Nya Projekt Industri & Tillverkning 005/2022

Page 1

Nya Projekt 005 Industri & Tillverkning

Nya Projekt November 2021

Klicka för att kolla in våra övriga nummer!

Utgivare: Nya Projekt Industri &Tillverkning ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

Nr 005/2022
STORSKALIG PFAS-RENING PÅ KRETSLOPPSANLÄGGNINGEN HÖGBYTORP >>>

STORSKALIG PFAS-RENING PÅ KRETSLOPPSANLÄGGNINGEN HÖGBYTORP

Under fyra månader har närmare 50 000 kubikmeter lakvatten renats avseende kemikalien PFAS på kretsloppsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro. Bakom reningsprojektet står Chromafora, ett svenskt innovationsbolag inom cleantech.

På miljöföretaget Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp behandlas över 1 700 000 ton avfall per år. Här hanteras bland annat förorenade jordar, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material, PTP (papper, trä och plast) och aska. Som ett resultat av avfallshanteringen uppstår lakvatten, ofta innehållande metaller, salter och PFAS.

– Hur bra vi än är på att sortera och återvinna så kommer det alltid bli något kvar som vi inte vill ha in i det cirkulära flödet, som exempelvis PFAS. Trots att vi i dagsläget inte har något fastlagt riktvärde för PFAS i lakvatten att förhålla oss till anser vi att det är viktigt att göra vad vi kan för att minska eventuell spridning, säger Anders Hagevi, avdelningschef på Ragn-Sells Högbytorp.

Chromafora fick i uppdrag av Ragn-Sells att under perioden juni-september 2022 avskilja minst 40 procent PFAS11 ur lakvattnet. PFAS11 är summan av 11 vanliga varianter av PFAS, inklusive PFOS och PFOA, och används som referens för förekomst av

PFAS i vatten.*

För att kunna behandla så stora volymer vatten på kort tid användes ett system med kol- och ultrafilter som hanterar cirka fem gånger större volym än Chromaforas tidigare anläggningar.

– Det är riktigt spännande att arbeta med PFAS-rening på Högbytorp eftersom det är en av Sveriges ledande kretsloppsan läggningar. Här finns en stor passion för miljön. Vi har renat nära 50 000 kubikmeter lakvatten från PFAS11, vilket innebär att vi under uppdragets gång behandlat cirka 500 kubikmeter per dag. Målet var 40 procents reduktion av PFAS11, medan det preliminära resultatet visar att den uppnådda reduktionen är drygt 45 procent. Det innebär att vi har överträffat målet med god marginal, något vi självklart är stolta över, säger Johan Seijmer, VD på Chromafora.

PFAS I KORTHET

PFAS är en samling av cirka 5000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena - som ursprungligen kommer från bland annat brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer - finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. PFAS bestående av långa kolkedjor har i viss mån kunnat avlägsnas med hjälp av olika reningstekniker, medan de mindre molekylerna, som är mer vattenlösliga, har varit svårare att fånga. Chromaforas patenterade metod fångar in även dessa.

Nya Projekt 6 November 2022

INGRID ETABLERAR SVERIGES STÖRSTA BATTERILAGER

Energilagring med batterier är helt avgörande för att möta behovet av ett elektrifierat samhälle där fossilfria energikällor, såsom vind och -solenergi ska utgöra större del av energimixen.

Med ett batterilager av den här storleken underlättas även Svenska kraftnäts behov av att skapa balans i de nationella stamnäten. Elnäten stabiliseras genom att lagra energi i batterier vid låga effektuttag och sedan skjuta till energi vid effekttoppar, lokalt, regionalt och nationellt.

– Energilagring i den här skalan möjliggör omställningen till mer fossilfri energi. Effektbehovet är här och nu, men att

bygga kärnkraft och vindkraft tar tid. Lagring med batterier arbetar med betydligt kortare ledtider. Den gröna omställningen bör inte ske på bekostnad av att svensk industri måste trappa ned produktionen eller flytta sin verksamhet utomlands i brist på effekt. Det är en fråga om Sveriges konkurrenskraft och attraktionskraft som industrination.”, säger Nicklas Bäcker, chief strategy officer på Ingrid Capacity.

– Det råder ett positivt näringslivsklimat i Karlshamn vilket är en av anledningarna till att det är attraktivt för verksamheter att etablera i Karlshamn. Duveryd erbjuder dessutom det bästa kommunikationsläget samt en hög elkapacitet, vilket är attraktivt för många företag. I och med satsningen tillsammans Ingrid Capacity tar vi nästa steg i utvecklingen av Duveryd”, säger Johan Tegner, projektledare för Destination Duveryd.

Nya Projekt 7 November 2022
Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak
Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar
på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter
ca 35 000 m
Betongrenoveringar av p-garage / balkonger
loftgångar
ca 50 000 m2
ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER •
• Kolfiberförstärkningar
/ dörröppningar
/
/ vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader
• Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2
• Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage
• Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m.
www.ysab.se • ysab@telia.com
• Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

Stålleveranser

Stålleveranser www.huddingesteel.se

www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materia let direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiö verföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet Tillgänglighet Installationsvänlighet Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1 info.lasercoating@duroc.com  |  Fabriksvägen 16  |  972 54 LULEÅ  |  0920-43 22 20 www.duroclasercoating.com Krister Lundström Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB krister.lundstrom@duroc.com Mikael Silverlind Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB mikael.silverlind@duroc.com Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning. SVERIGES LEDANDE FÖRETAG INOM LASERYTBEHANDLING TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER OM NI HAR FÅGOR! VI BESÖKER ER GÄRNA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION. We make the world last longer www.teknos.se Rostskydd Brandskydd Polyurea

Service, tjänster och produkter för trycksatta system och utrustningar

Vi är en heltäckande leverantör av underhållstjänster till företag inom vind, vatten, elnät och industri. Vi tar hand om ert strategiska och operativa underhåll så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. I vår tjänsteportfölj finns allt från totalt underhållsansvar till specialisttjänster.

Energiservice är en komplett leverantör av strategiskt och operativt underhåll.
ALIGHT OCH TEKNISKA VERKEN BYGGER SVERIGES STÖRSTA SAMLOKALISERADE BATTERILAGRING I EN SOLPARK >>>

OCH TEKNISKA

BYGGER SVERIGES STÖRSTA SAMLOKALISERADE BATTERILAGRING I EN SOLPARK

Alight och Tekniska verken adderar batterilager till solparken på 12 MW i Linköping. Batteriets effekt är på 2 MW/2 MWh, vilket gör parken till den Sveriges största samlokaliserade batterilagring i en solpark.

Alights solpark på 12 MW är en av de största solparkerna i Sverige och driftsattes 2020. Genom att addera batterilagring till anläggningen blir det den största anläggningen för samlokaliserade sol-plusbatterilagring i Sverige. Batterilagret kommer att tas i drift i december 2022.

Alight har utvecklat, äger och förvaltar solparken. Tekniska verken är delägare i solparken och batteriet, samt nät- och markägare. Infranode är huvudfinansiär för både solparken och batteriet. Varberg Energi har varit rådgivare till Alight i projektet och Soltech installerar batterilösningen på plats.

I takt med att förnybara energikällor blir en allt större del av Sveriges energimix och elektrifieringen av alla sektorer ökar snabbt blir det svårare att hålla det svenska elnätet i balans, särskilt med intermittent elproduktion. Energilagringssystem som batterier är en källa till flexibilitet som kan bidra till att balansera nätet och bli en viktig faktor för att möjliggöra en Gigawatt-skalig utbyggnad av förnybar energi i nätet.

Batteriet kommer bidra till att balansera det nationella elnätet genom frekvensreglering. Ett batteri kan utöver stödtjänster till

nätägare också öka värdet av solenergiproduktionen genom att lagra solenergi och sälja den när marknadspriser är höga. Batterilager kan även tillhandahålla energi när solanläggningen inte producerar, t ex nattetid eller vid avbrott.

– Vi är väldigt stolta över att etablera Sveriges största kombinerade anläggning för sol-plus-lagring för att visa hur solel utan subventioner ihop med lagring skapar stora möjligheter. Genom att addera lagringslösningar i våra solparker revolutionerar vi sättet att producera förnybar el och gör den till en kraft för förutsägbarhet och nätstabilitet. När sol-plus-lagring alltmer blir en standard vinner alla på det, säger Harald Överholm, vd på Alight.

– Tekniska Verken har som vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Då krävs det innovativa tekniska lösningar för att ersätta fossila bränslen. Det är därför glädjande att vi kan ta ännu ett steg i rätt riktning genom att tillsammans med Alight tillföra ny innovation i form av energilagring till en storskalig solpark. Målet är att kunna bidra till välbehövlig reglering på Svenska Kraftnäts frekvens- och balansmarknader i syfte att ytterligare stabilisera dagens elsystem, samtidigt tror vi att det kan vara en bra affär för oss, säger Fredrik Remneblad, affärsområdeschef Tekniska verken Sol-, vind- och vattenkraft.

– Sol-plus-lagring kan kompensera för obalanser i elsystemet och erbjuder en snabb och skalbar lösning för att undvika dyra och långsamma nätförbättringar. Att stärka elnätet är viktigt men tar lång tid, medan solel och batterier växer snabbt och kan därför vara en viktig och kompletterande del av lösningen, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Nya Projekt 14 November 2022
ALIGHT VERKEN

Grafentillverkaren 2D fab befinner sig i övergången från utvecklingsbolag till produktionsbolag. Tack vare sin unika metod och kunskap går de en lovande framtid till mötes.

Vid årsskiftet flyttade 2D fab in i nya större lokaler som ger dem möjlighet att växa och skala upp produktionen över tid. Bolaget har en egenutvecklad miljövänlig metod för att producera grafen genom hydromekanisk exfoliering.

I dagsläget har de kapacitet att producera tio ton per år av det lättviktiga och exklusiva materialet. Man har också tillsatt en ny extern vd för att leda bolaget genom utvecklingen mot industrialisering.

– Jag kliver ombord i ett skede där bolaget befinner sig i en fas mellan start-up och scale-up och vi håller just nu på att industrialisera våra produkter på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Vi har också anställt ett säljteam och vi ser fram emot att skala upp produktionen under det kommande året, säger Mikael Algvere, vd på 2D fab.

Grafen är ett relativt nytt material som på många sätt påminner om grafit. Materialet Det består av tunna skivor som bara är en atom tjocka och är det mest höghållfasta material som någonsin har testats.

Dessutom har det otroligt god ledningsförmåga. Grafen kan användas som enskilt material men är vanligare som en inblandad komponent för att göra exempelvis plast eller komposit starkare och mer hållbart. Upptäckten av grafen tilldelades nobelpris så sent som 2010.

2D fab startade som ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet 2013 och bolaget grundades när forskaren Sven Forsberg insåg att metoden som de använde kunde producera grafen billigt, skalbart och miljövänligt. Norrlandsfonden har varit med som finansiär sedan 2018.

– En viktig insikt var nödvändigheten av att visa skalbarheten i metoden och att visa kunder att vi kommer att kunna leverera större volymer. Då togs beslutet att bygga en anläggning som skulle klara av att producera 10 ton per år, säger Sven Forsberg.

Idag erbjuder 2D fab både produktion av grafen och konsulttjänster som hjälper kunderna att hitta rätt komposition och inblandning av grafen för deras behov.

– Vår produkt handlar väldigt mycket om kunnandet i att få fram rätt blandning. På så sätt är vi både en producent och ett kunskapsföretag. Det finns också en komponentbrist på marknaden idag som gör att flera företag försöker utveckla och förbättra de material de redan använder. Eftersom vi jobbar med att utveckla befintliga material så tror vi på en väldigt positiv utveckling under de kommande åren, säger Mikael Algvere.

– Utvecklingen i 2D FAB är riktigt intressant att följa. Ett verkligen högteknologiskt bolag baserat på forskning som nu växlar över till industriell tillverkning av grafen och det i en sort/kvalitet som är unik. Förutsättningarna att skala upp företagets verksamhet bör vara goda med hänsyn till grafen-tillsatsens positiva effekt på slutprodukten – inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, en faktor som vi ser mycket fördelaktigt på i vårt analysarbete, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.

Nya Projekt 15 November 2022
www.torkapparater.se “Where, Drying, Pyrolysis or Cooling is the Game – Torkapparater is the name!” Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se www.belisol.se Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad

Vill du sänka kostnaden för din anläggning?

När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer o ch funk tione r, unde r hå lla , r e pa r e r a och för hindr a kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säk ert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertik ala transportproblem över hela världen Det har de g jort i mer än 65 år

Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Sv a p pa v a a r a , k o k a r e n på Ö s tr a nds pa pp e r s br uk , Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya papper sbruk et Bracell Star, Brasilien Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

2020-05-26 14:30 Page 1 info.lasercoating@duroc.com  |  Fabriksvägen 16  |  972 54 LULEÅ  |  0920-43 22 20 www.duroclasercoating.com Krister Lundström Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB krister.lundstrom@duroc.com Mikael Silverlind Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB mikael.silverlind@duroc.com Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning. SVERIGES LEDANDE FÖRETAG INOM LASERYTBEHANDLING TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER OM NI HAR FÅGOR! VI BESÖKER ER GÄRNA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION. • Härdar extremt snabbt, 5-20 sekunder • Flexibelt 300-700 % • Kemikalieresistent • Ljuddämpande • Slitstarkt 072-307 03 40 • info@polyureasverige.se www.polyureasverige.se – när du behöver ett tätt och flexibelt ytskydd
www.alimak.se Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd

- Marin hydrografi- & geokonsult

- Marin geologi & geoteknik

- Geofysiska undersökningstjänster

- Metocean analys & undersökningar

- Marina miljötjänster

- Hydrografiska undersökningstjänster

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se www.marin.se ∙ RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN Välkommen till staden För industri eller fastighet erbjuder vi: Vägmärken & skyltar Fasaddisplay LED Fordonshinder Digitala skyltar www.blinkfyrar.se / order@blinkfyrar.se / 0200-240400 Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje Tel: 08 522 933 00
Med inriktning på havsbaserad vindkraft

Gasell

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Med innovation och tekniskt kunnande jobbar KE THERM med lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar hårt på offensiv expansion av verksamheten för att fortsatt ligga i framkant.

Behovet av hållbara energilösningar har aldrig varit större!

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Självlärande elektronisk styrning av varmvatten.

Högst komfort med tråd lös rumsgivarstyrning.

KLOTET BEHÖVER MER FJÄRRVÄRME MÖT FRAMTIDEN MED OSS! WWW.KETHERM.SE

Helisolerad central. Marknadens snyggaste?

Överskottsvärmen från nya serverhallar ska framöver användas för att möjliggöra livsmedelsproduktion i Sverige.

Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan svenska EcoDataCenter och cirkulära industriaktören WA3RM. Siktet är inställt på storskalig odling, som bland annat förväntas bidra stort till Sveriges självförsörjning av livsmedel.

– För att vi ska kunna digitalisera samhället på ett hållbart sätt måste vi tänka nytt kring hur vi bygger serverhallar, så att överskottsvärmen som produceras kan användas effektivt i cirkulära system. I WA3RM har vi hittat en partner som delar vår syn på hållbarhet och entreprenörskap och som dessutom kan möta våra tillväxtambitioner, säger Dan Andersson, vd på EcoDataCenter.

Målet för samarbetet mellan WA3RM och EcoDataCenter är att skapa en ny standard för nästa generations datacenter. Där finns cirkulära lösningar, som exempelvis samlokalisering med grönsaksoch fiskodling i industriell skala, med redan på ritbordet.

Bolagen ska även utreda möjligheterna att i än högre grad utnyttja

den spillvärme som i dag inte används av datacenter för att skapa ytterligare cirkularitet. WA3RM och EcoDataCenter planerar inom kort att lansera för sitt första gemensamma projekt.

– Datacenter är generellt en underutnyttjad resurs med fantastisk potential för biobaserade system som vårt, som i Sverige kräver en hel del värmetillförsel och därför drar mycket energi som fristående verksamhet. Genom vårt samarbete kan vi dessutom ta stora och viktiga steg mot att göra Sverige självförsörjande på flera livsmedel, säger Thomas Parker, vd på WA3RM.

Dataanvändningen i samhället ökar snabbt och förväntas växa med 300 procent under den kommande femårsperioden, delvis som ett resultat av 5G-utbyggnaden, framväxten av AI och allt fler uppkopplade produkter och tjänster.

Runt om i Europa byggs datacenter i hög takt för att möta behovet, ofta utan att det ställs krav kopplade till cirkularitet och miljö. Globalt är datacenter i dag en större utsläppskälla än flygresandet.

– Sverige har unika förutsättningar att ta en ledande position i den gröna industriomställningen. Men då behöver det ställas mycket hårdare krav på att datacenter ska minimera sin miljöpåverkan och maximera sin samhällsnytta, säger Dan Andersson, vd på EcoDataCenter.

Nya Projekt 22 November 2022
NY

THOMAS BETONG PROVAR UNIKT KONCEPT MED CEMENT FRI BETONG

Under det senaste året har Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, provat ett koncept som bygger på att tillverka betong helt utan cement.

Testerna med alternativa bindemedel har genomförts på två västsvenska betongfabriker. Resultatet är en cementfri betong med samma goda egenskaper som traditionell betong, men med ett väsentligt lägre klimatavtryck.

– I vårt ständiga arbete med klimatförbättrad betong har vi provat olika koncept där cementet bytts ut mot andra beståndsdelar. Enligt den nuvarande standarden kan vi ännu inte använda cementfri betong i bärande konstruktioner. Därför testar vi det i stället i andra sammanhang, som till exempel betongblock. Nästa steg blir att ta fram en klimatmässigt motsvarande lika bra produkt som vi kan erbjuda marknaden, säger Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong.

Thomas Betong har som mål att leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030. Företaget har under många år arbetat

intensivt med att utveckla betong med alternativa bindemedel, med målet att klimatpåverkan från betongen ska bli så låg som möjligt. På fabrikerna i Västsverige genomförs just nu framgångsrika tester med cementfri betong.

– Vi arbetar fokuserat med att utveckla nya betongtyper som bygger på att vi vill ersätta delar av cementet med alternativa bindemedel som slagg och olika typer av askor. Att vi nu har tagit fram ett koncept för helt cementfri betong är ett stort steg framåt i utvecklingen, fortsätter Mats.

Den cementfria betongen har lika goda egenskaper som traditionell betong när det gäller konsistens, arbetbarhet och hållfasthetsutveckling. Skillnaden är att klimatpåverkan är avsevärt mycket lägre: endast 0,08 kg CO2 per liter betong. Med de lyckade fullskaleförsöken i fabrik visar Thomas Betong att de är ledande i utvecklingen av klimatförbättrad betong.

– Alltsedan vi lanserade vår första klimatförbättrade betong 2012 har vi fortsatt utveckla betong med lägre och lägre klimatavtryck. Vi ser den cementfria betongen som en möjlighet att jobba konkret med färdplanen, ett viktigt steg framåt i vår ambition att minska vårt och hela branschens klimatavtryck, avslutar Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Nya Projekt 23 November 2022
En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt! 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se Nordic Stone Crusher
Halverad energiförbrukning Lika energieffektiv vid alla temperaturer även låga Enkel installation utan rördragningar Uppkopplingsbar Energieffektiv luftavfuktning: Undvik Korrosion & Mögel! info@airwatergreen com Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige 018-51 20 00 www.bronco.se MAGNETISERING RELÄSKYDD PROV OCH IDRIFTTAGNING 070 424 40 33 www.sveapower.se Swedish Electrical and PowerControl AB Experter på kameror för industri/processapplikationer/varma miljöer
• Markanläggning • Transporter • Kranbilar Din entreprenör i Mellanbygden Medlem i MTAB Torbjörn 070-686 18 14 • Göran 070-686 16 42 gtlakeriab@gmail.com Världens snabbaste Triple IR3 flamdetektor? MED INBYGGD KAMERA Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service 24TIMMAR OM D YGNET -7 D AGARI VECKAN DINANLÄGGNING MOTBRAND, GAS & DAMMEXPLOSIONER Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service 24TIMMAR OM DYGNET -7 DAGARI VECKAN SÄKRAR VI DINANLÄGGNING MOTBRAND, GAS & DAMMEXPLOSIONER Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, 436 32 Askim 031-68 50 05 • info@safetech.nu • www.safetech.nu Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • 24TIMMAR OM D YGNET -7 SÄKRAR VI DINANLÄGGNING MOTBRAND, Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, 421 32 031-68 50 05 • safetech@telia.com 24 TIMMAR OM DYGNET – 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Vi hjälper er med val av gaslarm 08-774 05 90 www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

Vi på ConTub kan industrirör. Med över 20 års erfarenhet och egen verkstad tar vi fram rörlösningar för varje enskilt behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla.

Verkstad och kontor finns på Södra Backa i Borlänge. Vi utför dock rörinstallationer hos industrier över hela Sverige, bland andra SSAB, Stora Enso, AGA Gas AB, Borlänge Energi och Arctic Paper Grycksbo. Kontakta oss när du vill ha en trygg samarbetspartner för industrirör. Jonas Ehrling Anders Molin jonas@contub.se anders@contub.se 070 - 531 33 45 070 - 687 96 91

ConTub Ab Mästargatan 7B • 781 71 BORLÄNGE Telefon: 0243 - 921 90 • Hemsida: www.contub.se

BYGG I GLASFIBER!

Varför bygga i stål? Framtidens byggmaterial är glasfiber. Vi levererar galler, stängsel, trappor och profiler i en rad olika dimensioner. Glasfiber är optimalt för ytor utsatta för korrosion i sektorer som industri, vattenrening, järnväg, m.m.

Fördelarna är många

Leder inte ström

Korroderar inte

Väger 1/3 av stålgaller

Halkskyddad yta

Klarar samma vikt som stålgaller

safestep

Underhållsfritt www.safestep.se | info@safestep.se | 010-130 70 80

om om om
NP 1/16 • Herrlin & Hansdotter AB 20åribranschen!

FrontPac tillverkar förpackningar i wellpapp och kartong och dessa skickas till stor del ut i världen.

Ungefär halva volymen säljs utanför Sveriges gränser tack vare den kunskap och kvalitetsnivå som byggts upp inom företaget och som efterfrågas ute i Europa. Nu väljer FrontPac att investera i en andra tryckpress för att möta denna ökade efterfrågan.

– Vi ser en stark efterfrågan på våra förpackningar både utifrån att de är miljövänliga i papper samt håller en hög kvalitet och bidrar därmed till att stärka våra kunders varumärke ute i butikerna. Att vi väljer göra denna investering nu signalerar att vi har hög framtidstro. Självklart påverkas vi av energipriser och eventuell brist på el i vinter men vi måste våga se förbi det och förse våra kunder med förpackningar under lång tid framöver, säger FrontPacs VD Martin Enocson.

KBA RAPIDA 145 – EN TRYCKPRESS I STORFORMAT

FrontPac har länge varit ledande inom offsettryckta wellförpackningar. Ett medvetet investeringsprogram under många år har gjort att verksamheten idag står stark, även under både pandemi och andra oroligheter.

Den senaste investeringen i nämnda investeringsprogram är en KBA Rapida 145, en tryckpress som kan trycka med sex färger plus lack vilket är optimalt för förpackningar som ofta har en eller två så kallade spotfärger.

Tryckpressen kompletterar den redan befintliga KBA 162, en tryckpress som också har sex färger, i en för övrigt väl utrustad maskinpark med bland annat två wellpappmaskiner.

Investeringen innebär att FrontPac är det enda förpackningstryckeriet i Skandinavien med två tryckpressar i storformat. Företaget står nu redo att möta kundernas och branschens ökande förpacknings behov även i framtiden.

KOMPOTEK

www.kompotek.se info@kompotek.se
AB Ventiler och ventilautomation Vi tackar Stockholm Exergi för förtroendet att leverera EHP-003 certifierade ventiler. GUIDELINES: EHP/003 CERTIFICATE: 01/03

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET MED ETT SÄKERHETSARBETE I VÄRLDSKLASS

Hyrex och Hyrex Industri går stolt i fronten för ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala.

Med egen KMA-ingenjör, konstruktör och säkerhetsinspektör garanteras högsta säkerhet och maximal kompetens till alla projekt.

Vi har vad som krävs för de avancerade och komplexa uppdrag vi dagligen utför. Ta ställning för säkerheten och anlita Hyrex för ert nästa projekt.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

»VÅRT ARBETE RÄDDAR STORA EKONOMISKA OCH KULTURELLA VÄRDEN«
BYGGFÖRETAGEN. STIB-AUKTORISERADE
BF9K-CERTIFIERADE.
STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING,
SAMT

AUTOMATISERA TRYCKPRODUKTIONEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT OCH BEDÖM KOSTNADSEFFEKTIVITETEN MED PRISMAPRODUCTION OCH PRISMASIMULATE ULTRA

Canon presenterar idag version 6 av PRISMAproduction, platt formen för högpresterande arbetsflöden och hantering av tryckproduktion. Samtidigt lanseras PRISMAsimulate Ultra, som innehåller digitalt layoutprovtryck, uppskattning av bläckåtgång och produktionssimuleringar för applikationer inom grafik och affärskommunikation.

PRISMAPRODUCTION – FÖR SNABBARE BEARBETNING OCH ÖKAD PROCESSEFFEKTIVISERING.

PRISMAproduction bygger på 25 års erfarenhet och feedback från kunderna och har vidareutvecklats för att automatisera och integrera datainmatning och konvertering, prepress och produktionshantering – som på en enda plattform hjälper kunderna nå de högsta effektivitetsnivåerna i arbetsflödet.

Verktyget har nu fått ett flertal förstärkningar, bland annat förbättrad prepress-kapacitet, som ger kunderna större flexibilitet att hantera en mängd olika filformat för utskrift, inklusive PDF, AFP, Line data,

PCL, Postscript, PPML, LCDS, RDO och VIPP-filer.

Utskriftsjobben blir alltmer komplexa på grund av variabeldata för personalisering och enstaka upplagor. Dessutom ökar utskriftsfilernas storlek.

Den nya mjukvaruversionen innehåller verktyg för bättre dataoptimering att köra PRISMAproduction-stödda webb- och arkmatade inkjet- och tonerpressar i full hastighet – även för extremt stora PDF-filer som förekommer i kommersiella fotoapplikationer. På så sätt maximeras arbetsflödets produktionstakt samtidigt som man säkerställer att även de snabbaste skrivarna uppnår högsta produktivitetsnivå.

PRISMAproduction version 6 körs på SLES (SUSE Linux Enterprise Server) och har en ännu högre säkerhetsstandard än sin föregångare. Förbättrad separering mellan applikationsprogramvaran och operativsystemet samt förstärkt användarhantering ger säkerhets funktioner så att tryckerierna kan skydda sina kunddata och uppfylla sina egna och branschens säkerhetsstandarder på ett bättre sätt.

Michael Engemann, chef för Production Control på Continentale Krankenversicherung a.G. har testat den nya versionen och säger så här:

Nya Projekt 32 November 2022

– När vi testade den uppgraderade versionen av PRISMAproduction fungerade vårt produktionsarbete så smidigt att vi beslöt oss för att hålla fast vid den nya versionen. Vi glömde att det var en ny version – allting fungerade helt enkelt.

– För oss är PRISMAproduction enklare och mer pålitligt än vår tidigare egna lösning. Och vad gäller datasäkerhet så behöver vi dessutom inte kontrollera om all data fortfarande finns där eller om skrivaren har ”svalt” datauppgifterna. Vi kan verkligen se de fördelar som systemet erbjuder vad gäller pålitlighet och stabilitet.

PRISMAsimulate Ultra – för mer konkurrenskraftiga erbjudanden och beställningar

Canon jobbar hela tiden för att hjälpa tryckerierna att strömlinje forma sina arbetsflöden. PRISMAsimulate Ultra är en applikation som är enkel att integrera på plats och som stöttar operatörerna när det gäller uppskattad bläckåtgång, provtryck och simulering av arbetsflödet.

Allt för att kunna förutsäga och minska förberedelsetiderna. PRISMAsimulate Ultra är efterträdaren till den populära programvaran TrueProof och består av två oberoende valfria moduler när de inhandlas med PRISMAsimulate Ultra Server:

Universal PDF Estimatorger kunderna detaljerad bläckförbrukning för Canons inkjetpressar. Offerter till trycksaksinköpare kan alltså lämnas både snabbare och mer korrekt, utan att först behöva skriva ut filen – något som sparar både tid och resurser.

Modulen kan jämföra beräkningar före och efter utskrift om faktisk bläck- och materialförbrukning, och produktionen av värde full data för ytterligare optimering av offerter och bläckinställningar. Operatörerna kan också enkelt skapa rapporter med detaljerad uppskattning av bläck- och materialförbrukning utifrån specifika uppgifter. De intuitiva rapporterna kan exporteras automatiskt eller manuellt som PDF- eller CSV-filer för ytterligare bearbetning i andra applikationer.

I kombination med PRISMAproduction erbjuder modulen Printer Simulation Packages layoutprovtryck och produktionssimulering för inkjet- och utvalda digitala tryckpressar. Här säkerställs färdig utmatning genom att kontrollera layout, registrering och tryckbarhet för varje fil innan själva utskriften.

Det här är användbart för tryckerier som vill utöka sin applikationsportfölj. Förutom att smidigt integrera skrivarsimuleringen i kundens produktionsarbetsflöde med PRISMAproduction, så kan program varan också hjälpa tryckerierna att göra besparingar inom både resurser, kostnader och spill.

I linje med marknadens krav på mer automatisering och att resurskostnaderna ökar erbjuds PRISMAsimulate Ultra på abonnemangsbasis, så att kunderna inte ska behöva göra någon stor investering.

så här:

- Tryckerierna är pressade att svara snabbare och mer effektivt, och ändå ha flexibilitet nog att kunna möta kundernas eft erfrågan. Samtidigt jobbar de med utmaningar som brist på utbildad personal, krav på kortare serier och en ökning av resurskostnaderna. Många undersökningar påvisar att automatisering och heltäckande arbetsflöden kommer att vara viktiga investeringsområden för tryckerierna under åren som kommer. För att kunna möta dessa utmaningar gäller förstärkt proces soptimering och ökad produktivitet. Med utskriftstillämpningar inom grafik och affärskommunikation som innehåller och triggas av mer data om konsumenterna, så är säkerhet något som många utskriftsleverantörer också måste prioritera högt.

Kolloczek fortsätter:

- Vi vill hjälpa tryckerierna att få sina verksamheter så enkla och flexibla som möjligt, så att de kan vara redo att anpassa sig till alla behov på marknaden och veta att de kan hantera sina kunders data på ett säkert sätt. Med de automatiserade funktionerna i vårt digitala tryckpressar och de befintliga arbetsflödeslösningarna i PRISMA kan våra kunder lita på de nya effektivitetsverktygen i PRISMAproduction och PRISMAsimulate Ultra process. Här får de hjälp att utvidga sin verksamhet till nya marknadssegment och på ett tryggt sätt erbjuda ett brett urval av utskriftsapplikationer till trycksaksinköpare inom grafik och affärskommunikation.

Nya Projekt 33 November 2022
Jennifer Kolloczek, Senior Director för European Planning, Marketing & Innovation, Production Print, på Canon Europe, uttrycker det
VI HAR ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING
Skruvtransportörer
Skraptransportörer
Spjäll
Pneumatiska sändare
Bandtransportörer
Cellmatare
Askkrossar
Kylskruvar NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: www.rabygg.com

på EMRI:s produkter i kombination med vår egen beprövade konstruktion.

Magnetiseringssystemen används med fördel både till vattenkraft, raffinörmotorer och provrum. Mag netiseringsströmmar på upp till ca 300 A produc eras och är lämpliga för maskiner med släpringar.

Förläng livslängden på Er rökgaskondensering och membranvattenrening

Radscan

Industriservice erbjuder

Service & underhåll

Felsökning

Reparationer

Leverans av slit- och reservdelar

Inspektion- och utredningsuppdrag

Uppgradering och modernisering av anläggningar

Inget uppdrag är oss för stort eller för litet. www.radscan.se

Vi hjäper er att få balans i er verksamhet!

En balansering är en investering för att undvika framtida oförutsedda produktionsstopp och kost nader. I vår balanseringsmaskin kan vi balansera t.ex. axlar, fläktar, rotorer och valsar.

Maskinen har en kapacitet på 10-6000 kg med längder upp till 4 meter. Den klarar delar med en diameter på upp till 1,9 meter. I den mån era produkter inte kan tas in i vår verkstad så utför vi balansering på plats hos er.

Elektrisk drivteknik EDT AB P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden Tel: +46-(0)303-240410 e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se

TEKNIK

I dagarna har Öresundskraft startat praktiska prov med en ny teknik för koldioxidavskiljning. Testerna ska visa vägen för framtida avskiljning av upp till 210 000 ton koldioxid per år. Men oavsett teknik är ekonomin en stötesten. ”Vi vill och kan men behöver stöd” säger Öresundskrafts Martin Tofft.

Testanläggningen bakom Filbornaverket imponerar: den är 15 meter hög och blänker av rostfritt stål. I botten finns en container, fullspäckad med mätutrustning. Här ska Öresundskraft under fyra månader testa om HPC-tekniken (hot potassium carbonate) fungerar för avskiljning av koldioxid ur rökgaserna från Filbornaverket. Anläggningen har levererats av CO2 Capsol och har delfinansierats via Energimyndigheten.

Fler tekniker ska testas innan man väljer spår men för Martin Tofft, chef för Öresundskrafts kraft- och värmeproduktion, är det ekonomin snarare än tekniken som bekymrar.

– Både FN, EU och Sveriges regering är överens om att koldioxidavskiljning och -lagring, så kallad CCS, är en nyckel komponent i kampen mot klimatförändringar. Det är också en av våra huvudstrategier och vi har jobbat intensivt med frågan under flera år. Nu är vi som första avfallsförbränningsanläggning i Sverige framme vid praktiska prov.

– Men en fullskaleanläggning kostar uppåt två miljarder kronor och vi som är först på bollen behöver ekonomiskt stöd från staten för att ta merkostnaden och den ekonomiska risken. Det kan vara ett investeringsstöd, en garanterad intäkt för negativa utsläpp och gärna även fossilutsläppsminskning, till exempel via Energimyndigheten eller en EU-fond. Det vore en garanti för att vi kan gå vidare med en fullskaleanläggning redan om några få år.

– Det finns över 30 anläggningar för energiåtervinning ur avfall i Sverige. Vi kan bli en vägvisare för resten av branschen. Då sjunker kostnaderna och riskerna för de som följer efter, avslutar Martin Tofft.

Medical Care System

– köp våra produkter, men använd dem helst inte

Första hjälpen när någon blir utsatt för stänk eller spill av starka kemikalier är ofta att skölja med vatten. Detta lindrar endast till viss del. Det finns mycket bättre sätt. Diphoterine motverkar angrepp av både syror, baser och många andra kemikalier. Vid exponering för fluorvätesyra finns specialprodukten Hexafluorine.

KUNSKAPER OM ARBETSMILJÖRISKER ska utgöra grunden för säkerhetsarbete, både hos arbetsledande personal och utförare, såväl egen personal som inhyrd. Riskanalyser och förebyggande åt gärder ska prioriteras. Samtidigt, om olyckan ändå är framme måste rätt utrustning finnas på plats. Nödduschar och ögonduschar hjälper delvis. Vattnet sköljer bort den farliga kemikalien och späder ut den, dock inte speciellt effektivt. Men det finns betydligt effektivare åtgärder.

Neutraliserar

Diphoterine från Medical Care System neutraliserar frätande kemi kalier. Både syror och baser neutraliseras. Diphoterine är verksamt även mot lösningsmedel, oxidanter med mera. Produkten har testats effektivt mot över 1 200 kemikalier. Det har bland annat förmåga att ”dra ut” kemikalien från vävnaderna. Skador på djupet lindras och behovet av kirurgiska ingrepp minskar.

– Under senare år har en stor mängd oberoende studier visat på effekten av Diphoterine, berättar Markus Wahren, försäljningschef hos Medical Care System. I Tyskland studerades 1400 verkliga fall, som mestadels gällde exponeringar för syror och baser. Studien visade på mycket goda resultat. Samtidigt har inga biverkningar dokumen terats någonstans i världen.

Det är därmed inga risker att behandla med Diphoterine eller att

FAKTA OM MEDICAL CARE SYSTEM:

MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första Hjälpen-produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. MCS genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa.

behandla ett kemikaliestänk där risken för skador av kemikalien bedöms som liten.

– Vår produkt används främst på plats direkt efter att personen blivit exponerad för kemikalien, men produkten är verksam även senare, fortsätter Markus Wahren. Det betyder att ambulanspersonal och vårdpersonal på sjukhus också kan använda Diphoterine, upp till 24 timmar efter skadetillfället.

Produkter även mot exponering för fluorvätesyra En unik produkt – Hexafluorine – används vid exponering av fluorvätesyra. Denna är både frätande och giftig. Hexafluorine neutraliserar syran och fångar samtidigt upp den mycket giftiga fluoridjonen.

Fluorvätesyra används i betbad i vissa stålverk samt på elektronik industrier och där man etsar glas med hjälp av denna syra.

Medical Care System har kunder hos landstingen, kommunernas räddningstjänster och hos laboratorier. Dessutom industrier som hanterar syror, alkalier och andra starka kemikalier. Bland kunderna märks flertalet massa& pappersbruk samt stålverk.

Medical Care System har också produkter bland annat för att lindra brännskador och ta hand om utspillda kemikalier. Företaget genomför också kurser för kunder.

Nya Projekt November 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS
NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 57 DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MEDICAL CARE SYSTEM www.medicalcare.se

Här händer det grejer

Nu är vi uppe i elva guider med tips om utformning av brandlarm för olika byggnadstyper. Ungefär hälften av landets alla brandkonsulter har redan laddat ned en eller flera guider och antalet växer ständigt.

Att dela kunskap och arbeta tillsammans räddar liv. Du är alltid välkommen att diskutera dina projekt med oss. Just nu är många nyfikna på hur man kan öka säkerheten genom att övervaka och styra flera anläggningar från dator eller mobil. Kanske du med?

Vi söker också efter dig som vill vara med på vår spännande tillväxtresa. Besök consiliumsafety.com/career eller Consilium Safety Group på LinkedIn (välj ”jobb”). Där hittar du lediga tjänster och kan även skicka en spontanansökan.

Ladda ned guiderna på brandlarm.se

Förskola Sjukhus Köpcentrum Skola Kontor Hotell Industri Äldreboende Simhall Lager Arena

TILL ALUMINIUM

Är du plåtslagare och arbetar vid kusten där salta stänk hör till vardagen, då är du förmodligen van vid att arbeta med aluminium. Är ditt arbetsområde istället Sveriges inland är du sannolikt lite mer ovan vid bandtäckning i aluminium.

Att materialet är vanligare vid kusten grundar sig i att aluminium inte rostar utan står emot salt och de påfrestningar som tak och fasader nära havet utsätts för. Bevego har tillsammans med Prefa gett fler plåtslagare möjlighet att testa att arbeta i aluminiumplåt och upptäcka fördelarna.

UTBILDAR PLÅTSLAGARE INOM ALUMINIUM

Prefa arbetar med tak- och fasadsystem uteslutande i aluminium. Tobias Eriksson arbetar som tekniker på Prefa sedan sju år tillbaka och har en bakgrund som plåtslagare.

I sin roll som tekniker åker han bland annat ut till plåtslagerier och håller olika typer av utbildningar, till exempel inom Prefas olika system och grundkurser för de som vill börja arbeta i aluminium. Det kan också handla om utbildningar där plåtslagare fått ett uppdrag där Prefas produkter är föreskrivna och man är i behov av att lära sig mer om själva produkten.

Aluminium har många fördelar jämfört med traditionell stålplåt. Plåtslagare runt om i Sverige blir mer och mer nyfikna på hur det är att arbeta i materialet och vill undersöka om detta är något för dem.

När man övergår från att ha arbetat i stålplåt och tar steget till aluminium är det vissa saker men måste tänka på. Det är detta

som Tobias fokuserar på i sina grundkurser där han utgår från bandtäckning och lär ut både teori och praktik.

UTBILDNING FÖR BEVEGOS KUNDER

Jan Olsson arbetar som utesäljare inom byggplåt på Bevego i Region Mellan.

– Jag har tänkt ett tag på att anordna en utbildning inom aluminium för våra plåtkunder här i Mälardalen. Här är man inte lika bekant med aluminium som man är till exempel vid Västkusten eller i södra Sverige. Prefa har nu en ny säljare, Sabrina AlSalim, och då passade det bra att vi på Bevego bjöd in till ett event där plåtslagare både kunde lära känna Sabrina samt genomgå en utbildning. Det var ett antal plåtslagerier som deltog under utbildningsdagen i augusti, både kunder anknutna till vår filial i Västerås och i Eskilstuna, säger Jan Olsson.

Utbildningen genomfördes under en dag som bestod av lunch, fika, nya lärdomar och nya kontakter. Jan ordnade en verkstad att genomföra utbildningen i och Tobias levererade sina kunskaper kring vad man ska tänka på när man arbetar i aluminium.

En del av kursen bestod av att deltagarna fick känna på materialet och testa att falsa, klippa och bocka. Att det var flera plåtslagerier som genomförde kursen tillsammans verkade uppskattas då man kunde byta erfarenheter med varandra och dela alternativa lösningar.

ATT TÄNKA PÅ KRING PLÅT I ALUMINIUM

- Jag uppfattar det som att de som går en grundkurs om aluminium gillar att arbeta i materialet efter att ha testat, och det känns som att de lär sig något och tar med sig kunskaperna.

Nya Projekt 40 November 2022

Jag pratar mestadels utifrån bandtäckning och går igenom fallgropar och vad man ska undvika när man arbetar med aluminiumplåt. Den största risken är helt klart rörelsen i materialet, man måste ha med i beräkningen att aluminium reagerar mycket på både kyla och värme, säger Tobias Eriksson.

FÖRDELARNA MED ALUMINIUM

Korrosionshärdigheten var det som gjorde att plåt i aluminium började användas i utsatta miljöer. Att aluminium nu ökar i popularitet oavsett vart man arbetar har att göra med materialets låga vikt som skapar en betydligt bättre ergonomi och arbetsmiljö för plåtslagarna.

Aluminium väger ungefär en tredjedel av vad stål gör. Det gör materialet betydligt lättare att hantera i alla steg, från det att rullen med plåt levereras till verkstaden tills dess att takets alla detaljer är på plats. Även resurserna vid frakt påverkas positivt av den låga vikten.

MATERIALET SOM LÄKER SIG SJÄLV

Inte nog med att aluminium inte rostar, det läker också sig själv vid repor och andra enklare skador som kan bildas under arbetet med plåten.

När en yta av ren aluminium skadas oxiderar ytan. Det innebär att en tunn hinna av aluminiumoxid bildas och blir som ett effektivt skydd för metallen.

Inte heller vid dessa skador kan rost bildas. Prefa säljer sin aluminiumplåt och sitt system i ett flertal olika kulörer. De har dessutom sin patenterade P10 lack- och materialgaranti i 40 år på alla sina produkter.

Prognosen de närmaste 40 åren säger ca 75 000 soltimmar och 35 000 liter regnvatten per kvadratmeter.

Men med Prefa är du försäkrad mot sprickor, korrosion, frostskador, fragmentering och blåsbildning. En annan fördel är att aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst med bibehållen kvalitet.

Produktionen av sekundäraluminium kräver 95% mindre energi än utvinningen av primäraluminium, och den största delen av aluminiumplåt på marknaden är återvunnen.

PREFA - STARK SOM EN TJUR

Stark som en tjur är Prefas slogan som syftar till tak- och fasadsystemen som håller i generationer och som står emot i princip allt. I över 75 år har Prefa arbetat med att utveckla och producera innovativa system samt takavvattning i aluminium.

Allt började i Österrike och idag arbetar Prefa i 23 länder i Europa. Prefa arbetar bland annat mot arkitekter som väljer Prefas system för både utseende, unikitet och hållbarheten med 40 års materialgaranti.

Nya Projekt 41 November 2022
montage Ring: 08-591 432 32 Mail: info@lwsmide.se www.lvsmide.se Certifierade enligt EN-1090 & ISO-3834 Golv och beläggningar för kommersiella lokaler, offentlig miljö, industri, storkök och parkering. Fogfria ytor industri & försäljning AB 08-753 30 80 www.fogfriaytor.com PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad www.psmab.com PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com

Vindmätning på Blakliden/ Fäbodberget

– utförd av Suorvavind AB

Vi bygger kompletta master med mätsystem, övervakning, datalagring och energiförsörjning.

Vi är sedan 1995 verksamma i Sverige, Norge och Finland och har gjort vindmätningen för många stora projekt i Sverige.

Till exempel: Blaiken, Storrotliden, Lehtiorova, Maevaara, Sjisjka, Glötesvålen m.fl.

Transformatorer till vattenkraftsanläggningar

Mikael, Viktor och Vidar 070-21 464 21 www.suorvavind.se

N NOR DT RAFO

Energiövervakning i realtid EN 206:2013 Billogistik Kameraövervakning FRAMTIDENS STYRSYSTEM - IDAG www.polarmatic.com Tel: 031-194480 ENTERPRISE LABORATORY POLARFLEET POLARAMA POLARPOWER
Vi har ett brett program av falsvärmetransformatorer samt axelströmtransformatorer. Vi tillverkar också transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav. Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas, 3-Fas transformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

SÅ KAN INDUSTRIPROJEKT INOM LIFE SCIENCE BLI MER LÖNSAMMA

Företaget Processus levererar helhetsåtaganden åt industrin, med stor erfarenhet av projekt inom läkemedel och livsmedel.

– Vi har ett inarbetat verksamhetssystem där vi drar nytta av tidigare projekt och tar med lärdomarna till våra kommande projekt, säger Johan Timby, projektledare på Processus.

Att driva igenom industriprojekt inom Life Science och få lyckade resultat kräver kunskap och erfarenhet.

Processus har utvecklat en egen arbetsmetodik, en projektmodell som gör att man kan bidra till att göra kunden Hållbar, Effektiv och Lönsam. De tre begreppen är alla sammanlänkade och kallas gemensamt för HEL.

– Det kan handla om att hitta lösningar som är mer energieffektiva eller som minskar avfallet eller vattenförbrukningen. Då får vi också en hållbar lösning som dessutom är mer lönsam, förklarar Johan Timby.

PROCESSUS HAR BRED KOMPETENS

Företaget har ett 70-tal anställda på flera orter i Sverige. Internt har man expertis inom en rad områden, som processdesign, el- och instrumentdesign, elkonstruktion och automationsdesign. Man har också ett eget nätverk av underkonsulter man tar in för att verkställa projekten, hela vägen till nyckelfärdig leverans.

Såväl innan som under pandemin har Processus haft många uppdrag inom just läkemedelsindustrin. Nu använder man de samlade kunskaperna för kommande projekt.

– Inom Life Science finns stora krav på till exempel spårbarhet. Vi har de kunskaper som krävs för att uppfylla kraven. Likaså kan vi erbjuda testning och verifiering av hela processen, vilket krävs inom det här området. Vi levererar så långt fram i projektet som kunden önskar, avslutar Johan Timby.

WORLD LEADER IN REFRACTORY MATERIAL AND INSTALLATION

www.calderys.com

Vattenkraft

Annonsen finns längst ner

Annonsen finns längst ner

Välkommen att kontakta oss. Vi kan vara din totalentreprenör, underleverantör eller idépartner.

Sten, natursten och gabioner

Steelrod AB är ett företag som erbjuder leverans och montering av egenhändigt importerad sten och natursten från världens alla hörn.

Vi gör även gabionmurar som vi bygger runt om i Sverige. Gabioner används oftast till stödmurskonstruktion samt buller och insynsskydd. Besök www.steelrod.se för mer information!

Tubvärmeväxlare för processindustrin

Tubvärmeväxlare för processindustrin

Tubvärmeväxlare för processindustrin

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin.

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin

Siljan Allards AB

Siljan Allards AB

Annonsen finns längst ner Tubvärmeväxlare för processindustrin Siljan Allards AB

Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Siljan Allards AB Brändavägen, 795 32 Rättvik

Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

E-post: info@siljanallards.com Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik

Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik

Tel: 0248-125 35, Fax: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com

E-post: info@siljanallards.com

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik

Besök vår hemsida: www.siljanallards.com

Besök vår hemsida: www.siljanallards.com

Besök vår hemsida: www.siljanallards.com

Box 725 831 28 Östersund smide@attacus.se Tel. 063-19 91 40 www.attacus.se
Attacus Stål & Smide AB är ett av Jämtlands äldsta svets och smidesföretag. Bolaget grundades 1949 men har anor ända ifrån 1883. Vi utför alla typer av svets och smidesarbeten samt montage och maskinbearbetning. Attacus är namnet på en fjäril – en av naturens skönaste skapelser. För oss är fjärilen en påminnelse om miljöns betydelse för människan. Attacus bygger för människan.
entreprenader.
Qualified Sellihca

Sandvik Mining and Rock Solutions presenterade sin AutoMine® Concept-borrigg för ortdrivning vid sitt evenemang i Tampere i september. Det är den andra i företagets AutoMine®Conceptserie som med hjälp av den senaste tekniken demonstrerar företagets vision om framtidens autonoma gruvdrift.

AutoMine®Concept-riggen är en helt autonom borrigg utrustad med två bommar som borrar utan operatör. Den hyttlösa, batteri elektriska borriggen kan planera och genomföra hela borrcykeln från förflyttning till gaveln, förberedelse, borra de planerade hålen och därefter återvända till laddningsstationen inför nästa borrcykel.

Mindre än två år efter lanseringen av AutoMine® Conceptlastmaskinen – den första helt autonoma maskinen för gruvdrift under jord som byggts specifikt för automation – utökar Sandvik sin vision från autonom lastning till autonom borrning med sin AutoMine® Concept-rigg för ortdrivning.

– Vi fortsätter att tänja gränserna för gruvautomation och visar vad som kommer att bli verkligheten inom en snar framtid,” säger David Hallett, Vice President Automation, på Sandvik Mining and Rock Solutions. ”Vi valde en drifterrigg som vårt nästa konceptfordon för att visa att autonomi också fungerar effektivt i en gruvas utvecklingsfas, i föränderliga miljöer.

Den fullt fungerande AutoMine® Concept-riggen visades och demonstrerades första gången vid ett kundevent i Sandvik Mining and Rock Solutions testgruva i Tammerfors i Finland den 21 september 2022.

Drifterriggen, som inför lanseringen internt gick under namnet ”Amelia”, inkluderar nästa generations intelligenta automatisering tillsammans med andra nya tekniker som kommer att implementeras i nuvarande och framtida Sandvikerbjudanden. Vissa funktioner kommer att finnas tillgängliga som fristående produkter, medan andra kommer att finnas som uppgraderingar eller tillbehör.

– Vår AutoMine® Concept-borrigg för ortdrivning är inte avsedd att lanseras som en kommersiell produkt,” säger Johannes Välivaara, Vice President Product Development and Product Management på Sandvik Mining and Rock Solutions. ”Drifterriggen kommer snarare att bli en utvecklingsplattform för testning och utveckling av ny teknik som våra kunder identifierar

som viktig för deras verksamhet.

AutoMine® Concept-riggen har ingen hytt, vilket skapar utrymme för vatten- och batterilagring ombord. Dessutom elimineras behovet av matningskablar och vattenslangar under drift. Batterikraft och elförbrukning optimeras utifrån behov, vilket gör att batteriet ombord varar ännu längre.

Allt drifterriggen behöver känna till är vilken tunnel och gavel den ska åka till – resten planeras autonomt med hjälp av data från valfri programvara för gruvplanering. Tunnellinjer och -profiler planeras och definieras i borr- och sprängplaner i iSURE® som säkerställer optimal hålplacering, sprängning och profilkvalitet.

Drifterriggen har även tillgång till 3D-modeller av gruvan. 3D-modellen av gruvan kan uppdateras och optimeras i realtid baserat på data från maskinens inbyggda kameror och skannrar.

Borriggen lär och anpassar sina rutter i föränderliga miljöer och slutför säkert hela borrcykeln från början till slut. Trots sin storlek navigerar den smidigt vilket möjliggör effektiv användning även i trånga utrymmen. Väl på plats justerar den automatiskt borrplanerna för att optimera borrningen för hela utrymmet.

– Vår vision är att utrustning som denna, tack vare batteriteknikens snabba utveckling, inom en snar framtid kommer att kunna borra hela sekvensen helt på batterikraft. Det eliminerar behovet av att ansluta till elnätet och förbättrar flexibiliteten under jord,” säger Jussi Puura, Digitalization Research Lead, på Sandvik Mining and Rock Solutions.

AutoMine® Concept-riggen använder en AI-styrd borrkroneväxlare för att identifiera och byta ut slitna borrkronor automatiskt. Drifterriggen är också utrustad med en bottenrörsinstallatör som förenklar laddningsproceduren vid bottenladdning. Borrdata rapporteras sedan tillbaka till iSURE® eller Deswik för optimering av nästa omgång.

Vidare använder drifterriggen Rock Pulse® AI för kontinuerlig återkoppling av berget för att optimera borrprestandan.

AutoMine® Concept-riggen är kompatibel med traditionella säkerhetsgrindssystem, men kan också arbeta i ett oisolerat område. Difterriggen ber om assistans vid påfyllning av förbruknings varor och batteriladdning, och kan begära att en operatör ingriper om den är osäker på förändringar i sin miljö.

TRÅDLÖS BRANDVARNARE

Larmar en, larmar alla!

Brandsäkra ditt hus, sov tryggt och vakna snabbt om olyckan är framme med en trådlös samman koppling mellan dina brandvarnare. Larmar en så larmar alla. Smidigt montage och enkla inställ ningar gör jobbet lätt. Spara tid och pengar med tio års livslängd på litiumbatteriet!

• Upp till 200 m räckvidd med inbyggd repeater

• 240 unika kanaler för störningsfri drift

• Valbar omnikanal, svarar och sänder på alla kanaler - säkrar allmänna utrymmen

• Larmminne och larmidentifikation

• Godkänd enligt SS-EN 14604:2005 / AC 2008

Kan även kombineras med värmedetektor, centralenhet med reläfunktion och larmtryckknapp. Marelcos brandvarnare har tryggat hem i mer än 25 år. Vår långa erfarenhet och gedigna kunskap borgar för högsta kvalitet och din säkerhet.

E-nr: 63 028 76

KAMIC Light & Safety Tel: 054-57 01 20 | www.kamiclightsafety.se

Rörmontage svetsning
10ÅRS GARANTI!
ROSLAGENS Rörmontage och svetsning inom Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. Installation och byte av abbonentcentraler för fjärrvärme och kyla samt kulvertbyten av värme och varmvatten som Rörmontage och svetsning inom Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. Utför även byten av abonnentcentraler för fjärrvärme, fjärrkyla samt kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten som totalentreprenader. ROSL AGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX 195 • 177 24 Järfälla Tel 08-580 813 00 •www.rvm.nu Rörmontage och svetsning inom Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. Installation och byte av abbonentcentraler för fjärrvärme och kyla samt kulvertbyten av värme och varmvatten som totalentreprenad. BOX 195 • 177 24 Järfälla Tel 08-580 813 00 • www.rvm.nu

Tillverkningsindustrin står idag inför stora utmaningar. På kort sikt handlar det om höga energipriser, och på längre sikt behöver hållbarhetsmålen nås. För att kunna ta sig an dessa utmaningar behöver industrin arbeta smartare, inte minst genom ny teknik. Och ny teknik skapas genom samverkan.

För många är digitalisering inom industrin ett otydligt begrepp, och man vet inte vart man ska vända sig för att införskaffa annat än vanliga datorer. Men teknik påverkar de flesta områdena inom ett företag idag, och det finns fler digitala lösningar att tillgå än någonsin.

Industrin har alltså många teknikföretag med unika innovationer att vända sig till idag, men de skapar inte sina lösningar i ett vakuum. Det är genom att ta del av industrins utmaningar som nya innovationer ser dagens ljus. Gemensamma projekt och forum är nödvändiga för att föra utvecklingen framåt.

Genom att följa med i den tekniska utvecklingen kan tillverkare sänka sina energikostnader, öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda smartare produkter och vara med och skapa en mer hållbar framtid.

Teknikföretaget DAZOQ hjälper tillverknings- och processindustrin att effektivisera sin energianvändning. Med hjälp av trådlösa sensorer mäter de sina kunders energiförbrukning. Datan samlas, trender analyseras och DAZOQ kommer sedan med besparingsförslag.

Deras lösning har effektiviserat energianvändningen för bland annat BTT Plåt i Kisa, som har kunnat anpassa både sitt arbetssätt och hur de bemannar sin verksamhet för att undvika energispill och betala mindre för den el som används.

– Vår lösning ger snabba och enkla besparingar redan på kort sikt, utan stora investeringar, säger Victor Borén, affärsutvecklare på DAZOQ.

Det börjar med energiförbrukningen, men DAZOQ kan hjälpa till med ytterligare parametrar ju mer data som samlas in. Tillsammans med kunden utformar de arbetsrutiner och ser över externa avtal. Och samarbetet växer, även indirekt mellan olika företag.

– Vi drar fördel av våra erfarenheter från andra kunder i liknande situationer. Över tid har vi genom vår samverkan med olika företag samlat ihop en hel verktygslåda med effektiva lösningar, säger Victor Borén.

SKAPA HÅLLBARHET GENOM DELAD DATA

Hand i hand med energifrågan går hållbarhetsfrågan – den absolut viktigaste utmaningen vi står inför idag.

Något som allt mer efterfrågas när det kommer till hållbarhet är information om CO2-avtrycket hos produkter genom hela värdekedjan. Många företag har endast koll på sina egna siffror, och de är vanligtvis bara en bråkdel av det totala utsläppet.

Ett företag som har tagit fasta på utmaningen med produkters CO2-avtryck är ChainTraced. De ingår i ett projekt tillsammans med ståltillverkaren SSAB och deras kund Nitator, som syftar till att underlätta informationsflödet mellan aktörerna.

Genom en teknisk plattform som tillhandahålls av ChainTraced kan SSAB på ett enkelt sätt förmedla viktig information om de produkter som de levererar till Nitator. Materialet kommer tillsammans med ett produktpass som bland annat anger CO2-avtryck.

Nitator kan i sin tur uppdatera produktpassen med information utifrån deras egna processer, och ge vidare den samlade information till sina kunder. På så sätt kan fullständig data om CO2-avtrycket följa med produkterna genom hela värdekedjan.

– Tidigare har företag bara optimerat sin egen interna process, och har inte tänkt så mycket på helheten. Då blir det suboptimeringar, och kostnaden flyttas bara runt i värdekedjan. Med fullständig och delad data kan man dra rätt slutsatser och göra rätt hållbarhetsförändringar tillsammans, säger Victor Andersson, VD för Chaintraced.

Vi är specialister på nöd-och ö Tel 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix se

MÄLAREN

Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer. För mer information www.reningsverketmalaren.se

Det bästa underhållet är det som kräver minst underhåll

När vindkraftverken blir större och mer energi produceras, ökar också mängden värme och risken för överhettade elektroniksystem. Genom att använda sig av effektiva vätskekylda system kan denna värme avledas, och kostsamma underhåll undvikas.

Användning av snabbkopplingar i ett kylsystem möjliggör en snabbare installation, montering och underhåll. CEJN ultraFLOW är en serie lättviktskopplingar med inget spill, lågt tryckfall och säker anslutning i vätskeledningarna. En investering för effektiv vätskekylning, helt enkelt.

www.cejn.com

Inget spill Lågt tryckfall CEJN ultraFLOW Robust CNA_annons_wind.indd 1 2020-08-19 16:13:39
Läs mer om ultraFLOW och ladda ner vår Thermal Control-guide på www.cejn.se

RELIEFED

TECHNOLOGIES FÅR 2,5 MILJONER EURO I BIDRAG OCH 3,5 MILJONER EURO I EGET KAPITAL FRÅN EUROPEAN INNOVATION COUNCIL FÖR ATT ETABLERA ETT Z.TRUSION® TECH CENTER

Reliefed Technologies har valts ut bland över 1 000 ansökningar för att få 2,5 miljoner euro i bidrag och 3,5 miljoner euro i eget kapital från European Innovation Council, EIC.

Finansieringen syftar till att stödja utvecklingen och kommersialiseringen av z.trusion®-tillverkningsteknologin och finansiera etableringen av världens första z.trusion® Tech Center, och därigenom påskynda införandet av z.trusion®-teknologin inom batteriindustrin.

Det konkurrensutsatta kapplöpningen för att designa de bästa, kommersiellt gångbara, men ändå lagstadgade batteripaketen pågår, och marknaden förväntas växa under de kommande åren.

Men att designa nästa generations batteripaket är inte lätt. De måste vara lätta, starka, termiskt reglerade, återvinningsbara och billiga, en utmaning som lockar några av de smartaste hjärnorna i världen.

Det finns dock ett specifikt hinder och begränsande faktor som alla ingenjörer som är utrustade med uppgiften måste överväga, oavsett hur intelligent en design är: effektiviteten, fysiska begränsningar och associerade kostnader för befintlig tillverkningsteknik.

Det är här z.trusion® kommer in. z.trusion® är patenterad tillverkningsinnovation som möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av avancerade tredimensionella, lättviktsoptimerade profiler, helt enkelt genom att uppgradera en av de mest utbredda använda tillverkningsteknologierna i världen, nämligen extrudering. Tekniken ger en unik möjlighet för kostnadskänsliga industrier som fordon

och konstruktion, att ompröva sitt produktsortiment och spara stora mängder material, energi och CO2-utsläpp i processen.

För att exemplifiera möjligheterna som z.trusion® tillför fordonsindustrin, utvecklade Reliefed Technologies en flikkyld batterilösning och testade den tillsammans med RISE (Research Institute of Sweden) 2022 med anmärkningsvärda resultat: 6C-laddning från 20-80 % SOC .

Resultatet i sig genererade ett betydande marknadsintresse och visar vilken kritisk teknologi z.trusion® kommer att vara för konkurrenskraften hos en av Europas mest vitala industrier.

EIC (Europas flaggskeppsinnovationsprogram), har valt Reliefed Technologies för att få ett bidrag och eget kapital för att finansiera skapandet av ett z.trusion® Tech Center, utrustat med z.trusion® uppgraderade extruderingslinjer för aluminium och andra olika material.

Tech Center kommer att vara det första i sitt slag i världen och kommer att vara avgörande för att möjliggöra den snabba prototypframställning och tekniska validering som krävs för att realisera framtida batteridesigner och göra z.trusion®-bilen redo.

Det ekonomiska stödet från EIC kommer också att användas för att realisera och kommersialisera den lovande tabkylda batterilösningen i samarbete med kunder och nyckelpartners som Fraunhofer IWU, Henkel och Jönköpings Universitet.

– Detta finansiella stöd är ett mycket välkommet bidrag och bekräftar styrkan i vår affärsplan och vårt teams kompetens. Dessa pengar kommer att påskynda implementeringen av z.trusion® i både fordonsindustrin och andra nyckelindustrier och minska världens CO2e-utsläpp i en ännu snabbare takt, säger Mikael Eklund, VD för Reliefed Technologies.

Nya Projekt 58 November 2022

AI VÄLJER DE BÄSTA LEGERINGARNA BLAND MILJONTALS

KANDIDATER

Allt större krav ställs på de material vi använder. Nu har forskare vid bland annat KTH utvecklat ett sätt att snabbare, effektivare och billigare än tidigare sortera ut vilka metallegeringar som håller måttet.

Artificiell intelligens (AI) kan användas för att utveckla framtidens material som har ändamålsenliga egenskaper, visar ny forskning. Den metod som KTH-forskaren Stefan Bauer och hans kollegor utvecklat har nu resulterat i en publicering i den vetenskapliga tidskriften Science och resultaten banar väg för nya tekniska utvecklingar.

17 KANDIDATER

I en sökrymd som består av miljontals olika legeringar, så kallade högentropilegeringar (HEA), har forskarna med hjälp av AI-metoden kunnat sortera ut 17 riktigt bra.

Legeringar med potential att kunna möta framtida behov eftersom de har hög hållfasthet och hårdhet, bra slitstyrka och korrosionsbeständighet. Bland dessa 17 legeringar identifierades två med extremt låg värmeutvidgning, vilket är önskvärt för högtemperaturapplikationer.

Konventionellt arbete med legeringsdesign tar vanligtvis år. Med forskarnas metod kunde hela arbetsflödet bantas ner till bara

några månader.

– För att fortsätta övergången till en hållbar ekonomi och nå de globala klimatmålen behöver vi agera. Ett av de sätt på vilket vi kan göra det är genom utvecklingen av nya material, säger Stefan Bauer, universitetslektor vid KTH.

VÄTGAS NYCKELN TILL HÅLLBART SAMHÄLLE

Legeringarna forskarna hittat är lämpliga för hög- och lågtemperaturapplikationer, såsom i flygplansmotorer eller för transport av flytande ammoniak, naturgas och väte. Just vätgas anses vara en nyckel till ett mer hållbart samhälle.

– En förflyttning till en ekonomi som baseras på vätgas kräver att vi har behållare som klarar av att transportera och lagra flytande vätgas, och det i stor skala. Givet temperaturskillnaden mellan flytande väte och den omgivande miljön så behöver vi nya material som har samma volym oavsett om det är kallt eller varmt, säger Stefan Bauer.

De material som används idag expanderar vid värme, och krymper vid kyla. Över tid skulle en behållare byggd av tillgängliga metaller idag och som kan rymma stora mängder flytande väte under stor tryck endera explodera eller implodera, beroende av den omgivande temperaturen.

Stefan Bauer är vid sidan av sitt arbete vid KTH också affilierad forskare vid Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Nya Projekt 59 November 2022

ALLTID ETT STEG WWW.SCHEUCH.COM

I RÖKGASRENING

SCHEUCH - KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

FÖRE
Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com
Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga. Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt. Styrd Borrning Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se

BIOGAS ÄR MER ÄN ENERGI

Inne i de tre grönbruna rötkamrarna på avloppsreningsverket Gryaab i Göteborg är det varmt, brunt och bubbligt. Slam från avloppsvatten och fett från restauranger och storkök blandas om och får jäsa i några veckor. Ut kommer biogas, certifierat gödselmedel och maximerad miljönytta.

På ett år producerar anläggningen 11 miljoner kubikmeter biogas, motsvarande 70GWh. Varje vecka uppstår också 500 ton så kallad avvattnad biogödsel som kan ersätta konstgödsel.

– Det är en enkel teknik som förenar många miljönyttor, ändå nyttjar vi knappt en tredjedel av den fulla potential från avfall och restprodukter som finns i Sverige, för att inte tala om globalt, säger Anders Hjort, biogasexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

FRÅN BIPRODUKT TILL ENERGIBÄRARE

Många rötningsanläggningar vid reningsverken byggdes i Sverige på 60- och 70-talet. Då var biogasen bara en biprodukt från själva avloppsreningen. Det är först i början på 90-talet som biogasen har kommit till användning som energibärare när biogasen började uppgraderas till biometan, berättar Anders Hjort.

Sedan dess har intresset gått upp och ner men sedan två, tre år tillbaka har synen på biogas förändrats och nu är det ett viktigt tillskott i energimixen, även på EU-nivå. Så sent som i våras beslutade EU-kommissionen att ytterligare 35 miljarder kubikmeter biometan ska produceras varje år inom ramen för satsningen REPowerEU.

Den mesta biogasproduktionen sker i dag i Europa, Kina och Nordamerika, men intresset ökar, inte minst i kristider. Sedan Rysslands invasion av Ukraina och importstoppet av rysk naturgas har biogasen blivit ännu viktigare.

– Kriget har definitivt ritat om energikartan. Biogas har kommit upp på tapeten varje gång det varit energikris. Den här gången sammanfaller det med både klimatfrågan och säkerhetsläget, säger Anders Hjort.

NYA MARKNADER FÖR FLYTANDE BIOGAS, LBG

Hittills har den största biogasmarknaden i Sverige varit busstrafiken, men när allt fler städer elektrifierar sin kollektivtrafik behöver biogasen gå till andra marknader. Den tunga lastbilstrafiken, långdistansbussar, vissa industriprocesser och sjöfarten hör till de hetaste kandidaterna.

– Det är viktigt att biogasen går till de marknader där den gör mest nytta, där det är svårt att ersätta fossildrift med till exempel elektrifiering, säger Anders Hjort.

Men för att maximera nyttan med biogas måste den många gånger omvandlas till flytande form, liquid biogas, så kallad LBG. Flytande biogas kan enkelt ersätta eller blandas i flytande naturgas, LNG, vilket har blivit ett allt vanligare drivmedel för fartyg i stället för konventionell bunkerolja, eftersom det minskar utsläppen av koldioxid och svavel.

Inom ett par år väntas 15 procent av allt bunkerbränsle som förbrukas i Sverige och världen vara LNG.

– Om vi i stället kan erbjuda LBG är det ett signifikant tillskott till sjöfartens omställning, säger Karl Jivén, expert inom sjöfartsbränslen.

HÖG MILJÖNYTTA PER INVESTERAD KRONA

De främsta hindren för en snabb omställning ligger förstås i ekonomin. LBG är fortfarande många gånger dyrare än olja. Styrmedel och affärsmodeller som minskar kostnaderna brådskar.

Genom åren har inte minst investeringsstödet genom Klimatklivet varit avgörande för den svenska biogasproduktionen. Sedan 2015 har IVL:s biogasexperter hjälpt både små och stora kunder att söka investeringsstöd till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Översatt till klimatnytta har det, lågt räknat, minskat utsläppen med en halv miljon ton koldioxidekvivalenter, uppskattar Anders Hjort.

– Investeringar i biogas har väldigt hög miljönytta per investerad krona. Och dessutom, för att producera fossil naturgas tar det flera miljoner år. Förnybar biogas tar bara tre veckor.

Nya Projekt 62 November 2022

STARKA PARTNERS KRING…

…EN STARK KÄRNA

Göthes Industribeslag grundades 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås & beslag samt Skandinaviens ledande grossist till OEM Industri dvs Dörr-, Fönster- & Fasadindustrin.

Vi har över 50 olika varumärken i vårt sortiment och du får alltid en samlad leverans.

Det är smart logistik som sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage.

Du som kund spar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika lever anser och uppackningar, dvs lägre CO2 - avtryck. Smidigt för dig och bra för miljön.

Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept - En hållbar affär!

Huvudkontor: Box 1928, 791 19 Falun (Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun) • Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Lager: Falun & Stockholm • Telefon: 010 - 483 40 00 • Order @ kundservice: 010 - 483 40 25 • order@gothes.se • gothes.se

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

DOUBLE, RSK nr: 7034635

DOUBLE, RSK nr: 7034635

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786 DOUBLE, RSK nr: 7034635

LBW Tel: 08-584 108 80
4PPoE
med dokumenterad 90W över datanätverket Standard - IEEE 802.3bt 4PPoE 90W Web: www.lbw.se
Samtliga produkter i länken designade för
90W

Med en Digital Låssmed® får du kontroll, enkelhet och trygghet – med lösningar som ständigt bryter ny mark.

08-120 46 110 | info@samuelssonpartner.se | samuelssonpartner.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com www.zugol.com Använd originalet! Sedan 1969 i miljöns tjänst!

ARCTIC PAPER VIDGAR SINA AFFÄRSOMRÅDEN OCH SATSAR PÅ SOLKRAFT – HAR SOM MÅL ATT PRODUCERA 40 MW SOLEL ÅRLIGEN

Ett ökat elbehov, högre energipriser och grön omställning har gjort att pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo tagit beslutet att bli egna kraftproducenter. Dels för att täcka sin egen energiförbrukning, dels för att själva kunna erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Genom en ny solcellsanläggning från EnergiEngagemang har de tagit viktiga steg mot sitt mål att år 2030 årligen producera 40 megawatt solel.

Totalt 700 000 ton grafiskt papper rullar ut från Arctic Papers tre bruk i Sverige och Polen varje år. För att producera det krävs energi, mycket energi, något som har fått koncernen att de senaste åren ge sig in i energibranschen.

– Vi har sedan tidigare affärsområdena papper, massa och förpackningar, men nu har vi även affärsområdet Power, säger Daniel Bergkvist Group Power Manager på Arctic Paper.

Man har sedan tidigare egen energiproduktion via ångturbiner och vattenkraft. Tanken framöver är att satsa mer på både sol- och vindkraft, på det polska bruket finns sedan tidigare en solkraftsanläggning som motsvarar en energiproduktion på 1 000 000 kWh. Men mer ska det bli.

– År 2030 ska vi ha noll utsläpp av koldioxid, och energiproduktion ska stå för närmare sju procent av koncernens omsättning. Energipriserna ökar och vi ser att vi dels kan göra en bra affär genom att äga vår egen energiproduktion, men även genom att erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Målet är att bygga solkraftverk som tillsammans ska producera 40 000 000 kWh per år.

– EnergiEngagemang som är vår leverantör har gjort ett fantastiskt

jobb, framför allt var det en väldigt enkel och smidig installation. Och fort gick det. Säger Daniel Bergkvist.

Johan Peura, projektledare på EnergiEngagemang tycker att det är bra att processindustrin börjar se de många fördelarna med solenergi.

De har ofta stora tak med bra förutsättningar att installera större anläggningar, dessutom har de ofta allra högst förbrukning när solenergi genererar som bäst. Alltså under dagtid.

Något som många missar är att tillverkningsindustrin är undantag från regeln om toppeffekt på 500kW innan skatteplikt tillkommer.

En tillverkande industri kan med andra ord installera hur stor solcellsanläggning de vill utan att behöva riskera att betala skatt på producerad el.

Den soliga sommaren har gjort att anläggningen i Grycksbo har producerat över budget ända sedan start, och Daniel Bergkvist ser inga ekonomiska tveksamheter i de här ändå ganska stora investeringarna.

– De höga elpriserna vi har haft i sommar har visat att solcellsanläggningar är en god investering som är här för att stanna. Vår solcellssatsning är en betydande del av vår framtida energistrategi och en viktig del i vår energimix.

Den storskaliga satsningen på energiproduktion beräknas också höja värdet på hela bolaget.

– Dels minimerar vi den risk det innebär att vara beroende av andra energibolag, dels bygger vi en helt ny tillgångsportfölj som kommer att betinga ett betydande värde i koncernen.

Jag har goda förhoppningar att det här kommer att vara en väldigt bra affär för våra aktieägare, avslutar Daniel.

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

• 40kW – 24 MW

• 3-130 bar(a) upp till 530 º

• Mottryck upp till 29 bar(a)

• Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast

• Servicevänlig design (overhung)

Sveadiesel AB Inter-Turbine

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

+46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se

• 40kW – 24 MW

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

• 3-130 bar(a) upp till 530 º

• Mottryck upp till 29 bar(a)

BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

• 40kW – 24 MW

LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

• Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast

• 3-130 bar(a) upp till 530 º

• Mottryck upp till 29 bar(a)

• Servicevänlig design (overhung)

+46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se

BESÖKSADRESS:

Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

LEVERANSADRESS:

Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

Maskingatan 1, 934 52 Byske 070-607 08 22 • www.legosvets.com

Stålsätter Skellefteå!

Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige Sveadiesel AB Inter-Turbine
Sveadiesel AB Inter-Turbine
J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar! 070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se • Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988 Ett urval av våra kunder: Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner. • Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner Prisvärda produkter Produkter för gödselhantering omrörare pumpar Hos oss hittar du Släpvangar containers Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87 www.aspby.se Vi erbjuder både standardPrisvärda produkter för entreprenadföretag! Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se

Lägg Smena Catalysis och Tenutec på minnet. De unga 2Dföretagen står som vinnare i SIO Grafens innovationstävling 2022 och delar på 600 000 kronor.

– De här företagen kommer vi höra mycket om framöver inom svensk industri, säger tävlingsledare Jon Wingborg från SIO Grafen.

Det var hög stämning på Swedish Graphene Forum i Sundsvall när vinnarna i SIO Grafens innovationstävling presenterades. Runt 100 deltagare på Sveriges största konferens för grafen och andra 2D-material applåderade fram vinnarna Smena Catalysis och Tenutec.

– Vi har sett sex finalister av mycket hög kvalitet med nys kapande innovationer inom grafen och 2D-material. Vinnarna visar att en spännande framtid stundar inom nya material, säger Jon Wingborg.

KATALYTISKA EGENSKAPER

Smena utvecklar en patenterad process för att aktivera ett mycket vanligt och naturligt 2D-material. Idén innebär att utforska användningen av detta materials katalytiska egenskaper för att göra produktion av grön vätgas billigare och mindre beroende av extremt ovanliga material.

– Vi är otroligt glada över vinsten. Den gör att vi direkt kan kick starta projektet genom att anställa en expert på området och därigenom komma framåt mycket fortare och utvärdera detta tillsammans med industriella partners, säger Patrik Bjöörn från Smena Catalysis.

UPPGRADERAT KYLSYSTEM

Tenutec utvecklar ett grafen för att öka ledningsförmågan i Thermal Interface Material och en grafen-film som kan ersätta dagens kylplattor. Resultatet är ett uppgraderat kylsystem med en

ledningsförmåga som förlänger livslängden på elektronik och gör den snabbare. Detta möjliggörs genom företagets nya, patenterbara produktionsmetod där Tenutec kan producera ett högkvalitativt grafen utan att miljön tar skada.

– Fantastiskt kul att få träffa grafen-Sverige och bli uppmärk sammad i SIO Grafens innovationstävling. Priset gör jättestor skillnad för oss som precis har börjat, vi är jättetacksamma. Vi tuffar på, håll utkik för nu händer det grejer, säger Sebastian Ringqvist från Tenutec.

FRAMTIDA MENTORSKAP

SIO Grafens innovationstävling har pågått sommar och höst och kulminerade med veckans prisutdelning på Swedish Graphene Forum i Sundsvall. Vinnarna vann 300 000 kronor per bolag samt ett framtida mentorskap från en namnkunnig jury som ska hjälpa de unga innovationsbolagen framåt.

FAKTA

Två vinnare:

Patrik Bjöörn, Smena Catalysis. Sebastian Ringqvist, Tenutec.

Sex finalister

Erik Khranovskyy från Grafren, Jan Nordin från Grafoam, Hans He från RISE, Armando Cordova från Mittuniversitetet, Patrik Bjöörn från Smena Catalysis och Sebastian Ringqvist från Tenutec.

Juryn

Charlotte Emlind Vahul från Chalmers Ventures, Elisabeth Sag ström-Bäck från SIO Grafen, Mamoun Taher från Graphmatech och Michail Pagounis från Business Sweden.

SIO Grafen

SIO Grafen är ett av sjutton strategiska innovationsprogram och drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. SIO Grafen arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att använda grafen och andra 2D-material.

På bilden: Sebastian Ringqvist och Patrik Bjöör Foto Jonas Löfvendahl

Shims och metallfolie anpassat efter dina behov.

Sedan 1950 har empiro levererat shims och metallfolie. Vår styrka är vår exibilitet för varje kunds unika behov. Laminerade eller massiva med tjocklekar från 0,008 mm i mässing, rostfritt stål, alumi nium, plast m.m. Kontakta oss gärna för mer information.

www.empiro.se

Orust: Tel. 0304-32550 | Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm: Tel. 08-611 18 99 www.empiro.se | order@empiro.se

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

• 40kW – 24 MW

• 3-130 bar(a) upp till 530 º • Mottryck upp till 29 bar(a) • Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast • Servicevänlig design (overhung)

James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 www.west2000.se James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 www.west2000.se Sveadiesel AB
Inter-Turbine
BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige +46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

AI EFFEKTIVISERAR UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS AVANCERADE MATERIAL

Maskininlärning kan användas för att utveckla framtidens material med ändamålsenliga egenskaper, visar ny forskning. Metoden som har utvecklats av WASP-forskaren Stefan Bauer och hans kollegor publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Science och resultaten banar väg för nya tekniska utvecklingar.

Nästa generations tekniska tillämpningar inom exempelvis förnybar energiteknik och transport kräver nya material med optimala egenskaper. Högentropilegeringar (HEA) har potential att kunna möta behoven eftersom de har hög hållfasthet och hårdhet, bra slitstyrka och korrosionsbeständighet. Dessutom är HEAs lämpliga för hög- och lågtemperaturapplikationer, såsom i flygmotorer eller för transport av flytande väte, ammoniak och naturgas.

Traditionella legeringar består av en eller två huvudkomponenter med mindre mängder av andra grundämnen, medan HEAs är uppbyggda av fem eller flera huvudkomponenter i liknande koncentrationer.

Vid design av legeringar används i dag termodynamiska beräkningsmodeller i kombination med tidskrävande experiment. Men dessa modeller fungerar ofta dåligt för de komplexa kemiska sammansättningarna i HEAs.

MILJONTALS MÖJLIGA SAMMANSÄTTNINGAR

I en ny studie har WASP-forskaren Stefan Bauer och hans kollegor använt maskininlärning, en tillämpning av AI, för design av HEAs, baserat på ett fåtal experimentella data. Modellen kunde karaktärisera 17 nya potentiella HEAs, utifrån miljontals möjliga komponentsammansättningar.

Bland dessa identifierades två högentropilegeringar med extremt låg värmeutvidgning, vilket är önskvärt för högtemperaturapplikationer. Hela arbetsflödet tog bara några månader, i motsats till ett konventionellt tillvägagångssätt för legeringsdesign, som vanligtvis tar år.

BITRÄDANDE PROFESSOR INOM WASP VID KTH

Stefan Bauer är forskare inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP och började sin tjänst som biträdande professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm i juli 2021.

Med en bakgrund inom matematik och ekonomi tog han sin doktorsexamen i datavetenskap från ETH Zürich och belönades med ETH medalj för en enastående doktorsavhandling. Tidigare var han ledare för en forskargrupp vid Max Planckinstitutet i Düsseldorf. Hans forskning fokuserar på kausalitet och djupin lärning med målet att designa intelligenta AI-system.

Nya Projekt 74 November 2022

Studien som publiceras i det senaste numret av Science, möjliggör snabb och automatiserad upptäckt av högentropilegeringar, vilket banar väg för framtida tekniska utvecklingar.

Publikation: Machine learning-enabled high-entropy alloy discovery, Ziyuan Rao et al, 2022, Science.

kontaktresistans. Detta för att möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri.

Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Chalmers tekniska högskola.

WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med närmare 4,9 miljarder kronor för perioden 2015-2031. Utöver det bidrar universiteten och industripartners till programmet med 1,3 miljarder kronor.

WASP har som mål att examinera minst 600 doktorer och att rekrytera 80 forskare i världsklass och erbjuda dem attraktiva rekryteringspaket.

WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

– Vi lyckades med målet och har tillverkat minst två typer av grafen/koppar eller CCG/koppar kompositbeläggningar som uppvisar friktion som är cirka tre-fyra gånger lägre än ren koppar och som samtidigt bibehåller liknande elektrisk kontaktresistans. Deras låga friktion och låga elektriska kontaktresistans har uppfyllt kraven för vissa industriapplikationer, säger Jiantong Li, forskare på KTH.

Grafen och MXene kan avsevärt minska friktionen hos metall beläggningar. Men rena grafen- eller MXene-beläggningar lider av hög elektrisk kontaktresistans och dålig slitstyrka. När grafen blandas med kopparpulver i en riktig sammansättning är det möjligt att samtidigt minska friktionen, förbättra slitstyrkan och behålla det låga elektriska kontaktmotståndet.

Men mycket jobb återstår innan de första produkterna kommer till marknaden baserade på de överljudssprutade 2D-materialbeläggningarna.

– Vi räknar med att det tar ytterligare minst fem år, säger Jiantong Li.

Överljudssprutad beläggning av 2D-material kan möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda. Det visar ett färskt samarbete mellan KTH och ABB.

De spännande resultaten kommer från ett slutfört projekt inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Här har deltagare från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och industrijätten ABB optimerat supersoniska sprutprocesser för att tillverka ledande och slitstarka beläggningar baserade på 2D-material vilka beläggs på metallsubstrat för industriella elektrifieringsapplikationer.

Totalt har ett 50-tal prover preparerats och testats. Flera typer av beläggningsmaterial, bestående av ren grafen, ren MXene, den mekaniska blandningen av grafen/kopparpulver och kopparbelagda grafitpulver (CCG), har överljudssprutats på koppar- eller stålsubstrat för att bilda enhetliga beläggningar.

Möjligheten undersöktes att använda ledande 2D-material (grafen eller MXene) för att minska friktionen hos ”rörliga” metallkontakter i elektrifieringsprodukter utan att uppenbart öka deras elektriska

Nya Projekt 75 November 2022
OM WASP SUPERSONISK SPRUTNING AV GRAFEN GER ÖKAD LIVSLÄNGD