Page 1

Nr 5_2013

SNILLRIKT MEDICINRUM i Lunds nya psykiatriska klinik

Sn a rt

Simhall

ybart, n r ö f – TRÄ tningsbart bearbendustriellt och i rial e t a m g byg

i Safiren igen

NYA Sannerudsskolan Första”rena byggen”i Värmland

BEBO ANALYSER AR AR ENERGISMARTA RENOVERING

En lönsam affär

SAAB samlas i

ny kontorsbyggnad

Stor glädje över kvarteret Gladan

Passivhus - vilka begrepp gäller? Passivhus som standardprodukt WWW.SVENSKBYGGTIDNING.SE


Bygger förtroenden och skapar värden sedan 1950-talet.

Nytänkande, kreativitet och teknisk nyfikenhet. Det är tre saker som kännetecknar Oljibe och som gör oss till ett modernt byggföretag i framkant. Vi kombinerar det stora företagets styrka med det lilla företagets smidighet, något som gör oss till en flexibel, effektiv och nära samarbetspartner. Vi vet att varje kund är unik och utvecklar gärna egna lösningar för att möta våra kunders behov. Oljibe erbjuder allt från stora total- och generalentreprenader till rena service- och smidesuppdrag. Vi är ett komplett byggföretag som hanterar alla typer av byggprojekt från ombyggnad och tillbyggnad till nybyggnad och byggservice. Eftersom varje del i arbetskedjan samarbetar är beslutsvägarna snabba och effektiviteten i projekten hög. Våra lEDstjärNOr – Vårt DNa Oljibe har alltid lagt stor vikt vid att kombinera modernitet och nytänkande med den företagsfilosofi som vi jobbat efter ända sedan starten på 1950-talet. På vår hemsida kan du läsa mer om våra ledstjärnor. De beskriver vår syn på vad som är viktigt i en långsiktig och nära kundrelation.

Oljibe är ett byggföretag inom entreprenad, byggservice och smide. Vi bygger och underhåller fastigheter, kontor, butiker, köpcentrum, skolor, forsknings-/läkemedelslokaler och industrier. Vi är ca 90 anställda och beräknas omsätta ca 300 mkr för 2013. Vi har kontor och verksamhet i Stockholm och Enköping/Uppsala. Läs mer om oss på www.oljibe.se

Bygger förtroenden


Rymlig hiss5500 frigör värdefull yta Schindler Hissen som passar dig

KONE MonoSpace® passar nu i merparten av de Europeiska hisschakten. 1800

KONE MonoSpace® 500 ger vid nybyggnation en 50 mm mindre schaktbredd än standard per hiss. För en fastighet med 7 våningar skapas därmed mer än en värdefull kvadratmeter över till försäljning eller uthyrning.

1700

1600

Vår nya avancerade personhiss för exklusiva bostäder och kommersiella KONE Ecoline™ 500 är en KONE MonoSpace® lösning för byggnader erbjuder en enastående designfrihet och en överlägsen exibilitet. befintliga byggnader. Lösningen är extremt utrymmeseffektiv Djup (mm)

1500

1400

och passar i närmare 80% av Europas befintliga hissschakt. 1300 Med dess 5500 maskinrumslösa design, kompakta hissmaskin energianvändning Schindler har dessutom en minimal och breda dörröppning ger den mer utrymme och en ökad 1200 integrera i allaDetta typer av byggnader. tillgänglighet. förenklar Marias vardag då hon vet att även om hon reser med barnvagn eller tungt bagage 1100 kommer hela familjen att få plats i hissen.

www.schindler.se

Schindler 5500: Upp till 150 m, 3 m/sek, www.kone.se VDI klass A

och är lätt att Nya KONE MonoSpace® KONE MaxiSpace®

1000 1000

1100

1200

1300

1400

Bredd (mm)

1500

1600

1700

1800


INNEHÅLL

5  Ledare

VÅRD & OMSORG

6 ​ 

82​  Medicinrum i Lunds nya psykiatriska klinik

Nyheter

14 ​  Nya projekt   HÅLLBART BYGGANDE 18   Trä – förnybart, bearbetningsbart och industriellt! 21    Framgångsfaktorn för hållbara projekt 23​   Låga driftkostnader och litet underhåll i aktivhus  PASSIVHUS 24​   Vad är ett passivhus? 25​   Äkta passivhuskomfort och kvalitet till rätt pris 30​  Passivhus är en lönsam affär 32​  Första passivhuscertifierade fönstret i Sverige 33​  Passivhus som standardprodukt 35​   Högåsskolan i Knivsta blir Sveriges första passivhusskola 36​   Världens nordligaste passivhus byggs i Umeå 39​   Passivhus en vinnare i Värnamo 42​   Stor glädje över kvarteret Gladan 44​   Attraktiva passivhus i centrala Kungsbacka  ENERGIRENOVERING 46​    Första konceptet för energirenovering av småhus  BOSTAD 48​   Nya bostäder på Gävle Strand 49​    Exklusivt läge vid Säveån i Alingsås  MILJONPROGRAMMET 50​  BeBo analyserar energismarta renoveringar 52​   1206 lägenheter renoveras i Gröna Gränby 55​    Botkyrkabyggens Albydalen i nya färger 56​   Gemensam renovering och relining av stammar 57​   Löpande underhåll är nyckeln till att budgeten håller 59​   Miljonprogram renoveras i Karlshamn 62​   Quality Hotel vid Globen utökar  NATIONALPARK 64  ​Wingårdhs fångar snö i världsarvet Laponia  BADHUS 65​   Hjortenbergsbadet i Nyköping byggs om 67​   Snart simhall i Safiren, Vagnhärad, igen 71​   Badhus med utsikt i Norrtälje 72​   Energieffektivt familjebadhus i Hyllie  SKOLA 73​   Framtidens kommunala skola byggs i Täby 74​  Hagaborgsskolan i Karlstad tar vara på ljuset 76​  Aktivhus med grön skolgård i Lund 77​  Nya Sannerudsskolan första ”Rena Byggen” i Värmland 80​   Ljusinsläpp från fönsterkupoler ger Skövde-elever energi

REDAKTIONSRUTA: ISSN 2000-8880 Nr 5/2013 Utgivare; Svensk Byggtidning ges ut av JNT Publishing AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Ansvarig utgivare: Tomas Du Rietz Chefredaktör & Verksamhetsansv. Print: Jan Åström, jan.astrom@jntpublishing.se Försäljningschef: Jussi Kontinen, jussi@svenskbyggtidning.se Marknad: Eva Lindberg, eva@svenskbyggtidning.se Marie-Anne Taygan, marie-anne@svenskbyggtidning.se Axelle Ronzier-Joly, axelle@svenskbyggtidning.se Börje Davidsson, borje.davidsson@svenskbyggtidning.se Ulrika Persson, ulrika.persson@svenskbyggtidning.se Marcus Williams, marcus.williams@svenskbyggtidning.se 4

NORRKÖPING 87  ​Förslag på nya profilområden för Campus Norrköping 88 ​  Friskare hus med nytt smart inneklimatsystem 89​  Europeiskt stålbyggnadspris till Tullhusbron​ 89​  72 hyresrätter byggs av privat aktör 90​   112 nya lägenheter Kv. Spinnrocken 94​  Nytt handelsstråk i city 97​  Fullskalig sporthall och nya skolor byggs i Åby 99​    Räddningstjänsten rustas med nya stationer UMEÅ 100​   Delta deltar i byggboomen 102​   Unik förtätning Väst på stan HANDEL & KONTOR 104​   Utökat handelsområde i Kungens Kurva 107​   Enkelt att vara klimatsmart i Klipporna 109​   Glas och kopparfasad blir nytt blickfång i Cityprojekt 110​   Saab samlar personalen i ny kontorsbyggnad BOSTAD 116    Kvarteret Jublet - en hyllning till vattnet 118​   Västra Eriksberg - Göteborgs största utbyggnadsområde 119​  Personligt boende med färgstark fasad i Uppsala 120​  Stora lägenheter byggs i centrala Lund 122​    Slutspurt för Brf Rödingen i Tyresö 123​   Naturnära i Kvarteret Sälgen, Västerås 124​   Ny skepnad vid Vällingby centrum 125​   Gammalt blir som nytt i Krokslätt 127​   Helhetsgrepp när Brf Skärsätra stambyter 128​   Stockholms nya landmärke vid Alviks strand 130​   Radondrabbade hyresrätter totalrenoveras i Nässjö 131​   Naturens lugn inom räckhåll i Sköndal 132​    Hyresrätter med lantlig upplevelse i Landvetter 133​  Brf Portalen - en egen oas i Annedal 135​   Nytt bostadsområde i Vega, Haninge 136​   Tyresö View - 360 grader panorama 138  Unika lägenheter i Kvarnholmen 140​  Yteffektiva hyreslägenheter byggs i Ängelholm INFRASTRUKTUR 142​  Byggstart för nya Värtahamnen 144​   NCC bygger nav för kollektivtrafiken i Bergen 145​   En väg framåt för skånsk infrastruktur KALENDARIUM 145  Kalendarium TEGEL 146  Vi efterfrågar hållbara bostäder, men väljer ofta det motsatta

Layout, redigering, traffic: Gabriella Lilliesköld, gabriella.lillieskold@jntpublishing.se Tryck och bokbinderi: Exakta 2013 Omslagsbild: Kv Gladan Kungsholmen, Stockholm. Skribenter: Marie Louise Aaröe, Björn Asplind, Anders Eriksson, Ofelia Graah-Hagelbäck Kim Hall, Daniel Jansson, Anders Larsson, Anders Dahlgren Foton och illustrationer: Björn Asplind, Kim Hall, Archus Arkitekter, Robin Fritzon, Tyréns, Aspholmen Fastigheter, Ängelholmshem, Cedervall Arkitekter AB, Hanna Thorwald, White, Liljewall Arkitekter, Fiskarhedenvillan, Paulssons Fastigheter, NCC, Skanska, LE Lundberg, Skövde kommun, Magnus Linder, Annika Lundh, GKAK Arkitektgruppen, Rikshem, Jens Hoff/Sweco, Peab, Sofia Andersson, Magnus Mosén, Göran Borg, Accent Arkitekter, Glantz Arkitektstudio, Rainer Andersson, Lars Hamrebjörk, Åke Eson Lindman, Linden Bobutik, Gunnar Sejbold, Helène Lundin, PP Arkitekter Svensk Byggtidning utkommer sex gånger om året. Svensk Byggtidning nr5_2013


LEDARE

Arbetsmiljögranskning ger resultat Sveriges Byggindustrier har en tydlig nollvision för olyckor på arbetsplatser. Hög säkerhet inom byggsektorn är viktigt eftersom det ofta innebär svåra och tunga arbetsuppgifter. Det är viktigt att alla arbetsgivare och anställda följer de lagar och regler som finns. Enligt Björn Samuelson, expert Arbetsmiljö Sveriges Byggindustrier, är varje olycka en olycka för mycket. Sveriges Byggindustrier tar säkerhetsfrågor på stort allvar och har ett samarbete tillsammans med byggföretagen, fackföreningar och systerorganisationer för säkrare arbetsplatser. Det arbetet har redan givit resultat och man kan se en minskning av olyckorna inom bygg de senaste åren. Trots detta sker det alldeles för många arbetsplatsolyckor där människor skadas för livet eller dör på sin arbetsplats. Särskilt mindre företag efterfrågar stöd och rådgivning för att jobba ännu bättre med säkerhetsfrågor, därför avsätter Sveriges Byggindustrier 50 miljoner kronor för detta under en femårsperiod i ett särskilt riktat projekt ”En säker arbetsplats”. Detta är ett mycket bra initiativ. Det är också mycket viktigt att myndigheterna gör sitt jobb. Sveriges Byggindustrier välkomnar därför Arbetsmiljöverkets fortsatta inspektioner. Skador från verktyg och redskap dominerar olycksstatistiken och utgjorde 20 procent av de registrerade olyckorna. Fall från hög höjd samt rasolyckor låg bakom ungefär 12 procent av olyckorna. Det är oroväckande att antalet fallolyckor har ökat tillsammans med antalet maskinolyckor. Det finns naturligtvis många orsaker till arbetsplatsolyckor och det är en fråga som är och har varit högaktuell i flera debatter. Detta är årets nästa sista nummer av Svensk Byggtidning. Som vanligt finns en variation och bredd i innehållet, med både stora och små projekt, från norr till söder i vårt avlånga och härliga land. Vi fortsätter vårt fokus på miljonprogrammet och det är uppenbart att mycket händer här med många pågående, stora renoveringsprojekt, där vi kikar närmare på totalrenoveringar i bland annat Uppsala, Albydalen och Karlshamn. Umeå laddar för Kulturhuvudstadsåret och vi har varit på plats i den expansiva staden i Västerbotten där det byggs och snickras näst intill överallt. Många aktörer drar nytta av detta, till exempel el- och ventilationsinstallatören Delta, som vi har besökt.

vi utma nar mono polet Byggnadsupplysning erbjuder ett nytt, smart och effektivt system för dig som söker information om samtliga byggprojekt i Sverige eller Danmark. När du anlitar oss får du fullständig kontroll på de allra senaste byggprojekten och dess status. Med kontor i både Gävle och Köpenhamn är vi det självklara nordiska valet när du vill få en så täckande överblick över pågående byggprojekt som möjligt. Vill du veta mer så surfa gärna in på vår hemsida. Handsken är kastad!

 www.byggnadsupplysning.se

Vi tar också ett helhetsgrepp om passivhus, belyser de viktiga aktörerna, förklarar vilka definitioner som gäller och berättar mer om intressanta passivhusprojekt i just Umeå, men även i Värnamo, Göteborg och Stockholm.

Trevlig läsning! Jan Åström Svensk Byggtidning nr5_2013

5


NYHETER

Framgång för Webers och Skanskas passivhus i sten

I framtiden kan stenhus bli en allt vanligare syn i Sverige. Resultaten från Skanskas och Webers prototyphus ”Öresund Green” visar att den nya väggen med Leca Isoblock Rex som använts ger upp till 50 procent bättre isolering än mineralull. Det nya blocket ger nya möjligheter att minska energiförbrukningen i byggnader. Förutom effektiv värmeisolering ger de tjocka väggarna i prototyphuset ett gediget intryck. – Intrycket är viktigt och ett stenhus ger förtroende och lugn när man kliver in i det, säger Mathias Odén produktchef på Weber. Det är en robust och enkel konstruktion som är okänslig för fukt. Sten har egenskaper som är svåra att få med andra material och här är dessutom värmeegenskaperna bland de bästa som går att få oavsett vilken lösning man jämför med. Huset kostar ungefär sju procent mer att bygga än ett konventionellt hus, men har ett mycket välisolerat och lufttätt skal. Detta innebär att den extra investeringen är återbetalad inom 10-15 år tack vare lägre energikostnader. Prototyphuset Öresund Green är resultatet av ett samarbete mellan Weber och Skanska. Det är utrustat med ett högeffektivt system för ventilation och värmeåtervinning.Ytterväggarna är bygga av en ny typ av block som har utvecklats genom samarbetet. Leca Isoblock Rex är 500 mm tjocka och består av ett 300 mm tjockt lager av polyuretanisolering. Detta ger cirka 50 procent bättre isoleringsförmåga än mineralull. Den här typen av samarbete mellan företag i byggbranschen i utvecklingsprojekt är intressanta, menar Mathias Odén. Samarbetet kring Öresund Green mellan Skanska och Weber ger direkt återkoppling på hur olika lösningar fungerar som skapar en positiv utveckling för hela branschen. På den nyss avslutade konferensen Passivhus Norden mötte Skanskas och Webers gemensamma föreläsning om erfarenheter från prototyphuset Öresund stort intresse från både svenska och internationella besökare.

Kungsleden slutför fastighetsförvärv från GE för 5,5 Mdr Kungsleden AB (publ) har undertecknat ett bindande köpeavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av portföljen med 84 kommersiella fastigheter, i enlighet med den avsiktsförklaring som meddelades den 15 augusti. Köpeskillingen uppgår till 5,5 miljarder kronor. Beståndet är till största delen beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvm. Tillträde kommer att ske före årsskiftet.

6

Imtech installerar för Transportstyrelsen

Transportstyrelsen samlar stora delar av sin verksamhet i Örebro till sina kontorslokaler på Tunnlandsgatan, som byggs om för 140 miljoner kronor. Antalet arbetsplatser ökar från 450 till 700. Imtech Ventilation i Västerås har fått uppdraget att svara för ventilationsinstallationerna. Kontraktssumman uppgår till ca 11,5 miljoner kronor och entreprenaden omfattar 16 000 kvadratmeter.   Hyresvärd är fastighetsbolaget Klövern. Peab svarar för ombyggnaden och arbetet kommer att pågå i två år. Stor vikt läggs vid att skapa moderna, yteffektiva och flexibla arbetsplatser.Ventilationsinstallationerna påbörjas i februari/mars 2014 och projekteringen är i full gång.   - I ventilationsentreprenaden ingår att installera nya kylbafflar med tillhörande kanalsystem på varje våningsplan, berättar Imtech Ventilations filialchef Benny Bergström. Logistiken är den stora utmaningen med projektet, liksom säkerheten.Verksamheten pågår som vanligt under hela ombyggnadsarbetet, och det är naturligtvis mycket viktigt att el- och datasystemen inte störs.   Ombyggnadsarbetet kommer att ske våning för våning med start på den översta femte våningen. Personalen i det våningsplan som byggs om får tillfälliga arbetsplatser i ett modulkontor vid sidan om kontorsbyggnaden.   - Det bir ett väldigt pusslande för att allt ska fungera så smärtfritt som möjligt, säger Benny Bergström. Projekteringstiden har varit ovanligt lång för att vi skulle hitta det bästa sättet att göra jobbet på. Vi diskuterade olika lösningar innan vi kom fram till att det var bäst att ta våning för våning.Varje våningsplan kommer att ta mellan tre och fyra månader att bygga om.   Entreprenadformen är totalentreprenad och 2-3 montörer kommer att jobba med projektet. Svensk Byggtidning nr5_2013


NYHETER

Nu har Svenska Solskyddsförbundet även medlemmar i Kalmar! Joli Interiör AB från Kalmar är Svenska Solskyddsförbundets senaste medlemstilskott. Från förbundets sida ser vi fram emot ett gott samarbete tillsammans med Christina Ivelid och personalen på Joli Interiör. “ Joli Interiör AB är ett företag som arbetar med inredningstextilier för hem och offentlig miljö.Vi jobbar med färgsättning , rådgivning, måttagning och montering.Vi har egen syateljé och kan utföra det mesta från sömnad till färdig produkt hos slutkund.Vi arbetar även med solavskärmning och av olika slag såsom persienner, lamellgardiner, plisségardiner, facetter och markiser. Företaget firar snart 30 år och startades av Christina Ivelid som är VD idag. Joli Interiör AB har nio anställda.V har avtal med Kalmar och Blekinge Landsting samt avtal med sju kommuner.Vi har utfört arbete åt Universitetet i Kalmar och Lund, Polismyndigheten och många hotell såsom Scandic Arvika, Ronnebybrunn Hotell och Strand Hotell i Borgholm.”

Ny dörrserie tar naturen in i hemmet!

JELD-WEN:s nya solida, exklusiva dörrserie Stable Nature har en självklar plats i hem där en gedigen enkelhet tar sig bäst ut.Välj mellan tre olika ytor i ek, eller valnöt.   Nytt från JELD-WEN är Stable Nature, en ny del av den stilrena Stable-serien som är en av de mest populära dörrserierna vi har i Sverige. Stable-dörrarna kännetecknas av gedigen enkelhet och en nordisk minimalism av högsta kvalité. I Stable Nature-designen har strukturen i träet bevarats för att skapa en naturlig look. Speciellt de mörka dörrarna har en tydlig struktur med mycket liv, som tillför en ombonad och varm känsla i hemmet. Dörrarna har en ljudreducerande konstruktion och en massiv kärna, vilket ger en solid och exklusiv dörr. Stable Nature är FSC-certifierade och finns med klarlackerad fanerad yta i ek (natur, vitlaserad, svartlaserad) och valnöt. Dörrarna kan komplet-teras med karm och foder i samma material. Stable Nature finns i alla standardmodeller och kan dessutom specialbeställas. Pris för en dörr i standardmått är från 3 030 kr till 3 868 kr

Klart för utbyggnad av Mörby centrum Kommunfullmäktige i Danderyd har beslutat att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling av Mörby centrum.   - Det är mycket glädjande att vi nu kan komma igång med ombyggnaden av Mörby centrum, och att beslutet fattades i stor politisk enighet. Avtalet med Diligentia kommeratt ge danderydsborna ett ännu bättre centrum med fler butiker och större serviceutbud, kommenterar Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M), och Siv Sahlström, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (C).   - Äntligen kan vi komma igång och utveckla Danderyds centrum och göra plats för alla butiker och kontorshyresgäster som vill skapa framtidens handels- och mötesplats” säger Bo Jansson, fastighetschef Diligentia.   Beslutet innebär bland annat följande: Mörby centrum byggs ut till fd OK/Q8-tomten och förbinds med nuvarande centrum med en byggnad över Mörbyleden. Nytt busstorg som ger bussarna ett gemensamt hållplatsläge. Både norra och södra torget rustas upp. Trafiksäkerheten ökas genom förbättrade lösningar för bil-, cykel- och gångtrafik. Parken längs med Golfbanevägen rustas upp. Bostäder byggs längs med Golfbanevägen

Svensk Byggtidning nr5_2013

7


NYHETER

100-årig klocka har hittat hem till Centralstationen i Stockholm Jernhusen har hittat och låtit restaurera den klocka som på 1910-talet fanns på Centralplan framför Centralstationen. Klockan tillverkades på beställning av Statens Järnvägar och placerades på den biljetthall som fanns intill stationen. På 50-talet togs klockan bort från stationsområdet. I samband med den pågående moderniseringen av Centralstationen återförenades idag klockan med stationen.   Klockan har haft flera placeringar på Centralstationen under åren. På 50-talet togs den ner för gott i samband med tunnelbanans byggen och dök sedan upp igen när Postverket invigde den nya postterminalen i Tomteboda, som en gåva från Statens Järnvägar.   - När vi hittade klockan utanför Tomtebodaterminalen kände vi att den måste tillbaka till Centralstationen. En fin gammal klocka av detta slag gör sig bäst där den kan beskådas av många. Den är också en symbol för stationens historia som vi värnar om, säger Magnus Källgren, affärsutvecklare på Jernhusen.   Klockan har under året restaurerats av Cai Zetterström på Z-Metallform. Den har fått ny färg, nytt bladguld och urverket har setts över.   Vid invigningen av klockan passar Jernhusen på att gräva ner

en tidskapsel som innehåller information om Centralstationen idag. Kapseln innehåller också lite namn på samtliga som deltagit i grundförstärknings- och moderniseringsprojektet, ritningar och fotografier på stationen idag och från bygget, en text om nuvarande projektet samt en dagsaktuell tidning.   - Om 100 år när man gräver om Centralplan kommer man att hitta vår nutid i form av en tidskapsel. När vi har renoverat och moderniserat stationen har vi uppskattat de roliga saker vi hittat som speglar stations era. Detta vill vi nu också göra för våra framtida generationer., säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

DISKRET SKJUTDÖRRSYSTEM

RÄTTELSE: TRÄLYFTET I KNIVSTA

Sysline från Hettich är ett skjutdörrsystem med integrerad dämpning. Nytt och funktionellt, diskret och tyst.   Idag finns det skåp med skjutdörrar i de allra flesta kontorsmiljöer och kontorslandskap och efterfrågan på skåp med dämpning växer. Nu lanserat Hettich nya skjutdörrslösningen SysLine som integrerar dämpningsmekanismen i skenorna och skapar en snygg och stilren möbel.   -Med Sysline får du inga störande delar inne i skåpet som begränsar förvaringsutrymmet, påpekar Ulf Svennson, VD på Hettich Skandinaviska.   Sysline är både ett funktionellt och hållbart system som kan bära en belastning på upp till 15 kilo per dörr. Dämpningen bidrar till en tystare arbetsmiljö samtidigt som det ger en känsla av vardagslyx.

I nummer 4 av Svensk Byggtidning hade vi tyvärr förväxlat bilden till artikeln om Trälyftet-projektet i kvarteret Sågen i Knivsta.Vi beklagar detta. Här publiceras rätt bild av projektet som nu går in i sin andra etapp.   Projekten tillverkas industriellt i Plusshus fabriker och levereras som färdiga moduler till byggarbetsplatserna där montering sker. Produktionen av den andra etappen påbörjas i slutet av året och montering planeras ske med start under första kvartalet 2014.   – Det här blir en bra start för vår verksamhet 2014 och ett kvitto på att intresset för det industriella och klimatsmarta träbyggandet fortsätter växa, säger Nils Clausén, vd i Setras dotterbolag Plusshus.   Lågenergilägenheterna i kvarteret Sågen i centrala Knivsta byggs med Trälyftet, Setras patenterade byggsystem för flervåningshus med moduler i massivträ, och omfattar två huskroppar med totalt 40 lägenheter.   Den 28 augusti i år togs första spadtaget för den första etappen.

8

Text: Björn Asplind

Svensk Byggtidning nr5_2013


AKTAB Totalentreprenad fick förtroendet att utföra balkong samt fasadrenoveringen på KV Dalsland i Karlshamn. Vi är specialiserade på allt inom betongrenovering samt fasadrenovering. Företaget har många års erfarenhet inom balkongrenovering där vi använder material från Sto Scandinavia och fronter från Weland aluminium. Vi arbetar i södra Sverige med Sölvesborg som bas. Vi är 13 anställda på AKTAB med full kompentens inom området.

www.aktab.nu Telefon: 0708/866372

aktab@telia.com Fax: 0456-14984


NYHETER

INVIGNING AV 24 NYA STUDENTBOSTÄDER PÅ LAPPIS

NY VD FÖR HÅRDSATSANDE MARKONA Robert Vangstad har utsetts till ny vd för markförädlingsföretaget Markona. Robert Vangstad har en bakgrund som affärsutvecklingschef på JM, men har under de senaste åren arbetat som konsult för ett flertal av de stora byggbolagen samt grundat företaget Boverkstan som arbetar med marknadsföring och försäljning för bostadsbyggande bolag. Rekryteringen är ett led i Uppsalabaserade Markonas storsatsning. Hittills i år har personalstyrkan ökat med 38 personer till 175 anställda men företaget ska bli ännu starkare i den snabbt växande regionen Uppsala-Stockholm. I år pekar omsättningen mot budgeterade 390 miljoner kronor och målsättningen är att fördubbla den de kommande fem åren.

Stockholms Studentbostäder (SSSB) och Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius har invigt 24 nya studentbostäder i Stockholm. Bostäderna ligger i ett det välkända studentbostadsområdet Lappkärrsberget även känt som Lappis, nära Stockholms Universitet. De 24 nyproducerade studentbostäderna på Lappis levererades som färdigbyggda moduler och monterades ihop till en byggnad som är fyra våningar hög och rymmer sex lägenheter per våning. Det nya huset är en experimentbyggnad där SSSB testar både ny byggteknik och nya material.   - Det är mycket dyrt att bygga studentbostäder, och vi försöker hela tiden att hitta nya vägar för att pressa våra byggkostnader. Detta hus är ett led i SSSB:s arbete för en effektivare byggproduktion, säger Chris Österlund, vd för SSSB.   Det nya huset har ett tillfälligt bygglov som gäller i max 10 år. I normala fall är tillfälliga bygglov något som SSSB inte använder sig av.   - Det pratas mycket om tillfälliga bygglov som en lösning på studentbostadskrisen, men tillfälliga baracker eller båthytter löser inte problemet. Det är fel att lappa och laga med tillfälliga ”lösningar” för att möta ett permanent och ökande behov. I detta fall gör vi ett undantag för att få möjlighet att testa ny byggteknik, säger Chris Österlund.   För den som vill bygga nya studentbostäder råder det mycket svåra ekonomiska förutsättningar. Nyproduktionen av studentbostäder både i länet och i landet har under de senaste åren i stort sett stått stilla.   - Med dessa bostäder på Lappis har SSSB i år totalt färdigställt 130 nya studentbostäder. Det innebär att ett par hundra studenter nu får tak över huvudet och det känns förstås mycket bra. Men tyvärr är det bara en droppe i havet, säger Chris Österlund, vd för SSSB.   I Stockholmsregionen tvingas studenter vänta i minst två år innan de kan få en egen studentbostad. Dessutom är denna brist ett stort och växande problem. De nya studentlägenheterna på Lappis består av 1 rum och pentry i storlek 20 - 24,5 kvm. Hyran är från 4500 - 4970 kr per månad. I september 2013 flyttade de nya hyresgästerna in. 10

- Markona står inför flera intressanta utmaningar som jag ser fram emot att ta mig an. Primärt handlar mitt uppdrag om tillväxt och att fördubbla omsättningen med bibehållen marginal fram till 2018. För att lyckas med detta krävs en tydlig vision, ett utvecklat ledarskap samt effektiva strukturer och processer. Det blir även viktigt att göra Markona mer känt som ett pålitligt och tydligt entreprenadbolag i regionen, säger Robert Vangstad, tillträdande vd för Markona AB. En av flera framgångsfaktorer är företagets geografiska läge. - Hela Stockholm- och Uppsalaregionen kommer att satsa stort på infrastrukturen under de kommande 25 åren för att klara den kraftiga befolkningsökningen. Det ger Markona goda möjligheter att växa med marknaden och bli ett av de ledande entreprenadföretagen, säger Robert Vangstad. Den nya vd:n tillträder sin tjänst 1 januari 2014. Samtidigt lämnar Maria Andersson motsvarande tjänst och kommer i stället att arbeta i moderbolaget Queenie Holding AB med koncernövergripande frågor.

Svensk Byggtidning nr5_2013


Stoppa smutsen i entrén... Kåbe Skrapgaller Halkskyddslister av pressat stål eller gummi Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om möjligt över en djupare försänkning där smutsen kan samlas under lång tid utan att gallret behöver lyftas för rengöring. En bra hjälp speciellt vintertid då människor som går in i en byggnad är mer medvetna om väderleken och redan här kan börja stampa av sig smutsen. Skrapgaller finns i flera olika utföranden.

...vi har lösningarna!

Kåbe Original Kulör Samma goda funktion med andra möjligheter!

Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59 mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Kåbe Originalmatta Kulör med gummi i grått eller rött alternativt i kombination med Kåbe Originalmatta med svart gummi. Den primära funktionen att stoppa smuts och fukt från att dras in på golven, är fortfarande lika god. Skillnaden är att det finns möjlighet till ett annat färgval eller enkel mönsterläggning när storleken på entrén tillåter det.


CC-Fönsterdrev vi håller vad vi lovar!

n 2 mm å r f r a r e d n Expa m upptill 30 m

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev! Finns hos välsorterade bygghandlare samt på

3-C Production AB • Porsevägen 27-29 • 311 32 Falkenberg • Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu


NYHETER

NCCs snösmältning vinner innovationspris

Kvalitetsplåttak – nu för villan!

NCC i Norge har vunnit den norska byggnäringens innovationspris för sin snösmältningsanläggning SS ”Terje”. Anläggningen smälter bort snö på gatorna i Oslo på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. – Det är en ära för NCC att få ta emot detta innovationspris.Vi bidrar till en bättre miljö i Oslo med vår snösmältningsanläggning och får samtidigt effektivt bort snö från gatorna, säger överingenjör Terje Myrhaug, NCC Norge som utvecklat anläggningen tillsammans med norska forskare. Anläggningen tar hand om problemen förenad med snö och SS ”Terje” har ensam kapacitet att smälta bort snön från gatorna i Oslo under en vinter. SS ”Terje” som snart börjar sin tredje säsong i Oslo kan smälta och rena cirka 500 kubikmeter snö i timmen. Men när en ny anläggning byggs, konstrueras den för att möta de lokala kapacitetsbehoven som finns. Snön smälts genom att lastbilar tippar snö på en pråm, snön går sedan igenom ett flertal processer för att krossas och smältas med hjälp av havsvattnet. Stora föremål, grus och sopor tas om hand och olja och tungmetaller avlägsnas. Slutligen passerar det nu smälta vattnet det sista filtret där de finaste partiklarna fastnar och ut kommer rent vatten. – Med den här tekniken tippas inte förorenad snö ut i vattnet, behovet av snödeponier minskar signifikant, snöhanteringen underlättas och transporterna minskar. Utvecklingen av snöanläggningen ligger helt i linje med vår ambition att vara ledande inom hållbarhet, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC. Anläggningen smälter bort snö på gatorna i Oslo på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Svensk Byggtidning nr5_2013

Ruukkis plåttak för större byggnader är välkända för sin kvalité. Nu finns Finnera och Classic anpassade för privatbostäder. Finnera kan händiga dessutom sätta upp på egen hand.   Ruukkis kvalitetstak har sedan länge synts på stora offentliga byggnader, senast på Friends Arena. Nu har möjligheten kommit till privatbostäder. Classic är ett falsat plåttak med rena linjer som passar fint till moderna hus. Takplåten levereras med vikt framkant, vilket gör taket ännu mer motståndskraftigt mot väder och vind. Monteringen är enkel. Man klickar fast plåtens ena sida, den andra fästs med skruvar som döljs av nästa plåt. Detta gör att infästningarna blir helt dolda vilket ger ett rent slutresultat. Finnera är speciellt utvecklat för det tuffa skandinaviska klimatet och är extremt hållbart, där det slutliga taket inte har synliga sömmar. Pannorna är behandlade med en PurexTM-beläggning och har en strukturerad matt yta. PurexTM är en ny generation färgbeläggning som har utvecklats av Ruukki för att ge en varaktig beläggning på byggplåtar. Finnera köps i moduler, lätta att sätta ihop. Att köpa tak innebär ofta flera olika aktörer vars arbete ska synkroniseras. För att göra det optimalt enkelt för husägaren erbjuder Ruukki en paketlösning med en och samma aktör, kallad Roofmaster-programmet. I denna ingår besiktning, kalkyl, leverans av produkter, rivning av det gamla taket, reparation av undertak, installation, bortforsling av avfall och slutbesiktning. Företagsnamnet Ruukki klingar finskt, men hela 80 % av stålet till taken är från Kiruna. Att ett tak från Ruukki dessutom är ett miljövänligt val, vittnar den långa garantin om. När det gäller Classic gäller exempelvis 50 års teknisk garanti och 20 års estetisk garanti. 13


NYA PROJEKT

NCC bygger större bilverkstad åt Atteviks NCC bygger en större och modernare bilverkstad samt ett showroom för nya Volkswagen åt Atteviks Personvagnar i Nässjö för 86 MSEK. Flytten från ett trångt 50-talshus ger verkstaden nästan fördubblad kapacitet.   – Vi bygger det nya Atteviks i östra Nässjö där de större trafikstråken går. För kunderna är Sörängsrondellen mer lättillgängligt med mer service och handel runtomkring än tidigare, säger Martin Suurkuusk, affärschef, NCC Construction, region Syd.   Atteviks gör en av sina största investeringar hittills. Ordern är värd 86 MSEK. NCC:s byggarbete börjar i oktober i år och beräknas vara klart i december 2014. I de nya lokalerna kan Atteviks ta emot fler kunder och erbjuda en bättre arbetsmiljö för sina mekaniker.   – Nu reparerar och servar vi 6 800 bilar om året i en omodern fastighet från 50-talet. Med de större och bättre lokalerna, som våra mekaniker varit med och planerat, kan vi öka kapaciteten till omkring 11 500 bilar per år, säger Louise Attevik, ägare och fastighetsansvarig på Atteviks.   NCC bygger en modern verkstad med bättre flöde mellan plåtreparation och lackering. Här kan bilarna skaderepareras, samt servas och utrustas. För försäljningen av nya bilar bygger NCC också ett showroom i samma byggnad. Total blir lokalerna över 7 000 kvadratmeter, mot dagens 4 500 kvadratmeter.   Tomten är 32 000 kvadratmeter och ger även plats för Atteviks försäljning av begagnade bilar.

Peab bygger vård- och trygghetsboende i simrishamn Peab har fått uppdraget att bygga 42 hyreslägenheter med hög tillgänglighet och 54 lägenheter för vård- och omsorgsboende i Simrishamn. Beställare är Nya Joneberg Holding AD, ett dotterbolag till Näckströms Fastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 115-130 Mkr, beroende på slutligt utformningsalternativ.   Vård- och omsorgsbolaget Aleris kommer att vara hyresgäst.   Arbetet har påbörjats och lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i april 2015.   - Peab har på kort tid satt sig in i Jonebergsprojektet, aktivt bidragit till en säkerställd tidsplan och god utformning av lägenheterna. Joneberg Holding AB ser fram emot att kunna erbjuda det färdigställda projektet till Simrishamnsborna, säger Rikard Edenius ,VD för Näckströms Fastigheter och styrelseordförande i Joneberg Holding.   - Vi är mycket nöjda med att erfarenheter från det gemensamma projektet i Halmstad med Näckströms har gett förutsättningar för att kunna erbjuda Simrishamnsborna attraktiva bostäder, säger Peabs regionchef Bratislav Marjanovic.

14

Skanska först ut i Strandängen Skanska har slutit avtal med Bostads AB VätterHem om att bygga första etappen av det nya bostadsområdet Strandängen invid Vätterns strand i Jönköping. Det rör sig om cirka 80 lägenheter i det så kallade ”ormhuset”, ritat av Tengboms arkitektbyrå, som kommer att ringla sig ned längs sluttningen mot Vättern. Avtalsvärdet är 145 miljoner kronor. Avtalet innebär även att Skanska får optioner på att bygga vidare åt VätterHem i området. Optionerna innefattar ytterligare nio hus med cirka 100 lägenheter samt 15 radhus. Skanska och VätterHem har enats om att driva projektet i partnering, vilket bland annat innebär ett tätt samarbete i projektets alla faser och full öppenhet i räkenskaperna. Strandängen är ett nytt område som byggs för att möta det stora bostadsbehovet i Jönköping. Cirka tre kilometer norr om staden byggs här i nära sjöläge en helt ny stadsdel med stort fokus på hållbarhet och spännande arkitektur. Totalt planeras för 700 lägenheter i olika upplåtelseformer i området. – Det här är ett mycket spännande projekt.Vi blir först med att bygga i denna stadsdel där gröna byggmetoder har hög prioritet. Med tanke på det natursköna läget invid Vättern kommer detta att bli ett fantastiskt fint bostadsområde, säger Olle Strandsäter, projektchef, Skanska Sverige AB. – Det känns trevligt och spännande att komma igång på Strandängen. Här startade Ebba Ramsay ett behandlingshem för epilepsisjuka barn år 1874 och Strandängen/ Vilhelmsro var, fram till 1970-talet, ett sjukhusområde i Landstingets regi.VätterHem köpte området år 1989 och skapar nu en ny, spännande stadsdel där vi redan har märkt en stor efterfrågan på bostäderna, säger Henrik Möller, byggchef, Bostads AB VätterHem. Byggstart sker omgående och under hösten 2015 ska huset stå klart för inflyttning.

Svensk Byggtidning nr4_2013


NYA PROJEKT

Skanska bygger nytt bostadsområde i södra Göteborg Nu står det klart att Skanska bygger cirka 300 bostäder i den nya stadsdelen Nya Hovås. Stadsdelen har utformats efter en öppen dialog med de boende, politiker och andra intressenter. Utbyggnaden av Nya Hovås kommer att pågå under en tioårsperiod med planerad start under 2014.

Lundbergs bygger miljöklassad kontorsfastighet i Karlstad Fastighets AB L E Lundberg har tecknat ett hyresavtal med Karlstad kommun, som innebär att Stadsbyggnads- Miljö- samt Teknik och fastighetsförvaltningen flyttar till kvarteret Barkassen 5 beläget vid inre hamnen i centrala Karlstad.   Lundbergs kommer i och med detta avtal inleda byggnation av en kontorsfastighet i kvarteret Barkassen 5 i Karlstad. Fastigheten byggs för att certifieras enligt ”Miljöbyggnad Guld” och kommer innehålla cirka 5 700 kvm lokalarea samt garage. Avtalet med Karlstad kommun sträcker sig över 10 år och omfattar 75 procent av fastigheten, med option för hela fastigheten. Inflyttning beräknas ske 1 juli 2015.   - Vi ser fram emot att få tillföra centrala Karlstad en ny och modern kontorsfastighet.Vi får en mycket väl belägen och fin fastighet och är givetvis glada att Karlstad kommun väljer att flytta delar av sin verksamhet till oss, säger Peter Lundgren, chef för Region Väst i Fastighets AB L E Lundberg.

Nytt hus ger Linköping 220 fler läkarstudenter NCC bygger ut Linköpings Universitetssjukhus med en egen byggnad för Hälsouniversitetet. Det ger den utspridda medicinska fakulteten ett samlat campus med fler undervisningssalar och plats för 220 fler läkarstudenter. Landstinget i Östergötlands order är värd 155 MSEK.   Hälsouniversitetet har fokus på vikten av medmänsklighet i hälso- och sjukvården, vilket är en röd tråd i skolans alla utbildningar. Snart kan universitet utbilda fler läkare och sjuksköterskor.   – Vi har brist på undervisningslokaler och en del av de som finns är inte funktionella.Vi är också utspridda på flera ställen på sjukhusområdet. Det nya huset bidrar till ett samlat campuskvarter för fakulteten och plats för 20 fler läkarstuderande per termin, säger Irene Rydberg. Hälsouniversitetets fakultetskoordinator.   Läkarutbildningen är elva terminer vilket gör att universitetet kommer kunna ta emot ytterligare 220 läkarstudenter under en sexårsperiod. Dessutom blir det fler utbildningsplatser för sjuksköterskor.   NCC bygger ett nytt hus på 8 000 kvadratmeter i sju plan och renoverar 4 000 kvadratmeter i en intilliggande befintlig byggnad. Det nya och ombyggda huset blir lokaler för Hälsouniversitetet och kommer att innehålla lärosalar, hörsalar, studentkök, kontor för forskare och lärare.   Miljökraven för utbyggnaderna på Linköpings universitetssjukhus är genomgående höga. Det nya och det ombyggda huset får mycket låg energiförbrukning.   – Den maximala energianvändningen blir 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år i det nya huset och 62 kilowattimmar i ombyggnaden. Det är bara hälften av vad byggreglerna kräver för en nybyggnad och två tredjedelar av kraven för en ombyggnad, säger Joakim Sternander, affärschef, NCC Construction region Syd.   NCC:s byggarbete börjar i oktober i år och beräknas vara klart i april 2015.

LIBRA Consulting

Vi har tillverkat och monterat alla rostfria räcken till Angeredsbadet

Administration - Kontroll - Projektledning

Mekotech Verkstads AB arbetar med allt inom mekanik, Svets/Plåt, maskinbearbetning samt montage ute hos kund.

Parkvägen 34 C 802 54 Gävle

Svensk Byggtidning nr4_2013

telefon.070-279 63 26 mail. 026195455@cantab.nu

15


NYA PROJEKT

Byggstart för norra Europas största Volkswagen-konceptanläggning Nu startar byggnationen av en ny Volkswagen-konceptanläggning i Smista, som ligger i Stockholms södra delar. Den nya anläggningen kommer att drivas av Volkswagen Stockholm och blir Volkswagens största i norra Europa. Volkswagen fortsätter att utvecklas starkt på den svenska marknaden. Fler och fler modeller lanseras och marknadsandelen har ökat år för år. För att möta en starkare efterfrågan i den expansiva Stockholms-regionen inleds ny byggnationen av en helt ny försäljnings- och serviceanläggning i Smista, som ligger vid E4/E20 strax söder om city. Med sina 5500 kvadratmeter kommer den nya byggnaden att bli den största fristående Volkswagen-anläggningen i norra Europa byggd enligt det så kallade modularkonceptet. Man planerar för försäljning av såväl nya person- och transportbilar som begagnade fordon. Servicekapaciteten kommer att fördubblas i området. Miljöaspekten har varit central i planeringen och fastigheten kommer att få en så kallad ”Green Building Standard”, tack vare bland annat effektiv och optimerad energiförbrukning och återvinning. Den nya anläggningen är också anpassad för försäljning och service av Volkswagens kommande elbilsmodeller. - Det känns fantastiskt att vi fått möjligheten att etablera en supermodern Volkswagen anläggning på den populära bilgatan i Smista, med bästa skyltläge mot E4/E20. Med Volkswagens mycket starka varumärke och produkter är jag övertygad om att vi kommer att lyfta området ytterligare, säger Tobias Rückert, chef för Volkswagen Stockholm, som ingår i Din Bil-kedjan. - Stockholm är vår största marknad och när vi nu stärker vår närvaro i stadens södra delar kommer vi närmare såväl potentiella bilköpare som kunder som behöver lämna in sin bil på service, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Sverige.   Byggstarten sker nu och man räknar med invigning under fjärde kvartalet 2014.

16

Många vill bo i Malmös nya stadsdel Elinegård Hundratals nyfikna bostadsletare kom för att få information om Malm ös nya stadsdel Elinegård när Ikano Bostad och NCC invigde sin visningspaviljong.   Elinegård ligger vid Kalkbrottet i Limhamn, i sydvästra Malmö. Här kommer drygt 3000 människor kunna bo i radhus, villor och lägenheter. Ikano Bostad ska bygga hälften av de nya bostäderna och planerar för 1000 nya bostadsrätter och hyresrätter. 2016 flyttar de första Elinegårdsborna in.   – Det känns extra kul att få öppna upp för fler människor att kunna bo bra i en unik miljö. När vi träffade intressenterna i vår visningspaviljong märkte vi att det fanns ett stort intresse för lägenheter där varje kvadratmeter utnyttjas till max. Många fastnade för en välplanerad 3:a på 71 kvadratmeter, säger Christian Dahlman, chef för bostadsutveckling på Ikano Bostad.   Under invigningen fick allmänheten för första gången möjlighet att träffa de ansvariga för vision, arkitektur och bygge, och frågorna var många.   – Så kul att det äntligen kommer igång här. Idag bor vi i villa men har börjat se oss om efter en nyproducerad, mindre lägenhet. Nu har vi fått en tydligare bild av Elinegård som känns som ett lockande alternativ, säger Eva Ness, intresserad besökare.   Förutom bostäderna i Elinegård bygger Ikano Bostad just nu lägenheter i Kirseberg och planerar bygga i Hyllie och Västra Hamnen.

Svensk Byggtidning nr4_2013


NYA PROJEKT

Diligentia tillför Sundbyberg 31 nya hyresrätter Nu går startskottet för Fjällnäset 16, som är Diligentias nya bostadsprojekt i Lilla Alby i Sundbyberg. 31 nya hyresrätter ska få se dagens ljus och inflyttning sker från december 2014. Huset ska klassas enligt Miljöbyggnad Silver. Bredvid Diligentias befintliga bostadsfastighet på Humblegatan 20-22 finns idag en bergsknalle. Nu går startskottet för det bostadsprojekt som innebär att berget sprängs bort och ersätts av en tio våningar hög hyresfastighet i rött tegel samt ljus puts. Fastigheten byggs i souterräng, och får en högre och en lägre del. - Vi är mycket glada att idag skjuta startskottet tillsammans med Diligentia för sundbybergarnas 31 nya hyresrätter, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande. Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, och samtidigt den snabbast växande med snart 42 000 invånare.Vi välkomnar såklart alla initiativ till nya boendemöjligheter och i synnerhet i hyresrättsform, konstaterar Nygren. I enlighet med Diligentias långsiktiga hållbarhetsarbete ska den nya byggnaden uppfylla klassningssystemet Miljöbyggnads silvernivå.

NCC köper mark till 110 bostäder i Bromma NCC Boende har förvärvat mark av Fastighets AB Brostaden. Nu kan NCC:s planer för 110 nya bostadsrätter i Linaberg i Bromma ta fart. – Det är riktigt glädjande att detaljplanen nu har vunnit laga kraft och vi därmed kan fortsätta utveckla ett av Stockholms intressantaste bostadsområden. Med våra nya bostadshus i Linaberg kan vi förverkliga fler bostäder till Stockholmarna, säger Fredrik Hemborg regionchef för Flerbostadshus i Stockholm. Det nya kvarteret kommer att byggas nära Bällstaån i anslutning till stadsdelen Annedal som byggs under temat ”för barn i alla åldrar”. Lägenheterna får 1-5 rum och kök. Försäljningsstarten planeras till början av 2014.Linaberg ligger i stadsdelen Mariehäll i Bromma alldeles intill Sundbyberg. Här byggs just nu nya Annedal med drygt 2 000 bostäder. Miljön kring Annedal utvecklas med fokus på barnen.

Svensk Byggtidning nr4_2013

- Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss.Vi har uppdraget att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning till Skandias 1,2 miljoner livförsäkringstagare, berättar Bo Jansson vidare. Det är självklart för oss att certifiera alla om- ny och tillbyggnader och i detta fall har vi valt Miljöbyggnad. Därmed säkerställer vi viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval. Diligentia äger också det stora Sundbybergsområdet Kabeln med Max Sieverts gamla kabelfabrik från 1880, som idag är ett relativt slutet område med stora kontorshus. - Vi har långt gångna planer på att omvandla Kabelnområdet till en blandad stadsdel som är både hållbar och inspirerande med bostäder, kontor och handel.Vi ska bevara områdets kulturhistoria och samtidigt föra in nytänkande i upplägg och arkitektur, avslutar Bo Jansson.

Skanska bygger i Linköping Skanska har fått i uppdrag att bygga det första flerbostadshuset i HSB:s nya bostadsområde Folkets Park i Linköping. Det blir ett L-format hus med fem våningar och 51 bostadsrättslägenheter samt garageplan. Ordervärdet är 82 miljoner kronor. Folkets Park i Linköping har anor sedan 1920-talet. I parken har det inte bedrivits några aktiviteter under senare år, men nu planeras ett helt nytt bostadsområde på platsen med upp till 350 bostäder i olika upplåtelseformer. Först ut är bostadsrättsföreningen Dansbanan som Skanska nu ska bygga åt HSB.   – Bostadsrättsföreningen Dansbanan ligger i en magiskt vacker tallskog på promenadavstånd från city. Den orörda tallskogen ska omges av ett pärlband av omsorgsfullt placerade byggnader i naturen. HSB:s långsiktiga åtagande för förädling av marken i Folkets Park har börjat, säger Bita Almasian, byggchef, HSB Östergötland. Förberedande markarbeten är redan påbörjade och avsikten är att huset ska stå klart för inflyttning under hösten 2015.

17


HÅLLBART BYGGANDE

Trä – förnybart, bearbetningsbart och industriellt byggmaterial AV BJÖRN ASPLIND När Svenskt Trä pratar om industriellt byggande i trä syftar man på industriella processer som möjliggör att en större del av monteringen av träkonstruktionen kan göras på en fabrik.   – Detta möjliggör ett storskaligt flöde och är tidseffektivt. Det som sätter gränsen för variationen på slutprodukten är till stor del antalet prefabricerade komponenter samt hur dessa kan kombineras med varandra, säger Alexander Nyberg, rådgivare byggande & konstruktion vid Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna. En vanlig missuppfattning är att industrialiseringinnebär begränsade variationsmöjligheter eller är förenat med lägre kvalitet.. Verkligheten är istället den motsatta genom ökade variationsmöjligheter, skräddarsydda byggnader och stabilt hög kvalitet. – Industrialiseringen medför att fler kan få ta del av träets fördelar, betonar Alexander Nyberg. BOSTADSBRIST Enligt Alexander Nyberg råder det idag bostadsbrist i Sverige, framförallt i tillväxtregioner. Bostadsbyggandet behöver öka. – Träindustrin behöver sprida information och utbilda om fördelarna med det industriella träbyggandet och öka kapaciteten för att möta den ytterligare ökade efterfrågan på modern träbyggnadsteknik som detta förväntas resultera i. – Materialet har vi gott om och Sveriges virkesbestånd ökar för varje år. Det är inte alla länder som kan få ut så stor samhällsnytta vad gäller ekonomi och arbetstillfällen från sin skog och samtidigt se den växa, påpekar Alexander Nyberg. Ett tungt vägande argument för industriellt träbyggande är den roll det kan spela i att tackla klimathotet genom att det är ett förnyelsebart byggmaterial som ingår i ett naturligt kretslopp. Med trä som ett modernt 18

Kvarteret Limnologen i Växjö utgör ett lysande exempel på hur man kan bygga stort och spännande i trä. Svensk Byggtidning nr5_2013


Strandparken, med adress Hamngatan, Sundbyberg, bygger Folkhem Stockholmsområdets första åttavåningshus i trä. Husen, som uppförs precis intill Bällstaviken och alldeles intill Skatteverket och Solnas kommungräns, är ritade av Wingårdhs Arkitekter, och totalt blir det 124 bostadsrättslägenheter.

byggmaterial kan man bygga kostnadseffektiva – TMFs medlemsföretag är användare och hyreslägenheter, bostadsrätter i premiumsegvidareförädlare av våra medlemsföretags promentet, idrottshallar, dukter. Mot denna broar och kommersibakgrund är det lätt ella byggnader.   De fem viktigaste argu- att förstå att vi har stor nytta av att sammenten för att ytterliga Hur ser ert samarbete arbeta. Vi arrangerar med TMF ut? därför ofta mässor, öka andelen av industri– Svenskt Träs medutbildningar och föreellt byggande i trä. lemsföretag befinner läsningar tillsammans. sig i regel tidigare i Då vi tillsammans får värdekedja än TMFs en bra helhetsbild och medlemsföretag. Det är den huvudsakliga skillstora kontaktytor inom träindustrin har vi en naden avseende våra fokusområden. Svenskt Trä bra utgångspunkt för att utveckla branschen och verkar för att stödja och utveckla användandet möta de växande behoven och efterfrågan som av det sågade trämaterialet och medlemsförevi nu ser kommer, säger Alexander Nyberg. tagen finns till stor del bland producenter av sågat trä. VIKTIGA ARGUMENT De fem viktigaste argumenten för att ytterligare öka andelen av industriellt byggande i trä är enligt Alexander Nyberg:  Bostadsbristen  Klimatfrågan   Tekniska fördelar   Upplevelsen av trä  Arbetstillfällen – Prefabrikationen i landsorten minskar behovet av etableringsytor på plats. Byggnationen sker ju ofta i storstäderna där det är ont om utrymme. En vanlig missuppfattning är här att industrialiserDetta gör att det blir minskade störningar och ing innebär begränsade variationsmöjligheter eller under kortare tid för de boende omkring byggförenat med lägre kvalitet. På bilden, Torghörnet i Östervåla. Foto: Björn Asplind platsen. När en större del av arbetet flyttas ut Svensk Byggtidning nr5_2013

Alexander Nyberg, rådgivare byggande & konstruktion vid Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna.

till fabriken, som ofta finns nära skogsråvaran, skapas värdefulla arbetstillfällen i landsorten. En mycket central teknisk fördel med trä är den låga vikten. Transporter blir effektiva och påbyggnader kan enklare göras utan att den underliggande stommen behöver stärkas upp i lika hög grad avslutar Alexander Nyberg. PREFABRICERANDE – Med industriellt byggande i trä syftar vi främst på en tillverkningsprocess som oftast är 19


HÅLLBART BYGGANDE

Ett tungt vägande argument för industriellt träbyggande är den roll det kan spela i att tackla klimathotet genom att det är ett förnyelsebart byggmaterial som ingår i ett naturligt kretslopp. På bilden, montering av Lindbäcks volymelement i Vinsta.

prefabricerande i olika grader, allt ifrån delele– Det som hämmar byggandet mest just nu är finansieringen av byggandet. Före 2008 hade vi ment till helt färdiga byggnader. ett hyfsat snurr på byggandet, sedan drogs det åt Det gäller också att ha ett system för allting rejält med finansieringen. Bolånetaket infördes med standardisering och rutiner för att få ner och bankerna fick krav på bättre likviditet. Om du kostnaden per moment. Det handlar om allt ska låna pengar till en bostad idag är det mycket från delfabricerat till helt färdigproducerade svårare och väldigt krångligt. Det här är väldigt byggnader. Viktigt är också att byggande i trä är hämmande och har bromsat upp hela flyttkedjan. energisnålt och förnyelsebart med en CO2-neutral byggprocess, säger Idag har vi en snittbelAnders Rosenkilde, chef åning på 50 procent. för teknisk utveckling vid Bankerna kräver oftast att   Det är här regelTMF, Trä- och Möbelfödu sålt din nuvarande bosretagen. tad innan man ger sig in i verken för vårt bygen ny bostadsaffär, vilket gande sätts upp. TMF:s arbete i dessa väsentligt bromsar upp frågor består till stora flyttkedjan, understryker delar av påverkan mot Anders Rosenkilde. Boverket, Socialdepartementet, Energimyndigheten, Näringsdepartementet och andra aktörer. Många vill flytta och sälja sin bostad, men hela processen stannas upp. Många av TMF:s – Det är här regelverken för vårt byggande sätts medlemsföretag har en mycket ansträngd upp. Vi lägger ner mycket möda här och en ekonomi på grund av denna situation och TMF viktig fråga just nu är att få bort de tekniska gör allt för att påverka och uppvakta bland annat särkraven i kommunerna, vilket nu verkar vara finansminister Anders Borg (M) och bostadsminispå gång i en lagpromemoria. ter Stefan Attefall (KD) i denna angelägna fråga. – För oss är det också viktigt att jobba med frågor som hur byggandet kan öka generellt, och då handlar det om frågor om finansiering och bolånetak, förklarar Anders Rosenkilde. 20

– Bort med bolånetak och inför amorteringskrav är några av våra lösningar, avslutar Anders Rosenkilde.

Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling vid TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Många av TMF:s företag har gått i konkurs på grund av denna situation och TMF gör allt för att påverka och uppvakta bland annat finansminister Anders Borg (M) och bostadsminister Stefan Attefall (KD) i denna angelägna fråga. – Bort med bolånetak och inför amorteringskrav är några av våra lösningar, avslutar Anders Rosenkilde.

Svensk Byggtidning nr5_2013


HÅLLBART BYGGANDE

Aktiv i genomförandeprocessen är framgångsfaktorn för hållbara projekt

Baduset Vanningen var ett av de kommunala byggnadenrna som ingick i energibesparingsprojektet. Foto: Annika Lundh

AV KIM HALL När Siemens Building Technologies utsågs till vinnare av det europeiska energipriset EESI, som delas ut av European Energy Service Award, var det för ett aktivt och långsiktigt genomförande av ett energibesparingsprojekt de hade i samarbete med Vellinge kommun. Totalt satsade kommunen 40 miljoner kr på att få ner energikostnaderna i kommunens fastigheter.   – Grunden i Vellingeprojektet var att vi skulle få genomfört planerat underhåll, få fastigheterna uppkopplade för övervakning samt att få ner energikostnaderna utan att påverka fastigheterna negativt och att istället få rätt klimat. Framgångsfaktorn var att vi tillsammans med Siemens arbetade långsiktigt genom att projektet delades upp i flera etapper vilket gjorde att vi kunde utnyttja lärdomar efter varje del. Detta minimerade risken för misstag, säger Anders Rahdevi, fastighetschef i Vellingebostäder, när han talade på Ekobyggmässan i Kista. Svensk Byggtidning nr5_2013

2005 fick Vellingebostäder i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för fjärrvärme, närvärme med flis och pellets, gas och energisparprojekt inom kommunens fastighetsbestånd. I upphandlingen av förstudie ingick ca 100 000 kvm av kommunens totala fastighetsbestånd. Av upphandlingsanbuden som utvärderades inleddes ett samarbete med Siemens.

ut gammal belysning mot bl a Led-belysning och tilläggsisolerade en del fastigheter. Dessutom satte vi solfångare på Vanningen och satte in en värmepump som återvinner överskottsvattnet från bassängerna, berättar Anders Rahdevi.

DRIFTOPTIMERA Mycket av arbetet handlade om att driftoptimera och se till att anläggningarna hade   En framgångsfaktor är rätt temperatur. Temp och ventilation i exematt vi har varit aktiva och pelvis skolor gick ner tagit beslut på detaljnivå i nattetid och helger för genomförandeprocessen. att återställas när barnen kom på måndagen.

Projektet startade 2006 och 2013 slutfördes uppdraget. Byggnadsbeståndet omfattade offentliga byggnader som kommunhus, administrationsbyggnader, skolor, förskolor, äldreboende och badhuset Vanningen. Konkret innebar det att alla anläggningarna energieffektiviserades där kostnaderna för projektet kunnat betalas tillbaka genom de besparingar som gjorts. Total energibesparing utifrån projektet är ca 6 300 MWh/år (5 300 MWh/år värmeoch 1000 MWh per år i elbesparing). – Vi tittade mycket på drifttider, ventilation med återvinning, satte in värmepumpar, bytte

– En framgångsfaktor är att vi har varit aktiva och tagit beslut på detaljnivå i genomförandeprocessen. Det går inte att sitta vid sidan om och bara titta på, säger Anders Rahdevi. Redan första året märktes energibesparingarna, men även andra året kunde fem procent sparas genom finjusteringar och inställningsarbete på anläggningen. Samtidigt utfördes mätningar för att se så att nivån var rätt. 21


HÅLLBART BYGGANDE

– Det gäller att följa upp processen och vara lyhörd för gamla fastigheter där man gömt problem t ex genom övertemperatur och att vara beredd på överraskningar och dolda skador. Man måste vara lyhörd och vidta åtgärder. Jobba aktivt med sina fastigheter, säger Anders Rahdevi.

  Så fort vi bygger nytt försöker vi tänka i termer energisnålt, driftoptimering och uppföljning hela vägen. HÅLLBARHETSFOKUS Det kommunala fastighetsbolaget Vellingebostäder och Vellinge Expoaterings AB har som följd av projektet genomfört en ny upphandling (LOU) där Siemens är antagen som entreprenör, dessa åtgärder beräknas vara färdigställda den sista december 2014. – Så fort vi bygger nytt försöker vi tänka i termer energisnålt, driftoptimering och uppföljning hela vägen. Det är inte alla entreprenörer som har hållbarhetsfokus. Då måste vi se till att det blir ökat fokus på dessa frågor, säger Anders Rahdevi avslutningsvis.

En framgångsfaktor i Vellingeprojektet var att Vellingebostäder och Siemens har varit aktiva och tagit beslut på detaljnivå i genomförandeprocessen. Det går inte att sitta vid sidan om och bara titta på, säger Anders Rahdevi, fastighetschef i Vellingebostäder, när han talade på Ekobyggmässan i Kista. Foto: Magnus Mosén

Försäljning och uthyrning av byggnadsställningar Vi erbjuder ett brett sortiment med korta leveranstider.

BISAB

Byggnadsställningsentreprenad i Stockholm Byggnadsställningar i Sverige ABAB Tel: 08-779 30 00 | 070-741 98 00 E-post: info@bisab.org | www.bisab.org

22

Svensk Byggtidning nr5_2013


HÅLLBART BYGGANDE

Låga driftkostnader och lågt underhåll i aktivhus AV KIM HALL I aktivhus arbetar byggnadens konstruktion och tekniska system aktivt med att fånga upp värme från verksamhetens aktivitet, solinstrålning, kylmaskiner i köket samt övertemperaturer i lokaler och ventilation. Isolering av väggar och fönster är dimensionerade för att minimera lokalernas kostnad för uppvärmning och komfortkylan i lokalen utesluts.   – Förr var det djuren i ladugården som värmde upp boningshuset. I dag har vi andra sätt att tillvarata värmen och där man jobbar med lägre temperaturer än traditionell värme. Vi kan inte längre säga ”byggnadens värmesystem”. I en aktivbyggnad fungerar systemet både som upptagare samt avgivare av energi, d v s systemet fångar solenergin på solsidan av byggnaden samtidigt som byggnaden värms upp av den upptagna solenergin på byggnadens skuggsida, säger Bengt-Göran Karlsson, seniorforskare och energispecialist på Sweco. ENERGILAGER Övertemperaturer från t ex ventilation och sol laddas i byggnadens konstruktion, d v s ett energilager där värmen via värmeledning

nadskroppen skapas jämn temperatur genom stora delar av byggnaden. Man kan likna det vid människokroppen som en aktiv byggnad där hjärtat pumpar runt blodet i kroppen. Sticker du ut en arm jobbar resten av kroppen för att armen skall vara varm. Samma sak är det med aktivhus, d v s huset jobbar för att uppnå jämn balans, förklarar Bengt-Göran Karlsson. KONDENSORVÄRME Detta ger möjligheter att effektivt tillvarata värme från exempelvis kökets kondensorvärme från kylmaskinerna, ventilationens övertemperaturer under dagen o s v. En annan positiv aspekt är att aktiva solfångare som arbetar med temperaturer under 30 grader blir effektivare och billigare när de är en del av byggnadens konstruktion. – Styrsystemet är enkelt och kräver i stort sett inga injusteringsventiler. Värmesystemet arbetar med temperaturer nära byggnadens och lokalernas temperaturer. Detta resulterar i att reglerventiler får enklaste funktion, d v s på eller av, säger Bengt-Göran Karlsson.

En visuell beskrivning av hur värmesystemet fungerar i ett aktivhus. Illustration; Karlsson Climate AB

återgår till lokalerna på när värmebehov uppstår. Solenergin som fångas upp förflyttas till områden i huset där det behövs. Överskottet går till en s k ”dumpplats”. Trögheten i dumplagret gör det möjligt för en värmepump att återvinna denna energi. Värmepumpen dimensioneras mot dumplagrets flöde. Detta tillsammans med att värmepumpen levererar en låg temperatur för uppvärmning av byggnaden resulterar i en effektiv värmeproduktion. Värmepumpen förutsättningar ökas att få så effektiv värmefaktor som möjligt. – När byggnadens värmesystem arbetar med ”snabba” flöden genom stora delar av byggSvensk Byggtidning nr5_2013

Belysningen i lokalerna strävar efter solljus och dagsljus. Lanterniner i byggnadens takkonstruktion leder in ljus till korridorerna mitt i byggnaden. Elever och lärare blir gladare av bättre pedagogisk miljö samtidigt som man sparar el. Lokalernas belysning utrustas med luxstyrning och frånvarostyrning. – Fönstren placeras så att de uppnår ett effektivt resultat både vad gäller luxstyrd belysning och utnyttjande av gratisenergi via solinstrålning. Likaså väljer man högeffektiva cirkulationspumpar och ventilationssystem för att minimera byggnadens ”elförbrukning”, förklarar Jonathan Karlsson, projektledare på Karlsson Climate och som samarbetar med Sweco. UPPVÄRMNINGSSYSTEM Byggnadens huvudsakliga uppvärmningssystem kan exempelvis vara fjärrvärme, värmepump eller liknande. Vid behov går ”fjärrvärmen” in och värmer byggnaden beroende på aktiviteten i och runt byggnaden.

Tillsammans med sönerna Jonathan Karlsson, projektledare på Karlsson Climate och Julius Karlsson student på driftingenjör inom VVS och kyla, arbetar Bengt-Göran Karlsson, seniorforskare och energispecialist på Sweco, med Aktivhus. Det innebär att byggnadens konstruktion och tekniska system arbetar aktivt med att fånga upp värme som sedan fördelas i byggnaden. Foto: Kim Hall

– Alla cirkulationspumpar som vi använder är högeffektiva pumpar med låga driftkostnader och hög pumpeffekt. Samma sak är det med ventilationen. Men innan du väljer ett värmesystem är det viktigt att undersöka vilka resurser och tillgänglighet som redan finns i omgivningen, säger Bengt-Göran Karlsson. Sammanfattningsvis medför aktivhus låga driftkostnader och lågt underhåll. Det är enklare att reglera styrningen. Det räcker med till- och frånslag på en ventil istället för shuntgrupper. – Oavsett om det är nyproduktion eller gamla byggnader går det att införa detta system. Man kan ha det ganska brett och vårt jobb är att hitta incitamentet, säger Jonathan Karlsson.

23


PASSIVHUS

Vilka begrepp gäller? AV BJÖRN ASPLIND

Ett ekologiskt förhållningssätt präglar passivhusförskolan Trädgårdsstaden i Skövde. Förskolan öppnade våren 2012. Foto: Björn Asplind

Passivhus är hus som har en hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen.   Den Europeiska Unionen har genom direktivet EPDB ålagt medlemsländerna att anpassa sina byggregler till ”Nära Nollenergi Byggnader”. PASSIVHUS I några nordiska länder har man valt att ha två definitioner på begreppet passivhus.   Den internationella definitionen är utarbetad av Passivhaus Institut (PHI), i Sverige sedan några år representerade av IG Passivhus Sverige, www.igpassivhus.se   IG Passivhus Sverige AB, IGPH, är ett seriöst och helt oberoende företag som sprider information, utbildar passivhusexperter och kvalitetssäkrar passivhus i Sverige och internationellt. IGPH, är ett kompetensnätverk bildat av passivhusexperter med mer än 15 års erfarenhet. Medlem i IGPH kan alla bli som är intresserade

  SCN har uppdaterat de svenska kriterierna i FEBY12 för att harmonisera med anvisningar enligt Sveby. SCN ansvarar för certifiering och verifiering av passivhus och nollenergihus enligt de svenska kriterierna och arbetar för en anpassning av BBR till passivhusnivån.

Passivhuscentrum Västra Götaland, www.passivhuscentrum.se, medlem i SCN, är en resurs för passivhusmarknadens aktörer - politiker, stadsplanerare, byggherrar, entreprenörer, konsulter. Passivhuscentrum, med bas i Alingsås står för kunskap och kontakter. Passivhusförskolan Trädgårdsstaden i Skövde.   Passivhuscentrum är ett samarbetsprojekt Foto: Björn Asplind mellan Västra Götalandsregionen och Alingsås av att göra Sverige energieffektivare med hjälp kommun. Centret fungerar som en plattform av kvalitetssäkra passivhus. IGPH utbildar som samlar och samarbetar med aktörer och passivhusexperter leverantörer inom i en tiodagars kurs passivhusmark  Centret fungerar som en som hålls två gånger naden. Passivhusper år. Hittills har centrum siktar plattform som samlar och drygt 150 personer på att vara samarbetar med aktörer och också gått kursen. spindeln i ett natioleverantörer inom passivhus- nellt nätverk mellan De svenska kriterimarknad och forskmarknaden. erna för nollenergining. Dessutom är hus, passivhus och Passivhuscentrum minienergihus utvecklades tidigare (FEBY09) av en resurs för konsumenten, i sökandet efter ett en expertgrupp utsedd av Energimyndighetens energieffektivt boende. programgrupp Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Ansvaret har nu övertagits LÅGENERGIHUS av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), Utöver passivhus finns dessa typer av byggnader www.nollhus.se, en medlemsförening för natioinom det bredare perspektivet lågenergihus: nell utveckling och spridning av energieffektivt Nollenergihus byggande. Nollenergihus är en byggnad som utöver att 24

uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför. Det kan vara el från t.ex. solceller eller värme som levereras till annan byggnad eller fjärrvärmenätet. Nära nollenergihus Nära Nollenergihus är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion senast 2019. Kriterierna ligger för närvarande på regeringens bord att bestämma. Nära nollenergihus kan producera ett mindre eller större överskott. Minienergihus Minienergihus baseras på samma metodik som för passivhus, men är kravmässigt enklare att klara.

Källor och bra länkar www.igpassivhus.se; www.passivhuscentrum.se och www.nollhus.se

Passivhusförskolan Trädgårdsstaden i Skövde får ta emot många besök från dem som vill veta mer om hur man bygger ett äkta passivhus. Foto: Björn Asplind Svensk Byggtidning nr5_2013


renZERO™ - NYTT KONCEPT FÖR ENERGIRENOVERING AV SMÅHUS TILL NÄRA-NOLL

Paroc, Elitfönster och Nibe har tillsammans skapat Sveriges första koncept för energirenovering av småhus - renZERO™. På Länsmansvägen 32 i Stockholm genomför vi just nu pilottest av konceptet på ett enfamiljshus från 1945. Energianvändningen före renovering ligger på 128 kWh/m2 och målsättningen är att användningen efter renovering skall vara nere på 25 kWh/m2 vilket motsvarar nivån för ett nybyggt passivhus. Ladda ned vår informationsbroschyr och följ renoveringen på renzero.se.


PASSIVHUS

Äkta passivhuskomfort och kvalitet till rätt pris AV BJÖRN ASPLIND Intressegrupp Passivhus Sverige, IGPH, grundades för att informera, utbilda, kvalitetssäkra och sprida kunskaper om passivhus i Sverige.   IGPH är den svenska partnern i IPHA (International Passive House Association) där 15 länder är representerade, allt från Danmark och Irland till Nya Zealand och USA.

  Sammanlagt ingår nästan 3000 medlemsföretag i denna internationella sammanslutning för utbyte av erfarenheter och med ett gemensamt mål om global energieffektivisering med äkta passivhus, säger VD:n för IG Passivhus Sverige AB, Simone Kreutzer, som sedan 13 år jobbar med internationella passivhus i Sverige. ERFARENHET År 2011 bildade Simone Kreutzer tillsammans med två kollegor IG Passivhus Sverige AB, IGPH. Efter det senaste personaltillskottet inom företaget förfogar IGPH nu över mer än 25 års passivhuserfarenhet.

– En byggnad med dålig komfort, brister i kvaliteten och ett högre värmeenergibehov än beräknat är helt enkelt inget passivhus. Möjligtvis är det ett lågenergihus som enbart lever upp till att den beräknade energiförbrukningen ska vara lägre än vad BBR kräver.

  Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus.

På vilka sätt arbetar ni med att öka andelen passivhus i Sverige? – Det är inte kvantiteten som är avgörande, utan att byggnaderna håller sitt löfte gällande kvalitet, komfort och låg värmeenergianvändning. Tyvärr missbrukas ordet passivhus alldeles för ofta. Det finns vissa grupperingar i Sverige som påstår att det finns över 2000 passivhus här. Uppföljningen av många av dessa hus har dock visat att energianvändningen är mycket högre än beräknat och dessutom har de dålig komfort, säger Simone Kreutzer. 26

skall garanteras.

GOD KOMFORT Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus. IGPH:s ambition är att alla dessa värden

Passivhus är en filosofi, ett helhetstänkande som enbart fungerar när man har med alla faktorer, alla detaljer, hela kedjan under hela processen. Från första penndraget till injusteringen av ventilationssystemet och inflyttningen i byggnaden med överlämning av användarhandboken och

brukarinformationen. Att enbart titta på effektbehovet eller värdet för köpt energi räcker inte för passivhus. Utgångsläget är att man har en beslutsam och påläst beställare med långsiktiga ekonomiska mål som anlitar en kunnig arkitekt som förstår vad kompakt design innebär, som ritar in måttliga fönster och solavskärmning, som kan placera frånluftsrummen nära varandra och som förstår att designa en byggnad utifrån funktion och med precision. Lika viktigt är samspelet mellan projektörer som har lärt sig noggrannhet och samordnad detaljplanering. Men minst lika viktigt är det att ha med byggaren från ett tidigt skede (exempelvis genom partnering). FÖRSTÅELSE Byggarbetarna behöver ha en förståelse för alla detaljer och hur viktigt kvalitetsutförandet är för byggets resultat. När alla dessa faktorer är uppfyllda och förenade genom en s.k. energisamordnare kan ett hus bli ett passivhus. Ett passivhus som står för hög kvalitet (hållbarhet), bästa komfort (funktion) och låg totalkostnad (LCC-livscykelanalys). Med rätt planering har man i Tyskland lyckats bygga passivhus med enbart 2-5 procents merkostnader vilka kan räknas hem redan under första året. Svensk Byggtidning nr5_2013


Södra Climate Arena i Växjö.Foto: Robin Fritzon

Tennishallen Södra Climate Arena i Växjö, är inte bara ett äkta passivhus, den är också byggd med modern träbyggnadsteknik. Foto: Robin Fritzson

– Mest passande för passivhus är stora byggnader som flerbostadshus eller lokaler. Skolor och förskolor lämpar sig allra bäst att byggas som passivhus. Installationer kan förenklas och material optimeras genom maximal kompakthet och orientering. Många kommuner i Tyskland har exempelvis bestämt att alla kommunala byggnader enbart ska vara passivhuslokaler.

– Det är viktigt för oss att vara ett oberoolika definitioner för passivhus i Sverige, säger ende företag som bär sig själv. Vi har sett det Simone Kreutzer. både nationellt och Hur pass besvärligt internationellt att är det att det finns   En byggnad som utmär- två definitioner på föreningar bildades och efter tre-fem passivhus i Sverige? ker sig med sin höga kvaår försvann de, när – För oss finns bara litet, den goda komforten pengarna tog slut en definition och detta eller när styrelsen inte gäller för de flesta och den lägsta totallängre kunde enas. människor i världen kostnaden. Passivhuskonceptet som jobbar med är en beständig och passivhus. väl definierad filosofi Precis som det finns sedan 25 år tillbaka. Lika beständigt ska vårt EU-normer kommer på längre sikt även pasföretag vara. sivhus att accepteras för vad de är: ”En byggnad som utmärker sig med sin höga kvalitet, den – Vi vill inte vara beroende på myndighetspengoda komforten och den lägsta totalkostnaden, gar eller medlemmars villkor, för risken är stort säger Simone Kreutzer. att industrin börjar blanda in sina egna affärsintressen i passivhustänkandet. EN HANDFULL – Man får inte glömma att det bara var en Så har hänt i Sverige, och det ledde till ett antal handfull personer som år 2007 bestämde

KONTROLLERADE De äkta passivhusen som IGPH jobbar med är kvalitetskontrollerade och verifierade. Det finns 40000 byggda passivhus i världen idag, och även om bara ett tiotal av dessa står i Sverige just nu så är dock tendensen klart stigande. – Vi utbildar också passivhusexperter i en tiodagars kurs som hålls två gånger per år. Till dags dato har drygt 150 personer gått kursen. Ju mer kunskap som hamnar hos konsulter och byggare liksom beställare och politiker, desto större blir insikten att passivhus är det enda verkliga alternativet för energieffektivisering, dessutom med högre komfort och bättre hållbarhet än andra koncept, betonar Simone Kreutzer. EGET BOLAG Intressegrupp Passivhus är ett aktiebolag och ingen förening. Svensk Byggtidning nr5_2013

Simone Kreutzer, VD för IG Passivhus Sverige AB. Foto: Robin Fritzson 27


PASSIVHUS

Det första äkta passivhuset i Sverige – Skogslundens förskola i Åkersberga, Österåkers kommun. Foto: Tyréns

Swecos arkitekter har skapat landets nordligaste belägna passivhus, de tre passivhusvillorna på Tavleliden i Umeå. Illustration: Sweco, Umeå

sig för att med Energimyndighetens pengar ändra siffror och enheter från de internationella passivhuskraven för att man trodde att de då skulle bli mer förståliga för svenska konsulter och bättre anpassade till BBR. Men i verkligheten har det tyvärr bara blivit besvärligt och det är byggherrarna och beställarna som blir lurade i slutändan. – Det är synd att samma namn används för två så olika sätt att tänka. Det är beklagansvärt och sorgligt, och jag kan bara säga att jag har kämpat i tio år och träffat detta tiotal människor. Men det fanns inget intresse att samarbeta och jag kan förstå att det är svårt nu efter så många år att medge att man bara behövde en övergångslösning för att låta byggbranschen mogna för konceptet, fastslår Simone Kreutzer. 28

Sigillet ”Äkta passivhus”.

Hopp finns ändå om vi tittar ut mot resten av Europa, inte minst mot våra grannländer, hävdar Simone Kreutzer. Ser man på Danmark eller Norge så använder man sig även där av den internationella passivhusdefinitionen, en filosofi som är så mycket mer än bara energi.

Kvalitetssäkringen har högsta prioritet och för att garantera detta även för byggnader i extremt arktiskt klimat eller småhus med en boarea kring 100 kvm håller IGPH på med flera pilotprojekt som genomgår samma stränga kvalitetskontroll som passivhus, men som ligger över 15 kWh/kvm och år i värmebehovet. Dessa byggnader får inte kallas passivhus förstås, men de kan snart certifieras som ”Kvalitetskontrollerad byggnad enligt passivhusfilosofin”.

FAKTA OM IG PASSIVHUS: IG Passivhus Sverige AB, IGPH, är ett seriöst och helt oberoende företag som sprider information, utbildar passivhusexperter och kvalitetssäkrar passivhus i Sverige och internationellt. Medlemmarna är utvalda och bidrar med sin passivhuskompetens eller med passivhuskomponenter, som ofta är certifierade. IGPH har över 40 medlemmar idag. Fem äkta passivhus är byggda i Sverige hittills och ett tiotal håller på att projekteras, exempelvis en hovrättsbyggnad i Umeå, flera förskolor och skolor och flerbostadshus. Efterfrågan stiger hela tiden. Följande aktörer, utöver IGPH:s medlemmar, sysslar med internationella passivhus i Sverige: Norrporten, Strabag, Swegon samt olika kommuner Knivsta, Skövde och Österåker.

Svensk Byggtidning nr5_2013


Först. Igen.

Swegons GOLD RX är världsunikt. Det är det första passivhuscertifierade ventilationsaggregatet för stora luftflöden. Tolv storlekar av GOLD RX för luftflöden upp till 2,5 m3/s har godkänts med avseende på energiåtervinning och energianvändning i enlighet med krav ställda av Passive House Institute. Enastående kvalitet, bästa energieffektivitet och toppmodern teknologi – GOLD har satt standarden sedan 1994 och fortsätter att imponera. Lita på originalet. Swegon är en innovativ och miljöprofilerad tillverkare av marknadsledande produkter och lösningar för ett energigivande inomhusklimat där både människor och byggnader mår bra. Swegon är ett svenskt företag i Latour-koncernen med en omsättning på ca 2,8 miljarder SEK och finns representerat i 40 länder med sammanlagt 1350 anställda.

Läs mer om passivhuscertifieringen och GOLD RX på:

www.swegon.se


PASSIVHUS

Fiskarhedenvillan har visat att det går att bygga internationellt certifierade passivhusvillor i Sverige. Foto: Fiskarhedenvillan

Passivhus en lönsam affär AV BJÖRN ASPLIND Passivhuscentrum Västra Götaland vill sprida kunskap och väcka uppmärksamhet om hållbart och energieffektivt byggande och passivhusteknik.   – Många tror att det är dyrt med passivhus, vilket är en sanning med modifikation. Passiva flerbostadshus kan produceras med mycket liten merkostnad, medan villor ofta blir något dyrare på grund av att marginalerna är minde energimässigt sett. På längre sikt är det dock lönsamt i så gott som samtliga fall, säger Anders Linde, arkitekt och passivhusexpert vid Passivhuscentrum Västra Götaland. Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Idén med passivhus utvecklades i 30

Tyskland på 1990-talet, där man blev överens om att det går att bygga hus utan radiatorsystem, bara man såg till att värmeförlusterna var tillräckligt små. Passivhus är prisvärda. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan olika projekt. PLATTFORM Passivhuscentrum Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun. Centrets uppgift är att vara en plattform som samlar och samarbetar med aktörer och leverantörer inom passivhusmarknaden. – Passivhuscentrum är en resurs för passivhusmarknadens aktörer - politiker, stadsplanerare, byggherrar, entreprenörer, konsulter. Vi står för kunskap och kontakter, säger Anders Linde.

Anders Linde är arkitekt och passivhusexpert vid Passivhuscentrum Västra Götaland.

– Vi arbetar med nätverksbyggande och med att aktivt knyta ihop olika aktörer som kan ha nytta av varandra. Vi siktar också på att kunna vara spindeln i ett nationellt nätverk mellan marknad och forskning. Dessutom är Passivhuscentrum en resurs för konsumenten, i sökandet efter ett energieffektivt boende. FLER PASSIVHUS! Passivhuscentrum arbetar för att öka andelen passivhus i Sverige, bland annat genom att hålla föreläsningar, ordna utbildningar, bedriva Svensk Byggtidning nr5_2013


PASSIVHUS

opinionsbildning och svara på remisser. – Vårt mål är att minska den mänskliga miljöpåverkan, framförallt inom byggsektorn som står för en stor del av utsläpp och resursuttagande, betonar Anders Linde. Det lever kvar en del fördomar mot passivhus från tidiga konstruktioner med avseende på bland annat täthet och balanserad ventilation. Dessutom finns en del missförstånd. – Jag vill betona att passivhus har en hög kvalitet som dessutom testas med täthetsprovning och termografering med mera. Det finns ingen motsättning mellan passivhus och sunda/ekologiska material, hävdar Anders Linde.

Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås, med förskola, skola och en allaktivitetshall.Foto: Liljewall Arkitekter

För att motverka fördomarna, som kan vara hämmande för den viktiga utvecklingen av mer energisnåla hus, vars syfte är att minska den totala energianvändningen, sprider Passivhuscentrum information och deltar i forskningsprojekt. Man förmedlar kontakter och kunskap mellan experter och praktiker.

system som kräver en högre kvalitet och granskning både under projektering och uppförande. Uppföljning är en förutsättning för utveckling åt rätt håll. Den internationella passivhusdefinitionen skapades med lärdomar från svenska byggnader som då var i världsklass, kanske är det dags att vi lär oss av det tyska Passivhusinstitutets erfarenheter, avslutar Anders Linde. PASSIVHUSPROJEKT Några relevanta och aktuella passivhusprojekt som Anders Linde vill nämna: * Fiskarhedenvillan som har visat att det går att bygga internationellt certifierade passivhusvillor i Sverige. * Även i Umeå kan man bygga passivhus (Tavleliden). Intressant med tanke på ekologiska frågor kring passivhus är att livskostnadsanalyser har använts systematiskt i projektet och att byggnaderna blir miljöcertifierade med 98 procent förnyelsebara material. * Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås, med förskola, skola och en allaktivitetshall. Byggd med passivhusteknik och med 1300 kvm solceller på taket. Skolan är byggd med sunda material och att man har använt LCC och LCA genomgående. Hela projektet var klart i augusti i år. FÖRSTÅELSE Passivhuscentrum strävar efter att sprida kunskap om energieffektiva byggnader till gymnasieelever, studenter på högskolor och folkuniversitet, yrkesarbetare, utbildare på byggföretag, politiker och tjänstemän, allmänheten – kort sagt till alla som är intresserade av nuvarande och framtida hus och byggnader. Syftet med samtliga utbildningssatsningar är att inte bara höja kunskapsnivån och kompetensen

– Det är naturligtvis ett problem att det finns två sätt att räkna och projektera något som kallas samma sak. För marknaden är det förvirrande och risken är att mindre nogräknade aktörer kallar suboptimerade och i värsta fall felbyggda hus för passivhus vilket förstör ryktet. Vi jobbar aktivt för att föra definitionerna närmare varandra. Samtidigt verkar vi för att byggnormen snart skärps på samma sätt som är på väg att göras i Norge och hamna nära passivhusnivåer.

Svensk Byggtidning nr5_2013

hos kursdeltagarna, utan även bidra till en attitydförändring och en fördjupad förståelse för miljö- och klimatfrågor. Kurserna utgår från ett brett miljö- och klimatperspektiv för att sedan smalnas av till energieffektivt byggande och slutligen passivhus. Ett exempel är den certifieringsförberedande passivhusbyggarkursen som vänder sig till yrkesarbetare så som snickare, elinstallatörer och VVS-installatörer, det vill säga praktiker inom byggnadskonstruktion och installationsteknik. Kursen ger en allmän och bred baskunskap i byggnation av passivhus och energieffektiva byggnader, och den anordnads i samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP. Den två dagar långa kursen är certifieringsförberedande och kan leda till personcertifiering. Under kursen varvas teoretiska moment med praktiska och kursen avslutas med en tentamen.

TVÅ DEFINITIONER Hur pass besvärligt är det med att det finns två definitioner på passivhus i Sverige och vad kan ni göra för att få dessa aktörer att enas?

– Dock är kravnivåer meningslösa om de inte följs upp. Med dagens krav på inomhusklimat och energieffektivitet är byggnader komplexa

Fiskarhedenvillan “Villa Björken” i Upplands-Väsby. Foto: Fiskarhedenvillan

Ett annat exempel är kursen Passivhusbyggare, som också vänder sig till yrkesarbetare inom byggnadskonstruktion och installationsteknik.

I Upplands Väsby har Sveriges första internationellt certifierade villa i passivhusteknik färdigställts och invigts.

31


PASSIVHUS

Första passivhuscertifierade fönstret i Sverige AV BJÖRN ASPLIND Svenska Fönster med varumärkena Traryd Fönster och SP Fönster är först i Sverige med att få certifikat för fönster till passivhus.   I våras lanserades det första svenska certifierade passivhusfönstret – Passivfönster Alu.  

  Svenska Fönster har som första fönstertillverkare i Sverige fått det internationella certifikatet ”Passivhuskomponent”. Många kriterier ska uppfyllas för att bli certifierad, inte minst måste fönstrets U-värde klara vissa värden. En byggnadsdels värmemotstånd kallas för U-värde. Vid testningen används alltid ett glas med ett U-värde på 0,70 W/kvm K och för att fönstret ska kunna bli certifierat måste sedan hela fönstret få ett värde på 0,80 W/kvm K eller bättre. Passivfönster Alu kan erhållas med ett U-värde ner till 0,65 W/kvm K.

Passivfönster Alu är ett träfönster med aluminiumbeklädd utsida. Passivfönster Alu kan erhållas med ett U-värde ner till 0,65 W/m2K.

ster och det märks att det är ett stort intresse för passivhus just nu. Det pågår också en enorm utveckling inom fönstersidan och det blir möjligt att få allt lägre U-värden. Det är viktigt att inte bara stirra sig blind på U-värdet, minst lika viktigt är möjligheterna till en bättre komfort, vilket man får med vårt nya passivhusfönster. – Att tillverka glas som klarar certifieringskraven är inga problem, utmaningen ligger i att få bättre U-värde i karmarna, betonar Esko Niskanen.

Esko Niskanen är konstruktör på Svenska Fönsters utvecklingsavdelning.

TRE TÄTNINGAR Inför certifieringen tog Svenska Fönster fram ett fönster med 3+1 glas och marknadens bästa distans-profil, tre tätningar, isolerad karm och köldbryggsfria anslutningar mot ytterväggen. – Vi valde att certifiera Passivfönster Alu för att få ett kvitto på att det är testat och godkänt enligt gällande krav. Om passivhus byggs enligt de internationella krav är det nödvändigt med certifikat. Den stora fördelen är också den ökade komforten man får med vårt passivhusfönster, säger Esko Niskanen, konstruktör vid utvecklingsavdelningen på Svenska Fönster.   – Vi får många frågor om vårt passivhusfön 32

MEST EFTERFRÅGAT Passivfönster Alu är ett träfönster med aluminiumbeklädd utsida, ett fönstermaterial som numera är det mest efterfrågade inom byggbranschen.   – Jag är övertygad om att detta är framtidens fönster, inte bara när det gäller passivhus utan när man bygger hus överhuvudtaget. Komforten i huset blir så oerhört mycket bättre med den här typen av fönster, du slipper till exempel helt och hållet kallras, säger Esko Niskanen. Passivfönster Alu används just nu bland annat i Einar Mattssons stora passivhusprojekt Kvarteret Gladan i Stockholm. Passivhusfönster från Edsbyn transporteras till Örebro där Strängbetong producerar färdiga väggar för vidare transport till byggplatsen i Stockholm. CERTIFIERAD Esko Niskanen är den första certifierade medarbetaren inom fönsterindustrin i Sverige när det gäller passivhus och har genomgått utbildnin-

gen som gör honom certifierad enligt Passivhaus Institut i Tyskland. – Svenska Fönster ligger långt framme när det gäller fönster till passivhus, det vill säga hus där värmeenergianvändningen ligger upp mot 75 procent lägre jämfört med ”vanliga” hus. Vi var först i Sverige med att bli certifierade när det gäller fönster till passivhus och jag tror att det här med att bygga passivhus bara kommer öka mer och mer. Fler kommer att inse att den något ökade kostnaden man får när man bygger ett passivhus snabbt tjänas in på energibesparingen, säger Esko Niskanen.

FAKTA

SVENSKA FÖNSTER Svenska Fönster AB tillverkar och säljer kvalitetsfönster inom varumärkena Traryd Fönster och SP Fönster. Svenska Fönster har sitt huvudkontor i Edsbyn där även fönstertillverkningen sker. Där arbetar också de flesta av de 700 anställda. Fabriken, på mer än 85000 kvm, är en av de största och mest miljöanpassade fönsterfabrikerna i norra Europa. Företaget ingår i VKR-Gruppen som har cirka 14000 medarbetare i mer än 40 länder.

Svensk Byggtidning nr5_2013


Inom området Vallda Heberg i Kungsbacka har Eksta Bostads AB gått vidare med passivhuscertifiering.

Passivhus som standardprodukt AV BJÖRN ASPLIND Sveriges Centrum för Nollenergihus har utarbetat kriterier för nollenergihus, passivhus och minienergihus utifrån ett svenskt perspektiv. I Sverige har nu fler än 2000 bostäder byggts efter dessa kriterier. Passivhuskriterierna finns i dokumentet ”FEBY12”.   – Att bygga passivhus borde redan nu vara alla förvaltares självklara val, säger Eje Sandberg, ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus, SCN. När marknaden skriker efter bostäder är det inte självklart att energieffektivitet ligger överst på önskelistan. Invändningarna från dem som inte vågar bygga är många; ”för tidigt, för osäkert, oprövat, för dyrt, vad säger de boende ?” – Men samtidigt är motiven för att bygga energieffektivt idag helt övertygande. Det handlar mycket om att komma igång här och nu och skaffa sig egna kunskaper och erfarenheter, fortsätter Eje Sandberg. MOTIV Enligt honom är motiven dessa: Att utveckla energieffektivt byggande kostar pengar i form av kunskapstid, byggtid, material och ökad kvalitetssäkring. Ändå kan vi redan nu se lönsamheten i att bygga på passivhusnivå trots att byggandet fortfarande är i en utvecklingsfas. Mindre än 10 procent av nyproducerade flerbostadshus är passivhus, men utvecklingen går snabbt framåt. Svensk Byggtidning nr5_2013

Förklaringarna är flera: * Vi har haft tekniksprång i fönsterutvecklingen som möjliggör fönster med mycket låga värmegenomgångstal (U-värden). Motsvarande tekniksprång på värmeåtervinningssystem för ventilation innebär att vi får tillbaka 15 gånger mer värmeenergi än den elenergi vi sätter in. På 80-talet låg denna ”värmefaktor” på nivån 3-4 gånger. Vi får då samtigit bättre inneklimat och tystare lägenheter. Dessutom sparar vi som mest när det är som kallast, vilket gör att kostnader för värmeeffekt minskar. * Det är inte svårt att bygga tätt. Entreprenörer som tidigare vägrade skriva kontrakt med täthetskrav på 0,4 l/s, kvm år 2005 vet att de idag klarar värden på 0,15. Att bygga tätt blir en hederskodex inom byggbranschen. * Bättre isolerprestanda, nya konstruktioner och färdiga vägglösningar gör det enkelt att bygga större flerbostadshus på passivhusnivå med 25 – 30 cm isolering. LITEN MERKOSTNAD – När vi frågar förvaltare och byggare med egna erfarenheter och som hunnit med både andra

Eje Sandberg är ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus, SCN.

och tredje generationens passivhusbyggande i flerbostadshus om vilka merkostnader som uppstår, anger de siffror från noll till kanske tre procent, säger Eje Sandberg. – Noll, är det verkligen möjligt? Jo, om man beaktar att kostnaderna för värmeledningssystem och radiatorer sparas in eller begränsas när värme förs in via tilluften. Undercentralen minimeras. Även om en merkostnad fortfarande finns, är den så låg att de minskade värmekostnaderna mer än väl väger upp. Det ger redan från början ett billigare boende, betonar Eje Sandberg. 33


Om fler tar språnget anpassar sig marknaden och utbudet av material och komponenter så att passivhus på sikt blir det självklara valet. Det gäller att inte bli hängande på gärdsgården vid övergång till passivhusnivån, så att komplicerade värmesystem och eventuellt luftkonditionering fortfarande krävs.   – Frågan är snarare vem som har råd att inte bygga med hög kvalitet och låga värmeförluster. Vem törs gå in i framtiden med gårdagens byggsystem för att möta framtidens miljökrav? frågar sig Eje Sandberg. LÄR AV MISSTAGEN Visst, misstag kan begås, dåliga och oprövade lösningar väljas och projektstyrning brista. Det gäller allt byggande. Men om man tar del av andras erfarenheter och upprättar en genomtänkt kontrollplan, så visar erfarenheter från studerade och väl dokumenterade passivhusprojekt att energianvändningen blir så låg som man beräknat, inneklimatet bra och de boende nöjda.   – En uppföljning tio år senare i Lindås, det första svenska passivhusområdet, visar att de goda resultaten bestått. FEBY12 Kriterierna anpassades under 2011 till SVEBYs referensvärden för innetemperatur och normalt brukande. Redan tidigare var begrepp och definitioner anpassade till svenska standarder och begrepp kända inom branschen, svenska klimatfiler och med en öppen anvisning för hur energiberäkning ska ske. Det finns inga krav på tekniska lösningar eller att ett visst beräkningsprogram ska användas. Arbetet med att ta fram dessa kriterier har stötts av Energimyndigheten via LÅGAN och i arbetet engagerades en bred och erfaren oberoende expertgrupp, liksom experter från NCC, Skanska, PEAB, ByggVesta som alla önskade energikrav som är framåtsyftande och väldefinierade. 34

Certifierad passivhusvilla, Vallda Heberg i Kungsbacka. Eksta Bostads AB går nu vidare med passivhuscertifiering av sina byggnader i området Vallda Heberg, Kungsbacka. Byggnaden för äldreboende som SCN har certifierat omfattar 65 lägenheter för äldreboende.

Genom att ställa krav enligt kriterierna för passivhus inkluderas också krav på ljud från ventilation, bra termiskt inneklimat, fuktsäkert byggande. Därmed kan byggnaden certifieras genom att projektets handlingar granskas. Om granskning sker innan byggstart kan tidiga FAKTA misstag rättas till. I samband med granskningen analyseras energikalkylen och dess indata i Sveriges Centrum för Nollenergihus, SCN, detalj.   – Staten har missat möjligheten att spara är en ideell och oberoende förening där energi, miljö och pengar genom att snabbt driva spjutspetskompetens kan samlas och spridas på byggandet av passivhus. Man har helt enkelt kring energieffektivt byggande. Bland inte förstått den industripolitiska potentialen, medlemmarna finns kommuner som ställer att det är en utvecklingsprocess där teknik och lokala energikrav, större byggföretag, leverekonomi snabbt kommer bli väldigt mycket antörer av fönster och ventilationssystem och bättre om man får igång ett brett byggande av Passivhuscentrum. SCN står bakom FEBY12, energieffektiva byggnader här och nu. Blygsamcertifierar byggnader, sprider information ma medel har gått till information, visningvia sin hemsida www.nollhus.se och arbetar slägenheter, mätning, men tidigare inte till att pådrivande mot departement och myndigheter bygga och demonstrera passivhus. Utvecklingmed det självklara målet; att passivhuskraven skostnaderna har pilotprojekten själva tagit, senast 2020 ska vara svensk standard i BBR, säger Eje Sandberg. ett viktigt motiv för etablering av svenska   – Nu motarbetas till och med utvecklingen kriterier. Kompletterat med solceller blir det av regeringen genom att förslå en lag som ska grunden för näranollenergi-byggnader enligt hindra kommuner att i marktilldelning och EU:s direktiv. planer ha särskilda energikrav som pådrivare för energieffektivt byggande. – Det är beklagligt, med tanke på alla exportmiljarder som svensk byggexport skulle kunna generera. Byggnadsplåtslageri • Konstruktion Eftersläpningen mot Ventilation • Styr- och regler utvecklingen i övriga Europa går att rätta till, men kräver omgående Byggnadsplåtslageri | Konstruktion Tel: Backa 77 Ventilation | Styr- och regler insatser, avslutar Eje 0340-66 01 66 432 65 Väröbacka TEL. 0340-66 01 66, VÄRÖBACKA Sandberg.

pålsonplåt ab

Byggnadsplåtslageri | Konstruktion Byggnadsplåtslageri | Konstruktion Ventilation | Styr- och regler Ventilation | Styr- och regler TEL. 0340-66 01 66, VÄRÖBACKA TEL. 0340-66 01 66, VÄRÖBACKA Medlem i

Svensk Byggtidning nr5_2013


PASSIVHUS

Högåsskolan blir Sveriges första passivhusskola

AV KIM HALL

Med en energiförbrukning på endast 15 kWh per kvm och år blir Högåsskolan i Knivsta Sveriges största passivhusbyggnad. Skolan som byggs enligt Tysklands internationella normer för passivhus, beräknas vara klar vid årsskiftet 2014-2015. En investering på ca 120 miljoner kr.   – Just nu projekterar vi och färdigställer bygghandlingar. Projektet är ett samverkansprojekt i partneringform där samtliga inblandade känner stor delaktighet i byggprocessen, mycket på grund av att det är den första skolan som byggs som passivhus, säger Per Wiker, arbetschef på HMB Construction AB.   I markarbetet ingår både schaktning av jordmassor och en hel del sprängning. I berget skall även ett 30-tal hål borras för att utvinna kyla och värme som sedan kopplas till ventilationssystemet i skolan. Värme och kyla utvinns också ur marken via lite längre och grövre kanaler som

Högåsskolan i Knivsta blir Sveriges största passivhusbyggnad. Skolan har plats för 400 elever från årskurs F-6 och är utformad som en souterrängbyggnad i tre plan om totalt 5 300 kvm. Illustration: Archus Arkitekter

ligger en liten bit ner i marken. Genom kanalerna tar man långsamt luft till ventilationen.

Archus Arkitekter

HÅLLBARHET Passivhus var inget Knivsta kommun hade planerat från början. Kommunen hade nyligen färdigställt Brännkärrsskolan, som är en traditionell lågenergiskola, och politikerna ville gå ett steg längre i hållbarhetstankarna och låta kommunen bli en förebild för andra byggherrar genom att föregå med gott exempel.   – I samband med detaljplanearbetet hösten 2011 och diskussionerna om hur byggnaden skulle se ut fick vi besök av fastighetskonsulten Simone Kreutzer som är expert på passivhus. Hon kom i sällskap med medarbetare från Småland och berättade om IG Passivhus utifrån den tyska internationella standarden, berättar Tomas Lindgren, projektchef på Kommunfastigheter i Knivsta AB.   Margareta Löfgren och Anna Kovacs på ARCHUS Arkitekter i Västerås utarbetade tillsammans med de olika intressenterna i kommunen och skolans egna funktionärer en programhandling. Arkitekterna ritade ett förslag på en kompakt souterrängbyggnad där hörn och utbyggwww.markona.se nader undviks för att få så lite energiförlus-

På grund av oss Svensk Byggtidning nr5_2013

ter som möjligt.   – Bygger man ett passivhus ska det vara så kompakt som möjligt, helst ett klot, d v s minsta möjliga omslutningsyta. Högåsskolan är så nära en kub man kan komma, säger Per-Eric Johansson, projektledare på Ramböll Sverige AB. SOUTERRÄNGBYGGNAD Skolan är utformad som en souterrängbyggnad i tre plan om totalt 5 300 kvm. Skolan har plats för 400 elever från årskurs F-6. I bottenplan, med en våningshöjd på 5 meter, inryms en matsal med tillagningskök som normalt tillagar upp till 500 portioner, men har kapacitet att laga totalt 1 500 portioner som beredskap för eventuell leverans till andra skolor i kommunen. Vidare finns en idrottshall, slöjdsalar och teknikutrymmen.   På plan två finns undervisningssalar, förskola, bibliotek och lokaler för administration. På översta planet finns lärosalar för årskurs 3 till 6 samt grupprum och allrum där eleverna kan studera. VÄLISOLERADE Byggnaden är tät och består av betongväggar isolerade med 350 mm Ekofiber på utsidan. Eftersom ytterväggar och fönster är välisolerade i passivhus så blir yttemperaturen på insidan hög. På så sätt spelar det ingen roll om eleverna sitter nära en vägg eller ett fönster.   – Denna form av skolbyggnad kräver material som är certifierade enligt IG Passivhus. Det blir lite mer dokumentation än vid traditionellt byggande eftersom det ställs höga krav på lufttäthet och extra tjock värmeisolering på betongväggarna vilket blir lite dyrare än traditionellt, säger Per Wiker.   Stor vikt har även lagts vid skolgården som till stor del består av natur och parkmark.   – Man vill bevara så mycket som möjligt av naturen som redan finns. En del av skolgården blir inhägnad där det skall finnas aktivitetsutrustning och lekutrustning som passar förskolan. Resten av skolgården är parkmark, säger Per-Eric Johansson. 35


PASSIVHUS

Hedlunda förskola har en enkel form, en kvadratisk låda med valmat tak. Den är lätt att identifiera så att också de yngsta barnen kan känna igen sig på långt håll. Visualisering: Jens Hoff/Sweco

Världens nordligaste passivhus AV BJÖRN ASPLIND Kombinationen av Umeå kommuns ambitioner och kunskapen inom hållbart byggande hos Swecos konsulter har banat väg för världens nordligaste internationellt certifierade passivhus – Hedlunda förskola. I somras togs det första spadtaget till passivhusförskolan vid Hedlundaskolan Väst på stan i Umeå, som är färdig för inflyttning i augusti 2014.

  I mars 2011 utsåg Umeå kommun Sweco som vinnare av projekttävlingen om Hedlunda förskola. Hedlunda kommer att bli landets första förskola som är ett internationellt certifierat passivhus, samt har ett BREEAM-certifikat. Som extra grädde på moset är Hedlunda också ett träbyggnadsprojekt och en i princip emissionsfri byggnad, där alla produkter i huset ska vara organiska och giftfria.

  För att vinna tävlingen hade vi bildat ett team med bästa tänkbara förutsättningar.

– För att vinna tävlingen hade vi bildat ett team med bästa tänkbara förutsättningar. 36

I teamet ingick arkitekt Jonas Kjellander, som har fått pris för sina förskolor och Thomas Greindl som är certifierad passivhusarkitekt och expert i hållbart byggande, säger Jens Hoff, ansvarig arkitekt för projektet på Sweco. HELHETSGREPP Sweco tog ett helhetsgrepp om projekteringen som innefattat arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter, samt markprojektörer och landskapsarkitekter. För att kunna leverera en optimal och hållbar helhetslösning har de olika disciplinerna arbetat parallellt genom hela projektet. Svensk Byggtidning nr5_2013


PASSIVHUS

Här byggs det för världens nordligaste internationellt certifierade passivhus - Hedlunda Förskola. Foto: Björn Asplind

Projektet består av en förskola med sex Byggnaden är utrustad med ett avancerat avdelningar, matsal, styrsystem som i varje beredningskök och rum ser till att solintillhörande komstrålning, belysning,   Vi valde att bygga ett plementbyggnader passivhus för att engagerade ventilation och värme samt flytt av befintlig samverkar för att ge politiker och tjänstemän. lekutrustning. Fokus en behaglig inomligger på användarna husmiljö och minimal och funktion med energianvändning. hälsosam inomhusmiljö och låga drifts- och underhållskostnader – Målet har inte bara varit att utforma ett passivhus utan även en hälsosam och funktionell

förskola med god pedagogisk förankring. Helhetssynen har varit vägledande, säger Thomas Greindl, certifierad passivhusarkitekt på Sweco. LIVSCYKEL Utmärkande för ett passivhus är energieffektivitet och användning av förnybar energi, men även valet av ekologiskt och giftfritt byggmaterial har stor betydelse för att minska miljöpåverkan i byggnadens livscykel. Den internationella standarden för passivhus medför strängare krav än den svenska och det

Vi erbjuder helhetslösning för miljövänligare restaurangkök

Svensk Byggtidning nr5_2013

37


PASSIVHUS

kyliga klimatet har inneburit utmaningar, bland annat för Swecos konstruktörer som fått lägga extra fokus på isolering och lufttäthet. Huset är planerat för att ta tillvara den naturliga energin som kommer från solen men innehåller även flera tekniska lösningar som tar tillvara den spillvärme som produceras i huset från till exempel kökets kyl och frysar. – Vi valde att bygga ett passivhus för att engagerade politiker och tjänstemän vill att Umeå ska ligga i framkant när det gäller byggande av energieffektiva och hälsosamma byggnader. Vi är en drivande del i nätverket för” hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”. www. hallbarahus.se, säger byggprojektledare Christer Svärling vid Umeå kommun. UNDERBART – Det känns helt underbart att vi har kommit igång med projektet efter en lång process med överklaganden i alla instanser. Förskolan ska ha en pedagogik med inriktning och ska jobba med ett genusperspektiv i verksamheten,säger Christer Svärling. – Vi kommer att certifiera byggnaden enligt de internationella passivhuskraven samt miljöcertifiera den enligt BREEAM nivå Good. Vi valde ett internationellt certifieringssystem för att europeiska besökare ska förstå vilken

FAKTA HEDLUNDA FÖRSKOLA

Arkitektur, pedagogik och hållbarhet går i Hedlunda förskola ihop till en enda enhet och det finns en tanke från början till slut där hållbarhet genomsyrar hela projektet och dess livscykel. Visualisering: Jens Hoff/Sweco

hög nivå detta hus är på. Vi valde nivå Good på Breeam för det blev dyrt med konsultkostnader att nå en högre nivå. Även om byggnaden skulle klara det utan större problem. Att Umeå är Europas kulturhuvudstad nästa år är också en av anledningarna till att vi har valt internationella definitioner. – Den största utmaningen ligger på utförandet. Vännäsbyggarna är ett seriöst företag som tar detta på största allvar och vill leverera en bra produkt. Vi har ett bra samarbete i projektet och vi försöker lösa frågor så snabbt det är möjligt, avslutar Christer Svärling.

Vad: Världens nordligaste internationellt certifierade passivhus byggs som förskola vid Hedlundaskolan i Umeå. Byggherre: Umeå kommun Arkitekt: Sweco Architects AB Akustikkonsult: Tunemalm Akustik AB Konstruktör: Sweco Structures AB El- och VVS-konsult: Sweco Systems AB General- och byggnadsentreprenör: AB Vännäsbyggarna Stomleverantör: Martinsons Markentreprenör: NCC Construction El- och VVS-entreprenör: Bravida Projektkostnad förskolan: Cirka 52 miljoner kronor

Fotnot: Missa inte bloggen: http:// hedlundaforskola.wordpress.com. Där kommer fortlöpande att läggas ut information om projektet.

Det finns ett helt naturligt sätt att bygga passivhus. Hedlunda förskola blir landets första i sitt slag med internationell certifiering som passivhus. Och vi är stolta över att bidra med konstruktionen i limträ och KL-trä. Samtidigt som det känns helt naturligt. www.martinsons.se

070-214 27 55 info@savarsmedjan.se savarsmedjan.se

För ett hållbart byggande www.vannasbyggarna.se WWW.SVENSKBYGGTIDNING.SE

38

Svensk Byggtidning nr5_2013


PASSIVHUS

PASSIVHUS GÅR HEM I VÄRNAMO

I kvarteret Salvian på Gröndal i Värnamo bygger Finnvedsbostäder fem passivhus med totalt 80 lägenheter. Inflyttningen i den första etappen med två hus påbörjas i december i år. Foto: Göran Borg

AV BJÖRN ASPLIND Finnvedsbostäder, det kommunala bostadsbolaget i Värnamo, bygger sitt fjärde område med passivhus.   I kvarteret Salvian på Gröndal i Värnamo bygger Finnvedsbostäder fem passivhus med totalt 80 lägenheter. Inflyttning i den första etappen med 32 lägenheter påbörjas i december. Trycket på lägenheterna är stort. Finnvedsbostäder var tidigt ute med att satsa på passivhus, energisnåla hus utan traditionellt värmesystem. I stället kommer värmen i huvudsak från instrålande solenergi samt värme från människor, belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. Kvarteret Salvian är det fjärde projektet med passivhus som Finnvedsbostäder nyproducerar. Det består av två etapper, den första består av 32 lägenheter med inflyttning i december i år. Den andra etappen omfattar 48 lägenheter. 2006 stod de första fem husen klara på Oxtorget, totalt 40 lägenheter i fem huskroppar. 2010 stod område nummer två med passivhus klart, totalt 60 lägenheter fördelade på två punkthus i kvarteret Brushanen. Det tredje Svensk Byggtidning nr5_2013

projektet omfattade passivhus 12 lägenheter i ett punkthus i Forsheda, litet utanför centralorten Värnamo.

och bokat de lägenheter de vill ha, säger Mikael Nordholm, VD Finnvedsbostäder. Läget är väldigt attraktivt med närhet till naturen, skolor, livsmedelsbutiker och centrum.

ULTRAMODERNA Med närhet till Bolaskogen, skola och service, FLEXIBILITET bygger Finnvedsbostäder fem ultramoderna Husen i kvarteret Salvian innehåller lägenheter passivhus med ettor, i storlekarna 1-3 rum tvåor och treor. och kök. Stor hänsyn   Vi ville ha en tydlig Varje hus får en tagits för att maxiunik trädgård med mera flexibiliteten i profil på Oxtorget och inspiration från planlösningen och vår målsättning var att Japan, Frankrike, möjligheterna till förEngland, Italien varing. Planlösningdet skulle bli Sveriges eller Sverige. arna är öppna och energisnålaste hus, vilket därmed mycket lätta Finnvedsbostäder ligger i framkant när att variera. Salvian vi lyckades med. det gäller byggande består av fem punkav passivhus och är thus i fem våningar mycket måna om att med en betongkärna ha den senaste tekniken för att kunna bygga så med hiss och trapphus i mitten. Husen byggs energieffektiva passivhus som möjligt. Passivhumed lätta utfackningsväggar, ingen betong, utan sen är prisvärda. med stålpelare. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre Husen är förstås väldigt täta och välisolerade totalkostnader redan efter några år, men varierar och fokus ligger på att minimera köldbryggorna mellan de olika projekten. vid balkongerna. Fönstren är bästa på marknaden med krav på låga u-värden. Den huvud– Redan innan vi har börjat bygga på etapp två sakliga uppvärmningen sker via ventilationen har intresserade blivande hyresgäster hört av sig och viss direktverkande el. 39


PASSIVHUS

Fjärrvärme används enbart för varmvattnet. – Vår satsning på passivhus var väldigt tidig. Det var en lång process innan vi fattade beslut om att bygga passivhus. Vi var och tittade på de första svenska passivhusen i Lindås redan 20032004. Då föddes ett frö, säger Per-Magnus Rylander, fastighetschef vid Finnvedsbostäder.

Kvarteret Salvian är det fjärde området med passivhus som Finnvedsbostäder nyproducerar. Skiss: Accent Arkitekter

Hans Eek och Eje Sandberg, som nu företräder Sveriges Centrum för Nollenergihus, var och är viktiga inspiratörer för Finnvedsbostäder. I sin strävan att minska energianvändningen föll valet på att i några nybyggnadsprojekt satsa på passivhus för Finnvedsbostäder. – Vi ville ha en tydlig profil på Oxtorget och vår målsättning var att det skulle bli Sveriges energisnålaste hus, vilket vi lyckades med. Här finns också solfångare som ger energi till halva varmvattenförbrukningen. – För oss är det viktigt att tänka på livscykelkostnaden. Initialt blir det dyrare att bygga passivhus, men den lilla merkostnaden betalas snabbt tillbaka bara på några år, understryker Per-Magnus Rylander.

Tonality®

Kv Salvian Värnamo

– underhållsfri keramisk tegelbeklädnad

80 lägenheter i passivhus www.accentarkitekter.se

Ark.: UULAS Arkitekter AB Accent Arkitekter Fredsgatan 25 331 52 Värnamo 0370-356899 www.accentarkitekter.se

ivarsson . Cederströmgatan 4 . SV-212 39 Malmö . T: +46 040 49 02 50 . www.ivarssonsverige.se

Inneklimat Värnamo är ett ventilations- företag men vi erbjuder även totalentreprenad med Bygg, El, VS och kyla. Vi konstruerar/installerar totallösningar med funktionella system av hög kvalitet som är kundanpassade efter varje fastighets behov. Vårt mål är långsiktiga relationer med våra kunder och att ta ett totalansvar för våra lösningar som skall vara miljövänliga och driftoptimala. För oss är det viktigt att den tekniska lösningen är enkel och inte mer avancerad än nödvändigt. Genom samtliga medarbetares engagemang uppnår vi uppställda mål och visioner.

www.ikv.se www.inneklimat.nu

40

Svensk Byggtidning nr5_2013 4_2013


PASSIVHUS

Passivhusprojekten har fått stor uppmärksamhet i Värnamo och intresset är stort för den här typen av boende. – Vi har ställt frågor till de boende på Oxtorget och har fått väldigt bra svar. De boende trivs bra. Finnvedsbostäder har valt att inte certifiera sina passivhus efter de olika möjligheter som finns.

uppdraget att erbjuda bra boenden som möter de sökandes önskemål. Finnvedsbostäder erbjuder ett brett utbud av hyresrätter i många olika orter, områden och lägen i Värnamo kommun. Valfrihet och medbestämmande för hyresgästen är viktiga ledstjärnor. Ambitionen är att göra det så lätt som möjligt för hyresgästen och den bostadssökande.

I augusti i år startade Finn  Intresset för lägenheterna vedsbostäder och – Det har aldrig varit Byggabolagen har varit mycket stort och uppe på tapeten. Vi etapp två i byggnamer än hälften av lägenhevar ute så pass tidigt tionen av kvarteret terna i de två första husen och det känns som om Salvian. Byggnavi har varit med och tionen inleddes är redan bokade. dragit upp riktlinjerna med ett första för passivhus. Självklart spadtag våren 2012 lever vi upp till de krav som ställs på passivhus och i december i år står de två första husen klara idag. Även för framtida projekt kommer vi att för inflyttning. Den 13 augusti i år startades överväga att fortsätta med spåret passivhus, etapp två i byggandet och detta inleddes med avslutar Per-Magnus Rylander. ett andra spadtag som togs av Finnvedsbostäders vd Mikael Nordholm, Per-Magnus Rylander, STORT INTRESSE Lars Leijon, ordförande Finnvedsbostäder, Rolf Intresset för lägenheterna har varit mycket stort Carlsson, vd Byggabolagen och Mattias Svensoch mer än hälften av lägenheterna i de två son, byggchef Byggabolagen. första husen är redan bokade. Finnvedsbostäder är Värnamos kommunala Den 7 oktober besökte civil- och bostadbostadsbolag och största hyresvärd med sminister Stefan Attefall (KD) Länsstyrelsen

ruB yg g va n h a r e g in n bedöm sa fönster s e d it iv g b e t yg . högsta

i Jönköpings län. Förutom att träffa landshövdingen Minoo Akhtarzand, ledningsgruppen och övrig personal vid länsstyrelsen passade han också på också att tillsammans med landshövdingen besöka kvarteret Salvian i Värnamo för att titta på passivhuslägenheterna.

FAKTA KVARTERET SALVIAN: Vad: Totalt byggs fem passivhus med totalt 80 lägenheter i Kvarteret Salvian. Inflyttning i de två första husen i december i år. Byggherre: Finnvedsbostäder AB Total- och byggnadsentreprenör: Byggabolagen Arkitekt: Accent Arkitekter i Värnamo AB Konstruktör: Byggkonstruktioner AB Markentreprenör: Långhults Marktjänst AB Elentreprenör: Elteknik i Värnamo AB Vententreprenör: Inneklimat Värnamo AB Vs-entreprenör: Bravida Fönsterleverantör: Fönster och Fasadkonsult AB

Leverantör tegelbeklädnad: Ivarsson

Det är vi som är stolt leverantör av fönster till Passivhus i Salvian Vi levererar fönster och fönsterdörrar i komposit av högsta kvalitet, tillverkade av BE-Bauelemtente i Tyskland. Samtliga produkter har Schucos orginalprofiler, som tillhör marknades bästa. Den höga kvalitén gör att tillverkaren lämnar 20 år garanti på hela konstruktionens (glas, beslag och profiler). Kompositfönstren står emot väder utan att förändras i utseende och är helt underhållsfria. Genom ett lågt U-värde, mellan 0,78-1,3 på hela konstruktionen, är våra fönster mycket energisnåla. Våra fönster är helt återvinningsbara och miljövänliga. Läs mer på www.fonsterfasad

Svensk Byggtidning nr5_2013

41


PASSIVHUS

Stor glädje över kvarteret Gladan AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK

I korsningen Kellgrensgatan/ Warfvinges väg på Kungsholmen uppför Einar Mattsson nu Sveriges största passivhus med ca 187 bostadsrättslägenheter.

Största passivhuset i Sverige hittar man i Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm, där byggherren Einar Mattsson projekt AB just nu bygger kvarteret Gladan. Projektet består av två punkthus, på en gemensam sockel, innehållande 187 ljusa och fräscha lägenheter ritade av Rosenbergs arkitekter.   Innan bygget med kvarteret Gladan kunde realiseras rev man två befintliga kontorsfastigheter i hörnet av Warfvinges väg och Kellgrensgatan. Under hela våren har man har således rivit och sprängt ur innan själva bygget av de nya husen kunnat påbörjas. I maj ordnades grundformsättningarna och när detta skrivs pågår sättning av väggar i nedersta källarvåningen. För att huset ska kunna räknas som ett passivhus får den beräknade förbrukningen inte överstiga 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år. För att uppfylla kraven är det viktigt att bygga så att de färdiga husen blir så välisolerade och energisnåla som möjligt. Väggarna är till exempel 55 centimeter tjocka för att hålla kvar värmen i fastigheterna. Glasfönstren är utarbetade specifikt för bygget och har 4 glas och upp till 85 procent av energin tas tillvara då man återvinner luften. – Passivhusen håller värmen och blir lätt för varma vilket innebär att man måste ventilera ut överskottsvärmen, säger Oscar Charpentier på Einar Mattsson projekt AB. FÖRVÄRMT VATTEN Man har också värmeväxling på vatten, vilket innebär att varmvattnet är förvärmt. – Genom att inte börja uppvärmningen från noll tjänar man också en hel del energi. Vi har också varit mycket noga med alla detaljer och har givetvis valt snålspolande blandare A+++ på kyl och frys för att ge ytterligare några konkreta exempel. Projektet har också genomgått miljöbyggnadsklassificering även om det varit kostsamt och man har även arbetat med att uppfylla kriterierna för 1BASTA:s miljöbyggnad. Målet är att nå miljöbyggnadscertifieringen “guld” som är den högsta i branschen. Om man lyckats eller inte får man veta två år efter att de boende flyttat in, det är först då det går att få fram exakta siffror. Man har genomgående valt att arbeta med gedigna material och grundstandarden är mycket hög. De boende har inte så stor möjlighet att påverka inredningen då flera material är specialutformade. – Vi har till exempel beställt trägolv som är mer vattentåliga. Golven går inte att köpa i 42

Sverige och kommer att finnas i alla lägenheter. Det finns ett stort intresse för byggprojektet, inte minst på politikernivå och på Einar Mattsson har man, spritt över staden, planer på fler passivhus. Projektet med kvarteret Gladan 2 och 8 startade 2011, men fastigheten köptes redan 2004. Många är inblandade i projektet och Oscar Charpentier understryker vikten av att man tar in underleverantörer i ett tidigt skede av projektet. – Man måste tänka långsiktigt vilket också är av högsta vikt för att kunna hålla budget. Det kommer aldrig in mer pengar i projekten. Att hela tiden ha koll på kostnaderna är A och O. För att vara kostnadseffektiva har man, likt på många andra byggen, valt att bygga med prefabricerade betongväggar. Man har genomgående sett till att materialen är gedigna och hållbara. I själva fasaden finns exempelvis marmorkross som ger ett ljust och fräscht intryck. Balkongräcken, som dämpar trafikbuller på balkongerna, som går längs med långsidorna, är av mässingsplåt och ger de båda husen en gedignare känsla. I köken är arbetsbänkarna av sten och badrummen håller hög standard. På frågan hur badrummen är utformade låter Oscar Charpentier hemlig och vill inte avslöja mer än att standarden är just mycket hög. Själva lägenheterna

kommer att vara på två, tre respektive fyra rum och kök. Planlösningen mellan kök och vardagsrum kommer att vara öppen. I varje punkthus kommer det att finnas fyra etagelägenheter på mellan 160-170 kvadratmeter vardera med utsikt över hela staden. I källarplanet kommer det att finnas ett garage och hissen kommer att gå ända ner. I markplan finns utrymme för närservice och en förskola med plats för 70 barn inryms i det norra bostadshuset. – Det blir supersnyggt! Vi är verkligen stolta över design och utformning. Arbetet med Rosenbergs arkitekter har funkat bra och det känns som de är in house i vår egen organisation. Husen kommer att lyfta hela området och intresset är stort. Försäljningsstarten sker senare i år och det ska bli spännande att se hur det går. 1 • BASTA är en databas som erbjuder tillgänglig information om trygga materialval på nätet.

Svensk Byggtidning nr5_2013


Sveriges första certifierade passivhusfönster är här!

Nu finns det här, Sveriges första certifierade passivhusfönster. Det mest självklara valet för den som vill ha ett snyggt fönster som kräver minimalt med underhåll och samtidigt sparar massor av energi. Ett vackert fönster är inte bara husets Först ut i Sverige smycke utan även detaljen som ger Svenska Fönster, med varumärkena helheten. Ett för ägaren rätt placerat Traryd Fönster och SP Fönster, har fönster bjuder dessutom på utsikt. en lång och gedigen erfarenhet av Över en äng fönsterproduktion. eller kanske en Ofta är de först ut – Jag är övertygad om att storstadsvy och med det senaste detta är framtidens fönster, varför inte med inom branschen. inte bara när det gäller möjlighet för Nya Passivfönster passivhus utan när man barnen i familjen Alu är inget undanbygger hus överhuvudtaget. att kunna se över tag, snarare ett bevis ESKO NISKANEN till bästisen och på att ett gediget “certifierad passivhusexpert, Svenska Fönster” vinka god natt! arbete inom proLika mycket glädje som ett fönster duktutveckling nu har gett resultat. erbjuder, lika mycket kan det vara Svenska Fönster är nämligen den en källa till oro: Är det tätt? Varför första fönstertillverkaren i Sverige blir det rimfrost på insidan? Konsom nu har fått certifikatet ”Passivdensen, var kommer den ifrån? För huskomponent” enligt Passiv House att inte tala om alla dessa timmar institutet i Tyskland. Som ett resultat och pengar man med jämna mellan- av detta lanserar därför företaget sitt rum behöver lägga ut på att fönster- första svenska certifierade passivrenovera flagnande karmar och husfönster – Passivfönster Alu. altandörrar med intorkat kitt. Nära nog underhållsfritt Passivfönster Alu är ett träfönster med en vädertålig utsida som endast kräver minimalt med underhåll. Det är ett fönstermaterial som numera är det mest efterfrågade inom byggbranschen. Fönstret med 3+1 glas har marknadens bästa distansprofil, tre tätningar och köldbryggsfria anslutningar mot ytterväggen. Det är många kriterier som ska uppfyllas för att bli certifierad, inte minst måste fönstrets U-värde klara vissa värden. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Undvik obehagligt kallras Ägaren till ett hem med smarta Passivfönster Alu får definitivt en oerhört mycket bättre komfort inomhus. Man slipper exempelvis

helt och hållet kallras. Trivselfaktorn är en del av det positiva, för att inte tala om hur mycket pengar som tjänas in när uppvärmningen stannar där den ska vara – inomhus. Vi pratar om framtidens fönster, inte bara när det gäller passivhus utan till alla slags hus, oavsett modell, storlek och placering.

Detta är ett passivhus Ett passivhus är ett hus som ”passivt” värms upp via solen, spillvärme från apparater och återvunnen värme i ventilationssystemet. På detta sätt kan värmeenergibesparingen bli upp mot 75 % jämfört med ”vanliga” hus. För att ett hus ska få kallas för passivhus finns specifika krav på energiåtgången och hur mycket energi huset får släppa ifrån sig. Huset ska dessutom klara att hålla +20° inomhus även på årets kallaste dag genom att endast tillföra 10 watt per kvadratmeter.


PASSIVHUS

Attraktiva passivhus i centrala Kungsbacka AV MARIE LOUISE AARÖE Kolla Parkstad med totalt 1100 bostäder blir en ny attraktiv del av södra centrum i Kungsbacka. Här formas ombonade kvarter med tydlig innerstadskaraktär. Eksta Byggnads AB är en av fyra byggherrar som bidrar till det största bostadsprojektet någonsin i Kungsbacka. Balkongerna är inglasade, vilket ger ett extra rum stora delar av året.

Fasaden har en limträpanel och är i övrigt beklädd med fibercementskivor i jordnära färger.

  – Det är de första stadslika passivhusen i centralorten, berättar Christer Kilersjö, VD på Eksta Byggnads AB. Det har inte varit något krav från kommunen med passivhus, men för oss är det naturligt även om det är unikt i detta centrala läge. Vi bygger två passivhus i fyra våningar samt en vindsvåning med sammanlagt 62 hyresrätter och en lokal i bottenplan.

44

Lägenheterna byggs som totalentreprenad i partnersamverkan med Erlandsson Bygg AB. En byggnation som började under vår/sommar 2012 med en produktionstid som har tagit cirka 15 månader.

ett stort behov av hyresrätter. Men här finns även en 85-åring och en hel del ungdomar där 33 % är under 25 år. Av de 62 lägenheterna är 57 tvåor på 60 kvadratmeter och samtliga är uthyrda.

– Att bygga passivhus innebär en ökad kostnad på mellan fem och tio procent, men det anser vi att vi har igen på driftkostnaderna. Vi bygger för lönsamhet på lång sikt, säger Christer Kilersjö. Gestaltning och detaljplan har ställt krav på utformningen som har inneburit en utmaning för att uppfylla passivhuskraven.

ANGELÄGNA MÖTESPLATSER – Vi har skapat ett gemensamt trapphus i mitten av byggnaderna. Det ska medverka till livspuls och utgöra husets själ med en uppglasad fasad som också utgör en mötesplats i oasen och biblioteket som trapphusen kallas. Vi vill få bort de mörka otrygga områden som vind och källare och istället få en gemenskap genom dessa träffpunkter.

Målgruppen är hyresgäster under 30 år som har

Svensk Byggtidning nr5_2013


Den uppglasade fasaden skapar trygghet och det är ingen som kommer in i husen som inte bor här. Oasen ska ge en känsla av den lilla villaträdgården med gröna växter i det södervända trapphuset. Den ska också fungera som inspiration för det egna engagemanget när det gäller odling och växter. Biblioteket står för det kulturella som en förlängning av den egna lägenheten, med boklådår, sittgrupper och installationer som underlättar ett utbyte av böcker och tidsskrifter mellan de boende. PASSIVHUSENS FÖRDELAR – Det har varit viktigt att forma bra och attraktiva hyresrätter med en tilltalande design. Vi har också fokuserat på täta och välisolerade hus som även gynnar energiförbrukningen. Då passivhus innebär en tung betongstomme, medför det bra ljudisolering mot ljud utifrån. Vi har även arbetat på att det ska vara tyst även mellan lägenheterna, berättar Christer Kilersjö. Fokus har varit på tätt och välisolerat med uppvärmning i kombination. Även om dessa passivhus själva ska sköta värme och kyla, finns vattenburna radiatorer som kan styras från varje lägenhet. Därutöver finns tilluften för att nå högsta effekt. Det innebär en kombination för att nå bästa resultat.

Oasen ska ge en känsla av den lilla villaträdgården med gröna växter i det södervända trapphuset.

Husen är platsbyggda med en spännande arkitektur. Fasaden har en limträpanel och är i övrigt beklädd med fibercementskivor i jordnära färger. Taket åt söder täcks av solfångare och solcellspaneler men också papp på delar av taket där inte solen når in. Balkongerna är inglasade, vilket ger ett extra rum stora delar av året. PASSIVHUS PÅ ALLA HÖJDER – Det finns inget hinder att bygga höga passivhus med varierande utformning. Det viktiga är det lyckade samarbetet med alla inblandade, säger Christer Kilersjö. – Vi bygger för lönsamhet och på lång sikt och som byggherre finns vi hela tiden på plats, säger Christer Kilersjö. Därför finns det inget utrymme för slarv. Det kräver mer men visar sig också i slutresultatet. Samtliga av lägenheterna är uthyrda.

KUNGSBACKA

GÖTEBORG

Tingbergsvägen 4 434 32 Kungsbacka Tel. 0300-746 65

Klangfärgsgatan 11 426 52 Västra Frölunda Tel. 031-361 30 00

w w w. e d v a r d s s o n s m a l e r i . s e Svensk Byggtidning nr5_2013

45


ENERGIRENOVERING

Ett steg mot att klara klimatmålen AV ANDERS LARSSON På Länsmansvägen i Skarpnäck utanför Stockholm håller just nu pilotprojektet renZERO på att avslutas. Konceptet är det första för energirenovering av småhus och är resultatet av ett samarbete mellan Paroc, Nibe och Elitfönster.   Målet är att renZERO ska kunna bidra till att minska de svenska bostädernas energianvändning markant och därmed också bidra till att nå svenska och internationella klimatmål.   Målsättningen med renZero-konceptet är att minska husets energianvändning från 128 kwh/ m2 till 25 kwh/m2 vilket är på samma nivå som för ett nybyggt passivhus. Effektiviseringen görs genom att först renovera klimatskalet för att sedan byta ut värme och ventilation. STORT BEHOV – STOR POTENTIAL Nyligen genomförda beräkningar genomförda av Prognosverket visar att det finns en och en halv miljon småhus byggda före år 1980 i Sverige, varav manga är I stort behov av att rustas upp och energirenoveras, precis som renZERO-huset. – Med dagens byggkrav från Boverket ser jag och andra ledande experter det som närmast omöjligt för Sverige att klara EU:s och FN:s 46

mål för 2050. Boverket måste skärpa sina krav och dessutom lägga mer fokus på befintlig bebyggelse, det räcker inte att bara bygga nya passivhus. Nybyggnationer har väldigt liten inverkan på energianvändningen jämfört med vad vår befintliga bebyggelse har. Det är där vi verkligen kan spara energi, sa Anders Olsson, projektledare för renZERO under den välbesökta pressvisningen. KOSTNADSEFFEKTIVT renZERO-projektet startades 2011 av Paroc med visionen att skapa Sveriges första koncept för energirenoverKonceptlösningens fönster är tillverkat av Elitfönster och heter Elit Retro. Det har ett U-värde på 1,1-0,9 för att nå bästa isoleringsförmåga. Man monterar även in en nyutvecklad fönsteromfattning konstruerad av Paroc och Elitfönster. Svensk Byggtidning nr5_2013


ENERGIRENOVERING

ing av småhus. Konceptet skulle underlätta för husägare att energieffektivisera sina bostäder för framtidens miljökrav. Som samarbetspartners valdes Elitfönster och Nibe. – Vi måste börja hitta kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar för befintlig bebyggelse om vi ska nå de klimatmål som finns, renZERO är definitivt en sådan lösning, sa Arne Elmroth, professor emeritus i byggnadsfysik vid Lunds Universitet och rådgivare åt Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo. UTVÄRDERINGING renZERO-projektet kommer det närmaste året att utvärderas av Teknologiska forskningscentralen, VTT. Konceptet planeras finnas tillgängligt för beställning i början av 2014. Resultaten av utvärderingen ska publiceras fortlöpande på projektets hemsida: www. renzero.se. – Nu ska vi utvärdera det här pilotprojektet och därefter se hur vi kan gå vidare med att marknadsföra konceptet på matrknaden, säger Lars Westerlund, divisionschef byggisolering vid Paroc Group.

FAKTA

Ola och Erika bor i huset. Foto: Gunnar Sejbold

SÅ ENERGIRENOVERAS RENZERO-PILOTEN PÅ LÄNSMANSVÄGEN: Tak: Tilläggsisolering av taket utifrån med PAROC eXtraTM 360 mm. Fasad: Tilläggsisolering av fasad med nya panelen PAROC renERGIATM. Panelen består av en 300 millimeter brand- och fuktsäker stenullslamell som limmats på en 18 millimeter tjock fasadskiva. Isoleringen går dubbelt så snabbt att göra jämfört med traditionell tilläggsisolering. Fönster: Byte av fönster till ELIT RETRO med U-värde 1,1-0,9 för att nå bästa isoleringsförmåga. Man monterar även in en nyutvecklad fönsteromfattning konstruerad av Paroc och Elitfönster. Puts och källargrund: Tilläggsisolering med Putslamell PAROC FAL 1, och putsning av källargrunden. Värme och ventilation: Installation av en ny generation FTX-ventilationsvärmeväxlare samt en ny typ av heltäckande bergvärmepump, Nibe F1255. Bergvärmepumpen har upp till 15 % lägre energianvändning än sina föregångare och anpassar sig automatiskt efter husets förutsättningar. Ventilationsrör: Man isolerar även ventilationsrör med PAROC Hvac AirCoat och tilläggsisolerar vattenledningsrör med PAROC Hvac Section AluCoat.

Tilläggsisolering av fasad med nya panelen PAROC renERGIA. Panelen består av en 300 millimeter brand- och fuktsäker stenullslamell som limmats på en 18 millimeter tjock fasadskiva. Isoleringen går dubbelt så snabbt att göra jämfört med traditionell tilläggsisolering. Svensk Byggtidning nr5_2013

47


BOSTAD

Nya bostäder på Gävle Strand AV BJÖRN ASPLIND HSB satsar på kvalitetstänkande när man bygger Brf Skäret i kvarteret Java på Gävle Strand. Bostäderna står färdiga för inflyttning 1 november 2014.   Det rör sig om 34 bostadsrätter i två femvåningshus och totalt fem äganderätter i två villor och tre radhus. Femvåningshusen har hiss. Alla bostäderna har fjärrvärme. Ungefär hälften av bostäderna är redan sålda.   Bostadsrätterna är på två till fyra rum och kök. Storlekarna är 64-92 kvm. De två villorna är kajhus längs med Gavleån. Villorna är på 155 kvm och har sex rum och kök. Radhusen med äganderätt är på 112 kvm fördelade på fem rum och kök. GOD UTSIKT Bostäderna har en öppen planlösning med stora sällskapsytor. Ljusinsläppet är maximalt, med stora glaspartier och balkonger åt söder. De stora fönstren i söder ger god utsikt över vattnet. Det finns 39 parkeringsplatser i ett gemensamt garage under gården.   – Kvarteret Java byggs på samma sätt som systerkvarteret Kobben, vilket gett repetitionsfördelar, berättar Ulf Johansson vid HSB Gävleborg. Enligt Tom Enegren, byggnadsingenjör vid Peab, har HSB varit mycket noga med kvalitetstänkandet. De nya bostäderna i kvarteret Java skall uppfylla Miljöklass Silver. Det innebär att bostäderna skall klara höga krav på tre områden: Energi, innemiljö och kemiska ämnen.   – Bostäderna skall inte certifieras, men HSB och alla underleverantörer har varit noga med att kvalitetskraven skall hållas. Kontroll och besiktningsperioderna har varit extra långa och noggrannheten stor. Ett roligt projekt, tycker Tom Enegren.   Projektet kostar totalt 112 miljoner kronor, varav 90 miljoner för bostadsrätterna och 22 miljoner för äganderätterna. DRAGIT NYTTA Medan husen är likadana som i det tidigare byggda kvarteret Kobben, har man dragit nytta

av erfarenheterna där för att finslipa byggarbetet. Man har haft en hög prefabrikationsgrad, med bland annat färdiga ytterväggar. När Ett fullt utbyggt Gävle Strand ska omKobben byggdes hade de levererade yttervägfatta cirka 1200 bostäder. garna monterade fönster, men det ledde till att efterjusteringar måste göras. När kvarteret Java FAKTA byggs, monterar man istället fönstren efteråt, BRF SKÄRET, GÄVLE STRAND vilket kräver mindre arbete. Byggherre & projektledning: HSB Gäv  HSB Gävleborg är byggherre och har leborg ansvarat för projektledning. Peab är total- och Total- och byggentreprenör: Peab byggentreprenör, medan Arkitekter Engstrand Stom- och betongentreprenör: Peab & Speek ritat de ljusa och luftiga bostäderna. Arkitekt: Arkitekter Engstrand & Speek VVS-konsult är Grontmij. Markkonsult: Turner Markprojektering AB   Byggprojektet är etapp två av tre. I etapp tre Konstruktör: Byggkonstruktören AB kommer delar av Alderholmen längst ut mot Elkonsult: ÅF-Infrastructure havet att bebyggas. Området beräknas vara VVS-konsult: Grontmij Målning: Forsby Måleri AB byggbart om två år, men kommunen har ännu Plattsättning: BF Kakelservice i Gävle AB inte fattat beslut om exakt var och när byggnaMark: Wixner & Rödin Entreprenad AB tion skall ske. El: Elektra i Hälsingland AB   Gävle Strand passar den som söker ett Ventilation: Plåtteknik i Söderhamn AB modernt boende, med unik närhet till havet och Vs: VVS-Montörerna AB båtlivet. Planen är att ett fullt utbyggt Gävle Total projektkostnad: 112 miljoner kronor Strand ska omfatta cirka 1200 bostäder. På bara några minuters promenad tar man sig till resecentrum med tåg och Elektra, en ledande leverantör av fjärrbussar. På Gävle Energi & Eltekniska tjänster Strand finns allt från lägenheter på 35 kvm, till villor med sex rum på 165 kvm. Bostadsrätterna byggs Vi är ett elrätt företag av HSB, Skanska, Elsäkerhet och ökad boendekomfort är saker Lupinen Fastigheter som vi kan hjälpa dig med. och Dristigheten Vi kallar det kort och gott för ELRÄTT. Fastigheter och Läs mer på www.elratt.se hyresrätterna byggs och förvaltas av GavDu vet väl att … legårdarna. Vi på Elektra utför alla typer av arbeten från mindre elinstallationer till komplexa installationer inom offentlig verksamhet, industrier och bostäder. Vi jobbar även med tele, data, bredband och säkerhet.

Läs mer om oss på www.elektra.se

Alfta 0271-588 50 Edsbyn 0271-274 00 Bollnäs 0278 - 63 63 70 Gävle 026-10 99 40 Hudiksvall 0650 - 768 40 Söderhamn 0270 - 42 88 70

48

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Exklusivt läge vid Säveån Husen i Kv. Hasseln har rena och enkla fasader. Små fasadförskjutningar ger variation och ett intryck av enkelhet utan tristess. Balkonger, skärmtak och solavskärmningar bidrar också till att ge fasaderna liv. Illustration: Glantz Arkitektstudio AB

AV BJÖRN ASPLIND Rydlers Bygg uppför på totalentreprenad 42 bostadsrätter i Brf Hasseln med exklusivt läge vid Säveån i Sörhaga, Alingsås. Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i sex huskroppar med två och tre våningar.   Hasseln ligger nära Säveåns utlopp, nära bad och sandstrand vid sjön Mjörn. Bebyggelsen i området är blandad med villor, några mindre flerfamiljshus och äldre verksamhetsbyggnader längs ån. Det är promenadavstånd till Alingsås stadskärna och nära till pendeltåg mot Göteborg.   Lägenheterna har ljusa, öppna planlösningar med generösa glaspartier mot balkonger och takterrasser. Extra god takhöjd bidrar till det ljusa och luftiga intrycket. Arkitekturen och det exklusiva läget samverkar till att göra bostäderna mycket attraktiva.

– Samtliga 42 bostäder är sålda och första inflyttning är 1 februari 2014. Bland hyresgästerna finns par i alla åldrar från yngre till lite äldre. Det är en bra mix, säger Carl-Johan Augustsson, projektledare vid Rydlers Bygg. Byggherre och totalentreprenör har varit Brf Hasseln och som arkitekter anlitas Glantz Arkitektstudio. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Rydlers Bygg som totalentreprenör.   Rydlers Bygg är ett familjeföretag och ägs sedan 2008 av Per-Eric Stjerna, Anders Davidsson, Sofia Rydler och Carl-Johan Augustsson. Under senare år har företaget vuxit och består idag av cirka 50 anställda.   Rydlers Bygg utför alla typer av byggnadsarbeten, såväl nyproduktion som ombyggnader. Arbetsområdet är främst Vårgårda, Herrljunga, Alingsås, och Lerums kommuner.

ARKITEKTUR Glantz Arkitektstudio, som ritat bostäderna har bemödat sig om att skapa bostäder med ren, enkel, men ändå intressant arkitektur. Variation skapas med små fasadlivsförskjutningar och materialbyten. Fasaderna består av träpanel och skivmaterial i mörka och ljusa kulörer. Detaljer i kraftig kulör bidrar till att ge kontrast. Räcken till balkonger och terrasser är Caverion skapar och förvaltar användarsmäckra konstruktioner vänliga och energieffektiva fastighetsi glas och metall. tekniska system samt erbjuder industriella Sex års planering låg tjänster och facility management. bakom det första mötet Caverion installerar ventilation i bostadsfebruari 2012 på First projektet Kv. Hasseln i Alingsås. Grand Hotell då Svensk Fastighetsförmedling presenterade projekwww.caverion.se tet tillsammans med Rydlers Bygg.

Working for better buildings

Svensk Byggtidning nr5_2013

Första grävtaget togs av kommunstyrelsen ordförande i Alingsås, Daniel Filipsson (M) den 18 augusti 2012.  – Som kommunalråd blir man alltid glad när det byggs i staden, förklarade Daniel Filipsson. Projektet kommer att kosta 126 miljoner kronor, enligt Carl-Johan Augustsson. Den ursprungligen uppskattade kostnaden var 80-100 miljoner kronor.   Andra företag som medverkar i byggprojektet är Stiba som har deltagit som konstruktör, som ventilationsentreprenör arbetar Caverion Sverige och Nossebro VVS anlitas som VS-entreprenör. Elinstallationerna hanteras av Alingsås Elentreprenader samtidigt som Golvet Göteborg utsågs till golventreprenör och Hedboms Måleri har hand om måleriarbetet.

FAKTA KVARTERET HASSELN Vad: Nybyggnad av 42 bostadsrätter i sex huskroppar med två och tre våningar. Byggherre: Brf Hasseln Projektledning: Rydlers Bygg Total- och byggentreprenör: Rydlers Bygg Stom- och betongentreprenör: Hedareds Sand & Betong AB Arkitekt: Glantz Arkitektstudio AB Geokonsult: SWECO Environment AB Konstruktör: Stiba AB Elkonsult: ÅF Infrastruktur AB Golv: Golvet Göteborg AB Målning: Hedboms Måleri AB Plattsättning: MTB Plattsättning AB Mark: MR Markentreprenad AB El: Alingsås Elentreprenader AB Ventilation: Caverion Sverige AB Vs: Nossebro VVS AB 49


MILJONPROGRAMMET

BeBo analyserar energismarta renoveringar för flerfamiljshus AV KIM HALL

Många fastighetsägare till miljonprogrammen och flerfamiljshus från 1940 och -50-talet som är igång eller planerar att renovera sitt fastighetsbestånd inom de närmaste tio åren, kan få god hjälp av Energimyndighetens beställargrupp BeBo när det gäller att energieffektivisera flerfamiljshus.   Vi hjälper medlemsföretagen med att mäta och analysera innan renoveringar av fastigheten påbörjas. Ibland kan det hjälpa med enkla åtgärder för att minska energianvändningen, s k driftoptimering. Vill man t ex halvera energinotan krävs lite större åtgärder. För att få fram nya effektivare lösningar utlyser vi leverantörstävling, s k teknikupphandling, där den leverantör som presenterar den mest energismarta och kostnadseffektivaste lösningen vinner, säger Göran Werner på WSP och nätverkskoordinator för BeBo. NÄTVERK Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, startade 1989 och är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudsyftet med nätverket är att minska användningen av energi i form av värme och el i flerbostadshus i samband med renovering och samtidigt minska påverkan på miljön.   – Medlemsföretagen är där på egen bekostnad och som konsult och koordinator i beställargruppen hjälper vi till med att stötta med experter och sprida erfarenheter om bra tekniklösningar. Vi har nu ca10 miljoner kr per år till vårt förfogande att stödja projekt och just nu handlar det om att utvärdera renovering av miljonprogrammen och flerfamiljshus som är byggda på 1940 och -50-talet, förklarar Göran Werner.   Genom att ta fram goda exempel på rekorderlig renovering hoppas BeBo att andra fastighetsägare skall inspireras. Det kan handla om omfattande renoveringar där mål är att halvera sin energiförbrukning. Ibland kan det handla om att förändra ventilationen så att de boende får bra inomhusklimat till låg energikostnad.   Det kan också röra sig om mätning och analys där BeBo utvärderar vad som gick bra 50

Bebo:s medlemmar.

och vad som var dåligt i ett renoveringsprojekt.

BeBos andra huvudverksamheten, teknikupphandlingar, är att få igång ny teknik eller UTVÄRDERING effektivisera befintlig energiteknik så att det blir – Vi står för utvärderingen och tillhandahåller mer kostnadseffektivt.   – Just nu tittar vi på tilläggsisolering för att få någon som kan hjälpa till med att analysera och fram mer kostnadseffektiva metoder och projekt mäta projektet. Det kan ta tre till fem år från för energieffektivare värmeåtervinning av att man har ett projekt som ska renoveras till att ventilation. Vi försöker man är färdig. Vi att få leverantörer och går in och hjälper entreprenörer att tänka i till med smarta   Vi står för utvärdehelhetstänk, säger Göran lösningar i samringen och tillhandahåller Werner. band med en förstudie eller under någon som kan hjälpa till ENERGIEFFEKen ombyggnadsfas TIVA LÖSNINGAR och bevakar så med att analysera och I teknikupphandlingar att det inte byggs mäta projektet. prövar beställargruppen in fel som t ex olika idéer i hur man skapar fuktprobkan göra energieffektiva lem, säger Göran lösningar. Sedan väljer de ut antal leverantörer Werner. som sedan testas. En mätperiod tar minst ett år och ofta lika lång   – Vi har precis avslutat tester med värmeåtertid för att få ordning på alla system. Ombyggvinning och håller på att testa isoleringsmaterial. nads och programskedet tar ett till två år. Hitintills har inga projekt varit snabbare än tre år. Svensk Byggtidning nr5_2013


MILJONPROGRAMMET

Göran Werner, WSP och nätverkskoordinator för BeBo. Miljonprogramhusen och flerfamiljsfastigheter som är 40-50 år gamla kommer att behöva byggas om nu eller inom de närmaste tio åren. På bilden, Gavelgårdarnas projekt Östra Sätra.

Bebos ”Godhetstal” får fastighetsägarna hjälp med att ställa kravnivåerna på t ex fönsterisolering, isolering av vindar, återvinningskrav när ventilationssystem. Dessutom har vi satt igång med att testa   – En annan stor utmaning som vi inte är ensamma om att försöka lösa är hur man i milvärmeåtervinning av avloppsvatten, tillägger jonprogrammen har råd att bygga om. Där tar Göran Werner.   BeBo har också infört en tekniktävling där vi fram olika åtgärder, tittar på nya affärsmodman vill få tvätt- och eller och betraktar torkutrustningsleverlivscykelekonomin   När man renoverar vill antörer att få fram mer när ett bostadsomenergieffektiva produkråde renoveras, säger man kanske göra något ter. Det går åt upp till Göran Werner. åt utseendet, vilket kan   Här handlar det fem till tio gånger så mycket om att få mycket energi att torka gå stick i stäv med vad fastighetsägarna att ett kilo tvätt mot att tänka långsiktigt tvätta samma mängd myndigheterna vill. genom att ta fram smutstvätt.   – Ibland kan det fastighetsekonomishjälpa med enklare åtgärder där t ex man väljer ka effekter så som t ex minskad skadegörelse och en torktumlare som mäter fukten och stänger andra mjuka värden som kan vara svårt att sätta automatiskt av när tvätten är torr. I gamla hus kronor och ören på.   – Det har medfört ett antal delprojekt och finns det ofta torkfläkt som snurrar utan att seminarier som har fått igång debatten, tillägger det ger torkeffekt eller långt efter att tvätten är Göran Werner. torr. Man värmer helt enkelt för kråkorna, säger   Ett annat område BeBo fokuserar på är att Göran Werner. I samband med Fastighetsbrande mäter och dokumenterar när och varför det schens Energidag kommer BeBo att tillkännage går fel. vilka tävlingsbidrag som har nominerats.  

– Det behöver inte vara fel i beslutsprocessen, utan det kan vara många saker. Vi tar fram en checklista på hur man skall gå till väga med t ex drifttagningsprojekt, säger Göran Werner. VARSAMHET OCH BEVARANDE Ytterligare ett större projekt som BeBo tittar på är varsamhet och bevarandefrågor. – När man renoverar vill man kanske göra något åt utseendet, vilket kan gå stick i stäv med vad myndigheterna vill. Det kanske finns ett myndighetskrav som säger att man inte får ändra på utseendet på fastigheten. Tar man det på rätt sätt kommer man vidare. Det gäller att hantera allt på ett förståndigt sätt, förklarar Göran Werner.   Han understryker dock att alla projekt är unika ur teknisk, ekonomisk och socialt perspektiv, även om husen kan tyckas vara lika. – Miljonprogramhusen och flerfamiljsfastigheter som är 40-50 år gamla kommer att behöva byggas om nu eller inom de närmaste tio åren. Passar man inte på att göra några energiåtgärder nu får man kanske vänta ytterligare 40 år. Bygger man utan hänsyn till energi, ja då kanske man har missat möjligheten att bygga energismart, säger Göran Werner avslutningsvis.

Trivsamt för hemmakocken:

Ljudlös matlagning utan energislukande teknik Matlagning ska sprida glädje och trivsel för alla i ett hem. – Därför existerar varken fläktbuller eller matos i våra drömkök. 
Stor volym som fångar matoset är förutsättning för god funktion vid låga flöden. - Tystare kan ingen vara vara

←Unik på marknaden: Casamja Skåpkåpa, 90 % osuppfångning vid 15 l/s. Passar i

S-, F-, FX- och FXT-system. Välj mellan fast injusteringsventil och ventil för grund- och forceringsflöde. Mycket lämplig i passivhus.

Läs mer om våra spiskåpor och hur vi tänker på www.casamja.se www.casamja.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

51


MILJONPROGRAMMET

Rikshem renoverar 1206 lägenheter och bygger nytt i Gröna Gränby AV BJÖRN ASPLIND Gränby är ett grönt och barnvänligt område cirka tre kilometer nordost om Uppsala centrum. Husen, som byggdes i slutet av 1960-talet, är i stort behov av renoveringar. Under fyra års tid genomför Rikshem AB en omfattande renovering av sina 1206 lägenheter i Gränby. Rikshem planerar dessutom för upp till 900 nya bostäder på området!   I projektet Gröna Gränby kommer till exempel avloppsstammar, ventilation, el- och vattenledningar att bytas ut. Även badrum, kök och fönster byts ut. Gröna Gränby är ett av Sveriges största pågående renoveringsprojekt som ingår i det så kallade miljonprogrammet. Det är många som följer utvecklingen med stort intresse. – I grund och botten handlar det om att de vitaMellan 2012-2016 genomförs en omfattande förnyelse av framförallt husen och lägenheterna i Gröna Gränby. Foto: Rikshem

Skiss: Rikshem

– Samtidigt som vi byter stammarna renoverar vi alla badrum. Vi byter ut alla kök och sätter in helt nya fönster. Lägenheterna blir ytskiktsrenoverade och vi installerar FTX-system. Vindarna blir tilläggsisolerade, elen byts ut, vi monterar nya säkerhetsdörrar och sätter in ett nytt elektroniskt skalskydd och postboxar i trapphusen, fortsätter Erik Hävermark.

De håller också i rutinerna för den evakuering som vi gör inom vårt bestånd i Gränby. Vi räknar med ungefär åtta veckors evakuering per lägenhet, avslutar Erik Hävermark.

URSPRUNGSKULÖR Individuell mätning och debitering installeras för varmt och kallt tappvatten. Fasaderna målas om och man går tillbaka till ursprungskulören från 1960-talet.

– Vårt mål är att överträffa de förväntningar som finns från både beställaren och hyresgästerna. Vi ska utföra jobbet i rätt tid, med rätt

KLART 2016 Den första renoveringsetappen började i januari i år och allt ska vara klart under 2016.

Rikshems fastigheter på Gränby består av långa och sammanhållna huskroppar med tre våningar samt fyra punkthus. Lägenhetsstorlekarna är från 1-5 rum och kök. Främst finns det långa trevåningshus i området men även några punkthus. Två hus är handikappanpassade med större hissar, rymligare badrum och anpassade kök. la byggnadsdelarna som stammar och tätskikt – Det viktiga i ett sådant här projekt är i badrum är tekniskt slut. Vi börjar få många informationen till hyresgästerna. Det gäller att skador på fastigheterna, inte minst vattenskador, kontinuerligt hålla dem uppdaterade om vad säger Erik Hävermark, projektchef vid Rikshem. som händer och vilka tider som gäller för renoveringen. En viktig uppgift HELHETSGREPP är också att kunna förklara Rikshem tar ett helhetsgrepp bakgrunden till varför vi   Våra hyresgästför att skapa ett trivsamt, renoverar och att renoversamordnare spelar tryggt och attraktivt boende ingsbehovet finns där och en viktig roll. i området för många är oundvikligt, säger Erik generationer framöver. Hävermark. Dessutom halveras nästan energianvändningen från dagens 160 kWh per – Våra hyresgästsamordnare spelar en viktig år och kvm till 80 kWh. roll. Vi har ett projektkontor på området där de hanterar informationen samt val och tillval. 52

I projektet Gröna Gränby kommer till exempel avloppsstammar, ventilation, el- och vattenledningar att bytas ut. Alla badrum renoveras och individuell mätning och debitering installeras för varmt och kallt tappvatten.Foto: Rikshem Svensk Byggtidning nr5_2013


MILJONPROGRAMMET

samma lägenheter på relativt kort tid. Att all logistik fungerar från dag till dag på ett effektivt sätt är en stor utmaning, – Det gäller att alla leverantörer levererar material i rätt tid samt att alla underentreprenörer håller sina tider. Vi har en utmaning att ligga steget före med planeringen och vem som gör vad och när. Vi har ett effektivt system, ett så kallat aktivitetskort som näst intill är minutanpassat och beskriver när saker ska startas och vara klart för samtliga arbetsmoment och för samtliga yrkesgrupper. Det är ett system som fungerar bra, betonar Michael Palmlöf.

Rikshem tar ett helhetsgrepp för att skapa ett trivsamt, tryggt och attraktivt boende i Gröna Gränby för många generationer framöver. Foto: Rikshem

kvalitet, samtidigt som vi ska försöka minimera de störningsmoment som uppstår för de boende. Vi har också ett högt uppsatt miljömål, där vi källsorterar mer än 90 procent av allt det som rivs ut från lägenheterna, säger Michael Palmlöf, vd för total- och byggnads-

TIDSRAMAR I ett så stort projekt som Gröna Gränby är, gäller det att alla håller sig inom uppsatta tidsramar.   – Villa Total Construction AB är ett relativt nystartat företag där vi har samlat personal med olika typer av kompetenser. Vår projektchef entreprenören Villa Total har erfarenhet från liknande Construction AB. projekt.   Det är flera olika Vår platschef kan varenda yrkesgrupper som ska – Det är flera olika yrkesdetalj i varje lägenhet. grupper som ska samverka samverka inom en beVåra arbetsledare har erfarinom en begränsad lägenenhet från olika företag och gränsad lägenhetsyta. hetsyta. besitter olika specialkompeDet är mycket material tenser, säger Michael Palmlöf. som rivs ut och lika mycket material ska in i

Vårt mål är att överträffa dina förväntningar

VT CONSTRUCTION Svensk Byggtidning nr5_2013

53


MILJONPROGRAMMET

– Vi har också kompetenser inom företaget som tidigare har jobbat mycket med logistik från bland annat byggmaterialhandeln. Det viktiga är ändå att det finns ett stort engagemang bland personalen med en vilja att lyckas och att överträffa våra kunders förväntningar. – Våra underentreprenörer spelar givetvis en avgörande roll. Det är viktigt med ett nära samarbete, att vi kan ha en öppen och ärlig dialog samt att vi har ett gemensamt mål där vi kan lita på varandra. UTMANING I början av ett stort projekt där många nya människor ska börja samarbeta med varandra under samma tak är en utmaning i sig, oavsett om det är inom bygg eller inom en annan typ av företagande. Ett längre projekt innebär att det blir lättare att skapa en ”familjekänsla” där det ska bli lättare och lättare att samarbeta. – Vi vill att varje person ska tänka: ”vad kan jag göra för att underlätta för den som kommer efter mig”. Att projektet pågår under flera år, innebär en trygghet för dem som arbetar, samtidigt ska vi alla ha en möjlighet utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör, avslutar Michael Palmlöf. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder

i Uppsala planerar Rikshem för att bygga nytt i Gröna Gränby. Sedan juni 2012 pågår ett planarbete som syftar till att bygga bostäder på nuvarande parkering mellan Råbyleden och Tycho Hedéns väg. Detaljplanen innefattar cirka nya 900 bostäder och förväntas antas under andra kvartalet 2014. Byggstart kan ske därefter.

FAKTA GRÖNA GRÄNBY Vad: 1206 lägenheter totalrenoveras i Gröna Gränby, Uppsala Byggherre: Rikshem AB Total- och byggnadsentreprenör: Villa Total Construction AB Golv: M2 Ytskikt AB Målning: Lyckås Måleri AB Vs: Team G El & VVS AB OM RIKSHEM: Rikshem AB, ett av Sveriges största privata bostadsbolag, äger och förvaltar cirka 14000 bostäder. Företaget har också studentbostäder och samhällsfastigheter i sitt bestånd och är landets största aktör när det gäller vård- och omsorgsbostäder i tillväxtorter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

WWW.SVENSKBYGGTIDNING.SE

Flera olika yrkesgrupperska samverka inom en begränsad lägenhetsyta. Mycket material rivs ut och lika mycket material ska in i samma lägenheter på relativt kort tid. Foto: Rikshem

EL • TELE • DATA • LARM www.rewel.se

54

Svensk Byggtidning nr5_2013


MILJONPROGRAMMET

Albydalen i nya färger AV BJÖRN ASPLIND AB Botkyrkabyggen genomför en stor upprustning och förnyelse av Albydalen. Hela området Albydalen omfattar cirka 2000 lägenheter och ingår i Botkyrkas största miljonprogramsområde med totalt cirka 8000 hyresgäster.   Just nu pågår fasadrenoveringar vid Lagfartsvägen 4-48 och Lagman Lekares väg 2-38. En upprinnelse var begynnande fuktproblem som följd av sprickbildningar. Fasadrenoveringarna i Albydalen är ett delprojekt i det större upprustningsprogrammet; Alby 2020. Totalt i denna etapp omfattas cirka 600 lägenheter, 13 hus, fyra parkeringshus och två tvättstugor. Albydalen byggdes som en del i miljonprogrammet. Adresserna som ingår i området är Albyvägen, Alhagsvägen, Servitutsvägen, Lagfartsvägen, Lagman Lekares väg. Totalt handlar det om cirka 2000 lägenheter.

med fokus på grönska. Alby har en närhet till skog och Albysjön samt det fina naturområdet Flottsbro.   På vilket sätt förändras karaktären i området efter renoveringen? – Renoveringarna innebär en stor upplyftning för hela området. Fasaderna får ny färgsättning och delvis ny profil. Tidigare var alla hus gråbruna i sin färgsättning, nu får vi en bättre färgsättning och variation i området. Det blir designade ekportar och marmorpartier i sockelvåningarna omkring entréerna. Vi utför kakelsättning och inför ny färgsättning “ I samband med renoveringi trapphusen. Garagehusen i området Botkyrkabyggen en tilläggisoleras husen och rustas och får ny vill med projektet fasaderna får en omfärgning, färgsättning, säger Alby 2020 förnya dessutom blir balkongerna reMikael Johansson, kommundelen projektledare på Alby till att bli ett noverade. “ Botkyrkabyggen. område där de – Gårdarna i boende stannar och området rustas upp och genomgår en mindre dit människor vill flytta. omgestaltning med materialförnyelse och årstidsväxlande planteringar för att försköna Hela projektet Alby 2020, som påbörjades den närliggande miljön kring husen, fortsätter 2007, har byggslut 2015/2016. Mikael Johansson. STORT BEHOV TILLÄGGSISOLERAS Med 30 år på nacken var Botkyrkas största – I samband med renoveringen tilläggisoleras miljonprogramsområde i stort behov av uphusen och fasaderna får en omfärgning, desprustning och renovering. Botkyrkabyggen höll sutom blir balkongerna renoverade. Entréerna flera möten med hyresgästerna i området och byggs om och trapphusen renoveras. Här sker presentationer av det framväxande projektet, då också byte och komplettering av dörrar, plåt och samarbete är en av hörnstenarna när man ska smidesarbeten, målnings-, el- och markarbeten förnya och lyfta ett helt område. med mera. Vi håller informationsmöte med alla hyresgäster inför varje etapp där vi informerar Det hela mynnade ut i projektet Alby 2020 om det kommande arbetet, avslutar Mikael Botkyrkabyggens vision om ett inbjudande och Johansson. attraktivt bostadsområde i kommundelen Alby

Svensk Byggtidning nr5_2013

Fasadrenoveringarna i Albydalen är ett delprojekt i det större upprustningsprogrammet; Alby 2020. Totalt i denna etapp omfattas cirka 600 lägenheter, 13 hus, fyra parkeringshus och två tvättstugor. Foto: Björn Asplind

FAKTA RENOVERINGAR I ALBY Vad: Fasadrenoveringar och förnyelse av Albydalen. Beställare, initiativtagare och fastighetsägare: AB Botkyrkabyggen. Arkitekter: Sandell Sandberg (tidigare fasadetapper) och White (pågående fasadetapp). Totalentreprenörer: Interoc Fasad AB (tidigare fasadetapper), Per Sterner Stenhus AB (pågående fasadetapp) Många underentreprenörer och leverantörer.

55


MILJONPROGRAMMET

Stora vinstfördelar i gemensam renovering och relining av stammar

AV KIM HALL

Det finns pengar att spara när bostadsrättsföreningar går samman i samband med byte av stammar, relining och byte av vattentappsledningar. När de 1400 lägenheterna i miljonprogrammet inom ABDS Förvalt­ning skulle byta fönster för 22 år sedan och glasa in balkongerna för 15 år sedan tog de hjälp av en konsult som skötte upphandlingen. Nu gör de samma sak igen när stammar och avlopp skall renoveras.   – Nu är vi i mitten av projektet och skall vara färdiga vintern 2014. Med tanke på att inventeringen och första montaget gjordes våren och sommaren 2011 så har processen gått enligt planerna, säger Susanne Lovén, projektledare och vicevärdsförvaltare för ABDS Förvaltning. En ekonomisk förening som bildades av de fyra bostadsrättsföreningarna; Artisten, Berguven, Duvhöken och Söderkulla i Malmö. GEMENSAM UPPHANDLING Föreningarna har ingen egen personal. Istället har de gemensamt anställt Susanne Lovén, som beskriver sig själv som spindeln i nätet för det dagliga arbetet inom underhåll, service och information till medlemmar om olika projekt och vad som sker i föreningarna.   – Varje förening har egna avtal. Men istället för att varje förening ska gå ut och upphandla var för sig, gör vi det gemensamt via denna femte ekonomiska förening som heter ABDS Förvaltning, vilket ger storvinstfördelar och samordningsvinster, förklarar Susanne Lovén.   Det första stora samprojektet var när husen, som byggdes under miljonprogrammen, behövde byta fönster och sedan ville få sina balkonger inglasade för ca 15 år sedan. Då köpte man in konsulter för att ta hand om detta.   När det för tio år sedan blev tal om stambyte, relining och byte av tappvattenledningar enades man om att traditionellt stambyte blir det inte, utan relining i någon form.   – Jag fick i uppdrag att ta fram beslutsmaterial till styrelserna i respektive förening, säger Susanne Lovén. Styrelserna gick på studiebesök och mässor

56

samtidigt som Susanne Lovén gjorde en del förarbeten och ordnade fram konsulter. Eftersom installation av tappvatten är en nyinstallation kräver det ett stämmobeslut enligt stadgarna. Men i frågan om relining, som betraktas som underhåll, krävs inget medgivande från medlemmarna utan kunde beslutas av varje styrelse själva. INFORMATIONSMÖTEN För att alla medlemmar skulle känna sig bekväma i renoveringsarbetet informerades medlemmarna på informationsmöte och de fick tillfälle att fråga VVS-gruppen om vad relining skulle innebära för de boende.   Tillsammans med VVS-konsulten Roland Holmqvist tog Susanne Lovén fram underlag för upphandling av entreprenör och avtalshandlingar som presenterades för föreningarnas styrelser. Imtech VS-teknik och Puls Planerad Underhållsservice blev de VS-entreprenörer som delar på entreprenaden.   – Jag och Roland Holmqvist har haft ett gott samarbete i planerings- och projekteringsarbetet. I rapportering till styrelserna har vi stött oss mot varandra och krattat manegen åt föreningarna så att de lättare skulle kunna fatta ett bra beslut. Vi presenterade allt så ingående vi kunde eftersom det innebär stora fysiska ingrepp och ekonomiska insatser i fastigheterna, förklarar Susanne Lovén. VATTENSKADOR Med tanke på att husen snart är 50 år gamla och att det förekommit vattenskador, som medför stora kostnader för föreningen och medlemmar-

När de 1400 lägenheterna i miljonprogrammet i Söderkullaområdet i Malmö skulle relina sina rör gick bostadsrättsföreningarna samman och gjorde upphandlingen genom deras ekonomiska förening ABDS Förvaltning. Foto: Kim Hall

na, ansåg styrelserna att renoveringsbehovet var stort och ett beslut måste tas. Att ännu en gång genomföra en spolning av avloppsstammarna i redan dåliga stammar ansågs vara felaktigt.   – Nu när vi är inne i ledningarna och relinar ser vi att det saknas avloppsrör på sina håll. Rören pulveriseras när de förbereds för reliningen. Dessutom dyker det upp överraskningar i form av grenrör som inte finns med på ritningarna, berättar Susanne Lovén.   Budgeten ligger långt över 100 miljoner kr och arbetet har pågått sedan augusti 2011. Med hjälp av en processbeskrivning tar man en stam i taget. Fyra arbetsdagar får de boende i det åtta våningar höga huset räkna med, och någon dag mindre i de något lägre husen. Mellan 10-12 man plus besiktningsmän arbetar samtidigt för att det skall gå så smidigt som möjligt.   De boende har alltid tillgång till vatten i lägenheten, antingen via vattenkranen i toaletten eller i köket. Under tiden som avloppsrören till toaletten görs vid sätter man in en mulltoa. Alla avloppsrör strumpas utom brunnen i badrummen.

Svensk Byggtidning nr5_2013


MILJONPROGRAMMET

Löpande underhåll är nyckeln till att budgeten håller AV KIM HALL – Fastighetsunderhåll är något vi på MBK är bra på. Med löpande underhåll slipper fastighetsägaren onödiga oplanerade åtgärder, vilket uppskattas hos de boende, även om vi utför stora underhållsarbete är kunderna informerade i förväg och de har kännedom om vad som kommer utföras, säger Shwan Salim, projektledare på MKB Fastighet AB.   Renoveringsarbetet med utbyte av fönster och fasadarbeten i flerfamiljshusen på Norrbäck 3 i miljonprogrammet Kroksbäck i Malmö är så gott som färdigt. Drygt 26 miljoner kr har det MKB satsat i de båda husen i etapp 2. Totalt har 172 lägenheter i de åtta våningar höga fastigheterna fått helt nya fönsterpartier och nya vita skivor som lyser upp mot söder. Totalt finns det ca 1 300 lägenheter på Kroksbäck, varav två tredjedelar är hyresrätter i MKB:s regi, medan en tredjedel består av HSB bostadsrätter. Flertalet av lägenheterna består av tre eller fyra rum och kök, men det finns även ett rum respektive fem rum och kök. Husen är byggda under 1965-66 och området består av bostadshus och gårdar med stora sammanhängande underjordiska garage. SWECO Management har utfört projekt och projektledning medan Sweco Architects har ritat balkongerna och fasaden åt MKB. Bygg och generalentreprenad har TKP Construction stått för. SAKNAR ”GUBBARNA” Tillsammans med husvärden Bengt Andersson och projektledaren Shwan Salim besöker vi en av hyresgästerna, Birgitta Ekdahl, som bott i området sedan 1969 och i samma lägenhet sedan maj 1990. Det första hon säger när vi frågar hur hon tycker renoveringsarbetet har varit är ”Jag saknar gubbarna”. – Förutom att vi är noga med att prata och berätta för våra hyresgäster vad som kommer att hända under renoveringsarbetet, är kontakten mellan de som arbetar och de boende en viktig del. Det är ett stort ingrepp som gjorts i fastigheten och då måste vi ha de boendes förståelse för att det kan bli lite stökigt under en tid, säger Bengt Andersson medan Birgitta bjuder alla på en kaffekaramell. Något hon brukade dela ut när ”gubbarna” kom för att arbeta. Svensk Byggtidning nr5_2013

Renoveringsarbetet med utbyte av fönster och fasadarbeten i flerfamiljshusen på Norrbäck 3 i miljonprogrammet Kroksbäck i Malmö är så gott som färdigt. Projektledare Shwan Salim och husvärden Bengt Andersson på MKB lägger mycket arbete på löpande fastighetsunderhåll. Foto: Kim Hall 57


MILJONPROGRAMMET

Genom att byta ut samtliga fönster, renovering av tegelfasaden, byte av balkongräcken och inglasning av balkongerna samt att alla entréer har bytts ut har energiförbrukningen minskats radikalt. Samtliga nycklar till källare, tvättstuga och ytterdörrar, d v s skal 1, har bytts ut till taggsystem för att slippa onödig nyckelhantering. Lägenhetsinnehavarna har fortfarande sina nycklar kvar. TILLÄGGSISOLERAR Husen har blivit tätare, t ex på 700 kvm fönster så sparar MKB 80 000 kr per år i energikostnader. Med fler glas i fönstren och tilläggsisolering av utfackningsväggar i fasaden tätningsgraden blir högre. (1 kvm fönster = 115 kr per år ) – Vi har kunnat se hur energiförbrukningen successivt gått ner, vilket var en av anledningarna till att vi genomförde denna stora renovering. Vi har bytt spaltventiler i samtliga fönster utom köksfönstren för att få bättre ventilation, rensat ventilationskanaler och satt in nya elcentraler med jordfelsbrytare i samtliga lägenheter, tillägger Bengt Andersson. I samband med renoveringarna passade man även på att sanera husen från PCB och asbest, vilket var vanligt förekommande på den tiden husen byggdes.

Trots dessa stora underhållsåtgärder kommer det inte att påverka hyresnivån nämnvärt tack vare långsiktig underhållsstrategi från MKB:s sida. LÅNGSIKTIG PLANERING – Vi på MKB planerar långsiktigt eftersom vi vill behålla våra hyresgäster och erbjuda en funktionellt boende, säger Shwan Salim. Klagomålen under renoveringsperioden har varit marginellt, tack vare Bengt Anderssons stora engagemang och kontakt med de boende.

Samtliga nycklar till källare, tvättstuga och ytterdörrar, d v s skal 1, har bytts ut till taggsystem för att slippa onödig nyckelhantering. Lägenhetsinnehavarna har fortfarande sina nycklar kvar.

– Det viktigaste när man genomför så stora projekt är att kommunicera. Det är trots allt ganska många man som rör sig i fastigheten och det för med sig olägenheter för de boende, understryker Bengt Andersson. Att renovera och byta till nytt material medför också löpande underhåll. En gång om året ska ventiler rensas och annat smörjas under de kommande åren, som är den beräknade livslängden på de nya installationerna. Nästa projekt i underhållsplanen blir tappvattenbyte i samtliga lägenheter. MKB har en teknikgrupp som utför besiktningar löpande och planerar fastighetsunderhållet så att inga överraskningar uppstår och att budgeten håller.

VI ÄR DIN LOKALA ELINSTALLATÖR Vi kan även hjälpa dig med stambyte, datanät och serviceavtal samt ventilation- och värmesystem.

MUR & PUTS i SKÅNE Specialister på gamla fasader

Den samlade byggkompetensen i företaget gör oss till ett unikt företag inom mur och puts. 0707-88 24 45 info@bimeks.se www.bimeks.se 58

Svensk Byggtidning nr5_2013


MILJONPROGRAMMET

Miljonprogram renoveras i Karlshamn AV BJÖRN ASPLIND

Den första renoveringsetappen med två hus i Kv. Dalsland är avslutad. De ombyggda husen har fått ett helt nytt estetiskt utseende med triangelformade balkonger och putsade fasader som har fått en ny färgsättning. Foto: Rainer Andersson

Karlshamnsbostäder AB, Kabo, genomför just nu en totalrenovering av 147 lägenheter i Kvarteret Dalsland – en del av miljonprogrammet i Karlshamn.   Husen byggdes 1962-1964 och består av 147 lägenheter i fem olika utformade huskroppar med en boarea på cirka 10000 kvm. I projektet ingår upprustning av tak, fasad, balkonger, byte av fönster, nya lägenhetsdörrar, stambyten och ny ventilation. Ett nytt miljöhus byggs också. När stambytet pågår flyttas hyresgästerna till övernattningslägenheter i området. Renoveringsprogrammet på 21 punkter har tagits fram i samarbete med de boende och förutom stambyte kommer en elsanering genomföras där all el byts och femledarsystem installeras. En omfattande asbestsanering sker, i detta fall av badrum, kök och fasad. Fönster och utfackningsväggar till balkonger byts ut. Tegelfasaden förankras, tegelbalkar byts ut, all sprucken tegel byts, gavlar renoveras och hydrofoberas och långsidor putsas. Balkongerna renoveras och förlängs och förses med nya balkongräcken. Vissa partier av fasaden kläs med skiffer. På taken byts hängrännor, takpapp och kompletteras med taksäkra lösningar. Även rökgasluckor kommer att installeras i varje trapphus. Fyra nya tvättstugor inrättas. Utomhusmiljön kommer också att ändras efter hand som byggnadsställningarna plockas ner. INKÖRNING – Samarbetet fungerar bra och bättre ju längre vi håller på, då det alltid är en inkörningsperiod. Denna typ av renovering med kvarboende kräver mycket stort samförstånd från entreprenörer då man jobbar i våra kunders hem, säger Joakim Svanhall, projektledare vid Kabo.

– Vi rustar upp fastigheten och säkerställer en långvarig hållbarhet. Samtidigt ska man kunna se att fastigheten är från denna epok även om den byggs om till modern tappning. – Kvarboende i lägenheterna är kanske inte helt rätt begrepp, men vi låter hyresgästerna själva välja vad dom vill göra. Innan byggstart träffar ombyggnadssamordnaren var och en av hyresgästerna i deras lägenheter och går igenom förutsättningar. Flertalet väljer att hitta en alternativ lösning och bo någon annanstans under de tre veckor stambytet utförs, säger Joakim Svanhall. SÄCKASKURNING Anders Kämpe är vd för fasad- och balkongentreprenören Aktab Sverige AB: – Vi gör alla fasader och balkongerna i projek-

Blekinge Den kompletta säkerhetsleverantören i Sydost! Trygghet – Kvalitet – Kompetens ...för säkerhetens skull sedan 1984

www.blekingelas.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

tet. Vi fuktar fasaderna på husens långsidor med ”säckaskurning”, som används vid renovering av fasader för att få fram teglet och det ursprungliga utseendet. Alla gavlar behålls med originalteglet, det enda vi gör här är en hydrofobering. – De gamla kramlorna som håller teglet var helt avrostade. Vi säkrar därför alla fasader för att teglet ska sitta uppe och inte ramla ner, säger Anders Kämpe. Husens långsidor får putsade fasader och kulören förändras till ett mer beige-gult håll. – När det gäller balkongerna har Weland Aluminium levererat fronterna. Arkitekten på Projektbyggaren har ritat fronterna och dessa specialtillverkas av Weland. Vi gjuter ut och förlänger ena änden på balkongen så att den blir

Allt inom säkerhet och system Lås

•• Mekaniska Mekaniska & & elektromekaniska elektromekaniska lås lås •• Dörrstängare Dörrstängare & & dörrautomation dörrautomation •• Kompletta Kompletta dörrmiljöer dörrmiljöer & & dörrbeslag dörrbeslag •• Värdeförvaring Värdeförvaring & & kassaskåp kassaskåp •• Nyckelhantering Nyckelhantering •• Utrymning Utrymning & & tillgänglighet tillgänglighet

Tjänster

•• Säkerhetsbesiktningar Säkerhetsbesiktningar •• Projektering Projektering & & installation installation •• Låssmedstjänster Låssmedstjänster •• Serviceavtal Serviceavtal

Passage

•• Passagesystem Passagesystem för för dörrmiljöer, dörrmiljöer, portar portar och och grindar grindar •• Fastighetssystem Fastighetssystem t.t. ex. ex. tvättstugebokningar tvättstugebokningar •• RFID/tag-system RFID/tag-system

CCTV

•• Kameraövervakning Kameraövervakning inne inne och och ute ute •• SystemSystem- & & serverlösningar serverlösningar

Larm Larm

•• Inbrottslarm Inbrottslarm •• Utrymningslarm Utrymningslarm •• Övervakning Övervakning 59


MILJONPROGRAMMET

det mesta. Det tar alltid några etapper innan hela gänget har jobbat ihop sig och fungerar som ett team.   – Våra hyresgäster har vi förberett med mycket information om vad det innebär att utföra denna typ av arbeten. Vi gör ett stort intrång i deras privata liv och det gäller att gå varsamt fram. Entreprenörerna måste förstå vikten av att utföra arbete i andras hem, vi pratar inte nyproduktion. Respekt gentemot våra kunder ställer vi som höga krav, avslutar Joakim Svanhall.   Den hyreshöjning som har förhandlats fram ligger på 123 kronor/m² och år, fördelat genom en upptrappning på fyra år.   Arbetet förväntas bli klart under slutet av 2014 med avslutande arbeten även under våren 2015.

FAKTA KVARTERET DALSLAND

Långsidorna på de renoverade husen i Kv. Dalsland har fått putsade fasader och kulörerna har blivit mer beige-gula. Foto: Rainer Andersson

triangelformad. Hela området får ett helt nytt estetiskt utseende när balkongerna går i vinkel.

cetera. Vi har något fall där vi ordnar vårdboende, fortsätter Joakim Svanhall.

HÖGT TEMPO – Två av fem hus är klara och jag tycker att det har blivit väldigt bra. Det är ett bra samarbete i projektet och alla håller ett högt tempo. Hyresgäster har fått nya badrum, större balkonger och vackrare hus Alla verkar positivt inställda, avslutar Anders Kämpe.

KORTARE TID En av de viktigaste aspekterna vid stambyte är tidsplanen. Beräknad tid för varje lägenhet är tre veckor invändigt och då gäller det att hålla tidsplanen. I dagsläget har Kabo lyckats korta ner den tiden med en och en halv dag genom inkörningseffekter och bra samarbete. För att kunna klara detta krävs en noggrant genomarbetad produktionsplan och det har totalentreprenören JSB ägnat mycket tid åt.

Kabo erbjuder lägenheter i området till de hyresgäster som inte har egna alternativa lösningar, hyresgästerna får då under de tre veckor stambytet utförs låna en lägenhet och får möjlighet att ta med möbler och annat som man behöver för att klara sig. – Vi har ett resursteam som hjälper till vid flyttning. De flesta löser det själva genom att bo hos föräldrar, vänner, sommarstuga, husvagn et

– Viktigt är att man får alla att se helheten och inte bara fokusera på sina uppgifter. Vi kommer aldrig bli bättre än sämsta länken, så det gäller att få med alla på tåget och uppträda som ett lag, säger Joakim Svanhall. Alla kategorier får vara med vid planering och säga sitt, genom bra kommunikation löser man

Vad: 147 lägenheter totalrenoveras i miljonprogrammet Kv. Dalsland i Karlshamn Byggherre: Karlshamnsbostäder AB, Kabo Total- och byggnadsentreprenör: John Svensson Byggnadsfirma AB, JSB Fasad- och balkongentreprenör: Aktab Sverige AB Arkitekt: Projektbyggaren Balkongleverantör: Weland Aluminium Leverantör och montage undertak: Undertakman i Blekinge AB Plåtentreprenör: Mörrums Byggnadsplåt AB Takentreprenör: Dan Nilsson Tak AB Golventreprenör och plattsättning: Colorama AB Målningsentreprenör: Sandå Sverige AB Elentreprenör: Elcommunication Sweden AB Vententreprenör: VBBA Ventilation & Byggnadsplåt Vs-entreprenör: J Mattsson VVS AB Totalinvestering: Cirka 75 miljoner kronor

Markentreprenör

www.jamstorps.se 60

Svensk Byggtidning nr5_2013


AKTAB Totalentreprenad fick förtroendet att utföra balkong samt fasadrenoveringen på KV Dalsland i Karlshamn. Vi är specialiserade på allt inom betongrenovering samt fasadrenovering. Företaget har många års erfarenhet inom balkongrenovering där vi använder material från Sto Scandinavia och fronter från Weland aluminium. Vi arbetar i södra Sverige med Sölvesborg som bas. Vi är 13 anställda på AKTAB med full kompentens inom området.

www.aktab.nu Telefon: 0708/866372

aktab@telia.com Fax: 0456-14984


MILJONPROGRAMMET

Quality Hotel utökar vid Globen

AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Det är dags för Quality Hotel i Globen att utöka verksamheten med ytterligare 206 hotellrum och en ny konferensanläggning. Bygget är i full gång och till hösten 2014 kommer den nya byggnaden stå färdig, redo att ta emot hotellgäster.   Globenområdet står inför en hel del förändringar och ingår i Stockholms Stads “Vision Söderstaden” som avses bli Stockholms hetaste och självklara evenemangs- och nöjescenter. Själva området beräknas vara färdigt till 2017. Evenemangen i Globenområdet avlöser varandra och många långväga besökare behöver någonstans att övernatta efter konserter, shower och konferenser vilket resulterat i att man beslutat sig för att bygga ut Quality Hotel Globe för att bättre kunna möta efterfrågan. – Den nya byggnaden kommer att ge hotellet en ny profil och blir också ett nytt signum. Fasaden är spektakulär och med en helt ny touch, menar Gunilla Lindgren på Arcona som står för totalentreprenaden av nybyggnadsprojektet. Förutom tillbyggnaden kommer även hotellrummen i den befintliga byggnaden att genomgå renovering och uppfräschningar, allt medan hotellverksamheten rullar på som vanligt. – Då vi kom in i projektet gick mycket tid åt till att bli kompis med grannarna i området och med personalen på hotellet eftersom vi kommer att arbeta sida vid sida i totalt ett och ett halvt 62

år. Att kroka arm med alla runt omkring och även samsas om utrymmet med Peab som stått för bygget av Tele2 Arena en utmaning för oss. På Arcona kände man sig taggade inför utmaningen och hade förberett sig på en tuff start. I efterhand har man dock kunnat konstatera att all samverkan fungerat över förväntan och gått smidigt. I dagsläget bygger man stommen och har kommit till plan åtta av elva. Stommen är av prefabricerad stål och betong.

– Det gäller hela tiden att hitta effektiva byggprocesser. Fasaderna och badrumsmodulerna är också helprefabricerade. Badrumsmodulerna levereras färdiga in till minsta handdukskrok då de kommer till bygget och lyfts in i samband med att stommen reses. Det förkortar byggtiden och minimerar risker för påverkan av väder och vind. Home Properties äger fastigheten medan företaget Nordic Choice Hotels driver själva

White arkitekter kommer att stå för inredningsarkitekturen och är även de som ritat hotellet.

Svensk Byggtidning nr5_2013


HOTELL

hotellverksamheten med Quality Hotel som ingår i paraplyverksamheten. – De varumärken som vi samarbetar med måste tillhöra de bästa på marknaden, det är en förutsättning och vi arbetar också bara med Nordic Choice Hotels, förklarar Per-Olov Karlsson på Home Properties. ANPASSADE Marknaden riktar sig till affärsverksamhet, konferens och nöjesresande. Medan hotellrummen i den befintliga delen är lite större och anpassade till fritids- och sportresande, vilket passar familjer mycket bra, är rummen i den nya delen lite mindre till storleken. White arkitekter kommer att stå för inredningsarkitekturen och är även de som ritat hotellet. – Det är guldläge på hotellet med den bästa kollektivtrafiken. Tre tunnelbanelinjer passerar här, samt bussar. Vi är granne med både Globen och Tele 2 Arena samt ett shoppingcenter. Det var dags för oss att expandera, marknaden kräver att vi blir större, konstaterar Per-Olov Karlsson. Följ utbyggnaden av Quality Hotel genom Arconas webbkamera på http://www.webbkameror.se/byggkameror/arcona/ Förutom tillbyggnaden kommer även hotellrummen i den befintliga byggnaden att genomgå renovering och uppfräschningar, allt medan hotellverksamheten rullar på som vanligt.

ThyssenKrupp Elevator AB och ThyssenKrupp Rulltrappor har den 1 oktober 2013 blivit ett och samma bolag ThyssenKrupp Elevator Sverige AB. För att nå framgång i branschen är vi beroende av våra nöjda kunder, våra högkvalitativa produkter, motiverade medarbetare samt fokus på långsiktigt miljötänkande. Detta innebär i sin tur att vårt företag har ett stort ansvar gentemot kunder, medarbetare och samhället i stort. ”Next Level” är vårt sätt att leverera perfekta lösningar som är skräddarsydda efter dina specifika krav och önskemål. Vårt mål är att ta dig ett steg längre med fokus på kostnadseffektivitet, prestanda, tillgänglighet, hållbar utveckling och snygg design. ThyssenKrupp Elevator Sverige AB överträffar det som är vanligt i branschen inom hissar och rulltrappor, när som helst och var som helst. Sätt oss gärna på prov och låt oss sedan ta dig till ”Next Level”

ThyssenKrupp Elevator Sverige AB Email: Info@tkes.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

Tel. 08-449 22 50 www. ThyssenKrupp-Nordic.com

63


NATIONALPARK

SNÖFÄLLAN I GÄLLIVARE AV KIM HALL Samekulturens fantastiska historia ska samlas i världsarvet Laponia. Ett av landets naturum, som Wingårdhs arkitekter kallar Snöfällan, ligger i det natursköna landskapet i Stora Sjöfallets nationalpark i Gällivare. En turistmagnet som skall locka 20000 besökare om året.   Det låter som en saga men Laponia är i allra högsta grad ett sant projekt som UNESCO 1996 utsåg till världsarv. Platsen mellan fjälltopparna och dalen i Stora Sjöfallet utmärktes för sina höga naturvärden, där samekulturen och dess fornlämningar finnas samlad. På denna kulturhistoriska plats byggs Snöfällan som en levande utställningshall.   Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har sedan 2007 arbetat tillsammans med Gällivare kommun, Jokkmokk kommun och samebyarna med Laponiaprojektet. Laponias nya förvaltningsorganisation har fått namnet ”Laponiatjuottjudus”. I Sverige finns ett 30-tal naturum. 80 procent av Sveriges nationalparksareal ligger inom världsarvet Laponia som bland annat utgörs av Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelannda och Muddus/Muttos nationalparker. FILMVISNING – Nu bygger vi ett naturum och entréer till världsarvet. Här skall finnas utställningar, hörsal för filmvisning, bildspel och föreläsningar. Det blir även en läshörna framför en eldstad och en experimentverkstad samt ett café, berättar Marie Björklund, projektledare på Länsstyrelsen Norrbottens län.   På dessa fyra platser Gällivare, Porjus, Jokkmokk och Kvikkjokk kommer det att byggas noder till världsarvet. Totalt etableras 100 informationsplatser, de flesta är platser med skyltning. En smal grusväg skall leda besökarna från parkeringsplatsen vid vägen upp till Laponia/Snöfällan.   – Innan vi ritade Snöfällan åkte vi till Laponia för att hämta inspiration. Då fick vi olika idéer som vi hämtade från den samiska kulturen. I den samiska kulturen finns en tradition av att föremål var rundade för att kunna packas på ett bra sätt. Det tog vi fasta på. Fjällstugorna placeras oftast så att snön blåses bort från dörren. Det tog vi också fasta på, förklarar Jonas Edblad, arkitekt på Wingårdhs Arkitektkontor i Göteborg.   Själva utställningshallen är en oval byggnad med trästockar som fasad där snön kan lägga sig i mellanrummen och med entré som vetter mott läsidan, på samma sätt som samerna bygger sina stugor. Utvändigt finns även en stor altan var ifrån man kan beskåda naturen. I mitten av 64

Konstruktionen består av en limträstomme och på den har man byggt takkonstruktionen samt monterat väggarna mot.

byggnaden finns en öppen yta utan tak, atriumgård, där grupper kan samlas men där också snön samlas och gärna ligger kvar. Därav namnet Snöfällan. STORSLAGEN NATUR – Området är ganska blåsigt och snön brukar komma i mitten av september och försvinner först någon gång i maj. Naturen är storslagen med branta fjäll och stora vattenytor. Tidigare har världsarvet bara varit ett namn på UNESCOs lista. Nu kommer besökare att kunna se och förstå vad världsarvet Laponia innebär, säger Mikael Nilsson, byggprojektledare på N & S Projektledning AB.   Byggnaden står på plintar och 100-tal sulor som kommer att vara dolda när allt är klart. Detta för att skydda naturen från åverkan. Schaktarbetet är gjord direkt på berghällen. Ovanpå plintarna finns prefabricerade balkar med mellanliggande lättklinker element. Var på man har cellplasten och ytskikt. Ytskiktet består av sten och trägolv för att vara naturtroget.   Konstruktionen består av en limträstomme och på den har man byggt takkonstruktionen samt monterat väggarna mot. De travande stockarna av kärnvirke utmed fasaden är 200 x 200 mm och tre meter långa. De är utdistanserade från väggen med konsoler och fäst samman med gängstänger. Alla väggelement är unika. Innerväggarna bekläds till stor del med björkplywoodpaneler. Stora glaspartier vetter mot atriumgården i mitten av byggnaden. SYNLIGT MATERIALVAL – I början av projektet åkte vi till Göteborg för att höra arkitekternas tankar. Vi har haft väldigt bra underlag att utgå ifrån. Ritningarna har vi diskuterat sedan augusti

i fjol, vilket gjort att vi har haft hela vintern på oss att förbereda. Allt synligt materialval har vi också kommunicerat med arkitekten för att vi ska uppnå önskat resultat, berättar Andreas Nilsson, projektledare på Nåiden Bygg AB, som innehar generalentreprenaden i projektet.   Hösten 2012 gjordes den 300 meter långa vägen till anläggningen så att transporter kunde komma fram, detta för att kunna uppnå målet med tätt hus den 1 oktober 2013. I april i år påbörjades själva byggnadsarbetet på plats. Eftersom det inte fick göras åverkan på naturen blev det en smal grusad väg där turisterna sedan skall gå samt handikappfordon som får två p-platser utanför entrén. Övriga bilar och bussar parkeras på anvisad plats utmed landsvägen.   – Placeringen gör att det krävs en hel del planeringsarbete och att materialet kommer fram i tid. Nu är huset tätt och vi ska påbörja installationerna samt invändiga ytskikt, säger Andreas Nilsson.   – Den grafiska profilen kring skyltar och information invändigt och utvändigt är att det skall kännas igen som en del av Laponia oavsett var du läser den, förklarar Jonas Edblad och tillägger att detta har varit ett spännande och annorlunda projekt. Besiktning av byggnaden beräknas bli i april 2014 medan invigningen sker den 27 september.

Professionell projektledning med kunden i fokus. Din projektledare i Norrbotten Hemsida: www.nsprojektledning.se • Tel.nr: 070-69 61 870 Svensk Byggtidning nr5_2013


BADHUS

Fler bassänger och bättre energiförbrukning när Hjortenbergsbadet byggs om

Hjortensbergsbadet i Nyköping kommer energimässigt att bli en betydligt effektivare efter ombyggnationen, en investering på 147 miljoner kr. Foto; Sweco

AV KIM HALL Det blir fler bassänger, varmare vatten och lägre energiförbrukning när Hjortenbergsbadet i Nyköping byggs om och till med en mindre utbyggnad. Vågbassängen byts ut mot flera mindre pooler, relaxavdelningen moderniseras o s v. Limträstommen och materialet i taket byts ut för att bättre klara den höga luftfuktigheten.

  – Badhuset med drygt 200 000 besökare på både vad gäller skal och täthet. Alla badhus är årsbasis betyder mycket för kommuninvånarolika och skall både vara funktionella och en na. Simklubbar, simskola, motionärer och upplevelse för besökarna. Samtidigt sker det handikapporganisationer kommer när ombygghela tiden produktutveckling med bättre materinationen av anläggningen är klar våren 2015 al som både håller bättre och återvinner värmen att kunna träna som finns i badanläggninoch motionera gen.   Badhus är det mest komi en modernare anläggning. Vi Energislukare plicerade att bygga,både bygger dessutom – Badhusen höjer vad gäller skal och täthet. ett äventyrsbad, temperaturen hela tiden friskvård- och och därmed blir det mer relaxavdelning samt nya bastubad, berättar fukt i luften. Ventilation som tidigare var en Magnus Färdig, projektledare i Nyköping energislukare och som är igång dygnet runt har kommun. utvecklats så att värmen kan återvinnas innan Badhus är det mest komplicerade att bygga, luften släpps ut.

Vill du undvika problem med fukt? Du kan anlita oss för både förebyggande arbete och åtgärder när skadan redan har uppstått. Vi kan:

Fuktsäkerhetsprojektering Skadeutredning | Fuktmätning Besiktning | Miljöinventering Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med www.akkonsult.com AK-konsult Indoor Air AB

Vi löser fukt- och inomhusmiljöproblem i byggnader

Svensk Byggtidning nr5_2013

65


BADHUS

med mineralull och papp. Förutom smärre justeringar kommer takkonstruktionen se likadan ut i stort sett.   Hjortensbergsbadet byggs ut med en liten tillbyggnad för trapphus och 93 meter lång vattenrutschbana som går utanför byggnaden samt en mindre uppfångningspool där badgästerna hamnar efter att de har åkt vattenrutschbanan.

Relaxavdelningen i källaren byggs om och moderniseras med kallpool, två olika bastutyper och sittmöjligheter m m.

Förutom utomhuspool blir det en undervisningsbassäng på 10 x 20 meter och med ca 28 grader varmt vatten. En 25 meter bassäng för simträning och motionssim. Bassängen för vattengymnastik och rekreation får 36 gradigt vatten. Dessutom sätter vi in en reningsprocess med nya pumpar, monterar energibesparande belysning och isolerar taket med nytt effektivare isolering, förklarar Mikael Nilsson, avdelningschef på Rydbergs Bygg AB som har totalentreprenaden. Hjortensbergsbadet, som energimässigt kommer att bli en betydligt effektivare, är en investering på 147 miljoner kr. Med nytt återvinningssystem i vattenreningen, där värmen i överskottsvattnet tidigare gick rakt ut i det kommunala avloppet, återvinns nu genom värmeväxlare. – Byggmässigt skulle vi inte riva ut så myck-

et. Men när vi påbörjade ytskiktsrenovering upptäckte vi att takstolarna var i så pass dåligt skick att de måste bytas ut mot nya och att vi även fick plocka ner limträstommen. Nu är endast en liten tegelvägg på en meter kvar på framsidan av det gamla, säger Mikael Nilsson, avdelningschef på Rydbergs Bygg AB som har totalentreprenaden. RIVNINGSARBETE Sedan badhuset stängdes den femte maj 2013 har rivningsarbete och ny- och ombyggnation av badanläggningen med bruttoyta på 3 800 kvm pågått. Taket kommer att bli ett TRP-tak

VI FOKUSERAR PÅ MER ÄN BARA BYGGNATIONEN WWW.RYDBERGSBYGG.SE

66

MINDRE BASSÄNG – Vågbassängen som byggdes i samband med att anläggningen byggdes 1986, byggs nu om till mindre bassänger. Vi har länge saknat en bassäng för barn 0-3 år, vilket vi nu får, säger Magnus Färdig. Relaxavdelningen i källaren byggs om och moderniseras. Här tillkommer nyheter som, kallpool, två olika bastutyper och sittmöjligheter där badgästerna kan koppla av och umgås. Duschrummen och omklädningsutrymmena förnyas. Hjortensbergsbadet blir en komplett anläggning som passar alla.

BYGGSERVICE OMBYGGNAD INDUSTRI NYPRODUKTION FASTIGHETSUTVECKLING

Svensk Byggtidning nr5_2013


BADHUS

Snart simhall i Safiren igen

Vagnhärad och Trosa kommun får äntligen en fungerande simhall när Safiren öppnar igen nästa höst efter en omfattande renovering. Foto: Grontmij

AV BJÖRN ASPLIND Simhallen Safiren i Vagnhärad, Trosa kommun, öppnar 2014 efter en omfattande renovering. Sedan maj 2011 är simhallen Safiren stängd för renovering. På grund av svåra fuktskador var byggnaden, som byggdes så sent som i början av 90-talet, i behov av såväl rivningar som betydande ombyggnationer. Svensk Byggtidning nr5_2013

  Nästa höst kan äntligen Trosa kommuns invånare och andra badsugna börja använda simhallen, som har varit stängd i flera år. – Vi började med att göra en rivningsentreprenad där stora delar av simhallen har rivits. Vi bygger upp en ny simhall i befintligt format. I samband med ombyggnationen har vi också gjort en omdisposition av utrymmena där vi har fokuserat på att tillvarata ytorna på ett bättre sätt för att möta nuvarande och kommande behov, säger Stig Tördahl, teknisk chef i Trosa kommun.

– Vi har inte ändrat särskilt mycket på själva bassängutformningen, men vi sätter in ny bassänginklädnad i de tre bassängerna. Det vi främst ändrat på är utformningen av dusch- och omklädningsrummen för att klara en högre kapacitet. Vi har även tillvaratagit utrymmen för att driftsentreprenören ska kunna bedriva gym och andra aktiviteter. FUKTSKADAD Simhallen var svårt fuktskadad och omfattande rivningar behövdes både i omklädningsrum, kontor och bad- och träningslokaler. 67


BADHUS

Nästa höst kan äntligen Trosa kommuns invånare och andra badsugna börja använda simhallen, som har varit stängd i flera år. Foto: Björn Asplind

Dessutom behövde byggnaden nya ytskikt och en omfattande ombyggnad, för att simhallen skulle kunna fungera väl i framtiden. – Stora kloridutfällningar hade bildats genom betongen. Hela anläggningen var nedsliten. Även vattenreningssystemet var undermåligt, men nu får Safiren en toppmodern reningsutrustning med kanonvatten, säger en nöjd Stig Tördahl. Safiren kommer när den står färdig att ha en 25-meters bassäng, en undervisningsbassäng och en varmpool, precis som tidigare. – Soldäcket i söderläge blir det första som

kommer att möta besökarna. Här kan också driftsentreprenören ha verksamhet på sommaren när simhallen normalt är stängd, avslutar Stig Tördahl. Samtliga inomhuslokaler får nya ytskikt och den mycket omtyckta simhallen både blir finare och mer funktionell. Fasaden kläs också om med nytt material.

grontmij.se Från idé till färdigt bygge och slutbesiktning

www.ventilationsprojekt.se Ventilationsprojekt i Sverige AB Box 6103 600 06 Norrköping

info.sverige@ventilationsprojekt.se

68

Svensk Byggtidning nr5_2013


BADHUS

Simhallen var svårt fuktskadad och omfattande rivningar behövdes både i omklädningsrum, kontor och bad- och träningslokaler. Dessutom behövde byggnaden nya ytskikt och en omfattande ombyggnad. Foto: Björn Asplind

Vi utför installationerna för värme & sanitet i Varmbadhuset Safiren i Vagnhärad. Imtech VS-teknik • Nyköping tel 010-475 38 10 www.imtech.se

DynaMate Industrial Services erbjuder ett brett utbud av tjänster inom engineering, fastighet och produktion. Vi har 350 anställda och omsätter 450 MSEK och finns på flera orter i Sverige.

Elinstallationer på badhuset Safiren i Vagnhärad utförs av DynaMate Industrial Services Vi utför elinstallationer inom kontor och andra kommersiella lokaler. För el inom produktion arbetar vi med maskinstyrningar, maskinflyttar, ändring av montagelinjer samt kraftförsörjning till maskiner och övrigt . Vårt mål är att skapa en säker och energisnål elanläggning.

Industrial Services Svensk Byggtidning nr5_2013

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Borup, 070-3181072, henrik.borup@dynamate-is.se www.dynamate-is.se

69


BADHUS

Rivningsarbetet avslutades under våren 2012, varpå renoveringsarbetet var tänkt att påbörjas. Då upphandlingen överprövades fick arbetet göra ett långt oplanerat uppehåll. Foto: Björn Asplind

När renoveringen inleddes 2011 gick kontraktet ut för den dåvarande driftsentreprenören. I oktober i år fattade kultur- och fritidsnämndens i Trosa kommun ett enhälligt beslut om tilldelning av en ny driftsentreprenör vid nyöppnandet – Bad & Fritid i Vagnhärad AB. Upphandlingen har skett enligt formen tjänstekoncession. Entreprenören har en grundbeställning att uppfylla, men har utöver den i anbudet kommit med förslag på nya attraktiva erbjudanden för Safiren. Bad & Fritid i Vagnhärad skötte driften av Safiren fram till dess att simhallen stängdes för renovering. Rivningsarbetet avslutades under våren 2012, varpå renoveringsarbetet var tänkt att påbörjas. På grund av att upphandlingen överprövades fick arbetet dock göra ett långt oplanerat uppehåll. Högsta Förvaltningsdomstolen gav sent omsider Trosa kommun rätt att teckna kontrakt med vinnaren av upphandlingen, Abutilon AB, vilket också skedde i november 2012.   – Vi har en jättebra general- och byggnadsentreprenör, Abutilon AB. Samarbetet med vår egen byggavdelning och Abutilon är oerhört viktigt i ett sådant stort och komplicerat projekt, betonar Stig Tördahl.

FAKTA

SAFIRENS SIMHALL Vad: Simhallen Safiren i Vagnhärad renoveras och byggs om till en toppmodern anläggning. Byggherre: Trosa kommun Arkitekt och konstruktör: Grontmij El- och VVS-konsult: Grontmij General- och byggnadsentreprenör: Abutilon AB Målningsentreprenör: Henrik Lindh Måleri AB Plattsättning: M Boije AB Elentreprenör: DynaMate Industrial Services Vententreprenör: Ventilationsprojekt Stockholm Vs-entreprenör: Imtech VS-teknik AB Rivningsentreprenör: Kjellbergs Bygg Driftsentreprenör: Bad & Fritid i Vagnhärad AB Badvattenreningssystem: Poolwater AB Totalkostnad: 75 miljoner kronor Nyinvigning: Hösten 2014

En invigning av den totalrenoverade simhallen kommer att ske lagom till höstterminens start 2014.

Rena vattengLädjen – dubbeLt upp Vi på Poolwater är stolta över att vi fick förtroendet att projektera och installera badvattenreningssystem på dessa två anläggningar: • Hjortensbergsbadet i nyköping • safiren simHall & badHus i VagnHärad

Lite fakta om oss Poolwater AB är en komplett leverantör av badvattenreningssystem för badanläggningar, simhallar, spa och liknande. Vi är med från idé och projektering till installation och invigning samt tar hand om garantier, service och underhåll. Allt med egen specialutbildad personal. Vi har 30 års erfarenhet och i referenslistan finns hundratals reningsanläggningar över hela Sverige.

poolwater.se

70

Svensk Byggtidning nr5_2013


BADHUS

Ett badhus med utsikt AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Beläget på Norrtäljes högsta punkt bygger Norrtälje kommun det nya badhuset. Spännande arkitektur, som även inkluderar det gamla vattentornet från 1915 och nytt tänk utmärker projektet. Vad sägs om att ligga i simbassängen och samtidigt blicka ut över Norrtälje med omnejd, eller att ta ett dopp inuti själva vattentornet? Testa själv i augusti 2014.

De så kallade primärbalkarna som håller upp konstruktionen är 28,6 meter långa och höjden på balken är 1,8 centimeter.

och inrymma åtta stycken tävlingsbanor. Från vattentornet kommer det att finnas en stor rutschkana från vilken man plumsar ner i en egen liten bassäng. Via en trapp tar man sig upp för att kunna bada inuti själva vattentornet. För att säkerställa säkerheten kommer tornet att vara bemannat av en badvakt. Ett drunkningslarm   Det är dags för Norrtäljeborna att få ett nytt med speciella sensorer som känner av om något fint badhus. Det gamla badhuset är uttjänt och är stilla i vattnet för länge kommer att fungera har gjort sitt efter 50 år. Tanken med badhuset som en kompletterande säkerhetsåtgärd. är rekreation för alla oavsett ålder. Norrtälje Det kommer att finnas olika pooler för barn, kommun har i samarbete med COBAB, som bubbelpool med sittbänkar och massage samt är totalentreprenör, planerat och projekterat varmpool. Själva barnpoolerna är runda och bygget. På COBAB har man stor erfarenhet av ligger separat. De är köpta enligt ett färdigt just badanläggningar och genom deras expertis koncept och tillverkade i glasfiber och nya har man kunnat bygga smidigt och effektivt. gummimaterial. Små vattenkanoner finns vid Grundkonceptet är utarbetat av COBAB, sidan av samt en rutschkana för rolig vattenlek, därefter kopplades andra arkitekter in för att få det kommer även att finnas en liten ö på fyra en lite annorlunda touch och prägel på bygget. kvadratmeter som man kommer att kunna Kommunen är fastighetsägare men hela projekklättra upp på. tet är drivet med samverkansentreprenad vilket – Det nya badhuset kommer att bli helt annorär rätt ovanligt i sammanhang likt dessa. lunda mot det gamla och mycket större. Redan på ett tidigt stadium hade fasPå själva relaxavdelningen finns det plats för tighetsägaren en idé om att vattentornet skulle ångbastu och en stor unisexbastu. En öppen spis användas och inkluderas i projektet. Även om med sköna vilstolar framför där man kan chilla placeringen högt uppe på berget till en början och relaxa kommer ytterligare att öka den ominte kändes helt optimal beslöt man att bygga bonade mysfaktorn. Det är även här varmpoolett spektakulärt badhus med vidunderlig utsikt. en är placerad. På en av de två uteterrasserna – Det kommer att bli ett gemytligt och familkommer det även att finnas ett mindre utespa jevänligt bad, med en massa aktiviteter samt med direkt anknytning till relaxavdelningen. relaxdel. Man kommer lätt att kunna spendera Huvudbassängen och cafeterian skiljs åt av en en halv dag i badhuset, säger Jesper Stavre på stor glasvägg så att den som sitter och fikar har Norrtälje kommun. uppsikt över den stora bassängen och underSjälva huvudbassängen kommer att ha måtten visningsbassängen. I den sistnämna kommer av en vanlig tävlingsbassäng på 25x 20,5 meter botten att vara höj och sänkbar för att maximera användningsområdet. – Vattenpolo, simskola, rehab och sjukgymnastik är några av de aktiviteter som kommer att bedrivas i badhuset. Stommar / Balkar / Pelare / Mellanbjälklag / Limträstock

Glulam betyder Limträ. Glulam of Sweden!

info@glulam.se • www.glulam.se Svensk Byggtidning nr5_2013

TÄTHET En av de största utmaningarna med att bygga badhus är teknisk täthet för vatten och mycket tid läggs ner på tät produktion. Det får inte läcka ut luft trots tryck i huset,

det får heller inte sippra in kall luft utifrån. Vattenrening är en extra disciplin att ta hänsyn till. Vattnet fylls dock inte på förrän i slutskedet då den sista städningen är avklarad och lokalen är fri från allt byggdamm. – Det finns bara en väg till bygget vilket komplicerar allting en aning. Det är trångt och bakom badhuset ligger skog så vi måste använda oss av en kran med en arm på 80 meter för att kunna lyfta material bakom badet, vilket är en utmaning i sig, säger Marcus Holmström på COBAB. Att inkludera vattentornet krävde också extra tankeverksamhet och var inget lätt projekt. – Tornet är stort och gammalt och det gällde att få det att passa ihop med resten, det var en del att ta hänsyn till. Vi har tuggat ner cylindern som finns inuti skalet i olika sektioner och från ett etage hoppar man sedan in i tanken. För att klara spännvidden över bassängen utan att använda sig av några pelare krävs en gedigen stomme. Glulam of Sweden, från Ljungaverk i Medelpad, har tillverkat och levererat limträbalkar som förutom att hålla upp taket på hela huvudbyggnaden skapar trivsel och ger en varm och ombonad känsla. – De så kallade primärbalkarna som håller upp konstruktionen är 28,6 meter långa och höjden på balken är 1,8 centimeter, förklarar Anders Lundström på Glulam of Sweden. Genom att limma ihop lameller av gran på 45 millimeter blir balkarna starka och hållfasta. – Det är mycket balkar i detta projekt och det tog upp emot tre veckor att tillverka alla. Balkarna kommer att synas och det blir riktigt snyggt! Dessutom är materialvalet miljövänligt och ingår naturligt i kretsloppet. Bygget rullar på smidigt och alla inblandade är nöjda med vad de åstadkommit. Man har hela tiden varit noga med att ta till sig kritik från kommuninvånarna. – I början mötte vi ett visst motstånd från allmänheten, men nu är responsen positiv. Vi tror verkligen på det här och känner att badhuset kommer att bli något för alla. Projektet har gått över förväntan och beräknas bli klart i tid. – Vi kommer att bygga ett modernt, fint badhus med unika detaljer till en vettig peng. Vi har förvaltat kommuninvånarnas pengar klokt och väl. 71


BADHUS

Energieffektivt familjebadhus byggs mellan stad och park

När Malmö stad beslutade att bygga en ny badanläggning utlyste man en arkitekttävling 2011 där fem arkitekter valdes ut att vara med och PP Arkitekter i Göteborg vann med sitt förslag. Bild: PP Arkitekter

AV KIM HALL Malmös nya familjebadhus byggs mellan miljonprogramområdena Holma, Kroksbäck och det nya Hyllie city som växer fram. Den energieffektiva byggnaden ska kunna ta emot 300 000 årsbesök, d v s tusen personer per dag under årets alla dagar. En investering på 349 miljoner kr.   I mars månad sattes spaden i marken och i början av 2015 skall den nya badanläggningen vara klar. Stadsfastigheter och NCC bygger i samverkansentreprenad. PP Arkitekter i Göteborg har ritat anläggningen, som till skillnad från många traditionella badanläggningar, har valt bort de stora fönsterpartierna utmed ena gaveln.   Istället blir det en energismart anläggning med sedumtak och ca 650 kvm solceller på taket. Byggnadens totala bruksarea beräknas till 11 400 kvm, lokalarean för bad blir ca 7000 kvm och teknikutrymme för den tekniska utrustningen och vattenreningen, är ca 4000 kvm. ENERGISNÅLT BAD – Vi har lagt stort fokus på energiförbrukningen och har fått ett relativt energisnålt bad, säger Mikaela Peetre Malthe, projektledare Stadsfastigheter serviceförvaltningen Malmö stad.   Fasaden består av isolerad betong med

grafiskt tryck i form av vattenbubblor på vit bakgrund. Byggnaden har mjuka former och smälter väl in i parklandskapet med de höga kullarna som kännetecknar området.   – Detta är ett fantastiskt område som är något okänt för Malmöbor. Anläggningen skall vara till för alla besökare, men främst för dem som bor i Malmö stad. Därför känns det extra roligt att vi får en sådan fin anläggning som denna, säger Mikaela Peetre Malthe.   När Malmö stad beslutade att bygga en ny badanläggning utlyste man en arkitekttävling 2011 där fem arkitekter valdes ut att vara med och PP Arkitekter i Göteborg vann med sitt förslag.   – Vi hade ett program med alla funktioner och vi lade stor vikt vid energi och miljö, förklarar Mikaela Peetre Malthe. FUNKTIONELL PLANLÖSNING Utvärderingen för tävlingen var fyra kriterier; arkitektonisk gestaltning, ekonomiskt genomförbart, funktion, d v s funktionell planlösningen, och hållbarhet avseende energiförbrukning, materialval och byggtekniska lösningar.   PP Arkitekter hade ritat många badhus tidigare och presenterade en komplex byggnad där de tillvaratog platsens förutsättningar och gestaltade en byggnad som lockar många till simning och bad, samtidigt som det är ett tillskott till miljön.   – Det har varit en inspirerande utmaning och vi hoppas att anläggningen skall glädja många samtidigt som det är en byggnad som

malmöborna kan vara stolta över, säger Viveka Duncan, arkitekt på PP Arkitekter.   Byggnaden med sin mönstrade betongfasad smälter bra in i parkmiljön intill. Huset är mjukt format och med 50 metersbassängen något vriden mot kullarna. BASSÄNGAVDELARE 50 metersbassängen går dessutom att delas av till två 25 metersbassänger med hjälp av en höj- och sänkbar bassängavdelare. Här finns även en mindre läktare knuten till 50 metersbassängen.   Det finns två undervisningsbassänger varvid den ena har en insynsskyddad undervisningsbassäng. Undervisningsbassängen har en höj- och sänkbarbassängbotten med hiss för funktionshindrade. Det finns separata omklädningsrum för grupper som så önskar.   Den andra undervisningsbassängen ligger i anslutning till det mindre familjebadet, som vänder sig till barnfamiljer. De två rutschbanorna går utanför byggnaden och in igen. På plan två finns en relaxavdelning med kall- och varmpool samt en utomhuspool och bastu. Det finns även en friskvårdsavdelning och café med servering både in mot badet och ut mot foajén.   För att komma in till badanläggningen och kunna låsa klädskåpet får alla badgäster ett armband som ger access till detta. På så sätt slipper man nycklar. Ett system som är vanligt i Tyskland.

AB Arildssons Rör AB Arildssons Rör Tel: 040-22 85 00 Fax: Tel:040-22 040-2285 8505 00 www.arildssonsror.se Fax: 040-22 85 05 www.arildssonsror.se 72

Svensk Byggtidning nr5_2013


Totalrenoveringen och ombyggnaden av Näsbyparksskolan ska resultera i en attraktiv skola som väl uppfyller de krav som elever och lärare kommer att ställa på undervisningen och lokalerna i framtiden. Illustration: Cedervall Arkitekter

Framtidens kommunala skola i Täby

AV BJÖRN ASPLIND I Täby bygger man just nu framtidens kommunala skola när den 50 år gamla Näsbyparksskolan byggs om och renoveras för att kunna möta framtidens allt hårdare krav på skolmiljön.   Näsbyparksskolan dras med vissa strukturella problem och är inte anpassad för dagens moderna skolundervisning. I dagsläget har skolan 358 elever i fördelade över årskurs 4-9. 1950-TAL Näsbyparksskolan är byggd i typisk stil för sent 1950-tal med tydlig struktur, smala huskroppar, mycket dagsljus och gedigna material.   Täby kommun tog tillsammans med AIX Arkitekter fram ett program för ombyggnationen av Näsbyparksskolan. Sedan handlades Projektbyrån upp för att leda projektering och utförande.   Slitna lokaler och utrymmen dåligt anpassade till nutida pedagogik är några av orsakerna till

att Täby kommun beslutade att göra ett byggnadsprogram med avsikt att öka attraktiviteten och anpassa skolan för ett ökat elevantal och moderna undervisningsmetoder. Arkitekt och konstruktör är Cedervall Arkitekter AB.   Projektet innebär en totalrenovering och ombyggnad av Näsbyparksskolan som ska resultera i en attraktiv skola som väl uppfyller de krav som elever och lärare även kommer att ställa på undervisningen och lokalerna i framtiden. MILJÖBYGGNAD Målet är att skolan efter ombyggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver vilket kommer att ge markant lägre uppvärmningskostnader genom bland annat tilläggsisolering av yttertak samt byte till lågenergifönster. Endast godkända byggnadsmaterial används. Inomhusmiljön kommer också att bli bättre.

FAKTA

Vi hjälpte till med kalkylerbart underlag för upphandling och genomförande av ombyggnads-, och rivningsentreprenaden.

- Miljöinventeringar sedan 1996 För mer information vänligen ring 08-652 91 61 eller besök www.miljoinvent.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

Om Näsbyparksskolan: Vad: Totalrenovering och ombyggnad av

Näsbyparksskolan. Delad entreprenad. Beställare: Täby kommun Projektledning: Projektbyrån Stockholm AB, Johan Doktare Arkitekt och konstruktör: Cedervall Arkitekter AB Programarkitekt: AIX Arkitekter AB Ursprungsarkitekter: Sture Elmén Arkitekt (1959) och Arkitektgruppen GKAK AB (1989) Elkonsult: K-Konsult Elmiljö AB Brandkonsult: Bengt Dahlgren Stockholm AB VVS-konsult: Fürst VVS & Energiteknik AB Grundentreprenör: NCC Construction Moduler: Expandia och Temporent Rivningsentreprenör: Borrkompaniet AB Byggår: 2011-2015

Totalinvestering inklusive evakuering: 300 miljoner kronor

Skolan skall anslutas till Täby kommuns nya fjärrvärmenät.   Ombyggnaden beräknas vara färdig för inflyttning under 2015. Undervisningen bedrivs som vanligt under byggtiden. Verksamheten flyttas till tillfälliga paviljonger och till befintliga huskroppar som iordningställs temporärt. Skolans personal kan arbeta med en intakt organisation, samtidigt som de planerar för framtiden. Skolan byggs om i etapper och rivningsarbetena för den första etappen påbörjades under våren.   Ombyggnaden innefattar såväl byggnader som skolgård och det är fråga om omfattande fastighetstekniskt underhåll, modernisering och förbättrad tillgänglighet. Ett nytt fint skolkök byggs också. Skolgårdarna kommer att bli nya och trevliga.   Ett samlande atrium, byggnadens nav, skapas genom att riva de delar som sämst gagnar den interna kommunikationen. I detta nav används nivåskillnader för att skapa gradänger och aktiva ytor. ATTRAKTIV SKOLA Målsättningen är att Näsbyparksskolan skall vara en attraktiv skola och att till skolvalet läsåret 2015/2016, som genomförs i januari 2014, erbjuda även år F-3.   – En stor utmaning, som alltid för oss, är LOU. Blir det överklaganden som drar ut på tiden drabbar det skolans verksamhet, säger Ann-Charlotte Saadieh, projektledare vid Fastighetsteknik, Täby kommun.   – Den nya sammanhängande skolan med atriumet ska klara kraven i den nya läroplanen och leva upp till de faktorer som den nya sortens pedagogik innebär. Skolan kommer självklart att vara tillgänglighetsanpassad.   – Jag vill framhäva skolan och skolans verksamhet och hur viktigt det är att elever, föräldrar och personal trivs någorlunda under ombyggnationen. Det kommer att bli mycket bra när den nya Näsbyparksskolan står färdig, avslutar Ann-Charlotte Saadieh.

73


SKOLA

Hagaborgsskolan tar vara på ljuset AV MARIE LOUISE AARÖE Centralt i Karlstad uppförs den nya Hagaborgsskolan. 4000 kvadratmeter skola i två plan byggs för barn i förskoleåldern till och med tredje klass. En miljöbyggnad med maximalt ljus.   Den gamla byggnaden från 1959 var i så dåligt skick att den har rivits. Eleverna har under tiden arbetat i tillfälliga lokaler. LJUS FRAMTID – Vi har satsat på miljön i den nya skolan, säger Phernilla Lund från Karlstads kommun. Vi har ansökt om certifiering enligt ”Miljöbyggnad Guld”. Det innebär hårda krav när det gäller energiåtgång på 59 kW per kvadratmeter och år, samt också stora krav på ljusinsläpp. Bedömningen görs av certifieringsorganet SGBC. För att ta tillvara på ljuset har genomgående stora fönsterpartier byggts. Alla tak är belagda med sedum, gröna växter. En solcellsanläggning har installerats på väggarna som vetter mot solen för att få miljövänlig energi i husen. Fasaderna är målade med en slamfärg i jordnära färger. – Detta är vad ögat ser, säger Phernilla Lund, under ytan finns mycket mer underliggande miljöteknik. Utemiljön är en annan viktig del. Med en trevlig och inspirerande skolgård med konstgräs för spel och lek, kullar för pulkåkning under vintern och lekplats med klätterställningar får skolan en helt ny attraktiv dimension. KONSTRUKTIVT PARTNERSKAP – Vi började byggnationen tillsammans med

Skolan är dimensionerad för 240 elever och är en traditionell skola med klassisk planlösning

Skanska Entreprenad som totalentreprenör genom ett partnerskap. Det har inneburit ett mycket positivt samarbete med gemensam projektering och inköp. Verksamheten har också varit med i projektet. Det är de som ska arbeta här, därför är det viktigt att ha med dem i hela processen, säger Phernilla Lund. Skolan är dimensionerad för 240 elever och är en traditionell skola med klassisk planlösning och ett klassrumstänk med grupprumsenheter och ett kapprum som två klassrum delar på. Därutöver finns, istället för en gymnastiksal, ett rörelserum utan utrustningen för att istället uppmuntra till att själv hitta på spontan verksamhet, samt en verkstad och ett bibliotek. – Kraven på stora ljusinsläpp har varit mycket tydliga, därför är alla material valda i ljusa färger och väggarna i vitt med vissa fondväggar. De tjocka väggarna skapar djupa fönsternischer som ger en spännande dimension och är trevliga för eleverna att krypa upp i, säger Phernilla Lund.

Vi har satsat på miljön i den nya skolan, säger Phernilla Lund från Karlstads kommun 74

tak till många skolor, berättar Gard Brunsell på Lett-Tak. De har ofta stora krav på låg energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Taken består av prefabricerade element som innehåller isolerande material och innertak med en maximal spännvidd på mer än 16 meter och levereras enligt måttfärdiga önskemål. – Vi monterar 1000 kvadratmeter per dag, vilket innebär tort bygge snabbt. Det mest kända projektet som vi har i företaget är de 28 000 kvadratmeter tak på Friends Arena i Stockholm, där taket består av 1100 olika element, alla anpassade på detaljnivå för att passa in. SPÄNNVIDD – Vi har en tung isolation i våra tak med goda akustiska egenskaper, säger Gard Brunsell. Här ingår också en god brandklass på R60, lågt U-värde och möjlighet till långa spännvidder.

Akustiken har också varit en viktig del i projektet med anpassade material i både tak och golv för en låg ljudnivå.

– Vi levererar och monterar samtliga tak med vår egen personal, vilket innebär en säkerhet för kunden. Samtidigt finns det nog inget tak som är så testat som vårt är utifrån olika aspekter som; användning, täthet, energi och bärighet.

DET VIKTIGA TAKET Taket på Hagaborgsskolan är levererat av det norska företaget Lett-Tak som också har levererat taket till Friends Arena i Stockholm.

Lett-Tak har levererat tak i Skandinavien i mer än 30 år med målet att utveckla till en kapacitet på över 300 000 kvadratmeter tak per år under 2014.

– Förutom att vi har fått förmånen att leverera tak till stora kända projekt levererar vi också Svensk Byggtidning nr5_2013


• håller koll på livsmedelslagstiftningen • granskar dina ritningar • ger dig svart på vitt om livsmedelssäkerheten 0706–43 54  43   •   info@matoratt.se   •   www.matoratt.se

ARKITEKT

SWECO Architects AB Sandbäcksgatan 1 Box 385, 651 09 Tel 054-14 17 00 www.sweco.se

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM Längst • Varmaste • Lättaste • Snabbaste Spännvidd: över 16 m Byggtid: Upptill 1200m2 färdigt tak/dag Termisk egenskap: U-Värde från 0,08W/m2 K. Produktionskapacitet: över 250 000 m2 /år

Marknadens bästa taksystem • • •

• •

Stora besparingar i tid och material från fundament till tak. Minimaliserar faran för fuktskador under byggperioden. Långa spännviddar och lätta moduler ger bättre utnyttjande av invändiga arealer. Intern kärnkompetens med 30 års erfarenhet av takleverering i Norden. Vi levererar alltid med egna specialiserade montörer. Marknadens bästa testade taksystem.

Takets konstruktion Lett-taket är uppbyggd av olika statiskt samverkande materialer med en optimaliserande funktion. Längst, varmaste, lättaste och snabbaste.

Tlf: +47 33 13 28 00

felles@lett-tak.no

www.lett-tak.no


SKOLA

Aktivhus med grön skolgård AV KIM HALL Att bygga en skola som aktivhus med en annorlunda grön skolgård är en utmaning som Lundafastigheter nu genomför i Dalby utanför Lund.   Med solfångare på taket och energilager i golvet utnyttjas värmen när temperaturen på Hagalundskolan och Hagens förskola sjunker. Med regnbäddar på skolgården fördröjs dagvattenavrinningen samtidigt som det skapar en grönare skolgård för kreativt lärande. När Lunds kommun beslutade att investera cirka 90 miljoner kronor i en ny skola skulle den inte bara uppfylla de nya pedagogiska kraven, utan också vara en miljömässigt bra skola som var ett strå vassare än de traditionella skolbyggnaderna. Skolan skulle byggas som ett aktivhus med energilager som kunde utnyttjas när temperaturen sjönk, samtidigt som man ville att skolgården skulle öppna möjligheterna för utomhusundervisning. TVÅ PLAN Skolan är byggd i två plan. Den tredje byggnaden är en miljöbyggnad. Skolan får ett tillagningskök med matsal för 220 barn. Skolan byggs med prefabricerade väggar i betong och betongstomme. Fasaden består av tegel medan dubbelt pulpettak ger plats åt tolv solfångare. – Skolan byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver samt enligt Miljöbyggprogram Syd nivå A/B på akustik. Vi använder material som är registrerade och godkända enligt Sunda Hus, säger Eva Lindholm, projektledare på Lundafastigheter. – Hagalundskolan blir en F-6 byggnad och byggs som aktivhus där vi tar tillvara energi genom bland annat solinstrålning. Ytliga slingor med vatten i golv och väggar för värmen vidare i byggnaden. Övertemperaturer laddas

Hagalundskolan i Dalby blir en F-6 byggnad. Skolan byggs som Aktivhus där energin tillvaratas genom bl a solinstrålning. Ytliga slingor med vatten i golv och väggar för värmen vidare i byggnaden.

i byggnadens energilager. Ett energilager där värmen återgår till lokalerna då värmebehovet åter kallar. När energilagret är laddat flyttas överskottet till ett dump-lager. Med hjälp av värmepump kan denna energi delvis återvinnas. När den nya Hagalundskolan är klar i december 2014 rivs den gamla skolbyggnaden och då påbörjas arbetet med att bygga utemiljön. Landskapsgruppen AB har tagit fram en grön funktionell och trivsam skolgård där det även finns möjlighet för kreativt lärande utomhus. – Vi fick möjlighet att på ett tidigt stadium skapa en funktionell skolgård med gröna rum mellan byggnaderna. Ur landskapsoch markprojekteringsperspektiv var vår främsta uppgift att omhändertar dagvattnet inom fastigheten i mycket stor utsträckning. Därför jobbar vi med regnbäddar och svackdiken där man bygger upp växt- och

jordmaterial som fördröjer vattenavrinningen, förklarar Tomas Hagström, landskapsarkitekt på Landskapsgruppen Öresund AB. Regnbäddar är ett ekologiskt sätt att rena och fördröja regnvattnet i växtbäddar, där vegetation kan tillgodogöra sig vattnet. Risken minskas för översvämningar i dagvattennätet.   – Eftersom vi är på en skolgård har vi tänkt vara pedagogiska och därför synliggjort vattnets väg genom regnbäddar på skolgården. Barnen kan se hur regnvattnet rinner, avslutar Tomas Hagström.

1

AlvAr NilssoN AB vvs – styr – eNergi – miljö

PROJEKTERING • UTREDNINGAR • KONTROLL BESIKTNINGAR • PROVNINGAR Hanögatan 11, MALMÖ. Tel 070-516 90 19 mats@alvarnilssonab.se

Regnbäddar - Vacker plantering renar och fördröjer dagva�en Regnbäddar är en effek�v konstruk�on i hållbart omhändertagande av dag- och dränva�en, med funk�onen som fördröjningsmagasin, reningsanläggning och planteringsyta, på en liten yta.

Landskapsgruppen är e� mångsidigt mark- och landskapskontor som erbjuder bred kompetens inom Landskapsarkitektur och Markprojektering.

www.landskapsgruppen.se 76

- regnbädd kan uƞormas upphöjd, nedsänkt i mark eller som svackdike

Systemet är lä� a� anpassa e�er olika förutsä�ningar och ski�ande behov. Med hjälp av regnbäddar vänder Vi e� problem �ll en möjlighet a� skapa en vacker och hållbar miljö. Svensk Byggtidning nr5_2013

2

3


Nya Sannerudsskolan första ”Rena Byggen” i Värmland AV KIM HALL Engagemanget bakom om- och tillbyggnationen av Sannerudsskolan i Kil har varit stor, både från skolans rektor Jan-Erik Andrén och totalentreprenören Byggdialog och dess underleverantörer. Hela projektet har varit ett partneringsamarbete i samverkan med beställare, verksamhet, entreprenörer och projektörer. Det finns även ett samarbetsavtal med Skatteverket ”Rena Byggen” som är ett nytt grepp i att förhindra svart arbetskraft. BET

  Det är första projektet i Värmland där vi samverkar med Skatteverket i något som kallas LUND, KV. ”Rena SKOLSKJUTSEN 1 Byggen”. Det innebär att innan upphanServiceförvaltningen dling görs kontrollerar vi med Skatteverket om våra underleverantörer är rena och att alla som arbetar på arbetsplatsen ska logga in sig med ID06-kort. Sedan ska respektive arbetsgivare skicka in löneuppgifter till Skatteverket månadsvis, förklarar Bo Rom, projektchef på Byggdialog. ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

Hela projektet är ett partneringsamarbete i samverkan med beställare, verksamhet, entreprenörer och projektörer. Parterna har ett samarbetsavtal med Skatteverket ”Rena Byggen” som är ett nytt grepp i att förhindra svart arbetskraft.

DATUM

PRELIMINÄR 2012-12-31 HAGALUNDSKOLAN, F-6 SKOLA

Lundafastigheter

BOX 41, 221 00 LUND, KILIANSGATAN 12

LUND

UPPDRAG NR

RR NO

3

SKOLA

DATUM

2012-

TEL. 046-35 50 00, www.lund.se

RITAD AV

CAD-STATUS

ANSVARIG

FILE

ALN

LOTTA SUNDSTRÖM

vilket vi tycker är bra. Systemet kräver att arbetsplatsen är inhägnad och att alla som passerar grunden har ett ID06-kort. Vi har blivit frälsta i systemet och tagit in det i de flesta av våra projekt. Vi har koll på vilka aktörer vi har med i våra projekt, säger Bo Rom.

NYBYGGNAD

PERSPEKTIV

4

SKALA A1/A3

OBJEKTNUMMER

1018

RITNINGSNUMMER

A01

BET

Det är första projektet i Värmland som arbetar under ”Rena Byggen”. Inom något år kommer det att bli lag, tror Bo Rom som välkomnar systemet. ID06-KORT – Det är ett sätt att undvika svart arbetskraft, Nybyggnationen består av två plan medan ombyggnationen är i ett plan. Mondo arkitekter i Karlstad har ritat den nya tillbyggnaden i Sannerudsskolan i Kil.

Samma krav har ställts av beställaren, d v s Kils kommun, när de upphandlade Byggdialog som totalentreprenör i partneringsamverkan våren 2012. – Vi ser det som en klar kvalitetshöjning eftersom vi vet att de som är med och arbetar i projektet är utbildade och får avtalsenliga löner samt att arbetsgivarna följer avtal. Dessutom

är det bra ur arbetsskyddssynpunkt, säger Kent Svensson projektledare för Kils kommun. Med traditionell byggledarroll har kommunen som projektledare kunnat säkerställa kommunens krav och önskemål samtidigt som de har kontroll på hur och vad som byggs. Kommunens tjänstemän har kunnat delta i samt följa projektet på nära håll. Öppen process med gemensam plattform för projekthandlingar där alla aktörer har tillträde och insyn i alla skeden gäller för projektet. DAGLIGA MÖTEN – Vi hade en försenad start, men sluttiden hålls bra. Planeringsarbetet i etapp två går planenligt. Det projekteras samtidigt som det byggs och dagliga möten tillgodoser de pedagogiska och tekniska krav som skolpersonalen och kommunen har på lokalerna, säger Kent Svensson. Pedagogik, teknik och ämnesanpassade lokaler som är anpassade för olika former av undervisning är huvudkraven från skolans sida. – I vanliga fall har man rum för 25 elever. I den moderna skolan skall det finnas utrymme för olika saker inom teknik, pedagogik och lokaler. Mina förväntningar är att de nya lokalerna ska användas ämnesövergripande och för helhetsbaserande lärande. Med detta menar jag att på samma sätt som människokroppen är en helhet skall skolans värld kunna ge med lokal, teknik och pedagogik möjlighet till detta, säger Jan-Erik Andrén, rektor på skolan. Cirka 60 procent av byggprojektet återstår fram till sommaren 2014 då skolan skall vara klar. I projektet ingår det att riva ca 5000 kvm, bygga

Svensk Byggtidning nr5_2013

77


SKOLA

om ca 2 500 kvm och uppföra ca 7000 kvm som ny byggnation.

stommen för att få upp yttertaket, träelementen, ytterväggarna för att sedan gjuta bottenplattan. Vi ville inte utsätta plattan för nederbörd, säger Bo Rom.

BYGGS I ETAPPER – Den 11 september 2012 revs etapp ett och vi började med grundläggningen direkt. Sommaren 2013 var vi klara och då hade ca 40 procent av projektet genomförts. Under sommarlovet rev vi etapp två och nu pågår grundläggning och stomme. Projektet skall vara klart höstterminen 2014, säger Bo Rom. Nybyggnationen kommer att bestå av två plan medan ombyggnationen är i ett plan. Mondo arkitekter i Karlstad har ritat skolan och har också varit en del i partneringsamarbetet. Byggkonstruktionen består av stålstomme i kombination med trä. Ytterväggarna består av träelement med träreglar och isolering. Träfasaden är behandlad med järnvitriol som håller borta väta och som med tiden går från att vara lite grågrön till lite gråare. Påminner om gammalt trä som stått i solljus. ÖPPEN ENTRÉYTA Byggnaden har mycket fönster, där de mindre fönstren består av träaluminium och de större fönsterpartierna av enbart aluminium. Innerväggarna är gipsplattor. Golven består av

Miljöaspekten har varit en viktig del i projektet där man arbetar efter Sunda Hus-principen. Energiförbrukningen i den gamla byggnaden som var 200 kWh per kvm kommer att förändras till 55 kWh per kvm när bygget är klart.

klinker i entréhallen som är tämligen stor för att rymma många personer samtidigt. Här finns en kafeteria och en skolvärdinna som sitter i den öppna entréytan redo att hjälpa elever och besökare till rätta. Taket består av takelement med stomme av lättbalkar. Varje takelement är 25-30 kvm. Yttertaket består av underläggspapp och takduk som svetsas fast för att hålla tätt. – Vi fokuserade på att snabbt bygga ett tätt hus. Så fort vi hade grundlagt gick vi över till att resa

Den gamla skolbyggnaden hade byggts i olika etapper på 1950, -60 och -70-talet. Det är en högstadieskola för årskurs 7-9 med plats för 400 elever, men som efter ombyggnationen skall kunna ge plats åt 500 elever +100 inresta elever som kommer in för vissa lektioner. Tanken är att mellanstadieelever från andra delar av kommunen skall kunna få plats när deras tid kommer. Hela projektet är budgeterat till ca 150 miljoner kr. Det är en högteknologisk skola med senaste IT-utrustning som en modern skola kräver. Den öppna entrén ska fungera som en mötesplats för elever och föreningar som vil använda lokalerna när eleverna har lämnat skolan för dagen. Här finns en rund rymlig aula, ett forum för olika former av aktiviteter både under skoltid och kvällstid. ELDSJÄL I PROJEKTET – Rektorn Jan-Erik Andrén, som har varit en eldsjäl i projektet, har en målbild där man ska kunna gå direkt från entrén in till aulan. På väggen finns fem skärmar, så att oavsett vart du än

Leverantör av ytterväggsblock och takelement till Sannerudskolan MER ÄN EN HUSFABRIK Vi levererar även huskomponenter. Så som takelement, takstolar och väggblock. Till såväl stora som små byggnationer Villor / Fritidshus / Garage / Tillbyggnader / Byggkomponeter

UNIKA BYGGEN. INGA KOPIOR.

www.dalahus.se

0246-32 22 00

Komplett entreprenör inom håltagning & rivning Dubbelt prisbelönat!!

Vinnare av Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset 2012  för ”Uppercutmetoden” vid balkongsågning   Vinnare av Årets Håltagningsentrepenör 2012

78

Svensk Byggtidning nr5_2013


SKOLA

Ett företag i Linköping med klassificerade A och B-produkter från Sunda Hus har använts. För att få använda C-produkter har beställaren först godkänt produkten innan de har installerats. SPILLVÄRME – Beställaren är hela tiden medveten om vad vi gör. Energiförbrukningen i den gamla byggnaden som var 200 kWh per kvm kommer att förändras till 55 kWh per kvm när bygget är klart. Spillvärme från datorerna kommer t ex byggnaden till godo. Dessutom har vi installerat ventilationsaggregat med återvinning av frånluft, förklarar Bo Rom. Innanför entrén till den nya Sannerudsskolan i Kil möts elever och besökare av en stor öppen plats med närhet till ett Forum med plats för olika evenemang. Både skolan, föreningar och andra arrangörer skall kunna använda lokalen för olika arrangemang, som t ex författarafton. Foto: Magnus Linder

sitter i rummet så ska du kunna se på skärmen. Han vill att fler föreningar skall använda skolan som mötesplats, säger Bo Rom. Storlekarna på klassrummen är mycket varierande och anpassade för gruppundervisning och samarbete. Det finns inte så många traditionella klassrum eftersom dagens pedagoger arbetar mer rörligt idag än tidigare.

Skolan har jobbat mycket med att få bort mobbningszoner. Jan-Erik Andrén har arbetat med mottot ”du ska synas och bli sedd”. Därför finns det gott om glaspartier i siktlinjen. Inga undanskymda hörn. Miljöaspekten är en annan viktig del i projektet där man har arbetat efter Sunda Hus-principen.

Eftersom Byggdialog ansvarar för både installationsarbeten och inredning var de tidigt ute med upphandling av teknisk utrustning och möbler. Även detta i partneringsamverkan. – Det är mycket bättre att jobba med partnering för då jobbar alla mot en budget och du styr upp projektet bättre mot uppsatt ekonomi. Samtidigt har beställaren större påverkan under projektets gång, säger Bo Rom.

Hösten 2014 är Sannerudsskolan i Kil klar. Se hur Sveriges bästa skola växer fram i vår filmkanal kil.se/play. Du får möta byggare, elever, politiker och Jan-Erik. KIL.SE/SVERIGESBASTASKOLA

Svensk Byggtidning nr5_2013

79


SKOLA

Ljusinsläpp från Oculus fönsterkupoler ger eleverna pedagogisk energi AV KIM HALL Oculus blev namnet på förslaget som White Arkitekter i Göteborg lade fram när Skövde kommun beslutade att ersätta den gamla Billingskolan med en helt ny. Skolan består av två plan och har ett nav i mitten och som knyter samman byggnadens olika boxar. Centralt finns även en atriumgård. Med målet att miljöcertifiera Guld investerar kommunen 124 miljoner totalt i skolbyggnaden.   – Det stod en gammal skola på tomten tidigare som hade bristande underhåll. Eftersom kommunen ville ligga i framkanten vad gäller verksamhetens pedagogik, teknik och miljö beslutade politikerna att riva den gamla skolbyggnaden, som hade plats för ca 200 elever i åldern sex till tolv år, och istället bygga en helt ny skola med plats för ca 400 elever, säger Björn Adler, projektledare på fastighetsavdelningen i Skövde kommun. ÖGA PÅ LATIN Kommunen anordnade en arkitekttävling som White Arkitekter i Göteborg vann med sitt förslag Oculus, som betyder öga på latin. De 14 fönsterkupolerna som släpper in ljus genom skolans tak ser ut som ögon, där av namnet. – Vår tävlingsjury föll för förslaget, som ansluter väl till sluttningen som skolan ligger på, säger Björn Adler. Upphandlingen av generalentreprenaden gjordes i januari 2013 med byggstart i mars samma år. Skolbyggnaden beräknas vara klar i maj/juni 2014 då skolan skall inredas klart innan eleverna kommer tillbaka eftersommarlovet. Skolbyggnaden består av fem boxar i ett till två plan med idrottshall på nedre plan. Boxarna länkas samman med ett nav i mitten av skolan. En box är till för personal, en annan för särskolan F-6 och kök och en tredje för idrott och två för undervisning F-6. ATRIUMGÅRD – Att kretsar kring ”Navet” med en atriumgård som t ex kan användas för pedagogisk undervisning utomhus. I boxarna finns ljusintag via lanterniner. Det är detta som kallas Oculus, säger Leif Forsell, arbetschef på Asplunds Bygg AB som uppför byggnaden. 80

Byggnaden är ca 5 000 kvm stor och är byggd på en betongplatta med golvvärme och gummimatta ovanpå eftersom eleverna på skolan skall kunna gå utan skor på golvet.

Svensk Byggtidning nr5_2013


SKOLA

Just nu håller ca 35 man på med att resa stål och betong stommen samtidigt som yttertaket byggs. De har även startat mura upp fasaderna som består av danskt ljusgult murtegel. Skolan invändigt består till stora delar av glas och träpartier. – Det är ingen traditionell skolbyggnad. Det finns många krångliga hörn och förutom fönsterkupolerna ”Oculus” kommer taket även bestå av sedumtak för att smälta in i omgivningen, säger Leif Forsell. Byggnaden är ca 5 000 kvm stor och är byggd på en betongplatta med golvvärme och gummimatta ovanpå eftersom eleverna på skolan skall kunna gå utan skor på golvet. I klassrummen finns det heltäckande mattor. I entrén kommer det att finnas klädskåp där eleverna kan hänga av sig sina ytterkläder och skor.

– Utemiljön uppdelad i tre zoner och strukturerad för att undvika mobbning. Parken, det pedagogiska rummet och den yttre aktiva skolgården skall inspirera barnen, säger Björn Adler. Den nya Billingskolan blir en arkitektoniskt upplevelserik skola som med sin miljösatsning och pedagogiska rum ligger i framkant. Skolan har ett stort upptagningsområde i norra delen av Skövde med många nya barnfamiljer som flyttar in i den förtätade delen av samhället. Under tiden som den nya Billingskolan byggs är eleverna inplacerade i paviljonger på Lundenskolan. Barnen bussas till och från skolan. Billingskolan är ingen traditionell skolbyggnad. Förutom fönsterkupolerna ”Oculus” kommer taket även bestå av sedumtak för att smälta in i omgivningen.

CCJ

INTEGRERAD ENTRÉ – Entrén är integrerad i skolan och skolmiljön öppnar sig när man kommer in i byggnaden, förklarar Leif Forsell.

Eftersom skolan kommer att klassificeras som miljöbyggnad Guld blir energiförbrukningen endast 45 kWh per kvm och år, jämfört med 104 kWh per kvm och år enligt BBR-krav. Tätheten i väggarna är projekterade till 0-3, kravet på luftläckaget är 0,3 liter per sekund och kvm. Skolan värms upp med fjärrvärme.

Skolexempel på optimalt tak Den nya Billingskolan i Skövde och White Arkitektbyrå valde tak med tanke på funktion, livslängd, trygghet och miljö. Tätskikt från SealEco i kombination med fuktsäker isolering från FOAMGLAS och installation utförd av Montak har skapat en långsiktig och hållbar lösning.

Värnamo

Fakta om projektet Kund: Skövde kommun | Projektstart: 2011 Färdigställt: 2014 | Storlek/yta: 5000 kvm Foto/illustration: White | Elever: Cirka 350

www.foamglas.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

www.montak.se

www.sealeco.com

81


VÅRD & OMSORG

Snillrikt medicinrum i Lunds nya psykiatriska klinik AV KIM HALL Det gamla landstingshuset som den anrika Lundaarkitekten Klas Anshelms ritade i kvarteret Landsdomaren 6 i Lund har byggts om och till för att bli psykiatrisk sluten- och öppenvårdsklinik. Över 100 vårdplatser fördelade på åtta vårdavdelningar, en akutmottagning, fyra öppenvårdsavdelningar och åtta mottagningar ryms i byggnaden som klassificeras som miljöbyggnad silver. 82

  – Hållbart byggande är en strategi som vi sysslat med länge och som vi kommer att fortsätta med. Många av våra hyresgäster efterfrågar detta och vi har en driftorganisation som kan sköta anläggningarna, säger Leif Svensson, projektledare på Wihlborgs Fastigheter.

shuset på Baravägen i Lund.

LÅNGT HYRESKONTRAKT – När Region Skåne flyttade all sin administration till Dockan i Malmö funderade vi på om vi skulle bygga om fastigheten till kontor eller vårdboende.   Endast skalet fanns Men eftersom Region Skåne är en bra kund som föredrar kvar av det gamla landslång och tryggt hyresavtal tingshuset på Baravägen valde vi att genomföra i Lund. denna stora ombyggnation, säger Leif Svensson.

Fastigheten är en huskropp i tre plan som omfattar drygt 30 000 bta. I augusti 2011 revs gamla installationer, mattor, tak och ytterväggar. Endast skalet fanns kvar av det gamla landsting-

17 000 kvm är ombyggnation och 14 000 kvm är nybyggnation. Svensk Byggtidning nr5_2013


- inredning för läkemedelsrum Vi på ITAB Sintek AB fick förtroendet att inreda de 16 nya läkemedelsrummen på Lunds nya psykiatriska sjukhus. Behöver ni också välfungerande och ergonomiska arbetsplatser med effektiv förvaring?

Välkommen att kontakta oss!

ITAB Sintek AB, tel 08-669 03 45 E-post: sintek.international@sintek.se www.itab.se/en/ITAB-Sintek-AB/Home/


VÅRD & OMSORG

För Region Skåne innebär den nya psykiatriska kliniken förutsättningar för en samlad lokalisering av psykiatrivården med plats för både öppen och sluten vård.

Akut och varuintag i den nya psykiatriska kliniken förläggs i byggnadens norra del, medan entrérummet och entrégården, som blir en stor öppen plats, får konstnärlig utsmyckning utförda av konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz i Nordvästra Skåne. Foto: White Arkitekter

Vårdavdelningarna grupperas runt de sex symmetriska gröna innergårdarna med möjlighet till utevistelse för patienterna direkt från avdelningarna. Akut och varuintag finns i byggnadens norra del, medan entrérummet och entrégården får konstnärlig utsmyckning utförda av konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz i Nordvästra Skåne. Projektet beräknas vara en investering på ca 900 miljoner kr och genomförs i samarbete med White Arkitekter, som tillsammans med Agneta Ljungberg Arkitekter ritat den nya psykiatriska kliniken i Lund. KOMPLICERAD BYGGNAD – Det är en komplicerad byggnad med många installationer och teknik. När vi köpte fastigheten för något år sedan fanns det idéer om att bygga kontor. Men sedan kom diskussionerna om att bygga en psykiatrisk klinik här. Även om det är en stor investering betyder det att vi får en bra fastighetsförvaltning, tillägger Leif Svensson.

Låt taket rena luften!

Välj miljösmarta Noxite® Läs mer på www.noxite.se!

Landsdomaren – ännu ett projekt med HPCbalkar och HPCpelare

Kundkampanj! www.sveconsteel.se

HPCbalken, samverkan med flexibilitet!

84

Svensk Byggtidning nr5_2013


VÅRD & OMSORG

Tekniska installationer som larm och passagekontroller står Region Skåne för, medan Wihlborgs står för övriga installationer som tillhör fastigheten. Peab Sverige är huvudentreprenörer och parterna arbetar i partneringsamarbete med Wihlborgs Fastigheter. En form som passar väl in i dagens moderna sätt att arbeta. – Man får framför allt inga stridigheter om vad som ingår och inte ingår i avtalet. Dessutom blir det bra kvalitet, säger Leif Svensson.

ur arbetsmiljösynpunkt upplevs av personalen som mycket positivt. Ventilation och belysning är närvarostyrd på de platser där det lämpar sig. Ytterväggar och tak i den gamla delen har tilläggsisolerats för att klara kraven för Miljöbyggnad silver.

– Takbeklädnaden i ombyggnadsdelen består av vit speciellt miljöriktig takbeläggning som   Nybyggnationen består Icopal tagit fram, medan nybyggav betongstomme och man nationens takdel har låtit behålla stora delar består av sedumtak som fördröjer av den befintliga fasaden i dagvattenavrinninombyggnationen. gen, tillägger Leif Svensson.

Nybyggnationen består av betongstomme och man har låtit behålla stora delar av den befintliga fasaden i ombyggnationen. Fönstren är utbytta. Energimässigt ligger fastigheten på 60-70 kWh per kvm och år. Hela byggnaden är klimatanpassad och har kylsystem, vilket

Inne i vårdbyggnaden har ITAB Sintek, som är specialiserade på apoteks- och sjukvårdsinredning, levererat inredning till speciella medicinrum som registrerar alla som passerar rummet och medicinerna som hämtas. – Rummet är alltid låst och via i ett integrerat datasystem registreras alla som varit i rummet.

Vi har tillverkat möbler och inredning sedan 1989 till offentliga miljö, förskola/skola och kontor!

www.pamu.se Pamu AB • Adress: Lyckegårdsvägen 8, SE-342 32 Alvesta Tel: +46 472 162 50 • Fax: +46 472 162 59 Mail: info@pamu.se • Hemsida: Pamu.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

85


Där registreras också all medicin så att det fylls på när så behövs, förklarar Heidi Destberg, försäljningsansvarig på ITAB Sintek, som är specialister på inredning för lagring och hantering av medicin i apotek, sjukhusapotek och i läkemedelsrum i sjukhus.

Adept Collection är möbelföretaget som levererat stolarna till hörsalen.

ITAB Sintek är ett svenskägt företag med verksamhet över hela världen. För några år sedan gick ITAB in och köpte upp det 40 år gamla Sintek International AB i samband med avregleringen av apoteksmonopolet. Deras styrka är att kunna erbjuda komplett sortiment. HYLLSYSTEM FÖR MEDICIN – Många känner igen hyllsystemen med utdragbara lådor och hyllor som apotekspersonalen använder när de hämtar receptbelagd medicin. Fördelen med vårt system är att det hela tiden fylls på med ny medicin bakifrån enligt principen först in, först ut så medicinen aldrig hinner bli utgången, säger Heidi Destberg. Sinteks egen personal installerar systemet, som tillverkas i Sverige. Sintek erbjuder även lösningar för frys- och kylförvaring av medicin, blod, plasma osv. Skåpen är MDD CE certifierade.

Veg Tech Sedumtak Svenska odlingar och egen säkerhetsutbildad personal!

– Det är viktigt att medicinen håller jämn temperatur för att inte bli förstörd. Vissa läkemedel är mer känsliga än andra, tillägger Heidi Destberg.

Tel. 0472-363 00  08-669 48 00  vegtech.se

www.optimera.se 86

Svensk Byggtidning nr5_2013


NORRKÖPING

Förslag på nya profilområden för Campus Norrköping En satsning på fyra profilområden som tar sig an nya utmaningar i samhället och som har kärnan i verksamheten på Campus Norrköping. Det föreslår utredningen ”Linköpings universitets framtida utbildnings- och forskningsutbud”.   Linköpings universitet har bra förutsättningar för att ta sig an framtida utmaningar i samhället, att bygga upp verksamheter som inte är bundna till akademiskt traditionella ämnesstrukturer. Sedan ett år tillbaka har en internutredning pågått om LiU:s framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning. Universitetsstyrelsen har nu beslutat att gå vidare med förslaget att satsa på fyra fakultetsövergripande profilområden med kärnan förlagd till Campus Norrköping.   - Det har varit mycket intressant och samtidigt utmanande att arbeta med utredningen, säger Agneta Westerdahl, ordförande i utredningsgruppen. Vi har haft ett 100-tal kontakter inom och utom universitetet och på olika sätt samlat in värdefull information. En tydlig bild har vuxit fram – med ökande konkurrens måste vi nu och i framtiden ha attraktiva campus med god forskning och utbildning på olika nivåer. Vi ser strategiska intressen i att ytterligare utveckla Campus Norrköping med tydliga och väl integrerade profilområden och kompletta miljöer med grundutbildning, påbyggnadsutbildningar och forskning. Redan idag finns flera mycket framgångsrika områden på Campus Norrköping och satsningen med nya profilområden kommer att ytterligare stärka bilden av ett campus som vill fortsätta att anta utmaningar, som var ett signum när det startade.

DE FYRA OMRÅDENA ÄR: VÄLFÄRDENS UTMANINGAR Den svenska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar när allt fler blir allt äldre och ställer allt högre krav på kvalité i omsorg och välfärd, utmaningar som kräver nya perspektiv och idéer. Utredningen föreslår nu en satsning som Svensk Byggtidning nr5_2013

Universitetsstyrelsen har nu beslutat att gå vidare med förslaget att satsa på fyra fakultetsövergripande profilområden med kärnan förlagd till Campus Norrköping.

innebär att universitet utvecklar, integrerar och drar nytta av befintliga utbildningar inom bland annat teknik, hälsa, medicin, samhällskunskap, IKT-lösningar och logistik. På Campus Norrköping finns redan verksamhet med koppling till välfärdssektorn såsom utbildningar till sjuksköterska, socionom och arbetsterapeut. Forskning om äldre och åldrande är också stark inom flera avdelningar på Campus Norrköping. YNGRE BARNS LÄRANDE Barnomsorg och skolundervisning i yngre åldrar är en viktig del av den svenska välfärden. Här finns behov av fortbildning och forskning i relation till de yrkesgrupper som arbetar med yngre barns lärande. Det visar inte minst de allt striktare kompetenskraven för dessa yrkesgrupper. Profilområdet Yngre barns lärande (F-3) har nära koppling till Välfärdens utmaningar och bör därför arbeta nära den verksamheten. Utifrån ett längre och bredare perspektiv har lärarutbildningen F-3 stor utvecklingspotential, också i den samlade helheten på Campus Norrköping. Utredningen föreslår en permanent placering av lärarutbildningen 4-6 till Campus Valla och F-3 till Campus Norrköping. SAMHÄLLSBYGGNAD Kommuner, landsting och andra stora aktörer inom samhällsbyggnadsområdet står inför ett stort generationsskifte de närmaste 10-15 åren. Samtidigt finns behov av att utveckla nya samhällsbyggnadsidéer och nya modeller för samhällsplanering, inte minst i relation till

framtida vård- och omsorgslösningar. Utredningen föreslår att LiU utvecklar och integrerar sin verksamhet på samhällsbyggnadsområdet med kärnan på Campus Norrköping. Här finns redan flera verksamheter inom det här området, dessutom med väl etablerade samarbeten med det omgivande samhället. Det finns också stor efterfrågan på påbyggnadsutbildningar och forskning inom området och landstinget har tydligt uttryckt behov av utveckling av utbildning och forskning inom vårdlogistik. GESTALTNING Det fjärde profilområdet skiljer sig från de andra eftersom det i första hand utgör mer av metodologiskt angreppssätt. I takt med att det blir allt enklare att sprida information, blir gestaltningen av informationen viktigare. Gestaltning innefattar användning av teknik, design och uttryck, alla centrala delar i de övriga tre profilområdena. Också inom det här profilområdet finns redan en stark verksamhet och framgångsrik forskning knuten till Visualiseringscenter på Campus Norrköping. Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik och kandidatprogrammen i Kultur, Samhälle och Mediegestaltning samt Grafisk Design och kommunikation är redan existerande unika utbildningar med höga söktryck. Även inom det här profilområdet finns stora möjligheter att på sikt utveckla nya intressanta utbildningsprogram och forskningsmiljöer i gränslanden mellan traditionella ämnesområden. 87


NORRKÖPING

Friskare hus med nytt smart inneklimatsystem i Norrköping Inneklimatföretaget Swegon har utvecklat ett nytt energisnålt inneklimatsystem för flerbostadshus där fastighetsägaren kan styra ventilationen i varje lägenhet efter hyresgästernas behov och önskemål. Systemet är dragfritt, så gott som ljudlöst, evakuerar fukt snabbt och motverkar därmed mögel och andra fuktrelaterade problem.   Inneklimatsystemet är en smart paketlösning speciellt framtagen för renovering av flerbostadshus – men den fungerar lika bra vid nybyggnation. Utvecklingen av systemet har skett i samarbete med bland annat fastighetsägare för att ge ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat samt friska hus på ett så energi- och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Swegons nya inneklimatsystem reglerar ventilationen utifrån luftkvaliteten och luftfuktigheten i varje lägenhet.

behöver evakueras. · All teknik placeras utanför varje lägenhet serviceteknikern behöver inte gå in i lägenheten. · En ny mekanisk Det nya systemet, som fått brandskyddsenhet ingår, namnet WISE Apartsom eliminerar krångel ment Solution, reglerar   En stor del av det med komplicerade brandventilationen utifrån svenska bostadsbestånstyrsystem. luftkvaliteten och luftfukdet är i behov av modern · Styrningen av luftflödet tigheten i varje lägenhet. ventilation. sker automatiskt, hyresÄr en hyresgäst bortrest gästerna kan alltså inte reglerar systemet så att påverka systemet genom lufttillförseln minskas i att skruva åt eller öppna ventiler i lägenheten lägenheten. Pågår ett släktkalas känner systemet och därigenom påverka lufttillförseln även hos av behovet av mer ventilation och ökar lufttillgrannarna. förseln i den lägenheten. Duschar någon i en · Fastighetsägaren kan optimera klimatet i annan lägenhet drar systemet på mer luft där, varje lägenhet efter hyresgästernas behov och varvid fukten försvinner snabbare. önskemål. Luftflödet kan t ex ökas i lägenheter med allergiker. Några av systemets fördelar: · Mindre ljud, drag och lukt samt ett jämnare · Det sparar 35-40 procent energi jämfört med inneklimat resulterar i nöjdare hyresgäster. ett vanligt frånluftssystem. · Det tar bara en arbetsdag per lägenhet att in- En stor del av det svenska bostadsbeståndet är stallera av en enda installatör – inga hyresgäster

Hannu Saastamoinen, vd och koncernchef för Swegon.

i behov av modern ventilation. WISE Apartment Solution erbjuder en lösning som bygger på beprövad teknik och årtionden av erfarenheter kombinerat med ett helhetstänkande och nya finurliga lösningar, säger Hannu Saastamoinen, vd och koncernchef för Swegon. En testinstallation av WISE Apartment Solution kommer att ske i januari i en av kommunala Hyresbostäders fastigheter i Norrköping. Fastigheten byggdes 1979 och har en hög energiförbrukning som fastighetsägaren, Norrköpings kommun, vill komma till rätta med.

- 37 års erfarenhet i branschen Vi utför murnings- & putsarbeten på Kv. Tulpan & Kv. Spinnrocken i Norrköping

88

Svensk Byggtidning nr5_2013


NORRKÖPING

Europeiskt stålbyggnadspris till Tullhusbron i Norrköping

Tullhusbron tilldelades ECCS European Steel Design Awards 2013 vid en högtidlig ceremoni i Milano den 3 oktober. De vinnande projekten presenterades också under den stora MADE-mässan i Milano.

Foto: Lars Hamrebjörk

  European Steel Design Award delas ut vart annat år av den Europeiska stålbyggnadsorganisationen ECCS där Stålbyggnadsinstitutet, SBI, är den svenska representanten. Priset tilldelades byggherren Norrköpings kommun, arkitekten Erik Andersson Arkitekter, stålkonstruktören Ramböll Sverige och stålentreprenören Lecor Stålteknik – bland annat med diplom till nyckelpersoner i projektet. Juryn tyckte att det svenska bidraget visade på hur man kan bygga en mycket slank brokonstruktion genom att utnyttja stål. Det var 12 andra projekt runt om i Europa som belönades samtidigt för att de visar på en enastående god arkitektur i stål. Bland dessa projekt kan nämnas: Stade de Lille i Frankrike och Bridge Hans Wilsdorf i Geneve, Schweiz. Tullhusbron tilldelades tidigare i år Stålbyggnadspriset för bästa svenska stålbyggnadsprojekt, vilket uppmärksammades på Stålbyggnadsdagen den 24 oktober i Stockholm.

Foto: Åke Eson Lindman

72 hyresrätter byggs av privat aktör i Norrköping NCC har fått i uppdrag av Svenska Hyreshus, att bygga 72 nya hyresrätter i Kneippen Syd i Norrköping. Byggarbetena har inletts och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara redan om ett år. Ordervärdet är cirka 76 MSEK.   – Norrköping dras med en växande bostadsbrist och kraftig befolkningstillväxt. Behovet av bostäder med en låg produktionskostnad är därför stort. Med byggsystemet P303 kan vi få ner dessa kostnader utan att tumma på varken byggkvalitet eller boendestandard, vilket möjliggör projekt som annars antagligen inte blivit verklighet, säger Fredrik Leeo, affärschef på NCC Construction i Norrköping. De nya husen är av typen P303 Fyrvånings Svensk Byggtidning nr5_2013

Flerbostadshus, vilket är samma typ av hus som NCC bygger i Kungälv. Förutom att husen är energieffektiva, innebär systemet P303 även att husen kan byggas på exakt samma sätt varje gång, vilket möjliggör en hög produktionseffektivitet. Byggtiden garanteras och kostnaderna blir förutsägbara, vilket var avgörande för kunden Svenska Hyreshus.

tag som kan erbjuda den förutsägbarheten som P303 innebär, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd på Svenska Hyreshus. Bygget av de nya hyreslägenheterna har påbörjats. Bostäderna beräknas stå inflyttningsklara hösten 2014.

– Vi har goda erfarenheter av NCC och P303 sedan tidigare. Det är inte många byggföre89


BOSTAD

Kritpipa från 1500-talet hittades i kv Spinn­ rocken där 112 nya lägenheter nu byggs AV KIM HALL Ett sensationellt fynd i form av en engelsk kritpipa från slutet av 1500-talet gjordes i samband med de arkeologiska utgrävningarna i kv Spinnrocken i centrala Norrköping, där Byggnads AB LE Lundberg nu bygger 112 hyresrätter med butiker i gatuplan. En investering på totalt 330 miljoner kr.

fasaden och bygger första etappen av innerväggar, berättar Peter Ahlin, produktionschef på Skanska Sverige AB som har totalentreprenaden. Men innan Skanska kom in i bilden hade en rivningsentreprenad utfört rivningen av den gamla byggnaden. Och det var i samband med de arkeologiska utgrävningarna som det osannolika fyndet av en kritpipa från sent 1500-tal hittades i en brunn på fastigheten. Enligt Riksantikvarieämbetet var de första bevisen på att tobak fanns i Sverige från 1601.

  Arkitekten Per Wångstedt och hans kollegor på ÅWL Arkitekter inspirerades av den danska arkitekturen i centrala Köpenhamn när de ritade den 16 400 kvm stora byggnaden, innehållande 112 hyreslägenheter i storleken 1-4 rum och kök från 36 till 110 kvm och ca 1400 kvm butiksyta i markplan, som en förlängning av stadskärnan. Ovanpå garaget på 1200 kvm med 85 parkeringsplatser i markplan, byggs en innergård med mindre lekplats och uteplatser. PÅLNING – Vi började grov-schakta och satte de ca 500 pålarna i marken med ca 28 m djup i snitt under sommaren. Då gjorde vi även grundläggningsarbetet innan vi i december 2012 kunde påbörja stommonteringen. Nu är vi igång med 90

ÅWL Arkitekter inspirerades av den danska arkitekturen i centrala Köpenhamn när de ritade den 16 400 kvm stora byggnaden.

När sedan den engelska kritpipan, som visade sig vara tillverkad i London under sista decenniet av 1500-talet, hittades i kv Spinnrocken menade arkeologerna att detta var det äldsta fyndet av en pipa som gjorts i Sverige. ARKEOLOGISKT FYND – Arkeologerna hittade lite andra fynd också när de grävde. Dessa fynd hade aldrig gjorts om inte vi beslutade att bygga färdigt i city. Vi har redan byggt en hel del för egen förvaltning som vi är mycket nöjda med. Kv Spinnrocken blir ett attraktivt bostadsområde med absolut närhet till


ÅWL Arkitekter — Ritade kvarteret Spinnrocken.

awlark.se


BOSTAD

cityhandel, säger Klas Eriksson, projektledare på Byggnads AB LE Lundberg. För att skapa liv i stadskärnan byggs husen i varierande våningshöjd, fem till sju våningar, och med varierande färgskala så att husen upplevs som mindre. Marken sluttar över kvarteret vilket ger de olika nivåerna. Takkonstruktionen är lite speciell och påminner lite om Nyhavn i Köpenhamn. – Vi använder oss av prefabstomme i btg där fasaden består av 150 betong, 200 mm cellplast plus 50 mm mineralull och 10 mm puts. Bjälklaget utförs med 60 mm filigranbjälklag som gjuts på med 190 mm betong, förklarar Peter Ahlin, produktionschef på Skanska Sverige. BETONGSTOMME Betongstommen tillverkas av Skonto Prefab i Lettland och fraktas med båt till Stockholm för vidare transport till Norrköping. Konstruktionen består av betong och stål. Väggar, trappor och balkonger har tillverkats i Lettland. – Geometriskt är det en komplicerad byggnad och vi har haft stora utmaningar med att få rätt proportioner eftersom det är trångt och det finns många hörn.

Kv Spinnrocken blir ett attraktivt bostadsområde med absolut närhet till cityhandeln.

Working for better buildings YIT Sverige AB blev Caverion Sverige AB den 1 juli 2013. Vi på Caverion är stolta över att få vara med i uppbyggnaden av Kv. Spinnrocken i Norrköping. Vi projekterar och installerar rör och luftbehandlingsanläggningen. Caverion skapar och förvaltar användarvänliga och energieffektiva fastighetstekniska system samt erbjuder industriella tjänster och facility management. Våra styrkor ligger i vår tekniska kompetens, kundorienterade service och vårt breda utbud av tjänster som täcker alla fastighetstekniska system genom anläggningens hela livscykel.

www.caverion.se

92

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Lägenheterna har öppen planlösning med vitvaror som har god standard.

Det har krävt speciella lösningar eftersom för var fjärde meter har vi fått flytta någon centimeter. Men tillsammans med Skanska har vi fått en bra lösning, säger Barlis Roznieks, ledningsrepresentant på Skonto Prefab. Installationerna i fastigheten har pågått sedan i våras och utförs i olika etapper allt efterhand som fastigheten byggs. Projektet har ställt krav på energiåtgärder och materialval med tanke på att byggnaden skall miljöcertifieras. Projektet ska klassas i nivå silver och med guld när det gäller energin, som är nere på 60-70 kWh per kvm och år.

Kall och varmvatten samt el mäts individuellt i bostäderna. – Logistikmässigt är det trångt på byggarbetsplatsen och vi ställer höga krav på säkerheten inom Skanska. Alla som jobbar i projektet gillar när det är ordning och reda. De hittar lättare materialet och kan planera sitt jobb utan att krocka med någon annan installatör, säger Peter Ahlin. INREDNINGSARBETE Första trapphuset är på plats och inredningsarbetet pågår. Inflyttningen i fem av trapphusen görs under april-maj och resterande i juli.

” Vi fick förtroendet för Plåt och  Takskydd till Spinnrocken”

Christian Carlsson, projektchef Skanska Sverige, som tillägger att allt går enligt tidsplan. Lägenheterna har öppen planlösning med vitvaror som har god standard. Tvättmaskin och torktumlare finns i alla lägenheterna, medan de mindre lägenheterna är utrustade med kombimaskin. Det finns även gemensam tvättstuga på plan två. – Det är stor bostadsbrist i Norrköping. Vi har nollvakans på våra egna lägenheter. Behov av fler hyresrätter finns. Nu bygger vi fler bostäder och samtidigt värnar om cityhandeln, säger Klas Eriksson som flaggar om att Lundbergs har fler projekt på gång.

– Det är ljusa fina trapphus med mycket glas i fasaden, marmor på varje plan och stengolv på trappstegen. Butiksytorna lämnar vi råa eftersom de inreds av andra leverantörer. Det ligger som en sidentreprenad, förklarar

TPV Plåtslageri & Vent AB • Importgatan 34,  602 28 Norrköping • Tel.070-209 24 04 Svensk Byggtidning nr5_2013

93


Norrköping får nytt handelsstråk i city AV KIM HALL Norrköpings innerstad genomgår just nu en stor förändring med bl a nytt handels- och kontorshus på Hantverkaregatan. Här skapar Fastighets AB LE Lundberg ett nytt handelsstråk som en förlängning åt öster med bl a Systembolag i gatuplan och kontor på plan två om totalt 4 000 kvm.   Avtalet med Systembolaget innebär att de flyttar till kvarteret Tulpanen 18, mitt i kommersiella centrum där de får 900 kvm. – Förutom att Systemet får en bättre struktur i Norrköping City får de även mer anpassade lokaler för sina verksamheter. Eftersom vi bygger för att själva förvalta fastigheten så satsar vi lite extra genom att klassificera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld, säger Jonas Thyrsson, projektledare på Fastighet AB LE Lundberg. ARKITEKTTÄVLING Projektet började med att den gamla fastigheten

94

i ett plan från 1974 revs för att ge plats åt den Eftersom Fastighet AB LE Lundberg har som nya byggnaden. Därefter utlyste Fastighet AB målsättning att alla deras nyproduktioner, LE Lundberg en arkitekttävling där Strategisk butiker och kontor skall uppnå miljöklass guld, Arkitektur vann sitt och bostäderna silver, förslag som de kallade hare de ett stort miljö  Vi kommer även unengagemang i bygg”Attityd och transpardersöka och se till så att processen. ens”. NCC Construction utsågs till totalenhyresgästerna trivs, säger – Anledningen till treprenörer i projektet Jonas Thyrsson. att vi siktar på högre Spiralen, etapp 1. klass när det gäller miljö och energi är att vi vill ligga i framkanten – Vår ambition är att underlätta för cityhandeln och att vi ser besparingar eftersom vi förvaltar genom att skapa ny citymiljö som står i konkurbyggnaderna själva. rens till externhandeln, säger Jonas Thyrsson.

Svensk Byggtidning nr5_2013


NORRKÖPING

Vi kommer även undersöka och se till så att hyresgästerna trivs, säger Jonas Thyrsson. TUNGA VIKTER NCC påbörjade byggprocessen efter semestern med att sätta 23 pålar i marken. Eftersom Systembolaget har tunga vikter som belastar bottenplattan har man valt 300 mm tjock betong över hela fastigheten. – Just nu monterar vi upp stommen och har kommit ungefär halvvägs. Vi använder HDF bjälklag och stålstomme. På TRP-taket lägger vi isolering och papp. Ytterväggarna påbörjar vi under november månad och taket i december, säger Daniel Pettersson, projektchef på NCC Construction Sverige. – I och med att det är handel jobbar vi mycket med glas i fasaderna. För att minska solintrång och slippa kyla ner lokalen finns det solskydd i fönsterpartierna, tillägger Jonas Thyrsson.

Med den nya kontors- och butiksfastigheten i kv Spiralen skapar Fastighets AB LE Lundberg ett nytt handelsstråk som en förlängning åt öster. Byggnaden klassificeras enligt Miljöbyggnad Guld. Foto: Skanska/ LE Lundberg

MOBIL KRAN Transporterna med byggmaterial bakas in i byggnaden och där ifrån tar en mobil kran över och placerar stålpelare och betongelement på plats.   – Det ser väldigt professionellt ut.

Norrköpings nya handels- och kontorsbyggnad Tulpanen blir Miljöbyggnad. Det innebär bland annat miljöanpassade materialval, en sund inomhusmiljö och ett energibehov som är 35 procent lägre än dagens byggkrav. Den vackra tegelbyggnaden blir inflyttningsklar i augusti 2014.

Foto: Niklas Lundberg

Foto: Sten Jansin

Nu bygger vi Kv Tulpanen

ncc.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

95


NORRKÖPING

Speciellt i detta projekt är att det är väldigt trångt och det kräver god planering för att allt skall fungera enligt tidsplan. Två gånger i veckan stämmer vi av med de övriga leverantörerna som levererar stål och betong. Fastighet AB LE Lundberg är också mycket engagerade och följer byggprocessen på nära håll, tillägger Daniel Pettersson.   Efter årsskiftet påbörjas installationsarbetet. Allt ritas in i 3D för att minimera krockar. Arkitekten har lagt upp basen och sedan tar projektledaren över och lägger ihop alla modellerna var tredje vecka så att krockar undviks innan rör och ledningar monteras upp. MILJÖBYGGNAD Med tanke på att byggnaden skall miljöklassificeras som Miljöbyggnad Guld sitter NCCs miljösamordnare Sandra Ohlsson med i samråd med beställaren under projekteringen och byggprocessen. – Man måste inte ha guld på alla indikatorer. Där emot måste man ligga på en hög nivå i beräkningsverktyget för att uppnå Miljöbyggnad Guld. Av 15 indikatorer slår man samman tre olika områden; energi som väger tyngst, innemiljö och material. I Miljöbyggnad används en speciell metod, så kallad aggregering, när indikatorernas betyg ska sammanvägas till ett

Transporterna med byggmaterial bakas in i byggnaden och där ifrån tar en mobil kran över och placerar stålpelare och betongelement på plats. Det ser väldigt professionellt ut.

byggnadsbetyg.   Då får man ett totalbetyg för byggnaden. Det gäller att ha koll på att man uppfyller kraven och att man diskuterar med beställaren vilka delar man skall satsa extra på, vad som är svårt och hur man skall kunna väga upp för att bli certifierad på en viss nivå,

förklarar Sandra Ohlsson.   Den femte augusti 2014 skall byggnaden vara klar. Det slutliga avgörandet om byggnaden uppnår Miljöklass Guld sker först efter ett år då hyresgästerna har besvarat enkäten.

erbjuder grundläggning för alla typer av byggande. har stor kunskap och yrkesskicklighet. är marknadsledande.

Rätt från grunden.

www.hercules.se

96

Svensk Byggtidning nr5_2013


NORRKÖPING

Fullskalig sporthall och nya skolor byggs i Åby

Åbymoskolan byggs som ett lågenergihus och är en två-parallell skola för årskurs F-6. Två klassrum kombineras med tillhörande hemvist. Illustration: GKAK Arkitektgruppen

AV KIM HALL I takt med att Åby, i utkanten av Norrköping, växer ökar också behovet av nya skolor och ny sportanläggning. Med energimålet att spara 50 procent av energiförbrukningen år 2030 satsar kommunen på att bygga energieffektivt. Solcellerna på sporthallens tak är ett exempel på hur både skolor och sporthall i Åby energieffektiviserar.   Det fanns en gammal skola från 1920-talet med fukt och mögelproblem på samma tomt där den nya Åbymoskolan nu byggs. 2010 evakuerades eleverna till baracker på Hultdalskolan skolgård intill i samband med saneringsarbetet. 2012 revs den gamla skolbyggnaden och 2013 påbörjades byggnadsarbetet av den nya. REGNVATTEN – Vasskonstruktionen bakom putsen hade angripits av regnvatten som läckt in från de gamla hängrännorna och orsakat fukt och mögel under många år. Det var en riskkonstruktion och när vi gjorde en större undersökning kom vi fram till att det skulle bli lika dyrt att renovera hela skolan som att bygga en helt ny. Därför valde vi att bygga en ny modern skola, säger Jan Ekman, stadsbyggmästare i Norrköpings kommun. Svensk Byggtidning nr5_2013

överskottsenergin går till att värma upp skolorna Inne i den gamla skolan fanns en gymnastikhall, som försvann med rivningen. Den håller man intill. Åbymoskolan byggs som ett lågenergipå att ersätta med en helt ny sporthall för olika hus med goda energivärden, tung stomme och bollsporter som handboll, fotboll och innebankraftig isolering. dy. En investering på ca 63 miljoner kr. Själva Åbymoskolan är en – Norrköping har ett två-parallell skola för energimål att spara   Det finns ett starkt årskurs F-6. Nya sko50 procent fram till lan är en investering på 2030. Därför satsar föreningsliv i Åby, därför ca 130 miljoner kr. vi mycket på höga tyckte vi det var bättre – Det finns ett starkt energikrav, säger Jan föreningsliv i Åby, Ekman. att satsa på en fullskalig därför tyckte vi det sporthall med teleskopläkvar bättre att satsa på Skolan byggs i två tare som kan dras fram i en fullskalig sporthall plan och placeras med teleskopläktare med ena väggen tävlingssammanhang. som kan dras fram i utmed vägen så tävlingssammanhang, att skolgården på säger Jan Ekman. baksidan blir större att leka på för barnen.   Sporthallen förses med solceller på taket där Fasaden består av tegel, skivmaterial och lärkträ 97


NORRKÖPING

upp mot takfoten. Konstruktionen består av prefabricerad stomme med pelarsystem i stål och håldäckselement på pelardäcket. Lokalerna invändigt är flexibla så att de kan ställas om med små åtgärder. Vissa delar blir fast. SKOLPROGRAM – I grunden har vi ett skolprogram baserad på den pedagogik som finns idag och som skall fungera lång tid framåt. Vi jobbar med resultatenheter. Lokalförsörjningen inom Stadsbyggnadskontoret har därför ett nära samarbete med utbildningskontoret. Tillsammans jobbar vi fram grundmaterial i funktionslokalerna, säger Jan Ekman. Tillagningskök och matsal finns i en separat byggnad mellan Åbymoskolan och Hultdalskolan, som är en högstadieskola och som kommer att renoveras när Åbymoskolan är klar 2013. SKOFRISKOLA – Det blir en skofri skola där man har egen entré till sitt klassrum. Två klassrum kombineras med tillhörande hemvist. Skolan blir inhägnad och byggs som ett U. Lokalerna blir flexibla och kan ändras beroende på vilken pedagogik som används.

Pedagogerna har sina egna arbetsrum intill sina klassrum. Personalutrymmen och bibliotek ingår också i byggnaden, förklarar Dennis Kinneteg, projektledare på Projektalliansen i Sverige AB.

Sporthallen förses med solceller på taket där överskottsenergin går till att värma upp Åbymoskolan och Hultdalskolan. Illustration: GKAK Arkitektgruppen

Projekt & Byggledning

98

Svensk Byggtidning nr5_2013


NORRKÖPING

Norrköping rustar räddningstjänsten med nya stationer AV KIM HALL I takt med att trafiken på E4 ökar och företagsparkerna växer har Samhälls & Eventfastigheter i Norrköping rustat upp och byggt om sina räddningsstationer. Ju snabbare räddningstjänsten är på plats desto fler liv kan räddas och skador minskas. Räddningsstationerna i Kvillinge och Östra Husby är första steget i en modernisering för Räddningstjänsten i Östra Götaland.   Räddningstjänsten är så mycket mer än att släcka bränder. De är ofta först på plats när en trafikolycka inträffar eller om exempelvis en lagerbyggnad skulle börja brinna.

Den ökade trafikintensiteten på E4 och andra större vägar samt expansionen av företag i Norrköping bidrog till att Samhälls & Eventfastigheter har investerat i ny- och ombyggnationer av räddningstjänstens byggnader. Dessutom finns det fler kvinnor inom kåren. Foto: Sofia Andersson

nyligen invigts. Räddningsstation Kvillinge är dygnet runt bemannad på 5 330 kvm bta. Huvudbyggnaden som ligger på samma tomt är 4 420 bta. Byggnaden är ett lågenergihus där man tagit stor hänsyn till arbetsmiljön för både kvinnliga och manliga brandmän. Det finns plats för sju brandfordon, tvätthall, övningsytor och omklädningsrum för respektive kvinnor och män.

Räddningsstationen är ett lågenergihus med tung betongstomme och tjock betongplatta samt matrisgjuten betong på fasaderna

– Det blir allt vanligare med kvinnor inom räddningstjänsten och de gamla brandstationerna uppfyllde inte kraven med två omklädningsrum. Därför måste arbetsplatserna anpassas så att de finns möjlighet för alla som arbetar inom kåren, tillägger Magnus Nilsson.

– Intensiteten på våra vägar, speciellt sommartid, och företagsexpansionen bidrar till att vi måste modernisera våra räddningsstationer. Vi har inte byggt nytt på 50 år och nu bygger vi för lika lång tid i framtiden, säger Magnus Nilsson, vd på Samhälls & Eventfastigheter.

Men det är inte bara i de centrala delarna som Samhälls & Eventfastigheter bygger ny räddningsstation. I Östra Husby, fem km utanför Norrköping, har man byggt en helt ny deltidsräddningsstation. En investering på ca 18 miljoner kr.

DYGNET RUNT Strax intill E4 och industrierna på Händelö har Norrköpings modernaste räddningsstation

LÅGENERGIHUS Räddningsstationen är ett lågenergihus med tung betongstomme och tjock betongplatta

Svensk Byggtidning nr5_2013 4_2013

samt matrisgjuten betong på fasaderna. Byggnaden är ca 650 kvm bruksarea och 730 kvm bruttototalarea. Det finns plats för två fordon och en utryckningsstyrka på ca 20-25 deltidsanställda. Vid utryckning har de en inställelsetid på ca 5 minuter, eftersom de utgår från sin bostad. – Vi rev den gamla byggnaden och byggde en helt ny som är dubbelt så stor. Den blev mer funktionellt med höga vagnhallar och 5,5 m höga portar. Att huset är i två plan beror på vagnhallen. Vi hade inte behövt det men det blev billigare att bygga och vi får bättre funktionsytor på köpet, säger Magnus Nilsson. FLER DELTIDSSTATIONER Det finns ett litet gym, träningshall, samlingsoch utbildningssal och garage i byggnaden. – I planeringen har vi även med Skärblacka räddningsstation som också blir en deltidsstation och som vi bygger 2015. Vi tittar även på nuvarande huvudstation för modernisering år 2020. Vi vill att våra räddningsstationer skall bli en trivsam arbetsplats att komma till, säger Magnus Nilsson.

99


UMEÅ

Delta deltar i byggboomen

AV BJÖRN ASPLIND

Det är lätt att inspireras av förändringarnas Umeå som just nu är inne i en mycket expansiv fas. Flera stora byggnadsprojekt pågår samtidigt. Här rustas inte bara för nästa års kulturhuvudstad utan här byggs bostäder, hotell, skolor, köpcentrum och logistikanläggningar. En viktig aktör i många av projekten är Delta, en privatägd el- och ventilationsinstallatör i Västerbotten.   Kommunen har tydliga ambitioner att växa och få ännu fler nöjda invånare. Målet är tydligt i Umeå; år 2050 ska kommunen ha 200000 invånare. Umeås silhuett förändras i snabb takt.   Folk verkar också trivas i Umeå. Umeå kommer på fjärde plats i en rankning gjord av tidningen Dagens Samhälle, utifrån hur nöjda invånarna är. Rankningen bygger på SCB:s årliga medborgarundersökning. Det sammanfattande betyget Nöjd-Region-Index, NRI, från Umeås medborgare blev i år 68, vilket detsamma som i fjol. Av 988 tillfrågade personer svarade 44 procent.

Umeås silhuett förändras i snabb takt. På bilden hotellet U&Me som kommer att ligga på våning 6-13 i den högsta delen av kulturarenan Väven som ritats av världsberömda arkitektbyrån Snøhetta. Foto: Björn Asplind

Nybyggda Comfort Hotel Winn där Delta har gjort installationerna. Foto: Björn Asplind

NRI för samtliga 137 kommuner som deltog i SCB:s undersökning var 59, och genomsnittsresultatet för kommunerna i Umeås storleksklass blev 63. ÖPPEN STAD Umeå är en öppen stad där medborgarna bejakar förändringar och upplevelser; där människorna gillar mångfald och gärna tänker nytt. Umeå har dessutom bra skolor, bra barnomsorg, livfull musikskola, intensivt idrottsliv, massor av cykelvägar och ett livligt kulturutbud.   Stadens tillväxt innebär att bostäderna hela tiden blir fler och fler. Alla kan hitta sin egen plats i Umeå, då varje stadsdel har sin egen karaktär och sitt eget utbud.   Allt talar också för att IKEA snart etablerar sig i Umeå. DELTA Inom nästan alla pågående byggprojekt i Umeå har Deltas el- och ventilationsavdelning ett finger med i spelet. Det gäller nybyggnadsprojekt på Sandåkern, Kvarteret Vaktposten, Ersboda torg och Öbacka strand.   Deltagruppen består av åtta dotterbolag: AC-EL i Lycksele, Bjurholms El, Delt Elteknik i Umeå, Delt Skellefteå, Delt Ventilation i Umeå, Malå Elservice, Nordmalings Elservice samt Tärnafjällens Elservice. Koncernens huvudägare är Christer Karlsson.   – De flesta platscheferna är delägare i de lokala bolagen. Huvudinriktningen är elinstallationer och ventilation. Det är framför allt i Umeå vi arbetar med ventilation genom Delt Ventilation. Delta startade 1999, säger Magnus Wilderth, platschef och marknadsansvarig vid

Många byggprojekt pågår i Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014 och Delta är delaktiga i flera av dem. På bilden byggs det för den nya kulturarenan Väven.Foto: Björn Asplind

Delt Elteknik.   – Förutom att vara med och installera all el i lägenheterna och i butikerna i Kvarteret Vaktposten, utföra ventilationen i HSB Brf Utsikten på Sandåkern, medverka vid ett äldreboende på Ersboda torg och vid bostadsrätter på Öbacka strand, gör vi allt elarbete i den nya gallerian i Umeå - paradnumret Utopia, som Balticgruppen bygger. Utopia sitter ihop med det nybyggda Comfort Hotel Winn där Delta också gjort installationerna.   – Vi gör också tunga jobb på SCA Obbola och har arbetat med den nya gångtunneln vid Umeå centralstation. Vi har även medverkat vid Umeå Östra samt utför elinstallationer i alla bostadsrättsprojekt i det närbelägna området Öbacka strand, förklarar Magnus Wilderth.   Svensk Byggtidning nr5_2013


UMEÅ N

SENJA Inom nästan alla pågående byggprojekt i Umeå har Deltas el- och ventilationsavdelning ett finger med i spelet.Foto: Deltagruppen

T

E

R

E

S

Delta har idag 200 anställda i Västerbotten med 148 elektriker, där 76 av dem är servicemontörer och 11 tekniker.

L

Å

L

O

F

V

E

VENTILATION – På Sandåkern arbetar vi med HSB Brf Utsikten, som blir ett 15-våningshus och ett 10-våningshus. Vi arbetar också med ventiN E lationen vid Skanskas bostadsrättsprojekt på T Sandåkern, säger Robert Nilsson, platschef och O konstruktör vid Delt Ventilation. n e   – Vi har också varit med och byggt inneband r dyhallen, Exel Arena, på Gammlia i Umeå där o t fj vi gjort el, ventilation, styr och rör. s e   – Från Delt Ventilation har vi också varit V totalentreprenörer vid ombyggnationen av Vindelns simhall och vid energiprojektet vid Vilhelmina Folkets Hus. Vi har också provat på partnering vid installation av ny ventilation Viktigt att understryka är också att Delta är vid Brf Hede nära Umeå C, berättar Robert det enda Västerbottenbaserade företag som Nilsson. är certifierad anläggarfirma för brand- och   Delta har också medverkat vid flera projekt inbrottslarm. vid Umeå universitet och byggde den nya Efter en kort visit hos Delta framgår det tydligt reservkraftanläggningen vid Umeå universitetssatt det är bråda dagar och mycket att göra. jukhus. Arbetsglädjen verkar det inte vara något fel på   – Vi har ramavtal med AB Bostaden och och att kompetensen är hög hos medarbetarFortifikationsverket. Tidigare har vi också na framgår om inte annat av de viktiga roller medverkat vid Bildmuseet och Arkitekthögskoföretagen och koncernen spelar i den spännande lan och är med i den fortsatta utvecklingen av utvecklingen av expansiva Umeå. N O konstnärligt campus. Här har hela Deltagrup– Det är full fart här med en stor frihet och vi pen varit med, säger Robert Nilsson. har ett trevligt arbetsklimat.

Det är också en fördel att arbeta i ett privatägt företag där ägaren finns på orten och är verksam i bolaget, avslutar Robert Nilsson. – Det märks tydligt att Delta växer. Här finns en frihet under ansvar, men självklart måste vi prestera. Just nu har vi väldigt mycket att göra i kustregionen, det är ett bra drag vilket inspirerar oss, avslutar Magnus Wilderth.

R LäsRmer påB www.delt.se O T T L

N

S

N

S

Delta startade 1999 i Umeå och är en privatägd koncern med 200 anställda. Dotterbolagen är strategiskt placerade i Västerbotten där Bjurholm, Lycksele, Malå, Nordmaling, Skellefteå och Tärnafjällen B finns representerade.

T

E

R

Vi är godkänd anläggarfirma för brandoch inbrottslarm och utför installationer inom el, ventilation, service, säkerhet, telefoni och datanät, radiokommunikation, process- och automationsteknik, samt industri- och fastighetsteknik.

O

T

Tävling! - vill du vinna 8h elektriker?

T

E

N

n

Ä

N

S att komma i Vi söker ständigt efter fler medarbetare. Just nu är vi extra intresserade av L Ä N kontakt med erfarna, självgående serviceelektriker. Är du en sådan eller känner du någon som skulle vara intresserad av att arbeta hos oss?

i

V Ä

Västerbottens ledande installatör

“Gilla” oss på Facebook för att få senaste nytt

VEGA

Ä

E

h t

L A N D S

L

* Leder rekommendationen till en anställning i något av våra koncernbolag erhåller du 8 timmar elektriker till närområdet om max 4 mil från vårt lokala kontor. Om du som tipsat är anställd i Delta-koncernen erhåller du 1 dag extra semester under 2014.

LÄ N

B

Norra Kvarken

101

f

S

Svensk Byggtidning nr5_2013

o

Kontakta Ronny Vedin hos oss på 090-200 30 25


UMEÅ

Unik förtätning Väst på stan AV BJÖRN ASPLIND Väst på stan i Umeå i Kv. Vaktposten bygger Mofab 56 hyresrätter i modern stil. Den mycket centrala och attraktiva stadsdelen Väst på stan har en för Umeå typiskt låg bebyggelse.   Ambitionen från kommunen är att bryta den trenden och bygga högre. Nästgårds med stadshuset tronar husen i Kv. Vaktposten som rymmer de 56 lägenheterna i tre nya byggnader upp sig. Processen att få bygga som man ville drog ut på tiden, men tanken är att projektet ska vara i hamn våren 2014. OF Bygg är totalentreprenör och Delt Elteknik är elentreprenör. – Det handlar om en unik förtätning. Jag tror ingen har byggt så här tätt i Umeå tidigare och lyckats med att på en liten plats få plats med så många lägenheter, säger Rolf Burlin, vice vd för byggherren MOFAB.

Kv. Vaktposten har kloka miljöval och är ett långsiktigt hållbart boende. Uppvärmningen sker via fjärrvärme och värmeåtervinning finns i samtliga ventilationsaggregat. Husen har även konstruerats för att vara extra energisnåla. Foto: Björn Asplind

SAMMANHÅLLET – Vi bygger i ett kvarter med ett över 100 år gammalt trähus, ett ”plåthus” från 1960-talet och skapar ett sammanhållet kvarter.

– Vi jobbar bara med hyresrätter och det är viktigt för oss att ha en bra standard och erbjuda ett bekvämt boende. Därför var det en självklarhet att bygga ett garage under två av husen, även om det har kostat. Det ska vara möjligt att ta bilen ner i garaget och parkera även om det är 20 minusgrader och odrägligt väder, och därefter ta hissen upp till lägenheterna, förklarar Rolf Burlin.

Det var länge sedan Mofab byggde något nytt i Umeå, senast var 1991. Ambitionen är att nu även starta andra nybyggnadsprojekt.

PLANLÖSNING Lägenheterna har en modern och öppen planlösning med parkettgolv av ek.

Badrummen har klinker i grå nyans på golvet och vitt kakel på väggarna. Klinker finns också i hall. Golvvärme finns i hall och badrum. Lägenheterna finns från 35 kvm till 92 kvm, varav två fyror, nio treor, resten lika fördelat mellan ettor och tvåor. Alla lägenheter får diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. I stort sett alla lägenheter får någon typ av balkong Hus 1får träfasad och ligger mot Brogatan. Kvarteret Vaktposten Väst på stan i Umeå innebär en unik förtätning. Foto: Björn Asplind

Rolf Burlin är vice vd på byggherren Mofab och Lars Fredriksson projektchef vid totalentreprenören OF Bygg. Foto: Björn Asplind 102

Svensk Byggtidning nr5_2013


UMEÅ

Uppvärmningen sker via fjärrvärme och värmeåtervinning finns i samtliga ventilationsaggregat. Husen har konstruerats för att vara extra energisnåla. Ambitionen är att nå en energianvändning på 75 kWh per kvm och år. Det är inte tillåtet att röka i lägenheter eller i allmänna utrymmen, vilket kommer att glädja alla icke-rökare och rökallergiker. Lägenheterna finns från 35 kvm till 92 kvm, varav två fyror, nio treor, resten lika fördelat mellan ettor och tvåor.Foto: Björn Asplind

För att behålla känslan av gammal bebyggelse och värna om den miljön har detta hus endast tre våningar fördelat på sex lägenheter. Hus 2 får putsade fasader och ligger inne på gården. Här blir det sex våningar fördelat på 23 lägenheter. Hus 3 får putsade fasader och ligger i hörnet Kungsgatan/Slöjdgatan. Mot Kungsgatan har huset fem våningar. Den översta våningen är något indragen. Mot Slöjdgatan är huset fyra våningar högt. Totalt finns 27 lägenheter och en lokal i markplan mot Kungsgatan. KLOKA MILJÖVAL Kv. Vaktposten har kloka miljöval och är ett långsiktigt hållbart boende.

– Eftersom det har varit en lång process var det ganska välprojekterat när vi tog vid. Vår uppgift är att förverkliga det som Mofab har tänkt sig. Vi har egen personal på plats inom byggsidan och lejer de traditionella delarna. Vi är en lokal byggare som har funnits i 75 år och är ett välrenommerat byggföretag med 110 medarbetare, säger Lars Fredriksson, projektchef vid OF Bygg. Mofab är ett familjeägt Umeå-företag grundat av affärsmannen och entreprenören Eric Modig. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning sedan 1970-talet. Fastigheterna är belägna centralt i Umeå och Stockholm samt på Lidingö. Sedan mitten av 1990-talet äger Mofab också en fastighet i centrala Bangkok, Thailand.

FAKTA KV VAKTPOSTEN, UMEÅ Vad: 56 nya hyreslägenheter byggs i det befintliga kvarteret Vaktposten Väst på stan i Umeå. Byggherre: MOFAB AB Total-, stom-, golv- och byggnadsentreprenör: OF Bygg Geokonsult: Tyréns Arkitekt, skiss: Maria Olsson, White Arkitekt, projektering: Link Arkitekter Elentreprenör: Delt Elteknik AB Konstruktör: WSP Markkonsult och markentreprenör: Skanska Hiss: Schindler Hiss AB Golv: BL-Interiör AB Målning: Larssons Måleri i Umeå AB Pålning: Pålplintar AB Vententreprenör: GVAB Grubbe Ventilation AB Vs-entreprenör: Plåtarbeten: Haga Plåt i Umeå AB Projektledning: Sweco

Vi har utfört alla utvändiga plåtarbeten på Kv Vaktposten. Vi fokuserar på helhetslösningar och erbjuder totalkoncept för trygg och effektiv värme med utgångspunkt från dina förutsättningar, behov och önskemål. Tel 090-132080 • www.hagaplat.se

www.gustafssonsror.se • Telefonnr: 090-200 30 91 • info@gustafssonsror.se

HANe.G N A M rm v fjärrvä E SAM

RR och för projekterlainrglöasningar för ett Ö T S T veck nsvar D I ET r och ut valitetsa

ning, k are söke co.se. GNA G Y rojektled ra uppdragsgiv r på www.swe p B r fö S t a HÄLoLsten har Swecoeacnosvtiallrsammans mereodmvåvåra konsulttjänste SAM m ktp Sw l på hur dig? Läs rteret Va För Kva ara ett exempe kan vi göra för b d Detta är rt samhälle. Va a b ll mer hå

Svensk Byggtidning nr5_2013

103


HANDEL & KONTOR

En viktig del i planeringen har varit att skapa ett flöde mellan de båda byggnaderna och utveckla området mellan Ikea och Ikanos handelscenter så att det känns som en esplanad mellan de båda.

Utökat handelsområde i Kungens Kurva AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Världens största Ikeavaruhus ska kompletteras med ett lättillgängligt shoppingcenter och kommer att utgöra Skandinaviens största handelsområde. Utan att behöva flytta bilen ska besökaren kunna ta sig mellan de två byggnaderna och njuta av all-roundshopping samt en bit mat.   Tankarna på ett utökat handelscentrum i Kungens Kurva har funnits i många år, men det var först för några år sedan som man beslutade sig för hur man konkret skulle realisera planerna. Redan från början bestämde man sig för att bygga i fler etapper och idag är man i full färd med den första etappen som kommer att slå upp portarna nu till våren 2014. – Vår målsättning är att handelsplatsen ska bli 104

en bra destination med ett brett utbud så att Vad har ni för vision? kunden inte ska behöva åka till fler ställen då de – Att skapa en lätt och smidig shoppinuträttar sina ärenden. Vi vill bland annat ha de gupplevelse för hela familjen som inrymmer bästa aktörerna på marknaden inom sport och allt man behöver. Vi vill erbjuda en positiv mode, säger Jan Kristensson, vd på Ikano Retail upplevelse i ett trevligt center med bra butiker, Centres. restauranger och caféer samt närheten till ett   Den första etapIkeavaruhus. pen kommer främst   Att skapa en lätt och bestå av välkända Finns det underlag kedjor som exemför ytterligare ett smidig shoppingupplevelse pelvis H&M och shoppingcenter i för hela familjen som inStadium och tanken Storstockholm? är att butikerna i – Absolut. Jag rymmer allt man behöver. köpcentret ska ha vågar påstå att fullt sortiment. dagens Ikeabesökare   – Vi kommer räcker gott och väl, inte att få till allt i den första etappen därför de kommer att besöka oss också. Därför är det planerar vi redan i dagsläget för ytterligare minst viktigt att underlätta för dagens besökare. Du en till etapp för att även kunna få plats med lite ska inte ens behöva flytta bilen då du handlar i annorlunda och unika koncept. på Ikea eller hos oss, byggnaderna ligger så pass Responsen från omgivningen och lokalborna nära. Under själva shoppingcentret, i källarplan, har varit positiv. kommer det även att finnas plats för parkering. Svensk Byggtidning nr5_2013


Den första etappen kommer främst bestå av välkända kedjor som exempelvis H&M och Stadium och tanken är att butikerna i köpcentret ska ha fullt sortiment.

Man kommer att kunna ta sig torrskodd från bilen till de två shoppingetagen.   Kommunikationen med Huddinge kommun har varit god och det finns ett intresse från båda håll att man främjar lokaltrafiken.   – En buss kommer att stanna utanför entrén och vi ser gärna till att busstiderna utökas. Det är viktigt att personalen kan ta sig till och från arbetet, man ska inte behöva ha egen bil för att kunna ta sig hit. Ågren konsult som har stått för arkitekturen var med och föreslog en modern volymhandelsanläggning. De har 30 års erfarenhet i branschen och har bidragit med ovärderlig spetskompetens. – Vi ville skapa ett köpcenter i ett trivsamt handelsområde med bra klimat. Tidigare har vi varit involverade i Skärholmens centrum och är väl bekanta med området. Det nya konceptet kommer att komplettera Skärholmen på ett bra sätt, förklarar Bjarte Haavaag på Ågren konsult. En viktig del i planeringen har varit att skapa ett flöde mellan de båda byggnaderna och utveckla området mellan Ikea och Ikanos handelscenter så att det känns som en esplanad mellan de båda. Själva planeringen av bygget har fått ta hänsyn till en vacker ekdunge som alla involverade i

projektet värnat om. miljökrav. Målet är att nå certifieringen silver. – Att behålla en naturlig oas med ekar har Att behålla natur och miljö är en del av kraven. känts självklar, Beständiga och miljövänliga Det är både trevligt   Hållbarhet går som en röd lösningar har varit A och och viktigt med tråd genom projektet som man O, därför har man valt att natur och hållbararbeta mycket med stenanpassat efter amerikanska het, ingen ville fälla material som betong och träden och det är vi LEEDs miljökrav. granitkeramik. alla glada för, säger Det mesta är byggt med Jan Kristensson. prefab vilket också alltid är bättre ur miljösynHållbarhet går som en röd tråd genom projekpunkt då tillverkarna direkt tar hand om spill tet som man anpassat efter amerikanska LEEDs och återvinner, förklarar Sofi Cyréus på Cyréus

Engagemang!

SYDPOOLEN ARENA

Vi tror på ett tydligt engagemang i våra uppdrag oavsett om det rör sig om idrottsarena, industriprojekt, köpcentrum – såsom IKANOS NYA GALLERIA I KUNGENS KURVA, stadsplan eller privat villa.

Vi känner för våra projekt! Arkitektur för en bra miljö www.cyreus.se

Cyréus Arkitektur

190x132mm Cyre us Arkitektur Svensk Byggtidning 2013-annons .indd 1

Svensk Byggtidning nr5_2013

2013-10-10 11:42

105


HANDEL & KONTOR

Den första etappen kommer att slå upp portarna nu till våren 2014.

LEAB VVS-Konsult AB

KS Kungens Kurva ad 90x132 v3_Sep13 30/09/2013 09:48 Page 1

arkitektur som haft hand om bygghandlingar och bygghandlingsprojektering. Redan i ett tidigt skede började man att jobba med miljöcertifiering: vattenförbrukning, isolering, belysning, energismarta snurrdörrar samt hur långt man behöver gå från parkeringen är några komponenter som tagits i beaktning. Ikano anlitade även en miljökonsult för att säkerställa att man fick med allt i beräkningarna.

  Vi bygger ett shoppingcenter som är modernt och fräscht men inte trendigt. På frågan vilka krav omständigheterna ställer på ett projekt som Kungens Kurva etapp 1 svarar Bjarte Haavaag att handelsplatsen måste vara praktisk, tillgänglig och estetisk. – Vi bygger ett shoppingcenter som är modernt och fräscht men inte trendigt. Det ska vara snyggt och funktionellt snarare än att sticka ut. Man ska tycka att utseendet är tilltalande även i framtiden, det är främst butikerna man ska uppmärksamma inte designen inne i själva centret. Man kan se köpcentret som ett konstgalleri där butiksfönstren får symbolisera själva konsten och butiksägarna är själva konstnärerna. Det ska vara fint, men inte lyxigt, detta är ett familjecenter. För att ytterligare skapa en trevlig och välkomnande atmosfär har man valt ett mjukt och vänligt formspråk med avrundade hörn som förstärker den eftersträvade känslan. – Det här kommer att bli en trevlig destination som man kommer att vilja besöka många gånger, det är jag övertygad om säger Jan Kristensson.

106

Vi tackar för förtroendet!

Vi har levererat 22 000 m2 sandwichpaneler till vägg och innertak med IPN-kärna (brandklassade enligt B-s1,d0 och med mycket låga u-värden) till Ikano Retail Centres, Kungens Kurva.

För mer information om Kingspan sandwichpaneler Tel: 031 760 26 99 www.kingspanpanels.se

Svensk Byggtidning nr5_2013


HANDEL OCH KONTOR

Enkelt att vara klimatsmart i kontorshuset Klipporna AV KIM HALL

Med banbrytande arkitektur och klimatsmarta lösningar, både inne och ute, tar Skanska det hållbara byggandet ett steg vidare. De gröna sedumtaken kompletteras med tak med örtväxter, vilket både fördröjer dagvattenavrinningen och bidrar till grön miljö. Här ska även småfåglar och bin kunna trivas medan flitens lågenergilampor lyser i klimatsmarta kontorslokaler inomhus.   Ambitionerna är högt ställda när Skanska bygger den gröna kontorsbyggnaden Klipporna, ritad av den danska arkitektbyrån Henning Larsen, i Malmös nya hållbara stadsdel Hyllie. Klipporna är fördelade på tre byggnader om sammanlagt 18 000 kvm LOA. Husen är sammanbundna med en nyskapande innergård fylld med gröna växter och biotoper för urbana miljöer.   – Det skall vara en gård som inspirerar och talar till alla sinnen samtidigt som det bidrar till en god arbetsmiljö. Både växt- och materialval är noga genomtänkt. De gröna taken med varierande växtlighet kommer att bidra till en biologisk mångfald med fjärilsbiotoper som berikar med färg, form och rörelse, säger Stefan Andersson, projektchef på Skanska Öresund. GRÖNYTEFAKTOR Därmed följer Skanska inte bara Stadsbyggnadskontorets önskan om grönytefaktor. De har även inlett ett samarbete med Vinnova i projektet Biodivercity som främjar just den här typen av gröna inslag i byggandet.   Klipporna kommer dessutom att certifieras enligt både LEED, högsta nivå platina, och EU Green Building genom att fastigheten får De gröna sedumtaken kompletteras med tak med örtväxter. Det både fördröjer dagvattenavrinningen och bidrar till grön miljö. Här ska småfåglar och bin trivas. Foto: Kim Hall

Svensk Byggtidning nr5_2013

Den speciella skuggningen vid fönsterpartierna utmärker den vitkalkade betongbyggnaden som den danska arkitektbyrån Henning Larsen har ritat. Foto: Kim Hall

energianvändning som är 50 procent lägre än gällande normer, d v s ca 50-55 kWh per kvm och år.   Dessa låga energivärden kommer Skanska att uppnå genom sitt patent Deep Green Cooling system som innebär att de har borrat ca 70 borrhål på 220 meter djup i kalkberget för att på så sätt kyla fastigheten med hjälp av frikylan i marken genererar kylt vatten som cirkulerar i byggnaden. I övrigt värms fastigheten upp av fjärrvärme. MÄTNINGAR – Vi har mycket mätningar kopplade till energiförbrukningen för att hitta den rätta driften. I detta projekt har vi valt att enbart använda kylan från marken, säger Stefan Andersson.   När första etappen på ca 6 000 kvm, som byggs just nu, är klar 2014 flyttar Skanska hela sitt kontorskomplex från Malmös innerstad till denna nya internationellt kända stadsdel. De andra två byggnaderna, etapp 2 som omfattar 7 000 kvm och etapp 3om 5000 kvm beräknas vara färdigbyggda någon gång under 2015 respektive 2016.   Samtliga hus består av sju plan med

Klipporna certifieras enligt både LEED, högsta nivå platina, och EU Green Building. De låga energivärden kommer Skanska att uppnå genom sitt patent Deep Green Cooling, säger Stefan Andersson, projektchef på Skanska Öresund. Foto: Kim Hall

parkering för bil och cyklar samt teknikutrymmen i källarplan. Byggnaderna är stilrena med stora ljusinsläpp i de speciella fönsterpartierna med skuggeffekt. De vita prefabricerade betongväggarna påminner om kalkberget, varifrån arkitekten också låtit sig inspireras av. PLATINA – I och med att vi jobbar för att uppnå platina innebär det också att arbetsmiljön skall vara god. Därför har vi lagt stort fokus på robusta, lågemitterande material som uppnår god inomhusmiljö och rätt energinivå, säger Stefan Andersson. 107


HANDEL OCH KONTOR

Robust materialval innebär betong, stål och trä i stort sett. Den vita prefabricerade betongfasaden är t ex extra tjock med inbyggd isolering och fönsterpartierna har lågt U-värde. Toaletter och kranar är snålspolande och belysningen närvarooch dagsljusstyrd och LED används där det lämpar sig.   – Vi är också med i ett EU-program som kallas BuildSmart, där vi tillsammans med Spanien, Irland och andra byggherrar i Malmö får EU-bidrag för energieffektiva byggprojekt. Här ser vi att våra projekt ligger långt framme, säger Stefan Andersson. LÄTT GÖRA RÄTT Som ett fortsatt led i att bygga energismart och hållbart har Skanska tagit på sig rollen att utbilda sina hyresgäster i användningen av energismarta lösningar. Det skall, som Malmö stad brukar uttrycka det, ”vara lätt att gör rätt”.   – Det innebär bland annat att belysningen styrs av dagsljuscensorer som släcks ner utifrån individens behov. Likaså ventilationen. Skall vi visualisera detta på ett synligt sätt måste kunskapen ut till hyresgästerna på ett enkelt sätt. Alla vet t ex hur mycket deras bil drar i bensin, men alla vet inte hur mycket energi deras hus förbrukar. Detta är ett område vi måste utveckla vidare så att alla blir bättre på att välja energismart, säger Stefan Andersson.

Det klimatsmarta kontorshuset Klipporna, som Skanska bygger i Hyllieområdet i Malmö, är fördelade på tre byggnader om sammanlagt 18 000 kvm LOA. Husen är sammanbundna med en nyskapande innergård fylld med gröna växter och biotoper för urbana miljöer. Foto: Kim Hall

Arbete på Puma Lagerbyggnad Helsingborg

Vi har fått förtroendet att montera takplåt på klipporna i Malmö

www.elementaplat.se 108

Telefon:046-712195 Svensk Byggtidning nr5_2013


HANDEL & KONTOR

Glas och kopparfasad blir nytt blickfång i Cityprojekt AV KIM HALL

Det gamla varuhuset i kvarteret Svalan byggs för att certifieras som Miljöbyggnad silver och Green Building när det gäller energikrav. Med ny glasad kopparfasad ut mot gatan får fastigheten ett helt nytt blickfång. Foto: Aspholmen Fastigheter

Vaksalagatan i Uppsala city kommer att få ett nytt blickfång när Aspholmen byggt om det gamla varuhuset i kvarteret Svalan till att inrymma kontor, restaurang. Med ny glasad kopparfasad ut mot gatan blir det en magnet som få kommer att bara gå förbi. En total investering på ca 190 miljoner kr.   – Vi har tänkt helt nytt i det här projektet och ändrat detaljplanen så att vi kan bygga en glasad pelarlös arkad ut mot Vaksalagatan så att det blir kontakt mellan de som sitter innanför och fikar och människor som passerar förbi. Hela gatuplanet består nästan bara av glas. Våningarna ovanför blir en kopparfasad, berättar Robert Ahlstedt, projektutvecklare på Aspholmen Fastigheter.   Det är ett komplicerat cityprojekt med kvarsittande hyresgäster och nära grannar. En flerfrontsproblematik med flera aktörer som är igång samtidigt.   Det befintliga trapphuset har rivits och flyttats till en annan del av fastigheten. Innerväggar och installationer byts ut mot nytt. Det enda som i stort sett finns kvar är den ursprungliga betongstommen, golv och pelare.   – Kvaliteten i betongstommen bedömde vi var så pass bra att vi lät den var kvar och bygger vidare utifrån det. Vi behåller också takhöjden på fyra meter i etapp ett, säger Robert Ahlstedt.   Det är inte utan än att det gamla EPA-huset är ett komplicerat om- och tillbyggnadsprojekt som byggs i en samverkansentreprenad där byggentreprenören NCC Construction har ett tätt samarbete med Aspholmen och alla stora installatörer som är inblandade i projektet. White Arkitekter har ritat de 11 000 kvm som

skall byggas om och de 4 000 kvm som byggs till. Projektet omfattar totalt 14 000 kvm.   Varuhuset ut mot Vaksalagatan och Dragargrundsgatan byggdes 1964. Efter tiotal år stängde EPA och lokalerna har sedan dess haft olika funktioner. Fram till 2010 då Aspholmen förvärvade fastigheten Dragarbrunn 20:4 innehöll huset restauranger och kontor. UTVECKLINGSPOTENTIAL – Vi köpte fastigheten eftersom vi såg en utvecklingspotential för kontor, restauranger och butiker.   I nuläget gör vi en hyresgästanpassning i etapp ett och startbesked har vi på etapp två. Den här vintern reser vi den nya stommen för att kunna göra hyresgästanpassning nästa vår, förklarar Robert Ahlstedt.   Restaurang och butiker kommer att finnas på bottenvåningen och i övrigt blir det kontorsutrymmen som byggs med flexibla lösningar så att väggarna lätt kan anpassas till nya hyresgäster.

Det blir både öppna kontorslandskap och enskilda arbetsrum samt möteslokaler i olika storlekar för konferens. MILJÖCERTIFIERAD Projektet byggs för att certifieras som Miljöbyggnad silver och Green Building när det gäller energikrav. Energianvändningen beräknas till 73 kWh per kvm och år. Fastigheten ansluts till fjärrkyla och kommer att innehålla kombinerad värme och kylaggregat.   – Detta ställer ganska höga krav på tekniksidan både i den nybyggda delen och i den gamla delen som byggs om helt. Idag blir det allt vanligare med miljöcertifierade fastigheter, vilket är en bra utveckling för framtiden. Som fastighetsägare är det alltid intressant att ligga i framkanten, säger Robert Ahlstedt innan han rusar vidare till nästa möte.

Vår medverkan i projektet

Kv Svalan, etapp 1 och 2

hKonstruktion hMätteknik hGeoteknik hRiskanalys Svensk Byggtidning nr5_2013

109


HANDEL OCH KONTOR

SAAB samlar personalen i ny kontorsbyggnad AV KIM HALL SAAB tar ett krafttag genom att samla del av personalstyrka på 750 personer till en helt ny byggnad och lämnar 20 års provisorium bakom sig. Förhoppningen är att stärka varumärket med att positionera sig mot anställda och blivande anställda med ändamålsenliga lokaler. Arbetssättet blir effektivare och arbetsplatsen attraktivare.   – Vår verksamhet och affärer är stabila. Vi har mycket arbete framför oss med Gripen version E, både i Sverige och Schweiz. Därför behöver vi ändamålsenliga lokaler, säger Torbjörn Nibelius, koncernens fastighetschef på SAAB. Sedan i februari i år har Skanska Sverige arbetat med att bygga den 11 000 kvm stora kontorsbyggnaden. Här skall 750 personer arbeta.   – Redan på 1960-talet uppförde Skånska Cementgjuteriet (numera Skanska) SAABs kontorsbyggnad som kallas H-huset och som blev ett välbekant landmärke i Linköping. Därför känns det extra kul nu när Skanska fyller 125 år och SAAB 75 år att våra vägar möts igen, säger Jan-Erik Lundh, distriktschef, Skanska Sverige. För SAABs del innebär det att man befäster rollen som ett av de mest tongivande företagen i regionen samtidigt som de skapar fler kvalificerade arbetstillfällen.

Hela projektet beräknas kosta SAAB 200 miljoner kr och beräknas vara klart maj/juni 2014. Foto: Helène Lundin

– Satsningen på nästa generation Gripen ger goda förutsättningar för fortsatt hög aktivitet i Linköping, säger Torbjörn Nibelius.

Väggarna i den nya SAAB-byggnaden är säkerhetsklassade och har ett avancerat larmsystem. Dessutom kommer det att finnas två olika säkerhetsanpassade nät för att förhindra olaga intrång. 110

Sonark Arkitektkontor i Linköping har ritat byggnaden som ska miljöcertifieras enligt EU Green Buildning, vilket innebär att kravet är strängare än BBR-kraven (25 procent under BBR-kravet). Energikravet beräknas ligga 25 procent under BBR-kraven. Inredningen har designats av inredningsarkitekt Sofie Hjort på Satellit

Arkitekter, som har jobbat i nära samarbete med Brand Management på SAAB för att skapa interiöra miljöer som speglar SAABs varumärke och värderingar. Hi-tech inredning Interiören kommer att andas ”hi-tech” och består av enkla material som sten, stål, trä och läder och går i vitt o olika grå nyanser med accenter av blått, rött och guld. Möblerna blir moderna och funktionella och förstärker identiteten ytterligare. Svensk Byggtidning nr5_2013


VERKAR DET KRÅNGLIGT?

LUGN, VI TAR ANSVAR FÖR HELHETEN En entrélösning ska vara enkel, bekväm och trygg för användaren. Samtidigt är det en komplex miljö med system för låsning, passer, behörighet, larm, dörrautomatik och nödutrymning som ska samverka för att det ska fungera. Vi finns med dig hela vägen, från konsultation via leverans, installation och driftsättning till det efterföljande underhållet. I BBGRUPPEN tar vi ansvaret – för helheten.

www.bbgruppen.se Byggbeslag

Lås & Nycklar Linköping

Låskedjan Umeå

Bysmeden Lås

Lås & Nyckel Luleå

Netline

Halmstad Låsservice

Lås & Säkerhetscenter

Östersunds Låstjänst


HANDEL OCH KONTOR

Sedan i februari i år har Skanska Sverige arbetat med att bygga den 11 000 kvm stora kontorsbyggnaden. Här skall 750 personer arbeta.

– Utgångspunkten har även varit fokus på att skapa moderna arbetsplatser som attraherar ung kompetent arbetskraft som idag ställer höga krav funktionellt men framför allt estetiskt på sin arbetsplats, förklarar Sofie Hjort, inredningsarkitekt på Satellit Arkitekter. Hela projektet beräknas kosta SAAB 200 miljoner kr och beräknas vara klart maj/juni 2014. – Investeringsmässigt är det lite dyrare att bygga ett högkvalificerat kontorshus med hög säkerhet och höga miljökrav. Men på lång sikt är det en god investering och en bra image för SAAB. Arbetsmiljö och anställningsförhållanden är viktiga parametrar.

Fokus på det nya SAAB-kontoret i Linköping har varit att skapa moderna arbetsplatser som attraherar ung kompetent arbetskraft som idag ställer höga krav funktionellt men framför allt estetiskt på sin arbetsplats. 112

Det gäller det för oss att uppfylla miljökraven och skapa en attraktiv arbetsplats som attraherar yngre arbetskraft, säger Torbjörn Nibelius. Det är nya tider och SAAB har känt av att det blir allt vassare på arbetsmarknaden att rekrytera kvalificerade medarbetare. Därför spelar alla

parametrarna in när ett företag som SAAB satsar på framtiden. Öppet kontorslandskap I den nya kontorsbyggnaden satsar man på öppna kontorslandskap med mötesrum och konferensrum samt en mindre loungeterrass med cateringdel på taket dit besökare skall kunna bjudas in för diskussion och flyguppvisning.   – Den nya kontorslösningen innebär att vi kan arbeta i olika projektgrupper samtidigt som var och en kan arbeta enskilt, säger Torbjörn Nibelius.   SAAB som arbetat med flygtillverkning sedan 1937 har funnits utspridda i gamla byggnader och baracker under de senaste 20 åren. Anders Müller från Strategia Projektledning har varit projekteringsledare och representerat SAAB för framtagandet av förfrågningsunderlaget som från början handlade om att bygga om en befintlig lackverkstad till kontor. Under anbudstiden ändrades förutsättningarna från ombyggnad till nyproduktion och anbudsgivarSvensk Byggtidning nr5_2013


VS- och Luftbehandlingskonsult

WWW.SVENSKBYGGTIDNING.SE

Satellit Arkitekter är ett litet arkitektkontor med ett större åtagande. Med bred kompetens och erfarenhet som sträcker sig från skiss, projektering till projektledning samt inredning tar vi ditt projekt från idé till verklighet och följer det hela vägen.

I inredningsprojekt jobbar vi med företagsprofilering som ett led i att stärka ett företags identitet genom inredning. För SAAB så har vi jobbat i nära samarbete med ledning och brand management för att skapa interiöra ytor som förstärker företagets identitet. Kontakta oss gärna för en titt på din organisation eller företag. BERGSGATAN 55, 112 31 STOCKHOLM 08-693 3030 www.satellitark.se

Allt kretsar kring din fastighet Kostnadseffektivt, miljövänligt och kvalitetssäkert. När vi förvaltar och utvecklar dina fastigheter ser vi till helheten. Allt kretsar kring dina behov och utmaningar. Vi optimerar drift och underhåll, för att skapa affärsfördelar för dig. www.coor.se


HANDEL OCH KONTOR

na fick lämna förlag på utförande. Anders Müller är även projektledare för SAAB under produktionstiden.

Satellit Arkitekter har jobbat i nära samarbete med Brand Management på SAAB för att skapa interiöra miljöer som speglar SAABs varumärke och värderingar.

LOUNGETERRASS – Huset är nästan 100 m långt och 33 m brett. 2 500 kvm per plan i fyra planer plus en halv övervåning för loungeterrass på femte planet som tillkom senare i projektet, förklarar Conny Sahlin, produktionschef på Skanska Sverige AB, Region Sydost. Byggnaden består av stål och betongkonstruktion med hål bjälklag. Trapphuset är en platsgjuten betongkonstruktion som går genom husets samtliga plan. Detta för att få stabilitet i konstruktionen. – Prefab kan bli lite rörligt och då stabiliserar trapphuset upp hela byggkonstruktionen. Ytterväggarna består av 260 mm tjocka parocelement innehållande 45 mm tilläggsisolering och gipsskiva på insidan. Ytterväggarna kläs med dekorativ prefererad plåt. Anledningen till att fönstren är 60 mm i de olika skikten och isoleringen extra tjock är p g a ljud från flyg som startar och landar, förklarar Conny Sahlin. Taket ligger nu på plats över hela huset och invändigt arbetar man med att sätta upp gipsskivor, bygger mellanväggar och flytspacklar golv. Installationsarbete, ventilation, el och rör pågår för fullt. HÖG SÄKERHET Med tanke på att säkerheten är så hög i SAAB-byggnaden har AB Byggbeslag, som är den del av BBGruppen, tillsammans med säkerhetsansvarig på SAAB tagit fram underlag för samtliga dörrbeslag.

Satellit Arkitekter har jobbat i nära samarbete med Brand Management på SAAB för att skapa interiöra miljöer som speglar SAABs varumärke och värderingar. Foto: Helène Lundin

– I vårt uppdrag ingår också att leverera, montera all beslagning, såsom motorlås, nödutrymningslås, dörrstängare, automatiska dörröppnare, dörrtrycken o s v samt utföra funktionskontroll av de ca 420 dörrar som ingår i projektet, förklarar Bernt Gustavsson, marknadsansvarig på AB Byggbeslag i Karlstad. Byggnaden har ett avancerat larmsystem och det kommer att finnas två olika säkerhetsanpassade nät. Väggarna är säkerhetsklassade och det finns speciella rum och kabelnät som skall förhindra intrång och spionage.

114

Svensk Byggtidning nr5_2013


PAROC PANEL SYSTEM AB har levererat skyddsklassade paneler i skyddsklass 2 och SVEHA PLÅT AB har fått förtroendet att montera paneler, perforerade kassetter och utföra plåtentreprenaden på SAABs nya kontorshus i Linköping.

SVEHA PLÅT AB Box 1047, Kolfallsgatan 17, 581 10 LINKÖPING. Tel: +46 13 13 43 38 E-post: info@sveha.com

PAROC PANEL SYSTEM AB 541 86 SKÖVDE. Tel: +46 500 46 90 00 www.paroc.se


BOSTAD

Hela projektet håller ypperlig kvalité och man har valt att satsa på hög grundstandard.

Kvarteret Jublet - en hyllning till vattnet AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Att bo innanför tullarna i en ljus och fräsch lägenhet i ett nybyggt hus och dessutom ha vattnet som närmsta granne är ingredienser som resulterar i ett riktigt drömboende. För de boende i kvarteret Jublet har drömmen gått i uppfyllelse.   Norra Kungsholmen tillhör numera ett av Stockholms absolut hetaste områden. Stadsdelen har genomgått en stor förvandling från slumrande ingenmansland till attraktivt bostadsområde med många unika fördelar. Norra Kungsholmen är redan mycket populärt och sjuder av liv och rörelse. För varje dag som går utvecklas området ytterligare.    För den som vill vara nära naturen och samtidigt leva cityliv utan att behöva kompromissa är kvarteret Jublet på Västermalms Strand på första parkett till Ulvsundasjön den rätta adressen. För detaljplanen och husets utseende står arkitekt Jonas Björkman på Bergenkranz, byggherrar är Index estate och Skanska. Våren 2011 togs det första spadtaget till byggaren Skanskas andra bostadsprojekt på Västermalms strand.   Resultatet har blivit ett stilrent bostadshus med tegelfasad som ger en industriell känsla och 116

väl smälter in i omgivningen. Balkongerna som försetts med glasräcken i klarglas ger både en transparent känsla och fasaden en modern touch. – Glas är ett hållbart material som är lätt underhålla. Vi har levererat 1860 löpmeter glasräcke till bygget som är specialtillverkat för ändamålet, förklarar Rustan Gille på, Gille Trading. Glasräckena levererades med laminerat glas med en transparent folie enligt de gällande byggnormer och nuvarande säkerhetskrav som krävs av ett balkongräcke tillverkat av glas. – Det är tacksamt att arbeta med glas då det endast kräver rengöring och minimalt med underhåll. Glasräckena kan sitta uppe i många år utan att slitas, vilket i längden är miljösmart.

Dessutom är det snyggt och ger en härlig frihetskänsla vilket verkligen passar kvarteret Jublet. Fönstren i bygget är genomgående stora och släpper in gott om dagsljus vilket gör de 240 lägenheterna ljusa och luftiga. På den stora gemensamma innergården, som är som en liten park, finns pergola och lekplats. I bottenvåningen finns lokaler som kommer att inhysa små kontor, konditori, och restauranger.

  Hela projektet håller ypperlig kvalité och man har valt att satsa på hög grundstandard.

Arkitekter för Kv JUBLET

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

– Planlösningen mellan kök och vardagsrum är öppen vilket skapar rymd och ytterligare bidrar till den luftiga känslan, menar Viktor Ryd på Skanska.   Hela projektet håller ypperlig kvalité och man har valt att satsa på hög grundstandard. Fina klinkergolv, golvvärme och ekparkett tillhör basutbudet och de som köpt bostad i ett tidigt skede har kunnat påverka sina tillval.   – Vi har haft en rätt generös tillvalskatalog, som vi har valt att inte gå utanför då våra tillval är väl genomtänkta ur miljösynpunkt. Några har gjort tillval, men de allra flesta har varit nöjda med den höga grundstandarden.   Genomgående för projektet är att miljötänket hela tiden stått i fokus och kvarteret Jublet är också ett lågenergihus, prefabstommen kommer från leverantören VST och är ett system som gör att väggar och bjälklag gjuts ihop.   – Det är ett tungt betonghus som är värmetrögt. Värmen lagras i väggarna vilket gör att det håller värmen bra och ger ett jämt och behagligt inomhusklimat. Väggar, tak och bjälklag har gjutits ihop på plats i kvarsittande formar som inte lämnar några skarvar och ger tätare hus vilket också är energieffektivt.   – Vi har valt att bygga enligt LEED:s miljöval, Leadership in Energy and Environmental Design, vilket ställer mycket höga krav på byggteknik och materialval. Värmeåtervinning,

Svensk Byggtidning nr5_2013

FTX, bergvärme och snålspolande kranar är några självklara val. Vi miljöcertifierar huset i LEED med målet att uppnå nivå guld. Huset är designat för att klara en förbrukning på 65 kWh/m2 och år.   I huset finns även flera miljösorteringsrum, cykelplatser och fem premierade elladdningsstationer för elbilar.   Varmvatten, kallvatten och el mäts per lägenhet så den boende kan själv påverka sin förbrukning och månadskostnad.   – Projektet är genomarbetat och håller hög kvalité. Det i kombination med skönheten i området och själva guldläget gör kvarteret Jublet på Västermalms Strand till något utöver det vanliga, avslutar Viktor Ryd. Som arkitekt för projektet är Jonas Björkman på Bergkranz Arkitekter.

117


BOSTAD

Västra Eriksberg är Göteborgs största utbyggnadsområde AV KIM HALL

Västra Eriksberg vid Göteborgs hamninlopp blir med sina drygt 2000 bostäder ett av Göteborgs största utbyggnadsområden. Här samsas sju byggherrar om platsen som kommer att bli en av Göteborgs mest attraktiva bostadsområde med utsikt över Göta älv. Brf Bockkranen med 79 bostäder är NCC:s tredje projekt på plats.   Brf Bockkranen består av två fastigheter varav den ena har nio våningar och den andra 13 våningsplan. Utmärkande för fastigheten är den speciella fasaden med skärmtegel med inslag av skivmaterial. GENERÖS STORLEK Själva byggnationen påbörjades i april 2012 och de första flyttade in den första november i år och beräknas pågå fram till maj 2014. Lägenheterna är generösa i storlek och har bra förvaringsutrymmen, vilket är utmärkande för NCC. Grundförhållandena på kajpromenaden från Lindholmen och hela vägen till Västra Eriksberg är varierande. Det finns alltid byggnadstekniska utmaningar med att bygga kajnära. – Vi har satsat på lite större lägenheter och därför valt att bygga mest treor och fyror där genomsnittliga boarea är på ca 90 kvm. Vi har också satsat på tre verksamhetslokaler; en takterrass med kvällssol och utsikt över älven, spaavdelning med bubbelpool och bastu samt en festlokal, berättar Anna-Lena Isacson, projektchef på NCC Boende AB. Projektet är en investering på ca 150 miljoner kr. Byggherre är NCC Boende AB Avdelning Väst. Contekton Arkitekter har ritat husen medan projektet utförs i egen regi som hanteras av NCC Construction Sverige Region Väst, Hus & Anläggning har totalentreprenaden. PLATSGJUTEN BETONGSTOMME Byggnaden består av till större delen platsgjuten betongstomme och bärande utfackningsväggar i stål. Konstruktionen bärs till vissa delar upp av pelare i ytterväggarna. – Eftersom det är så många byggherrar i området har arkitekten fångat upp skärmtegel som finns i närheten och som nu återfinns i fasaden varvat med skivmaterial och glas. Det är ett sätt att hålla ihop kvarteret som annars känne118

Brf Bockkranen vid Göteborgs hamninlopp består av två fastigheter varav den ena har nio våningar och den andra 13 våningsplan. Överst finns en takterrass med kvällssol och utsikt över Göta älv, spaavdelning med bubbelpool och bastu samt en festlokal. Foto: NCC Boende

tecknas av väldigt många olika stilar, säger Anna-Lena Isacson.

Balkongerna är stora och till viss del inglasade för de som själva önskar.

De båda husen är placerade väster om dockan, som gjorts om till småbåtshamn och där även Bockkranen finns kvar som minne av en svunnen industriepok. Tillskillnad från Kockums i Malmö har Göteborg valt att K-märka kranen för framtiden.

– Åldersfördelningen bland de boende varierar mycket, vilket är en fördel för en bostadsrättsförening. Västra Eriksberg är en populär stadsdel och många som bott i området tidigare har flyttat in i våra lägenheter, vilket vi tycker är positivt, säger Anna-Lena Isacson.

Intill husen finns en fin mellanliggande gård, Färjenäsparken liksom en väl utbyggd närservice. Området är inte bilfritt. De boende kan parkera bilen i ett intilliggande parkeringshus. Låg energiförbrukning Huset är byggt som ett lågenergihus med beräknad energiförbrukning på ca 65 kWh per kvm och år. Ventilationssystemet har mekanisk från- och tilluft med återvinning.

Penselbröderna AB | Brahegatan 28 | 415 01 GÖTEBORG

Tel: 031 19 50 00 | mobil:070-5845348 | Epost: penselbroderna@telia.com

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Personligt boende med färgstark fasad AV KIM HALL Redan vid första anblicken syns det att Gröna Huset på Kapellgärdet i Uppsala är något ut över det vanliga. Med egen karaktär i arkitekturen och den gröna putsade fasaden skapar Peab Bostad ett personligt boende med öppen planlösning och flexibla lösningar.   Den gamla postterminalen längs järnvägen i centrala Uppsala har jämnats med marken och istället har det gamla industriområdet omvandlats till ett attraktivt boende för personer som vill bo citynära och med fördel tar cykeln eller går till stationen. Under de senaste tio åren har ett antal byggherrar, såsom NCC, JM Bygg och Peab Bostad byggt fram en helt ny stadsdel med attraktiva lägenheter i ett centralt läge. Gröna huset har ett visuellt uttryck som skiljer sig från de kringliggande kvarteren. Fastigheten är ritad av VERA Arkitekter. Peab Bostad har investerat ca 200 miljoner kr i projektet som blir en bostadsrättsförening med 93 lägenheter. LEKFULL ARKITEKTUR – Vi har satsat på en renodlad, lekfull och konsekvent arkitektur. De boende har möjlighet att sätta personlig prägel genom bl a färgsättningen av lägenheterna. De kan välja kulör på tapeter, köksinredning, kakel och klinker. Heltäckningsmattor eller parkett, säger Klas Onegård, projektledare på Peab Bostad.

64 platser och 12 platser utvändigt. Runt 150 cykelplatser. – Vi satte igång att bygga i feb 2012 och nu är vi inne i sluttampen. Totalt handlar det om åtta trapphus varav hälften är inflyttade. Nu håller vi på med andra etappen där det första trapphuset beräknas vara inflyttningsklar i januari 2014. Den sista inflyttningen sker i juni 2014, säger Klas Onegård.

  Vi har satsat på en renodlad, lekfull och konsekvent arkitektur.

Bakom den gröna fasaden på Portalgatan rymmer färgglada miljöer inomhus och en lekfull innergård där de boende kan träna golf eller spela ett parti boule. Under hela huset finns ett parkeringsgarage med

PUTSAS Innergården och garaget börjar bli färdig medan fasaden i etapp två putsas. Innerväggar, installationer av el och VA samt montering av kök och badrum pågår för fullt. Samtliga lägenheter har öppen planlösning och varierar i storlek mellan ettor på 39 Svensk Byggtidning nr5_2013

Det Gröna Huset på Kapellgärdet i Uppsala ser ut som en borggård med balkonger i alla plan. Totalt handlar det om åtta trapphus varav hälften är inflyttade. Foto: Peab Bostad

kvm upp till fem rum och kök i etage på 130 kvm. Hela kvarteret byggs i en kvadratisk form och omsluter en gemensam innergård som inger en påtaglig kvarterskänsla. Fastigheten varierar mellan fyra och fem våningsplan. De olika trapphusen har målats i varierande kulörer för att skapa igenkänning. Tvättstuga, förråd och gemensam övernattningslägenhet finns för gäster i bottenplan. Balkongerna har med fördel placerats mot innergården och ett antal ut mot framsidan på huset. BORGGÅRD – Balkongerna ser ut som loftgångar på gårdssidan, men de är avdelade och generösa i storleken. Fastigheten ser ut som en borggård med balkonger i alla plan, säger Klas Onegård. Byggkonstruktionen består av betongstomme, skalväggar och plattlag. Utfackningsväggarna är byggda på plats, vilket gjorde att man började bygga taket innan väggarna kom upp.

119


BOSTAD

Stora lägenheter med flexibla lösningar byggs i centrala Lund

På Lunds attraktiva tomt och med utsikt över Bjeredsparken bygger Paulssons Fastigheter den andra etappen flerbostadshus innehållande 69 lägenheter och tre lokaler. Avgiften är låg och insatsen hög eftersom Paulssons vill undvika att ta några lån i bostadsrättsföreningarna. Foto: Paulssons Fastigheter / NCC

AV KIM HALL Med utsikt mot Bjereparken i centrala Lund bygger Paulssons Fastigheter den andra etappen flerbostadshus innehållande 69 lägenheter och tre lokaler. Lägenheterna är ovanligt stora och har flexibla väggar så att de boende själva kan välja planlösning i stor utsträckning. Avgiften är låg och insatsen hög eftersom Paulssons i sina byggprojekt strävar efter att inte ta några lån i bostadsrättsföreningarna.   – Detta tilltalar många som vill flytta vinsten från villan till det nya boendet och behålla låg boendekostnad. Vi ligger på avgifter om ca 230-250 kr per kvm, vilket är mycket lågt. Insatsen ligger däremot på ca 35 0000 kr per kvm, säger Ulf Wallén, vd för Paulssons Fastigheter.

våningar. Inflyttningen skedde för ett år sedan. Parallellt med inflyttningen satte fastighetsföretaget ingång med att bygga etapp två med 69 lägenheter och tre lokaler fördelade i ett sex våningar högt hus. Båda fastigheterna har dessutom var sin gästlägenhet.

  Båda fastigheterna har dessutom var sin gästlägenhet.

GÄSTLÄGENHET Detta är andra projektet som de bygger vid Bjeredsparken. Etapp ett innehöll 56 lägenheter och tre lokaler fördelade på fem, sex och sju

Lägenheterna i Brf Bjeredsparken ett och två är ganska stora, två till fem rum och kök från

Första av tre inflyttningsperioder i etapp 2 sker i december 2013 till sista januari 2014.

70 upp till 140 kvm. Den största lägenheten är 168 kvm. – Det finns två lägenheter på sjunde våningen varav den ena är 112 kvm och den andra 139 kvm. Balkongerna, takterrassen och uteplatserna är stora för att de boende skall kunna behålla trädgårdskänslan, säger Ulf Wallén.

Vi utför Projektering inom VVS, Projektledning, Energiberäkningar Injusteringar, Besiktningar och kontroll OVK ADRESS: JJ VVS Konsult AB, Byvägen 35, 232 51 Åkarp

120

BESÖKSADRESS: Hanögatan 11 MALMÖ

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Paulssons Fastigheter startades av glasmästaren Arne Paulsson i samband med att han sålde sitt glasmästeri 1995. Sedan dess har företaget vuxit från enstaka fastigheter till ett 30-tal i Lund, 800 lägenheter i Landskrona och ett antal i Hjärup, Bjärred och Vikhög. ATTRAKTIVT OMRÅDE När Lunds kommun beslutade att det skulle byggas bostäder på den gamla Sockerbrukstomten där även Postterminalen fanns, var Paulssons Fastigheter en av många fastighetsägare som intresserade sig för att bygga bostadsrättsföreningar där. Detta är alltså andra av tre etapper som de har för avsikt att bygga. – Detta är ett attraktivt område med närhet till centrum och centralstationen. Just nu byggs en ny gång- och cykelbro över spåren mot Clementstorget, vilket gör det ännu smidigare att ta sig till centrum, säger Ulf Wallén. Alla tre fastigheter byggs enligt Miljöprogram

Lägenheterna har hög standard med HTH-kök, rostfria vitvaror, parkettgolv, kakel och klinker samt tvättpelare i badrummen. Trapphusen är påkostade med klinker och vitmålade väggar.

Etapp två omfattar 7 860 kvm bta och 316 kvm loa. Etapp två och tre kommer att få gemensam garagenedfart. I garaget finns det plats för ca 70 bilar och man talar även om att införa en bilpool i etapp 3.

Det finns två lägenheter på sjunde våningen varav den ena är 112 kvm och den andra 139 kvm.

Syd. Det innebär låga energikostnader. NCC har totalentreprenaden medan Mårten Belin på arkitekt SydArk har ritat Brf Bjeredsparken etapp 2 som byggs nu.

LJUDISOLERADE FÖNSTER – Vi bygger på lera i botten. Konstruktionen består av betongplatta i botten och betongstomme, lätta väggar, tegelväggar och puts. Ytskiktet varierar i material. Från mörkt tegel i stora delar till ljus puts och ekpanel i balkongerna. I vissa plåtpartier finns svartblå detaljer. På femte våningen finns takterrassen. Fönstren är ljudisolerade med tanke på godstågstrafiken som går nattetid, säger Mats Hallberg, projektledare hos Paulssons Fastigheter. Lägenheterna har hög standard med HTH-kök, rostfria vitvaror, parkettgolv, kakel och klinker samt tvättpelare i badrummen. Förvaringsutrymmen och klädkammare är generöst tilltagna.

Förråden finns i källarplan. Takhöjden i lägenheterna är 2,70. Individuell värme och varmvatten mätning finns i samtliga lägenheter samt snålspolande toaletter. Huset värms med fjärrvärme. Trapphusen är påkostade med klinker och vitmålade väggar. BOULEBANA – Alla får en fjärrkontroll till garageporten så att de slipper gå ur bilen. På gården kommer det att finnas lekplats och en boulebana. Fastigheten är U-formad med härlig eftermiddags och kvällssol. Från översta våningen har man fin utsikt över Öresundsbron och Turning Torso, säger Mats Hallberg. Första av tre inflyttningsperioder i etapp 2 sker i december 2013 till sista januari 2014.

ÖSTRA TULLGATAN 3, 211 28 MALMÖ, TEL: 040-599400, WWW.SYDARKKONSTRUERA.SE

Svensk Byggtidning nr5_2013

121


BOSTAD

Slutspurt för Brf Rödingen i Tyresö AV ANDERS DAHLGREN I Tyresö, söder om Stockholm, arbetar just nu HSB med att färdigställa Brf Rödingen med 72 lägenheter på Siklöjevägen. Tillsammans med syskonprojektet Siklöjan och kommande projektet Pigghajen blir tillskottet omkring 170 nya lägenheter i området.   – Arbetet har löpt på bra och vi räknar med att ha inflyttningen avslutad i december och slutbesiktningen genomförd vid årsskiftet, säger projektledaren vid HSB Jessica Sageryd.   Projektet med den andra etappen av nybyggnationen på Siklöjevägen i Tyresö inleddes i början av sommaren 2012. – Projektet har gått bra och följer tidsplanen. På platsen var det tidigare en skogsdunge så inledningsvis var det en del schakt- och pålningsarbeten, berättar Jessica Sageryd.

Området är anslutet till fjärrvärme och uppvärmningen I bostäderna sker med vattenburen radiatorvärme. Ventilationssystemet är ett FTX-system med värmeåtervinning med centralt placerat fläktrum på respektive byggnad.

Arkitektbyrån Brunnberg och Forshed, som ritat byggnaden, genomförde inför arbetet en resa till Finland för att hämta inspiration om hur balkonger kan utformas. Resultatet blev väl tilltagna, inglasade balkonger som täcker fasaden och som och användas som ett extra rum på sommarhalvåret. Fasaderna får en ljus färgsättning med inslag av varma trätoner. Invändigt får de större lägenheterna stora och rejäla sällskapsytor och de mindre lägenheterna blir välplanerade och yteffektiva.

De boende i Rödingen förfogar över ett garage under ett av husen samt gatuparkering. Under de övriga husen blir det delvis källare som kommer att innehålla lägenhetsförråd.

Just nu jobbar vi bland annat med att lägga parkettgolven i det sista huset och de avslutande monteringsarbetena. Vi förbereder för att kunna genomföra den sista slutbesiktningen innan årsskiftet. KARAKTÄRISTISKA BALKONGER Utmärkande för de nya bostadshusen är de stora balkongerna. 122

Mellan de tre fyravåningshusen anläggs gröna gårdsmiljöer. PIGGHAJEN STSTA ETAPPEN Med färdigställandet av Brf Rödingen är det nya bostadsområdet vid Siklöjevägen färdigställt till två tredjedelar. Den tredje och avslutande etappen, brf Pigghajen, byggs på andra sidan gatan. Pigghajen kommer att bestå av tre stycken fyra-femvåningshus med sammanlagt 50 lägenheter i varierande storlekar, från 1-4 rum och kök. Tonvikten kommer emellertid liga på de mindre lägenheterna, 1:or och 2:or. När Pigghajen är klar för inflyttning till våren 2015 kommer området att innehålla ett 170-tal nya lägenheter.

MODERNT OCH LJUST – Lägenheterna är från två till fyra rum och kök, och håller god standard, säger Jessica Sageryd. Lägenheterna får genomgående parkettgolv. I våtutrymmena blir det klinkergolv och kaklade väggar. I samtliga lägenheter finns tvättmaskin och torktumlare. inom Nybyggnad och Rot-objekt Köken är utrustade med inbyggnadshäll och diskmaskin. Under det ena huset finns ett parkeringsgarage med ett 20-tal platser och parkeringsmöjligheter finns också på gatan Tel 0708 90 13 73 och mellan husen. I källaren finns lägenhetsförråd.

El-Tele-Data

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Naturnära i Kvarteret Sälgen AV BJÖRN ASPLIND

Det är nu snart tio år sedan den populära trädgårdsstaden Hemdal byggdes. Nu är arkitekterna Kjellander + Sjöberg åter aktuella i Västerås med Kvarteret Sälgen. Projektet är centralt beläget vid Lugna gatan på det populära området Malmaberg i Västerås och kompletterar stadsdelen med ny arkitektur och ett välkommet tillskott av både bostadsrätter och hyresrätter.

De tre bostadshusen är orienterade i öst- västlig riktning med gavel mot omgivande gator. Husen är grupperade parvis mot gemensamma parkrum för lek och rekreation. Foto: Björn Asplind

  Nu bygger Peab 48 härliga hyresrätter på Malmaberg. Här finns närhet till centrala Västerås, men det är även väldigt nära till stora arbetsplatsområden som Finnslätten, Hälla, Stenby och Tunbytorp. Området är också attraktivt för den som prioriterar motion och friluft framför shopping och storstadsliv. Husen har en modern design med stora ljusinsläpp och lägenheterna blir från ettor på 44 kvm till treor på 66 kvm. Lägenheterna är välplanerade med integrerade kök och vardagsrum med plats för matbord, lekhörna och myssoffa. Samtliga lägenheter har balkong och oavsett storlek är de fullt utrustade med tvättmaskin och torktumlare. Hiss finns i husen. INGA FÖNSTER De drygt 48 nya lägenheterna började byggas hösten 2012. Markarbetet var utdraget. Det som skiljer dessa hus från många andra är att det inte är några fönster på kortsidorna, dels mot den hårt trafikerade Lugna Gatan, dels mot Gunnilbogatan.   Västerås är en expansiv stad med närmare 150000 invånare. Staden har bra tågförbindelser till Stockholm, Örebro och Eskilstuna, välutbyggt vägnät och flygplats. Dessutom finns sjön Mälaren med allt vad den bjuder på året om och Mälardalens högskola med cirka 13000 studenter.

De tre bostadshusen är orienterade i öst- västlig riktning med gavel mot omgivande gator. Husen är grupperade parvis mot gemensamma parkrum för lek och rekreation.   De upplyfta gårdarna anpassas till de omgivande gatornas befintliga nivåer och sluts västerut mot den trafikerade Lugna Gatan med hjälp av en bullerdämpande glasvägg med växtlighet och belysning. Gavelfasaderna av metallic-skimrande fasadskivor i bronskulörer visar att husen är ett nytillskott i området. Enligt Kjellander + Sjöberg är det innovativt formgivna hus med stora ljusinsläpp som ger karaktär åt området. Balkonginglasning ger byggnaderna ett lätt och luftigt intryck. Horisontella band löper runt huset och integrerar glasdetaljer och

Svensk Byggtidning nr5_2013

fasadskivans skarv och håller samman byggnadsvolymen formmässigt.   Inflyttningen är planerad till våren 2014. Hyreslägenheterna är moderna med parkett i alla rum. Badrummen är kaklade med golv av klinker och utrustade med tvättmaskin och torktumlare. – Vi bygger små kvadrateffektiva hyreslägenheter med fullutrustade badrum som alla har tvättmaskin och torktumlare. De största tekniska utmaningarna är fasaderna och det bakomliggande tätskiktet och ljudkraven. Vi bygger med platsgjutna betongväggar och plattbärlag samt stålpelare i stommen. Vi har använt oss av platsbyggda utfackningsväggar och takkonstruktioner, säger Mikael Gustafsson, platschef vid byggherren Peab Bostad.

FAKTA KVARTERET SÄLGEN, VÄSTERÅS Vad: 48 hyresrätter byggs i Kv. Sälgen på Malmaberg i Västerås. Byggherre: Peab Bostad Totalentreprenör: Peab Bostad Arkitekt: Kjellander + Sjöberg Stomleverantör och stomentreprenör: Skandinaviska Byggelement AB VVS: Bravida Golv: Aros Golv AB Målning: MPA Måleriproduktion AB El: Elcenter i Västerås AB Markarkitekt och konstruktör: Grontmij AB Markentreprenör: Peab Sverige Byggstart: Hösten 2012 Inflyttning: Våren 2014 123


BOSTAD

Praktikertjänsts gamla byggnad blir bostäder med flera inriktningar AV KIM HALL Praktikertjänst gamla lokaler intill Vällingby centrum har fått en helt ny skepnad sedan Andersson Company Byggnads AB byggt om Orderkopian 2. Allt invändigt revs ut och husen byggdes om till bostäder. Fastigheten kommer bland annat inrymma kommunalt boende, LSS-boende, äldreboende och gruppbostäder.   Jag är glad åt att vi bidrar till ett blandat boende med bra läge till service och kommunikation. Det är en del av integrationen, säger Gunnar Andersson, koncernchef på Andersson Company. Den familjeägda koncernen startade 1986 som ett mindre familjeföretag och omfattar idag ett bygg-, fastighet- och hotellbolag med Mälardalen som sitt arbetsfält. De bygger och bevarar fastigheter för kommande generationer. GAMMALT LÄKARHUS Innan Praktikertjänst köpte det gamla läkarhuset 1985 ägdes fastigheten av en förening. Höghuset med 13 våningar byggdes 1955 för att läkare och tandläkare skulle kunna kombinera boende och praktik i samma hus. Med tiden flyttade tandläkarna ut och läkarna sålde till Praktikertjänst som lät bygga en intilliggande huskropp på sju våningar varav tre låg under mark för ren sjukvård. – Byggnaden var känd som Läkarhuset i Vällingby fram till vi övertog fastigheten 2011. Då bodde några av de äldre läkarna fortfarande kvar i höghuset. Därför var vi tvungna att vänta med att utrymma huset innan vi kunde börja

Andersson Company Byggnads AB har investerat totalt ca 150 miljoner kr i ombyggnationen av gamla Läkarhuset i Vällingby, som bl a inrymmer LSS-boende, äldreboende och genomgångsbostäder. Foto: Hanna Thorwald

riva inför totalrenoveringen, berättar Gunnar Andersson. LSS-BOENDE Höghuset med 13 våningar har byggts om till vanligt boende om ett till tre rum och kök. Låghuset har byggts om till äldreboende och LSS-boende. Den kommunala stiftelsen SHIS-Bostäder blockförhyr höghuset. Anvisningen av lägenheter sker av bostadsförmedlingen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. – Vi bygger om fastigheten för egen förvaltning. Totalt blir det 105 lägenheter och ca 1200 kvm lokaler med bland annat terapilokaler, restau-

rang- och caférörelse på ca 8500 kvm uthyrbar yta. Totalt investerar vi ca 150 miljoner kr, förklarar Gunnar Andersson. INFLYTTNING Rivningsarbetet började mars 2013. Den första inflyttningen sker den första november. 2 Karsman Arkitekter i Stockholm har ritat byggnaderna invändigt. Exteriört har inga ändringar gjorts. – Vi har haft ÅF som konsulter för byggprojektet som bland annat har arbetat med att sänka energiförbrukningen till hälften mot vad det har varit. Fönstren består av tre-glas och har bra K-värden. Ljudvärdena är förbättrade, berättar Gunnar Andersson.

www.acdcelektro.se Telefon 016-542 86 43 ACDC Elektro AB Kungsgatan 87 124

Mobil 070-592 42 65 Box 38

631 02 Eskilstuna

Bespack Golv & Byggentreprenad AB Svensk Byggtidning nr5_2013

Bespack Golv &


BOSTAD

Fönster och balkongdörrar byts ut. Den gamla sjöstensfasaden tilläggsisoleras och putsas i en ljus kulör.

Gammalt blir som nytt AV MARIE LOUISE AARÖE De på sin tid prisade husen på Glasmästaregatan i Krokslätt i södra Göteborg från 60-talet fräschas upp både exteriört och interiört samt får en påbyggnad med två våningar.   – Det var vid millennieskiftet som vi fick i uppdrag att inventera fastighetsbeståndet i och kring Göteborg, berättar Hans Östling på Bostads AB Poseidon. Frågan var hur vi skulle kunna förtäta utan att också behöva komplettera infrastukturen. Vi hittade några fastigheter som passade in i dessa tankar, bland annat denna på Glasmästaregatan i Krokslätt. En detaljplan utarbetades som blev klar efter tio år. FÖRVÄNTANSFULLA HYRESGÄSTER Det är jobbigt med påbyggnader för hyresgästerna. Varje etapp tar cirka åtta månader. När den första etappen genomfördes var det många som var osäkra hur det skulle bli. Nu är man

Påbyggnaden har en stålkonstruktion för att fördela lasterna och en lättbyggnation i trä. Fasaden består här av ett skivmaterial som går i grått. Svensk Byggtidning nr5_2013

inne på den fjärde etappen och alla har sett hur fint det blir och det är få klagomål. De befintliga fastigheterna har 160 lägenheter i fyra våningar. I de två påbyggda våningarna kommer 110 lägenheter att kunna erbjudas. Hans Östling, Bostads AB Poseidon.

Denna fastighet byggdes före miljonprogrammet i mitten av 60-talet. Stommen är i mycket trevlig, inte planskrapad som vid milplatsbyggd betong och fasaden i prefabricerade jonprogrammen. Utan här har man behållit den sandwichelement beklädda med dansk sjösten. varierande naturen. Lekplatserna har fått en upDet är ett 200 meprustning och många nya ter långt hus med väderskyddade cykelpark  Byggnaden fick ett uppbrutna fasader, eringar har iordningställts som veck, för att samt en ökad belysning för mycket prestigfyllt byggförminska det stora att få en trygg miljö. herrepris på sin tid från och långa intrycket. Den har alltså inte Per & Alma Olssons Fond VIKTIG DELAKTIGHET den långa raka fasasom årets byggnation i Man har skapat en upprustden som skapades ningsgrupp tillsammans under miljonproGöteborg med hyresgästerna för att grameran. de ska vara delaktiga och på olika sätt kunna påverka sina ”nya” lägenheter. – Byggnaden fick ett mycket prestigfyllt byggUtifrån tre olika kriterier kan man exempelvis herrepris på sin tid från Per & Alma Olssons välja kök; Antingen nya vitvaror och behålla Fond som årets byggnation i Göteborg, berättar köksluckorna, alternativt välja nya vitvaror, nytt Hans Östling. Marken runt husen är också 125


BOSTAD

kakel och nya luckor eller välja ett helt nytt kök. De olika tillvalen påverkar hyresnivån.

säger Hans Östling. Vi får ner energianvändning i lägenheterna till 69 kWh per kvadratmeter.

– Tidigare har ventilationen bestått av självdrag. Nu har vi installerat frånluftsfläkt. Självdrag i detta stora och långa hus fungerar inte med nya duschvanor och många gånger tvättmaskin i lägenheten.

Olika byggorganisationer Den ursprungliga byggnaden består av ganska stora lägenheter på 77 kvadratmeter i snitt. De nya är mindre och på 54 kvadratmeter i snitt. Då det är nära till Chalmers finns det en stor efterfråga på mindre lägenheter.

  Den ursprungliga byggnaden består av ganska stora lägenheter på 77 kvadratmeter i snitt.

Två nya tvättstugor har byggts och samtliga allmänna utrymmen målas fortlöpande om och får en mysig belysning. Hissar installeras i var tredje uppgång som innebär att tillgängligheten i området höjs från 38 procent till 77 procent. Samtliga stammar och rör är utbytta. Fönster och balkongdörrar byts ut. Den gamla sjöstensfasaden tilläggsisoleras och putsas i en ljus kulör. Påbyggnaden har en stålkonstruktion för att fördela lasterna och en lättbyggnation i trä. Fasaden består här av ett skivmaterial som går i grått. – Med nya fönster, välisolerade fasader och ett nytt fläktsystem kommer fastigheten bli energieffektivare och inomhusmiljön att förbättras,

Hela projektet genomförs i sex etapper där fyra tillhör den första långa 200 metersbyggnaden. Vid rivningen av taken förses huset med ett tält som skyddar. Påbyggnaden sker under åtta månader och under 12 veckor evakueras hyresgästerna till intilliggande färdigmöblerade lägenheter. – Vi har valt två olika organisationer för att bygga det gamla och det nya. Vår erfarenhet visar att det fungerar bäst så. Det är helt olika tankesätt vid byggnation bland befintligt boende och när man bygger helt nytt där hänsyn inte behöver tas på samma sätt.

Denna fastighet byggdes före miljonprogrammet i mitten av 60-talet.

– Vi har också ombyggnadssamordnare, tidigare hyresvärd, som på heltid hjälper hyresgästerna och entreprenören med tillvalen och övriga praktiska problem som kan uppstå, samt finns på plats som ett viktigt stöd, berättar Hans Östling. Helt klart kommer projektet att vara 2016.

Fasader Fönster Dörrar Glastak Glasservice Vi har tillverkat och monterat aluminiumpartier till projekt Glasmästaregatan www.stridsglasmasteri.com Privatvägen 1, 431 33 Mölndal Tel: 031-87 87 70

126

Mobil: 0708-98 82 95 Postadress: Box 1021 43213 VARBERG

Besöksadress: Torggatan 23 A 43241 VARBERG

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Helhetsgrepp när Brf Skärsätra stambyter AV ANDERS ERIKSSON

Bostadsrättsföreningen HSB Skärsätra på Lidingö i Stockholm satsar nu på att genomföra ett omfattande stambyte.   – Vi har kommit en bit på vägen, berättar Sven Erik Wånell, styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Skärsätra. Vi är klara med två av låghusen och ytterligare ett är klart för slutbesiktning. Enligt planerna ska stambytet vara genomfört till mars/april 2016.   Bostadsrättsföreningen Skärsätra på Lidingö byggdes under åren 1962-1965 och består av totalt 604 lägenheter och ett 30-tal lokaler. – Under de senaste fyra-fem åren ökade antalet vattenskador. På prov genomfördes ett relingarbete i ett höghus och ett låghus, berättar Sven Erik Wånell. Det ledde till att vi efter sommaren 2011 beslutade oss för att starta en genomgripande utomstående utredning av hela beståndet. HELHETSGREPP Utredningen visade att inte bara avloppsledningarna hade nått sin tekniska livslängd. Även kallvattenledningarna och golvbrunnarna var på många ställen i akut behov att bytas ut. – Under föreningsstämman i maj förra året diskuterade vi alternativen och bestämde oss då för att ta ett helhetsgrepp, byta ut allt och flytta stammen till en egen kassett i ett nytt läge, säger Sven Erik Wånell. I den nya kassetten läggs också vattenledningarna och kanalisation för fiber. Brf Skärsätra ordnar inte något alternativt

Enligt planerna ska stambytet vara genomfört till mars/april 2016.

boende för lägenhetsinnehavarna under stambytet. En del boende stannar kvar i lägenheten under arbetena, andra flyttar till släktingar eller till något landställe. – Stambytesprojektet har så här långt fungerat enligt planerna. säger Sven Erik Wånell. Med en så pass stor förening med över 600 lägenheter är det klart att inte alla i föreningen går in i renoveringsperioden med samma förväntningar och vi har fått göra en del mindre justeringar efter synpunkterna och erfarenheterna från de inledande trapphusen. Kostnaden för stambytet av de 604 lägenheterna landar på omkring 170 miljoner kronor.

I samband med stambytet moderniseras våtutrymmena. – Många väljer olika tillval för att sätta en egen prägel på badrum och WC, berättar Sven Erik Wånell. En del av bostadsrättshavarna har också valt att passa på att modernisera köket. Entreprenören Byggpartner inledde arbetet Brf Skärsätra i mars i år och beräknar projekttiden till tre år. – Takten i projektet är att påbörja ett trapphus i låghusen varje vecka och omloppstiden i varje lägenhet ska vara sex-sju veckor. Så här långt har den tidsplanen hållit, avslutar Sven Erik Wånell.

VI PROJEKTERAR EL I SAMBAND MED STAMBYTEN      

Gårdsfogdevägen 12-14 Bromma Tel: 08 -29 58 00

Tfn: 0176-22 41 00, 070-631 24 94 E-post: hans.norberg@hnelektrokonsult.se Hemsida: www.hnelektrokonsult.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

127


BOSTAD

Stockholms nya landmärke byggs vid Alviks strand AV DANIEL JANSSON I Alvik byggs just nu ett nytt bostadskvarter med ett 18 våningar högt höghus. När projektet är klart i slutet av nästa år kommer området att få ett tillskott på 151 nya lägenheter i varierande storlek.   – Vår förhoppning är att byggnaden kommer att innebära ett lyft för hela stadsdelen, säger Ola Jonsson, uppdragsansvarig vid Berg | C. F. Moller Architects.   Området kring Alviks torg har länge präglats av en stor aktivitet under dagtid då människor strömmar till de företagsverksamheter som finns på platsen. Efter kontorstid och på kvällarna är dock folklivet i det närmaste obefintligt. Detta ville Stockholms stad råda bot på genom att ge plats för nya bostäder utmed stråket från torget ner mot vattnet. KRAV PÅ SPECIELL BYGGNAD – Stockholms stad önskade att det nya bostadskvarteret skulle bli något alldeles speciellt som skulle innebära ett lyft för hela Alvik, berättar Ola Jonsson. Området har en väldigt stor potential med bussar, tunnelbana och tvärbana vid torget. Dessutom är det nära till både Bromma flygplats och innerstan. Läget vid vattnet var en ytterligare anledning till att utformningen av det nya kvarteret var av betydelse. Staden fastnade för förslaget som Berg | C. F. Moller Architects ritat. Förslaget tillför ett höghus, ett nio vånings kvartershus, ett parkeringshus med drygt 400 platser och ett nytt promenadstråk från Alviks torg till Alviks strand.   – Vi ville skapa fantastiska förutsättningar

Staden fastnade för förslaget som Berg | C. F. Moller Architects ritat.

för ett hållbart socialt stadsliv och en levande bostadsmiljö genom att fånga in hela stadsdelen i konceptet. Det innefattar en skulpturalt gestaltad byggnad och en ny ”board walk” med träd, grönska och lokaler längs bottenvåningarna som kommer att vara attraktivt för både boende och besökare. Kopplingen till vattnet och strandparken blir mer tillgänglig och med restaurang i bottenplan på höghuset blir det en målpunkt i staden. NORDISK KLIPPA Det nya kvarteret kommer att bli ett nytt landmärke i Stockholm.   – Känslan var att göra en markör i området. Bostadshuset är placerat vid vattnet precis i gränsen mellan stad och landskap, och utformningen är inspirerad av nordiska klippformer. Huset får en vit slipad terrazzo-yta med vit betong och vit norsk sten. Tanken är att få fram känslan av att volymen är utmejslat i marmor. Arbetet med detaljer och möten mellan byggelementen förstärker husets känsla

av att vara framtagen ur ett stycke. Det är en ljus byggnad som lyfter platsen och relaterar till SALK-hallen och hela stråket ner mot stranden, säger Ola Jonsson.   Höghuset står nu färdigt i sin stomme och arbetet är för tillfället inriktat på schaktarbeten och ledningsdragning. I lägenheterna har väggar börjat resas.   – Det har varit ett spännande, projekt så här långt. Vi bestämde oss tidigt i processen för att stommen skulle vara av sandwichelement i betong och med bärande fasader och lamellväggar, berättar Ola Jonsson.   Huvudentreprenör är Peab Bostad under ledning av Jan Eskilsson och trots ett utmanande projekt har tidsplanen hållit.   – Vi har haft ett bra samarbete från dag ett med Peab Bostad. Alla har tagit uppgiften väldigt seriöst och förstått att vi skapar något väldigt speciellt tillsammans. OMFATTANDE PÅLNING Den höga byggnaden och närheten till vattnet

Vi erbjuder tjänster inom: Arkitektur | Planering | Landskap | Vård | Rådgivning | Design

Projekt: Bestseller Logistikcenter, Danmark 2012 / träfasad

128

www.bergcfmoller.se +46 8 555 760 00

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

gör att omfattande pålningsarbeten inledde byggarbetet.   – Vi bygger ett både tungt och högt hus och dessutom, som ofta i Stockholm, nära vattnet. Det är inte bara tyngden som måste beaktas utan även vindens påverkan måste hanteras av förankringen, säger Ola Jonsson.   Närheten till Bromma flygplats fick också tas i beaktande.   – Huset ligger inom radien för inflygningen till Bromma flygplats. Huset är precis så högt som det får vara: 59 meter.   Källaren är byggd som en vattentät betongkonstruktion. Allting som är under mark har gjutits på plats. Från och med plattan och uppåt används prefabricerade element. ETAGEVÅNINGAR Energiberäkningarna visar att projektet klarar BBR-kraven med marginal till trots en relativ avancerad formfaktor som den skulptutrala formen på huset medför.   – Husets utformning har gjort att vi haft ett spännande samarbete med Peab Bostad, Sweco, Strängbetong och övriga konsulter för att gemensamt ta fram konstruktiva och arkitektoniska lösningar, säger Ola Jonsson.   Det gäller exempelvis infästningen av de stora balkongnerna på höghuset.

Där är de 12 meter långa betongbjälklagen inspännda mellan skärmarna som sticker ut på vardera sidan av balkongen och är en förlängning av sandwichelementets fasadskiva.   – Det upplevs som en naturlig del av huset, men det krävdes flera skisser och en sinnrik konstruktion innan vi hittade den bästa lösningen, säger Ola Jonsson.   Många av lägenheterna har balkonger i två väderstreck. I höghuset vetter balkongerna mot vattnet, mot Alviks Torg och bostadsgården som ligger ovanför parkeringshuset. I låghuset är det smalare längsgående balkonger ut mot den urbana sidan och större möblerbara balkonger mot bostadsgården.   Vad gäller lägenheterna kommer det bli en stor variation av storlek och typ.   – Det finns små lägenheter, enrummare och upp till 5 -rummare och etagelägenheter, säger Ola Jonsson. Den här mångfalden gör att det kommer att finnas många olika typer av boende vilket vi menar kommer att bidra till ett trevligt bostadsområde. ARKITEKTUR PÅ HÖJDEN Inflyttningen är beräknad till årsskiftet 20142015.   – Arbetet går bra och vi tycker huset ser fantastiskt fint ut nu när fasadelementen för höghuset är på plats.

Huset mycket likt våra visioner och ritningar, säger Ola Jonsson.   – Vi tror att det kommer bli en mycket mer attraktiv och välkomnande miljö där huset kommer att ge mervärden till staden. Även när man bygger på höjden är det möjligt att skapa en attraktiv stad och tillföra en unik arkitektonisk gestalning, avslutar Ola Jonsson.

FAKTA Berg | C. F. Moller Architects har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Aarhus, Oslo och London. Arkitektkontoret jobbar med en stora och små projekt och ritar flera andra spännande bostadsprojekt i Stockholm. För närvarande projekterar de också den nya Värtaterminalen, Karolinska Institutets nya forskningslaboratorium Biomedicum och flera stadsutvecklingsprojekt. Kontoret har även uppmärksammats för det pågående parallella uppdraget om HSBs nya bostadsprojekt och landmärke i Stockholm.

ANG H N A M jek t E SAM R e n s p ro c h R d n u Ö k r T TT S sbyggnad. När vimsiläjöttemässigt, socialt o E I D A GN tbud inom samhällär hållbara ur ett G Y B S ÄLL s bredaste tjänstemuma lösningar som SAMH dko ade n eco.se n vi å s t a r ma r k n ha g ka w.sw Sweco m a nha n ä s m e r p å w w m a s e r r ek tiv. L i ett stö k t p e r sp is m o n o ek

Svensk Byggtidning nr5_2013

129


BOSTAD

Radondrabbade hyresrätter totalrenoveras i Nässjö AV KIM HALL

I samband med att fastighetsbolaget Linden såg över renoveringsbehovet i Kv Trädgården i Nässjö, i syfte att bland annat komma till rätta med för höga uppmätta radonvärden, beslutade man att göra en genomgripande renovering av fastigheterna. Projektet delades upp i tre etapper och i juni flyttade de första hyresgästerna in.   Kvarteret Trädgården är ett område som Fastighets AB Linden uppförde i mitten av 1950-talet i egen regi. Då omfattade fastigheten av sex huskroppar med totalt 76 lägenheter, jämt fördelade mellan ettor till treor. TOTALRENOVERA När det för några år sedan blev dags att se över fastighetens behov av renovering beslutade man att totalrenovera husen sedan det upptäcktes att det fanns för höga radionvärden. Husen tömdes

Kv Trädgården i Nässjö totalrenoverades sedan det upptäcktes att det fanns för höga radionvärden i husen. Ett av husen revs helt för att ge plats åt nybyggnation av garage och miljöhus. Foto: Linden Bobutik

där väggar är intakta. I övrigt är alla ytskikt, inrede, snickerier och yttertak utbytta mot nytt: Installationer för el och VVS samt köks- och badrumsinredning är också helt nytt. Alla lägenheter utom ettorna har fått installerat en diskmaskin, tillägger Lothar Johannesson.

Köks- och badrumsinredning är helt nytt och alla lägenheter utom ettorna har fått installerat en diskmaskin. Foto: Linden Bobutik

på hyresgäster under tiden planering- och projekteringsarbetet pågick fram till byggstart. – Den förestående renoveringen krävde full tillgänglighet i husen eftersom allt skulle rivas så att det blev stomrent. Dessutom revs ett av husen helt för att ge plats åt nybyggnation av garage och miljöhus, berättar Lothar Johannesson, underhållsansvarig på Fastighets AB Linden. I de nyrenoverade husen har antalet lägenheter reducerats till att omfatta 42, fördelade på fyra ettor, 20 tvåor och 18 treor. Allt gammalt är utbytt mot nytt. NYA INSTALLATIONER – Några detaljer har vi kunnat bevara som t ex trapporna i trapphuset, fönsterbänkar i kalksten, och ungefär hälften av stavparkettgolven i rum 130

Till de yttre förbättringsåtgärderna kan nämnas tilläggsisolering av fasaden och ny puts, lösullsisolering på vind, byte till nya fönster, uppgradering och utökning av tvättstugor till varje trapphus med åtta lägenheter. Man passade även på att byta till nya större balkonger och fiberinstallation.   postbox Hiss och – Tillgång till garage eller parkeringsplatser   inom området är en investering vi gjorde som inte har funnits tidigare.   Alla husen har fått hiss, det fanns inte heller. Och som kontroll av radon har vi installerat ny FTX-ventilation, berättar Lothar Johannesson.

I samband med postens nya regler har man installerat postboxar i trapphusens entréer och automatiska dörröppnare av entrédörr. Även den yttre miljön har fått en genomgripande förnyelse, såväl som ytskikt som växter. Ledningar har grävts ner under mark.   Sophanteringen sker förutom sortering i miljöhuset också med en markbehållare Typ Moloc för hushållssopor.

Tel: 0470-­‐75  70  28,  070-­‐568  27  10                  www.hissteknik.com   Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Naturens lugn inom räckhåll AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK För den som vill bo naturnära men ändå inte för långt bort från storstan är Sköndalsterrassen det perfekta valet. Endast några minuter från Gullmarsplan med buss ligger fem nybyggda flerbostadshus som erbjuder ett boende utöver det vanliga.   Fräscha, välplanerade, innovativa och funktionella lägenheter där inget lämnats åt slumpen är nyckelord som utmärker och bäst beskriver de 55 lägenheterna som utgör Sköndalsterrassen. I ett gemytligt område på en ljus och välkomnande gata ligger de fem flerbostadshusen med ljus puts efter varandra som ett pärlband alldeles intill skogsbrynet. Känslan av stadsgata infinner sig samtidigt som det finns gott om grönska. – Arkitekterna har lagt stor vikt vid att skapa välplanerade lägenheter med funktionell design i en trevlig boendemiljö och har lyckats mycket bra, säger Roger Branthammer på Småa och konstaterar att endast en lägenhet finns kvar till salu.Takhöjden är generös i alla lägenheterna

uteplatser, en balkong mot gatan och en uteplats mot bakgården och skogen. Lägenheterna högst upp får takterrasser med fin utsikt och pergola med glastak. Planlösningen varierar i lägenheterna men är i de flesta fall halvöppen mellan kök och

Lägenheterna högst upp får takterrasser med fin utsikt och pergola med glastak.

De stora fönstren går högt upp och ger ett skönt ljusinsläpp.

och mäter upp till 2,9 meter. De stora fönstren går högt upp och ger ett skönt ljusinsläpp vilket gör alla rum härligt ljusa. Alla lägenheter har även möblerbar balkong eller uteplats. För den som vill ha villakänsla passar lägenheterna i entréplan bra då dessa har två

vardagsrum. I ett tidigt skede kunde köparna påverka rumsindelningen och även göra olika personliga tillval även om grundstandarden varit hög. – Vi vill att boendet redan från början ska bli så personligt som möjligt. Många familjer idag

Svensk Byggtidning nr5_2013

Arkitekterna har lagt stor vikt vid att skapa välplanerade lägenheter med funktionell design i en trevlig boendemiljö.

är också intresserade av många rum och vi har kunnat möta det behovet genom vår flexibilitet vilket varit mycket uppskattat. För att ytterligare möta familjens behov har man redan från början satsat på smart förvaring. Innanför ytterdörren finns exempelvis en väl tilltagen klädkammare med spegelskjutdörrar där familjemedlemmar och besökare snabbt och smidigt kan hänga in sina kläder och ställa in sina skor. Stök och oreda i hallen är därmed ett minne blott! Skjutdörrar för klädförvaring återfinns också i de stora sovrummen där man även installerat uttag så att den som vill kan gömma undan en tv om så önskas. MILJÖCERTIFIERING Förutom smarta lösningar har hela projektet genomsyrats av miljötänk och man har satsat på miljöcertifieringen silver. – Vi vill givetvis bygga i samklang med naturen för att gynna både människa och miljö. Sköndalsterrassen smälter fint in i omgivningen och här kommer de boende att få det mycket bra, avslutar Roger Branthammer.

131


BOSTAD

Hyresrätter med lantlig upplevelse AV MARIE LOUISE AARÖE Anna-Lisas gård i Landvetter öster om Göteborg är en trevlig lantlig miljö med ladugårdsliknande byggnader som bildar övergång mellan staden och landet med tillgång till egen odlingslott och närhet till växthus.   – Vi vann en markanvisningstävling tillsammans med arkitektkontoret Krook & Tjäder, berättar Lovisa Albin, projektledare på Förbo AB. Byggnaderna passar bra in i miljön och bildar en trevlig övergång från stad till land. Samtliga hyresrätter har också en odlingslott att tillgå samt ett växthus, grillar och trädgårdsmöbler.   Projektet består av 47 lägenheter i fyra huskroppar på tre våningar. Det finns miljömässiga krav från kommunen när det gäller energiförbrukningen. Den får ligga på max 55 kWh per kvadratmeter. Omgivningen är upplyst med ledlampor och tillgång till elstolpar finns för elbilar.   – Vi riktar oss inte till någon viss grupp av människor utan önskar en fin mix. 45 av de 47 Gustav Zackrisson, arkitekt på Krook & Tjäder.

lägenheterna är också tillgänglighetsanpassade. POPULÄR STADSDEL – Vi har bostäder på många platser runt Göteborg men områdena Landvetter och Mölnlycke är de populäraste att bosätta sig i, säger Lovisa Albin. För att vara nybyggnation har vi försökt att skapa en rimlig hyresnivå som ligger på

Projektet består av 47 lägenheter i fyra huskroppar på tre våningar.

1 510 kronor per kvadratmeter och år.   Storleken på lägenheterna varierar från 1,5 till fyra rum där de största är etagevåningar på 120 kvadratmeter. De som redan har bokat sig för en lägenhet har möjlighet att välja på olika paket för tillval som färg på kakel och stänkskydd i köket.   – Det är roligt för dem när det är nytt att också få möjligheten att påverka. Inflyttningarna kommer att ske etappvis under mars, april och juni 2014. Entreprenörskostnaden för projektet ligger på 50 miljoner kronor, exklusive moms.   – Odlingstemat ligger i tiden så vi hoppas att det är många som kommer att intressera sig för odlingslotterna, det kommer att lyfta hela området, säger Lovisa Albin. LADUGÅRDAR SOM INSPIRATION – Vi har fått inspiration till Anna-Lisas gård av ladugårdens volym och längd, berättar Gustav Zackrisson, arkitekt på Krook & Tjäder. Det är också härifrån vi har hämtat namnet gård.   En del av tomten ligger en bit under omgivande vägar, varför det har varit viktigt att skjuta upp byggnaderna i backen. På så sätt får området en tydlig framsida med trädgårdar och uteplatser mot dammen och Önneröd, medan parkeringen orienteras mot entréerna bakom husen.   – Det är en krävande lutning som har

medfört en hel del tankearbete då tillgängligheten från entrén och p-platserna samtidigt måste fungera. Vi tycker dock att vi har löst det hela på ett bra sätt. HÄNSYN TILL Lovisa Albin, projektledare på Förbo AB. DET PRIVATA Man når lägenheterna via loftgångar. För att styra ut förbipasserade från fasaden finns ljus-schakt i loftgångarna utanför köksfönstren. Därigenom formas nischer vid entréerna där loftgången breddas som då också bidrar till en lite privat sfär.   – Vi har också sett till att loftgångarna slutar en bit innanför gaveln för att behålla den smala ladugårdssiluetten. Det är också syftet med de individuella skärmtaken över entréerna. Samtliga byggnader har sadeltak precis som en äkta ladugård.   Då detta är en ny skala som inte har funnits i området tidigare går färgsättningen i dova färger för att inte byggnaderna ska upplevas onödigt stora.   – De dova, jordnära färgerna ger ett smäckrare intryck än en ljus färgsättning, säger Gustav Zackrisson.

Vi fick förtroendet att leverera framtidsorienterad styr och reglerutrustning

132

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Brf Portalen - en egen oas

AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Kvarteret Brf Portalen är under byggnation i nya stadsdelen Annedal mellan Stockholm och Bromma. Modern arkitektur med ljusa, rymliga lägenheter som omger en stor lugn innergård är utmärkande för projektet. De nyinflyttade har själva kunnat välja inredning för att skapa ett trivsamt boende som passar den personliga smaken.   Första inflyttning till kvarteret Brf Portalen sker i adventstid, december 2014. Bygget pågår för fullt och i nuläget håller man på att bygga stommen på plan två. Högst upp kommer det att finnas en exklusiv kungsvåning med takterrass och härlig utsikt. Alla lägenheter i fastigheten har utsikt mot två väderstreck vilket gör dem ljusa och luftiga. – Man kan själv påverka inredningen genom olika val av exempelvis golv, tapeter eller övrig utrustning. Även om grundstandarden är hög vill de flesta ofta ändra på någon detalj just för att sätta sin egen prägel på boendet, förklarar Christer Fursth på PEAB. STORT INTRESSE I början av november kommer man att komma i kontakt med de första bostadsägarna som säkerligen av ren iver kommer att börja planera för sitt framtida boende. Intresset för Brf Portalen har varit stort och i skrivande stund är 79 procent av alla lägenheter redan sålda. – Innan vi över huvud taget kan påbörja ett bygge måste 60 procent av lägenheterna redan vara sålda och även om det kan gå lite trögt i början rullar försäljningen på ordentligt då inflyttningsdatumet är spikat. Svensk Byggtidning nr5_2013

I huset kommer det att finnas 71 lägenheter fördelade på små och stora tvåor, treor samt fyror. Målgruppen är dem i åldrarna 25-40 år samt lite äldre par som tröttnat på villalivet och beslutat sig för att flytta till en nybyggd fräsch lägenhet i ett attraktivt område. Utrymmet i

Första inflyttning till kvarteret Brf Portalen sker i december 2014.

bostäderna är optimerat och man har hela tiden tänkt att varje rum ska ha två funktioner. – Man ska till exempel kunna använda ett rum antingen som sovrum eller kontor beroende på vad man har för behov. Varje lägenhet är yteffektiv och Christer Fursth menar att varje kvadratmeter ska fylla sin uppgift, vilket också är kostnadseffektivt för alla. Utmärkande för Brf Portalen är den stora ljusa

innergården där de boende kommer att kunna vistas med släkt, vänner och bekanta. Gården inbjuder till trevliga grillstunder, en liten picknic eller en skön stund i solen. I källarplan finns ett garage så att de boende som väljer parkeringsplats kan ta sig torrskodda från bilen upp till lägenheten. En utmaning med bygget har varit att bygga storskaligt men att utforma huset så att det känns småskaligt och passar in i området. Stockholms Stad har varit noga med utformningen av Annedal som bjuder på byggnader av olika karaktär men som ändå hålls samman av ett enhetstänk. – Det är stor variation på höjd, utformning och färgsättning, men allt ser snyggt ut tillsammans, man känner verkligen att allt hör ihop på ett harmoniskt och snyggt sätt. Ytterligare en utmaning är det är trångt och krångligt att bygga när de flesta andra fastigheterna redan är på plats och de boende börjat flytta in. – Det blir mycket att tänka på rent säkerhetsmässigt då vi givetvis måste ta hänsyn till dem som redan bor i området. Vi har hela tiden varit medvetna om detta och planerat in det i själva processen. Betongstommen i huset tillverkas och levereras av Skandinaviska Byggelement och Lättklinkerbetong, två bolag som ingår i Peab-koncernen. Skandinaviska Byggelement levererar prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger till Brf Portalen. – Vi levererar skalväggar som är förberedda för el och ventilation, vilket sparar tid och arbete på 133


BOSTAD

byggplatsen. Det går smidigare och det är mer kostnadseffektivt att bygga på detta sätt då man slipper platsgjuta, menar Mattias Lundkvist på Skandinaviska byggelement. Lättklinkerbetong levererar ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar och våtrumsväggar. Ytterväggarnas utsida tillverkas av lättklinkerbetong och putsas på plats för att få en fogfri fasad. Att putsa på en lättklinkerbetongskiva jämfört med vanlig betong innebär att man minimerar risken för sprickbildning, berättar Johan Berg på Lättklinkerbetong AB. – Ytterväggens insida är bärande, vilket gör att den klarar stor belastning, innerskivan tillverkas av betong och är färdig för målningsbehandling. Lättklinkerbetong tillverkas av kraftig lera upphettad till över 1000 grader. Då leran expanderar i processen bildas luftfyllda celler inne i lättklinkerkulan vars yta blir så varm att den bildar ett tätt, keramiskt skal. Kulorna har isolerande egenskaper då de innehåller en stor andel luft. Genom att kombinera lättklinkerkulor av olika storlek optimeras materialen för hållfasthet och isoleringsförmåga. NATURMATERIAL Betong är ett rent naturmaterial som tål fukt och därmed står emot mögel. Det är ett hållbart och miljövänligt material som är brandsäkert samt ger en låg energiförbrukning. Betong är ett naturvänligt, stabiliserande

material som dessutom är ljuddämpande och värmetrögt. Är det kallt ute tar det tid innan det blir kallt inne, betongen behåller också värme vilket är miljövänligt. Fastigheten är energisnål och värms upp med fjärrvärme. Värmemätningen är individuell vilket innebär att de boende kan påverka sin egen kostnad. Till- och frånluft är en smart investering då frånluften återvinns och återigen kan värma upp lägenheterna. – Det är oerhört viktigt med ett bra inomhusklimat och bra luft. Att skapa ett helt nytt bostadsområde och samtidigt en ny stadsdel i ett bra läge med tillgång till mycket service är enligt Christer Fursth

både roligt och spännande. Flera hus byggda i de tidigare etapperna står redan klara och de boende har flyttat in. Stadsdelen fylls succesivt på med liv och rörelse, restauranger, butiker, förskolor och gym är några av de verksamheter som letat sig till Annedal. Sundbybergs centrum ligger på tio minuters gångavstånd där ytterligare service finns. Bällstaån och Marabouparken ligger nära, men det går också snabbt att ta sig till Bromma Blocks och Bromma flygplats. Kommunikationsmöjligheterna är ypperliga med bussar, närliggande tunnelbana, pendeltåg och tvärbana. En ny stadsdel har växt fram och börjar ta form.

Vi levererar betongstommen till Brf Portalen • Skalväggar • Plattbärlag • Balkonger • Ytterväggar som putsas på plats • Våtrumsväggar • Lägenhetsskiljande väggar www.byggelement.se

134

Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

NYTT BOSTADSOMRÅDE I VEGA AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Nytt bostadsområde med 91 hyreslägenheter byggs nu i naturnära Vega, Norra parken, i Haninge. Fullt utbyggt räknar kommunen med sammanlagt 3000 nya bostäder i nya området i Vega- en helt ny stadsdel. På Haninge Bostäder pågår bygget med nio flerbostadshus för fullt.   Mellan Skogås och Handen ligger Vega, Norra Parken, naturskönt beläget i Haninge kommun. Här planeras en ny levande stadsdel med blandad bebyggelse i ett trivsamt område där gång- och cykelvägar kommer att vara prioriterade för att ytterligare bevara naturkänslan. För att smälta in i omgivningen och det anslutande villaområdet var det ett krav att Haninge Bostäder följde detaljplanen då de planerade sitt lägenhetsbygge. Man beslutade sig för att bygga nio stycken flerbostadshus med karaktär av stadsvilla i tre till fyra våningar istället för att satsa på några större projekt. – Det lämpade sig allra bäst med just stadsvillor som är “mitt-emellan” i storleken. Det känns också bra att vi valt att satsa på just hyresrätter, säger Christoph Vejde, på Haninge Bostäder. Bostadsbristen i Stockholmsområdet är enorm och enbart hos Haninge Bostäder står 30 000 personer i kö i väntan på en hyresrätt. – Alla har inte råd att köpa en lägenhet, därför måste finnas lite olika alternativ, behovet av hyreslägenheter ökar ständigt. HÅLLBARHET Genom att bygga i Vega, som är den nordligaste delen av Haninge, växer kommunen ytterligare in mot Stockholm. Haninge är en av Stockholms läns åtta regionala stadskärnor och ligger cirka 20 minuter från Centralen med pendeltåg, till Gullmarsplan tar det cirka 15 minuter med buss. Kommunikationerna är goda i dagsläget och kommer att bli ännu bättre på sikt då man till årsskiftet 2017/2018 förhoppningsvis kan stoltsera med en egen pendeltågsstation. Eget postortsnamn fick Vega redan i april år 2010. I december förra året togs det första spadtaget för Haninge Bostäder i Vega. Ledord för projektet har varit ekonomisk, ekologisk och social och man har varit noga med att följa ett utarbetat hållbarhetsprogram. Husen är energisnåla lågenergihus. Man har i huvudsak valt att fokusera på funktionella och rymliga tvåor och treor, men det finns även fyror i stadsvillorna. – Vi valde att satsa extra på just tvåor och treor då de i synnerhet är efterfrågade. Lägenheterna kommer att kännas större än de egentligen är vilket givetvis är en fördel. Planlösningen är funktionell, modern och luftig och delvis öppen då köken öppnar upp mot matplats och vardagsrum. Anders Lindeborg på HMB Construction konstaterar att standarden generellt är hög med

Working for better buildings Caverion skapar och förvaltar användarvänliga och energieffektiva fastighetstekniska system samt erbjuder industriella tjänster och facility management. Caverion installerar ventilation i bostadsprojektet Kv. Hasseln i Alingsås.

Bostadsbristen i Stockholmsområdet är enorm och enbart hos Haninge Bostäder står 30 000 personer i kö i väntan på en hyresrätt.

  exempelvis ekparkett i alla rum, helkaklat badrum och en väl tilltagen klädkammare vid entrén.   – Man får mycket funktioner på få kvadrat vilket är kostnadseffektivt för alla. Alla lägenheter har också balkong eller uteplats som förstärker närkontakten med naturen ytterligare. Husen byggs runt en bevarad naturmiljö där vegetationen står kvar och intill finns en fin anlagd park som Haninge kommun står för. Lekplatser kommer att finnas i området och ambitionen är att också att just barnen ska känna trivsel i området. Att uthyrningen kommer att gå som ett självspelande piano är Christoph Vejde övertygad om då denna typ av bostad är eftertraktad och responsen varit enbart positiv. – Vi får mycket samtal från folk som vill ställa sig i kö och vi noterar intresse även om man främst måste stå i bostadskö i Haninge bostäder. Husen kommer att värmas upp med ekologisk energi då man borrat hål för bergvärme viket ger god komfort och lägre driftskostnad på sikt. Under hela projektets gång har man haft miljön i åtanke och bästa möjliga mån valt material efter miljödatabasen sundahus.se. – Vi vill givetvis arbeta med så miljövänliga och hållbara material som möjligt och även se till att energiförbrukningen blir låg, förklarar Anders Lindeborg. Genom bra ventilationsanläggning och takventiler i alla sovrum garanterar man också fräsch tilluft och jämt klimat i lägenheterna. Både på Haninge Bostäder och på HMB Construction är man nöjda med projektet där första inflyttning är beräknad till maj nästa år. – Vi har fått till fina småhus som smälter in bra i terrängen och harmoniserar med naturen. Här kommer det att bli trivsamt att bo, avslutar Anders Lindeborg.

www.caverion.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

135


BOSTAD

Tyresö View - 360 grader panorama

AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Tyresö kommer att få ett första höghus då Strabag är färdiga med sitt första byggprojekt i kommunen. Upp till 155 nya lägenheter fördelade på två hus samt nya förbättrade shoppingmöjligheter i Tyresö centrum är snart verklighet för de förväntansfulla Tyresöborna.   På bekvämt pendlingsavstånd från Stockholm city ligger vackra Tyresö. Med direktbuss från T-Centralen tar det endast femton minuter att byta miljö från storstadens buller till natur och lugn. – Vi på Strabag gillar verkligen Tyresö. Det är en vacker skärgårdskommun med oslagbart kommunikationsläge. Det känns kul och spännande att bygga här, menar Maria Kaye på Strabag. Bostäderna kommer att fördelas på två hus, ett punkthus med 22 våningsplan och ett lägre lamellhus med 6 våningsplan. Intresset har varit stort och endast ett fåtal smålägenheter finns kvar. – Försäljningen har gått snabbt och vi är mycket nöjda. Kundgruppen är bred, det här är ett attraktivt boende som passar många. I fastigheterna finns tvåor, treor och fyror, och 136

köparna kunde i ett tidigt skede till viss del även påverka planlösningen. – Det var ett medvetet val vi gjorde för att ytterligare kunna anpassa boendet efter kundens behov och levnadssituation. TILLVAL Tanken är att tillvalen ska vara så bra att kunden kommer vara nöjd redan från början. Man har satsat ända in på detaljnivå och inget har lämnats åt slumpen. I köken finns exempelvis många lådor som i vanliga fall är tillval, i Bostäderna kommer att fördelas på två hus, ett punkbadrummen ingår komfortvärme och takhöjden thus med 22 våningsplan och ett lägre lamellhus med 6 våningsplan. i de större lägenheterna mäter upp till 2.60 meter vilket är mycket generöst. För Strabag innebär bygget det första bostadsprojektet i Sverige och man har valt att lägga ribban högt. – Vi bygger mycket utomlands och är säkra på vad vi gör. Vi ELECTRO ENGINEERING AB arbetar endast med bra och gedigna material Vi har projekterat El- och Telesystemen åt och håller hög standard Strabag inom Tyresö View även byggtekniskt. Båda husen är Box 5159,121 18 JOHANNESHOV/SOLNA TEL. 08-688 28 50 kompakt byggda med tunga stenfasader och Svensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

väggarna utåt är extra tjocka. Balkongerna är väl tilltagna och lättmöblerade – Visst kostar det oss en slant extra men vi bygger för framtiden! Arbetet med kommunen har gått smidigt och tillsammans har man funnit bra lösningar och på Strabag planerar man fler byggen i kommunen och ser fram emot fortsatt samarbete. Kommunens plan är att förtäta och utveckla centrumområdet och även bygga ut det befintliga köpcentret. – Det blir nya handelsytor och nya butiker vilket är både kul och spännande för dem som bor på Tyresö. Från punkthuset kommer man dessutom direkt in i centrumet vilket är oerhört smidigt. I planerna ingår även att bygga ett torg samt en stadspark med gångvägar och dammar. Kommunen spar inte på krutet när de strategiskt satsar och arbetar med den nya stadsplaneringen som kommer göra centrumområdet både trevligare och mer attraktivt. I bottenvåningen på punkthuset, ut mot torget, kommer det att finnas ett café som säkerligen lär få några stammisar från de nybyggda bostäderna. – Punkthuset kommer att bli ett nytt landmärke på Tyresö med fin lyster i fasaden. Allt kommer att bli modernt och smakfullt.

Det är ett guldläge på boendet med goda kommunikationer och närhet till naturen. Utsikten från punkthuset är magnifik. Här får man mycket för pengarna, avslutar Maria Kaye på Strabag.

Kommunens plan är att förtäta och utveckla centrumområdet och även bygga ut det befintliga köpcentret.

Nu förenas två av Sveriges starkaste köksföretag i ett gemensamt varumärke.

+

= Läs mer OM OSS på myresjokok.se eller använd QR-koden.

Svensk Byggtidning nr5_2013

137


BOSTAD

UNIKA LÄGENHETER I EN UNIK MILJÖ AV ANDERS ERIKSSON På Kvarnholmen skapas just nu Nackas nya stadsdel med omkring 2500 bostäder. Kvarholmen ska präglas av en blandning av lägenheter, arbetsplatser och skolor och bra närservice. Riksbyggen förvandlar här en silo och en kvarnbyggnad till bostadshus med exklusiva lägenheter i en unik miljö.   Kvarnholmen är Nackas största stadsbyggnadsprojekt. Fyllt utbyggt ska här finnas 2500 nya bostäder, 3000 arbetsplatser, en grundskola för 700 elever, strandpromenader, en flytande simbassäng, stora lokaler för kultur och evenemang, kajer och båtplatser. Riksbyggens 163 lägenheter byggs i två industribyggnader på kajen mot inloppet till Stockholm.   – Byggprocessen har kommit en bra bit på väg, säger Björn Mauritsson, projektchef vid Riksbyggen. I Silo III har produktionen kommit längst. Stommen som byggs invändigt och knyter ihop den renoverade äldre ytterväggkonstruktionen av tegel har nått högsta våningen och nu tar invändig komplettering vid. UTMANING Riksbyggen har arbetat intensivt med projektet sedan slutet v 2010 då Qvarnen Tre Kronor och Silo 3 förvärvades av KF.   – Det första jag tänkte på då jag var här första gången första gången var det fantastiska läget och den otroliga utsikten, säger Lars Lundgren, säljledare vid Riksbyggen Bostad. Sen slogs jag av vilket stort projekt hela Kvarnholmen är och vilken utmaning vi hade framför oss med byggnaderna. Förutom ett komplicerat programarbete i båda byggnaderna har parallellt rivning av panncentraler och bergrumsdrift pågått sedan sommaren 2011.   Silo 3 var i sammanhanget lite enklare att arbeta med och gjorde att vi i denna byggnad tidigare kunde nå i mål med program, projektering och bygglov och följaktligen en säljstart tidigare än Qvarnen tre Kronor.   Qvarnen var och är fortfarande en stor utmaning för alla engagerade i projektet även om alla risker ska vara hanterade. Produktionsmässigt ställer projektet stora krav på produktionsledning och hantverkare. Samarbetet vi har i dagsläget präglas av lyhördhet och problemlösningsorienterat arbetssätt vilket är en nyckel till framgångarna hittills. PROBLEMLÖSNINGSORIENTERAD ORGANISATION Projektets unika karaktär har gjort att arbetet med programhandlingar krävt otroligt mycket 138

Qvarnen Tre Kronor och Silo III har sina tegelfasader bevarade, men får nya stommar och nytt tak. Lägenheterna får hög standard.

tid och arbete. Ansvarig arkitekt för både Qvarnen och Silo 3 är Joakim Billing vid Rits Arkitekter.   – Hans erfarenhet och hängivenhet har varit mycket betydande för projektet, säger Björn Mauritsson. Både Silo 3 och Qvarnen utförs på generalentreprenad. Arbetena har fungerat bra och tidsplanerna håller.

heterna har vi valt en lösning där vi i markplan gjort en större yta där vi bevarat kvarn känslan och inreder med saker som vittnar om historiken i byggnaden. Den ytan kan användas som ett väntrum för de boende som väntar på pendelbåten i till stan. Här finns också en plats för ett café förberett.

HÖG STANDARD UNIK INDUSTRIHISTORIA Lägenheterna i Silon kommer att ha en väldigt Den unika miljön och platsens historia gör hög standard.  – Många av våra kunder tittar inte på att Riksbyggen haft ett intimt samarbete med nyproducerade lägenheter i områden som Nacka kommun och antikvarier för att få till en Finnboda eller Hammarby Sjöstad, de är lösning som medger både ett bevarat utseende ute efter något unikt med karaktär. Vi har och bra bostäder.   – Planen innebär en del restriktioner, men många köpare som annars bara tittat på efter några kompromisser och kreativa lösningar sekelskiftesvåningar i innerstan. från alla sidor har vi kommit fram till ett Inredningen i lägenheterna kommer att vara av koncept som alla när nöjda med, berättar Björn högsta kvalitet med bland annat 1-stavsgolv i Mauritsson. naturoljad ek.   – Med Riksbyggens samlade erfarenhet i   Det innebär att utseendet utvändigt bevaras ryggen har vi jobbat mycket med att hitta en så att allmänheten kan ta del av platsens unika industrihistoria. Det innebär att det inte byggs några balkonger ut mot vattnet.   – Vi har lagt in så mycket balkonger vi kunnat, men de är alla söderut. De får inte synas norrifrån eftersom de påverkar bilden av fastigheten, säger STOCKHOLMS STYR-TEAM AB STOCKHOLMS EL-TEAM AB STOCKHOLMS RÖR-TEAM AB STOCKHOLMS DRIFT-TEAM AB Björn Mauritsson. I Qvarnen sparas in”Din kompletta installationspartner” dustrimiljön invändigt 08-749 40 30 sparsamt.   – Istället för att göra www.teknikteam.se ”museum” av lägenSvensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

Riksbyggen förvandlar Qvarnen Tre Kronor, med den intilliggande Silo 3, till lägenheter. Kvarnen uppfördes på 1800-talet och var verksam till 1992. Skiss: 3D House.

utformning av lägenheterna som passar till byggnadens karaktär, säger Lars Lundgren. DIREKT UTSIKT Berget på den södra sidan gör att lägenheterna där inte har samma vy som de som ligger på den norra sidan, ut mot vattnet. – Vi har arbetat intensivt med visa på fördelar med att bo också mot söder, säger Lars Lundgren. Riksbyggen har, tillsammans med en ljusarkitekt, tagit fram ett ljuskoncept som gör att lägenheterna lever upp. Det innebär dels att berget utanför ljussätts och blir en dramatisk fond och att lägenheterna får spotlights och ljusramper i takvinkeln.   – Att lägenheterna får ett interiört ljuskoncept är så klart fantastiskt bra ur ett försäljningsperspektiv. Men den exteriöra ljussättningen ger förutom ett gott intryck av fastigheten också en ökad trygghet i husens närområde. Det är en viktig parameter för oss på Riksbyggen, att våra boende ska trivas i och mellan husen vi utvecklar. En naturlig del av att vara samhällsutvecklare, säger Lars Lundgren. Lägenheterna i söder utrustas även med ett separat direktsänt bildvisningssystem där kameror på taket filmar Fjäderholmarna och vattenleden in mot Stockholm. Lägenheterna i söder får också en annan utformning av standarden än de övriga lägenheterna.   – Intresset för de här lägenheterna är stort och vi har sålt över 90 procent av dem, säger Lars Lundgren.

I berget bakom byggnaderna har ett garage med 156 platser sprängts in.   – Det var mycket diskussioner om hur vi skulle lösa parkeringsfrågan, men vi kom fram till att det var avgörande ett avgörande beslut för projektvärdet och ekonomin. I slutändan är det människorna som flyttar hit som ska må bra och trivas. Vi kände att projektet inte skulle bli fulländat utan garagelösningar, säger Björn Mauritsson.   Dessutom sparades både förvarings- och bostadsyta genom att inte bygga in garaget i byggnaderna.   Berg- och tunnelentreprenaden utfördes av NCC och innebar bland annat att ca 15000 kubikmeter berg sprängdes bort. Tvåplansgaraget nås genom en infart i kvarnens mittskepp. Ovanpå garaget finns en gård för de boende. GEMENSAMHETSLOKALER Riksbyggen har vidare satsat på att bygga in många gemensamhetsanläggningar i husen.   – Det finns ett gym och en relaxavdelning med bastu, berättar Lars Lundgren. Längst upp i Silo 3 bygger vi också en gemensamhetslokal under kupolen. Det är en festlokal på 45 kvadratmeter som de boende i såväl Qvarnen och Silon kan boka. Från våning åtta går en spång över till berget så att de som ska med bussen eller gå och handla inte behöver gå runt berget.   – Vid den landgången har vi lagt en terrass med utsikt över vattnet och takåsarna, säger Lars Lundgren.

Intresset för lägenheterna i såväl Qvarnen som Silo 3 har så här långt varit stort. Redan nu har Riksbyggen sålt närmare 60 procent av lägenheterna.

Intresset för lägenheterna i såväl Qvarnen som Silo 3 har så här långt varit stort.   – Jag tror aldrig jag har varit med om att det varit så stor nyfikenhet för något projekt tidigare, säger Lars Lundgren. Redan nu har vi sålt närmare 60 procent av lägenheterna och vi väntar oss ett ökat sug nu när vi i början av november har en referenslägenhet att visa upp. Inflyttningen i Silo 3 sker i juni 2014. Då påbörjas nästa skede av Riksbyggens långsiktiga åtagande i form av att fastigheterna då också förvaltas av Riksbyggen.

AUKTORISERAD STÄLLNINGSENTREPRENÖR

plus montage ab Bygghissar l Fasadställningar Hängställningar l Klätterställningar Väderskydd l Combi Safe

Plus Montage AB Lagervägen 56 142 91 Skogås Tel 08-735 66 94 www.plusmontage.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

Vi bistår våra uppdragsgivare i alla projektets faser med utredning, kontroll, kostnadskalkyl, projektering och besiktning. Tellusborgsvägen 67B • 126 29 Hägersten 08-449 45 80 • info@beabel.se • www.beabel.se

139


BOSTAD

Kvarteret Betan 1, där Ängelholmshem uppför 107 nya lägenheter, var tidigare en lagerbyggnad som gymnasieutbildningen för fordonsteknik. Den U-formade huskroppen har sex våningsplan och innehåller två- tre, och fyra rum och kök mellan 55-100 kvm. Foto: Ängelholmshem

Yteffektiva hyreslägenheter byggs i kustnära Ängelholm AV KIM HALL I centrala Ängelholm, i Skånes nordvästra hörn, byggs 107 nya hyreslägenheter på gamla fordonsskolans tomt. Den U-formade huskroppen är ett lågenergihus som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Fasaden är i huvudsak tegelklädd med rejäla inglasade balkonger och altan på markplan i väst-sydlig riktning.   – Kommunen växer och det finns ett uttalat behov av lägenheter i Ängelholm. Mer än 3 000 står i bostadskö och vi har ett ägardirektiv att bygga 35-50 lägenheter per år, säger Per Henrysson, fastighetschef på Ängelholmshem. MECKA MED BILAR Kvarteret Betan 1, där de 107 nya lägenheterna byggs, var tidigare en lagerbyggnad som gymnasieutbildningen för fordonsteknik använde för att mecka med bilar. Lokalerna revs 2010, samtidigt som Ängelholmshem utlyste en tävling i mars och i juni hade fem konstellationer lämnat in förslag i en tematävling som låg till grund för detaljplanen. 140

– Förslagen var maskerade så ingen av oss kunde se vem som hade ritat förslagen. I juryn satt ekonomi chefen, stadsarkitekten och fem styrelseledamöter och jag. Juryn fastnade för Skanska Sveriges och Fojab Arkitekters förslag, berättar Per Henrysson. Kriterierna var att de skulle ha byggt liknande projekt tidigare, vilket alla hade lyckats med. De skulle hålla sig inom 18 000 kr per kvm och antalet fick vara mellan 80 och 110 lägenheter i varierande storlekar. Dessutom skulle det vara lågenergihus med 40 kWh per kvm Atemp och år.

son. UTÖKADE VÅNINGSPLAN Det ursprungliga förslaget från arkitekt och entreprenör har omarbetats under resans gång. Från början var det tänkt att huset skulle bestå av fem våningar och 92 lägenheter. Ängelholmshem tyckte annorlunda och efterlyste fler lägenheter. De fem våningarna utökades till sex och de 92 lägenheterna blev 107.   – Vi ville bygga ett lågenergihus som attraherade många som vill bo centralt men ändå i ett lugnt område och med närhet till kommunikation. Järnvägen ligger bara en liten bit bort, tillägger Per Henrysson. Den U-formade huskroppen har sex våningsplan och innehåller två- tre, och fyra rum

– Bygget kom igång lite senare än vad vi hade tänkt från början. Saneringen av tomten drog ut på tiden och blev dessutom dyrare än vi hade räknat med. Uppstädningen gav den ena överraskningen efter den andra och slutnotan landade på ca 13 miljoner kr, berättar Per HenrysSvensk Byggtidning nr5_2013


BOSTAD

och kök mellan 55-100 kvm. Översta planet innehåller vindsvåningar. Konstruktionen består av betongstomme, plattbärlager, skalväggar, tegelfasad och sadeltak med betongpannor.   – Unika i detta projekt är att i yttertaket har integrerat 230 kvm vattenburen solfångare som värmer upp varmvattnet i byggnaden, säger Jessica Snygg, projektchef på Skanska Sverige, som har totalentreprenaden. INDIVIDUELL MÄTNING Med bra isolerade tre-glasfönster, stora inglasade balkonger, utfackningsväggar i fasaden med stålreglar och en garanti på 21 graders inomhusvärme samt individuell mätning av vattenoch elförbrukning är detta ett lågenergihus som redan fått ett 80-tal att skriva kontrakt. Alla lägenheter har stora badrum med mosaikmönstrad väggmatta och plastmatta på golv. Tvättmaskin och torktumlare finns i varje lägenhet. Fyrarumslägenheterna har även en gästtoalett.   – Tillsammans med arkitekten skapade vi ett yteffektivt boende där 80 procent av lägenheterna har öppen planlösning och 20 procent traditionella kök. Det är ofta den äldre kundgruppen som efterlyser separat kök, säger Jessica Snygg.   Utemiljön får en inramning tack vare U-formen på huset.

Den U-formade huskroppen har sex våningsplan och innehåller två- tre, och fyra rum och kök mellan 55-100 kvm. Översta planet innehåller vindsvåningar.

På gården finns det plats för barn att leka och pergola med grillplats, konstverk och flera möjligheter till samvaro i skyddande lägen. CYKELBODAR Det kommer även att finnas låsbara cykelbodar och carportar med sedumtak. På bottenvåningen i de fem trapphusen ligger barnvagnsrum, rullstolsförråd samt lägenhetsförråd.

Dessutom finns ett förråd på respektive balkong och uteplats som tillhör lägenheten. I direkt anslutning till entréerna har man anlagt gästparkering för cyklar medan övrig cykelparkering finns i cykelbodarna på gården. Första inflyttningen sker i mars 2014 och den sista i april samma år. Hela projektet är budgeterat till ca 220 miljoner kr.

Ser du en mysig morgon på balkongen, eller sänkta energikostnader? Störst på balkonger i Europa Svensk Byggtidning nr5_2013

141


INFRASTRUKTUR

Byggstart för nya Värtahamnen AV ANDERS ERIKSSON I somras togs det första spadtaget för den nya Värtahamnen i Stockholm. Värtahamnen byggs om för att möta behovet av nya bostäder i det växande Stockholm och för att säkerställa en fungerande sjöfart i staden.   – Om tre år kommer de första fartygen att lägga till vid den nya piren och färjepassagerarna kan komma i land via den nya terminalen, säger Karl Lagerlöf, projektledare vid Stockholms Hamnar.   Stockholm växer med 35000 nya invånare varje år behöver bygga många nya bostäder. Ett av stadens mer omfattande projekt är den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden där 12000 bostäder och 35000 arbetsplatser ska byggas.   För att detta ska kunna genomföras måste mark frigöras och då får Värtahamnen maka på sig. Lösningen är att Stockholms Hamnar bygger nya Värtahamnen ute på vattnet på en 85000 kvadratmeter stor nybyggd pir som skapar 1200 meter kaj. Här byggs också en ny passagerarterminal. EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG Värtahamnen besöks varje år av fyra miljoner passagerare och hanterar 1,7 miljoner ton gods. Den nya hamnen blir 131000 kvadratmeter stor och mycket mer yteffektiv, miljövänlig och smart än den nuvarande hamnen. Dagens fyra kajlägen utökas till fem, hamndjupet blir större och miljöpåverkan blir mindre. – Det är viktigt att poängtera att den nya hamnen kommer att bli lika stor som den tidigare, men den kommer att vara mycket mer effektiv och miljövänlig. Det är där vinsterna ligger, säger Karl Lagerlöf. Nya Värtahamnen får flera moderna lösningar, som till exempel hantering av svart- och gråvatten, vattenanslutningar och elanslutning för fartygen, så de inte behöver ha motorerna igång när de ligger i hamn. – Vi får en funktionell, modern och miljövänlig hamn med optimala lösningar för både passagerar- och godstrafik, säger Karl Lagerlöf. NY MÖTESPLATS På den nya piren byggs en ny tullbyggnad, miljö- och elstationer, incheckning för person- och lastbilar samt en ny passagerarterminal. Den nya terminalsbyggnaden ska vara öppen för alla och Karl Lagerlöf hoppas att den kommer att fungera som en ny naturlig mötesplats, inte bara för resenärer. – Idag är det mycket ovanligt att någon besöker Värtahamnen i något annat ärende än för 142

Den nya hamnen byggs ut med 85000 kvadratmeter och har fem kajlägen och totalt 1 200 meter kaj.

resande. Med den nya hamnen och terminalsbyggnaden hoppas vi att Stockholm får en ny mötesplats. Tanken är att terminalsbyggnaden ska byggas samman med Norra Djurgårdsstadens handelscentrum och att vi kan få till en riktigt fin restaurang och terrass med utsikt över fartygstrafiken i Värtan och verksamheten i hamnen. BOTTENFÖRSTÄRKNING – Sedan vi skrev kontraktet med huvudentreprenören Per Aarsleff A/S har mycket tid gått till att ytterligare se över planeringen för projektet, säger Karl Lagerlöf. En hel del av planeringen gjorde Stockholms hamnar innan upphandlingen och Per Aarsleff A/S ser nu över hur den planen fungerar och gör justeringar utifrån deras perspektiv. – Vi har varit tydliga med att vi vill vara en delaktig och aktiv beställare och än så länge har samarbetet mellan alla inblandade fungerat mycket bra, säger Karl Lagerlöf. – Dialogen och samarbetet med Stockholms Hamnar fungerar mycket väl, instämmer, Per Vinther Larsen, projektledare vid Per Aarsleff A/S. Det bådar gott inför projektet som kommer att vara ett antal år framöver. Under sommaren har också det första spadtaget tagits och de förberedande arbetena med den nya hamnen har inletts. – Vi startade vårt arbete i månadsskiftet mars/ april med att planlägga och designa projektet, berättar Per Vinther Larsen. Nu fortsätter kontraktsförhandlingar med underentreprenörer och inköp. Vidare fortsätter rivningsarbeten, bland annat av den norra kajen och jordförstärkning av botten med kalkcement. – Det är en lerig botten och av miljöskäl är det bättre att förstärka den istället för att ta frakta bort den, berättar Per Vinther Larsen. PREFABRICERADE BYGGELEMENT Per Aarsleff A/S har idag ett 30-tal ingenjörer

kopplade till projektet närmare 40 byggkonstruktörer på plats.   – Men när vi är i full produktion fram emot november räknar vi med att vara omkring 70 ingenjörer och 150 byggkonstruktörer igång, säger Per Vinther Larsen. Arbetet med att flytta ut hamnen i Värtan är ett komplicerat projekt, men Per Aarsleff A/S har stor erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare. Till Jordförstärkningen av botten går det åt omkring 60000 kubikmeter kalkbetong. Därefter ska 1000 stålpelare, med en genomsnittlig längd på 30 meter, slås ner i marken. På stålpelarna placeras 70 ton tunga betongelement. – För att undvika att trafik till och från arbetsplatsen och för att spara utrymme, har vi valt att prefabricera betongelementen i Polen och sedan frakta hit dem med pråm när de ska monteras på stålpelarna. Också stålpelarna kommer till Värtahamnen prefabricerade från Turkiet, berättar Per Vinther Larsen. TRÅNGT FÖR VA-LEDNINGAR Cowi AB är en av underentreprenörerna i projektet som redan är igång med sitt arbete. – Sedan februari är vi ett team på sex personer som arbetar med projekteringen för markberedningen, grusfyllnad och dragningen av VA-ledningar, berättar Egon Engström vid Cowi AB. Vi räknar med att jobba i den här gruppen till och med november i projektet. För Cowi AB:s del ligger utmaningen i projektet inte i att det rör sig om ett hamnprojekt i sig. Det handlar snarare om komplexiteten och det trånga utrymmet. – Påldäcket anläggs i två nivåer och däremellan ska bland annat VA-ledningarna läggas. Det är ett väldigt litet utrymme för en stor mängd ledningsdragningar. Det kräver en hel del planering, men själva utförandet av arbetena är inte mer komplicerade än de vi gör till vardags, säger Egon Engström. Svensk Byggtidning nr5_2013


INFRASTRUKTUR navigator

Under byggtiden kommer trafiken att fungera som vanligt med färjor som anlöper dagligen.   – En av de stora utmaningarna är att allt ska genomföras under det att den befintliga trafiken till och från hamnen inte ska påverkas. Här lägger vi stor kraft på planeringen, berättar Karl Lagerlöf. Vi har fartyg som kommer till hamnen för att lasta och lossa på bara någon timma innan de ger sig av igen. Här har vi fått göra en del eftergifter i byggplaneringen för att kunna hålla den dagliga verksamheten igång med full kapacitet. Mycket arbete läggs också på att säkerställa att logistiken fungerar under byggtiden för den nya hamnen.   – Det är mycket som händer i närheten och det är trångt om utrymmet. Vi har återkommande möten med övriga aktörer i området för att få till en smidig logistik. Därför var det glädjande att Trafikverket nyligen meddelade att Norra Länken kommer att vara klar att tas i bruk ett år tidigare än planerat. Det förenklar en hel del för oss som arbetar i området och kommer att vara en stor fördel när lastbilstrafiken från färjorna direkt kan rulla ut på Norra Länken. Förutsättningarna kring arbetsplatsen gör också att mycket arbete läggs på säkerhetstänkande.   – Det är ett stort projekt, men både vi och Stockholms Hamnar vi har väl inarbetade och förankrade rutiner för hur jobben ska utföras på ett säkert sätt. Om planeringsarbetet är ordentligt gjort och alla inblandade har fokus på säkerhetsarbetet och följer riktlinjerna så är ett projekt av den här typen inte mer riskabelt än ett vanligt husbyggnadsprojekt, menar Per Vinther Larsen. RUSTAR FÖR FRAMTIDENS SJÖFART Med bygget av Värtahamnen startar det första av Stockholms Hamnars tre stora framtidsprojekt, de övriga är ombyggnationen i Kapellskärs hamn samt den nya godshamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn. – Vi kommer framöver givetvis också att se över hur vi kan utveckla och modernisera Frihamnen som ligger på andra sidan av den kommande Norra Djurgårdsstaden. När vi är klara med de här hamnprojekten känns det som att Stockholm är väl förberett för framtidens sjöfart i regionen, avslutar Karl Lagerlöf.

FAKTA OM PASSAGERARTERMINALEN • Terminalen blir 15 000 kvm stor och fyra våningar hög • Planeras att byggas år 2013-2015 • Passagerargångar till tre färjelägen direkt från passagerarterminalen • Direkt anslutning från bussar, taxi och korttidsparkering samt framtida entré till shopping- och affärscentrum

Infracement I sIkte Nu finns Infracement i Sverige. Cemex möter det

FAKTA OM DEN NYA VÄRTAHAMNEN • Ombyggnaden av Värtahamnen ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och är en av förutsättningarna för att hela Norra Djurgårdsstaden ska kunna byggas. • Planerad byggtid: start under sommaren 2013 och slutdatum under 2016 • Utbyggt område: 85 000 kvm • Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är lika stor yta som Värtahamnen är idag • Den nya hamnen har fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj • Direkt anslutning till Norra Länken, Spårväg City och handelsplatsen i det intilliggande kvarteret Valparaiso • Fartygstrafiken kommer att fungera kontinuerligt under hela ombyggnationen • Kostnaden för utbyggnaden av den nya Värtapiren inklusive ny passagerarterminal och infrastrukturförbättringar är 2,6 miljarder kronor i 2011 års penningvärde Svensk Byggtidning nr5_2013

ökande behovet av cement till anläggningar med en beprövad CEM I Portlandcement. Kvalitet och egenskaper är anpassade till Svenska förhållanden. Beställ redan idag, Infracement finns för direkt leverans.

Jörgen Kocksgatan 4, SE-211 20 Malmö, Sweden. Tel. +46 40 31 75 50 • www.cemex.se


INFRASTRUKTUR

Det nya trafiknavet kommer att korsa befintliga vägar, gång- och cykelvägar.

NCC bygger nav för kollektivtrafiken i Bergen NCC ska bygga det nya trafiknavet Birkelandskrysset i Bergen. Kontraktet med länstrafikbolaget Bybanen Utbygging, som består av en ny bro för spårvägen, gång- och cykelvägar, en terminal för kollektivtrafiken och ett parkeringsgarage är värd MSEK 490.   – Spårvägen är en visionär satsning på kollektivtrafiken i Bergen. Vi är mycket glada över att vara en del av ett nytt stort projekt för ett hållbart Bergen, säger Håkon Tjomsland chef för NCC Construction Norway. NCC är en betydande entreprenör för byggan144

det av Bergen Light Rail, och detta är det sjunde entreprenadavtalet med Bybanen Utbygging. Anläggningsområdet blir en Grön Byggarbetsplats, NCC: s eget miljökoncept för byggoch anläggningsplatser. Det betyder att NCC ställer högre miljökrav på många områden. Projektet kommer att slutföras i november 2015.

är det därför viktigt att trafiken leds om på ett säkert och effektivt sätt. Det kommer därför att byggas en tillfällig bussterminal, samt en gångoch cykelbro över Birkelandskrysset. Projektet kommer att slutföras i november 2015. Ordern registreras under fjärde kvartalet i NCC Construction Norway.

– Avgörande för Bybanen Utbygging vid valet av NCC har bland annat varit hur vi planerar att arbeta med hälsa och säkerhet samt den kompetens vi erbjuder i projektet, säger Håkon Tjomsland. Det nya trafiknavet kommer att korsa befintliga vägar, gång- och cykelvägar. Under byggtiden Svensk Byggtidning nr5_2013


INFRASTRUKTUR

En väg framåt för skånsk infrastruktur Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) har träffat Region Skåne på Trafikverket i Malmö. Under mötet diskuterades hur parterna skall arbeta vidare för att förbättra infrastrukturen i Skåne. Region Skåne skall nu tillsammans med Trafikverket arbeta för att få fram en gemensam avsiktsförklaring avseende det framtida arbetet med skånsk infrastruktur. Både infrastrukturministern och Region Skåne ser behovet av en samlad satsning på skånsk infrastruktur, ett Skånepaket.

Det är tydligt att ministern precis som Region Skåne vill nå fram till ett Skånepaket som satsar både på godstrafiken och på ny pågatågstrafik.

  Skåne spelar en avgörande roll för Sveriges trafiksystem. Dels passerar en avgörande del av Sveriges utrikeshandel Skåne och dels är infrastrukturen i Skåne grundförutsättningen för den kraftiga regionförstoring som sker i Skåne. De tre svenska storstadsregionerna är avgörande som tillväxtmotorer för Sverige och trots goda förutsättningar går utvecklingen för långsamt i Skåne. – Vi har visat regeringen att både Region Skåne och de skånska kommunerna kommer ställa upp och medfinansiera infrastruktursatsningar i Skåne. Nu ska vi skyndsamt diskutera vidare med Trafikverket hur vi kommer framåt, säger  

Pontus Lindberg (M), regionråd och ord förande i regionala tillväxtnämnden. – Vi har flera projekt som inte finns med bland Trafikverkets prioriteringar, och jag ser goda möjligheter efter dagens samtal att vi skall få igenom ytterligare satsningar på Västkustbanan och Södra Stambanan. Det är tydligt att ministern precis som vi vill nå framtill ett Skånepaket som satsar både på godstrafiken och på ny pågatågstrafik och nytänk inom kollektivtrafiken, fortsätter Pontus Lindberg.   Genom att göra dessa satsningar, så kommer det leda till att stärka arbetsmarknaden och näringslivet, vilket inte bara stärker Skåne utan hela Sverige.

KALENDARIUM NOVEMBER BRANDSKYDD 2013 TÄBY PARK KONFERENS & HOTELL 12-13 NOVEMBER EN NATIONELL KONFERENS OM FÖREBYGGANDE OCH BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD. LÄS MER PÅ: WWW.BRANDSKYDD2013.SE

BOSTASDSRÄTTSMÄSSAN STOCKHOLM KISTAMÄSSAN 22-23 NOVEMBER LÄS MER PÅ: WWW.BOSTADSRATTSMASSAN.SE

FEBRUARI 2014 NORTHERN LIGHT FAIR STOCKHOLMSMÄSSAN

4 - 8 FEBRUARI INTERNATIONELL BELYSNINGSMÄSSA FÖR HEM- OCH OFFENTLIG MILJÖ. LÄS MER PÅ: WWW.NORTHERNLIGHTFAIR. COM

FEBRUARI 2014

HANDELSFASTIGHETER BONNIER CONFERENCE, STOCKHOLM 5 FEBRUARI DE SENASTE TRENDERNA INOM HANDEL OCH SAMHÄLLSUTVECKLING OCH HUR DETTA PÅVERKAR FASTIGHETSFÖRETAGANDET I STORT SOM SMÅTT. LÄS MER PÅ WWW.SEMINARDESIGN.SE

FASTIGHETSMÄSSAN ÖRESUND 2014 MALMÖMÄSSAN 5-6 FEBRUARI TVÅ FARTFYLLDA DAGAR MED FULLT FOKUS PÅ AFFÄRER OCH MED OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR BÅDE BESÖKARE OCH UTSTÄLLARE. ARRANGERAS PARALLELLT MED ELMÄSSAN ÖRESUND2014 OCH SKYDD & SÄKERHET ÖRESUND2014. LÄS MER PÅ: WWW.EASYFAIRS.SE

STOCKHOLM FURNITURE FAIR STOCKHOLMSMÄSSAN

4 - 8 FEBRUARI VÄRLDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR SKANDINAVISK MÖBEL- OCH BELYSNINGSDESIGN. LÄS MER PÅ: WWW.STOCKHOLMFURNITUREFAIR.COM Foto: Svenska Mässan

Svensk Byggtidning nr5_2013

145


TEGEL

Vi efterfrågar hållbara bostäder, men väljer ofta det motsatta Hållbarhet, lång livslängd och fukttålighet är några av de faktorer som vi svenskar värderar högst när det gäller våra bostäder. Det visar en rapport från Lunds Universitet. Ändå köper hela 92 % av oss hus byggda i material som varken håller för tidens tand eller fukt, utan stort underhåll eller löpande materialutbyte.

Bygger förtroenden och skapar värden sedan 1950-talet.   Rapporten från Lunds Universitet undersöker de faktorer som svenska bostadsägare och bostadsköpare värderar högst när det gäller husköp och nybyggen. 85 % av de tillfrågade personerna i undersökningen ser bostadens fukttålighet som viktig, medan 78 % väger bostadens livslängd och materialens slitstyrka högt. ”Det är väldigt positivt att de svenska bostadsköparna har fokus på byggmaterials hållbarhet och fuktsäkerhet. Dessvärre är det vår erfarenhet att bostadsköpare i allmänhet vet för lite om vilka material som verkligen ger de hållbara och fuktsäkra bostäder som de efterfrågar”, menar Tommy Bisgaard, VD för Tegelinformation.se. TRÄ OCH PUTS HÅLLER FUKTEN Trä eller puts på vissa isoleringsmaterial är inte ett optimalt val när det gäller fuktsäkerhet och hållbarhet, då konstruktionen håller fukten och därmed ökar risken för byggskador och mögelsvamp. Fuktigt trä utvecklar svamp eller ruttnar. Om hål uppstår i dessa putsade fasader tränger fukten in och bryter ned konstruktionen inifrån.

85 % av de tillfrågade personerna i undersökningen ser bostadens fukttålighet som viktig, medan 78 % väger bostadens livslängd och materialens slitstyrka högt.

Trots dessa materials skavanker visar rapporten att trä eller vissa putskonstruktioner är det materialval som svenskarna föredrar till Nytänkande, nyfikenhet. Det bostädernaskreativitet fasader. Hela och 72 % teknisk av de svenska småhusägarna har är köpttre saker som kännetecknar Oljibe och som gör oss till ett modernt byggföretag i framkant. kombinerar det fuktprobstora företagets styrka med det lilla företagets smidighet, något hus med träfasader. Därmed köper deVi flesta av oss potentiella lem oss med risk för att mögelsvamp utvecklas kan göra bostaden som gör till en flexibel, effektiv ochvilket nära samarbetspartner. Vi vet att varje kund är unik och utvecklar gärna egna olämplig att bo i.

lösningar för att möta våra kunders behov.

FUKTIGARE KLIMAT TÄR HÅRT PÅ TRÄ OCH PUTS

OljibeKlimatforskningen erbjuder allt från och generalentreprenader till rena service- och smidesuppdrag. Vi är ett komplett pekarstora på att totaldet skandinaviska klimatet blir allt fuktigare med växlingar mellan frost- och töperioder. Ett sådant byggföretag somfler hanterar alla typer av byggprojekt från ombyggnad och tillbyggnad till nybyggnad och byggservice. klimat tär ännu hårdare på våra bostäder. Speciellt när det gäller trä eller Eftersom varje del i arbetskedjan samarbetar är beslutsvägarna snabba och effektiviteten i projekten hög. isoleringsmaterial med puts kan hållbarheten minskas betydligt. Om man vill framtidssäkra sin bostad bör man tänka i mer robusta material som tegel, som inte tar skada av fukt och som håller i minst 100 DNa år. Våra lEDstjärNOr – Vårt

Oljibe har alltid lagt stor vikt Läs mer om byggmaterials livslängd och fuktsäkerhet på vid att kombinera modernitet och nytänkande med den företagswww.byggitegel.se filosofi som vi jobbat efter ända sedan starten på 1950-talet. På vår hemsida kan du läsa mer om våra ledstjärnor. De beskriver vår syn på vad som är viktigt i en långsiktig och nära kundrelation.

Hela 72 % av de svenska småhusägarna har köpt

husoch medunderträfasader. Oljibe är ett byggföretag inom entreprenad, byggservice och smide. Vi bygger håller fastigheter, kontor, butiker, köpcentrum, skolor, forsknings-/läkemedelslokaler och industrier. 146 Vi är ca 90 anställda och beräknas omsätta ca 300 mkr för 2013. Vi har kontor och verksamhet i Stockholm och Enköping/Uppsala. Läs mer om oss på www.oljibe.se

Svensk Byggtidning nr5_2013

Bygger förtroenden


Rymlig hiss frigör värdefull yta

KONE MonoSpace® passar nu i merparten av de Europeiska hisschakten.

KONE MonoSpace® 500 ger vid nybyggnation en 50 mm mindre schaktbredd än standard per hiss. För en fastighet med 7 våningar skapas därmed mer än en värdefull kvadratmeter över till försäljning eller uthyrning.

1800

KONE Ecoline™ 500 är en KONE MonoSpace® lösning för befintliga byggnader. Lösningen är extremt utrymmeseffektiv och passar i närmare 80% av Europas befintliga hissschakt. Med dess maskinrumslösa design, kompakta hissmaskin och breda dörröppning ger den mer utrymme och en ökad tillgänglighet. Detta förenklar Marias vardag då hon vet att även om hon reser med barnvagn eller tungt bagage kommer hela familjen att få plats i hissen.

1500

1700

Djup (mm)

1600

1400

1300

1200

Nya KONE MonoSpace®

1100

KONE MaxiSpace®

1000

www.kone.se

1000

1100

1200

1300

1400

Bredd (mm)

1500

1600

1700

1800


malla.se

Hållbart byggande är ingen barnlek! En av dagens viktigaste utmaningar är att bygga miljömässigt hållbart för kommande generationer. Flera olika typer av miljöcertifieringar finns och begreppen är många. Våra miljökonsulter utför dagligen miljöklassningar, miljöledning, samordning och projektledning av olika byggnationer. Vi har även LEED-certifierade konsulter och BREEAM-assessorer. Behöver du kvalificerad hjälp med miljöfrågor inför ditt nästa byggprojekt så kontakta oss på Bengt Dahlgren. För oss är miljötänket den naturligaste sak i världen. Över trehundra kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Vår populära miljöklassningsguide ger dig svar på de vanligaste frågorna som bl a; vad är miljöklassning - vilket system bör jag välja - och vad kostar det? Beställ Miljöklassningsguiden kostnadsfritt på: www.bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt

SVENSK BYGGTIDNING NR_5 2013

Avsändare JNT Publishing AB Box 451 30 104 30 Stockholm

Svensk Byggtidning 5/13  

I detta nummer av Svensk Byggtidning kan ni läsa om Saabs nya kontor eller hur Passivhus kan bli en lönsam affär samt följa vår rapportering...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you