__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 6 • 2019

NYA FÖRENINGEN SEIIA – NU I FULL VERKSAMHET KLIMATARBETE PRÄGLADE

PROCESSINDUSTRIDAGARNA OXELÖSUNDS JÄRNVERK

AVFALL REDUCERAS

KOLDIOXIDFRI STÅLPRODUKTION

MED 80 % I RÖNNSKÄR

HYBRIT – ETT ORD PÅ ALLAS LÄPPAR

GIVANDE KRAFTVÄRMEDAGAR NY PANNA 8 I HÖGDALEN

EXPANSION

OBBOLA

MÖTER EN ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LINER


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 7 8

INNEHÅLL LEDARE NYHETER

PAPPER & MASSA 75 Peab bygger ut SCAs sågverk i Bollstabruk

UNDERHÅLL UNDERHÅLL 16 Swedish Industrial Interoperability Association – redan fullt verksam förening 76 Vagnverkstad för avisning av tåg byggs i Umeå 78 Lastbilsverkstad med hållbarhetstänk – Arver i Eskilstuna PAPPER & MASSA 20 Expansion Obbola möter en ökad efterfrågan på liner 80 VI BYGGER INDUSTRIN KRAFTVÄRME 24 Anläggningarna i Högdalen fortsätter att använda avfall som en resurs 29 AI-teknik höjer kvaliteten på Stockholm Exergis produktion

BIODISESEL 82 Pappersindustrins restprodukter blir bränsle

STÅLINDUSTRI 30 Oxelösunds Järnverk bygger om för koldioxidfri stålproduktion GRUVINDUSTRI 32 Hybrit – ett ord på allas läppar 36 Lakningsanläggning i Rönnskär – reducerar avfall med 80 procent 40 Boliden investerar i eltrolley i Aitik och Kevitsa 42 Volvokoncernen skapar nytt affärsområde för autonoma transportlösningar PROCESSINDUSTRI 44 ÅF och Pöyry enas under nytt varumärke – AFRY

16

HYDRAULIK 46 SSGs Hydraulikdagar – problem med varnish och möjligheter till energieffektivisering KRAFTVÄRME 54 Givande Kraftvärmedagar hos Kiwa Inspecta DIGITALISERING 61 The Absolut Company startar samarbete för att öka effektivitet och flexibilitet PROCESSINDUSTRI 62 Systemsvets – specialister med helhetsansvar 64 Klimatarbete präglade Processindustridagarna 73 Mobila anläggningar testar reningsmetoder för processvatten ”Kan spara enorma mängder vatten inom industrin” ZERO EXCLUSION 74 Unga konstnärer målar en jättekran UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

NR 6 • 2019

NYA FÖRENINGEN SEIIA – NU I FULL VERKSAMHET KLIMATARBETE PRÄGLADE

PROCESSINDUSTRIDAGARNA

OXELÖSUNDS JÄRNVERK

AVFALL REDUCERAS

KOLDIOXIDFRI STÅLPRODUKTION

MED 80 % I RÖNNSKÄR

HYBRIT – ETT ORD PÅ ALLAS LÄPPAR

GIVANDE KRAFTVÄRMEDAGAR NY PANNA 8

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

I HÖGDALEN

EXPANSION

OBBOLA

MÖTER EN ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LINER

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

42 Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: Bild: Agnormark - Ulan-Ude, Russia

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för termiskt processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt Vi och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax:E-post: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com info@siljanallards.com

G Ö T E B O R G 2 8 -2 9 J A N U A R I 2 0 2 0 BETONG • METALL

Agendor & Anmälan www.ytskydd.com

Arrangör

I samarbete med


10 –13 MARS 2020 · SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT Underhållsmässan är ett måste för tekniker och beslutsfattare inom drift och underhåll med fokus att finna hållbara lösningar, lönsamhetsförbättringar och smart teknik. Kunskapsplattformen Maintenance Academy pågår parallellt och erbjuder ny kompetens, erfarenhetsutbyte och viktiga affärskontakter.

Mä rtha Rehnberg

FOKUSOMRÅDEN

Hållbart underhåll

Te n rren ce O’Hanlo

Industriell säkerhet

Tobia hlin sA

Digitalisering och IoT

KOSTNADSFRI ENTRÉBILJETT Registrera dig kostnadsfritt på underhall.se

Produktivitet och lönsamhet

Additiv Tillverkning (3D)


LEDARE

SKOGSINDUSTRIN I EUROPA ENADE om en bioekonomisk forskningsagenda DEN EUROPEISKA SKOGSNÄRINGEN är nu enig om de 10 viktigaste forskningsmålen fram till år 2030. Agendans tio mål tar ett markerat helhetsgrepp för bioekonomins utveckling och rollen för samhällsutvecklingen. Detta för såväl jobb som för bostäder, logistik och transporter. Några av punkterna är agendans tio punkter är, ökad hållbar skogsproduktion, forskning för ett cirkulärt bioekonomiskt samhälle, utvecklad produktionsteknik och logistik och förnybar energi för samhället Nyligen lanserades SIRA 2030 – en strategisk forskningsagenda som blir ett viktigt inspel till EU:s kommande stora forskningssatsning, Horizon Europé. Bioekonomin medverkar stort till lösningar på många av de nu stora samhällsutmaningar som hela Europa står inför. Ett giftfritt och klimatsmart byggande i trä och fiberbaserade produkter som bidrar till ett fossilfritt samhälle är betydelsefulla lösningar som kan byggas upp ytterligare med rätt finansiering för forskningen. Horizon Europe planeras att omsätta cirka 100 miljarder euro mellan åren 2021–2027. Skogsnäringens forskningsområden behöver få en tydlig väg att gå i forskningsprogrammet. Den euroepiska forskningsagendan belyser också forskningsbehov kring ett hållbart skogsbruk och en ny teknologisk

utveckling för samarbete mellan olika industrier, samt behovet av ökad know-how för utveckling av cirkulära affärsmodeller. Här tydliggörs nu forskningsbehovet för en tillväxt av klimatsmarta produkter från en hållbar brukad skog och som kan göra skillnad i Europa och i hela världen. I aktuellt nummer nu kan man läsa om några projekt som våra bolag från den svenska basindustrin investerar i just nu för bioekonomins utveckling. HYBRIT– Sverige kan bli först i världen med storskalig produktion av stål, med hjälp av fossilbränslefri energi och utan att använda kol eller koks. Oxelösunds Järnverk bygger om för koldioxidfri stålproduktion. LKAB och Vattenfall har som mål att använda vätgas för direktreduktion av järnmalm. Vätgasens uppgift är att bli av med syreatomerna i malmen. Detta som ett bättre alternativ än masugnsprocessen där kol används. Masugnsprocessen ger upphov till koldioxid medan motsvarande reaktionsprodukt vid direktreduktion är vatten. Klimatarbetet som präglade Processindustridagarna. KIWA Inspecta bjöd som vanligt på en blandad kompott av presentationer, som spände bland annat över regelverk, aktuella projekt och miljöutmaningar. Många presentatörer tog fasta på det nödvändiga klimatarbetet.

God läsning, Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

7


NYHETER

SHAPE CORP. VINNER SWEDISH STEEL PRIZE 2019

Vinnaren i det tjugonde Swedish Steel Prize är Shape Corp. från USA. De tilldelas priset för banbrytande användning av martensitiskt stål i en 3D-formad rörkonstruktion för takräcken till bilindustrin.

VOLKSWAGEN-KONCERNEN INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN

ECO LOG FORTSÄTTER FRAMÅT – KÖPER SVENSKA ECO LOG FÖRSÄLJNING AB Nu fortsätter Eco Log sin framtidssatsning genom att förvärva det svenska säljbolaget Eco Log Försäljning AB (ELFAB). Under de senaste två åren har Eco Log tagit stora kliv framåt och stadigt ökat sin försäljning. Förvärvet av ELFAB utgör en del av satsningen på den svenska marknaden och är ett naturligt steg i Eco Logs fortsatta utveckling framåt.

NY UTBILDNINGSSATSNING FRÅN ELEKTRIKER TILL INDUSTRIELEKTRIKER En ny satsning ska råda bot på bristen på industrielektriker och nu finns två nya utbildningsvägar till yrket. För det första lanseras ett helt nytt utbildningspaket för installationselektriker som vill omskola sig till industrielektriker och för det andra breddas behörigheten på gymnasieskolans elprogram. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SVENSKA MJUKVARUUTVECKLARE bakom marknadens första delningsapp för elbilsladdning PÅ ECAR EXPO 2019 lanserar DEFA den nya laddnings- och betalappen CloudCharge. Genom att samla information om all laddning på ett ställe gör lösningen vardagen enklare för elbilsförare. Privatpersoner och företag kan låta sina laddare bli tillgängliga för andra – ett första steg mot elbilarnas Airbnb. Privatpersoner kan enkelt dela laddare med vänner och familj, få full kontroll över laddstationen eRange IQ och översikt över energiförbrukningen. CloudCharge rekommenderar också en optimal laddlösning för din bil och din körväg, och gör det enkelt att snabbt navigera till en laddstation på eller i närheten av din destination. DEFA driver idag Skandinaviens snabbast växande nätverk av destinationsladdare. CloudCharge-appen är också en högintressant nyhet för tjänstebilsförare. Appen innebär att det blir enkelt att redovisa och få ersättning för laddning, både den som görs hemma och på andra platser. CloudCharge ger även många möjligheter för anläggningsägare. Sedan tidigare är CloudCharge marknadens ledande system för laddanläggningar för bostadsrätter, affärsverksamheter och allmänna parkeringar och har över 13 000 anslutna laddpunkter. Fler och fler anläggningsägare låter sina anläggningar bli tillgängliga för allmänheten mot betalning, vilket ger dem en ny inkomstkälla.

– Vi vill erbjuda fler fördelar till anläggningsoch laddstationsägare, samt till alla som använder den nya tjänsten. Med CloudCharge-appen och systemet bakom gör vi det lättare att hitta rätt laddare till din bil och få mer tillbaka på din laddanläggning. Delning kombinerat med kontroll är framtiden för alla som äger laddstationer, säger Björn Öhnell, produktchef CloudCharge. DEFA:s nya CloudCharge-app har utvecklats av CloudCharge-teamet i Göteborg. DEFA satsar på Göteborg eftersom regionen är ett centrum för innovation och expertis inom utveckling av teknik, tjänster och e-mobilitet. Göteborgsteamet fortsätter att bygga upp en spjutspets inom digital serviceutveckling i samarbete med den breda laddkompetensen som DEFA har i Norden.

Planerade investeringar och utvecklingskostnader för framtida satsningar inom hybridutveckling, elektrisk mobilitet och digitalisering kommer att uppgå till cirka 60 miljarder euro mellan 2020 och 2024. Andelen planerade utgifter för framtida områden ökade i Planning Round 68 till cirka 40 % från cirka 30 % i föregående Planning Round.

Vi ska inte bara vara bäst i Skandinavien, utan bäst i hela Europa på det här. /Björn Öhnell, produktchef, CloudCharge


isk Ergonom ! n ig s de mpact ABUCo lfer te g in kätt

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


NYHETER

NYTT VATTENVERK

Hans Holmström, vd (CEO) på Siemens Industrial Turbomachinery AB med huvudkontor i Finspång.

BYGGS VID HÄGGEBERG säkrar framtidens vattenförsörjning

SVENSK ENERGITEKNIK

ökar effektiviteten i tyska pappersbruk PAPPERSPRODUCENTEN PALM, med säte i Tyskland, effektiviserar tre av sina pappersbruk med den senaste gasturbintekniken från Siemens för att kunna möta rådande utmaningar i form av bland annat fluktuerande råvarupriser och energikostnader. Siemens stöttar genom att ta ett helhetsgrepp på deras kraftförsörjning inklusive elektrifieringen av en ny pappersmaskin. I leveransen ingår ett nytt kombikraftverk och uppgraderingar av två andra kraftverk med den senaste generationens gasturbiner från Siemens i Finspång. Siemens levererar även ett koncept för elektrifiering av en ny pappersproduktionslinje ­– från ställverk, kontrollcenter och krafttransformatorer till innovativ driftteknik. Siemens levererar totalt tre gasturbiner av typen SGT-800 med den senaste uppgraderingen till 62 megawatt (MW) och tre ångturbiner av typen SST-300. Den installerade effekten är cirka 70 MW per anläggning. Två av gasturbinerna kommer att ersätta äldre gasturbiner med lägre effekt vid de befintliga pappersbruken i Eltmann och Wörth i Tyskland. De nya gasturbinerna ger ytterligare 17 MW per anläggning. Den höjda verkningsgraden innebär även en betydande minskning av koldioxidutsläppen per MWh. Den tredje gasturbinen kommer att installeras i det nya kraftvärmeverket som byggs vid pappersbru10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ket i Aalen, där Siemens även elektrifierar den nya pappersmaskinen. Den beprövade gasturbinen SGT-800, utvecklad i Finspång, är en framtidssäker investering för fortsatt hållbar drift av pappersbruken. De tre kraftvärmeverken kommer att generera kraft och ånga till fabrikerna och dessutom leverera överskottskraft till det nationella nätet. – Alla kunder har sina unika krav och vi är glada att med hjälp av vår teknik kunna erbjuda högre effektivitet och betydande reducering av koldioxid per megawattimme, vilket är till gagn både för deras produktion och för samhället där de verkar, säger Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.

Komplett gasturbinlösning baserad på SGT-800 med tillverkning i Finspång och Trollhättan.

JÖNKÖPINGS KOMMUN bygger ett nytt vattenverk i Häggeberg. Ett viktigt steg för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Det nya vattenverket kommer att uppföras bredvid det befintliga som kommer att renoveras. Det nya vattenverket som har börjat byggas kommer att stå färdigt år 2022. Dessutom ska det vattenverk som finns på platsen redan idag renoveras för att vara klart 2023. – Projektet ska tillsammans med andra dricksvattenprojekt säkra dricksvattenförsörjningen i en växande kommun på lång sikt, säger Roger Rohdin, avdelningschef på tekniska kontoret, Jönköpings kommun. Under intensiva faser av byggprojektet kan trafiken på Kortebovägen påverkas av in- och utfart av byggtrafik, men det bedöms inte orsaka några större hinder för framkomligheten. Det arbete som genomförts på Kortebovägen under hösten har varit etablering av arbetsplatsen, inför fortsatt byggnation på åkern nedanför det befintliga vattenverket. Projektet sker i samverkan med entreprenören NCC. Kontraktet är värt cirka 175 miljoner kronor

HARDOX HIACE

– syratåligt stål från SSAB

I LABORATORIET PÅ Oxelösunds stålverk provas hållfasthet och slitstyrka. Man har också testat slitstyrka tillsammans med viss syrapåverkan för att efterlikna en korrosiv miljö. Nu har SSAB tagit fram en variant av det kända slitstålet Hardox, en variant som är legerad med krom och som jämfört med övriga Hardox-serien har högre livslängd i korrosiva miljöer. Materialet kan användas i kedjor, transportkedjor, transportörer och som lining i miljöer med slitande media och partiklar, bland annat i massafabrikernas vedlinjer. Den nya stålsorten kan därmed bidra till tydligt förlängda serviceintervall.


NYHETER

Bild: John Persson

SOLÖR BIOENERGI förser skola med fossilfri värme I SAMBAND MED att det fleråriga energiavtalet mellan Solör Bioenergi och Geijerskolan skulle förnyas gjordes en investering för att få skolans värmeförsörjning än mer klimatsmart. Sedan slutet av oktober är den värme som sko-

lan använder helt fossilfri tack vare att oljepannan som används vid toppar och som reserv nu eldas med bioolja. Totalt förbrukar skolan 1 500 MWh per år. I stort sett all energi kommer från pelletspan-

nan, som eldas med pellets från Säffle. Förutom pelletspannan finns en oljepanna som används vid toppar och som reserv. I samband med att avtalet förnyades har en investering gjorts där bland annat befintlig oljepanna uppgraderats med ny brännare samt att ombyggnad av oljeledningar utförts, så att det nu går att elda bioolja med samma driftsäkerhet som tidigare. – Vi ser fram mot att fortsätta vårt fleråriga samarbete med Geijerskolan. Att vi nu använder oss av hundra procent fossilfritt bränsle är förstås väldigt positivt och helt i linje med Solörs fokus på hållbar och framtidssäkrad energi, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme. Geijerskolan grundades 1952 och är beläget i Ransäter i Värmland. På skolan går drygt 200 elever som framför allt läser estetiska och humanistiska ämnen, varav 100 bor på internatet. Geijerskolan är en klassisk internatfolkhögskola där de flesta av eleverna bor på skolan större delen av sina studier. Behovet av en pålitlig energiförsörjning är därför viktigt för skolan. – Vi arbetar med hållbarhet på flera sätt så vi är väldigt glada för att kunna förstärka detta arbete och nu gå över till helt fossilfri värme, säger Jonas Herrlin, rektor på Geijerskolan.

Kai and Tirham are two of our 17,000 engineers, designers and advisors, brave enough to stand up for what they believe in. We create solutions within infrastructure, industry and energy to make a sustainable difference for generations to come. Not in words, but in action. We don’t care much about making history. We care about making future. #signofaction #makingfuture

New brand. ÅF and Pöyry come together as AFRY


NYHETER

Peter Lennartsson, vd Skeppsviken Bygg i Skövde AB. Bild: Skeppsviken Bygg

Superladdare i Luleå

Volvos storsatsning! SKEPPSVIKEN HAR SEDAN bolaget startade 1992 haft årligt återkommande samarbeten med Volvo. Nu inleder de ännu ett projekt tillsammans, och denna gång handlar det om en rejäl satsning från Volvos sida. Volvo gör nu en storsatsning på gjuteriet i Skövde. Hela 1,6 miljarder kommer att investeras i uppförandet av en 11 000 kvadratmeter stor byggnad. Den nya byggnaden kommer att ligga på Volvos befintliga område och byggs ihop med det gamla gjuteriet, som kommer att tas ur

bruk så snart det nya är klart. Byggnaden kommer att bli väl synlig för alla Skövdebor, inte minst tack vare den 100 meter höga skorstenen. Första spadtaget togs onsdagen den 20 november och projektet beräknas ta cirka tre år. Skeppsviken är naturligtvis mycket glada över att Volvo återigen valt dem som samarbetsparter, dels för att de är en lokal aktör men även på grund av projektets omfattning. Bolaget är totalentreprenör i den här satsningen och ordersumman uppgår till 500 miljoner kronor!

MÄLARENERGI OCH NORTHVOLT samarbetar kring batterilager LADDSTATIONEN VID Rocklunda i Västerås är först ut att få ett batterilager i ett nytt samarbete mellan Mälarenergi och Northvolt. Batterilagret, som är det första i sitt slag i Mälarenergis elnät kommer att tas i drift till sommaren 2020 och sänka effekttopparna vid elbilsladdning med över 80 procent.Northvolt kommer leverera ett litiumjonbatterisystem baserat på det modulära batterisystemet Voltrack som kommer att ge effekt på upp till 220 kW och en användbar energikapacitet på 320 kWh. 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Projektet stöds av finansiering från Energimyndigheten. – Vi ser fram emot att tillsammans med Northvolt ta ytterligare steg i vårt arbete mot det framtida hållbara samhället. I Mälardalsregionen står vi inför både en effekt- och nätkapacitetsutmaning och för oss innebär projektet en möjlighet att validera de fördelar som batterilager kan ge elnätet, kunden och samhället i stort säger Helena Olssén, strategichef på Mälarenergi Elnät:

LULEÅ ENERGI OCH Scania har byggt en superladdare för eldrivna fordon i Luleå. Laddstationen har en installerad effekt på 175 kW och kan ladda såväl tunga transportfordon som personbilar. I och med den höga effekten blir det den nordligaste publika laddstationen av sitt slag i Sverige. Sedan 2016 har Luleå Energi byggt ut laddinfrastruktur för elfordon i Luleå kommun, bland annat genom att installera destinationsoch snabbladdare. De vanliga laddstationerna har en installerad effekt på mellan 25-50 kW. Den nya superladdaren kommer att ha en effekt på 175 kW och är utbyggbar för att kunna öka effekten ytterligare. Något som ska möjliggöra snabbare laddning av tunga transportfordon i framtiden. – Elektrifiering av fordonsflottan, inom såväl privat- som transportsektorn, är verkligen under utveckling och vi behöver därför redan nu skapa förutsättningar för den omställningen. Vår roll som möjliggörare i dessa frågor är viktig för Luleås utveckling och möjligheten att få bidrag för denna typ av utbyggnad underlättar såklart, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi. Superladdaren är belägen vid Energigränd på Porsön i Luleå, i nära anslutning till Scania Ferruform och Luleå Energi. Scania upplåter mark för att kunna genomföra installationen i bästa möjliga läge på den tänkta platsen. – Scanias strävan är att vara ledande inom hållbara transporter och satsar stora resurser på elektrifiering. I omställningen till elektriska lastbilar och bussar ingår också att skapa förutsättningar för laddning av fordonen. Därför välkomnar och uppmuntrar vi initiativ som detta samarbete, som är ett utmärkt exempel på partnerskap som behövs för att möjliggöra uppbyggnaden av en laddinfrastruktur, säger Scania Ferruforms vd, Jan Trolleberg.


Gatun Arkitekter (f.d. Scheiwiller Svensson), nytänkande arkitektur för, industri och publika miljöer. Vi kan energiprojekt! Arkitektur, logistik och kostnader. Ny hemsida www.gatun.se

Sondex e och r la x ä v e m r ä v tt Pla lare x ä v e m r ä lv a ir p S Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


NYHETER

Fortum Waste Solutions

nominerade till gruvindustrins innovationspris för sin vattenreningslösning

AFRY VINNER NY ORDER från Oatly i Nederländerna

AFRY HAR SIGNERAT ett nytt kontrakt med livsmedelstillverkaren Oatly. AFRY ska leverera två nya processlinjer till Oatlys produktionsanläggning i Vlissingen, Nederländerna. Ordern är ett helhetsåtagande. Anläggningen i Vlissingen producerar den havrebas som är grunden till Oatlys produkter. Kontraktet omfattar en utbyggnation av processen med två nya processlinjer för att dubblera nuvarande kapacitet på anläggningen. AFRY ansvarar för projektledning, process- och eldesign, installation och idrifttagning av en nyckelfärdig process. – Med utökad kapacitet på fabriken i Vlissingen kommer vi bättre kunna möta den kraftigt ökande efterfrågan från våra kunder i Europa. AFRY:s kompetens och erfarenhet från liknande projekt gör att vi har stort förtroende för att det blir lyckat, säger Fredrik Gustavsson, Europachef för produktion på Oatly. – Vi är glada att Oatly väljer AFRY som leverantör, det stärker vårt samarbete och AFRY:s roll som projektleverantör till livs- och läkemedelsindustrin, säger Robert Larsson, EVP och divisionschef, Industrial & Digital Solutions Division. De nya processlinjerna väntas vara i drift i december 2020.

Vi är glada att Oatly väljer AFRY som leverantör, det stärker vårt samarbete och AFRY:s roll som projektleverantör till livs- och läkemedelsindustrin. /Robert Larsson, EVP och divisionschef, Industrial & Digital Solutions Division 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

EN AV GRUVINDUSTRINS stora hållbarhetsutmaningar är anrikningsprocessen med dess omfattande vattenanvändning i kombination med striktare utsläppskrav. Fortum Waste Solutions har därför i nära samarbete med LKAB och RISE utvecklat en reningsmetod av processvatten baserad på en kombination av ytaktiva filter och mikrober som både renar och gör det möjligt att återanvända vattnet. För detta arbete har Fortum Waste Solutions nu utsetts till en av tre finalister för utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award som delas ut den 27 november. – Vi har byggt upp en pilotanläggning hos LKAB i Svappavaara med fokus på att få bort sulfat och nitrat ur processvattnet från anrikningen så att det kan återanvändas. I och med projektet har vi tagit ett viktigt kunskapssprång framåt, så det är fantastiskt roligt att det uppmärksammas, säger Thomas von Kronhelm, svensk forsknings- och utvecklingschef på Fortum Waste Solutions.

Bild: Hifab Group

Certifieringarna i full gång för pannoperatörer NU ÄR DET KNAPPT ett år kvar till certifieringskravet för pannoperatörer träder i kraft den 1 december 2020. Hifab har hjälpt flera kunder genom certifieringsprocessen och ser att certifieringen ökar intresset för att kvalitetssäkra yrkeskunskaperna i branschen. Arbetsmiljöverket bedömer att ca 12 000 pannoperatörer berörs, men i dagsläget har bara ett par hundra pannoperatörer klarat certifieringen. Hifab har nu påbörjat resan med att stötta så många kunder som möjligt genom certifieringsprocessen. Magnus Pettersen, avdelningschef för Hifab DU-Teknik, är övertygad om att de nya certifieringskraven kommer att ge yrket en ökad status. – Reaktionerna från kunderna har varit övervägande positiva. På kort sikt har ett par kunder uttryckt oro för att det ska bli svårare att hitta personal. Men de flesta kunder tycker ändå att kraven är rimliga att ställa på personalen. Jag är dessutom säker på att detta är rätt väg framåt för att få ökat intresse för yrket och kvalitetssäkra yrkeskunskaperna, säger Magnus Pettersen.


NYHETER

G A LINDBERG INSTIFTAR stipendium för industriell innovation INGENJÖRSFIRMAN G A LINDBERG firar sitt 75-årsjubileum med att instifta två uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor för nytänkande teknikstudenter vid svenska universitet och högskolor. Syftet är att uppmuntra blivande ingenjörer som bidrar med nya idéer inom G A Lindbergs kärnområden smörjmedel samt lim- och sammanfogningsteknik för industrin. Stipendierna riktar sig till studenter som skrivit en uppsats på kandidat- eller magisternivå inom ett ämnesområde kopplat till limning alternativt smörjmedel för industrin. Uppsatsen ska vara framlagd och godkänd vid ett svenskt universitet eller högskola under läsåret 2019–2020. – För att klara de utmaningar och förändringar vi står inför inom

svensk industri är det nödvändigt att ta till vara ungas engagemang och innovationskraft. Omställningen till eldrivna fordon är ett sådant exempel. Där ser vi ett stort behov av nya produkter och lösningar inom våra kärnområden lim och smörjmedel. G A Lindberg vill därför uppmuntra de studenter som bidrar till en framtida utveckling, säger Stefan Pettersson, vd på G A Lindberg. Fordonsindustrin använder allt mer lim i sin tillverkning i takt med att metall byts ut mot lättviktsmaterial som kompositplast. Enligt en branschstudie från förra året kommer fordonsindustrins inköp av lim och tätningsmedel öka med närmare 10 procent mellan 2017–2023. Ansökningar för stipendierna tas emot fram till den 30 juni 2020. Vinnarna kommer utses av en intern jury på G A Lindberg.

Rekommenderat pris

1195kr ex moms

Världens första skyddshjälm med MIPS Läs mer på www.guardio.se

Lätt & balanserad Fästen för visir & hörselskydd

MIPS är ett lågfriktionsskikt som möjliggör en relativrörelse mellan hjälm och huvud på 10-15mm ett extra skydd för hjärnan! MIPS ger ett extra skydd mot skadlig rotationsenergi vid sneda och farliga islag.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


”Jag tror benhårt på detta och snart är vi nära ett genombrott. I förlängningen blir SEIIA:s insatser viktiga för den svenska industrins fortsatta konkurrenskraft.” /Mats Larsson, styrelseledamot, SEIIA samt sektionschef för teknikutveckling, Holmen

Dubbelriktad kommunikation mellan exempelvis underhållssystem och andra stödsystem kan bidra till en bättre planering av underhåll. Bild: Kjell-Arne Larsson


UNDERHÅLL

Från vänster: Björn Jonsson (ABB), Andres Dingvall (SIS), Mats Larsson (Holmen), Johnny Sundström (Stora Enso) och Niklas Norén (Preem). Två ledamöter av SEIIA:s styrelse saknas på bild: Thomas Andersson (Siemens) och Conny Ohlsson (Stockholm Vatten). Bild: Kjell-Arne Larsson

SWEDISH INDUSTRIAL INTEROPERABILITY ASSOCIATION – redan fullt verksam förening

Den nya föreningen SEIIA – Swedish Industrial Interoperability Association – är nu i full verksamhet. Föreningen arbetar för interoperabilitet som innebär att olika system kan utbyta data och fungera tillsammans. Redan nu engageras internationella partners och en stor del den svenska processindustrin. AV KJELL-ARNE LARSSON

VID STORA ELLER medelstora industriprojekt är det vanligt att projekteringen läggs ut på konsulter. Byggkonsulten använder sitt digitala verktyg för att ta fram ritningar och kanske även 3D-modeller. Processkonsulten använder ett annat digitalt verktyg. Elkonsulten nöjer sig oftast med planritningar. Problemet blir att importera de olika konstruktionslösningarna från respektive konsult och att skapa en ”central modell” som alla kan arbeta kring.

En fungerande kommunikation och ett fungerande dataformat är nödvändigt i synnerhet om ambitionen dessutom är att parallellt skapa en ”digital tvilling” som ska förvaltas samtidigt med den fysiska anläggningen.

UNDERLÄTTAR I ALLA FASER Problemen är givetvis likartade om anläggningsägaren själv sköter >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


UNDERHÅLL

Interoperabilitet kan bidra till att höja både anläggningstillgänglighet och kvalitetsstabilitet. Bild: Kjell-Arne Larsson

all projektering, men i allmänhet används då en mer begränsad uppsättning av digitala verktyg. Interoperabilitet underlättar inte enbart projekteringen utan även under byggtid och drifttid. Det finns därför också önskemål om att exportera data om maskinobjekt till anläggningsägarens anläggningssystem och underhållssystem. Föreningen SEIIA – Swedish Industrial Interoperability Association – etablerades som ett resultat av det statligt stödda LCDM-projektet. Man har redan genomfört ett pilotprojekt för att testa hur interoperabilitet kan fungera, tagit kontakt med och samverkat med organisationer i andra länder och genomfört en ”summit” med svenska och utländska föreläsare. För definition på interoperabilitet hänvisar föreningen till Wikipedia som svarar för en användbar formulering: ”förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kommunicera med varandra”. Det går också att tala om ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem före och under en anläggnings livscykel. Ett uttalat mål för föreningen är att den 2021 ska vara etablerad inom svensk industri, ha internationella utvecklande samarbeten samt ha en första tillgänglig tillämpning av standard för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska detta vara rutin för industrin. Föreningen har redan som styrelseledamöter och medlemmar engagerat framträdande företag i den svenska processindustrin, bland annat ABB, Siemens, Stora Enso, Holmen och Preem.

FLERA UTMANINGAR Ordförande för SEIIA är Johnny Sundström, till vardags chef för anläggningsinformation vid Stora Enso Fors bruk. Inom Stora Enso används AutoCAD som gemensam mjukvara, men det är ungefär till denna programvara som de gemensamma digitala verktygen begränsar sig. Hos Fors bruk används AutoCAD endast vid projektering av automation. För övriga discipliner anlitas konsulter. Anläggningsprojektering görs i 2D eller 3D beroende på omfattning och komplexitet. Projekterade lösningar i 2D hanteras i AutoCAD. För lösningar som är framtagna i 3D importeras de olika modellerna i AutoCAD Plant3D eller Navis Works Edit/Simulate av den konsult som ansvarar för samordningen. Visualiseringen görs sedan med hjälp av Navis Works Freedom. 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Generellt finns det flera utmaningar med det digitala flödet från olika konsulter, säger Johnny Sundström. Det är relativt lätt att överföra själva grafiken, men svårt att få med alla tillhörande data. Bara som exempel på ett annat problem är att olika projektörer använder helt olika grad av mått-toleranser. – Processindustrin saknar standarder för att knyta attribut – egenskaper – till maskinobjekten och alla andra objekt, fortsätter Johnny Sundström. Dessutom behövs bra standard för överföring av konstruktionslösningar inklusive samtliga deras attribut. Vi behöver också rutiner för upphandling av informationsleveranser i projekt. Hur ska vi specificera digital information eller en digital tvilling i förfrågningsunderlagen? Nu gäller det för processindustrin, och inte minst för deras leverantörer, att utvecklingen av standarder snabbas på. Samarbetet mellan SEIIA och SSG är viktigt för att påverka framtagandet av standarder. SEIIA har som mål att år 2021 ska föreningen ha en första tillgänglig tillämpning för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska detta vara normalt tillvägagångssätt hos industrin. – För att nå dit måste vi lära av hur organisationer i andra länder arbetar. Detta är redan igång på bred front och jag upplever en stark vilja att det arbete som SEIIA har inlett blir mycket fruktbart, avslutar Johnny Sundström.

BREDDADE MÖJLIGHETER En av styrelseledamöterna är Mats Larsson som i vanliga fall är sektionschef för teknikutveckling vid kartongbruket hos Holmen Iggesund. Bruket har kommit långt i användandet av digitala verktyg. SiteBase används för anläggningsdata. Stora delar av fabriken finns som 3D-modell vilken har tagits fram med PDMS. Med hjälp av FrontWay täcks alla tillverkningsprocesser in, allt från vedlinje till färdiga kartongrullar. Processmodellen är utmärkt vid förprojekt då det går att simulera effekterna av tänkta eller planerade förändringar. – Vi har alltså kommit en bra bit på väg, men ser fortfarande en enormt stor återstående potential om interoperabiliteten blir mycket bättre, menar Mats Larsson. Det som saknas idag är synkronisering mellan olika program och mellan olika modeller. Ett önskemål är ”single data entry”, vilket innebär att en datainmatning eller ändring blir generellt giltig, det vill säga slår igenom i alla modeller och alla databaser som används. Ett annat önskemål är att interoperabiliteten mellan olika programvaror blir så bra att beställaren inte är begränsad till de konsulter och leverantörer som använder en för beställaren bekant programvara eller ett bekant arbetssätt. Interoperabilitet kan därmed bredda utbudet av möjliga konsulter och leverantörer. – SEIIA kan göra en stor insats genom att få fram en standard och att den inom några år blir till rutin inom svensk industri, säger Mats Larsson. Men vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, utan hämta inspiration från andra. De internationella kontakter vi redan har tagit är viktiga. Vi ska också titta på andra som kommit långt, exempelvis byggbranschen som har fungerande koncept och arbetssätt. – Jag tror benhårt på detta och snart är vi nära ett genombrott. I förlängningen blir SEIIA:s insatser viktiga för den svenska industrins fortsatta konkurrenskraft, avslutar Mats Larsson.

EN ANDRA ETAPP För att hålla tempot i arbetet för interoperabilitet är statligt stöd viktigt. SEIIA har sökt medel från Vinnova för att kunna genomföra en andra etapp av LCDM och där målet bland annat är att


Varje större produktionsanläggning borde ha en ”digital tvilling” som förvaltas parallellt med den fysiska anläggningen. Bild: Kjell-Arne Larsson

arbeta med ett flertal konkreta exempel från den svenska industrin. Ett annat företag som kommit långt inom interoperabilitet är Preem, även om flera utmaningar återstår. Niklas Norén är styrelseledamot i SEIIA, och här som representant för anläggningsägare för raffinaderier. Han är till vardags ansvarig för system och bygg på Preems projektavdelning. Niklas Norén berättar att företaget genomför mindre och medelstora projekt i egen regi, medan de större läggs ut på EPC-företag och gränsen går vid cirka 0,5 miljarder kronor. I det egna konstruktionsarbetet används Autodesk 2D, AutoCAD Plant 3D och PDMS och för stålkonstruktioner används Tekla. Egna och konsulters konstruktionslösningar importeras till Navis Works. Där möts exempelvis projekteringar av process, tekniska stödsystem och byggkonstruktion, eventuellt tillsammans med resultatet av laserskanning av befintliga anläggningsdelar. Som underhållssystem i Preems raffinaderier används Maximo och som anläggningssystem SmarTeam. Redan under projektering/projekt matas dokumentationen till objekt in i SmarTeam. – Vi har programmerat ett eget verktyg för att klara dokumentöverföringen under projektet, så det är en unik Preem-lösning. Särskilt som leverantören av SmarTeam inte lägre vidareutvecklar sitt system, tittar vi oss om efter en mer universell lösning, berättar Niklas Norén. I dagens läge måste data om objekten, som exempelvis temperatur och elektriska parametrar, först läggas i Excel-ark innan

de importeras till SmarTeam. Mer och bättre standard behövs för att hantera anläggningsinformation både under projekt och under drift. Preem visar stort intresse för konceptet CFIHOS som används i gas- och oljeindustrin; en bransch som insett att kostnader kan kapas rejält med högre grad av interoperabilitet. CFIHOS har inte bara engagerat anläggningsägare utan också andra intressenter i arbetet för mer standardiserade rutiner. – Jag tror det är nödvändigt att svenska SEIIA nu får med både anläggningsägare, konsulter samt leverantörer av maskiner, IT med mera, säger Niklas Norén. Samtidigt är det bra med utbyte mellan olika industribranscher som exempelvis mellan oss på raffinaderierna och skogsindustrin. Det är inte enbart själva interoperabiliteten med export/import av konstruktionslösningar inklusive sina attribut (metadata) som kan underlättas av standardisering. Gemensamma och överensstämmande benämningar av maskintyper och andra objekt, kan effektivisera arbetet med allt från att förfrågningsunderlag upprättas tills att data ska importeras i fabrikens anläggningssystem och underhållssystem. – Ökad grad av standardisering och interoperabilitet gör det lättare att hitta rätt konsulter och leverantörer, och anläggningsägarna får ett bredare utbud att välja från. I slutänden höjs kvaliteten samtidigt som tidsåtgång och kostnader minskar, avslutar Niklas Norén på Preem. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


PAPPER & MASSA

I det aktuella projektet kommer en helt ny pappersmaskin att ersätta den befintliga. Bild: Bergslagsbild

EXPANSION OBBOLA

SCA Kraftliner har en renhet som lämpar sig väl för direktkontakt med torra, våta, feta kylda eller frysta livsmedel. Kraftlinern lämpar sig även för många andra produkter, till exempel konsumtionsvaror och varor för e-handel, elektronik samt farligt gods och industriprodukter. Bild: Mattias Andersson

möter en ökad efterfrågan på liner

I ett projekt som sträcker sig över fem år investerar SCA 7,5 miljarder kronor vid linerbruket i Obbola. En ny pappersmaskin installeras som ersätter den befintliga. Tillsammans med uppgradering av massatillverkningen kommer bruket att höja kapaciteten från 450 000 till 725 000 ton liner årligen. AV KJELL-ARNE LARSSON

MASSATILLVERKNINGEN VID OBBOLA inleddes redan under 1910-talet. År 1975 startade produktionen av liner på en pappersmaskin som då var bredast i världen med en virabredd på 10,2 meter. Under åren har maskinens kapacitet höjts från 275 000 till 450 000 ton. Vid Obbola tillverkas idag Kraftliner och Eurokraft i ytviktsområdet 100-200 gram/kvadratmeter. Kraftlinern består huvudsakligen av jungfrulig fiber, medan Eurokraft har jungfrulig fiber på ena sidan och cirka 70 procent returfiber på andra sidan.

ÖKAD EFTERFRÅGAN I det aktuella projektet, som kallas Expansion Obbola, kommer en helt ny pappersmaskin att ersätta den befintliga. Investeringen 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

görs mot bakgrund av ökande efterfrågan på liner till wellpappförpackningar. – Världsmarknaden för papper och kartong sammantagna är 450 miljoner ton per år och av detta utgörs 160 miljoner ton av containerboard, berättar Per Strand, som är projektdirektör för Expansion Obbola. Efterfrågan på containerboard har under en längre tid växt med tre procent per år. Tillväxten är mycket tydlig nu, samtidigt som efterfrågan på tryckpapper gått ner de senaste femton åren. Ökad internethandel ligger bakom efterfrågeutvecklingen, men även ökande behov inom industrin och i grossistleden. – Vår liner har bra yta för tryck, har hög styrka och klarar svängningar i temperatur och fukthalt. Därför har den stor framgång >>


HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR SVERIGES SKOGSINDUSTRI. De senaste 90 åren har vi kontinuerligt utvecklat vårt samarbete med skogsindustrin i Sverige. Sweco skapar tillsammans med kunder långsiktigt hållbara lösningar för svensk basindustri. Vi tar helhetsgreppet som krävs för att utföra projekt som tar hänsyn till människor, miljö och ekonomi. Vad kan vi göra för dig? www.sweco.se


PAPPER & MASSA

Det här är en lönsam investering inom ett växande segment. Vi räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan första året i drift och bidra positivt till vår industriella avkastning. /Ulf Larsson, vd, SCA Bild: Mattias Andersson

22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bland annat inom livsmedelsindustrin där vi dessutom uppfyller hygienkraven, fortsätter Per Strand. För att klara massaförsörjningen till nya pappersmaskinen görs en del uppgraderingar i massalinjerna. Fabrikens vedlinje är redan välinvesterad med bland annat ny inmatning och ny barkningstrumma. Här krävs enbart några smärre åtgärder. I kokeriet gjordes stora investeringar 2015 då det tidigare batchkokeriet avvecklades till förmån för ett kontinuerligt kokeri. Här finns idag en ImpBin och en CompactCooking G2 från Valmet. Dessa dimensionerades då med tanke på en framtida expansion av linertillverkningen. Däremot behövs ett ytterligare tvättsteg på massalinjen för att höja kapaciteten. I kemikalieåtervinningen krävs större åtgärder. Indunstningsanläggningen som byggdes så sent som 2009 klarar den högre kapaciteten, medan däremot sodapannan måste uppgraderas genom ett antal åtgärder såsom nya pumpar och fläktar. Ett omfattade delprojekt blir sedan att ersätta de två gamla oljeeldade mesaugnarna med en ny som ska använda träpulver som bränsle. Detta bidrar till kraftigt minskat nettoutsläpp av koldioxid från bruket. Returmassan som används i Eurokraft produceras idag i två linjer som byggdes på 1970-talet och moderniserade på 1990-talet (OCC-linjer Old Corrugated Containers). Dessa kommer att ersättas av en linje med mycket högre kapacitet. Linjen ska installeras i byggnaden som idag rymmer befintliga pappersmaskinen, och ligger därför senare i tidplanen. Högre produktion ställer högre kapacitetskrav på externa avloppsreningen som kommer att byggas ut med ytterligare en bassäng.

ÖKAD MASKINHASTIGHET Den nya pappersmaskinen kommer att uppföras i en ny byggnad i linje med den befintliga. Gamla maskinen betecknas PM 1 och den nya följdriktigt nog PM 2. Leverantör av denna är Voith. PM 2 kommer att ha samma bredd som idag – det vill säga 10,2 meter – och tillverka liner i samma ytviktsområde. För att klara högre kapacitet kommer maskinhastigheten därmed att vara högre, 1 400 meter per minut i stället för 900. Hur mycket jungfrulig respektive returmassa som den kommer att behöva kommer att bero på efterfrågan av Kraftliner respektive Eurokraft. – Vi får en stor flexibilitet med nya maskinen och erbjuds också möjligheter att kunna tillverka nya produkter i framtiden, berättar Per Strand. Maskinen får High End teknik och blir All In Digitalized. Det finns ingen exakt referens i världen, men de olika huvudkomponenterna används redan i produktion på olika håll, så det är ändå robust och beprövad teknik som vi väljer. Nya pappersmaskinen kommer att betjänas från ett nytt separat


PAPPER & MASSA

LITE NY INFRASTRUKTUR Markinfrastrukturen på fabriksområdet ska delvis förändras. Massaveden liksom returpapperet ska ta samma vägar in i fabriken, men de färdiga pappersrullarna ska komma ut på ett nytt ställe. En stor investering som ligger utanför SCA:s projekt är utbyggnad av hamnen i Umeå. Härifrån skeppas all containerboard som tillverkas i Obbola och i Munksund. Från Munksund går frakten på järnväg och från Obbola med bil till hamnen. Kapaciteten där behöver nu höjas från 850 000 ton till 1 100 000 ton per år. Kommunen har tagit beslut om denna investering för det kommunägda Umeå Hamn AB.

FAKTA SCA Obbola, uppgradering av massafabrik och ny pappersmaskin för liner Tidplan: 2019–2023 Byggherre: SCA Leverantör, pappersmaskin: Voith Byggentreprenör: PEAB Värde: 7,5 Mdkr

kontrollrum. Under projekttiden ska operatörerna utbildas och då kunna träna i en simulator. Planen är att få igång produktionen första kvartalet 2023 och därefter nå full kapacitet inom tre år. – Det är mycket inspirerande och utmanande att få leda Expansion Obbola. Den satsning ledningen nu gör kan ses mot bakgrund av hur väl våra linerprodukter under åren tagits emot av kunderna samt den fortsatt ökande efterfrågan på dem, avslutar Per Strand, som varit vd för Obbola 2004–14 och därefter vd för SCA Munksund, innan han återvände till Obbola för att leda expansionsprojektet.

Vi får en stor flexibilitet med nya pappersmaskinen och erbjuds också möjligheter att kunna tillverka nya produkter i framtiden. /Per Strand, projektdirektör, Expansion Obbola Bild: Per-Anders Sjöquist

Med FB Kedjor kan du göra skillnad för både ditt företag, dina anställda och miljön. Ta hjälp av våra specialister inom transportörutrustning och använd våra högkvalitativa kedjor. Du minskar dina energikostnader och förbättrar ditt företags ekonomi, samtidigt som du aktivt bidrar till en hållbar omvärld. Upptäck FB Kedjor du också. Läs mer på fb-kedjor.se och se hur vi kan hjälpa dig!

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


De två äldsta pannorna i Högdalenanläggningen har nu fallit för åldersstrecket och ersätts med en ny panna som kommer att ha samma kapacitet som de gamla tillsammans. Bild: Hans Ekestang

ANLÄGGNINGARNA I HÖGDALEN fortsätter att använda avfall som en resurs

Hos Stockholm Exergi i Högdalen ersätts de två äldsta pannorna med en ny som får beteckningen P8. Pannorna använder Storstockholms hushållsavfall samt verksamhetsavfall som bränsle. Nya pannan kommer att ha en kapacitet som motsvarar de två pannor som avvecklas, men prestandan blir bättre, främst miljöprestanda och pannans verkningsgrad. AV KJELL-ARNE LARSSON

HÖGDALENVERKET MED pannorna P1 och P2 togs i drift 1970. Då användes avfall som bränsle för att producera el. Allt eftersom efterfrågan på fjärrvärme ökade kompletterades anläggningen med en oljeeldad ångpanna och två hetvattenpannor. Därmed omvandlades Högdalen till en kraftvärmeanläggning. 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

År 1999 byggdes panna P6 som använder industriavfall och 2005 panna P4 som använder hushållsavfall som bränsle. För elproduktion finns turbin G1 (från 1970) och G6 som installerades i samband med panna P6. Den gamla oljeeldade pannan (P5) är konverterad för att kunna eldas med bioolja och används idag >>


Plant engineering with the environment in mind

MARTIN plants and technologies

The new Line P8 in the Hรถgdalen CHP Plant will be equipped with the MARTIN reverse-acting grate Vario, our latest development

www.martingmbh.de


KRAFTVÄRME

Ett kraftvärmeverk som använder avfall som bränsle har flera samhällsfunktioner. Det utvinner energi ur avfall och samtidigt avgiftas avfallsflödet. Bild: Hans Ekestang

Your trusted partner for Flue Gas Treatment and Heat recovery: • • •

Waste-to-Energy Biomass-to-Energy Sludge incineration

HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK Biomass-to-Energy : 1 line - 63 MWth Dry System (SecoLAB™) & Flue Gas Condensation

enbart till spetsproduktion. De två äldsta pannorna (P1 och P2) har nu fallit för åldersstrecket och ersätts med en ny panna (P8) som kommer att ha samma kapacitet som de gamla tillsammans. P8 får en termisk effekt på 54 MW. Pannan använder drygt 20 ton avfallsbränsle per timme. Produktionen av värme bedöms till cirka 44 MW (inklusive rökgaskondensering) och produktionen av el cirka 10 MW. Någon ny turbinanläggning byggs inte, utan elen ska även i fortsättningen produceras i turbinanläggning G1. Pannan inklusive reningsutrustningen levereras av Martin GmbH. För att klara det heterogena bränslet baseras pannan precis som sina föregångare på rosterteknik. Rostern är rörlig och styrs med hydraulik. – Genom rosterns förbättrade rörlighet och genom förbättrad möjlighet att styra förbränningsluften, blir pannans förbränning enklare att styra och den får högre prestanda, berättar Tomas Nilsson, som är huvudprojektledare hos Stockholm Exergi. Särskilt stor betydelse har styrningen av primärluften genom bränslebädden. Nya pannan får på flera sätt högre prestanda och lägre emissioner. Bildningen av koloxid och kväveoxider i eldstaden hålls nere. Den icke-katalytiska SNCR-reningen av återstående kväveoxider kommer med pannans förbättrade geometri att bli lättare att styra.

HÖJD VERKNINGSGRAD www.lab.fr

26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

I och med att förbränningen i nya pannan blir något bättre jämfört med äldre teknik, höjs också verkningsgraden. Man får ut mer ångenergi ur bränslet och därmed kan mer el produceras. Rökgaserna från nya pannan ska först renas i ett torrt steg med


KRAFTVÄRME

textilfilter. Tillverkare av detta är LAB och innan själva filtret finns företagets så kallade LAB Loop. Konceptet har vidareutvecklats under lång tid. Rökgasen blandas med absorbenterna kalk och kol samt återcirkulerad aska. Recirculeringen av aska och en möjlig uppfuktning gör att förbrukningen av absorbent kan minskas och reningen bli bättre. P8 använder tillsammans med P3 ett andra steg av rökgasreningen i en våt rökgasrening med rökgaskondensering.

INGET NYTT MILJÖTILLSTÅND Eftersom samma typ av bränsle och samma mängder kommer att användas som tidigare, samt att utsläppen inte kommer att öka utan snarare minska, har Stockholm Exergi inte behövt söka nytt miljötillstånd. Företaget har endast gjort en anmälan mot befintligt tillstånd. Utsläppen från nya pannan kommer inte att överskrida utsläppen från de gamla pannorna. I stället minskar utsläppen i rökgaserna av kväveoxider samt förmågan förbättras ytterligare att kunna rena rökgaserna från andra föroreningar såsom kvicksilver. Mängden flygaska kommer att bli mindre eftersom absorbentmängden sjunker. – Ett kraftvärmeverk som likt vårt i Högdalen använder avfall som bränsle har flera samhällsfunktioner, säger Tomas Nilsson. Vi utvinner energi i form av både värme och el, ur avfall som är över sedan stockholmarna sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar. Förbränningen och reningen gör att miljögifterna i avfallet koncentreras i flygaskan >> som läggs på deponi.

 

Ett kraftvärmeverk som likt vårt i Högdalen använder avfall som bränsle har flera samhällsfunktioner. Vi utvinner energi i form av både värme och el, ur avfall som är över sedan stockholmarna sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar. Förbränningen och reningen gör att miljögifterna i avfallet koncentreras i flygaskan som läggs på deponi. /Tomas Nilsson, huvudprojektledare, Stockholm Exergi

Rosink-Werkstätten GmbH a company of the Werkstätten-Group

Our Online Cleaning Solutions for

Högdalen P8 project

Soot Blowers Rosink-Werkstätten GmbH Otto-Hahn-Str. 23, 48529 Nordhorn / Germany Tel: +49 5921-8820 0 Fax: +49 5921 8820 20 info@rosink-werkstatten.de

www.rosink-werkstaetten.de

Rapping System Shower Cleaning System

Heat Exchangers – Finned tubes – Boiler Cleaning Systems - Service - Consulting NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


KRAFTVÄRME

Andra har tidigare sagt att verksamheten fungerar som en njure för en del av materialflödet i samhället.

ÄVEN HUSBYGGNATION Huvudleverantören Martin GmbH är upphandlad i en funktionsentreprenad. I leveransen ingår panna, rökgasrening, elsystem, styrsystem, och nya delar av hus för pannan och rökgasreningen. Panna P1 liksom en del av byggnaden har rivits för att ge plats åt P8. Fundament samt förstärkning och ombyggnad av befintligt hus har PEAB fått som utförandeentreprenad. När P8 har tagits i ordinarie drift kommer P2 att rivas. Nya anläggningens styrsystem kommer att integreras med den överordnade styrningen i Högdalen, där samtliga delar styrs från ett och samma kontrollrum. Nya P8 kommer att användas för baslasten i värmeproduktionen. Hittills har P1, P2, P3, P4 och P6 tillsammans använts för baslasten nästan hela året, med avbrott enbart för planerat underhåll. Körordningen blir densamma i fortsättningen, men på så vis att P8 givetvis ersätter P1 och P2.

Eftersom samma typ av bränsle och samma mängder kommer att användas som tidigare, samt att utsläppen inte kommer att öka utan snarare minska, har Stockholm Exergi inte behövt söka nytt miljötillstånd. Bild: Kjell-Arne Larsson

FAKTA Panna P8, ny kraftvärmepanna i Högdalenverket Ångdata: 36 bar 400°C Tidplan: jan 2019–sep 2020 Byggherre: Stockholm Exergi AB Pannleverantör: Martin GmbH med LAB som underleverantör av torr rökgasrening Byggentreprenör: Peab

CORE COMPETENCE Our focus is to serve our clients in demanding projects. Long-lasting experience and in-house expertise allow success in the more challenging deliveries. These ambitious projects enable our continuous learning and development.

Recion Ltd www.recion.fi contact@recion.fi Tel +358 10 419 9300 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Project Office Konalantie 47 C FI-00390 Helsinki

Manufacturing Wärtsiläntie 4 FI-84100 Ylivieska


KRAFTVÄRME

AI-teknik höjer kvaliteten på Stockholm Exergis produktion

Genom att utveckla användandet av AI-teknik i fjärrvärmeproduktionen tar nu Stockholm Exergi ett viktigt steg i sin digitalisering. Med hjälp av så kallad machine learning upptäcks avvikelser i produktionen tidigt och på det sättet ökar driftsäkerheten. – DET HÄR ÄR EN VIKTIG satsning och ett stort steg för oss att bli mer datadrivna i vår produktion. Det är värdefullt att använda ny teknik för att kunna gå från att reagera i efterhand till att ligga steget före, säger Jörgen Espeling, tillförordnad chef på produktion och distribution på Stockholm Exergi. Stockholm Exergi och Maintpartner har tecknat ett avtal om att införa ett system för avvikelsehantering i Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Syftet med systemet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser. Det gör systemet genom att kontinuerligt läsa av stora mängder sensorsignaler och på ett avancerat självlärande sätt lär det sig att känna igen mönster för avvikelser. Därigenom kan fel rättas till i god tid och risken för driftstopp i produktionen kan undvikas. – Tidigare har vi fått varningar när olika delsystem går utanför larmgränserna och då krävs det ofta akut underhåll. Det nya systemet gör att vi får bättre framförhållning och kan välja att stoppa anläggningen då det innebär minsta möjliga störning. Med tidigare varningar kan vi i vissa fall till och med göra mindre åtgärder under drift, säger Jörgen Espeling på Stockholm Exergi.

Med hjälp av Stockholm Exergis centrala analysteam samt driftledare och drifttekniker i de olika produktionsanläggningarna kommer systemet att optimeras ju mer det används. – När något ser ut att avvika skickas varningar till de som jobbar i systemet som i sin tur ger återkoppling på vilka varningar som är sanna och vilka det kan ignorera nästa gång. På så sätt blir systemet bättre och bättre över tid, precis som en människa som får träna med stöd av en bra coach, säger Jari Salminen, chef för produktivitet och digitala lösningar på Maintpartner. Systemet har installerats under våren och sommaren och ska användas på samtliga av Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Implementeringen av systemet är en viktig del av företagets ökade digitalisering och automatisering. – Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är helt centralt för oss, inte minst för att uppnå vårt mål att ha en miljöriktig och leveranssäker energiförsörjning till lägsta möjliga totalkostnad. Det får vi genom att löpande optimera samt utveckla våra anläggningar och vår bränsleförsörjning, säger Jörgen Espeling på Stockholm Exergi. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


STÅLINDUSTRI

Om projektet förlöper bra kan valsverket i Oxelösund redan från 2026 leverera produkter baserade på fossilfritt stål. Bilder: Kjell-Arne Larsson

OXELÖSUNDS JÄRNVERK

bygger om för koldioxidfri stålproduktion

Projektet Hybrit som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall har som mål att använda vätgas för direktreduktion av järnmalm. Vätgasens uppgift är att bli av med syreatomerna i malmen. Detta som ett bättre alternativ än masugnsprocessen där kol används. Masugnsprocessen ger upphov till koldioxid medan motsvarande reaktionsprodukt vid direktreduktion är vatten. AV KJELL-ARNE LARSSON

AVSIKTEN ÄR ATT i slutänden åstadkomma ett fossilfritt stål utan nettoutsläpp av koldioxid. Inom projekt Hybrit uppförs i Luleå en pilotanläggning för direktreduktion. Planen är att sedan skala upp processen och bygga en demonstrationsanläggning. Produkten från direktreduktion är järnsvamp. Denna ska kunna framställas i produktionsskala – cirka 1 miljon ton per år – förhoppningsvis från år 2026. SSAB:s plan är att använda järnsvampen som råvara i Oxelösunds stålverk. Järnsvampen kräver dock en annan stålprocess än idag och stora investeringar måste göras vid stålverket, både i processutrustning och infrastruktur. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


STÅLINDUSTRI

NY ANNORLUNDA PROCESS För att i stället använda järnsvamp behöver denna smältas i en ljusbågsugn och därför ska en sådan byggas i Oxelösund. – Den får ungefär samma kapacitet som våra två masugnar tillsammans, men flexibiliteten ökar eftersom en ljusbågsugn är lättare att starta och stoppa, berättar Jacob Sandberg, teknisk chef för SSAB Special Steels och chef för investeringsprojektet i Oxelösund. Ljusbågsugnen kan köras med nära nog valfri proportion av skrot och järnsvamp. Smältan behöver sedan inte processas i konverter utan går direkt till skänkar för efterbehandling. Stålframställningen blir annorlunda bland annat på så sätt att järnsvampen har extremt låg kolhalt, jämfört med en smälta från en masugn som har cirka 4 procent kol. Därför tillsätts kol i ljusbågsugnen. Denna behöver också energigas för återuppvärmning. – Stålframställningen blir ny för oss i Oxelösund, men vi har erfarenhet av ljusbågsugnar vid våra anläggningar i Axis och i Montpelier i USA, fortsätter Jacob Sandberg.

I Oxelösund finns idag två masugnar, med kapacitet på 2 000 respektive 3 000 ton råstål per dygn. Årskapaciteten är 1,5 miljoner ton råstål per år. Råstålet går till LD-konverter och därefter till skänkar där efterbehandling sker. I konverter och genom skänkmetallurgi får stålet sin slutliga metallsammansättning. Stålet stränggjuts till slabs som går vidare till valsverk/härdning/anlöpning, där det får sin slutliga inre struktur, hållfasthetsegenskaper och dimensioner. Idag klarar stålverket cirka 300 produkter.

Vi är redo att när som helst, och även i små steg, börja byta ut naturgasen mot biogas. Idag är tyvärr tillgången på biogas i Sverige begränsad, inte mer än sammanlagt 2 TWh per år. /Jacob Sandberg, teknisk chef, SSAB Special Steels och chef för investeringsprojektet i Oxelösund

FLERA INVESTERINGAR Det är mer än ljusbågsugnen som måste på plats i Oxelösund. Ugnen behöver ny elkraftmatning som kan leverera 200 MW. Svenska Kraftnät har gett tillstånd till effektuttaget och Vattenfall projekterar nu en 6-8 mil lång ledning från stamnätet. Idag används koksgas och magugnsgas för värmning av olika processer. Denna möjlighet försvinner när masugnarna avvecklas. Ersättningsbränsle blir metan, till en början i form av naturgas LNG som ska importeras, och på sikt biogas. – Skillnaden är att naturgas är fossil metan, medan biogas är fossilfri metan, förklarar Jacob Sandberg. Vi är redo att när som helst, och även i små steg, börja byta ut naturgasen mot biogas. Idag är

tyvärr tillgången på biogas i Sverige begränsad, inte mer än sammanlagt 2 TWh per år. Nu planeras för bygge av en naturgasterminal i hamnen för att ta emot båtar med gas, som kan försörja både Oxelösund och Borlänge, totalt 2 TWh per år, det vill säga, i nivå med dagens biogasförbrukning hos landets alla användare. SSAB ska också bygga för att gas ska kunna transporteras med bil och tåg, till och från Oxelösund. Om allt faller på plats kan stålverket i Oxelösund 2026 börja producera stål med järnsvamp från demonstrationsanläggningen som råvara, vilket i så fall blir tre år tidigare än när planerna inom Hybrit drogs upp. Detta förutsätter att alla tillstånd

blir klara i tid: tillstånd för gasterminalen och ett nytt tillstånd för järnverkets hela verksamhet, vilket söktes hos Mark- och miljödomstolen den 27 september i år. Dessutom tillstånd för Vattenfalls nya kraftledning. – Största riskerna för hela projektet är faktiskt förseningar i tillståndsprocesserna, avslutar Jacob Sandberg. Det är tänkt att fossilfritt stål ska kunna produceras i större skala från 2035. Ljusbågsugnen kommer att köras parallellt med masugnarna under en tid innan dessa avvecklas. I SSAB:s klimatplan ingår att även masugnarna i Luleå och Raahe ersätts med ljusbågsugnar och att hela verksamheten blir fossilfri år 2045. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

31


HYBRIT – ett ord på allas läppar AV KJELL-ARNE LARSSON

Bild: Susanne Lindholm


GRUVINDUSTRI

Sverige kan bli först i världen med storskalig produktion av stål, med hjälp av fossilbränslefri energi och utan att använda kol eller koks. Idén med HYBRIT – Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology – bygger på att direktreducera järnmalmspellets med vätgas som framställs genom att elektrolysera vatten. DEN SVENSKA stålproduktionen orsakar idag utsläpp av drygt 5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges utsläpp. I SSAB:s masugnar i Luleå och Oxelösund reduceras järnet i malmen på konventionellt sätt med kol som också utgör energikälla. Alternativet är att i stället använda vätgas för att reducera järnet – en process som kallas direktreduktion. Vätet förenas med syret i järnmalmsmineralet och resultatet blir vatten i stället för koldioxid.

KÄND TEKNIK Direktreduktion används av stålverk i flera länder i Mellanöstern och i Sydamerika. Flera relativt nya anläggningar finns i USA. Dessa stålverk har en produktionskapacitet i nivå med den i Luleå, som är på ungefär 2,5 miljoner ton/år. Vid direktreduktionsanläggningar ute i världen finns tillgång till naturgas som används för att framställa vätgas. Denna har därmed fossilt ursprung och orsakar nettoutsläpp av koldioxid vid framställningen. Idén bakom HYBRIT är att i stället elektrolysera vatten med hjälp av el som är förnybar. Då bidrar inte direktreduktionen till nettoutsläpp. Elektrolys är en mycket välkänd process och i Sverige finns tillgång till el från vatten- och vindkraft. Men utmaningen är bland annat att framställa och hantera vätgas i mycket stor skala. För att utveckla konceptet, först i pilotskala och sedan i demonstrations- och produktionsskala startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRI- initiativet 2016 och har hunnit en bit på väg. – Vi har gjort förstudie och valt teknik. Dessutom har vi genomfört en del laboratoriestudier, berättar Martin Pei, ordförande i HYBRIT Development och vice

verkställande direktör och teknisk direktör SSAB. Man har valt att använda pellets från LKAB som råvara. Fines eller styckemalm är inte aktuella. LKAB tillverkar redan idag DR-pellets och den exporteras till stålverk som använder direktreduktion. Både järnråvaran och processen är därmed väl etablerade.

hantera smältor med extremt låg kolhalt. Här finns mycket att lära från utländska anläggningar. – Men vi gör också eget forsknings- och utvecklingsarbete för att hitta optimala processer som klarar kvalitetskraven med tanke på de färdiga stålprodukterna och inte blir för dyra, berättar Martin Pei.

JÄRNSVAMP

En stor utmaning blir givetvis att producera, lagra och hantera de stora mängder vätgas som behövs. För att klara vätgasproduktionen till pilotförsöken har man upphandlat en elektrolysanläggning från norska Nel Hydrogen. Den alkaliska elektrolysanläggningen har en effekt på 4,5 MW. Dessutom byggs ett vätgaslager. Detta placeras på LKAB:s mark och 25–35 meter under markytan, i närheten av den pilotanläggning som sedan juni 2018 byggs på >>

Vid direktreduktionen produceras järnsvamp med extremt låg kolhalt. HYBRITprojektet siktar på att använda järnsvampen tillsammans med stålskrot i ljusbågsugn för framställning av råstål. Proportionerna mellan järnsvamp och stålskrot tillsammans med legeringsämnen bestäms utifrån vilka stålsorter som slutligen ska produceras. Den svenska stålindustrin är inte van att

VÄTGASHANTERING

Pilotanläggningen för HYBRIT reser sig på SSAB:s område i Luleå. Bild: Susanne Lindholm

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


GRUVINDUSTRI

HYBRIT är ett flaggskepp där vi har draghjälp både av politiker och myndigheter. Vi är väldigt glada och stolta att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss. /Martin Pei, ordförande i HYBRIT Development och vice verkställande direktör och teknisk direktör SSAB Bild: Magnus Fond 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SSAB:s område i Luleå. Vätgaslagret placeras i bergrum med inklädnad av stål. Lagret kommer att ha en volym på 100 kubikmeter och vätgasen blir trycksatt. Energiinnehållet motsvarar 20 hushålls årliga elförbrukning (ej hushållens uppvärmning). Pilotanläggningens del för direktreduktion kommer att ha en kapacitet på 1 ton järnsvamp per timme. För vidareförädlingen ska Svemins befintliga ljusbågsugn användas och den har kapacitet på 10 ton stål per timme. Pilotanläggningen kommer att användas under perioden 2021–2024. Planen är nu att bygga en demonstrationsanläggning som blir klar redan 2025, tre år tidigare än ursprunglig plan. För närvarande utreds lokaliseringen för denna demonstrationsanläggning. Sedan är avsikten att tillverka stål genom att smälta järnsvampen i en ljusbågsugn i Oxelösund. Planen är att kring år 2025 byta ut den befintliga masugnen i Oxelösund till en ljusbågsugn. – Därmed skulle vi kunna producera järnmalmsbaserat fossilfritt stål för kommersiellt bruk redan 2026, fortsätter Martin Pei. Målet är sedan att från 2035 sälja sådant stål på bred front. Även masugnen i Luleå ska ersättas av en ljusbågsugn, vilket också planeras beträffande stålverket i Raahe. Dessa ombyggnader ska vara klara senast 2045. Det framtida elbehovet för vätgasframställningen som krävs för ståltillverkning i Luleå samt Oxelösund (med nuvarande produktionsnivå) beräknas till 15 TWh per år.

ÄVEN PELLETSTILLVERKNINGEN Dagens ståltillverkning orsakar koldioxidutsläpp framförallt i masungsprocessen. Även pelletstillverkningen orsakar utsläpp, med i storleksordningen en tiondel så mycket. Där har försök inletts i ett av LKAB:s pelletsverk, med att byta ut fossil eldningsolja till bioolja. Man kommer också att undersöka möjligheterna att använda el som energikälla. Just nu byggs en pilotanläggning för pelletsproduktion i Malmberget. Målet på sikt är att all pelletsproduktion ska bli fossilbränslefri.

MÅNGA SAMARBETSPARTNERS HYBRIT-initiativet samarbetar i utvecklingsarbetet med KTH, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute, Svemin och RISE. Staten ger stöd via Energimyndigheten som hittills beviljat 599 miljoner kronor varav 48 miljoner kronor till vätgaslagret. – HYBRIT är ett flaggskepp där vi har draghjälp både av politiker och myndigheter. Vi är väldigt glada och stolta att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss, säger Martin Pei, ordförande i HYBRIT Development och vice verkställande direktör och teknisk direktör SSAB.


GRUVINDUSTRI

Lakningsanläggningen inryms i en ny byggnad på 45 x 135 meter intill kajen på industriområdet. Bild: Mats Keränen

Lakningsanläggning i Rönnskär – reducerar avfall med 80 procent

Nu bygger Boliden en lakningsanläggning vid kopparsmältverket Boliden Rönnskär. Stoft från verkets rökgasrening kommer att processas i den nya anläggningen. Den kommer att bidra till ökad hållbarhet genom att utvinna bly, zink och koppar ur stoftet. AV KJELL-ARNE LARSSON

LAKNINGSANLÄGGNINGEN SKA inrymmas i en ny byggnad på 45 x 135 meter intill kajen på industriområdet. Genom lakning ska metaller tas tillvara som finns i det gasreningsstoft som idag enbart är en restprodukt från Rönnskärs olika produktionsprocesser. Den nya anläggningen ska ta hand om både restprodukter som under åren har samlats i lagerplatser och nya ”fallande” restprodukter från dagens processer.

LABB- OCH PILOTFÖRSÖK – Lakningsanläggningen baseras till sina olika delar på känd teknik, men utmaningen är att konstruera och dimensionerna en anläggning som passar just våra restprodukter och den kapacitet som behövs, berättar Therese Hedström, projektledare för bygget av anläggningen och tillhörig Rönnskärs projektavdelning. Vi med bland annat våra process- och utvecklingsingenjörer har genomfört labbförsök och sedan testat processen i en egen pilot36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

anläggning, innan designen gjordes av fullskaleanläggningen. Projekteringssamordning och byggsamordning utförs av Rönnskärs projektavdelning. Olika byggdelar och delprocesser handlas upp separat. Den nya anläggningen kommer att ha en del med infrakt och förbehandling där restprodukterna homogeniseras. Vatten tillsätts det relativt torra materialet och en slurry bildas. Slurryn lakas i svavelsyra och filtreras sedan i en filterpress. Filterkakan från denna innehåller mycket blysulfat som sedan torkas till pellets. Detta ska användas som råvara i egna blysmältverket respektive hos externa kunder. Laklösningen genomgår reningssteg där föroreningar avlägsnas till två olika avfall. Dessa går till det nya underjordsförvaret som också byggs på Rönnskärs industriområde. Efter reningssteget går laklösningen till ett kristallisationssteg där koppar- och zinksulfater kristalliserar ut. Koppar- och >>


Driftsäkra lösningar inom ventiler och instrument sedan 1949. Vi firar 70 år och tackar för förtroendet!

Med ett mycket brett produktprogram och hög leveranskapacitet erbjuder vi kompletta ventil- och instrumentlösningar till kunder inom Norden och Baltikum. Årligen monterar vi mer än 20 000 ventilpaket och utför ventilservice på fältet med egen personal. Vi ligger i framkant inom digitalisering med Sveriges största ventilbibliotek inom 3D CAD och har utvecklat smarta, tidsbesparande lösningar för AutoCad Plant 3D. För våra kunder utför vi bland annat engineeringsuppdrag inom konstruktion, beräkningar av kundspecifika lösningar, långtidstester och röntgenkontroller. Kan vi hjälpa dig i din verksamhet? Har du frågor kring en konkret applikation eller vill diskutera en teknisk lösning för ett kommande projekt? Kontakta oss så hjälper vi dig! Välkommen till Axel Larsson - ett serviceoch kunskapsorienterat familjeföretag inom ventiler och instrument.

Rolf Schytt VD

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MOTALA • FALUN • UMEÅ


GRUVINDUSTRI

UNDERJORDSFÖRVAR

Lakningsanläggningen baseras till sina olika delar på känd teknik, men utmaningen är att konstruera och dimensionerna en anläggning som passar just våra restprodukter och den kapacitet som behövs. /Therese Hedström, projektledare Bild: Ann Lundholm

zinksulfaterna används sedan som råvara i Rönnskärs produktionsprocesser. Resterande lösning från indunstningen förbehandlas med en annan restprodukt som kommer från skogsindustrins massaprocess. Sedan kommer det att återstå ett visst vätskeflöde som går till Rönnskärs interna vattenreningsverk.

AVFALLET REDUCERAS KRAFTIGT

förvaret. En stor fördel är att vi återvinner så mycket som möjligt av metallinnehållet som ju också har ett stort ekonomiskt värde. – Utmaningen som nu återstår för oss är att samordna bygg- och installationsarbetena och att sedan driftsätta anläggningen. Efter idrifttagningen kommer vi sedan att stegvis rampa upp kapaciteten, avslutar Therese Hedström.

Lakningsanläggningen kommer årligen att klara 45 000 ton restprodukt i form av gasreningsstoft. Dimensioneringen har tagit sikte på att dagens lagerplatser som innehåller dessa restprodukter ska vara avbetade till 2029. – Den mängd som anläggningen tar hand om reduceras med 80 procent, vilket innebär att en betydligt mindre volym behöver deponeras i underjords-

FAKTA Lakningsanläggning, metallåtervinning vid Boliden Rönnskär Tidplan: juli 2018–årsskiftet 2020/21 Byggherre: Boliden Samordning av projektering och produktion: Boliden Konsulter: WSP, Eurocon Byggentreprenör: NCC Värde: ca 750 Mkr

38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Vid Rönnskärs industriområde bygger Boliden ett djupt underjordsförvar för restprodukter innehållande bland annat kvicksilver och andra tungmetaller från smältverkets processer. Förvaret ska rymma avfall som idag ligger i lagerplatser på industriområdet och även fallande avfall, det vill säga, som kommer från dagens processer. En nästan tre kilometer lång ramp har drivits ner till 330 meters djup. Nere i berget är en anslutningsort färdigställd. Där kommer i ett första steg nio förvarsrum att sprängas ut. Ett omfattande program av utredningar har utförts med målet att förvarssystemet ska fylla uppställda krav. Designen av förvarsrummen är anpassad mot berget för att säkra ett lågt vattenflöde, bergmekanisk stabilitet och effektiv anläggningsteknik. Förvarsrummen designas så att deponering kan ske med flera tekniker. Beroende på typ kommer restprodukterna att hanteras på olika sätt. Bland annat ska en del förbehandlas innan de transporteras ned i förvaret. Andra ska stabiliseras genom tillsats av kalkhaltigt medel innan de deponeras. Deponering ska ske genom pumpning, tippning eller trimning. Drifttagning av underjordsförvaret är planerad att ske i samband med starten av det nya lakverket.


Strenght through innovation since 1764

Vi är experter på specialstållinor & lyftutrustning till gruvindustrin Läs mer om hur vi möjliggör säkra och effektiva lyft varje dag, genom innovativa lösningar på www.gunneboindustries.com

PlastGuard®

LongLife®

Gunnebo Industrier AB

HiPac®

gunneboindustries.com

ForcePac®

gbg@gunneboindustries.com

031-764 37 10


GRUVINDUSTRI

BOLIDEN INVESTERAR i eltrolley i Aitik och Kevitsa Boliden har beslutat att investera 300 miljoner kronor med syfte att bygga ut elektrifierade transporter i Aitik samt implementera motsvarande teknik i Kevitsa. Investeringarna sker i huvudsak under 2020-2021.

Electric Trolley – Boliden Aitik. Bild: Boliden

40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SEDAN 2018 HAR ett pilotprojekt avseende elektrifierade transporter bedrivits i Aitik. 700 meter eltrolleybana har installerats och fyra gruvtruckar konverterats med ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning som följd. Aitik är idag den enda gruvan i arktiskt klimat där eltrolley har installerats. – Vi tar nu ytterligare steg för att förbättra både produktivitet och klimatpåverkan vid våra två dagbrottsgruvor, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden. I Aitik kommer nu ytterligare tre kilometer eltrolley-bana att byggas och ytterligare tio truckar kommer att konverteras till eldrift. Totalt innebär anläggningen att växthusgasutsläpp från transporter över gruvans livslängd reduceras med närmare 15 procent. I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som 1,8 kilometer eltrolley-bana byggs. Investeringen innebär att utsläpp av växthusgaser över gruvans livslängd reduceras med 9 procent. De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas reducera dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd. Dessutom tillkommer produktivitetsvinster då de eldrivna truckarna kan köras med högre hastighet. Även arbetsmiljön för förarna förbättras, bland annat genom lägre buller.


Miljöanpassade transformatorer för industrin Miljöteknik i världsklass. Tomal erbjuder allt du behöver vid höga kvalitetskrav för hantering av fasta material som tex pulverbehållare, multiskruvdoserare, polymerberedare, inblandningskar, storsäckstömmare, pneumatisk transport och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Certifierade enl. EN 1090-1, ISO 3834-2!

Group

TOMAL AB BOL 110 S-311 65 VESSIGEBRO

Tel. 0346-71 31 00 www.tomal.se

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker Miljö

Er servicepartner för roterande drifter Willards främsta styrka som underhållspartner till industrin är vår breda tekniska kompetens som gör det möjligt för oss att åtgärda problem i hela driftskedjan och erbjuda helhetslösningar för service, installation och underhåll. Vi baserar vårt underhållsarbete på lång erfarenhet och på tillförlitliga instrument som hjälper oss att upptäcka brister och fel i god tid En av våra huvudinriktningar är service och reparation av industriella växellådor. Vi har lång erfarenhet av felsökning, reparation och underhåll av alla på marknaden förekommande fabrikat av växellådor som används i process-, kraft- och tillverkningsindustrin. Vi utför arbeten både i vår verkstad och i fält och kan även erbjuda moderniseringar som förbättrar växellådans prestanda och livslängd. Genom ingående teknisk expertis och korta svarstider erbjuder vi bästa möjliga service till kunder i hela Norden. Vår vision är att vara en långsiktig partner och ditt förstahandsval för förebyggande underhåll och akut avhjälpande av fel. Ett välplanerat underhåll ger ökad tillgänglighet och förbättrad driftsäkerhet. Med specialistkunskaper servar vi industrikunder över hela Norden. Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster. +46 70 318 28 19, info@willards.se, www.willards.se


GRUVINDUSTRI

Volvokoncernen kan nu möta en ökad efterfrågan och erbjuda de bästa möjliga lösningarna till exempelvis kunder i gruvindustrin som ett komplement till dagens produkter och tjänster. Bild: Volvo Group

Volvokoncernen

skapar nytt affärsområde för autonoma transportlösningar Syftet med det nya affärsområdet Volvo Autonomous Solutions är att ytterligare öka takten i utvecklingen, kommersialiseringen och försäljningen av autonoma transportlösningar. Det gör det möjligt för Volvokoncernen att möta en ökad efterfrågan och att erbjuda de bästa möjliga lösningarna till exempelvis kunder i gruvindustrin, hamnar och för godstransport mellan logistikcenter, som ett komplement till dagens produkter och tjänster. DEN GLOBALA UTVECKLINGEN går mot en växande efterfrågan på transporter, samtidigt som många vägar redan är hårt belastade och det finns stora utmaningar på miljöområdet. Därför behöver fordonsbranschen bidra med transportlösningar som är säkrare, har mindre miljöpåverkan och är mer effektiva än dagens alternativ. Autonoma transportlösningar bygger på teknik som möjliggör uppkopplade och självkörande fordon och maskiner. De passar bra för transport av stora volymer gods och material på fördefinierade rutter, i repetitiva flöden. Här kan autonoma transportlösningar skapa värde för kunder genom att bidra till en ökad flexibilitet, leveransprecision och produktivitet. – Vi har märkt av en tydlig ökning i antalet förfrågningar vi får från kunder. Vi har en bredd inom Volvokoncernen, både när det gäller vårt erbjudande och vår erfarenhet av olika tillämpningar, som gör att vi har en unik möjlighet att ta fram kundanpassade lösningar. Därför samlar vi nu expertis och resurser i ett affärsområde med lönsamhetsansvar för att ta autonoma transportlösningar 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

till nästa nivå, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef. Volvokoncernen har redan visat upp flera olika typer av autonoma transportlösningar. I projektet Electric Site automatiserades och elektrifierades materialhanteringen i en bergtäkt. Resultatet blev en säkrare arbetsmiljö och att operatörskostnaderna kunde sänkas med 40 procent och koldioxidutsläppen med 98 procent. Vid Brønnøy Kalks gruva i Norge kommer autonoma Volvo FH-lastbilar att användas i kommersiell drift för att transportera kalk längs en fem kilometer lång sträcka. Ett annat banbrytande initiativ är det självkörande, uppkopplade och elektriska fordonet Vera. I sitt första uppdrag kommer Vera att vara en del i en integrerad lösning för att transportera gods från ett logistikcenter till en hamnterminal i Göteborg. Volvo Autonomous Solutions kommer att vara ett nytt affärsområde från och med 1 januari 2020. Dess finansiella resultat kommer att redovisas som en del av segmentet Lastbilar. Rekrytering av chef pågår.


Säkert och hållbart underhåll med linröntgen Gruvindustrin, hissar och livbåtar. Det finns många exempel på tillämpningar där stållinor helt enkelt inte får brista. För att vara på den säkra sidan byter många företag i dag ut sina linor efter förutbestämda tidsintervall. Vid komplicerade konstruktioner är linbyte dock en tidskrävande och kostsam process. Med NDT-teknik kan kvaliteten på en stållinas insida kontrolleras utan demontering. Tekniken ger både säkrare arbetsplatser och mer hållbara underhållsprocesser.

”Genom att vara säker på stållinans skick, stärks även säkerheten på arbetsplatsen” Scanna QR-koden för att läsa mer om linröntgen, eller besök certex.se för att se hela vårt utbud för säkra lyft på svenska arbetsplatser.

Kunskap, Gummiprodukter och Tillbehör i världsklass.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Transportband Trumbeläggning Bandstyrning Vulkpressar & Vulkmaterial Komponenter & Skrapor Bärrullar & Returrullar Industrigummi Handledare Siktdukar

Primogum AB // Industrigatan 5 // 619 33 TROSA // Tel: 0156-190 05 // support@primogum.se // www.primogum.se


PROCESSINDUSTRI

ÅF OCH PÖYRY

enas under nytt varumärke

– AFRY

I februari gick ÅF AB och Pöyry PLC samman till ett bolag, nu har man enats under ett nytt gemensamt varumärke – AFRY. I och med samgåendet blev bolaget en av de största aktörerna i Norden och en global aktör i branschen med nära 17 000 medarbetare med kontor i 50 länder och projekt i närmare hundra länder, och en årlig omsättning på över 20 miljarder kronor. Tack vare sammanslagningen är bolaget nu globalt starkare. På ett tydligt sätt kompletterar man varandra på respektive marknader, både geografiskt och kompetensmässigt. AV KJELL-ARNE LARSSON

HUR HAR DET fungerat hittills att slå samman två bolag som tidigare till viss del varit konkurrenter på delvis samma marknader? – Man kan tro att det skulle bli svårt, att samgåendet kanske skulle försvåras av ”kulturskillnader”, men vi har redan hittat varandra så det har gått väldigt bra. De båda bolagen kompletterar varandra på ett naturligt och bra sätt och vi kan fokusera ännu mer på våra kunder och deras behov, säger Mikael Fränckel, affärsområdeschef inom Processindustri i Sverige och Nordamerika hos AFRY. – Tillsammans kan vi åta oss större uppdrag och mer komplexa uppdrag och har lättare att bemanna upp vid stora projekt. Flexibiliteten att möta kundernas behov blir ännu större än tidigare. Vi ser redan tydliga synergier av sammanslagningen.

FEM DIVISIONER I och med sammanslagningen inrättades en ny koncernledning och ny koncernstruktur. AFRY är uppdelat i fem divisioner: • Infrastructure • Industrial & Digital Solutions • Process Industries • Energy • Management Consulting Mikael Fränckel ansvarar i sin roll för omkring 1 000 medarbetare som finns bland 50 enheter på 25 orter. Hela divisionen Process Industries har närmare 3 300 anställda globalt. Divisionen täcker in kemi, petrokemi, gruva & stål och bioraffinering, samt papper & massa som är den industrigren som Mikael Fränckel i huvudsak arbetade med i början av sin karriär 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

på ÅF. Även den starkt växande batterisektorn finns representerad inom Process Industries. Samgåendet innebär att AFRYS affärsområde Process Industries Sweden nu blir betydligt starkare i Sverige, samtidigt som möjligheterna växer i Nordamerika som är en marknad med mycket stora utsikter.

GLOBAL KOMPETENS OCH STORT HÅLLBARHETSFOKUS Det finns flera viktiga trender i industrivärlden som AFRY förhåller sig till. En trend är ökad kompetens hos maskinleverantörer och konsulter. Här går det att tala om en global kompetens som både kan hämtas och tillämpas varhelst i världen där kunderna finns. Samtidigt är det mycket viktigt att anläggningsägarna får kompetens på sin egen anläggning, och inte hamnar ”i händerna på” leverantörerna. – Även vi lär oss förstås i samband med uppdrag runt om i världen, sedan är det viktigt att agera som en balanserad resurs. Vi arbetar ofta i tätt samarbete med kunden och på dennes sida. Ofta finns vi med i tidiga förstudier och även i senare skeden för att tillsammans kunna bidra till att den mest effektiva och hållbara lösningen väljs. Slutligen måste anläggningsägaren få den kunskap som behövs för att kunna drifta anläggningen effektivt, säger Mikael Fränckel.

DIGITALISERING En annan trend är digitalisering som ofta beskrivs med uttryck som Industri 4.0, Big Data och Internet of Things. Här efterfrågar industrin allt bättre möjligheter till kommunikation mellan olika system, såsom designverktyg, anläggningsdatabaser och underhållssystem.


PROCESSINDUSTRI

HÅLLBARHET Globala trender och utmaningar som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar påverkar i hög grad hur vi kommer att leva och bo i framtiden, inte minst för företag inom processindustrin som står inför nya och växande krav på hållbarhet. Tidigare ÅF deklarerade affärsidén ”Vi skapar hållbara teknik- och designlösningar” och etablerade därmed hållbarhet som kärnan i konsultföretagets erbjudande, ett fokusområde som förstärks ytterligare vid lanseringen av AFRY. Därför har AFRY bland annat valt att inleda ett långsiktigt samarbete med stiftelsen Gapminder för att kartlägga okunskap inom ett antal områden, däribland klimat, hållbarhet och energi. – Omställningen till hållbarhet driver tydligt vår utveckling, säger Mikael Fränckel. Det är en målbild som vi är stolta över och som också gör oss attraktiva, både som konsultbolag och för att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. Detta gäller inte minst inom processindustrin som är en central del i de utmaningar vi står inför idag. Att aktivt kunna göra skillnad för nästa generation genom hållbara lösningar attraherar många unga idag. Det är även en av anledningarna till att det är en självklar kärnfråga för oss som arbetsgivare. Vi är stolta över att vi kom tvåa och trea på årets rankinglistor bland unga ingenjörer som presenteras av Universum, och knep dessutom benämningen branschbäst.

Inom detta område har AFRY byggt upp ett koncept kallat Smart Site med syfte att erbjuda kunderna den senaste tekniken – smarta, effektiva och innovativa lösningar för en mer hållbar och effektiv industri . Framgången ligger i att förena människa och teknik utifrån den breda expertis som finns hos AFRY.

Tillsammans kan vi åta oss större uppdrag och mer komplexa uppdrag och har lättare att bemanna upp vid stora projekt. Flexibiliteten att möta kundernas behov blir ännu större än tidigare. Vi ser redan tydliga synergier av sammanslagningen. /Mikael Fränckel, affärsområdeschef inom Processindustri i Sverige och Nordamerika, AFRY

Ett annat exempel på hållbarhetsarbetet, direkt kopplat till AFRYs tjänster, är att AFRY är ingenjörspartner till St1 som bygger vätgasanläggning och bioraffinaderi i Göteborg för att tillverka HVO-bränsle. AFRY har även uppdraget som EPCM-leverantör till en textilmassafabrik i Sydafrika som byggs om för att koldioxidutsläppet ska minska med 60 procent. Hela 4 miljarder investeras för att produkternas miljöavtryck ska sänkas. – Vi och de industrier som tar vara på chansen att arbeta hållbart har helt enkelt ett fantastiskt läge, avslutar Mikael Fränckel. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45


HYDRAULIK

Under Hydraulikdagarna gjorde halva deltagargänget studiebesök hos SSAB Borlänge. Bild: Kjell-Arne Larsson

SSGs Hydraulikdagar

– problem med varnish och möjligheter till energieffektivisering I år genomfördes Hydraulikdagarna i Borlänge. Tema för programmet var olja, automation och inspiration. Föreläsningsprogrammet hade dels fokus på de fortsatta problemen med varnish i hydraulsystemen inom industrin. Sedan handlade flera av presentationerna om energieffektivisering. Arrangemangets studiebesök var förlagda till SSAB Borlänge respektive Stora Enso Kvarnsveden. AV KJELL-ARNE LARSSON

UNDER DE SENASTE ÅRENS Hydraulikdagar har många av presentationerna tagit upp problemen med varnish och andra beläggningar inne i hydraulik; beläggningar som påminner om lack eller lösare fastklibbade avsättningar. Även i år tog flera föreläsare upp detta problem, som inte existerade med den gamla typen av oljor, men förekommer med en del nyare.

OLJOR KLARAR INTE KRAVEN Anders Lindblom från SSAB berättade om varnishproblem och lösningar på dessa i varmvalsverket i Borlänge. I en anläggning som togs i drift på varmvalsningslinjen 2010 uppstod problem 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

redan efter ett år. Pumpaxlar läckte mycket, alla cylindrar läckte och ett typiskt problem var kärvande ventiler. Undersökningar gjordes av hydrauloljans konduktivitet, partikelhalt, syratal med mera. Tester gjordes med varnishbildning på provkuponger i olika miljöer. – Problemen var nya för oss och vi kom fram till att det var oljan som inte klarade vår typ av maskiner, berättade Anders Lindblom. Oavsett vad vi skruvade isär fanns det beläggningar. Vi blev tvungna att byta olja till en som hade basolja med hög löslighet. År 2015 bytte man till esterbaserad olja och har kört sedan >>


HYDRAULIK

Ofta är hydrauliksystem överdimensionerade. Vid nyprojektering finns mycket att vinna på att dimensionera både tryck och flöde optimalt. Bild: Kjell-Arne Larsson

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

47


HYDRAULIK

kraftiga tryckändringar. Detta baseras på både erfarenhet och mätningar. Men det kan också finnas andra orsaker till varnish och ofta har flera faktorer bidragit till problemet. Hydraulikdagarna fortsatte med att Lennart Strandberg från ProjektHydraulik Sverige redogjorde mer för detaljerna. – Varför reagerar mättade högkvalitativa oljor i vissa fall men inte i samtliga fall? frågade sig inledningsvis Lennart Strandberg. Elektrostatiska urladdningar i oljan kan leda till att molekylerna oxiderar. Additiverna i oljan har bland annat till uppgift att ta hand om oxidationsprodukter. Molekylerna i oljan kan också förändras genom mikro-dieseling, på grund av temperaturökning vid gasbubblors kompression. Temperaturen kan vara 300–1 500 °C, i det lägre området sker lågtemperaturoxidation, i det högre högtemperaturoxidation. Alla vätskor, även olja, löser gaser. Det är viktigt att avlufta och detta går lättare om viskositeten är lägre. Bland annan mot den bakgrunden bör man fråga sig varför industrin oftast väljer ISO VG 46 (46-oljor) och inte oljor med lägre viskositet. Risken att varnish bildas ökar med temperaturen och är stor vid kraftiga tryckfall. I exempelvis en servoventil kan själva oljan förångas och då slås en del molekyler sönder – krackar. De kan övergå från mättade kolväten till polära och dessa har helt andra egenskaper. Hydrauloljan kan således förändras mycket under användning. För att hindra oxidation och andra ovälkomna reaktioner är både avluftning och avfuktning viktiga. Hur ska då oljans kondition följas upp med tanke på risken för varnish?

MPC-INDEX

dess utan stopp. Oljetanken rymmer 14 kbm och man ser till att denna omsätts 4–5 gånger per timme över filter. Man följer syratalet på oljan och mäter även MPC (Membrane Patch Colorimetry) med egen mätare. – MPC är bra för att mäta risken för varnish. När värdet blir högt deldumpar vi och trycker i ny olja, säger Anders Lindblom. I ett annat system med 10 cylindrar som har 2 servoventiler vardera och där det varit problem med varnish testade man 2018 att byta till tunnare olja. Den gamla oljan var 46 cst och man bytte till en testolja 33 cst. Denna hade framställts av oljeleverantören efter en diger kravlista från SSAB. – Efter bytet konstaterade vi bland annat att temperaturen gått ner, från att ha pendlat runt cirka 60 °C till cirka 45 °C. Verkningsgraden är nu bättre och vi sparar 15 procent energi, med potential för 20 procent, berättar Anders Lindblom. Idag har SSAB Borlänge fem olika system som testas med olika oljor och bytena har hittills varit mycket lyckade.

Den tidigare nämnda testmetoden MPC mäter mängden nedbrytningsprodukter som kan bilda varnish. Om MPC-index är uppe i 40 är det risk att det inte går att återstarta en stoppad anläggning. Vi index > 55 måste hela systemet rivas och rengöras. Mätning av MPC och syratal kan komplettera varandra. FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) är en metod som mäter den absorberade energin från en infraröd ljuskälla. På så vis kan olika ämnen, däribland nedbrytningsprodukter bestämmas. RULER (Routine Useful Life Evaluation Routine) mäter de kvarvarande antioxidantadditiverna i oljan. De klassiska oljeproven visar därmed inte vad vi behöver, i dagens läge med varnishproblem. Alla som har eller misstänker varnish bör tillämpa även nya metoder. Mycket av diskussionerna om varnish handlar om förändringen av basoljorna i hydrauloljeprodukterna. Förr i tiden bestod basoljorna av en ”salig blandning” av kolväten: paraffiner, naftener och även aromater. Aromater är bra så till vida att de löser föroreningar i oljan, men av bland annat miljöskäl är nu aromaterna nästan borta. Basoljor med syntetiska estrar har högt viskositetsindex, mycket bra lösningsförmåga och god oxidationsbeständighet. De har använts av skogsbruket i 25 år med stor framgång och kommer mer och mer i entreprenadmaskiner och andra mobila applikationer, men sällan i industrin. – Vi bör i fortsättningen välja olja efter vad vårt system kräver. Kolla oljebolagens hela utbud och sluta med strategin ”en olja och ett fett” på lagret och som används i alla system, rekommenderade Lennart Strandberg.

FLERA ORSAKER

DIMENSIONERING

Hos anläggningar som har och haft problem med varnish går det att dra slutsatsen att varnish bildas där det blir varmt och är

Överdimensionerade hydraulikanläggningar är mer regel än undantag. Anläggningar med max tryck och max flöde långt >>

Varför reagerar mättade högkvalitativa oljor i vissa fall men inte i samtliga fall? /Lennart Strandberg, ProjektHydraulik Bild: Kjell-Arne Larsson

48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


POWERTOOlS j> Tryckluft • Hydraulik Innovativa verktyg for industrin ger effektivitet, kraft &. precision

Med Powertools verktyg kan du dra ratt moment p� sm� som stora forband. Vi tillhandah�ller losningar oavsett om du nyttjar handkraft, tryckluft eller elpump. Powertools konstruerar och tillverkar aven hogtryckshydrauliska losningar for att lyfta, sprida, dra eller klippa. Vi erbjuder ocks� tryckluftsdrivna verktyg gjorda for att klara en tuff industrimiljo. Kontakta oss p� 0171-663 OOO eller powertools@powertools.se

HÖGPRESTERANDE HYDRAULPUMPAR OCH HYDRAULMOTORER Utvecklade för att möta marknadens krav till krävande applikationer.

nfabs Med Su alitet v k a g ö h

s Marknaden al rv bredaste u

“BÄST I KL ASSEN!” SCM 010-130

SCPD 76/76 DIN

Integrerad momentbegränsning

SVH 130

SAP 012-108 DIN SAPT 090-130 DIN

Läs mer på www.sunfab.se


HYDRAULIK

Pappers- och kartongmaskiner är fullmatade med hydraulik. Bild: Kjell-Arne Larsson

över behovet orsakar energiförluster och onödiga kostnader. Det är många överväganden som ska göras inför val av system. Ska detta för det första vara centraliserat eller distribuerat? Mats Dahlgren, Jan Wallberg och Bengt Andersson från Parker Hannifin berättade om för- och nackdelar med olika val och vilket ”verktyg” företaget erbjuder för en dimensionering enligt mottot ”Power on demand” – behovsstyrd energianvändning. Ett centraliserat system har fördelar med bland annat mer samlat underhållsarbete och lättare att ordna redundans (exv. nödpump på samma aggregat). Till nackdelarna hör långa rörledningar samt risk för överdimensionering och energiförluster. Ett distribuerat system är lättare att bygga energisnålt och felsökning underlättas bland annat. Å andra sidan blir det exempelvis högre kostnader i och med flera system och högre kostnader för redundans.

DRIVE CONTROLLED PUMP Parkers koncept Drive Controlled Pump har målet att spara energi genom att anpassa både tryck och flöde till behoven. Primära besparingar görs genom tryckstyrning som minskar varvtalet när trycket är uppnått och att flödet justeras genom ändring av hastigheten till önskat flöde. Sekundära besparingar görs genom mindre krav på kyleffekt som en följd av lägre värmeförluster. Den möjliga energibesparingen är upp till 70 procent, ljudreduktionen 20 dB och höjd produktivitet med 30 procent. Parker har lanserat det internetbaserade dimensioneringsverktyget DriveCreator i vilket kunden själv kan dimensionera 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

sitt system. Först väljs de lastcykler som kan bli aktuella. Detta behov är kanske det svåraste att kartlägga. Därefter väljs först pump och sedan motor. Utfallet av dimensioneringen visar bland annat elkraftbehovet. Energi- och kostnadsbesparingar görs tack vare att bara nödvändig effekt används, att komponenterna blir mindre, verkningsgraden blir högre samt liten eller ingen kylning. Parker Hannifin är en global Fortune 250-ledare inom rörelseoch styrteknik. Under mer än 100 år har företaget hjälpt sina kunder till framgång inom många olika mobila och industriella användningsområden.

OILMEK Nästa föredrag utgjorde en logisk fortsättning då Conny Henriksson från Oilmek berättade om energieffektiva hydraulsystem och då främst frekvensstyrning av motorerna. Produktnamnet på styrningen är Varius och sedan 2010 har Oilmek levererat ungefär 200 system. Till fördelarna hör enklare system med färre ventiler, färre övriga komponenter, att kylkretsen utgår samt att styrningen blir noggrannare med bättre processoptimering och högre produktivitet. Systemen blir lättare att underhålla och gången blir mjukare vilket minskar slitaget både på hydrauliken och den kringliggande mekaniken. – Ofta går det att minska energibehovet med 30–80 procent. En kund uppmätte hela 91 procents besparing, vilket kontrollerades


HYDRAULIK

upprepade gånger, berättade Conny Henriksson. Vad är det då som triggar företagets affärer? Ibland är det fråga om reinvesteringar då gammal utrustning inte längre är underhållsvänlig eller tillförlitlig. Bättre driftsäkerhet, brandsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö med lägre bullernivå finns också ofta på önskelistan. – Processoptimering är mycket viktigt. Energibesparingen räknas hem på ett eller annat år, men ökad produktivitet gör ofta att det betalar sig snabbare. Vi har exempel på en kund som uppgett att produktionsökningen gjorde att investeringen betalades igen på två veckor, sade Conny Henriksson. Till sist något om valet av olja. Oilmeks system är ofta inte varmare än 30 °C, vilket gör att 46-olja är onödigt tjock. Det är viktigt att välja en tunnare olja och som har stort viskositetsindex, det vill säga tål ett brett temperaturspann, eftersom det i allmänhet varken finns värmare eller kylare i systemen. För övrigt skulle oljebolagen behöva ta fram fler produkter att välja bland.

Mats Dahlgren, Jan Wallberg och Bengt Andersson från Parker Hannifin berättade om val av hydrauliksystem och hur det går att spara stora mängder energi. Bild: Kjell-Arne Larsson

MOLEKYLKARAKTÄRER OCH LÖSLIGHET Professor Thomas Norrby från Nynas Naphthenics berättade om basoljornas sammansättning på molekylär nivå och deras egenskaper, särskilt lösligheten. Som tidigare har nämnts är denna viktig för att lösa upp bland annat oönskade reaktionsprodukter. Dålig löslighet hos basoljorna är en betydande orsak till bildning av varnish. Denna uppkommer när oxidationsprodukter ansamlas över tid. Varnish och andra skadliga beläggningar kan ”falla ut” då temperaturen sjunker, exv. vid ett underhållsstopp. De aromater som fanns i den gamla typen av basoljor – grupp I enligt API – löste

upp reaktionsprodukterna. Bakgrunden till varnishproblemen är övergången till grupp II- och grupp III-oljor som har större andel paraffiner och naftener, men mycket lägre andel aromater. För att bestämma lösligheten hos en olja kan anilinpunkten mätas enligt standard (ASTM D 611). Högre anilinpunkt innebär lägre löslighet. Paraffiniska oljor har värden mellan 90 och 140, nafteniska mellan 60 och 110, medan de aromatiska har mellan 20 och 60. Estrar har mycket varierande struktur och därmed >> varierande anilinpunkt.

www.tse.se www.tse.se TERMISK SPRUTNING ÄR EN UTMÄRKT METOD SOM GER FLEXIBILITET OCH MÅNGA MÖJLIGHETER

... SERVICE

t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning, maskinbearbetning, tillverkning och service och arbetar i många branscher med olika applikationer. Behovet kan vara att man behöver skydda mot till exempel: erosion/abrasion, korrosion, kavitation och andra miljöer som kan uppstå under drift. Ett stort område är även applikationer där man sökerApplikationsexempel: ett alternativ till hårdförkromning.

Termisk sprutning & bearbetning: Levererar ytbeläggning genom termisk

• Valsar

• Kolvar RESURSER PAPPER & MASSA ... beläggningar för ökad livslängd • HVAF, ID7, HVOF,för Plasma, & Arc sprutning av maskindelar ökadFlame livslängd

• Hydraulstänger • HVAF • Valsbeläggning • Förbättrade korrosionsegenskaper Nytillverkning, reparation och Med våra tekniker inom termisk • Svarvning kapacitet upp till L= 10.000 mm • HVOF • Pumpar • Dragvalsar • Hårdhet upp till 1 500 HV0,3 sprutning ger vi egenskaper ombeläggningar PLASMA • Rundslipning Ø 1.000 L 5.000 mm•upp skikt Möjlighet att bygga upp till 1 000 my vid behov • Torkcylindrar • Lagerhus som förlänger driftstiden och mm• och • Ökad livslängd Termiskminskar sprutning och bearbetning kostnader. • LJUSBÅGE • Axlar • CNC-fräsning • Lagerhus • Slitageskyddande -på plats hos kund eller i vår verkstad • Högpolerande skikt•till < FLAMSPRUTNING Ra 0,02 • Axlar Superfinering < Ra 0,02 Stort •utbud av olika material • Ventiler Förebygger slitage och korrosion som ger applikationerna de • Pannor Exempel på applikationer: • Generell ersättning av hårdförkromning • Mobil bearbetning och beläggning hos kund Ersätterspecifika hårdförkromade ytor egenskaper som Kolonner (verktygshållare), Kylvalsar, • Babbitt-lager krävs för skikt tuffa miljöer. Högpolerade till < Ra 0.02 Hydraulstänger, Kalandervalsar www.tse.se www.tse.se

TERMISK SPRUTNING ÄR ENPROJEKT UTMÄRKT NORDISKA 51 METOD S

... SERVICE www.nordiskaprojekt.se

t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning


HYDRAULIK

Hydraulik är inte enbart fråga om kapacitet, utan lika mycket om precision som här vid haspeln i valsverket hos SSAB Borlänge. Bild: Per K Olsson

Det är värt att nämna att olika basoljor med samma viskositet kan ha mycket skilda anilinpunkter och att det går att framställa estrar med mycket låg anilinpunkt, alltså hög löslighet. På grund av hälsoriskerna med anilin har en ny standard (ISO 21493) utvecklats som i stället använder p-anisaldehyd för att mäta turbiditetspunkt (grumlingspunkt). Det har påvisats en god korrelation mellan anilinpunkt och turbiditetspunkt. – Sammanfattningsvis kan sägas att med tanke på risken för varnish är basoljornas egenskaper viktiga, bland annat lösligheten. Basoljor från olika grupper skiljer sig mycket i denna egenskap. Lösligheten kan mätas med flera metoder och den nya standarden för turbiditetspunkt är ett bra alternativ, avslutade Thomas Norrby.

ALLT GÅR MED ELEKTRICITET Joakim Unnebäck från Volvo CE berättade om ett pilotförsök i full skala med elektrifiering av entreprenadmaskiner i en bergtäkt. Volvo gjorde försöket under 12 veckor tillsammans med Skanska som driver Göteborgs största bergtäkt på Hisingen. Vid normal drift förbrukas årligen 500 000 liter diesel för att producera 1,2 miljoner ton bergprodukter. En grävmaskin som sköter lastning byggdes om till eldrift. Den befintliga dieselmotorn användes till förflyttningar. Hydrauliken behölls men drevs av el under arbete. Hjullastarna byggdes om mera, med separat eldrift på de fyra hjulen. Hydrauliken till styrning, tilt och lyft av skopa drevs med respektive elmotorer. Energi återvanns när skopan släpptes ner. Elmotor användes för 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

reglering. Dessutom byggdes nya elektriska lastbärare. De rör sig autonomt och snabbladdas en gång i varje cykel. Lastbäraren heter HX02 och den har samma prestanda och samma egenskaper i båda riktningar. Något fram och bak finns inte, vilket gör att maskinen aldrig behöver backa. Den totala energibesparingen i bergtäkten motsvarade 17 200 kronor per dygn. När Volvo CE marknadsför och kommersialiserar HX02 kommer de att ta betalt för tjänsten den utför istället för att sälja maskinerna.

NYA BÄTTRE RECEPT Avslutningsvis föreläste Mats Svensson och Max Karlovini om några lyckade byten av hydraulolja och gick igenom standarder för testning och verifiering av oljor. Mats Svensson som arbetar på GA Lindberg ChemTech gav en bakgrund till varför varnish bildas. Då nämnde han några faktorer som inte hade berörts av tidigare talare, nämligen att även syretillgång (tillsammans med hög värme) kan påskynda nedbrytningen av oljan. Även närvaro av vatten kan göra att processen går fortare. Vid höga temperaturer kan oljan även brytas ner termiskt. Med luft i oljan kan olika tryckövergångar i hydrauloljesystemet skapa mikro-explosioner (dieseling) vilket ger höga temperaturer och nedbrytningsprodukter. Ett sätt att lokalisera detta är att kväveoxider bildas, vilket kan kontrolleras på labb. – Flera egenskaper är viktiga hos hydraulolja, bland annat att den är termiskt stabil och skjuvstabil så att den inte blir tunnare med åren, ansåg Mats Svensson.


HYDRAULIK

Han redogjorde sedan för ett par lyckade exempel då befintlig olja hade ersatts med Mobil DTE 10 Excel™. Hos Boliden Rönnskärsverken förekom mycket stora problem med varnish. Efter utredning och byte av olja har Boliden nu använt nya oljan i fyra år utan problem. Dessutom berättade Mats Svensson om energibesparingar med hydrauloljan Mobil DTE 10 Excel™. En Caterpillar grävmaskin som bytte från 10 W-olja till Mobil DTE 10 Excel™ minskade bränsleförbrukningen med 6 procent per lastcykel. Det som gör den nya oljan bättre är främst balanserad proportion mellan basolja och additiv. Andra viktiga egenskaper är högt viskositetsindex som ger ökat temperatur/arbetsområde, men inte på bekostnad av minskad skjuvstabilitet.

Flera egenskaper är viktiga hos hydraulolja, bland annat att den är termiskt stabil och skjuvstabil så att den inte blir tunnare med åren. /Mats Svensson, GA Lindberg ChemTech

MER STANDARD ÖNSKVÄRD Max Karlovini som arbetar på ExxonMobil visade ett annat lyckat exempel från ett pappersbruk som hade problem i Nipco-hydrauliken i en superkalander. Den rekommenderade oljan, EP växellådsolja ISO VG 220 ersattes med Mobil DTE 10 Excel™ 150. Maskinen användes sedan i tre år utan några problem; det var andra orsaker som låg bakom att maskinen då togs ur drift. I ett mycket liknande fall med Küsterhydraulik har Mobil DTE 10 Excel™ 150 hittills fungerat väl i åtta år, jämfört med en tidigare oljelivslängd på två år. Max Karlovini talade sedan om standarder för test och verifiering av oljor. Han flaggade bland annat för ett test som introducerats av Bosch Rexroth och som ställer betydligt hårdare krav än konventionella test. Krav på ökad effekttäthet och minskade tankstorlekar ligger bakom företagets initiativ. Hittills är fokus

högst på slitageskydd, men uppdateringar av metoden väntas och då kan det bli högre krav på livslängd och renhet. Det aktuella testet heter Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245. Som en sammanfattning på årets Hydraulikdagar kunde arrangören SSG med Rickard Sjöblom i spetsen konstatera att det förekommer problem med varnish ute i industrin. Det finns dock lösningar, även om dessa ofta behöver omfattande utredningar lokalt. Samtidigt pågår teknisk utveckling av basoljor och additiv. Därför finns det hopp om bättre produkter och mer generella problemlösningar. Detta tycktes deltagarna på konferensen vara överens om.

Centralsmörjsystem från ledande märken för industri och fordon. FÖRSÄLJNING • MONTAGE • SERVICE www.jstindustriservice.se

Styr för Framtiden. BEMA Elautomatik, som grundades 1991, är verksam inom elautomatik – huvudsakligen projektering, konstruktion och byggnation av PLC- och HMI-system och kraftfördelningar speciellt för industrikylanläggningar, VA- och processautomation. Vi har legotillverkning av apparatskåp samt erbjuder service, felsökning och reparation och ombyggnader av befintliga anläggningar. Hildedalsgatan 28C, SE-417 05 Göteborg, +46 (0)31 870705 info@bema-elautomatik.se, www.bema-elautomatik.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


KRAFTVÄRME

Deltagarna fick ta del av både positiva och negativa erfarenheter. Bild: Kjell-Arne Larsson

GIVANDE KRAFTVÄRMEDAGAR hos Kiwa Inspecta

Årets upplaga av Kiwa Inspectas kraftvärmedagar bjöd på ett blandat program med presentationer av både projekt och olika teman. En hel del av programmet berörde regelverk, föreskrifter och standarder. Ett ämne som återkom flera gånger var återvinning. AV KJELL-ARNE LARSSON

TILL REGELVERKEN HÖR Arbetsmiljöverkets krav på livslängdsjournal, en fråga som handläggare Fanny Andersson från myndigheten tog upp i sin presentation. Myndigheten vill med kravet förtydliga vikten av att anläggningsägaren har en uppfattning om hur lång den återstående livslängden är för objekt i klass A och B. Kravet framgår i AFS 2017:3 kap 4 18§. Objekt klassas som A eller B enligt den föreskriften. 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Nyttan med att veta det är att man kan förebygga haverier som kan leda till personskador eller stillestånd, berättade Fanny Andersson. Anläggningsägaren får också bättre möjlighet att planera utbyte eller revisionskontroll i tid. Journalen ska bygga på känd drifthistorik och de skademekanismer som är aktuella för objektet. När objekten är nya kan beräknad livslängd framgå i dokumentation från tillverkaren, där minsta

tillåtna godstjocklek, maximalt antal cykler eller drifttid i temperaturområdet för krympning kan framgå. En journal kan vara olika detaljerad beroende på hur komplext objektet är, paragrafen gäller allt från en enkel kokgryta till sodapannor, så det finns ingen utformning som är universell. Ett objekt kan ha delar med olika lång livslängd, då ska det framgå i journalen. – Syftet med journalen är att det ska framgå en livslängd i form av tid, även om >>


Mobilkranar

GÖTEBORG:

Kranbilar

+46 (0)31 500 400

Larvkranar

Heavy lift

Tunggods

Specialtransport

Teleskopkranar

HEAVY LIFT/WIND: +46 (0)31 500 400

E-POST: KRAN.SE@NCKYNNINGSRUD.COM

STOCKHOLM: +46 08 - 531 935 60

TUNGGODS:

+46 706 33 01 60

WEB: NCKYNNINGSRUD.COM

BOHUSLÄN:

+46 (0)303 37 15 15

TRANSPORT:

+46 31 751 04 08

HALLAND:

+46 (0)346 73 56 00

PROJEKT:

+46 (0)31 751 04 54

Minikranar

Självresande kranar

VÄRMLAND: +46 (0)54 771 85 00 SKARABORG: +46 (0)520 47 94 20

GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA

STYRKA | TRYGGHET | PRECISION

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se


KRAFTVÄRME

Varje anläggningsägare måste upprätta en livslängdsjournal. Bild: Kjell-Arne Larsson

skademekanismerna på objektet oftast är kopplade till godstjocklek, krympning eller utmattning. De kontrollorgan som utför återkommande kontroll behöver veta återstående livslängd då de fastslår vissa intervall för invändig och utvändig kontroll. Kravet i föreskriften träder i kraft 1 december i år, avslutade Fanny Andersson.

PROBLEM I AVGASPANNOR Iwona Jedrzejewska från Renova berättade om problem med avsättningar och skador i företagets avgaspannor. Hos Renova finns tre avfallseldade anläggningar som alla är försedda med avgaspannor – hetvatteneko – mellan elfilter och rökgasrening. Alla tre eko sotas med ljudsotning som aktiveras enligt tidsintervall. Varje eko består av två paket med möjlighet att stänga av det ena. Det går däremot inte att köra by-pass förbi hela hetvattenekot. Det bör tilläggas att panna 1 är mindre än 2 och 3, och att rökgasflödet därför är lägre. År 2011 uppstod problem med hetvattenekot på linje 1 som gjorde att alla 92 tuber i nedre paketet måste bytas. Orsaken var inläckande fukt som inte kunde ta sig ut. Kring Lucia 2016 ställdes nedre paketet 56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

i linje 1 av på grund av tubläckage. Man körde vidare med ett paket, men även detta började läcka 23 december. Vilken dag! Under helgerna lagades ett paket och det gick att köra vidare med enbart detta. I samband med ordinarie stopp sommaren 2017 byttes det utdömda paketet från släta tuber till flänsade, enligt samma koncept som linje 2 och 3 som hade flänsar. Men! Det blev fortsatta problem med att sotningen inte fungerade, avsättningar och stort tryckfall. För att få upp hastigheten på rökgaserna lades plåtar i nedre delen, som minskade tvärsnittsarean, men inte heller detta hjälpte. Vid ordinarie stopp sommaren 2018 byttes även det andra paketet mot flänsat med max antal plåtar för ökad hastighet samt att fläktens utsignal låg mellan 85 och 95 procent för att klara tryckfall över hetvattenekot. Enligt beräkningar skulle hastigheten bli lika hög som i linje 2 och 3. Men inte heller detta fungerade bra. Två dygn varannan månad krävdes driftstopp och rengöring. Man gick sedan tillbaka till den ursprungliga konstruktionen med släta tuber, dock modifierad för att fukt inte ska tränga in. Detta genomfördes vid

underhållsstoppet i juni 2019. Tubskadorna tidigare har berott på fuktiga rökgaspartiklar som orsakat avsättningar som är frätande och korrosiva. Nu har det gått fyra månaders drift sedan senaste ombyggnaden och förhoppningsvis fungerar sotningen och hindrar avsättningar.

RISKBEDÖMNINGAR Andra dagen inleddes med att Torbjörn Jagstedt från Kiwa Inspecta gav en presentation av ”Funktionssäkerhet och SIL för kraftverk”. SIL står för Safety Integrity Level. Inledningsvis frågade han sig Vad är säkerhet? och Vad är risk? Säkerhet är ”att förutse det oförutsebara” och påminde om att ”verkligheten ofta överträffar fantasin” när det gäller vilka olyckor som inträffat. Risk är en ”kombination av hur allvarlig en skada är och sannolikheten för att skadan skall inträffa”. För att möta de krav som ställs på låg risk, måste riskerna vara mätbara och mot den bakgrunden har SIL tagits fram som en del av standarden IEC 61508. I denna standard finns säkerhetsbegreppet SIL, Safety Integrity Level, med fyra in-


KRAFTVÄRME

tegritetsnivåer 1–4, där 4 är den högsta nivån. Efter en väl genomförd riskanalys följer en riskbedömning som SIL-klassificerar de säkerhetsfunktioner som behövs i systemet. Efter konstruktion verifieras säkerhetsfunktionerna för att se om funktionerna uppfyller SIL-kraven. Företag som Kiwa Inspecta med flera hjälper till med riskanalyser och verifiering av säkerhetssystem. En energianläggning ska primärt uppfylla en rad formella krav, däribland tryckkärlsdirektivet, författning om ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” och ATEX. Den enklaste vägen till att uppnå säkerhet är sedan att uppfylla de harmoniserade standarderna, exempelvis EN 12952 Vattenrörspannor och EN 50156 Elutrustning pannor/ugnar. Den nämnda IEC 61508 är en indirekt harmoniserad standard som också måste uppfyllas. SIL-tillvägagångssättet måste användas. Riskanalys och riskbedömning ska göras. Det finns många metoder för analys och bedömning, bland andra What If-analys, HAZOP och händelseträdsanalys. Ingen universalmetod finns. Välj därför lämplig metod utifrån applikationen. – Ofta glömmer man de formella kraven, menade Torbjörn Jagstedt. Var mycket noga med att dokumentera formellt riktigt och vad ni baserar analysen på och vad ni utgått ifrån. Dessutom glömmer många att inte bara nybyggnader kräver bedömning, analys och verifiering. Detta gäller också till- och ombyggnader. Även sådana åtgärder ska föregås av riskbedömning och -analys.

Bild: Kjell-Arne Larsson

PÅSVETSNING Tomas Öhman från Kiwa Inspecta talade sedan om ”Påsvetsning som alternativ materiallösning vid nytillverkning, för reparation eller för att förebygga skador”. Att genom svetsning belägga en stålyta med högpresterande material görs för att motverka framförallt nötning, erosion och korrosion. I sammanhanget förekommer flera svetstekniker bland annat TIG Tungsten Inert Gas, MAG Metal Active Gas och MMA Manual Metal Arc. Tillsatsmaterialen innehåller ofta nickel och krom. Det finns mycket avancerade material som Inconel 625 som består av minst 58 procent nickel, 22 procent krom, 9 procent molybden, 3.5 procent niob och högst 5 procent järn. Påsvetsning på tryckbärande anordningar kräver givetvis att regelverk för dessa följs; vid nytillverkning ”AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar” och vid reparation >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

57


KRAFTVÄRME

”AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar”. Om man följer den harmoniserade standarden EN 12952 så uppfyller man med automatik regelverken. Det är bland annat viktigt att påsvetsningarna tas med på ritningar och i ITP (inspektions- och testplaner) och därigenom granskas vid konstruktionskontrollen. Beställaren ska kräva att standard följs enligt EN 12952-5 och 6 där kraven stadgas. Många verkstäder i Europa använder som tillägg TUV 1166. I den beskrivs krav på oförstörande provning av tjocklek och vidhäftning, järnhaltsmätning, hårdhet och bockningstest.

COMPOUNDTUBER – I många fall blir det speciella utmaningar med påsvetsning, berättade Tomas Öhman. Compoundtuber är ju vanliga i pannor. Här gäller det att före svetsning fräsa bort det rostfria materialet och få fram kolstålet i tuberna. Man får dock inte ta bort för mycket av kolstålet. För att minska risken med att rostfritt material kommer in i svetsen när man skarvar påsvetsade tuber kan man använda vanlig V-fog och svetsa enbart första strängen med olegerad tillsats och sedan byta till legerad tillsats. Påsvetsmaterialet tillsammans med kolstålet bildar sedan det tryckbärande materialet. Trots påsvetsning med avancerade och dyra material, är det viktigt att periodiskt inspektera och mäta på sin utrustning. Inte ens dessa material har något evigt motstånd mot erosion och korrosion. Man ska inte svetsa på för tjockt, eftersom materialet då kan spricka. För den som vill fördjupa sig om påsvetsning rekommenderas att vända sig till Sodahuskommittén och Energiforsk.

MAGNETIT OCH HEMATIT Carolina Wahlberg från Kiwa Inspecta har tidigare arbetat på Volvo med materialanalys vid motorskador. Numera arbetar hon på Kiwa Inspecta med analys av material och beläggningar i panntuber och andra kraftvärmekomponenter. Hon berättade om skador, magnetit och andra beläggningar, korrosion och rengöring. Typiskt stål i panntuber är manganstål P235GH och i överhettare 15Mo3 eller 13CrMo4-5. Trots de relativt fina materialen kan kemiska reaktioner leda till beläggningar. I rent pannvatten reagerar järn med syreatomer från vattenmolekylerna: 3 Fe + 4 H2O –> Fe3O4 (magnetit) + 4 H2 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SIL betyder för Safety Integrity Level och var ämnet för Torbjörn Jagstedt från Kiwa Inspecta. Inledningsvis frågade han sig: Vad är säkerhet? och Vad är risk? Bild: Kjell-Arne Larsson

Reaktionen är optimal vid pH 9,6–9,8. Vid pH lägre än 9,3 sker istället en reaktion då järn reagerar med syre löst i pannvattnet: 4 Fe + 3 O2 –> 2 Fe2O3 (hematit) I vissa fall bildas både magnetit och hematit. Kiwa Inspecta undersöker tuberna avseende: • mikrostruktur • magnetitskikt • beläggningar på vatten/ångsida • beläggningar på rökgassida • korrosion Stabilt magnetitskikt på tuberna är hårt och bra och skyddar dem. Vid gropfrätning kan magnetit ge beläggning inuti gropen och skydda denna, men det finns också fall med intermittent skydd och korrosion. Hematit är poröst och skyddar inte. Analys av beläggningar visar sammansättningen på dessa, men resultatet indikerar om även om vattenkemin i pannan är bra. – Jag vill att ni förstår lite av de analysrapporter vi skickar till er, sa Carolina

Wahlberg. Den dominerande orsaken till vattensidiga beläggningar är kalcium och magnesium som i närvaro av fosfor faller ut till kalcium- respektive magnesiumfosfat. Även koppar och zink (från bland annat mässingskomponenter i systemen) är skadliga, med korrosionsrisker vid halter över 4 procent. – Genom regelbundna tubanalyser får ni en status över hur pannan och pannvattnet mår. Ni kan följa tillväxt av beläggningar och planera rengöring och byten av tuber. Kort sagt höja utnyttjandegraden och lönsamheten på er anläggning, avslutade Carolina Wahlberg.

UTVINNING AV METALLER OCH SLAGGRUS Konferensen fortsatte med att Håkan Lindsjö från Sysav Industry berättade om företagets pågående bygge av en anläggning för att sortera slagg från kraftvärme>> och värmepannor.


Vi har lösningar för fjärrvärme, fjärrkyla och industri Powerpipe Systems AB, Box 44, 425 02 Hisings Kärra, www.powerpipe.se

Johannelundsgatan 506• Tele: 40 Borås • Tel:• 033-104002 Mårtensgatan 8 • 504 4134, Borås 033-104002 Fax: 033-104022 Epost: jm.stoftteknik@swipnet.se • Internet: www.jmstoftteknik.com Epost: jm.stoftteknik@swipnet.se • www.jmstoftteknik.com

JM_EM711DOK.indd 1

2011-11-15 08.39

Rågas • Rengas • PRocess

Dags att mäta kvicksilver ► Ett OPSIS mätsystem mäter alla gaser ► Snabb respons från mätning direkt efter pannan ► Noggrann mätning av emissioner till luft Kontakta oss så berättar vi mer! Skanna koden och se vår film om THg-mätning.

Läs mer på www.opsis.se • E-post: info@opsis.se • Tel: 046-72 25 00


KRAFTVÄRME

30 000 ton koldioxidekvivalenter per år. – Sedan kommer vi att producera mycket bättre slaggrus än tidigare och jobbar hårt för att få det godkänt som bygg- och anläggningsmaterial. Detta ställer krav på lågt innehåll av farliga ämnen. Varför använda jungfrulig stenkross när slaggrus fungerar lika bra? frågade sig Håkan Lindsjö. Planen är att anläggningen står klar för övertagande i december 2019.

ZINKHYDROXID

I december inleds ordinarie drift av en anläggning för att bättre än tidigare återvinna metaller och slaggrus ur bottenaska från Sysav:s anläggningar i Malmö.

Under 2018 användes 6 miljoner ton avfallsbränsle i Sverige. Mellan 20 och 24 procent av detta blev slagg och bottenaska. – Det är bra om alla restprodukter används på bästa möjliga sätt, sa Håkan Lindsjö. När vi nu bygger nytt är det viktigt att metallåtervinningen blir maximal och att slaggruset som produceras går att använda som anläggningsmaterial ute i samhället och inte som enbart deponitäckning. För Sysav är omhändertagande av bottenaska/slaggrus inget nytt. Redan på 1970-talet började företaget sortera ut magnetiskt järnskrot (kolstål). År 2003 togs en ny anläggning i drift och den producerade järnskrot, koppar, mässing, aluminium och slaggrus. Nu byggs en anläggning med förfinad teknik. Sorteringen baseras på krossning, siktning, ballistisk separation, virvelström60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

separator och induktiva givare. Induktiv utsortering av rostfritt är nytt för Sysav, liksom teknik för att utvinna NF-metaller (Non Ferrous) ur fraktioner mindre än 2 mm. Detta gör det möjligt att få ut betydligt mer metaller jämfört med tidigare anläggningar.

ALLT INOMHUS – Anläggningen ska klara 125 000 ton per år med en drifttid på 34 timmar per vecka, fortsätter Håkan Lindsjö. Allt placeras inomhus för att hindra buller, störande ljus, damm och lukt till omgivningen. Bedömningen är att årligen återvinna 6 200 ton järnskrot och 4 500 ton NFmetaller. Dessutom slaggrus som är rent från metaller och oförbränt material. Nya anläggningen kommer att leda till att utsläppet av växthusgaser minskar med

Kraftvärmedagarna fortsatte och därmed också avslutades i återvinningens tecken när Patrik Karlsson från Renova presenterade företagets satsning på att separera zink ur restprodukter – Asktvätt med zinkåtervinning. – Hos Renova förbränner vi cirka 550 000 ton avfall per år. Det ger upphov till cirka 25000 ton restprodukter från anläggningen, därav 13000 ton elfilteraska. Enligt en ny lag som började gälla 5 juli 2018 får inte Renova ta hand om dessa restprodukter själva, vilket medför stora nackdelar i form av extern behandling och långa transporter. Det är både miljömässigt och ekonomiskt kostsamt. Vi vill utvinna åtminstone zinken i askorna för att få in denna i kretsloppet och ersätta en del av den jungfruliga zinken. Denna metall kommer att vara en bristvara i framtiden, sa Patrik Karlsson. Den nya anläggningen ska ge zinkråvara som kan säljas till industrin. Samtidigt ska processen avgifta elfilteraskan. Restmaterial ska kunna användas som anläggningsmaterial och det som ändå måste deponeras ska kunna deponeras på egna deponier. Genom processen konverteras farligt avfall till icke farligt. I hanteringen tas dioxiner bort genom att askan förbränns igen. Kvicksilver fångas i en kvicksilverjonbytare. I den så kallade askvätskan höjs pH tills zink faller ut som zinkhydroxid och denna fångas upp i en filterpress. Processen har tidigare testats på labb samt i pilotanläggning 2015. Elfilteraskan har en zinkhalt på 3-4 procent. Med 13000 ton aska per år innebär det 390-520 ton. Med ett värde på 20 kronor per kilo gör detta 9 miljoner kronor per år. – Den tvättade flygaskan som återstår utgör inte farligt avfall och kan köras till vår egen deponi Fläskebo, avslutade Patrik Karlsson. Projektet är budgeterat till 90 miljoner kronor. Anläggningen har inte börjat byggas ännu. Planen är dock att den ska tas i drift 2021.


DIGITALISERING

THE ABSOLUT COMPANY

startar samarbete för att öka effektivitet och flexibilitet Siemens Digital Industries Software meddelade i mitten av november om sitt samarbete med premium producenten The Absolut Company gällande Siemens Opcenter ™ Execution-mjukvara, en del av Siemens Digital Enterprise Suite, MES-lösning (Manufacturing Execution System).

The Absolut Company vet att digitalisering är nyckeln för att fortsätta vara i framkant i denna föränderliga bransch. Bild: Inmema

FÖRETAGET KOMMER ATT genomföra ett pilotprojekt med Siemens Opcenters Execution Process (tidigare känd som SIMATIC IT® Unified Architecture Process Industries) i en av sina fabriker i Åhus. Detta som ett första steg i utrullningen på de tre fabriker som producerar premiumdrycker för global distribution. Siemens Opcenter kan hjälpa The Absolut Company att bättre möta några av utmaningarna på dryckesmarknaden, exempelvis den ökande efterfrågan på hög kvalitet och variation i produkter och produktion samt det höga kostnadstrycket på den globala mat- och dryckesmarknaden. – The Absolut Company strävar alltid efter tillverkning i världsklass och Industri 4.0 kommer att vara en avgörande nyckelfaktor för att leva upp till framtida konsumentkrav. Vi är glada över att Siemens Digital Industries Software är vår samarbetspartner och är med oss på denna resa, säger Anna Schreil VP Operations på The Absolut Company. Siemens Opcenter Execution är en del av Siemens erbjudande till företag som erbjuder konsumentförpackade varor samt till företag inom livsmedels- och dryckesindustrin. Lösningen har utvecklats för att täcka hela värdekedjan, från mottagande av inkommande material till distribution av producerade varor, inklusive kvalitetskontroll, produktplanering och schemaläggning samt rapportering, trender och avancerad analys. Siemens Opcenter Execution Process hjälper The Absolut Company att öka spårbarheten, att hantera order mer effektivt och att övervaka produktionen i realtid. – Produktproducerande B2C-företag över hela världen står inför ökade regleringar, dessutom kan behovet av tillverkning för att möta lokala krav och lokal konkurrens resultera i minskade marginaler, säger Mats Friberg, Vice President & CEO på Siemens Digital Industries Software. The Absolut Company vet att digitalisering är nyckeln för att fortsätta vara i framkant i denna föränderliga bransch. Vi värdesätter förtroendet vi fått för våra lösningar och kommer att vara en lyhörd partner till The Absolut Company när de fortsätter att utvecklas till ett fullt ut digitaliserat företag. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

61


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SYSTEMSVETS

Läkemedel Livsmedel Kärnkraft Kylanläggningar VS-installationer Maskininstallationer Gasanläggningar

SYSTEMSVETS

– specialister med helhetsansvar Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd. KUNDERNA FINNS INOM allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA Systemsvets har två fullskaliga, stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förbereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, 62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget. – Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, materialmottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser. Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SYSTEMSVETS

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs. Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

– Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg. – Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg.

och dokumentation är höga. All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs. Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.

SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet

www.systemsvets.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

63


PROCESSINDUSTRI

Kiwa Inspectas processindustridagar var som vanligt välbesökta. Bild: Kjell-Arne Larsson

Klimatarbete präglade

PROCESSINDUSTRIDAGARNA

KIWA Inspecta bjöd som vanligt på en blandad kompott av presentationer, som spände bland annat över regelverk, aktuella projekt och miljöutmaningar. Många presentatörer tog fasta på det nödvändiga klimatarbetet. Konferensen saknade heller inte nöjesbetonade inslag som dansmusik och branschanpassad Stand Up Comedy. AV KJELL-ARNE LARSSON

KONFERENSEN INLEDDES MED en historisk exposé över Sveriges första raffinaderi som etablerades på Oljeön vid Ängelsberg i Västmanland. Föredragshållare var författaren Kersti Kollberg och kemiingenjören Hans Larsson, som är syskon och har ett stort intresse av Oljeön vilken idag är ett fint industriminne.

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN SWETIC SWETIC består av Kiwa Inspekta och Dekra. Representanter från de båda samlas några gånger per år för att diskutera regelverk och tolkningsfrågor. Sådana ställs sedan till Arbetsmiljöverket. SWETIC är därmed till stor hjälp för företagen att hitta i djungeln av föreskrifter och förordningar. 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Aktuellt nu är att Arbetsmiljöverket ändrar sin regelstruktur då 67 föreskrifter slås samman till 14 föreskriftshäften. Roger Malmström från Kiwa hade en presentation då han pekade på bland annat rutiner för övervakning, certifierad pannoperatör och livslängdsjournal. Och ha alla definitioner klara för er, rekommenderade han, bland annat beträffande ”arbetsutrustning”.

NY KLORFABRIK Hos Inovyn i Stenungsund produceras PVC. Natronlut och saltsyra är kommersiella biprodukter. Den klorgas som behövs för mellanprodukten VCM – vinylkloridmonomer – har sedan 1969 tillverkats i en kvicksilverbaserad anläggning. Nu har en ny klorfabrik som >>


Sweden

130 ÅRS ERFARENHET AV TILLVERKNING Vi gillar tuffa utmaningar, testa oss gärna! • Våra affärsområden: TÄTNINGAR, PACKNINGAR, VENTILER, INSTRUMENT • Vi är verksamma inom: Transport, Kemi, Infrastruktur, Olja & Gas, Industri, Läkemedel, Energi, Papper & Massa, Livsmedel • Högsta kreditvärdighet AAA

Be Und sök oss erhå llsm på ässa i Gö t n e b org 10-1 3m ars ter B 2020 04:5 2

mon

KLINGER Ballostar®, våra ventiler är certifierade enligt bland annat EHP003, EN488:2015, EN161 etc.

KLINGER Sweden AB | Kontovägen 3, 175 62 Järfälla | 010-199 87 00 | info@klinger.se | www.klinger.se


PROCESSINDUSTRI

Vår idé var att skapa cirkulära flöden av lösningsmedel, återvinna dem och sätta dem på marknaden igen. Ofta kommer lösningsmedel i industrin annars ut som farligt avfall och skickas till förbränning. /Christina Hillforth, vd, Circhem Bild: Kjell-Arne Larsson

baseras på membranmetoden tagits i drift. – Vi var bäst i Europa på att hålla kvar kvicksilver inne på fabriken, vilket gjorde att vi konverterade väldigt sent till ny teknik, berättade Åsa Burman. Ända sedan 1990-talet visste vi att konvertering skulle bli nödvändig. Därför behöll vi gamla anläggningens styrsystem. För nybyggnadsprojektet blev konsekvensen att det krävdes mycket omfattande arbete med styrsystemen. Gamla och nya fabriken kördes parallellt från skilda kontrollrum. Programmeringen av de nya delarna utfördes parallellt med datorisering av gamla fabriken. Ett av miljökraven på nya anläggningen är en separat kloratförstöring. Klorat är negativt för miljön, närmare bestämt brunalgerna i havet. Kloratet förorenar också den lut som produceras. 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

EU har BAT-beskrivning för katalytisk kloratförstöringsanläggning, men utmaningen var att Inovyn behövde en 20 gånger större än vad någon hittills byggt. Det visade sig bland annat att kloratförstöringen krävde mycket avancerad sekvensstyrning. Nya klorfabriken startades upp i december förra året och har haft stabil drift sedan andra kvartalet i år. – Klorgasen, luten och saltsyran blir bra. Avloppsvattnet har inte ens detekterbara halter av klorat. Nu kör vi kvicksilverfritt och dessutom med mycket lägre energiförbrukning, avslutade Åsa Burman.

ÅTERVINNING AV LÖSNINGSMEDEL Under rubriken ”Från idé till verklighet – förena klimatnytta med industriell ekonomi” berättade Christina Hillforth som är vd för Circhem om företagets arbete för att återvinna lösningsmedel som används inom industrin. Inledningsvis gav hon en bakgrund om vår klimatutmaning. Ett Business As Usual-scenario visar att globala uppvärmningen kan nå 3 °C redan år 2040. Parisavtalet har målet att hålla sig långt under 2 °C detta århundrade. Åtgärder inom många sektorer krävs för att nå målet. För att minska utsläppen behöver traditionellt linjära flöden ersättas av cirkulära, det vill säga, att produkter och ämnen återvinns. – Vår idé var att skapa cirkulära flöden av lösningsmedel, återvinna dem och sätta dem på marknaden igen, berättade Christina Hillforth. Ofta kommer lösningsmedel i industrin annars ut som farligt avfall och skickas till förbränning. Circhem har utvecklat en bra process och i maj invigdes företagets anläggning i Vargön. Obrukbara blandningar renas till nya produkter i en process som i huvudsak bygger på destillation. Miljötillståndet för anläggningen medger idag en produktion om 2 500 ton produkt/år. Tack vare återvinningen reduceras koldioxidutsläppet med 10 000 ton. Potentialen för Sverige är 1 miljon ton och för Europa > 10 miljoner ton årligen. – Vår plan är att inom tre år tiofaldiga verksamheten genom geografisk spridning i Sverige och därefter satsa på Europa, avslutade Christina Hillforth.

VÄTGASANLÄGGNINGAR Kajsa Kairento är affärsutvecklare på Vattenfall med fokus på minskat fossilberoende i industrin. Hon talade bland annat om vätgasteknik. Nya lösningar och samarbeten mellan olika sektorer gör det möjligt att ersätta fossila bränslen och råvaror med fossilfri el och vätgas. Vattenfall driver forskning och utveckling bland annat tillsammans med LKAB och SSAB i Hybrit-projektet, samt med Boliden, Cementa och Preem. – Och vi tror på el för fossilfrihet även inom kemiindustrin, sa Kajsa Kairento.

TIDPLANEN – NAVET KRING SAMVERKAN Projekttidplanens lov och förbannelse var ämnet för Claes Englund och Peter Steffens. Samverkan, kvittering och uppföljning kan förbättras med ”verktyget” Pronava. Staffan Eliasson från Nynäs raffinaderi berättade hur det fungerar i praktiken. Det blev en resa från stora ”papperslakan” till digital hantering.

CYBERHOT Vad är egentligen ”cyber” och vilka skador kan det orsaka ett företag? Under den presentation som gjordes av Magnus Flyrin från AON berättade han hur en attack kan slå mot ett företags verksamhet >>


DAGS FÖR INDUSTRIN

− MINSKA KLIMATPÅVERKAN, SPARA ENERGI OCH PENGAR

Industrin står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen. En otillräcklig isolering orsakar betydande energiläckage och utsläpp. Men som tur är finns en enkel lösning på problemet. PAROC PRO PIPE SECTIONS är ett brett sortiment rörskålar speciellt designat för att erbjuda kostnadseffektiv industriell isolering. Läs mer på PAROC.SE.


PROCESSINDUSTRI

Att forskarna vid RISE är mycket engagerade i klimatneutrala industriprocesser framgick tydligt av Johanna Mossbergs och Magnus Anderssons presentation. Bild: Kjell-Arne Larsson

PROVNING SKAPAR MERVÄRDE Besiktningar och provningar är kärnverksamhet hos Kiwa Inspecta. Den oförstörande provningen har fått en delvis ny roll. Historiskt förknippades provning med något nödvändigt ont för att klara Arbetsmiljöverkets regler. Med det finns andra aspekter på nyttan av provning. Idag är möjligheterna mycket större än för tio år sedan. Nu finns metoder som Long Range, EMAT, Phased Array, DDA, CR och Array ET. Dessutom har utveckling i databearbetning medgett mer sofistikerade analyser. Joakim Lindahl från Kiwa Inspecta gav en kortare inblick i några av de oförstörande provningsmetoderna som finns idag. – Tack vare provning får vi ökad kunskap om våra anläggningar samt bättre underlag för planering av underhållet, menade Joakim Lindahl.

UTMANINGAR Processindustridagarna avslutades med att Johanna Mossberg och Magnus Andersson från RISE talade om ”Möjligheter och hinder för en klimatneutral processindustri”. Johanna Mossberg gav en kort bakgrund om RISE. Institutet skapades bland annat med syftet att verksamheten ska vara pro68

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

och hur skadorna av en attack fångas upp, eller inte fångas upp, av de traditionella försäkringarna. Cyberhot och cyberkriminalitet har tyvärr blivit vardagsmat och ökar både i antal och omfattning. Även processindustrin drabbas.

Traditionella åtgärder som bränslebyten och energieffektiviseringsåtgärder har inte påverkat processrelaterade utsläpp särskilt mycket. Det krävs mer genomgripande processförändringar, som process- och produktbyten för att minska dessa utsläpp. /Johanna Mossberg, RISE

aktiv, i stället som tidigare reaktiv. Proaktivitet behövs inte minst för att klara klimatutmaningen. Industrin orsakar mer än 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, och där en betydande del kommer från processindustrin. Industrins utsläpp har inte minskat alls på samma sätt som i andra samhällssektorer. – Traditionella åtgärder som bränslebyten och energieffektiviseringsåtgärder har inte påverkat processrelaterade utsläpp särskilt mycket. Det krävs mer genomgripande processförändringar, som process- och produktbyten för att minska dessa utsläpp, förklarade Johanna Mossberg. >>


Fallskydd

Vi på Euromekanik är experter på Fallskydd och Filter. Kontakta oss för mer information. Euromekanik AB | 031-780 56 00 | euromekanik.se

Service, tjänster och produkter för trycksatta system och utrustningar

btrindustry.se

Filter


PROCESSINDUSTRI

Johan Källman från Pulsteknik argumenterade för företagets elektronikprodukter och belysningar. Bild: Kjell-Arne Larsson

RISE arbetar med fyra strategier för en klimatneutral processindustri: • Elektrifiering och vätgas • Förnybart (+ det cirkulära) • Infångning av koldioxid • Effektivisering (inkl. överskottsvärme och digitalisering) När det handlar om elektrifiering bör man tänka på att el kan ersätta bränslen i många processer, men mer forskning krävs för att åstadkomma riktigt höga temperaturer. Lägg också märke till att vätgas kan dels användas som energibärare, dels som råvara för att syntetisera material – bygga nya molekyler. Infångning av koldioxid har två tillämpningar: antingen CCS (Carbon Capture and Storage) för att lagra koldioxiden långsiktigt samt CCU (Carbon Capture and Usage) för att använda koldioxiden i andra processer. >>

Bäst på membranteknik, skärvätskerening och spånhantering

Vi gör världen renare!

Kontakta våra experter för information hur vi kan rena och recirkulera era processvätskor

Mercatus Engineering AB

70

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

|

Member of KNOLL Group

|

www.mercatus.se

FYRA KONKRETA PROJEKT SOM ENGAGERAR RISE: • Klimatledande processindustri. Västsvenska kemi- och materialklustret – ett tioårigt projekt med målet att ställa om den petrokemiska industrin på Västkusten, och komma bort från vanliga råvaror. Återvunnen plast ska användas, men även råvaror från skogen och annan biomassa. Bland delprojekt kan nämnas Målmolekyler från sockerplattform, Bioeten och Katalytisk hydrodeoxygenerering av lignin till kemikalier. • Swedish Hydrogen Development Center. Här utnyttjas testbäddar hos RISE och SWERIM för att testa scenarier för olika industrier. Kompletta värdekedjor för biobränslen och biokemikalier studeras via virtuell koppling till befintliga testbäddar. • Process 4.0 utvecklar möjligheterna med ökad digitalisering och är ett samarbete inom RISE mellan processkemister, ingenjörer och IT-specialister. Bland annat för att utarbeta bättre möjligheter att bedöma fullskaleanläggningars funktion utifrån pilotanläggningar och att skapa processtyrsystem som i realtid optimerar de kemiska reaktionerna. • CCS-projekt. RISE har varit engagerat i flera projekt som nu avslutats. CCS har studerats både inom skogs-, stål-, cementindustri med flera. Bland annat har partiell infångning i industriprocesser undersökts.


MOTORSVETS KVM H220 Vår mest sålda motorsvets. Med Honda 13 hk motor,

Centrifugalpumpar, enstegs + flerstegs Kan fås med eller utan magnetkoppling. Även API 685 + 610, Dickow – Tyskland.

vilket gör den mycket lättstartad och tystgående. Svensktillverkad.

DIESELELVERK SDMO R110C3 Reservaggregat för tillfällig strömförsörjning. Dieselelverk med en effekt på 100 kVa. Utrustad med en professionell John Deere motor.

Vi har elverk från 10-500 kVa. Våra märken:

- Din specialist på elverk & motorsvetsar Tegelbruksgatan 4 535 30 Kvänum Tel: 0512-93055

Kontakta oss på 031-3368780 www.swedenborg.se

www.kvanumsjarn.se

Funktional Safety – Hassle-Free!

JUMO

P E R F O R MA N C E

00053

SIL

SAFETY

PL

JUMO Safety Performance (JSP)

Nytt varumärke för ökad säkerhet när det gäller SIL och PL  Certifierat skydd för mätkedjan upp till SIL 3/PL e är nu möjligt  Hög flexibilitet vid val av SIL-komponenter tack vare det omfattande leveransprogrammet  SIL behöver inte längre beräknas av användaren när JUMO safetyM används i kombination med JUMO temperaturgivare  Lämplig för olika styrenheter som temperatur, tryck, nivå och flöde

www.jumo.se


PROCESSINDUSTRI

Då det gäller att ersätta fossil råvara med biobaserad råvara, måste man ha i minnet att den biobaserade har helt annan sammansättning med betydligt större innehåll av syreatomer som måste hanteras. Presentationen fortsatte med att Magnus Andersson redogjorde för fyra konkreta projekt som engagerar RISE: • Klimatledande processindustri. Västsvenska kemi- och materialklustret. Ett tioårigt projekt med målet att ställa om den petrokemiska industrin på Västkusten, och komma bort från vanliga råvaror. Återvunnen plast ska användas, men även råvaror från skogen och annan biomassa. Bland delprojekt kan nämnas Målmolekyler från sockerplattform, Bioeten och Katalytisk hydrodeoxygenerering av lignin till kemikalier. – Visionen med Klimatledande processindustri är att skapa en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror, berättade Magnus Andersson. • Swedish Hydrogen Development Center. Här utnyttjas testbäddar hos RISE och SWERIM för att testa scenarier för olika industrier. Kompletta värdekedjor för biobränslen och biokemikalier studeras via virtuell koppling till befintliga testbäddar. • Process 4.0 utvecklar möjligheterna med ökad digitalisering och är ett samarbete inom RISE mellan processkemister, ingenjörer och IT-specialister. Bland annat för att utarbeta bättre möjligheter att bedöma fullskaleanläggningars funktion utifrån pilotanläggningar och att skapa processtyrsystem som i realtid optimerar de kemiska reaktionerna. • CCS-projekt. RISE har varit engagerat i flera projekt som nu avslutats. CCS har studerats både inom skogs-, stål-, cementindus-

20

år

i

s an

br

c

Kent Erhagen som är vd för EF Valves visade företagets ventiler. Bild: Kjell-Arne Larsson

tri med flera. Bland annat har partiell infångning i industriprocesser undersökts. Sammanfattningsvis kan möjligen sägas att det finns vissa lågt hängande frukter att skörda för att minska energiåtgång och utsläpp av koldioxid, men att det långsiktigt troligen behövs både infångning av koldioxid och utveckling av helt nya produktionskoncept för att även processindustrin ska klara klimatmål och övriga miljömål.

!

n he

Vi på ConTub kan industrirör. Med över 20 års erfarenhet och egen verkstad tar vi fram rörlösningar för varje enskilt behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla. Verkstad och kontor finns på Södra Backa i Borlänge. Vi utför dock rörinstallationer hos industrier över hela Sverige, bland andra SSAB, Stora Enso, AGA Gas AB, Borlänge Energi och Arctic Paper Grycksbo.

Jonas Ehrling jonas@contub.se 070 - 531 33 45

Anders Molin anders@contub.se 070 - 687 96 91 ConTub Ab

Mästargatan 7B • 781 71 BORLÄNGE Telefon: 0243 - 921 90 • Hemsida: www.contub.se 72

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

NP 1/16 • Herrlin & Hansdotter AB

Kontakta oss när du vill ha en trygg samarbetspartner för industrirör.


PROCESSINDUSTRI

Mobila anläggningar testar reningsmetoder för processvatten

Elin i labbhörnan.

”KAN SPARA ENORMA MÄNGDER VATTEN INOM INDUSTRIN” Industriernas förbrukning av rent vatten är gigantisk, men skulle kunna minskas radikalt om processvattnet för kylning renades och återanvändes i större utsträckning. – Allmänheten uppmanas att spara dricksvatten, och det är bra, men jämfört med industriernas enorma förbrukning är det nästan ett löjligt fokus, säger Elin Gustafsson, civilingenjör i kemisk biologi på Mercatus Engeneering AB. ELIN GUSTAFSSON ANSVARAR för Mercatus provanläggningar för rening av processvatten. Tre av dem är mobila och inte större än att de kan skickas med lastbil. De ställs upp under fyra till sex veckor vid kundens anläggning medan processvatten leds genom dem. Vatten som till exempel kan innehålla oljeemulsioner, kemikalier från färgbad eller vara förorenat med bakterietillväxt. – För att få ett bra beslutsunderlag inför en investering i en fullskaleanläggning testar vi och utvärderar vilken typ av rening som fungerar bäst. Vi erbjuder två typer av ultrafilteranläggningar, med polymermembran eller med keramiska membran, samt en anläggning med omvänd osmos, som skiljer bort joner ur vattenbaserade processvätskor, berättar Elin. Provanläggningarna fjärrstyrs via modem så att Elin kan ta hem data för att styra och justera parametrar under tiden. – Vi börjar med en standardinställning, som vi justerar efter behov, som till exempel att backspola oftare eller mer, förklarar hon och fortsätter: – Beroende på hur smutsigt invattnet är klarar polymeranläggningen normalt 150 liter per timma, men har maxkapacitet på 500 liter per timma. Hur mycket som kan appliceras och pressas igenom avgörs av trycket.

FÖRSTA SNABBTEST Mercatus har även en mindre och stationär keramisk provanläggning i Vimmerby, där företaget är beläget. Dit kan kunden skicka dunkar med vätskor som man vill testa. – Här kör vi mindre provvolymer, upp till 20 liter, för att göra

en första kontroll av om vätskan passar vår reningsteknik och om det är värt att gå vidare med försöken. Ofta vet kunden vilka ämnen vätskan innehåller och vilket reningsresultat man vill nå. I provanläggningen får vi snabbt svar på om det kan avhjälpas med vår teknik. Det kan också vara så att en befintlig kund vill kontrollera att anläggningen fungerar som den ska, berättar Elin.

OMVÄND OSMOS Omvänd osmos används oftast som ett sista steg efter ett ultramembranfilter. Tekniken tar bort lösta joner ur vattenbaserade processvätskor. Analysen sker dels genom mätning av konduktivitet, det vill säga vattnets förmåga att leda elektricitet, dels genom externa kemikalieanalyser. – Vi har kört provanläggningen med omvänd osmos med mycket goda resultat och har stora förhoppningar om att den ska vara till stor nytta för kunder med dessa problem, säger Elin.

EKONOMISK VINST Fördelarna med provanläggningarna är att beslutsunderlagen blir bättre. Kunden får veta vilken typ av anläggning som fungerar och behöver inte överinvestera för att vara säker. – Kunden kan ha myndighetskrav att leva upp till för vad som får släppas ut till recipient (naturen), men framförallt är det en stor och viktig miljövinst att återanvända processvatten. I takt med att kommunerna börjar ta mer betalt för dricksvatten så blir det också allt mer intressant ur en ren ekonomisk aspekt för företagen att investera i en sådan här anläggning, säger Elin NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

73


ZERO EXCLUSION

Bilden visar de unga konstnärerna som medverkar i kampanjen Zero Exclusion: Kukka-Maaria Juvonen, Miia Kuittinen och Kip Pääkkönen. Bild: Neste

UNGA KONSTNÄRER målar en jättekran

Neste och Mantsinen Group har gått samman för att ta sig an en av de tuffaste utmaningarna i dagens samhälle – det sociala utanförskapet bland unga människor. Problemet är enormt, eftersom ett av fem barn i utvecklade länder lever i fattigdom. MED KAMPANJEN Zero Exclusion har Neste och Mantsinen åtagit sig att ge dessa unga människor en röst och att samla in medel för att angripa det sociala utanförskapet. Kampanjen sammanför unga konstnärer från Finland, säte för de båda företagen, ett av de ledande internationella konstgallerierna och världens största hydrauliska hamnkran. Kampanjen Zero Exclusion omfattar 42 målningar av tre unga konstnärer som de har skapat med hjälp av en hamnkran på 300 ton, som har försetts med specialkonstruerade penslar. Den Neste MY Förnybar Isoalkanbaserade färgen, som har utvecklats för kampanjen av det globala färgföretaget Teknos, användes för första gången i några av målningarna. Konstverken producerades i samarbete med det internationellt erkända amerikanska konstgalleriet Albright Knox. Tavlorna kommer att säljas, och intäkterna går i sin helhet till den finlandsbaserade välgörenhetsorganisationen Hope ry. Genom kampanjen hoppas Neste och Mantsinen Group kunna få in 50 000 euro som ska investeras i program avsedda att motverka socialt utanförskap bland unga människor. – Utmaningen med socialt utanförskap är enorm, och för att möta den krävs samlade ansträngningar – det är därför vi bjuder in företag att delta. Varje ung människa ska känna att han eller hon är en viktig del av vårt samhälle, och det gäller oberoende av 74

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

var och hur de bor. Ett av målen med kampanjen Zero Exclusion är att vara en okonventionell och inspirerande röst för de medverkande unga konstnärerna, säger Heidi Peltonen, Sustainable Partnerships hos Neste. – Grundarna till vårt företag kommer från mycket svåra förhållanden. Vi vill visa att vem som helst kan lyckas om hon får möjlighet att förverkliga sig själv. Om du en gång har fått en hjälpande hand på vägen vill du hjälpa andra också, säger Mia Mantsinen, vd för Mantsinen Group. Det gemensamma temat för de 42 konstverken är hopp. De unga konstnärerna har själva tagit emot hjälp från Hope ry tidigare. – Vi tre ville delta i det här projektet, för vi kände att det var vår tur att ge någonting tillbaka för all hjälp vi har fått. Jag älskar konst, och att måla med den här jättekranen är någonting jag aldrig kommer att glömma. Jag hoppas att mitt arbete inspirerar företag att komma till skott och hjälpa andra unga människor, säger konstnären Miia Kuittinen. Tavlorna visas online på Zero Exclusion campaign site. De finns också att köpa på samma webbplats.


PAPPER & MASSA

Sågverket Bollsta som det ser ut idag. Bild: PEAB

Peab bygger ut SCAs sågverk i Bollstabruk Peab ska i samverkan med SCA bygga ut Bollsta sågverk i Bollstabruk, Kramfors kommun. Kontraktssumman uppgår till 276 miljoner kronor. I PROJEKTET INGÅR det att bygga ett nytt modernt justerverk som på sikt kan fördubbla produktionen i sågverket. Justerverket ingår i sågprocessen och det är där virket kvalitetssorteras före leverans. I projektet ingår även markarbeten samt att bygga en ny verkstad och ett magasin. – Vi arbetar i nära samverkan med vår kund. Vi tar med oss erfarenhet från tidigare projekt med SCA och vi har tillsammans utarbetat ett arbetssätt som fungerar mycket bra i denna typ av stora komplexa projekt, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab. ­– Investeringen innebär att vi kan öka produktionen med 50 000 kubikmeter sågad vara, säger Johan Olofsson, chef för SCAs sågverk i Bollstabruk. Vi kommer också att sänka våra kostnader, eftersom vi inte längre behöver justera våra produkter i två äldre anläggningar, utan får en rationell hantering rakt igenom sågverket. Uppdraget är en utförandeentreprenad i så kallad partnering. Byggstart är i november 2019 och projektet beräknas vara klart under hösten 2022. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2019.

Vi arbetar i nära samverkan med vår kund. Vi tar med oss erfarenhet från tidigare projekt med SCA och vi har tillsammans utarbetat ett arbetssätt som fungerar mycket bra i denna typ av stora komplexa projekt. /Jörgen Eriksson, regionchef, Peab

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

75


UNDERHÅLL

Den nya vagnhallen för avisning och underhåll vid Umeå godsbangård byggs i direkt anslutning till den befintliga vagnhallen. Bild: LINK arkitektur

VAGNVERKSTAD FÖR AVISNING AV TÅG byggs i Umeå

För att minska tågförseningar under vinterhalvåret bygger Umeå Vagnverkstad en ny vagnhall vid godsbangården i Umeå. Den ska underlätta avisning av tåg men även användas för svarvning av tåghjul, tvätt samt enklare underhåll. AV LARS-OLOF TANDBERG

ETT PROBLEM FÖR Norrtåg är att avisningen av företagets tåg tar lång väldigt lång tid i den befintliga vagnhallen i Umeå. Isbeläggningen på tågen tas bort med varmvatten och det tar fyra till fem timmar per tåg. I den nya hallen kommer ett nytt system för avisning att användas. Det är gasdrivet och isen tas bort med befuktad varmluft som är cirka 50 grader varm. Med den metoden tar avisningen av ett tåg endast 40 till 60 minuter. – Den befintliga hallen har begränsad kapacitet. Om det står ett tåg i den måste det backas ut innan ett nytt tåg kan köras in. I och med att den nya hallen får ett genomgående spår kan de tåg som ska övernatta i Umeå stå på kö, och i tur och ordning köras 76

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

igenom för avisning och tvätt innan de ställs upp för natten, säger Gunnar Isaksson, projektledare hos byggherren Infrastruktur i Umeå AB. Med den nya vagnhallen blir det även lättare att strukturera det förebyggande underhållet. I dag saknas möjlighet att svarva tåghjul. Den nya hallen får en hjulsvarv där akuta skador på tågens hjul kan lagas. Hjulsvarven ger även möjligheter att kontinuerligt åtgärda mindre fel och ojämnheter innan de leder till större skador. – I dag finns närmaste svarv i Luleå. Det är även tänkt att det ska gå att göra enklare underhåll och reparationer i den nya hallen när det finns ledig kapacitet, främst sommartid då ingen avisning


FAKTA Nybyggnad av multifunktionshall, Umeå Tidplan: augusti 2019–april 2020 Byggherre: Infrastruktur i Umeå AB Totalentreprenör: Rekab Arkitekt: LINK Arkitektur AB Kostnad: 80-100 Mkr

Sjölunda skola, Lidköping / Hundven-Clements Photography Rehab Station Stockholm / Jason Strong Photography

behövs. Bland annat kan fronten på tåg behöva bytas efter kollisioner med älgar. Den nya vagnhallen byggs bredvid den befintliga och blir 120 meter lång och sju meter bred. Först har marken pålats och därefter har en betonggrund gjutits. Hallen består av en stålstomme från Lindab, som kläs med plåt och trä. En utmaning i projektet har varit att arbetet sker i direkt anslutning till ett uppställningsspår med kontaktledning. – Strömmen stängdes av dagtid under tre veckor så att vi kunde montera stålpelare och väggelement på sidan närmast spåret i lugn och ro. På andra sidan om bygget står den befintliga vagnhallen och där har verksamheten pågått under hela byggtiden. – Det har varit väldigt trångt. För att kunna bygga det genomgående spåret och lägga ner vatten och avlopp var vi tvungna att delvis flytta infartsvägen till området. Men i stort har det fungerat bra, konstaterar Gunnar Isaksson. Bygget av den nya vagnhallen påbörjades i augusti i år och beräknas vara klart i april 2020. Systemet för avisning ska vara klart för testning i februari/mars medan hjulsvarven kommer att vara på plats i juni nästa år.

Länsförsäkringar, Umeå / Hundven-Clements Photography

UNDERHÅLL

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

77


UNDERHÅLL

I Eskilstuna Logistic Park har Arver uppfört en helserviceanläggning för lastbilsåkerierna. Bilder: Tuna Förvaltning och Entreprenad

Lastbilsverkstad med hållbarhetstänk

– ARVER I ESKILSTUNA Nu är verksamheten i full gång hos Arvers nya lastbilsverkstad och servicecenter i Eskilstuna Logistic Park. Här erbjuds både reparation, service, tvätt och besiktning. Att ha allt samlat innebär mindre tomkörning och mindre timbortfall för kunderna. Även i övrigt har Arver byggt med ett hållbarhetstänk i grunden. AV KJELL-ARNE LARSSON

ARVER ÄR SCANIAS största privata återförsäljare där verksamheten täcker allt från försäljning av lastbilar och reservdelar till avtal och service. Huvudkontoret finns i Örebro och företaget är etablerat på nio orter i Mellansverige. Lastbilsverkstaden i Eskilstuna har tidigare haft sina lokaler på Mått Johanssons väg inne i Eskilstuna tätort. Fastighetsägaren där skulle använda lokalerna i egen regi och Arver har därför sökt efter en ny lokalisering.

LOGISTIKPARK – Eskilstuna kommun har satsat mycket på sin logistikpark vid Eskilstuna flygfält i Kjula ungefär en mil öster om tätorten. Här har bland andra Sportamore, Amazon och DHL etablerat. Vi köpte mark av kommunen och har nu uppfört och tagit en ny service78

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

anläggning i drift, berättar Tommy Daniels, fastighetsansvarig hos Arver. – Vi är trygga med denna etablering, visserligen en bit från stan, men tillgängligheten är mycket bättre. Trafiksituationen gjorde det svårt för våra kunder att ta sig till och från våra gamla lokaler på Mått Johanssons väg inne i Eskilstuna, fortsätter Tommy Daniels. Det nya läget i Eskilstuna Logistic Park gör att företaget attraherar kunder även längre österut, omfattande bland annat Strängnäs och Nykvarn. Nya anläggningen i Eskilstuna logistikpark har byggts parallellt med motsvarande i Norrköping. Dessa erbjuder både reparationer, fordonsservice, biltvätt och besiktning. Arver hyr därför ut till Svensk Lastbilstvätt i Eskilstuna AB respektive Besikta AB. Med allt samlat på ett ställe minskar kundernas tomkörningar och bortfall av timmar.


UNDERHÅLL

– Det är ett hållbarhetstänk i detta, påpekar Tommy Daniels. Själva anläggningen är också hållbar. Allt avloppsvatten renas i en indunstare och kokas av med hjälp av vakuum vid 82 °C så att endast ett slam återstår. Vattnet återanvänds i ett eget buffertsystem på hundra kubikmeter och värmen från indunstaren används delvis till att värma lokalerna. Vi tar också hand om regnvattnet från taken för att fylla upp buffertsystemet och att använda i tvätthallarna.

TUNA FÖRVALTNING OCH ENTREPRENAD Byggentreprenör för nya anläggningen är Tuna Förvaltning och Entreprenad. Uppdraget har omfattat allt från grundläggning och stomme till stomkompletteringar, installationer och markarbeten. Anläggningen har ett ”skepp” som inrymmer Arvers bilverkstäder och ett annat där biltvätten och besiktningen finns. Mellan dessa finns en två våningar hög kontorsdel. Byggnaden har uppförts på en pålad grund med grundsulor och en betongplatta som gjöts sedan taket kommit på. Stommen byggdes av stål, kompletterat med betong i mittdelen där bärande mellanväggar har gjutits och HDF-bjälklag monterats. – Från tidigare byggen är vi vana vid denna typ av konstruktion, berättar Thomas Gillisson, platschef hos Tuna Förvaltning och Entreprenad. Det som varit lite utmanande är den stora omfattningen på installationerna i mark. För Tuna Förvaltning och Entreprenad är Arvers serviceanläggning en bra referens i ett av Mälardalens mest expansiva logistikområden just nu. Nya anläggningen stod färdig enligt plan i augusti och den 2 september kunde Arver dra igång sin verksamhet.

FAKTA Kjula, Eskilstuna Logistic Park, nytt servicecenter för lastbilar Byggherre: Arvergruppen AB Byggentreprenör: Tuna Förvaltning och Entreprenad m.fl. Arkitekt: egen design och Hållén Arkitekter i Örebro AB Värde: 60 Mkr

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

79


VI BYGGER INDUSTRIN

TRANSPORTER VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB 0731-81 46 45 Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

TEKNISK KONSULT NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

80

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ELEKTRONIK

INDUSTRIMATERIAL

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB ut vecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

CEMEX www.cemex.com Vi inser att byggbranschen går mot mer kostnadsef fektiva, ef fektiva och miljövänliga lösningar. Detta inspirerar oss att vara mer innovativa när det gäller att bedriva vår globala verksamhet. Vi har en geografiskt diversifierad portfölj av tillgångar på välbalanserade hållbara och lönsamma tillväxtmarknader, fokuserade på vår kärnverksamhet av cement, aggregat och färdigblandad betong.

ANNONSERA HÄR! Ett kostnadseffektivt komplement till er ordinarie marknadsföring. Kontakta Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se, 070-42 43 295


VI BYGGER INDUSTRIN LEDARE

ISOLERING

MÄTUTRUSTNING

LYFTANORDNINGAR

BELISOL www.belisol.se Vi utför alla typer av plåt- och isoleringsarbeten. Vår specialitet är plastskummad isolering med plåtbeklädnad (polyritanskum) som vi pumpar in i plåtformen. Vi utför såväl industriisolering som VVS-isolering. Vår strävan på Belisol är att alltid utföra ett gott arbete av högsta kvalitet. Vi är anslutna till Isoleringsfirmornas Förening och använder oss av deras normer för kvalitetssäkring. Belisol tar miljöpåverkan på allvar och har olika tillvägagångssätt för att minska den negativa påverkan.

GEOFIX www.geofix.se Allt för mättekniker & mätningsingenjörer! Förbrukningsmaterial & tillbehör inom all mätning! Skräddarsydda finansieringslösningar.

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haft genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

Tillbehör Markeringsmaterial, Markeringsfärg från Soppec & Mercalin, Utsättarspett, Spett Hammare, Geo, GeoPad och X-Pad mätprogram, Prismor i olika utföranden & pris, Stativ för laser & totalstationer m.fl., Kolfiberstänger, prismastänger, Mätstänger & avvägningsstänger, Tillbehör & reservdelar Mätinstrument Totalstationer & GPS-utrustningar, 3D Scanner, Planlaser, enfallslaser & tvåfallslaser, Rörläggningslaser, Avståndsmätare, Kabelsökare & tillbehör, Metallsökare, Kabelljuslod, Mognadsmätare för betong, Värmekameror & iR-termometrar Maskinstyrning Grävmaskin, Hjullastare, Bandschaktare, Väghyvel, Läggarsystem, Dumpersystem, Borriggar

GEOFIX YTBEHANDLING YSAB www.ysabytbehandling.com Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av underlag, även vid svåra förhållanden. Vi ytbehandlar stål och betongkonstruktioner. De viktigaste konventionella systemen finns med i vårt program. Vi använder specialanpassade ytbehandlingssystem vid särskilt krävande situationer som vid tex kemiskt aggressiva industrimiljöer, extrem nötning, dricksvattenanläggningar och väl ut vecklade k valitetsprogram för renovering av putsade byggnader.

FÖRNYBAR ENERGI

INDUSTRIKONSULT JSP CONSULTING AB www.jspconsultingab.com Vår t företag är baserat på tron at t våra kunders behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta era behov. Som ett resultat, är en stor del av våra kunder, återkommande kunder och hänvisningar. Vår verksamhet består av projektledning, montageledning samt industrimontage främst inom papper- och massaindustrin. Vi utför underhållsarbeten,service och förbättringsarbeten på befintlig utrustning samt flytt av maskinutrustning inom Europa inklusive uppstart.

CARLHAG www.carlhag.se Carlhag inriktar sig på lyftanordningar för industri. Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Et t samarbete med Carlhag innebär kun skap och stöd från en stabil partner som tar ett fast grepp om hela leveranskedjan. Från rådgivning, konstruktion och projektering till projektledning, montage, idriftsättning och löpande service.

RENGÖRING RENSMAN www.rensman.se Vi är specialister på produkter och tjänster som skapar hela, rena och fria flöden. Rensman är ett ägarlett företag med säte i Henån på Orust. Här finns vårt kontor och verkstadslokal. Vi har under våra 25 år i branschen skaffat oss stor erfarenhet genom att alltid se framåt och vara innovativa med att utveckla arbetsmetoder för att säkerställa ett bra resultat. Under åren har vi även arbetat utanför Sveriges gränser, förutom våra nordiska grannländer har vi även haft stora projekt i Rumänien och Bahrain.

ECOCLIME GROUP www.ecoclime.se Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som vi skapar en bättre inomhuskomfort. Våra unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

CIRKULÄRA SOM HJÄLPE NÅ ENE

Scanna ko för att se e om lösning

www.ecoclime.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

81

www.


BIODIESEL

Pappersindustrins

restprodukter blir bränsle Genom att ta tillvara på restprodukter från pappers- och massaindustrin ska EU-projektet Pulp and Fuel tillverka biodiesel till en låg kostnad. Detta görs genom förgasning och Fischer-Tropsch-syntes. I anläggningar i Grenoble, Piteå och Trondheim är testerna med den nya tekniken nu igång. – GENOM ATT UTNYTTJA synergier mellan våt och torr förgasning vill vi utveckla en billig och enkel process för att producera biodiesel från restprodukter, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Att få fram nya biodrivmedel producerade från ickefossila råvaror är en viktig del i att minska transportsektorns klimatutsläpp. I dagsläget står förnybara bränslen bara för fem procent av bränsleförbrukning i EU men målet är att de ska stå för minst 32 procent år 2030. – För att nå transportsektorns mål om minskade klimatutsläpp behövs en kombination av olika lösningar. Elektrifiering av vägtransporter passar särskilt bra för lättare transporter, medan tyngre fordon kräver någon form av biodrivmedel för att ersätta de fossila drivmedlen. Fördelarna med biodiesel är att det rent kemiskt kan ersätta vanlig fossil diesel. Det kommer inte krävas några nya bilar, motorer eller tankstationer. Skillnaden är att den är från förnybart ursprung, säger Sofia Klugman. Tanken är att det nya biodrivmedlet ska utvinnas ur restprodukter från framställningen av pappersmassa. Det finns i dagsläget flera processer för att förädla torra restprodukter från pappers- och massaindustrin, men det är en större teknisk utmaning att förädla våta restprodukter. Generellt sett är det både energikrävande och dyrt, bland annat på grund av att den våta restprodukten ska torkas. 82

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

I projektet tittar man därför på hur man kan utnyttja synergier mellan våt och torr förgasning. Istället för att torka våta restflöden som svartlut och slam, används superkritisk vattenförgasning. Det görs i testanläggningen i Grenoble i Frankrike. Torra restflöden, framförallt bark, testas att förgasas i Piteå. Fischer-Tropsch-syntesen utvecklas sedan i Trondheim i Norge. I projektet deltar ett franskt pappersmassabruk som precis som många andra massabruk har en flaskhals för ökad produktion i begränsad kapacitet i sodapannan där man bränner svartlut. Genom att använda ett delflöde av svartluten till drivmedelsproduktion, kan bruket öka sin massaproduktion utan att behöva investera i ny sodapanna. En viktig aspekt för projektet att studera, är hur kemikalieåtervinningen ska ske kopplat till förgasningsprocessen istället för förbränning i sodapannan. IVL:s roll är att ta fram rekommendationer för vattenrening i anslutning till förgasningen. IVL kommer även att göra miljövärdering och ekonomisk värdering av det bränsle som produceras. – Det här är en pusselbit av många som behövs för fossilfria transporter. Det som är viktigt i projektet är också utbytet mellan de olika länderna som deltar, att vi kan dra nytta av varandras expertis och på det sättet snabbare hitta lösningar på de utmaningar som finns, säger Sofia Klugman.


17 % LÄTTARE 30 % MER PRECIS DUBBEL LIVSLÄNGD

Demag V-profilkran revolutionerar lasthanteringen Dess innovativa uppbyggnad med uppdaterade membranlänkar reducerar självsvängningen med 30 %, minskar vikten med ca 17 % och fördubblar livslängden upp till 500 000 lastväxlinag. Tack vare det nya balkkonceptet ökar effektiviteten markant vid transport av laster och även hanteringskapaciteten. Den nya V-profilkranen från Demag ger ökad flexibilitet i bygghöjd samt ger mer ljusinsläpp i lokalen.

Dematek erbjuder ett komplett sortiment med telfrar, svängkranar, lästtlastsystem och traverser från Demag och rikstäckande service på lyftutrustning. www.dematek.se

Dematek AB . Box 5560, 141 07 HUDDINGE . Tel. 08-603 34 00 . www.dematek.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

”A pure commitment to your business – with SCA Pure”

sca.com

Henning Ellström. Proud VP of Sales & Marketing.

Pure business We are now proudly launching a brand new grade of pulp, SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. It comes with an integrated set of advanced services to support your business. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our brand new mill It’s the world’s largest and most modern production line for bleached NBSK, with a fantastic environmental profile. SCA have the largest private forest holding in Europe, and we are only using our strong Northern cellulose fibers, enabling us to produce premium pulp for the premium segment. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nordiska Projekt 6/2019  

Innehållet i tidningen Nordiska Projekt speglar det som händer inom de två områdena energi och industri. Vi bevakar spännande projekt, nya i...

Nordiska Projekt 6/2019  

Innehållet i tidningen Nordiska Projekt speglar det som händer inom de två områdena energi och industri. Vi bevakar spännande projekt, nya i...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded