Page 1

Nya Projekt

September 2021

002 Nya Projekt

Infrastruktur & Kommunikation


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


GENOM

INNOVATIVA, KREATIVA LÖSNINGAR

HJÄLPER VI DIG ATT LYCKAS MED DINA PROJEKT

Världens ledande leverantör av sprängmedel Orica Sweden AB Gyttorp 713 82 Nora | 0587 850 00 info.gyse@orica.com | orica.com


Nya Projekt

September 2021

LKP UTVECKLAR MOBILITETSKONCEPT Våren 2022 öppnar Hemköp upp en butik i bottenplanet på mobilitetshuset Aurora på Brunnshög i Lund. Det är en del av en helhetslösning som LKP utvecklar genom att skapa behovsanpassade mobilitetshus runtom i Lund, där parkörer erbjuds bekvämligheter i direkt anslutning till sin parkering. Med satsningen på mobilitetshus ersätter LKP steg för steg sina traditionella inomhusparkeringar runtom i Lund, genom att erbjuda en rad bekvämlighetslösningar som anpassas efter bland annat område och efterfrågan. - LKP har valt att använda sig av begreppet ”mobilitethus” därför att det ger resandet en ny innebörd, där vi kombinerar ett hållbart resande med parkering och service för alla trafikslag. Vi kommer även att erbjuda andra typer av publika funktioner som normalt inte förknippats med ett traditionellt parkeringshus, säger Mathias Gunnarfelt, affärsutvecklare på LKP. Brunnshög är en av Lunds snabbast växande stadsdelar, med både bostäder och arbetsplatser såväl som forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Med mobilitetshus skapas fler möjligheter för människor att få nära tillgång till vardagliga bekvämligheter samtidigt som ytan för bebyggelse kan utnyttjas maximalt. - Det är glädjande för oss att hälsa Hemköp välkomna som hyresgäster. Det här är ett utmärkt exempel på hur parkeringsfastigheter kan fungera som noder i människors liv. Vårt mobilitetshus Aurora bidrar till en hållbar användning av marken vi bygger på med installerade solceller och lågtempererat fjärrvärmenät, bilvårdsanläggning och dagligvaruhandel. Allt för att underlätta boendet i Brunnshög, säger Paul Myllenberg, VD för LKP.

4


Nya Projekt

September 2021

5

Illustration : LLOYD´s Arkitektkontor


Kollektivtrafiken – nästa krisbransch?

BRANSCH-- OCH INTRESSEORGANISATIONEN SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK GICK I VECKAN UT I EN DEBATTARTIKEL OM DE UTMANINGAR SOM KOLLEKTIVTRAFIKEN I SVERIGE STÅR INFÖR PRE-PANDEMIN. KOLLEKTIVTRAFIKEN KOMMER INTE KLARA AV ATT HANTERA DE EKONOMISKA UNDERSKOTTEN TILL FÖLJD AV CORONAPANDEMIN PÅ EGEN HAND. DET VISAR EN NY RAPPORT SOM KONSULTBOLAGET WSP HAR TAGIT FRAM EN RAPPORT PÅ UPPDRAG AV SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. Kollektivtrafiken är ett av de färdmedel som drabbats alla hårdast av pandemin (Stockholms Lokaltrafik uppmanade ju t.o.m resenärer att inte resa med dom under 2020). Totalt har resandeminskningen under 2020 varit 42% samtidigt som trafiken körts i samma omfattning som 2019. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna med 7,2 miljarder kronor 2020. Nu har Svensk Kollektivtrafik tagit fram ett program för omstart av kollektivtrafiken. I programmet föreslås bland annat: 1/Reseavdraget reformeras till en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion.

16 24

2/Förmånsskatten tas bort på månadskort och årskort i kollektivtrafiken. 3/Efterlevnaden ökas av förmånsbeskattning av gratis arbetsplatsparkering. 4/Momsen sänks på kollektivtrafik från 6 till 0 procent. Staten måste ta alla kostnader för signalsystemet ERTMS ombordutrustning. 5/Skattebefrielsen behålls av höginblandade biodrivmedel. 6/Staten måste ta alla kostnader för signalsystemet ERTMS ombordutrustning.

17

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

13


Nya Projekt

September 2021

Nr 002/2021

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 71, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hofberg@storkom.se Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

