Nordiska Projekt 4/2019

Page 1

NR 4 • 2019 GASBRANSCHEN FORMULERAR

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRIHET EUROPAS TREDJE STÖRSTA VINDPARK BYGGD I EN ETAPP

KOMMUNALA INITIATIV POSITIVA FÖR

ELBILSUTVECKLINGEN SVERIGES STÖRSTA SOLCELLSPARK NU I DRIFT

12-PUNKTSPROGRAM

ska stärka kraftvärmens roll och förutsättningar Europas största och effektivaste

PLASTÅTERVINNING

KOLSÄNKOR FÖR ATT KLARA

Parisavtal, IPCC och svenska klimatmål

LIVSMEDELSBRANSCHENS

HÅLLBARHETSFOKUS SKAPAR ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LOKALPRODUCERAD EL


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


VIND 2019

Stockholm 23–24 oktober Den självklara arenan för dig som jobbar med vindkraft och annan förnybar energi I utställningshallen samlas deltagarna för nätverkande och affärsmöten, fika, lunch och mingel. Under Tillståndsdialogen samlas myndigheter och bransch till rundabordsamtal, och utställarscenen erbjuder löpande mikropresentationer. Första dagen avslutas med en gemensam middag där vi firar Svensk Vindenergis 10-årsjubileum och korar årets vinnare av Stora Förnybarhetspriset. På stora scenen träffar du bland andra: Foto: Ulla-Carin Ekblom Holmen

Foto: Johan Alp

Lotta Medelius-Bredhe

Henrik Sjöholm

Ulrik Stridbaeck

Anne Vadasz Nilsson

Magnus Hall

Björn Risinger

Elisabeth Falemo

Energi- och digitaliseringsminister (S)

Tf general-direktör, Svenska Kraftnät

Heidi Andersson

VD/Ordförande, Holmen /SKGS

Armbryterska och klimatentrepenör Foto: Jeanette Hägglund

VP Head of Regulatory Affairs, Ørsted

Generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Foto: Tomas Sodergren

Anders Ygeman

Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef, Sveriges kommuner och landsting

Robert Andrén

Katarina Kolar

Foto: John Persson

VD, Vattenfall

Generaldirektör, Naturvårdsverket

Generaldirektör, Elsäkerhetsverket

Generaldirektör, Energimyndigheten

www.vindkonferensen.se

Hållbarhetschef, SCA


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDARE NYHETER

12 15 16 18 19 21 22 24

ENERGIGAS Gasbranschen formulerar färdplan för fossilfrihet Skafte – en pålitlig partner för gashantering Gastankstationerna blir snabbt allt fler Kontroll på både process och produkt – med instrument från Caltech Gemensam gasmarknad i Sverige och Danmark Ny biogasstation vid Frescati Gasellföretaget kan gasa på med stabila leveranser Skönadalsskolan i Kävlinge ska värmas med biogas

LIVSMEDELSINDUSTRI 54 BUBS Godis bygger ny fabrik 56 VI BYGGER SVERIGE FJÄRRVÄRMETEKNIK 58 Sydkoreanskt intresse för svensk fjärrvärmeteknik

12

LADDBARA FORDON 26 Kommunala initiativ positiva för elbilsutvecklingen MILJÖ & ÅTERVINNING 28 Bättre avfallshantering på gång i Stockholm 30 Europas största och effektivaste plaståtervinning VINDKRAFT 32 Europas tredje största vindpark byggd i en etapp 34 Livsmedelsbranschens hållbarhetsfokus skapar ökad efterfrågan på lokalproducerad el

52

SOLENERGI 36 Sveriges största solcellspark i drift 38 Bostadsministern invigde solceller och minglade i Flogsta BIOGAS 40 Större och modernare biogasanläggning i Västerås SÅGVERK 42 Vida Nössemark ökar torkkapaciteten VATTENKRAFT 44 Höjd dammsäkerhet i Skallböle FJÄRRVÄRME 46 Kraftig utbyggnad av fjärrvärmen i Tranås KRAFTVÄRME 48 12-punktsprogram ska stärka kraftvärmens roll och förutsättningar 50 Ackumulatortank bidrar till klimatarbetet 52 Kolsänkor för att klara Parisavtal, IPCC och svenska klimatmål

NR 4 • 2019

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

GASBRANSCHEN FORMULERAR

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRIHET EUROPAS TREDJE STÖRSTA VINDPARK BYGGD I EN ETAPP

KOMMUNALA INITIATIV POSITIVA FÖR

ELBILSUTVECKLINGEN SVERIGES STÖRSTA SOLCELLSPARK NU I DRIFT

12-PUNKTSPROGRAM

ska stärka kraftvärmens roll och förutsättningar Europas största och effektivaste

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

PLASTÅTERVINNING

KOLSÄNKOR FÖR ATT KLARA

Parisavtal, IPCC och svenska klimatmål

LIVSMEDELSBRANSCHENS

HÅLLBARHETSFOKUS SKAPAR ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LOKALPRODUCERAD EL

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

30 Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: Solrosor och turbin Bild: Mark Alexander

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

Regeringen har beslutat om den långsiktiga satsningen INDUSTRIKLIVET SVERIGES RIKSDAG HAR antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå nollutsläpp senast 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå dessa mål finns stöd att söka för åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser eller, negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. Satsningen är på 300 miljoner kronor om året 2018–2040. Långsiktighet för Industriklivet krävs eftersom omställningsprojekten tar tid. Att minska de direkta miljö- och klimatpåverkande utsläppen från stålindustrins tillverkningsprocesser är avgörande för att industrin ska kunna möta klimatmålen. Det kräver ny teknik inom flera olika områden. Men det handlar om stora utsläpp och det tar tid att utveckla den nya tekniken, varför långsiktig och tillförlitlig finansiering är ett måste för att större forsknings- och innovationsprojekt ska bli verklighet.

Detta nummer av Nordiska Projekt handlar bland annat om detta: * Industriområdet Höganloft i Tranås växer. Kommunen satsar på området som nu lockar till sig fler företag. Här finns ytterligare byggklar mark. Detta gör att Tranås Energi nu förlänger sitt fjärrvärmenät till Höganloft. * Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har lanserat ett förslag till politiskt kraftvärmepaket med tolv konkreta förslag till åtgärder. Det handlar om allt från skatter och andra styrmedel, till hur rollfördelningen kan förändras mellan aktörer inom kraft och kraftvärme samt Svenska Kraftnät. * I Värtaverket i Stockholm installeras en testanläggning som ska avskilja koldioxid ur rökgaser från det biobränsleeldade kraftvärmeverket KVV8. Ägaren Stockholm Exergi kommer att prova tekniken i liten skala för att kunna bedöma prestanda och användningssätt samt kalkylera kostnader för en fullstor anläggning.

God läsning, Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER Bild: Arne Reidar Mortensen

TRE HINDER SOM KAN BROMSA PROCESSINDUSTRINS KLIMATOMSTÄLLNING Ett stort behov av fortsatt teknikutveckling, ett ökat behov av hållbar el och biomassa, tillsammans med alltför låga priser på utsläpp i utsläppshandeln, är tre av de hinder som kan bromsa klimatomställningen inom processindustrin. Det visar Energimyndighetens analys som gjorts på uppdrag av regeringen.

AGA INVIGER EUROPAS STÖRSTA HELAUTOMATISERADE GASFYLLNINGSANLÄGGNING AGA:s nya helautomatiserade anläggning i Enköping är den första i sitt slag i Europa, och en av de största gasfyllningsanläggningarna inom AGA. Hela produktionsflödet är automatiserat, från sortering, fyllning, lagring till plockning. Investeringen i anläggningen har uppgått till 40 miljoner Euro och har skapat 50 nya arbetstillfällen i Enköping.

BILLERUDKORSNÄS INVESTERAR INOM ÅTERVINNINGSOMRÅDET BillerudKorsnäs förvärvar en minoritetspost i start-up bolaget Recycl3R. Bolaget har utvecklat en digital plattform som underlättar återvinning av engångsförpackningar. En lösning som kan användas globalt. Investeringen är gjord av BillerudKorsnäs helägda dotterbolag BK Venture AB.

Preem i internationellt samarbete om att

fånga in och lagra koldioxid PREEM HAR TILLSAMMANS med sex andra europeiska företag undertecknat en avsiktsförklaring om att gå med i projektet Northern Lights och förbinda sig att utveckla teknik för infångning och lagring av koldioxid. Preems vd Petter Holland skrev i början av september under en avsiktsförklaring om att utveckla teknik inom CCS, Carbon Capture and Storage. Undertecknandet skedde som en del av konferensen European High Level Conference on Carbon Capture and Storage i Oslo i närvaro av bland annat EU-kommissionären för Klimatåtgärder och Energi Miguel Arias Canete, Norges klimatminister Ola Elvestuen, samt en rad europeiska klimatpolitiker och internationella miljöorganisationer. – Preems vision är att leda omvandlingen

mot ett hållbart samhälle. Vi har under många år bidragit till att öka volymerna av förnybara drivmedel på den svenska marknaden, bland annat genom ökad produktion av vår Svanenmärkta Evolution diesel. Nu har tiden kommit för att ta ytterligare steg i produktionsledet och där ser vi att CCS-tekniken har stor potential, säger Petter Holland, vd för Preem. Preem har jobbat med de här lösningarna i ett par års tid och är redan i gång med ett pilotprojekt som innebär att man bygger en testanläggning för att fånga in koldioxid från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil. Själva demonstrationsfasen startar i början på 2020 och ska pågå ett drygt halvår. Målet är att dessa tester ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning som kan vara i drift 2025.

Olofströms kraft AB inför ny teknik DANIEL GILLBLAD FÖRSTÄRKER AI INNOVATION OF SWEDEN AI Innovation of Sweden förstärker sin ledning genom att Daniel Gillblad, forskningsansvarig AI på RISE, tillträder rollen som Co-director – Scientific Vision på halvtid. Detta möjliggörs genom samarbete med RISE, vilket ger AI Innovation of Sweden ytterligare expertis och förmåga att accelerera tillämpningen av AI i Sverige. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

för att kunna agera proaktivt och undvika elavbrott NY TEKNIK GÖR DET möjligt att få en kontinuerlig överblick av elnätets status. – Olofströms kraft AB har valt dLabs system för att vi vill minimera vår avbrottstid genom att jobba proaktivt. Vi använder både dLabs incidentanalysator med elkvalitetsmodul och deras riktade jordfelsskydd. Analysatorn ger oss möjlighet att förstå vad som händer i vårt elnät

och jobba proaktivt. Det riktade jordfelsskyddet ser till att minimalt antal kunder kopplas bort även vid svåra fel som komplexa intermittenta jordfel. DLab besitter gedigen kunskap om elnät och analys av störningar vilket gör att vi känner oss trygga med dLabs system och att de utvecklar ytterligare nyttiga applikationer kopplat till analysatorn.


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TRANSPORTERING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


NYHETER

Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. Bild: Mattias Björlevik

Solör Bioenergi

fortsätter att expandera

Ny rymdverkstad invigd på GKN i Trollhättan

Nu står det klart att Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. I och med detta har Solör Bioenergi tagit över hela ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärmen i Vårgårda. Köpet är en del i Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme. Kunderna i Vårgårda kommer även i fortsättningen att få levererad fjärrvärme med hög kvalitet. Vårgårda Ångfabrik förser i dagsläget drygt 120 kunder i Vårgårda med värme. I anläggningen produceras cirka 40 GWh ånga och fjärrvärme per år. Ångan går till företag som använder den i sin produktion och resterande del till fjärrvärmenätet. – Vi kommer att fortsätta driva anläggningen i samma anda och leverera fjärrvärme till industrier, offentliga organisationer och privatpersoner i Vårgårda. Vi ser också en potential i att bygga ut verksamheten i takt med utvecklingen i Vårgårda, säger Jan Lindkvist, regionchef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

I slutet av augusti invigdes den nya rymdverkstaden på GKN i Trollhättan med tal och bandklippning. Närvarande var ett antal särskilt inbjudna gäster från Arianespace, Rymdstyrelsen, Västra Götalandsregionen, med flera. Martin Thordén, vd för GKN i Sverige, berättade att han nyligen tillträtt som vd och inte varit med under den tid då rymdverksamheten byggts upp, men följt den på håll. –Den teknologi vi har är top-of-the-line och bidrar även till den kommersiella flygmotortillverkningen. Han betonade att hållbarhet är viktigt för oss, något som rymdprogrammet kan hjälpa oss med, inte minst i klimatfrågor. Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen, menade att Sverige är duktiga på forskning inom rymd. – Vi är beroende av tillförlitliga raketer och GKN är en viktig underleverantör till Arianeprogrammet.

Svensk bioenergiteknologi hjälper till att mildra jordbävningar i Holland PÅ GRUND AV jordbävningar ställer PetroBio om energiproduktionen på Zonnekreek Tomato från naturgas till förnybar bioenergi. Ingenjörsföretaget PetroBio har fått uppdraget att ställa om energiproduktionen på det holländska tomatodlingsföretaget Zonnekreek Tomato från naturgas till förnybar bioenergi. – Utvinningen av naturgas i Holland har lett till att marken håller på att säcka ihop med jordbävningar som följd. Situationen är akut och bioenergimarknaden har stor betydelse för att mildra den här trenden, säger Per Carlsson, marknadschef på PetroBio. – Basen för PetroBios verksamhet är den nordiska marknaden, men sedan samgåendet med det belgiska biobränsleföretaget VYNCKE i januari 2018 har möjligheterna att ta marknadsandelar ute i Europa ökat väsentligt, säger Per Carlsson. Anläggningen i Holland driftsätts i slutet av 2019. 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


isk Ergonom ! n ig s e d mpact ABUCo lfer te g in tt ä k

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


NYHETER

Thomas Johansson

Biogödslet produceras i biogasanläggningen på Mosserud i Karlskoga.

ny affärsområdeschef

för Energi och Industri Väst

Certifiering av biogödsel från Karlskoga BIOGASBOLAGET I Mellansverige ABs biogödsel har certifierats enligt Avfall Sveriges system SPCR120 för certifierad återvinning. Det är en stämpel på att biogödslet är baserat på kvalitetskontrollerat, rent och källsorterat organiskt material och håller hög kvalitet. Biogasbolagets biogödsel är sedan i våras också KRAV-certifierat.

Certifiering av biogödsel är ett frivilligt åtagande som innebär att biogödselns kvalitet kontrolleras av en oberoende part vilket bidrar till ett ökat förtroende för produkten. Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs gemensamt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommun genom bolagen Karlskoga Energi och Miljö AB och KumBro Utveckling AB.

EXKLUSIV FORSKNING om 5G för industriell kommunikation presenteras i nytt whitepaper FORSKNING VISAR ATT hälften av de tillfrågade är klart positiva till 5G inom tillverkningssektorn och ser det som ett sätt att skapa universella kommunikationslösningar. HMS Networks, världsledande inom lösningar för industriell kommunikation och IIoT, har under våren 2019 frågat 50 yrkeskunniga inom industrin internationellt hur de ser på trådlös kommunikation i sina företag och hur de förbereder sig för lanseringen av 5G. HMS Networks whitepaper “5G:Is the Industry ready?” ger en översikt kring branschens åsikter 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

om 5G-teknik som en växande trend och framtida standard inom tillverkning och industriell automation. Den berör också användningen av trådlös teknik generellt i branschen idag och framtida inriktningar. Mer än hälften (54 %) av de intervjuades företag använder trådlösa kommunikationslösningar för fjärrövervakning och fjärrstyrning av utrustning. En tredjedel av de svarande (34 %) uppgav att deras företag använder trådlös kommunikation för olika typer av IIoT. Hälften av de intervjuade (48 %) var tydligt

THOMAS JOHANSSON kommer närmast från Dekra Industry som sektionschef. Innan dess har Thomas haft olika chefspositioner inom processindustrin och olja & gas, senast som vd på Reinertsen Sverige. – Det är mycket glädjande att vi får tillskott av en toppkraft som Thomas. Han är en erfaren affärsbyggare och ledare som jag ser kommer att bidra mycket till bolaget som helhet, säger Stefan Kronman, vd Midroc Project Management. Thomas Johansson efterträder Sara Davidsson som går vidare till en tjänst som Hållbarhetschef på Midroc Europé. AGA inviger Europas största helautomatiserade gasfyllningsanläggning AGA:s nya helautomatiserade anläggning i Enköping har nu invigts. Det är den första i sitt slag i Europa, och en av de största gasfyllningsanläggningarna inom AGA. Hela produktionsflödet är automatiserat, från sortering, fyllning, lagring till plockning; samtidigt konsolideras sex sajter till en. Investeringen i anläggningen har uppgått till 40 miljoner Euro och har skapat 50 nya arbetstillfällen i Enköping. – Anläggningen i Enköping är unik. Det är den mest moderna fyllningsanläggningen av gascylindrar med fullt automatisk hantering av cylindrar. Detta innebär många fördelar för våra kunder och medarbetare avseende såväl kvalitet, säkerhet som arbetsmiljö, säger Andreas Opfermann, vd för AGA Gas.

positiva till 5G inom tillverkning – de ansåg att tekniken kommer att ersätta kablar, Wi-Fi som inte passar i vissa miljöer, och de många industriella standarder som används idag. För majoriteten (58 %) av de svarande spelar tillförlitligheten och robustheten för trådlösa system en avgörande roll för huruvida de kommer att använda 5G eller inte, och här råder samsyn mellan de tillfrågade oavsett om de verkar inom OT (Operational Technology) eller IT. Hög prestanda med korta cykeltider för datakommunikationen nämndes som viktigt av mer än en fjärdedel (26 %) av de intervjuade. – Undersökningen visade tydligt att branschen blir alltmer medveten om 5G:s fördelar för industriell kommunikation. Vad branschen verkligen behöver är teknisk information och praktiska exempel, säger Marcela Alzin, Program Manager på HMS Labs hos HMS Networks, som genomförde undersökningen.


Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm - Göteborg

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

Mikael Strand

mikael.strand@allkal.se 054-20 38 58

Nalle Bengtsson

nalle.bengtsson@allkal.se 054-20 38 57

www.allkal.se

Frontmatade system

Tvätt och avfettning av gods i korgar, fixturer eller på palett med vattenbaserade tvättvätskor.

190813 Annons.indd 1

Allkal AB i värmländska Grums är Skandinaviens ledande leverantör inom tvätt och avfettning av gods i låga temperaturer!

Allka-jet Cleaner

Toppmatade system

Vi har även ultraljudstvättsystem ur Anmasis, Bransons och Weber Ultrasonics produktprogram.

Vi har ett komplett sortiment av kompakta och flexibla moduluppbyggda tvättsystem.

Ultraljudstvättar

2019-08-15 09:49:03


ENERGIGAS

Jordberga biogasanläggning, en av medlemmarna/aktörerna. Bild: Energigas Sverige/Krister Hansson

Gasbranschen formulerar färdplan för fossilfrihet En lång rad branscher har formulerat sina färdplaner för en fossilfri framtid. Nu sällar sig också gasbranschen genom organisationen Energigas Sverige till dessa. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– ENERGIGASER ANVÄNDS REDAN i hela samhället. Som råvara och energikälla i industrin, i bilar, bussar och fartyg, för el- och värmeproduktion, ja till och med i hushållens spisar och grillar. Flexibiliteten är påtaglig, säger Maria Malmkvist, som är vd för Energigas Sverige. Och hon fortsätter: Vi ser att energigaserna kan hjälpa till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Nu tar vi fram en färdplan för att visa hur. Bakgrunden är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen. Olika branscher har bjudits in att ta fram sina egna färdplaner och responsen beskrivs av den nationella samordnaren Svante Axelsson som överväldigande. Tidigare har sådana här färdplaner formulerats av bland annat Betongbranschen, Bygg- och anläggningssektorn, Cementbranschen, Dagligvaruhandeln, Flygbranschen, Gruv- och mineralnäringen, Skogsindustrin, Stålindustrin, Åkerinäringen samt 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Bergmaterialindustrin. Totalt används i Sverige 20 terawattimmar energigaser årligen. Trenden är att energigaserna ökar eftersom de kan ersätta olika fossila oljeprodukter. De ger bland annat minskade miljö- och klimatutsläpp. Inom gassektorn finns fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas som förväntas ta allt större plats i samhället framöver och även i gasbranschens färdplansarbete.

Flera fördelar – Genom att tillverka biogas tar vi hand om ett avfallsproblem samtidigt som vi får fram förnybart bränsle och även näring till jordbruket i form av biogödsel, säger Maria Malmkvist. Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för ökad användning av energigaser. Bland medlemmarna finns aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas >> och vätgas.


ebs AB är ett agenturföretag som tillhandahåller komplett maskinell utrustning för biogasanläggningar i Norden! Läs mer på vår hemsida www.abebs.se

GLS glasemaljerade tankar

Sigatech fackla

Tecon gasklockor

Tostarpsbyväg 85, 244 91 Kävlinge Tel. +4646734922 E-post. stefan@abebs.se

Magnetkontakter av högsta klass Marknadens största sortiment av SBSC Godkända magnetkontakter för att skydda dörrar, fönster, grindar och portar. När kvalitet och funktion behövs.

alarmtech.se


ENERGIGAS

Genom att tillverka biogas tar vi hand om ett avfallsproblem samtidigt som vi får fram förnybart bränsle och även näring till jordbruket i form av biogödsel. /Maria Malmkvist, vd,Energigas Sverige Organisationens ”Grön gas 2050” visar att produktion och användning av förnybara gaser kan öka markant och utvecklas inom områdena klimatneutral industri, fossilfria landtransporter, renare sjöfart och fossilfri el- och värmeproduktion.

Grund för investeringar – Det är oerhört glädjande att Energigas Sverige ska ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft, säger nationella samordnaren Svante Axelsson. Tydlighet om hur gasen med fossilt ursprung ska ersättas med förnybar gas underlättar förutsättningarna för omfattande investeringar i exempelvis biogas och energieffektivisering, som är viktiga nycklar för ett fossilfritt Sverige.

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI NORDISKA PROJEKT 14 SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1 www.nordiskaprojekt.se

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV A/S DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SKAFTE SKAFTE A/S DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SKAFTE

SKAFTE

Skaftes team, fr v Per Skafte, ägare och vd, Brian Rasmussen, logistikmedarbetare, Jonas Christensen, logistikelev, Casper Falk, säljare, John Bertelsen, regional säljchef inom energi samt fjärrvärme och fjärrkyla, Vibeke Buchberg, sälj och teknik, och Per Kristensen, säljchef industri.

– en pålitligpartner partner gashantering – en pålitlig förför gashantering Det danska danskaföretaget företaget Skafte A/S framstående leverantör av utrustning för hantering Det Skafte A/S är är framstående leverantör av utrustning för hantering av gas, av gas, både transport och förvaring. Företagets team avav professionella stårtill tilltjänst tjänst med råd och både transport och förvaring. Företagets team professionellamedarbetare medarbetare står med vägledning, men också service som hjälper kunden att nå mål. råd och vägledning, men också service som hjälper kunden att sina nå sina mål. SKAFTE A/S ÄR ett handels- och agentur-

företag, specialiserat på komponenter och utrustning för hantering, transport och lagring av produkter och material i branschen. Företaget etablerades 2008 och är 100 procent danskägt. Skafte A/S är en kompetent och pålitlig partner som leverantör och rådgivare. Skafte A/S arbetar miljömedvetet och väljer endast produkter som ger den högsta graden av säkerhet för både människor och miljö. Därför är produktkvalitet och prestanda i framkant på marknaden. – Vi tillhandahåller produkter och lösningar för transport av vätskor, men också transport och förvaring av drivmedel, säger Per Kristensen, försäljningschef på Skafte A/S.

Det gäller till exempel energitransport inom fjärrvärme och fjärrkyla, flytande gas, bensin, diesel, brint, kemikalier, etanol, DMF och spillprodukter. – Inom segmentet gas (både LBG och LNG) levererar vi komponenter i form av flexibla rör, tankar inklusive tillbehör och läckageövervakning. Vi kan också tillhandahålla hela systemlösningar samt montage, SAT och dokumentation. Ledande leverantörer – Vi arbetar med kända och ledande leverantörer, exempelvis Brugg AG i Schweiz, Brugg Pipelines, German Pipe och Butting Anlagebau i Tyskland samt LP-Kolding och DSR Vest i Danmark och många fler.

Skafte A/S vänder sig till såväl små som medelstora och stora kunder som opererar både lokalt och internationellt. Bland kunderna märks Novo Nordisk, DSB, bensinbolagen Q8, Shell, Ingo och Jet, de danska energibolagen Hofor, Fjernvarme Fyn, Horsens Fjernvarme, Middelfart Fjernvarme, liksom det danska försvaret, IBM och Kosan Cristplant.

www.skafte.as NORDISKA PROJEKT PROJEKT NORDISKA www.nordiskaprojekt.se www.nordiskaprojekt.se

15 47 49


ENERGIGAS

Det finska företaget Gasum är en av de aktörer som nu i snabb takt bygger nya tankställen för flytande gas till tunga fordon i Sverige. Bild: Gasum

Gastankstationerna blir snabbt allt fler Det finns i Sverige cirka 190 publika gastankstationer för fordon, men bara ett tio-tal med flytande gas för tyngre fordon. Utbyggnaden går dock snabbt. Bara det finska företaget Gasum har ambitionen att bygga 25 sådana stationer för tunga fordon i Sverige. Fortfarande är dock antalet tunga gasdrivna fordon mindre än 1 000. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

GASUM ÄR ETT DOMINERANDE statligt energibolag i

Finland med en omsättning förra året på 1177 miljoner euro. Företaget engagerar sig i såväl produktion av gas som distribution. Ambitionerna gäller hela Norden. I Sverige har Gasum sju anläggningar för produktion av biogas. Tanken är att produktionen ska ske nära de tankställen som nu byggs upp. Komprimerad gas kan enkelt transporteras till dessa men också flytande gas, så kallad LBG, eller om det gäller importerad naturgas LNG.

Stora städer i tungt trafikerade områden I maj i år öppnade Gasum sin första gastankstation i Sverige. Det skedde i Västerås och i juni öppnades nummer två i Norrköping. Därefter följer i år bland annat Örebro och Jönköping. Ambitionen är dels att stationerna ska placeras i tungt trafikerade områden, på platser som är relevanta för kunderna och dels att hjälpa till att expandera arbetsräckvidden för gasbilar. – Runt år 2020–2021 ska vi ha 50 stationer i Norden, varav 25 i Sverige, säger Mikael Antonsson, Sverige-ansvarig för segmentet tung trafik inom Gasum. I Finland har Gasum hittills en handfull gastankstationer för tunga fordon och i Norge är en första på gång. Den utbyggnad av nätet för gastankställen för flytande gas som Gasum och andra aktörer planerar ska ses mot bakgrund 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

av bland annat EUs skärpta krav för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Fram till år 2030 ska utsläppen minska med 30 procent jämfört med dagens nivåer. Sverige har ett nationellt mål om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Knappt 1 000 gasdrivna tunga lastbilar Enligt Energigas Sverige finns i landet nära 190 publika gastankstationer plus drygt 60 icke publika. Det handlar då om komprimerad gas. När det gäller flytande gas för tung trafik finns bara ett tiotal. Också enligt Energigas Sverige fanns 2018 totalt cirka 55 000 gasdrivna fordon i landet, varav drygt 50 000 var personbilar eller skåpbilar. Av övriga gasfordon var 2 500 bussar och 920 tunga lastbilar. Andelen biogas i fordonsgasen uppgår eneligt SCB till drygt 94 procent och den totala försäljningen av fordonsgas fortsatte öka under första halvåret i år. – Branschens mål är att vi ska ha 100 procent biogas i fordonsgasen till år 2030. Redan nu närmar vi oss alltså målet, det är givetvis mycket glädjande. På det här området är Sverige världsledande. Det är också väldigt roligt att totalförsäljningen av fordonsgas fortsätter uppåt. Det ser lovande ut inför framtiden säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.


GASLARM Portabelt

Stationärt

info@proregcontrol.se | www.proregcontrol.se

DANMAT AB är ett flexibelt konsultföretag, verksamt inom branschen energi- och miljöteknik. DANMAT AB har 35 års erfarenhet från arbete med deponi- och biogasområdet. Vi samverkar i nätverk med kollegor i branschen. Tillsammans med dessa tar vi oss an även större uppdrag.

Vi hjälper våra kunder med bland annat: • • • • • • •

Projektering av bio- och deponigasanläggningar Besiktningar av gasanläggningar Framtagande av förfrågningsunderlag Riskutredningar och explosionsskyddsdokument Tillståndsansökningar Utbildning av föreståndare för gas Anläggningsanpassande utbildningar

DANMAT AB Energi- & Miljökonsult

046-23 99 20 • info@danmat.se • www.danmat.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV CALTECH

Kontroll på både process och produkt

– med instrument

FRÅN CALTECH Hög och rätt kvalitet på energigas till leveranspunkt kräver full kontroll både i produktion och i distribution. En förutsättning för kontroll och styrning är pålitliga och noggranna instrument. Caltech är din starka partner som kan leverera allt inom instrument, mjukvara, samplingsystem och support. CALTECH SVARAR FÖR instrumentering som är nödvändig vid produktion och distribution av biogas och naturgas. I företagets produktprogram ingår både stationära och portabla instrument. En komplett leverantör som Caltech svarar inte enbart för leverans av hård- och mjukvara. Företaget hjälper kunderna att kalibrera sina instrument, underhålla dem och ge teknisk support. – När nya anläggningar planeras deltar vi gärna i tidigt skede för att tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen, säger Peter Forsell, produktspecialist hos Caltech. Vi ser till helheten för att kunden ska ha kontroll på både process och färdig gas till leveranspunkt. Caltech använder sig av produkter från framstående tillverkare som Michell, ETG Risorce e Tecnologia och Fluke. Mätning av daggpunkt görs för att kontrollera att gasen är tillräckligt torr för att utesluta frysningar i rör och i despensern för gaspåfyllning av fordon och därmed undvika höga kostnader för att torka ut rör och gaspåfyllningsstationer och kunna leverera en korrekt gasprodukt. Här är Michell Easidew PRO IS vanligt förekommande instrument. – De fungerar bra i flertalet positioner, men en nackdel är att det tar relativt lång tid innan de ger rätt mätvärde, säger Peter Forsell. När det gäller mätning i leveranspunkter kan det vara fördel att byta till instrument som baseras på laser eller kvartskristall, vilka snabbt ger korrekt värde. Dessa instrument är dyrare, men det ska vägas mot kostnader för driftavbrott på grund av för mycket fukt i gasen. Det finns också portabla instrument för mätning av daggpunkt/fukt, Michell MDM 300. De är mycket användbara vid felsökning, bland annat i distributionsledningar, uppgraderingsanläggningar och tankstationer. Syrgashalt mäts med Michell XTP601 som kräver minimalt med underhåll. GPR är en serie portabla instrument för att mäta syrgas. Ofta tillsätter biogasproducenterna en liten mängd syre för att ta bort svavelväte. Det är då viktigt att ha full kontroll på syrehalten för att förebygga explosionsrisk. Svavelväte i gasströmmar mäts med instrument från ETG eller AII. Det finns både stationära och portabla instrument för svavelväte och flera andra gaser. 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Med de rätta instrumenten säkras gaskvaliteten ända fram till leveranspunkt. Här visas en av landets stora biogasanläggningar med State Of The Art torr rötningsteknik, vid E.ON:s anläggning i Upplands-Bro. I bild driftchef Mattias Lindblad.

Daggpunkt/fukt Metan Syrgas Koldioxid Koloxid Svavelväte Temperatur Tryck

– Michell XTC601 är lämpad för att mäta metan eller koldioxidhalt i biogastillämpningar och när man mäter på binära gaser, fortsätter Peter Forsell. Vi har också ett antal instrument som klarar flera gaser, exempelvis Michell XGA301 för syrgas, koloxid, koldioxid och metan, samt även daggpunkt. En viktig tillverkare är också ETG med bland annat ett portabelt instrument för metan, koldioxid, syrgas och svavelväte. Eftersom Caltech även kan svara för samplingsutrustning samt mätare för temperatur och tryck klarar man totala leveranser av daggpunkts- och gasanalys-instrumentering. – Vår spetskompetens är att välja rätt instrument som mäter rätt beroende på i vilken applikation instrumentet ska användas, med hänsyn till vilket ämne i gasen kunden behöver ha kontroll över, samplingsystemets utformning och detaljer, krav på noggrannhet och mätområde, samt i vilket intervall på mätt parameter som är relevant, säger Peter Forsell. Att väga prestanda mot kostnader och välja de optimala instrumenten är också avgörande för en väl fungerande och lönsam anläggning. Caltech är en självklar partner för att nå dessa mål och är idag en mycket väletablerad leverantör på biogas- och naturgasmarknaden. FAKTA Kunderna erbjuds även utbildningar i mätteknik. Nästa omgång utbildningsdagar genomförs 30 september – 4 oktober i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Ämnet är mätning av fukt och gaser. Kontakta Peter Forsell på Caltech!

www.caltech.se


ENERGIGAS

I Västsverige står markeringarna för gasledning tätt. Nu har det svenska och det danska gasnätet integrerats marknadsmässigt. Bild: Gösta Löfström

GEMENSAM GASMARKNAD i Sverige och Danmark

De båda gasnätsföretagen Swedegas i Sverige och Energinet i Danmark har integrerat sina marknader för gas för att tillsammans skapa en större marknad och högre leveranssäkerhet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– GENOM ATT SLÅ ihop den danska och den svenska gas-

marknaden ökar effektiviteten och slutkunderna får möjlighet att välja mellan fler leverantörer, säger Hans Kreisel, nytillträdd vd i Swedegas. Swedegas och Energinet är båda gasnätsföretag med systembalansansvar i respektive land. Det innebär att företagen säkerställer att det råder balans mellan in- och utmatning av gas, att det alltid finns så mycket gas i systemet som marknaden efterfrågar. Ska locka fler aktörer I stort sett all gas i Swedegas nät kommer idag via Danmark.

Genom att integrera marknaderna blir systemet mer robust och mindre känsligt för variationer. Exempelvis blir det enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den norra delen av Swedegas system. Medeltrycket i det svenska systemet ökar från 56 till 70 bar, vilket stärker försörjningstryggheten. – Vi vill att det ska vara enkelt och attraktivt att välja gas, inte minst förnybar gas, för såväl industrin och transportsektorn som för hushåll, säger Hans Kreisel. Med ett gemensamt system kan också betydligt fler gashandlare komma in med erbjudanden på den svenska marknaden. En gemensam marknad ligger också i linje med EU:s strävan att harmonisera de olika marknaderna inom unionen >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


och öka de gränsöverskridande samarbetena. I 30 år har de båda gasnätsföretagen samarbetat. Den nu genomförda integrationen är en logisk följd av detta i syfte att stärka effektivitet och konkurrenskraft. Projektet heter Joint Balancing Zone och startade 2017. Det har genomförts i samverkan med slutkunder, gasleverantörer, nätägare och reglermyndigheter i Sverige och Danmark. För närvarande finns sju gasleverantörer på den svenska sidan och mer än 30 på den danska. Stamnät längs västkusten Det svenska stamnätet för gas sträcker sig i från Dragör i Danmark via Malmö och i markbundna ledningar utefter Västkusten till Göteborg och Stenungsund. Preemraff i Göteborg är en av de industrier som är anslutna till nätet. Företaget använder gas som bränsle och som en viktig råvara vid produktionen av förnybara bränslen.

– En säker försörjning av gas är avgörande för vår verksamhet och vår konkurrenskraft och vi är positiva till hur gasmarknaden nu utvecklas, säger Magnus Wallenbert, chef för produkthandel på Preem. Utvecklingen kommer även att innebära ett uppsving för gas, vilket i sin tur bidrar till omställningen mot en mer hållbar industri. Swedegas nät, som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, försörjer både distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet levererar idag till 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen. Swedegas satsar också på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande (nedkyld) gas (naturgas LNG och biogas LBG).

ENERGIGAS

Vi vill att det ska vara enkelt och attraktivt att välja gas, inte minst förnybar gas, för såväl industrin och transportsektorn som för hushåll. Med ett gemensamt system kan också betydligt fler gashandlare komma in med erbjudanden på den svenska marknaden. /Hans Kreisel, vd,Swedegas

Styr för Framtiden. BEMA Elautomatik, som grundades 1991, är verksam inom elautomatik – huvudsakligen projektering, konstruktion och byggnation av PLC- och HMI-system och kraftfördelningar speciellt för industrikylanläggningar, VA- och processautomation. Vi har legotillverkning av apparatskåp samt erbjuder service, felsökning och reparation och ombyggnader av befintliga anläggningar. Hildedalsgatan 28C, SE-417 05 Göteborg, +46 (0)31 870705 info@bema-elautomatik.se, www.bema-elautomatik.se

UTBILDNINGAR,

UTREDNINGAR OCH REVISIONER INOM BIOGASPRODUKTION

Vi har godkända ventiler för gas AVK Sverige AB www.avkvalves.se 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

AKTUELLA UTBILDNINGAR: (samtliga kurser hålls i Örebro) Teknik och process för biogasanläggningar 25-26/9 Lagstiftning, certifiering och egenkontroll 22-23/10 Föreståndare biogas* 26-27/11 * Godkänd av Energigas Sverige

www.nitoveskonsulterna.com

Vi ordnar även informationsdag om arbete med brandfarlig vara för personalgrupp på plats hos er!


ENERGIGAS

Katarina Luhr, Stockholms klimat- och miljöborgarråd, tankar 100 procent biogas på Circle K Frescati.

NY BIOGASSTATION vid Frescati

Nu blir det enklare att tanka förnybart i Stockholm. Från och med i september kan du tanka fordonsgas på Circle K:s drivmedelsstation vid Frescati. Fordonsgasen på stationen består till 100 procent av biogas, vilket gör det möjligt för stockholmarna att kunna välja ett mer klimatvänligt drivmedel och bidra till en hållbar stad. STOCKHOLMS KLIMAT- OCH miljöborgarråd, Katarina Luhr invigde stationen och konstaterade att: ”biogas är ett av de bästa exemplen på cirkulär ekonomi”. – Som ett av Sveriges största drivmedelsbolag arbetar vi intensivt med att ge våra kunder klimatsmarta alternativ till fossila

bränslen och där vi tror att biogasen har en viktig roll, säger Lennart Olsson, Senior Pricing Manager på Circle K. – Den nya drivmedelsstationen för fordonsgas är ett utmärkt exempel på att vårt gasnät är en del av infrastrukturen för en hållbar stad, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

21


HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FR ÅN WEUM

Gasellföretaget kan gasa på med stabila leveranser Från 7 till 20 miljoner kronor i omsättning. Det har hänt mycket på ALSAB, Anderstorps Lackeringsservice AB, de senaste åren. Den snabba tillväxten gjorde att Dagens Industri utsåg dem till Gasellföretag 2018. En av framgångsfaktorerna är uppkopplingen till gasnätet. Gasnätet i Anderstorp började byggas 2003. Året efter anslöt ALSAB sig. Efter en konverteringsstudie nappade de främst av ekonomiska skäl, men gasen visade sig också ge produktionstekniska fördelar. – Vi anslöt oss i samband med en omfattande ombyggnad av våra gamla lokaler, men vi märkte tidigt att det var mer power med gas, säger Mattias Larssen, vd på ALSAB. Gaspannan följde med till ny adress 2016 flyttade ALSAB till större och mer ändamålsenliga lokaler med bättre logistikläge. Det var ett stort steg och ett tydligt språng inför framtiden. Mattias hade

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG

redan satsat på ett kulörbytessystem som gjorde företaget 20 procent effektivare. Tanken bakom den nya adressen var både att bli starkare på förbehandling och att kunna hantera större föremål. I stort sett allt krävde nyinvesteringar. Han berättar: – Vi tog bara med pallställ, truckar, en kompressor – och så gaspannan förstås. Jag tänkte inte ens på alternativa energislag. Den nya fastighetsägaren, Stitec, passade på att ansluta hela fastigheten till gasnätet för att erbjuda övriga hyresgäster effektiv värme via gasdrivna infravärmare. ALSAB har därför en mätare och Stitec en.


HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FR ÅN WEUM

Stor kapacitet Lackeringsanläggningen är regionens största inom tunnplåt och gjutgods. Här finns den modernaste lackeringsboxen, som även är självrengörande, där man kan hantera störst gods – hela fem meter i längd – med upp till två meter i hänghöjd. Tolv personer arbetar på ALSAB, varav nio ute i produktionens enskift. – Vi har kapacitet att hänga på rätt så saftiga pjäser, men lackerar även bitar som är så små att kroken som varje bit hänger på tar mest färg, säger Mattias och ger personalen en eloge: Hela branschen pratar automatisering, men människor är fantastiska. Våra medarbetare ställer upp och kämpar på. De kan ta udda beslut kring att plocka grejer, vilket gör vår produktion flexibel. Höga kundkrav ALSAB hanterar runt 8 000 olika artikelnummer varje år. Kunderna finns framför allt i västra Småland. Bland produkterna kan nämnas undertak till Ikeas varuhus, rullstolar till Etac, elskåp till Elbjörn, pressplattor till Orvak, lådinredning till Ballingslöv, tunnplåt till Weland och gymutrustning till Eleiko. ALSAB har också lackerat de gröna lamporna som Zero har designat åt Nationalmuseets bibliotek samt en otrolig mängd City Trivet grytunderlägg åt Men at Work. Även om produkterna är väldigt olika har kunderna en gemensam nämnare – extremt höga krav på kvalitet, lösningar och leveranser. – Till exempel lackerar vi plåt till skåpen som står ute i dikena och kopplar samman fiber. Eftersom skåpen går ner i marken måste rostskyddet vara maximalt. En oerhört bra plåt tillsammans med vår förbehandling gör att vi kan åstadkomma makalös vidhäftning. I testkammaren blir resultatet noll, ingen påverkan – bättre kan det inte bli, säger Mattias. Nonstop gasleveranser ALSABs gaspanna på 400 kW försörjer förbehandlingens avfettningsbad med 50-gradigt varmt vatten. Under alla år har man aldrig upplevt ett avbrott i gasleveranserna. – Gas är en pålitlig energikälla. Tittar jag tillbaka på tiden när vi hade allt på direktverkande el, hade vi ofta jättestora problem. Varje vecka. Säkringar gick. Värmeelement

INDUSTRI: ALSAB, Anderstorps lackeringsservice AB INRIKTNING: Lackering av tunnplåt och gjutgods SPECIALITET: Stora dimensioner PERSONALSTYRKA: Cirka 12 APPLIKATIONER: Uppvärmning av vatten till förbehandling; brännkammare till härdugn; uppvärmning av lokaler

gick sönder och behövde bytas. Vattenpannan hade en effektbegränsning. Under vintern, när det var kallt, slog den inte till på morgonen för att undvika effektspikarna. Då hade vi ingen värme i tvätten utan fick stå stilla i två timmar tills ugnarna var varma och vattenpannan kunde slå på. Det blev dyrt och vi tappade produktionstid, minns Mattias. Han uppskattar också att han lätt och direkt når Weum samt att det finns en lokal förståelse för Gnosjöandan och konjunkturen för industrierna här. Gasen är en stor insatsvara i ALSABs process; Weums kunskap bidrar till att man ligger inom rätt tariff. Historiskt har naturgas köpts, men Mattias kan mycket väl tänka sig biogas eller en gröngasväxling som kan tillgodogöras i miljöbokslut och användas i marknadsföringen. Förutsatt att priset är rätt, naturligtvis. Hög verkningsgrad, snabb omställning ALSABs palett omfattar 450 kulörer. Linan är totalt 270 meter lång, inklusive den 60 meter långa vändugnen. Produktionshastigheten varierar beroende på produkternas volym och färgernas härdtid som kan vara alltifrån 12 till 40 minuter. De flesta pulverfärger kräver i regel härdtemperaturer runt 160 grader, medan supermatta färgmaterial vrider upp graderna till 200 och värmebeständiga färger, exempelvis till grillar, toppar på 210 grader. – Vår ugn är vanligtvis inställd på 170– 175 grader. Tack vare att gasen har så hög verkningsgrad tar det bara runt 10 minuter att ställa om. Det är flexibelt, stabilt och snabbt. Ingen fluktuation. Vi får det vi vill ha snabbt, menar Mattias.

Exakt, jämnt och enkelt Gasen bidrar dessutom till en homogen färgbild – ett enormt plus som legolackerare där långa kundrelationer är A och O. De fyra gasbrännkamrarna som är monterade på ALSABs ugn ger en indirekt uppvärmning och gör kulörer exakta. – Kör man samma färg ur samma låda i en elugn eller gasolugn blir det kulörskillnader. Våra kunder får ofta höra från sina kunder att de måste lackera hos oss så att allt håller samma färg, vilket är vanligt hos alla lackerare, säger Mattias. Brännarna servas en gång om året via ett serviceavtal med leverantören. För övrigt är de underhållsfria. – Med gas fungerar allt bara. Den verkar i bakgrunden. Vi kan jobba på i lugn och ro, sammanfattar Mattias.

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din verksamhets produktion? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


ENERGIGAS

SKÖNADALSSKOLAN I KÄVLINGE

Den nya biogasanläggningen kommer att förse såväl Skönadalsskolan (i mitten) som 31 bostadsradhus (till höger) och en förskola med vattenburen värme.

ska värmas med biogas

KKB Fastigheter konverterar värmecentralen i Skönadalsskolan i Hofterup i Kävlinge kommun i Skåne från olja/pellets till biogas. Orsaken är att en gammal pelletspanna är uttjänt och att kommunen har målet att vara helt fossilfritt år 2020. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SKÖNADALSSKOLAN I HOFTERUP är en F-6-skola och en av nio kommunala grundskolor i Kävlinge. Kommunen är en av kranskommunerna till Malmö-Lund och en av Skånes snabbast växande kommuner. Den gamla värmecentralen har drivits med en pelletspanna i kombination med oljepannor. Pelletspannan har slutat att fungera och oljepannorna byttes för sju år sedan. – Redan då övervägde vi att konvertera till gas, men vi fick inte ihop kalkylen, berättar Mattias Averup, drift- och miljöansvarig 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

vid KKB Fastigheter. Anslutningsavgiften för gas var betydligt dyrare då. Den nya värmecentralen, där allt gammalt rivs ut, ska stå klar i december. Anläggningen beskrivs som en teknisk spjutspetsanläggning med en kombination av värmepumpar (2 x 60 kW) som samkörs med gasmotorer (2 x 62,5 kW) som genererar närproducerad el (2 x 20 kW = 30 %) och 95 gradigt hetvatten (2 x 40 kW = 65 %) med stöd av fyra golvstående gaspannor som spetseffekt och effektreserv (redundans). Gaspannorna har en


ENERGIGAS

märkeffekt: 29-146 kW (80-60°C) eller 32-160 kW (50-30°C). Det ställs stora krav på styr- och reglerentreprenaden till följd av den omfattande integration som krävs för de sammanlagt tre värmekällorna. Värmecentralen kommer att producera 1,7 GWh värme och ska förutom Skönadalsskolan även betjäna en intilliggande förskola och 31 bostadsradhus.

Närhet till stamnätet för gas Skönadalsskolan i Kävlinge ligger nära det sydsvenska stamnätet för gas, och kommer att anslutas till detta med hjälp av en sex kilometer lång gasledning från Löddeköpinge. Stamnätet sträcker sig från Dragör i Danmark via Malmö utefter Västkusten till Göteborg och Stenungsund, Stor del av den gas som transporteras genom stamnätet utgörs av naturgas, men KKB Fastigheter kommer att försörjas av hundra procent biogas genom leveransavtal med Göteborg Energi. KKB och Kävlinge kommun gick redan 2016 över till 100 procent biogas. – Med den nya centralen kommer värmen att bli avsevärt mycket billigare än tidigare, samtidigt som vi lever upp till kommunens mål om fossilfrihet, säger Mattias Averup. Projektet har fått bidrag från Klimatklivet med 1 585 000 kronor, vilket täcker anslutningsavgiften på 1,1 miljoner och en del av entreprenadkostnaden. KKB Fastigheter är ett allmännyttigt fastighetsbolag med ett innehav om 200 000 kvadratmeter i form av 2 600 lägenheter och 30 000 kvadratmeter lokaler. KKB Fastigheter förvaltar systerbolaget KKL:s fastighetsbestånd

Med den nya centralen kommer värmen att bli avsevärt mycket billigare än tidigare, samtidigt som vi lever upp till kommunens mål om fossilfrihet. /Mattias Averup, drift- och miljöansvarig, KKB Fastigheter som utgörs av kommunens samhällsnyttiga fastigheter, skolor, förskolor, service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera. Den förvaltade lokalytan för kommunägda alternativt fastigheter ägd av KKL Fastigheter uppgår till 110 000 kvadratmeter.

FAKTA Ombyggnad av värmecentral i skola i Hofterup, Kävlinge kommun Byggherre: KKB Fastigheter AB Generalentreprenör: VIS Värme Industri Sanitet Styr- och reglerentrepenör: Vesam Syd AB Kostnad: 6,5 Mkr

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


LADDBARA FORDON

Kommunala initiativ positiva för

ELBILSUTVECKLINGEN När kommunerna installerar publika laddstationer och köper in elbilar till den kommunala fordonsflottan påverkar det de lokala invånarnas benägenhet att köpa laddbara fordon. Det visar en statistisk studie publicerad tidigare i år av IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet. STUDIEN ÄR DEN FÖRSTA som undersöker kausalitet mellan ett antal olika lokala styrmedel och nyregistrerade elbilar på kommunal nivå i Sverige. Studien visar att kommunala satsningar på fler laddstolpar har lett till ett ökat antal elbilar, särskilt i storstäder. Forskarna fann också att kommuner som köper in elbilar till den kommunala fordonsflottan får en högre andel elbilar som ägs av privata företag och privatpersoner inom kommunen. Denna effekt är större i små kommuner. – Sambandet gäller naturligtvis inte alla kommuner, men det statistiska sambandet är intressant och viktigt att lyfta. Det visar vilken viktig roll kommunerna har för att driva på elektrifieringen av fordonsflottan, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility på Power Circle. Power Circle följer varje månad utvecklingen på laddinfrastruk26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

tur och laddbara fordon i hela landet, såväl som i enskilda län och kommuner. Under augusti rullade 2 163 nya laddbara bilar ut på Sveriges vägar. Kommunerna med flest elbilar idag är storstäderna med Stockholm i spetsen med 22 160 laddbara fordon, följt av Solna med 4 959 stycken och Göteborg med 4 791 stycken. Antalet laddstationer i landet är 1 945 med totalt 8 670 laddpunkter. Tittar vi på faktiskt antal laddpunkter ligger Stockholm, Göteborg och Malmö i topp. Kommunerna Åre, Berg och Ockelbo har dock flest publika laddpunkter i förhållande till antal invånare i kommunen. Tidigare i år delade Power Circle tillsammans med Fores, Dagens Samhälle och Fortum Charge & Drive ut priset ”Laddguldet” till ett antal kommuner, vars insatser för att elektrifiera fordonsflottan utmärkt sig. Först på plats var Kungsbacka kommun som


LADDBARA FORDON

Nya ID.3 premiärvisas på Frankfurtsalongen. Bild: Volkswagen

de senaste två åren har ökat antalet laddpunkter och elbilar i kommunen kraftigt. Kommunen är dessutom drivande i teknikutvecklingen genom Sveriges första demonstrationsprojekt av V2G-teknik (vehicle-to-grid), vilket innebär att bilarnas batterier även kan mata in energi till elnätet. Vingåker och Torsby kommun var två av finalisterna som satt höga mål för elektrifieringen av kommunens egna bilflotta, vilket börjat ge ringar på vattnet när även lokala företag börjar installera laddstolpar. För kommuner som vill ha stöd i sitt arbete med utveckling av laddinfrastruktur finns en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting som lyfter vilka roller en kommun kan ta vid etableringen av laddinfrastruktur, samt aspekter av planering och utformning av laddstationer.

Topplistan De vanligaste elbilarna i Sverige är Renault Zoe (4 900 st), Tesla Model S (4 305 st), samt Nissan Leaf (4 192 st). Bland laddhybriderna är Volkswagen Passat GTE (11 317 st), Mitsubishi Outlander PHEV (10 952 st) och Kia Optima PHEV (6 265 st) vanligast.

På nya www.elbilsstatistik.sefinns ytterligare information om det laddbara beståndet och laddinfrastrukturen i Sverige, inklusive grafer och andra visualiseringar av intressant statistik.

ELIS – Elbilen i Sverige Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil. ELIS innehåller även kommun- och regionspecifika prognoser år för år över elbilsutvecklingen fram till och med 2030. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


MILJÖ & ÅTERVINNING

I Stockholm görs mer än fyra miljoner hämtningar av hushållsavfall om året.

BÄTTRE AVFALLSHANTERING PÅ GÅNG I STOCKHOLM Nu ska avfallshanteringen av hushållsavfall i Stockholm bli bättre. Genom en ny upphandling ska en långsiktigt hållbar avfallshantering med höga servicenivåer säkras. – VI HAR DRAGITS MED en del reklamationer från våra kunder under en tid. Nu tar vi tag i situationen för att se till att vi kan nå de höga servicenivåer som vi eftersträvar, säger Katarina Johansson, enhetschef för insamling och behandling på Stockholm Vatten och Avfall. Stockholm Vatten och Avfall och entreprenören Urbaser har kommit överens om att avsluta nuvarande avtal om insamling av hushållsavfall. Stockholm Vatten och Avfall ska nu gå ut i ett nytt upphandlingsförfarande. Under tiden fram till att det nya avtalet träder i kraft har Stockholm Vatten och Avfall tecknat ett övergångsavtal med Urbaser som säkrar avfallshanteringen under övergångsperioden. Bakgrunden till att parterna gemensamt vill avsluta avtalet är att den entreprenör som tog hem uppdraget år 2017, RenoNorden 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

AB, fick en problematisk start bland annat till följd av det norska moderbolaget gick i konkurs. Urbaser förvärvade då den svenska verksamheten och tog över RenoNorden AB:s befintliga avtal. – Vi har beslutat att avsluta avtalet i samförstånd och kommer att göra vårt bästa för att säkra avfallshanteringen under övergångsperioden. Vi hoppas naturligtvis att kunna fortsätta leverera våra tjänster till Stockholm Vatten och Avfall i framtiden, säger Peter Ekholm, vd på Urbaser. I Stockholm görs mer än fyra miljoner hämtningar av hushållsavfall om året. Det är ett komplext uppdrag som kräver mycket av den entreprenör som genomför det. Urbaser ansvarar för hämtning av hushållsavfall i sju områden; på Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, Liljeholmen//Hägersten/Skärholmen, Enskede/Årsta/ Älvsjö/Vantör/Farsta, Östermalm och Norra Djurgårdsstan.


PWS har lösningar för snygg & smidig källsortering

UWS, under jord

• Säker och enkel sophantering • Vackert och praktiskt på trånga platser

Kärlgarage

Clip Bin

• Bottentömmande

• Underhållsfria • Skadedjurssäkra

Läs mer på pwsab.se

ovanjordbehållare

Part of the ESE World


MILJÖ & ÅTERVINNING

Den nya anläggningen har en rad olika steg för att separera och identifiera plasten. Bild: Peter Holgersson

Europas största och effektivaste

PLASTÅTERVINNING Den 28 maj invigdes en ny anläggning för sortering och återvinning av plastförpackningar. Anläggningen ägs och drivs av Svensk Plaståtervinning. Projektet är ett välkommet initiativ för att öka återvinningen och förbättra kvaliteten på det återvunna materialet. AV KJELL-ARNE LARSSON

VARJE ÅR SÄTTS drygt 200 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Cirka 127 000 ton används av hushållen. En del av förpackningarna – men långt ifrån i önskvärd omfattning – källsorteras av hushållen. – Den nya anläggningen i Motala är byggd för att klara all förpackningsplast som kommer från hushållen. Men tyvärr återvinns en alldeles för liten andel av det som sätts på marknaden idag, berättar Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning. Det beror främst på två faktorer, dels alltför bristfällig källsortering av hushållen, dels att tillverkarna av förpackningar gör förpackningar som är svåra att återvinna. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Svensk Plaståtervinning arbetar på flera fronter för att förbättra allt detta och det finns ett strategiskt mål på 55 procent återvinning senast 2025. Man arbetar både med konsumenter för ökad källsortering och med producenterna för att öka förståelsen hur de ska designa förpackningarna för återvinning. Anläggningen i Motala kommer redan från första året att processa 80 000 ton, och har en total kapacitet på 120 000 ton i framtiden.

Toppteknik Den nya anläggningen har många olika steg för att separera och identifiera plasten, i huvudsak shredder, trumsikt med ballis-


MILJÖ & ÅTERVINNING

tisk separation i två steg, wind shifter och optisk anläggning som kunde ta hand om all förpackningsigenkänning med NIR-sensorer (Near Infrared plast i Sverige, och inte som tidigare hos återvinSpectroscopy). Ut från anläggningen kommer nare både i Sverige och utomlands. Man ville fraktioner av bland annat HDPE, LDPE, PP ha bättre kontroll och högre transparens. och PET. Materialen säljs till industrier som Vidare på önskelistan fanns ekonomiska Manualen innehåller riktlinjer tvättar och granulerar plasten för användstyrmedel och de har nu realiserats i form som gäller vid de anläggningar som ning i nya produkter. av 30 procent högre avgift för förpackningsFTI anlitar för att sortera och bearbeta Ungefär 15 procent av det som tas in i tillverkare som på marknaden sätter förde insamlade förpackningarna. sorteringsanläggningen är inte plast, bland packningar som är svårare att återvinna. Den vänder sig till producenter annat de metaller som avskiljs med elektroDessutom behöver kunnandet öka hos deav förpackningar. magnet. En del av resten är fukt. En del av signers och tillverkare. Förpackningar som Beställ Plastmanualen på återstoden är brännbar och kan användas enär flerskiktade, består av olika plaster eller www.ftiab.se bart för energiutvinning. är kombinerade med andra material och är – Under förstudier besökte vi ett stort antal besvärliga att ta isär, är också svårare att återvinna, anläggningar, både sådana som levererats av Sutco liksom mörkt färgad plast. som har byggt vår anläggning och andra företag. Vi lärde – Svensk Plaståtervinning och FTI tog därför fram mycket och har sedan ställt hårda krav och har nu byggt den bästa ”Plastmanualen” för designers och tillverkare. Vi ordnade också och effektivaste anläggningen som finns. Samtidigt har vi plaen work-shop. Vi svarar också gärna på branschens frågor och nerat anläggningen så att den går att utveckla vidare och trimma ger råd för att öka möjligheten att kunna återvinna förpackningsytterligare allteftersom ny teknik kommer fram, avslutar Mattias plasten, avslutar Anders Fröberg på Borealis. Philipsson.

PLASTMANUALEN

Borealis – Svensk Plaståtervinning, FTI och kunderna till plaståtervinnarna var inte nöjda med hur den svenska förpackningsplasten hanterades och återvanns, berättar Anders Fröberg, director manufacturing excellence på Borealis Group och ledamot i styrelsen för Svensk Plaståtervinning samt i FTI. Flertalet återvinningsaktörer och berörda företag ville ha en enda

FAKTA Anpassning av fabrikslokaler i Motala och installation av maskinutrustning Tidplan: dec 2017–dec 2018 Byggherre och ägare: Svensk Plaståtervinning i Motala AB Konsulter: Trinovo Consulting AB, Mepex Consult AS Leverantör: Sutco Recycling Technik Kostnad: 265 Mkr

EUROPAS STÖRSTA ÅTERVINNINGSANLÄGGNING FÖR PLAST FINNS I MOTALA Vårt engagemang är att tillsammans skapa en ren miljö över hela världen.

SUTCO®. SORTERING OCH BEARBETNING FÖR EN HÅLLBAR ANFALLSHANTERING.

Plaståtervinningsanläggningen i Motala bearbetar cirka 115 000 ton plast årligen. Sytet är att sortera och bearbeta olika sorters plast och använda dem till rena funktioner och återföra dem till återvinningscykeln: vilket är ett viktigt steg för vår framtid, samt viktigt för vår miljö. Sutco®.

Sutco® RecyclingTechnik GmbH a Britanniahütte 14 a 51469 Bergisch Gladbach a Tyskland a www.sutco.de 19-08-01--AZ_Motala_Nordiska_Projekt_B.indd 1

02.08.19 10:01 NORDISKA PROJEKT 31 www.nordiskaprojekt.se


VINDKRAFT

En mobil betongstation användes vid gjutning av fundamenten.

EUROPAS TREDJE STÖRSTA VINDPARK byggd i en etapp

Uppförandet av vindkraftparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo är nu i ett intensivt skede då några av vindkraftverken redan är på plats, medan resten av montageringsarbetet kommer att pågå under hösten och en del av vintern. Tillsammans blir de två parkerna den tredje största landbaserade anläggningen som byggs i en enda etapp. AV KJELL-ARNE LARSSON

OX2 STÅR BAKOM en betydande del av den storskaliga vindkraften i Norden och företaget är därmed ett av de ledande vindkraftföretagen. OX2 svarar för hela projekt, allt från förstudier till projektering, förfrågning efter finansiär och ansvar för helt projektgenomförande på sajt. Företaget kan sedan också sköta drift och underhåll, vilket blir fallet i det aktuella projektet.

Finansiär Bergvik Skog som har ett stort intresse för att utveckla vindkraft tog initiativ till förstudier av möjligheterna i Åmot-Lingbo. År 2016 började Bergvik och OX2 att samarbeta och planerna vidgades efterhand för att ta med även Tönsen. OX2 fann sedan en finansiär i Aquila Capital, som tidigare finansierat några av de vindparker som redan är drift. 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Nu förverkligas OX2 och Bergviks planer i och med 58 vindkraftverk i Åmot-Lingbo och 27 i Tönsen. I ett tidigt skede omfattade planerna betydligt fler och samtidigt mindre verk. – Den tekniska utvecklingen av verken har gått framåt under senare år med bland annat ökad rotordiameter, ökad verkningsgrad och därmed högre effekt, berättar Stefan Karlsson, byggprojektledare hos OX2. Vi tar till oss utvecklingen och de verk vi reser nu har 4,3 MW installerad effekt. Större verk innebär krav på större fundament, de största i det aktuella projektet har en betongvolym på 700 kbm. För Åmot-Lingo har entreprenören Svevia använt en mobil betongstation som flyttats från position till position. Ballasten har hämtats på plats och endast cement har behövt tas in till betongstationen. För Tönsen transporterades färdig betong från Skanskas fabrik i Söderhamn.


VINDKRAFT

Att frakta vindkraftverken från Gävle hamn och hit är också en utmaning. Och sedan naturligtvis projektets enorma storlek genomfört i en enda bygg-etapp. /Stefan Karlsson, byggprojektledare, OX2

Turbinleverantören Vestas har valt att montera vindkraftverken med hjälp av två krantyper; en mindre som lyfter tre sektioner av tornen och en större som lyfter resten på plats. Företaget använder ett antal små kranar och fyra stora. – Fram till idag är vi klara med de lägre sektionerna för en fjärdedel av alla verk och för åtta verk är vi klara med hela monteringen, berättar Stefan Karlsson. Vi ligger något efter tidplan, men möjligheterna är stora att vi blir klara med projektet till i februari. En faktor som gör att man vissa dagar inte kan utföra lyft och montage är för hård blåst. En paradox som hör till vardagen när man är vindkraftbyggare. Lägena för verken väljs givetvis för att det blåser bra just där. I de aktuella vindparkerna är medelvinden 7,2 meter/sekund på navhöjden. För bästa möjliga elproduktion, positionernas de enskilda vindkraftverken noga, för att de inte ska ”ta vind av varandra”. När antalet verk i Åmot-Lingbo minskades från 85 till 58 gjordes ny planering av positionerna. – Det har varit och är många utmaningar med projektet. Bland annat krävs mycket förberedelser för logistiken. Vi har byggt 8 mil vägar i Åmot-Lingbo och 4,5 mil i Tönsen. Att frakta vindkraftverken från Gävle hamn och hit är också en utmaning. Och sedan naturligtvis projektets enorma storlek genomfört i en enda byggetapp, avslutar Stefan Karlsson, byggprojektledare hos OX2.

FAKTA Tönsen, vindkraftpark i Bollnäs kommun Tidplan: dec 2017–feb 2020 Projektutveckling, projektansvar, drift och underhåll: OX2 Infrastruktur: Empower Turbinleverantör: Vestas Installerad effekt: 113 MW Bedömd medelårsproduktion: 365 GWh

FAKTA Åmot-Lingbo, vindkraftpark i Ockelbo & Bollnäs kommuner Tidplan: dec 2017–feb 2020 Projektutveckling, projektansvar, drift och underhåll: OX2 Infrastruktur: Svevia, Lapplands Elnät AB Turbinleverantör: Vestas Installerad effekt: 244 MW Bedömd medelårsproduktion: 754 GWh Kostnad, båda parkerna: drygt 3 Mkr

Monteringen görs i två etapper, först med en liten kran som klarar tre sektioner av tornet, därefter med en stor kran för resten av vindkraftverket.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


VINDKRAFT

Livsmedelsbranschens hållbarhetsfokus skapar ökad efterfrågan på lokalproducerad el

Stefan Malm, Den svenska Matfabriken tillsammans med producenten Jan Johansson på Vistena gård. Bild: Bixia

Sedan länge är det en självklarhet för många i livsmedelsbranschen att jobba med ekologiska och närproducerade råvaror. I takt med att miljö- och hållbarhetsfrågan blivit allt viktigare märker elbolaget Bixia att efterfrågan på lokalproducerad förnybar el ökar bland livsmedelsföretagen. Ett av företagen i Östergötland som valt att få sin elförsörjning från lokala elproducenter är Den svenska Matfabriken. – KUNDERNA BLIR ALLTMER medvetna och gör aktiva val kopplat till klimatet. De vill veta varifrån råvarorna kommer, vem som står bakom och hur hanteringen går till. Det är en självklarhet för oss att ha koll på det. Likaså strävar vi efter att alla våra transporter ska vara gröna och gå på biodiesel. Genom samarbetet med Bixia tar vi nu även ansvar för vår energianvändning, säger Stefan Malm, sälj- och marknadschef på Den svenska Matfabriken. Samarbetet med Bixia innebär att motsvarigheten till Den svenska Matfabrikens totala elbehov produceras på en mindre vindkraftsanläggning som ägs av lantbrukaren Jan Johansson utanför Skänninge. Det betyder att för varje kilowattimme som Den svenska Matfabriken använder går en del av pengarna tillbaka till producenten, i det här fallet Jan Johanssons företag Vistena Gård. På så sätt får producenten lite bättre betalt än om han hade sålt elen på elbörsen NordPool. Därmed gynnas de småskaliga elpro34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ducenterna och har större möjlighet att underhålla och investera i mer sol-, vind- eller vattenkraft. – Vi har märkt en tydlig efterfrågeökning på lokalt producerad el bland företag det senaste året och speciellt är det lokala aktörer, som Den svenska Matfabriken, som går i bräschen för den utvecklingen, säger Michael Strang, KAM-säljare på Bixia. Den svenska Matfabriken har ett ambitiöst klimat- och hållbarhetsfokus. Bland annat har de startat ett projekt tillsammans med dagligvaruhandeln för att inom en snar framtid kunna erbjuda konsumenterna en ”klimatsmart” köttbulle. – Vi märker att våra kunder ställer sig mycket positiva till vårt helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan, vilket stärker vårt varumärke långsiktigt. För oss är det lokala perspektivet en viktig pusselbit som dessutom gynnar det lokala näringslivet, avslutar Stefan Malm.


SHAPE THE FUTURE. HAVE A FUTURE.

www.enercon.de


SOLENERGI

SVERIGES STÖRSTA SOLCELLSPARK I DRIFT

Den 13 juni invigdes Sparbanken Skåne Solcellspark utanför Sjöbo. Parken har rekordet som den största anläggningen i Sverige. Det är Svea Renewable Solar AB som byggt parken i privat regi. Detta är unikt, eftersom liknande projekt genomförts tillsammans med kommunala bolag. AV KJELL-ARNE LARSSON

MED EN TOTAL EFFEKT på 5,8 MW tar Sparbanken Skåne Solcellspark över titeln som den största parken efter Nya Solevi på Hisingen. Sparbanken Skåne Solcellspark bedöms producera upp till 6,3 GWh per år, vilket motsvarar strömförbrukningen i ungefär tusen villor.

Driver på – Vi vill genom projekt som detta driva på utvecklingen av förnybar energi, säger Erik Martinson, vd för Svea Renewable Solar AB. Detta är möjligt tack vare våra samarbetspartners, inte minst Sparbanken Skåne. En viktig partner är också Leif Johansson, en tidigare kund till oss med stort intresse för solkraft. Han är en av de större finansiärerna. Sedan vill jag nämna markägaren Carl Axel Dahlgren, 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

en lantbrukare som sedan tidigare är engagerad i vindkraft. – Det har varit betydelsefullt för oss med en markägare som har intresse av förnybar energi. Det är också en positiv inställning bland de som nu blivit grannar med en solcellspark. – Vi letade efter plats för etablering i framförallt Skåne. Där råder det ibland underskott på el. Vi kan göra en insats som leverantör och dessutom bidra med lokal balanskraft till kraftnätet, fortsätter Erik Martinson. Solcellsparken har uppförts vid Sjöbo elnäts kraftstation Tånga. Placeringen har betydelse och innebär låga överföringsförluster.

Tolv hektar Parken består av 21000 paneler på vardera 275 W, totalt 5,8 MW.


SOLENERGI

Solcellsparken använder en areal på cirka 12 hektar. Det är betesmark som fortsätter att betas, genom att grannens får går här. Därmed förändras naturmiljön i mycket liten grad.

Arealen som tas i anspråk är cirka 12 hektar. Det är betesmark som kommer att fortsätta betas, genom att grannens får går här. Till solcellsparkens utrustning hör 40 stycken 120 kW växelriktare PVS-120 från ABB. De är molnanslutna via ABB Ability™. För övervakningen mäter varje växelriktare på 24 punkter, totalt 960 punkter. Detta ger möjlighet till smart övervakning, felsökning och styrning via mobila enheter. Den nya PVS-plattformen är utvecklad för enkel installation, hög driftsäkerhet och maximal produktion. Nätstationerna som ansluter parken till elnätet har levererats av Holtab och är utrustade med ABB-teknik i form av SafeRingställverk.

förnyelsebar energi och själva anläggningarna är också skonsamma för miljön. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet, säger Johan Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne.

Snart näst störst Innan Sparbanken Skåne Solcellspark stod klar innehades kapacitetsrekordet av Nya Solevi på Hisingen, med Göteborg Energi som byggherre och Svea Renewable Solar som entreprenör. – Vi hoppas vårt nya rekord kommer att slås snart, eftersom vi önskar en fortsatt stark utveckling av solkraften. Och själva har vi planer på ytterligare projekt, både i Sverige och internationellt, avslutar Erik Martinson från Svea Renewable Solar AB.

Intecknad elkraft Att parken fått namnet Sparbanken Skåne Solcellspark är tack vare att banken har tecknat ett tioårigt avtal för att årligen köpa 2 GWh el. Detta räcker till bankens hela behov och man får därmed ursprungsgaranterad el. – El som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Just solceller är väldigt effektiva för att ta tillvara

FAKTA Sparbanken Skåne Solcellspark Tidplan: april–juni 2019 Byggherre och huvudentreprenör: Svea Renewable Solar AB Leverantörer: Trinasolar, ABB, Holtab Kostnad: 40 Mkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

37


SOLENERGI

Bostadsministern invigde solceller och minglade i Flogsta

Nu är 1 900 kvadratmeter solceller i Flogsta redo att producera förnybar energi. ”Med solceller på taken säkras elförsörjning flera decennier framåt”, säger bostadsminister Per Bolund som invigningstalade.

”Fantastiskt skoj att få vara här och inviga Solstaden Flogsta”. Per Bolund, bostadsminister, höll invigningstalet. Bild: Teodor Axlund

I STRÅLANDE SOL invigde bostadsministern Per Bolund solcellsprojektet Solstaden Flogsta, strax utanför Uppsala centrum, på onsdagsförmiddagen. Heimstadens studentbostäder i Flogsta har numera totalt 1 900 kvadratmeter solceller på väggar och fasader – tillräckligt för att kunna producera 240 000 kWh varje år. På bara en timme skulle solcellerna exempelvis kunna ladda upp runt 35 000 telefoner. Invigningstalaren Per Bolund, bostadsminister, lyfter bland annat den nuvarande generationens uppgift att bekämpa klimatutmaningen. – Jag tror att nästa stora förändring handlar om solelen, så det är jätteskoj att se att solceller är en del av studentbostäderna här, säger Per Bolund vid besöket i Flogsta. – Om Sverige ska nå målet att bli ett av världens första fossilfria länder behöver omställningshastigheten öka. Med solceller på taken säkras elförsörjning flera decennier framåt.

”Uppsala ett bra exempel” Per Bolund understryker vidare att det behövs fler aktörer som satsar på klimatsmart samhällsbyggande och hållbara energilösningar. – Men det behövs också modiga kommuner som vågar visa vägen och lägga ribban högt. Uppsala kommun är ett bra exempel som arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och användning av förnybara energikällor. Även Patrik Hall, vd på Heimstaden AB, talade vid invigningen. Han gläds åt att erbjuda studenter boende i hus med egengenererad solenergi, något som förhoppningsvis lägger grunden för deras klimatsmarta bostadskarriärer. – Genom Solstaden Flogsta ökar andelen förnybar el i energisystemet. Att bidra till minskad användning av fossila bränslen och minskade koldioxidutsläpp ligger helt i linje med vårt mål att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Patrik Hall.

Tre fasader täcks av solceller, som i enlighet med bygglovet är i den mer ovanliga solcellsfärgen vit för att passa in.Bild: Teodor Axlund 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

FAKTA Solstaden Flogsta, strax utanför Uppsala centrum, är fastighetsägaren Heimstadens största solcellsprojekt med en totalyta om cirka 1 900 kvadratmeter. Solceller har installerats på tio av de tolv hustaken samt på tre fasader. Solcellerna kommer att producera cirka 240 000 kWh per år, vilket motsvarar 5-10 procent av den totala elanvändningen i området som består av runt 2 000 lägenheter.


VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB

per@vattenrallarn.se

Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Kontakt: Per Olof Svensson Hantverkargatan 8 916 31 Bjurholm

Tel: +46 731 81 46 45 Org. nr. 556692-8890 E-mail: peosven@hotmail.com

070-563 26 26 • info@mattjanster.se • www.mattjanster.se Tel:0705632626 info@mattjanster.se www.mattjanster.se

ATT BYGGA UT VINDKRAFT ÖVER HELA SVERIGE ÄR EN UTMANING.

Med Swerock blir det lite enklare! Vill du veta mer? swerock.se mobilbetong@swerock.se · 090 -14 93 53


BIOGAS

Anläggningen får höjd kapacitet för att årligen kunna processa 25 000 ton matavfall från hushållen, 5 000 ton förpackade livsmedel och 10  000 ton flytande avfall. Bild: VafabMiljö

Större och modernare biogasanläggning i Västerås

VafabMiljö renoverar och moderniserar sin biogasanläggning vid Gryta avfallsanläggning. Den får högre kapacitet, hela hanteringen blir sluten, metanförlusterna minskar och energieffektiviteten höjs. AV KJELL-ARNE LARSSON

DEN BEFINTLIGA ANLÄGGNINGEN togs i drift 2005. Med substrat i form av bioavfall från hushåll, butiker och storkök, slam från fettavskiljare och vallgröda, har VafabMiljö producerat fordonsgas till länets bussar, kommunernas renhållningsfordon och publika tankstationer i Västmanland. Anläggningen har också producerat fast och flytande jordförbättringsmedel. – Efter 14 år är biogasanläggningen sliten och behöver en total renovering. Samtidigt har ny teknik utvecklats som vi tar fasta på i projektet, berättar Henrik Westman, som är projektledare. Vi genomför nu tre delprojekt. Förbehandlingen moderniseras helt, rötningsprocessen kompletteras med bland annat ytterligare en 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

rötkammare och utrustningen som renar till färdig fordonsgas byggs ut. Förbehandlingen får ny mottagning. Tidigare hanterades inkommande substrat med lastmaskin och oönskade material avlägsnades. Nu byggs i stället tippfickor vilket gör hela hanteringen sluten, utan manuella insatser eller lastare. I förbehandlingsprocessen ersätter en maskinenhet tidigare sex, som tar ner materialet till en största partikelstorlek på 12 mm. Metaller och andra oorganiska material separeras ur flödet. En ny anläggning tar bort sand och grus från slurryn som sedan pumpas till buffertank. Förbehandlingen har nu två parallella


BIOGAS

blir det ett mindre flöde som ska hygieniseras. Man ändrar också process från 1 timmes uppehållstid vid 70 °C till 10 timmar vid 55 °C. Åtgärderna sparar energi. Hela projektet har bland annat som mål att höja den totala energieffektiviteten i biogasanläggningen.

På sikt är vår ambition att köra dem i serie och därmed öka uppehållstiden i rötkamrarna vilket ger en högre gasproduktion. /Henrik Westman, projektledare, VafabMiljö

linjer, vilket höjer tillgängligheten. Den befintliga rötkammaren behöver renoveras vilket kommer att kunna genomföras utan något betydande driftstopp genom att en ny rötkammare byggs. – På sikt är vår ambition att köra dem i serie och därmed öka uppehållstiden i rötkamrarna vilket ger en högre gasproduktion, säger Henrik Westman. I sammanhanget kan jag nämna att ytterligare ett mål är att minska metanläckaget vilket vi kommer att göra genom att bland annat ansluta suspensions- och processvattentankarna till gassystemet. Ett befintligt hygieniseringssteg för att avdöda mikroorganismer rev Sweden_Sujet_171x123 02.11.2010 rev Sweden_Sujet_171x123 02.11.2010 är placerat före rötkammaren. Nu flyttas det till efter rötning. Då

Fordonsgas Gasen ut från rötkammare (rågasen) innehåller mestadels metan, men även koldioxid, vatten, kvävgas samt några föroreningar såsom svavelväte. Rågasen upparbetas till fordonsgas i en särskild reningsanläggning. Den befintliga utrustningen behöver inte renoveras, men kapaciteten måste öka och därför kommer ytterligare en gasreningsanläggning att byggas. – Stadens bussar har alltid varit en betydande användare av fordonsgas. Ett tag var vi lite bekymrade över konkurrens från dansk fordonsgas eller att bussarna skulle gå över till el, men idag är vi övertygade om att vi även i fortsättningen har ett starkt kundunderlag, avslutar Henrik Westman. När projektet är slutfört finns möjlighet att årligen producera cirka 2,7 miljoner kubikmeter fordonsgas. Dessutom cirka 31 000 ton flytande jordförbättringsmedel.

FAKTA Biogasanläggning vid Gryta avfallsstation i Västerås Tidplan: aug 2018–juni 2020 Byggherre: VafabMiljö AB Maskinleverantör nya förbehandlingen: Retec Miljö AB Totalentreprenör: Dieffenbacher GmbH Kostnad: 144 Mkr CC M M Y

MY MY CY CMY K YCM CM CY CMY

K

Your partner Your partnerand clean energy for renewable

for renewable and HYDRO clean energy Svenska kraftverk blir genom ANDRITZ effektivare, moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har Svenska kraftverk blir som genom ANDRITZ vattenturbiner HYDRO effektivare, kunskapen och tekniken moderniserar till att producera elbetydligt effektivare och miljövänligare. moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har We focus onoch the tekniken best solution from water tovattenturbiner wire. kunskapen som –moderniserar

till att producera elbetydligt effektivare och miljövänligare. We focus on the best solution – from water to wire.

ANDRITZ HYDRO AB Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

Probedruck

contact-hydro.se@andritz.com www.andritz.com

ANDRITZ HYDRO AB Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

NORDISKA PROJEKT

41

contact-hydro.se@andritz.com www.nordiskaprojekt.se www.andritz.com


SÅGVERK

VIDA NÖSSEMARK ÖKAR TORKKAPACITETEN

Den nya kanaltorken är den första torkinvesteringen sedan Vida köpte anläggningen av Moelven 2016.

42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


SÅGVERK

Vida Nössemark investerar i en kanaltork. Det ökar torkkapaciteten på sågverket med 70 000 kubikmeter årligen. – VI HAR SEDAN TIDIGARE goda erfarenheter att arbeta med Valutec. Vi känner varandra väl och vet att vi får ett smidigt och okomplicerat projektgenomförande, säger Styrbjörn Johansson, vd på Vida Nössemark. I värmländska Nössemark produceras hyvlat konstruktionsvirke, där en stor del går på export till Asien. Sågverket producerar i dag 150 000 kubikmeter men har planer att på sikt öka till 250 000 kubikmeter. Genom att investera i en kanaltork från Valutec ökar torkkapaciteten med 70 000 kubikmeter samtidigt som kvaliteten på virket höjs. Den nya kanaltorken är den första torkinvesteringen sedan Vida köpte anläggningen av Moelven 2016. Sågverket har sedan tidigare 12 kammartorkar. – Kanaltorken kommer att passa som hand i handske för de produkter vi producerar och den typ av timmer vi sågar, säger Styrbjörn. Valutec har genom åren levererat ett flertal torkar till Vidakoncernen och nyligen levererades en liknade anläggning till Vida Alvesta. – Det känns oerhört hedrande att vi får fortsätta att leverera till Vidakoncernen. Jag ser det som ett fint kvitto på vårt samarbete och vi ser fram emot att starta projektet, säger Robert Larsson, vd på Valutec. Kanaltorken är av typen FB och utrustad med värmeåtervinning. Den kommer uteslutande att användas till att torka 2,45 meters

Kanaltorken kommer att passa som hand i handske för de produkter vi producerar och den typ av timmer vi sågar. /Styrbjörn Johansson, vd, Vida Nössemark

brädor av gran till en fuktkvot på 18 procent. Virkestorken levereras med Valutecs nya styrsystem Valmatics 4.0. Det är det enda styrsystemet som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och som möjliggör optimering av kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt. Leveransen innefattar även byte till Valmatics 4.0 på två befintliga kammartorkar från en annan leverantör. Då de övriga tio kammartorkarna sedan tidigare styrts av Valmatics innebär det att Nössemark får Valmatics styrning på samtliga torkar. – Vi känner oss mycket bekväma med Valutecs styrning. Styrningen är viktig av många anledningar; dels vad det gäller kvalitet och kapacitet men lika viktigt är användarvänligheten för de som jobbar med systemet dagligen, säger Styrbjörn. Montaget av virkestorken och byte av styrsystem påbörjas i januari 2020 och anläggningen beräknas tas i drift under april nästa år.

Valmatics 4.0

Intelligent styrsystem för den nya industrin. Dagens avancerade virkestorkar är byggda för den nya industrin. Det är dags för ett styrsystem som kan utnyttja dem till fullo. Valutec presenterar Valmatics 4.0, med inbyggd intelligens och simulatorer för alla torkmodeller som beräknar din optimala torkprocess, automatiskt! Det nya och moderna användargränssnittet är enkelt att lära sig och ännu enklare att använda. Det enda styrsystemet som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och möjliggör optimering efter kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt. Byggt för framtiden, för att möta dina och dina kunders förväntningar. Läs mer om den senaste utvecklingen på www.valutec.se.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


VATTENKRAFT

Från vänster syns först den gamla flottningsrännan, därefter segmentlucka (1), läget för nya sektorluckan (2) och läget för den andra segmentluckan (3). Mellan 1 och 2 syns en ny deflektor och bortom 3 en ny stödmur.

HÖJD DAMMSÄKERHET i Skallböle

Vid Skallböle vattenkraftstation pågår omfattande arbeten för att installera en större dammlucka och göra andra förbättringar. Dammsäkerheten ökar och stationen kommer att klara klass 1-flöde, som är ett regelmässigt krav enligt RIDAS vilket är Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. AV KJELL-ARNE LARSSON

SKALLBÖLE KRAFTVERK I LJUNGAN byggdes i slutet av

1940-talet. Ett första aggregat stod klart 1949 och ett andra året därpå. Ett tredje aggregat togs i drift 1981. Den totala effekten är 46 MW och årsproduktionen cirka 200 GWh. Skallböledammen är uppbyggd i tre dammdelar, två jorddammar och en utförd i betong. Betongdammen har tre utskovsluckor. Två segmentluckor (nr 1 på södra sidan och nr 3 på norra) har vardera bredden 12 meter och höjden 5,7 meter. En sektorlucka (2) mellan dem har bredden 15 meter och höjden 7 meter.

B-klassad Skallböle dammanläggning är klassificerad i dammsäkerhetsklass B enligt miljöbalken samt flödesdimensioneringsklass I enligt Flödeskommitténs riktlinjer. 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Åtgärdernas syfte är att dammanläggningen ska uppfylla rekommendationerna enligt RIDAS – Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet – samt vara i enlighet med miljöbalken. Det beräknade högsta vattenflödet förbi Skallböle är betydligt högre än medelvattenflödet. De befintliga dammluckorna och utskovet vid kraftstationen klarar inte att avbörda så kallat klass 1-flöde. – Vi lät bygga en exakt och skalenlig modell av dammen och testade olika flöden och vilka åtgärder som skulle behövas för att klara klass 1, berättar Thomas Mikaelsson, projektledare vid Statkraft som äger och driver stationen. Idag klarar den 940 kubikmeter per sek. Efter ombyggnaden kommer den att klara 1 575 kubikmeter per sekund. Dammen förses med en ny sektorlucka (2) som blir 12 i stället för 7 meter hög. Nya luckan kommer i två delar, en nedre och en


VATTENKRAFT

vi går på djupet! går allt på under djupet! –vibygger vatten – bygger allt under vatten

övre som monteras på plats tillsammans med luckarmar (hydraulik), lager och spelbalk. Dessutom installeras nödlyftsystem.

Mycket berg- och betongarbete På grund av att den nya luckan är högre måste befintligt skibord sänkas. Skibordet har bilats bort, berg har sprängts och nytt skibord har gjutits på en lägre nivå.

vi går på djupet! – bygger allt under vatten

VI GÅR PÅ DJUPET! – bygger allt under vatten

Det har varit flera utmaningar med projektet, bland annat att skibordet inte var symmetriskt. Inför projekteringen av betongarbetena mättes dammkonstruktionen med hjälp av bland annat drönare och laser för att få rätt underlag när den kompletterande konstruktionen skulle ritas. /Thomas Mikaelsson, projektledare, Statkraft Detta är långt ifrån enda berg- och betongjobbet i det aktuella projektet. Pelarna på sidorna om sektorluckan har bilats ur och ny betong har gjutits på, främst för att ge plats och fäste åt nya luckans utanpåliggande lager. Den gjutna ytan nedanför skibord 1 och 3 har förlängts. En deflektor har gjutits och vid segmentlucka 3 en ny stödmur. Här har berg sprängts bort bland annat för att bredda älvfåran och schakta ur för en ny slänt. För att förstärka dammens stabilitet mot vattentrycket från uppströmssidan har spännkablar monterats genom befintlig och ny betongkonstruktion och gjutits fast i berget. – Det har varit flera utmaningar med projektet, bland annat att skibordet inte var symmetriskt. Inför projekteringen av betongarbetena mättes dammkonstruktionen med hjälp av bland annat drönare och laser för att få rätt underlag när den kompletterande konstruktionen skulle ritas, berättar Thomas Mikaelsson.

FAKTA Skallböle, förbättring av dammsäkerheten vid vattenkraftstation Tidplan: april 2018–februari 2020 Hamnvägen 3v Lars-erik Larsson | 070-5736930 Byggherre: Statkraft Sverige AB 860 35 Söråker ricky thor | 070-2602188 Hamnvägen 3v Lars-erik Larsson | 070-5736930Entreprenör: NCC Sverige AB ricky thor | 070-2602188Underleverantör: Attacus Hamnvägen 3V 860 35 Söråker Lars-Erik Larsson | 070-5736930 860 35 Söråker Kostnad: 80–90 Mkr

Attacus Stål & Smide AB är ett av Jämtlands äldsta svets och smidesföretag. Bolaget grundades 1949 men har anor ända ifrån 1883. Vi utför alla typer av svets och smidesarbeten samt montage och maskinbearbetning. Attacus är namnet på en fjäril – en av naturens skönaste skapelser. För oss är fjärilen en påminnelse om miljöns betydelse för människan. Attacus bygger för människan.

Hamnvägen 3v 860 35 Söråker

Lars-erik Larsson | 070-5736930 ricky thor | 070-2602188

Vattenkraft entreprenader. Välkommen att kontakta oss. Vi kan vara din totalentreprenör, underleverantör eller idépartner. Box 725 831 28 Östersund Tel. 063-19 91 40

Sellihca

Qualified

smide@attacus.se www.attacus.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45


FJÄRRVÄRME

av fjärrvärmen i Tranås

Industriområdet Höganloft i Tranås växer. Kommunen satsar på området som nu lockar till sig fler företag. Här finns ytterligare byggklar mark. Detta gör att Tranås Energi nu förlänger sitt fjärrvärmenät till Höganloft. AV KJELL-ARNE LARSSON

FJÄRRVÄRMEN BÖRJADE BYGGAS i Tranås 1968. Huvuddelen av dagens nät tillkom under 1970- och 1980-talen. Fjärrvärmen produceras i en kraftvärmepanna som togs i drift 2002 (10 MW effekt, varav 1,8 MW el) samt en ytterligare kraftvärmepanna från 2014 (25 MW effekt, varav 7,5 MW el). Dessutom finns en hetvattenpanna på 20 MW. De nämnda pannorna eldas med biobränsle i form av flis. Flisen kommer till del från FSC-märkt skogsbruk och därför klassas den producerade elen som bra miljöval. För reservkapacitet i värmeproduktionen finns några pannor som eldas med fossil olja.

Väl utbyggt Företagets fjärrvärmenät omfattar 76 kilometer kulvert. Där nätet finns svarar fjärrvärmen för cirka 95 procent av det potentiella värmebehovet och i hela tätorten för cirka 80 procent. Tranås Energi gör varje år vissa förtätningar i nätet allt efter som nya kunder tillkommer. I år kommer man dessutom att förlänga nätet med 3 kilometer upp till Höganloft industriområde. – Där finns idag några industrier och kommunen satsar nu på att få dit fler. Sweop AB som idag håller till i ett annat område bygger nytt på Höganloft och de blir en ny kund för oss. Detta är avgörande för att vi ska kunna förlänga vårt nät och samtidigt fortsatt vara lönsamma, berättar Niklas Johansson, vd för Tranås Energi. – Från början var det inte ett givet eller självklart projekt, så för oss var det mycket välkommet när investeringsbeslutet togs, fortsätter Niklas Johansson. Några av de befintliga företagen i Höganloft kommer också att bli nya fjärrvärmekunder. Fjärrvärme erbjuds också till bland annat villaägare i anslutning till den nya kulverten. Den kommer att gå längs Ängarydsgatan och Säbygatan och slutligen i en gång- och cykelväg under riksväg 32, upp till Höganloft. För att få upp fjärrvärmevattnet till Höganloft byggs en tryckstegringsstation vid korsningen Hagadalsgatan/Torpgatan. – Vi är i den lyckliga sitsen att värmeunderlaget ökar, trots att våra 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Kraftig utbyggnad

I och med den biobränslebaserade produktionen är vi miljömässigt hållbar och den aktuella investeringen bidrar samtidigt till fortsatt ekonomisk hållbarhet. /Niklas Johansson, vd för Tranås Energi befintliga kunder energieffektiviserar, säger Niklas Johansson. Värmeunderlaget har netto ökat under senare år och företaget har alltid varit lönsamt. För att klara det större underlaget i och med Höganloft behöver man inte bygga ut produktionskapaciteten. Pannorna är nämligen inte flaskhalsen i systemet. Företaget kommer fortsatt att kunna hålla bra pris på fjärrvärmen, där man ligger på topp-20 i Nils Holgerssonkartläggningen. – I och med den biobränslebaserade produktionen är vi miljömässigt hållbar och den aktuella investeringen bidrar samtidigt till fortsatt ekonomisk hållbarhet, avslutar Niklas Johansson, vd för Tranås Energi. FAKTA Höganloft, utbyggnad av fjärrvärmenätet i Tranås Tidplan: augusti 2019–våren 2020 Byggherre: Tranås Energi AB Entreprenör, grävning: Kanonaden Entreprenad AB Entreprenör, rör: Sävsjö Fjärrvärmeservice AB Värde: 15 Mkr


Vi är med och underhåller ett ledningsnät som når ända till Barcelona

Visste du att under gatorna i Stockholmsregionen ligger ett kretslopp av ett 290 mil långt ledningsnät för värme och kyla. Det är lika långt som det är köra till Barcelona. Ledningsnätet måste hela tiden utvecklas, förnyas och underhållas om alla vi som bor här ska kunna ha bästa möjliga inomhusklimat från förnybar energi. Vi på Bäckströms har tillsammans med Stockholm Exergi tagit fram ett nytt koncept som styr underhållet av detta gigantiska nät för fjärrvärme och kyla. Vi har skapat en effektivare arbetsprocess som förbrukar mindre resurser samt minimerar trafikstörningarna. Bäckströms har de senaste åren genomfört många intressanta och omfattande uppdrag inom energi- och mediaförsörjning. Till exempel var vi med och byggde det stora biokraftverket i Värtan samt Scandinavian Biogas anläggning i Henriksdal. Två unika projekt som placerar Stockholm i absoluta världstoppen när det gäller miljövänlig energiproduktion. Vår roll som något av energiföretagens anläggningsspecialist bygger på att vi förenar hantverksskicklighet och kraftfulla maskinresurser med en mycket erfaren projektledning och teknikavdelning. Detta gör att vi undantagslöst kan hålla vad vi lovar. Välkommen att pröva oss. Kontakta Peter Schedin, affärschef energi. Maila till peter.schedin@backstroms.se eller ring 076-187 20 02. Läs mer om vårt kunnande inom energi och fjärrvärme på www.backstroms.se.

Vi bygger ett bättre Stockholm


KRAFTVÄRME

12

PUNKTSPROGRAM ska stärka kraftvärmens roll och förutsättningar

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har lanserat ett förslag till politiskt kraftvärmepaket med tolv konkreta förslag till åtgärder. Det handlar om allt från skatter och andra styrmedel, till hur rollfördelningen kan förändras mellan aktörer inom kraft och kraftvärme samt Svenska Kraftnät. AV KJELL-ARNE LARSSON

KRAFTVÄRMEKONCEPTET HAR FLERA fördelar. Tekniken medger ett högt utnyttjande av bränslet, vare sig det rör sig om avfall, biomassa eller bränsle med fossilt ursprung. Kraftvärmeverk producerar värme för lokala behov och samtidigt el. Elproduktionen har betydelse för leveranser av el, men ger samtidigt ett viktigt bidrag till lokal effektbalans i elnätet. Kraftvärmen (industriella kraftvärmen inkluderad) står för nästan 10 procent av Sveriges elproduktion, men hamnar lätt i bakgrunden när politiker och allmänhet diskuterar kärnkraft och vattenkraft.

Bättre villkor Energiföretagen Sverige har tagit fram en lista med tolv konkreta förslag på åtgärder som förbättrar villkoren för kraftvärmeföretagen och ger dem en stärkt roll i samhället. Listan presenterades under årets Almedalsvecka och överlämnades då till energiminister Anders Ygeman. – Vi har framfört våra önskemål till alla fem partier som är med

i energiöverenskommelsen, berättar Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel – resurseffektivitet och energianvändning, hos Energiföretagen. Vi kommer naturligtvis att följa upp detta under hösten, när bland annat de fem partierna kommer att ha uppföljningsmöten i energiöverenskommelsens genomförandegrupp.

Snara justeringar – Energiföretagen arbetar kontinuerligt för att visa på vår roll och vilken samhällsnytta vi gör med kraftvärme. Politikerna börjar förstå detta och hittills har vi fått bra respons på förslagen. Beträffande skatter och styrmedel är vår förhoppning att vissa justeringar görs innan årsskiftet, i den aviserade avfallsförbränningsskatten och kraftvärmebeskattningen, avslutar Erik Thornström på Energiföretagen Sverige. Fotnot: 12-punktsprogrammet finns utförligt redovisat på organisationens hemsida www.energiforetagen.se

Vi har lösningar för fjärrvärme, fjärrkyla och industri Powerpipe Systems AB, Box 44, 425 02 Hisings Kärra, www.powerpipe.se 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


KRAFTVÄRME

Förslagen från Energiföretagen omfattar: 1. GE ENERGIMYNDIGHETEN I UPPDRAG att ta fram en sammanhållen strategi för fjärrvärme och kraftvärme. 2. SÄKERSTÄLL ATT ENERGIKRAVEN i byggreglerna (BBR) är teknikneutrala. Idag premieras värmelösningar som utgår från hur mycket energi som köps, vilket diskriminerar produktion av värme utanför tomtgränsen. 3. LINDRA KONSEKVENSERNA av chockhöjda kraftvärmeskatter. – Koldioxidskatten höjdes åtta-faldigt den 1 augusti och kraftvärmen är nu dubbelbeskattad. Här vi vill före årsskiftet se en justering som gör att skattenivån justeras ned till vad som är tillåtet enligt EU:s statsstödsregler, säger Erik Thornström. 4. LÄGG STYRMEDEL PÅ AVFALL i tidigare led och fokusera på miljöstyrningen om en förbränningsskatt införs. – En förbränningsskatt finns med i januariavtalet och om den införs vill vi att endast inhemskt avfall beskattas och att skatten görs aktörsneutral. Då får den också bäst miljöeffekt, säger Erik Thornström. 5. INFÖR LÅNGSIKTIGA STYRMEDEL för negativa utsläpp. Stöd projekt som utvecklar infångning av koldioxid. 6. SÄKERSTÄLL ERSÄTTNING för de tjänster som elsystemet behöver. – Vi vill bland annat att man utreder ansvarsfördelning och roller mellan Svenska Kraftnät, elnätsföretagen och elproducenterna. Kraftvärmeföretagen måste få marknadsmässig ersättning för effekt och för systemtjänster, säger Erik Thornström.

– Vi har framfört våra önskemål till alla fem partier som är med i energiöverenskommelsen, berättar Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel – resurseffektivitet och energianvändning, hos Energiföretagen. Bild: Jon Alexandersson

Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige

7. SÄKERSTÄLL KRAFTVÄRMENS ROLL i krisberedskapen. Möjligheterna till ö-drift av anläggningar bör kartläggas. Förslag bör tas fram till hur investeringar för ö-drift kan stödjas. 8. FRÄMJA ANVÄNDNINGEN av biogas i kraftvärmeproduktionen. 9. AVVECKLA RIKTADE INVESTERINGSSTÖD till etablerade tekniker. Exempelvis ta bort investeringsstödet till solceller. 10. STIMULERA SMÅSKALIG KRAFTVÄRME som kan ge mer lokal planerbar elproduktion. – Det finns möjlighet för värmeproducenter att komplettera med kraftvärme som bygger på ORC-teknik i effektspannet 50–2 000 kW. Ett tiotal fjärrvärmeproducenter har i dagsläget tagit fasta på detta, men vi ser gärna att tekniken blir mer etablerad och uppskalad, menar Erik Thornström. 11. ÖVERTOLKA INTE EU-DIREKTIVEN från ren energi-paketet. 12. FASTIGHETSBESKATTA INTE fjärrvärmeproduktionen.

018-51 20 00 www.bronco.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


KRAFTVÄRME

Rodoverken bygger ackumulatorn enligt sin väl beprövade spiralmetod.

ACKUMULATORTANK bidrar till klimatarbetet

På kraftvärmeanläggningen Torsvik bygger Jönköping Energi en ny ackumulatortank. Den gör att kraftvärmeblocken kan utnyttjas mer och bättre. Detta medger att spetslastpannor kan dra ner ytterligare på produktionen. Dessutom höjs leveranssäkerheten för fjärrvärme och varmvatten. AV KJELL-ARNE LARSSON

VID TORSVIK I SÖDRA utkanten av Jönköping finns ett avfallseldat kraftvärmeblock som togs i drift 2006 och ett biobränsleeldat från 2014. Det förstnämnda används för baslasten och stoppas för underhåll endast 3 veckor per år. Det andra blocket kommer som tvåa i körordningen och är i drift från mitten av hösten och fram till maj. De båda blocken svarar för 90 procent av fjärrvärmebehovet. Resten produceras i företagets äldre anläggningar inne i staden. Som buffert i värmeproduktionen finns sedan tidigare en ackumu-lator med 6 000 kbm volym. Nu byggs en ytterligare ackumulator med 39 000 kbm volym. En ackumulator buffrar för svängningar i produktion och behov. Ackumulatorn kan fyllas när behovet av fjärrvärme är lägre men man fortfarande vill producera el. Ackumulatorn töms sedan när behovet av fjärrvärme är högre. Den sammanlagda elproduktionen över året ökar vilket har betydelse för det ekonomiska utfallet. – Jönköping Energi jobbar långsiktigt och vill utnyttja kraftvärmeverket vid Torsvik så bra som möjligt för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Svante Berglund, projektchef vid Jönköping Energi. – Det aktuella projektet kommer att leda till att vi kan styra produktionen av värme och el på ett effektivare och mer hållbart sätt, fortsätter Svante Berglund. Vi minskar behovet av fossila bränslen ytterligare och därmed också klimatpåverkan. Tack vare 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

den nya ackumulatorn ökar också leveranssäkerheten. Tanken som rymmer 39 000 kubikmeter blir 49 meter hög och 32 meter i diameter. Omständigheten att Torsvik ligger högt över staden tillsammans med tankens höjd gör att den tryckhåller fjärrvärmenätet då trycket i tanken blir atmosfäriskt. Byggnadsarbetet inleddes med grundläggning under våren 2019. Marken, som består av sand, pålades innan man gjöt det 75 centimeter tjocka fundamentet. Nu pågår montaget av själva tanken som levereras av Rodoverken. – Ytterst blir den klädd med sinusplåt och får samma framtoning som övriga byggnader på verkets område. Vi hoppas projektet ska fortlöpa på samma sätt som vi inlett med ett bra samarbete och en fortsatt god arbetsmiljö, avslutar Svante Berglund. Jönköping Energi har sökt och fått beviljat bidrag från Klimatklivet, ett statligt initiativ för att stödja projekt som leder till lägre klimatpåverkan. FAKTA Torsvik, ny ackumulatortank för fjärrvärme Tidplan: februari 2019–hösten 2020 Byggherre: Jönköping Energi AB Grund- och betongentreprenör: Strand i Jönköping AB Leverantör av tank: Rodoverken AB Kostnad: 80 Mkr


Gasell

KLOTET BEHÖVER MER FJÄRRVÄRME

MÖT FRAMTIDEN MED OSS! Med innovation och tekniskt kunnande jobbar KE THERM med lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar hårt på offensiv expansion av verksamheten för att fortsatt ligga i framkant. Behovet av hållbara energilösningar har aldrig varit större!

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Självlärande elektronisk styrning av varmvatten.

Högst komfort med trådHelisolerad central. lös rumsgivarstyrning. Marknadens snyggaste?

WWW.KETHERM.SE


KRAFTVÄRME

En delström av rökgaserna från biobränsleeldade KKV8 ska användas för att testa koldioxidavskiljning. Bild: Per Myrhed

KOLSÄNKOR FÖR ATT KLARA

Parisavtal, IPCC och svenska klimatmål I Värtaverket i Stockholm installeras en testanläggning som ska avskilja koldioxid ur rökgaser från det biobränsleeldade kraftvärmeverket KVV8. Ägaren Stockholm Exergi kommer att prova tekniken i liten skala för att kunna bedöma prestanda och användningssätt samt kalkylera kostnader för en fullstor anläggning. AV KJELL-ARNE LARSSON

I SENASTE RAPPORTEN FRÅN FN:s klimatpanel – IPCC – beskrivs olika scenarier för att kunna klara målet om max 2 graders uppvärmning globalt. Scenarierna visar att växthusgasutsläppen måste minska med 60 procent till 2030. Sannolikt blir det omöjligt att klara detta enbart genom att strypa utsläppen. Vi behöver också fånga in koldioxid (där kolet kommer från nutida biomassa) och lagra koldioxiden. Då åstad52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kommer vi ”negativa utsläpp” som hjälper oss nå klimatmålet. Teknik för BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage – krävs för detta. Planen är att lagra koldioxiden i underjordiska bergsformationer.

Egna mål Sverige har dessutom egna klimatmål. Senast 2045 ska utsläppen


KRAFTVÄRME

Men eftersom HPC-processen är mycket energikrävande ska vi räkna på olika typer av lösningar för energiförsörjningen av en BECCS fullskaleanläggning, på bästa sätt mot bakgrund av Värtaverkets produktion av värme, kyla och el. Det finns två huvudsakliga lösningar, antingen minskar man totala verkningsgraden för att inte orsaka någon förlust i exergi, eller så bibehåller man verkningsgraden, men gör viss exergiförlust. /Fabian Levihn, ansvarig för forskning och utveckling, Stockholm Exergi samt forskare på KTH

netto av växthusgaser vara nere på noll. Eftersom vi då fortfarande kommer att ha växthusgasutsläpp, bland annat metan från jordbruk och avloppsreningsverk, behövs anläggningar som åstadkommer negativa utsläpp. Bedömningen är att från 2045 och därefter behöver upp till 11 miljoner ton koldioxid fångas in varje år (där kolet kommer från nutida biomassa). Även mot den bakgrunden behövs teknik för BECCS.

Testanläggning med HPC-process Stockholm Exergi har tagit initiativ till en testanläggning som nu installeras vid KVV8 i Värtaverket. Ett litet delflöde av rökgasströmmen ska ledas till testanläggningen. Denna är konstruerad enligt konceptet HPC – Hot Potassium Carbonate. Processen bygger på att kaliumkarbonat i ett första steg reagerar med koldioxiden och bildar kaliumbikarbonat. I ett andra steg går reaktionen i motsatt riktning och koldioxiden drivs av. Det är högt tryck i första steget och lågt tryck i det andra. Uppfångad koldioxid kyls och komprimeras till flytande form. För att höja lösligheten på kaliumkarbonaten och öka hastigheten på reaktionerna måste temperaturen vara en bit över 100 grader C. Dessutom behövs ämnen som katalyserar reaktionerna. Eftersom kaliumkarbonat är mycket korrosivt krävs också additiv för att skydda processutrustningen. – Vår anläggning ska köras igång i oktober och sedan följer en

åtta månader lång period av tester, berättar Fabian Levihn, ansvarig för forskning och utveckling hos Stockholm Exergi och dessutom forskare på KTH. Den energi som behövs för att driva processen tas från företagets egen värmeproduktion. Att processen är trycksatt bidrar till energibehovet. Alla som känner till Värtaverket vet att det inte råder någon brist på produktionskapacitet. – Men eftersom HPC-processen är mycket energikrävande ska vi räkna på olika typer av lösningar för energiförsörjningen av en BECCS fullskaleanläggning, på bästa sätt mot bakgrund av Värtaverkets produktion av värme, kyla och el. Det finns två huvudsakliga lösningar, antingen minskar man totala verkningsgraden för att inte orsaka någon förlust i exergi, eller så bibehåller man verkningsgraden, men gör viss exergi-förlust. På ett eller annat sätt krävs insats av energi för en HPCanläggning. Andra betydande kostnader är investeringskostnaden samt kostnaden för transport och lagring av koldioxiden. Kostnaderna för kaliumkarbonat, katalysatorer och additiv är i sammanhanget små.

Bland de största I världen finns några energianläggningar som använder HPCteknik, bland annat hos Drax i England. Testanläggningen i Värtan kommer att bli den största eller bland de största i världen i sitt slag. – Men faktum är att redan för tio år sedan provades en liknande anläggning i Värtan och tekniken har använts i Stockholms Gasverk för att rena stadsgas mellan 1973 och 2011. Vi har därmed redan erfarenhet av tekniken, avslutar Fabian Levihn.

Miljöanpassade transformatorer för förnybar energi

Våra transformatorer kan anpassas för alla typer av förnybar energi. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker Miljö NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


LIVSMEDELSINDUSTRI

BUBS Godis bygger ny fabrik

BUBS Godis fortsätter att satsa och bygger ytterligare en godisfabrik i anslutning till sina två befintliga fabriker. Byggnationen av den nya fabriken gör att de fördubblar sin produktionskapacitet av godis. Ambitionen är också att kunna tillverka helt nya typer av godis jämfört med idag. Fabriken väntas stå klar lagom till årsskiftet 2020/2021.

Fabriken kommer att byggas i direkt anslutning till BUBS Godis befintliga fabriker. Ulrik Lindström och Henrik Elfwing ser fram emot byggstarten.

Byggnationen av en ny fabrik gör det möjligt att tillgodose marknadens behov samtidigt som det lägger grunden för nästa generations godis.

BUBS GODIS, MED huvudkontor och produktion i Jönköping, är främst kända för sina gelé- och skumprodukter. Idag sker produktionen i två toppmoderna fabriker, en för sockerkonfektyr och en för choklad, på industriområdet Torsvik. Huvuddelen av den befintliga produktionen och packningen är automatiserad samt robotiserad med stort hållbarhetsfokus. Den nya fabriken kommer att byggas i samma anda. – Vi har alltid haft ett stort mod och vi har växt ur fler kostymer än jag kan minnas, men det beror enbart på att vi håller vår linje och vågar testa nya saker. Det är viktigt att följa trender, men det viktigaste är att kunna skapa våra egna trender. Vår framgång är det yttersta beviset på det. Målet är att bygga en framtidssäkrad fabrik som även lägger grunden för nästa generations godis. Vår ambition är att kunna utveckla helt nya typer av produkter och samtidigt möta den stora efterfrågan på våra befintliga produkter, säger Ulrik Lindström, produktutvecklingschef, delägare och en av grundarna på BUBS Godis. Under 2018 tillverkade BUBS Godis 5 600 ton godis, men de räknar med att fördubbla den siffran i framtiden. En ökad efterfrågan på export under eget varumärke och som private labelleverantör ställer högre krav på produktionskapaciteten. Den nya fabriken öppnar därmed dörrarna till övriga Europa, men också outforskade områden i Sverige. Bolaget har haft en otrolig tillväxt de senaste åren på runt 13-15 procent årligen. Varje nytt år är bättre än det föregående. De har samtidigt återinvesterat i den befintliga godisfabriken samt byggt en helt ny chokladfabrik. – Vår framgång bygger på noggrant avvägda satsningar och att vi har fingertoppskänsla för vad konsumenterna vill ha. Ett aktivt varumärkesarbete har också spelat en avgörande roll. Nu har vi kommit till ett läge där vi inte kan hantera större volymer. Efterfrågan är för stor helt enkelt. Den nya fabriken tillgodoser inte bara ett behov i närtid, den ger oss också möjligheten att växa på lång sikt. Det är absolut ingen omöjlighet att dubbla omsättningen de kommande åren, säger Henrik Elfwing. Anläggningen väntas stå klar vid årsskiftet 2020/2021. FAKTA Nybyggnad i Jönköping, Stigamo Byggstart: Nov 2018 Byggherre: Bubs Godis AB Totalentreprenör: Gärehovs Bygg AB Arkitekt: Enter Arkitektur AB Tryckkärl/Ångsystem: VEÅ

54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


- ÅNGPANNEFABRIKEN -

VEÅ tillverkar kundanpassade pannor - varje levererad panna eller anläggning är det samlade resultatet av kundens specifika krav och VEÅs 80-åriga erfarenhet av ångteknik. Energianläggningar upp till 30 MW

Tryckkärl och pannor upp till 30 MW

www.vea.se

Service, reparationer och hyrpannor


VI BYGGER SVERIGE

TRANSPORTER VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB 0731-81 46 45 Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

TEKNISK KONSULT NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ELEKTRONIK

INDUSTRIMATERIAL

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB ut vecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

CEMEX www.cemex.com Vi inser att byggbranschen går mot mer kostnadsef fektiva, ef fektiva och miljövänliga lösningar. Detta inspirerar oss att vara mer innovativa när det gäller att bedriva vår globala verksamhet. Vi har en geografiskt diversifierad portfölj av tillgångar på välbalanserade hållbara och lönsamma tillväxtmarknader, fokuserade på vår kärnverksamhet av cement, aggregat och färdigblandad betong.

ANNONSERA HÄR! Ett kostnadseffektivt komplement till er ordinarie marknadsföring. Kontakta Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se, 070-42 43 295


VI BYGGER SVERIGE LEDARE

ISOLERING

BETONG

LYFTANORDNINGAR

BELISOL www.belisol.se Vi utför alla typer av plåt- och isoleringsarbeten. Vår specialitet är plastskummad isolering med plåtbeklädnad (polyritanskum) som vi pumpar in i plåtformen. Vi utför såväl industriisolering som VVS-isolering. Vår strävan på Belisol är att alltid utföra ett gott arbete av högsta kvalitet. Vi är anslutna till Isoleringsfirmornas Förening och använder oss av deras normer för kvalitetssäkring. Belisol tar miljöpåverkan på allvar och har olika tillvägagångssätt för att minska den negativa påverkan.

BETONGINDUSTRI www.betongindustri.se Betongindustri levererar betong till byggnader och infrastruktur som uTgör grunden i det moderna, hållbara samhället. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att möta kundernas behov. Vi är en marknadsledande tilLverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr.

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

INDUSTRIKONSULT FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haft genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

JSP CONSULTING AB www.jspconsultingab.com Vår t företag är baserat på tron at t våra kunders behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta era behov. Som ett resultat, är en stor del av våra kunder, återkommande kunder och hänvisningar. Vår verksamhet består av projektledning, montageledning samt industrimontage främst inom papper- och massaindustrin. Vi utför underhållsarbeten,service och förbättringsarbeten på befintlig utrustning samt flytt av maskinutrustning inom Europa inklusive uppstart.

LYFTANORDNINGAR CARLHAG www.carlhag.se Carlhag inriktar sig på lyftanordningar för industri. Vi erbjuder kompletta lösningar med erkända kvalitetsprodukter. Et t samarbete med Carlhag innebär kun skap och stöd från en stabil partner som tar ett fast grepp om hela leveranskedjan. Från rådgivning, konstruktion och projektering till projektledning, montage, idriftsättning och löpande service.

FÖRNYBAR ENERGI YTBEHANDLING YSAB www.ysabytbehandling.com Vi har erfarenhet av att behandla olika typer av underlag, även vid svåra förhållanden. Vi ytbehandlar stål och betongkonstruktioner. De viktigaste konventionella systemen finns med i vårt program. Vi använder specialanpassade ytbehandlingssystem vid särskilt krävande situationer som vid tex kemiskt aggressiva industrimiljöer, extrem nötning, dricksvattenanläggningar och väl ut vecklade k valitetsprogram för renovering av putsade byggnader.

ECOCLIME GROUP www.ecoclime.se Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som vi skapar en bättre inomhuskomfort. Våra unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

VATTENRENING FILTERTEKNIK B.W. www.filterteknikbw.com Filterteknik b.w. tillverkar vattenfilter för industrin. Vi har specialicerat oss på tillverkning av vattenfilter och silar avsedda för mekanisk rening av industrins intagsvatten, kylvatten, tätningsvatten samt varmt och kallt processvatten. Våra produkter som är egna filterkonstruktioner, utgörs av så väl tryckfilter som öppna filter. Vår specialitet är mekanisk rening av råvatten, kylvatten samt varmt och kallt processvatten.

CIRKULÄRA LÖSNINGAR SOM HJÄLPER FASTIGHETER NÅ ENERGIMÅLEN.

www.ecoclime.se

Scanna koden för att se en film om lösningen!

NORDISKA PROJEKT www.ecoclime.se

www.nordiskaprojekt.se

57


FJÄRRVÄRMETEKNIK

Phillip Won, avdelningschef vid Korea District Heating Corporation. Bild: Öresundskraft

Sydkoreanskt intresse för

svensk fjärrvärmeteknik Korea District Heating Corporation, tillsammans med koreanska energimyndigheten, besökte i veckan Sverige och Öresundskraft för att lära sig mer om ny och unik fjärrvärmeteknik. – FJÄRRVÄRME ÄR PÅ SNABB frammarsch i Sydkorea. Det berättade Phillip Won, avdelningschef på Korea District Heating Corporation, som tillsammans med tre kollegor och representanter från den sydkoreanska energimyndigheten gjorde ett veckolångt besök i Skandinavien. Företaget, som delvis ägs av koreanska staten, introducerade fjärrvärme i Sydkorea så sent som 1985 men har idag närmare 1,6 miljoner kunder i Seoul med omnejd, cirka 1 900 anställda och ett ledningsnät som omfattar 2 240 kilometer. – Vi har besökt Sverige flera gånger, berättade Phillip Won. Ni är väldigt aktiva på fjärrvärmeområdet och vi vill gärna utbyta erfarenheter. I fokus för besöket på Öresundskraft stod en teknik för att avgöra skicket på fjärrvärmeledningar. Med hjälp av ljud och avancerad ljudanalys kan både läckor och ledningarnas hållfasthet bestämmas. Det gör att underhållsåtgärder kan sättas in med större precision. Öresundskraft var det första fjärrvärmeföretaget i Sverige att 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Tony Stegroth från Öresundskraft guidar representanter från den sydkoreanska energimyndigheten genom svenska fjärrvärmeregler. Bild: Öresundskraft

använda tekniken. Sedan dess har den förfinats ytterligare och installeras nu som standard i Öresundskrafts fjärrvärmenät. Tekniken har utvecklats av det Stockholms-baserade företaget Arne Jensen AB och Paavo Persaud fick svara på många frågor från de mycket intresserade gästerna. Från Öresundskraft deltog Magnus Olsson, strategi- och utvecklingsingenjör och Tony Stegroth, chef för drift och underhåll av fjärrvärme Med på besöket fanns även två representanter för den koreanska energimyndigheten, Korea Energy Agency. Myndigheten har en tillsynsroll över fjärrvärmeföretagen och vill lära sig mer om svenska fjärrvärmelagar och -regler.


Transporter är samhällets blodomlopp! Vår transportinfrastruktur utvecklas för att bli säkrare, effektivare och miljövänligare. Detta kräver kraft, kunskap och kompetens. De egenskaperna har människorna, fordonen, tekniken och systemen som samlas på branschens nya mässa Elmia Nordic Transport Infrastructure.

8-10 oktober 2019 Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail en mässa om järnvägsteknik och spårburna transporter och Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum på strategisk nivå om transport, infrastruktur och samhällsbyggande.

elmia.se/nordictransportinfrastructure


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys