Nya Projekt Industri & Tillverkning 003/2021

Page 1

Nya Projekt

December 2021

003 Nya Projekt

Industri & Tillverkning


Rymdturismen får sitt genombrott 2022? SIR RICHARD BRANSONS VIRGIN GALACTIC NÅDDE GRÄNSEN FÖR YTTRE RYMDEN I JULI I ÅR OCH I SEPTEMBER SKICKADE ELON MUSK IVÄG FYRA PASSAGERARE PÅ EN KRYSSNING I EN OMLOPPSBANA RUNT JORDEN. Nu hoppas man flyga fler turister nästa år. 2022 kan bli det första året som fler människor reser ut i rymden som passagerare än anställda astronauter.

7

Virgin Galactic kommer att göra sin farkost både starkare och säkrare inför 2022 och någon gång under det andra halvåret räknar man med att starta den kommersiella verksamheten. Något av det vi kommer att skriva mer om under nästa år. Nästa steg kanske blir Månen eller varför inte Mars. Så följ oss i bevakningen av detta – både tekniskt och kommersiellt. Flygande taxibilar är en annan nyhet (=flygplan för vertikela start och landning). Volocoptor från Tyskland startar flygtaxitjänster under OS i Paris 2024. eHang, Lilium och Vertical Aerospace är andra företag som ligger i startgroparna.

22

Klart är i varje fall att vi närmar oss en verklighet som inte för så länge sen var en utopi.

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

30 43


Nr 003/2021

Utgivare: Nya Projekt Industri &Tillverkning ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


OPTIMERA LASTNING & TRANSPORT Med Trimble Smart Haul TOTAL TONNES MOVED

TPH

1026.3

412.1

CYCLES

19 AVERAGE CYCLE TIME

8:32s

LINEUP TIME

1:01 Se lastplats, transportsträcka och tippställe i realtid. Få noggrann och detaljerad data helt automatiskt. Identifiera flaskhalsar som påverkar produktionen. Kontakta oss för mer information! Läs mer på trimble.com/loadhaul

SITECH SVERIGE AB ®

010 - 456 80 00 info@sitech-Sverige.com www.sitechsverige.com

YOUR TECHNOLOGY PROVIDER


Nya Projekt

December 2021

EATON GER FYRA RÅD HUR INDUSTRIN SKA UNDVIKA ETT ERROR 404 Industrin blir alltmer uppkopplad genom Operational Technology (OT), vilket ställernya och högre krav på cybersäkerheten. Men att kombinera IT:s fokus på snabba agila lösningar och OT:s statiska system och utrustning kan föranleda stora säkerhetsluckor. Eaton ger här fyra steg hur industrin ska få till ett holistiskt cybersäkerhetstänk. I över ett decennium har företag försökt att digitalisera sin verksamhet för att få till en bättre flexibilitet och snabbhet. När nu industrin på allvar är på väg att ta steget in i den digitala världen med ambitionen att bli mer uppkopplad, agil, få till effektivare logistikprocesser och affärsmodeller, skapar det nya hotbilder och attackytor. Cyberattacker mot produktionslinjer och kritisk infrastruktur såsom energi och elektricitet, transportnätverk och vattenreningsanläggningar är oundvikliga. Den största utmaningen för att få till ett säkert system är krocken som uppstår mellan IT- och OT-systemen. IT har utvecklat ett tankesätt som prioriterar agilitet genom att hitta nya sätt att skydda och använda data. I OT är tillgänglighet, kontinuitet och tillförlitlighet av största vikt. Om de fysiska processerna står stilla kan det bli kostsamma (och potentiellt farliga) konsekvenser. Så här måste industrin göra för att få till en sammanhållen och holistisk säkerhetsstrategi: 1. OT-cybersäkerhet ska inte enbart förlita sig på teknik. Verktyg, såsom brandväggar och övervakningslösningar, för OT-system är inte ensamt tillräcklig för att skydda systemen. Tekniken tillhandahåller en effektiv uppsättning av verktyg som måste tillämpas och användas av utbildade personer och bli en integrerad del i säkerhetsprocessen. 2. Samverkan mellan professionerna IT och OT. I och med konvergensen mellan IT och OT behöver yrkesverksamma på båda sidor förstå varandras system, exempelvis genom en säkerhetsutbildning. Det behövs ett gemensamt språk, implementering av säkerhetsstandarder och bästa praxis för att diskutera den nya hotbilden men även hur lösningarna ser ut. 3. Noggrant undersöka vilka förändringar i processen som kan krävas. Ledningssystem, övervakning och tillsyn kommer sannolikt att vara ganska distinkta mellan OT och IT – att samla in olika data, observera olika mätvärden och följa olika svars- och återhämtningsplaner. Erfarenheten visar att organisatoriska åtgärder mot cyberattacker måste vara sammanhållna för att vara effektiva. Detta måste även omfatta partners och underleverantörer: enhetliga inloggningsprocedurer, standarder för åtkomsthantering och andra organisatoriska rutiner är väsentliga. 4. Granska den uppkopplade enhetsarkitekturen. Organisationen måste i detalj förstå vad som kommer att ansluta till organisationens nätverk. Med en tydlig bild av den nya infrastrukturen kan lämpliga behörighetsnivåer och cyberförsvar implementeras. Denna utrustning bör också hämtas från leverantörer som integrerar säkerhetsstandarder som är specifika för ditt verksamhetsområde, såsom IEC 62443 för industriella kontrollsystem. Digital transformation ses ofta som en övning i ”trial and error”, olika pilotprojekt och rulla ut det som fungerar bäst, vilket har blivit ett centralt bekymmer för IT-professionella. För OT är insatserna annorlunda. Företag behöver ta med erfarenheter och kunskapar – särskilt när det gäller säkerhet – för att etablera bästa praxis från dag ett. Till skillnad från IT har OT inga alternativ för säkerhetskopiering, så att säkerställa kontinuitet är av största vikt.

6


Nya Projekt

December 2021

7


Nya Projekt

December 2021

8


Nya Projekt

December 2021

9

EUS JÄTTESATSNING PÅ STOCKHOLM EXERGIS BIO-CCSANLÄGGNING Stockholm Exergis koldioxidinfångningsanläggning har i hård konkurrens blivit utvald som ett av sju projekt inom EUs nya klimatsatsning EIF, European Innovation Fund. Midroc och IMCG har deltagit från start med ansökandesign och projektledning. EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. – Att bli utvald av EIF är som att vinna OS, detta är enormt stort. Det är både ett kvitto på att Stockholm Exergi är globalt ledande inom bio-CCS, och på ett väldigt lyckat samarbete mellan Stockholm Exergi, Midroc och IMCG, säger Magnus Andersson, finansieringsexpert på IMCG. Nu kvarstår förhandlingar om detaljerna i stödet innan ett slutligt Grant Agreement kan signeras mellan Stockholm Exergi och CINEA, vilket då blir en milstolpe på resan att ha en anläggning klar i slutet av 2025. – Det är fantastiskt roligt att Stockholm Exergi nu slutligen blivit utvalda och att vi bidrar till deras satsning. Nu sker klimatomställningen på riktigt, säger Mikael Kullman enhetschef för Hållbara tekniksystem på Midroc Project Management. Finansieringen från EIF innebär att Stockholm Exergi kommer att kunna fortsätta ha driv i projektet med målet att ha en storskalig anläggning på plats till 2025 som kan fånga in cirka 800 000 ton koldioxid per år. Det är lika mycket som Stockholms samlade vägtransporter släpper ut under samma period. – Vi är mycket glada och stolta över att EU nu vill stödja vårt projekt och därmed bidra till att möjliggöra förverkligandet av världens första storskaliga bio-CCS-anläggning. Konkurrensen var stenhård med över 700 projektförslag i den inledande rundan. Med hjälp från Midroc och IMCG lyckades vi skapa en väldigt bra ansökan som lyfte fram det unika med vårt projekt, säger Johan Alsparr, huvudprojektledare, BECCS@STHLM.


Nya Projekt

December 2021

FRAMTIDENS SOLPARK: NETTOUTSLÄPP VID UPPBYGGNAD OCH UNDERHÅLL >>>

10


Nya Projekt

December 2021

11


Nya Projekt

December 2021

FRAMTIDENS SOLPARK: NETTOUTSLÄPP VID UPPBYGGNAD OCH UNDERHÅLL Alight har implementerat ett Voltpack Mobile System från Northvolt som ett pilotprojekt i sin solpark som är under uppbyggnad i Skurup för att testköra framtidens metod för uppbyggnad och underhåll av solparker utan utsläpp. Under uppbyggnadsfasen drivs byggarbetet vanligtvis av en dieselgenerator och dieseldrivna fordon eftersom ingen nätanslutning ännu finns tillgänglig. Genom att istället använda ett mobilt batteri har man tagit bort de utsläpp som vanligtvis skulle uppstå vid drift av ett dieselsystem. Voltpack Mobile System är ett mobilt batteri som har designats för att ersätta en dieselgenerator. Genom att kombinera denna mobila lagringslösning med kraften som genereras av solcellspanelerna i konstruktionen, har Voltpack Mobile förmågan att tillhandahålla all kraft som behövs på plats för konstruktionen samt ladda elektriska byggfordon. Sådana innovativa lösningar skulle göra det möjligt för Alight att gradvis minska användningen av dieselbränsle och därmed eliminera en källa till koldioxidutsläpp under byggprocessen av solparker. Man hoppas och förväntar sig att framgången för detta försök kan skalas över andra solparker och angränsande sektorer, eftersom sektorn för förnybar energi ser över möjligheten att fullända sin leveranskedja och när tunga industrier byter fossila bränslen till hållbara energikällor. Till exempel kan tekniken möjligen användas vid pålningen för panelerna – den mest energikrävande aktiviteten i att bygga en solpark. HARALD ÖVERHOLM, VD PÅ ALIGHT:

- För framtidens elnät, dess utveckling och för att höga mål ska kunna uppnås måste vi fortsätta i vår strävan efter grön innovation. Solenergi kommer att stödja den globala ekonomin och våra energibehov i många år framöver, och därför är det viktigt att vi optimerar processen som bygger och utvecklar solenergi. Jag har länge velat ta bort icke-förnybara energikällor från leverantörskedjan och uppbyggnadsfasen, och det här samarbetet med Northvolt gör precis det. Som vi har sett i vårt pilotprojekt kan Northvolts batterikapacitet göra det möjligt för oss att ta bort dieselgeneratorer och vi hoppas kunna expandera ytterligare genom att använda detta alternativ – med sikte på ett dieselfritt byggande av solparker. ELIAS AFEICHE, SALES MANAGER, NORTHVOLT:

- Voltpack Mobile System är kärnan i Northvolts uppdrag att möjliggöra framtidens energi. Den mobila batterienheten levererar de verktyg till våra kunder som krävs för att de ska gå över från koldioxidintensiva teknologier och ta steget till mer avancerad och hållbar teknik. Voltpack Mobile System är mycket väl anpassat för byggmiljöer tack vare dess robusta design, dess förmåga att förse både låg belastning och mycket höga toppar samt ge en bättre miljö för arbetare utan skadliga utsläpp och en sänkt ljudnivå under arbetet.