7


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys


Nya Projekt

September 2021

10


Nya Projekt

September 2021

11

GÖTEBORGS STADS PARKERING INSTALLERAR LADDINFRASTRUKTUR FRÅN SVENSKA CTEK >>>


Nya Projekt

September 2021

GÖTEBORGS STADS PARKERING INSTALLERAR LADDINFRASTRUKTUR FRÅN SVENSKA CTEK Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som arbetar med att skapa en hållbar och tillgänglig stad för göteborgare och besökare till staden. – Vi förvaltar parkeringsplatser, äger parkeringshus och erbjuder trygga, säkra och bekväma lösningar för både privat- och företagskunder. Vår målsättning är att förenkla resandet och skapa parkeringslösningar som hjälper kunderna att hitta flytet i sin vardag, förklarar Hanna Munde som är marknads- och affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads Parkering. Idag ingår det i Göteborgs Stads Parkerings uppdrag att främja och underlätta en omställning till fossilfria resor i samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Det gör man genom att utgå från det som man är specialister på – sina parkeringsplatser – och där erbjuda elbilsladdning. – Elektrifiering och laddning är ett måste och en självklarhet för den moderna staden. Vårt och stadens mål är att det ska vara enkelt att äga och ladda en elbil eller en laddhybrid i Göteborg, allt för att främja en långsiktigt hållbar mobilitet och en stad som är tillgänglig för boende, besökare och de som behöver parkera vid sin arbetsplats. Vårt arbete med att minska biltrafik och främja hållbart resande bidrar till att minska utsläpp från kundernas transporter, säger Hanna Munde Med utgångspunkten i bolagets uppdrag att främja och underlätta en omställning till fossilfria resor samt med allt fler elbilar och laddhybrider på Göteborgs gator, såg man ett behov av att bygga ut sin laddinfrastruktur för att kunna bemöta befintligt, men också framtida, behov av laddning runt om i staden. – Idag utvärderas behovet av laddplatser kontinuerligt och vi installerar laddplatser där vi får in flest intresseanmälningar. Vi följer också statistiken över nyttjandet på de platser som har laddstationer idag, och planerar vidare utbyggnad när vissa tröskelvärden för nyttjandet överstigs, förklarar Hanna Munde. Göteborgs Stads Parkering är ett kommunalt bolag som lyder under Lagen om offentlig upphandling. Därav gick allt till enligt sedvanlig process för en offentlig upphandling. – CTEK vann upphandlingen 2017, bland annat eftersom man erbjöd ett konkurrenskraftigt pris och skall-kraven som ställdes i förfrågningsunderlaget uppfylldes, säger Hanna Munde, som samtidigt berättar att installationen av laddarna har gått förhållandevis smidigt. – Vi använder oss av stadens avtal när det gäller elektriker, som har installerat våra laddare. Det tar vanligtvis några timmar att installera och koppla upp laddarna till portalen. CTEK:s laddare integreras sömlöst med andra tillverkares laddare och system via Open Charge Point Protocol (OCPP). För större installationer, likt offentliga parkeringsplatser, kan produkterna från CTEK kopplas ihop i nätverk på upp på till femhundra laddare tillsammans med CGC500 för lastbalansering. Enligt Hanna Munde är den fysiska installationen en del i en helhet som handlar om att göra det enkelt att ladda när man parkerar hos Göteborgs Stads Parkering, därför har man löpande sedan avtalet tecknades 2017 arbetat med att kontinuerligt förbättra helhetsupplevelsen. – Några exempel på detta är att vi arbetat med att göra skyltningen på plats enkel att förstå. Ett annat exempel är att vi arbetat för att kunderna ska kunna betala per laddad kWh, med start och stopp i vår egenutvecklade parkeringsapp – vilket kunderna också har efterfrågat. Feedbacken som man har fått från elbilsförare har för det

12

mesta varit positiv. – Bland annat har de uppskattat att laddarna har en tydlig display som visar när bilen laddar, när laddningen är avslutad, när det fel på laddare och när RFID är aktiverat.


Nya Projekt

September 2021

13


Nya Projekt

September 2021

14

Foto: Jonathan Petersson

NY PLATTFORM MINSKAR ENERGIANVÄNDNINGEN FÖR JÖNKÖPINGS FASTIGHETER Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform av Siemens för att integrera alla kommunägda fastigheter i en och samma smarta infrastruktur. Målet är att kraftigt minska fastigheternas energianvändning. – Vi är imponerade av Jönköpings kommuns ambitioner och tacksamma för förtroendet att få hjälpa till med kommunens digitaliseringsresa. Bostäder och service står för uppskattningsvis 40 procent av Sveriges totala energianvändning, och den måste minska kraftigt om Sverige ska nå sina klimat- och energimål. Då är kommunerna med sina stora fastighetsbestånd helt avgörande, säger Andreas Finnstedt, landschef för Siemens Smart Infrastructure i Sverige. Den digitala plattformen kommer att ge nya samordningsmöjligheter för Jönköpings kommun, bland annat när det gäller säkerhets- och trygghetssystem som exempelvis brandlarm. Genom att samla alla informationsflöden i en gemensam plattform kommer kommunen också kunna göra avancerade analyser för energieffektivisering och -optimering. – Den plattform som vi bygger nu öppnar upp helt nya möjligheter. Oavsett vilka frågor Jönköpings kommun vill prioritera i sitt

fastighetsbestånd så kommer man att ha väldigt goda förutsättningar med all data samlad och strukturerad, säger Tomas Ek, Siemens projektledare i Jönköping. Plattformen har upphandlats av Jönköpings kommun enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Den byggs med flexibel och enhetlig teknik som kommer att vara öppen för att integreras med andra system. Det kommer också att vara möjligt att bygga på ytterligare funktioner när nya behov uppstår med tiden. Underhållsoch uppgraderingskostnader kommer att bli betydligt lägre än i dagsläget. – Vi är stolta över att ha tagit det här steget. Det möjliggör för oss att utveckla och optimera våra fastigheter samtidigt som vi kan förvalta dem så billigt som möjligt med hög bibehållen komfort för Jönköpings invånare. Kommunen har högt ställda mål inom bland annat klimat, energi och trygghet som den här plattformen kommer att hjälpa oss att nå, säger Michael Alm, projektledare på Jönköpings kommun. Sveriges klimat- och energimål innebär att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare till 2030 jämfört med 2005, i förhållande till BNP, Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040 och de klimatpåverkande nettoutsläppen ska vara nere på noll senast 2045.


Nya Projekt

September 2021

15

Tillökning i PaceTellfamiljen Efter succén med ”Din Fart-skylten” PaceTell Original lanserar nu PaceTell i Kungsbacka ytterligare en innovativ produkt – ”Sakta Ner-skylten” PaceTell Mini. Att en hastighetsdisplay effektivt dämpar farten i trafiken har varit känt i decennier. Det nya med PaceTell Original, som kom ut på marknaden 2016, var att den baserades på den senaste tekniken som gjorde den lättare, mer energieffektiv och dessutom möjlig att producera till ett avsevärt lägre pris än de importerade varianter som fanns på svenska marknaden. Det visade sig vara en svårslagen kombination, och idag återfinns PaceTell Original över praktiskt taget hela Sverige. På kundlistan återfinns vägföreningar, kommuner och företag som Skanska, Peab och Akademiska Hus. Dessutom har både Saferoad, Saferoad Daluiso (Danmark), Lambertsson, Hyltebruksskylt och NextSign tagit in PaceTell Original i sina sortiment. Och nu är har alltså PaceTell-familjen fått tillökning. Som namnet antyder är PaceTell Mini en nättare variant av PaceTell Original: Den är bara 34 mm tjock och väger inte mer än två kilo. PaceTell Mini kan drivas med antingen fast inkoppling på elnätet eller batteridrift. Den är mycket enkel att sätta upp och alla inställningar görs med en speciellt utvecklad app.

Kvalitetsmässigt är det ingen som helst skillnad mellan PaceTell Mini och PaceTell Original. Båda är utvecklade och tillverkade i Sverige. Chassit – ett robust och slittåligt pulverlackerat aluminiumskåp – produceras av Nässjö Plåtprodukter och elektroniken tillverkas och monteras av Kungsbackaföretaget Propoint.   För att hålla nere priset är PaceTell Mini lite enklare utrustad och har inte någon logg som gör det möjligt att få ut statistik över hastigheterna i trafikflödet. PaceTell Mini fungerar också lite annorlunda än både PaceTell Original. Man ställer in den på önskad hastighetsgräns, och när ett fordon överskrider gränsen visas texten “SAKTA NER” med blinkande, röda ljusstarka bokstäver. Tester har visat att den fartdämpande effekten är identisk med en traditionell ”Din fart-skylt”. Och tillsammans med ett attraktivt pris gör det PaceTell Mini till ett riktigt bra alternativ överallt där människor och fordon samsas om utrymmet – som fabriksområden, byggarbetsplatser, grustag, parkeringshus, varumottagningar, skolor och daghem, bensinstationer eller bostadsområden.


Nya Projekt

September 2021

SJ INFÖR ETT NYTT ERBJUDANDE PÅ ALLA SNABBTÅG, 2 KLASS LUGN Den 15 september införDE SJ ett nytt erbjudande på alla snabbtåg. SJ har tillsammans med sina kunder tagit fram ett nytt kunderbjudande som komfort- och prismässigt ligger mellan 2 och 1 klass och som fått namnet 2 klass Lugn. Konceptet har utformats utifrån de ökande behoven av lugn och ro i samhället. 2 klass Lugn passar alla som i en lugn omgivning vill arbeta, studera eller koppla av under resan. Det nya erbjudandet kommer att finnas som ett val när resenären bokar sin resa med avgång 1 november eller senare. Precis som tidigare väljer resenären det erbjudande som passar bäst, men nu finns det tre erbjudanden att välja mellan: 2 klass, 2 klass Lugn och 1 klass. I 2 klass Lugn ska samtal ske med dämpad röst, all elektronik vara på ljudlöst och hörlurar användas med en volym som inte stör andra resenärer. Förutom lugn och ro ingår i 2 klass Lugn en enklare frukost på avgångar före klockan 09 och kaffe eller te från bistron under hela resan. Barnrabatter och SJs barnerbjudande gäller inte i 2 klass Lugn. Studenter och pensionärer har samma rabatter som i 2 klass. Det är inte möjligt att boka gruppresor i 2 klass Lugn. -Enligt de marknadsundersökningar vi gjort tror vi att 2 klass

16

Lugn kommer att passa många affärsresenärer som tidigare reste i 2 klass och vill ha bra möjligheter att utnyttja restiden till arbete, säger Malin Edhäll, konceptansvarig för 2 klass Lugn. 2 klass Lugn kommer att vara synlig och valbar för resenären när den från och med 15 september köper en resa med avgång 1 november eller senare. SJ kommer inte att placera en resenär i 2 klass Lugn som själv valt att resa i 2 klass. 2 klass Lugn kommer att bestå av en hel vagn i X 2000 och är alltid den andra vagnen räknat från drivenheten. Det innebär att de lugna platserna blir fler på avgångar med X 2000. I vagnen finns informationsdekaler och på dörrarna taktila dekaler. En 2 klass Lugn-vagn känns också igen på att stolarna har blå nackskydd. På övriga snabbtåg finns 28 2 klass Lugn-platser i en tydlig utmärkt del av vagn 2. - 2 klass Lugn är också ett svar på det ökade intresset SJ ser för resor där möjligheten att arbeta, studera eller koppla av ökar. På så vis är 2 klass Lugn också ett alternativ när platserna i 1 klass inte räcker till, säger Malin Edhäll, konceptansvarig för 2 klass Lugn. En resa i 2 klass Lugn kommer prismässigt att ligga mellan priset för 1 och 2 klass. Precis som för övriga biljetter kommer priset vara rörligt. Samtidigt som 2 klass Lugn införs 1 november tas Tyst avdelning bort på alla snabbtåg.

Bild: Erich Westendarp


Nya Projekt

September 2021

STORSATSAR PÅ SNABBLADDNING Preem storsatsar på snabbladdning och tecknar avtal med Recharge om att installera hundratals supersnabbladdare på Preems stationer i hela landet. Nu utvecklar Preem sina stationer tillsammans med den ledande laddningsoperatören Recharge. Preems stationer kommer till en början att utrustas med fyra till åtta laddpunkter som kommer att ha en effekt på 150 kW upp till 300 kW, vilket möjliggör snabbare laddning. – Det här är ett led i Preems förnybara omställning och vår strategi att erbjuda fler miljöeffektiva energislag på våra stationer. Genom att erbjuda upp till åtta laddplatser vid våra stationer kan vi möta framtidens växande efterfrågan på laddning utmed vägen, säger Patrik Johansson, chef för stationsverksamheten på Preem. Utrullningen sker först längs med de stora huvudvägarna och på Preems bemannade stationer. Ambitionen är att årligen

17

utrusta 15-25 stationer med supersnabbladdare och att Preem ska ta positionen som ledande energileverantör längs våra vägar för såväl lätt som tung trafik. – Preem har länge varit en strategisk partner och vi är väldigt glada över att vi nu tar vårt samarbete till en ny nivå. Recharges målsättning är att laddning ska vara enkelt och lättillgängligt. Med en ledande laddlösning på attraktiva platser med bra service förbättrar vi vardagen för elbilister, säger Maria Brant, chef för Recharge Sverige. Arbetet med att få laddstationerna på plats påbörjas snarast. I satsningen ingår både laddning för personbilar på Preems bemannade stationer och för lastbilar på Preems Såifa-anläggningar. Så tidigt som 2009 installerade Preem sina första laddstationer. Samarbetet med Recharge påbörjades 2013, och redan 2014 byggdes de första gemensamma laddstationerna längs strategiska sträckor i Sverige.


Nya Projekt

September 2021

18


Nya Projekt

September 2021

19

VÄRLDSUNIK BONUS: FRI TILLGÅNG TILL LUFTRUMMET FÖR ATT TESTA FLYGANDE IDÉER OCH PRODUKTER På Säve flygplats växer Gateway Säve fram som landets ledande nav för utveckling av fossilfria och autonoma fordon. Företag som etablerar sig här får en världsunik bonus: fri tillgång till luftrummet ovanför för att testa flygande högtflygande idéer och produkter. Sedan 2015 har inga kommersiella passagerar- eller fraktflygplan startat eller landat på Säve flygplats utan luftrummet används enbart för flygutbildningar och luftburen räddningstjänst. Det öppnar möjligheten att använda luften som en gigantisk testarena. – Castellum kontrollerar luftrummet ovanför stora delar av Hisingen och centrala Göteborg upp till en höjd av 1 500 fot (457 meter), ett område utan kommersiell flygtrafik att ta hänsyn till, varken nu eller i framtiden, förklarar flygplatschef Anders Fredriksson. Förutsättningarna är världsunika på Gateway Säve. Här finns inte bara luftrummet, start- och landningsbanor utan också en fullt operationell flygledning och GPS-styrda inflygningshjälpmedel, utan några fysiska inflygningshjälpmedel på marken. Detta är något som Säve Flygplats nyligen var först i Sverige med att få godkänt. Luften kontrolleras av trafikledningen. Flygplatsen kan styra hur luftrummet ska användas, antingen genom att stänga av vissa delar för trafik eller i samråd med Transportstyrelsen skapa så kallade restricted areas, fridlysta områden där företag till exempel kan skicka upp drönare, öva förarlös navigering med hjälp av GPS, testa batteritider, material och viktförhållanden. Möjligheterna är många för företag som i framtiden till exempel vill kunna leverera allt från e-handlad elektronik till veckans matinköp hem till folks balkonger eller köra förarlös flygtaxi. Flygplatsen med tillhörande luftrum kan även hyras av externa företag, till exempel för reklamfilminspelningar. – Redan i dag finns företaget Everdrone här, som i samarbete med SOS Alarm och Karolinska sjukhuset utvecklar en tjänst med hjärtstartare som flygs ut med drönare. En annan aktör är Heart Aerospace som utvecklar framtidens elflyg, säger Anders Fredriksson.

Foto: Everdrone/Max Hjalmarsson


Nu är Förbifarten ännu säkrare - med 7000 kvm Vector Wall stödmurar Förbifart Stockholm är en trafiksatsning som knappast gått någon förbi. Men en viktig detalj som kanske många har missat är arbetet med att säkra trafikplats Häggvik och trafikplats Akalla med hjälp av stödmurar. Totalt har nästan 7000 kvm av stödmurssystemet Vector Wall från BG Byggros levererats, en lösning som ska hjälpa till att förhöja utsmyckningen av trafikplatserna, ta upp höjdskillnader och hålla jordmassor på plats. Arbetet med Förbifart Stockholm är inne på sitt sjunde år sedan byggstart. Men en del av arbetet som redan har gått in i slutfasen är installationen av stödmurarna på de nya trafikplatserna i Akalla och Häggvik. När stödmuren i Akalla står klar kommer den att vara cirka 600 meter lång, medan man i Häggvik har satsat på en cirka 500 meter lång stödmur som varierar i höjd.

Fler alternativ med Vector Wall

Stödmurssystemet har tagits fram av BG Byggros och kallas Vector Wall®. Muren har en unik förmåga att integreras i landskapet, vilket har gjort det till den perfekta lösningen till att ge liv åt de framtida högtrafikerade trafikplatserna.

Vector Wall Trämur är en stödmur med vacker fasadbeklädnad i trä, och stödmurssystemet Vector Wall Grön är ett grönt alternativ där en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta placeras på insidan av frontnätet, istället för stenkross. Plantering kan därmed göras direkt in i väggen.

Sten och metallnät - mer estetiskt än vad man kan tro

Vector Wall stödmurssystem består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden består vanligtvis av ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Muren fylls sedan med sten. Det låter kanske inte så estetiskt tilltalande, men frågar man Jonas Määttä, konsult på BG Byggros, så erbjuder Vector Wall faktiskt flera estetiska fördelar. Han berättar: ”Till skillnad från en vanlig betongmur, får man ett mjukt synintryck som passar landskapet med Vector Wall, där stenkrosset och metalldetaljerna ger liv åt muren. Och den är väldigt anpassningsbar, vilket gör att man kan få precis den rätta lösningen för projektet”.

För trafikplatserna i Akalla och Häggvik valdes systemet Vector Wall Gabion, men till skillnad från andra stödmurssystem har Vector Wall fördelen att kunna anpassas och därmed integreras i många varianter och fasadbeklädnader. Bland annat finns varianterna Vector Wall Grön och Vector Wall Trämur.

Experter på stödmurar

Vill du veta mer om Vector Wall och dess fördelar? Hos BG Byggros hittar du ett team av experter med specialkunskap som kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just ditt projekt. Läs mer om Vector Wall här. https://www.byggros.com/se/vector-wall-ett-komplett-stodmursystem Kontakta Byggros här. https://www.byggros.com/se/vaart-forsaljningsteam

Jonas Määttä fortsätter:

- I Akalla börjar stödmuren lågt, sedan följer den berget upp. De smälter in i de sprängda passagerna genom bergsområden och ger en levande yta åt området. Men i Häggvik har berget en annorlunda form, vilket har gjort att muren följer bergväggen på ett väldigt dramatiskt sätt. Där varierar höjden på muren betydligt, från 1,4 meter upp till hela 12 meter, och det är en estetiskt snygg detalj som jag tror att även förbipasserande bilar kommer att lägga märke till.

BG Byggros AB Tel.: 0771 48 9000 www.byggros.com


 T‐headed bars

 CE‐marked T‐headed bars (ETA‐08/0035)

 Rebar couplers

 Environmental Product Declara�on (EPD)

 Steel‐to‐concrete connec�ons ...also in stainless material

 BIM tools (Tekla, Revit, Allplan)

High Performance Reinforcement Products

HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands +31 320 727030

HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway +47 32 24 04 70

www.hrc-europe.com


Nya Projekt

September 2021

22


Nya Projekt

September 2021

23

ZEPPELIN ETABLERAR NY HUVUDANLÄGGNING Caterpillars återförsäljare Zeppelin fortsätter satsningen i Sverige och bygger en helt ny, toppmodern och klimatsmart anläggning med huvudkontor och serviceverkstad vid Landvetter utanför Göteborg. Investeringen är första steget i en nationell satsning på fler lokaler och serviceanläggningar för att möta Zeppelins fortsatta tillväxt. Zeppelins nya anläggning vid Landvetter ska inrymma det svenska huvudkontoret med cirka 100 arbetsplatser. Anläggningen kommer också att innehålla en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen. – Idag är vi utspridda på ett par olika platser i Göteborgsområdet. Med nya anläggningen samlar vi våra kompetenser på en och samma plats vilket är ett viktigt mervärde för både våra kunder och vår verksamhet, berättar Volker Poßögel, vd för Zeppelin Nordics samt Zeppelin Sverige AB. – Tack vare att vi bygger nytt kan vi utforma anläggningen helt utifrån våra egna svenska behov, med den senaste tekniken och enligt Zeppelin och Caterpillars höga standarder. Tack vare det utvalda läget kan fler nyttja anläggningen från ett större upptagningsområde. Det blir lättare än någonsin att ta sig till oss oavsett färdsätt, fortsätter Volker. MILJÖCERTIFIERAD BYGGNAD

Området vid Landvetter ägs av Swedavia och det undertecknade kontraktet för marken gäller från och med 1 juli. Parallellt pågår förberedelsearbetet och projekteringen för den nya anläggningens utformning. Ett stort fokus är att den ska vara klimatsmart. – Tanken är att byggnaden ska vara miljöcertifierad och Zeppelinkoncernen jobbar målmedvetet med att alla strategiska affärsenheter ska vara CO2-neutrala innan 2030, både när det gäller lokaler och verksamhet, berättar Volker Poßögel, Zeppelin. KOMPLETT CENTRUM FÖR ZEPPELIN

I den nya serviceanläggningen kommer såväl utrustning av nya maskiner och motorer, som service av samtliga produkter att ske. Anläggningen kommer också att vara bas för Zeppelins fältservicemekaniker i västra Sverige. Till detta kommer också Zeppelins hyrverksamhet att ha en bas inom området med ett stort utbud av maskiner och tillbehör för byggindustrin. På plats kommer även nyckelpersoner inom ledning, försäljning, eftermarknad och service att finnas. Byggstart förväntas ske under andra kvartalet 2022 och inflyttning sker sommaren 2023.


Nya Projekt

September 2021

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE Samarbetet inom Norconsult testas i rejäl skala när det enorma projektet med Förbifart Stockholm fortskrider. Team i Norge och över hela Sverige samarbetar, beställare är norska AF Gruppen. - Det roligaste med det här uppdraget är att vi verkligen får visa att vi är tvärfackliga och att vi kan hantera allt inom Norconsult, säger Mikael Eriksson som är uppdragsledare och teamchef för Väg & Trafik. AF-gruppen är upphandlade av Trafikverket till att bygga färdigt tunneldelarna på Lovön. Norconsult jobbar med projektering vad gäller konstruktioner i tunnlarna och konsultstöd gällande bland annat bullerutredning och masshantering. Allt från konstruktörer och geotekniker till miljökonsulter, akustiker och ett par arkitekter är med i projektet. I Sverige sitter resurserna över hela landet, men det interna samarbetet sker även över landsgränsen. En stor organisation hos Norconsult i Norge projekterar exempelvis innertak och väggelement i tunnlarna. De bistår även med konsultstöd vad gäller sprängningsplaner. - Norge har lång erfarenhet av tunnelbyggen och är väldigt duktiga på det. Här får vi verkligen testa samarbetet i rejäl skala och det funkar bra, säger Mikael Eriksson.

REJLERS HJÄLPER GÄVLE ENERGI I UNIKT FJÄRRVÄRMEPROJEKT Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Projektet görs i samverkan med Sandviken Energi i syfte att tillsammans minska påverkan på miljön och bidra till ökad hållbarhet i regionen. Rejlers ansvarar för produktionsplanering och byggledning i uppdraget som beräknas vara färdigt under 2024. Fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle ska kopplas samman i ett unikt projekt som innebär en betydande minskning av regionens koldioxidutsläpp. Den över 20 km långa fjärrvärmeledningen kommer att binda samman kommunernas fjärrvärmenät så att både Gävle och Sandviken får tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra där man använder bland annat torv, vilket är ett fossilt bränsle. - Sammankopplingen av städernas fjärrvärmenät är ett stort,

24

spännande och komplext projekt. Rejlers bidrar med rätt kompetens och hjälper oss att på ett effektivt sätt driva projektet framåt, säger Peter Rosenkvist, Affärschef Fjärrvärme Gävle Energi. - Vi är glada över uppdraget och ser fram emot att bidra i det här nytänkande projektet som har ett starkt fokus på hållbarhet. Fjärrvärmen har en viktig roll att spela i energiomställningen och samhällets strävan mot 100 procent förnybar el, säger Ulrik Björk, Business Area Manager inom divisionen Energy på Rejlers. Genom utfasningen av fossila bränslen beräknas den nya fjärrvärmeledningen minska koldioxidutsläppen med cirka 46 000 ton per år, vilket motsvarar närmare 64 000 flygresor till Thailand tur och retur. Projektet har fått investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Byggstart av fjärrvärmeledningen är planerad till första kvartalet 2022 och projektet förväntas vara färdigt under 2024.

82,6 MILJONER TILL UPPRUSTNING AV GÖTA KANAL Nästa år inleds det sista året i det historiskt stora renoveringsarbetet av Göta kanal. Regeringen satsar ytterligare 82.6 msek på renoveringar för den kommande vintern. Det betyder att de mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes 1832 nu får möjlighet att slutföras. Nu står det klart att regeringen satsar ytterligare 82.6 mkr på upprustningen av Göta kanal. Det betyder att totalt närmare 1 miljard kronor har investerats i att bevara det kulturhistoriska byggnadsverket, sedan renoveringarna påbörjades för sex år sedan. – Investeringarna har stor betydelse för hela besöksnäringen utmed Göta kanal och säkerställer därmed många arbetstillfällen, säger Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag. Framförallt möjliggör de en trygg och säker vistelse för våra tre miljoner besökare. – Att vi nu får slutföra det stora renoveringsprogrammet känns viktigt och fantastiskt bra. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen och bevarandet av  årtusendets svenska byggnadsverk med 19 mil kanal. Vi har en ägare som både tar ansvar och ser potentialen i svensk besöksnäring säger Magnus Hall, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.


Nya Projekt

September 2021

25

Foto: Mattias Brauns


Nya Projekt

September 2021

KLIMATOR FÅR ORDER FRÅN EN LEDANDE EUROPEISK UNDERLEVERANTÖR TILL FORDONSINDUSTRIN Klimator har fått en order från en ledande europeisk underleverantör till fordonsindustrin. Ordern omfattar en utvärdering av tjänsten Road Condition Data (RCD) under vintern 2021/2022. Kontraktsvärdet uppgår inledningsvis till ca 50 000 Euro. – Klimators strategiska satsning på vägväderprognoser för fordonsindustrin har väckt stort intresse vilket resulterat i att en ledande europeisk underleverantör till fordonsindustrin nu kommer att utvärdera Klimators tjänst Road Condition Data. Av affärsmässiga sekretesskäl tillkännages ej underleverantörens namn vilket även gäller de flertalet fordonstillverkare och underleverantörer som Klimator kontinuerligt för diskussioner med. Vår förhoppning är att denna order på sikt kommer att generera kontrakt för serieproduktion och således generera återkommande årliga intäkter till Klimator, säger Rebecca Lewis-Lück, Affärsområdesansvarig för Automotive hos Klimator. OM ROAD CONDITION DATA

Tjänsten Road Condition Data (RCD) är en Software as a Servicetjänst som samlar data från en mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta nutidslägen och väglagsprognoser. De högupplösta väglagsprognoserna gör det möjligt för fordonsindustrin att öka tillgängligheten av Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) och Autonomus Driving (AD) funktioner utan att sänka sina säkerhetsstandarder. RCD kan delvis nyttjas för ökad kognitiv förmåga genom att exempelvis varna föraren vid dåligt väglag eller som data input för att möjliggöra mer avancerade system för självkörande bilar.

26


Nya Projekt

September 2021

27


Nya Projekt

September 2021

BROAR OCH SPÅR PÅ PLATS – NU RULLAR TÅGEN MELLAN MALMÖ OCH LUND Under nio dygn har tågtrafiken mellan Malmö och Lund stått still när två broar skjutits på plats och järnvägen byggts om vid den blivande stationen i Klostergården i Lund. Arbetet har gått enligt plan och den 6:e september öppnades spåren åter för persontrafik. – Det är otroligt mycket arbete som har utförts under dessa dygn. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Alla inblandade, entreprenörer och inom Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund. Förutom broarbetena och växelbygget vid Klostergården har en halv kilometer dubbelspår fått ny banvall. En stor utmaning har också varit masshanteringen. Närmare 20 000 kubikmeter jordmassor har grävts upp från banvallen och på de platser där de nya broarna har byggts. Nära 15 000 ton grus- och stenmaterial har sedan använts när vi återfyllt vid broarna och i banvallen. – En så stor masshantering ställer stora krav på logistik, så

28

gott som alla lediga ytor inom arbetsområdet har utnyttjas för att lagra massor och material som ska ut eller in till bygget. Det ställer också mycket stora krav på säkerhet för alla som varit igång dag och natt under de nio dygnen, säger Jens-Peter Eisenschmidt. De sista dygnen, innan trafiken släpps på, återställdes kontaktledningar, signaler och annan järnvägsteknik på sträckan. Allt har nu testats noggrant innan det första persontågen släpps på vid tretiden på måndag morgon. Normalt reser runt 50 000 med tåg på sträckan Malmö-Lund. En del har kunnat planera om sitt resande eller rest på annat sätt. Men de flesta har fått åka med ersättningsbussar som kört mellan Malmö och Lund och mellan Hjärup och Lund. – Det har varit en utmaning för Skånetrafiken som ansvarat för ersättningstrafiken, men också för alla resenärer och pendlare som berörts. Vi är oerhört tacksamma för allas tålamod under tågstoppet, säger Jens-Peter Eisenschmidt. Fyrspårsbygget är långt ifrån klart, en hel del arbete återstår innan alla spår och stationer är i drift 2023. Just nu byggs de fyra nya spåren mellan Åkarp och Hjärup, och de nya stationerna i Åkarp, Hjärup, Burlöv och Klostergården. Ytterligare två stora tågstopp är inplanerade; ett i september 2022 och ett i oktober 2023.


Nya Projekt

September 2021

ACTEMIUM ELEKTRIFIERAR FÄRJEANSLUTNING I KAPELLSKÄR Onshore Power Supply är Actemiums marknadsledande och svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har fått ytterligare en order från Stockholms Hamnar avseende totalentreprenaden av en ny OPS-anläggning i Kapellskär. Actemium har sedan tidigare anlagt 20 st OPS-anläggningar i Norden. OPS-anslutningen möjliggör att fartyg kan ansluta sig till elnätet och ges därmed möjligheten att stänga av sina hjälpmotorer. Actemium har nu fått förtroende att leverera ytterligare landanslutningar till Stockholms hamnar. I Kapellskär möjli gör OPSanläggningen en modernisering med miljömässiga fördelar – inte minst inom ramen för den viktiga passagerar- och gods trafiken till Nådendal, Finland. I Kapellskär möjliggör OPS-anslutningen att passagerar- och godsfartyg till Nådendal, Finland kan ansluta sig till elnätet. Genom att ansluta sig till elnätet kan fartyg stänga av sina hjälpmaskiner, med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid CO2, kväve- och svaveloxider (NOx-, SOx) och en förbättrad närmiljö som direkt konsekvens. Actemium påbörjar prefabricering av OPS-anläggningen under hösten 2021 för en snabb och effektiv installation under 2022. OPS-anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005 och lokala standarder. Actemium utför

29

markarbeten, installationsarbeten på plats samt fjärrövervakning, drift och underhåll. På kaj installeras fjärrmanövrerade kranar för direktanslutning till fartyg. Green Shipping ett prioriterat område inom EU-kommissionen och elektrifieringen av i hamnar ingår även i den svenska regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Som en av marknadsledarna inom OPS är vi därför stolta över att leverera vår miljövänliga OPS-lösning, och fortsatt möjliggöra infrastrukturen för en miljövänligare hamntrafik både i Norden och globalt. Om elektriska landanslutningar – Actemium Onshore Power Supply (OPS) Med hjälp av Actemium Onshore Power Supply kan fartyg ansluta sig till det fasta elnätet när de anländer hamn, och därmed stänga av sina hjälpmotorer med minskade partikelutsläpp som följd. Med en hög industriell precision bidrar Actemiums elektriska landanslutningar till att minska kostnader och miljöpåverkan i hamnar runt om i världen. Det minskade motorbullret förbättrar även arbetsmiljön för besättningen. Man installerade världens första landanslutningen i Göteborgs hamn enligt den nya standarden år 2010, och är numera en av marknadsledarna inom OPS. Actemium har sedan tidigare levererat OPS-anläggningar till hamnarna i Kristiansand, Oslo, Göteborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm och Luleå där det finns flera olika OPS lösningar.


Nya Projekt

September 2021

TREND MICRO HAR KARTLAGT HUR VÄL FN:S FÖRORDNING FÖR CYBERSÄKERHET I FORDON UPPRÄTTHÅLLS Under 2021 trädde FN:s förordning nummer 155 (även kallad R155) i kraft, som innefattar bestämmelser för cybersäkerhet och hantering av cybersäkerhetssystem i fordon. Trend Micro presenterar nu en färsk kartläggning av området, vilka som är de främsta riskerna, samt föreslagna åtgärder för att guida tillverkare och andra parter i arbetet med att få säkerhetsåtgärder på plats för att efterleva resolutionen på ett bra sätt. Förordningen riktar sig till tillverkare, men dess effekter påverkar hela alla parter i försörjningskedjan av uppkopplade bilar. En av de främsta utmaningarna för parterna som Trend Micro har observerat är att fordonstillverkare och deras leverantörer nu behöver genomföra en omfattande riskbedömning för att bestämma vad de bör prioritera för att på bästa sätt genomföra cybersäkerhetsåtgärder. AV KARTLÄGGNINGEN KAN FÖLJANDE SLUTSATSER DRAS:

I nuläget bör fokus läggas på back-end och att säkra data. I framtiden kommer riskerna i kommunikationskanalen att öka dramatiskt. Under de kommande tio åren, inte minst med tanke på utbyggnaden av 5G-nätverken, kommer de verktyg, metoder och procedurer som används av cyberkriminella att förändras avsevärt, vilket även kommer påverka hotlandskapet och riskerna för uppkopplade fordon.

30

Medan regelverket WP.29 listar en lång rad attackvektorer, identifierar den nya kartläggningen ytterligare attackvektorer och fokusområden, så som attacker mot bildhantering och mot körbanor och vägnät. Företag behöver först bedöma vad som ska prioriteras och i vilken ordning, och utforma sedan en strategi för cybersäkerheten baserat på den prioriteringen. BASERAT PÅ DETTA, REKOMMENDERAR TREND MICRO FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER, SOM SEDAN KAN UTVECKLAS:

Etablera hotintelligens för uppkopplade bilar. Detta är ett grundskydd som kan upptäcka, analysera, svara på och skydda mot cyberhot. Arbeta med säkerhet i flera lager. Att ha en säkerhetslösning i flera lager på plats gör det betydligt svårare för hackare att lyckas med sin attack. Se till att säkerheten täcker hela det omfattande ekosystemet. Ett omfattande ekosystem består exempelvis av en slutpunkt (i det här fallet ett fordon), nätverket, och samtliga servrar som används i nätverket. Etablera en säkerhetsavdelning för uppkopplade fordon, så kallad VSOC (står för Vehicle Security Operations Center). En grupp som är särskilt insatt gör det möjligt att förstå sammanhanget för attacker, så man sedan kan vidta nödvändiga åtgärder eller motåtgärder.


Nya Projekt

September 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

VI KAN ASFALT Asfaltera ny vägsträcka, laga potthål, planera och asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller garageuppfart – ja, vi utför alla typer av asfalteringsarbeten. Vi har också kompetensen att göra förberedande markarbeten med grävningar och planering av den yta som ska asfalteras.

Besök asfaltsgruppen.se eller ring oss på 013 12 59 50 för mer information.

NORMSTORP Asfaltsgruppens Asfaltverk

LINKÖPING (HK)

NORRKÖPING

MOTALA

STOCKHOLM

VAGNHÄRAD Asfaltsgruppens Asfaltverk

Asfaltverket Normstorp 585 98 Linköping

Jägarvallsvägen 3A 584 22 Linköping

Skalles väg 5 605 97 Norrköping

Drakvägen 9 591 32 Motala

Gustav Adolfsvägen 60 141 32 Huddinge

Kalkbruksvägen 610 74 Vagnhärad


Bygg- & Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nya Projekt Infrastruktur & Kommunikation 002/2021  

Nya Projekt Infrastruktur & Kommunikation 002/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded