__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nya Projekt

November 2018

009 Nya Projekt


ByGG eN SäkeR INfRaStRuktuR med VIaCON

fäRdIGfyllda GaBIONeR - SNaBBt, eNkelt OCh eStetISkt tIlltalaNde.

eGNa INStallatöReR - med StORt tekNISkt kuNNaNde OCh GedIGeN eRfaReNhet.

RöRBROaR - StaRka kONStRuktIONeR med låNG hållBaRhet OCh kORta ByGGtIdeR.

RING OSS 0771 640040

Innovative Infrastructure

E-post: Webb:

viacon@viacon.se www.viacon.se

Lidköping Stockholm

Gävle Lycksele

Luleå


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Tunnelsprängning? Kontakta oss för mera information om ATC!

Med våra resurser har du rätt verktyg för optimal tunneldrivning! Sprängteknik i framkant!

• Sprängämne • Tändmedel • Tillbehör • Sprängteknink • Lager • Leveranser/Distribution

www.austinpowder.se


1

MV | Design

TECMAR Led

patenteRAd

7m mast

Den första ljusmasten med patenterat nödbroms för mastsektioner som ökar säkerheten för användaren. Pat.reg 102017000044431

LED amaturer Astrour och ljussensor som standard Helgalvad och lackerad Enkel att transportera

Funktioner Rotation

340°

Strålkastare

4x150W

Lampor

LED

Anslutning Stickpropp

230V

Trailer typ Hanteras manuellt

Lighting Tower Specialist

Centrumplan 8, 333 31 Smålandsstenar. Telefon: 0371-31310. E-post: mats@satema.se / hakan@satema.se


Varför mura fasadsten? Spara – tid, pengar, energi och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Med den unika Marmoroc-tekniken bygger du en stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare. En effektiv luftspalt mellan sten och vägg säkerställer en torr väggkonstruktion. Med många färger och format kan du skapa spännande fasader. Marmoroc fasadsten är underhållsfri – långt in i framtiden.

®

Marmoroc AB, Tel. 0221-36 600, Fax 0221-168 60, www.marmoroc.com


Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se


Vi är konstruktörer. Campus Örebro

Integra är huvudkonstruktör och ansvarar för rivning av befintligt tak, nya bärande konstruktionen och kompletteringar till bef. stomme. Noggranna beräkningar för dimensionskontroll av befintlig stomme har utförts. Konstruktionen innefattar både prefabricerade element och platsbyggda delar. Det befintliga bjälklaget som byggs på är sedan tidigare dimensionerat för en påbyggnad, men den befintliga stommen har kompletterats. Vi har också fått ansvar för att göra tillverkningsritningar i stål och betong.

Bild: Klara Arkitekter

” BYDI 0043

US 35 180122/SEGR

”I och med att det pågår forskning i den befintliga byggnaden som inte kan avbrytas under byggtiden så gällde det för oss att se till så att byggnationen av påbyggnaden inte stör. Detta har begränsat vårt urval av konstruktionslösningar, vi har fått vara kreativa och jobba med att hitta alternativa sätt att lösa knutpunkter.” Micke Persson, Konstruktör Integra

Läs mer på integra.se


KLOKT, MODERNT OCH FLEXIBELT

Skola, boende eller kontor. Vi utgår från dina förutsättningar och krav när vi bygger typhus med hög kvalitet till ett fast pris. Framtidens hus från Flexator bygger på 60 års kunskap och erfarenhet. Hör av dig så berättar vi mer! Upplev alla fördelar på flexator.se


Avreglera bostadsförsörjningen – låt marknaden styra SVERIGE 2028 – SCB RÄKNAR MED ATT VI DÅ ÄR 11 MILJONER SVENSKAR. DEN STÖRSTA ANDELEN AV DENNA ÖKNING KOMMER ATT BESTÅ AV PERSONER MED UTLÄNDSK HÄRKOMST – UTRIKES FÖDDA OCH DERAS BARN. DENNA ANDEL AV BEFOLKNINGEN UTGJORDE 91,2 PROCENT AV DEN FÖREGÅENDE MILJONENS BEFOLKNINGSÖKNING MELLAN 2001 OCH 2016. Analysföretaget Intelligence Watch har gjort en beräkning över vad denna ökning betyder för efterfrågan på bostäder och resultatet är verkligen anmärkningsvärt – 4 700 bostäder – så ser behovet ut för personer med svensk härkomst. Det resterande behovet – 87 % – står personer med utländsk härkomst för. Problemet är att dessa personer är, ganska naturligt, en svag grupp på bostadsmarknaden och det finns ingen matchning mellan vad som byggs och vad som efterfrågas. Fram tills nu är det mesta av byggandet riktat mot den lilla andel av de bostadssökandena med god ekonomi. Det är bara att se hur det byggs i storstäderna. Dyra bostäder för resursstarka hushåll. Enligt Micael Nilsson, expert på Boverket har Sverige målat in sig i ett hörn och den svenska, generella bostadspolitiken klarar inte av att lösa problemet. Vad värre är att denna snedfördelning beträffande byggandet har skapat en grå och svart bostadsmarknad – överfulla lägenheter i miljonprogrammens förorter, lägenheter som bebos av andra än de som står på kontraktet, försäljning och köp av folkbokföringsadresser i stor omfattning och gifta par som genomgår skenskilsmässor för att få loss lägenheter för uthyrning, den organiserade brottsligheten driver egna bostadsförmedlingar med annonsering på nätet. Vad gör då politikerna åt detta? Vad gör Hyresgästföreningen? Ingenting, verkar det som. Man blundar och låtsas som om det var 1960. Social Housing avfärdas, inga ideer om var resurssvaga hushåll ska bo utan ansvaret skyfflas runt mellan kommunerna. Ansvaret för detta måste rimligen ligga hos politikerna – det är de som har stafettpinnen. Vi måste bygga billigare, enklare bostäder – som vi en gång gjorde när vi byggde miljonprogrammens bostadsområden. Det behöver inte nödvändigtsvis innebära tråkigare bostäder – tvärtom – låt kreativiteten flöda och tillåt ett varierat byggande. Ta bort regler som stoppar upp byggandet – släpp lös byggherrar och arkitekter på marknaden och låt kreativiteten flöda! Ta bort rätten att överklaga nybyggnation – något som försenar åtskilliga byggen i Sverige idag. Det kanske till och med är så att om politikerna struntar att lägga sig i och reglera så kanske bostäderna kommer – av sig självt. Marknaden kanske rentav (!) löser bostadsbristen. J M Högberg, Redaktör

14 44 122 58


Nya Projekt

November 2018

Nr 009/2018

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Anneli Markström, anneli.markstrom@storkom.se Prenumeration: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Marknad: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

11


Nya Projekt

November 2018

12

Klicka fรถr att kolla in vรฅra รถvriga nummer!

Nya Projekt

December 2017

010 Nya Projekt

Nya Projekt

Oktober 2017

008 Nya Projekt

Nya Projekt

September 2017

007 Nya Projekt


I RÄTT HÄNDER ÄR FRAMTIDEN NÄRMARE ÄN DU TROR Från tanke till förvekligande där du får fram dina önskemål. Vi kan hjälpa dig med ditt projekt. Byggprojektering kan vi. Välkommen till Sigma. sigmacivil.se


Nya Projekt

November 2018

RENOVERINGEN OCH OMBYGGNADEN AV NATIONALMUSEUM ÄR ETT AV DE STÖRSTA OCH MEST KOMPLEXA PROJEKT SOM STATENS FASTIGHETSVERK GENOMFÖRT.

14


Nya Projekt

November 2018

15


Nya Projekt

November 2018

16


Nya Projekt

November 2018

NYA NATIONALMUSEUM INVIGT EFTER FEMÅRIGT BYGGPROJEKT AV THOMAS ANDERSSON, BILDER MELKER DAHLSTRAND

Efter fem års lika komplext som omfattande och sofistikerat renoveringsarbete återinvigdes med tal av kulturminister Alice Bah Kuhnke och bandklippning av kung Carl Gustaf Nationalmuseum lördagen den 13 oktober 2018. – För Statens fastighetsverk ett av de största projekten, kanske det allra största någonsin, när det gäller renovering av ett byggnadsminne, säger byggherrens projektchef Cecilia Brännvall. Om ett samverkansprojekt med Skanska som generalentreprenör där teknikkonsulten Bengt Dahlgren och Betongborrargruppen bara är två av en lång rad konsulter och entreprenörer. Mer än tre tusen personer och femtio olika yrkesgrupper har – på Södra Blasieholmshamnen mittemot Kungliga Slottet i Stockholm – varit engagerade i ett av Statens fastighetsverks allra mest komplicerade renoveringsprojekt. Ombyggnad och renovering av Nationalmuseum. Tusen sprängningar i källaren. Minidumpers i trång skytteltrafik med schaktmassor. Takkonstruktioner på 25 ton i intrikata mönster av glas och stål kranlyfta på plats från en Iggesunds pråm. UPPRIVNA GOLV MED ÖVERRASKNINGAR I BJÄLKLAGET …

En byggarbetsplats där det som mest varit 280 yrkesarbetare plus en rad konsulter och tjänsteman på plats samtidigt. – Vi har lärt oss många saker. Hur du bygger en organisation och organiserar ett sådant här stort projekt. Hur du kommunicerar och går vidare från beslut till handling, säger projektchef Cecilia Brännvall på byggherren Statens fastighetsverk. Arbetena på landets största konst- och designmuseum med över 700 000 konstverk och föremål startade år 2014 med rivning. För att bereda plats åt installation, renovering och ombyggnad i en praktfull 1800-talsbyggnad. Nu efter fem år med sina utställningssalar i både ny och ursprunglig färgsättning i grönt, gult, rött och rosa och en nyrenoverad majestätisk marmortrappa. Med rengjorda Carl Larsson fresker på trapphallens väggar och sina restaurerade sirliga takrosetter med idag dolda, nyinstallerade, ventilationsdon och sprinklers. Tidigare igensatta fönster har öppnats. Stuckaturer, friser och marmoreringar renoverats och återfått sin ursprungliga glans. Nationalmuseums två ljusgårdar är återställda med ljusinsläpp och samtidigt moderniserade med exklusiva arkitektoniska glastak. Här finns nu också ett specialdesignat mässinginklätt hisstorn med tre hissar och den nya Skulpturgården som en italiensk piazza. Där tidigare restaurangen låg. DOLDA UTMANINGAR

Renoveringen av en kulturmärkt museibyggnad från år 1866 med högsta bevarandevärde har förstås inneburit ett antal utmaningar och överväganden. På ett principiellt och övergripande plan har effekterna av nödvändig renovering – på byggkonstruktion och >>

17


Nya Projekt

November 2018

18


Nya Projekt

November 2018

stomme respektive på av besökaren upplevd synlig miljö – varit en sådan avvägning. Här har dock, påpekar Cecilia Brännvall, Riksantikvarien varit tydlig med att den av museibesökaren upplevda miljön ska prioriteras. Ibland möjligtvis med påverkan på stomme och material som följd, vilket egentligen också är skyddat. – Vi har fått dölja och fräsa in installationer. På bekostnad av stommens bevarandevärde, men till förmån för den upplevda miljön, förtydligar Cecilia Brännvall. Den nyinstallerade handikapphissen med sitt hisstorn är dock ett exempel på en tvingande ombyggnad där istället den upplevda miljön fått stryka på foten. – Det är en logistisk sak som bara måste in. Till förmån för tillgänglighetskravet och museets krav på att kunna transportera föremål. På en mer byggteknisk och säkerhetsmässig nivå förde exempelvis den totala omdaningen av källarvåningen med sig en rad för museet och konstsamlingarna kritiska avvägningar. Ett närmast anläggningsliknande projekt där sprängningar lade grunden för omgörningen av en delvis krypgrund till av Wingårdhs och Wikerståls Arkitekter vackert utformade källarvalv. Med serviceytor, förvaringsskåp, matsäcksrum och toalettutrymmen. En konstruktör från Nitro Consult analyserade förutsättningar för sprängningsarbetena. – Det visade sig att vi inte kunde spränga i den omfattning vi tänkt oss. Vissa bitar fick vi såga på grund sprickbildning i berget, eller för att det var extra känsligt. Ändå har över tusen sprängningar gjorts för att sänka källargolvet och ge plats för teknik och installationer. Med Carl Larsson fresker och målningar kvar på väggar och valv i salarna högre uppe i huset. – Ingenting har ju fått skaka däruppe. Det har varit en väldigt stor utmaning att göra så omfattande grundarbeten, samtidigt som du har en byggnad med så här stora kulturhistoriska värden och så mycket arkitekturförbundet måleri kvar i huset, säger projektägarföreträdare Torun Hammar, Statens fastighetsverk. Att sedan transportera ut schaktmassorna genom trånga källarvalv pockade på speciallösningar och improvisation från en dag till en annan. Minidumprar gjorde bortåt 20 000 vändor i trånga gångar och valv för att få bort schaktmassorna. Ett arbete som bara det tog tre gånger längre tid än beräknat. ÖVERRASKNINGAR

Skanska har varit generalentreprenör för ett unikt byggprojekt med modernisera och bevara som parallella mål. – I en kulturbyggnad från 1866 där det inte fanns några relationshandlingar på hur huset var byggt, preciserar Skanskas projektchef Fredrik Johansson. Han pekar på alla golv i Nationalmuseums 21 000 kvadratmeter stora huvudbyggnad som tagits bort, slipats och renoverats. På plan sex också för att i golvbjälklaget installera de ventilationskanaler som nu leder befuktad och temperad luft ned till takrosetterna i valven på plan fyra. Skanskas projektchef betonar renoveringsarbetets oförutsägbarhet och exemplifierar här med den oförut- >>

19


Nya Projekt

November 2018

sedda upptäckten av för bärigheten diagonala stålstag på tvärs i golvbjälklaget. – De kunde vi inte ta bort, och det fanns inte mycket utrymme i golvet att vinka på. Då får du sätta dig vid skrivbordet igen och tänka om. Det finns så att säga en miljon sådana case! Även Fredrik Johansson pekar på sprängningsarbetena i källaren som en av projektets stora utmaningar. Men framhåller samtidigt det goda samarbetet med Nationalmuseum, Statens fastighetsverk och övriga entreprenörer. – Det har gått jättebra! Statens fastighetsverk är ju en van beställare. Alla upphandlingar och entreprenader har vi försökt göra tillsammans. För att gemensamt styra mot målet och ta hand om problem som dykt upp. Skanskas projektchef understryker att intresset och känslan av utvaldhet hos alla inblandade har varit en starkt bidragande orsak till att man tillsammans lyckats ro iland ett extraordinärt och i slutändan framgångsrikt byggprojekt. – Vi har tillsammans med Statens fastighetsverk försökt odla den kulturen. Engagemanget är det jag är mest nöjd med. Vi har gjort det till en vinnande faktor! Viktigaste lärdomen att ta med sig från projektet Nationalmuseum? – Vi har jobbat med att testa olika lösningar och utföranden i

20

skala 1:1. På fönsteruppbyggnader, nischer och golven på plan 6. Det borde man kanske göra ännu mer. OSYNLIG STOLTHET

Betongborrargruppen är en ledande aktör inom håltagning, rivning och sanering. På löpande entreprenad en av alla utvalda entreprenörer på plats som med yrkes- och hantverksskicklighet gjort det möjligt att förverkliga och återinviga Nationalmuseum i enlighet med alla krav på för besökarens öga osynlig modernisering. – Vi har borrat och vajersågat. Huvudsakligen i källarvåningen, men också uppe i huset, för installationer som nu inte syns, berättar arbetschef Magnus Engvall, Betongborrargruppen. I källarvåningen har företaget under golven förberett plats för ventilation, sprinklers och andra installationer. Uppe i huset har det inte minst handlat om att dolt bereda plats för larmkablar, sprinklerhuvuden och andra installationer i 1800-talets sirliga takrosetter. Men även i fönsternischer och andra ställen. – Det har varit väldigt intressant att få vara med och förnya ett av Sveriges viktigaste kulturcentrum, säger Magnus Engvall. Vad är ni mest stolta över? – Problemet är att det vi gjort syns ju inte … Men handikapphissen har vi också sågat och fixat för. Det är ju ganska just!


Nya Projekt

November 2018

STRÄNGA KLIMATZONER

Om Betongborrarn hantverksmässigt förberett det hela så har teknikkonsulten Bengt Dahlgren AB haft det prestigefyllda uppdraget att projektera ny ventilation, sprinkler- och värmesystem samt klimat och VA-anläggning. Addera styr- och övervakningssystem plus hålla koll på energi- och miljömål. Utgångspunkt har förstås varit att leva upp till stränga klimatkrav för olika typer av konst och konstmaterial i målningar, skulpturer och andra konstföremål. Inte bara för Nationalmuseums egna samlingar utan också för krav förknippade med tillfälligt inlånad konst från andra museer i Sverige och utomlands. Hela tiden med hjälp av i största möjliga utsträckning dolda installationer utan påverkan på museibyggnadens formspråk. – Vi har ett antal klimatzoner där vi i princip ska hålla temperatur och fukt konstant. Ju hårdare krav ju tightare gränser som inte får överskridas, berättar Tomas Engdahl, samordnare på Bengt Dahlgren AB. Lösningen på plan fyra med gömda installationer för klimat och sprinkler i ett och samma don bakom takrosetterna är en ide utvecklad av Tomas Engdahl och Bengt Dahlgren AB. – Det här har jag sysslat mycket med. I och med att vi blev tvungna att ha flera funktioner i ett don så blev det efter ganska mycket om och men till slut så här.

21

I golvet på plan sex ligger kanalsystemet som servar konstruktionen med takrosetter på plan fyra och övriga installationer. – De andra planen har olika typer av spridare för luften. Det är lite special överallt, faktiskt. Även en erfaren teknikkonsult som Bengt Dahlgren AB har under det fem år långa byggprojektet tillskansat sig ny kunskap och gjort nya upptäckter. – Hur huset är uppbyggt och hur man gjorde förr. I och med att du var tvungen att vara inne i byggkonstruktionen för få plats med allting så fick man helt enkelt lära sig det. TIDLÖS RESTAURANG

Nu återinvigda Nationalmuseum kan på en och samma gång visa tre gånger fler konstföremål än tidigare och samtidigt ta emot dubbelt så många museibesökare – närmare bestämt 2 000. En museivandring genom ”Nordens rikaste och mest omfattande” konstsamling med sina tusentals verk är dock knappast något som klaras av utan paus för mat och dryck. Restaurangen är nu är flyttad till entrésidan och inredd med nydesignade möbler, armaturer och bruksföremål. Generösa fönstervalv skänker ljus och utsikt över Strömmen mot Slottet. Här gäller mot 1800-talsbyggnadens arkitektur följsam men ändå tidlös design. För form, volym och proportion på möbler >>


Nya Projekt

November 2018

och fast inredning som skåp och bardiskar. – Byggnaden har betytt att borden är en decimeter större än normalt och skalan har gjort fönsterlamporna stora. I min egen studio är dem ofantliga, här ganska anspråkslösa, säger inredningsarkitekt Matti Klenell, formgivare och konstnärlig ledare för Nationalmuseums restaurangprojekt. Stolar och bord i mörkröda nyanser, sandfärgat gula väggar och mönstrat gråvitt tak. En grundbestrykt linneväv upphängd som en jättestor målarduk för akustikdämpning. Allt formar tillsammans intryck och atmosfär i kanske Stockholms största inomhusrum. PRISAT BYGGPROJEKT

Byggherren Statens fastighetsverks projektledare Cecilia Brännvall ser en röd tråd när hon nu kan luta sig tillbaka en smula och tänka på alla engagerade entreprenörer, yrkesskickliga hantverkare och kunniga konsulter. På alla de som bidragit till den från i stort sett alla håll prisade renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum. Av Byggindustrin nominerad som Årets Bygge 2019. – De har trivts, tyckt om och varit stolta över att vara här.Vi har klarat av det hela på grund av ett stort engagemang! FAKTA I KORTHET: RENOVERING, OMBYGGNAD, MODERNISERING, NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM TID: 2014-2018 BYGGHERRE: STATENS FASTIGHETSVERK BYGGPROJEKTLEDNING: COWI/PROJEKTBYRÅN AB GENERALENTREPRENÖR: SKANSKA ARKITEKTER: WINGÅRDHS ARKITEKTER AB I SAMARBETE MED WIKERSTÅL ARKITEKTER KOSTNAD: 1,255 MDKR

22


Nya Projekt

November 2018

23

STRAMT, RENT OCH ASYMMETRISKT - Bostadskomplex i Temse, Belgien

Hörnelement

Formatflexibilitet

Lång livslängd

Skyddar och säkrar

Variation i format Vita STENI Colour fasadskivor, variation i format - och inte minst asymmetrin, skapar ett spännande uttryck i det moderna bostadsområdet i Temse, Belgien. Terrasser i samma material och räcken i glas, fönster i svart aluminium som ger en tydlig kontrast med den övriga fasaden. Ingenting är lämnat åt slumpen! steni.se


Nya Projekt

November 2018

NU BYGGS JMS FÖRSTA SVANENPROJEKT Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas. Ett Svanenmärkt hus måste leva upp till högt ställda miljökrav och att en hel koncern blir Svanenmärkt är unikt i Norden. JM blir det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker hela sin produktion av egna bostäder. Som ett led i det arbetet ställer JM också krav på alla sina underleverantörer och partners att leva upp till de högt satta kraven när det gäller bland annat miljögodkända produkter. – Att köpa en bostad är att planera för framtiden. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för miljön och en ökad livskvalitet för dem som bor i våra hus. Det ligger i vårt DNA, säger Johan Skoglund,

24

vd och koncernchef på JM. Projektet Nor håller en hög standard vad gäller klimat och miljö. Bostäderna får exempelvis en så god inomhusmiljö som möjligt med sunda materialval och god ventilation. Svanenmärkningen möjliggör dessutom för den boende att få lägre bolåneränta hos bolåneaktörer som erbjuder gröna bolån för klimatsmarta boenden. – Den märkbara skillnaden med Svanenmärkningen för oss i projektet, är främst att varor och material kontrolleras redan i projektering så att de uppfyller miljökraven. Och att vi för loggbok under hela produktionen för att kunna bevisa att vi har genomfört kontroller och använt godkänt material, säger Teresia Parke, projektledare för Nor. JMs Svanenmärkning omfattar samtliga egna bostäder som projekteras från och med 2018 i Sverige, Norge och Finland.


FRAMTIDEN INOM ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

λ=

W/(m.K)

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105 Fasad brandtest

B-s1,d0 brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kingspan AB Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden t: +46 (0)31 760 26 99 , e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

Medan du sover... I ett hus i utkanten av Borlänge sover VA-entrepenören Emil Andersson djupt. Lugnt förvissad om att varorna han beställde i går kommer fram i tid som vanligt. En gång i tiden var Emil prisjägare. Många timmar gick till att försöka hitta de lägsta priserna hos olika leverantörer. Inte sällan blev beställningarna försenade, eller uteblev helt. Därför blev inte jobben klara i tid, kunderna klagade högljutt och lönsamheten var dålig. Till sist tröttnade Emil på alla som lovade runt, men höll tunt. Nu är han kund hos Ahlsell – och sover gott på natten.

LITA PÅ OSS! Som kund hos Ahlsell får du: • Marknadens största och bredaste sortiment för VA-produkter. Dessutom ett heltäckande sortiment för din verksamhet med allt från verktyg och personlig skyddsutrustning till arbetskläder, skor och tillfällig el. Vi har över 100.000 lagerförda artiklar från ledande leverantörer. • Kompletta leveranser. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig. • Leverans dagen efter beställning i hela landet. Vår leveranssäkerhet håller världsklass. • Lägre kostnader och förenklad administration.


Gert WingĂĽrdh 1977


Nya Projekt

November 2018

27

Wingårdhs villor. Hansson Bild: Rickard L Eriksson

ETT HUS FULLT AV FEL – WINGÅRDHS GRUND TILL FRAMGÅNG Villa Hansson är Gert Wingårdhs första hus. Och herr Hansson som beställt huset litar på honom till hundra procent. Det här ska bli något helt nytt, aldrig tidigare skådat. Men den unge arkitekten är helt oprövad och djupt okunnig … Allt bäddar för en total katastrof. Året är 1977. Gert Wingårdh säger upp sig från tryggheten och startar ”Gert Wingårdh Arkitektur”. Han är ung, oerfaren och på språng ut i livet som arkitekt. Nu ska han äntligen få rita sitt allra första hus. Det blir en personlig resa från den dimmiga västkusten till det sublima zen i Japan och retur. Alltid på gränsen till katastrof. Detta är den tredje delen i bokserien Wingårdhs villor. Nu handlar det om HANSSON. En härligt naken och generöst skriven bok, lika mycket en sorts biografi – härligt transparent, som en tidsresa från trångboddhetens trettiotal till funktionalismens ordning och reda. Var sak på sin plats. ”Genom ambitiös social ingenjörskonst skulle nya bostäder byggas och inredas för den nya människan – och välfärd, demokrati och väluppfostrade medborgare förverkligas genom dem!” (Från en god bostad till öppen planlösning åt alla, Karin Söderberg). Formen är precis som SAND och KRISTINA bilderbokens med osminkade autentiska bilder så som vardagen kan te sig. Vi får ta del av illustrationer, bygglov och relationsritningar likt de vi möter i byggprocessen. Allt är på riktigt. Ett misslyckande är ingen katastrof. Vi behöver misslyckas för att utvecklas, pröva nya vägar och hitta oväntade lösningar. Men det krävs mod för att våga misslyckas.Kanske kan vi hitta nyckeln till arkitektens framgång just i hans allra första hus. Att han fått

chansen att få göra fel och rätt: – Det är få förunnat att få göra nästan ‘alla’ misstag i sitt första hus. Genom min vänskap med Hanssons fick jag undan för undan chansen att rätta till både det ena och det andra, Gert Wingårdh UR BOKEN

”Villan ska vara minst nittio ’tatami’ stor.” En tatami är en mjuk (nja) matta av ris halmstrån innesluten i en träram. Det är människans mått som styr. En sovande människa ska få plats på en matta. Över tid har måttet stannat på 180 x 90 centimeter. I traditionella hus i Japan anges ett rums storlek ofta i antalet tatami. Ett litet rum är tre mattor 2,7 x 1,8 = 4,86 kvadratmeter. Det är två moduler bredvid varandra och en på tvären. Sedan kan det bli hur stort som helst. All planering är ett pussel av två aviga och en rät. Kanterna av mörkt trä, kontrasterar mot risstrånas beige ton. Grafiskt tydligt, små avvikelser och lika i alla hem. Det är inte exakt så herr Hansson vill ha det, men kan jag nytolka?” “Gert Wingårdh berättar om sina nollföreläsningar på Chalmers där han är hedersdoktor. Eleverna sitter på regissörsstolar ordnade i en halvcirkel. Han brukar be dem att följa hans exempel. De följer honom noga med blicken medan han lyfter den lilla pappmuggen med vatten över sitt huvud. Plötsligt vänder han den upp och ner och de ynka dropparna rinner in innanför hans svarta t-tröja, söker sig via ryggen till byxans linning. Hittar in under kalsongerna och ibland hela vägen ned till foten och sockan.” Exemplet visar, som Gert skriver: ”Arkitektur handlar ytterst om att hålla vattnet ute.” Boken finns i butik 4 december.


Nya Projekt

November 2018

FLEXIBLA PARKERINGSTAL KAN GE BILLIGARE BOSTÄDER Boverket presenterade i går en vägledning för hur kommunerna kan använda flexibla parkeringstal som ett verktyg för att skapa en mer hållbar stadsutveckling och effektivisera markanvändningen i städerna. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är en viktig fråga för att kunna bygga billigare bostäder. Vägledningen är resultatet av ett regeringsuppdrag som Boverket fick 2017 efter ett förslag som IVL Svenska Miljöinstitutet arbetat fram på uppdrag av Fossilfritt Sverige. – Flexibla parkeringstal är ett viktigt verktyg för att kunna effektivisera markanvändningen i städerna. Det är också en viktig fråga för att fastighetsägare ska kunna bygga billigare bostäder genom att hålla nere produktionen av nya parkeringsplatser som idag kan kosta en halv miljon kronor att bygga, säger Anders Roth. Allt fler kommuner har börjat införa flexibla parkeringstal eftersom de ser värdet av att kunna göra enskilda bedömningar av hur många parkeringsplaster som är lämpliga i olika områden. Anders Roth menar att det finns ett stort informationsbehov kring frågan, både hos kommunerna och hos fastighetsägare. Därför är det bra att Boverket nu ger ut rekommendationer till hur kommunerna kan tänka och göra i parkerings- och mobilitetsfrågor kopplat till plan och bygglagen. Vägledningen ger kommunerna tips om hur de kan arbeta med flexibla parkeringstal, men ger även exempel på olika mobilitetsåtgärder som bil- och cykelpooler som kommunerna kan arbeta parallellt med, i syfte att etablera nya resvanor och skapa en mer attraktiv stadsmiljö. – Speciellt bra är att vägledningen lyfter fram konkreta exempel från olika städer. Det är också bra att Boverket som ansvarig myndighet tydligt visar att detta är ett både möjligt och önskvärt arbetssätt, säger Anders Roth. För att hjälpa kommuner och exploatörer ytterligare menar han att Boverket nu bör arbeta vidare med att tydliggöra trafikeffekter av bilresande och bilinnehav av olika mobilitetsåtgärder i kombination med sänkta parkeringstal. Rekommendationer till kommuner om hur krav och avtal mot exploatörer kan formuleras och följas upp är också efterfrågat. – Regeringen å sin sida bör anpassa plan- och bygglagen till det nya mobilitetslandskapet. Boverket bör därför också få i uppdrag att ta fram nya lagtexter där nuvarande formuleringar om bilparkering i plan- och bygglagen anpassas efter detta, säger Anders Roth.

STOCKHOLMARE POSITIVA TILL KOOPERATIVA HYRESRÄTTER En undersökning som SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, låtit genomföra i Stockholms län visar att många är positiva till den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform. Undersökningen som genomfördes av Origo Group under hösten visade att 57 procent* av stockholmarna är positiva till kooperativa hyresrätter. Undersökningen är en del av ett större förändrings- och varumärkesarbete som SKB genomför för att vitalisera bilden av ett anrikt företag och möta Stockholmsregionens nya krav och behov. SKB grundades för över 100 år sedan och är idag den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Den kooperativa hyresrätten är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt där medlemmar äger föreningen, som i sin tur äger SKBs fastighetsbestånd. – Med tanke på den positiva inställning stockholmarna har till upplåtelseformen hoppas jag att kommunerna i regionen tänker

28

bortom bostadsrätter och hyresrätter i sina markanvisningsprocesser. Min övertygelse är att blandade upplåtelseformer är den enda långsiktigt, socialt hållbara lösningen, säger Eva Nordström GEMENSAMT ANSVAR FÖR HÅLLBARHETEN

SKB ser en hel del tecken på att det kooperativa är på frammarsch, men i en lite ny tappning. – Hela delningstrenden bygger på en slags gemenskap som ofta går ut på att minska miljöpåverkan och de ekonomiska utgifterna. Att tänka långsiktigt och ta gemensamt ansvar för att förbättra tillvaron är en del av den kooperativa idén. Eftersom SKB är not-for-profit och överskottet återinvesteras i verksamheten är det också en ekonomiskt hållbar boendeform. Vårt fokus är kvalitet och långsiktighet och det vi bygger det förvaltar vi för evigt, säger Eva Nordström. Undersökningen är genomförd av Origo Group under perioden september-oktober 2018 i form av en webbpanel med drygt 1000 respondenter i Stockholms län. * Av dem som valde att svara på frågan.

EINAR MATTSSONS EXPERT DELADE TIPS OM BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING PÅ VITEC-DAGARNA Vitec är ett av de ledande fastighetssystemen i branschen och samlade under två dagar 600 användare för att visa produktnyheter och lyfta fram bra kundcase. På Vitec-dagarna höll Neda Shekarestan, gruppledare på Einar Mattsson, ett pass om effektiv administrativ förvaltning av bostadsrättsföreningar och hur en organisationsanpassning synkats med systemmodulsbytet. – Att vi får prata om förvaltning av bostadsrätter är väldigt roligt. Vi är mest kända för förvaltning av våra egna och andra fastighetsägares hyresrätter. Bostadsrättskunderna utmanar oss ständigt till förbättringar som vi gärna delar med oss av, säger Neda. Neda berättade också om hur Einar Mattsson Fastighetsförvaltning anpassat organisationen efter kundernas behov, där nischade roller satts samman i team kring varje uppdrag. Nedas tre viktigaste tips utifrån konverteringen till programmet Vitec Hyra: • se över samtliga överlåtelser från startdatumet för föreningens bildande • gå igenom alla avgiftstyperna då många kan slås ihop och spara administrationstid • säkerställ all data innan migrering av andelstal, ytor och lägenhetsnummer med mera. Välj ut de mest komplexa överlåtelserna >>

TK MÄTSERVICE AB www.tkms.se


Assemblin installerar el, värme, sanitet och sprinkler vid projekt TeS.

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vad kan vi hjälpa dig med? Välkommen att kontakta oss på Assemblin. 010 472 60 00 www.assemblin.se


Nya Projekt

November 2018

ni har och säkerställ deras väg genom systemet.Testa ordentligt innan, så att ni ser att data hamnar exakt rätt innan lansering. EINAR MATTSSON KRAVSTÄLLER UTIFRÅN BOSTADSRÄTTSLAGEN

Neda med flera har hjälpt Vitec att utveckla en särskild modul för bostadsrättsföreningar. Einar Mattsson är en motor i den grupp av kunder som jobbar med utvecklingen av modulen. – Att just vi fick förfrågan beror på att vi har koll på Bostadsrättslagen och kan kravställa systemet utifrån den. Det är också en viktig grund att stå på när man driver utvecklingen av nya moduler, avslutar Neda.

FLERBOSTADSHUS I 3 LÄNGOR PLANERAS PÅ TORVNÄS I SUNNE Ett område med flerbostadshus är på gång i Sunne, nära den nya förskolan på Torvnäs. Det är Werner Arkitekter AB i Göteborg som planerar byggnationen. Det handlar om 3 längor med 8 lägenheter på 70 eller 76 kvm i varje – totalt 24 lägenheter som bildar en bostadsrättsförening. – Byggstart är planerad efter årsskiftet och inflyttning under andra halvåret 2019. Vi bygger så snart en länga är fulltecknad, säger Stefan Werner, arkitekt på Werner Arkitekter AB. Projektet är en del i den totala utvecklingen av Torvnäsområdet och blir den första flerbostadshussatsningen i området. Werner Arkitekters referensprojekt är Åbrinken i Arboga. Där har de precis färdigställt en byggnation med likadana hus och samma antal lägenheter. – Tanken är att använda några av de entreprenörer som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, men också anlita lokala entreprenörer där det är möjligt. Vi har dragit erfarenheter av projektet i Arboga och med samma organisation ser vi rationella vinster och genomförandesäkerhet. I Arbogaexemplet har mer än 65 % av bostadsrättsköparna varit inflyttare till kommunen. – En del av marknadsföringen vill vi rikta utanför kommunen. Vi tänker disponera och utveckla området med tema trädgård. Mot väster finns uteplatser, balkonger, eftermiddagssol och utsikt mot Fryken. Långa trädridåer ger karaktär och bildar rum utan att ta för mycket sol från uteplatserna. Varje lägenhet har stor balkong/fransk balkong/uteplats mot två väderstreck. Markytan ger plats till en privat zon intill bostäderna i markplan. Entré till bostäderna sker inne i lider, 2 entréer per plan. Lidret är öppet igenom byggnaden och leder till gångstråk

30

åt båda håll. Priset på bostäderna ligger kring 21 000 kr/kvm i insats för en nyckelfärdig lägenhet. I planerna ligger att bygga ett gemensamt hus med mycket glas i fasaden, en cykellounge med verkstadsbänk, sköna sittplatser och en minibar/pentry. På fria markytor kan odlingskvarter anläggas på några ställen som sedan läggs i bostadsrättsföreningens regi. – Vi vill få igång bostadsbyggandet i Sunne och det här är en positiv följd av att vi har en nybyggd förskola i området. Nästa år ska en ny gång- och cykelbro byggas från Torvnäs till centrumsidan av Frykensundet. Då blir det ännu närmare till service och till Resecentrum, säger Johanna Bergsman, enhetschef plan och projekt i Sunne kommun.

FEM FINA VINDSVÅNINGAR VID FOLKETS PARK Dröm om funktionalismens flydda dagar, men tänk samtidigt helt nytt och på anrik Malmömark. I Brf Ekot 9 kan detta bli verklighet när fastighetens vindsplan nu förädlas till fem ytsmarta minivåningar med närhet till både Möllan, S:t Knut och innersta citykärnan. Vita vidder med generösa badmiljöer signerade i tidstrogen funkisstil med egen tvättmöjlighet på köpet. Du kommer flytta in i en helt ny våning men i kvarter med gedigen historia där du har nära till det mesta. Bra kommunikationer blir lätt till en ytterligare favorit och fina favörer väntar dig som bestämmer dig att flytta in vid tröskeln till fina Folkets Park. Skyddad innergård precis som på det glada trettiotalet. Och kvadrat som känns så mycket större. Priser från 895 000 kronor till 1 395 000 kronor.

NEWSEC RÅDGIVARE NÄR BOSTADSHUS I VASASTADEN BYTER ÄGARE Newsec har varit säljrådgivare när Karaffen Förvaltnings AB har avyttrat en hyresfastighet med en total uthyrbar area om 1 150 kvm belägen på Upplandsgatan i Stockholm. Köpare är Brovalvet Förvaltnings AB. Bostadshuset har ett eftertraktat läge med närhet till Odenplan och mycket goda kommunikationer samt ett rikt utbud av service och restauranger. Byggnaden utgörs av tio lägenheter och två lokaler samt utvecklingspotential genom outnyttjad råvind. – Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på attraktiva bostadsfastigheter i centrala lägen i Stockholm. Det är ett mycket litet utbud av just bostadsfastigheter i Vasastaden så den här affären sticker ut och möttes med ett väntat stort intresse från marknaden, säger Dan Sandstedt, Head of Capital Markets, Newsec Advisory in Sweden.

Kanikebo 3 755 91 Uppsala 0702-33 19 03 info@kanickebo.se www.kanickebo.se


   

2004–2018 2004 - 2014

I SVERIGE

Ett urval av våra tjänster • Auktoriserad i rostskyddsmålning sedan 1998 • Kolfiberförstärkningar • Epoxi & Polyuretaninjektering • Golvbeläggningar & utrymningslinjer • Renovering balkonger & parkeringsgarage • Polyurea beläggningar • Polyurea skumisolering • Bygg & industriservice

ysab@telia.com

www.ysab.se 24 ÅR 1994 – 2018


Nya Projekt

November 2018

32

Bilder: Norconsult Arkitekthuset Monarken AB

KIRUNABOSTÄDER FÖRLÄNGER SOMMAREN NÄR NYA LÄGENHETER FÅR UTERUM Per Eriksson, projektledare på Kirunabostäder, hoppas att hyresgästerna ska kliva in i sina nya hem med känslan: ”Wow, här vill jag bo!” Husen ersätter delar av bolagets nuvarande bestånd som ska avvecklas till följd av gruvans utbredning. Det ska med sin form spegla fjällvärlden och omkringliggande naturområden. Per Eriksson berättar: – Det är skönt att bygget är igång och att flytten av staden fortsätter. Vårt nya stadshus är hjärtat i nya stadskärnan och nu sker framväxt av kvarteren runt omkring. Vi valde inglasning redan från början utifrån hyresgästernas önskemål om att kunna använda sina balkonger en längre tid av året. Att ta fram ett bostadshus är en lång process. Liselott Miranda, Arkitekt SAR/MSA på Norconsult, kunskapade tidigt om vilka form- och funktionskrav man kan ställa på inglasade balkonger: – Balkongerna ska ansluta till helhetskonceptet med ett formspråk som ansluter och förstärker omgivningen. Huset framträder som ett stiliserat fjäll klätt i perforerad plåt med horisontella linjer. Det arktiska klimatets isblå kulörer återfinns i fasader och interiört associerar varma brandgula kulörer till magman som är järnmalmens ursprung. För att ytterligare befästa detta finns integrerad belysning i fasader och balkonger. Kiruna ligger fantastiskt men vädret under vinterhalvåret kan vara påfrestande. Den inglasade balkongen bjuder ut hyresgästen, men stänger samtidigt ute regn, snö, oväsen och kyla. Stephan Palmgren, Balco, förklarar: ”Balkongen adderar en utekänsla till en

av väggar avgränsad lägenhet. Den inglasade balkongen blir ett rum för ett rikare liv, där våren börjar tidigare. Den ska vara enkel att öppna upp när värmen kommer. Höstdagarna kan upplevas i en skön stol på balkongen. Vintern får vänta.” Anders Similä, projektchef på Nåiden Bygg, berättar om dialogen med Balco: ”Balcos inglasningar fanns med i förfrågningsunderlaget. Tillsammans har vi kunnat erbjuda hyresgästerna en väldigt bra lösning. Gemensamt har vi hittat förbättringar och kostnadsminskningar i projektet.” Inglasningarna kommer på plats hösten 2019. Innan dess ska Balco samordna sin produktion med andra leverantörer och entreprenörer. ”Vi har en styrka i den egna utvecklingsavdelningen, med egna statiker och konstruktörer samt egen beredning innan vi tillverkar i egen regi. Alla delar samordnas till en integrerad, samverkande lösning för den här typen av projekt”, säger Palmgren.


Vi tar ansvar för miljön! Slamsugning, högtrycksspolning samt TV-inspektioner av ledningar är vår huvudinriktning. Miljövänlig dammbehandling av grusytor är en specialprodukt vi tillhandahåller. • Vi kör trafiksäkert • Vi kör klimatsmart • Vi tar ansvar

www.miljovision.se

Skapa unika byggnader med flexcoat byggplåt för fasad, tak, fönsterbleck, takavvattning med mera. Vi har 10 miljoner kulörer i vårt sortiment av ståloch aluminiumplåt. Sen kan du välja vilken glans du vill ha också. Samma pris oavsett kulör och glans.

by

Hos oss är alla kulörer standard! www.flexcoat.se | www.allcoating.se

08-570 300 14


Nya Projekt

November 2018

34

Bild: Krook & Tjäder

THE ONE – ÖSTERGÖTLANDS NYA FLAGGSKEPP INOM UPPLEVELSE OCH HANDEL Planeringen för The One, regionens nya flaggskepp inom handel, hotell och upplevelse har dragit igång. Detaljplanen är klar och i dagarna börjar lanseringen av ny storskalig utveckling av befintliga handelsplats på Mantorp. Etableringen blir en mötesplats som erbjuder ett aktivitetscentrum med mycket mer än shopping och matupplevelser. Exploatören för The One planerar att skapa en ny form av handelsupplevelse för Östergötlands invånare och besökare på 80 000 kvm med över 100 butiker, hotell och restauranger m.m. En superregional etablering med storlek och totaldimension som ger position som marknadsledare. The One vill ligga optimalt placerat utmed E4:an, mitt emot racingarenan Mantorp Park. Den goda synbarheten och egna avfarten från E4 utökar etableringens marknadsunderlag med tanke på tillgänglighet och korta körtider från hela Östergötland. Omkring 500 000 potentiella kunder når etaberingen inom en timme med bil. The One kommer att bli ett besöksmål med något för hela familjen. Handelsupplevelsen kompletteras av ett storskaligt upplevelsescentrum om cirka 20 000 kvm. Implementerat i totalkonceptet finns även plats för etablering av big-boxes, en viktig komponent för skapandet av en attraktiv destination. Förutsättningarna för handelsetableringar med goda grannar inom området är mycket goda och exploatören planerar skapa en ny form av handelsupplevelse för regionens invånare och besökare. – Vi vill erbjuda ett storskaligt utbud med all tänkbar service för både boende, resenärer, arbetande och besökare i regionen, säger exploatören Tor-Erik Lund. Många handelsaktörer söker sig nu i högre grad till nya attraktiva och innovativa destinationer, mycket till följd av den ökande internet-handeln som sätter press på de fysiska butikerna. Behovet för att exponera sitt sortiment i så kallade A-lägen i högt befolkade områden har ökat markant i

Sverige och övriga Europa. Framtidens destinationskoncept finns redan etablerat i Köpenhamn, Stockholm, Malmö och är på väg att etableras vid Landvetter i Göteborg och med The One även i Östergötland. Redan idag är Citygross representerade med en butik på 11 000 kvm och har i flera år varit ett livsmedelslokomotiv i regionen. – Vår butik i Mantorp är sedan flera år varit en del av den Östgötska shoppingkulturen och vi är oerhört nöjda med såväl butiken som våra medarbetare men i synnerhet våra många och trogna kunder, säger Per Edstam, etableringschef på City Gross. Vi är därför oerhört glada att handelsplatsen nu med nya och erfarna utvecklare planerar för en handelsupplevelse utöver det vanliga. The One har verkligen förutsättningar att bli en riktigt vass destination i klass med storstädernas köpcentra tillägger han. – Det har under planeringen av detta projekt stått klart för oss att exploatören är fast beslutsam att bygga en riktig håll-käften-destination med Sverigemått mätt. Miljön och bredden av aktiviteter, restauranger och den klass på hotellet som kunden kommer mötas av gör att vi är övertygade om dess framgång, säger Henrik Hermansson på Local Market Group. Vår målsättning är att på väg härifrån ska kunden dagdrömma om vad de ska göra nästa gång de besöker The One, tillägger han. Arkitektkontoret Krook & Tjäder har fått uppdraget att ta fram visionen för The One. – Vi har samarbetat i flera projekt och här handlar uppdraget om att rita en modern upplevelsedestination i en attraktiv region, säger Pontus Orrbacke arkitekt på Krook & Tjäder. Målet är att The One ska bli Östergötlands största mötesplats, en plats att besöka och återkomma till. Fastigheten ägs av Förvaltnings AB Bergmantorp, som igen ägs solida och erfarna fastighetsaktörer. Utvecklaren Tor-Erik Lund, som redan är engagerad i utvecklingen av West Coast Plaza på Landvetter flygplats är ansvarig för exploateringen av The One.


Åhmans i Åhus flexibla designkoncept ger dig oändliga möjligheter att välja rätt hiss

REGULAR Plus

MEDIUM Plus

PREMIUM Plus

Vår basmodell är en snygg och prisvärd hissinteriör, med ett stort urval av färger och tillbehör, som främst lämpar sig för bostäder.

Passar främst i bostäder och kontor. Här ökas möjligheterna med fler materialval, komponenter och färger.

Modell som lämpar sig för exklusiva bostäder, kontor och fastigheter, där kraven på färgval, utrustning, material och design är över standard.

SUPREME

CLASSIC/Retro

TRANSPORT

Modern stil med valmöjligheter på högsta nivå. Flexibel design och konstruktion som gör det lätt att kombinera olika material för att skapa rätt känsla i fastigheter, köpcentra, kontor och hotell.

Stil med karaktär, känsla och autenticitet som gör hissen till en upplevelse från förra sekelskiftet. Träinredning som ger en upplevelse av hög kvalitet och hantverkskunnande.

En transporthiss kan vara snygg utan att göra avkall på slitstyrka och funktion. Vi har heltäckande lösningar för olika behov och storlekar.

www.ahmans.se 044-28 99 00 Passar alla hissfabrikat och hisstyper. Levereras endast via hissentreprenörer.


Nya Projekt

November 2018

36

Sävlången & Idlången, förskolegården Bild: ÅWL Arkitekter

STOCKHOLMSHEM BYGGER 160 HYRESRÄTTER I KLIMATSMARTA VALLA TORG Nu startar bygget av 160 hyresrätter och en förskola längs Årstastråket. Det är en del i stadens planer på att utveckla området med cirka 3 000 nya bostäder i stadslik miljö. Stockholmshems nya bostäder kommer stå klara för inflyttning från 2021 och de nya hyresgästerna kommer att kunna använda de klimatsmarta tjänster som tidigare lanserat vid Valla Torg. Stockholmshem skapar fler attraktiva bostäder i det växande Stockholm. Det är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 och att förtäta Årstastråket som kopplas närmare samman med innerstaden. Det blir två hus med totalt 160 lägenheter och en ny förskola med fyra avdelningar. Husen byggs på egen mark intill våra 60-talshus vid Valla Torg, mellan Tvärbanan och Sandfjärdsgatan, och dess höjd och utformning harmonierar med befintlig bebyggelse. Lägenheterna är på 2-5 rum och kök och varje lägenhet får balkong

eller uteplats. Det blir 37 parkeringsplatser på gården och 42 i garage under husen samt 400 cykelparkeringsplatser. Stockholmshem har gjort stora satsningar på hållbarhet i samband med totalrenoveringen av de drygt 300 befintliga lägenheterna i området. Genom EU-projektet GrowSmarter har det lanserats flera klimatsmarta tjänster som även de nya hyresgästerna kommer att kunna använda. – I området finns en elbilspool, parkeringsplatser med laddstolpe och ett leveransrum där våra hyresgäster kan hämta paket som de köper på nätet. Varorna levereras miljövänligt med cykelbud, berättar Åsa Stenmark som är kommunikationsansvarig för Stockholmshems GrowSmarter-satsning vid Valla Torg. Snart öppnar vi också en pool med eldrivna lastcyklar. Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val och ser att de klimatsmarta tjänsterna gör det ännu mer attraktivt att bo hos oss. Hyresrätterna är klara för inflyttning preliminärt under 2021. Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2025.

HÅRD UTSIDA, HEMTREVLIG INSIDA

aUNIK KONSTRUKTION aUNDERHÅLLSFRITT

WWW.WESTCOASTWINDOWS.SE


Betongväggar med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga. Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan betongelementen förses med modern, högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m 2K eller ännu bättre. Tack vare en konstruktion med yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir betongelementet ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.

Vill du veta mer om våra betongväggar för passivhus, besök www.heda.se.

BRAVIDA

SPRINKLER • Projektering • Installation • Service

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning. Fredrik Torstensson, 08-602 31 83

Hedas prefabricerade väggelement för passivhus


Nya Projekt

November 2018

38

Bild: White View

VÅGAT VATTENTORN VANN I VARBERG Varberg vågade – och White vann. Arkitekttävlingen om stadens nya vattentorn är nu avgjord, med Whites förslag “VÅGA” som vinnare. Det är utformat som en stiliserad våg där vattnet paketeras i ett långsträckt landmärke synligt över stora delar av kommunen. “Den kreativa och djärva gestaltningen kommer att bidra till Varbergs vision som Västkustens kreativa mittpunkt”, skriver tävlingsjuryn i sin motivering. Det gamla vattentornet räcker inte till när Varberg växer. Därför utlyste kommunala Vivab en arkitekttävling för ett vattentorn som förutom att härbärgera tiotusen kubikmeter vatten öven ska fungera som ett nytt landmärke för staden. Ett vattentorn är oftast runt och står rakt upp. Whites vinnarförslag ställer det traditionella på ända genom att låta “vattentornet” sträcka sig genom det flacka halländska landskapet. Alla tekniska funktioner är säkerställda, men gestaltningen är radikalt

annorlunda. Förslagets långsträckta, spänstiga geometri är unik i vattentornssammanhang. Därmed får Varberg det man efterlyste i tävlingsinbjudan: en ny stark symbol för staden, en ikonbyggnad, ett landmärke. – Vi är givetvis jätteglada att Varberg vågade Våga”, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt för tävlingsteamet från White. Vi är stolta över att Varberg nu exponerar denna livsviktiga resurs på ett sätt som samtidigt blir en symbol för stadens nytänkande. Varberg är redan känt för flera landmärken, från 1500-talets fästning via det klassiska kallbadhuset till UNESCO-klassade radiostationen Grimeton och landets första vindkraftspark från 1991. Med det nya horisontella vattentornet formuleras den framtida bilden av staden. Juryn är enig om att White arkitekter har “lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla”.

Vi är glada för att vara med i byggandet av Boden Business Park

www.bravida.se


RO B U ST , S L AG FAST O C H O O RG A N I S K VÅT RU M S S K I VA Till skillnad mot de flesta våtrumsskivor kan Norgips Aquapanel Indoor användas i ettlagskonstruktioner under kakel & klinker. Den skärs och knäcks som en vanlig gipsskiva vilket ger ett effektivt montage. Samtidigt som den är slagfast, vattenbeständig och helt oorganisk, kan den lätt böjas ned till 1 m radie.


November 2018

TRELLEBORG VÄXER MOT HAVET Trelleborg växer och bygger en helt ny stadsdel vid havet. Ramboll har tillsammans med EGA Erik Guidice Architects vunnit det strategiska uppdraget med att planera och utforma den nya stadsdelen. – Trelleborg är en kuststad men saknar en tydlig länk till havet eftersom hamnen ligger i centrum. Västra Sjöstaden är ett av kommunens viktigaste stadsplaneringsprojekt där stad äntligen ska få möta vatten i en stadsdel med plats för mer än 1 000 invånare. Vårt uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle där människor kan leva ett gott liv, säger Stina Pettersson, samhällsplanerare på Ramboll. Uppdraget innebär bland annat att ta fram en strukturplan för Västra Sjöstaden. Konstellationen Ramboll och Erik Giudice Architects vann med ett koncept som enligt kommunens motivering andas både nutid och framtid och där fokus ligger på invånarnas vardagsliv med de allmänna rummen i fokus. – De framhöll att vi kunde visa stor kunskap om den komplexitet den innebär att arbeta med planeringsarbeten i en kommunal organisation och att vi förstått vikten av ett nära samarbete med beställaren, säger Stina Pettersson. Det talas ofta om hur ett attraktivt vardagsliv ser ut i arkitektur

Mikab VVS-konsult AB

www.mikabvvs.se

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB Arbetar med projektering och kontroll av skyddsrum i hela Sverige

het - Kv er k

skyd

t ite al

Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ Tel: 08-712 50 20

och stadsmiljö, men det är inte så vanligt att det manifesteras i fysisk form och design i de allmänna rummen. Enligt Gustav Magnusson på EGA handlar det om att känna in vilka invånarna är och få dem känna igen sig själva i manifestationen av staden. – Den fysiska strukturen tas fram utifrån konceptet La ville quotidienne – det lilla vardagslivets storslagenhet. Vi låter det vardagliga ta plats genom att göra platser som busshållplatsen, mataffären, skolor, arbetsplatser, hem och ställen där vi träffar vänner och familj till symbolmiljöer. Istället för att bygga världens största konserthus bygger vi världens bästa vardagsliv, säger Gustav Magnusson. Ramboll och EGA Erik Giudice Architects har tidigare samarbetat i projekt vid havsfronter i bland annat Göteborg, Varberg och Malmö. – Vårt samarbete är speciellt och våra tidigare gemensamma projekt har skapat personliga relationer mellan företagen med kompletterande kompetenser. Ramboll är ett stort företag med många kompetenser och EGA Erik Giudice Architects är ett snabbt presterande företag specialiserat på arkitektur och stadsplanering, fortsätter Gustav Magnusson. Ramboll har även fått i uppdrag att utreda markmiljö och geoteknik inom Sjöstaden och Västra Sjöstaden.

dsru

mspr ojek

lu

t

I

Vi använder oss av de senaste hjälpmedlen när det gäller CADoch beräkningsprogram. Vi arbetar med MagiCAD och utför 3D-projektering inom såväl VS- Vent- som kylsystem.

40

Nya Projekt

leå AB

Sakkunnig med kvalificerad behörighet

Michael Öhgren - SRG139 070 - 549 65 94 - www.skyddsrum.nu


makes the world less shaky Övervakatillståndet tillståndethos hosdina dina maskiner på ett Övervaka maskiner ettIOT, optimalt sätt, optimalt på sätt, WIFI, web/fjärranalys! använd 01dB MVP rondsystem! ❧

Kraftfullt rondsystem i 3 nivåer.

Special paketpris just nu fråga efter pris.

Get-Up, startpaket.

Ready-Go, standardpaket.

Performance-Boost, allt du behöver.

• •

Övervaka växlar, turbiner, pappersmaskiner, valsverk mm. Fjärranalys, Modbus, OPC, många Kompletti online WiCare. referenser världen,system även i Sverige. On-linesystem med samma XPR Med Vibration, lagerkondition! mjukvara, MVX.

• 3-axlig mätning som option.

Vibrationsteknik AB, distributör I Norden av • IP67 kapsling och Ex. 01dB-METRAVIB Läs mer på www.vtab.se

Made inn Swede

Förbeställ ME8 Android Vibrometer

• Optioner för fläktar mm. • Komplett PC mjukvara. Vibrationsteknik AB • Teknikringen 8 • 583 30 Linköping Tel. 013-16 62 00 • E-post: info@vtab.se

Övervaka och rikta alla typer av maskiner. Vibrationsteknik AB, originalet sedan 1972.

Vibrationsteknik AB Teknikringen 8D • 583 30 Linköping Tel. 013-16 62 00 • www.vtab.se

Kynningsrud Grundläggning

- Det nya grundläggningsföretaget i Västsverige Kontakta oss för mer information. Anders Berntsson 0739 82 41 08 | anders.berntsson@kynningsrud.se

Glädjen är att vara till nytta


Nya Projekt

November 2018

42

BYGGLOV KLART FÖR RIKSBYGGENS PLANERADE BOSTADS- OCH HYRESRÄTTER VID REGEMENTSVÄGEN I HELSINGBORG Ett steg till är taget i Riksbyggens planer på att uppföra 149 nya bostäder vid Regementsvägen i Helsingborg. Bygglovet är nu klart för 111 hyresrätter och 38 bostadsrätter, det blir bostäder i ett mycket bra läge med närhet till kommunikationer, förskola, handel och grönområden. – Detta är ett spännande projekt där Riksbyggen, på Regementsvägen vid norra infarten till Helsingborg, kommer att uppföra två bostadshus med både bostads- och hyresrätter. Området domineras av hyresrätter men från Riksbyggens sida vill vi gå i täten för att blanda upplåtelseformerna vilket ökar den sociala hållbarheten i området, säger Ulrika Nyström, regionchef på Riksbyggen Bostad Syd. Riksbyggen har tidigare med framgång byggt bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter, till exempel Brf Guldspiran som för några år sedan byggdes i området Holma i Malmö. Så kommer Riksbyggens kommande byggnation vid Regementsvägen att se ut:

även kan användas som övernattningsrum.

BRF KÖRSBÄRSLUNDEN – 38 BOSTADSRÄTTER

EN MER HÅLLBAR BOENDEMILJÖ

Det kommer att bli 38 välplanerade ettor till treor mellan 35-80 kvadratmeter, där samtliga har en härlig balkong. Treor kommer dessutom vara genomgångslägenheter med fint ljusinsläpp och två balkonger. På taket kommer det att finnas en gemensam takterrass med en magnifik utsikt över hela Helsingborgs stad. I föreningen kommer det att finnas en gemensamhetslokal som

Alla Riksbyggens bostadsprojekt har stort fokus på hållbarhetsfrågorna, till exempel byggs alla hus enligt Miljöbyggnad Silver. Till de nya bostäderna vid Regementsvägen planerar nu Riksbyggen för en fordonspool med både bilar och elcyklar. Byggstarten är beräknad till december 2018 med beräknad inflyttning hösten/vintern 2020.

TRUMSLAGARPOJKEN – 111 HYRESRÄTTER

Lägenheterna blir ettor till treor på cirka 30-80 kvadratmeter som byggs med samma grundstandard som bostadsrätterna. Riksbyggen kommer att ansöka om det statliga investeringsstödet för uppförandet av hyresrätterna för att kunna skapa bostäder med rimliga hyror. Läget för de nya bostäderna är mycket bra. Mitt emot ligger tre större mataffärer och service som apotek, bageri och vårdcentral. I direkt närhet finns också den vackra grönskande parken. – I bottenvåningen i en av huskropparna blir det en förskola. Är man en barnfamilj och något av barnen får plats i förskolan blir det väldigt smidigt att hämta och lämna vilket sparar massor med tid i vardagen, säger Ulrika Nyström. I parken finns en körsbärslund med 52 olika körsbärssorter, gott om rekreationsplatser och plats för både lek, träning och spontana fotbolls- och volleybollmatcher. Förutom lekplats finns också en grillplats och en utomhuspool för de boende i området. Det är också mycket när till kommunikationer.


Gasell

VI EXPANDERAR STARKT. MÖT FRAMTIDEN MED OSS! Med innovation och tekniskt kunnande jobbar KE THERM med lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar hårt på fortsatt offensiv expansion av verksamheten för att fortsatt ligga i framkant. Är du den samarbetspartner som vill möta framtiden med oss?

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Självlärande elektronisk styrning av varmvatten.

Helisolerad central. Högst komfort med trådMarknadens snyggaste? lös rumsgivarstyrning.

WWW.KETHERM.SE


Nya Projekt

Bild: Horisont arkitekter

Bild: Visualisera Arkitekter

November 2018

44


Nya Projekt

November 2018

45

Bild: Horisont arkitekter

VÅNINGEN & VILLAN BLIR NY HYRESGÄST I WORLD TRADE CENTER MALMÖ Mäklarföretaget Våningen & Villan har tecknat hyresavtal med Midroc avseende mäklarkontor på entréplan i World Trade Center Propellergatan. Det återstår nu enbart en ledig lokal på entréplan i fastigheten som står klar i augusti 2019. I kurvan till en av Västra Hamnens mest trafikerade gator växer Midrocs World Trade Center Propellergatan fram. Fastigheten som tornar upp sig i sju plan får en skimrande fasad i ett område fyllt med liv och rörelse. Det senaste tillskottet till fastigheten blir mäklarföretaget Våningen & Villan, trefaldigt Di-gasellföretag, som väljer att flytta från en lokal i Dockan till nya WTC Propellergatan. När Våningen & Villan flyttar in i augusti 2019 blir det till en början tolv arbetsplatser i den nya lokalen, med möjlighet att expandera ytterligare. – Vi har letat efter en större plattform ett tag och World Trade Center ger oss bra möjligheter att både expandera och arrangera många event. Det fantastiska läget och synligheten i området, med stor genomströmning av människor, passar vår verksamhet perfekt. För oss är det även viktigt att våra lokaler utstrålar samma moderna karaktär som vårt varumärke, något vi tycker fastigheten bidrar med, säger Johan Linde, vd på Våningen & Villan. Croisette Real Estate Partners är samarbetspartner till Midroc avseende uthyrningen av WTC Propellergatan, och bolaget hittade de nya hyresgästerna. På entréplan återstår nu enbart en ledig

lokal på totalt 112 kvadratmeter med utsikt mot havet och med stort ljusinsläpp samt ingång vid hamnbassängen. För att yteffektivisera lokalen finns gemensamma konferensrum att tillgå på plan 2. – Vi är oerhört glada att Våningen & Villan väljer WTC Propellergatan som sitt nya mäklarkontor, vi tror de kommer bidra med mer liv och rörelse till fastigheten. Den lokal som är kvar på entréplan och ligger i anslutning till Våningen & Villans kommande kontor har bra exponering i ett område fyllt med rörelse. Här kan man öppna allt från kontor till butik eller showroom, säger Maria Ekström, affärschef på Midroc. FAKTA OM WTC PROPELLERGATAN

• World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg hjälper företag att växa hållbart och människor att utvecklas genom att erbjuda nätverk och kompetens, tillväxt, ledarskap och finansiering i inspirerande och flexibla arbets- och mötesplatser med hög service. • World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg ingår i ett internationellt nätverk med 318 World Trade Centers i 88 länder. • WTC Propellergatan blir det tredje kontoret som byggs i Västra Hamnen i Malmö. Det uppförs i sju plan, med en uthyrningsbar yta på totalt 3 600 kvadratmeter. • Övriga hyresgäster som valt WTC Propellergatan är Implement Consulting Group, Croisette Real Estate Partner, Escandi och Graffiti Café.


Nya Projekt

November 2018

NU BÖRJAR CYKELPARKERINGSHUSET I UPPSALA SYNAS Bakom den tunga avspärrningen vid resecentrum pågår byggarbetet för fullt med cykelparkeringshuset. Den här veckan blir det synligt då limträstommen börjar monteras. Hela montaget kommer pågå under cirka fem veckor. Några dagar efter att stommen har rests kommer Stadshusgatan vid övergångsstället mot centralpassagen att grävas upp. Detta arbete görs för att kunna dra in vatten och avlopp och övriga ledningar till cykelparkeringshuset. Gatuarbetet kommer inte att innebära någon större påverkan då själva schaktningsarbetet kommer att utföras nattetid under en begränsad tid. Dagtid kommer det finnas körplåtar så att trafiken kan löpa som normalt. Busstrafiken kör som vanligt på Stadshusgatan och cyklister får eventuellt leda sina cyklar mellan Kungsgatan och Stadshusgatan. – Vi ser fram emot att arbetet nu går in i nästa fas och att arbeta med en limträstomme ligger helt i linje med Uppsala kommuns hållbarhetsarbete, säger Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef. – Med cykelparkeringshuset blir det fler parkeringsmöjligheter både i huset och utanför. Det blir även möjlighet att parkera både tryggare och säkrare för alla cyklister, säger Ellinor Wik, trafikplanerare. Cykelparkeringshuset vid Uppsala resecentrum är en del av målsättningen om hållbart resande och bättre miljö i innerstaden. Byggnaden som får en glasad fasad med solceller och sedumtak förstärker stadsbilden runt resecentrum och bidrar till att skapa trygghet, liv och rörelse med bland annat verksamhetsyta för cykelrelaterad verksamhet i bottenplan.

VEIDEKKE TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING FÖR NYTT REGIONKONTOR I FORSÅKER, MÖLNDAL Veidekke Bostad och det kommunala fastighetsbolaget Mölndala Fastighets AB har tecknat en avsiktsförklaring avseende en kontorsbyggrätt i Forsåker, Mölndal. Det nya regionkontoret för Veidekke blir ca 10 000 kvm och kommer även att ha plats för andra hyresgäster. Målsättningen är att så snart som möjligt efter att detaljplanen för området vinner laga kraft byggstarta projektet, vilket beräknas kunna ske under första kvartalet 2020. – Det känns oerhört spännande att vi hittat en plats där vi kan skapa ett modernt, attraktivt kontor i utmärkt pendlingsläge för Veidekkes medarbetare och externa hyresgäster. Forsåker är ett av Västsveriges mest intressanta utvecklingsprojekt och med

46

detta projekt i Mölndal stärker vi ytterligare vår satsning på kommersiell fastighetsutveckling, säger Per-Martin Eriksson, vd för Veidekke Bostad. Forsåker är ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Mölndal, strategiskt beläget vid kollektivtrafikknutpunkten Mölndals Bro som trafikeras av tåg, spårvagn och buss. Fullt utbyggt kommer området innehålla cirka 3 000 bostäder och 3 000-5 000 arbetsplatser. Den aktuella kontorsbyggrätten ligger i direkt anslutning till Mölndals Bro och nära nyinvigda Mölndal Galleria. Genom stadsdelen rinner en fors och flertalet äldre industribyggnader kommer att bevaras och få nytt liv med ett kreativt innehåll som fokuserar på mat, upplevelser och kreativt skapande. – Att flera aktörer ser potentialen och väljer att etablera sina kontor i Forsåker och Mölndal ser vi som oerhört spännande och positivt. Det underbygger den starka utvecklingen som sker i södra Göteborg. Veidekkes nya regionkontor kommer adressera Forsåker på långt håll och en viktig faktor är Veidekkes ambition att byggstarta 2020, säger Bjarne Fjellanger, vd för Mölndala Fastighets AB. Uthyrningsprocessen för externa hyresgäster till det nya kontoret kommer att påbörjas inom kort. Utöver det nya regionkontoret, som rymmer ca 600 arbetsplatser, kommer Veidekke även utveckla bostäder i Forsåker.

HELSINGBORGSHEM SATSAR PÅ BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET OCH ÖKAD NÄRVARO Helsingborgshem inför nytt arbetssätt för bättre tillgänglighet och ökad närvaro i bostadsområdena. Nu blir det lättare komma i kontakt med bostadsföretaget på kvällar och helger. Helsingborgshem arbetar på många olika sätt för att Helsingborg ska vara en attraktiv stad att leva och bo i. För att bli mer tillgängliga för hyresgästerna öppnar Helsingborgshem en trygghetsjour. Syftet är också att få bättre kännedom om vad som sker i bostadsområden under kvällar och helger. Trygghetsjouren består av två delar; trygghetsvandrare och telefonjour. – Livet pågår hela tiden och vi vill att våra kunder ska kunna nå oss dygnet runt. Genom dagliga möten med hyresgäster och löpande enkäter i vårt verktyg Kundbarometern vet vi också att det är ett önskemål från våra kunder, säger Helena Fremle, affärsområdeschef Boendeutveckling och Service på Helsingborgshem. Satsningen görs i samarbete med Bevakningsgruppen, som blir Helsingborgshems förlängda arm under kvällar, nätter och helger. – Vi har redan ett liknande uppdrag för Helsingborgs stad och samarbetet med Helsingborgshem ger oss många möjligheter

VELUX Takljusmoduler Mer dagsljus och naturlig ventilation med prefabricerade moduler, färdiga att installera. Specificera ditt projekt med oss på: velux.se/takljusmoduler


Nya Projekt

November 2018

att utveckla uppdraget. Genom dialog och goda relationer bidra till en lugn och trygg miljö i bostadsområdena. Vi är redan igång och har träffat många härliga människor, säger Marcus Nilsson, vice vd/kundansvarig på Bevakningsgruppen. Till trygghetsjouren kan man vända sig med frågor som gäller trivsel, trygghet och akuta felanmälningar. På helsingborgshem. se finns mer information. – Förutom att det nu blir lättare komma i kontakt med oss kommer vi också att på ett strukturerat och metodiskt sätt att kunna lära mer om vad som sker i bostadsområdet. På så vis kan vi successivt utveckla och anpassa hur vi arbetar, avslutar Helena Fremle.

SKANDIA FASTIGHETERS VÄLA PRISAS FÖR HÅLLBARHETSARBETET PÅ NCSC AWARDS Inför årets stora köpcentrumgala, NCSC Awards, instiftades en ny utmärkelse för särskilda insatser inom CSR. Väla i Helsingborg – som även utsågs till Sveriges bästa köpcentrum – tog hem denna, för sitt ambitiösa sociala och ekologiska hållbarhetsarbete. På Väla har Skandia Fastigheter länge drivit ett omfattande hållbarhetsarbete för att göra positiv skillnad för såväl klimatet som närområdet – från energibesparingar och avfallsoptimering, till tillgänglighetsanpassningar och inkluderande arbetsmarknadssatsningar. Detta arbete belönades på NCSC Awards, som arrangeras av Nordic Council of Shopping Centers. Juryns motivering löd: ”Genom samarbeten och engagemang men också med tydliga krav på sina hyresgäster och leverantörer lyckas Väla med sina höga målsättningar inom energibesparing och avfallshantering. Målsättningen med en nollvision för energibehovet är beundransvärd och de pågående satsningarna är en god bit på väg. Samhällsengagemanget är på riktigt. Det är omfattande och brett med både stora och små men betydelsefulla insatser för många grupper i samhället. Speciellt tydligt är det i det tillgänglighetsarbete som gjorts i centret med flera uppmärksammade och innovativa lösningar och servicefunktioner. Centret kommunicerar tydligt sitt CSR-arbete och skapar delaktighet med andra.” – Det här är minst sagt ett välförtjänst pris, säger Helena Lundborg, hållbarhetschef på Skandia Fastigheter. Väla representerar på ett utmärkt sätt vår ambition på hållbarhetsområdet. Här gör vi breda insatser som ligger nära vår kärnverksamhet och gör skillnad på flera nivåer, och vi gör dem till naturliga, integrerade delar i allt vi gör. NÅGRA EXEMPEL PÅ VÄLAS CSR-/HÅLLBARHETSINSATSER

• Certifierade och bedriver miljöarbetet enligt ISO 14001. • Energisparprogram med cirka 40 % besparing de senaste fem åren. Involverar hyresgästerna. • Förstudie genomförd för att skapa noll-zon avseende energiförbrukning till 2023. • Sveriges då största solcellsanläggning på tak, 2016. • Fyra stora miljöhus med avancerad avfallsuppföljning för Väla och hyresgästerna. • Minimering av miljöfarliga ämnen genom tillämpning av systemet Byggvarubedömningen. • Initierat en satsning som ger personer utanför arbetslivet möjlighet till praktik och yrkescertifiering. • Samarbeten med bland andra Samhall för sysselsättning och Myrorna för återvinning/återbruk. • Kontinuerligt arbete med att tillgänglighetsanpassa Väla för personer med funktionsvariation.

47


LISEBERG BYGGER VATTENPARK OCH HOTELL MED HÅLLBARHETSPROGRAM FRÅN RAMBOLL. BILD: LISEBERG


Nya Projekt

November 2018

llustration av den nya vattenparken och upplevelsehotellet. Bild: Liseberg

Illustration av den nya vattenparken. Bild: Liseberg

50


Nya Projekt

November 2018

51

Det planerade temat för de båda anläggningarna är Ostindiska Kompaniet, som har en stark anknytning till Göteborg och dess historia. Bild: Liseberg

LISEBERG BYGGER VATTENPARK OCH HOTELL MED HÅLLBARHETSPROGRAM FRÅN RAMBOLL Inför Göteborgs 400-årsjubileum planerar Liseberg att bygga en vattenpark och ett upplevelsehotell i närheten av nöjesparken. Vid byggnation får Ramboll ansvar för det övergripande hållbarhetsprogrammet och BREEAM-certifieringsstöd. – Uppdraget innebär att vi stödjer Liseberg med utformning och implementering av hållbarhetsprogram för både hotellet och vattenparken. Vi hjälper till att uppföra två tekniskt avancerade byggnader med låg miljöpåverkan i en komplex och tät stadsmiljö, som kommer att göra stadsdelen mer levande och attraktiv, berättar David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll. Liseberg arbetar med en bred helhetsvision för hållbarhetsfrågorna i projektet. Fokus inom den sociala delen är en anläggning som är inbjudande och tillgänglig för alla. Miljö- och hälsofrågorna hanteras huvudsakligen inom ramen för en BREEAM-certifiering av byggnaderna. JUBILEUMSPROJEKT MED LÅG MILJÖPÅVERKAN

Liseberg Jubileumsprojekt är den vattenpark och det upplevelsehotell Liseberg planerar för att uppföra söder om den befintliga nöjesparken. Projektet är tänkt att stå klart under tiden för Göteborgs 400-års- och Lisebergs 100-årsjubileum, det vill säga

mellan 2021 och 2023. I upplevelsehotellet planeras för 450 familjerum med stark tematisering, medan inomhusvattenparken kommer att innehålla såväl upplevelsepooler och vattenattraktioner som relaxområden och restaurang. Båda anläggningarna kommer att vara öppna året runt. RAMBOLL ANSVARAR

Ramboll ansvarar för det övergripande hållbarhetsprogrammet för beställarens räkning samt inventering av naturvärden av ekolog. I det ingår också att föreslå åtgärder för ökad biodiversitet och förbättrade ekosystemtjänster såsom inhemska växtarter som i sin tur kan attrahera t.ex. insekter och fåglar i området. David Lindgren kommer att ha rollen som BREEAM Assessor, vilket innebär att ge övergripande strategiskt stöd och råd samt att granska att byggnaderna uppfyller BREEAMs kriterier. Ramboll är med hela vägen, uppdraget sträcker sig från och med systemhandlingsprojektering som påbörjas nu till och med inflyttning. – Att vara med och utveckla en så publik och känd besöksmiljö med ett stort symbolvärde för Göteborgs invånare är såklart väldigt roligt. Jag ser fram emot att besöka både vattenpark och hotell när det står klart, avslutar David Lindgren.


Nya Projekt

November 2018

LÄGET ÄR VIKTIGARE ÄN SKICKET PÅ BOSTADEN Booli har tagit fram en topp 100-lista på de vanligaste förekommande orden i bostadsannonser just nu. Listan visar vad som anses trendigt eller attraktivt för tillfället – vad mäklaren skriver för att locka spekulanter till visningen. Listan är hämtad ur 11 000 annonser med bostäder till salu. Många av orden som finns med på topplistan handlar om läget på bostaden. Boolis undersökning visar att det är vanligt att poängtera bra kommunikationer och ord som ‘promenadavstånd’, ‘stenkast’ och ‘restauranger’ är något som används frekvent. – Närhet till service tycks vara viktigare att poängtera än att bostaden är välskött. Av förklarliga skäl – läget kan du inte göra så mycket åt, men skicket på bostaden har du alla möjligheter att ändra på, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli. RYMLIGT OCH VÄLPLANERAT MED NÄRHET TILL SERVICE

Ord som ‘rymligt’, ‘stora’, ‘öppen’ och ‘ljus’ förekommer i många annonser. Det tyder på att det fortfarande är öppen planlösning som gäller. ‘Populära’ kommer redan på plats 33, före både ‘förening’ och ‘tomten’ - det verkar alltså vara viktigare att poängtera att något är populärt än bostadens faktiska egenskaper. – Genom att titta på den här listan och i vilken utsträckning orden används kan man utröna vad som anses attraktivt och värt att lyfta fram när en bostad ska byta ägare. Sedan får man som spekulant komma ihåg att ord som ‘attraktiv’, ‘trevlig’ och ‘optimal’ inte nödvändigtvis betyder samma sak för alla, säger Matilda Adelborg. TOPP 10 – HÄR ÄR DE VANLIGASTE ORDEN

52

NU KOMMER CIRCLES CONCIERGETJÄNSTER TILL LINKÖPING Den 1 november lanserade Circles conciergetjänster hos Sankt Kors hyresgäster i Mjärdevi Center. Med hjälp av en digital portal och ett fysiskt servicecenter får hyresgästerna ta del av tidsbesparande tjänster för en bättre arbetslivsbalans. – Då vi tidigare främst har haft verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö är det extra roligt att nu kliva in i en växande och framtidsinriktad stad som Linköping. Vi ser fram emot att leverera vårt servicekoncept som en del i Sankt Kors innovativa arbete, för att bidra till en bättre balans mellan arbete och privatliv, säger Anil Ramel Singh, vd på Circles Sweden. Circles conciergetjänster kommer att vara tillgängliga för de cirka 600 personer som jobbar i Mjärdevi Center. Circles serviceutbud fokuserar på att bidra till ökad livskvalitet, genom att tillgängliggöra högkvalitativa tjänster för sina användare. De får tillgång till tjänster som bidrar till en enklare vardag och bättre balans mellan arbete och privatliv. – För oss är det viktigt att hela tiden erbjuda attraktiva tjänster som bidrar till en enklare vardag för användaren och som gör fastigheten än mer attraktiv som arbetsplats. Därför ser vi särskilt framemot att kunna bidra till högre trivsel i Mjärdevi Center tillsammans med Sankt Kors, fortsätter Anil Ramel Singh. – Vi utforskar hela tiden nya lösningar som kan vara delar av framtidens arbetsliv, säger Anna-Maria Jakobsson, tillväxtchef på Sankt Kors. Det är roligt att Circles har valt att satsa på Linköping och Mjärdevi som första plats utanför de tre storstäderna. Vi hoppas att möjligheten att lösa vardagsutmaningar genom Circles enkla lösning kan underlätta vardagen för våra hyresgäster både på jobbet och på fritiden.

Här har vi uteslutit bindeord. Vi har inte heller tagit med de olika rummen (kök, sovrum, badrum) men de finns med i topplistan under bifogade dokument. 1. Läge 1. Stora 3. Plats 4. Närhet 5. Balkong 6. Planlösning 7. Fina 8. Centrum 9. Genomgående 10. Öppen

Tosteberga Byggkonsulter AB har fått förtroendet att uppföra ett bostadshus i nio våningar i Lund. Fidali är beställare. Tosteberga Byggkonsulter AB ska upprätta kompletta handlingar för projektet och sedan driva det som ett CM projekt. Byggstart är beräknad till november 2018.


SVENSK KVALITET SEDAN 1982

Stark, snygg och säker! SPECIALANPASSADE PORTLÖSNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS www.recoport.se


Nya Projekt

November 2018

54

Smedjan 8, Sorgenfri Malmö Bild: Juul Frost

I AM HOME UTVECKLAR 440 HYRESLÄGENHETER ÅT HEIMSTADEN I MALMÖ I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, har tecknat ett avtal med Heimstaden avseende försäljning av ett större utvecklingsprojekt av hyresbostäder där I am Home färdigställer cirka 28 000 kvm BTA fördelat på 440 hyreslägenheter. Hyreslägenheterna ska uppföras i Norra Sorgenfri, Malmö, som ska utvecklas till en ny levande kvarterstad med en blandning av bostäder, lokaler, förskola, torg och parker. Första inflyttning är planerad till oktober 2020. De aktuella lägenheterna är en viktig del i omvandlingen av Norra Sorgenfri från industriområde till en levande stadsdel. Utvecklingen av fastigheten – Smedjan 8 – innebär uppförandet av 440 lägenheter som ska upplåtas som hyresrätter av Heimstaden. I am Home kommer att ansvara för och driva byggnationen fram till färdigställande. Byggstart är planerad till juni 2019 med första inflyttning oktober 2020. Det aktuella projektet vidimerar I am Homes innovativa, kostnadseffektiva och hållbara boendekoncept som medför betydligt kortare ledtider än traditionell bostadsutveckling. – Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Heimstaden,

samt att vara en bidragande faktor i framväxten av det nya Sorgenfri. Med moderna och trivsamma bostadshus kommer vi tillsammans lyfta hela området och driva på utvecklingen mot en attraktiv och levande stadsdel, säger Niklas Andersson, grundare av I am Home. I am Home har tidigare förvärvat fastigheten av Awidsro, vilka tillsammans med Malmö Stad arbetat med en ny detaljplan. Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klart under första kvartalet 2019. – Vi är oerhört glada över att ha kunnat få till detta samarbete med I am Home som står för ett nytänkande i byggprocessen och hela tiden letar efter nya innovativa lösningar med stort fokus på hållbarhet. För oss är det viktigt att våra hyresgäster får den bästa upplevelsen i våra nyproducerade bostäder och här tycker vi att I am Home ligger i framkant och sätter stort fokus på människorna som ska bo i lägenheterna. Heimstaden är en av de största byggherrarna av hyresrätter i landet de kommande åren och det är förstås glädjande att få uppföra detta fina projekt i Malmö där vi i dagsläget har vårt största bestånd av hyresrätter och där vårt huvudkontor för koncernen är placerat, säger Fredrik Årman, Transaktionschef på Heimstaden.


Nya Projekt

November 2018

FOJAB ARKITEKTER HAR RITAT NYA BOSTADSOMRÅDET AROMALUND Det urbana och moderna bostadsområdet Aromalund har skapats vid Kung Oscars bro, på gränsen mellan den centrala stenstaden och de lummiga villakvarteren i Lund. Aromalund består av två u-formade bostadskvarter med varierande huskroppar i olika fasadmaterial på mellan fyra och sex våningsplan. Området byggs bara några hundra meter norr om centrumkärnan och passar den som vill ha närhet till allt. Namnet Aroma knyter an till platsens historia som äppelodling och i det nya området kommer ett antal Aromaträd planteras. – När vi ritade Aromalund skapade vi fyra olika bostadskaraktärer. Dessa karaktärer bygger på fyra olika idéer på boende och avspeglar sig i allt från planlösningar, materialval, trapphus till den exteriöra formgivningen, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt hos FOJAB. Genom de fyra karaktärerna får bostadskvarteret variation och var och en kan hitta sin favorit. De fyra bostadskaraktärerna är: FAMILJÄR FUNKTION

Funktionella stadslägenheter med stora ljusa entréer. Här erbjuds en kombination av öppen planlösning för umgänge och avskilda rum för egentid. STILFULL SAMVARO

Ljust och elegant boende med stora öppna sällskapsytor. Vitpigmenterade golv och köksö med vit marmorbänkskiva att samlas runt. KLASSISK KOMPOSITION

För den som drömmer om en central paradvåning med rum i fil, fiskbensparkett och spegeldörrar. En känsla av förra sekelskiftets ståtliga arkitektur i en modern tappning. KREATIVT KONCEPT

Innovativa lägenheter med stadsradhuskänsla, flertalet i etage. Öppna rumssamband i två plan och kvadratsmarta lösningar, tåliga stengolv där nere och ombonad textilmatta där uppe. Försäljning pågår just nu för den första etappen, kvarter B, som blir områdets hjärta och består av fem hus med totalt 84 lägenheter på mellan ett och sex rum och kök. De största bostäderna rymmer hela 209 kvadratmeter, är belägna på de två översta våningsplanen och har bland annat en stor takterrass. Endast två av denna exklusiva lägenhetstyp finns och de bokades snabbt när

Vår policy bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar och nära kontakt med kunder. Alla kunder är viktiga för oss, stora som små. Städfirma Mannerstråle AB bissastad@gmail.com 070-491 72 68

56

försäljningen startade. De nya lägenhetsinnehavararna kan se fram emot inflyttning i slutet av 2020. När försäljningen av nästa etapp påbörjas erbjuds resterande cirka 80 lägenheter. FAKTA ANTAL BOSTÄDER: TOTALT 165 VARAV 84 I FÖRSTA ETAPPEN LÄGENHETERNAS STORLEK: 1-6 ROK, 28-209 KVM BYGGHERRE: SJÖSON FASTIGHETSUTVECKLING MÄKLARE: FASTIGHETSBYRÅN LUND ARKITEKT: FOJAB ARKITEKTER DANIELLA WITTE, FÖR MÅNGA EN VÄLKÄND INREDNINGSDESIGNER, HAR ANLITATS FÖR INREDNING OCH STYLING.

MARIESTADS KOMMUN VILL UPPHÄVA UTVIDGAT STRANDSKYDD I en skrivelse till Länsstyrelsen yrkar Mariestads kommun att Länsstyrelsen snarast upphäver det utvidgade strandskyddet i Mariestads tätort samt omgående inleder arbetet med att harmonisera strandskyddet så att samma regler gäller utmed hela Vänerkusten oavsett länsgränser. I december 2014 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ett utvidgat strandskydd till 300 meter kring Vänern i Västra Götalands län. Det har noterats att Länsstyrelsen i Värmland väljer att hantera strandskyddet på ett annat, differentierat, sätt och Mariestads kommun anser att strandskyddet kring Vänern ska hanteras lika oavsett län. Mariestads kommun anser även att vissa områden i tätorten ska kunna undantas från det utvidgade strandskyddet. Det är områden som redan omfattar tätortsbebyggelse och områden som sedan länge varit aktuella för utveckling och bebyggelse enligt tidigare antagna detaljplaner, exempelvis plan för nya villatomter i anslutning till ett befintligt villaområde. Genomförda naturvärdesinventeringar har i flera fall visat på låga värden för djur- och växtliv, kulturmiljö och friluftsliv. – Ett differentierat strandskydd, som utgår från de faktiska förhållandena, är nödvändigt för framtiden. Vi har lagt ett förslag på hur det kan utformas och vi förväntar oss att länsstyrelsen gör en seriös prövning av vårt förslag, förklarar Thomas Johansson, chef för sektor samhällsbyggnad. – I grunden handlar hela frågan om överlevnad, kommuner måste kunna erbjuda attraktiva bostadslägen och få möjlighet att utvecklas på ett sätt som främjar befolkningstillväxt och utveckling, inte motverkar den, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.


NYTT NAMN. NYA LÖSNINGAR.

Förändringens tid är här. Focus Neon har sedan 1965 försett näringslivet med anpassade skyltlösningar och visuell kommunikation. På en starkt konkurrensutsatt marknad måste vi hela tiden förnya oss för att behålla vår ledande position. Med nya strategier står vi nu inför en omfattande förändring för att möta efterfrågan och framtidens utmaningar. Nu tar det fart med nytt namn och nya lösningar. FocusNeo är vårt nya namn. Vill du veta mer om våra nya lösningar? focusneo.se


Nya Projekt

November 2018

58

Oscar I i entréhallen i Börsen. Bild: Higab/Hans Wretling

KUNGEN ÅTERVÄNDER TILL BÖRSEN Inför grundförstärkningen och ombyggnaden av Kvarteret Högvakten flyttades statyn av Oscar I från Börsen till ett tillfälligt residens i Gårda. Nu är det dags för den 3,5 ton tunga marmorstatyn att återvända till sin gamla plats. – Hela kvarteret är grundförstärkt och vi har dessutom slagit ner fyra pålar under kungens fundament. Oscar I kan tryggt återvända, säger Svante Thun, projektledare på Higab. 2015 utrymdes Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg i väntan på att byggnaderna skulle grundförstärkas, rustas upp och byggas om. Det innebar att den vita marmorstatyn föreställande Oscar I var tvungen att flyttas från entréhallen i Börsen till ett nytt tillfälligt hem. Men eftersom statyn är 2,5 meter hög och väger 3,5 ton var det inte lätt att hitta en lämplig förvaringsplats. Efter flera förkastade förslag placerades den i entrén till Higabs kontor i Gårda. Nu börjar arbetena vid Kvarteret Högvakten närma sig sitt slut. Det innebär att den gamle monarken ska få återvända till sin ursprungsplats i Börsen. I morgon den 1 november bär det av från Åvägen 17 till Gustaf Adolfs Torg. – I Börsen har vi förberett kungens återkomst. Med hjälp av travers, kättingar och kran kommer återinstallationen att ske lugnt och värdigt, säger Svante Thun. Oscar I var kung av Sverige och Norge 1844–1859. Det var

han som la grundstenen vid byggstarten för Börshuset 1844. I den urholkade stenen ska en blydosa som innehöll 3 guld-, 11 silver- och 14 kopparmynt samt en större silvermedalj med inskriptioner placerats. Statyn av kungen är skapad av den göteborgsfödde skulptören Johan Peter Molin. Trots ihärdigt sökande i samband med grundförstärkningen har varken grundstenen eller dosan lokaliserats.

byggstädning • fönsterputs • golvvård hemstädning • kontorsstädning bodstädning • trappstädning Susann Dillqvist: 070-533 19 55


Kontakta oss:

ECO Konsult i Stockholm AB har utvecklat Arenastaden llsammans med Fabege under 7 års d. Nu fortsäer vårt samarbete i Stora Frösundavik med bl.a. Bilias nya fordonsanläggning.

Tel: 08-410 371 23 info@ecokonsult.se www.ecokonsult.se

ECO är oberoende tekniska rådgivare inom el, ljus, kommunikaon och säkerhet.

Vi tror på involvering! Vi i Veidekke är mycket stolta att få utföra två stora entreprenader i EMC-projektet till Borås Energi & Miljö: – Förberedande markentreprenaden med bland annat losshållning av cirka 650 000 m3 berg. – Överföringsledningen, en samverkansentreprenad med bland annat 10 kilometer fjärrvärmeledningar och en stor avloppspumpstation.

För mer information, vänligen kontakta Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, peter.svenningsson@veidekke.se


Nya Projekt

November 2018

60

Skissbild Plus One

SVENSKA MÄSSAN HÖJER RIBBAN – ARKITEKTTÄVLING FÖR DET FJÄRDE TORNET Nu börjar Svenska Mässans fjärde torn ta form på riktigt. En gestaltningstävling har lanserats för att hitta det arkitektkontor som får vara med och utforma Göteborgs nya knutpunkt. I juni fick Svenska Mässan och Gothia Towers klartecken för att gå vidare med planerna för sin expansion och nu tas nästa steg. Expansionen innebär ett nytt höghus och en utbyggnad av huvudentrén. Den nya byggnaden kommer också att ligga i direkt anslutning till Korsvägens nya tågstation. Projektet har fått namnet +One, vilket är en blinkning till att det byggs ytterligare ett spännande hus. Ambitionen är att det ska bli en välkomnande och inkluderande mötesplats som är en naturlig del av stadslivet. – Vi vill att både världsbesökare och göteborgare ska möta den dynamiska och inbjudande atmosfär som kännetecknar vår mötesplats. Byggnaden ska kännas som en port till en pulserande och global mötesplats. Vi vill att den ska vara intressant, omfamnande och internationell, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers. Exakt hur det nya tornet med entré kommer att se ut är ännu inte klart och i dag lanseras en gestaltningstävling via Sveriges

Arkitekter, där både svenska och internationella arkitektkontor välkomnas att delta. Arkitektkontoren har nu en månad på sig för att lämna in intresseanmälan. Därefter utses 4-5 arkitektkontor som kommer att tävla om det slutliga uppdraget – att vara med och utforma den nya delen av Svenska Mässan och stadsrummet kring Korsvägen. – I bedömningsgruppen ingår representanter från Svenska Mässan Stiftelse, Göteborgs Stad samt Sveriges Arkitekter och de utvalda arkitektkontoren kommer att offentliggöras i början på januari 2019, säger Joachim Hult, fastighetsdirektör på Svenska Mässan Gothia Towers. Det vinnande förslaget planeras sedan att offentliggöras i början av juni. – Vi räknar med att +One blir högre än våra övriga tre torn och att byggnaden kommer att se annorlunda ut. Målet är att få en utformning som stärker Svenska Mässans attraktionskraft och som tillför staden och Korsvägen nya värden, säger Carin Kindbom. Det nya tornet kommer att innehålla cirka 400 hotellrum, restauranger, mötesytor samt kontor och skapar tillsammans med den nya entrén möjligheter att ta emot fler besökare i framtiden. Totalt kommer Svenska Mässan Gothia Towers att efter byggnationen kunna erbjuda cirka 1 600 hotellrum. Detaljplanearbetet för +One kommer att påbörjas år 2020 och den nya byggnaden med huvudentré beräknas stå klar år 2025.


Företaget st Båda har lån sugna på ny Bolaget blev började strö Stommonta rör betongk Man kan an projektering I nuläget är västkust och

Elektrotekniska Byrån AB

Elbilsladdning fOr alla. Elbilsladdning fOr alla. ➔ Smarta laddningsstationer ➔ Kreditkortsbetalning Administrationspanel ➔➔Smarta laddningsstationer ➔ Kundportal ➔ Kreditkortsbetalning ➔ Administrationspanel ➔ Kundportal

tllrTll ElbilsladdningtllrTll Elbilsladdning

fOr alla. alla. fOr

➔ Smarta laddningsstationer ➔ Smarta laddningsstationer Kreditkortsbetalning virta.global/se ➔ Kreditkortsbetalning Administrationspanel ➔ Administrationspanel Kundportal ➔ Kundportal virta.global/se


Nya Projekt

November 2018

62

Hovärken-belysning Bild: Martin Olson

SVERIGES LÄNGSTA BELYSTA NEDFART BLIR ÄNNU BÄTTRE Skidorten Lofsdalen i Härjedalsfjällen har länge kunnat stoltsera med att ha Sveriges längsta elbelysta nedfart som mäter hela 3150 meter. Den går ända från toppen av Hovärken 1 125 m.ö.h. via nedfarterna Toppen, Lången och Loffe ner till anläggningens början och Lången Express påstigning. Sammanlagt har man då åkt igenom alla de 492 höjdmetrarna som skidanläggningen erbjuder, vilket också detta är högst i Sverige när det kommer till belyst skidåkning. I år kommer kvällsåkarna att få en ännu bättre upplevelse då Toppenbacken förses med ny belysning. Den nya belysningen består av kvalitets LED-lampor från småländska DesignLight. Dessa har en lång hållbarhet med modern energisnål teknik och som går att dimra efter behov. Detta gör att man exempelvis kan lysa upp berget svagt för att skapa ett varmt välkomnande för anländande gäster. Fler stolpar är dessutom uppsatta för att belysningen ska bli tätare och starkare. – Den främsta anledningen till att vi gör denna investeringen är helt klart för gästupplevelsens skull. Kvällsskidåkning är popu-

lärt och en bra belysning är en självklarhet för att det ska vara så roligt och säkert som möjligt, säger Robert Magnusson, driftschef på Lofsdalens Fjällanläggningar. Investeringen är ett första steg i en större satsning där all kvällsbelysning, från toppen och ner i dalen kommer att bytas ut. VINTERFAKTA LOFSDALEN LOFSDALEN ÄR EN FJÄLLBY I HÄRJEDALEN SOM ERBJUDER BÅDE LIFTBUREN FAMILJEVÄNLIG ALPIN SKIDÅKNING SAMT TUR- OCH LÄNGDSPÅR. VINTERNS ALPINA SÄSONGSPREMIÄR ÄR 14 DECEMBER. • 9 LIFTAR • 25 NEDFARTER • LÄNGSTA NEDFART 3,4 KILOMETER • SKICROSSBANA • TRE PARKER • 122 KILOMETER LÄNGD- OCH SKATESPÅR • 1,5 KM LÄNGDSKIDSPÅR PÅ KONSTSNÖ • 150 KILOMETER TURSPÅR • 150 KILOMETER SKOTERLED

Balkongsystem Funktionella och moderna balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler, rör, luftkanaler, tankar, pelletsreaktorer, kalkslurry, sandtvättar, filter och mycket mer. – Vi är certiferade enligt ISO 9001 och 3834-2 samt EN1090 www.iqrcontract.se • 0521-610 90


Försäljningen på

TOLAGO INFRA är succé – därför vill vi tacka våra grossister & återförsäljare!

Tolago marknadsför KACZMAREKS kompletta program i Sverige. Nu som NYHET också OD DV rör & delar i dim. 160 – 400.

Tola

go är mark leverantö nadens enda r som k lågbyggd an erbjuda tankar & s a slutna la i dim 1.50 mavskiljare 0-25.000 lite med 35 å rs garanti r !

tolago.se • 0221-810 08


Nya Projekt

November 2018

LK FÖRST MED PREFABRICERAD SCHAKTBOTTEN Nu finns det en prefabricerad schaktbotten med läckageindikering som följer rekommendationerna från Säker Vatten och Boverkets byggregler (BBR). Produkten heter LK Schaktbotten SECURE och används för att förhindra vattenskador i genomgående schakt för tappvatten och värmestammar. Det är en tids- och kostnadseffektiv lösning som ger ett säkert

• • • •

64

montage. Till skillnad från en traditionell, platsbyggd schaktbotten behövs ingen samordning av olika fackmän då alla arbetsmoment kan utföras av VVS-installatören. LK Schaktbotten SECURE finns i tre standardutföranden och kan även specialanpassas efter behov. Konstruktionen av schaktbottnar är en aktuell fråga som behandlas i den nya rapporten ”Typlösningar för schaktbottnar”, ett samverkansprojekt mellan Säker Vatten och Installatörsföretagen finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Industrigolv Golvvård Betongpumpning Armering

010-205 11 01 • info@b-mec.se www.ahlsrodindustrigolv.se


VÄLJ SMART -

VÄLJ FIBO VATTENTÄTA VÄGGSYSTEM “Den perfekta affärsmöjligheten för er hantverkare”

Fibo Veggpanel MARCATO 2204 CRACKED CEMENT

Du får kostnadseffektiva byggprojekt genom enkel och tidsbesparande montering. Fibo väggskivor används inte bara i privat miljö utan passar utmärkt i stora utrymmen och offentliga miljöer. Se hela vårt sortiment och monteringsanvisningar på www.fibo.se


Nya Projekt

November 2018

NATIONALMUSEUM NOMINERAT TILL ÅRETS BYGGE Nationalmuseum har ni blivit nominerade till Årets Bygge av Byggindustrin och vi på Bengt Dahlgren är stolta över att vara en del av projektet. Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Därefter tar en expertjury vid och utser en segrare. Vinnaren koras på Årets Bygge-galan den 26 mars 2019.

OBOS SVERIGE ETABLERAR SIG I ÖRIKET VID MUNKSJÖNS STRAND I ett av Jönköpings attraktivaste läge med gångavstånd till centrum och vackra promenadstråk runt Munksjön har OBOS Sverige etablerat sitt Jönköpingskontor med varumärkena OBOS, Myresjöhus och Smålandsvillan. Företaget är en långsiktig aktör med verksamhet sedan 1927 och en av nordens största bostadsutvecklare med visionen att utveckla framtidens samhälle och uppfylla människors bostadsdrömmar. – Vi är väldigt glada att OBOS Sverige valde vårt etableringsalternativ på Öriket som är en av våra starka profilfastigheter vid Munksjön. Företaget är liksom Castellum långsiktiga med fokus på att bygga attraktiva samhällen och kompletterar utbudet av kreativa och innovativa verksamheter i fastigheten, säger Björn Pellnor, som är kommersiell förvaltare på Castellum i Jönköping. Den tolv våningar höga byggnaden reser sig som ett landmärke med panoramautsikt över stadskärnan och Vättern och ligger alldeles söder om västra centrum. I byggnaden finns även lunchrestaurang, moderna konferenslokaler och relaxavdelning som kan bokas av kvarterets hyresgäster. – En avgörande faktor när vi valde Öriket var dess starka profil och höga tillgänglighet, primärt för våra kunder, men också för vår personal. Här finns besöksparkeringar och du tar dig lätt hit med bil, cykel eller buss. Detta ligger i linje med att Jönköping, tillsammans med ett andra städer i koncernen, skall vara ett strategiskt placerat kontor och att OBOS ses som en attraktiv arbetsgivare. Närheten till stadens puls är också påtaglig. Kort sagt kan man säga att vi gillade läget och innehållet i lokalerna, säger Per Lönner som är regionchef på OBOS i Jönköping.

NORDOMATIC ÄR MED PÅ NYTT ROOFTOP LIVING PROJEKT I BORÅS CITY Med takboende som inspirationskälla utvecklar Järngrinden bostadsrättsföreningen Loft 46 i kvarteret Saturnus i centrala Borås. Bostäderna, totalt 31 bostadsrätter på fyra bostadsplan, byggs ovanpå det befintliga huset mellan Kvarngatan och Källegatan. Förutom spännande utformning i ett attraktivt och centralt bostadsläge har bostäderna i Loft 46 en härlig oskymd utsikt och närhet till hela citys utbud. – Nordomatic levererar styr- och övervakningssystem för värme och ventilation. Det här är ett spännande projekt där man bygger på nya våningar på ett befintligt hus. För Nordomatic innebär det bland annat att befintligt fläktrum flyttas upp fyra våningar och vi

66

får installera vårt system på tionde våningen. Vi är stolta över att få vara med även i detta projekt som är en del av den utveckling som just nu sker i Borås City.

BALCOS UNIKA LOFTGÅNGSINGLASNING – NU INFLYTTNINGSKLART I GÖTENE Nu står ett nytt flerfamiljsboende klart på Vikingagatan 13 och Götene kommun har på kort tid kunnat addera 22 attraktiva lägenheter i olika storekar till sitt bestånd och dessutom skapat en levande och trivsam utemiljö i Västra Prästgårdsängen. Balcos loftgångsinglasning finns redan på flera platser i landet. GöteneBostäder blev dock först i Västsverige med den unika lösningen. Jan Karlsson, Balco, berättar om de generella fördelarna: – Inglasning av loftgångar gör att du kan minska husets uppvärmningskostnader. Detta innebär att vi tillsammans bidrar till att minska vårt ’carbon footprint’, eftersom loftgångslösningen har betalat sig i termer av miljöpåverkan redan efter några år. På Vikingagatan resulterade de nya inglasade loftgångarna att husets tidigare 18 lägenheter kunde öka till 22. Jan Karlsson igen: – Genom att komplettera ett hus med en loftgång förbättrar vi tillsammans tillgängligheten. Vi skapar utrymme för fler lägenheter. Andra fördelar är att du slipper snöskottning och sopning av loftgångarna och att byggnadsstommens livslängd förlängs avsevärt. GöteneBostäders LOU-upphandling gav ombyggnadsuppdraget åt Sälles Rör AB i Götene. Byggstart var i november 2017. Inflyttning skedde nu i september. – Vårt samarbete med Sälles Rör, arkitekterna och med Balco har fungerat mycket bra. Vi är stolta att visa upp vår ’nya’ fastighet, säger Martin Sohlberg på GöteneBostäder. – Anledningen till att vi valde Balco som leverantör av loftgångar, balkonger och franska räcken var både företagets goda referenser och att man tog ett helhetsansvar. Vi har haft en mycket positiv dialog med Balco genom hela projektet, kommenterar Calle Liljestam på Sälles Rör.

FÖRSTA SPRÄNGNING FÖR UNGDOMSBOSTÄDER I HÖKARÄNGEN I STOCKHOLM Måndagen den 29:e oktober var det pang i bygget när första sprängningen för 84 ungdomsbostäder i Hökarängen avfyrades. Här utvecklar Wästbygg Projektutveckling för Heba. Byggnaden om fem våningsplan uppförs i Hökarängens centrum i närheten av tunnelbanestationen. Den kommer att bestå av trämoduler där varje modul motsvarar en lägenhet. Bostäderna ska stå klara för inflyttning våren 2020.

STÄDER STÅR DÅLIGT RUSTADE INFÖR ÖKADE EXTREMVÄDER Med klimatförändringar kan perioder med ökad nederbörd bli allt vanligare. Många kommuner och städer saknar dock en hållbar strategi för kommande förändringar. Enligt Europeiska miljöbyrån kommer den globala uppvärmningen att medföra att extrema väderförhållanden blir allt vanligare och kraftigare. Samtidigt har FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport konstaterat att det krävs fördubblade ansträngningar för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Många städer är idag dåligt rustade för extrema väderförhåll-


Nya Projekt

November 2018

anden, vilket kan medföra stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt Mattias Salomonsson, skyfallsexpert på Sweco, behöver hanteringen av intensiva skyfall komma in tidigt i samhällsplaneringen. – Med en tydlig strategi går det att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering av såväl dagvatten som skyfall och förebygga många av de skador som kan ske. I en ny Urban Insight-rapport från Sweco ges konkreta förslag hur städer med en så kallad ”blågrön infrastruktur” kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar. Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem. – Det är generellt sett mer ekonomiskt att göra förberedande arbete för att skapa en långsiktigt hållbar hantering av skyfall än att ta kostnaderna för översvämningar när regnet väl kommer, säger Mattias Salomonsson. Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter där experter inom Sweco delar med sig av kunskap kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv.

SCANDIC ÖRNSKÖLDSVIK RENOVERAR OCH EXPANDERAR – BYGGER 60 NYA HOTELLRUM Scandic har tillsammans med Midstar Hotels, fastighetsägare av Scandic Örnsköldsvik, beslutat att bygga ut hotellet med en ny huskropp som ska rymma 60 nya hotellrum och en ny konferensavdelning. Förutom tillbyggnaden kommer även befintliga ytor att renoveras genom bland annat en uppfräschning av fasaden samt renovering och utökning av lobby och restaurang. Byggstart planeras under hösten och hotellet beräknas vara färdigställt under 2020. Scandic Örnsköldsvik som öppnade 1977 står inför en större förändring när en ny huskropp kommer att byggas i anslutning till det befintliga hotellet. Hotellets 103 rum kommer att utökas med ytterligare 60 rum samt en helt ny och modern konferensavdelning. Samtidigt genomgår det befintliga hotellet en förvandling när den nuvarande lobbyn och restaurangen renoveras och utökas till en stor restaurang för större sällskap och grupper, hotellets fasad fräschas upp och poolområdet får en utökad relaxavdelning i anslutning till gymmet. I samband med projektet planeras det även för ett rejält ansiktslyft av befintliga hotellrum på ett helt våningsplan. Projektet startar omgående och hela hotellet beräknas vara färdigställt under 2020. – Vi ser en spännande utveckling i Örnsköldsvik och det gör att vi tillsammans med Midstar Hotels vill satsa på att utveckla och utöka verksamheten. Den nya konferensavdelningen och restaurangen gör att vi kan ta större grupper och möten än vi kunnat tidigare och när det är klart kommer vi att kunna erbjuda både hitresta gäster och lokalbefolkningen en riktigt härlig hotellupplevelse, säger Anders Nilsson, hotelldirektör Scandic Örnsköldsvik. – Vi är överlyckliga att äntligen få förverkliga den plan som funnits under en längre tid att utveckla och skapa ett större modernt fullservice-hotell som kan möta den växande efterfrågan som finns i Örnsköldsvik. Hotellet kommer i framtiden ha en fantastisk möjlighet och bli mer attraktivt för större evenemang och grupper i olika storlekar vilket även i sig bidrar till Örnsköldsvik som helhet, säger Peter Tengström, Partner och Managing Director Midstar AB.

67

www.malarvillan.se

Valfrihet är vår standard Full frihet gör att du kan

trådar själv eller köpa helt

styra maximalt själv! Full

färdigt. Stomrest hus, huset

frihet i utformning och stil

i delar, färdig utsida eller

gör att ditt trähus kommer

helt nyckelfärdigt. Vi har

att kännas både unikt och

etablerade samarbeten och

hemtrevligt. Våra skickliga

färdiga rutiner med en rad

egna konstruktörer och säl-

olika byggentreprenörer ber-

jare hjälper dig att hitta en

oende på vart du vill bygga

optimal planlösning utifrån

och hur du vill bygga. De

dina behov och drömmar. Vi

nyckelfärdiga hus vi lever-

har kunskapen och vi älskar

erar på generalentreprenad,

att skapa lösningarna.

byggs av våra noga utvalda

I samråd hittar vi rätt entreprenadform för husbygget. Om du vill hålla i en del

samarbetspartners med lång erfarenhet av att bygga villor och småhus.

Ring för mer information.

Stefan Hilmersson, Tel. 070 - 772 73 38 stefan.hilmersson@malarvillan.se Huvudkontor: 021-470 56 00


Nya Projekt

November 2018

ELKANALER GAV SMIDIGT BYTE AV VATTENSTAMMAR När sex bostadsrättsföreningar i Märsta skulle byta vattenstammar vände sig HSB Arlanda till Comfort Karby VVS. Ett nytt sätt att dra stammarna sparade både tid och pengar. HSB Arlanda förvaltar fastigheter i norra Stockholm, bland annat åt sex bostadsrättsföreningar i Märsta. I samband med att vattenstammarna skulle bytas fick Karby VVS uppdraget. – Vi har jobbat tillsammans med HSB härute i många år säger Johan Lundgren, vd och projektledare på Comfort-medlemmen Karby VVS. Tillsammans med beställaren och en konsult tog vi fram en lösning som sparade mycket tid och pengar för alla. Eftersom de boende i huset var kvar under hela projektet, var det extra viktigt att hitta en smidig lösning. – Det vi gjorde var att dra nya vattenstammar från källaren upp genom trapphusen och in i lägenheterna, med avsättningar av lägenhetsmätning. I lägenheterna drogs LK:s Alu-PEX-rör som förlades inne i lägenheterna i elkanaler och vidare till våtrummen och kök, där en traditionell våtrumsinstallation utfördes typ UPL. Men det var inte bara valet av teknisk lösning som bestämdes av att lägenhetsinnehavarna bodde kvar under renoveringen. – När lägenhetsinnehavarna bor kvar är det mycket som kan förändras och i ROT-projekt är förutsättningarna sällan solklara. Därför valde vi och HSB partnering som entreprenadform. Det har varit en viktig anledning till att allt har gått så smidigt, avslutar Johan Lundgren.

GÖTEBORGS STADSARKITEKT VILL SE MINDRE ASFALT OCH MER GRÖNSKA Göteborg har goda förutsättningar att kunna bli en stad för alla. Men det kräver att de satsningar som görs bidrar till en socialt positiv utveckling. Det anser Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö som i förra veckan diskuterade stadsutveckling under ett välbesökt seminarium arrangerat av Hyresgästföreningen. Mellan 70 och 80 personer intog Hyresgästföreningens mötesplats Arena: Första Lång för att både lyssna till Björn Siesjö men också själva bidra med frågor och inlägg i debatten. Alla som ville fick nämligen inta ett ”Speakers Corner” för att under en minut komma med sina synpunkter och funderingar. En av kvällens första frågor var varför Göteborg inte släpper in mindre byggaktörer för att den vägen öka konkurrensen vilket förhoppningsvis leder till sänkta byggkostnader. Björn Siesjö höll med om att det tidigare varit ett stort problem att enbart de större byggherrarna fått möjlighet att bygga.

68

– Men i dag är det inte planeringen som är flaskhalsen längre, sade han. Vi tar fram allt fler detaljplaner vilket öppnar för fler även mindre aktörer att vara med. – Men problemet är att det är dyrt att bygga nytt. Om det kostar 1 000 kronor per kvadratmeter och år i det äldre beståndet så är det dubbelt så dyrt i nyproduktion vilket innebär att vi bygger för dem som har pengar. Även om bostadspolitiken formas av politiker både på kommunal och inte minst på nationell nivå ser Björn Siesjö ändå möjligheter för Göteborgs stad att pressa ner kostnaderna för att bygga nytt. En nyckel är att se över frågan om parkering. Enligt Björn Siesjö är det extremt dyrt att bygga p-platser och p-hus och det i sin tur driver upp hyreskostnaderna även för hushåll som inte har bil. – I dag betalar du för att grannen ska ha bil. Bygg p-platser på marknadens villkor i stället och låt dem som vill ha bil få betala vad det kostar. Överhuvudtaget tycker Björn Siesjö att Göteborg i alldeles för hög grad planerats som ett bilsamhälle. – Det finns oändliga ytor i den här staden som är reserverade för bilar, Vi behöver bygga en mycket grönare stad som är tätare och mindre bilberoende. Det innebär att vi också behöver en stark kollektivtrafik, säger Björn Siesjö som anser att när nya områden anläggs ska en fjärdedel av ytan reserveras för grönområden, parker, torg och andra mötesplatser. – Vi behöver bygga bort asfalten, inte det gröna. Därför behöver vi vara som illrar för att försvara det offentliga rummet och kämpa för att inte asfalten tar över staden Då skapar vi en levande, promenadvänlig stad som människor trivs i.

300 KARLSTADSBOR TYCKTE TILL OM BOENDE OCH ARKITEKTUR Mer variation, mer färg och inte så tätt. Det är några av synpunkterna som Karlstadsborna lämnade in i augusti när Karlstads kommun frågade om arkitekturen i kommunen. Ungefär 300 synpunkter lämnades in och nu är sammanställningen klar. Den 20-24 augusti fanns Karlstads kommun på Stora torget för att prata om arkitektur och gestaltning med Karlstadsborna. Kommunen ville veta hur de ser på stadens utveckling och det blev ett bra engagemang. Cirka 300 synpunkter lämnades in, antingen direkt till medarbetarna på torget eller via webben. Stadsarkitekt Henrik Sjöberg har nu gått igenom alla synpunkter och han har hittat sju återkommande teman. En del handlade om vad som är bra eller dåligt med det som finns idag medan andra

Allt inom puts murning Alltoch inom puts och murning

Lärmiljöer för framtiden

Processledning och konceptarbete i gränslandet mellan byggnad och Tomas 070-541 55 11 verksamhetsutveckling

Inge 070-626 76 90 Anna Törnquist fasadrenovering.nu www.annatornquist.se 0706-856712

Tomas 070-541 55 11 Inge 070-626 76 90 fasadrenovering.nu

ALVESTA FASADRENOVERING AB

Allt inom puts och mur ALVESTA FASADRENOVERING AB Allt Alltinom inomputs puts och ochmurning murning Tomas 070-541 55 11 Allt inom puts och murning Tomas Tomas070-541 070-541 5555 1111 Inge 070-626 76 90

ALVESTA FASADREN Inge 070-626 070-626 7676 9090 fasadrenovering.nu Tomas 070-541 55 11 Inge ALVESTA FASADRENOVERING FASADRENOVERING ABAB fasadrenovering.nu ALVESTA Inge 070-626 76 90 fasadrenovering.nu ALVESTA FASADRENOVERING AB fasadrenovering.nu


Nya Projekt

November 2018

69

handlade om vad man vill se mer av i framtiden. – Jag träffade Karlstadsbor som anser att det byggs för tätt och för högt, andra som tycker att det som byggs idag är fantasilöst och andra som är väldigt nöjda med det som finns och byggs i Karlstad idag, säger Henrik. Framför allt är stadsarkitekten nöjd med samtalen man hade med Karlstadsborna. – Vi hade väldigt många bra samtal om arkitektur och byggande under de här dagarna. Det kom fram många kloka synpunkter och det här kommer vara ett värdefullt underlag för oss i det fortsatta arbetet med att utveckla Karlstad, säger Henrik Sjöberg. SJU ÅTERKOMMANDE TEMAN

• Att det byggs för tätt, för högt och för okänsligt när byggprojekt realiseras i dagens Karlstad. Stadens särskilda kvaliteter tas inte tillräckligt tillvara. • Att det nya som byggs idag håller för låg arkitektonisk och miljömässig nivå. Mycket uppfattas som fantasilöst, identitetslöst och färglöst. • Att ny bebyggelse borde skapa värden för staden och dess boende. Mer utrymme för form, färg och detaljer. Även att trä som byggmaterial borde användas mer framhålls av flera. • Att det inte värnas tillräckligt om Karlstads äldre bebyggelse och miljöer när det byggs nytt. • Att det inte skapas goda utemiljöer och parker när det byggs idag. • Bristen på variation i byggandet framhålls frekvent, även när det gäller till exempel mixen på boendeformer för olika inkomstnivåer och ålderskategorier. • Mycket är bra och positivt med det som finns och byggs i Karlstad.

FRAMTIDEN SÄTTER AVTRYCK PÅ ASKIM Göteborgs stad håller genom sin fastighetskoncern Framtiden på att uppföra fem punkthus på en kulle vid havet i Askim. Comfort-medlemmen Aderbys Rör har totalentreprenaden för VS-installationerna. När allt är klart har fem punkthus med sammanlagt 111 hyreslägenheter byggts på en kulle vid havet i Askim. Två av husen kommer att inrymma så kallat särskilt boende på bottenvåningen, det vill säga för människor med stort vårdbehov. Initiativtagare är Göteborgs stads bostadskoncern, Framtidskoncernen. Majvik Bygg står för byggandet och Aderbys Rör för VS-installationerna. Projektet är i full gång och har kommit halvvägs. – Det är ett stort projekt. Byggstarten var i oktober 2017 och de två första husen är i stort sett uppe för att börja med de invändiga arbetena. Inflyttningen i dem sker hösten 2019. Nu går vi igång med de tre husen som är kvar och beräknar att inflyttning kommer att ske sommaren 2020, berättar Markus Wihlborg projektledare på Aderbys Rör. Två montörer plus projektledning är engagerade från Aderbys. En underentreprenör har tagits in för borrhålen till bergvärmeanläggningen. Egentligen är det fem anläggningar och fem undercentraler, en för varje fastighet, med fyra borrhål per anläggning. Elpatroner används i bergvärmepumparna som backup. Samtliga valv i huskropparna är platsgjutna och där ryms avlopp, vatten, el och ventilation. – Det är ju en stor fördel eftersom risken för kollisioner mellan olika installationer minskar. Alla får plats avslutar Markus Wihlborg.

Vi tar vara på vårt kulturarv!

Boracol® 20 Träskyddsmedel bekämpar och förebygger angrepp av Svamp, Röta, Husbock och andra Träskadeinsekter, samt Äkta Hussvamp i trä och mur.

IMPEL® -BOR stavar för depåimpregnering

Borrhål för Impel-BOR stavar.

Impel storlek 12x100.

Spridningen från Impel-patronen visas med hjälp av reagensvätska.

Boracol- och Impel-godkända biocider enl. EU´s biociddirektiv.

www.lavtox.se • 0730-22 21 89


Brf Sjökortet, Västerås Nya Projekt

November 2018

70


Nya Projekt

November 2018

HÅLLBARHET: BOENDE GER GULD-NIVÅ TILL RIKSBYGGENS BRF SJÖKORTET I VÄSTERÅS Brf Sjökortet var först ut av Riksbyggens projekt att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld vid inflyttningen för ungefär två år sedan. Nu är Guldnivån verifierad vilket bland annat innebär att alla boende fått tycka till om kvalitén i boendemiljön. Hållbarhet ska genomsyra all Riksbyggens nyproduktion av bostäder och i det arbetet är certifiering enligt kraven för Miljöbyggnad en viktig del. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt handlar det om 15 olika områden som bedöms för certifieringen. – Vi som bor här är mycket glada och stolta över huset. Det känns verkligen att vi bor i ett miljövänligt hus, det märks i allt från en mycket bra ventilation till solcellerna som producerar vår egen el, säger Karl-Erik Pettersson, ordförande i Brf Sjökortet. – Det är jätteroligt att Brf Sjökortet nu är verifierat enligt Miljöbyggnad. Det visar att byggnaderna håller de högt ställda krav som de byggts för och att de boende trivs i sina bostäder, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen. För att nå betyg Guld i Miljöbyggnad krävs att en enkät besvaras av de boende. Enkäten har besvarats av 26 av de 28 hushållen i Brf Sjökortet. I undersökningen får bland annat ventilation, fuktsäkerhet och ljudmiljö toppbetyg av de boende.

71

För att nivå nå guld har Brf Sjökortet till exempel: • En energianvändning som är maximalt 65 procent av nybyggnadskravet för bostäder. • Solceller som täcker elbehovet för hela fastighetsdriften, el till pumpar, hissar, fläktar och allmän belysning. • Låg ljudnivå. Ljudklass B enligt Svensk Standard: luftljud, stegljud, installationsljud och ljud utifrån. Brukarenkäten ska visa att minst 80 procent av brukarna är nöjda. Enkäten för Sjökortet visar på 96 procent är nöjda. • Dokumentation av byggvaror. Använda byggvaror finns i en digital loggbok och är kontrollerade så att de inte innehåller några farliga ämnen. Redan 2012 började Riksbyggen använda sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt byggoch förvaltningspraxis. Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad och då uppnå minst nivå silver. Idag är Riksbyggen den aktör som har flest certifierade bostadsprojekt, sammanlagt 163 stycken. Riksbyggen har under 2018 infört solcellsanläggningar som standard i nyproduktionen av flerbostadshus.


Nya Projekt

November 2018

MEDICIN RADCON FORMULA #7

FÖR BETONG En tablett. Stark i flera generationer.

72

MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR TRYGGHETSBOENDE I GUSTAVSBERG, VÄRMDÖ Värmdö kommun befinner sig i en fas med ett ökat antal innevånare och därmed ett stort behov av nya bostäder. Detta innebär också en ökad efterfrågan av bostäder för Värmdö kommuns äldre innevånare. Värmdö kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för byggrätt för trygghetsboende i centrala Gustavsberg. Värmdö kommuns äldre befolkning förväntas öka kraftigt. Samtidigt antas den ökade livslängden generellt medföra flera friska år i livet då den enskilde inte är i behov av äldreomsorg. Sammantaget antas denna utveckling medföra att behovet av äldreomsorg i kommunen kommer att öka i framtiden, framförallt bland de allra äldsta invånarna. MARKANVISNINGSTÄVLING

Värmdö kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för att uppföra ett trygghetsboende med cirka 30-40 hyreslägenheter om totalt cirka 2 800 kvm BTA inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg. Trygghetsboendet kommer att ligga i anslutning till Gustavsgården som är ett kommunalt särskilt boende för äldre. Marken ska upplåtas med tomträtt. Detaljplanearbetet för området är påbörjat och befinner sig mellan samråd och granskning. Området består idag av hårdgjorda parkeringsytor och en bergskant som domineras av ett parti hällmarksskog med tallar, lövträd och ekar. Markanvisningstävlingen är öppen för exploatörer med dokumenterad erfarenhet av och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt för trygghetsboende. Anbud ska vara Värmdö kommun tillhanda senast 20 december 2018 kl. 17:00.

TEKNISKA LÖSNINGAR I GLASFASADER OCH TAK • SOLSKYDD • FÖNSTERAUTOMATIK • STYRSYSTEM Tel: 08-473 01 00 Epost: info@fasadautomatik.se www.fasadautomatik.se

Exklusiv Sverige Distributör För ett hållbart Telefon 0702-70förtroende, 61 96 Mail info @ waterresistedsweden.se Hemsida till enwaterresistedsweden.se tät relation

Roll-up_Radcon_medecin.indd 1

Exlusiv Sverige Distributör Telefon 0300-569333 Mail info@waterresistedsweden.se Hemsida waterresistedsweden.se

KIILTO VÅTRUMSSYSTEM...

... PÅ DITT SÄTT Nytt snabbt våtrumssystem med vår nya KeraSafe+ Våtrumsfolie och 2-komp. KeraSafe Speed 2016-02-04 10:15

För mer information: www.kiilto.se


Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation

Bygg på en våning och installera hiss Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare. Äldre kan bo kvar i sina lägenheter

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

foto elisabet sverlander

Stat och kommun tjänar stort på det

Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre själva önskar. Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investeringsbidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och installation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.

Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevåningshus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss. Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Vi levererar kompletta lösningar för både modernisering av befintliga hissar och för nyinstallation.


Nya Projekt

November 2018

74

Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Tornet ritat 81 bostäder i etappen Skoltomten av Öster Mälarstrand i Västerås

HYRESBOSTÄDER I VÄSTERÅS FRÅN SKISS TILL BYGGLOV PÅ MINDRE ÄN TIO MÅNADER Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden där det planeras att byggas totalt cirka 4 000 lägenheter. I sista etappen, Skoltomten, har Strategisk Arkitektur på uppdrag av Tornet ritat 81 bostäder. Resultatet är ett välavvägt och vardagligt fint hus som på mindre än tio månader har gått från första skiss till färdigt bygglov. Vid markanvisningstävlingen presenterade Strategisk Arkitektur tillsammans med Tornet vilka kvaliteter vi ville tillföra platsen och projektet. Stor vikt lades vid att visa att Strategisk Arkitektur kunde stå för en innovativ gestaltning som samtidigt passar in i befintlig bebyggelse och uppfyller givna kriterier. Tornet vann därmed markanvisningen vid årsskiftet 2017-2018 och i oktober 2018 beviljades bygglovet för bostadshuset om 81 hyreslägenheter. Bostadshuset har arbetats fram i nära dialog mellan Staden, byggherren Tornet, totalentreprenören Peab och Strategisk Arkitektur. Att ha samtliga aktörer med i processen från start har

underlättat arbetet och processen avsevärt. Resultatet är ett välavvägt och vardagligt fint hus som på kort tid har gått från första skiss till färdigt bygglov. Projektet består av fyra huskroppar ifrån gatan fallande höjd från sju till fem våningar. Huskropparna har en tydlig volymuppdelning med språng i väggliv som förstärker läsbarheten. Sockelvåningen är markerad och noggrant bearbetad. Fasadkompositionen, fönstersättningen och balkongers gestaltning är lugn och vardagligt vilsam, vilket passar fint in i områdets gestaltning. Stor omsorg har lagts vid byggnadens detaljbearbetning, såsom det sirliga takutsprånget och balkongernas eleganta smidesräcken. Färgskalan är sober med den ljusa sockelvåningens terrassomaterial och fasadens ljusgrå ton, vilka kontrasteras mot fönstrens och balkongernas mörkare nyanser. Planlösningen är mycket effektiv och består av två trapphus med vardera 6-7 lägenheter per plan. Förråden är placerade inne i lägenheten och i byggnadens souterrängvåning finns ett mindre garage.


FRISK LUFT

AIRMASTER DECENTRAL VENTILATION Ventilation är viktigt för ett bra inomhusklimat - med Airmaster ventilerar du både effektivt och ekonomiskt. Decentral ventilation med värmeåtervinning monteras och behovsstyrs i de rum som behöver ventileras och när det är nödvändigt. Energieffektiv ventilation utan långa kanaler till skolor, daginstitutioner, kontor m.m. AIRLINQ® ONLINE STYRSYSTEM Airlinq® Online gör det möjligt att bevara alla fördelar med decentral ventilation samtidigt med att man utnyttjar de administrativa fördelarna med central kontroll.

Årstaängsvägen 21 C ∙ 117 43 Stockholm ∙ Tlf. 033-21 99 40 ∙ info@airmaster.se ∙ www.airmaster.se

STRANDS LUFT AB

”Vi förbättrar ditt klimat”

08-590 70 000 • info@strandsluft.se • www.strandsluft.se


Nya Projekt

November 2018

76

Stambyte hos Uddevallahem med prefabricerade våtrumskassetter från LK. Bild: Ulf Michal

SNABBARE STAMBYTE MED VÅTRUMSKASSETT FRÅN LK Bravida använder våtrumskassetter från LK till ett större stambyte hos Uddevallahem. Kassetterna är prefabricerade och projektanpassade, vilket minskar installationstiden avsevärt. Stambytet ingår i en större renovering av sex bostadsfastigheter hos Uddevallahem. Husen byggdes i mitten av 1960-talet och rymmer totalt 231 lägenheter. Bravida, som ansvarar för allt VA-arbete i projektet, använder våtrumskassetten SAFE från LK till stambytet. Det är en prefabricerad lösning som innehåller stammar, avlopp, spolcistern samt vägghängd WC. – Kassetten har en mycket god kvalitet och passform. Eftersom det mesta redan är förberett går monteringen snabbt och enkelt, säger Anders Pettersson, projektledare på Bravida. PROJEKTANPASSAD LÖSNING

Våtrumskassetten tillverkas på LK:s produktionsanläggning i Gävle. Den används både för renovering och nyproduktion och utformas utifrån förutsättningarna i det aktuella projektet. Eftersom detta är ett mindre ingrepp än ett traditionellt stambyte kan hyresgästerna bo kvar i sina lägenheter under renoveringen. För att hålla tidplanen och underlätta monteringen levereras kassetterna enligt principen trapphus-för-trapphus. – LK är väldigt serviceinriktade och svarar fort på våra frågor. De har anpassat kassetten efter våra önskemål, exempelvis när

det gäller fästanordningen. Produkterna levereras i tid och det är aldrig några bekymmer om man behöver reservdelar, säger Anders Pettersson. – Bravida har gett oss ett bra underlag i form av byggritningar och tidplaner. Vi har haft ett givande erfarenhetsutbyte genom hela projektet. Bland annat har deras arbetslag besökt vår anläggning i Gävle för att lära sig mer om prefabricering, säger Hendrik Söderlund, projektledare på LK. UPPFYLLER GÄLLANDE BYGG- OCH BRANSCHREGLER

LK Våtrumskassett SAFE är anpassad till Boverkets Byggregler (BBR) för brandskydd, hygien, hälsa och miljö. LK har även tagit hänsyn till branschreglerna från Säker Vatten, Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) när våtrumskassetten utvecklats. Kassetten har en centriskt placerad spillvattenstam som separerar varm- och kallvattenrören, vilket ger plats för tjockare isolering runt vattenstammarna. LK:s konstruktion för valvgenomföring säkerställer en obruten isolering genom valv och schaktbotten. – Intresset för prefabricerade våtrumskassetter ökar hela tiden. Många äldre fastigheter är i behov av stambyte och allt fler aktörer inser fördelarna med den här lösningen, säger Hendrik Söderlund. – Jag är verkligen nöjd och har redan bestämt mig för att använda LK:s våtrumskassetter i ett nytt projekt, säger Anders Pettersson.


VI GARANTERAR EN BÄTTRE INOMHUSKOMFORT. Vi hjälper er till nöjdare hyresgäster, lägre komfortkostnader och ökat fastighetsvärde. Jämn temperatur Dragfritt Ljudlöst Ren luft Flexibelt

Lägre kostnad Bättre lönsamhet Energieffektivare Ökad densitet Högre produktivitet KOMFORT

GARANTIAVTAL KVALITET 24/7

Som första aktör i Sverige erbjuder Ecoclime fastighetsägare en möjlighet att hyra en garanterad inomhuskomfort till en fast månadskostnad per kvadratmeter. Det innebär i praktiken att Ecoclime tar totalansvar för projektering, installation, drift och underhåll av ett nytt komfortsystem.

Några hyresgäster som kan njuta av komforten med Ecoclime

Kontakta oss så hjälper vi dig direkt. Våra experter gör en första kostnadsfri analys av dina behov och förslag på åtgärder. Skicka ett mail till info@ecoclime.se

www.ecoclime.se


Nya Projekt

November 2018

78

Nteriör från rådhuset i Göteborg Foto: Higab/Hans Wretling

RÅDHUSET I GÖTEBORG FÅR SVERIGES STÖRSTA ARKITEKTURPRIS Den 15:e november delades Sveriges största arkitekturpris Helgopriset ut på Moderna museet i Stockholm. Priset gick till ombyggnaden av Rådhuset i Göteborg som genomfördes mellan 2012–2014. – Rådhuset är en arkitektonisk pärla som nu efter ombyggnaden gnistrar. Vi hoppas att geniet Gunnar Asplund som ritade huset på 30-talet är nöjd, säger Lars Björklund, tf vd på Higab. Helgopriset, som är uppkallat efter arkitekten Helgo Zettervall, har delats ut av Statens fastighetsverk sedan 1996. Det ges för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk. Bearbetningen eller tillägget ska tillvarata, utveckla eller tillföra arkitektoniska kvaliteter till en bra helhet samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde ska finnas kvar. Under torsdagens prisceremoni på Moderna museet i Stockholm delades priset ut för sjätte gången i ordningen. Vinnare blev Rådhuset i Göteborg som byggdes om mellan åren 2012–2014. Motiveringen från Statens fastighetsverk lyder bland annat: ”I

alla tusentals delbeslut som krävs i en restaurering krävs samarbete och en tydlig prioritering. Och inte minst förmågan att kunna låta bli att göra för mycket. Allt detta är föredömligt löst i restaureringen av Göteborgs rådhus. Arkitekterna har skickligt genomfört detta projekt och återgett Göteborgs internationellt mest kända byggnad dess storhet och intimitet”. Helgopriset mottogs av representanter från Higab och GAJD Arkitekter och bestod av en plakett och en prissumma av 150 000 kronor. – Vi på Higab är, tillsammans med våra samarbetspartners, stolta och glada för priset. Vår vision är att levandegöra byggnader. Nu har vi gjort en insats för framtida generationer i ett av Sveriges bästa hus, säger Lars Björklund. Det är andra gången som ett av Higabs hus tilldelas Helgopriset. Senast var 2001 när ombyggnaden av Göteborgs konserthus vann. Till Helgopriset 2018 tog Statens fastighetsverk emot 31 bidrag. De fem nominerade var Gunnebo slott, Göteborgs Rådhus, Kulturhuset Trappan i Vällingby, Nationalmuseum och Värtaverket i Stockholm.


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TRANSPORTERING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


Nya Projekt

November 2018

80

Åsa Kallstenius, Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter Foto: Måns Berg

VINNOVA-MILJONER TILL ELASTISKA HEM Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 projektparter, beviljas ett anslag på strax under 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Elastiska Hem beviljas stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation, där syftet är att utveckla nya lösningar som bidrar till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås. Projektet ska leda till att tre prototyper tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

– Vi är så glada över att den här konkreta möjligheten att angripa bostadsfrågan utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Det är även ett erkännande till den färdriktning vi tycker behövs på bostadsmarknaden, med nya boendeformer som bygger på delningsekonomi, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig på Kod Arkitekter. Elastiska Hem har tidigare genomgått steg 1 i programmet Utmaningsdriven innovation. Arbetet med steg 2, som nu beviljats anslag, påbörjas i december och pågår sedan i två år. Projektet har en totalbudget om cirka 20 miljoner kronor, Vinnova finansierar cirka 10 miljoner och de deltagande parterna resten. Projektet leds av Kod Arkitekter i samarbete med: Usify Kairos Future

Bio Bo KTH Arkitektur Green Leap, KTH Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent Kollektivhus Nu Ebab Ericsson BoKlok Housing Stena Fastigheter Telge Bostäder Boverket Bo Tillsammans Fastighetsägarna Stockholm Hyresgästföreningen Igeia Health Labs Stiftelsen Tryggare Sverige Stockholm stad Trygg-Hansa Vitec


Skräddasydda stålbyggnader för alla verksamheter • Lantbruk • Industri • Butik & affär • Fritidsbyggnader

Skräddasydda stålbyggnader för alla verksamheter • Lantbruk • Industri • Butik & affär • Fritidsbyggnader

Kompetens, erfarenhet och ambition – en oslagbar kombination Kompetens, erfarenhet

och ambition – en oslagbar Kombination

Temahallen AB

Skanna QR-koden för att komma direkt till vår hemsida

Skanna QR-koden för att komma direkt Föreningsgatan till vår hemsida

18, SE-288 31 Vinslöv Tel +46 (0)44 33 70 60, Fax +46 (0)44 33 70 79 E-post: mail@temahallen.com

Försäljning: 010-495 24 95 Exklusiv distributör

Temahallen AB

Föreningsgatan 18, SE-288 31 Vinslöv Tel +46 (0)44 33 70 60, Fax +46 (0)44 33 70 79 E-post: mail@temahallen.com


Nya Projekt

November 2018

82


Nya Projekt

November 2018

KLART MED SCANDIC I KIRUNAS NYA CENTRUM – BYGGER KIRUNAS FÖRSTA SKYBAR Scandic har tecknat avtal om att uppföra ett nytt hotell i Kirunas nya centrumkärna. Hotellfastigheten kommer att ägas av LKAB och byggas av Skanska. Det nya hotellet kommer att bli Kirunas största och omfatta 230 rum, restaurang och Kirunas första skybar. Projektet beräknas vara klart i slutet på 2021. Utvecklingen av Kirunas nya stadskärna pågår tre kilometer öster om nuvarande centrum. En flerårig dialog mellan Scandic och byggherren Skanska i samråd med LKAB har nu mynnat ut i ett avtal som avser en ny hotellbyggnad i kvarter 10 i Kirunas nya centrumkärna. När det nya hotellet står klart i slutet på 2021 ersätter det Scandics befintliga verksamhet i nuvarande Scandic Ferrum. – Vi är mycket glada över att få vara delaktiga i att grunda och utveckla Kirunas nya centrum. Det nya hotellet kommer, precis som vårt nuvarande, att vara en mötesplats både för hitresta resenärer och lokala gäster. Vi kommer också kunna erbjuda något helt unikt med vår planerade skybar, det kommer verkligen att ge en hotellupplevelse utöver det vanliga, säger Peter Jangbratt, Sverigechef, Scandic. Det nya hotellet kommer att omfatta ca 230 rum, konferensoch mötesrum, restaurang samt skybar och gym på den översta våningen. – Vi är stolta över att vara med och säkra ett nytt stadshotell i Kiruna. Det här befäster LKAB:s starka framtidstro och att vi ersätter det gruvbrytningen påverkar. Vi är också glada över att Skanska väljer att etablera sig här, samt att Scandic delar vår framtidstro och väljer att expandera, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar. – Vi är glada åt att vara med i utvecklingen av det nya Kiruna. Tillsammans med Scandic har vi nu utvecklat ett hotell som kommer att bli ett landmärke i staden, säger Bernt Lundstedt, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

83

ConDoor, skräddarsydda portar ConDoor, skräddarsydda takskjutportar, vikportar, hangarportar, vikportar brandportar, dukvikportar, och takskjutportar snabbrullportar, garageportar … Montering och service.

Isolerade 12 m m Isolerade takskjutportar takskjutportar B: B: 22 –- 12 Isolerade hangarportar – 98 dukvikportar B: 4 - 8150 m,m Isolerade takskjutportar B: 2 – 12 m eller mer! Isolerade hangarportar B: 8 – 98 m

www.collagearkitekter.se

013-124810 013 124 810

info@condoor.se info@condoor.se

013-124810

info@condoor.se

www.condoor.se www.condoor.se www.condoor.se


Nya Projekt

November 2018

SCIENCE VILLAGE SATSAR PÅ NYTT SCIENCE CENTER Science Village-bolaget som äger marken mellan ESS och MAX IV i Brunnshög i Lund satsar nu på ett större Science Center. Centret kommer att bjuda in Lundabor och skåningar att utforska nya innovationer och vetenskapliga fenomen. Nu startar arkitekttävlingen för byggnaden och centret beräknas öppna sina dörrar 2024. Det nya centret kommer att vara ett pedagogiskt fönster in mot ESS och MAX IV och kommer att förklara teknologierna och forskningen i de båda anläggningarna. Men centret kommer också att erbjuda flera andra utställningar. Målet är att visa upp vetenskaper och innovationer från Lund och Skåne. Science Centret på sina 5 000-6 000 kvm kommer även att presentera omfattande programverksamhet med anknytning till utställningarna. – Ett Science Center i den här storleken kommer att kunna erbjuda något för alla, från experimentstationer för åttondeklassare till större temautställningar för en äldre publik. Men även evenemang i form av föreläsningsserier och vetenskapsshower, säger Peter Andersson, chef för Science Center-satsningen hos Science Village. Arkitekttävlingen för byggnaden publicerades tidigare i veckan, nu väntar några veckors väntan tills alla arkitektkontor som vill vara med och tävla har lämnat in sin intresseanmälan. Sedan väljs fyra arkitektkontor ut att ta fram varsitt förslag. När förslagen lämnats in väljer juryn ut en vinnare, det är först efter detta som arkitektkontorens namn blir kända för juryn. Det vinnande förslaget blir underlag för den nya byggnaden, en process som tillsammans med annan projektering kan ta upp till två år innan spaden för det nya centret sätts i marken.

LINEHEDSSKOLAN I HALMSTAD BÖRJAR TA FORM Bygget av Linehedsskolan i Halmstad går framåt. Skolan ligger i bostadsområdet Linehed med gångavstånd till Halmstad centrum. Projektet innebär en om- och tillbyggnad för att klara av det ökade elevantalet. Skolan ska ha rum för 300 elever. Tills dess bygget är klart kommer eleverna att flytta in i tillfälliga lokaler. Projektet är en generalentreprenad och kontraktssumman är på cirka 65 miljoner kronor. I början av 2018 startade bygget och beräknas vara klart i maj 2019. – Nu är fasaderna murade och taken lagda. I köket pågår den invändiga murningen för fullt och om några veckor är det dags att börja kakla och montera kylrum. Invändigt i den del där skolsalarna ligger, pågår gipsning av tak och inom kort börjar vi regla upp innerväggarna. Känns också kul att Halmstad Kommun gett oss förtroendet att bygga Lineheds förskola som ligger bredvid. Bygget av förskolan är också i full gång och beräknas vara klart ungefär samtidigt som skolan, berättar Simon Prodenius, arbetsledare BAB Halland.

UPPSALA PRESENTERADE NY STADSBYGGNADSIDÉ PÅ BUSINESS ARENA Inom 40 år kommer Uppsalas befolkningsmängd fördubblas. För att tydliggöra stadens framtidsvision presenterade Uppsala kommun en ny stadsbyggnadsidé den 14 november på fastighetsoch samhällsbyggnadskongressen Business Arena Uppsala. Uppsala växer så det knakar. I staden som bygger flest bostäder per capita i Sverige införlivas just nu miljardinvesteringar i nya stadsdelar, järnvägsspår, spårväg och klimat. – Att ligga i framkant och vara en förebild förpliktigar. Med

84

Uppsalas stadsbyggnadsidé vill jag sätta ännu högre ambitioner för vår framtida stadsutveckling. Stadsbyggnadsidén blir en plattform där vi beskriver hur vi ska nå ännu längre, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun. Den 14 november kommer Nordens största mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, Business Arena, till Uppsala. Då passar kommunen på att presentera idén, bland annat i ett fördjupande seminarium om Uppsalapaketet, ”Raka spåret till framtidens Uppsala” där Mats Norrbom deltar. Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) medverkar också på Business Arena Uppsala. Han kommenterar att stadsbyggnadsidén ligger i linje med Uppsala som Sveriges största småstad och självklar del i huvudstadsregionen. – Stadsbyggnadsidén tydliggör ambitionerna för Uppsala. Vi ska inte bara växa med nya bostäder utan som samhälle med bättre välfärd, närhet till natur och service och fler företag. Vår kommun ska fortsätta gå före i klimatomställningen men jag vill också att Uppsala höjer ribban för vad som är möjligt när det gäller social sammanhållning och att bryta segregationen, säger Erik Pelling. Det händer inte ofta att en kommun presenterar en ny stadsbyggnadsidé, som kort beskrivet är en plan för hur ett markområde eller stadsdel ska användas, utvecklas och bevaras. Att genomföra planen tar mycket resurser i anspråk och tar minst 15-20 år att färdigställa. Men det talar också om Uppsalas ambition. – Vi har alltid lyckats behålla Uppsalas historiska värden genom att förena gammalt med nyskapande och innovationer. Framgången bor i våra kärnvärden: nära, inspirerande, internationellt och kompetent, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala.

NORDOMATIC ÄR MED PÅ STORT HOTELLPROJEKT I STOCKHOLM Just nu så bygger man nästa storhotell på Arlanda som också en del av stadsutvecklingsprojektet Sky City. Detta kommer att drivas av Nordic Choice Hotels, som tidigare etablerat Clarion Hotel på Stockholm Arlanda Airport. Nordomatic är med och levererar styr- och reglersystem för värme och ventilation. Hotellet, med en yta på 24 000 kvadratmeter fördelat på 14 våningar och 503 hotellrum, blir Nordens största flygplatshotell. Det kommer att bli en kombinerad lobby och lounge, två restauranger och på högsta våningen finns skybar med magnifik utsikt över bana 1 och terminalerna, idealiskt för flygentusiaster. Projektet planeras vara klart i första kvartalet 2020.

www.lpmaleri.se

042-19 41 50


FRAMTIDEN INOM ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

λ=

W/(m.K)

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105 Fasad brandtest

B-s1,d0 brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kingspan AB Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

Produktion nu möjlig i Finland


Nya Projekt

November 2018

86

Mandolingatan i Västra Frölunda Illustration: Liljewall Arkitekter

ETT STEG NÄRMARE HUNDRATALS HYRESRÄTTER PÅ MANDOLINGATAN Framtiden Byggutveckling har gett Skanska uppdraget att bygga den första etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i BoStad2021 och kommer att utföras som en totalentreprenad med 104 hyreslägenheter. Byggstarten beräknas till början av 2019. På Mandolingatan i Västra Frölunda planeras för 530 hyresrätter i fem olika etapper. Först ut är kvarter A som blir porten till Mandolingatan från Frölunda Torg med 104 hyreslägenheter. Utformningen är en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler. Kvarteret har en hög grönytefaktor med regnbäddar och grönatak.

– Vi ser fram emot att äntligen få komma igång. Byggnationen på Mandolingatan tillför satsningen BoStad2021 ett stort antal bostäder till göteborgarna, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling. Mandolingatan är ett projekt i satsningen BoStad2021 där man arbetar med parallella processer för att få fram 7 000 extra bostäder till 2021. Det görs i samverkan mellan Göteborgs Stad, kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Mandolingatan. – Vi är glada över att få vara med och utveckla området i Västra Frölunda och skapa nya fina bostäder i en attraktiv miljö, säger Anna Säfwenberg, distriktschef, Skanska Sverige.

Brandgenomföringar för rör och kablar


Omni Trafikmiljö är en av Sveriges ledande leverantörer av gatumöbler för kollektivtrafik. I sortimentet ingår allt från hållplatsskyltar till väderskydd och mindre terminalbyggnader. Kontakta oss gärna för förslag så att just ni kan få den rätta utomhusmiljön på offentliga platser. Välkommen !

Omni Trafikmiljö Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 info@omnitrafik.se • www.omnitrafik.se


Nya Projekt

November 2018

88

Brf Murgrönan, Riksbyggen, Kongahälla

RIKSBYGGENS “HATTRICK” I KONGAHÄLLA: SÄLJSTART, INFLYTTNING OCH KLART FÖR BYGGSTART Nu händer det massor i Riksbyggens tre pågående projekt i Kongahälla, Kungälv. Det är planerad säljstart för Brf Murgrönan med 61 bostadsrätter, inflyttning i 81 lägenheter i Brf Vildvinet och klart för byggstart av 46 seniorbostadsrätter i Bonum Brf Blåregnet. Sammanlagt handlar det om totalt 188 nya bostäder i de tre projekten som är en del av Riksbyggens långsiktiga satsning i Kongahälla. – Kungälv får en ny stadskärna och där Riksbyggens bostäder i Kongahälla får ett jättebra läge. Bostäderna ligger mitt emot det nya köpcentrumet Kongahälla Center och med närheten till nya resecentrum som förenklar pendling till Göteborg och gör det enklare att bo utan egenägd bil, berättar Karin Ekström, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Bohus Vänern. Med Riksbyggens projekt i Kongahälla tillförs också flera typer av bostäder i området, både ”vanliga” bostadsrätter och seniorbostadsrätter. Allt detta händer just nu: BRF VILDVINET – INFLYTTNING

Först ut av de tre projekten är Brf Vildvinet. Det första spadtaget för de 81 bostadsrätterna togs i oktober 2016. I dagarna är det den sista inflyttningen i Brf Vildvinet och dags för att rulla ut den röda mattan och välkomna köparna till sina nya bostäder. Bonum Brf Blåregnet – klart för byggstart Riksbyggen är den aktör som bygger flest seniorbostadsrätter på marknaden idag. Nu tar Riksbyggen det mycket populära konceptet till Kongahälla med 46 lägenheter i Bonum Brf Blåregnet. Hälften av alla lägenheter är redan sålda vilket gör att det nu är klart att sätta spaden i marken.

Bonum vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en så kallad Bonumvärd till hands. – Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda det omtyckta Bonum-konceptet till Kungälv. Behovet av bostäder för äldre är stort och med Bonum kan Riksbyggen erbjuda bekväma bostäder med fokus på gemenskap och hushållsnära tjänster, säger Martin Linsten, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad. BRF MURGRÖNAN – SÄLJSTART

Intresset för fler bostäder är fortsatt stort i Kongahälla. Riksbyggen planerar nu att starta försäljningen av 61 bostadsrätter i Brf Murgrönan. De nya bostäderna kommer att ligga mitt emot köpcentrumet Kongahälla Center, som slår upp portarna i mars 2019, och med närhet till det nya resecentrumet som öppnade i april i år. Lägenheterna i Brf Murgrönan är i storlekarna 2-5 rum och kök. Med Riksbyggens Trygghetsfilosofi blir det extra tryggt att göra sitt bostadsköp. ALLT SKA GENOMSYRAS AV HÅLLBARHET

Hållbarhet och långsiktighet är i fokus för Riksbyggen och därför bygger vi energieffektiva hus av hög kvalitet och tar fram lösningar som gör det enklare för de boende att bli mer klimatsmarta. Till exempel ingår fri bilpool under ett år för alla som köper bostad i Kongahälla. Alla Riksbyggens hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt byggoch förvaltningspraxis.


RÄTT PUMP PÅ EN KVART!

-Ja, faktiskt. Du laddar in förutsättningarna i vårt unika sökverktyg PumpSoft och får omedelbart förslag på bästa pumpen för ditt ändamål. Enklare kan det inte bli! Rätt pump på rätt plats, som det ska vara!

Hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer!

Robota AB | Ritarslingan 9, 187 66 Täby | 08-630 08 90 | info@robota.se | www.robota.se

Nyheter!

Nordic S4 Ventilationsaggregat Flexit GO Styrning via app EcoNordic Klimatvärmepump

Nordicserien - För ett bättre inomhusklimat Med stort fokus på det gröna skiftet, energibesparing och minskat CO2-utsläpp, lanserar vi en helt ny serie energieffektiva ventilationsaggregat och klimatvärmepump för bostäder. Med det nya styrsystemet Flexit GO, styrs aggregatet och klimatvärmepumpen enkelt via app.

www.flexit.se


Nya Projekt

November 2018

90

Kvarteret Förseglet ligger i Öster Mälarstrand som är ett av Västerås mest attraktiva områden.

MIMER BYGGER 1400 SJÖNÄRA BOSTÄDER I VÄSTERÅS Västerås har en stark befolkningsutveckling och ett stort behov av nya bostäder. Öster Mälarstrand är ett av stadens mest attraktiva områden och där har Bostads AB Mimer detaljplanerad mark med byggrätt för 1400 bostäder. Mimer tänker själva bygga cirka 400 lägenheter och har nu tecknat avtal med Bonava om att sälja en del av marken och byggrätten till Bonava för deras byggnation av cirka 550 bostäder. Bostads AB Mimer har avtalat om försäljning av marken Förseglet 1, Öster Mälarstrand, till Bonava. Förseglet 1 ligger nära Mälaren och blir en del av ett sjönära

boende med vatten, båtliv, restauranger, affärer och vackra promenader efter Mälaren. Ett attraktivt område med gångavstånd till resecentrum och Västerås city. Det första spadtaget beräknas kunna tas under kvartal 1 2019. – Vi ser fram mot att tillsammans med Bonava utveckla det här området. Tillsammans kommer vi att bygga cirka 1 000 bostäder de kommande åren. Vår ambition är att ha en bra mix av aktörer och upplåtelseformer. Hela utvecklingen av ett sånt här attraktivt område är spännande och vi är öppna för att ta in ytterligare en aktör som ser samma möjligheter som Bonava och Mimer, säger Mikael Källqvist, vd, Bostads AB Mimer.

08-500 052 23 kontakt@bstab.com www.bstab.com


Nya Projekt

November 2018

FOLKSAM UTVECKLAR PEGASUS 6 I SAMARBETE MED JLL Folksams anrika fastighet Pegasus 6 på Slottsbacken kommer att totalrenoveras och ges nytt liv i samband med att kungliga Myntkabinettet flyttar ut i slutet av 2019. I samarbete med JLL utvecklar Folksam nu fastigheten till en toppmodern kontorsprodukt i historisk förpackning. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1684 har genomgått en rad renoveringar under 1900-talet. Senast 1994 gjordes omfattande arbeten när lokalerna anpassades för Myntkabinettets verksamhet. När de nu lämnar sina lokaler tar Folksam ett helhetsgrepp som innefattar allt från tekniska installationer till utformning av innergårdar. – Klassiska Pegasus kommer att uppgraderas till modern standard och kvalitet med bibehållna historiska detaljer. De tekniska förutsättningarna är förvånansvärt bra i byggnaden och takhöjd,

92

ljusinsläpp och effektivitet är i linje med nyproducerade kontorslokaler. Men Pegasus har även den historiska inramningen, det fantastiska läget vid Slottsbacken och promenadavstånd till såväl Kungsträdgården som Gamla Stans tunnelbanestation, säger Erik Skalin, Head of Agency på JLL. Pegasus kan erbjuda en total lokalyta på upp till cirka 5 000 kvm i fem plan som lämpar sig väl för en ensam hyresgäst. Entréplanet ger möjlighet till en välkomnande receptionsdel med loungeytor, café eller restaurang och gott om mötesrum för besökare. Kontorsplanen uppåt i byggnaden utgörs av yteffektiva arbetsplatser med rikligt ljusinsläpp och hög nivå på materialval och utformning. De tekniska installationerna kommer att uppgraderas för att uppfylla modern standard och dagens krav på arbetsplatstäthet med bibehållen god luft och klimatkomfort. Lokalerna kommer att stå färdiga för inflytt under hösten 2020.

Vi erbjuder tjänster inom följande: • • • • • • • • • • • •

Montering och demontering av olika typer maskiner och utrustning Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer Rivningsarbete av stålbyggnader Flyttning av maskinanläggningar Tillverkning, ytbehandling och montage av stålkonstruktioner Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler Nytänkande projektarbeten Konstruktionsarbeten till utomhus reklamskärmar – stativ och påbyggnader Svetsning Centralsmörjning, montering och installation Hydraulik

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbeten.

30

Tel 0340-333 44 www.industriunderhall.se

www.kgmek.se


NYHET

ELITE LED - Nya generationen gatubelysning

www.defa.com


Nya Projekt

November 2018

94

Aktivitetsyta – Nyköpings kommun Foto: Kompan Illustration

FRÅN GRUSPLAN TILL AKTIVITETSPLATS I NYKÖPING Ett område med lek och aktivitetsyta växer fram i Nyköpings Kommun. Byggnationen startar i oktober och invigning blir våren 2019. Kompans förslag är en helhetslösning och utmaningen har varit att behålla den naturliga känslan i omgivningen. Alla oavsett ålder kommer att kunna nyttja området. Ett stort krav från kommunen var att det skulle vara hållbara material och dova färger som smälter in i miljön. I Kompans lösning finns ett gymområde i grått och loungehörna i naturliga träfärger. Lekytan får sticka ut med lite mer starka färger. Platsen kommer att ha en hög WOW-faktor med något för alla. Mycket lekvärde där alla kan leka tillsammans och mötas.

jält!

...när du vill ha det re 0702–38 59 31

www.edahlbygg.se

Lekytan främjar rörelse och tilltalar barn i åldersspannet 1-12 år. Här kan du klättra, balansera, gunga, åka, snurra och studsa. Det kommer också att finnas plats för parallellek, rollekar och social samvaro. För barn som vill sporta finns en stor multisportarena med transparent sarg som inbjuder till bollsporter. Utegymmet erbjuder allt från träningsbänk som tränar bålen, en ställning för parkour och multifunktionell träning och Crosstrainer för uthållighetsträning. Med utrustning för både yngre och äldre bli det en naturlig mötesplats och knutpunkt i området. I Loungen finns möbler från vårt varumärke Slottsbro. Rumba solsoffor och inkluderande möbler från nya Agora-serien. Solskydd finns också på plats för att skapa skugga.


Scanmast har tagit fram en portal för tillfälliga lösningar på byggarbetsplatser. Portalen är till för att dra elkabel, vattenledningar eller annat som behöver korsa exempelvis en transportväg på arbetsplatsen.

Tillfälliga lösningar

för byggarbetsplatser Fundamentstorlekar från 500 kg till 3000 kg. Flyttbara med gaffeltruck eller färdiga ögleförband.

Scanmast har tagit fram en portal för tillfälliga SCANMAST AB lösningar på byggarbetsplatser. Box 121

SE-792 22 MORA, Sweden Portalen är till för att dra elkabel, vattenledningar Kontor: +46 (0)250 29 200 eller annat som behöverFax:korsa exempelvis en +46 (0)250 140 78 transportväg på arbetsplatsen.Visiting adress: Landsvägen 49, 792 95 Mora

TransQ

Sellihca

Qualified

Qualified

scanmast.com

 Certified

Jl scan mast

www.scanmast.com

SmartDok – Vi förenklar din byggvardag!

www.smartdok.se


Nya Projekt

November 2018

96

Riksbyggen, Lokstallet, visningslägenhet

PREMIÄR FÖR VISNINGSLÄGENHETEN I RIKSBYGGENS BRF LOKSTALLET – CITYLÄGE VID TÅGSTATIONEN Den första inflyttningen i Riksbyggens Brf Lokstallet i Växjö startar i januari 2019. Redan nu är den första visningslägenheten klar och premiärvisas den 4 november. Brf Lokstallet består av 136 lägenheter i bästa läge mitt i Växjö. – Visningslägenheten är en yteffektiv 3:a om 63,5 kvadratmeter som är smakfullt inredd. I Brf Lokstallet finns många olika lägenhetsstorlekar att välja bland, från yteffektiva ettor till luftiga femmor, berättar Angelica Ringström, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Sydost. Brf Lokstallet blir ett kringbyggt, intimt bostadskvarter med

två atriumgårdar och som utformats med inspiration både från Köpenhamn och från gamla magasinsbyggnader som funnits på stationsområdet. Runt den ena gården byggs små men yteffektiva lägenheter i storlek 1-3 rum och kök enligt Riksbyggens StegEtt-koncept. Kring den andra gården byggs luftiga lägenheter i storlek 2-5 rum och kök. Riksbyggen utökade tidigare i år sitt redan omfattande skyddsnät som gör att kunden kan känna sig trygg med sin bostadsrättsaffär, Trygghetsfilosofin. Ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 12 månader, möjlighet att flytta fram tillträdesdag och avbokningsskydd är nya delar som alla köpare kan ta del av.


CONVERLIGHT® GER ETT HÅLLBART SOLSKYDD för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet

Uppkopplade dynamiska glas ger naturlig kontakt med omvärlden och minskar oönskad värmeinstrålning samt bidrar till miljöcertifiering av fastigheter.

www.chromogenics.com

Digitalt, klimatsmart & hållbart inomhusklimat Våra produkter och lösningar erbjuder smarta och innovativa styrlösningar för ventilation, belysning och solskydd. Detta kan enkelt bevakas med vårt webbgränssnitt LINDINSPECT som optimerar men även energieffektiviserar systemet och fastigheten över tid. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp och erbjuder lösningar för att möta fastighetsbranschens framtida utmaningar. I Skåneregionen är vi särskilt stolta över The Edge och The Point, två nya projekt på Hyllie i Malmö. På vår hemsida kan du läsa mer om hundratals andra skolor, kontor och sjukhus över hela landet som har våra lösningar. Där kan du även kontakta oss för att få ytterligare info.

www.lindinvent.se

Digitala installationer we Dig it all


Nya Projekt

November 2018

KOMMITTÉN FÖR MODERNARE BYGGREGLER – INTENSIVT ARBETE ATT FÖRBÄTTRA REGELVERKEN AV KJELL-ARNE LARSSON

En statlig kommitté gör en systematisk och grundlig översyn av BBR och andra regelverk. Två delbetänkanden har redan publicerats och ett slutligt betänkande kommer senast i december 2019. Översynen gäller både regelverk och hantering av standarder. Nuvarande byggregler upplevs ofta av tillämparna som svåröverskådliga och inte fullt användarvänliga. Användningen kräver stort detaljkunnande av föreskrifter, allmänna råd och standarder. Det finns visserligen en positiv inställning till funktionskraven i BBR, men föreskrifterna i BBR och EKS kan vara otydliga, kan ibland motsäga varandra och saknar i vissa fall uttalade syften. Vid ombyggnad upplever byggarna att det är svårt och dyrt att följa BBR. Några anser kanske att vi bör återgå till det tidigare upplägget med ett särskilt regelverk för ombyggnad. KLIMAT OCH MILJÖ

Byggregler och hantering av standarder behöver dessutom ses över mot bakgrund av klimat- och miljöaspekter. Förändrat utomhusklimat ställer nya krav. Tack vare en allt mer energieffektiv driftsfas för nya byggnader, har byggproduktionens relativa bidrag till klimatavtrycket ökat och kan vara upp till 50 procent av klimatavtrycket under byggnadens livscykel. Val av byggkonstruktion och av byggprodukter har stor betydelse i sammanhanget. Valen av byggmaterial ska samtidigt bidra till sunda hus för deras brukare. Eftersom BBR och EKS hänvisar till standarder blir också hanteringen och prioriteringen mellan dessa betydelsefulla för byggnadernas prestanda och miljöpåverkan. Det svenska regelverket bör också moderniseras mot bakgrund av digitaliseringen som medger nya och effektivare sätt att arbeta med projektering, byggproduktion och fastighetsförvaltning.

98

I ett delbetänkande om miljöpåverkan i byggprocessen – ”Resurseffektiv användning av byggmaterial” – föreslogs att det i EU:s byggproduktförordning införs krav på innehållsförteckningar. Att byggprodukter och -material är klart deklarerade är en förutsättning för att riskerna ska kunna minska för människor och miljö under produktions- och driftfaserna och att återanvändning/återvinning gynnas. Vidare förslogs att Vinnova får uppdrag att mer än idag främja utveckling av byggprodukter och nära-nollavfallsbyggnader. VIKTIGA VÄGVAL

Nyligen kom kommittén med rapporten ”Vägval för Sveriges nya byggregler”. I denna presenterades de sex vägval som kommittén måste göra – gällande BBR och EKS – inför sitt slutbetänkande som publiceras i december 2019. Vägvalen formuleras som: • Vad behövs för att kunna använda funktionskrav? • Bör BBR och EKS endast innehålla föreskrifter, inte allmänna råd? • Hur kan tillämpningen av Boverkets föreskrifter underlättas? • Ska staten reglera vilka krav som är viktigast och ska tillämparna kunna göra avvägningar? • Vilka krav är rimliga vid ändringar i befintligt bestånd? • Vad innebär ett modernt och framtidssäkrat regelverk?En riktlinje vid reformeringen av regelverket är att begränsa regelfloran och höja kvaliteten på de regler som behövs. Regelverket ska bli mindre detaljerat och klarare utformat språkligt. I kommitténs arbete ingår också att se över den offentliga kontrollen enligt PBL. Det blir mycket intressant att se hur man lyckas. KOMMITTÉNS ARBETE BERÖR:

PBL, Plan- och bygglagen, kapitel 8 och 10. PBF, Plan- och byggförordningen, kapitel 3-5 och 7. BBR, Boverkets byggregler, hela regelverket. EKS, Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, hela regelverket.

MODERNARE

I början av 2017 tillsatte regeringen en kommitté – ”Kommittén för modernare byggregler” – för att noga se över regler och hantering av standarder. Kommittén gavs direktivet ”Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m”. Arbetet har sin bäring på byggande av både bostäder, andra hus och anläggningar. Under 2016 påbörjades bygget av 60 000 bostäder och 2017 var siffran 64 000. Till intentionerna med modernare regelverk hör också ambitionen att bygga mer (bostäder), öka konkurrensen, minska kostnaderna, men samtidigt bygga bra för människor och miljö, och dessutom minska antalet byggfel. BETÄNKANDEN

Kommittén har bland annat rest på Sverige-turné och samlat in synpunkter från byggherrar, kommuner, andra användare av regelverken samt representanter för brukare. Över 200 personer har kommit till tals. Senast genomfördes en hearing om sex vägval för arbetet med byggreglerna BBR och EKS. Kommittén har hittills presenterat två delbetänkanden och en rapport. I ”Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan” var den huvudsakliga slutsatsen att grundproblemet med det nuvarande systemet för byggstandardisering är brist på samverkan. Ett flertal förordningar, allmänna råd, svenska och europeiska standarder ska samverka. I delbetänkandet föreslogs en nationell samordnare för systematisk samverkan mellan Boverket, SIS och byggbranschen. Vidare föreslogs ett nationellt myndighetsråd och att regeringen villkorar medfinansieringen av SIS.

SAMT DE STANDARDER SOM BBR OCH EKS HÄNVISAR TILL.

Hearing om vägvalen inför modernare byggregler I slutet av september genomfördes en hearing med en rad intressenter. Ledningen för kommittén, Kurt Eliasson och Anna Sander, samt deras medarbetare, samlade synpunkter och förslag angående de vägval som kommittén ska göra inför slutbetänkandet och inför omarbetning av regelverken. – Det kom fram bra och tydliga budskap från flera håll, berättar Anna Sander. Man ville ha ökad tydlighet i regelverken. De ska vara lättare att hitta i och att tolka. Samtidigt finns en önskan om att i vissa lägen kunna vara flexibel. Frågan är hur dessa två önskemål ska kunna jämkas. – Funktionskrav som i BBR accepteras och är önskvärda i flertalet läger, men funktionskraven borde kanske kompletteras med en handbok eller motsvarande som visar på tekniska lösningar. Funktionskraven kan stå fast över längre tid, medan de tekniska lösningarna kan uppdateras efter hand, säger Anna Sander. Deltagarna i hearingen ansåg att digitaliseringen inte kommit så långt att den underlättar regelanvändningen i önskvärd grad. ”Inne i den digitala miljön” borde det vara lättare att hitta fram till lagar, regler, anvisningar och tekniska lösningar. Mer välfungerande gränssnitt och bättre pedagogik efterfrågas. – Man pekade också på svårigheterna för byggherrar och entreprenörer när samma regel tolkas olika av olika kommuner, fortsätter Anna Sander. Ett förslag framfördes att inrätta en nationell motsvarighet till ett reklamationsråd som kan hantera kol-


Nya Projekt

November 2018

lisioner av regeltolkningar. Under hearingen tog man också upp frågan om regelverken och önskan att bygga beständigt för lång livslängd på byggnaderna. Ett bostadshus ska klara sig 30–40 år innan det renoveras och stommen bör därefter stå pall lika många år till. Regelverken bör också gynna flexibilitet, på så sätt att byggnaders planlösning ska kunna förändras, tack vare exempelvis glest utplacerade schakt och långa spännvidder. Samtidigt bör regelverken inte hindra att bygga bostäder till lägre kostnader. – Beträffande att nybyggnadsreglerna i BBR också gäller ombyggnader så anser många att detta är problematiskt och kostnadsdrivande, berättar Anna Sander. Det gör det svårt att nyttja befintligt bestånd eftersom den planerade ombyggnaden kan ha svårt att klara regelverket. Kanske bör vi gå tillbaka till den gamla ordningen med ett separat regelverk för ombyggnader – som fanns i form av BÄR – ”Allmänna råd om ändring av byggnad”. – Vi är mycket nöjda med hearingen. Det kom fram många konkreta åsikter och många förslag till lösningar, avslutar Anna Sander. Nästa hearing genomförs 19 november och då ska det handla om kontrollsystemet, det vill säga kontrollen av att lagstiftningen uppfylls vid byggnation.

NYINVIGNING AV OMBYGGNAD PÅ KRAFTCENTRALEN NAVET I CHALMERS ENERGIFÖRSÖRJNING Sedan 1947 har Kraftcentralen varit ett nav i Chalmers energiförsörjning och -forskning, och forskningen som bedrivs här har bland annat bidragit till att Sverige har kunnat ställa om från en oljeberoende till en biomassabaserad bränslebas i vår fjärrvärmesektor. Nu är det dags att inviga nästa steg på resan. Chalmers kraftcentral (KC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på att utveckla tekniker för omvandling av biomassa till förnybar energi, bränsle och andra produkter, med samtidig infångning av koldioxid. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans arbetar för en hållbar framtid. Kraftcentralen är också hjärtat i Chalmers energiförsörjning och förser hela campus Johanneberg med värme och kyla. Driften möjliggörs genom ett nära samarbete med Akademiska Hus. Det senaste året har Kraftcentralen byggts om och kompletterats med en multi-bränslepanna som kommer att bredda möjligheterna att forska och ta fram nya tekniker, som ska bidra till att minska fossila utsläpp och uppfylla högt ställda lokala, nationella och globala klimatmål.

VS-UPPDRAG MED BEVÄPNAD VAKT är Comfort-medlemmen CW Rör i Arboga, Kungsör och Köping fick ett uppdrag av försvars- och säkerhetsföretaget SAAB inleddes ett omfattande säkerhetsarbete av kunden. – Uppdraget i sig är inte så stort. Vi ska ordna ny kyla och förnya personalutrymmen i ett kontorslandskap. Sammanlagt rör det sig om 1 000 timmar fördelade på 3 montörer till ett värde av 2 miljoner, säger Thomas Andersson, vd på CW Rör. – Det som gör det speciellt är hela säkerhetsapparaten. Sekretessen runt omkring arbetet är hög och innan någon från CW Rör kunde sätta igång gjordes en utredning av varje individ. Därefter var de tvungna att genomgå en säkerhetsutbildning. Först efter det fick montörerna behörighet. Men det är inte bara förberedelserna som skiljer sig från andra uppdrag och uppdragsgivare.

99

– Vi har till och med en beväpnad vakt med oss när vi arbetar, berättar Thomas Andersson. Det kan man kalla säkert.

BETONGMARKSTEN FRÅN BENDERS EN VINNARE FÖR KINNARPS Underlag med Benders förbandsstenar i betong i stället för asfalt skulle visa sig vara den hållfasta lösningen för uppställningsytorna för kontorsmöbeltillverkaren Kinnarps egenutvecklade containrar. Kinnarps, med huvudkontor i hjärtat av Västergötland, har sedan 1942 försett svenska kontor och offentliga byggnader med högkvalitativa möbler och annan funktionell inredning och idag är man Europas ledande leverantör av inredningslösningar för kontor. Det egenutvecklade containersystemet med tillhörande trailrar är framtaget för att effektivt kunna distribuera ut möblerna runt om i Europa. Men containrarna som vilar på fyra smala ben ställde till problem. Marcus Rödström, chef för Vifast, företagets tekniska förvaltning förklarar. – Asfalten visade sig helt enkelt bli för mjuk när det är varmt ute. Våra containrar är tunga men står på en liten kontaktyta vilket gjorde att stödbenen helt enkelt gick igenom asfalten och lämnade fula avtryck efter sig. Vi var tvungna att undersöka andra lösningar i stället, säger Marcus. Så för tre år sedan anlade därför Kinnarps ihop med Benders en 2 300 kvm stor testyta med förbandsstenar i betong av typen Delta 100 mm. Stenen är framtagen för att på ett extra bra sätt kunna hantera tunga laster och vridande moment. Resultatet skulle visa sig överträffa förväntningarna. – Trots att vi anlade testytan på den yta på fabriksområdet med störst belastning så kunde vi konstatera att det såg bra ut utan fula containeravtryck tre år senare, säger Marcus Rödström. Det goda utfallet gjorde att beslut fattades att belägga hela den större ytan med samma sten, ett enkelt beslut för Marcus Rödström. – Det visade sig att utifrån våra tester så finns det egentligen inget alternativ till betongsten. Den är dessutom gjord för att kunna maskinläggas vilket såklart snabbar på arbetet med läggning avsevärt.

PREMIÄR FÖR WEBBASERAD INJUSTERINGSUTBILDNING Plåt & Ventföretagen lanserar nu en webbaserad grundutbildning för injusterare. Kursen är framtagen efter önskemål från branschen och yrkesverksamma personer har varit med och utformat kursens innehåll. ”Vi är glada över att presentera en ventilationsutbildning som är utformad efter branschens behov och önskemål, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för kursen. Den webbaserade utbildningen ger de kunskaper man behöver för att bli kunnig inom luftflödesmätning och injustering. Kursen i kombination med vardaglig praktisk erfarenhet ger också den kunnighet behövs för att framgångsrikt kunna utföra injustering av ventilationssystem i olika typer av byggnader. – Det känns väldigt roligt att presentera en utbildning som branschen länge har efterfrågat och som vi har arbetat fram tillsammans med branschen, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen. För att enkelt tillgodogöra sig utbildningen underlättar det om man har arbetat en tid inom branschen, kanske som montör eller biträdande vid mätning eller injustering. Men det är inget krav, eftersom detta är en grundutbildning så fungerar den även om man är helt oerfaren. >>


Nya Projekt

November 2018

– Webbkursen är uppdelad i fem delar och innehållet är uppbyggt av text, bild, film och nedladdningsbart material. Man kan enkelt ta del av kursen via sin dator, läsplatta eller smartphone. Man kan läsa kursen när och hur länge man vill, samt i den ordning som passar, säger Annika Brännmark. KURSENS DELAR

Del 1: Grundläggande och branschrelaterad matematik, systembegrepp och ritningsläsning Del 2: Ventilationssystemens komponenter, placering och syfte. Del 3: Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015, fel som kan uppstå samt eventuella erforderliga korrigeringar. Del 4: Injustering, inklusive sådant som driftsättning, mätning och rapportering. Del 5: Fördjupningsdel om läckagemätning, ljud och energi, samt lagar och föreskrifter.

SMARTA STÄDER FÖRÄNDRAR VÅRT SAMHÄLLE Samhället står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering och globalisering förändrar vårt sätt att leva. Hur tar vi tillvara på drivkrafterna på rätt sätt? Kan vi använda ny teknik till att skapa och leverera nya hållbara samhällstjänster som utgår från behov hos medborgare i hela landet? Palle Lundberg är stadsdirektör i Helsingborg stad och har deltagit på mässan Smarta Städer. – Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras. Och allt som kan automatiseras, kommer att automatiseras. Därför är det oerhört viktigt att vi i offentlig sektor börjar ta internet och digitalisering på allvar – inte som något sidoprojekt som körs på IT-avdelningen. Genom att koppla upp allt och alla öppnar vi för nya betallösningar, delad mobilitet, mer individanpassade tjänster, bättre information och mycket mer. Hur gör vi dessa intelligenta lösningar möjliga? Och vad måste vi tänka på? Vilka risker finns det? – På mötesplatsen Smarta städer får du med dig kunskaper och erfarenheter för att gå från idéer till digitaliserad verklighet, menar Palle Lundberg. Tillsammans med Telia och andra stora aktörer inom näringslivet har vi skapat en branschöverskridande mötesplats där utvecklingen av framtidens smarta, uppkopplade och hållbara städer står i centrum. Ny teknik och aktuella projekt presenteras – alla med fokus på att säkra utvecklingen för våra smarta och hållbara samhällen i Sverige! Smarta Städer, 28-29 november på Kistamässan.

100

SUCCÉ FÖR ÅRETS MÄSSOR – ELMIA I BEHOV AV NYA MÄSSYTOR Elmias mässor har varit riktigt framgångsrika under året. Redan nu, med nästan två månader kvar av 2018, har de budgeterade besökssiffrorna uppnåtts – med råge. – Det är så klart glädjande, men det innebär också utmaningar, säger Elmias vd Lotta Frenssen. När Elmia Lantbruk stängde igen dörrarna i slutet av oktober kunde Elmia inte bara glädjas åt fina besökssiffror för just den mässan. De drygt 20 000 besökarna under den stora lantbruksmässan innebar också att Elmia redan nu har nått målen de satte upp inför året. – Vi har sett uppåtgående besökssiffror på flera av våra stora mässor under året. Det bevisar vikten av att platser där människor fysiskt träffas för att utveckla, uppleva och generera affärer är fortsatt viktiga – inte minst tack vare den digitala transformationen vi alla är inne i, säger Lotta Frenssen. Det är inte bara Elmia som jublar över de höga besökssiffrorna. Det innebär också stora turismekonomiska effekter för hela regionen. Siffror visar att så många som 80-90 procent av utställarna och 15-25 procent av besökarna övernattar i området. Dessutom tillkommer deltagarnas utlägg för bland annat mat, resor, nöjen och shopping. Något som innebär stora intäkter till kommunens företag och i slutändan även skatteintäkter. En undersökning från turismforskningsinstitutet ETOUR i samarbete med världsledande evenemangsforskare visar dessutom på fler effekter än enbart ekonomiska. Mässor och evenemang bidrar även till sammanhållning och stolthet över regionen samt att det skapar möjlighet för kompetensutveckling. Därtill kan den upparbetade infrastrukturen och anläggningarna användas för ännu fler evenemang. Utöver Elmia Lantbruk är bland annat Elmia Husvagn Husbil och Elmia Lastbil några av de absolut hetaste mässorna. På dessa mässor är hallarna fyllda till brädden med utställare. Faktum är att alla som ville ställa ut på just de här mässorna inte fick plats och Elmia tvingades ”tacka nej” till ett flertal utställare som önskade större ytor. – Vi har helt enkelt behov av att utöka våra mässytor, säger Lotta Frenssen. Elmia vill bygga en ny hall, nya förråd och nytt kök på området. Planerna är i full gång och nu väntar man på klartecken från kommunfullmäktige, som tar beslut den 22 november. – Vi vill växa och för att kunna ta nästa steg behöver vi förnya och utveckla mässområdet. Den nya hallen är en viktig del i detta, avslutar Lotta Frenssen.

Vi kombinerar 40

www.kgmab.se

års erfarenhet med nytänkande och kreativitet

-Sporthallsinredning -Omklädningsinredning -Idrottsutrustning

Living in the spirit of spor t!

Kontakta oss 0495-249999 / info@kgmab.se

Konsulter inom landskap, ljusdesign, trafik, tillgänglighet, byggledning och besiktning

Göteborg Telefon 031-749 60 00 Lund Telefon 046-19 05 60 www.landskapsgruppen.se


- The Nordic light

Din kompletta belysningsleverantör

Lösningar på alla dina belysningsbehov Luzense Unilamp producerar ett stort och spännande sortiment av både inomhus- och utomhusarmaturer, såväl som revolutionerande styrningskomponenter för belysning och elektronisk utrustning. Vi tillverkar produkter som passar till offentliga och kommersiella projekt såväl som till bostäder, privata egendomar, trädgårdar och parker. I vårt sortiment finner du många olika val av ljus och ljusfördelning. Prestanda i världsklass, höga IP-klasser och kraftiga aluminium-konstruktioner i kombination med erkänd teknologi gör Luzense Unilamp till ett bra alternativ. Luzense Unilamps produkter finns att köpa genom Rexel Sverige AB Styr belysning manuellt eller automatiskt med programmerade scenarier.

Styr utebelysning, takfläkt eller bastu.

Förhandsprogrammera motorvärmaren till bilen.

Slå på eller av, eller programmera automatisk brytare till kaffebryggaren.

Unilamp Norden AB, Box 18, 452 21 Strömstad, Sverige, Tlf: 0526-104 20 post@unilamp.se

Styr belysning och elektronisk utrustning med WiDim Revolutionerande nya WiFi styrningskomponenter. Styrs lokalt på vanligt sätt eller via vår WiDim-app på mobil/surfplatta. Med inställningar för av/på, dimning, scenarier, timers, astrour med mera.

www.unilamp.se


Nya Projekt

November 2018

102

HUR MÅNGA RADONDOSOR BEHÖVS VID RADONMÄTNING PÅ AR-

RADONOVAS EXPERT PÅ RADON OCH ARBETSPLATSMÄTNING – ”DET ÄR DAGS ATT TA DEN NYA STRÅLSKYDDSLAGEN PÅ ALLVAR” Sedan den nya Strålskyddslagen trädde i kraft 1 juni 2018 måste landets arbetsgivare känna till radonhalten på våra arbetsplatser. Som arbetsgivare måste man också vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 bq/m³. Radonova Laboratories Johan Olsson är specialist på arbetsplatsmätningar och beskriver här hur han ser på arbetet med att mäta radon på arbetsplatser. VAD ÄR DINA INTRYCK SEDAN LAGEN BÖRJADE GÄLLA?

– Dessvärre är kunskapen om radon generellt sett låg. Jag skulle också säga att en mycket stor andel av landets arbetsgivare inte är medvetna om den nya lagens innebörd. Det handlar i grunden om en hälsofråga och att medarbetare inte ska utsätts för radonhalter över det hygieniska gränsvärdet. Efter snart ett halvår kan man därför tycka att det är hög tid att ta lagen på allvar. – Att göra en ordentlig mätning av radon från början ger både arbetsgivare och arbetstagare en trygghet i att man känner till radonhalterna på arbetsplatsen. Om man gjort en riktig mätning och något värde skulle överstiga gränsvärdet blir det både enklare och mindre kostsamt vidta rätt åtgärder. HUR GÅR RADONMÄTNING PÅ ARBETSPLATSER TILL OCH VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?

– I grunden är det enkelt att mäta radon. Man beställer radondosor, placerar ut dem, registrerar data, samlar in dosorna och skickar dem till radonlaboratoriet som bifogar en rapport via e-post eller online. Det finns dock flera aspekter att ta hänsyn till, exempelvis frågan hur många radondosor som behövs för en tillförlitlig mätning? En annan är frågan hur arbetet kan göras så effektivt som möjligt? Eftersom den största kostnaden för en radonmätning är tiden det tar att placera ut radondosorna samt registrera och hämta in dem krävs en effektiv och säker process i alla led. – Ett konkret exempel på hur man kan arbeta rationellt är fastighetsbolag som gör mätningar i exempelvis gallerior. Där ger det ett mervärde för hyresgästerna om radonmätning sker i varje butikslokal utan att de för den skull behöver genomföra egna mätningar. Om fastighetsbolaget genomför mätningen tillsammans med exempelvis Radonova har de full koll och undviker att det i ett senare skede framkommer att enskilda lokaler har förhöjda höga radonhalter.

BETSPLATSER?

– Vid radonmätning på arbetsplatser rekommenderar vi att man följer de riktlinjer som angetts av IRMA (International Radon Measurement Association). Då uppfyller man även de nationella kraven. Fördelen med IRMA:s riktlinjer är också att de ger ett bra förfarande i mätprojekt som bidrar till att minska tidsåtgången. FINNS DET NÅGRA VANLIGA MISSUPPFATTNINGAR VID ARBETSPLATSMÄTNINGAR?

– En vanlig missuppfattning är att det räcker med att mäta i vart femte rum eller med en dosa per 500m³ i stora lokaler. De uppgifterna går att finna i SSM:s metodbeskrivning men den beskriver också att mätning ska ske där man misstänker höga radonhalter och i rum som har eller angränsar mot till exempel rördragningar som kan innebära en ökad risk för höga radonhalter. Det innebär i princip att mätning bör genomföras i samtliga rum där anställda vistas i mer än fyra timmar per vecka.

100 SÅLDA ÄLVSBYHUS TILL LKAB Det magiska talet har passerats och Älvsbyhus har nu sålt sitt 100:e hus till LKAB. Trots det så tyder ingenting på att behovet verkar vara mättat. Stora delar av Malmberget är på väg att flytta så det handlar om väldigt många människor som behöver nytt hem, och där är Älvsbyhus tacksamma över att kunna hjälpa till. – Det känns som ett stort och viktigt jobb att få hjälpa alla dessa människor till sina nya hem, berättar Hanna Öhman, Key Account Manager och fortsätter. – Det är väldigt delade känslor hos de berörda, vissa är glada över att få ett nytt hus medan andra känner att det är lite vemodigt och är lite sorgsna över att behöva lämna sina barndomshem. Därför känns det extra viktigt att vi bemöter dem rätt för att de ska känna trygghet i flytten och med sina nya hus. Den hundrade ordern har passerat och än så länge märker man ingen minskad takt. Tvärtom märks det tydligt att många fortfarande är intresserade i att bygga just Älvsbyhus vilket tyder på att det kommer bli många fler försäljningar framöver. Speciellt populärt är området Repisvaara som är vackert beläget vid fjället Dundrets fot, och den plats dit många väljer att flytta och fortsätta sina liv i sina nya Älvsbyhus. Området frodas och hittills har redan ett sextiotal kunder hunnit flytta in i sina hem. – Av de kunder som redan flyttat in har vi hört positiva ord och många är speciellt tacksamma över hur smidigt hela processen går. Det känns så glädjande att få fortsätta hjälpa till, avslutar Hanna.


Din fuktexpert under en byggnads alla faser Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tidsoch kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt 020-235 235

Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.


Nya Projekt

November 2018

104

Bild: Anders Fredriksén

WESTER+ELSNER ARKITEKTER BAKOM FINLANDS BÄSTA SHOPPINGCENTER 2018 Utmärkelsen ”Finlands bästa shoppingcenter 2018” har gått till stadsdelscentrumet ”Iso Omena” och ligger i Esbo. Det färdigställdes 2017, med Wester+Elsner arkitekter som rådgivare och arkitekter, på uppdrag av Citycon. Bakom utmärkelsen står NCSC (Nordic Council of Shopping Centers). – Det är naturligtvis glädjande att vi kunnat medverka till en så attraktiv och uppskattad destination, säger Björn Westerholm, arkitekt på Wester+Elsner arkitekter. Iso Omena i Esbo är en av de största handelsplatserna i Helsingfors storstadsregion. Med sina goda kommunikationer och sitt bredautbud av butiker, restauranger, upplevelser och service, har gallerian blivit ett populärt besöksmål. Sedan Wester+Elsner, tillsammans med uppdragsgivaren Citycon och NCCFinland, vann Esbo stads stadsutvecklingstävling 2008, har arkitekternabidragit till en fördubbling av gallerians ytaoch antalet besökare. – Sedan vi vann tävlingen, har vi i två etapper varit med och utvecklat stadsdelscentrumet. Den första etappen omfattade

FiNN FEM FEL www.pipelinevvs.se 010-330 50 00 Lilla Garnisonsgatan 31, Helsingborg

inomhustorg, bussterminal och koppling till den nya tunnelbanestationen för den förlängda Helsingsfors Metro, samt nya ytor för handel, kultur och kommunal service. Den andra etappen innehöll ytterligare handelsytor, biograf och ett större restaurangkluster. Vårt uppdrag har varit att vara övergripande rådgivare till Citycon, med ansvar för masterplanen och gestaltning, berättar Björn Westerholm. I utbyggnaden av Iso Omena har många krafter förenats för bästa resultat. I första etappen samarbetade Wester+Elsner med de finska arkitekterna Arkkitehtitoimisto HKP, i andra etappen med dSign och Parviainen Arkkitehditvilka ansvarat för byggnadsprojektering på plats. – Utmärkelsen till Iso Omena för bästa shoppingcenter blir en jätterolig kvittens på att våra idéer fungerar och att detta långsiktiga och mångfacetterade samarbete har blivit så lyckat, säger Björn Westerholm. – Vi på Wester+Elsner arkitekter vill gratulera Citycon och alla våra samarbetspartners. Vi känner oss glada och stolta å våra finska vänners vägnar! avslutar Fredrik Elsner, vd.


Nya Projekt

November 2018

SMARTA SOLCELLER I KVIBERG HSB Göteborg testar nu en ny teknisk lösning där fyra närliggande hyresfastigheter utrustas med solceller på taken som sedan kopplas samman. På så vis kan husen skicka ström mellan varandra och därmed effektivisera energianvändningen. Projektet omfattar fyra fastigheter med totalt 132 hyreslägenheter på Fanjunkaregatan och Styckjunkaregatan i Kviberg. Att förse sin fastighet med egenproducerad solenergi är idag relativt lätt och allt fler fastighetsägare satsar på solceller. Men att lagra solenergin är betydligt svårare. På sikt ska husen kopplas samman med hjälp av en likströmkabel som dras under marken och när en av fastigheterna är mättad på energi kan överproduktionen skickas vidare till nästa. – Genom att husen kommunicerar med varandra kan energin som alstras omfördelas och användas mer effektivt. Det gör att vi kan ta till vara på överproduktion och sprida ut strömmen jämnare mellan fastigheterna istället för att till exempel sälja den vidare, säger David Skarin, energirådgivare på HSB Göteborg. I varje fastighet monteras växelriktare som gör att anläggningarna kan kommunicera med varandra. Den tekniska lösningen som planeras innebär att husen kopplas samman med en kabel under mark. Tekniken är ny men inte oprövad. Komponenterna har tidigare testats i forskningsmiljön i HSB Living Lab med gott resultat. – Att skala upp lösningen har inte gjorts tidigare. Husen är olika stora och kräver varierande mängd energi och producerar olika mycket el. Att knyta ihop husen med en elektrifierad pulsåder innebär att vi på sikt kan göra både miljö- och boendebesparingar, säger David Skarin. Beräkningar visar att koldioxidutsläppen kan minskas med sex ton per år, vilket motsvara sex procent av den köpta elens totala koldioxidutsläpp. HSB Göteborg räknar med att starta installationen av solceller vid årsskiftet 2018/2019. Första delen av projektet beräknas vara klart i mitten av 2019. Sammankopplingen av fastigheterna påbörjas preliminärt under hösten 2019.

FÖREBYGGANDE BRANDSKYDDSARBETE LÖNAR SIG Med ett effektivt brandskyddsarbete har MKB minskat kostnaderna och ökat tryggheten. Färre än 20. Det är siffran på hur många bränder som sker under ett år i MKBs cirka 23 000 lägenheter med tillhörande garage,

ALFALUX Ljuskallor for Proffs

106

miljöhus och förråd. Det är en historisk sett mycket låg siffra. Det lyckade receptet för denna framgång är ett omfattande och systematiskt brandskyddsarbete. – Sedan MKB började arbeta med brandskyddsprogrammet 2010 har antalet incidenter sjunkit drastiskt. Kostnaderna för bränder har sjunkit med 50 procent sedan 2014. Det är en ekonomisk vinst, men den största vinsten är att tryggheten ökat för alla som bor hos oss, säger Mattis Leisow, skadesamordnare på MKB. Brandskyddsprogrammet är omfattande. Det innehåller bland annat kontroller, utbildning och samarbete med räddningstjänst och polis. – Den dagliga tillsynen är jätteviktig för att förebygga bränder. Jag och de andra husvärdarna går runt i området och kontrollerar så att det inte finns möbler och annat skräp som kan börja brinna. Trots att vi ofta har containrar får jag beställa hämtning av möbler, mattor och barnvagnar varje vecka, säger Corina Mate, husvärd på Augustenborg. I april 2018 har MBK installerat sprinklers och larm i 200 miljöhus och förråd. Kostnaderna för detta är redan intjänade eftersom nio bränder kunde släckas i tid, tack vare sprinklers och larm. Om de nio bränderna inte hade släckts i tid, hade kostnaderna blivit 5,4 miljoner kronor för sanering och reparationer. – Nu fortsätter vi att installera sprinkler- och larmanläggningar i resten av beståndet. När vi är klara i slutet av 2018 har hela MKB ett mycket bra brandskydd. Det gör att försäkringspremierna blir lägre, personalen får mer arbetstid över till annat och framför allt kan våra boende känna sig tryggare, säger Mattis Leisow. DETTA GÖR MKB FÖR ATT MINSKA ANTALET BRÄNDER

• 4 brandskyddskontroller/år med mallar och checklistor i samtliga fastigheter • Utbildning för alla husvärdar, lägenhetsutvecklare, förvaltare • Nyanställda får info i sin introduktion • Daglig tillsyn i fastigheterna • Fastighetsjouren kan beställa bortforsling av möbler och brännbart under helger • En speciell grupp träffas regelbundet för att leda och utveckla arbetet • Brandvarnare i alla lägenheter, kontrolleras regelbundet och byts systematiskt ut • Sprinklers monteras i miljöhus och förråd enligt plan (200 idag) • Nära samarbete med polis, räddningstjänst och hemtjänst

www.alfalux.se


E TA G E N VI FÅR FÖR

AT T S Y N A S

PROFILERING FÖR FÖRETAG, BUTIKER, HOTELL & RESTAURANGER Vi genomför allt från enstaka skyltprojekt till kompletta omprofileringar. Välkommen till Nordens största leverantör av skyltar och visuell kommunikation. Se mer på www.focusneon.se Stockholm - Göteborg - Malmö - Oslo - Helsingfors


Nya Projekt

November 2018

108

Öppen planlösning i HSB brf Trim

HSB SÄLJSTARTAR BRF TRIM I KALLHÄLL – PRISVÄRT FRAMTIDSHUS MED MARKNADSGARANTI Säljstart 10 november! Brf Trim byggs med ett beprövat koncept där smarta lösningar ger ett prisvärt boende i ett hållbart hus. Med solceller och gröna tak är Trim rustat för framtiden. Lägenhetsköpare som skriver avtal tidigt erbjuds HSBs förmånliga marknadsgaranti mot prisfall. HSB säljstartar 56 ljusa välplanerade lägenheter på 1-4 rum och kök i HSB brf Trim vid Kallhälls centrum. Lägenheterna har balkong eller uteplats, och större lägenheter har dubbla balkonger. Föreningen får en grön gård med sittplatser och lekmöjligheter. Här bor man praktiskt med pendeltågsstationen som granne, vilket gör att det är enkelt och smidigt att snabbt ta sig in till Stockholms city. – Läget intill pendeltågsstationen och Kallhälls upprustade centrum, där naturen finns runt knuten gör att HSB brf Trim blir ett attraktivt boende för våra medlemmar, säger Catherina Fored, vd på HSB Norra Stor-Stockholm. HSB brf Trim byggs enligt konceptet HSB Future. Det innebär att huset byggs efter en beprövad modell, som har stora fördelar genom att den ger god inomhusmiljö, har miljöbedömda material, låg energiförbrukning, effektiviserad produktion och lägre

underhållskostnader. Det är ett huskoncept som ger ett ekonomiskt fördelaktigt boende på lång sikt. – Lägenheterna i Trim blir ett perfekt boende för den som vill bo praktiskt i ett hus med fokus på hållbarhet. Med solceller och gröna tak är det här ett hus där vi har lagt extra fokus på att värna om klimatet. Med vår generösa Marknadsgaranti kan vi dessutom erbjuda ett tryggt köp, där vi tar en stor del av risken om det skulle blir ett prisfall på marknaden, säger Peter Lundmark, affärsområdeschef för försäljning och eftermarknad på HSB Bostad. I Kallhälls centrum finns ett bra utbud av service, butiker och restauranger. I närområdet finns skolor och förskolor. Och på gångavstånd från centrum finns stora naturområden med bland annat flera badplatser. FAKTA HSB BRF TRIM ANTAL: 56 STORLEK: 1-4 RUM OCH KÖK BOYTA: 43-106,5 KVM BOENDEFORM: BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I FLERFAMILJSHUS SÄLJSTART: 10 NOVEMBER 2018 PRELIMINÄR INFLYTTNING: KVARTAL ETT, 2021. ARKITEKT: ARKITEKTER SVANSTRÖM SCHERRER


-proffs på vattenlås

Vattenlås för badrum

1 Lyft vattenlåset från bottenventilen.

2 r Rengö et lås n e t t a v på er! sekund

Rengör under rinnande vatten.

20

EasyClean Patenterad vattenlås som rengörs snabbt och enkelt via bottenventilen – utan att skruva loss vattenlåset eller slita på tätningarna.

3 Sätt vattenlåset på plats igen.

T! NYHEd

Nu me pp. m utlo 0 4 ø m

Säg hejdå till: • skadliga kemikalier • hinkar och trasor • obekväma arbetsställningar

Smartloc Vattenlås för kök

• snygg design • enkel installation • utrymmesbesparande lösningar • smarta lösningar

ar Du hitt oss på san ggmäs Nordby nter mo A24:28

Proffs på vattenlås

Nytt smart köksvattenlås

Oy Prevex Ab FI-66900 Nykarleby, Finland Tel. +358 (0)6 781 8000 sales@prevex.com www.PREVEX.com


Nya Projekt

November 2018

SVENSKA FÖNSTER SÄLJER KULTURFÖNSTERFABRIKEN I LINGBO Fönsterfabriken i Lingbo säljs. Köpare är Thomas Liw, nuvarande Lean Manager på Svenska Fönster. Det meddelades vid ett informationsmöte i Lingbo idag, den 7 november. Lingbo Kulturfönster tillverkar en nischad produkt som skiljer sig från Svenska Fönsters övriga produktportfölj både vad gäller produktion och försäljning. Därför har Svenska Fönster valt att sälja verksamheten, som varit en del av Svenska Fönster sedan 2007. – Vi har under flera år arbetat för att ge Lingbo Kulturfönster den framgång de förtjänar. Vi har inte nått ända fram, och därför är det med glädje jag överlåter ägandet till Thomas Liw. Han är helt rätt person för detta, och jag önskar honom all lycka, säger Beatrice K Henriksson, VD för Svenska Fönster. De 23 anställda vid Lingbo Kulturfönster informerades om ägarbytet idag, den 7 november. Verksamheten på fabriken fortsätter som vanligt. Övertagandet kommer att ske den 1 januari 2019 och Thomas Liw köper 100 procent av verksamheten. – Jag går in långsiktigt i detta. Med många års erfarenhet av alla delar i en fönsterverksamhet ser jag fram emot utmaningen att utveckla Lingbo Kulturfönster tillsammans med gänget vid fabriken i Lingbo och våra kunder, säger Thomas Liw.

STADSNÄTSBOLAGET UPPGRADERAR 1240 HUSHÅLL I KUMLA MED MODERN DIGITAL INFRASTRUKTUR I Kumla kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till 1240 hushåll och under 12 månader att investera drygt 21 miljoner kronor i Kumla kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen och ligger i linje med regeringens digitala agenda. Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Näst på tur är drygt 1 240 hushåll i Kumla. Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet. – Kumla är ett projekt vi jobbat med länge med många komplexa delar. Driftsättning kommer ske först under 2019. Det är

Arkitekter, ingenjörer och specialister på väg mot något stort

Vi skapar för livet | pe.se

110

glädjande att våra produkter efterfrågas av så många runt om i landet. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen. Idag används infrastrukturen mestadels för internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

PARALLELLT UPPDRAG OM SKELLEFTEÅS FRAMTIDA TRAFIKSÄKERHET TM-Konsult teknik & arkitektur / Collage Arkitekter blev inbjudna av Skellefteå Kommun & Västerbottens Läns Landsting att medverka i ett parallellt uppdrag. Uppdraget handlade om att ta fram skissförslag på principlösningar för planering av området kring Lasarettsvägen utifrån en gemensam målsättning framtagen av Skellefteå Kommun och Västerbottens Läns Landsting. Fokus på god gestaltning, funktion, framkomlighet samt ekonomisk hållbarhet. TM Umeå / Collage Arkitekter i samarbete med Björnfabriken tog fram förslaget ’Hälsolänken’ med huvudfokus på en fungerande trafiklösning (för samtliga trafikslag - tåg, bil, buss, gods, cykel och gång) och med en förtätning och sammankoppling av staden med lokaler för sjukvård och hälsa samt stora grönytor för rekreation, under årets alla säsonger.

K2A TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING MED REGION GOTLAND K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus har ingått en avsiktsförklaring med Region Gotland där regionen erbjuder sig att finna lämplig mark för Svenska Studenthus att utveckla cirka 150 studentbostäder i Visby. – Det är glädjande att en ny aktör vill bygga studentbostäder i Visby. Vi ska göra vårt bästa för att få fram byggbar mark vilket är angeläget både för studenterna och Gotlands utveckling, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande. – Avsiktsförklaringen med Region Gotland är ett positivt steg för oss mot att etablera Svenska Studenthus i Visby. Vårt koncept med yteffektiva och Svanenmärkta lägenheter passar bra in på marknaden här, säger Johan Knaust, vd, K2A.


Imus AB startade 1995, bolaget sysselsätter ett tiotal anställda och arbetar med tillverkning, industrimontage, underhåll och service till kraft- och processindustrin.

SWL levererade fackverken till SWL levererade fackverken till Julas centrallager i Skara. Julas centrallager i Skara. www.swl.se www.swl.se

Vi visar vägen. I hela Sverige dygnet runt.

www.trafiksystem.com

Kunderna är bland annat, Ske-kraft, Fortum, Eon och Vattenfall.

www.imus.nu


Nya Projekt

November 2018

112


Nya Projekt

November 2018

113

TENGBOM DESIGNAR NY EXKLUSIV TERMINAL PÅ ARLANDA BILDER: FELIX GERLACH

Med Airport VIP-Services har Tengbom skapat en ärlig arkitektur och design som underlättar resan för resenären som är ute efter det lilla extra. En nästintill sakral upplevelse som andas nordisk exklusivitet i sin renaste form. 6 november, invigdes Airport VIP-Services nya lokaler på Stockholm Arlanda Airport. En speciell plats för resenärer ute efter en exklusiv och unik upplevelse i samband med sin flygresa. Den nya byggnaden är en av få fristående VIP-terminaler i världen och ritad av Tengbom – från landskap till hus och inredning. Airport VIP-Services är en del i Arlandas satsning på att utvecklas till Skandinaviens ledande flygplats. Airport VIP-Services är en diskret byggnad vars funktion eller innehåll inte annonseras mot övriga flygplatsområdet. Det arkitektoniska konceptet bygger på motsatsförhållandena mellan hårt och kallt samt mjukt och varmt. Även det svenska landskapet och kulturen har spelat en roll för utformningen. Ett yttre skal av betong har en skyddande funktion för husets innehåll, likt en stenmur från gamla tider. Interiört dominerar materialet trä i kombination med ett exklusivt urval möbler och accessoarer där majoriteten >> har nordiskt ursprung.


Nya Projekt

November 2018

114


Nya Projekt

November 2018

– När vi fick uppdraget var det första vi tänkte på att många inflytelserika resenärer skulle passera huset. Med målet att skapa en unik och minnesvärd upplevelse analyserade vi vilka krav, behov och önskemål den människan har. Lugn och ro, tid för reflektion och en stunds flykt från vardagen tycker vi ringar in nordisk lyx. Därför skapade vi rumsliga kvaliteter som för tankarna till avkoppling, reflektion och spirituella upplevelser, säger Mark Humphreys, ansvarig arkitekt och kontorschef på Tengbom. Utifrån säkerhetskravet på en byggnad utan insyn kommer allt dagsljus ovanifrån. Blicken riktas uppåt där utsikten blir mot himlen – resans och kanske även tankens start. Tystnaden som det massiva träet bidrar till är påtaglig och ett välkommet element i den annars bullriga flygplatsmiljön. – Tengbom arkitekter har skapat en upplevelse utöver det vanliga för våra resenärer som önskar sätta guldkant på tillvaron genom en VIP-upplevelse. Vi är övertygande om att de som passerar denna byggnad kommer få den bästa starten på resan, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport. Tengbom är även involverade i fler satsningar på Arlanda. Projektet ”Porten” innefattar nybyggnad på landside om cirka 26 000 kvm samt ombyggnad av delar av Hus C och Centralbyggnaden + Passagen om cirka 21 000 kvm. Porten utgör ett funktionellt tillägg och innehåller nya entréförhållanden, en ny samlad säkerhetskontroll samt utökade handels- och restaurangytor.

115

50 % lägre buller* Undersökningar tyder på att buller påverkar människors hälsa negativt. Träullit ljudabsorbenter minskar ljudets reflektioner och bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö i trafiknära bostadsområden. En problemlösare i bullriga miljöer. * Montering av Träullit Akustik i balkongtak kan i gynnsamma fall resultera i en halvering av den upplevda ljudnivån för de boende.

www.traullit.se

Hållbart Funktionellt Ekologiskt


Nya Projekt

November 2018

SABIS TILL NO 1 RÅSUNDA I fastighetsbolaget Fabeges nya kontorskomplex No 1 Råsunda, öppnar nu mat- och serviceföretaget Sabis upp lunchrestaurang för hyresgäster så väl som allmänheten. Sabis Råsunda har kapacitet för totalt cirka 400 lunchsittningar per dag och ligger i Telenors nya kontorshus där man sen tidigare också driver café. Med den nya etableringen erbjuder nu Sabis 26 lunchrestauranger i Stockholmsområdet. Det nya kontorskomplexet, beläget mellan historiska Råsunda och Solna Centrum har redan beskrivits som ett framtida landmärke och erbjuder utöver kontor- och butikslokaler även restaurang, café och ett gym. – Att erbjuda hyresgäster hög servicegrad och kvalitet blir ett allt viktigare konkurrensmedel för fastighetsägarna och därför känns det extra kul att få förtroendet som leverantör i ett sånt här projekt. När man får chansen att vara med från start och påverka hela processen om hur restaurangen planeras och designas hjälper det oss att leverera den rätta Sabis-upplevelsen, säger Henrik Thomasson, Affärsområdeschef för Sabis Restauranger Restaurangchef Johanna Töverud siktar tillsammans med kökschef Jens Paulsson på att leverera en gedigen totalupplevelse under lunchen. – Dagens matgäster är medvetna och har höga krav. Lunchen förväntas vara något mer än bara en portion mat. För oss står valmöjligheter och kvalitet i fokus och vi kommer satsa på att erbjuda rätter för alla smaker utifrån råvara i säsong, säger Jens. – Restaurangens miljö med fönsterpartier från norr till söder, naturmaterial och stora gröna oaser bidrar också till din lunchupplevelse, avslutar Johanna.

116

HUR SKA NORDENS HÖGSTA HUS STABILISERAS? Visste du att Nordens högsta hus, Karlatornet, som byggs i Göteborg är nästan lika slankt som Burj Khalifa i Dubai? Då Karlatornet är både högt och slankt krävs det noga utformade konstruktioner och en stor dos erfarenhet för att bygga det. För byggnader i Karlatornets storlek krävs noggranna analyser och kreativt tänkande för att på ett smart och effektivt sätt lösa konstruktionen. Utmaningen för dimensioneringen av tornet är förhållandet mellan höjd och bredd – ju smalare, desto klurigare. – I ett tidigt läge, för att välja konstruktionsalternativ, arbetade vi med SOMs konstruktionsavdelning och VBK parallellt för att utreda alternativa vedertagna konstruktionsmetoder för skyskrapor. Efter att ha utrett flera olika alternativ landade vi till slut på ett så kallat utriggarsystem, säger Fredrik Lindh, Projektchef på Karlastaden Utveckling AB. Designen med ett utriggarsystem innebär att styva balkar på ett par våningar förbinder betongkärnan med pelarna. Det gör att pelarna aktiveras och bidrar till att stabilisera mot vind, vilket är mycket effektivare än att bara använda kärnan som är normalt i lägre hus. – När vi konstruerat Karlatornet har vi fått nytta av alla verktyg i verktygslådan, säger Erik Beets på VBK. – Förutom ingenjörens mer konventionella verktyg har vi använt oss av bland annat detaljerad 3D-modellering, vindtunneltest, programmering och till och med GoPro-kameror. Det är en blandning av moderna metoder och erfarenheter vi samlat på oss under årtionden som gör konstruktionen möjligt. Husets design är optimerad för den specifika platsen och tusentals scenarion har studerats för att säkerställa ett riktigt stabilt hus även i hårda stormar.

Anpassad LED belysning till konkurrenskraftiga priser och kvalitet.

Brett sortiment

Ljusberäkningar

www.traseko.com info@traseko.com

070-6964270


LJUDGOLV

Ombyggnad av vindar. Stepisolen läggs direkt på underlaget, därefter gjuter man direkt på materialet, för att uppnå bästa resultat. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum, uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag. Sportgolv. Stepisolvskiva(50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä. Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kan kombineras med 30 mm gummimatta för bästa resultat, fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet. Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade. Bastagodkänd 2018

Stepisol En del av Team ET

Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - Tel 08-580 940 00 sales@stepisol.se - www.stepisol.se

Glöm att motionera jordfelsbrytaren... Glöm onödiga strömavbrott!  Automatisk periodisk motionering utan att strömmen bryts i anläggningen

 Automatisk återstart efter tillfälligt fel  Enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen

08 594 118 30| info@mwa.se

www.mwa.se


Nya Projekt

November 2018

118

Hilo Ljudabsorbent

ÖPPNA KONTORSLANDSKAP SOM FUNGERAR Många företag har idag öppna kontorslandskap för att dra fördelarna av aktivitetsbaserade arbetssätt. Men inredningsmodellen utmanar också medarbetarnas behov av att ibland kunna jobba mer ostört – eller utan att störa. Den nya kontorsmöbeln HILO från Mount Design löser problemet genom att introducera en enkelt höj- och sänkbar avskärmning. – Kontorsmöbelbranschen ställer nu om till den nya kontorsarenan och det finns gott om utrymme för snabbfotade företag och innovationer – Vi är ett sådant företag. Flera produkter som vänder upp och ner på gamla begrepp är ute på marknaden och nu kommer vi med vår smarta hybrid Hilo, säger Ulrik Clemens von Döbeln, vd och medgrundare i Mount Design. – Aktivitetsbaserade kontor stimulerar till samarbete och kreati-

NYBYGGNATION

ENERGIOPTIMERING

VÄRMEPUMPSERVICE

vitet. Så jag ville inte kompromissa när jag utvecklade HILO. Idag känner jag mig stolt över att vi kan presentera en möbel som är både platsbesparande och akustiskt smart - och som bidrar till ökad produktivitet på arbetsplatsen, säger Patrick Karlsson, formgivare på Mount Design. HILO är stilrent formgiven och bidrar till såväl ljudabsorbtion som avskärmning. Materialen är av högsta kvalitet med en ljudabsorbent kring en solid träkärna. Intrycket är väldesignat och sobert i skräddarsytt laminerat tyg. Höjden regleras steglöst genom att trycka på en knapp under skrivbordet. HILO visas i Mount Designs showroom på Karlavägen 16 i Stockholm samt i kontorsmiljö hos Quick Office i Mall of Scandinavia, på Stjärntorget 2 i Solna.

TEKNISK FASTIGHETSSERVICE

Vi kan allt inom värme och sanitet. Vi expanderar och söker nya medarbetare. 040-13 30 30 Christian Lantz & Jonas Mårtensson

040-13 30 30 info@vsgruppen.se


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se

NY PATENTERAD PRODUKT VID +46 (0)8 649 80 80 sales@obwiik.se RÖRBYTEN +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

www.obwiik.se

Spara tid och pengar på rörinstallationer med PS kanalen! Snabb, snygg och diskret! PS kanalen är alternativ nr 1 där rör ska finnas men inte synas. Fäst kanalen, klicka i rörhållare, dra in rören, sätt på locket, klicka fast hörnen, Klart! Montering har aldrig varit smidigare!

www.ps-products.fi - info@ps-products.fi - +358 (0)40 358 9151


Nya Projekt

November 2018

BÄTTRE ARBETSMILJÖ MED LJUDDÄMPADE DIAMANTKLINGOR Vid kapning av betong och andra byggnadsmaterial med diamantklingor uppstår ett högt och vinande ljud som ofta uppfattas som mycket störande av omgivningen. Norton Clippers diamantklingor Pro Silencio har mycket låg ljudnivå och är lämpade för användning i ljud- och bullerkänsliga områden eller då man vill uppnå förbättrad arbetsmiljö på t.ex. byggarbetsplatser. Norton Clippers Pro Silencio-klingor har en sandwichkonstruktion med ett specialutvecklat högabsorberande material som dämpar svängningarna i stambladet vilket minskar ljud- och vibrationsnivån. Klingan är även försedd med patentsökta urtag mellan segmenten som har en speciell utformning vilket gör att inga luftströmmar bildas och därmed elimineras det höga och

120

vinande ljudet vid kapning och sågning. Pro Silencio Beton med 230 mm diameter är avsedd för kapning och sågning i betong med vinkelslip. Denna klinga minskar ljudnivån med upp till 3 gånger eller motsvarande en minskning på 5 dB jämfört med konventionella klingor. För sågning och kapning av diverse byggnadsmaterial med bordsåg finns klingan Pro Silencio Universal med 350 mm diameter som ger upp till 8 gånger lägre ljudnivå motsvarande en minskning med 9 dB. – Tack vare ljuddämpade klingor får man en mycket bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen – inte bara för operatören utan även för alla andra som vistas där. Ljuddämpade klingor som Norton Clippers Pro Silencio är även idealiska för ljudkänsliga områden som sjukhus, skolor och bostadsområden, säger Henrik Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.


FRM

Ett steg närmare vår vision.

Vi på FAST Engineering introducerar nu ännu ett verksamhetsområde, Fire Risk Management (FRM). Det innebär att vi kan vi sluta cirkeln och erbjuda en komplett helhetslösning inom brand och risk. Vårt FRM-team är vår spjutspets kring förvaltningsfrågor och hanterar allt från upprättande av SBA till upphandling av avtal och löpande byggnadstekniska spörsmål. FRM-teamets stora styrka är att de sitter som spindeln i nätet av vår totala kompetens och kan därmed stötta våra kunder i alla skeden oavsett om det gäller planprocess, projektering, riskhantering, förvaltning, eller försäkringsupphandling. Med vårt FRM-team har du alltid en partner som kan stödja, hantera, eller rådgiva kring brand och risk i alla dess avseenden. Vi fortsätter mot ett uppfyllande av vår vision. Med FRM har vi tagit ytterligare ett steg närmare. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på www.fasteng.se

FAST Engineering är ett familjärt brand- och riskkonsultbolag specialiserat på byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Vi är kända för vår nära relation till våra kunder, våra vassa lösningar samt vårt flexibla arbetssätt. Vi arbetar främst mot byggherrar, fastighetsägare, nyttjanderättshavare (hyresgäster) och entreprenörer men även andra konsulter såsom arkitekter, konstruktörer samt försäkringsbolag och myndigheter. Vi finner en stor glädje i vårt arbete, att arbeta tillsammans med varandra och våra kunder. Därför utför vi arbetet med ett stort engagemang och driv. Vår vision är att hitta kreativa lösningar för alla, överallt.

Idag arbetar vi med:

Projektering

Utredning/Analys

Kontroll och besiktning

Risk

Inventering

Utbildning

Underwriting Support

Brandfarlig och explosiv vara


Nya Projekt

November 2018

122

Bild: White View

WHITE OCH IN3PRENÖR RITAR OCH BYGGER BOTKYRKAS NYA KOMMUNHUS I tätt samarbete med byggföretaget In3prenör AB och Botkyrka kommun kommer White att skapa Botkyrkas nya kommunhus, placerat intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Byggnaden rymmer arbetsplatser för drygt 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeter lokalyta. – Botkyrkas nya kommunhus är en välkomnande plats för Botkyrkabornas kreativa kultur och nyfikenhet. Det är en plats

som förmedlar Botkyrkas värdegrund där medborgarna är i fokus, säger Sara Grahn, ansvarig arkitekt på White. En gemensam entré välkomnar både medarbetare och medborgare till medborgarservice, utställningar, café och restaurang samt möteslokaler. Intill kommunhuset byggs även ett parkeringshus för cyklar och bilar. Beslutet fattades av kommunstyrelsen vid mötet måndag 8 oktober 2018. Byggstarten är planerad till 2020 och kan stå klart i slutet av 2022.


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallsk채rmsv채gen 5 721 31 V채ster책s Tel.: +46 21 80 62 40 E-mail: info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrConstruction www.liebherr.se


Nya Projekt

November 2018

POLITIKEN SOM KAN FÖRÄNDRA BYGG- OCH FASTIGHETSMARKNADEN Det splittrade och komplicerade parlamentariska läget i Sverige gör det svårt att bedöma hur politiken kommer att påverka byggoch fastighetsmarknaden under den kommande mandatperioden. Analysföretaget Industrifakta har genom intervjuer med byggherrar, entreprenörer och andra aktörer på marknaden identifierat olika frågor som kan komma att inverka på de kommande fyra årens marknadsutveckling. Vissa av dem är särskilt intressanta för fastighetsmarknaden och för några av dem råder det också större politisk enighet. Den förändring som många tror ligger närmast till hands handlar om att trappa ner på ränteavdraget och här råder det också relativt stor enighet mellan de åtta olika riksdagspartierna. Andra politiska frågor som är på tapeten handlar om det skärpta amorteringskravet och huruvida detta ska lyftas igen eller ej. Även en sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning är en aktuell fråga som kan påverka bygg- och fastighetsmarknaden. Emellertid ingår ofta sådana förslag i ett paket med reformer, vilket gör att åtstramningar kan vägas upp av lättnader inom andra områden. I dagsläget är det dock osäkert om man kommer att kunna nå politisk enighet för den typen av reformer under de kommande fyra åren. KÄLLA: INDUSTRIFAKTA AB

TYRÉNS VINNER NYTT UPPDRAG I NORGE ÅT BANE NOR UTREDER NORGES ÄLDSTA ELEKTRIFIERADE JÄRNVÄG Tyréns har vunnit ett uppdrag i Norge åt Bane NOR. Uppdraget är en utredning av placering och utformning för en ny timmerterminal i Midt-Telemark, väster om Oslo. – Det känns väldigt roligt och spännande att vi på Tyréns tillsammans med våra norska samarbetspartners Concreto, PUMN, Terratec och Pir2 nu fått möjligheten att visa vad vi går för på den norska marknaden. Uppdraget skall vara klart i juni 2019 och då kommer vi ha mycket värdefull kunskap och erfarenhet av hur att det är att jobba i Norge och tillsammans med Bane NOR, säger Thomas Söderlund uppdragsansvarig på Tyréns. I uppdraget ingår även att utreda bärighetshöjande åtgärder för Tinnosbanan, som är Norges äldsta elektrifierade järnväg, för att kunna öppna banan för antingen godstrafik eller som musei-

124

järnväg. Den aktuella banan idag är nedlagd och ur kulturmiljösynpunkt skyddad så alla typer av bärighetshöjande åtgärder kommer inte att kunna utföras. Bane NOR är ett statligt företag som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen i Norge. Bane NORs uppdrag är att säkerställa tillgänglig järnvägsinfrastruktur och effektiva och användarvänliga tjänster, inklusive utveckling av nav och godsterminaler.

NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA STIPENDIER UR RIKSBYGGENS JUBILEUMSFOND ”DEN GODA STADEN” Nästa år kommer Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” att dela ut cirka 600 000 kronor fördelat på minst fem stipendiater. Under 2019 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om “Hållbar utveckling i miljonprogrammet”. Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. – Syftet med ”Den Goda Staden” är att stipendierna ska bidra till inspiration och forskning som gör städer och samhällen mer hållbara. Stipendierna bidrar till samhällsnytta och en stor del av våra boendemiljöer byggdes under miljonprogrammet. Därför känns årets tema för stipendierna i “Den goda staden” extra angeläget, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert samt ansvarig för arbetet med ”Den Goda Staden” på Riksbyggen. Fondens namn, “Den Goda Staden”, betecknar en boendemiljö som tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar och samverkar med natur och miljö. Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Från 1991 till 2018 har fonden delat ut cirka 155 stipendier till ett värde av cirka 12 miljoner kronor. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen består av representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden. Högsta belopp som en stipendiat kan få är 200 000 kronor.

Komfortabla läktarstolar från ALFING Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge

www.alfingstolar.se


En av Sveriges äldsta gummileverantörer Gummiduk – Gummilister – Plastlister Packningar – Vibrationsdämpare & Slangar

Kuntze & Co AB

Västbergavägen 19 • 126 30 Hägersten • www.kuntze.se

Nils Malmgren AB KLARVENT®

Brandventilatorer räddar liv!

s i toppen v ö h e b m o s n Röklucka tet !" "Vi har de av hisschak r på lager för storleka d r a d n ta s i "Finns leverans" e d n e å g m o

0371-33590 www.nytec.se 0371-335 90 www.nytec.seinfo@nytec.se info@nytec.se

Skruvgatan 1, 333 3333Smålandsstenar Skruvgatan 1, 333 Smålandsstenar


Nya Projekt

November 2018

126

Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat Gretas glänta, det första kvarteret i Sigtuna stadsängar

DET GODA LIVET I GRETAS GLÄNTA – BOSTÄDER VID STORA TORGET I SIGTUNA STADSÄNGAR Strax utanför Sigtuna växer Sigtuna stadsängar fram, en stadsdel av trivsamma kvarter med en blandning av småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat det första kvarteret i området, Gretas glänta, med cirka 70 lägenheter. Planeringen av Sigtuna stadsängar har präglats av Strategisk Arkitekturs process för visionsstyrd stadsutveckling. Processen innebär ett tydligt visionsarbete där samtliga aktörer i ett tidigt skede enas om en vision för stadsdelen. Efter omfattande dialog mellan markägare och kommunens politiker och tjänstemän, samt medborgarforum har en stark samsyn och en transparent, effektiv planeringsprocess skapats för Sigtuna stadsängar. Strategisk Arkitektur har nu på uppdrag av Bonava gestaltat och projekterat det första kvarteret i området, Gretas glänta. Kvarteret ligger på stadsdelens stora torg i de mest urbana kvarteren och omfattar cirka 70 lägenheter. Ett urbant kvarter med hög variation, boendekvalitet och stark identitet ”Det goda livet” har varit ett centralt begrepp i utformningen av kvarteret där spännande arkitektur, hög boendekvalitet, vacker omgivning och gemensamma mötesplatser är viktiga byggstenar. Strategisk Arkitekturs ambition har varit att skapa ett kvarter med en stark identitet och stor variation och något som de boende kan känna stolthet över. – Förslaget visar en hög arkitektonisk nivå, stor variationsrikedom i färg, materiel och form samt fina lägenhetslösningar, i stort. Ett modernt förslag i tiden med inspiration från Sigtuna gamla

stadskärna, sade kommunen i samband med bygglovet 2016. Den omväxlande arkitekturen är utmärkande för området, där inspiration hämtats från delar av gamla Sigtuna. Gretas glänta skiftar utseende vid varje nytt trapphus. Nya fasadmaterial, såsom tegel, trä och cortén, olika balkonger och spännande fönstersättningar skapar en dynamisk variation. Väl tilltagna fönster, som mäter 210 cm i höjd i varierande sättning, bidrar ytterligare till en spännande arkitektur, ger en fantastisk ljusföring och skapar stora kvaliteter inifrån och ut. Grannskap med liv och rörelse som en naturlig del av vardagen I delar av kvarteret är det offentliga rummet en förlängning av bostaden, så att livet sker på gatan. Det ska kännas som en välkomnade och skön plats med möten mellan människor och aktivitet utan att det blir bullrigt. – Vi har vänt lägenheterna i norr och söder mot gatan, vilket betyder att du kliver rakt in händelsernas centrum direkt från din bostad. Vi har velat utnyttja och tillgängliggöra gatans yta för att skapa ett socialt grannskap med hög gemenskap. Boende i markplan har en uteplats som vetter mot gatan, vilket inbjuder till att njuta av sitt morgonkaffe mitt i folklivet men med en avgränsande zon som skapar lite distans mellan det offentliga och privata, säger Jan Ytterborn, kundansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur. Husen i direkt anslutning till torget har butikslokaler i bottenplan, något som även kan ses i det gamla, intima Sigtuna. Det nya stadsdelstorget erbjuder olika affärsverksamheter, såsom en matbutik med saluhallskänsla, vilket bidrar ytterligare till att liv och rörelse blir en naturlig del av vardagen. Just nu pågår byggnation av bostäderna i Gretas glänta och första inflyttning planeras till våren 2019.


Visst har vi 100 % förnybar el, snabbt bredband, bekväm fjärrvärme, stabilt elnät och solenergi men framför allt är vi en del av något större. Vi har vuxit upp med Piteå, vill bidra till lokaltänksam utveckling och alltid investera för Pitebornas bästa.

P I T E E N E RG I . S E 0911-648 00

Lättelement fixar taket!

36 års erfarenhet av att lägga pussel.

Vi får offshore-, transport-, försvars-, gruv- och nordisk tillverkningsindustri att fungera med innovativa lösningar inom bland annat kommunikation, sensorer, och skräddarsydda datorsystem. Byggda för att fungera i de mest extrama milöer under, på och ovan jord. Läs mer på www.recab.se Här är några av våra samarbetspartners:

lattelement.se

INDUSTRIAL COMMUNICATION

EMBEDDED COMPUTER SYSTEMS

SENSOR & VISION


Nya Projekt

November 2018

Taklägenheten, Brf NEO, Davidshall, Riksbyggen, Malmö

SÄLJSUCCÉ OCH KLART FÖR BYGGSTART I RIKSBYGGENS BRF NEO DAVIDSHALL I MALMÖ På kort tid har Riksbyggen sålt 43 av 122 lägenheter i Brf NEO Davidshall i Malmö, det före detta Polishuset som nu görs om till bostäder. Det innebär att det nu är klartecken att starta bygget och till sommaren 2021 beräknas inflyttningen i ett av Malmös bästa lägen kunna starta. – Intresset för Riksbyggens lägenheter i det gamla Polishuset är stort. Över 700 personer kom till säljstartseventet på Malmö Live för drygt en månad sedan och sammanlagt har över 8 900 personer anmält sitt intresse, säger Ulrika Nyström, regionchef på Bostad Syd. – I Brf NEO Davidshall finns möjligheten att skaffa ett unikt boende i ett av Malmös mest centrala och attraktiva lägen. Samtliga lägenheter som hittills sålts har gått till personer som stått i Riksbyggens förturskö. Nu har vi precis öppnat upp försäljningen även för övriga intressenter, berättar Annika Reis, sälj- och marknadschef på Bostad Syd. En av de 43 lägenheter som hittills sålts är den magnifika taklägenheten på 8:e våningen. Den har ett eget våningsplan med hiss upp i lägenheten och stor terrass i söderläge. I BRF NEO Davidshall finns fler lägenheter utöver det vanliga, till exempel Polismästarens bostad med flera bevarade unika detaljer som platsbyggd bokhylla, öppen spis, fiskbensparkett och med husets

128

Polismästarens bostad, Brf NEO, Davidshall, Riksbyggen, Malmö

enda balkong som vetter rakt mot Davidshallstorg. Det gamla polishusets arkitektur kommer kärleksfullt att bevaras och förnyas samtidigt som tre matchande huskroppar byggs på gården. Sammanlagt blir det 122 nya lägenheter med Riksbyggens höga grundstandard i olika planlösningar och storlekar. Lägenheterna i det gamla polishuset får karaktär av våningar med generösa rum och några bevarade detaljer från förr. För att skapa ett enhetligt kvarter låter Riksbyggen även de nybyggda husen inspireras av dåtiden. De boende kommer att ha tillgång både till gemensamhetslokal samt bil- och cykelpool. Riksbyggen har ett väl utvecklat miljö- och hållbarhetsarbete och bygger för en lång tid framöver. – I dag har vi människor en helt annan syn på hållbarhet än man hade när polishuset byggdes. Under stora delar av artonhundratalet tillhörde hela kvarteret Kockums Mekaniska verkstäder – precis som resten av Davidshall. Därför börjar vi med att rena jorden på innergården innan vi börjar bygga. Det ger förstås en bättre miljö – för dem som flyttar in, för dem som bor i närheten och för kommande generationer, säger Ulrika Nyström. Miljön gynnas också genom att Riksbyggen tillvaratar och återbrukar material inne i det befintliga huset. När de äldre delarna renoveras får byggnaden också en bättre energiklassning. Riksbyggen strävar mot att uppfylla miljömärkning enligt SGBC:s Miljöbyggnad nivå Silver i projektet.


Logistikprodukter i Världsklass

Besök oss i monter B06:13 på ELMIA Lastbil 22-25 augusti 2018 • Utvecklar • Konstruerar • Tillverkar • Reparerar • Lagerhåller utrustning för • Förvaring • Hantering • Transport • Distribution av material och varor +46 (0)8 718 14 00 • www.cowin.se • E-post: info@cowinglobal.se


Nya Projekt

November 2018

KV. VISIONEN PÅ A6 I JÖNKÖPING UTVECKLAS VIDARE I SAMARBETE MED KAPSCH TRAFFICCOM AB I april 2017 brandhärjades en byggnad i Kv. Visionen svårt och sedan dess har ingen verksamhet kunnat bedrivas i fastigheten. Tillsammans med hyresgästen Kapsch TrafficCom AB arbetade Castellum snabbt fram tillfälliga ersättningslokaler för de delar av verksamheten som påverkades. Castellum och Kapsch har från dag ett arbetat tätt tillsammans med målsättningen att verksamheten ska återetablera sig på fastigheten och nu har man enats om en permanent lösning. Denna innebär dels ombyggnation av befintliga ytor, dels nyproduktion av nya ytor. De nyproducerade ytorna, cirka 1 900 kvm, tillskapas genom att en ny våning byggs ovanpå befintlig byggnad. Samtidigt skapas en takterass till Kapsch cirka 170 medarbetare där det kommer att finnas möjlighet att arbeta utomhus med en fantastisk utsikt. I samband med nyproduktionen kommer även solceller att installeras på taket. – Vårt huvudfokus har hela tiden varit att Kapsch ska kunna fortsätta utveckla sin verksamhet i kvarteret Visionen. Sedan tidigare har bolaget även kontorslokaler i grannfastigheten som via en gångbro är sammanlänkad med de brandskadade lokalerna och en testanläggning i kvarteret. Det är också stimulerande att kunna tillföra nya värden i form av ett utomhuskontor. Forskning visar att det har flera positiva effekter på hälsan att arbeta utomhus, säger Thomas Bergström, som är projektutvecklare på Castellum i Jönköping. – Sedan första dagen efter branden så har vi haft en fantastiskt god dialog med Castellum, där vi omedelbart inledde planeringen för en återflytt. Effekterna av branden blev en stor utmaning i att hitta nya och fungerande lokaler för alla vår anställda för att bibehålla arbetsglädje och produktivitet. Vår vision med de nya lokalerna har varit att återskapa den uppskattade miljön vi hade i tidigare lokaler och samtidigt passa på att verksamhetsanpassa ytterligare. Här har vårt samarbete med Castellum varit avgörande! Nu har återuppbyggnaden påbörjats och vi ser fram emot att få flytta in i de nya lokalerna i slutet av 2019, säger Mattias Larsson, vd och CFO på Kapsch TrafficCom AB. – Vi är väldigt nöjda med att ha funnit en bra lösning för kvarterets fortsätta utveckling och att kunna tillgodose Kapsch behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler på A6. För framtida hyresgäster skapas även ytor om cirka 1 000 kvm i projektet. A6-området är i stark utveckling och vi ser goda möjligheter till

130

fler kontorsetableringar inom Kv. Visionen, säger Andreas Georgii, Affärsområdeschef på Castellum i Jönköping. Entreprenaden är påbörjad under Q3 2018 och kommer att färdigställas under Q4 2019.

EFFEKTBEHOVET I SVERIGE KOMMER ATT MINSKA TACK VARE VÄRMEPUMPSTEKNIKEN Ett projekt, som delfinansierats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, har nyligen släppt en studie om Värmepumpars påverkan på effektbalansen idag och i framtiden. Studiens huvudslutsats är att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar. En betydande andel av uppvärmningen av hus i Sverige sker idag med värmepumpar och mycket pekar mot att värmepumparnas andel av värmemarknaden kommer att fortsätta växa. Med en ökande andel värmepumpar inställer sig frågan hur denna utveckling påverkar det framtida effektbehovet för el. För att svara på denna fråga genomfördes i studien, utifrån en inventering av det befintliga värmepumpsbeståndet och möjliga utvecklingsvägar, dels för värmepumpars andel av värmemarknaden, dels för prestandan, en beräkning av effektbehovet av el för uppvärmning (värmepumpar och elvärme) idag och i framtiden. Slutsatsen av studien är att på grund av ökade marknadsandelar, på framförallt elvärmens bekostnad, och prestandaförbättringar för värmepumpar, kommer effektbehovet för uppvärmning att minska med 20-40 procent fram mot 2030. – Vi är mycket glada över detta resultat och att det nu finns belagt att myten om att värmepumpar har en negativ inverkan på effektbalansen är just en myt och inget annat. Vår bransch går väldigt starkt just nu och denna rapport stärker oss i vår övertygelse om att såväl samhälle som klimat står som vinnare på att fler väljer att övergå till att använda värmepumpar, säger Viktor Ölén, Teknisk expert, Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen. Rapporten lyfter dock ett varningens finger. Den visar att under normala förhållanden kommer det finnas tillräckliga produktionsresurser för att täcka eleffekftbehovet under samtliga timmar fram till 2030, men det förutsätter att reservkapacitet för styrbar elproduktion, utökas med bland annat kondenskraft och gasturbiner. Smart styrning av uppvärmning lyfts fram som en av lösningarna på hur eleffektbehovet kan minskas under timmar med hög belastning.


Vi fixar värmen! Vi erbjuder ett brett sortiment av moderna pannor med hög verkningsgrad och kringutrustning som uppfyller både gällande och kommande lagkrav.

Pannor för fuktiga vs. torra träbränslen T!

NYHE

Osby Parca HVTS-G – Fastbränslepanna 1 - 5 MW

Osby Parca PB2 – Fastbränslepanna 0,5 – 4 MW

• • •

• • •

För fuktiga träbränslen, 25-55 % fukthalt (kundanpassat). Levereras med tryckluftsotning som standard. Den integrerade eldningsutrustningen har ett unikt vattenkylt trapproster.

För flis, pellets eller briketter, max 35 % fukthalt. Levereras med hydraulisk automatsotning. Konstruerad för minimala stopp och enkelt handhavande med skräddarsytt styrsystem.

Osby Parca Tel +46 (0)479 177 00 | sales@osbyparca.se | www.osbyparca.se | Box 93, 283 22 Osby, SWEDEN


Nya Projekt

November 2018

INNOVATIVA METODER GJORDE ÖSTRA LÄNKEN TILL ÅRETS BYGGE När projekt Östra länken i Luleå startade var uppdraget att bygga ett nytt VA-system. Senare beslutade kommunen att två parker och en gångväg längs vattnet skulle anläggas, som gjorde projektet betydligt mer omfattande. Kreativiteten hos Norconsults geotekniker sattes på prov, men att deras lösningar skulle ge utmärkelsen Årets Bygge var inget Araz Ismail kunde föreställa sig just då. – Jag är otrolig glad och stolt att Norconsult fick ta emot samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris, säger Araz som är gruppledare och geotekniker på Norconsult. Det är hård konkurrens och därför extra roligt att Östra länken i Luleå fick priset, till stor del på grund av Norconsults innovativa lösningar, fortsätter han. Bakom det prestigefulla priset ligger många provtagningar, labbförsök och hårt arbete. När projektet växte möttes teamet av tuffa utmaningar, bland annat den sulfidjord som låg i projektområdet. Araz och hans kollegor har lång erfarenhet av att arbeta med lera i geoteknikprojekt, men i Luleå stötte de på en jordtyp med helt andra egenskaper. – Sulfidjordar kan orsaka försurning i exempelvis vattendrag i kontakt med luftens syre. Så länge sulfidjorden är under grundvattenytan sker ingen direkt påverkan på miljön, berättar Araz. Jorden är även sättningsbenägen och har dålig bärighet, vilket innebär att den måste förstärkas, fortsätter han. Inom projektet anlades en ledningssträcka på över 3 kilometer. VA-ledningen grundlades på 4-5 meters djup under befintlig markyta, och jorden bestod från 1 till 5 meters djup till stora delar av sulfidjord, varifrån stora schaktmassor grävdes ur. I liknande projekt har schaktmassorna körts till deponi, men för att återanvända jorden användes den istället till breddningen av en gångstig i Skurholmsfjärden och vid anläggningen av en udde med parkområde. Som förstärkningsmetod föreslog Norconsults geotekniker att jorden under utfyllnaden skulle förstärkas med kalkcementpelare – en lösning som i detta fall är bra ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. – Kalkcementpelare är en oprövad metod för förstärkning av sulfidjordar i Norrland. För att säkerställa att metoden skulle fungera genomförde vi en stor studie i projekteringsfasen med laboratorieförsök och en utredning av hur sulfidjorden skulle förstärkas, förklarar Araz. Lösningen gav också en stor ekonomisk besparing med cirka 45 miljoner kronor lägre än beräknad projektkostnad, säger han. Innovativa lösningar kommer dock inte av sig självt menar Araz, som särskilt framhåller samarbetet som en av de viktigaste

132

faktorerna för projektets framgång. – De geotekniska förhållandena i projektet var utmanande. Detta krävde fältteknikerns, labbarbetarens, projektörens, entreprenörens och beställarens kompetens och samverkan – och vårt goda samarbete gjorde det hela möjligt. För mig personligen ger utmärkelsen en kick och en bekräftelse på att det jag och vi gör inom geoteknik på Norconsult är något bra och att vårt hårda arbete lönar sig, avslutar han.

WÄSTBYGG AB CERTIFIERAS ENLIGT NY ARBETSMILJÖSTANDARD Wästbygg AB är som ett av de första byggbolagen i landet certifierade enligt den nya ISO-standarden för arbetsmiljö. Under fem dagar i oktober genomfördes revisionen på fyra kontor och sju byggarbetsplatser hos Wästbygg AB. ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete. En nyhet i ISO 45001 är bland annat ökat fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Under 2018 ersätter ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. Den nya standarden ställer tydliga krav på proaktivt arbetsmiljöarbete, något som Wästbygg AB lever upp till redan idag. En annan skillnad är att den nya standarden följer samma struktur som andra ledningssystemsstandarder från ISO. – Den nya arbetsmiljöstandarden blir ett verktyg som kommer hjälpa oss i vårt arbete att jobba ännu mer förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön i syfte att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, säger Johan Gustafsson som är KMAchef på Wästbygg Gruppen. Certifieringen är också ett bevis på att Wästbyggs arbetsmiljöarbete håller måttet. Det blir ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. – Det känns mycket bra att Wästbygg AB som ett av de första byggbolagen i Sverige uppfyller den nya standarden. Vår ambition är att stärka säkerhetskulturen och öka engagemang och delaktighet när det gäller arbetsmiljö och säkerhet så jag ser väldigt positivt på den nya standarden. Förhoppningen är att den ska bidra till att skapa en ännu bättre arbetsmiljö inte bara hos oss utan även generellt i byggbranschen och i samhället. – Det är glädjande att se att vårt fokus på vårt arbetsmiljöarbete har gett resultat och beviset är tydligt genom denna certifiering, säger Susanne Liljedahl, vd Wästbygg AB. Den nya arbetsmiljöstandarden kommer hjälpa oss att bli ännu bättre med att arbeta än mer systematiskt och bli än mer proaktiva för att Tack för att ni valt att annonsera hos oss. Här kommer ett korrektur på minska olyckor, allvarliga tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar annonsen. Meddela oss ok/ändringar så snart ni kan, dock senast fredag kl. 15.00. på våra arbetsplatser. OBS! Att inte svara på korrektur innebär inte att annonsen avbokas.

KORREKTUR

Datu

201

Kolla så allt stämmer!

Stor

1/6

Pris

Moderna och flexibla hisslösningar 010-150 10 00 • info@scthiss.se • www.scthiss.se

119

Vi önskar alla våra kunder och vänner

www.jkbygg.net

en trevlig sommar! ONSERA I GV-

N

Avbokning Bokad ann senast två aktuellt n biteras me korrektur

T YT

N AN

Korrektur Vi lämnar nonser in annonsbe lera att ko korrektur för tryck.


t

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller


Nya Projekt

November 2018

DIALOGEN I FOKUS NÄR FRAMTIDENS SENIORBOSTÄDER PLANERAS För att ta reda på hur målgruppernas behov ser ut har GoCo på olika sätt arbetat uppsökande mot olika grupper för att på djupet kartlägga hur de vill bo i framtiden. Ett exempel är en fokusgrupp med nio pensionärer boende i Mölndal med omnejd som träffats fyra gånger denna höst i GoCo för att prata framtidens bostäder. Deltagarna i fokusgruppen är där för att de har ett intresse för stadsutveckling och för att de vill vara med och påverka morgondagens seniorbostäder. – Jag och flera i gruppen representerar de “vanliga gräsrötterna”, det vill säga vi företräder oss själva och inte någon pensionärsorganisation, säger Lars Berg som är en av deltagarna. Vi tar med oss vår yrkes- och livserfarenhet och delar med oss av den. En av de viktigaste hörnstenarna i GoCo´s stadsutvecklingsprocess är den samskapande processen. Genom att lyssna och låta alla inblandade parter vara med och tycka till skapar GoCo framtidens Åbro. Goda idéer föds ofta över en kopp kaffe. Vi samlar därför seniorer i en fokusgrupp för att diskutera framtidens bostäder. Gruppen har under fyra träffar diskuterat hur bostäder bör utformas för att skapa trygghet och trivsel, utemiljöer, arkitektur, generationsboende, mobilitet och teknik. – Fokusgruppens sammansättning av seniorer och olika yrkesgrupper är spännande och borgar för en helhet i planeringen, säger Kaj-Åke Larsson. Denna samverkan som möter olika behov resulterar i attraktiv design och smarta lösningar med ett levande och miljövänligt boende med smarta lösningar. Nyckelorden i fokusgruppen är design, miljö, trygghet, service, samverkan, smarta lösningar och en attraktiv miljö för boende och arbete, fortsätter han. TESTBÄDDAR I BOENDEMILJÖ

Deltagarna tillfrågas även om det vore spännande att bo mitt i ett forskningsprojekt och vara del i ett unikt innovationsarbete. Ett förslag som GoCo nu utreder är nämligen möjligheten att bostäderna byggs som så kallade testbäddar. Idén bygger på att företag som arbetar med innovativa tekniska lösningar får en chans att testa och utveckla sina produkter i riktiga boendemiljöer. Lägenheterna skulle i så fall kallas ”innovationslägenheter”, och ge hyresgästerna tillgång till ny välfärdsteknik samtidigt som de blir en del av forskning och utveckling. Hos AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster, välkomnar man satsningen på fokusgrupper för att undersöka behovet hos målgruppen.

Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje

134

– Det är positivt att de som ska bygga och utveckla morgondagens boendemiljöer bjuder in målgruppen till dialog så tidigt i processen för att påverka utvecklingen av nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva ett självständigt och tryggt liv, säger Ulrica Björner, All Age Hub. Även Mölndals Stad, som är en av tolv kommuner i AllAgeHub, är positiva till GoCos samskapandemodell. Gun Aremyr, Seniorbesökare på Vård och Omsorgsförvaltningen i Mölndals stad säger: – Vi har alla fördomar om personer och målgrupper vi inte känner. Att skapa en dialog har öppnat för nya infallsvinklar och jag hoppas att gruppens gemensamma kunskap har bidragit till en genomtänkt design i projektet. Det som ska bli mest spännande blir dock att följa teknikutvecklingen i anslutning till seniorbostäderna. De banar väg för en spännande boendeframtid där generationsgränser sprängs. För Gunilla Arneström, en av deltagarna i fokusgruppen, har det varit spännande att få förmedla personliga tankar om sina framtida behov. Hon tycker att arkitekterna som GoCo anlitat visat på en attraktiv och välkomnande design, och att det är en spännande utmaning med all ny teknik. – Jag önskar bli inbjuden då första byggnaden är klar för inflyttning, det ska bli oerhört spännande att se vilka av våra idéer som har förverkligats, avslutar Gunilla.

UTHYRNINGSSTART FÖR WILLHEMS PROJEKT TOPPÖN I TROLLHÄTTAN Den 16:e november startade uthyrningen av lägenheterna i Willhems hus på Drottninggatan i Trollhättan. Under våren är det dags för inflyttning – i ett centralt boende med promenadavstånd till det mesta och knappt 5 minuter till Högskolan Väst. Totalt är det 26 nya yteffektiva hyreslägenheter som Willhem tillskapar genom att konvertera tidigare lokaler som stått oanvända. Lägenheterna är under produktion och beräknas vara färdigställda i februari/mars 2019. De kommer att vara på 1-2 rok om 21-50 kvadratmeter och lämpar sig utmärkt för studenter. Planerad inflyttning är i april 2019. – Vi på Willhem vill inte bara förvalta lägenheter utan vill också kunna bidra till bostadsbyggandet i Trollhättan, om än i liten skala, säger Rikard Norström, nyproduktionschef. Det finns ett stort behov av bostäder för unga, så det känns väldigt roligt att kunna erbjuda mindre lägenheter med fina kvalitéer och ett attraktivt läge. Uthyrning och förvaltning sköts av Willhem. Från och med idag går lägenheterna att söka via Willhems hemsida, wilhem.se, enligt gällande uthyrningspolicy.

Tel: 08 522 933 00


Vi tillverkar och bygger flerbostadshus med trästomme upp till åtta våningar. Vi söker tomter som är lämpliga för flerbostadshus även centralt på mindre orter där vi kan bygga hyresrätter.

0703-30 89 25 • info@husindustrier.se • www.husindustrier.se

Maskiner för alla jobb

Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer

Webbshop

Dustcontrol SE

Dustcontrol_se


Nya Projekt

November 2018

136

Visionsbild Kungsbäck 2:10

K2A STARTAR PROJEKT I GÄVLE I mars 2017 vann K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus Gävle kommuns markanvisningstävling i Kungsbäck i nära anslutning till Gävle Högskola. Projekt Kungsbäck 2:10 med sammanlagt 420 bostäder kommer att utvecklas i 4 etapper. Nu har byggloven beviljats för etapp 1 och 2 och byggstart påbörjas under fjärde kvartalet 2018. I etapp 1 kommer 145 studentbostäder, ett LSSboende med sex bostäder samt en livsmedelsbutik uppföras. I etapp 2 kommer 60 hyresbostäder att utvecklas. – Det är ett prefabricerat byggande i trä där arkitekturens möjligheter skickligt använts, för av enkla huvudsakligen rektangulära husvolymer med breda gavlar skapa ett intresseväckande be-

byggelseuttryck. De gröna och olika gårdsmiljöerna är väl integrerad med bostadshusen, mellan gårdar och utåt genom inbjudande öppningar, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt i Gävle. Bostäderna kommer att uppföras i två kvarter. Det blir bilfria gröna innegårdar och tillgång till K2A:s elbilspool Bobil. Förutom bostäder kommer även en livsmedelsbutik och ett kafé att uppföras. — Vi är glada för att kunna starta ytterligare ett projekt med smarta och hållbara bostäder i Gävle. Vi är imponerade över Gävle kommuns snabbhet och glada över att vi nu kan starta projektet, säger Johan Knaust, vd, K2A. K2A äger sedan tidigare cirka 300 studentlägenheter i anslutning till högskolan.

PSG

Byggprojekt enligt CM-modell

Vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med arbeten inom putsning, murning, stambyten, måleri, rivning, stensättning och köksrenoveringar. info@rasundabygg.se | www.rasundabygg.se

Vi genomför byggprojekt tillsammans med byggherren www.projektstyrningsgruppen.se


PRECISIONSSTÅL FRÅN MUNKFORS GER PAPPERSMASKINEN SKÄRPA Vi utvecklar specialstål för pappersindustrin

voestalpine Precision Strip är en av världens ledande tillverkare av kallvalsat precisionsbandstål. Med utveckling och produktion under samma tak kan vi forma lösningar optimerade för varje kund. Våra lösningar avseende schaberstål och bestrykningsknivar efterfrågas idag över hela världen. voestalpine Precision Strip AB www.voestalpine.com/precision-strip


Nya Projekt

November 2018

138

BoKlok 1 rok 31 kvm

NU SKA BOKLOK BYGGA FLER LÄGENHETER I VÄNERSBORG På Holmängs Hage i Vänersborg ska BoKlok bygga ytterligare 40 lägenheter, efter succén med första etappen i området. Fokus blir på lägenheter i mindre storlekar, eftersom efterfrågan var störst på dessa i förra omgången. Försäljningen kommer att starta i början av 2019 och beräknad inflyttning i de nya lägenheterna kommer att ske under vintern 2019/2020. Lägenheterna kommer att ha ett, två eller tre rum med en yta på 31, 55 respektive 72 kvm. Alla bostäderna byggs som byggs som bostadsrätter. – Vi är väldigt glada att nu bygga ännu mer i Holmängs Hage. Vi håller just nu på att färdigställa ett annat kvarter här och eftersom efterfrågan var så stor efter de lägenheterna, känns det kul

att nu kunna erbjuda fler kloka hem här i Vänersborg, säger Karin Svensson, projektledare på BoKlok. Bostäderna kommer att fördelas genom offentlig turordningsdragning, vilket innebär att en turordningslista kommer att upprättas vid försäljningsstarten och kunder får välja den bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats. Det nya kvarteret, BoKlok Orangeriet, kommer att byggas på Holmängs Hage, en ny stadsdel som byggs på Holmängen i utkanten av Vänersborg. Staden är endast ett stenkast bort samtidigt som naturen och vattnet är runt knuten med Göta Älv, Ekopark Halle-Hunneberg och Kyrkängens koloniområde. Här finns också mataffär, skola och kommunikationer på gångavstånd. Till Trollhättan tar det 20 minuter med bil och Göteborg nås på en timme.

PREFAB BYGGELEMENT • Kortare byggtid • Kostnadseffektivt • Snabbare under tak • Montagehjälp • Kvalitetssäkrat • Inga fuktproblem

Kontakta oss 0534-19960 • sjb-bygg.se

LULEÅ PITEÅ UMEÅ STOCKHOLM


Pallappen har lanserats CPL-gruppen är en rikstäckande branschorganisation, som tack vare ett brett nätverk av lokalt förankrade medlemsföretag kan erbjuda det mesta som rör last- och pallemballage. Företagets nyhet Pallappen är dessutom ett praktiskt verktyg för dem som vill köpa och sälja lastpallar och förutspås bli en riktig succé, eftersom den passar både små och stora företagskunder. Företaget CPL-Gruppen grundades år 1999 av fem medlemmar från fem separata företag inom pall- och emballagebranschen, med syftet att tillsammans täcka hela Sverige. Idag finns de representerade på fjorton platser runt om i landet, något som bidrar till snabb och effektiv service, oavsett var kunden befinner sig. Pallhantering innebär ofta stora utgifter för en butik, eftersom man utöver själva godset måste betala ungefär åttio kronor för pallen. Ofta har inte heller butiken någon organiserad strategi för vad man gör med pallen efter leverans, vilket många gånger bidrar till att de hamnar på soptippen. Men genom att anlita CPL-Gruppen slipper man bekymmer med inköp, sälj och hantering och kan istället fokusera på andra, viktigare saker. Dessutom tillverkar de lastpallar enligt kundens behov och önskemål, de repa-

rerar och sorterar, liksom hyr ut olika typer av lastpallar och emballage. CPL-Gruppen riktar sig bland annat mot större kedjor såsom ÖB, Granngården och K-rauta, samt Postnord som de sköter samtlig logistik och pallverksamhet åt. För att göra det ännu enklare för kunden tog CPL-Gruppen nyligen fram den så kallade Pallappen tillsammans med butikskedjan Granngården. Den består av en plattform anpassad för både datorn och telefonen, där kunden snabbt och Luleå lätt kan göra sin beställning som därefter slussas vidare till aktuellt Skellefteå CPL-hus och lokal butik, innan det Umeå är dags för leverans.

Köp och sälj lastpallar - enkelt och smidigt!

Under Scanpackmässan på Svenska mässan i Göteborg den 23 till 26 oktober finns det möjlighet att träffa representanter för CPL-Gruppen.

Gävle

Karlstad Trollhättan

Stockholm Örebro Linköping

Göteborg Kvillsfors Växjö

Roma kloster

Tjäna pengar på pall du inte behöver eller köp pall, nya eller begagnade, som levereras dit du önskar. Alltid med full koll på dina köp och transaktioner. Ladda ner appen idag!

Malmö

CPLgruppen tillverkar, köper, säljer, reparerar, sorterar, lagrar, och återvinner lastoch pallemballage i hela Sverige.

Sveriges största branschorganisation för last- och pallemballage.

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET NYH

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


Nya Projekt

November 2018

140

Ammarfjället. Bild: Amneby Forslund Arkitekter AB

FORSEN PROJEKTLEDER NYA HYRESBOSTÄDER FÖR HSB STOCKHOLM Bergigt, ont om lagringsutrymme och med de boende på armlängds avstånd. När HSB Stockholm för första gången bygger hyreslägenheter i egen regi är logistiken den stora utmaningen. Forsen ansvarar för projekt- och byggledning av de två fastigheterna hela vägen fram till inflyttning om ett drygt år. HSB Stockholm äger sedan tidigare en fastighet med två hus i Traneberg, norr om Stockholms innerstad. I anslutning till dessa har nu Forsen fått i uppdrag att projektleda byggandet av två hyresfastigheter om totalt 37 lägenheter. Arbetet sker på delad entreprenad (CM) – något som gör det lättare att hålla tid- och budgetramar. Fastigheterna ligger nära de befintliga husen och dessutom på ett berg, vilket kräver en hel del sprängningar. – Säkerheten har högsta prioritet – berget ligger bland annat nära den nuvarande gångvägen. Vi måste också vara försiktiga så att det inte uppstår sprickor när vi spränger, säger Ulrika Leback, projektledare på Forsen. Ammarfjället, som kvarteret heter, är ett av Stockholms många förtätningsprojekt. Det finns få ytor för lagring och det har varit en utmaning att hitta en bra plats för kranen. – De två husen ligger på var sin sida om de befintliga fastigheterna så vi har två separat inhägnade områden som får gemensamma leveranser. Samtidigt vill vi inkräkta så lite som möjligt hos de som bor där idag. Så det är utmanande på flera plan att få

allt att fungera optimalt, säger Ulrika Leback. – Vi har jobbat mycket med detaljerna runt området för att det ska smälta in bra. Och det känns tryggt att anlita Forsen eftersom vi har haft bra samarbeten tidigare, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm. Mark- och grundläggning påbörjas i slutet av 2018. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in runt årsskiftet 2019/2020. De två hyresfastigheterna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

+46 321-53 30 00 www.svedbergs.se


RAMAB – rörentreprenad värmeväxlare och tryckkärl

Med 30 års erfarenhet av produktion och installation för energioch industrianläggningar över hela norden.

044-699 50 www.ramab.se

Styrd Borrning

®

Osynlig när du så önskar Prestanda när du behöver det

Powermatic, dold dörrstängare, erbjuder exceptionell prestanda såväl som en mängd andra fördelar som vanliga dörrstängare inte kan matcha. • Överlägsen design • Perfekta för kulturbyggnader • Minskad risk för vandalism • Lämplig i installationer med stora hygienkrav • Överensstämmer med relevanta brandnormer för 30 och 60 minuter branddörrar • Klarar kraven för tillgänglighet • Perfekt för hotell, hälsovård, utbildning, vårdhem, skyddat boende, kommersiella och många andra fastigheter • Finns som standard och Free Swing för brandlarmsanläggningar

www.concealeddoorclosers.com www.luakonsult.se lars@luakonsult.se Tel 0705211306

Burstning/ledningsförnyelse

Frågor om våra metoder ring Björn Lithman 070-631 09 80 www.bctab.se

info@bctab.se


Nya Projekt

November 2018

FLER TRYGGHETSBOENDEN HOS FAMILJEBOSTÄDER I början på november firades med gofika och levande musik på Virvelvindsgatan på Hisingen, där Familjebostäder har haft igång trygghetsboende i ett år. Näst på tur för nya trygghetsboenden är Bergsjön, Tynnered och Eriksbo. Det handlar om att bo kvar i sin vanliga lägenhet men ha tillgång till smarta lösningar för att förbättra tryggheten och bekvämligheten. Dessutom finns tillgång till en trevlig gemensamhetslokal för att kunna träffas och umgås. Lägenheterna görs mer tillgängliga och anpassas med exempelvis elektroniskt dörröga, spisvakt och stödhandtag. I botten på huset eller i närområdet finns en gemensamhetslokal där det arrangeras aktiviteter av en trygghetsvärd, så som jympa med efterföljande sopplunch, musikcafé med livemusik, spontan fika och goda samtal grannar emellan. – Jag är hur nöjd som helst! Lokalen är ljus och fin. De som jobbar här är jättetrevliga och snart ska vi börja med filmvisning – det ser jag fram emot! säger Mona Bellini, som bott i huset på Virvelvindsgatan i 61 år, som för ett år sedan blev ett trygghetsboende. För att få bo i en trygghetslägenhet ska man ha fyllt 70 år. Förutom att lägenheten utrustas med smarta lösningar ska området runt huset vara lättillgängligt, med bänkar och bra belysning. Dessutom ska huset ha en bekväm hiss och entrédörrar ska kunna öppnas med automatiska dörröppnare. Lägenheterna söks via Boplats. – Det är populärt med trygghetsboende och vi försöker hitta nya områden över hela staden där vi kan erbjuda den här boendeformen, säger Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder. – Vi har sedan tidigare trygghetsboenden i Kortedala, Högsbo och på Hisingen. Näst i tur står Siriusgatan i Bergsjön, Grevegården i Tynnered och Eriksbo. Navet är samvaron i gemensamhetslokalen. Aktiviteterna ser lite olika ut i de olika stadsdelarna. De som bor i trygghetsboendet är med och bestämmer program och önskar aktiviteter som sedan förverkligas och leds av trygghetsvärden. Jympa och musikcaféerna med livemusik har varit mest uppskattat hittills. FAKTA TRYGGHETSBOENDE

I ett trygghetsboende bor man i sin vanliga lägenhet men har tillgång till smarta lösningar för att förbättra tryggheten och bekvämligheten i lägenheten. Lägenheterna görs mer tillgängliga och anpassas med exempelvis elektroniskt dörröga, spisvakt och stödhandtag. I botten på huset finns en gemensamhetslokal där det arrangeras aktiviteter. • För att bo i en trygghetsanpassad lägenhet ska man ha fyllt 70 år.

ATT BYGGA UT VINDKRAFT ÖVER HELA SVERIGE ÄR EN UTMANING.

Med Swerock blir det lite enklare! Vill du veta mer? swerock.se mobilbetong@swerock.se · 090 -14 93 53

142

• Lägenheterna utrustas med bland annat spisvakt, tittöga, duschplats och stödhandtag. • Området kring huset ska vara lättillgängligt och anpassat med exempelvis svaga lutningar, parkbänkar och bra belysning på kvällen. • Bekväm hiss med stödhandtag, sittmöjlighet och telefon. • Entré med en bänk och automatiska dörröppnare för tunga dörrar. • En lokal för gemensamma måltider, aktiviteter och samvaro, som skapas tillsammans med de boende. • Personal på plats under vissa tider för att hjälpa till med olika aktiviteter och bidra med sällskap. • Planlösning som gör det möjligt att bo kvar även om man skulle få en funktionsnedsättning, exempelvis har trösklar tagits bort.

NYTT VERKTYG HJÄLPER FASTIGHETSÄGARE ATT STÄRKA HÅLLBARHETSARBETET Arbetet med hållbarhet inom fastighetsbestånd är ofta komplext och kostsamt. Därför lanserar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang en tjänst som hjälper fastighetsägare att på ett smart sätt prioritera och utveckla hållbarhetsarbetet inom fastighetsbeståndet. Med verktyget Hållbar Fastighet blir det lättare för fastighetsägare att förstå hur tillgänglig teknik och expertis kan nyttjas i hållbarhetsarbetet. På ett överskådligt sätt identifierar verktyget möjliga åtgärder utifrån uppskattad investering och bedömd hållbarhetseffekt. Dessutom bedöms det nuvarande arbetet utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Tillsammans med PEs experter inom hållbarhet diskuteras möjligheter för att ytterligare stärka hållbarheten inom fastighetsbeståndet. Verktyget bygger på två parallella genomlysningar: en kopplad till organisatoriska förutsättningar för hållbarhetsarbetet och en med faktiska hållbarhetsåtgärder inom fastighetsbeståndet. Verktyget kartlägger nuläge och åtgärdsförslag som visualiseras i en rapport som PEs hållbarhetsspecialister presenterar och diskuterar tillsammans med fastighetsägaren. Målet är att det ska gå snabbt och smidigt att få en bra förståelse av nuläget. Hela processen tar cirka en månad från start till mål. Verktyget är utvecklat av PEs experter som har lång erfarenhet av bland annat hållbarhetscertifieringar, strategisk rådgivning inom hållbarhet, materialgranskning, energiberäkningar, ekosystemtjänstanalyser, framtagande av hållbarhetsredovisningar samt implementering av miljöledningssystem, under ledning av Pia Stoll Dr. Industriell Ekologi.

Bygg-, Plåt- & Tätskiktskonsult Projekteringsledning, Projektledning, Besiktning, Byggkontroll, Byggkalkyler, Byggledning, PMS: reflex Kontrollansvar enligt PBL samt certifierad Taksäkerhet. Epcon KPA Konsult AB Fersens väg 18, 211 42 Malmö • Tel. 040-30 18 80 • www.epconkonsult.se


ENTREPRENAD AB www.niwa.se

Kundanpassade Solving Movers ”För kunder som kräver mer än standard hanteringslösningar.”

• för en enkel, säker och effektiv hantering av laster genom hela tillverkningsprocessen • för hantering av olika typer av laster från några hundra kilogram upp till flera hundra ton Ta kontakt för mera info!

Solving Sweden AB · Energigatan 3A · 72137 Västerås · tel 021 81 10 95 · sales@solving.com · www.solving.com


Nya Projekt

November 2018

EN OMBYGGNAD SOM KRÄVDE FINGERTOPPSKÄNSLA Rådhuset i Varberg stod klart 1865 och är med sitt gula tegel ett välbekant inslag i stadsbilden. Varsamma händer och ett kreativt sinne krävdes vid ombyggnaden. – Jag kan tänka mig att Skanska anlitade oss för ventilationsarbetena eftersom vi jobbat med en annan känd byggnad med stort kulturellt värde i Varberg, nämligen Varbergs fästning, berättar Michael Nilsson, avdelningschef för Ventilation & Service på Falkenbergs Rör som är den Comfort-medlem som anlitades för jobbet. – Dessutom var det partnering som samarbetsform, och det är ju inte alla som fixar det. Arbetet med ventilationen för rådhuset startade 2015 och har inneburit 1700 timmars jobb fördelade på två montörer. Slutresultatet, det ”nya” rådhuset, kommer att inhysa en restaurang på bottenvåningen, kontorsrum på första planet och kontorslandskap på det översta. – Vi fick göra en mängd anpassningar och hitta nya lösningar mot dem vi är vana vid. Fläktrummet är ett bra exempel. Vanligtvis bygger man ett fläktrum på bredden, men här gick inte det på grund av kulturskyddet. Det ledde till att fläktrummets golvyta bara är 26 kvadratmeter och av dem tar installationerna upp drygt 21 kvadratmeter. Man kan lugnt säga att vi har utnyttjat höjden för att få in all teknik, avslutar Michael Nilsson.

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL SPOLAR PAPPRET Stockholm Vatten och Avfall går från pappersarkiv till databas och digitaliserar sitt konstruktions- och anläggningshanteringssystem. Lösningen är Siemens system Comos, som dokumenterar hur system för reningsverk är uppbyggda och sedan används för att styra dem. Förra året vann Siemens upphandlingen av ett nytt konstruktions- och anläggningshanteringssystem, för att digitalisera Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet inom avloppsrening. Efter ett års implementering sätts nu Siemens system Comos i full drift. Kontraktet är värt omkring 11 miljoner kronor. – Comos är ett kompetent, kraftfullt och användarvänligt system. Med den här lösningen får vi en öppen, flexibel och framtidssäker plattform som vi kan basera vårt långsiktiga digitaliseringsarbete på, säger Peter Jansson, projektansvarig på Stockholm Vatten och Avfall. Comos bidrar till bättre dokumentation och kontroll – från att systemet för en anläggning byggs upp och genom hela dess livslängd. – Vår lösning gör det enkelt och logiskt att strukturera och han-

Med rätt känsla för

markarbeten Schaktning • Sprängning • Markarbeten • Grunder Betongarbeten • Grundförstärkning • Asfaltering Stommontage • Materialtransporter

070 777 43 17 info@stockholmsmarkkonsult.se www.stockholmsmarkkonsult.se

144

tera data och bidrar därmed till en betydligt effektivare verksamhet. Med hjälp av Comos får Stockholm Vatten och Avfall ökad kontroll och bättre dokumentation kring processerna, säger Göran Persson, divisionschef för Digital Factory/Process Industries and Drives på Siemens. Digitaliseringen är framdrivet av Stockholm Vatten och Avfalls projekt Stockholms framtida avloppsrening, SFA. – Vi behövde säkerställa informationsleveransen och anläggningsinformationen. Det måste vara struktur, ordning och reda om man vill ha bra underlag, i synnerhet inför framtida ombyggnationer. Det innebär att vi måste ha kontroll över vår egen anläggningsinformation, säger Peter Jansson. 2014 beslutades att Stockholm Vatten och Avfalls reningsverk i Bromma ska läggas ned. I stället ska reningsverket i Henriksdal byggas ut och även ta hand om avloppsvattnet från västra Stockholm. För att leda avloppsvattnet ska en 14 kilometer lång tunnel sprängas från Bromma till Sickla. Samtidigt införs ny reningsteknik i Henriksdal. Cirka 80 procent av Henriksdals befintliga anläggning ska ersättas med ny teknik. Det genererar stora volymer handlingar och information som ska dokumenteras.

FÖRSTA SPADTAG OCH BYGGSTART OM-&UTBYGGNAD KLÖVSJÖ SKOLA Den 12:e november togs det första spadtaget för om- & utbyggnad av Klövsjö skola. Bergs Hyreshus ABs styrelseordförande Kent Rosenqvist var med och grävde. Det är en efterlängtad om- och utbyggnad som ska avhjälpa trångboddheten för främst förskolan. Bygget beräknas vara klart till juni månad med undantag för utemiljön som planeras färdigställas under sommaren 2019. Det har varit en händelserik dag för Bergs Hyreshus AB. På förmiddagen skrevs kontrakt med Trångsviken Bygg AB som tilldelats jobbet att bygga om- och ut Klövsjö skola. Och direkt på eftermiddagen togs det första spadtaget samtidigt som grävmaskinen skred till verket. Om- utbyggnaden av Klövsjö skola är en del av satsningen som nu sker på Klövsjö skola. Tidigare har näridrottsplatsen blivit klar, vilket är frukten av Klövsjö IFs satsning och engagemang. Nu sker om- och utbyggnaden och tanken är också att utsidan på hela skolan ska få en nymålad fasad lagom tills dess att bygget är klart. Framöver planeras också skolan att bli helt fosilfri i sin uppvärmning. I dag används en oljepanna som extra resurs vid kalla vinterdagar men målsättningen är att under 2019 ersätta den med andra alternativ.


Nu är vi en del av Norconsult - samhällsbyggaren med helhetssyn

Arkitekthuset Monarken införlivas nu i Norconsults organisation. Företaget utökar med en stark arkitekt- och byggorganisation i norra Sverige. Norconsult har nu cirka 170 medarbetare inom arkitektur, inredning, byggkonstruktion, landskap och stadsplanering i Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta Magnus Kieri magnus.kieri@norconsult.com 010-141 87 34

Läs mer om oss på www.norconsult.se


Nya Projekt

November 2018

146

Johan Vennerström, fastighetschef/etableringschef, Thomas Brattlöw fastighetsdirektör och Mattias Tas, byggprojektledare på Lidl Sverige.

LIDL FÖRSTA PILOT FÖR NOLLCO2 – NY VÄRLDSUNIK CERTIFIERING AV OFELIA GRAAH HAGELBÄCK

Lidl ligger i framkant och driver den gröna utvecklingen av hållbara handelsfastigheter. Målet är att behålla den marknadsledande positionen och hela tiden fortsätta att utmana sig själva. Nu tar man nästa steg då den kommande butiken på Gotland blir pilot för den nya certifieringen NollCO2. Inom Lidl har det sedan länge funnits ett stort fokus på hållbarhetsfrågor. Bland annat har man ingått i projektgruppen och tillsammans med branschen tagit fram gemensam definition och certifiering för klimatsmarta byggnader. Ett projekt som leds av Sweden Green Building Council. Kraven för den nya certifieringen NollCO2 är bland de tuffaste i världen och omfattar både materialtillverkare och byggentreprenörer. Den inkluderar även att sätta gränsvärden för utsläppsmängder från så väl produktfas, byggkonstruktionsfas samt drift. Målet med den nya certifieringen är ett netto-noll-utsläpp under byggnadens livscykel kompenserad

över tid med olika klimatåtgärder. – Vi är vana att ställa höga krav på oss själva men ökar nu även kraven på våra leverantörer att dem också ska minska sina utsläpp. Det känns bra att vara med och driva en positiv utveckling. NollCO2 är ett spännande och roligt projekt där alla inblandade blir pionjärer. Här finns fantastiska innovativa möjligheter säger Thomas Brattlöw Fastighetsdirektör på Lidl. ETT NATURLIGT STEG I UTVECKLINGEN

Han understryker att klimatneutrala byggnader är ett nödvändigt steg för att Sverige ska nå sina klimatmål. Förstudien för projektet är i sin slutfas och sedan väntar projektering där upphandlingar med specifika krav ingår, innan man kan skrida till verket och påbörja själva byggprocessen. Invigningen av den nya butiken på Gotland som är först ut beräknas stå klar till våren 2020. På Lidl är man inte rädd för att pressa gränserna och utmana sig själva utan ser det snarast som en positiv utmaning.


Nya Projekt

November 2018

147

– Vi är och vill även fortsättningsvisa vara marknadsledande. Lidl är i en intensiv expansionsfas och det känns naturligt och självklart att ta steget mot än mer miljösmarta matvarubutiker. Det är viktigt för miljön och för oss som företag, fortsätter Thomas Brattlöw. NATURLIG GRÖN VÄG FÖR NYA KONCEPTBUTIKER

Sedan Lidl etablerades i Sverige för 15 år sedan har man öppnat 176 butiker runt om i Sverige. Ytterligare tre nya butiker är planerade innan årets slut. Målet i dagsläget är att sammanlagt öppna 300 butiker i landet. Med starkt engagemang och stor drivkraft har man även projekterat fram ett grundkoncept och certifierat tre byggnader i Kungsängen, Växjö och Upplands-Bro samtidigt enligt Breeam Outstanding. Bygget av de nya butikerna som är identiska påbörjades under hösten 2016 och stod klara drygt ett år senare. Butikerna är ljusa, rymliga och välkomnande, vilket förstärks av stora glaspartier ut mot parkeringsplatsen. Invändigt ger limträbalkar ytterligare karaktär åt den stilrena inredningen. Arbetet med de nya konceptbutikerna har varit omfattande och är en viktig milstolpe på den gröna väg som man på Lidl slagit in på. – Det har stärkt vår position på marknaden och gett oss stort självförtroende internt. Vi är stolta över det vi åstadkommit. För tre år sedan var Breeam nytt för oss. Nu har vi klarat av att certifiera enligt högsta nivån Breeam Outstanding och är beredda att ta nästa steg. Vi jobbar ständigt för att vårt butikskoncept ska möta morgondagens kravställningar och för att minska vår klimatpåverkan, säger säger, Mattias Tas, byggprojektledare på Lidl Sverige. HÅRDA KRAV ATT UPPFYLLA

Listan över krav som ska uppfyllas för att klara av Breeams certifieringar är lång och inte helt okomplicerad. Utmaningarna har varit många men inte oövervinnerliga. Det nya butikskonceptet urskiljer sig i allt från olika miljöaspekter och utformning till logistik. Det har bland annat funnits krav på solceller, laddstolpar för elcyklar och laddstationer med kraftfulla laddare för elbilar. Kraven gäller även omgivningen och varje projekt är ålagt att utöka befintlig artrikedom. För att understödja artrikedomen har man därför byggt fågelholkar samt satsat på ett heltäckande sedumtak med örter. Solceller finns på hela den disponibla takytan och belysningen är uteslutande LED i hela butikskonceptet. Projektet igenom har man arbetat med robusta material. Överskottsvärme återvinns och butikerna är också självförsörjande på värme. – Certifieringen kräver spårbarhet i alla material ner på detaljnivå. Vi har även använt oss av återvunnet material i projekten, säger Thomas Brattlöw. – Vi är ett självständigt bolag, fattar våra egna beslut och brinner för de här frågorna som vi prioriterar. Certifieringen NollCO2 känns som ett naturligt nästa steg på vägen, avslutar Mattias Tas.


Nya Projekt

November 2018

SÄLJSTART FÖR OBOS-PROJEKT I NORRA ORMESTA OBOS bygger 9 exklusiva hus på populärt område utanför Örebro. OBOS har vunnit en markanvisningstävling för att bygga bostäder i Norra Ormesta, cirka 3,5 kilometer från Örebro centrum. Området ligger naturskönt, bara 500 meter från Hjälmaren och nära naturreservatet Oset. – Det är verkligen ett attraktivt område, för den som vill ha nära till natur och friluftsliv och samtidigt kunna ta cykeln eller en promenad in till centrum, säger projektutvecklare Henrik Wirén. De 9 hus som OBOS planerar att säljstarta i slutet av november är på 140 kvm och får en exklusiv framtoning både interiört och exteriört. – Vi har tagit hjälp av välrenommerade arkitektbyrån Krook & Tjäder för att skapa hus som vi tror kommer att uppskattas, kanske framför allt av barnfamiljen, säger Henrik. Invändigt har husen öppen planlösning i entréplan, stora glasfönster mot trädgården, stort föräldrasovrum med dressing room och öppet mellan bjälklagen för fri sikt upp till övervåningen. – Vi har frågat oss själva vad som står högt på kundernas önskelista, säger Henrik. Dessa hus har en hög grundstandard och finplanerade tomter, vilket betyder att allt är klart när man flyttar in – något som är ovanligt för äganderätter, där du ofta får planera trädgården själv. OBOS har också lagt stor vikt vid planeringen av kvarteret där husen växer fram. – Eftersom vi bygger nio hus här så hoppas vi verkligen på en genuint trivsam grann- och kvarterskänsla, säger Henrik. Det gör vi genom att skapa en mittpunkt i kvarteret med orangeri, pergola, vedeldad ugn, grönska och små smitvägar som slingrar sig genom området.

148

Norra Ormesta är ett område där flera aktörer har valt att bygga i framtiden, och det planeras dessutom för en helt ny förskola i närområdet. Kommunen släpper också villatomter, som man alltså får åtkomst till genom den kommunala tomtkön. – Men det vi vet är att den kön är lång, säger Henrik. Med våra OBOS-hus kan vi erbjuda nyckelfärdiga hus med finplanerade tomter i ett riktigt attraktivt område. Projektet går under namnet Kv Los Angeles och har en beräknad inflyttning i vår/sommar 2020.


Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! Köp en begagnad Huddig 1260 innan 31/12-18 så dubblar vi garantin till 12 MÅNADER*.

Hos oss gör du ett

TRYGGT!

Hos oss handlar du TRYGGT KÖP!

S

FFARE GARA TA

I NT

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

SE

D

BE SIK

TA

D

R

VA

*Erbjudandet gäller t o m 2018-12-31 på begagnad Huddig 1260.

www.staffare.se HUDIKSVALL

LULEÅ

SKELLEFTEÅ

TIMRÅ

BOLLNÄS

STORVIK

UPPSALA

VÄSTERÅS

STOCKHOLM


Nya Projekt

November 2018

150

Bild: Geely/Arkitektbyrån Design

ASSEMBLIN INSTALLERAR MULTIDISCIPLINÄRT ÅT VOLVOS ÄGARE Assemblin bidrar med installationer för värme, sanitet, kyla, sprinkler och automation i Volvos ägare Geelys nya kontorsbyggnad i innovationshubben Lindholmen i Göteborg. Geely har stora planer för sitt Innovation Centre på Lindholmen. Här kommer besökaren möta en oväntad kombination av restauranger, hotell, kaféer och butiker, förutom kontor och lokaler för konferenser och evenemang. Nu påbörjas den första etappen i det gigantiska projektet där Assemblin bidrar med installationer för värme, sanitet, kyla, sprinkler och automation i en kontorsbyggnad i åtta plan samt garage. Beställare är BRA Bygg. – Att vi valt Assemblin som samarbetspartner beror främst på bra referenser och att vi har fått ett gott intryck av deras medarbetare. Assemblin lämnade även det mest fördelaktiga anbudet, säger Daniel Bille, projektledare vid BRA Bygg.

Uppfyller krav för automationsuppdrag Jonathan Wik, tekniker vid Assemblin El som levererar automationslösningen, berättar att produktionsfasen i form av PLCprogrammering påbörjas i vinter. – Sedan följer utveckling och design av SCADA, som sker under våren 2019. När BRA Bygg valde oss som samarbetspartner var kravet att de tekniska systemen skulle möjliggöra flexibilitet och utbyggnadsmöjlighet, vilket Assemblin kan erbjuda.

BETYDELSEFULL ETABLERING I GÖTEBORG

Projektet blir en utmaning, där Assemblin får möjlighet att visa vad man går för, konstaterar filialchef Patrik Hellgård vid Assemblin VS i Göteborg. – Vi ser fram emot ett spännande projekt där vi får vara en del av Geelys etablering, som är så betydelsefull för Göteborg. Genom projektet bygger vi vidare på vår relation med BRA Bygg, som vi ser som en mycket viktig affärspartner.

.

Leverantör av stommar, komponenter och  konstruktion till projekt.  www.gbkab.se    

Tel:0380‐70199


Karlatornet, en konstruktiv utmaning! VBK är en oberoende byggkonsult med kompetens inom byggprojektering, projektadministration och underhåll. Just nu projekterar vi Nordens högsta hus. Välkommen till VBK du också!

Läs mer om oss och våra projekt på www.vbk.se

Parkettpartner AB levererar och monterar tysk kvalitetsparkett till projektet Gulsparven. Parkettpartner AB är golventreprenörer som utför större golventreprenader runt om i södra och mellersta Sverige. Vi arbetar med tyska HARO. En stark leverantör som är ledande i Europa inom parkett-, laminat- och designgolv.

Tfn: 0500-41 11 20 E-post: info@parkettpartner.se Hemsida: www.parkettpartner.se

HÅRD UTSIDA, HEMTREVLIG INSIDA

aUNIK KONSTRUKTION aUNDERHÅLLSFRITT

WWW.WESTCOASTWINDOWS.SE


Nya Projekt

November 2018

152

SpaceM2 Bornsteinlyckefors Chalmers

EXPERIMENTBOENDE FÖR STUDENTER I NY TRÄHYBRID PÅ CHALMERS Göteborgsarkitekterna Bornstein Lyckefors har i samarbete med hustillverkaren Space M2 skapat nya lägenheter åt Chalmers Studentbostäder på Gibraltargatan i Göteborg. Gibraltar Guesthouse är en trähybridbyggnad som kombinerar olika träbyggnadstekniker. Industriellt tillverkade trävolymelement kombineras med en stomme av limträ och fasader utformade som tredimensionella facetter. – Vinsterna med att kombinera olika träbyggnadstekniker är flera, säger Johan Olsson, ansvarig arkitekt på Bornstein Lyckefors. Bygget blir effektivt eftersom mycket av det sker på fabrik och resurser frigörs därmed till att skapa arkitektur med ambitioner. Trä är dessutom återvinningsbart och det mest hållbara byggnadsmaterialet vi har i dagens byggande, menar Johan. – En viktig del i det nya boendet är den mötesplats som studenterna delar på, ett gemensamt helt uppglasat utrymme i sex våningar där de kan hänga, tvätta sina kläder, plugga och förfesta. Vi kallar det för den ”sociala hyllan” och är ett viktigt komplement till de effektivt planerade studentbostäderna, menar Viktor Stansvik,

handläggande arkitekt på Bornstein Lyckefors. – Vi ville bort från standardvalen med vita väggar och tak. Det möjliggjordes genom den kontrollerade produktionstekniken. Lägenheterna har utformats med omsorg, där köken är specialritade och färgskalan på såväl kök och förvaringsmöbler samt golv, väggar och tak går i olika varmgråa nyanser, fortsätter Viktor. Space M2 har sedan 2014 byggt industriellt tillverkade flerbostadshus som kombinerar hantverkskunskap inom trä med tidseffektiv produktionsteknik. Genom att bryta ner kostnaderna för tillverkningen och undvika att arbeta med flera underentreprenörer, skapas ett ekonomiskt utrymme att satsa på arkitekturen. – Vi har haft ett väldigt fint samarbete med beställaren Chalmers Studentbostäder och Bornstein Lyckefors. Tillsammans har vi arbetat utifrån förutsättningarna för industriellt byggande med målsättningen att skapa en ekologiskt hållbar, kostnadseffektiv arkitektur med höga ambitioner, menar Christian Olsson, projektansvarig på Space M2. Projektet, som genomförs av Chalmers Studentbostäder, kommer att innebära 100 nya bostäder i 6 våningar. Inflyttning är planerad hösten 2019.


Kommersiella fastigheter

Hager. Ett lönsamt partnerskap. Hager är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. För installation inom kommersiella fastigheter sträcker sig utbudet från energifördelning och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att finna kreativa lösningar för att skapa enkelhet och användarvänlighet inom morgondagens kommersiella fastigheter. hager.se


Nya Projekt

November 2018

NOWASTE LOGISTICS ETABLERAR NORDENS MODERNASTE LAGER FÖR OMNICHANNEL Hög automationsgrad, placeras i Helsingborg. Nowaste Logistics ingår avtal om att bygga ett nytt högautomatiserat lager för såväl butiksplock som e-handel. Lagret, som kommer uppföras i Helsingborg, blir drygt 11 000 m2 stort i ursprungligt uppförande och kommer bestå av en höglagerdel, ett större entresolplan samt en konventionell del för lagring av och plock från pall. Nowaste ingår avtal med Catena för fastigheten som skall stå klar hösten 2019. I den 20 meter höga höglagerdelen kommer en större skyttellösning inhysas som levereras av Knapp AB. Knapp har även fått uppdraget att leverera plockstationer, varumottagning och paketsortering. Lagret skall tas i drift vid månadsskiftet oktober/november 2019. – Denna lösning blir den absolut mest effektiva logistikanläggningen i Norden för omnichannel och ren e-handel. Det vill säga att vi fullt ut kommer, för uppdragsgivare med både fysiskt butiksnät och e-handel, hantera både e-handelns och butiksvolymerna helt integrerat med varandra. Detta gör att stordriftsfördelarna kommer väl till sin rätt för bägge segmenten, berättar Christian Hallberg. Nowaste stärker därmed sin position som ett av de ledande logistikföretagen inom tredjepartslogistik och tror att denna lösning kommer vara attraktiv för många olika uppdragsgivare. Valet av samarbetspartners för automationen och fastigheten baseras kompetens och flexibilitet; – Vi vill ha den bästa lösningen. Det som vi tillsammans med Knapp och Catena har tagit fram är vi väldigt nöjda med och kommer definitivt bli en ny milstolpe för Nowaste. Vi får med denna lösningen även en mycket flexibel skalbarhet som vi utveckla och växa i, säger Christian Hallberg. – Vi är jätteglada och stolta för förtroendet att genomföra detta projekt tillsammans med Nowaste. Konsumenterna efterfrågar en mycket hög grad av service och allt snabbare leveranser, här bidrar vi med vår teknik och branschkunnande, berättar Malin Schäfer, vd Knapp AB. – Att även ta med sig i denna satsning är att vi inte enbart fokuserar på hanteringen och lagringen utan även på det som sker därefter. Det vill säga distributionen. Genom smarta lösningar inom både mjukvara och hårdvara, kan hjälpa våra uppdragsgivare med att effektivisera. Bland annat genom att vi har en integrerad paketsortering för utgående volymer som idag blivit en flaskhals

154

för många e-handlare, fortsätter Christian Hallberg. Att lagret placeras i Helsingborg för många fördelar med sig, inte minst ur ett logistiskt perspektiv med närheten till såväl E6 som E4 och hamnen. Nowaste har dessutom redan idag tio större lager i Helsingborg vilket nu utökas ytterligare och lagrets ursprungliga utförande om 11 000 m2 kan ökas upp rejält. – Vi har funnit en lösning för fastigheten med Catena som gör att vi kan dubbla kapaciteten för både automationen och det konventionella lagret vilket känns oerhört tryggt. Vi har även en relation med Catena sedan tidigare vilken vi är mycket nöjda med och de vet vilka krav vi ställer på fastigheterna, säger Christian Hallberg. Fastigheten kommer uppföras i enlighet med Catenas uttalade miljöpolicy och innebär att lagret kommer miljöanpassas och certifieras genom Green Building. Göran Jönsson för Catena ser det fortsatta arbetet tillsammans med Nowaste som ett bra betyg på deras tjänster inom logistikfastigheter; — Catena ser stor potential i utvecklingen av Logistikposition Tostarp och vi är glada att få fortsatt förtroende och kan stärka vår relation till Nowaste som är en kund som verkar i framkant av sin bransch. Det fortsatta samarbetet är ett kvitto på att vi som fastighetsägare bidrar till att vidareutveckla deras affär, konstaterar Catenas regionchef i Helsingborg, Göran Jönsson.

BYGGLOVEN PÅ BOSTADSMARKNADEN STÖRTDYKER Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis i Marknadssignaler & Prognoser indikationer för hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period föregående år. Beviljade bygglov för småhus under 2018 har minskat med nära 25 procent. Byggloven för flerbostadshus har sjunkit ännu mer och indikerar en minskning med drygt 30 procent. Den negativa trenden i sig är dock inte förvånande, utan ligger i linje med Industrifaktas bedömning av bostadsbyggandet 2018 och 2019. Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta menar det finns flera anledningar till det rådande läget. Dels bidrar flera års kraftigt byggande till rekylen, dels påverkas byggloven negativt av de nya amorteringsreglerna som trätt i kraft under 2017-2018. KÄLLA: INDUSTRIFAKTA AB


TRÅDLÖS STYR TILL VILPE® ECO TAKFLÄKTAR. INSTÄLLNING FÖR NÄRVARO/FRÅNVARO/RH/CO2.

VILPE® IDEAL WIRELESS

LÄGRE ENERGIKOSTNAD GENOM BEHOVSSTYRD VENTILATION

5

4

3

• • • • •

6 5

2

Automatisk justering Trådlösa givare och användarkontroll Återbetalningstid under 5 år Sparar el* VILPE® garantier, 5 år motorgaranti

7 4

6

ANVÄNDNING

• • • •

6

2

1

7

3

1

1 Användarkontroll (UP) 2 Styrenhet (CU)

3 Fuktgivare (RH)

4 Koldioxidgivare (CO2)

Renoveringsobjekt och nya hus Ventilation av fuktiga utrymmen Ventilation av garage Förbättring av ventilationen i hela utrymmet

5 VILPE® ECo takfläkt + takgenomföring

* Exempel: en boyta på 120 m2 med behovs-

6 Tilluftsventiler

+ ECo Ideal vs. konstant ventilation med

7 Överluft

2400 kWH per år.

styrd ventilation med takfläkten VIPE® ECo takfläkten VILPE® E, energibesparing på

Besöksadress VILPE Sverige AB Bergkällavägen 32 192 79 Sollentuna

VILPE.COM/ECO

Försäljning och teknisk stöd Tel. 070 511 2020 sales@vilpe.com

GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se


Nya Projekt

November 2018

FJÄRRVÄRMEANLÄGGNING TILLVERKAR GRÖN EL Nu installeras en helt ny elturbin i Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Hörby. Elturbinen kommer att använda hetvattnet från produktionen för att försörja en del av den egna anläggningens behov av el. Satsningen innebär att Solör Bioenergi går ett steg längre i sitt kretsloppstänkande. Fjärrvärmeanläggningen i Hörby, som varit igång sedan 2004, förser villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med fjärrvärme. Genom att fastighetsägarna i Hörby väljer fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen i Hörby med cirka 7 000 ton/år. För att producera el så har man traditionellt sett behövt göra om vattnet till ånga för att kunna driva en turbin. Den nya elturbinen, en så kallad ORC-turbin, kommer istället att använda delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna och omvandla detta till el för lokal användning på värmeverket. – Denna teknik har utvecklats av leverantören Againity och det är därför möjligt att producera el från delar av vårt hetvatten. Vi räknar med att kunna producera ca 400 MWh i anläggningen vilket täcker ca 60% av det egna behovet. Det fina med denna typ av elproduktion är att den ger en kontinuerlig och jämn leverans oavsett väder, säger Flemming Rasmussen, Regionchef Solör Bioenergi Syd. Hörby är först ut med att installera ORC-turbinen bland Solör Bioenergis dryga 40 anläggningar i Sverige. – Detta är ett oerhört spännande projekt och en del i Solörs stora arbete kring energieffektivisering. Vi jobbar kontinuerligt med att spara energi i våra anläggningar genom att öka verkningsgrader och minska förluster. Även om vi använder 99% biobränsle i våra anläggningar är även detta ett sätt att jobba på ett klimatsmart sätt säger Anders Pettersson, vd, Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

156

Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor på SABO. EU-domstolens beslut gäller den nederländska staden Appingedam. Där ville kommunen motverka att butiker i centrum skulle flytta till mer perifera industriområden, i syfte att bevara en levande stadskärna. I ett nyligen detaljplanelagt industriområde tilläts därför endast butiker som sålde skrymmande varor, som möbler och fordon. Det accepterades inte av en klädbutik – som valde att överklaga frågan till EU-domstolen, eftersom butiken menade att detaljplanen bröt mot EU:s tjänstedirektiv (som ska säkra etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster mellan länder inom EU). Tidigare i år fick butiksägaren rätt. EU-domstolen valde då tolkningen att etableringsfriheten även omfattar nederländska firmor som är verksamma i Nederländerna. ”AVSEVÄRDA KONSEKVENSER”

– Det här rättsfallet ger avsevärda konsekvenser. Det inskränker på kommunernas planmonopol och innebär att kommunerna tvingas meddela EU-kommissionen om sina detaljplaner, vilket ökar handläggningstiden, säger Karl Törnmarck. Samtidigt pågår dock förhandlingar mellan Europaparlamentet och EU:s ministerråd om ett annat EU-direktiv (direktivet om anmälningsförfaranden). Där finns möjlighet att helt undanta detaljplaner från direktivet. – Vi vänder oss nu i ett öppet brev till utrikesdepartementet och Sveriges representation i Bryssel om att lösa det här problemet, säger Karl Törnmarck.

KOMMUNER TVINGAS MEDDELA EU OM DETALJPLANER Ett nyligen uppmärksammat beslut i EU-domstolen pekar på att kommuners detaljplaner faller in under EU:s tjänstedirektiv. Därmed blir kommunerna anmälningspliktiga till EU-kommissionen. SABO har nu, tillsammans med HSB och Riksbyggen, skrivit ett öppet brev för att stoppa en sådan tolkning. – Det här är naturligtvis ett klart övertramp från EU-domstolens sida. Detaljplaner är en kommunal angelägenhet och kan omöjligt förväxlas med ändamålen i tjänstedirektivet. Nu måste EU:s beslutsfattare se till att detaljplaner undantas i direktivet, säger

Jek Gruppen i Norrbotten AB är ett väletablerat byggföretag från Boden, med inriktning på murning, plattsättning, grundgjutningar och större entreprenader. Vi hjälper företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med upptagningsområde i Norrbotten med omnejd. Välkommen! Telefon: 070-319 20 81, E-post: info@jekgruppen.se


Ă–gla till fĂśrankringsskruv

Buntband 29 cm


Nya Projekt

November 2018

FÖRSTA EGNA GRANSKNINGEN I BREEAM-SE KLAR Våren 2018 blev Sweden Green Building Council (SGBC) godkända för självständig drift av certifieringssystemet BREEAM-SE. Nu i veckan certifierades det första BREEAM-projektet där granskningen och certifieringsbeslutet hanterats fullt ut av SGBC. Att SGBC tagit över driften av BREEAM-SE innebär bland annat att SGBC nu hanterar granskningen och fattar certifieringsbeslut i systemet – något som tidigare hanterades av det brittiska certifieringsorganet BRE Global. – Det känns fantastiskt roligt att ha certifierat vårt första BREEAM-projekt helt i egen regi. Vi hoppas att även våra användare upplever att granskningen och certifieringsprocessen effektiviserats i och med kortare beslutsvägar och en mer direkt kontakt mellan SGBC och assessorerna, säger Mikaela Ring, certifieringsspecialist på SGBC. Godkännandet för självständig drift av BREEAM-SE är resultatet av flera års hårt arbete för att etablera SGBC som en självständig NSO (National Scheme Operator). – Det är en milstolpe för SGBC och för BREEAM-SE att vi numera har en självständig drift och certifiering. Detta är ett resultat av mycket arbete och många människors involvering. Jag vill rikta ett särskilt tack till de företag bland våra medlemmar som har bidragit till att finansiera det utvecklingsprojekt som har lagt grunden till vår självständiga drift, säger Sabina Jonestrand, chef BREEAM på SGBC. DET FÖRSTA GRANSKADE PROJEKTET

Det första BREEAM-projektet där granskningen och certifieringsbeslutet hanterats fullt ut av SGBC är Fabeges kontorsbyggnad Uarda 7, beläget på Dalvägen 20 i Arenastaden. Projektet erhöll betyget Very Good enligt BREEAM-SE. – Trivsel, hälsa och produktivitet har ett direkt samband med tillgången på dagsljus och utblick. Därför vill vi släppa in mycket ljus i byggnaden, berättar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. – Byggnaden, i de härliga höstfärgerna rött, gult och orange, har en välkomnande entré med en trivsam bistro som är öppen för alla samt konferenslokaler förbehållna hyresgästerna. På taket finns även en terras med utemöbler för lite skönt häng som även kan abonneras. Här finns också fågelholkar för andra, mycket välkomna gäster, vilka även ger ett bidrag till områdets biologiska mångfald.

0248-131 30 • www.gunnarprefab.se

158

TENGBOM ARKITEKTER FÅR DET PRESTIGEFYLLDA UPPDRAGET ATT UTFORMA WEXO Castellum har låtit de tre välrenommerade arkitektbyråerna Arkitektbolaget, Henning Larsen och Tengbom ge förslag till utformning av WeXO, den nya samlingsplatsen för digital innovation i Växjö. På måndagsförmiddagen meddelade bedömningsgruppen på en presskonferens att Tengbom får det fortsatta förtroendet att utveckla WeXO tillsammans med Castellum och Visma. – Det känns helt fantastiskt, och oerhört hedrande, att vi får möjlighet att fortsätta detta spännande projekt tillsammans med Castellum och Visma. Vi visste hela tiden att vi hade en stark idé, men eftersom de andra tävlingsförslagen också var väldigt bra tog vi aldrig ut något i förskott, säger Aron Aspenström från Tengbom. Arkitekternas uppdrag har varit ett s.k. parallellt uppdrag, vilket innebär att de tre arkitektbyråerna fick presentera var sitt förslag på utformning av WeXO. Då samverkan ska genomsyra WeXO inleddes arkitekternas uppdrag med ett Innovationsfönster som arrangerades i samband med RISE. Syftet var idégenerering för såväl innehåll som utformning av WeXO och medverkade gjorde bland annat Linnéuniversitet, Växjö kommun, besöksnäring, tech-bolag och entreprenörer. Efter en omfattande utvärderingsprocess kunde bedömningsgruppen nu lämna besked om vem de ansåg bäst mötte de uppsatta kriterierna. Bedömningsgruppen utgjordes förutom representanter från Castellum och Visma av bland annat stadsarkitekt Henrik Wibroe och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje. – Tengbom har skapat ett fantastiskt hus med fantastiskt innehåll, som kommer att vara betydelsefullt för Växjös utveckling. Stadsbyggnadsmässigt ett fint komplement till Regementsstaden och ett signum vid Växjös viktigaste infart. Volymerna har ett eget, vackert och enkelt formspråk, säger Henrik Wibroe. – Det är ett mycket spännande och tilltalande förslag som väl speglar ambitionen med WeXO. Vi kommer nu jobba tätt tillsammans med Tengbom, IT-branschen och andra intressenter för att vidareutveckla och skräddarsy detta hus efter målgruppens behov och önskemål, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö. WeXO är den nya samlingsplatsen för digital innovation som Castellum och Visma vill skapa i Växjö, Sveriges andra IT-stad. Förutom ambitionen Miljöbyggnad Guld ska WeXO hälsocertifieras enligt WELL building Standard, den första standarden som tar ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Planerad byggstart är halvårsskiftet 2019.


Nya Projekt

November 2018

159

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV WALKIA LIGHTING

Svensk Byggtidning 221

Belysning som tjänst sparar stora pengar Walkia Lighting tillhandahåller belysning som tjänst, inkluderande såväl armaturer som styrning. Enorma pengar finns att spara på en energieffektiv belysningstjänst. Ishockeyhallen ABB Arena Nord i Västerås är det hittills största projektet för Walkia Lighting i Sverige. – VI SÖKER samarbetspartner, företag i vår bransch som vill medverka och sälja våra produkter, säger Miika Jarvinen landschef i Sverige för Walkia. Det finska företaget Walkia Lighting har sedan årsskiftet också etablerat sig i Sverige, växer stadigt och räknar med att i slutet av nästa år ha 20 säljare i landet. Företaget tillverkar LED-armaturer och är en föregångare med trådlös belysningsstyrning som kopplar ihop befintliga och nya armaturer och gör det möjligt att punktvis ändra effekten, att öka och minska ljus, släcka och tända efter behov. Dagsljus- respektive närvarosensorer är bara några av ingredienserna.

– Det finns otroliga möjligheter med våra armaturer och styrning med energibesparingar upp till 60% till 85%, säger Miika Järvinen. Produkterna kan bespara sig själva inom ramen för femåriga avtal, och i vissa fall på mindre än ett år. – I stället för stora engångsinvesteringar betalar du endast en månadsavgift som är betydligt lägre än dina månatliga besparingar. Våra nöjda kunder sänker sina energikostnader från dag ett och moderniserar sin belysning med högkvalitativ och energieffektiv LED-belysning Walkia Lightning arbetar med industri, butiker, gatu- och områdesbelysning, offentliga och kontorslokaler och inte minst sport-

ABB Arena Nord i Västerås efter åtgärd.

hallar. ABB Arena Nord är en anläggning från 1960-70-talet i Västerås, som med hjälp av Walkia Lighting radikalt moderniserat sitt ljus och styrning. – Att lägga ut sitt ljus på entreprenad kan göras snabbt och enkelt och frigör betydande belopp för andra produktiva investeringar, säger Miika Järvinen.

www.walkia.se


Nya Projekt

November 2018

160

SORTERAS SOM FARLIGT AVFALL

NU TAS FÖRSTA SPADTAGET FÖR HSB BRF ARKADEN HSB Sydost fortsätter sin satsning av träbyggnation. Försäljningen av HSB brf Arkaden i Växjö är i full gång och det första spadtaget togs den 10 november. Redan i januari 2017 tog HSB första spadtaget av det snart färdigställda HSB brf Pelarsalen i Välle Broar som också vann årets träbyggnadspris av Växjö Kommun. Nu fortsätter HSB byggandet i Välle broar med ytterligare två hus: brf Arkaden. Dessa hus innefattar 59 nya bostadsrätter i storlekarna 2-4 rum och kök och är likt brf Pelarsalen byggda helt av svensk gran och furu. – Vi är otroligt stolta över vår träbyggnation i Växjö. Den uttrycksfulla arkitekturen och de starka färgerna, kombinerat med den höga miljömässiga ambitionen gör projekten till landmärken för HSB att vara stolta över under många år framöver, säger Kajsa Högelius, nyproduktionschef på HSB Sydost. Brf Arkaden höjer sig över trädtopparna med sina sju våningar och omges av tre sjöar. Här bor man centralt, men ändå mitt i den småländska idyllen. FAKTA OM BRF ARKADEN:

• Priset för bostadsrätterna ligger mellan 1 300 000-2 715 000 kronor. • Samtliga lägenheter har en balkong eller uteplats. Några av lägenheterna har även ett etageplan som kommer med en extra balkong. • I nuläget är cirka en tredjedel av lägenheterna sålda. • Inflyttningen är planerad till hösten 2020. • Dynacon är totalentreprenör.

PLANK OCH STAKET MED HÅLLBARHET OCH MILJÖ I FOKUS Vi sorterar med van hand de allra flesta material i våra hem, och Sveriges hushåll är också väldigt bra på att återvinna visar Återvinningsbarometern. Samtidigt bygger vi altaner, staket och plank som aldrig förr – ofta i impregnerat virke utan en tanke på miljöfrågor. Ibland är impregnerat virke nödvändigt, men idag finns flera bra alternativ för den som vill vara miljömedveten. – Vi ser en ökad efterfrågan på miljöklassade material. Jag har jobbat med staket- och bullerskyddsprojekt i många år och märker att fler och fler har miljön i åtanke redan i tidigt stadium, säger Robert Jansson, projektledare på Skandinaviska Områdesskydd.

En stor del av de staket, plank och altaner som byggs varje år tillverkas av tryckimpregnerat virke. Tryckimpregnering skyddar virket från röta som annars kan uppkomma i fuktiga miljöer, och oftast är det krom, koppar och fosfor som gör jobbet (impregnering NTR-A). Alla träskyddsmedel som används är godkända av Kemikalieinspektionen i enlighet med EU:s Biocid-förordning, men för återvinningen ställer kemikalierna till det. – Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och ska sorteras på återvinningscentralen så att det kan brännas i separata anläggningar för att inte att sprida gifter, berättar Robert. Då är det bättre med miljöklassade alternativ till trä som varken innehåller kemikalier från början eller kräver särskild återvinning. FLERA MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV

Idag finns flera alternativ till impregnerat virke: dels träslag som har en naturlig motståndskraft mot röta såsom kärnfuru, lärk, ek och cederträ, och dels OrganoWood och olika kompositmaterial. – Många väljer tryckimpregnerat virke av gammal vana, men också för att det har lägre pris och är lätt tillgängligt. Men intresset för OrganoWood och komposit växer hela tiden och vi har nyligen slutbesiktat drygt fem hundra meter bullerskydd i Organowood. Det var ett stort projekt för att förbättra skolmiljön i Danderyd och då känns ett miljöklassat material förstås extra bra, säger Robert. ORGANOWOOD OCH KOMPOSIT

OrganoWoods unika teknologi binder kiselämnen till träets vedfibrer under högt tryck på samma sätt som vid vanlig tryckimpregnering, och processen ger ett miljöklassat och rötbeständigt virke. OrganoWood innehåller bara ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Det är alltså inte skadligt för miljön på något sätt, och materialet har till och med fått Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”. Komposit tillverkas av träspill och återvunnet råmaterial av termoplaster och har många fördelar: det är lätt att använda i byggnationer, har hög slagseghet och är helt underhållsfritt på samma sätt som impregnerat virke. – Vi som jobbar med byggnation av plank och staket ser det som ett naturligt steg att öka medvetenheten om hur du kan bygga miljövänligt och att lägga fram alternativa byggmaterial som förslag. Jag är övertygad om att de här materialen är framtiden, menar Robert.


Renovering av tak och väggar i Östermalms Saluhall görs från byggnadsställningar som står på Layhers November 2018 nya FW-system, byggt 11 meter ovan golv.

Nya Projekt

161

RSG Ställningar monterar unik byggställning i Östermalms Saluhall En unik byggnadsställning med ett arbetsgolv 25 meter upp under taket. Det möjliggör parallell renovering av golv och tak i Östermalms Saluhall. – Det här är sprillans nytt! Inget så stort projekt har tidigare gjorts på det här sättet, säger Patrik Fernström, operativ chef på ställningsbyggaren RSG Ställningar. AV THOMAS ANDERSSON HELRENOVERINGEN AV Östermalms Saluhall från 1888 är i full gång. Byggnadsställningar som RSG Ställningar monterat gör att renoveringsarbetena på golvnivå för butiker och saluhallsstånd kan bedrivas samtidigt som det pågår tak- och väggarbeten. – Det är väldigt mycket jobb däruppe. Det ska målas, tvättas, dras el, ventilation … massor med grejor! Patrik Fernström från RSG Ställningar står på saluhallsgolvet, nu förvandlat till byggarbetsplats, och pekar upp mot taket med sina gjutjärnskonstruktioner från sent 1800-tal. Där renoveringsarbetet 25 meter upp mot taket bedrivs från byggnadsställningar som står på Layhers nya FW-system, som är byggt 11 meter ovan golv. Utan att något ställningsverk framför oss skymmer sikten och står i vägen för projekterade arbeten här nere på golvet. – Med det konventionella sättet hade det varit en skog framför oss med ställningar. De hade inte kunnat jobba här på nio månader. Det vi ser – eller snarare inte ser – är med andra ord själva poängen med de 140 ton tunga byggnadsställningarna som RSG Ställningar monterat. Där golvfundamentet för övrigt inte heller står pall för laster över 500 kilo. – Vi är klara och har rest ställningarna. De kan börja jobba här nere på golvet imorgon, tillägger Patrik Fernström. FW-systemet har längre spännvidder med hjälp av grövre

än normalt horisontella balkar och fästpunkter. Jämförelsevis lätta arbetsplattformar i Patrik Fernström, operativ chef, RSG Ställningar. aluminium. Byggnadsstställningar vars totala last via HEB 300-balkar längs saluhallsväggarna – sedan fördelad på 21 nu omgjutna och förstärkta pelarfundament – leds direkt ned i berggrunden. Det vill säga essensen i en ställningsteknik som fungerar ungefär som en fackverksbro. Med resultat att renoveringsarbetet i den kulturmärkta och svårtillgängliga saluhallsbyggnaden vid Östermalmstorg kan utföras på olika ställen samtidigt. Konstruktörer från leverantören Layher har tillsammans med kolleger på RSG klurat ut konstruktionen. Den som nu fullgör sin uppgift som innovativ byggnadsställning vid renoveringen av Östermalms Saluhall. Vinsterna i form av tids- och kostnadsbesparingar är uppenbara. Operative chefen Patrik Fernström på RSG Ställningar är med rätta stolt. – En konventionell ställning hade förlängt projektet ett år och kostat hur mycket som helst. Det här är ett nytt sätt och spar skattebetalarna enorma pengar!


Nya Projekt

November 2018

6-vägs ventil. En av Belimos många produkter för fastighetskomfort och energieffektivisering.

162

D E N N A A RT I K E L P R E S E N T E R A S AV B E L I M O • 2018

6-vägs ventil. En av Belimos många produkter för fastighetskomfort och energieffektivisering.

Per Rehn, vd Belimo Sverige.

Inomhusklimat i världsklass med styrteknik från Belimo Styrutrustning för värme, kyla och ventilation. Reglering av vattenflöden och sensorer som känner av ändrade förutsättningar och nödvändiga korrigeringar av inomhusklimatet. – Vi tillverkar och levererar utrustning för fastighetskomfort och energieffektivisering, säger vd Per Rehn på ventilations- och teknikföretaget Belimo. BELIMO ÄR EN Schweizisk koncern vars huvudkontor och fabrik befinner sig i Hinwil. Sedan 2017 är Belimo AB ett helägt Svenskt dotterbolag med 10 stycken anställda på kontoret i Nacka. Ställdon, spjällmotorer med eller utan fjäder, säkerhetsmotorer för brandsäkerhet, flödesreglering av inomhusluft samt värmeoch kylinstallationer. Belimo har utvecklat en lång rad produkter för att uppnå ett säkert, energieffektivt och behagligt inomhusklimat – med andra ord styrutrustning för HVAC (Heating, Ventilating och Air conditioning). – Vi jobbar först och främst med kommersiella fastigheter, tilllägger vd Per Rehn. Belimo startade sin verksamhet 1975 med fokus på spjällmotorer. Idag finns dessa i en rad olika modeller och utföranden som nu även reglerar vatten och luftflöden och på så vis inomhusklimatet inom en fastighet. Bland annat så säljer Belimo säkerhetsmotorer som sitter på brandspjäll. Dessa stänger spjällen så att rök och eld inte sprids i fastigheten via luftkanalerna vid brand. – Det här är ett sortiment där vi är världsledande. Belimo har även ställdon med sensorer vilket registrerar parametrar såsom temperatur, närvaro av personer och koldioxidhalt i ett rum – och reglerar luftflödet därefter. – Sitter du själv i ett kontorsrum behöver du inte jättemycket luft. Kommer det in 10 kollegor går koldioxidhalten och temperaturen upp, du behöver med andra ord öka på luftflödet. Inom det här produktområdet (VAV, Variable Air Volume) regleras ett motoriserat ställdon med olika signaler. Det kan vara alltifrån enkla av/på funktioner till precisa gradantal som justerar

spjällets läge och därmed luftflödet. Belimo saluför även ställdon som på motsvarande sätt reglerar vattenflöden för distribution av värme och kyla. – En stor del av sortimentet har vi på lagret här i Sverige och kan därför leverera samma dag eller dagen efter en beställning, vilket är ganska unikt!

Globala kunder Mera komplexa ventilationssystem och expertrådgivning till stora internationella bygg- och ventilationsaktörer sker i samarbete med Belimos expertis i Schweiz. Här handlar det om en lång rad OEM-kunder med komponenter från Belimo i sina slutprodukter till fastighetsägare och andra slutanvändare som efterfrågar första klassens inomhusklimat. Något som Belimos svenska vd Per Rehn med egna ögon kunde konstatera på årets Nordbygg 2018. – När jag gick runt där såg jag våra produkter i var och varannan monter. Det är vi stolta över!

www.belimo.se STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 25


Nya Projekt

November 2018

D E N N A A RT I K E L P R E S E N T E R A S AV S Y ST E M E D ST RÖ M

163

N O R D BYG G • 20 18

System Edström utvecklar mobila arbetsplatser System Edström utrustar årligen 15 000 hantverks- och servicebilar efter varje enskild kunds inredningsbehov. Med standardlösningar för respektive fordon med specialanpassade lösningar. Det kan handla om allt från enstaka fordon för det lilla företaget till 100 fordon eller fordonsflottor på flera tusen bilar. – MOBILA ARBETSPLATSER ÄR en ofta förbisedd möjlighet att tillgodose sina kunders behov, säger Steffen Karlsson, vd på System Edström Bilinredningar AB. Det handlar om transportbilar för service i mycket bred bemärkelse, installation och bygg eller rena mobila verkstäder. Till exempel för service av transportbilar på plats hos kunden. Under 2017 rullade 101 nya mobila verkstäder ut till Fords återförsäljare i Storbritannien. – Sådana enheter möjliggör för bilföretagets kunder att få sina bilar servade snabbare och utan avbrott i arbetet, vilket till exempel sparar kostnader för lånebilar och minskar behovet av verkstadsyta på bilföretaget.

EFFEKTIVARE ARBETE System Edström levererar inredningslösningar och ger smarta anpassningar som gör kundernas arbete effektivt. System Edström är marknadsledande i Sverige, men säljer i hela Europa, där Norden, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Tyskland är huvudmarknader. Utvecklingen på området går snabbt och sker i takt med att medvetenheten om och krav på arbetsmiljö och säkerhet ökar. – Marknaden för transportbilar ökar mer än bilförsäljningen, säger Steffen Karlsson. Man kan göra mer och mer med hjälp av välutrustade transportbilar. Utrustningen handlar exempelvis om strömförsörjning med 230 volt, belysning med led-teknik, uppkoppling och kommunikationsteknik, dataintensiv miljö, krav på säkerhet och arbetsmiljö, synlighetsåtgärder och ergonomiska krav. Allt från små transportbilar till riktigt stora lastbilar. Men merparten av de fordon som System Edström utrustar är på upp till 3,5 ton. – Den mobila arbetsplatsen är en viktig kanal att marknads-

föra och positionera användaren mot sina kunder. Idag kan fordonen göras till mycket synliga och representativa reklamplatser för både kunder och anställda, säger Steffen Karlsson. Framöver ser System Edström spännande lösningsmöjligheter inom elektrifieringen av fordonsflottan, mobila uppkopplingar mot nätverk och andra enheter och en fortsatt utveckling av nya innovativa helhetslösningar, där smarta inredningsprodukter sys samman till ett för kunden optimalt paket där produktivitet och nytta för kundens kund är ledstjärna.

TA RÅD OCH SE MÖJLIGHETERNA Steffen Karlssons råd till blivande kunder lyder: – Börja med att hitta den grundläggande ambitionen som ditt företag har med sin existerande och framtida fordonsflotta. Det kan vara allt från enkel ordning och reda, säkerhet som spar tid och hälsa till mer avancerade profileringar av transportbilar och slutligen helt nya sätt att leverera ett företags tjänster. Ta gärna hjälp av en inredningsleverantör eller en påbyggare. Det är lätt att förbise de möjligheter som dagens produkter och lösningar möjliggör. Edström Bilinredningar grundades 1958, omsätter 178 miljoner kronor och har 60 anställda samt samarbetar med lokala bilhandlare och verkstäder www.systemedstrom.com för påbyggnader. STO R DÅ H D KOM M U N I K AT I O N

71


FÖRBEREDD. med GARO Futuresmart™

Den appstyrda motorvärmaren G-CTRL är ett vidareutvecklat system med förhöjd intelligens som går att implementera i alla GAROs motorvärmarstolpar, campingstolpar och marinstolpar. Systemet hanteras enkelt via webben eller en app i mobilen och inkluderar mätvärdesinsamling så att varje användare kan betala för sin egen elförbrukning. Även våra motorvärmaruttag för den egna bostaden går att styra och förprogrammera inifrån bostaden via wi-fi. Smart. Futuresmart. GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se

Välkommen till Hesta snickeri AB! Vi utför alla typer av kyrkorenoveringar, både små och stora projekt. Tillhandahåller alla tjänster inom specialsnickeri, kulturmåleri, byggnadsvård, fönsterrenoveringar, samt moderna inredningar till församlingar.

Kontakta oss för mer information! info@hestasnickeri.se 018-39 52 77

En nytänkande kraft


Jim Persson, Tommy Fernlund och Lars Thumb.

Fastec bygger nytt handelshus i Uppsala Övning ger färdighet … fråga Fastec! Byggnadsföretaget med rötter som sträcker sig ända tillbaka till starten i Skellefteå 1978. Som under nuvarande namn ägnat decennier åt prefabricerade industribyggnader, sporthallar och handelsplatser. – Upprepning ger bra effekt! Därför är vi bra på att göra just de här byggnaderna. PROJEKTCHEFEN LARS THUMB är knappast förvånad över att fastighetsägaren Castelum gav just Fastec i uppdrag att bygga det nya handelshuset i Boländerna. Det kanske största området för handel i Uppsala.Ett guldläge lika mycket skyltfönster som handelsplats vid gamla E4:an och infarten söderifrån mot centrum. Det är här som Fastec uppför en byggnad i två plan på 6 000 kvadratmeter. Där bland annat Europas största sporthandelskedja, franska Decathlon, valt att lägga sin tredje svenska butik. Att även Möbelmästarna flyttar in är ytterligare en fjäder hatten för såväl handelshusets fastighetsägare som totalentreprenören Fastec. Sandwichelement, mycket glas och en efter gatan svängd fasad i olika nivåer, kantad av dekorativa blindfönster. Allt som allt en handelsfastighet med plats för fem butiker. Alla med egna entréer. – Fastec är en nischbyggare. Det här är vardagsmat för oss! Lars Thumb sammanfattar ett prestigeprojekt som blir klart för invigning lagom till årets julhandel 2017.

Kompetens Handelshuset i Boländerna är förstås inte det enda Fastec-projektet på gång hösten 2017. Bara i Uppsala ska också en postterminal, ett andra uppdrag för Castelum, ros i hamn. Plus ett handelshus för åtta butiker i nya stadsdelen Gränbystaden. Här är Fastec totalentreprenör på uppdrag av ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag – Atrium Ljungberg. Just totalentreprenad, med bred kompetens ”in house”, är Fastecs

adelsmärke, förklarar en stolt projektchef Thumb. Det vill säga högkvalitativt yrkesfolk inom arkitektur, projektledning, miljöbyggnad, installation och en rad andra områden finns hela tiden nära tillhands bland Fastecs egna anställda. Proffs med gedigen erfarenhet av att i verkligheten realisera en beställares visioner, önskemål och krav. Beträffande allt från byggprocess till utförande och tidtabell. – Och vi kan alla myndighetskrav utan och innan. Det är ingenting som vår kund behöver lägga en massa tid på.

Kvalitet Slutresultatet av Fastecs samlade kompetens blir en kostnadseffektiv byggnad utan avkall på kvalitet – både vad gäller byggprocess och sedan drift när slutförda projekt tas i bruk av fastighetsägare och hyresgäster. Som nu till jul 2017. När Decathlon, Möbelhuset Miljöbutiken och de andra butiksinnehavarna flyttar in i Castelums nya handelshus. Det som byggföretaget och totalentreprenören Fastec nu slutför i Boländer vid södra infarten till Uppsala.

www.fastec.se


Vi bygger Sverige 2018

Vi är certifierade ViViärärcertifierade Vi är certifierade certifierade enligt EN 1090

enligt enligt EN 1090 enligtENEN1090 1090

Produktion och försäljning av:

Produktion och av: Produktion ochförsäljning försäljning av: av: Produktion och försäljning

Vi är certifierade enligt EN 1090

• Exklusiva inomhustrappor

Produktion och försäljning av: •• Exklusiva inomhustrappor Exklusiva inomhustrappor • Exklusiva inomhustrappor • Spiraltrappor

• Exklusiva inomhustrappor •• Spiraltrappor Spiraltrappor • Spiraltrappor • Spiraltrappor av gjutjärn

• Spiraltrappor

•• Spiraltrappor av Spiraltrappor avgjutjärn gjutjärn • Spiraltrappor av gjutjärn • Raka trappor

• Spiraltrappor av gjutjärn

•••Raka trappor Raka trappor • Raka trappor Specialtrappor i olika • Raka trappor utföranden

•• Specialtrappor i iolika Specialtrappor olika • Specialtrappor i olika •utföranden Industrioch utrymnings• Specialtrappor i olika utföranden utföranden

Genom innovativa och trappor utföranden •• Industrioch Industriochutrymningsutrymnings• Industrioch utrymningskreativa lösningar hjälper •trappor Slitsdurk till och industrigolv, • Industriutrymningstrappor trappor ramper m.m. trappor vi dig att lyckas med dina •••Slitsdurk till Slitsdurk tillindustrigolv, industrigolv, • Slitsdurk tillgångbroar industrigolv, Handikappramper, • Slitsdurk till industrigolv, ramper m.m. ramper m.m.m.m. ramper ramper m.m. • Byggtrappsteg underjordsprojekt •• Handikappramper, gångbroar Handikappramper, gångbroar • Handikappramper, gångbroar

Helhetslösningar inom industriservice och industriunderhåll 0340-333 44

www.industriunderhall.se

Handikappramper, gångbroartill montage! Vi hjälper er hela •vägen från ritning

•• Byggtrappsteg Byggtrappsteg • Byggtrappsteg • Byggtrappsteg

Vi er vägen från ritning till Vi hjälper hjälper er hela hela vägen från ritning till montage! Vi er hela vägen från ritning till montage! Vi hjälper hjälper er hela vägen från ritning tillmontage! montage!

Genom innovativa och kreativa lösningar hjälper vi dig att lyckas med dina underjordsprojekt

www.orica.se

Orica Sweden AB 070 695 07 60

Gyttorp 713 82 Nora

0587-85000 Tel.Tel. 0587-850 00 Fax 0587-253 45 info.gyse@orica.com info.gyse@orica.com www.orica.se www.orica.se


GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM har skapat och utvecklat avloppssystem och tryckrörsystem sedan år 1947. Produktprogrammet innefattar idag även brunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar. Vi kan guida dig till lösningar som gör skillnad!

035-17 22 30 • mail@gustavsberg-ror.se www.gustavsberg-ror.se


Nya Projekt

November 2018

Vi bygger Sverige 2018

168

www.vastanfors.se


Nya Projekt

November 2018

Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge

LINDMARKS MÅLERI AB TORUP/HALMSTAD Tel. 0707-63 44 77

169


Vi bygger Sverige 2018

PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad

PROJEKT ─ KONTAKT Bjarne Andersson 070- 391 99 74 bjarne.andersson@psmab.com

www.psmab.com

SEDUMTAK - SVENSKODLAT - VÄXTVAJER www.svenskanaturtak.se


070-546 32 50 www.a-rörinspektion.se

Byggspecialister i samverkan

• Fasad • Balkong • Dörr & fönster • VVS •Bergsjödalen Plattsättning 55 | Göteborg | 031– 43 50 90 info@milletech.se | www.milletech.se • Bygg & fastighetsservice


Nya Projekt

November 2018

172

Vi bygger Sverige 2018

√ Flexibla √ Kvalitetsmedvetna √ Lyhörda

EXPERT MÅLERI

H. Expert Måleri AB Kontakta oss för offert!

AB

www.expertmaleri.se

Info@expertmaleri.se


Nya Projekt

November 2018

173

James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

www.west2000.se


antör av satta kärl, Nya Projekt ärmeväxlare bygger serviceVioch s på dessa ukter.

November 2018

Sverige 2018

www.gbtank.se www.gbtank.se

Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

174


Nya Projekt

November 2018

175

SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com


Nya Projekt

November 2018

Vi bygger Sverige 2018

176


Nya Projekt

November 2018

ORACAL 970 - 067 Blue

177

ORACAL 970 - 070 BLACK Outline ( Vit bakgrund )

ORACAL 970 - 056 ICE BLUE

ORACAL 970 - 073 Dark Grey

ORACAL 970 - 010 WHITE Outline ( Svart bakgrund )

Profil till Lรถfstrรถm Bygg & Kakel Stockholm AB Fรถr montering av floie: ORACAL 970 eller liknade. dPI-DESIGN 2018


Säljande golv

®

Säljande golv® – så summerar vi vårt helhetskoncept för vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar för allt från läggning till underhållsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav, till exempel butiker, bilhallar, flygplatser, rese- och köpcentrum. Hur stor del av vårt erbjudande du vill utnyttja bestämmer du så klart själv – vi levererar allt från kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktförsäljning. Eller ta en titt på CleanEntrance®, vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande entré, mindre slitage och lättskötta golv. Och dina kunder får ett positivt första intryck – Säljande golv®, helt enkelt!

www.golvimporten.se


Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

L LETT-TAK

Vi har projekterat och monterat över 700 skolbyggen i Norden Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en trygghet i ditt val av takkonstruktion. Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 3000.000 m² tak per år. Elementerna monteras alltid av våra egna specialiserade montörer som har säkerhet och kvalitèt som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitètskomponenter från välkända leverantörer.

SPÄNNVIDD 18 METER Spännvidd: Max 18 m Termiska egenskaper: U-värde från 0,08 W/m2 K Byggtid: t.o.m. 1200 m2 färdiglagt tak/dag Produktionskapacitet: Över 300 000 m2/år

36 ÅRS ERFARENHET Lett-Tak Systemer AS konstruerar och monterar taksystem som är skräddarsydda efter kundens behov och önskan. Lett-Tak levereras till in- och utland. Lett-Tak har fasta kunder i hela Norden.

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE • SNABBASTE

Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no |

www.lett-tak.se

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nya Projekt 009/2018  

Nya Projekt 009/2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded