Page 1

Nya Projekt

Mars 2018

003 Nya Projekt


ByGG eN SäkeR INfRaStRuktuR med VIaCON

fäRdIGfyllda GaBIONeR - SNaBBt, eNkelt OCh eStetISkt tIlltalaNde.

eGNa INStallatöReR - med StORt tekNISkt kuNNaNde OCh GedIGeN eRfaReNhet.

RöRBROaR - StaRka kONStRuktIONeR med låNG hållBaRhet OCh kORta ByGGtIdeR.

RING OSS 0771 640040

Innovative Infrastructure

E-post: Webb:

viacon@viacon.se www.viacon.se

Lidköping Stockholm

Gävle Lycksele

Luleå


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Tunnelsprängning? Kontakta oss för mera information om ATC!

Med våra resurser har du rätt verktyg för optimal tunneldrivning! Sprängteknik i framkant!

• Sprängämne • Tändmedel • Tillbehör • Sprängteknink • Lager • Leveranser/Distribution

www.austinpowder.se


Arbeta säkert och med bra ljus dygnet runt utan att vara beroende av två hål i väggen! Använd ORION pannlampa!

Milas pannlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare, fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.


Varför mura fasadsten? Spara – tid, pengar, energi och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Med den unika Marmoroc-tekniken bygger du en stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare. En effektiv luftspalt mellan sten och vägg säkerställer en torr väggkonstruktion. Med många färger och format kan du skapa spännande fasader. Marmoroc fasadsten är underhållsfri – långt in i framtiden.

®

Marmoroc AB, Tel. 0221-36 600, Fax 0221-168 60, www.marmoroc.com


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i°Êän‡Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ>Ý\Êän‡Ç££ÊxÎÊÇÎ


”Knappen” DIN DIGITALA PROJEKTDOKUMENTATION I EN ENDA KNAPPTRYCKNING! I Bygmas Proffsportal får du med ett knapptryck alla de dokument du behöver för dina projekt, insamlade i en överskådlig sammanställning. Du kan i din orderhistorik klicka på knappen ”Skapa Loggbok” för att ladda ner hela den digitala dokumentationen. Produktlistor, varudeklarationer och manualer

– Allt i en knapp!

www.bygma.se


TORVERK INDUSTRIPORTAR – TILLVERKADE MED HANTVERK OCH PRECISION

• EN AV VÄRLDENS ENERGIEFFEKTIVASTE

HÄR SITTER NÅGRA AV VÅRA PORTAR

• EN AV VÄRLDENS DRIFTSÄKRASTE

• • • • • • • • • • • • •

• EN AV VÄRLDENS SÄKRASTE • FÖRMODLIGEN VÄRLDENS LÄGSTA UNDERHÅLLSKOSTNADER • KLARAR ORKANSTYRKOR ENLIGT STANDARDEN 12442 • ELDRIVEN PORT KLARAR MINST 2,6 MILJONER ÖPPNINGAR ENLIGT SP • 10 ÅRS GARANTI

RIKSBANKEN FACEBOOK, LULEÅ FÖRSVARSMAKTEN JAS FLYGHANGARER TETRA PAK VOLVO IKEA RIKSDAGSHUSET RUBN SYDPOLEN FORSKNINGSSTATION ARLANDA ESS, LUND BRANDFÖRSVAR / RÄDDNINGSTJÄNSTER I SVERIGE, NORGE, ENGLAND

Vår ambition är att vara bäst i världen. All tillverkning sker i vår fabrik i värmländska Torsby sedan 1962.

0560-68 98 00 • info@torverk • www.torverk.se


Industrifaktas konjunkturrapport varnar för svagare byggmarknad efter 2020

68 I DAGARNA KOM INDUSTRIFAKTAS KONJUNKTURRAPPORT FÖR BYGGBRANSCHEN OCH DÄR MAN TAGIT FASTA PÅ VAD SOM EVENTUELLT HÄNDER EFTER 2020 OCH DET INNEHÅLLER EN DEL DÅLIGA NYHETER FÖR BYGGBRANSCHEN. Svag BNP-tillväxt per capita, en marginell sysselsättningstillväxt och en reporänta som är flera gånger högre än dagens krisnivå. Tillsammans, menar Industrifakta, att detta kan skapa en hel del turbulens på husbyggnadsmarknaden kring 2020 och de efterföljande två åren. Det handlar dock inte bara om bostadsbyggandet, som kan drabbas av stigande räntekostnader och risken för fortsatt sjunkande bostadspriser. När tillväxten bromsar in runt 2020 och investeringsbehovet minskar kan efterfrågan på kontors- och handelslokaler dämpas, fortsätter Industrifaktas rapport, och menar även att hushållens konsumtionsutrymme pressas av stigande ränteutgifter och med osäkrare arbetsmarknadsutsikter kan även hushållens investeringsvilja sjunka. Man flaggar även för att E-handelns tillväxt kommer att innebära en minskning av behovet av traditionella detaljhandelslokaler. Just E-handeln spås även öka alltmer framöver vilket sätter ytterligare press på den traditionella handeln och fastighetsägare att pröva nya grepp – fler pop-up butiker och hur ska framtidens butik se ut för att locka till sig kunder. Det finns således risk för att även den kommersiella fastighetsmarknaden drabbas av det försämrade läget. De ljuspunkter som idag finns står de offentliga investeringarna för.

J M Högberg, Redaktör

14 34 36


Nya Projekt

Mars 2018

Nr 003/2018

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Anneli Markström, anneli.markstrom@storkom.se Skribenter: Thomas Andersson, Henrik Mårtensson, Björn Asplind, Kjell-Arne Larsson Prenumeration: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Marknad: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

11


Nya Projekt

Mars 2018

12

Klicka fรถr att kolla in vรฅra รถvriga nummer! Nya Projekt

December 2017

010 Nya Projekt

Nya Projekt

Oktober 2017

008 Nya Projekt

Nya Projekt

September 2017

007 Nya Projekt


I RÄTT HÄNDER ÄR FRAMTIDEN NÄRMARE ÄN DU TROR Från tanke till förvekligande där du får fram dina önskemål. Vi kan hjälpa dig med ditt projekt. Byggprojektering kan vi. Välkommen till Sigma. sigmacivil.se


Nya Projekt

E.ONs blivande huvudkontor i Malmรถ

Mars 2018

14


Nya Projekt

Mars 2018

KANOZI RITAR E.ONS NYA FRAMTIDSKONTOR I MALMÖ E.ONs blivande huvudkontor i Malmö är ett spännande framtidsprojekt. Både för stadsdelen Nyhamnen i Malmö, för E.ON som företag och dess medarbetare, och ur ett hållbarhetsperspektiv. För Kanozi Arkitekter som ritar byggnaden är uppdraget från Castellum och E.ON mer än så. – Vi är med att utforma framtidens arbetsplats för E.ON och en symbol för hållbarhet i den nya stadsdelen Nyhamnen med arkitektur som gör avtryck av helt rätt anledningar. Människans välmående, stadens utveckling och en hållbar framtid är värderingar som helt går i linje med hur vi på Kanozi arbetar, säger

15

Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi. Kanozi Arkitekter har på uppdrag av fastighetsbolaget Castellum ritat den 24 500 kvm stora byggnaden som ska bli energibolaget E.ON Sveriges nya huvudkontor. För E.ON handlar det om att samla verksamheter från tre olika adresser i Malmö till ett större kontor. – Eftersom Kanozi ritar allt från grunden kan vi lägga extra vikt vid E.ONs behov av funktion och hur de vill profileras. Husets mittdel har en stor öppen yta vilken fungerar som ett nav anställda kan röra sig kring för att träffa kollegor, ha möten eller få en kaffe av kontorets egen barista. Kontorshuset ska rymma cirka 1 500 medarbetare och kommer >>


Nya Projekt

Mars 2018

att certifieras med högsta hållbarhetsambitioner, bland annat The Well Building Standard som fokuserar på människors hälsa och välbefinnande på arbetsplatser. – Huset ska andas hållbarhet och framtid vilket är en fantastisk utmaning och engagerande för oss på Kanozi. Både E.ON och Castellum vill bygga ett extraordinärt kontorshus ur hållbarhetsperspektiv, det präglar projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar. Arkitektur och byggnader ska hålla över tid, nu har arkitektkontoret flera intressanta framtidsaspekter att arbeta med utöver hållbarhetsperspektivet. – Nyhamnen är en av Malmös nya stadsdelar där byggnaden i sig ska vara profilerande och gynna utvecklingen av staden, E.ON ska samordna flera olika verksamhetsfunktioner i ett kontor och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, och kontoret ska ge stöd åt företagets affärsutveckling. Det här är ett otroligt givande och utmanande projekt, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi.

16


Miljöanpassat lim för proffs med pressat schema Tid är alltid en viktig faktor när professionella användare väljer kemprodukter. S-Bond 2K från VEIDEC är ett miljöanpassat problemlösarlim som ger dig full kontroll över ditt arbete.

VEIDEC S-Bond 2K – – – –

limmar snabbt är genomhärdat efter 60 min har mycket hög hållfasthet fungerar praktiskt taget på alla material – innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel – Vi ville ta fram ett verktyg som gör att proffsanvändare kan lösa arbetsuppgifter som är helt klara och genomhärdade inom 60 minuter. S-Bond 2K är ett tvåkomponentslim som ger utmärkta resultat. Vi ser att våra kunder får kraftigt minskade ställtider, snabbare igångkörning och färre reklamationer. De kan jobba effektivare och sparar pengar, säger Hans Pettersson, produktchef på VEIDEC.

Jobbar du i en kall och torr miljö? Det innebär problem om du använder vissa enkomponentslim, eftersom härdningen tar lång tid eller avstannar helt. Med S-Bond 2K får du ett säkert och kontrollerat resultat, oberoende av temperatur (över 5° C) och luftfuktighet. Limmet genomhärdar på en timme, oavsett ytans storlek eller fogens bredd. – Allt fler företag och konsumenter förväntar sig att kemprodukter är säkra för användaren och inte skadar miljön. S-Bond 2K lever upp till de högt ställda kraven i Green World-märkningen. Det uppfyller också kriterierna och är listad i Svanens husproduktportal och i BASTA, säger Hans Pettersson.

Faktaw S-Bond 2K l l l l l

Tvåkomponents SMP-baserat lim för inom- och utomhusbruk. Uppfyller kriterierna i Svanens husproduktportal, BASTA samt Green World. Snabb uppbyggnad av styrka. Helt genomhärdad efter 60 minuter. Draghållfasthet 22kg/cm2 och skjuvhållfasthet 14kg/cm2. Ger fogar som klarar vibrationer, slag, stötar, temperaturskift ningar och andra mekaniska påfrestningar.

Fakta Green World Green World-symbolen visar att produkten är fri från miljöfaroklassning och inte riskerar att skada användarens hälsan. l Green World-produkter kan användas utan skyddsutrustning. l

Kontakta oss på 046-23 89 00, info@VEIDEC.se eller www.VEIDEC.se


Nya Projekt

Mars 2018

18


Nya Projekt

Mars 2018

SOCIAL HÅLLBARHET I FOKUS NÄR STORT TYRESÖPROJEKT SKA UTVECKLAS Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utveckling. Det är teamet som får i uppdrag att inleda utvecklingen av Tyresös nästa stora utvecklingsområde – Wättinge. Det står klart sedan markanvisningstävlingen för etapp 1 avgjorts. – Den sociala hållbarheten ska bli områdets signum, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef på Tyresö kommun. I höstas gick startskottet för markanvisningstävlingen för den första etappen i Wättingeområdet i Tyresö. Området är kommunens nästa stora utvecklingsområde och ska totalt rymma cirka 800 nya bostäder när alla etapper är klara. – Läget är fantastiskt och ligger i anslutning till Tyresö centrum med direkt kontakt med kommunens viktigaste grönstråk. Området kommer också att innehålla förskolor, plats för äldreboende och olika kommunala verksamheter som tillsammans bidrar till den sociala hållbarheten som ska bli områdets signum, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun. Totalt lämnade fyra intressenter in bidrag till tävlingen och av dessa föll valet till slut på Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utveckling. – Ställer du höga krav så får du bra projekt som är hållbara över tiden. Det var fyra riktigt bra projekt som tävlade men det här stack ut lite extra och är väldigt genomarbetat på alla punkter, säger Anna Gustafsson, exploateringsingenjör på Tyresö kommun och med i den jury som utsåg vinnaren.

19

150 NYA BOSTÄDER I FÖRSLAGET

Det vinnande förslaget, som planeras i södra Wättinge, två kilometer från Tyresö centrum rymmer totalt sju byggnader och cirka 150 nya bostäder. Området är tänkt att knyta ihop de befintliga områdena kring Wättingestråket på ett bättre sätt. – Området är tänkt att vara en länk mellan de befintliga bostadsområdena som i dag är åtskilda av parkvägar och mindre naturområden. Tanken är att området i sig ska innehålla mötesplatser som kan attrahera människor från hela närområdet, säger Sara Kopparberg. Just den sociala hållbarheten har Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utveckling konkretiserat i sitt vinnande förslag. En central del i det nya kvarteret är nämligen det torg som ska etableras framför de sju fastigheterna, vid kvarterets spets. – Vi tror på att skapa möjligheter för folk att mötas och det har vi tagit fasta på. I den fysiska strukturen finns det en öppenhet som gör att man kan ta sig genom området, det finns en transparens som bjuder in människor som bor i angränsande områden, säger Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling. Projektet blir företagets första i Tyresö och hon ser fram emot att få jobba med kommunen. – Det är en stor satsning som Tyresö gör och att få vara med i början på hela Wättingeområdet är fantastiskt roligt, vi är jätteglada. Kommunen har haft väldigt höga ambitioner med vad de vill uppnå och därför ställt höga krav på förslagen. Vi har verkligen jobbat med att se hur vi kan skapa en plats som kommunen sett framför sig.


Nya Projekt

Mars 2018

20

Säljstart för Riksbygens BRF Skolmästaren

SÄLJSTART FÖR RIKSBYGGENS BRF SKOLMÄSTAREN Nu är det dags för säljstart av 24 bostadsrätter i Brf Skolmästaren som just nu byggs vid gamla Tunafors skola på Söder i Eskilstuna. – Det finns en stor efterfrågan på fler bostadsrätter i området. Brf Skolmästaren erbjuder ett perfekt boende som passar lika bra för de som funderar på att sälja villan och flytta till en mer lättskött bostad eller för unga personer som befinner sig i början av sin bostadskarriär, berättar Jonas Brändström, som är ansvarig säljare för projektet på Riksbyggen.

Brf Skolmästaren har ett mycket bra läge på en gata med lite trafik i ett äldre villaområde, intill fotbollsplaner och gång och cykelvägar. Det tar bara cirka 15 minuter att promenera till centrum. De 24 bostäderna om två till fyra rum och kök är fördelade på tre hus med tre våningsplan och hiss. Nu är det extra tryggt att köpa en bostadsrätt av Riksbyggen. Vi har nyligen utökat vår Trygghetsfilosofi som bland annat innebär skydd mot dubbel boendekostnad i upp till 12 månader, berättar Jonas Brändström.


LÄNNEN 8800K RAIL SYSTEM FRAMTIDSSÄKRA MED RCI/RCL OCH 9A/9C Från och med i juli 2017 är det krav på vältningsförhindrande säkerhetssystem RCI eller RCL på alla maskiner som ska utföra arbete på räls i Sverige. Med Lännen 8600 och 8800K kan du själv välja standard. RCI innebär att maskinen varnar om du kommer utanför säkerhetszoner. RCL är samma funktion fast med låsning/stopp när du går utanför säkerhetszonen.

C O N C RE T.S E · AU G - 17

www.lannentractors.se

M O B I L I T E T · M Å N G S I D I G H E T · P R O D U K T I V I T E T · M I L J Ö A N S VA R


Nya Projekt

Mars 2018

LIDL SATSAR HÅLLBART FÖR TREDJE GÅNGEN I VÄXJÖ Lidl Sverige håller fortsatt hög expansionstakt och har nu tecknat avtal om en ny butik i Teleborg Centrum i Växjö. Den nya butiken är den tredje i Växjö och en viktig del i Lidls övergripande mål att ha 200 butiker i Sverige till slutet av 2020. Butiken beräknas öppna runt årsskiftet 2018/2019. Lidls tredje butik i Växjö byggs i den expansiva stadsdelen Teleborg där Teleborg Centrum är ett väl inarbetat centrum för livsmedel. Fastighetsägare är M2-gruppen. Butiken är cirka 2 000 kvadratmeter stor och kommer att erbjuda Lidls fullsortiment. Den beräknas öppna runt årsskiftet 2018/2019. – Det händer mycket i Växjö just nu och det känns extra spännande att vara med i utvecklingen av stadsdelen Teleborg tillsammans fastighetsägaren M2 gruppen, säger Lulu Gylleneiden, fastighetschef region Syd på Lidl. Växjö kommun har en målsättning om att vara Sveriges grönaste kommun vilket passar väldigt väl ihop med Lidls höga hållbarhetsambitioner. Som första aktör inom detaljhandeln i Sverige lyckades Lidl under 2016 uppnå kraven för den internationella miljöcertifieringen BREEAMs högsta nivå Outstanding med butiken i Växjö. Butiken invigdes i december 2016 och står modell för Lidls nya butikskoncept med en ljus och luftig miljö för en bättre kundupplevelse och med moderna personalutrymmen.

22

I dagsläget har Lidl 171 butiker och fram till och med 2020 ska det finnas 200 butiker i Sverige och på sikt är målet satt till 300 butiker. De nya butikerna byggs och utvecklas enligt samma koncept och ska leva upp till högt ställda miljökrav. Lidl är dessutom den enda livsmedelskedjan i Sverige som klimatkompenserar för hela den svenska verksamheten.


Allt fler vill bygga miljövänligt och TQI hjälper ofta till! Ett målmedvetet arbete med miljö- och energifrågor bidrar både till ökad trivsel för de som vistas i byggnaden och ett ökat fastighetsvärde. För TQI har dessa områden alltid stått i fokus. Våra kunder anlitar oss för att hitta lösningar som ger en effektivare energianvändning, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. Vi bistår också gärna i arbetet med miljöcertifiering av fastigheter. Hör av dig så berättar vi mer. TQI / 08-567 021 00 / INFO@TQI.SE / WWW.TQI.SE

Glöm att motionera jordfelsbrytaren... Glöm onödiga strömavbrott!  Automatisk periodisk motionering utan att strömmen bryts i anläggningen

 Automatisk återstart efter tillfälligt fel  Enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen

08 594 118 30| info@mwa.se

www.mwa.se


Nya Projekt

Mars 2018

24

Nu ökar variationen av bostäder på Drottninghög – första nybyggda bostadshusen på 49 år snart klara för uthyrning

BOBAS-KONCEPT I HELSINGBORGSHEMS NYA BOSTADSHUS PÅ DROTTNINGHÖG Den 20:e mars presenterade Helsingborgshem 67 nybyggda hyreslägenheter på Drottninghög. De moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheterna är delvis finansierade med statligt investeringsstöd och erbjuds med konceptet BoBas* vilket innebär att lägenheterna har en generellt lägre hyresnivå än övrig nybyggnation. För första gången på 49 år står snart två nybyggda bostadshus på Drottninghög färdiga. Grönkulla Gård, som det nya bostadskvarteret på Drottninghög heter, ligger i den västra delen av stadsdelen. Ljusa och öppna planlösningar karaktäriserar lägenheterna som alla har balkong eller uteplats. För att passa olika önskemål och behov erbjuder de 67 lägenheterna stor variation av lägenhetsstorlekar, från 1:or till 4:or samt en 5:a. – Vi kämpar hårt för att öka variationen på Drottninghög ur så många perspektiv som möjligt, därför känns det extra roligt att lägenheterna tillför området något helt nytt och dessutom till rimliga hyror, säger Kristin Nilsson, chef för Affärsutveckling på Helsingborgshem. Eftersom Grönkulla Gård delvis finansieras av det statliga investeringsstödet samtidigt som hyresgästerna bor med ett BoBaskoncept* landar månadshyrorna på mellan 5 855 kr och 10 745 kr, beroende på lägenhetsstorlek.

Sedan flera år tillbaka samarbetar Helsingborgshem och Helsingborgs stad för att utveckla stadsdelen Drottninghög till en mer tillgänglig del av staden där både boende och besökare upplever trygghet och livskvalitet. I nära dialog med de boende renoverar och bygger Helsingborgshem för att modernisera och öka variationen av bostäder med målet att lyfta hela områdets attraktivitet. För att stimulera rörligheten bland bolagets övriga lägenheter får alla Helsingborgshems hyresgäster förtur vid uthyrningen av Grönkulla Gård och hyresgästen söker inte med sina köpoäng utan med boendetiden i sin nuvarande bostad. Eftersom de nya lägenheterna är tillgänglighetsanpassade öppnas till exempel en möjlighet för de hyresgäster som idag upplever att de bor för stort och letar efter en mindre bostad med bättre tillgänglighet: – Vi jobbar målmedvetet för att fler lägenheter med stor efterfrågan ska bli lediga för uthyrning och hit hör bland annat större lägenheter. Hittills visar erfarenheterna att de olika förturserbjudanden vi har testat ger positiv effekt på rörligheten, säger Sofie Lilja, chef för Sälj och Uthyrning på Helsingborgshem. Idag presenteras Drottninghögs nya lägenheter på Helsingborgshems hemsida. Mellan den 3 och 11 april kan bostadssökande börja anmäla sitt intresse och i oktober flyttar de första hyresgästerna in.


Betongväggar med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga. Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan betongelementen förses med modern, högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m 2K eller ännu bättre. Tack vare en konstruktion med yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir betongelementet ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.

Vill du veta mer om våra betongväggar för passivhus, besök www.heda.se.

BRAVIDA

SPRINKLER • Projektering • Installation • Service

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning. Fredrik Torstensson, 08-602 31 83

Hedas prefabricerade väggelement för passivhus


Nya Projekt

Göteborg City Gate siktar på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Bild: Skanska/Henning Larsen Architects

Mars 2018

26


Nya Projekt

Mars 2018

27

Torsplan 2 i Stockholm miljöklassas som ”Outstanding” enligt certifieringssystemet BREEAM Bild: NCC

HUR SER BYGGBRANSCHEN PÅ HÅLLBART BYGGANDE? AV HENRIK MÅRTENSSON

Sverige Bygger har nyligen presenterat den andra delrapporten i en undersökning om hur byggbranschen ser på hållbart byggande. Undersökningen gjordes hösten 2017 och totalt 3 700 personer har deltagit. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur byggbranschen ser på hållbart byggande. Undersökningen resulterade i två delrapporter. Den första delrapporten fokuserade på hur stor del av branschen som redan har strategier för hållbart, miljöcertifierat byggande. Den andra delrapporten handlar om hur viktigt de olika segmenten i branschen tycker det är att fokusera marknadsföring och införsäljning på hållbara projekt, som skall bli miljöcertifierade. Rapporten tar också upp vilka bärande konstruktioner de olika marknadssegmenten föredrar när det gäller hållbart byggande. Undersökningen delade in byggbranschen i följande marknadssegment: Byggherrar, konsulter, byggentreprenörer, underentreprenörer, leverantörer, och återförsäljare/grossister. Man tittade också på hur svaren skiljde sig baserat på företagens storlek. Storleksindelningarna var: Fler än 100 anställda, 5 till 100 anställda, och färre än 5 anställda. Medan det finns skillnader i åsikter mellan olika marknadssegment, så är generellt sett skillnaderna större mellan stora och små företag, än mellan de olika segmenten. RAPPORTEN I SAMMANFATTNING

Rapportens huvudpunkter i sammanfattning är: • Hållbart och miljöcertifierat byggande ökar. 86% bygger redan, eller planerar att öka sitt, hållbara/miljöcertifierade byggande. • Större företag ligger längre fram när det gäller hållbart byggande än mindre företag. Det kommer troligen att pressa mindre företag att öka sin kompetens när det gäller hållbart byggande de närmaste åren. • Att ha sitt varumärke associerat med hållbart byggande ses

som en konkurrensfördel både för stora och små företag. Intresset är större hos de stora företagen. • Det finns ett stort intresse att ha hållbara/miljöcertifierade projekt som referensprojekt. Intresset ökar med storleken på företagen. Byggherrarna är dock mindre intresserade än andra aktörer även om över 80% är intresserade. • 73% av alla tillfrågade kommer att öka sina sälj och marknadsinsatser inom hållbart byggande. • 90% av alla företag med fler än 100 anställda är intresserade av att vinna upphandlingar på hållbara projekt. Bland företag med färre än 5 anställda är det 60%. • Mer än 75% av de tillfrågade tycker att riktade sälj- och marknadsinsatser mot beslutsfattare som planerar hållbara/miljömärkta projekt är viktiga. • De huvudsakliga skälen till att man är intresserade av hållbart byggande är: Stärka varumärke och miljöimage (84,1%), Prestige (18,2%), och lönsamhet (17,1%). Bara 7% angav någon form av miljö- eller samhällsnytta. • Bland byggherrar är trä det mest populära enskilda materialet i bärande konstruktioner. Betong är det mest valda materialet i kombination med andra material. • Större företag föredrar betong som enskilt material i bärande konstruktioner. Mindre företag förordar oftare trä. Det är tydligt att intresset för hållbart byggande och miljöcertifiering ökar. Skälen är i första hand att man vill stärka sitt varumärke, och på så vis nå konkurrensfördelar. Större företag är mer intresserade, och satsar mer, på hållbart byggande. Mindre företag riskerar att halka efter. STRATEGIER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Rapportens första del fokuserar på hur byggföretagen positionerar sig strategiskt. Intresset för hållbart byggande är stort bland byggherrarna, men i andra segment varierar intresset med >> företagens storlek.


Nya Projekt

Mars 2018

28

Byggnadsfirman Erik Wallins projekt Zenhusen är en del av det ambitiösa stadsutvecklingsprojektet, Norra Djurgårdsstaden och har som målsättning att ligga i absolut framkant inom miljöområdet. Bild: Michael Perlmutter

Idag använder 56 % av byggherrarna miljöcertifieringssystem. Miljöbyggnad är det dominerande systemet med drygt 71 % av marknaden. Ytterligare 22 % av byggherrarna planerar att göra det inom kort. Hela 86 % av byggherrarna har redan, eller har planer på att öka sitt hållbara/miljöcertifierade byggande. Enligt rapporten kan större företag bland leverantörer, konsulter, entreprenörer och underentreprenörer matcha byggherrarnas fokus på hållbart byggande. Mindre företag, under 100 anställda, är inte lika långt framme. Det kan betyda att mindre företag antingen pressas att bygga upp sin kompetens, eller får svårare att konkurrera på marknaden. VARUMÄRKE

Är det extra intressant att stärka varumärket relaterat till hållbart byggande? Ungefär 90% av byggherrarna tycker att det är mycket intressant, eller ganska intressant, att deras varumärke är kopplat till hållbart byggande. Intresset är större i den privata sektorn än i den offentliga. Det är inga större skillnader mellan byggherrarnas svar och svaren från de andra segmenten i undersökningen när det gäller att stärka varumärken. Ungefär 90% tycker att det är mycket eller ganska intressant och viktigt. Det skiljer sig mer om man tittar på företagens storlek. Mer än 90% av alla som arbetar i bolag med mer än 100 anställda tycker, oavsett segment, att det är mycket eller ganska intressant att stärka varumärket relaterat till hållbart byggande. I bolag med mindre än fem anställda är det drygt 75% som tycker att det är

mycket eller ganska intressant. REFERENSPROJEKT

När det gäller referensprojekt, säger nästan 50% av de privata byggherrarna att det är mycket intressant att använda hållbara och miljöcertifierade projekt. Motsvarande siffra för offentliga byggherrar är 30%. 13.9% av de privata och 18.6% av de offentliga byggherrarna säger att hållbara projekt är av litet intresse. Totalt sett är det över 80% av byggherrarna som tycker att hållbara och miljöcertifierade projekt är mycket viktiga eller ganska viktiga. Tittar man på andra segment än byggherrarna, är det runt 90 % som tycker att hållbara och miljöcertifierade projekt är mycket eller ganska viktiga som referensprojekt. Intresset för hållbara projekt som referensprojekt är mindre hos byggherrarna än hos de andra aktörerna. Det är ett oväntat resultat. Tittar man på storlek hos företagen, skiljer det mer än när man tittar på marknadssegment. I företag med fler än 100 anställda är det ca 94% som tycker att det är mycket eller ganska viktiga. I företag med färre än 5 anställda är det ca 78% som tycker hållbara projekt är mycket eller ganska viktiga som referensprojekt. Ökade sälj- och marknadsinsatser Kommer ni att öka era sälj- och marknadsinsatser för att få fler kunder och projektuppdrag inom hållbart byggande? 73% av alla svarande kommer på något sätt att öka eller prioritera om sina budgetar för att öka sälj- och marknadsinsatserna inom hållbart byggande. Det är inga stora skillnader mellan olika


Nya Projekt

Mars 2018

marknadssegment. Tittar man på företag av olika storlek, är skillnaderna betydligt större. 88 % av företag med fler än 100 anställda kommer att öka eller prioritera om sina budgetar för hållbart byggande. Bland de minsta företagen, med färre än 5 anställda, kommer 60% att öka eller prioritera om budgeten. VINNA UPPHANDLINGAR

Är det extra intressant att vinna upphandlingar på hållbara och miljömärkta byggprojekt? Bland företag med mer än 100 anställda, tyckte mer än 50 % att det var mycket viktigt. Mindre än 10 % tyckte att det var oviktigt. Bland de minsta bolagen, med mindre än 5 anställda, var det lite mer än 20 % som tyckte det var mycket viktigt. Nästan 40 % tyckte det var oviktigt. Skillnaderna mellan de olika segmenten, återförsäljare/grossister, leverantörer, underentreprenörer, byggentreprenörer, och konsulter, var betydligt mindre än skillnaderna mellan olika bolag. Orsakerna till att skillnader i storlek betyder mer för åsikter och förhållningssätt till hållbart byggande, än marknadssegment, tas inte upp i rapporten. Varför drar inte rapporten slutsatser om orsaker? Därför att det finns många olika orsaker som kan ge samma effekt. Skillnaderna kan till exempel bero på att medvetenheten om nyttan med hållbart byggande är större i de stora bolagen. Det kan också vara helt andra orsaker, till exempel att små bolag har mindre marginaler, och måste ta de uppdrag som finns att få, oavsett om de är hållbart byggande eller inte. En annan faktor som kan spela in är att relativt få små företag har deltagit i rapporten. Det är därför mer statistisk osäkerhet i de svaren. Det kan också finnas andra orsaker.

29

De möjliga svaren på frågan var: Hållbara miljöprojekt … … är mer lönsamma … är mer prestigefulla … stärker vårt varumärke och vår miljöimage Andra orsaker, nämligen Det sista alternativet är det intressantaste. En öppen fråga gör att svaret måste tänkas igenom. Dessutom kan man få svar på saker man annars inte skulle ha frågat om. Totalt sett var det 17,1% som svarade lönsamhet, 18,2 % svarade prestige, 84,1 % ville stärka varumärke och miljöimage, 14,4 % svarade andra orsaker. Totalt hade 2201 personer svarat på frågan. Av de 317 personer som angett andra orsaker, var det 153 som angett olika typer av miljö- och samhällsnytta. Totalt sett var det alltså 7% av de svarande som angett miljö- och samhällsnytta. Tittar man på specifika segment, var det 22 % av konsulterna och 34 % av arkitekterna som svarat “andra orsaker”. Det kan tyda på ett större samhällsengagemang i de segmenten. Rapporten bryter dock inte ner svaren i kategorier för varje segment. Det går därför inte att säga säkert att konsulter och arkitekter är mer engagerade i samhällsfrågor, även om det verkar troligt. Bryter man ner svaren efter storlek på företagen, säger över 90% av de som har mer än 100 anställda att hållbart byggande stärker deras varumärke och miljöimage. Bland företag med färre än 5 anställda är det 70 %. Om man agerar för att stärka sitt varumärke kan det förstås tänkas att man gör andra saker än om man agerar på grund av sitt samhällsengagemang. Rapporten visar dock inte om det finns sådana skillnader, eller vad sådana skillnader skulle få för konsekvenser.

RIKTADE SÄLJ- OCH MARKNADSINSATSER

Är det extra intressant för er att rikta sälj- och marknadsinsatser mot beslutsfattare som planerar hållbara/miljömärkta byggprojekt? 32.5 % av de tillfrågade svarade att det är mycket viktigt. 43 % tyckte att det är ganska intressant och viktigt. 24.5 % tyckte att det var oviktigt. Jämför man stora och små företag, blir det återigen tydliga skillnader. Bland företag med mer än 100 anställda tycker ungefär 48 % att det är mycket viktigt. 40 % säger att det är ganska viktigt. 12 % tycker det är oviktigt. Bland företag med mindre än 5 anställda tycker cirka 22 % att det är mycket viktigt. 40 % tycker att det är ganska viktigt. 38 % tycker det är oviktigt. Det är inga överraskningar. Svaren ligger i linje med svaren på frågan om hur intressant det är att vinna upphandlingar med hjälp av hållbart byggande och miljöcertifiering.

BYGGMATERIAL

VARFÖR ÄR HÅLLBARA/MILJÖMÄRKTA PROJEKT VIKTIGA?

SVERIGE BYGGER

Varför är det intressant och viktigt att rikta sälj- och marknadsinsatser mot planerade hållbara/miljömärkta byggprojekt? Det är intressant att veta varför företag är intresserade av hållbart byggande och miljöcertifiering. Är det för att värna om miljön? Är det för att hållbart byggande sänker bygg- och driftskostnader? Är det för att skapa en bra image? Om “värna om miljön” finns med som svarsalternativ, finns en risk att en del svarande ger det svaret för att det ser bra ut, inte av äkta intresse. Sverige Bygger använde därför ett litet trick:

Sverige Bygger, som gjort undersökningen, arbetar med marknadsundersökningar i byggbranschen. Företaget har levererat bygginformation sedan 1986.

Vilken bärande konstruktion förordar man i branschen när det gäller hållbart byggande? Bland byggherrarna är trä det enskilt mest populära materialet i bärande konstruktioner. I kombination med andra material, är det betong som är mest populärt. Privata byggherrar förordar trä mer än offentliga. 64,3 % av de privata och 67,1 % av de offentliga byggherrarna föredrar trä ihop med andra material, som betong och stål. 70,9 % av de privata och 71,2% av de offentliga byggherrarna förordar betong ihop med andra material. 78 % av byggföretagen med fler än 100 anställda förordar betong som enskilt material i bärande konstruktioner. Trä finns med i 70 % av svaren och stål i 46,4 %. De mindre byggföretagen förordar oftast trä som enskilt material i bärande konstruktioner.

FAKTA I KORTHET

Rapport om byggbranschens inställning till hållbart byggande och miljöcertifiering. Utgiven av: Sverige Bygger. Weblänk: http://press.sverigebygger.se/documents/ delrapport-2-om-haallbart-byggande-75732


Nya Projekt

Mars 2018

30

Kungspassagen i Uppsala Visualisering: Castellum

CASTELLUM PLANERAR ATT BYGGA UPPSALAS FÖRSTA WELL-CERTIFIERADE KONTORSBYGGNAD I ett av Uppsalas bästa och mest centrala lägen planeras Kungspassagen – en fastighet som präglas av hållbarhet och nytänkande, som dessutom blir Uppsalas första WELL-registrerade kontorsbyggnad. Certifieringen är en internationell byggstandard som väger in människors hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Hyresgästerna i Kungspassagen kommer att erbjudas generös rymd, möjlighet till stora sammanhängande ytor, stora ljusinsläpp och valfrihet att hitta den bästa lösningen för just sin verksamhet. Fastighetens trapphus utformas för att stimulera till vardagsmotion och spontana möten med bland annat konst och designföremål. För att bidra till ett hållbart resande kommer funktioner som underlättar och främjar cykelpendling att byggas in i Kungspassagen. Vidare kommer också en grönskande takterrass skapas som kan användas som utomhuskontor. – Att bygga fastigheter som är hållbara både nu och på lång sikt är viktigt för oss. Att vi dessutom väljer att WELL-certifiera denna fastighet visar att vi månar om människorna som jobbar i fastigheten, det känns riktigt bra säger Björn Johansson, Affärsområdeschef Region Stockholm-Norr i Castellum.

Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges högsta miljöklassningar. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel. Fastigheten omfattar 8 000 kvm och beräknas klar för inflyttning under 2020. KORT OM WELL

The WELL Building Standard® (WELL) – är en internationell byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. Människor som mår bra på arbetsplatsen presterar bättre. Det är helt enkelt ett sätt att kombinera hälsa och trivsel med ökad effektivitet. WELL utgår från sju koncept som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande. Castellum bygger för närvarande nordens första WELL-certifierade kontorsbyggnad, Eminent i Malmö, och har registrerat WELL på ett antal andra projekt, till exempel Castellums eget regionkontor i Stockholm, nya kontorsbyggnader på Mölndalsvägen i Göteborg, Oceanhamnen Helsingborg samt E.ONs nya huvudkontor i Malmö.


När säkerhet och bekvämlighet går hand i hand Nya Projekt

Mars 2018

31

Att jobba på tak har alltid förknippats med risk och obekväma arbetssituationer. Men med ett vajersystem från SFS intec blir arbetet mycket enklare. Och mycket säkrare. Vajersystemet monteras enkelt på yttertaket och passar för de allra flesta typerna av låglutande papp, duk och plåtbeklädda tak och kan även eftermonteras på existerande byggnader. Enkel innovation för en långsiktig, säker och hållbar framtid. Det är vad vi kallar – Turn ideas into reality.

Teknisk rådgivning och försäljning SFS intec AB Division Construction Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs

T +46 (0)-152 71 50 00 se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.


Nya Projekt

Mars 2018

32


Nya Projekt

Mars 2018

33

Nya bostäder i Vänersborg

RÄTTVIS FÖRSÄLJNING AV 24 LÄGENHETER I VÄNERSBORG Lördagen den 7 april, på IKEA i Uddevalla, startade försäljningen av de BoKlok-lägenheter som ska byggas på Holmängs Hage i Vänersborg. Byggstart är planerad till sommaren 2018, med beräknad inflyttning våren 2019. Holmängs Hage är ett bostadsområde under utveckling i Vänersborg och här ska BoKlok bygga 24 lägenheter. Lägenheterna kommer att ha två, tre och fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm – alla med egen balkong eller altan. De byggs som bostadsrätter och boendekostnaden för avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta blir cirka 4 300 kronor per månad för en tvårumslägenhet. – Vi är väldigt glada över att få vara med och utveckla ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg. Holmängs Hage har stor potential i ett perfekt läge där stan möter landet. Att bygga här och kunna erbjuda bra bostäder som vanliga människor har råd med känns roligt, säger Lisa Roos, projektledare på BoKlok. BoKloks försäljningsfilosofi bygger på principen ”lika för alla” och bostäderna fördelas genom offentlig turordningsdragning. En

turordningslista upprättas och kunder får välja den BoKlok-bostad som passar dem bäst. – Vi tycker att vårt tillvägagångssätt är det mest rättvisa. Genom att utesluta budgivning i försäljningen gör vi våra lägenheter tillgängliga för alla, utan att slutpriset blir mer än man förväntat sig. Genom att förtillverka stora delar av våra hus i vår fabrik i Gullringen kan vi också på väldigt kort tid få husen på plats. Från säljstart till färdiga hus tar det för det mesta mindre än ett år. Våra kunder behöver därför inte vänta länge på sina nya, kloka boenden, säger Lisa Roos. Det nya området, BoKlok Landeriet, kommer att byggas på Holmängs Hage, en ny stadsdel som byggs på Holmängen i utkanten av Vänersborg. Staden är endast ett stenkast bort samtidigt som naturen och vattnet är runt knuten med Göta Älv, Ekopark Halle-Hunneberg och Kyrkängens koloniområde. Här finns också mataffär, skola och kommunikationer på gångavstånd. Till Trollhättan tar det 20 minuter med bil och Göteborg nås på en timme.


Nya Projekt

Mars 2018

34

Skellefteå kulturhus Illustration: Luxigon

SKELLEFTEÅ KULTURHUS AV WHITE VINNARE I AR FUTURE PROJECT AWARDS 2018 PÅ MIPIM En innovativ träbyggnad som samlar Skellefteås konst, teater och litteratur samt ett nytt hotell i det som ska bli Nordens högsta byggnad har utsetts till vinnare i 2018 års upplaga av MIPIM/ Architectural Review Future Project Awards. Priset uppmärksammar ännu obyggda eller ej färdigställda projekt runt om i världen. Skellefteå kulturhus får pris i kategorin Civic & Community. – Vi är otroligt hedrade över att vinna med ett sådant här tufft motstånd. Skellefteå kulturhus hyllar på ett unikt sätt hantverket bakom den kreativa processen, så det känns fantastiskt att vårt täta samarbete med ingenjörsföretaget Florian Kosche och beställaren Skellefteå kommun får ett erkännande, säger Oskar Norelius och Robert Schmitz, arkitekter på White.

I projektet kombineras stadens långa tradition av att bygga i trä med den senaste ingenjörskonsten, vilket har gjort det till en förebild inom hållbar design och konstruktion. Juryn i MIPIM/Architectural Review Future Project Awards ansåg att det är “ett elegant projekt, som undersöker trä som hållbart byggnadsmaterial med god visuell effekt. Detaljerna är väl utförda och ljuset fångar träets mjukhet. Interiören är lika övertygande som exteriören”. – Utformningen och konstruktionen av Skellefteå kulturhus visar att genom innovation kan uråldriga material och metoder användas på nya sätt för att skapa hållbar arkitektur”, säger Oskar och Robert. Priset delades ut under fastighetsmässan MIPIM:s galamiddag onsdagen den 14 mars i Cannes, Frankrike.


Nya Projekt

Mars 2018

36

Lindbäcks Fastigheter bygger 110 klimatsmarta hyresrätter i den nya stadsdelen Västermalm i centrala Piteå. Kvarteret Tallen är först ut. Bild: Nordmark & Nordmark arkitekter AB

Västermalm ska bli en ny kompletterande stadsdel som förstorar centrum och som blir ett attraktivt område för bostäder och verksamheter och som samtidigt skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling Bild: Nordmark & Nordmark arkitekter AB


Nya Projekt

Mars 2018

37

Lägenheterna i Tallen är väl avvägda med ytsmart planlösning för att hålla hyran rimlig i förhållande till antal rum. Bild: Nordmark & Nordmark arkitekter AB

CENTRUMNÄRA I TALLEN AV BJÖRN ASPLIND

Lindbäcks Fastigheter AB bygger 110 klimatsmarta hyresrätter i den nya stadsdelen Västermalm i centrala Piteå. Kvarteret Tallen blir den första etappen. Byggnaderna, som konstrueras av volymelement i trä, är mellan fyra och tio våningar och innehåller lokaler och lägenheter från ett till fyra rum och kök. De smala huskropparna möjliggör ljusa, genomgående lägenheter med yteffektiva planlösningar. – Vi har lagt mycket krut på den utvändiga gestaltningen, belysning och innergården. Det ska vara attraktivt för de boende, säger Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks Fastigheter. Lägenheterna i Tallen är väl avvägda med ytsmart planlösning för att hålla hyran rimlig i förhållande till antal rum. Husen har en grön och trivsam innergård som förbinds genom en gångbro mellan huskropparna. Under huset finns ett parkeringsdäck för de boende. Det byggs också ett ytterligare ett parkeringsdäck för allmän uthyrning. Alla lägenheter har tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner. Standarden blir hög med attraktiva ytskikt för golv och väggar. Badrummen har kakel och klinker. – Vi har valt ljusa färger och mycket ljusinsläpp. Många av lägenheterna får klädkammare i stället för garderober. – Vi har valt att bygga i allt från tio våningar ner till sex, fem och fyra våningar längst söderut. Detaljplanen styrde den här lösningen och syftet är att få in så mycket solljus som möjligt in till innergården och övriga lägenheter. – Exteriört har vi valt en blandning av tre olika färger av fasadskivor. Det blir också tre olika färger på teglet i kvarteret. Tanken är att få en bra variation i utseendet. Området Västermalm ska bli en ny kompletterande stadsdel som förstorar centrum och som blir ett attraktivt område för bostäder

och verksamheter och som samtidigt skapar förutsättningar för Piteås fortsatta utveckling. Här låg tidigare en markparkering. Västermalm är granne med busstationen. – Vi har haft ett stort intresse för lägenheterna, över 500 har hittills anmält sitt intresse. Vi kommer att dra i gång uthyrningen i slutet av februari. I juli i år blir det inflyttning i etapp 1 i tiovåningshuset. För den andra etappen är det inflyttning i februari och mars 2019, säger Hans Lindbäck. Tallen kommer att klassas som Miljöbyggnad Silver, en miljöcertifiering som främst inriktar sig mot innemiljön, val av byggmaterial, energianvändning och var energin köps ifrån. – Vad som är bra är att certifieringen inte bara genomförs på beräkningar, efter två år gör man också en kontroll för att se att det stämmer i verkligheten. Projektet löper på bra och enligt plan även om det har funnits utmaningar på vägen. – Vi hade en dialog med kommunen för att ta fram lösningar för att ordna med parkeringar för affärsverksamheten i närheten. Vi hade också problem med föroreningar i marken eftersom det är sulfitjord. – Vi påbörjade markarbeten med spontning i mars 2017. Grundarbetet för garage och lokalplan var omfattande. I november 2017 kom vi igång med montaget för det första huset. I juli år kan de första hyresgästerna flytta in, avslutar Hans Lindbäck. FAKTA I KORTHET: KVARTERET TALLEN TIDPLAN: MARS 2017- FEBRUARI 2019 BYGGHERRE: LINDBÄCKS FASTIGHETER AB ARKITEKT: NORDMARK & NORDMARK ARKITEKTER AB BYGGNADSENTREPRENÖR: LINDBÄCKS BYGG AB


Nya Projekt

Mars 2018

38

Flygvy förskola Orminge

SCHEIWILLER SVENSSON RITAR LEKFULL FÖRSKOLA I ORMINGE Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har fått i uppdrag av Kungsvåningen att rita en förskola i det kommande Nybackakvarteret i Orminge. Förskolan ligger försiktigt insmugen i bostadshuset närmast parken, en lugn miljö långt från trafiken. – Vi utnyttjar variationen och höjdskillnaderna i grönområdet och gör förskolan till en naturlig del av parken. Det finns en spännande rumslighet i den skiftande miljön kring förskolan som vi tar till vara och förstärker i utformningen. Det kommer att bli roliga omgivningar för barnen, säger Lena Sjöberg Nilsson, arkitekt på Scheiwiller Svensson. Platsens potential utnyttjas för att skapa en lekfull miljö för

Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen vid Haga Nova. kv 2 Cellen Norra. Sankt Göransgatan 69 112 38 STOCKHOLM www.projektkraft.com +46 73 144 51 01

barn. En sluttning blir plats för en amfiteater. Vid den gamla eken kan barnen plocka ekollon och ha sagostunder. Klipporna är ett perfekt tillhåll för att beskåda det som händer på idrottsplatsen intill. Gradänger och trappor busanpassas med inbyggda luckor och kojor. Genom bostadskvarteret ritas en löpbana som för barnens del landar i en sandgrop, och på innergården finns planteringslådor där knattarna kan ha sina egna odlingar. Förskolan ligger i souterräng i ljust läge i sydväst. Ytan är 1 000 kvm och det finns plats för 80 till 100 barn. Inomhusmiljön smälter ihop med utomhusmiljön i en öppen lösning med fönster från golv till tak och mycket naturmaterial som trä, betong och stål. Preliminär byggstart i september 2018.

www.vagobyggnadsgrus.se


Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se


Nya Projekt

Mars 2018

40

Bild: Arkitema Arcitects

ARKITEMA RITAR NYTT KVARTER I LUND Arkitema och Kärnhem har vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret mellan Nobelparken och Brunnshögs torg i Lund med tävlingsförslaget Navet. Tävlingsjuryns motivering för vinsten är: ”Navet andas framtid och känns modernt i en unik stadsdel i en innovativ stad. Kvarteret uppvisar bra anspråk mot torg och spårvägshållplats med stark urbanitet och publika lokaler”. – Vår ambition har varit att hitta en gestaltning som är sammanhängande mot staden och blir ett landmärke i Brunnshög, men samtidigt erbjuder en småskalighet och ett myller när man kommer nära, säger Anna Carlsson, arkitekt vid Arkitemas kontor i Malmö. Navet präglas av en lekfull arkitektur som skapar social håll-

barhet och en stark stadskänsla. Kvarteret kommer bestå av 110 lägenheter i olika storlekar och bostadsformer som tillfälliga studios och ett hotellboende, lämpligt till exempel för gästforskare från de närliggande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Avgörande i tävlingen har varit de nya lösningar och ambitioner som förslaget visar för sociala möten och optimalt utnyttjande av ytor. – Konceptet visar på nytänkande inom många områden och bjuder på en fin kombination av att stärka samverkan och gemenskap inom huset och samtidigt bjuda in stadsdelen runtomkring, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun. Byggstart är planerad till slutet av 2019 och bostäderna beräknas stå färdiga 2020–2021.


E TA G E N VI FÅR FÖR

AT T S Y N A S

PROFILERING FÖR FÖRETAG, BUTIKER, HOTELL & RESTAURANGER Vi genomför allt från enstaka skyltprojekt till kompletta omprofileringar. Välkommen till Nordens största leverantör av skyltar och visuell kommunikation. Se mer på www.focusneon.se Stockholm - Göteborg - Malmö - Oslo - Helsingfors


Nytänkande bostads- och hotellkvarter Nya som Kärnhem fårProjekt möjlighet att bygga invid Nobelparken i Brunnshög

Mars 2018

42


Nya Projekt

Mars 2018

NYTÄNKANDE KVARTER VANN PLATS PÅ FÖRSTA PARKETT I BRUNNSHÖG Social hållbarhet, lekfull arkitektur och stark stadskänsla är utmärkande drag hos det nytänkande bostads- och hotellkvarter som Kärnhem får möjlighet att bygga invid Nobelparken i Brunnshög. Tekniska nämnden i Lunds kommun beslutade på onsdagen att godkänna juryns förslag av vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret mellan Nobelparken och Brunnshögs torg. Kärnhem Bostadsproduktion AB och Arkitema Architechs är det team av byggaktör och arkitektkontor som får möjlighet att köpa marken och göra verklighet av sitt anbudsförslag, kallat Navet, som planeras bli fem våningar högt och rymma runt 110 bostäder i olika storlekar och bostadsformer. Navet har högt fokus på social hållbarhet, synergier och blandning av verksamheter och boendeformer. Utöver traditionella flerrumslägenheter kommer kvarteret även att innehålla ett antal studios och hotellboende. Tanken med de senare är att erbjuda tillfälliga hem som har allt som behövs men där tiden man bor är väsentligt kortare än i traditionella bostäder. Då forskningsanläggningarna MAX IV och ESS förväntas locka många gästforskare är det viktigt att den närliggande stadsdelen Brunnshög kan erbjuda personliga boenden som passar dem som stannar en kortare period i Lund. Avgörande för tilldelningen har varit att Kärnhem och Arkitema, utöver spännande arkitektur, visat nya lösningar och höga ambitioner för sociala möten och användning av ytor. I kvarteret erbjuds bostadskoncept lämpliga för alla tänkbara faser i livet och som sammanfogas med verksamheter, co-living och co-workingmiljö som möjliggör spännande möten över gränser, på lika villkor. – Konceptet visar på nytänkande inom många områden och bjuder på en fin kombination av att stärka samverkan och gemenskap inom huset och samtidigt bjuda in stadsdelen runt omkring. Det är också positivt att cykelns roll lyfts fram i förslaget med god tillgänglighet till cykelparkering, el- och lådcykelpool och cykeldepå med verktyg, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun. Med sin starka arkitektoniska gestaltning blir Navet ett landmärke i Brunnshög och en viktig del av stadsbilden, en betydelsefull pusselbit för framväxten av Brunnshög. Juryn bestod av tre tjänstepersoner från Lunds kommun: Malin Sjögren, stadsarkitekt, Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, och Börje Fennhagen, exploateringsingenjör, samt två externa arkitekter: Gunilla Svensson från Gunilla Svensson Arkitektkontor och Catharina Sternudd, universitetslektor i arkitektur LTH. Juryns motivering: ”Navet andas framtid och känns modernt i en unik stadsdel i en innovativ stad. Kvarteret uppvisar bra anspråk mot torg och spårvägshållplats med stark urbanitet och publika lokaler. Samtidigt skapas ett intimt intryck i kvarteret då byggnaden inte har någon baksida samt i de många nischerna vilket ger en levande känsla runt hela huset. Navet ser ut som en ikonbyggnad på nära håll men med den relativt låga våningshöjden smälter kvarteret in fint i omgivningen. Navet uppvisar även innovation gällande social hållbarhet och sammantaget tros Navet ha de kvaliteter som krävs för att bli Brunnshögs nya pärla!” Byggstart blir det tidigast mot slutet av 2019 och bostäderna kan då vara klara för inflyttning ungefär 2020–2021.

43

NOMINERADE TILL STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENINGS ROT-PRIS 2018 Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och i år tävlar fem projekt om utmärkelsen. De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa. DE NOMINERADE TILL ROT-PRISET 2018 ÄR: 1. SÖDRA STATION ADRESS: SWEDENBORGSGATAN 20, STOCKHOLM BESTÄLLARE FASTIGHETSBOLAGET STETTIN AB ENTREPRENÖR FSG ENTREPRENAD AB ARKITEKT GWSK ARKITEKTER AB 2. BLOMS HUS ADRESS: UNIVERSITETSVÄGEN 10 A, STOCKHOLM BESTÄLLARE AKADEMISKA HUS ENTREPRENÖR ANDERS BYGGARE AB ARKITEKT MURMAN ARKITEKTER 3. TROLLHÄTTAN 33 ADRESS: BRUNKEBERGSTORG 4-6, STOCKHOLM BESTÄLLARE AMF FASTIGHETER ENTREPRENÖR NCC BUILDING AB ARKITEKT WHITE ARKITEKTER AB 4. KV VALLGOSSEN 14 ADRESS: SANKT GÖRANSGATAN 95, STOCKHOLM BESTÄLLARE AB SVENSKA BOSTÄDER ENTREPRENÖR SERNEKE ARKITEKT AIX ARKITEKTER/SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER 5.GUSTAF VASA KYRKA ADRESS: HOLLÄNDARGATAN 16, STOCKHOLM BESTÄLLARE GUSTAF VASA FÖRSAMLING ENTREPRENÖR M3 BYGG ARKITEKT AIX ARKITEKTER AB LÄS MER OM DE NOMINERADE: HTTP://STOCKHOLMSBF.SE/ROTPRISET/NOMINERADE2018 JURYN FÖR ROT-PRISET 2018 BESTÅR AV: •

ANNA-GRETA LEIJON, ORDFÖRANDE

JAN WEJDMARK, NEWSEC

ANDERS LARSSON, THETIS AB

ANNIKA LENNMAN, NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AB, ROT-PRIS-

VINNARE 2017 OM ROT-PRISET

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 25 maj.


Nya Projekt

Mars 2018

AIX ÄR ARKITEKTEN NÄR JUNIBACKEN VÄXER Ett byggstaket dekorerat med figurer ur den nordiska barnboksskatten sveper idag kring delar av Junibacken på Södra Djurgården i Stockholm. Junibacken bygger om och till för att skapa nya rum för såväl personal och besökare som många fler sagoberättelser. AIX är arkitekten bakom tillbyggnaden. Strandremsan vid Galärvarvet är idag ett av Stockholms käraste gångstråk och ett område fyllt av historia. Platsen var på 1720-talet uppläggningsplats för skärgårdsflottans galärer och ända fram till 1969 militärt område. Det var ett slutet varv mitt staden, en värld långt från dagens sagovärld som med sin dragningskraft är ett av Stockholms mest populära utflyktsmål. Under gestaltningsarbetet har historiska återblickar varit en naturlig och viktig del av processen, då Minsveparhallen (byggd 1942) som Junibacken för snart 30 år flyttade in i, är en unik rest av platsens historia. Den nya tillbyggnaden byggs som två volymer med olika karaktär och funktion. Där den ena bygger vidare på det befintliga industrihuset, kontrasterar det andra med en egen form. I öster, mot Nordiska Museet, förlängs den befintliga byggnaden med en generell utställningshall för lek, musik, teater och events. Denna tillbyggnad har ett exteriört lågmält uttryck där tak, material och kulörer har anpassats till befintlig byggnad. Tillbyggnaden i söder (mot kajen) inrymmer personalutrym-

44

men, omklädningsrum och ateljéer. Ovanpå tillbyggnadens tak byggs en terrass i söderläge för kalasmingel och besökare, allt med Stockholms storslagna inlopp som utsikt. Denna tillbyggnad är lägre och kontrasterar mot befintlig byggnad både i formspråk och material. Materialen (trä, slamfärg och kopparplåt) är valda med omsorg för sin anknytning till platsens historia och för att de åldras vackert. – Den södra tillbyggnaden knyter i storlek och materialval an till Djurgårdens långa historia av maritima miljöer och till alla de gamla hamnskjul i trä som funnits här i århundraden, men som under de senaste 100 åren nästan helt försvunnit, berättar Anna Rizzon, arkitekt. Fasadens trappor och terrass bildar en skulptural form längs kajens strandpromenad. Detaljeringen i fasad framträder tydligare på nära håll, som när man slår sig ned på någon av den södervända träfasadens väggfasta sittbänkar. Träribbor ger liv och en mänsklig skala och fungerar samtidigt som insynsskydd och solavskärmning. Verksamheten är öppen som vanligt under hela byggperioden, vilken beräknas vara klar i slutet av 2018. – När sedan det Madicken-prydda byggstaketet tas ner kommer känslan av lastkaj i ett av stadens bästa lägen vara som bortblåst och den idag relativt outnyttjade kajpromenaden kan äntligen komma till sin rätt, avslutar Alexia Staaf, arkitekt.


Nya Projekt

Mars 2018

45

Familjebostäders landshövdingehus i Kungsladugård, Majorna Bild: Okidoki Arkitekter

UTHYRNINGSSTART FÖR NYA LÄGENHETER I KUNGSLADUGÅRD Nu börjar uthyrningen av Familjebostäders nybyggda lägenheter i Kungsladugård. Huset är ett modernt landshövdingehus med en mysig innergård och fina kvarter runt om. Majorna är en levande stadsdel med rikt utbud av caféer, restauranger, service och inte minst bra kollektivtrafik. – Huset har många smarta och effektiva lösningar, berättar Christina Nilsson som är projektchef för nybyggnationen på Framtiden Byggutveckling. Här lanserar vi nischen – en yta som alltid vetter mot vardagsrummet. Den finns i nästan alla lägen-

heter och kan användas som hemmakontor, sovhörna eller som en walk in closet. – Dessutom har alla lägenheter uteplats eller balkong vilket ofta står högt upp på önskelistan hos våra hyresgäster. Kungsladugård i Majorna är ett av Göteborgs populäraste områden med cykelavstånd till centrum. Genom ett generöst cykelgarage och planer på en lådcykelpool skapas möjligheter för hyresgästen att välja cykeln framför bilen. Huset blir helt rökfritt och planeras bli Svanenmärkt. Uthyrningen sker etappvis utifrån husets gatuadresser, först ut är Kennedygatan, därefter Ostindiegatan och Majstångsgatan.

ERBJUDANDE Köp ett Novaflexkök och premium vitvarupaket, få 17.000 kr i rabatt* *Gäller vid köp av köksnickerier för minst för 80.000 kr och utvalda vitvaror från Electrolux

JUST NU

Köp ett luckbyte från Novaflex och få en skaftdammsugare på köpet*

Erbjudandet gäller på Novaflex utvalda vitvarusortiment och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller t.om 20170815.

*Gäller vid köp av luckbyte för minst 35.000 kr. Gäller så långt vårt lager räcker.

Se vilka försäljningsställen som erbjudandet gäller på: www.novaflex.se


Nya Projekt

Mars 2018

ÖSTRA LÄNKEN ÄR ÅRETS BYGGE 2018 Östra Länken i Luleå är Årets Bygge 2018. Det är första gången ett infraprojekt tilldelas utmärkelsen. Juryns motivering löd: "Gemensamma mål, öppna böcker och korta kommunikationsvägar är några av verktygen för ett projekt som är långsiktigt till sin natur och ger förutsättningar för tillväxt. Innovativa lösningar, hög teknisk precision, säkerhet och kvalitet förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement. Årets Bygge 2018, Östra Länken i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbyggnad på riktigt, en vattnets nya huvudväg genom den växande staden." Östra Länken är främst ett VA-projekt, ett av de största i Luleås historia. Grunden till det är att kommunen 2012 bestämde att planera för en befolkningsökning på 10 000 personer. Då behövs förstås en massa nya bostäder och arbetsplatser – och en massa nya avlopp. Därför bestämde sig kommunen samma år att bygga ut VA-systemet rejält i stadens östra delar vid Skurholmsfjärden med den så kalla de Östra Länken. Det gamla VA-systemet som är draget genom stadskärnan var helt enkelt för klent och ska på sikt tas ur funktion. – Samtidigt som man tog beslutet om att bygga ut VA-systemet beslutade kommunen att öka trafiksäkerheten och skapa mervärden för luleborna runt Skurholmsfjärden. Vi såg helt enkelt samordningsvinster när vi ändå skulle stöka och böka med rören och det blev också något som luleborna ville ha, säger Jesper Klefsjö, ombud på Luleå Kommun. Bland annat har det anlagts två parker och en gångväg längs vattnet, den så kallade Hälsans Stig, som är väl nyttjad av luleborna. Men det är förstås mycket rör det handlar om, då den del av Östra Länken som nu anlagts sträcker sig över sex kilometer.

46

Dimensionerna på de ledningar som har lagts ner är upp till två meter grova. När Östra Länken är klar i sin helhet kommer att sträcka sig över 2 mil. Hela systemet mynnar i Luleås avloppsreningsverk Uddebo. – Vi kallar det för vattnets motorväg, säger Eva Sundgren, projektkommunikatör Luleå Kommun. ÖSTRA LÄNKEN I KORTHET PROJEKTNAMN: ÖSTRA LÄNKEN ETAPP 4A & 4C. BYGGHERRE: LULEÅ KOMMUN. BYGGENTREPRENÖR: NCC SVERIGE. PROJEKTLEDNING: LULEÅ KOMMUN OCH NCC I SAMVERKAN. KOMMUNIKATION: LULEÅ KOMMUN. PROJEKTERINGSLEDARE: NORCONSULT. KONSULT: NORCONSULT. LANDSKAPSARKITEKT: TEMA. ENTREPRENADFORM: UTFÖRANDEENTREPRENAD MED UTÖKAD SAMVERKAN. ERSÄTTNINGSFORM: LÖPANDE RÄKNING MED FAST ARVODE. PROJEKTBUDJET EXKLUSIVE MOMS: 517,5 MILJONER KRONOR. TOTALKOSTNAD EXKLUSIVE MOMS: CIRKA 475 MILJONER KRONOR. JURYN FÖR ÅRETS BYGGE 2018 MÅRTEN LINDSTRÖM, FRISTÅENDE KONSULT (ORDFÖRANDE) STAFFAN ÅKERLUND, TIDNINGEN BYGGINDUSTRIN EVA SCHELIN, IQ SAMHÄLLSBYGGNAD LISA DARAM, ARKUS MAGNUS EVERITT, INSTALLATÖRSFÖRETAGEN THOMAS LUNDGREN, SVENSK BYGGTJÄNST REINHOLD LENNEBO, FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE TOMMY LENBERG, VD BYGGHERRARNA


Nya Projekt

Mars 2018

ASSEMBLIN I NYTT VÅRDPROJEKT – MODERNISERAR SOLLENTUNA SJUKHUS Assemblin bidrar med omfattande installationsarbeten inom ventilation, värme och sanitet när Sollentuna sjukhus rustas upp. Stockholms län växer i stadig takt och de äldre blir allt fler. Det ställer stora krav på vården. Med storsatsningen Framtidsplanen byggs nu hälso- och sjukvården ut i Stockholms län. En av strategierna är att utveckla vården vid sidan av de stora akutsjukhusen. Här ingår upprustningen av Sollentuna sjukhus som en viktig del i landstingets plan. Byggherre är Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum. Huvudentreprenör är Peab som valt Assemblin för installation av ventilations-, värme- och sanitetslösningar. Det rör sig om en utförandeentreprenad där ventilation, värme och sanitet köpts på ett gemensamt avtal. Ordervärdet är cirka 90 miljoner kronor.

47

VENTILATIONSLÖSNING I GULDKLASS

liksom projektets relativt långa startsträcka, har gjort det möjligt att göra vissa förberedande anpassningar för att underlätta installationerna, bland annat håltagningar. Stommen är trång och det är mycket som ska in i den. En fördel med en befintlig byggnad är dock möjligheten att kunna arbeta på flera ytor samtidigt, utan att installatörer och hantverkare går i vägen för varandra. Vinsten är ett högre tempo och ett snabbare utförande. – Det här är en stor entreprenad. Därför var en av de viktigaste parametrarna att leverantören har ordentligt med resurser och Assemblin är starka, konstaterar Robert Aspén, inköpsansvarig på Peab. – Positivt med Assemblin är att de även har vana vid sjukhusprojekt, liksom att många hos oss har goda erfarenheter av dem från tidigare uppdrag. Sollentuna sjukhus öppnar igen våren 2019 med omkring 230 vårdplatser för geriatrik och annan specialiserad somatisk vård.

Ventilationslösningen omfattar 21 aggregat från 0,5 upp till 5 kubikmeter. Utöver den nio våningar höga huvudbyggnaden består sjukhuset av flera låga hus. – Vart och ett av husen tilldelas ett eget ventilationsaggregat. På samma sätt förses sjukhusets operationssalar och magnetröntgen med egna aggregat, säger Joakim Wall, regionchef Stockholm på Assemblin Ventilation. För de stora ventilationsaggregaten har ett nytt våningsplan högst upp i högbyggnaden byggts. Systemet kommer att få stor kapacitet för redundans. På ett sjukhus krävs att ventilationen fungerar fullt ut, även vid ett stillestånd på grund av till exempel service. – Ventilationen är av den kalibern att den lever upp till Miljöbyggnadskraven för guld, men projektet i sin helhet siktar på silver, säger Joakim Wall.OMFATTANDE LEVERANS INOM VÄRME OCH SANITET Assemblin VS:s leverans omfattar färskvatten, avlopp, dagvatten, värme, kyla samt en komplett medicinsk gasanläggning för syrgas och andningsluft. – För vår del är utmaningarna i projektet framför allt av logistisk art med VS-arbeten överallt i huset under hösten 2017 och vintern 2018. Bland annat med tunga arbeten som undercentraler och rörschakt, säger Per Nordén, filialchef Stockholm Hus på Assemblin VS. Under perioden har Assemblin VS också ovanligt många installatörer på plats samtidigt, ett trettiotal, för att under våren 2018 trappa ner antalet. Arbetet har inletts med att det gamla sjukhusets högbyggnad och flera låghus revs stomrena. De befintliga “rena” huskropparna,

START FÖR BRF KORSEBERG STRAND I VÄNERSBORG Efter succén med Brf Korseberg Park öppnar Riksbyggen upp intresseanmälan för etapp 2, Brf Korseberg Strand. Korseberg Strand kommer att innehålla 40 nya bostäder i två plan, antingen med balkong eller uteplats. Byggandet av Brf Korseberg Park pågår för fullt och inflyttningen, som kommer att ske etappvis, är planerad att börja i november 2018. – Brf Korseberg Park blev snabbt slutsålt och det finns en fortsatt stark efterfrågan. Därför väljer vi att redan nu öppna intresseanmälan för Brf Korseberg Strand och säljstarten blir under 2018, säger Karin Ekström, sälj- & marknadsansvarig för på Riksbyggen. Korseberg Strand bjuder på ett boende i en idyllisk miljö – precis vid vattnet, grönska och naturlig rekreation. Lägenheterna är i storlek 2-4 rum och kök med flexibla planlösningar som gör att lägenheterna passat för många olika målgruppers behov, allt från singelhushåll till familjer och villasäljare med utflugna barn. – En nyhet är också att Riksbyggen nyligen har utökat sitt redan omfattande skyddsnät som gör att kunden kan känna sig trygg med sin bostadsrättsaffär, Trygghetsfilosifin. Ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 12 månader, möjlighet att flytta fram tillträdesdag och avbokningsskydd är nya delar som alla köpare kan ta del av, berättar Karin Ekström.

elbolaget Elbolagsgruppen – Din lokala samarbetspartner Kalmar, 0480-310 41 - info@elbolaget.net - www.elbolaget.net


Nya Projekt

Mars 2018

48

Gottsunda ska bli hjärtat i Södra staden, med fler bostäder och arbetsplatser Bild: Urban Minds och Kjellander Sjöberg

GOTTSUNDA SKA UTVECKLAS TILL HJÄRTAT I SÖDRA STADEN Gottsunda ska växa och bli tryggare. Uppsala kommun arbetar på ett helt nytt sätt i Gottsunda genom att knyta samman sociala insatser med utformningen av den fysiska miljön. Kommunen har presenterat ett förslag för att utveckla Gottsunda. Planprogrammet ska nu ut på samråd. I januari presenterades ett handlingsprogram med 89 konkreta åtgärder för att vända utvecklingen i Gottsunda. Programmet fokuserar på fem områden, trygghet, hållbar livsmiljö och trivsel, barn och ungas uppväxtmiljö, arbete och delaktighet. Handlingsprogrammet knyts nu samman med planprogrammet och Gottsundas fysiska utveckling. Gottsunda centrum föreslås få nya gator, stråk, platser och kvarter och ny bebyggelse ska i första hand koncentreras längs Hugo Alfvén väg och Gottsunda allé. Stor vikt läggs vid hur Gottsundas gator och torg ska bli tryggare och säkrare att vistas på. – Uppsala ska hålla ihop och då måste vi bryta segregationen. Det här planprogrammet är viktigt för hela Uppsalas utveckling. Vi vill att Gottsunda ska bli tryggare och växa med flera arbetsplatser, bostäder i blandade upplåtelseformer och ett mer levande centrum.

Våra ambitioner är högt satta och på sikt ska Gottsunda utvecklas till hjärtat i Södra staden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Arbetsplatser kommer att prioriteras i Gottsunda centrum eftersom det blir ett viktigt nav för kollektivtrafiken som ska binda samman Gottsunda med Resecentrum och den kommande järnvägsstationen i Bergsbrunna. I de dialoger som har genomförts med boende har behovet av ett tryggare Gottsunda, där flera vistas ute också på kvällen och natten, framförts. Steg på vägen dit är att bygga bort mörka, öde bakgårdar, öka belysningen, bygga hus på stora parkeringsplatser för att förtäta och på det sättet minska platser som är mer eller mindre övergivna efter mörkrets inbrott. Kommunen önskar också att samarbetet mellan olika fastighetsägare ökar, så att de samarbetar kring gränserna mellan olika tomter för att skapa trygga miljöer. Nu ska flera dialoger genomföras med boende och andra intressenter i området. Bland annat genom pop-up-aktiviteter och gåturer i området. Information ska spridas genom film, digitala skärmar, sociala medier och webb och även på flera olika språk.


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se

NY PATENTERAD PRODUKT VID +46 (0)8 649 80 80 sales@obwiik.se RÖRBYTEN +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

www.obwiik.se

Spara tid och pengar på rörinstallationer med PS kanalen! Snabb, snygg och diskret! PS kanalen är alternativ nr 1 där rör ska finnas men inte synas. Fäst kanalen, klicka i rörhållare, dra in rören, sätt på locket, klicka fast hörnen, Klart! Montering har aldrig varit smidigare!

www.ps-products.fi - info@ps-products.fi - +358 (0)40 358 9151


Nya Projekt

Mars 2018

50

TB-gruppen bygger i Enköping

TB-GRUPPEN BYGGSTARTAR TB-Gruppen byggstartar två bostadsrättsprojekt med totalt 112 lägenheter. – Efterfrågan på våra nyproducerade bostadsrätter är stabil, både i Uppsalaregionen och i Göteborg med omnejd där vi är verksamma, säger Marcus Lerander, vd för TB-Gruppen koncernen. TB-Gruppen är verksamma i Stockholm, Uppsala och Göteborgsregionen och har utvecklat och byggt ett stort antal bostäder genom årens lopp. Nu byggstartas två bostadsprojekt på två olika marknader, Götaporten i Göteborg och Gånsta Allé i Enköping. – Projekten har olika karaktär och målgrupp, säger Marcus Lerander. I Göteborg bygger vi 95 yteffektiva lägenheter i närheten av Slottsskogen och i Enköping uppför vi 17 fristående hus med väl tilltagna ytor. Efterfrågan på våra bostäder är fortsatt god och vi verkställer våra bostadsrättsprojekt som planerat, fortsätter Marcus Lerander. – I dagarna såldes det sista stadsradhuset i Brf Solsidan i

Uppsala och under året säljstartar vi flera nya bostadsprojekt. Prisbilden i Enköping är stabil och staden präglas av stor inflyttning från andra kommuner. – Projektet Gånsta Allé känns unikt och spännande, då det är något helt nytt i Enköping med friliggande villor i bostadsrättsform, säger Emelie Hillman, mäklare på Mäklarringen i Enköping. – Villorna har hög standard och är belägna i ett expansivt område med närhet till både natur och service. – Göteborg växer och behovet av välplanerade lägenheter i attraktiva lägen är fortsatt stort, säger Sebastian Stafnergård, mäklare på Fastighetsbyrån Göteborg. – Götaportens lägenheter är ett ypperligt exempel på vad marknaden efterfrågar och därför har också gensvaret varit stort under hela försäljningsprocessen. Det senaste halvåret har det skrivits mycket om den alltmer försiktiga bostadsmarknaden, men vi kan konstatera att yteffektiva lägenheter i bra lägen är och förblir eftertraktat, oavsett temperaturen på bostadsmarknaden.


FRM

Ett steg närmare vår vision.

FAST Engineering är ett familjärt brand- och riskkonsult-

Vi på FAST Engineering introducerar nu ännu ett verksamhets-

bolag specialiserat på byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Vi är kända för vår nära relation till våra kunder,

våra vassa lösningar samt vårt flexibla arbetssätt. Vi arbetar främst mot byggherrar, fastighetsägare, nyttjanderättshavare (hyresgäster) och entreprenörer men även andra konsulter såsom arkitekter, konstruktörer samt försäkringsbolag och

myndigheter. Vi finner en stor glädje i vårt arbete, att arbeta tillsammans med varandra och våra kunder. Därför utför vi arbetet med ett stort engagemang och driv. Vår vision är att hitta kreativa lösningar för alla, överallt.

Idag arbetar vi med:

område, Fire Risk Management (FRM). Det innebär att vi kan vi sluta cirkeln och erbjuda en komplett helhetslösning inom brand och risk. Vårt FRM-team är vår spjutspets kring förvaltningsfrågor och

hanterar allt från upprättande av SBA till upphandling av avtal och löpande byggnadstekniska spörsmål. FRM-teamets stora styrka är att de sitter som spindeln i nätet av vår totala kompetens och kan därmed stötta våra kunder i alla skeden oavsett om det gäller planprocess, projektering, riskhantering, förvaltning, eller försäkringsupphandling. Med vårt FRM-team har du alltid en partner som kan stödja, hantera, eller rådgiva kring brand och risk i alla dess avseenden. Vi fortsätter mot ett uppfyllande av vår vision. Med FRM har vi tagit ytterligare ett steg närmare. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på www.fasteng.se

Projektering

Utredning/Analys

Kontroll och besiktning

Risk

Inventering

Utbildning

Underwriting Support

Brandfarlig och explosiv vara


Nya Projekt

Mars 2018

52

Kristallkronor så långt ögat når. Saken är bara den att ingenting är som förr, varken ”kristallerna”, ljuskällorna eller styrningen. Ny teknik har i grunden revolutionerat våra belysningar även om det inte alltid ser ut så.

BREDA OCH FRAMSYNTA ANSATSER INOM BELYSNINGSOMRÅDET KJELL-ARNE LARSSON

Årets upplaga av light + building i Frankfurt har som tema ’Connected – secure – convenient’. Vi blir alltmer uppkopplade, och då även till vår belysning som kan skötas via appar. Detta höjer både säkerhet och bekvämlighet. Mer än 2 700 utställare från 55 länder samlades i den väl tilltagna Messe Frankfurt. Belysningsbranschen påverkas av EU:s direktiv och regelverk när det gäller energieffektivisering samt val av produkter som inte orsakar hälso- och miljöeffekter. Dessutom har EU höga mål för återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter. Men branschen driver också själv utvecklingen, och då även för smartare hem, effektivare drift av fastigheter och en belysningsmiljö som är bättre anpassad till människors hälsa och behov. Årets utbud på mässan representerar på många sätt gemensamma strävanden efter ökad effektivitet för att spara naturresurser och samtidigt erbjuda en boende- och arbetsmiljö som är både bekvämare, hälsosammare och mer produktiv. VIA EN APP

På mässan finns en uppsjö företag som visar exempel på smartare belysningslösningar. En svensk representant för detta är FAGERHULT som släpper sin SKYWALKER-serie för belysning på kontor och andra arbetsplatser. Med en app i mobilen väljs

belysningsprogram, med väl avvägd färgtemperatur. På ett flexibelt kontor väljer var och en sin personliga inställning på appen; inställningen finns kvar till nästa gång personer slår sig ner på samma kontorsplats. Färgtemperaturen har stor betydelse för människans välbefinnande; ett vitare ljus passar arbete, medan det gulare är mer vilsamt i pausrummet. FAGERHULT lanserar nu också sin serie PLEIAD som är en komplett serie down-lights. Dessutom en serie om fem ”lyktstolpar”, en utomhusbelysning med stolpe och armaturer, speciellt designade för att likna gatlyktor. FRINAB – Fristad Industri AB – ställer ut både nätanslutna, batteridrivna och laddbara ljuskällor. Företaget säljer också kopplingsdon. Man har produkter även för den nordamerikanska marknaden. OPTOGA visade bland annat down-lights med mycket små inbyggnadsmått, exempelvis för undertak som inte får bygga för mycket i höjd. Företaget säljer närmast flimmerfri belysning, där en kondensator jämnar ut strömstyrkans svängningar. Lamporna går att dimmra trådlöst med En Ocean. Lumen Radio har varit verksamma inom film och scen, när det gäller trådlös styrning av belysning och ljud. Med ett eget operativsystem för att styra allt från ljus till hydraulmotorer ger man sig nu in i fastighets- och industrisektorn. Lumen Radio samarbetar med LEDO Light för trådlös styrning av skyltar. LEDO tillverkar annars nödutrymningsskyltar och andra ljusskyltar.


Nya Projekt

Mars 2018

53

Niclas Appelquist visar hur man med en app kan välja ljusprogram på den nya arbetsbelysningen SKYWALKER från FAGERHULT, till vänster i bakgrunden.

Josefin Swensson från FRINAB visar en laddplatta som har utvecklats på prov för att testa marknadens önskemål. Laddningsbar LED-belysning är annars en stor produkt hos FRINAB.

Försäljningschef Jonas Frykman mitt uppe i BY RYDÉNS lampor. Till vänster en helt ny armatur som påminner om atomer.

LED-tekniken har inneburit en revolution. Det är just LED som har fått STAR TRADING från Svenljunga att expandera kraftigt från att sälja julbelysning till att idag rikta sig till nästan alla sektorer. Dagens utbud är fint designat för både utom- och inomhusbruk. Ett exempel är lampor och armaturer för kulturskyddade byggnader som renoveras. ZERO visade flera armaturer – av designers – för ljusdesigners och arkitekter. Nya HOPE är designad av Front. Trotjänaren PAR är formgiven av Boberg & Ridderstråle och presenteras med nya färger. HALFTONE är en ”ljusplatta” lämplig att bygga in i väggar. Den bygger endast 70 mm i djup. DESIGNLIGHT har framförallt down-lights, men även strålkastare, halogenarmaturer med mera. Man riktar sig till både arbetsplatser och konsumentsektorn. NORDIC LIGHT verkar över nästan hela världen, med storkunder som IKEA. Produkterna utgörs av spotlights, vidvinkelbelysningar och linjearmaturer. Nu specialiserar man sig ytterligare på belysning för display av produkter inom retail. Varje produktgrupp ska få sitt bästa ljus och varje kontinent sin färgtemperatur. I Spaninen gillar man kallt ljus, i Norden varmt. Avsikten är nu att varje ljusdesigner ska ha tillgång till allt som behövs från NORDIC LIGHT. BY RYDÉNS formger i Sverige och tillverkar det mesta i Kina. Inriktningen är smalt och exklusivt, för bostäder, hotell med mera. På mässan fanns en rad nyheter, bland annat utomhusarmaturer som hämtat stilar från Mellanöstern, lampor i blåsta glaskupor

staplade som en klase ballonger och på prov kristallkronor i plast. Globformade lampor hade satts samman till något som liknade atomer. Bra på glober är som sig bör också GLOBEN Lighting som har många nyheter, både glob- och cylinderformade, liksom en standardprodukt som mest påminner om en brudklänning (!). All design är svensk, men tillverkningen sker i Kina. MALMBERGS är en återkommande utställare som säljer både finbelysning för undervisningslokaler och belysning för tuffa förhållanden i industrier och utomhus. En nyhet var närmast bländfri belysning för lektionssalar. En helt annan produkt är armaturer för dammiga jordbruksmiljöer. Till de tuffa leverantörerna hör också STRIHL som tillverkar utomhusbelysning till sportanläggningar och hamnar. Totalåtaganden inkluderar armaturer, stolpar och installation. En nyhet är en drönare som lyfter ner armaturen för service. EN EVOLUTION

Under de senaste tio åren har vi sett en enorm omvälvning i branschen, med byte av ljuskällor och allt mer diskreta drivdon. Men detta är bara början på en omfattande evolution inom ljusteknik. Vi närmar oss toppen på LED-ification-eran, men befinner oss i början av eran för intelligenta belysningssystem. Därefter följer ’Human centric light’. Och det är som sagt både EU och tillverkarna själva som fortsätter driva denna evolution.


Nya Projekt

Mars 2018

54

Lägenhetsområdet Strömsör Bild: Tema/Skebo

GRÖNT BYGGE EN RÖD TRÅD NÄR RAMIRENT LEVERERAR TILL STRÖMSÖR Skellefteås befolkningsantal ökar kraftigt och med nya invånare följer ett större behov av nya bostäder. När bostadsområdet Strömsör nu växer fram sker det med hänsyn till både bostadsbehovet såväl som miljön, då Ramirent bistår med sina energisnåla lösningar. Under förra året noterade Skellefteå kommun 457 nya invånare, vilket är en större ökning än något man sett under hela 2000-talet. Tillväxten gör det nya bostadsområdet Strömsör minst sagt efterlängtat och Ramirent har fått uppdraget som ensam leverantör av all utrustning för bygget, vilket bland annat innebär skalskydd, el och etablering till kranar. – Strömsör är unikt både i den bemärkelsen att det är ett av de största bostadsbyggena i Skellefteå på över 20 år, men även det gröna tänket sticker ut. Det är första gången vi på Ramirent levererar till ett bygge i Skellefteå där energibesparing har så hög prioritet, berättar Kent Sundqvist, kundcenterchef på Ramirent i Skellefteå. Energibesparingen går som en röd tråd genom leveransen och syns bland annat i att det finns rörelsevakt på belysningen.

I modulerna personalen vistas i under byggperioden finns även en ny typ av isolering för att förbruka så lite energi som möjligt. Strömsörs bostadsområde består av två olika bostadsprojekt för NCC där det första omfattar 118 hyresrätter till den kommunala fastighetsägaren Skebo. Det andra projektet omfattar 108 stycken bostadsrätter till Riksbyggen, fördelat i tre etapper, där 38 av de 39 planerade lägenheterna i första etappen sålts redan innan bygget tagit fart. – Behovet av bostäder är mer än stort, särskilt med tanke på den nya batterifabriken och mängden jobb den kommer att generera. Då fattas det otroligt mycket bostäder, men just nu byggs det mycket och Strömsör är den största investeringen Skebo gjort under 2000-talet, avslutar Kent Sundqvist. För Skebos del ägde byggstart rum i slutet av februari och inflyttning beräknas till år 2020. Riksbyggen beräknas påbörja etapp ett under maj och den totala byggvolymen för bostadsområdet är cirka 300 miljoner kronor. Utöver bostäderna planeras här även ett parkeringshus med 500 platser samt ett kontorshus med 450 platser från Skellefteå Industrihus.


0700 822 000 • gmb@stockholmsschakt.se • www.stockholmsschakt.se

076-142 49 45 • info@nordriv.se • www.nordriv.se

Vi visar vägen. I hela Sverige dygnet runt.

www.trafiksystem.com


Nya Projekt

Mars 2018

LADAN INVIGDES PÅ NYBYGGET Lördagen den 24 mars invigde Värsåsvillan sitt fritidshus Ladan 82 på Nybygget. Värsåsvillans historia är 60 år gammal. Då startade Lars Högberg snickerifirman Värsåsstugan. Affärsidén var att bygga mindre sportstugor för alternativt boende för helger och semestrar. Idag är Värsåsvillan en stor aktör på fritidshusmarknaden. Nu inviger de ett av sina populära fritidshus, Ladan 82, på Nybygget. – Ladan 82 blir ett fint komplement till vår husutställning och en invigning med lite festligheter är alltid uppskattat på Nybygget säger Camilla Yngfalk, platschef på Nybygget. Huset är ett avskalat och enkelt hus utan att det blir tråkigt.

56

Med symmetri och harmoni passar det i de flesta omgivningar men kanske bäst i en skogsmiljö där husets form kommer till sin rätt. Planlösningen är öppen med rymd och fint ljusinsläpp via fönstren och den höga takhöjden i det man valt att kalla storstugan och köket. Den del som inrymmer sovrummen är lite mer privat. – Jag fick idén om att rita ett hus som påminner om en klassisk lada, då ladan är en del av vår svenska byggtradition och historia och passar i en skogsmiljö eller på landsbygden. Enkelheten och renheten i formspråket gör att Ladan 82 blir som en naturlig del av bebyggelsen, samma känsla ger den igenkänning som ligger i husets utformning. Varför inte måla husets släta panel i en klassisk Falu Rödfärg, eller kanske sticka ut lite genom att välja en mörkare färg, säger Jenny Bentzer, Arkitekt.


Medlem i

PLATENTUSIASTERNA AB E NGAGEMANG

E R FA R E N H E T

E NTUSIASM

Rörvägen 66, 136 50 Jordbro 08-500 100 20 • info@platentusiasterna.se • www.platentusiasterna.se

Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mötet, värmen och öppenheten. Starka team på kontor runtom i Norden ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i såväl stora som små projekt.


Nya Projekt

Mars 2018

58

Årets Fasad 2018

ÅRETS FASAD 2018 GÅR TILL HÅLLBARHETSHUSET KTH – Hållbarhetshuset visar att kvalitet och kompetens i alla led Hållbarhetshuset på Teknikringen vid KTH vinner Årets Fasad lönar sig. Beställare, arkitekter och utförare har uppenbart alla 2018 för sin utmärkta och genomtänkta arkitektur tillsammans den kompetens, långsiktighet, yrkesskicklighet och noggrannhet med skickligt hantverk. som leder till resultat av högsta klass. – Byggnadens gestaltning är väl avvägd utifrån det omgivande Juryns motivering lyder: KTH-områdets karaktär med tidlösa institutionella tegelbygg”Byggandet följer samhällets utveckling. Precis som språk nader, berättar juryns ordförande Johan Onno, vd för branschoroch vårt sätt att leva. Därför konstaterar juryn för Årets Fasad att ganisationen SPEF. vinnaren på ett ”sjukt bra sätt” lyckats ta vara på materialets mö– Samtidigt återspeglas dagens arkitektoniska tänkande och jligheter i en fasaduppbyggnad som både förnyar och håller fast byggtekniska lösningar i Hållbarhetshuset, vilket gör att byggnaden vid traditionerna. Att sedan det hantverksmässiga utförande håller Assemblin El utför installationer för elolika ochel tele Brf Eksluttningen. Assemblin Elperfekt utför installationer för ochi tele i Brf Eksluttningen. skapar en närmast balans mellan byggnadsepoker. en ”kanonnivå” sätter så att säga hela projektet i ”pole position” Johan Onno fortsätter: i årets fasadrace.”

ViVi ärär med och skapar med och skapar BrfBrf Eksluttningen Eksluttningen Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Punkthusen i Malmö Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och framtiden. i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idagi och i framtiden. Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El, Alingsås Assemblin El, Alingsås Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 0060 00 Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden. tel 010-472 i alla slags fastigheter. www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen. Assemblin El utför installationer för el och tele i Punkthusen. Assemblin El, AlingsåsVi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 00installerar i alla slags fastigheter.tekniska Vi får husen att för fungera. Idag och i framtiden. Vi utformar, och underhåller system elteknik El utför installationer och tele i Brf www.assemblin.com iAssemblin alla slags fastigheter. Vi får husenför att el fungera. Idag ochEksluttningen. i framtiden.

Vi utformar, installerar ochEl,underhåller Assemblin Alingsås tekniska system för elteknik Assemblin • 0322-671 iAssemblin alla slagsEl,fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag100 och•i www.assemblin.com framtiden. tel 010-472 60 00El, Alingsås Alingsås tel 010-472 60 00www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com


SLITSTARKA GOLV med hög hållfasthet och låga underhållskostnader TS Fogfria Golv har lång erfarenhet av skyddsbeläggningar för golv och har stor kunskap av fogfria golvbeläggningar för alla typer av industrimiljöer. Vi har produkter från de enklaste typer av dammbindning till avancerade beläggningssystem med infärgning och kemikaliebeständighet. Vi erbjuder även betongpolering och golvmålning.

Imus AB startade 1995, bolaget sysselsätter ett tiotal anställda och arbetar med tillverkning, industrimontage, underhåll och service till kraft- och processindustrin. Kunderna är bland annat, Ske-kraft, Fortum, Eon och Vattenfall.

070-656 38 42 thomas@tsfogfriagolv.se www.tsfogfriagolv.se

www.imus.nu

Det kompletta golvregelsystemet GO LV • T E RRA SSER • VÄ G G A R • TA K

Förs äl j ni ng: S e h e msida w w w. ni vel l s ys t em . s e H uvudkont or : N i ve l l S yste m AB, F ö rrå d sg a tan 35B, 542 35 M ari es t ad, Tel . 0501- 715 90

Enkelt • Säkert • Flexibelt


Nya Projekt

Mars 2018

60

Söderport i Lund planeras få 600 nya bostäder Illustration: Veidekke/Tengbom

PLAN FÖR SÖDERPORT I LUND PÅ SAMRÅD Byggnadsnämnden i Lund inleder samråd kring planprogrammet för området Söderport, som planeras innehålla närmare 600 nya bostäder. Veidekke Bostad har tidigare lämnat in en planansökan för området tillsammans med Lunds Kommuns Fastighets AB, Midroc och Riksbyggen. Om planprogrammet godkänns i augusti i år kommer det att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av det nya bostadsområdet, just sydost om stadsparken, på båda sidor av Södra Vägen. – Söderport är en del i att Lund expanderar och förtätas. Förra året hade Lund rekordmånga invånare, över 120 000 personer, och staden fortsätter att växa. Den resan vill vi såklart vara med på genom att bygga upp ett fint område med fina och moderna

bostäder, säger Charlotta Nilsén, Regionchef på Veidekke Bostad. Veidekke framhåller ett konstruktivt samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB, Riksbyggen och Midroc som en avgörande förutsättning för framtagandet av planerna. – Den goda dialogen med kommunen och övriga byggherrar har varit grundläggande för den här genomarbetade planen. Med våra skisser i ryggen kan vi bygga en ny entré till staden, med bevarade grönområden samtidigt som det blir en fortsättning av innerstaden, berättar Peter Hedegaard, Affärsutvecklare på Veidekke Bostad. Utöver de omkring 600 nya bostäderna planeras kommersiell verksamhet på bottenplanet, samt ett nytt parkeringshus och en förskola. Byggnadsnämnden i Lund väntas fatta beslut om planprogrammet i augusti 2018.

Komfortabla läktarstolar från ALFING Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge

www.alfingstolar.se


En av Sveriges äldsta gummileverantörer Gummiduk – Gummilister – Plastlister Packningar – Vibrationsdämpare & Slangar

Kuntze & Co AB

Västbergavägen 19 • 126 30 Hägersten • www.kuntze.se

Nils Malmgren AB KLARVENT®

Brandventilatorer räddar liv!

s i toppen v ö h e b m o s n Röklucka tet !" "Vi har de av hisschak r på lager för storleka d r a d n ta s i "Finns leverans" e d n e å g m o

0371-33590 www.nytec.se 0371-335 90 www.nytec.seinfo@nytec.se info@nytec.se

Skruvgatan 1, 333 3333Smålandsstenar Skruvgatan 1, 333 Smålandsstenar


Nya Projekt

Mars 2018

62

Stena Fastigheter har fått bygglov för sitt projekt Askegården i Askim

STENA FASTIGHETER BYGGER 196 NYA BOSTÄDER I ASKIM – MED FOKUS PÅ GRÖNA GÅRDAR OCH GRANNGEMENSKAP Stena Fastigheter har fått bygglov för sitt projekt Askegården i Askim. Här bygger Stena Fastigheter 196 nya moderna bostäder med fokus på gröna gårdar och granngemenskap. Inflyttning sker med start vintern 2019. – I Askegården skapar vi trevliga inbjudande kvarter med närhet till naturen och havet. Som boende i Askegården bor du i ett grannskap med hög trivselfaktor i Askim. Du bor nära ett av Göteborgs större shoppingområden som är under stark utveckling. I stadsdelen finns bra skolor och både Askimsbadet och Askimsviken är på promenadavstånd, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg. I planeringen av Askegården har kvarterens utformning och lägenheternas planlösningar varit i fokus. – Vi har använt vår erfarenhet och kunskap, som vi har som en av Sveriges största fastighetsägare, för att skapa en bostad och ett grannskap som man trivs i, säger Agneta Kores. Stena Fastigheter bygger utifrån en vision om ett attraktivt och hållbart boende med både bostadsrätts- och hyreslägenheter och med en grön tråd i det vi gör. De ljusa lägenheterna är genomgående med balkonger åt två väderstreck. På gårdarna finns både utegym för de vuxna och lekplatser för barnen. Gott om cykelparkeringar och källsortering finns också. För boende med gröna fingrar kommer det även att finnas möjlighet att odla. För att skapa bra hem där människor trivs arbetar Stena Fastigheter med god förvaltning och social hållbarhet genom sin Relationsförvaltning. – Ett exempel på vår relationsförvaltning är sommarjobben. Varje år får 300 ungdomar som bor hos Stena Fastigheter möjlighet

att arbeta i bolaget. Som boende hos Stena Fastigheter möter du våra ungdomar som tar sina första steg in på arbetsmarknaden och som tillsammans med våra medarbetare bidrar till allas trivsel, säger Agneta Kores. Askegården är Stena Fastigheters tredje nyproduktionsprojekt i Göteborg som har fått bygglov. Projekten Kvillered på Fyrklöversgatan och Kallebäcks Torn byggs just nu och dessutom planeras för ytterligare fler nya bostäder i Högsbo, Tynnered och på Masthuggskajen. Försäljning av bostadsrätter pågår i Kvillered och uthyrning av lägenheter startar inom kort i Kallebäck. Försäljningen av bostadsrätterna i Askegården startar i början av maj och uthyrningen startar i vinter.

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler, rör, luftkanaler, tankar, pelletsreaktorer, kalkslurry, sandtvättar, filter och mycket mer. – Vi är certiferade enligt ISO 9001 och 3834-2 samt EN1090 www.iqrcontract.se • 0521-610 90


Lättelement fixar taket!

36 års erfarenhet av att lägga pussel.

STRÄCKMETALL FASADER Öppna, strukturella fasader i ”fri form” av sträckmetall i aluminium – valfri pulverlack eller anodisering. Sträckmetall det ultimata valet av material för P-Hus – brand, transparens, trygghet. Dynamisk arkitektur i många svåra former hittar ni hos hofv2 metall AB! Förstahandsval i Sverige för bästa montage av unika sträckmetallfasader i fri form.

0709-50 69 88 • www.hofv2.se

lattelement.se


Nya Projekt

Mars 2018

64


Nya Projekt

Mars 2018

NYTILLSKOTT PÅ NYBYGGET MED HJÄLTEVADSHUSET SOL 187 Nya Hjältevadshuset, Sol 187, gjorde skäl för namnet när det i strålande sol invigdes på Nybygget i helgen. Med över 6 meter i takhöjd är Sol 187 ett modernt hus med många möjligheter. Sol är den nyaste medlemmen i Hjältevadshus S-serie med högkvalitativa hus till lågt pris. När du kommer in i Sol 187 får du en närmast sakral upplevelse, med en hall som stoltserar med över 6 meters takhöjd. Rakt fram möter du husets hjärta, en stor och lång köksö. Köket är centrerat för ett hus där umgänge prioriteras. Visningshuset som nu står klart för besökare på Nybygget har inretts av inredaren Maria Celin, bland annat känd från TV-program som Husräddarna och Byggfällan. – Vi ville göra ett visningshus som ligger rätt i tiden, med många loppisfynd och möbler från Blocket. Med DIY saker, det vill säga Do it Yourself i inredningen. De flesta visningshus ser ut som en Ikea eller Mio katalog, och inget fel i det. Men vi vill få igång

65

känslor och ge inspiration, mer som det ser ut hos våra riktiga familjer. Vi hade en fiktiv familj som vi inredde och byggde efter, en trebarnsfamilj där barnen och de vuxna hade sina intressen och personligheter. Detta har inredare Maria Celin tolkat på ett bra och intressant sätt, säger Mikael R Olsson, Strategisk utvecklingschef inom marknad/försäljning på Hjältevadshus. Sol 187 nedervåning präglas av stora ljusinsläpp på gaveln och med praktisk planlösning med WC och tvättstuga på nedervåningen. Kök, köksplats och vardagsrum återfinns på nedervåningen och har kontakt med varandra och möjlighet finns att få upp till 2 sovrum på nedervåningen. Övervåningen utformar beroende på behov. Ett exempel kan vara ett allrum, 2-3 sovrum, badrum och ett eller två dressingrooms. – Jättekul att komma in i Hjältevads hus nya visningshus. Spännande och personlig inredning i ett hus som går att anpassa på många olika sätt. Ett mycket spännande tillskott på visningsområdet, avslutar Camilla Yngfalk, Platschef på Nybygget.


Nya Projekt

Mars 2018

66

Nu säljstartar Götenehus brf Verktygslådan Bild: Götenehus

SÄLJSTART FÖR 23 RADHUS I STADSDELEN FANNA, ENKÖPING Nu säljstartar Götenehus brf Verktygslådan – 23 klimatsmarta bostadsrättsradhus i två plan i stadsdelen Fanna, Enköping. Radhusen, som blir i två plan, kommer att upplåtas som bostadsrätter med fem rum och kök om cirka 130 kvm. Till varje radhus hör en egen liten trädgård med färdigställd gräsmatta på baksidan och plattbelagd framsida med uteplats i trätrall samt eget trädgårdsförråd. – Radhusen kommer stilmässigt att vara anpassade till området med färgsättning som skapar en vacker miljö med variation i

fasaderna mot gatan, säger Kent Björvang, projektutvecklare på Götenehus. De vackra putsade fasaderna går i varma harmoniska kulörer med en avvikande omfattning kring entrédörren i eklaserad träpanel och entréerna kommer att få plåtbeklädda tak med spotlights. I bostadsrättsföreningens område kommer det att finnas underjordsbehållare för mat- och restavfall, en rekreationsplats med sittbänkar samt sandlåda för barnen. Preliminär inflyttning för etapp ett; de elva första husen, blir till sommaren 2019.

Vi erbjuder tjänster inom följande: • • • • • • • • • • • •

Montering och demontering av olika typer maskiner och utrustning Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer Rivningsarbete av stålbyggnader Flyttning av maskinanläggningar Tillverkning, ytbehandling och montage av stålkonstruktioner Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler Nytänkande projektarbeten Konstruktionsarbeten till utomhus reklamskärmar – stativ och påbyggnader Svetsning Centralsmörjning, montering och installation Hydraulik

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbeten.

30

Tel 0340-333 44 www.industriunderhall.se

www.kgmek.se


Nya Projekt

Mars 2018

STOCKHOLMS NYA ÅRSRING – I Hagastaden byggs just nu väldigt mycket nytt i ett närmast unikt centralt läge. Hittills är vi på Einar Mattsson med och utvecklar cirka 550 nya bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter. Den nya stadsdelen utgör en ny årsring som sammanfogar Solna och Stockholm. I grund och botten bygger staden och byggherrarna vidare på den klassiska stenstaden, men skalan är annorlunda, säger Anna Larsson, projektutvecklare. – Husen i Hagastaden blir högre och ligger tätare. De till uttrycket starka fasaderna ska möta uttrycket från omgivande kontorsbyggnader. Stadsdelen är tänkt att präglas av ständigt liv och rörelse på många av dygnets timmar. Därför möter man i

68

bottenplanen butikslokaler som kommer att fyllas med verksamheter som bidrar till servicen i området. – Den urbana arkitekturen för tankarna till Manhattan snarare än nordeuropeisk idyll. Samtidigt kommer en ny park att tillföra den Stockholms-typiska luftigheten och grönskan. Det gröna huvudstråket är kilformat och löper rakt igenom hela stadsdelen med en gångförbindelse till Hagaparken. Hagastaden ska också förses med en egen tunnelbana med uppgångar mot Torsplan. – Det är väldigt spännande att se Hagastaden ta form. Det är inte svårt att föreställa sig att det blir Stockholms mest spännande stadsdel framöver, avslutar Anna Larsson, projektutvecklare.


Nya Projekt

Mars 2018

69

Väsby Entre Bild: ZAHA HADID Architects

WSP BLIR GENERALKONSULT FÖR VÄSBY ENTRÉ WSP har i hård konkurrens vunnit ett nytt omfattande generalkonsultuppdrag inom stadsutveckling, den nya stadsdelen Väsby Entré i Upplands Väsby. Det är det andra komplexa generalkonsultuppdraget WSP har fått på kort tid. Väsby Entré ligger längs med järnvägen idet expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Behovet av fler bostäder och väl fungerande infrastruktur är stor. – Det här ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt som ligger i linje med WSPs strategi att kunna erbjuda våra kunder helhetsåtagande. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag kompletterar kommuner och arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vare en metod som fungerar väl för

alla parter, säger Magnus Meyer, vd, WSP. Väsby Entré planeras att bli en ny stadsdel med bostäder, kommersiella lokaler och en modern och attraktiv station som är anpassad till en ökad mängd pendlare. I detta ingår två gestaltningsmässigt nyskapande broar över järnvägen. Stadsdelen ska knyta ihop den östra och västra delen av Väsby och bli en mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare. – Vi ser fram emot ett spännande samarbete med WSP, säger Anne-Sophie Arbegard projektchef för Väsby Entré på Upplands Väsby kommun. WSP kommer att hantera uppdragen från sitt kontor i Uppsala där man sedan många år arbetar med ett flertal omfattande stadsutvecklingsprojekt.


Nya Projekt

Mars 2018

70

Västra Munktellstaden Bild: Visbyark

NU STARTAR BYGGET AV Å-NÄRA BOSTÄDER MED ÅH-KÄNSLA Den 28:e mars inleddes byggnationen av 54 nya hyresrätter i Västra Munktellstaden. De som flyttar in här får ett härligt boende intill Eskilstunaån. Runt hörnet får de även Munktellstadens rika utbud med idrott, kultur, företag, restauranger, med mera. – Vi är glada att nu starta byggnationen av Kommunfastighets

första etapp i Västra Munktellstaden. Här kommer vi att kunna erbjuda hyresrätter med närhet till ån, gångavstånd till centrum och Munktellstadens utbud runt hörnet, säger Fredrik Elf, vd Kommunfastighet. Samtidigt bygger Reinhold Gustafsson Förvaltning AB och Riksbyggen bostadsrätter i samma kvarter. Totalt kommer det att byggas cirka 400 bostäder i den nya stadsdelen som kallas Västra Munktellstaden.

CONVENDUM FLYTTAR TILL GLASHUSET VID SLUSSEN Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med co-workingaktören Convendum om dryga 5 100 kvadratmeter i karaktäristiska Glashuset vid Slussen. Convendum är ett co-workingkoncept i premiumsegmentet med fokus på service, teknik och design. Företaget finns idag på flera platser i Stockholms innerstad samt i Göteborg. Konceptet bygger på medlemskap som ger tillgång till arbetsplatser och konferensmöjligheter med all tänkbar service i A-lägen i respektive stad. Convendum är en mötesplats för innovation, kapital och utveckling där små och stora företag inom olika branscher möts. Nu stärker Convendum sitt erbjudande i Stockholm ytterligare med dryga 5 100 kvadratmeter i Glashuset, Slussen. Kontraktet är på tio år och inflyttning beräknas ske senast april 2019. – Convendum ska bli ledande inom Co-working Center i Norden. Det moderna digitala samhället ställer nya krav på kontoret som mötes- och kommunikationsplattform, säger Håkan Jeppsson, vd på Convendum. Glashuset är en av Stockholms mest kända byggnader belägen precis vid Stockholms inlopp. Läget innanför tullarna i kombination med närheten till en av Stockholms största knutpunkter gör

Glashuset till en av Atrium Ljungbergs mest attraktiva kontorsfastigheter. Här finns sedan tidigare hyresgäster såsom Tengbom, Wingårdhs, Ecster, Proventus och HiQ. Atrium Ljungberg satsar stort på Södermalm och förvärvade under 2017 fastigheter vid såväl Slussen som Medborgarplatsen. Under hösten 2017 offentliggjordes även att Atrium Ljungberg tecknat avtal med Stockholms stad om en tidig markreservation vid Mälarterrassen i Slussen. Ambitionen är att där skapa en mötesplats för mat och kultur, med invigning senast 2025. – Vi är väldigt glada att ett så spännande företag som Convendum väljer att flytta till Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar, säger Petter Klingofström, Senior Leasing Advisor, Atrium Ljungberg. – Just nu sker det mycket i området och vi är säkra på att framväxten av Nya Slussen kommer att lyfta området ännu mer framöver. Convendums etablering är ett kvitto på platsens attraktivitet, nu och i framtiden, fortsätter Petter Klingofström. Hyresavtalet med Convendum är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.


t

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller


Nya Projekt

Mars 2018

72

Studentlägenheter i Luleå Illustration: Tirsén & Aili

NCC BYGGER 199 STUDENTLÄGENHETER I LULEÅ NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus bygga 199 studentoch forskarlägenheter på Luleå tekniska universitets centrala campusområde. Goda boendemöjligheter kommer att ge universitetet konkurrensfördelar och göra området mer attraktivt. Ordervärdet uppgår till 118 MSEK. – Efterfrågan på student- och forskarbostäder i regionen är stor och därför arbetar vi engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Vi tecknar nu avtal med NCC och ser fram emot att tillsammans med dom förverkliga det här mycket viktiga projektet som kommer att få stor betydelse för Luleå tekniska universitet och dess studenter, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus. NCC:s uppdrag är en totalentreprenad där ett E-format hus ska uppföras med både fyra och fem våningar och bestå av 132 stycken ettor om drygt 25 kvadratmeter samt 67 stycken dub-

blettlägenheter om 41-44 kvadratmeter. Totalt kommer 266 studenter och forskare att kunna bo i huset. Bostadshuset kommer att heta Polstjärnan och placeras centralt inne på campus, med närhet till Luleå tekniska universitets verksamheter samt kommunikationer och service. Huset kommer att ha en platsgjuten betongstomme och fasaden bestå till största del av träpanel och fasadskivor. – Bostadshuset Polstjärnan kommer med sitt centrala läge bli ett campusnära boende och en naturlig mötesplats. Det kommer dessutom att bidra till att området blir mer attraktivt med liv och rörelse dygnet runt, säger Andreas Rydberg, projektchef på NCC. Projekteringsarbetet har inletts och byggnationen påbörjas under våren med förberedande markbearbetning. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2020. Ordervärdet uppgår till cirka 118 MSEK och registrerades under första kvartalet 2018.


Olive Sverige AB Företagsvägen 9 95433 Gammelstad Sverige

OLIVE SVERIGE AB Företagsvägen 9 95433 Gammelstad Sverige

Telefon: +4670 6292849 Epost: info@olivesverige.se

www.olivesverige.se


Nya Projekt

Mars 2018

74

En av de två sjukhusbyggnaderna kommer ha en grönskande takterass med utsikt över naturområden Bild: Henning Larsen Architects

GRÖN TAKTERASS KAN GE PATIENTER KORTARE VÅRDTID Byggnationen av NYT Hospital Herlev, Danmark, är i full gång. En av de två sjukhusbyggnaderna kommer ha en grönskande takterass med utsikt över naturområden. Något som kan förkorta vårdtiden. – Det är allmänt känt inom arkitektbranschen att natur och grönska är välgörande för patienter, säger Matthias Lehr från Henning Larsen arkitekter, som är en av arkitekterna bakom Nyt Hospital Herlev. – Det var viktigt för oss att designa takterassen på ett sätt som möjliggör för de sängliggande att i största möjliga mån själva kunna ta sig ut för att njuta av fågelkvitter, frisk luft och vacker utsikt. De ska få en välbehövlig paus från sjukhusets vardag. Han berättar samtidigt att brandsäkerheten var extra viktig i det här projektet, eftersom det är ett sjukhus. – Det stora antalet sängliggande patienter och koncentrationen

av många personer på samma plats gör att brandsäkerheten alltid har mycket hög prioritet på ett sjukhus, säger Lehr. – Inför konstruktionen av takterassen på Nyt Herlev Hospital var både byggherren Region Hovedstaden och vi arkitekter mycket noga med att takterasserna skulle byggas med brandsäker isolering. Därför valde vi TOPROCK Terrace System från ROCKWOOL, som är både brandsäker och har den tryckhållfasthet som krävs för en takterass. Det är något helt nytt på isoleringsmarknaden, kommenterar Lehr. Hans Henrik Ter-Borch är arkitekt och leder produktutvecklingen på ROCKWOOL – Byggmaterialet på taket har stor betydelse för hur snabbt en brand sprider sig. Vi har utvecklat TOPROCK Terrace System av stenull, som både förhindrar spridningen av en eventuell brand och skyddar den bärande konstruktionen.

Sollentuna Emballagehantering AB drivs av Tapio Salinen sedan 1986 med en personalstyrka på cirka tio man och håller till i Rosersbergs industriområde.


08-557 61 500

info@comfort.se

www.comfort.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET NYH

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


Nya Projekt

Mars 2018

76

Instalcobolagen Ohmegi och VVS-metoder i samarbete i Solna strand Illustration: Humlegården

TVÅ INSTALCOBOLAG INSTALLERAR I ARBETSFÖRMEDLINGENS NYA HUVUDKONTOR Instalcobolagen Ohmegi och VVS-metoder har fått förtroendet att delta i byggnationen av kontorsfastigheten Grow i Solna strand utanför Stockholm. Största hyresgäst blir Arbetsförmedlingen som flyttar sitt huvudkontor med 1 200 medarbetare från Stockholm city. VVS-metoders VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller utförandeentreprenad åt Forsen Projekt där Humlegården fastigheter är beställare. Det gemensamma ordervärdet för VVS-metoder och Ohmegi uppgår till cirka 31 miljoner kronor. Kontorsfastigheten Grow består av åtta våningar plus två källarplan på totalt 36 500 kvadratmeter med tillhörande restaurang i bottenvåningen. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och förväntas vara färdigställd 2019. Då Solna strand, tidigare Vretens industriområde, är dominerat av stora byggnader har arkitekterna för Grow valt att bryta ner skalan och den aktuella fastigheten utgörs därför av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer. – Vi är glada över att fortsätta vårt tidigare samarbete med Forsen Projekt och Humlegården Fastigheter. Tidigare har vi levererat VS-entreprenaden till Swedbanks huvudkontor i samma område, säger Daniel Fili, vd på VVS-metoder.

– Ohmegi och VVS-metoder har bra erfarenhet att jobba tillsammans i gemensamma projekt med våra respektive kompetenser. Vi ser fram emot att utveckla den genom uppdraget på Grow, säger Fredrik Ifwer, vd på Ohmegi.

PSG

Byggprojekt enligt CM-modell

Vi genomför byggprojekt tillsammans med byggherren www.projektstyrningsgruppen.se


Hållbar teknik i moderna kökskåpor från Jeven gör energiåtervinning enkel UV-TurboSwing kombinerar den effektiva mekaniska avskiljningen hos TurboSwing med en unik ozonfri UV-ljusrening. Detta gör det till ett komplett filter som effektivt avskiljer både stora och små fettpartiklar samt gaser. Ett filter särskilt lämpligt vid variabla flöden då avskiljningen är konstant oavsett flöde.

Top ventilation for top chefs telefon: 0270-73140 web: jeven.se e-post: jeven@jeven.se

GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se


Nya Projekt

Mars 2018

78

Hållbart i Växjö

ETT HÅLLBART OBOS-KVARTER VÄXER FRAM UTANFÖR VÄXJÖ I sjönära Bredvik cirka 5 kilometer utanför Växjö bygger OBOS 26 moderna bostadsrätter och 8 radhus/parhus som äganderätter. – Här trivs de som söker ett naturnära läge med service och bra kommunikationer inpå knuten, säger Cecilia Krantz, projektutvecklare på OBOS. Elins Trädgårdar byggs invid Norra Bergundasjöns västra strand och har utformats med trädgårdsstadskaraktär för att smälta in i omgivningarna. Projektet har ett tydligt hållbarhetsfokus där varje hushåll får en egen elcykel och stort fokus har lagts på att skapa levande och gröna miljöer för social samvaro. – Hållbarhet – både social och miljömässig – står högt på OBOS agenda, säger Cecilia Krantz. – Vi har tagit fasta på att göra det enkelt för de boende att leva hållbart. Närheten till city i kombination med att varje hushåll får en egen elcykel tror vi kommer bli succé. Bredvik är en levande stadsdel, där kommunen har många spännande planer för framtiden. Här finns redan nu Växjös största

grundskola – Pär Lagerkvistskolan – och det planeras för cirka 400 bostäder, förskola, lekplatser och en ny gångstig utmed sjön. – Det är i allra högsta grad en levande stadsdel i full utveckling som man flyttar in i, säger Cecilia. – Samtidigt är naturen alltid nära och vi har gjort vårt bästa för att ta tillvara på omgivningarna. Inom Elins Trädgårdar byggs två projekt; Elins Trädgårdskvarter med 8 äganderätter och Brf Elins Trädgårdar med 26 bostadsrätter. Äganderätterna byggs som rad-, par- och hörnhus och har en boarea på 139 och 146 kvm, medan bostadsrätterna byggs som lägenheter med boareor från 45 kvm upp till 124 kvm. – Vad man väljer att flytta in i är nog mindre en fråga om målgrupp och mer en fråga om vad man har för prioriteringar och intressen, säger Cecilia. – Det kan även bero på vilket stadie i livet som man befinner sig i. Vi är glada att kunna erbjuda olika boendestorlekar och ägandeformer i Elins Trädgårdar. Elins Trädgårdskvarter har en beräknad säljstart under våren 2018. Brf Elins Trädgårdar har en beräknad säljstart under försommaren 2018.


TRÅDLÖS STYR TILL VILPE® ECO TAKFLÄKTAR. INSTÄLLNING FÖR NÄRVARO/FRÅNVARO/RH/CO2.

VILPE® IDEAL WIRELESS

LÄGRE ENERGIKOSTNAD GENOM BEHOVSSTYRD VENTILATION

5

4

3

• • • • •

6 5

2

Automatisk justering Trådlösa givare och användarkontroll Återbetalningstid under 5 år Sparar el* VILPE® garantier, 5 år motorgaranti

7 4

7

3

6

6

2

1

1

1 Användarkontroll (UP) 2 Styrenhet (CU)

3 Fuktgivare (RH)

4 Koldioxidgivare (CO2)

ANVÄNDNING

• • • •

Renoveringsobjekt och nya hus Ventilation av fuktiga utrymmen Ventilation av garage Förbättring av ventilationen i hela utrymmet

5 VILPE® ECo takfläkt + takgenomföring

* Exempel: en boyta på 120 m2 med behovs-

6 Tilluftsventiler

+ ECo Ideal vs. konstant ventilation med

7 Överluft

2400 kWH per år.

styrd ventilation med takfläkten VIPE® ECo takfläkten VILPE® E, energibesparing på

Besöksadress VILPE Sverige AB Bergkällavägen 32 192 79 Sollentuna

VILPE.COM/ECO

Försäljning och teknisk stöd Tel. 070 511 2020 sales@vilpe.com

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Stainless Steel MADE IN SWEDEN


Nya Projekt

Mars 2018

80

Det är dags för Nya sammanhang på Österskans i centrala Halmstad Bild: White arkitekter

Enligt förslaget byggs hotellet till stor del där väg och cykelbana går idag. Aspekter som hållbarhet och översvämningsrisk är beaktade och förslaget är anpassat för att möta framtida risknivåer vid extremväder. Det är en liten del av Picassoparken som tas i anspråk, men ytan framför hotellet ska även fortsättningsvis vara del av den allmänna parken. Mycket arbete återstår innan förslaget kan bli verklighet. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan. I planen och den efterföljande bygglovsprocessen slås bland annat ramarna för antalet våningsplan och slutlig gestaltning av byggnaden fast. Det som finns framme nu är alltså en vision. – Samhällsbyggnadsprocessen är komplicerad och tar tid. Men nu har vi tagit ett första kliv framåt och förhoppningen är att Halmstad ska ha ett nytt spännande landmärke år 2025, säger Jenny Axelsson (C). Under arbetets gång de närmaste åren kommer Österskans att vara en plats för många olika typer av aktiviteter med bland annat kulturinriktning, till exempel konserter, teaterföreställningar och konstnärliga projekt. Här ska även finnas servering av mat och dryck, sittplatser och ytor för fysisk aktivitet och lek. VINNARNAS VISION

NYTT HOTELL OCH SALUHALL VID ÖSTERSKANS Det är dags för Nya sammanhang på Österskans i centrala Halmstad. Så heter det bidrag som vann markanvisningstävlingen och därmed ska bidra till att förvandla Österskans till en kulturell knutpunkt vid Nissan. Vinnarna föreslår att det ska byggas ett 16 våningar högt hotell, som bland annat innehåller saluhall, restaurang, och en skybar med havsutsikt i topp. Utgångspunkten för tävlingen var att få fram ett förslag på hotellbyggnad med restaurang, konferens och en saluhall i anslutning till en ny offentlig inbjudande plats. Sju intresseanmälningar kom in och tre av dessa fick i nästa steg chansen att utveckla sina koncept. På tisdagen beslutade juryn att bidraget från Serneke, Fem Hjärtan, White arkitekter och Winn Hotel Group är det som bäst passar vid Österskans i Halmstad. Det vinnande bidraget innehåller även en vision för utformning av den allmänna platsen runt hotellet. De föreslår bland annat ett trädäck och en bastu vid Nissan. Det är kommunen som ansvarar för utformningen av de allmänna ytorna och

kommer att bearbeta förslagen i den fortsatta processen. – Vi tror att den nya byggnaden och sättet den knyter ihop parker, stadsbibliotek och teater kan ge Halmstad en central mötesplats och samtidigt bidra till att vända staden mot Nissan. Vår vision är att Österskans ska omvandlas till en kulturell plats där det ständigt händer något, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i juryn som består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och presidiet i byggnadsnämnden. Den projektgrupp som arbetat med bedömning av bidragen tycker att byggnadens väl valda placering och tydligt utmejslade gestaltning erbjuder boende, besökande och allmänheten nya lockande möjligheter att tillvarata vattnets möjligheter. – Vi bedömer att det vinnande bidraget har placerats in i vår stadsstruktur på ett dynamiskt och nytänkande sätt och kommer bli ett intressant tillskott till de offentliga rum som nu utvecklas runt Österskans. Det ska bli spännande att följa processen framåt, säger stadsarkitekt Kajsa Sparrings som är en av deltagarna i projektgruppen.

”Vi vill skapa en ny centrumpunkt för stadslivet i Halmstad. En plats för möten mellan kultur, handel och fritidsliv som lockar Halmstadbor och besökare i olika åldersgrupper. Ett nytt centralt kulturtorg som erbjuder; en saluhall till stadslivet, ett trädäck till Nissan, gångbryggor och bastu vid Picassoparken samt en utsiktspunkt mot havet från tornets skybar. Med den nya byggnaden och omdaningen av platsen manifesteras Österskans som en mötesplats, ett landmärke i staden som markerar platsens betydelse. Ett fyrtorn, en utkikspost.” JURYN BESTÅR AV:

• Jenny Axelsson (C), ordf. kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) • Carl-Johan Berthilsson (M), 1:a v ordf. KSU • Bertil Andersson (S), 2:a v ordf. KSU • Rose-Marie Edlund (S), ledamot KSU • Ola Nilsson (MP), ledamot KSU • Tony Stané (S), ledamot KSU • Anna-Lena Cumtell (KD), ledamot KSU • Kjell Helgesson (C), ordf. byggnadsnämnden • A nna-Karin Malmkvist (S) , v ordf. byggnadsnämnden


VI KAN GOLV Med bred kunskap och över 30 års erfarenhet inom branschen har vi det som krävs för att du tryggt ska kunna anlita oss.

0722-27 69 69 • info@hendricks.se • hendricks.se

Byggare med bred kompetens och resurser! Ny-, om- och tillbyggnader av industribyggnader, lantbruksbyggnader, bostäder och kommunala projekt. Servicearbete, uppdrag åt försäkringsbolag och markarbete. 0435-44 02 12, Ljungbyhed, www.einardahlsbygg.se

Polarfönster AB

Polarfönster AB har levererat kvalitetsfönster från Korpilombolo i över 70 år. Våra fönster tillverkas av norrländsk kärnfura som håller i generationer och tillhör marknadens mest energisnåla. För ytterligare information gå in på vår hemsida eller kontakta per telefon.

www.polarfonster.se Ring: 0977-102 29


Nya Projekt

Mars 2018

82

Nytt vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

LUNDBERGS BYGGER FÖRSKOLA OCH VÅRDBOENDE Fastighets AB L E Lundberg har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Eskilstuna kommun för ett nytt vård- och omsorgsboende samt förskola i Norra Munktellstaden inom fastigheten Nätet 13. Byggstart sker under våren 2018 och inflyttning beräknas ske i slutet av 2019. Projektet ingår som en del i det större stadsutvecklingsprojekt Lundbergs driver i området, där tidigare industrimark omvandlats till en ny attraktiv och levande stadsdel med cirka 1 000 bostäder. – Vi är glada att ha fått förtroendet att uppföra en ny och modern fastighet med ett innehåll som verkligen bidrar till en hållbar

stadsutveckling i Eskilstuna, säger Johan Sandborgh, Regionchef Fastighets AB L E Lundberg. – Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med kommunen. Den nya fastigheten omfattar 6 790 kvm innehållande 60 rum för vård- och omsorgsboende med tillhörande gemensamhets- och vårdytor, en förskola med 120 förskoleplatser samt ett storkök. Lundbergs bygger och hyr ut till Eskilstuna Kommunfastigheter AB och verksamheten kommer sedan bedrivas i Eskilstuna kommuns regi. Total investeringskostnad för Lundbergs är 205 Mnkr.

Vi tar ansvar för miljön! Slamsugning, högtrycksspolning samt TV-inspektioner av ledningar är vår huvudinriktning. Miljövänlig dammbehandling av grusytor är en specialprodukt vi tillhandahåller. • Vi kör trafiksäkert • Vi kör klimatsmart • Vi tar ansvar

www.miljovision.se

08-570 300 14


Nya Projekt

Mars 2018

83

Bild: Tranberg Arkitekter

BONAVA KÖPER MARK UTANFÖR KÖPENHAMN Bonava har avtalat om förvärv av mark från Greve kommun utanför Köpenhamn till ett pris av cirka 95 MSEK. I området planeras det för cirka 122 lägenheter och 134 småhus. Projektstart beräknas ske under andra kvartalet 2019 och en första inflyttning planeras under fjärde kvartalet 2020. – Förvärvet ligger i linje med vår strategi att öka vår marknads-

andel i Köpenhamn med omnejd. Greve är ett attraktivt område som vi kan vara med och fortsätta utveckla till en levande plats där människor kommer kunna trivas och leva sina liv, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef på Bonava. Området ligger 30 minuter sydväst om Köpenhamns centrum. I direkt anslutning till grannskapet finns goda kommunikationer, grönområden och affärer.


Nya Projekt

Mars 2018

84

En plan är nu klar för den fysiska utvecklingen av Göteborgs universitets kunskapsmiljöer

NU VISAS UNIK UNIVERSITETSPARK FÖR HUMANIORA, KONST OCH KULTUR MITT I GÖTEBORG En plan är nu klar för den fysiska utvecklingen av Göteborgs universitets kunskapsmiljöer vid Näckrosdammen i Renströmsparken, strax söder om Götaplatsen. Universitetet och Akademiska Hus har tagit fram planen för universitetsområdet som har unika förutsättningar att bli en park för humaniora, konst och kultur – något som inte tidigare finns i norra Europa. Idag presenteras Utvecklingsplan Näckrosen 2018–2040 om utvecklingen av universitetsområdet vid Näckrosdammen. Planen utreder hur den fysiska miljön kan bidra till universitetets vision att skapa en unik och kreativ mötesplats för humaniora, konst och kultur i Göteborg. Arbetet utgår bland annat från Göteborgs universitets Vision 2020 och Strategisk lokalförsörjningsplan 2016–2040. Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i befintliga byggnader och omgivande grönområden. Allt nytt ska skapas med respekt för områdets arkitektur och natur- och kulturvärden. Akademiska Hus byggstart av nya Humanisten hösten 2016 markerade starten för en rad planerade projekt i universitetsområdet. Göteborgs universitet utreder nu förutsättningarna för att samla den Konstnärliga fakulteten, där bland annat Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Akademin Valand och Högskolan för scen och musik (HSM) ingår, till området i nära relation till

Humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket. Dessutom utreds en om- och tillbyggnad av biblioteket. – Den tänkta universitetsparken för humaniora och konst är helt unik för Sverige och norra Europa. Utvecklingsplanen som vi har tagit fram visar vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa ett levande universitetsområde för dessa frågor mitt i staden. Det här kan bli en öppen mötesplats där universitetet möter samhället på ett helt nytt sätt, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. En park för humaniora och konst är pusselbiten som skapar ett kulturstråk, likt evenemangsstråket, från Göteborgsoperan till Stora teatern, Götaplatsen, via universitetsområdet till vetenskapscentrum och museum vid Korsvägen. Läget i Göteborg och den goda tillgängligheten ger bra förutsättningar för att skapa en öppen miljö för både studenter, forskare och övriga samhället. – Med park syftar universitetet på den samverkan som pågår inom och utom lärosätet men också på den tillgänglighet för allmänheten och det utbyte och dynamik som bygger Kunskapsstaden Göteborg, säger Mårten Tiselius, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. – Staden och dess lärosäten har redan liknande ”parker” för bland annat naturvetenskap, medicin och teknik. NÄSTA STEG FÖR OMRÅDET NÄCKROSDAMMEN


Nya Projekt

Mars 2018

85

– Akademiska Hus uppdrag som fastighetsägare och byggherre är att stötta universitetet i utvecklingsarbetet. I nästa steg realiserar vi därför de byggprojekt som vi gemensamt beslutar kring. Utvecklingsplaner, och campusplaner, är vårt viktigaste verktyg för att tillsammans med universitetet planera framtiden, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Akademiska Hus. Till utvecklingsplanen knyts en projektplan daterad januari 2018. Projektplanen listar de aktuella projekt som ska genomföras på kort och lång sikt. Projektplanen kommer att revideras och uppdateras löpande. Projekten utgår från utvecklingsplanens strategier och utvärderas mot dess mål. I den nuvarande planen listas följande projekt:

2. GESTALTA FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE, FORSKNING OCH SAMVERKAN

1. Identifiera och utveckla delad akademisk infrastruktur, lokaler och service. Ingår som underlag till byggprojekt (2018) 3. ETABLERA NYA STRÅK GENOM OMRÅDET OCH UTVECKLA KOPPLINGAR OCH GRÄNSSNITT MELLAN UNIVERSITETET OCH DEN OMGIVANDE STADEN

1. Gemensam målbild med Göteborgs stad för stråk genom området (2018–2021) 4. FÖRÄDLA LÄGET

1. Plan för hur universitetsområdet kan aktiveras och kopplas samman med Götaplatsen respektive Korsvägen (2018–2021)

ÖVERGRIPANDE 2018–2021

• Omsätt Utvecklingsplan Näckrosen 2018–2040 i detaljplaner i samråd med Göteborgs Stad • Initiera gemensamt arbete kring att tydliggöra områdets identitet • Mötesplatsanalys av utvecklingsområdet – strategi för att bygga mötesplatser • Utarbeta riktlinjer för att hantera externa etableringar inom universitetsområdet 1. BYGGA NYA BYGGNADER ÅT HUMANISTISKA FAKULTETEN, KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, OCH UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

1. Byggprojekt Humanistiska fakulteten (pågående) 2. Förstudie nytt universitetsbibliotek (2018) 3. Förstudie ny Konstnärlig fakultet (2018)

5. BJUD IN FLER ATT ETABLERA SIG I OMRÅDET

1. Utred möjliga lägen för bostäder (2018) Detaljplaneprocesser för området pågår och samråd är planerat till hösten 2018. Planen innefattar bland annat Nya konst med integrerad Västlänksuppgång, nytt Universitetsbibliotek, en utveckling av Fastighetskontorets fastighet Landeriområdet med gång- och cykelvägskoppling mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan samt exploatering i söder. Staden har i detaljplaneprocessen inväntat Göteborgs universitets och Akademiska Hus utvecklingsplan. Antagande av detaljplanen sker tidigast årsskiftet 2019/2020.

OLOFSSONS MÅLERI – DET MODERNA MÅLERIFÖRETAGET MED TRADITION

08-87 40 70 • info@olofssonsmaleri.se • www.olofssonsmaleri.se


Nya Projekt

Mars 2018

86

Den nya övertryckshallen i Piteå blir vinterhalvåret träningsplan för ett 15-tal fotbollsföreningar runt om i kommunen

NY ÖVERTRYCKSHALL LYFT FÖR PITEÅ FOTBOLL AV THOMAS ANDERSSON

Våren 2018 står Sveriges fjärde fullstora övertryckshall klar för fotboll i Noliaområdet i centrala Piteå. – Den byggs för att fotbollen i Piteå ska ha vettiga träningsförhållanden vintertid, säger Per Lenndin, projektledare på Kultur, park och fritid på Piteå kommun. Det är BD Bygg som tillsammans med underleverantören Polarhall Scandinavia AB uppfört fotbollshallen i Piteå, som försenat blev färdig att tas i bruk i mitten på mars 2018. – Vi hade tänkt inviga den för länge sedan, men när vi väl fick upp den sent hösten 2017 var den full med snö, is och tjäle, säger projektledare Per Lenndin på Piteå kommun. Inomhusanläggningen är en hall med övertryck som håller upp en tältduk. En konstruktion som kräver uppmärksamt underhåll och skötsel i form av larm för sådant som hårt väder och tryckfall. – Det är en känslig konstruktion där du hela tiden måste ha tryck, annars så sjunker den ihop. Den kräver en kontinuerlig dygnet-runt-övervakning, säger projektledare Per Lenndin på Piteå kommun. Piteås nya övertryckshall blir vinterhalvåret ett väderskydd med en lägsta inomhustemperatur på plus tre grader. En kraftig ventilationsanläggning genererar övertrycket som håller uppe tältet. Tältduken stabiliseras av sex stycken vajrar förankrade i en grundbalk som löper runt fotbollsplanen. Övertryckshallen kommer att användas som träningsplan av ett 20-tal lag, framförallt seniorer, från ett 15-tal fotbollsföreningar runt om i Piteå kommun. Mest framgångsrikt är Piteås damlag som ligger i Allsvenskan. Herrarnas A-lag huserar i Division 2 Norrland. Hallen får framförallt stor betydelse för fotbollen i Piteå. Men även staden som sådan ges ökat värde, påpekar Per Lenndin.

– Framförallt får vårt elitsatsande damlag större möjlighet att locka till sig spelare utifrån. Har du inte vettiga träningsförhållanden även vintertid så är du inte lika intressant som lag. UPP- OCH NEDMONTERING

Fullstora övertryckshallar för fotboll finns sedan tidigare bara i Stockholm, Karlstad och Ljusdal. Övertryckshallen i Piteå kommer varje år i april månad att plockas ned med hjälp av ideella resurser från Piteås fotbollsföreningar och sättas upp igen oktober. Ett förhållandevis omfattande projekt som kräver ett 50-tal personer vid varje byggoch nermonteringstillfälle. FAKTA I KORTHET: NYBYGGNAD ÖVERTSRYCKSHALL, PITEÅ TIDPLAN: JULI 2017–OKTOBER 2017 BYGGHERRE: PITEÅ KOMMUN BYGGENTREPRENÖR: BD BYGG UNDERENTREPRENÖR: POLARHALL SCANDINAVIA AB KOSTNAD: 1-5 MKR


Renovering av tak och väggar i Östermalms Saluhall görs från byggnadsställningar som står på Layhers nya FW-system, byggt 11 meter ovan golv.

RSG Ställningar monterar unik byggställning i Östermalms Saluhall En unik byggnadsställning med ett arbetsgolv 25 meter upp under taket. Det möjliggör parallell renovering av golv och tak i Östermalms Saluhall. – Det här är sprillans nytt! Inget så stort projekt har tidigare gjorts på det här sättet, säger Patrik Fernström, operativ chef på ställningsbyggaren RSG Ställningar. AV THOMAS ANDERSSON HELRENOVERINGEN AV Östermalms Saluhall från 1888 är i full gång. Byggnadsställningar som RSG Ställningar monterat gör att renoveringsarbetena på golvnivå för butiker och saluhallsstånd kan bedrivas samtidigt som det pågår tak- och väggarbeten. – Det är väldigt mycket jobb däruppe. Det ska målas, tvättas, dras el, ventilation … massor med grejor! Patrik Fernström från RSG Ställningar står på saluhallsgolvet, nu förvandlat till byggarbetsplats, och pekar upp mot taket med sina gjutjärnskonstruktioner från sent 1800-tal. Där renoveringsarbetet 25 meter upp mot taket bedrivs från byggnadsställningar som står på Layhers nya FW-system, som är byggt 11 meter ovan golv. Utan att något ställningsverk framför oss skymmer sikten och står i vägen för projekterade arbeten här nere på golvet. – Med det konventionella sättet hade det varit en skog framför oss med ställningar. De hade inte kunnat jobba här på nio månader. Det vi ser – eller snarare inte ser – är med andra ord själva poängen med de 140 ton tunga byggnadsställningarna som RSG Ställningar monterat. Där golvfundamentet för övrigt inte heller står pall för laster över 500 kilo. – Vi är klara och har rest ställningarna. De kan börja jobba här nere på golvet imorgon, tillägger Patrik Fernström. FW-systemet har längre spännvidder med hjälp av grövre

än normalt horisontella balkar och fästpunkter. Jämförelsevis lätta arbetsplattformar i Patrik Fernström, operativ chef, RSG Ställningar. aluminium. Byggnadsstställningar vars totala last via HEB 300-balkar längs saluhallsväggarna – sedan fördelad på 21 nu omgjutna och förstärkta pelarfundament – leds direkt ned i berggrunden. Det vill säga essensen i en ställningsteknik som fungerar ungefär som en fackverksbro. Med resultat att renoveringsarbetet i den kulturmärkta och svårtillgängliga saluhallsbyggnaden vid Östermalmstorg kan utföras på olika ställen samtidigt. Konstruktörer från leverantören Layher har tillsammans med kolleger på RSG klurat ut konstruktionen. Den som nu fullgör sin uppgift som innovativ byggnadsställning vid renoveringen av Östermalms Saluhall. Vinsterna i form av tids- och kostnadsbesparingar är uppenbara. Operative chefen Patrik Fernström på RSG Ställningar är med rätta stolt. – En konventionell ställning hade förlängt projektet ett år och kostat hur mycket som helst. Det här är ett nytt sätt och spar skattebetalarna enorma pengar!


Nya Projekt

Mars 2018

KVALITETSPROGRAM FÖR BARKARBYSTADEN LYFTER BOENDES BEHOV OCH VÄLBEFINNANDE Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum. Programmet ska visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation. Kvalitetsprogrammet för Barkarbystaden III har tagits fram med stöd av Citylab Action, ett certifieringssystem och forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling som är organiserat av Sweden Green Buildning Council, SGBC. Kvalitetsprogrammet bygger på senaste kunskap och erfarenhet inom stadsbyggnad och ska ge förutsättningar för att bygga en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar stadsdel. – Vi ska bygga en levande stad som är attraktiv, trygg och trivsam. Då måste kvalitetstänket finnas med i alla delar, från sammanhållna kvarter och upplevelserik arkitektur till grönska och hållbarhetslösningar. När vi nu antar Sveriges största detaljplan ska vi självklart arbeta för att genomförandet av den också blir det bästa, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande. Kvalitetsprogrammet lyfter fram faktorer i den fysiska miljön som har stor inverkan för att bygga en gestaltningsmässigt attraktiv och hållbar stadsdel. Här finns till exempel ett nytt angreppssätt för mötet mellan det privata och offentliga rummet, kravställande på

88

tekniska egenskaper på byggnader och beredskap för anläggning av solceller samt utveckling av laddningsinfrastruktur för elbilar. En central del i kvalitetsprogrammet är barnperspektivet där bland annat innergårdar, skolmiljöer, rekreationsområden och stråk som binder samman dessa viktiga platser har hög prioritet. Beslut om antagande av kvalitetsprogram för Barkarbystaden III samt antagande av detaljplan för Barkarbystaden III fattades av kommunfullmäktige i Järfälla måndag 19 mars. OM KVALITETSPROGRAMMET FÖR BARKARBYSTADEN III

Kvalitetsprogrammet har tagits fram parallellt med detaljplanen för Barkarbystaden III och är en uppdatering av Barkarbystadens övergripande miljö- och gestaltningsprogram från 2012. Kvalitetsprogrammet visar Järfälla kommuns ambitioner och mål i miljö- och gestaltningsfrågor för den tredje etappen av Barkarbystaden och ska ingå som en avtalshandling vid markanvisning och försäljning av kommunägd mark. OM BARKARBYSTADEN

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Genomförandet av detaljplanerna Barkarbystaden II och Barkarbystaden III beräknas starta under 2018.


Nya Projekt

Mars 2018

LÄTT LASTPLATTFORM DESIGNAD FÖR TUFFA TAG Modul-Systems nya lastplattform är designad för tuffa tag. Den stabila, utdragbara plattformen klarar laster upp till 250 kilo. – Trots ökad lastkapacitet har vi, tack vare genomtänkt design och smarta materialval, lyckats sänka vikten med 25 procent, berättar Thomas Johansson, vice vd för Modul-System. Lättvikt och robusthet är ledord för Modul-System. Deras inredning kännetecknas av att tåla tuffa tag, samtidigt som den är en av de lättaste på marknaden. – Genom att erbjuda låg vikt på inredningen lämnar vi utrymme för verktyg och material, vilket innebär att mer kan lastas i fordonet utan att dess lastvikt överskrids, förklarar Thomas Johansson. Lastplattformen används i många olika applikationer och finns därför i olika bredder och djup. – De smalare plattformarna monteras ofta så att de kan dras ut genom sidodörren, samtidigt som de lämnar plats för operatören att stiga in i fordonet. De bredare plattformarna är populära på bland annat pickupflak, berättar Thomas Johansson. Det är vanligt att tunga tillbehör som exempelvis generatorer

89

och kompressorer monteras på lastplattformarna. För att möta kraven på robusthet och lättvikt är plattformens bärande delar producerade i ultrahöghållfast stål, ett material som kännetecknas av sin styrka i kombination med låg vikt, medan handtag och framkant är tillverkade av aluminium. Lastplattformen är ergonomiskt utformad och det designade handtaget med tryckknapp innebär att plattformen kan öppnas och stängas med en hand. För extra säkerhet låser den i utdraget läge. Lastplattformen är förberedd för påbyggnad med lastplatta. Modul-Systems lastplatta är tillverkad i sandwichmaterial med aluminiumtopp, vilket gör den både lätt, slitstark och enkel att hålla ren. Lastplattans integrerade skenor kan användas för fastsättning av inredning eller surrning av tung last. För effektiv förvaring av diverse komponenter kan lastplattan även kompletteras med en sarg. Som de flesta av Modul-Systems produkter är lastplattformen baserad på modulmått. – Det innebär att det går utmärkt att exempelvis montera hurtsar på plattformen, vilket ger bra access till verktyg och utrustning ute på fältet, säger Thomas Johansson.


Det byggs två huskroppar i två våningar med tio lägenheter i varje hus. Varje våning får två tvåor, två treor och en etta. Totalt byggs 20 lägenheter. Bild: Maxim Arkitekter

Nu byggs nya lägenheter i Järbo Sandvikenhus bygger lägenheter i Järbo för första gången sedan 1990-talet, något som många har visat intresse för. Över 90 personer har listat sig för intresseanmälan till de 20 lägenheterna med inflyttning kring årsskiftet 2018/2019. AV BJÖRN ASPLIND JÄRBO LIGGER MELLAN Sandviken och Kungsberget, cirka 1,5 mil från Sandviken. Det byggs två huskroppar i två våningar med tio lägenheter i varje hus. Varje våning får två tvåor, två treor och en etta. Totalt byggs 20 lägenheter. – Husen och lägenheterna ser likadana ut. Det är första gången vi bygger i Järbo på bra många år och det är en väldigt stor efterfrågan. Vi har 90 sökande till lägenheterna. Många vill bo kvar ute i byarna, säger Christoffer Larsson, projektledare vid Sandvikenhus. Tanken med projektet är från Sandvikenhus sida att främja landsbygden och inte bara bygga i stadskärnan.

Bra respons – Vi ville se hur intresset är för att bygga i Järbo. Vi har verkligen fått bra respons för det och det har varit fullsatt på de möten vi har ute på plats i Järbo. Intresset har varit väldigt stort. Projektet

har väldigt stor betydelse för Järbo. Det har också betydelse för oss på Sandvikenhus. Det visar att det finns potential att bygga här och kanske är det också möjligt i andra byar i Sandvikens kommun som Storvik och Årsunda? Lägenheterna får hög standard. Alla ytor utom hall och badrum får parkett. Badrummen får kakel och klinker. Fönsterbänkarna får marmor. Alla lägenheter har tvättmaskin och torktumlare.

Hårda energikrav Energikraven är högt satta i projektet med en energianvändning på 56 kWh per kvadratmeter och år. – Vi har isolerat plattan med över 400 millimeter och går ut en meter utanför plattan. Vi täcker av köldbryggorna från marken. Vi har dubbla cellplastblock i kantbalken för att minimera köldbryggorna där också, säger Christoffer Larsson. Carport och förråd byggs i separata byggnader. Husen får loft-


gångar där hissarna går upp i egna schakt. Husen får stora inglasade balkonger. – Just nu håller vi på med prefab, takstolarna har levererats och ska monteras. Allt flyter på enligt plan. Inflyttningen påbörjas i december 2018, avslutar Christoffer Larsson.

Partnering – Vi är ett litet företag och är på väg uppåt. Vi har jobbat långsiktigt som kund åt Sandvikenhus. Vi kände oss redo att kliva in i ett bostadsprojekt. Det var en tillfällighet att vi fick vara med och räkna på detta. Speciellt viktigt var att det handlar om partnering, säger Mikael Eriksson, vid total- och byggnadsentreprenören Eriksson Bygg i Gävle AB. – Vi hade gärna byggt detta lågenergihusprojekt i limträ. Det var problem att få fram leveranser så vi valde en prefabstomme i betong i stället, vilket fungerar bra. För vårt företag är det här ett helt perfekt projekt. Det ger oss möjlighet att växa i projektet. – Att klara av energibalansräkningen är en viktig nöt att knäcka och vi kommer att klara det. Det är roligt att bygga i Järbo och vi får mycket positiv respons från dem som bor här. Relationen med Sandvikenhus är mycket bra, de har varit med mycket i projekteringen. Vi känner att vi har fått tid att tänka till och har kunnat bygga allt eftersom det har varit möjligt, avslutar Mikael Eriksson.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken Tidsplan: november 2017–oktober 2018 Byggherre: Sandvikenhus AB Total- och byggnadsentreprenör: Eriksson Bygg i Gävle AB Arkitekt: Maxim Arkitekter AB


Nya Projekt

Mars 2018

92

Gränbystaden, Uppsala Bild: Sweco Architects

GRÄNBYSTADEN VÄXER – 14 000 NYA KVADRATMETER INVIGS I NOVEMBER Uppsalas andra stadskärna fortsätter att växa. I slutet av november öppnar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ytterligare drygt 14 000 kvadratmeter med restauranger, biograf och butiker. Gränbystaden i Uppsala fortsätter att växa och fastighetsägaren Atrium Ljungberg breddar nu utbudet av restauranger och nöje ytterligare genom invigningen av drygt 14 000 kvadratmeter i den södra delen av gallerian. Förutom Nordisk Film som öppnar sin första biograf i Sverige med fem toppmoderna salonger, märks restaurangkedjorna O´Leary’s, Sushi Yama, Classic Pizza och Cupido salladsbar. Utbudet kompletteras med en asiatisk delikatessbutik och en espressobar. Naked Juice Bar och Burger King, som båda funnits i Gränbystaden tidigare, flyttar också till den nya tillbyggnaden. I det tredje bostadshuset, strax utanför gallerian, öppnar även det populära matkonceptet Pinchos sin andra restaurang i Uppsala våren 2019. – Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden. Atrium Ljungberg har stort fokus på hållbar stadsutveckling där

bostäder, arbetsplatser, handel och upplevelser tillsammans skapar platser där människor trivs och vill vara, säger Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden. – Trenden att träffas och umgås utanför hemmet är stark och hela restaurangsektorn växer. Därför känns det extra roligt att vi nu kan erbjuda uppsalaborna ett riktigt starkt utbud av mat, nöje och upplevelser. Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa Uppsalas andra stadskärna. – Det kommer att bli fantastiskt att öppna ytterligare en Pinchos. Vi ser fram emot vår nya restaurang i Gränbystaden som har ett av Uppsalas allra bästa flöden av människor. Mat, dryck och cirkus i samma lokal – här kan vi prata om upplevelser för alla sinnen, säger Christian Maggio, ägare och etablerare. Förutom det breddade restaurangerbjudandet öppnar även ett flertal nya butiker, bland annat KappAhls barnkoncept Newbie, Scorett Håkansson, skönhetsbutiken Sayso, Viva Viktoria samt Pandora. Även serviceutbudet stärks med Brorsans Barber och Allans skrädderi.


Jim Persson, Tommy Fernlund och Lars Thumb.

Fastec bygger nytt handelshus i Uppsala Övning ger färdighet … fråga Fastec! Byggnadsföretaget med rötter som sträcker sig ända tillbaka till starten i Skellefteå 1978. Som under nuvarande namn ägnat decennier åt prefabricerade industribyggnader, sporthallar och handelsplatser. – Upprepning ger bra effekt! Därför är vi bra på att göra just de här byggnaderna. PROJEKTCHEFEN LARS THUMB är knappast förvånad över att fastighetsägaren Castelum gav just Fastec i uppdrag att bygga det nya handelshuset i Boländerna. Det kanske största området för handel i Uppsala.Ett guldläge lika mycket skyltfönster som handelsplats vid gamla E4:an och infarten söderifrån mot centrum. Det är här som Fastec uppför en byggnad i två plan på 6 000 kvadratmeter. Där bland annat Europas största sporthandelskedja, franska Decathlon, valt att lägga sin tredje svenska butik. Att även Möbelmästarna flyttar in är ytterligare en fjäder hatten för såväl handelshusets fastighetsägare som totalentreprenören Fastec. Sandwichelement, mycket glas och en efter gatan svängd fasad i olika nivåer, kantad av dekorativa blindfönster. Allt som allt en handelsfastighet med plats för fem butiker. Alla med egna entréer. – Fastec är en nischbyggare. Det här är vardagsmat för oss! Lars Thumb sammanfattar ett prestigeprojekt som blir klart för invigning lagom till årets julhandel 2017.

Kompetens Handelshuset i Boländerna är förstås inte det enda Fastec-projektet på gång hösten 2017. Bara i Uppsala ska också en postterminal, ett andra uppdrag för Castelum, ros i hamn. Plus ett handelshus för åtta butiker i nya stadsdelen Gränbystaden. Här är Fastec totalentreprenör på uppdrag av ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag – Atrium Ljungberg. Just totalentreprenad, med bred kompetens ”in house”, är Fastecs

adelsmärke, förklarar en stolt projektchef Thumb. Det vill säga högkvalitativt yrkesfolk inom arkitektur, projektledning, miljöbyggnad, installation och en rad andra områden finns hela tiden nära tillhands bland Fastecs egna anställda. Proffs med gedigen erfarenhet av att i verkligheten realisera en beställares visioner, önskemål och krav. Beträffande allt från byggprocess till utförande och tidtabell. – Och vi kan alla myndighetskrav utan och innan. Det är ingenting som vår kund behöver lägga en massa tid på.

Kvalitet Slutresultatet av Fastecs samlade kompetens blir en kostnadseffektiv byggnad utan avkall på kvalitet – både vad gäller byggprocess och sedan drift när slutförda projekt tas i bruk av fastighetsägare och hyresgäster. Som nu till jul 2017. När Decathlon, Möbelhuset Miljöbutiken och de andra butiksinnehavarna flyttar in i Castelums nya handelshus. Det som byggföretaget och totalentreprenören Fastec nu slutför i Boländer vid södra infarten till Uppsala.

www.fastec.se


Vi bygger Sverige 2018

Vi är certifierade ViViärärcertifierade Vi är certifierade certifierade enligt EN 1090

enligt enligt EN 1090 enligtENEN1090 1090

Produktion och försäljning av:

Produktion och av: Produktion ochförsäljning försäljning av: av: Produktion och försäljning

Vi är certifierade enligt EN 1090

• Exklusiva inomhustrappor

Produktion och försäljning av: •• Exklusiva inomhustrappor Exklusiva inomhustrappor • Exklusiva inomhustrappor • Spiraltrappor

• Exklusiva inomhustrappor •• Spiraltrappor Spiraltrappor • Spiraltrappor • Spiraltrappor av gjutjärn

• Spiraltrappor

•• Spiraltrappor av Spiraltrappor avgjutjärn gjutjärn • Spiraltrappor av gjutjärn • Raka trappor

• Spiraltrappor av gjutjärn

•••Raka trappor Raka trappor • Raka trappor Specialtrappor i olika • Raka trappor utföranden

•• Specialtrappor i iolika Specialtrappor olika • Specialtrappor i olika •utföranden Industrioch utrymnings• Specialtrappor i olika utföranden utföranden

Genom innovativa och trappor utföranden •• Industrioch Industriochutrymningsutrymnings• Industrioch utrymningskreativa lösningar hjälper •trappor Slitsdurk till och industrigolv, • Industriutrymningstrappor trappor ramper m.m. trappor vi dig att lyckas med dina •••Slitsdurk till Slitsdurk tillindustrigolv, industrigolv, • Slitsdurk tillgångbroar industrigolv, Handikappramper, • Slitsdurk till industrigolv, ramper m.m. ramper m.m.m.m. ramper ramper m.m. • Byggtrappsteg underjordsprojekt •• Handikappramper, gångbroar Handikappramper, gångbroar • Handikappramper, gångbroar

Helhetslösningar inom industriservice och industriunderhåll 0340-333 44

www.industriunderhall.se

Handikappramper, gångbroartill montage! Vi hjälper er hela •vägen från ritning

•• Byggtrappsteg Byggtrappsteg • Byggtrappsteg • Byggtrappsteg

Vi er vägen från ritning till Vi hjälper hjälper er hela hela vägen från ritning till montage! Vi er hela vägen från ritning till montage! Vi hjälper hjälper er hela vägen från ritning tillmontage! montage!

Genom innovativa och kreativa lösningar hjälper vi dig att lyckas med dina underjordsprojekt

www.orica.se

Orica Sweden AB 070 695 07 60

Gyttorp 713 82 Nora

0587-85000 Tel.Tel. 0587-850 00 Fax 0587-253 45 info.gyse@orica.com info.gyse@orica.com www.orica.se www.orica.se


Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang möter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen.

026-18 88 10

www.byggkonstruktoren.se

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM har skapat och utvecklat avloppssystem och tryckrörsystem sedan år 1947. Produktprogrammet innefattar idag även brunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar. Vi kan guida dig till lösningar som gör skillnad!

035-17 22 30 • mail@gustavsberg-ror.se www.gustavsberg-ror.se


Nya Projekt

Mars 2018

96

Vi bygger Sverige 2018

Vi levererar maskiner anläggningar och lösningar. Vi förbättrar er kvalitet, kapacitet och lösningar.

036-38 78 00 www.mared.se

James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

www.west2000.se


Nya Projekt

97 0702-127748 070 0702-127748 070

Mars 2018

070-546 32 50 www.a-rörinspektion.se

0702-127748

0702-142429

Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge


Nya Projekt

Mars 2018

Vi bygger Sverige 2018

samt service och status på dessa produkter.

98

Vi är en komplett leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter.

www.gbtank.se www.gbtank.se

GB TankGBAB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71 Tank AB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031– 43 50 90 info@milletech.se | www.milletech.se


ardkulörer

Nya Projekt

Mars 2018

99

ntage de

Ingjutning,

@polyplank.se • www.polyplank.se

VENTILATION BYGGNADSPLÅT SERVICE SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com


Säljande golv

®

Säljande golv® – så summerar vi vårt helhetskoncept för vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar för allt från läggning till underhållsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav, till exempel butiker, bilhallar, flygplatser, rese- och köpcentrum. Hur stor del av vårt erbjudande du vill utnyttja bestämmer du så klart själv – vi levererar allt från kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktförsäljning. Eller ta en titt på CleanEntrance®, vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande entré, mindre slitage och lättskötta golv. Och dina kunder får ett positivt första intryck – Säljande golv®, helt enkelt!

www.golvimporten.se


Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

L LETT-TAK

Vi har projekterat och monterat över 700 skolbyggen i Norden Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en trygghet i ditt val av takkonstruktion. Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 3000.000 m² tak per år. Elementerna monteras alltid av våra egna specialiserade montörer som har säkerhet och kvalitèt som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitètskomponenter från välkända leverantörer.

SPÄNNVIDD 18 METER Spännvidd: Max 18 m Termiska egenskaper: U-värde från 0,08 W/m2 K Byggtid: t.o.m. 1200 m2 färdiglagt tak/dag Produktionskapacitet: Över 300 000 m2/år

36 ÅRS ERFARENHET Lett-Tak Systemer AS konstruerar och monterar taksystem som är skräddarsydda efter kundens behov och önskan. Lett-Tak levereras till in- och utland. Lett-Tak har fasta kunder i hela Norden.

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE • SNABBASTE

Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no |

www.lett-tak.se

Nya projekt 003/2018  
Nya projekt 003/2018