12


Nya Projekt

December 2021

13


WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer. VÅRA TJÄNSTER Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com


2004–2018 2004 - 2014

I SVERIGE

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se 24 ÅR 1994 – 2018

www.ysab.se • ysab@telia.com


Nya Projekt

December 2021

16


Nya Projekt

December 2021

NÄSTA GENERATIONS AUTONOMA MOBILA ROBOTAR >>>

17


Nya Projekt

December 2021

NÄSTA GENERATIONS AUTONOMA MOBILA ROBOTAR ABB ingår ett strategiskt samarbete med det schweiziska startupföretaget Sevensense, som grundades 2018 som en spinoff från ETH Zürich, för att förbättra ABB:s nya erbjudande med autonoma mobila robotar (AMR) med artificiell intelligens (AI) och visuell 3D-mappingteknik. Tekniken ger kunderna oöverträffad flexibilitet då de mobila robotarna kan navigera autonomt i komplexa, dynamiska miljöer inomhus och utomhus nära människor. Samarbetet är ytterligare ett viktigt steg i ABB:s strategi att driva nästa generations flexibla automation och utvidga ABB:s portfölj inom robotik och automation efter förvärvet i juli 2021 av ASTI Mobile Robotics, en ledande global AMR-tillverkare. Samarbetet innefattar en minoritetsinvestering i Sevensense genom ABB:s riskkapitalenhet, ABB Technology Ventures, som förväntas slutföras till slutet av november 2021. - Efter förvärvet av ASTI Mobile Robotics tidigare i år blir nu samarbetet med Sevensense ytterligare en milstolpe i vår satsning att till fullo möjliggöra flexibel automation för våra kunder, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation. Genom att integrera Sevensenses AI och 3D-mappingteknik med vårt AMR-erbjudande kan vi påskynda utbytet av dagens linjära produktionslinjer med helt flexibla nätverk. I vår vision om den framtida arbetsplatsen flyttar AMR-robotar material, delar och färdiga produkter mellan smarta arbetsstationer i allt mer ostrukturerade, dynamiska arbetsmiljöer och vårt samarbete med Sevensense är ett viktigt steg i att förverkliga den visionen. Sevensenses navigeringsteknik använder sig av avancerad datorvision och AI-algoritmer för att skapa en 3D-karta som är mer exakt än dagens 2D-lösningar, vilket leder till överlägsen navigeringsförmåga och mer kostnadseffektiva lösningar än skanningsbaserad navigering. En AMR-robot som är utrustad med 3D SLAM-tekniken (Simultaneous Localization and Mapping) kan exakt tolka den miljö där den befinner sig, identifiera en person, en pall eller en annan robot och autonomt fatta beslut om hur den ska navigera runt dessa hinder. Denna nivå av intelligens kommer att möjliggöra säkrare interaktioner mellan männi-

18

ska och maskin och säkerställa att materialflödena runtom på fabriker och lager är säkra och effektiva för att uppnå maximal flexibilitet och produktivitet. GREGORY HITZ, VD FÖR SEVENSENSE ROBOTICS:

- Detta är ett stort steg för oss och det kommer vid rätt tidpunkt. Partnerskapet med ABB lägger grunden till ett långsiktigt samarbete samtidigt som vi bibehåller vårt fullständiga oberoende som företag. Det gör det möjligt för oss att ömsesidigt dra nytta av våra expertisområden och skapa den bästa produkten för alla våra kunder på lång sikt. Samtidigt ger ABB:s investering oss säkerhet i vår planering. Vi ser mycket fram emot att lyfta vår teknik till en global skala och etablera Sevensense bland de främsta företagen för AI-stödd vision och navigering globalt.” ABB kommer att integrera Sevensenses mjuk- och hårdvaruteknik i sitt AMR-erbjudande och pilotkundsprojekt planeras under 2022. Sevensense valdes ut som ABB Robotics samarbetspartner efter att företaget deltagit i 2021 års ABB Robotics Innovation Challenge, där prestanda för en rad visuella SLAM-lösningar utvärderades från ett antal olika globala teknikföretag.


Nya Projekt

December 2021

19


Nya Projekt

December 2021

20


Nya Projekt

December 2021

ABB OCH ZUME PÅSKYNDAR ÖVERGÅNGEN FRÅN ENGÅNGSPLAST >>>

21


Nya Projekt

December 2021

ABB OCH ZUME PÅSKYNDAR ÖVERGÅNGEN FRÅN ENGÅNGSPLAST ABB Robotics har undertecknat ett avtal för att samarbeta med Kalifornien-baserade Zume, en global leverantör av innovativa, komposterbara förpackningar. ABB tillhandahåller robotceller som möjliggör Zumes produktion av hållbara förpackningar i global skala, vilket bidrar till att minska beroendet av engångsplast. ABB ska de kommande fem åren integrera och installera över 1 000 tillverkningsceller för formad fiber (MFC) – inklusive upp till 2 000 robotar på Zumes kundanläggningar runt om i världen. ABB utnyttjar sin kompetens i programhantering och automationsexpertis i företagets nätverk med Global Solution Centers för att möjliggöra den skala, modularitet och hastighet som krävs för att lansera lösningar som har potential att producera miljontals hållbara förpackningar per år. Ekonomiska detaljer har inte redovisats. Tillverkare står inför ett ökat tryck från konsumenter och beslutsfattare för att hitta alternativ till förpackningar av engångsplast. Nya förpackningar behöver vara hållbara samtidigt som de ska vara lätta att forma och vara lika kostnadseffektiva som plast. Zumes förpackningsmaterial är tillverkat av hållbart odlade växtmaterial som utgör rester från jordbruksproduktionen, inklusive bambu, vete och halm. Växtmaterial använder sig av betydligt mindre vatten och energi och minskar koldioxidutsläppen i jämförelse med produktion och bortskaffning av plastförpackningar. Till skillnad från plast är växtbaserade material 100 procent biologiskt nedbrytbara och bryts ned efter användning. – Automatisering av produktionen av Zumes hållbara förpackningar med hjälp av ABB:s robotar gör detta till ett praktiskt och ekonomiskt alternativ till engångsplast. Med Zume har vi potential att få bort biljoner plastförpackningar från den globala marknaden i syfte att bevara de knappa naturresurserna och främja en värld med låga koldioxidutsläpp, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation. Idag expanderar robotautomationen möjligheterna och gör världen mer hållbar genom en effektivare produktion som minskar energianvändningen, utsläppen och produktionsavfallet. Vårt samarbete visar vad som är möjligt när organisationer som är engagerade i att sträva efter ett samhälle med låga koldioxidutsläpp arbetar tillsammans. Zume har utvecklat och patenterat en innovativ tillverkningsprocess för att tillverka komposterbara förpackningar för allt från livsmedel till kosmetika och konsumentvaror. Behållare formges av växtmaterial i Zumes celler för formad fiber som är integrerade med två IRB 6700-robotar från ABB där varje cell bearbetar upp till två ton jordbruksmaterial per dag och tillverkar 80 000 hållbara förpackningar. Tillsammans med ABB förväntas Zume utrusta fabriker med upp till 100 robotceller per anläggning. I och med den automation, hastighet och skalbarhet som tillhandahålls genom MFC får respektive anläggning möjlighet att bearbeta 71 000 ton jordbruksmaterial per år och kan potentiellt tillverka upp till två miljarder förpackningar varje år. – Till 2050 uppskattar vi att världshaven innehåller mer plast än fisk så det är kritiskt att vi får alla att frångå engångsplast, säger Alex Garden, ordförande och vd på Zume. Med hjälp av ABB:s globala automationsexperter för utveckling och integrering av automationslösningar för kunderna kommer förpackningsindustrin att revolutioneras och visa hur hållbar tillverkning kan se ut. Flexibiliteten och skalbarheten hos ABB:s robotar möjliggör en effektiv automatiserad tillverkningsprocess. Det innebär att vi kan erbjuda ett praktiskt, kostnadseffektivt, komposterbart alternativ till plast och vi kan hjälpa tillverkarna att bli mer miljövänliga.

22

Ett pilotprojekt har installerats av Zume och ABB på Satia Industries Limited, en av Indiens största trä- och jordbruksbaserade papperstillverkare, för att ta fram en anläggning med 10 tillverkningsceller som ska bearbeta 200 ton vetehalm per dag för att tillverka 100 procent komposterbara förpackningar för en rad olika industrier. - Vårt arbete med Zume och ABB gör det möjligt för Satia Industries att tillgodose och överstiga förväntningarna från våra kunder på högpresterande, prisvärda och tillförlitliga produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt och är enkelt komposterbara, säger Ajay Satia på CMD Satia Industries. Förutom att lägga till ett betydande värde för företaget kan vi stötta planeten genom att tillhandahålla hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att gå över till mer moderna, tillförlitliga och anpassade produkter jämfört med dem som används idag.


Nya Projekt

December 2021

23


Med inriktning på havsbaserad vindkraft - Marin hydrografi- & geokonsult - Marin geologi & geoteknik - Geofysiska undersökningstjänster - Metocean analys & undersökningar - Marina miljötjänster - Hydrografiska undersökningstjänster ®

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se ∙ www.marin.se

Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige Swedish Electrical and PowerControl AB

MAGNETISERING RELÄSKYDD PROV OCH IDRIFTTAGNING

070 424 40 33 www.sveapower.se 018-51 20 00 www.bronco.se


Vi hjälper er med val av gaslarm

Världens snabbaste 24Triple TIMMAR OM DYGNET IR3 flamdetektor?

MED INBYGGDIKAMERA 7 DAGAR VECKAN 24– TIMMAR OM DYGNET - 7 SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT

SÄKRAR VIGASDIN& ANLÄGGNING BRAND, DAMMEXPLOSIONERMOT BRAND,

Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN

SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER 24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN

SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER

Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation •

Fire & Gas Dete

Sisjö Kullegata 8, 421 3 031-68 50 05 • safetec

08-774 05 90 Riskanalys www.proregcontrol.se

Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service

Fire & Gas • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Detection Utbildning • Service

Fire & Gas Detection

Sisjö Kullegata 8, 436 32 Askim 031-68 50 05 • info@safetech.nu • www.safetech.nu

Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu

Din entreprenör i Mellanbygden

• Markanläggning • Transporter • Kranbilar

Medlem i MTAB Torbjörn 070-686 18 14 • Göran 070-686 16 42 gtlakeriab@gmail.com


Nya Projekt

December 2021

KRAFTIG DUBBELRAMSSKOGSVAGN - TREJON MULTIFOREST MF1202 >>>

26


Nya Projekt

December 2021

27


Nya Projekt

December 2021

KRAFTIG DUBBELRAMSSKOGSVAGN - TREJON MULTIFOREST MF1202 Trejon presenterar en ny skogsvagn på 12 ton som passar in mellan MF1050 (10,5 ton) och MF1602 (16 ton). Modellen bygger på en stabil dubbelram och har tagits fram och testats tillsammans med professionella användare från Europa. Sedan lanseringen av den senaste serien Trejon Multiforest New Edition 2017 har framgångarna varit stora med en ökad försäljning i både Sverige och övriga Europa. Det breda sortimentet, den höga kvalitén och effektiviteten hos produkterna har varit nyckeln till framgångarna. MF1202 är inget undantag utan kompletterar det redan befintliga sortimentet och passar in i det alltmer populära segmentet kring 12 ton. Under utvecklingen av denna nya vagn har fokuset varit kvalitet före kvantitet samt att kunna dela lösningar och komponenter mellan olika modeller. Ramen är designad efter högt ställda krav, med fokus på ett optimerat viktförhållande, moderna konstruktionslösningar och för att robotsvetsas. Delar av vagnen, bland annat boggi- samt dragbomsdesign återfinns på andra modeller, allt detta för att nå både ekonomiska och miljömässiga fördelar. - Vi hade från början en tydlig kravspecifikation från marknaden, utifrån denna har vi systematiskt jobbat med att utveckla, testa och förfina produkten. Det är en modell som kommer passa in på alla våra marknader och som ger kunderna en hållbar och långsikt investering, säger Anders Johansson, ansvarig produktutvecklare på Trejon. Trejon Multiforest MF1202 bygger på storebror MF1602, har en kraftig dubbelram med en 4,11m lång lastyta och en grindarea på hela 2,5 m2. Ramstyrning med dubbla cylindrar, +/- 45° styrvinkel och hjulalternativ upp till 550/45–22,5” hjul ger en optimal framkomlighet i terräng. Som standard levereras vagnen med 4 fasta bankar med stöttor och teleskopiska stödben med extra bred konfiguration för att ge stöd för kranar upp till 8m längd. - Vi ser ett stort ökat intresse för lite större vagnar med högre kvalitet och kapacitet, detta möter vi nu upp med denna nya skogsvagn. Modellen riktar sig till större självverksamma så väl som professionella användare och är en långsiktig bra och trygg investering, säger Johan Schols, försäljnings- och marknadschef på Trejon. Till den nya vagnen passar exempelvis kranen Trejon Multiforest V7300 perfekt, en kran konstruerad i Strenx®-stål från SSAB. Till vagnen finnas även en option för en plattform för hantering av rundbalar. Utöver detta finns nya lösningar för styrsystem och kraftfulla navdrifter, allt för att förenkla och förbättra en dag i skogen.

28


Nya Projekt

December 2021

29


Nya Projekt

December 2021

30

IEC/EN 61010-2-032:2019 CAT III / 1500 V och uppfyller därmed även standarden för solcellsmoduler (IEC 61730-1). - De två nya modellerna från Fluke gör det möjligt för proffs som arbetar med installation och underhåll av solcellsanläggningar att säkert och exakt mäta spänning, ström och DC-effekt, samt att logga data. Dessa nya instrument kompletterar vårt omfångsrika produktsortiment perfekt, säger Susanne Storch, Senior Expert Product Manager på Conrad Electronic och ansvarig för området mät- och testteknik, som omfattar mer än 80 000 artiklar . FLEXIBEL SENSOR FÖR MÄTNINGAR I NISCHER

NYA PROJEKT SÄNKER HINDER FÖR GRAFEN Användningen av grafen ökar inom svensk industri. Nu har fem nya projekt beviljats inom SIO Grafen. Här ska hinder sänkas genom exempelvis standardisering, nya testbäddar och hållbar produktion. Grafen kan lösa materialutmaningar inom en mängd svenska industriområden. När det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen presenterar de senast beviljade projekten ligger tyngdpunkten på att sänka befintliga hinder för ett bredare genomslag på marknaden. – Vi är glada över att kunna snabba på svensk grafenutveckling med viktiga projekt. Grafen är ett nytt och hållbart material som behöver viktiga insatser för att nå ut till svensk industri. Med de här projekten ökar förutsättningarna markant, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen. Genom utlysningen “Hinder och utmaningar för grafeninnovationer” har deltagare som bidrar med lösningar som tar bort eller sänker hinder för grafeninnovation fått medel från Vinnova. Här finns en sammanfattning av projekten: länk.

Fluke 393 och 393 FS står emellertid inte bara för den högsta säkerhetsstandarden. När instrumenten utvecklades har man också haft stort fokus på att de ska vara effektiva och lätta att använda. Den nya tången är 25 % smalare än den tidigare modellen och gör det därför möjligt att arbeta bekvämt även med kablar som annars är svåra att komma åt i tätt byggda enheter. Den kan mäta upp till 1500 V DC, 1000 V AC och upp till 999,9 A/AC. Den medföljande flexibla tångadaptern iFlex går till och med ett steg längre: Den utökar växelströmsmätningarna upp till 2500 A och kan användas i extremt små nischer och ge exakta resultat även där. SMARTA FUNKTIONER FÖR KRÄVANDE UPPGIFTER

Den nya vidareutvecklade strömtången passar perfekt för användning utomhus tack vare den robusta konstruktionen och att den uppfyller skyddsklass IP54. Inte sällan behöver mätningar göras i miljöer där det är dålig sikt eller bullrigt. Därför har strömtången utrustats med en akustisk polaritetsindikator och en visuell kontinuitetsindikator för att mätsignalerna ska kunna uppfattas även under svåra förhållanden. Konrad Strom på utvecklingsavdelningen hos Fluke säger: - Vi ville göra det krävande arbetet med solcells- och vindkraftsanläggningar inte bara säkrare, utan också mer effektivt och smidigt: Spänning såväl som ström och effekt kan registreras och tångens form gör det möjligt att mäta på flera kablar samtidigt. Därför har vi integrerat en tvåradig skärm i instrumentet, som visar mätvärden från olika parametrar samtidigt.

FAKTA

INGET BEHOV AV MANUELLA ANTECKNINGAR

Deltagare i de projekt som fick finansiering i SIO Grafens senaste utlysning: 2D fab, Abalonyx, Bright Day Graphene, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Grafren, Graphensic, Graphmatech, Linköpings universitet, Lunds Universitet, Megger Sweden, MEVA Energi, Mittuniversitetet, Mondi, Nordic Electronic Partners, RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Svenska institutet för standarder - SIS, UMV.

Som namnet antyder kan modellen 393 FC använda Fluke Connect-systemet och med hjälp av detta fungera som en trådlös smart enhet kopplad till en mobil enhet. Upp till 65 000 mätdata kan snabbt och enkelt registreras och lagras digitalt. Med hjälp av programvaran ShareLive kan data delas med teamet i realtid via videosamtal och e-post – för att med gemensam kraft säkerställa den ökande efterfrågan på förnybar energi.

FLUKE SÄTTER EN NY STANDARD FÖR STRÖMTÄNGER Nytt hos Conrad: Fluke 393 och 393 FS är de första True RMS-strömtängerna för solcellsanläggningar som uppfyller den senaste säkerhetsstandarden. Högre säkerhet med världens första CAT III / 1500 tångmultimeter. Bekvämt arbete: 25 % smalare tång jämfört med tidigare modeller från Fluke. Funktionell även under svåra förhållanden: akustisk polaritetsinformation. Utbudet av strömtänger på Conrad Sourcing Platform har utökats med de innovativa mätverktygen från Fluke. Fluke lanserar två nya lättanvända strömtänger på marknaden, Fluke 393 och 393 FC: Tack vare den speciella isoleringen uppfyller de för första gången i världen den senaste säkerhetsstandarden

AROM-DEKOR KEMI ÅTERANVÄNDER VATTEN I PRODUKTIONEN ISTÄLLET FÖR ATT SKICKA TILL DESTRUKTION Att många tillverkningsindustrier är storförbrukare av vatten är ingen nyhet, Arom-dekor Kemi är inget undantag. Som många andra försöker man på Arom-dekor Kemi hitta sätt att minska vattenförbrukningen och återanvända så mycket av vattnet som möjligt. - Vi strävar hela tiden att minska vår påverkan på miljön och detta projekt är ett av många där vi gör vad vi kan. Vi producerar en rad olika produkter och försöker alltid optimera vår produktion med bra planering. Bra planering innebär att vi kan minimerar antalet omställningar och därmed antalet sköljningar. En ny rutin vi nu infört, är att när vi är klara med en fyllning, så avslutas denna med att skölja systemet och fyllningsmaskinen med vatten precis som tidigare. Den stora skillnaden är att vi förr skickade detta


Nya Projekt

December 2021

sköljvatten på destruktion. - Nu återanvänder vi istället detta vatten till nya produkter. Eftersom sköljvattnet bara innehåller vatten + en mindre mängd av den produkt som just fyllts går det utmärkt att återanvända utan att slutproduktens kvalité påverkas, säger Bosse Josefsson som är miljöansvarig på Arom-dekor Kemi. - Om vi t ex gör rent efter att ha producerat en glykol så kan det sköljvattnet används till en färdigblandad glykol av samma sort. Om det är spolarvätska vi producerat består sköljvattnet av vatten + spolarvätska och kan då användas till färdigblandad spolarvätska osv. Så istället för att skicka sköljvattnet på destruktion så använder vi det nu i våra produkter, vilket är bra för miljön, ekonomin och framtiden. - Det är vår förman i produktionen Reba Sabir och övrig produktionspersonal som med sin kunskap gjort det möjligt att vi kan förbättra dessa flöden och praktiskt löst hanteringen av sköljvattnet, avslutar Bosse.

31

stenhårt efter vår mission ”Säkra maskiner för alla”. Att skapa ett användarvänligt, rakt och enkelt program för maskinsäkerhet, kommer vara en viktig del för denna utveckling - så håll i er, för nu kör vi, fortsätter Stefan.

NY ELEKTRONISK FLÖDESVAKT MED DISPLAY OCH GIVARFUNKTION Den nya elektroniska flödesvakten från WIKA erbjuder full flexibilitet vid övervakning och kontroll av flödet baserat på hastigheten för flytande media. Växlingspunkterna på FSD-4 kan enkelt konfigureras fritt via 3-knappsoperationen direkt på instrumentet eller via IO-link. FLERA INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

FSD-4 kan mata ut både absoluta värden i olika enheter och relativa flödesvärden och visa dem på den digitala indikatorn. Den första växlingspunkten kan reagera vid ett flödestillfälle, medan den andra kan växla vid ett annat flödestillfälle eller vid ett uppnått temperaturvärde för mediat. Dessutom kan FSD-4 utrustas med en analog utgång för flödes- eller temperaturvärden. Det stora utbudet av inställningar gör FSD-4 till en prisvärd flödesvakt för en mängd olika applikationer och installationer. OPTIMERA MÄTNINGARNA

MASKINSÄKERHETSPROGRAMMET CEDOC FÖRBEREDER SIG FÖR FRAMTIDEN – CEDOC 3.3 ÄR HÄR Det har nu gått 20 år sedan generation ett (1) av CEDOC utvecklades och sålde sin första licens. Två (2) generationer och 800 licenser senare släpps nu CEDOC 3.3, med många nya funktioner, och som förbereder industrin på nästa generation maskinsäkerhetsprogram, CEDOC 4.0. CEDOC är inne i en häftig utvecklingsresa där bolaget nyligen tillsatt en ny produktchef, Stefan Beijer. - Det är väldigt roligt att få förtroendet att vara en del i denna resa. Vi har precis etablerat ett koncept för tillväxt utanför Sveriges gränser, där vi etablerat partner och ombud i Finland och Norge. Inom kort finns vi också i Danmark och andra europeiska länder. Nu har vi dessutom påbörjat arbetet med nästa generation maskinsäkerhetsprogram, CEDOC 4.0, där denna version (3.3) är ett viktigt steg i denna riktning, säger Stefan. CEDOC 3.3 innehåller många nya funktioner som kommer att underlätta för användaren, men de ska också känna att de får ett mervärde av produkten. Exempel är det nya riskbedömningsalternativet ”Befintlig maskin”, som kan användas för att riskbedöma befintliga maskiner i en produktionsanläggning. Dessutom innehåller CEDOC 3.3 direktivet för användning av arbetsutrustning 2009/104/EG, på åtta (8) olika europeiska språk. Läs mer om CEDOC 3.3 på hemsidan. - Säkerhet kommer bli allt viktigare för industrin och vi arbetar

Flödet bestäms av många faktorer som till exempel rördiametern, installation eller mediat. Beroende på applikation kan det faktiska flödesvärdet därför skilja sig från det kalibrerade värdet. Tack vare teach-funktionen kan du ställa in FSD-4 på nollpunkten och få det maximala flödet vid respektive mätplats och därmed optimera mätningarna. Beroende på rördiametern kan nedsänkningsdjupet och riktningen justeras individuellt. VALBARA SIGNALUTGÅNGAR

Beroende på konfiguration har FSD-4 upp till två växlingspunkter plus en analog utgång, som kan programmeras fritt. Eftersom sensorn bestämmer sin flödesdata med hjälp av en kalorimetrisk mätprincip kan den andra sensorutgången också aktiveras för ett temperaturvärde. FSD-4 kan dessutom användas för enkla temperaturkontrollerade processer. ENKEL ÅTKOMST VIA IO-LINK 1.1

Parametrarna ställs enkelt in genom antingen 3-knappsmenyn på displayen på instrumentet eller valfritt via IO-link. När instrumentet byts kan inställningarna för respektive mätplats överföras direkt till den nya flödessensorn. Detta underlättar underhåll och du kan lätt ställa in samma mätvärden igen. Med IO-link kan ytterligare funktioner som en drifttimräknare eller maxvärdesminne tas fram och användas för tillståndsövervakning. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Styrning av kylsmörjsystem Övervakning av kylvätskekretsar

>>


Nya Projekt

December 2021

Styrning av filterenheter Torrkörningsskydd i pumpar SPECIALFUNKTIONER:

Inga rörliga delar i kontakt av mediat med hjälp av den kalorimetriska mätprincipen Flexibelt valbara växlingspunkter och analoga utgångar för flöde och temperatur Enkla inställningsalternativ via 3-knappsdisplayen eller valfritt via IO-link 1.1 Exakt anpassning till förhållandena vid installationsplats.

ABB LEVERERAR 20:E ROBOTEN TILL MÜLLER GAS EQUIPMENT FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET – I GULDFÄRG När det danska företaget Müller Gas Equipments installerade sin 20:e robot firades milstolpen rejält – med en robot i guldfärg. Med den nya roboten, en IRB 1600 med FlexLoader™ FP 600, stärker Müller Gas Equipment ytterligare sin konkurrenskraft på världsmarknaden för cylinderventiler. - Guldroboten är ett bevis på det starka partnerskap som vi har tillsammans med ABB. Vi är otroligt glada för det välfungerande samarbete vi haft de senaste tio åren. Nu har vi 13 automationsceller och bara under det senaste året har vi installerat tre nya robotar. Att robotarna kan arbeta 24/7, och att vi med vår setup inte behöver någon operatör här på kvällen och natten, är mycket fördelaktigt, säger Thorsten Rossen, produktionschef på Müller Gas Equipment. Tack vare robotarna har Müller Gas Equipments produktionsvolym ökat med 25 procent. Tillsammans med ABB har man möjliggjort flexibla produktionsomställningar och skapat standardiserade robotceller som är enkla för operatörerna att sköta. Dessutom har arbetsmiljön blivit bättre när operatörerna slipper monotona, repetitiva och tunga arbetsmoment. ABB i Västerås har levererat robotar till Müller Gas Equipment sedan 2011 via ABB:s Global Solution Center för maskinbetjäning i Jönköping. De används för maskinbetjäning med visionsguidning för ökad flexibilitet i produktionen och snabba omställningar. - Vi är glada över att få vara en långsiktig partner till Müller Gas Equipment. Med hjälp av våra robotar och visionssystem har de kunnat skapa en flexibel produktion med ökad produktivitet, en nyckelfaktor till att de kan fortsätta producera lokalt och fortsatt vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Johanna Larsson, Sales Specialist på ABB:s Global Solution Center för maskinbetjäning. Robotautomation är en lönsam investering för både små och stora företag. Jämfört med manuellt arbete kan det öka maskinutnyttjandet med upp till 60 procent. I Müller Gas Equipments fabrik i Sønderborg produceras över en miljon cylinderventiler om året, och de levereras till stora gasindustriföretag över hela världen. Med 90 års erfarenhet av

32

produktion vet Müller Gas Equipment att man måste tänka nytt och investera långsiktigt för att ligga i framkant. – Vi har valt att automatisera för att kunna vara med som en av de stora spelarna inom industriella cylinderventiler i världen. Utan automation skulle vi inte kunna leverera ventilerna till samma priser och det hade blivit för dyrt att behålla produktionen i Danmark, säger Thorsten Rossen.

SPETSUTBILDNINGAR FÖR HÅLLBAR OMSTÄLLNING I INDUSTRIN Industrins stora teknikutmaningar kräver ny kompetens inom flera områden. Högskolan Väst möter upp med nya masterprogram och kurser designade för både yrkesverksamma och nya studenter. När tillverkande industriföretag ställer om till en mer hållbar produktion förändrar det företagens arbetssätt i alla led – från produktionstekniska processer till företagets ledning. För att möta industrins stora utmaningar lanserar Högskolan Väst flera nya utbildningar. Nu förbereds sex nya magister- och masterprogram för start hösten 2022 och ännu fler planeras inför hösten 2023. – Teknikutvecklingen går oerhört snabbt idag inom den tillverkande industrin. Företagen vi samverkar med har svårt att hitta rätt kompetens inom bland annat automation, digitalisering, cybersäkerhet och utveckling av elektrifierade fordon, konstaterar Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst. – Vi för en löpande dialog med högskolans industripartner för att kunna matcha kompetensbehoven med nya spetsutbildningar, kurser och uppdragsutbildningar för både nya studenter och för yrkesverksamma inom industrin, säger Per. – Industrins digitalisering ställer också nya krav på hur arbetet leds och organiseras, säger Thomas Winman, prefekt för Institutionen


Nya Projekt

December 2021

Ekonomi och IT. Dessutom ökar kraven på att processer och produkter genomsyras av hållbarhet – både på ett övergripande plan och när det gäller individernas yrkesroller. TVÅ NYA UNIKA MASTERPROGRAM

Företag behöver nya strategier och förmågor eftersom arbetssätt, former för kommunikation och ledning förändras i grunden i en digitaliserad organisation. – Det gäller inte minst företag som arbetar i en internationell kontext. Där möts medarbetare från olika kulturer och med olika perspektiv på vad en hållbar organisation är, säger Thomas. – Med industrins kompetensbehov som grund har vi tagit fram två unika masterprogram; Hållbar utveckling och Ledarskap i digitala organisationer. Båda är relevanta för flera olika yrkeskategorier eftersom hållbarhet berör alla medarbetare i en organisation, påpekar Thomas.

COSEL LANSERAR 330% TOPPEFFEKT OPEN-FRAME KRAFTAGGREGAT FÖR MEDICINSKA OCH INDUSTRIELLA APPLIKATIONER Cosel Co, Ltd lanserar 1000W konvektionskylda kraftaggregat, AEA1000F serien. Utformade för krävande applikationer kan AEA1000F leverera effekttoppar på 330% under upp till 3000 millisekunder. Aggregaten möter också högt ställda säkerhetskrav och är certifierade enligt industrinormen EN62477-1 (OVC III) samt godkända enligt ANSI/AAMI ES60601-1, och EN60601-1 3rd Edition för medicinska applikationer. AEA1000F lämpar sig för BF (Body Floating) applikationer och uppfyller säkerhetskraven 2MOPP (IN/OUT) och 1MOPP (OUT/FG). AEA1000F har en layout optimerad för egenkonvektion, idealiskt för drift i miljöer med låg ljudnivå. Med den stadigt ökande graden av automation inom industri och medicinska applikationer ökar behovet av kraftaggregat som kan hantera lasttoppar orsakade av dynamiska laster som t.ex. motorstart. För att klara sådana förhållanden måste kraftaggregaten ha hög dynamisk styrning och ett effektsteg som klarar upprepade effekttoppar. AEA1000F kan leverera 330% av sin nominella effekt för konvektionsskylning under upp till 3000 millisekunder, imponerande och i linje med de senaste marknadsönskemålen för industriella och medicinska utrustningar. För industriella applikationer krävs ofta kraftaggregat med hög säkerhetsnivå för varierande omgivningar. AEA1000F är certifierat enligt EN62477-1 Over Voltage Category Three (OVC III), vilket innebär att den matade utrustningen kan anslutas direkt till överordnat system utan någon extra isolation. Det

33

förenklar systemutformningen och reducerar kostnaden samtidigt som det ger mycket hög säkerhetsnivå. För medicinska applikationer uppfyller AEA1000F 2MOPP isolation mellan in- och utgång, 1MOPP ingång till jord och 1MOPP utgång till jord, och är därmed lämpligt för BF (Body Floating) applikationer. Enheterna är godkända enligt ANSI/AAMI ES60601-1 och EN60601-1 3rd Edition. AEA1000F har 4000VAC isolation mellan in- och utgång, 2000VAC mellan ingång och jord (FG) och 1500VAC mellan utgång och jord (FG). Framtaget för globala applikationer har AEA1000F ett inspänningsområde från 85 till 264VAC. Tre utspänningar finns tillgängliga; 24V, 36V och 48V med respektive nominell utström 42A, 28A och 21A. Utspänningen kan justeras med en inbyggd potentiometer. AEA1000F har aktiv PFC (Power Factor Correction) för låg harmonisk distorsion och switchsteget har en LLC resonant topologi med senaste generationens halvledare som ger en typisk verkningsgrad på upp till 95%. För högre effektbehov kan upp till sex AEA1000F enheter parallellkopplas. Vid parallellkoppling, om spänningen justeras på ”master” enheten, så justerar ”slave” enheterna sin utspänning till samma värde. Optimerat för konvektionskylning kan AEA1000F arbeta i en omgivningstemperatur från -20 till +70°C. Beroende på placering och ventilation i applikationen kan derating gälla enligt specifikationen i den tekniska dokumentationen. AEA1000F har inbyggt skydd för strömrusning på ingången, överström och överspänning, samt termiskt skydd. AEA1000F open-frame har dimensionerna 50 x 127 x 228,6mm (1,97 x 5 x 9“) och väger max 1,5 kg. AEA1000F uppfyller säkerhetsnormerna UL (USA) , C-UL (Kanada), DEMKO (Danmark), and TUV (Tyskland). Produkten är certifierad enligt UL62368-1, EN62368-1 och EN62477-1 (OVC III). För att möta applikationsspecifika krav finns ett antal optioner, som: coating (C), hölje (N), vertikala skruvar på anslutningsplint (T), anslutningsplint ersatt med kontaktdon (J), tilläggsfunktioner: extra utgångar (AUX1 12V1A), (AUX2 5V1A), fjärrmanövrerat on/off och larm (R3), UL508 certifiering (T5), överströmskyddet ändrat från hiccup mode till shutdown (P5). AEA serien är lämplig för ett brett spektrum av applikationer som: robotar och robotteknik, infusionspumpar, ventilatorer, ställdon, processtyrning, radio och transmissionsutrustning, nödsignalering. AEA1000F serien har fem års full garanti och uppfyller de europeiska RoHS, REACH och lågspänningsdirektiven.

Fotograf: Daniel Lundin, LDL Media


20

år

i

s

n ra

b

e ch

n!

Vi på ConTub kan industrirör. Med över 20 års erfarenhet och egen verkstad tar vi fram rörlösningar för varje enskilt behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla. Verkstad och kontor finns på Södra Backa i Borlänge. Vi utför dock rörinstallationer hos industrier över hela Sverige, bland andra SSAB, Stora Enso, AGA Gas AB, Borlänge Energi och Arctic Paper Grycksbo.

Jonas Ehrling jonas@contub.se 070 - 531 33 45

Anders Molin anders@contub.se 070 - 687 96 91 ConTub Ab

Mästargatan 7B • 781 71 BORLÄNGE Telefon: 0243 - 921 90 • Hemsida: www.contub.se

NP 1/16 • Herrlin & Hansdotter AB

Kontakta oss när du vill ha en trygg samarbetspartner för industrirör.

Vi hjäper er att få balans i er verksamhet!

Magnetiseringssystem & spänningsregulatorer Vi representerar EMRI:s automatiska spänningsregulatorer. Magnetiseringssystem vi bygger baseras på EMRI:s produkter i kombination med vår egen beprövade konstruktion. Magnetiseringssystemen används med fördel både till vattenkraft, raffinörmotorer och provrum. Magnetiseringsströmmar på upp till ca 300 A produceras och är lämpliga för maskiner med släpringar.

En balansering är en investering för att undvika framtida oförutsedda produktionsstopp och kostnader. I vår balanseringsmaskin kan vi balansera t.ex. axlar, fläktar, rotorer och valsar. Maskinen har en kapacitet på 10-6000 kg med längder upp till 4 meter. Den klarar delar med en diameter på upp till 1,9 meter. I den mån era produkter inte kan tas in i vår verkstad så utför vi balansering på plats hos er.

Elektrisk drivteknik EDT AB P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden Tel: +46-(0)303-240410 e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se


Många är duktiga på ytskydd.

Vi är duktiga där andra inte räcker till. Våra hantverkare är inte bara skickliga yrkesmän – de är också certifierade klättrare som utför sina arbetsuppgifter från rep. Metoden är kostnadseffektiv, smidig och minimerar ev. störningar för omgivningen. Inspektion och provtagning

Betongreparation

Underhållsarbeten

Rostskyddsmålning

Impregnering

Svetsarbeten

Kontakta oss för rådgivning och offerering.

www.klatterservice.se - info@klatterservice.se STOCKHOLM - MALMÖ - ÖSTERSUND

KOMPOTEK AB Ventiler och ventilautomation

Vi tackar Stockholm Exergi för förtroendet att leverera EHP-003 certifierade ventiler.

GUIDELINES: EHP/003 CERTIFICATE: 01/03

www.kompotek.se

info@kompotek.se


Nya Projekt

Foto: Daniel Lundin, LDL Media

December 2021

36


Nya Projekt

December 2021

ELEKTROTEKNISK FORSKNING PÅ CHALMERS BELÖNAS MED STIPENDIUM FRÅN ABB Ebrahim Balouji från Chalmers tekniska högskola har tilldelats årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Forskningen fokuserar på klassificering och prediktering av partiella urladdningar i lindningar hos stora motorer och generatorer med hjälp av maskininlärningsalgoritmer. Stipendiet på 100 000 kronor delades ut under den nationella energikonferensen HUB2021 i Västerås Ebrahim Balouji, forskare inom elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har tilldelats årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Han tilldelades stipendiet för sin forskning på elektriska urladdningar som bland annat kan uppstå i isolering i lindningarna hos stora elmotorer och generatorer, så kallad partiell urladdning. Forskningen fokuserar på hur man med hjälp av maskininlärningsalgoritmer kan förutse och klassificera dessa partiella urladdningar och på så vis förebygga eventuella driftstopp och överbelastningar av elnät. – Jag är väldigt glad och stolt över att få den här utmärkelsen. I mitt forskningsområde fokuserar jag bland annat på hur maskininlärningsalgoritmer kan hjälpa med att bättre förstå och prediktera de fenomen som uppstår i elektriska motorer. Det är ett väldigt intressant område med stor relevans för ett teknikföretag som ABB, och med hjälp av stipendiet ser jag fram emot att kunna fortsätta med min forskning med fokus på implementeringen, säger Ebrahim Balouji. Ebrahim Balouji studerar i dagsläget för att ta sin andra doktorsexamen inom elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola och har dessförinnan erhållit en doktorsexamen och masterexamen inom elektroteknik från Gaziuniversitetet i Ankara, Turkiet. Hans hittills genomförda forskning har fokuserat på hur maskininlärning används för att analysera stora mängder data (så kallad ’Big data’) med fokus på kvalitet i elnätet. Han har också undersökt prediktering av återstående livslängd och hälsotillstånd hos elektriska motorer genom djupinlärningsbaserad analys av partiella urladdningar, som kan uppstå hos motorer uppkopplade till omriktare. Resultaten från forskningen kan bland annat appliceras till motorer som är anslutna till frekvensomriktare för tillståndsövervakning och för att bidra till bättre planering av underhåll av elmotorer, vilket kan ge både besparingar i energiförbrukning och kostnader. Dessutom kan maskininlärningsalgoritmen hjälpa till att designa tilldelade skyddsfaktorer (Assigned Protection Factors), som kan minska förluster och som är mer robusta mot de snabba dynamiska förloppen i elnätet. Prisceremonin ägde rum under den nationella energikonferensen HUB2021 den 16 november där Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sverige, delade ut stipendiet. - Det känns väldigt kul att få uppmärksamma Ebrahims forskning inom ett område med stor potential. Resultaten och slutsatserna från forskningen har stor betydelse och relevans för ABB:s verksamhet och vi hoppas att Ebrahim med detta stipendium kan vidareutveckla sin forskning och implementera resultaten i verkligheten, säger Mikael Dahlgren.

37


Nya Projekt

December 2021

38

PÅ BILDEN: Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och styrgruppens ordförande tar emot Inspirationspriset inom Swedish Mining Innovation Award 2021

HYBRIT OCH FÄRDPLAN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD PRISAS VID SWEDISH MINING INNOVATION AWARD 2021 Vinnaren av Swedish Mining Innovation Award 2021 är Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp. Priset som belönar något som är av stor betydelse för gruv- och innovationssverige delades ut tidigare idag av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation på branschorganisationen Svemins höstmöte på Nalen i Stockholm. De övriga två finalisterna som gjorde upp om titeln var Retenua AB för deras robusta lösning emitrace® som ökar säkerheten runt autonoma fordon under jord, samt gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald, Mining with Nature. Vinnaren Hybrit, som är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Vattenfall och SSAB har under sommaren presenterat världens första vätgasreducerade järnsvamp. Målet är koldioxidfri stålproduktion, ända från gruva till färdigt stål, och den vätgasreducerade järnsvampen är avgörande för att skapa en helt fossilfriprocess. Det här är en del av en lösning på ett problem som är i global fokus, industrins påverkan på klimatet. Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation tillika juryns ordförande är glad och imponerad av årets finalister som visar både bredden och höjden på svensk gruvinnovation. - Hybrit är ett projekt som får ett globalt avtryck och Sverige som gruvnation ska vara stolta över det sätt man tar taktpinnen, springer först och leder teknikutvecklingen som är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Projektet visar på den kraft som samverkan mellan aktörer ger. Jan Moström, VD LKAB tog emot priset för Hybrit-konsortiets vägnar och han ville rikta ett stort tack till framförallt de duktiga människorna i Hybrit Luleå som gjort det möjligt. – De personer som borde ta emot det här priset är egentligen de duktiga forskarna som har löst många av de problem som har uppstått, och vi ser framför oss att i en nära framtid ska vi börja konvertera järnframställningen. Så tack! Under prisutdelningen avslöjade juryn att de beslutat att dela

ut ett inspirationspris till gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. Den branschgemensamma färdplanen är en innovation i sig då den är den första i sitt slag, och även om det finns andra färdplaner för klimatfri konkurrenskraft inom vitt skilda branscher fanns inget liknande initiativ i fråga om biologisk mångfald. Färdplanen går under namnet Mining with nature och arbetet med att ta fram den har letts av branschorganisationen Svemin. Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och styrgruppens ordförande tog emot priset. – En av tankarna med att ta fram den här färdplanen är att kunna inspirera andra. Vi har inte kommit lika långt i planeringen när det gäller att motverka hotet mot biologisk mångfald som när det gäller klimatet, men jag hoppas att om 5-10 år har vi ett liknande Hybrit-initiativ även på biologisk mångfald-sidan. Juryn har bestått av ordförande Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, SSAB, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér, VD Svemin och Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling, Vinnova. JURYNS MOTIVERINGAR: VINNAREN HYBRIT

Det här är en banbrytande lösning på ett problem som är i global fokus, industrins påverkan på klimatet. Genom enastående samverkan och ett unikt helhetsgrepp har man med denna innovation tagit ledarskap i den industriella transformationen, inte bara i Sverige men även internationellt. Vinnaren av Swedish Mining Innovation Award 2021 är Hybrit med ägarna LKAB, Vattenfall och SSAB för världens första vätgasreducerade järnsvamp, en avgörande milstolpe för att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål. INSPIRATIONSPRISET TILL MINING WITH NATURE

Genom att belysa en global utmaning och kraftsamla branschen runt en gemensam fråga som är kritisk för en framtida hållbar planet visar man på ett föredömligt och inspirerande sätt hur basindustri kan och måste jobba på bred front för att minimera sina avtryck. Projektet är unikt och är världens första i sitt slag. Årets inspirationspris går till Mining with Nature – Gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald.


Nya Projekt

December 2021

LEDNINGSBYGGE I NIPOR OCH ÄLV Sollefteå kommun anlägger en ny matarledning för vatten till stadsdelen Remsle i Sollefteå, en ledningssträcka som passerar såväl väg och järnväg som friluftsområde, bäck och älv. Styrud fick förtroendet att utföra schaktfritt ledningsbygge för 250 mm rör på en sträcka om sammanlagt ca 1200 meter. Tre olika schaktfria metoder har kommit till användning i ledningssträckan som bjöd på en variation av utmaningar. ÄLVEN

Projektet med den nya matarledningen är uppdelat i ett antal olika etapper med olika förutsättningar vad gäller såväl geoteknik, hinder i vägen och miljöhänsyn i närområdet. Den längsta borrsträckan var en 340 meter lång styrd borrning under Ångermanälven, som utfördes med AT-borrning – en metod för lite tuffare material. Höjdskillnaden i borrlinjen var på 30 meter, bara det innebär en utmaning i sig. Efter pilotborrning, utfördes en förrymning och hemdraget gjordes sedan i samma dimension. NIPOR

Sollefteå kallas för nipornas stad. Nipa kallas de slänter eller erosionsbranter uppbyggda av sand- och siltavlagringar som kan uppstå utefter de norrländska älvarna och som skapar höga sandbankar utefter sidorna. Niporna är mycket instabila och där sker ofta ras; definitivt en utmaning vid alla former av arbete med maskiner. Tur att det finns skonsamma schaktfria metoder! För att ansluta till röret vid älvkanten borrades ca 100 meter i 45 % lutning uppifrån nipan med JT-borrning, dvs. styrd borrning mer lämpad för mjukare material. FRILUFTSOMRÅDE

Efter nipan vändes maskinen helt om och borrningen fortsatte i motsatt riktning. Västra skogen är ett populärt friluftsområde, en s.k. skyddsvärd och känslig miljö och med mycket folk i rörelse. Här användes JT30 för borrning under skogen, en bäck, parkerings platsen och under riksväg 90, fram till den grop där påkoppling till huvudledning ska ske. JÄRNVÄG

39

För passage under järnvägsspåren utfördes hammarborrning med en liten hammarborrigg och det var fort gjort att få ett 24 meters skyddsrör på plats. Två sträckor om vardera ca 100 meter AT-borrning under bäck och under väg, mötte diagonalt upp det hammarborrade röret. En borrning med utmärkt precision och ett genomslag på exakt rätt punkt på 4,2 meters djup. Som att träffa bulls eye på darttavlan! RECYCLING

Schaktfria metoder är generellt mer skonsamma för miljön och genererar minde utsläpp av CO2 än alternativen, men det finns alltid mer som kan göras. Styrud arbetar aktivt med att på olika sätt minska miljöpåverkan i projekten, t.ex. med högt ställda miljökrav vid nyinvestering i maskinparken, elektrifiering av processer och genom att minimera transportbehovet. En av Styruds enheter för recycling har funnits på plats i Sollefteå under projektets gång. Recycling innebär att borrvätskorna som används vid borrningen återanvänds, vilket minimerar mängden restprodukter som i sin tur betyder avsevärt minskat behov av transport och deponi. PÅ VÄG MOT NYA UTMANINGAR

Sista provtryckningen är nu klar och Styrud tackar för förtroendet och lämnar arenan för den här gången. Beställarens projektledare, Andreas Vestin på Sollefteå kommun och André Sjödin som är Styruds projektledare är överens om att det här gick ju riktigt smidigt. – Bra samarbete med borrarteamen, smidig kontakt och ordning och reda, berömmer Andreas Vestin, som själv har fördelen av att ha erfarenhet som borrare. André Sjödin är glad över berömmet och den goda stämning som genomsyrat arbetet: – När man pratat med folk i projektet har alla varit jättenöjd. Det är kul när både kollegor, beställare och UE är så positiva. Vi har haft väldigt fin hjälp av både traktorförare och spolbilspersonal. För beställaren återstår en del arbete innan driftsättning av den nya matarledningen och Styrud går vidare med nya utmaningar på andra platser.


Nya Projekt

December 2021

40

Foto: Arkitema

ABB HJÄLPER TILL ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FRÅN FJÄRRVÄRME NÄRA UNESCO:S VÄRLDSARVSOMRÅDE I DANMARK ABB kommer att leverera integrerad elektrisk infrastruktur till ett havsvattenvärmepumpsystem, som kommer att leverera grön värme till över 100 000 invånare i den danska hamnstaden Esbjerg ABB:s teknik kommer att säkerställa tillförlitlig förnybar kraftförsörjning, värmeproduktion och distribution för anläggningen. Ett nyutvecklat 50 MW värmepumpsystem kommer att använda förnybar energi från vindkraftsparker och utvinna värmen från havsvatten, samt ersätta den koldrivna lösningen som en del av Danmarks mål att minska utsläppen med 70 procent till år 2030. Stadsområden står för över 70 procent av världens koldioxidutsläpp där uppvärmning och kyla står för den största andelen av energiförbrukningen. Att leverera hållbar och prisvärd uppvärmning samt kyla till städer är en prioritet i kampen mot klimatförändringarna. ABB kommer att leverera ett komplett erbjudande av el-, instrument- och kontrollpaket (EIC), motorer och frekvensomriktare för värmepumpens kraftpaket. Detta kommer således att bli världens största havsvattenvärmepumpsystem baserat på koldioxid som köldmedium. Då Esbjerg är belägen mitt emot UNESCO:s världsarvsområde Vadehavet var ett noggrant val av rätt pump avgörande. Havsvattenvärmepumpsystemet på 50 MW från MAN Energy Solutions, en långvarig kund till ABB, omvandlar elektrisk energi till termisk energi och använder toxikologiskt säker koldioxid som köldmedium under hela systemcykeln. - Med grundstenen lagd för en flexibel och hållbar fjärrvärmeproduktion är vår vision att fortsätta skapa gröna kvalitetsalternativ inom förnybar elproduktion, säger Christian Udby Olesen, vd på

DIN Forsyning. För att kunna uppnå strategin till år 2030 med att kunna bedriva en 100 procent fossilfri värmeproduktion utvecklar DIN Forsyning en ny hybrid för förnybar fjärrvärmeanläggning. Detta för att ersätta den värme som för närvarande levereras av Esbjergs anläggning för koleldad kraftvärme (CHP) För att kraftvärmeverket – som producerar ungefär hälften av all fjärrvärme till Esbjerg – ska kunna avvecklas i april år 2023 behövde DIN Forsyning vara redo med alternativa värmekällor för fjärrvärmen för att minska den primära energiförbrukningen med 50 procent och generera energi med låga utsläpp med hjälp av värmepumparna. ABB:s teknik kommer att bidra till att ersätta det koleldade kraftverket som den huvudsakliga värmekällan för staden Esbjerg och på så sätt komma närmare målet att minska koldioxidutsläppen i staden. Tekniken kommer också att sättas in för att säkerställa att hela värmenätet kan drivas av förnybar energi som distribueras till anläggningen genom anslutningar till havsbaserade vindkraftverk i Nordsjön. Dessutom kommer ABB att leverera mellanspänningsfrekvensomriktare, motorer samt el- och styrsystemslösningar för att stödja systemets höga effektivitet och noggrann styrning av denna massiva värmepump. CHRISTIAN UDBY OLESEN:

- Fjärrvärme är en viktig del av Esbjerg stads ambition att bli en koldioxidneutral kommun till år 2030. Tekniken hos partners som ABB är avgörande för vår förmåga att revolutionera framtiden för fjärrvärme baserad på nya gröna lösningar. Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge genklang både i Danmark och resten av världen.


Nya Projekt

December 2021

41

Foto: DIN Forsyning


Nya Projekt

December 2021

EU INVESTERAR ÖVER 1 MILJARD EURO I INNOVATIVA PROJEKT FÖR MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP EU investerar över 1,1 miljarder euro i sju storskaliga innovativa projekt inom EUs innovationsfond. Bidragen kommer att stödja projekt som syftar till att föra ut banbrytande teknologier till marknaden inom energiintensiv industri, vätgas, BECCS, CCS och förnybar energi. Projekten finns i Belgien, Italien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige. STOCKHOLM EXERGI – ETT AV DE UTVALDA FÖRETAGEN

– Grattis Stockholms stad, Stockholm Exergi och Sverige önskar vi på Klimpo. Snart kommer vi att få se Sveriges första fullskaliga BECCS-anläggning i Stockholm. Stockholm Exergi har blivit tilldelade investeringsstöd för en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid. I Sverige finns potentialen att fånga in 30 miljoner ton biogen koldioxid, och det här är ett första steg!, säger Klimpos VD Karolina Unger. – Grymt att vi har fått ja och en kvalitetsstämpel för projektet. År 2025 ska det vara klart, säger Fabian Levihn, Head of R&D på Stockholm Exergi.

ELEKTRISKT LEDANDE OCH FÖRNYBAR KOMPOSIT GER NYA MÖJLIGHETER FÖR TILLVERKNINGSINDUSTRIN Ett elektriskt ledande material som inte bara gör det möjligt att tillverka mekaniska utan också elektriskt funktionella delar med AM-teknik. Denna utmaning har 2D fab, Mittuniversitetet och Wematter framgångsrikt tagit sig an. I det nyligen slutförda projektet Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning har 2D fab, Mittuniversitetet och Wematter undersökt möjligheten att producera elektriskt ledande polyamidmaterial med grafen. Materialet är avsett att användas i additiv tillverkningsteknik, där det idag används plastmaterial. ”ETT ELEKTRISKT LEDANDE MATERIAL KOMMER KRAFTIGT

42

att utöka mängden av möjliga produkter.” – Ett elektriskt ledande material kommer kraftigt att utöka mängden av möjliga produkter. I Wematters AM-maskiner används vanligtvis PA 11, en bioplast som är förnyelsebar och biologiskt nedbrytbar. Att kombinera det med grafen ger ett förnyelsebart kompositmaterial, berättar Henrik Andersson, projektledare vid Mittuniversitetet. AM står för additive manufacturing och är en teknik som underlättar tillverkning av prototyper och produkter som ofta förändras mycket på kort tid. Tekniken kan också användas för intermittent tillverkning, så kallad ”on demand”. Kapacitiva beröringssensorer, applikationer där signaler leds mellan elektronikenheter eller vid tillverkning av EMC-skyddande inkapslingar är några exempel där projektgruppens material är tänkt att göra nytta. HITTA RÄTT GRAFEN

I projektet var målet att hitta det grafenmaterial som fungerade bäst att blanda med polyamidpulver (PA-pulver) samt att karakterisera smältegenskaper och elektrisk ledningsförmåga. Grafenmaterialen som testades var grafenoxid i lösning, reducerad grafenoxid med hög porositet och exfolierad grafen i olika mängder. Grafenoxid i lösning blandades med PA-pulver, reducerades och slutligen torkades pulvret. De andra två typerna var torrblandade. – Vi fann att blandning i lösning orsakade klumpbildning, vilket ger problem för materialets flytbarhet. Torrblandningen fungerar bättre i detta avseende, och kommer därför att vara metoden som väljs, berättar Henrik Andersson. VIKTIGA LÄRDOMAR

Smälttester visade dock att blandningen under smältning av de olika grafenmaterialen och PA-pulvret i nuläget inte är tillräckligt god. – Den otillräckliga vätningen mellan grafenmaterialen och polyamiden är vad som orsakar problemet. Detta var den viktigaste insikten i denna genomförbarhetsstudie. Smältblandningen kommer därför att vara den viktigaste aspekten att förbättra.


Nya Projekt

December 2021

Industrins intresse för nya funktionella AM-material beskriver Henrik Andersson som stort, och tiden till att göra ett elektriskt ledande kompositmaterial för AM bedömer han vara ganska kort förutsatt att projektgruppen lyckas lösa nuvarande utmaningar. – Att vi har en utvecklare av AM-maskiner såväl som en tillverkare av grafen med i konsortiet har varit en av våra största styrkor. Att utveckla ett AM-material för en speciell typ av AM-maskin där vi har samarbete med tillverkaren är en mycket stor fördel då vi har mycket exakt kunskap om vilka krav som ställs på materialet och att tester utförs av maskintillverkaren. Hur ser utsikterna för era resultat ut nu? – Det är som vanligt svårt att uppskatta, men det skulle vara rimligt att säga att materialet skulle kunna utvecklas inom fyra år.

LINDAB SAMARBETAR MED SSAB KRING FOSSILFRITT STÅL SSAB och Lindab tar ytterligare ett steg i sitt partnerskap genom ett samarbete om fossilfritt stål. Från och med 2026 kommer SSAB att leverera fossilfritt stål till Lindab, för användning till ventilationssystem och byggprodukter. Tillsammans arbetar de två företagen på introduktionen av SSAB:s fossilfria stål till Lindab. Stål har lång livslängd, är tåligt och är 100% återvinningsbart. Det är egenskaper som efterfrågas i högkvalitativa ventilations- och byggprodukter. – Jag är glad att få välkomna Lindab som en partner för fossilfritt stål. Tillsammans bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp i bygg- och ventilationssektorn och stärker konkurrenskraften samtidigt som vi bibehåller den höga kvaliteten på produkterna, säger Martin Lindqvist, VD och Koncernchef på SSAB. Vi bygger en fossilfri värdekedja hela vägen till slutkund.” – För oss på Lindab är frågan om fossilfritt stål central i vårt hållbarhetsarbete. Det är den enskilda åtgärd som får störst effekt på miljön. Vi har sedan länge en nära relation med SSAB och vi är mycket glada över samarbetet kring fossilfritt stål. Vi ser fram emot

43

att kunna erbjuda våra kunder samma höga kvalitet som tidigare, men med ännu starkare hållbarhetsprofil, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef på Lindab. År 2026 har SSAB för avsikt att förse marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala efter omställning av Oxelösunds masugnar till produktion med ljusbågsugn. SSAB:s stålproduktion baseras på järnsvamp som framställts med hjälp av HYBRIT-tekniken. Den innebär att kol och koks, som traditionellt använts för järnmalmsbaserad ståltillverkning, ersätts med fossilfri el och vätgas. Processen eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen i stålproduktionen. SSAB, LKAB och Vattenfall skapade HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 2016 med målet att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning.

REGERINGEN GODKÄNNER LOKAL ENERGIDELNING - ÖPPNAR MARKNADEN FÖR FERROAMPS POWERSHARE TEKNIK Regeringen godkänner lokal energidelning i mikronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik. Tekniken ökar möjligheten och lönsamheten för exempelvis bostadsrättsföreningar att investera i solenergi eller gemensamma energilager. Som ett av de tidiga länderna i Europa godkänner Sveriges regering en förordningsändring som tillåter energidelning i mikronät. Ferroamps patenterade PowerShare teknik möjliggör just det genom att gemensamma solcellsanläggningar kan utnyttjas av alla lägenheter och byggnader i en bostadsrättsförening, eller att ett gemensamt energilager kan delas av flera byggnader, vilket leder till lägre kostnader. Den nya förordningsändringen träder i kraft den 1 januari 2022. - Det är fantastiskt roligt att Sverige nu följer Hollands exempel och godkänner energidelning i mikronät. Många av våra svenska kunder har avvaktat den här regeländringen och vi ser nu att de kommer att kunna realisera sina projekt med start redan i januari, säger Björn Jernström, grundare och CTO på Ferroamp. PowerShare-tekniken innebär att flera närliggande byggnader kan sammankopplas med ett lokalt likspänningsnät för att dela gemensamma resurser som till exempel solceller, energilager i form av batterier eller snabbladdare för elbilar. Det här ger flera nyttor för kunderna, såsom ökad egenförbrukning av den producerade solenergin, lägre effektuttag från elnätet samt att ett gemensamt batterilager kan göras mindre än om varje byggnad skall ha sitt eget. På sikt kommer lokala mikronät även kunna erbjuda en ökad energisäkerhet genom att de kan fortsätta vara i drift vid avbrott i det publika elnätet. – Vi ser oerhört positivt på att regeringen med denna förordningsändring möjliggör för aktörer som tidigare haft svårt att delta i energiomställningen, som till exempel bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och industriområden, att nu kunna göra lönsamma investeringar i solenergi. Det här kommer ytterligare öka viljan att investera i solenergi eller att använda gemensamma energilager för att exempelvis hantera de stora elprisvariationerna vi sett under hösten, säger Krister Werner, VD på Ferroamp.


Stålleveranser www.huddingesteel.se www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller i stålväg. Naturligtvis hjälper vi ocksåallt digvad som hittar det Med stål av en debyggmarknad flesta format i kan vårtbehöva lager tillhandahåller vi med kort leveranstid eninte verkstad, ett du behöver i din järnhandel. vi material till de mått vi och vinklar samt bygge eller enlokala byggmarknad kanSjälvfallet behöva i kapar stålväg. Naturligtvis hjälper också digsom sombehövs, inte hittar detutför du blästring,i din grundmålning och målning efter kapar speciella målningsprogram. Vi transporterar vårasamt egnautför bilar behöver lokala järnhandel. Självfallet vi material till de mått och vinklar som med behövs, så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid,speciella när du behöver dem. Som kund hos oss fårmed du snabbt materiablästring, grundmålning och målning efter målningsprogram. Vi transporterar våra egna bilar let direkt i din produktion fördyrande – en kostnadseffektiv lösning. så att samtliga leveranserutan kan ske i rätt tid,mellanhänder när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i Stål din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i StockholmStål medhar filial i Hallsberg. Huddinge varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ /i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


WORLD LEADER IN REFRACTORY MATERIAL AND INSTALLATION

www.calderys.com


Nya Projekt

December 2021

JERNBRO BREDDAR SITT ERBJUDANDE MED PRODUKTER OCH TJÄNSTER INOM VATTENBEHANDLING AV PROCESSVATTEN Jernbro Industrial Services lanserar nu ett nytt erbjudande som är döpt till Jernbro Water Technologies. I samlingsbegreppet ingår ett brett utbud av produkter och tjänster som tillhandahålls för att hantera och rena processvatten för den kommunala VA-sektorn och industrisektorn. Mer specifikt handlar det om utrustning för slamförtjockning och avvattning samt polymerutrustning liksom uppgraderingar, underhåll och reservdelar av och för dessa produkter. Entreprenader för rörinstallationer och montage av processutrustning inom vatten och avlopp ingår likaså. Dessutom besitter Jernbro specialistkunskap inom VA-området avseende status- och riskbedömningar samt CE-märkning. – Genom Jernbro Water Technologies stärker vi vårt utbud till kunder inom VA- och industrisektorn. Kunderna behöver leva upp till en allt tuffare lagstiftning inom miljöområdet och därför tar vi ett samlat grepp för att möta den ökade efterfrågan inom vattenbehandling där systemlösningar för miljöanpassad vattenbehandling och installation ingår liksom konsult- och eftermarknadstjänster, berättar Mikael Jansson, VD på Jernbro Industrial Services. Polymerutrustning används för att skilja organiskt material från vatten medan produkterna inom slamförtjockning och avvattning separerar vatten från slam för att få en torr slutprodukt. Utrustningarna, som bygger på både innovationer och traditionell beprövad teknik, gör stor nytta på vatten- och avloppsreningsverk samt i fiske-, kemi- och pappersindustrin, gjuterier, biogasapplikationer och livsmedelsbearbetning, liksom inom övrig industriell verksamhet med processvatten. Genom att Jernbro finns lokaliserade på ett stort antal orter i Sverige ges även möjlighet till en nära service för att nå ökad driftsäkerhet. – I och med lanseringen av vårt nya erbjudande vill vi bidra till förbättrad funktion, kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan, avslutar Mikael Jansson.

46


Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner

Experter på kameror för industri/processapplikationer/varma miljöer

Annonsen finns längst ner

Vindmätning på Blakliden/ Fäbodberget – utförd av Suorvavind AB

Vi bygger kompletta master med mätsystem, övervakning, datalagring och energiförsörjning. Vi är sedan 1995 verksamma i Sverige, Norge och Finland och har gjort vindmätningen för många stora projekt i Sverige.

Undvik Korrosion & Mögel! Energieffektiv luftavfuktning:

Till exempel: Blaiken, Storrotliden, Lehtiorova, Maevaara, Sjisjka, Glötesvålen m.fl.

Halverad energiförbrukning Lika energieffektiv vid alla temperaturer även låga Enkel installation utan rördragningar Uppkopplingsbar

Mikael, Viktor och Vidar 070-21 464 21 www.suorvavind.se

info@airwatergreen.com

Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar och mekaniskt Vi tillverkartermiskt termiskt högpresterande och mekaniskt robustaoch tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax:E-post: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com info@siljanallards.com


»VÅRT ARBETE RÄDDAR STORA EKONOMISKA OCH KULTURELLA VÄRDEN«

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET MED ETT SÄKERHETSARBETE I VÄRLDSKLASS Hyrex och Hyrex Industri går stolt i fronten för ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Med egen KMA-ingenjör, konstruktör och säkerhetsinspektör garanteras högsta säkerhet och maximal kompetens till alla projekt. Vi har vad som krävs för de avancerade och komplexa uppdrag vi dagligen utför. Ta ställning för säkerheten och anlita Hyrex för ert nästa projekt.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN. STIB-AUKTORISERADE SAMT BF9K-CERTIFIERADE.


SVERIGES LEDANDE FÖRETAG INOM LASERYTBEHANDLING Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och

MÄLAREN Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning.

TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER OM NI HAR FÅGOR! VI BESÖKER ER GÄRNA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

För mer information www.reningsverketmalaren.se

www.duroclasercoating.com

Krister Lundström Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB krister.lundstrom@duroc.com

Mikael Silverlind Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB mikael.silverlind@duroc.com

info.lasercoating@duroc.com  |  Fabriksvägen 16  |  972 54 LULEÅ  |  0920-43 22 20

Rostskydd Brandskydd Polyurea

We make the world last longer

www.teknos.se


FRAMTIDENS PARTIKELSEPARATOR ÄR NU LEVERANSKLAR!

RÄTT DAGVATTENMAGASIN RÄTTALLA DAGVATTENMAGASIN FÖR APPLIKATIONER... FÖR ALLA APPLIKATIONER... PLUVIAL CUBE

• Prefab garanterar PLUVIAL CUBE alltid snabb och enklaste installationen.

• Prefab garanterar alltid snabb och •enklaste Prefabhöjder 0.55 m - 3.2 m. installationen. Finns i 4 st 0.55 olikam - 3.2 m. ••Prefabhöjder belastningsklasser. • Finns i 4 st olika •belastningsklasser. Full spol och inspektionsbarhet. • Full spol och inspektionsbarhet.

DAGVATTENMAGASIN RÄTT DAGVATTENMAGASIN FÖR ALLA APPLIKATIONER... APPLIKATIONER... PIVOIDSMALL SMALL PLUVIAL CUBE PLUVIAL CUBE PIVOID

Levereras staplad på pall ochoch Prefab snabb Prefabgaranterar garanterar alltid snabb och •••Levereras staplad påalltid pall och omonterad. enklaste installationen. omonterad. enklaste installationen. Optimal vid mindre magasin och •••Optimal vid mindre magasin och Prefabhöjder 0.55 m 3.2 m. Prefabhöjder 0.55 m - 3.2 m. framförallt lågbyggda varianter. framförallt varianter. Finns ii 44 st stlågbyggda olikabelastningsklasser. •• Finns olika ••Integrerad spol ochoch sedimentskanal. Integrerad spol sedimentskanal. belastningsklasser. Full spol och inspektionsbarhet. ••Kan kombineras med övriga Kan spol kombineras med övriga • Full och inspektionsbarhet. magasin förför attatt klara alla alla olikaolika magasin klara höjder. höjder.

PIVOID PI VOID XL PIVOID SMALL

XL på pall och omonterad. ••PIVOID Levereras staplad Levereras staplad på •Passar Levereras staplad påpall palloch och Levereras staplad på pall och •• utmärkt vid mellanstora elleromonterad. större omonterad. omonterad. •magasin. Passar utmärkt vid mellanstora eller större Optimal vid mindre magasin och Optimal vid mindre magasin och •••Extremt robust magasin med hög tillmagasin. framförallt lågbyggda varianter. gällande spolning & Inspektion. framförallt lågbyggda varianter. •gänglighet Extremt robust magasin med hög tillIntegrerad spol och sedimentskanal. •••Kan kombineras med övriga magasin Integrerad spol och sedimentskanal. gänglighet gällande spolning & Inspektion. att kombineras klara alla olikamed höjder. •för Kan övriga

HET!

NY

• Finns i 5 storlekar • Passar 1000 – 2800 mm brunnar • Patenterad 2-stegs separering • Effektiv partikelseparering inkl. microplaster • Upp till 80% reningseffekt • Klarar flöden upp till 270 l/s • Klarar ytor upp till 18.000 m2

• Kan Kan kombineras kombinerasmed medövriga övrigamagasin magasin magasin föralla att klara alla olika för att att klara klara olika höjder. höjder. för alla olika höjder.

PLUVIMAX

• Smart dagvattentunnel 1.6 m3. PLUVIMAX PIVOID XL design. •PLUVIMAX Kostnadseffektiv •••Snabbaste magasinet attpall installera Smart dagvattentunnel 1.6 m3. Levereras staplad på och omonterad.

marknaden. Kostnadseffektiv ••på Passar utmärkt viddesign. mellanstora eller större magasin. marknaden. • på Extremt robust magasin med hög till• gänglighet Levereras staplad pall. & Inspektion. gällandepå spolning • Kan kombineras med övriga magasin HD förVOID att klara alla olika höjder.

••Levereras staplad på pall. att installera Snabbaste magasinet

• Absolut starkaste magasinet på marknaden. HD VOID vid överbyggnad •PLUVIMAX Full körbarhet HD VOID cm. Absolut starkaste magasinet påpå ••25Absolut starkaste magasinet Smart dagvattentunnel 1.6 m3. • Kan byggas i alla höjder. marknaden. marknaden. • Kostnadseffektiv design. • Levereras staplad på pall men ••bitvis Full körbarhet vid Full körbarhet vidöverbyggnad överbyggnad förmonterad. Snabbaste magasinet att installera

25 cm. 25 på cm. marknaden. Kan byggas i allahöjder. höjder. Levereras staplad på pall. ••• Kan byggas i alla • Levereras staplad på pall men • bitvis Levereras staplad på förmonterad. pall men bitvis förmonterad.

... GARANTERAR OCKSÅ VOID •HD Kräver inga invändiga mellanplattor. RÄTT LÖSNING OCH PRIS! • Absolut starkaste magasinet på • marknaden. Perfekt att kombinera med andra

... GARANTERAR OCKSÅ RÄTT LÖSNING OCH PRIS!

• magasin. Full körbarhet vid överbyggnad

• 25 Levereras cm. staplad på pall och PlastInject Watersystem AB ❘ Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinject.se • omonterad. Kan byggas i alla höjder. Levererasvid staplad pålågbyggda pall men •• Spolkanal extremt