Page 1

NR 5 • 2019

PITEENERGI INVESTERAR I SMARTA ELNÄT MED TEKNIK FÖR ÖVERVAKNING

HYDROTERMISK KARBONISERING HOS STORA ENSO I HEINOLA

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL MED FÖRNYAD POSS-PLATTFORM

UNDERHÅLLSSTOPP VID BÄCKHAMMARS BRUK

SOBACKEN

EUROPAS STÖRSTA PROJEKT I SIN KLASS


Regionala och kompletta mötesplatser där man enkelt och snabbt får en överblick och kan prova maskiner, fordon samt utrustning

RING KNUTSTORP/SKÅNE, 12-14 SEPTEMBER 2019 SÄVE FLYGPLATS/GÖTEBORG, 3-5 SEPTEMBER 2020 www.entreprenadlive.se

www.smartdok.se


Wieland RST® 08 micro

Extra packning som förhindrar att vatten kan tänga vidare in i armaturen

+ Interna packningar Egenskaper

+ Kompakt design + Hög IP klass + Snabb och felsäker installation + Användarvänlig

Utveckling

+ Kompakt system + Chassikontakt kan ersätta en förskruvning + Diameter 14,9 mm - Längd 40 mm

Lösning

+ + + +

Färdigkonfektionerade kablar

Data

Kontakter för chassimontage

+ IP69 + 2 och 3 - pol kontakter + 8A + 0,2 til 1 mm2 + Godkännande VDE, cULus, LR, GL/DNV, BV, RINA

Utvecklad för LED applikationer Enkelt montage

Fördelar

+ + +

Enkel och tät installation Minimal storlek

Design

Hög säkerhet och felfritt montage

+ Vi hjälper gärna till med design och anpassning av

armatur för RST08

Se youtube video om RST 08

Wieland Electric AB

Tfn: 040 - 652 90 00

sales.sweden@wieland-electric.com


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDARE NYHETER

PAPPER & MASSA 10 Hydrotermisk karbonisering hos Stora Enso i Heinola UNDERHÅLL 12 Underhållsstopp i Bäckhammar 14 Tillståndsbaserat underhåll med förnyad POSS plattform 16 PiteEnergi investerar i smarta elnät med Exeris teknik för övervakning 18 Solcellsanläggningars tillgänglighet 20 QTF – ökar livslängd och energiprestanda på värme- och kylsystem

10

NOBELPRIS 22 Nobelpriset i kemi 2019 – De skapade en laddningsbar värld KRAFTVÄRME & AVLOPPSRENINGSVERK 24 Sobacken – Europas största projekt i sin klass PLASTINDUSTRI 28 Snabbväxande Weland Plastic bygger nya moderna lokaler LOGISTIK 30 Lidl inviger högteknologiskt centrallager LEVERANTÖRSREGISTER 32 VI BYGGER INDUSTRIN

14

INDUSTRIUNDERHÅLL 34 Jernbro blir marknadsledande med en omsättning på 1,4 miljarder och 950 anställda

24 UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

NR 5 • 2019

PITEENERGI INVESTERAR I SMARTA ELNÄT MED TEKNIK FÖR ÖVERVAKNING

HYDROTERMISK KARBONISERING HOS STORA ENSO I HEINOLA

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL MED FÖRNYAD POSS-PLATTFORM

UNDERHÅLLSSTOPP VID BÄCKHAMMARS BRUK

SOBACKEN

EUROPAS STÖRSTA PROJEKT I SIN KLASS

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: Sobackens avloppsreningsverk Bild: Borås Energi och Miljö

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

KVINNOR I ENERGIBRANSCHEN KRAFTKVINNORNA ÄR EN organisation vars uppgift är att synliggöra och lyfta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på rutinerade kvinnor i branschen. De har som mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupp och styrelseplatser i energisektorns bolag och dess organisationer. Nu har de nyligen utsetts Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution titeln, ”Årets Kraftkvinna 2019”. Priset Årets Kraftkvinna har kommit till stånd för att bland annat bredda rekryteringsbasen och locka fler till branschen. Priset tilldelas en kvinna som på ett resolut sätt arbetar inom energibranschen, har lyft kvinnor i branschen, visat stort mod och tagit stora kliv för sin egen och andras karriärutveckling. Cirka 60 stycken var nominerade till årets pris, bara detta visar att det finns väldigt många kompetenta kvinnor i kraftbranschen. Motiveringen löd; att Annika Viklund har med analyser, kreativitet och ett outtröttligt engagemang nått imponerande och konkreta resultat för ökad jämställdhet och även mångfald. Detta i sina egna organisationer, men även i andras, tack vare sitt generösa mentorskap. Vi säger grattis till Annika Wiklund, bra jobbat!

I aktuellt nummer kan du bland annat läsa om detta; • Hydrotermisk karbonisering hos Stora Enso i Heinola där de löser slamproblem, spar bränsle och minskar växthusgasutsläpp • Underhållsstoppet i Bäckhammar, ett tio dygn långt underhållsstopp hos Nordic Paper Bäckhammar AB. Förutom ordinarie service, besiktningar och mindre jobb, genomförs större åtgärder i sodapannan och de båda rullmaskinerna. • PiteEnergi som investerar i smarta elnät med Exeris teknik gällande övervakning för att reducera elavbrott och minska avvikelser i sitt elnät. • Solcellsanläggningars tillgänglighet upprätthåller tillförlitligheten hos allt större solcellsanläggningar där det krävs en organisation av driftövervakning och underhållsplanering. Detta underlättas av standardiserade driftdata. • Europas största projekt i sin klass och nu efter flera års byggande tar EMC, Energi och Miljö Center i Borås, steget att gå i kommersiell drift. Under kretsloppsveckan, som är en etablerad tradition i Borås, har 2019 års tema varit invigningen på Sobacken med ett helt nytt avloppsreningsverk och ett helt nytt kraftvärmeverk.

God läsning, Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

FÖRETAG AGERAR TILLSAMMANS FÖR DEN SKÅNSKA ELEN E.ONs pilotprojekt med en regional marknadsplats för elkapacitet i Skåne väcker stort intresse och redan är de fem första aktörerna, som ska bidra till att parera kapacitetsbristen i elnätet, klara.

Det blev slutligen Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution, som knep titeln Årets Kraftkvinna 2019. Bild: Kraftkvinnorna

NYTT TYSKLANDSPROGRAM FÖR SVENSKA FÖRETAG INOM MILJÖTEKNIK Den 30 september träffades de tyska och svenska energimyndigheterna i Stockholm för att tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren kicka igång programmet Swedish-German Cleantech Platform Programmet ska hjälpa svenska innovativa företag inom miljöteknik och energieffektivisering att nå ut på den tyska marknaden.

FORTUM FÅR TILLSTÅND FÖR 600 MILJONERSINVESTERING I TRÄNGSLET Fortum har fått tillstånd av mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt att genomföra en omfattande uppdatering och modernisering av Trängslets regleringsdamm i Älvdalens kommun. Arbetet med denna 600 miljonersinvestering beräknas påbörjas i höst och vara klart i mitten av 2024.

HÖSTENS ELPRISER – BETYDLIGT LÄGRE ÄN FÖRRA ÅRET Idag kommer elbolaget Bixia ut med sin höstprognos där elpriserna i Norden förväntas hamna på ett genomsnitt mellan 35 och 40 öre per kWh under september, oktober och november. Det är betydligt lägre än förra året då priset var över 50 öre. Eftersom vädret har stor inverkan på elpriset, då vi i Norden har mycket förnybar produktion, kan elpriserna komma att variera utifrån nederbörd och vind. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Annika Viklund

är Årets Kraftkvinna 2019 Priset Årets Kraftkvinna har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn, för att bredda rekryteringsbasen och locka fler till branschen. Priset tilldelas en kvinna som på ett kraftfullt sätt: – arbetar inom energibranschen eller närliggande bransch/organisation – har synliggjort kvinnor i/utanför den egna organisationen – har visat mod, tagit ansvar för och drivit på för en stor förändring när det gäller jämställdhet

i sitt företag/sin organisation – har tagit betydande kliv för sin egen/andras karriärutveckling. Juryn består av några av landets tyngsta beslutsfattare i energisektorn: Ulla Sandborgh, Generaldirektör Regeringskansliet, Johan Svenningsson, Sverigechef Uniper, Jenny Larsson, marknadschef ABB Power Grids Sverige, Olle Johansson, E-mobilityexpert, Emma Nehrenheim, Hållbarhetschef Northvolt och Linus Zackrisson, Rekryteringsexpert Optimal Advice.

Scania samarbetar

med svenska start-up gruppen SUP46 När Scania drar igång andra omgången av det egna acceleratorprogrammet, Innovation Factory, flyttar den ihop med den svenska tech communityn SUP46. Syftet med Scanias Innovation Factory är att lyfta fram anställdas idéer och ge medarbetare praktisk erfarenhet av att släppa en ny produkt eller tjänst på marknaden. Innovation sker ständigt på många ställen på Scania, inte minst på Forskning och Utvecklingsdivisionen med 3 800

Bild: Scania

anställda. Detta program kompletterar företagets mer storskaliga industriella initiativ för innovation med ett entreprenörsperspektiv. SUP46 har varit verksamt sedan 2013 på den svenska teknik- och innovationsscenen. De arbetar ständigt med att minska gapet och skapa dialog och idéutbyte mellan större företag och start-ups. SUP46 välkomnar nu fyra grupper från Scania till sin inkubator i centrala Stockholm.


NYHETER

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda p

Produkter fö omrörare

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hitta Släpvangar Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

STÅL & RÖRMONTAGE www.srmab.com

Vi bistår, sedan långt tillbaka, massaindustrin med stålkonstruktioner. Vi bygger nya och reparerar befintliga cisterner, massatorn, tankar och rörbryggor. Vi sköter allt från konstruktion och prefabrikation till tillverkning och montage ute på plats.

isk Ergonom ! n ig s de mpact ABUCo lfer te g in kätt

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Vi erbjuder både st


NYHETER

Återvinningsfrågor ska drivas globalt

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Bild: SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner ansökan att bygga ut SFR SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten har granskat ansökan och yttrat sig till regeringen som beredande myndighet enligt kärntekniklagen. ”Granskningen visar att SKB:s utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt och att slutförvarsmetoden som SKB har valt är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning”, skriver SSM. Myndigheten bedömer vidare att SKB:s miljö-

konsekvensbeskrivning som hör till ansökan kan godkännas utifrån strålsäkerhetssynpunkt. – Strålsäkerhetsmyndigheten besked är naturligtvis glädjande. Det positiva yttrandet intygar att vi har lyckats visa att anläggningen kommer att vara strålsäker såväl långsiktigt som under perioden för utbyggnad och drift, säger SKB:s vd Eva Halldén. SFR har funnits i drift i Forsmark sedan 1988. I december 2014 skickade SKB in ansökan om att bygga ut SFR för att skapa utrymme för slutförvaring av låg- och medelaktivt drift- och rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken.

Ännu en utmärkelse till Öresundskrafts fjärrkyla Öresundskraft har tilldelats ”The Global District Energy Award” i kategorin ”Expansion” för utbyggnaden av resurseffektiv fjärrkyla i Helsingborg. En jury av internationella experter tilldelade Öresundskraft priset ”för ledarskap i leverans av rena, hållbara energilösningar”. Utmärkelsen delades ut under konferensen ”1st Sustainable District Energy Conference” i

Reykjavik, Island. Konferensen arrangeras av Euroheat & Power, en internationell intresseorganisation för fjärrvärme och fjärrkyla med säte i Bryssel. Det var en mycket glad Martin Tofft, affärsområdeschef för Kraft & Värme vid Öresundskraft, som tog emot priset. Han flankerades av Jan Andersson, processingenjör på Öresundskraft.

Fem företag inom förpackningsindustrin har bildat ett nytt nätverk för att gemensamt driva hållbarhetsfrågor på global nivå. Det är BillerudKorsnäs, Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso och Tetra Pak som i den nya organisationen GRACE, Global Recycling Alliance for Beverage Carton and the Environment, ska arbeta för en hållbar förpackningsindustri. – Genom GRACE kommer industrin för vätskekartong kunna driva viktiga frågor inom framförallt återvinning. GRACE blir en viktig plattform för att säkerställa en stark positionering av vätskekartongen, med både låg koldioxidpåverkan och stark koppling till cirkulär ekonomi, säger Håkan Pettersson, Business Segment Director på BillerudKorsnäs. Företagen är sedan tidigare inom organisationen ACE engagerade i dessa frågor inom EU, men nu ska frågorna drivas även globalt. Genom vetenskaplig och evidensbaserad kunskap kommer GRACE att informera om hur vätskekartongens låga koldioxidpåverkan kan bidra till att minska klimatförändringarna.

Enrad får order från Weland Plastic AB Enrad AB har mottagit en order på cirka 1,1 miljoner kronor från Weland Plastic AB. Ordern gäller en bergvärmeanläggning med aktiv kyla för en industrifastighet ägd av Weland Plastic. Weland Plastic är en del av Weland AB som är största ägare i Enrad. Samtidigt har Enrad fått två något mindre ordrar från Bravida och ABK på totalt cirka 1,8 miljoner kronor . Bergvärmeanläggningen kommer att installeras under vintern.

< 0,5 mg/liter Systemvätska ska innehålla mindre än 0,5 mg syre per liter för att vara energieffektiv och att inte korrosion ska uppstå.

Kontakta QTF för besiktning! 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

enar r h c o r Avgasa vätska system

AR AVG A S

ENAR OCH R

tf.se www.q


Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm - Göteborg

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


PAPPER & MASSA

Processanläggningen som den såg ut innan den transporterades från Sverige till Finland. Bild: Torbjörn Bergkvist

Hydrotermisk karbonisering hos Stora Enso i Heinola – löser slamprobem, spar bränsle och minskar växthusgasutsläpp Stora Enso Heinola i Finland ska tillämpa tekniken hydrotermisk karbonisering för att omvandla bioslam till biokol vilket ska användas som bränsle i brukets energipanna. Det svenska företaget C-Green Technology står bakom tekniken OxyPower HTC™, en mycket avgörande vidareutveckling baserad på hydrotermisk karbonisering. AV KJELL-ARNE LARSSON

STORA ENSO HEINOLA tillverkar fluting som används som förpackningsmaterial. På bruket finns en energipanna. Till skillnad från sulfatmassabruk är 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

mängden koklut begränsad eftersom flutingmassan har ett högt utbyte. Förutom koklut används därför också flera bränslen i pannan, såsom flis och andra

biobränslen, men även fossila bränslen. Brukets externa avloppsrening ger årligen upphov till cirka 16 000 ton bioslam. Även detta eldas i pannan. Ett stort problem är


PAPPER & MASSA

slammets höga vattenhalt på 85 procent. Dessutom är det svårt att elda slam under vintrarna och då lagras slammet periodvis utomhus vilket orsakar lukt samt utsläpp av metan.

EN TYP AV BIOKOL Nu har världens första anläggning i industriskala enligt C-Greens koncept OxyPower HTC™ byggts hos Stora Enso Heinola. Anläggningen är kompakt – processutrustningen täcker en yta på 10 x 20 meter – och har en kapacitet på 20 000 ton per år. I anläggningen kommer slammet att omvandlas till en typ av biokol. Detta ska användas som bränsle i pannan och därmed undviks utsläpp av växthusgaser på minst 2 500 ton koldioxidekvivalenter per år. Det nya konceptet OxyPower HTC™ bygger i grunden på den befintliga tekniken HTC – Hydrothermal Carbonization eller hydrotermisk karbonisering. HTC är en termokemisk process där organiskt material – i typfallet kolhydrater, döda bakterier, matrester etc – omvandlas till partiellt förkolnade strukturer vid en temperatur på cirka 200 °C och ett tryck på cirka 20 bar under cirka 60 minuter. – Utmaningen med den konventionella HTC-tekniken är att det krävs extern värme för att få upp temperaturen, berättar Erik Odén, vd för C-Green Technology. Med vårt koncept utnyttjar vi i stället enbart värme som bildas i processen, för att få upp temperaturen.

DELSTRÖM I det nya konceptet behandlas en delström i processen med syrgas, som tillverkas i C-Greens anläggning. Denna delprocess kallas våtoxidation och skapar den nödvändiga extravärmen, utöver den värme som återvinns i processen, för att göra denna helt oberoende av extern värme. – Fördelarna är stora jämfört med den konventionella HTC-tekniken, fortsätter Erik Odén. Reaktorn behöver ingen tillförsel av extern värmeenergi. Och värme återtas sedan från det heta flödet från reaktorn genom att flödet passerar flera flash-steg där den ånga som bildas, allt medan trycket reduceras, återförs till slammet innan det kommer in i reaktorn. Dessutom återvinns värme i form av hetvatten från processen och våtoxidationen. – Och vi har också utvecklat en kontinuerlig process som är betydligt kompaktare och effektivare än batchvis process, fortsätter Erik Odén. Ingen avvattning av slammet behövs innan det

Stora Enso Heinola i Finland ska tillämpa tekniken hydrotermisk karbonisering för att omvandla bioslam till biokol vilket ska användas som bränsle i brukets energipanna.

matas in i processen. Det biokol som produceras fungerar utmärkt som bränsle eftersom 85-95 procent av vattnet inne i slammet har tagits bort. Produkten kallas biokol, men det förekommer också andra beteckningar. Fukthalten är cirka 30 procent efter mekanisk avvattning. I den aktuella anläggningen pressas biokolet till något som liknar stora chokladtårtor som bryts ner till mindre centimeterstora bitar. Andra alternativ är möjliga, som att tillverka pellets eller briketter. – En finess med OxyPower, påpekar Erik Odén, är också att det vatten som har separerats från slammet och sedan våtoxiderats innehåller rötningsbara organiska syror som kan utnyttjas i brukets rötkammare för ökad produktion av biogas. Detta bidrag läggs givetvis till pluskontot i energibalansen. Returvattnet från processen innehåller kväve. I massabrukens externrening av processvatten tillsätts ofta urea för att åtgärda kvävebrist. Det vatten som avskiljs i OxyPower innehåller kväve. Detta kan minska behovet av urea. Då utnyttjas även kväveinnehållet i slammet. Genom att merparten av kvävet inte hamnar i biokolet så kommer även NOx-utsläppen att min-

ska jämfört med om slammet förbränns. – Anläggningen hos Stora Enso Heinola blir den första i industriell skala, påpekar Erik Odén. Vi har sedan tidigare en pilotanläggning där vi har finslipat tekniken. Dessutom har vi studerat andra typer HTC-anläggningar i världen samt ett antal processtekniklösningar för slamhantering. Vi har en ny kraftfull kombination av etablerade processlösningar vilket ligger bakom det koncept som vi nu erbjuder. Potentialen är mycket stor eftersom flertalet massa/pappersbruk har svårt att hantera sitt slam samtidigt som värdefull pannkapacitet inte bör användas för att elda mycket vått slam, vilket orsakar höga kostnader. C-Green har med framgång testat sitt koncept även på andra typer av slam såsom kommunalt avloppsreningsslam, stallgödsel, rötrester från biogasproduktion och matrester. FAKTA Produktion av biokol med OxyPower HTC™ Byggherre: C-Green Technology Leverantörer och entreprenörer: ÖMV, LM Rör, Zert, Efora, Eurocon, Cowi, GF Service, Valtapinnoite, VN Elteknik, Bilfinger, Fagerberg Tidplan: januari 2019–januari 2020


UNDERHÅLL

Flertalet arbeten vid stoppet utgörs av besiktningar och ordinarie service.

UNDERHÅLLSSTOPP VID BÄCKHAMMARS BRUK

Under vecka 44 och 45 utförs ett tio dygn långt underhållsstopp hos Nordic Paper Bäckhammar AB. Förutom ordinarie service, besiktningar och mindre jobb, genomförs större åtgärder i sodapannan och de båda rullmaskinerna. Samtidigt passar elleverantören Ellevio på att koppla in en ny anslutning mellan regionnätet och fabriken. AV KJELL-ARNE LARSSON

VID BÄCKHAMMARS bruk produceras årligen 230 000 ton oblekt massa och 160 000 ton kraftpapper med ytvikter mellan 40 och 110 gram/kvm. Bruket har två pappersmaskiner där MG-papper tillverkas på PM 4 och säckpapper på PM 5. Massan utgörs av sulfatmassa. På bruket finns en sodapanna och en barkpanna. I den senare eldas bark och beckolja. Ånga från båda pannorna används i en turbinanläggning som producerar 60 procent av brukets elbehov. I brukets personalorganisation ingår 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

en stab på 65 personer som arbetar med underhåll. Jonas Gustavsson är underhållschef och fungerar under stoppen som stoppgeneral. Organisationen har en automationsavdelning (el, instrument och styr), en mekanisk avdelning (återvinning, fiber, rör och pappersbruk), förebyggande underhåll samt anläggning och förråd (byggnader, reservdelslager med mera). Stopporganisationen är en avspegling av underhållsorganisationen. – För det kommande underhållsstoppet anlitar vi sedan entreprenörer med sam-

manlagt cirka 620 personer för att klara de 2500 jobb som är inplanerade, berättar Jonas Gustavsson. Vi genomför ett stort stopp varje höst. Tidigare har vi provat med andra intervall men tycker att 12 månader fungerar bäst. Det mest omfattande jobbet blir att byta alla 48 primärluftportar på sodapannan. Tidigare besiktningar och tubprover visade på avsättningar inne i tuberna. – Vi övervägde mellan att byta portar eller åtgärda med kemisk rengöring, men beslutet blev att byta samtliga som en in-


UNDERHÅLL

vestering inför framtiden. Vi var angelägna att hitta en bra entreprenör för jobben och detta gjorde att vi flyttade fram stoppet från vecka 38 till 44. Bytet av portar är därför bestämmande både för tidpunkten och längden på stoppet, fortsätter Jonas Gustavsson.

TURBINANLÄGGNING Generatorn i turbinanläggningen förses med nytt generatorskydd och fasningsutrustning för att skydda generatorn från elektriska skador. Nästa höst blir det dags för stor revision på turbinen, som tar sex veckor att utföra. Rökgaserna från barkpannan renas i ett el-filter. Under stoppet kommer likriktarna till filtret att bytas. Likriktarna producerar strömmen till filtrets elektroder, som drar åt sig partiklar i rökgasen. Med modern likriktare säkras tillgången på reservdelar. Samtidigt höjs filtrets verkningsgrad och mer partiklar kommer att avskiljas.

RULLMASKINER Drivsystemen på rullmaskinerna kommer att bytas: från Strömberg SELE till DCS880 på RM 4 och från ACV700 till ACS880 på RM 5. ABB är leverantör. – Detta gör att vi får helt moderna system och att tillgängligheten höjs, berättar Jonas Gustavsson. Av samma orsak byts styrsystemet till rullstolen på PM 5.

ELFÖRSÖRJNING Ellevio som äger regionnätet i regionen har byggt en ny anslutning mot brukets 40kV ställverk till fabriken. Den nya anslutningen kommer att kopplas in under ett tre timmars totalt elstopp. Detta är ett utmärkt tillfälle för bruket som då kommer att se över och utföra service på elutrustning som kräver att det är spänningsfritt. – I övrigt under stoppet blir det ordinarie underhåll av olika karaktär, fortsätter Jonas Gustavsson. I sammanhanget kan jag berätta att vi lägger stora ansträngningar på säkerheten. Alla personer hos entreprenörerna måste vara med på säkerhetsutbildning, liksom att vi kräver SSG Entré. Personlig riskanalys ”Min säkerhet” tillämpas inom alla arbetsområden. Olika delar av fabriken låses och endast rätt entreprenör har nyckel till sin del. Och alla måste bära med sig Diphoterine ögonskölj.

HÖJD KAPACITET Bäckhammars bruk har planer på att höja kapaciteten till 280 000 ton massa och

180 000 ton papper per år. Detta kräver ansökan hos Mark- och Miljödomstolen. – Som ett första steg i att sätta ihop ansökan håller vi på att göra en Miljökonsekvensbeskrivning. Vi är i inledningsskedet av det som ska bli en ansökan av utökat produktionstillstånd, berättar Marie Stenquist, som är kommunikationsdirektör. Detta är en omfattande process. Parallellt gör vi även en utredning om att bygga en tub som leder fabrikens renade processvatten till Vänern i stället för till ån Visman som idag är recipient. – En höjning av brukets kapacitet är ett konkurrensmedel som vi ser som en investering för att säkra vår framtid, vilket i sig så klart kommer kräva ytterligare investeringar i fabriken framgent. Att vår nya ägare Shanying International är villig att satsa ser vi som bevis på att de tror på brukets framtid, avslutar Marie Stenquist.

”Åtgärderna i rullmaskinerna gör att vi får helt moderna styrsystem och därmed höjs tillgängligheten.” /Jonas Gustavsson, underhållschef, Bäckhammars bruk

FAKTA Bäckhammars bruk Underhållsstopp vecka 44–45 Leverantörer: ABB, Siemens, med flera NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

13


UNDERHÅLL

En av många utmaningar som järnvägsentreprenörerna står inför är att uppnå målen om en pålitlig järnväg, detta medan infrastrukturen utsätts för allt högre belastning på grund av tätare och tyngre tågtrafik. Bild: Strukton Rail/Fredrik Hjerling

TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL med förnyad POSS-plattform

POSS är Struktons övervakningssystem som förser infrastrukturägare med information om statusen hos viktiga järnvägskomponenter. Algoritmer analyserar och tolkar den insamlade datan för att sedan rapportera grundorsaken till olika problem i anläggingen. På så sätt får infrastrukturägaren information i god tid och hinner planera underhåll innan komponenterna går sönder. Metoden är ett sätt att förbättra tågens punktlighet. EN AV MÅNGA utmaningar som järnvägsentreprenörerna står inför är att uppnå målen om en pålitlig järnväg, detta medan infrastrukturen utsätts för allt högre belastning på grund av tätare och tyngre tågtrafik. Den ökade belastningen på järnvägsnätet innebär mer slitage, samtidigt som det innebär färre och kortare tidsfönster för inspektion och underhåll. Detta kräver i sin tur ett smartare och mer målinriktat underhåll. Med nya POSS Online R7 kan infrastrukturförvaltaren få en tydlig uppfatt14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ning om anläggningens status vilket gör det lättare att kontrollera, hantera och planera underhållet. Systemet omvandlar data om anläggningen, till information som i förväg talar om vilka åtgärder som behöver göras. Grundproblemet analyseras alltså automatiskt och förvaltaren får relevant information direkt. Den nya POSS Online R7-plattformen fungerar som en virtuell underhållsassistent och bidrar till utvecklingen av nya underhållsstrategier. På Struktons kontrollcenter utvärderas

information från systemet. Centret är ett stöd till infrastrukturförvaltaren under övergången till en tillståndsbaserad underhållsmetod. Den nya plattformen stödjer också användningen av smartphones, bärbara datorer och andra enheter, och underlättar samtidigt för fler användare och fler program. Den öppna IT-miljön gör systemet kompatibelt med befintliga och kommande plattformar vilket framtidssäkrar integrering med exempelvis IoT-sensorteknologi.


Shims och metallfolie anpassat efter dina behov. Sedan 1950 har empiro levererat shims och metallfolie. Vår styrka är vår flexibilitet för varje kunds unika behov. Laminerade eller massiva med tjocklekar från 0,008 mm i mässing, rostfritt stål, aluminium, plast m.m. Kontakta oss gärna för mer information.

www.empiro.se

Orust: Tel. 0304-32550 | Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm: Tel. 08-611 18 99 www.empiro.se | order@empiro.se


UNDERHÅLL

Systemet använder sig av Artificiell Intelligens och Internet of Things (IoT)-teknik för att förbättra övervakning, underlätta förbyggande underhåll och positionera fel när de inträffar. Bild: Arctic Business

PiteEnergi investerar i

SMARTA ELNÄT

med Exeris teknik för övervakning PiteEnergi satsar ytterligare på att reducera elavbrott och minska avvikelser i sitt elnät. Ett samarbete med norrbottensbolaget Exeri startar med en installation av Exeris teknik, SGS – Smart Grid Surveillance™, på en sex mil lång luftburen kraftledning i kommunen. PITEENERGI ÄR ETT lokalt elbolag som driver utvecklingen mot mera hållbara och smarta lösningar när energimarknaden förändras. I detta sammanhang passar Exeris unika system för övervakning av elnät väldigt bra. Systemet minskar elavbrott och ligger helt i linje med PiteEnergis strategi att satsa på lösningar som sätter kunden i fokus. Systemet använder sig av Artificiell Intelligens och Internet of Things (IoT)teknik för att förbättra övervakning, underlätta förbyggande underhåll och positionera fel när de inträffar. Det innebär att elnätkunderna kan få tillbaka strömmen väldigt snabbt vid ett elavbrott. Det är nu ett pilotprojekt för PiteEnergi att testa och utvärdera Exeris teknik på en ledningssträcka på drygt 60 kilometer. 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Exeris system lägger till intelligens i vårt elnät och kommer att minska oönskade strömavbrott för våra kunder. Vi räknar också med att kunna minska våra underhållskostnader. Tekniken ligger helt rätt i vår strategi att göra elnätet smartare, säger Jörgen Andersson Strand, chef Elnät på PiteEnergi – Vi ser ett enormt intresse för vår produkt, både i Sverige och internationellt. Att nu PiteEnergi väljer vårt revolutionerande system för att vara i framkanten av teknikutvecklingen är enormt roligt och visar att vårt län är ledande inom energisektorn, säger Exeris vd, Magnus Karlsson. Exeri ingår i Arctic Business Incubator som hjälper innovativa företag att växa och nå en internationell marknad.

Exeri AB levererar tjänsten, Exeri – Smart Grid Surveillance™, som kan lokalisera fel och störningar på elnät på ett mer effektivt sätt. Problem och avbrott kan snabbare åtgärdas, vilket ger både ökad leveranskvalitet och stora kostnadsbesparingar. Säkerheten ökar längs elledningarna och skapar möjlighet att arbeta förebyggande, något som inte finns idag då elnäten sköts mer eller mindre manuellt. Den smarta elnätsövervakningen förväntas bli ett genombrott för elnätsleverantörer världen över. Tekniken finns sedan tidigare installerad hos några andra svenska eldistributörer däribland Skellefteå Kraft, E.ON och Luleå Energi. Skellefteå Kraft är numera delägare i Exeri efter egna omfattande erfarenheter av Exeris teknik.


För säkra lyft på svenska arbetsplatser CERTEX är Sveriges ledande leverantör av helhetslösningar inom lyft, stållinor och service. Med över 100 års erfarenhet och ett brett sortiment av produkter kan vi hjälpa våra kunder att hitta den bästa lösningen för varje lyftrelaterat behov, där säkerhet är vår högsta prioritet och kvalitet alltid är i fokus.

• • • • • • • •

Stållinor Lyftredskap Fallskydd Traverser Lyftok Service Inspektion Utbildning www.certex.se

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se


UNDERHÅLL

För att upprätthålla tillförlitligheten hos allt större solcellsanläggningar krävs organisation av driftövervakning och underhållsplanering.

SOLCELLSANLÄGGNINGARS TILLGÄNGLIGHET För att upprätthålla tillförlitligheten hos allt större solcellsanläggningar krävs organisation av driftövervakning och underhållsplanering. Detta underlättas av standardiserade driftdata. DÄRFÖR STARTAR NU ett gemensamt internationellt arbete på en gemensam grund för vilka data som behöver samlas in och hur de ska behandlas. Det ska underlätta utbytet av information om funktionssäkerhet och tillgänglighet mellan anläggningsägare, nätägare, tillverkare, konsulter, certifieringsorgan, försäkringsbolag och andra intressenter. Det ska också göra det lättare att bestämma personalbehov, reservdelshantering och andra resurser som krävs för drift och underhåll. Projektet har titeln ”Reliability practises for the operation of photovoltaic power systems”. Det drivs i gruppen för direktomvandling av sol till el, TC 82, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag, myndigheter och 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

högskolor är välkomna att delta genom SEK Svensk Elstandard och den svenska referensgruppen SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi. I motsvarande grupp för vindenergi, IEC TC 88, pågår ett liknande projekt, kommande IEC TS 61400-26-4. Den svenska referensgruppen där är SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer. Syftet med projektet är att identifiera och ange vilka data som behövs för att bedöma och förbättra anläggningens tillgänglighet. Det ansluter därför till de resultat som presenterats i skriften IEC TS 63019, Information model for availability of photovoltaic (PV) power systems. Det handlar då inte om uppgifter om utrustning, instrument och liknande, utan om variationer i komponentegenskaper, drift- och underhållsaktiviteter och annat

som påverkar anläggningens funktion och tillgänglighet. Avsikten är att underlätta för dem som äger eller driver anläggningen att förstå vilka åtgärder som bidrar till att anläggningens tillförlitlighet motsvarar aktuella krav, behov och förväntningar. Bland standarderna från TK 82 finns bland annat SS-EN 61724-1, Solcellssystem – Prestanda – Del 1: Övervakning, och SS-EN 62446-1, Solcellsanläggningar – Fordringar på provning, dokumentation och underhåll – Del 1: Nätanslutna anläggningar – Dokumentation, provning för idrifttagning och besiktning. Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.


UNDERHÅLL

SKF förvärvar AI-bolag SKF har tecknat avtal att förvärva Presenso Ltd., ett företag som utvecklar mjukvara som, baserat på artificiell intelligens (AI), kan förutse behovet av underhåll. Presensos kompetens inom AI möjliggör produktionsanläggningar att identifiera och agera på avvikelser som tidigare har varit svåra att upptäcka, automatiskt och utan att behöva använda dataanalytiker.

Victoria Van Camp, CTO and President, Innovation och Business Development. Bild: SKF

Miljöanpassade transformatorer för industrin

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

PRESENSOS KOMPETENS kommer att stärka SKFs erbjudande runt den roterande axeln – Rotating Equipment Performance. Victoria Van Camp, CTO and President, Innovation och Business Development, säger: – SKF handlar helt och hållet om tillförlitlig rotation, teknologiskt ledarskap och att lösa utmaningar i verkligheten. Idag välkomnar vi till SKF ett team av AI-utvecklare i världsklass med en färdigutvecklad lösning för AI-analys. Tillsammans kommer vi att förändra hur industrin ser på driftsäkerhet och göra AI till en integrerad del av tillverkning. Presenso har sin bas i Haifa, Israel. Förvärvet är föremål för vissa regulatoriska godkännanden och förväntas vara slutfört under det fjärde kvartalet 2019.

Styr för Framtiden. BEMA Elautomatik, som grundades 1991, är verksam inom elautomatik – huvudsakligen projektering, konstruktion och byggnation av PLC- och HMI-system och kraftfördelningar speciellt för industrikylanläggningar, VA- och processautomation. Vi har legotillverkning av apparatskåp samt erbjuder service, felsökning och reparation och ombyggnader av befintliga anläggningar. Hildedalsgatan 28C, SE-417 05 Göteborg, +46 (0)31 870705 info@bema-elautomatik.se, www.bema-elautomatik.se

Er servicepartner för roterande drifter

Rätt Spänning - Säker Miljö

+46 70-318 28 19

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


UNDERHÅLL

QTF

– ökar livslängd och energiprestanda på värme- och kylsystem Flertalet fastighetsägare och ägare av industrianläggningar känner inte till det enklaste sättet att såväl spara pengar som höja energiprestanda och minska koldioxidutsläpp. Det är att hålla koll på systemvätskorna och minimera gaserna. Gas i vätskorna orsakar inre korrosion och försämrar energiöverföringen i värmeväxlare och annan värmeöverförande utrustning. AV KJELL-ARNE LARSSON

QTF HJÄLPER DIG att kontrollera systemvätskorna, åtgärda problemen och att underhålla vätskorna för bästa prestanda. Det gäller att bli av med gaserna. Problem förekommer i alla fastigheter med energiöverförande vätskor, till exempel vid frånluft/ spillvärme, kylanläggningar, isarenor och energilager samt värmeverk och kraftvärmeverk. Med andra ord nästan överallt där det förekommer värmebärare och köldbärare.

GASEN ÄR BOVEN Vätska där samtliga molekyler förekommer i just vätskeform är den mest effektiva värmeöverföraren. Förekomst av gas i vätskan försämrar snabbt värmeledningsförmågan och pumpbarheten. Därför ska innehållet av gas hållas så lågt som möjligt. Gasens innehåll av syrgas orsakar inre korrosion. Syrgashalten ska ner till < 0,5 mg/liter i vatten, för att korrosionen ska stanna av. Syrgas kommer lätt in i vätskan via spädfyllningar, 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

QTF:s underhållsavgasare ser till att systemvätskan bibehåller sin låga halt av gaser.


UNDERHÅLL

”Problemen med gaser i systemvätskor har tilltagit på senare tid. Det betyder samtidigt att det finns mycket att spara, på nationell basis ungefär 5 procent av energin, vilket motsvarar 3,4 miljarder årligen.” /Björn Carlsson

felplacerade avluftare som suger in luft vid tryckfall, felinställda expansionskärl samt genom ”diffusionsfria slangar” med mera. – För anläggningar som har problem kan vi genomföra vårt sexpunktsprogram, berättar Björn Carlsson, som har utvecklat QTF:s metoder och produkter från grunden. Först gör vi besiktning och provtagning av vätskan. – Vi tar sedan fram en rapport och hjälper kunden med åtgärder, fortsätter Björn Carlsson. Vid behov rengörs vätskan, ibland med hjälp av backspolning och filtrering. Vid kraftigt försmutsad vätska byts denna. Sedan snabbavgasas vätskan. QTF är ensam om sin patenterade snabbavgasare som arbetar vid mycket kraftigt vakuum och med stor avgasnings-

yta. Ett stort system på 10 kbm avgasas på 2 dygn. Samtidigt filtreras magnetit med magnet och partiklar i påsfilter med 1 µm porer. I många fall installeras en underhållsavgasare som ser till att systemvätskan bibehåller sin låga halt av gaser. QTF kan dessutom teckna underhållsavtal för anläggningen.

ON LINE-MÄTNING AV SYRGAS För att systemägaren kontinuerligt ska ha full kontroll på vätskan har QTF utvecklat en On Line-övervakningsenhet med bland annat syremätare. Syrehalten kan därmed övervakas digitalt och exempelvis kopplas in på fastighetsautomationen. Mätaren kommer att lanseras kring årsskiftet.

Metoder och produkter från QTF går att använda med alla vanligt förekommande värme- och köldbärare, som vatten, glykolblandningar, alkoholblandningar och ammoniak med mera. QTF-metoden kan användas oavsett storlek på systemet. – Vi är inte bara inriktade på att lösa kundernas problem. Allra bäst är förstås när kunderna gör rätt från början, redan då anläggningarna projekteras, säger Björn Carlsson. – Därför går vi ut även till VVS-konsulter med vårt budskap. Ställ krav redan i förfrågningsunderlagen, gällande specifikationer för besiktning av systemvätskan. Det finns numera koder i AMA VVS & Kyla 19 som går att använda i kravställandet. Koderna som rekommenderas är YJG.5, YHB.56, PXC.1 med flera. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

21


NOBELPRIS

Batteriet kan också lagra stora mängder energi från sol- och vindkraft, och möjliggör ett fossilfritt samhälle.

Nobelpriset i kemi 2019 – de skapade en laddningsbar värld

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2019 till John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, och Akira Yoshino för utvecklingen av litiumjonbatteriet. Detta lätta, laddningsbara och kraftfulla batteri används i dag i allt från mobiltelefoner till bärbara datorer och elbilar. Det kan också lagra stora mängder energi från sol- och vindkraft, och möjliggör ett fossilfritt samhälle. KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2019 till John B. Goodenough, The University of Texas at Austin, USA, M. Stanley Whittingham, Binghamton University, State University of New York, USA och Akira Yoshino, Asahi Kasei Corporation, Tokyo, Japan och Meijo University, Nagoya, Japan. Litiumjonbatterier används i världens alla länder för att driva den bärbara elektronik som vi använder för att kommunicera, arbeta, forska, lyssna på musik och ta del av kunskap. Litiumjonbatterier har också möjliggjort elbilar med lång räckvidd och lagring av energi från förnybara energikällor, som sol- och vindkraft. Grunden till litiumjonbatteriet lades under oljekrisen på 1970-talet. Stanley Whittingham arbetade med att utveckla metoder som kunde leda till fossilfri energiteknik. Han började forska på supra22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ledare och upptäckte då ett extremt energirikt material. Från detta skapade han en nydanande katod i ett litiumbatteri. Den bestod av titandisulfid som på molekylnivå formar hålrum som kan härbärgera – interkalera – litiumjoner. Batteriets anod bestod delvis av metalliskt litium, som har en enormt stark drivkraft att lämna ifrån sig elektroner. Resultatet blev ett batteri som bokstavligen bar på stor potential, strax över två volt. Men metalliskt litium är reaktivt och batteriet blev för explosivt för att vara användbart. John Goodenough förutsåg att katodmaterialet skulle få en ännu högre poten tial om det byggdes av en metalloxid i stället för en metallsulfid. Efter ett systematiskt sökande visade han 1980 att koboltoxid med interkalerade litiumjoner kan ge en spänning på hela fyra volt. Det var ett viktigt genombrott som banade vägen för mycket mera kraftfulla batterier.

Med Goodenoughs katod som grund, skapade Akira Yoshino det första kommersiellt gångbara litiumjonbatteriet 1985. Istället för reaktivt litium i anoden använde han petroleumkoks, ett kolmaterial som i likhet med katodens koboltoxid kan interkalera litiumjoner. Resultatet blev ett lätt och hållbart batteri, som gick att ladda hundratals gånger innan det förlorade sin prestanda. Fördelen med litiumjonbatterier är att det inte bygger på kemiska reaktioner som bryter ner elektroderna, utan på att litiumjoner flödar fram och tillbaka mellan anod och katod. Sedan de första litiumjonbatterierna kom ut på marknaden 1991 har de förändrat vår tillvaro. De har lagt grunden för ett trådlöst och fossilfritt samhälle, och är till största nytta för mänskligheten. Prissumman, 9 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.


G Ö T E B O R G 2 8 -2 9 J A N U A R I 2 0 2 0 BETONG • METALL

Agendor & Anmälan www.ytskydd.com

Arrangör

ET!

NYH

I samarbete med


KRAFTVÄRME & AVLOPPSRENINGSVERK

Bild: Borås Energi och Miljö

SOBACKEN

–Europas största projekt i sin klass Efter flera år tar EMC, Energi och Miljö Center i Borås, steget att gå i kommersiell drift. Under kretsloppsveckan, som är en etablerad tradition i Borås, har 2019 års tema varit invigningen på Sobacken med ett helt nytt avloppsreningsverk och ett helt nytt kraftvärmeverk. AV MARIE LOUISE AARÖE

UNDER EN VECKAS TID i september fick både skolan, näringslivet, personalen och allmänheten varsin egen dag för att på guidade turer ta del av det stora arbetet med att förse staden med avloppsrening, värme samt el. – Vi inledde veckan på söndagen då samtliga boråsare var inbjudna och över 1 000 personer kom till anläggningarna för att lära sig mer och få med sig nyttan av projekten som vi har skapat här på 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Sobacken, berättar Jonas Holmberg, kommunikationschef, Borås Energi och Miljö. Målet har varit att ta med alla på en resa och berätta om de moderna anläggningarna som ska vara i decennier. Vi presenterade också de stora miljövinsterna som de nya anläggningarna innebär.

STORT FORTSATT INTRESSE Efter invigningen har det varit ett stort intresse och många nya studiebesök. Det

är betydelsefullt att delge omvärlden alla erfarenheter av projektet som har blivit mycket uppmärksammat. – Hela projektet har genomförts med en stor öppenhet och invigningen har varit en viktig förlängning av denna öppenhet. Därför började vi invigningsveckan med att bjuda in först av alla; boråsarna som är våra kunder, säger Jonas Holmberg. Veckan avslutades tillsammans med all personal och samtliga konsulter som >>


Sobackens ARV

Helt nytt avloppsreningsverk - För en fossilbränslefri stad

– Från idé till färdig anläggning –

WATER TECHNOLOGIES Veolia Water Technologies fick genom VA-Ingenjörerna, ledande teknologileverantör inom vatten- och slambehandling, förtroendet att bygga framtidens avloppsreningsverk och därmed hjälpa Borås att nå sin dröm, en fossilbränslefri stad. Projektet genomfördes • Enligt överenskommen tidplan (1/2 år projektering + 2 år byggnation) • Inom budget (investering på 500 MSEK) • Med fokus på säkerhet • Som totalentreprenad i samverkan (ABT06) Det nya avloppsreningsverket för 210.000 pe kommer att leva upp till utsläppskraven 8mg/l BOD, 8 mg/l totalkväve och 0.2 mg/l totalfosfor som kvartalsmedelvärde på ett mycket mer hållbart och säkert sätt än tidigare. www.vaing.se 046-18 21 50 | info@vaing.se


KRAFTVÄRME & AVLOPPSRENINGSVERK

deltagit i nästan fem år för att förverkliga detta projekt. Arbetsmiljön har haft största prioritet med som mest 450 personer på siten i en mängd olika projekt och med få tillbud och olyckor.

BESIKTNINGEN FORTSÄTTER – Vi har gått ner i organisationen från etapp 1 som var förstudien och därefter etapp 2 som var den stora genomförandeetappen. Nu är vi inne i etapp 3 som är den avslutande etappen, berättar Göran Carlsson, projektchef på Borås Energi och Miljö. Samtliga entreprenader ska vara slutreglerade till sommaren 2020 då även böckerna stängs. – Alla dessa faser har formats med olika kompetens och det är få förunnat att få vara med om att bygga anläggningar av detta format. EMC består av två komplexa anläggningar med olika tekniker och verksamheter som byggs samtidigt. De tidigare anläggningarna för avloppsrening och kraftvärme låg centralt i Borås. Så var det inte när de byggdes på 30- och 60-talen. Nu ligger den nya anläggningen utanför staden tillsammans med avfallshanteringen. Därmed minskas tunga transporter med cirka 8 000 per år och ger en mycket bättre miljö i tätorten Borås.

LÅNG TID AV PLANERING Det har varit ett långvarigt projekt som började planeras 2008. Utsläppskraven från avloppsreningsverket klarade inte värdena till Viskan. Frågan väcktes; kan vi inte samförlägga dessa anläggningar till Sobacken där sedan i början av 1990 talet hela avfallsanläggningen redan låg. Beslut togs och ett grundligt markarbete genomfördes med ytterligare 30 ha för den nya anläggningen. – Vi är tydliga med att detta är en reinvestering både när det gäller avloppsreningsverket och kraftvärmeverket, säger Göran Carlsson. Ett nytt avloppsreningsverk tillåter staden att växa befolkningsmässigt och vi kan nu skryta med att ha ett av Europas renaste avloppsvatten till recipient. Kraftvärmeverket byggs för att kunna leverera 120 MW, samma som tidigare, men nu behövs bara 25 procent av mängden bränsle jämfört med den gamla anläggningen.

ANNORLUNDA UPPHANDLING – Då detta har varit ett stort projekt har det krävts externa konsulter och inhyrd personal. Från konsultföretagen har nyckelpersoner anlitats genom anställningsintervjuer. Skulle en konsult sluta 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Ewa Bideberg, Kent Hedberg, Eva Theen-Johansson, Pelle Höög, Jennie Nilsson, Anders Ygeman, Ulf Olsson, Ulrik Nilsson. Bild: Borås Energi och Miljö

är det därför inte självklart att företaget fick ersätta denna. Projekten har pågått under många år och samtliga externa har agerat som representanter för Borås Energi och Miljö, säger Göran Carlsson. En annan viktig fråga har varit arbetsmiljöansvaret för att förebygga tillbud och olyckor. Med så många entreprenörer på plats beslöt man behålla det formella ansvaret själv. Borås Energi och Miljö har haft personal med på samtliga skyddsronder i de olika entreprenaderna. För att vara säker på att samtliga underentreprenörer arbetar enligt krav och riktlinjer skapades en proaktiv avsiktsförklaring med fackförbunden Byggnads och Transport. Tillvägagångsättet är lite ovanligt men samarbetet har gått mycket bra och genererat en bra arbetsplats, säger Göran Carlsson.

NY AVLOPPSRENING – Det nya avloppsreningsverket byggs efter en beprövad teknik, berättar Rickard Axelsson, platschef på Veolia Water Technologies AB. – I början av 2019 genomförde vi det första prestandaprovet för att testa att anläggningen uppfyllde utsläppskraven enligt kontraktet och miljölagen. Det handlar i första hand om tre parametrar; kväve, fosfor och BOD (syreförbrukande ämnen). Både prestandaproven och provdriften har visat att de uppfyller de förväntade kraven. Den 18 maj 2018 var deadline för att släppa på avloppsvattnet. Då skulle pump-

stationen på Gässlösa fungera samt alla rörledningar vara färdigställda. Utloppsledningen, slam- och rötningsanläggningen var tvungna att stå färdiga och ju närmare dagen kom började man också att arbeta mot klockan; Kl 10.00 den 18 maj 2018. Då släpptes vattnet på och en inkörningsperiod på 12 dagar tog vid varefter allt avloppsvatten har därefter gått till det nya avloppsreningsverket. – Vi har varit på plats dagligen, men börjar närma oss slutet nu. Vi har redan gått in i garantiskedet på all utrustning som handlar om fem år. Det är en stor milstolpe i vårt arbete att lämna över projektet, säger Rickard Axelsson.

MARK, ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR OCH PUMPSTATION Det är två viktiga entreprenader som Veidekke Entreprenad står för. Den första etappen började 2014 och handlade om att förbereda all mark för alla övriga entreprenörer. Bland annat sprängdes 600 000 kubikmeter berg, som sedan har återanvänts på siten. – Den andra etappen handlade om överföringsledningarna från Sobacken till centrala Borås och innefattade också den stora avloppspumpstationen och ett minikraftverk, berättar Peter Svenningsson, regionchef för sydvästra Sverige på Veidekke. Projekteringen av pumpstationen skedde samtidigt som vi arbetade med utformningen av den. Driftpersonalen har hela tiden varit delaktig med sin kunskap. Processen är


KRAFTVÄRME & AVLOPPSRENINGSVERK

Bild: Borås Energi och Miljö

stor med många olika resurser som ska in på en liten yta. Genomgående är det den senaste tekniken som har installerats för att pumpstationen ska klara kraven och de långa sträckorna från den centrala staden ut till Sobacken. – Utmaningen har varit att driftsätta pumpstationen mitt under produktionen, vilket lyckades. Personalen har varit delaktig och gjort ett utomordentligt arbete och den viktiga samordningen med övriga entreprenörer har fungerat mycket bra, säger Peter Svenningsson.

NYA INVESTERINGAR Borås växer med cirka 1 000 invånare per år och har i dag 108 000 invånare. Att identifiera användningen av fossila bränslen och omvandla till förnybar energi är viktiga mål i det nya kraftvärmeprojektet. Redan nu har man kommit långt inom uppvärmning

Jonas Holmberg, Kent Hedberg, Ewa Bideberg, Pelle Höög, Ulf Olsson, Jennie Nilsson (landsbygdsminister), Ulrik Nilsson, Eva Theen-Johansson och Anders Ygeman (energi- och digitaliseringsminister). Bild: Borås Energi och Miljö

där cirka 70 procent kommer från fjärrvärme som till över 90 procent bygger på avfall och biobränsle. – Vår leverans består av en 120 MW biobränsleeldad HYBEXpanna med fluidiserande bädd (BFB) teknik, berättar Jukka Lehtinen, projektledare på Valmet AB på projektledningskontoret i Tammerfors, Finland. Kombinationen av en kontrollerad förbränningstemperatur, lågt luftöverskott och stegad förbränning skapar goda förutsättningar att möta de striktaste miljökrav. Bränslet som ska användas kommer att vara olika biomassor, främst skogsavfall, bark och flis. I leveransen ingår även rökgasrening och kondenseringssystem.

VIKTIGA PROJEKTMÅL Grunden i projektet har varit att skapa gemensamma mål för att uppnå det som Borås Energi och Miljö har velat ha. Det innebar många gemensamma möten under flera månader för att få till layouten och modellen och för att all teknik ska fungera tillsammans och bli rätt från början. – Har man projekterat bra från början och samtliga installationsarbeten går efter tidsplanen då lyckas man även med att provdriften våren 2019 går som den är tänkt, berättar Jukka Lehtinen. Att vi har lyckats beror mycket på god planering men även på ett mycket bra genomförande med Borås Energi och Miljö med gemensamma uppställda mål, samt ett mycket bra arbetar- och projektgäng. Det är tillsammans vi har skapat detta som är ett mycket stort och viktigt projekt.

VI JOBBAR HÅRT FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ ENERGIPROBLEMATIKEN är tveklöst en av de faktorer som påverkar vår miljö allra mest. Forskare världen över brottas dagligen med frågor kring varifrån vi ska hämta vår framtida energi och hur vi med ny teknik och effektivare metoder ska få den att räcka längre. BIOGAS SYSTEMS utvecklar lösningar för nyttjande av biogas. Vi är en stark och erkänd aktör med erfarenhet och resurser för biogashantering inom alla tänkbara områden och applikationer. BIOGAS SYSTEMS AB Norrgårdsgatan 9. 686 35 Sunne, Telefon 0565-477 50 www.biogassystems.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


PLASTINDUSTRI

Utbyggnaden ska resultera i en toppmodern produktionsanläggning. Bild: Weland Plastic

SNABBVÄXANDE WELAND PLASTIC

bygger nya moderna lokaler Industriföretaget Weland Plastic i Smålandsstenar har på senare år expanderat i snabb takt. Expansionen innebär bland annat att verksamheten har vuxit ur sina nuvarande produktionslokaler. Behovet av nya, moderna och ändamålsenliga lokaler är bakgrunden till att Weland Plastic nu gör en rejäl utbyggnad av sin produktionsanläggning. AV ANNIKA WIHLBORG

I EN FÖRSTA etapp byggs en ny produktionshall samt en ny lagerbyggnad. I projektet ingår även en ny transformatorstation samt ett nytt ställverk. Dessutom har en carport flyttats. Utbyggnaderna i denna första etapp får en samlad yta på 5 300 kvadratmeter, varav 4 100 kvadratmeter produktionsyta. 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den första etappen beräknas stå helt klar i januari 2020. – Eftersom vi har fortsatt att expandera under byggtiden så har vi även satt igång en andra etapp som ska stå klar i slutet av 2020. Det senaste året har vår omsättning ökat med 30 procent. I dagsläget har vi treskiftverksamhet utspridd på två olika platser,


PLASTINDUSTRI

Weland Plastics tillbyggnad står helt klar i november 2020. Bild: Weland Plastic

vilket inte är effektivt i längden eftersom det kräver mer resurser än om man samlar all verksamhet under samma tak, säger Per-Olof Axelsson, vd på Weland Plastic, som utvecklar och producerar formsprutade produkter och verktyg i termoplast.

VATTENBORRNING ENERGIBORRNING MILJÖBORRNING ENTREPRENADBORRNING PUMPINSTALLATIONER HYDRAULSPRÄNGNINGAR

Tel. 0371 - 506 60 Storgatan 25 - 333 77 Burseryd

www.jannesbrunnsborrning.se

Den nya produktionshallen byggs enligt senaste snitt och kommer att utrustas med den modernaste tekniken, bland annat AGV-truckar som kan hantera både halvfärdigt och färdigt gods. Det nya lagret kommer att möjliggöra djupstapling och kommer även att utrustas med lagerhissar. – Hela vår fabrik kommer att förses med en betydligt modernare och effektivare infrastruktur som är helt optimerad utifrån vår tillverkningsprocess, från råmaterial till färdig produkt. Våra befintliga lokaler byggdes inte ursprungligen för vår verksamhet. Lokalerna har tidigare inrymt annan typ av tillverkning, vilket förstås innebär att de inte är optimalt utformade utifrån våra behov. Vi har byggt om dessa lokaler efterhand, men nu var det hög tid att investera i nya och ändamålsenliga lokaler, säger Per-Olof Axelsson.

WELAND PLASTIC SATSAR PÅ GEOENERGI – I samband med Weland Plastics tillbyggnad har vi borrat för geoenergi. Weland kommer att använda sig av såväl bergvärme som kyla ur samma borrhål. Geoenergi är lämpligt för processer, som är i behov av värme och kyla, då man använder sig av värme och kyla ur samma borrhål. Vårt arbete har pågått i ett drygt år, nu återstår en dryg vecka. Det här är ett omfattande projekt för vår del eftersom vi borrar ett stort energi lager. Markarbetet samt återfyllning av borrhål tar nästan lika lång tid som själva borrningarna i det här projektet, det borrades 60 hål med ett djup på 300 meter, säger Andrei Fazakas på Jannes Brunnsborrning, en av entreprenörerna som är delaktiga i Weland Plastics tillbyggnad.

FAKTA Weland Plastic, tillbyggnad av produktionslokaler i Smålandsstenar Tidplan: september 2018–november 2020 Byggherre: Weland Plastic Totalentreprenör: Tage & Söner NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


LOGISTIK

Lidls nya centrallager i Örebro invigs i oktober 2019. Bild: Lidl Sverige

LIDL INVIGER HÖGTEKNOLOGISKT CENTRALLAGER

Thomas Andersson, regiondirektör för region mitt på Lidl Sverige. Bild: Lidl Sverige

I oktober invigs Lidls nya centrallager. Butikskedjans tredje svenska centrallager ligger i Pilängen i Örebro och är en viktig del av Lidls expansion på den svenska marknaden. Lidls nya centrallager i Örebro är strategiskt placerat för att enkelt och smidigt kunna nå alla butiker i regionen. AV ANNIKA WIHLBORG

LIDL SVERIGE HAR idag två centrallager, ett i Rosersberg och ett i Halmstad. Örebrolagret kommer att serva ett sextiotal butiker i region Mellansverige, men har kapacitet för att så småningom kunna serva uppemot hundra butiker. Totalentreprenören Tommy Allström Byggproduktion byggde klart lageranläggningen i september i år och nu pågår ett intensivt arbete med att inreda och fylla lagerfastigheten med varor så det står helt klart för drift i samband med invigningen i oktober. – Vår målsättning är att ha minst 200 butiker år 2020. Vi har även haft en stark omsättningsökning i våra drygt 180 befintliga butiker runtom i landet. Det är de främsta skälen till att vi nu investerar i en ny centrallageranläggning för region Mellansverige. Vårt nya lager i Örebro har en lagringsyta på 52 000 kvadratmeter, säger Thomas Andersson, regiondirektör för region mitt på Lidl Sverige. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Från Örebro når Lidl sjuttio procent av Sveriges befolkning inom en radie på trettio mil. Lagret blir en toppmodern logistikanläggning med en takhöjd på 18,5 meter. Tanken är att kunna lagra varor ända upp till taknivån och därmed kunna nyttja lagerutrymmet på ett så optimalt sätt som möjligt. Målsättningen är att miljöcertifiera den nya centrallageranläggningen enligt Breeam. – Det faktum att Örebro är en etablerad logistikstad bidrog också till vår val att etablera vårt nya centrallager just där. I Västra Pilängen finns dessutom ett befintligt logistikkluster, vilket underlättar för oss. Vi investerar i ett högteknologiskt lager med automatiserade vertikaltransportörer och ett system som indikerar vilka varor som nått bäst före datum, säger Thomas Andersson. – Slutbesiktningen av Lidls nya lager ägde rum i mitten av september. De sista

månaderna av byggprojektet flöt på riktigt bra, trots att tidsramarna var relativt snäva. Problem med leveranser av elektriskt material är den enda faktorn som komplicerat projektet något. I övrigt så underlättar det för oss att Lidl har väldigt specifika önskemål och krav kring hur deras logistikfastigheter ska utformas. Vi har byggt logistikfastigheter tidigare, men aldrig ett lager med så stora kyl- och frysutrymmen. Vi tar därför med oss många värdefulla erfarenheter från det här projektet, säger Tommy Allström, projektledare på Tommy Allström Byggproduktion, som är projektets totalentreprenör. FAKTA Lidl centrallager, byggnation av nytt centrallager i Pilängen, Örebro Tidplan: juni 2018–oktober 2019 Byggherre: Lidl Sverige Totalentreprenör: Tommy Allström Byggproduktion


Vi har uppfรถrt nytt logistikcentrum till Lidl Sverige.


VI BYGGER INDUSTRIN

TRANSPORTER VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB 0731-81 46 45 Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

TEKNISK KONSULT NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ELEKTRONIK

INDUSTRIMATERIAL

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB ut vecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

CEMEX www.cemex.com Vi inser att byggbranschen går mot mer kostnadsef fektiva, ef fektiva och miljövänliga lösningar. Detta inspirerar oss att vara mer innovativa när det gäller att bedriva vår globala verksamhet. Vi har en geografiskt diversifierad portfölj av tillgångar på välbalanserade hållbara och lönsamma tillväxtmarknader, fokuserade på vår kärnverksamhet av cement, aggregat och färdigblandad betong.

ANNONSERA HÄR! Ett kostnadseffektivt komplement till er ordinarie marknadsföring. Kontakta Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se, 070-42 43 295


VI BYGGER INDUSTRIN LEDARE

ISOLERING

MÄTUTRUSTNING

LYFTANORDNINGAR

BELISOL www.belisol.se Vi utför alla typer av plåt- och isoleringsarbeten. Vår specialitet är plastskummad isolering med plåtbeklädnad (polyritanskum) som vi pumpar in i plåtformen. Vi utför såväl industriisolering som VVS-isolering. Vår strävan på Belisol är att alltid utföra ett gott arbete av högsta kvalitet. Vi är anslutna till Isoleringsfirmornas Förening och använder oss av deras normer för kvalitetssäkring. Belisol tar miljöpåverkan på allvar och har olika tillvägagångssätt för att minska den negativa påverkan.

GEOFIX www.geofix.se Allt för mättekniker & mätningsingenjörer! Förbrukningsmaterial & tillbehör inom all mätning! Skräddarsydda finansieringslösningar.

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haft genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

Tillbehör Markeringsmaterial, Markeringsfärg från Soppec & Mercalin, Utsättarspett, Spett Hammare, Geo, GeoPad och X-Pad mätprogram, Prismor i olika utföranden & pris, Stativ för laser & totalstationer m.fl., Kolfiberstänger, prismastänger, Mätstänger & avvägningsstänger, Tillbehör & reservdelar Mätinstrument Totalstationer & GPS-utrustningar, 3D Scanner, Planlaser, enfallslaser & tvåfallslaser, Rörläggningslaser, Avståndsmätare, Kabelsökare & tillbehör, Metallsökare, Kabelljuslod, Mognadsmätare för betong, Värmekameror & iR-termometrar Maskinstyrning Grävmaskin, Hjullastare, Bandschaktare, Väghyvel, Läggarsystem, Dumpersystem, Borriggar

GEOFIX YTBEHANDLING YSAB www.ysabytbehandling.com Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av underlag, även vid svåra förhållanden. Vi ytbehandlar stål och betongkonstruktioner. De viktigaste konventionella systemen finns med i vårt program. Vi använder specialanpassade ytbehandlingssystem vid särskilt krävande situationer som vid tex kemiskt aggressiva industrimiljöer, extrem nötning, dricksvattenanläggningar och väl ut vecklade k valitetsprogram för renovering av putsade byggnader.

FÖRNYBAR ENERGI

INDUSTRIKONSULT JSP CONSULTING AB www.jspconsultingab.com Vår t företag är baserat på tron at t våra kunders behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta era behov. Som ett resultat, är en stor del av våra kunder, återkommande kunder och hänvisningar. Vår verksamhet består av projektledning, montageledning samt industrimontage främst inom papper- och massaindustrin. Vi utför underhållsarbeten,service och förbättringsarbeten på befintlig utrustning samt flytt av maskinutrustning inom Europa inklusive uppstart.

CARLHAG www.carlhag.se Carlhag inriktar sig på lyftanordningar för industri. Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Et t samarbete med Carlhag innebär kun skap och stöd från en stabil partner som tar ett fast grepp om hela leveranskedjan. Från rådgivning, konstruktion och projektering till projektledning, montage, idriftsättning och löpande service.

VATTENRENING FILTERTEKNIK B.W. www.filterteknikbw.com Filterteknik b.w. tillverkar vattenfilter för industrin. Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten. Våra produkter som är egna filterkonstruktioner, utgörs av så väl tryckfilter som öppna filter. Vår specialitet är mekanisk rening av råvatten, kylvatten samt varmt och kallt processvatten.

ECOCLIME GROUP www.ecoclime.se Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som vi skapar en bättre inomhuskomfort. Våra unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

CIRKULÄRA SOM HJÄLPE NÅ ENE

Scanna ko för att se e om lösning

www.ecoclime.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33

www.


INDUSTRIUNDERHÅLL

JERNBRO

MARKNADSLEDANDE

med en omsättning på 1,4 miljarder och 950 anställda Förvärvet av Veolias verksamhet inom industriunderhåll är ett led i Jernbro Industrial Services tillväxtstrategi. Jernbro är nu marknadsledande och en komplett leverantör av underhållstjänster inom bland annat mekanik, el och automation samt energieffektivisering för industrin. Förvärvet gör att Jernbro når en samlad omsättning på 1,4 miljarder kronor med 950 anställda.

JERNBRO HAR, från den 1 oktober, tagit över Veolias verksamhet inom industriellt underhåll med etableringar i Kiruna, Avesta, Sandviken, Norrköping och Göteborg (Arendal). Verksamheten har över 300 medarbetare och en omsättning på cirka 400 miljoner. – Vi har den stora glädjen att välkomna fler än 300 nya medarbetare med unika kunskaper om olika industriprocesser och ett stort hjärta för underhåll och svensk industri, säger Jernbros vd, Mikael Jansson, med stolthet. – Kapaciteten och närvaron i viktiga industritäta områden förstärks och möjligheten att attrahera, behålla och utveckla kritisk kompetens förbättras. Såväl Jernbros som Veolias nuvarande kunder får till34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Vi har den stora glädjen att välkomna fler än 300 nya medarbetare med unika kunskaper om olika industriprocesser och ett stort hjärta för underhåll och svensk industri.” /Mikael Jansson, vd, Jernbro Industrial Services Bild: Jernbro gång till ett bredare och attraktivare tjänsteutbud som ger möjligheter till fortsatt tillväxt, fortsätter Mikael Jansson. För Veolia är försäljningen ett led i att renodla den nordiska verksamheten för att tydligare fokusera på sitt tjänsteerbjudande inom energi, vatten och återvinning. – Industriellt underhåll ligger utanför Veolias kärnverksamhet och saknar den kritiska massan för att stå på egna ben. I Jernbro har vi hittat en ny långsiktig ägare som har alla förutsättningar för att utveckla verksamheten till nästa nivå. Jernbro är en aktör som kan införliva verksamheten på ett naturligt sätt och därför är jag glad över att vi har kunnat träffa den här överenskommelsen, säger Håkon Vist, CEO Veolia Norden.

Bland Jernbros kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner verksamma inom verkstad, gruvor, stål, livsmedel, plast och gummi, trä, papper och massa, kemi samt energi. Ägare till Jernbro är Aksiom. Aksiom utvecklar och genomför strategier för hög tillväxt inom den europeiska och globala tekniska tjänstesektorn. Koncernbolagen tillhandahåller komplexa tjänster till ägare av industri-, verktygs- och infrastrukturtillgångar. Aksiom samarbetar med etablerade entreprenörsföretag och bidrar med strategiska, kommersiella, förvaltnings- och kapitalresurser för att påskynda strategier för organisk tillväxt och marknadskonsolidering.


SHAPE THE FUTURE. HAVE A FUTURE.

www.enercon.de


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys