Nya Projekt Infrastruktur & Kommunikation 001/2021

Page 1

Nya Projekt

Maj 2021

001 Nya Projekt Infrastruktur


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


SCAN ME

Allt ip en aysptem! – Ett s

Ett komplett KMA-system Formulärbibliotek

KMA-handbok

Byggdagbok & Egenkontroller

Riskbedömning

Hantera avvikelser

Fotodokumentation

Bygg dina egna formulär & checklistor

Förbättringsförslag & positiva observationer

ET T FÖRETAG I

www.smartdok.se


GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY INLEDER SAMARBETE MED VOYOMOTIVE, Det är ett företag som utvecklar uppkopplad bilteknologi, för att leverera lösningar inom däckövervakning för mer effektiv fordonshantering i USA. Denna tjänst från Goodyear samlar in och analyserar relevant data om däckprestanda för att upptäcka långsam förlust av däcktryck flera dagar innan varningslampan för lågt däcktryck, TPMS-lampan, tänds. Lösningen tillåter kunden att proaktivt korrigera identifierade avvikelser och etablera ett optimalt däcktryck, vilket leder till förbättrad köreffektivitet. - En säker och effektiv användning av konsumentfordon och fordonsparker är viktigt både idag och för framtidens mobilitet”, säger John Brainerd, ansvarig för Goodyears innovationscenter i Akron. ”Vi på Goodyear fortsätter att utveckla och utöka vår portfölj av digital däckinformation för att hjälpa användarna att förverkliga det målet. Vi tycker det är mycket spännande att samarbeta med innovativa företag som Voyomotive för att fortsätta leverera uppkopplade mobilitetslösningar.

Med hjälp av fordonsdata i realtid från Voyomotives telematikstyrenhet bearbetas informationen av Goodyears analysprogram. Därefter skickas varningar om lufttrycksförlust och tryckvarningar till kunderna via Voyomotive-appen, SMS eller till ett fordonsparkshanteringsystem. Den här tjänsten erbjuds till Voyomotives kunder, enskilda fordon såväl som fordonsparker, för att underlätta däckunderhållet och erbjuda en lösning för däcktrycksövervakning som förbättrar fordonets effektivitet och säkerhet. När kunderna får tillgång till data från intelligenta däck så kan de proaktivt åtgärda däckproblem och bibehålla ett optimalt lufttryck. Det leder i sin tur till bättre däckprestanda och bränsleförbrukning. - Detta är den första däckapplikationen av sitt slag som använder Voyomotives avancerade telematikdata tillsammans med Goodyears analyser för att förbättra körsäkerheten och beredskapen hos fordonsparker”, säger Peter Yorke, VD för Voyomotive. ”Vi är mycket nöjda över att vi i samarbete med Goodyear kan erbjuda den här lösningen med intelligenta däck, eftersom det framhäver vårt gemensamma åtagande att föra ut nya digitala applikationer till alla hundratals miljoner som nu finns på vägarna.


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås Tel.: +46 21 80 62 40 E-mail: info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrConstruction www.liebherr.se

2009-510_001 LHO_005_2020_Erdsammel_A-Maerkte_SWE_225x290.indd 1

27.01.21 11:30


Nu satsas det på järnvägen i Sverige!

JÄRNVÄGEN SOM TRANSPORTMEDEL HAR PÅ SENARE ÅR FÅTT ETT UPPSVING OCH POLITIKERNA NÄSTAN TÄVLAR OM ATT FÖRESLÅ DEN ENA SATSNINGEN EFTER DEN ANDRA. Nu senast meddelade Trafikverket att man satsar 150 miljoner kronor på banbrytande järnvägsforskning vid Luleå Tekniska universitet. En bra början. Här ligger fokus på driftsäkerhet och livslängd, högre kapacitet och säkerhet – och punktligare tåg. Satsningen sker inom ramen för Trafikverkets långsiktiga forskningsfinansiering, som är uppdelad i ett antal excellensområden, där området för drift- och underhåll leds av Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt center (JVTC). Den handlar även om utveckling i form av kunskapsuppbyggnad, utbildning, anställning av fler doktorander samt nya projekt inom drift- och underhåll av järnväg. Forskningen inom drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet har fokus på att öka kapaciteten och förbättra driftsäkerheten av våra järnvägssystem. Det görs via effektivisering av drift- och underhållsprocesserna genom underhållsstrategier med förutbestämt, tillståndsbaserat, prediktivt och avhjälpande underhåll, samt data-drivet beslutsstöd med hjälp av industriell Artificiell intelligens (AI), där tågen själva känner av sitt underhållsbehov. En viktig satsning när vi nu får alltfler tågoperatörer som konkurrerar om utrymmet på järnvägsnätet. Och, inte minst: Bygg höghastighetsbanor i Sverige. Det lönar sig. Och ger oss ett grönare och hållbarare Sverige. Men: Låt oss börja här – drift och underhåll av järnvägsnätet så kommer vi vidare.

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

12 16 33 10


Nya Projekt

Maj 2021

Nr 001/2021

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 71, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hofberg@storkom.se Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

7


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


www.hrc-europe.com

T‐headed bars Rebar couplers Founda�on bolts Steel‐to‐concrete connec�ons ...also in stainless material ...for all kind of infrastructure. Improving design and structural performance Reducing construc�on �me

Posi�ve environmental effects with HRC T‐headed bars: ...without compromising Quality ... → Reduced amount of rebar → Shorter construc�on �me, by:

 Fast installa�on  Improved access to workplace

CE‐marked T‐headed bars (ETA‐08/0035) Environmental Product Declara�on (EPD) BIM tools (Tekla, Revit, Allplan)

HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands +31 320 727030 HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway +47 32 24 04 70 info@hrc-europe.com


SAAB GÖR LONDON CITY AIRPORT TILL DEN FÖRSTA STORA BRITTISKA OPERATÖREN FÖR FLYGTRAFIKLEDNING PÅ DISTANS Teknologi från Saab Digital Air Traffic Solutions har gjort det möjligt för London City Airport att bli den första stora internationella flygplats i världen som helt styrs av ett digitalt torn för flygtrafikledning på distans. Saabs Digital Tower är ett flygtrafikledningssystem som avsevärt förbättrar flygledarnas situationsuppfattning. Detta möjliggör snabba och välinformerade beslut som främjar säkerhet och driftseffektivitet. Digital Tower har också gjort det möjligt för London City Airport att utöka sitt verksamhetsområde, tack vare den ökade täckningen. Därmed kan flygplatsen maximera sin flygtrafikkapacitet. Tekniken innebär att flygledarna kan se ökade informationsnivåer på digitala fönsterskärmar. Detta omfattar identifierande flyg- och radardata, möjlighet att zooma in och ut samt ytterligare grafik och förstärkningar som ökar synligheten. Dessa funktioner kan användas via kontrollrum som finns på en annan plats. På London City Airport registrerar sexton högupplösta kameror och sensorer en 360-graders vy över flygfältet. Data förmedlas sedan genom en höghastighetsfiberanslutning till ett kontrollrum

i NATS flygledningscentral, som ligger 13 mil bort i Swanwick, Hampshire. Ett särskilt team med flygledare använder livebilderna, en ljudkanal från flygfältet och radaravläsningar för att leda flygplanen till och från flygplatsen. – Detta är en viktig milstolpe för Saab inom införandet av lösningar för flygtrafikledning på distans vid stora civila flygcentrum med tät trafik i ett komplext luftrum. Vi ser fram emot att tekniken ska införas på London City Airport och ge flygledarna nya verktyg och säkerhetsfunktioner som visar fördelarna med Digital Tower, säger Magnus Lewis-Olsson, ordförande och vd för Saab UK. – Vi är oerhört stolta över att bli den första stora internationella flygplats som använder denna banbrytande teknik från Saab. Investeringen i smart infrastruktur kommer att hjälpa oss möta framtidens ökade passagerarströmmar, förbättra flygledningen och ge oss framtida kapacitet när flygindustrin kommer tillbaka efter pandemin, säger Alison FitzGerald, operativ chef på London City Airport. Digital Tower är en flexibel och skalbar lösning för ett stort antal civila och militära tillämpningar. Systemet har redan framgångsrikt införts på flygplatser i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA, samtidigt som det valts ut av Royal Navy för flottans marina flygstationer i Storbritannien.


VI HJÄLPER DIG LYCKAS MED DINA PROJEKT HOS OSS HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER FÖR DITT SPRÄNGNINGSARBETE: • • • • •

SPRÄNGMEDEL TÄNDMEDEL ELEKTRONISKA INITIERINGSSYSTEM DIGITALA LÖSNINGAR TEKNISK SERVICE

Orica Sweden AB Gyttorp | 713 82 Nora | orica.com info.gyse@orica.com | 0587 850 00


Nya Projekt

Maj 2021

VOLVOKONCERNEN OCH SSAB I SAMARBETE OM VÄRLDENS FÖRSTA FORDON AV FOSSILFRITT STÅL Volvokoncernen och SSAB har tecknat ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål. Redan i år planerar Volvo att starta tillverkningen av konceptfordon och komponenter med stål från SSAB framställt med vätgas. – Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen. – Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB. Redan under 2021 kommer Volvo börja tillverka de första konceptfordonen och -maskinerna med stål från SSAB framställt med vätgas. Under 2022 planeras serietillverkning i mindre skala, och sedan börjar en gradvis upptrappning mot massproduktion. Volvo och SSAB kommer även att samarbeta inom forskning och utveckling för att optimera användningen av stål i Volvos produkter vad gäller vikt och kvalitet, och tillsammans utveckla fler produkter av fossilfritt stål med målet att nå serietillverkning inom några år. Det nytillverkade fossilfria stålet från SSAB blir ett viktigt komplement till traditionellt och återvunnet stål, som idag ingår i Volvos lastbilar, anläggningsmaskiner och andra produkter. Det fossilfria stålet tillverkas med en helt ny teknik med fossilfri el och vätgas. Resultatet blir en kraftigt minskad klimatpåverkan och en fossilfri värdekedja. Bedömningen från stålindustrin är att behovet av stål långsiktigt kommer att öka markant, och att fossilfritt nyproducerat stål behövs för att möta efterfrågan. Inom ramen för partnerskapet ingår även att se över gemensamma logistiklösningar som kan bidra till att minska SSAB:s miljöpåverkan vid interna och externa transporter. Ambitionen är att använda fordon från Volvo som drivs av batterier eller bränsleceller. SSAB har som mål att börja leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026. Utvecklingen av en fossilfri värdekedja från gruva till färdiga stålprodukter sker inom ramen för Hybrit-initiativet som SSAB driver tillsammans med LKAB och Vattenfall sedan 2016. Sedan augusti 2020 finns en pilotanläggning på plats som inom kort börjar tillverka mindre volymer av järnsvamp framställd med vätgas, som kommer att nyttjas för att tillverka det stål som kommer att användas i detta samarbete.

12


Nya Projekt

Maj 2021

13


Nya Projekt

Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

ÄNTLIGEN EN ANVÄNDARVÄNLIG KMA-HANDBOK Anpassningsbar, användarvänlig och tillgänglig är nyckelorden för KMA-handboken som SmartDok lanserade i april. Som alltid är användarvänlighet i Bygg- & anläggningsbranschen högsta prioritet och KMA-handboken är inget undantag. Lösningen är tillgänglig på dator, mobil och surfplatta.

- En KMA-handbok ska vara ett levande dokument som anpassas och utvecklas i takt med förändringar i branschen men framför allt i takt med företagets utveckling. Företag inom bygg- & anläggningsbranschen har en skyldighet att bedriva ett kontinuerligt och systematiskt KMA-arbete och målet för oss har varit att skapa en produkt som hjälper våra kunder med just detta, säger Adam Josefsson, Operativ chef för Visma SmartDok AB.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö förkortas ofta KMA. En KMAhandbok är helt enkelt en handbok som beskriver hur företag arbetar med just dessa frågor. En handbok för detta blir på så vis en övergripande beskrivning för hur företag arbetar inom deras projekt. Samtliga rutiner, processer och policys inom KMA-arbetet blir tillgängligt för alla.

- För oss på SmartDok är det viktigt att KMA-handboken är användarvänlig och tillgänglig för alla i verksamheten oavsett om du arbetar på ett kontor, på en byggarbetsplats eller ute i skogen. Den ska innehålla information som är konkret och användbar i vardagen samtidigt som den måste vara enkel att anpassa på egen hand, fortsätter Adam

ISO-STANDARD

En av fördelarna med SmartDok´s KMA-handbok är att den följer KMA-föreskrifter och uppfyller ISO-standarder. Handboken har tagits fram av ISO-konsulter från företaget Certway AB. Certway är specialister på just KMA-arbete och ISO-standarder i Bygg- & Anläggningsbranschen. De har hjälpt över 300 företag att ISO-certifiera sig och sitter på stor kunskap och erfarenhet inom området KMA. Handboken kommer även underhållas av Certway för att säkerställa hög kvalitet och aktualitet över tid. Handboken förblir därför alltid relevant och aktuell i förhållande till gällande KMA-föreskrifter. Läs mer om ISO-certifiering och Certway på www.certway.se


Nya Projekt

Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Josefsson.

SÄKRARE ARBETSPLATS

Att ha rutinerna lättillgängliga via mobil gör din arbetsplats säkrare. Som användare kan du enkelt hitta relevanta rutiner och procedurer för jobbet som ska utföras. Du får information om vad som är viktigt för företaget du arbetar för, vilka KMA-mål ni har och hur ni uppnår dessa. I samma paketlösning som SmartDok erbjuder finns även avvikelsehantering, systemstöd för riskbedömningar och arbetsberedningar, allt detta på båda dator och mobil. - Vi tillhandahåller exempeltexter och ger ett antal bra förslag på KMA-mål. KMA-ansvarig och skyddsombud har då möjlighet att behålla existerande exempeltext, redigera och anpassa utifrån deras egna verksamhet och KMA-mål. Till sin hjälp för de dessutom en vägledande hjälptext genom alla kapitel som beskriver vad och hur innehållet i texten behöver anpassas med hänvisning till relevant lagkrav. Det blir en enkel checklista att gå igenom som resulterar i en anpassad och kvalitativ handbok, säger Adam Josefsson.

KMA är ett stort och brett ämnesområde och för många kan det uppfattas som överväldigande och förvirrande. Inte minst när man också har ISO att förhålla sig till. Med SmartDoks lösning kommer du snabbt igång med detta genom färdiga mallar och slipper uppfinna hjulet på nytt. Den nya KMA-handboken underlättar helt enkelt KMA-arbetet och möjligheten att nå ISO-standarderna Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001).

6 ANLEDNINGAR TILL ATT VÄLJA EN KMA-HANDBOK

1. Det är ett vanligt förekommande krav vid offentliga upphandlingar. 2. Det är ett arbetsmiljökrav (lagkrav) för företag över 10 anställda. 3. Miljö och hållbarhetsarbetet växer och därmed kraven, exempelvis vid miljöbyggnationer. 4. Minskar risken för sanktionsavgifter och viten. 5. Bättre ordning och reda i företaget ger ökad lönsamhet. 6. Fokus på arbetsmiljö för sin personals skull, undvik fysiska eller psykiska skador. SmartDok har också tidrapportering, varuhantering, produktionshantering, personalliggare, resursplanering, orderhantering, maskinstöd, arbetslista för snöröjning, m.m. De erbjuder ett komplett rapporteringssystem för bygg och anläggningsföretag som dessutom kan integreras med alla svenska lönesystem och en mängd ekonomisystem så som Visma eEkonomi, Administration och Fortnox. Önskar ni veta mer om detta finner ni information på www.smartdok.se


Nya Projekt

Maj 2021

16


Nya Projekt

Maj 2021

17

NU UTÖKAS ANTALET LADDPLATSER I GÖTEBORG Fler och fler bilar som kommer ut i trafik har el som en alternativ drivkälla och är i behov av att kunna laddas. Enligt uppgifter från Elstatistik.se och Power Circle så ökade antalet laddningsbara fordon med 70 procent i oktober 2020 i Sverige jämfört med föregående år och cirka 155.000 personbilar är nu i trafik. För att möta det ökade behovet har Göteborg Energi tillsammans med Göteborg Stads Parkering satsat på att installera 500 nya laddplatser på publika parkeringsytor runt om centrala Göteborg. Laddpunkterna som planeras berör 16 olika platser i Göteborg såsom Lindholmen, Heden, Valhalla, Stora Teatern, Lorensberg och Konserthuset. Peab Asfalt är underentreprenör till ex-te EL som installerat laddstolparna och har utfört schaktning, markberedning samt asfalteringen på ett flertal platser. - Arbetet har varit lite annorlunda mot vad vi vanligtvis brukar utföra men det har varit ett väldigt roligt projekt. Mycket tack vare att vi har haft en väldigt bra relation och kommunikation med vår beställare. Vi är stolta över att få varit delaktiga i utbyggnaden av laddplatser vilka månar om miljön och genom att vi asfalterar med ECO-Asfalt bidrar även Peab Asfalt till att minska stadens klimatpåverkan, säger Johan Gustafsson, platschef, Peab Asfalt. - Utbyggnaden har fungerat otroligt bra tack vare en kompetent beställare men också rätt underleverantörer. Det är väldigt roligt att få arbeta med projekt som har en sådan positiv inverkan på staden och som engagerar så många, säger Pierre Falck, ex-te EL. Projektet startade vintern 2020 och beräknas vara klart under april 2021. ECO-Asfalt halverar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.


Nya Projekt

Maj 2021

ABB STÖTTAR E-MOBILITET I DEN EVIGA STADEN I samband med att ABB FIA Formula E World Championship återvänder till Rom kommer ABB att skänka DC-snabbladdare till staden som en del av sitt fortsatta åtagande att bygga en mer hållbar framtid. ABB FIA Formula E World Championship kommer till Roms affärsdistrikt Esposizione Universale di Roma denna helg för det tredje uppförandet av Rome E-Prix – som i år blir ett dubbelevent. Båda tävlingarna kommer att hållas utan publik och följa strikta covid-19-regler, efter rådgivning från myndigheterna, för att eventet ska kunna äga rum på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Den reviderade bansträckningen med 19 varv och en banlängd på 3,385 kilometer ger längre raksträckor, svepande hörn och höjdskillnader. Den snabba bansträckningen ger den näst längsta banan i tävlingskalendern, en kombination som säkerligen kommer att driva förarna, bilarna och teamen till det yttersta. Theodor Swedjemark, ABB-koncernens kommunikations- och hållbarhetschef, säger: - På ABB spelar våra ledande teknologier en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbar mobilitet inom alla former av kollektiv och privat transport som i slutändan främjar ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Genom ABB:s partnerskap med Formel E kan vi inte bara revolutionera den teknik som behövs för att driva e-mobiliteten framåt utan också skapa intresse hos yngre generationer som lever i en digital värld och bryr sig om miljön. Gianluca Lilli, ordförande och vd för ABB Italien, tillägger: - För att ytterligare stärka vårt engagemang för att driva

18

utvecklingen av e-mobilitet framåt i Italien och i samband med att tävlingen återkommer till ett land som är så kopplat till vår egen utveckling inom e-mobilitet kommer ABB att skänka Terra 124-laddare till staden Rom. Dessa DC-snabbladdare kan ladda två fordon samtidigt och är fullt kompatibla med nuvarande och framtida elfordon. För ABB är Italien ett demoland för tävlingen eftersom det är här dess branschledande Terra-serie med elbilsladdare och elbussladdare tillverkas. Produktionen går med maximal kapacitet vid tillverkningsanläggningen Terranuova Bracciolini i Toscana och en ny ABB-anläggning håller på att byggas i San Giovanni Valdarno,


Nya Projekt

Maj 2021

som kommer att fungera som globalt kompetenscentrum och produktionsanläggning för laddinfrastruktur för elfordon. Den 16 000 kvadratmeter stora anläggningen förväntas vara i drift i slutet av 2021 och kommer att tillverka ABB:s hela portfölj av DC-elfordonsladdare – från laddare för hemmabruk till system som installeras på offentliga platser samt sådana som är avsedda för kollektivtrafik i städerna. Den nya toppmoderna tillverknings-anläggningen bidrar till att stötta ABB:s tillväxt och innovationer inom e-mobilitetssektorn. Ett annat exempel på ABB:s roll vad gäller att driva e-mobiliteten vidare i Italien är den nyckelfärdiga lösningen som levererats till Azienda Trasporti Milanesi (ATM), kollektivtrafikföretaget i Milano, som ska elektrifiera hela sin fordonsflotta till 2030. ABB:s lösningar, inklusive installation av 15 Terra 124-laddare vid ATM:s San Donato-depå, gör det möjligt för bussar att vara kvar i trafik utan att behöva göra mellanladdningar under dagen.

19

ATM uppskattar att när systemet är helt implementerat kommer konverteringen av bussarna att starkt reducera efterfrågan på diesel med 30 miljoner liter per år och minska koldioxidutsläppen med 75 000 ton per år. ABB Italien har sitt huvudkontor i Sesto San Giovanni samt tillverkningsanläggningar på nio platser runt om i landet och har cirka 4 800 medarbetare. ABB Italiens branschledande arbete inom digitalisering och automation har lett till erkännande för företaget som en så kallad ”Lighthouse-anläggning” inom ramen för den italienska regeringens initiativ Transition 4.0. ABB är huvudpartner i ABB FIA Formula E World Championship, en internationell racingserie för helt eldrivna ensitsiga racerbilar. ABB:s teknik stöttar loppen på stadsgator runt om i världen. ABB gick in på e-mobilitetsmarknaden redan 2010 och har idag sålt över 400 000 elfordonsladdare på fler än 85 marknader; mer än 20 000 DC-snabbladdare och 380 000 AC-laddare, inklusive de laddare som säljs via Chargedot.


Nya Projekt

Maj 2021

HALVERADE UTSLÄPP MED KLIMATSMART BETONGBYGGANDE REDAN MED DAGENS TEKNIK Det går att bygga flerbostadshus i betong med betydligt lägre koldioxidutsläpp än idag. Det visar en studie som genomförts av Sveafastigheter i samarbete med bland andra Reflex Arkitekter, WSP och RISE. Utsläppen från stommen och grunden kunde i projektet minskas med 52 procent, med metoder som finns tillgängliga idag. Betong orsakar stora utsläpp av växthusgaser vid husbyggen. Samtidigt behöver bostadsbyggandet öka. Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, där behovet av att minska klimatpåverkan från betong är stort. - Även om det sker spännande projekt för att skapa nya sorters betong med lägre utsläpp måste vi som skapar hus arbeta med de möjligheter vi har idag, säger Alessandro Ripellino, vid Reflex arkitekter, som är en av dem som står bakom studien. Att vi kan visa att det går att halvera klimatpåverkan är ett stort steg framåt. Särskilt som det sker med de material och metoder som finns tillgängliga redan idag. I studien undersöks om bostadskvarteret Neptun i Västerås, som färdigställdes 2018, skulle kunna byggas idag med samma förutsättningar fast med hälften så stort klimatavtryck. Specifikt granskas stommen och grunden, eftersom detta står för en stor

20

del av klimatavtrycket vid byggnation. Kvarteret Neptun är Sveriges första flerbostadshus med plusenergistandard, och uppnår kraven för Miljöbyggnad Guld. - Detta visar på vikten av att i upphandling ställa krav på mer klimatsmart betong och att betongproducenter redovisar klimatpåverkan kopplat till deras produkter, något vi på Sveafastigheter ställer krav på i allt större utsträckning, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef, Sveafastigheter. I studien har optimeringar gjorts i alla delar av stommen och grunden, och förändringarna kan delas in i klimatsmartare materialval och en optimerad konstruktion. Av de 52 procent som klimatutsläppen har kunnat minskas med har 41 procent kommit från klimatsmartare material och 11 procent från en optimering av konstruktionen. - Att mäta och transparent visa klimatavtrycket är en viktig del för branschens omställning, säger Lars Gärde. Med start 2020 har vi på Sveafastigheter fört bok över alla våra byggen vad gäller de största koldioxidutsläppen där vi tittat på transporter, avfall och material. Ett omfattande och nödvändigt arbete för att få överblick var vi ska lägga vårt fokus för att år för år minska vårt koldioxidutsläpp. - Bostadsbyggandet har kommit en lång väg när det gäller energiförbrukning under driftsfasen, när hus används. Men det har inte arbetats lika mycket med att få ner klimatavtrycket vid uppförande av hus, säger Alessandro Ripellino. En viktig slutsats


Nya Projekt

Maj 2021

som vi ser är att beslutsfattare inte behöver vara rädda att ställa klimatkrav redan idag. Det behöver inte nödvändigtvis påverka varken de ekonomiska ramarna eller gestaltningen negativt. En stor del av klimatutsläppen från betong kommer från cementen i betong, som används som bindemedel. Klimatavtrycket påverkas bland annat av den energi som går åt till att skapa cement. Det finns även betong där cementen blandas ut med andra bindemedel. Annat som påverkar materialets klimatavtryck är armeringsstålet samt transporter. För att optimera konstruktionen har bland annat grundläggningen och dimensionering av väggar setts över. Ibland blir diskussionen kring att bygga klimatsmart lite förenklad, säger Alessandro Ripellino. Det kan hända att man exempelvis gärna förordar trä som byggmaterial av klimatskäl. Trä har absolut bra användningsområden men mycket kommer att fortsätta byggas i betong, så det är mycket viktigt att även betongbyggande blir bättre klimatmässigt. - Branschen behöver kraftfullt ställa om. Med studien av Neptun visar vi att det redan idag finns tekniker och metoder vi kan använda för att minska klimatavtrycket från vår verksamhet i hela kedjan, säger Lars Gärde. ÅTGÄRDER SOM KAN GÖRAS REDAN IDAG FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP FRÅN BYGGANDE MED BETONG:

Ställ krav på mer klimatsmarta material och transporter vid

21

upphandling. Stommens klimatutsläpp och utformning behöver verifieras i tidigt skede för att optimering av konstruktioner ska leda till stora minskningar av klimatutsläpp. Minska antal parkeringsplatser och tillhandahåll el-bilpool och cykelpool. Särskilt garage som byggs under hus påverkar klimatutsläpp vid byggandet. Använd existerande BIM-verktyg för att ta fram nyckeltal för klimatutsläpp Kommuner kan ge bostadsproducenter starkare incitament för minskade klimatutsläpp genom att exempelvis flerbostadshus med låg klimatpåverkan premieras vid kommunala markanvisningar. Fakta om projektet: Kvarteret Neptun är Sveriges första stora plusenergihus och uppfördes åren 2016–2018 av Sveafastigheter Bostad. Projektet är ritat av Ripellino Arkitekter (Reflex) och WSP har varit tekniska konsulter. Projektet är genomfört som en totalentreprenad av H2 Entreprenad. Kvarteret innehåller 121 hyreslägenheter i blandade storlekar och är beläget på Öster Mälarstrand i Västerås. Studien av hur kvarteret skulle ha kunnat byggas med lägre klimatutsläpp har fått stöd av Boverket. I rapporten från studien ges ett förslag på en process som kan användas i arbetet med att sänka klimatutsläpp vid bostadsbyggande.


Nya Projekt

Maj 2021

AUDI SATSAR PÅ PILOTKONCEPT FÖR SNABBLADDNING Audi fortsätter ställa om företaget mot hållbar premiummobilitet och planerar för en bred elbilsoffensiv med över 20 helt eldrivna modeller till 2025. Nyckeln till framgång i omställningen är tillgången på laddinfrastruktur. Audi jobbar nu på ett koncept för snabbladdning vid tillfälliga behov och hög efterfrågan. Under andra halvåret kommer ett pilotprojekt sjösättas och testas i praktiken för att utvärdera en möjlig utrullning. Audi accelererar elbilsoffensiven. För första gången är mer än hälften av de nyintroducerade modellerna eldrivna med nya Q4 e-tron som viktig volymmodell. I takt med att antalet elbilar ökar växer även behovet av laddinfrastruktur. Audi har därför tagit fram ”Audi charging hub” som en potentiell lösning på tillfälliga behov vid hög efterfrågan. Konceptet bygger på laddstationer med ultrasnabb laddning (HPC*) som kan reserveras i förväg med en lounge i direkt anslutning. FLEXIBELT OCH HÅLLBART KONCEPT MED 2.45 MWH LAGRINGSKAPACITET

Loungen vilar på ett flexibelt koncept med containerkuber som har ladduttag och är fyllda med återanvända litiumjon-batterier som energilager. Användningen av så kallade 2nd-Life-moduler från demonterade utvecklingsbilar gör inte bara att battericellerna får ett nytt användningsområde, de har också en stor fördel eftersom de är anpassade för att lagra likström. Det gör att den komplexa infrastrukturen med högspänningsledningar och dyra transformatorer blir onödig. Tack vare den stora lagringskapaciteten på ca 2,45 Mwh behöver de sex laddpunkterna, som har en laddningskapacitet på upp till 300 kW, bara en 400 volts starkströmsanslutning. Det gör att en effekt på 11 kW per kub är tillräcklig för att kontinuerligt fylla de tre lagringsmodulerna med totalt 2,45 MWh och ladda dem under natten. Solcellspaneler på taket ger ytterligare tillgång till grön el. Det gör det inte bara enklare att välja lämpliga placeringar, det minskar också planläggningstiden och kostnaderna samtidigt som det sparar resurser. Det modulära konceptet ger också en maximal flexibilitet och skalbarhet.

22

Hubben kan på kort tid transporteras, installeras och anpassas till de individuella förutsättningarna, och till stor del oberoende av den lokala nätverkskapaciteten. “Laddningshubben visar på vårt engagemang i den elektriska eran och hur Audi tänker ‘Vorsprung durch Technik.’ En sådan flexibel högeffektiv HPC-laddningsstation kräver inte mycket från det lokala elnätet och har ett hållbart batterikoncept. Våra kunder drar fördel av det på flera sätt: från möjligheten att göra reservationer, tillgång till en lounge och korta väntetider tack vare ultrasnabb laddning. Det är genomgående premium” säger Oliver Hoffmann, Utvecklingschef för AUDI AG i Audis ledningsgrupp. LOUNGE PÅ ÖVERVÅNINGEN

Det tar bara en dryg kafferast att ladda en elbil från Audi. Audi e-tron GT har som exempel en laddkapacitet på upp till 270 kW. Det gör att den under ideala förhållanden kan laddas för upp till 10 mil på ca 5 minuter, och från 5 till 80 procent på ca 23 minuter. Under väntetiden kommer Audi-kunderna att kunna sitta ned i en modern lounge ovanför laddstationen. Bekvämligheter, snacks och dryck gör laddstoppet till en välkommen paus. PILOTTEST UNDER SENSOMMAREN

Audi söker nu efter en lämplig placering i Tyskland för att testa projektet och för diskussioner med lämpliga partners. Det är planerat att tas i drift under andra halvåret i år. Resultaten från driften och kundernas mottagande kommer att avgöra hur konceptet vidareutvecklas. “Vi testar vad som är den optimala tekniska lösningen på ett väldigt realistiskt sätt. Fokus är på kundernas behov,” tillägger Hoffmann. Under pilotfasen är det också planerat att förare av andra märken ska kunna nyttja lediga och ej reserverade laddpunkter och även använda delar av loungen. MOBILA LADDSTATIONER VID STÖRRE PUBLIKA EVENTS

Audi har redan tidigare använt sig av mobila laddstationer och energilager i form av egna containers i samband med större events när den nödvändiga laddinfrastrukturen saknas. Under World Economic Forum i Davos 2020 och alpina VM i Åre 2019 användes containers med återvunna battericeller för att lagra energi och ladda den stora elbilsflottan på plats. * high-power charging


Nu finns det TVÅ enkla sätt att höja trafiksäkerheten i ert område.

Pacetell Original Sveriges mest sålda ”Din Fart-skylt”.

Pacetell Mini Sveriges första ”Sakta Ner-skylt”.

Nya PaceTell Mini är en nättare och lättare lillebror till storsäljaren PaceTell Original. Båda två är helsvenska kvalitetsprodukter som effektivt dämpar farten i trafiken. Och båda två har ett pris som lär ge dig en glad överraskning. Svårt att välja? Besök pacetell.se eller ring oss på 031-15 01 91 så guidar vi dig rätt!


Nya Projekt

Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

NY TÅGAKTÖR I SVERIGE – FLIXTRAIN REDO FÖR AVGÅNG FlixTrain kommer i ett första skede kommer att trafikera sträckan Stockholm - Göteborg. Sverige blir bolagets första utlandsexpansion efter att ha gjort succé på hemmaplan i Tyskland. Tågen kommer att trafikera sträckan Stockholm – Göteborg och med ett biljettpris från 129 kr enkel väg, kommer FlixTrain bli Sveriges mest prisvärda tågbolag. – FlixTrains ambition är att göra smart och hållbart resande tillgängligt för alla, oavsett storlek på plånboken. Vi ser därför att FlixTrain fyller ett tomrum på en växande marknad. Vi kommer dessutom kunna erbjuda ett integrerat buss- och tågnätverk med FlixBus och FlixTrain i kombination. Detta kommer förhoppningsvis uppmuntra fler att resa kollektivt, säger Peter Ahlgren FlixBus nordiska VD. Torsdagen den 6 maj kl 07.30 avgick de första gröna tågen från Göteborgs och Stockholms Central Inledningsvis kommer tågen att köra 38 avgångar per vecka med 2-3 avgångar per dag och riktning med stopp i Södertälje, Hallsberg, Skövde eller Falköping. Sträckan Stockholm - Göteborg kommer att ta 3h 25 minuter.Tågen har plats för upp till 562 passagerare utspridda på sex vagnar. Tågen körs på förnybar el. – Vi kommer att ha avgångar under tider med högst efterfrågan. Att ta FlixTrain mellan Stockholm och Göteborg är nästan lika tidseffektivt som att ta flyget, men med betydligt mindre klimatpåverkan, säger Peter Ahlgren.

Biljetter köps på företagets hemsida, i apparna FlixBus och FlixTrain, i biljettautomater på Stockholms respektive Göteborgs central och genom återförsäljare, exempelvis Pressbyrån. Som första tågbolag i Sverige erbjuder även FlixTrain upp till fyra bokningsbara cykelplatser per avgång för den som vill ha med sig cykel på tåget.

Göteborgs central och återförsäljare, exempelvis Pressbyrån. Hastighet: Upp till 200 km/h Tid: Stockholm – Göteborg 3h 25 minuter. Vagnar: Renoverade vagnar som folieras i företagets gröna färg. Elutag vid varje säte: Ja Internet ombord: Ja Underhållning ombord: Ja, tillgång till filmer och ljudböcker ingår i priset. Kaffevagn: Nej, men i framtiden kommer det finnas en mobil lösning. Covidanpassat : Vi följer myndigheternas lagar och rekommendationer. Fram till den 31 maj 2021 kör vi med 50 procent bokningsbara platser.

FAKTA

FLIXTRAIN/FLIXBUS:

Antal avgångar: 38 avgångar per vecka mellan Stockholm och Göteborg. Antal platser: 562 Stopp i: Södertälje, Hallsberg, Skövde eller Falköping. Handikapplatser: Fyra rullstolsplatser per avgång i samma vagn. Handikapptoaletter: En i varje handikappanpassad vagn, en vagn vid varje avgång. Cykelförvaring: Upp till fyra platser per avgång. Biljettförsäljning: FlixBus.se, FlixTrain.se, i FlixBus app för iOS, FlixTrain för Android, i biljettautomat på Stockholms respektive

Integrering av buss- och tågnätverkFlixBus affärsidé bygger på att erbjuda klimatsmarta alternativ till flyg och bil och att uppmuntra fler människor att byta till kollektivtrafik. Som en unik kombination av tech-startup, e-handelsplattform och transportföretag är FlixBus idag Europas ledande bussnätverk. År 2018 lanserades FlixTrain som i kombination med FlixBus utvidgade nätverket ytterligare. FlixBus/FlixTrain har sedan starten 2013 blivit en ledande aktör inom långdistansmobilitet. Företaget finns idag i 36 länder och med över 500 partners har man bidragit med över 7000 förarjobb.

BILJETTFÖRSÄLJNING OCH CYKEL PÅ TÅGET


Nya Projekt

Maj 2021

25


Nya Projekt

Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

EFFECTIVE CONSTRUCTION WITH T- HEADED BARS T-headed bars have great potential for optimizing reinforced concrete design and improving the efficiency on the building site. HRC Europe has for more than 30 years produced and supplied T-headed bars to construction projects, ranging from residential construction, high rise buildings, bridges and tunnels to concrete offshore structures and nuclear installations. HRC Europe supplied T-Headed bars to some of Europe’s largest construction projects: Metro Copenhagen, Paddington Station London, Hardanger Bridge, Marieholm Tunnel Gothenburg.

HRC has BIM-components (Tekla, Allplan, Revit). HIGH PERFORMANCE

HRC 100 Series T-Headed bars are designed and produced to develop the full actual tensile strength of the rebar. No additional anchorage length is needed, and the full ductility of the rebar is developed. This is very important for the robustness of a structure – and can make the difference between survival or collapse in case of extraordinary load scenarios, like accidents or natural disasters. The newest development of HRC are HRC150S stainless T-Headed bars which can be combined with both stainless rebar or “black” carbon rebar.

CONCEPT OF T-HEADED BARS

T-Headed bars are reinforcing steel bars, equipped with a mechanical anchorage in one or both ends. T-headed bars are an alternative to anchoring bends, hooks or lap lengths, providing the shortest possible anchorage length. Many small-diameter bend bars can be substituted with fewer T-Headed bars with larger diameter. This improves design and constructability. The non-slip, defined anchorage of the rebar in a point (the T-head) provides an excellent confining effect. This facilitates effective detailing of anchorage zones of pre-tension strands. Tension ties of strut-and-tie models, which are detailed with T-Headed anchorage give good coincidence between model and reality. Handling and installation of headed bars is easier and faster than bend bars. Especially when used as shear reinforcement where T-Headed bars can be installed up to 5 times faster

CERTIFICATION AND ENVIRONMENTAL ASPECTS

HRC Europe is certified acc. to ISO 9001 and ISO 14001. HRC100 Series T-headed bars are certified to the product standard (ISO 15698), documenting their ultimate capacity and the suitability for structures designed for earthquake loads. HRC100 T-headed bars are covered by a European Technical Assessment (ETA) and bear the CE-marking. The latter is the visible sign that the products can be used in all European member states. The product performance and certification level fulfill the requirements to Boverket BBK and AMA Anlägging. HRC T-headed bars have a positive environmental impact due to reduction in rebar weight and by providing reduced construction time. HRC T-headed bars are fabricated with recycled steel and are covered by an Environmental Product Declaration (EPD), which is Approved by The International EPD System in Sweden.Nya Projekt

Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Heijmans©

NETHERLANDS MEET SUSTAINABILITY GOALS WITH RECYCLED ASPHALT PAVING Reuse of aged asphalt possible with plant-based rejuvenator Sustainability is a major way of life in the province of Friesland in northern Netherlands, including in its infrastructure. An important showpiece project for this region was the doubling of the provincial road N381 between Donkerbroek and Oosterwolde. The work was awarded to construction company Heijmans on the basis of its sustainable approach and circular high RAP ZOAB (porous asphalt) mixtures, made possible by incorporating a rejuvenator. The N381 paving project is the latest example in circular road construction. In line with the sustainability objectives of the province, circular implementation is the guiding principle. “It’s very stimulating, given our own sustainable ambitions at Heijmans,” says Gerbert van Bochove, innovation manager at Heijmans Infra. “We are happy when our clients recognize that we have the people, the knowledge and the technology to realize their plans together.” The old surfaces of the road construction of this part of the N381 are recycled and processed in a circular two-layer porous pavement. Maximum circularity requires the reuse of the old layers. This new approach guarantees the maximum achievable circularity for this project. In the field of circular porous pavements, Heijmans is building the showpiece in Friesland: a two-layer ZOAB with 60% recycled asphalt in the bottom layer and a top layer with 40% upcycled RAP.

Heijmans©

“Recycling old porous asphalt is not as easy as it seems,” said Van Bochove. “The bitumen of porous pavement milling material is more oxidized and aged than that of SMA milling material, which has lost its necessary flexibility properties in the asphalt. As a result, it is simply not suitable for the production of asphalt that meets the required technical specifications and the desired lifespan.” It then becomes a crucial to use an asphalt rejuvenator. Heijmans used Cargill’s bio-based Anova Rejuvenator to bring the chemical composition of aged bitumen back into balance. . “Heijmans has developed a special technique to produce a high RAP mix with the necessary properties using rejuvenation,” said


Nya Projekt

Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Jan Struik, business development manager at Cargill Bioindustrial. “Heijmans conducted a great deal of research into the effect and functionality of rejuvenation products and their suppliers. Anova turned out to be very suitable for this purpose and thus making circular road construction possible. Besides the technical functionality, reliability of the supplier, cost per ton of asphalt and the sustainability profile played an important role in the consideration.” On the N381 was an old two-layer porous pavement. These layers are now being reused in the circular mixtures developed by Heijmans and validated by Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management) for the new top layer. “We have now gained a lot of experience with Anova, especially in bringing the bitumen to the desired specification,” said van Bochove. “We have already produced multiple high RAP mixtures in large volumes. The composition varies from 30% to more than 60% of old asphalt that has been brought to specification. We are increasingly working with circular asphalt with high

percentages of reuse. By 2023, Heijmans wants to be able to process 100% circular asphalt on all projects. MORE ABOUT HEIJMANS

Heijmans is a listed company that combines activities related to property development, construction & technical services and infrastructure. A constant focus on quality improvements, innovation and integrated solutions enables them to generate added value for their clients. The Infra division focuses mainly on the construction, improvement and maintenance of road infrastructure and public spaces in the Netherlands, including related installations and on-site objects. This could include roads, viaducts, tunnels, locks, water treatment plants and work related to cables, pipelines and energy supply, but also technical work to make roads and public spaces safer, such as lighting, camera and referral systems are carried out by Heijmans Infra.

Heijmans©


Nya Projekt

Maj 2021

PEAB SPARADE ÖVER 200 000 KG KOLDIOXIDUTSLÄPP I UTBYGGNADEN AV JÄTTELAGER I januari 2020 stod det klart att Peab skulle bygga ut Julas centrallager i Skara. Lagret som med sina 150 000 kvm är norra Europas största har det senaste året utökats med ytterligare 27 500 kvm. Under projektets gång har man gjort medvetna val kring både produkter och transporter och på så sätt minskat koldioxidutsläppen. I samband med att utbyggnationen av Julas centrallager i Skara drog igång i början av 2020 öppnade även Peabs dotterbolag Swerock upp dörrarna för sin nya betongfabrik, bara ett stenkast från projektet. I den nya betongfabriken tillverkas betong med lägre klimatpåverkan, vilket uppnås genom användning av alternativa bindemedel. – I det här projektet skulle vi gjuta totalt 6 000 kubikmeter betong. Genom att använda den nya betongen från Swerock minskade vi koldioxidutsläppen med över 200 000 kg jämfört med traditionell betong. Det motsvarar ca 5 330 bilresor tur och retur mellan Julas centrallager i Skara och centrala Göteborg, säger Fredrik Gustafsson, arbetschef Peab.

30

Skillnaden jämfört med traditionell betong är att man ersätter en del av cementen, som står för 90 % av betongens klimatpåverkan, med slagg från stålindustrin. Det ger en lägre klimatpåverkan utan att påverka kvaliteten på betongen. – Jag är glad att Peab och Jula tillsammans tagit fasta på att göra medvetna klimatval i detta jätteprojekt. Med den här betongen från Swerock kunde vi enkelt minska projektets koldioxidutsläpp utan att göra avkall på kvaliteten, avslutar Fredrik Gustafsson.

GREEN CARGO OCH CONTAINERSHIPS UTÖKAR SAMARBETET MED NY JÄRNVÄGSPENDEL Ett ökat behov av hållbara och effektivare transporter med större nätverk, mer kapacitet och snabba ledtider gjorde att Containerships valt att starta upp en egen järnvägspendel mellan Helsingborgs hamn och Mälardalen, där Green Cargo kör transporterna. Containerships, som är ett multimodalt transportbolag, och Green Cargo har haft ett samarbete sedan 2012 vad gäller järnvägstransporter med containers. Containerships har kört sina volymer i Green Cargos intermodala nätverk med största volymen till och från Helsingborg.


Nya Projekt

Maj 2021

Ett ökat behov av hållbara och effektivare transporter med mer kapacitet och snabba ledtider har gjort att Containerships nu valt att starta upp en egen järnvägspendel mellan Helsingborgs hamn och Mälardalen, där Green Cargo kör transporterna. Green Cargo kommer även fortsätta att transportera Containerships volymer till Gävle, Göteborg, Södertälje, Norrköping, Eskilstuna och Stockholm. Avtalet löper under ett år med start i april 2021. – Ska varuägare flytta över sina europeiska transporter från ren biltransport till multimodalt måste servicen vara robust, tillförlitlig och snabb. Denna järnvägspendel gör vårt totala dörr-dörr erbjudande bättre och tillför mer kapacitet för att möta efterfrågan. Det var naturligt för oss att välja en tåglösning då Containerships ska vara ledande i att erbjuda transportlösningar som underlättar klimatomställningen. Våra båtar går över till naturgas och biobränsle och på landsidan kör vi så mycket tåg vi bara kan! Vi välkomnar fler svenska varuägare att åka med och göra en skillnad, säger Urban Williamsson, Short Sea Director på Containerships. Containerships har med den nya pendeln skapat ett eget nätverk på land som kompletterar deras sjötransporter och ger möjlighet att kombinera så många orter som möjligt, och kan styra helt själv över sin kapacitet vilket ger ökad kostnadseffektivitet. Tåget kommer att förse sex svenska terminaler med last från Södra Europa och Storbritannien. – Vi är stolta över att få vara en del av kundens järnvägssatsning, som är det första i sitt slag i Sverige, där ett multimodalt transportbolag skaffar sig konkurrensfördelar genom att stärka upp sin konkurrenskraft på land. På detta sätt kan kunden med sina egna nätverk styra gods till de hamnar som passar bäst för varje enskild export och import säger Jonas Börjesson, strategisk säljare på Green Cargo. Genom det nya upplägget med Green Cargo minskar Containerships sina koldioxidutsläpp med ungefär 150 000 ton per år, bara mellan Helsingborg och Stockholm, jämfört med om transporterna istället hade gått i vägnätet. Samarbetet mellan Green Cargo och Containerships är inte bara en stor insats för miljön utan skapar även tryggare vägar. – Jag är glad att vi har kunnat skapa en effektiv lösning, där vi fyller kundens behov på landtransporter genom att kombinera nya tåg i befintligt nätverk. På detta sätt kombinerar vi de två mest hållbara transportslagen, järnväg och sjöfart, vilket leder till en mycket hållbar och konkurrenskraftig lösning, säger Jonas Börjesson, strategisk säljare, på Green Cargo.

SVEVIA BYGGER FÖR NY JÄRNVÄG I SUNDSVALL Svevia har fått uppdraget att bygga ny järnväg mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det nya spåret ska skapa mer effektiva godstransporter till och från Sundsvalls hamn och avlasta Ådalsbanan. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket. Projektet kommer att starta kring månadsskiftet april-maj och omfattar anläggning av två kilometer järnväg med enkelspår, två broar, samt anläggning av anslutande vägar. – Inledningsvis handlar det om stora mängder jordschaktning och sprängning av berg för att bryta marken där spåret ska anläggas. Bergmaterialet kommer att krossas på plats och återanvändas för att bygga upp själva järnvägsbanken, säger Magnus Skoglund, Svevia. Svevias uppdrag är en utförandeentreprenad och omfattar allt anläggningsarbete upp till näst sista lagret makadam innan själva järnvägsspåret ska anläggas. – I takt med att järnvägsbanken växer fram ska vi bygga två

31

järnvägsbroar. Den ena över Johannesdalsvägen och den andra över gång- och cykelvägen genom området Maland. Vi kommer också att behöva riva ett par fastigheter och bygga nya anslutningsvägar, lokalgator samt en gång- och cykelväg, fortsätter Magnus Skoglund. Spåret ska anläggas bakom Birsta handelsområde och ansluta till SCA containerhamn och Sundsvall logistikpark. Anläggningsarbete som sker i anslutning till järnväg, är enligt honom alltid förknippat med risker särskilt när det utförs i ett område som det här med pågående verksamhet. – Säkerheten går alltid först och vi kommer att ha stort fokus på att skapa säkra arbetsmiljöer och att säkerställa så att intilliggande verksamhet kan fortsätta med så liten påverkan som möjligt. I samband med att spåren ska anslutas till varandra kommer tågtrafiken tillfälligt att stoppas. Entreprenaden är uppdelad i flera delar, där det mesta av Svevias arbete kommer att utföras under åren 2021 och 2022. Under 2023 sker avslutande arbeten med bland annat plantering. – Just nu arbetar vi för att finslipa planeringen av uppstarten. Projektet består av flera delar och flera olika typer av anläggningsarbete som behöver utföras parallellt och i rätt ordning för att det ska bli ett effektivt och framgångsrikt projekt, säger Magnus Skoglund, Svevia. Hela spåranläggningen förväntas vara klar i mitten av 2024. Kontraktet är värt cirka 150 miljoner kronor.

TCS HJÄLPER ERICSSON ATT OMVANDLA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSMILJÖN SAMT PÅSKYNDA UTVECKLING Tata Consultancy Services meddelar att företaget gör gemensam sak med Ericsson för att stödja dem i att bygga och driva deras molnbaserade digitala arbetsplats för forskning och utveckling (FoU). Ericsson har länge varit i framkant inom innovation och fortsätter att utveckla nästa generations nätverksarkitekturer för att ytterligare stärka sin ledande position. De valde TCS som partner för sitt initiativ gällande omvandling av FoU-miljön som ska möjliggöra säker åtkomst när som helst, var som helst, samt automatiserad tillgänglighet av utvecklingsmiljön för Ericssons globala FoU-team. TCS kommer att utnyttja sin stora kunskap om Ericssons FoU- och IT-miljöer kombinerat med sin expertis inom automatisering och molnteknik för att stödja globalt utspridda team med on-demand, zero-touch och fjärrprovisionering. TCS lanserar samtidigt en avancerad 24x7-kommandocentral i Hyderabad, Indien. Den nya kommandocentralen, som bygger på TCS:s Business 4.0-ramverk och företagets unika Machine First Delivery Model (MFDM), hjälper till att accelerera Ericssons FoU- och produktutvecklingsmiljö. Autonom provisionering och konfigurering, samt planerna för självläkning av utvecklingsmiljön, stämmer väl överens med Ericssons ambition att skapa en FoU-miljö i världsklass för sina ingenjörer. - Vi är stolta över att samarbeta med Ericsson i denna strategiska omvandling av deras FoU-arbetsplats, ettsamarbete som stärker den långvariga relationen mellan våra två organisationer ytterligare. Ingenjörsmiljöer är mycket komplexa med heterogen infrastruktur, specialverktyg och efterfrågan på skräddarsydda tekniska tjänster, vilket gör det svårt att omvandla sådana miljöer digitalt. TCS kommer att utnyttja sin kontextuella kunskap och djupa branschkompetens inom digital transformation för att hjälpa Ericsson på denna resa,” säger V Rajanna, Global Head, Technology Business Unit, TCS.


Nya Projekt

Maj 2021

LAGRING OCH DISTRIBUTION AV BITUMEN Sedan förra hösten har Wibax kommit överens med en aktör inom asfaltbranschen om lagring och transport av Bitumen i norra Sverige. Bitumen är det bindemedel som används vid tillverkning av asfalt. Då produkten lagras vid ca 150 °C blir är den av förståeliga skäl omgärdad av en hel del säkerhetsutrustning för lagring och hantering. För att kunna möta dagens krav gällande säkerhet och

32

miljö har Wibax Logistics därför byggt om några sina befintliga cisterner i Skelleftehamn för bitumenhantering. Ombyggnaderna är ganska omfattande och ett samarbete med Skellefteå Hamn eftersom det även innefattar nya rörledningar från fartygskajen till de aktuella cisternerna. - Hela projektet har utförts på mindre än 8 månader vilket får anses som en exceptionellt kort tid för med tanke på projektets storlek och omfattning, säger Anders Skoog, Operation Manager Terminal Logistics.


Nya Projekt

Maj 2021

YSTAD HAMN DIGITALISERAR VERKSAMHETEN MED STÖD AV HOGIAS SYSTEM Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn för färjepassagerare och landets femte största när det gäller lastfordon. Hamnen hanterar årligen över två miljoner passagerare och 300 000 lastbilar och trailers. Hogia levererar nu ett terminalsystem som kommer att digitalisera hamnens administrativa och operationella arbete. - Vår verksamhet växer, med stadigt ökande volymer av gods, lastfordon och passagerare. Vi behöver ett system som säkerställer en hög kvalitet och därigenom ökad trygghet för våra kunder och deras kunder, säger Björn Boström, VD på Ystad Hamn. Hogias terminalsystem kommer också att fungera som ett informationsnav i kommunikationen mellan hamnen och deras kunder vilket både förenklar och sparar viktig tid i det dagliga arbetet. – I dag kan vi följa upp våra volymer månadsvis med hjälp av statistik från rederierna. Med Hogias terminalsystem har vi större möjlighet att kontinuerligt följa upp dessa volymer och att utifrån dem planera vår verksamhet mer dynamiskt, avslutar Björn Boström. – Det här är början på samarbetet med Ystad Hamn och vi ser fram emot att få vara en del av deras tillväxt och digitaliseringsresa, säger Mathias Lindell, bolagschef på Hogia Terminal Systems.

DET GÅR INTE ATT SLAPPNA AV I EN FÖRARLÖS BIL i mitten på april körde en Tesla i hög hastighet genom en kurva och av vägen in i ett träd, vilket gjorde att bilen började brinna. Det tog fyra timmar för brandmännen att släcka lågorna. Inuti Teslan, en Model S 2019, fann Polisen två passagerare som var döda. Enligt Polisen visade det sig att ingen av dem körde Teslan när olyckan skedde. En satt i passagerarstolen och den andra personen i baksätet. Enligt Washington Post har NHTSA * startat en särskild utredningsgrupp för att undersöka saken. Det är en av 28 utredningar av Teslas fordonsolyckor som byrån har initierat, inklusive fyra avslutade ärenden. Tesla har varit pådrivande när det gäller självkörande teknik och ökade den autonoma körförmågan i några av sina bilmodeller under förra hösten, trots kritik från vissa säkerhetsmyndigheter som ifrågasatte om tekniken hade testats tillräckligt. Även om vissa Tesla-fordon kan styra, påskynda en inbromsning och bromsa på egen hand, är förare fortfarande skyldiga att övervaka och vara redo att ingripa. Men eftersom autopilot-funktionen har blivit

33

vanligare har vissa distraherade förare varit inblandade i olyckor när deras bilar kört själva. Föraren av en Tesla-modell X-SUV 2017 dog efter att han kraschade på Highway 101 i Mountain View, Kalifornien, i mars 2018. Under utredningen av kollisionen har det visat sig att föraren riktade sin uppmärksamhet på ett videospel i sin mobiltelefon. - Självklart kan man som förare inte undandra sig från ansvar och under färd ägna sig åt att spela ett spel. Man kan inte låta bilen köra helt själv, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). En annan förare dog i en krasch 2016 i Williston, efter att en traktor med släp körde ut framför en Tesla. Bilens autopilotfunktion hann inte att bromsa eftersom den inte registrerade släpets vita sida mot en starkt upplyst himmel. Utredarna drog slutsatsen att föraren borde haft möjlighet att bromsa innan kollisionen, men troligen var distraherad. Utredningen som gjordes av National Highway Traffic Safety Administration visade inga fel på Teslas program för autopiloten. - Därmed konstaterades att olyckan orsakades på grund av förarfel och inte på grund av fel på bilen, säger Bo Ericsson. Olyckan under förra veckan lyfte också fram en annan oro över de olyckor med elbilar som skett de senaste åren, eftersom det är svårt att släcka elbilsbränder. Tjänstemän i Houston berättade att batteriet inuti en Tesla kortslöts och började brinna efter en kollision. Branden varade i fyra timmar och det krävdes mer än 30 000 liter vatten för att bekämpa den. National Transportation Safety Board publicerade förra året en oberoende granskning av risken för bränder orsakade av litiumjonbatterier som används i elfordon. Styrelsen fann att om en kollision skadar ett batteri, finns det en risk för ”okontrollerad ökning av temperaturen”, så kallad termisk rusning, och att giftiga gaser släpps ut. År 2017 tappade en förare kontrollen över en Tesla SUV av modell X årsmodell 2016 och kraschade in i ett garage, enligt uppgift. Batteriet tog eld och elden spred sig till byggnaden. Cirka 45 minuter efter att brandmännen släckt de första lågorna, antändes batteriet igen och det tog flera timmar att dämpa elden, tillräckligt för att kunna flytta fordonet. SFVF känner till en händelse med en bil i USA som självantände tre veckor efter en kollision och det är oroväckande, speciellt för skadeverkstäder, säger Bo Ericsson. * NHTSA = National Highway Traffic Safety Administration.

Ystad Hamn digitaliserar verksamheten med stöd av Hogias system


Bygg- & Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com