många år innan det inom hela byggbranschen enbart används produkter som innebär låga hälso- och miljörisker. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att vi bor och arbetar i många fall i hus som är låt säga 40–60 år gamla och där


GIFTFRITT BYGGANDE

miljöbovar som asbest och PCB bokstavligt finns inbyggda i väggarna, och därtill många år till.

Kemikalieinspektionen Årets arrangemang inleddes med Mona Blomdin Persson som är avdelningschef för utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, på Kemikalieinspektionen. Hon gav lite bakgrundsfakta om kemikalier, hänvisade – Lagar och styrmedel är inte tillräckligt. Det till miljömål och vad är viktigt att företag går före, menade Mona Blomdin Persson från Kemikalieinspektionen. som kan göras och görs för att minska miljöoch hälsorisker med kemikalier och varor som innebär risker på grund av sitt innehåll. Globalt har volymen av kemikalier ökat med 600 procent från 1950 till 2000. År 2005 svarade Kina för 11 procent av volymen och 2015 för 40 procent. – Det är en stor utmaning att få lagar och regler på plats som gäller även brics-länderna, sa Mona Blomdin Persson. Kemikalieinspektionen har analyserat FN:s miljömål och deras koppling till kemikalier. Alla har sådana kopplingar, men i synnerhet åtta av målen. För Sveriges del har Kemikalieinspektionen regeringens uppdrag att bidra till att nå de svenska miljömålen, mest uttalat målet om en giftfri miljö. Kemikalieinspektionen arbetar dock både på nationell nivå, inom EU och tillsammans med enskilda länder som kan vara så skilda som Frankrike och Kina. Har då lagar och regelverk effekt? Det menar Kemikalieinspektionen och hänvisar till att PCB och PFOS sjunker. Även skatter som styrmedel kan vara intressanta att utveckla. – Men lagar och styrmedel är inte tillräckligt, menade Mona Blomdin Persson. Det är viktigt att företagen går före, till exempel för att byta ut farligt innehåll. Nationella åtgärdsprogram är viktiga. Kemi är svårt och kommunerna kan som beställare få hjälp genom ökat nätverkande. Vägen till en giftfri miljö innebär fyra stora utmaningar: • Minska riskerna från kemikalier i varor och produkter • Minska riskerna i livsmedel och dricksvattentäkter • Ta hänsyn till den extra känsligheten hos foster, barn och unga • Hormonstörande ämnen behöver identifieras och utredas Därefter berättade Erik Gravenfors, som är utredare på Kemikalieinspektionen, om hormonstörande ämnen. Kroppens hormonsystem är ett kemiskt signalsystem som reglerar ett flertal fysiologiska funktioner. Hormonerna bildas i endokrina körtlar i olika organ. Det förekommer en rad kemiska ämnen som kan påverka hormonnivåer och hormonernas funktion, och därmed störa kroppens fysiologi. Giftverkningarna är svåra att kartlägga, med andra ord har hormonstörande ämnen en komplex toxikologi. Hormonstörande ämnen kan nå foster genom att de kan tränga igenom moderkakan, som annars skyddar för exempelvis bakterier. Hormonstörande ämnen kan ha olika kraftig påverkan på vuxna

Svensk Byggtidning 41

När det nu inte finns bra kriterier, försök använda all tillgänglig kunskap och håll er till försiktighetsprincipen. /Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen

respektive barn. Hos vuxna renas miljögifter, åtminstone delvis, i njurar och lever. Detta är annorlunda hos barn, dessutom spelar hormoner en roll för tillväxt och utveckling. – Det har varit svårt att få fram kriterier på hormonstörande ämnen, berättade Erik Gravenfors. Sverige stämde EU för att inte ha ordnat detta som planerat till 2013. När väl kriterierna sedan kom var vi inte nöjda med dem. Växtskyddsmedel och biocider måste prövas och godkännas innan de sätts på marknaden. Detta krävs inte av byggprodukter, men de företag som sätter produkter på marknaden måste bevisa produkternas ofarlighet. Vilka ämnen kan då vara hormonstörande? Det finns en rad listor där bland annat hormonstörande ämnen räknas upp, allt från kandidatlistan till SIN-listan och en dansk studie. – När det nu inte finns bra kriterier, försök använda all tillgänglig kunskap och håll er till försiktighetsprincipen, var det råd som Erik Gravenfors gav.

Modernare byggregler Staten har tillsatt en kommitté som arbetar för modernare byggregler. Åhörarna var givetvis nyfikna på vad som kan komma i form av bland annat en uppdaterad BBR. Några detaljer fick vi inte veta, men Åsa Johansson, som är jurist i Kommittén gav några cliff hangers och berättade övergripande om möjligheter och problem med regelverk och styrmedel. Det som marknaden själv gör tillsammans med konsumenternas krav, räcker kanske en bit på vägen. Men det finns redan massor av kemiska ämnen ute på marknaden och staten måste få mesta riskminskning för pengarna som staten satsar. Alla styrmedel har för- och nackdelar, beroende på vad man vill uppnå med styrmedlet. Ekonomiska styrmedel kan vara avgifter eller bidrag som ska skapa incitament för producenter att göra så mycket som möjligt. Till de administrativa styrmedlen hör olika krav i lagstiftningen som >>


42 Svensk Byggtidning

GIFTFRITT BYGGANDE

Miljökrav och andra krav ska uttryckas detaljerat och korrekt i förfrågningsunderlag och kontrakt. Det finns ett slags kriteriebibliotek på myndighetens webb där formuleringar kan hämtas och klistras in i förfrågningsunderlag. Formuleringarna är anpassade till nybyggnationer, ombyggnationer, totalentreprenader respektive utförandeentreprenader. /Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten följs upp med tillsyn och sanktioner. Till de informativa styrmedlen hör information och vägledning till producenter och konsumenter, exempelvis information från bland andra Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Åsa Johansson avslöjade att i juni kommer ett betänkande om miljöpåverkan i byggprocessen och under 2019 kommer ett betänkande med översyn av byggregler och kontrollsystem, däribland BBR.

Hur upphandla? Frågan är sedan vad som gäller när något ska upphandlas och i synnerhet då LOU måste följas. Jens Johansson som är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten förklarade och gav många bra tips. Hur ska miljökraven tas med i upphandlingen, utan att bryta mot någon lag eller regel? Upphandlingsmyndigheten verkar för sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Myndigheten utövar inte tillsyn; det gör Konkurrensverket. Upphandlingsmyndigheten ska främja att de offentliga upphandlingarna hanteras mer strategiskt, rättssäkert och hållbart; och dessutom främja att möjlighet till innovationer beaktas i upphandlingar. Miljökrav och andra krav ska uttryckas detaljerat och korrekt i förfrågningsunderlag och kontrakt. Det finns ett ”kriteriebibliotek” på myndighetens webb där formuleringar kan hämtas och klistras in i förfrågningsunderlag. Formuleringarna är anpassade till nybyggnationer, ombyggnationer, totalentreprenader respektive utförandeentreprenader. En beställare kan ställa krav på att vissa ämnen inte får förekomma, eller att ämnen som ger vissa effekter inte får förekomma. Funktionskrav i stället för specifika krav lämnar utrymme för projektörerna att ta fram innovativa och optimala lösningar. Både Jens Johansson och följande talare berörde hur kraven man ställer kan följas upp i entreprenörens byggproduktion, samt

hur information om byggnationen/byggnaden ska samlas och överföras till byggherre/brukare. Under byggproduktionen bör en loggbok föras. Boken utgörs idag förstås inte av en ”bok” i bokstavlig mening; loggboken förs givetvis helt digitalt. Om BIM redan används kan miljödata läggas in i detta vid sidan om alla övriga data. Viktor Davidov har tidigare arbetat på NCC, bland annat med projekt där BIM användes. Idag är han solution specialist på BIMObject. – Det är en tydlig trend med efterfrågan på mera tekniska data och mer information om hållbarhet, berättade Viktor Davidov. Fastighetsägaren vill exempelvis kunna se till att material återvinns den dagen det är dags för ombyggnad, alternativ riva huset när livslängden är till ända. Men hur jobbar man praktiskt för att logga och spara data? Miljödata kan läggas in kopplade till de olika objekten i den modell som projektörerna tar fram. Varje vägg, varje bjälklag, varje fönster och så vidare är ett objekt med objekt-ID. Om beställaren har krävt att exempelvis Basta används, läggs dess data in i modellen. Det blir rimligtvis leverantören av material/produkter som tillhandahåller informationen, men frågan är vem som ska ägna tid åt att lägga in den.

Digitalisering – enda vägen Både föredragshållarna och åhörarna på konferensen tycktes vara fullt eniga om att digitalisering är den enda vägen för att hantera de stora datamängderna och framförallt att klara flödet av data från förstudie tills att huset står klart. Det gäller att undvika ”viskningsleken” då data förvanskas varje gång de överförs till nästa led i kedjan. Det gäller också att få rutiner för hur avvikelser hanteras, till exempel att informationen verkligen revideras när en vald produkt under byggskedet måste ersättas med en annan. Flertalet, men inte alla, föreföll vara överens om att dagens >>


internationell färgexpert


44 Svensk Byggtidning

GIFTFRITT BYGGANDE

Hälsosamt och giftfritt byggande innebär att även själva byggproduktionen ska vara hälsosam. Bild: Kjell-Arne Larsson

situation med både Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus gör det tungrott. Om huset dessutom ska miljömärkas enligt Svanen blir det ännu mer komplext. Till en början kunde åtminstone en gemensam databas för all miljöinformation underlätta. Kristina Gabrielii som är projektledare för Smart Built Environment fortsatte på temat miljödata och hur den ska hanteras. Smart Built Environment är ett innovationsprogram för hållbart samhällsbyggande, där digital teknik tas till hjälp. Bland annat

här gäller det att skapa ett obrutet flöde av data i hela processen, från förstudier, under byggproduktionen och under byggnadens hela förvaltningsskede. Miljödata ska uppdateras vid förändringar, som byte av utrustning och ombyggnad. – Önskemålet är att trycka på en enda knapp för att få fram rätt miljöinformation, sa Kristina Gabrielii. Samlad info om klimatpåverkan, innemiljö, LCA, innehåll av kemikalier med mera; allt som behövs för analyser, projektering, bygge och förvaltning.


GIFTFRITT BYGGANDE

Svensk Byggtidning 45

Två avgörande faktorer, för att alla de parter som kan finnas med i ett byggprojekt tillsammans bygger smart, är samverkan och respekt. Flödesscheman är lätta att rita upp, men en titt på dagens verklighet visar på flera problem; som brist på termer, brist på objekt-ID, olika sätt att uttrycka samma information. De administrativa system vi har idag inriktas på full koll av ekonomin, nu gäller det att lägga in miljödata och få full koll på även på dessa.

Leverantörernas perspektiv Därefter blev det dags för leverantörerna att presentera sina perspektiv på giftfritt byggande. Lars Gustafsson, Senior Sustainability Manager på BASF redogjorde för företagets proaktiva arbete med att styra produktportföljen i hållbar riktning. Genom den externt validerade metoden Sustainable Solution Steering® har BASF systematiskt utvärderat företagets cirka 60 000 applikationer utifrån en rad olika hållbarhetskriterier som bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. BASF var även med och bildade initiativet Together for Sustainability som idag består av 19 globala industriföretag som tillsammans jobbar för ökad hållbarhet. Sedan några år tillbaka hjälper BASF sina kunder att öka andelen förnyelsebar råvara genom den så kallade biomassbalans-metoden. Genom att ersätta fossila råvaror med förnyelsebara redan i första steget i tillverkningsprocessen och därefter allokera dessa till olika produkter erbjuder BASF en metod som kan liknas vid principen för Grön El, och som bidrar till att minska användningen av fossila råvaror. I slutet av 2016 lanserade Caparol den första förnyelsebara dispersionsfärgen i Sverige. Henkel är ett kemiföretag där vissa av produkterna används inom byggindustrin. Mats Hagwall som är teknisk chef och hållbarhetsansvarig för Norden, berättade om företagets arbete för att minimera risker med kemikalieexponering. Produktutvecklingsavdelningen har samlat på sig kompetens om kemikalier som kan påverka hälsa- och miljö. Man har samlat in hela 84 listor med kemiska ämnen som bevisat eller misstänkt innebär risker. – Vi tar reda på om det finns underlag för säker användning av de kemikalier som ingår i våra produkter, berättade Mats Hagwall. Om det är osäkert försöker vi byta ut ämnet. Expertkunskapen hos våra formulerare är viktig, liksom att det finns ersättningsämnen som innebär lägre eller ingen risk. – Vi överväger också socioekonomiska aspekter med våra produkter, följer trender på marknaden och gör affärsmässiga överväganden, fortsatte Mats Hagwall. Och frågar oss vilka lagändringar som kan vara på gång. Det bästa är om vi ligger före lagstiftningen. Mats pekade på ett exempel där en redan testad och godkänd substans trots detta orsakade problem hos användarna. Tillverkarna bör därmed vara minst lika kritiska som myndigheterna.

Återvinning Kraven på att nya hus ska vara miljö- och hälsomässig hållbara höjs nu i rask takt. Producenter och leverantörer av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från beställarna. Hur kommer man vidare med kemikaliekraven – räcker det arbetssätt vi har idag? Vad behövs eventuellt för att utveckla arbetet ännu mer? Dag Duberg, som är nordisk miljöchef på Tarkett, resonerade kring det giftfria byggandet. Tarkett har två fabriker i Sverige, sammanlagt 34 i världen. Företaget tillverkar golv från ”ax till limpa”. – Giftfritt är viktigt, men jag vill ha med fler aspekter, framförallt livslängden är viktig för långsiktig hållbarhet, menade Dag Duberg och visade bildexempel på hårt använda golv som ändå hållit mycket länge.

Lars Gustafsson, Senior Sustainability Manager på BASF redogjorde för företagets proaktiva arbete med att styra produktportföljen i hållbar riktning. Genom den externt validerade metoden Sustainable Solution Steering® har BASF systematiskt utvärderat företagets cirka 60 000 applikationer utifrån en rad olika hållbarhetskriterier som bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. – Hur ska vi få jordens resurser att räcka? frågade sig Dag Duberg. Vi tror på cirkulär ekonomi. Men vilka problem står vi inför och hur ska vi tänka? På Tarkett försöker vi hitta alternativa råvaror. Företaget använder en restprodukt från ett reningsverk i Holland. Gamla fiskenät används som fibrer i golven. Man tar också reda på spillet vid läggning av golv, där ungefär 10 procent av de golv som körs till byggplatsen blir spill. På fabriken i Ronneby återvinns 90000 kvadratmeter spill varje år. Varje kilo plast som återvinns innebär ett minskat koldioxidutsläpp på 2 kilo. – Vi försöker samtidigt byta fossila energikällor och fossila råvaror mot förnybara, men här måste vi titta på om markanvändningen konkurrerar med matproduktion, sa Dag Duberg. Summa summarum kan sägas att även produkternas livslängd och återvinningsmöjligheter bidrar till hållbarhetsmålen.

Beställarrollen Därefter följde inlägg från några beställare och hur de arbetar för ett giftfritt byggande. Matilda Lissert, som är kvalitets- och miljöledare på Veidekke, berättade att företaget använder både Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus. Det är svårt för personalen att hoppa mellan de olika systemen, beroende på >>


46 Svensk Byggtidning

GIFTFRITT BYGGANDE

Vi vill bli mer kemikaliesmarta, och det måste bli lätt att göra rätt, sa Matila Lissert. Branschen borde enas om en gemensam nationell databas med de hälso- och miljödata som behövs. /Matilda Lissert kvalitets- och miljöledare Veidekke

Idag ska vi inte använda riskabla ämnen som måste saneras när en gång byggnaderna ska rivas. Bild: Kjell-Arne Larsson

projekt. Dessutom bygger man ibland för att husen ska klara Svanenmärkning. – Vi vill bli mer kemikaliesmarta, och det måste bli lätt att göra rätt, sa Matilda Lissert. Branschen borde enas om en gemensam nationell databas med de hälsooch miljödata som behövs. Hon berörde också svårigheterna ute på byggplatserna i vardagen, att ibland vid val av produkt måste man väga funktion mot miljörisker med produkten. I vissa fall måste avvikelse göras från kraven och då görs avvikelserapport. När Svanen-märkta hus byggs måste Veidekke ta upp avvikelser till diskussion. Steve Persson är hållbarhetschef hos

Stockholms läns landsting, för utbyggnaden av tunnelbanan. Denna ska drivas med förnybara energikällor och vara hållbar, men även utbyggnaden ska göras på ett hållbart sätt. Steve Persson pekade på några viktiga faktorer för en hållbar byggprocess: • Medvetenhet och engagemang hos medarbetare och utförare. • Struktur och tydlighet. SLL använder miljöledningssystemet CEEQUAL. • Gör hållbarhet konkret i vardagen. SLL har bland tittat på hur Trafikverket arbetar med hållbarhet. För kravställande använder SLL Byggvarubedömningen, men tillåter även andra system. Vid upp-

handlingen anges miljökrav ofta som funktionskrav. Ofta är det nämligen entreprenören som kan ta fram de bästa lösningarna. Samtidigt är det viktigt med en aktiv och engagerad beställarorganisation som verkligen följer upp miljökraven under och efter bygget. Växjö kommun har länge varit föregångare när det handlar om hållbarhet. Exempelvis började man använda biobränslen i sitt kraftvärmeverk redan 1980 och kommunen var den första i världen att 1996 ta ett politiskt beslut om att bli fossilbränslefri. Växjö antog epitet Europas grönaste stad 2007 efter att BBC hade gjort ett reportage om den grönaste staden


GIFTFRITT BYGGANDE

– Alla särskilt farliga ämnen ska bort. Om de inte går att ersätta, ja, då kanske deras funktion ska bort, sa Pernilla Bodin från Växjö kommun.

i Europa. Det fortsatta miljöarbetet ledde till att Växjö 2018 kan kalla sig Europas grönaste småstad då man blivit utnämnd till European Green Leaf. – Vi beaktar alla 17 globala miljömål och har brutit ner dem så att de nu är aktuella

för kommunen, berättade Pernilla Bodin, som är kommunens verksamhetsutvecklare för hållbar utveckling. Dessa ska nu formuleras till mål i kommunens hållbarhetsprogram som är under utveckling. Hur ska vi då uppnå målet om giftfritt och hållbart byggande? Redan idag arbetar vi på många sätt genom våra strategiska dokument. Vi ska bygga kemikaliesmart, energieffektivt och gärna i trä. Ett viktigt beslut, är målet att år 2020 ska 50 procent av allt byggande kommunen står för göras i trä. Det är en utmaning att vara hållbar både under byggproduktionen och under byggnadens hela livslängd. Exempelvis ska hälso- och miljörisker förenade med kemikalier minimeras även när det gäller underhåll, inredning, leksaker på förskolorna och utrustning i utemiljön. – Alla särskilt farliga ämnen ska bort. Om de inte går att ersätta, ja, då kanske deras funktion ska bort, sa Pernilla Bodin.

Kemikaliecentrum En annan stor beställare är Stockholms stad. För att samla tillräcklig kompetens har miljöförvaltningen inrättat ett kemikaliecentrum. Där finns egna experter på

Svensk Byggtidning

47

– Det är önskvärt att kunna översätta information från ett system och införa i ett annat, menade Johanna Pierre från Stockholms stad.

bland annat miljö- och hälsorisker. Man har också täta kontakter med forskare för att hålla sig uppdaterad. Kemikaliecentrum och forskare använder ofta Norra Djurgårdsstaden som testbädd för olika krav, verktyg >> och produkter.

RÖ 762 93 Rimbo • Tel. 0175-622 95 • Fax. 0175-624 60 www.nystromscement.se • info@nystromscement.se


48 Svensk Byggtidning

GIFTFRITT BYGGANDE

Val av material handlar ofta om att balansera funktion och miljö. Bild: Kjell-Arne Larsson

– För rätt kravställande är det förstås viktigt med tillgång till korrekt information, sa Johanna Pierre, som är byggmaterialspecialist på kemikaliecentrum. Det har vi inte idag och vi har fått göra många egna analyser av produkter. Vi önskar skarpare lagstiftning gällande innehållsinformation. – Bedömningssystemen är ett bra verktyg men jag tycker inte att innehållsinformation som ges i Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Basta räcker, fortsatte Johanna Pierre. Att det förekommer flera system leder också till varierande krav från olika beställare. Detta blir en ohållbar situation för våra leverantörer och för oss. Det vore önskvärt att kunna översätta information från ett system och införa i ett annat. Att leverantörer eller byggherrar arbetar i olika system gör det också svårt för oss att föra statistik på de produkter som används i exempelvis Norra Djurgårssstaden, för att ha kontroll på mängderna ANNONS av produkter/substanser som ”byggs in” i respektive stadsdel.

Slutsatser I den avslutande debatten deltog förutom ovanstående även Sussi

Wetterlin, vd för Basta. Då var frågeställningen om vi fokuserar på rätt saker, när vi formulerar kravkriterier för hållbart byggande. Några slutsatser som flertalet tycktes vara ense om var att: • Fasa ut de ämnen som enligt olika ”listor” potentiellt ger de högsta hälso- och miljöriskerna. • Samarbeta och samordna mer. Varje beställare ska inte behöva göra sina egna analyser av produkternas miljö- och hälsoeffekter. Gemensam databas som är tillgänglig för alla efterlyses därmed. • Skapa ett gemensamt i stället för flera system, där produkternas innehåll av kemikalier, deras effekter och deras egenskaper visas. • Ta hjälp av den digitala tekniken. Nödvändigt för att klara informationshanteringen och dokumentationen. Presentatörer och deltagare på konferensen representerade kompetensspetsen när det handlar om kravställande på byggprodukter ur ett miljö- och hälsoperspektiv samt informationshantering. Många ”rollfigurer där ute i verkligheten” ligger mycket långt efter på området. Det är vanligt att konsulter klipper och klistrar in text i förfrågningsunderlag, utan att ha en aning om vilka krav dessa texter ställer. Och inte heller varför …


Handtag med extra omtanke Det bästa med Habo Clean är det som fattas. Som bly och nickel. Det betyder minskad miljöbelastning och färre allergier. Samtidigt har vi lagt till egenskaper som stoppar elaka baciller. Det är klokt för att stoppa smittspridning till exempel i skolor och på sjukhus. Habo Clean är miljöbedömd och registrerad i Byggvarubedömningen som Accepterad. Håll utkik efter Habo Clean på vår hemsida och hos närmaste återförsäljare. Läs mer på www.habo.com


50 Svensk Byggtidning

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV LKAB

Tung ballast kan få bredare användning inom grundläggning. Här gjuts grunden till kommmunhuset i Täby i tung betong för att motverka grundvattentryck. Bild: Magnus Laupa/LKAB Minerals

Tung ballast

– MagnaDense billigare i längden Betong med tung ballast är en bra och kostnadseffektiv lösning för konstruktioner under vatten eller i mark under grundvattennivån. Studier visar att tung ballast i många fall är bästa lösningen. Man undviker att använda andra, och ofta dyrare, lösningar för att balansera upptryck från vattnet. LKAB TILLVERKAR FLERA järnmalmsprodukter. Vid sidan av fines och pellets för stålindustrin, säljer företaget även tung ballast med namnet MagnaDense – en av företagets specialprodukter – för byggindustrin. MagnaDense används i betong för att höja densiteten. Problemet med konstruktioner under vatten eller i marken under grundvattenytan, är det uppåtriktade vattentrycket. Detta gäller särskilt konstruktioner med hålrum, som tunnlar och underjordiska järnvägsstationer. Även ”bottenplattan” i ett spontat schakt under vatten, exempelvis till ett brofundament, blir utsatt för uppåtriktade krafter. Vanligen balanseras dessa genom att öka betongkonstruktionens volym och därmed tyngd, genom att pumpa bort vatten (under byggtid o/el drifttid) eller genom stag som tar upp uppåtriktade krafter.

Bredare användning Med tung ballast i betongen kan denna ges mer än dubbelt så hög densitet som vanlig betong, när den är nedsänkt i vatten. Därmed kan betongkonstruktionen med bibehållen volym åstadkomma minst dubbel kraft mot det uppåtriktade vattentrycket. I vissa fall är det möjligt att använda den tunga ballasten lös för att fylla hålrum i konstruktionen. Hittills har tung ballast mest använts Off Shore för plattformar samt för kajer, vågbrytare och andra hamnkonstruktioner. Tekniken har dock förutsättningar att användas brett inom infrastrukturbyggen. Två studier (en med praktiska fall och en teoretisk) som Sweco

och LKAB har gjort visade att tung ballast ofta ger en lägre totalkostnad, även om ballasten i sig är dyrare. Det är inte denna specifika kostnad som ska bedömas, utan totalkostnaden. Med tung ballast behöver inte betongkonstruktionens volym ökas, inte heller behövs pumpning eller stag för att balansera vattenkrafterna. Det är viktigt att totalkostnaden beräknas tidigt i projekteringen. För betongleverantörerna är det inte svårt att lära sig tillverka betong med tung ballast. LKAB bistår med recept för att nå den viskositet och hållfasthet som krävs. Betongen har samma pumpningsegenskaper som vanlig betong.

Ytterligare fördelar Betong med tung ballast har högre värmelagringskapacitet. Då betongen härdar stiger temperaturen inte lika mycket. Risken för sprickor minskar. Värmelagringen gör betongen lämplig i konstruktioner med golvvärme, energilagring och i ispister. Den högre densiteten gör också att betongen dämpar ljud bättre. Den gjutna tunga betongen har en slipbar yta med en tilltalande svart färg, som kan utnyttjas arkitektoniskt i vissa fall. Tung ballast som används lös för att fylla hålrum, kan tömmas och återanvändas. Och slutligen, tung ballast baserad på järnmalm rostar inte, den har så att säga redan ”rostat” eftersom den utgörs av järnoxid … www.lkabminerals.com


BETONG

Svensk Byggtidning 51

Cementas Malmö-depå. Bild: Daniel Hertzell

Nio branscher har presenterat färdplaner för fossilfritt Sverige ”Fossilfritt Sverige” blir ett tema under Almedalsveckan i år. Nio olika branschers nyss framtagna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft ska testas på näringslivet och politikerna. Och i september kommer den unika svenska berättelsen att presenteras vid det stora klimatmötet i Kalifornien. AV GÖSTA LÖFSTRÖM – SVERIGE SKA BLI en av världens första fossilfria välfärds-

nationer. Det är inte bara en vision utan en konkret verklighet genom att ett antal branscher presenterat sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Det säger Svante Axelsson, som är nationell samordnare för projektet Fossilfritt Sverige. I april överlämnades de nio första färdplanerna från lika många branscher till regeringen och i höst väntas ytterligare färdplaner bli klara. De branscher som nu lagt fram resultatet av sitt arbete är Betongbranschen, Bygg- och anläggningssektorn, Cementbranschen, Dagligvaruhandeln, Flygbranschen, Gruv- och mineralnäringen, Skogsindustrin, Stålindustrin samt Åkerinäringen.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen. De olika branscherna har bjudits in att ta fram sina egna färdplaner och responsen har enligt Svante Axelsson varit överväldigande.

Unik uppslutning från näringslivet – Initiativet är unikt. Att olika företagsnätverk visar hur de ska bli fossilfria är positivt, men att hela branscher utvecklar egna färdplaner för fossilfrihet 2045 är en satsning som ger hopp inför framtiden. Det är inte bara själva dokumentet som är viktigt utan också att det har inneburit en omfattande process med många andra aktörer inblandade genom ett antal workshops och seminarier. >>


52 Svensk Byggtidning

BETONG

De branscher som nu lagt fram resultatet av sitt arbete är Betongbranschen, Bygg- och anläggningssektorn, Cementbranschen, Dagligvaruhandeln, Flygbranschen, Gruv- och mineralnäringen, Skogsindustrin, Stålindustrin samt Åkerinäringen.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

både företag, branscher och Sverige i stort. De identifierar nödvändiga teknikskiften och eventuella hinder för branschernas omställning och presenterar förslag på hur dessa hinder kan undanröjas. Inte minst riktar de sig till politikerna.

Visar vägen till ett godare liv Eftersom färdplanerna är så många skapar arbetet med dem ett momentum i Sverige där allt fler aktörer tar egna steg mot fossilfrihet. – Även om branscherna har fått råd och tips på vägen ska det betonas att färdplanerna har skapats av branschernas egna driv och engagemang och att resultaten och de olika politiska förslag som lyfts fram ägs av branscherna själva. Planerna lyfter fram möjligheter som följer med klimatutmaningen och kan användas som affärsmässiga möjligheter för

– Almedalsdiskussionerna syftar till att testa om näringslivet och politiken är med och bejakar det som respektive bransch föreslår, säger Svante Axelsson. Och om den planerade presentationen vid det stora klimatmötet i Kalifornien den 11 – 12 september säger han: – Vi har en unik berättelse. Det svenska landslaget för fossilfrihet har samlat sig för att visa omvärlden att en annan värld är möjlig och när vi lyckats bevisa att ett fossilfritt land också är vägen till ett godare liv kommer det att bli en global kapplöpning ut ur fossilsamhället.


Vi bygger staden – med ansvarsfulla metoder. Betongindustri levererar betong som är grunden i den moderna, hållbara staden. I snart 90 år har vi byggt Stockholm och idag är vi bland annat en av huvudleverantörerna av betong till Förbifart Stockholm, som är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Med effektiv logistik, digital teknik och betong med minskad klimatpåverkan bidrar vi till det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet.

www.betongindustri.se


54 Svensk Byggtidning

BETONG

Betongbranschen är en av många som arbetar med att bli klimatneutral. Bild: Gösta Löfström

Betongbranschen redan på gång

med utveckling av nytt byggmaterial ”Vår vision och vårt mål är att klimatneutral betong ska gå att köpa senast år 2030 och användas överallt i Sverige år 2045”. Den deklarationen gör betongbranschen via Betonginitiativet, en av nio branscher som formulerat sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. AV GÖSTA LÖFSTRÖM – VI HAR BESTÄMT OSS, betongen ska bli klimatneutral till

2045, säger Malin Löfsjögård, som är vd i Svensk Betong. – Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt. Bakom branschens arbete med färdplan står Betonginitiativet, ett samarbete mellan bygg- och fastighetsbolag, betong- och cementtillverkare, myndigheter, akademi och kommuner.

– Vi ska lösa detta, men vi kommer att behöva hjälp av politikerna, inte minst när det gäller utbildning, forskning och utveckling, säger Malin Löfsjögård. – Vår målsättning på kort sikt är att koldioxidutsläppen från betong till husbyggnad ska minska kraftigt och nå en halverad klimatpåverkan redan inom fem år. På lite längre sikt räknar vi med att betong ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv. Betong består av bergmaterial (ballast) som är sammanbundet


BETONG

Svensk Byggtidning 55

Vår målsättning på kort sikt är att koldioxidutsläppen från betong till husbyggnad ska minska kraftigt och nå en halverad klimatpåverkan redan inom fem år. På lite längre sikt räknar vi med att betong ska vara klimatneutralt ur ett livscykelperspektiv. /Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong Bild: Boel Ferm av cementpasta (cement och vatten). Betongens hållfasthet bestäms förutom av vatten/cementtalet av ballastens egenskaper och sammansättning. (Källa: Wikipedia). Cement står för cirka 90 procent av betongens klimatpåverkan. Därför krävs ett omfattande tekniksprång för cementtillverkningen. Cirka 30 procent av cementens klimatpåverkan går att reducera med en övergång till icke-fossila bränslen, men för resterande 60-70 procent krävs >> andra åtgärder, inklusive så kallad koldioxidavskiljning.

Med nollvision och närproducerad cement bygger vi framtiden Med nollvision och närproducerad cement bygger vi ett hållbart samhälle. Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har formulerat en vision om att nå klimatneutralitet 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid. Läs mer om vårt arbete på www.cementa.se.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 63 000 medarbetare i 60 länder.


56 Svensk Byggtidning

BETONG

Den enda tillverkaren av cement i Sverige, Cementa, har en egen färdplan, men ingår i Betonginitiativet. Betongen ska bli klimatneutral genom en lång rad av åtgärder. På kort sikt kommer detta främst att ske genom fortsatt utveckling av betongsammansättning, användning av alternativa bindemedel, optimering av design samt lägre klimatpåverkan från transporter, skriver Betonginitiativet i sin sammanfattning. För att nå målsättning fullt ut krävs även tekniksprång inom cementindustrin med bland annat koldioxidinfångning och lagring. Redan idag finns klimatförbättrad betong för husbyggnation. Den har 20 till 30 procent lägre klimatpåverkan än konventionell betong. Det pågår också ett utvecklingsarbete för den cement och betong som används för infrastrukturbyggen. Betonginitiativet hade ett ”betongtoppmöte” i Almedalen förra sommaren och ser nu fram emot en uppföljare när hela initiativet Fossilfritt Sverige blir föremål för diskussioner under årets Almedalsvecka. – Nu är det viktigt att alla aktörer i branschen ställer upp egna mål enligt vår färdplan. Det är också viktigt att vi börjar ställa frågor till politikerna om de förslag vi lagt fram för att nå målen som politiker behöver agera på, säger Malin Löfsjögård.

Mångmiljardindustri Betongbranschen i Sverige sysselsätter drygt 7 000 personer och omsätter totalt cirka 24 miljarder kronor inräknat bolag som tillverkar prefabricerad betong som element (väggar, bjälklag, trappor, balkonger etc). och övriga betongvaror (marksten, takpannor och rör). Årligen produceras mer än fem miljoner kubikmeter betong i Sverige.

FRAMTIDENS STYRSYSTEM - IDAG ENTERPRISE LABORATORY EN 206:2013

POLARPOWER Energiövervakning i realtid

www.polarmatic.com

POLARFLEET Billogistik

POLARAMA Kameraövervakning

Tel: 031-194480


Roma Grus är ditt alternativ då du vill vara klimatsmart! ✓ En av Sveriges modernaste betongstationer ✓ Samtliga betongtransporter körs på 100% HVO ✓ Centralt placerad på Gotland ✓ Fortlöpande arbete kring miljö & kvalité är alltid i fokus ✓ Miljö & kvalitémedvetna samarbetspartners

Besök gärna oss på www.romagrus.se


58 Svensk Byggtidning

BETONG

Låg prisutveckling för betong de senaste fem åren! De senaste fem åren ses en låg prisutveckling för betong när jämförelse görs av entreprenadindex för första tertialet 2013 och samma period 2018. FÖRSTA TERTIALET 2013 varierade entre-

Bild: Svensk Betong

prenadindex mellan 105-107 för fabriksbetong och 106-107 för betongvaror och motsvarande siffror för samma period 2018 var 110-111 både för fabriksbetong och betongvaror. Det ger en prisutveckling lägre än fem procent under femårsperioden samtidigt som vi sett en starkt växande konjunktur med bland annat löneökningar på 2-3 procent årligen. Detta är en betydligt lägre prisutveckling jämfört med flera andra byggmaterial och byggvaror under samma period. – Kostnaderna för att bygga och för byggmaterial är viktiga frågeställningar som ofta är i fokus, inte minst av politiken. Trots en starkt växande byggkonjunktur ser vi en låg prisutveckling för betong de senaste fem åren. Det gör betong mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra byggmaterial och möjligheterna att bygga kostnadseffektivt med betong med lägre kostnader för slutkonsumenterna är stora, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV WATERRESISTED SWEDEN

Betongskyddet mot fukt och sprickor med livstidsgaranti RadCon Formula#7® – undermedlet mot fukt och sprickor som orsakar stora underhållskostnader i svenska betongkonstruktioner och infrastruktur. – Ett problem som inte ansetts möjligt att åtgärda utan synbar påverkan. Nu används vår metod för att slippa stora ingrepp i betongen, konstaterar Martin Ohlson, vd för Waterresisted Sweden.

59 Svensk Byggtidning 37

MEDICIN RADCON FORMULA #7

FÖR BETONG En tablett. Stark i flera generationer.

WATERRESISTED SWEDEN levererar RadCon Formula#7 till stora byggföretag som Peab, NCC med flera och till dominerande förvaltare av infrastruktur, exempelvis Trafikverket. Hustak, parkeringsplatser och garage, broar, vattenhållare, marina miljöer … listan över användningsområdena för RadCon Formula#7 kan göras nästan hur lång som helst. Fukt i betong och infrastruktur ställer till med stora problem i form av avstängda broar, begränsad framkomlighet och inte minst höga kostnader. Att med lågtrycksspruta applicera RadCon Formula#7 kan både göras innan gjutning – som en preventiv åtgärd mot framtida sprickbildning – och för att i efterhand reparera redan uppkomna sprickor i betongen. – Vår produkt klarar sprickor på upp till två millimeters bredd, förklarar Martin Ohlson. Ett kalciumsilikathydrat som reagerar på fukt bildar ett gel som lägger sig över betongkonstruktionen. Så kan RadCon Formula#7 funktion beskrivas i mer kemiskt-tekniska termer. – Som ett barriärskydd mot fukt, förtydligar Martin Ohlson. Det var han själv som hittade denna från början australienska produkt. Som Waterresisted Sweden nu är ensam om att lansera och leverera på den svenska marknaden. – Vi har bland annat lagt RadCon Formula #7 på ett stort parkeringsgarage i Älvsjö i södra Stockholm. Där det var mycket sprickbildningar och läckage på entréplanet. Att förebygga eller reparera skadad betong med RadCon Formula#7 är billigare jämfört med traditionella tätskikt. – Men det du framför allt tjänar på är att med betongens livstid som garanti behöver inget göras om igen efter fem år … RadCon Formula#7 mot fuktskador på betong distribueras över hela Sverige. I volymer från en liters flaskor till dunkar och fat med den outslitliga impregneringsprodukten från Waterresisted Swedens hemadress i halländska Varberg. Med följer detaljerade instruktioner för användning – och inte bara det. Det gör också Waterresisted Swedens garanti mot fuktskador lika länge som betongens naturliga livslängd. www.wrsab.se Med andra ord normalt 100 år. Roll-up_Radcon_medecin.indd 1

Exklusiv Sverige Distributör För ett hållbart Telefon 0702-70förtroende, 61 96 Mail info @ waterresistedsweden.se Hemsida till enwaterresistedsweden.se tät relation

Exlusiv Sverige Distributör Telefon 0300-569333 Mail info@waterresistedsweden.se Hemsida waterresistedsweden.se

2016-02-04 10:15


60 Svensk Byggtidning

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV WIELAND ELECTRIC

Innovativa el-lösningar inom bygg och industri Det skall vara lätt, snabbt och säkert när kopplingsplintar, kretskortsplintar, industriella stickkontakter och el-komponenter med mera skall kopplas samman. Med färgkoder och lego-principen har Wieland Electric tagit fram banbrytande anslutningsdon för elinstallationer som kopplas samman med bara ett klick. AV KIM HALL MED MER ÄN 100 ÅRS erfarenhet har Wieland Electric utveck-

lat och tillverkat kablage och säkerhetsprodukter för elbranschen. Wieland är världsledande av produktsystem med anslutningsdon för installationer inom el-sektorn. – Vi är ett självständigt familjeägt bolag som tillverkar och säljer framtidssäkrad el- och signaldistribution, med avancerad kopplingsteknik och innovativ elektronik över hela världen. Med automatisk och säker teknologi är vi banbrytande inom branschen, säger Kenneth Cronberg, administrativ direktör på Wieland Electric. Det globala familjeföretaget bildades i Bamberg i Tyskland, där huvudkontoret finns. Med totalt 2 000 anställda och 15 dotterbolag, varav ett säljkontor i Limhamn/Malmö och ett säljkontor i Köge, Danmark, omsätter Wieland Electric cirka 200 miljoner euro. – Vi arbetar med stickbar installationsteknologi där man istället för traditionell installation med kopplingsdosor använder våra kopplingssystem som lätt och säkert kopplas samman med ett klick. Färgkoder och kontakternas konstruktion gör att det inte kan bli fel och resurskrävande felsökning undviks. Systemet är extremt tidsbesparande, säger Tommy Andersson, marknadschef på Wieland Electric. För varje ny generation blir produkterna mindre, effektivare och smartare. Wieland Electric satsar mycket på forskning och produktutveckling med särskild avdelning i Tyskland där även tillverkningen finns. Företaget inspireras och tar lärdom av sina kunder och samarbetspartners i tillverkningen av nya innovativa produktlösningar. – Tid är pengar och idag är tempot inom byggsektorn och industrin mycket högt. Med våra produkter kan installatörer och byggherrar fokusera på kärnverksamheten medan vi med våra produkter står för service, säkerhet och kvalitet. Nu satsar vi på

den svenska marknaden där vi vet att det finns ett behov av våra lösningar inom industri och byggsektorn, säger Kenneth Cronberg, på Wieland Electric. Genom att arbeta direkt i ett gemensamt affärssystem kan Wieland Electric skräddarsy produkter efter kundernas behov. Produkter som finns på lager kan levereras från Tyskland inom fyra dagar. I extrema fall går det att leverera inom 24 timmar. – Vi utbildar våra kunder i hur produkterna monteras och installeras samt om säkerheten i produkterna, säger Kenneth Cronberg. I Sverige går alla leveransförfrågningar, orderhantering med mera via försäljningskontoret i Limhamn/Malmö.

www.wieland-electric.com


BELYSNING

Svensk Byggtidning 61

light + building

– breda och framsynta ansatser inom belysningsområdet Mer än 2 700 utställare från 55 länder samlades i Messe Frankfurt för årets upplaga av light + building. Temat var ’Connected – secure – convenient’. Vi blir alltmer uppkopplade, och då även till vår belysning som kan skötas bland annat via en app. Detta höjer både säkerhet och bekvämlighet. AV KJELL-ARNE LARSSON FAGERHULT hade stora montrar där även företagets övriga systerbolag deltog. FAGERHULT visade flera nyheter, bland annat Skywalker, en pendelarmatur för kontor och andra arbetsplatser. Man kan bland annat styra armaturen via en app där möjligheten finns att välja belysningsprogram med olika färgtemperaturer. På ett flexibelt kontor väljer var och en sin personliga inställning via appen. Inställningen finns kvar när samma person väljer samma plats nästa gång. FAGERHULT visade också PLEIAD G4 som är en ny serie downlights. Serien är komplett med en stor mängd valmöjligheter. Armaturerna är försedda med linser som ger ett dämpat ljus i reflektorn och en jämn ljusbild.

Via USB Frinab Fristad Industri visade lampor, armaturer, kopplingsdon och kablar. I sortimentet finns armaturer för spotlight och breda ljusbilder. Dessutom lampor som drivs med batterier eller med ackumulatorer som laddas upp via USB-kontakt. Det finns också armaturer som går att styra via en app i mobilen. En tillgång idag är att dagens generation av dimmers är mycket mindre än

tidigare och går att placera exempelvis i takkoppen. Frinab har utvecklat LED plafonder i två storlekar. De finns inte på marknaden, men företaget visar plafonderna för att ta reda på kundernas intresse. Optoga hade flera nya LED-moduler för inbyggnad i armaturer. Bland annat visades Clara-serien. Clara AC IP65 är vattenskyddad och klarar upp till 30 minuter på 1 meters djup. Företaget säljer bland annat moduler med mycket små inbyggnadsmått. En specialitet är moduler med inbyggd kondensator som ger flimmerfri belysning. Man visade också dimmerreglage som kommunicerar genom EnOcean. LumenRadio är ett företag som utvecklade trådlös styrning av ljus och ljud inom filmindustrin. Nu tar man steget till fastighetssektorn. AirGlow är en ny produkt för att styra belysning. AirGlow baseras på företagets Mira-teknik för trådlös kommunikation som kan ske via Bluetooth eller Mira Mesh. Ledolight Sweden AB samarbetar med LumenRadio när det handlar om trådlös kommunikation med skyltar. Ledolight tillverkar nödutrymningsskyltar och andra ljusskyltar, både för sitt eget sortiment och som leverantör till andra märken. Skyltarna är >>


62 Svensk Byggtidning

BELYSNING

Kristallkronor så långt ögat når. Saken är bara den att ingenting är som förr, varken ”kristallerna”, ljuskällorna eller styrningen. Ny teknik har i grunden revolutionerat våra belysningar även om det inte alltid ser ut så.

nätanslutna, går på batteri (upp till 10 år) eller laddas med solceller. Till de svenska utställarna på light + building hörde också STAR Trading. Företaget har ett brett utbud av LED-belysning och LED-lampor. Sortimentet av LED har fullkomligt exploderat senaste åren. Därför kan belysningsdesigners och arkitekter finna allt de behöver för alla typer av interiörer. Tidigare har det varit svårt att få fram ljuskällor i samband med renoveringar i gamla kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Idag finns armaturer och ljuskällor även för dessa miljöer, som många gånger kräver ett betydligt varmare ljus än byggnader av senare datum. ZERO visade flera armaturer – av designers – för ljusdesigners och arkitekter. Nya HOPE är designad av Front. Trotjänaren PAR är formgiven av Boberg & Ridderstråle och presenterades med nya färger. HALFTONE är en ”ljusplatta” lämplig att bygga in i väggar. Den bygger endast 70 mm i djup.

Glober BY RYDÉNS produkter formges i Sverige och tillverkas i huvudsak i Kina. Inriktningen är smalt och exklusivt, för bostäder, hotell och restauranger. På mässan fanns en rad nyheter, bland annat utomhusarmaturer som hämtat stilar från Mellanöstern, lampor i stora blåsta glaskupor staplade som en klase ballonger och på prov kristallkronor i plast. Globformade lampor hade satts samman till något som liknade molekylmodeller. Bra på glober är som sig bör också GLOBEN Lighting som har många nyheter, både glob- och cylinderformade, liksom en standardprodukt som mest påminner om en brudklänning (!). All design är svensk, men tillverkningen sker i Kina. Design Light tillverkar både i Kina och i Sverige. Marknaden är global med kunder som HM och IKEA. Inriktningen blir alltmer mot retail, särskilt inom livsmedel.

Utebelysning Endast fantasin sätter gränser för vilka belysningsprogram som kan skapas.

Den dämpade allmänbelysningen i flera av mässhallarna hjälpte till att lyfta fram produkterna.

Till de återkommande utställarna hör Malmbergs med en katalog som spänner över allt från badrumsbelysning till gatubelysning. Bland nyheterna märktes nödbelysningen Hede LED för montering på vägg eller i tak, en undertakspanel Star LED Panel med mycket liten bländning och strålkastaren Mega II LED Floodlight för montering på yttervägg, stolpe etc. Malmbergs säljer mestadels i Norden, men har nyanställt och satsar på att expandera geografiskt. STRIHL är en tillverkare av utomhusbelysning, one stop shop. Gatuarmaturer, strålkastare högmaster, komplett sportbelysning, hamnar med mera. STRIHL hjälper till med projektering och ljusberäkningar. Det som hela branschen pratade om på Light & Building mässan i Frankfurt var STRIHLś drönare LumenAIR som byter armaturer för uppgradering och service. Detta kräver en armatur med ett snäpplås. Drönaren LumenAIR ersätter personlift och farliga arbeten utmed vägarna. Kunden kan köpa hela konceptet från STRIHL. Ett företag som också säljer strålkastare för parkeringar, idrottsplaner, skidbackar och liknande anläggningar är Designlight Scandinavian. Dessutom ingår bland annat down-lights och drivdon i sortimentet. Många av utställarna var inriktade på enbart fastighetsautomation eller kommunikation. Till de senare hörde svenska Wireless Solutions, som i likhet med LumenRadio, började med ljusstyrning inom underhållsbranschen för att nu ta steget in i fastighetsvärlden.


Molior

MOLIOR© Design: F Mark

Molior systemsortimentet består av olika konfigurationer för det optiska systemet, som gör det möjligt att anpassa takinstallationen till en unik visuell design och få en behaglig belysning i rummet. Standarddesign

Molior-sortimentet består av olika konfigurationer av det optiska systemet. Byggstenarna är hörn- och linjeljusmodulerna som kan placeras i önskade lägen.

www.sg-ab.se

4 Corner

1 Corner System

2 Line

1 Line

1 Line System


64 Svensk Byggtidning

BELYSNING

Bild: Linda Lindbom, Växjö kommun

Belysning och hinder för ett säkrare city Växjö kommun fortsätter arbetet för ett tryggare Växjö city och flera konkreta åtgärder har genomförts och planeras. Det handlar om åtgärder för tryggare city dagtid och nattetid, men också om fysiska hinder för att försvåra fordons acceleration och därmed attacker. Sådana hinder är de sex blomurnor som idag ställs ut i korsningarna Storgatan/Liedbergsgatan och Storgatan/Kungsgatan. – VI TAR NU YTTERLIGARE steg framåt mot ett tryggare

Växjö. Vi ser konkreta förändringar som tillsammans kommer göra skillnad. Arbetet sker i samverkan mellan flera aktörer med ett gemensamt mål, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö. Arbetet kring tryggare city initierades av den politiska ledningen i Växjö kommun 2017. Första steget blev de skyltar som sattes upp i city i november och som upplyser om att det är förbjudet att lämna fordon obemannade med motorn igång eller med nyckel i tändningslåset. En uppföljning har här gjorts som visar att chaufförer som parkerar tillfälligt i city är mycket bra på att följa denna lag. Nu fortsätter arbetet med ytterligare åtgärder inom de tre utpekade områdena.

Fysiska hinder för fordon: Sex blomurnor som försvårar acceleration på Storgatan placeras i korsningarna Storgatan/Liedbergsgatan (tre stycken) och Storgatan/Kungsgatan (tre stycken). Växjö kommun fortsätter arbetet med att öka säkerheten vid publika evenemang i city, bland annat genom fler hinder.

Åtgärder för tryggare nätter: Insatser vid, det av Polisen prioriterade området, korsningen Sandgärdsgatan/Kungsgatan. Gatubelysningen är förstärkt på platsen och kameraövervakning planeras. Vuxennärvaron ökar genom att nattvandrare prioriterar korsningen. • Arbetet med nattvandrare utvecklas i hela city. • Belysning i Museiparken. Grävarbetet kommer igång under juni 2018. • Polisen har ökat sin närvaro i city i enlighet med Medborgarlöftet. Polisen planerar också ny krogtillsyn.

Åtgärder för tryggare dagar: • Växjö kommuns fältarbetare och Polisen arbetar för att minimera stök i city sen eftermiddag. • Arbetet med sociala insatsgruppen fortsätter. Sociala insatsgrupper innebär att socialtjänst, Polisen, skola och familj samverkar för att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil. • Polisen arbetar med konceptet Trygg i butik. • 26 april kom också Blågröna Växjö med förslaget att införa trygghetsjour, med ambulerande ordningsvakter som är tillgängliga på jourtelefon.


nkel.se

Allt du behöver, på ett ställe

Bienvenue Eclatec Nytt år, nya möjligheter brukar man säga och sällan har det väl varit mer sant. Från och med januari är vi nämligen svensk distributör av den anrika franska belysningproducenten Eclatec. Bonne année!

SASensor är ett centraliserat system för skydd och kontroll (CPC) som passar alla typer av stationer. I det totalintegrerade systemet finns alla reläskyddsfunktioner, fjärrkontroll, alla mätningar, indikeringar och annan information samlad. Systemet kan enkelt anpassas till varje kunds individuella behov.

www.protrol.se Det bästa inom offentlig belysning.

Besök oss på ELFACK 2017, monter B09:82

100W över datanätverket -

100W

använder du säkra produkter?

PoE SAFE Komplett System med dokumenterad funktion & kvalité

REACH

ROHS

LBW

Tel: 08-584 108 80

Web: www.lbw.se

Mail: lbw@lbw.se

Swiss quality


66 Svensk Byggtidning

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV H-FÖNSTRET I LYSEKIL

Fönster för generationer Fönster har i alla tider varit föremål för ett kostsamt underhåll och i slutändan byte. Så var fallet ända fram tills i slutet av 70-talet då H-Fönstret i Lysekil grundades. Ett unikt fönsterkoncept såg dagens ljus. Resultatet blev ett fönster som håller för generationer! NÄR H-FÖNSTRET I LYSEKIL konstruerades var den bärande

tanken att det skulle bli det bästa fönstret någonsin. Med ett utåtgående fönstersystem för optimal täthet, beslagsplacering på båda sidor av bågen för att fördela vikten samtidigt som alla beslagsdelar nitas fast i en beständig aluminiumkonstruktion så vill vi påstå att vi lyckats. I fyrtio år har vi tillverkat fönster med en unik konstruktion. Med facit i hand kan vi stolt säga att vår produkt är mycket omtyckt och har vunnit stor tillit hos fastighetsägare och förvaltare med ett långsiktigt ägande i fokus. Med bra produkter kommer det ofta kopior, så även i vår bransch. Det går dock aldrig att göra ett nytt original, H-Fönstret, vilket vi anser är det bästa på marknaden. Vi vet att de material och leverantörer som vi använder vid tillverkning av våra fönster håller över tid. Ett långt samarbete med alla våra leverantörer vittnar om detta och vi tillverkar i stort sett samma fönster idag som när vi startade 1978, men nu med ytterligare förbättringar. Idag 40 år senare är H-Fönstret i Lysekil Sveriges största tillverkare av underhållsfria aluminiumfönster med träbeklädd insida som överlägset bäst står emot regn, vind, sol och andra belast-

ningar. Med det material och den kvalitet vi har i våra fönster får de en livslängd som kan mäta sig med husets, flera generationer utan ytterligare fönsterbyten! FAKTA I KORTHET: H-Fönstret är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Idag finns miljontals fönster från företaget installerade runt om i Sverige och hela Västeuropa. H-Fönstret tillverkas i fabriken i Lysekil i Bohuslän, där en flexibel produktion passar för såväl små som stora projekt. H-Fönstret har cirka 100 anställda och omsätter nära 200 miljoner kronor. Moderbolag är familjeägda K-Svets Förvaltnings AB i Stenungsund.

www.hfonstret.se


FÖNSTER & GLAS

Svensk Byggtidning 67

Framtidens glas – är redan här!

De kostar visserligen lite mer. Men framtidens energieffektiva glas finns redan till hands. – Utnyttja morgondagens glasteknologi redan idag och få en byggnad som är modern även om 15 år! Uppmaningen kommer från glasleverantören ChromoGenics vd Jerker Lundgren, som på årets Nordbygg 2018 talade på temat energikrav, glas och husbyggnad. AV THOMAS ANDERSSON EN HUSVÄGG MED hög prestanda har bortåt tio gånger bättre

U-värde jämfört med idag gängse glaskvalitet, med hänsyn till montage och annat. Samtidigt som kraven i Boverkets byggregler (BBR) på energiåtgång per kvadratmeteryta hela tiden skärps. Vilket för övrigt är fallet även i grannländer som Norge och Danmark. Följden är, bedömer Jerker Lundgren, att den tidigare trenden mot allt större glasade ytor i byggnader nu har börjat plana ut. – Det här gör att du med dagens teknologi kanske inte sätter mer glas i fasaden än max 40 procent. Ett så gott som helt glasat hus måste följaktligen istället uppföras med en glaskvalitet vars Uvärde även motsvarar resterande ANNONS cirka 60 procent tät vägg. – Då måste du gå till högisolerande glas! Det vill säga istället för två eller tre kanske välja fyrglas. Som bättre än dagens vanliga standard stänger

ute värmen på sommaren och vintertid energibesparande behåller den inomhus. Jerker Lundgrens poäng är att det idag faktiskt finns teknik för att bygga energieffektiva glasväggar med samma prestanda som ett trähus, inräknat passivhusstandard. – Men det är väldigt få som gör det. Varför då? – Det kostar ju mer, men för en fastighetsägare är det ändå ganska marginella pengar.

”Jobbar åt samma håll” Att energiförbrukning, särskilt i kommersiella lokaler, ofta ligger utanför hyran bidrar, anser Jerker Lundgren, till byggherrars och fastighetsägares ovilja att investera i den senaste, energibesparande, glasteknologin. Om fastighetsägarna istället började ställa krav i den här riktningen skulle leverantörerna rätta sig därefter och priserna på högpresterande glas gå ned, tillägger den innovativa glasleverantören ChromoGenics vd Jerker Lundgren. – Då jobbar vi alla åt samma håll!


68 Svensk Byggtidning

FÖNSTER & GLAS

– För oss är det naturligt att delta i det här sammanhanget, säger Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande Bild: Tobias Sterner

Vi vill dessutom skapa ett större engagemang och lyfta hållbarhetsfrågorna på ett sätt som gör att fler aktörer går från teori till praktik – så att hållbart byggande och renovering ökar – och då är detta en bra arena-

Building Sustainability18 är Nordens största konferens för hållbart samhällsbyggande. Bild: Vasakronan/Gustav Kaiser

/Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande. Bild: Tobias Sterner

ICHB deltar i Building Sustainability18 I år är Informationscentrum för hållbart byggande stolt medarrangör till Building Sustainability18, Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande. Den äger rum i Stockholm den 24 och 25 oktober.

U-värden från 0,7

Upp till Rw 53db

BEHOVET AV HÅLLBARA byggnader, smarta städer och inkluderande offentliga miljöer är stort och högaktuellt. På Building Sustainability 18 visas och diskuteras utmaningar och lösningar genom hela samhällsbyggnadsprocessen genom seminarier, debatter och studiebesök. Årets teman är hållbarhet inom fastighetsutveckling, nybyggnation, renovering, energi och stadsutveckling. – För oss är det naturligt att delta i det här sammanhanget, säger Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för

hållbart byggande. – Building Sustainability18 erbjuder ett brett program som omfattar alla de delar som vi på Informationscentrum för hållbart byggande har i uppdrag att samla och sprida. – Vi vill dessutom skapa ett större engagemang och lyfta hållbarhetsfrågorna på ett sätt som gör att fler aktörer går från teori till praktik – så att hållbart byggande och renovering ökar – och då är detta en bra arena, avslutar Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande.

LJUD OCH ENERGIFÖNSTER www.domlux.se


STRAMT, RENT OCH ASYMMETRISKT - Bostadskomplex i Temse, Belgien

Hörnelement

Formatflexibilitet

Lång livslängd

Skyddar och säkrar

Variation i format Vita STENI Colour fasadskivor, variation i format - och inte minst asymmetrin, skapar ett spännande uttryck i det moderna bostadsområdet i Temse, Belgien. Terrasser i samma material och räcken i glas, fönster i svart aluminium som ger en tydlig kontrast med den övriga fasaden. Ingenting är lämnat åt slumpen! steni.se


70 Svensk Byggtidning

FÖNSTER & GLAS

Carport och förråd i Alingsås. Glas med solceller som fasadbeklädnad.

Bygg mer med glas! Från ljusinsläpp och väderskydd till solceller, fasadbeklädnad och ett byggmaterial med en mängd olika användningsområden. – Glas har haft en femtioårig, språngartad teknikutveckling! Jörgen Häll – vd på Glascentrum i Växjö – reser land och rike runt för att på universitet och högskolor öppna upp ögonen på blivande arkitekter och byggnadsingenjörer för glas som tänkbart alternativ till betong, stål eller trä. AV THOMAS ANDERSSON VAD MER ÄN LJUSINSLÄPP och väderskydd – vd Jörgen Häll,

Glascentrum i Växjö – kan byggmaterialet glas idag användas till? – Framförallt som fasadbeklädnad, istället för plåt, tegel eller puts. Glas behöver inte vara transparent. Det kan vara färgat och ogenomsynligt. Ett alternativ som kommer alltmer är glas i bärande konstruktioner. Man har lärt sig räkna på glasets hållfasthet. Istället för stålbalk eller pelare kan du använda glas som bärande material. Glasets fördelar? – Ett beständigt material som kräver minimalt med underhåll. Glas behöver ingen ytbehandling, smörjas eller underhållas. Tillverkat behåller det sin funktion livstiden ut.

Vad har hindrat alternativa användningar av glas? – Att inte kunna tillverka så stora glas som krävs. Backa 150 år så var det tre millimeters glas på ungefär en kvadratmeter som gällde. Nu tillverkas nästan hur stora glas som helst. Tjockare med större hållfasthet. Man flyttar fram gränserna produktionsVi fick förtroendet att tekniskt. Förfinar tillverkningsmetoderna med bättre kvalitet.

Vi fick förtroendet att leverera 15 stycken Nytec AB Smålandsstenar cirkulära glaslanternine www.nytec.se 0371-33590 Vikingaskolan. Vitill fick förtroendet att

leverera 15 stycken Kan glas bärande kapacitet jämföras med betong eller stål? cirkulära glaslanterniner – Svårigheten med glas är till hållfasthetstester med ganska stor Vikingaskolan. spridning. För stål och betong får du relativt liten spridning. Byggtekniskt måste du ha säkerhetsmarginaler som gör att du överdimensionerar glaset, för att vara på den säkra sidan.

leverera 15 stycken cirkulära glaslanterniner till Vikingaskolan.

Nytec AB

Smålandsstenar www.nytec.se 0371-33590

Nytec AB Smålandsstenar 0371-335 90 www.nytec.se

Vi fick förtroend leverera 15 styck cirkulära glaslan till Vikingaskola Nytec AB

Smålandsstenar


er

det att ken nterniner an.

0

Fönster 30% lägre pris

Vilka hinder återstår idag för en vidgad användning av glas? – Arkitekterna måste våga rita in mer glas i byggnaderna! Man är fortfarande, hävdar jag, lite för konservativ. Tänker trä, stål och betong och på glas som det genomsiktliga materialet. Om du även börjar se på glas som inte genomsiktligt, kan det användas på många ställen. Ha olika färger, hög eller låg reflektion, du kan trycka på det, … Dimensionerar och fäster du glas rätt så är det ett väldigt starkt material. Glas, ekonomi och hållbarhet? – Det är absolut inte dyrare att klä en fasad med glas istället för med plåt eller tegel. När glas framställs första gången handlar det mycket om att smälta sand. Det går åt en hel del energi. Samtidigt; när du river en byggnad så är glas det som återvinns Blir det inte glasskivor till nya fönster eller annat byggmaterial så kan du använda det som glasull till isolering. Glasets framtid? – Istället för bara ett fönsterglas eller en spegel i badrummet byggs digitala funktioner i glasytorna. Vi kanske styr belysning och annat genom att trycka på glaset. Där tror jag att vi har glasets framtid!

LÄS PÅ OM GLAS! ”Bygga med glas – Möjligheternas material” är en av Glascentrum initierad inspirations- och kunskapsbok om glas. Den kan beställas via glascentrum-mtk.se

- direkt från fabriken

10 års garanti 25 års underhållsfritt l Kostnadsfritt besök & offert l ROT-avdrag på montering l Stora energibesparingar l Lägre driftskostnader l Professionella råd l Måttbeställda leveranser på 2-3 veckor l 3-glasfönster l l

FÖNSTERUTSTÄLLNING Mån-fre 10.00-18.00. Lörd 10.00-14.00 Weda Södertälje, Brunnsängsvägen 25, Tel 08-550 146 76

www.plastico.nu


CC-FÖNSTERDREV VI HÅLLER VAD VI LOVAR!

från Expanderar 0 mm l3 2 mm upptil Nya Fabriken, hållbart från produktion till installation 1000 m2 solceller.

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev! Finns hos välsorterade bygghandlare.

3-C Production AB • Porsevägen 27-29 • 311 32 Falkenberg • Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu


KYLA & VÄRME

Svensk Byggtidning 73

Kyotopyramiden – grundprinciper vid renovering: * Minimera först värmebehovet. Rätt klimatskärm (fönster, dörrar, isolering) och ventilation kan minska normalvillans energibehov med upp till 40 procent. * Minimera därefter elbehovet genom energisnål utrustning. * Tredje åtgärd: optimera värme- och ventilationssystemen. * Välj energikälla sist, anpassad till det mindre värmebehovet.

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt Enligt Swedisols nya energieffektiviseringsindex har Sörmland den största procentuella minskningen av energianvändningen med en genomsnittlig energieffektivisering på 8,9 procent per år. av det, 8,9 megawattimmar. En rapport som Swedisol beställt av Industrifakta där 100 fastsin energianvändning med 5,8 procent. Det motsvarar cirka 0,8 ighetsägare över hela landet intervjuats visar att mer än megawattimme per lägenhet. Med den takten kommer hälften av fastigheterna är i behov av energieffekSveriges lägenheter att nå energieffektiviseringsmåtivisering. Rapporten visar också att det under let först 2040, tio år för sent. Det visar Swedisols 2016 investerades 21 miljarder kronor i renonya energieffektiviseringsindex som baseras veringar av Sveriges flerbostadshus. på uppgifter från Sveriges kommuner. – Det låter mycket, men utslaget på hela – Energianvändningen i lägenheterna Sveriges lägenhetsbestånd motsvarar det minskar alldeles för långsamt. Bostäder bara 9 000 kronor per lägenhet. Klimatföroch service står i dag för nästan 40 procent ändringarna är vår tids stora ödesfråga, och av den totala energianvändningen i Sverige, att minska vår energianvändning är den vikså för att nå våra klimat- och energimål tigaste åtgärden för att minska vår klimatmåste vi höja energieffektiviseringstakten påverkan. Nu är det upp till regering, riksdag radikalt. Ju mer energieffektiva våra byggnader och myndigheter att ta ett helhetsgrepp och se är, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till att lagstiftning, riktlinjer och regelverk leder till till annat, säger Mats Björs, vd för Swedisol. fossilfrihet senast år 2045, säger Mats Björs. Största procentuella minskningen av energiMats Björs, vd för Swedisol. Sveriges klimat- och energimål innebär att vi användningen står Sörmland för med en genomBild: Linn Sandholm ska ha 50 procent effektivare energianvändning till snittlig energieffektivisering på 8,9 procent per år. 2030, att hela Sveriges elproduktion ska vara förnySämst på energieffektivisering är Västmanland, som bar år 2040 och att klimatpåverkande nettoutsläpp ska vara nere istället ökat energianvändningen i lägenheter med 3,3 procent på noll senast 2045. Den 1 januari trädde dessutom klimatlagen mellan 2013 och 2016. Västmanlands lägenheter förbrukar i kraft, som innebär att regeringsbeslut måste vara förenliga med mest energi i hela landet, 15,9 megawattimmar per lägenhet, klimatmålet till 2045. medan de sörmländska lägenheterna förbrukar drygt hälften

MELLAN 2013 OCH 2016 har lägenheterna i Sverige minskat


KYLA & VÄRME

Lokalt energisystem prisas internationellt E.ONs lokala energisystem i Simris har utsetts till vinnare av en internationell jury som föredöme när det gäller att använda smarta elnät i energiomställningen. Priset delades ut av Sveriges energiminister Ibrahim Baylan vid det internationella energiministermötet i Köpenhamn. – VÅRT LOKALA ENERGISYSTEM i Simris har rönt stor upp-

märksamhet i Sverige men också internationellt. Vi är naturligtvis mycket stolta över att projektet nu vunnit detta mycket fina pris i hård konkurrens med projekt från hela världen. Det är ett bevis för att vi är något intressant på spåret, säger Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution i Malmö. Det lokala energisystemet i den skånska byn Simris är ett pilotprojekt som testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft under avgränsade perioder. I projektet ingår också att styra effektuttaget i ett antal hushåll, demand side repons, genom att erbjuda ett antal kunder att delta genom att installera solceller tillsammans med batterier och/eller styrutrustning för värmepumpar och varmvattenberedare. Projektet invigdes i oktober 2017 och var femte vecka under försöksperioden är de 150 hushållen i Simris självförsörjande på el och inte anslutna till det nationella elnätet.

Projektet Simris prisas Priset delades ut under en ceremoni under det pågående energiministermötet inom ramen för CEM9 i Köpenhamn och Malmö. – Det är kul att konstatera att hela projektet är sprunget ur ett kundbehov, där en vildmarksanläggning i Norrland önskade helt förnybar lokalt producerad energi, samtidigt som elförsörjningen skulle bli säkrare. Av praktiska skäl har vi valt att ha testanläggningen i Skåne men avlägsna byar och anläggningar är ett möjligt användningsområde för tekniken framöver, avslutar Johan Mörnstam.

74 Svensk Byggtidning

Det är kul att konstatera att hela projektet är sprunget ur ett kundbehov, där en vildmarksanläggning i Norrland önskade helt förnybar lokalt producerad energi, samtidigt som elförsörjningen skulle bli säkrare. /Johan Mörnstam, vd, E.ON Energidistribution i Malmö

FAKTA I KORTHET: CEM9, Clean Energy Ministerial 9, är en mötesplats för energiministrar från ett stort antal länder från fem kontinenter. Målet är att diskutera energiomställning. Det är nionde gången mötet hålls sedan starten 2009. Årets möte hålls i Köpenhamn. ISGAN, IEA Technology Collaboration Programme on Smart Grids, är en del av IEA, International Energy Agency, som i sin tur är en fristående del av OECD. Tillsammans med GSGF, Global Smart Grid Federation, delas priset Award of replication ut till ett projekt som kan stå som föredöme för hur smart teknik kan leda till ett förnybart energisystem.


EC-motorer Steglös styrning av luftflödet

Enkelt att ta bort frontluckan

Design och hög kvalitet

Upp till 85 % lägre energiförbrukning

Frico i framkant med unik fläktgeometri för kylrum Fricos nya serie PAEC kombinerar EC-motor med unik fläktgeometri. EC-motorn möjliggör steglös reglering av fläkthastigheten så att den kan optimeras efter behov. Detta innebär maximala energibesparingar i varje installation och marknadens lägsta driftkostnad. PAEC är ett mycket energieffektivt val och kan ge uppemot 85 % lägre energiförbrukning gentemot en oskyddad port. Den steglösa regleringen av luftflödet ger möjlighet till en exakt injustering, vilket gör PAEC till ett perfekt val i kyl- och frysrumsapplikationer.

Kontakta oss för frågor eller hjälp med dimensionering av ditt kylrum!

Frico AB, Box 102, 433 22 Partille

www.frico.se

T

031 336 86 00 mailbox@frico.se www.frico.se


76 Svensk Byggtidning

KYLA & VÄRME

På fotot syns från vänster: Daniel Markström, regionchef för Stockholm på Jernhusen, Emma Jonsteg, programledare, Adam Cocozza, vd på Botrygg, Karin Ahlzén, Stockholms stads projektchef för Fokus Skärholmen och Rickard Langerfors, vice vd på Magnolia bostad. Bild: Susanne Kronholm

Karin Ahlzén i Snåret: ”Beställaren måste ha en väldigt tydlig målbild”

En beställare av ett byggprojekt måste kunna hantera frågor om allt från arkitektur till hållbarhet och ekonomiska kalkyler. Samtidigt blir denna uppgift allt svårare i en bransch med en uppsjö av nya aktörer och utmaningar. Snårigheten kring att bli en föredömlig beställare/byggherre står i fokus i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret. I PROGRAMMET SAMTALAR programledare Emma Jonsteg

med Daniel Markström, regionchef för Stockholm på Jernhusen, Adam Cocozza, vd på Botrygg, Karin Ahlzén, Stockholms stads projektchef för Fokus Skärholmen och Rickard Langerfors, vice vd på Magnolia bostad. För Daniel Markström är beställarens roll ett riktigt favoritämne och han har en tydlig bild av hur en bra beställare är. – Starkt engagerad, har gedigen kunskap och erfarenhet och ser värdet av att nyckelpersoner i projektet följer med från första idé till färdigt hus, säger han. Tidsbrist, långa projekttider, styckade projektprocesser, nyckel-

personer som försvinner under projektets gång, och olika viljor hos deltagare i teamet nämns som exempel på orsaker till att beställaren trots goda ambitioner inte alltid kan hålla ihop sina projekt så smidigt som önskat. Karin Ahlzén tar upp att kommunerna även genom åren fått en allt större mångfald av små, uppstickande byggaktörer att jobba med – parallellt med traditionella företag som varit med länge i branschen. Det ger nya möjligheter – men också utmaningar att förstå alla aktörers drivkraft och vilja, tycker hon. – För oss som kommun är det viktigt att ha en väldigt tydlig målbild. En otydlig beställare, med otydliga ekonomiska ramar


KYLA & VÄRME

För Daniel Markström är beställarens roll ett riktigt favoritämne och han har en tydlig bild av hur en bra beställare är. Jerhusen projekt Foajén vid Malmö Centralstation certifieras enligt BREEAM och WELL. Bild: Jernhusen

Svensk Byggtidning 77

Lösningar som gör skillnad i framtiden Välj ett avloppssystem som är anpassat för dagens krav och förberett för morgondagens utmaningar.

För oss som kommun är det viktigt att ha en väldigt tydlig målbild. En otydlig beställare, med otydliga ekonomiska ramar och frågetecken kring om projekt ska leva kvar eller inte skapar förvirring och oklarhet. /Karin Ahlzén, Stockholms stads projektchef för Fokus Skärholmen

och frågetecken kring om projekt ska leva kvar eller inte skapar förvirring och oklarhet, säger hon.

Olika beställartypers ambitioner Skillnaden mellan olika typer av beställare intresserade också panelen. Har till exempel de som bygger för att sälja vidare lägre ambitioner i projekten än de som bygger för att förvalta? Nej, anser Magnolia och Botrygg. – Vi bygger såväl för att sälja som för att förvalta och har samma ambitioner i båda typerna av projekt. Alla som har ambitionen att vara långsiktiga i branschen vet ju att man inte överlever om man gör ett riktigt dåligt projekt, säger Adam Cocozza. Med en tydlig målbild kan beställare och entreprenörer alltså nå sina gemensamma mål. Rickard Langerfors, som har erfarenhet av arbete i flera kommunala stadsutvecklingsprojekt, konstaterar att etapp 2 i ett projekt oftast blir bättre än etapp 1 när ett område byggs ut. – Då är alla sammansvetsade som ett gäng, förstår varandra och alla vet vad som gäller, säger han.

www.gustavsberg-ror.se


78 Svensk Byggtidning

BYGG

Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna Det finns många bra och genomförbara förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik”, till exempel om startlån, mellankapitalfinansiering och stärkta villkor för renovering och upprustning. Rapporten ger också en bra analys av läget på bostadsmarknaden och riktar befogad kritik mot brist på bostadspolitik de senaste decennierna, sammanfattar Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen. RAPPORTEN ”EN NY SOCIAL BOSTADSPOLITIK” har tagits

fram av en expertgrupp på uppdrag av Socialdemokraterna och presenterades den 13 juni. – Rapporten präglas av en helhetssyn som är efterlängtad i den bostadspolitiska debatten. Den ger en bra analys av läget och riktar kritik mot både hur borgerliga och socialdemokratiska regeringar hanterat bostadsfrågan, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen. Bild: Riksbyggen

Många av de förslag som finns i rapporten riktar sig till grupper som idag är extra utsatta på bostadsmarknaden, de som ska skaffa sin första bostad och äldre som är i behov av en bostad anpassad efter sina behov. – Förslaget att inrätta särskilda stödformer för förstagångsköpare och särskilda startlån är några exempel. Som helhet är många av förslagen både bra och genomförbara, om det finns politiskt mod och möjlighet till breda överenskommelser, säger Mårten Lilja.

Kombinerad kyl- och värmeproduktion Återvinning av spillvärme Upp till 100°C framledningstemperatur

ChillHeat gör fjärrvärmen Vi har bland annat levererat maskiner till Max IV i Lund och till E.ON:s nya datacenter i Vallentuna. Här omvandlar Oilon ChillHeat all spillvärme till förnybar och miljövänlig fjärrvärme.

Oilon Selection Software används för att dimensionera och välja rätt värmepump.

sales.chillheat@oilon.com - www.oilon.com


Med teknikgruppen IWMAC:s tjänster har du samordnad kontroll på fastighetens olika tekniska system.

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV IWMAC SWEDEN

Kyla

Svensk Byggtidning 79

Ventilation

Energimätning Belysning Rumsreglering Värme

IWMAC Sweden hjälper dig att ta kontroll över fastighetens teknik Kyla, frys ventilation, energi, inomhusklimat … Vill du ha järnkoll på de tekniska systemen i din fastighet? Dygnet runt. Med SMS, mail, push-notiser eller larm vid avbrott och avvikelser. Då är teknikgruppen och problemlösaren IWMAC Sweden AB rätt företag! IWMAC ÖVERVAKAR tekniska system

i kommersiella fastigheter för en rad olika kunders räkning. Fastighetsägare och förvaltare, livsmedelsbutiker, hotell, restauranger, kaféer, fiskodlingar, idrottsarenor, med flera. – Vi vill att du får kontroll över all teknik inom samma system. Oavsett vad du har för teknik inunder så blir gränssnittet det samma. Trygghet och energieffektivisering är den stora biten, säger IWMAC:s svenska managing director, Max Karlsson. IWMAC lagrar all information både lokalt och uppe i molnet. Övervakar driften på anläggningen och ser till att det finns kontakt med de tekniska systemen. – Vilket idag i många fall är en utmaning. När du väl behöver systemet så kommer du inte åt det! IWMAC tjänster är programvara som fungerar som ett SCADA-system (Super-

visory Control And Data Acquisition). Att det här sker oberoende av kundens egna teknikval ser Max Karsson som en av IWMAC Swedens konkurrensfördelar. – Vi levererar egentligen ingen teknik mer än vår server som vi ställer på plats. Vi vill att kunden ska vara fri att själv välja passande teknik, oavsett om det handlar om funktion eller pris. Grundpaketet ger kunden en samlad överblick av fastighetens olika tekniska system. Med sms och mail om stormarknadens frysdisk har pajat eller om ett vattenrör har sprungit läck i ett nattstängt restaurangkök. – Sedan kan du lägga på en larmcenterfunktion. Där vi exempelvis bedömer om någon behöver väckas mitt i natten för åtgärder, eller om det hela kan vänta till morgondagen. IWMAC föddes år 2001 av entusiastiska

Managing director Max Karlsson, IWMAC.

entreprenörer i norska Trondheim. Sedan drygt ett decennium är IWMAC Swedens effektiva teknik för trygghet och säkerhet mot materiell skada och ekonomiska förluster givna fördelar för svenska kunder. Managing director Max Karlsson påminner också gärna om ett mer övergripande syfte som i förlängningen handlar om oss alla. – Vi jobbar för en bättre värld! Det vi utvecklar, bygger och syr ihop underlättar för den som har systemet och spar energi, pengar och miljö.

www.iwmac.com


80 Svensk Byggtidning

FOG & TÄTNING

Försäljningen fortsätter att öka Branschföreningen HEAS (Heat Exchangers’ Association of Sweden) tar fram försäljningsstatistik avseende försäljningen av Fjärrvärmecentraler på den svenska marknaden. I SAMBAND MED Nordbygg 2018 presenterade föreningen för-

säljningssiffror för helåret 2017. Försäljningen av större fjärrvärmecentraler för flerbostadshus ökade med cirka 3 % under 2017 jämfört med 2016. Försäljningen av fjärrvärmecentraler för villasegmentet har legat på en relativt jämn nivå sedan 2012. Försäljningen av fjärrkylacentraler har ökat kraftigt med cirka 25 % under 2017 jämfört med 2016. I Sverige finns det fjärrvärmenät i cirka 580 tätorter, och omkring hälften av Sveriges hushåll värms upp med fjärrvärme. Andelen flerbostadshus i tätort som värms upp med fjärrvärme är cirka 80 %. Antalet distributionsnät för fjärrkyla är färre, men har byggts ut i snabb takt under de senaste åren, vilket är en del av förklaringen till den stora ökningen i försäljning av kundcentraler. – Försäljningen av de större fjärrvärmecentralerna ökar i en lugn och stadig takt ”som vanligt”, men under de senaste två åren ser vi en kraftig ökning av försäljningen av fjärrkylacentraler jämfört med tidigare år. Under 2017 var försäljningen 25 % högre än under 2016. Den stora ökningen förklaras delvis av den snabba utbyggnaden av fjärrkylanät, avslutar Mårten Sohlman, branschansvarig HEAS. FAKTA I KORTHET: HEAS – Branschföreningen för värmeväxling HEAS är branschföreningen för leverantörer av värmeväxlare, och styr- och övervakningssystem. Våra medlemmar arbetar med värmeväxling inom fjärrkyla, fjärrvärme, varmvattenberedning. Förkortningen HEAS står för “Heat Exchangers’ Association of Sweden”. HEAS representerar värmeväxlarföretagen i kontakter med såväl nationella, som internationella myndigheter och organisationer.


Marknads- och utvecklingschef Tobias Törnlind, Törnlinds VVS AB, Sala.

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TÖRNLINDS VVS

Svensk Byggtidning 81

Lättinstallerade fjärrvärmecentraler med kvalitet

från Törnlinds VVS i Sala Svetsskarvar som håller, installationsvänligt med kompakta byggmått och efter önskemål helisolerade rörsystem. – Det ska vara robust och bra kvalitet, säger marknads- och utvecklingschefen Tobias Törnlind om de prefabricerade centralerna för fjärrvärme och kyla från Törnlinds VVS i Sala. FAMILJEFÖRETAGET TÖRNLINDS VVS AB föddes 1995 som

rörmokeri och enskild firma i Sala i Västmanland. Idag en etablerad och välrenommerad leverantör av prefabricerade fjärrvärmeoch fjärrkylecentraler. Med totalt 14 anställda inräknat industrimontörer i en egen tillverkningsfabrik. För tillverkning av exempelvis den för främst väggmontage avsedda TP-XS-Wall. Konstruerad för små fastigheter med 5-20 lägenheter, eller en TP-XL för mångdubbelt fler bostäder eller TPXL-Cooling för fjärrkyla. Spelar ingen roll! Hållbarhet och miljö är ledord genom hela produktionsledet. Alla centraler är med 100 % grön el svensktillverkade av Törnlinds VVS yrkesskickliga industrimontörer i företagets moderna fabrik i Sala. Ett perfekt geografiskt läge i Mellansverige för leveranser runt om i landet. I första hand till svenska installatörer och energiverk, men numera också emellanåt till nordiska beställare i Norge och Finland. – Vid utbyte, ny installation eller dimensionering av din fjärrvärmecentral har vi kunskapen och verktygen, tillägger marknads- och utvecklingschefen Tobias Törnlind.

prefabricerade centraler för fjärrvärme och kyla. – Det här är någonting som vi själva gärna trycker lite extra på! Att det ska vara installationsvänligt och att vi själva har erfarenhet av att transportera och få in centralerna i en källare och så. En nyhet är att Törnlind VVS nu även levererar fjärrvärmecentraler med färdigisolerad rördragning. Delbar och därför enkel att demontera och återmontera vid läckagekontroll och andra servicearbeten.

”Flexibla och snabbfotade” Törnlinds VVS tillämpar i största möjliga utsträckning svetsförband istället för planpackningskopplingar, som medför ökad risk för läckage. – Vi är väldigt flexibla och snabbfotade! Vi erbjuder kundanpassade lösningar med snabba leveranser till ett bra pris, avslutar marknads- och utvecklingschefen Tobias Törnlind på Törnlinds VVS AB i Sala.

Installationsvänligt Transporten av en prefabricerad fjärrvärmecentral ända ned till exempelvis ett trångt källarutrymme kräver erfarenhet, kompetens och rätt utrustning. Att Törnlinds VVS – förutom tillverkning – även har egen regional erfarenhet av slutkundsentreprenader garanterar problemfria leveranser och installationer för alla beställare av företagets

www.tornlinds.se


82 Svensk Byggtidning

BYGG

Trendbrott; växande intresse

för nyproduktion i Göteborg – bostadsrättsprojekt för studenter visade vägen Under hösten och början av våren var intresset från nyproduktion lägre, men nu har intresset ökat igen, kommenterar mäklare från fastighetsmäklaren Bjurfors. UNDER MAJ HAR försäljningen av 63 studentlägenheter i bo-

stadsrättsform genomförts. Och lägenheterna på Volrat Thamsgatan i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg gick åt snabbt.Enligt Bjurfors är det en del av ett trendbrott; intresset för nyproduktion har ökat. – Vi på Bjurfors upplever ett generellt ökat intresse för nyproduktion sedan början av våren, det kan mycket möjligt vara starten

på en trend. Med rätt erbjudande, riktat till rätt målgrupp finns det väldigt goda förutsättningar för nyproduktion i Göteborgsområdet framöver, säger Marcus Cyrillus, försäljningschef Nyproduktion på Bjurfors. Den 8 maj var det säljstart av de eftertraktade lägenheterna på Volrat Thamsgatan i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. Alla lägenheter utom en är ettor, med en snittyta på 27 kvadrat- >>


STORLEKEN

HAR BETYDELSE

NEO LIVEPRINT

Enervent Neo | T H E O N LY FI T |

Vi har gjort det enkelt och prisvärt att dölja ventilationsaggregatet! Neo är litet och lätt och det enda aggregatet som passar i ett vanligt skåp på 60 centimeter. Låg vikt och smärt design gör att Enervent Neo omdefinierar planering och installation av ventilationsaggregat.

Planerare, arkitekt och byggherre! Läs mera om Neos fördelar i ditt byggprojekt: www.enervent.se/neo

Ladda ner LIVEPRINT by Prigi appen gratis.

Pröva appen med Liveprint märket ovan och se hur printen kommer till liv!


84 Svensk Byggtidning

BYGG

DAGS FÖR STAMBYTE

Installationsklara våtrumskassetter för snabba och säkra stambyten

AR

S PE

CI

NG

meter. Priserna varierar beroende på läge i huset och ligger på mellan 1 465 000 och 2 400 000 kronor. Bakom idén och projektet står Tornstaden och Fredrikssons Förvaltning. Intresset för lägenheterna på Volrat Thamsgatan var överrasBrandklassade luckor EI30 och EI60 kande stort. – När vi öppnade upp för att ställa sig i digital kö så var trycket riktigt stort där vi registrerade över 1 500 klick i minuten. På nolltid hade 180 personer ställt sig i digital kö. Den första dagen bokades 21 köpare in till avtalsskrivning och på bara fem arbetsdagar PÅ V VS - LÖ hade samtliga lägenheter sålts, säger Marcus Cyrillus vidare. R E SN IS T I ALFärg RAL 9010. Nyckel Inspektionsluckor med push-up lås. Färg RAL 9010. Inspektionsluckor med lås. Inspektionsluckor för gipsskiva med push-up lås. Det storochkonkurrens om hyresrätter och kravet på bostadsföljer inte med i paketet utan beställs separat. Luckan kan målas råder över med väggfärg blir då mycket diskret i vägg/tak. STAMBYTE rättsköpare att kunna betala 15 procent av priset kontant har gjort 24/8 att många unga har svårt att få in en fot på bostadsmarknaden. BERÄKNAD – Det är glädjande att kunna erbjuda studenter en väg in på B BE bostadsmarknaden med prisvärda mindre lägenheter. Inte minst A R ULC O ARMATU eftersom vi vet att ungas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden ärRALden överlägset Inspektionsluckor med ljudisolering 35dB. RAL 9010. Täckplåtar både vita 9010 och borstad RST 304. viktigaste valfrågan kopplad till bostadsInspektionsluckor utan brandklass marknaden bland göteborgarna*, säger Marcus Cyrillus. Brandklassade luckor EI30 och EI60 Bjurfors Nyproduktion säljstarANNONS tade även första etappen i Lillhagsparken den 27 maj och i början av Finska Lektar satsar nu på den nordiska marknaden inom byggnadsprodukter och främst inspektionsluckor, både brandklassade juni är det säljstart för ett projekt i EI30/EI60 och normala luckor. • Beräknad enligt BBR 24/8 regeln  Lektar Oy är grundat 1949 och är ett familjeägt grossist- och Majorna. Även för dessa projekt är importföretag. Lektars kontor samt lager ligger beläget i Helsingfors • hamn Modeller förLekar kakel plåtfrontsom intresset stort. nära både och flygfält. Eestieller Oü är dotterbolag ligger beläget i Tallinn i Estland. *Det visar en ny SIFO-under• Förberedd för vattenmätning  Lektars största produktsortiment är inom byggnadsmaterial som Inspektionsluckor för gipsskiva med push-up lås. Brandklassade luckor EI30 och EI60 Brandklassade luckor EI30 och EI60 Luckan kan målas över med väggfärg och blir då sockelplatta, lerdukar, skumplastprodukter, underlagstäckning, sökning beställd av Bjurfors där mycket diskret i vägg/tak. • Servicelucka för enkel inspektionsluckor samt flera produkter inom kontroll byggnadsmaterial. fyra av tio respondenter (39 %) ANNONS Lektar är också störst i Finland inom nätprodukter.  Lektars avdelningar är teknisk för isolering, inredning, • andra Bottenmanschett extra säkerhet svarade att ”Förbättra möjligheten hushållsplast, teknik och infrastruktur. Under Nordbygg 2016, monter A42:47 fokuserar Lektar på att komma  Lektar en av dom främsta grossitföretag inom ovan nämnda fram med sina inspektionsluckor. Som nyhet EI30 och EI60 luckor som för unga att komma in på bostads• är Täthetskontrollerad produktfamiljer och har ett återförsäljningsnät på över 700 återfinns direkt att beställa från lagret i Helsingfors. marknaden” var den viktigaste valförsäljare i Finland och de Baltiska länderna. • Flexibel design med många valmöjligheter Välkommen att besöka vårInspektionsluckor monter A42:47 under mässan och  Lektar är känt inom återförsäljarna för hög produktkvalitet, frågan kopplat med push-up lås. Färg RAL 9010. Inspektionsluckor med lås. Färg RAL 9010. Nyckeltill bostadsmarknaInspektionsluckor för gipsskiva med push-up lås. diskutera mer om våra produkter och om möjligt sammarbete. leveranssäkerhet och försäljarnas yrkeskunnighet. Lektar har delat följer inte med i paketet utan beställs separat. Luckan kan målas över med väggfärg och blir då mycket diskret i vägg/tak. Inspektionsluckor med ljudisolering 35dB. RAL 9010. Täckplåtar både vita RAL 9010 och borstad RST 304. Inspektionsluckor brandklass den. Näst flest svarande ”Förbättra upp sitt sortimentutan och har specialister inom alla avdelningar. Utvecklad av VVS-specialister i På plats under mässan:  Lektar är mycket noggranna med att alla produkter som säljs är rörligheten på bostadsmarknaden Robin Stigzelius (+358)408682742 CE-märkta samt godkända enligt VTT eller andra välkända samarbete med installatörer Produkt/exportchef europeiska testinstitut. robin@lektar.com genom lägre flyttskatter” (23 %), följt Inköp/säljs assistent Jetta Kalliokoski (+358)405096271  Lektar söker nu Nordiska sammarbetspartners inom våra produktInspektionsluckor utan brandklass av ”Öka bostadsbyggandet” (21 %) jetta.kalliokoski@lektar.comANNONS sortiment främst inspektionsluckor och andra byggnadsmaterial. Inspektionsluckor utan brandklass Undersökningen genomfördes i Lektar Oy Inspektionsluckor med ljudisolering 35dB. RAL 9010. Täckplåtar både vita RAL 9010 och borstad RST 304. Inspektionsluckor utan brandklass Kantar Sifos webbpanel under peFinska Lektar satsar nu på den nordiska marknaden inom byggnadsprodukter och främst inspektionsluckor,Finska bådeLektar brandklassade Lektar satsar nu på den nordiska marknaden inom Oy rioden 8–12 mars 2018. Totalt inwww.lektar.com EI30/EI60 och normala luckor. byggnadsprodukter och främst inspektionsluckor, både brandklassade EI30/EI60 och normala luckor.  Lektar Oy är grundat 1949 och är ett familjeägt grossist- och tervjuades 1652 personer i åldern www.lektar.com  Lektar Oy är grundat 1949 och är ett familjeägt grossistoch www.beulcoarmatur.se importföretag. Lektars kontor samt lager ligger beläget i Helsingfors importföretag. Lektars kontor samt lager ligger beläget i Helsingfors Finska Lektar satsar nu på den nordiska marknaden inom 16-79 år, varav 550 bor respondenter nära både hamn och flygfält. Lekar Eesti Oü är dotterbolag som nära både hamn och flygfält. Lekar Eesti Oü är dotterbolag som byggnadsprodukter och främst inspektionsluckor, både brandklassade ligger beläget i Tallinn i Estland. Finska Lektar satsar nu på den nordiska marknaden inom EI30/EI60 och normala luckor. ligger beläget i Tallinn i Estland.  Lektars största produktsortiment är inom byggnadsmaterial som i Göteborg. byggnadsprodukter och främst inspektionsluckor, både brandklassade  Lektar Oy är grundat 1949 och är ett familjeägt grossistoch sockelplatta, lerdukar, skumplastprodukter, underlagstäckning,

Lektar Oy

Inspektionsluckor med push-up lås. Färg RAL 9010.

Inspektionsluckor med lås. Färg RAL 9010. Nyckel följer inte med i paketet utan beställs separat.

Inspektionsluckor med push-up lås. Färg RAL 9010.

Lektar Oy

Inspektionsluckor med ljudisolering 35dB. RAL 9010.

Inspektionsluckor för gipsskiva med push-up lås. Luckan kan målas över med väggfärg och blir då

mycket diskret Inspektionsluckor medi vägg/tak. lås. Färg RAL 9010. Nyckel följer inte med i paketet utan beställs separat.

Inspektionsluckor för gipsskiva med push-up lås. Luckan kan målas över med väggfärg och blir då mycket diskret i vägg/tak.

Täckplåtar både vita RAL 9010 och borstad RST 304.

Inspektionsluckor med ljudisolering 35dB. RAL 9010.

Täckplåtar både vita RAL 9010 och borstad RST 304.

Lektar Oy

 Lektars största produktsortiment är inom byggnadsmaterial som EI30/EI60 och normala luckor. importföretag. Lektars kontor samt lager ligger beläget i Helsingfors inspektionsluckor samt flera produkter inom byggnadsmaterial. sockelplatta, lerdukar, skumplastprodukter, underlagstäckning,  Lektar är grundat 1949 och är ett familjeägt grossist- och nära både hamn och flygfält. Lekar Eesti Oü är Oy dotterbolag som Lektar är också störst i Finland inom nätprodukter. importföretag. Lektars kontor samt lager ligger beläget i Helsingfors  Lektars andra avdelningar är teknisk isolering, inredning, ligger beläget i Tallinn i Estland. inspektionsluckor samt flera produkter inom byggnadsmaterial. hushållsplast, teknik och infrastruktur. Under Nordbygg 2016, monter A42:47 fokuserar att komma som  Lektars största produktsortiment är inom byggnadsmaterial som nära både hamn och flygfält. Lekar Eesti Lektar Oü ärpådotterbolag Lektar är också störst i Finland inom nätprodukter. Lektar är en av dom främsta grossitföretag inom ovan nämnda fram medunderlagstäckning, sina inspektionsluckor. Som nyhet EI30 och EI60 luckor som sockelplatta, lerdukar, skumplastprodukter, ligger beläget i Tallinn i Estland. produktfamiljer och har ett återförsäljningsnät på över 700 återfinns direkt att beställa från lagret i Helsingfors.  Lektars andra avdelningar är teknisk isolering, inredning, inspektionsluckor samt flera produkter inom byggnadsmaterial.  Lektars största produktsortiment är inom byggnadsmaterial som försäljare i Finland och de Baltiska länderna.


BYGG

Svensk Byggtidning 85

6 miljoner kvadratmeter

Miljöbyggnadscertifierade Ny statistik från Sweden Green Building Council visar att 6 miljoner kvadratmeter i Sverige nu är certifierade med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Det är en yta lika stor som 1000 fotbollsplaner. ANTALET CERTIFIERADE BYGGNADER i Miljöbyggnad har

ökat kraftigt de senaste åren och det finns nu över 1300 certifierade byggnader. Miljöbyggnad är enkelt att använda och ger kostnadseffektiva miljövinster direkt kopplade till miljömålen, vilket tros ligga bakom ökningen. Ett av de företag som valt att certifiera med Miljöbyggnad är HSB. – HSB bygger med Miljöbyggnad för att certifieringssystemet fångar upp viktiga kvalitéer gällande energi, innemiljö och material. Det ger goda långsiktiga värden och är en kvalitetssäkring för HSB och för de som köper våra bostäder, säger Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund.

Om Miljöbyggnad Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. Genom noggrann kontroll av huset med sexton indikatorer för

Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund. Bild: HSB

energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön. Systemet går att använda för de flesta byggnader, allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och därför baseras det på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

FRISK LUFT

AIRMASTER DECENTRAL VENTILATION Ventilation är viktigt för ett bra inomhusklimat - med Airmaster ventilerar du både effektivt och ekonomiskt. Decentral ventilation med värmeåtervinning monteras och behovsstyrs i de rum som behöver ventileras och när det är nödvändigt. Energieffektiv ventilation utan långa kanaler till skolor, daginstitutioner, kontor m.m. AIRLINQ® ONLINE STYRSYSTEM Airlinq® Online gör det möjligt att bevara alla fördelar med decentral ventilation samtidigt med att man utnyttjar de administrativa fördelarna med central kontroll.

Årstaängsvägen 21 C ∙ 117 43 Stockholm ∙ Tlf. 033-21 99 40 ∙ info@airmaster.se ∙ www.airmaster.se


88 Svensk Byggtidning 86

BOSTAD BYGG

Ny rapport om marknadshyror ger tydliga besked Ramböll har på Hyresgästföreningens uppdrag räknat på vad hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning på marknaden. Resultatet är tydligt. Hyrorna skulle öka i storstadsregioner och tillväxtstäder. Den direkta följden blir att 1 445 000 hushåll får minskat konsumtionsutrymme och det blir kännbart för hela samhällsekonomin. – MED DEN HÄR RAPPORTEN kommer nödvändig kunskap som jag hoppas att politiker och opinionsbildare tar till sig. En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av

Rambölls undersökning. Med marknadshyror blir det också hyreshöjningar utanför innerstaden och bortom storstadsområdena, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande. Utöver de 26 kommunerna i Stockholms län har det även gjorts beräkningar för Göteborgs kommun, Halmstads kommun >>

Trivsel och harmoni i köket

Casamja Skåpkåpa Eko

ENERGISPARAREN

– Lågflödeskåpan

- integreras i raden av kökets överskåp

97% osuppfångning vid 20 l/s.

Passar i S-, F-, FX-, FT- och FTX-system.

Matlagningen blir trivsammare när man får ut matoset men slipper fläktbuller.

Casamja Skåpkåpa Eko har en ut- och infällbar fronthuv. Ett mekaniskt spjäll reglerar grund- och forceringsflödena med fronthuvens rörelse. Finns även med ventil för fast flöde. LED-belysning över hela bredden med inbyggd strömställare. De boende avgör tänd/släckt. Enkelt att haka av fronthuvens lucka för injustering och rengöring, förenklad kanalrengöring.

En ny generation genomtänkta spiskåpor:

CASAMJA - SKÅPKÅPA Eko Nybyggnation

ROT

CASAMJA - Universal ROT

Nybyggnation

CASAMJA - TH/ROT ROT - Äldre lägenheten

Läs mer om våra spiskåpor och hur vi tänker på www.casamja.se www.casamja.se

AdSpiskapaEko_190x60_180424.indd 1

2018-04-24 17:36


90 88 Svensk Byggtidning

BOSTAD BYGG

och Helsingborgs kommun. – De högsta hyreshöjningarna kommer i Stockholms och Göteborgs kommun som båda har stadsdelar där hyran skulle höjas

med 50 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök. Men även i Halmstads kommun skulle marknadshyran medföra en hyreshöjning på 31 procent

och i Helsingborg skulle det bli en ökning på 24 procent. Självklart får det konsekvenser för de boende, säger Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefekonom. För att få fram en prisbild som visar en marknadsmässig nivå på hyror i respektive ort har beräkningar gjorts utifrån priser på bostadsrättsmarknaden. Därmed har Ramböll kunnat fånga hur den fria marknaden värderar olika bostäders karaktäristik. Som grundnivå eller benchmark för vad som är den marknadsmässiga hyresnivån har presumtionshyror använts, det vill säga jämförelsevis högre hyror i lägenheter som är nyproducerade. – När flera riksdagspartier propagerar för fri hyressättning i nyproduktion är det ett första och därtill bestämt steg mot införandet av marknadshyror. Den logiska följden av en sådan reform är att den följs av fri hyressättning i lägenheter som blir lediga. Därmed blir marknadshyror införda bakvägen, säger Martin Hofverberg. I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och den ska bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och

B O S TA D S V E N T I L AT I O N M E D VÄ R M E ÅT E R V I N N I N G FÅ E T T B R A I N O M H U S K L I M AT U N D V I K F U K T S K A D O R O C H S PA R A E N E R G I

ELEKTRONIKKYLNING

AVFUKTNING

VENTILATION

MOBIL VÄRME OCH KYLNING

Ett bra inomhusklimat med frisk luft är oerhört viktigt för vårt välbefinnande. Med hjälp av en ventilationsanläggning kan du även skydda din bostad mot fuktskador, som lätt uppstår i moderna och välisolerade byggnader. Dantherm har den optimala ventilationslösningen för din villa eller lägenhet, vare sig du bygger nytt eller renoverar. Alla våra anläggningar har en inbyggd värmeväxlare som ger en värmeåtervinning på upp till 95 %. HCC2

Dantherm is part of


BOSTAD BYGG

kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området. Hyran kan prövas i Hyresnämnden och prövningar av allmännyttiga förhandlingar sker i Hyresmarknadskommittén, ett tvistelösningsforum med representanter från hyresmarknadens parter. ANNONS – Bruksvärdesmodellen är både långsiktig och förutsägbar, därtill politiskt stabil och verkligheten har visat att den fungerar i såväl låg- som högkonjunktur under stora påfrestningar. Dessutom ger denna modell

91 Svensk Byggtidning 89

stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande, säger Martin Hofverberg. – Nu har vi det svart på vitt, fri hyressättning skulle ge kraftigt höjda hyresnivåer. Höjda hyror leder inte till att fler ANNONS människor får råd och möjlighet att bo i en hyresrätt. Marknadshyror är ingen lösning på bostadskrisen, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland.

Maskiner för alla jobb

Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer

Webbshop

Dustcontrol SE

Dustcontrol_se


90 Svensk Byggtidning

BYGG

Idre Sápmi Lodge är en viktig satsning som kommer att synliggöra den samiska kulturen och stärka dess utveckling.

Regionalt investeringsstöd på 8,5 miljoner till

Idre Sápmi Lodge

Länsstyrelsen beslutat om regionalt investeringsstöd på 8,5 miljoner till bygget av Idre Sápmi Lodge. Projektet är ett samarbete mellan Idre sameby, Idre Himmelfjäll, Älvdalens kommun, Sametinget, Leader Dalarna, Region Dalarna, myndigheter och investerare. Det är en viktig satsning som kommer att synliggöra den samiska kulturen och stärka dess utveckling. IDRE SÁPMI LODGE är ett planerat kultur- och upplevelsecen-

trum placerat mitt i den nya fjälldestinationen Idre Himmelfjäll. Här kommer reception, hotell, restaurang, butik, konferensdel och evenemangsytor att samlas i en träbyggnad vars utformning för tankarna till en samisk kåta. Ambitionen är att erbjuda äkta samisk kultur och näring i sin miljö. Att Länsstyrelsen nu går in och satsar regionala investeringsmedel i projektet är resultatet av en långsiktig politisk vilja att värna om den samiska kulturen. I regeringsformen står det bland annat ANNONS att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. – Med Idre Sápmi Lodge byggs en tydlig port in till den samiska världen. Det blir en viktig mötes-

punkt där historia möter det moderna samiska livet med entreprenörskap och utvecklingskraft. För Länsstyrelsen är det en självklarhet att bidra till den här satsningen, säger landshövding Ylva Thörn. Om Idre Sápmi Lodge ska bli verklighet krävs investeringar på över 80 miljoner kronor. Det är ett stort projekt som engagerar både föreningar, kommun och lokala investerare. – Tanken bakom Idre Sápmi Lodge är att bidra till hållbara upplevelser baserade på samisk kunskap, natur och kultur. Satsningen ska stärka regionen och ge samebyn förutsättningar för en hållbar tillväxt och säkerställa en fortsatt renskötseldrift. Projektet kommer att ha stor betydelse för Idre samebys utveckling för lång tid framöver, därför är vi glada för det engagemang och stöd som vi får från Länsstyrelsen, säger Anneli Jonsson, projektledare för Idre Sápmi Lodge.


Nyhet!

Svensktillverkat

Klassificerade enligt SSF klass 1-4

Maximal motståndskraft mot dyrkning

Upp till 1,5 miljoner låskombinationer

Säkerhet av högsta klass Efter mer än 90 år i branschen har vi på Habo koll på lås. Nu kompletterar vi vårt låssortiment med hänglås av högsta klass och kvalitet. Vi har hänglåset du behöver, för att låsa skåpet på gymmet, förtöja båten eller bomma igen förrådet på landet. Hitta alla våra hänglås på habo.com


Sigurður R. Ragnarsson visar upp det pågående 201 Smári-projektet utanför Reykjavik.

Isländsk bostadsbrist kräver nya lösningar Tack vare en galopperande turism är Islands byggbransch redan på fötter efter krisåren. Nu måste man tackla både en uttjänt infrastruktur och ökande bostadsbrist. AV EVA PAULSEN, BILD THOMAS KOLBEIN BJØRK OLSEN – UNDER BOOMEN FÖR tio år sedan tog vi in utländsk arbets-

kraft i stora mängder. Men när krisen kom drabbades nog ingen industri hårdare än vår. Vi var tvungna att sparka en massa folk, kronan föll snabbt och lönerna också, säger Sigurður R. Ragnarsson, som är vd för ett av Islands största byggföretag, ÍAV. Vi möter islänningen strax utanför Reykjavik, där hans företag just nu bygger de första 57 av 620 nya lägenheter i helt nytt område, ett jätteprojekt som fått namnet 201 Smári. Det är en enorm förändring sedan krisåren, då bostadsbyggandet på Island i princip stod still. Under åren mellan 2009 och 2013 lämnade isländska ingenjörer, arkitekter, elektriker och hantverkare hemlandet i floder för att söka arbete på andra håll. Men 2014 kom vändningen och i dag har marknaden nått upp till normalläget före boomen.

Anledningen till den snabba återhämtningen är en turism som ökat lavinartat de senaste åren. –Vulkanutbrotten satte oss på kartan, vi blev väldigt populära som besöksmål och är det fortfarande. Visst, som islänning kan man ibland tycka att vi börjar nå gränsen för vad som är för mycket turism, men samtidigt hjälpte den oss ur krisen väldigt snabbt, säger Ragnarsson. Ett av de stora projekt som fått Island att börja importera arbetskraft på nytt är utvidgningen av flygplatsen Keflavik. I dag passerar mellan 8 och 9 miljoner passagerare här årligen, via 30 olika flygbolag. För fem år sedan hade de inhemska flyglinjerna tio flygplan. I dag består flottan av mellan 40 och 50 plan. – Att bygga ut infrastrukturen är högprioriterat. Staten kommer till exempel att investera i att förbättra vägnätet framöver,


På Island bygger man helst i betong, även i nya projekt.

Fasader som inte behöver målas är bara en av fördelarna med Urbanhus modulhus, menar Júlíus Þór Júlíusson.

I Kópavogur byggs en helt ny stadsdel för att stävja bostadsbristen.

Med trähus från norska Urbanhus vill Júlíus Þór Júlíusson erbjuda nya bostadslösningar åt sina landsmän.

det har inte tagits om hand de senaste tio åren och är inte byggt för dagens påfrestningar, berättar han. Men i nuläget är den isländska byggbranschens avgjort största utmaning bristen på bostäder. Eftersom nästan inga byggdes mellan 2008 och 2015 saknas både billiga bostadsrätter och hyresrätter. Den största efterfrågan kommer från unga islänningar, men också gästarbetare inom de olika växande industrierna behöver någonstans att bo. – Problemet är att Reykjaviks kommun främst fokuserat på att bygga på tomma tomter i centrum. Men de är dyra och hamnar därför inte i händerna på folk som köper sitt första hem, istället får vi fler hotell och Airbnb-lägenheter. De borde fokusera på att bygga i bostadsområden i utkanterna av stan där marken är billigare, suckar Ragnarsson. Även om byggindustrin arbetar för fullt med att minska klyftan mellan efterfrågan och utbud spår han att det kommer att dröja ytterligare några år innan man nått en balans. Bland de lösningar som marknaden har börjat snegla på för att skynda på processen finns bland annat modulära trähus. De bemöts dock med viss skepsis. – Islänningarna är väldigt konservativa, vare sig de är investerare, byggare eller köpare. Många gamla stenhus har problem med mögel och folk tänker att trä klarar fukt ännu sämre. Helst vill ingen vara den första som tar risken. Men faktum är att det är livsstilen som förändrats, husen är inte byggda för att alla ska

ha var sin tvättmaskin och duscha flera gånger om dagen. Folk anpassar sig inte till det genom att till exempel vädra mer – det är problemet, menar han. Någon som försöker tackla den utmaningen är Júlíus Þór Júlíusson, som efter att ha arbetat som konsult med järnvägs- och sjukhusprojekt i Norge tagit med sig norska Urbanhus produkter tillbaka till hemlandet. Sedan februari har han försökt introducera trähusen på marknaden. – Alla är inte redo att lägga sina pengar på det så att säga! Det är inte normalt att bygga trähus här, eftersom det inte finns någon träindustri. När islänningar tänker på trähus så tänker de på de äldsta husen på Island. Men Urbanhus är väldigt moderna och ger många möjligheter. De är har ventilation som inte är en standard här och dessutom är de prisvärda, anser jag. Man måste bara förklara det för folk. Men jag är inte stressad, det tar tid att komma in på en sådan marknad, säger han. Ett visst intresse har trots allt kunnat skönjas från flera håll på ön. Júlíusson har också ansökt till en tävling om prisvärda bostäder inne i huvudstaden, där han kan vinna tomter att bygga på. Och han tänker inte ge upp i första taget. – Vi måste se på alla möjligheter för att komma vidare på bostadsmarknaden. Är det så dyrt att bygga som vi gör nu så måste vi helt enkelt bygga på nya sätt, så fler kan komma in i en bostad med sin familj. Jag hoppas att jag ska kunna hjälpa till med det.


Gustaf Vasa kyrka i Stockholm har bĂĽde restaurerats, reparerats och moderniserats. Bild: Antonius van Arkel


KYRKA

Svensk Byggtidning

95

Kyrkan klarar kulturen tack vare

kyrkoantikvarisk ersättning För 2018 tilldelades stiften runt om i landet 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning. Denna täcker en del av de kostnader stiften med sina församlingar har för att vårda kulturhistoriska värden. AV KJELL-ARNE LARSSON NÄR KYRKAN SKILJDES från staten vid millenieskiftet inne-

bar det bland annat att ansvaret för Svenska Kyrkans fastigheter helt lades på församlingarna (eller de ekonomiska enheterna). I detta ansvar ingick också att bevara och skydda fastigheternas och inventariernas kulturhistoriska värden. I Sverige finns drygt tre tusen kyrkor som är skyddade enligt kulturmiljölagen. För att församlingarna skulle klara sitt åtagande inrättades den kyrkoantikvariska ersättningen, som innebär att staten varje år skjuter till ungefär en halv miljard kronor som delas ut till stiften. Dessa fördelar därefter till sina församlingar. Den kyrkoantikvariska ersättningen täcker mellan 25 och 50 procent av församlingarnas kostnader. Ersättningen får inte användas för normal skötsel och underhåll av fastigheterna eller till investeringar. År 2002 var det första året som staten gav KAE till Svenska Kyrkan. Till en början kom det inte in tillräckligt många ansökningar från församlingarna, men med åren blev dessa allt duktigare på att söka. En nackdel har emellertid varit att de som är flitiga att sökta också fått mest medel. Detta har man försökt åtgärda och den 12 februari i år fattade Svenska Kyrkan beslut om att införa en ny fördelningsmodell och handläggningsprocess. Den nya fördelningsmodellen är indikatorbaserad till skillnad från den tidigare ansökningsbaserade. Svenska Kyrkan kommer att börja arbeta med den nya modellen nästa år och det gäller då ersättningarna för 2021.

460 miljoner kronor I maj förra året fattade Kyrkostyrelsen beslut om hur 460 miljoner kronor i KAE skulle fördelas mellan stiften inför år 2018. Exempelvis tilldelades Västerås stift 30,7 miljoner kronor. Stiftet har sedan fördelat beviljad KAE till 27 projekt. – Behovet sett till de ansökningar vi fått in från församlingarna är ungefär dubbelt så stort som de 30 miljoner vi fått tilldelade. Dessa fördelar vi efter angelägenhetsgrad till de sökta projek-

ten. Hur stor andel av en projektkostnad som sedan kan täckas av kyrkoantikvarisk ersättning styrs av ”Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning”, berättar Anna Güthlein, stiftsantikvarie i Västerås stift. Det projekt som i år får mest pengar gäller reparation av taket på Mora kyrka som får 6 miljoner kronor. Skiffertaket har omfattande skador som ska åtgärdas. Detta beräknas kosta 8 miljoner kronor, vilket innebär att KAE i detta fall täcker 75 procent. Stora ersättningar – på över två miljoner kronor vardera – går till två stiftsprojekt. Sådana ska vara till gagn för den egna planeringen av åtgärder för att bevara kulturarvet samt ha nationell betydelse och också gynna forskning. – I ett stiftsprojekt tillsammans med Strängnäs stift ska samtliga spåntäckta tak och fasader inventeras, berättar Anna Güthlein. I projektets andra etapp ska fördjupning göras för att värdera de olika objekten. – Ett annat projekt ska inventera samtliga orglar inom stiftet, även de som står i magasin. Orglarnas historik, disposition, tekniska utförande, skador och underhållsbehov ska inventeras och deras kulturhistoriska värde och vårdbehov bedömas, avslutar Anna Güthlein.

Gustaf Vasa kyrka i Stockholms stift Den 1 maj 2016 stängdes Gustav Vasa kyrka. Efter 19 månader av renovering och modernisering kunde den återöppnas första advent förra året. Kyrkan har varit föremål för åtgärder (renoveringar och/eller förändringar) i flera omgångar, förra gången under 1980-talet. Det aktuella projektet bestod både av restaurering, renovering, uppgradering/byte av installationer samt modernisering. – Restaureringen blickar i huvudsak tillbaka på ursprunget, säger Mona Lantzourakis, ansvarig arkitekt på Aix Arkitekter AB. Ett exempel är fasaden som återigen är varmt gråvit. Aix var arkitekt samt generalkonsult under förprogram och >>


96 98 Svensk Byggtidning

KYRKA

Sedan millenieskiftet har församlingarna hela ansvaret för både fastigheterna, inventarierna och deras antikvariska värden. På bilden syns Tensta kyrka i Uppsala stift. En gotisk kyrka byggd i slutet av 1200-talet. Bild: Kjell-Arne Larsson

systemhandlingsskede och hade samordningsansvar för alla underkonsulter. Under bygghandlingsskedet hade däremot beställaren övergripande samordning. – Under byggtiden var vi ändå med för att diskutera problemlösningar tillsammans med byggare, beställare, byggnadsantikvarie och övriga konsulter. Vi kontrollerade kulörer på utstrykningsprov, strukturer på puts och hade kontakter med den anlitade smeden. Förutom restaureringen och renoveringen utfördes byggnadsåtgärder för att klara alla nya installationer som krävdes (bland annat ljudanläggning och brandskydd), värme/ventilation, arbetsmiljö och tillgänglighet. En vind har inretts så att det nu finns moderna kontor i tre plan, vilka betjänas av en ny hiss. – De material och de färger som använts under renoveringen har valts antingen för att återta det ursprungliga intrycket, eller för att harmoniera väl med det befintliga, avslutar arkitekten Mona Lantzourakis.

Konsten att bevara – en balansgång Att bevara värdena i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan vara en svårt konst. Byggnadsdelar och inventarier är utsatta för en rad fysiska, kemiska och biologiska ”hot”. Direkt solljus värmer upp ytor och leder till uttorkning av material. UVstrålning bryter ned textilier och bleker färgämnen. Alltför låg relativ luftfuktighet orsakar sprickor i ytbeläggningar och konstruktionsmaterial. Trä i förvaringsmöbler avger myrsyra och ättiksyra som påverkar textilier. Hög luftfuktighet i kombination med organiska material kan ge påväxt av mikroorganismer.

Historiskt följde temperaturen inne i kyrkor utomhustemperaturen med en fördröjning på ungefär en månad över året, fram till 1900-talet då värmesystem installerades. Detta skapade helt nya temperaturfördelningar med bland annat kondenserande fukt. Kyrkor som värms intermittent blir dessutom utsatta för kraftiga temperaturväxlingar, vilket kan vara lika illa för ytbehandlingar och inventarier, därför att dessa kan krackelera och spricka sönder av varierande spänningar. Idag finns riktlinjer och även standarder för inneklimat. För museer och historiska hus rekommenderas idag RF mellan 40 och 60 procent samt temperatur mellan 18 och 22 °C (ASHRAE “Museums, libraries and archives”, i ASHRAE handbok ”Heating, Ventilation and Air Conditioning applications, SI edition”). EU-standard SS-EN 16883:2917 ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader” utvärderas för närvarande i ett projekt i Lunds stift. Mer lästvärt finns i kunskapsdatabasen www.sparaochbevara.se/kunskapsdatabas-2. – Vi vet alltså hur inneklimatet bör vara, men utmaningen för fastigheternas förvaltare är hur detta klimat ska åstadkommas och upprätthållas, säger Ann-Cathrin Rothlind, konservator vid Statens Historiska Museer. Det är viktigt att känna sin kyrka – både antikvariskt, tekniskt och historiskt. Förvaltningsarbetet är tvärvetenskapligt och mångfasetterat och därför behöver flera yrkesgrupper medverka. Vid problem eller inför förändringar bör inneklimatet mätas och loggas. Ska exempelvis värmesystemet bytas bör konsekvensanalys göras. Kyrkans bruksfrekvens, vård- och underhållsbehov kartläggs och en tillståndsbedömning av inredning och inventarier


KYRKA

Svensk Byggtidning 97 99

utförs av en konservator inriktad på inneklimatfrågor och hygroskopiska material. I fall där man inte på annat sätt lyckas tygla en hög luftfuktighet kan avfuktare i strategiska placeringar vara en bra lösning. – Årliga variationer i temperatur och relativ luftfuktighet i rummet är viktiga grundparametrar i ett historiskt hus. För ett långsiktigt hållbart bevarande av helheten är det viktigt att mäta klimatet och förstå vilka faktorer som kan påverka rumsklimatet. Förutom det geografiska läget, spelar rummens väderriktningar roll, förhållandet mellan vägg/mur och fönsterytor samt klimatskalets tröghet. En klimatstabil byggnad har tjocka välisolerade väggar/murar, förhållandevis små isoleringsglasade fönsterytor samt ingen direkt solinstrålning genom fönstren. Även besökare påverkar rumsklimatet då en person avger 60 gram vattenånga per timme (i vila). Därför är det bra att tänka på att en större lokal kan behöva vädras ur en kort stund efter en förrättning för att stabilisera och snabbt sänka den förhöjda luftfuktigheten orsakad av besökarna, avslutar Ann-Cathrin Rothlind.

Inte bara bevara

Samtliga spåntäckta tak i Västerås stift ska inventeras. Bild: Kjell-Arne Larsson

Hubbo kyrka är en liten medeltida kyrka som tillhör Tillberga församling i Västerås stift. Bild: Kjell-Arne Larsson

Gammal och nytt i förening är resultatet av ett lyckat projekt. Här syns sakristian i Dalarö kyrka efter avslutade åtgärder. Bild: Sten Jansin/AIX Arkitekter

Inledningsvis nämndes församlingarnas ansvar för sina fastigheter och här handlar det inte endast om att förvalta dem på likartat sätt som en traditionell fastighetsägare. För de kulturskyddade byggnaderna ska även de historiska kulturvärdena vårdas. För att försäkra sig om detta bidrar stiftsantikvarie, länsantikvarie, länsmuseum med flera ”institutioner” i samhället som stöder sig på lagstiftning. – Församlingarna kan lätt bli vilsna av alla personer som kommer på besök och det kan dessutom inträffa att olika sådana har skilda uppfattningar om vad som ska bevaras och hur, berättar Leifh Stenholm, tidigare länsantikvarie i Blekinge län och stiftsantikvarie i Stockholms stift, men idag egen konsult som hjälper församlingarna att navigera bland lagar och regler. Rollen som fastighetsägare inom Svenska Kyrkan kompliceras ytterligare av att förvaltning inte bara är en fråga om att bevara byggnaderna med sina inventarier. Flera skäl – energieffektivisering, komfort, skadligt inneklimat – kan påkalla byte av värmesystem i en kyrka. När ett större projekt genomförs är det läge att se över el, larm och andra installationer som behöver förnyas. Belysning kan behöva moderniseras. Om tillgängligheten är dålig måste den samtidigt förbättras. Dessutom finns ofta behov av alternativ användning av kyrkan. Kyrkobyggnader har ändrats många gånger sedan Sverige kristnades och detta gäller även i vår tid. Det främsta exemplet är kanske Fredrikskyrkan i Karlskrona, som har byggts om för 110 miljoner kronor. Alla kyrkbänkar togs bort och ersattes med lösa möbler. Vikbara väggar i glas sattes in, liksom en höj- och sänkbar scen samt flera projektorer. Idag är Fredrikskyrkan en multifunktionell kyrka. – Om vi tittar på vad som händer ute i Europa kommer vi även i Sverige att få se fler multifunktionella kyrkor. Allt fler funktioner flyttar in i dem. Men samtidigt måste vi överväga kyrkornas historiska värden och göra prioriteringar; spara de riktigt värdefulla, anser Leifh Stenholm. Några kyrkor har rivits eller står i begrepp att rivas. Flera har avyttrats och kommer att användas till bostäder, kontor eller på helt andra sätt. Ett koncept kan vara behålla kyrkans exteriör intakt. Den får då samma roll i byn eller gaturummet, medan interiören kan vara totalt förändrad. Den som lever (länge) får se …


100 Svensk Byggtidning 98

KYRKA

Kyrktornet i Odensvi kyrka har renoverats med nya tjärade träspån samtidigt som tornkorset förgylldes.

Odensvi kyrka

– stubbat kyrktorn med förgyllt kors TORNET I ODENSVI 1700-tals kyrka i Norra Tjust Pastorat, läckte in vatten och de karaktäristiska träspånen var så pass illa vattenskadade att de fick ersättas med nya. Tjäran, som importerades från Finland, ska skydda de nya spånen från väta i framtiden. Under renoveringen passade man även på att rusta upp och förgylla kyrktornets kors. – Vi har åtta kyrkor i pastoratet, som slogs samman till ett pastorat 2007. Då passade vi på att inventera våra kyrkor. Normalt ska ett spåntak tjäras var sjunde till tionde år. Men det var endast sadeltaket som tjärades regelbundet, säger Hans Wennström, kyrkoherde i Norra Tjust Pastorat. Odensvi kyrka är en stenkyrka med karaktäristiskt Hälsinge-

Takluckan på tornet till Ukna kyrka stod öppen och regnet hade orsakat vattenskador. Detta har nu bytts ut.

spån på taket, Spånet består av stubbar som sågas i bitar och sedan tjäras. En gammal teknik som var vanlig på 1700-talet. Nu ville museet och länsstyrelsen att spåntaket skulle bytas ut mot nytt, trots att det inte tillverkas längre. Då fick pastoratet vända sig till våra finska grannar som fortfarande har ett fåtal tillverkare kvar. Renoveringen av Odensvi kyrka beräknas bli klar någon gång under 2019. Antikvariet håller ständig uppsikt över byggprojektet. Budgeten på 2,1 miljoner kr kanske håller, men man vet aldrig med gamla byggnader. Parallellt med Odensvi kyrka passar pastoratet på att renovera undertaket till tornet på Ukna kyrka med plåttak. – Genom att skicka upp en drönare kunde vi se att takluckan var öppen och det hade regnat in i kyrktornet. Plåttaket i långhuset hade skyddat innertaket från väta, säger Hans Wennström. Kyrkan är från början av 1800-talet och renoveringen beräknas hamna på cirka 1,2 miljoner kronor. Klocktornet till gravkapellet i Överum samt omklädningsrummet bakom kapellet, där vaktmästarna byter om, håller också på att renoveras. Kapellet används bland annat för borgerliga begravningar.


KYRKA

99 Svensk Byggtidning 101

Vi tar vara på vårt kulturarv! Sankt Helena Kyrka i Skövde byggs om för att bli mer funktionsanpassad. Bild: Skövde Pastorat

Sankta Helena Kyrka blir funktionsanpassad

SANKTA HELENA KYRKA i Skövde har renoverats för att öka kyrkans tillgänglighet för funktionshindrade. Korets nivå har sänkts med två steg och en ramp har monterats för att rullstolar lättare ska kunna komma in. – Senast kyrkan var med om en renovering var 1972, sedan dess har väldigt lite skett på ombyggnadsformen. Nu har vi gjort kyrkan med användbar samtidigt som ventilation och el har ersatts med mer energibesparande alternativ, säger Ingvar Blixt, arkitekt. – Gudstjänsterna har flyttats till Kyrkans hus under renoveringen. Vi ser inga problem med att Sankt Helena kyrka är stängd under renoveringen, säger Jan Thiberg, pastor i Skövde pastorat.

Byarums kyrka

rustar för nästa generation I BYARUMS PASTORAT finns det fyra kyrkor och tre kyrkogårdar för 7 500 invånare. Här har pastoratet gjort en riktig satsning för framtida generationer. 2014 renoverades Svenarums kyrka, en stenkyrka från 1100-1200-talet. Kyrkan är utbyggd i etapper och man planerade för en renovering av Byarums kyrka i Vaggeryd som även den har anor från 1100-talet men byggts ut i etapper fram till 1700-talets slut. – Svenarums kyrka prioriterades eftersom den hade större skador. Man behövde åtgärda klimatfrågan och måla om och renovera kyrkbänkarna som hade tagit skada av fukten i kyrkan. Byarums kyrka hade också renoveringsbehov. Vissa funktioner behövdes, såsom toalett, kapprum och ett samlingsrum med ett enkelt pentry, säger Lars Andersson, kyrkogårds- och fastighetsföreståndare i Byarums pastorat. För enkelhetens skull lät man använda samma hantverkare till båda kyrkorna. Det är gamla kulturbyggnader och det krävs viss >>

Boracol® 20 Träskyddsmedel bekämpar och förebygger angrepp av Svamp, Röta, Husbock och andra Träskadeinsekter, samt Äkta Hussvamp i trä och mur.

IMPEL® -BOR stavar för depåimpregnering

Borrhål för Impel-BOR stavar.

Impel storlek 12x100.

Spridningen från Impel-patronen visas med hjälp av reagensvätska.

Boracol- och Impel-godkända biocider enl. EU´s biociddirektiv.

www.lavtox.se • 0730-22 21 89


100 Svensk Byggtidning 102

KYRKA

Den röda domkyrkan i Växjö har inte alltid varit röd och inte heller haft torn med två spiror. Det var först 1957 som det gjordes om efter en brand. Nu har fasaden målats med ny kåsefärg lagom till turistsäsongen.

Byarums kyrka i Vaggeryd är en kyrka med anor från 1100-talet. Kyrkan har byggts ut i etapper fram till 1700-talets slut. Bild: Lars Andersson

kunskap och erfarenhet för att renovera denna typ av byggnader. Kyrkorådet och församlingsrådet hade länge uttryck behov av att få in vissa funktioner i byggnaden. – Vi hade möte med länsantikvarien Mattias Sörensen som spontant säger ”varför bygger ni inte till kyrkan?” Då slapp vi strypa kyrkorummet och ta bort bänkar och så blev det, säger Lars Andersson. Med tanke på villaområden som växer fram runt kyrkan ökar också behovet av en kyrka som kan möta framtidens krav. Arkitekten Ingvar Selse ritade den nya tillbyggnaden som nu byggs. Länsstyrelsen ställde sig positiva till både tillbyggnad och att kyrkan renoveras invändigt med nytt värmesystem, krypgrundsventilation som håller fukten borta samt nya elinstallationer. Golvbjälklaget fick plockas upp och ersättas med nytt. Värmeanläggningen med el behåller man. Strålvärmen under bänkarna kompletteras med luft/luftvärme. – Just nu är golvet klart och vi har påbörjat nedskrapning av gammalt kalkputs på väggarna som sedan ersätts med ny kalk. Museets konservatorer jobbar med inventarierna i kyrkan. Målarmästare Ann Håkansson ska sedan måla hela kyrkans interiör. Den första advent beräknar allt vara klart, säger Lars Andersson. Till sin hjälp har pastoratet en extern projektledare, Bernt Sjöland, ANNONS som även var projektledare i Svenarumsprojektet. Unikt för Byarums pastorat är att de har öppna visningar under byggprocessen. Varje fredag är det fika för hantverkarna. Teamarbetet sätter man stort värde på. Hela projektet beräknas kosta ANNONS cirka 12 miljoner kronor. Projektet finansieras med egna medel till 50 procent och resterande täcks av kyrkounderhållsbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Växjö domkyrka i ny röd färg

DOMKYRKAN I VÄXJÖ från 1100-talet har inte alltid varit röd och inte heller alltid haft ett torn med två spiror. Det kom först 1957 när kyrkan byggdes om. Innan dess var domkyrkans torn trappformad och fasaden i gråvit kulör. Kyrkan har brunnit vid ett par tillfällen och återuppbyggts samt byggts till i olika epoker. Senaste restaureringen gjordes invändigt 1995 av arkitekt Mats Edström. Nu har kyrkans fasader lagats och putsats samt målats med kåsefärg, som är en speciell kalk och cementfärg som är ganska svår att få fram. – Man får jobba lite extra för att få färgen att fungera och att få en jämn yta. Det är inte bara att måla på, säger Inge Svensson, grundare till Alvesta Fasadrenovering som avslutade arbetet 2017. Innan fasadarbetet kunde påbörjas byggde man upp ställningar och tvättade hela kyrkan innan lagning och putsarbeten kunde påbörjas. Inge Svensson som hunnit renovera 130 kyrkor sedan starten 2016 tog utmaningen och idag är Växjö Pastorat redo att öppna dörrarna till den välbesökta domkyrkan i Växjö, som blivit en symbol och ett turistmål för många. Klockaregårdens fönsterhantverk & snickeri i Aneby har målat

Allt inom puts murning Alltoch inom puts och murning Tomas 070-541 55 11 Inge 070-626 76 90 fasadrenovering.nu

Tomas 070-541 55 11 Inge 070-626 76 90 fasadrenovering.nu

ALVESTA FASADRENOVERING AB

Allt inom puts och mu ALVESTA FASADRENOVERING AB Allt Alltinom inomputs puts och ochmurning murning Tomas 070-541 55 11 Allt inom puts och070-541 murning Tomas Tomas070-541 5555 1111 Inge 070-626 76 90

ALVESTA FASADRE Inge 070-626 070-626 7676 9090 fasadrenovering.nu Tomas 070-541 55 11 Inge ALVESTA FASADRENOVERING FASADRENOVERING ABAB fasadrenovering.nu ALVESTA Inge 070-626 76 90 fasadrenovering.nu ALVESTA FASADRENOVERING AB fasadrenovering.nu


urning

ENOVERING AB

KYRKA

101 Svensk Byggtidning 103

de träspröjsade fönsterpartierna. Konstglas i de blyinfattade fönstren har renoverats. – Svenska kyrkan har en egen ateljé i Uppsala som Linda Kvarnström driver och som rengör och renoverar trasiga glas i blyinfattade fönster, säger Kristoffer Tarstad, fastighetsingenjör i Växjö pastorat, stads och domkyrkoförsamlingen.

Jumkils kyrka

med synliga väggmålningar i original EN OCH EN HALV MIL norr om Uppsala ligger Jumkils kyrka i Bälingebygdens församling. En 1300-tals kyrka där konservator Misa Asp har konserverat muralmålningar på väggarna som vittnar om Sveriges forna historia. Gamla kyrkbänkar och golv har renoverats och ny VVS och värmepump har installerats. – Vi har rivit ut hela golvet och sanerat det från mögel och betongplattan som var belagd med stenkolstjära, som var vanligt att behandla betongplattor med på 1930-talet när man försökte fuktsäkra golvet. Tjäran är giftig och måste tas bort, säger Martin Löfgren, ägare till Hestra Snickeri. Sex hantverkare från Hesta Snickeri och utfört finsnickeri och renoveringsarbeten i många gamla kyrkor, slott och äldre fastigheter. Det handlar om byggnadsvård med ofta antikvarisk övervakning och där hela projektet övervakas av Länsstyrelsen. Jumkils kyrka är inget undantag.

Konservator Misa Asp har konserverat muralmålningar på väggarna i Jumkils kyrka som vittnar om Sveriges forna historia. Bild: Misa Asp

– Redan när jag började jobba här för 20 år sedan upptäckte vi sprickor i valven. De vackra målningarna som är hjärtat i byggnaden var gaska kraftigt skadade av sprickbildningarna och under golvet fanns stenkolstjära som måste saneras bort. Vi passade då på att renovera bänkarna och placera dem så vi får bättre användning av >>

Välkommen till Hesta snickeri AB! Vi utför alla typer av kyrkorenoveringar, både små och stora projekt. Tillhandahåller alla tjänster inom specialsnickeri, kulturmåleri, byggnadsvård, fönsterrenoveringar, samt moderna inredningar till församlingar.

Kontakta oss för mer information! info@hestasnickeri.se 018-39 52 77


104 Svensk Byggtidning 102

KYRKA

kyrkorummet, säger Jenny Hansson, kyrkvaktmästare/Fastighetsansvarig i Bälingebygdens församling. Direktverkande el byttes ut till förmån för vattenledningar för vattenburen värme. Den gamla orgeln har också sanerats och renoveras, men det arbetet ligger utanför byggprojektet. Totalt beräknas renoveringen av Jumkils kyrka beräknas kosta cirka sex miljoner kronor. – Det finns mycket medeltid kvar. Misa har tagit fram de gamla kalkmålningarna som är helt enorma, säger Jenny Hansson. Målningarna har en spännande historia. De är troligen ommålade vid flera olika tillfällen redan tidigt. Tillägg har gjorts både på befintligt måleri och som kompletterande scener och slingor. – Vi har hittat ledtrådar men inte ännu lyckats klargöra helt hur de sett ut under dessa olika skeden, säger Misa Asp. Sprickbildningarna i valven och väggarna hade man tidigare lagat med murbruk som även slammats ut på områden med originalmåleri. Detta har man försökt avlägsna samt ersatt gamla dåliga lagningar med nya i kalkbruk. – Vi har retuscherat på lagningar så att ögat hjälps att se en hel bild och inte bara lagningar. Man rör aldrig det som är original, säger Misa Asp. Koret i långhuset har också renoverats och korset har reparerats. Vissa figurer har kompletterats. – De flesta kyrkor som är 300-500 år gamla har kistor i golven. Innan vi kan utföra arkeologiska utgrävningar måste Länsstyrelsen godkänna projekten. Det är en lång och omständlig process att renovera gamla kyrkor, säger Martin Löfgren. Domsöndagen innan första advent är förhoppningen att Jumkils kyrka skall vara färdigrenoverad för återinvigning.

KONSERVATOR M I S A A S P AB Muralt måleri Tillståndsbedömning Skadeinventering Förundersökning Programskrivning Konservering Analys Utbildning Föredrag Sjöbjörnsvägen 1 117 67 Stockholm Tel 0708-769291 misa.asp@konservering.nu

E r b j u d e r k o m p e t e n s , e r f a r e n h e t o c h d ä r ti l l e tt s t o r t kontaktnät av experter som vi samarbetar med inom konservering, restaurering och analys.

Holms Kyrka utanför Halmstad renoverar fasaden och beräknas vara klar till sommaren.

I Holms kyrka

håller Gud ställningarna ”GUD HÅLLER STÄLLNINGARNA” står det på banderolen vid

kyrktornet i Holms kyrka i Halmstad. Kyrkan från 1100-talet totalrenoveras både utvändigt och invändigt. Dräneringen runt ytterväggarna förbättras och gångarna runt kyrkan får ny beläggning. Rampen vid ingången förlängs så att det blir lättare för rullstol och rullator att komma in i kyrkan. Inne i kyrkan målas alla tak och väggar om. Plastfärgen på insidan av ytterväggarna fräses bort och väggarna filtas och kalkas med traditionell kalk, cirka åtta strykningar. Golven slipas och oljas med timberexolja samt hårdvaxas. Kyrkbänkarna rengörs och bättras på med ny målarfärg. Samtidigt får bänkarna nya dynor. – Det blir konserveringsarbeten av skulpturerna, bland annat Kristusfiguren på altaret, två barnfigurer samt predellan. Vi bygger ANNONS ett nytt förråd i tornrummet och byter ut elen. Vi bytte till bergvärme för några år sedan, berättar Joakim Eliasson, fastighetsstrateg i Halmstads församling. Holms kyrka ligger fem kilometer


KYRKA

103 Svensk Byggtidning 105

norr om Halmstads stadskärna och är en välbesökt kyrka. – Vi påbörjade renoveringsarbetet tidigt i år och beräknas vara klara någon vecka in i juni. Vi monterar en fotränna i takfoten på tornet som leder till två stuprör. Det har inte funnits tidigare, säger Magnus, Rosén, projektledare på Ingenjörsbyrån Magnus Rosén.

– Vi har hållit på nu ett år. Projekteringsarbetet påbörjades 2015-2016 och tog drygt ett år. Första etappen med tillbyggnaden beräknas bli färdig i maj och andra etappen, som innefattar ombyggnation av gamla personaldelen och kontor, i juni månad. Gamla köket försvinner och istället bygger vi ett nytt personalrum med pentry, säger Terese Wängdahl.

Skogsapellet i Falun ligger vackert belägen på en höjd ovanför stadsdelen Manhem. Bild: Terese Wängdahl.

Mikaelikyrkan i västerås pastorat renoveras med nya installationer och tekniska system. Bild: Matilda Hildingsson

Skogskapellets

Mikaelikyrkan

SKOGSKAPELLET RITAT AV stadsarkitekten Erik Lundgren uppfördes 1938 samtidigt som Skogskyrkogården anlades. Kapellet ligger vackert belägen på en höjd ovanför stadsdelen Manhem i Falun. I anslutning till kapellet ligger krematoriet, som nu byggs om och till för att ge plats åt en ny krematorieugn. – Den gamla ugnen hade stått där i 17 år och man brukar säga att den skall bytas ut efter 15 år. Samtidigt passar vi på att bygga om lokalerna för att få bättre plats, säger Terese Wängdahl, fastighetsingenjör i Falu Pastorat. Tillbyggnaden blir cirka 100 kvadratmeter. Det övre planet på kapellet innehåller två begravningskapell och väntrum samt ekonomi- och personalutrymmen. På nedre plan ligger själva krematoriet med ugnsrum, personalrum och kistförvaring med kyl och frys.

MIKAELIKYRKAN I VÄSTERÅS pastorat renoveras med nya

krematorium byggs till

KOMPLETT OCH UTPROVAD UTRUSTNING MITAB tackar för förtroendet att vara leverantör av krematorieteknisk utrustning vid uppgradering av Skogskapellet, Falun. Teknik för inre och yttre miljö MITAB i Forsbacka AB Björkebäcksvägen 7 SE-818 41 Forsbacka Tel +46(0)26 30070 Mail info@mitab.org Hemsida www.mitab.org

anpassas för framtiden installationer och tekniska system. Samtidigt anpassas lokalerna för att bättre passa dagens verksamhet och framtida behov. Kyrkan har byggts om och till i etapper, från att 1965 inrymma kyrkorum och församlingslokaler fram till 1985 då kyrkan byggdes till med en stor kontorsdel anpassad för folkbokföringen, vilket kyrkan skötte fram tills att Skattemyndigheten tog över –Bland annat anpassas lokalerna för att framtiden också passa för barn- och ungdomsverksamhet. Det ligger nu i en annexbyggnad, Mikaeligården, intill kyrkan, säger Fredrik Lindblom, fastighetsingenjör i Västerås pastorat. Kyrkan är byggd med ett gediget material medan Mikaeligården är i ett enklare utförande. Men nu vill man få in ungdomsverksamheten in i huvudbyggnaden. I nuläget används annexet som kontor och förvaring under byggtiden. – I grund och botten finns det behov av att uppgradera installationerna och samtidigt titta över lokaldisponeringen. Även om det är en relativt ny byggnad är Mikaelikyrkan skyddad enligt kulturminneslagen, berättar Fredrik Lindblom. Mikaelikyrkan är det tredje modernare objektet som Västerås pastorat på senare tid renoverat som är skyddat av Riksantikvariet, vilket innebär att det finns vissa riktlinjer för vad man får och inte får göra. Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen håller även dem ett vakande öga över kyrkan. – Vi har jobbat med programarbeten och projekteringen i över ett års tid och har genomfört upphandling och viss mån av rivningsarbeten. Ombyggnationen görs i två etapper. Den första etappen ska vara färdig för invigning lagom till första advent, sen drar vi igång med andra etappen våren 2019, säger Fredrik Lindblom. >>


104 Svensk Byggtidning 106

KYRKA

Källarutrymmet gräver man ut för att få mer förrådsutrymmen. Man ska bygga brandutrymningsvägar och anpassa byggnaden för personer med funktionsvariationer. En hiss för att ta in kistor vid begravning byggs exempelvis. Nya myndighets- och samhällskrav måste uppfyllas i dagens kyrkor när dessa renoveras.

Kyrkgolvet i Kärda kyrka har höjts för att funktionshindrade lättare ska kunna komma in i kyrkan. Nu är det taket som ska renoveras. Bild: Mattias S Johansson

Söderfors kyrka byggdes 1791 och ligger utefter en axel i östvästlig riktning. Församlingen hade olika önskemål, bland annat ett större kor för sitt rika musikliv, ett kyrkotorg som kan samla kyrkans besökare till kyrkkaffe och andra aktiviteter.

Kärda kyrka

Söderfors kyrka

får nytt tak

KÄRDA KYRKA SOM ligger en mil väster om Värnamo, vilar på en dramatisk historia. Under medeltiden fanns det en liten kyrka på den gamla kyrkogården i Kärda som brändes ner av danskarna på 1560-talet. Kyrkan byggdes upp igen på samma plats och fanns där i 300 år. 1876 revs den gamla kyrkan och man lät bygga nuvarande kyrka på höjden från samhället. Det var en tid som präglades av fattigdom. – Det gamla taket behöver bytas ut mot ett nytt tak och det beräknar vi komma igång med så fort som möjligt. För sex år sedan putsade vi om fasaden och målade med ny kalkfärg. Korgolvet höjde vi i vintras för att göra kyrkan ANNONS tillgänglig för funktionshindrade. Det finns ett krav på att kyrkorna ska tillgänglighets anpassas. Men det är inte alldeles enkelt med gamla kyrkbyggnader, säger Mattias S Johansson, kyrkogårdschef i Forshedabygdens församling.

Torskinge Plåtslageri AB

1700-tals kyrka anpassad till dagens behov och teknik DE FICK RÄTT i Kammarrätten men både länsstyrelsen och

Riksantikvarieämbetet överklagade när Tierp-Söderfors församling ville förbättra arbetsmiljön samtidigt som funktionshindrade skulle få lättare att komma in i kyrkan med en ny dörr i norra delen av Söderfors kyrka. Men att slå hål i ytterväggen på arkitekten Erik Palmstedts 1700-tals kyrka med influenser av Europas nyklassicism görs inte hur som helst, anser myndigheterna som vill bevara kyrkan intakt. – Detta är en av de första nyklassiska kyrkor som byggdes i Sverige och med kyrkans placering nära bruket gör kyrkan unik. Vi ville ta upp en ny port i tornets nordfasad för att det ska bli lättare för dem som bär kistan vi begravning och äldre med rulllator och rullstolar lättare skall kunna komma in i kyrkorummet. Vi tycker det är lite konstigt resonemang från länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet att allt utom porten ska handikappanpassas, säger Britt Pagard, ordförande i kyrkorådet i Tierp-Söderfors.


KYRKA

Söderfors kyrka byggdes 1791 och ligger utefter en axel i östvästlig riktning. För att kyrkan skulle ges ett pampigt intryck när man kom på vägen ligger koret i väster. Under årens lopp har kyrkans karaktär invändigt förstörts med en färgsättning som gick i kallgrått och rosa. En ny färgsättning togs fram med; vitt, ljusgrått och ”guldockra” som skapar lugn och harmoni med ett tydligt fokus på koret och altaret. Församlingen hade olika önskemål, bland annat ett större kor för sitt rika musikliv, ett kyrkotorg som kan samla kyrkans besökare till kyrkkaffe och andra aktiviteter. – Vi har en mycket aktiv barn- och ungdomsverksamhet i kyrkan och då passar kyrkotorget utmärkt som samlingsplats. Konfirmanderna kan också få sin undervisning där, säger Britt Pagard. Kyrkan hade för lite förvaringsutrymmen, så nya skåp byggdes i kyrksalen och sakristian. Kyrkan fick också nya tekniska förbättringar; man tilläggsisolerade kyrkvinden med ecofiber, drog ny el och bytte till ledbelysning. Man bytte också ut den direktverkande el värmen mot vattenburen fjärrvärme. Stengolvet i mittgången av kyrkan togs upp för att ge plats åt alla rör och el dragningar i kyrkan och detta ledde också till att olyckliga nivåskillnader kunde elimineras. En ny ramp upp till koret och ny bänk för handikappade ordnades i kvarteret. En handikapptoalett kunde inte ordnas, däremot en ny vanlig toalett med skötbord byggdes i vapenhuset. Handikapptoaletten finns i en byggnad intill kyrkan. Söderfors kyrkas omvandling var ett komplicerat projekt men som har resulterat i ett harmoniskt kyrkorum som klarar dagens önskemål om hållbarhet och tillgänglighet säger Henrik Lehman, projektledare och ansvarig arkitekt på Werket Arkitekter i Uppsala.

105 Svensk Byggtidning 107

VS-entreprenörer 010-414 40 80 • www.ivab.com

På Werket arkitekter arbetar vi med allt från kyrkor och antikvariskt skyddade byggnader till bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Vår gedigna kunskap ger oss en mångfald av beställare och uppdrag, från tidiga

www.werket.se

utredningsskeden till färdigprojektering.


106 Svensk Byggtidning 108

KYRKA

Stenkyrka kyrka är från 1200-talet och präglas av den romerska rundbågestilen med inslag av gotiska bågar. Kyrkan har renoverats både in- och utvändigt. Bild: Anna Plahn

Stenkyrka kyrka

första kyrkan i Nordertredingen DET SÄGS ATT Stenkyrka kyrka var den första kyrkan i Nordertredingen. Kyrkan byggdes om i början av 1200-talet med nytt kor och förlängt långhus. Den 17 maj 1255 invigdes kyrkan av biskop Lars I i Linköping. På den tiden tillhörde Gotland Linköpings stift. Idag är det Samfälligheten Gotlands kyrkor som ansvarar för Stenkyrka kyrka. Kyrkan präglas av den romerska rundbågestilen med inslag av gotiska bågar. Altaret är murat av tuktad kalksten och det finns konsekrationskors inhuggna i alla fyra hörnen i kyrkan. I kyrkans kor finns gravstenar från medeltiden. Den omfattande figurativa utsmyckningen i kor, långhus och tornrum är från slutet av 1300-talet. Kyrkan ligger cirka 2,5 mil norr om Visby. – Vi har renoverat kyrkan invändigt. Vi har haft problem med mögel. Den utvändiga putsen på tornfasaden kommer att putsats om och kor- och långhustaken, så kallade faltak läggs om, med ny papp och läkt. Tornhustaket repareras, säger Per Hansén, projekt-

ledare i Samfälligheten Gotlands kyrkor. Kyrkan får ett nytt vattenburet värmesystem kopplad till den befintliga pelletspannan, som justeras in. – Vi påbörjade arbetet den sjunde december 2017 med startmöte och därefter har vi haft fyra byggmöten. Nu är vi färdiga invändigt och har påbörjat utvändigt arbete. I månadsskiftet juli/ augusti beräknas renoveringsarbetet vara färdig, tillägger Per Hansén. Eftersom det är en mycket populär kyrka med många musikaliska engagemang passar man även på att renovera orgeln och bygger samtidigt en ny orgelläktare, något som Norra Gotlands pastorat ansvarar för.

Apelvikshöjds kyrka bygger ut gudsgemenskapen

REDAN NÄR APELVIKSHÖJDS kyrka invigdes i maj 1989 var

det många som sökte sig till gudsgemenskapen i kyrkan. Det blev snabbt trångt och kyrkans besökare satt långt ner i kapprummet och samlingssalen för att få höra prästen predika. Kyrkorummet är en blandning av traditionellt och modern arkitektur. Kyrkorummet ligger i anslutning till övriga kyrkolokaler. För att fler skall kunna se vad som händer framme vid altaret öppnas kyrkorummet upp med plats för fler platser. – Det är ett kärt bekymmer, men när man har firat gudstjänst vill alla gärna träffa varandra och fika tillsammans. Dessutom vill


KYRKA

Svensk Byggtidning 107 109

Apelvikshöjden blev snabbt en populär kyrka och behövde byggas ut. Kyrkan är från 1989. Bild: Karl Wetterlund

vi utöka barn och ungdomsverksamheten, säger Martin Jonsson, präst i Apelvikshöjds kyrka i Varbergs församling. Den första september 2017 påbörjades rivningsarbetet av väggar i flera delar av huset. Då hittade man ett litet träkors på fot som en snickare hade byggt in i en av väggarna. När väggen flyttades lät man placera in träkorset i väggen igen. Kyrkobyggnaden har putsad fasad, som nu har fått ny puts och målats om. Man har lagt ett nytt stengolv bestående av öländsk kalksten, i kyrkotorget. Det ger god akustik och väggarna som målats ljusa ger tillsammans med det höga taket rymd i kyrkorummet. Apelvikshöjds kyrka är en kombination av det heliga och nära gemenskap. – Vi utför projektet tillsammans med Varbergs Församling i samarbetsformen partnering. I Fas 1 togs en gemensam budget fram, och fas 2 påbörjas själva produktionsfasen. I september 2017 utfördes schakt-arbeten för den nya tillbyggnaden samt att hela kyrkan revs ut invändigt innan vi kunde börja till- och ombyggnaden och i slutet av juni är det dags för slutbesiktning, berättar Karl Wetterlund, arbetschef på Serneke Bygg AB. Under arbetets gång upptäcktes fuktproblem i ytterväggen som nu är åtgärdade. Den enstegsputsade fasaden har bytts ut mot ny tvåstegsputsad fasad. Dessutom har prästen fått en ny sakristia. Alla installationer har rivits och ersatts med ny samt att teknikutrymmet nu är större. – Eftersom det arrangeras mycket konserter mm i kyrkan har tekniken moderniserats och vi har förberett för ljud och ljus. Dessutom har funktionshindrade och äldre med rullstol eller rulllator lättare att komma in och röra sig i kyrkan. Det finns hörslingor och tv-skärmar. Dessutom har man valt att installera solceller på taket. – Kraven har varit höga både från beställare och entreprenör. Alla inom projektet har varit väldigt engagerade. Platschef Robert Rickskog tillsammans med våra snickare och underentrepreANNONS nörer har jobbat på extremt bra med ett gott samarbete som sträcker sig över alla entreprenadgränser. Vi på Serneke är mycket stolta att få utföra detta arbete, tillägger Karl Wetterlund.

Aneby kyrka

får nytt begravningskapell I NORDÖSTRA SMÅLAND ligger Aneby kyrka, en av de senare

byggda kyrkor i pastoratet. Precis bakom kyrkan byggs ett helt nytt begravningskapell med nytt utrymme för förvaring av stoft i kylar. Pastoratet har länge saknat ett kapell för borgerliga begravningar. Kapellet är ritad av arkitekten Jonas Wallinder och är utformad som en åttakantad cirkel. Konstruktionen består av limträstomme och utvändig träpanel. Byggnaden omfattar cirka 300 kvadratmeter, samt en nybyggnad av 240 kvadratmeter maskinhall till kyrkans trägårdsmaskiner, snöröjningsmaskiner etc. Investeringen för kyrkan beräknas till cirka nio miljoner inkl. moms. Det blir en vacker träbyggnad med stora fönster. Yttertaket bekläs med bandtäckt plåt. Inredningen består av målade gipsväggar och klinkergolv i entrén, samlingsrum och kapell, och i övriga utrymme i huvudsak accredyr. – Vi började för drygt ett år sedan med projekteringen och nu är uppANNONS handlingen klar. Markarbetet påbörjas i maj-juni 2018 och vi räknar med att vara färdiga med projektet O NA S A L L INDER den första april 2019, säger Eilert ARKITEKTKONTOR Andersson YdreEilert AB, projektinfo@j onaswallinder.se ledare för Aneby Pastorat. www.jonaswallinder.se

J

W


110 Svensk Byggtidning 108

KONTOR

Intill Malmö C bygger Jernhusen ett miljösmart kontorshus med 700 flexibla kontorsplatser. Byggnaden Foajén miljöklassas enligt BREEAM Excellent och blir en av de första kontorsfastigheter i Sverige som även certifieras enligt WELL, nivå guld. Bild: FOJAB arkitekter

Fler kontor byggs nära Malmö C Kontorsplatser nära tåg, buss och flygplats är ofta efterfrågade. Intill Malmö Centralstation och den gröna Glasvasen som karaktäriserar stationsområdet, byggs fler kontorsbyggnader. Här uppför Jernhusen ett miljösmart kontorshus med underjordiskt garage som är sammankopplad med Glasvasens garage. AV KIM HALL NAMNET FOAJÉN ANSPELAR bland annat. på läget mitt i

nya centrala Malmö med kombinationer som sträcker sig långt utanför stadens och regionens gränser. De 700 flexibla kontorsplatserna blir både yteffektiva aktivitetsbaserade arbetsplatser och

NYBYGGNATION

ENERGIOPTIMERING

VÄRMEPUMPSERVICE

traditionella kontor. Byggnaden med kontorsytan på totalt 7 800 kvadratmeter plus 1100 kvadratmeter butiksytor i markplan kommer att miljöklassas enligt BREEAM Excellent och blir en av de första kontorsfastigheterna i Sverige som även certifieras enligt

TEKNISK FASTIGHETSSERVICE

Vi kan allt inom värme och sanitet. Vi expanderar och söker nya medarbetare. 040-13 30 30 Christian Lantz & Jonas Mårtensson

040-13 30 30 info@vsgruppen.se


KONTOR

WELL, nivå guld. Det betyder att man tar inte bara hänsyn till byggmaterialet utan även hur de som skall arbeta i byggnaden mår. – Vi bygger ett miljösmart hus där välbefinnandet för människor står i fokus. På taket kommer det exempelvis att anläggas en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 100 kvadratmeter solceller som producerar 15 000 kilowattimmar per år. Det ska räcka för att ladda elbilar och förse takpromenaden med belysning, säger Freddie Bergkvist, projektchef på Jernhusen. Akustik, dagsljus och välbefinnande ska kombineras med konst, kontakt med natur och aktivitetsfrämjande design samt avstressande arbetsmiljö är några av de parametrar som ingår i det nya certifieringssystemet The WELL Building Standard (WELL). – Vi är igång med betongarbeten i källarplan och om två veckor påbörjar vi prefabmontaget. Med tanke på att området är ganska trångt med mycket trafik i rörelse har vi omdirigerat trafiken så att logistiken på byggarbetsplatsen skall fungera. Veidekke bygger en kontorsbyggnad intill och vi har nära samarbete för att underlätta logistiken, säger Øyvind Haugen, projektchef på det norska Hent Sverige AB som även byggt Axis i Lund och Danderyds sjukhus. Bygget startade hösten 2017 och i början av juni sätter stommontaget igång. Senhösten 2018 beräknas byggnaden vara tätt och då intensifieras installationsarbeten och inredningsarbeten. December 2019 ska Foajén vara färdigbyggd och därefter kan hyresgästerna flytta in. – I dagsläget har vi hyrt ut cirka 30 procent av ytorna. Intresset är stort. Att det är endast 50 meter till Malmö C har stor betydelse för hyresgästerna har vi märkt. Malmö C har blivit en viktig Hub där många vill sitta i nära anslutning till buss, tåg och flygplats, säger Freddie Bergkvist.

MILAN MÄTKONSULT AB, teknisk konsult inom bygg och anläggning etablerat i Malmö sedan år 2005. Vi erbjuder tjänster som teknisk konsult inom byggnads- och geoteknik till kunder såsom kommuner, byggföretag, konsulter och privata beställare i hela Skåne. Bland annat utför vi utsättning och inmätning vid hus- och vägbygge samt anläggningsarbete, volymberäkning, sammanställning av relationshandlingar, inmätning för projektering, grov och fin husutstakning, samt lägeskontrollmätning m.m. Företaget erbjuder kompletta tjänster inom maskinstyrning för alla typer av maskiner: bandschaktare, hjullastare, väghyvlar och grävmaskiner. Färdig lösning innebär: inmätning av befintligt markförhållande, utarbetning med alla typer av terrängmodeller, 2D och 3D. Modellering kan också utföras med redan projekterade data som grund. Montering av egen utrustning: GPS och basstationer av fabrikat Leica och databoxar GeoRog. 3D laserscanning. Scanning utförs med egen scannerstation Leica P40 och kompletteras med multistation

111 Svensk Byggtidning 109

Vi bygger ett miljösmart hus där välbefinnandet för människor står i fokus. På taket kommer det exempelvis att anläggas en promenadslinga kantad av 26 sorters växter och 100 kvadratmeter solceller som producerar 15 000 kilowattimmar per år. /Freddie Bergkvist, projektchef, Jernhusen

FAKTA I KORTHET: Foajén, Södra Nyhamnen Malmö, kontors- och butiksbyggnad Byggperiod: november 2017–oktober 2019 Byggherre: Jernhusen AB Totalentreprenör: HENT Sverige AB Arkitekt: FOJAB arkitekter AB

Leica MS50, både utomhus och inomhus. Laserscanning är just nu den överlägset bästa metoden för framställning av inmätnings underlagsdata. Slutprodukt är ett punktmoln med stor mängd punkter definierade i alla tre dimensioner: X, Y och Z. Vi bearbetar punktmoln och kan leverera 2D eller 3D dwg ritningar, 3D terrängmodeller, sektioner, profiler m.m. Vi har egna drönare, Aibotix från Leica. Även här kan vi erbjuda tjänster inom 3D scanning. Aibotix ger en möjlighet att täcka stora områden med stor noggrannhet. Aibotix tar foton med en Sony Alpha 7R 35 mm kamera som sedan bildar ett punktmoln. Punktmolnet bearbetas till 3D terrängmodeller, ortofoton m.m. Processen är att dessa punktmoln kan sedan kombineras med punktmoln från Leica P40 scanner. Kontakta oss på: www.milanmatkonsult.com eller på 0707–89 70 93


110 Svensk Byggtidning

KONTOR

Midroc bygger ett tredje World Trade Center i Malmö, Västra hamnen, med utsikt över Öresundsbron. Bild: Horisont Arkitekter

Tredje WTC byggs i Västra Hamnen i Malmö Precis vid vattnet och med utsikt över Öresundsbron bygger Midroc ett tredje World Trade Center, ett kontorshus i sju plan ritad av arkitekten Anders Blomqvist på Horisont Arkitekter. AV KIM HALL HÄR KOMMER DET att finnas kontorsutrymmen från ett vånings-

plan på 630 kvadratmeter till små kontorsrum för mindre företag. I källarplan blir det omklädningsrum med tillgång till dusch för den som vill kombinera aktiv livsstil med arbete. – Nu vidareutvecklar vi World Trade Center Malmö med ytterligare en byggnad. Det är den tredje WTC som kommer att ingå som en del av en helhet där vi erbjuder olika typer av kontorslokaler, säger Peter Syrén, vd i Midroc Properties. Byggnaden uppförs med full sundsutsikt i sju plan, med en takterrass på översta våningen. Den förses med en fasad som skimrar, med spegeleffekter från både himmel och hav. – Byggnaden är formad som en markant, men höjdmässigt anpassad avslutning på gaturummet. Ursparad i två våningar och framskjuten i gaturummet mot Propellergatan, skapar WTC Propellergatan en spänning i siktlinjen mot hamnen och havet. Volymgestaltningen och fasadmaterialet hämtar inspiration från havets vågspel och hamnbassängen glittrande vattenyta, förklarar Anders Blomqvist som var arkitekt på Horisont Arkitekter när byggnaden skulle ritas. Idag är han sin egen arkitektbyrå. Enkelt kan byggnaden beskrivas som ett upp- och nervänt ”L” och i förlängningen av Stora Varvsgatan hänger byggnaden, uppstöttad av snedställda pelare, ut mot Propellergatan. I den två våningar ursparade byggnadskroppen samverkar den organiskt formade dubbelkrökta glasfasaden med de snedställda pelarna,

vilket ger byggnaden en känsla av liv och rörelse. – De översta våningarna har utformats med varierande indragningar, som tar sin utgångspunkt i omkringliggande landskap och byggnader, tillägger Anders Blomqvist. Fasadkompositionen består av ett antal olika sammanflätade geometriska former i ett övergripande system, som har sin underindelning i varje fält med finare linjeföring och geometriska mönster, som kan liknas vid en ”pixlad” reflektion av vattenytans glitter. Fasadmaterialet är en silverfärgad tredimensionellt formpressad diamantfasetterad granitkeramikplatta. Övriga material i huset är betong, stål och glas i kombination med inslag av svala blågröna toner. Uthyrningsarbete pågår. Jämte Midroc kommer fastighetskonsultbolaget Croisette att hyra ut de nya kontoren. Croisette kommer också att etablera sig i den nya byggnaden. Övriga hyresgäster är Escandi och Graffiti café. FAKTA I KORTHET: WTC nybyggda kontor Västra Hamnen Malmö Byggperiod: oktober 2017–januari 2019 Byggherre: Midroc Totalentreprenör: Peab Sverige Arkitekt: Horisont Arkitekter

Arkitekter, ingenjörer Arkitekter, ingenjörer och specialister på väg och specialister väg mot på något stort mot något stort Vi skapar för livet | pe.se


BOSTAD

Svensk Byggtidning 111

Lunds posthistoria återspeglas i moderna kontorshus Det gamla postväsendet gör sig påmint i kontorshusen kallade ”Posthornet” och ”Frimärket” genom formspråk och material. Mässinginslag i golv, postboxar i entréplan och porttelefon återfinns i båda husen och den karaktäristiska kanten på frimärket återfinns i betongelementen mot järnvägen. AV KIM HALL DE SEX VÅNINGAR höga kontorshusen med underjordiskt ga-

rage, som Wihlborgs bygger på den gamla postterminalstomten i Lund, blir ett välkommet tillskott av toppmoderna lokaler i Lunds gamla stadskärna. Båda byggnaderna certifieras Miljöbyggnad guld. Järnvägens rangergård vid centralstationen i Lund har ändrats och skolan i den gamla postterminalen har avvecklats. Wihlborgs Fastigheter som äger marken funderade länge över vad de skulle göra med fastigheten. Postterminalen hade länge fungerat som Postens logistikcentrum. Med det centrala läget och närhet till allmän kommunikation föll lotten naturligt på att bygga fler kontorslokaler. Byggnaden blir totalt 16 500 kvadratmeter BTA varav cirka 11 000 kvadratmeter blir uthyrningsbar yta. – Folktandvården blir först med att inrymma en modern klinik med 38 behandlingsrum för både allmän- och specialtandvård. Folktandvården Skånes huvudkontor flyttar också hit, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs Fastigheter. När arkitekten och projektledaren Charlotte von Brömssen på Tengbom Arkitekter, skulle gestalta byggnaderna föll det naturligt att återknyta till områdets gamla 50-talsbebyggelse i gult tegel. Till det har kvarteret inspirerats av sin historia i formspråk och material hämtade från postväsendet, som fria associationer, säger Charlotte ANNONS von Brömssen och hänvisar till mässingshornets svängda former. Konstruktionen i byggnaderna består av betong och stålstomme. Garaget byggs med platsgjuten betong och ytterväggarna består

av utfackningsväggar klädda med tegel samt en glasfasad med dekorelement av fiberbetongelement mot järnvägen. – Detta är ett klassiskt stenstadskvarter nära Lunds äldsta delar. Med tanke på kommunhuset, och tingsrätten i närheten, som är institutionsbyggnader, ville vi inte bli för storskaliga och anonyma eftersom kvarteret är planerat som ett blandkvarter med bostäder. Därför är fasaderna ganska klassiska med ett detaljerat formspråk, säger Charlotte von Brömssen. – Vi följer miljöbyggnadsprogrammets 15 indikationer med energieffektiva lösningar. I garaget blir det elladdstolpar och på taket monterar vi solceller som ska försörja huset med el till exempel till kylmaskinen och elladdstolparna. I övrigt värms byggnaden upp av fjärrvärme, förklarar Rickard Berlin. Planlösningarna blir flexibla för att lätt kunna anpassa kontorsytorna till olika hyresgäster. Installationer placeras strategiskt. Byggnaderna dockas med varandra för att de som arbetar där lätt skall kunna ta sig från ena kontorsbyggnaden till den andra. Innergården utformas som en mötesplats mellan de som bor och de som arbetar i kvarteret. Den öppna kilen från gatan gör att man lätt når innergården.

FAKTA I KORTHET: Frimärket och Posthornet, kontorsbyggnader i Lund Byggperiod: april 2016–juni 2018 Byggherre, Wihlborgs Fastigheter AB Totalentreprenör: Peab Sverige AB Arkitekt: Tengbomgruppen AB


112 Svensk Byggtidning

KONTOR

Nybyggnation för Ahlsell i Mölndal. Bild: Nils Andréasson Arkitektkontor

Regionkontor åt Ahlsell i Mölndal Castellum AB bygger regionkontor och butik åt Ahlsell på Aminogatan i Mölndal. Byggnaden ska vara klar våren 2019. AV HENRIK MÅRTENSSON CASTELLUM AB OCH AHLSELL har skrivit ett tioårigt hyres-

avtal om den 11200 kvadratmeter stora lokalen. Byggnaden får tre våningar och beräknas kosta 115 miljoner kronor. Totalentreprenör är Johansson & Rehn Byggnads AB. Arkitektfirman Nils Andréasson Arkitektkontor AB har ritat byggnaden. – Det blir kontor för 150 personer, butik och garage, berättar Ulf Svarén, arkitekt vid Nils Andréasson Arkitektkontor AB. Ett väldigt inspirerande projekt att jobba med, så många människor som kommer påverkas av det i sitt dagliga liv. Byggstarten var i december 2017 och projektet beräknas vara färdigt våren 2019. Huset har ett attraktivt läge längs Söderleden i Mölndal.

Miljöklass Silver – Byggnaden kommer miljöklassas som alla Castellums nybygg-

nationer. Vi kommer ha solceller och hela byggnaden är placerad för att minska solvärmelasten, säger Ulf Svarén. Huset får Miljöklass Silver enligt Miljöbyggnad, det mest använda systemet för klassificering av miljöbyggnader i Sverige. Branschorganisationen Swedish Green Building Council ansvarar för klassningssystemet, och att kvaliteten på klassningen upprätthålls. Klassningen omfattar tre områden: Energi, Innemiljö, Material och kemikalier. Ett fjärde område, Särskilda miljökrav, gäller enbart för byggnader med eget vatten- och avloppssystem. Inom varje huvudområde tar man hänsyn till flera olika aspekter. Bedömningen inom varje aspekt sammanfattas till en totalbedömning av varje huvudområde. Huvudområdenas värdering sammanfattas sedan till ett slutbetyg. Miljöklass Silver innebär att byggnaden överträffar lagkrav


KONTOR

Det blir kontor för 150 personer, butik och garage, berättar. Ett väldigt inspirerande projekt att jobba med, så många människor som kommer påverkas av det i sitt dagliga liv. /Ulf Svarén, arkitekt, Nils Andréasson Arkitektkontor AB

med god marginal vad det gäller bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation.

Ahlsell Ahlsell distribuerar installationsprodukter, verktyg och förnödenheter. Företaget har mer än 100 butiker i Sverige. Kunderna är

Svensk Byggtidning 113

främst installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Koncernen hade år 2017 en omsättning på drygt 26 miljarder kronor. Den nya butiken i Mölndal kommer att ha ett brett utbud inom VVS, VA/Bygg, Personligt Skydd, El, Verktyg och Maskiner, och Förnödenheter. Det kommer också att finnas kvalificerade rådgivare i butiken.

Castellum i Mölndal Mölndal är under kraftig utbyggnad. Castellum AB har flera nybyggnadsprojekt i området, bland andra nyligen färdigställda Porsche Center Göteborg, och en byggnad på Neongatan. Castellum AB är en av Sveriges största fastighetsägare med mer än 670 fastigheter på ett 20-tal orter. Fokus ligger på fastigheter för näringsliv och myndigheter. Mölndals kommun arbetar under de närmaste åren med en stor modernisering av stadskärnan. Det byggs mötesplatser, butiker, och nya bostäder. Även Mölndals fabriksområden byggs ut och moderniseras.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av regionkontor och butik. Miljöklass Silver. Tidplan: December 2017–våren 2019 Byggherre: Castellum Väst AB Totalentreprenör: Johansson & Rehn Byggnads AB Arkitekt: Nils Andréasson Arkitektkontor AB Kostnad: 115 Mkr

Vi har 50 års erfarenhet av dimensionering och tillverkning av fackverksbalkar i stål.

Dimensioneringshjälp på vår hemsida!

MAKU STÅL AB • Verkstadsgatan 15 • 504 62 Borås Telefon: 033-23 70 80 • Telefax: 033-41 50 23

www.maku.se


114 Svensk Byggtidning

KONTOR FASTIGHET

Borås Wäfveris lokaler får nytt liv

Viskaholm i Borås är området i centrala staden som en gång i tiden innehöll huvudkontoret för välkända Borås Wäfveri. Huvudkontoret låg vackert utmed ån Viskan. AV MARIE LOUISE AARÖE HÄR ETABLERAS NU ett nytt företagscenter. I den gamla lagerlokalen intill byggs nya bostäder med närhet till vatten, grönska och stadens puls. Området Viskaholm, som ligger i centrala Borås utmed Viskan, har under många år ägts av det norska företaget Steen & Ström, som utvecklar köpcenter. – Då det inte har hänt något på området tog vi kontakt för att fråga om de var intresserade av att avyttra fastigheten, och det var de, säger Tommy Prissberg, projektledare på Riksbyggen Ekonomisk Förening. Det blev budgivning. Riksbyggen var ihärdigt och gav det bästa budet och förvärvade fastigheten i september 2015. Med motivet att utveckla och göra något positivt för stadens centrum. Det gamla huvudkontoret i Viskaholm är på 5 000 kvadratmeter och håller nu på och utvecklas som en kommersiell yta för företag. 70 procent av ytan är redan uthyrd. De första företagen flyttar

in i juli 2018. – Det tar sin tid att bygga om lokalerna då fastigheten är uppmärksammad ur bevarandehänsyn. Kontoren som vi inrättar är mycket attraktiva med ett centralt läge och bara två minuters promenad till resecentret med direktkommunikation bland annat till Göteborg, säger Tommy Prissberg på Riksbyggen. I Viskaholm kommer även Riksbyggen i Borås att flytta in, samt det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder i Borås. Det anrika direktörsrummet i den svängda byggnaden blir konferensrum. – För oss på Riksbyggen är affären i första hand inriktad på den intilliggande lagerbyggnaden på 9 000 kvadratmeter. Ett stort område som vi tillsammans med Borås stad och de ledande politikerna vill utveckla för att området Viskaholm ska knyta ihop hela stadsbilden. Potentialen är 400 nya bostäder mitt i centrum. Detta går helt i takt med Borås stads vision för 2025, där centrum ska utvecklas från idag 2 000 till 5 000 boende. – Det är förhållandevis få som bor i de centrala delarna av Borås. Det vill man ändra på, förklarar Tommy Prissberg. I samband med att Riksbyggen köpte fastigheten 2015 erbjöds det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder att köpa in sig med 25 procent. Riksbyggens huvuduppdrag är att bygga bostadsrätter. För att få en blandad upplåtelseform bjöd man in Bostäder, som har fokus på hyresrätter. FAKTA I KORTHET: Byggherre: Riksbyggen Ekonomisk Förening Totalentreprenör: RO-Gruppen Södra Älvsborg AB

Brion ventilation är stolta över att få vara med och utföra installationer i den anrika fastigheten Viskaholm. Är du nyfiken på Brion Ventilation eller dom övriga Brionbolagen kontakta mig Niclas Engström tel nr 0725-94 84 03 eller besök vår hemsida:

www.brion.online


SHOPPING HANDEL

Svensk Byggtidning 115

C4 Shopping - Sveriges grönaste handelsplats

Med BREEAM-certifiering blir C4 Shopping i Kristianstad landets grönaste handelsplats. AV KIM HALL CITYGROSS FLYTTADE IN I Hus 3 i september månad 2017

och drygt ett år senare är det dags för de cirka 85 hyresgästerna att börja inreda sina butikslokaler när Familjeshoppingcentrat blivit färdigbyggt i sommar. Under 2019 byggs Hus 1 och 2 som båda kommer att innehålla volymhandel. – Vi har satsat mycket på miljö och energi i detta projekt. Kristianstad ligger som bekant på Nordeuropas största vattenreservoar. Genom att borra 107 meter ner i marken kan vi hämta värme och kyla från vattenreservoaren som försörjer byggnaderna med energi. Till det har vi valt gröna växter längs med vissa ytterväggar samt sedumtak på alla kundvagnstak. Vi har även elstolpar på parkeringsplatsen för elbilar, som vi tror kommer att öka i antal på sikt, säger Per Persson, vd på C4 Shopping AB. Parkeringsplatserna blir extra breda, 2,70 meter istället för standardmåttet 2,50 meter. Detta för att bilarna inte skall repas av andra bilar som parkerar, samtidigt som det blir lättare att ta sig ur och in i bilen.

PSG

C4 Shoppingområdet i Kristianstad blir Sveriges största handelsområde. Bild: C4 Shopping AB

– Med tanke på att det är tio mil till närmaste köpcentra, oavsett om det är Malmö, Lund eller Helsingborg, samt läget intill E22 som är Skånes och Blekinges viktigaste trafikled får mer än 300 000 människor tillgång till högklassisk shopping i ett handelsområde som omfattar totalt cirka 70 000 kvadratmeter, säger Per Persson. Redan nu är CityGross i Hus 3, som omfattar 6 500 kvadratmeter av totalt 9 000 kvadratmeter och som invigdes i september 2017, en välbesökt handelsplats. Hus 4 med cirka 85 butiker blir en viktig handelsknutpunkt för nordöstra Skåne. Hus 1 och 2 kommer båda att innehålla volymhandel. Samtliga fyra byggnader är byggda med betongfasadelement, stålstomme och glasfasader. – Vi använder samma byggteknik genomgående, säger Per Persson. Familjeshoppingcentrat öppnar hösten 2018 en tid innan julhandeln börjar Hela området Hammar blir därmed en ny stadsdel i Kristianstad. Norr om handelsområdet uppförs 440 lägenheter med cirka 1000 boende nära den nya handelsplatsen i Kristianstad.

ViVi ärär med och skapar med och skapar BrfBrf Eksluttningen Eksluttningen Vi genomför byggprojekt Vitillsammans är med och skapar med byggherren Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Brf Eksluttningen Assemblin Installation AB Byggprojekt enligt CM-modell

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av handelsområde i Kristianstad Tidplan: april 2016–hösten 2019 Byggherre: C4 Shopping AB Assemblin El utför installationer för elför ocheltele Brf Eksluttningen. Assemblin El utför installationer ochi tele i Brf Eksluttningen. Totalentreprenör: Delad entreprenad Arkitekt: Ramböll Sverige AB Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik

Viwww.projektstyrningsgruppen.se utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi fårVi husen att fungera. Idag och framtiden. i alla slags fastigheter. får husen att fungera. Idagi och i framtiden. Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El, Alingsås Assemblin El, Alingsås Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 00 tel 010-472 60 00 Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden. i alla slags fastigheter. www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen. Assemblin Installation utför installationer för el och tele. Assemblin El, AlingsåsVi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 00installerar i alla slags fastigheter.tekniska Vi får husen att för fungera. Idag och i framtiden. Vi utformar, och underhåller system elteknik Assemblin El utför installationer och tele i Brf www.assemblin.com i alla slags fastigheter. Vi får husenför att el fungera. Idag ochEksluttningen. i framtiden.

Vi utformar, installerar ochEl,underhåller Assemblin Alingsås tekniska system för elteknik Assemblin Malmö • 010-472 60 00 • www.assemlin.com iAssemblin alla slagsEl,fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden. tel 010-472 60 00 Installation, Alingsås tel 010-472 60 00www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00


116 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Lilla Staden i Vimmerby Lilla Staden är namnet på boendet som ligger vid parken ”Astrid Lindgrens Värld” i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby. En sekelskiftesstad byggs etappvis upp. Den första etappen med 30 hus och 230 bäddar stod klar inför sommaren 2017. Den andra etappen kommer att stå klar nu till sommaren. AV MARIE LOUISE AARÖE – TANKEN ÄR ATT BEHÅLLA känslan från parken till bostäd-

erna gästerna kommer att bo i, berättar Joakim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld. Villa Villekulla från sagan om Pippi Långstrump är en förebild. Vi har haft en utvecklingsperiod för att hitta rätt och skapa en unik boupplevelse. Vi kom fram till från en mindre bod med en boyta på 23 kvm till Villan på 80 kvm där alla håller samma standard. Det har också varit mycket viktigt att skapa miljöer som stimulerar till lek. Därför har vi byggt in möjligheterna till lek i gränderna, på bakgårdarna samt även i husen.

Böckerna lever i byn Planer finns nu på den tredje etappen. Byggstarten är ännu inte fastställd. Man först vill höra gästernas reaktioner på de första etapperna. Inom teateravdelningen finns det 120 medarbetare och därutöver sju hästar, duvor och griseknoen, inte att förglömma, samt 26 barnskådespelare. Det är inte illusionen av Astrid som är viktigt utan illusionen av att gästen är mitt i Astrids olika berättelser om till exempel Emil i Lönneberga och hos Madicken på Junibacken.

– Målet är att levandegöra berättelserna. Barnen har också möjlighet att leka med karaktärerna. Det är unikt att kunna prata med personerna som är beskrivna i böckerna. Barn har här också möjlighet att lära känna andra barn och få nya kompisar. Huvudgästen i Astrid Lindgrens Värld är barnen och möjligheten till lek, säger Joakim Johansson.

Släkten investerar – Detta är en stor investering för ägarna som också är barnbarn till Astrid Lindgren, berättar Jonas Östgren, arkitekt på Wall to Wall Arkitektur och Form AB. Vi kom in i bilden för tre år sedan med uppdraget att skapa ett boendekoncept med en gedigen känsla. Boendet skulle knyta an till parken och vi bestämde oss för sekelskiftesstil, slutet av 1800-talet fram till 1930. Vi har valt fem olika hustyper. Villan, Längan, Byhuset, Torpet och Boden. Längan och Byhuset är avsedda för två familjer. De övriga för en familj där exempelvis Villan är på 80 kvadratmeter med en liten övervåning och i en stil som en klassisk villa. – Att gifta ihop boendet med parken har varit en viktig del.


SPORT & FRITID

Känslan att leva kvar i miljön från parken har varit grunden. Respektive hus har getts sin egen identitet såsom val av fasadfärger, paneler, fönsterspröjs, olika typer av nockbräder, vindskivor eller foder som varierar från hus till hus. Det gör att varje hus får sin prägel och upplevelsen blir gedigen och verklig. Taken är också tidsenliga. Gammalt taktegel har köpts in från slutet av 1800-talet och sekelskiftet. Därutöver har man arbetat med plåt på vissa hus och takpapp samt shingel-takpapp i rutat mönster som var vanligt förr i tiden.

Trovärdig arkitektur skapar känslan – Utmaningen har varit att få till rumsligheten för fem till sex personer. Det har vi lyckats med genom att de flesta sängenheterna är inbyggda i kabysser som har integrerats i snickerierna med en bröstning av pärlspont och lister från den tiden. Allt detta bidrar till en genuin historisk känsla.

Pelles Servicetjänst i Vimmerby

Svensk Byggtidning 117

– Ledningen på Astrid Lindgrens Värld ska ha en stor eloge för att ha vågat släppa loss och så noga som möjligt följa vår valda arkitektur, samtidigt som det är viktigt att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Det gäller att trolla lite ibland då det kan vara en utmaning att hitta gångbara och ekonomiskt försvarbara material som är från tiden. De små trädgårdarna runt husen har parkens egen personal lyckats förträffligt med, säger Jonas Östgren. För Astrid Lindgren var det mycket viktigt att alla barn skulle få möjligheten till lek. Den möjligheten uppfylls både i parken och nu i den Lilla Staden. FAKTA I KORTHET: Byggherre: Astrid Lindgrens Värld AB Arkitekt: Wall to Wall Arkitektur och Form AB Byggentreprenör: Astrid Lindgrens Värld AB i samarbete med Vimmerbyhus

Södra Vi Elektriska AB


118 Svensk Byggtidning

SPORT & FRITID FASTIGHET

Leos Lekland till Halmstad Xoel AB är byggföretaget som bygger och äger fastigheterna för Leos Lekland. Hittills har man byggt fem anläggningar från Halmstad i söder upp till Umeå i norr. Leklandskedjan har som mål att uppnå 50 lekland under nästkommande år i Sverige. AV MARIE LOUISE AARÖE – VI BYGGER SJÄLVA byggnaden samt restaurangen, det är en annan entreprenör som kommer med lekutrustningen, berättar Pierre Eklund. Det känns mycket roligt att vi etablerar oss i Halmstad och byggtiden har här varit extremt kort. Normalt brukar vi bygga dessa anläggningar på mellan sex och sju månader. Här i Halmstad tog det bara fem månader. Byggnaderna är utformade efter Leos Leklands koncept men alltid anpassade efter tomtens olika förutsättningar. De innehåller ett flertal kalasrum samt en restaurang.

Störst i Norden

När man startade 2006 var grundtanken att skapa en mötesplats för familjer där lek och rörelser står i fokus. All forskning visar att det är viktigt att barnen rör på sig mycket. Och det är lättare att röra sig när det innebär glädje. Att obehindrat få springa, klättra, leka och busa under säkra förhållanden ger många fördelar. Rapporter från WHO visar nämligen att barn i allmänhet rör på sig för lite. Samtidigt är det många ungdomar som har möjlighet att få sitt kanske första jobb på Leos Lekland. Här får man ta ansvar, lära sig disciplin och att samarbeta för att uppnå de uppsatta målen, en bra början för den fortsatta karriären i livet.

Leos Lekland är Nordens största och mest besökta leklandskedja och man räknar med att etablera mellan sex och åtta lekland årligen.

Bygger över hela Sverige Wermlandsbygg i Sverige AB är totalentreprenör och bygger samtliga anläggningar runt om i Sverige. – Denna byggnad är på 3 450 kvadratmeter en öppen yta med en restaurangdel med plats för 270 gäster, berättar Peter Andersson, platschef på Wermlandsbygg. Anläggningen är byggd på platta på mark och en stomme av limträ samt med en fri takhöjd invändigt på sex meter. Den 6 januari 2018 påbörjades byggnationen i Halmstad och invigningen skedde den 31 maj till många barns stora glädje.

FAKTA I KORTHET: Leos Lekland, Släggan 1 Byggherre: Xoel Halmstad AB Totalentreprenör: Wermlandsbygg i Sverige AB


SPORT & FRITID

Svensk Byggtidning 119

Ny sporthall i Göteborg Göteborgs Stad Idrott & Föreningsförvaltning bygger en ny sporthall vid Lundenskolan i stadsdelen Lunden i Göteborg. AV HENRIK MÅRTENSSON LUNDENHALLEN BYGGS JÄMTE Lundenskolan och kommer

att ha utrymmen för innebandy och handboll. Ett café kommer också att rymmas i hallen. Det byggs även en separat gymnastikhall, som får en trampolin. Hallen får 500 läktarplatser, vilket gör den lämplig även för lite större sportevenemang. När hallen är klar kommer den att fungera som matchhall för bland andra Göteborg Innebandy. Även Skövde Gymnastikförening kan komma att använda sporthallen. Beslut kommer att fattas i juni i år. Byggledare för projektet är Norconsult AB. Generalentreprenören är Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB. Arkitekter är Nylin & Myhrberg GI AB. Detaljplanen för Lundenhallen var klar i december 2012. Enligt detaljplanen ersätts de grusplaner som tidigare funnits vid Lundenskolan med den nya sporthallen och en ny bollplan. Sporthallen byggs ihop med en befintlig gymnastikhall. Efter att detaljplanen var klar hände inte så mycket förrän hösten 2017, men sedan gick det fort.

Kort byggtid Byggtiden för sporthallen är kort. Byggstarten var i september 2017. Projektet skall vara helt klart i juni 2018. Den nya sporthallen får en bruttoyta på 3 600 kvadratmeter. Projektet beräknas kosta 68 miljoner kronor. – Vi hade ett startmöte två veckor efter att vi fått jobbet, berättar Tord Karlsson, platschef vid Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB. Vi hade bara två veckor att ta fram dokumentation, titta på miljöfaktorer, och göra en tidplan. Vatten- och avloppsledningar gick tidigare genom planområdet ANNONS och behövde därför flyttas. – Vi fick dra om på utsidan, berättar Tord Karlsson. Det behövs gott om utrymme i ADERBYS RÖR AB en idrottshall. Istället för att bygga på höjden, hittade man en alternativ

lösning. – Istället för att höja taket sprängde vi ner golvet, berättar Tord Karlsson. Projektet miljöcertifieras inte, men det följer Göteborgs Stads miljökrav, vilket ungefär motsvarar Miljöklass Silver.

Lundenskolan Tillfart till sporthallen sker över Lundenskolans skolgård. Därför begränsas infarten under dagtid. – Vi hade transporter genom skolgården, berättar Tord Karlsson. Säkerheten var en utmaning. En vakt gick med varje transport. Försiktigheten lönade sig. Projektet har fortskridit helt utan olyckor eller incidenter. – Det svåraste var att ansluta de nya delarna till den befintliga gymnastiksalen, säger Tord Karlsson. Det var berg vid en gavel. Det var vi tvungna att skjuta bort. Vi fick också göra grundförstärkning på den befintliga gymnastiksalen. Lundenskolan invigdes 1914, och bestod då av en skolbyggnad. Den befintliga gymnastiksalen byggdes 1926. En tredje skolbyggnad, Nya Lundenskolan, uppfördes 1946. Totalt har skolan plats för 550 elever. Arbetet har gått fort, och projektet har fungerat mycket bra. – Nyckeln till att klara den korta byggtiden, var det goda samarbetet mellan betong- och markentreprenörer, avslutar Tord Karlsson.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg Tidplan: sep 2017–juni 2018 Byggherre: Göteborgs Stad Idrotts- & föreningsförvaltningen Byggledare: Norconsult AB Generalentreprenör: Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB Arkitekt: Nylin & Myhrberg GI AB Kostnad: 68 Mkr


120 122 Svensk Byggtidning

FUTURUM BYGGER SKOLA

Gumaeliusskolan är en skola för 560 elever som byggdes 1944. För att uppfylla den moderna skolans krav har allt invändigt rivits stomrent och byggs om totalt. Bild: SF-Bild

Skapa en skolmiljö värdig våra barn När det nystartade kommunala bolaget Futurum Fastigheter genomförde en inventering av skolbyggnaderna i Örebro kommun 2012, beslutade bolaget att rusta upp och bygga om slitna skolbyggnader för att efterleva visionen ”Miljö värdiga våra barn”. Med barnens arbetsmiljö i fokus tog Futurum fram en plan för ett stort underhålls- och reinvesteringsprogram. AV KIM HALL – BEHOV AV UPPRUSTNING och modernisering av äldre skolbyggnader är inget unikt för Örebro. Många kommuner står inför samma utmaningar. När vi inventerade fastigheterna kunde vi inte föreställa oss att skolorna var i så dåligt skick. Men med visionen i ryggen har vi skapat stort engagemang och företag och konsulter har hört av sig till oss när de sett att vi menat allvar, säger Göran Lunander, vd Futurum Fastigheter. Futurum Fastigheter bildades 2012 i syfte att driva skolfastigheterna i Örebro kommun i en kommunal bolagsform istället för som tidigare förvaltningsform. Fastighetsbeståndet omfattade äldre skolor byggda på 1940-60 talet med gammal ventilation, VA-stammar, radiatorkretsar med mera. – Under de första sex åren har bolaget genomfört underhåll, nybyggnation samt om- och tillbyggnader för cirka 3 miljarder kronor. En förutsättning för att det stora reinvesteringsprogrammet varit möjligt är att Örebros kommun i sin dubbla roll som ägare och kund är 100 procent engagerad i att barnen och ungdomarna i Örebro ska ha en bra arbetsmiljö, säger Göran Lunander. Örebro är en kommun som växer i snabb takt och där Futurums

fokus är att skapa en arbetsmiljö för barnen på samma sätt som för vuxna. Det kräver naturligtvis också ett stort engagemang hos leverantörer, entreprenörer, konsulter och arkitekter som tillsammans skapar en modern och bra skolmiljö för kommande generationer. – Vårt uppdrag är att i ett tidigt skede sätta layouten tillsammans med arkitekt och beställare. Viktigt att tänka på är solvärmelaster, dagsljus och klimatskalet så att energianvändningen hålls nere. Vår uppgift är att leda projekteringen genom projekteringsgruppen och säkerställa så att handling och ritningar följer Futurums krav, säger Magnus Åkerblom, vd och projekteringsledare på KAMTech, ett konsultbolag som startade 2010 och har stort fokus på energi- och miljösamordning samt projekterings- och installationssamordning. Eftersom KAMTech var med i Vintrosa skola i västra Örebro, kom de med via ett byggföretag som de samarbetat med tidigare i strategiska projekt. KAMTech är projekteringsledare i Stora Mellösa skola och Norrby skola där de även har hand om energisamordningen. På Gumaeliusskolan är de projekteringsledare


FUTURUM BYGGER SKOLA

Bild: SF-Bild

Vi byter till stegdämpande mattor och målar väggarna för att det ska bli en lugn och harmonisk miljö. Det är roligt att bygga en bättre miljö för barn och ungdomar. /Ulf Wennlöf, projektchef och arbetschef, Byggtema i Örebro

och installationssamordnare. På Änglanda skola utför de energibalansberäkningar och delar av miljöbyggnadsarbetet. – En viktig del när man bygger miljöbyggnad är att man tidigt i projekteringen har med ett tänk så att vi kommer att uppfylla kraven i de 15 indikationerna. All dokumentation sammanställs sedan för certifiering när bygget är klart, tillägger Magnus Åkerblom. Gumaeliusskolan är en skola för 560 elever som byggdes 1944. För att uppfylla den moderna skolans krav har allt invändigt rivits stomrent och byggs om totalt. Skolan får en ny tillbyggnad som kommer att innehålla fler klassrum och ett tillagningskök. – Det var ett av objekten där vi kände att något måste göras snabbt. Fönsterpartierna var dåliga och tekniska lösningar föråldrade. Vi hade en dialog med stadsantikvarien innan vi började riva och bygga om. Eftersom Örebro ligger på gammal sjöbotten fick vi påla i källaren så att skolan kan stå 100 år till. Den totala investeringen beräknas landa kring 200 miljoner kronor, säger Göran Lunander. Skolbyggnaden är cirka 6 000 kvadratmeter och tillbyggnaden cirka 3 000 kvadratmeter. Konstruktionen i den nybyggda delen består av håldäck och stålstomme. Totalentreprenör är OBK Sverige, som har byggt Gumaeliusskolan och nu bygger Stora Mellösa och Adolfbergsskolan.>>

Norrby skola ligger i norra delarna av centrala Örebro. Här byggs en fem-parallell f-6 skola för totalt 750 elever, räknat med båda skolorna. Skolan ska certifieras miljöbyggnad silver där solenergihjälper till med att sänka energikostnaderna med 30 procent.

121 Svensk Byggtidning 123


124 Svensk Byggtidning 122

SKOLA FUTURUM BYGGER

– I Stora Mellösa skola har vi renoverat och byggt till ett tillagningskök. De hade tidigare ett mottagningskök. Tillbyggnaden består av platsgjuten betong med stålstomme, säger Erik Göthlin, arbetschef på OBK Sverige. På Adolfsbergsskolan rörde det sig mest om upprustning av befintliga lokaler och tillbyggnad bestående av stål- och trästomme. Änglanda skola ligger i ett stort område i södra Örebro nära Södra Ladugårdsängen där det byggs mycket bostäder. Hela exploateringsområdet ligger i ett kvalitetsprogram som Örebro

Stora Mellösa skola har renoverats och fått ett tillagningskök. Tillbyggnaden består av platsgjuten betong med stålstomme. Bilder: SF-Bild

kommun har tagit fram. Här bygger Futurum en helt ny f-6 skola i fyra plan som är anpassad efter den moderna pedagogiken. – Vi har haft två rektorer som ansvarar för skolan med i projektet. Skolan har en spännande arkitektur och kommer att bli ett fint landmärke som manifesterar ambitionen i verksamheten. Gymnastikhallen beräknas bli färdig under hösten medan skolan blir klar nu till sommaren, säger Göran Lunander. Norrby skola ligger i norra delarna av centrala Örebro. Här byggs en fem-parallell f-6 skola för totalt 750 elever, räknat med


Änglanda skola ligger i södra Örebro nära Södra Ladugårdsängen. Här bygger Futurum en helt ny f-6 skola i fyra plan som är anpassad efter den moderna pedagogiken.

båda skolorna. Skolan ska certifieras miljöbyggnad silver där båda skolorna. certifieras miljöbyggnad silver där solsolenergi blir enSkolan del i attska sänka energikostnaderna med 30 procent. energi del i att sänka energikostnaderna med och 30 procent. Tackblir vareen Futurums höga ambitioner inom klimatenergiTack varehar Futurums ambitioner inom klimatoch energiområdet företagethöga vunnit Region Örebros klimatpris samt områdetklimatkommuners har företaget vunnit Region Örebros klimatpris samt Sveriges miljöpris. Sveriges miljöpris. – Vi fårklimatkommuners all vår el från vindkraft och köper näst intill enbart – Vi får all vår el från köper nästCO2 intillneutrala, enbart CO2-neutral fjärrvärme ochvindkraft är idag tilloch 99,2 procent

SKOLA FUTURUM BYGGER

125 Svensk Byggtidning 123

tillägger Göran Lunander. CO2-neutral och är idag till 99,2 procent CO2 neutrala, Byggtema,fjärrvärme som är Örebros största privatägda byggfirma, har tillägger Göran Lunander. varit byggentreprenör i Norrby skola, Navets skola, Brunnsskolan Byggtema, som är står Örebros största privatägda samt OP-skolan som för Olaus Petri skola. byggfirma, har varit byggentreprenör i Norrby skola, Navets skola, Navets skola byggs för att passa årskurs 7-9 mot Brunnsskolan tidigare f-6 samt OP-skolan som står och för Olaus Petri skola. skola. Ventilation, ytskikt rumskompletteringar utför ByggNavets skolaskola byggs för attdepassa 7-9 mot tidigare f-6 tema. I Norrby bygger en nyårskurs idrottshall, matsalsbyggnad skola. Ventilation, ytskikt och rumskompletteringar utför Byggmed storkök och en stor lärosalstema. I Norrby skola bygger de en ny idrottshall, matsalsbyggnad byggnad. Befintliga hus renoveras. ANNONS med storkök och en stor lärosalbyggnad. husmåste renoveras. VentilationBefintliga och akustik förVentilation och akustik måste bättras förbättras i samtliga skolor. i samtliga skolor. – Vi byter till stegdämpande mattor och till målar väggarna förmatatt – Vi byter stegdämpande det ska bli en lugn och harmonisk miljö. Det är roligtför attatt bygga tor och målar väggarna det en bättrewww.eitech.se miljö för barn och ungdomar, tyckeroch Ulfharmonisk Wennlöf, miljö. proska bli en lugn jektchef och arbetschef på Byggtema i Örebro. Det är roligt att bygga en bättre milByggtemas underleverantör,jö58 North Restoration och förGrader barn och ungdomar, tycker Bygg AB, är ett Örebroföretag som Ulf Wennlöf, projektchef och arbetsANNONS varit på inblandade byggprojekt ANNONS chef Byggtemai iflera Örebro. främst i Örebro, men även övri-58 Byggtemas underleverantör, ga landet. De Restoration har utfört fasadoch Grader North och Bygg snickeriarbeten på Örebrosom universiAB, är ett Örebroföretag vatet inblandade samt Rostaskolan, Bronsskolan rit i flera byggprojekt och Norrby skola.men även övriga främst i Örebro, >> – Utöver fasadarbeten har vi landet. De har utfört fasadoch >>

www.origoark.se Flexibla lärmiljöer som stöder utveckling och samarbete. Vi bygger på läroplan, forskning & evidens.


124 126 Svensk Byggtidning

FUTURUM BYGGER SKOLA

FAKTA I KORTHET: Gumaeliusskolan Om- och tillbyggnad av skola i Örebro Byggperiod: augusti 2016–december 2017 Byggherre: Futurum Fastigheter i Örebro AB Totalentreprenör: OBK Sverige AB

FAKTA I KORTHET: Nikolaiskolan Byte av värmesystem vid skola i Örebro Byggperiod: januari 2018–juni 2018 Byggherre: Futurum Fastigheter i Örebro AB Totalentreprenör: Sandbäckens Rör i Örebro AB Magnus Åkerblom projekteringsledare på KAMTech.

snickeriarbeten på Örebro universitet samt Rostaskolan, Bronsskolan och Norrby skola. gjort snickeriarbeten invändigt och utfört byggprocessen när de – Utöver fasadarbeten har vi gjortDessutom snickeriarbeten isolerade fasadskivorna monterades. gjorde invändigt vi jordföroch utfört byggprocessen när de isolerade på fasadskivorna monterabättringsarbeten mellan skolbyggnaderna Nikolai skolan, sädes. Dessutom gjorde mellanoch skolbyggger Rinald Putnins, vdvipåjordförbättringsarbeten 58 Grader North Restoration Bygg naderna på Nikolai skolan, säger Rinald vd på 58 Grader AB som byggt upp och renoverat skolor iPutnins, Örebro sedan företaget North Restoration och Bygg AB som byggt upp och renoverat skobildades 2013. lor Nikolaiskolan i Örebro sedanärföretaget bildades 2013. en centralt belägen skola söder om Stortorget. en centralt söder om NärNikolaiskolan Futurum togäröver skolanbelägen var det skola en årskurs 4-9Stortorget. skola. När När Futurum tog över skolan det en årskurs 4-9in. skola. När elevelevantalet minskades flyttadevar vuxenutbildningen Nikolaiskolan antalet flyttade vuxenutbildningen in. Nikolaiskolan byggbyggdesminskade på 1920-talet och man hade inte gjort annat än målat där desbehövdes. på 1920-talet och man hade inte det gjort annat målat vid behov – Nu harän vi bytt stammar i byggANNONS – Nu stammar naden. Dehar varviibytt extremt dåligti byggskick. naden. De var ibygga extremt dåligt skick. När vi började om var det När vi började bygga om var det stort fokus på de tekniska delarna. REKO RÖR NÄRKE AB stort fokus på de tekniska Projektet delades in i olikadelarna. etapper Projektet in iär olika etapper under fyradelades år och nu vi inne i den under fyra år och nubyter är vi inne i den sista etappen där vi VA och sista etappen däri vitoppskick, byter VA och el. el. Skolan är nu säger Skolan är nu i toppskick, säger Göran Lunander avslutningsvis. ANNONS Göran avslutningsvis. FrånLunander och med höstterminen Från och med höstterminen 2018 kommer skolan åter igen 2018enkommer skolan åter igen vara högstadieskola. Vuxenutvara en högstadieskola. bildningen har flyttat tillVuxenen nyutbildningen har till enrusnyrenoverad skola därflyttat lokalerna renoverad skola. tats efter deras specifika behov.

Svagströmsbyrån i Örebro AB är ett företag som verkar inom installationsbranschen. Vi utför alla typer av installationer inom svagström. Vi är experter på:

    

Inbrottslarm Godkänd anläggarfirma för larmklass 2 Passagesystem Brandlarmsinstallationer Porttelefoner Datanät Samt mycket mer. Ring oss för mer info! 019 26 90 00 www.svagstromsbyran.se

FAKTA I KORTHET: Norrbyskolan Tillbyggnad av skola & idrottshall i Örebro Byggperiod: juni 2016–oktober 2018 Byggherre: Futurum Fastigheter i Örebro AB Totalentreprenör: Byggtema i Örebro AB Arkitekt: Mondo arkitekter Värmland AB

FAKTA I KORTHET: Änglandaskolan Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall på Ladugårdsängen i Örebro Byggperiod: Januari 2017–juli 2018 Byggherre: Futurum Fastigheter i Örebro AB Totalentreprenör: Bygg Dialog AB Arkitekt: Origo arkitekter AB

FAKTA I KORTHET: Stora Mellösa skola Nybyggnation av förskola samt renovering av skolbyggnader Byggperiod: september 2017–våren 2020 Byggherre: Futurum Fastigheter i Örebro AB Totalentreprenör: OBK Sverige AB Arkitekt: Mondo arkitekter Värmland AB


BOSTAD

125 Svensk Byggtidning 127

Rejäl omvandling

i Kv Karmen

I Kv Karmen på norr i Örebro har en rejäl omvandling skett av ÖrebroBostäder (ÖBO). Ett nytt hus med 54 lägenheter har byggts, tre lamellhus har renoverats samt att tre punkthus har renoverats och byggts på med två våningar vardera. AV BJÖRN ASPLIND PROJEKTEN I KV KARMEN har pågått under många år. Punkthusen var klara under 2015-2016, lamellhusen från augusti 2017 till april i år och nu har precis inflyttning skett i det nybyggda huset. – Jag började på ÖBO den 1 april 2009 och redan den 2 april var mitt första besök på Kv Karmen. Det var ett prioriterat kvarter, husen är byggda 1962. De tekniska installationerna var slut framför allt i de tre punkthusen, säger Mats Andersson, projektledare på ÖBO.

Stambyten Ett program togs fram för renovering av de tre punkthusen. Då handlade det om stambyten och hissbyten. Under resans gång kom även planerna på påbyggnad av punkthusen fram. Detaljplanen behövde då göras om och då kom tankarna om att bygga ett nytt hus på en stor parkeringsyta. Detta blev också en del av detaljplanen. – Vi fick ihop detaljplanen till slut. Karmen ligger nära en stor trafikled, järnvägen och en containeromlastningsplats. Men det gick att lösa med inglasade balkonger och en ljuddämpande sida. Dessutom gick hyresgästerna emot renoveringarna och det hela fick avgöras av hyresnämnden som kom fram till att ÖBO hade rätt att renovera, vilket också ledde till högre hyror. I de tre punkthusen revs allt ut förutom balkongerna, plan-

Structor

utför konsulttjänster för hela byggprocessen Utredningar/Layoutförslag Tillstånd enligt miljöbalken Utredning och åtgärd av förorenad mark och byggnader Besiktningar Projektering Kalkyl/Kostnadsbedömningar Bygg- och Projektledning

www.structor.se

Varje punkthus fick två nya våningar i prefab betongväggar med sju nya lägenheter. Bild: Mats Andersson

lösningarna gjordes om och hissarna blev större. FTX-ventilation installerades, de bärande tegelväggarna tilläggsisolerades och förstärktes med stålpelare. Samtliga fönster byttes ut och dessutom borrades två borhål ner 200 meter i marken för att värma tilluften. Värmesystemet byttes ut och all allmänbelysning blev LED. Alla lägenheter totalrenoverades. Varje hus fick två nya våningar i prefab betongväggar med sju nya lägenheter. Det gamla garaget revs och ett nytt p-garage byggdes. Därefter renoverades tre lamellhus på ungefär liknande sätt som punkthusen, dock inte lika omfattande. Bland annat sparades fönster och tak. – Nu har vi precis haft inflyttning i det nybyggda huset som består av två huskroppar i vinkel med loftgångar. Källarvåningen har 39 p-platser i ett garage. Det ena huset i öst-västlig riktning har tre till fyra våningar, här finns 16 lägenheter. Det andra något större huset i nord-sydlig riktning har tre till sex våningar. Här finns 38 lägenheter, säger Mats Andersson. Allt hänger ihop det nya utbyggda kvarteret Karmen.

Solceller – I det stora huset med sluttande tak kommer solceller att installeras. Även det nya huset har FTX-ventilation och borrhål i marken för att värma tilluften. Här blir det främst mindre lägenheter men även tvåor, treor samt ett antal fyror och femmor. Alla lägenheter har tvättmaskiner, de större lägenheterna har diskmaskiner. Alla lägenheter har inglasade balkonger. Standarden är målade väggar och askparkett. Energin har haft stor betydelse i projekten. När nu kvarteret har utökats med 75 lägenheter och totalt omfattar 221 lägenheter kommer energiförbrukningen att minska från 1,5 miljoner kWh per kvm och år till 1,1 miljoner kWh.

FAKTA I KORTHET: Kv Karmen, nybyggnad av flerbostadshus i Örebro Byggherre: Örebrobostäder AB Totalentreprenör: Asplunds Bygg i Örebro AB Arkitekt: White Arkitekter AB


DALARNA BYGGER

Borlänge

växer och bygger för framtiden

126 Svensk Byggtidning

Borlänge med sina drygt 50 000 invånare växer med i snitt 500 personer per år. Av 18 000 registrerade i kommunens bostadskö är uppskattningsvis runt 6 000 Borlängebor i mer eller mindre akut behov av tak över huvudet. – Vi bygger många bostäder! Bostadsförsörjningplanen ligger på 1  524 nya bostäder de kommande fyra åren, preciserar kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S). AV THOMAS ANDERSSON I ETT STADIGT VÄXANDE Borlänge är nyproduktion av bo-

städer ett måste. På 20 års sikt bedömer kommunen behovet till 5  000 nya bostäder. Ett samhälle med näringsliv, social service och kultur kräver naturligtvis även tillgång till offentliga och kommersiella lokaler. Borlänge visar i dagsläget upp en lång rad byggprojekt med olika inriktningar och tidsplaner. Som nyproduktion av bostadshus eller ibland ombyggnader av befintliga lokaler för nya ändamål – exempelvis de långtgående planerna på kommunalt övertagande av Folkets Hus stora fastighet Galaxen. Med sikte på ett nytt efterlängtat kulturhus. I en markanvisningstävling i centrala Borlänge anmälde åtta byggherrar intresse om att få bygga och förvalta bostäder på Läroverksvallen, intill profilbyggnaden Kupolens handelsområde. Vasaparken och Vattenparken är andra centrala områden där nya byggprojekt beräknas komma igång framåt år 2020.

Uppluckrad dominans Historiskt har framförallt allmännyttiga Tunabyggen och HSB, och i något mindre utsträckning BoKlok och Riksbyggen, varit de stora byggherrarna i Borlänge. En dominans som kommunledningen nu försöker luckra upp och bredda. – Vi lägger ned mycket krut på att marknadsföra Borlänge och söka upp byggherrar och byggentreprenörer. Jag och min plan- och markchef har träffat ett 50-tal intressenter i byggsvängen. Sedan några år har vi också regelbundna träffar med Sveriges Byggindustrier, berättar Jan Bohman. Det hindrar inte att kommunägda Stora Tunabyggen AB fortfarande står för 60 procent av hyresrätterna i Borlänge. Kravet på allmännyttan i bostadsbristens Borlänge är att leverera i snitt 60-80 nya hyreslägenheter per år. Tunabyggen är exempelvis en av intressenterna om att få bygga på Läroverksvallen. – Vi får mark på samma marknadsmässiga villkor som alla andra, säger Tunabyggens vd Jörgen Olsson.

Bygga på fotbollsplan Ambitiösa byggplaner finns även för de ofta natursköna omgivningarna utanför Borlänges stadskärna. Som i en nyligen avslutad

Vi lägger ned mycket krut på att marknadsföra Borlänge och söka upp byggherrar och byggentreprenörer. Jag och min plan- och markchef har träffat ett 50-tal intressenter i byggsvängen. /Jan Bohman (S), kommunalråd Borlänge

markanvisningstävling på platsen för en fotbollsplan i attraktiva och kulturhistoriska Ornäs vid sjön Runn. Där gick, bland sex anmälda intressenter, byggherren Lillskäret segrande ur markanvisningstävlingen. – Det var ett mycket spännande förslag som vann. Vi ska bygga ett antal lägenheter på fotbollsplanen, som vi kommer att flytta. Det blir riktigt sjönära bostäder, konstaterar byggnadsnämndens ordförande Ronny Beyer (S). Han pekar på projektet Citylab i Nya Jakobsdalen i västra Borlänge som ännu ett exempel på Borlänge kommuns höga ambitioner när det gäller bostadsförsörjning och stadsplanering. Här planeras för cirka 1 200 lägenheter. – Hållbart, långsiktigt och med olika upplåtelseformer.

Borlänge + Falun Samma inriktning som i Citylab, men längre norrut mot Falun, gäller för Oberget med ett hundratal planerade bostäder. En framtida ”modern stadsdel” mellan Borlänge och Falun. – Vår ambition är att bygga ihop de två städerna,sm är nästan lika stora, med ungefär två mil emellan, avslutar byggnadsnämndens ordförande i Borlänge, Ronny Beyer (S).


Betongelement från

www.dalacement.se

Kunskap & kvalitet!

070-321 19 29

www.vvsinstallator.com

Huvudbudskap ”Together to get there” är vårt huvudbudskap eller övergripande kundlöfte och en ledstjärna för allt som vi gör inom Midroc. Av detta budskap har vi tagit fram en ordbild med eget utseende. Den finns i två varianter: dels i Midroc-blå (CMYK 100, 56, 0, 34) och svart text, dels i grå och vit text mot färgad bakgrund. Båda alternativen kan också användas med bildbakgrund. Huvudbudskapet kan användas på två sätt: som en sammanfattande slutkläm i en kortare eller längre text, eller som ett ensamt budskap tillsammans med vår logotyp, i sammanhang där detta passar (t ex i en bild). Ordbilden är att betrakta som en logotyp och får inte ändras. Den fås som fil från Kommunikationsenheten på Midroc. Det är viktigt att ”Together to get there” används på rätt sätt så att inte vårt huvudbudskap får fel betydelse. Kontakta därför Kommunikationsenheten på Midroc för att stämma av layouten innan publicering.

6


128 Svensk Byggtidning

DALARNA BYGGER

Det första huset i Borlänges Vattenpark är en modern kontorsbyggnad med stadsmässig karaktär

Första byggnaden på plats i Vattenparken i Borlänge Ett nytt kontorshus med cirka 140 arbetsplatser är sedan tidigt våren 2018 på plats i Vattenparken i centrala Borlänge. Hyresgäst är expanderande hustillverkaren Fiskarhedenvillan. – Huset byggs för att skapa nya kontorsplatser för deras kontor, förklarar vd Jörgen Isaksson på kommunägda fastighetsägaren och byggherren Fastighets AB Hushagen. AV THOMAS ANDERSSON DET NYA OCH FÖRSTA huset i Vattenparken i centrala Borlänge

är uppfört i fyra våningar med stålstomme och en exteriör i form av en putsad beigegrå fasad. Byggnadens färger och grafiska profil är delvis en fri tolkning av en grå skala i hustillverkaren Fiskarhedenvillans egna hus. – Där deras loggor och annat kan komma fram på ett bra sätt. Det förklarar ansvarige arkitekten Mikael Ågren, Mondo Arkitekter, som beskriver kontorsbyggnaden i Vattenparken som ”modern” och ”stadsmässig”. – Den står långt ut i gatan med fina detaljer och en detaljeringsgrad som gör sig bra från nära håll. Invändigt bildar en ljusgård mittpunkt och mötesplats för hyresgästen Fiskarhedenvillans alla medarbetare. Den stora arkitektoniska utmaningen har varit att få in hela det efterfrågade programmet med alla sina funktioner i huset. Inte minst med tanke på hyresgästen – mot rådande trender – absoluta krav på enskilda kontorsrum och arbetsplatser – Vi har verkligen maxat så mycket vi kan på tomten. Att få in hela deras program har varit den stora utmaningen! För huset ligger åt alla håll ända ut mot tomtgränsen, säger Mikael Ågren. Kontorshuset har utgång mot Vattenparken och är försett med takterrass. – Det har både stans vackraste takterrass och Borlänges vackraste

fikarum med utsikt över Vattenparken (!), konstaterar för sin del vd Jörgen Isaksson på Fastighets AB Hushagen.

Dalarnas Science Park Vattenparken är Dalarnas Science Park i ett läge nära Kupolens köpcentrum. I den nya kontorsbyggnaden kan nu Fiskarhedenvillan samla all den personal som tidigare varit utspridd på olika adresser i Borlänge, bland annat i Teknikdalen. Kommunägda Fastighets AB Hushagen erbjuder kontors- och industrilokaler runt om i Borlänge kommun. Här arbetar åtta anställda med i runda tal 145 000 kvadratmeteryta fördelat på cirka 40 olika byggnader, som även rymmer lokaler för butiksverksamhet och utbildning.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad kontorshus Vattenparken, Borlänge Tidplan: mars 2017–februari 2018 Byggherre: Fastighets AB Hushagen Totalentreprenör: Peab Sverige AB Arkitekt: Mondo Arkitekter Dalarna AB Kostnad: 20-50 Mkr

Moderna och flexibla hisslösningar 010-150 10 00 • info@scthiss.se • www.scthiss.se


DALARNA BOSTAD BYGGER

Allmännyttiga Morastrands nya hyreshus i Morkarlby är utseendemässigt anpassade till omgivande villabebyggelse.

131 Svensk Svensk Byggtidning Byggtidning 129

VY FRÅN VÄSTER

VY FRÅN SYDOST

A

Nya naturnära hyreshus i Mora 3200

A

SKRAPMATTA

EL

Allmännyttans nya tvåvåningshus med liggande träpanel i Morkarlby i utkanten av Moras stadskärna är med 2 rok viss variation det senaste av flera2 nybyggnadsprojekt i samma stil. rok 3 rok 2 rok 54.4 m² 48.8 m² 66.5 m² 53.7 m² – Det råder brist på bostäder i Mora, säger vd Stefan Larsson på kommunägda fastighetsbolaget Morastrand. VARD 14.9 m²

G

SOV 11.8 m²

G

G

KPR 6.6 m²

8200

AV THOMAS ANDERSSON DM

KLK 2.6 m²

BAD 4.4 m²

VARD 15.0 m²

TEKNIK 6.2 m²

HISS

KPR 7.2 m²

K/F BAD 4.7 m² TT TM

KÖK 11.9 m²

TM KLK 2.4 m²

BAD TT 4.7 m² K/F

KÖK 12.5 m²

DM

DM

DM

DM

KÖK 11.9 m²

I OVANSILJAN

TOTALENTREPRENADER VILLADRÄNERING GRÄSMATTOR

www.hgtab.com

SOV 10.9 m²

SOV 7.6 m²

G G

VARD 14.1 m²

G

GRUNDER AVLOPPSANLÄGGNINGAR M.M

070-353 12 53

info@hgtab.com

KPR 10.0 m²

F

KLK K 2.6 m² SK

KPR 8.2 m²

BAD 4.4 m²

TP TRH 13.0 m²

TP SK K

K/F BAD 4.7 m² TM

KLK 2.3 m²

TT

ST

HISS

ST

KÖK 11.9 m² DM DM

TT TM BAD 4.7 m² K/F

KÖK 11.9 m²

Tio lägenheter utgörs av tvåor på som mest lite drygt 54 kvadratF 2 rok 3 rok KPR m² 10.0 meter. Resterande sex lägenheter är66.5 treor påm² knappt ST 53.7 m² 67 kvadrat. KÖK 12.5 m²

KLK 2.6 m²

BAD 4.4 m²

KPR 8.2 m²

KLK 2.3 m²

G

”Katt- och rökfritt”

G

G VARD 15.0 m²

SOV 12.2 m²

G

G SOV 7.6 m²

SOV 10.9 m²

G

VARD 14.1 m²

Moras nya hyresbostäder på Ljungvägen i Morkarlby har öppna planlösningar och golvvärme i badrummen. Vardagsrummen är utrustade med VÅNING ekparkett. Likaså köken med sin vita köksinred2 ning och spis med häll och varmluftsugn. Här är också förberett för diskmaskin. G G G G Alla lägenheter har balkong ellerSOVuteplats. Lägenhetsförråd i markSOV G 10.9 m² 12.2 m² plan och gemensam tvättstuga finns i en angränsande byggnad. Allt som allt ett ”katt- och rökfritt” lägenhetsboende i ett natur5 10m ALTERNATIV MÖBLERING nära område. Med grillplatser plus tillgång till vasalopsspår, löparslingor och allehanda rekreation i skog och mark runt hörnet. – Ett lugnt och fint område i anslutning till naturmark, sammanfattar Morastrands vd Stefan Karlsson Samtidigt med bara ett par hundra meters avstånd till busshållplatsen och fem minuters bussresa in till Moras centrum. Inflyttningen till Morastrands nya hyresbostäder på Ljungvägen i Morkarlby är planerad till 1 december 2018. A

A

MARKARBETEN 070-353 12 21

G G

”ETT BOENDEF FÖR den lilla familjen eller kanske för er som 3 rok KPR 2 rok m² 66.5 m² 10.0 sålt huset och vill bo bekvämt, lugnt och trivsamt.” ST ST 53.0 m² G G Så formulerar i en presentationsbroschyr byggherren och fastG G VARD SOV SOV VARD SOV G G 15.0 m² 12.2 m² AB tanken 10.9 m² 14.3 m²nyproducerade 7.6 m² ighetsägaren Morastrand bakom de hyresrätterna på Ljungvägen i Mora. Sammanlagt 16 hyreslägenheter är placerade i två huskroppar 1900 18100 med två våningar och vardera åtta lägenheter. Båda husen har hiss. Husen är ljusa med grå tegeltak, en fasad av liggande träpanel VÅNING 1 och kompletterade med carportar. – De byggs i ett nytt villaområde. Vi har gjort husen så att det passar in i området. Vi planerar också att sätta in solceller på carportarnas tak, säger Morastrands vd Stefan Larsson. 0 I ett område utan fjärrvärme har värmepumpar installerats. KÖK 12.5 m²

G

SOV 12.2 m²

ST

G ST

TP SK K

VARD 14.9 m²

G

TRH 23.9 m²

TP

DM

G

KPR 5.9 m²

ST G

BAD 4.4 m²

G

3200

14600

HS KÖK KLK 12.5 m² K/F 2.6 m² SK

SOV 10.2 m²

POSTBOXAR 8ST

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, Mora Tidplan: februari 2018–december 2018 Byggherre: Morastrand AB Totalentreprenör: Mjöberg Bygg AB Arkitekt: KLARA arkitekter Kostnad: 20-25 Mkr


130 Svensk Byggtidning

DALARNA BYGGER

Nybyggda bilhallar

i Borlänge och Falun Vid Islingby och infarten till Borlänge samt vid E16 och utfarten från Falun avslutar sommaren 2018 ByggPartner i Dalarna två bilhallsprojekt för bilföretaget Bilmetro. AV THOMAS ANDERSSON

Huvudbudskap

BILFÖRSÄLJNINGSFÖRETAGET BILMETRO föddes 1922 i

Hudiksvall under namnet Bil Lönnberg. Idag är ett företag med to get there” är vårt huvudbud600 anställda på elva orter runt om”Together i Gävleborg, Dalarna och skap eller övergripande kundlöfte och en ledstjärna för allt som vi gör inom Midroc. Uppland. Av detta budskap har vi tagit fram en ordbild

Bilmetros utbyggda bilhall i Falun uppför ByggPartner i Dalarna enligt färdigt Seatkoncept.

Förutom Volkswagen, Audi och Seat ingår numera även Kia, Honda och Scania Lastbilar i Bilmetros sortiment. I Borlänge besiktas sommaren 2018 Bilmetros nya Audihall på det nya arbetsplatsområdet Islingby. Ett för bilister centralt läge

med eget utseende. Den finns i två varianter: dels i Midroc-blå (CMYK 100, 56, 0, 34) och svart text, dels i grå och vit text mot färgad bakgrund. Båda alternativen kan också användas med bildbakgrund. Huvudbudskapet kan användas på två sätt: som en sammanfattande slutkläm i en kortare eller längre text, eller som ett ensamt budskap tillsammans med vår logotyp, i sammanhang där detta passar (t ex i en bild). Ordbilden är att betrakta som en logotyp och får inte ändras. Den fås som fil från Kommunikationsenheten på Midroc. Det är viktigt att ”Together to get there” används på rätt sätt så att inte vårt huvudbudskap får fel betydelse. Kontakta därför Kommunikationsenheten på Midroc för att stämma av layouten innan publicering.

6


_..,.,:.......

DALARNA BYGGER

Svensk Byggtidning 131

hall för Seat, berättar arbetschef Johan Karlsson på totalentreprenören Byggpartner i Dalarna. Den separata hallen för bilmärket Seat är cirka 700 kvadratmeter – det vill säga ungefär häften så stor som den befintliga hallen för Volkswagen. – Som vanligt när det är en ny bilhall så är det mycket glas. Den kommer att se ut som en Seathall ska se ut, säger Johan Karlsson. Att följa det fastställda konceptet för en Seathall har dock inte berett totalentreprenören ByggPartner i Dalarna några större problem. – Vi är ganska vana. Bilhallsarkitekterna är duktiga på att peka ut färger och material som är lätta att få tag på. I juni 2018 avslutas ytskiktsarbeten, läggs klinkergolv och görs utsmyckning av fasaden på Bilmetros utbyggda bilhall vid E16 i Falun. Som sedan är färdig att tas i bruk till hösten.

Tiotal projekt vid E16 och infarten till Borlänge från Falun. En nybyggd anläggning för bilförsäljning, verkstad och kontor med Byggpartner som totalentreprenör åt byggherren Bilmetro. I och med den nya separata Audihallen får övriga märken i Bilmetros sortiment större utrymme i den tidigare anläggningen på Hammargatan.

Falun Utbyggnaden av Volkswagenhallen i Falun är det senaste byggprojektet som ByggPartner i Dalarna utför på uppdrag av Bilmetro. – Här bygger vi ut en befintlig Volkswagenhall med en egen

Sunt förnuft från Dalarna För oss handlar sunt förnuft om att vara okomplicerade och att hitta bra lösningar. Sunt förnuft handlar ocksa förmågan att tänka objektivt och �:::-. :-: om att våga gå utanför sin egen ram. •; :: ;:

�-.

ill Ip·

. . ,.. ... ...�-··· ..... ·.

Välkommen att ringa oss ,••··• • 0243-55 95 00 •• •

'

:.

)

_..,.,:.......

www.byggpartner.com

..... ByggPartner ..... ByggPartner

ENGINEERING FOR SHARED SPACES Framtidens städer bygger på att vi ser hela bilden – där teknikens utveckling styrs av både människan och naturen. Vi kallar det Engineering for life.

Med de nu aktuella hallarna i Borlänge och Falun har ByggPartner framgångsrikt och utan komplikationer slutfört ännu ett par av så här långt ett tiotal bilhallsprojekt för bilförsäljaren Bilmetro. – Vi jobbar naturligtvis alltid mot ett slutdatum. Men vi har haft en duktig platschef och duktiga hantverkare. Även om det kanske har varit lite bråttom så har det funkat väldigt bra! Samma sak gäller underentreprenörerna, tillägger Bygg Partners arbetschef Johan Karlsson. – Vi kan inte säga annat än att de har gjort ett bra jobb!

Entreprenad- och fastighetsutveckling ByggPartner har från starten i Falun 1992 utvecklats från ett mindre byggföretag till ett fullskaligt entreprenad- och fastighetsutveckANNONS lingsföretag. Idag marknadsledande i Dalarna och verksamt i Stockholm och Mälardalen med sikte på fortsatt expansion. Med runt 400 medarbetare och en årsomsättning 2017 på drygt 1,2 miljarder. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad, utbyggnad bilhallar, Borlänge, Falun Färdigt: sommar 2018 Byggherre: Bilmetro AB Totalentreprenör: ByggPartner i Dalarna AB


132 Svensk Byggtidning

DALARNA BOSTAD BYGGER

Älvdalens nya hyreshus med utsikt från Dragspelslunden Det var i Älvdalen som Albin Hagström en gång började tillverka och sälja dragspel och så småningom även världsberömda elgitarrer. Dragspelslunden är följaktligen namnet på allmännyttans nya bostadsområde i centrala Älvdalen i norra Dalarna. AV THOMAS ANDERSSON

Älvdalens nya hyreshus i Dragspelslunden är genuina träkonstruktioner levererade av 3 Vision och uppförda av Älvdalsgruppen. Bild: Thomas Kjellson

DET NYA BOSTADSOMRÅDET Dragspelslunden är högt belä-

varit, men de är inte större än att det är överkomliga, sammanfattar han byggprojektet 3 Vision i Dragspelslunden.

get mitt i Älvdalen. – Jag skulle säga att det är det bästa läget vi har i stadskärnan. Med utsikt över hela byn och dalgången, säger Thomas Kjellson, vd för Norra Dalarnas Fastigheter AB. De sammanlagt 16 lägenheterna med första inflyttning den första september 2018 är fördelade på fyra huskroppar med vardera fyra lägenheter. Hyreslägenheter på 65 kvadratmeter med två och ett halvt rum och kök. – Kök och vardagsrum sitter ihop. Med mycket fönster, luftigt och modernt! Älvdalens kommun har en bostadskö. Nyproduktionen och de ökade behovet av hyreslägenheter har flera orsaker. – Men det är väl framförallt integrationen och flyktingströmmen som lett till att vi har så högt tryck på bostäder. Vi har tagit emot många ensamkommande som blir kvar här och ökar efterfrågan på lägenheter. De fyra huskropparna är genuina träkonstruktioner, enligt prefabkonceptet 3 Vision. Där byggsatsleverantören 3-Vision – med tillverkning i Norge och snart också i Särna, Dalarna – har levererat monteringsfärdiga träelement till stomme, isolering och fasadbeklädnad. Ett byggsystem som sedan byggts upp på plats i Dragspelslunden av totalentreprenören Älvdalsgruppen. ANNONS – Vi har byggt ett 40-tal hus med det här systemet, bland annat det nya bussgaraget i Idre, berättar arbetschef Niclas Schedvin, Älvdalsgruppen.

ANNONS

KJS AB Kontrollansvarig SITAC Förfrågningsunderlag 070-645 26 62, kjellj.sab@gmail.com

Vad är fördelarna med 3 Vision? – Det är bara trä i stommen! Det finns ingen plast och ingen mineralull. Det är trä och cellulosafiber. Skillnaden i kostnad jämfört med andra byggsystem är ”mycket liten”, enligt Niclas Schedvin. – Lite barnsjukdomar har det

”Svåra markförhållanden” Att Älvdalens nya hyreshus är uppförda på en sedan länge framtagen och skogbeklädd tomt orsakade initialt en del jobb med schaktning och avverkning. – Det har varit svåra markförhållanden, säger Thomas Kjellson. Men som vd på byggherren och fastighetsägaren Norra Dalarnas Fastigheter är Thomas Kjellson hur som helst mycket nöjd med de sommaren 2018 nu färdigställda hyreshusen i Dragspelslunden. Där uppe på höjden med utsikt över Älvdalen. – Det är trähus som ser nästan timrade ut!

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, Älvdalen Färdigt: sommaren 2018 Byggherre: Norra Dalarnas Fastigheter AB Totalentreprenör: Älvdalsgruppen HB Arkitektskiss: Arkitektbyrå Jandieke Noback Kostnad: 15-20 Mkr

070-534 91 31 www.alvdalsfrakt.se


BOSTAD

Kvarteret Borgen var ett prestigeprojekt och HFAB:s största nyproduktionsprojekt på många år. Bild: Liljewall arkitekter AB

Svensk Byggtidning 133

179 nya hyresrätter på Söder i Halmstad På Söder i Halmstad, i direkt anslutning till Nissan och med gångavstånd till centrum, ligger Kvarteret Borgen. AV BJÖRN ASPLIND DE ÅTTA HUSEN har byggts med tre till sex våningar samt en

inredd vindsvåning. Det finns garage under jord med 110 fordonsplatser, inklusive, handikapp-, elbils- och motorcykelplatser. Totalt har det byggts 179 hyresrätter som nu samtliga är inflyttade. Borgen är ett kvarter för många att hitta hem till. Det passar gammal som ung, singelhushåll och storfamiljer, boende med och utan barn, personer som uppskattar närhet till naturen eller staden… eller kanske båda delar. Kvarteret Borgen var det tredje projektet Serneke byggde för Halmstads Fastighets AB (HFAB). Projektsumman var cirka 239 miljoner kronor.

Prestigeprojekt Kvarteret Borgen var ett prestigeprojekt och också HFAB:s största nyproduktionsprojekt på många år. Det handlar om 179 hyresrätter ANNONS som byggdes på attraktiva Söder längs med Nissan i Halmstad. Utöver de åtta bostadshusen som ingår i projektet uppfördes också underliggande parkeringsgarage. – Det känns jättebra att vi har

fått förtroendet ännu en gång. HFAB spänner bågen ännu mer i detta projekt och vi är stolta att få utföra totalentreprenaden, förklarade Viktor Nagenius, arbetschef på Serneke. Husen, som stod klara våren 2018, utformades för att passa in i den marina miljön.

Vinnande förslag Vinnande förslag till utformningen lämnades av Liljewall arkitekter. Projektet utfördes i tre etapper med olika färdigställandetider. Källaren innehåller utrymmen för teknik, förråd, cykelförvaring med mera. Mark- och finplaneringsarbeten ingick i gårdsbjälklag och omkringliggande mark inom fastigheten. Intresset för lägenheterna var väldigt stort och de hyrdes ut snabbt.

FAKTA I KORTHET: Kvarteret Borgen, nybyggnad av flerfamiljshus på Söder i Halmstad Tidsplan: dec 2015–febr 2018 Byggherre: Halmstads Fastighets AB HFAB Totalentreprenör: Serneke Bygg AB Arkitekt: Liljewall arkitekter AB


134 Svensk Byggtidning 138

BOSTAD

Salabostäder bygger SABO:s Kombohus Mini med sex våningar. Bilden är ett arkitektperspektiv som visar exempel på utförande. Illustration: SABO

Äntligen nybygge hos Salabostäder Salabostäder satsar på SABO:s koncept Kombohus när man nu låter uppföra två hus med sammanlagt 80 lägenheter i Kronparken intill Lillån. Totalentreprenör är John Svensson Byggnadsfirma som enligt ramavtal svarar för Kombohusen och i detta fall även för övriga bygginsatser. AV KJELL-ARNE LARSSON SALABOSTÄDER HAR INGEN egen projektorganisation och

byggaktiviteten har varit låg de senaste åren. För ungefär fem år sedan utfördes renovering av ett hundratal lägenheter. Under 2017 gjordes upphandling av en partnering för ROT-projekt. Innevarande år ska 59 lägenheter rustas upp och från och med 2019 ska takten bli 100 lägenheter per år. Några nybyggen har inte gjorts under senare år.

– Nu har vi dock fått igång en nyproduktion där vi bygger två Kombohus Mini i Kronparken, berättar Bernard Niglis, vd för Salabostäder. – Det blir 80 lägenheter i form av ettor och tvåor, som vi ser behov av. Att bygga mindre lägenheter ger förstås lägre hyra per lägenhet än stora lägenheter. En satsning på stora lägenheter skulle


BOSTAD

135 Svensk Byggtidning 139

Så här kan ett vardagsrum se ut i Kombohus Mini. Illustration: SABO

innebära risk att några blev stående tomma på grund av hög hyra. Genom att bygga ettor och tvåor ska man förhoppningsvis få igång en mindre flyttkedja så att större lägenheter i befintliga bestånd frigörs. – Styrelsen har bestämt att vi först följer utfallet av det aktuella projektet i Kronparken innan vi eventuellt går vidare med ytterligare nybyggen, berättar Bernard Niglis. Vi fortsätter dock att leta lämpliga områden att bygga i. Den mark som nu bebyggs ägdes dels av Salabostäder, dels av kommunen, men bostadsbolaget förvärvade sedan hela tomten. Denna var redan planlagd. Salabostäder satsade på SABO:s koncept Kombohus Mini. – Det är kompletta hus som går snabbt och lätt att avropa, och priset är fast, berättar Bernhard Niglis. Byggentreprenör är John Svensson Byggnadsfirma AB, ett av de företag som har ramavtal med SABO i enlighet med LOU, att leverera Kombohus. Konceptet har en rad fördelar för byggherren. Denne behöver inte lägga tid på planering, projektering och samordning. Byggherrekostnaderna blir därmed låga. Husen byggs till fast pris som regleras enligt KPI. Byggherren drabbas inte av extrakostnader på grund av tilläggs- och ändringsarbeten. Kombohus innebär ett kostnadseffektivt sätt att bygga och få rimliga boendekostnader.

Det färdiga konceptet innebär inte att utförandet är givet till hundra procent. Beställaren av Kombohus Mini väljer antal våningar från 2 till 6, läget på balkonger och fasadens färg och utformning. Dessutom finns ett antal optioner: nämligen grundläggning, förråd/miljöstation och alternativt värmesystem som bergvärme. I fallet Kronoparken har John Svensson Byggnadsfirma uppdraget att också bygga källare till husen, eftersom den smala tomten inte har utrymme för bibyggnader. Alternativt värmesystem är dock inte aktuellt; husen ska nämligen anslutas till fjärrvärme. Arkitektur och byggkonstruktion är utförda av Sydark Konstruera AB, som är den konsult JSB alltid anlitar för att rita Kombohus.

FAKTA I KORTHET: Bygge av Kombohus Mini i Sala Tidplan: februari 2018–oktober 2019 Byggherre: Salabostäder AB Totalentreprenör: John Svensson Byggnadsfirma AB Arkitekt: Sydark Konstruera AB Kostnad: ca 110 Mkr


De två fyravåningshusen i Lindaren

bestårByggtidning av NCC:s Svanenmärkta 136 Svensk INNEHÅLL typhus, modell Design Quattro.

Modernt och luftigt på Malmaberg På klassiska Malmaberg i Västerås bygger Mimer 44 moderna och luftiga hyreslägenheter i två hus med hela 2,70 i takhöjd. Bostäderna I Kv. Lindaren ligger inbäddade i en trevlig miljö med skola och lekpark runt hörnet. Boende på markplan har egen uteplats och högre upp får många en infälld balkong som kan fungera som ett rymligt och möblerbart uterum. AV BJÖRN ASPLIND KVARTERET LINDAREN omfattar området norr och söder om

Svarvargatan. De två fyravåningshusen är NCC:s Svanenmärkta typhus, modell Design Quattro. I de två husen finns tvåor, treor och 4-rumslägenheter. Mestadels blir det treor. Bostäderna är yteffektiva, har hög standard med helkaklade badrum, trägolv, stora fönster och en utformning som ger ett modernt och ljust boende.

lägenheten. Det blir två ingångar, en från trapphuset och en från balkongen. – Vi har en isolerad tung stomme där isoleringsblocken är gjutna inuti stommen. Vi har prefabricerade våtrum som lyfts in på plats. Det blir ventilation med luftburen värme, inga radiatorer. Varje lägenhet har ett eget aggregat, säger Maja Sahlin.

Godkänt av Svanen

Bra söktryck

Svanenmärkningen innebär att allt byggmaterial och alla byggvaror ska vara godkända enligt Svanen. – Projektet är en strategisk partnering tillsammans med NCC där det ingår tre projekt. Lindaren är det första. Det är ett koncepthus som vi har köpt, vilket ett sätt få ner kostnaderna och få statligt investeringsstöd. Jag tycker att det passar bra in i omgivningen och de övriga husen, säger Maja Sahlin, byggprojektledare vid Bostads AB Mimer. – Koncepthuset innehåller ett antal tekniska lösningar som inte går att ändra. Det handlar om ytterväggskonstruktion och system för badrum och ventilation. Vi behöver inte projektera om detta, utan det är bara att anpassa till läget. Investeringsbidraget som kommer att betalas ut gör att hyresnivåer blir betydligt lägre. Normhyran blir 1350 kronor per kvadratmeter och år. En trerumslägenhet kommer att få cirka 1 000 kr lägre ANNONS hyra än normalt. – Det som är litet annorlunda är att två av tre lägenheter har infälld balkong, resterande har uteplatser. Vi har också rundgång i lägenheterna, vilket gör det lättare att gå igenom

– Vi har haft ett otroligt bra söktryck med många sökande med höga köpoäng. Lindaren ligger i ett inarbetat område som först nu förtätas av oss. Vi har sedan tidigare ett antal fastigheter här, men det finns även andra hyresvärdar här och villor i närheten. Första inflyttningen blir i oktober i år, den andra blir i december. Projektet drog igång i september förra året. – Vi ligger bra till i projektet, tidsplanen följs, det handlar mycket om just-in-time-leveranser. En utmaning i projektet är logistiken då det är en liten och svåråtkomlig arbetsplats med skola, gruppboende och bostadsområde runt omkring – Partneringsamarbetet med NCC löper på väldigt bra, det är ett långsiktigt och strategiskt samarbete eftersom det handlar om flera projekt, avslutar Maja Sahlin.

FAKTA I KORTHET: Kv Lindaren Tidsplan: sept 2017–dec 2018 Byggherre: Bostads AB Mimer Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekt: White Arkitekter AB


BOSTAD

Husen varieras i höjd från fyra till tio våningar. I markplanet blir det handel som butiker, service, restauranger med mera. Bilder: Tengbomgruppen

Svensk Byggtidning 137

Hög livskvalitet i Eddan Efterfrågan på bostäder med centralt läge är stor i Linköping och med projektet vid Eddan hoppas AB Stångåstaden kunna möta en del av behovet. Lägenheterna ligger mitt i det brusande city, ett stenkast från Trädgårdsföreningens grönska. AV BJÖRN ASPLIND PÅ DEN TIDIGARE parkeringsplatsen Eddan, i korsningen

Drottninggatan/Djurgårdsgatan, byggs 231 hyresrätter med ett stort antal garageplatser. Husen varierar i höjd från fyra till tio våningar. I markplanet blir det handel som butiker, service, restauranger med mera. 70 av de 231 lägenheterna blir ettor varav 66 ligger i ett hus. För övrigt finns det lägenheter upp till femmor. – Vi bygger två kvarter i Eddan med sex trapphus i varje kvarter. I båda kvarteren blir det lokaler i bottenvåningarna, säger Jonas Våtz, projektledare vid Stångåstaden. Under de två kvarteren byggs ett gemensamt garage. Det västra kvarteret får mellan fem och tio våningar. Här blir det plattare tak, tegelfasad och mycket glas. Här blir också lokaler i två våningar mot gatan, som kan vara lämpligt för vårdverksamhet. Här förbereds också för två restauranger. Det andra kvarteret får lägre antal våningar, även här blir det lokaler i bottenvåningen. De här husen får vindskupor och annat. – I det västra kvarteret blir det en upphöjd innergård med många grönytor med gräs och planteringar. Balkongerna mot den ganska trafikerade Drottninggatan bli inglasade.

VI UTFÖR PROJEKTERINGEN AV GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STOMKOMPLETTERINGAR www.a2h.se Telefon 010 - 516 26 70

– Grunden i det västra kvarteret uppförs just nu, grundarbeten pågår. Stommen har börjat monteras i ett av husen. I det östra kvarteret har schaktningen påbörjats. Första inflytningen blir vintern 2019/2020. Den sista inflyttningen blir under våren 2021, säger Jonas Våtz. Stångåstaden har målet att certifiera Eddan enligt Miljöbyggnad Silver. Energianvändningen ska ligga på i snitt 66 kWh/kvm och år. – Vi har pålad grund generellt, använder betongprefab med halvsandwichväggar från källaren och uppåt. Alla gjutna innerväggar är prefab och vi har håldäck i garagedelen. För fasaderna används ett speciellt tegel, Kolumba, från Peterséns tegelbruk. – Vi har valt det i ett antal kulörer där vi har tegel i fyra av husen. – Logistikmässigt är det många utmaningar med att bygga mitt i staden och vi bygger också ända ut mot trottoarkanten. Det gäller också att hänsyn till alla hus omkring, inte minst vid pålningen. Interiört blir det hög standard, likvärdigt bostadsrätt. Det går att välja på tre kökslinjer, det går att få rostfria eller vanliga vita vitvaror. Det går att välja mellan olika kulörer på de målade väggarna. I sovrummen går det att välja tapet. För klinker och kakel finns tre olika val. Lägenheterna får parkettgolv. Badrummen får tvättmaskin och torktumlare, Köken får induktionshäll och inbyggnadsmikro. – Projektet fungerar bra, vi har ju snart projekterat i ett års tid. En stor del i förarbetet var de arkeologiska undersökningar som gjordes innan projektet drog igång, avslutar Jonas Våtz.

FAKTA I KORTHET: Kv Eddan Tidsplan: sept 2017–febr 2021 Byggherre: AB Stångåstaden Totalentreprenör: ED Bygg Sverige AB Arkitekter: Tengbomgruppen AB Kostnad: ca 500 Mkr


138 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Från jordgubbar till hyresrätter Jordgubbsfältet i Munka Ljungby utvecklas av AB Ängelholmshem med totalt 36 lägenheter i fyra huskroppar i den tredje etappen av Solskiftet. Från början var här bland annat jordgubbsodlingar, därav det trevliga namnet. Området ligger intill den nyanlagda parken i Munka Ljungby i norra Skåne. AV MARIE LOUISE AARÖE – DET ÄR TOTALT 36 lägenheter som byggs i denna tredje etapp,

fördelade på 16 stycken tvårumslägenheter, 12 stycken trerumslägenheter samt 8 stycken fyrarumslägenheter, berättar Petra Rohlin, byggprojektledare med kontrollansvar. Alla lägenheter på våning två har stora härliga balkonger och lägenheterna på markplan har uteplats och en liten trädgård. Intill området ligger en nyanlagd park som knyter samman den tredje etappen med etapp ett och två. Det är genomgående låga hus i området på mellan två och tre våningar och i etapp tre endast två våningar. De fristående förråden och miljöhusen är strategiskt utplacerade vilket skapar en kringbyggd innergård med ett orangeri, en pergola, en grillplats samt odlingslådor för de som är intresserade av att odla sina egna grönsaker och växter. Detta är en helt ny stadsdel i Munka Ljungby, med blandad upplåtelseform av både lägenheter, radhus och villor. – Vi har byggt bostäderna delvis i prefab med murade tegelfasader. Vi har åstadkommit bra energivärden med låga energikostnader genom luftvärmepump som uppvärmning, säger Petra Rohlin. Lägenheterna på bottenplan har en egen liten trädgård och den andra våningen har balkonger. ANNONS Det är tvåor på 55 kvadratmeter, treor på 76 kvadratmeter och fyror på 92 kvadratmeter som erbjuds. Samtliga tre etapper knyter an till den gemensamma parken. – Lägenheterna är genomgående

Från jordgubbsodling till trevliga hyresrätter. Alla lägenheter på våning två har stora härliga balkonger och lägenheterna på markplan har uteplats och en liten trädgård.

med fönster åt två håll. Hörnlägenheterna har till och med fönster åt tre håll, berättar Petra Rohlin. För att undvika invändiga trapphus når man lägenheterna på våning två via en loftgång. Interiörerna i lägenheterna består av vita väggar, parkettgolv i sovrum och vardagsrum samt klinker i hall och kök och plastmatta i badrummen som är kombinerad med tvättmöjligheter. – Vi har lyckats med projektet helt enligt tidsplanen, säger Petra Rohlin. Den första inflyttningen i etapp tre skedde den första mars 2018 och den andra 29 mars. – Vi började med den tredje etappen redan 2012, berättar Magnus Leeman på Leeman Entreprenad och som varit totalentreprenör. Detta är den tredje och sista etappen som vi har genomfört tillsammans med beställaren Ängelholmshem. Nu har vi avslutat och lämnat över ett mycket trevligt och uppskattat område med totalt tre nya bostadskvarter. Samtliga lägenheter är uthyrda. Området är helt nytt i Munka Ljungby med ett mycket lugnt läge som passar både barnfamiljen och de lite äldre som tröttnat på en stor trädgård. Närheten till trevliga grönområden är uppskattat samtidigt som de boende når Ängelholm på bara några minuter.

FAKTA I KORTHET: Projekt, Jordgubbsfältet, Solskiftet 3 i Munka Ljungby Byggherre: AB Ängelholmshem Totalentreprenör: Leeman Entreprenad AB Arkitekt: Pontus Möller Arkitekter AB


BOSTAD

Svensk Byggtidning 139

Brf Förstlingen – första parkett vid Eskilstunaån Reinhold Gustafssons Förvaltnings AB satsar på nyproduktion av bostäder i Eskilstuna. Brf Förstlingen blir först ut av ett antal planerade byggen. För det nu aktuella projektet hittade företaget ett riktigt guldläge. AV KJELL-ARNE LARSSON MUNKTELLSTADEN I ESKILSTUNA har på tjugotalet år för-

vandlats från ett industriområde till ett centrum för sport och kultur. En gång i tiden tillverkades ånglok här, senare bland annat traktorer och väghyvlar. Sedan har industrihus rivits, några har konverterats och flera nya har tillkommit. Idag finns bland annat multiarena, badhus, badmintonhall, teater, konstmuseum och folkhögskola. Mer tomtmark finns att bygga på och nu tillkommer nya bostäder i och med att både Kommunfastigheter, Riksbyggen och Reinhold Gustafssons Förvaltnings AB fått marktilldelning. – Det blev ett riktigt guldläge för oss, i Munktellstaden och intill ån, säger Anders Kruhsberg, vd och projektansvarig hos Reinhold Gustafssons Förvaltning. Vi har döpt vårt projekt till brf Förstlingen som en hyllning till Munktellstadens industrihistoria. Förstlingen var namnet på det första ångloket, som byggdes här 1853. Reinhold Gustafssons Förvaltning har hittills haft nyproduktion i Stockholm, men företaget, som har sitt säte i Näshulta utanför Eskilstuna, satsar nu på hemstaden. Förstlingen är ett passande namn på första satsningen i staden.

Stark utveckling – Eskilstuna befinner sig i en spännande och fantastisk fas, med bra satsningar på infrastruktur och stark utveckling av näringslivet, fortsätter Anders Kruhsberg. Marknaden för bostadsrätter går visserligen upp och ner, men på sikt tror vi absolut på vår satsning.

E:a Elprojektering AB Teknikkonsult El och tele Stensborgsgatan 19 633 55 Eskilstuna

Placeringen i Munktellstaden innebär stor tillgång till sport (som Stiga Sports Arena i bakgrunden) och kultur.

Det blir 35 lägenheter i denna första etapp och 45 planeras för nästa. Dessutom har företaget tre ytterligare projekt i pipeline för Eskilstunas del. Brf Förstlingen kommer att bestå av två huskroppar på 3–4 våningar. Tegelfasader ansluter till befintliga industribyggnader, medan bostädernas och innegårdens utformning får lägenheterna att kännas lite som radhus. – Både detaljplanen och husen är ritade av Joliark, ett företag som vi sedan tidigare har goda erfarenheter av, berättar Anders Kruhsberg.

Nära vattnet Förstlingens läge intill ån är inte alls dumt. Dessutom är det nära till allt. Den nya Västerbron leder till mataffärer och annan service på andra sidan vattnet. Tågstationen är bara fem minuter bort med cykel. Det är knappt att de boende här behöver bil (tillgång till garage finns dock). För byggproduktionen svarar Byggnadsfirma G. Insulander AB. – Det känns bra att bygga åt Reinhold Gustafssons, ett företag som satsar på kvalitet och att husen ska förvaltas långsiktigt, säger Robert Dahlén, KMA-chef på Byggnadsfirma G. Insulander. Genom byggproduktionen är vi med och bidrar till beställarens kvalitetstänkande. Där ingår certifiering till Miljöbyggnad nivå silver. Detta är intressant för oss, liksom att vi på byggområdet får samarbeta med en mycket större aktör, nämligen Peab. Byggnadsfirma G. Insulander har tidigare mest haft uppdrag i Stockholm och södra Mälardalen, ofta har det handlat om ROTjobb. Nu breddar företaget verksamheten till en större andel nyproduktion och vidgar vyerna att omfatta även Eskilstuna. – I och med brf Förstlingen etablerar vi oss ordentligt även i Eskilstuna. Med vår breddning kan vi möta både hög- och lågkonjunktur. I sammanhanget blir brf Förstlingen en mycket bra referens, avslutar Robert Dahlén.

FAKTA I KORTHET: Brf Förstlingen, nybyggnad av bostäder i Eskilstuna Tidplan: mars 2018–oktober 2019 Byggherre: Reinhold Gustafssons Förvaltnings AB Totalentreprenör: Byggnadsfirma G. Insulander AB Arkitekt: Joliark AB Värde: 92 Mkr


140 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Urbant drömläge i Linköping I det gamla industrikvarteret vid Östgötagatan och Sveagatan i Vasastaden i Linköping bygger Stångåstaden 295 lägenheter med hyresrätt och kommersiella lokaler i markplan. AV BJÖRN ASPLIND I NORRSKENET SKAPAS ett bekvämt boende för dem som vill

leva nära stadens puls. Norrskenet byggs i tre etapper med cirka ett års mellanrum. Totalt byggs 295 lägenheter. I första etappen byggs cirka 100 lägenheter med planerad inflyttning från hösten 2018. – Vi har snart färdigställt den första etappen och de sista hyresgästerna flyttar in i december i år. Vi håller på med stommen i etapp 2. Nu håller vi och räknar på etapp 3 och förhoppningsvis drar projekteringen i gång i höst, säger Andreas Lennartsson, projektchef vid totalentreprenören NCC Sverige AB. –Tanken är att etapperna ska sätta i gång med ett års förskjutning. Det handlar om ett rejält pussel för att få tillgång på yrkesarbetare och planering i stort. Det har gått väldigt bra hittills. I Norrskenet får de boende nya, ljusa och välplanerade lägenheter med stilrena, moderna materialval. Innergården blir en lummig oas mitt i innerstan. I Norrskenet förenas den urbana atmosfären med en avslappnad känsla. Med både city och resecentrum några få minuter bort har man nära till det mesta – ett riktigt drömläge. Standarden blir hög i lägenheterna. Parkettgolv är standard i kök, sov- och vardagsrum. Entré och badrum har klinkers. Samtliga lägenheter har egen diskmaskin, mikro, tvättmaskin och torktumlare. Alla lägenheter får också balkong eller uteplats. I etapp 1 byggs lägenheter om 1–5 rum och kök i storlekarna 26-150 kvadratmeter. Det uppförs i fyra till tio våningar med hiss och tillgång ANNONS till parkering i garaget under huset. – Vi arbetar med en platsgjuten betongstomme med utfackningsväggar, vilket gör det väldigt arbetsintensivt. Vi har två kranar på varje bygge, säger Andreas Lennartsson.

I Norrskenet förenas den urbana atmosfären med en avslappnad känsla. Med både city och resecentrum några få minuter bort har man nära till det mesta – ett riktigt drömläge.

– Vi började med urschaktning etapp 1 i augusti 2016. Sista inflyttning i etapp 3 är preliminärt i januari 2021. Norrskenet är inget lätt bygge, det är om man betraktar stommen genomtänkt och komplicerat att bygga. Hedareds Sand & Betong AB, levererar plattbärlagen till de två första etapperna, totalt cirka 30 000 m. Stångåstaden har ambitionen att bygga enligt Miljöbyggnad Silver och målet är att nå långt möjligt här. Energimålen är hårt satta och energiförbrukningen ska uppgå till 60 KWh per kvm och år. – Vi har väldigt välisolerade väggar och lägger ner mycket kraft i projekteringsskedet för att uppnå energimålen. I både etapp 1 och 2 blir det blandning i fasadutformningen, bland annat används påkostad tegel. Det är också frikostigt med glaspartier i trapphus och stora fönster i lägenheterna. – Den största utmaningen i projektet är planeringen, vi har mycket folk på plats och det gäller att klara arbetsmiljön. Vi använder ingen prefab utan det pågår vägg- och valvgjutningar, armering och isolering. Just nu är vi alla faser över allt. Det ställer stora krav och det är mycket att arbetsleda. Vi ligger mycket bra till i projektet, tidsplanen följs och vi har ett mycket gott samarbete med Stångåstaden, avslutar Andreas Lennartsson.

FAKTA I KORTHET: Norrskenet, nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden Tidsplan: aug 2016–aug 2021 Byggherre: AB Stångåstaden Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekt: KUB arkitekter AB Stomleverantör: Hedareds Sand & Betong AB

www.heda.se

www.heda.se


BOSTAD

Svensk Byggtidning 141

Sundsutsikt i Helsingborg I kvarteret Triangeln i Miatorp i södra delen av Helsingborg planerar Riksbyggen att bygga cirka 700 nya bostäder. Första etappen består av två 17 våningar höga flerfamiljshus med totalt 188 hyresrätter. Nästan alla lägenheterna får utsikt över Sundet mot Danmark. Tanken är att byggnaderna skall vara färdiga hösten 2020. AV KIM HALL BYGGFÖRETAGET BAB BYGGTJÄNST, ett komplett entrepre-

nadbolag som bedriver verksamhet i södra Sverige och Halland, är första med att bygga på den gamla spårvagnsterminalen i Helsingborgs södra delar, en stadsdel som blir allt mer intressant för många som söker nya moderna bostäder vid Sundets Pärla. De gamla spårvagnshallarna kommer att bevaras och rustas upp för att fungera som parkeringshus åt dem som bor i det nya området. Men innan BAB kunde påbörja byggnadsarbetet var kommunen tvungen att sanera marken, vilket drog ut på byggtiden. – Saneringsarbetet var mer omfattande än vad kommunen först trodde. Vi startade etableringen i december 2017 och påbörjade byggnationen i januari 2018. Samtidigt lade Skanska ner fiber och fjärrvärme i området, vilket innebar att vi hade en del samarbete med dem eftersom vi pålade samtidigt. Det krävs säkerhetsavstånd mellan dessa arbetsmoment så att det inte inträffar någon olycka, förklarar Daniel Malm, arbetschef på BAB. Totalt 450 pålar för båda husen krävdes för att de skall stå stadigt i marken. Till detta har förstärkningar gjorts i grunden, cirka 1 200 millimeter höga betongförstärkningar i varierande längder. På detta har cirka 800 millimeter tjockt platsgjutet källargolv i betong gjutits. Vidare upp är det platsgjutna källarväggar också i betong. Därefter bygger man vidare upp med plattbärlag med sandwichväggar i betong. På väggarna utvändigt så sitter stenull och ovanpå det reglas fasaden på med läkt för att sedan kläs med liggande plåt. Mellan lägenheterna och trapphus finns skalväggar och betongväggar. Innerväggarna i lägenheterna består av gipsväggar. El- och

Byggföretaget BAB är de första med att bygga på den gamla spårvagnsterminalen i Helsingborgs södra delar. Här byggs två 17 våningar höga flerfamiljshus med totalt 188 hyresrätter, som skall vara inflyttningsklara hösten 2020. Bild: Fojab Arkitekter/ Riksbyggen

rörinstallationer förbereds för installation av badrumsmoduler från Italien. Storleken på lägenheterna är från ett rum och kök på 30 kvadratmeter till fyra rum och kök på cirka 130 kvadratmeter. Störst lägenhet finns högst upp i husen med fantastisk utsikt mot Danmark. – Den 25 maj gjuter vi källarplattan, vilket måste göras i ett svep för att inte få skarv mellan betonggolv och förstärkning. 700 kubik betong gjuter vi från tidig morgon till sen kväll. Det tar lång tid innan betongen börjar härda. I och med att den är så tjock måste man vänta några timmar innan man kan börja skura ytan, säger Daniel Malm. Det finns endast ett högre hus i Helsingborg än dessa två bostadshus som nu byggs. Det är 22 våningar högt som Helsingborgshem lätt uppföra 2014 i Närlundaområdet. För BAB:s del har man bara byggt två niovånings hus i regionen tidigare. BAB omsätter cirka 900 miljoner kronor och har drygt 300 anställda. Huvudkontoret är beläget i Åstorp och regionkontor finns i Malmö och Halmstad. Företaget är ett gammalt byggföretag som funnits i 100 år och som idag är en del av BAB-koncernen.

FAKTA I KORTHET: Kv Triangeln, Helsingborg, nybyggnation bostäder Byggperiod: december 2017–november 2018 Byggherre: Riksbyggen Totalentreprenör: BAB Byggtjänst AB Arkitekt: Fojab arkitekter AB

VI BYGGER INTE BARA HUS - VI BYGGER FÖRTROENDE VI BYGGER INTE BARA HUS - VI BYGGER FÖRTROENDE

ENTREPRENAD - BYGGSERVICE - MARK och ANLÄGGNING - BYGG/ FASTIGHET VI BYGGER INTE BARA HUS - VIANLÄGGNING BYGGER FÖRTROENDE ENTREPRENAD BYGGSERVICE och BYGG/ FASTIGHET Vi hjälper våra kunder -att nå framgång -- MARK Verksamhetsområde Södra- Sverige och Halland Vi hjälper våra kunder- BYGGSERVICE att nå framgång - Verksamhetsområde Sverige och Halland ENTREPRENAD - MARK och ANLÄGGNINGSödra - BYGG/ FASTIGHET Vi hjälper våra kunder att nå framgång - Verksamhetsområde Södra Sverige och Halland

babbygg.se babbygg.se babbygg.se

www.stoby.se


Putsade fasader i olika kulörer och varie-

142 Svensk Byggtidning rade tak präglar de nyaBOSTAD HSB-fastigheterna

i Norrköping gamla industrikvarter, med Tegelstaden Bygg AB som totalentreprenör. Bilder: Tegelstaden Bygg AB

Nya bostäder i Norrköpings gamla industrikvarter I Norrköpings kvarter från industrialismens barndom har byggentreprenören Tegelstaden Bygg AB uppfört tre byggnader med våren 2018 färdigställda och inflyttade HSB- lägenheter. AV THOMAS ANDERSSON HSB:S NYA HUS med bostadsrätter i Norrköpings gamla, centralt

belägna, industrikvarter står på mark som tidigare till stor del utgjordes av parkeringsytor. De tre byggnaderna i ramas in av Tunnbindaregatan, Mäster Påvels gränd och Västgötegatan. – Det har ju varit en utmaning för arkitekterna att ta fram en byggnad som passar in i området. Men dem har lyckats väldigt bra (!), anser ekonomiansvarige projektledaren Manfred Östergren på totalentreprenören Tegelstaden. Uppstolpad fackverkskonstruktion och bandtäckt plåt på sadeltak, brutna och valmade tak med takkupor. De nyproducerade flerbostadshusen på 2000-talet har i modern skepnad hämtat inspiration från den forna industrimiljöns tegelbyggnader från förra eller förrförra seklet. – Taken har varit väldigt stökiga att få till, med olika nivåer och vinklar, säger Patrik Karlsson, Tegelstadens projektledare på byggarbetsplatsen. Husen står på ”platta på mark” med betongfundament och balkar. Längs ned under marknivå ligger ett garage som bärs upp

av betongpelare. Lägenhetsskiljande väggar och prefabricerade trapphus är i betong. Ytterväggarna är av lättkonstruktion med stålpelare som bär likaledes prefabricerade betongbjälklag. – Så ser det ut hela vägen upp till vindsbjälklaget, tillägger Patrik Karlsson.

”Tyst plats” Exteriört visar de nya HSB-husen i Norrköpings anrika industrikvarter upp putsade fasader i kulörerna vitt, beigt och terracotta. Husen, som ligger i suterräng, har trappade socklar utförda i granitkeramik. Jämfört med gängse byggregler är byggnaderna uppförda med höjda miljökrav, enligt Miljöbyggnad Silver. Det betyder att särskild uppmärksamhet, utöver energieffektivitet, bland annat har ägnats åt ljudförhållanden och buller. Som stegljud mellan våningarna, installations- och trafikbuller. – Du får ett tystare hus invändigt. Det ska också finnas en tyst plats på innergården, eftersom det ligger i stadsmiljö.


BOSTAD

Just den trånga innerstadsmiljön – nära stora institutioner som SVT, Sveriges Radio och Linköpings universitet plus restauranger och intilliggande byggarbetsplatser – har varit den största utmaningen i byggprojektet i Mjölnaren. Det blev svårt med trafiksamordningen och ”krångligt att ta in transporter”, konstaterar så här i efterhand projektledare Patrik Karlsson. – Det här gjorde det hela lite komplext … Viktigaste lärdomen som byggentreprenör att ta med sig från projektet Mjölnaren? – Det är det här med samordningen och logistiken. Otroligt viktigt att du från början lägger mycket krut på det! Upprättar kontakter med omgivningen helt enkelt.

Slutsålt och inflyttat De 69 nu färdigställda HSB-lägenheterna på två till fyra rum och kök i Norrköpings gamla industrikvarter är fördelade på tre fyravånings hus. Med öppna planlösningar, balkonger eller uteplatser, samt en grön innergård. Samtliga nu slutsålda och i mars 2018 inflyttade bostadsrätter.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, kv Mjölnaren Norrköping Tidplan: januari 2016–januari 2018 Byggherre: HSB Produktion AB Totalentreprenör: Tegelstaden Bygg AB Arkitekt: Arkitekter Engstrand & Speek AB Kostnad: 90-150 Mkr

Svensk Byggtidning 143


144 150 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Brf Aftonfalken

– förfining av framgångsrecept hos Riksbyggen I och med brf Aftonfalken fortsätter Riksbyggen sina etapper längs Råbyvägen i Uppsala. Den närmast föregående etappen – Skogsfalken – som stod klar 2016 blev mycket uppskattad. Det nu aktuella bygget tar fasta på framgången och förfinar konceptet ytterligare. AV KJELL-ARNE LARSSON

Skogsfalken står klart (i mitten) och följs nu upp av aftonfalken (till höger). Bild: Kjell-Arne Larsson

OMRÅDET KRING RÅBYVÄGEN över Kvarngärdet i Uppsala

säger Elin Boström, projektledare på Riksbyggen. Särskilt eftersom vi alltid finns kvar och förvaltar husen bygger vi med god grundstandard och kvalitet som håller i längden. Riksbyggen har också höga miljömål och satsar på att klara Miljöbyggnad nivå silver. – Som en del i Riksbyggens hållbarhetsarbete har vi i flera år haft bikupor i området, berättar Elin Boström. Bina producerar stora mängder honung och det betyder att de gör en stor nytta för blommor och grödor i området. Totalentreprenör för bygget är Skanska Sverige AB. Företaget handlar i sin tur totalentreprenader från främst Bravida som därmed svarar för både projektering och montage av el, vent, VS och styr. Skanska bygger huset som består av fem våningar med lägenheter samt ett källarplan med garage, förråd och teknikutrymmen. Marken består av lera som historiskt utgjort åkermark och under senare år parkeringsplats. – Bygget har krävt omfattande grundläggning med både pålning och spåntning, berättar Martin Degeryd, som är Skanskas projektchef. Husets stomme utgörs av en betongkonstruktion som både i källare, bärande väggar och bjälklag baseras både på prefab och platsgjutet. Bjälklagen utförs som plattbärlag. Riksbyggen har höga miljöambitioner och all nyproduktion ska klara Miljöbyggnad nivå silver. Ett av många krav gäller klassificering av material och komponenter. För Miljöbyggnad används systemet Sunda Hus. Upphandlade totalentreprenörer svarar själva för registrering i Sunda Hus och Skanska svarar för resten av materialen. Att uppnå Miljöbyggnad silver är bara en av utmaningarna med bygget. – Den största utmaningen är att få in anbud från underentreprenörer, menar Martin Degeryd. Ibland saknas anbud och ibland är de för höga. Högkonjunkturen gör att det är svårare att få tag i underentreprenörer och material till en rimlig peng. I detta projekt handlade vi upp Bravida i ett tidigt skede, eftersom vi gärna anlitar samma företag återkommande, och dessutom helst ser att de skickar personal som vi känner sedan tidigare på våra byggen.

är föremål för en verklig stadsomvandling. Den flerfiliga Råbyleden har här förvandlats till en stadsgata, där resliga bostadshus får ersätta tidigare vidsträckta parkeringsplaner. Miljön har blivit en helt annan kring den numera ganska lugna gatan, vars omgivning idag andas intryck av både citykärna och närhet till grönska och natur. Riksbyggen förvärvade mark som tas i anspråk i sex etapper. Från brf Tornfalken som invigdes 2012 har byggherren tagit steget via Jaktfalken, Pilgrimsfalken, Skogsfalken och nu alltså Aftonfalken. Återstår att börja bebygga gör nu bara en yta närmast gamla E4. Aftonfalken utgörs av ett hus med 91 lägenheter i sex plan samt källare med garage, förråd och tekniska utrymmen. Husets och lägenheternas utformning baseras på Skogsfalken, med vissa vidareutvecklingar. Det blir tegel på taket, LED-belysning i takfoten, mycket större och fler balkonger samt större fönster på gavlarna. Huset har kaxig identitet, lite oregelbunden arkitektur och lustfylld färgsättning, dock med något mindre mättade färger än Skogsfalkens. Lägenhetsinredningen har dämpad färgskala som ger en lyxig känsla och differentierad färgsättning som i vissa fall skapar ”rum i rummet”. Riksbyggen erbjuder en lång rad tillval i kök, badrum och när det gäller målANNONS ning, tapeter och dörrar. Men även utan tillval är standarden mycket hög. L. NYLÉNS BYGGUTSÄTTNING AB Det blir rätt när vi har mätt! – Vi är en långsiktig aktör på bostadsmarknaden som förvaltat bostäder i Uppsala sedan 1950-talet,

Arkitekter, ingenjörer och specialister på väg mot något stort

Vi skapar för livet | pe.se

FAKTA I KORTHET: Brf Aftonfalken, nybygge av bostadshus på Kapellgärdet i Uppsala Tidplan: juni 2017–juni 2019 Byggherre: Riksbyggen Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: A-Sidan Arkitektkontor AB


BOSTAD

151 Svensk Byggtidning 145

OBOS bygger i

naturnära Björnövik Närheten till såväl stad som skärgård präglar det nya området Björnövik, som i sin första etapp med 43 kedjehus kommer att ha inflyttning under sommaren 2018. Det är OBOS Projektutveckling som svarar för uppförandet av det nya området som ligger på en höjd utmed Kvisthamraviken. AV NICLAS SVENSSON – DET ÄR ETT PERFEKT läge för dem som vill ha pendelavstånd

till den urbana miljön inne i Norrtälje men ändå direktaccess till en fantastisk skärgårdsmiljö, säger Ulf Klar, som är projektledare hos OBOS. Norrtälje expanderar och med den relativa närheten till huvudstadsregionen och successivt förbättrade pendlingsmöjligheter, blir kommunen allt mer attraktiv att bo i. Norrtälje satsar aktivt på att bygga ut staden, präglat av höga ambitioner för miljö kopplat till den nya bebyggelsen. Det nu aktuella området Björnö ligger invid Kvisthamraviken som vetter mot norra skärgården via Norrtäljeviken. I absoluta närheten finns utöver skärgårdsmiljön även kommunens skidbacke och skogen tätt inpå. Mönstret med att det blir allt mer attraktivt att bo i en något mindre kommun, men med mindre än två timmars pendlings-

avstånd till storstaden, blir allt tydligare i Sverige. Runt Stockholm växer städerna runt hela Mälaren, men också kommuner i havsnära miljö såsom Nynäshamn, Österåker och Norrtälje. I Norrtälje och det nya området Björnövik kommer, när det står helt färdigt, att bestå av ungefär 100 bostäder och den som väljer att bo i denna miljö, kommer att bokstavligen leva och bo mitt i ett varierat natur- och kulturlandskap. – Vi ser inte minst storstadsmänniskor, i det här fallet förstås inifrån Stockholm, bland våra bostadsköpare för området och som gör ett omsorgsfullt och högst medvetet val utifrån ett genuint intresse av att bo naturnära, säger Ulf Klar.

En bostad i timmen OBOS är på väg att etablera sig som en stark aktör på den svenska marknaden och 2017 hade koncernen sitt bästa år hittills, med drygt 4 300 påbörjade bostäder, varav cirka 1 900 i Sverige. OBOS kan beskrivas som Norges motsvarighet till HSB och dess organisation är sålunda medlemsägd och principen är att all vinst återinvesteras i verksamheten. OBOS är tillika en av nordens största bostadsleverantörer, och har sedan etableringen i Sverige expanderat kraftigt och levererar ungefär en bostad i timmen från sina två fabriker i Småland och en i Sundsvall. Det lyckade resultatet i Björnö Vik i Norrtälje är också en följd av nära samarbete mellan OBOS och deras anlitade underleverantörer. Måleriprojekt i Roslagen AB har svarat för målerientreprenaden för en del av projektet, det som levererats i planelement, berättar Thomas Nilsson. Företaget jobbar med Mälardalen som upptagningsområde och med större nybyggnadsprojekt, och har flera projekt på gång i Uppsala och Stockholms län.

Målerientrepenör för Björnövik, Kryddhyllan 1.

Måleriprojekt i Roslagen söker duktiga, erfarna målare.

info@maleriprojekt.nu • 070-663 66 93


146 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Nytt särskilt boende i Göteborg AF Bygg Göteborg AB bygger Nya Tillfället, ett boende för människor som är akut hemlösa, på Victor Hasselblads Gata i Högsbo, en stadsdel i sydvästra Göteborg. För att göra plats åt det nya huset rivs en tidigare brandskadad byggnad. AV HENRIK MÅRTENSSON – DE GAMLA FASTIGHETERNA var i dåligt skick, berättar

Ulrika Videli, projektledare vid Göteborgs Stads Lokalförvaltning. De behövde också tas bort på grund av byggandet av Västlänken.

www.effekt.biz Äppelvägen 3, 432 32 VARBERG Telefon: 0340 - 66 68 60

Dessutom hade vi brand i en byggnad i det boende som tidigare fanns på Victor Hasselblads Gata. Det var naturligt att riva och bygga nytt och större. Det gamla boendet, Tillfället, låg vid Colin Campbells Plats vid Olskroken. Byggandet av Västlänken förde med sig lite tur i oturen, eftersom det nybyggda huset vid Victor Hasselblads Gata är betydligt större, och naturligtvis också betydligt modernare. Det har redan tidigare funnits ett boende på Victor Hasselblads Gata, men eftersom det brandskadades svårt år 2015, var det ett bra tillfälle att bygga nytt.

Nya Tillfället Nya Tillfället för särskilt boende är en byggnad med två våningar som rymmer 90 rum, restaurang, gym, konferenssal, gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Ytan är totalt 3 500 kvadratmeter. Man har också byggt en mindre förrådsbyggnad. Det finns en ny utemiljö, och angörings- och trafiklösningar som gör det lätt att komma fram till huset. Väggarna i de långa korridorerna går i blå och grå färgtoner.


BOSTAD

Svensk Byggtidning 147

Det nya boendet rymmer 90 lägenheter, restaurang, och gemensamhetsutrymmen. Bild: What! Arkitektur HB

Klienterna, som de boende kallas, har bland annat möjlighet att måla i de nya lokalerna. En av klienternas verk finns utställda i restaurangen och på gymmet. Det gjordes en förstudie i januari 2015. Förstudien godkändes 2015, och byggstarten var i december 2016. Det nya huset stod klart i februari 2018. Projektet har kostat 100 miljoner kronor, lite mer än den ursprungliga uppskattningen på 80 ANNONS miljoner kronor. – Kommunens miljökrav är hårda, säger Ulrika Videli. De räcker för Miljöklass Silver, men vi gör ingen certifiering. Göteborg har profilerat sig som en SmartCity, en miljömässigt hållbar framtidsstad. Göteborg har, tillANNONS sammans med Stockholm, Malmö, och Trafikverket, utarbetat gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Syftet är att minska miljöpåverkan på luftkvalitet, energianvändMark & VA • Mellbyvägen 19 • 433 30 Partille

ning och spridning av giftiga ämnen, och att göra det på ett sätt som också är ekonomiskt hållbart.

Bra samarbete – Vi har haft ett bra samarbete med verksamheten, berättar Ulrika Videli. De har varit med på banan. Vi har också varit noga med ett högt säkerhetstänk. Bostäderna ska ju fungera som ett hem. Nya Tillfället drivs av Social Resursförvaltning i Göteborgs Stad. Resursförvaltningen arbetar inte bara med stöd till bostadslösa, utan också med barn och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbrukare, äldre, och andra socialt utsatta. Resursförvaltningen hanterar också tillstånd att servera alkohol och att sälja tobak. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av bostäder för särskilt boende i Göteborg. Tidplan: dec 2016–feb 2018 Byggherre: Göteborgs stad Lokalförvaltningen Totalentreprenör: AF Bygg Göteborg AB Arkitekt: Okidoki arkitekter AB (arkitektskiss) och What! Arkitektur HB Kostnad: 100 Mkr

Vi har fått förtroendet att leverera betongelement till Hotell Victor

www.orscementgjuteri.se


148 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Lyckat

renoveringsprojekt

i Eskilstuna Under dryga tvü ür renoverar Eskilstuna Kommunfastigheter ett stort antal lägenheter i Örtagürden pü Östermalm. Det handlar främst om inre renovering av kÜk och badrum, men samtidigt en del andra ütgärder. AV KJELL-ARNE LARSSON

– NÄR DET GÄLLER tidplanen har vi vissa delmül, berättar pro-

jektledaren Jim Berglund. Vi hÜll planen fram till ürsskiftet nu och kommer med rüge att klara planen fram till semestern i ür. Eskilstuna Kommunfastigheter innehar ett stort bestünd pü Östermalm, med Örtagürden och närliggande fastigheter. Husen är nästan sextio ür gamla och nu genomfÜrs ett omfattande renoveringsprojekt, som rustar upp till modern standard, där kÜk och vütrum für helt ny inredning och utrustning. FÜr att klara sin projektverksamhet har Eskilstuna Kommunfastigheter en projektorganisation med projektledare, byggledare och dessutom bland annat en energi-controler och en representant fÜr driften. Inte minst viktig är hyresgästsamordnaren som ordnar trapphusmÜten och skÜter kontakter med hyresgästerna. Byggledaren frün RBA Byggkonsult är ocksü en tung resurs just när det gäller Örtagürden. Detta projekt är delat i 13 etapper med 1–2 hus per etapp. Totalt omfattas 199 lägenheter. KÜken helrenoveras med ny sküpinredning, nya mattor och vitvaror. GrundutfÜrandet ligger pü medelstandard, men hyresgästerna für mÜjlighet att välja färg pü kÜksluckor, mattor och väggar. Även badrummen für medelstandard, med vissa färgval. Hyresgästerna für välja dusch eller kar. Alla elledningar och elcentraler fÜrnyas. Den gamla ventilationen med självdrag ersätts med helt ny som har FTX-aggregat. Lampor i trapphus och källare byts till LED och tvättstugorna für helt nya maskiner. – Vür energi-controler fÜljer upp energifÜrbrukningen efter dessa ütgärder, berättar Jim ANNONS Berglund. Ventilationen kommer att dra lite mer, men tvättstugorna fÜrhoppningsvis lite mindre. Även hyresgästernas meningar om sina lägenheter och renoveringen av dem kommer att fÜljas upp. Det gÜrs via kundenkäter som genomfÜrs obligatoriskt varje ür i alla omANNONS rüden. – Kontakterna med hyresgäs%(5*675g0 terna är oerhÜrt viktiga, säger Jim 3/$776b771,1* Berglund. När vi renoverar informerar vi fÜre jobben om vad som ZZZESDEVH ska hända och även under tiden.

Bland annat pĂĽ Ă„girgatan genomfĂśrs renoveringsprogrammet.

Och genom kundenkäter och att knacka dÜrr fÜljer vi ocksü upp det hela. Under projekten gÜr vür hyresgästsamordnare och den inhyrda byggledaren mycket stora insatser fÜr att det ska lÜpa sü smidigt som mÜjligt under själva renoveringen. Den inhyrda byggledaren heter Rolf Andersson, RBA Byggkonsult. Han skÜter även projektledning och besiktning samt är kontrollansvarig fÜr bygglovsärendena; süledes flera parallella roller. RBA Byggkonsult upphandlades samtidigt som Peab. – Peab har totalentreprenad och svarar därmed ocksü fÜr projekteringen, men jag sitter med pü projekteringsmÜtena, sü det hela är transparent och jag für insyn i deras jobb, berättar Rolf Andersson. FÜrutom de konkreta insatserna i projektet har jag mycket att gÜra med hyresgästkontakterna. Büde dessa och själva byggaktiviteterna har funkat bra och det hela rullar pü nästan ett ür till. Rolf Andersson har tidigare haft samma roll när fyra hundra lägenheter i stadsdelen Lagersberg renoverades. FAKTA I KORTHET: Renovering av lägenheter pü Östermalm i Eskilstuna Tidplan: januari 2017–mars 2019 Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB TotalentreprenÜr: Peab Sverige AB Kostnad: 128 Mkr


BOSTAD

Svensk Byggtidning 149

Bo som på landet i Trädgårdsstaden i Skövde Trädgårdsstaden är den nya stadsdelen i Skövde. Här uppför Borohus 24 bostadsrättslägenheter i sex huskroppar efter det klassiska trädgårdsstadskonceptet som inspirerat många arkitekter och som uppskattas mycket av de boende. AV MARIE LOUISE AARÖE – VI BLEV TIDIGT inbjudna av Skövde kommun för att vara

med och utveckla detta nya område som ligger öster om centrala Skövde och är den andra etappen i området för vår del, berättar Reima Mattila, handläggare på Borohus AB. I Skövde är man på stadsbyggnadskontoret mycket framåt när det gäller att ta fram ny mark. Det nya området kommer att bestå av en blandning av äganderätter, villor och hyreslägenheter. De arbetar också aktivt med att ta fram villatomter vilket är mycket positivt då det sker en stor inflyttning till Skövde.

Prisvärda bostäder Det är en fantastisk stadsdel som byggs upp. Tanken är att skapa en grön stadsdel. Karaktären i området är småskalig därför bygger Borohus prisvärda lägenheter med närheten till det gröna med en egen liten täppa och med skogspromenader runt hörnet och samtidigt nära till staden och hela dess utbud. – Om fem år kan vi se det fantastiska resultatet, spår Reima Mattila. Vi på Borohus är trähusbyggare. Hus i trä gör en varm om hjärtat, de skapar alltid en trevlig och skön känsla och människor trivs. När vi besökte den första etappen och träffade husägarna var de extremt nöjda. Grönskan med häckar, träd och möjlighet till egen odling bidrar självklart också till trivseln.

Bogges

Husen varierar i storlek för att inte upplevas för likartade med längor där vissa har två lägenheter och andra upp till fyra lägenheter. Trots att det bara är några minuter in till centrala Skövde upplever man känslan av att befinna sig på landet med skogsdungar och bäckar in på knuten.

Stort intresse för lägenheterna – När grunden var färdig började vi att montera husen som är på två våningar, berättar Per-Arne Svensson, PA Svenssons Bygg AB som har generalentreprenaden. Vi får färdiga blockhus med ytterväggar och takstolar. Vi reser upp väggarna och lägger innergolven, samt kaklar badrum och kök. Samtliga lägenheter är på två våningar med vardagsrum, hall och badrum på bottenvåningen och fyra sovrum på det övre planet. Samtliga lägenheter har samma standard. Den enda skillnaden är att de är spegelvända. Det innebär att det är ett prisvänligt projekt som också bidragit till att de är så populära. – Vi började med detta projekt den 13 mar 2017 och inflyttningen påbörjades i april 2018, och samtliga lägenheter har sålts direkt, berättar Per-Arne Svensson.

Klassisk modell Den nya trädgårdsstaden i Skövde byggs efter det klassiska trädgårdsstadsmodellen. Byggnationen av den nya stadsdelen kommer att pågå under flera år med en mängd olika entreprenörer. Man räknar med att bygga cirka 1200 bostäder med plats för 4000 människor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper och beräknas att ta mellan tio och femton år. Varje etapp ska innehålla en blandning av kvarter med små flerfamiljshus, parhus och friliggande villor med olika upplåtelseformer. Förebilden är den klassiska trädgårdsstaden från början av 1900-talet som vi finner på många platser runt om i Sverige.

FAKTA I KORTHET: Byggherre: Borohus AB Generalentreprenör: PA Svenssons Bygg AB Arkitekt: Borohus AB


150 Svensk Byggtidning

BOSTAD

John Brolin, byggherre och vd Westestate och Peter Lindstedt, platschef Peab Sverige AB.

Spännande fasad i cederspån som harmonierar med den bakomliggande Hallandsåsen.

Norrvikens Kust tar plats vid Laholmsbukten Nya intressanta satsningar tar plats i Båstad kontinuerligt. Norrvikens Kust är ett spännande projekt som ligger nedanför de berömda Norrvikens trädgårdar med utsikt över hela Laholmsbukten. En livsmiljö utöver det vanliga som skapas av Westestate. AV MARIE LOUISE AARÖE DET ÄR JOHN BROLIN som ligger bakom projektet genom sitt

företag Westestate. Hur kommer det sig att en från början Uppsalabo och därefter göteborgare satsar så stort i Båstad? – Det handlar om tennis och familjeliv, berättar John Brolin. Jag och min familj har varit i Båstad genom åren både för att se på tennis och följa med våra söner på fotbollsläger. När vi bodde på Norrvikens Camping och cyklade förbi området, konstaterade vi att det var så vackert. Då hade jag ingen aning om att jag i framtiden skulle investera och bygga Norrvikens Kust. Jag visste

då inte heller att jag skulle spela tennis med Mats Wilander på en av våra nya tennisbanor.

Tema produkt och konferens Det är ett livsstilsboende som skapas med två tennisbanor och två padelbanor med en läktare som är tänkt för tävlingar och företagsevent. Det är projektbolaget Norrvikens Kust Tennis & Padel Club som driver detta, ett projektbolag inom Westestate. – Det viktiga, förutom att skapa ett fantastiskt boende, är alla

Vi utförde VS-installationerna vid Brf Norrvikens kust Assemblin VS Halmstad 010 - 472 60 00


BOSTAD

aktiviteter som vi erbjuder både inom området med två padelbanor och två tennisbanor samt en pool i centralt läge i området med ett öppningsbart glastak för att förlänga säsongen under vår och höst. Vi har även ett nära samarbete med Båstads Golfklubb som ligger 2,5 kilometer från Norrvikens Kust, samt Hotell Skansen i centrala Båstad och självklart med Norrvikens Trädgårdar med alla deras evenemang. Projektet är uppdelat i tre etapper med första inflyttning den 9 juli 2018. Den andra inflyttningen sker i början av 2019 och den sista tredje etappen under sommaren 2019. Det innebär att projektet som från början skulle ta tre år kommer att färdigställas på två år. Och det beror på den stora efterfrågan på lägenheterna. Förutsättningar har skapats för ett permanentboende och en stor del av köparna kommer att bo permanent i området. Samtliga har en carport med tillhörande förråd samt en p-plats. En gästparkering kommer också att kunna ta emot tillresande. För att carportarna ska smälta in i landskapet kommer taken bekläs med sedum. Utemiljöerna kommer att ta upp det ursprungliga i området med fruktträd och växter som också ger en avkopplande känsla.

Kvalitetsstämpel – Det krävs ett stort engagemang för att få en total kvalitetsstämpel i projektet, säger John Brolin. Vi är stolta över det vi gör och har stort fokus på alla detaljer och det ska också kännas genomgående i varje lägenhet. Tillsammans med Peab, som är totalentreprenör, har vi lyft hela nivån till ett komplett projekt där kvalitet och miljö hela tiden finns med. Ekeby Bruk står för den invändiga designen och inredningen med leveranser av kök och badrum, kakel och klinker. Det är uteslutande starka varumärken som är handplockade, exempelvis Duravit,

Vi levererar dörrar och fönster till Norrvikens Trädgårdar

Svensk Byggtidning 151

Alla detaljer är minutiöst uttänkta.

Hansgrohe och Kueco. Köken bär designen Vida by Ekeby Bruk. – Det är spännande att i detta projekt arbeta med känslan för detaljer, berättar Peter Lindstedt, arbetschef på Peab Sverige AB. Vi är verkligen stolta över det vi gör och det förväntar vi också ska kännas. Interiört håller vi hög kvalitet i alla detaljer, från strömbrytare till golvlister. Det är ett hårt klimat på Västkusten därför måste också allt vi bygger exteriört hålla för väder och vind, från skruvar till fönsterbläck. Det är nio huskroppar som byggs på mellan två och fyra våningar i tre etapper med lägenheter på mellan 70 och 176 kvadratmeter. – Vi började planera projektet under hösten 2016, berättar Peter Lindstedt. Husen är byggda på en traditionell platta på mark och med en platsgjuten stomme med vanliga utfackningsväggar. Cederspånsfasaderna är unika i sin utformning och harmonierar med den bakomliggande Hallandsåsen. På uteplatser, balkonger och takterrasser ligger det Accoyaträ, ett exklusivt trägolv som är nytt men på ingång i Sverige. Samtliga lägenheter har havsutsikt och balkonger eller uteplatser åt två håll.

Vädersäker badbrygga En helt ny badbrygga har byggts för att man självklart ska kunna bada vid men också att kunna fiska ifrån. För att klara det hårda vinterklimatet, som emellanåt slår sönder och tar med sig bryggor till havs, har en speciell konstruktion skapats. – För att stå emot höststormarna har vi byggt en brygga 80 centimeter över medelvattenståndet, berättar Peter Lindstedt. Det innebär att när höststormarna kommer sköljer vattnet runt och över bryggan. Det blir ingen kollision mellan vattnet och bryggan som annars skulle kunna slå sönder bryggan. – Vi har haft många givande byggmöten och vi är tillsammans en dynamisk grupp med många duktiga medarbetare, poängterar John Brolin. Peab har en stark lokal förankring som är en viktig styrka. Alla har från början fått en tydlig målbild och vet vad de förväntas att leverera. Det är viktigt att skapa delaktigheten i projektet och därför är jag också i princip dagligen på plats för att ge inspiration och få inspiration. Det är skillnad på att bygga hus och att skapa hem. För den rätta känslan behövs ljus. Välkommen till Alufront. Din specialist på glaslösningar.

FAKTA I KORTHET: Norrvikens Kust Byggherre: Westestate AB Totalentreprenör: Peab Sverige AB Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB


152 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Konstgjord halvö blir Falkenbergs nya stadsdel Med Kattegatt på ena sidan och Ätrans mynning på den andra byggs nu första etappen av bostadsområdet Bacchus på den konstgjorda halvön där Vin & Spritcentralen tidigare hade sin tappningsfabrik fram till 1999 då fabriken lades ner. Totalt beräknas 650 lägenheter uppföras på ön, varav cirka 140 lägenheter i fyra solfjäderformade hus med unik utsikt över havet. Samtliga exklusiva bostadsrätter. AV KIM HALL BACCHUS ÄR TÄNKT att bli en symbol för framtidens Falken-

berg som levande stad med havskontakt. Det blir en ny stadsdel med småbåtshamn, badplatser, parker, caféer, skolor, äldreboende och allt annat som hör till. Halvön ligger ett stenkast från Skrea strand med hotell och spaanläggning. – När Vin & Spritfabriken lades ner och lokalerna förvärvades av ett norskt logistikföretag 2002 öppnades diskussionen om att bygga bostäder på området. Efter många turer kom vi överens med alla parter 2015 att kombinera logistik med bostäder på halvön. Den 8 maj 2017 togs det officiella första spadtaget för Bacchus, berättar Jörgen Hallgren, delägare i BCAC Hus Förvaltning AB

och SBB Norden. Arkitekt Gunnar Anjou på Tyréns tog fram underlag för detaljplan med plats för cirka 600 lägenheter i sydväst med utsikt över Kattegatt. Logistikområdet är beläget i nordost vid Ätran. – Jag blev uppringd av Rolf Swaeren på det norska bolaget LTN 2011 som frågade mig vad vi kunde göra på halvön. Det var då tanken om att bygga bostäder föddes. För att göra området attraktivt med vattenkontakt för alla planerades en kanalstad med vatten mellan husen. Det resulterade i tre mindre sjöar som förbinds med en meter djupa kanaler så att vattnet rör på sig, säger Gunnar Anjou.


De fyra solfjäderformade bostadshusen på sju plan och med direktkontakt med Kattegatt innehåller 35 moderna och exklusiva bostadsrättslägenheter. Bild: BCAC Hus Förvaltning

Så fort detaljplanen blev antagen påbörjades rivningsarbeten av byggnader som skulle bort och byggnation av nya bostadshus. Mot Ätran planerade man in ett stort parkeringshus med kontorshotell som ska fungera som en bullervall mellan industriområdet på andra sidan Ätran och bostadsområdet. Ett högt torn där allmänheten kan titta ut över havet ritades också in. – Det blir en blandad bebyggelse med grönområde och närhet till vatten. Man vill behålla det marina och gröna på halvön. Befintlig idrottshall renoveras och blir en tillgång för de boende, säger Gunnar Anjou. I september ska det första av totalt fyra solfjäderformade bostadshusen på sju plan och med direktkontakt med Kattegatt vara inflyttningsklart. Det blir 35 moderna och exklusiva bostadsrättslägenheter i storleken två till fem rum och kök. I sommar påbörjas byggnationen av det andra bostadshuset med lika många

Vi är stolt leverantör till Bacchus på kakel, klinker och trägolv.

BOSTAD

Svensk Byggtidning 153

lägenheter med där de två översta lägenheterna blir antingen fem eller sex rum på 118 respektive 132 kvadratmeter beroende på hur de boende vill ha det. Inflyttning beräknas till sommaren 2019. – Planlösningen är öppen och vi bygger i hög standard så att man inte ska behöva göra tillval, säger Jörgen Hallgren och tillägger att försäljning av de två övriga huskropparna inleds i höst.

FAKTA I KORTHET: Brf Bacchus, nybyggnad av bostäder Falkenberg Byggperiod: april 2017–augusti 2018 Byggherre: BCAC Hus Förvaltning Totalentreprenör: Peterson & Hansson Byggnads AB Arkitekt: Fredblad Arkitekter


154 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Bo klokt till bra pris

i Glasberga Sjöstad BoKlok bygger nya bostäder i Glasberga Sjöstad. Totalt rör det sig om 105 bostadsrättslägenheter fördelade på 10 huskroppar. Det beprövade konceptet med ”hållbara hem till låga priser för alla” är efterfrågat och kompletterar områdets bebyggelse. SMART PLANLÖSNING utan onödiga ytor, god standard på yt-

skikt, stora fönster för härligt ljusinsläpp plus tillgång till balkong eller altan är ord som beskriver lägenheterna i BoKloks projekt Glasberga Ängar i Södertälje. Köken är moderna med stommar, luckor och vitvaror från IKEA. Alla väggar är vitmålade och på golven ligger eklaminat i alla rum utom i badrummet där det ligger våtrumsmattor. Varje lägenhet är försedd med tvättmaskin och är förberedda för torktumlare. Lägenheterna är om två, tre och fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvadratmeter. Storleken på lägenheterna gör att boendet passar för singlar, par så väl som för familjer. Inflyttning står för dörren och vecka 23 och 24 flyttar de nya bostadsrättsinnehavarna in i sina nya lägenheter. – Vi är i slutskedet av projektet och gör de sista kompletteringarna och slutjusteringarna inom byggentreprenaden. Markentreprenören finplanerar markytorna och inom kort rullas gräset ut. Slutligen asfalteras lokalgatorna inom fastigheten, förklarar projektledaren Rose-Marie Hedh på BoKlok.

Stor efterfrågan på prisvärda lägenheter Det var under 2013 som man började med de första skisserna för exploatering på den aktuella fastigheten i Glasberga. Detaljplanen vann laga kraft två år senare. Projekteringen satte igång under 2016 när marken förvärvades och bygglov för projektet beviljades sommaren samma år. På BoKlok ville man utöka den nyetablerade stadsdelen med lägenheter. Tidigare fanns övervägande villor och radhus i området men efterfrågan på just lägenheter var stor. På frågan vad visionen med projektet varit svarar Rose-Marie Hedh att ambitionen varit att följa företagets utarbetade och väl beprövade koncept att bygga hållbara hem till ett lågt pris som är anpassade för en bred målgrupp.

Husen är i tre våningar med träfasader i skiftande kulörer som falurött, ockra, mörkgrått samt ljusgrått. Framsidan på husen har loftgångar längs hela sidan och på alla tre våningar.

genomtänkt koncept där upprepningseffekten gör att vi kan hålla nere kostnaderna mot slutkund. Vi producerar omkring 1 200 bostäder per år och har hittills byggt 12 000 bostäder vilket visar att exakt den här typen av bostäder behövs och efterfrågas på bostadsmarknaden.

Stort intresse för projektet Husen är i tre våningar med träfasader i skiftande kulörer som falurött, ockra, mörkgrått samt ljusgrått. Framsidan på husen har loftgångar längs hela sidan och på alla tre våningar. På baksidan finns balkonger på de två övre planen. På bottenvåningen finns altaner med utgång till egen uteplats. Balkonger förekommer där marknivåerna inte tillåter altanlösningar. Projektet i Glasberga är BoKloks hittills största projekt. – Vi säljstartade i september 2016 i samband med vårt 20årsjubileum i Kungsträdgården, Stockholm. Säljstarten lockade många intresserade och över 300 personer lämnade turordningsanmälan för de 105 lägenheterna. Det visar att vi är på rätt väg och att den här typen av bostäder behövs, avslutar Rose-Marie Hedh.

KORREKTUR

Da

20

Kolla så allt stämmer!

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje Tidplan: oktober 2016–juni 2018 Byggherre: Bostadsrättsföreningen Tack för att ni valt att annonsera hos BoKlok oss. HärGlasberga kommer ettÄngar korrektur på Totalentreprenör: Housing AB annonsen. MeddelaBoKlok oss ok/ändringar så snart ni kan, dock senast fredag kl. 15.00. OBS! Att inte svaraMkr på korrektur innebär inte att annonsen avbokas. Kostnad: ca 250

Sto

1/

Ett genomtänkt koncept BoKlok är ett boendekoncept som utvecklades 1996 i samarbete mellan Skanska och IKEA. Den grundläggande idén är att möjliggöra hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till lägre kostnad. Delaktig i utvecklingen var ingen mindre än Ingvar Kamprad vars vision var att ”skapa bostäder till överkomliga priser för de många människorna”. I projekt Glasberga Ängar består husen av förproducerade moduler som byggts inomhus i BoKloks egna fabrik i Gullringen. – Modulerna monteras enkelt på plats. Det är ett bra och väl

Pri

11

Vi önskar alla våra kunder och vänner

www.jkbygg.net

en trevlig sommar!

Avbokn Bokad a

YT

A

ONSERA I GVN N N

Korrekt Vi lämn nonser annonsb lera att korrektu för tryck


BOSTAD

Svensk Byggtidning 155

70-talshus i ny skepnad Fågelvägen är ett stort bostadsområde i Askersund med 72 lägenheter fördelade på sex hus. Området byggdes tidigt 70-tal och genomgår nu en total ombyggnad både in- och utvändigt. AV MARIE-LOUISE AARÖE – DETTA ÄR ETT tvingande projekt, berättar Anders Gustafsson,

vd på Askersundsbostäder AB. Husen var mycket nedgångna, men vi har i första hand sett det som ett miljö- och energiprojekt. Tonvikten är att få ner energiförbrukningen genom att åtgärda både de yttre och de inre bostadsmiljöerna. Lokalt och regionalt har projektet rönt stort erkännande som ett optimalt ombyggnadsprojekt. – Vi har hela tiden haft en mycket bra dialog med Hyresgästföreningen, tillägger Anders Gustafsson. Av de ursprungliga hyresgästerna har 70 procent valt att flytta in i de nyrenoverade lägenheterna. För att få råd att flytta tillbaka har man från Askersundsbostäder valt att inte chockhöja hyrorna. I snitt har hyrorna ökat med 25 procent. För hyresgäster som bott tio år eller mer har det skapats en stegvis höjning över en tioårsperiod. Reservbostäder till de boende var ett måste. För att underlätta det delades projektet upp i två delar.

– Jag fick uppdraget att se på området 2008, berättar Stefan Bofeldt, arkitekt, Bofeldt Arkitektur & Design AB. Det handlade om sex byggnader samt ett servicehus och ett garage. Det krävdes underhåll på dessa 70-talsbyggnader och energitekniskt var de under all kritik jämfört med dagens energikrav. Uppdraget blev att förbättra fasaderna och balkongerna. Nya fasader och fönster förde med sig ett förändrat uttryck av husen. De flacka taken har också förändrats. – När jag satte igång med de sista skisserna på området 2014 höjde jag takvinkeln till 32 grader, vilket har varit gynnsamt för hela uttrycket av fastigheterna och för att installera solceller på taken. Lägenheterna på Fågelvägen i Askersund består av ettor, tvåor och treor. Målgruppen är yngre och äldre hyresgäster. Tillgängligheten har förbättrats. Proportionerna är anpassade och den nya takvinklingen tillför ett mer klassiskt uttryck. Det putsade fasaderna ger husen en annan karaktär, istället för det tidigare ANNONS ”röd stuga intrycket”. Fönstren har blivit mer stadsmässiga. – Taken och materialvalen är betydelsefulla och grunden för att det ska bli bra hus. Det absolut viktigaste är dock att de som bor här verkligen trivs, säger arkitekt Stefan Bofeldt. ANNONS

FAKTA I KORTHET: Byggherre: Askersundsbostäder AB Totalentreprenör: ÅV-Bygg i Åsbro AB Arkitekt: Bofeldt Arkitektur & Design AB

www.wermlandskonsult.com Ingenjörsbyrå med inriktning: VVS projektering • Energiutredningar • Besiktningar • Energideklarationer

Centralplan 3, 691 32 Karlskoga • Tel. 0586-519 20


156 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Läget för Brandstationen är av absolut toppklass och det blir ett av Linköpings mest attraktiva bostadsområden. Bild: JM AB/Sightline

Vattennära vid Brandstationen I centrala Linköping bygger JM AB Brandstationen med 197 bostadsrätter i tre etapper med vattennära läge vid Stångån. – Vi har arbetat med projektet en längre tid. Vi har siktat på det här länge i centrala staden, så det känns väldigt roligt att vi är i gång, säger Stefan Piehl, arbetschef vid JM. AV BJÖRN ASPLIND UNDER DE SJU TRAPPHUSEN byggs ett garage i två plan. Det

blir åtta våningar över mark, trapphus 6 har sex våningar. Det byggs även 9 stycken butikslokaler. Läget är av absolut toppklass och det blir ett av Linköpings mest attraktiva bostadsområden. Bostäderna på den gamla brandstationstomten är placerade vid Stångåns strand och direkt utanför dörren finns promenadstråk och gångbro över till citykärnan.

Miljöanpassat boende JM bygger ett miljöanpassat boende där huset har ett lågenergitänk med naturliga material och man väljer bort produkter redan vid misstanke om en negativ miljöpåverkan. – Det handlar om en påkostad byggnation. De två trapphusen mot Stångån får en plåtfasad med cederträpanel vid balkongerna. Utmed Tanneforsvägen är det tegelfasader och puts mot gårdsmiljön. Det blir plåttak, kupor, branta tak för att sticka ut litet. Allt för passa in i centrala delarna i Linköping säger Stefan Piehl.

De 197 lägenheterna kommer att finnas från ettor till femmor.

Samarbetsavtal JM har ett femårigt samarbetsavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, vilket innebär att man för Brandstationen köper tjänsten med platschef och arbetsledning på arbetsplatsen. – Något som har varit komplicerat i projektet är de två våningarna för garaget som ligger under Stångåns nivå. Det har varit spontning och vi har slagit över 1000 pålar under grunden. Det har också handlat om vattentät gjutning. I projektet delar JM och Åhlin & Ekeroth på inköpen. – Vi ligger bra till i tidplanen. Stommen går enligt plan. Garaget blir klart till semestern. Första taklaget till huset görs klart till semestern. Stommen är helt klar sommaren 2019 och inflyttningen pågår från juni 2019 till augusti 2020. – Projektet fortskrider mycket bra. Försäljningen går framåt. Av det totala antalet lägenheter är hälften sålda eller bokade. Vi


BOSTAD

Svensk Byggtidning 157

lanserar sista försäljningen under hösten, avslutar Stefan Piehl. – Brandstationen är ett utmanande projekt. Eftersom det handlar om etappvis inflyttning gäller det att ha många bollar i luften. Logistiken är en stor utmaning då det ligger mitt inne i staden. Erfarenheten spelar stor roll, lagandan är viktig och alla måste hjälpas åt, säger Catrin Walter, platschef vid Åhlin & Ekeroth. – Vi har ett bra samarbete med JM och i princip en daglig dialog. Det finns en stor återupprepningseffekt i projektet och vi har två olika stomsystem som används. Den största utmaningen i projektet är att föra det framåt och att ge varje kategori de bästa förutsättningarna. Det är naturligtvis hedrande att vara med i detta prestigeprojekt med ett av Linköpings bästa lägen, avslutar Catrin Walter.

– Brandstationen är ett utmanande projekt. Eftersom det handlar om etappvis inflyttning gäller det att ha många bollar i luften, säger Catrin Walter, platschef vid Åhlin & Ekeroth.

3600x1200 mm

Stålkonstruktioner Svets & rep. Byggnadssmide Arbeten i rostfritt Licenssvetsning

FAKTA I KORTHET: Nybyggnation av 197 bostadsrätter i centrala Linköping Tidsplan: mars 2017–aug 2020 013-14 20 46 Byggherre: JM AB Totalentreprenör: JM AB Byggnadsentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB Arkitekt: SWECO Architects AB

Gottorpsgatan 8

Tel

Fax

013-14 87 45

E-mail

smidesservice@linkopingssmidesservice.se

GLÖD OCH HJÄRTA Vi är ett Östgötaföretag. Det är här vi lever, bygger och bor. Sedan företagsstarten 1987 har vi vuxit rejält. Det har uppdragen med, både till storlek och antal. Inom såväl anläggning, bostad och industri som inom kommersiella och offentliga lokaler får vi allt fler kunders förtroende att bygga framtidens Östergötland. Ofta i nära samverkan med beställaren och alltid med vår egen personal som byggets främsta resurs. Kanske är det precis som inom sporten, att det blir mer glöd och hjärta på hemmaplan. Tack till alla er som väljer lokalproducerat från Länets byggare i Östergötland!

www.ahlin-ekeroth.se


158 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Innovativt med Svanenmärkta bostäder i Karlstad

Svanenmärkta hem betyder kort och gott att miljön står i fokus från den första ritningen till det färdiga huset. Så har NCC och KBAB i Karlstad tillsammans tagit fram innovativa bostadsprojekt i Karlstad. AV NICLAS SVENSSON DET VÄLBEKANTA Svanenmärket har blivit en kvalitets- och

miljöbegrepp för alla oss som handlar dagligvaror i handeln. På senare år har det emellertid också blivit möjligt för alla att bo i Svanenmärkta hem. På våra breddgrader tillbringar vi nästan 90 procent av vår tid inomhus, så som boendekonsumenter är det utan tvekan betydelsefullt att välja smarta miljöval. I Karlstad har NCC flera aktuella Svanenmärkta projekt; i Ruds centrum med projektet Lyktan med 44 bostäder som upp-

förts i regi kommunägda Karlstads Bostads AB (KBAB), som också är uppfört enligt konceptet Folkboende. Det är i det lilla grönområdet Björnparken intill Ruds centrum som det nya bostadshuset Lyktan är uppfört, och tillsammans med ett tidigare liknande hus bildar det porten till Rud.

Tydligare helhetsbild I själva verket är NCC Folkboende Björnparken det första projektet


BOSTAD

Svensk Byggtidning 159

Bostadshusen har extra god isolering och utvalda vitvaror i de högsta energiklasserna. Här finns smart och enkel sopsortering och automatisk belysning i allmänna utrymmen. Här finns en genomarbetad drifts- och underhållsplan, vilket gör att bostäderna behåller sin miljösmarta inomhusmiljö och sin god energiprestanda för en längre tid. Även utemiljön har utformats utifrån högre ambitioner Det innebär att du inte behöver betala för onödig energi, din inomhusmiljö blir bättre och i det större perspektivet; samhället blir lite mer miljövänligt.

Miljötänkande

Vi har jobbat med alla detaljerna i projektet utifrån ett miljötänkande. Allt ifrån energiprestanda till val av målarfärger och utvalt certifierat virke för trävarorna som ingår. /Sara Eriksson, platschef, NCC Karlstad

som certifieras enligt den nya version 3 av Svanenmärkta bostäder. Samtliga krav för att certifieras enligt Svanen har nämligen nyligen setts över, omformulerats eller skärpts. Bland annat har man tillfört ett dagsljuskrav, höjt energikraven och skärpt materialkraven. Men vad innebär ett Svanenmärkt hem? Jo, energiförbrukningen är lägre än för traditionell nyproduktion av bostäder men också noggrant framtagna ingående material utan hälsovådliga ämnen och en klimatoptimerad inomhusmiljö. Även byggprocessen är tydligare involverad vid användning av Svanen än vid jämförbara miljömärkningssystem, där exempelvis materialval och metodval skapar en miljöanpassad process från ax till limpa.

– Vi är mycket nöjda med resultaten. Vi har jobbat med alla detaljerna i projektet utifrån ett miljötänkande. Allt ifrån energiprestanda till val av målarfärger och utvalt certifierat virke för trävarorna som ingår, säger Sara Eriksson, platschef hos NCC i Karlstad. – Vid invigningen av projekten i Rud var också bostadsminister Peter Eriksson på besök, berättar Sara Eriksson. – Den lägre påverkan på klimatet är förstås också en politisk utmaning, när vi vet att cirka 40 procent av koldioxidutsläppen kommer från den byggda miljön. – Vi har ett inarbetat långsiktigt tänkande och med Svanenmärkning av våra bostäder når vi ett efterlängtad nivå vad avser miljö- och klimatprestanda. Och vi jobbar målmedvetet med kunskapsöverföring i projekten, vilket innebär att vi kan dra nytta av tidigare erfarenheter, säger Stina Rosén, hållbarhetsspecialist hos NCC. En naturlig fråga att ställa till NCC är förstås om detta inte blir dyrare för beställare och i slutändan för oss boendekonsumenter? – Min bild är att såväl beställare som konsumenter verkligen blir allt mer miljömedvetna och då skyggar man inte för att betala mer för en högre miljö- och klimatprestanda, säger Stina Rosén. – Samtidigt så jobbar vi ständigt med process och materialval, och arbetar förstås för att kostnadsnivån kan pressas. Exemplen från Karlstad med Svanenmärkta hus enligt vårt koncept Folkboende är väl ett bra exempel på att vi kan förena bra miljöval med låga kostnader. NCC har i dag möjligheterna att Svanenmärka inte bara flerbostadshus utan också småhus, skolor och förskolor. ANNONS Hittills har Svanenmärkningen använts främst till bostadsprodukterna NCC Folkboende och NCC Design där möjligheten att återanvända dokumentation ger en effektiv process.

Från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom elteknik för byggoch offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi.

www.eitech.se


160 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Ersättningsbostäder

i Gällivare

I Koskullskulle nära Vitåfors industriområde i Gällivare kommun växer ett fint bostadsområde upp med fyrtio lägenheter fördelade på fem hus. Byggmästare S.A. Englund AB uppför området åt byggherren LKAB. AV KJELL-ARNE LARSSON DEN UTÖKADE GRUVDRIFTEN i Malmbergets gruvor har

som bekant lett till att många bostadshus hamnat i riskzonen för ras. Därför genomför LKAB ett program för att skaffa fram ersättningsbostäder åt de familjer som måste flytta. Byggmästare S.A. Englund, som redan tidigare har haft LKAB som beställare, är nu engagerad för flera projekt, bland annat 100 lägenheter i Repisvaara och 40 lägenheter för Kommunalhemmet. Dessutom färdigställs under sommaren ett område i Koskullskulle, som också kommer att bestå av 40 lägenheter. Här byggs ettor (42 kvadratmeter), tvåor (56 kvadratmeter) och treor (69 kvadratmeter). S.A. Englund har uppdraget på totalentreprenad och företaget anlitar M.A.F. Arkitektkontor AB, WSP Byggprojektering och flera andra konsulter. Bygget omfattar allt från grundläggning till husbyggnation och markarbeten med finplanering. Det blir fem bostadshus med åtta lägenheter vardera, tre car-portar och en gemensamhetsanläggning med förråd, tvättstuga och bastu. – Husen har ingen källare, utan konstruktionen baseras på en betongplatta på mark. Allt övrigt bärande är konstruerat i trä, med bland annat blockväggar och golvkassetter, berättar Håkan Lindbäck, byggledare på S.A. Englund. Träelementen är ritade särskilt för detta projekt och tillverkade på egen fabrik i Kalix. Taken tillverkas dock intill bygget och lyfts på plats. Husen är i två våningar och med en vind som enbart rymmer installationer och kanaliseringar.

Förhållandevis snabb produktion – Det är en behaglig höjd på husen och byggproduktionen går förhållandevis snabbt, säger Håkan Lindbäck. Ovanför betong-

Vi gör mark- och anläggningsarbete för Eriksson Bil NEK AB i Luleå

Nya området blir en riktig småstadsidyll. Illustration: M.A.F. Arkitektkontor

plattan består konstruktionen enbart av trä, plåt och gipsskivor. Lägenheterna får normal standard med linoleumgolv i hall och kök, samt parkett i övrigt. Våtrummen får plastmatta på golv och väggar. Lägenheterna får delvis tapetserade och delvis målade väggar. Bostadshusen kommer att ha loftgångar en våning upp. Där får alla hyresgäster egen stor balkong, medan de på markplan får uteplats. Arkitekturen passar väl in i småstadsidyllen Koskullskulle. Husen blir bra isolerade. Siktet är inställt på energiförbrukning högst 88 procent av BBR-kraven. Detta är ett kriterium för det investeringsstöd som beställaren får för bygget.

Privatägt S.A. Englund AB är ett norrbottniskt privatägt företag som verkar inom byggsektorn. Företaget grundades redan 1923 och drivs idag med cirka 100 medarbetare och en omsättning om 150 MKR. S.A. Englund AB utför entreprenader i hela Norrbotten och bedriver industriell produktion av prefabricerade träkomponenter i moderna lokaler i Kalix.

FAKTA I KORTHET: Nytt flerbostadshus i Koskullskulle, Gällivare Tidplan: april 2017–juli 2018 Byggherre: LKAB Totalentreprenör: Byggmästare S.A. Englund AB Arkitekt: M.A.F. Arkitektkontor AB Kostnad: ca 60 Mkr

VI I HELA NORRBOTTEN VIBYGGER BYGGER GÄRNA MER! GÄRNA MER Bygger Snöpiggen, Riksgränsen Just nu i Gällivare kommun 40 lgh, Genvägen, Koskullskulle 40 lgh, Kommunalhemmet 5, Gällivare

Kontakta Englund KontaktaLennart Lennart Englund lennart.englund@sa-englund.se

lennart.englund@sa-englund.se

Tfn: 912912 Tfn:0923-460 0923-460 www.sa-englund.se

www.sa-englund.se


170 Svensk Byggtidning

BOSTAD

KIRUNA BYGGER

Svensk Byggtidning 161

Nåiden Bygg

startar upp i nya Kiruna Centrum Stadshuset med dess klocktorn finns redan på plats i det nya Kiruna Centrum, ett av samtidens mest uppmärksammade flyttprojekt av en stad i Sverige – även internationellt. AV NICLAS SVENSSON NÅIDEN BYGG AB MED huvudkontor i Luleå och byggverksamhet runt om i hela norra landet, har nu startat Kirunas första bostadsprojekt med namnet Kvarter 1, precis intill Stadshuset med 62 bostäder. Kvarteret kommer också att bestå av 3 600 kvadratmeter kommersiella lokaler. Gruvnäringen är kärnan i malmfältens städer Kiruna och Gällivare, och bägge flyttas nu på grund av nya malmfyndigheter. Gällivare ligger några år före i tid, och de omfattande ”flyttprojekten” skiljer sig åt en hel del. Men de har bägge det gemensamt att det visar samhörigheten mellan de som bor och verkar i vår nordligaste del med möjligheten till sysselsättning och utkomst. Och närheten till natur och med Europas sista vildmark i hela omgivningen. Stadsomvandlingarna har också uppmärksammats internationellt.

Intill nya Stadshuset Nu när Kiruna kanske viktigaste byggnad, Stadshuset, kommit på plats tillika med klockstapeln från gamla Stadshuset invid sig, är det så dags att komma igång med att också flytta och etablera Kirunaborna i den nya centrumkärnan. Hela projektet i Kiruna har från starten byggt just på en tät och nära dialog med Kirunaborna.

Med 62 bostäder i Kvarter 1 och med restauranger, caféer, butiker och kontor kommer det nya projektet i regi Nåiden Bygg AB med Kirunabostäder som beställare, att få bästa läget intill det nya Stadshuset – Vi har också startat upp ett kontor i Kiruna, berättar Anders Similä, själv Kirunabo men även arbetschef och ansvarig för Nåidens verksamhet i malmfälten i Gällivare och Kiruna. Det är förstås glädjande att vi får det första projektet med bostäder och butikslokaler, då Kiruna är och kommer att bli uppmärksammat än mer. Och det är viktigt att ta med sig erfarenheterna från det som görs i Gällivare.

Lokal förankring Projektet som ska stå klart 2020 består av tre huskroppar med fem olika fasadtyper för att nå bra variation ibland annat tegel och modern plåtteknik. Totalt omsluter projektet cirka 240 miljoner kronor. – Det är också så att de tjänstemän och medarbetare som uppför projektet är rekryterade från Kiruna, bland annat jag själv som arbetschef, och den lokala förankringen är mycket värdefull. Och som borgar för Nåidens etablering långsiktigt i Kiruna.


BOSTAD BYGGER KIRUNA

FUnKTIonEr

Hotell Rescentrum Turistbyrå Fotbollsarena Ishockeyarena Sporthall Simhall Skatehall Föreningar Folkets hus Stadsbibliotek Sametinget Stadshus Konferens Förskola Grundskola Skola och lärcenter Servering Handel Service Polis Räddningstjänsten Sjukhus Öppenvården Soc Serviceboende Kontor,v service och bostäder Offentlig parkering Portalen Möjlig utveckling privata fastigheter

UTVECKLINGS-PLAN

166 Svensk Byggtidning 162

3.4

n

Skala 1 : 7 500 0

100

250

68

500

Kirunas unika flytt har påbörjats

– stadshuset på plats i nya centrum – Kirunas flyttning är utan tvekan unik även i ett globalt perspektiv. Och genom färdigställandet av det nya stadshuset har planera övergått i praktisk verklighet. Nästa steg är ett kulturhus, berättar Göran Cars, projektkoordinator tillika professor vid KTH. AV NICLAS SVENSSON – NÄR VI I KIRUNA flyttar staden till en ny plats är det utan

tvekan unikt, inte minst när det gäller motivet. Gruvnäringen är grunden för Kirunas existens och framtid. Visst har städer i Sverige flyttats tidigare. Oftast som resultat av krig och naturkatastrofer. Kalmar i östra Småland flyttades till Kvarnholmen i slutet av 1600-talet på grund att fientliga arméer (i synnerhet den danska) kunde använda hus och byggnader som skydd vid de närmast konstanta belägringarna av slottet. Den

gamla stadskyrkan sprängdes 1678 och det nya Kalmar flyttades och placerades bakom en skyddande stadsmur och ingen mindre än Nicodemus Tessin fick utforma den nya domkyrkan.

Stort mediaintresse Flytten av Kiruna är emellertid fullständigt unik i modern tid, och uppmärksammad internationellt och mediaintresset är stort. Länge tvistades i kommunen om i vilken riktning staden skulle


BOSTAD KIRUNA BYGGER

flyttas. När platsen för nya centrum väl var bestämd, har nyckelordet varit noggrann planering och en kontinuerlig dialog med Kirunaborna. Jag ber Göran Cars berätta lite om vision och mål. – Det är förstås en vision med många bottnar; det handlar om att skapa den attraktiva staden, den hållbara staden och med höga ambitioner när det gäller exempelvis social integration. Och allt detta måste förstås ges ett praktiskt innehåll. Samtidigt är det ofrånkomligt att den gamla stadskärnan successivt tappar sitt värde. Det sker en ekonomisk utarmning i ett område där inga investeringar görs längre. Därför är det förstås viktigt att försöka snabba på processen och göra ”mellantiden” så kort som möjligt. >>

163 Svensk Byggtidning 167

Vårt moderniseringsarbete handlar om omsorg om alla som bor och verkar i Kiruna, idag och i framtiden. /Göran Cars, projektkoordinator och professor, KTH


168 164 Svensk Byggtidning

jordens naturtillgångar. V produkter och tjänster in Verksamheten omfattar ingenjörs- och servicetjä industriell vatten- rening

BOSTAD BYGGER KIRUNA

Outotec Sweden AB i huvudkontor i Espoo, F Skellefteå med 120 anst

Outotec Sweden

• Teknologier och utrus - Gasrening - Ädelmetaller - Smältugnar - Hantering av konc

• Service & Underhåll:

produktservice, serv produktportfölj.

• Projektledning och ing

• Projekt: från små kons

Vi vill vara din partner i

Outotec tillhandahåller ledande tekniska lösningar för en hållbar användning av jordens naturtillgångar. Vi arbetar världsomspännande med teknologier, produkter och tjänster inom i första hand metall-, gruv- och processindustri. Verksamheten omfattar leverans av utrustning, kompletta anläggningar samt ingenjörs- och servicetjänster. Företaget erbjuder även innovativa lösningar för industriell vatten- rening och användning av alternativa energikällor.

Sustainable use of Earth´s natural resources

Outotec Sweden AB ingår i koncernen Outotec med 4200 anställda och huvudkontor i Espoo, Finland. I Sverige finns 5 kontor varav det största i Skellefteå med 120 anställda.

Outotec Sweden AB jobbar framförallt med: ANNONS

ANNONS

• Teknologier och utrustning för: - Gasrening nader. Vissa av husen och byggnaderna går att flytta, men långt Höga ambitioner för energisnåla - Ädelmetaller ifrån alla. Symbolbyggnaderna är bland annat Kiruna Kyrka, processer och byggnader, är ett ex- Smältugnar grundaren Hjalmar Lundbohms gård och inte minst det kända empel på ambitionerna när det gäller - Hantering av koncentrat och restprodukter från gruvor och anrikningsverk

stadshuset. teknisk och klimatmässig hållbarhet. Här har ett avtal slutits med det • Service & Underhåll: Scandinavia Customer Center erbjuder produktservice, serviceavtal ochom lifecycle för hela Outotec’s statliga gruvbolaget LKAB, att service Klocktornet följer med produktportfölj. använda gruvdriftens överskottsDet unika befintliga stadshuset med sitt kvadratiska atrium, där • Projektledning ingenjörstjänster inom alla tekniska discipliner energi för attoch värma upp nya Kiruna. TV-bilderna från gruvstrejken i början av 1970-talet satte Kiruna • Projekt: från små konstruktionsuppdrag helhetsåtaganden Liksom tankar på att uppföra hustill stora på den ”politiska” kartan, är en av de kulturellt och symboliskt med bärande träkonstruktioner. viktiga byggnaderna för kirunaborna. Efter noggranna undersökPeab har uppfört nya, runda stadsVi vill vara din partner i gruv- och metallprojekt! ningar visade sig denna byggnad svår att flytta, vilket medför att huset, och med dess färdigställande den kommer att rivas. är nya centrumbygget startat. Emellertid kommer klocktornet att följa med och placeras i Telefon: 00 Mycket av det som uppförs anslutning till 010 det338 nya76stadshuset. Väl synlig och ett landmärke Adress: Gymnasievägen 14, Skellefteå kommer att vara helt nya byggsom invånarna i Kiruna kan känna igen. Email:services.sweden@outotec.com www.outotec.com

Sustainable use of Earth´s natural resources Sä

skyd

dsru

mspr ojek

lu

t

I

Arbetar med projektering och kontroll av skyddsrum i hela Sverige

het - Kv er k

t ite al

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB

leå AB

Vi hjälper er med: • Bygglovshandlingar • Byggledning • Kontrollansvar

Sakkunnig med kvalificerad behörighet

Michael Öhgren - SRG139 070 - 549 65 94 - www.skyddsrum.nu 070-238 70 95


Vi arbetar världsomspännande med teknologier, nom i första hand metall-, gruv- och processindustri. r leverans av utrustning, kompletta anläggningar samt änster. Företaget erbjuder även innovativa lösningar för g och användning av alternativa energikällor.

ingår i koncernen Outotec med 4200 anställda och Finland. I Sverige finns 5 kontor varav det största i På samma sätt hanteras tällda.

gamla Brandstationen, där tornen kommer att flyttas med. n AB jobbar framförallt med: Sammantaget räknar Göran med att 23 större byggnader komstning för: mer att flyttas, mer eller mindre intakta.

Närhet mellan stadens attraktioner

centrat och restprodukter från gruvor och anrikningsverk

Det har också varit viktigt att bygga den nya staden kompakt, med mellan de viktigare byggnaderna och platserna. Bilen ska inte behövas i samma utsträckning som tidigare. genjörstjänster inom alla tekniska discipliner Även den attraktiva utemiljön med stadsparker och torg intestruktionsuppdrag till stora helhetsåtaganden greras på det smartaste sätt som går utifrån kirunabornas intressen. Kultur och miljö är utan tvekan två nyckelbegrepp. Redan i i gruv- och metallprojekt! dag finns en unik konstsamling i Stadshuset som kommer att finna Telefon: 010 338 76 00 ANNONS Adress: Gymnasievägen 14, Skellefteå en ny plats. Efter stadshusets färEmail:services.sweden@outotec.com digställande uppförs ett kulturhus www.outotec.com och ett resecentrum. Men det är också så att ”flyttstarten” inte varit problemfri. Vid årsskiftet 2016-2017 stod aktiviteterna i staden i princip stilla. Detta beroende på det enkla faktum att ANNONS Kiruna självfallet är en del av byggoch bostadssektorn i Sverige. Om det är mer attraktivt ur ett ekonomiskt perspektiv att bygga någon annan stans, så gör förstås byggbolagen precis just detta. För att råda

bekväma, mindre promenadavstånd : Scandinavia Customer Center erbjuder viceavtal och lifecycle service för hela Outotec’s

BOSTAD KIRUNA BYGGER

165 Svensk Byggtidning 169

bot på detta, berättar Göran Cars, så har företagen erbjudits mer långtgående kontrakteringar än normalt. Detta innebär att de erbjuds att bygga en serie av projekt, vilket också möjliggjort att fler mindre byggföretag visat intresse. – Och cyniskt nog innebär den nu pågående avmattningen för byggandet i Sverige en ökning av attraktiviteten att bygga i Kiruna. Genom vårt målmedvetna arbete med mer långtgående kontrakt så kan byggföretagen jobba mer långsiktigt. Vi har i kontinuerliga personliga möten med Kirunaborna stakat ut vår ”flyttplan”, men också gemensamt formulerat mål och visioner. Vårt moderniseringsarbete handlar om omsorg om alla som bor och verkar i Kiruna, idag och i framtiden, avslutar Göran Cars.

LULEÅ PITEÅ UMEÅ STOCKHOLM

Structor är via ramavtal delaktiga som VVS-projektörer vid Kirunas Stadsomvandling STRUCTOR VVS-KONSULTER I NORR AB Torget 3 Kylgränd 6 921 31 Lycksele 906 20 Umeå och vi vill bli fler ingenjörer i vårt gäng. Vid frågor om tjänsterna, kontakta Kjell-Olof Nordmark 070-693 49 69 eller Maria Lundh 070-693 38 37

I Kiruna är vi med och flyttar en hel stad Läs mer om Nordens samhällsbyggare på peab.se peab.se peab.se Peab.se


166 204 Svensk Byggtidning

KIRUNA HOTELL BYGGER

Den unika skilodgen har byggts över ruinerna av lokverkstaden. Bild: Erik Nissen Johansen/Stylt

Hotell Niehku

– en dröm för äventyraren I mars öppnade Niehku Mountain Villa – ett äventyrshotell i Riksgränsen. Här erbjuds heli-skiing, mountain biking, jakt och fiske. Kvällarna spenderas i anläggningens restaurang, vardagsrum, relaxavdelning eller bastu. En dröm för äventyraren med andra ord. Niehku betyder mycket riktigt dröm på samiska. Byggare och ägare är Polarexpressen, medan Niehku Adventure svarar för driften. AV KJELL-ARNE LARSSON MALMBANAN BYGGDES mot slutet av sekelskiftet 1800/1900

men inte förrän 1902 stod den klar ända ner till Narvik. Vid Riksgränsen byttes de ånglok som drog malmtågen. Därför inrättades en vändskiva för loken och en lokverkstad. Denna var i drift fram till 1923 då malmbanan elektrifierades. Man kunde lämna ångloksepoken bakom sig och därmed även lokverkstaden.

Inbyggd mur Ända in i våra dagar har en bågformig mur stått kvar som lämn-

ing efter den gamla lokverkstaden. Vissa andra strukturer har också överlevt tidens tand, bland annat verkstadens servicegrop (oljegrop). Det hela är kulturskyddat som en typ av industriminne. Nu har emellertid muren ”kompletterats” med ett äventyrshotell, där delar av muren går genom byggnaden och servicegropen har förvandlats till vinkällare. Källarens glastak utgör golv i en del av hotellets restaurang. – Bakgrunden till bygget är mitt stora intresse för Off Piståkning. Jag är en riktig skidnörd, med andra ord, som åkt i många


KIRUNA BYGGER HOTELL

Från restaurangen går det att titta ner i vinkällaren. Bild: Erik Nissen Johansen/Stylt

167 Svensk Byggtidning 205

bergsområden runt om i världen, berättar Clas Darvik, vd för Polarexpressen. Jag och några andra träffade den utbildade skidguiden Johan ”Jossi” Lindblom och vi började fundera på om det inte gick att starta en äventyrsanläggning i Sverige, så vi rekognoserade i trakterna kring Riksgränsen. – Vi trodde först inte att det fanns tillräckligt med bra branter, men vi blev faktiskt imponerade av möjligheterna, fortsätter Clas Darvik. Inom 5 000 kvadratkilometer når man med helikopter 60 lämpliga platser att åka på. Med en äventyrsanläggning här skulle inte svenskar behöva åka utomland, och dessutom kan Off Pist-åkare från andra länder komma hit och utnyttja den långa säsongen. Den sträcker sig till och med maj och den sista månaden går det att åka i midnattssol. – Riksgränsen är dessutom mycket tillgänglig. Man flyger till Kiruna och tar sedan bil ända fram till äventyrshotellet, fortsätter Clas Darvik.

Tre fastigheter Polarexpressen har nu tre fastigheter vid Lokvändarvägen i Riksgränsen. En av dessa ligger alltså vid lokstallsruinen och där invigdes i mars äventyrshotellet som består av tre sammanbyggda huskroppar. Entrén finns i en av lokstallets fönsteröppningar, sedan kan man ta sig vidare genom en annan öppning till restaurangen. För övernattning finns 14 dubbelrum. Inredning och ytskikt är utförda genomgående med naturmaterial. Det hela känns gediget, ursprungligt och familjärt. Påkostat men inte påfallande lyxigt. – I första hand är det fråga om att sälja paketresor som inkluderar heli-skiing med guidning, alternativt cykling, jakt eller fiske som också leds av guider. I mån av plats är andra gäster välkomna till restaurang och hotell, avslutar Clas Darvik.

FAKTA I KORTHET: Niehku Mountain Villa, äventyrshotell i Riksgränsen Tidplan: juni 2017–mars 2018 Byggherre: AB Polarexpressen Byggentreprenör: Er-Byggentreprenad i Kiruna AB Arkitekt: Krook & Tjäder Inredningsarkitekt: Stylt Trampoli AB Värde: ca 40 Mkr

HETT, RENT & RÄTT!

Vi fixar smartare restaurangkök


168 Svensk Byggtidning

SKOLA

Ny anläggning ersätter

gamla grundskolan i Jumkils kyrkby

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har uppfört en ny grundskola i Jumkil och samtidigt passat på att bygga en förskola med två avdelningar. Ett reningsverk har också installerats för skolan och flera andra fastigheter. AV KJELL-ARNE LARSSON JUMKILS LANDSKAPSBILD präglas av den gamla kyrkan med

sin fristående klockstapel och en församlingsgård i lantligt röd stil. Kyrkbyn är mycket väl inbäddad i grönska från höga träd. Nästan mitt i allt detta ligger skolans tomt, och det är enbart en stenmur som skiljer den från kyrkogården. I närheten slingrar sig Jumkilsån fram i åkerlandskapet. Miljön är skyddad för sina kulturvärden. – Den befintliga skolbyggnaden var mycket sliten och en utredning gjordes om den skulle renoveras eller ersättas av en ny, berättar Ali Davari, tidigare anställd på kommunens Skolfastigheter, men idag projektledare på CSK Projekt AB som är projekteringsledare. Ali har därmed först arbetat på beställarsidan och sedan på utförarsidan, under detta projekt. Utredningen visade att ett nybygge var bästa alternativet. Beslutet blev att riva den gamla skolan och uppföra en ny på samma plats. Tidigare gick här 80–100 grundskoleelever. Mot bakgrund av ökat elevunderlag har den nya skolan dimensionerats för 150 elever. Dessutom inryms en förskola med två avdelningar. Liksom tidigare är det en byggnad i vinkel och med höjd upp till två våningar. Nya anläggningen har dock större volym och dessutom en infrastruktur som skiljer på flöden av förskoleelever, grundskoleelever och leveranser till skolköket. Det var ett pussel att få in allt på tomten. – Under den första delen av jobbet var det inte så många yrkesANNONS grupper som trängdes på ytan, men det blev en utmaning en bit in projektet, speciell inomhus. Logistiken in och ut ur huset var svår att kombinera med markarbeten som låste upp transportvägar, berättar

Skolan är byggd som en vinkel med kök och förskola till vänster. Bild: Kjell-Arne Larsson

Mats Berkman, platschef hos SH Bygg, Sten & Anläggning AB. Aktiviteterna i Jumkil har egentligen bestått av tre projekt: rivning av gamla skolan, uppförande av ny skola och bygge av reningsanläggning. Denna betjänar skolan, församlingshemmet, en idrottshall och tre privata hus. – Det hela har gått ganska fort tack vare det upplägg som valdes, säger Ali Davari. Rivningen upphandlades separat. Och parallellt med den togs handlingar fram för nya skolan. Några faktorer som underlättade var att Tengbom var arkitekt både för skiss, hus och landskap. Och kommunens bygglovshandläggare fanns med tidigt i projektet, vilket förenklade beviljande av bygglovet. Samtidigt såg kommunen till att bygga reningsanläggningen, så den står klar nu, innan skolan är klar. De positiva kontakter vi hade med de boende intill, har också underlättat för oss. Det var emellertid en utmaning för alla entreprenörer med den trånga tomten, bland träd som skulle bevaras och den kulturskyddade kyrkan. – Vibrationer från pålningen såg vi som en stor risk, med tanke på kyrkan, intilliggande bostäder med mera, men det gick bra, berättar Mats Berkman.

FAKTA I KORTHET: Bygge av ny förskola och skola i Uppsala kommun Tidplan: mars 2017–juli 2018 Byggherre: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Projekteringsledare: CSK Projekt AB Bygg- och markentreprenör: SH Bygg, Sten & Anläggning AB Arkitekt för skiss, hus och landskap: Tengbomgruppen AB Värde: 51 msek

VI KAN GOLV Med bred kunskap och över 30 års erfarenhet inom branschen har vi det som krävs för att du tryggt ska kunna anlita oss.

0722-27 69 69 • info@hendricks.se • hendricks.se


-proffs på vattenlås

Vattenlås för badrum

1 Lyft vattenlåset från bottenventilen.

2 r Rengö et lås vatten på er! sekund

Rengör under rinnande vatten.

20

EasyClean Patenterad vattenlås som rengörs snabbt och enkelt via bottenventilen – utan att skruva loss vattenlåset eller slita på tätningarna.

3 Sätt vattenlåset på plats igen.

T! NYHEd

Nu me pp. m utlo ø 40 m

Säg hejdå till: • skadliga kemikalier • hinkar och trasor • obekväma arbetsställningar

Smartloc Vattenlås för kök

• snygg design • enkel installation • utrymmesbesparande lösningar • smarta lösningar

Proffs på vattenlås

Nytt smart köksvattenlås

Oy Prevex Ab FI-66900 Nykarleby, Finland Tel. +358 (0)6 781 8000 sales@prevex.com www.PREVEX.com


170 Svensk Byggtidning

SKOLA

Engelska skolan

i Sundsvall byggs ut rejält Över 5 000 barn står i kö för att komma in på skolan – därför bygger Internationella Engelska skolan i Sundsvall 15 nya klassrum, ny sporthall, ny matsal och nytt kök. AV BJÖRN ASPLIND ENGELSKA SKOLAN ÄR en av de populäraste i Sundsvall och

har expanderat sedan starten 2009. Från början hade man plats för 250 elever och nu inhyser man 800 grundskolebarn som trängs i Mitthögskolans gamla byggnader i Västhagen. För att få mer plats hyr man intilliggande Folkets hus lokaler, men det räcker inte. Nu pågår en utbyggnad som gör att skolan inte bara blir störst i Sundsvall, utan också en av Sveriges största grundskolor. – Det är roligt för Sundsvall och bra att vi på skolan kan göra den här satsningen. När allt är färdigt kan vi ta emot 1 100 elever. Vi får en ny tillbyggnad på över 5 500 kvadratmeter, 15 nya klassrum, ny idrottshall, tillbyggd matsal, nytt kök, nytt personalrum och ett nytt bibliotek, säger rektor Pascal Brisson till st.nu.

Stor upprustning Utomhus genomför man också en stor upprustning och anlägger en fotbollsplan, en multisportarena, nya lekområden och nya lekplatser. Expansionen behövs eftersom söktrycket är extremt hårt bland alla elever som köar för att få börja på Engelska skolan. 5 200 barn står i kö och i dagsläget kan man bara ta emot var sjätte elev som vill in. I augusti i år ska det vara helt färdigt för inflyttning i de nya lokalerna. Expansionen av Engelska skolan innebär tre idrottssalar, ett eget kök, en ny skolbyggnad på 5 000 kvadratmeter för de yngre elev-

Allt inom ventilation. Telefon: 060-750 21 00 E-post: info@ecvent.se

www.ecvent.se

Expansionen av Engelska skolan i Sundsvall behövs verkligen. I dagsläget kan man bara ta emot var sjätte elev som vill gå där. Bild: Ellextre

erna samt två nya fotbollsplaner. Skolan planerar även att bygga ut den befintliga skolbyggnaden med en större matsal och fler klassrum för estetiska ämnen. Skolan kommer organisatoriskt att vara en skola med en rektor.

Beprövade rutiner Internationella Engelska Skolan har lång och djup erfarenhet inom utbildning och är nu på sitt 21:a år som friskola i Sverige. Man har beprövade rutiner och metoder för att omvandla sina övertygelser till verklighet. Här några: Behärska engelska språket – Upp till hälften av undervisningen sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Engelskan ska normalt användas som samtalsspråk i korridorer och klassrum. En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära – Man har ordningsregler, ”Code of Conduct”, som signeras av föräldrar och elever. Rektorn ska vara närvarande, synlig och aktiv under skoldagen. Klassen samlas punktligt till lektion i led utanför klassrummet. Ordning råder i klassrummet.

Lektioner startar i tid Höga akademiska förväntningar och ambitioner – Lektioner startar i tid och lektionstiden ska utnyttjas fullt ut, utan element som distraherar. Arbetsminnet hos varje elev måste kunna fokuseras på de uppgifter som ska utföras. Skolan håller noga reda på elevernas närvaro och mönster i frånvaro. Varje elev har en mentorlärare. Källor: st.nu, Engelska skolan

FAKTA I KORTHET: Engelska Skolan i Sundsvall Tidsplan: aug 2016–aug 2018 Byggherre: Hemfosa Fastigheter AB Generalentreprenör: Ellextre Entreprenad AB Generalentreprenör: Hus & Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB Generalkonsult och arkitekt: Tyréns AB


SKOLA

Skogsbyns Förskola i Förslöv ligger vid kanten av Hallandsås omgiven av vacker grönska. Bild: Marie Louise Aaröe

Svensk Byggtidning 171

Ingemar Lundström, projektledare, Båstads kommun, Berit Hjalmarsson, rektor Skogsbyns förskola, Jakob Persson, platschef, BAB Byggtjänst.

Den gröna förskolan Förslöv ligger på södra sidan av Hallandsås i Båstads kommun. Med en ny tågstation och med kommunikation både söder och norrut och ett perfekt läge med utsikt över Skälderviken och Kullaberg växer intresset alltmer för att bosätta sig i Förslöv. Det är en av anledningarna till att en ny förskola byggs här. AV MARIE LOUISE AARÖE – SKOGSBYNS FÖRSKOLA ersätter en tidigare förskola som låg

på samma plats och som stängde 2014. En provisorisk förskola har ersatt den gamla genom moduler, berättar Ingemar Lundström, projektledare på Båstads kommun. Nu bygger vi en helt ny förskola med sex avdelningar med plats för mellan 15 till 20 barn per avdelning. Det blir en ganska stor förskola med både fina innemiljöer, som är anpassade efter moderna pedagogiska krav, samt även fina utemiljöer med läge vid kanten av Hallandsås och grönska. Ett tillagningskök kommer också att finnas här. – Vi tog fram ett principförslag under hösten 2016 tillsammans med representanter från verksamheten och en konsultgrupp. Därefter fortsatte vi arbetet med att ta fram handlingar till ett förfrågningsunderlag under vintern och våren 2017. Under våren 2017 handlade vi upp en totalentreprenad och slöt avtal med BAB Byggtjänst AB. Till hösten 2018 ska förskolan stå klar för att under senare delen av hösten inredas med möbler och annan utrustning. Inflyttning beräknas att ske till årsskiftet 2018/2019.

Engagerad personal En grupp har skapats där rektorn Berit Hjalmarsson med personal är delaktiga. Här bollas tankar och idéer med varandra och ett nära samarbete sker med alla berörda. – Det är viktigt att knyta an till namnet Skogsbyns Förskola då ANNONS den ligger intill ett skogsbryn, säger Ingemar Lundström. Det har inneburit att vi har valt naturliga material och färger för att byggnaden ska smälta in i miljön på ett fint sätt.

De sex avdelningarna knyter också an till naturen genom sina namn, Gläntan, Kotten, Tuvan, Fåglarna, Grodan och Ekorren. Grundtanken är att tre avdelningar ska vara för barn mellan ett och tre år samt tre avdelningar för barn mellan tre och fem år. Leken står i fokus på förskolan och att vistas i naturen inbjuder till lek och förståelse för miljön. Det finns många uterum med möjlighet att utvecklas i. Gården kommer exempelvis att innehålla vattenlek. Den kommer också att kompletteras med cykelparkering för att inspirera till att cykla till förskolan.

Tre nyanser av grönt Fasaden består av ett skivmaterial som växlar mellan tre olika gröna nyanser, ett sätt att också i exteriören fånga in naturen. – Byggnaden byggs i två plan med fyra avdelningar på bottenplan och två avdelningar på första plan, berättar Jakob Persson, platschef på BAB Byggtjänst AB. Ett modernt tillagningskök ligger på första planet. Solceller på taket kommer att bidra med el och i övrigt är det bergvärme som förser förskolan med energi. Byggnaden är platsbyggd med en platta på mark och med en stålstomme, HDF bjälklag samt limträtakstolar. Väggarna är utfackningsväggar med träreglar och fasaden i ett skivmaterial. – Denna byggnad är byggd på ett traditionellt sätt men genom läget, materialval och färger kommer den säkerligen att bli mycket uppskattad av Förslövs förskolebarn, säger Jakob Persson.

FAKTA I KORTHET: Byggherre: Båstads kommun Totalentreprenör: BAB Byggtjänst AB Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB


172 Svensk Byggtidning

SKOLA

Stora Skedvi skola, som på 1950-talet var en byskola, byggs nu ut för att bland annat få fler klassrum och ett nytt tillagningskök. Bild: Per-Olov Grundström

Framtidssatsning för Stora Skedvi skola Cirka 1,5 mil utanför Säters centrum ligger Stora Skedvi. Här satsar kommunen cirka 100 miljoner kronor på att bygga ut den gamla skolan med bland annat nytt tillagningskök, matsal och bibliotek. Dessutom blir det en fullskalig idrottshall. AV KIM HALL ETAPP ETT INNEFATTAR nybyggnation av förskola med plats

för 72 barn och med möjlighet för ytterligare 18 barn. Förskolan byggs i två plan som även kommer att innehålla skollokaler. I andra etappen byggs skolan om för att ge plats åt cirka 200 elever.

Tredje etappen blir en nybyggnation av en mindre gymnastikhall för skolans behov och föreningar. Nybyggnadsytan är totalt 3 639 kvadratmeter och skolbyggnaden är totala ytan är 6 038 kvadratmeter.


SKOLA

Vi har byggt om den gamla sporthallen till bibliotek och byggt på en del av längan. Den gamla delen har vi möblerat om och lekplatsen är upprustad med nya lekredskap. Vi ska också bygga en multiarena för sportändamål och andra aktiviteter. Den beräknas vara färdig under sommaren. /Per-Olov Grundström, fastighetschef, Säters kommun – Tillsammans med kommunen har vi byggt till och om Stora Skedvi skola. Konstruktionen blir trä- och betongväggar. Sporthallen bygger vi med sandwichelement, så kallad Paroc-element. Grunden är gjuten platta på mark. Vårt mål är att bli klara till sommaren. En del av skolan är slutbesiktigad och skolans personal

Svensk Byggtidning 173

och elever har flyttat in, berättar Johan Karlsson, byggprojektledare på Byggpartner i Dalarna som har totalentreprenaden. Arkitekt Esbjörn Carlsson på Dala Nova Arkitekter har ritat tillbyggnaden som stämmer väl in i den gamla skolbyggnaden, som var en byskola i början av 1950-talet. Tillbyggnaden är en tillbyggnad i vinkel till den gamla byggnaden. Personalutrymmen kommer att bli på plan två och undervisningen i plan ett. Matsal och storkök med tillagningskök är i den nya tillbyggnaden. Den gamla skolbyggnaden består av två plan och källare med omklädningsutrymmen. – Vi har byggt om den gamla sporthallen till bibliotek och byggt på en del av längan. Den gamla delen har vi möblerat om och lekplatsen är upprustad med nya lekredskap. Vi ska också bygga en multiarena för sportändamål och andra aktiviteter. Den beräknas vara färdig under sommaren, säger Per-Olov Grundström, fastighetschef i Säters kommun. Skolbyggnadens nya delar beräknas bli slutbesiktigad i månadsskiftet juni-juli. Invigning kommer att ske hösten 2018. – Skolan ligger i ett husområde nära älven. Eftersom det är allt fler barnfamiljer som flyttar till Säter planerar vi att bygga en ny förskola. Trenden har blivit att man vill ha färre men större förskolor än flera små, tillägger Per-Olov Grundström.

FAKTA I KORTHET: Stora Skedvi skola och förskola Byggperiod: september 2016–juni 2018 Byggherre Säters kommun Totalentreprenör: ByggPartner i Dalarna Arkitekt: Dala Nova Arkitekter

Säterkontoret har utfört el/teleentreprenaden 010-470 75 00


174 Svensk Byggtidning

INNEHÅLL

Studenthus Valla blir en central symol för studenternas mottagning på Campus Valla. Bild: White

Nytt studenthus på Campus Valla Studenthus Valla på Linköpings universitet blir campusområdets centrala nav och ska bidra till att utveckla Campus Valla och ge kreativa och attraktiva studiemiljöer. Huset beräknas stå klart sommaren 2019 och omfattar 15 400 kvadratmeter. AV BJÖRN ASPLIND STUDENTHUS VALLA BLIR den centrala mötesplatsen för

studenter, medarbetare och besökare. Med sina sju våningar blir det också den tydliga entré som universitetet har saknat. Här ska finnas ett brett utbud av service, som universitetsbibliotek, restaurang, studentkök, kafé, studentservice och cirka 900 nya studieplatser.

Central symbol – Tanken är att samla all studentservice på ett enda ställe på campus. Den är idag utspridd på ett flertal platser på campus. Studenthuset blir en central symol för studenternas mottagning på Campus Valla. Dessutom förläggs det nya universitetsbiblioteket med uppemot 900 studieplatser hit, säger Anders Berg, projektchef vid byggherren Akademiska Hus.


SKOLA

Svensk Byggtidning 175

Att blanda in så mycket trä är för Akademiska Hus ett naturligt sätt att bygga hållbart och skapa god inomhusmiljö. Bild: White

Just nu är man ungefär halvtid i projektet och man är igång med att montera fasaderna på de nedersta våningarna. Bild: Anders Berg

I det sju våningar höga huset samlas en rad funktioner: * Ett helt nytt universitetsbibliotek * All studentservice samlas i huset, huvudreception för hela universitetsområdet och mötesrum för olika ärenden * Restaurang och café * Konferensanläggning * Lektionssalar * Kontorsplatser – Det blir en byggnad som är speciell i sin utformning. Man har tagit hänsyn till den omgivande miljön, naturen och närliggande byggnader. Den har en form av en svävande kub med mycket glas i de två nedre planen. Det ger ett mycket speciellt intryck.

glas i fasaderna för att få in mycket ljus i den stora entréhallen med receptionen, säger Anders Berg. – Stommen är ganska speciell i sin uppbyggnad. Betongstommen är nu monterad till plan 6, fasadglaspartierna är monterade till plan 3 och vi är igång med att montera fasadelementen ANNONS av trä på plan 4. Vi har en pressad byggtid och måste jobba invändigt samtidigt som vi håller på med stommen. Plan 1 är i stort färdigställt och invändigt arbete på plan 2 är startat. Vi följer tidsplanen väl. – Studenthus Valla är en viktig byggnad för universitetet som ska ANNONS höja klassen på studentmiljöerna. Det är viktigt prestigeprojekt som följs av många ögon. Vi kommer att ha många studiebesök, avslutar Anders Berg.

Miljöbyggnad Guld Hållbarhetsprofilen är hög i projektet. Den nya byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Detta visar sig på många sätt, till exempel kommer hela taket att täckas med solceller. Fokus ligger också på att uppnå en låg energianvändning i byggnaden, att en god inomhusmiljö skapas och att miljövänliga byggmaterial används. Det handlar också om producera hållbart med exempelvis så miljövänliga transporter som möjligt. Stommen i byggnaden är i källarplanet platsgjuten betong. Resten av byggnaden har prefabricerade betongelement och stål som bär hela stommen i huset. – Vi kommer att ha väldigt mycket trä i byggnaden både i hela fasaden som träelement och synligt trä interiört i byggnaden. Att blanda in så mycket trä som möjligt är för oss ett naturligt sätt att bygga hållbart. De två nedersta våningarna har i princip enbart

FAKTA I KORTHET: Studenthus Valla Tidsplan: juni 2017–aug 2019 Byggherre: Akademiska Hus Generalentreprenör: Peab Sverige Arkitekt: White Investering: 440 Mkr

ANNONS

Vi kombinerar 40

års erfarenhet med nytänkande och kreativitet

Vald taksystem till tiotusentals byggnader i Norden! Tel: +47 40 47 04 37 • www.lett-tak.se

Konsulter inom landskap, ljusdesign, trafik, tillgänglighet, byggledning och besiktning

Göteborg Telefon 031-749 60 00 Lund Telefon 046-19 05 60 www.landskapsgruppen.se


176 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORGSBOENDE

Största delprojektet genomförs vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som får 47 000 nya kvadratmetrar med bland annat akut och intensivvårdsavdelning. Bild: Kjell-Arne Larsson

Sörmlands sjukhus för framtidens vård Landstinget Sörmland genomför sitt största byggprogram på mycket länge. En rad ombyggnader och nybyggnader görs under en period på cirka tio år. Programmet berör Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. AV KJELL-ARNE LARSSON PROGRAMMET ”SÖRMLANDS sjukhus för framtidens sjuk-

vård” omfattar mer än trettio delprojekt. Ungefär en femtedel av budgeten på 4,3 miljarder kronor är förbrukad hittills. Programmet beräknas pågå till 2025. Största delprojektet utgörs av en nybyggnad som ska rymma akutmottagning, förlossning med neonatalavdelning, intensivvårdsavdelning, hjärtintensiv, operation och vårdavdelningar. På Nyköpings lasarett uppförs två nya byggnader. Den ena får entréhall i två plan med kafé och apotek, samt vårdavdelningar. Den andra kommer att inrymma operation, sterilcentral och akutmottagning. Vid Kullbergska sjukhuset är det fråga om ett 20-tal ombyggna-

tioner och ett nytt hus med bland annat mottagning och vårdplatser. Landstinget Sörmland har kontrakterat NCC för byggprogrammet. Det genomförs som en samverkansentreprenad med partneringupplägg. – Samverkansentreprenad är enda sättet att handla upp ett så stort program, säger Johnny Niskanen, byggchef hos Landstinget Sörmland och i detta fall beställarens representant. Med vår begränsade organisation kan vi inte ta fram ett detaljerat förfrågningsunderlag. Vi har däremot gjort förstudier som beskriver behoven. Därefter svarar NCC för programhandling, systemhandling och detaljprojektering. Detta sker transparent. Landstingets verksamhetsansvariga deltar i denna process och byggorganisationen är med för att diskutera tekniska lösningar. Landstinget har sedan rollen som kontrollansvarig för de färdiga byggena. Det är en knepig roll. Landstinget kontrollerar gentemot BBR. Man ställer krav på NCC att byggena vid överlämnade ska vara felfria. – Vi har beställt vissa funktioner och vill inrikta oss på att följa upp dessa, vilket till stor del måste ske senare och under driftfas, säger Johnny Niskanen. Landstinget har vidare satt bestämda prislappar att nybyggen får kosta max 40 000 kronor per kvadratmeter BTA och ombyggnader 20 000 kronor per kvadratmeter. Dessutom 10 procent ”rabatt” på allt. För varje delprojekt räknar Landstinget fram en siffra exakt i kronor, som NCC måste hålla sig till.

NCC som totalentreprenör Sammanfattningsvis består bygginsatserna av fyra nybyggnads-


VÅRD & OMSORGSBOENDE

projekt och ett trettiotal om/tillbyggnader. Landstinget har ramavtal med NCC om strategisk partnering som gäller till 2023. Upplägget innebär att för varje delprojekt erbjuder NCC ett affärsalternativ som Landstinget tar ställning till. Varje delprojekt genomförs i full transparens, både när det gäller projektering, produktion och ekonomi. – Det är ett hedersuppdrag som vi fått i stort förtroende, säger NCC:s produktionschef Johan Karlsson. Vi är mycket noga med korrekt redovisning och transparens i varje steg. Särskilt som Landstingets satsningar är skattefinansierade är det viktigt att pengarna används ansvarsfullt. De arbeten NCC redan har utfört tillsammans med orderlagda är värda ca en halv miljard kronor. Innan hela programmet är genomfört kan det bli 2,9 miljarder ytterligare för NCC. NCC har uppdrag även åt andra landsting, som Östergötland, Örebro och Stockholm. Nationellt har företaget ett sjukhusnätverk som stärker gemensam kompetens och samlar erfarenhet. – Det uppdrag vi nu har för Landstinget Sörmland är unikt till sin storlek. På alla sätt förvaltar vi detta stora förtroende och organiserar våra resurser på bästa sätt, både för projekteringen och byggproduktionen, avslutar Johan Karlsson på NCC.

Ramböll I sin roll som samverkansentreprenör har NCC möjlighet att forma sitt team av underentreprenörer och konsulter i projektorganisationen. Tack vare partneringupplägget har Landstinget Sörmland insikt i och kan påverka denna process. Man har valt att anlita Ramböll för teknikområdena byggkonstruktion samt el/tele-, ventilation- och VS-projektering. I detta ingår också medicinska gaser samt sprinkler och larm- och säkerhetssystem. Dessutom svarar Ramböll för landskapsarkitektur inklusive trafik och väg. – Vi har tidigare haft uppdrag inom Landstinget Sörmland, men även i Region Örebro och Östergötland, samt dessutom bland annat på Södersjukhuset i Stockholm. I flertalet fall har NCC varit engagerade för byggproduktionen, berättar Michael Gustavsson, kontraktsansvarig hos Ramböll, och i vanliga fall chef för Rambölls Global Division Hospitals, som finns representerad i sju länder. På Ramböll har konsulterna ANNONS mångårig erfarenhet av vad som krävs när lokaler för vården ska planeras, projekteras och produceras. – I ett första skede har vi, NCC och arkitekten samarbetat för att ställa de rätta frågorna till vårdan-

Svensk Byggtidning 177

Mälarsjukhuset, gamla entrén. Bild: Kjell-Arne Larsson

svariga om vårdens behov, och sedan omvandla detta till tekniska lösningar, berättar Michael Gustavsson. Här är det viktigt att lyssna och sedan vara kreativ.

Dokumentation För dokumentationen används landstingens ”Program för Teknisk Standard”. Detta har lett fram till programhandling och nu utarbetas en systemhandling baserat på detta. Bland annat specificeras dimensionerande behov av värme, kyla, ventilation, el med mera, samt dimensionerande förutsättningar för stommen. Därefter förs diskussioner om de tekniska lösningarna med NCC och deras underentreprenörer samt med teknikansvariga hos landstingets förvaltare. Först därefter kan detaljprojekteringen ta vid. – Vi tillsammans med NCC och övriga engagerade företag arbetar parallellt med de tre sjukhusen. Detta ser jag inte som någon nackdel. Tvärtom, erfarenheter från ett sjukhus kan återföras till de andra. Jag är övertygad om att detta och upplägget med strategisk partnering blir framgångsrikt, avslutar Michael Gustavsson på Ramböll. FAKTA I KORTHET: Ny- och ombyggnad på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset Tidplan: 2015–2025 Byggentreprenör: NCC Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB m.fl. Konsulter: Ramböll m.fl. Kostnad: 4,3 Mkr


184 178 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORGSBOENDE

En nybyggd helikopterlandningsplats på Mora lasarett – ovanpå akuten – ersätter en tidigare på mark.

Nya platser för helikopter och ambulans på Mora Lasarett Två nya byggprojekt uppgraderar utrycknings- och akutlogistiken på Mora Lasarett i norra Dalarna. En nybyggd helikopterlandningsplats och en ny ambulansstation. AV THOMAS ANDERSSON MORA LASARETT ÄR ett av Dalarnas två akutsjukhus för länets

norra och västra delar. Vintertid dessutom med många besökande turister inom sitt upptagningsområde. Lasarettet i Mora är jämte Falu Lasarett ett av länets två sjukhus med landningsplats för helikopter. I Mora var tidigare landningsplatsen placerad på marken. – Det fanns egentligen ingen ordnad landningsplats för helikoptern på Mora Lasarett, konstaterar projektledare Martin Ullgren på LandstingsFastigheter Dalarna. Den nya landningsplatsen ligger ovanpå en befintlig sjukhusbyggnad. – Det är en stålstomme som grenslar och är byggd över akutens ambulansintag. Ovanpå är helikopterplattan anlagd, preciserar Martin Ullgren. Själva helikopterplattan är en halvmeter tjock betongkonstruktion som bärs upp av stålkonstruktionen med sina pelare och balkar. Helikopterflygplatser används endast av ambulans- och räddningshelikoptrar. Landstinget Dalarna har en ambulanshelikopter

av typen Eurocopter placerad på Mora flygplats. Varför byggs den nya ambulansstationen på Mora Lasarett? – För att lokalerna för ambulanser och där ambulanspersonalen sitter är gamla och inte längre ändamålsenliga, svarar projektledare Martin Ullgren. Den 1 juni 2018 färdigställda ambulansstationen är en nybyggnad med ny placering på sjukhusområdet. Med övernattningsrum för sjukvårdspersonal, verksamhetsutrymmen och garageplatser för drygt en handfull ambulansfordon. Här handlar det om en platsgjuten betongkonstruktion med en traditionellt murad fasad. – Sedan har vi solceller på taket. En av landstingets första solcellsanläggningar, avslutar projektledare Martin Ullgren på LandstingsFastigheter Dalarna.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad ambulansstation, Mora Lasarett Tidplan: mars 2017–juni 2018 Byggherre: LandstingsFastigheter Dalarna Byggentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: SWECO Architects AB Kostnad: 30 Mkr

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad helikopterlandningsplats, Mora Lasarett Tidplan: augusti 2016–mars 2017 Byggherre: LandstingsFastigheter Dalarna Byggentreprenör: AB Byggprojekt Arkitekt: SWECO Architects AB Kostnad: 21 Mkr


VÅRD & OMSORGSBOENDE

Svensk Byggtidning 179

45 nya platser på Granlunda Äldreboendet Granlunda på Bergsåker i Sundsvall har byggts till med drygt 3 500 kvadratmeter och rymmer bland annat 45 nya äldreboendeplatser. AV BJÖRN ASPLIND – DET HAR VARIT en utmaning att bygga i och intill pågående

verksamhet. Med ett mycket gott samarbete mellan socialförvaltningen och Granlunda äldreboende har det gått bra, säger Anna Nässbjer, sektionschef projekt vid Drakfastigheter I projektet har det skett en tillbyggnad av 45 stycken äldreboendeplatser på cirka 30 kvadratmeter vardera till ett befintligt äldreboende samt tillhörande personal- och serviceutrymmen. De olika delarna i byggnaderna knyts också ihop. Den tillbyggda delen har tre våningar. I lägenheterna finns det ett enklare pentry och taklyft och det är möjligt att ha vanlig säng eller rullbar säng. Huvudsyftet med om- och tillbyggnaden är att tillgodose behovet av äldreboendeplatser i Sundsvalls Kommun.

Drakfastigheter Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning och ansvarar för drift och underhåll av fastigheterna. Utöver detta arbetar de med ny-, om- och tillbyggnader av kommunala lokaler. Tillsammans med förvaltningarna arbetar de med att förverkliga uppdraget att ge Sundsvalls kommun tillgång till ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiv och klimatsmarta. – Att bygga intill pågående verksamhet utan att evakuera de befintliga brukarna samt att det är trångt på platsen har varit de största utmaningarna, säger Anna Nässbjer. Drakfastigheter har energikrav vid nybyggnad, energinivåer ska vara 50 procent av BBR19. Sundsvalls kommun följer Natur-

Vi har fått äran att utföra ventilationsentreprenaden på Granlunda.

45 nya äldreboendeplatser tillkommer när äldreboendet Granlunda byggs till.

vårdsverkets riktlinjer avseende källsortering av avfall. Stommen är platsgjuten betong, fasaden är Cembrit till viss del, tegel viss del. Taken är av lättelement med utvändig bandtäckning aluzink. Projektet påbörjades med en arkitekttävling där Sweco stod som segare. Byggnationerna börjades med grundarbeten och en platta som utfördes av en entreprenör, Essen Bygg. Dessa arbeten upphandlades som en totalentreprenad. För uppförandet av överbyggnad exklusive utvändiga markarbeten gjordes en ny upphandling där Rekab Entreprenad hade lägst pris. Kontraktssumman var 73,8 miljoner kronor. Det tillbyggda äldreboendet var klart för inflyttning 10 maj i år. Markarbeten utförs nu i sommar. Behovet av äldreboendeplatser i Sundsvalls kommun är stort. De 45 nya platserna är mycket välkomna. – Vi har haft ett väldigt fint samarbete mellan oss, Socialförvaltningen/Granlunda äldreboende och entreprenören Rekab och är mycket nöjda med projektet, avslutar Anna Nässbjer.

FAKTA I KORTHET: Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall Tidsplan: jan 2017–maj 2018 Byggherre: Sundsvalls kommun Byggledning: All Solutions Management AB Generalentreprenör: Rekab Entreprenad AB Arkitekt och konstruktör: Sweco


180 188 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORGSBOENDE

Norra Kapellgärdet – Nordens största vårdboende

Veidekke Entreprenad AB bygger ett stort kvarter på Kapellgärdet i Uppsala. För drygt 600 miljoner kronor uppförs 158 bostadsrätter, två vårdboenden med 201 lägenheter och en förskola med två avdelningar. AV KJELL-ARNE LARSSON FÖR 50 ÅR SEDAN var Norra Kapellgärdet åkermark som senare

bebyggdes med industri- och andra verksamhetsbyggnader. Samtliga revs och ersattes med ett stenstadsliknande bostadsområde. Dagens bebyggelse har brett ut sig med början vid Råbyleden närmast centrum och norrut mot Gamla Uppsalagatan och närmare naturen. Byggentreprenörerna under de sista etapperna är NCC och Veidekke. Nu är det full aktivitet även på den återstående och största tomten längst i norr. Det är Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB som utvecklar Norra Kapellgärdet. Kvarteret kommer att rymma Nordens största vårdboenden:

Arbetsledare (för bostadsrättsdelen) Rebecka Michaelsdotter, projektchef Mattias Uppsäll och arbetschef Kenneth Hållkvist, alla från Veidekke.

Vård Södra och Vård Norra, som Fastighetsförädlarna har avyttrat till Rikshem. De andra projekten utvecklas i Fastighetsförädlarnas regi. Kvarteret kommer också att rymma 158 bostadsrätter, som får ett utförande med betoning på premium. Arkitektoniskt kommer terrasvåningar och en spa-anläggning högst upp att utmärka sig. – Det är fantastiskt att vi fått uppdraget att svara för byggproduktionen i ett så stort och sammansatt projekt, där kraven på utförandena både i vårdboendena och i bostadsrätterna är mycket höga, säger Kenneth Hållkvist, arbetschef på Veidekke. – Kvarteret kommer att ha en intressant mix. Att äldre personer på vårdboendet kommer att se mycket barn i närhet bidrar säkert till trivseln, menar Mattias Uppsäll, projektchef på Veidekke. Det byggs också en stor förskola i ett kvarter med varierande höjder. Indragna balkonger och mycket fasadtegel ger en känsla av lyx. Arkitekt under systemhandlingsskedet var Andreas Martin-Löf och Studio M.A.D. har svarat för detaljprojektering av arkitekturen. Förutom själva husbyggandet kräver platsen Norra Kapellgärdet en hel del i övrigt. Stadstrafiken intill Norra Kapellgärdet är tät på trånga gator. Ytorna för materialupplag är små. Under byggtiden ska fjärrvärme- och kraftföretag in med sin infrastruktur. – Detta kräver en hel del samordning, med det har funkat bra hittills, kommenterar Mattias Uppsäll. Marken på Norra Kapellgärdet, som mest består av ganska lös lera, har grundlagts med 1150 pålar ner till 25–47 meter. Stålspont har slagits ner för att skydda den intilliggande järnvägen. Källarvåningen på husen utförs helt i platsgjuten betong. Ovanvåningarna byggs med stålpelare, HDF-bjälklag, plattbärlag och skalväggar. Att sedan få stomkompletteringar och gedigen inredning på plats blir en krävande uppgift för Veidekke med underentreprenörer. I början av 2021 ska det hela vara klart.

FAKTA I KORTHET: Norra Kapellgärdet, nybygge av bostäder, vårdboende och förskola i Uppsala Tidplan: november 2017–februari 2021 Byggherre: Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB Arkitekt: Studio M.A.D. Uppsala AB Värde: 610 Mkr


INNEHÅLL

181 Svensk Byggtidning 189

Läkande natur i Växjös nya habilitering Sigfridsområdet i Växjö genomgår en förändring när Region Kronoberg bygger ny vuxenpsykiatri och habilitering. Lokalerna som byggs ska ge lugn och behaglig känsla för både dem som ska vårdas i byggnaden och de som ska arbeta där. Den nya tillbyggnaden har samma karaktär som den nya psykiatribyggnaden. AV KIM HALL INTERIÖREN I BYGGNADEN ska ha inslag av naturens läkande

effekter med hjälp av färgskala och materialval som symboliserar liv, hälsa och växtkraft. Miljön ska ge patienterna positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. – Det är arkitekterna som har arbetat med att skapa en så kalllad ”läkande miljö” med denna utformning. Närheten mellan habiliteringen och psykiatribyggnaden ska underlätta samarbetet mellan verksamheterna. Verksamheterna kommer också kunna samutnyttja bassäng, styrke- och grupprum och andra ytor, säger Johan Oléhn, verksamhetschef i Region Kronobergs Fastighetsverksamhet. Första spadtaget för habiliteringen och vuxenpsykiatrin togs i mars 2017, då de gemensamma markarbetena påbörjades. Inflyttning i den nya habiliteringen med en lokalyta om 2 718 kvadratmeter beräknas ske vid årsskiftet 2018-2019 medan inflyttningen i psykiatrins lokaler på 12 610 kvadratmeter sker först hösten 2019. Liljewall Arkitekter har ritat byggnaden och John Svensson Byggnadsfirma (JSB) är byggentreprenör i projektet som är en delad generalentreprenad. Hela byggprojektet är beräknad till 106 miljoner kronor plus konst och utrustning. – Utformningen med de rundade hörnen är det spännande i ANNONS projektet. Runda hörn medför vissa byggtekniska utmaningar, vilket vi tycker är kul. Fasaden är målad betongyta, säger Magnus Olsson, entreprenadchef hos JSB i Kronoberg. Habiliteringen är en tillbyggnad

av en befintlig byggnad och ser ut som en rund ring med sina rundade hörn och en innergård. Konstruktionen är betong. JSB gjuter bottenplattan i betong och Finja Prefab monterar ytterväggarna och bjälklag samt bjälklagstak med papptak. – Vi har totalentreprenaden på stommen, men i övrig är det regionfastigheter som satt yttermåtten. Entreprenaden är delad där vi har byggentreprenaden för golv, måleri, yttertak och stomme, säger Magnus Olsson. Det är ett ganska installationsätt projekt där Region Kronobergs fastighetsorganisation själva valt ut de entreprenörer som skall ta sig an det uppdraget. Allting sker genom lagen om offentlig upphandling. – Vi började gräva strax innan jul och har grävt ut cirka 6 500 kubikmeter jordmassa. Nu har vi återfyllt på de platser som ska fyllas och grävt ut för hissgrop. Vecka 17 kommer stommen. Då ska bottenplattan vara färdig och hela stommen skall vara färdig till sommaren. Sen är den fönster och dörrar samt innerdörrar som ska upp. Ett arbete vi räknar med kommer att hålla på med fram till april 2019. Hela byggnaden byggs för att uppnå Miljöbyggnad silver.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö Tidplan: december 2017–april 2019 Byggherre: Region Kronobergs Fastighetsverksamhet. Byggentreprenör: John Svensson Byggnadsfirma AB Arkitekt: Liljewall arkitekter AB Kostnad: ca 106 Mkr


182 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORGSBOENDE

En ljusgård med fyra huskroppar formar det 11 våningar höga forskningslaboratoriet Biomedicum på Campus Solna. Bild: Thomas Andersson

Nya Biomedicum

– en inbjudande, effektiv och flexibel forskarmiljö på Campus Solna Projekteringsledare Sara Tybergs uppgift har varit att ta fram ritningar för nya Biomedicum på Campus Solna. Det som med Karolinska Institutet som hyresgäst nu är ett av Europas största forskningslaboratorier. Svensk Byggtidning ställde tio frågor om byggprojektet Biomedicum till projekteringsledare Sara Tyberg på byggherren Akademiska Hus. AV THOMAS ANDERSSON VARFÖR – PROJEKTERINGSLEDARE Sara Tyberg – var det

nödvändigt att bygga Biomedicum? – Byggprojektet Biomedicum har drivits fram av Karolinska Institutet för att samlokalisera den medicinska forskningen i en byggnad. För att kunna ta forskningen till nästa steg och samutnyttja utrustning. Vilka är de viktigaste byggkraven på ett modernt forskningslaboratorium, och hur motsvarar Biomedicum dessa? – Det gäller att ta fram en systematiskt uppbyggd byggnad.

Systematiken är väldigt viktig! Samtidigt som många tekniska system ska vara i drift. Det betyder att du måste ha robusta tekniska lösningar som håller över tid. Vad menar du med ”systematik”? – Att få en likformighet i byggnadens utformning. Så att den blir effektiv med försörjningsystem i så korta sträckor som möjligt. En byggnad med upprepning där du känner igen dig på olika ställen och därför blir effektiv. Samtidigt som den måste vara anpassad för flexibla laboratorier som ständigt utvecklas.


VÅRD & OMSORGSBOENDE

Svensk Byggtidning 183

Belyst handblåst glas från Böhmen sätter prägel på trapphusmiljön i nya forskningslaboratoriet Biomedicum på Campus Solna. Bild: Thomas Andersson

Hur har hyresgästerna påverkat utformningen av Biomedicum? – Hyresgästerna har varit väldigt delaktiga med en egen organisation. De har i ett löpande samarbete över tid plockat fram data till oss i projekteringen. Vi har bett om svar på ett antal frågor i en viss ordning. De har levererat på det sätt vi önskat. En väldigt bra process! Vilka forskarkrav har varit svårast att tillfredsställa? – Att skapa flexibilitet mellan torra och våta ytor. Mellan kontor, mötesrum och laborativa ytor. I forskarvärlden växlar dessa behov fram och tillbaka. Vi måste skapa en flexibel byggnad som tillmötesgår det här. Vilka har varit de byggtekniskt och konstruktionsmässigt största utmaningarna? – Beroende på utrustning får inte byggnaden vibrera för mycket. På grund av exempelvis trafikförhållanden. En period utreddes en tunnelbana i närheten. Vi har helikopterinflygning ovanifrån in till Nya Karolinska Solna … Det påverkar hur du bygger upp stommen. – Att driftsäkert dra fram media som luft och renvatten till alla laboratorier har också varit en utmaning. Har det funnits någon motsättning mellan funktion och estetik? – Egentligen inte! Arkitektens estetiska tankegångar har gått hand i hand med Karolinska Institutets vision av byggnaden. Arkitekten var tidigt tydlig i sitt koncept med park i hus, växtväggar, askträpartier och så vidare. Lab-byggnader brukar vara mycket glas och stål. Jag tycket vi har kommit väldigt långt med lugnet som finns i den här byggnaden. Vår uppgift som beställare har varit att hitta tydliga prioriteringar mellan funktion, ekonomi och gestaltning. Förebilder, studieobjekt …? – Bland annat Francis Crick Institute i London*. En liknande byggnad och ett stort laboratorium som ligger några år före oss i tiden. Som vi besökt och jämfört likheter och skillnader. Vi har

Projekteringsledare Sara Tyberg, Akademiska Hus. Bild: Gunnar Engberg

jobbat närmare själva forskningsverksamheten, känns det som. Det intressanta var att det gick att göra så stora labb. Det var det vi ville titta på. Viktigaste lärdomarna av projektet Biomedicum? – Att ha en bärande idé genom hela projektet från byggherre, hyresgäst och arkitekt. Vi har styrt projekteringsprocessen med tydlighet, ordning och reda. Du måste ha respekt för de här stora husen. Lyfta på alla stenar, göra alla utredningar, få fram besked, beslut, ifrågasätta, hålla deadline och i rätt takt leverera bygghandlingar till bygget … Vad är du som projekteringsledare mest stolt över? – Oj, det är så mycket! Men det är nog att den upplevda miljön i huset känns så trevlig och inbjudande. Och att Biomedicum står klart före utsatt tid och till en lägre kostnad än beräknat. * Francis Crick Institute är ett stort biomedicinskt forskningslaboratorium i centrala London. Uppkallat efter nobelpristagaren Francis Crick i en nybyggnad från 2016.

FAKTA I KORTHET: Biomedicum; nybyggnad, forskningslaboratorium, Campus Solna Inflyttning: april 2018 Byggherre: Akademiska Hus AB Generalentreprenör i samverkan, inkl. projekteringssamverkan: Skanska AB Arkitekt: CF Möller Sverige AB Kostnad: ca 2 Mdkr


202 184 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORGSBOENDE

Asplunds Bygg har totalentreprenaden har gjutit betongplattan och nu monteras skalväggar och plattbärlag. Bild: Asplunds Bygg

Stort engagemang i nytt demenscentrum Engagemanget från personalen på socialförvaltningen har varit stort när Falköping kommun beslutade att uppföra ett nytt demenscentrum med totalt 80 boendeplatser i bostadsområdet Fåraberget. Den 9 000 kvadratmeter stora byggnaden beräknas stå klar hösten 2019 och kommer att kosta cirka 210 miljoner kronor att bygga. AV KIM HALL DET VAR DEN SJÄTTE november 2017 som det första spad-

taget togs till Tåstorps demenscentrum. Fåraberget, som ligger i utkanten av Falköping, är ett bostadsområde som kommunen satsar mycket på. På det gamla koloniområdet byggs det nya demenscentrum, som kommer att bestå av totalt fyra huskroppar. En administrationsbyggnad i två plan innehållande dagverksamhet med tio platser för korttidsvistelse, utbildningslokal, tillagningskök och teknikutrymmen. Det tre boendehusen, som alla är i ett plan, har totalt fyra avdelningar innehållande 20 boenderum i respektive avdelning. Mellan samtliga byggnader finns förbindelsegångar. I mitten av byggnaderna anläggs sinnenas trädgård med olika växter och stenbeläggning. Varje lägenhet blir cirka 35 kvadratmeter och innehåller toalett med dusch och pentrykök. Det finns även gemensamma utrymmen på varje vårdavdelning för socialt umgänge och matplats. – Personalen på socialförvaltningen har varit mycket engagerade i detta projekt. Vi har gjort ett antal studiebesök på andra orter och lät bygga upp ett rum i skala 1:1 för att personalen skulle kunna testa om det gick att köra in rullstol och rullator utan problem samt andra praktiska åtgärder som kom fram innan vi började

bygga, berättar Jan Aurén, fastighetschef i Falköpings kommun. En del av kommunens policy är att satsa på tillagningskök i så stor omfattning som möjligt för att på så sätt hålla maten fräsch för dem som ska äta. Idag finns totalt ett 30-tal tillagningskök i kommunen. Här kommer även hemtjänsten för att hämta mat som levereras till kommunens invånare som bor hemma. Burspråk där de boende i demensboendet kan titta ut i trädgården från sin säng är en annan viktig satsning i projektet, likaså extra breda dörrar och färgsättning inomhus som underlättar orienteringen för de boende. Varje lägenhet har även egen tvättmaskin med tumlare för att inte tvätten ska hamna på villovägar. – Vi började riva de gamla kolonilotterna i oktober 2017. Schaktade bort jordmassor och fyllde med grundläggningsmaterial innan vi kunde forma och platsgjuta betongplattan på mark. Eftersom det var en ganska snörik vinter fick vi ägna stor del av tiden att skotta bort snön innan vi kunde bygga vidare. I mars månad började vi montera skalväggarna och plattbärlag, så nu rullar det på, säger Viktor Hresan, byggprojektledare på Asplunds Bygg. Asplunds Bygg har totalentreprenaden i projektet och är ett gammalt anrikt byggföretag som 1997 tog det gemensamma namnet efter att Dahls Bygg från 1939 och Asplunds från 1931 slogs samman 1974. Idag är de cirka 180 anställda i koncernen. – Vi är ett 40-tal man som jobbar med att uppföra Tåstorps demenscentrum. Detta är vårt enskilt största projekt och det känns bra att bygga på hemmaplan, säger Viktor Hresan.

FAKTA I KORTHET: Tåstorps demensboende Falköping Byggperiod: november 2017–oktober 2019 Byggherre Falköpings Kommun Totalentreprenör: Asplunds Bygg Arkitekt: LINK Arkitektur


BRANDSTATION

Svensk Byggtidning 185

Brandstation byggs med högsta säkerhet Det krävs noggrann planering och stort säkerhetstänkande när Karlskronas nya brandstation byggs. Huvudbyggnaden innehåller Räddningscentral med säkerhetsklass två och dubbla anslutningar, extra täthetskrav samt egen tillförsel av vatten, el och skottsäkra fönster. En total investering på 170 miljoner kronor, varav 106 miljoner kronor i byggkostnader. AV KIM HALL NÄR KARLSKRONA KOMMUN sökte den mest lämpade platsen

för en ny brandstation föll lotten på Oskarsvärnsvägen. Härifrån kan brandbilar och räddningsfordon snabbt komma ut på E22:an till de nya bostadsområdena och lika lätt in till centralorten. Planerna på en ny brandstation har funnits sedan 2013. Den 15 augusti 2018 görs slutbesiktningen. Därefter skall utrustning och inredning in i byggnaderna. – Räddningscentralen, som är en del av huvudbyggnaden, är byggd med särskilda säkerhetskrav för att bland annat klara gasutsläpp och högvatten stormar med mera. Byggnaden är extra tät och har egen vatten- och elförsörjning som ska klara krislägen, säger Mats Cronmalm, projektledare för bygg i Karlskrona kommun. NP Arkitekter har ritat byggnaden som, enligt Mats Cronmalm, blir mycket vacker med en blandning av lärkträ, keramiska plattor ANNONS och tegel i fasaden. Konstruktionen i huvudbyggnaden består av stål, sandviceelement och prefabricerad HDF bjälklag. Komplementbyggnaderna är en blandning av trästommar och

Vi har utfört VS-projektering av Oscarsvärn Brandstation.

www.magnusvvsteknik.se

Den nya brandstationen i Karlskrona består av flera byggnaden. Huvudbyggnaden har en egen arkitektur med en blandning av Lärkträ, keramiska plattor och tegel i fasaden. I byggnaden finns även Räddningscentralen som en egen enhet. Bilder: NP Arkitekter

stål/sandwichelement. Taken består av papp. – Byggtiden är endast 13 månader, vilket är ganska kort med tanke på omfattningen, säger Freddie Pettersson, områdeschef för Blekinge i Lagans Byggnads i Karlskrona. Eftersom marken är ganska sur var man tvungen att påla mer än 500 pålar ner till berget med 4-19 meters djup, innan husen kunde byggas. – Utöver huvudbyggnaden bygger vi en bostadsdel med 14 övernattningsrum, gemensamt vardagsrum och kök för brandmännen. De har även ett gym och idrottshall för att hålla sig i form. Vi bygger en så kallad ren anläggning fullt ut där bilarna och personalens utrustning efter utryckning tvättas så att rökgaser inte sprids. Till det finns en särskild reningsanläggning, berättar Mats Cronmalm. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av brandstation i Karlskrona Byggperiod: augusti 2017–juli 2018 Byggherre: Karlskrona kommun Totalentreprenör: Lagans Byggnad Arkitekt: NP Arkitekter KB

ANNONS

Larssons Plåtslageri


186 194 Svensk Byggtidning

SPÅRVÄG

Spårvagnar i Lund

en del av stadsutvecklingen Den nya spårvägen mellan Lund Central och ESS börjar ta form. Den femte maj kom den första kranbilen med räls och spårmontaget startade i korsningen Bredgatan - S:t Laurentiigatan. De tolv första skenorna skall vara på plats innan Lundakarnevalen startar 18-20 maj. AV KIM HALL DEN SEX KILOMETER långa spårvägen är en del av stadsut-

vecklingen i Lund. Resandet ökar och i takt med att ESS-området i Brunnshög tar form monteras nu spåren för att hinna stå färdig under våren 2019. Sedan väntar en tid med testkörning av fordonen. Trafikstart beräknar Skånetrafiken ska ske 2020. – Vi tog det första spadtaget i mars 2017 efter ett års projekteringsarbete och framtagning av budget. Vi påbörjade arbetet på flera håll samtidigt. Det första vi fick göra var att fälla träd på Clementstorget parallellt med schaktarbeten på Brunnshögsområdet. Därefter gjordes omfattande ledningsomläggningar och infarten till sjukhusområdet byggdes om, säger Mattias Lövbom, projektchef på Skanska. Spårläggningen är ett precisionsarbete som utförs av underentreprenör Anker AB som monterar omkring 300 meter räls i veckan. Arbetet beräknas ta cirka ett år i sin helhet. Metoden är unik för Sverige, men har använts bland annat i Freiburg i Tyskland med framgång. En längsgående balk gjuts där rälsen sedan skall monteras på. Jämfört med vanligt ballastspår med slipers är denna metod mer robust. Varje räls är 18 meter långt och tillverkas i Österrike. S:t Eriks i Staffanstorp levererar VA-material i betong och kontaktledningsfundament för kontaktledningarna utmed spårvägen. Utöver det levererar de både betongplattor samt stödmurar under tiden byggnationen pågår. När marken grävts ut och terrasserats byggs en spårbädd eller överbyggnad upp med förstärkningslager av grus, geonät och fiberduk. På överbyggnaden läggs U-formade korgar av plast monteras armeringskorgar varpå rälsen placeras på klossar. Därefter svetsas rälsskarvarna samman. Det vikta gummit på rälsen stoppar vagabonderande ström. Gräset mellan spåren har en estetisk avgränsande funktion som även ökar den biologiska mångfalden samtidigt som partikelföroreningar binds. Gräset tar hand om dagvattnet och dämpar buller och vibrationer. Det är mycket som ska samordnas i projekteringen och arbetsutförandet.

Spårläggningen av den nya spårvägen pågår för fullt. De dubbelspåriga spårvagnarna kommer att gå från S:t Clemenstorget vid Lund C, förbi Allhelgonakyrkan och sjukhusområdet, längs Sölvegatan ut mot ESS på Brunnshögsområdet. Bild: Claes Hall

– Det är ett ständigt pussel som skall läggas och som kräver lång framförhållning. Vi jobbar med olika saker längs hela linjen. Tidsplanen är tajt. Spårläggningen sker på flera fronter samtidigt, med start från Clementstorget ut mot ESS-området i Brunnshög, säger Björn Ståhle, byggledare på Hifab. Tanken är att spårvägen ska skära genom stan som ett grönt sträck med gång och cykelbana parallellt vid Getingevägen och Sölvegatan. Signalsystemen har företräde och kommer att finnas endast på de ställen där växlarna ligger. När spårvagnen kommer


SPÅRVÄG

Den sex kilometer långa spårvägen är en del av stadsutvecklingen i Lund. Tanken är att spårvägen ska skära genom Lund som ett grönt sträck med gång och cykelbana parallellt vid Getingevägen och Sölvegatan. Bilder: Claes Hall

Svensk Byggtidning 187 195

Det är ett ständigt pussel som skall läggas och som kräver lång framförhållning. Vi jobbar med olika saker längs hela linjen. Tidsplanen är tajt. /Björn Ståhle, byggledare på Hifab växlar trafikljuset om till rött på de ställen där spåret korsar bilväg. Några fysiska hinder kommer inte att avgränsa spårvägen. – Projektet är en samverkansentreprenad där vi tillsammans med entreprenörerna hittar kreativa och smarta lösningar. Jag har varit med i projektet sedan 2013 som inhyrd av Lunds kommun. Byggprocessen drogs igång 2017 och nu rullar arbetet på enligt tidsplan, säger Anders Kjellson, byggledare på ÅF.

FAKTA I KORTHET: Spårväg mellan Lund C och ESS Byggperiod: mars 2017–november 2018 Byggherre: Kunds kommun Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Byggledare: Hifab AB

st VIannons SER MÖJLIGHETERNA

eriks betong

Med rätt planering och logistik skapar vi funktionella helhetslösningar, även för riktigt stora projekt. Ta med oss tidigt i processen och utnyttja den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss sedan starten 1888. Ring oss och prata helhetslösningar redan idag. S:t Eriks AB

SvenskByggtidning-92x60.indd 1

0771 - 500 400

www.steriks.se

2017-06-28 12:03


188 Svensk Byggtidning

Oatlys nya 3 000 kvadratmeter stora fabriksbyggnaden i Landskrona är färdigbyggd. Oatly kalkylerar med att dagens produktion på 40 miljoner liter per år havrebaserade produkter kommer med ökad kapacitet att bli cirka 100 miljoner liter per år 2020. Bild: Claes Hall

FASTIGHET

Havredrycksföretaget

Oatly bygger ut fabrik Landskronaföretaget Oatly har prisats för att vara ett av landets mest hållbara företag. Tillväxten har gått rekordsnabbt, från 45 till mer än 120 anställda på drygt tre år. AV KIM HALL DEN ÖKADE EFTERFRÅGAN på havredrycker har gjort att

Oatly nu byggt ut fabriken med en 3 000 kvadratmeter stor tillbyggnad vid fabriken i Landskrona. En investering på cirka 50 miljoner kronor. Byggnationen påbörjades i januari 2017 och skall vara klar för användning i november i år. Lokalen ska användas både som insatsvarulager och för processutrustning. Oatly fortsätter sin expansion hann inte bygga färdigt packhallen på cirka 800 kvadratmeter förrän det var dags att sätta spaden i marken igen. Livsmedelsföretaget som tillverkar produkter av havre, har under de senaste tre åren utökat antalet anställda från 45 till 120 och står nu i beredskap att anställa ytterligare cirka 15 personer. Huvudkontoret ligger i Malmö och startades 2001 i Lund av brödraparet Rickard och Björn Öste. 2017 omsatte företaget 365 miljoner kronor, redovisade en vinst på 5,6 miljoner kr och hade vid årsskiftet 87 anställda. I år beräknas omsättningen landa runt 450 miljoner kronor. – Vi räknar med att dagens proANNONS duktion på 40 miljoner liter per år kommer med ökad kapacitet att bli cirka 100 miljoner liter per år 2020, säger Martin Jönsson, platschef på Oatly AB i Landskrona. Sweco Structures har varit med

i ett antal projekt som Oatly haft under de senaste fem åren och kopplas ofta in i samtidigt som arkitekten. Tillsammans med diskuterar de byggteknik, material och struktur med hänsyn till tid, pengar och leveranstider utifrån de val som byggherren har. – När vi valt stomme, gjort beräkningar får vi ofta förtroendet att vara med genom hela projektet. Vid utbyggnaden 2017 valde vi stålstomme av leveranstidsmässiga skäl, plåtsandwichelement som yttervägg och betongsockelelement nertill som skyddar mot väder och vind, säger Johan Larsson, byggnadskonstruktör på Sweco Structures. Grundläggningen av den nya byggnaden påbörjades i mars 2017 därefter kom stommontage och till sommaren var byggnaden tät. Nu övergår projektet till installationsarbeten, rörläggning och elledningar med mera innan Oatlys utrustning installeras. Sweco Structures har även anlitats som rådgivare i dialog med Oatlys processingenjör.

FAKTA I KORTHET: Utbyggnad av Oatlys fabrik i Landskrona Byggperiod: januari 2017–december 2017 Byggherre: Oatly Totalentreprenör: Byggmästarn i Skåne AB Arkitekt: IKAB Entreprenad AB


LOGISTIK

Svensk Byggtidning 189

Logistikanläggning

i Morgongåva Logistic Contractor bygger en 38 000 kvadratmeter stor distributionsanläggning i Morgongåva Företagspark. Anläggningen kommer att användas av internetapoteket Apotea. AV HENRIK MÅRTENSSON DEN NYA DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGEN kommer, för-

utom lageryta, att rymma 1 750 kvadratmeter kontorsyta. Av den totala ytan på 38 000 kvadratmeter är 8 000 kvadratmeter entresol (halvvåning). Morgongåva Logistikfastigheter AB är byggherre. Företaget ägs av Domarbogruppen. Arkitektskisser gjordes av Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB. Även Tengbomgruppen och Marge Arkitekter AB har varit med i projektet.

Apotea Apotea är Sveriges första fullskaliga web-baserade apotek. Företaget har inga fysiska butiker. All handel, även hantering av recept, sköts via företagets web-butik. – Pär Svärdson bildade Apotea nätapotek 2012, berättar Henrik Lindley, som är vd och koncernchef vid Domarbogruppen. Pär hyrde en liten lokal i företagsparken. Första året hade företaget en omsättning på cirka 1,5 miljoner. År 2015 hade omsättningen vuxit till 585 miljoner kronor. Den snabba tillväxten gjorde att man kontrakterade Logistic Contractor att bygga ett nytt hus på 5 000 kvadratmeter år 2014. Huset var för litet redan 2016, och Logistic Contractor anlitades igen för att bygga nya, större lokaler. – Kommunen beslöt att snabbt planlägga mark. Man pratade om 25 000 kvadratmeter, men sedan blev det 38000 kvadratmeter, berättar Henrik Lindley. Det är svårt att föreställa sig hur stort 38 000 kvadratmeter är, fortsätter Henrik. Golvytan är stor nog att rymma 630 långtradare. Apoteas snabba tillväxt har gjort att det tillkommit många krav

Värmecentralen med bergvärmepumpar och kylväxlare. Bild: Jörgen Henriksson, Hangö Elektriska

under projekteringstiden. De stora mängderna varor som finns i lokalerna gör också att det ställs speciella krav. Exempelvis är vissa produkter brandfarliga, och eftersom lagren är stora, ställs det stora krav på brandsäkerhet. Distributionsanläggningen hanterar 100 000 paket per dag. Ett paket innehåller i snitt 57 produkter. Idag finns cirka 400 anställda, men det förväntas öka till 500. – De anställda är både svenskar och nyanlända, berättar Henrik Lindley. Det är bra för kommunens ekonomi, men det är också bra för integrationsfrågan. Företaget behöver inte bara lagerpersonal. Det behövs också många farmaceuter. Därför har man inlett ett samarbete med Uppsala Universitet, för att studerande som går farmacevtutbildning ska kunna arbeta på Apotea under utbildningstiden.

Tydlig miljöprofil Solcellsanläggningen på distributionscentralens tak kan generera upp till 1,5 MW. Anläggningens 5560 moduler är placerade i ett mönster som tillsammans bildar Apoteas logotyp. Anläggningen är Sveriges största solcellsanläggning. Huset kräver cirka 700-800 kW, vilket gör att det blir ett rejält överskott av el på sommaren. Överskottsvärmen lagras i en bergvärmeanläggning med 28 borrhål. – Vi tar tillvara värme från kylmaskinerna, berättar Jörgen Henriksson vd vid AB Hangö Elektriska. Vi har också LED-belysning. Energieffektivitet har gått som en grön tråd genom projektet. Solcellsanläggningen i kombination med bergvärmen gör att distributionsanläggningen är självförsörjande på el året om.

Morgongåva Morgongåva är ett litet samhälle fyra mil från Uppsala. Det tar 22 minuter att pendla med tåg mellan orterna. Anders Wall tog initiativet till att starta Morgongåva Företagspark under 90-talet. Företagsparken blev en succé. Parken har byggts ut i flera omgångar och hyser en mängd företag, bland annat lågprisvaruhuset Karlsson och distributionscentralen för AdLibris.

FAKTA I KORTHET: Tidplan: maj 2017–april 2018 Byggherre: Morgongåva Logistikfastigheter AB Totalentreprenör: HB Logistic Contractor i Göteborg Arkitektskiss: Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB Kostnad: 200 Mkr


vi bygger SVERIGE

BYGG

MARTINSSONS

TURE ERIKSSONS SNICKERI

Träkoncernen Martinsons i Västerbotten har en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har cirka 440 anställda och en årsomsättning på 1,5 miljarder kronor.

0294-230 08, www.tureerikssonssnickeri.se

Vi tillverkar massiva dörrar efter kunders önskmål. Ture Erikssons Snickeri är beläget i en by som heter Edsätra bara någon kilometer från havet i norra Uppland. Företaget är centralt beläget trots att vi ligger på landet. Snickerifabriken har funnits i över 90 år i Edsätra. När företaget startades tillverkades möbler, fönster, dörrar, trappor och köksinredningar till närområdet. Vår far Ture Eriksson övertog verksamheten år 1950 av grundaren Edvin Efverström. 1970 började företaget inrikta sin tillverkning på klassade dörrar och glaspartier, som är våra största produkter. En stor del av leveranserna går till skolor, sjukhus och kontor. Genom specialiseringen har vi skapat en egen nisch i byggbranschen. Vi säljer våra dörrar under namnet Tesab Dörr.

0914-207 00, www.martinsons.se

skylift, ställningar över 7m. lRåsunda Bygg o Städ AB är AA-klassat och kreditvärdighet enligt UC, ID06, hängavtal med facket, entreprenadförsäkring och är godkända för f-skatt.

BRANDSÄKERHET SEWATEK

www.sewatek.se

Sewatek tillverkar brandgenomföringar för rör och kablar. Våra CE-märkta färdig-brandgenomföringar och andra brandtätningsprodukter sparar arbetstid och arbetsfaser på byggplats. Produkter kan användas till exempel i betong-, tegeloch massivträkonstruktioner.

Ture Erikssons Snickeri AB Edsätra 179, 819 63 Hållnäs AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER 0294-230 08,127 tesnickeri@telia.com 0247-125 00, 40, www.uneprodukter.se

Sedan 1974 finns verksamheten koncentrerad till Dalarna och Leksand och är numera ett renodlat listhyvleri med ytbehandling. I dag driver Helmer Bergkvists sonson Pär Bergkvist verksamheten vidare i en toppmodern och effektiv anläggning tillsammans med ett femtontal medarbetare. Råvaran, prima sågad fura eller måttanpassade fingerskarvade ämnen, köps från leverantörer i hela landet, men främst från närområdet. Produktionen består av hyvling och industriell ytbehandling och omfattar golvsocklar, foder, taklister, smyg- och täcklister, smygpaneler med mera av furu.

RÅSUNDA BYGG O STÄD AB

072-179 46 10, www.rasundabygg.se

Råsunda Bygg o Städ AB är ett etablerat Byggföretag som ägs och drivs av grundaren Ismail Yigin. Vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med arbeten inom putsning, murning, stambyten, måleri, rivning, stensättning och köksrenoveringar. I samband med byggprojekt och i samverkan med vår beställare utför vi även bygg- och grovstädning, snöröjning och allmän fastighetsskötsel. Allt inom Murning, Putsning, Fasadrenovering, Bygg och Grovstädning Företaget bildades 2011 och har vuxit kraftigt och är idag ett 20-tal anställda. Vi utför byggarbeten över hela Stockholmsområdet, och även längre bort beroende på uppdrag. Företaget tar kompetensutveckling seriöst och innehar utbildningar som heta arbeten,

INGENJÖR BENGT DAHLGREN bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt. Bengt Dahlgren är ett av de största företagen för teknikkonsulter i Sverige som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen.


ENERGIEFFEKTIVISERING SCHNEIDER ELECTRIC

www.schneider-electric.com/se

Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 150 000 medarbetare och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation.

• Miljösanering, av asbest, PCB mm samt all typ av rivning ingår i vårt utbud. • Vi utför högtryckspolning, slamsugning, rörinspektioner och dykeri vatten/kem. • För fastighetsbolag hålls fastighetsjour. • Vi bedriver även uthyrning av maskiner och utrustning för pumpning, avfuktning, byggnation och anläggning. • Därutöver upprätthåller vi en dygnet runt beredskap med stora manuella och materiella resurser att avhjälpa katastrofer av olika slag.

RÖR A RÖRINSPEKTION AB

GOLV GOLIVIMPORTEN ENTREPRENAD AB 033-720 40 60, www.golvimporten.se

”Nya” Golvimporten Den 1 ovember 2012 förvärvades Golvimporten av Pierre Nilsson som ett sista steg i det generationsskifte som tidigare ägare Bo Träff med styrelse förberett under ett antal års tid. I vårt arbete med att skapa det ”Nya” Golvimporten kommer vi säkerställa och förfina den unika kompetens som företaget och dess medarbetare besitter, så att du som kund även fortsatt kan känna trygghet i att välja oss för en säker, kostnadseffektiv och kvalitativ golventreprenad! Det ”Nya” Golvimporten breddar sin verksamhet till att från Golvimporten Entreprenad AB och Golvimporten Golvservice AB erbjuda ett helhetskoncept; ”Säljande golv®” med Golvläggning, Golvrenovering, Golvslipning, Golvbehandling, TemperSeal®behandling, CleanEntrance® Entrézoner och Underhållsavtal. Vi har huvudkontor i Borås samt lokalkontor i Skåne, Stockholm och Oslo.

www.steni.se

STENI levererar estetiska och miljövänliga fasadlösningar som människor lägger märke till och kommer ihåg. Våra fasadsystem gör det möjligt att utforma husfasader med unika uttryck – som varar i generationer.

• Felsökning. • Besiktning av funktion. • Besiktning av kondition. • Slutbesiktning. • Lokalisering. Vi filmar ledningar i fastigheter och markförlagda rör. Dimension 6-600 mm. Även elrör, ventilation, byggnadskonstruktioner. Kunden får protokoll+filmer digitalt.

010-155 61 00, www.skadeservice.se

VAD FÖR VI? • Vi arbetar med all typ av sanering, restvärdesräddning och återställning efter skada. Även om- och tillbyggnationer utförs.

HALLBYGGNADER TEMAHALLEN

044-33 70 60, www.temahallen.com

KONSULTTJÄNSTER

VI GÖR FRAMTIDENS BYGGNADER SMARTARE!

020-235 235, www.polygongroup.com

SKADESERVICE I ÖSTHAMMAR AB

BTB är ett expansivt företag, konsulterande inom byggsektorn. Vi är idag drygt 110 medarbetare. Ni finner oss i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Jönköping. Vi har bred erfarenhet inom olika projektområden så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Våra projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik. Vi värderar våra medarbetare och deras kompetens högt. Vi satsar fortlöpande på utveckling och kvalitet att kontinuerligt hitta förbättringsområden samt ta del av de senaste programvarorna inom byggteknik och geoteknik. Vi vill att varje medarbetare ska känna delaktighet och vilja vara med och driva företaget framåt.

Har du problem med avloppet? Då kan TV-inspektion vara en god hjälp för att lösa det. Med kameran kan man hitta orsakerna till problemen. SYFTET med inspektionen kan vara följande:

POLYGON OCH AK-KONSULT

SKADESERVICE

010-161 10 00, www.btb.se

072-546 32 50, www.a-rörinspektion.se

FASAD STENI

BTB/BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN

Polygon och AK-Konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Med rikstäckande närvaro och ca 170 anställda finns vi på plats när du behöver oss som mest. Vi erbjuder tjänster inom fukt- och vattenskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, inomhusmiljö och tillfällig klimatkontroll. För att öka byggnadens kvalitet och hållbarhet granskar vi i byggets projekteringsfas ritningar, konstruktioner, byggmetoder och materialval utifrån ett fukt- och innemiljöperspektiv. Vi hjälper dig att minimera akuta och oväntade händelser, vilket minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under byggnadens alla skeden.

Under mer än 25 år har Temahallen i Vinslöv levererat hallbyggnader i Sverige, Danmark och Norge. Genom ett målinriktat arbete mot effektivitet, kvalitet och fokus på kundernas behov, har vi utvecklat ett vinnande koncept för kompletta byggsatser med lång livslängd och för alla ändamål. Vi skräddarsyr hallbyggnader för alla ändamål och storlekar, isolerade och oisolerade, med alla olika vägg och takbeklädnader, helt efter våra kunders önskemål. Det kan exempelvis gälla: • Lantbruksbyggnader • Industribyggnader • Affärsbyggnader • Sport- och Fritidshallar stålbyggnader • Skräddasydda Lagerhallar • för Bilhallar alla verksamheter

• Lantbruk • Industri • Butik & affär • Fritidsbyggnader

PLASTKORT ANGENO BUSINESS SOLUTIONS 08-760 93 90, www.angeno.se

Företaget grundades 2004 och är ett serviceföretag som har hand om service på plastkorts maskiner samt kringutrustning. Vi erbjuder försäljning, installation, service och support inom detta område. Vi har även produkter som ligger nära till hands för denna inriktning. Angeno är distributör i Sverige för MATICA, SMART Qualica, HUNDURE, CROSSPOINT, IDESCO.

Kompetens, erfarenhet oc – en oslagbar Kombin


mf

SMF

vi bygger SVERIGE Vi är proffs på kortproduktion och vi har även system för ändamålet. Vår styrka är vår lyhördhet för våra kunders behov och förutsättningar. Detta i kombination med vår tekniska kompetens och förmåga att anpassa oss, gör att vi har optimerat möjligheterna att leverera support och service till våra kunder. Angeno Business Solutions har som mål att tillgodose alla våra kunders önskemål, stora som små. Vi jobbar med en nära relation till våra kunder och strävar alltid efter ett 100-procentigt resultat.

TILLGÄNGLIGHET

ARKITEKT

EVACUARE AB

RSTUDIO FOR ARCHITECTURE

Vi är proffs på tillgänglighet. Vi installerar det mesta från golv till tak och gör det över hela landet. Vi har taktila ledstråk, försänkta kontrastmarkeringar för trappor inomhus samt utomhus och mycket mer förstås!

Rstudio for architecture skapar verklighetsförankrad och visionär arkitektur som förenar kundens önskemål med samhällets krav.Vi är specialiserade på retailarkitektur/ handel & stadsutveckling med projekttyper som regionala köpcentrum, citygallerior, kontor, sjukvårdscentrum, bostäder och mycket mer. Vi kallar det värdeskapande arkitektur – with soul. Välkommen in till oss, ni hittar oss i norra Masthugget i Göteborg.

www.evacuare.se

FÖRPACKNINGAR VVS

BILLERUD KORSNÄS AB

www.rstudio.se, 031-762 00 80

08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

PB TEKNIK AB

08-564 859 50, www.pbt.se

PB teknik är ett komplett företag när det gäller projektering av VVS-installationer. Den samlade kompetensen hos våra medarbetare klarar alla områden inom VVS och vi har bred erfarenhet av alla typer av system och fastigheter. I våra projekt är vi måna om att finna optimala lösningar för våra kunder i fråga om energianvändning, inomhusklimat, installations- och driftkostnader och givetvis även fastighetens funktion. Vi bidrar med åtgärder som ger ett högre värde i kundens fastigheter. PB teknik hittar optimala systemlösningar för objektet och tar fram kostnadskalkyler. Handlingar upprättas från förstudier och utredningar till färdiga bygghandlingar med tillhörande tekniska beskrivningar enligt AMA för utförandeentreprenader enligt AB. Vi har även stor vana att upprätta förfrågningsunderlag och ramhandlingar för totalentreprenader enligt ABT.

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

FOKUS arkitektur

08 - 594 407 40 Stationsgatan 6A 195 40 Märsta fokusarkitektur.se

CEMENT SVENSKA CEMENT AB

0511-533 33, www.svenskacement.se

TAKLJUS & LUCKOR NYTEC AB

0371-335 90, www.nytec.se

Nytec är ett familjeföretag beläget i Smålandsstenar. Med erfarenheter sedan 1960-talet har vi kunskaperna som behövs för att kunna svara upp till framtida behov och efterfrågan inom vårt arbetsområde. Nytec AB är inte bara en leverantör av takprodukter, vi är också en problemlösare och producent av helt färdiga produkter. Det är du som väljer hur mycket du vill ha hjälp med. Vi har en hög serviceinriktning för att snabbt kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt. Vi lyssnar på dina behov och önskemål. Nytec är ISO-certifierade enligt ISO 9001, kvalitet, och ISO 14001, miljö. Vi har även Trippel-A, vilket är det högsta kreditvärdet. Välkommen till Nytec AB. Våra affärsområden är takljuskupoler, rökluckor / brandgasventilatorer, uppstigningsluckor, takljuslanterniner, vindstrappa, fasadluckor. Vi har en lång erfarenhet och kunnande, våra produkter håller en hög kvalitet och är anpassade för det nordiska klimatet. Välkommen att kontakta oss för – ”en ljusare framtid”.

Svetsmontage Fritsla AB ETSMONTAGE FRITSLA AB

mf

MF

ve t s m o n t a g e Fr i t s l a AB

Vi har ett brett utbud av prefabprodukter för fastighetsproduktioner. Vi är med och bygger Sverige! Vi har gedigen kunskap inom komplicerade anpassade produkter som brobalkar och tunnelelement, men även enklare standardprodukter som l-stöd. Lantbruksprodukter av högsta kvalitet är en tradition i vår fabrik. Gödselbrunnar, pumpbrunnar och plansilos är våra stora produkter, därtill olika typer av kantstöd, L-stöd, foderkrubbor, behållare för biogasanläggningar, m.m. Vi tillhandahåller både armeringspaket för plattan samt montageservice med våra duktiga montörer.

TRÄINDUSTRI

Tänk dig vad ett träd kan göra Building system by Stora Enso är ett nytt sätt att bygga i trä som balanserar dagens behov med framtida generationers behov. Trä är starkt som stål, lättare än betong samt flexibelt och enkelt att hantera. Vi erbjuder ett strukturerat sätt att genomföra dina drömmar och ambitioner. Läs mer: www.storaenso.com/buildingsystems

SVETS SVETSMONTAGE FRITSLA AB 072-253 24 26

Vi levererar stål rostfritt och aluminium. Även tillverkning och montage.

  Leverantör av stål ,rostfritt,aluminium. Kv Mejeriet. Tillverkning och montage.


kalendarium

NORDIC PROPERTYEXPO 11–12 september SKYDD 2018 23–25 oktober

BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2018 19–20 september

AUGUSTI 2018 TRÄ & TEKNIK

28–31 augusti SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Läs mer på www.traoteknik.se

SEPTEMBER 2018 NORDIC PROPERTYEXPO 11–12 september SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

Nordic PropertyExpo samlar årligen branschens ledande aktörer samt leverantörer av de senaste innovationerna inom bland annat skydd & säkerhet, energilösningar, drift & underhåll, inredning & utrustning, förvaltning samt försäkring & investment. Det är en komplett mötesplats med tre tydliga områden som förflyttar fastighetsbranschen till nästa nivå: mässa, konferens och investeringsforum. Läs mer på www.propertyexpo.se

TRÄ & TEKNIK 28–31 augusti

BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2018

19–20 september STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE, NILS ERICSONS PLAN, STOCKHOLM Årets stora mötesplats för alla som arbetar med samhällsutveckling. Förra året hade evenemanget nära 7 000 besök, 185 medverkande partners och 450 inspirerande talare. Läs mer på www.businessarena.nu

VA-MÄSSAN 25–27 september ELMIA, JÖNKÖPING

VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. Läs mer på www.elmia.se/va-massan

OKTOBER 2018 BOSTADSRÄTTSMÄSSAN 5-6 oktober MALMÖMÄSSAN, MALMÖ

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Läs mer på www.bostadsrattsmassan.se

ELMÄSSAN STOCKHOLM 17–18 oktober KISTAMÄSSAN, TORSHAMNSGATAN, KISTA

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber. Läs mer på www.easyfairs.com

SKYDD 2018

ELMIA GARDEN 2018

23–25 oktober STOCKHOLMSMÄSSAN, STOCKHOLM

Elmia Garden är norra Europas viktigaste branschmässa. Utöver 3 000 intresserade och potentiella kunder bjuder Elmia Garden även på trender, seminarier, möten och andra aktiviteter. Läs mer på www.elmia.se/garden

Nordens största mötesplats för säkerhet, brand, räddning och personligt skydd. Mässan har arrangerats över 20 gånger och har genom åren vuxit till en självklar arena för branschfolk. Kom och bli inspirerad av fria seminarier, upplev de hetaste nyheterna på plats och knyt nya kontakter. Läs mer på www.skydd.net

26–27 september ELMIAMÄSSAN, ELMIAVÄGEN 11, JÖNKÖPING


194 Svensk Byggtidning

DEBATT

Vi måste göra klart för båda varandra och omvärlden att våra arbetsplatser är för alla”, säger Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande.

Byggbranschen är för bögar Byggchefernas och RFSL:s budskap spreds i rikspress under maj månad. I byggbranschen jobbar drygt 300 000 människor. Bland dem finns bara ett fåtal öppna hbtq-personer. På internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi, gjorde Byggcheferna och RFSL en gemensam kampanj om problemet. MED RUBRIKEN ”Byggbranschen är för bögar” vände sig orga-

nisationerna till byggföretag i hela Sverige. Genom en helsidesannons i rikspress (Expressen/GT/Kvällsposten), en debattartikel i branschpress och insatser i sociala medier hoppas Byggcheferna att budskapet ska höras i hela byggsektorn. – Vi vill få företag att fundera på vad det egentligen beror på. Varför söker sig inte fler hbtq-personer till branschen? Hur är det att komma ut som homosexuell på ett bygge? Företag som nyss har börjat jobba med jämställdhet kanske tänker att hbtq-frågor får komma i nästa steg, men vi anser att allt hänger ihop. Bristen på mångfald bottnar i snäva mansnormer, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel. En undersökning av Byggcheferna har visat att nästan varannan chef upplever fördomar mot homosexualitet i branschen. Lika många tror att företag tappar kompetens på grund av en machokultur. Kampanjen lyfter fram RFSL:s hbtq-certifiering som ett första steg för arbetsplatser som vill bli mer inkluderande. Hittills har endast ett byggföretag i Sverige valt att bli certifierade. – RFSL:s vision är ett samhälle där hbtq-personer har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. Det ska naturligtvis gälla även i byggbranschen. Där ligger det yttersta ansvaret på oss som är chefer. Vi måste göra klart för båda varandra och omvärlden att våra arbetsplatser är för alla, säger Kajsa Hessel.

– Vi måste göra klart för både varandra och omvärlden att våra arbetsplatser är för alla, säger Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande.


ANDNINGSSKYDD

Tiki – ett innovativt skydd mot kvartsdamm Rivningsarbete, slipning, borrning och bilning i betong eller murbruk, sand­ blästring och krossning av sten är exempel på arbetsmiljöer med en sak gemensamt: här bildas kvartsdamm som är riktigt elakt mot lungorna. Faran med kvartsdamm är välkänd, men det kan ta 10 till 30 år innan de första symtomen upptäcks.

Så vad är kvarts? Kvarts är ett mineral av kristallstruktur bestående av kiseldioxid. Kvarts före­ kommer nästan överallt i jordskorpan och ingår i bergarter som sandsten, kvartsit, flinta, granit, skiffer och gnejs. Riskerna med kvartsdamm De allra minsta partiklarna i kvarts­ damm är så små att de vid inandning kan nå hela vägen ner till lungblåsor­ na, där de kapslas in och skapar en ärrvävnad. Kroppen kan alltså inte göra sig av med partiklarna, och med tiden kan inandning av kvartsdamm

ge upphov till KOL och silikos (sten­ dammslunga), som är en obotlig sjuk­ dom. Kvartsdamm kan även orsaka cancer, och har man fått silikos ökar också risken att få lungcancer.

Tiki är ett svensktillverkat och innovativt andningsskydd av helmask­ typ med batteri, fläkt, filter och arbetsbelysning i ett, och väger ändå inte mer än 360 gram. Tiki har den högsta skyddsklass för filtrerande andningsskydd som finns inom Europeisk standard – EN12942 TM3P. Så fungerar Tiki Fläkten skapar ett lätt övertryck inne i masken och via en sensor anpassas fläktens hastighet exakt utifrån din andning vilket ger en oslagbar komfort. Tiki har också ett inbyggt säkerhets­ system som varnar om filtret blir blockerat, om trycket inne i masken är för lågt eller om batterikapaciteten

börjar ta slut. Masken ger dig också fri sikt neråt och åt sidorna och den kraftiga LED­ belysningen gör det lätt att arbeta i mörka eller dammiga miljöer.

Pat.No. D755953

Kontakta oss Ring oss på tel 08-35 32 49 eller mejla till info@facecover.se Läs mer om Tiki, den nya generationens andningsskydd, på www.facecover.se


POSTTIDNING AB Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

L LETT-TAK

Vi har projekterat och monterat över 700 skolbyggen i Norden Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en trygghet i ditt val av takkonstruktion. Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 3000.000 m² tak per år. Elementerna monteras alltid av våra egna specialiserade montörer som har säkerhet och kvalitèt som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitètskomponenter från välkända leverantörer.

SPÄNNVIDD 18 METER Spännvidd: Max 18 m Termiska egenskaper: U-värde från 0,08 W/m2 K Byggtid: t.o.m. 1200 m2 färdiglagt tak/dag Produktionskapacitet: Över 300 000 m2/år

36 ÅRS ERFARENHET Lett-Tak Systemer AS konstruerar och monterar taksystem som är skräddarsydda efter kundens behov och önskan. Lett-Tak levereras till in- och utland. Lett-Tak har fasta kunder i hela Norden.

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE • SNABBASTE

Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no |

www.lett-tak.se

Svensk Byggtidning 3/2018  
Svensk Byggtidning 3/2018