Nya Projekt Grönt Byggande 001/2023

Page 1

Nya Projekt 001 Grönt byggande

Nya Projekt Januari 2023

Låt både tak och fasad producera el

Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.

Vaillant värmesystem ger komfort

Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar.

Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.

RIKTLINJER SKA GE FLER GRÖNA BOSTADSGÅRDAR

En bostadsgård ska vara en förlängning av bostaden, ett vardagsrum där boende kan koppla av och en plats för social samvaro mellan grannar. För att uppnå visionen om goda bostadsgårdar för alla Malmöbor har det tagits fram riktlinjer om bostadsgårdarnas storlek, hur de ska användas och utformas.

Riktlinjerna gäller vid all ny bostadsbebyggelse, både vid förtätningsprojekt och i utbyggnadsområden. Syftet är att skapa bostadsgårdar som är till nytta för boende och för staden med plats för lek och varierande växtlighet.

Bostadsgårdarna ska utformas så att det finns plats för sociala aktiviteter, det är särskilt viktigt när det förtätas i områden där det bor många barn. Grönska, träd och odlingar ska vara en naturlig del av gården.

Riktlinjerna tydliggör också att bostadsgårdarna ska ha en självklar plats när nya kvarter och bostadshus byggs, inte anläggas på ytor som blir över. Privata uteplatser, cykelparkering och avfallshantering ska inte räknas in i ytan som avsätts för sociala aktiviteter. I fall där ett kvarter är uppdelat mellan flera fastighetsägare är ambitionen att skapa en gemensam bostadsgård som alla boende kan ta del av.

– När Malmö växer och förtätas måste bostadsgårdarna få ta plats. Det har inte alltid varit fallet, vilket är skälet till att vi nu förtydligar med vägledande riktlinjer. Bostadsgårdarna är en förlängning av bostaden och en möjlighet till avkoppling och social samvaro i direkt anslutning till det egna hemmet. Det är värden som vi måste ta tillvara på och uppmuntra till i den framtida stadsutvecklingen, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är av stor vikt att avsätta plats för aktiviteter, grönska och lek i Malmös stadsutveckling. Goda bostadsgårdar erbjuder ett mer barnvänligt sätt att leva och bo i staden samtidigt som de stärker förutsättningar för grannar att mötas. Genom hela bygglovsprocessen ska ett levande samtal ske med boende för att säkerställa att gårdarna tillför maximal nyttja till området, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens viceordförande.

– Bostadsgårdarna är platser där boende kan vistas ute närmast hemmet, och inte minst barn tillbringar mycket tid där. Gårdarna fungerar som ett socialt kitt och ska vara platser med grönska som bidrar till de boendes välmående. Samtidigt ger grönskan skugga och kan skydda från översvämning vid skyfall. Därför är det viktigt att bostadsgårdarna har hög kvalitet över hela Malmö. Det är en rättvisefråga, och därför har vi nu tagit fram vägledande riktlinjer, säger Jens Kindt (MP), ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Klicka för att kolla in våra övriga nummer!

Utgivare: Nya Projekt Grönt Byggande ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad:

Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Försäljning: Fredrik Westlund, fredrik.westlund@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Nr 001/2023

UTBLICK NORGE: EPD:ER MED LCA-BERÄKNINGAR GÖR

ATT VÄLJA HÅLLBARA HANSGROHE-PRODUKTER FÖR NORSKT

>>>

DET ENKELT

BYGGANDE

NORSKT

UTBLICK NORGE: EPD:ER MED LCA-BERÄKNINGAR GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA HÅLLBARA HANSGROHE-PRODUKTER FÖR NORSKT BYGGANDE

Allt fler använder och efterfrågar miljödokumentation som underlag för att bedöma en produkts miljöpåverkan. Dokumentation består ofta av en EPD (miljödeklaration) skapad utifrån en livscykelanalys (LCA). Hansgrohe har nu LCA-beräkningar i form av EPD redo för mer än 1 200 produkter globalt från duschslangar till armaturer och duschar.

Dessa beräkningar och dokumentationen för dem kan begäras direkt från Hansgrohe och skapar full transparens i förhållande till produkternas påverkan på miljön i faserna av produktion, användning och bortskaffande. I början av 2023 kommer företaget att få LCA-beräkningar och EPD på ännu fler produkter och de kommer även att finnas tillgängliga på Hansgrohes egna webbplatser.

EPD dokumenterar i standardiserad form produkternas energi/resursförbrukning och avfallsgenerering samt den miljöpåverkan de genererar vid produktion, användning och bortskaffande. För hållbarhetscertifiering av byggnader genom DGNB kan EPD också användas som input till eller dokumentation för livscykelbedömningen (LCA) som ska utformas för byggnaden. EPD:er används också

för att få poäng i DGNB-certifieringssystemet.

NATURLIG FÖRLÄNGNING AV ETT GRÖNT FOKUS

Hansgrohe har länge varit dedikerad till hållbarhet och företagets Green Company-avdelning arbetar varje dag med grön omställning, till exempel för att göra produktion, försörjningskedja, förpackningar och energiförbrukning mer hållbara. Därför är det en helt naturlig förlängning av processen att de nu gör hållbarhetsdokumentation tillgänglig för kunderna:

– Vi var en av de första i branschen som började ta hållbarhet på allvar - redan 1987 lanserade vi vår första vattenbesparande dusch. Sedan dess har många fler gröna tekniker dykt upp och vi har stora ambitioner för framtiden. Du kommer därför också att uppleva att våra EPD:er uppdateras för att spegla att våra produkters klimatavtryck minskar, säger Henning Ruud, försäljningschef på Hansgrohe Norge.

Med sitt mångåriga fokus på vattenbesparande produkter har Hansgrohe även utvecklat ett antal teknologier som gör att vattnet känns mjukt och rikt trots sparsam konsumtion. Det gör att du får både hög komfort och låg vattenförbrukning i en och samma produkt.

Nya Projekt 10 Januari 2023

MODERN ALUMINIUMFASAD FÖR DET NYRENOVERADE VAN DER VALK HOTEL

Van der Valk Hotel Venlo, Nederländerna, är ett läroboksexempel på cirkulär konstruktion, innovation och design. Aluminiumfasaderna från WICONA är viktiga i detta avseende. WICONA har på uppdrag av Byldis Facades levererat fasader med integrerad LED-belysning, karmar och skjutdörrar, modifierade exakt efter arkitektens önskemål.

Med sitt hållbara, cradle-to-cradle-inspirerade tillvägagångssätt är Van der Valk Hotel Venlo helt unikt. Hotellet ligger belägen i utkanten av norra delen av provinsen Limburg. Byggnaden, inredningen och den dagliga driften utvecklades på ett hållbart och miljövänligt sätt där hotellet strävar efter en cirkulär verksamhet utan avfall. För hotellgruppen Van der Valk är det här det första hotellet som har byggts på detta unika tillvägagångsätt.

Man valde att renovera den befintliga platsen där Van der Valk Hotel Venlo var är befäst, delvis genom att se över den gamla byggnationen (tornet), samtidigt som man har byggt en ny byggnad. Den sammansatta helheten blev en ögonsten i sin omgivning.

Med tanke på dess läge i Venlo, som är världens cradle-to-cradlehuvudstad, ägnades uppmärksamhet åt hur cradle-to-cradleprinciperna också kan ge ett mervärde till hotellet. Detta är inte bara i linje med Venlos kommuns policy, utan kan också bidra till hotellets kvalitet, image och varumärke gentemot (blivande) gäster.

Detta hållbara tillvägagångssätt tillämpades mycket noggrant och konsekvent vilket var en av anledningarna till att WICONAs fasadsystemslösning i aluminium valdes till byggnaden.

INTEGRERAD LED-BELYSNING I SKRÄDDARSYTT FASADKONSTRUKTION

WICONA har erbjudit en standardlösning för att integrera LEDbelysning i fasader sedan ett antal år tillbaka. Denna lösning är baserad på en täcklist i aluminium med en transparent plastkåpa.

– Men Quant Architecture ville ha en lite större och mer långsträckt näsa. Därför tog vi fram specialdesignade profiler, säger Raimond Stassen, projektledare för WICONA. För att

undvika att till exempel snö, vind och vatten belastar de estetiska huvarna för mycket, lades särskild vikt vid form och kopplingar.

STOLT ÖVER SLUTRESULTATET

De dekorativa näsorna i aluminium har applicerats överallt på den nya fasaden. Där WICONA har levererat fasadkonstruktioner till det 52 meter höga hotelltornet och den bredare underbyggnaden. Inom fasader erbjuder WICONA ett omfattande sortiment av produkter som kommer att utökas ytterligare i år.

Detta gör att arkitekter och fasadbyggare kan frigöra sin fulla potential när det gäller kreativitet.

– I Van der Valk Hotel har bland annat segmenterade och böjda profiler från WICONA WICTEC 50-serien använts, säger Stassen.

De infällda balkongerna i Venlo är försedda med WICONA bottenhängda fönster, som garanterar en hög vind- och vattentäthet.

– I samma anda som dessa bottenhängda fönster erbjuder vi möjligheten att använda fönsterdörrar med låg tröskel, som ger enkel åtkomst till balkongen. Standardlösningen tillåter även att dörrhandtag placeras på insidan och utsidan, för optimal säkerhet. Skjutdörrar från WICONA har använts på vissa balkonger, vilket möjliggör en ännu större öppning till utomhus, säger Stassen.

Aluminiumprofilerna i detta system är extruderade från en ny, högkvalitativ Hydro CIRCAL aluminiumlegering och består av minst 75 % återvunnet aluminium i konsumentskrot.

Aluminiumet kommer från gamla fönster, dörrar och fasader som har demolerats från befintliga byggnader. Fördelat på två produktionsplatser i Europa fragmenteras, sorteras och bearbetas skrotavfallet för produktion av nya, högkvalitativa byggsystem i aluminium.

Det innebär att arkitekter, utvecklare, entreprenörer och slutanvändare är säkra på en hållbar och högkvalitativ produkt där CO2minskningen tas till en ny nivå.

FAKTA

Klient: Hotel Van der Valk Venlo

Arkitekt: Quant Architectuur

Entreprenör: Wijnen Bouw Group

WICONA-partner: Byldis

Plats: Venlo (NL)

Avslutat: 2021

Höjd: 52 m

Nya Projekt 11 Januari 2023
FOTO: Egbert de Boer

BYGGBRANSCHEN EFTERFRÅGAR FLER HÅLLBARHETS- OCH DIGITALISERINGSEXPERTER

Nya kompetenser blir allt mer efterfrågade inom byggbranschen. Det handlar om allt från hållbarhetsexperter till digitaliseringsexperter och AI-ingenjörer. Det visar Ramirentrapporten, som ställt frågan om kompetensbehov till 500 personer inom branschen.

I takt med att byggbranschen utvecklas ställs nya krav på kompetenser. Enligt Ramirentrapportens undersökning, kan man se att nya typer av kompetenser saknas ute på byggarbetsplatserna redan idag.

Det handlar bland annat om hållbarhetsexperter, som efterfrågas bland 18% av de tillfrågade företagen, logistiker (14%) digitaliseringsexperter (13%) och AI-ingenjörer (8%), men även processledare och dataingenjörer. Störst är fortfarande efterfrågan på bygg- och arbetsledare. 33 procent av de tillfrågade i undersökningen har behov av det.

För att hitta de rätta kompetenserna, behöver byggsektorn snegla på anda branscher och locka till sig topp-talanger härifrån.

– Vi måste bli bättre på att visa att byggbranschen är en spännande bransch med stor utvecklingspotential. Vi behöver lyfta fram att vi påverkar väldigt många människors vardag genom att skapa stadsbilder, kontor, skolor och lägenheter – med produkter som kan bestå i 100 år. Om vi lyfter det tror jag att vi kan locka fler kompetenser till byggbranschen, säger Jimmy Dahlström, chef för projektverksamheten på Den temporära fabriken på Ramirent.

Ramirentrapporten visar även att de flesta inom branschen främst utvecklas i sin yrkesroll genom att prova sig fram (68%) eller genom att lära sig av kollegor (65%). Var femte lär sig nytt genom utbildning.

– Om branschen ska utvecklas systematiskt över tid, krävs många processer och helt andra kompetenser än vad som finns i branschen idag. Vi på Ramirent skulle t ex. kunna lagra en stor mängd maskindata från byggarbetsplatser runt om i världen. Vi skulle kunna se hur maskinerna presterar och göra jämförelser. Kompetens som kan läsa av maskindata kommer vi att behöva mer av i framtiden och det handlar om allt från AI-ingenjörer till digitaliseringsexperter, säger Jimmy Dahlström.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnads arbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering.

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN.

Björkstadens Plåt

www.kanonaden.com

GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se

CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

Vi är speciallister på boendesprinkler

• Aktivt brandskydd.

• För vanliga bostäder.

• Vi är speciallister på boendesprinkler.

Vi har system för alla typer av bostäder.

• För ingjutning av rör och dolda sprinkler.

Vi har egna lösningar för pump och tank.

www.mxtwo.se

30 års erfarenhet av sprinkler.

Kontakta oss: Tel 031 30 11 900 info@mxtwo.se

WWW.CRAMO.SE CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID

Behöver du hjälp med installation av godkänt brandlarmsystem?

Vi på Elektroskandia har lång erfarenhet av brandlarmsinstallationer och arbetar nära våra certifierade partners.

SecuriFire är marknadens mest kompletta och anpassningsbara brandlarmsystem som lämpar sig för anläggningar av alla storlekar.

För mer information se: securifire.se

Kontakta oss gärna: sakerhet@elektroskandia.se

Leksand Bandreklam 2800x740mm SecuriFire Brandlarm från Elektroskandia

EU-BANKEN EIB STÖDER ENERGIEFFEKTIVA BOSTÄDER I

2,5 MILJARDER KRONOR

EU:s bank, EIB, har tecknat ett låneavtal om 2,5 miljarder kronor (230 miljoner euro) med Stockholms stad för att stödja energieffektiva bostäder. Investeringen kommer att bidra till att 1 500 nya energieffektiva bostäder tillhandahålls i huvudstaden.

Energipriserna stiger och så ökar även kravet på energioberoende. Det finns samtidigt ett behov av moderna, klimatvänliga bostäder till överkomliga priser i Sverige och på andra håll. Europeiska investeringsbanken (EIB) stöder därför detta stora bostadsprojekt i Stockholm och stadens stadsutvecklingsplaner.

I Stockholms stad och de kringliggande kommunerna bor närmare 25 procent av svenskar. Stadsregionen är också den största tätorten i Norden. Att öka beståndet av nya allmännyttiga hyresbostäder i befintliga stadsområden som i Stockholm - en stad som har vuxit snabbt - kommer att förbättra den sociala mixen.

Dessa ytterligare 1 500 bostäder kommer främja bostäder till överkomliga priser. De nya byggnaderna och renoveringen av ytterligare 200 bostäder kommer att hjälpa till att ta itu med den komplexa demografiska, sociala och ekonomiska situationen i denna snabbt växande region i Sverige, som är den största och mest ekonomiskt välmående regionen i landet.

