Nya Projekt Bygg och Fastighet 010/2022

Page 1

Nya Projekt 010

Bygg och Fastighet

Nya Projekt December 2022

Svart bälte i utrymningsteknik

Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet.

Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

Läs mer på vår nya sajt!

www.kamic.se

RENOVERADE GOLV ÄR HÅLLBARA GOLV

Genom att renovera i stället för att installera nya halvhårda golv kan både energianvändning och koldioxidutsläpp minska, kostnader och tidsåtgång reduceras samt bakterietillväxt hämmas. Med tydliga siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet verkar Bona, för att med sina innovativa renoveringslösningar, hjälpa företag och verksamheter att bli mer cirkulära och nå sina hållbarhetsmål.

Att trägolv går att renovera har varit känt länge. Att det även gäller halvhårda golv, en kategori till vilken bland annat linoleum, gummi, PVC och vinyl räknas, är däremot inte lika välkänt. Golvtypen förekommer inte sällan inom sjukvård, skola, i butiker och på flygplatser – ytor som belastas hårt, har mer eller mindre strikta hygienkrav och som, när de är utslitna, måste åtgärdas snabbast möjligt. Därtill blir hållbarhetsaspekten en alltmer viktig parameter för den enskilda aktören inte minst på grund av striktare lagar och regler.

Är det mer hållbart att renovera golv än att ersätta golv?

Just denna fråga tittade IVL Svenska Miljöinstitutet på i en studie utförd för ett par år sedan. Resultaten var slående. Genom att renovera halvhårda golv kan man spara upp till 90 procent energi. Koldioxidreduktionen ligger på samma höga procent. Samtidigt minskar den planerade tidsåtgången med cirka 50 procent och kostnaderna blir runt 40 procent lägre.

ganden. Vår stora utmaning är att få så många slutanvändare och fastighetsförvaltare som möjligt att bli medvetna om att de faktiskt kan få sina golv återställda, alternativt ge dem ny design. Att detta är hållbart och direkt ger en miljöfördel såväl som ekonomisk vinst är ju fantastiskt, säger Marc Janssen, Commercial Director Resilient på Bona.

kortas denna dyra tid ner betydligt. Collegium Park är bara ett av de exempel där ett smart val har minimerat de exempel, varit försvarbart gällande miljö, kostnad och tid.

Utvecklingen drivs av aktörer som tagit del av lösningen, av bolag som letar nya klimatsmarta metoder, av EU och

- För oss är det inspirerande att kunna redovisa dessa siffror och visa hur vi kan stötta aktörer med tydliga hållbarhetsambitioner att leva upp till sina åta-

Bona.com/Resilient

Cirkulära alternativ är möjliga

I dagsläget har Bona renoverat och återställt mer än en miljon kvadratmeter världen över. Ett av företagets senaste projekt är sjukvårdsinrättningen Collegium Park i Falköping. Fastighetsförvaltaren var i stort behov av en snabb, kostnadseffektiv och hållbar lösning –krav som Bona kunde leva upp till.

- För verksamheter såsom lasarett blir inte bara en nyinstallation av golv en ohållbar lösning som är svår att hålla cirkulär, det blir även en kostsam historia. En operationssal kostar omkring 1,5 miljoner för varje dygn lokalen är obrukbar. Genom att återställa golvet

enskilda nationer. Exempel på detta är den EU-lagstadgade miljödeklarationen på nyproduktion som även kommer att gälla för befintliga byggnader nästa år. I Holland har man utvecklat ett verktyg, en miljökostnadsindikator, som tar fram och registrerar varors och tjänsters pris i euro, vilken Bona använder sig av.

Bona Resilient Solution

Bona Resilient Solution för halvhårda golv återställer slitna & skadade gummi-, PVC-, PU-, LVT-, vinyl- och linoleumgolv. Bonas system för halvhårda golv består av processer och produkter som täcker in allt från helrenovering och lackning till daglig rengöring, vilket förlänger golvets livslängd och förvandlar det med ett nytt, fräscht utseende.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS
Marc Janssen, Commersial Director Resilient, Bona FÖRE EFTER

Klicka för att kolla in våra övriga nummer!

Utgivare: Nya Projekt Bygg & Fastighet ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll.

Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

Nya Projekt 5 December 2022
Nr 010/2022

PLANER PÅ HELT NYTT KVARTER

I JOHANNESLUST >>>

I Johanneslust i nordöstra Malmö planeras det för ett helt nytt kvarter med bostäder, verksamheter och en park. På tisdagens sammanträde sa stadsbyggnadsnämnden ja till detaljplanen för området.

Området i fråga sträcker sig från Sallerupsvägen till Genarpsgatan och angränsar till Johanneslustgatan. Planen är att bygga ett helt nytt kvarter på tomten som till stora delar är öde i dag. Intill Johanneslustgatan finns en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bevaras och utmed Sallerupsvägen en del verksamheter.

I framtiden är det tänkt att Sallerupsvägen ska kantas av träd, cykelbana och busshållplats.

Ut mot Sallerupsvägen är planen att bygga både bostadshus och lokaler som kan användas till olika verksamheter som till exempel butik, restaurang, bibliotek, kontor eller av föreningar. Närmast Genarpsgatan byggs bostäder.

Sammanlagt blir det 330 bostäder av olika storlek i kvarteret. Mellan husen anläggs en lokalgata med rader av träd, en lekplats och en park. I området byggs även ett parkeringshus för boende och besökare.

– Det här är ett välkommet tillskott av hyresrätter i ett område som domineras av småhus. För att bryta segregationen måste vi bygga en blandad stad, i områden där bostadsrätter är i majoritet ska det byggas hyresrätter och vice versa. Det här är ett utmärkt exempel på det samtidigt som vi förstärker tillgången till service och lyfter området, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Malmös stadsutveckling ska vara hållbar både utifrån ett miljömässigt och socialt perspektiv. Efter dialoger med Malmöborna har nu beslutet tagits kring Heliotropen vilket möjliggör hundratals nya bostäder som anpassats utifrån områdets behov. Här kommer nya verksamheter etablera sig samtidigt som vi gör utrymme för lek och liv, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Invånarna i de nya kvarteren på Johanneslust kommer att mötas av ett både trivsamt, tryggt och hållbart område. Den nya parken blir en plats både för lek och umgänge, samtidigt som den minskar risken för översvämningar. Utformningen med träd istället för bilparkeringar längs med gatorna minskar genomfartstrafiken, och den tryggheten uppskattas av både barn och vuxna, säger Mårten Espmarker (MP), ledamot stadsbyggnadsnämnden.

BRA BYGG BYGGER ELGIGANTENS NYA LOGISTIKANLÄGGNING FÖR CATENA

BRA Bygg AB har tecknat ett totalentreprenadavtal med Catena för uppförandet av Elgigantens nya logistikanläggning i Jönköping. Projektet genomförs i samverkan och omfattar nybyggnation om totalt ca 90 000 kvm. Investeringen för den nya anläggningen väntas uppgå till ca. 800 Mkr

BRA Bygg AB och logistikfastighetsbolaget Catena ska i samverkan uppföra en ny logistikanläggning som vid färdigställande blir en av Nordens största.

– Det är glädjande att ytterligare stärka samarbetet med Catena och inleda ett projekt som agerar vägvisare för framtidens logistikfastigheter. Vi ser fram emot att förverkliga de höga ambitionerna och att med stolthet lämna över ett fantastiskt hållbarhetsprojekt 2024, säger Magnus Andersson, VD på BRA Bygg AB.

Anläggningen byggs i anslutning till Torsvik Industriområde vid E4, i höjd med Hyltena trafikplats och granne med Elgigantens befintliga centrallager. Platsen är strategiskt vald för att ge goda förutsättningar att bedriva en snabb och effektiv logistikverksamhet med leveranser till hela Norden.

– Nu bygger vi en ny toppmodern anläggning i Nordens bästa logistikläge. Detta är en väldigt viktig satsning för att vi på Elgiganten ska fortsätta att växa hållbart, säger Daniel Lundby, VD för Elgiganten Logistik AB.

Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionsledet, inte minst i materialval där exempelvis stommen byggs i limträ.

Byggnaden ser dessutom ut att bli en av Sveriges första WELLcertifierade logistikanläggningar som därmed sätter en ny standard för logistikfastigheter gällande social hållbarhet.

– Med projektet bryts ny mark inom hållbarhet och förhoppningsvis blir detta en av de första svenska WELL-certifierade logistikanläggningarna. Genom detta projekt befäster vi vår position som det ledande logistikfastighetsbolaget, säger Jörgen Eriksson, VD Catena.

Projekteringen av den nya logistikanläggningen pågår med en beräknad byggtid på 16 månader.

Stora fördelar att välja STORA MASKOR av sträckmetall för sandwich

-  Skalskydd perfekt med stor maska, att motverka inbrott, sabotage bl a i samhällsviktiga byggnader och lager med stora ekonomiska värden. Det är den fördröjande tiden som är av stor vikt och sträckmetall är svårforcerad.

-  Stora maskor syns på långt håll, än om man inte ligger i första raden längs med huvud vägarna så syns det enormt väl.

-  Ekonomiskt alternativ att smycka en neutral sandwichfasad.

-  Solskydd, då stora maskor är vinklade som ger ett skydd, ej plattvalsade.

-  Olika modeller, ex utskurna logotyper eller mönster, se 2 bilder, där fasaden belyser för tagets logotype o varumärke.

Här

Det kan tyckas enkelt med ramlagt i aluminium, men tvärtom, hofv2 är i princip ensamma om att leverera detta, då det inte är många företag som svetsar sträckmetall och ram i aluminium för ett bästa resultat. Sträckmetalls modeller är belysta.

hofv2  vill också belysa kulörer och hoppas att arkitekterna får bygglov för lite mer val av NYA sobra kulörer. hofv2 har en helt ny palett med nya kulörer i högsta kvalitet. hofv2 väljer arkitekterna och byggbolagen, när arkitektens vision måste stämma 100% med utförandet. hofv2 förenklar ALDRIG varken sträckmetalltillverkningen i sina parametrar eller montage.

Slutligen kan man säga att de kulörer som varit efterfrågade 2020 är champagne, guld, brons, svart, 2021 lite mer blandad efterfrågan med starka kulörer.

Välkomna till hofv2, företaget med de stora sträckmetall visionerna.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS
Projekt HEDE nya handelscenter i Kungsbacka färdigställt Q3 2020. har man valt en av hofv2s minsta maskstorlek inom vårt program av Material aluminium där maskan är svetsad i ram i spännande Dekorativa/ Ytbehandling i guld anodiserat (hofv2 erbjuder 3 nyanser av guldanodiserat).

Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning

Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

– TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning.

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning.

– Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

– Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer efter ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen.

Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer efter ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen.

– Kvaliteten är dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man också räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, menar PeO Axelsson.

– Kvaliteten är dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man också räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, menar PeO Axelsson.

TYRI Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbplats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

TYRI Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbplats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktyg som guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder det till att fler tar väl underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet på lång sikt.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktyg som guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder det till att fler tar väl underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet på lång sikt.

– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om föraren skulle bländas av sina egna lampor eller ett mötande fordons.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om föraren skulle bländas av sina egna lampor eller ett mötande fordons.

– I Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållbarhet och arbetsmiljö. Det har pushat oss att utveckla produkter som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

– I Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållbarhet och arbetsmiljö. Det har pushat oss att utveckla produkter som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
25 www.tyrilights.com
DAGENS
INFRASTRUKTUR
// DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY
25 www.tyrilights.com
DAGENS
INFRASTRUKTUR //
DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

Är ni i behov av hållbara och iögonfallande stenprodukter till inne- eller utemiljöer?

Då har ni hittat rätt. Med 40 års samlad expertis av natursten kan Granum tillgodose alla era stenbehov – oavsett om ni är ett företag eller en privatperson.

Låt oss skapa något hållbart tillsammans!

Granum Stenprodukter AB Aspgatan 33, 289 71 Sibbhult www.granumstenprodukter.se

SCIL AB ERHÅLLER MARKANVISNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

Det göteborgsbaserade bostadsutvecklingsbolaget Scil AB tilldelas markanvisning för flerbostadshus i det kommande området vid Rävebergsvägen i stadsdelen Angered.

Det planerade bostadsområdet i Angered ligger i nära anslutning till Angered Centrum där staden nu väljer att kraftsamla.

Området i stort är ett prioriterat utbyggnadsområde och vid Rävebergsvägen är målet att skapa en blandad bebyggelse med småhus och flerbostadshus som även bjuder på olika boende- och upplåtelseformer.

För Scil AB är arbetet med Rävebergsvägen en naturlig plats att

verka på då bolaget varit framgångsrika i områden med liknande utmaningar och möjligheter.

– I projektet vid Rävebersvägen ser vi att vår kompetens inom stadsutveckling kommer till sin rätt. Vi genomförde nyligen projektet Byvädersterrassen i Biskopsgården där samtliga 20 bostäder i parhusform såldes på mindre än en månad och nu är inflyttade. Vi är glada för det fina samarbetet vi haft med Göteborgs Stad i Biskopsgården och ser fram emot att få gå in i ytterligare arbete tillsammans, säger Ulrika Davidsson, ansvarig bostadsutvecklare för Byvädersterrassen.

Utvecklingen av området vid Rävebergsvägen förväntas starta efter årsskiftet 2022/2023. Detaljplaneprocessen och genomförandet av det nya området kommer att ske i samarbete mellan Scil AB, Göteborgs Stad samt övriga aktörer som erhåller markanvisning för småhusen.

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76 rescuelife247.se EN SÄKER HAMN RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT MONTERING LIVRÄDDNINGSPOSTER RÄDDNINGSSTEGAR
Anläggningskonstruktion Beräkningar Byggnadskonstruktion Processanalys Projektledning El & Automation
dimensionering av rör- och rördelar. DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR!
Ingenjörs rman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm. www.rorkraft.se 010-251 21 00
För statisk

TRÄDGÅRDSHUSEN OCH SKOGSHUSEN I KARLSTAD

>>>

TRÄDGÅRDSHUSEN OCH SKOGSHUSEN I KARLSTAD

E/S-A Arkitekter och Sonnelids Fastigheter vann i somras en markanvisningstävling för Södra Kroppkärr, Karlstad. Nu påbörjas det fortsatta arbetet med att utveckla de 31 radhusen fördelade på två delområden med skillnad i karaktär: en skogbevuxen slänt och ett öppet, platt fält bredvid ett koloniområde.

I förslaget har de två delområdenas olika karaktär påverkat husens utformning. Skogshusen, som de kallas, ligger intill Trollkoneberget.

De får en fasadpanel som ska föra tankarna till en kotte och en kulör som ska smälta in i den intill liggande skogens färgschema.

Den andra hustypen, Trädgårdshusen, ligger istället på det öppna fältet och får en intim trädgård med koppling till koloniträdgårdarna och takterrass med sadeltaksformad pergola, berättar Olof Olsson på E/S-A Arkitekter.

Trots att Skogshusen och Trädgårdshusen skiljer sig från varandra

i utformning så delar hustyperna några grundläggande kvalitéer så som rumshöjden på nästan 3 meter i entréplan, takterrass och synligt KL-trä invändigt.

Projektet håller en hög miljöambition både med en stomme i KL-trä och låg energiförbrukning samt solceller som ska klara större delen av hushållselen. Husen byggs med miljöcertifiering Svanen. Radhusen kommer att variera i storlek från 3,5 till 6 rum och kök, om 2 respektive 3 våningar.

– Vi är stolta och glada över att få genomföra projektet. Det är ett väldigt fint och spännande projekt, där E/S-A Arkitekter kommer att ta ett större ansvar för helheten än vad vi brukar göra. Vi kommer att leda all utveckling av husen ex inredning, upphandling, marknadsaktiviteter och ta ansvar för ekonomin berättar Marcus Sonnelid, VD på E/S-A Arkitekter som även är delägare i Sonnelids Fastigheter.

Säljstarten förväntas gå av stapeln i augusti 2023 och byggstarten planeras i början 2024

Nya Projekt 20 December 2022

ANRIN NORDIC LEDER VATTEN

Rännor för transport av dagvatten är viktigt när urbaniseringen ökar och allt fler ytor blir hårdgjorda.

ANRIN Nordic tillhandahåller rännsystem och galler för många olika sammanhang och med anpassning för specifika behov.

– LEADING WATER ÄR vår devis. Våra produkter leder vatten och ligger helt rätt i tiden. Det är mycket tal om dagvattenhantering och beredskap för stora vattenflöden nu och i framtiden. Morgondagens problem är redan här, säger Mikael Holmberg, vd vid det svenska försäljningsbolaget ANRIN Nordic.

– Våra målgrupper är föreskrivande led, entreprenörer och slutkunder bland kommuner, fastighetsägare och industrier. Utöver vårt stora sortiment av rännor och galler kan vi ta fram speciella lösningar för specifika behov. Vi är lösningsorienterade, säger Mikael Holmberg,

Det handlar om rännsystem vid till exempel entréer, trottoarer, gårdar, terrasser. Rännsystemet består av en rännkropp och galler i valfri design. Gallren kan fås i olika material såsom segjärn, komposit, galvaniserat och rostfritt stål.

Rännsystemen klarar trafikklasserna A15-F900 enligt EN-1433. Några unika egenskaper som ANRIN erbjuder är bland annat UniLink vilket är ett system för att förenkla monteringen av rännkropparna. En annan unik egenskap är designen OvalGrip som är mer än 15 procent mer effektivare i vattenupptag jämfört med den gamla designen.

ANRIN har tre produktgrupper:

1.

ANRINs polymerbetongprodukter

Rännor med och utan fall, slitsrännor för diskret design, komplett med stort utbud av galler. Gårdsbrunnar med lövsil och vattenlås, fotskrapor som gjuts in i entréer och brett utbud av sportprodukter för idrottsanläggningar.

2. HYDROTEC

Betongprodukter, rännor 100-400 mm breda, med och utan

fall, rännor (HYDROline) i aluminium eller segjärn samt HYDROblock som är en extremt stabil ränna helt i segjärn (finns i bredderna 100-300 mm) och med belastningsklass F900. Även gatugods såsom betäckningar i olika storlekar och utföranden.

3. Stainless Team

Rännor i rostfritt eller syrafast stål i rännutförande eller som golvbrunnar för hemmet, industri, utemiljöer, pooler och storkök.

– Vi kan också leverera galler och brunnar i specialdesign samt valfritt utförande med till exempel företagets namn/logotype. Andra produkter är också luftningsbrunnar och terrassbrunnar, säger Mikael Holmberg.

Etablerade samarbeten Det svenska försäljningsbolaget ANRIN Nordic startade 2017 som dotterbolag till tillverkaren ANRIN i tyska Anröchte och har sedan dess etablerat återförsäljarnät i samtliga nordiska länder. 2019 inleddes samarbete med finska Stainless Team och deras rostfria produkter. Nyligen har ett tredje samarbete inletts, nu med tyska tillverkaren HYDROTEC och deras produkter.

ANRIN Nordic har sitt centrallager i Trelleborg för distribution i de nordiska länderna.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS 84 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ANRIN NORDIC
www.anrin.com ANRIN OvalGrip galler.
Hos oss handlar du TRYGGT ! Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! www.staffare.se HUDIKSVALL TIMRÅ STOCKHOLM BOLLNÄS VÄSTERÅS UPPSALA STORVIK SKELLEFTEÅ LULEÅ ”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.” STAFFARE GARANTI SERVAD BESIKTAD Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP!
>>>
NATURDRÖMMEN I JÄRVSÖ

NATURDRÖMMEN I JÄRVSÖ

När Thomas och Sofia började leta efter mark i sina gamla hemtrakter i Järvsö var det drömmen om orörd skog som stod högst upp på önskelistan. Så dök den plötsligt upp – en tomt med resliga tallar längs Kalvsjöns glittrande vatten, så unik att de köpte den på stående fot.

Med sin natursköna omgivning och den branta sluttningen ned mot sjön såg paret tomtens potential direkt:

– Vi köpte den faktiskt osedd. Vi hade bara sett bilder på tomten, men förstod att vi både skulle få kvällssol och nära till vattnet, säger Thomas.

Nu gällde det bara att hitta ett hus som kunde smälta in i och bli en del av skogen:

– Sommarnöjen var ett självklart alternativ, tack vare deras omsorg för detaljer och kärlek till hantverket. Samtidigt innebar deras nyckelfärdiga lösning många fördelar för oss som inte kunde vara på plats under arbetet.

Tidlös Sommar 80, med sitt markerade sadeltak, blev ett passande val för en ort som ofta får mycket snö under vinterhalvåret. En anspråkslös form som fungerar väl med övrig bebyggelse, enligt Thomas själv. Det kombinerades med interiörstilen Rå:

– Just Rå med sin oljade plywood var något som vi verkligen föll för, då vi visste att det skulle göra sig bra mot skogen.

Att inte placera huset på tomtens vackraste plats, som man ju faktiskt vill kunna nyttja, är något som de tagit fasta på:

– Vi placerade huset ganska högt och lite längre bak för att i stället öppna upp för ytor framför huset där man kan vara på dagarna. Eftersom det ligger så högt får man den där fantastiska känslan av att nästan befinna sig uppe i trädtopparna. När man

kommer man från baksidan kanske det inte ser så anmärkningsvärt ut, men sedan kliver man in och ser hur huset öppnar sig på vid gavel mot naturen.

Genom att öppna allrummets skjutdörrar i glas skapas den där samexistensen med naturen som Thomas och Sofia drömt om så länge:

– På dagarna är vi väldigt mycket ute och inne i någon form av sömlös övergång. Det var också vår dröm, att ha ett hus som ger känslan av att befinna sig utomhus. Storheten med Sommarnöjens hus är just det, att det blir som ett uterum på dagen men väldigt inkapslat och mysigt på kvällen, säger han.

Hit kommer paret och deras två barn såväl sommar som vinter, men ibland åker Thomas upp ensam för att bara njuta av lugnet eller arbeta på distans:

– I många avseenden är det ett osynligt hus som man inte tänker på, utan snarare platsen och naturen runt omkring. Vissa hus kan nästan vräka sig över en tomt, men här vaggas man in i naturens ordning på ett väldigt delikat sätt.

Nya Projekt 26 December 2022

FORMGE DIN VISION

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål.

Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com.

Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

INTEGRERA OCH SMÄLT IN SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Din expert på fukt och hållbarhet i en byggnads alla faser

Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vare sig det gäller befintligt bestånd eller nybyggnation är akuta och oväntade händelser kostsamma. Vi hjälper dig att minimera dessa samt tar kontrollen över miljökrav så att du kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras.

Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.
Ring dygnet runt 020-235 235

VI TAR ÖVER ANSVARET FÖR ERA GOLVYTSKIKT

FRÅN HÅLLBARHETSANALYS VIA UTFÖRANDE TILL CERTIFIKAT – VI KAN MED STOLTHET TA ANSVAR FÖR ATT LEVERERA HELA PROCESSEN.

Vi har Sverige-rättigheterna för vår patenterade keramiska golvlack. Under snart tio år har vi applicerat den keramiska lacken hos våra kunder. Därför vet vi nu att det inte finns någon annan produkt som ger det nötningsmotstånd som den skapar. Nu tar vi nästa steg och levererar Certifikat Hållbara Golv. Konceptet medför inga tillkommande kostnader för er som kund utan ingår i vårt redan befintliga erbjudande.

VÅRT HELHETSANSVAR

Ekonomiskt

Vår produkt och process ger mer än 50 % i direkt kostnadsbesparing jämfört med traditionell golvhantering.

Du kan också kontakta Simon Fredman, Marknadschef simon.fredman@ hallbarteknik.se, Mobilnr. 070-374 18 76

Enkelt

Vi tar ansvaret för er golvförvaltning samtidigt som underhållet förenklas och innemiljön blir mer hälsosam och trevlig.

DELÅRSAVSTÄMNING

Värdeskapande

Certifikat Hållbara Golv skapar långsiktigt ekonomiskt värde för fastigheter, miljö och människor.

Hållbart

Vår produkt och process förlänger de befintliga golvens livslängd med minst 10 år. Den direkta besparingen av CO2-avtryck jämfört med ett golvbyte är över 90 %. Dvs. 10 kg CO2 i besparing per renoverad kvadratmeter.

VI RENOVERAR
HALLBARTEKNIK.SE
SAMTLIGA TYPER AV GOLVMATERIAL
BESÖK OSS PÅ FASTIGHETS MÄSSAN I MONTER N:11.
CERTIFIKAT HÅLLBARA GOLV REVIDERING PLANER ÅRSAVSTÄMNING, CERTIFIERING NULÄGES- & HÅLLBARHETSANALYS RAPPORT STATUS & PRIORITERING UTVECKLINGS- & FÖRVALTNINGSPLAN
UTFÖRANDE: RENOVERING
UTFÖRANDE: FÖRVALTNING & ÖVERSYN Vill du veta mer?
Vi är specialister på nöd-och ö Tel 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix se

STARTSKOTT FÖR NY BYGGNAD VID UMEÅ UNIVERSITET

>>>

Nu går starten för den nya byggnaden som ska möta Umeå universitets behov av lokaler för undervisning och kontor, men också råda bot på bristen av tentamensalar i campusnära läge. Med sin strategiska och centrala placering ska byggnaden bli universitetsområdets framtida knutpunkt.

Den nya byggnaden, som i planeringsstadiet kallades Hus K, kopplar samman Universum, Aula Nordica och Naturvetarhuset och stärker Campus Umeås fysiska identitet.

Den 9 500 kvadratmeter stora byggnaden kommer att omfatta fem våningsplan och innehålla tentamenssalar med plats för upp till 540 personer, vilket innebär att Umeå universitet för första gången kan samla alla sina tentamenslokaler på huvudcampus. Där kommer även att finnas lokaler för undervisning, kontor, studieplatser och café.

– Behovet av nya tentamenslokaler i ett centralt läge på campus i Umeå har länge varit stort och det är glädjande att arbetet nu kommer att startas upp. Vi ser fram emot att få tillgång till de nya flexibla lokalerna när de är klara, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

om till lärosalar när behovet ökar, och omvänt att lärosalar kan användas som tentamenssalar vid intensiva tentamensperioder. Genom den höga graden av generalitet och användarflexibilitet skapas en hållbar byggnad som är framtidsäkrad över lång tid.

– Att bygga hållbart och långsiktigt är alltid av största vikt för Akademiska Hus och vi ställer höga miljökrav i utvecklingen av alla våra byggprojekt. Med en rad insatser såsom att samtliga systemval utvärderas ur ett klimatperspektiv och att vi installerar energieffektiva funktioner som exempelvis behovsstyrd ventilation och belysning, säkrar vi att det nya huset blir en klimatsmart byggnad. Vi har också fokus på återbruk och kommer att återanvända en del material från andra byggnader inom vårt fastighetsbestånd, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

Byggnadens stomme har dessutom optimerats utifrån den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och varje del har beräknats för att minska materialåtgången. Den betong som kommer att användas är grön betong som är bättre för miljön än traditionell betong.

För att kunna använda lokalerna i det nya huset så effektivt som möjligt får de en flexibilitet så att de enkelt kan ställas om till olika aktiviteter.

Det innebär bland annat att tentamenssalarna ska kunna göras

Ytterligare en hållbarhetsaspekt som bidrar till ett minskat klimatavtryck är att den nya byggnaden från början var tänkt att bli större än vad som nu blir fallet. Genom att samla in data via sensorer och bokningssystem och utifrån det analysera hur lärosätets befintliga lokaler kan nyttjas än bättre, har Akademiska Hus och Umeå universitet kraftigt kunnat reducera det ursprungliga nyproduktionsbehovet.

Den nya byggnaden beräknas stå klar våren 2025. Akademiska Hus uppskattar i nuläget sin investering i projektet till 340 miljoner kronor.

Nya Projekt 34 December 2022
FLEXIBLA LOKALER FÖR ÖKAT LOKALUTNYTTJANDE OCH MINSKAT KLIMATAVTRYCK

REKORDSTORT INTRESSE FÖR LYXBOSTADSPROJEKT PÅ

LIDINGÖ

Vid slutet av Kyrkviken på Lidingö byggs just nu exklusiva bostäder signerade stjärnarkitekten Thomas Sandell. Husen kommer att kosta 29 miljoner och trots prislappen är intresset rekordstort.

Projektet har fått namnet ”14/18 Kyrkviken” och har skapats av Medvind som bland annat ligger bakom prestigeprojekten Grand Mosebacke och Bergmans Bageri på Södermalm. Det är två huvudhus med två bostäder i varje och två attefallhus – totalt sex enheter – som just nu ligger ute till försäljning.

– Trots att det är parhus ska varje enhet ha sin privata sfär och kännas som en egen villa. Två bostäder får dessutom egna takterrasser och vi jobbar i övrigt med generösa och välplanerade ytor runt omkring bostäderna, säger Eric Eiderbrant, mäklare på New Nest som ansvarar för försäljningen. Eric har tidigare arbetat på ESNY och deltagit i Kanal 5-succén “Toppmäklarna”.

– Det är ett unikt läge vid vattnet och nere i viken finns en brygga som tillhör fastigheten med möjlighet till båtplats. Det kommer att vara solläge hela dagen och mycket hög standard i alla materialval, fortsätter han.

Sedan projektlanseringen i somras har vi fått in flera tusen intresseanmälningar och vi har precis smygstartat försäljningen. I början av mars är planen att hålla “öppet hus” för intressenter som då kan gå in i ett av husen, som vid den tiden kommer att vara nästintill färdigbyggt. Planen är att inflytt är i Q3 2023.

– Projektet sticker verkligen ut och vi märker ett stort intresse, även internationellt, berättar Eric Eiderbrant.

Arkitekten bakom 14/18 Kyrkviken är Thomas Sandell som tillhör Sveriges främsta arkitekter och formgivare, bland hans skapelser märks Gåshaga Brygga på Lidingö, Stockholmsbörsen och interiören på Moderna Museet.

– Ambitionen har varit att ta vara på det unika läget vid vattnet och skapa hus som skall hålla under lång tid, säger han och fortsätter:

– Tegel och trä är framförallt de material som dominerar intrycket i husen och när det kommer till närområdet har vi försökt att tillgodogöra oss det fantastiska läget på bästa sätt.

– Jag försöker alltid göra funktionell och hållbar arkitektur, men med ett litet smil i mungipan. Samtidigt vill jag att det ska vara en flirt till vår egen bebyggelse-historia.

De exklusiva materialvalen kännetecknar projektet. Köken är skapade av Arclinea som tillhör världens främsta köksdesigners.

– De ligger i framkant när det kommer till kök och inredningsdesign och alla deras projekt går via deras världskända arkitekt Antonio Citterio. Detta är inga färdiga kök som gemene man kan beställa, de släpper exempelvis inte ens ut sina färgkoder för att skydda sin produkt. På Lidingö blir vi först i Sverige med deras nya kökslinje Thea, berättar Eric Eiderbrant.

Priserna är ännu inte bestämda, men de mindre husen kommer att gå för runt 9,5 MSEK och de stora för 29 MSEK beroende på tillval.

Nya Projekt 35 December 2022

Säkrare, ljusare och enklare

Säkrare, ljusare och enklare

Vi har allt ni behöver för takläggning och många andra arbeten på fastigheter. Vi anstränger oss för att ni inte ska behöva göra något extrajobb, utan kunna beställa allt ni behöver direkt från oss. Vi utökar ständigt vårt sortiment för att tillgodose era behov. Marknadens lägsta priser. Jämför gärna själva!

Vi har allt ni behöver för takläggning och många andra arbeten på fastigheter. Vi anstränger oss för att ni inte ska behöva göra något extrajobb, utan kunna beställa allt ni behöver direkt från oss. Vi utökar ständigt vårt sortiment för att tillgodose era behov. Marknadens lägsta priser. Jämför gärna själva!

Säker röklucka och brandlucka

Säker röklucka och brandlucka

I en fastighet är det viktigt att man har en väl fungerande röklucka installerad. För att brandskyddet ska nå upp till kraven ska brandluckan anpassas efter utformning och storlek på byggnaden.

I en fastighet är det viktigt att man har en väl fungerande röklucka installerad. För att brandskyddet ska nå upp till kraven ska brandluckan anpassas efter utformning och storlek på byggnaden.

Röken gör störst skada

Röken gör störst skada

I händelse av brand är det oftast röken som orsakar störst skada. Med brandventilatorer/rökluckor kan den skadliga och giftiga röken släppas ut. Det gör att branden inte sprids lika snabbt, att luften hålls renare och inte luften blir lika farlig att andas. Om man vill använda rökluckan till att släppa ut värme och förbättra ventilationen kan det vara smart att även installera en väderstation som automatiskt stänger luckan vid hård vind och regn.

I händelse av brand är det oftast röken som orsakar störst skada. Med brandventilatorer/rökluckor kan den skadliga och giftiga röken släppas ut. Det gör att branden inte sprids lika snabbt, att luften hålls renare och inte luften blir lika farlig att andas. Om man vill använda rökluckan till att släppa ut värme och förbättra ventilationen kan det vara smart att även installera en väderstation som automatiskt stänger luckan vid hård vind och regn.

Brand- och komfortventilator av hög kvalitet

Brand- och komfortventilator av hög kvalitet

Motorstyrd brandventilator

Motorstyrd brandventilator

Våra brandluckor håller hög kvalitet och vi har allt som behövs för att anpassa rökluckorna efter olika sorters byggnader. Vi har bland annat enlocksventilatorer och tvålocksventilatorer med kupol eller lanternin. Självklart har vi även alla tillbehör som inbrottsgaller, nedstörtskydd, motorer och styrcentraler för luckorna.

Våra brandluckor håller hög kvalitet och vi har allt som behövs för att anpassa rökluckorna efter olika sorters byggnader. Vi har annat enlocksventilatorer och tvålocksventilatorer med kupol eller lanternin. Självklart har vi även alla tillbehör som inbrottsgaller, nedstörtskydd, motorer och styrcentraler för luckorna.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/nya-projekt_byfa_la_010-2022

Svanhals för kabelgenomföringar

Svanhals för kabelgenomföringar

För kabelgenomföringar mellan inner- och yttertaket och skyddar kabeln mot påfrestningar, vattenflöden och läckor. Vi har många olika varianter av svanhalsar, så som pappsvanhalsar och protansvanhalsar.

För kabelgenomföringar mellan inner- och yttertaket och skyddar kabeln mot påfrestningar, vattenflöden och läckor. Vi har många olika varianter av svanhalsar, så som pappsvanhalsar och protansvanhalsar.

Åskledarfäste

Åskledarfäste

Takledningshållare med ledningshållare och underdel av doppförzinkat stål.

Åskledarfäste

Takledningshållare med ledningshållare och underdel av doppförzinkat stål.

Åskledarfäste

Takledningshållare för horisontaltak. Fyllnadsvikt på 1 kg i frostbeständig betong.

Takledningshållare för horisontaltak. Fyllnadsvikt på 1 kg i frostbeständig betong.

Takljuskupol 3-glas

Takljuskupol 3-glas

Uppstignings-/ inspektionslucka

Uppstignings-/ inspektionslucka

• Låsningsbara från in- eller utsidan.

• Låsningsbara från in- eller utsidan.

Fuktavluftare

Fuktavluftare

ø 75 för PVC duktak.

Rundad eller pyramid. Vi har de flesta storlekar i lager.

Rundad eller pyramid.

Vi har de flesta storlekar i lager.

• Träram med svart eller tegelröd kondensisolerad plåtlucka.

• Träram med svart eller tegelröd kondensisolerad plåtlucka.

ø 75, 110 och 160 för papptak.

ø 75 för PVC duktak. ø 75, 110 och 160 för papptak.

RING OSS PÅ 031 – 43 50 90 ELLER GÅ IN PÅ WWW.MILLETECH.SE Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031–43 50 90 order@milletech.se | www.milletech.se • Taksäkerhet • Träskruv/bricka • Byggskruv • Lättbetongskruv/bricka • Takstosar • Takbrunnar • Teleskophylsor • Betongskruv • Betongstift • Lättbetongskruv • Plåtskruv med borrspets • Träskruv • Dubbelgängad träskruv • Slangklämmor • Montagehjälpmedel • Brickor • Mätredskap • Verktyg • Betong- / hammarborr • Tätningsprodukter • Skyddsartiklar • Ljuskupoler • Uppstigningsluckor m.m
TILL OSS OM DU VILL BLI LIKA LÖNSAM SOM VÅRA KUNDER
VÄLKOMMEN
RING OSS PÅ 031 – 43 50 90 ELLER GÅ IN PÅ WWW.MILLETECH.SE Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031–43 50 90 order@milletech.se |
• Taksäkerhet • Träskruv/bricka • Byggskruv • Lättbetongskruv/bricka • Takstosar • Takbrunnar • Teleskophylsor • Betongskruv • Betongstift • Lättbetongskruv • Plåtskruv med borrspets • Träskruv • Dubbelgängad träskruv • Slangklämmor • Montagehjälpmedel • Brickor • Mätredskap • Verktyg • Betong- / hammarborr • Tätningsprodukter • Skyddsartiklar • Ljuskupoler • Uppstigningsluckor m.m VÄLKOMMEN TILL OSS OM DU VILL BLI LIKA LÖNSAM SOM VÅRA KUNDER
www.milletech.se
www.hrc-europe.com High Performance Reinforcement Products HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway Headed bars and rebar couplers ...for all kind of infrastructure. Improving design and structural performance Reducing construc�on �me info@hrc-europe.com Cer ed … Environmental Product Declara on (EPD) … BIM tools
MILJÖ & EFFEKTIVITET I HARMONI Alron Chemical AB är Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen. I över 40 år har vi tillämpat modern forskning och teknik för att utveckla produkter inom områdena desinfektion, byggnadsskydd, mögel- och luktsanering som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa med vare sig hälsa eller miljö. DESINFEKTION LUKTKONTROLL RENGÖRING BYGGNADSSKYDD AVLOPPSUNDERHÅLL NYHET! Alron Chemical Co AB Kontakta oss för mer information: Tel. 0152-134 75 | info@alron.se | www.alron.se

Stålleveranser

www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

BYGGSTART FÖR OBOS

STORSATSNING I NACKA >>>

Snart går startskottet för bygget av de första 60 lägenheterna i kvarter Elverkshuset, mitt i centrala Nacka. Här finns allt i från välplanerade ettor till större femrummare med uthyrningsdel. Dessutom kommer en del av bostadsrätterna erbjudas med OBOS Deläga, som innebär att köparen betalar halva bostaden, eller mer, och bor i hela.

– Det är en utmanande tid, men vi är glada över att vi nu kan sätta i gång. Som medlemsorganisation, med över 500 000 medlemmar i Norge och Sverige, har vi ett uppdrag att leverera bostäder även när marknaden är osäker. Vi arbetar långsiktigt, tror på projektet och ser fram emot att vara en del av Nackas utbyggnad framöver, säger Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem. HMB Construction, som ansvarar för bygget av de 60 lägenheterna i Brf Ampere, den första av flera bostadsrättsföreningar, ser också positivt på byggstarten.

– Vi imponeras av att OBOS i dessa utmanande tider fortsätter att skapa projekt och bidra till samhällsutvecklingen. Det visar en framtidstro, som vi delar och gärna bidrar till, säger Krister Karlsson, vd för HMB Construction.

Totalt kommer Elverkshuset bestå av cirka 330 moderna bostadsrätter, varav cirka 20 procent kommer att erbjudas genom OBOS Deläga. Med OBOS Deläga köper medlemmen halva bostaden medan resterande del ägs tillsammans med OBOS. Eftersom både lån och krav på kontantinsats blir upp till 50 procent lägre ökar andelen tillgängliga bostäder för de som med dagens krav inte kan köpa en bostadsrätt.

– Med dagens hårda kreditkrav har de som är i störst behov av ett ägt boende sämst förutsättningar att finansiera det. Genom OBOS Deläga delar köparen både risk och kontantinsats med oss, säger Sofia Ljungdahl.

Inflyttning planeras till första kvartalet 2025.

Nya Projekt 42 December 2022

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET SOM TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN

Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala.

Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt.

Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.

stål
Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås 610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.
Produkter i
från Häfla Bruk

Låt både tak och fasad producera el

Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.

Estetiskt Hållbart

ANVÄND DIN FASADS FULLA POTENTIAL!

Vi växer och öppnar kontor i södra Sverige!

Fasadsystem är experter på fasader, dörrar, fönster, uterum och tak. Vi erbjuder även funktionella solcellslösningar med mycket hög kvalitet.

Vi skapar en ljusare framtid. Solenergi har en enorm potential, inte minst för att skynda på den gröna omställningen. Det ställer höga kvar på oss i branschen att ta fram snyggare, effektivare och mer prisvärda fasadlösningar där solenergi spelar en allt mer betydande roll.

Nu växer vi och utvecklar ett lokalkontor i södra Sverige som kompletterar vår verksamhet sedan över 40 år i Stenkullen. Låt oss berätta mer om hur våra framtidssäkrade lösningar kan anpassas till dina behov och bli kostnadseffektiva.

Kontakta oss:

STENKULLEN info@fasadsystem.se 0302 - 230 10

REGION SYD krister@fasadsystem.se 046 - 550 21

Soltechkoncernen är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak-, el- och fasadarbeten.

Landén, Fasadsystem Syd

Tryggt
Krister

NU INVIGS TÄBY SIMHALL

NORCONSULT HAR UTFORMAT OCH PROJEKTERAT >>>

NU INVIGS TÄBY SIMHALL – NORCONSULT HAR UTFORMAT OCH PROJEKTERAT

Nu invigs Täby Simhall vid det gamla galoppfältet i Täby. Norconsult har utformat och projekterat anläggningen som erbjuder ett komplett utbud för hela familjen.

Täby Simhall har blivit ett landmärke i den nya stadsdelen Täby Park. Den svarta betongfasaden med slipad terrazzo, glimrande ballast och vita bakbelysta plåtar glimrar i novembermörkret. På insidan har arkitekterna skapat en välkommande känsla med varma nyanser av terrakotta och orange i mittkärnan och blått och turkost i bassängrummen.

Utformningen av simhallen bygger på en tydlig gestaltningsidé med en uppdelning av simhallens volymer som hjälper besökare att orientera sig genom badets olika delar. Tillgängligheten har varit en viktig aspekt genom projektet eftersom anläggningen ska passa alla invånarnas behov och funktionsvariationer, oavsett om det gäller föreningsliv, motionärer, rehabilitering eller familjer.

– Simhallen ska funka för allt från babysim till seniorsim och alla ska mötas på lika villkor, säger Malin Ahlstedt, arkitekt och uppdragsledare på Norconsult.

Badet på drygt 10 000 kvadratmeter rymmer en 50-meters tävlingsbassäng med tio banor och en läktare, två varma undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, bastu och ett familjebad med barnbassänger och strömkanal. I badhuset finns även ett träningslokaler samt en servering i direkt anslutning till bassängerna.

– Tanken är att besökarna ska kunna utöva en bredd av vattenaktiviteter under samma tak; motionssim, simundervisning, rehabilitering, friskvård och föreningsliv. Men det är också en perfekt plats för familjeutflykten med rekreation, träning och lek, säger Malin Ahlstedt.

FLERA KOMPETENSER HAR BIDRAGIT

Norconsult har specialistkompetens inom badanläggningar och förutom arkitektur har ett flertal kompetenser bidragit med kompetens i projektet, till exempel badvattenrening, akustik, visualisering samt BIM-samordning. Byggnationen har pågått sedan 2020 och anläggningen slutbesiktigades i juli 2022. Uppdraget var en utförandeentrepenad med COBAB som byggentreprenör och Täby kommun som byggherre.

– Det har varit en smidig resa trots allt som har pågått i omvärlden under projekttiden. Vi är jättestolta över resultatet och glada över det goda samarbetet med Täby kommun. Det är härligt att badet nu äntligen öppnar så invånarna kan få ta del av sin nya fina simhall, säger Malin Ahlstedt.

Nya Projekt 50 December 2022

VARNING! Ägaren till

en byggnad eller annan anläggning där

det finns

ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet.

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30

cigaretttext.indd 1 16/06/2016 11:11:00
Lag (2016:545) om Skyddsrum
Ett komplett KMA-system ETT FÖRETAG I www.smartdok.se Allt i en app – Ett system!
Hantera avvikelser KMA-handbok Fotodokumentation
& Egenkontroller
dina egna formulär & checklistor
& positiva observationer SCAN ME
Formulärbibliotek
Byggdagbok
Riskbedömning Bygg
Förbättringsförslag
0612-76 39 20 www.aspby.se Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål Prisvärda produkter till din entreprenad! Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se www.teknoware.se Kontakta oss: TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • Underhållsfritt • Garanterad funktion ned till -25 ˚C • Snabb återuppladdning • Mycket kostnadseffektiv • 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer • IP65 • Perfekt för tuffa miljöer NYHET

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien. Se fler maskiner på www.crushing.no

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT

Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt.

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor.

DETTA INGÅR

• 1st högupplöst 7” monitor

• 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter

oemautomatic.se

CARLSEN
Kontaktperson Andreas
OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN! +47 92 01 66 67 www.crushing.no
Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86
KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA PROVA-PÅ-PRIS!

FÖRSTA SPADTAGET FÖR RIKSBYGGENS BRF KRONO-MAGASINET I NORRKÖPING

>>>

FÖRSTA SPADTAGET FÖR RIKSBYGGENS BRF KRONOMAGASINET I NORRKÖPING

Den 24 november tog Riksbyggen det första spadtaget för Brf Kronomagasinet i den nya stadsdelen Inre hamnen, Norrköping. Brf Kronomagasinet med 46 bostadsrätter är Riksbyggens första projekt Inre hamnen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan byggstarta Brf Kronomagasinet. När många andra drar i handbromsen fortsätter Riksbyggen att hålla en hög produktionstakt av nya bostäder. Riksbyggen är en långsiktig samhällsbyggare som byggt bostäder i Norrköping under många år, säger Göran Sundin, tf marknadsområdeschef Bostad Östergötland/Nyköping, Riksbyggen.

I Brf Kronomagasinet planerar Riksbyggen för 46 nyproducerade bostadsrätter med gemenskap, hållbarhet och grönska i fokus. Vi bygger ettor till femmor i modiga och raka former, från små yteffektiva lägenheter till stora representativa stadsradhus för hela familjen samt erbjuder möjlighet till Hyrköp för unga mellan 18-35 år.

– Unga vuxna är en av de grupper som har det tuffast på bostadsmarknaden. Därför har Riksbyggen sedan några år tillbaka inför Hyrköp av bostadsrätt i ett antal bostadsprojekt runt om i landet. Hyrköp har blivit populärt och är ett konkret sätt för Riksbyggen att hjälpa fler unga vuxna in på bostadsmarknaden, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

I Brf Kronomagasinet blandar Riksbyggen trä och en varierad tegelfasad för att låta husen smälta in i den gamla hamnens själ.

– Självklart har de kommande bostäderna, allt det man kan förvänta sig av nyproduktion: stilfulla materialval, smarta planlösningar och trygga garantier, Åse Ringborg, Sälj- och marknadsansvarig Bostad Östergötland/Nyköping Riksbyggen.

Husen kommer att byggas för att certifieras enligt de högt ställda kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

Ergonomisk design!

ABUCompact kättingtelfer

Vikten av flexibilitet

ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

www.gunnarprefab.se

#HOMEOFROADSAFETY

THE ORIGINAL

FOR OVER 20 YEARS

Oavsett om du ska på semester, till jobbet eller bara hem – är alltid målet detsamma: att komma fram tryggt och säkert. För att säkerställa detta kan du alltid lita på originalet, DELTABLOC®. Vi har med innovativa vägräcken i betong och stål samt moderna bullerskyddssystem bidragit till att göra världens vägar säkrare i över 20 år. Vi är Home of Road Safety. deltabloc.com

AirKey

Smart helt enkelt

AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan du låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey dig maximal frihet och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden. www.evva.com

ZUGOL Miljöskyddsmedel

ZUGOL Miljöskyddsmedel

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

Ett miljövänligt

Ett

Österå 145, SE-791

Österå 145,

Alla har rätt till en säker arbetsplats!

Bäcktuvevägen 4 Göteborg 031-23 19 50 . Kryptongatan 6 Mölndal 031-745 80 90
FASTIGHETEN SNEDEN 1:6, ENKÖPINGS KOMMUN, MÄLARDALEN >>> ETT HISTORISKT FÖRSTA SPADTAG PÅ
MÄLARDALEN PÅ

ETT HISTORISKT FÖRSTA SPADTAG PÅ FASTIGHETEN SNEDEN 1:6, ENKÖPINGS KOMMUN, MÄLARDALEN

Ett historiskt första spadtag har tagits på fastigheten Sneden 1:6, Enköpings kommun, Mälardalen. Fastigheten är den första utav flertalet markområden inom Sverige som Kilenkrysset tidigare under året sålt till Panattoni, Europas största utvecklare inom industri- och logistikfastigheter.

På fastigheten Sneden 1:6 kommer Panattoni att bygga en spekulationsbyggnad i form utav ett modernt logistiklager motsvarande 68 000 kvm, varav 9 700 kvm lagerentresol fördelat längst de båda långsidorna.

På entresolplan finns även konceptkontor, 325 kvm vid respektive entré. Byggnaden får en tilltalande placering med närhet både till grönområden och Enköpings centrala stadsdel, ett utmärkt logistikläge i direkt anslutning till E18 och RV55 med goda transportförbindelser till flertalet städer, Arlanda, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Örebro.

Byggnationen startar under hösten 2022 och beräknas vara klar hösten 2023. Med rätt hyresgäst kommer byggnationen att generera upp till 400 nya arbetstillfällen för Enköpings kommun. Byggnationen byggs enligt miljöcertifieringen BREEAM Excellent och kommer att byggas på en 200 mm Teqtonplatta. Byggnaden värms upp via bergvärme och taket förbereds för en takmonterad solcellsanläggning.

– Det är med glädje vi nu tar detta första spadtag. Etableringen som sker på detta markområde kommer att bidra till en fortsatt fin utveckling för företagsetableringarna inom hela Sverige.

Vi säger stort grattis till både Panattoni och Enköpings kommun, detta är en etablering i världsklass! säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset.

– För mindre än ett år sedan etablerade vi, Panattoni, vårt första kontor här i Sverige och redan nu sker detta historiska spadtag. Ett fint samarbete mellan alla inblandade parter ligger till grund för att detta blivit möjligt. En viktig person att nämna är Jan Persson och hans företag Kilenkrysset. Det är verkligen mycket inspirerande och glädjande att utveckla projekt på den svenska logistikmarknaden tillsammans. Att vi delar samma vision och värderingar ger en otrolig styrka, inspiration, förståelse och framtidstro. säger Fredrik Jagersjö Rosell, vd för Panattoni Sverige.

– Vi är väldigt glada över Panattonis val av Enköping. Deras etablering bekräftar vårt starka logistikläge i Sverige säger Peter Book, Kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Nya Projekt December 2022

SNABBA BESPARINGAR FÖR FASTIGHETER

•Smart termostat för fastigheter

• Återbetalningstid ca 2-4 år även för mindre fastigheter

• Effektiv märkesoberoende styrning

• Realtidseffekt med Ngenic Track

• IMD för flerbostadshus

• Se var och när förbrukningstoppar uppstår

• Rättvis fördelning av förbrukning

• Bättre energiprestanda och lägre kostnader

LÄS MER PÅ: NGENIC.SE/FORETAG

Stepisol Ljudgolv

Ombyggnad av vindar. För bästa resultat gjuter man direkt på stepisolen. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag.

Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet.

Sportgolv. Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä.

Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade.

”Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”. 2018

Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se

Stepisol
FULL KONTROLL & INGA KONSTIGHETER!

Slitstyrka

Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975

Du förtjänar att bli hörd.

Förstklassig ljudkvalitet för tal och musik

d&b audiotechnik har på ett unikt sätt löst de akustiska problemen som oftast uppstår med traditionella pelarhögtalare.

Ljudinstallationen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm, utförd av SoundCop Consulting, vann den prestigefyllda utmärkelsen Mondo*dr Awards 2019 i kategorin ”House of Worship”.

”Vi har installerat d&b:s pelarhögtalare xC-Series i ett flertal kyrkor med fantastiskt bra resultat. I Gustav Vasa kyrka, som har en efterklangstid på hela 7,5 sekunder, var d&b xC-Series ett självklart val för att kunna få ordning på ljudet”, säger Jacob Julin på SoundCop Consulting. Kontakta Arva Trading för mer information om referensinstallationer och installatörer.

Stockholm: tel. 08-470 58 10 Malmö: tel. 040-43 23 90 www.arva.se • info@arva.se

• xC-Series pelarhögtalare Gustav Vasa kyrka
>>>
FÖRSTA SPADTAG FÖR MULTIHUS I UPPSALA

FÖRSTA SPADTAG FÖR MULTIHUS I UPPSALA

Under onsdagen sattes spaden i marken för Uppsalas nya Multihus i den nya stadsdelen Rosendal. JSB Construction AB står som totalentreprenör för projektet och beställare är Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Byggnationen av Uppsalas nya Multihus är nu officiellt igång. Byggnaden kommer att innehålla två idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek med hörsal för 100 personer och lokaler för kulturskola. Projektet håller höga krav på hållbarhet och byggs enligt certifieringen miljöbyggnad Silver. Det nya multihuset beräknas stå klart hösten 2024 och den totala byggytan uppgår till ca 4 000 kvm (BTA).

Ceremonin hölls under onsdagen och representanter från kommun och beställare var på plats för att säga några ord och ta det traditionsenliga spadtaget. Närvarande var Fredrik Leo, vd för JSB, Erik Pelling Ordförande för Uppsala kommunstyrelse, Maria Patel, Ordförande för idrotts- och fritidsnämnden samt Sten Bernadsson, Förvaltningsdirektör, kulturförvaltningen.

– Vi är väldigt stolta över att få vara med och bidra till utvecklingen av Uppsalas nya stadsdel. På JSB ser vi byggnation i ett större perspektiv och därför är det särskilt roligt att bygga en mötesplats som kommer att ge glädje till fler, säger Fredrik Leo, vd på JSB Construction AB.

Byggnationen av multihuset ingår i etapp 3 för området och är en betydelsefull del i samlingspunkten kring Rosendals torg. Multihuset kommer att ligga i anslutning till det framtida Rosendals torg och den nya skolan.

JSB I UPPSALA

JSB har sedan januari 2022 ett pågående projekt i Uppsala där man tillsammans med Rikshem bygger 37 hyresbostäder. Tidigare i år annonserade JSB planer på att etablera sig i Uppsala, något som går enligt plan.

– Med två projekt igång i staden så ser vi nu framemot att permanent etablera oss i Uppsala. En Arbetschef för Uppsalaområdet är på plats och nu påbörjas arbetet med att bygga upp både avdelning och team samtidigt som fler objekt söks , säger Fredrik Leo.

Vi gör det enkelt att revolutionera energibranschen Sveriges största grossist av förnybara energilösningar glaskedjan.se • info@glaskedjan.se • 010-494 09 90 100% KLART Hela vägen från måttagning till montering! PROFFS PÅ GLASSKADOR • SERVICEAVTAL

Varför Malmsten Entreprenad?

• En trygg partner, stabilt företag med sund ekonomi

• Lång erfarenhet

• Malmsten har drivit cirka 200 projekt med denna typ av produkter

• Egen serviceorganisation med snabb inställelsetid • Samtliga komponenter finns alltid på vårt reservdelslager

• Möjlighet att driva och installera flera projekt samtidigt

• Kontinuerlig produktutveckling; förbättringar i befintlig konstruktion, t.ex. rostfritt växelhus, kugghjul i brons, delade styrskenor med möjlighet att justera

• Styrsystem med fjärruppkoppling, vilket innebär att vi kan distansavläsa mellanbottens funktionalitet samt ge en kundanpassad nivå av service

Kontakta Malmsten Entreprenad Tel +46 44 28 71 00 • info@malmsten.com www.malmsten.com

LIFESAVING

BY INTERACTION

Oavsett om du, dina nära och kära eller dina medarbetare befinner sig i skolan, på hotell, arbetsplatsen eller i andra offentliga miljöer skall de känna sig trygga. Vi ser till att du inte skall behöva tänka på alla eventuella dolda brandfaror som finns överallt omkring oss.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vad du behöver för Livräddande branddetektor i just den miljö som du vill skydda.

Därför vill vi gärna dela med oss av vår erfarenhet och hjälpa er, genom interaktion och utbyte av kunskaper så säkerställer vi tillsammans att din vardag kan fortsätta –precis som vanligt.

www.consiliumbuildingsafety.com

10 1 2 3 4 5 6 7 9 8 6 3 Alla ingående komponenter som har kontakt med vatten, består av syrafast rostfritt stål och motståndskraftiga polymerer Classic mellanbotten har inga infästningar bassängbotten, vilket förenklar rengöring
Följ oss på sociala medier
1. Manöverpanel 2. Display 3. Drop down 4. Servicelucka 5. Skvalpränna 6. Drivaxel på båda sidor 7. Handledare (tillval) 8. Ledad trappa i nisch 9. Höj- och sänkbart lyftplan 10. Skruvdomkraft
Malmsten Mellanbotten Classic
Kingspan AB Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se Kontakta Oss: λ= W/(m K) SP Fire 105 certifierat av försäkringsbolag Bäst i klassen B-s1,d0 brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1 Fasad brandtest (med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509) FRAMTIDEN INOM ENER GI EFFEKT I VT BY GG AND E Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper Produktion nu möjlig i Finland

Enligt trafikskadelagen skall alla skador som orsakas av trafikförsäkringspliktiga fordon ersättas, även om fordonet är okänt.

Trafikskadetjänst erbjuder den kompetens som fordras för att ni skall få ersättning för skador som orsakats både vid smitningsolyckor och då det skadevållande fordonet är känt.

KONTAKTA OSS 08-646 70 40 www.trafikskadetjanst.se

När standardlösningar inte räcker till Kundanpassade kök och inredningar från Dalarna
Claessons Snickeri AB • Fabriksgatan 2, Krylbo • claessonkok.se •
0226-618 20
VAR
KOSTNADER
HAMNAR ERA
FÖR TRAFIKSKADOR?
WILLHEM BYGGER PÅ EN AV DE SISTA CENTRALA TOMTERNA I JÖNKÖPING >>>

I hård konkurrens med flera av de största byggherrarna och totalt ett 30-tal aktörer, vann bostadsbolaget Willhem, tillsammans med arkitektbyrån OKK+, markanvisningen för en av de sista obebyggda tomterna i centrala Jönköping. Här planerar man nu för ca 65 lägenheter, i ett kvarter anpassat för den moderna människan, med stort fokus på mobila lösningar och urban frihet. Markanvisningen som Willhem vunnit, är en 2000 kvadratmeter stor tomt intill Junegatan i Jönköpings absoluta centrum.

– Med sitt centrala läge, det intilliggande villaområdet och bara några hundra meter ner till Vättern, ser vi det här som ett av Jönköpings absolut mest attraktiva lägen. Vi är oerhört glada att ha fått förtroendet att utveckla det till ett modernt och attraktivt kvarter, säger Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem.

Willhems vinnande förslag är framtaget i samarbete med den välrenommerade arkitektbyrån OKK+.

– Vårt fokus har varit att skapa en ny nod med en öppen struktur, som kan användas av såväl boende som besökare. De nya husen är en del av ett helhetsgrepp för Junegatans utveckling, där volymernas fristående komposition knyter samman innerstad med villastad. Husens utformning skapar aktivitet i fasad, ger extra fina boendekvaliteter och berikar stadslivet, säger Karolina Keyzer, grundare till OKK+.

URBAN FRIHET

Totalt kommer det att byggas tre huskroppar - två, fem och sex våningar höga med utkik över Vättern - med ca 65 hyreslägenheter

fördelat på 1-4 rum och kök. Husen kommer att få träfasad och så långt det är möjligt byggas med cirkulära och hållbara material, som t ex grön betong och återbrukat stål i fasadernas balkonglösningar.

Kvarteret ska präglas av urban frihet, vilket möjliggörs av smarta mobila lösningar, som pooler för bil och el-lådcykel och cykelgarage med reparations- och servicemöjligheter.

– Vår ambition är att skapa ett modernt boende där personer i alla åldrar ska trivas. Vi vill också utveckla området så det blir en attraktiv träffpunkt för såväl boende som besökare, säger Rikard Norström.

VATTNET I FOKUS

Husens gröna takterrasser med planteringslådor, grillplatser och gemensamhetsutrymmen blir lummiga oaser och självklara mötesplatser för de boende. Här planeras även för ett gemensamt växthus i två plan. Tanken är att olika verksamheter, t ex caféer och uteserveringar på bottenplan, ska bidra till att skapa ett livfullt kvarter.

Dagvatten från husen kommer att ledas ner till vattenspeglar på torget och gården och bli till mysiga samlingspunkter.

På torget kommer det även byggas sittbara trappor för boende och förbipasserande. Den befintliga bron över Junegatan byggs om för att underlätta och stärka kopplingen mellan stadskärnan och de lummiga villaområdena. Den förses även med sittmöjligheter, så man kan stanna upp och titta ut över Vättern.

Nästa steg i projektet är att den framtagna detaljplanen ska granskas, för ett slutligt antagande till sommaren. Byggstarten är planerad till 2024 och inflyttning redan två år senare.

Nya Projekt 82 December 2022

Lillängsvägen 24 - 136 72 Vendelsö info@gwasfalt.se www.gwasfalt.se 08-447 31 30

DRÄNERING / GRUNDISOLERING

I STOCKHOLMSREGIONEN

- För friskare hus -

Skanska vill tacka alla underentreprenörer, leverantörer och vår kund Castellum för ett mycket gott samarbete.

7stjärnan kommer att bli väldigt fint!

Vi bygger ett bättre samhälle.

LEISTER, LEISTER, PROFFSENS VAL I ÖVER 40 ÅR Backa Bergögata 7, 422 46 Hisings Backa | Tel 031-583065 | Info@piltorps.se l www.piltorps.se Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige. Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan. SKÅNE & HALLAND Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se SMÅLAND Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se www.kokscentrum.com
We make wood last longer NORDICA Husfärger färgsystem med brandskydd TEknos FR FACADE + NORDICA-serien brandskyddar din husfasad • Teknos FR Facade uppnår B-s1,d0, SP Fire 105 och systemet har verifierad bruksklass EXT enligt EN 16755. • Systemet innefattar TEKNOSAFE 2407-00 + NORDICA EKO 3330-03 + slutstrykning med Teknos husfärger i NORDICA-serien, finns i tre glanser; matt, halvmatt och blank. • NORDICA CLASSIC är Svanenmärkt. Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!
>>>
NORGES STÖRSTA STADSUTVECKLINGSPROJEKT LINK ÄR ARKITEKTEN BAKOM

Planförslaget om att utveckla kuststaden Lier-Drammen med 940 000 kvm bebyggd yta har nu levererats till Lier kommun. LINK Arkitektur vann uppdraget tillsammans med Multiconsult och WSP i en anbudstävling för fyra år sedan och har sedan dess ansvarat för planarbete, konceptutveckling, arkitektur och landskapsarkitektur.

Planen skapar förutsättningar för att transformera ett industriområde till en levande kuststad med 700 000 kvm bostäder, 200 000 kvm kontor/industri/handel samt 40 000 kvm offentliga byggnader. Totalt kommer staden att rymma 16 000 invånare och lika många arbetsplatser.

Det är det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Norge med mål om att bli ett föregångsprojekt för hållbar stadsutveckling på internationell nivå. Kuststaden ska bli attraktiv, urban och hållbar – en plats där människor, kust och framtid möts. Översiktsplanen har utförts på uppdrag av EIDOS Eiendomsutvikling.

– Det är fantastiskt att både använda mycket erfarenheter inom urbanism och vidareutvecklas med Lier-Drammen, inte minst i skissmetoden, det parametriska arbetet med att optimera hållbarhetslösningar. För oss är det självklart att våra arkitekter gestaltar och analyserar samtidigt i 3D-modellerna. Det är så vi säkrar intressant gestaltning i kombination med sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmål, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur i Sverige.

Bebyggelse och stadsrum

Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av urbana former och byggnadstypologier. Mot väst ska det vara högt, tätt och urbant, med hög koncentration av kontor, industri och handel. Mot öst ska det vara lägre bebyggelse, med möjlighet till egen trädgård och direkt tillgång till vatten och naturområden.

Mobilitet

Kuststaden får en robust planerad struktur för mobilitet, där cyklister och fotgängare prioriteras framför bilister. I den s.k. närhetsstaden når alla en busshållplats inom 500 meter.

Drift och teknisk infrastruktur Drift och teknisk infrastruktur är centralt för att nå projektets ambitiösa hållbarhetsmål. Det handlar om återvinning, återbruk och renovering för att minimera kuststadens utsläpp och koldioxidavtryck.

Även i Sverige har LINK en rad spännande stadsbyggnadsuppdrag inom affärsområdet urbanism. Uppdragen är av varierande skalor och grader av bevarande, men LINKs skissmetod och mindset är densamma i alla uppdrag, där det nära samarbetet och dialogen i tidiga skeden är mycket uppskattat av kunderna.

Just nu arbetar LINK exempelvis med transformationen av Spritfabriken i Eslöv, utformningen av ett socialt och inkluderande torg i Hammarkullen i Göteborg och en strukturplan för Herstöheden i den växande kommunen Luleå. De utformar också detaljplanen för en större stadsdel i Stockholmsområdet för Vasakronan och ett Vinnovafinansierat projekt för levande mötesplatser i Upplands-Bro.

Ett hållbart stadsutvecklingsgrepp kan ge mycket större miljömässig effekt än vad val av olika material kan göra i ett senare skede.

Blågröna kvaliteter

Kuststaden ska spegla landskapet. Blågröna strukturer ska vara mycket framträdande och en naturlig del av stadsrummet och utomhusytorna. Blågröna kvaliteter tillvaratas genom bland annat hantering av översvämningar och dagvatten, bevarande av biologisk mångfald och utformning av utomhusmiljöer.

Därför är ett helhetligt perspektiv kritiskt för att säkra miljömässig hållbarhet som kan ge både ekonomisk tillväxt och social inkludering.

LINK har extra fokus på att minska kriminalitet och öka tryggheten i städer genom att arbeta målinriktat med stadens fysiska utformning. Då är val av mobilitet, där människor möts i vardagen, samt miljömässig fastighets- och affärsutveckling en viktig del av helheten.

Nya Projekt 90 December 2022
DE VIKTIGASTE STADSUTVECKLINGSGREPPEN HAR VARIT:

Störst på Socklar i Alu/RF-stål

Metal Line 90 Tyst

Den nya generationens sockellist som absorberar ljud.

En stilrent designad produkt, med funktioner utöver det vanliga.

www.olivesverige.se

Rätt säkerhet och brandskydd spar pengar

Rätt säkerhet och brandskydd spar pengar

Om verktyg, diesel eller hela maskiner stjäls från en arbetsplats är det inte bara värdet av det stulna som drabbar. Det kan leda till driftstopp och förseningar som kostar stora pengar. Vid bygget av Förbifart Stockholm hjälper Securitas till att minimera säkerhetsriskerna på flera delprojekt.

Om verktyg, diesel eller hela maskiner stjäls från en arbetsplats är det inte bara värdet av det stulna som drabbar. Det kan leda till driftstopp och förseningar som kostar stora pengar. Vid bygget av Förbifart Stockholm hjälper Securitas till att minimera säkerhetsriskerna på flera delprojekt.

– KUNDERNA VÄLJER ofta en kombination av tjänster inom säkerhet. Vad man vill ha hjälp med varierar mellan de olika delprojekten. Behoven ändras även under projektets gång. Ofta handlar det om ett perimeterskydd som övervakas av väktare. Det kan kombineras med rondering med hund. Hunden markerar om något verkar fel. På så sätt behöver väktaren inte gå in överallt. Det är en bra kombination, berättar Lars Svantesson som är kundansvarig på Securitas.

– KUNDERNA VÄLJER ofta en kombination av tjänster inom säkerhet. Vad man vill ha hjälp med varierar mellan de olika delprojekten. Behoven ändras även under projektets gång. Ofta handlar det om ett perimeterskydd som övervakas av väktare. Det kan kombineras med rondering med hund. Hunden markerar om något verkar fel. På så sätt behöver väktaren inte gå in överallt. Det är en bra kombination, berättar Lars Svantesson som är kundansvarig på Securitas.

LARMGIVANDE KAMEROR

hur brandskydd ska bedrivas. I maj 2020 kom SBF 505:1 som är nya regler för brandsäkerhet på byggarbetsplatser, framtagna av Brandskyddsföreningen.

hur brandskydd ska bedrivas. I maj 2020 kom SBF 505:1 som är nya regler för brandsäkerhet på byggarbetsplatser, framtagna av Brandskyddsföreningen.

– Även om reglerna är frivilliga är de en bra hjälp för att få till ett skäligt brandskydd på en arbetsplats, vilket det finns lag- samt försäkringskrav på.

– Även om reglerna är frivilliga är de en bra hjälp för att få till ett skäligt brandskydd på en arbetsplats, vilket det finns lag- samt försäkringskrav på.

BRANDSKYDDSORGANISATION

BRANDSKYDDSORGANISATION

Ett annat system är larmgivande kameror. Om en kamera upptäcker ett intrång larmar den automatiskt till en väktares handdator.

LARMGIVANDE KAMEROR

Ett annat system är larmgivande kameror. Om en kamera upptäcker ett intrång larmar den automatiskt till en väktares handdator.

– Det gör att vi snabbt kan få ut resurser på plats för att minimera skadan. Förutom fasta kameror har vi även mobila kameror, eftersom maskiner och byggbodar ofta flyttas.

– Det gör att vi snabbt kan få ut resurser på plats för att minimera skadan. Förutom fasta kameror har vi även mobila kameror, eftersom maskiner och byggbodar ofta flyttas.

De företag som anlitar Securitas får en överblick över säkerhetsarbetet i appen MySecuritas. Där summeras allt som hänt på arbetsplatsen. Det är exempelvis kameralarm, utryckningar och rondrapporteringar. Där framgår vad som hänt, vilken åtgärd det lett till och en bild av det som åtgärdats.

De företag som anlitar Securitas får en överblick över säkerhetsarbetet i appen MySecuritas. Där summeras allt som hänt på arbetsplatsen. Det är exempelvis kameralarm, utryckningar och rondrapporteringar. Där framgår vad som hänt, vilken åtgärd det lett till och en bild av det som åtgärdats.

Securitas erbjuder även hjälp med brandskydd, något som ofta brister vid byggprojekt.

Securitas erbjuder även hjälp med brandskydd, något som ofta brister vid byggprojekt.

– Framför allt handlar det om att skydda människoliv. Men en brand kan även skada maskiner, utrustning och det som byggs. En brand under natten på ett bygge kan innebära att man får börja om från början dagen efter. Här finns stora summor att skydda för såväl entreprenörer som byggherrar, säger Martin Stenqvist som är verksamhetsutvecklare på Securitas Brand & Räddning. Han konstaterar att många byggföretag saknar kunskap om

– Framför allt handlar det om att skydda människoliv. Men en brand kan även skada maskiner, utrustning och det som byggs. En brand under natten på ett bygge kan innebära att man får börja om från början dagen efter. Här finns stora summor att skydda för såväl entreprenörer som byggherrar, säger Martin Stenqvist som är verksamhetsutvecklare på Securitas Brand & Räddning. Han konstaterar att många byggföretag saknar kunskap om

I reglerna står bland annat att en byggarbetsplats ska ha en brandskyddsorganisation med en brandskyddsansvarig. Riskinventeringar ska utföras liksom dokumenterade och systematiska brandskyddskontroller.

I reglerna står bland annat att en byggarbetsplats ska ha en brandskyddsorganisation med en brandskyddsansvarig. Riskinventeringar ska utföras liksom dokumenterade och systematiska brandskyddskontroller.

– Det ska finnas en nödlägesplanering. Alla på arbetsplatsen ska veta var släckutrusning och utrymningsvägar finns samt kunna aktivera ett utrymningslarm.

– Det ska finnas en nödlägesplanering. Alla på arbetsplatsen ska veta var släckutrusning och utrymningsvägar finns samt kunna aktivera ett utrymningslarm.

För detta krävs utbildning samt utrustning som exempelvis tillfälligt brand- och utrymningslarm.

För detta krävs utbildning samt utrustning som exempelvis tillfälligt brand- och utrymningslarm.

– Med vårt WES-larm kopplar vi ihop detektorer, larmknappar och centralutrustning efter behov och driftsätter samt underhåller under den tid som kunden bedriver sin byggnation. Helt enkelt hjälper vi kunderna att bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete, så att de kan koncentrera sig på att bygga, säger Martin Stenqvist.

– Med vårt WES-larm kopplar vi ihop detektorer, larmknappar och centralutrustning efter behov och driftsätter samt underhåller under den tid som kunden bedriver sin byggnation. Helt enkelt hjälper vi kunderna att bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete, så att de kan koncentrera sig på att bygga, säger Martin Stenqvist.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS 41
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SECURITAS www.securitas.se
41
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SECURITAS www.securitas.se

Även om detaljer bara är en liten del av helheten, kan de göra eller förgöra den. Dörrbeslag är en sådan detalj och spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen. Det är delvis tack vare samarbetet med flertalet designers som FORMANI®’s produkter har etablerat sig inom designsvärlden att vara mer än just en detalj.

FORMANI har tillsammans med Göthes Industribeslag nu utvecklat och lanserat en serie designtrycken och beslag anpassade för skandinavisk låsstandard. Med FORMANI får du en genomgående design på beslagen i hela huset, från dörr och fönster till badrumsinredning.

För katalog skriv gärna till patrik.ostlund@gothes.se

Göthes Industribeslag AB är exklusiv återförsäljare för FORMANI i Sverige.

www.gothes.se

Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se

“The details are not the details. They make the design”

REKORDMÅNGA VILL FLYTTA TILL MKBS NYBYGGDA HUS I HYLLIE

>>>

MKB fortsätter att bygga nya hyresrätter i hela Malmö. Just ju pågår uthyrning av sista etappen av projektet Magne i Hyllie. Att Magne är populärt råder ingen tvekan om. Med över 100 sökande till de större lägenheterna och runt 80 till de mindre är Magne MKBs mest populära nyproduktion 2022.

Varför är Magne så populärt? Vi ställde frågan till Per-Henrik Thurban, uthyrningschef på MKB:

– Lägenheterna har många fina kvaliteter som stora fönster, stora balkonger och tre meters takhöjd i ettorna, men jag tror också att läget har varit avgörande. Magne byggs på den sista lediga tomten på Hyllie Allé, allt runtomkring är färdigbyggt, kunderna slipper bo på en byggarbetsplats. Magne ligger dessutom granne med en stor mataffär och det är inte många meter till Hyllie station. Det är värden som våra kunder uppskattar.

Det finns ett önskemål från våra kunder att ha tillgång till en större lokal när man ska vara fler än som får plats i lägenheten. Här inreder vi en lokal på drygt 80 kvadratmeter med bord, stolar och köksutrustning för 50 personer. Att dela utrymmen, inte bara prylar, är helt i linje med sättet många vill leva nu och i framtiden.

– För de boende ingår bilpool, ellådcykelpool och cykelverkstad. Dessutom finns en så kallad lokalpool vilket innebär en inredd lokal med kök och ateljé som går att hyra för exempelvis kalas eller kurser. Lokalen kan bokas av alla som bor i huset men också av andra MKB-kunder som bor i Hyllie.

Inflyttning sker februari – mars 2023.

FAKTA

105 lägenheter om 1 - 5 rum och kök. De flesta lägenheterna har balkong (10 - 12 kvadratmeter) eller uteplats. Det finns solceller på taket som producerar el.

VI KAN ASFALT

Asfaltera ny vägsträcka, laga potthål, planera och asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller garageuppfart – ja, vi utför alla typer av asfalteringsarbeten. Vi har också kompetensen att göra förberedande markarbeten med grävningar och planering av den yta som ska asfalteras.

Besök asfaltsgruppen.se eller ring oss på 013 12 59 50 för mer information.

Asfaltsgruppens
LINKÖPING (HK) NORRKÖPING MOTALA STOCKHOLM VAGNHÄRAD Asfaltsgruppens
Asfaltverket
585
Jägarvallsvägen 3A 584 22 Linköping Skalles väg 5 605 97 Norrköping Drakvägen 9 591 32 Motala Gustav Adolfsvägen 60 141 32
Kalkbruksvägen 610 74
NORMSTORP
Asfaltverk
Asfaltverk
Normstorp
98 Linköping
Huddinge
Vagnhärad

Paint AP Multi och

Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP från Nils Malmgren AB

färger och lacker med unikt framtagna egenskaper

Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper.

I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust.

Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se

Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd.

Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget.

– Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion.

Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser.

Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service.

– Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg.

– Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg.

SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs.

Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.
WWW.SYSTEMSVETS.COM • Läkemedel • Livsmedel • Kärnkraft • Kylanläggningar • VS-installationer • Maskininstallationer • Gasanläggningar
>>>
RIKSBYGGEN PLANERAR FÖR 43 NYA BONUM SENIORBOSTÄDER I TROSA

Behovet av fler bostäder för äldre ökar och Riksbyggen tar nu sitt populära koncept Bonum, för hushåll där minst en person fyllt 55 år, till Trosa. Bonum Brf Stensundet kommer att innehålla 43 lägenheter och säljstarten är planerad till våren 2023. Inflyttning beräknas kunna ske hösten 2025.

– Vi ser en stor efterfrågan på bostäder för den äldre målgruppen och med Bonum kan Riksbyggen tillföra ett nytt koncept på bostadsmarknaden i Trosa. Bonum Brf Stensundet får ett mycket bra läge med närhet till nästan allt i denna härliga hamnstad, säger Åse Ringborg, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad.

Riksbyggens Bonum-koncept har blivit en succé, idag finns över 1300 inflyttade Bonum-lägenheter. Förutom att husen är anpassade efter målgruppen så är den sociala aspekten i föreningen något som de boende uppskattar högt.

– Fler seniorbostäder leder också till flyttkedjor när villor och radhus frigörs dit yngre familjer kan flytta. Att bygga för äldre är också att bygga för unga, säger Åse Ringborg.

Bonum Brf Stensundet kommer att ligga med närhet till bland annat vårdcentral, apotek, folktandvård och livsmedelsaffär.

– På Riksbyggen tror vi på Trosa och ett stort intresse finns hos målgruppen både lokalt i Södermanland men även i ett större upptagningsområde mot Stockholmstrakten. Det här blir Riksbyggens första projekt i Trosa, berättar Åse Ringborg.

OM BONUM SENIORBOENDE:

Riksbyggens Bonumkoncept vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönstren putsade. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem.

Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

Husen byggs med högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader.

Nya Projekt 106 December 2022

Vaillant värmesystem ger komfort

Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar. Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.

UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION

Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial.

Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt.

Företaget har 18 anställda i Sverige.

En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar.

– Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare.

Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket.

– Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger.

LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten.

– Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan.

En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar.

– Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger.

GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.

GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt:

ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig.

• WIFI-modul:

Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare).

• Modbus-modul:

Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system.

FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter.

Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav.

Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.MWA.SE

OBOS PLANERAR TRÄDGÅRDSSTAD I HARPLINGE – VILL

I sydvästra Harplinge, norr om Halmstad, planerar bostadsutvecklaren OBOS att bygga cirka 200 bostäder. Ambitionen är att skapa en trädgårdsstad med olika boendeformer och stor variation.

De boende i Harplinge har via en enkät från Harplinge kommun tydligt pekat ut fler bostäder i blandade boendeformer som ett av flera önskemål för det framtida Harplinge. OBOS Sveriges vd Joakim Henriksson kan nu berätta att OBOS kommer att möta efterfrågan:

– Jag är jätteglad över att vi har köpt Harplinge. Med sitt fina läge nära hav, skog och Halmstads hela utbud har området stor potential att bli en trädgårdsstad där många, framför allt barnfamiljer kan trivas. Vi planerar för bland annat villor, parhus och kedjehus, säger Joakim Henriksson.

Genom konceptet trädgårdsstad utvecklar OBOS bostäder och områden med stort fokus på blandad bebyggelse, livet mellan husen, hållbar produktion och biologisk mångfald.

Harplinge är ett prioriterat utbyggnadsområde för Halmstad kommun som bland annat byggt ny förskola och cykelbanor för att underlätta vardagen för de boende. Här finns även legendariska Börjes konditori, där Gyllene Tider uppges ha skrivit många av sina hits, och ett rikt föreningsliv.

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Harplinge, i god dialog med kommunen. Det är utmanande tider just nu men OBOS har lång erfarenhet av att driva sådana här projekt från start till mål. Vi blickar framåt och bygger där människor kan tänka sig vilja bo för lång tid framöver, säger Frank Sonander, affärsutvecklare på OBOS Sverige.

Harplinge Ridklubb, som tidigare låg på området, kommer att flytta till en ny anläggning och därmed är det nu möjligt att börja planera för nya bostäder – precis i linje med Harplinge kommuns önskemål. OBOS inväntar nu planbesked som förhoppningsvis kan ges under 2023. Därefter hoppas man kunna påbörja detaljplans -arbetet med full kraft.

GRÖNSKANDE SMÅHUSOMRÅDE FÖRESLÅS PÅ ÖSTRA RINNEBÄCK

Småhus och verksamhetsbyggnader inbäddat i ett grönskande naturområde planeras i de östra utkanterna av Kävlinge.

En utbyggnad av Kävlinges östra delarna föreslås i en ny detaljplan, som nu är ute på samråd. I anslutning till Rinnebäck och Rinnbo planeras mindre bostadsområden för villor, radhus och kedjehus och längs med väg 104 föreslås ett verksamhetsområde som hämtar inspiration från skånska gårdar.

En stor del av det nya detaljplanerade området kommer enligt förslaget att vara naturmark - en grön kil som kopplar samman Kävlingeåns dalgång i söder med naturreservatet Stora Harrie mosse i norr.

VILLOR OCH NATUROMRÅDE

I områdets västra delar, norr om villorna längs Harrievägen, föreslås radhus, kedjehus och parhus grupperade runt två mindre gemensamma grönområden. I anslutning till nuvarande bebyggelse längs Harrievägen och i områdets östra delar föreslås friliggande villor.

Alla småhus ska enligt förslaget knyta an till befintlig bebyggelse i färg och materialval och ha en grön inramning med häckar och träd.

De träddungar som idag finns i de sydvästra och centrala delarna av området ska i möjligast mån bevaras och det nya grönområdet ska byggas upp kring dessa. Detta nya, betydligt större, naturområde ska enligt förslaget utformas som ängsyta med dungar av större och mindre träd.

VERKSAMHETSOMRÅDE I GAMMAL SKÅNSK STIL

I områdets norra del planeras ett verksamhetsområde, strategiskt placerat vid Kävlinges östra infart. Det blir inte något traditionellt industriområde. Istället ska området ha en karaktär som påminner om gamla skånska gårdar. Byggnaderna ska enligt förslaget placeras runt gårdsplaner och ha gröna tak och en inramning av träd och häckar för att på bästa sätt smälta in i landskapet.

Har din väg fått frostskador, potthål, blivit spårig av tung trafik eller har bara slitits med åren?

Vi hjälper dig med val av beläggning utifrån dina önskningar och förutsättningar. Tillsammans kan vi hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi erbjuder flera olika typer av beläggning såsom indränkt makadam, ytbehandling eller fräsning.

Vi erbjuder även snabelbil för att laga små skador.

Kontakta Stefan Hane/Maja Hjeltman 0706-90 53 72, maja.hjeltman@peabasfalt.se, för mer information och kostnadsfri offert.

peabasfalt.se

Nu finns det ett enkelt sätt att höja säkerheten på er arbetsplats

Pacetell är en innovativ hastighetsdisplay som effektivt dämpar hastigheten i trafiken. Den är robust och tålig, enkel att sköta och kan förses med en rad olika tillbehör, som exempelvis solceller. Och priset är avsevärt lägre än för ett traditionellt system med samma funktion.

Nyfiken? Gå in på pacetell.se eller ring oss på 031-15 01 91.

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE
Annons.DagensInfra.190122.indd 1 2019-01-24 16:07

Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

INTERTURBINE ÅNGTURBINER

FRÅN KK&K OCH HOWDEN

Inter-Turbine erbjuder ett fullt produktsortiment från Howden Turbo Technology.

Alla ångturbiner utvecklas och produceras i Frankenthal, Tyskland, och kvaliteten på dessa produkter är mycket hög.

Vi erbjuder även underhåll och försäljning av reservdelar. www.interturbine.se

Balkongsystem

Funktionella balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se

Skinande blankt med Allt inom byggstäd 0708-26 86 11 • 0709-82 92 43
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN. www.kanonaden.com
Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se GENERALENTREPRENÖR FÖR NORREGÅRDSKOLAN info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

Arctic Center of Energy (ACE) ska bli ett världsledande kompetenscenter som påskyndar elektrifieringen av samhället. Till våren påbörjas bygget av den fysiska miljön som blir en levande mötesplats för forskning, utbildning och labbmiljöer samt testbädd för framtidens lösningar inom elektrifiering. Sanna Orellano har utsetts som processansvarig för det nya kompetenscenter som nu byggs upp på Campus Skellefteå.

Kommunfullmäktige tog i våras beslut om investeringen av kompetenscentret och bygget av huset är nu inne i en upphandlingsfas där nästa steg är att en entreprenör tilldelas uppdraget. Byggstart är 2023 och huset planeras vara färdigbyggt år 2025.

Det har redan beslutats att byggnaden ska certifieras enligt Sweden Green Buildings Councils mål för Miljöbyggnad nivå Guld samt NollCO2. De höga ambitionerna vad gäller hållbarhet följer hela byggprocessen och redan nu pågår innovativa projekt som bidrar till huset som forsknings- och testbäddsmiljö.

– Det pågår en enorm samhällsutveckling i Skellefteå just nu och att stärka campus med ett center för utbildning och forskning med fokus på den nya framväxande industrin är central för vår fortsatta tillväxt. Att vi nu tar nästa steg i planerna för byggnaden och där Sanna blir kontaktperson på plats som kan föra de olika aktörernas talan och utveckla konceptet för, och verksamheterna i, huset är välkommet säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

att innehålla kontors- och mötesplatser, utbildningsmiljöer och testmiljöer för att bygga kunskap för den gröna omställningen.

Innehållet i kompetenscentret kommer till stor del att färgas av den unika satsning som inletts av Northvolt, Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, RISE och Skellefteå kommun.

Målet är att med utgångspunkt i regionala styrkor och färdigheter samt genom ledande utbildning och forskning, säkra och sprida kunskap som påskyndar samhällets elektrifiering i Skellefteå men också globalt. Huset blir basen för verksamheten och en nod för samverkan, innovation och test-/labbmiljöer, som också ska inrymma andra relevanta företag och verksamheter.

– Ett nytt hus på campus som ska inrymma den forskning och utbildning som görs inom ACE är välkommet och vi ser stora möjligheter i att också huset i sig kan vara en symbol för de styrkeområden Luleå Tekniska Universitet har inom forskning i Skellefteå idag, med hållbart byggande i trä, smarta energilösningar och nya tekniska lösningar, säger Robert Brännström, Luleå tekniska universitet och tf verksamhetsledare för ACE.

Sanna Orellano, Skellefteå Science City, har fått rollen som processledare för att bygga upp konceptet samt stärka intresse för kompetenscentret.

Hennes ansvar blir att leda och samordna verksamheter och hyresgäster till den nya miljön samt att utveckla huset till en testbädd för nya lösningar med koppling till campus.

Skellefteå Science city är kommunens utvecklings och innovationsbolag där Sanna Orellano har under flera år har lett innovationsoch utvecklingsprojekt inom energiområdet.

ACE går nu in i nästa fas och under våren går startskottet för bygget av det nya kompetenscenter som ska upprättas vid älven i hjärtat av Campus Skellefteå. En hub i framkant för forskning, utbildning och innovation som påskyndar samhällets elektrifiering.

Den nya huset på campus blir både en symbol för samhällets elektrifiering och ett nytt landmärke i Skellefteå. Miljön kommer

– ACE är ett fantastiskt initiativ som befäster norra Sveriges ledarskap inom elektrifiering. Det blir även en mötesplats för världens främsta aktörer på området och en motor för den gröna omställningen. Jag ser fram emot att få utveckla konceptet för huset och området som testbädd för nya hållbara lösningar, säger Sanna Orellano, processledare för ACE.

ACE ETT PROJEKT I FLERA STEG SOM SIKTAR HÖGT

LINK ARKITEKTUR VINNER TÄVLING OM RÖDA HUSEN I LIDKÖPING

LINK Arkitektur, i samarbete med Projektlaget, utsågs som vinnare i markanvisningstävlingen om de Röda husen i Lidköping. Lidköpingsborna kan nu se fram emot ett kvarter att vara riktigt stolta över, där kulturmiljön värnas och fylls med nytt liv.

– Detta känns naturligtvis väldigt bra. Det är en värdig vinnare som på ett smakfullt sätt lyckats kombinera vår vilja att utveckla området och skapa bostäder med bevarandet av det kulturhistoriska värdet” säger Gustav Edvinsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

KULTURMILJÖ, LEVANDE INNERGÅRD OCH FÖRANKRING I STADEN

Det vinnande förslaget ”Livet på Krukmakaregatan” är präglat av förståelse för platsens historia, kulturmiljökvaliteter och riksintressets värdebärande egenskaper – ett förslag där den befintliga kulturmiljön blir en självklar tillgång i stadens utveckling.

De befintliga byggnaderna bevaras och renoveras varsamt som bostadshus samtidigt som ny bebyggelse kompletterar och förstärker den historiska läsbarheten av Nya stadens planstruktur. Nytillskotten inordnar sig tydligt i den äldre kvartersstrukturen med gator och den tidigare stadsgränsen. Tillsammans bildar nytt och gammalt en brokig helhet.

Precis som i Lidköpings äldre delar står kvarterets tydliga utsida i kontrast till den prunkande gården. Syrener och fruktträd breder ut sina grenverk över planken och avslöjar en gömd trädgård. Besökaren möts av en serie gröna rum som avgränsas av förrådplanteringar eller staket och plank med klätterväxter.

Visionen är ett hållbart tillägg till staden, nu och inför framtiden, med goda bostäder och en fin miljö i mänsklig skala. Ett kvarter där tiden inte står stilla utan en plats där dåtid, nutid och framtid kan mötas.

– Vi är oerhört glada över den här vinsten! Att ta hand om det redan byggda medför så många fördelar för både kultur, miljö och gestaltningskreativitet. Nu ser vi fram emot att arbeta

Nya Projekt 122 December 2022

vidare med projektet tillsammans med resten av teamet och Lidköpings kommun, säger Johanna Eriksson, regionchef på LINK Arkitektur.

Ur juryns motivering:

”Sammantaget ett mycket genomarbetat förslag där gestaltningsuttrycket är lågmält klassisk och förhåller sig väl till sin omgivning. Redovisningen ger en mycket god bild av hur området, innergården och bebyggelsen kommer upplevas. Kvarterets väldefinierade avgränsning med högre hörnhus och avskiljande plank placerade i kvartersgräns ger ett kvarter med hög stadsmässighet. Detta konkretiserar på ett föredömligt sätt Stadsutvecklingsplanens

och riksintressets intentioner. Föreslagen ny färgsättning av de befintliga röda husen tillsammans med nya hörnhus är smakfullt historiskt anknutna och ger en god helhetsverkan för kvarteret. Innergården håller en hög kvalitet samt ett rikt nyanserat och spännande innehåll. Frågan kvarstår dock om ytan är tillräcklig för alla föreslagna funktioner. Aspekter som social hållbarhet, höjdsättning av mark, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och hantering av framtida energiförsörjning hanteras på tydligt och inspirerande sätt.”

Bakom det vinnande förslaget står Projektlaget i Lidköping AB, LINK Arkitektur, Mareld Landskapsarkitekter, Antiquum och Akustikverkstan.

Nya Projekt 123 December 2022
Creating a safe community Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. upplandsstangsel.se  08-24 71 15  info@upplandsstangsel.se 
URVAL AV
Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak
Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar
Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m
Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn
rostfritt
vattenverk
ca 50 000 m2
rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor
45 000 m2
ETT
VÅRA TJÄNSTER •
/ smide
/
/ fasader
• Auktoriserad i
/ vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca
• Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage
utrymningslinjer
• Golvbeläggningar & efterlysande
i p-garage / industrifastigheter m.m.
www.ysab.se • ysab@telia.com
• Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.
SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE V SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE VBANDGRÄVARE SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE MINIGRÄVARE BANDGRÄVARE V SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE MINIGRÄVARE BANDGRÄVARE V SPECIALMASKINER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE MINIGRÄVARE BANDGRÄVARE V SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE MINIGRÄVARE BANDGRÄVARE V SPECIALMASKINER GIGANTER INGA KOMPROMISSER -rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se HJULLASTARE HJULGRÄVARE MINIGRÄVARE BANDGRÄVARE

Nu står det klart att Västtrafik utvecklar linjesträckningen på linje 758 från december och integrerar GoCo som ny busshållplats. En viktig satsning för att underlätta resandet till GoCo Health Innovation City som nu växer fram i allt snabbare takt. Initiativet har skett i nära samverkan mellan GoCo Health Innovation City, Västtrafik och Mölndal Stad.

I utvecklingen av GoCo Health Innovation City har hållbarhetsarbetet varit en både självklar och betydande pusselbit från start.

Alltifrån resande till byggprocesser, arkitektur och service på plats beaktas utifrån ett hållbart perspektiv. ”Att arbeta, bo i och besöka GoCo ska vara enkelt och här spelar kollektivtrafiken en betydande roll för att både underlätta vardagen och främja ett hållbart resande”, säger Viktor Bakker, hållbarhetsansvarig på GoCo och fortsätter.

– Vi har sedan start fört en nära och bra dialog med både Västtrafik och Mölndal Stad. Vi är otroligt stolta och glada över att få igång kollektivtrafiken redan nu. Att satsa i ett tidigt skede, före det att större delen av resenärerna finns på plats, visar på en stark tro på området. Nu lägger vi tillsammans grunden för en hållbar infrastruktur och att GoCo i förlängningen ska bli en naturlig del av Mölndal innerstad.

I februari 2023 står GoCo House klart för att välkomna hyresgäster och därefter följer inflyttning i både GoCo Clinic och GoCo Care. Under 2024 förväntas Mölnlycke Health Cares nya huvudkontor att stå klart och samma år planeras det för inflyttning i GoCo Living.

När hela området är färdigställt beräknas det omfatta runt 8 000 anställda, 350 bolag och 450 bostäder. Att etablera hållbara vanor redan från start var en viktig utgångspunkt i beslutet om den nya busshållplatsen.

– Vi arbetar löpande med att utveckla kollektivtrafiken. Genom förändringen på linje 758 skapar vi nya resmöjligheter och hoppas att detta leder till att ännu fler väljer det hållbara resandet framöver. För att samhällsutveckling och kollektivtrafik ska kunna gå hand i hand på riktigt, är det mer samarbete likt dessa som behöver komma till, säger Lovisa Borgström, samhällsutvecklare på Västtrafik.

Mölndal Stad välkomnar också satsningen på kollektivtrafik och har även utvecklat gång- och cykelvägar samt Styr & Ställstationer i området.

– Mölndals stad ser positivt på det proaktiva samarbete som skett med GoCo och Västtrafik. Att få till en god kollektivtrafik redan i tidigt skede är alltid en utmaning. Att vi i detta fall lyckas kan till viss del tillskrivas det goda samarbetet mellan parterna. Därtill har vi säkerställt en högre potential för ökad andel hållbara resor genom ytterligare gång- och cykelvägar liksom Styr & Ställ-stationer i området, säger Tobias Johansson, strategisk trafikplanerare i Mölndals stad.

Nya Projekt December 2022

PARMACO BYGGER NYA GÖTAFORS SKOLA I VAGGERYD

Nu är det klart att det blir Parmaco som bygger den nya lågstadieskolan i Vaggeryd. Nuvarande Götafors skola är nedgången och för liten.

Vaggeryd kommun satsar på en långsiktig hyrlösning med en flyttbar och behovsanpassad skola som kommer att få skräddarsydda specialfunktioner. Markarbetet kommer att inledas nu i december och skolan förväntas stå klar lagom till höstterminens start 2023.

– Eftersom vi inte har någon lämplig centralt belägen och planlagd mark att bygga en permanent skola på, har vi i stället valt att arrendera mark med en hyrlösning under en längre tid än normalt och som vi satsar extra på. Med de extra funktioner och specialanpassningar som vi lägger in i hyrlösningen, och med den permanenta kvaliteten på byggnaden, kommer detta bli en bra lösning under en lång tid framöver, säger Claes Karlsson, fastighetschef på Vaggeryd kommun.

Skolan kommer att vara nära där den nuvarande skolan står så att det inte blir en allt för stor omställning för föräldrar och elever.

Arbetet sätter i gång nu i december med det markförberedande arbetet och kommer sedan att pågå under vintern och våren.

Till höstterminen 2023 väntas barnen kunna flytta in i sin nya Götafors skola som kommer att bli 2 930 kvm stor fördelade på två våningar. Skolan kommer rymma 200 elever plus personal.

– Trots att vi är vana vid skräddargjorda lösningar efter våra kunders behov och önskemål, blir det en rolig utmaning att få till de specifika funktioner som Claes och hans team vill ha. De har en tydlig behovsbild och det tycker vi är bra och föredömligt då vi vill att våra kunder ska vara engagerade i arbetet. Ska en skola stå under en sådan lång tid måste vi kunna leva upp till kundens bild av vad de vill ha, säger Tony Ringdahl, regionchef på Parmaco.

Vaggeryd kommun vill ha ett speciellt textilgolv över hela skolan som är ljudisolerande och som därmed ska skapa en lugn atmosfär.

Skolan kommer därför vara skofri inom hela skolområdet. Av den anledningen kommer det inte finnas några kapprum i korridorerna utan i stället blir det en extra stor passage mellan byggnaderna där barnen tar av sig sina skor och ytterkläder.

Trapphuset kommer även vara inbyggt i byggnaden i stället för att vara utanpå byggnaden och de åtta klassrummen kommer att vara större än normalt. För Vaggeryd kommun är det viktigt att skolbyggnaden ska upplevas som en permanent skola.

Nya Projekt 130 December 2022

PARIS STAD MODERNISERAR SINA 435 OFFENTLIGA TOALETTANLÄGGNINGAR I STADSMILJÖ

Paris stad kommer att förse medborgarna med en ny generation toalettanläggningar på huvudstadens gator. Dessa 435 nya toalettanläggningar är bekvämare och mer miljövänliga, framtagna av JCDecaux i Frankrike.

De moderniserade toalettanläggningarna kommer att implementeras i staden under 2024 och kommer att öka tillgången till kostnadsfria toalettbesök.

MODERNISERADE OCH GRÖNA ANLÄGGNINGAR

De nya offentliga toaletterna är framtagna med hållbarhet i fokus. Vattenförbrukningen kommer att minska med nästan 2/3-delar och elförbrukningen minskar med 1/3-del jämfört med de nuvarande toalettanläggningarna.

Dessutom drivs dem med 100% förnybar el. De team som ansvarar för underhåll och rengöring av toaletterna kommer nu att resa med lastcykel för att minimera påverkan av den tungt trafikerade huvudstaden. Reparationer som kräver transport av reservdelar kommer att utföras av samarbetspartners som kör elfordon.

De nuvarande toalettanläggningarna kommer att renoveras och återvinnas. Toaletterna kommer att tas i bruk i igen i andra städer, i Frankrike eller internationellt.

NYTT RENGÖRINGSSYSTEM

De nya toaletterna kommer att utrustas med en stor tillgänglighetsanpassad huvudhytt, ett handfat placerat utanför toaletten samt ytterligare en urinoar.

Väntetiden mellan besöken i huvudhytten kommer att vara 30 sekunder och minskas därmed med 1/3-del jämfört med nuvarande system. Under de 30 sekunderna rengörs och desinficeras

toaletten. Urinoarerna kommer att vara tillgängliga utan väntetid och desinficeras mellan varje användning.

DESIGN MED DEN PARISISKA ESTETIKEN I FOKUS

JCDecaux har förnyat sitt förtroende för designern Patrick Jouin att designa den nya generationens offentliga toalettanläggningar. Dess silhuett kommer således att gå i linje med de befintliga toaletterna för att göra identifieringen av toaletterna enklare samt säkerställa dess välavvägda anpassning i den parisiska arkitekturen.

– Paris är den första staden i världen att erbjuda fullt tillgänglighetsanpassade toaletter. Med de olympiska spelen sommaren 2024 i antågande kommer tillgången till sanitära anläggningar i hela Paris att vara en viktig faktor för att fullt ut kunna njuta av staden med moderna, rena och hållbara offentliga toaletter som är gratis att använda, säger Anne Hidalgo, borgmästare i Paris.

Jean-Charles Decaux, styrelseledamot och co-CEO för JCDecaux:

– 40 år efter skapandet av de första automatiserade toaletterna, är vi nu mycket stola över att få offentliggöra designen på Paris nya offentliga toaletter som kommer att ersätta och modernisera de befintliga toaletterna som installerades år 2009. Vi vill tacka Paris stad för det förnyade förtroendet, som illustrerar JCDecaux´s engagemang för att på ett hållbart sätt öka livskvaliteten i städerna för alla. Tillgång till offentliga toaletter är grundläggande för alla människors ombesörjande av sin hygien och att upprätthålla den egna värdigheten. I Paris uppgår antalet besök på de offentliga toaletterna till 15 miljoner varje år. De nya toaletterna är designade med användaren i fokus, parallellt med miljö och hållbarhetsarbetet som är en ständig följeslagare i alla produkter som vi tar fram för att minska vår miljöpåverkan. Patrick Jouin har moderniserat toaletternas design, samtidigt som han har bevarat deras identitet. De nya toaletterna kommer att installeras 2024 och kommer att förse den franska huvudstaden med de mest effektiva högkapacitetsanläggningarna som finns i världen och i det offentliga rummet.

Nya Projekt 131 December 2022

Komfor tabla läktar stolar fr ån ALFING

www.alfingstolar.se

JPC är markentreprenören vid utförande av grund och finplaneringsentreprenaden beträffande projektet Brf Wellingeby Vattenfallet 17.

Vår styrka är en egen maskinpark och yrkeskunnig personal där vi tar ett helhetsansvar med återkommande kundrelationer.

jpcentreprenad.se 08-410 360 90

Björkstadens Plåt +46 321-53 30 00 www.svedbergs.se
effectreklam.se giha.se »Installationsgolv »ljudgolv »Ventilationsgolv »Golvvärmesystem Golvlösning en Smartare

BLASTING SERVICES

FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE

STUDIO STOCKHOLM ARKITEKTUR ANSVARIGA FÖR KONTORSUTVECKLINGEN I PRESTIGEFYLLDA STUREKVARTERET

Studio Stockholm Arkitektur har tilldelats uppdraget att utveckla ca 21 000 kvm kontorsyta i nya Sturekvarteret.

– Platsens historia, läge och varumärke gör detta till ett unikt projekt, både lokalt och nationellt. Vår ambition är därför att med fokus på kvalitet och långsiktighet skapa en helt ny referenspunkt på den svenska kontorsmarknadear, säger Alessandro Cardinale, partner på Studio Stockholm.

Under våren antogs detaljplanen för Stureprojektet och med detta accelererade också arbetet i kvarteret.

Som ett led i detta har Studio Stockholm tilldelats uppdraget att utveckla kontorsytan i fastigheterna belägna på Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna), Stureplan 4 och Grev Turegatan 3–5 (Ostermans), ovanpå Sturegallerian. Uppdraget omfattar strategi och konceptutveckling för de totalt cirka 21 000 kvm kontor fördelade på ca 16 000 kvm nyproduktion och ca 5 000 kvm ombyggnation som ska stå färdiga under 2026.

– Det här är ett projekt som passar Studio Stockholms projektportfolio. Det är ett storskaligt och komplext transformationsprojekt med höga ambitioner och inom ramen för våra specialistområden – kommersiell utveckling. Vi är därför väldigt förväntansfulla inför att med utgångspunkt i detta bidra till att förverkliga visionen med nya Sturekvarteret, säger Alessandro Cardinale.

– För Stureprojektet har vi valt samarbetspartners som vi vet är bäst på marknaden. Studio Stockholm är i erkänd framkant när det kommer till konceptutveckling, kontorsutveckling och komplexa transformationsprojekt och vi känner oss därför trygga med att de kommer skapa en unik kontorsprodukt för Sturekvarteret, säger Carl Johansson, ansvarig för kontorsutveckling och uthyrning på TAM.

DUBBLA SÄLJSTARTER FÖR RIKSBYGGEN I NORRKÖPING

Den 2 november har Riksbyggen dubbla säljstarter i Norrköping. Brf Kronomagasinet med 46 lägenheter är Riksbyggens första projekt i den nya stadsdelen Inre hamnen. I Brf Kronomagasinet kommer två av lägenheterna att kunna Hyrköpas av unga vuxna.

Samtidigt drar Riksbyggen igång försäljningen i av den tredje etappen i Svärtinge, Brf Glanskogen, som kommer att bestå av 22 rad- och parhus.

– Samtidigt som många drar i handbromsen fortsätter Riksbyggen att hålla en hög produktionstakt av nya bostäder. Riksbyggen är en långsiktig samhällsbyggare som byggt bostäder i Norrköping under många år. Nu ser vi fram emot att vara med och utveckla den nya stadsdelen Inre hamnen och fortsätta våra populära projekt i Svärtinge, säger Göran Sundin, tf marknadsområdeschef Bostad Östergötland/Nyköping, Riksbyggen.

BRF KRONOMAGASINET, INRE HAMNEN

Inom kort sätter Riksbyggen spaden i marken för Brf Kronomagasinet, Riksbyggens första projekt i Inre hamnen. Det blir sammanlagt 46 lägenheter varav fyra stadsradhus och två så kallade Hyrköpslägenheter vilket ger unga vuxna i åldern 18 till 35 är

möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Brf Kronomagasinet blir först ut i Norrköping med att erbjuda Hyrköp av bostadsrätt. Uthyrning av dessa kommer dock inte att ske vid säljstarten utan hanteras lite längre fram i tiden.

– Gemenskap, hållbarhet och grönska är i fokus. Blir saknaden efter trädgård för stor så är det bara att besöka växthuset på den gemensamma takterrassen eller den lummiga innergården med inslag av flertalet bärbuskar och rogivande växtligheter, säger Åse Ringborg, sälj- och marknadsansvarig Bostad Östergötland/Nyköping, Riksbyggen.

Husen kommer att byggas för att certifieras enligt de högt ställda kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Det blir solceller på taken samt bilpool och laddstolpar för elbil.

– Projektet utformas också för att underlätta cyklandet. Det kommer att finnas cykelverkstad och cykelpool för att få fler att välja cykel framför bil, berättar Åse Ringborg.

Utvecklingen av Inre hamnen etapp 1 sker i en så kallad byggherresamverkan, vilken innebär ett nära samarbete mellan tio byggherrar och Norrköpings kommun.

Nya Projekt 138 December 2022
Brf Glanskogen, Svärtinge, Norrköping

BRF GLANSKOGEN, SVÄRTINGE

Projektet innefattar 22 rad- och parhus med en preliminär inflyttning under första kvartalet 2025.

– Huvudmålgruppen är unga par och barnfamiljer. Radhusen i Brf Glanskogen är välplanerade så att varje kvadratmeter ska komma till användning. Samtidigt är flexibiliteten stor, beroende på familjens storlek kan antalet sovrum variera från tre till fem, säger Åse Ringborg.

Läget är något som många köpare uppskattar.

– Många efterfrågar den här typen av boende idag och radhusen får ett perfekt läge, naturnära i Kolmårdsskogen vid sjön Glan och bara 15 minuter från Norrköping och Finspång, säger Åse Ringborg.

I området finns den nybyggda Svärtinge Skogsbacke skola och idrottshall med moderna och kreativa miljöer för cirka 400 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Och alldeles bredvid byggs en ny förskola med plats för cirka 80 barn på fyra avdelningar.

Alla radhus har egen uteplats och trädgård vilket innebär fina odlingsmöjligheter. På entréplanet ligger kök, vardagsrum, tvättutrymme och badrum med dusch.

Nya Projekt 139 December 2022
Brf Glanskogen, Svärtinge, Norrköping Brf Kronomagasinet, Norrköping

I Albyberg, strategiskt beläget på Södertörn, skapas nu framtidens företagspark i expansiva Haninge. Albybergfastigheter AB planerar att bygga 250 000 kvm lager-, produktion- och kontorslokaler i Albyberg. www.albybergsfastigheter.se

L l j e w a l P P a r k i t e k t e r
Albybergfastigheter AB ritar, bygger och förvaltar högkvalitativa, energismarta kontors- och industrihus +46 (0)76-0519712, elsemarie@knholding.se

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575 PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741 REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786 DOUBLE, RSK nr: 7034635

ETT BYGGPROJEKT DÄR INGEN SKADAS.

afgruppen.se/anlaggning

Hörslingan en viktig funktion i ljudet, fungerar den på rätt sätt?

Vi hjälper er med service och inmätning samt levererar ny vid behov.

Bilden är ett exempel där vi designat möbeln och installerat ljudsystemet i Huddinge kyrka

Spets & styrka.

STRUCTOR JOBBAR FÖR DIG

Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten.

Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner.

www.gripenbetong.se

Vår organisation erbjuder det lilla bolagets driv i kombination med det stora företagets styrka. Structor består av fristående specialistbolag i samverkan.

Vi utvecklas av egen kraft och växer organiskt. Det ger en stark sammansvetsad organisation med god lönsamhet och hög kunskap.

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

DU JOBBAR FÖR STRUCTOR

Hos oss är alla konsulter. Alla företräder Structor och deltar i kunddialogen. Vårt mål är att uppfattas som ledande aktör på de marknader och segment vi arbetar.

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Grunden för vår framgång är kreativa och kunniga medarbetare och en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling.

Vår verksamhet bygger på entreprenörsanda och tro på medarbetarna.

Alla har lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi värnar om balans i livet och har bra trygghetsvillkor Vi

Vi är en del av Power Heat Gruppen www.structor.se

ser
Vi
kunders projekt och visioner. Spets & styrka.
möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten.
drivs av att utveckla våra
Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se Sela AB Ett leverantörsoberoende företag Vi anpassar ljud och bildsystem till ert behov.
Ringeller mejla för mer information 08-940270 / info@sela.se

Brf Luleåhus 18 har renoverat ett av sina hus anno 1892. Huset har både fått en ny puts på fasaden, bättre isolering och energieffektiva fönster. Riksbyggen har på uppdrag av bostadsrättsföreningen genomfört projektet med upprustningen av huset.

– Vi har efter renoveringen fått ett av de vackraste husen i Luleå, säger Louise Fredriksson, ordförande i Luleåhus 18.

Brf Luleåhus 18 består av sammanlagt 49 lägenheter och ligger på Stationsgatan i centrala Luleå. Sex av lägenheterna är inrymda i huset som är byggt 1892. Renoveringen startade i maj 2022 och har precis slutförts.

– Det är en utmaning att arbeta med gamla hus, men väldigt roligt. Det här huset har en stomme av timmer med spiktegel som man lagt puts på, berättar Thomas Norman, projektledare, Riksbyggen Ombyggnad.

Spikarna som höll teglet var avrostade med sprickor i putsen som följd.

– En av utmaningarna blev att hålla ihop konstruktionen under rivningen. Men med duktiga hantverkare gick det bra och resultatet blev fantastiskt fint. När ett så stort ingrepp gjordes i fasaden var det lika bra att byta till moderna fönster på samma gång, säger Thomas Norman.

Innan den nya putsen sattes på plats tilläggsisolerades fasaden med 50 mm.

– Huset blev inte bara mycket vackrare, det blev också mer energisnålt vilket är välkommet i dessa tider med stigande energipriser.

Slutbesiktningen är nu genomförd men några åtgärder finns kvar att göra.

– Nästa säsong ska vi göra markåterställning av gräsytor och asfaltering med kantsten. Vi kommer också att se över granitsockeln. Med sedan är vi helt klara, säger Thomas Norman.

Entreprenaden har utförts under väderskydd.

– Ett stort tack till Riksbyggen, JEKAB och alla byggarbetarna som förutom att de har gjort ett professionellt arbete också haft god ordning kring arbetsplatsen vilket har varit viktigt för trivseln på gården, säger Louise Fredriksson.

I föreningen har engagemanget varit stort bland medlemmarna.

– En stor eloge till Stefan Rönnbäck i föreningsstyrelsen som kontinuerligt har informerat styrelsen och de boende med text och fina foton om renoveringen från allra första stund till dess att slutbesiktningen var klar. Ett tack också till alla boende i huset som under projekttiden, utan klagomål fått leva i en kokong under våren, sommaren och hösten, säger Louise Fredriksson.

Den prisbelönte och talangfulla arkitekten Hanna Michelson på Friafolket har ännu en gång skapat ett häpnadsväckande trähus, där gamla hållbara traditioner blandas med innovativt nytänk.

I senaste avsnittet av Grand Designs Sverige, som sänds idag torsdag kväll på Cmore/TV4, får vi följa med och se skapelsen komma till liv, med allt vad det innebär.

“Library House” designades för att möta kraven från en keramiker och en advokat som behövde ett hus som både kan hålla deras omfattande boksamling, samt ge dem utrymmen för kreativ aktivitet. Huset ligger i utkanten av en gles tallskog vid sjön Voxsjön, alldeles intill familjens ursprungliga hem.

I syfte att minska miljöavtrycket har väggar och tak byggts fria från plast och isolerats med linfibrer enligt områdets folkliga traditioner. Fasaden är klädd med obehandlad hjärtfuru från ett lokalt sågverk och den betongfria Koljern-grunden är gjord av stor del återvunnet glas. Regnvattnet från det aluzin-kklädda taket samlas upp i en underjordisk tank som förser växthuset med vatten.

Nya Projekt 146 December 2022

MDU VINNER ARKITEKTURPRIS

Mälardalens universitets nya campus i Eskilstuna stod klart sommaren 2020. Nu vinner byggnaden Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris för ombyggnad och inredningsarkitektur. Priset är instiftat för att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.

Prisutdelningen skedde på Sörmlands museum i Nyköping under söndagen den 20 november i samband med årsstämman för Sveriges Arkitekter Södermanland.

Ansvarig inredningsarkitekt från AIX Arkitekter, Annika Askerblom, och ansvarig arkitekt för ombyggnaden, Christian Wamberg Rasmussen från 3XN, närvarade vid prisutdelningen och berättade om projektet utifrån prisets två aspekter – ombyggnad och inredningsarkitektur.

Bra gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för hur väl den pedagogiska ambitionen lyckas. Detta är något som Mälardalens universitet insett, vilket givit inredningsarkitekterna bästa möjliga förutsättningar att ta ett helhetsgrepp och skapa en invändig gestaltning med en stark identitet baserad på värme, variation och en inkännande skala.

– Vi är stolta över den djärvhet som projektet visar genom

att våga sticka ut, såväl i fråga om gestaltning som i valet av undervisningsformer och genomförandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en akademisk miljö, säger Annika Askerblom, ansvarig inredningsarkitekt på AIX Arkitekter.

I nära dialog med universitetet har AIX formgett platser och rum som breddar formen för lärande genom att omfatta både traditionell undervisning och nytänkande pedagogik, där studenten har en mer aktiv roll. Idag är även det informella lärandet, där studierna sker utanför de lärarledda lektionerna, i fokus.

AIX mål har varit att skapa en inre gestaltning som samlar människor. Platser där studenter, pedagoger, forskare och administrativ personal kan mötas från olika utgångspunkter och utbildningsprogram i en vänlig, inspirerande inramning.

JURYNS MOTIVERING FÖR INREDNINGSARKITEKTUR:

“Inredning och färgsättning binder samman biblioteket med övriga utrymmen i det nybyggda universitetet till en helhet. Volymerna upplevs komplexa utan att vara komplicerade, det är enkelt att orientera sig i lokalerna. Nybyggnadens arkitektur stöds och förfinas av den genomarbetade inredningsarkitekturen. Atmosfären är varm, vänlig och inspirerande med uttrycksfull färgsättning och hantverksmässiga inredningsdetaljer. Universitets studenter och anställda har fått goda ramar för sitt arbete!”

Nya Projekt 147 December 2022
Vi finns på samtliga orter: Halmstad (HK), Falkenberg, Karlstad, Arboga & Malmö. Kontakta oss redan idag på 0346-554 50 för att få reda på hur vi kan supportera dig i ditt projekt. Preconal utvecklar, tillverkar och installerar fasader, glastak, dörrar, fönster säkerhetsdörrar, branddörrar i glas och metall.
Sondex Plattvärmeväxlare och Spiralvärmeväxlare Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se l Fråga oss - det lönar sig!

Inför bergschaktning är det viktigt att planera hur berguttaget ska ske så att kostnad och tid kan prognostiseras.

Vid provsprängning bestäms bergets överföringsegenskaper, dvs hur vibrationer sprider sig i bergmassan beroende på hur man spränger. Det blir då möjligt att planera arbetet utifrån omgivande vibrationskrav samt att ta fram ett bättre beräkningsunderlag då projektet ska upphandlas. Detta innebär normalt besparingar i både tid och pengar.

Vid Omformarstationen i Alingsås bidrog Nitro Consult förutom med provsprängning och uttagsprognoser även med sprängteknisk uppföljning på plats, salvoptimering och vibrationsmätning.

Figuren visar prognostiserad max samvarande laddning i kg (via iso-linjer), vid omformarstationen i Alingsås samt platser för de mätpunkter som användes i projektet

För mer information kontakta Nitro Consult AB: Jonas.wetterberg@nitroconsult.se Tel: 031-742 30 85

Nyproduktion eller renovering av simbassäng

Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

SWEDEN

General
Stainless Steel MADE IN
FÄRGBYGGE ECO PROFFS VÄGG FÅR BETYGET GULD I EUROFINS INDOOR AIR COMFORT (IAC) TEST! BÄST ITEST! MED ECO PROFFS VÄGG HAR VI ERHÅLLIT EUROFINS HÖGSTA NIVÅ FÖR CERTIFIERING INDOOR AIR COMFORT GOLD.
products,
European
GENOM FÄRGBYGGES MODERNA BRYTSSYSTEM ERBJUDER VI MARKNADENS STÖRSTA UTBUD AV KULÖRER!
SEUPP! SNARTBYTERVIGRAFISKPROFIL. VOC-halt ECO Proffs Vägg (2,27g/l) EU gränsvärde (30 g/l) enl. (kat A/a) TVOC (µg/m3)-halt efter 3 dygn 0 5 10 15 20 25 30 35 ECO Proffs Vägg (12µg/m3) Eurofins Gold Limit Value (1000µg/m3) 0 200 400 600 800 1000 1200
Testresultatet medför att ECO Proffs Vägg klarar samtliga för marknaden relevanta miljömärkningar så som Indoor Air Comfort - Eurofins certified
US Green Building rating system LEED, Blue Angel German ecolabel, Nordic Swan (Scandinavia),
"Flower" ecolabel mfl. ECO Proffs Vägg är skapad av högkvalitativa, naturliga råvaror med modern teknik, vilket gör den till ett självklart val avseende funktion, hälsa, miljö och design. ECO Proffs Vägg är ett överlägset alternativ till de petrokemiskt framställda färgerna på marknaden!
För att beställa färgprover eller mer material vänligen kontakta oss på Färgbygge tel 08-551 747 50, mail: info@fargbygge.com. Alternativt våra återförsäljare som återfinns på www.fargbygge.se
BRA TEKNIK Konstruktörer för just ert behov Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301. www.hbm-ab.se RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN

AB KRISTIANSTADSBYGGENS 12 NYA HYRESLÄGENHETER

I centrala Tollarp pågår bygget för fullt av AB Kristianstadsbyggens 12 nya rökfria hyreslägenheter i Kvarteret Träskon. Nu är lägenheterna sökbara på ABK:s webbplats och sista datum för ansökan är 23 november. Husen är färdiga för Inflyttning från och med 1 april nästa år.

– Vi har märkt av ett stort intresse för de nya lägenheterna, säger ABK:s vd Henrik Strand. Vi är glada att vi kan tillföra nya prisvärda hyresrätter runt om i kommunen, som dessa i Tollarp och våra populära nybyggda marklägenheter som vi hyrt ut i Färlöv under året.

De båda hyreshusen, ett tvåvåningshus och ett låghus med 1:or-3:or på mellan 34 och 66 kvadratmeter, ligger på Särlagatan 18-20 intill vårdcentralen och apoteket i centrala Tollarp.

Kvarteret Träskon blir ABK:s andra rökfria boende, vilket innebär att hyresgästerna inte får röka i lägenheten, på balkongen, i loftgång eller i andra gemensamma utrymmen.

– Vi vill att våra hyresgäster ska ha en så hälsosam och trivsam boendemiljö som möjligt, säger ABK:s vd Henrik Strand. Därför vill vi erbjuda möjligheten att bo i rökfria fastigheter.

Rökning sliter hårt på ytskikt såsom tapeter, golv och andra interiörer och kan medföra dyr renovering vid utflyttning. Införandet av rökfritt boende har tagits emot positivt, och förutom kvarteret Träskon kommer även ABK:s kommande hyreshus i kvarteret Dammlyckan i Åhus att bli rökfria.

Lägenheterna på våning två har balkong och för 2:or och 3:or är balkongen inglasad. I låghuset finns uteplats även på framsidan samt parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till bostaden. Samtliga lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare, alternativ kombimaskin. Runt husen finns stor gräsyta som kan nyttjas av hyresgäster för lek eller gemenskap. Likaså finns det lekplats för de mindre barnen och sittyta avsedd för till exempel grillning.

På tvåvåningshuset sitter solceller som producerar el till fastigheten till bland annat belysning och ventilation.

Dicksonska Palatset är på god väg mot en ny glansperiod. En tredjedel in i det omfattande renoveringsarbetet kan Higabs projektledare Ulf Bengtsson se slutresultatet framför sig.

– Under hösten har vi frilagt de ursprungliga smidestakstolarna i orangeriet och de tycks vara i bra skick. Huset kommer bli fantastiskt, säger han.

När vi besöker Dicksonska Palatset, i närheten av Avenyn, pågår olika typer av arbeten på en och samma gång. Intrycket är ett slags organiserat kaos där var och en av hantverkarna har full koll på sina respektive delar.

– Även om stort fokus så här långt har varit på fasad och tak, arbeten som till viss del är väderberoende, utför vi arbeten på de flesta ställen i huset. Vi gör allt från rivning och håltagningar i källaren för det nya trapphuset till konservering av listverk och fönsterluckor, säger Ulf Bengtsson.

SHOWROOM OCH TIMMERMÄN

På ett av kontorsplanen håller ett showroom på att färdigställas, så att intresserade hyresgäster kan få en känsla för hur lokalen kan se ut vid inflyttning.

– Det är en stor fördel att kunna visa upp en helt iordningställd yta med rätt golv, målade väggar och möbler. Det blir betydligt lättare för en hyresgäst att föreställa sig hur detta drömkontor kommer te sig, säger Anette Persson, affärsutvecklare på Higab.

Under november har man också med hjälp av en kran lyft upp

de limträbalkar som ska bära upp det nya taket. Det har varit en utmaning att få de stora och tunga språngbalkarna på plats. De största är nästan sju meter långa.

– Vi har dessvärre stött på en del rötskador vilket försenat tak-arbetet något. Åtgärderna utförs av timmermän med traditionella tillvägagångsätt vilket tar längre tid än om man använder moderna metoder. I dagarna lyfts dock det sista limträet upp på taket och snart har vi spont och papp på, säger Ulf Bengtsson.

RESTAURANG DÅ OCH NU

Ett av de större arbeten som återstår är storköket på entréplan. När familjen Dickson flyttade ut från Dicksonska Palatset i början av 1920-talet övertogs fastigheten av hushållsskolan Margaretaskolan som drev restaurangrörelse och skola för unga flickor.

Nu renoveras det gamla storköket och anpassas till ett modernt restaurangkök. I källarplanet, som är i stort behov av renovering, byggs en vinkällare, samt toaletter och omklädningsrum för den framtida restaurangpersonalen.

I festvåningen är konservatorn Morgan Denlerts i färd med så kallad ådringsmålning. Ådringsmålning innebär att man laserar ytor så att de ska se ut som andra, mer exklusiva träslag, i det här fallet ek. Väggarna ska återställas till sitt ursprungliga utseende och fälten mellan eklisterna kommer målas i olika gröna nyanser.

– En hel del arbete återstår men samarbetet med alla entreprenörer fungerar väldigt bra. Vi ser fram emot att kunna öppna upp portarna under våren 2024. Då finns här förhoppningsvis en restaurang som kan välkomna besökarna in i familjen Dicksons nygamla palats, säger Ulf Bengtsson.

Nya Projekt 156 December 2022
FOTO: Higab/Anette Persson
MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet Tillgänglighet Installationsvänlighet Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1 13.8.2020 10.19.32 ELITE LED - Nya generationen gatubelysning NYHET www.defa.com WWW.CRAMO.SE CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

Osynlig när du så önskar Prestanda när du behöver det

Powermatic, dold dörrstängare, erbjuder exceptionell prestanda såväl som en mängd andra fördelar som vanliga dörrstängare inte kan matcha.

• Överlägsen design

• Perfekta för kulturbyggnader

• Minskad risk för vandalism

• Lämplig i installationer med stora hygienkrav

• Överensstämmer med relevanta brandnormer för 30 och 60 minuter branddörrar

• Klarar kraven för tillgänglighet

• Perfekt för hotell, hälsovård, utbildning, vårdhem, skyddat boende, kommersiella och många andra fastigheter

• Finns som standard och Free Swing för brandlarmsanläggningar

www.concealeddoorclosers.com www.luakonsult.se lars@luakonsult.se Tel 0705211306

SpecialiSter på tubvärmeväxlare, tryckkärl, tankar & ciSterner Bonäsvägen 32 • 891 78 Bonässund • Box 416, 891 28 Örnsköldsvik Telefon: 0660-26 56 00 • info@omv.se • www.omv.se
®
Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping http://www.team4service.de http://www.team4service.de 031-27 85 70 • www.rabygg.com RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet är RA Bygg kundens naturliga val och därmed skapas tillväxt och god lönsamhet.

Ställ om till en förnybar framtid

Vi skippar krånglet och väljer att fokusera på enkelheten. Vårt helhetskoncept innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service. Visste du att vi också erbjuder energitjänster som till exempel solenergi och energilagring. Varför krångla till någonting som kan vara enkelt?

Läs mer på OKQ8.se/foretag/elbilsladdning

Elektricitet Servicestation
Solenergi
Energilagring E-mobility
161 Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS!

Idag togs första spadtaget för bostadsbolaget Willhems nya projekt i Våxnäs, Karlstad. Totalt ska här byggas 78 hyresrätter i två åttavåningar höga punkthus. Projektet är det första i Willhems bestånd i Karlstad som klimatdeklareras enligt den nya lagen från början av året.

De nya lägenheterna blir 1-3 rum och kök, med balkong och trevliga utemiljöer. Alla byggda efter Miljöbyggnad Silver och med ett tydligt klimattänk i allt från materialval till utomhusmiljöer.

– Projektet blir det första i Willhems bestånd i Karlstad som klimatdeklareras, vilket i stort innebär att alla koldioxidutsläpp från såväl transporter som material och annat arbete under byggtiden, ska redovisas. Det in sin tur hjälper entreprenören att lättare göra mer hållbara val, säger Barbora Danese Pohorela, projektchef på Willhem.

MODERN BLANDSTAD

Willhem har redan idag 246 lägenheter i Våxnäs och ambitionen är att fortsätta bygga hyresrätter med rimliga hyresnivåer i Karlstad. De två nya punkthusens fasader och gestaltning, har utformats i samverkan med Karlstads kommun.

– Våxnäs är en fin stadsdel med bra läge i Karlstad, där vi vill bidra med att bygga attraktiva hyreslägenheter. Tillsammans med våra befintliga hus från 60-talet, kommer de två nya moderna byggnaderna i området att bidra till en fin blandstad med grönområden inpå knuten, säger Barbora Danese Pohorela.

Planen är att de 78 nya lägenheterna ska stå inflyttningsklara under 2024. Byggnationen påbörjas under november i år.

Antal lägenheter: 78, fördelade på två punkthus

Storlek: 1-3 rum och kök

Boendeyta: 34-61 kvadratmeter

Beräknad inflytt: Hösten 2024

FAKTA OM DE NYA LÄGENHETERNA I VÅXNÄS

Nu är det klart att BoKlok har vunnit en markanvisning som utlysts av Skellefteå kommun. Det handlar om 26 radhus som ska byggas med hållbara material och solceller på samtliga hus.

– Skellefteå har en väldigt stark tillväxt och vi är glada att kunna bidra till att lösa behovet av nya bostäder. Vi bygger alla våra hem i trä vilket ger väldigt låg klimatpåverkan. Dessutom bygger vi med moderna metoder i fabrik med minimalt spill och på ett effektivt sätt som halverar byggtiden. Det gör att ett hem från oss är klimatsmart på mer än ett sätt och samtidigt kan vi hålla priserna nere, säger Magnus Pudas, Affärsutvecklare på BoKlok.

Avgörande i BoKloks förslag var hänsynen till platsen i utformningen av kvarteret, prisvärdhet samt den effektiva byggprocessen med endast ett år från byggstart till färdig inflyttning.

– Vi tycker det är roligt att få välkomna Boklok till Skellefteå och vi ser fram emot att få se detta familjevänliga bostadsområde växa fram. I urvalsprocessen var genomförandeförmågan en avgörande aspekt för att snabbt få i gång byggandet eftersom vi har ett stort bostadsbehov framåt, säger Linda Boström mark- och exploateringsingenjör på Skellefteå kommun.

Bostäderna ska byggas i Ursviken, ett samhälle öster om Skellefteå, endast 5 km från Northvolts kommande fabrik. Byggstart är planerad till våren/sommaren 2023 med förväntad inflyttning 2024.

HÅLLBARA BYGGNADER

världsmål.

Ansvarsfull dansk producent

I mer än 20 år, har Alfix dedikerad och målriktat arbetat med att minimera onödiga miljöpåverkan och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i de vänliga produkterna och lösningarna för byggbranchen.

Men dessförutom jobbar vi aktivt för miljö-/arbetsmiljö och hållbarheten i den värld vi omger oss med. SÅ! Har det alltid varit fallet för Alfix.

100%
PÅ VÄG TILL MER Läs mer om hållbarhets-resan här! 2000 2021 2019 2020 2016 2018 2010 2014 2015 2012 2009 2002 2005 2007 HÅLLBARHETS - RESAN  Förberedelserna till den första ”Alfix Miljöpolicy” startades. 1. Miljöpolicy Doku- mentation och ”gröna” målsättningar. 2. Miljöpolicy Dokumentation och nya ”Gröna” målsättningar. 4. Miljöpolicy  3. Miljöpolicy  Anpassning med svensk miljöorganisation "BASTA". Alla trycksaker: Flyers, broschyr etc. samt marknadsföringsskyltar tillverkas enbart i miljövänligt papper och pappkartong. Alfix nomineras till ”Byggeriets Miljøpris” med en ny snabbhärdande och miljöhållbar fästmassa. 7. Miljöpolicy Alfix
Alfix
1
köper enbart (100 %) elektricitet vindkraftverkfrånåt fabrikken Kolding.
nomineras till "Byggeriets Miljøpris" med en hållbar miljövänlig stegljudsmatta, tillverkad av återvunnen europeisk gummi, från bildäck samt ca 10% naturligt kork. 8. MiljöpolicyMed löpande uppföljning samt nya initiativ och mål. Fokusområden är avproduktutveckling,hållbaråtervinning sopor och energikartläggning inom FN’s
EPD'ar – Nu har vi mer än miljö-bedömningar(EPD'ar)60på Alfix produkterna. Inköp av Bionaturgas åt fabrikken i Kolding. Med detta kan vi reducera vår samlade CO2 förbrukning på fab- rikken med 10 %. Alfix "ByggerietsvinnarMiljøpris" i DanmarkTack vara vår innovativa miljö-/ arbetsmiljö strategi. Alfix blir medlem av GEV EMICODE och uppnår därvid certifiering. EC1 plus Introduktion av fasadputs och målarfärg i emballage av återvunnen plast. Inköp av säck-/påseemballage i särskild miljövänlig kvalitet. 5. Miljöpolicy 6. Miljöpolicy

kreativ, konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

Energieffektiv och klimatsmart isolering med

lösull

Kraven på hållbarhet, effektivt byggande och kort produktionstid ökar hela tiden. Det gör isolering med lösull till det smartaste alternativet.

Tekniken har mängder av fördelar som minimalt utrymmeskrav för teamet vid blåsningen, ingen lagerhållning, ingen markpåverkan, inget behov av kranar eller containrar för spill.

ENIVA Isolerproffs • 020 – 25 29 00 • www.isolerproffs.se

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom bygg och entreprenadverksamheten.

Produkter för Svanenmärkta hus brandtätning | brandisolering | tillverkning | utbildning brandteknikab.se CERTIFIERAD ISO 9001 CERTIFIERAD ISO 14001 För mer information eller frågor ring eller maila, Johan Söderström tfn. 073-5170010 / 08-7787500 mail: johan@teamjsm.se Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer, projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en kvalitativ, kreativ konsekvent och kostnadseffektiv lösning. Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom byggoch entreprenadverksamheten. Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en kvalitativ,
Allt
projektering till utför A nde
För mer information eller frågor, ring eller maila Johan Söderström 073-517 00 10 / 08-778 75 00 johan@teamjsm.se Helhetsåtagande inom måleri Använd ROTavdraget Johan Referensbilder UC Trygg Företagare Kreditvärdig
från idéer,
Vi utför alla typer av kyrkorenoveringar, både små och stora projekt. Tillhandahåller alla tjänster inom specialsnickeri, kulturmåleri, byggnadsvård, fönsterrenoveringar, samt moderna inredningar till församlingar. Välkommen till Hesta snickeri AB! Kontakta oss för mer information! info@hestasnickeri.se 018-39 52 77 BEHÖVER DU HJÄLP MED MARKARBETE? Holmströms entreprenad utför de flesta typer av markarbeten åt både privatpersoner och företag mattias@holmstromsentreprenad.se 070 - 540 01 22 projekt.svedbergs.se Namnlöst-1 1 2022-10-11 19:17 070-335 63 09 • john@bamaleri.se • www.bamaleri.se I www.univent.se 08-522 990 90 Intallationer •
Levererar och monterar allt i natursten i hela landet. Golv Trappor Fasader Fönsterbänkar Bänkskivor Marmor Granit Kaksten Skiffer Skärmtegel www.stenentreprenader.se PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad www.psmab.com PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com 0705-40 45 62 • www.fridstromsmaleri.se Fönster Ekonomiskt, Komfortmässigt, Estetiskt Inglasningar Integrerat system, Tillvalsinglasning, Uterum Balkonger Plattor, räcken, tak T KNO A BYGGSYSTEM AB B 75, 592 22 Vadstena T LEFON: 0143-292 20 FAX: 0143-131 50 OST: info@teknova.se .teknova.se Snickarvägen 8, 592 41 Vadstena Tel: 0143-292 20 info@teknova.se

UNIKT ÖVNINGSHUS FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKA

Nu blir Uddevalla först i landet med att bygga ett helt unikt övningshus för räddningstjänsten. På övningsområdet för Uddevallas nya brandstation kommer ett multifunktionellt hus att byggas, där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen. Uddevalla nya brandstation och övningsområde byggs i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun.

Området där det unika multihuset ska byggas ligger på norra sidan av tomtmarken för det pågående bygget av brandstationen, mot riksväg 44 och Västgötavägen.

I övningsområdet planeras även ett lektionshus och en klippgård där räddningstjänsten kan träna på att ta loss personer ur krockade fordon.

SOTELD, FARTYGSBRÄNDER OCH RÄDDNING UR BRUNNAR

Multihusets tak kommer delvis att vara utformat som sadeltak med skorsten där det går att öva soteld. Byggnaden kommer också att ha en plattare del, som påminner om ett fartygsdäck med luckor och branta trappor, där det går att simulera båtbrand.

På en plattform går det också att fira sig ned i ett långt rör, där man kan öva räddningsinsatser i trånga utrymmen som exempelvis brunnar.

På baksidan av byggnaden är det möjligt att öva på klättring upp till byggnaden. Framsidan av övningshuset påminner om ett flerbostadshus med loftgångar och flera dörrar, där räddningstjänsten kan öva lägenhetsbränder.

Inne i huset finns utrustning för att kunna träna olika typer av inomhusbränder som sängbränder, spisbränder och annat.

– Vi är väldigt glada över multihuset, ett övningshus i betong med gasol i gasfas. Multihuset kan användas både för att öva brandsläckning, klättring och livräddning i trånga utrymmen. Byggnaden är utformad så att den ena dagen kan vara en byggnad, nästa dag en båt. Vårt mål är att kunna öva alla delmoment på övningsfältet och att förbereda övningar för vår deltidsanställda personal som kommer på kvällstid, säger Magnus Lagrell, insatsledare Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och projektledare i brandstationsbygget.

En stor fördel med att ha övningsområdet i direkt anslutning till brandstationen är att räddningstjänsten snabbare kan ställa om till skarpt läge om det skulle komma ett larm under pågående övning.

REALISTISK BRANDMILJÖ MED GASOL I GASFAS OCH DISKORÖK

Inne i övningshuset skapas en realistisk och mörk övningsmiljö med hjälp av gasolanläggningar där eld flammar upp och ofarlig diskoteksrök som bolmar fram. Övningshuset kommer att ha flyttbara innerväggar, som kan ändras efter varje brandövning så att räddningspersonalen alltid möter nya utmaningar.

I övningshuset och på hela brandstationsområdet får räddningstjänsten endast använda vatten vid släckning, skumsläckare är inte tillåtet eftersom området omfattas av höga miljökrav. Detta innebär att brandmännens kläder och utrustning inte förorenas vid övning, vilket är en hälso- och miljömässig fördel. Slitaget på kläder och utrustning blir också mindre då dessa inte behöver tvättas efter varje övning.

– Nu har de första markarbetena startat på övningsområdet inför pålning och grundläggning, under våren 2023 ska markförberedelserna vara färdiga. Övningsområdet med det unika övningshuset och andra byggnader ska vara klara till november 2023. Innan dess sker inflyttning till Uddevallas nya brandstation, som planeras stå klar september 2023, säger Birgitta Andersson, projektledare i Uddevalla kommun för brandstationen.

Planerna för det nya övningshuset har redan väckt mycket intresse från räddningspersonal i andra delar av landet och flera studiebesök planeras.

Nu har bygglovet för Riksbyggens Brf Sydney vunnit laga kraft. Brf Sydney blir Riksbyggens första kvarter på Masthuggskajen och får 127 lägenheter och hållbarhet finns med genom projektets alla steg.

Det nya kvarteret byggs till exempel med klimatförbättrad betong och på taken blir det både sedumväxter och solceller. I entréplanet blir det lokaler, bland annat en välsorterad Coop-butik om hela 1 800 kvadratmeter.

– Det känns fantastiskt roligt att det är klart med bygglovet för Brf Sydney och att vi nu startar byggnationen av första kvarteret på Masthuggskajen. Utvecklingen av Masthuggskajen är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborg och totalt kommer Riksbyggen att uppföra drygt 500 bostäder här, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Många satsningar görs för att underlätta en mer hållbar vardag mitt i Göteborg.

– Coopbutiken blir en fantastisk bekvämlighet och service till alla boende och de som arbetar i stadsdelen, som nu kommer kunna handla mer hållbart, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Livsmedelsbutik blir en viktig och central del för att skapa en

levande stadsdel. Butiken beräknas öppna under 2025.

ENKLARE ATT TRANSPORTERA SIG MER HÅLLBART

I Brf Sydney finns många åtgärder för att göra det lättare att välja cykel som transportmedel. I källarplanet finns ett välutrustat cykelgarage som bekvämt nås via en cykelramp, inget krångel i trappor och hissar. Här kommer det också att finnas olika typer av cyklar att hyra som till exempel lastcyklar. Att bo här kommer bli enkelt och bekvämt mitt i city.

– Vi planerar för en liten cykelverkstad, som gör det enkelt att pumpa däcken, meka och fixa en punktering själv om man vill. Det blir både enkelt att dela och byta grejer med varandra. I föreningens verkstads- och bytesrum kommer det finns verktyg, maskiner, stegar och annat som alla medlemmar kan låna, säger Mikael Ahlén.

Lägenheter för olika målgrupper – Hyrköp för unga vuxna Lägenheterna blir i varierade storlekar, från 30 till 145 kvm.

– Det blir allt ifrån 12 större taklägenheter med generösa terrasser till 13 mindre lägenheter som skapas för unga vuxna. Dessa mindre lägenheter erbjuds med möjlighet till hyrköp, vilket innebär att man som boende hyr lägenheten av Riksbyggen och kan därefter, när privatekonomin blir större, köpa lägenheten till ett förutbestämt pris, säger Anders Radne, sälj och marknadsansvarig på Riksbyggen.

Fördelningen av hyrköpslägenheterna sker under 2024. Inflyttningen är planerad att ske från slutet av 2024 till våren 2025.

Nya Projekt 172 December 2022

Maskinuthyrning med eller utan förare

I vårt arbete med att stärka vår position på marknaden vill vi hälsa Daniel Rom välkommen som VD för bolaget.

Det är vår starka övertygelse att Daniel kommer vara ett stort tillskott i vårt arbete med att vara det självklara valet när Ni har behov av teleskoplastare med eller utan förare eller behov av tornkranar eller mobila tornkranar.

Med över 30 års erfarenhet i branschen har vi en stor kunskap och vår maskinpark är i mycket gott skick.

Daniel kommer närmast från rollen som uthyrningsansvarig för Ramirents affärsområde Stavdal Lift, Västra Svealand och uttrycker sig enligt följande angående sin nya roll i WEST 2000;

Det är med största ödmjukhet som jag tar mig an och axlar uppgiften för detta välrenommerade företag. Tillsammans med våra duktiga medarbetare så är jag starkt övertygad om att vi kommer kunna svara upp till alla våra uppdragsgivares förväntningar, gamla som nya.

Vi har en spännande tid framför oss där lyhördhet i kombination med hållbarhet är A & O. Varför jag också kommer lägga stor vikt på att främja våra medarbetares utvecklingsförmågor och arbetsmiljö.

I slutändan är vi tillsammans ett lag, ämnat för att komplettera varandra på samtliga plan. Varje enskild individ ska känna glädje, tillfredsställelse och samhörighet. Utifrån det perspektivet bygger vi vår gemensamma framtid, lokalt som globalt.

Daniel Rom, WEST 2000

på Återvinning & Bioenergi Se hela vårt program på www.mared.se SÖNDERDELNING & FLISNING LAGRING & DOSERING ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER SIKTNING & SÅLLNING TRANSPORTERING PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR TUBTRANSPORTÖRER ROBOTSORTERING MOBIL SÖNDERDELNING AVSKILJNING & SEPARERING BRIKETTPRESSAR
Bäst
OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. Diphoterine® är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se info@skadeservice.se • www.skadeservice.se Fastighetsjour 010-155 61 00 Sanering • Översvämningsberedskap • Städning Återställning av skadade fastigheter • Bygg info@skadeservice.se • www.skadeservice.se Fastighetsjour 010-155 61 00 Sanering • Översvämningsberedskap • Städning Återställning av skadade fastigheter • Bygg info@skadeservice.se • www.skadeservice.se Fastighetsjour 010-155 61 00 Sanering • Översvämningsberedskap • Städning Återställning av skadade fastigheter • Bygg Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se

TORNSTADEN BYGGER HYRESRÄTTER PÅ BJÖRKÖ FÖR ÖCKERÖ FASTIGHETS AB

Genom en offentlig upphandling har Öckerö Fastighets AB utsett Tornstaden att ansvara för byggnationen av bostäderna i kvarteret Björkdungen på Björkö i Öckerö kommun som ligger i Göteborgs norra skärgård. Byggnationen startar i början av nästa år och de 38 hyresrätterna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2024.

Byggnads AB Tornstaden har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden av den nybyggnation som Öckerö Fastighets AB ska uppföra centralt på Björkö i Göteborgs norra skärgård.

Projektet Björkdungen innehåller 38 hyresrätter som kommer att ägas och förvaltas av Öckerö Bostads AB. Förfrågan var utformad som en tävling och Tornstaden presenterade ett förslag som motsvarade Öckerö Fastigheters krav och önskemål till ett konkurrenskraftigt pris.

Utgångspunkten i utformningen har varit att skapa ett öppet och välkomnande kvarter som harmoniserar väl med övriga bebyggelsen på Björkö, samt att skapa en helhet med fokus på både estetik, hållbarhet och ekonomi under hela livscykeln.

De välplanerade lägenheterna fördelas på tre hus och är i varierande storlekar från 1,5 till 4 rum och kök med balkong eller uteplats. Husen ligger nära Björkö hamn och i närheten av skola och övrig service. Byggstarten beräknas ske i början av nästa år och inflyttning planeras till våren 2024.

– Det finns en stor önskan bland befolkningen på Björkö att kommunen ska kunna erbjuda prisvärda hyresrätter på ön och det känns därför mycket bra att vi nu kan förverkliga planen på nya trevliga bostäder i Björkdungen tillsammans med vår entreprenör Tornstaden, säger Hans Andreasson som är VD på Öckerö Fastighets AB.

– Vi tycker att Öckerös upphandlingsmodell för bostadsprojektet Björkdungen har varit stimulerande. Att vi själva har fått ta fram handlingarna utifrån ett antal kravställningar har gjort att vi har kunnat nyttja vår erfarenhet och kompentens till fullo. Vi är glada över att ha vunnit upphandlingen och nu ser vi fram emot nästa fas i projektet, säger Staffan Waldenström som är VD för Byggnads AB Tornstaden.

Lövångers Bygg, ledande tillverkare i Sverige av skräddarsydda byggsatser för bland annat garage, maskinhallar, stall, attefallshus och fritidshus har precis inlett byggnationer av ny fabrikslokal i Lövånger. Den nya fabriken som väntas vara i drift 2023 är en investering, och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt för företaget.

Med ett unikt koncept för monteringsfärdiga byggsatser har Lövångers Bygg gjort det enkelt att bygga allt i från garage till maskinhall, utan hjälp av vare sig tunga maskiner eller hantverkare. Satsningen på moderna och utökade fabrikslokaler i Lövånger inleddes 2021 och är ett resultat av den ökade efterfrågan och stabila tillväxt som företaget haft en längre tid.

Vi har nyttjat befintliga lokaler till fullo sedan en tid tillbaka. Den nya fabriken är en investering i företagets framtida utveckling när vi fortsätter att satsa på tillväxt. Den nya fabriken ger oss möjlighet att fortsätta utveckla våra produkter och effektivisera produktionen på ett hållbart sätt, säger Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.

Utformningen av den nya fabriken sker i nära samarbete med arkitekt-

byrån Nordmark & Nordmark. Tillsammans har man skräddarsytt lokalerna utifrån verksamhetens och dess behov. Förutom lokaler för produktion, kontor och lager har man även valt att satsa mycket på gemensamma ytor för trivsel och friskvård.

Den nya fabriken innebär att vi får helt nya möjligheter att skala upp och effektivisera verksamheten samtidigt som vi kan erbjuda en riktigt trevlig och bra arbetsmiljö, fortsätter Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.

Byggnationer av den nya fabriken har inletts under 2022 och väntas vara i drift under 2023. Under en övergångsperiod fram till 2025 kommer man även bedriva verksamhet i befintliga lokaler.

Genom att investera i en ny skräddarsydd fabrik öppnar man även upp för helt nya möjligheter till fortsatt utveckling av bolag och produkter. I och med att den nya fabriken tas i drift kommer även antal nya tjänster att tillkomma.

– Det känns fantastiskt kul att ta detta kliv och fortsätta utveckla verksamheten och samtidigt bidra till fler arbetstillfällen här på orten. Trots rådande världsläge ser vi ljust på framtiden. Vi har riktigt bra produkter och vi ser att trenderna pekar i rätt riktning, vår tillväxt har alltid vilat på en stabil grund och nu tar vi nästa steg, avslutar Jonas Sjölin, vd på Lövångers Bygg.

Nya Projekt 180 December 2022
LÖVÅNGERS BYGG BANAR VÄG FÖR FORTSATT TILLVÄXT MED NY FABRIK

BOKLOK VINNER MARKANVISNING I ESLÖV – PLANERAR KVARTER MED FOKUS PÅ GEMENSKAP OCH HÅLLBAR LIVSSTIL

BoKlok har utsetts som vinnare i en markanvisningstävling i Marieholm, Eslöv. Bidraget utgår från att bevara befintlig natur och forma ett kvarter med tolv bostadsrätter i sex parhus och gröna ytor för gemenskap och en hållbar livsstil.

Eslövs kommun har utsett BoKloks bidrag ”Kvarteret Trädlunden” som vinnare i en markanvisningstävling för ett område i östra Marieholm. Bidraget matchar Eslövs långsiktiga vision om att vidareutveckla kommunen med fokus på hållbarhet:

– Förslaget från BoKlok stämmer väl överens med hur vi tänkt oss en hållbar utveckling av mark och vatten samt hur en klimatsmart förtätning kan göras på den avsedda platsen. Vi välkomnar därför BoKlok, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.

Maria Forsell, projektledare på BoKlok, förklarar grundtanken med Trädlunden:

– Vi är väldigt glada över att vårt bidrag vann och vår förhoppning

är att Trädlunden kan ses som en förebild för hur man bygger och bor hållbart i Eslövs kommun. Vi bygger nämligen enligt en princip kallat ”gröna hjärtat”, som innebär att vi tar tillvara på platsens förutsättningar och placerar våra bostäder på ett sätt som skapar trygga, bilfria och gröna ytor för gemenskap, där naturens resurser får bidra till en hållbar livsstil, säger Maria Forssell.

BoKloks idé tar avstamp från fem befintliga träd, som får stå kvar och styra hur området utformas.

Framför träden skapas en gemensam grönyta omgärdad av sex parhus byggda i trä med solcellspaneler på taken och laddstolpar för elbil på en gemensam parkering. I kvarteret planeras för mötesplatser och en hållbar livsstil via odlingslådor och växthus, som dessutom byggs av återbrukad tegel- och marksten.

Växtligheten i området kommer att kunna bevattnas med dagvatten från regnvattenstunnor samt ett fördröjningsmagasin.

Området är beläget i närheten av Storgatan och järnvägsstationen samt förskola och skola. Planerad säljstart för parhusen på 5 rum och 117 kvm, är hösten 2023 med beräknad inflyttning sen höst/vinter 2024.

Nya Projekt 181 December 2022
Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti
Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås Upplev utvecklingen. Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1 2020-06-05 08:48:30
VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING! Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering. NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se Pneumatiska sändare Skruvtransportörer Skraptransportörer Bandtransportörer Cellmatare Krossar Spjäll Silos m.m. Öppnar aluminiumdörren för nya möjligheter! Glasklara fasadlösningar!
www.torkapparater.se “Where, Drying, Pyrolysis or Cooling is the Game – Torkapparater is the name!” t STIL HAGA EPOK ROYAL Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982 0496-707 00 • www.leiab.se RAK OCH ELEGANT DESIGN NY FAVORIT i nyproduktion STORSÄLJAREN STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000 fåsmodellerALLAkan med dräneringshåldolda för 2+1 3-glaseller

AVARN SECURITY PROJEKTERAR LÅS OCH BESLAG TILL WORLD OF VOLVO

Söder om Liseberg i Göteborg byggs landmärket och den nya mötesplatsen World of Volvo, som förväntas stå färdig i slutet av 2023 med öppning i början av 2024. Avarn Security har sedan februari förra året arbetat med projektering av lås och beslag.

Avarn Security har på uppdrag av BRA Bygg projekterat lås och beslag utifrån beställarens önskemål om funktioner, samtidigt som hänsyn till gällande regelverk beaktats utifrån fysisk säkerhet, brand, tillgänglighet och utrymning.

Per Sundström, försäljning på Avarn Security Systems, berättar att många kategorier är delaktiga i projekteringen och att företaget har haft ett nära samarbete med sina leverantörer under resans gång. Det har tagit cirka ett och ett halvt år att i samverkan med flera olika säkerhetsleverantörer ta fram underlag för genomförande och upphandling av dörrar.

– Vi är väldigt stolta och glada över att vi har fått förtroendet tillsammans med Dahlgren Brand & Risk AB, Dormakaba Sverige AB och SAFETRON, som alla medverkar inom sina specialområden för att skapa den absolut bästa lösningen för kunden, avslutar Per Sundström.

World of Volvo kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg. Platsen är precis söder om Liseberg, vid sidan av E6:an mitt i Göteborgs nya evenemangsstråk. Utöver utställningar och upplevelser kommer byggnaden, som är 22 000 km2 , även att inhysa konferenslokaler, eventhall samt två restauranger. Byggnaden uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material och är ritad av danska arkitektbyrån Henning Larsen.

Nu är det klart med nästa storetablering i stadsdelen Nya Hovås. Det är världsledande hälsoteknik-bolaget RaySafe som väljer Nya Hovås som bas inför kommande expansion. Totalt flyttar nu över 100 medarbetare in i stadsdelen.

RaySafe erbjuder kvalitetslösningar för strålningssäkerhet i sjukvårdsmiljö. Oavsett om det handlar om patienter eller sjukvårdspersonal är kontrollen av strålning avgörande för att rädda liv – och RaySafe är den globala och världsledande aktören.

– Det är med glädje och stolthet som vi nu välkomnar RaySafe till Nya Hovås. Att vi lyckas attrahera en global världsledare som dessutom ingår i en amerikansk storkoncern är det bästa kvitto vi kan få gällande Nya Hovås attraktionskraft. Nya Hovås är nu färdigställt och vårt fastighetsbestånd är i princip helt uthyrt, säger Jacob Torell, VD på Next Step Group.

– Vår kärnverksamhet handlar om högteknologiska ”stateof-the-art”-instrument och inför framtiden är det viktigt att våra lokaler lever upp till samma standard som våra produkter. Att flytta till ett högprofilerat kontor i Nya Hovås blir ett genomtänkt

lyft för vårt varumärke och ett viktigt steg i vår utvecklingsresa, säger Joakim Wiholm, Site Leader på RaySafe.

Med en totalyta på 3000 kvadratmeter i huset The House etablerar RaySafe nu en framtidssäkrad arbetsplats i den moderna stadsdelen.

– Nya Hovås har utvecklats till en ”One Stop Destination” där allting finns på plats. Tillsammans med bra kommunikationer och kollektivtrafik in till Göteborg kommer vår flytt förenkla och förbättra livspusslet för våra medarbetare, säger Joakim Wiholm.

Nya Hovås har på kort tid utvecklats till en komplett och levande stadsdel som idag består av cirka 1400 lägenheter och 3000 boende, 40 000 kvadratmeter kommersiella lokaler med 35 utvalda butiker, restauranger och serviceverksamheter.

Sedan 2014 ingår RaySafe i det amerikanska affärskonglomeratet Fortive som har 18 000 anställda med en omsättning på 4,6 miljarder dollar inom segmenten avancerade mättekniska lösningar för sjukvård och elsäkerhet i tillverkningsindustrin.

Nya Hovås kommersiella bestånd ägs av Nya Hovås Fastigheter som är ett Joint Venture mellan Next Step Group och Bygg-Göta fastigheter.

Nya Projekt 188 December 2022
RAYSAFE ETABLERAR 3000 KVADRATMETER KONTOR I NYA HOVÅS
Nya Projekt 189 December 2022
x Stålstommar och skärmtak x Hisschakt x Stål till utomhusmiljöer x Specialtrappor x Utrymningstrappor och räcken Vi har även lång erfarenhet av arbete på Arlanda och Bromma flygplats Produktion och montage av byggnadsmide Ring: 08-591 432 32 Mail: info@lwsmide.se www.lvsmide.se Certifierade enligt EN-1090 & ISO-3834 James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 www.west2000.se James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 www.west2000.se
Diphoterine® är lika eff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se ENTREPRENAD MED HELHETSYN Vi håller undan vatten, både över och under mark! Vi är ett besiktnings- och konsultföretag som verkar inom brandskyddsanordningar och elanläggningar med hela Norrland som arbetsplats. www.el-brandskyddskontroll.se Anlita oss vid jordförstärkning eller förorenad jord. FÖR EN STABIL GRUND

N NORDTRAFO

Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se

Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se

Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se

Vi växer i takt med våra kunders framgångar

Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Här finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet.

Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, transporter och näringslivets krav på effektiv logistik. norrkopingshamn.se

Vi är sedan 100 år ett ledande VVS-bolag med fokus på Stockholmsregionen. Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS-anläggningar – alltid med kundens bästa för ögonen.

Med
och
leveransprecision
– utan att vara rätt
bred kompetens och rätt kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet
hög
fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål. Vår målsättning är inte att bli störst
samarbetspartner för dig. www.carlhanssons.se www.carlhanssons.se

ÄR NU HELT >>>

LUNDS NYA STADSDEL

HELT KLAR

STADSDEL AROMALUND

Under de senaste fem åren har byggherren Sjöson från Göteborg varit med och utvecklat en helt ny stadsdel i centrala Lund, Aromalund. Nu är sista etappen i projektet färdigbyggd och det är äntligen dags för inflytt för de sista bostadsköparna. Totalt har 172 nya lägenheter byggts i Aromalund.

Bostadsområdet Aromalund ligger på en av Lunds mest centrala adresser, bara några hundra meter norr om Lunds centralstation. Här har två kvarter med olika karaktär bestående av totalt 172 bostadsrätter tornat upp sig och i mars 2021 var det inflytt för dem som lyckades att knipa en lägenhet redan vid säljstarten 2018. Hela bostadsprojektet är nu färdigställt och de sista ägarna ska i dagarna komma på plats.

– Det är en fantastisk känsla att se hela detta nya kvarter stå färdigt. På en plats som tidigare varit en bussdepå, helt utan liv och rörelse, mitt i centrala Lund har vi nu ett vimlande kvarter. Vi har genom Aromalund ökat attraktionskraften för hela den norra delen av centrum, säger Jonas Karlsson som är byggprojektledare på Sjöson.

När säljstarten för Aromalund gick av stapeln var det ett massivt intresse och snabb försäljning. Men intresset för platsen väcktes redan innan det när den invigdes av Skånes landshövding Anneli

Hulthén och byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson. Och sedan dess har såväl försäljning som byggprocessen rullat på enligt plan även under pandemi.

För Sjösons del slutar det inte med detta framgångsrika projekt. Man arbetar nu mot en tydlig ambition om att förstärka positionen som sydvästra Sverige närmsta fastighetsutvecklare. Det innebär att vara en tydlig partner för såväl kommuner, kunder som leverantörer i utvecklandet av nya fastighetsprojekt.

– Vi kommer fortsätta att vara aktiva i region Skåne, den är högaktuell för oss och vi har flera projekt under utveckling. Vår drivkraft är att skapa samhällen där människor mår bra och då är det tacksamt att arbeta i en region som utvecklas och växer snabbt, säger Lars Sjöberg och Hans-Anders Karlsson från Sjöson.

OM AROMALUND

Bostadsområdet Aromalund byggs på en av Lunds mest centrala adresser bara några hundra meter norr om Lund C. Tidigare bestod platsen av en tom asfaltsyta men bostäder utöver det vanliga tillsammans med inbjudande bostadsgårdar och grönskande mötesplatser kommer skapa ett nytt, attraktivt kvarter att leva och bo i. En plats där livet tillåts växa. Bakom projektet Aromalund står fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson i nära samarbete med Fastighetsbyrån i Lund.

Nya Projekt 196 December 2022

SWECO ARCHITECTS VINNER PRESTIGEUPPDRAG FÖR NOBEL CENTER

Sweco Architects vinner uppdraget att som svensk genomförandearkitekt till den internationella arkitektfirman David Chipperfield Architects i Berlin, bistå i utvecklingen av nya Nobel Center.

Nya Nobel Center, som kommer att ligga vid Slussen i Stockholm, ska bli ett hus för vetenskap, kultur och dialog. Det planeras för en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor. Ambitionen är att byggprocessen och byggnadens hela livslängd ska vara så hållbar som möjligt.

Sweco Architects uppdrag är processledning för att definiera Nobel Centers hållbarhetsmål, exempelvis energiförbrukning, koldioxidutsläpp, social hållbarhet och materialval. Uppdraget är också att processleda framtagande av Nobel Centers verksamhetsprogram, bland annat att identifiera vilka aktiviteter som ska finnas i huset, hur dessa ska samspela med varandra, hur stora ytor som behövs samt flöden i byggnaden.

Därutöver kommer Sweco att ha en samordnande roll för att bistå med rådgivning gällande anpassning till lokala förhållanden och

svenska regelverk.

– Att få förtroendet att jobba i detta högprofilerade projekt tillsammans med David Chipperfield Architects är en stor fjäder i hatten för Sweco Architects. Med kreativ processledning ska vi bistå Nobelstiftelsen att utveckla nya Nobel Center till en hållbar, interaktiv, internationell mötesplats, säger Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects.

– Vi är glada över att samarbeta med Sweco Architects som vår lokala partner för att skapa Nobel Center. Deras omfattande expertis och lokala kunskap kommer att vara ett essentiellt stöd i ett så speciellt och viktigt projekt, säger Christoph Felger, partner och designchef för David Chipperfield Architects Berlin.

Nobelstiftelsens ambition är att Sweco även ska bistå i kommande skeden av projektet, det vill säga programhandling, systemhandling, bygghandling och relationshandling samt vara David Chipperfield Architects lokalarkitekt för att genomföra deras arkitektoniska gestaltning.

Sweco bidrar med arkitektkompetens inom processledning, hållbarhet, BIM och projektsamordning. Uppdraget startade i september 2022 och pågår till juni 2023 med möjlig förlängning till 2029. Byggstart är planerad till 2026 och invigning 2029. Nobelstiftelsen är uppdragsgivare.

Nya Projekt 197 December 2022
Visionsbild inifrån ett framtida Nobel Center som ska byggas längs Stadsgårdskajen vid Slussen i Stockholm. lllustration: TMRW

I den nya stadsdelen Bergtorp i södra Nykvarn, kommer Swebostad att bygga 24 radhus i bostadsrättsform. Nu har spaden satts i backen och i december 2023 står de första radhusen inflyttningsklara.

Radhusen blir i två plan om 106 kvm med 4–5 rum och kök. Alla radhusen har ett eget förråd och en egen trädgård.

Nu förbereds marken för att gjuta grunden till de 24 radhusen och i februari kommer de första husleveranserna.

– Brf Skogshöjden blir ett lugnt och bekvämt boende. Villor och lägenhetshus blandas med gångvägar och ramas in av omkringliggande tall- och blandskog och får platsen att bli den harmoniska småstadsidyll som man önskar för sina barn, säger Elisabeth Karlsson, projektutvecklare på Swebostad.

Förskola planeras bara 5 minuters gångväg från radhusen och skolor finns på kortare cykelavstånd. Men storstaden är inte långt borta, på 15 minuter nås Södertälje med bil och tåget till Stockholm tar bara 30 min.

– Vi ser mycket fram emot att få utveckla området Bergtorp vidare. Vi tror att det här kvarteret kommer att bli ett omtyckt boende för barnfamiljer i Nykvarnsområdet, fortsätter Elisabeth Karlsson.

NYTT SÄKERHETSSYSTEM OCH ELEKTRISK LÅSNING TILL SKOLA I HAPARANDA

Comdate fick i uppdrag av Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda att byta ut deras ålderstigna passersystem och inbrottslarm. Projektet kom till slut att omfatta totalt cirka 115 dörrmiljöer. Elektroskandia levererade en komplett anläggning bestående av säkerhetssystem med passerkontroll och larm integrerat samt elektrisk låsning.

– Vi har samarbetat med Elektroskandia under många år nu. Bra relationer med deras personal och en enastående logistik är bara två av skälen. Sen har de också ett komplett sortiment så vi kan köpa det mesta vi behöver från dem. En nyhet var att vi nu för första gången även köpte de elektriska låsen från Elektroskandia. Det har vi tidigare handlat på annat håll men i och med att de nu även kan erbjuda ett komplett sortiment inom detta område så förenklar det för oss med endast en inköpskanal, berättar Magnus Olofsson, säkerhetssäljare på Comdate.

GAMMAL BYGGNAD

Comdate hade sen tidigare installerat brandlarm vid Sverigefinska folkhögskolans vandrarhem och förra året fick man en förfrågan från dem om att byta ut det befintliga passersystemet och inbrottslarmet. Dels var det gammalt och hade inte alla funktioner man önskade idag dels behövde man utöka systemet.

– Innan vi lämnade offert var jag ute och tittade igenom anläggningen och förutsättningarna. Det är en väldigt gammal byggnad, som har blivit påbyggd under årens lopp. Det är alltid en utmaning att byta ut ett gammalt system. Dels är underlagen och dokumentationen knapphändig dels måste man försöka förstå vilken kabel som går till vad och vad som går att återanvända. Att få till en bra struktur är en utmaning, säger Magnus Olofsson och fortsätter:

– Det befintliga säkerhetssystemet bestod av hela 38 centraler och 75 läsare, på inner- och ytterdörrar i skolan. Mängden centraler betydde också många batteribackuper, vilket innebar stora kostnader för batteribyten. Med ett modernt system skulle man bara här kunna göra underhållsvinster. Man vill även utöka säkerhetssystemet med läsare på ytterligare 39 dörrmiljöer.

ELEKTRISK LÅSNING, NYTT FOKUSOMRÅDE

Magnus Olofsson kontaktade Elektroskandias utesäljare Jan Norberg som tillsammans med Elektroskandia Säkerhet gick igenom projektet och offererade en totallösning.

– Vi föreslog att man skulle använda sig av Assa Abloys säkerhetssystem ARX med passerkontroll och larm integrerat. Det är ett smidigt och modernt system som kunden kan växa i. Samtidigt frågade jag om man inte samtidigt skulle köpa de elektriska låsen från oss. Det är ett ganska nytt område för oss som vi nu satsar mycket på med ett sortiment från tre olika

Nya Projekt 200 December 2022

leverantörer, säger Christer de Wahl, marknads- och försäljningschef Säkerhet Elektroskandia.

Elektroskandia tog även hjälp av Assa Abloy för att gå igenom vilka produktval och funktioner som var mest lämpliga för projektet.

– Vi har ett bra samarbete med Elektroskandia och fungerar ofta som bollplank, speciellt när det gäller lite mer omfattande projekt. Det är roligt att Elektroskandia nu även satsar på elektrisk låsning, vilket innebär att de kan erbjuda kunderna en helhetslösning. I denna satsning har vi även varit med och stöttat bland annat med utbildningar och höjt deras kompetens inom elektrisk låsning, säger Johan Sallvik, försäljning Assa Abloy Opening Solutions.

Hedin Trucks, säger Johan Oresten, projektchef på Tuve Bygg.

I den nya anläggningen kommer Hedin Trucks att erbjuda service och verkstadsplatser även för el-lastbilar och i området planerar man en laddstation för tunga fordon.

Det är en byggnad i två våningar med service- och verkstadsplatser, utställningshall samt kontor med konferensytor. Verkstadsdelen har fem genomgående skepp på över 30 meter vardera, 4 verkstadsplatser och en tvättplats. Så det kommer finnas gott om yta och resurser för att serva lastbilar.

Hedin Trucks finns på elva anläggningar runt om i södra och mellersta Sverige med både försäljning och verkstadstjänster. Den nya anläggningen i Linköping skapar ett tiotal nya arbetstillfällen på orten och beräknas vara klar våren 2024.

Assa Abloy ARX är ett av de mest innovativa säkerhetssystemen på marknaden. Med helintegrerat larm och flera andra funktioner skapas fördelar som ger förutsättningar för ekonomisk installation, enkel administration och trygga användare.

– Vi bruka ofta använda ARX i våra olika projekt, då vi känner oss trygga med det. Det var också ett säkerhetssystem som skulle passa perfekt i detta fallet. Det var dock mycket tankearbete innan vi kunde börja installera. Då det tillkommit dörr för dörr till det gamla systemet så var det en utmaning och mycket pusslande för att se hur man skulle kunna knyta ihop det och få en struktur. Vi ville ju även nyttja så mycket som möjligt av den infrastruktur som redan fanns, säger Magnus Olofsson och fortsätter:

– De 38 gamla centralerna har vi nu ersatt med 9 stycken ARX centralenheter, vilket inneburit att kunden fått ett betydligt tajtare och mer överskådligt system. Alla läsare i systemet är online och vid de flesta dörrar har vi monterat Assa Abloys läsare Pando. En del innerdörrar har försetts med dörrbladsläsaren H100S som styrs via radio, en lösning som innebär att man sätter en radiohub i närheten och slipper dra kabel till dörrarna vilket ger en avsevärt lägre installationskostnad. De elektriska lås vi installerat är, beroende på dörrtyp, eltryckeslås och elslutbleck från Assa Abloy samt även elslutbleck från Steplock. Man har ungefär 15 olika larmområden i lokalerna och har delat in användarna i olika behörighetsgrupper, som elever, lärare och administratörer. Det finns alla möjligheter att skräddarsy funktionerna i ARX för olika krav och behov, vilket gör systemet så tacksamt att jobba med. Vi började installera i juni och är nu snart klara. Allt har flutit på bra och vi har kunnat hålla vår planering. Det blir en bra standardhöjning av säkerheten på skolan med ARX, ett system de även enkelt kan växa med i framtiden.

LASTBILSANLÄGGNING FÖR HEDIN TRUCKS I LINKÖPING

Hedin Trucks, som är det nya namnet på Hedin Bils lastbilsverksamhet, fortsätter att utveckla sin verksamhet och bygger en helt ny lastbilsanläggning i ett perfekt läge utmed E4:an i Linköping.

– Här bygger vi en toppmodern serviceanläggning på över 2200 kvm med försäljning av både nya och begagnade lastbilar för

FÖRSTA SPADTAGET FÖR 78 NYA HYRESRÄTTER I KARLSTAD

Nu sätts spaden i marken för bostadsbolaget Willhems första klimatdeklarerade hus i Karlstad.

Totalt kommer Willhem bygga 78 hållbara hyresrätter i området Våxnäs, som ska stå klara för inflytt under 2024.

De 78 hyresrätterna kommer att byggas enligt Miljöbyggnad Silver och hela bygget kommer att genomsyras av ett tydligt miljötänk och stort fokus på utemiljöerna.

De två åttavåningar höga husen blir också de första i Willhems bestånd, där klimatpåverkan från såväl transporter som material och själva arbetet under byggtiden, ska redovisas i en så kallad klimatdeklaration.

Nya Projekt 201 December 2022
ERSATT 38 GAMLA CENTRALER MED 9 ARX CENTRALENHETER
God Jul Kompetens & Engagemang för tak & fasad Konsulter & Besiktningsmän Plåt | Tätskikt | Tegel | Puts | Sten | Murverk www.plat-konsult.se o Fuktsäkerhet o Fuktskadeutredning o Innemiljö o Tillgänglighet o Fuktmätning o Lufttäthetsprov o Ljudmätning info@byggnadsprovning.se | Mobil: 070‐327 12 00
Jul önskar: Smålandshamnar AB, Norra Strandgatan 50, 572 32 Oskarshamn Växel 0491-872 00 www.smalandshamnar.com Smålandshamnar AB, Norra Strandgatan 50, 572 32 Oskarshamn Växel 0491-872 00 www.smalandshamnar.com
God Jul En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt! 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se Nordic Stone Crusher

Jul önskar:

Hållbart byggande med industrialiserade lösningar

Med Skanska som partner får du ta del av ett heltäckande program med smarta, hållbara och kostnadseffektiva industrialiserade bostadslösningar.

Vi har utvecklat Miljonhemmet – ett unikt arbetssätt och Sveriges största kunskapsbank med renoveringsåtgärder för bostäder. Vi har tagit fram ModernaHus – Svanenmärkta flerfamiljshus med kort byggtid, låg totalkostnad och förutsägbarhet vid byggnationen.

Och tillsammans med Ikea har vi skapat BoKlok – ett yteffektivt, funktionellt och trivsamt boende.

Alla tre koncepten bjuder på stora valmöjligheter i standardiserade lösningar.

Vill du veta mer om hur ett samarbete kan se ut och vilka effekter industrialisering ger?

Hör då gärna av dig till Susanne Sjöblom på 010-448 72 96.

Smart, hållbart, kostnadseffektivt!

www.skanska.se
renovering, förtätning
för
och nybyggnation.
www.skanska.se/miljonhemmet www.skanska.se/modernahus www.boklok.com/sverige circuscom.se
God Jul Din ideala partner och leverantör av ventilation och service. Tel: 0470-75 70 28 www.hissteknik.com Typsnitt Avant Garde Gothic LT Demi Pantone: 7725C

Din leverantör av stallventilation

Tel: 0150-487700

I www.univent.se 08-522 990 90 Intallationer •
Jul önskar:
God Jul Maskinuthyrning S-RENTAL AB Maskinuthyrning S-RENTAL är ett maskinuthyrningsföretag att luta sig mot när trycket blir för stort! Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med. TESTA OSS VI LEVERERAR PADDOR | VÄLTAR | HJULLASTARE Maskinuthyrning S-RENTAL AB Maskinuthyrning 08-21 18 11 S-RENTAL är ett maskinuthyrningsföretag att luta sig mot när trycket blir för stort! Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med. TESTA OSS VI LEVERERAR PADDOR | VÄLTAR | HJULLASTARE GRÄVMASKINER | DUMPRAR Maskinuthyrning S-RENTAL AB Maskinuthyrning 08-21 18 11 uthyrning@srental.se S-RENTAL är ett maskinuthyrningsföretag att luta sig mot när trycket blir för stort! Transporter av maskinerna hjälper vi givetvis till med. TESTA OSS VI LEVERERAR PADDOR | VÄLTAR | HJULLASTARE GRÄVMASKINER | DUMPRAR

Jul önskar:

God Jul Hållbara, brandsäkra och tysta flervåningshus i trä. En brandsäker träfiberisolering. Svenskt Brand-TG:e 165603 CO2-påverkan 0,28 kg CO2 ekv/kg, enligt Boverkets klimatdatabas www.termotra.se • tel 0290-70 000

Jul önskar:

Maskinuthyrning med eller utan förare

I vårt arbete med att stärka vår position på marknaden vill vi hälsa Daniel Rom välkommen som VD för bolaget.

Det är vår starka övertygelse att Daniel kommer vara ett stort tillskott i vårt arbete med att vara det självklara valet när Ni har behov av teleskoplastare med eller utan förare eller behov av tornkranar eller mobila tornkranar.

Med över 30 års erfarenhet i branschen har vi en stor kunskap och vår maskinpark är i mycket gott skick.

Daniel kommer närmast från rollen som uthyrningsansvarig för Ramirents affärsområde Stavdal Lift, Västra Svealand och uttrycker sig enligt följande angående sin nya roll i WEST 2000;

Det är med största ödmjukhet som jag tar mig an och axlar uppgiften för detta välrenommerade företag. Tillsammans med våra duktiga medarbetare så är jag starkt övertygad om att vi kommer kunna svara upp till alla våra uppdragsgivares förväntningar, gamla som nya.

Vi har en spännande tid framför oss där lyhördhet i kombination med hållbarhet är A & O. Varför jag också kommer lägga stor vikt på att främja våra medarbetares utvecklingsförmågor och arbetsmiljö.

I slutändan är vi tillsammans ett lag, ämnat för att komplettera varandra på samtliga plan. Varje enskild individ ska känna glädje, tillfredsställelse och samhörighet. Utifrån det perspektivet bygger vi vår gemensamma framtid, lokalt som globalt.

Daniel Rom, WEST 2000

Arkitektuppdraget för Vecturas senaste projekt i Hagastaden, CampusF, går till danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen. CampusF kommer att bli Stockholms innovativa pulsåder, det nya kreativa navet, där forskare och studenter bor och arbetar sida vid sida.

En innovationshub om 18 000 kvm med kontor, labb och bostäder där start-ups kan utbyta idéer med mer etablerade företag inom life science.

Vectura höll tillsammans med Stockholms Stad och Strategisk Arkitektur parallella arkitektuppdrag för CampusF där 3XN, Kanozi och Schmidt Hammer Lassen deltog. Nyligen togs beslutet av juryn att tilldela uppdraget Schmidt Hammer Lassen, som utvecklat förslaget tillsammans med det svenska kontoret BAU – Byrån för Arkitektur & Urbanism.

Med ambitionen att vara världsledande inom life science har Hagastaden redan en hög koncentration av forskning, utbildning och entreprenörer.

Till 2030 ska området utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. CampusF är en viktig pusselbit i utvecklingen av området och blir Vecturas andra life science-projekt i Hagastaden, efter Forskaren som är under produktion på Hagaplan 1.

CampusF kommer utvecklas till en ny innovativ hub för ungdomar, studenter, forskare, närboende, start-ups och ambitiösa företag inom life-science. Fastigheten kommer innehålla framtidens arbetsmiljöer med en mix av labb, co-working och kultur. Inom kvarterets 18 000 kvm kommer 80 student- och forskarbostäder byggas i anslutning till huvudbyggnaden.

Campuset byggs i ett av norra Europas tätaste infrastrukturområden och behöver därför en bullerskärm mot motorväg och järnvägsspåren. Byggnadsvolymen är placerad runt tre atrier som möjliggör tysta kontorsytor där grupparbetszoner, med större tolerans för buller, etableras mot motorvägen. Trä har använts för att förbättra luftkvalitet

och akustik såväl som verka stressreducerande.

I DIALOG MED DET ARKITEKTONISKA SAMMANHANGET

Arkitekterna har skapat en vy mot gatumiljö med intima, gröna fickor där träd och gröna bäddar blir en fin övergång från den livliga gatan till CampusF. Fasaden talar ett gemensamt formspråk och varierar beroende på det arkitektoniska sammanhanget.

EN PLATS FÖR MEDBORGARE

CampusF förhåller sig i volym, form och materialitet till sin omgivning och genom gröna stadsrum skapas en välkomnande atmosfär.

Från de gröna uteplatserna finns tillgång till byggnadens gemensamma utrymme där allmänheten kan följa vad som händer i de delar av byggnaden där forskare, studenter och företag verkar.

DESIGN INSPIRERAD AV DNA STRÄNGAR

Den vertikala sammanhållningen i byggnaden skapas via tre karakteristiska trappor inspirerade av DNA-strängar. Trapporna skapar synergier över byggnadens lager, funktioner och den dynamiska formen uppmuntrar till rörelse.

TAKTERRASS MED BIOLOGISK MÅNGFALD OCH UTSIKT

Tak och terrass reser sig i tre plan för att integrera byggnaden i den befintliga stadsplanen och skapar optimala utsiktsförhållanden. Takets flexibilitet gör att ytorna kan användas för konferenser, inredas som bar eller restaurang. Terrassen har även en plats för inhemska arter som bidrar positivt till den biologiska mångfalden.

– Vi har arbetat mycket med att skapa sammanhållning i både byggnadens horisontella och vertikala plan. De tre atrierna är kopplade till Orangeriet, varifrån du får utsikt över kontorslokaler och laboratorier. Den slingrande trappan, inspirerad av DNA-trådar, skapar samstämmighet och dynamik mellan byggnadens olika våningar, samtidigt som den agerar som ett starkt identitetsskapande element, säger Kristian Lars Ahlmark, Partner & Design Director på Schmidt Hammer Lassen.

Detaljplan för västra hagastaden har påbörjats och samråd planeras till q4 2023. Gestaltning och utformning av CampusF kommer då prövas.

Nyligen togs det första spadtaget för ytterligare 17 radhus och 6 parhus i Habo, strax nordväst om Jönköping. Det är OBOS senaste bidrag till området där man hittills utvecklat cirka 150 bostäder.

– Det är superkul att vi nu är i gång på allvar. Bostäderna har ett unikt läge med naturen som sin närmsta granne och vyer över Vättern. Allt går enligt plan och vi kommer att kunna leverera nya hem som är både moderna och energieffektiva, vilket är en stor fördel med tanke på stigande elpriser, säger Linus Ståhl, projektutvecklare på OBOS Sverige.

Brf Bränninge Trädgård erbjuder radhus och parhus om 113 respektive 120 välplanerade kvadratmetrar, med tre till fyra sovrum. Alla hus får rejäla altaner på båda sidor och en egen lättskött täppa med fruktträd.

Från kvarteret är det cykelavstånd till det mesta, inklusive Habo centrum. Härifrån kommer man till Jönköping med tåg på mindre än en kvart. Med bil tar det cirka 20 minuter.

– OBOS är en stabil bostadsutvecklare med lång erfarenhet av driva den här typen av projekt från start till mål. För oss är det självklart att fortsätta bygga bostäder för våra medlemmar och övriga kunder även när marknaden är osäker. Vi ser fram emot att vara en del av Habos utbyggnad även framöver, säger Linus Ståhl.

Inflyttning beräknas att starta våren 2024.

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM WWW.SCHEUCH.COM Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1 14.08.15 10:02