Nya Projekt Bygg och Fastighet 002/2021

Page 1

Nya Projekt

Mars 2021

002 Nya Projekt



FORMGE DIN VISION

INTEGRERA OCH SMÄLT IN

INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål. Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com. Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT


Bygg- & Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com


FOLKE BERNADOTTES BRO Årets Stockholmsbyggnad 2020 Vi är otroligt stolta över att Folke Bernadottes Bro som vi har tillverkat, levererat och monterat åt Kungliga Djurgårdens förvaltning, har blivit utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2020.

NYA SLUSSEN ROSTAR INTE Nu gör vi Slussenområdet i Stockholm rostfritt med leverans av broar och avbördningsluckor i duplexstål. Läs om våra projekt på srmab.com Lagerbock till avbördningslucka Uppdragsgivare: Skanska 34st, 500kg/st

STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör av kvalificerade

stålkonstruktioner. Från beredning och tillverkning till montage på plats med hela världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205

JURYNS MOTIVERING: ”Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens land­ skap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slitgiltiga utförande.”

Söderströmsbroarna Uppdragsgivare: SLL 4st, 192m/st


Sätt spaden i jorden och bygg ut det svenska vägnätet! NYA PROJEKT KOMMER FRAMÖVER ATT ÄVEN BEVAKA DET SOM HÄNDER KRING VÅR INFRASTRUKTUR - NYA BOSTAD SOMRÅDEN OCH NYA BOSTÄDER ÄR JU INTIMT FÖRKNIPPAT MED EN FUNGERANDE INFRASTRUKTUR. OCH DÅ INTE MINST VÅRA VÄGAR. Kvaliteten på de befintliga vägarna i Sverige sjunker allt snabbare för varje år. Vinterväghållning har idag fokus på lägsta möjliga kostnad istället för säkerhet. Yrkeschaufförer är kritiska och tycker att deras arbetsmiljö blivit kraftigt försämrad. 63% av det statliga vägnätet är byggt före år 1970, och är dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Entreprenörer som hållit på med vinterväghållning i många år säger att förr skulle de göra vägarna körbara med plogning och saltning, idag används saltlake med sämre effekt för att nå lägsta möjliga kostnad, med resultat att säkerheten blir lidande. Här kommer ju även säkerheten in i bilden –sedan 2014 har spårdjupen på våra vägar ökat med 100% enligt Trafikverket. Det skapar problem för vinterväghållningen och orsakar vattensamlingar. Och mycket av det som sker i form av underhåll på vårt vägnät sker efter principen lappa och laga – inget övergripande grepp eller planering. Helena Gellerman (L), Lerum, riksdagsledamot, Trafikutskottet, och som har arbetat på Volvo med elutveckling samt Sofia Westergren (M), Stenungsund, som tidigare varit åkare, upp frågan om det undermåliga vägnätet i en debattartikel i Göteborgs-Posten i mars. De skriver bl.a.: ”Samtidigt som arbetslösheten stiger, till följd av pandemin, så stiger behovet av investeringar i den svenska infrastrukturen. Dåliga vägar är en riskfaktor för både liv och fordon. Olycksstatistiken kommer att öka på grund allt sämre vägar. Varför inte lösa två problem på samma gång? Rejäla investeringar i både utbyggnad och underhåll av vägnätet behövs och arbetskraften finns, en ekvation som måste gå att lösa. Det tjänar hela samhället på – både på kort och på lång sikt.” Framöver kommer vi på Nya Projekt att bevaka mer av infrastrukturprojekt i Sverige och vad som händer inom området – vägar, spårbunden trafik, flyg, sjöfart. Nya bostadsområden, inte bara i våra storstäder, är intimt förknippade med en väl fungerande infrastruktur och hur våra folkvalda styr denna utveckling. Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

108 128 26 148


Nya Projekt

Mars 2021

Nr 002/2021

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 71, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

7


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Trådlösa system för IMD – förenklar installation och driftsättning Techem levererar och driftsätter trådlösa mätare och insamlingssystem för IMD. Därefter kan vi hantera avläsnings, funktionskontroll, beräkningar och framställnings av debiteringsunderlag till boende.

För mer info

techem.se

Techem erbjuder integrerad trådlös kommunikation i alla mätare.

Techem erbjuder individuell mätning och debitering av värme, vatten, el och temperatur.

Techem är med mätning i över 10 miljoner bostäder marknadsledande inom IMD i Europa.

Digital hantering och presentation av underlag innebär enkel och säker administration.

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 Malmö | Göteborg | Stockholm


Projekt HEDE nya handelscenter i Kungsbacka färdigställt Q3 2020. Här har man valt en av hofv2s minsta maskstorlek inom vårt program av stora maskmodeller i 3D. Material aluminium där maskan är svetsad i ram i spännande Dekorativa/ Innovativa panelmodeller. Ytbehandling i guld anodiserat (hofv2 erbjuder 3 nyanser av guldanodiserat). Det kan tyckas enkelt med ramlagt i aluminium, men tvärtom, hofv2 är i princip ensamma om att leverera detta, då det inte är många företag som svetsar sträckmetall och ram i aluminium för ett bästa resultat. Sträckmetalls modeller är belysta. Slutligen kan man säga att de kulörer som varit efterfrågade 2020 är champagne, guld, brons, svart, 2021 lite mer blandad efterfrågan med starka kulörer. Välkomna till hofv2, företaget med de stora sträckmetall visionerna.


Projektering, Besiktning, Installationsledning, Kalkylering

Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping

Vi krossar berg SERVICE OCH REPARATION AV TVÄTTUTRUSTNING

med moderna transportabla verk och levererar grus från egna täkter i Binböle, Kallsta och Torsboda.

AT Drift är ett företag med många års erfarenhet av felavhjälpande reparationer, årlig underhållsservice, installationer och utbyte av tvättutrustning samt för rådgivning och konsultation vid ny- och ombyggnad. Vi hyr även ut tvättbod vid renoveringar. Vi har servicetekniker tillgängliga hela dagarna i StorStockholm och även utanför länet för att kunna erbjuda bästa service. Vi erbjuder personlig kontakt och service och strävar efter att våra kunder ska känna sig bemötta med värme och professionalitet. Vi värdesätter kvalitet och pålitlighet! AT Drift AB Stöttingsgränd 27, 129 45 Hägersten 08-21 22 88, info@atdrift.se

Frölén Kross AB www.frolenkross.se Frågor och beställning till Maria: Tel 0611-214 40, 070-654 72 70

Följ oss på facebook och instagram!


DETTA ÄR EN ANNONS

PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

t kunskapsmörker inom arbetsbelysning TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

sningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med PeO Axelsson, på TYRI. en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. sningen på marknadschef tunga fordon,

CAR WIKTORSSON

ETT KUNSKAPSMÖRKER INOM ARBETSBELYSNING – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag. LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutPå den härPåläroplattformen kommerkommer TYRI kontinuerligt pub-att AV OSCAR WIKTORSSON den här läroplattformen TYRI kontinuerligt dare av arbetsmaskiner, för att deTYRI på ett lättillgängligt sättakademi licera föredrag, artiklar och och verktyg som Belysningsföretaget satsar nu på en digital för att filmade publicera filmadeskräddarsydda föredrag, skräddarsydda artiklar verktyg som omproduktiviteten ljus och belysningoch på arbetsfordon. guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppkunskap omöka hurbranschens man kan kunskap förbättra guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. FörhoppKunskapen är generellt låg kringbra vadarbetsman kan göraningsvis med ningsvis detfler till att väl underbyggda beslut som miljön samt öka intäkterna genomganska att använda leder detleder till att tarfler vältar underbyggda beslut som belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara gynnar deras verksamhet på lång sikt. ning. gynnar deras verksamhet på lång sikt. kostsam, på flera sätt. – I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många nom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del – I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många TYRI Light Academy riktar sig mot alla tillverkare och slutmedarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom omdonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom om-Det användare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt råden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. arbetsfordon.sätt Men finns fortfarande kunskapsråden somärexempelvis optik, ljussimulering och elektronik. ska det få kunskap om hur man stora kan förbättra produktiviteten kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år ochDet något och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom som att använda gärnavivillbyggt dela med säger PeO Axelsson. om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson ärbra kunskapvi som upposs ochav, förädlat i över 40 år och något rknadschef påarbetsbelysning. TYRI. vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson. – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av MILJÖ OCH SÄKERHET fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till MILJÖ OCH ERNA MED BILLIGA LAMPOR arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om valetSÄKERHET av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exDet finns också miljöochautomatiskt säkerhetsaspekter kopplat till skulle valet av nligt förekommande problemi branschen, är att mansäger köperPeO billiga lampor arbetsbelysning Axelsson som är markempelvis dimmas om föraren på TYRI. bländas av egna lampor ellerlamporna kan exem- ett arbetsbelysning. Desina allra modernaste ovar runt ochnadschef håller tunt. Problem som oftast uppkommer mötande fordons. om pelvis dimmas automatiskt ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR – I Sverige är vi långt föraren skulle bländas av sina k utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga fram vad gäller arbetet etthållbarhet mötande fall själva maskinen. lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftastegna upp- lampor medeller både fordons. valiteten är dessutom ofta lamporna vibrerar kommer efter ett så tagdålig på de att billigare produkterna är att de stör ut och arbetsmiljö. Det – I Sverige är vi långt fram r, det kan läcka in damm vatten,i eller att lamporna heltmobiltelefon annan tekniskoch utrustning närheten, såsom radio, har pushat oss att utoch iDen värsta fall själva maskinen. vad gäller veckla arbetetprodukter med bådesom hållförstörs av rost. totala kostnaden kan bli hög om man – Kvaliteten är stående dessutomunder ofta så dålig att lamporna vibrerar länge och barhet ochhåller arbetsmiljö. Detsom har räknar med att fordonet blir reparationerna, sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt genom nya säkerhetpushat ossslösningar att utvecklaförbättrar produkter r PeO Axelsson. enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man som hållerarbetsmiljön länge och som RI Light Academy en nystartad plattform på TYRI:s webbocksåär räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, för genom föraren, nya säkerhetslösningar förbättrar amt på Facebook, och LinkedIn. Där tar man del menarYoutube PeO Axelsson. konstaterar PeO Axelsson. TYRIoch Light Academy är enom nystartad plattform på TYRI:s webbarbetsmiljön för föraren, konkter, tips, kunskap uppdateringar ny teknik kopplat samtöverlag. på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del WWW.TYRILIGHTS.COM staterar PeO Axelsson. betsbelysningplats och ljus

www.tyrilights.com 25


Framtidens hem växer i de norrländska skogarna. På Lindbäcks bygger vi morgondagens hållbara flerbostadshus, i Europas modernaste produktionsanläggning, med klimatsmart trä från de norrländska skogarna. Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler.

Vi har ramavtal med Sveriges allmännytta. Kontakta oss om ni ska bygga kombohus. region norr:

david.sundstrom@lindbacks.se region syd: david.jonsson@lindbacks.se region väst: alf.lindeberg@lindbacks.se Eller läs mer på lindbacks.se/tetris


DETTA ÄR EN ANNONS UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial. Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt. Företaget har 18 anställda i Sverige. En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar. – Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare. Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket. – Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger. LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten. – Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan. En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar. – Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger. GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts. GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt: ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig. • WIFI-modul: Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare). • Modbus-modul: Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system. FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav. Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

WWW.MWA.SE


Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se

VI ÄR EXPERTER PÅ TAKELEMENT! Svenska Takelement är en prefableverantör av förstklassiga och konkurrenskraftiga takelement.

Välkommen att kontakta oss på Svenska Takelement! 0730 66 20 24 info@svenskatakelement.se www.svenskatakelement.se


DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR Låt Miljövision utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi

SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED NATURENS EGET BINDEMEDEL

Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Det är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Låt oss utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi.

FÖRDELAR

• Tillverkas av en förnyelsebar råvara • Binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana • Ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt • Kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp • Bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet

ETT NATURLIGT BINDEMEDEL

• Ofarligt för djur • Inte allergiframkallande • Inga skador vid kontakt med hud eller ögon • Ingen negativ inverkan på växter • Bryts ned i naturen • Ger inga skadliga nedbrytningsämnen • Ger inte upphov till rostangrepp

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• På vägar med grusbeläggning • Vid vägbyggen • Industriområden som har grusbeläggning • Gruvbrytning • Byggområden mm.

Miljövänlig dammbindning – en självklarhet! Vi utför uppdrag i och runtomkring hela StorStockholm med moderna och effektiva fordon.

www.miljovision.se

08-570 300 14


OLIVE SVERIGE AB Störst på profillister

Lister av hög kvalitet med enkel montering, smarta lösningar och exklusiv design Nyh

Olive Sverige har marknadens bredaste utbud av lister för så väl dekoration som funktion. Listen täcker effektivt fula skarvar och avslut samtidigt som den bidrar med en dekorativ detalj i miljön.

et Omega Design

Olive Sveriges lister håller alltid hög kvalitet och passar utmärkt även i de mest krävande miljöerna. Listerna finns i metall samt PVC. Smarta lösningar och smidig montering gör att våra lister dessutom sparar in tid och arbete. Hos Olive Sverige hittar du: •Sockellister •Skarvlister •Kurvlister •Nivålister •Expanderbara lister •Hörnlister

•Kakellister •LED-lister •Trappnoslister •Balkong- och altanlister •Duschväggslister •Universal lister

För mer information och beställning besök vår hemsida www.olivesverige.se eller maila oss info@olivesverige.se

Besöksadress Företagsvägen 9 954 33 Gammelstad


I AM HOME OCH PETERSON & HANSSON I GEMENSAMT ENGAGEMANG FÖR EN MER HÅLLBAR BOSTADSUTVECKLING

I am Home byggstartar 1723 lägenheter i år och knyter nu nya gynnsamma samarbeten med entreprenadpartners som drivs av samma strävan: Att göra kommande bostäder bättre anpassade för att möta morgondagens hyresgäst och fastighetsägares nya behov samt bidra till en ökad livsglädje i form av en förenklad vardag. I dagens inlägg får ni möta Peterson & Hansson Byggnads AB, en entreprenadpartner till I am Home i vårt Halmstadsprojekt. Platschef, Martin Cronholm, på Peterson & Hansson berättar om samarbetet och deras syn på utvecklingen i regionen. Berätta om Peterson & Hansson byggnads AB och din roll i bolaget. - Vi är ett byggnadsbolag med djuplodade erfarenheter från branschen sedan starten 1963. Vi är ett av Hallands största byggbolag som värnar om det nära och familjära. Vi har drygt 200 medarbetare och vi fortsätter att växa. Vi är stolta att kunna säga att miljö, kompetens och trivsel står högst på agendan i vårt arbete. Jag har jobbat i bolaget sedan jag tog min examen som Byggnadsingenjör för elva år sedan. Till en början jobbade jag som arbetsledare på entreprenadavdelningen, nu arbetar jag som platschef och är en del i ledningsgruppen. Berätta om samarbetet med I am Home. - I am Home har gett Peterson & Hansson förtroendet med en totalentreprenad i projektet Bonden i Halmstad. Dialogerna kring ett samarbete startade under 2019, där vi snabbt kände att vi delade gemensamma drivkrafter. Vi båda värdesätter snabba beslutsprocesser med en öppen och rak dialog där vi kan bygga tillit från första början. Ett starkt initiativtagande för utvecklingen av branschen tillsammans med en strävan om att leverera ett slutresultat som överskrider kundens förväntningar, la grunden för ett väl fungerande samarbete. Ett samarbete där vi tillsammans kan leverera attraktiva boenden i en expansiv region. - Då en hållbar byggnation är viktigt för alla parter i projektet är det glädjande att I am Home har beställt en entreprenad enligt Miljöbyggnad Silver. Detta sätter högre krav på bland annat ljud, ljus och inomhusklimat och kommer att ge de framtida hyresgästerna flera positiva attribut i sina boenden i jämförelse till många andra bostadsbyggnationer. Ni arbetar med flera utvecklare i ert arbete. Vad skiljer I am Home från andra projektutvecklare? - Våra olika samarbetspartners har varierande fokusområden.

I am Home är en kreativ uppstickare i branschen som ser många möjligheter. Deras idéer stannar inte i teorin utan appliceras i projekten för att dokumenteras, utvärderas och vidareutvecklas. Något som bidrar till att driva utvecklingen av framtidens bostäder i en positiv riktning. I am Home har efter noggranna analyser av marknaden och av potentiella målgrupper utgått från Bondens unika värden och kvalifikationer. Projektets läge med närhet till det mesta i staden gör cykeln till det självklara färdmedlet. Därför är Bonden en cykelanpassad fastighet med rymliga cykelparkeringar, trygga och upplysta cykelförråd med faciliteter som bidrar till att underlätta vardagen för de boende. Vad ser du för vinningar med I am Homes fokus; att se till varje enskilt projekts unika värden och kvalifikationer och att skapa en fastighet som bejakar dessa? - Genom att utgå från det som gör fastigheten unikt kan projektet anpassas efter rätt förutsättningar och efterfrågan på marknaden. Motsatsen, att massproducera ett färdigt koncept gör produkten mindre träffsäker för att möta den aktuella marknadens behov och efterfrågan. Det är ett synsätt som passar Peterson & Hanssons produktionssätt mycket väl. Vilket är en bidragande anledning till att I am Home och Peterson & Hanssons samarbete har känts positivt från start. Vad är er syn på fastighetsutvecklingen i Halmstad? - Halmstad ligger i den expansiva halländska regionen, som även är vårt verksamhetsområde. Regionen är lockande med positiva attribut för såväl företagare som för privatpersoner. Vi ser en utmaning hos kommunen i att få fram tillräckligt mycket byggbar mark för att täcka efterfrågan för både industri, kommersiella fastigheter och bostäder. Detta är ett problem som hämmar utvecklingen i många lägen. Vilka utmaningar och möjligheter ser ni framgent i branschen av bostadsutvecklingen och hur kan utvecklare som I am Home vara behjälpliga i dessa? - Byggnadsbranschen har möjligheten att göra stora förbättringsbidrag utifrån ett miljömässigt perspektiv. Utmaningen är att skapa en förändring i branschen och bygga mer miljösmart. Exempelvis genom att använda oss av mindre betong, mer träbyggnation och att hitta smartare lösningar på hur vi gör detta. Vi ser en möjlighet att bli duktiga på detta; att bygga smart och mer hållbart utan att behöva driva upp kostnaderna till orimliga nivåer. I am Home kan vara behjälpliga i detta genom att planera för framtidens byggnader och genom ett nära samarbete bidra med förutsättningar till klimatsmarta projekt.


LBW

LBW Smart Home 433MHz 868MHz

IR

InfraRed

• Paketlösningar • Slutkundssupport • Driftsatt vid leverans • Enkelt montage och test LBW

LBW Smart Network

LBW

LBW Smart WiFi

LBW

www.

.se


BOSTAD2021: START FÖR UTHYRNING I POSEIDONS NYA EKOLOGISKA KVARTER PÅ MANDOLINGATAN >>>



Nya Projekt

Mars 2021

BOSTAD2021: START FÖR UTHYRNING I POSEIDONS NYA EKOLOGISKA KVARTER PÅ MANDOLINGATAN FRÅN DEN 26:E FEBRUARI STARTADE UTHYRNINGEN AV DE FÖRSTA 104 AV 565 HYRESRÄTTER SOM FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING BYGGER FÖR POSEIDON PÅ MANDOLINGATAN VID FRÖLUNDA TORG. HÄR KAN DU DELA CYKEL OCH BIL MED GRANNEN. 17 AV FÖRSTA ETAPPENS LÄGENHETER UTRUSTAS FÖR HYRESGÄSTER SOM FYLLT 70.

Mandolingatans nya kvarter erbjuder ett klimatgenomtänkt boende med intim citykänsla, mobilitetslösningar och gröna vardagsrum mellan husen. Detta bara en kvart med buss eller elcykel från havet och stan, precis intill Frölunda Torg som är en av Göteborgs bästa handels- och kommunikationshubbar. - Jag ser framför mig att många kommer att kunna trivas här ihop. Dels miljömedvetna barnfamiljer, par och studenter som vill leva cityliknande nära havet med delningsekonomi. Dels de som fyllt 70 och ser fram mot Trygghetsboendets gemenskap och säkerhetslösningar i lägenheten, säger Lars Halling, marknadschef på Bostads AB Poseidon. - Det speciella med det här projektet är ju förutom en känsla av intima citykvarter, läget intill handels- och kommunikationshubben Frölunda Torg och de gröna mobilitetslösningarna som ska göra >>

22


Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! Hos oss gör du ett

TRYGGT!

Hos oss handlar du TRYGGT KÖP!

S

FFARE GARA TA

I NT

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

SE

D

BE SIK

TA

D

R

VA

www.staffare.se HUDIKSVALL

LULEÅ

SKELLEFTEÅ

TIMRÅ

BOLLNÄS

STORVIK

UPPSALA

VÄSTERÅS

STOCKHOLM


Nya Projekt

Mars 2021

24

ILLUSTRATIONER: Liljewall arkitekter

det lättare för våra hyresgäster att leva hållbart, säger Chreismer Ericzon, distriktschef på Poseidon. - Vi har fått till en riktigt fin lösning för våra äldre hyresgäster, som fyllt 70. Dels finns det möjlighet att bo ute bland övriga familjer i beståndet, men vi har även samlat lägenheter med egna loftgångar bara för seniorer, som gör det lättare för umgänge och för

hemtjänsten när de behövs, säger Chreismer Ericzon. Enklare vardag med gröna mobilitetslösningar Med nyproduktionen på Mandolingatan erbjuds färre parkeringsplatser för egen bil och istället möjligheter till en mer miljövänlig livsstil. Förutom att kvarterets bil- och cykelpool ger möjlighet att dela praktiska och klimatsmarta fordon med grannen finns cykelrum >>


Projsec bidrar till en säker hotellmiljö Visar vägen inför framtiden med nya metoder för att arbeta med fysisk säkerhet VID NYBYGGNATIONEN av Hotell Forrest vid Arlanda har Projsec varit projektets säkerhetskonsult med ansvar för bland annat planering och projektering av den fysiska säkerheten. En central del av uppdraget har varit att projektera dörrmiljöer och säkerställa att de möter de höga krav som ställs i ett komplext byggprojekt avseende säkerhet, brandskydd, utrymning och tillgänglighet.

Projsec har även fungerat som samordnare mellan byggherre och elkonsult och levererat kanalisationsprinciper som tillsammans med säkerhetsritningar och beslagskort ger en komplett specifikation för varje dörrmiljö. Ett tidigt helhetsgrepp kring säkerheten – inte minst dörrmiljöerna – kan vara den avgörande skillnaden mellan ett lyckat projekt och ett projekt som drabbas av förseningar och oförutsedda kostnader. Projsec har under de senaste åren satsat stort på att implementera nya moderna projekteringsverktyg i verksamheten för att ligga i framkant i en dynamisk bransch. Dörrmiljöer blir allt mer komplexa i takt med att de ingående komponenterna hela tiden blir mer avancerade. Kraven från övriga discipliner i projekten tenderar också att öka, inte minst gällande tillgänglighet vilket är mycket välkommet och avspeglar en positiv utveckling i samhället. Detta ställer höga krav på säkerhetskonsultens kunskap, och även på de

projekteringsverktyg som används för att leverera och presentera säkerhetslösningarna på ett effektivt och pedagogiskt sätt. I detta projekt användes BIMeye Door Manager för att samla all relevant information om varje dörrmiljö på ett och samma ställe. – Det har varit oerhört roligt, nästan som en inblick i framtiden, att få vara delaktig i bygget av ett modernt hotell och utnyttja nya metoder för att utföra säkerhetsplanering och projektering. Det är en bra känsla att veta att vårt arbete skapar både en trygg och tillgänglig miljö för hotellgäster och personal, säger ansvarig säkerhetskonsult Martin Larsson. Projsec tar nu sikte på nya projekt, som alltid med målet att i varje uppdrag leverera en kostnadseffektiv säkerhetslösning med fokus på trygghet, säkerhet och funktionalitet.

Utdrag från säkerhetsritningar: Funktioner och kanalisationsprincip för en komplex dörrmiljö i Hotell Forrest.

Elinstallationer, service och underhåll på klokt och säkert sätt – alltid med hållbarhetsperspektiv. Gullikssons El utför alla typer av större och mindre eltekniska projekt för företag, offentlig sektor, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi har nöjda kunder och samarbetspartners i Stockholm och Mälardalen ända sedan 1998. Välkommen – kontakta oss idag med din förfrågan!

GULLIKSSONS EL Stockholm - Mälardalen www.gullikssonsel.se forfragningar@gullikssonsel.se 08-594 123 40


Nya Projekt

Mars 2021

26

ILLUSTRATIONER: Liljewall arkitekter

och annan väderskyddad cykelförvaring på flera ställen, gemensamma cykelpumpar, möjlighet till förvaring av cykel i vissa lägenheter liksom realtidstavlor som visar dig när nästa buss och spårvagn går. För att alla som flyttar in ska upptäcka fördelarna med kollektivtrafiken bjuds nya hushåll i de nybyggda kvarteren på ett månadskort hos Västtrafik. VARIATION OCH SMARTA LÄGENHETSLÖSNINGAR

Kvarteren får en god blandning av olika lägenhetslösningar och storlekar på lägenheterna. Här finns den lilla yteffektiva ettan för singeln, den trevliga ettan eller tvåan för personer över 70 och större flexibla bostäder för den stora familjen. Flertalet av lägenheterna har plats för cykelförvaring och ett litet extra bonusutrymme med fönster som kan användas som arbetsrum, förråd, extra barnrum eller varför inte ett gästrum. TRYGGHETSBOENDE FÖR 70+

I kvarteret erbjuds gemenskap och ett antal hyresrätter för den som är över 70 år. I första etappen 17 stycken och i den andra

etappen 20. Hemmen utrustas med tittöga, handtag i badrummet och spisvakt. Under hösten planeras aktiviteter starta upp för gemenskap i en gemensamhetslokal. RÖKFRITT OCH BREDBAND UPP TILL 1000 MBIT/S

Som alltid när Poseidon bygger nytt blir hela huset rökfritt. I fastigheten finns fibernätet Framtidens Bredband, där hyresgäster kan beställa tjänster inom bredband, tv och telefoni på upp till 1000 Mbit/s. I området kommer också Poseidons nya distriktskontor att byggas och ett nytt husvärdskontor. DEL AV BOSTAD2021

Projektet på Mandolingatan är ett av jubileumsprojekten i Bostad2021 – ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer i Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda 2021. Bostad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.


Helt nytt avloppsreningsverk i Nogersund i samverkan

WATER TECHNOLOGIES

– Från idé till färdig anläggning –

I Nogersund bygger Veolia Water Technologies ett helt nytt avloppsreningsverk i samverkan på uppdrag av Sölvesborgs Energi och Vatten AB. Det nya verket byggs runt om det befintliga verket, helt utan några driftstörningar under entreprenaden. • Den nya anläggningen har tillstånd för 26 000 pe. • Ledorden för verkets utformning är robust, driftsäkert, yteffektivt och flexibelt med dynamisk processanpassning för alla olika driftsituationer för att klara succesiv ökning av belastningen. • Designad för att klara utsläppskraven till 10 mg/l BOD7, 12 mg/l totalkväve och 0,3 mg/l totalfosfor som årsmedelvärde. Inkoppling av avloppsvatten till det nya verket sker endast 20 månader efter byggstart!

www.veoliawatertechnologies.se 046-18 21 50 | info@veoliawatertechnologies.se


Svensk design och kvalitet

Duschväggar och duschar Se hela vårt badrumssortiment på www.arrowshower.com

Duschväggar med svarta profiler och detaljer NYHET

Nu introducerar vi svarta väggprofiler, svarta magnetlister och svarta dörrknoppar till våra duschväggar. Svart finns för Round (hörn), Corner (hörn), Door (nisch) och Wall (fast vägg).

NYHET NYHET

Hönö Black Edition Svart, elegant takduschset med termostatblandare 160cc. Inbyggd omkastare för att växla mellan handdusch och takdusch. Stor takdusch 225 mm. Art-nr: 3062 RSK: 8283024

Round Black Edition

Wall Black Edition

Twice vikbar duschvägg Perfekt för det trånga badrummet. Olika storlekar i klart glas. Hela sortimentet på vår hemsida.

Hörn

Nisch

Nisch 2 dörrar (bredd 670-2400 mm)

Twice (hörn)

Twice (nisch)


Din fuktexpert under en byggnads alla faser

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt 020-235 235 Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.


BYGG I GLASFIBER!

safestep

Varför bygga i stål?

Framtidens byggmaterial är glasfiber.

Vi levererar galler, stängsel, trappor och profiler i en rad olika dimensioner. Glasfiber är optimalt för ytor utsatta för korrosion i sektorer som industri, vattenrening, järnväg, m.m.

Fördelarna är många      

Leder inte ström

Korroderar inte

Väger 1/3 av stålgaller Halkskyddad yta

Klarar samma vikt som stålgaller Underhållsfritt

www.safestep.se | info@safestep.se | 010-130 70 80


TORKA DINA MASSOR. Obrukbara massor tex slam och lera förvandlas kostnadseffektivt till stabila och användbara material för konstruktioner. Läs mer här

ALLU.NET

ALLU Sverige Tel: 0171-171517 Email: sverige@allu.net


DETTA ÄR EN ANNONS

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd. Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation. SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget. – Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser. Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service. – Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg. – Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg. SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga. All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs. Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.


DETTA ÄR EN ANNONS

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Läkemedel • Livsmedel • Kärnkraft • Kylanläggningar • VS-installationer • Maskininstallationer • Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

WWW.SYSTEMSVETS.COM


Gas – ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad Efter lyckade anslutningar vid bostadsprojekt i Löddeköpinge och Skanör var det ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad att också välja gas som energikälla till projektet Ängalyckan i Vellinge. Bostadsföreningen kommer med stor sannolikhet att använda biogas som uppvärmning, vilket har stora fördelar för klimatet.

För gemene man är kanske Mjöbäcks mest kända för sina villor, men projektutveckling står för lika stor del av omsättningen. Framgångsfaktorerna är en kombination av attraktiva lägen, upplevelserik arkitektur och moderna bostäder, vilket Ängalyckan är ett tydligt bevis på. Låg anslutningsavgift När Mjöbäcks Entreprenad köpte marken i Vellinge för cirka 15 år sedan låg en gammal gård på platsen. Gården hade anslutits till gasnätet när det byggdes på orten 1985. – Det var helt naturligt att använda gas för värme och varmvatten. Infrastrukturen fanns redan på plats, vilket gjorde processen enkel och anslutningsavgiften låg. Vi visste också sedan tidigare att gas är driftsäker och ren, den är också enkel och lättreglerad vilket underlättar arbetet framåt. säger Magnus Ivarsson, entreprenadchef på Mjöbäcks Entreprenad och projektledare för Ängalyckan.

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG


Smidig process Med parollen ”Tillsammans blir vi starkare” sätter Mjöbäcks Entreprenad en stor ära i att arbeta nära partners och intressenter. Genom att inkludera Weum tidigt i projektet säkerställdes en optimal lösning för att ansluta den nya fastigheten. Kontakten med både Weum och Vellinge kommun var positiv. Vellinge är en utpräglad ”gaskommun” där Weum har ett välutbyggt distributionsnät med många anslutna företag, flerfamiljshus och villakunder. Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder använder idag biogas för att värma sina tillsammans över 80 anläggningar. Efter en projektering kapade Weum den gamla ledningen som gick rakt över tomten och byggde en ny servisledning till den nybyggda panncentralen på Ängalyckan. Sammantaget tog Weum hand om allt från tillståndsprövning till trycksättning och driftsättning. Hög verkningsgrad och kostnadseffektivt Ängalyckans moderna kondenserande gaspanna tar tillvara på vattenångan som bildas vid uppvärmningen, vilket innebär att årsverkningsgraden blir runt 103 procent. Detta bidrar till att göra gasen till ett mycket kostnadseffektivt val. – Vi har ett serviceavtal med en lokal serviceaktör som håller ner våra underhållskostnader och håller vår anläggning i ett driftoptimalt skick, säger Magnus. Bekvämt för boende Den smarta lösningen gynnar även de boende på flera sätt. Lisa och Tore Haglund bor i en generös lägenhet med söderbalkong på hela 18 kvadratmeter. Som hemvändande Vellingebor efter några år i Malmö är de vana vid gas. – Vi använde gas till både spis och värme när vi bodde i villan i Vellinge. Då när gasen kom hit passade vi på och bytte ut oljepannan. Det blev massor av plats över. Och så blev det tystare. I Ängalyckan tänker vi inte på att det är gas på samma sätt, pannan ligger separat och värmen finns alltid när den behövs. Dessutom ingår värmen i månadsavgiften, så inte ens kostnaden blir synlig direkt, säger Tore, som funderar på att engagera sig

VERKSAMHET Mjöbäcks Entreprenad AB och Ängalyckan i Vellinge OMFATTNING 45 bostäder samt två villor PLANERAD ÅRSFÖRBRUKNING 250 MWh/år APPLIKATIONER Värme och varmvatten

Värmen finns alltid när den behövs. Lisa och Tore Haglund

ytterligare genom en roll i bostadsrättsföreningens nya styrelse. Klimatneutralt och skattebefriat – grön gas nästa Som interimsstyrelse tar Mjöbäcks Entreprenad vanligtvis inte beslut som binder avtal, men nu när de lämnar över är det högst troligt att Ängalyckan börjar använda biogas. Som 100 procent klimatneutral energikälla är biogas 100 procent skattebefriad. Biogas blir alltså både kostnadseffektivt och ett hållbart val för miljön. Tore pekar också på att det är mycket intressant att kunna följa föreningens förbrukning på Mina sidor på weum.se för att se om det går att spara ännu mer. Det handlar inte bara om pengar – alla vill bidra till en bättre miljö. För Mjöbäcks Entreprenad är det viktigt att vara lyhörd för sina kunders behov. De märker att fler även bryr sig om hur projekten byggs. Därför ligger fokus på energieffektivitet och bra produktval.

När de nu bygger ytterligare ett 30-tal nya bostäder i Vellinge – Plåtslagaren – väljer de att även där ansluta sig till gasnätet. Kan vi sia om att det blir biogas där också?

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din fastighets uppvärmning? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


Nya Projekt

Mars 2021

SVENSKA HUS OCH HELIO I UNIKT SAMARBETE SKA GÖRA K6 TILL MALMÖS HETASTE KONTORSHUS >>>

36


Nya Projekt

Mars 2021

SVENSKA HUS OCH HELIO I UNIKT SAMARBETE – SKA GÖRA K6 TILL MALMÖS HETASTE KONTORSHUS Svenska Hus och kontorsaktören Helio inleder ett samarbete kring K6 i Malmö. Konceptet innehåller allt från flexibla kontorslösningar med full service till gym, lunchkafé, podcaststudio och föreläsningar. – K6 är ett fantastiskt hus och vi är grymt taggade inför uppgiften, säger Patrik Åström, vd på Helio. Det här innebär dessutom vår första etablering i Malmö. Nu får vi chansen att visa upp vad ett kontorshus kan vara även i den spännande Öresundsregionen. Redan från start såg Svenska Hus fastighetens unika potential – inte minst i form av läget i centrala Malmö och det fantastiska atriet. Efter en omfattande ombyggnad börjar alla bitar falla på plats och med det nya avtalet med Helio kan attraktionskraften maximeras i form av service, möteslokaler och utbud efter arbetstidens slut. – Coworking är här för att stanna och är ett mycket bra komplement till framtidens kontorserbjudande, säger Daniel Massot, vd på Svenska Hus. Tillsammans med Helio kommer vi att skapa Öresunds mest attraktiva kontorshus för arbete och informella möten. Här ska kreativa miljöer och berikande nätverk frambringa en mötesplats där människor trivs att vara. – Helio är en otroligt kreativ aktör i coworking-branschen och

37

deras flaggskepp GT30 på Grev Turegatan i Stockholm var givetvis en tung anledning till vårt val av partner, säger Anna Hurtig, uthyrningsansvarig på Svenska Hus. En välkomnande entré skapas nu i samverkan med Helio - som kommer att driva alla delar i huset, från reception till gym, service och egna flexibla kontor. – Äntligen få vi lära känna Malmö och visa vad vi kan, säger Patrik Åström, vd på Helio. Vi kommer att driva ett fantastiskt hus med gym, föreläsningar, hälsa, café med hälsosam mat, streamingstudio och coworking. Vi är glada och stolta över att få Svenska Hus förtroende att ta över och förädla 11 500 kvadratmeter med kontorsmöjligheter för 1-500 personer. K6 blir Helios första etablering i den spännande Öresundsregionen. Men säkerligen inte den sista! Svenska Hus har redan flyttat sitt regionkontor till huset och målet med K6-satsningens har hela tiden varit att skapa en levande destination för människor som har affären i fokus. Nätverkande, gemenskap och överlägsen service har stått högt på prioritetslistan. Anna Hurtig tycker att målet är nått. – Det Helio kommer att erbjuda är verkligen ”det där lilla extra”. Att kunna träna, äta en god och hälsosam lunch och stanna kvar för spännande föredrag och After Work. Vem vill inte arbeta i ett sådant sammanhang? Man utvecklas inte genom att tala med samma människor varje dag, man utvecklas genom att möta nya människor och ta del av deras liv och erfarenheter.

FOTO: MATTIAS HAMRÉN


Nya Projekt

Mars 2021

OBOS BYGGSTARTAR BOSTADSRÄTTER I NÄSSJÖ >>>

38


Nya Projekt

Mars 2021

OBOS BYGGSTARTAR BOSTADSRÄTTER I NÄSSJÖ I slutet av 2019 tog Nässjö kommun beslut om att OBOS skulle bli den bostadsutvecklare som skulle få möjlighet att bygga nytt på området Norra Alsberg. Nu är det dags för byggstart av projektet Brf Skogsbrynet med 11 kedjehus. Norra Alsberg är det nyaste bostadsområdet i Nässjö, beläget på cykelavstånd från centrum. De 11 kedjehusen som OBOS ska bygga är i två plan, med en boarea på 120 kvadratmeter. Varje bostad får uteplats både på fram- och baksidan, carport samt egen tomt med förråd. - Fördelen med just kedjehus är att det blir en grannsamhörighet, samtidigt som man får den egna villakänslan, säger Frida. Det är uppskattat att till exempel kunna ställa in bilen i en carport, och att kunna njuta av kaffet på sin egen uteplats. Här har man sin egen lilla tomt, dessutom gränsande till ett trivsamt skogsparti på baksidan. Husen byggs utifrån OBOS bostadskoncept Start Living och är helt i trä både till stomme och fasad. Utvändigt karaktäriseras designkonceptet av en liggande träpanel, spröjsade fönster, indragen entré och fransk balkong på övervåningen. - Med det här konceptet visar vi att vi kan bygga både kostnadseffektivt och vackert samtidigt, säger Frida. Och tack vare att det är volymhus blir också prislappen trevlig utan att vi behöver tulla på kvaliteten. Det här är moderna hus, både in- och utvändigt, med fyra sovrum, två badrum, fullutrustat kök, tvättmaskin och torktumlare.

39

Av de elva bostäderna är i dagsläget fem sålda, och OBOS kommer att påbörja markarbeten i projektet under mars månad. Det första huset levereras till området i maj och uppförs som ett visningshus som OBOS siktar på att kunna premiärvisa efter sommaren. - Inflyttning i projektet blir innan jul, så det är med andra ord kvalitetsbostäder med villakänsla och snabb inflyttning, avslutar Frida.


Nya Projekt

Mars 2021

40

BILD: FELIX GERLACH

FOJAB VINNER LUNDS STADSBYGGNADSPRIS – FÖR ÅTTONDE GÅNGEN! ”En ny, mäktig byggnad har tagit plats i Lund” konstaterar juryn och belönar Axis huvudkontor med Lunds stadsbyggnadspris för år 2020. – Det känns fantastiskt att få jobba med kollegor som kan skapa sådan karaktärsfull och vacker arkitektur, och jag vill även passa på att tacka Axis som gav oss förtroendet, säger Daniel Nord, VD på FOJAB. En kontorsbyggnad skapad med trivsel i fokus, en arbetsplats för 1 300 personer och ett nytt landmärke i Lund. Axis nya huvudkontor är en profilbyggnad med tydlig identitet och stark karaktär, utformad för att skapa mervärde för såväl medarbetare och besökare som betraktare. Huset är byggt på Ideon-området i Lund, en forskningsby i utkanten av staden som just nu genomgår en spännande utveckling. – När vi förtätar städerna ställs vi inför nya utmaningar. De platser som finns kvar att bygga på är de som tidigare valts bort

av en anledning. Att få möjlighet att skapa ett landmärke med fantastiska värden, både utanpå och inuti, i en svår urban miljö alldeles intill en motorväg är inspirerande. Och att dessutom belönas med stadsbyggnadspris för det är helt fantastiskt, säger Andreas Jentsch, ansvarig arkitekt på FOJAB. Lunds stadsbyggnadspris ska ”premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun” och det här är åttonde gången som FOJAB vinner. – FOJAB startade för 50 år sen i Lund och vi har engagerat oss i många projekt i staden som jag är stolt över – det här är ett av dem. Jag är otroligt glad över att stadsbyggnadspriset går till Axis huvudkontor, säger Daniel Nord. EN BYGGNAD ATT TRIVAS I

Axis huvudkontor är designat för att främja verksamheten och öka välbefinnandet. Ljus Ölandskalksten, träribbor i ask och ett rundat, mjuk formspråk ger en ombonad och välkomnande känsla. Målet har varit att skapa ett hus där människor kan trivas, mötas


Nya Projekt

Mars 2021

41

BILD: FELIX GERLACH

och umgås, en byggnad som uppmuntrar till upplevelser, rörelse och arbetsglädje. Husets huvudentré är placerad i kvarterets hörn och innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg med plats för utställningar, möten och mingel. En generös trappa leder till Axis restaurang och vidare upp till den gemensamma, gröna innergården. Högst upp finns, som kronan på verket, en skylounge och en väl tilltagen takterrass med 360 graders utsikt över det skånska landskapet. – Utblickarna är viktiga för upplevelsen. Redan vid entrén anar du inner- och ljusgårdarna längre in i byggnaden. Ett av våra mål har varit att uppmuntra folk att ta trappan istället för hissen – därför finns generösa glaspartier på varje våningsplan som hela tiden belönar dig med en ny vy över staden och slätten, och från takterrassen ser du hela vägen till Köpenhamn, säger Andreas.

du rör dig längs byggnaden förändras intrycket – lamellernas vinkling skapar en illusion av rörelse: fasaden stängs, öppnas upp och stängs igen i takt med att perspektivet ändras. – Fasaden är väldigt high-tech och kan uppskattas av alla, inte bara av de som jobbar i huset. Genom att skapa upplevelser i arkitekturen ger vi liv till de viktiga mellanrummen i staden, säger Andreas.

EN LEVANDE FASAD

BESTÄLLARE: AXIS

Husfasaden består av en tung naturstensklädd bas som övergår i lätta glasfasader inramade av vita, vinklade plåtlameller. När

OMFATTNING: 42 000 KVADRATMETER

FAKTA PROJEKT: AXIS GRENDEN, LUND FOJAB STÅR FÖR HUS, LANDSKAP, INVÄNDIG GESTALTNING MED FAST INREDNING SAMT TRÄRIBBOR. LANDÉN KRANTZ STÅR FÖR LÖS INREDNING, INREDNINGSKONCEPT OCH VISS FAST INREDNING. ANSVARIG ARKITEKT: ANDREAS JENTSCH, FOJAB

FÄRDIGSTÄLLT: 2020


Nya Projekt

Mars 2021

URBANA TRÄDGÅRDSHUS: NYTÄNKANDE BOENDE MED ÅTERVUNNEN GRUND Stadsradhusen i centrala Malmö får litet fotavtryck på både klimatet och marken samt odling på taken. Det innovativa och djärva projektet ska ge fler människor möjlighet till ett urbant men jordnära liv. Koljerngrunden i återvunnet glas är en av delarna som gör det möjligt. Kvarteret Biljetten byggs i Norra Sorgenfri mitt i Malmö, ett gammalt industriområde under omvandling där nya bostäder byggs intill tegelbyggnader från sekelskiftet. Belleville arkitektkontor och Nock Massiva Trähus vann 2019 Malmö Stads markanvisning med tolv kompakta stadsradhus som är nyskapande i flera dimensioner. – Vi ser ett behov av fler innovativa bostadstyper i en produktion med stor likriktning. Dessutom vill vi bidra till en snabbare minskning av den stora klimatpåverkan som byggande och boende står för, säger arkitekten Jeanette Lundberg på Belleville. URBANA TRÄDGÅRDSHUS

– För att fler ska ha råd att bo hållbart har vi byggt kompakt, på höjden och fått in nästan dubbelt så många radhus på marken som planerat. Minskad boyta är också en klimatfråga, säger arkitekten Jeanette Lundberg på Belleville. Stadsradhusen har tre våningar och en takvåning med studio/ orangeri och odlingsbara terrasser. De gör det möjligt att odla mitt i staden, binder koldioxid och fördröjer regnvattnet vid framtida skyfall samtidigt som behovet av färskvatten minskar i odlin-

42

gen. Resultatet blir ett mellanting mellan eget hus med trädgård, lägenhet och kolonilott. – Vårt mål är att husen ska bli sitt eget kretslopp där vi tar tillvara allt som finns runtomkring oss gratis. Vi har också gått så långt vi bara kan i materialval och byggteknik för att minimera klimatpåverkan, säger Jeanette Lundberg. Klimatanpassat från grund till nock I jakten på de bästa klimatvalen står grunden och den bärande stommen ut som husens mest klimatpåverkande delar. Därför samarbetar Belleville med Nock som bygger hus i massivt trä, och Koljern med husgrunder av återvunnet glas. Koljerngrunden består av Foamglas: en massa av stelnade glasbubblor som bildar lätta men starka block. De ramas in av lättbalkar i stål till en trycktålig, bärande husgrund. Klimatutsläppen är betydligt lägre än de som kommer från en betonggrund, både i tillverkningen och sett över hela livscykeln. Foamglaset är dessutom värmeisolerande så att fossilbaserad cellplast inte behövs. Materialet åldras inte och påverkas inte av fukt. – Sammantaget ger det en husgrund som är klimateffektiv, skyddar trästommen från fukt och förlänger hela husets tekniska livslängd. Den är cirkulär eftersom den antingen kan återanvändas som den är när husen rivs eller materialåtervinnas. Dessutom är transporterna utsläppssnåla då den bara väger 10% av en betonggrunds vikt, säger Henning Eliasson, vd för Koljern Nordic. FJÄDER-I-HATTEN-PROJEKT

Ett annan centralt klimatval är stommen i korslaminerat trä från Nock Massiva Trähus. Träet är en förnyelsebar råvara som binder


Nya Projekt

Mars 2021

koldioxid, ger ett sunt inomhusklimat och har väsentligt lägre klimatpåverkan än betong. Liksom Koljerngrunden kommer det i prefabricerade moduler vilket gör det möjligt att bygga husen på bara några månader. – Det korslaminerade träet är ett fantastiskt material med många fördelar och här tar vi helheten ytterligare ett steg med Koljerngrunden. När vi bygger i egen regi kan vi testa nya lösningar och sticka ut hakan, framförallt drar vi arbetet för att minska klimatpåverkan till sin spets. Det här blir ett fjäder-i-hatten-projekt, säger Annika Knaust, projektansvarig på Nock. Samtliga parter i projektet är medlemmar i nätverket LFM30 som vill ta Malmö till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Projektet ska stå färdigt i december 2021 och bli en del i nätverkets förflyttning av byggbranschen från ord till handling.

STUDIO STOCKHOLM TRANSFORMERAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB:S KONTOR Studio Stockholm Arkitektur har fått uppdraget att transformera Länsförsäkringar AB:s kontor på Tegeluddsvägen i Stockholm. I det nya gestaltningskonceptet ligger fokus på att spegla varumärkets lokala förankring och kontorsytan, på 29 000 kvadratmeter, kommer att stå färdig under 2023. Samarbetet mellan Studio Stockholm och Länsförsäkringar AB, vilka ägs av de 23 länsförsäkringsbolagen, inleddes under våren 2020. I Studio Stockholms uppdrag ingår att utveckla ett nytt koncept som dels gestaltar Länsförsäkringars varumärke, dels möjliggör en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

43

- Kombinationen av Länsförsäkringars starka varumärke och de befintliga kontorslokalernas storlek gör detta till ett otroligt spännande projekt. Vi har varit måna om att hitta en välbalanserad och hållbar paketering som tar hela organisationen i beaktande och på djupet fångar dess identitet, säger Karolina Nyström, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Studio Stockholm. I tolkningen av varumärket har Studio Stockholm valt att fokusera på den lokala närvaron som utmärker Länsförsäkringar, detta genom att lyfta fram färg-, form- och materialattribut kopplat till de 23 länsförsäkringsbolagen. Man behåller därför de svenska basmaterial som idag är del av byggnaden samtidigt som man adderar lokala materialval som ska representera olika delar av Sverige. Konceptet tar också fasta på det faktum att den befintliga huskroppen har tydliga likheter med den svenska kartan och utifrån de aktivitetsbaserade lösningar som Länsförsäkringar AB eftersträvar har de olika funktionerna fördelats med lugn och fokus i norr samt aktivt och livligt i söder. Till dessa attribut ska den uppdaterade kontorsbyggnaden spegla varumärkets värdegrund. Projektet löper fram till och med år 2023 och innefattar samtliga av Länsförsäkringar AB:s ytor på Tegeluddsvägen. Medarbetarna kommer att förbli i lokalerna under processens gång, vilket innebär att arbetet behöver planeras med hänsyn till detta. - Det är naturligtvis inte vårt vanliga sätt att arbeta, men det är samtidigt precis den typen av utmaningar som vi på Studio Stockholm gillar att ta oss an. Vår erfarenhet är att om vi låter kundens förutsättningar och behov stå i fokus, oberoende av vilka dessa är, så åstadkommer vi också de bästa resultaten, säger Karolina Nyström.


Nya Projekt

Mars 2021

LINK ARKITEKTUR SATSAR PÅ INTERNATIONELL VÅRDARKITEKTUR LINK Arkitektur tar första steget i en ny, expansiv strategi med globalt fokus på sin kärnkompetens: hälsofrämjande arkitektur. Arkitektföretagets framgångsrika sätt samverka mellan de nordiska länderna tas nu till nästa nivå för att möta efterfrågan. Under två decennier har LINK Arkitektur upparbetat en djup och bred kompetens inom life science och sjukhusarkitektur. Det tvärfackliga skandinaviska sjukhusteamet arbetar aktivt med att bygga upp sin kompetens inom hälsofrämjande arkitektur och säkerställer att den kommer alla projekt till del, oavsett i vilket land det befinner sig. Den ledande principen är att nutidens sjukhus ska rymma framtidens utvecklingsmöjligheter och vårdarkitekterna följer därför den snabba utvecklingen av behandlingsmetoder. De arbetar också med att möta vårdens utmaning med kompetensförsörjning genom effektiva lokaler. Med helande arkitektur och social hållbarhet på agendan skapas också ett mervärde för besökarna, personalens trivsel och inte minst för patienternas tillfrisknande. En rad större projekt i Skandinavien har befäst LINK Arkitekturs position, bland annat Helsingborgs lasarett, Södersjukhuset, Rigshospitalets Nordflygel i Köpenhamn, Drammens nya sjukhus, Aalborgs nya universitetssjukhus, Västerås nya akutsjukhus och Rigshospitalet i Oslo. Tar skandinavisk vårdarkitektur ut i världen Med LINK Arkitekturs nya satsning tar företaget ett betydande strategiskt steg mot att ta den skandinaviska kompetensen ut i världen. – Det är glädjande att vara med och lyfta LINKs kommersiella fokus till nya marknader i Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Jag är övertygad om att vår spetskompetens inom goda vårdmiljöer, ger oss en unik möjlighet att ta en stark position även utanför Skandinavien, säger Mikael Pontoppidan, som leder LINK Arkitekturs satsning. Som en del i den internationella satsningen har LINK Arkitektur dessutom anslutit sig till ett globalt nätverk av konsulter, IDeA Network, som redan har skapat värdefulla relationer och samarbetsprojekt mellan länder och kontinenter.

44


Nya Projekt

Mars 2021

45


Nya Projekt

Mars 2021

HISTORISKT FÖRSTA SPADTAG FÖR HSB I SIGTUNA Onsdagen den 10 mars sätter HSB spaden i backen och byggstartar sitt första nyproduktionsprojekt i Sigtuna, HSB brf Silverskatten. – Det är naturligtvis en stor händelse att äntligen få starta vårt första nyproduktionsprojekt i Sigtuna och vi ser fram emot att tillsammans med kommunen vara med och utveckla en ny hållbar stadsdel. Framför allt känns det väldigt roligt att kunna erbjuda dessa unika bostadsrättslägenheter i ett attraktivt läge till våra bosparare och medlemmar, säger Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm. Sigtuna Stadsängar är ett nytt utvecklingsområde i Sigtuna med affärer, service och bostäder. - Sigtuna Stadsängar är en mycket viktig del i framtidens Sigtuna kommun. Den helt nya stadsdelen är planerad utifrån om-

46


Nya Projekt

Mars 2021

fattande medborgardialoger och växer nu fram i snabb takt. Sigtuna behöver fler attraktiva bostadsrätter och det är glädjande att HSB, som redan finns på flera ställen i vår kommun, också valt att etablera sig här. På det här sättet fortsätter vårt goda samarbete in i framtiden, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande. HSB brf Silverskatten är en bostadsrättsförening med 77 moderna, luftiga lägenheter i storlekarna 1-4 rok. En del av lägenheterna kommer att bli unika vindslägenheter med möblerbara loft, stora takkupor och generös rumshöjd. Föreningen byggs med hållbarhetsfokus och har bland annat solceller, sedumtak, laddplatser och bilpool. Lägenhetsköparna kommer att omfattas av HSBs unika trygghetsförsäkring. Förväntad inflyttning är 2023.

47

- Det är verkligen positivt att nu också HSB är delaktiga i utvecklingen av Sigtuna Stadsängar. Vi välkomnar de välplanerade bostadsrättslägenheterna med en bra mix av lägenhetsstorlekar och hög klimatprofil i den attraktivt utformade byggnaden, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden. Närvarande på det första spadtaget i Sigtuna är Olov Holst, kommunstyrelseordförande (M) och Mats Weibull, ordförande i bygg- och miljönämnden (M) i Sigtuna kommun samt Catherina Fored, vd HSB Norra Stor-Stockholm. Som representant för föreningen är även en av HSB brf Silverskattens köpare med, Mario Gonzalez Sandoval.


Nya Projekt

Mars 2021

48

JSB ÄR FÖRST UT ATT BYGGA PÅ KATTVIKSKAJEN I HUDIKSVALL NU STARTAR NYBYGGNATIONEN AV 59 HYRESLÄGENHETER PÅ KATTVIKSKAJEN I HUDIKSVALL FÖR HUDIKSVALLSBOSTÄDER. JSB CONSTRUCTION AB STÅR SOM TOTALENTREPRENÖR FÖR BYGGNATIONEN OCH DEN 10 MARS SÄTTS DET TRADITIONSENLIGA SPADTAGET I MARKEN I DEN HELT NYA STADSDELEN.

Intill Hudiksfjärden i centrala Hudiksvall förbereds nu utveckling av den nya stadsdelen Kattvikskajen. JSB Construction AB är först ut att bygga på området och i mars påbörjas markarbetet för byggnation av 59 hyreslägenheter. Beställare är Hudiksvallsbostäder. Byggtiden beräknas till 18 månader och planeras stå klar i Augusti 2022. JSB har tidigare byggt flera bostadsprojekt för Hudiksvallsbostäder och byggnationen på Kattvikskajen är det femte projektet i ordningen. - Vi har sedan 2012, i olika omgångar, haft nöjet att bygga bostäder för Hudiksvallsbostäder. Vi är därför särskilt glada att vi fått fortsatt förtroende att bygga i Kattvikskajen. Extra kul är det att som första entreprenör få sätta prägeln på Hudiksvalls helt nya stadsdel, säger Pether Fredholm VD på JSB - Det är otroligt roligt att vi på Hudiksvallsbostäder tillsammans med JSB får möjlighet att öppna upp byggandet av Hudiksvalls nya stadsdel på Kattvikskajen. Att utveckla det centrumnära hamnområdet med attraktiva, hållbara och prisvärda hyresrätter

skapar möjligheter för kommunen att nå sin vision om 50 000 invånare år 2050, säger Stefan Söderlund VD på Hudiksvallsbostäder. Projektet Kattvikskajen består av tre huskroppar, på sex och fyra våningar, sammankopplade till ett unikt kvartershus på cirka 5600 kvadratmeter (BTA). Byggnaden är en hybrid baserad på JSB:s konceptbostäder Trygga boendet city och kvarter. EN HELT NY STADSDEL

Den nya stadsdelen Kattvikskajen är ett gammalt hamnområde som tidigare används för Hudiksvalls träindustri. Området ska nu byggas upp till en attraktiv stadsdel med varierad bebyggelse av bostäder, skola, kontorslokaler, restauranger och ett kajstråk längs med i Hudiksfjärden. Exploateringen av hamnområdet är viktig för kommunens bostadsmarknad och näringslivets behov i centrala Hudiksvall.


Rektangulära

Ventilationskanaler Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!


TRIMBLE STRATUS NU KÖR VI! EFFEKTIV & PRODUKTIV MED DRÖNARTEKNOLOGI När du vill ha ett noggrant resultat, öka din effektivitet och produktivitet. När du vill ha din data lätttillgänglig. Då är Trimble Stratus rätt val.

BOKA DEMO OCH SE HUR ENKELT DET ÄR! Trimble Stratus är ett verktyg som gör det enkelt att använda drönare för att samla in data och processa den utan att investera i dyra datorer eller komplicerade programvaror. Det noggranna resultatet presenteras i en modern webbaserad plattform där man kan dela sina mätningar, rapporter och filer med kollegor och kunder. Ett toppmodernt verktyg som verkligen gör det enklare.

SITECH SVERIGE AB 010 - 456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

dagens_infrastruktur_225x290mm.indd 1

YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®

2019-12-17 15:56:58


Moderna ljuseffekter för traditionella miljöer

- The Nordic light

Halmstad Central Belyst i samarbete med Storel och Bravida.

Utebelysning för alla ändamål

Bronco

Unilamp har ett stort och spännande sortiment av utomhusarmaturer. Produkter som passar till offentliga och kommersiella projekt såväl som till privata trädgårdar och parkanläggningar. Många olika val av ljus och ljusfördelning, hög IP-grad och kraftiga aluminiumhus i kombination med erkänd teknologi gör Unilamp till ett bra alternativ.

Argos

Väggarmaturer i gjuten aluminium med härdat säkerhetsglas. Argos finns tillgänglig i en mängd olika konfigurationer, med enkel eller dubbel ljusriktning, med asymmetrisk, bred och smal ljusstråle. Argos kan lysa upp, ned, eller både och vilket gör Argos till en mycket mångsidig armatur. Argos har en vandalsäker konstruktion, integrerad LED-modul och inbyggt LED-drivdon. 5,2W/14W LED 3000K/4000K IP65. Silver/Grafit.

Specialbehandlade för utomhusbruk!

Bronco

Kompakt väggarmatur i gjuten aluminium som har ljuset riktat åt ett eller två håll. Integrerad LED-modul och inbyggt LED-drivdon. 18W LED 3000K. Grafit.

Argos

Unilamps produkter finns att köpa genom Rexel Sverige AB

Ny slitstark ytbehandling från Unilamp NeoBlaze

Sonic Spot

Sonic Arm

Många av Unilamps utomhusprodukter är ytbehandlade med Armor Shield Coating, vår unika behandling för aggressiva miljöer. Det vill säga en 16-stegs behandlingsprocess toppad med slitstarkt special-lack.

Sirocco

Pluto

Athlon

Detta gör Unilamps produkter ideala för användning i kustnära områden och i områden som är utsatta för stora miljöpåverkningar.

Unilamp Norden AB, Box 18, 452 21 Strömstad, Sverige, Tlf: 0526-104 20 post@unilamp.se

www.unilamp.se


Vi är specialister på nöd-och ögonduschar

Tel. 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix.se


MÄLAREN Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

För mer information www.reningsverketmalaren.se


Nya Projekt

Mars 2021

54


Nya Projekt

Mars 2021

STORT INTRESSE FÖR OBOS NYA BOSTADSPROJEKT I LÄNNA Den 16 mars är det säljstart för bostadsrättsföreningen Brf Vedklyven och beslut om byggstart under våren är redan klart. Brf Vedklyven är OBOS andra projekt i Länna, Huddinge, bara tjugo minuter från centrala Stockholm. Den första föreningen – Brf Fällkilen – är slutsåld med undantag för ett fåtal bostäder, och påbörjar inflyttning till hösten. - Brf Vedklyven blir vår andra och sista etapp, och vi ser att det är ett superpopulärt projekt. Inte minst i och med läget som ärbåde naturskönt och nära skola och förskola och pulsen i Stockholm. Vi har fått in över 1 200 intresseanmälningar, säger Malin Bloom, projektutvecklare på OBOS. Brf Vedklyven kommer att bestå av totalt 26 bostäder i form av parhus och villor i tre olika storlekar. Villorna får en boarea på 135 och 109 kvm, och parhusen får en boarea på 100 kvm. Varje bostad har uteplats samt biluppställningsplats antingen utanför bostaden eller i carport. - Flera av bostäderna får stora tomter jämfört med vad man kanske annars ser i bostadsrättsföreningar. Vissa av tomterna

55

är upp mot 500 kvm, så man har verkligen en egen täppa. Det är dessutom ett etablerat grannskap man flyttar in i, med en färdig park med damm och grillplats centralt i bostadsområdet och en ny lekplats bara ett stenkast bort. Brf Vedklyven kommer att förses med kvalitetsmärkningen Trygg BRF – en garantistämpel för att föreningen har en ordnad ekonomi och uppfyller etiska regler. - OBOS ingår i organisationen Trygg Bostadsrättsmarknad sedan några år tillbaka, och vi är stolta över att vi kan erbjuda den här kvalitetsmärkningen för våra kunder, förklarar Malin. Priserna i föreningen kommer att variera beroende på vilken storlek och hustyp man väljer, men frånpriset är 4 400 000 kronor för parhusen. Den 9 mars ordnas en digital informationsträff för de som har anmält intresse via projektets webbsida och den 16 mars säljstartas projektet. Malin berättar att de som då är medlemmar i OBOS har en fördel: - OBOS lanserade sitt medlemsprogram i Sverige under 2020. Som medlem får man inte bara mängder av förmåner från våra samarbetspartners, utan också förtur på våra bostäder. Brf Vedklyven byggstartas under våren 2021 och har en beräknad inflyttning under hösten 2022.


Nya Projekt

Mars 2021

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY IS- OCH SPORTHALL I KVIBERGS PARK GÖTEBORG BEHÖVER FLER NYA OCH MODERNA IDROTTSANLÄGGNINGAR. NU BÖRJAR BYGGET AV EN NY IS- OCH SPORTHALL I KVIBERGS PARK I NORDÖSTRA GÖTEBORG.

56

allmänhet och cirka 300 åskådare. Ishallen ska ersätta Isdala ishall i Kortedala som är gammal och tekniskt slut. - Vi kan inte längre lappa och laga utan vi behöver en ny modern ishall. Där Isdala ligger idag ska vi stället bygga en ny simhall, säger Ann-Charlotte Hellman, avdelningschef Fastighet på idrotts- och föreningsförvaltningen. SPORTHALL MED PLATS FÖR EVENEMANG

I Kvibergs Park, som gränsar till Gamlestaden, Utby och Kortedala i nordöstra Göteborg, finns sedan tidigare många idrottsanläggningar men också skolor och föreningsverksamheter. Nu har bygget av en ny is- och sporthall börjat. Hallens placering är längs med Marketenterivägen, framför Prioritet Serneke Arena. - Vi jobbar för att fler göteborgare ska kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Det här blir ett positivt tillskott för Göteborg, men också specifikt för Kvibergs Park som i och med detta fortsätter att utvecklas till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning, säger Magnus Berntsson, ordförande i idrotts- och föreningsnämnden. ISHALL FÖR FÖRENINGAR, SKOLOR OCH GÖTEBORGAREN

Ishallen blir en träningshall med plats för både föreningar, skolor,

Sporthallen kommer att bestå av två fullstora hallar som vid evenemang kan slås ihop till en publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare ryms 1 500 sittande personer och vid kulturarrangemang upp till 2 500 sittande personer. - Vi vet att föreningslivet efterfrågar nya sporthallar för träning och matcher, men också anläggningar som gör det möjligt för dem att arrangera mindre och medelstora idrotts- och kulturevenemang, säger Bettan Andersson, 2:e vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden. När sporthallen används för träning kommer den ena hallen att vara avdelad till en kampsportshall respektive fäktningshall. Den nya is- och sporthallen beräknas vara klar våren/sommaren 2022.


Nya Projekt

Mars 2021

57


Nya Projekt

Mars 2021

RIKSBYGGEN BYGGER 115 HYRESRÄTTER MED ATTRAKTIV HYRA I KRONANDALEN I sommar startar Riksbyggen byggandet av 115 nya hyresrätter i Kronandalen i Luleå. De nya bostäderna beräknas stå klara under 2023 och projektet har beviljats statligt investeringsstöd vilket gör att hyrorna kommer att ligga under den normala nyproduktionsnivån. Projektet är en viktig del i Riksbyggens ambition att öka bostadsproduktionen i norra Sverige där målsättningen är cirka 500 bostäder i pågående produktion under 2021. – Det känns fantastiskt roligt att Riksbyggen kan tillföra Luleå 115 nya bostäder som vi på förhand vet har en hyra som ligger på en väldigt attraktiv nivå, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Norr. I Luleå växer en ny naturnära stadsdel fram i Kronandalen. Här, på kvarteret Vallan, ska kommer de 115 hyresrätter att byggas med fokus på hållbara lösningar. – Luleåregionen är en viktig kugge för Riksbyggen och för norra Sverige. Att kunna påbörja produktionen av de här 115 lägenheterna är helt i linje med Riksbyggens ambition om ökad produktionstakt av bostäder med stort fokus på hållbarhet, vilket konkret innebär att Riksbyggen i norra Sverige siktar mot att ha ca 500 bostäder

58

i pågående produktion under 2021, säger Lars Lundgren. Projektet drar igång under sommaren 2021 och förväntas stå färdigt 2023. Flera hus ska byggas i fyra och fem våningar med lägenheter i varierande storlekar. Vanligast blir två- och trerummare med fönster mot två väderstreck. Alla lägenheterna blir ljusa, moderna och välplanerade. För att hålla hyresnivåerna på en rimlig nivå kommer projektet att delvis finansieras av investeringsstöd. Fullt utbyggt år kommer Kronandalen att rymma närmare 2000 nya bostäder med plats för totalt 7000 Luleåbor. Hyresrätter blandas med bostadsrätter för att erbjuda något för alla. Hela området präglas av en hållbarhetsprofil utifrån flera aspekter. Alldeles runt hörnet ligger motionsspår, utegym, skidbackar och ett naturskyddsområde. Riksbyggen uppför byggnaderna enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. – Bland annat kommer cykelparkeringen att få en framträdande placering mot Lottagatan. Det ska vara enkelt att göra hållbara val och ta cykeln istället för bilen, säger Lars Lundgren. Entreprenör för projektet är Nåiden. Riksbyggen har sålt projektet till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Riksbyggen finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet och K2A tillträder fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det tredje kvartalet 2023.


Nya Projekt

Mars 2021

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV SÄRSKILDA BOENDET SKOGSBRYNET I SIBBHULT Den 11 mars var det dags för det första spadtaget för ny- och ombyggnation av det särskilda boendet Skogsbrynet i Sibbhult. Projektet omfattar byggandet av 20 nya lägenheter och ombyggnation av totalt 42 lägenheter samt kök och personalutrymmen. På plats och tar det första spadtaget är bland andra Daniel Lyckestam Jönsson, ordförande i Göingebygdens Trygga hem. – Vi är väldigt glada över att kunna starta projektet som kommer att innebära en totalförvandling Skogsbrynet till ett modernt och verksamhetsanpassat boende, säger Pelle Persson, Projektchef på Riksbyggen. – Den upprustning och modernisering av våra särskilda boenden som nu genomförs är en av de största satsningarna som någonsin gjorts i kommunen. Över en halv miljard kronor riktar vi nu mot att kunna erbjuda våra äldre ett modernt boende i toppklass. Spadtaget på Skogsbrynet markerar steg två av tre på denna resa vilket är riktigt roligt! Det goda åldrandet ska finnas i Östra Göinge! säger Daniel Jönsson Lyckestam, ordförande Göingebygdens Trygga hem och kommunstyrelsens vice ordförande. När hela projektet är genomfört kommer Skogsbrynet att bestå av tre avdelningar med eget avdelningskök och med totalt 42 lägenheter samt utrymmen och arbetsplatser för personal. Det kommer även att finnas en stor gemensamhetslokal i byggnaden. Det genomför också tillgänglighetanpassning och totalrenovering av 20 radhuslägenheter. – Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare vill vara med och genom vår modell med kooperativ hyresrättsförening för äldre kan vi i samarbete med kommunen bidra till att fler personer kan få ett boende anpassat efter sina behov, säger Anders Ihse, Affärsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen. Skogsbrynets äldsta delar kommer att rivas och ersätts med

59

en nybyggd avdelning med 14 lägenheter. Den nya byggnaden länkas ihop till befintliga byggnader. Delen med matsal och befintligt storkök byggs om för dagligvård samt samlingssal och träffpunkt med mindre köksutrustning. Befintliga avdelningar utökas till 14 lägenheter per avdelning. En ny entré skaps samt det tillskapas personal- och administrationslokaler som även inrymmer även för hemtjänsten. FAKTA OM PROJEKTET: NYBYGGNAD: 20 LÄGENHETER, 1 AVDELNINGSKÖK PLUS PERSONALUTRYMMEN. OMBYGGNAD: 22 LÄGENHETER, 2 AVDELNINGSKÖK PLUS PERSONALUTRYMMEN. OMBYGGNAD: 20 ANVISNINGSLÄGENHETER. TIDPLAN: BYGGSTART VÅREN 2021, FÄRDIGSTÄLLANDE AV HELA PROJEKTET VÅREN 2023.


Nya Projekt

Mars 2021

DE FÖRSTA 300 BOSTÄDERNA VID VÄSJÖ TORG I SOLLENTUNA >>>

60


Nya Projekt

Mars 2021

61

Illustration. Ikano


Nya Projekt

Mars 2021

62

Illustration: Bonava Designstudio

DE FÖRSTA 300 BOSTÄDERNA VID VÄSJÖ TORG I SOLLENTUNA Nu är det klart vilka bostadsproducenter som bygger de första kvarteren i Väsjö torg. Den 8 mars beräknas kommunstyrelsen godkänna köpeavtalen. Byggstart beräknas ske redan under 2021 och preliminär inflyttning 2023. Det betyder att Bonava, Ikano och Nordr kommer att bygga cirka 300 nya bostäder fördelat på fyra kvarter längs den nyanlagda Slalomvägen i Väsjön, i Sollentuna. – Det är glädjande att vårt arbete kring Väsjö torg fortsätter utvecklas. De nya kvarteren kommer bestå av en blandning av boendeformer, vilket följer den ambition som vi har om att skapa bostäder för människor i olika steg i livet, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna kommuns kommunstyrelse. Viktiga faktorer för kommunen i arbetet med att utse byggherrar

har varit att säkerställa genomförbarheten och att uppnå en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Men också att det som byggs ska leva upp till Väsjöns vision om småskalighet och variation. En ambition som gäller för hela Väsjö torg. – Det är mycket positivt att utbyggnaden av Väsjön torg nu kan starta. Väsjö torg är en viktig pusselbit i utbyggnaden av Väsjön och kommer ha närhet till såväl vatten, natur, kollektivtrafik och inom några år en skola, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsnämnd. De fyra kvarter som nu blir de första på Väsjö torg skiljer sig åt en del. Närmast Edsbergs allé och den kommande Väsjöskolan bygger Bonava cirka 150 hyresrätter, fördelat på två kvarter. Ett steg närmare sjön kommer Ikanos kvarter med cirka 90 bostadsrätter. Och närmast sjön bygger Nordr (tidigare Veidekke) cirka 50 bostadsrätter.


Nya Projekt

Mars 2021

AKTÖRER SOM KAN VÄSJÖN

Att kommunens val föll på just de tre aktörer som nu får byggrätt motiveras med flera skäl. Utöver att olika boendetyper nu kommer att byggas, både hyres- och bostadsrätter, handlar det om att samtliga aktörer har egen kapacitet för att komma igång och genomföra produktionen i närtid. Alla tre företagen har varit engagerade i Väsjöns utveckling under en längre tid. Bonava och Ikano genom att de deltagit i tidigare markanvisningar och Nordr (Veidekke) genom att de har och har haft andra engagemang i Väsjön. Samtliga har också inkommit med förslag som ligger i linje med de gestaltningsambitioner kommunen har för Väsjöns arkitektur. Under 2021 fortsätter planeringen för försäljning av ytterligare byggrätter på Väsjö torg. Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas i Väsjöns mest centrala del fram till omkring 2029. BOSTADSPRODUKTION I ÖVRIGA VÄSJÖN

Även i övriga delar av Väsjön, som totalt omfattar 11 detaljplaner, pågår produktionen av bostäder. Småhusdelen Södersätra är nu till stora delar färdigbyggt med de cirka 300 småhus som tillkommit de senaste åren. Kring Kastellgården har produktionen återupptagits och just nu är cirka 400 lägenheter i under produktion eller planering. I Norra Väsjön, där den mesta marken ägs av privata aktörer, är produktionen inom kort också igång. Efter att detaljplanen delats upp i etapper startar SSM och Seniorgården under 2021 produktion av bostadsrätter, hyresrätter och serviceboenden i den sydvästra delen närmast Gustavsbergsleden. Enligt den utvecklingsstrategi som kommunen beslutade under förra året ligger fokus just nu på att bygga klart i de detaljplaneområden i Väsjön som redan påbörjats. Det betyder att utbyggnaden i exempelvis Södra Väsjön, närmast centrala Edsberg, får vänta till större delen av Väsjö torg byggts färdigt. När det gäller utbyggnad av service så kommer nya Väsjöskolan att öppnas när den andra etappen av Väsjö torg blir klar kring 2024/2025. Dessförinnan beräknas Södersätra förskola kunna öppnas i privat regi. I etapp 1 byggs cirka 300 bostäderna vid Väsjö torg längs nya Slalomvägen. Bostäderna blir klara omkring 2023. Under 2021 fortsätter planeringen för försäljning av ytterligare byggrätter på Väsjö torg. Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas här i etapper fram till omkring 2029. Ett steg närmare sjön kommer Ikanos kvarter med cirka 90 bostadsrätter.

63

göras för att byggnaden inte ska sjunka ner i marken. I samband med detta görs även upprustning på insidan. Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Förenklat innebär det att man inte får riva eller förvanska. Efter att verksamheterna flyttat ut genomförde COWI hösten 2020 en byggmiljöinventering. NOGA FÖRBEREDELSER

För att COWI ska kunna säkra arbetsplatser i äldre byggnader krävs noga förberedelser genom provtagningar i golv och väggar, men också letande i gamla register för att få en helhetsbild av byggnaden. Krister Honkonen från COWI är uppdragsledare för mark och byggmiljöinventeringar och har länge jobbat med projekt i känslig kulturmiljö. Därefter har Higab sanerat bort farliga ämnen och material som COWIs prover har identifierat. – Vårt arbete är en slags historisk inventering där vi gräver i arkiv och informationskällor för att skapa underlag för jobbet som ska göras, säger Krister Honkonen. Marcus Gustafsson är projektledare på Higab och har jobbat med flera byggnader i kulturmiljö. För honom innebär COWIs arbete att Higab kan ta bort farliga ämnen och material utan att det blir farligt för någon annan. - När jag kommer in i arbetet så har det gjorts en miljöundersökning tillsammans med COWI för att se vad vi kan börja med inne i byggnaden. Med den information kan vi sanera det som COWIs prover har tagit fram för att få bort sådant som folk inte ska komma i kontakt vid själva restaureringen eller ombyggnationen, säger Marcus Gustafsson. I Higabs projekt i känslig kulturmiljö är det många faktorer som spelar roll för hur arbetet kan och får genomföras. Inom projekten finns en byggnadsantikvarie som ger kunskap om byggnadsvård och kulturmiljövård inom projektet, samtidigt som COWI bidrar med kunskap om hur eventuella farliga material, till exempel asbest, ska tas om hand på bästa sätt. I vissa fall kan miljökraven och kraven för byggnadsvård inte gå jämsides, därför är det viktigt att de involverade kommunicerar vad som behöver göras. Något som Marcus Gustafsson upplever att just COWI har visat sig vara bra på. - COWI är duktiga på att kommunicera lagar och regler som finns kring deras arbete. Ibland kan vi känna att lagar och regler inte går hand i hand, då är det viktigt att få den feedbacken. Att vi får veta att nu är det detta som gäller för att vi ska gå fram här. Då kan jag lyfta frågan till antikvarie, hur gör vi för nu krockar det med hur lagen beroende på skyddsklass säger, säger Marcus Gustafsson. FLER KULTURBYGGNADER PÅ TUR

BYGGMILJÖINVENTERING I KÄNSLIG KULTURMILJÖ COWIS ARBETE OMFATTAR MER ÄN BARA NYBYGGNATION. TILL EXEMPEL ATT SÄKRA ÄLDRE BYGGNADER INFÖR BEVARANDE OCH RESTAURERING. DETTA ARBETE KRÄVER NOGA PLANERING, INVENTERING, BESIKTNING OCH GRÄVANDE I GAMLA REGISTER.

Just nu jobbar COWI med flera projekt i känslig kulturmiljö i Göteborg. Uppdragsgivaren är fastighetsbolaget Higab och på listan av projekt finns kända kulturmärken som bland annat Feskekôrka, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Barken Viking, Casino Cosmopol och Sjöfartsmuseet. Inför dessa projekt gör COWI provtagningar och inventeringar efter till exempel asbest för att kunna säkra arbetsplatsen inför renovering eller restaurering. Feskekôrka - Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad, är i behov av en genomgripande upprustning. I det stora handlar arbetet med Feskekôrka om att en stomförstärkning behöver

COWIs uppdrag vid Feskekôrka är nu genomfört och arbetet är redo att gå in i nästa steg. COWI har, utöver arbetet vid Feskekôrka, även varit med vid Casino Cosmopol. Där gör Higab en tillbyggnad och lokalanpassning eftersom casinot behövde större ytor. Parallellt med detta gjordes fönsterrenoveringar. COWI bidrog här med att ta prover och undersöka området för att se vad Higab stod inför beträffande tidigare inbyggda farliga ämnen. I bland annat Gamlestadens slakthusområde i Göteborg väntar nu ytterligare ombyggnationer. Där har COWI tidigare gjort byggmiljöinventering inför omvandling till livsmedelhanteringsbyggnad. Nästa projekt som är planerat från Higab innefattar Sahlgrenska huset intill Tyska kyrkan vid Norra hamngatan. Huset byggdes 1753 och kräver därför en varsam hand. Här har Higab gett COWI uppdraget för att hantera miljöavdelningen, det vill säga säkra arbetsplatsen.


Nya Projekt

Mars 2021

ZEB-LABORATORIET SÄTTER STANDARDEN FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA BYGGEN DEN 4:E MARS INVIGDE NORGES FORSKNINGSMINISTER ZEB-LABORATORIET I TRONDHEIM. BYGGNADEN PRODUCERAR MER FÖRNYBAR ENERGI ÄN DESS CO2-UTSLÄPP UNDER HELA LIVSCYKELN. NOLLUTSLÄPPSLABORATORIET HAR SKAPATS AV NTNU OCH SINTEF I SAMARBETE MED VEIDEKKE OCH LINK ARKITEKTUR.

Zero Emission Buildings Lab (ZEB-laboratoriet) har högspecialiserad forskningsutrustning och undervisningslokaler där Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) och forskningsinstitutet SINTEF ska testa ny nollutsläppsteknologi. Byggnaden i sig har en klimatredovisning för koldioxidutsläppen, med motsvarande kompensation genom energiproduktion. Detta är ett banbrytande projekt i världssammanhang som kommer att sätta en ny standard för morgondagens byggnationer. Projektet bidrar till att reducera klimatgasutsläpp genom hållbar byggnads- och områdesutveckling. Det är också ett unikt exempel på hur vi kan energieffektivisera byggnader, samt klimatanpassa både byggnader och infrastruktur samtidigt som vi formar goda byggnader med en god inomhusmiljö. LINK Arkitektur står för arkitektur, landskapsarkitektur och arbetsplatsutformning och ansvarade dessutom för klimatredovisningen och energikonceptet i förstudien. Vidare har LINK Arkitektur bidragit med förslag till design av byggnadens framåtblickande ventilationsprinciper. EN INTERNATIONELL FÖREBILD

64

Byggnaden är modern och innovativ och ett gott exempel på samarbete mellan FoU-verksamheter, offentliga aktörer och ledande entreprenörer. Klimatpositiva lösningar är centralt för att bidra till det gröna skiftet. Utöver att vara ett unikt laboratorium i världssammanhang, är ZEB-laboratoriet också en del av ett framtida NTNU-campus i Trondheim, där Statsbygg är en viktig aktör. ZEB-laboratoriet är finansierat av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd och Enova. Laboratoriet är utvecklat i samspel mellan NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, LINK Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult och Aas-Jakobsen. ETT LANDMÄRKE

Byggnadens 1 800 w fördelar sig över fyra våningsplan, där gatuplanet har formgivits som öppet och inbjudande med kafé och presentationsrum i nära anslutning till entrén. Med insyn i energiproduktion och -lagring, skapar byggnaden en nyfikenhet och blir ett attraktivt besöksmål. Byggnaden har en funktionell struktur med en flexibel konstruktion i massivträ. Gestaltningsmässigt kommer inspirationen från de kiselkristaller som solcellspanelerna producerar. Byggnadens form är baserad på kravet om att energiproduktionen ska motsvara allt CO2-utsläpp från produktion av material, transporter, uppförandet av byggnaden samt driften av såväl byggarbetsplatsen som själva byggnaden. Därmed är fasad och tak är försett med solcellspaneler och taket lutar 42 grader mot söder för en optimerad energiproduktion. Det ger också byggnaden en särpräglad identitet, vilket gör den till ett landmärke.


Nya Projekt

Mars 2021

LINDBÄCKS BLIR DEL AV STADSOMVANDLING – BYGGER NYTT I GÄLLIVARE Nu står det klart att Lindbäcks Bygg ska bygga 67 nya hyresrätter åt LKAB i centrala Gällivare. Med fokus på gemenskap och tillgänglighet hoppas man kunna skapa trivsamma bostäder för både yngre och äldre. Kvarteret Vassara består av 67 hyresrätter som ska ägas och förvaltas av allmännyttiga TOP Bostäder. Lägenheterna ryms i tre hus, varav ett är ett trygghetsboende för äldre. – Att genom vår kompetens bidra till en samhällsomvandling som är viktig för hela Sverige känns helt rätt. Projektet är utmanade, både i tid och i utrymme, varför det känns extra kul att få visa Gällivareborna vad vi som bolag kan. En av många kvaliteter som husen ger Gällivare är ett stort, ljust och inbjudande samlingsrum där de boende inte ska behöva känna sig ensamma, en fråga som är viktigare än någonsin, säger David Sundström, affärsområdeschef norr på Lindbäcks Bygg. – I upphandlingen av projektet har LKAB som byggherre fokuserat på att skapa miljöer som inbjuder till samvaro och trygghet.

65

Kvarteret Vassara, som byggs som ersättning för lägenheter som ska avvecklas i Malmberget, blir ett mycket fint område och efterlängtat tillskott av lägenheter för en äldre målgrupp i Gällivare. Projektet är en viktig pusselbit i vår pågående samhällsomvandling, säger Peter Segerstedt chef på LKAB för samhällsomvandlingen i Malmberget. Kvarteret Vassara ligger i centrala Gällivare med närhet till allt det som staden erbjuder. Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende, något som ställer krav på tillgänglighet inomhus liksom i utomhusmiljön. – Då lägenheterna till stor del är avsedda för äldre personer har ett stort fokus varit att skapa bra boendekvaliteter för denna målgrupp. Detta genom rymliga lägenheter samt tillgängliga och sociala utomhusmiljöer. Vi har även lagt mycket tid och omtanke på att skapa ett attraktivt kvarter som med sin materialitet, färg och form visar respekt för och knyter an till sin omgivning och blir en naturlig del av Gällivare centrum, säger arkitekten Sebastian Sjöström på Nordmark & Nordmark. Markarbeten är redan igång och lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2023.


Nya Projekt

Mars 2021

RIKSBYGGEN BYGGSTARTAR 54 BOSTADSRÄTTER PÅ KORSEBERG I VÄNERSBORG Före tidplan startar Riksbyggen nu byggandet av den tredje etappen på Korseberg i Vänersborg, Brf Korseberg Fjärd med sammanlagt 54 bostadsrätter. Det blir flerbostadshus med hållbarhetsfokus och lägenheter i storlekarna 1 – 5 rum och kök. Fem av lägenheterna i projektet kan Hyrköpas av unga vuxna och satsningen har blivit en succe. – Intresset för de nya bostäderna på Korseberg har varit så stort att vi redan sålt det antal som krävs för att starta byggandet av projektet. Det känns jättekul att vi mitt under coronapandemin kan ha byggstart tidigare än planerat, säger Louise Stenbom, säljare på Riksbyggen. Fem av de 54 bostadsrätterna i Brf Korseberg Fjärd kommer att kunna ”Hyrköpas” av unga vuxna upp till 35 år. – Satsningen på Hyrköp har verkligen fallit väl ut. Avtal har redan tecknats för fyra av de fem lägenheter som kan Hyrköpas. Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden. Riksbyggen testar därför Hyrköp av bostadsrätt i ett antal projekt som ett led i arbetet att underlätta för unga att skaffa en bostad, berättar Louise Stenbom. HYRKÖPS-MODELLEN I KORTHET:

Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år. Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.

66

Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex. Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter. Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp. Brf Korseberg Fjärd kommer att byggas i flerbostadshus om 5-7 våningar. – Den snabba försäljningen visar området är attraktivt och att det behövs fler lägenheter i Vänersborg. Vi har även haft en variation i utformning och storlekar som har tilltalat intressenterna, säger Louise Stenbom. I föreningen kommer det finnas övernattningslägenhet och gemensamhetslokal med uteplats med pergola. Det kommer finnas garage, carport och utomhusplatser till bilen och det förbereds även för ett tiotal elbilsplatser. Husen byggs med högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. Det bli solceller på taken och sedumtak på komplementshusen. Riksbyggen samarbetar även i denna etapp med Brixly AB som totalentreprenör.


Nya Projekt

Mars 2021

LAGA KRAFT FÖR DETALJPLAN GÄLLANDE BJÖRKRIS ETAPP 2A I KUNGSBACKA Nu har planen för Björkris etapp 2 A formellt vunnit laga kraft och vidareutvecklingen av området vid Hede handelsområde och pendeltågstation i Kungsbacka kan äntligen komma igång. Detaljplanen omfattar cirka 650 bostäder, skola, idrottshall, motionsanläggning, parker och rekreationsområde samt lokaler för bland annat service, handel, café och restaurang. Den ursprungliga planen har delats upp i två i två delar och det är den större delen, väster om Göteborgsvägen, som nu vunnit laga kraft. Detta innebär att vi kan börja rita upp de första kvarteren närmast skogen. Detaljplanen som vunnit laga kraft innehåller cirka 650 nya bostäder, förskola, högstadieskola för cirka 600 elever, idrottshall, motionsanläggning, parker och rekreationsområde samt lokaler för parkering, service, handel, café/restaurang med mera. Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1, som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Det strategiska läget nära Hede station tas tillvara genom bra och trafiksäkra gångoch cykelstråk till stationen och till annan närliggande service. - Området kommer att knyta an till och följa den kvartersform som idag finns i Björkris etapp 1. Det blir en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform. Flerfamiljshus och radhus blandas inom samma kvarter, berättar Anders Börjeson,

67

VD på Trollängen Bostad Mellan första och andra etappen skapas ett parkstråk hela vägen från skogen ned till Kungsbackaån. Mitt i området byggs en större parkyta i anslutning till skolan och parkeringshuset. Dessutom planeras motionsspår och platser för rekreation uppe skogen. - Vi är mycket glada över att planen äntligen vunnit laga kraft. Området har så många fördelar med ett unikt bra läge, fantastisk utformning och innehåll som kommer att ge stor livskvalité för våra invånare. Utvecklingen av Björkris kommer att stärka hela Kungsbacka, avslutar Anders Börjeson.


Gör din kalkyl på rexolution.se

Nyckelfärdig elbilsladdning – din nya inkomstkälla Rexolution vänder sig till dig som hyr ut parkeringsplatser, sitter i en Brf-styrelse, äger en kommersiell fastighet eller kanske ansvarar för en centrumparkering. Vi hjälper dig att förvandla parkeringsplatserna till en grön och lönsam “tankstation” för elbilar – en ny inkomstkälla helt enkelt. Vår lösning – nyckelfärdig elbilsladdning – innebär att vi tar hand om allt från projektering, finansiering och installation till service, support och administration. Besök oss gärna på rexolution.se för att göra din egen, unika finansierings- och intäktskalkyl.

Rexel Rexolution tel 08–12 13 19 00 rexolution.se


FIWARE Smart City Open platform

Smart Edge, Smart Streetlighting, Smart Waste, Sensors, Security, Gateways, RF Mesh, WiFi

Arbetar du inom kommunen och skall börja att testa smart city? Eller har du redan börjat med en del tester och märker redan att det är svårt med olika separata system? I så fall, hör av dig så berättar vi om hur vår öppna och framtidssäkra ”smart city”-plattform kan vara till hjälp. Vill du leverera ”smart city”-tjänster till staden? Har du sensorer som du vill koppla upp eller bara en idé på en smart tjänst? Det kan vara inom belysning, renhållning, parkering, laddning, luftkvalitet, trafikdata eller annat. Hör av dig i så berättar vi om möjligheterna.

www.capelon.se


RSSE

RSSE RSSE RSSE

RSSE Roadside Safety Engineering AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning

RSSERoadside Roadside Safety Engineering AB RSSE Safety Engineering AB 08-753 46 01 Engineering www.rsse.se info@rsse.se RSSE Roadside Safety AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning 08-753 46 01 www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Din partner för säkrare väg

www.rsse.se info@rsse.se www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Några av åra leverantörer Dinpartner partner för säkrareväg väg Din för säkrare Din partner för säkrare väg Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer

Några av våra leverantörer:

Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Flyttbart barriärsystem Road Permanenta Krockdämpare typ TAUZipper™ och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typkrockdämpare TAU och TAUtyp Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Barriäröppningar Tillfälliga Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Barriäröppningar

Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut

Väg- och broräcken

Väg- ochHögkapacitetsräcken broräcken Väg- och broräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm Högkapacitetsräcken Väg- och broräcken Högkapacitetsräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm HögkapacitetsräckenVägräcken med integrerad bullerskärm Vägräcken med integrerad bullerskärm

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

VAR HAMNAR ERA KOSTNADER FÖR TRAFIKSKADOR? Enligt trafikskadelagen skall alla skador som orsakas av trafikförsäkringspliktiga fordon ersättas, även om fordonet är okänt. Trafikskadetjänst erbjuder den kompetens som fordras för att ni skall få ersättning för skador som orsakats både vid smitningsolyckor och då det skadevållande fordonet är känt. KONTAKTA OSS 08-646 70 40 www.trafikskadetjanst.se


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se 2020-06-05 08:48:30


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


2004–2018 2004 - 2014

I SVERIGE

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se 24 ÅR 1994 – 2018

www.ysab.se • ysab@telia.com


Nya Projekt

Mars 2021

RIKSBYGGENS TREDJE ETAPP AV STENSJÖVILLAN I MÖLNDAL ÄR SLUTSÅLD >>>

74


Nya Projekt

Mars 2021

75


Nya Projekt

Mars 2021

76

HSB BRF KONDUKTÖREN, SORGENFRI, MALMÖ (SLUTSÅLT).

RIKSBYGGENS TREDJE ETAPP AV STENSJÖVILLAN I MÖLNDAL ÄR SLUTSÅLD Stensjövillan 3 består 20 villor och är Riksbyggens tredje villaetapp i Stensjön. På kort tid har samtliga bostäder i Stensjövillan 3 sålts och byggnation pågår för fullt. Inflyttningen är planerad etappvis från våren 2022. – Vi har haft ett otroligt stort intresse på dessa fantastiska villor. De ligger med ett lugnt läge med närhet till både skogspromenader och bad. Några av villorna har en vacker utsikt över Stensjön, säger Fabian Billing, sälj- och marknadsansvarig för Riksbyggen i StorGöteborg. Stensjövillan 3 har två hustyper, suterränghus och 2-planshus. Båda med två bostadsplan på sammanlagt 145 kvadratmeter. De friköpta villorna ligger i ett lugnt område med vackra och sluttande naturtomter. Med kollektivtrafik eller cykel kan man enkelt ta sig till centrala Mölndal samt Göteborg. – Det är härligt att alla våra hus nu funnit sina köpare och att projektet växer fram och bidrar till den sista pusselbiten i villaområdet på berget, säger Malin Mannikoff, biträdande projektledare på Riksbyggen i StorGöteborg.

SLUTSÅLT FÖR HSB BRF VATTENBRYNET I KLAGSHAMN INNAN INFLYTTNING Nu är samtliga 79 lägenheter i HSB brf Vattenbrynet sålda. Bostadsrättsföreningen ligger intill Kalkbrottssjön i Klagshamn, strax utanför Malmö. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats och många har utsikt över Kalkbrottsjön och havet. Vissa fyror är i etage med en planlösning som påminner om radhus. – Det har varit ett stort intresse för projektet. Området lockar många som längtar efter att bo med havet en kort cykeltur bort, säger Pär Hammarberg, regionchef Syd HSB Projektpartner. Projektet byggstartade i slutet av februari 2020 och de första boende flyttar in under sommaren 2021. ÖVRIGA NYPRODUKTIONSPROJEKT HOS HSB MALMÖ NYLIGEN FÄRDIGSTÄLLDA OCH PÅGÅENDE

HSB BRF ATLETEN, ATLETEN, HYLLIE, MALMÖ (SLUTSÅLT). KVARTERET SPIGGAN 2 (HYRESRÄTT), SORGENFRI, MALMÖ. PARKHUSEN (HYRESRÄTT), BRUKSPARKEN I HÖKÖPINGE, VELLINGE. KOMMANDE PROJEKT KALKBROTTET LIMHAMN (BRF), MALMÖ SÖDRA NYHAMNEN (BRF), MALMÖ. NYA ELLSTORP (BRF), MALMÖ CENTRALA TRELLEBORG (HYRESRÄTT).

INHOUSE TECH LÄGGER GRUNDEN FÖR UTBYGGNADEN AV FORSÅKER Snart påbörjas byggnationen av första etappen av Nya Forsåker i Mölndal. Inhouse Tech är med och tar fram bygghandlingar för broar, stödmurar och vattenanläggning för Mölndalsån. Den nya vattenanläggningen för Mölndalsån kommer att bli en ny betongränna som ligger på samma plats som den befintliga årännan. I årännan vill man ha ett reglerat flöde för att skapa en trivsam miljö i området. För att uppnå detta kommer det även att byggas två stora så kallade bypassrör, där stora delar av vattenflödet ska ledas under mark. Längst nedströms i området kommer årännan och bypassrören att gå ihop till en stor vattenplats med plats för bad. En av de stora utmaningarna i projektet är att vattnet måste fram varje minut, dygnet runt under byggtiden och då den nya årännan kommer gå på mer eller mindre samma plats som den befintliga, behöver vattnet ledas om ett par gånger under byggnationen. Dessutom kan vissa delar bara byggas under sommartid, när det är lägre vattenflöde, vilket sätter extra press på att hålla tidplanerna. För att kunna leda om vattnet till bypassrören när den nya betongrännan ska byggas, så byggs första etappen längst uppstöms, där man bygger ett vattenintag till bypassrören. För att kunna hantera vattnet under byggtiden och grundvattentrycket i permanentskedet planeras det för att gjuta en tjock tätkaka. Intaget kommer sedan gjutas ihop med tätkakan för att på så sätt hålla ner konstruktionen och motverka det upplyftande vattentrycket.


Nya Projekt

Mars 2021

I ett tidigt skede byggs även den nedersta delen av årännan samt en ny bro som kallas Diagonalbron. Denna del ska sedan ansluta till befintlig del av Mölndalsån.

LIFE CITY VINNER WORLD IN PROPERTY AWARDS Under den digitala versionen av Fastighetsgalan prisades projekt som gör, eller kommer att göra, ett extraordinärt avtryck på den svenska fastighetsmarknaden. Life City tog hem priset World in Property Award. De vinnande projekten ska stå för visionärsskap, framtidstro, mod och samhällsnytta. Juryns motivering för utnämnandet av Life City löd: ”Priset går i år till ett projekt och en byggnad med mycket särpräglad arkitektur som kommer att utgöra entrén till Hagastadens life science-kluster och som har hållbarhetscertifierats med BREEAM Excellent. Ambitionen är att bygga en mötesplats som stärker Hagastadens och Sveriges position i ett internationellt perspektiv. Arbetsmiljöer och samverkansformer bygger på den senaste forskningen och visionen är att skapa ett centrum för affärsutveckling kopplat till vård, utbildning och hälsa.” ON Arkitekter är husarkitekt för Life City och Atrium Ljungberg är projektägare. Gatun Arkitekter har tagit fram den karaktäristiska fasaden. – Arbetet med fasaden har varit otroligt utmanande, säger Martin Lundin, ansvarig arkitekt. Det har krävts mycket mod och uthållighet från alla inblandade. Martin beskriver hur han särskilt uppskattar resultatet där den stora byggnadens pondus möter en lätthet för den som betraktar fasaden på håll. Väl framme tätt inpå fasaden tillåts man upptäcka materialet, konstruktionen och det intrikata mönstret.

77

framtidens Malmö, säger Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB. 1907 invigdes Sveriges första trav- och galoppbana på Jägersro i MaImö. I takt med att tiden gått har behoven förändrats och 2018 beslutade Skånska travsällskapet sig för att bygga en helt ny anläggning öster om den nuvarande. Marken såldes till SMT Malmö Exploatering AB, vars vision är att utveckla Öresundsregionens mest hållbara stadsdel på området. I början av året bjöd SMT in ett antal arkitektbyråer för att analysera vilken struktur området bör ha, och av dessa har tre valts ut. FOJAB, Mandaworks och Kanozi kommer att arbeta parallellt med att fördjupa sina förslag. – Projektet är en unik chans att väva samma sydöstra Malmö genom nya integrerande strukturer som trygga stråk och platser, attraktiv bebyggelse och hållbara gröna och blå strukturer, säger Magdalena. Uppdraget ska redovisas i mitten av maj, och förslagen kommer att utvärderas av representanter för SMT och Malmö stad samt sakkunniga experter. – Vi har satt samman ett enormt kompetent team med specialister inom stadsbyggnad, trafik, klimat och gröna frågor, ett team som är i framkant vad gäller hållbarhet och stadsbyggnad. Vi kommer att arbeta kreativt, idébaserat och med stort framtidsfokus för att tillsammans skapa den mest hållbara stadsdelen i Öresund, säger Magdalena. FAKTA PROJEKT JÄGERSRO PLATS: JÄGERSRO TRAVBANA SAMT PARKERINGEN UTANFÖR YTA: 40 HEKTAR BYGGSTART: 2024/2025 FÄRDIGBYGGT: 2040–2050 INNEHÅLL: 4 000–5 000 BOSTÄDER + LOKALER FÖR KOMMERSIELL OCH OFFENTLIG SERVICE

– För mig blir fasaden ett gott exempel på hur en stor byggnad med ett hårt drivet fasadkoncept kan arbeta med rikedom i både motorvägsskala och human trottoarskala.

ACRINOVA FORTSÄTTER MED NYBYGGNATION AV FASTIGHETER MED MILJÖFOKUS Under hösten inleder Acrinova byggnation av en ny fastighet med miljöfokus. Flerfamiljsfastigheten med 54 lägenheter i centrala Åstorp kommer genom smarta materialval, miljövänlig uppvärmning och en energieffektiv konstruktion leda till en klimatneutral fastighet. Detta blir Acrinovas tredje fastighet som byggs enligt Sweden Green Building Councils miljöbyggnads kategori Silver. Under 2020 inleddes liknande byggnationer i Trelleborg. Acrinova arbetar systematiskt med att minska miljöpåverkan genom nyproduktion av nollenergifastigheter samt att minska energiförbrukningen i befintliga fastigheter.

FRÅN TRAVBANA TILL ÖRESUNDSREGIONENS MEST HÅLLBARA STADSDEL Jägersro trav- och galoppbana ska omvandlas till en hållbar och integrerad stadsdel, en plats för människor som värdesätter granngemenskap och närheten till såväl storstadsliv som natur. FOJAB är ett av tre arkitektteam som fått i uppdrag att ta fram utvecklingsförslagen. – Vi ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla

CARLSTEDT ARKITEKTER UTFORMAR MORGONDAGENS VÅRDFASTIGHETER Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter, beskriver i Morgondagens Fastigheter, bilaga till SvD 2021-02-25, Carlstedt Arkitekters syn på framtidens vårdfastigheter och hur pandemin ytterligare accentuerat kraven på resiliens och hållbarhet. - Under året som gått har vi samlat erfarenheter för att lära av det som hänt under pandemin och hur det påverkat våra vårdbyggnader. Som alltid måste vi planera både för framtidens vårdbehov och skapa förutsättningar för det oförutsedda, men pandemin har gjort att det vi talat om i flera år blir extra tydligt, säger Jacob Forsberg, arkitekt på Carlstedt Arkitekter AB. Erfarenheterna visar på vikten av byggnader som kan anpassas till nya förutsättningar även under en pågående kris. Resiliens och elasticitet är centrala begrepp för att skapa byggnader som kan hantera förändrade behov och samtidigt hushålla med begränsade resurser. Framtiden medför nya möjligheter och digitala lösningar men även nya utmaningar som klimatförändringar och pandemier. -Vi vårdarkitekter arbetar med att ta fram morgondagens lösningar. Det är en kombination av att hitta rätt tekniska lösningar och lösa högt ställda funktionella krav. Trots det har vi alltid människan i centrum när vi utformar framtidens vårdmiljöer, säger Jacob Forsberg, och beskriver hur Carlstedt Arkitekter utformar sjukhus med robusta och vackra material som åldras med värdighet, samtidigt som de är hållbara ur ett livscykelperspektiv.


Nya Projekt

Mars 2021

NY YTEFFEKTIV SKOLBYGGNAD PÅ BÄCKAHAGENS SKOLA Medan Bäckahagens skola renoveras och byggs till finns det sedan skolstarten i januari en tillfällig ny skolbyggnad på plats för att alla elever ska kunna fortsätta ha undervisning på skolan. Den nya skolbyggnaden rymmer förskolan och nästan hela lågstadiet samt fritids. Denna byggnads unikt breda moduler möjliggör dubbelt så många klassrum per våningsplan än andra modullösningar. Klassrummen är även mitt emot varandra istället för på en lång rad, vilket underlättar undervisningen och skapar gemenskap mellan årskursklasserna. Det som lärare och elever uppskattar mest med den nya bygganden är den effektiva ljudisoleringen och att det finns handtvättmöjligheter i varje klassrum. – Det var skönt att inte behöva flytta till en annan skola och vår nya skolbyggnad fungerar hitintills mycket bra. Det har kommit många reaktioner om att den nya skolbyggnaden ser ut som en riktig permanent byggnad, och inte en tillfällig som bara kommer vara här under en begränsad tid. Det är en bra och funktionell byggnad, säger Lidya Özen, Biträdande rektor F-3 på Bäckahagens skola. Bäckahagens skola ligger i Bandhagen i södra Stockholm. Grundskolan har totalt 720 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Det är en robust skola i tegel som, liksom så många andra skolor, byggdes under 50-talet. Skolan behöver nu renoveras och byggas ut. I den nya tillfälliga skolbyggnaden huserar förskolan och så gott som hela lågstadiet under tiden som det pågår. Den nya skolbyggnaden består av åtta olika klassrum, med fyra på varje våningsplan. Det finns även grupprum och arbetsrum för personalen. Parmacos breda moduler är de enda på marknaden där klassrummen kan ligga mitt emot varandra istället för på rad i en lång korridor. Det gör modul- systemet mer yteffektivt; på en liten yta får man flera extra användbara kvadratmetrar som kan underlätta undervisningen och som skapar gemenskap mellan parallellklasserna som nu kommer närmare varandra. De breda korridorerna mellan klassrummen kan användas som möbleringsbara samlingsytor och kapprum.

Lidya Özen, Biträdande rektor F-3 på Bäckahagens skola

78

– Den här tillfälliga byggnaden är en väldigt bra lösning under några år medan vi bygger om. Eleverna är jättenöjda med byggnaden; klassrummen och toaletterna är nya och fräscha och det finns gott om förvaringsutrymmen. Lärarna tycker att det är bra att parallellklasserna är nära varandra och att klassrummen har en sådan bra ljudisolering som tar bort allt oväsen utifrån. Sen är det ju extra bra att varje klassrum har egen diskbänk nu när det är extra viktigt att vi tvättar händerna hela tiden, säger Lidya Özen. Klassrummen kan anpassas efter pedagogiskt arbetssätt Den nya skolbyggnaden på Bäckahagens skola är den första byggnaden i sitt slag från Parmaco. Byggnaden, som går under produktnamnet Gullvivan, har vidareutvecklats under en längre tid och förfinats och fått mer finesser längst med vägen efter olika skolverksamheters önskemål. Effektivt lärande och en fungerande studiemiljö är ledstjärnan för hela Parmacos verksamhet. – Det är med effektiva studiemiljöer i åtanke som vi har ritat och tagit fram den här nya modellen. Våra byggnader är gjorda för skolverksamhet och anpassade efter varje verksamhets specifika behov. Klassrummen är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade och kan enkelt anpassas i storlek efter pedagogiskt arbetssätt vilket gynnar en bra studiemiljö, säger Vicky Laflamme, arkitekt på Parmaco. Arkitekt Vicky Laflamme säger att det som är bäst med Gullvivanmodellen är att det är ett flexibelt modulsystem, både utseendemässigt och funktionsmässigt. Färgsättningen kan anpassas efter stadsmiljön runtomkring och klassrummen kan anpassas efter verksamhetens sätt att arbeta. Man kan ha stora standardklassrum för 30 barn, eller halvklassrum eller till och med en tredjedels klassrum om man vill arbeta i mindre grupper – vilket är särskilt gynnsamt i dessa pandemitider. Likaså för elever med koncentrationssvårigheter eller diagnoser som störs av för mycket oväsen och som fungerar bäst i mindre grupper. Med ljudisolerade vikväggar kan lärarna enkelt dela upp klass- rummet efter hur stor arbetsgrupp man vill ha. (Bäckahagens skola har inte dessa vikbara väggar.) Byggnadsmodellen Gullvivan uppfyller samtliga krav för permanent bygglov enligt svensk byggnorm. Bland annat är modulsystemet försett med vattenburet värmesystem som kan kopplas till Sveriges välutbyggda fjärrvärmenät.


Nya Projekt

Mars 2021

79

PÅ BILDEN: Niagara, Malmö universitet FOTO: WERNER NYSTRAND

AKADEMISKA HUS SÄLJER I KRISTIANSTAD OCH MALMÖ Akademiska Hus har tecknat avtal med Intea Fastigheter om försäljning av fastighetsbeståndet i Kristianstad och byggnaden Niagara i Malmö. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet i Kristianstad består av fastigheten Näsby 34:24 som uppfördes 1917-1923. Den har en markareal om cirka 80 000 kvadratmeter och är bebyggd med ett 20-tal byggnader med en bruttoarea om 42 000 kvadratmeter. I dagsläget hyr Högskolan Kristianstad majoriteten av lokalerna. Niagara på Universitetsholmen i Malmö har en markareal om drygt 4 500 kvadratmeter och en byggnad med en bruttoarea om 26 000 kvadratmeter som stod klar 2015. Niagara består av tre separata huskroppar med fem, sju och elva våningar som länkas samman av ett atrium. Nuvarande hyresgäst är Malmö universitet. Intea tillträder den 15 mars 2021 och tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form. – Intea är en etablerad aktör inom segmentet samhällsfastigheter och har ett långsiktigt intresse av att förvalta och utveckla fastigheterna åt våra nuvarande hyresgäster. Vi är mycket nöjda med överenskommelsen, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

PÅ BILDEN: CAMPUS KRISTIANSTAD FOTO: WERNER NYSTRAND

– Vi tar med varm hand över dessa fina objekt med dess viktiga verksamheter. Både Malmö universitet och Högskolan Kristianstad är mycket framgångsrika och vi ser fram emot att lära känna både dem och husen närmare, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea. Konsultbolaget Nordanö har varit rådgivare till Akademiska Hus i försäljningen.


Nya Projekt

Mars 2021

80

ÅRETS SKOL- OCH FÖRSKOLEBYGGNAD 2021

DE FEM PROJEKT SOM NOMINERATS TILL PRISET:

Nohrcon gratulerar vinnaren av Årets skol- och förskolebyggnad 2021: Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg.

Kristallens förskola i Upplands-Bro Kunskapshuset i Gällivare Källan skola och förskola i Ystad Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg Vallaskolan i Sala

Juryn lovordade bland annat projektet för dess kalejdoskopiska tredimensionella värld av undervisningsutrymmen. En offentlig omröstning slog fast att Lindholmens nya plusenergilandmärke förtjänade titeln. Ordförande i lokalnämnden i Göteborgs Stad, Christer Holmgren, M, ser det som en stor vinst att eleverna kan samlas i en gemensam byggnad med närhet till varandras olika kompetenser. Framtidens skola och skolornas fysiska rum är mer än någon gång tidigare på dagordningen och byggandet av nya skolor pågår i hela Sverige. Med utnämningen vill Nohrcon uppmärksamma de som har gjort det extra bra, så att de kan inspirera andra. Inspiration är också ledordet för Nohrcon:s Temavecka om framtidens skolor och inlärningsmiljöer 8 - 9 november i Stockholm.

Omröstningen är nu över och vinnaren är: Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg. Christer Holmgren (M), ordförande i Lokalnämnden i Göteborg: - Här på det nya Lindholmens tekniska gymnasium är alla tekniska utbildningar samlade på samma ställe i en fantastisk byggnad. Det främjar utveckling och ger elever och lärare möjligheter till utbyte med varandra över ämnesgränserna. Jag lyckönskar alla som får chansen att verka i den här ändamålsenliga och nu även prisbelönta byggnaden.” Patrick Kristensson, direktör, lokalförvaltningen i Göteborg: - Det innebar en byggnadsteknisk utmaning att uppföra ett


Nya Projekt

Mars 2021

81

ett större trappsystem. Materialen är råa, balanserade i färger som stöder BOLD-designen. Sammantaget mycket framgångsrik.” Lindholmens tekniska gymnasium är den första kommunala gymnasieskolan som byggts i Göteborg på nästan 25 år. En viktig önskan var att byggnaden skulle manifestera utbildningen och bli ett tydligt landmärke på Lindholmen. Samtidigt skulle skolan smälta in i områdets varvs- och industrimiljö. Därför utformades den av mörkbrunt hårdbränt tegel och sågtandsformade taket med solcellspaneler och solfångare. Skolan är i fem plan med ett centralt inre rum bestående av två atrier. Atrierna är verksamhetens hjärta och tydliga samlingspunkter. Här kan man på olika nivåer finna sin egen plats för studier, samtal och sparring. Kring atrierna har man placerat de flesta av elevernas förvaringsskåp vars funktion leder eleverna ut mot ljusgården.

så specialritat hus som Lindholmens tekniska gymnasium, med flera specialsalar för utbildningar inom bland annat sjöfart och industriteknik. Den stora vinsten är att eleverna kan samlas i en gemensam byggnad med närhet till varandras olika kompetenser samt kunna erbjuda ett nära och bättre samarbete med branschen.” Cristine Lysell, verksamhetschef på Lindholmens Tekniska Gymnasium: - Det här är jätteroligt! Vi tycker själva att vår skola är den finaste som finns, och blir därför extra glada och stolta över detta fina pris. Att kunna ge elever och personal en fin och funktionell studie- och arbetsmiljö i en sådan här fantastisk byggnad känns mycket bra. Det har varit en lång process och ett spännande arbete med många inblandade, och denna utmärkelse blir ett kvitto på att vi har tänkt rätt.”

Pereric Persson, arkitekst SAR/MSA & Delägare, Kub Arkitekter: - Vårt mål har varit att skapa en byggnad som ger Lindholmens tekniska gymnasium en tydlig plats. Att den med sin arkitektur manifesterar verksamheten och på så sätt prioriterar det viktiga innehållet. Den är utformad att stå emot tuffa utvändiga förutsättningar nere på det gamla varvsområdet. Samtidigt ska insidans volymer erbjuda teknisk flexibilitet samt gemenskap, överblick och värme i det centrala, trädesignade atriet. Att skolan nu får priset ”Årets skol- och förskolebyggnad 2021” gläder oss oerhört!” Jurymotiveringen av Sören Öllgard, partner och Design Director DK/SE/FR, Henning Larsen Architects: - Lindholmens tekniska gymnasium är en exakt prismatisk regelbunden volym med eleganta takfönster. Fasaderna är raffinerade, detaljerade och diskreta. Inuti öppnas en kalejdoskopisk tredimensionell värld av undervisningsutrymmen, flexområden och

Våningarna är helt fria från pelare ”inne i systemet” och blir därmed maximalt flexibla. Balkarnas hålrum används för horisontella tekniska installationsdragningar. Ventilations-, sprinkler-, rör-, data- och elledningar kan flexibelt dras fram inom balkarnas höjd. Dessa installationer kan på så sätt pedagogiskt användas i undervisningen. Samtliga ytor inom byggnaden kan användas som lektionssalar eller utrymmen vars funktionskrav kräver höga höjder – en viktig del i konceptet. Lindholmens tekniska gymnasium är en nollenergibyggnad. Det vill säga att byggnaden själv producerar all energi som krävs för uppvärmning, ventilation, elektricitet, varmvatten med mera. På molniga och riktigt kalla vinterdagar kompletteras solenergin med bergvärme / geolager och möjligheten att koppla in fjärrvärme.


Nya Projekt

Mars 2021

NÄR DE GAMLA DRAGONSTALLARNA I UMEÅ BYGGS OM BEVARAS SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT Två gamla q-märkta stallbyggnader vid stadshusområdet i centrala Umeå ska omvandlas till kontor, cykelgarage och -verkstad, förråd och bilgarage. När byggnaderna inventerades ledde vägen inte spikrakt framåt, men med kreativa lösningar kommer mycket av de befintliga byggnadsdelarna att kunna bevaras. För det uppdraget vände man sig till LINK Arkitektur. De gamla stallarna uppfördes för över 100 år sedan och har ett stort kulturhistoriskt värde av riksintresse. Upprustningsbehovet är stort, men måste ske varsamt med hänsyn till kulturvärdet. Vid en grundlig inventering upptäcktes hälsovådliga ämnen på timmerstommen, vilket gör att en helt ny väggstomme behöver komma på plats. En annan utmaning är att den ena byggnaden behöver förses med en stabil grundplatta, någonting som saknas idag. För att ändå bevara utseendet ska granitsocklarna demonteras, klyvas och återmonteras. Även väggpanelens brädor, takstolarna och en del äldre fönster och portar ska återbrukas. De båda byggnadernas utseende har dokumenterats väl för att komma så nära originalutförandet som möjligt. Projektet har genomförts i samråd med Västerbottens museum för att hitta en balans mellan bevarandevärdet och funktionaliteten

82

i byggnaden så att den återigen kan bli samhällsnyttig. Historien sätter ramarna för material, kulörer och former, medan nutida lagar, regler och arbetssätt leder fram till moderna lösningar och miljöer. – Väldigt positivt att man hittat den här lösningen. Byggnaderna kommer att renoveras och komma till användning. Det görs genom att delar återanvänds eller byggs upp som kopior. På så sätt kommer byggnaden med sin form och siluett även fortsättningsvis upplevas som en stallbyggnad och som en del av helheten i det forna regementet K4, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande. LINK Arkitektur har arbetat med att det ska framgå att byggnaderna en gång i tiden har agerat stall, med en tydlig skillnad mellan det nya och det gamla. Det som adderas till byggnaderna gestaltas utan att ta uppmärksamhet från det befintliga. Ytterligare originaldetaljer, såsom armaturer och hästutrustning kommer att lyftas in för att stärka den historiska kopplingen. – Jag hoppas att Stallarna kan inspirera fler beställare att ta sig an utmaningen att bevara, återbruka och tänka cirkulärt. Det är inte alltid den enklaste vägen framåt, men definitivt den mest kreativa och den som ger störst effekt för såväl varumärke som klimat och ekonomi, säger Anna Lundberg, regionchef på LINK Arkitektur. Bygglovet för de båda stallbyggnaderna är beviljat och renoveringen sätter igång före sommaren.


Nya Projekt

Mars 2021

83


Nya Projekt

Mars 2021

84

COO för The Techno Creatives och grundare, Emma Rozada.

THE TECHNO CREATIVES FLYTTAR TILL BYGG-GÖTAS KREATIVA HUB: PAGODENOMRÅDET! I en spektakulär vindsvåning på strax över 1300 kvadratmeter flyttar The Techno Creatives sitt kontor eller kanske bättre beskrivet som en studio. Med 4,5 m i takhöjd passar både en stor scen, plats för events och klättervägg perfekt in i miljön! Fastigheten, på Kämpegatan 10, som är K-märkt och tidigare varit produktionslokal för Vin & Sprit, genomgår en totalrenovering och står klar för inflyttning under April 2021. Redan när man kommer in i entrén slås man av det otroliga trapphuset där det gamla teglet och stålpelarna är bevarade. Huset är utformat i industriell stil och alla lokaler har kvar detaljer från det att huset byggdes. Kämpegatan 10 är det sista huset i Pagodenområdet som nu omvandlas från industri och lager till moderna kontor med sin arkitektur och historia varsamt bevarad. - The Techno Creatives är i en expansiv fas och vi utökar vårt erbjudande med fler scale ups och joint ventures med industrin. Vi hade behovet av en prime location och representativ lokal där Bygg-Götas hus på Kämpegatan är perfekt. Huset har en fantastisk historia och vi har tillsammans lyckats skapa en modern arbetsplats som är väldigt flexibel samtidigt som vi får elektroniklab, maker space, bar, gym och relax. Projekt och medarbetare kräver idag en helt ny nivå av komfort, inspiration men även prestanda, säger

- Vi ser fram emot att etablera adressen Kämpegatan 10 som en naturlig mittpunkt i Göteborgs vibrerande industri och företagsliv. Vi bygger en kund-centrerad verksamhet i symbios med nya bolag mot industrin och ser vårt kontor som scenen och knutpunkten. Vi är här för att stanna, tillägger CEO och grundare Joel Rozada I området byggs nu även en Padelbana, ett utomhusgym och en gårdsmiljö med uteservering, foodtrucks och små pergolas för utomhusarbete. - Pagodenområdet är en egen liten oas där träning, välbefinnande, god mat och arkitektur står i centrum, säger Linda Neidert, uthyrningschef på Bygg-Göta. Vi är oerhört glada att The Techno Creatives valt att flytta in till området! Det har varit spännande att utforma lokalen tillsammans, där deras kreativitet och passion för att skapa något unikt men samtidigt hela tiden med en respekt för det gamla har gjort lokalen något utöver det vanliga. Pagodenområdet består av cirka 40 000 kvadratmeter kontor, restauranger, studios varav Kämpegatan 10 är på ca 6500 kvadratmeter och är 90% uthyrd.


Nya Projekt

Mars 2021

NU TRANSFORMERAS BROMMA SJUKHUS På uppdrag av Vectura Fastigheter omvandlar White Arkitekter nu en sluten vårdbyggnad till en modern och inkluderande vårdmiljö som uppfyller dagens alla krav på funktion och form. Visionen är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus, med tydlig förankring i lokalsamhället och med höga hållbarhetsambitioner. Sjukhusbyggnaden var tidigare en del av Beckomberga mentalsjukhus och stod klar tidigt 70-tal. Under åren har många bostäder byggts i området, vilket har förändrat områdets karaktär. Sjukhusbyggnaden har däremot förblivit sig lik och upplevs som allt mer isolerad i förhållande till närområdet. Nu ska byggnaden förankras tydligare i Bromma och bidra till närområdets identitet. – Utgångspunkten för arkitekturen har varit att vitalisera byggnaden och låta den präglas av livskraft och förnyelse genom att ta vara på de befintliga kvaliteterna. Utvändigt får byggnaden ett ansiktslyft med ny färg och upprustade plåtdetaljer tillsammans med distinkta tillägg med inslag av trä. Nya ljusa entréer, balkonger och terrasser samt sänkta fönsterbröstningar ökar interaktionen mellan inomhusmiljön och livet utanför, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White. Inomhusmiljön präglas av generöst dagsljusinsläpp, ljusa färger och träinslag som skapar en välkomnande, levande och inkluderande atmosfär. Genom att skapa fler miljöer än de kliniska

85

skapas ett hus som upplevs just som ett hus snarare än ett sjukhus. – Den fysiska miljön har stor påverkan på vårt välbefinnande. Bromma sjukhus är ett fantastiskt exempel på hur vi med hjälp av transformation, återbruk och stort fokus på hållbarhet kan skapa framtidens vårdmiljöer som blir mer än bara kliniska miljöer. Tack vare husets historia, de olika lagren och årsringarna får byggnaden en helt unik karaktär, säger Linda Mattsson. Med hjälp av Whites tjänst ReCapture, som kopplar samman en 3D-scanning av byggnaden med BIM-modellen, var det möjligt att i ett tidigt skede identifiera vilka kvaliteter och material som gick att behålla eller återbruka på en ny plats. I den nya gemensamma omklädningsavdelningen används byggdelar från de övre planen och avsikten är att återbuka tegel, dörrar, tvättställ och wc-stolar. Undertaket görs av massiva trädörrar och 600 gamla plåtskåp kommer att renoveras och bli omklädningsskåp för personalen. – I det här projektet har vi inte ett blankt blad att arbeta med. Från dag ett har vårt arbete präglats av nyfikenhet, öppenhet och gemensamt sökande efter de bästa lösningarna. Arbetet underlättar förstås när man få arbeta med några av de bästa inom segmentet. För oss är det viktigt att vi kan hjälpa våra hyresgäster att erhålla ekonomiska fördelar med våra hållbarhetsambitioner, säger Katarina Fu, affärsenhetschef på Vectura Fastigheter. Transformationen av sjukhuset lever upp till höga krav på hållbarhet och kommer att certifieras enligt LEED Gold.


Nya Projekt

Mars 2021

RIKSBYGGEN SÄLJSTARTAR 52 SENIORBOSTADSRÄTTER PÅ ELINEGÅRD I MALMÖ >>>

86


Nya Projekt

Mars 2021

87


Nya Projekt

Mars 2021

RIKSBYGGEN SÄLJSTARTAR 52 SENIORBOSTADSRÄTTER PÅ ELINEGÅRD I MALMÖ Nu har Riksbyggen startat försäljningen av bostadsrätterna i Bonum Brf Sångstenen på Elinegård i Malmö. Bonum Brf Sångstenen kommer att innehålla 52 seniorbostadsrätter med en planerad inflyttning under våren 2023. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller uteplats och i föreningen finns gemensamhetslokal där de boende kan umgås med sina grannar. – Vi ser en stor efterfrågan på fler seniorbostäder som underlättar för bekymmerslöst och aktivt liv högt upp i åldrarna. Bostäderna i Bonum Brf Sångstenen får ett fantastiskt bra läge med närhet både till Limhamns ståtliga kalkbrott och Elinegårds nya stadsdelspark, säger Camilla Lundström, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Sydväst. I projektet blir det lägenheter i storlekarna 1–4 rum och kök, från drygt 39 kvadratmeter till 99. – Vi planerar nu för både smarta ettor, effektiva tvåor, lite mer generösa treor och rymliga fyror med plats för lite mer och fler. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och de boende har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster, det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester eller att fönstren putsas, berättar Camilla Lundström. I Bonum har Riksbyggen gjort tusentals små och stora val för att de boende ska kunna leva ett bekvämt liv nu och i framtiden. Till exempel: Rätt placerade fönster för optimalt naturligt ljus Badrumsplanering som minskar risken för fallolyckor Inga trösklar i lägenheten Bättre ljudisolering än vad standarden kräver Möblerad gemensamhetslokal Tunga dörrar har automatiskt dörröppnare Hiss ger nivåfri tillgång till alla husets utrymmen Husen byggs med högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis.

88


Nya Projekt

Mars 2021

89


Slitstyrka Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975



VILL DU PÅVERKA FRAMTIDEN? Tala med oss om klimatförbättrad betong! Hållbart byggande - med betong.

kynningsrudprefab.se

HÅLLBAR HELHET

Gråbrun Borghamnskalksten, Nationalmuseum.

Svensk natursten är ett av de vackraste och mest hållbara material som finns. En sann klassiker som både håller och håller stilen i generationer. Det där med generationer är viktigt för oss. Inte minst de framtida. Därför har vi jobbat stenhårt på att göra vår produktion helt fossilfri, och i somras gick vi i mål. All el vi använder kommer från grön, lokalproducerad vindkraft, våra lokaler värms med bergvärme och våra fordon drivs med HVO biodiesel. Så vill du göra ett val som är lika hållbart för ditt projekt som för planeten är du varmt välkommen till oss!

Borghamns Stenförädling AB Stenvägen 6, 592 93 Borghamn Tel. +46 (0)143-201 74 info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se

Kolmårdsmarmor.

Ljusgrå Borghamnskalksten.


SNABBA BESPARINGAR FÖR FASTIGHETER •

Smart termostat för fastigheter

Återbetalningstid ca 2-3 år även för mindre fastigheter

Effektiv märkesoberoende styrning

Realtidseffekt med Ngenic Track

IMD för flerbostadshus

Se var och när förbrukningstoppar uppstår

Rättvis fördelning av förbrukning

Bättre energiprestanda och lägre kostnader

FULL KONTROLL & INGA KONSTIGHETER!

LÄS MER PÅ: NGENIC.SE/FORETAG

Högpresterande i alla väder Tel: 08 446 806 11 info.sverige@formica.com Formica, the Formica Anvil Device and Vivix are registered trademarks of The Diller Corporation.

© 2018 The Diller Corporation



Rörmontage Rörmontageoch och svetsning svetsninginom inom Fjärrvärme,Fjärrkyla, Fjärrkyla, Fjärrvärme, h c o e g a Gas, Vatten ochVVS VVSiihela helaSverige. Sverige. t n Gas, Vatten och o m r Rö

m o n i g n i , n a s l . t y e e k g r i r sv r ä e j F v S , e a l m e r h ä i v r S r V ä j V F ärm v h r r c ä j o f r n e t ler fö t a r t a n V e ten c t t , a n s v e n a m r o G och va av abb Installation och av byte av abbonentcentraler för fjärrvärme Utför även byten abonnentcentraler för fjärrvärme, och kylasamt samt kulvertbyten av värme och varmvatten fjärrkyla kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten somtotalentreprenader. totalentreprenad. som e

me yte r b ä v h c v o a ten tion Installa amt kulvertby as l y k h nad. c e o r p e r t alen t o t m o s

ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX195 195••177 17724 24Järfälla Järfälla BOX www.rvm.nu Tel 08-580 813 00 ••www.rvm.nu

EN


www.heda.se

• • • •

Industrigolv Golvvård Betongpumpning Armering

www.ahlsrodindustrigolv.se

www.jodacon.se

PRO OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. www.medicalcare.se


JPC är markentreprenören vid utförande av grund och finplaneringsentreprenaden beträffande projektet Brf Wellingeby Vattenfallet 17. Vår styrka är en egen maskinpark och yrkeskunnig personal där vi tar ett helhetsansvar med återkommande kundrelationer.

jpcentreprenad.se

08-410 360 90

Din leverantör av stallventilation

Brickor Delsjös Golfrestaurang Annonsyta 140x90 mm

Byggspecialister i samverkan Byggspecialister i samverkan Byggspecialister i samverkan

www.interoc.se www.interoc.se 08-20 05 05 10 10 08-20

Tel: 0150-487700

www.interoc.se 08-20 05 10

Vi hjälper er med Dörr & fönster val av gaslarm TILLRÄCKLICKT SMÅ FÖR ATT GE SERVICE.

Fasad •• Balkong •• Dörr & fönster fönster FasadFasad Balkong Dörr & •ByggBalkong • VVS • Plattsättning • & fastighetsservice VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice

VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice STORA NOG DITT Vi har ett stort utbudFÖR av gaslarm, såvälNÄSTA bärbara somPROJEKT

pecialister i samverkan www.interoc.se Byggspecialister i samverkan

08-20 05 10

stationära, som kan detektera de flesta gaserna.

www.interoc.se 08-20 05 10

Fasad • Balkong • Dörr & fönster S • Plattsättning • Bygg& fastighetsservice Fasad • Balkong • Dörr & fönster VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice

Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just www.el-finess.se info@el-finess.se er verksamhet.

Vi hjälper er med val av gaslarm Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

08-774 05 90 www.proregcontrol.se


FÖLJ MED TILL TRÄDGÅRDEN Nu gör Skeppsviken sig beredd för ännu ett spännande byggprojekt i Skövde. Den här gången handlar det om att uppföra 68 hyresrätter för Skövdebostäder i den snabbt växande och populära stadsdelen Trädgårdsstaden. Trädgårdsstaden har seglat upp som ett av Skövdes mest

spännande områden. Vad som är särskilt intressant är hur platsen erbjuder ett attraktivt liv för så många olika målgrupper. Det är så det blir när boendeformerna varierar. Och nu är det dags för hyresrätter! Skeppsviken har nyligen skrivit kontrakt med Skövdebostäder om att uppföra 68 hyreslägenheter i tvåplanslängor. Peter Lennartsson, VD på Skeppsviken Bygg i Skövde, intygar:


- Det här ser vi verkligen fram emot. Skeppsvikens vision är att finnas på alla delar av bostadsmarknaden, och i och med det här projektet får vi möjlighet att erbjuda funktionella hyreslägenheter för alla. De 68 moderna lägenheterna kommer att komplettera utbudet i området, där villor och bostadsrätter samsas i harmoni med fler och fler tillkommande hyresrätter. Lägenheterna kommer att

variera i storlek, från 1:or på 35 kvadratmeter till 4:or på 95. Det är inte första gången Skeppsviken figurerar i Trädgårdsstaden. Man har tidigare uppfört Lassagården, 20 energisnåla radhus, ett projekt som såldes slut snabbt. Byggstart för projektet sker under våren 2021 och vi räknar med de första hyresgästerna ska kunna flytta in till sommaren 2022.


Nya Projekt

Mars 2021

NYTT INNOVATIONSPROJEKT SKA LÄGGA GRUNDEN FÖR FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE I februari inleder Riksbyggen, RISE, Haparanda kommun och Hudiksvalls kommun ett innovationsprojekt för framtidens äldreboende, projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Projektet syftar till att få fördjupade kunskaper hur man kan bygga framtidens boende för äldre genom att ha fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa. Målsättningen är att öka förutsättningarna för en ökad livskvalitet för boende, god arbetsmiljö och mer kostnadseffektiv verksamhet. – Det här är ett mycket spännande samarbete där vi tillsammans skapar förutsättningar för en ökad livskvalitet för de boende, mer kostnadseffektiv verksamhet samt god arbetsmiljö för personalen. Nyckeln är mer information som samlas in genom fastigheten, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare på Riksbyggen. – Internet of Things, IoT, har stor potential att bidra till ökad livskvalitet, behovsanpassade lösningar och ökad trygghet. Vi på IoT Sverige är stolta att kunna stödja detta innovationsprojekt där starka aktörer samverkar med teknik som medel för att utveckla framtidens äldreboende, säger Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige. – RISE ser stor potential med att kunna dela information mellan olika behovsägare för att skapa nya tjänster och större nytta för boende, medarbetare, fastighetsförvaltning. Genom projektet kan vi tydliggöra spelregler och förutsättningar för att kunna skapa äldreboende som ligger i framkant och är rustade för den digitala utvecklingen, säger Jonas Ek, projektledare på RISE.

100

– Det är spännande att få delta i ett projekt som nyttjar möjligheterna i digital teknik för att forma morgondagens äldreboende. Det ligger i linje med kommunens ambitioner och det digitala utvecklingsarbete vi bedriver, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvalls kommun. I Haparanda har bygget påbörjats för att skapa ett nytt särskilt boende med 80 lägenheter för äldre som har behov av vård och omsorg. I Hudiksvall planeras för ett liknande boende med 96 lägenheter, särskilt anpassade för personer med demensdiagnos. I båda fallen har kommunen och Riksbyggen gemensamt stiftat en kooperativ hyresrättsförening som tillhandahåller en lämplig fastighet. Målet för projektet är att ta fram en guide för hur man kan bygga framtidens boende för äldre. Guiden kommer innehålla krav, erfarenheter och projekteringsanvisning på digital infrastruktur och fastighetsförvaltning för det framtida äldreboendet. Inom ramarna för projektet kommer även digital tvilling av ett framtida boende för äldre att tas fram. I denna virtuella byggnad kan händelser simuleras och analyseras samt ligga till grund för utveckling av nya tjänster inom vård och omsorg. – Vi vill skapa nytta på ett kontrollerat och innovationsfrämjande sätt för framtidens äldreboende genom att förstå hur behov, fastighetens infrastruktur och verksamhet kan samspela, säger Sophie Dahlström, verksamhetsutvecklare på Riksbyggen. Projektet pågår till och med februari 2023. Det är ett av 22 nya innovationsprojekt kring sakernas internet, IoT, som finansieras gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.


Nya Projekt

Mars 2021

101

Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


Nya Projekt

Mars 2021

102

BILD: Anna Kristinsdóttir

BILD: Anna Kristinsdóttir

LILJEWALL HAR RITAT ICA FASTIGHETERS FÖRSTA BUTIK I TRÄ – NU ÄR DEN FÄRDIGSTÄLLD I slutet av november 2020 öppnade ICA Supermarket i Lindvallen. Butiken som är uppförd helt i massivträ är utformad och projekterad av Liljewall på uppdrag av ICA Fastigheter. Ambitiösa hållbarhetsmål har gett en modern matbutik med högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. Den fjällstugeinspirerade byggnaden är ICA Fastigheters första butik helt i trä. Redan på avstånd utmärker sig butikens huvudentré genom ett stort glasparti som lyser upp i fjällmiljön. Vindfånget som möter kunderna ger association till en stuga mitt i skogen bland trädliknande pelare. Väl inne i butiken är doften av trä påtaglig. Det nakna träet är synligt i den öppna lokalen, ända upp till takbjälkarna. Att arkitekturen är inspirerad av Dalarnas tidlösa fjällbebyggelse är uppenbart. En konstruktion i massivträstomme blev ett självklart val för att ge byggnaden ett lågt klimatavtryck och uppnå de höga hållbarhetsmålen. Med trä från svenska skogar kortades transporter och utsläpp minskades. – De höga hållbarhetsambitionerna i projektet går helt i linje med hur vi jobbar med hållbar samhällsutveckling. Massivträ är ett klimatsmart byggnadsmaterial och vi vill gärna visa på dess mångsidighet, därför är det extra kul att få använda det i ett


Nya Projekt

Mars 2021

handelsprojekt som detta, säger Camilla Gyllestrand, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall. Förutom att det är bra materialval ur hållbarhetssynpunkt ger träet även byggnaden en egen karaktär med många gestaltningsmässiga fördelar. Fasaden är klädd i liggande limträpanel och är behandlad med svart slamfärg. Även interiören bjuder på mycket trä. Här är träet omålat vilket ger ett varmt och inbjudande intryck. Sälenfjällens nya ICA Supermarket är ett fint exempel på hur material, form och funktion samverkar till en harmonisk helhet. – Vi på Liljewall hoppas att detta projekt kan inspirera och visa på hur kulturell tradition och klimatsmart tänkande kan fungera ihop med höga krav på funktion och gestaltning. Vi vill även tacka ICA Fastigheter och hoppas att såväl handlare som kunder kommer att trivas med butiken, säger Hampus Larsson, arkitekt på Liljewall. I drygt ett år har man kunnat följa bygget av den nya ICA Supermarket när den vuxit fram längs med väg 66 i natursköna Sälenfjällen. Den nya butiken som ägs och förvaltas av ICA Fastigheter ersätter den mindre ICA Nära Lindvallen för att svara till den ökande fjällturismen. På en yta av 2 100 kvadratmeter erbjuds ett fullskaligt färskvarusortiment och betydligt bättre parkeringsmöjligheter än tidigare.

103

BILD: Anna Kristinsdóttir


Nya Projekt

Mars 2021

SÄLJSTART FÖR RIKSBYGGENS TREDJE ETAPP PÅ SÖDERGÅRDEN I UDDEVALLA Brf Guldäpplet är Riksbyggens tredje och sista etapp på Söderskolans historiska mark i Uddevalla och nu pågår säljstarten. Den tredje etappen består av 33 bostadsrätter och inflyttningen planeras till våren/sommaren 2023. I projektet blir det många hållbarhetssatsningar, bland annat solceller på taket, laddstolpar för elbilar och sedumtak. – Med Brf Guldäpplet fullbordar Riksbyggen området Södergården. Intresset inför den sista etappen är stort precis som i de tidigare projekten. Läget är mycket attraktivt och vi kommer att bygga lägenheter i många olika storlekar, från ett rum och kök till stora femmor säger Charlotte Berndtsdotter, säljare på Riksbyggen Bostad. I den andra etappen, Brf Guldpennan, är det inflyttning i juni och alla lägenheter i den etappen är slutsålda sedan länge. Den första etappen på Södergården är inflyttad sedan drygt 3 år sen. – Södergården är ett perfekt läge för den som vill bo centralt och ha nära till allt men ändå ha en lugn och trivsam miljö. Alla lägenheter, utom ettorna, har inglasad balkong. De större lägenheterna har till och med två balkonger, berättar Charlotte Berndtsdotter. Husen byggs med högt ställda miljökrav och kommer att certifieras i enlighet Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt handlar det om 15 olika områden som bedöms för certifieringen. Brf Guldäpplet får dessutom solceller på taket, laddstolpar för elbilar och sedumtak. Inflyttning i Brf Guldäpplet planeras till våren/sommaren 2023. – Med Riksbyggens Trygghetsfilosofi erbjuder vi ekonomisk trygghet utöver det vanliga i bostadsköpet. Genom Trygghetsfilosofin hjälper Riksbyggen exempelvis till ekonomiskt om köparen inte lyckas sälja din bostad, blir sjukskriven eller arbetslös, säger Charlotte Berndtsdotter.

104


Nya Projekt

Mars 2021

105


Nya Projekt

Mars 2021

KLARTECKEN FÖR NY STADSDEL I SOLNA VID T-BANA SÖDRA HAGALUND >>>

106


Nya Projekt

Mars 2021

107


KLARTECKEN FÖR NY STADSDEL I SOLNA VID T-BANA SÖDRA HAGALUND Nu ska en ny stadsdel byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i Solna. Stadsdelen som utformas av BSK Arkitekter får förskola, 600 bostäder och 2 000 arbetsplatser i en kontorsbyggnad som blir ett landmärke i Solna. Det står klart efter att kommunfullmäktige i Solna Stad antagit detaljplanen för Södra Hagalund. - Vårt mål är att utforma en inkluderande stadsdel i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Blandningen av bostäder och arbetsplatser bidrar till ett tryggt och livfullt område där människor är i rörelse både på dagen och på kvällen, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter. Arbetet med den nya stadsdelen påbörjas 2021 och ska vara klart när tunnelbanan invigs 2028. Förutom två kvarter med bostäder får stadsdelen ett tolv våningar högt kontorshus med stora gröna terrasser. Vid sidan av 2 000 nya kontorsarbetsplatser rymmer fastigheten även restauranger och butiker. - Den nya kontorsbyggnaden blir ett arkitektoniskt landmärke i Solna som syns ända från Hagastaden i Stockholm. Byggnadens terrasseringar mot det nya torget och tunnelbanans entré, skapar bästa möjliga ljusförhållanden och ett variationsrikt möte med Solnavägen, säger Lise-Lott Söderlund, VD och chefsarkitekt på BSK Arkitekter. Kontorsbyggnaden har högt satta mål för hälsa och hållbarhet. Fastigheten utformas enligt en certifiering för hälsa och välbefinnande i arbetslivet, WELL-certifiering. Miljöcertifieringar som Miljöbyggnad Guld eller BREEAM Excellent ligger också till grund för byggnadens utformning. Den nya stadsdelen utvecklas i nära samarbete mellan Solna stad, Nordr (fd Veidekke Eiendom) och BSK Arkitekter.

- Det här är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt där Södra Hagalund blir en nod i det växande Solna. Med Solnavägens nya utformning, ett brett innehåll och mycket god tillgänglighet knyter nya stadsdelen samman Hagastaden i Stockholm med Solna centrum. Det är roligt att ett intensivt och mångårigt utvecklingsarbete med många inblandade aktörer nu resulterar i en detaljplan för en helt ny och attraktiv stadsdel i Solna, säger Torbjörn Wiberg, ansvarig affärs- och projektutvecklare på Nordr för Södra Hagalund. Stadsdelen Södra Hagalund är en del av förvandlingen av Solnavägen till ett grönt stadsrum som binder ihop Solna med Stockholm. Solnavägen i sin helhet ska omvandlas från trafikled till en stadsboulevard där cykel, gång och busstrafik får mer plats i framtiden på bekostnad av biltrafiken. Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på tunnelbanans gula linje, förbinder T-Centralen och Odenplan med Arenastaden.



Nya Projekt

Mars 2021

110

AKADEMISKA HUS INVESTERAR HALV MILJARD I NY BYGGNAD FÖR HANDELSHÖGSKOLAN >>>

ILLUSTRATION: Johannes Norlander Arkitektur + Arup


Nya Projekt

Mars 2021

AKADEMISKA HUS INVESTERAR HALV MILJARD I NY BYGGNAD FÖR HANDELSHÖGSKOLAN Akademiska Hus satsar 529 miljoner kronor i en ny byggnad vid Handelshögskolan i centrala Göteborg. Byggnaden gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik. Projektet innebär också att en av Västlänkens stationsuppgångar integreras i den nya byggnaden. Handelshögskolans utbildningar är attraktiva och bland de mest sökta i Sverige. Men de befintliga lokalerna är trångbodda och institutionerna sitter spridda på flera olika adresser. Den nya byggnaden skapar större och mer flexibla ytor för både medarbetare och studenter, och gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett och samma tak. – Genom att lägga till ytterligare en arkitektoniskt högklassig årsring i kvarteret får Handelshögskolan en attraktiv fysisk lärandemiljö i internationell framkant. Nybyggnaden kommer att förstärka Handelshögskolans förmåga att vara en öppen plats för det kreativa samtalet som bidrar till nydanande kunskapsutveckling. Därmed skapas en grundläggande förutsättning för vår fortsatta utveckling som en allt starkare akademi i nära samklang med det omgivande samhället, säger Per Cramér, dekan för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den nya byggnaden omfattar cirka 10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan ovan mark. Här ryms bland annat en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, café, kontor och studentarbetsplatser. Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har material med hög klimatpåverkan som marmorgolv,kalkstensfasad och granitsten återbrukats för att återanvändas i andra byggprojekt. Marmorgolvet från den gamla byggnaden kommer exempelvis att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan. – Det kommer att bli en fantastisk byggnad som både kommer ta plats mitt i staden och passa in väl i omgivande arkitektur. Vi bygger med tanke på framtiden, både genom höga hållbarhetskrav, men också genom att göra lokalerna flexibla och möjliga att förändra över tid och på så vis underlätta Handelshögskolans framtida utveckling, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

111

Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter och vinnare blev Johannes Norlander Arkitektur, vars bidrag samspelar med befintlig bebyggelse och ger möjligheter till flexibla lokaler med fokus på pedagogik och nya former för lärande. Den nya byggnaden för Handelshögskolan planeras stå klar 2025.

UPPGÅNG FRÅN VÄSTLÄNKEN

Utöver att Handelshögskolan får nya ändamålsenliga lokaler innefattar byggnaden också en uppgång från Västlänken station Haga. Uppgången är integrerad i den nya byggnaden och placerad vid hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången blir Handelshögskolan en än tydligare del av staden, med förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda samtidigt som den gröna Vasaallén bevaras intakt som attraktivt flanerings- och cykelstråk. – När nu Handelshögskolan bygger nytt mitt i myllret på Vasagatan, är det ett steg i att utveckla kunskapsstaden Göteborg så att våra studenter och medarbetare även i framtiden bidrar till ett levande stadsliv. Vi vill att våra lokaler ska vara inbjudande och fungera som mötesplatser mellan akademi och samhälle, vilket Handelshögskolan kommer bli ett bra exempel på, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. Planerna på en utbyggnad av Handelshögskolans lokaler har pågått under flera år. I maj 2014 bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad. Tävlingen arrangerades i samråd med Göteborgs universitet, Göteborgs

ILLUSTRATIONE: Johannes Norlander Arkitektur + Arup


Vi förstår att du strävar e�er en upprätthållen dri� och ett effektivt kra�verk utan processavbrott.

DRIFTTID + LIVSTID Du får hjälp av vår expertis och erhåller fälttestade metoder för långsiktig, säker och effektiv dri�.

Endress+Hauser hjälper dig att förbättra dina processer: • Med innovativa installationskoncept utförda under dri� för att minimera dri�stopp • Med expertråd som leder dig från koncept till dri�sättning • Med mätteknologier, tillbehör och förmonterade komponenter för bättre effektivitet

Vill du lära dig mera? www.se.endress.com/power-energy


Specialister på processutrustning i titan och rostfritt stål www.viflow.se


Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


• Byggnads- och industriställningar • Väderskydd • Fallskydd • Stämp

www.tbs-scaff.com


Kvalificerade bygg- och projektledningstjänster www.viapm.se

Tungt Industriunderhåll 0551-604 66

Totalentreprenör av stommar i KL-trä

EDINA STENSÄTTNING utför stensättning och markarbeten för stora företag och privatpersoner. Husgrunder, vägar, finplanering, plantering, och parkanläggninger. 073-969 50 81 fix@edina.nu www.edina.nu


HAVSNÄRA BOENDE, SERVICE & LOKALER MED SMÅBÅTSHAMN INTILL

19.000

kollegor i branschen använder NEXT - gör det du också!

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag!

next-tech.com

NEXT ONE TECHNOLOGY AB | S:T LARSGATAN 32B | 582 24 LINKÖPING | SALES@NEXT-TECH.COM


Preconal utvecklar, tillverkar och installerar fasader, glastak, dörrar, fönster säkerhetsdörrar, branddörrar i glas och metall. Vi finns på samtliga orter: Halmstad (HK), Falkenberg, Karlstad, Arboga & Malmö. Kontakta oss redan idag på 0346-554 50 för att få reda på hur vi kan supportera dig i ditt projekt.

www.taktjanst.com


054-13 10 10 • info@norrstrandsgolv.com • www.norrstrandsgolv.se

Energiffektiv luftavfuktning vid alla temperaturer Spara energi med energieffektiva luftavfuktare Lika effektiva även vid låga temperaturer

Enkel installation utan onödiga rördragningar Smart självstyrning - uppkopplad


Nya Projekt

Mars 2021

120

SÄLJSTART FÖR 99 LÄGENHETER I RIKSBYGGENS BRF KAPRIFOLEN I KUNGÄLV >>>


Nya Projekt

Mars 2021

121


Nya Projekt

Mars 2021

122

SÄLJSTART FÖR 99 LÄGENHETER I RIKSBYGGENS BRF KAPRIFOLEN I KUNGÄLV Nu startar försäljningen av Riksbyggens fjärde etapp i Kongahälla, Kungälv. Brf Kaprifolen kommer att bli Kungälvs högsta hus och hållbarhet finns med genom hela projektet. Det blir solceller på taken, till varje parkeringsplats kommer det att finnas laddstolpar och det kommer att finnas både bil- och cykelpool. – Äntligen dags för Riksbyggens efterlängtade fjärde etapp i Kongahälla. Intresset av att köpa nyproduktion i Kongahälla är stort och anledningarna är många, till exempel att få en bekväm vardag med närhet till ”allt” gör kvarteret väldigt attraktivt, Louise Stenbom, säljare på Riksbyggen. Husets arkitektur erbjuder många olika typer av planlösning, allt från yteffektiva 1:or till rymliga 5:or. – Sista dag att skicka in val av lägenhet är den 2 mars för att vara med i första fördelningen och använda poäng som medlem i Riksbyggen Förtur. Efter köbearbetning av Förturskö erbjuds lediga lägenheter till öppna marknaden enligt principen först till kvarn, säger Louise Stenbom. Riksbyggen bygger med fokus på hållbarhet- i föreningen kommer det att finnas både bil- och cykelpool. Huset kommer att ha solceller som förser föreningen med el till de gemensamma utrymmena. Delar av huset kommer att ha sedumtak som bidrar till fördröjning av dagvattnet och ger en grönare stadsbild. Riksbyggen installerar också laddstolpar på varje parkeringsplats i garaget. – Riksbyggen ger en extra bonus till våra köpare i Brf Kaprifolen och ger varje hushåll ett årskort till ”Regionen Runt” som gäller för zonerna ABC i samband med inflyttningen. Hållbarhet handlar inte bara om husen i sig utan minst lika mycket om att skapa förutsättningar för en mer hållbar vardag, säger Louise Stenbom. HYR FÖRST - KÖP SEN

I samband med säljstarten får Kungälv en ny boendeform, Hyrköp av bostadsrätt, för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Sex av de 99 bostadsrätterna i Brf Kaprifolen kommer att kunna Hyrköpas av unga vuxna upp till 35 år, dessa släpps lite senare men redan nu kan man se vilka lägenheterna är. Resterande 93 lägenheter är vanliga bostadsrätter. – Vi vill göra det enkelt för unga att hitta en egen bostad. Därför har Riksbyggen lanserat en modell som vi kallar Hyrköp, som vänder sig till personer i åldern 18-35 år. Hyrköp innebär att du som inte har något förstahandskontrakt eller äger en bostad har möjlighet att hyra en lägenhet med option att köpa den inom fem år, säger Karin Ekström, sälj och marknadsansvarig på Riksbyggen Bohus-Vänern. HYRKÖPS-MODELLEN I KORTHET:

Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år. Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort. Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex. När Hyrköps lägenheterna släpps kommer de i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter. Om hyrköparen inte köper sin bostadsrätt får personen bo kvar som hyresgäst.


Nya Projekt

Mars 2021

123


Nya Projekt

Mars 2021

NYRÉNS OCH GÄVLE KOMMUN VISAR PLANER PÅ NY MÄRKESBYGGNAD VID SLOTTSTORGET Gävle kommun går vidare med planerna på ett nytt kultur- och bildningscentrum mitt i stan. Under en pressträff den 19 februari visade kommunen och Nyréns Arkitektkontor upp illustrationer av den nya byggnaden. Nyréns tilldelades uppdraget i april 2020 och har sedan dess utvecklat den nya mötesplatsen som kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, hörsal, café, bio och ytor för kreativt skapande och studier. Byggnaden ska samspela med både den lägre bebyggelsen i Gamla Gefle och mot det öppna offentliga stadsrummet vid Slottstorget. - Det känns otroligt roligt att jobba med en offentlig byggnad av den här karaktären, men såklart är det också väldigt utmanande. Därför har samarbetet med våra beställare och teamet på Nyréns varit ovärderligt. Vi diskuterar, utreder och prövar allt vi gör tillsammans. Den här byggnaden är framför allt en mötesplats, ett vardagsrum, där gävleborna och många fler kan umgås, inspireras och lära. Jag ser fram emot att se den färdiga byggnaden och hur den kommer att användas, säger Johan Forsman Sachs, uppdragsansvarig arkitekt på Nyréns Arkitektkontor. Den totala ytan, cirka 8600 kvadratmeter, är fördelat på fem våningsplan. Målsättningen är att bygget ska vara klart 2023. BESTÄLLARE: GÄVLE KOMMUN UPPDRAGSANSVARIG ARKITEKT: JOHAN FORSMAN SACHS. PROJEKTTEAM PÅ NYRÉNS: DAG CAVALLIUS, LOWA SUNDH, VERONICA FELTRE, MAITE SANCHEZ, EBBA SJÖDAHL, RASMUS ANDERSSON, JOHAN SÖDERBERG, MÅNS KÄRNEKULL, ERNESTO GARCIA, KARIN BROMS, NICOLAS PHILIP, INGRID FRYKHOLM, ANDREU TABERNER OCH BENGT ISLING.

124


Nya Projekt

Mars 2021

125


Nya Projekt

Mars 2021

MIDROC PROPERTIES SÄLJSTARTAR 12 EXKLUSIVA BOSTÄDER I NATIONALROMANTISK STIL PÅ LIDINGÖ Midroc Properties utvecklar sex friliggande och parvillor i kvarteret omringat av Lyckostigen, Södra Kungsvägen, Drömstigen och Trädgårdsvägen i södra Brevik. Det blir två grundtyper av hus med lite olika uttryck, men båda är inspirerade av 1920-talets nationalromantiska arkitektur med flera tidstypiska formelement – alla med sin speciella charm. - Tanken är att det ska kännas som om varje hus är byggt vid olika tillfällen och av olika byggare, precis som då det mesta i villastaden kom till. Därför skiftar fasadmaterialen, takens utformning och kulörerna i Brf Lyckoterrassen, säger Jakob Ljunggren, Affärschef på Midroc Properties. Hälften av de sex husen har träfasad, sadeltak i tegel med rundad takfotsdetalj och hälften har putsad fasad, valmat tak i plåt och utstickande takfot. Varje bostad blir cirka 239 kvadratmeter fördelade på tre plan, varav ett i suterräng. Där dåtid, samtid och framtid möts Breviks villastad är en kulturhistoriskt värdefull miljö, och mycket kraft har lagts på att Brf Lyckoterrassen ska smälta in väl för att bevara den ursprungliga karaktären i området. I Brevik centrum ligger bland annat restauranger, en livsmedelsbutik och ett bageri. I närområdet finns även skolor, förskolor, fotbollsplaner,

126

tennisbanor, gym och en populär pulkabacke. Fakta om Brf Lyckoterrassen Midroc utvecklar Brf Lyckoterrassen som innehåller 12 bostadsrätter fördelade på 6 parvillor. Bostäderna är på 6-7 rok och mellan 234-239 kvadratmeter. Säljstarten är den 22 februari 2021 och preliminär inflyttning blir mars-augusti 2022. Försäljning sker via Bjurfors Nyproduktion.

5, .¨54&37*$& "# www.tkms.se


Ett komplett måleriföretag i Skellefteå Nymålat är ett måleriföretag som erbjuder ett komplett tjänstutbud inom byggnadsmåleri in- och utvändigt. Vi finns på Industrivägen 30, Skellefteå. Har lång erfarenhet och bred kompetens med måleritjänster som ligger i tiden, samt med de gamla traditionella måleritjänsterna. Ett personligt kvalitetsansvar från första till sista penseltaget, små som stora arbeten. Vi är medlem i Målaremästarna!

Industrivägen Företaget som håller 30 färgen Öppet: Måndag-fredag 07.00–16.00. Tel 0910-77 53 00 • Fax 0910-77 53 01

0910-77 53 00

ARKITEKTKONTORET med kompetens från program, skiss till projekt- och byggledning Tel. 0611-55 50 15 www.arconi.se

NYA PARADISET PÅ KUNGSHOLMEN I STOCKHOLM

Ett nytt kontorshus med trästomme som kombinerar modernt storskaligt träbyggande med en urban kontext. Under utveckling tillsammans med Fabege.


Nya Projekt

Mars 2021

128


Nya Projekt

Mars 2021

STORT INTRESSE FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER I HAGA NORRA >>>

129


Nya Projekt

Mars 2021

130


Nya Projekt

Mars 2021

STORT INTRESSE FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER I HAGA NORRA: 95% av lägenheterna bokade - Nu släpper BRABO nästa etapp Stort intresse för nyproducerade lägenheter i Haga Norra: 95% av lägenheterna bokade - Nu släpper BRABO nästa etapp Stark bostadsmarknad och mer tid i hemmet driver hög säljtakt. I BRABOs senaste projekt Haga Norra etapp 1 har 145 lägenheter bokats sedan 26 oktober 2020, vilket motsvarar 95% av de 153 lägenheterna i projektet. Bostadsmarknaden har trots pandemin under 2020 och början av 2021 visat sig stark med en fortsatt stor efterfrågan och stigande priser på bostadsrätter. Vi ser också en trend i att många spenderar mer tid i hemmet vilket ställer krav på funktioner som

131

t.ex. co-working space i huset. Ökad efterfrågan på bostadsrättspriser i Stockholm och Solna Enligt Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i Stockholms län ökat med 7,2% de senaste 12 månaderna (jan 2020-jan 2021). Även i Solna kommun har priserna ökat. Från januari 2018 till januari 2021 har snittpriset per kvadratmeter ökat med cirka 12%. Januari 2021 var även den månad med högsta snittpriset någonsin i Solna kommun. Mer tid spenderas i hemmet Den starka bostadsmarknaden har givetvis flera förklaringar men en trend verkar vara att boendemiljöer har blivit mer centrala i våra liv då mer tid spenderas i hemmet. I en undersökning som genomfördes på Hemnet i oktober 2020 svarade 42 procent att deras intresse för att flytta har ökat sedan i mars. Av de tillfrågade var det 13 procent som uppgav att deras ökade intresse hade att göra med att mer tid spenderas i hemmet under rådande omständigheter. Detta ställer nya krav på utformningen av framtidens boende. Bostadsutvecklaren BRABO tror att egna lägenheter i kombination med gemensamma ytor för de boende för att umgås, arbeta och aktivera sig i är nyckeln till framtidens boende. Co-working space och andra funktioner i huset I projektet Haga Norra har fokus lagts på ett aktivt liv hemma. I huset finns gemensamma ytor i form av co-working space, gym och hobbyrum. Något som visat sig vara eftertraktat under höstens säljstart av första etappen i projektet. - Vi är mycket nöjda med vår produkt i Haga Norra. Vi tror att vårt koncept ligger rätt i tiden. Gemensamma ytor för arbete och aktivitet, närhet till innerstan, bra kommunikationer och grönområden i närheten är precis vad bostadsköpare vill ha idag, säger Fredrik Mattsson, vd på BRABO. Efter försäljningsframgången av första etappen släpper BRABO nu Haga Norra etapp 2, som består av 115 bostadsrätter placerade i samma kvarter som första etappen. - Med tanke på den höga försäljningstakten under hösten så känns det rätt att nu gå ut med nästa etapp. Det är många som hör av sig och undrar när försäljningen av nästa etapp kommer ske, och som det ser ut nu kommer vi sälja etapp 2 under våren 2021, säger Fredrik Mattsson. BRABO har nu börjat att ta emot intresseanmälningar för Haga Norra etapp 2 via sin hemsida brabostockholm.se. Alla intressenter kommer få löpande information inför säljstarten. Området Haga Norra Haga Norra är en ny stadsdel mellan Solna Station och Hagaparken. BRABO uppför i samarbete med Fabege de första två kvarteren i stadsdelen med totalt 420 bostäder. I kommande kvarter planeras fler bostäder och även kontor. När tunnelbanan kommer till Arenastaden planeras en uppgång några minuters promenad från Haga Norra. När stadsdelen står färdig kommer den att rymma 2 000 boende och 5 000 arbetande. HAGA NORRA ETAPP 2 ANTAL LÄGENHETER: 115 ST LÄGENHETSTYPER: 1-4 RUM OCH KÖK LÄGENHETSSTORLEKAR 30-100 KVADRATMETER INFLYTTNING: FRÅN MAJ TILL SEPTEMBER 2022 BILD: 83A.JPG, 83B.JPG


Nya Projekt

Mars 2021

132


Nya Projekt

Mars 2021

133

DAGS FÖR UTHYRNING AV HYRESRÄTTER I BREDVIK Nu går startskottet för uthyrning av hyresrätter på kvarteret Tunnlandet, Växjöbostäders nya bostadsområde i stadsdelen Bredvik. Bostadsbolaget Växjöbostäder utökar sitt bostadsbestånd och erbjuder nu fler attraktiva bostäder i Växjö. Nu startar uthyrningen på Tunnlandet, i den nya stadsdelen Bredvik. Bostadsområdet ligger naturskönt, med både skog och sjö inpå knuten, endast 5 km från stadskärnans utbud. Totalt byggs 70 lägenheter, i fyra etapper, fördelat på sju hus med fin träfasad. Husen byggas enligt Växjö kommuns träbyggnadsstrategi, som passar perfekt i denna miljö. - Vi fortsätter att bygga staden, och det gör vi i Växjös anda med moderna lägenheter i trä som smälter in i den omgivande miljön. Närheten till naturen ger livskvalitet men även de faciliteter som erbjuds med närheten till staden gör detta till ett riktigt bra projekt där vi är säkra på att våra framtida hyresgäster ska trivas, säger Rene Jaramillo, ordförande i Växjöbostäder. De sju husen bildar en gemensam innergård för de boende. Byggnationen har inspirerats av Sveriges äldsta trästäder, som en stad i staden. Lägenheterna har hög standard, ljus inredning och modern utrustning med egen balkong eller uteplats. Parkeringsplats kommer att kunna hyras i mån av tillgång. - Det känns riktigt bra att kunna erbjuda lägenheter i en ny stadsdel som växer fram längs en av Växjös vackra sjöar. Vi är övertygade om att de som väljer att flytta in här kommer att vara nöjda med sitt moderna och hållbara boende”, säger Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder. ETAPP 1: UTHYRNINGEN STARTAR 17 FEBRUARI. INFLYTTNING 1 DECEMBER 2021. TOTALT 10 LÄGENHETER. ETAPP 2: UTHYRNINGEN STARTAR 14 APRIL. INFLYTTNING 1 FEBRUARI 2022. TOTALT 20 HYRESRÄTTER. ETAPP 3: UTHYRNINGEN STARTAR 26 MAJ. INFLYTTNING 1 APRIL 2022. TOTALT 10 HYRESRÄTTER. ETAPP 4: UTHYRNINGEN STARTAR 15 SEPTEMBER. INFLYTTNING 1 JUNI 2022. TOTALT 30 HYRESRÄTTER. KORT FAKTA OM TUNNLANDET ADRESS: HÖGÖVÄGEN 24, 26, 28 OCH ADELAS VÄG 5, 7, 9 ANTAL LÄGENHETER: 70 HYRESRÄTTER STORLEK: 2 – 4 RUM OCH KÖK UTHYRNING: STARTAR 17 FEBRUARI VIA BOPLATS VÄXJÖ INFLYTTNING: FRÅN 1 DECEMBER 2021 ARKITEKT: LBE ARKITEKTER TOTALENTREPRENÖR: DYNACON CONSTRUCTION AB


STARKA PARTNERS KRING…

…EN STARK KÄRNA Göthes Industribeslag grundades 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås & beslag samt Skandinaviens ledande grossist till OEM Industri dvs Dörr-, Fönster- & Fasadindustrin. Vi har över 50 olika varumärken i vårt sortiment och du får alltid en samlad leverans. Det är smart logistik som sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage. Du som kund spar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar, dvs lägre CO2 - avtryck. Smidigt för dig och bra för miljön. Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept - En hållbar affär!

Huvudkontor: Box 1928, 791 19 Falun (Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun) • Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Lager: Falun & Stockholm • Telefon: 010 - 483 40 00 • Order @ kundservice: 010 - 483 40 25 • order@gothes.se • gothes.se


Paint AP från Nils Malmgren AB färger och lacker med

unikt framtagna egenskaper Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper. I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust. Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se


ör er

LJUDGOLV LJUDGOLV

Ombyggnad Ombyggnad av vindar. av vindar. Stepisolen Stepisolen läggs läggs direkt direkt på på underlaget, underlaget, därefter därefter gjuter gjuter man man direkt direkt på på materialet, materialet, för för att uppnå att uppnå bästa bästa resultat. resultat. Stepisolgolv Stepisolgolv i kombination i kombination med med golvbeläggning golvbeläggning av plast av plast ellereller linoleum, linoleum, uppfyller uppfyller konstruktionen konstruktionen luft-luftochoch stegljudsklass stegljudsklass BiB SSi SS 01 52 01 67 52 på 67 på träbjälklag träbjälklag ochoch klass klass A på A på betongbjälklag. betongbjälklag. Sportgolv. Sportgolv. Stepisolvskiva(50 Stepisolvskiva(50 mm) mm) ochoch 2 st216 st mm 16 mm spånskivor, spånskivor, samt samt golvbeläggning golvbeläggning av plast av plast ellereller trä.trä. Gymgolv. Gymgolv. Stepisol Stepisol Silence Silence 300300 GråGrå 60 mm 60 mm kankan kombineras kombineras med med 30 mm 30 mm gummimatta gummimatta för för bästa bästa resultat, resultat, fungerar fungerar utmärkt utmärkt för för att dämpa att dämpa ljuder ljuder av tunga av tunga hantlar hantlar ochoch stänger stänger somsom tappas tappas i golvet. i golvet. Byggvarudeklarationer. Byggvarudeklarationer. Produkterna Produkterna är byggvarudeklarerade. är byggvarudeklarerade. Bastagodkänd Bastagodkänd 2018 2018

Stepisol Stepisol EnEn deldel avav Team Team ETET

Åkervägen Åkervägen 15, 177 15, 177 41 Järfälla 41 Järfälla - Tel- 08-580 Tel 08-580 940 940 00 00 sales@stepisol.se sales@stepisol.se - www.stepisol.se - www.stepisol.se


t

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

STORSÄLJAREN

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

Aluminiumfönster

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller

med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se Liljewall

PP arkitekter

TIMRÅ BADHUS

PEPPARROTSBADET

Det nya badhuset i Timrå beräknas ta emot 150 000 besökare per år och Poolwater har fått uppdraget att projektera och installera vattenreningen.

Färdigställandet av Pepparrotsbadet närmar sig och snart kan enköpingsborna njuta av den nya badanläggningen som utformats för hela familjen.

Anläggningen förses med totalt fyra vattenreningssystem samt ett adaptersystem till massagepoolen.

Poolwater har projekterat och installerat vattenreningen till det imponerande badet som består av totalt sju vattenreningssystem.

Reningen utformas med bland annat stående trycksandfilter, PoolControl och ingjutna rörsystem utförs i rostfritt syrafast.

Vattenreningen har utformats med bland annat trycksandfilter, värmeåtervinning via kollektor och styr- och reglersystemet PoolControl.

www.poolwater.se


RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se Det är vi på

Elon Rulles Elcenter i Ulricehamn som har sålt och installerat vitvarorna på ett säkert och tryggt sätt på Flatås Alléer. Hos oss har vi en totallösning när det kommer till installation av maskiner. Vi säljer de flesta fabrikat. Ring oss gärna så berättar vi mer.

Rulles elcenter

MÅN-FRE 9-18, LÖR 10-14 ulricehamn.rulles@elon.se 0321-414 23 Storgatan 8, Ulricehamn

Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se



Balkongsystem Funktionella balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Vi utför Betongborrning , Betongsågning och mindre rivningar. Trevligt bemötande och proffsigt utförande är vårt motto.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se

Välkommen att kontakta oss på: Tel. 076-013 52 22 Mejl: chrille@cbhab.se

INTERTURBINE ÅNGTURBINER FRÅN KK&K OCH HOWDEN Inter-Turbine erbjuder ett fullt produktsortiment från Howden Turbo Technology. Alla ångturbiner utvecklas och produceras i Frankenthal, Tyskland, och kvaliteten på dessa produkter är mycket hög.

Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje Tel: 08 522 933 00

Tel: 08 522 933 00

Vi erbjuder även underhåll och försäljning av reservdelar.

www.interturbine.se

Tel: 0470-75 70 28 www.hissteknik.com

Mikab VVS-konsult VVS-konsult AB AB Mikab VVS-konsult AB Mikab GEOSYNTETER användeross ossav avde desenaste senastehjälpmedlen hjälpmedlennär närdet detgäller gällerVi CADanvänder oss av de senaste hjälpmedlen när det gäller CADViVianvänder CADochberäkningsprogram. beräkningsprogram.ViViarbetar arbetarmed medMagiCAD MagiCADoch ochutför utför och beräkningsprogram. Vi arbetar med MagiCAD och utför och BETÄCKNINGAR 3D-projekteringinom inomsåväl såvälVSVS-VentVent-som somkylsystem. kylsystem. 3D-projektering inom såväl VS- Vent- som kylsystem. 3D-projektering DAGVATTEN

Antennvägen10, 10,135 13548 48TYRESÖ TYRESÖ Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ Antennvägen Tel:08-712 08-71250 5020 20 Tel: 08-712 50 20 Tel: www.mikabvvs.se www.mikabvvs.se

www.mikabvvs.se

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se


LÅT OSS SKAPA NÅGOT HÅLLBART TILLSAMMANS!

ARAS Plåtkonsulter

+46 321-53 30 00 www.svedbergs.se


Nya Projekt

Mars 2021

142


Nya Projekt

Mars 2021

143

RIKSBYGGEN VINNER MARKANVISNING FÖR 30 BOSTADSRÄTTER I HOLMSUND Senast det byggdes bostadsrätter i Holmsund utanför Umeå var 1952, av Riksbyggen, men nu är det snart dags igen. Riksbyggen har vunnit en markanvisning för byggande av cirka 30 bostadsrätter i Holmsund. Om allt går enligt plan kan säljstarten ske efter sommaren 2021 och inflyttning preliminärt ske 2023. – På Riksbyggen är vi mycket glada över markanvisningen och att kunna tillföra fler bostadsrätter i Holmsund. I Holmsund är över 30 procent av invånarna över 55 år och det finns ett stort behov av fler bostadsrätter att flytta till när villan börjar bli för arbetsam att ta hand om, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Norr. Bara två procent av alla bostäder i Holmsund är bostadsrätter medans 59 procent är villor/radhus med äganderätt. Resten är hyresrätter. Husen som Riksbyggen nu planerar att uppföra kommer att byggas med höga krav för hållbarhet och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I bostadsrättsföreningen kommer det att finnas både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. – Riksbyggen förvaltar fortfarande bostadsrätterna som vi byggde 1952, så man kan verkligen säga att vi är långsiktiga i Holmsund. Holmsund har också ett attraktivt läge vid havet. Det är bara 15 kilometer till universitetet i Umeå och Norrlands universitetssjukhus och endast 11 kilometer till flygplatsen, säger Lars Lundgren. Det kommande kvarteret kommer bestå av två hus med vardera fyra våningar. – Vi försöker optimera ljusinsläppen i lägenheterna genom att vinkla husen så alla lägenheter får balkong i söderläge. Arkitekturen bjuder på stor variation med ljusa fasader, inslag av liggande träpanel och stora inbjudande balkonger, berättar Lars Lundgren.


Nya Projekt

Mars 2021

BALDER TECKNAR AVTAL MED SKEPPSVIKEN I KUNGÄLV Västra Gatan i centrala Kungälv utvecklas med nya bostäder och lokaler. Skeppsviken tecknade nyligen avtal med Fastighets AB Balder om att uppföra 128 lägenheter och 10 lokaler i centrala Kungälv. - Vi ser fram emot att skapa nya bostäder i Kungälv med Balder. Det är på många sätt ett utmanande projekt som passar vår organisation väldigt bra. Att projektet dessutom är i just Kungälv, en ort som vi långsiktigt vill verka i, är extra kul, säger Nikola Jovetic Arbetschef, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. Husen med bland annat deras träfasader och småskalighet, ska smälta samman med övrig bebyggelse på Västra gatan. I kvarteren planeras innergårdar med plats för möten med ambitionen att skapa en trygg och trivsam boendemiljö. Husen byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver. - Det känns väldigt roligt att fortsätta den resa som påbörjades redan 1996. Dels för att fortsätta förädla marken, dels för att vi hoppas och tror att utvecklingen ska ge positiva effekter för staden i stort, säger Balders VD Erik Selin - Vi är väldigt glada över att ännu en gång fått förtroendet från Balder i detta unika projekt. Detta projekt befäster vår tillväxtresa i Göteborgsregionen, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. Projektet ska stå färdigt under Q2 2023.

144


Nya Projekt

Mars 2021

145


Nya Projekt

Mars 2021

146


Nya Projekt

Mars 2021

147

NORDIC CHOICE HOTELS STORSATSAR MED NYTT HOTELL I CENTRALA KALMAR >>>


Nya Projekt

Mars 2021

NORDIC CHOICE HOTELS STORSATSAR MED NYTT HOTELL I CENTRALA KALMAR Med oslagbart läge med närhet till havet, restauranger, butiker, slott och universitet så öppnar Nordic Choice Hotels 2024 ett 200 rum stort konferens- och familjehotell på Universitetskajen i Kalmar. 2022 sätter exploatören LW Fastigheter spaden i jorden för att påbörja bygget av Kalmars nya mötesplats. Det 200 rum stora konferensoch familjehotellet bryter många år av stiltje på hotellmarknaden i staden. Det blir ett välkommet tillskott i en stad där antalet hotellrum i princip varit oförändrat de senaste tio åren samtidigt som efterfrågan ökat med 50 procent under samma period. - Jag blev förbluffad när jag såg kalkylerna. Här har du en av Nordens finaste städer som brottas med en underkapacitet på hotellsidan. Det var för mig tydligt att vi i Nordic Choice Hotels missat en fantastisk möjlighet att få utöka vår närvaro i stan och ge Clarion Collection Hotel Packhuset ett syskon. Det här är ett fantastiskt projekt som tydligt och klart signalerar en tro på framtiden och som bejakar den tydliga trend som finns kopplat till ett ökat privatresande, säger Nordic Choice Hotels ägare Petter Stordalen. Hotellet beräknas kunna ta emot de första gästerna 2024 och de kommer då mötas av 200 hotellrum, restaurang, barer, konferensavdelning, gym med relax och inte minst en skybar högst upp på 11:e våningen med 360 graders utsikt. - Tänk dig att du en fredagkväll 2024 tar hissen högst upp till 11:e våningen, beställer en gin och tonic, tittar ut över Kalmarsund, Kalmar slott och bort mot Öland och känner att helgen har börjat. En kväll kan knappast bli bättre säger, Stordalen. Det nya hotellet blir en dygnet-runt öppen verksamhet och navet i den nya stadsdelen som nu växer fram vid gästhamnen. Universitetet och biblioteket har redan öppnat och tillsammans med hotellet och annan näringsverksamhet så kommer området bli en aktiv och spännande mötesplats i staden.

148

- För oss är Universitetskajen ett drömprojekt. Det kommer att bli en smältdegel av kunskap och entreprenörskap som inramas av vackra Kalmar och Kalmarsund. Vi är väldigt glada över att Nordic Choice Hotels antagit utmaningen att etablera ett hotell i stadsdelen. Det är en viktig pusselbit för att skapa en levande mötesplats och aktivitet året om, dygnets alla timmar, säger Lars Wärnberg, ägare LW Fastigheter. Annordia har varit rådgivare till LW Fastigheter vid utvecklingen av hotellet och rekryteringen av operatör. PRELIMINÄRA PROJEKTFAKTA: BERÄKNAD BYGGSTART: 2022 ÖPPNING: 2024 FASTIGHETSÄGARE: LW FASTIGHETER HOTELLOPERATÖR: NORDIC CHOICE HOTELS ARKITEKT: KROOK & TJÄDER ANTAL HOTELLRUM: 200 (20- 42,5 KVADRATMETER) RESTAURANG: PLATS FÖR CIRKA 120 SITTANDE GÄSTER INOMHUS OCH YTTERLIGARE 100 GÄSTER PÅ UTESERVERINGEN INTILL GÄSTHAMNEN. BAR & KAFÉ: VID RESTAURANGEN FINNS EN CAFÉDEL MED CIRKA 20 SITTPLATSER SAMT EN BAR. TAKBAR: 200 KVADRATMETER STOR BAR PÅ 11:E VÅNINGEN MED TILLHÖRANDE TERRASS. GYM & RELAX: PÅ VÅNING 10 PLACERAS EN 280 KVADRATMETER STOR GYM- OCH RELAXAVDELNING. I ANSLUTNING FINNS DET DESSUTOM TVÅ TERRASSER DÄR DEN ENA HAR EN UTOMHUSPOOL OCH DEN ANDRA ETT UTEGYM. KONFERENSAVDELNING: HELA PLAN 2 ÄR DEDIKERAT FÖR MÖTEN OCH EVENT. HOTELLET FÅR SJU MÖTESLOKALER PÅ SAMMANLAGT 525 KVADRATMETER. DEN STÖRSTA KONFERENSLOKALEN ÄR PÅ 300 KVADRATMETER OCH RYMMER UPP TILL 345 PERSONER I BIOSITTNING.


Nya Projekt

Mars 2021

149


Nya Projekt

Mars 2021

150


Nya Projekt

Mars 2021

RADHUS SLUTSÅLDA REKORDSNABBT I RIKSBYGGENS BRF RIBBHUSEN I HELSINGBORG Samtliga 22 radhus i Brf Ribbhusen i Helsingborg såldes inom loppet av några veckor. Brf Ribbhusen ligger i kv Spårvagnshallarna och kommer att bli ett pilotprojekt för innovativ teknik och planeras vara en del av stadsmässan H22 City Expo. Inflyttningen är beräknad till andra kvartalet 2022. – Det är helt fantastiskt. Den första anmälningsfoldern fick vi bara tio minuter efter att radhusen släppts till intressekön, berättar Kristin van der Reep, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Sydväst. Läget vid Spårvagnshallarna är lugnt men ligger samtidigt nära utbudet i centrala Helsingborg dit det tar tio minuter med cykel. – Vi tror att det stora intresset för radhusen beror på kombinationen av det fina läget mellan Helsingborg och Råå och de flexibla planlösningarna. En viktig del är också att husen ligger i framkant när det gäller teknisk innovation och säkerhet. De här radhusen blir något extra, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydväst. De blivande boende kan vara med och påverka utformningen i samband med köpet. – Nu när allt fler jobbar hemma kommer ett arbetsrum att finnas med i grundutförandet av radhusen, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydväst.

151


Nya Projekt

Mars 2021

152


Nya Projekt

Mars 2021

NYA BOENDE FLYTTAR IN I HSB BRF NÄTET Nu är det dags för den andra, och därmed sista, etappen i HSB brf Nätet i Lund att flytta in. Den 17-18 februari är det åter dags för nyckelutlämning. Det är nu drygt tre månader sedan de första boende i HSB brf Nätet klev över tröskeln till sina nybyggda hem. Och om ett par dagar, närmare bestämt den 17-18 februari, är det åter dags för inflyttning. Denna gång är det de två husen på Mittlinjen som får sina nya boende. Totalt ska 38 lägenheter få sina första boende. Därmed avslutas det slutsålda projektet. – Det är även denna gång en härlig mix av personer i alla åldrar som flyttar in. Det har varit ett populärt projekt och hela Arenastaden är ett intressant område med otroligt bra läge, säger Caroline Sellström, chef för marknad och nyproduktion på HSB Skåne. HSB brf Nätet har byggts med miljöklass silver vilket innebär låg miljöbelastning, hög boendekomfort med naturliga materialval och att husen projekteras med högt ställda energikrav. Byggnationen påbörjades i april 2019 och bostadsrättsföreningen består av totalt

153

80 lägenheter fördelade på fyra huskroppar. De två första husen stod klara för inflyttning i slutet av oktober 2020. Tomten ligger endast ett stenkast från centrala Lund, med skolor, förskolor och bra kommunikationer alldeles runt hörnet, något som troligen bidragit till bostädernas popularitet. – Vi fortsätter nu byggnationen i området, först genom färdigställandet av hyresrätterna i Kvarteret Målet där inflyttning och färdigställande av Arenastaden sker till sommaren 2021. Därefter arbetar vi vidare med planerna för Stormen som kommer att vara belägen på andra sidan Nordanväg och där vi hoppas på säljstart inom en snar framtid, berättar Caroline Sellström. BYGGFAKTA ARKITEKT: CARSTEN ANDERSSON ARKITEKTER STORLEK: 40–106 KVADRATMETER, FÖRDELADE PÅ 1–4 RUM OCH KÖK UPPLÅTELSEFORM: BOSTADSRÄTT PRIS: FRÅN 1 805 000 KR MÅNADSAVGIFT FRÅN: 2 523 KR


Nya Projekt

Mars 2021

154

ETT HELT NYTT BOSTADSKONCEPT TILL VÄSTERÅS NÄR MIMER SÄLJER FASTIGHET TILL RAW PROPERTY Bostads AB Mimer och RAW Property - ett dotterbolag till Besqab - har genomfört en fastighetsaffär där RAW Property köper en byggrätt i kvarteret Förseglet på Öster Mälarstrand i Västerås. RAW Property utvecklar bostäder med ett helt nytt koncept som innebär att de boende köper ett antal kvadratmeter yta och får total frihet att utforma bostadens planlösning, ytskikt och interiör. Köpeavtalet omfattar byggrätt av tre huskroppar på totalt 5743 kvadratmeter BTA och i avtalet ingår också gemensamhetsanläggningar och en gemensam utveckling av Förseglet på Öster Mälarstrand. RAW Property kommer att bygga cirka 80 bostäder som beräknas vara klara till Q3 2024. - Vi är nya i en traditionell bransch och det är häftigt att Mimer ger oss möjligheten att vara med i Förseglet-projektet. Vårt mål är att erbjuda flexibla bostäder till ett lägre pris och att växa nationellt, med en början i Stockholm/Mälardalen. Att det blev Västerås beror på att vi gillar staden och Öster Mälarstrand är ett jättefint område. Det ska bli kul att bygga våra RAW projekt där och erbjuda en annorlunda bostadsprodukt. Med RAW konceptet är det inte bara friheten att bygga sitt eget som inspirerat oss, utan även den sociala gemenskapen mellan de boende. De träffar varandra, diskuterar olika lösningar och lånar verktyg av varandra. Det är en sorts “nybyggaranda”, något som vi gillar, säger Oliver Thornton, VD, RAW Property. - Öster Mälarstrand är en av Sveriges mest attraktiva utvecklingsområden och i Förseglet strävar vi efter en hållbar blandning av upplåtelseformer. Vi kommer själva att bygga ett stort antal hyresrätter och det är bra att vi fått med RAW Property på båten. De utvecklar bostadsrätter med ett helt nytt och innovativt koncept. Det är roligt med ett företag som tar nya grepp som utvecklar byggandet och erbjuder västeråsarna ett nytt sätt att köpa bostad. I slutänden kommer det här vara en viktig del i att utveckla Förseglet till ett fint sjönära område med både hyresrätter och bostadsrätter, allt kring en gemensam grön gård, säger Mikael Källqvist, VD, Bostads AB Mimer. - Som huvudägare i RAW Property ser Besqab det som utmärkt att RAW fortsätter att växa i Mellansverige med sitt innovativa och flexibla koncept som vi tror kommer att passa bra i det attraktiva området Öster Mälarstrand i Västerås, säger Albert Koistinen, Styrelseordförande RAW Property. Kvarteret Förseglet, Öster Mälarstrand, Västerås Förseglet ligger på ett av Västerås mest attraktiva områden. På platsen utvecklas nu strandnära bostadsrätter, hyresrätter och lokaler. Förseglet omfattar totalt 5 hektar byggbar mark. Mimer kommer att i etapp 1 bygga 183 hyresrätter. Ett projekt som är under upphandling och beräknas vara klart Q4 2024.


Nya Projekt

Mars 2021

155


SMC HAMMARE! ! a n r e t s in v ig s l il t å l s t t a Så enkelt

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Lotus Maskin & Transport Vi är Sveriges ledande företag inom rivning, håltagning och sanering med över 100 års branscherfarenhet samlad under ett och samma tak. Det är en gedigen källa till både kunskap och kompetens, samtidigt som det ger trygghet för våra kunder. Segersbyvägen 3B, 145 63 Norsborg 08-530 343 45 • info@lotusab.se www.lotusab.se

I FOKUS


Bygglovshandlingar Projektledning Entreprenadbesiktning Kontrollansvarig Entreprenadjuridik Projektering Hör av dig: 0730- 55 36 50 / projektstandard.se Projektstandard AB. Stockholm / Mälardalen Ny besöksadress: Kungstensgatan 1, Stockholm

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET H Y N

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se Vi är en del av Power Heat Gruppen

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Vi köper ditt skrot – det räddar vårt klot Vi på Kuusakoski i Gävle Hamn köper ditt metallskrot till konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar passionerat med att sortera, bearbeta och processa ditt skrot till rena fraktioner för stål- och smältverk för att där bli ny råvara. Våra återvinningsprocesser är oerhört mycket miljöeffektivare än att bryta nytt råmaterial från gruvor, både sett till naturtillgångar och energianvändning. Så välkommen in till Kuusakoski i Gävle Hamn och hjälp oss värna om miljön. Pär Jonsson Platschef Kuusakoski Gävle

Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!


Hörslingan en viktig funktion i ljudet, fungerar den på rätt sätt? Vi hjälper er med service och inmätning samt levererar ny vid behov.

Sela AB Ett leverantörsoberoende företag Vi anpassar ljud och bildsystem till ert behov.

Ring eller mejla för mer information

08-940270 / info@sela.se

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

WE MAKE IT EASY

FORDONSVÅGAR UTVECKLADE FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH NOGGRANNHET Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar smarta vägningssystem, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser, vilket ger hög effektivitet och lönsamhet. Kontakta oss för mer information 036-31 42 00, info@flintab.se

Bilden är ett exempel där vi designat möbeln och installerat ljudsystemet i Huddinge kyrka


Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

Skinande blankt med

Allt inom byggstäd 0708-26 86 11 • 0709-82 92 43

#rentasverige

renta.se

Golv och beläggningar för kommersiella lokaler, offentlig miljö, industri, storkök och parkering. Fogfria ytor industri & försäljning AB 08-753 30 80 www.fogfriaytor.com


Projekt- och byggledning Ingwar Lässbu

070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se 070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se

042-400 49 00 • www.emillundgren.se

www.lpmaleri.se

042-19 41 50

072-737 40 60


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

CENTRALLAGER OCH NY FABRIK I LANDVETTER STÄRKER BEVEGOS POSITION ÄNDA SEDAN STARTEN 1994 HAR BEVEGO ARBETAT SOM EN TRADITIONELL GROSSIST OCH SEDAN 2008 MED VISS EGEN TILLVERKNING.

164

- Vi har bland annat investerat i en laser som ger ett skärsnitt med mycket hög precision och bidrar till en otroligt hög kvalitet på våra färdiga produkter. Vårt nya unika skarvsystem är också en viktig faktor till att våra rektangulära ventilationskanaler håller en standard i världsklass, vi är otroligt stolta över våra egentillverkade produkter, säger Peter Hamberg, VD för Bevego. UTVECKLAT FOKUS MOT INDUSTRIN

Planeringen av anläggningen i Landvetter startade för 3 år sedan och sedan dess har Bevego arbetat med flera parallella strategier för att nå målet att stärka företagets position på marknaden. Förutom att öka kapaciteten inom tillverkning av ventilationsmaterial har stort fokus legat på försäljning och service mot industrikunder. Anläggningen i Landvetter inkluderar även ett modernt Steel Servicecenter (SSC) med ett betydligt bredare sortiment av plåt än vad Bevego har haft tidigare. - Här har vi fokuserat på våra kunder inom industrin och anpassat sortimentet för att ha ett brett och gediget utbud till tillverkande industrier. Med vårt nya SSC, som inkluderar haspel, klipp- och slittlina, så har vi möjlighet att bredda utbudet. Många söker plåt i specifika kundanpassade dimensioner till sin egen produktionsprocess. Detta har vi nu möjlighet att erbjuda, säger Peter. Under 2020 förverkligades Bevegos största satsning någonsin då en ny produktionsenhet och centrallager öppnade i Landvetter. Genom denna satsning förflyttar bolaget sin position i värdekedjan och blir en ännu starkare aktör på marknaden. Sedan i maj 2020 har inflyttning och uppstart av den nya verksamheten i Landvetter skett och i skrivande stund håller den sista maskinen på att driftsättas. Denna nya anläggning som är på totalt 10 500 kvadratmeter gör att Bevegos kapacitet ökar avsevärt, och den toppmoderna utrustningen gör att produkterna kommer hålla en ännu högre kvalitet.

ÖKAD TILLVERKNING INOM VENTILATION

Bevego som arbetar inom de tre affärsområdena Byggplåt, Ventilation och Teknisk isolering är återförsäljare av både egna och andras varumärken. De har sedan tidigare fyra egna tillverkningsenheter inom ventilation i Sverige, Malmö, Göteborg (2) och Stockholm. Tillverkningen i Landvetter blir den femte och största produktionsanläggningen i egen regi. Den nya fabriken gör att Bevego kan tillverka större volymer och korta ner sina ledtider. Att tillverka i egen regi gör att Bevego får full kontroll på produkterna och dess kvalitet, den nya fabriken är dessutom utrustad med den modernaste tekniken vilket bidrar till att tillverkningen håller högsta kvalitet. Med egen tillverkningsprocess blir Bevego flexibla i sin leverans och kan hålla en hög servicenivå.

BJÖRRÖD I LANDVETTER ÄR DEN RÄTTA PLATSEN

En viktig del i projektet var att hitta den rätta platsen för placering av centrallager och tillverkning. Anledningen till att valet föll just på Björröd i Landvetter var de logistiska fördelarna. Landvetter har en fördelaktig position i relation till våra VentCenter i Malmö, Stockholm och Göteborg, och nära Göteborgs hamn dit många leveranser skeppas. Då anläggningen inkluderar produktion av ventilation, bearbetning av plåt samt ett centrallager blir detta en logistisk hub vilket borgar för en effektiv distribution med samlastning till Bevegos alla 33 filialer. En annan anledning till placeringen i Landvetter var personalen i regionen. Då Bevego hade tre mindre producerande enheter i Göteborgsområdet så fanns kompetensen redan på plats vilket underlättade beslutet för placering. Satsningen görs med sikte på framtiden och för att kunna möta marknadens växande behov. Verksamheten i Landvetter växer kontinuerligt vilket gör att många nya arbetstillfällen kommer att beredas.


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

ETT VIKTIGT CENTRALLAGER SOM STÄRKER HELA BOLAGET

Förutom tillverkning har en viktig del i denna satsning varit att utveckla ett centrallager. Utöver de 10 500 kvadratmeter som byggnaden inrymmer är ett skärmtak på 2500 kvadratmeter tillbyggt för lagerhållning av material utomhus, lastning och lossning. Centrallagret är uppdelat i tre delar och består av ett råvarulager, ett färdigvarulager för det som tillverkats i Landvetter och ett sourcinglager, för exempelvis importerade produkter. Det är med andra ord inte ett centrallager för Bevegos hela sortiment. - Vår styrka har alltid varit att ha välfyllda lager på varje filial för omedelbar leverans eller avhämtning, det fortsätter vi med, säger Peter. NY AVDELNING MED SÄLJSTÖD FÖR SNABBARE SERVICE

Förutom fokus på tillverkning inom ventilation, industrikunder och centrallager har Bevego även startat upp en ny intern avdelning på Landvetter. Det är en funktion med medarbetare som genom att jobba med offerter och kalkyler kommer att stötta upp hela Bevegos säljorganisation. De funktioner som nu samlats i Landvetter kommer stötta upp hela verksamheten runt om i Sverige och stärka Bevego som företag. Med utökad tillverkning och nytt centrallager blir Bevegos position som grossist ännu starkare. Det ger mer flexibilitet, bättre kontroll, snabbare leveranser, ökad kundservice och tar Bevego närmare målet att bli den starkaste spelaren på marknaden.

165


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

NU ÄR DET KLART – SYNSAM GROUP FLYTTAR HEM GLASÖGONPRODUKTIONEN FRÅN ASIEN

166


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

NU ÄR DET KLART – SYNSAM GROUP FLYTTAR HEM GLASÖGONPRODUKTIONEN FRÅN ASIEN. ÖSTERSUND BLIR DET SLUTGILTIGA VALET.

I oktober meddelade Synsam Group att glasögonproduktionen flyttas från Asien till Sverige. Detta som ett led i företagets långsiktiga hållbarhetsagenda. Nu är det klart att Synsams fabrik- och innovationscenter uppförs i Östersund med cirka 200 nya arbetstillfällen. Under hösten fördes samtal med Ockelbo kommun om en eventuell etablering i kommunen. Kommunens förslag underkändes dock av förvaltningsrätten. Därför blev det naturligt att återuppta och fördjupa dialogen med Östersund. Överenskommelsen bygger på en privat affärsuppgörelse där ”Hangar 90”, som tillhört Jämtlands flygflottilj, nu transformeras till ett toppmodernt innovationscenter och produktionsanläggning för glasögon. - Östersund blir en perfekt plattform för Synsam Group att bygga vår nuvarande och internationella affär. Här finns ett bra lokalt näringsliv i en expansiv region med en välutvecklad infrastruktur och naturen runt knuten. Dessutom kan vi återanvända en befintlig lokal vilket är en fördel ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Håkan

167

Lundstedt, vd och koncernchef Synsam Group. Anställningsbehovet beräknas till 200 arbetstillfällen och blir en av Östersunds största privata arbetsgivare. Synsams fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa och vara en destination för både kunder och näringslivet, väntas stå klar för produktionsstart under början av 2022. - Vi befinner oss i en turbulent tid. Coronapandemin har satt fingret på sårbarheten i de globala försörjningskedjorna. Även om beslutet att flytta hem produktionen fattades innan pandemin och med vår hållbarhetsstrategi som grund, har vi stärkts ytterligare i övertygelsen om att vi gjort rätt analys, avslutar Håkan Lundstedt. På dagens pressträff i Östersund medverkade även Susanna Löfgren, tillförordnad landshövding i Jämtland. Hon passade på att hälsa Synsam Group välkomna till länet. - Detta är en historiskt stor och viktig etablering för Jämtland som bidrar till att skapa intresse för oss som en attraktiv näringslivsregion. Särskilt glädjande är Synsam Groups stora fokus på hållbarhet i både uppförandet av fabriken och i hela glasögonproduktionen och att de har modet att flytta hem produktionen till Sverige och Jämtland. Det visar att en hållbar omställning verkligen är möjlig.

FAKTA OM SYNSAM GROUPS NYA FABRIK- OCH INNOVATIONSCENTER:

• NAMN: SYNSAM GROUP INNOVATIONSCENTER AB

• PRODUKTIONSKAPACITET: ÖVER EN MILJON GLASÖGON PER ÅR.

• BYGGNADEN: SYNSAMS FABRIK- OCH INNOVATIONSCENTER UPPFÖRS I ÖSTERSUND

(FÖRE DETTA JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJ HANGAR 90 PÅ FRÖSÖ PARK) OCH UPPGÅR TILL CIRKA 8100 KVADRATMETER. BÅDE EXTERIÖR OCH INTERIÖR ÅTERANVÄNDS I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT.

• ANTAL ANSTÄLLDA: ANSTÄLLNINGSBEHOVET BERÄKNAS TILL 200 ÅRSARBETEN.

DÄRUTÖVER SYSSELSÄTTER SYNSAMS FABRIK- OCH INNOVATIONSCENTER ETT STORT ANTAL ANDRA PERSONER I PRODUKTIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKEDJAN.

• INNOVATION, UTBILDNING OCH MÖTEN: ANLÄGGNINGEN BLIR BÅDE ETT INNOVATIONS-

OCH UTBILDNINGSCENTER SAMT EN DESTINATION, INTE BARA FÖR SYNSAM GROUP, UTAN ÄVEN FÖR KUNDER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN, NÄRINGSLIVET SAMT FÖR UTBILDNINGAR INOM ÖGONHÄLSA.

• INVESTERING: DEN TOTALA INVESTERINGEN FÖR SYNSAM GROUP UPPGÅR TILL CIRKA

250 MKR ÖVER TRE ÅRS SIKT.

• FASTIGHETSÄGARE: FRÖSÖ PARK FASTIGHETS AB.


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

BORGA BYGGER FÖRETAGSPARK PÅ 2.180 KVADRATMETER I HEDENSBYN, SKELLEFTEÅ UNDER 2021 KOMMER BORGA ATT UPPFÖRA EN FÖRETAGSPARK MED PLATS FÖR 28 VERKSAMHETER.

Företaget bakom satsningen är HB Fastigheter AB som investerar i en ny hall för små eller medelstora företag i Hedensbyn. Industrifacken kommer var och ett att kunna inredas med ett entresolplan och är förberedda för toalett med dusch. - Vår resa från första tanke fram till byggstart har tagit ganska lång tid på grund av pandemin, men vi har lärt oss väldigt mycket,

168

menar Oscar Håkansson och Björn Brändström som ligger bakom satsningen i Hedensbyn - Att få stöttning och professionell hjälp från vår kontaktperson Kenneth Nilsson på Borga har gjort att vi hittade en lösning som passade oss och våra byggplaner. Tanken med en företagspark är att vända sig till små och medelstora företag i området, där varje fack kommer att säljas som äganderätter via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skellefteå, avslutar Oscar Håkansson på HB Fastigheter AB - Det känns otroligt stimulerande att få vara en rådgivande del i de gemensamma samtal med Björn och Oscar som ledde


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

fram till det färdiga förslaget av företagsparken. Att sedan 28 företag framöver kommer att etablera sin verksamhet i byggnaden i Skellefteå kommun känns som en fin tro på framtiden, menar Kenneth Nilsson entreprenadsäljare på Borga Plåt. Borga bygger flera hallbyggnader i samma område. Förutom byggnationen av företagsparken i Hedensbyn, ska arbetet av en Padelhall på 2.690 m² påbörjas. I samma område pågår ytterligare en totalentreprenad av en företagshall med kontor som Borga uppför åt Fastigheden AB på 1.280 m² fördelat på två plan. Under våren och sommaren kommer även en mindre fackhall på 300 m² att byggas i Hammarängens industriområde i samma

169

kommun. ”Under mina 11 år på vårt lokalkontor i Skellefteå, upplever jag under de senaste åren ett markant ökat tryck på nybyggnation, då inom främst industri- och sportsegmentet”, avslutar Kenneth Nilsson. Hedensbyn Företagspark – en ny knutpunkt för många olika verksamheter. I takt med att Skellefteå och Northvolts batterifabrik utvecklas och staden växer med antal invånare visar även näringslivet en positiv utveckling, vilket vi inom byggbranschen märker av. På Borga ser vi en ökning av förfrågningar och byggnationer av våra olika hallar i den norra delen av Sverige.


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

170


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

LAKVERKETS EXCEPTIONELLA MILJÖ KRÄVER VENTILATION I SYRAFAST STÅL Ambra är ventilationsföretaget som nischat sig mot industrin. Huvudkontoret ligger i Skelleftehamn och 500 meter därifrån ligger Boliden Rönnskär som är ett av världens mest avancerade smältverk. Ambra har ett kontinuerligt samarbete med Boliden Rönnskär och har nu rollen som ventilationsentreprenör när det nya lakverket byggs. Ventilationsföretag med fokus på industri Ambras styrka är att arbeta inom industriella miljöer vilket de har lång erfarenhet och stor kompetens inom. De gör allt från att byta en spisfläkt till att arbeta långt ner i gruvorna. Med sin mekaniska verkstad, en mängd industrimontörer, smeder, plåtslagare och tekniker är de specialiserade på ventilation i komplexa miljöer med unika behov. Företaget har funnits i över 30 år och har idag tre kontor i Skellefteå, ett i Luleå och ett helt nytt kontor i Piteå. Boliden är en stor kund till Ambra där de verkligen får användning för sin spetskompetens. Boliden Rönnskär är en unik miljö på många sätt, de ämnen som hanteras i processen är påfrestande varför materialval och kvalitet är viktigt, vilket även innefattar ventilationen. I det nya lakverket är takhöjden cirka 20 meter vilket innebär arbete på hög höjd, och det krävs dessutom stora luftflöden. De två största ventilationssystemen som installerats har ett luftflöde på 25 000 kubikmeter/s. Anders Berglund som är platschef på Ambra i Skellefteå har även varit projektledare för uppdraget på lakverket. Han ser arbetet på Boliden Rönnskär som en spännande utmaning. - Det är inte många som arbetat med ett lakverk, utformning och material som använts är speciell. Det helt unikt och faktisk väldigt roligt att få vara en del av detta projektet. säger Anders. Världsledande smältverk i Skellefteå Boliden Rönnskär är Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller och är världsledande på återvinning av elektronik. Anläggningen smälter och raffinerar en stor mängd olika återvinningsmaterial men framförallt koppar- och blykoncentrat från både Bolidens egna gruvor och från externa leverantörer. Huvudprodukterna är koppar, bly, guld, silver och zink. - Våra medarbetare på Ambra är vana vid att arbeta på Boliden Rönnskär. Vi har ett nära samarbete och vi har servicetekniker som regelbundet genomför service och reparationsarbeten. Våra industrimontörer och servicetekniker har stor kunskap kring miljön och de omständigheter som påverkar ventilationen, samtidigt som de är vana vid den säkerheten som krävs på sajten.” säger Anders. BYGGNATION AV NYTT LAKVERK

Under byggnationen av lakverket arbetade Ambra som ventilationsentreprenör direkt mot Boliden som var byggherre, totalt var cirka 25 delentreprenader inblandade i projektet. Det nya lakverket som Boliden Rönnskär bygger är en investering med syfte att utvinna mer metaller från restmaterial, och att minska mängden avfall som ska deponeras i det nya djupförvaret. Djupförvaret byggs flera hundra meter under marken och är ett separat projekt. - Enkelt beskrivet är det som att lakverket är en stor kaffebryggare. I processen lakar man ur metaller från restavfall i olika

171

steg. Vårt praktiska arbete på lakverket började i september 2019. Sedan dess har vi installerat sex olika ventilationssystem och just nu pågår injusteringsarbeten. Inom kort påbörjas provdriften för att snart kunna ta lakverket i bruk ,säger Anders. Kanalsystem i syrafast rostfritt stål - Vi beställer ofta vårt material från Bevego här i Skellefteå. De har ett stort engagemang och deras service och logistik är alltid mycket bra. På lakverket har vi stått för allmänventilation och monterat system i lakverket, ställverket, infrakten, utfrakten och personalbyggnaden. Det är en väldigt stor volym av material och vi har beställt alla kanalsystem från Bevego, både deras egna rektangulära kanaler och cirkulärt kanalsystem från Hallströms samt allt montagematerial, säger Anders. Lakverket är ett projekt där höga krav ställs på ventilationen, det är en aggressiv miljö som påfrestar de material som används. Därför har rostfritt stål som är syrafast rakt igenom använts inne i lakverket. Syrafast rostfritt stål har en av de högre klassificeringarna när det kommer till korrosivitet och är mycket hållbar över tid. I detta projekt var det en självklarhet att använda sig av syrafast rostfritt stål för att klara korrosivitets kraven. Speciella aggregat måste användas och luftdonen är till exempel epoxylackade. Ambras industrimontörer har värdefull kunskap om verksamheten på Rönnskär, om vilka material som kan reagera felaktigt i de olika miljöerna och vad som inte bör kombineras. - Det finns ingen grossist som lagerför kanalsystem i syrafast rostfritt stål vilket kräver noggrann planering och bra framförhållning. Allt tillverkas på beställning och om någon detalj saknas vid montering tar det tid att få fram. Däremot har vi fått mycket bra hjälp från Bevego kring planering och beställning av allt material. Transport och logistik har fungerat utmärkt, de flesta leveranser är skickade direkt från fabrik, medan en del av materialet körts ut med Bevegos egna lastbilar till vår arbetsplats, avslutar Anders.


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

K-FASTIGHETER ÖKAR SIN PREFAB-KAPACITET K-Fastigheters affärsområde Prefab ser en växande efterfrågan i västra Sverige och ökar sin produktionskapacitet genom att investera i ny formutrustning samt en ny förberedningshall för snickeri och armeringsverkstad i fabriken i Bollebygd. Affärsområdet Prefab är verksamt under varumärket Finja Prefab och är en komplett stomentreprenör som sedan den 1 januari 2021 ingår i K-Fastigheter. Verksamheten noterar en ökande efterfrågan i Västra Götaland och har därför beslutat att utöka sitt samarbete med Skanska Grundläggning i Bollebygd. - Från april månad utökar vi vår kapacitet samt vårt erbjudande från Bollebygds-fabriken. Med denna satsning slår vi också ett slag för miljön. Utökningen medför att vi kan tillverka fler närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept Hållbara Hem, vilket bland annat innebär att vi levererar en komplett betongstomme till bostadshus, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB.

FASTIGHETSÄGARE I GÖTEBORG SPARADE 75% AV ÅTGÄRDSKOSTNADEN VID SÄTTNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARENS UTTALANDE:

- Jag fastnade för Stabtech eftersom de ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande. Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dem igen. BAKGRUND

Projektekts mål var att lyfta och grundförstärka ett betonggolv om 3300 kvadratmeter. En uppskattning är att fastighetsägaren sparade 50-75 % av åtgärdskostnaden jämfört med om han skulle evakuerat hyresgästen, bilat ur gammalt golv, pålat och sedan gjutit nytt golv. PROBLEMATIK

Fastighetsägaren av en industrilokal om 3300 kvadratmeter i Göteborg hade under en längre tid oroat sig för golven i fastigheten som sjönk år efter år. Fastigheten som ligger i västra Göteborg och därmed vilar på en stor lermäktighet är pålad i stommen men golvet gjutet direkt på marken innanför stommen.

172

Efter att man byggt ut motorleden som går ett 20-tal meter från lokalen har grundvattnet med åren sänkts och marken under golven sjunkit Under en tidsperiod om cirka 15 år har golvet sjunkit med som mest 25 cm. Tillslut hade golven sjunkit så pass mycket att pallställage fick pallas upp för att inte falla vilket utgjorde en risk för hyresgästens personal. Avloppen drabbades av bakfall och läget var akut. Ägaren insåg att hans hyresgäst inte skulle acceptera en evakuering av verksamheten för att bila ut golven, påla och sedan gjuta ett nytt golv. Detta skulle innebära stora kostnader för flytt, stillestånd och hyresbortfall. LÖSNINGEN:

Lösningen kom när Fastighetsägaren presenterades för Stabtech:s lösning på problemen. Stabtech genomförde ett platsbesök och analyserade rådande markförhållanden samt golvens kondition. Efter noggrann genomgång med fastighetsägaren om händelseförloppen så planerades åtgärden. Lösningen på problemet innebar att: 12 mm hål borrades genom golvet i ett ”rutnät” med cc-avstånd om 2 meter. Under högt tryck injekterades Stabtech Geopolymer (expanderande plast) mer i marken till avsett djup Arbetet som sker skapar en under- och sammangjutning av underliggande jordmassor. Eventuella hålrum fylls och golven lyfts. Geopolymeren tjänstgör sedan som tryckfördelare på underliggande jordmassor vilket stoppar upp sättningen samt stabiliserar och vid behov lyfter golven. EGENSKAPER STABTECH GEOPOLYMER:

Miljöneutral Besitter en mycket låg egenvikt (80kg/m3) Har en hög hållfasthet (40 ton/kvadratmeter) Har en extrem expansionskraft (40 ton/kvadratmeter). Arbetet genomfördes under cirka 1 månad utan att störa hyresgästen vilket gjorde att fastighetsägaren sparade en stor summa pengar. En uppskattning är att fastighetsägaren sparade 75 % av åtgärdskostnaden jämfört med om han skulle evakuerat hyresgästen, bilat ur gammalt golv, pålat och sedan gjutit nytt golv.


Nya Projekt

Mars 2021 - INDUSTRI

NYTT REGERINGSBESLUT - NYA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER NYTT REGERINGSBESLUT GÖR DET ENKLARE ATT YRKESVÄXLA TILL ETT BRISTYRKE Regeringen vill intensifiera arbetet med att elektrifiera transportsektorn. Men bristen på elinstallatörer är omfattande och kan sätta käppar i hjulen för hela elektrifieringsprojektet, varnar branschen. Utbildningsminister Anna Ekström vill göra det enklare att skifta till ett yrke där det råder brist. - I den elektrifieringen är det helt avgörande att vi har tillgång till inte bara elinstallatörer men också rätt kompetens till batterifabriker och transporter, säger utbildningsminister Anna Ekström till Dagens Industri. (DI, 16/2) Sverige har som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent 2030 jämfört med 2010. För att lyckas med det spelar elektrifieringen av den svenska fordonsflottan och utbyggnaden av laddinfrastrukturen en nyckelroll. Men en flaskhals är bristen på rätt kompetens.  – Sammantaget är elbehovet en jättefråga. Fram till 2045 står vi inför mycket stora förändringar av hela transportsystemet, som då ska bygga på el. Samhällsutvecklingen är så beroende av

173

elförsörjningen, vi måste hitta långsiktiga och stabila förutsättningar för att kunna utveckla elnäten tillräckligt snabbt, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på elnätsbolaget Ellevio till Dagens Nyheter (DN, 11/3) Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen flaggade nyligen för att det kommer att fattas 28.000 elinstallatörer inom några år – och behovet kommer att öka ytterligare. De vill se att regeringen förenklar möjligheter för omskolning. Regeringen har tagit beslut om att ändra prioriteringsreglerna till komvux och yrkesvux. Syftet med förändringen är bland annat att de som vill läsa på komvux för att ställa om till en annan yrkesbana ska ha möjlighet att göra det i högre utsträckning. Den som vill utbilda sig till ett bristyrke har större chans att göra det inom komvux. Samma urvalsregler kommer även att gälla inom regionalt yrkesvux. De nya ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Som utbildningsföretag kan vi bidra till att bygga Sveriges energiomställning. Vår elektrikerskola erbjuder fem olika utbildningsinriktningar som är tillgänglig för alla, oavsett vart i landet man bor: Installation, Distribution, Industri, Automation samt Larm och Säkerhet.


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ



Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige. Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan. SKÅNE & HALLAND Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

SMÅLAND Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se

Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

www.kokscentrum.com


info@skadeservice.se • www.skadeservice.se

Fastighetsjour 010-155 61 00 Sanering • Översvämningsberedskap • Städning Återställning av skadade fastigheter • Bygg …

HISS

CYKELRUM

Ögonen vill ha roligt! Därför är det extra belönande att jobba med oväntade ytor.

OBlEKTLYFT

T

I de flesta fastigheter finns det ytor som får mindre omtanke än de förtjänar. Det kan vara i hissar, cykelrum, korridorer, miljörum, garage, förråd, tvättstugor, etc. Att göra fint är omtanke om sina medmänniskor, och när man gör det så är både de som vistas i fastigheten och fastighetsägarna vinnare. Livet blir helt enkelt lite roligare och det är så vi tycker att det ska vara!

FA S T I G H E T E N S M E S T Y T L I G A VÄ N W W W. H I S S D E S I G N . S E


MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Prefabricerade byggelement. Kostnadseffektivt och klimatförbättrat. Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet

Installationsvänlighet

Tillgänglighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se

Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1

www.byggelement.se

13.8.2020 10.19.32

SpecialiSter på tubvärmeväxlare, tryckkärl, tankar & ciSterner

SBS GS 3-150 Max på bild SBS SBSGS GS4-150 3-150MAX. Max på bild

SBS följer SBSinte följer inte ... SBS GS 6-150 HDX. utvecklingen utvecklingen SBS leder...

Siktskopor optimerade för

SBS leder den! den!

skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar!

”Specialist ”Specialistpå påsiktskopor” siktskopor”

www.mttsweden.com • • 0142-800 0142-800 06 www.mttsweden.com

Bonäsvägen 32 • 891 78 Bonässund • Box 416, 891 28 Örnsköldsvik Telefon: 0660-26 56 00 • info@omv.se • www.omv.se


Nya Projekt

Mars 2021 - VÄG & SÄKERHET

180

GOODYEAR LANSERAR NYTT DUBBDÄCK MED OÖVERTRÄFFAD BROMSFÖRMÅGA PÅ IS OCH BROMS- OCH MANÖVRERINGSFÖRMÅGA PÅ SNÖ* UltraGrip Arctic 2 och UltraGrip Arctic 2 SUV är de senaste tillskotten i Goodyears prisbelönta vintersortiment Idag tillkännager Goodyear en ny vinterinnovation, nämligen det nya dubbdäcket UltraGrip Arctic 2 för personbilar och stadsjeepar. Däcket är utrustat med Arctic Eagle Claw – nästa generations dubbteknik från Goodyear – och erbjuder utmärkt prestanda på is och snö samt en bekvämare körning tack vare reducerade bullernivåer jämfört med föregångaren. Nordiska bilister behöver däck som erbjuder prestanda och grepp i tuffa och växlande vinterförhållanden. Piotr Nagalski, marknadschef på Goodyear Europa: - UltraGrip Arctic 2 har utvecklats för att ge förarna den vägkontroll de söker under vintern och samtidigt erbjuda dem en bekvämare körning på nästa äventyr. Teknikerna bakom resultaten: Arctic Eagle Claw-dubben – oöverträffad inbromsningsförmåga på is* 13 %* bättre bromsprestanda på is jämfört med näst bästa testade konkurrent. Arctic Eagle Claw-dubbens stift har en vass utformning för optimalt isgrepp och ett innovativt förankringssystem för att dubbarna ska sitta fast i däcket ännu bättre och därigenom bädda för god prestanda på isiga vägar under hela däckets livslängd. I kombination med ett ökat antal dubbar, nu upp till 220 per däck, leder detta till oöverträffad inbromsningsförmåga* på is. Snow Grip-teknologi – oöverträffad broms- och manövreringsförmåga* på snö Den nya Snow Grip-teknologin erbjuder utmärkt prestanda i alla snöförhållanden genom bredare spår och högre kantdensitet. Alla dessa förbättringar påvisades av Test World, där UltraGrip Arctic 2 presterade bäst i testet avseende broms- och manövreringsförmåga* på snö. • Noise Control – 9 % lägre buller** 9 % lägre invändig bullernivå jämfört med föregångaren** tack vare optimal dubbfördelning och implementering av en ny dubbkudde som absorberar ljudet när dubben tar i vägen De nya dubbdäcken kommer med en uppsättning av 47 nya SKU:er för personbilar som täcker storlekar från 16- till 20-tumsdäck och 49 storlekar för stadsjeepar från 17 till 21 tum. Alla storlekar kommer att introduceras mellan maj 2021 och februari 2023. *Jämfört med de tre senaste tillgängliga modellerna från huvudkonkurrenterna i dubbdäckssegmentet (Michelin X-Ice North 4, Nokian Hakkapeliitta 9, Continental IceContact 2). Testat av TestWorld i januari 2021 på uppdrag av Goodyear. Testad däckdimension: 225/55R17 101T XL, testbil: BMW 530d. Testplats: Ivalo, Lappland.


Nya Projekt

Mars 2021 - VÄG OCH SÄKERHET

181

NU RULLAS NÄSTA VERSION AV ELVÄGEN I LUND UT Demonstrationsprojektet Evolution Road i Lund går nu in i nästa fas som innebär att testa en variant av elväg som är nedsänkt i vägbanan. Resultatet ska bli en elväg som är lämplig för motorvägar och större riksvägar, något som Trafikverket efterfrågar i syfte att tillgodose det framtida laddbehovet för elfordon i fjärrtrafik. – Efter att ha uppnått goda resultat med den första varianten av elväg, som var upphöjd och fungerar bäst i stadsmiljö, ser vi nu fram emot tester med en nedsänkt variant med samma konduktiva teknik. Den nya varianten kommer att ligga i nivå med asfalten och ge en helt platt vägbana, vilket gör den lämplig som laddinfrastruktur för större vägar och för fordon som kör i högre hastigheter, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne. På demonstrationsplatsen för elväg i Lund testas sedan förra året en elväg med laddskenor som är monterade ovanpå vägbanan. Under vintern har testerna visat goda resultat vad gäller både stationär laddning, när fordonet är stillastående, och dynamisk laddning under färd. Vid testerna har upp till 160 kW överförts till en elektrisk 13-tons passagerarbuss under färd – en effekt som med god marginal räcker för att köra en långtradare på landsväg eller en stadsbuss. Effekten kommer gradvis att öka i fortsatta tester för att nå det uppsatta målet 300 kW. När nu monteringen påbörjas av den nedsänkta elvägen handlar det om en 600 meter lång sträcka, också den på Getingevägen fast i motsatt färdriktning. Den nedsänkta varianten fräses ned fem centimeter i asfalten och resultatet blir en laddskena som ligger i nivå med asfalten och ger en helt platt vägbana. Trafikverket har nyligen rapporterat om de fortsatta planerna för elväg, med en potentiell utbyggnad av cirka 2 400 kilometer elväg till år 2037. – Trafikverket ser fram emot de erfarenheter och den kunskap som kommande demonstration kan ge. Tekniken kan komma att

vara en av flera pusselbitar för elektrifiering av tunga transporter i syfte att ställa om till ett hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket. Om elvägar Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan ladda under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon. Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar. I uppdraget från Trafikverket ingår att testa två olika varianter av samma teknik – en laddskena som placeras ovanpå vägen och en laddskena som är nedsänkt i vägen. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Om Evolution Road – ett privat-offentligt samarbete Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som en del i framtidens fossilfria transportsystem. Projektet startade 2019 och pågår till 2022. Demonstrations-platsen är förlagd till en kilometerlång sträcka på allmän väg på Getingevägen i norra Lund. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket är huvudfinansiär. Läs mer om projektet på www.evolutionroad.se.


Nya Projekt

Mars 2021 - VÄG & SÄKERHET

182


Nya Projekt

Mars 2021 - VÄG OCH SÄKERHET

183

SUBARU BEVISAR SIN HÖGA SÄKERHET IGEN Ska man nå målet att tillverka Världens säkraste bilar gäller det att alla modeller håller måttet i sina respektive klasser. När amerikanska IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) sammanställt årets nyheter toppade Subaru med hela nio modeller som Top Safety Pick. Subaru är den enda tillverkare som kan stoltsera med att samtliga modeller klassats som säkrast i sina respektive klasser det senaste decenniet. För att erhålla utmärkelsen måste bilen få högsta resultat i alla sex av krocktestets delmoment. Genom åren har Subaru förtjänat inte mindre än 52 TSP, vilket är fler än någon annan tillverkare lyckats prestera. För de modeller som säljs i Europa är facit imponerande: Subaru XV: 10 år i rad som TSP. Subaru Outback: 13 år i rad som TSP. Subaru Forester: 15 år i rad som TSP. – Vi är stolta över dessa fina resultat. Vårt mål är att erbjuda bilar med marknadsledande säkerhet, högsta komfort och bäst värde för pengarna, säger Filip Frennby, försäljningsdirektör för Subaru Sverige. Mer information om IIHS och årets resultat hittar du här: www.iihs.org


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

184


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

185


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

186


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

187

070 695 07 60


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

188


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

189

• • • •

VVS-projek Energi & Mi Projektstyr Teknisk förv

I fronten för en samverkande teknikand inom byggande och förvaltning. RIBA AB tel. 08-599 02 800


Nya Projekt

Mars 2021 - VI BYGGER SVERIGE

190


WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer. VÅRA TJÄNSTER Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com

14.08.15 10:02


Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation

Bygg på en våning och installera hiss Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare. Äldre kan bo kvar i sina lägenheter

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

foto elisabet sverlander

Stat och kommun tjänar stort på det

Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre själva önskar. Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investeringsbidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och installation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.

Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevåningshus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss. Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Vi levererar kompletta lösningar för både modernisering av befintliga hissar och för nyinstallation.


HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

TRANSPORTERING

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se