Nya Projekt Grönt Byggande 006/2021

Page 1

Nya Projekt

December 2021

006 Nya Projekt

Grönt byggande


Låt både tak och fasad producera el Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.


Vaillant värmesystem ger komfort Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar. Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.


Klimatdeklaration på byggnader införs 1:a januari

– hur förberedda är byggaktörerna? SVERIGE BLIR ETT AV DE FÖRSTA LÄNDERNA I VÄRLDEN ATT INFÖRA KLIMATDEKLARATION FÖR BYGGNADER VILKET SKER DEN 1 JANUARI 2022. Enligt Boverkets senaste statistik från 2018 så svarade bygg och fastighetssektorn för 21 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Det betyder ungefär 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser bli cirka 18,1 miljoner ton. Att införa krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från samhällsbyggnadssektorn. Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet: uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter och (tillverknings) arbete på byggarbetsplatsen. Däremot är exempelvis inte transporter inkluderade. Det är också så att inga tydliga gränsvärden finns för hur mycket CO2-utsläppen ska minska, och dessa ska fastställas senast 2027. Malmö stads satsning på Lokal Färdplan Malmö (LFM 30) är ett exempel på branschens närmande klimatdeklarationen: I satsningen är ungefär 150 aktörer involverade och man bedömer att det åtminstone till 2025 ska gå att uppnå cirka 30 procents minskning av koldioxidutsläppen. Ett steg i rätt riktning där samtliga aktörer inom byggbraschen arbetar mot ett gemensamt mål.

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

10 40 60 73


Nr 006/2021

Utgivare: Nya Projekt Grönt Byggande ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Specialister inom

UTRYMNINGSTEKNIK Ända sedan starten 1983 har vikten av konkurrenskraftiga lösningar alltid legat i fokus och det tankesättet styr fortsatt vårt dagliga arbete. Vi erbjuder idag ett av marknadens bredaste utbud när det gäller system- och säkerhetslösningar inom området utrymningsteknik. Numera förser vi allt fler med lösningar där vi integrerar och samkör system inom exempelvis nödbelysning, utrymningslarm, brandlarm, avbrottsfri kraft m.m. Utvecklingen gör det möjligt att få anpassade och flexibla lösningar helt enligt din egen kravspecifikation. Dessutom, du får allt från en och samma samarbetspartner – tryggt, smart och leveranssäkert. Välkommen att läsa mer om utrymningsteknik på vår webb eller kontakta någon av våra teknikspecialister direkt via telefon: 054-57 01 20, för ytterligare information.

KAMIC Installation Tel: 054-57 01 20 | www.kamic.sePaint AP från Nils Malmgren AB färger och lacker med

unikt framtagna egenskaper Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper. I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust. Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se

nils-malmgren_byggnorden_helsida_1-2-3.indd 1

2018-08-07 13:57:24


Nya Projekt

December 2021

10


Nya Projekt

December 2021

11

NU TESTAS EN NY TYP AV HÅLLBAR STUDENTBOSTAD >>>

FOTO: FREDRIK PERSSON


Nya Projekt

December 2021

NU TESTAS EN NY TYP AV HÅLLBAR STUDENTBOSTAD På KTH:s campus har en ny experimentbostad för delningsboenden blivit klar och fyra studenter har flyttat in. Nu ska KTHforskare studera beteende och klimatavtryck under ett år medan studenterna bor i lägenheten. Anledningen är bland annat att flera studier visar att delat boende, så kallad co-living, ger lägre klimatavtryck och samtidigt större levnadsyta med mer plats för umgänge. KTH Live-In Lab är en 100 kvadratmeter stor plattform för bostadsexperiment mitt på KTH:s campus i Stockholm. Här har forskning inom framtidens boende pågått i snart 5 år. Nu har helt ny typ av lägenhet byggts. Utformningen baseras på omfattande intervjuer och arbetsseminarier med studenter, och är en helt ny typ av gemensamt studentboende, specialritad för ändamålet. – Delningsboende är ett väldigt bra sätt att bo, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Men det finns hinder i normer, byggregler och tradition som gör att man hellre bygger ettor. Det vill vi ändra på, säger Sara Ilstedt, professor på KTH och projektledare för Co-kitchen. Projektet har pågått i två år och man har gått grundligt tillväga. Experimentbostaden har utvecklats och byggts om i två omgångar och tre olika planlösningar har studerat. Från enrumslägenheter till denna co-living lägenhet som är ritad av arkitektkontoret Theory

FOTO: FREDRIK PERSSON

12

Into Practice. Nu ska forskarna undersöka hur boendet fungerar i praktiken, hur man disponerar bostaden, både privata rum och gemensamhetsytor. Hur mycket el och varmvatten som går åt i lägenheten jämfört mot tidigare enrumslägenheter ska också studeras. Tillsammans med tjänstedesigners undersöker forskarna även sociala aspekter av att leva tillsammans, som till exempel var det uppstår konflikter och åtgärder för att minska dessa. Man har testat enkla saker som att äta middag tillsammans en gång i veckan och ha färdiga städrutiner när man flyttar in, något som visat sig göra stor skillnad. Men framför allt skapar delat boende sociala relationer och gemenskap, vilket minskar ensamhet som är ett ökande problem bland unga. – Arkitektur har stor inverkan på hur vi lever våra liv och vilka val vi gör. I projektet har vi tillsammans med studenterna arbetat fram en bostad för gemenskap där det är lätt att dela på rum och prylar. Yta har omfördelats från privata rum till större kök och allrum och därigenom får varje student tillgång till mer än tredubbelt så mycket boyta, säger Anna Sundman, arkitekt på Theory Into Practice och ansvarig för utformningen. – Från studentundersökningar framkommer det att man vill ha mer gemenskap. Både lägenhets- och korridorboende upplever att dagens bostäder hindrar dem från att umgås och träffa vänner. Drygt 40 procent uppger att de skulle vilja göra detta


Nya Projekt

December 2021

oftare än vad som är fallet idag, säger Sara Ilstedt. Det är viktigt att kunna välja avskildhet eller att vara social. Därför har arkitekturen utformats så att det finns olika zoner beroende av känsloläge. I bostaden undersöker forskarna hur hållbara vardagsrutiner kan växa fram och hur bostaden kan planeras för att stödja att hållbara vanor etableras, som till exempel återvinning och delande. Kökets utformning och användning har stor inverkan på bostadsbyggandets och bostadens energi- och resursförbrukning. Här testas nytänkande lösningar som tar hänsyn till flera användare i köket. – De byggnormer som finns idag är utformade för ett hushåll per lägenhet. Köksstandarden bygger fortfarande på att en person lagar mat till en hel familj. I co-living behöver köket kunna fungera för att flera singelhushåll lagar olika mat samtidigt, säger Sara Ilstedt. En vanlig nybyggd studentlägenhet i Stockholm är på cirka 20-25 kvadratmeter. I den här delningsbostaden kan varje student disponera 8 kvadratmeter privat sovrum och 62 kvadratmeter gemensamma ytor, och det på samma byggda yta som fyra enrumslägenheter på 21 kvadratmeter. Det blir möjligt genom att ta bort korridorer, slå ihop kök och utnyttja byggd ytan med effektivt. – Genom samverkansprojekt som Co-kitchen vill vi lära oss mer om hur vi ska utveckla våra campusnära och innovativa studentbostäder på bästa sätt och där det delade boendet står

FOTO: FREDRIK PERSSON

FOTO: FREDRIK PERSSON

13

i fokus. Med utgångspunkt i användarnas behov kan studier av dessa miljöer generera fördelar för den enskilde personen och hållbart samhällsbygge i en större skala som sparar på jordens resurser, säger Linda Teng, bostadsutvecklare och innovationsledare för hållbar stads- och campusutveckling på Akademiska Hus. Projektet Co-kitchen görs i samverkan med Akademiska Hus, som har som mål att i egen regi bygga boenden för 5 700 studenter och forskare runt om i landet. Forskningen inom Co-kitchen kommer att ligga till grund för Akademiska Hus framtida studentbostäder. Genom co-living kan fler personer bo i ett hus vilket ger stora klimatbesparingar per boende. När forskarna har gjort klimatanalyser och skalat upp några olika co-living till ett våningsplan minskade klimatpåverkan per person med 31 procent i genomsnitt, jämfört med enrumslägenheter. Detta samtidigt som de boendes levnadsyta nästan tredubblats.

FAKTA Aktörer i projektet: KTH, Akademiska Hus, Theory Into Practice samt tjänstedesignbyrån Savvy Design Collaborative. Finansiering: Energimyndigheten via vare forskningsinfrastrukturen i KTH Live-In Lab.

FOTO: FREDRIK PERSSON

FOTO: FREDRIK PERSSON


Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

December 2021

16


Nya Projekt

December 2021

TRÄPALATSET I UPPSALA – MILJÖKLASSADE HUS I MYCKET EXPANSIVT OMRÅDE >>>

17


Nya Projekt

December 2021

TRÄPALATSET I UPPSALA – MILJÖKLASSADE HUS I MYCKET EXPANSIVT OMRÅDE Midroc bebygger storkvarteret Rosenmalvan i Uppsala. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver, med nivå Guld för energiprestanda. Ägare blir K2A som räknar med att byggnaderna ska klara även högsta miljöklass, som är mörkgrön, enligt K2A:s gröna ramverk. Företagen bidrar därmed stort till låg energiförbrukning och hög miljöstandard, både avseende yttre miljö och boendemiljö. Gränsområdet mellan stadsdelarna Årsta och Sala Backe utgjordes tidigare av ett gräsbevuxet två kilometer långt stråk. Marken var oexploaterad med undantag av en större kraftledning. När denna avvecklades och ersattes av markkablar frilades en stor areal av byggbar mark. Kommunen har sedan tilldelat byggklar mark till en rad byggherrar. Drygt 3000 lägenheter uppförs i fem etapper, där den första är klar. Den andra etappen pågår och här är Midroc en av byggherrarna. Företaget uppför fyra huskroppar i storkvarteret Rosenmalvan. Två av byggnaderna utgör ”Konstnären” och de andra utgör ”Norra Träpalatset”. Norra Träpalatset kommer att vara på tio respektive åtta våningar. Det förstnämnda byggs med stomme och bjälklag i betong. Det sistnämnda kommer att ha betong i plan 1 och trästomme i plan 2–8. MASSIVTRÄ

– En trästomme baserad på reglar klarar bara 5–6 våningar och eftersom det är åtta här, valde vi massivträ, berättar Jakob Ljunggren, affärschef hos Midroc. Nock Massiva Trähus levererar prefabmoduler från deras fabrik i Älvängen. De svarar för en mycket fin produkt. Midroc har tidigare lång erfarenhet av att bygga bostäder i trä, med bland andra Ekologen och Vallen i Växjö som referenser. Norra Träpalatset (och även Konstnären) ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. – Vi bygger alltid med den ambitionen och för materialval använder vi Byggvarubedömningen, fortsätter Jakob Ljunggren. När det gäller indikatorn för energi ska husen i Rosenmalvan klara nivå Guld.

18

Det innebär 38 kWh/kvm•år och därmed är projektet berättigat både till det vanliga investeringsstödet och till energibonus. För värme- och kylproduktion installeras bergvärme, med fjärrvärme för spetslast. FASADBEKLÄDNAD OCH TAK

Taken kommer att få sedumtak och plåt samt solceller – en stor anläggning som levererar fastighets-el. Fasaderna på åttavåningshuset kommer att beklädas med värmebehandlat trä – ThermoWood från Moelven. Hela kvarteret Rosenmalvan säljs till fastighetsbolaget K2A. Där bedömer man att byggnaderna kommer att klara högsta miljöklass, som är mörkgrön, enligt företagets gröna ramverk. I planen för utveckling av området mellan Årsta och Sala Backe ingår även förnyelse av Årsta centrum, främst omfattande 500 nya bostäder. – Vi räknar med att börja bygga där under nästa år. Projektet kommer också att omfatta 4000 kvadratmeter lokaler. Detta blir ett stort lyft både för stadsdelen och för Årsta centrum, avslutar Jakob Ljunggren.

FAKTA Tidplan: Februari 2021–september 2023 Byggherre: Midroc Projects AB Totalentreprenör: Midroc Construction AB Arkitekt: E G Architects AB och ES/A Arkitekter Stomleverantörer: AB Smidmek Eslöv (Betong) och Nock Massiva Trähus AB (KL-trä) Kostnad: 175 Mkr


Nya Projekt

December 2021

FOSSILFRI GRÄSKLIPPNING MED ROBOTKLIPPARE BLIR STANDARD PÅ RIKSBYGGEN Gräsklippning med eldrivna robotgräsklippare blir en ny standard när Riksbyggen omförhandlar eller tecknar avtal med nya kunder inom fastighetsförvaltningen. År 2025 ska Riksbyggen ha en fossilfri fordonsflotta och jobbar ständigt med förflyttningen till en eldriven, mer hållbar maskinpark. – Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och vi tar nu ett stort steg för att fasa ut gamla gräsklippare och övergå till en eldriven maskinpark för en mer hållbar fastighetsförvaltning. Det gör skillnad, säger Anna Rosén affärsutvecklare inom fastighetsförvaltning på Riksbyggen. Fördelarna med att gå över till robotklippare är många, inte ”bara” en minskad påverkan på klimatet. – Kvaliteten på gräsmattan blir högre, tack vare den frekventa klippningen blir gräset alltid välklippt och tätare. Inga mekaniska skador uppstår vid ogynnsam väderlek och för de boende blir det minskat buller, berättar Anna Rosén. STOR SKILLNAD I MINSKADE UTSLÄPP

Ett viktigt uppdrag för Riksbyggen är att underlätta för sina kunder att bli mer hållbara. – Vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara. En robotklippare släpper endast ut en hundradel CO2 av vad en bensindriven åkgräsklippare gör, säger Mari-Louise Persson miljö- och energichef på Riksbyggen. Riksbyggen har i dagsläget över 200 robotgräsklippare runtom i landet. – Antalet växer hela tiden. Flesta robotklippare finns på våra marknadsområden i Skaraborg, Göteborg och i Halland, säger Anna Rosén affärsutvecklare inom fastighetsförvaltning.

BLYFRIA

KULVENTILER Altech – ett av Sveriges ledande varumärken för installationsprodukter inom vvs, kyla och industri, breddar nu ytterligare sortimentet med blyfria kulventiler i mässing. De nya ventilerna är godkända för tappvattenapplikationer och har ett blyinnehåll under 0,1 procent. Läs mer på www.altech.nu

19

Riksbyggens bostadsrättsförening Skövdehus 12 är en av de föreningar där Riksbyggen använder robotgräsklippare. – Gräsmattan blir flera hundra procent bättre, tät och alltid fin som en golf-green. Ljudmässigt är det stor skillnad, vi har boende i föreningen som jobbar natt och kommer hem tidigt på morgonen. Nu kan de sova och störs inte av ljudet av åkgräsklippare. Det känns också bra miljömässigt eftersom robotgräsklipparna inte avger några avgaser, säger Bo Björk, ordförande RB Brf Skövdehus 12. ROBOTKLIPPARE PÅ BRED FRONT I SKARABORG

I Skaraborg har Riksbyggen cirka 80 robotgräsklippare i drift. – Vi styr gräsklipparna digitalt från en plattform på våra datorer medan våra fastighetsskötare på plats ser till att de fungerar. Robotarna frigör mycket tid som kan ägnas åt kvalitetshöjande åtgärder, säger Mikael Günthner, leveranschef för fastighetsförvaltning i Skaraborg.


Hållbart brandskyddat trä Byggsverige står inför stora utmaningar Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande

Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många

Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se Om vill prata, ring oss på 010-2067230


rd

R e n jo

l u ft

hå

Und

Ren

B io

g as

Nu går vi mot grönare tider Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen. BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se


Nya Projekt

December 2021

22


Nya Projekt

December 2021

HEMMESLÖV – GRÖNT OMRÅDE MED EXTRA FOKUS PÅ MILJÖN >>>

Bild: Dahlström Arkitekter

23


Nya Projekt

December 2021

HEMMESLÖV – GRÖNT OMRÅDE MED EXTRA FOKUS PÅ MILJÖN Välplanerade och ljusa lägenheter med hög standard byggs i Hemmeslöv i Båstad. Området är attraktivt med läge nära havet och intill det nya stationsområdet och fem minuter med bil till E6:an. Tanken med det nya kvarteret är att det ska vara grönt. Nu är den andra etappen av havsnära bostäder som GBJ Bygg har planerat på gång. Försäljningen av Brf Heden etapp 1 med 27 lägenheter i olika storlekar är slutsåld. Den andra etappen består av 42 bostadsrätter som just nu är under försäljning. Utöver 69 bostadsrätter bygger även GBJ 53 hyresrätter där 16 lägenheter stod klara i slutet av oktober 2021 och redan inflyttade. DET GRÖNA LIGGER I TANKEN

– Det är en stor sammanhängande yta med tanken att göra det till ett grönt område med extra fokus på miljön, berättar Emelie Stigsson, projektledare och projektutvecklare på GBJ Bygg AB. Hyresrätterna består av totalt fem huskroppar med lägenheter från ettor upp till fyror, samtliga med lite olika uttryck. Samma typ av hus kommer igen i bostadsrättsdelen. Byggnaderna är på mellan två och fyra våningar. För en del av husen har man varit tvungen att påla. Stommen är av betong och husen beklädda med träfasader samt gavlar i tegel på en del av husen. Det finns ett flertal gemensamma funktioner i området exempelvis, en gemensam lokal för möten och fester, en cykelverkstad och odlingsmöjligheter på gården med avsikten att den ska vara bilfri. Vissa av taken beläggs med solceller för att minska områdets totala energiförbrukning. De mindre komplementbyggnaderna får sedumtak. Övrig uppvärmning sker genom en gemensam luft/vattenvärmepumpsanläggning.

24

NÄRHETEN TILL HAVET LOCKAR

– Vissa av byggnaderna har passager för att lätta upp intrycket så att det inte känns som att husen bildar barriärer. Invändigt har bostadsrättsägarna stora möjligheter att själva påverka materialvalen. Vi erbjuder många fria val. Stora fönsterpartier i lägenheterna med utsikt åt många håll är uppskattat, speciellt trevligt är det med utsikten mot Hallandsås. De generösa balkongerna uppskattas också, berättar Emelie Stigsson. Bostadsrätterna kommer att stå klara för inflyttning under 2022. Det bästa är ändå för många med närheten till havet och Hemmeslövsstrand som man promenerar till på tio minuter. Från att ha varit en turistort med fokus på två tennisveckor på sommaren har Båstad utvecklats till en attraktiv åretruntstad som erbjuder många aktiviteter hela året både sportaktiviteter och kulturella evenemang. Har man arbete i någon av de närliggande städerna pendlar man med pågatåget till Halmstad på 20 minuter och till Helsingborg på 40 minuter.

FAKTA Byggherre: GBJ Bygg AB Totalentreprenör: Leeman Entreprenad AB Arkitekt: Dahlström Arkitekter HB


Nya Projekt

December 2021

SAMMONTALOBYGGNADEN I VILLMANSTRANDS STAD VILL MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN UNDER BYGGNADENS HELA LIVSCYKEL SRV och Villmanstrands stad i Finland har tecknat ett avtal om genomförandet av ett nytt multifunktionshus i Sammonlahti – Sammontalohuset – som ett kooperativt projektledningskontrakt. Avsikten är att Sammontalohuset i Villmanstrands stadsdel Sammonlahti ska innehålla lokaler för grundskoleutbildning (årskurs ett till nio), förskoleundervisning, förskola och förberedande undervisning, bibliotek, ungdomsverksamhet, elevvård och idrottstjänster. Det totala värdet av projektet är cirka 35 miljoner euro. – Sammontalo-projektet stödjer SRV:s livscykelstrategi utmärkt– inte minst för att kunden vill ha en i huvudsak träbyggnad. Inom träbyggande inkluderar SRV:s tidigare projekt den finsk-ryska skolan och Finlands största kontorsbyggnad i trä, färdigställd i Wood City-kvarteret i Jätkäsaari, Helsingfors. Dessutom genomför vi i hamnen i Kotka för närvarande ett krävande träbyggnadsprojekt som ett projektledningskontrakt i två faser. Vi är glada över att kunna bidra med vår expertis till detta projekt och är glada över att kunna börja bygga en ny bybyggnad för invånarna i Sammonlahti, säger projektledaren Harri Martin, som leder projektet på SRV. Projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen under Sammontalobyggnadens hela livscykel – av denna anledning försöker man använda så mycket träbyggmaterial som möjligt.

25

Villmanstrands stad utsågs till en av Europas grönaste städer i oktober 2020. Villmanstrands stad fortsätter att vidta åtgärder för att ta itu med klimat- och energifrågor, främja den cirkulära ekonomin, stärka den biologiska mångfalden och säkerställa rena vattenförekomster. – Villmanstrands stad har många ambitiösa mål för Sammontaloprojektet. Den främsta anledningen till att vi valde att implementera det som ett kooperativt projektledningskontrakt är att detta gör det möjligt för oss att dra nytta av entreprenörens kostnadskompetens och innovationer redan i designfasen, säger Katri Tolvanen, lokalchef på Lappeenrannan Toimitilat Oy. Projektet kommer att delas upp i två faser: utveckling och genomförande. Utvecklingsfasen kommer att startas upp omgående och implementeringsfasen beräknas påbörjas i maj-juni 2022, då projektet kommer att redovisas i SRV:s orderstock. Flerfunktionshuset ska stå klart 2024.


Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se

Med inriktning på havsbaserad vindkraft - Marin hydrografi- & geokonsult - Marin geologi & geoteknik - Geofysiska undersökningstjänster - Metocean analys & undersökningar - Marina miljötjänster - Hydrografiska undersökningstjänster ®

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se ∙ www.marin.se

Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


Värmesystem för krävande anläggningar Kraftringen valde Gebwell Taurus Inverter Pro värmepumpar till sin Geoenergi-anläggning i Stångby, Skåne. Närvärmesystemet är ett lokalt fjärrvärmesystem som värmer 250 lägenheter med fem Gebwell Taurus Inverter och tre 3000 liters bufferttankar.

FÖRDEL TAURUS Inverter 40-95 kW Köldmedie R513A med lågt GWP-värde Servicevänlig Semi-Hermetisk kompressor Hög framledningstemperatur 80 grader

Gebwell Sverige AB | Tel. 08-515 109 70 | www.gebwell.se


Nya Projekt

December 2021

28


Nya Projekt

December 2021

LAMBERTSSON TAR KONTROLL ÖVER KLIMATPÅVERKAN >>>

29


Nya Projekt

December 2021

LAMBERTSSON TAR KONTROLL ÖVER KLIMATPÅVERKAN Nu erbjuder Lambertsson sina kunder plattformen Lambertsson Control – ett system för övervakning, mätning och styrning av driftsmiljön på byggarbetsplatserna. Genom att utveckla en klimateffektiv lösning ligger Lambertsson steget före i kampen mot klimatpåverkan. Den nya plattformen lanseras nu brett – med Lambertsson Control tar kunden själv kontroll över sin driftsmiljö, minskar klimatavtrycket och säkrar en hållbar lönsamhet. – Genom en bättre kontroll över energianvändningen på byggarbetsplatsen slipper man onödiga kostnader samtidigt som klimatavtrycket minskar, säger Jesper Mårtensson, vice VD på Lambertsson. – Men vi kan egentligen mäta allt som det finns en givare till. Det minskar risken för driftstörningar och avbrott i produktionen. I takt med ett ökat miljömedvetande och ny lagstiftning har behovet av smidiga och automatiserade analysverktyg ökat. För en bransch där klimatpåverkan är lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige finns ett faktiskt behov av nya tillvägagångssätt. Lambertssons löser detta med webbaplikationen Lambertsson Online. Här sker all visualisering och uppföljning genom att kunden enkelt kan följa utvecklingen på kort och lång sikt genom tydliga dashboards. – De testprojekt vi genomfört har fått väldigt bra respons. Kunderna har fått data levererad i realtid i Lambertsson Online och kunnat anpassa produktionen vilket har resulterat i såväl lägre energianvändning som färre driftsstörningar. Även säkerheten på arbetsplatserna ökar. – En utmaning för byggbranschen är till exempel svårigheten att mäta mängden kvartsdamm i luften. Dammet har stor påverkan på hälsan och med Lambertsson Control går det att mäta och åtgärda nivåerna av de här finpartiklarna, säger Jesper Mårtensson.

30


Nya Projekt

December 2021

31


VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ?

www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER VI HJÄLPER FÖRETAG MED ENOCH STABIL OCH EFFEKTIV PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING

Namnlöst-2 1

2019-10-16 09:02

MARKFÖRANKRING

VILL NI VETA MER ?

www.slutag www.slutagrav.se www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

Namnlöst-2 1

.slutagrav.se

1

Namnlöst-2 1

OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV Namnlöst-2 1 1 Namnlöst-2 Namnlöst-2 MARKFÖRANKRING Namnlöst-2 1

Namnlöst-2 1

www.slutagrav.se

Namnlöst-2 1

www.slutagrav.se www.slutagrav.se VI HJÄLPER FÖRETAG

info@slutagrav.se info@slutagrav.se VETA MER ? ? VILLVILL NINIVETA MER www.slutagrav.se www.slutagrav.se 010-11034 3402 02 010-110

info@slutagrav.se info@slutagrav.se info@slutagrav.se www.slutagrav.se www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 010-110 34 02 34 02 010-110 34 02 www.slutagrav.se 010-110 34 02 2019-10-16 09:02


e

VIHJÄLPER HJÄLPERFÖRETAG FÖRETAG VI VI HJÄLPER FÖRETAG VI HJÄLPER FÖRETAG OCHPRIVATPERSONER PRIVATPERSONER OCH OCH PRIVATPERSONER OCH PRIVATPERSONER MEDEN ENSTABIL STABILOCH OCHEFFEKTIV EFFEKTIV MED MED STABIL OCH EFFEK MED ENEN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING MARKFÖRANKRING MARKFÖRANKRING ATT HYRA AV CRAMO INNEBÄR MARKFÖRANKRING RÄTT LÖSNING OCH RÄTT UTRUSTNING FÖR VARJE TYP AV JOBB VILLNI NI VETA MER?OCH ? UPPDRAG. VILL VETA MER VILL NI VETA MER ?

Läs om våra tjänster på cramo.se VImer HJÄLPER VI HJÄLPER FÖRETAG FÖRETAG

VILL NI VETA MER ?

HJÄLPER FÖRETAG OCHVI PRIVATPERSONER OCH PRIVATPERSONER OCH PRIVATPERSONER MED EN MED STABIL ENOCH STABIL EFFEKTIV OCH EFFEKTIV Prisvärda produkter till MED EN STABIL OCH EFFEKTIV din entreprenad! MARKFÖRANKRING MARKFÖRANKRING MARKFÖRANKRING Hos oss hittar du

info@slutagrav.se Containers info@slutagrav.se VILL NI VETA VILL NI MER VETA ? MER ? Sopcontainers 010-110 VILL NI VETA MER ? 010-110 3434 0202 Maskinflak Spolvagnar Liftdumper 2019-10-16 09:02 09:02 2019-10-16

2019-1 2019-10-16

Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20

www.aspby.se


Nya Projekt

December 2021

34

TAK UTRUSTADE MED SOLCELLSPANELER SOM FÖRSÖRJER FASTIGHETENS LADDNINGSSTATIONER FÖR EL-


Nya Projekt

-CYKLAR >>>

December 2021

35


Nya Projekt

December 2021

TAK UTRUSTADE MED SOLCELLSPANELER SOM FÖRSÖRJER FASTIGHETENS LADDNINGSSTATIONER FÖR EL-CYKLAR Lansa Fastigheter köper bostadsprojektet Florist i Uppsala av Serneke. Projektet omfattar ett kvarter med 202 hyreslägenheter och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Projektet består av två byggnader med hyreslägenheter i storlekarna 1 – 4 rum och kök och ligger i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Bostäderna projekteras för certifiering inom Miljöbyggnad Silver som bland annat innebär krav på låg energianvändning samt fokus på en bättre innemiljö för de boende. Husens tak kommer vara utrustade med solcellspaneler som bland annat försörjer fastighetens laddningsstationer för el-cyklar. – Detta blir vår första investering i Uppsala och projektet stämmer väl överens med vår affärsidé att utveckla och förvalta hållbara bostäder i regioner med stark tillväxt, säger Claes Malmkvist, VD på Lansa Fastigheter. Rosendal är ett nyutvecklat område på cykelavstånd från Uppsala centrum. Området är inspirerat av naturen med påkostade parkområden, flertalet lekplatser och andra härliga utemiljöer som uppmuntrar till ett aktivt liv i naturen. – Vi är väldigt glada att vi har överlåtit vårt projekt i Uppsala till en stabil partner som vi även har flera samarbeten med på andra orter i Sverige. Projektet blir ett fint tillskott till området Rosendal och det känns bra att få vara med och bidra till att fler hållbara bostäder byggs i området, säger Alexandra Meijer, affärschef Serneke. Byggnationen startar redan i december 2021 och beräknas stå klart i mitten av 2024.

36


Nya Projekt

December 2021

37


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se 2020-06-05 08:48:30Nya Projekt

December 2021

40


Nya Projekt

December 2021

41

VALLACOM BYGGER RIKSBYGGENS STÖRSTA SOLCELLSANSLÄGGNING Instalcobolaget Vallacom har fått uppdraget som totalentreprenör när Riksbyggen skaanlägga sin största solcellsanläggning i Sverige. Projektet ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt. Vallacom står som totalentreprenör när 23 tusen kvadratmeter tak ska bytas på 37 hus i bostadsrättsföreningen Opalen i Norrköping. I samband med takbytet installeras även 5 200 kvadratmeter solpaneler som ska göra föreningen självförsörjande på el under dagtid på sommaren. Totalt är det 647 lägenheter som kommer att kunna använda elen från solpanelerna. - Det här är den största solcellsansläggningen som Riksbyggen kommer att ha och totalt är den installerade effekten över 1 megawatt, säger Henrik Ahlin, marknadschef på Vallcom. Dessutom planeras det för en eventuell utökning av antalet laddstolpar för elbilar som ska kunna ladda med egenproducerad el. I entreprenaden ingår även ett Energyhub-system i varje hus för att kapa effekttoppar och elkostnader. Som totalentreprenör har Vallacom fått uppdraget att ansvara för projektering, installation och driftsättning. Vallacom har ett långvarigt samarbete med Riksbyggen och har byggt solenergianläggningar åt dem sedan 2014. Projektet ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt och har nu startat under hösten med beräknat slutställande 2023.


Nya Projekt

December 2021

NY MATTRÄDGÅRDSSTAD VÄXER FRAM NÄR RIKSBYGGEN OCH UPPLANDS-BRO KOMMUN INVIGER ODLINGSPROJEKT I BRO Fredagen den 12 november planterades det första symboliska trädet i det omfattande odlingsinitiativet ”Odla livet”. I den nya stadsdelen Bro Trädgårdsstad startar Riksbyggen tillsammans med kommunens politiker och två erfarna odlare projektet. På plats var bland andra Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, Johanna Frelin, vd på Riksbyggen samt odlingsutvecklarna Johanna Karlén och Karin Saler. Riksbyggen planerar för cirka 650 nya bostäder i Bro Trädgårdsstad. – I framväxande stadsdelar är det viktigt att skapa naturliga mötesplatser och det är just det som händer vid odlingsområdet. Här kommer samtida och framtida Bro-bor samt besökare kunna mötas och umgås. Samarbetet mellan oss och Riksbyggens odlingsteam kan bli unikt. Vi hoppas att utvecklingsprojektet ska inspirera fler att göra samma sak - det här är att arbeta med hållbarhetsmål i Agenda 2030 på riktigt, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun. Visionen är att bli Sveriges första matträdgårdsstad. Den första skörden från odlingarna beräknas till hösten 2022. Sedan start har ledningen i Upplands-Bro kommun varit inblandade i utvecklingsprojektet. I tätt samarbete mellan politiker, ledande tjänstemän, Riksbyggen och odlingsexperter har ”Odla livet” tagit form. – Bro Trädgårdsstad är ett av de mest moderna stadsbyggnadsprojekten som växer fram just nu. Förutom de stora odlingsmöjligheterna skapar vi också en mötesplats för gemenskap för att bidra till ökad social hållbarhet. I juni nästa år startar byggandet av Riksbyggens första projekt i Bro Trädgårdsstad som består av 50 bostadsrättslägenheter

42

och 22 bostadsrättsradhus och vi ser fram emot att vara med och bidra med nya bostäder under många år framöver, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen. Sammanlagt handlar det för Riksbyggens del om cirka 650 nya bostäder i den första, av tre detaljplaner, fram till år 2030. Med ”Odla livet” visar Riksbyggen och Upplands-Bro kommun tillsammans hur nya former av stadsdelar kan växa fram. Här blir ”Odla livet” från start en viktig utgångspunkt för stadsplaneringen. I Bro Trädgårdsstad kommer samtida och framtida boende ha möjlighet till odling av grödor och närodlad mat. Utöver odling för privat bruk planeras det för att lokala aktörer ska få tillgång att odla alternativt köpa råvaror från matträdgården. Det innebär att Bro Trädgårdsstad kan bli den första kommunalt planerade matträdgårdsstaden. En stadsdel där boende, lantbrukare, matföretagare och restauranger kan samverka kring småskalig närproducerad matproduktion. Johanna Karlén, trädgårdsingenjör och Karin Saler, odlare och arkitekt, är experterna som driver utvecklings- och innovationssprojektet tillsammans med Riksbyggen och Upplands-Bro kommun. – Småskalig lokal odling ligger idag i absolut framkant gällande framtidslösningar för ett mer hållbart samhälle. Jag tror att Bro Trädgårdsstad kommer bli en förebild för hur nya stadsdelar planeras, säger Johanna Karlén. Att skapa platser där många ges möjlighet att få praktisk kunskap om hur vi tillsammans kan odla mat med enkla, hållbara metoder är stort och helt rätt, säger Karin Saler. Söder om Bro Station växer Bro Trädgårdsstad fram i naturnära miljö. Den nya stadsdelen kommer på längre sikt rymma tusentals nya invånare och det är här Riksbyggen påbörjar sitt största stadsodlingsprojekt någonsin, på en yta om nästan 6 000 kvadratmeter. Ett modernt stadsodlingsinitiativ som syftar till att skapa gemenskap, samarbete och ett mer hållbart levnadssätt.

FOTO: Johanna Hanno


Nya Projekt

December 2021

SPILL OCH UTTJÄNT MATERIAL BLIR VACKER P-HUS-FASAD Gamla fiskenät, kasserade glasskivor eller spillet från utstansad plåt – kan det bli fasaden på ett nybyggt hus? Det utforskar FOJAB åt Parkering Malmö, i arbetet med ett nytt mobilitetshus i stadsdelen Hyllie. Parkering Malmö ska bygga ett parkeringshus i Hyllie med fasad i återbrukat material. FOJAB har fått uppdraget att rita byggnaden och därmed hitta produkter som kan återbrukas som byggmaterial till den cirka 2 400 kvm stora fasadytan. Flera rivningsprojekt har undersökts liksom möjligheten att använda olika metallfraktioner i samarbete med Stena Recycling. En förhoppning är att kunna använda glasskivorna som nu tas ner från Orkanen, en av Malmös universitetsbyggnader. Lunds tekniska högskola har engagerats för att genomföra tester och utreda om glaset går att använda. Glaset kompletteras med stålskelett från tillverkningsindustrin, alltså resterna som blir kvar när man stansat ut former ur plåt. Av stålskeletten kan det bli vackra mönster. – Vi har scoutat runt i Skåne för att hitta tänkbara material och samarbetspartners. Svårigheten är att inte veta säkert vilka material som finns att tillgå. Eller exakt hur hålbilden i en plåt ser ut. Det utmanar hela designprocessen, säger Anders Eriksson Modin, arkitekt och utvecklingschef på FOJAB. – Det är ett nytt sätt att arbeta, att helt och hållet utgå från det som redan finns och hitta tänkbara användningsområden. Det ställer nya krav inte bara på oss som arkitekter, utan på hela samhället att bättre tillgängliggöra olika material för återbruk. Det

43

behövs också modiga beställare som Parkering Malmö, som vågar utforska nya metoder att utveckla det cirkulära byggandet, säger Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på FOJAB. – Istället för att se byggnader som förvaring av innehåll, kan man se på dem som en bank av material. Man har ett stort värde i byggnaden om man använder det försiktigt och kan återanvända det igen, säger Annika Fernlund, fastighetsutvecklare på Parkering Malmö. Byggprocessen kommer att följas och delfinansieras av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ”Centrum för cirkulärt byggande”, även kallat ”CCBuild”. Syftet är att se hur användningen av återbrukade byggprodukter påverkar designprocessen. Parkeringshuset beräknas vara klart för invigning första kvartalet 2024.

FAKTA Uppdragsgivare: Parkering Malmö Utförare: FOJAB samt Stena Recycling Finansiering: Parkering Malmö, Vinnova via forskningsprojektet ”Centrum för cirkulärt byggande”


Bygg- & Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com


Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping


Nya Projekt

December 2021

HEIMSTADEN ANSLUTER TILL ALLMÄNNYTTANS KLIMATINITIATIV Heimstaden har som första privata fastighetsbolag tecknat en avsiktsförklaring om att stödja Allmännyttans klimatinitiativ. Initiativets målsättning överlappar Heimstadens nuvarande hållbarhetsmål och tillsammans med Allmännyttans medlemmar påskyndar bolaget branschens och samhällets klimatomställning. 2019 blev Heimstaden tillsammans med SBB och Tornet Bostadsproduktion AB de första privata bostadsfastighetsbolag att väljas in som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. En milstolpe och bevis på Heimstadens gedigna arbete och livslånga perspektiv på fastigheter. Som ett led i Heimstadens hållbarhetsarbete och dedikation för branschens omställningsarbete har bolaget också anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Det är Heimstaden första privata bostadsfastighetsbolag med att göra. - På Heimstaden jobbar vi holistiskt med hållbarhetsfrågor, men för att lösa klimatutmaningarna behöver vi kroka arm med andra företag i branschen och med våra samarbetspartners. Allmännyttans Klimatinitiativ är en positiv drivkraft där vi vill vara med och bidra, säger Klara Svensson, hållbarhetchef Heimstaden Sverige. Klimatinitiativets övergripande mål är: EN FOSSILFRI ALLMÄNNYTTA SENAST ÅR 2030.

30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Att tänka och agera hållbart löper som en röd tråd genom verksamheten och 2019 undertecknade Heimstaden FN:s Global Compact. Under 2021 tog bolaget ytterligare kliv när man anslöt sig till Science Based targets Initiaitv samt besluta om att investera 5 miljarder i klimatarbete för att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C.

46


Nya Projekt

December 2021

47


Nya Projekt

December 2021

ARKITEKTER UPPMANAS DESIGNA FRAMTIDENS NOLLENERGIHUS I INTERNATIONELL TÄVLING För andra året i rad har den internationella designtävlingen inom hållbarhet och innovation startat. Tävlingen är ett initiativ av SunRoof och flertalet partners med fokus på hållbarhet, innovation och design. Initiativet ska engagera och lyfta frågan kring kreativt tänkande inom innovation och hållbarhet. Med EUs mål om klimatneutralitet till 2050 ställs höga krav på såväl företag som privatpersoner och med House of the Future vill man uppmana både arkitekter och aspirerande arkitekter att anta utmaningen. STARK INTERNATIONELL JURY

Vinnare utses av en internationell jury med representanter och specialister inom innovation, hållbarhet, arkitektur och design. Arkitekter från hela Europa förväntas delta i initiativet och får därmed chansen att utmärka sig som innovativt tänkande inom hållbarhet. Till initiativet finns en prispott på totalt 7000 Euro som delas ut till de bästa projekten. I Sverige hoppas man på att många studerande från Sveriges arkitekturprogram ska ansluta sig till tävlingen och lyfta sina kreativa idéer och fördjupa sitt hållbarhetsfokus. – Ny teknik ger större möjligheter för hållbar och innovativ design och därför uppmuntrar jag alla arkitekter och aspirerande arkitekter att utforska miljövänliga lösningar för att inspirera sig själva och andra att välja hållbar energi, säger Lech Kaniuk, medgrundare och VD för SunRoof International. ATT DESIGNA FRAMTIDENS NOLLENERGI-HUS

House of the future är ett nollenergihus med noga utvalda material, självförsörjande på förnybar energi och med smarta hemstyrningssystem. Designen skapas med BIMobject och ett av kriterierna i tävlingen är att designen innehåller ett integrerat soltak från SunRoof. Ett soltak från SunRoof genererar energi från hela takytan och erbjuder en stilren design med lågt CO2-avtryck. Även Grentons smarta hemstyrningssystem lyfts i kriterierna. - När vi tänker på framtidens hus föreställer vi oss våra hushåll

48

med smarta lösningar och beteenden. På Grenton fokuserar vi vår uppmärksamhet på hur vi planerar och designar våra bostäder, säger Bartomiej Gierszyn, marknadschef på Grenton. FRÄMJAR FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

Energianvändningen i Europa förväntas öka markant under de kommande årtiondena och fokus behövs på såväl energieffektivitet som förnybara energikällor. En av jurymedlemmarna är Ivana Kildsgaard, Partner & Director of Sustainability and Quality på arkitektbyrån Tengbom. - Lokal förnybar energiproduktion är en nödvändighet för att klara av klimatomställningen som våra städer och samhällen står inför idag. Om vi ska bygga nya byggnader måste vi se till att de kompenserar för den klimatpåverkan som de skapar. Byggnadsintegrerade solceller är en viktig del av lösningen. Jag hoppas att den här tävlingen både ska inspirera arkitekter att anta utmaningar och skapa framtidens vackra hus och carportar, samt bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om solenergilösningar i byggprojekt, säger Ivana.


Nya Projekt

December 2021

49

Illustration: UNStudio

DEMOBYGGNADEN BASAJAUN I FINLAND VISAR UPP INNOVATIVA TRÄBASERADE MATERIAL OCH LÖSNINGAR SOM UTVECKLATS I ETT EU-PROJEKT Konstruerade träprodukter kan ge ett stort bidrag till att omvandla byggsektorn från en kolkälla till en diskho. Finlands tekniska forskningscenter VTT kommer att bygga en 500 kvadratmeter stor demonstrationsbyggnad av nya träbaserade material och komponenter som utvecklats i EU-projektet Basajaun. Huvudsyftet med Basajaun-projektet är att visa att värdekedjor för träkonstruktion kan optimeras för att främja både landsbygdsutveckling och stadsförvandling samtidigt som de är kopplade till hållbar skogsförvaltning i Europa. Tanken är att möjliggöra uppförandet av en medelstor byggnad med lägsta möjliga hektar skog. Två fullskaliga medelstora demobyggnader kommer att byggas i Basajaun EU-projektet: en i Finland och den andra i Frankrike, med hjälp av innovativ arkitektur och en fullständig digitalisering av Forest-to-Building-kedjan för att visa hur träbyggande kan skapa fördelar för landsbygden. NORTHERN BASAJAUN-DEMO KOMMER ATT BYGGAS I JYVÄSKYLÄ

VTT har startat ett byggprojekt för att bygga en nordlig demobyggnad av träbaserade material och komponenter utvecklade i EU-projektet Basajaun. Den norra demobyggnaden kommer att stå klar 2022 och den kommer att ligga bredvid VTT:s lokaler i Jyväskylä, Finland. Byggnaden på cirka 500 kvadratmeter kommer att ha en kombinerad mötes- och utställningsyta samt två lager. – De träbaserade byggmaterialen kommer att inkludera värmeisoleringsmaterial, strukturella isoleringspaneler (SIP) och trä-plastkompositer (WPC), till exempel. Det långsiktiga beteendet hos de utvecklade lösningarna kommer att övervakas under flera år och jämföras med de kommersiellt tillgängliga produkterna, säger seniorforskaren Petri Jetsu från VTT. VTT ansvarar för utförandet av demobyggnaden och UNStudio (Nederländerna) har gjort en arkitektonisk utformning av byggnaden. – Demobyggnadsdesignen drar fördel av sin omgivning: på ena

sidan är den kopplad till de befintliga byggnaderna på platsen; och på andra sidan är huvudfasaden riktad mot Jyväsjärvi sjöutsikt. Denna experimentella byggnad kopplar den traditionella träarkitekturen från Finland till framtidens byggande i trä genom en medveten design och noggrant utarbetade detaljer. Byggsystemen som designats för projektet är modulära och material som utvecklats i Basajaun-konsortiet är hållbara och biobaserade, säger arkitekten Alejandro Sanchez Pena från UNStudio. Följande företag kommer att leverera material och komponenter till demobyggnaden i Finland: Grupo Garnica Plywood SA (Spanien), Moelven Töreboda AB (Sverige), Focchi Spa (Italien), Soprema (Frankrike), Omikron-Dokk Kft (Ungern), Elastopoli Oy (Finland) och Irurena SA (Spanien). HÄLSOSAMMARE OCH HÅLLBARARE STÄDER FÖR EUROPÉER

Syftet med Basajaun-projektet är att främja införandet av trä som råvara i produkter och bygglösningar och visa att de bidrar till att öka kvaliteten, beboeligheten och prestandan hos det europeiska byggnadsbeståndet med många fördelar för hälsosammare, hållbarare städer. Bättre integration av träprodukter i byggsektorn stimulerar en mer hållbar utveckling av landsbygdsregioner. – Med Basajaun-initiativet visar vi att träprodukter med högt förädlingsvärde kan designas och utvecklas i labbskala, skalas upp och användas för att bygga två kompletta byggnader i syfte att skapa en digitaliserad trävärdekedja och främja landsbygdsområden” , berättar Javier García-Jaca, projektledare från TECNALIA. Det 4-åriga EU-projektet Basajaun startades 2019. Det omfattar 29 partners från 12 länder, inklusive 7 ledande forsknings- och teknikorganisationer, 3 universitet, 16 företag och 3 andra offentliga och sektoriella organisationer. Projektet koordineras av TECNALIA Research and Innovation Foundation. Projektets totala budget är 12,2 miljoner euro, varav EU finansierar 10 miljoner euro (EU Horizon 2020 FoU-bidragsavtal nr 862942). Namnet på projektet hänvisar till baskisk mytologi där Basajaun är en enorm karaktär som lär människor jordbruk och andra färdigheter.


Vi finns här för dina lungor, vi räddar liv sedan 1972.

Lever ett hälsosamt och friskt liv

Riskerar att dö i förtid

Pension År 60 + Andra barnbarnet

År 60 + Andra barnbarnet och här får man andningsmotstånd i luftvägarna

År 55 + Första barnbarnet och här upptäcker man eventuell Kol, Silikos och Lungcancer

År 55 + Första barnbarnet

År 25-35 Skaffar barn

År 25-35 Skaffar barn

År 20-25 Första jobbet: Rivning, sanering, golvslip, håltagning

År 20-25 Första jobbet: Rivning, sanering, golvslip, håltagning

År 15-20 Ungdomsliv

År 15-20 Ungdomsliv

Föds


Din fuktexpert under en byggnads alla faser

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt 020-235 235 Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.


Nya Projekt Projekt Nya

Mars 20202021 - DETTA ÄR EN ANNONS December

66

DETTA ÄR EN ANNONS

AIRWATERGREEN – ENERGIEFFEKTIV LUFTAVFUKTNING

INNOVATION

Fukt är ibland en komplicerad utmaning – både att förstå de fysikaliska mekanismerna bakom vad som genererar fuktighet och hur man hanterar dem. Uppsala-baserade företaget Airwatergreen har sedan starten 2009 byggt upp en omfattande förståelse för fukt och, i synnerhet, avfuktning. Det var två unga ingenjörer som hade uppfunnit en ny metod för att skapa vatten från den fukt som finns i luften med hjälp av en energieffektiv metod.

Airwatergreens produkter är baserade på den senaste teknologin varmkondensering. Företaget har idag en rad internationella patent och investerar kontinuerligt i teknikutveckling. Airwatergreen valdes ut som ett av Sveriges 33 mest framträdande teknikföretag 2016 av de ledande svenska tidningar NyTeknik och Affärsvärlden.

Den ursprungliga tanken var att utveckla produkter för att producera dricksvatten för människor i länder med brist på vatten. Idag konstruerar, tillverkar och säljer Airwatergreen produkter för luftavfuktning i klimat ner till temperaturer under noll grader. Produkterna tar bort fukt och lukt energieffektivt i syfte att säkra byggnader-, varor- och utrustnings kvalitet och hållbarhet. Och skapar, på köpet, en mer hälsosam arbetsmiljö.

En idé om hur man kan producera vatten ur luft ledde till världens mest energieffektiva produkter för luftavfuktning. Produkter för kontroll av klimatet i byggnader och installationer för en internationell marknad som söker nya effektivare lösningar. Airwatergreen siktar på att bli ledande på energieffektiv avfuktning. Idag har man installationer i 8 länder.

FRAMTIDEN


Nya Projekt

Mars 2020 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS December

DETTA ÄR EN ANNONS

PRODUKTER FLEX - DEN INTELLIGENTA KONDENSAVFUKTAREN

FLEX bygger på den avancerade svenska patenterade varmkondensationstekniken. Den är utvecklad för att kondensera fukt i alla möjliga miljöer och fungerar lika energieffektivt vid alla temperaturer, även vid nollgrader. FLEX möjliggör sänkning av temperaturen utan att riskera ökande fuktighetsnivåer. På så sätt kommer du att kunna minska uppvärmningen och spara kostnader, energi och miljö. Installationen är lätt – plug ´n play. Allt du behöver är en vanlig elanslutning och ett sätt att ta hand om det producerade vattnet. Inga ventilationsrör är nödvändiga. FLEX är vanligtvis konfigurerad för att nå en fördefinierad nivå av relativ fuktighet (RH) men kan valfritt ställas in att styras av en Daggpunktssensor eller följa index för att undvika Mögelbildning (LIM). Dessa alternativ optimerar energianvändningen genom att FLEX kan fokusera på de kritiska parametrarna i installationen. Om nivåerna är nådda så gör avfuktaren paus men känner kontinuerligt av fukt och temperaturnivåer. Daggpunktsstyrning är till för att undvika kondens som kan leda tillkorrosion på kalla rör. REX - DEN INDUSTRIELLA AVFUKTAREN

REX är en kraftfull och energieffektiv avfuktare för avfuktning av stora luftvolymer som levererar på en helt ny nivå. Också vid låga temperaturer. Den avfuktar stora mängder vatten från luften på ett mycket energieffektivt sätt utan onödig dragning av ventilationsrör. All energi bevaras i lokalen. Enkel installation – det enda som behövs är elanslutning och att ta hand om kondensvattnet. Integrerbar med alla styrsystem på marknaden via Modbus-gränssnitt. BLACKBOX - KOLFILTRET FÖR ETT LUKTFRITT KLIMAT

Vatten och Avloppsindustrin (VA). BLACKBOX är ett effektivt kolfilter som tar bort illaluktande och frätande molekyler. Speciellt anpassad för pumpstationer med problem från svavelväte inom Vatten- och Avloppsindustrin. Utvecklad för att kombineras med effektiv avfuktning från Airwatergreen för optimal kapacitet. Minskar klagomål från omgivningen och skapar en säkrare och bättre arbetsplats samt minska korrosionen på utrustningen.

AIRWATERGREEN Lastbilsgatan 9, 754 54 Uppsala Företagsvägen 29 Hus 3, 232 37 Arlöv/Malmö EMAIL support@airwatergreen.com info@airwatergreen.com Phone +46-18-8004400 CEO: BO TIDERMAN +46 705 81 82 72 bo.tiderman@airwatergreen.com

67


Nya Projekt

December 2021

54


Nya Projekt

December 2021

FINSKA ALTAAL BYGGER SIN FÖRSTA GRÖNA HYBRID KONTORSPLATTFORM Altaal förvärvade nyligen ytterligare en kontorsfastighet under sin brun-till-gröna investeringsstrategi. Fastigheten förvärvades från Niam, en av Europas största fastighetsfondförvaltare. Kontorsbyggnaden, som ligger i Pitäjänmäki, i nordvästra Helsingfors, består av 18 500 kvadratmeter som spänner över sju våningar med en unik glashall i hjärtat av byggnaden. Byggnaden av hög kvalitet ska förvandlas till en grön hybridkontorsbyggnad som ska möta morgondagens standarder. – Vi fortsätter att genomföra vår brun-till-gröna strategi där vi strävar efter att skapa ett nätverk av tillgångar som erbjuder design, hållbarhet och hybrid arbetsläge. Vår portfölj växer och omfattar nu cirka 50 000 kvm. Helsingfors är en fantastisk stad med flera grunder på plats, säger Henrik Schmidt, grundare Altaal Altaal har en ambition att spela en integrerad roll i omvandlingen av vår byggda miljö till en mer hållbar och social miljö. Företaget kommer att vara nettoköpare av kvalitetskontorsfastigheter i och runt Helsingfors under många år framöver. – Pitäjänmäki är en intressant del av Helsingfors som vi tror kommer att bli ännu starkare med utbyggnaden av Jokeri spårväg med en station som ligger bara 100 meter från vår byggnad. Infrastrukturinvesteringar stödjer alltid tillgångsvärden och denna mikroplats kommer att bli ännu starkare när Jokeri-linjen är färdig, säger Stefan Gattberg, grundare Altaal Altaal grundades med ambitionen att driva ett impact investmentbolag som kombinerar hög aktivitet och professionalism med ett långsiktigt förhållningssätt till värdeskapande. Altaal är undertecknare och anhängare av FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption och har undertecknat de internationellt erkända principerna för ansvarsfulla investeringar.

55


Nya Projekt

December 2021

ENERGIFÖRETAGEN: BOVERKET LÄMNAR FÖRSLAG DE INTE ANSER BÖR GENOMFÖRAS Boverket redovisade den 19 november sin utredning om kompletterande krav för byggnaders energiprestanda till Infrastrukturdepartementet. Rapporten lämnar ett förslag om att ett kompletterande energikrav baserat på använd energi bör utformas som ett krav på maximalt värmeförlusttal. Det är glädjande att Boverket lämnar ett förslag i linje med de synpunkter som vi framfört under utredningsarbetet, om att ett värmeförlusttal skulle vara en lämplig utformning av ett kompletterande energikrav som utgår från byggnadens faktiska energibehov. – Det är dock beklagligt att Boverket och Energimyndigheten har skilda meningar om förslaget över huvud taget bör genomföras. Vi ser i dag att energikraven i byggreglerna inte har den teknikneutrala utformning som är avsedd. Detta i synnerhet när de används som grund för investeringsstöd för hyres- och studentbostäder respektive energieffektivisering i flerbostadshus där vi ser att energikraven tydligt styr bort från fjärrvärmeuppvärmning. – Det är därför viktigt att förslaget nu tas vidare av regeringen för att få en långsiktigt bättre styrning av energikraven ur ett energisystemperspektiv. Det finns helt enkelt inte utrymme för att driva på för en elektrifiering av byggnaders uppvärmning när behoven av snabb elektrifiering nu är så stora inom industri och transporter, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige. BOVERKET LÄMNAR FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV ETT VÄRMEFÖRLUSTTAL

Boverket har i sitt regeringsuppdrag utrett hur dagens byggregler, med ett kompletterande energikrav utifrån använd energi, dvs. byggnadens energibehov, ska utformas. Bakgrunden till utredningen är de tidigare ställningstagandena från den parlamentariska Energikommissionen och regeringens skrivelse om Byggnaders energiprestanda 2019 (skr. 2018/19:152). Rapportens slutsats är att om ett kompletterande energikrav baserat på använd energi ska införas i byggreglerna så bör detta utformas som ett krav på maximalt värmeförlusttal. Detta tal beskriver byggnadens effektförluster genom transmission, infiltration och ventilation vid dimensionerande utetemperatur. Ett krav på värmeförlusttal innebär att det behövs en ändring i plan- och byggförordningen som ger Boverket ett bemyndigande till det. BOVERKET OCH ENERGIMYNDIGHETEN OENIGA OM FÖRSLAGETS GENOMFÖRANDE

Boverket menar i sin utredning av dagens energihushållningskrav att kraven reglerar de egenskaper som behövs i en byggnad för att uppnå målen med reglerna. Energimyndigheten bedömer dock till skillnad från Boverket att ett införande av värmeförlusttal skulle kunna ge möjlighet att på ett bättre sätt styra hela energi- och effektanvändningen än dagens energihushållningskrav eftersom värmeförlusttal tar med alla energi- och effektförluster kopplade till byggnadens klimatskärm. Energimyndigheten bedömer också att värmeförlusttal på ett bättre sätt möjliggör en styrning mot långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm, ett lågt effektbehov och teknikneutralitet. Värmeförlusttalet är också det alternativ som förespråkas av flest av de aktörer i de intressentdialoger som skett under utredningsarbetet. EN KONTROLLSTATION AV ENERGIKRAVEN I BYGGREGLERNA SKA GENOMFÖRAS UNDER 2022

Enligt regeringens skrivelse om Byggnaders energiprestanda

56

2019 ska energihushållningsreglerna följas upp och utvärderas i en kontrollstation med jämna mellanrum, med start 2022. Utöver den utredning som Boverket genomfört, lyfter de ett antal synpunkter som inkommit och som Boverket menar kan vara intressanta att undersöka vidare i kontrollstationen. De är: Om viktningsfaktorerna mellan olika energibärare på ett tillräckligt bra sätt säkerställer teknikneutralitet i byggreglerna Om möjligheten att tillgodoräkna sig solel i primärenergitalet påverkar valet av uppvärmningslösning Det är vanligt med brister i efterlevnaden av energihushållningskraven BOVERKET FÖRESLÅR ATT ETT KOMPLETTERANDE ENERGIKRAV PÅ SOLVÄRMELAST INTE BÖR INFÖRAS

Boverket har även utrett om det bör införas ett krav på solvärmelast i byggnader för att minska problem med övertemperaturer och ökande kylbehov. Boverket bedömer att det inte finns ett behov att ställa ett kompletterande krav på solvärmelast i BBR då det inte går att sätta en relevant kravnivå för olika byggnadskategorier. Boverket ser i stället att det snarare finns ett behov av att förbättra tillämpningen och efterlevnaden av dagens krav, än att införa ett nytt krav på solvärmelast.


Nya Projekt

December 2021

STORA SATSNINGAR PÅ HÅLLBARHET, SOLCELLER OCH KLIMAT FÖRBÄTTRAD BETONG I HÖGANÄS I konkurrens med tio andra anbud har Riksbyggen vunnit en markanvisning avseende kv Himlavalvet på Tornlyckan i Höganäs. Riksbyggen planerar nu för drygt 50 bostäder, både Bonum seniorbostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Det blir stora satsningar på hållbarhet med bland annat solceller och klimatförbättrad betong. – Vi är mycket glada och stolta över vinsten i markanvisningstävlingen. Riksbyggen fortsätter nu sin långsiktiga satsning på nya bostäder med hållbarhetsfokus i Höganäs, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad. Riksbyggens tävlingsbidrag innehåller Bonum 35 lägenheter, Riksbyggens koncept för seniorbostäder och 17 stadsradhus. – Det blir ett mycket spännande kvarter där vi blandar olika boendeformer och målgrupper. Med den här kombinationen bidrar vi både med nya bostäder och startar flyttkedjor som gör att det befintliga bostadsbeståndet i Höganäs används mer effektivt, berättar Theodor Alexandris. Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2024. Riksbyggen vill skapa ett grönt kvarter med lösningar för social gemenskap, hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan. – Husen kommer att högt ställda miljökrav och utrustas med solpaneler. Flerbostadshusen kommer byggas med klimatförbättrad betong med 30 procent mindre klimatpåverkan än vanlig betong. Vi gör också satsningar för ökad social hållbarhet, till exempel genom ett växthus för alla boende, säger Theodor Alexandris. OM BONUM SENIORBOENDE

Riksbyggens Bonum-koncept är marknadsledande på seniorbostadsrätter och vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester

57

till montering av hyllor eller att få fönsterna putsade. Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.


Välj ett svenskt brandskydd med högsta miljöbedömning!

PREMIUM QUALITY FIRE PROTECTION Protega AB • Verkstadsgatan 6B • 231 66 Trelleborg • Tel 0410-56780 • info@protega.se • www.protega.seNya Projekt

December 2021

SVENSKARNA SÄTTER DE DELNINGSEKONOMISKA TRENDERNA Elsparkcyklar, släpvagnar och kontorsplatser. De delningsekonomiska tjänsterna ökar i takt med att fenomenet använd utan att äga växer sig allt starkare. Men vilka delningsekonomiska tjänster tror svenskarna mest på de kommande åren? När Freetrailer ställde frågan till 1 000 svenskar hamnar transportmedel i topp. I teknikföretaget Freetrailers senaste undersökning har svenskarna fått lista de områden där de tror att delningsekonomin kommer att växa mest under de kommande fem åren. Resultatet visar att mer än varannan person, 51 procent, tror att fordon och transportmedel är det område som kommer att gå starkast. Därefter tror 35 procent på kategorin verktyg och redskap följt av fritidsartiklar. Något som 27 procent av svenskarna uppgett. Även när samma fråga ställdes 2019 hamnade fordon och transportmedel i topp. Något som har visat sig stämma väl överens med verkligheten för Freetrailer vars affärsidé bygger på att låna ut släpvagnar gratis. Företaget har nämligen sett en ökning på deras utlåning av släpvagnar med hela 301 procent de senaste tre åren. – Allt fler företag nyttjar de resurser de har för att kunna erbjuda sina kunder delningsekonomiska lösningar. Det känns väldigt bra att vi konstant expanderar i Sverige och blir tillgängliga för allt fler. Detta beror mycket på den enorma efterfrågan som har funnits från kundsidan. Därför är det otroligt viktigt att se var svenskarna tror och vill att delningsekonomin ska utvecklas framöver, säger Johan Wijkander, Country Manager Sverige på Freetrailer. Även pandemin har spelat en stor roll i svenskarnas åsikter gällande vad som kommer ta mer utrymme i delningsekonomin. Den senaste tiden som präglats av hemarbete och flexibla arbetstider har nämligen övertygat de svarande om att kontoret kommer att växa. Det är 21 procent som svarar detta, vilket är en fördubbling i jämförelse med för tre år sedan. TOPP FEM OMRÅDEN SVENSKARNA TROR DELNINGSEKONOMIN KOMMER VÄXA DE KOMMANDE FEM ÅREN:

1. Fordon/transportmedel 51% 2. Verktyg och redskap 35% 3. Fritidsartiklar som tält eller skridskor 27% 4. Kontor 21% 5. Bostad 19%

60


Nya Projekt

December 2021

61


Nya Projekt

December 2021

62


Nya Projekt

December 2021

PROJEKTET NYE TØYENBADET I NORGE ANVÄNDER BARACKRIGGAR MED STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN SOLCELLER Oslo kommun av Oslobygg är utvecklare av vad som ska bli stadens största badanläggning, och kommer att ge Oslo ett nytt huvudbad för både idrott och allmänhet. Badrummet ska stå färdigt sommaren 2024 med en bruttoarea på ca. 16000 kvm över 4 våningar. Huvudentreprenör för projektet är AF Gruppen och Cramo är nu stolta över att ha levererat sin första barackrigg med solceller på taket till sin kund AF. Anläggningen består av 10 paneler monterade på separata ramar som täcker ett baracktak. Det finns totalt 40 paneler i anläggningen. Under optimala solförhållanden kommer den att kunna producera 11,2 kVA, vilket minskar behovet av ett externt nätverk för att täcka riggens effektbehov. Skulle det bli överskott av el kommer denna att levereras till det ordinarie ledningsnätet på byggarbetsplatsen. Användningen av solceller på kasernriggen sammanfaller väl med Oslo kommuns höga ambitioner att fokusera på miljö och hållbarhet i projektet, där beställaren ställer krav på miljövänlig materialanvändning och materialåtervinning, fortsättning av fjärrvärme som primär energiförsörjning och användning. av sekundära källor som energikällor och solenergi. Tillsammans med solpanelerna tillhandahålls även tillgång till onlineövervakning så att projektledare kan övervaka hur mycket el som produceras.

63


ENTREPRENAD MED HELHETSYN

5, .¨54&37*$& "# www.tkms.se

VI FIXAR

AKUSTIKEN!

I HJÄLPER FÖRETAG CH PRIVATPERSONER EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING

VIHJÄL HJÄ VI OCHPRI PR OCH MEDEN ENSTA ST MED MARK MARKF

GEOSYNTETER

BETÄCKNINGAR

LÄTT VILL NI VETA MER ?

Bygelabsorbenten som förbättrar akustiken med smidig installation.

Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.

DAGVATTEN

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se


Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se Vi är en del av Power Heat Gruppen

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning


Nya Projekt

December 2021

HÅLLBAR ARBETSMILJÖ NÄR NORDBYGG ÅTERVÄNDER Hållbarhet ökar i betydelse inom många yrkesområden och inte minst för bygg- och anläggningsbranschen. Det är inte sällan man stöter på begreppet miljövarudeklarationer, EPD:er, som blivit allt viktigare inom byggsektorn för att verifiera miljöpåverkan av byggprodukter. Fristads har varit utställare på Nordbygg sedan lång tid tillbaka och i april återvänder de med hållbarhet och arbetsmiljö i fokus. Fristads är det första företaget i världen som utvecklat en modell där EPD:er kan appliceras på kläder och kommer på Nordbygg visa upp sin hållbara kollektion Fristads Green - High Visibility Green. GOD INOMHUSMILJÖ FRÄMJAR INLÄRNING

Ansatsbrädan till mässan är konceptet Nordbygg Talks, ett digitalt forum som bjuder på samtal inom resurseffektivt och hållbart byggande. I det senaste Talks diskuterar Britta Permats, vd för Svensk Ventilation och Niklas Dalgrip, driftchef för SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB kring ämnet Luft för lärande. – Det finns ett tydligt samband mellan ventilation och prestation. En äldre forskning från Danmark visar att prestationsförmågan ökar om luftflödena i skolan går upp. Om man skulle fördubbla ventilationsflöden, som redan är låga, kan man öka prestationen med 14,5 procent, säger Britta Permats. En hållbar arbetsmiljö och ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att lärare och skolelever ska ha en fungerande vardag. För att underlätta god ventilation krävs det ny teknik och innovationer. Sensorteknik är något som SISAB utvecklat och arbetat med de senaste åren. – För att vi ska säkerställa ett bra inomhusklimat gäller det att vi underhåller de befintliga fastigheterna och använder oss av ny teknik. Sensortekniken har gett oss helt nya förutsättningar att säkerställa att vi gör rätt. Att mäta är att veta och sensortekniken möjliggör det på helt annat sätt än vad som tidigare varit genomförbart, säger Niklas Dalgrip.

66

CRAMOS ENERGIMÄTNINGAR – EN DEL AV DE KLIMATNEUTRALA LÖSNINGARNA PÅ PROJEKT VILLA ZERO Ett unikt utvecklingsprojekt pågår i Borlänge, där ett koldioxidneutralt enfamiljshus byggs med framtidens mest hållbara byggteknik och byggmaterial; Villa Zero. En intressant del av projektet, som bland annat kommer att utvärderas, är om det går att bygga småhus med grunden av trä i stället för betong, eftersom betong har en högre klimatpåverkan. Cramo AB är involverad i projektet som leverantör av utrustning, bodar och tillfällig el på arbetsplatsen. Som en tjänst, och en del av utvecklingen av Cramos digitala tjänster, tillhandahåller Cramo även energimätningar för hela arbetsplatsen och bodarna – där


Nya Projekt

December 2021

alla på bygget genom en skärm i bodarna får tillgång till data om energianvändning, direkt i realtid. Line Borgö, Head of IoT och en del av Cramos Innovation-team, säger att projektet redan har sett fördelar med mätningen eftersom de tidigt märkte en mycket hög energiförbrukning under natten och upptäckte då att nattläget inte hade slagits på. - Med data tillgänglig i realtid, antingen på plats på arbetsplatsen eller i en surfplatta, kan du enkelt göra ändringar för att säkerställa en smart och effektiv energiförbrukning, säger Line. Energimätning är bara en av många digitala tjänster som Cramo tillhandahåller och är en del av konceptet Cramo Insights. Cramo Insights samlar in data från maskiner på en byggarbetsplats och andra utplacerade sensorer, integrerade tredjepartsdata, och kan presentera detta helt analyserat i ett dashboard. Tekniken har utvecklats inhouse på Cramo Group och utvecklas ständigt med nya spännande lösningar som testas och läggs till. Cramo Insights utvecklas tillsammans med kunder, partners, leverantörer och andra aktörer i branschen för att skapa tjänster som ger en digital fördel för byggbranschen.

FAKTA Syfte: Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2. Aktörer bakom Villazero: Fiskarhedenvillan, Structor, Mondo Finansiärer: IUC, ByggDialog Dalarna, Region Dalarna

På bilden: HSB Södermanlands solcellspark utanför Strängnäs. Foto: Jann Lipka

67

NY STATISTIK VISAR: HSB STÖRST I SVERIGE PÅ SOLEL HSB är den aktör som installerat mest solceller i Sverige, visar ny statistik över de största anläggningarna i landet. Stigande elpriser gynnar fortsatt stark tillväxt. – Vi har under de senaste åren sett en stark trend att installera solceller inom HSB. Det är en utveckling som accelererar och som får extra skjuts av stigande elpriser, säger Magnus Ulaner, miljöchef på HSB Riksförbund. När Svensk Solenergi presenterar ny statistik över de största driftsatta anläggningarna i Sverige är HSB den aktör som förekommer flest gånger på listan. HSB utmärker sig när det gäller stora anläggningar: 10 av de 120 största solcellsanläggningarna i landet drivs av HSB. STÖRSTA SOLCELLSPARKEN

HSB står bland annat bakom Sveriges största solcellspark utanför Strängnäs, den största solcellsanläggningen på flerbostadshus som ligger i Sundsvall och den största solcellsanläggningen i Stockholms län. Även mätt i effekt är HSB störst med totalt drygt 21 MW. – Det finns en genuin vilja inom HSB att producera mer förnybar el och vara en förebild i energiomställningen. Att vi ligger i framkant är till stor del resultatet av en stark drivkraft i HSBs bostadsrättsföreningar och man ska veta att det ligger mycket ideellt arbete bakom varje enskilt beslut, säger Magnus Ulaner. Den 1 juli i år höjdes gränsen när skatt på egenägd el tas ut från 255 kW till 500 kW, vilken gör att de ekonomiska villkoren förbättrades för lite större anläggningar. Andra drivkrafter för bostadsrättsföreningar är att fastighetsvärdet ökar och att överskott kan säljas vidare till elbolag, vilket frigör pengar för andra investeringar i fastigheten.


Nya Projekt

December 2021

68

Genom att bygga mer flexibla lokaler som kontinuerligt kan justeras efter behov kan företag stanna kvar i samma fastighet längre och därmed minska sitt klimatavtryck.

WIHLBORGS: MÅNGA HYRESGÄSTER VET INTE VILKA KRAV DE KAN STÄLLA PÅ FASTIGHETSÄGARE Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie gjord tidigare i år att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler. – Genom att arbeta tillsammans och ha en kontinuerlig dialog kan vi och våra hyresgäster nå längre. Vi ser gärna att man framför önskemål kring lokalens hållbarhetsprestanda vad gäller miljö-klimat och hälsoaspekter, säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig hos oss på Wihlborgs. I samarbete med Novus har Sweden Green Building Council gjort en undersökning för att se hur allmänheten ser på fastighetsbranschens klimatansvar. I undersökningen visade det sig att nästan 40 procent av befolkningen inte vet om Sveriges fastighetsägare möter deras krav på hållbarhet. Fastighetsbranschen har ett ansvar att visa allmänheten vad vi kan och hur vi arbetar för att göra våra lokaler mer hållbara. På Wihlborgs jobbar man nu kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning och har ställt upp ambitiösa mål om att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2030.

NY KLIMATPLATTFORM VISAR HUR GRÖNSKA PÅVERKAR LOKALA VÄDERFÖRHÅLLANDEN Runt om i Norra Djurgårdsstaden finns 18 smarta väderstationer installerade som mäter lufttemperatur, luftfuktighet, vind, nederbörd och solstrålning. Väderstationerna är placerade på gräsmattor, växtbäddar, gröna tak och innergårdar. Genom en ny plattform online kan nu de boende, eller den som är intresserad, följa datan som uppdateras var tionde minut. Användare kan till exempel jämföra kyleffekten av olika typer av grönska under värmeböljor. – Projektet banar väg för framtidens smarta och gröna städer. Genom att veta hur stadsnaturen presterar kan vi använda effektivare stadsplaneringsmetoder för ett föränderligt klimat och mer extrema väderförhållanden. Det ger oss också information om hur man kan underhålla urbana grönområden mer effektivt, säger Artur Branny som är forskare och projektledare för projektet. BOSTADSRÄTTSFÖRENING DELTAR I PROJEKTET

En av bostadsrättsföreningarna i Norra Djurgårdsstaden har tackat ja till att delta i projektet Smarter Greener Cities. Att föreningen har gröna tak gör den extra intressant för projektet. – Vi hoppas att det här projektet ska visa att åtgärder, som gröna tak, kommer att ha en positiv effekt på vår miljö. Det blir också intressant att följa insamlad data, säger Karin Gustafsson, styrelseledamot i Laduviken bostadsrättsförening. INNOVATIONSPROJEKTET SMARTER GREENER CITIES

Initiativet är en del av projektet Smarter Greener Cities, som använder smart teknik för att mäta grönområdenas påverkan på det lokala klimatet. Genom projektet önskar man kunna bidra till att förbättra infrastruktur och klimattålighet i städer. Projektet koordineras av forskare från Stockholm Resilience Centre i samarbete med Stockholms stad, stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Urban Systems Lab, SensCity, Köpenhamns universitet, Helsingfors universitet och Finlands miljöinstitut.

BRISTANDE KUNSKAP SÄTTER GRÄNSER

För många företag ligger hållbarhet högt på agendan – något som dock inte alltid återspeglas i de kravspecifikationer som förmedlas. Många hyresgäster vet helt enkelt inte hur man kan bidra till varandras hållbarhetsambitioner. - Vi kan erbjuda lokaler och fastigheter med en hög hållbarhetsprofil och vi vill gärna samarbeta med våra hyresgäster för att nå deras hålbarhetsmål – då når vi också våra egna. I dialogen med hyresgäster är det ofta stort fokus på de fysiska lokalerna och mindre på de konsekvenser valen har utifrån ett miljö-, klimat- och hälsoperspektiv. - Det ligger även på oss att agera mer proaktivt när det gäller rådgivning och ge fler förslag på hur vi kan genomföra en renovering. Det kan till exempel handla om att i större utsträckning ge alternativ som innefattar återbruk vid renovering och möblering, säger Elsa. FLEXIBLA LOKALER ÄR FRAMTIDEN

Att utforma lokaler utefter behov har en stor betydelse för arbetsmiljön och bidrar till företagskulturen på ett bolag, men samtidigt så har ombyggnationer en stor påverkan på klimatet. I takt med att företag växer och behöver byta lokaler eller förändrar sin verksamhet , behöver det göras ombyggnationer och hyresgästanpassningar – vilka har en stor effekt på miljön.

KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG BESPARAR TULLHOLMSVIKEN 435 TON CO2 När Thomas Betong levererar klimatförbättrad betong till byggkoncernen Constos stora fastighetsprojekt, där 900 lägenheter byggs vid Tullholmsviken i Karlstad, kommer det att generera i en koldioxidbesparing på hela 435 ton. – Deras betong har både egenskaperna och miljöprofilen som vi är ute efter, säger Johan Rosengren, platschef, Consto. Av de tre kvarter som Consto bygger vid Coop Värmlands gamla tomt i nya Tullholmsviken, i centrala Karlstad, levererar Thomas Betong 2756 kubikmeter klimatförbättrad betong till projektets tillhörande parkeringsgarage. - Vi är i full gång med det första kvarteret som ska bli bostadsrät-


Nya Projekt

December 2021

ter och hyresrätter men också en Coop-butik. Där har vi fyra stora våningar med parkeringsgarage på ungefär 1900 kvadratmeter. Ett under mark och tre ovan, säger Johan Rosengren. Den klimatförbättrade betongen används för bottenplatta och väggar och är speciellt framtagen för att klara av att nedsaltade bilar körs in. Den ska även användas vid byggnationen av parkeringshusen för både kvarter fyra och sju. – Vår klimatförbättrade betong Thomagarage Grön är skräddarsydd för just P-hus och ger upp till 50% koldioxidreduktion i förhållande till vanlig anläggningsbetong. Dessutom har den förbättrad täthet och är ljusare vilket minskar belysningsbehovet i garagen, säger Jonas Kilman, Teknisk säljare Värmland, Thomas Betong. Betongen planeras att levereras löpande fram till januari 2022 och innebär en koldioxidbesparing på hela 435 ton CO2 för projektet. Byggstart för Consto skedde i januari i år och färdigställandet av de tre kvarteren beräknas stå klart 2025. - Vårt samarbete med Thomas Betong fungerar jättebra. Betongen känns dessutom väldigt bra att arbeta med, vilket är viktigt i denna typ av jobb, avslutar Johan.

69

FINAL I INNOVATIONSTÄVLING OM HÅLLBARA GRÖNYTOR Sexton bidrag har kommit in till innovationstävlingen för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer. Nu bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova in till ett inspirationsseminarium där vinnarna presenteras. – Tävlingsbidragen visar hur våra utemiljöer kan fylla många fler funktioner än de vi vanligtvis tänker på. Vi har fått in förslag på allt från tjänster till produktlösningar, från både etablerade företag och enskilda innovatörer, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet med innovationstävlingen är att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra städer. Med utemiljöer menas i detta fall lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser. Innovationstävlingen arrangeras av IVL med stöd från Naturvårdsverket som en del i arbetet med hållbar plastanvändning och som en uppföljare på förra årets tävling om hållbara och naturliga alternativ till konstgräs. Alla tävlingsdeltagare får ta del av expertgruppens utvärdering och feedback. De bästa bidragen får sedan möjlighet att kvalificera sig vidare för fortsatt stöd och utveckling hos Formas och Vinnova. – Vi är glada att kunna erbjuda den här möjligheten och att vi får chansen att lyfta fram och stötta innovativa och hållbara lösningar. Vi hoppas att eventet kommer leda till att beställare blir inspirerade att satsa på sina grönytor och att de nya idéerna hittar platser där de kan förverkligas, säger Lovisa Bengtsson. De bidrag som har kommit in har delats in i två klasser utifrån var de befinner sig i sin utveckling och sedan bedömts utifrån ett antal parametrar. Granskningsgruppen består av experter från akademi och näringsliv. Vinnaren i respektive klass presenteras under en inspirations- och innovationseftermiddag den 17 december. Eventet kommer genomföras digitalt och arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova. Anmälan är öppen för alla som är intresserade.

FAKTA Aktörer bakom innovationstävlingen: IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova


Gas – ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad Efter lyckade anslutningar vid bostadsprojekt i Löddeköpinge och Skanör var det ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad att också välja gas som energikälla till projektet Ängalyckan i Vellinge. Bostadsföreningen kommer med stor sannolikhet att använda biogas som uppvärmning, vilket har stora fördelar för klimatet.

För gemene man är kanske Mjöbäcks mest kända för sina villor, men projektutveckling står för lika stor del av omsättningen. Framgångsfaktorerna är en kombination av attraktiva lägen, upplevelserik arkitektur och moderna bostäder, vilket Ängalyckan är ett tydligt bevis på. Låg anslutningsavgift När Mjöbäcks Entreprenad köpte marken i Vellinge för cirka 15 år sedan låg en gammal gård på platsen. Gården hade anslutits till gasnätet när det byggdes på orten 1985. – Det var helt naturligt att använda gas för värme och varmvatten. Infrastrukturen fanns redan på plats, vilket gjorde processen enkel och anslutningsavgiften låg. Vi visste också sedan tidigare att gas är driftsäker och ren, den är också enkel och lättreglerad vilket underlättar arbetet framåt. säger Magnus Ivarsson, entreprenadchef på Mjöbäcks Entreprenad och projektledare för Ängalyckan.

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG


Smidig process Med parollen ”Tillsammans blir vi starkare” sätter Mjöbäcks Entreprenad en stor ära i att arbeta nära partners och intressenter. Genom att inkludera Weum tidigt i projektet säkerställdes en optimal lösning för att ansluta den nya fastigheten. Kontakten med både Weum och Vellinge kommun var positiv. Vellinge är en utpräglad ”gaskommun” där Weum har ett välutbyggt distributionsnät med många anslutna företag, flerfamiljshus och villakunder. Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder använder idag biogas för att värma sina tillsammans över 80 anläggningar. Efter en projektering kapade Weum den gamla ledningen som gick rakt över tomten och byggde en ny servisledning till den nybyggda panncentralen på Ängalyckan. Sammantaget tog Weum hand om allt från tillståndsprövning till trycksättning och driftsättning. Hög verkningsgrad och kostnadseffektivt Ängalyckans moderna kondenserande gaspanna tar tillvara på vattenångan som bildas vid uppvärmningen, vilket innebär att årsverkningsgraden blir runt 103 procent. Detta bidrar till att göra gasen till ett mycket kostnadseffektivt val. – Vi har ett serviceavtal med en lokal serviceaktör som håller ner våra underhållskostnader och håller vår anläggning i ett driftoptimalt skick, säger Magnus. Bekvämt för boende Den smarta lösningen gynnar även de boende på flera sätt. Lisa och Tore Haglund bor i en generös lägenhet med söderbalkong på hela 18 kvadratmeter. Som hemvändande Vellingebor efter några år i Malmö är de vana vid gas. – Vi använde gas till både spis och värme när vi bodde i villan i Vellinge. Då när gasen kom hit passade vi på och bytte ut oljepannan. Det blev massor av plats över. Och så blev det tystare. I Ängalyckan tänker vi inte på att det är gas på samma sätt, pannan ligger separat och värmen finns alltid när den behövs. Dessutom ingår värmen i månadsavgiften, så inte ens kostnaden blir synlig direkt, säger Tore, som funderar på att engagera sig

VERKSAMHET Mjöbäcks Entreprenad AB och Ängalyckan i Vellinge OMFATTNING 45 bostäder samt två villor PLANERAD ÅRSFÖRBRUKNING 250 MWh/år APPLIKATIONER Värme och varmvatten

Värmen finns alltid när den behövs. Lisa och Tore Haglund

ytterligare genom en roll i bostadsrättsföreningens nya styrelse. Klimatneutralt och skattebefriat – grön gas nästa Som interimsstyrelse tar Mjöbäcks Entreprenad vanligtvis inte beslut som binder avtal, men nu när de lämnar över är det högst troligt att Ängalyckan börjar använda biogas. Som 100 procent klimatneutral energikälla är biogas 100 procent skattebefriad. Biogas blir alltså både kostnadseffektivt och ett hållbart val för miljön. Tore pekar också på att det är mycket intressant att kunna följa föreningens förbrukning på Mina sidor på weum.se för att se om det går att spara ännu mer. Det handlar inte bara om pengar – alla vill bidra till en bättre miljö. För Mjöbäcks Entreprenad är det viktigt att vara lyhörd för sina kunders behov. De märker att fler även bryr sig om hur projekten byggs. Därför ligger fokus på energieffektivitet och bra produktval.

När de nu bygger ytterligare ett 30-tal nya bostäder i Vellinge – Plåtslagaren – väljer de att även där ansluta sig till gasnätet. Kan vi sia om att det blir biogas där också?

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din fastighets uppvärmning? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


Nya Projekt

December 2021

PRISBELÖNAD ENTREPRENÖR BYGGER MED HJÄRTA OCH HÅLLBARHET I FOKUS Under de senaste åren har Landskronakillen Robin Berkhuizen dragit till sig alltmer uppmärksamhet för sina innovativa fastighetsprojekt, där framför allt arbetet med passivhusmärkta LSS-bostäder har satt honom på kartan. 2020 vann hans mikrokvarter Morgondoppet dessutom Landskronas Stadsbyggnadspris. Det som alla projekt har gemensamt är hjärta, design och smarta materialval. Sedan ung ålder har Robin Berkhuizen varit design- och arkitekturintresserad. Vid 21 års ålder köpte han sin första fastighet och idag är han VD och grundare för Emrahus AB, en verksamhet som specialiserar sig på att bygga LSS-bostäder som passivhus. Men det är inte bara LSS-bostäder som Robin Berkhuizen spenderar sin tid på. Hans kärlek för design och hållbarhet visar han även upp i projekt som Morgondoppet, ett mikrokvarter bestående av sju hus till vilket fönsterlösningar från VELFAC var ett självklart val. EN STARK KOPPLING TILL PLATSEN

Att få möjligheten att skapa något nytt på en vacker plats som

72

Borstahusen är något många arkitekter och fastighetsutvecklare drömmer om, och för Robin Berkhuizen var Morgondoppet just ett drömprojekt. Ett projekt som även vann Landskronas Stadsbyggnadspris 2020 för sin unika arkitektur och spännande materialval, och där han dessutom själv bor idag. Robin Berkhuizen berättar: – Borstahusen är ett gammalt fiskeläge och det ville vi ha med i vårt bygge. Jag är en fiskarson, både min mamma och min styvfar är fiskare. Så jag har varit mycket ute på havet. Det jag minns mest är när man drog upp nätet från havet och de rejäla vågorna. Det ville jag förmedla i arkitekturen, och arkitektbyrån Jakobsson Pusterla skapade därför Morgondoppets vågiga tak. Dessutom har vi takräcken av rostfritt stål som är knutna som fiskenät, och tegelfasader med mässing och skiffer som skapar en fiskfjällsliknande design. Han fortsätter: – En så pass detaljrik fasad kräver de perfekta fönstren. VELFAC var därför ett självklart val. Vi ville ha den smäckra designen som VELFAC kan erbjuda. Vi valde att bygga in karmarna, så att alla fön-


Nya Projekt

December 2021

ster blev karmlösa och det gav ett fantastiskt uttryck som passade vår avskalade estetik med synliga träbjälklag, betonggolv och putsade väggar. Vi ville skapa en varm och charmig miljö men samtidigt hålla det avskalat, och därför blev det helt perfekt med fönster från VELFAC. FÖNSTRET ÄR INTE BARA EN ARKITEKTONISK DETALJ

Enligt Robin Berkhuizen är valet av fönster alltid en viktig aspekt i Emrahus projekt. Dels för det estetiska uttrycket, dels för att klara de rätta certifieringarna. Han avslutar: – Inför varje projekt granskar vi fönstren väldigt väl. Vi tittar på fönstrets värden och är det en miljöbyggnad så tittar vi även på isolering och material. Morgondoppet består av sju hus där energieffektivitet är A och O, och det är byggt enligt FEBY Guld vilket visar på att det är väldigt energieffektivt och ger bra inomhusklimat. Fönstren från VELFAC var ett bra arkitektoniskt val, men det är även en fönsterlösning med de rätta värdena för projektet. Oavsett projekt så bygger vi bra byggnader med bra material, och det är något som alltid kommer att vara en viktig del av vårt DNA på Emrahus.

73