BILLIGARE ENERGIRÄKNINGAR

De högkvalitativa och energieffektiva bostäderna som byggs med höga energieffektivitetsstandarder kommer att leda till lägre driftsoch energikostnader. Bostäderna siktar på att förbruka 25 procent

mindre energi än vad som krävs för nära-nollenergibyggnader, vilket gör projektet mycket energieffektivt. De nya bostäderna, som utgör 95 procent av projektet, klassificeras samtidigt direkt som klimatåtgärdskomponenter.

Bostäderna kommer att byggas av tre bostadsföretag som ägs av kommunen och kompletterar privat bygg- och renoveringsverksamhet. Svenska kommuner har en laglig skyldighet att tillhandahålla hyresbostäder utan diskriminering, för att säkerställa en rättvis och lika behandling av alla sina invånare. Det innebär att de äger stora bestånd av hyresbostäder och spelar därför en viktig roll vid övergången till energieffektivitet.

EIB:s vicepresident, Thomas Östros, med ansvar för Sverige:

– Att bekämpa klimatförändringarna har högsta prioritet hos EIB. Investeringar i energieffektivitet är en av de mest kostnadseffektiva och rationella sätten att spara energi. Vi är därför glada att stödja Stockholms stad i deras ansträngningar att tillhandahålla smarta, hållbara och energisnåla bostäder. Projektet är inte bara ett steg framåt i en hållbar stadsutveckling i Sverige, men bör också leda till en minskning av energiförbrukningen för invånarna och därmed sänka deras energiräkningar.

Finanschef hos Stockholms stad, Sofie Nilvall:

– Stockholms stadvärdesätter sitt långvariga samarbete med banken, som tillhandahåller långfristiga lån som matchar stadens finansieringsbehov. EIB:s delfinansiering bidrar till diversifieringen av Stockholms låneportfölj och gör det möjligt för staden att finansiera sina stadsutvecklingsprojekt, som är bra för klimatet och för människorna.

Nya Projekt 16 Januari 2023
STOCKHOLM MED ETT LÅN PÅ
Durability at work since 1975
Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.
Slitstyrka

Paint AP från Nils Malmgren AB

färger och lacker med unikt framtagna egenskaper

Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper.

I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust.

Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

och färg. Paint
Paint
ESD är
EN 1504-2.
Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se
Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag
AP Multi och
AP
testade enl
Uppfyller kriterierna för CE-märkning. Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.
nils-malmgren_byggnorden_helsida_1-2-3.indd 1 2018-08-07 13:57:24
E.ONS HAR >>>

E.ONS NYA NORDISKA HUVUDKONTOR, 7 STJÄRNAN

HAR FÅTT ETT PRELIMINÄRT CERTIFIKAT BREEAM OUTSTANDING

>>>

E.ONS NYA NORDISKA HUVUDKONTOR, 7 STJÄRNAN, HAR

FÅTT ETT PRELIMINÄRT CERTIFIKAT BREEAM OUTSTANDING

Raksystems har hjälpt Castellum och Skanska att miljöcertifiera

E.ON:s nordiska huvudkontor i Malmö med BREEAM och WELL.

Castellum har uppfört E.ONs nya huvudkontor för cirka 1500 medarbetare i Nyhamnen nära Malmö centralstation. Raksystems har bistått i arbetet som BREEAM AP och WELL AP i projektet.

KORT OM PROJEKTET

Byggherre och entreprenör: Castellum och Skanska

Plats: Malmö

Arbetet med Raksystems inleddes: 2020

Arbetet slutfört: 2022

Ett innovativt nordiskt huvudkontor med mängder av smarta energilösningar

E.ONs nya huvudkontor består av två huskroppar, som knyts samman med en passage där allmänheten på dagtid kommer att kunna passera mellan Carlsgatan och den lilla parallellgatan Vintergatan.

Helhetsintrycket skulle kunna sammanfattas som ”varm modernism”.

Bland annat högst upp på plan sju har man en spektakulär utsikt såväl ut mot stadsmiljön som ner till baristan och entréplanets lounge. Härifrån kommer man också ut till takterrasserna med utearbetsplatser, mötesrum, utomhusgym, odlingslådor, bikupor, biotoptak och mängder av innovativa energilösningar.

EN BYGGNAD CERTIFIERAD MED BREEAM SE OUTSTANDING OCH WELL

Byggnaderna består av grundbyggnaden, som tidigare var Eurostop

och ett kännetecken längs E4 norrut, som nu byggts ut och Byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM SE outstanding.

Detta är den högsta certifieringsnivån inom systemet som bara få projekt eftersträvar. Själva systemet BREEAM är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. Inom BREEAM finns det cirka 50 indikatorer som är kategoriserade i 8 olika områden; ledning och styrning, hälsa och välmående, energi, transport, vatten, material, avfall och föroreningar.

Det som skiljer en BREEAM certifiering av lägre nivå mot en BREEAM outstanding certifiering är att man eftersträvar och erhåller en större mängd av indikatorerna. Utöver BREEAM outstanding siktar även Castellum på en WELL v2 platina-certifiering av byggnaden.

WELL är ett något nyare internationellt miljöcertifieringssystem på marknaden som fungerar som utmärkt komplement till övriga miljöcertifieringssystem. WELL fokuserar primärt på brukarnas hälsa och välmående.

– Det är ett mycket intressant och unikt projekt som jag är både glad och stolt över att ha haft förmånen att vara delaktig i. Byggnaden blev klar för inflyttning hösten 2022 och har nu också fått det preliminära certifikatet för BREEAM Outstanding, vilket såklart är jättekul.” – Cristian Nae, Senior Miljöledare Raksystems Dry-IT.

RAKSYSTEMS MILJÖSAMORDNARE RÅDGER OCH MILJÖLEDER PROJEKTET

Raksystems Dry-IT har anlitats i projektet av både Skanska och Castellum som BREEAM AP och WELL AP. I dessa roller har vår uppgift varit att rådge och miljöleda projektet för att uppnå de högsta certifieringsnivåerna inom respektive system.

Nya Projekt 22 Januari 2023
Cristian Nae Senior miljöledare

FASTIGHETSBOLAGEN VILL HELLRE ÅTERBRUKA ÄN BYGGA

NYTT

Arbetet med återbruk har inte riktigt tagit fart inom den svenska fastighetssektorn och branschen efterlyser nu mer handlingskraft.

Till exempel vill många bolag att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation och att återbruk lyfts tydligare från politikerhåll. Det här visar en undersökning om återbruk från Tyréns, med svar från hållbarhetschefer inom 16 av de 50 största fastighetsbolagen.

– Även om återbruk är ett hett diskussionsämne i branschen, så ser vi att återbruk fortfarande är i sin linda bland fastighetsbolagen. Knappt vart femte bolag svarar att de arbetar med återbruk i någon större omfattning idag, berättar Camilla Rörborn, som är affärschef inom Tyréns.

Den här utvecklingen väntas dock förändras radikalt inom den närmaste framtiden. Samtliga bolag menar nämligen att de kommer att arbeta med återbruk i större utsträckning inom de närmaste två åren. Två av tre bolag svarar till och med att de kommer att arbeta med återbruk i mycket större utsträckning.

ÅTERBRUK SKA PRIORITERAS

Samtidigt finns det delar som behöver utvecklas menar de utfrågade hålbarhetscheferna.

– Viljan till förändring finns, men det behövs mer stöd från samhällets sida. Åtta av tio bolag menar till exempel att återbruk

av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation, säger Camilla Rörborn och fortsätter;

– Resultaten visar också att vart fjärde bolag uppger att lagar och regler sätter käppar i hjulet för arbetet med återbruk. Lika många anger ekonomisk nytta som största hinder.

UNDERBETYG TILL POLITIKERNA

Undersökningen har även tittat närmare på engagemang i frågorna om återbruk – både internt och från samhällets beslutfattare. Här visar svaren på ett stort missnöje med hur politikerna närmar sig frågan. 75 procent av respondenterna tycker inte att politiska beslutsfattare är tillräckligt engagerade i frågor om återbruk.

– Det finns också en hel del arbete att göra internt i fastighetsbolagens styrelserum. Engagemanget skiftar nämligen betydligt. Samtidigt som 75 procent av företagsledningarna ses som engagerade i frågor om återbruk, så är det sämre ställt på styrelsenivå, där bara vart tredje hållbarhetschef anser att styrelsen är engagerad, avslutar Camilla Rörborn.

OM UNDERSÖKNINGEN

Tyréns har undersökt nuläge och framtidsutsikter när det gäller återbruk inom fastighetsbranschen. Undersökningen har även tittat närmare på vilka hinder som bolagen upplever och vilket engagemang som finns internt och externt för återbruk.

Genomförandet ägde rum i oktober 2022, med svar från hållbarhetschefer inom 16 av de 50 största fastighetsbolagen i Sverige.

Nya Projekt 23 Januari 2023

Hållbart brandskyddat trä

Byggsverige står inför stora utmaningar

Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande

Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många

Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se

Om vill prata, ring oss på 010-2067230

DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR

Låt Miljövision utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi

SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED NATURENS EGET BINDEMEDEL

Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Det är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Låt oss utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi.

FÖRDELAR

• Tillverkas av en förnyelsebar råvara

• Binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana

• Ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt

• Kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp

• Bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet

Miljövänlig dammbindning – en självklarhet!

Vi utför uppdrag i och runtomkring hela StorStockholm med moderna och effektiva fordon.

ETT NATURLIGT BINDEMEDEL

• Ofarligt för djur

• Inte allergiframkallande

• Inga skador vid kontakt med hud eller ögon

• Ingen negativ inverkan på växter

• Bryts ned i naturen

• Ger inga skadliga nedbrytningsämnen

• Ger inte upphov till rostangrepp

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• På vägar med grusbeläggning

• Vid vägbyggen

• Industriområden som har grusbeläggning

• Gruvbrytning

• Byggområden mm.

www.miljovision.se 08-570 300 14

www.gripenbetong.se

Vi är en del av Power Heat Gruppen

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige.

www.contiga.se

Stålleveranser

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

www.huddingesteel.se

MILJÖBYGGNAD SILVER

FÖR BRF KORSEBERG FJÄRD I VÄNERSBORG

>>>

MILJÖBYGGNAD SILVER FÖR BRF KORSEBERG FJÄRD I VÄNERSBORG

De första köparna i Riksbyggens Brf Korseberg Fjärd i Vänersborg flyttat in. Brf Korseberg Fjärd är Riksbyggens tredje etapp på Korseberg och består av 54 bostadsrätter. Fem av lägenheterna i projektet kommer att Hyrköpas av unga vuxna och den första hyrköparen har flyttat in. Riksbyggen planerar för en fjärde etapp på Korseberg, Brf Korseberg Vik.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu kan välkomna köparna till sina nya lägenheter i populära Korseberg. Nu planerar vi för ytterligare en etapp med 41 bostäder och Riksbyggen vill fortsatt bidra kommunens tillväxt genom fler bostäder, säger Martin Linsten, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Inflyttning har skett i ett av trapphusen. Resterande lägenheter kommer att ha inflyttning under januari. Fem av de 54 bostadsrätterna i Brf Korseberg Fjärd kommer att kunna ”Hyrköpas” av unga vuxna upp till 35 år.

– Intresset har varit så stort för Hyrköp. Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden. Riksbyggen testar därför Hyrköp av bostadsrätt i ett antal projekt som ett led i arbetet att underlätta för unga att skaffa en bostad, säger Karin Ekström sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen.

I projektet finns fyra inflyttningsklara lägenheter som är till salu, varav en av dessa är reserverad. I Brf Korseberg Fjärd kommer det finnas övernattningslägenhet och gemensamhetslokal med uteplats med pergola. Det kommer finnas garage, carport och utomhusplatser till bilen och det finns 16 laddstationer installerade från inflyttning och ytterligare ett antal parkeringsplatser är förberedda för laddare.

Husen byggs med högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. Det bli solceller på taken och sedumtak på komplementshusen.

BRF KORSEBERG VIK BLIR DEN FJÄRDE ETAPPEN

Riksbyggens fjärde etapp på Korseberg blir en systerförening till Brf Korseberg Fjärd, Brf Korseberg Vik. Den fjärde etappen innehåller sammanlagt 41 lägenheter. Byggstarten är planerad att ske 2023.

– Det blir ytsmarta lägenheter där varje vrå i fastigheten har tagits tillvara på. Resultatet har blivit ett brett utbud av lägenhetsstorlekar, från 2—5 rum och kök. Extra mycket kraft har lagts på de 41 lägenheternas rymd, ljusaxlar och fönstersättningar för att maximera ljusinsläpp och utsikt mot naturen, säger Karin Ekström.

Säljstart för Brf Korseberg Vik blir under 2023 med planerad inflyttning under 2025.

Svart bälte i utrymningsteknik

Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet.

Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

Läs mer på vår nya sajt!

www.kamic.se

OSKADLIGGÖR KEMIKALIER.

Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg.

www.medicalcare.se

OSKADLIGGÖR KEMIKALIER.

Diphoterine® är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg.

OSKADLIGGÖR KEMIKALIER.

www.medicalcare.se

Diphoterine® är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg.

www.medicalcare.se

HÖGA KRAV TACK!

Moderna byggprojekt ställer hårda krav på hållbarhet, både vad gäller material och produktion. Det tycker

Diphoterine®

För att göra det lätt för våra kunder, och för vårt eget miljösamvete, har vi ställt om till 100 % fossilfri produktion. All el vi förbrukar kommer från grön, alproducerad vindkraft, vi värmer produktionslokalerna med bergvärme och vi tankar våra fordon med HVO-biodiesel. Och själva stenen? Den håller i generationer. Mer hållbart kan det knappast bli.

Borghamns Stenförädling, fossilfria sedan 2020. Välkommen till oss med ditt projekt!

är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon,

Borghamns Stenförädling AB

öron och svalg.

Stenvägen 6, 592 93 Borghamn info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se

AKUSTIKEN! VI FIXAR
Besök akustikmiljo.se för mer inspiration. LJUDABSORBERANDE TAVLA
STOR PRINT
Borghamnskalksten gråbrun, slipad Kolmårdsmarmor OX slipad Borghamnskalksten ljusgrå, slipad
Borghamns Stenforadling_190x125.indd 1 2022-01-25 15:52
Gråbrun Borghamnskalksten, Nationalmuseum.
OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se

Golvlösning en Smartare

»Installationsgolv

»ljudgolv

»Ventilationsgolv

»Golvvärmesystem

effectreklam.se giha.se
L j e w a l l P P a r k t e k t e r

VEIDEKKE: BYGGSTART

FÖR CISSI KLEIN VGS I TRONDHEIM >>>

Illustration: HUS arkitekter

VEIDEKKE: BYGGSTART FÖR CISSI KLEIN VGS I TRONDHEIM

Genomförandekontraktet är nu undertecknat och under 2023 startar bygget av nya Cissi Klein-gymnasiet på Falkenberg i Trondheim. Landstinget i Trøndelag har satt upp unika och visionära mål för hållbarhet och flexibilitet, vilket har resulterat i många nya innovativa lösningar för skolan som blir en nollutsläppsbyggnad (ZEB-0 ÷ EQ).

Den nya skolan byggs för 700 elever och kommer att erbjuda utbildningsprogram som naturvetenskap, musik, dans och drama, vård och omsorg, teknik och industriämnen samt studiefördjupning. Byggnaden kommer att få en fullskalig multihall, ett stort auditorium, cykelkällare och uteplats på både mark och tak. Med några justeringar kan kapaciteten ökas till 900 elever och byggnadens layout och funktion ska vara lätt att ändra tack vare en flexibel återanvändbar byggnadskropp.

– Vi var väldigt stolta när vi med HUS arkitekter i teamet vann samverkanskontraktet 2021, särskilt när landstinget vägde kompetens och lämplighet så hårt (90%). Vi har haft en lång och bra interaktionsfas som säkerställer att detta blir ett stort och hållbart projekt till glädje för elever och lärare under många år framöver. Nu när områdesplanen äntligen är godkänd ser vi fram emot att börja bygga, säger regiondirektör Torgeir Wiig på Veidekke Bygg Trøndelag.

Förutom anpassningsförmåga är CO2-reduktion en viktig premiss för projektet. Målet är att utsläppen ska uppgå till maximalt 45 % av en referensbyggnad. För att uppnå detta kommer bland annat extrembetong med låg kolhalt att användas, även i plattdäcken.

Detta är helt nytt och utvecklat i samarbete med Veidekkes dotter-

bolag Grande Entreprenør i Verdal. En annan åtgärd för att minska utsläppen är återanvändning av material och till fasaden har man tagit in 100 år gammalt tegel från margarinfabriken i Buran.

– Vi har höga klimatambitioner för våra byggprojekt. Genom samspelet med Veidekke, som har liknande ambitioner, har vi tillsammans tagit fram en byggnad designad för framtida återanvändning, med betydande användning av befintliga byggmaterial och inte minst en energieffektiv byggnad som producerar lika mycket energi som den förbrukar. Att Cissi Klein gymnasiet ligger vid ett av Trondheims mest centrala kollektivtrafikknutpunkter bidrar ytterligare till att uppnå det klimatneutrala samhälle vi siktar på, säger bygg- och fastighetschef Rune Venås i Trøndelags länskommun.

Förberedande arbeten har utförts på platsen under hösten medan själva byggarbetet startar i januari. Riktpriskontraktet är värt 640 miljoner NOK exkl. MOMS. och gick in i Veidekkes orderreserv för andra kvartalet 2022.

Illustration: HUS arkitekter

Illustration: HUS arkitekter

Nya Projekt 38 Januari 2023

STIRRA INTE BARA PÅ ELRÄKNINGEN – SATSA PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING I FÖRSTA HAND

TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

I år har energidebatten om tillgång och priser nått den vanlige konsumenten. För att lindra smärtan av höga elräkningar pratas mest om stöd för att kapa räkningarna. Men det är betydligt bättre att stödet går till att energieffektivisera. Då sjunker efterfrågan och därmed priset. Gynna de som sparar, inte de som slösar.

Att rikta statligt stöd enbart till de som förbrukar mest el och energi är nog fel väg att gå. Ge i stället bidrag till de som energieffektiviserar och hushållar med energin. Det går relativt snabbt och gör verkan på både kort och lång sikt.

– Energifrågan är tvådelad, dels långsiktigt på försörjningen, dels kortsiktigt på priserna, säger Jonas Hernborg, vd för Elitfönster.

I ett längre perspektiv måste elproduktionen byggas ut i Sverige till minst det dubbla för att klara elbehovet och samtidigt klimatutmaningen. Det blir väldigt mycket att bygga ut och tar tid.

– Varför satsas det inte mer på energieffektivisering? frågar sig Jonas Hernborg. Det går fortare än allt annat. Då går totala behovet av energi ner och samtidigt priserna.

FLERA TÄNKBARA EFFEKTIVISERINGAR

För att förbättra energiprestandan i bostäder kan vi först överväga att byta värmekälla, och samtidigt isolera klimatskalet bättre. Sedan tänka över alternativet att byta dörrar och fönster, som när det gäller en villa kan stå för upp till 35 procent av värmeläckaget. Att byta och trimma styrning av värme och ventilation kan också

spara energi, kanske inte så ofta ett alternativ för en villa, men väl för en ägare av stora flerfamiljshus.

Potentialen att spara är stor, under 2021 använde bostäder och service 147 TWh energi. Enligt rapporten Grön logik finns potential att kunna energieffektivisera med 53 TWh till 2045, detta med hjälp av känd teknik. Om vi talar om en villa går det att minska värmeförlusten med upp till 70 procent bara genom att byta fönster och spara upp till 4500 kWh per år.

– Det paket som politikerna nu lagt är delvis bra, med stöd för de som byter värmekälla, exempelvis från elvärme till fjärrvärme eller värmepump. Men det är få som gynnas av stödet. Dessutom, att installera värmepump eller solpaneler tar tid.

– Energieffektivisering går snabbare och stödet skulle kunna utformas som ett utvidgat ROT-bidrag riktat till effektivisering eller ett stöd för produkter såsom isoleringsmaterial, dörrar och fönster, fortsätter Jonas Hernborg.

Det är förstås viktigt att få med inte bara villaägare, utan även förvaltare av flerfamiljshus. De behöver nog ett särskilt stöd. Annars är risken att höjda energipriser bara resulterar i höjda hyror.

– En hel del bostadshus runt om i landet är i mycket dåligt skick, betonar Jonas Hernborg.

NÖDVÄNDIGT

Idag sparar var och en på sitt håll energi i vardagen. Men de stora stegen tas med investeringar som effektiviserar och minskar energibehovet. Om vi energieffektiviserar skapar vi samtidigt utrymme för den stora elektrifieringsvåg som är nödvändig för att minska utsläppet av växthusgaser.

Nya Projekt 39 Januari 2023

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

15% för dig

27 400 ton för miljön

Alla vet att vi måste bli bättre och effektivare på att få våra affärsmål att sammanfalla med planetens behov. Drivec Sustainable Suite 2.0 är helt energioberoende och utvecklat med unik teknik som även fungerar för morgondagens elektriska fordonsflottor. Systemet med EcoDriving och fordonshälsa ger förare, verkstad och trafikledning en helhetsbild av hur fordonet nyttjas. Smart för miljön och för er ekonomi.

It’s payback time.

Stainless Steel MADE IN SWEDEN
www.drivec.se
Drivec Ecodriving ger upp till 15 % förbättrad bränsleeffektivitet. Varje år minskar vi CO 2-utsläppen med 27 400 ton.

Din fuktexpert under en byggnads alla faser

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden

En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras.

Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt

020-235 235

Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

AV OSCAR WIKTORSSON

AV OSCAR WIKTORSSON

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning.

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning.

– Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

– Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktyg som guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder det till att fler tar väl underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet på lång sikt.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktyg som guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder det till att fler tar väl underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet på lång sikt.

– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer efter ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer efter ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen.

– Kvaliteten är dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man också räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, menar PeO Axelsson.

– Kvaliteten är dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man också räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, menar PeO Axelsson.

TYRI Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbplats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

TYRI Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbplats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om föraren skulle bländas av sina egna lampor eller ett mötande fordons.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om föraren skulle bländas av sina egna lampor eller ett mötande fordons.

– I Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållbarhet och arbetsmiljö. Det har pushat oss att utveckla produkter som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

– I Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållbarhet och arbetsmiljö. Det har pushat oss att utveckla produkter som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

Nya Projekt Januari 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY 25 www.tyrilights.com
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY 25 www.tyrilights.com
PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

Formulärbibliotek

Ett komplett KMA-system ETT FÖRETAG I www.smartdok.se Allt i en app – Ett system!
SCAN ME
Hantera avvikelser KMA-handbok Fotodokumentation Byggdagbok & Egenkontroller Riskbedömning Bygg dina egna formulär & checklistor Förbättringsförslag & positiva observationer

HEMSÖ OCH PLANT TECKNAR RAMAVTAL FÖR KLIMATBERÄKNINGAR

Ramavtalet innebär att Plant kan leverera klimatberäkningar åt alla Hemsös om- och nybyggnationer under både förstudie, bygglovshandling och relationshandling. Att använda en mjukvara för alla projekt och alla skeden ger Hemsö nya möjligheter att få ner klimatpåverkan.

– Fördelen med att klimatberäkna i flera olika byggskeden är att man får mer beslutsunderlag och helt nya möjligheter att styra och minska klimatpåverkan från byggnaderna. Det är enkelt för Plant att göra många beräkningar tack vare vår mjukvaras höga automation, berättar Pelle Tunell, vd på Plant.

Hemsö har tagit hjälp av Plant för att minska klimatpåverkan från byggmaterial sedan maj 2019. Sedan dess har Plant genomfört många klimatberäkningar i alla skeden åt Hemsö.

– Vi har haft en lång relation med Plant och ser mycket positivt på vår samverkan och Plants utveckling. Vi känner oss trygga med det resultat som Plants mjukvara visar och kompetensen på Plant. Företaget har stor erfarenhet från komplexa klimatberäkningar. Vi har inte träffat någon på marknaden som är lika bra på klimatberäkningar som Plant, säger Emma Weman, hållbarhetschef på Hemsö.

Alla Plants beräkningar utförs med samma metodik och med hög grad av automation. Därmed blir resultaten jämförbara.

– Nu när Hemsö väljer vår mjukvara för alla projekt blir resultaten jämförbara. Det ökar möjligheterna för Hemsö att dra lärdomar från olika projekt och att få ner utsläppen ytterligare, säger Pelle Tunell.

NU LADDAR FRITIDEN I YSTAD

Nu kan Hotell Fritidens gäster ladda smart med ChargeNode. Den coola 60-talsbyggnaden i centrala Ystad var tidigare badhus och har renoverats varsamt till hotell och konferensanläggning.

När Fritidsbadet i Ystad stod klart hade idén om ett badhus funnits ända sedan 30-talet. Men andra världskriget kom emellan och planerna lades på is. Först 1961 kunde simhallen invigas, ritad av stadsarkitekt Rune Welin.

Nära 60år senare har den forna simhallen byggts om till hotell.

VÄGLEDNING SKA MINSKA KLIMATPÅVERKAN VID

RENOVERING OCH OMBYGGNATION

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

– De allmännyttiga bostadsbolagen som årligen gör inköp för 180 miljarder kronor, varav mycket går till renovering och ombyggnad, har en unik möjlighet att vid användande av denna vägledning skapa betydande klimatnytta, säger Magnus Ulaner, ansvarig för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Åtta fastighetsägare, varav fyra från Allmännyttan, har tillsammans med byggentreprenörer och konsulter deltagit som testpiloter

i projektet.

Varje pilotprojekt har genomfört klimatberäkningar för varsitt renoverings- eller ombyggnationsprojekt. Utifrån deras erfarenheter har sedan IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en vägledning med tillhörande beräkningsanvisningar för att ställa upphandlingskrav vad gäller klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

– Kunskapsläget gällande klimatpåverkan från renovering och ombyggnation är betydligt lägre än för nybyggnation. Vi hoppas att denna vägledning ska höja kunskapen i branschen och att fler börjar ställa krav på klimatberäkningar även för denna typ av projekt, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Deltagandet har gett oss en kunskapshöjning som kan utveckla oss i kommande ombyggnadsprojekt. Vi har lärt oss mycket av varandra i arbetsmöten med olika yrkesroller och

Nya Projekt 46 Januari 2023

aktörer och vi har lärt oss av resultatmötena med de andra piloterna, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig hos Helsingborgshem.

Utöver byggprojektens initiala klimatpåverkan har även klimatpåverkan från driftenergin analyserats. En slutsats från projektet är att det är svårt att ställa krav på detta då det finns många antaganden och osäkerheter i dessa analyser.

– Idag finns det ingen samsyn kring val av klimatdata för el och fjärrvärme samt scenarier för hur klimatpåverkan från dessa utvecklas över tid. Gemensamma riktlinjer behövs för att kunna ställa krav på det, säger Åsa Thrysin.

Projektet fortsätter delvis under våren 2023 för att utveckla kriterier för grön finansiering av renoverings- och ombyggnationsprojekt. På så sätt vill man skapa incitament för branschen att skärpa sina åtgärder.

– De nya lånekriterier som nu utvecklas betonar både vikten av konkreta åtgärder och att använda upphandling som styrinstrument. För större ombyggnationsprojekt är avsikten att klimatkriterier ska användas vid tilldelning av anbud, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

BETCRETE 3.0 ska arbeta med utveckling av alternativa bindemedel och alternativa materialflöden samt insamling av KPI:er. Man vill också ta fram fler demonstratorer, anläggningar där nya lösningar kan testas i praktiken, vilket skulle kunna skapa fler verifierade lösningar för CO2-minskning hos cement och betong och bidra till minskade totala CO2-utsläpp.

– Vi ser flera resultat framför oss. Nya material, nya produktionsprocesser, nya affärsmodeller, nya standarder samt ökad resiliens mot nationella marknadsförändringar och geopolitiska händelser. Det finns en tydlig vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande och forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

BETCRETE 3.0 startar i december 2022 och ska pågå i 2 år. Budgeten är på 44 miljoner kronor. 24 parter ingår i projektkonsortium: RISE, Chalmers, IVL, Cementa, Schwenk, Swecem, Boliden, RagnSells, WSP, NCC, Peab, Skanska, Betongindustri, Swerock, Strängbetong, Thomas Concrete Group, LKAB Berg & Betong, LKAB Minerals, Älvstranden Utveckling, Framtiden, Sydvatten, Trafikverket, Svensk Betong och Essato.

HÅLLBARHETEN I FOKUS I GALTE GRYTA I KARLSKRONA

GBJ Bygg får i uppdrag av Karlskrona kommun att utveckla det nya bostadsområdet i Mariedal, Galte gryta. Förslaget innehåller mycket fokus på hållbarhet och målet är att locka flera olika målgrupper till de nya bostäderna.

Planen innehåller fyra tvåvåningshus med totalt 28 lägenheter samt fyra parhus. Lägenheterna är i olika storlekar för att kunna locka såväl pensionärer som vill lämna sin villa som yngre personer som vill bo en bit utanför centrum.

Fredrik Skoglund, affärsutvecklare GBJ Bygg:

FAS 3 AV BETCRETE PROJEKTET INLEDD

BETCRETE är ett nationellt samverkansprojekt kring cementoch betongbranschernas färdplaner för att minska utsläppen av CO2. RISE har nu fått klartecken att starta fas tre av projektet.

BETCRETE 3.0 ska mobilisera hela värdekedjan för att komma närmare målet med klimatneutral betong.

– Det övergripande målet är att minska CO2-utsläpp från betong genom att mobilisera hela värdekedjan i klimatarbetet kring samverkansfrågor, legislativa och finansiella utmaningar samt tekniska lösningar. Målet är att skapa förutsättningar för att producera och använda klimatneutralt cement, alternativa bindemedel och klimatförbättrad betong till konstruktioner för alla exponeringsklasser så att koldioxidutsläpp från betong ska vara neutralt 2045 och samtidigt tekniskt och ekonomiskt hållbar, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande och forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

– Vi är glada för ytterligare förtroende från Karlskrona kommun och att få möjligheten att komplettera området med moderna och hållbara lägenheter. Hållbarhet är viktigt för oss och tycker det ska bli roligt att dela med oss om våra erfarenheter och kunskaper.

– Det är roligt att vinna markanvisningstävlingen i kamp med flera andra bra förslag. Vi har sedan tidigare två andra projekt i Karlskrona kommun, ett på Hästö och i Nättraby. På Hästö är det planerat för två flerfamiljshus och i Nättraby har vi ett större projekt som kommer att byggas i flera etapper. Vi ser verkligen fram emot att få bygga fina bostäder av olika karaktär i Karlskrona kommun,

Kommunstyrelsens ordförande, Emma Swahn Nilsson:

– Galte grytas hållbarhetskoncept bygger på att skapa ett hållbart bostadsområde. Något som varit mycket viktigt i den här markanvisningen. Exempel på det här är bla gemensam cykelpool med elcykel och lådcykel, solceller på huvudbyggnaderna, gemensamma odlingslotter och utemiljö, laddmöjlighet för både el-bilar och el-cyklar och sedumtak på vissa byggnader.

Nya Projekt 47 Januari 2023

Vill ni ha ett lågt CO2-e avtryck i era byggprojekt ?

Gör ett aktivt hållbarhetsval och välj PP som ger en minskning av CO2-e på 65%*

Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter.

Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

*Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter.

www.rethermkruge.se

Tfn: 010-22 00 200

*Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

www.rethermkruge.se

Tfn: 010-22 00 200

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti
Vikanredovisa CO2-eförallarörochrördelariPP

Albybergfastigheter AB ritar, bygger och förvaltar

högkvalitativa, energismarta kontors- och industrihus

I Albyberg, strategiskt beläget på Södertörn, skapas nu framtidens företagspark i expansiva Haninge. Albybergfastigheter AB planerar att bygga 250 000 kvm lager-, produktion- och kontorslokaler i Albyberg.

www.albybergsfastigheter.se

Prisvärda produkter till din entreprenad!

Hos oss hittar du Containers

Sopcontainers

Maskinflak

Spolvagnar

Liftdumper

Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

www.aspby.se
0612-76 39 20
+46 (0)76-0519712, elsemarie@knholding.se

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

DOUBLE, RSK nr: 7034635

Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor.

Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige.

Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan.

SKÅNE & HALLAND

Michael Ellerstrand

Tel: 0763-90 17 95

michael.ellerstrand@elon.se

Robert Sjölander

Tel: 0737-01 91 74

robert.sjolander@elon.se

SMÅLAND

Tommy Leifsson

Tel: 0733-695865

tommy.leifsson@elon.se

www.kokscentrum.com

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

Ett
AB Svensk Barkindustri
145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com
ZUGOL
Österå

TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

Återbruk har äntligen nått byggsektorn. Fram till för något år sedan var det legio att kasta bort, och bara bygga med nytt material och nya produkter. Målet bör i stället vara att återbruka så mycket som möjligt. Förutsättningarna ökar att lösa problemen med sinande naturresurser. Och – visar det sig vid närmare eftertanke – återbruk kan bidra mycket till att lösa vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

Så vad väntar vi på? Hur ska vi få riktig fart på återbruket?

– Jag insåg för några år sedan att i stället för att man i byggbranschen betraktade rivning som ”end of life”, skulle det bli ”beginning of life”, ett tänkande som driver cirkulärt beteende, säger Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco.

Mot bakgrund av att en stad i storlek med Paris måste byggas varje vecka de kommande 30 åren för att matcha den globala befolkningstillväxten, enligt beräkningar från Sweco, måste vi hushålla med naturresurser. Återbruk och återvinning är nödvändigt i globalt perspektiv, annars klarar vi oss inte.

– Återbruk är ett konkret sätt att i praktiken bidra till att nå

miljömål och visioner om bland annat klimatneutralitet, menar Amanda Borneke.

Cirkulariteten i Sverige är endast 3,4 procent (Circularity Gap Report Sweden), inräknat alla verksamhetssektorer. Motsvarande siffra globalt är 8,6 procent.

– Det finns varken tekniska, politiska eller legala hinder för återbruk. Så varför görs det inte mer? Största hindret är mentaliteten. Ovanan att återbruka. I byggbranschen är många oroliga för kvaliteten på återbrukade material och produkter, fortsätter Amanda Borneke.

ÅTERBRUKSINVESTERING

Flera företag, bland andra Sweco, gör återbruksinventeringar och har tagit fram metoder för provning och kvalitetssäkring. Ett av många exempel är tegel.

Tegelstenar testas och klassificeras. Prima vara kan användas som om de vore nya, de med sämre kvalitet i lägen där kraven är lägre, och de sämsta kan malas ner för återvinning. Vissa återbrukade produkter är i flera fall möjliga att CE-märka. Frågan om garantier går att lösa.

– Bra återbruksprojekt behöver duktiga personer i nyckelpositioner, hos beställare, konsulter och byggentreprenörer,

Nya Projekt 52 Januari 2023

Det kan röra sig om hållbarhetschefer, projektledare, projekteringsledare, miljösamordnare med flera. Numera finns konsulter med specialinriktningar, som exempelvis återbruksinventerare, återbruksledare och återbruksarkitekter.

Mot bakgrund av att en stad i storlek med Paris måste byggas varje vecka de kommande 30 åren för att matcha den globala befolkningstillväxten, enligt beräkningar från Sweco, måste vi hushålla med naturresurser. Återbruk och återvinning är nödvändigt i globalt perspektiv, annars klarar vi oss inte. Bild: GlobalP

Alla parter har nytta av de lokala nätverk som vuxit upp. Till Centrum för cirkulärt byggande hör Återbruk Väst, GodaHus (Kalmar, Kronoberg och Blekinge län), Dala återbyggdepå, LFM30, Uppsala klimatprotokoll, Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat (Umeå) och Föreningen hållbart byggande i Värmland.

Återbruksmarknader etableras på olika håll i landet och med olika basis. Marknaden i stort har ännu inte mognat och det kan vara svårt att få tag på de produkter som önskas och i tillräcklig mängd. En så kallad återbrukssamordnare kan hjälpa till med detta, samordnaren är en länk mellan vad som demonteras och vad som efterfrågas.

Nu måste fler hoppa på återbrukståget! Lagstiftningen driver faktiskt på. Så här skriver Naturvårdsverket om lagar och regler:

LAGAR OCH REGLER

Vid en materialinventering identifieras byggprodukter som kan återanvändas samt vilka typer av avfall som kan uppstå vid rivningen inklusive farliga ämnen i material och komponenter. Resultatet av inventeringen är ett viktigt underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (2010:900) och för att uppfylla kraven i kontrollplanen måste man:

identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand.

Särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Vid rivning ska redovisning göras i bilaga till kontrollplanen för det rivningslov som måste sökas. Detta har gällt från 1 aug 2020.

– Nya lagtexten blev en kickstart för byggbranschen. Jag har sett detta tydligt i rivningsprojekt som vi är engagerade i, berättar Amanda Borneke.

Vem tar sedan ansvar för hanteringen av det som ska återbrukas respektive återvinnas? Det kan vara en personresurs internt hos beställaren eller en återbrukssamordnare som anlitas från ett konsultföretag. Alternativt delegeras det hela till rivningsfirman.

– Så den nya förordningen sedan ett par år driver på. Det är också glädjande med hyresgästers inställning till återbruk. Vi har gjort en enkät bland 3000 personer som visar att människor gärna vill bo i en byggnad som hushållar med

resurser, som är billigare, energisnålare och klimatsmartare. Återbruk bidrar till ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och vi har visat att det också förbättrar social hållbarhet, avslutar Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco.

Att kasta gamla mentaliteter, kavla upp ärmarna och välkomna nya arbetssätt är dock förutsättningar för att nå dit.

ALLT SOM HÄNDER, HÄNDER I VÄRNAMO – OCH DET GÖR DET LÄTTARE FÖR PROTON LIGHTING ATT TA ETT

HELHETSGREPP

Människa, miljö och ekonomi – när man jobbar i belysningsbranschen så hänger allt ihop. Johanna Gustafsson och Tobias Levinsson förklarar hur.

– Med belysning från Exaktor by Proton Lighting kan våra kunder spara energi och minska klimatpåverkan, samtidigt som investeringen lönar sig ekonomiskt. Det bidrar också till ljus som människor mår bra av. Men vi har även skapat en intern utvecklings- och produktionsmiljö där vi aktivt jobbar med vår egen miljöpåverkan, säger Johanna Gustafsson som är miljöoch hållbarhetsansvarig på Proton Lighting.

SKAPAR HÅLLBARA VÄRDEN FÖR KUNDEN

Energieffektiv belysning är viktig i klimatomställningen och i takt med att energipriserna rusar, blir ekonomin en allt viktigare drivkraft för kunderna, förklarar Tobias Levinsson som är produktchef på Proton Lighting.

– Ett vanligt parkeringsgarage eller liknande lokaler är ett bra exempel. De är inte sällan utrustade med äldre ’tjocka’ lysrör, så kallade T8. De här gamla lysrören drar väldigt mycket energi. Genom att byta ut dem mot nya LED-armaturer som förses med styrning kan vi i vissa fall minska kundernas energiförbrukning med upp till 85 procent. En investering i nya armaturer kan ibland vara betalda på mindre än två år, berättar Tobias.

Men det räcker inte med bra belysningsarmaturer. Förutsättningen för att man ska klara den här typen av energibesparingar är också att de används på ett bra sätt.

Därför förses armaturerna med smart ljus- och närvarostyrning genom mikrovågssensorer. Det fina i kråksången med de här sensorerna är att de inte jobbar på det traditionella sättet – det vill säga slår av eller på ljuset i hela lokalen när någon kommer in.

– I stället noterar närvarosensorerna i armaturerna personens rörelse genom parkeringsgaraget eller lokalen och tänder upp armaturerna i takt med att man rör sig. Det ger precis så mycket som behövs för att man ska se bra och känna sig trygg. På det här sättet undviker man att armaturer i andra delar av lokalen är tända till 100 procent och eldar för kråkorna, förklarar Tobias.

GODA RÅD FRÅN START TILL MÅL

För att kunna uppnå de här resultaten så erbjuder Proton Lighting sina kunder rådgivning genom hela processen. Kunden får ett >>

Nya Projekt 53 Januari 2023

förslag på belysningsplanering som har utformats för att uppfylla gällande lagkrav, en bra ljusmiljö och optimerad energiförbrukning.

– Genom att ha bra koll på processerna i vår egen tillverkning så kan vi redan i ett tidigt skede hjälpa kunden att fatta ett bra beslut, poängterar Johanna Gustafsson. – Det kan till exempel hända att en kund vill ha en armatur som ska lackas med en speciell färg eller kulör. I det läget kan vi kontrollera önskemålet enligt våra rutiner. Om det visar sig att färgen inte är bra ur miljösynpunkt kan vi föreslå ett bättre val.

PRODUKTION OCH TILLVERKNING I SVERIGE

Det som särskiljer Proton Lighting från många andra i belysningsbranschen är att allt sker i huset, på plats hos Proton Lighting i Värnamo.

– Vi har helhetsgreppet. Från utveckling till val av komponenter och tillverkning till försäljning. Vi har också nyckelpersoner som är specialisterinom alla viktiga områden; utveckling, konstruktion, belysningsplanering och miljö vilket gör det lättare att föra hållbara dialoger genom hela kedjan, resonerar Tobias.

Enligt Johanna underlättar det mycket att produkterna utvecklas och tillverkas på samma ställe.

– Det gör att vi faktiskt kan ha kontroll på hela processen egentligen ner till minsta plåtbit, säger Johanna och ger flera exempel på genomförda initiativ som du kan läsa om härintill.

Med produktionen i huset har Proton Lighting också möjligheten att ta ett stort socialt ansvar. Ett mångårigt samarbete med Samhall har resulterat i att många personer som annars hade stått utanför arbetsmarknaden, har slussats in i arbete.

– Samhalls medarbetare får chansen att jobba i vår produktion eller vårt lager. De erbjuds också en elsäkerhetsutbildning. Om man klarar utbildningen kan man börja jobba som montör hos oss. Ett krav som gäller även våra egna montörer.

LEVERANTÖRSKEDJAN I FOKUS

Finns det då inga utmaningar? Självklart, säger Johanna.

– Nästa fråga vi behöver ställa oss handlar om vad våra produkter innehåller, och då tänker jag framförallt på de elektriska komponenterna. Vi kan inte sitta och vänta på att någon ska komma och berätta för oss. Mycket handlar om att få bättre kunskap om leverantörskedjan. Vår målsättning är att våra produkter ska vara helt SCIP-fria, det vill säga att de inte innehåller några ämnen eller material på kandidatlistan (vilket också är ett EU-krav). Om vi identifierar sådana komponenter, så måste vi hitta alternativ att ersätta dem med. Och det är en utmaning.

– Som miljö- och hållbarhetsansvarig gillar jag att jobba inom Proton Lighting eftersom det är en organisation som vågar göra val, och det gör att vi har goda förutsättningar att komma ännu längre.

Nya Projekt 54 Januari 2023

Även om detaljer bara är en liten del av helheten, kan de göra eller förgöra den. Dörrbeslag är en sådan detalj och spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen. Det är delvis tack vare samarbetet med flertalet designers som FORMANI®’s produkter har etablerat sig inom designsvärlden att vara mer än just en detalj.

FORMANI har tillsammans med Göthes Industribeslag nu utvecklat och lanserat en serie designtrycken och beslag anpassade för skandinavisk låsstandard. Med FORMANI får du en genomgående design på beslagen i hela huset, från dörr och fönster till badrumsinredning.

För katalog skriv gärna till patrik.ostlund@gothes.se

Göthes Industribeslag AB är exklusiv återförsäljare för FORMANI i Sverige

Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm

Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna

Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se

www.gothes.se
NOUR by Edward van Vliet

Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas.

Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se

Interoc Akustik AB

Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping

www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 Namnlöst-2 1 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 info@slutagrav.se 010-110 34 02 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? 2019-10-16 09:02 www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1

WILLHEM AB OCH DANFOSS AB TAR ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTÄDER TILL NÄSTA NIVÅ

Under pågående värmesäsong förväntas de europeiska energipriserna stiga till rekordnivåer. Willhem AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag och har arbetat proaktivt för att sänka kostnaderna och minska utsläppen av växthusgaser.

Willhem har tecknat ett avtal med Danfoss om implementering av Leanheat Buildings mjukvarutjänst, som i första etappen innebär 6 500 lägenheter. Framöver kommer Leanheat Building att vara det digitala sättet att optimera energiförbrukningen i hela Willhems fastighetsbestånd.

Data är råmaterialet för hållbar utveckling

Willhem har satt upp ambitiösa mål för hållbar utveckling och ämnar minska sin totala energiförbrukning med 50 % till 2030 med 2015 som baslinje.

Vidare har man satt upp mål för att uppnå nettonollutsläpp i scope 1 och 2. Danfoss Leanheat® Building är en AI-baserad IoT-lösning som övervakar, styr och optimerar inomhustemperaturen och energianvändningen.

Under den senaste värmesäsongen samarbetade Willhem nära med Danfoss i ett pilottest som resulterade i betydande energibesparingar och ett stabilare inomhusklimat. Detta motiverade de två företagen att skala upp avtalet för att samarbeta i fler fastigheter.

Magnus Åkerskog, chef för Fastighetsutveckling på Willhem AB:

– De nya möjligheterna inom digitalisering och AI kommer att hjälpa oss att optimera våra värmesystem och ge våra hyresgäster ett bättre inomhusklimat. Detta är ett viktigt steg mot att uppfylla våra ambitiösa hållbarhetsmål och minska vår energiförbrukning. Vi ser fram emot samarbetet med Danfoss i detta spännande projekt.

Natalie Schnippering, chef för Digital Services på Danfoss, tillägger:

– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Willhem, en av de stora aktörerna på svensk bostadsmarknad. När vi kombinerar ambitiösa hållbarhetsmål med smart teknik är potentialen spännande. Tillsammans kommer vi att flytta fram gränserna för energieffektivitet och digitalisering i Skandinavien.

Nya Projekt Januari 2023

UPPHANDLINGSCENTRAL PÅ NÄTET HJÄLPER PRIVATA

FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

ATT ENERGIEFFEKTIVISERA

TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

Kvarteret Klimatspararna är en digital plattform där fastighetsägare kan delta i gemensamma upphandlingar som gynnar energieffektiva lösningar. Det är en upphandlingscentral på nätet för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

De som utvecklat och står bakom initiativet är organisationen Fastighetsägarna, Installatörsföretagen,Energieffektiviseringsföretagen och Sustainable Innovation.

– Idén utvecklades genom Smart Built Environment i samverkan med Informationscentrum för hållbart byggande. Därifrån kom grunderna för dagens Klimatspararna, berättar Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation.

– De stora fastighetsägarna och aktörerna kan nog bygga hållbart och energieffektivisera, men vi ville ta fram ett hjälpmedel för de mindre, där kunskaperna i rollen som beställare av energieffektivisering är mycket varierande, fortsätter Thomas Sundén.

Under utvecklingen av Klimatspararna hämtades inspiration bland annat från allmännyttans inköpsfunktioner hos HBV.

Det nya konceptet Klimatspararna innebär att de fastighetsägare och BRF:er som startar ett konto på Klimatspararna, kan vara med och upphandla tillsammans, för att spara tid och pengar och samtidigt bygga hållbart. De kan göra gemensam sak med andra fastighetsägare som finns geografiskt nära. När det är flera som vill göra samma åtgärd startar upphandlingstjänsten.

Konceptet Klimatspararna innebär att de fastighetsägare och BRF:er som startar ett konto på Klimatspararna, kan vara med och upphandla tillsammans, för att spara tid och pengar och samtidigt

FEM STEG

Att på Klimatspararnas digitala plattform fylla i vilka klimatåtgärder ni vill genomföra är det första av fem steg.

De övriga fyra är:

Klimatspararna flaggar automatiskt när det finns tillräckligt många intresseanmälningar gällande samma åtgärd inom ert geografiska område.

En upphandling startar, utan att ni förbinder er till deltagande. Upphandlingen genomförs av kvalificerade upphandlare i samråd med experter. Alla som anmält intresse får ta del av det vinnandet budet, för att sedan ta ställning till att signera ett avtal.

Efter genomförd entreprenad ombeds ni att göra en utvärdering av leverantören.

– Upphandlingscentralens funktion är enkel. Vi svarar för plattformen, men deltar inte i affärerna med entreprenörerna. Avtalen sluts mellan beställare och entreprenör och då är vi inte med längre, berättar Thomas Sundén.

Allteftersom användningen av Klimatspararna ökar i volym fylls listan med åtgärder/renoveringspaket på, så det blir ytterligare energieffektiviseringsåtgärder att välja bland. Samtidigt får entreprenörer anmäla sig och kvalificera sig på områdena kvalitet och hållbarhet samt presentera sina erbjudanden. På så sätt är både beställare och utförare med och bygger upp Klimatspararna.

Målet är att gemensamma upphandlingar som utförs av professionella upphandlare både pressar priser och upprätthåller kvaliteten. Klimatspararna kommer i samtliga upphandlingar att inkludera produkters LCA-värden och skall-krav på högsta möjliga nivå som går att motivera, utan att produkterna blir orimligt dyra.

Nya Projekt 62 Januari 2023
bygga hållbart.

BOKLOK PLUSENERGIPILOT GRÖNHULT UTMANAR ENERGIKRAVEN

BoKlok ska bygga flerfamiljshuset Grönhult i Malmö, som med flertalet innovativa och hållbara lösningar, kommer att producera mer energi än vad det gör av med. Grönhult blir därmed ett plusenergihus och hamnar dessutom på nära 90 % under dagens energikrav för nybyggda bostäder.

I Malmö stads nya klimatsmarta stadsdel Sege Park, ska BoKlok bygga Grönhult med 20 bostadsrätter, som med hjälp av smarta och effektiva energilösningar ska göra att de boende kan vara självförsörjande på el och värme under längre perioder. Dessutom kommer Grönhult att kunna bidra med överskott till resten av samhället och blir på så vis ett plusenergihus.

– Vi vill ta ett större ansvar för att fler ska ha råd att bo och leva hållbart. Det här är vår största satsning hittills inom hållbarhet och innovation och det känns helt rätt att projektet ska byggas i Sege Park i Malmö, säger Johan Hansson, projektledare på BoKlok.

Grönhult byggs med flera energibesparande lösningar. Mer isolering bakom fasaden ska göra att mindre energi läcker ut och att inomhusmiljön i lägenheterna blir jämnare och stabilare utan kalla hörn och drag.

Flera vattenbesparande tekniker sätts in för duschar, kranar och toaletter. Regnvatten sparas i en tank under jorden och pumpas sedan tillbaka för att användas till att vattna rabatter, städa trapphus med mera.

– Den största energivinsten är att vi fyllt taket med solceller och vindkraftverk samt hybridpaneler som producerar både el och värme. Värmen skickas till ett borrhål 200 meter ner i marken och hjälper till att få högre effekt på bergvärmen. Man kan säga att bostadsföreningen kommer att producera sin egen värme via sina egna tekniska lösningar, fortsätter Johan Hansson.

Sammantaget medför alla energilösningarna att man hamnar på nära 90 % under dagens krav för nybyggda bostäder och att Grönhult blir ett plusenergihus.

– Vi vill bygga ett hus som försörjer sig själv och även kan bidra med energi till andra. Det gör våra kunder både tryggare och mindre sårbara. De blir inte alls lika påverkade av ojämna elpriser till exempel, säger Johan Hansson.

GRÖNHULT ÄR ETT TESTLABB

Idén till Grönhult startade redan 2017, då BoKlok frågade om Skanska ville hjälpa till med att utveckla ett självförsörjande ”off grid-hus”. Gensvaret blev stort från Skanska-kollegorna Sigfrid Lindén Johansson, energispecialist, Åse Togerö, grön hållbarhets chef och Ulla Jansson, tidigare hållbar affärsutvecklare.

– Vi blev eld och lågor och testade allt från stirlingmotorer, vätgas, jättestora batterier, solceller och vind. Till slut landade vi i något som liknar det vi har idag i Grönhult – små vindkraftverk, jättemycket solceller och en väldigt effektiv värmepump,

som även utnyttjar solvärmen, samt batterier, berättar Sigfrid Lindén Johansson.

Grönhult skulle komma att bli ett testlabb för innovativa och hållbara boendelösningar och i samma veva som simuleringarna gjordes, hade Malmö stads utvecklingsplaner för Sege Park dragit igång och det beslutades att testlabbet skulle byggas just där.

BoKloks projektledare Johan Hansson berättar mer:

– Grönhult ska bli ett hus som genererar mer energi än vad det gör av med. Här testar vi olika smarta lösningar och användarvänligheten för kunderna, för att sedan utvärdera vad vi kan ta med oss och bygga in i alla kommande hem från konceptet BoKlok.

Både Johan och Sigfrid är förväntansfulla och ser på projektet med tillförsikt.

– Det är riktigt spännande att bryta ny mark och utveckla något som förhoppningsvis kan leva vidare i alla våra framtida hus. Grönhult ligger verkligen rätt i tiden – nu finns möjligheten att skala upp hållbara lösningar på ett kostnadseffektivt sätt i BoKloks koncept, säger Johan Hansson.

Sigfrid Lindén Johansson håller med:

– Mycket ska klaffa och efter många års simulerande hoppas jag verkligen att det faller väl ut i praktiken. Detta är något som jag brinner för!

Grönhult kommer att rymma 20 bostadsrättslägenheter på två till fyra rum och kök, i ett område med närhet till parker, skolor, kollektivtrafik och centrum.

Bostadsrättsföreningen kommer att ha odlingsmöjligheter samt tillgång till områdets delningshub med exempelvis gemensamma verktyg samt ett mobilitetshus med cykel- och bilpool. Planerad byggstart för Grönhult är våren 2023 med planerad inflyttning januari 2024.

Nya Projekt 63 Januari 2023

Recoma säljer både fasadplattor, plattor som kan användas för innerväggar, innertak och underlag för golv och material som kan användas för möbelbygge. Bild: Recoma GRÖNT

Recoma gör byggmaterial av MJÖLKKARTONGER

Recoma gör byggmaterial av MJÖLKKARTONGER

Varje vecka lämnar svenskarna mängder av mjölkkartonger och konservkartonger till våra återvinningsstationer. Men eftersom kartongerna innehåller både plast och papper bränns idag en stor del av materialet upp som energiåtervinning. Det här vill företaget Recoma ändra på. De gör nu ett kompositmaterial för byggbranschen där de kan använda 100 procent av kartongen.

hus,

Varje vecka lämnar svenskarna mängder av mjölkkartonger och konservkartonger till våra återvinningsstationer. Men eftersom kartongerna innehåller både plast och papper bränns idag en stor del av materialet upp som energiåtervinning. Det här vill företaget Recoma ändra på. De gör nu ett kompositmaterial för byggbranschen där de kan använda 100 procent av kartongen.

EN ÖNSKAN ÄR att i framtiden även kunna nyttja våra svenska insamlade kartonger, säger Max Rosenberg, grundare av Recoma.

AV MARTINA NYHLIN

och tillverka byggskivor för innerväggar, fasadbeklädnad och till exempel möbelkonstruktion har Recoma tagit från liknande innovationer i USA.

Materialet har samma egenskaper som trä, men är också mer fuktbeständigt. Det är tätare än trä, men andas ändå, menar Max Rosenberg.

Vid återvinningsprocessen av plastad kartong går i dag oftast all plast och en del av pappret inte att återvinna, utan bränns som energiåtervinning.

– EN ÖNSKAN ÄR att i framtiden även kunna nyttja våra svenska insamlade kartonger, säger Max Rosenberg, grundare av Recoma.

Idén att i stället nyttja hela kartongen

Vid återvinningsprocessen av plastad kartong går i dag oftast all plast och en del av pappret inte att återvinna, utan bränns som energiåtervinning.

Idén att i stället nyttja hela kartongen

–Pappret i materialet ger styrka och plasten är bindemedel. Vi behöver inga andra tillsatser, det är 100 procent avfall som används i tillverkningsprocessen, säger Max Rosenberg.

och tillverka byggskivor för innerväggar, fasadbeklädnad och till exempel möbelkonstruktion har Recoma tagit från liknande innovationer i USA.

–Pappret i materialet ger styrka och plasten är bindemedel. Vi behöver inga andra tillsatser, det är 100 procent avfall som används i tillverkningsprocessen, säger Max Rosenberg.

– Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till. Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som

Materialet har samma egenskaper som trä, men är också mer fuktbeständigt. Det är tätare än trä, men andas ändå, menar Max Rosenberg.

– Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till. Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som

Nya Projekt Januari 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS STORDÅHD KOMMUNIKATION 66 –
till träskivor D värms I av överbliven
–juice kassera likan-
tillverkarna.
sorterat importerar som som återv Men
för uttryc sortering
Målet tag och är lite
2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 66
SAMHÄLLSBYGGANDE •
till träskivor D värms I av överbliven tillverkarna. –juice kassera likansorterat importerar som som återv Men –för uttryc
är lite
sortering hus, Målet tag och
Recoma säljer både fasadplattor, plattor som kan användas för innerväggar, innertak och underlag för golv och material som kan användas för möbelbygge. Bild: Recoma

till träskivor kan användas, säger han.

De plastade kartongerna skärs i småbitar, värms upp och pressas ihop igen.

I d ag ti llv erk as materialet b land annat av överbliven kartong från förpack ningstillverkarna.

Tillverkare av till exempel mjölk och juice får ofta fel på produkter eller måste kassera feltryckta förpackningar eller lik- nande, dessa kan vi använda. Eller så an- vänder vi det pappersbruket har sorterat ut som ska förbrännas. Vi importerar också material från länder som Norge, Estland, Lettland och Litauen som samlar in materi-a let men inte återv i nner det, säger Max Rosenberg. Men målet är förstås att i stället återvinna de kartonger som samlas in i Sverige idag.

Ju närmare vi kan ta avfallet, desto bättre för alla. Det finns kommuner som har uttryckt intresse för att prova separat sortering för plastad kartong i flerfamiljshus, säger Max Rosenberg.

Målet är att sälja materialet till både företag och privatpersoner. Priset för materialet är lite högre än en OSB-skiva.

“ Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till.

Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som till träskivor kan användas.

/Max Rosenberg, grundare av Recoma Bild: Recoma

Missanyheteinga r!

Företaget är bara åtta månader gammalt, men de första skivorna användes kommersiellt i Sverige redan förra veckan.

–Det gäller främst renovering och tillbyggnader av villor, men vi har en hel del andra projekt på gång, som jag inte kan berätta mer om just nu, säger Max Rosenberg.

Max Rosenberg tycker att mottagandet från byggbranschen varit positivt. Utmaningarna i att jobba med produkten har främst legat inom kategorin byråkrati.

–Det är höga trösklar att få en produkt certifierad och i och med att vi hantera avfall klassas vi som en miljöfarlig verksamhet så det har varit mycket jobb med alla olika tillstånd för att driva verksamheten, säger han.

FAKTA

Företaget bildades sommaren 2021 och har idag 5 anställda.

Företaget har sitt säte i Hässleholm.

I processen torkas kartongerna, steriliseras, mals ner och pressas ihop under höga temperaturer.

Botanisera

bland alla våra magasin.

Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

Nya Projekt Januari 2023 - DETTA ÄR EN ANNONS GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 67
Bild: Recoma

Nu är Förbifarten ännu säkrare

- med 7000 kvm Vector Wall stödmurar

Förbifart Stockholm är en trafiksatsning som knappast gått någon förbi. Men en viktig detalj som kanske många har missat är arbetet med att säkra trafikplats Häggvik och trafikplats Akalla med hjälp av stödmurar. Totalt har nästan 7000 kvm av stödmurssystemet Vector Wall från BG Byggros levererats, en lösning som ska hjälpa till att förhöja utsmyckningen av trafikplatserna, ta upp höjdskillnader och hålla jordmassor på plats.

Arbetet med Förbifart Stockholm är inne på sitt sjunde år sedan byggstart. Men en del av arbetet som redan har gått in i slutfasen är installationen av stödmurarna på de nya trafikplatserna i Akalla och Häggvik. När stödmuren i Akalla står klar kommer den att vara cirka 600 meter lång, medan man i Häggvik har satsat på en cirka 500 meter lång stödmur som varierar i höjd.

Stödmurssystemet har tagits fram av BG Byggros och kallas

Vector Wall®. Muren har en unik förmåga att integreras i landskapet, vilket har gjort det till den perfekta lösningen till att ge liv åt de framtida högtrafikerade trafikplatserna.

Sten och metallnät - mer estetiskt än vad man kan tro

Vector Wall stödmurssystem består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden består vanligtvis av ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Muren fylls sedan med sten.

Det låter kanske inte så estetiskt tilltalande, men frågar man

Jonas Määttä, konsult på BG Byggros, så erbjuder Vector Wall faktiskt flera estetiska fördelar. Han berättar:

”Till skillnad från en vanlig betongmur, får man ett mjukt synintryck som passar landskapet med Vector Wall, där stenkrosset och metalldetaljerna ger liv åt muren. Och den är väldigt anpassningsbar, vilket gör att man kan få precis den rätta lösningen för projektet”.

Jonas Määttä fortsätter:

- I Akalla börjar stödmuren lågt, sedan följer den berget upp. De smälter in i de sprängda passagerna genom bergsområden och ger en levande yta åt området. Men i Häggvik har berget en annorlunda form, vilket har gjort att muren följer bergväggen på ett väldigt dramatiskt sätt. Där varierar höjden på muren betydligt, från 1,4 meter upp till hela 12 meter, och det är en estetiskt snygg detalj som jag tror att även förbipasserande bilar kommer att lägga märke till.

Fler alternativ med Vector Wall

För trafikplatserna i Akalla och Häggvik valdes systemet Vector Wall Gabion, men till skillnad från andra stödmurssystem har Vector Wall fördelen att kunna anpassas och därmed integreras i många varianter och fasadbeklädnader. Bland annat finns varianterna Vector Wall Grön och Vector Wall Trämur.

Vector Wall Trämur är en stödmur med vacker fasadbeklädnad i trä, och stödmurssystemet Vector Wall Grön är ett grönt alternativ där en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta placeras på insidan av frontnätet, istället för stenkross. Plantering kan därmed göras direkt in i väggen.

Experter på stödmurar

Vill du veta mer om Vector Wall och dess fördelar? Hos BG Byggros hittar du ett team av experter med specialkunskap som kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just ditt projekt.

Läs mer om Vector Wall här. https://www.byggros.com/se/vector-wall-ett-komplett-stodmursystem

Kontakta Byggros här. https://www.byggros.com/se/vaart-forsaljningsteam

BG Byggros AB Tel.: 0771 48 9000 www.byggros.com

Rektangulära Ventilationskanaler

• Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

• Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

• Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

• Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!

RYDS GLAS MINSKAR C02-UTSLÄPPEN MED 9 TON NÄR LÄPPSTIFTET FÅR NY KONTORSANPASSNING

I Göteborg bygger Vasakronan om ett av kontorsplanen i fastigheten Läppstiftet. För att möta projektets höga hållbarhetsmål kommer samtliga invändiga glas att vara återanvända. Projektet utförs av Ryds Glas i led med hållbarhetsinitiativet SKAVANK™ – ett initiativ där bolaget tar vara på glas som i vanliga fall hade slängts trots att glasen är alldeles för bra för att slängas.

Inom glasbranschen slängs stora mängder glas varje år trots att glaset egentligen är alldeles för bra för att kastas. I många fall rör det sig om avskär från produktionen, glas som plockats ner från en tidigare fastighet eller glas som fått en mindre skönhetsfläck.

Men glaset som kastas är det egentligen inget fel på och alla garantier, egenskaper och säkerhetsaspekter är fortfarande de samma. Med det som bakgrund föddes SKAVANK™ – ett initiativ där Ryds Glas återanvänder glas som är alldeles för bra för att slängas.

I renoveringen av Läppstiftet ska det aktuella kontorsplanet byggas om till nya rumsbilder vilket innebär att samtliga glas behövde demonteras. Projektet har högt ställda hållbarhetsmål och Ryds Glas anlitades för glasentreprenaden.

För att inte behöva producera nya glas demonteras glasen för att sedan monteras upp på nytt. Samtidigt behövs kompletterande glas vilka återvinns från ett annat projekt där glas blivit över.

– Att tillverka nytt glas är extremt energikrävande och enkelt räknat släpps det ut 1,5 kg CO2 per kg glas när nytt glas tillverkas. Därför presenterade vi ett förslag för Vasakronan där vi i stället

för att tillverka nytt återanvänder de redan befintliga glasen i Läppstiftet. Genom att återanvända glasen samt komplettera med ytterligare återanvända glas kommer vi spara drygt 9 ton CO2 för glasentreprenaden, säger Alexander Pfister, verksamhetschef på Ryds Glas.

Att demontera glas för att sedan sätta upp dem igen är något som tidigare förekommit i mindre skalor, men i Läppstiftet rör det sig om ett helt kontorslandskap. Här ska cirka 200 kvadratmeter återanvänt glas monteras.

– Det här är en ny tankeprocess där man verkligen får tänka utanför boxen och att återanvända så mycket som möjligt är något vi kommer se mer och mer av i framtiden. Vi behöver bli riktigt duktiga på det här och för vår del är SKAVANK™ helt i linje med vårt hållbarhetsfokus, säger Alexander Pfister, verksamhetschef på Ryds Glas.

ÅTTA LÖFTEN FÖR ETT LYCKAT PROJEKT OCH SAMARBETE

I projektet var Ryds Glas underentreprenör till Säve Bygg som bygger om kontorsplanet på uppdrag av Vasakronan. Precis som i alla projekt har Ryds Glas lagt stor vikt vid sina åtta löften vilket bland annat innebär att bolaget alltid håller tiden, lyssnar, finns till hjälp och håller kunden informerad.

Samtidigt har Ryds Glas högt satta hållbarhetsmål där bolagets CO2-utsläpp ska minska med 50 procent till 2030 och uppå netto nollutsläpp till 2045.

– För att lyckas med målen har vi startat i gång flera hållbarhetsinitiativ. SKAVANK™ är ett av dessa och genom att ge glas en andra chans minskar vi både vårt eget och kundernas CO2utsläpp rejält, avslutar Alexander Pfister.

SKANSKA OCH BOKLOK UTVECKLAR HELT NY HÅLLBAR STADSDEL MED KRAFTRINGENS INNOVATIVA ENERGILÖSNINGAR

Hjärup Västerstad i Staffanstorp kommer att bli en hållbar och tät kvartersstad med cirka 1300 nya bostäder, ett nytt centrum med matbutik, verksamhetslokaler, skolor och idrottshall. Energilösningarna i Hjärup Västerstad kommer att optimeras så att de ger kunden komfort, enkelhet och kostnadseffektivitet.

Stadsdelen ska också präglas av innovativa lösningar. Ett exempel på det är det SynErgiavtal som Skanska och Kraftringen har slutit ett samarbetsavtal för energieffektiva och klimatvänliga energilösningar. Den gemensamma visionen är att erbjuda ett attraktivt leverne för invånare, besökare och näringsidkare i den nya stadsdelen.

Hjärup Västerstad ska bli en klimatsmart och hållbar stadsdel, med smarta energilösningar både på elsidan och på värmesidan. Hållbarhet och framtidssäkring står högt på agendan vid etableringen av Hjärup Västerstad.

Skanska och BoKlok planerar att bygga totalt cirka 1300 bostäder varav ungefär hälften fördelat på småhus och bostadsrätter och resterande hyresrätter. Skanska ska även utveckla skolor i området.

Stadsdelen Hjärup Västerstad ska erbjuda det trygga småstadslivet nära storstaden. En bredd av boendetyper ska ge möjlighet för människor med olika bakgrunder i skiftande faser av livet att bo här. Första etappens radhus, bostadsrätts- och hyresrättslägenheter får sällskap av ytterligare radhus, lägenheter samt villor i

den påföljande detaljplanen.

Projekten i området ska sträva efter netto noll klimatpåverkan. Småhusen kommer att certifieras enligt NollCO2, den ledande certifieringen för klimatneutrala byggnader i Sverige. Flerbostadshusen byggs även enligt Svanen, LEED, Miljöbyggnad eller Skanska Hållbar Hyresbostad. Samtliga byggnader förses med solceller. Alla projekt ska dessutom innehålla någon del återvunnet material.

Beräknad byggstart är 2024.

OVANLIG KOMBO I GÖTEBORG

TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

I stadsdelen Sandarna i Göteborg har Hemsö uppfört generationsboendet Silverkällan. Grundskola och äldreboende som kombo, den första för Hemsö, men ytterligare en är färdigställd i Upplands-Väsby.

I Sandarna blir det skola F–6 för 400 elever och äldreboende med 100 platser. Genom samlokaliseringen nyttjas mark och lokaler effektivare. Tillagningskök, idrottssal mer mera kan användas gemensamt. Äldre människors närhet till liv och rörelse förbättras, och barnen får nära koppling till den äldre generationen. Under planeringen anlitades en skolpsykolog som expert.

CERTIFIERING

Silverkällan certifieras med Miljöbyggnad nivå silver.

Nya Projekt 70 Januari 2023

– Vi certifierar all nyproduktion med Miljöbyggnad Silver eller motsvarande certifiering på samma nivå, och för ett av våra projekt har det gjorts i kombination med NollCO2. Dessutom har vi egna hållbarhetskrav för alla byggen som omfattar exempelvis sociala aspekter och utemiljö, berättar Anna Sundbaum, miljöspecialist hos Hemsö. I utländska projekt använder vi internationella certifieringar som exempelvis BREEAM.

Som miljöbyggnadssamordnare för Silverkällan anlitas Bengt Dahlgren, och arbetet utförs av företagets medarbetare Mathilda Silva. Dessutom är Vestias egen KMA-ansvariga Christoffer Brask engagerad i projektet. För materialbedömning används SundaHus. Anna Sundbaum har arbetat övergripande med miljöfrågorna.

– Vår betygsambition med Miljöbyggnad var nivå Silver, förutom gällande indikatorn Energianvändning, där vi siktade på guld, men tyvärr når vi inte upp till den nivån, berättar Anna Sundbaum. Detta beror bland annat på ogynnsam formfaktor som visade sig svår att göra något åt.

Den preliminära certifieringen utfördes i tidigt skede, och i dagarna sätter konsulten igång med delverifiering för 13 av de 15 indikatorerna i Miljöbyggnad.

– Delverifiering har vi som rutin sedan ett par år. Det är enklare att genomföra den direkt efter slutbesiktning, medan alla engagerade personer har kunskaperna aktuella, menar Anna Sundbaum.

Hemsö är mycket nöjda med hur certifieringsprocessen för Silverkällan genomförs. Och det är också byggaren Vestia.

– Arbetet med miljöcertifieringen har gått bra, framförallt för

att kraven på produkter och material har tagits med från början i projekteringen, säger Martin Stridh, platschef hos Vestia. Miljösamordnaren har varit ett mycket bra stöd. En stor fördel för byggproduktionen var att det hela gjordes rätt från början med certifieringen.

ANDRA SLAGS UTMANINGAR

Däremot var det andra utmaningar med byggproduktionen. Dels logistiken, dels att få fram material.

– Logistiken har varit väldigt besvärlig. På en del håll är det bara 1–2 meter mellan bygget och intilliggande vägar, fortsätter Martin Stridh. Det har varit mycket svårt att få plats att jobba med grundläggning och gjutning.

– Sedan har omvärldsfaktorer satt oss på prov, med först pandemin och sedan kriget i Ukraina. Dessutom drabbades vi genom konsekvenserna av att ett containerfartyg fastnade i Suezkanalen. Vi blev extremt påverkade av allt detta och fick ofta vänta på material.

Trots bekymren ser det – när detta skrivs – ut som att Vestia kommer att bli klar med bygget tid, med undantag av smärre kompletteringar. Överlämning till Hemsö är planerad till 15 december.

FAKTA

Tidplan: juli 2020–december 2022

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Totalentreprenör: Vestia Construction Group AB

Arkitekt: What! Arkitektur HB

Kostnad: cirka 500 Mkr

Nya Projekt 71 Januari 2023

VI ÄR KLIMATPOSITIVA

Ett riktigt seriöst klimatarbete innebär att man lägger ner ordentligt med resurser på att beräkna varje steg, göra möjliga förbättringar och till sist klimatkompensera allt som inte går att förbättra, berättar Anders Larm, som håller i arbetet.

- Vi är naturligtvis inte perfekta, men vi har fått bra koll på vår verksamhet och har dokumentation som tål granskning.

- Vi hade hamburgerkedjan MAX som förebild, berättar Anders. MAX har gjort ett väldigt seriöst klimatarbete där hela menyn nu är klimatpositiv sedan 2018. Kan de bli klimatpositiva, så kan vi!

KLIMATANALYSEN GÄLLER ÄVEN VÅRA LEVERANTÖRER

Första steget till att bli klimatpositiv handlar om att beräkna, och då måste allt tas med.

- Vad vi upptäckte när vi började analysera vår verksamhet var hur stor del av vår klimatpåverkan som inkluderade våra leverantörer. Vi måste ju klimatkompensera hela vägen uppströms.

En väldigt stor del av ansvaret vi tar att bli klimatpositiva berör leverantörernas verksamhet. Det handlar framförallt om våra materialleverantörer, men även om de hantverkare som ingår i vår leverans.

Ett exempel: Om vi anlitar en elektriker, en rörmokare eller snickare som underleverantör i våra projekt, måste vi också beräkna deras klimatpåverkan och klimatkompensera för deras arbete.

Låt säga att Alviks Måleri står för 10% av en elektrikers verksamhet. Då måste vi klimatkompensera för 10% av deras verksamhet för att kunna kalla oss klimatpositiva.

VÅRA UPPDRAGSGIVARE HAR NYTTA AV VÅRT MILJÖARBETE

Genom vårt miljöarbete hjälper vi också våra kunder att nå sina miljömål. Exempelvis uppskattar de stora byggföretag som anlitar oss vårt arbete med att bli klimatpositiva - de har höga krav på sig av andra att redovisa sin miljöpåverkan, och kan vi som leverantör visa att vi är klimatpositiva, behöver de inte lägga ner arbete på att beräkna Alviks Måleris del i sina miljörapporter, vi har redan gjort beräkningen.

KAN MAN PANTA SLIPDAMM?

Vi har märkt hur Alviks Måleris klimatarbete har sått ett frö hos både leverantörer och kunder, som nu har påskyndat sina klimatanalyser och sitt klimatarbete. Även bland Alviks Måleris 190 medarbetare har miljöengagemanget ökat, och det kan väcka nya ideer. En sådan nytänkande ide är att börja panta slipdamm, precis som man pantar PET-flaskor? Kan allt överblivet slipmaterial bli nya produkter?

KOMPENSERAR I ETT CERTIFIERAT PROJEKT

När vi klimatkompenserar gör vi det inte bara till 100% för att bli klimatneutrala, utan till 110% så att vi blir klimatpositiva. Vi har valt ett certifierat klimatprojekt, enligt högsta internationell standard: Gold Standard. - Håller man sig till certifierade projekt kan man vara relativt säker då dessa projekt också granskas, liksom vi. - Alviks Måleri klimatkompenserar i projekt i Laos, som handlar om att utveckla och bygga vattenkraft där. När fler människor får tillgång till el, kan de klara sina dagliga sysslor utan att så många träd behöver huggas ner.

ANDERS LARM TANKAR ELBILEN PÅ

ALVIKS MÅLERIS HUVUDKONTOR. ANDERS ANSVARAR FÖR

VERKSAMHETSUTVECKLINGEN PÅ

ALVIKS MÅLERI.

WWW.ALVIKSMALERI.SE @ALVIKSMALERI
FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Ljuskvalitet och energieffektivisering LÖSNINGAR FRÅN SCHRÉDER

Rätt slags ljus, det vill säga väl vald kvalitet på ljuset, och i rätt mängd vid rätt tidpunkt, väl avvägd för sin plats i samspel mellan naturen och människan. Och samtidigt maximerad energieffektivisering. Högst realistiska mål som uppnås med omsorgsfull projektering/ljusberäkning, och där anläggningen med fördel kombineras med ett öppet styrsystem som erbjuds idag.

SCHRÉDER NORDIC AB levererar lösningar för utomhusbelysning i städer och tätorter, samt för infrastruktur som vägar, tunnlar och broar. Företaget både projekterar, vilket inkluderar ljusberäkningar, ger rådgivning samt levererar armaturer och styrsystem. Beställare är ofta konsultföretag, installatörer samt slutanvändare såsom Trafikverket och kommuner. Till företagets främsta kunder hör Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Schréder är marknadsledare i Europa på utomhusbelysning och har ett mycket brett och komplett sortiment av armaturer för belysning av torg, parker och andra vistelseytor samt gator, cykelvägar, tunnlar och andra kommunikationsstråk. Företaget levererar också styrsystemet EXEDRA och avancerade styrsystem för tunnlar. Oftast handlar det om hela belysningssystem som en del av en totallösning samt service och support av dessa.

För att skapa belysning med rätt kvalitet beaktas flera punkter:

• Färgtemperatur. I Sverige föredrar vi en varmare färgtemperatur, 3000 eller 4000 Kelvin är vanliga men trenden går mot lägre färgtemperaturer. Att gå ner till 2200 K ger en mer behaglig belysningsupplevelse. Viktigt dock är att detta avvägs noga så man får rätt balans mellan upplevelse och trygghet. Rätt ljus i rätt applikation. Schréder erbjuder till exempel alternativet Tunable White som kan varieras från 1870 till 3000 K. Lösningen är framtagen för samspelet mellan natur, djur och människa.

• Natur och miljö. Hänsyn till djur och växter som kan störas av ljus.

• Optimering. Storlek på armaturer, antal, placering med fokus på energieffektivisering.

Projektering/ljusberäkning eftersträvar balans mellan att skapa trygghet på plats och att säkerhetsställa rätt mängd ljus, på rätt plats vid rätt tillfälle. Spill-ljus kan reduceras genom att använda rätt optik eller till exempel med Back Light Control.

Ljusprojekteringen påverkar givetvis anläggningens energiförbrukning. Marknadens övergång till LED sparar mängder med energi och optimeras ytterligare genom framtidssäkrad styrning. Styrsystemet EXEDRA används för att anpassa belysningsnivån med avseende på plats samt tid på dygnet och på året. EXEDRA är en IoT-plattform som kan integrera och hantera olika sensorer, kameror etc. allt efter kundens behov. Schréders lösningar blir ett

självklart inslag i ett Smart City. Bra att veta att kommunens GIS-data går att integrera i EXEDRA, vilket ger en stor mängd möjligheter att optimera användningen av plattformen.

– Vårt styrsystem är en öppen plattform och vi kan integrera i stort sett alla andra förekommande fabrikat på marknaden som följer de standarder som finns (t.ex. Zhaga D4i Book 18, TALQ), en stor fördel inte minst för kommunerna som inte behöver känna sig låsta till ett fabrikat, berättar Michael Ferm, General Manager för Schréder Nordic.

Alla kommuner och andra offentliga beställare strävar efter att optimera energianvändningen. Framförallt vid nyinstallationer jobbar allt fler också med ljusets kvalitet. Schréder projekterar för att maximera både energibesparingen och kvalitén med anpassning till den miljö där det ska installeras. Ett torg i citymiljö har helt annat belysningsbehov än t.ex. ett villaområde. Och exempelvis en vägtunnel ställer helt andra krav. Här levererar Schréder speciella tunnelarmaturer för ändamålet i kombination med ett avancerat styrsystem med fokus på trafiksäkerhet.

– Oavsett projekt är det viktigt med rätt mängd belysning och med rätt kvalitet på rätt plats, och dimensionerat med hänsyn till platsens behov och karaktär, avslutar Michael Ferm.

Nya Projekt Januari 2023 - DETTA ÄR EN ANNONSDENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SCHRÉDER • 2022
www.schreder.com
För denna parkmiljö har valet fallit på en belysning med färgtemperaturen 1870 Kelvin, vilket ger ett varmare och behagligare ljus än vi är vana med.
STORDÅHD KOMMUNIKATION 9
Bra Tak Grillby AB täta tak är bra tak 076-836 19 20 NYA LYNX-SERIEN Behovsstyrd ventilation för bostäder upp till 240 m2 www.nordicgreentech.se NORDIC GREEN TECH NordicGreenTech_ANNONS_SvByggtidningen_190x60mm.indd 1 2018-03-09 10:59
Leksand
Bandreklam 2800x740mm

1,5 MILJONER TILL TROLLHÄTTAN FÖR SATSNING PÅ HÅLLBAR RENOVERING

– Det här är jättebra! Finansieringen innebär att vi kan växla upp vårt arbete inom det här samhällsviktiga området. Klimatet och social hållbarhet är två prioriterade frågor i Trollhättan och det här projektet, som tar hänsyn till de båda, är verkligen ett steg i rätt riktning, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef Trollhättans Stad.

Projektet ska undersöka hur cirkulär och inkluderande renovering kan främja en klimatneutral upprustning av miljonprogrammen och bidra till stärkt boendeinflytande och minskad bostadssegregation.

Projektet samlar praktiknära forskning, förvaltningskompetens, fastighetsutveckling och hyresgäster. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett klimatneutralt och inkluderande Trollhättan och öka kunskapen om möjligheterna med cirkulär renovering utifrån alla tre hållbarhetsperspektiv.

– Det ska bli intressant att få utforska hur och om återbruk och cirkulär ekonomi kan bidra till att minska renoveringskostnader och klimatpåverkan och samtidigt bidra till en ökad boupplevelse för våra hyresgäster, säger Anna Wänblom, chef för social hållbarhet på Eidar.

”SKALBARA LÖSNINGAR FÖR HELA SVERIGE”

Projektet samlar en bred kompetensbas där kommunalt kunnande och förutsättningar kombineras med praktiknära forskning på toppnivå genom IVL Svenska Miljöinstitutet, något som också

uppmärksammades som mycket positivt av Formas.

– Det ska bli väldigt spännande att se hur forskningen inom flera områden kan föras samman och bli hanterbar på en praktisk nivå i renoveringen av byggnader från miljonprogrammen. Vi hoppas och tror att arbetet med Trollhättans Stad och Eidar kan ge skalbara lösningar för hela Sverige, säger Jonas Sondal, projektledare för hållbar stadsutveckling på IVL.

Projektet leds av Trollhättans Stad och pågår december 2022 till juni 2024.

VISSTE DU ATT…

Trollhättan är en stad med ambitioner att växa och har målet att bli 70 000 invånare år 2030.

Trollhättan har närmare 10 000 hyreslägenheter, där en avsevärd del är byggda inom miljonprogrammen och kräver upprustning inom en mycket snar framtid.

Bygg- och fastighetssektorn står idag för cirka 20 % av Sveriges totala klimatutsläpp och för cirka 40% av Sveriges totala avfall. I arbetet med att nå klimatneutralitet är det avgörande att hitta effektiva utsläppsminskningar inom branschen. Här kan återbruk och cirkulärt byggande spela en avgörande roll.

Bara i Göteborgsregionen uppskattas återbrukets CO2-e-besparing till 3 300 ton per år, bara beräknat på interiöra produkter i kontorsmiljöer enligt rapporten ”Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn”, IVL 2021. Det motsvarar cirka 1 300 flygresor tur och retur mellan Göteborg och Thailand. Att återbruka och arbeta mer cirkulärt ger också vinster för den biologiska mångfalden, då det sparar in på naturens resurser.

Nya Projekt 76 Januari 2023

AUTOCIRC STORSATSAR I NORGE OCH VISAR VÄGEN FÖR EN HÅLLBAR BILDELSINDUSTRI

På bara tre år har svenska Autocirc blivit den drivande kraften för en hållbar omställning inom bildelsindustrin. Nu höjer man ambitionsnivån rejält genom en ordentlig utbyggnad av verksamheten i Norge med ett semi-automatiserat logistikcenter i Vestby och en ny bildemontering i Tromsø.

Målsättningen för satsningen på den norska marknaden är att vara den ledande aktören inom återanvändning och återvinning av bildelar i Norge inom ett par år. En ambition som går hand i hand med Autocircs övergripande vision att skapa en cirkulär ekonomi som minimerar behovet att utvinna nya, ändliga naturresurser för produktion av bil- och reservdelar.

– Vi optimerar återanvändningen av bildelar för att se till att de gör nytta på vägarna så länge som möjligt. Genom vår verksamhet skapar vi också förutsättningar för återvinning där komponenter från bildelar kan användas i andra produkter och sammanhang, säger Bjarte Kaldestad, landschef för Autocirc i Norge.

Etableringen i Tromsø, där Autocirc just nu bygger en toppmodern anläggning för demontering, innebär att företaget flyttar fram sina positioner och får kapacitet att hantera bilar i hela Nordnorge. Verksamheten kommer att sysselsätta 12-15 heltidsanställda och beräknas bli klar under hösten 2023.

Parallellt pågår också arbetet med att skapa ett stort centrallager i Vestby, där även den administrativa ledningen i Norge kommer att sitta. Autocirc är den första aktören i branschen som gör den

här typen av satsning.

– Vi har ett bra team med hög kompetens som tillsammans med de här ambitiösa investeringarna i verksamheten kommer säkra kvaliteten och snabbheten i våra leveranser. Genom logistikcentret i Vestby skapar vi en strategisk position som ger synergier med våra systerbolag inom Autocirc-koncernen i Norden och Europa. Det bidrar till en ökad tillgänglighet på reservdelar från vårt lager. Vi ska vara en helhetsleverantör till våra kunder i Norge och nå 80% av dem med de delar de behöver inom 24 timmar, berättar Bjarte Kaldestad.

Sammantaget innebär satsningarna i Tromsø och Vestby att Autocirc stärker sin position som landstäckande aktör i Norge och blir en ännu mer attraktiv samarbetspartner nationellt och lokalt.

CENTRALLAGER I VESTBY

Centrallager i Vestby, 40 min från Oslo centrum. 10 000 kvadratmeter semi-automatiserat lager med 28 500 pallplatser.

Logistiklager som når 80% av våre kunder på en dag. 600 kvadratmeter kontor för den norska centralorganisationen. 18-20 arbetsplatser.

Klart hösten 2023.

BILDEMONTERING I TROMSØ

Toppmodern anläggning for demontering i Tromsø, under produktion. Kapacitet att hantera bilar i hela Nord-Norge.

Klar hösten 2023.

Kommer att sysselsätta 12-15 heltidsanställda.

Nya Projekt 77 Januari 2023

UTBLICK DANMARK: ATT TÄNKA OM TRADITIONELLA BYGGMETODER SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Vid årsskiftet träder BR23 i kraft och gör hållbarhet till en avgörande faktor i byggandet. Nya ökade krav gör att det blir nödvändigt att tänka om några av de traditionella tätningsmetoderna i byggandet, tror Ljungdahl.

I framtiden riskerar vissa traditionella byggmetoder att bli en stötesten för bland annat hållbart byggande. Därför måste flera välkända och etablerade byggmetoder tänkas om, samtidigt som arkitekter, byggherrar och entreprenörer bör överväga alternativa byggmaterial. Det menar Ljungdahl A/S som är specialister på tätningslösningar för byggbranschen.

– De ökade kraven på byggandet kräver nya lösningar och produkter, där produktkvalitet och funktionalitet går hand i hand. Byggbranschens aktörer måste därför samarbeta för att utveckla nya lösningar och bli skickligare, så att vi gemensamt kan stötta hållbart byggande på bästa och mest kreativa sätt genom mer miljöanpassade lösningar och kunskapsdelning, säger Thomas Vilmar, direktör på Ljungdahl.

Från 2023 får större nybyggnationer inte släppa ut mer än 12 kg CO2/m2/år under en 50-årig livslängd. Det är en av de mest centrala punkterna i byggreglerna för 2023, BR23. Med årsskiftet och det nya regelverket runt hörnet är det hög tid att titta närmare på vad du som aktör inom byggbranschen kan göra för att på bästa

sätt uppfylla regelverket och samtidigt bidra till det gröna övergång.

Ljungdahl har i 50 år utvecklat och producerat tätningslösningar för den danska marknaden. Det är baserat på många års erfarenhet att Ljungdahl vill bidra med nya förslag till byggbranschen.

– Vårt fokus ligger på energioptimering, minimering av byggmaterial och att skapa en så låg livscykelkostnad som möjligt på våra kunders projekt, säger Thomas Vilmar.

Thomas Vilmar lyfter fram tre byggmetoder som kan optimeras i förhållande till de nya reglerna:

BYT UT TAKPAPP MOT EPDM-TAKMEMBRAN

– Takpapp har länge varit det föredragna materialet som takmembran i Danmark. I Ljungdahl rekommenderar vi att du istället använder EPDM-membran. Membranen har lång livslängd, lågt miljöavtryck, kräver mindre underhåll och kan installeras utan öppen låga. Dessutom kan plåtarna användas till gröna tak och ingå i byggnader som följer hållbarhetscertifieringar.

ÖVERVÄG NYA LÖSNINGAR FÖR ÅNG- OCH LUFTTÄTNING

– Från och med årsskiftet blir de nya kraven på tätning och energioptimering i byggnader mycket svårare att uppfylla om vi inom byggbranschen inte tittar på hur vi kan förbättra och optimera de vanliga lösningarna med ångspärrar och tejp. Vi rekommenderar att man använder en flytande ångbarriärlösning

Nya Projekt 78 Januari 2023

för att stoppa energiförlusten i svåråtkomliga områden, där det annars kan vara omöjligt att uppnå ett helt nära resultat.

MINIMERA CO2-UTSLÄPP OCH KÖLDBRYGGOR

– Som med allt annat ökar kraven på energieffektivitet och

fasadisolering i byggandet. Det är därför avgörande att hitta rätt lösning så att byggnadens energiförlust och köldbryggor minimeras. Om byggnadens fasad stängs av snabbt och effektivt med rätt fönsterfalslösningar kan man säkerställa en torr konstruktion och därmed skära ned värdefulla arbetstimmar och påverka CO2-redovisningen i positiv riktning.

Nya Projekt 79 Januari 2023

OCH TÄNKA CIRKULÄRT

- förenar nytta med miljömål

Vinsterna med att tänka cirkulärt är många när det är dags att renovera golv. Idag finns det mycket bra alternativ att renovera och göra slitna golv fina igen.

Årligen byter fastighets- och byggbranschen ut 25 miljoner kvadratmeter golv. Detta samtidigt som vi vet att en omställning mot mer hållbara lösningar krävs, då byggbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser.

Att renovera ett befintligt golv har stora klimatmässiga fördelar konstateras i en nyligen genomförd studie av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Bona. I studien har IVL granskat miljöpåverkan vid renovering av parkettgolv och PVCgolv i en livscykelanalys. Resultatet jämförs med effekterna av att producera och installera nytt golv sett till naturresurser och koldioxidutsläpp.

Livscykelanalysens resultat visar att en renovering bidrar till att minska koldioxidavtrycket med 78 procent för ett trägolv, hela 92 procent för ett PVC-golv och energibesparingen är 90 procent. Även resursförbrukningen i form av transporter, elanvändning, förbrukningsvaror och

material minskar med uppemot 90 procent vid renovering jämfört med nyinstallation.

- Branschens inställning där nya golv är preferensen och förstahandsvalet vid en renovering behöver utmanas, säger Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA på Bona. Att renovera ett befintligt golv sparar på jordens ändliga resurser, skapar vinster både för miljö och ekonomi, samt skapar tidsoch driftseffektivitet vid renoveringen.

Erbjuder ett cirkulärt alternativ Det finns 150 miljoner kvadratmeter plastgolv i offentliga och kommersiella byggnader runt om i Sverige, enligt beräkningar som IVL genomfört. Därmed finns det en stor outnyttjad potential för såväl kommersiella- som offentliga aktörer att bidra till en cirkulär omställning.

- Få vet om det, men många slitna och skadade plast- och linoleumgolv behöver inte rivas ut. Idag finns det moderna

Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA, Bona

metoder och miljövänliga alternativ som förlänger golvets livslängd. Man kan renovera, rengöra, vårda och till och med förnya designen på det befintliga golvet, avslutar Joakim Malmsten.

90% 41% 90%

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

KOSTNADSBESPARINGAR

ENERGIBESPARINGAR

LÖNSAM GOLVRENOVERING PÅ ÄLDREBOENDE

Bona Resilient System

Bona Resilient System för halvhårda golv återställer slitna och skadade gummi-, PVC-, PU-, LVT-, vinyl- och linoleumgolv. Bonas system för mjuka/elastiska golv består av processer och produkter som täcker in allt från helrenovering och lackning till daglig rengöring, vilket ger golvet en längre livslängd och förvandlar golvet med ett nytt fräscht utseende.

Göteborgs stad har använt Bonas system för att renovera linoleumgolvet på Örgryte äldreboende, en golvyta på 300 kvm fördelat på fyra våningsplan. Renoveringen bestod av djuprengöring och applicering av nytt ytskikt som genomfördes etapp- och avdelningsvis.

Med en god planering kunde arbetet genomföras utan att vårdtagarna behövde flytta ut från sina rum.

- Med Bonas kunskap, teknik och process har vi sparat både pengar och tid med 50 procent, säger Anders Post uppdragsledare

på Göteborgs Stads Lokalförvaltning. Vi är så nöjda, att vi under hösten genomfördes ytterligare golvrenoveringsprojekt med behandling av halvhårda golv på en förskola, avslutar Anders.

ATT RENOVERA GOLV
Bona.com/Resilient

Vi hjälper er att spara energi!

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Geo - bergvärmepump

• Anpassad för all typer av fastigheter.

• Möjlighet att kombineras med fjärrvärme.

• Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

IVT Vent 402 - frånluftsvärmepump

• Enkel styrning och snygg installation.

• Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke.

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem.

Vill du se hur andra gjort?

Vi har flera referensprojekt att läsa om - från mindre hyresfastigheter till Sveriges största geoenergiprojekt.

Besök: www.ivt.se/storre-fastigheter/projekt och inspireras.

Du hittar din IVT-återförsäljare på www.ivt.se

Byggsverige står inför stora utmaningar

Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande

Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många

Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

brandskyddat trä
Hållbart
www.woodsafe.se Om vill prata, ring oss på 010-2067230
Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på
Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.
Burstning/rörspräckning
Borrning Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se
Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt. Styrd

Nu går vi mot grönare tider

Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen. BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se

B iogas Ren jord Ren lu f t U nd h å 

STÅNGASTADEN: ”VI SATSAR PÅ ÄNNU MER FÖRNYELSEBAR ENERGI”

TEXT: FREDRIK TÖRNQVIST, VD, AB STÅNGÅSTADEN

Om vi ska göra skillnad på riktigt för klimatet så måste vi göra saker. På Stångåstaden gillar vi att driva utvecklingsfrågor och vara en aktör som ligger ett steg före. Det gäller förstås även klimatfrågan. Vi var tidigt ute och satsade på vindkraft i samverkan med ÖrebroBostäder och Tekniska verken genom det gemensamma bolaget Bixia Gryningsvind.

Vi har även testat solenergi och har fram till idag 14 solcellsanläggningar på våra tak och fasader. Nu utökar vi satsningar på både vindkraft och solenergi.

UTÖKAD SATSNING PÅ VINDKRAFT

Landbaserad vindkraft har varit det kraftslag av förnyelsebara energiproduktion som det varit lättast att nå lönsamhet i de senaste åren. Bixia Gryningsvind är bildat för drygt 10 år sedan och äger idag åtta stora vindkraftverk. Stångåstaden och ÖrebroBostäder äger 40% vardera och Tekniska verken äger resterande 20% av aktiekapitalet. Bolaget producerar ett normalår cirka 41 gigawatttimmar. Som jämförelse så använder Stångåstaden cirka25 gigawattimmar per år för all fastighetsel samt den hushållsel som våra studentbostäder förbrukar. Vår andel av de 41 gigawatttimmar som Gryningsvind producerar motsvarar alltså ungefär 2/3 av vår totala elanvändning.

Vindkraftsbranschen har varit en mer volatil bransch än fastigheter. Under några av de första åren efter vår satsning så satte både låga elpriser och snabb teknikutveckling press på vindkraftsinvesteringar i landet. Idag har förutsättningarna förbättrats radikalt och det är en lönsam affär. Man kan säga att vinden har vänt för vindkraften. Vi har därför bestämt oss för att satsa vidare tillsammans med Örebrobostäder och Tekniska verken. Bixia Gryningsvind kommer att förvärva två nya verk, vilket gör att produktionen ökar från cirka

41 gigawattimmar till cirka68 gigawattimmar per år. Det innebär att vi på årsbasis producerar el som motsvarar all fastighetsel hos både Stångåstaden och ÖrebroBostäder.

SOLENERGI

Det har historiskt varit lite tuffare att skala upp investeringar i solenergi och få dem lönsamma. Idag har vi helt nya förutsättningar i en ny omvärld med lägre priser på solceller och långsiktigt högre elpriser. Som jag skrev ovan så har vi 14 anläggningar med solceller men produktionen har varit ganska begränsad. Elen från solceller som vi producerar står idag för cirka1% av vår elanvändning. Vi genomförde en större utredning kring solceller i eget bestånd under slutet av förra året. Resultatet av utredningen gav en bra inriktning på vilka fastigheter vi skulle titta vidare på. Utredningen visade också att det är lönsamt att använda en så stor del som möjligt av produktionen för eget bruk i bolaget. Därför är studentbostäder oftast bättre lämpade än vanliga bostäder beträffande solceller då hushållselen ingår i hyran. Vi har nu bestämt oss för att göra en stor satsning i vårt studentområde i Valla där vi ska investera i solceller på många tak. Beslutet är fattat i styrelsen och när solcellerna är på plats kommer vi att gå från en årlig produktion på cirka 0,25 gigawattimmar till 1,0 gigawattimmar från solel. Det gör också att vår andel el från solceller ökar från cirka 1% till cirka 4%.

VARFÖR SATSA PÅ VINDKRAFT OCH SOLENERGI?

Fastighetsbranschen är en av de branscher som förbrukar allra mest energi. Då är det viktigt att vi vågar göra saker som gör skillnad för klimatet. Vi ska givetvis fortsätta satsa på att bygga nya energieffektiva hus, spara energi i det befintliga beståndet och se till att vi minskar vår klimatpåverkan i byggskedet. Men genom att satsa på både vindkraft och solenergi kan vi göra ännu mer för klimatet. Kan vi bara säkerställa att de satsningar vi gör är långsiktigt ekonomiskt hållbara så ser vi tydliga synergier mellan att äga förnyelsebar energi och bostäder. Vi kan minska vårt totala klimatavtryck, tjäna på det ekonomiskt och framför allt se till att klimatet tjänar på det.

Nya Projekt 86 Januari 2023

ÅRETS LIMTRÄBYGGNADER UPPMÄRKSAMMAS FÖR

SINA HÖGA AMBITIONER KRING HÅLLBARHET OCH GOD ARKITEKTUR

Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av det gångna året. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat. Här bjuder branschens limträtillverkare på ett urval av limträprojekt i en större skala som färdigställts under 2022.

– Det är glädjande att flera fastighetsbolag insett värdet av att bygga kontorshus i trä, dels för att skapa välfungerande och attraktiva kontorsmiljöer dels för att möta de högt ställda hållbarhetskraven från dagens och framtidens hyresgäster. Trä har blivit en del av varumärkesbyggandet och i dag vill många förknippas med träbyggnader, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

TYDLIGT HÅLLBARHETSTÄNK I KONTORSHUS MED TRÄSTOMME

Magasin X i Uppsala är landets största kontorshus i trä. Stomsystemet är uppbyggd med limträpelare och limträbalkar samt KL-trä, korslimmat trä, i bjälklag, hisschakt och trappor. Limträpelarna står på varandra från botten och hela vägen upp genom byggnaden. De sju våningsplanen är sammankopplade med en skulptural hängande trappa där huvuddelen är tillverkad av KL-trä med invändiga balkar av limträ. I början av sommaren 2022 tilldelades byggnaden Uppsala kommuns arkitekturpris för god arkitektur och hållbara lösningar.

Martinsons Byggsystem AB har även levererat stomme och bjälklag i KL-trä och limträ till Kvarteret Korsningen som är Örebros första kontorshus helt byggt i trä. Byggnaden är Sveriges första färdigställda klimatneutrala kontorshus och certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2.

– Magasin X och Kvarteret Korsningen präglas av ett mycket tydligt hållbarhetstänk där trästommen i limträ och KL-trä har haft stor betydelse för att minska byggnadernas klimatavtryck. Fler och fler inser att en trästomme adderar ett värde till byggnaden, både för fastighetsägare och hyresgäster, säger Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons Byggsystem.

NÄRPRODUCERAT TRÄ MINSKAR KLIMATPÅVERKAN

Cederhusen är beläget i Hagastaden i Stockholm och är ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö. Projektet består av fyra bostadshus på 10–13 våningar med stomme av KL-trä och limträ som utgör både väggar, schakt och bjälklag. Setra Trävaror AB har levererat stommen till de första två husen som i mars utsågs till ”Årets bygge 2022” i kategorin bostäder av tidningen Byggindustrin.

Med milsvid utsikt över området runt Siljan ligger naturum Dalarnas nya utsiktstorn som invigdes i juni. Den 32 meter höga konstruktionen består av ytterväggar i KL-trä som hålls ihop av hörnpelare i limträ från Setra Trävaror AB och deras närbelägna träindustricenter i Långshyttan. I mitten finns ett hisschakt och trapphus som bidrar till stabiliteten. Tornet är den första byggnaden i Sverige som

certifierats av FSC, Forest Stewardship Council®.

– Valet av närproducerat trä från Långshyttan har bidragit till att projektens totala klimat- och miljöpåverkan har kunnat reduceras kraftigt, säger Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

LIMTRÄ TAR PLATS I NYBYGGD MULTIARENA

I augusti klipptes bandet till Österåkers nya multiarena med drygt 13 000 kvadratmeter fyllda av möjligheter för ett aktivt liv och inspirerande möten. Arenan har byggts i flera olika material där väggar, pelare och de enorma träfackverkstakstolarna i den stora hallen är tillverkade av limträ från Moelven Töreboda AB. Multiarenan är med och tävlar i Årets Bygge 2023 i kategorin Samhällsfastigheter.

Längs Hovås allé, mitt i en av Göteborgs nyaste stadsdelar, tronar det fem våningar höga kontorshuset Nodi. Det är stadens första kontorshus i trä där valet av material verkligen syns i allt från den exponerade trästommen till flera synliga träkonstruktioner, både interiört och exteriört. Hela 5 909 meter limträ från Moelven Töreboda har använts i projektet som vunnit det prestigefyllda arkitekturpriset Dezeen Awards i kategorin ”Business Building”.

– Den synliga stommen i trä är ett miljösmart alternativ med lågt klimatavtryck som bidrar till att skapa träkänsla inifrån och ut. Valet av trä har även gett ett snabbt montage och en trivsam arbetsplats under uppförandet, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Nya Projekt 87 Januari 2023

HÅLLBARA BYGGNADER

Ansvarsfull dansk producent

I mer än 20 år, har Alfix dedikerad och målriktat arbetat med att minimera onödiga miljöpåverkan och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i de vänliga produkterna och lösningarna för byggbranchen.

Men dessförutom jobbar vi aktivt för miljö-/arbetsmiljö och hållbarheten i den värld vi omger oss med. SÅ! Har det alltid varit fallet för Alfix.

- RESAN

7. Miljöpolicy

Alfix nomineras till ”Byggeriets Miljøpris” med en ny snabbhärdande och miljöhållbar fästmassa.

EPD'ar – Nu har vi mer än miljö-bedömningar(EPD'ar)60på Alfix produkterna.

Alfix köper enbart (100 %) elektricitet vindkraftverkfrånåt fabrikken i Kolding. Alfix nomineras till "Byggeriets Miljøpris" med en hållbar miljövänlig stegljudsmatta, tillverkad av återvunnen europeisk gummi, från bildäck samt ca 10% naturligt kork.

Inköp av Bionaturgas åt fabrikken i Kolding. Med detta kan vi reducera vår samlade CO2 förbrukning på fab- rikken med 10 %.

6. Miljöpolicy 1

EC1 plus

Alfix blir medlem av GEV EMICODE och uppnår därvid certifiering.

Inköp av säck-/påseemballage i särskild miljövänlig kvalitet.

Alfix "ByggerietsvinnarMiljøpris" i DanmarkTack vara vår innovativa miljö-/ arbetsmiljö strategi.

8. MiljöpolicyMed löpande uppföljning samt nya initiativ och mål. Fokusområden är avproduktutveckling,hållbaråtervinning sopor och energikartläggning inom FN’s världsmål.

5. Miljöpolicy

Introduktion av fasadputs och målarfärg i emballage av återvunnen plast.

Alla trycksaker: Flyers, broschyr etc. samt marknadsföringsskyltar tillverkas enbart i miljövänligt papper och pappkartong.

3. Miljöpolicy  Anpassning med svensk miljöorganisation "BASTA".

Läs mer om hållbarhets-resan här!

100%
PÅ VÄG TILL MER
2000 2021 2019 2020 2016 2018 2010 2014 2015 2012 2009 2002 2005 2007
 Förberedelserna till den första ”Alfix Miljöpolicy” startades. 1. Miljöpolicy Doku- mentation och ”gröna” målsättningar. 2. Miljöpolicy Dokumentation och nya ”Gröna” målsättningar. 4. Miljöpolicy 
HÅLLBARHETS