Page 1

Nya Projekt

Januari 2018

001 Nya Projekt


Det kompletta golvregelsystemet GO LV • T E RRA SSER • VÄ G G A R • TA K

Förs äl j ni ng: S e h e msida w w w. ni vel l s ys t em . s e H uvudkont or : N i ve l l S yste m AB, F ö rrå d sg a tan 35B , 542 35 M ari es t ad, Tel . 0501- 715 90

Enkelt • Säkert • Flexibelt


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Tunnelsprängning? Kontakta oss för mera information om ATC!

Med våra resurser har du rätt verktyg för optimal tunneldrivning! Sprängteknik i framkant!

• Sprängämne • Tändmedel • Tillbehör • Sprängteknink • Lager • Leveranser/Distribution

www.austinpowder.se


Arbeta säkert och med bra ljus dygnet runt utan att vara beroende av två hål i väggen! Använd ORION pannlampa!

Milas pannlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare, fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.


Varför mura fasadsten? Spara – tid, pengar, energi och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Med den unika Marmoroc-tekniken bygger du en stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare. En effektiv luftspalt mellan sten och vägg säkerställer en torr väggkonstruktion. Med många färger och format kan du skapa spännande fasader. Marmoroc fasadsten är underhållsfri – långt in i framtiden.

®

Marmoroc AB, Tel. 0221-36 600, Fax 0221-168 60, www.marmoroc.com


Tänk dig vad ett träd kan göra Building Systems by Stora Enso är ett nytt sätt att bygga i trä som balanserar dagens behov med framtida generationers behov. Trä är starkt som stål, lättare än betong samt flexibelt och enkelt att hantera. Vi erbjuder ett strukturerat sätt att genomföra dina drömmar och ambitioner. Läs mer: www.storaenso.com/buildingsystems


”Knappen” DIN DIGITALA PROJEKTDOKUMENTATION I EN ENDA KNAPPTRYCKNING! I Bygmas Proffsportal får du med ett knapptryck alla de dokument du behöver för dina projekt, insamlade i en överskådlig sammanställning. Du kan i din orderhistorik klicka på knappen ”Skapa Loggbok” för att ladda ner hela den digitala dokumentationen. Produktlistor, varudeklarationer och manualer

– Allt i en knapp!

www.bygma.se


TORVERK INDUSTRIPORTAR – TILLVERKADE MED HANTVERK OCH PRECISION

• EN AV VÄRLDENS ENERGIEFFEKTIVASTE

HÄR SITTER NÅGRA AV VÅRA PORTAR

• EN AV VÄRLDENS DRIFTSÄKRASTE

• • • • • • • • • • • • •

• EN AV VÄRLDENS SÄKRASTE • FÖRMODLIGEN VÄRLDENS LÄGSTA UNDERHÅLLSKOSTNADER • KLARAR ORKANSTYRKOR ENLIGT STANDARDEN 12442 • ELDRIVEN PORT KLARAR MINST 2,6 MILJONER ÖPPNINGAR ENLIGT SP • 10 ÅRS GARANTI

RIKSBANKEN FACEBOOK, LULEÅ FÖRSVARSMAKTEN JAS FLYGHANGARER TETRA PAK VOLVO IKEA RIKSDAGSHUSET RUBN SYDPOLEN FORSKNINGSSTATION ARLANDA ESS, LUND BRANDFÖRSVAR / RÄDDNINGSTJÄNSTER I SVERIGE, NORGE, ENGLAND

Vår ambition är att vara bäst i världen. All tillverkning sker i vår fabrik i värmländska Torsby sedan 1962.

0560-68 98 00 • info@torverk • www.torverk.se


Full fart i byggbranschen

14 NÄR VI NU SKRIVER NYTT ÅR OCH EFTER ALLA SKRIVERIER UNDER 2017 OM BOPRISER SOM SJUNKER KAN DET VARA PÅ SIN PLATS MED LITE REELLA SIFFROR PÅ HUR BRANSCHEN EGENTLIGEN MÅR – OCH DEN MÅR BRA OCH 2018 SER UT ATT BLI ÄNNU ETT BRA ÅR FÖR BRANSCHEN OCH BOSTADSBYGGANDET LIGGER KVAR PÅ SAMMA HÖGA NIVÅ.

20

Sveriges Byggindustrier skriver i sin senaste rapport inför 2018 att bostadsinvesteringarna kommer att visa en positiv tillväxt i samtliga länder i år och därmed kommer att vara en fortsatt stark motor på byggmarknaden i Norden. Högkonjunkturen inom byggindustrin gör att alla länder börjar rapportera om flaskhalsproblem på arbetsmarknaden, fortsätter man i rapporten och bristen på yrkeserfaren personal är just nu det största hindret för en ökad byggproduktion. Bostadsbyggandet fortsätter att dominera och bostäder ser ut att öka med 16 %, och där står Stockholm, Göteborg och Malmö för cirka 60 % av planerna. Dock backar segmentet kommersiella lokaler med 30 % då det planeras betydligt färre projekt inom det segmentet, speciellt inom storstadsregionerna. Offentliga lokaler ökar med 12 %, det är ett antal större projekt som är anledningen till det. Anläggning ser ut att backa med 11 %, det beror framförallt på mindre planer utanför storstadsregionerna. När man lägger ihop alla segment så ser det ut som att 2018 varken kommer öka eller minska i jämförelse med 2017. Mycket nöje med första numret av Nya Projekt 2018!

J M Högberg, Redaktör

42 46


Nya Projekt

Januari 2018

Nr 001/2018

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Anneli Markström, anneli.markstrom@storkom.se Prenumeration: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Marknad: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

11


Nya Projekt

Januari 2018

12

Klicka fรถr att kolla in vรฅra รถvriga nummer! Nya Projekt

December 2017

010 Nya Projekt

Nya Projekt

Oktober 2017

008 Nya Projekt

December 2016

010 Nya Projekt

Nya Projekt

September 2017

007 Nya Projekt


I RÄTT HÄNDER ÄR FRAMTIDEN NÄRMARE ÄN DU TROR Från tanke till förvekligande där du får fram dina önskemål. Vi kan hjälpa dig med ditt projekt. Byggprojektering kan vi. Välkommen till Sigma. sigmacivil.se


Elding Oscarson/C.F. Nya Projekt Møller Architects förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund

Januari 2018

14


Nya Projekt

Januari 2018

15


Nya Projekt

Januari 2018

16


Nya Projekt

Januari 2018

17


Nya Projekt

Januari 2018

18


Nya Projekt

Januari 2018

DE GÅR VIDARE I UPPDRAGET OM LUNDS NYA CENTRALSTATION Elding Oscarson/C.F. Møller Architects förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund. Deras förslag visar på en väl genomtänkt stationsmiljö som tar stor hänsyn till omgivningen. Förslaget från arkitektteamet från Elding Oscarson/C.F. Møller Architects kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Lunds Centralstation. – Med sitt centrala läge har stationen förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen. Jernhusen äger den befintliga centralstationen, Godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt Västra Station. Tillsammans med Lunds kommun och Trafikverket planerar Jernhusen att utveckla stationsområdet i Lund. En ny centralstation ger möjlighet att möta ett ökat resande och ger kapacitet

19

för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg. Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021. – Arkitektteamet har omsatt vår gemensamma målbild för stationen på ett inspirerande och fint sätt. Teamet har presenterat en balans med en ny karaktärsskapande byggnad och de befintliga kvaliteterna i området. Förslaget har förutsättningar att bli en dynamisk regional och lokal mötesplats och som pekar ut en riktning mot en levande stadskärna i Lund, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun. – Utvecklingen av Lunds Centralstation är viktig för att möta behovet av det ökade antalet resenärer. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av förslaget och att hitta lösningar som skapar en station som gör det enkelt och attraktivt att resa hållbart, säger Sofia Bremer på Trafikverket. Jernhusen bjöd våren 2017 in fyra arkitektteam till ett parallellt uppdrag för gestaltning av en ny centralstation i Lund. Hösten 2017 fick två arkitektkontor fortsatt uppdrag att vidareutveckla sina gestaltningsförslag. Bedömningsgruppen består av representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket.


Nya Projekt

Januari 2018

20

Brf Lokomotivet i Munktellstaden i Eskilstuna

RIKSBYGGEN GÖR EN LÅNGSIKTIG SATSNING FÖR FLER BOSTÄDER I ESKILSTUNA I höst planerar Riksbyggen att starta försäljningen i Brf Lokomotivet i Munktellstaden i Eskilstuna och i kvarteret Skolmästaren kan det bli aktuellt att uppföra 24 bostadsrätter, om affären med Kommunfastigheter genomförs. De båda projekten är en del av Riksbyggens långsiktiga satsning i Eskilstuna. – Eskilstuna växer och från Riksbyggens sida vill vi vara med och utveckla kommunen. I Munktellstaden planerar vi att komma igång med byggnationen under våren och siktar på en säljstart under hösten, säger Elin Sjöstrand Olander, regionchef på Riksbyggen Bostad Öst. I Munktellstaden uppför Riksbyggen 40 bostadsrätter i form av 1-4 rum och kök. Munktellstaden är en ny spännande del av Eskilstuna som nu växer fram i ett centralt läge vid forsande vattendrag, broar och holmar. I kvarteret Skolmästaren vill Riksbyggen uppföra 24 bostads-

rätter, ett projekt som Riksbyggen avser att genomföra i samverkan med Kommunfastigheter. – Området kring kvarteret Skolmästaren domineras idag av hyresrätter och vi ser möjligheten att kunna erbjuda en bättre blandning mellan upplåtelseformerna genom att nyproducera bostadsrätter i området. Det handlar med andra ord inte om en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, säger Elin Sjöstrand Olander. I varje Riksbyggenprojekt är hållbarhetsfrågorna i fokus, till exempel genom vårt unika Hållbarhetsverktyg. Projekten målstyrs och kvalitetssäkras på ett transparent sätt när det gäller energi, innemiljö, material, mobilitet, etablering, social hållbarhet och ekosystemtjänster. All Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljbostäder certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Riksbyggen har sedan lång tid förvaltningsverksamhet i Eskilstuna med förvaltning av såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella lokaler.


Nya Projekt

Januari 2018

21

En tredimensionell digital ”lägenhetsväljare” används i alla Riksbyggens bostadsprojekt

3D-UPPLEVELSE HJÄLPER RIKSBYGGENS KUNDER VÄLJA BOSTAD Nu kommer Riksbyggens hyresgäster och bostadsköpare att få ett bättre och tryggare beslutsunderlag, när de ska välja lägenhet i företagets bestånd. Bland annat ska en tredimensionell digital ”lägenhetsväljare” användas i alla bostadsprojekt. Det är innebörden av ett omfattande exklusivitetsavtal som Riksbyggen nu har tecknat med den ledande svenska 3D-byrån wec360°. Att skaffa ny bostad är ett av livets största beslut. För nyproducerade lägenheter är det dessutom ett beslut som behöver tas långt innan man får sin nyckel i handen. För att hjälpa bostadsköparna och hyresgästerna att bättre förstå det framtida boendet och därmed kunna ta ett tryggt beslut, har Riksbyggen nu tecknat avtal med 3D-byrån wec360°. Avtalet omfattar tillgång till flera av wec360°:s olika 3Dvisualiseringslösningar, med bland annat både VR- och AR-teknik. ”Lägenhetsväljaren” är den mest omfattande lösningen som ingår

i avtalet. Den hjälper hyresgästen eller bostadsköparen att förstå såväl hur bostaden som hela kvarteret ter sig, även om huset ännu inte är byggt. Riksbyggens kunder kan då se exakt hur den tilltänkta lägenheten förhåller sig till huset, hur solen faller på balkongen under olika tider på dygnet och mycket mer. Lägenhetsväljaren kommer att användas inom alla Riksbyggens projekt. – Vi vill att våra kunder skall känna att de har allt det beslutsunderlag de behöver för att känna sig trygga när de tar beslut om sin framtida bostad. Med wec360°:s hjälp kan vi erbjuda kraftfulla och lättanvända verktyg som gör det enkelt för kunderna att få en riktigt bra överblick och förståelse av sitt blivande boende, säger Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen Bostad. – Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och den bransch de verkar i. Ett sådant här samarbete gör att vi får möjligheten att arbeta nära Riksbyggen. Det är ovärderligt för vår teknikutveckling, där vi behöver förstå både byggbranschens och bo- stadsköparnas utmaningar och behov, säger wec360°:s grundare och styrelseordförande Mattias von Corswant.


Nya Projekt Skanska investerar EUR 50M, cirka 480 miljoner kronor i den andra fasen av Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen

Januari 2018

22


Nya Projekt

Januari 2018

23


Nya Projekt

Januari 2018

24

SKANSKA INVESTERAR EUR 50M, CIRKA SEK 480 MILJONER KRONOR, I ANDRA FASEN AV KONTORSPROJEKT I WARSZAWA, POLEN Skanska investerar EUR 50M, cirka 480 miljoner kronor i den andra fasen av Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen. Den andra byggnaden, med en total uthyrningsbar yta på cirka 18 300 kvadratmeter, kommer att bestå av 16 våningar ovan mark samt två våningar parkeringsgarage. Investeringen innefattar också fyra våningar parkeringsgarage under mark för den planerade tredje byggnaden. Generation Park är Skanskas största kontorsutvecklingsprojekt i Central- och Östeuropa. Komplexet kommer att bestå av tre kontorshus med en total uthyrningsbar yta på cirka 84 000 kvadratmeter. Projektet förväntas få LEED Platinumcertifiering. Den tredje och högsta byggnaden, ett 34-våningstorn, kommer att nå 140 meter (180 meter inklusive spiran). Kontorshusen kommer oberoende av varandra att certifieras som “Byggnad utan hinder” för dess tillgängliga design, inkluderande för personer med funktionshinder. Konstruktionen av andra fasen påbörjades i december 2017 och kontorshuset ska vara färdigställt under det tredje kvartalet 2019. Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader, även i Ungern och Rumänien, medan bostadsutvecklingen är avgränsad till Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor och hade cirka 16 500 anställda i sin europeiska verksamhet 2016.


Torslanda Tak Vi utför renovering och nyläggning av papptak, samt diverse mindre plåtarbeten.

031-788 59 59 • info@torslandatak.se • www.torslandatak.se

Vi hjälper dig med allt inom akustik, buller & vibrationer Bullerutredningar behöver inte vara svåra att förstå, åtminstone inte om du anlitar oss. Vi hjälper till att få ordning och reda i er dokumentation samt föreslår enkla och kostnadseffektiva bullerdämpande åtgärder. Med våra professionella mättjänster, expertis och egenutvecklade programvara EMIL tar vi ett helhetsansvar och skapar en sensationellt tydlig överblick för ert kontinuerliga bullerarbete. Hör av dig så berättar vi gärna mer på plats hos er!

Brekke & Strand Akustik AB / Göteborg – Oslo – Trondheim – Kristiansand www.brekkestrand.se / info@brekkestrand.se Telefon 031-13 41 00


Nya Projekt

Januari 2018

26

Nu byggs Stockholms första nattklubb Ambassadeur om till moderna kontorslokaleR Illustration: Studio Stockholm Arkitektur

FORSEN LEDER OMBYGGNAD AV KLASSISK NATTKLUBB Nu byggs Stockholms första nattklubb Ambassadeur om till moderna kontorslokaler. För projekt- och byggledning svarar Forsen – en hyresgästanpassning som kräver både logistik, detektivarbete och hänsyn till kulturhistoriska värden. Kungshuset i korsningen Kungsgatan/Regeringsgatan byggdes i slutet av trettiotalet och är välkänt hos de flesta stockholmare – bland annat ligger biografen Rigoletto i gatuplanet. Här låg även restaurangen och nattklubben Ambassadeur, som slog igen i våras. Lokalerna är nästan 900 kvadratmeter och byggs nu om till kontor. Huset ägs av Folksam, som gav Forsen i uppdrag att svara för projekterings-, projekt- och byggledning. – För några år sedan hyresgästanpassade Forsen en annan lokal i samma fastighet på rekordtid. Och eftersom resultatet blev bra och de har goda kunskaper om fastigheten var det naturligt att de fick uppdraget, säger Malin Lövemark, asset manager på Folksam. Uppdraget innebär en total invändig ombyggnad av lokalen,

där PR-byrån Reform Society flyttar in i höst. – Lokalen har byggts om ett flertal gånger och alla installationer finns kvar sedan huset byggdes. Så behovet av en grundläggande ombyggnad var stort – nu uppgraderar vi till en hög standard i samarbete med arkitekten Studio Stockholm som har tagit fram ett fantastiskt koncept, säger Nicole Krystek, projektledare på Forsen Utmaningarna vid den här typen av ombyggnad är flera. Det är mitt i Stockholm, trångt om utrymme och många grannar att ta hänsyn till. Det finns också kulturhistoriska kvaliteter att beakta, bland annat fasaden och de stora panoramafönstren. Eftersom lokalen är så gammal saknas en hel del dokumentation så det krävs en del detektivarbete. – De befintliga installationerna och fönstren nådde inte heller upp till dagens kontorskrav, där det behöver vara tystare än på exempelvis en nattklubb. Så uppdraget innebär i princip att riva ut och ersätta allt det gamla, men samtidigt förädla fastigheten med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, säger Nicole Krystek.


Nya Projekt

Januari 2018

28

154 bostäder i blandad bebyggelse, karaktäriserad av en lekfull variation av material och arkitektur llustration: Lundaportens trädgårdsstad, OBOS Sverige AB och LKF

OBOS OCH LKF I SAMARBETE FÖR NYA BOSTÄDER I LUND 154 bostäder i blandad bebyggelse, karaktäriserad av en lekfull variation av material och arkitektur. Så ser OBOS och LKF:s plan ut för fastigheten Pilgrimen 2 i södra Råbylund. I östra delen av södra Råbylund planerar OBOS i samarbete med LKF att bygga 154 bostäder i blandad bebyggelse både vad det gäller upplåtelseform, hustyper, fasadmaterial och byggnadshöjder. Tegelklädda flerbostadshus i norr med spännande fasaddetaljer som fungerar som en bullervall för den lägre radhusbebyggelsen med naturfärgad stående träpanel i söder. Bidraget, som är ritat av Gunilla Svensson Arkitektkontor AB och

Liljewall arkitekter, vann Lunds kommuns markanvisningstävling som utlystes under hösten 2017. – För oss på OBOS är det viktigt att utveckla projekt som ur ett hållbarhetsperspektiv tar hänsyn både till de boende och till miljön. I Pilgrimen 2 har vi tagit fasta på vilka värden i området som ska behållas och förstärkas och utgått från de personer som vi tror kommer flytta in i området. Vi ser med spänning fram emot det här samarbetet med LKF för att ta fram bostäder med fokus på gestaltning och arkitektur i en inspirerande boendemiljö, säger Eva Dahlgren, Projektutvecklare på OBOS Sverige. Lunds kommun ska i samråd med OBOS och LKF ta fram en ny detaljplan för området under 2018.


LÄNNEN 8800K RAIL SYSTEM FRAMTIDSSÄKRA MED RCI/RCL OCH 9A/9C Från och med i juli 2017 är det krav på vältningsförhindrande säkerhetssystem RCI eller RCL på alla maskiner som ska utföra arbete på räls i Sverige. Med Lännen 8600 och 8800K kan du själv välja standard. RCI innebär att maskinen varnar om du kommer utanför säkerhetszoner. RCL är samma funktion fast med låsning/stopp när du går utanför säkerhetszonen.

C O N C RE T.S E · AU G - 17

www.lannentractors.se

M O B I L I T E T · M Å N G S I D I G H E T · P R O D U K T I V I T E T · M I L J Ö A N S VA R


Nya Projekt

Januari 2018

FRAMTIDENS VILLA ÄR HÄR – NYA LEVNADSVANOR TAR PLATS Framtidens villa är här! Hustillverkaren Movehome slår upp dörrarna till ett unikt boende med nyheter som samsovningsrum, ljudisolerat gamingrum och flexibel planlösning och många smarta funktioner. – I vårt första koncepthus låter vi den moderna familjens nya levnadsvanor ta plats, säger Jennie Blom, Movehome. Hustillverkaren Movehome arbetar för att utveckla framtidens villor i sitt projekt Movehome Lab, och nu presenteras en första fullskalig husmodell, LAB#01 i Vallentuna, ritad av arkitektkontoret Urban Design. Med flera revolutionerande nyheter i huset ska den moderna familjens behov äntligen synas och märkas i boendet: I LAB#01 har det traditionella vardagsrummet med TV pensionerats till förmån för mer flexibla lösningar med öppna rum som delats in i flera zoner där barnen kan hänga eller familjemedlemmarna kan krypa upp med sina mobiltelefoner och surfplattor. Självklart används i huset smart teknik kopplad till vitvaror, lås, kameror och olika belysningsscenarier för dygnets alla stämningar och tillfällen. – Vi vill utmana synen på det traditionella boendet. Tillsammans med kreatörer, forskare och arkitekter är det här vår metod att testa lösningar för framtidens boende som är mer flexibla, med utrymmen som passar nya levnadsvanor för vår uppkopplade livsstil, säger Jennie Blom, marknadschef Movehome. Riktat till familjer med yngre barn lanseras ett unikt samsovningsrum, som ifrågasätter behovet av eget sovrum för alla barn. På

30

sätt frigörs yta för andra funktioner och behov och på köpet får man kanske tryggare barn? Andra nyheter i LAB#01 är ljudisolerat gamingrum för högljudda spelare, platsbyggd förvaring som bättre svarar mot dagens behov och en dusch som flyttat ut från badrummet för att undvika morgonträngseln: – Vi väljer att lyfta fram de praktiska funktionerna och göra dem till en del av husets hjärta. Tidigare generationer var kanske mer privata än nutidsmänniskan. Dusch och förvaring skulle gömmas undan. Men i framtidens hus har vi skapat utrymmen som är mer i takt med tiden, säger arkitekt Erik Jarlöv på Urban Design. Det första huset från Movehome Lab tillverkas i fabrik, men har ett utseende och funktioner som för tankarna till arkitektritade och platsbyggda trähus. Husets form avspeglar vad som händer på insidan och utgör samtidigt en bygglåda som de boende fyller med sitt eget innehåll. Med ett fåtal tillval kallade Set och Add-ons formar man det redan välplanerade huset och gör det mer personligt samtidigt som det förenklar husköpet. – Vi vill testa nya lösningar, lite som när bilindustrin bygger sina konceptbilar. Vi vill bidra till diskussionen om ett framtida hållbart boende. Movehome Lab är ett långsiktigt projekt och syftar till att ta fram nya husmodeller, använda nya material i husen och att förnya tillverkningsprocessen i fabriken i Småland, säger Jennie Blom, Movehome. – Det är förstås ett drömuppdrag att få vara med och skapa framtidens boende. Vi pushar samtidigt gränsen för vad som är möjligt att bygga i fabrik tillsammans, säger Erik Jarlöv på Urban Design.


Säljande golv

®

Säljande golv® – så summerar vi vårt helhetskoncept för vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar för allt från läggning till underhållsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav, till exempel butiker, bilhallar, flygplatser, rese- och köpcentrum. Hur stor del av vårt erbjudande du vill utnyttja bestämmer du så klart själv – vi levererar allt från kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktförsäljning. Eller ta en titt på CleanEntrance®, vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande entré, mindre slitage och lättskötta golv. Och dina kunder får ett positivt första intryck – Säljande golv®, helt enkelt!

www.golvimporten.se


Nya Projekt

Januari 2018

32

Nu lanserar Götenehus en ny kollektion av hus

ORIGO – NY HUSSERIE FÖR MODERNT BOENDE Nu lanserar Götenehus en ny kollektion av hus med en arkitektur optimerad för framtidens sätt att leva och bo med ljus och rymd som bärande element. Origoseriens kubistiska arkitektur är inspirerad av 20- och 30-talets modernism och funktionalism. De nio husen har en sparsmakad och strikt stil som kännetecknas av rena ytor, räta linjer och tydliga kontraster mellan olika material. Origoseriens hus präglas av flera genomtänkta detaljer. Samtliga modeller har ett artikulerat och välkomnande entréparti som karaktäriserar husets personlighet. Flera har formgivits med entréer som fällts in i fasaden, och några har pelare i borstat rostfritt stål som ger entrén en särskild pondus. Resultatet blir en imponerande

dynamik i formspråket mellan det stora och det lilla, en kontrast som även finns i mötet mellan puts och trä. Välplacerade glasytor släpper in mycket ljus och gör kontakten med trädgård och utemiljö ständigt närvarande. – I Origoserien har jag lagt mycket tid på att hitta en enkelhet i uttrycket menar Johan Danielsson, arkitekt SAR/MSA Götenehus AB. Genomtänkta planlösningar som hjälper dig i vardagen, material som åldras med behag och en design som är tidlös. Det enkla är många gånger svårt att fånga, men ur det enkla kommer skönheten. Origoserien är helt enkelt en kollektion av hus för ett modernt boende. Nio hus, nio liv.


Nya Projekt

Januari 2018

33

Betongväggar med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga. Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan

Hedas prefabricerade väggelement för passivhus

betongelementen förses med modern, högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m 2K eller ännu bättre. Tack vare en konstruktion med yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir betongelementet ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.

Vill du veta mer om våra betongväggar för passivhus, besök www.heda.se.

Produkter som räddar liv.

RE

LI

SCUE

F E 247

Livräddningspost

Med över 40 års erfarenhet kring vattensäkerhetsarbete vet vi att den utrustning vi levererar kan göra skillnad om olyckan är framme. Under byggnationen och vid färdigställandet av vattennära publika miljöer ger den de bästa förutsättningarna att rädda liv. Funktion och kvalitet är viktiga ledord för oss, men lika viktigt är korrekt och funktionell placering av utrustningen. Varmt välkomna att höra av er till oss för rådgivning. För mer information kring utrustningen besök gärna www.rescuelife247.se eller kontakta vår säljare Lars Johnson på tel: 0708-231676 eller mail: lj@fristadplast.se

Kajstegskonsoll

Livlejdare


Nya Projekt

Januari 2018

34

Nykvarns nya centrum

SCHEIWILLER SVENSSON UTVECKLAR NY STADSKÄRNA I NYKVARN Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Reflex arkitekter i uppdrag att utveckla Nykvarns nya centrum. Målet är en varierad, småskalig och trygg stadsdel som lever över dygnet med bostäder, kontor, kommunhus, butiker, orangeri och saluhall. Beställare är SPG och Box Bygg. – I Nykvarn skapar vi framtidens närcentrum, med boende integrerat i centrumkärnan. Med sin variation och småskalighet kan Nykvarn förhoppningsvis stå modell för andra mindre centrumkärnor runt om i landet, säger Lena Sjöberg Nilsson, arkitekt. Utbyggnaden av nya Nykvarns Centrum sker etappvis. Första kvarteret står klart och det andra är nu under uppbyggnad. Det består av två bostadshus, ”lamellhusen” med 43 lägenheter i fem plan varav ett plan är takvåning med vindskupor. Gestaltningskonceptet

är enkelt och sammanhållet, med naturliga material som trä, ljus och slät puts och plåttak. Lamellhusen har ett attraktivt läge vid en av huvudentréerna till Nykvarns centrum och kommer att vara väl synliga från järnvägsstationen och Centrumvägen. Den nya stadsplanen för Nykvarn har för Scheiwiller Svensson succesivt växt fram till tydliga teman, sprungna ur österländsk filosofi. Urformerna cirkeln, kvadraten och triangeln som tillsammans symboliserar balans, speglas i tre solitära byggnader – Kampanilen, saluhallen och kyrkan. I lamellhusen finns inspiration av Yin och Yang med kontrasterande fasader i olika material som är inverterade i förhållande till varandra. Beställare är Scandinavian Property Group (SPG) och Box Bygg. Sammantaget tillförs cirka 300 nya bostäder och cirka 6 300 kvm kommersiell yta, 3 300 kvm kontorslokaler, 1 300 kvm vårdlokaler samt 560 p-platser. Centrumet beräknas vara färdigställt år 2020.


När säkerhet och bekvämlighet går hand i hand Nya Projekt

Januari 2018

35

Att jobba på tak har alltid förknippats med risk och obekväma arbetssituationer. Men med ett vajersystem från SFS intec blir arbetet mycket enklare. Och mycket säkrare. Vajersystemet monteras enkelt på yttertaket och passar för de allra flesta typerna av låglutande papp, duk och plåtbeklädda tak och kan även eftermonteras på existerande byggnader. Enkel innovation för en långsiktig, säker och hållbar framtid. Det är vad vi kallar – Turn ideas into reality.

Teknisk rådgivning och försäljning SFS intec AB Division Construction Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs

T +46 (0)-152 71 50 00 se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.


Nya Projekt

Januari 2018

37

Slakthusområdet Hus 8 Foto: Lina Karlsson, AIX Arkitekter

SLAKTHUSOMRÅDET FÅR NY KULTURSCEN – SLAKTKYRKAN Nu går renoveringen och ombyggnationen av Slakthusområdets Hus 8 in i slutfasen. Huset som en gång rymt tarmrenseri och dyngbod där järnvägen passerade genom huskroppen, ska bli klubb- och kulturlokal och öppnar i februari 2018. Klubben kommer att gå under namnet Slaktkyrkan eftersom rummets karaktär för tankarna till ett kyrkorum. Kanske är det också en blinkning till Köttbyn i Köpenhamn. Vi har projekterat ombyggnationen som inneburit att riva sentida tillägg och återställa det ursprungliga utseendet med hänsyn till moderna krav på energieffektivitet, användning och tillgänglighet. – Det ursprungliga huset lämpar sig verkligen för kulturverksamhet med sin stora rymd och taklanternin. Det är fantastiskt att lokalerna blir tillgängliga för allmänheten, säger ansvarige arkitekten Klas Eriksson. Vi har också varit antikvariskt ansvariga för huset som har högt kulturmiljöhistoriskt värde för Stockholm och är en viktig del av vår historia. – De över 100 år gamla originalritningarna och fotografierna har varit ett viktigt stöd under arbetet, berättar Lina Karlsson,

ansvarig antikvarie. Inför projekteringen var byggnaden kraftigt förändrad med sentida bjälklag och väggar, och den ursprungliga planlösningen och volymen kunde inte upplevas. Arkivmaterialet blev därför det främsta underlaget i skapandet av en målbild för den ombyggnad som nu snart är slutförd. Byggnadens centrala rum, där åtta pelare flankerar ett lanterninkrönt höjt mittparti, kan upplevas för första gången på mer än ett halvt sekel. Byggnaderna ritades ursprungligen av Gustaf Wickman och håller hög verkshöjd. De är också arkitekturhistoriskt värdefulla eftersom de visar på den omsorg som vid tiden ägnades denna typ av industribyggnader. Slakthusområdet är teknikhistoriskt intressant genom det konsekventa bruket av dåtidens senaste teknik i fråga om värme, ventilation, elektricitet och system för varmt och kallt vatten. Området är under omvandling inom ramarna för utvecklingsprojektet Söderstaden vilket innebär att vissa hus från senare delen av 1900-talet rivs för att ge plats åt nya bostäder medan äldre bebyggelse transformeras för att användas av bland annat restaurang- och kulturverksamhet.


Nya Projekt

Januari 2018

38

Färdiginredda lägenheter från Ikano Bostad

NU ERBJUDER IKANO BOSTAD FÄRDIGINREDDA LÄGENHETER Hinner du inte inreda eller är du helt enkelt ointresserad av inredning? Nu finns det en lösning. Ikano Bostad släpper nu sin första helt färdiginredda lägenhet till försäljning. Enligt en undersökning som Ikano Bostad genomfört bland sina förmånsmedlemmar finns det intresse för att köpa färdiginredda lägenheter. Nu erbjuder därför Ikano Bostad en helt färdiginredd lägenhet. I den första färdiginredda bostaden ingår allt från möbler, belysning och lakan till handdukar och bestick. – Det här är ett nytt sätt för oss att förenkla vardagen för de boende. Att erbjuda en helt färdiginredd lägenhet som dessutom är både prisvärd och kvadratsmart ligger helt i linje med vår affärsidé, säger Christian Dahlman, affärsområdeschef på Ikano Bostad. Lägenheten som ligger i Uppsala är en etta på 36 kvadratmeter. Det är en välplanerad och yteffektiv bostad med smart förvaring samt kul och oväntade lösningar där exempelvis möblerna har flera funktioner. Den är inredd av Ikeas inredare i vitt och grått som blandats med naturmaterial för den skandinaviska stilen. Till detta har en gul accentfärg använts för att få till en lite mer cool och utmanande känsla. – Det är spännande att erbjuda ett nytt alternativ, är detta

ditt första boende har du kanske inte så mycket saker att ta med. Här är det bara att hämta ut nyckeln och börja leva. Till och med tandborste och badrumsprodukter finns redan på plats, berättar Josefine Wikström, marknadsområdeschef Öst på Ikano Bostad. FAKTA OM LÄGENHETEN STORLEK: 1 RUM OCH KÖK, 36 KVM ADRESS: RÅBYVÄGEN 57 E I GRÄNBY, UPPSALA PRIS: 1 595 000 KR (2455 KR/MÅN I AVGIFT) VAD INGÅR: FÖRUTOM FULL MÖBLERING INGÅR EXEMPELVIS SÄNGKLÄDER, HANDDUKAR, HUSGÅRD OCH STÄDPRYLAR SAMT BADRUMSPRODUKTER. VISNING: 14 JANUARI KL. 12-13 LÄS MER PÅ IKANOBOSTAD.SE/NYLYA OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genomfördes under december 2015 bland Ikano Bostads förmånsmedlemmar. 22 % av de tillfrågade skulle vara intresserade av att köpa en helt färdiginredd bostad. De flesta (44 %) är dock osäkra och svarar kanske. En av tre svarar nej. Distributionsmetoden var online och 2688 svar samlades in.


Metator

VÅRA MARKNADSOMRÅDEN

VVS Konsult AB

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom VVS-projektering. Vi kombinerar en lång och bred erfarenhet med det medelstora konsultföretagets flexibilitet och närhet till uppdragsgivarna.

Hotell & Restaurang

Handel Köpcentra Gallerior

Genom byggprocessens samtliga skeden, från utrednings- till förvaltningsskedet, verkar vi för att våra kunders och slutanvändares krav tillgodoses.

Kontor

METATOR Bostäder

Bilhallar

MetatorVVS Konsult AB ... • är en opartisk rådgivare som ger åtgärdsförslag för klimatsmarta och miljöekonomiska lösningar. • ser till helheten för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund.

Tandvård

• har en flexibel organisation och kan anpassa vårt projektarbete efter projektets omfattning. • vill vara lätta att ha att göra med. • är erfarna att driva projekt med olika lösningar inom kontor, affärslokaler, bostäder, hotell och konferensanläggningar samt gallerior, både inom nyproduktion och ombyggnad. • är självfallet med på plats för att säkerställa att våra lösningar och förslag genomförs på bästa sätt. • anser att det är viktigt med närhet till kunden – både avseende engagemang och geografiskt. • strävar alltid efter trevlig stämning i samarbetet.

08-702 32 50 • vvs@metator.se • www.metator.se

Student/LSS Äldreboenden


Nya Projekt

Januari 2018

40

Epic i Malmö hälsocertifieras

SKANSKA HÄLSOCERTIFIERAR KONTORSBYGGNADEN EPIC I MALMÖ Skanska har som första aktör i Norden tagit emot en precertifiering enligt WELL för kontorsfastigheten Epic i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i och är baserat på medicinsk och vetenskaplig forskning. I arbetet med att erbjuda hälsosamma kontorsfastigheter är nu Skanska först ut i Norden med en precertifiering enligt WELL för projektet Epic på Universitetsholmen i Malmö. Inflyttning planeras att ske hösten 2019. WELL är en ny internationell certifiering som är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning. Systemet utgår ifrån hur

den byggda miljön påverkar oss människor och förenar bästa praxis inom design och konstruktion. Epic utformas med människors hälsa och välmående i fokus där det hälsosamma valet ska vara det självklara valet. Det handlar exempelvis om att trappan är inbjudande och väl synlig samt fokus på dagsljus och grönska inomhus. På entréplan finns cykelhotell, duschar och omklädningsrum med handduksservice. Sammantaget är det hundratalet parametrar som utvärderas däribland inom områden som ljud, ljus, luft, grönska inomhus och möjlighet till motion. – Det finns ett helhetstänk i WELL som utgår från hur kroppen påverkas av den byggnad man befinner sig i. Det handlar i grunden om hur man vårdar sin viktigaste tillgång, nämligen sina medarbetare, säger Stefan Andersson, projektchef Epic, Skanska Öresund.

Vi erbjuder tjänster inom följande: • • • • • • • • • • • •

Montering och demontering av olika typer maskiner och utrustning Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer Rivningsarbete av stålbyggnader Flyttning av maskinanläggningar Tillverkning, ytbehandling och montage av stålkonstruktioner Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler Nytänkande projektarbeten Konstruktionsarbeten till utomhus reklamskärmar – stativ och påbyggnader Svetsning Centralsmörjning, montering och installation Hydraulik

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbeten.

30

Tel 0340-333 44 www.industriunderhall.se

www.kgmek.se


Nya Projekt

Januari 2018

42

Kvartersstad i Backa Röd Skissbild Litteraturgatan: Okidoki Arkitekter

ETT STEG NÄRMARE TÄT KVARTERTERSSTAD I BACKA RÖD Detaljplanen för Litteraturgatan har vunnit laga kraft. Det innebär att kvartersstaden med cirka 670 bostäder i Backa snart kan bli verklighet. Utmed Litteraturgatan i Backa planerar tre av Framtidenkoncernens bolag en kvartersbebyggelse med drygt 670 bostäder i blandade upplåtelseformer. Det är etapp 2 i det stora förändringsarbetet som pågår runt Selma Lagerlöfs Torg där man bedömer att det kommer att finnas närmare 4 000 nya bostäder när alla etapper är klara. I dagarna kom beskedet att detaljplanen vunnit laga kraft. Förutom ett välbehövligt tillskott på nya bostäder i Göteborg ska detaljplanen även bidra till fler verksamheter och skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel. – Det här är glada nyheter, säger Martin Blixt, tf vd på Förvaltnings AB Framtiden. Litteraturgatan är ett exempel på hur bolagen i Framtidenkoncernen kan dra nytta av varandra genom att bygga både

bostads- och hyresrätter med en långsiktig förvaltning. Kvarteren vid Litteraturgatan blir dessutom en förlängning av moderniseringen av Selma stad, där ett stort förnyelsearbete redan pågår. OM LITTERATURGATAN

Vid Litteraturgatan kommer en trivsam kvartersstad att ta form de närmsta åren. Gatan omvandlas till en stadsgata och husen byggs i en varierad och brokig kvartersbebyggelse, där innergårdar, grönska och cykel- och gångstråk bidrar till en trygg och levande stadsmiljö. Planerna för Litteraturgatan tilldelades 2016 års YIMBY-pris. I området planeras drygt 670 bostäder. Cirka 200 av dem byggs som bostadsrätter av Egnahemsbolaget och cirka 470 byggs som hyresrätter av Framtiden Byggutveckling. Hyresrätterna kommer att hyras ut och förvaltas av Poseidon. Under 2018 beräknas spaden kunna sättas i marken. Sälj- och uthyrningsstart planeras till 2019 och inflyttning sker från 2021.


Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se


Nya Projekt

Januari 2018

44

Skanska bygger ny sjukhusbyggnad vid Blekingesjukhuset, Karlskrona

SKANSKA BYGGER NY SJUKHUSBYGGNAD I KARLSKRONA FÖR CIRKA 330 MILJONER KRONOR Skanska har tecknat avtal med Landstinget Blekinge om att bygga en ny sjukhusbyggnad vid Blekingesjukhuset, Karlskrona. Kontraktet är värt cirka 330 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2018. Skanskas uppdrag innefattar uppförande av en sju våningar hög byggnad om drygt 12 000 kvadratmeter primärt avsedd för vård- och laboratorieverksamhet. Den nya byggnaden är en del i Landstinget Blekinges stora satsning på investeringar i fastigheter under åren 2017 och 2021. Den största delen kommer att gå till nybyggnationer på sjukhus-

områdena i länet. Byggnadsarbetena påbörjas i februari 2018 och avsikten är att den nya byggnaden ska stå klar i februari 2020. Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.


E TA G E N VI FÅR FÖR

AT T S Y N A S

PROFILERING FÖR FÖRETAG, BUTIKER, HOTELL & RESTAURANGER Vi genomför allt från enstaka skyltprojekt till kompletta omprofileringar. Välkommen till Nordens största leverantör av skyltar och visuell kommunikation. Se mer på www.focusneon.se Stockholm - Göteborg - Malmö - Oslo - Helsingfors


Nya Projekt

Januari 2018

NYA VARUMÄRKEN KLARA FÖR MÖLNDAL GALLERIA När Mölndal Galleria invigs i höst kommer kunderna att erbjudas ett brett butiksutbud. Citycon kan nu avslöja ytterligare åtta butiker som är klara för etablering. De senaste nyheterna har en stark matprofil med flera efterlängtade koncept. Hamburgerkedjan Max etablerar 500 kvadratmeter i centralt läge i gallerian med direktkoppling till knutpunkt Mölndalsbro. Lokala restaurangen Tony’s har bland annat gourmethamburgare på menyn. Caféutbudet förstärks ytterligare med populära och väletablerade Wayne’s Coffee. Skönhetskedjan Kicks erbjuder ett helhetskoncept inom makeup, doft, hudvård och hårvård för kvinnor och män. Lucas skoservice, som flyttar från Olskroken, och Minispa utgör ett viktigt servicekomplement. Clas Ohlson breddar utbudet med allt för hemmafixaren. Joy erbjuder kläder för kvinnan mitt i livet.

46

– Mer än sex månader till invigningen är 80 procent uthyrt och vi är väldigt glada över att gallerian får ett starkt materbjudande med många koncept för olika smaker och plånböcker. Blandningen av butiker och restauranger skapar en attraktiv mix som passar dagens kunder, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon. Mölndal Galleria är en citygalleria, med samma kvarterskänsla i inomhusmiljön som stadskärnans struktur av gator och torg. Variationen i fasadmaterial är stor. Besökare kommer upptäcka nya miljöer och situationer på olika platser i gallerian. Gallerian blir en viktig träffpunkt i staden och ett lokalt sammanhang för mölndalsborna att kalla sitt. – Gallerian bjuder på en varm välkomnande vardagsrumskänsla samtidigt som den är storskalig och väl integrerad i staden, ett komplext projekt som är fyllt med varierande upplevelser, säger Carl Birath, arkitekt på RStudio.


Med nollvision och närproducerad cement bygger vi framtiden Med nollvision och närproducerad cement bygger vi ett hållbart samhälle. Cementa och HeidelbergCement Northern Europe har formulerat en vision om att nå klimatneutralitet 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid. Läs mer om vårt arbete på www.cementa.se.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 63 000 medarbetare i 60 länder. Twitter: @cementaab • Facebook: facebook.com/CementaAB • Instagram: @CementaAB

ERBJUDANDE Köp ett Novaflexkök och premium vitvarupaket, få 17.000 kr i rabatt* *Gäller vid köp av köksnickerier för minst för 80.000 kr och utvalda vitvaror från Electrolux

JUST NU

Köp ett luckbyte från Novaflex och få en skaftdammsugare på köpet*

Erbjudandet gäller på Novaflex utvalda vitvarusortiment och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller t.om 20170815.

*Gäller vid köp av luckbyte för minst 35.000 kr. Gäller så långt vårt lager räcker.

Se vilka försäljningsställen som erbjudandet gäller på: www.novaflex.se


Nya Projekt

Januari 2018

48

SHH Bostad har av Helsingborgs kommun tilldelats en markanvisning i Pålsjö

SHH BOSTAD VINNER MARKANVISNINGSTÄVLING I HELSINGBORG SHH Bostad har av Helsingborgs kommun tilldelats en markanvisning i Pålsjö. Här planerar SHH att utveckla cirka 65 prisvärda bostäder med inflyttning 2020. Detaljplanen är lagakraftvunnen och säljstart beräknas ske under 2018 med byggstart 2019. – Helsingborg är en av SHHs prioriterade orter och vi är glada

GÖR RÄTT GÖR OM!

och tacksamma över att få förtroendet från Helsingborgs kommun att fortsätta utveckla staden. Projektet är mycket välbeläget i Helsingborg, vilket också avspeglades i konkurrensen i tävlingen. Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder mycket boende för pengarna och ta ännu ett steg emot att bli Sveriges ledande bostadsutvecklare av prisvärda boenden, säger Martin Lindström, regionansvarig Syd på SHH Bostad.

Vi bygger butiker där man gärna handlar! www.butiksbyggensverige.se

Butiksbyggen S V E R I G E

A B

elbolaget Elbolagsgruppen – Din lokala samarbetspartner Kalmar, 0480-310 41 - info@elbolaget.net - www.elbolaget.net


Nya Projekt

Januari 2018

49

Försäljningen på Östervång i Trelleborg har startat Illustration BoKlok Granlunden

TURORDNINGEN AVGÖR KLOKT BOENDE I TRELLEBORG Lördagen den 27 januari startade försäljningen av BoKlok lägenheter på populära Östervång i Trelleborg. Beräknad inflyttning våren/sommaren 2019. På Östervång i Trelleborg ska BoKlok bygga 26 lägenheter. Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm. De byggs som bostadsrätter och avgiften till bostadsrättsföreningen blir cirka 3 210 kronor per månad för en tvårumslägenhet. En del av lägenheterna kommer även att ha tillgång till hiss. – Vi är väldigt glada att erbjuda bostäder till ett bra pris på Östervång. Trelleborg är en attraktiv kommun med närhet och goda pendlingsmöjligheter till Malmö, samtidigt bor man väldigt nära havet och naturen, säger Sofi Eriksson projektledare BoKlok. BoKlok Granlunden ligger naturskönt på Östervång i norra Trelleborg – mitt emellan befintlig bebyggelse av villor och öppna landskap. I närområdet finns mataffär, idrottsplats, sporthall och lasarett. Här finns också förskola och skola, Lillevångsskolan (åk. F-4) och Vannhögskolan (åk. 5-9). Närmaste busshållplats är 600 meter från bostaden och resan till Trelleborg C tar endast fem minuter. Med cykel når man Trelleborg C på sju minuter.

SLITSTARKA GOLV med hög hållfasthet och låga underhållskostnader TS Fogfria Golv har lång erfarenhet av skyddsbeläggningar för golv och har stor kunskap av fogfria golvbeläggningar för alla typer av industrimiljöer. Vi har produkter från de enklaste typer av dammbindning till avancerade beläggningssystem med infärgning och kemikaliebeständighet. Vi erbjuder även betongpolering och golvmålning.

070-656 38 42 thomas@tsfogfriagolv.se www.tsfogfriagolv.se


Nya Projekt

Januari 2018

50

På en egen udde i Stockholms skärgård är nu ett sommarparadis ute till försäljning

NU KAN GRETA GARBOS SOMMARPARADIS PÅ INGARÖ BLI DITT – TA EN TITT PÅ DENNA MAGNIFIKA SKÄRGÅRDSDRÖM På en egen udde i Stockholms skärgård är nu ett sommarparadis ute till försäljning. Inte nog med att villan från slutet av 1920-talet har en otrolig charm och ett vackert uttryck, här finns också en historia. Villan har huserats av Greta Garbo, en av världens genom tiderna mest berömda skådespelerskor. Fastigheten förmedlas nu via Wrede Fastighetsmäkleri. Greta Garbo anses vara 20-talets största skådespelare och har av amerikanska filminstitutet blivit utnämnd till nummer fem på listan av världens genom tidernas bästa Hollywoodskådespelerska. Garbo var förutom sina skådespelartalanger också känd för sin skygghet gentemot allmänheten. Från början av karriären valde skådespelerskan att tacka nej till intervjuer, autografer eller diverse inbjudningar. Kanske var det i skärgårdsvillan på Ingarö som Garbo valde att dra sig undan? Man kan förstå varför. Den magnifika villan från år 1929 består nämligen av ett 283 kvadratmeter gult treplanshus med strandtomt och generös brygganläggning i privat läge. I trädgården finns stora härliga gräsytor samt vackra träd och buskar, ekar, rhododendron och lavendelplanteringar. Villan har två öppna spisar och totalt sju sovrum där två av dem har en fransk balkong med utsikt över vattnet. Den stora terrassen ligger rakt i söderläge och är perfekt för

ljuvliga middagar under sommarhalvåret. – Det känns väldigt kul och en fantastisk möjlighet att få vara med och förmedla en sån historisk fastighet. Villan är verkligen en skärgårdsdröm med den fina utsikten, privata bryggan och lummiga trädgården. Jag hoppas att de nya ägarna blir lika hänförda som Garbo var av denna sommardröm, säger Titti Johansson, Fastighetsmäklare på Wrede Fastighetsmäkleri.

L-G W Mur & Kakel, Ringvägen 3, 870 52 Nyland


Brandhylsa

Brandtätning & Rörisolering i ett! Halvera dina kostnader för brandtätning och slipp brandstrypare med TENMAT Brandhylsa.

Linjärtätning Brandstopp Brandsäker foam i enkla en meters-längder ger upp till 240 minuters brandskydd Används ex. vid brandtätning av balkong-inglasningar.

Bygg takfot enl. AMA med luftspalt, och uppnå kraven enligt BBR. Enkel anpassning för olika typer av takfot. Svenskt Typgodkännande!

Finns för rör 16-160mm!

Specialist på passivt brandskydd Beställ via vår Webshop, produkterna skickas nästa dag! 08-712 52 00 info@flameguard.se

NY PATENTERAD PRODUKT VID RÖRBYTEN Spara tid och pengar på rörinstallationer med PS kanalen! Snabb, snygg och diskret! PS kanalen är alternativ nr 1 där rör ska finnas men inte synas. Fäst kanalen, klicka i rörhållare, dra in rören, sätt på locket, klicka fast hörnen, Klart! Montering har aldrig varit smidigare!

www.ps-products.fi - info@ps-products.fi - +358 (0)40 358 9151


Nya Projekt

Januari 2018

52

Gamlestaden kommer att genomgå stora förändringar närmaste åren. I centrum finns byggrätt för ett hotell. Illustration: White/Göteborgs stad

GÖTEBORG KAN FÅ NYTT HOTELL I GAMLESTADEN Ett nytt hotell på 10 våningar. Det kan bli verklighet i Gamlestaden, som nu genomgår en stor förvandling. Försäljningen av byggrätten för hotellet, som riktar sig till intresserade byggaktörer, har nu lagts ut på Göteborgs stads hemsida. Gamlestaden, en historisk stadsdel i Göteborg, ska under kommande åren ta stora steg. Befolkningen kommer att fördubblas och Gamlestaden ska bli en av fem strategiska knutpunkter i staden. Det nya hotellet kommer att bli granne medresecentrum och kontor som nu byggs vid Gamlestads torg och kommer att stå klart 2018. Stefan Gadd är presschef på Göteborg & Co och har till uppgift att ha koll på besöksnäringen och dess utveckling. – Det finns ett stort behov av hotellrum i Göteborg. Under tiden

januari till oktober hade vi en genomsnittlig beläggning på nästan 70 procent, vilket är bättre än både Stockholm och Malmö. Det betyder att det i praktiken är fullbelagt till stora delar, eftersom beläggningen varierar över veckans dagar, säger Stefan Gadd. Hans bedömning av situationen för hotellnäringen delas av Business Region Göteborg. – Gamlestaden är ett mycket intressant och strategiskt läge för etableringar. Området har stor potential med närheten till city och goda kommunikationer. Vi bedömer att marknaden för nya hotelletableringar är god, säger Andreas Göthberg vid Business Region Göteborgs etableringsavdelning. Det kommer att byggas mycket nytt i Gamlestaden men lika viktigt i framtidsplanerna är det att ta tillvara det som redan finns. SKF:s tidigare verkstäder kommer exempelvis att omvandlas till ”Nya Kulan”, där bland annat ett handelscentrum ingår.


Nya Projekt

Januari 2018

YEY – WHITE ARKITEKTER VIDARE I LANDSKAPSTÄVLING I KANADA Tävlingsbidraget görs i samarbete med den kanadensiska arkitektbyrån Provencher_Roy och Biofilia – ett företag specialiserat på ekosystemtjänster. Utmaningen ligger i att utforma the Cavendish-Laurin-Liesse biodiversity corridor, vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i området Saint Laurent, Montréal, men också att knyta samman flera grönområden för att förbättra tillgängligheten till naturupplevelser för Montréalborna. – Det känns fantastiskt att vårt koncept har blivit utvalt och gått vidare i tävlingen. Det faktum att vi kan och får möjlighet att delta i en nationell tävling i Kanada likt denna, och teama upp oss med Provencher_Roy, är tack vare de relationer vi har skapat med dem och underhållit sedan 2009, säger Marie-France Stendahl, arkitekt på Malmökontoret och uppdragsledare för tävlingsteamet från Whites sida. – För mig är detta också ett kvitto på hur viktigt det är att arbeta strategiskt och långsiktigt med de mål vi sätter upp – i slutändan ger det resultat, fortsätter hon. Kan du berätta lite kort om ert tävlingsbidrag? – I Nordamerika tar du bilen vart du än ska. Även om du ska ut och cykla i naturen cyklar du inte dit, du kör och hakar på cykeln på bilen. Därför var ett av tävlingens syfte att koppla samman

53

flera naturområden så att du inte behöver köra emellan dem, utan istället kan ta dig runt på ett miljövänligt, mer lättillgängligt och vackert sätt. – Det andra syftet med tävlingen har varit att skapa en så kallad ”grön” eller biologisk korridor för att öka den biologiska mångfalden av flora och fauna som är ansatt då omgivningen består av köpcentrum, industrier och en flygplats. Förutom Marie-France Stendahl representeras White arkitekter av flera kompetenser i tävlingsteamet. Oslokontorets Jenny Mäki är ansvarig arkitekt. Hennes kontorskollegor arkitekt Rebekah Schaberg och Eric Reid, landskapsarkitekt, ingår också i tävlingsteamet, tillsammans med Niels de Bruin, landskapsarkitekt från kontoret i Malmö. Den 5 april ska varje team göra en offentlig presentation av sitt tävlingsbidrag på plats i Montréal och i juni avgörs vem av de tre finalisterna som vinner tävlingen Tävlingsbidraget görs i samarbete med den kanadensiska arkitektbyrån Provencher_Roy och Biofilia – ett företag specialiserat på ekosystemtjänster. Utmaningen ligger i att utforma the Cavendish-Laurin-Liesse biodiversity corridor, vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i området Saint Laurent, Montréal, men också att knyta samman flera grönområden för att förbättra tillgängligheten till naturupplevelser för Montréalborna.


Nya Projekt

Januari 2018

54

White har vunnit det parallella uppdraget för att rita Skanska Nya Hems delområde i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal

WHITE RITAR FYRA BOSTADSKVARTER I PEDAGOGEN PARK ÅT SKANSKA NYA HEM White har vunnit det parallella uppdraget för att rita Skanska Nya Hems delområde i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Tillsammans skall vi fortsätta att utveckla förslaget parallellt med detaljplaneprocessen för Pedagogen Park. – Vårt förslag är väl genomarbetat och presenterar en stadsmässig bostadsbebyggelse, med gedigna material omgivna av luftiga gröna gårdar och med fokus på långsiktig hållbarhet.

Kombinationen av olika storlekar på hus i kvartersstrukturen gör området utvecklingsbart, säger ansvarig arkitekt Åsa Askergren. Aktuellt delområde i Pedagogen Park består av fyra bostadskvarter med en kombination av lamellhus och punkthus. De fritt placerade volymerna öppnar sig mot kvällsljuset i väster och bryts upp för bästa dagsljushantering. Kvarteren genomsyras av fokus på långsiktig hållbarhet, ett område med gedigna material och mycket grönt.


0700 822 000 • gmb@stockholmsschakt.se • www.stockholmsschakt.se

076-142 49 45 • info@nordriv.se • www.nordriv.se

Välkommen till Licab i Malmfälten. Vi erbjuder spetskompetens inom infrastruktur, industri och samhälle.

• •

ARBETSMILJÖ P ROJ E K T L E D N I N G

• • • •

K VA L I T E T JÄ R N VÄG UTREDNINGAR M A R K F R ÅG O R

• • • •

BYG G MILJÖ N AT U RVÄ R D E N SÄ K E R H E T

Mer information om oss och våra pågående rekryteringar på hittar du på: www.lic-ab.se

DALA MASSIVTRÄ SK-VÄGG • • • • • • •

Certifierad Skyddsklass 2 och 3 (SSF200:5) Brandmotstånd (R)EI30/60/90-M SundaHus A-betyg Snabbt och enkelt montage Erfarenhetsmässigt cirka 45 m²/timme Projektanpassade montagesatser i KL-trä Även STANAG, EN1522 och NIJ på förfrågan

www.dalamassivtra.se


Nya Projekt

Januari 2018

56

Länsmanstorget har renoverats utefter de önskemål som invånarna har haft Bild: Göteborgs Stad

DAGS FÖR INVIGNINGSFEST PÅ LÄNSMANSTORGET Under hösten och vintern har Svenska kyrkan, GöteborgsLokaler och Trygg, vacker stad samarbetat för att skapa en trygg och vacker miljö runt Länsmanstorget. Första etappen av upprustningen är nu klar och torget invigdes med en familjefest den 27 januari. Samarbetet kring upprustningen av Länsmanstorget grundar sig i de dialoger som genomförts med boende i området, och har så här långt resulterat i ny stenbeläggning framför kyrkan och en gestaltning av parkytan intill torget med sittplatser, träd och perennplanteringar. GöteborgsLokaler kommer under sommaren att renovera inomhusmiljön i Länsmanstorgets affärscentrum. – Det är så roligt att känna att vi tillsammans med GöteborgsLokaler och Trygg, vacker stad skapar en bra miljö i stadsdelen

DET HÄR BORDE VARA VÅR ANNONS. MEN DET ÄR DET INTE. VI ÄR INTE BRA PÅ REKLAM. Vi är i gengäld bra på att leverera och montera betongelement.

NK SOLID BYGG AB

och att de boende är så positiva. Vi hoppas att alla boende och besökare vill vara med och inviga vårt nya, fina torg, säger Hans Leander, distriktspräst i Länsmansgården. Göteborgs stad har tillsammans med flertalet fastighetsägare, privata som allmännyttan under snart 26 år drivit samverkan Bo Bra i Biskopsgården. – Till oss vänder sig invånarna med önskemål om vad vi skulle kunna göra för dem för att få en tryggare och finare stadsdel. Det upprustade Länsmanstorget är ett sånt önskemål vi fått in från dem. Tillsammans med Svenska Kyrkan, Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, GöteborgsLokaler och Trygg vacker stad har vi kunnat gå DIN LOKALA GOLV& på PLATTSÄTTNINGSPARTNER från ord till handling. Det visar samverkans goda egenskaper, säger Carl Blixt, processledare för Bo Bra i Biskopsgården.

DIN LOKALA GOLV- & PLATTSÄTTNINGSPARTNER

DIN LOKALA GOLV- & PLATTSÄTTNINGSPARTNER

Tångvägen 9 • Tel 0346-72 91 00 Tångvägen 9 • Tel 0346-72 91 00

www.kakelochbygg.se

Tångvägen 9 • Tel 0346-72 91 00 www.kakelochbygg.se www.kakelochbygg.se

I GOLVKEDJAN 0765 837 639, www.nksb.se ETT FÖRETAG ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN


Vi tillverkar och bygger flerbostadshus med trästomme upp till åtta våningar. Vi söker tomter som är lämpliga för flerbostadshus även centralt på mindre orter där vi kan bygga hyresrätter.

0703-30 89 25 • info@husindustrier.se • www.husindustrier.se


Nya Projekt

Januari 2018

58

Balkongsidan i härligt söderläge

RÄTTVIS FÖRSÄLJNING AV 36 LÄGENHETER I SKELLEFTEÅ På tisdag den 13 februari startar försäljningen av de lägenheter BoKlok bygger på Getberget. Säljstarten kommer att ske på Scandic Skellefteå. Intresserade är välkomna att lämna sin turordningsanmälan mellan kl. 17.00-19.00. Vid dagens slut dras en turordningslista som bestämmer vem som får välja lägenhet först, som nummer två, nummer tre osv. Beräknad inflyttning är våren 2019. På populära Getberget planerar BoKlok att bygga 36 lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72, 85 kvm. De byggs som bostadsrätter och den totala boendekostnaden inklusive avgift till bostadsrättsföreningen och ränta blir 4 281 kronor per månad för en tvårumslägenhet. Vår filosofi är att alla ska ha råd att bo bra och vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda nybyggda bostäder av bra kvalitet till ett bra pris. Genom vår turordningslista får även alla möjlighet att välja boende utan att behöva armbåga sig fram i en budgivning, vilket känns fint, säger Elin Bergström Fjellberg projektutvecklare på BoKlok. Området ligger cirka 1,5 kilometer öster om Skellefteå centrum. Det är ett fint kuperat område med Getberget i norr och Mullberget i söder. I närheten ligger Norrvalla idrottsanläggning med allt från minigolf till friidrott. Badhus och ishallar ligger inom gångavstånd.

Byggare med bred kompetens och resurser! Ny-, om- och tillbyggnader av industribyggnader, lantbruksbyggnader, bostäder och kommunala projekt. Servicearbete, uppdrag åt försäkringsbolag och markarbete. 0435-44 02 12, Ljungbyhed, www.einardahlsbygg.se

Tage & Söner är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning. Vi har en stark och lokal förankring i västra Sverige. Vår framgång bygger på ett starkt engagemang och yrkesskickliga medarbetare. Tage_söner_200x55mm.indd 1

2016-10-20 09:39:52


Nya Projekt

Januari 2018

Nu tar Kvarteret Domaren över Illustration: Belatchew Arkitekter

59

RIVSTART BOLLEN/KV. DOMAREN Slutspelat för Bollen. Nu tar Kvarteret Domaren över. Tiden är förbi för Bollen, det är dags för något nytt. Snart sätter Hyresbostäder i Norrköping skopan i betongen och det gamla studentboendet mittemot Östgötaporten blir ett minne blott. Under våren är det preliminär byggstart för nyproduktionsprojektet Kv. Domaren som tar platsen vidare för framtiden. Kvarteret Domaren blir tre hus med 82 ytsmarta lägenheter i varierande storlekar från 1-4 rum och kök. Det blir garage under husen och även markparkering. ”Rivstarten” skedde tillsammans med Thomas Idenås, styrelseordförande Hyresbostäder, Gunnar Boquist, vd Hyresbostäder och Kikki Liljeblad, ordförande i stadsplaneringsnämnden den 29:e januari.

Vi har utfört luftbehandlingsentreprenaden


Nya Projekt

Januari 2018

60

Vårdbyggnadsprojekt i Skövde Illustration: Tyréns

UPPSTART AV MILJARDPROJEKT VID SKARABORGS SJUKHUS I SKÖVDE Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där ByggDialog blivit anlitad som totalentreprenör. Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till cirka 65 000 kvm BTA. P-blocket är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på cirka 26 000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. AS-blocket omfattar nybyggnad på cirka 39 000 kvm innehållande akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation. Just nu pågår projekteringsfasen i projektet, som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att vara i tvåmiljardersklassen. – Det känns mycket bra att vi har fått förtroendet att genomföra det här projektet. Det här är ett stort och komplext projekt som kräver mycket god planering, resursutnyttjande och samverkan mellan alla aktörer och verksamheter. Vi är trygga i att kunna erbjuda en partneringmodell som skapar förutsättningar för detta i

alla led, säger Jörgen Sundhäll, vd på ByggDialog. Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.


Nya Projekt

Januari 2018

ABB:s nya lågspänningslaboratorium i Västerås. Bild: ABB

RAMIRENT LEVERANTÖR NÄR ABB FÅR NYTT LÅGSPÄNNINGSLABORATORIUM När Aros Bygg & Förvaltning ska bygga ABB:s nya lågspänningslaboratorium i Västerås är det Ramirent som har fått uppdraget som helhetsleverantör av maskiner, moduler och andra produkter och tjänster. Laboratoriet beräknas vara klart under 2019. Det var den 30 november som det första spadtaget togs. Byggvolymen är på 90 miljoner kronor och en av de största infrastruktursatsningarna som ABB Sverige gör på senare år. Laboratoriet kommer att bli 1 200 kvadratmeter stort.

Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mötet, värmen och öppenheten. Starka team på kontor runtom i Norden ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i såväl stora som små projekt.

61

– Det här bygget blir det tredje projektet vi gör som leverantör till Aros Bygg & Förvaltning och vi är väldigt glada för det fortsatta förtroendet, säger Jonas Söderkvist, vd på Ramirent. Vid bygget av lågspäningslaboratoriet är Aros Bygg & Förvaltning huvudentreprenör medan ABB levererar all elektrifiering, ställverk, transformatorer och styrsystemet 800xA. Ramirent är helhetsleverantör till Aros Bygg & Förvaltning när det kommer till moduler, byggställningar, stora och små maskiner, säkerhetsutrustning och andra produkter ur Ramirents sortiment, till det här projektet. –Vi har jobbat tillsammans med Aros Bygg & Förvaltning i knappt två år nu och känner oss trygga med varandra. Det är kul att se hur uppdragen växer och tar det som ett bevis på att de är en nöjd kund, säger Anneli Egelstad, säljare på Ramirent i Mälardalen. Ramirents första projekt tillsammans med Aros Bygg & Förvaltning är S7, en hotell- och kontorsbyggnad vid Västerås station, som kommer att stå färdig nu under våren.


Nya Projekt

Januari 2018

62

I ett samverkansprojekt med Vectura Fastigheter kommer Wästbygg att uppföra trygghetsboende och äldreboende

ViVi ärär med och skapar med och skapar BrfBrf Eksluttningen Eksluttningen Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Vi är med och skapar Brf Eksluttningen Brf Eksluttningen Vi är med och skapar Punkthusen i Malmö

WÄSTBYGG BYGGER ÄLDREBOENDE I HELSINGBORG känns det bra att ha med Vectura som samverkanspartner då de I ett samverkansprojekt med Vectura Fastigheter kommer också har stor erfarenhet av samhällsfastigheter. Wästbygg att uppföra kvarteret Bronsåldern med 97 bostäder Vectura är en del av Investorgruppen och har specialiserat sig uppdelat på trygghetsboende och äldreboende. på samhällsfastigheter, kontor och hotell. Trygghetsboendet ska Kvarteret Bronsåldern kommer att ligga i Mariastaden i nordöstra Vectura driva i egen regi. Äldreboendet kommer att ha Aleris som delen av Helsingborg. Det är ett ganska nytt bostadsområde med hyresgäst och operatör. både villor och flerfamiljshus. — Vi på Vectura Fastigheter ser verkligen fram emot det — Vi bygger nu i en expansiv del av Helsingborg och ser fram kommande samarbetet med Wästbygg, som för oss är en ny Assemblin El utför installationer ocheloss tele i tele Brf Eksluttningen. El utför installationer för och i Brf Eksluttningen. emotAssemblin att sätta Helsingborg på kartanför förel både och Vectura, samarbetspartner i vårt byggande av äldre- och trygghetsbostäder säger Anders Hinn som är affärschef på Wästbygg. Inflyttning är runt om i Sverige, säger Maria Florén, projektutvecklingschef på Viplanerad utformar, och system för elteknik till installerar september 2019underhåller och underhåller med entekniska kort entreprenadtid Vectura Fastigheter. Vi utformar, installerar och tekniska system för elteknik

i alla slags fastigheter. Vi fårVi husen att fungera. Idag och framtiden. i alla slags fastigheter. får husen att fungera. Idagi och i framtiden. Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El, Alingsås Assemblin El, Alingsås Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 0060 00 Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden. tel 010-472 i alla slags fastigheter. www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen. Assemblin El utför installationer för el och tele i Punkthusen. Assemblin El, AlingsåsVi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik tel 010-472 60 00installerar i alla slags fastigheter.tekniska Vi får husen att för fungera. Idag och i framtiden. Vi utformar, och underhåller system elteknik El utför installationer och tele i Brf www.assemblin.com iAssemblin alla slags fastigheter. Vi får husenför att el fungera. Idag ochEksluttningen. i framtiden.

Vi utformar, installerar ochEl,underhåller Assemblin Alingsås tekniska system för elteknik Assemblin • 0322-671 iAssemblin alla slagsEl,fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag100 och•i www.assemblin.com framtiden. tel 010-472 60 00El, Alingsås Alingsås tel 010-472 60 00www.assemblin.com www.assemblin.com Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com


Nya Projekt

Januari 2018

63

Den planerade utbyggnaden i Flogstavallen sedd från Nordengatan Illustration: Bjerking AB

FLOGSTAVALLENS DETALJPLAN HAR ANTAGITS AV KOMMUNEN Uppsala kommun har antagit detaljplan för en del av Flogstavallen med 400 studentlägenheter intill Flogstamasten. I bottenvåningen i det norra huset ska det finnas utrymme för till exempel restauranger, kaféer och andra former av centrumverksamhet. Marken ägs av Uppsala kommun och det är VästmanlandsDala nations studentbostadsstiftelse som ska bygga och förvalta bostäderna. Fram till år 2021 ska det byggas drygt 2 000 student- och forskarbostäder i Uppsala. Flogstavallen är ett av de områden som tillsammans med bland andra Rosendal, Rackarberget, Kantorn och Studentvägen under de kommande åren ska få fler bostäder anpassade för studenter och forskare. På Flogstavallen, mellan Luthagsesplanaden och Flogstavägen, ska fyra hus med 406 studentlägenheter byggas. Hushöjden varierar mellan sex och sju våningar. – Uppsala behöver fler studentbostäder. Om du har fått ett efterlängtat antagningsbesked till ett av våra universitet ska inte dina framtidsplaner falla på att det inte går att få tag i en bostad. Bristen på bostäder för studenter riskerar att stänga ute de som inte har råd att köpa bostad från högre utbildning, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. För att underlätta för de boende planerar Stiftelsen VästmanlandsDala nations studentbostadsstiftelse att upprätta en cykelpool med tillgång till bland annat lastcyklar. – Flogsta-Ekeby är ett viktigt område med en bra blandning av studenter, barnfamiljer och äldre och med en bredd av olika upplåtelseformer. Det känns glädjande att kunna utveckla området inte bara med fler bostäder utan också med mer service och centrumverksamheter, säger Erik Pelling. En solmätning som har gjorts visar att husen inte kommer att skugga varandra eller den bebyggelse som redan finns i området i någon större utsträckning. Eftersom de nya bostäderna byggs för studenter, som oftast inte äger en bil, bedöms trafiken, luftkvaliteten och bullernivån att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.

De odlingslotter som tidigare låg där husen ska byggas har av kommunen flyttats nordväst om det nu planlagda området. Husen måste uppföras inom fem år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Imus AB startade 1995, bolaget sysselsätter ett tiotal anställda och arbetar med tillverkning, industrimontage, underhåll och service till kraft- och processindustrin. Kunderna är bland annat, Ske-kraft, Fortum, Eon och Vattenfall.

www.imus.nu


Nya Projekt

Januari 2018

64

Kv Lagern, Solna Bild: GWSK Arkitekter AB

KABONA GÖR YTTERLIGARE ETT PROJEKT TILLSAMMANS MED FABEGE Det pågår just nu ett samarbete mellan Solna stad och fastighetsbolaget Fabege där de utvecklar stadsdelen Råsunda i Stockholm. Det här projektet, Kv Lagern 4, avser den byggnaden som tidigare låg bakom fotbollsläktaren. Efter ombyggnaden så kommer den

”Moderna kyrkomiljöer för en inbjudande atmosfär”

bestå av skola, ett antal förskoleavdelningar samt ett LSS boende. – Vi är mycket glada över att fått förtroende att leverera vårt energigeniala styrsystem i ytterligare en fastighet till Fabege. Detta är resultat av ett nära och väl fungerade samarbete tillsammans med Fabege som har pågått under många år, säger försäljningsansvarig i Stockholm Stefan Johansson.

PSG

Byggprojekt enligt CM-modell

Vi genomför byggprojekt tillsammans med byggherren

WWW.REIERSTAM.SE

www.projektstyrningsgruppen.se


Nya Projekt

Januari 2018

HEIMSTADEN KÖPER TVÅ BOSTADSFASTIGHETER I KÖPENHAMN Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal att förvärva två bostadsfastigheter i Köpenhamn av pensionsbolaget AP Pension. Fastigheten Schades Have, färdigställd i slutet av 2017, ligger vid August Schades Plads på Amager. I området Valby ligger den, precis färdigställda, fastigheten Klöverbladsparken på Carl Jacobsens vej. Totalt omfattar affären 275 lägenheter, 4 kommersiella enheter och 170 parkeringsplatser. Total yta uppgår till cirka 27 000 kvm och transaktionsvärdet uppgår till cirka 900 mDKK. Transaktionen sker genom förvärv av bolag och finansieras med egen kassa samt med pantsäkrade långfristiga lån från AP Pension. Tillträde är planerat till den 1 februari 2018. – Det är glädjande att vi kan fortsätta förvärva och erbjuda centrala, attraktiva bostäder i stadsdelar där vi redan är etablerade. Dessa två nyproducerade fastigheter i för Heimstaden välkända Valby och Amager är ett bra tillskott till vår Köpenhamnsportfölj. Stabila uthyrningsfastigheter av hög kvalitet och i bra centrala lägen är helt i linje med vår strategi. Det har varit en enkel och snabb process med AP Pension och vi ser fram emot fortsatt samarbete i framtiden, säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden. Administrerande direktör för AP Pensions fastighetsbolag AP Ejendomme, Peter Olsson, är också nöjd med avtalet: – Vi har en filosofi i AP Pension om at udvikle attraktive og velbeliggende boliger til glæde for det pågælende område og beboerne, samtidig med at vi sikrer vores kunder solide afkast. De

65

to boligejendomme på henholdsvis Amager og i Valby er et godt eksempel på det, og med denne handel har vi formået at skabe en fin fortjenste til vores kunder. Det er på alle måder rigtig godt, säger Peter Olsson. Gorrissen Federspiel har varit Heimstadens rådgivare i affären och Accura har varit AP Pensions rådgivare.

SKANSKA BYGGER FORSKNINGSANLÄGGNING I VIRGINIA, USA, FÖR USD 68M, CIRKA 580 MILJONER KRONOR Skanska har tecknat avtal med Carilion Clinic, ett samarbete mellan Carilion Clinic och Virginia Tech, för att bygga en forskningsanläggning i Roanoke, Virginia, USA. Kontraktet är värt USD 68M, cirka 580 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2017. Skanska ska bygga ett fyra våningar högt forskningslaboratorium på cirka 13 000 kvadratmeter. Byggnaden utgör sista delen av Virginia Tech Carilion Biomedical Researchs tillskott på Virginia Tech Carilion Health Sciences and Technology Campus. Projektet inleddes i december 2017 och förväntas vara klart i januari 2020. Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.


Nya Projekt

Januari 2018

DREEM ARKITEKTER RITAR SPA I KARLATORNET Dreem Arkitekter ritar spa i det som ska bli Nordens högsta byggnad. Karlastaden Utveckling AB och Nordic Choice Hotels har i december skrivit under hyresavtalet för Clarionhotellet i Karlatornet. Tornet ska utöver cirka 600 lägenheter även innehålla omkring 300 hotellrum, konferensfaciliteter, spa och gym. Dreem Arkitekter är anlitade för att rita och projektera det spa som ska höra till hotellet och till tornets boende. – Min morfar var chef på KF Kvarnen, Karlatornets granne, en gång i tiden. Det känns spännande att få arbeta på samma plats med det nya Hisingen – Göteborgs nya nod och nav, säger Maya Iwdal på Dreem arkitekter. Karlatornet planeras stå klart 2021 och är den första byggnad som påbörjas i den nya stadsdelen Karlastaden som omfattar åtta kvarter med cirka 2 000 bostäder, kontor och kommersiella lokaler.

Dreem Arkitekter ritar spa i det som ska bli Nordens högsta byggnad llustration, Karlastaden Utveckling AB

66


KLARVENT®

Brandventilatorer räddar liv!

en hövs i topp e b m o s a k n Rökluc tet !" "Vi har de av hisschak r på lager för ka ndardstorle ta s i s n in "F leverans" omgående

0371-33590 www.nytec.se 0371-335 90 www.nytec.seinfo@nytec.se info@nytec.se

Skruvgatan 1, 333 3333Smålandsstenar Skruvgatan 1, 333 Smålandsstenar

Nils Malmgren AB


Nya Projekt

Januari 2018

68

Pedagogen Park i Mölndal Bild: Wingårdhs

WINGÅRDHS RITAR KONTOR OCH BOSTÄDER I STADSDELEN PEDAGOGEN PARK I MÖLNDAL Aspelin Ramm Fastigheter har gett arkitektbyrån Wingårdhs i uppdrag att utforma två kvarter i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Wingårdhs förslag har valts ut efter ett parallellt uppdrag, där tre olika arkitektbyråers förslag har bedömts och utvärderats. – Wingårdhs har på ett väldigt smart sätt skapat en välkomnande och trivsam miljö där Bifrostgatan blir en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter. De två kvarteren utgörs av en bostadsfastighet och en kontorsfastighet med en sammanlagd yta om cirka 28 000 kvadratmeter som placerats nära Bifrostgatan. I de båda byggnaderna planeras totalt mellan 500 och 600 parkeringsplatser i flera plan som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan finns butikslokaler som bidrar till att göra Pedagogen Park till en verklig blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service. – Av de tre förslagen tycker vi att Wingårdhs bäst har lyckats skapa en levande miljö som verkligen sätter människan i centrum. De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området. Pedagogen Park är redan idag en etablerad och populär mötesplats där ett 40-tal företag och organisationer bedriver sin

verksamhet. Under de kommande åren planeras det byggas totalt cirka 1100 nya bostäder i området, vilket gör Pedagogen Park till en helt ny stadsdel i Mölndal. – Det nya kontorshuset rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1 700 kvadratmeter. Det gör att vi kan vara flexibla och möta både nya och befintliga hyresgästers önskemål om nya kontorslokaler. I bostadsfastigheten bygger vi sammanlagt 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvadratmeter med butikslokaler i gatuplanet som stödjer det dagliga livet i den nya stadsdelen, säger Mathias Vårström. Förutom förslagets funktionella och stadsmässiga kvaliteter vill Gert Wingårdh framhålla omsorgen om närmiljön och människorna som ska bo och arbeta i Pedagogen Park. – Förutom att ge byggnaderna en oregelbunden och mänsklig gestaltning, som gör att de känns mindre, så har vi i vårt förslag även lagt stor vikt vid att skapa miljövänliga, hållbara och trivsamma miljöer. Vi föreslår exempelvis gröna tak med växtlighet som bidrar till att rena luften. Dagvattnet vill vi tillvarata och använda som ett dekorelement på samma sätt som vi planterar gröna växter som slingrar sig upp längs fasaderna och ger karaktär åt husen. På kontorshusets fasad bygger vi dessutom olika typer av aktiva solskydd som stänger ute solen men som släpper in dagsljuset. Det bidrar till att hålla nere energiförbrukningen i fastigheten, säger Gert Wingårdh.


Lättelement fixar taket!

36 års erfarenhet av att lägga pussel.

STRÄCKMETALL FASADER Öppna, strukturella fasader i ”fri form” av sträckmetall i aluminium – valfri pulverlack eller anodisering. Sträckmetall det ultimata valet av material för P-Hus – brand, transparens, trygghet. Dynamisk arkitektur i många svåra former hittar ni hos hofv2 metall AB! Förstahandsval i Sverige för bästa montage av unika sträckmetallfasader i fri form.

0709-50 69 88 • www.hofv2.se

lattelement.se


Nya Projekt

Nu startar Riksbyggen byggandet av Brf Kikaren och Brf Kryssaren

Januari 2018

70


Nya Projekt

Januari 2018

RIKSBYGGEN TAR FÖRSTA SPADTAGET FÖR 153 BOSTADSRÄTTER I VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ Nu startar Riksbyggen byggandet av Brf Kikaren och Brf Kryssaren som tillsammans kommer att bestå av 153 bostadsrätter. Det första spadtaget tas den 30 januari av bland andra Andreas Schönström, kommunalråd Malmö Stad och Leif Linde, vd Riksbyggen. – Riksbyggen tror starkt på Malmö och Öresundsregionen vilket inte minst märks i det stora antalet pågående och planerade bostadsprojekt i området. Det är mycket glädjande att vi nu kan starta byggandet av ytterligare två bostadsrättsföreningar i en av Malmös mest snabbväxande stadsdelar, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen. Riksbyggens erbjudande, som kombinerar nya välplanerade bostäder med en trygg och långsiktig förvaltning, är väldigt slagkraftigt efterfrågat av många. De båda nya föreningarna ligger i kvarteret Upptäckaren i Västra Hamnen. BRF KIKAREN

Vid Masttorget bygger Riksbyggen ett helt hus med bara ettor och tvåor mellan 34-52 kvm. Vi satsar på att skapa smarta

71

bostäder med fokus på funktion snarare än yta. Föreningen kommer att bestå av 75 lägenheter med inflyttning sommaren 2020. BRF KRYSSAREN

Vid samma gård som Brf Kikaren uppför Riksbyggen Brf Kryssaren med 78 bostadsrätter i storlekar från ett till fem rum och kök. Brf Kryssaren erbjuder ett bekvämt stadsliv vid havet i modern, välplanerad bostad. Planerad inflyttning sommaren 2020. Brf Kikaren och Brf Kryssaren är bara två exempel på Riksbyggens omfattande nyproduktion av bostäder i Malmö. I Malmö bygger Riksbyggen bland annat även seniorbostadsrätter i Brf Ankaret i Västra hamnen, hyresrätter i Sorgenfri och unika bostadsrätter i det före detta polishuset vid Davidshalls torg mitt i centrala staden. Detta är bara ett axplock av de många projekt som är på gång i Malmö. – Genomgående för alla våra projekt är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Inför varje nyproduktionsprojekt använder vi Riksbyggens unika hållbarhetsverktyg. Det innebär att varje projekt målstyrs och kvalitetssäkras på ett transparent sätt när det gäller energi, innemiljö, material, mobilitet, etablering, social hållbarhet och ekosystemtjänster, säger Ulrika Nyström, regionchef för Riksbyggen Bostad i södra Sverige.


Nya Projekt

Januari 2018

72

I Fullerö hage har BoKlok byggt sedan tidigare, och nu ska 30 radhus byggas i området

BOKLOK BYGGER 30 RADHUS I FULLERÖ I Fullerö hage har BoKlok byggt sedan tidigare, och nu ska 30 radhus byggas i området. Säljstarten kommer att hållas på IKEA Uppsala den 27 februari. Beräknad inflyttning i de nya husen är sommaren 2019. – Fullerö hage är ett nytt område i Uppsala och att vi är med och bygger här, för vanliga människor, känns jätteroligt. Vi säljer just nu lägenheter här och nu planerar vi alltså för radhus också. BoKlokhusen byggs i fabrik vilket gör att vi kan använda rationella tillverkningsprocesser, hålla priserna nere och samtidigt minska påverkan på miljö och klimat, säger Erkki Eilola, projektledare på BoKlok. Radhusen har 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan. Egen trädgård finns på baksidan och uppfarten har plats för två bilar. Bostäderna kommer att säljas som bostadsrätter och fördelas genom offentlig turordningsdragning på IKEA Uppsala. En turordningslista upprättas och kunder får välja den bostad som passar dem bäst.


Nya Projekt

Januari 2018

SKANSKA BYGGER STUDENTBOENDE I SAN FRANCISCO, USA, FÖR USD 170M, CIRKA 1,5 MILJARDER KRONOR Skanska har tecknat avtal med University of California, San Francisco (UCSF) för att bygga två bostadshus för studenter i San Francisco, USA. Kontraktet är värt USD 170M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2017. Projektet i stadsdelen Mission Bay kommer att bestå av 36 200 kvadratmeter som omfattar knappt 600 bostadsenheter som rymmer upp till 810 läkarstudenter och praktikanter. En av byggnaderna kommer att bli sex våningar hög, inklusive ett plan med parkering ovan mark. Den andra byggnaden blir sex våningar samt ett garageplan under mark.

74

Projektet är en del av UCSF:s satsning på att skapa nya studentbostäder med en lägre kostnad än rådande marknadshyra, som både bidrar till universitetets mer förmånliga bostadsalternativ och samtidigt minskar beroendet av San Franciscos allmänna hyresmarknad. Konstruktionen pågår och projektet kommer att slutföras i tid för skolåret 2019/2010. Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentligprivat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.


Nya Projekt

Januari 2018

75

Ett kubistiskt lekparkskoncept med möjlighet till varierande lösningar

NY KUBISTISK LEKPLATS FRÅN LAPPSET BYGGER PÅ HÖJDEN Nu lanserar Lappset Cubic – ett kubistiskt lekparkskoncept med möjlighet till varierande lösningar. Kuberna är enkla att montera, både bredvid och på varandra, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar för alla olika typer av utomhusmiljöer – inte minst där lekplatsutrymmena är begränsade. Cubic har en mängd olika funktioner som uppmuntrar till fysisk aktivitet och förbättrar barnens motorik. Cubic är utformad för barn från fyra år och karaktäriseras av flera olika lekmoment. Kubernas olika funktioner, såsom klätternät, rep, stegar och nivåskillnader, ger barnen stor variation i rörelsen som bidrar till att förbättra motoriken för barnen. – Vårt mål med våra lekprodukter är att få ut barnen i friska luften och locka till ökad aktivitet genom lek och rörelse. Genom Cubic kan vi addera ytterligare en viktig aspekt, nämligen att förbättra

barnens motorik. Barn som tränar sin motorik får erfarenheter som ökar kroppsmedvetenheten och får ett rikare rörelsespektrum att använda sig av i leken, säger Katja Skånér, vd Lappset Sweden. Eftersom lekprodukten byggs på höjden tar konstruktionen lite plats på marken, en aspekt som blivit allt viktigare i takt med urbaniseringen. – Eftersom de gröna områdena blir allt färre och allt mindre finns också mindre utrymme att bygga rekreationsområden och lekplatser. Cubic möjliggör montering på höjden vilket gör att lekplatsen inte behöver ta lika mycket utrymme i anspråk, menar Katja Skånér. Kubens komponenter är av plast eller rostfritt stål som stöttas av vertikala trästolpar. Det finns flera alternativ för olika golv- och väggmaterial och den kubiska strukturen gör installationen både snabb och enkel.

VÄLKOMMEN TILL WOODWORK AB! UTEMILJÖ • HOPPKUDDAR • LEKPLATSER

www.woodwork.se info@woodwork.se


Nya Projekt

Januari 2018

76

75 bostadsrätter i Brf Slottsberget 3 i Frölunda, Göteborg

KLART FÖR BYGGSTART AV RIKSBYGGENS BRF SLOTTSBERGET 3 I GÖTEBORG Nu är det klartecken för byggandet av 75 bostadsrätter i Brf Slottsberget 3 i Frölunda, Göteborg. Det är ett bostadsprojekt med hög hållbarhetsprofil – här finns solceller på taken, möjlighet till laddstolpar för elbil och ett naturskönt läge i en grön oas med närhet till city. – Vi är mycket glada över beskedet att byggandet av detta fina projekt nu kan inledas. I rollen som samhällsutvecklare har Riksbyggen ett långsiktigt engagemang i Frölunda och Göteborg och bibehåller en hög byggtakt i området, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad i Göteborg. Detta blir den tredje och sista etappen som Riksbyggen bygger i Frölunda. Det kommer att bli lägenheter med härlig villakänsla med två till fyra rum och kök och generösa balkonger i västerläge. Brf Slottsberget 3 ramas in av berget och grönskan men ligger sam-

tidigt alldeles intill shopping och goda kommunikationer. Bara en kort promenad bort finns Frölunda Torg med över 200 butiker, restauranger och caféer. På gång- och cykelavstånd finns Frölunda centrum där kollektivtrafiken gör det enkelt att nå resten av staden. – I varje Riksbyggenprojekt är hållbarhetsfrågorna i fokus, till exempel genom vårt unika Hållbarhetsverktyg. Projekten målstyrs och kvalitetssäkras på ett transparent sätt när det gäller energi, innemiljö, material, mobilitet, etablering, social hållbarhet och ekosystemtjänster. Brf Slottsberget 3 kommer, som all Riksbyggens nyproduktion av flerfamiljbostäder att certifieras enligt Miljöbyggnad silver. – Det är självklart för oss som kooperativt företag att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Vårt erbjudande, som kombinerar nya välplanerade bostäder med en trygg och långsiktig förvaltning, är väldigt slagkraftigt efterfrågat av många, säger Martin Lundblad.


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i°Êän‡Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ>Ý\Êän‡Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

Januari 2018

78

Med vikdörrar suddas gränsen mellan inne och ute bort – med upp till sju meters bredd

SKÅNSKA BYGGVAROR I SAMARBETE MED SOLARLUX: MÅTTANPASSADE VIKDÖRRAR I GLAS Nu blir Sveriges villor ännu snyggare! Med lanseringen av vikväggar i glas erbjuds ett exklusivt alternativ inom vikdörrar till fasader och uterum. Vikdörrarna kan måttbeställas i upp till sju meters bredd och finns i olika färger och stilar. Alla eleganta och med högsta kvalitet. Svenska villaägare älskar rum med ljusinsläpp och direkt tillgång till trädgårdens grönska, oavsett om det är ljusdränkta uterum eller vardagsrum med öppningsbar fasad. När det gäller vikdörrar lägger Skånska Byggvaror nu till ett exklusivt och elegant val av vikdörrar, i samarbete med Solarlux. Utöver mycket hög kvalitet erbjuds nu även måttanpassade vikdörrar i olika kulörer och stilar. – Våra kunder vill uppleva ”trädgården i huset-känsla” med stora öppna glasytor. Nu lanserar vi eleganta vikdörrar med olika träytor och struktur, i flera olika färger och med möjlighet att exempelvis välja handtag. Ett ännu mer flexibelt sortiment av vikdörrar som skapar fantastiska fasader, säger Jonas Nilsson, produktchef Skånska Byggvaror. Det nya sortimentet av vikdörrar kan måttbeställas upp till sju meters bredd och erbjuder högsta tekniska kvalitet för enkelhet, smidighet och problemfri användning i många år. Hållbara rostfria hjulvaggor i rostfritt stål garanterar enkel

användning och låg ljudnivå. Dörrarna är bottengående och kan öppnas inåt, utåt, åt vänster och/eller höger. Två utförande av vikdörrar lanseras, SL66 med trä på in- och utsida och SL67 med aluminium på utsidan och trä på insidan. Det nya sortimentet av vikdörrar i glas från Solarux lanserades vecka 2 2018.

Komfortabla läktarstolar från ALFING www.alfingstolar.se


STIL

HAGA

EPOK

ROYAL

NY MODELL med dolda dräneringshål

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se


Nya Projekt

Januari 2018

80

Forskare har, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas Foto: Jenny Klingberg

NY METOD LYFTER FRAM GRÖNSKANS BETYDELSE FÖR STADEN Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas. Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. – Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling, säger Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Forskargruppen har tittat på biologisk mångfald, klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska har stor betydelse, inte minst för rekreation. Den upplevda naturligheten är viktig för det upplevda estetiska värdet, för rekreation och det upplevda allmänna välbefinnandet. Metoden ett stöd för kartläggning Metoden är ett stöd för att kartläggning och bedömning av hur mycket grönska det finns i ett stadsområde och hur grönskan bidrar till olika ekosystemtjänster, som till exempel förbättrad luftkvalitet. Till skillnad från tidigare metoder, ingår kulturella ekosystemtjänster som estetiskt värde, rekreation och välbefinnande, i den nya metoden. Metoden visar även hur olika komponenter som exempelvis träd, buskar och fåglar inom ett grönområde är kopplade till olika ekosystemtjänster. Baserat på forskningsresultaten har metoden utvecklats för att bedöma hur mycket nytta grönska, som till exempel parker, träd

och buskar i ett område, kan bidra med. – Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs Botaniska trädgård. Forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska genomfördes i Göteborg 2013–2016 inom ramen för Mistra Urban Futures och nu släpps en handbok med metoden. FÖRFATTARNA TILL HANDBOKEN:

Yvonne Andersson-Sköld, professor vid Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), 031-7502622 Jenny Klingberg, PhD, Göteborgs botaniska trädgård0703-529772 Bengt Gunnarsson, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, 031-7863867 Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, 031-7864733

Question today/ Imagine tomorrow/

Create for the future. wsp.com


Olive Sverige AB Företagsvägen 9 95433 Gammelstad Sverige

OLIVE SVERIGE AB Företagsvägen 9 95433 Gammelstad Sverige

Telefon: +4670 6292849 Epost: info@olivesverige.se

www.olivesverige.se

Tak- och Ventilationshuvar

för all ventilation och takgenomföringar

Snabbt Enkelt Säkert

Färggaranti 10 år - Funktionsgaranti 20 år

t-emballage.se


Nya Projekt

Januari 2018

82

Infartsparkeringar och parkeringsgarage kommer utgöra den natrurliga laddplasten för lattdningsbarabilar

EN SPANING OM MORGONDAGENS PARKERING Stockholms Stad har en framtidsvision att förbättra rörligheten i city för fotgängare, cyklister och nya mobila transporttjänster. I takt med att fler människor rör sig i innerstaden behöver mobiliteten vara avgörande för att visionen ska bli verklighet. Detta är en spaning om hur hållbara parkeringsgarage leder till en bättre rörlighet i Stockholms innerstad. 

 Stockholm går en bilfri framtid tillmötes. Detta möjliggörs genom etablering av fler alternativa transporttjänster. Fördelen med att nyttja andra transportmedel är många, både ifråga om effektivitet och pris. I vårt grannland Finland har Transport as a Service (TaaS) tjänsten Whim introducerats på marknaden och erbjuder sina kunder reseförslag från ”dörr-till-dörr” på snabbast möjliga sätt. För att resa tidseffektivt från dörr till dörr behöver du vara öppen för att använda elcyklar, tuk-tuk taxis eller kanske samåkning med en främling. 

Målgruppen för dessa nya TaaS tjänster i Sverige är stor då svenskar generellt benämns som early adopters och ligger i framkant när det gäller att hoppa på nya lösningar och tjänster. Men dessa nya transporttjänster kommer kräva mer plats på och runt gatorna. Genom att kraftigt reducera gatuparkeringen skapas bättre walkability som skapar mer utrymme för en växande befolkning och för nya transporttjänster att bedriva sin verksamhet.

 Stockholm Stad borde ha som målsättning att alla bilar som idag parkeras i innerstaden hänvisas till infartsparkeringar utanför

stadskärnan, samt att samtidigt föreslå alternativa transportlösningar till pendelresenärer. Alternativt att bilisterna hänvisas till parkeringsgarage under eller över jord. Dessa parkeringsplatser, vid infarter och garage, utgör också en naturlig plats för att ladda elbilar. Allt fler svenskar överväger att köpa eldrivna fordon och tillväxten förväntas stiga kraftigt under kommande år. År 2030 spås det köra omkring 150 000–200 000 elbilar i Stockholm, men idag är det många som väntar med att skaffa elbil för att det saknas laddmöjlighet. 

Möjligheten att ladda elbilen har dessvärre blivit en flaskhals i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Dagens debatt visar bristande kunskaper om laddinfrastruktur och om elnätens kapacitet kan hantera den förväntade elbilstillväxten. De lösningar som hitintills har framförts förutsätter en förstärkning av befintliga elnät och på sikt också etablering av nya kraftstationer. Detta skulle i sin tur leda till ökade kostnader för samhället, en sämre rotation i innerstaden och i slutändan till ökade svårigheter att erbjuda elbilsladdning till den stora massan. 
För att främja rörligheten i innerstaden och möjliggöra storskalig elbilsladdning, så behöver fokus ligga på att uppgradera infartsparkeringar och garageplatser till laddplatser som möter det dagliga behovet av laddning. Morgondagens debatt bör handla om hur vi effektbalanserar strömmen på smartast sätt samt hur vi laddar minst 30-40 bilar åt gången kostnadseffektivt.


08-557 61 500

info@comfort.se

www.comfort.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET NYH

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


Nya Projekt

Januari 2018

84

Husfasad Junior Livings hus i Västberga

JUNIOR LIVING FÅR NYTT UPPDRAG AV SVENSKA BOSTÄDER Byggandet av 377 enrumslägenheter för unga vuxna i Råcksta och Norra Ängby i västra Stockholm har nu fått klartecken av Mark- och miljödomstolen. Våren 2018 påbörjas bygget, som sker enligt Svenska Bostäders och byggentreprenören Junior Livings prisbelönta koncept Snabba hus. Inflyttning är planerad till sommaren 2019. I Råcksta och Norra Ängby i västra Stockholm kommer Junior Living på uppdrag av Svenska Bostäder att uppföra 377 av sina högkvalitativa och kostnadseffektiva enrummare. Byggstart är satt till våren 2018. Det handlar om fullutrustade, 33 kvadratmeter stora, lägenheter med balkong, producerade enligt Junior Livings patenterade byggsystem. – Att vi nu startar andra etappen av Snabba hus innebär ett rejält tillskott av bostäder till unga. Bostadsbristen är ett av Stockholms största problem idag och unga har särskilt svårt att få en bostad. Det här löser inte problemen över en natt men det är en konkret åtgärd som ger bostäder betydligt snabbare än vad som annars skulle vara möjligt, säger Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder.

– Vi är mycket glada över att Svenska Bostäder ännu en gång väljer oss som samarbetspart i detta viktiga projekt. Behovet att snabbt bygga yteffektiva och billiga hyresrätter med hög kvalitet är enormt. Därför är det jättebra att vi nu kan gå igång med detta bygge, säger Claes Eliasson, vd på Junior Living.

PATENTERAT BYGGSYSTEM

KONCEPT UTVECKLAS

Junior Livings egenutvecklade metod för prefabricering av lägenheterna sker inomhus i kontrollerad miljö i en svensk fabrik. Resultatet av uppförandet enligt det patenterade byggsystemet är byggnader av hög kvalitet, förkortad byggtid, mindre materialspill och i slutändan lägre hyra.

Utöver enrumslägenheterna erbjuder Junior Living även större lägenheter. Dels tvårummare på 50 kvadratmeter samt tre rum och kök på 66 kvadratmeter. Produktionen sker snabbt och kostnadseffektivt inomhus i fabrik och byggnaderna uppförs enligt det patenterade byggsystemet.

PRISBELÖNT

Arkitekten bakom är flerfaldigt prisbelönte Andreas MartinLöf. Bland annat utnämndes han av Residence till Årets arkitekt 2014. Det här är det andra projektet som Junior Living genomför på uppdrag av Svenska Bostäder. Det första samarbetet, med 280 lägenheter i Västberga, har fått stor uppmärksamhet. I höstas utsågs det och dess arkitekt Andreas Martin-Löf till vinnare av Nordic Architecture Fair Award i konkurrens med 133 enastående nordiska byggnader. – Det är jätteroligt att ett projekt av den här typen, en högkvalitativ lågkostnadsprodukt, fått ett arkitektoniskt pris. Det bekräftar att vårt patenterade byggsystem ligger i framkant och att det inte behöver vara dyrt med hög kvalitet och god design – bara mer utmanande, säger Claes Eliasson.


Hållbar teknik i moderna kökskåpor från Jeven gör energiåtervinning enkel UV-TurboSwing kombinerar den effektiva mekaniska avskiljningen hos TurboSwing med en unik ozonfri UV-ljusrening. Detta gör det till ett komplett filter som effektivt avskiljer både stora och små fettpartiklar samt gaser. Ett filter särskilt lämpligt vid variabla flöden då avskiljningen är konstant oavsett flöde.

Top ventilation for top chefs telefon: 0270-73140 web: jeven.se e-post: jeven@jeven.se

GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se


Nya Projekt

Januari 2018

PLASTKRETSEN STORINVESTERAR FÖR ÖKAD ÅTERVINNING AV PLASTFÖRPACKNINGAR Plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar på marknaden, och är delägare i Plastkretsen, inleder 2018 offensivt. Ett investeringsbeslut om en kvarts miljard kronor har tagits, för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den historiska satsningen är en viktig del i Plastkretsens strävan mot en cirkulär ekonomi. Det betyder att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. Det gör också att plastförpackningar som samlats in i Sverige inte behöver skickas till andra länder för sortering. – Det är med stor glädje vi tillsammans, hela branschen - plastindustrin, förpacknings-tillverkare, handel och leverantörer - kan meddela att vi investerar för framtiden och den cirkulära ekonomin. Med vår investering kommer vi äntligen kunna sortera alla våra plastförpackningar i Sverige och vi siktar högt för att öka andelen materialåtervinning, säger Kristian Östlund ordförande i Plastkretsen. Utöver satsningen på anläggningen genomför branschen ytterligare insatser för att öka materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige. Bland annat har en återvinningsmanual och utbildningar för plastförpackningar tagits fram i syfte att öka kompetensen om förpackningars återvinningsbarhet hos de som tillverkar, köper in och sätter förpackningar på marknaden. FAKTA OM ANLÄGGNINGEN:

• Anläggningen kommer att byggas inomhus i befintliga lokaler inom Motala Företagspark, på Electrolux tidigare fabriksområde. • Ytan omfattar 14 000 kvadratmeter. Området har lokaler som tillåter ytterligare tillväxt vid behov. • Byggstart beräknas till halvårsskiftet 2018 och provdrift beräknas kunna ske redan i slutet av 2018. Full drift av återvinningsanläggningen kommer ske under 2019 efter att provkörning och justering av maskinerna är slutförd. • Cirka 50 personer kommer anställas vid verksamheten. Produktionschefen är redan anställd och övriga rekryteringar görs successivt under året.

86

Illustration av vardagsrum

BOKLOK BYGGER FLER HEM I BÅLSTA I Väppeby i Bålsta har BoKlok sedan tidigare byggt både lägenheter och par& radhus och nu ska det byggas 71 nya lägenheter. Försäljningen är planerad att starta under vårvintern 2018 och beräknad inflyttning är under våren 2019. – Det känns verkligen roligt att kunna erbjuda ännu fler hem från BoKlok i just Väppeby. De tidigare sålda hemmen har varit eftertraktade och området här, med variation mellan olika flerbostadshus och par- och radhus, blir nästan som en liten BoKlok-stad, säger Juha Norgård, projektledare på BoKlok. De nya lägenheterna, som kallas BoKlok Teaken, kommer att ha ett, två, tre eller fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm. Enrumslägenheterna byggs med fransk balkong eller altan och tvåor, treor och fyror har alla egen balkong eller altan. Alla lägenheter byggs som bostadsrätter. Kvartersskiss och priser är ännu inte helt klara, men enrumslägenheterna kommer att

kosta från 1 230 000, tvårumslägenheterna från 1 675 000, trerumslägenheterna från 2 095 000 och fyrarumslägenheterna från 2 295 000. – Genom att bygga våra hus i fabrik kan vi tänka i stora volymer, hålla nere tillverkningskostnaderna och därför erbjuda ett nybyggt hem till en lägre kostnad, utan att tumma på kvaliteten, säger Juha Norgård. Väppeby är en plats där närheten till naturen förenas med bra kommunikationer, skolor och service. Två kilometer från de nya lägenheterna i BoKlok Teaken ligger Mälaren med småbåtshamn och badplatser. Till pendeltågsstationen med regelbundna avgångar till Stockholm, Enköping och Västerås, är det endast en kilometer. Bostäderna kommer att fördelas genom offentlig turordningsdragning på IKEA Barkarby i februari. En turordningslista upprättas och kunder får välja den bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats.


Nya Projekt

Januari 2018

87

Bostadsrätter på Kålgårdsområdet i Jönköping

PEAB BYGGER BOSTADSRÄTTER PÅ KÅLGÅRDSOMRÅDET I JÖNKÖPING Peab har fått uppdraget att bygga 94 lägenheter i det nya stadskvarteret Drotten på Kålgårdsområdet i centrala Jönköping. Beställare för projektet är Wood & Hill. Kontraktssumman uppgår till 152 MSEK. På Kålgårdsområdet, där Postterminalen tidigare låg, bygger Peab

nu ett nytt stadskvarter. Här byggs fem våningar med välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök med närhet till både city och Asecs shoppingcenter. Kvarteret är utformat som två u-formade huskroppar med en stor innergård samt ett gemensamt garage under mark. Byggstart har skett och projektet beräknas vara färdigställt i juni 2020.

TRÅDLÖS STYR TILL VILPE® ECO TAKFLÄKTAR. INSTÄLLNING FÖR NÄRVARO/FRÅNVARO/RH/CO2.

VILPE® IDEAL WIRELESS

LÄGRE ENERGIKOSTNAD GENOM BEHOVSSTYRD VENTILATION

5

4

3

• • • • •

6 5

2

Automatisk justering Trådlösa givare och användarkontroll Återbetalningstid under 5 år Sparar el* VILPE® garantier, 5 år motorgaranti

7 4

7

6

3

6

2

1

1

1 Användarkontroll (UP) 2 Styrenhet (CU)

VILPE.COM/ECO

3 Fuktgivare (RH)

4 Koldioxidgivare (CO2)

ANVÄNDNING

• • • •

Renoveringsobjekt och nya hus Ventilation av fuktiga utrymmen Ventilation av garage Förbättring av ventilationen i hela utrymmet

5 VILPE® ECo takfläkt + takgenomföring

* Exempel: en boyta på 120 m2 med behovs-

6 Tilluftsventiler

+ ECo Ideal vs. konstant ventilation med

7 Överluft

2400 kWH per år.

styrd ventilation med takfläkten VIPE® ECo takfläkten VILPE® E, energibesparing på

Besöksadress VILPE Sverige AB Bergkällavägen 32 192 79 Sollentuna

Försäljning och teknisk stöd Tel. 070 511 2020 sales@vilpe.com


Nya Projekt

Januari 2018

88

SSM ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN AV ANTALET BOSTADSRÄTTER MED 10,3 PROCENT UNDER 2017 SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder ökade antalet sålda bostadsrätter med 10,3 procent under 2017 i jämförelse med helåret 2016. Försäljningsgraden av bostadsrätter i pågående produktion fortsätter att vara på en marknadsledande nivå och uppgick vid årsskiftet till 97,0 procent. Under året produktionsstartades 204 bostadsrätter och vid årsskiftet fanns 1 414 bostäder i pågående produktion. Efterfrågan på mindre lägenheter fortsätter att vara stark i Storstockholm, trots en turbulent höst på bostadsmarknaden. Enligt Svensk Mäklarstatistik ökade antalet sålda lägenheter i Storstockholm, upp till 45 kvadratmeter i storlek, till 10 308 stycken under 2017 från 10 262 stycken under 2016. Antalet sålda lägenheter, med ett till två rum och kök, i Storstockholm minskade med -1,4 procent till 22 265 stycken under 2017 i jämförelse med 2016. SSM, som är marknadsledande i Storstockholm inom smarta och prisvärda bostäder riktade till ensam- och parhushåll, fortsätter att möta denna målgrupps genuina behov av bostad. SSM ökade antalet sålda bostadsrätter (dvs bostäder sålda med legalt bindande förhandsavtal) med 10,3 procent, från 224 stycken under 2016 till 247 stycken under 2017. – Det är glädjande att konstatera att vi under 2017 ökade antalet sålda bostäder med 10,3 procent. Sammantaget tecknade vi cirka 400 stycken boknings- eller förhandsavtal under året, men självklart påverkade den avvaktande bostadsmarknaden som uppstod under andra halvåret, även vår försäljningstakt negativt, säger Mattias Roos, vd & koncernchef SSM.

Under 2017 har SSM framgångsrikt fortsatt att förvärva byggrätter och bolaget har vid årsskiftet en fokuserad och högkvalitativ bostadsportfölj med cirka 6 900 byggrätter, varav cirka 40 procent av byggrätterna som är under projektering lämpar sig även för hyresrättsprojekt. Portföljen är i sin helhet förvärvad utifrån efterfrågan hos SSM:s målgrupp, vilket innebär citynära lägen utmed spårbunden kommunikation. Bolagets långsiktiga målsättning är en fördelning om 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter samt tio procent studentbostäder.

HSB STOCKHOLM FÖRVÄRVAR FASTIGHET I ÅRSTA HSB Stockholm har förvärvat fastigheten Svärdlången 8 i Årsta. Säljare är Riksbyggen, och tillträde sker den 17 januari 2018. – En fin fastighet med en intressant historia, ett utmärkt läge och viss utvecklingspotential. Vår ambition är att fullfölja de utvecklingsplaner som redan är framtagna, och konvertera delar av de kommersiella ytorna till nya bostäder, kommenterar Anders Joachimsson, affärsområdeschef på HSB Stockholm. Svärdlången 8 omfattar 57 lägenheter och fyra lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 1 766 kvm. Byggnaderna uppfördes 1946–1947, och kallas för EPA-husen då de ursprungligen byggdes på uppdrag av varuhuskedjan EPA, för att erbjuda kvinnliga medarbetare bostäder. Husen anses vara bland de första loftgångshus som uppfördes i Sverige, och är därför skyddade enligt kulturmiljölagen. Säljare är Riksbyggen, och HSB Stockholm tillträder den 17 januari. Mäklare har varit Catella.

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Stainless Steel MADE IN SWEDEN


Nya Projekt

Januari 2018

89

Veidekke Bygg Bostäder har fått i uppdrag av Robutz Krediten 2 AB att bygga 107 studentbostäder med plats för 192 studenter i Hägersten Bild: NOOA arkitekter

VEIDEKKE BYGGER BOSTÄDER FÖR 192 STUDENTER Veidekke Bygg Bostäder har fått i uppdrag av Robutz Krediten 2 AB att bygga 107 studentbostäder med plats för 192 studenter i Hägersten. Projektet är en totalentreprenad med ett totalt ordervärde på 127 MSEK. Uppdraget består av att bygga ett hus på 9 våningar med BTA på 6 540 kvadratmeter. I lägenheterna kommer det att finns plats för upp till 3 studenter med egna låsbara rum och gemensamt kök och allrum. Huset byggs exteriört med en modern design med vit fasad. Byggstart är i januari 2018 och beräknas stå klart sommaren 2019. – Vi är mycket glada och stolta över förtroendet och vi ser fram emot ett lyckosamt samarbete tillsammans med Robutz. Detta är Veidekkes andra projekt med studentbostäder med samma projektorganisation. Vi har gjort en ordentlig erfarenhetsåterföring för att skapa riktigt bra förutsättningar och tagit tillvara på

den kollektiva intelligensen, säger Arne Svensson på Veidekke. Robutz Krediten 2 AB är ett helägt dotterbolag till Robutz Fastigheter AB. Koncernen har varit verksam i två generationer som både ägare och förvaltare av fastigheter i Stockholm. – Vi ser mycket fram emot att efter flera års planering få komma igång med produktionen av Hägerstensåsens första studentbostäder tillsammans med Veidekke. Vi kommer att erbjuda studentbostäder med bra planlösningar, nära till kommunikationer och en magnifik utsikt över Stockholm, säger Gustav Preutz, fastighetschef på Robutz Fastigheter. Projektet VDC-projekteras, Virtual Design Construction, en metod som används för att effektivisera processer inom design, byggnad och drift. VDC-arbetet tas sedan med ut i produktionen med bland annat digital ritningshantering. VDC är en del av Veidekkes involverande arbetssätt för effektiva arbetsflöden. Affären orderregistrerades i fjärde kvartalet 2017.


Nya Projekt

Januari 2018

90

Hyllievångsskolan i Malmö är nominerad till priset Årets Bygge 2018. Priset delas ut i mars på Cirkus i Stockholm

TEGELHUS NOMINERADE TILL PRESTIGEFYLLDA PRISER Hyllievångsskolan i Malmö kan vinna priset Årets Bygge 2018 och Bruksgården i Höganäs var en av fyra nominerade till det prestigefulla Kasper Salin-priset som delades ut i november. Tegelhus ligger återigen i framkant när arkitekter och branschfolk inom byggnadssektorn delar ut priser. Den nya Hyllievångsskolan som ritats av Liljewall arkitekter har en halvmåneliknande fasad. I mars tillkännages vinnaren av Årets Bygge 2018 på Cirkus i Stockholm. Hyllievångsskolan ligger i gränslandet mellan stad och öppet landskap. Skolan är uppförd i tre våningsplan med en tegelfasad ut mot torget och en träfasad in mot skolgården. I mitten av tegelfasaden bryts byggnaden av med en inramning i rött som bildar ingången och löper som en kil genom hela byggnaden. Hyllievångsskolan har konstruerats som ett passivhus och är i praktiken nästan självförsörjande på el. KASPER SALIN-PRISET

Kasper Salin-priset utdelas årligen av Sveriges Arkitekter till ett nytt byggnadsverk eller en grupp av byggnader som bedöms hålla hög arkitektonisk klass. Årets nomineringar till Kasper Salin-

priset är hus som skapar mervärde i sina omgivningar. Antingen i form av nya eller förbättrade funktioner eller som startskott till nya stadsdelar. Dessutom är de nominerade husen av designmässigt hög kvalitet. Bland de endast fyra nominerade återfanns Bruksgården i Höganäs som huserar Lindéngruppens huvudkontor. Bruksgården som ritats av Petra Gipp arkitektur har uppförts i tegel. Juryns motiveringar för att nominera Bruksgården till Kasper Salin-priset var bland annat: ”Det gamla huset har fått generöst tilltagna och smakfulla rum till arbete och möten. Flygelns fasad är ett väl utfört murverk – ett svar på ortens tradition och historia. Tillbyggnaden har en stark egen gestalt med vackra och ljusfyllda rum. Allt i en byggnad av betong och tegel. Dess strama volym är utsökt uppförd i minsta detalj med professionellt materialval och hantverk.” Sveriges Arkitekter skriver om Bruksgården: ”Vid om- och tillbyggnaden visades stor omsorg och hänsyn för den historiskt värdefulla miljön samtidigt som tillbyggnaden, en parafras på skånelängan, formar sig som ett tydligt samtida avtryck. Tillbyggnaden är en sammanhållen skulptural volym av tegel och platsgjuten betong.”


Nya Projekt

Januari 2018

GRÄNBYSTADEN FORTSÄTTER ATT VÄXA Uppsalas andra stadskärna fortsätter att växa. Under 2017 ökade butikernas och restaurangernas totala omsättning med 5,4 procent och närmar sig nu 2,6 miljarder kronor. Gränbystaden i Uppsala fortsätter att växa och fastighetsägaren Atrium Ljungberg breddar utbudet med kontor, bostäder, handel, service och upplevelser. Under 2017 har 24 nya butiker och restauranger öppnat, eller fått en helt ny lokal. Bland de nya i gallerian märks den första svenska butiken från modekedjan Comma, Uppsala Stadsmission, Ohlssons Tyger och Levi’s Store. Strax utanför gallerian har Atrium Ljungberg färdigställt det första bostadshuset där 62 nya hyresrätter blev inflyttningsklara i oktober. I huset finns även den nya restaurangen Glöd, Gränbystadens Vårdcentral och Swedbank. Ytterligare två hyreshus blir klara under hösten 2018/våren 2019 och lägenheterna släpps till Uppsala Bostadsförmedling med start våren 2018. I slutet av 2018 invigs även det nya parkeringsgaraget med ytterligare 275 parkeringsplatser. I den norra delen av Gränbystaden öppnade Elon Bo Wahlgren och Mio Möbler under hösten 2017. Under hösten 2018 stärks utbudet ytterligare med butikerna Jysk, Rusta och Jula. – Vi är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden, som under 2017 hade drygt nio miljoner besökare. Atrium Ljungberg har stort fokus på hållbar stadsutveckling där bostäder, arbetsplatser, handel och upplevelser tillsammans skapar platser där människor trivs och vill vara. Under förra året invigde vi, förutom nya bostäder, även de första av många kontorsarbetsplatser. Det är ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa Uppsalas andra stadskärna, säger Jan Hammarling, marknadsområdeschef Gränbystaden.

91

FÖN ST ER MED

KOM M A N D E G E NE R AT I O N E R I S I K T E

Beställ vår broschyr gratis via vår hemsida!

STOR INVIGNING 2018

Under 2018 fortsätter utvecklingen i och med att den södra utbyggnaden av gallerian färdigställs. Nordisk Film och O’Leary’s är några av hyresgästerna som kommer att inrymmas på de dryga 11 000 kvadratmeter som beräknas bli klara lagom till julhandeln.

Att tillverka riktigt bra fönster är en konst. Ramen är minst lika viktig som resten av verket kanske till och med viktigast.

HUSET FULLT I STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDERS NYPRODUKTION I SOLNA Det har varit febril inflyttningsaktivitet under hela veckan sedan sista etappen blev klar i Stockholms studentbostäders nyproduktion i stadsdelen Huvudsta i Solna. Totalt har 248 nybyggda studentbostäder fått nya glada hyresgäster i studentbostadsområdet Strix. — Vårt första nyproduktionsprojekt på länge är nu i hamn. Det känns naturligtvis jättebra att vi nått ett delmål i vår satsning att tillföra Stockholm 2 000 nya studentbostäder under en tioårsperiod, säger Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder. Bygget av de nya studentbostäderna har gjorts i två etapper och startade i april 2016 Det första huset med 122 lägenheter stod klart för inflyttning i september förra året. Det andra huset, som nu precis är färdigställt , rymmer 126 studentbostäder. Intresset för de nya bostäderna har varit stort och samtliga lägenheter är nu uthyrda. — Även om det i nyproduktion innebär att hyran ligger högre än i vårt övriga fastighetsbestånd har det varit stort intresse bland våra studenter. Det visar att även om det byggs mycket i Stockholm just nu så är det fortfarande brist på bostäder som är anpassade efter studenternas förutsättningar och behov, säger Ingrid Gyllfors. Nästa planerade nyproduktionsprojekt för Stockholms studentbostäder är en stor utbyggnad av studentbostadsområdet Lappkärrsberget. Här ska cirka 800 nya bostäder uppföras. Med projektet Strix i hamn som följs upp med och byggstart för Lappkärrsberget under sommaren 2018 är Stockholms studentbostäders plan att kunna bygga 2000 nya bostäder med en takt på 200-300 per år därmed på god väg.

Vår kombination av trä och aluminium samt den unika täta konstruktionen ger maximal livslängd och minimalt underhåll, ej att förväxla med så kallade ”alu-beklädda” träfönster. Genom att låta kvalitet och energi gå hand i hand skapar vi fönster som dessutom bidrar till att hålla nere dina energikostnader. Släpp in ljuset i livet!

0520-47 17 00 WESTCOASTWINDOWS.SE


Nya Projekt

Januari 2018

92

Forskningsvillan, ett av NEED4B-projektets demonstrationshus i Sverige, finns i Borås på RISE område

NU FLYTTAR SIMULERINGSFAMILJEN UT FRÅN FORSKNINGSVILLAN Tillsammans med trähustillverkaren Derome och deras varumärke A-hus har RISE tagit fram ett unikt enfamiljshus som är energieffektivt och klimatsmart. Inom projektet NEED4B som startade 2012 byggdes två demonstrationshus, en villa i Borås och en villa i Varberg, med den senaste tekniken inom effektiva energi- och byggnadstekniska lösningar. Över 6 000 forskartimmar har lagts på att upprätta en metodik runt lågenergibyggnation, förbättra lösningarna i husmodellen och att analysera resultaten. Resultaten visar bland annat att energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är betydligt lägre än dagens myndighetskrav som tillåter tre gånger högre energianvändning. – Fokus inom projektet har varit på energieffektivitet, lufttäthet och ett bra inomhusklimat Vi har haft stor nytta av det utvecklande samarbetet med RISE och flera av projektets tekniska lösningar är också införda i vår produktion, så som upphöjd styrsyll och andra mindre konstruktionsdetaljer. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda demonstationshusen. Jämfört med ett standardhus är detta enfamiljshus bara 10 procent dyrare i inköp, vilket på sikt betalar igen sig genom lägre energikostnader, berättar Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus. Redan 2014 flyttade simuleringsfamiljen Grankvist in i Forskningsvillan, ett av demonstrationshusen, i Borås. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter. De har nu under flera års tid övervakats, mätts och analyserats av forskare i projektet. Simuleringsfamiljen har också blivit jämförda med en riktig familj, som bor i det andra demonstrationshuset, i Varberg. I ett lågenergihus har brukarbeteendet en procentuellt större inverkan på energianvändningen, än i ett vanligt hus, eftersom lågenergihuset använder mindre energi för uppvärmning och tekniska funktioner. Projektet har därför även gjort beteendestudier kring hur man använder tekniken på den riktiga familjen i Varberg. Energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är uppmätt till 18 kWh/m2 per år. Detta är betydligt lägre än dagens myndighets-

krav, Boverkets byggregler (BBR), som tillåter 55 kWh/m2per år. I demonstrationshuset i Varberg, där den verkliga familjen bor, har man mätt energianvändningen till 30 kWh/m2 per år. – Under den första delen av mätperioden i Varberg upptäckte vi att energianvändningen var onormalt hög, vilket berodde på en felaktigt inställd ventilation. Detta justerades, men ändå drog huset i Varberg betydligt mer energi än motsvarande i Borås. I projektet genomfördes också intervjuer med familjen i Varberg och vi kunde då konstatera att det fanns ett vädringsbeteende som bidrog till den höga energianvändningen. När vi har räknat på det, så står den felaktiga inställningen och brukarbeteendet kopplat till ventilationen för hela 10 kWh/m2 per år i onödig energianvändning. Så om man räknar bort den onödiga energianvändningen är de båda husen fullt jämförbara, påpekar Lisa Ossman, projektledare på RISE. – Projektet visar tydligt att det har varit en läroprocess för den verkliga familjen att förstå hur styrningen fungerar i de tekniska lösningarna i huset. Det gäller ju att de som bor i husen använder sig av den kapacitet som finns i de tekniska lösningarna och att man inte använder sig av tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, så att man verkligen använder sig av den energieffektiva tekniken, säger Anders Carlsson. När nu projektet avslutas så kommer simuleringsfamiljen Grankvist att flytta ut från Forskningsvillan, som kommer att fortsätta att användas som ett fullskalecentrum för forskning om framtidens boende. – Projektet har gett oss oerhörd kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. De båda familjerna, både familjen Grankvist och den verkliga familjen, har starkt bidragit till viktig fakta kring lågenergihus. Flera andra forsknings- och utvecklingsprojekt kommer – precis som NEED4B-projektet – också att testa och utvärdera ny, innovativ teknik och metoder i den kontrollerade, men ändå verklighetstrogna miljön. Så nu kommer nya simuleringspersoner att flytta in i villan, avslutar Lisa Ossman.


Spets & styrka. STRUCTOR JOBBAR FÖR DIG Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten.

Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner.

Kuntze & Co AB

DU JOBBAR FÖR STRUCTOR

En av Sveriges äldstaHosgummileverantörer oss är alla konsulter. Alla företräder Structor och deltar i kunddialogen. Vårt mål är att upp-

fattas som ledande aktör på de marknader Gummiduk – Gummilister – Plastlister och segment vi arbetar.

Packningar – Vibrationsdämpare & Slangar Grunden för vår framgång är kreativa och

Vår organisation erbjuder det lilla bolagets driv i kombination med det stora företagets styrka. Structor består av fristående specialistbolag i samverkan.

kunniga medarbetare och en kontinuerlig

Västbergavägen 19 • 126 30 Hägersten • www.kuntze.se satsning på kompetensutveckling.

Spets & styrka. Vi utvecklas av egen kraft och växer organiskt. Det ger en stark sammansvetsad organisation med god lönsamhet och hög kunskap.

Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten. Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner.

Vår verksamhet bygger på entreprenörsanda och tro på medarbetarna. Alla har lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi värnar om balans i livet och har bra trygghetsvillkor.

www.structor.se

Polarfönster AB

Polarfönster AB har levererat kvalitetsfönster från Korpilombolo i över 70 år. Våra fönster tillverkas av norrländsk kärnfura som håller i generationer och tillhör marknadens mest energisnåla. För ytterligare information gå in på vår hemsida eller kontakta per telefon.

www.polarfonster.se Ring: 0977-102 29


Nya Projekt

Januari 2018

94

Lidl etablerar nytt butikskoncept i Caroli i Malmö

LIDL ÖPPNAR NYTT BUTIKSKONCEPT I CAROLI I MALMÖ Agora har tecknat ett 10-årigt avtal med Lidl om en butik på cirka 1800 kvadratmeter i Caroli i centrala Malmö. Lidl tillträder lokalen efter sommaren och öppnar preliminärt i slutet av 2018. Caroli har nu påbörjat förändringsresan till att bli en mötesplats för mat, service, hälsa och socialt umgänge. – Vi är glada över att kunna presentera Lidl som en nyckeletablering i förverkligandet av Carolis nya inriktning. Lidl kommer

Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge

med sitt senaste citykoncept stärka matutbudet ytterligare och kommer med sitt fantastiska sortiment attrahera både nya och befintliga kunder, säger Catarina Löfgren, affärsområdeschef Agora. – Det är riktigt kul att få etablera Lidls helt nya butikskoncept i Caroli. Vårt gedigna hållbarhetsarbete passar utmärkt i citylägen och vi välkomnar fler Malmöbor att handla enligt vår affärsidé “högsta kvalitet till bästa pris”, säger Petra Wahlström, affärsutvecklare och etablering Lidl.

www.mtabygg.se


Nya Projekt

Januari 2018

Vi har marknadens bredaste sortiment när det gäller funktionella och kostnadseffektiva lösningar. Fysiska tillgänglighetsanpassningar i både inom- och utomhusmiljö.

www.evacuare.se

95


Nya Projekt

Januari 2018

96

Hallands konstmuseum byggs ut Illustration: White

FORSEN PROJEKTLEDER EFTERLÄNGTAD UTBYGGNAD AV HALLANDS KONSTMUSEUM Efter många års väntan får Hallands konstmuseum nu sin efterlängtade utbyggnad. Museet blir nästan dubbelt så stort, får en ny park och öppnar upp mot gångstråket längs Nissan. – Museet uppfördes tidigt på trettiotalet och redan tio år efter invigningen startade diskussionen kring en utbyggnad. Nu blir det tillgängligare och attraktivare för alla, säger Magnus Persson, projektledare på Forsen. Hallands konstmuseum genomgår nu sin största renovering någonsin. Och uppdraget att projekt- och byggleda arbetet – från idé till färdigställande – har gått till Forsen. Målet är att skapa en mötesplats med café, en ny hörsal och rum för utställningar och evenemang. – Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad på 1 700 kvm med en ny huvudentré vänd mot

staden och parkområdet vid Nissan. I den nya byggnaden planeras för reception, butik och ett café med uteservering med utsikt över vattnet, säger Magnus Persson. En utmaning är att skapa en ljussättning och en akustik som är flexibel för att klara olika utställningar. – Det är också viktigt att tillbyggnaden kopplas ihop med den befintliga museibyggnaden på ett bra sätt, så att de fungerar tillsammans som en enhet. Den nya byggnaden rymmer även utställningslokaler, där kraven är höga på ventilation och avfuktning. Lokalerna säkerhetsklassas dessutom enligt kammarkollegiets krav. – Detta gör det möjligt för museet att låna in konstverk och utställningar från andra museer och kunna visa upp dem för Halmstadborna, vilket är jättekul, säger Jimmy Andersson på Halmstads kommun. Om- och tillbyggnaden beräknas vara färdigställda juni 2019.

√ Flexibla √ Kvalitetsmedvetna √ Lyhörda

EXPERT MÅLERI

H. Expert Måleri AB Kontakta oss för offert!

AB

www.expertmaleri.se

Info@expertmaleri.se

www.vagobyggnadsgrus.se


Nya Projekt

Januari 2018

97

Nu byter InfraCity namn till Bredden

INFRACITY BLIR BREDDEN, 1 800 BOSTÄDER PLANERAS Nu byter InfraCity namn till Bredden. Det är startskottet för Profi Fastigheters utvecklingsplan för området där en ny levande stadsdel skapas och 1 800 nya bostäder planeras i vad som är Upplands Väsbys största utvecklingsprojekt på privat mark. Profi Fastigheter förvärvade InfraCity 2013 och har sedan dess drivit ett visionsarbete med målsättningen utveckla dagens kontors- och handelsområde till en levande stadsdel genom att i en ny detaljplan omvandla befintliga outnyttjade byggrätter för kontor och handel till bostäder och service. Profi Fastigheter har engagerat sig aktivt i framtagandet av en ny detaljplan tillsammans med Magnolia Bostad, en detaljplan som planeras att gå på plansamråd under kvartal 2, 2018. Byggstart är beräknad till 2020 och den färdiga stadsdelen bedöms stå klar 2030.

Att återskapa platsens ursprungliga namn, Bredden, har blivit en naturlig konsekvens i processen att skapa en ny och varierad stadsdel där människor ska kunna bo, leva och arbeta. Namnbytet är första steget i förvandlingen. Profi Fastigheter är idag Upplands Väsby kommuns största privata fastighetsägare med närmare 200 000 kvm kontors- och handelsytor i Bredden, där 3 000 personer har sina arbetsplatser. 30 procent av den totala lönesumman som betalas ut i kommunen kommer från företag i Bredden. – Utvecklingen av Bredden kommer att skapa stora mervärden för kommunen. Vårt mål är att omvandla området till en myllrande och levande stadsdel. Just den omvandlingen har inte gjorts på många ställen i världen. Ofta byggs bostäderna först och sedan handelsområdet. Här gör vi precis tvärtom, säger Thomas Sipos, vd på Profi Fastigheter.


Nya Projekt

Januari 2018

98

Chalmers Campus Johanneberg, med markeringar på de byggnader där solceller kommer att installeras på taken. Även de byggnader som redan har solceller är markerade

CHALMERS BLIR EN AV SVERIGES SOLCELLSTÄTASTE STADSDELAR Chalmersfastigheter och Akademiska Hus satsar 8 miljoner kronor på att installera solceller på åtta av byggnaderna på Chalmers campus Johanneberg. Satsningen kommer att göra universitetet till en forskningsmiljö som är unik i Europa, tillsammans med de många projekt som redan pågår om solenergins roll i framtidens energisystem. Utbyggda solcellsanläggningar är en nyckelfaktor i omställningen till ett hållbart samhälle och i Sverige ska solenergins andel i energisystemet öka hundrafalt under 25 år, enligt Energimyndighetens målbild. Detta kommer att kräva avsevärda anpassningar i elsystemet, både när det gäller teknik, affärsmodeller och lagstiftning. 1900-talets lösningar kommer helt enkelt inte att fungera när vi går in i en helt ny situation där hundratusentals små elkällor ska kopplas ihop med elnätet – elkällor som dessutom varierar mycket med solinstrålningen. Till exempel kommer många husägare vilja köpa el vid vissa tidpunkter och sälja el vid andra, beroende på hur mycket deras egna solceller ger. Några av utmaningarna är: • Hur ska elsystemet styras för att undvika elbrist och överbelastning? • Hur kan framtidens fastigheter och deras styrsystem anpassas för produktion och lagring av el? • Hur ska elnätet prissättas och finansieras om många användare bara behöver det ibland eftersom de tidvis är självförsörjande? – För oss är solcellerna på Chalmers en del av lösningen för att reducera den köpta mängden energi, säger Per Löveryd, innovationssamordnare och energiingenjör på Akademiska Hus. Vi vill satsa på en teknik som många ser som en nyckelkomponent i framtidens koldioxidneutrala energisystem, och vi vill visa att det är lönsamt. Dessutom vill vi bidra till Chalmers forsknings-

miljö kring fastighetsnära energiproduktion och till den testbädd som vårt elnät på området ger förutsättningar för. Solcellerna kommer att täcka ungefär 4200 kvadratmeter tak på Chalmers campus Johanneberg – fördelat på åtta byggnader. Solcellskapaciteten blir 600 kilowatt, och den årliga elproduktionen 550 000 kilowattimmar. Installationerna startar våren 2018. När de är färdiga mot slutet av 2019 kommer Chalmers campus Johanneberg att vara en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar. – Den här satsningen bidrar dels som en unik forskningsmiljö och dels till att lyfta fram Chalmers hållbarhetsfokus, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Vårt lokala elsystem på campus Johanneberg kommer att få en solelsandel som ligger närmare den andel man räknar med för framtidens elmarknad som helhet. Det ger nya konkreta möjligheter att studera hur en ökande andel solel kommer att påverka elsystemets infrastruktur, affärsmodeller och lagstiftning. Redan idag pågår flera forskningsprojekt som kommer att dra nytta av solcellerna genom att använda dem som testbädd. Ett exempel är EU-projektet. Det ska koppla ihop alla byggnader på campus Johanneberg till ett lokalt energisystem där el, värme och kyla som produceras på campus kan lagras och överföras med hjälp av en virtuell energihandelsplats. Små lokala energisystem förväntas få allt större betydelse för fossilfri och kostnadseffektiv energiförsörjning i framtiden – liksom möjligheten att köpa och sälja el inom dem. MER OM: CHALMERS UNIKA MILJÖ FÖR FORSKNING OM ENERGISYSTEM

Den nya solcellssatsningen blir en av flera faktorer som tillsammans skapar en miljö för energisystemforskning som saknar motstycke i Europa. Några andra faktorer är: • Många befintliga och planerade projekt om olika aspekter av


Nya Projekt

Januari 2018

energisystemet (se exempel nedan). • Chalmers kraftcentral. Kraftcentralen är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Den lockar forskare och industri från hela världen, och producerar fjärrvärme och kyla som täcker hela Chalmers behov. De första pannorna i Kraftcentralen byggdes redan 1947. • Undantag från lagkraven om nätkoncession. Grundregeln är att alla som vill distribuera ut egenproducerad el måste göra det via Sveriges centrala elnät. Men verksamheter som sjukhus, skolor och universitet kan vara undantagna från dessa regler. På campus Johanneberg kan man därför flytta el mellan byggnader utan att till exempel energiskatt tillkommer. Detta innebär att man under större frihet kan utvärdera modeller för hur elnätet kan prissättas och hur effektiva lokala energisystem kan utformas. MER OM: PROJEKT INOM ENERGISYSTEMFORSKNINGEN

Exempel på projekt som redan pågår och som direkt kommer att ges bättre förutsättningar genom solcellssatsningen: • FED – Fossil Free Energy District.EU-projekt där man ska skapa en virtuell energimarknadsplats. Syftet är att lokalt kunna handla med el, vilket det kan finnas behov av i framtiden när det finns allt fler lokala elproducenter som har egna solceller. Syftet med projektet är också att utvärdera om man uppnå kostnadseffektiva energilösningar genom att jobba med ett helt distrikt snarare än med varje individuell fastighet. • Interaktionen mellan lokala och storskaliga elnät. Att införa lokala elnät i stor skala (drivet av utbyggnad av solceller) kommer innebära utmaningar för funktion och prissättning av överliggande elnät. Forskningsprojektet utforskar hur man kan skapa en effektivare samverkan mellan lokala mikronät och storskaliga distributionsnät. Campus Johannebergs elnät används som studieobjekt. • Bättre styrsystem av byggnader. Genom att studera hur solceller, fastigheters styrsystem och batterier samverkar undersöker forskarna hur man kan producera och lagra solel effektivt på lokal nivå. • Iris – Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities. EU-projekt som bland annat ska utveckla nya lösningar för förnybar energi, hur den kan lagras och styras, samt hållbara transporter. MER OM: AKADEMISKA HUS OCH CHALMERSFASTIGHETERS SATSNING PÅ SOLCELLER

Med start våren 2018 och slutförande under 2019 ska solceller installeras på åtta tak på campus Johanneberg. Bland annat på Kårhuset, Kemihuset, Samhällsbyggnadshuset och Biblioteket. Solcellerna i satsningen kommer att ge ungefär 600 kilowatt. Parallella projekt kommer dessutom att ge en solcellskapacitet på ytterligare minst 225 kilowatt. Tillsammans med de solceller som redan finns på campus kommer detta att innebära att ungefär 3 procent av elförbrukningen på campus Johanneberg täcks av solel när installationerna är klara. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var cirka 0,14 procent år 2016. Lejonparten av solcellerna på området kommer att vara konventionella solceller av kristallint kisel. Planer finns även för att senare installera solceller på campus Lindholmen. Solcellssatsningen kommer att ingå i programmet Five star campus, som bland annat samordnar användningen av Chalmers campus som testbäddar inom forskningen.

99

Erfarna VVS-konsulter med sikte på framtiden

Nisse Hed (vd) Bengt Andersson Joakim Sundström Anders Norlund Hans Spjutsvik Björn Johansson Per-Olov Lökken Jens Vikberg

070-246 85 90 070-652 08 50 070-602 35 23 070-397 30 73 070-602 43 29 072-200 10 48 070-617 93 00 070-569 34 00

Maila oss på förnamn.efternamn@vvent.se

Värmevent Ingenjörsbyrå AB Tel. 0650-189 10, Fax. 0650-161 55 Kungsgatan 29 824 43 HUDIKSVALL


Nya Projekt

Januari 2018

100

Illustration: Arkitektbyrån Design

NCC BYGGER GLOBAL BUSINESS GATE I GÖTEBORG NCC har inlett ett partneringsamarbete med Global Business Gate för ett helt nytt kontorsprojekt vid Masthuggskajen i Göteborg. Uppdraget är indelat i två faser och det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 900 MSEK. – Tillsammans med NCC inleder vi nu arbetet med Global Business Gate. Global Business Gate ska bli ett innovativt nav och en mötesplats för det exportinriktade näringslivet och globala specialistföretag som verkar inom internationella affärer. Vi har arbetat med projektet länge och är mycket glada över att vi nu inlett ett samarbete med en entreprenör för själva genomförandet, säger Lennart Hedström, vd, Global Business Gate. Projektet består av två hus om totalt 40 000 kvadratmeter som ska byggas på en ny halvö som sträcker sig cirka 100 meter ut i Göta Älv vid Masthuggskajen i centrala Göteborg. Global Business Gate ägs till hälften var av Elof Hansson Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta och bolaget har

tecknat ett partneringavtal med NCC för projektet. Tillsammans ska parterna lösa uppgiften i ett öppet och lösningsorienterat samarbete med projektets bästa i fokus. – Partnering bygger på samma principer som lagsport. Gemensamma mål, tydlig taktik och ett sammansvetsat lag för bästa möjliga resultat. Global Business Gate är en av de största satsningarna för näringslivet i Göteborg de kommande åren och det är jätteroligt att vi fått möjligheten att vara en del av det projektet och driva det som en gemensam partneringaffär, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building. Projektet är indelat i två faser där parterna först ska ta fram programhandlingar, systemhandlingar och en projekttidplan. I den andra fasen sker fortsatt projektering och byggnation. Global Business Gate förväntas stå klart år 2021. Projektets förväntas orderregistreras i september 2018 när parterna tecknar avtal för fas två. Affären kommer att registreras i affärsområdet NCC Building.


Jim Persson, Tommy Fernlund och Lars Thumb.

Fastec bygger nytt handelshus i Uppsala Övning ger färdighet … fråga Fastec! Byggnadsföretaget med rötter som sträcker sig ända tillbaka till starten i Skellefteå 1978. Som under nuvarande namn ägnat decennier åt prefabricerade industribyggnader, sporthallar och handelsplatser. – Upprepning ger bra effekt! Därför är vi bra på att göra just de här byggnaderna. PROJEKTCHEFEN LARS THUMB är knappast förvånad över att fastighetsägaren Castelum gav just Fastec i uppdrag att bygga det nya handelshuset i Boländerna. Det kanske största området för handel i Uppsala.Ett guldläge lika mycket skyltfönster som handelsplats vid gamla E4:an och infarten söderifrån mot centrum. Det är här som Fastec uppför en byggnad i två plan på 6 000 kvadratmeter. Där bland annat Europas största sporthandelskedja, franska Decathlon, valt att lägga sin tredje svenska butik. Att även Möbelmästarna flyttar in är ytterligare en fjäder hatten för såväl handelshusets fastighetsägare som totalentreprenören Fastec. Sandwichelement, mycket glas och en efter gatan svängd fasad i olika nivåer, kantad av dekorativa blindfönster. Allt som allt en handelsfastighet med plats för fem butiker. Alla med egna entréer. – Fastec är en nischbyggare. Det här är vardagsmat för oss! Lars Thumb sammanfattar ett prestigeprojekt som blir klart för invigning lagom till årets julhandel 2017.

Kompetens Handelshuset i Boländerna är förstås inte det enda Fastec-projektet på gång hösten 2017. Bara i Uppsala ska också en postterminal, ett andra uppdrag för Castelum, ros i hamn. Plus ett handelshus för åtta butiker i nya stadsdelen Gränbystaden. Här är Fastec totalentreprenör på uppdrag av ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag – Atrium Ljungberg. Just totalentreprenad, med bred kompetens ”in house”, är Fastecs

adelsmärke, förklarar en stolt projektchef Thumb. Det vill säga högkvalitativt yrkesfolk inom arkitektur, projektledning, miljöbyggnad, installation och en rad andra områden finns hela tiden nära tillhands bland Fastecs egna anställda. Proffs med gedigen erfarenhet av att i verkligheten realisera en beställares visioner, önskemål och krav. Beträffande allt från byggprocess till utförande och tidtabell. – Och vi kan alla myndighetskrav utan och innan. Det är ingenting som vår kund behöver lägga en massa tid på.

Kvalitet Slutresultatet av Fastecs samlade kompetens blir en kostnadseffektiv byggnad utan avkall på kvalitet – både vad gäller byggprocess och sedan drift när slutförda projekt tas i bruk av fastighetsägare och hyresgäster. Som nu till jul 2017. När Decathlon, Möbelhuset Miljöbutiken och de andra butiksinnehavarna flyttar in i Castelums nya handelshus. Det som byggföretaget och totalentreprenören Fastec nu slutför i Boländer vid södra infarten till Uppsala.

www.fastec.se


Vi bygger Sverige 2017

Vi är certifierade ViViärärcertifierade Vi är certifierade certifierade enligt EN 1090

enligt enligt EN 1090 enligtENEN1090 1090

Produktion och försäljning av:

Produktion och av: Produktion ochförsäljning försäljning av: av: Produktion och försäljning

Vi är certifierade enligt EN 1090

• Exklusiva inomhustrappor

Produktion och försäljning av: •• Exklusiva inomhustrappor Exklusiva inomhustrappor • Exklusiva inomhustrappor • Spiraltrappor

• Exklusiva inomhustrappor •• Spiraltrappor Spiraltrappor • Spiraltrappor • Spiraltrappor av gjutjärn

Vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar hjälper företag, fastighetsägare, ochViprivatpersoner med arbeten inom putsning, bostadsrättsföreningar och privatpersoner murning, stambyten, måleri, rivning, stensättning och inom köksrenoveringar. Genom med arbeten putsning, murning, innovativa

• Spiraltrappor

•• Spiraltrappor av Spiraltrappor avgjutjärn gjutjärn • Spiraltrappor av gjutjärn • Raka trappor

• Spiraltrappor av gjutjärn

•••Raka trappor Raka trappor • Raka trappor Specialtrappor i olika • Raka trappor utföranden

•• Specialtrappor i iolika Specialtrappor olika • Specialtrappor i olika •utföranden Industrioch utrymnings• Specialtrappor i olika utföranden utföranden

och trappor utföranden •• Industrioch Industriochutrymningsutrymnings• Industrioch utrymningsstambyten, måleri, rivning, stensättning kreativa lösningar hjälper •trappor Slitsdurk till och industrigolv, • Industriutrymningstrappor trappor ramper m.m. info@rasundabygg.se | www.rasundabygg.se trappor och köksrenoveringar. Vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar vi dig att lyckas med dina •••Slitsdurk till Slitsdurk tillindustrigolv, industrigolv, • Slitsdurk tillgångbroar industrigolv, Handikappramper, • Slitsdurk till industrigolv, ramper m.m. ramper m.m.m.m. ramper och privatpersoner med arbeten inom putsning, ramper m.m. • Byggtrappsteg underjordsprojekt murning, stambyten, måleri, rivning, stensättning •• Handikappramper, gångbroar Handikappramper, gångbroar • Handikappramper, gångbroar

Handikappramper, gångbroartill montage! Vi hjälper er hela •vägen från ritning

och köksrenoveringar.

•• Byggtrappsteg Byggtrappsteg • Byggtrappsteg • Byggtrappsteg

info@rasundabygg.se | www.rasundabygg.se

Vi er vägen från ritning till Vi hjälper hjälper er hela hela vägen från ritning till montage! Vi er hela vägen från ritning till montage! Vi hjälper hjälper er hela vägen från ritning tillmontage! montage!

Genom innovativa och kreativa lösningar hjälper vi dig att lyckas med dina underjordsprojekt

www.orica.se

Orica Sweden AB 070 695 07 60

Gyttorp 713 82 Nora

0587-85000 Tel.Tel. 0587-850 00 Fax 0587-253 45 info.gyse@orica.com info.gyse@orica.com www.orica.se www.orica.se


Fallskydd för brunnar… för säkerhets skull

Barns nyfikenhet lockar dem till vatten och brunnar! Fallskydd är en billig försäkring. Enkel och billig montering.

www.isp-prod.com

016-962 71


Vi bygger Sverige 2017

HelhetslĂśsningar inom industriservice och industriunderhĂĽll 0340-333 44

www.industriunderhall.se


Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang mÜter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen.

026-18 88 10

www.byggkonstruktoren.se


Nya Projekt

106

Vi bygger Sverige 2017

N

NG RLI

/ MATS

ON

PET

SS

seringsminister

Norra Europas största fastighetsmässa VD, Rosengård fastigheter/ Förvaltningschef, MKB

för fler och bostäder

24-25 går JANUARI Culture Casbah, det att bygga en stad hel?

Framtidens / MATS ERIIKKSINSO arena för fastighetsbranschen TENRA W Två intensiva dagar med 55 LING och GN 300 högaktuellaRutställare O talare. PEAN N Allt inom drift, förvaltning, energi, miljö, SÖ skydd & säkerhet.

RA

Näringspolitisk chef, Bostads / digitaliseringsminister Fastighetsägarna Hållbar politik för fler Syd och Konkurrera ellerbostäder komplettera – smartare hur lyckas framtidens städer?

EAS

SCHÖNS

TR

Ö M

R ND

Kommunalråd Malmö Stad ”Malmö i rörelse” om investeringar i infrastruktur, bostäder och trygghet

ON

PET

SS

M

Malmö Stad

m investeringar i der och trygghet

2018, MALMÖMÄSSAN

IL

Ö

A

TR

TAK & FASAD

ON

IL

RA

RIKSSO

CHÖNS

Januari 2018

Uthyrning och försäljning av byggbodar och moduler

VD, Rosengård fastigheter/ Förvaltningschef, MKB Culture Casbah, går det att bygga en stad hel?

ANN

A WIKING

FRI ENTRÉ – Anmäl dig här: fastighetsmassansyd.se Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd Konkurrera eller komplettera – hur lyckas framtidens städer?

Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031– 43 50 90 0702-127748 0702-142429 info@milletech.se | www.milletech.se

0702-127748 0702 0760-26 26 02 info@4rent.se 0702-127748 0702 www.4rent.se


Nya Projekt

Januari 2018

Tel 020-39 40 50 | hallbyggarna.se

107


Nya Projekt

Januari 2018

108

Vi bygger Sverige 2017

BYGG Vi tackar fรถr fรถrtroendet pรฅ projektet Leimirhuset.

SWL levererade fackverken Julas centrallager i Skara. www.byggbrolin.com

www.swl.se


Nya Projekt

Januari 2018

109


Vi bygger Sverige 2017

James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

www.west2000.se PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad

PROJEKT ─ KONTAKT Bjarne Andersson 070- 391 99 74 bjarne.andersson@psmab.com

Torslanda Tak           

www


STÄLLNING & TRANSPORT AB TEL 0585-311 65

FJUGELSTA

070-546 32 50 www.a-rörinspektion.se

Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge


Vi är en komplett Vi bygger Sverige 2017 leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter. Nya Projekt

Januari 2018

Vi är en komplett leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter.

www.gbtank.se www.gbtank.se

AB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

B Tank AB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

112


Nya Projekt

Januari 2018

113

jutning,

olyplank.se • www.polyplank.se

VENTILATION BYGGNADSPLÅT SERVICE SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com

HI HANS ISBERGS M MÅLERI AB Folie: SILVER E 5796 GRÅ 3M 100-144 RÖD E 5730 svart folie

Typsnitt : Gill Sans Std Bold Condesed


VARNING! Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet. Lag (2016:545) om Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30


Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

L LETT-TAK

Vi har projekterat och monterat över 700 skolbyggen i Norden Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en trygghet i ditt val av takkonstruktion. Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 3000.000 m² tak per år. Elementerna monteras alltid av våra egna specialiserade montörer som har säkerhet och kvalitèt som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitètskomponenter från välkända leverantörer.

SPÄNNVIDD 18 METER Spännvidd: Max 18 m Termiska egenskaper: U-värde från 0,08 W/m2 K Byggtid: t.o.m. 1200 m2 färdiglagt tak/dag Produktionskapacitet: Över 300 000 m2/år

36 ÅRS ERFARENHET Lett-Tak Systemer AS konstruerar och monterar taksystem som är skräddarsydda efter kundens behov och önskan. Lett-Tak levereras till in- och utland. Lett-Tak har fasta kunder i hela Norden.

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE • SNABBASTE

Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no |

www.lett-tak.se

Nya Projekt 001/2018  
Nya Projekt 001/2018