__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 3 • 2021

INDUSTRI 4.0 OCH PANDEMIN

har inneburit ett paradigmskifte Metsä Tissues om planerna för

MARIESTADS BRUK

EURO MINE CONNECT

– tekniska landvinningar visades upp

HYBRIT-GENOMBROTT

lyftes vid seminarium om vätgas

SCANIAS NYA GJUTERI – unik lösning med unika hållbarhetsprestanda


sca.com

“SCA Pure, certified pulp with a fantastic environmental profile.“ Jessica Sjöberg. Product Manager, SCA Pure.

Pure sustainability Today, consumers demand increasingly better pulp products, with reduced impact on the environment. With our strong environmental profile and a low carbon footprint, we can help our customers to reach their environmental goals. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill We produce pulp in an extremely energy-efficient process. The entire process is a bio-loop, making optimal use of all the resources available. This reduces the carbon footprint of both the mill and the surrounding society by 50 percent. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.


Nya tekniken som gör industriproduktion smart och proaktiv

Driftstopp kostar svenska företag många miljarder kronor varje år. Men med den nya tekniken kommer vi att kunna förhindra oplanerade driftstopp, det kommer innebära miljarder kronor i besparingar för industrin. TeSys Ö island är ett nytt sätt att välja material för att direkt starta, manövrera och kontrollera elmotorer samt övervaka anläggningar. Med hjälp av PLC:n M262 kan vi hämta data från TeSys Ö island direkt till molnet. I molnet kan vi göra ett flertal saker som till exempel, diagnostisera maskinen, visualisera data, analysera avancerade händelser i maskinen samt skapa dialog med drift och underhållspersonal. Industrin har nu alla förutsättningar att starta digitaliseringen på allvar med hjälp av TeSys Ö Island från Schneider Electric.

se.com/se

Se filmen


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDAR NYHETER

6

BIOBRÄNSLE Bioflygbränsle av skogsrester

DIGITALISERING 8 Industri 4.0 och pandemin har redan inneburit ett paradigmskifte MILJÖ 14 Jernkontoret tar upp kampen för ett reviderat IED 16

CERTIFIERING 3D-Printing ger trygghet till olja-, gas och energisektorn med branschens första DNV-certifiering

18

TRÄPELLETS SCA investerar 50 miljoner kronor i Härnösand

19

VINDKRAFT BDX vinner ytterligare ett stort vindkraftsprojekt

20

PAPPERSBRUK Metsä Tissues om utbyggnadsplanerna för Mariestads Bruk

22

FORDONSINDUSTRI Scanias nya gjuteri – unik lösning med unika hållbarhetsprestanda

16 30

GRUVINDUSTRI 30 Euro Mine Connect – tekniska landvinningar visades upp VÄTGAS 42 HYBRIT-genombrott lyftes vid seminarium om vätgas 44

SMART TEKNIK Paulig och Wärtsilä i samarbete för en hållbar framtid

VINDPARK 46 Kanonaden får nytt vindkraftsuppdrag I sydsverige 48

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

KÄRNKRAFT 50 Radioaktivt material avlägsnat från Ågestaverket

42

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Stellan Karlström stellan.karlstrom@nordiskaprojekt.se Lena Waschelitz-Jonsson lena@nordiskaprojekt.se

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta Print AB, Malmö 2021 OMSLAGSBILD: Cees Noortman från Gemco och Mikael Lindén från Scania står i smältkällaren. Ugnarnas kylsystem har separerats i en hög- och lågtemperaturkrets för att öka värmeåtervinningen. Bild: Scania

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

NYSKAPANDE LÖSNINGAR kan trygga Sveriges energibehov ETT ÖKAT ENERGIBEHOV och ett föråldrat elnätssystem har lett till att många regioner upplever kapacitetsbrist. Energifrågan har därför kommit att bli en stor samhällsutmaning. Nu lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för energi”, med fokus på den snabba utvecklingen som behöver ske inom energiområdet för att möta Sveriges klimatmål. I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från experter och företag för att inspirera till nya, smarta energilösningar. Privatpersoner såväl som näringslivets efterfrågan på energi har ökat kraftigt. Den tilltagande efterfrågan kräver nya smarta lösningar, inte minst efter Coronapandemins framfart som påverkat arbetslivet på många sätt. Förhoppning med ”Innovation för energi” är att belysa den spännande, men också nödvändiga, omställningen som nu sker i branschen för att skapa de hållbara och klimatsmarta energilösningarna som måste ske redan nu.

Idag tar alla för givet att ett enkelt tryck på strömbrytaren tänder våra lampor. Men vad händer den dagen när nätet är överbelastat? Och vad händer när företagen inte kan etablera sig i en viss region för att energin inte räcker till? Det kräver nya lösningar, i rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från experter och företag för att inspirera till nya energilösningar. Med den här rapporten vill innovationsföretagen visa hur det går att tänka nytt inom energiområdet där det uppstår en win-win för både samhället och klimatet. I AKTUELLT NUMMER kan man läsa om att Industri 4.0 och pandemin har redan inneburit ett paradigmskifte, Jernkontoret som tar upp kampen för ett reviderat IED. SCA som investerar 50 miljoner kronor i Härnösand, Metsä Tissues om utbyggnadsplanerna för Mariestads Bruk, Scanias nya gjuteri som är en unik lösning med unika hållbarhetsprestanda och Euro Mine Connect där tekniska landvinningar visades upp.

God läsning, Jan Åström

DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

UNIK ROBOTSATSNING FÖR ETT AUTOMATISERAT JORDBRUK ROBOTAR SOM GÖDSLAR, sår eller skördar, som kan minimera användningen av växtskydd, valla djur och som effektivt kan arbeta dygnet runt är en del av framtidens jordbruk. Runt om i världen sker en snabb utveckling med självgående maskiner som kommer att förändra lantbruket. Nu ska Lantmännen i samarbete med RISE och Agrointelli testa Robotti, en självgående robot, på de svenska fälten.

Biobränsle utvecklas för mer hållbart flyg. Bild: Södra

BIOFLYGBRÄNSLE AV SKOGSRESTER NORDISKA VERKSTADSFÖRETAG HALKAR EFTER I SIN DIGITALA FÖRSÄLJNING TROTS KUNDERNAS förväntningar har många verkstadsföretag varit långsamma i att skapa bra digitala kundupplevelser. Och endast 7 procent av industriföretagen planerar att förändra sina digitala säljfunktioner inom de närmaste två åren enligt en ny rapport från Accenture.

PARTNERSKAP KRING HÅLLBART FLYGBRÄNSLE NESTE OCH BOSTON Consulting Group (BCG) har tecknat ett nytt avtal för köp av Neste MY Förnybart Flygbränsle™, som ska levereras till flygbolagen SAS och Finnair och täcker volymen på alla flygningar med dessa flygbolag som tas av BCG-anställda i Norden. Genom det nya partnerskapet räknar BCG med betydligt lägre växthusgasutsläpp för sina resor. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ENERGIMYNDIGHETEN beviljar nu stöd till KLM Royal Dutch Airlines, Södra, Växjö Energi, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet för att ta nästa steg mot bioflygbränsleproduktion i Småland. Stödet – värt drygt fem miljoner kronor – kommer att stötta parternas arbete med att utveckla förutsättningarna för en integrerad produktionsanläggning för bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket. Den planerade anläggningen – med Fischer-Tropsch-tekniken – är den första i sitt slag och har potential att bidra till ett mer hållbart flyg genom att tillverka högkvalitativt bioflygbränsle och minskade utsläpp. Anläggningen skulle kunna tas i drift år 2026 med en årlig produktionskapacitet om 16 000 ton bioflygbränsle, och kan även fungera som en prototyp för framtida större anläggningar i Sverige och internationellt. SAMARBETE GENOM HELA VÄRDEKEDJAN KLM, Södra, Växjö Energi, SkyNRG, RISE och 2030-sekretariatet går tillsammans för att öka tillgången på bioflygbränsle i Sverige och norra Europa. Parterna representerar alla delar av värdekedjan och kommer undersöka tekniska, kommersiella samt hållbarhetsaspekter för en större framtida efterfrågan. Ideella organisationer, myndigheter, Södra, certifieringssystem,

forskare och SkyNRG:s hållbarhetsråd kommer involveras i projektet för att förankra de olika hållbarhetsaspekterna. Däribland kolbalans, biologisk mångfald och eventuella undanträngningseffekter. Potentialen att använda restprodukter från skogsbruket till bioflygbränsle är stor. Dagens generation av flygmotorer kräver flytande bränslen och kan inte heller övergå till alternativa energikällor på kort sikt. Bioflygbränsle kan därför kraftigt minska koldioxidutsläppen från flyget på kort till medellång sikt – utan förändringar av infrastruktur eller maskiner. Bioflygbränsle är inte allmänt tillgängligt än, men har potential att minska utsläppen med 75 procent till närmare 100 procent i ren form. Detta beroende av tekniken och råvaran som används, samt att hållbarhetskriterierna uppfylls. KLM: FOKUSERAR PÅ ALTERNATIV TEKNIK Karel Bockstael, hållbarhetschef på KLM, flygbolaget som leder utvecklingen mot en mer hållbar flygindustri: – För att KLM ska kunna bli mer hållbara i framtiden, fokuserar vi på att skala upp produktionen och användningen av bioflygbränsle. För att få fram mer bioflygbränsle måste vi satsa på alla tekniker parallellt och uppmuntra en första utbyggnad av produktionsanläggningar.


NYHETER

Denna ansökan i Sverige är ett viktigt steg i den utvecklingen. Dagens teknik bygger på använd frityrolja och kommer nå sin gräns på grund av bristande tillgång och utvecklingen av syntetiskt bioflygbränsle har finansiella och tekniska utmaningar. Tekniken vi ska använda i Sverige bygger på Fischer-Tropsch-syntesen, där vi tillverkar flygbränsle genom att ta vara på restprodukter från skogsbruket. Det finns mängder av restprodukter i Sverige och övriga Europa, vilket gör detta till ett lovande projekt. SÖDRA: SMÅSKALIGT FAMILJESKOGSBRUK FRÅN 53 000 SKOGSÄGARE Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra, en internationell skogsindustrikoncern och Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar: – Södra satsar hårt på att använda alla delar av varje träd som kommer ur våra 53 000 medlemmars skogar. Att ta tillvara på alla delar – inklusive restprodukter – är centralt för att visa vägen till ett fossilfritt samhälle och bidra till att klara klimatomställningen. Att tillverka ett högkvalitativt bioflygbränsle från restprodukter, som inte passar till byggnader eller andra material, är ett exempel på detta och hjälper flyget att minska sina utsläpp. I samarbetet arbetar vi genom hela värdekedjan för att ta nästa steg mot att skapa en ny industri för bioflygbränsle. VÄXJÖ: EUROPAS GRÖNASTE STAD Erik Tellgren, vd för Växjö Energi, som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun: – Växjö Energi producerar helt fossilfri fjärrvärme, fjärrkyla och el i kraftvärmeverket Sandviksverket i Växjö kommun. Växjö, Europas

”Södra satsar hårt på att använda alla delar av varje träd som kommer ur våra 53 000 medlemmars skogar.” /Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra Bild: Södra

grönaste stad, har en stark vilja att bidra till att minska effekterna från klimatkrisen. Vi är säkra på att det skulle vara fördelaktigt att bygga ut verket för att även producera bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket. Det skulle vara fantastiskt och, som det första projektet i sitt slag, få central betydelse i omställningen till hållbar energi. SKYNRG: FÖREGÅNGARE INOM BIOFLYGBRÄNSLE Maarten van Dijk, vd för SkyNRG, föregångare med branschens största dedikerade avdelning inom bioflygbränsle: – Som en av marknadsledarna inom bioflygbränsle är vi aktiva partners i en mängd projekt med fokus på att skala upp olika råvaror och teknologier. Det finns potential att använda restprodukter från skogsbruket för förädling, som i bioflygbränsle. Men innan vi skalar upp är det viktigt att förstå hållbarheten och effekterna av denna nya, integrerade distributionskedja. Vi är därför mycket tacksamma för det starka partnerskapet och det ekonomiska stödet från de svenska myndigheterna för att ta nästa steg i att förstå den verkliga potentialen med denna råvara och teknik. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

7


DIGITALISERING

Inte minst robotiseringen kräver en långt gången digitalisering. Bild: Kjell-Arne Larsson

INDUSTRI 4.0 OCH PANDEMIN

har redan inneburit ett paradigmskifte Industrin genomgår en revolution som oftast benämns Industri 4.0. Digitaliseringen ger inte enbart nya möjligheter, den ställer också krav på de tillverkande företagen att ta fram nya affärsmodeller, med mindre av konkurrens och mer av partnerskap. Pandemin har samtidigt förändrat vårt vardagliga sätt att jobba. Med andra ord befinner vi oss i ett verkligt paradigmskifte. AV KJELL-ARNE LARSSON

DETTA STOD KLART under ett webinarium som arrangerades av Dagens Industri i partnerskap med Microsoft. Namnet var ”The New Industrial Revolution” med underrubriken ”Road to a digital, innovative and sustainable industry”, och riktades till företagsledningarna hos den tillverkande industrin. Webinariets värd och moderator Pontus Herin konstaterade inledningsvis att digitaliseringen har accelererat och detta är på många sätt utmanande för företagen. De måste förstå kunderna 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

på ett nytt sätt och utveckla sina affärsmodeller. – Vår roll förändras från att enbart utveckla, tillverka och sälja produkter, menade Magnus Ekbäck, VP Strategy hos Sandvik Coromant. Digitaliseringen hjälper oss att ta fram nya produkter att sälja. Idag erbjuder vi exempelvis skärande verktyg som har sensorer. Och vi kommer alla att bli en del av det uppkopplade Internet of Things. Företagen digitaliserar också sina tillverkningsprocesser med


DIGITALISERING Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd 2020-05-26 14:30 Page 1

– Nu befinner vi oss i en punkt där teknologin inte längre utgör barriär. Den stora utmaningen är kunskapen, vår skicklighet att använda tekniken, konstaterar Mathias Johansson, president för Sandvik Design and Planning Automation.

hjälp av AI och Machine Learning. Ett mer datadrivet företag kan fatta bättre beslut. Men det viktigaste nu för att kunna klara alla utmaningarna är de mänskliga resurserna.

STÄNDIGT NYA MÖJLIGHETER Ola Blanck, som är Global Account Manager hos Siemens Digital Industries, poängterade att digitalisering och nya mjukvaror underlättar för industrin att kontrollera och styra sina processer och därmed att effektivisera produktionen. Siemens har varit länge i automationsbranschen, men ser ständigt nya möjligheter med digitaliseringen. Pontus Herin frågade då om de nya möjligheter som digitaliseringen innebär kräver ett radikalt nytänkande. – Jo, absolut, svarade Magnus Ekbäck. Industrin är kanske konservativ, men vi och flera andra företag inser att vi inte själva kan leverera kompletta lösningar till kunderna. Flera parter behövs för att bygga upp helt nya ekosystem. Det blir ett nödvändigt förändringsarbete för oss, med mer av partnerskap med bland annat mjukvaruföretag. – Industrin är definitivt i mitten av ett paradigmskifte, konstaterade Mathias Johansson, President för Sandvik Design and Planning Automation. Nu befinner vi oss i en punkt där teknologin inte längre utgör barriär. Och priserna för den nya tekniken har sjunkit. Den stora utmaningen är kunskapen, vår skicklighet att använda tekniken. >>

Vill du sänka kostnaden för din anläggning? När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll. Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i mer än 65 år. Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Svappavaara, kokaren på Östrands pappersbruk, Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya pappersbruket Bracell Star, Brasilien. Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

www.alimak.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

9


DIGITALISERING

Digitalisering kan avse mycket olika skalor, allt från uppkoppling av enskilda maskiner i produktion, till total digitalisering av hela produktionslinjer, med allt vad det innebär av sensorer, kvalitetsövervakning, produktivitetstrimning och prediktivt underhåll, med hjälp av AI och Machine Learning. För att klara detta och för att kunna leverera produkter som är digitala även ute hos kunderna, måste företagsledningarna gå från ett konkurrenstänkande till att tänka samarbete i olika typer av partnerskap. Detta kräver dramatiska förändringar, konstaterade Pontus Herin och frågade sig om industrin helt måste rita om kartan. – Det kommer definitivt att påverka oss, sa Mathias Johansson. Att fortsätta tänka i form av vinnare och förlorare, kan bli en ”blocker”. Vi måste samarbeta och därmed skapa nya marknader. Dessutom är hållbarhet mycket viktigt och här driver digitaliseringen på, samtidigt som den kan hjälpa oss. 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Paradigmskiftet innebär att industriprocesserna i sig digitaliseras. För att hänga med måste industrin dessutom digitalisera sina erbjudanden och digitalisera gentemot sina kunder. Bild: Kjell-Arne Larsson

Som tidigare gäller att skapa maximal nytta för kunderna, men vägen dit kommer att bli mycket annorlunda. Digitalisering är en fråga om förnyelse både för tekniken och för affärsmodellerna. Vad gäller att dra nytta av tekniken påpekade flera av seminariedeltagarna behovet av fler ingenjörer och större fokus på matematik och andra nödvändiga kunskaper.

DET NYA SÄTTET ATT JOBBA TILL VARDAGS Digitaliseringen har också gett oss nya möjligheter att lägga upp allas vårt dagliga arbete. Videokonferenser presenterades för åtskilliga år sedan som ett sätt att undvika resor men ändå kunna mötas.


DIGITALISERING

”Möten via uppkoppling” kom, som alla vid det här laget har erfarit, inte att realiseras i större utsträckning förrän nu under pandemin. Moderatorn Pontus Herin diskuterade möjligheter och utfall med Henrik Byström, affärsområdeschef på Modern Work & Microsoft365, samt Magnus Kuchler, Country Managing Partner för EY Skye Consulting Sweden. Som ett litet inledande exempel nämndes att byte av kontor till ett mindre men modernare, ledde till minskad resursanvändning. Givet var arean för kontoret mindre, men kontoret gav plats för fler anställda än tidigare. Designen av ett aktivitetsbaserat kontor, med bland annat en flyttbar vagn per anställd, gör att tillgänglig area kan utnyttjas mer effektivt. Den nämnda kontorsflytten gjorde att koldioxidutsläppet minskade 70 procent. Erfarenheter under pandemin hittills har på många håll visat att personal som tillåts (eller måste) jobba hemma, jobbar mer och är mer produktiva. Kan man då fortfarande vara innovativ? Detta är kanske mer tveksamt, men möjligt i en del fall. Vissa former av innovationsarbeten kommer fortfarande att kräva fysiska möten, för att uppbåda en riktig ”brain storming” och det handlar också om att sprida positiv energi mellan medarbetare och mellan partners.

GÅR DET ATT SÄLJA? Går det då att sälja hemifrån? Man kan skilja på ”Relationship selling”, ”Social selling” och ”On-line selling”. Tidigare trodde många att hemifrån gick det enbart att sälja till befintliga kunder, men nu har erfarenheter visat att det går att nå även nya kunder i stor utsträckning. Men även marknadsföring och säljaktiviteter

måste anpassas till det paradigmskifte vi tack vare digitaliseringen befinner oss i. Och även här måste vi tänka mer i partnerskap än i konkurrens. Det gamla sättet att göra affärer med en köpare som presenterar ett kontrakt med en uppsjö av skallkrav, kommer att ersättas med att parterna tillsammans söker bästa möjliga lösning. Under webinariet pekades också på möjligheten att använda digitala spår för att se hur människor rör sig, var och hur mycket de jobbar och säljer. Detta kan exempelvis visa att de som fritt får välja var de jobbar – hemma, på kontoret, ute hos kund eller någon annanstans – jobbar längre dagar och även jobbar under helger. För att vila upp sig tar man kompledigt. Webinariedeltagarna var överens om att vårt flexibla sätt att jobba under pandemin är här för att stanna och att resandet definitivt kommer att minska. Hybridlösningar blir svaret på morgondagens arbetsplatskrav.

BETYDELSEN AV HÅLLBAR TILLVERKNING Den mest konkreta presentationen under webinariet stod Catarina Paulson för. Hon är vice president Sustainability på Alfa Laval, som är känt främst för sina separatorer, flödeshanteringar och värmeväxlare. Alfa Lavals årliga försäljning av värmeväxlare i världen ger en så stor besparing på energi att det motsvarar ett minskat utsläpp på 25 miljoner ton koldioxid, lika mycket som Stor-Paris släpper ut. Alfa Lavals produkter renar vatten, minskar förbrukningen av råvaror och kan användas för att återanvända värme. Pontus Herin frågade vad som driver den hållbara utvecklingen, är det kunderna, myndighetskraven eller företagsledningarna? >>

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

NORDISKA PROJEKT 11 29.8.2019 11.17 www.nordiskaprojekt.se


DIGITALISERING

– Våra produkter är ofta delar av industriprocesser, berättade Catarina Paulson. Tidigare beaktades höjd effektivitet och reducerade kostnader, men idag frågar kunderna allt mer också efter hållbarhet. Alfa Lavals produkter bidrar här till bland annat minskad resursförbrukning och energieffektivitet, vilket gör att våra kunder kan uppnå sina egna klimat- och miljömål. – Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för hållbarhet, fortsatte Catarina Paulson. Mätning och styrning kan minska miljöbelastningen. Om alla våra värmeväxlare servades optimalt skulle koldioxidutsläppen globalt minska 1-2,5 procent. Tillsammans med Microsoft har Alfa Laval utvecklat en lösning där man tack vare en värmesensor lättare kan upptäcka när en värmeväxlare behöver underhållas. Pandemin har påskyndat förändringen mot nya arbetssätt. Inom service har bolaget gått från 0 timmar av ”remote maintenance” i januari 2020 till 10 000 timmar i december, vilket i sin tur ger fördelar i form inbesparade resor och därmed kostnader och koldioxidutsläpp.

LEDNING – VIKTIG DRIVKRAFT Digitalisering, mätning, styrning och uppföljning blir avgörande för att nå hållbarhetsmålen. Det blir alltid möjligt att kalkylera hur långt ett företag har nått. – Vår företagsledning är definitivt en drivkraft i hållbarhetsarbetet. Bland annat har vi som mål att nå ”Carbon neutral” till 2030 med tydliga delmål och i partnerskap med olika intressenter, berättade Catarina Paulson. Det är oerhört viktigt att räkna på om ett företag verkligen gör 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den industriella revolutionen kräver att företagen också kan leverera rätt programvara till sina produkter. Ett exempel är CribWise Software. Bild: Sandvik

framsteg inom hållbarhet. Vad menar ett företag som de utger sig för att vara klimatneutralt? Var går systemgränserna för livscykelanalysen? Menar de att företagets fabriker är klimatneutrala, eller att materialens hela livscykel från vaggan till graven inkluderas i analysen? Kanske menar de att produkterna är klimatneutrala när de används av kunderna. Pontus Herin påminde om att vi tidigare betraktat hållbarhet som en miljöfråga och att termen är mycket bredare idag. – Ofta benämns det som de tre P:na, People, Plant and Profit, sa Catarina Paulson. Hållbarhet är en samverkan mellan de tre. Här gäller det att vara observant. Om AI tillämpas fullt ut, kan då beslut som tas av AI inkräkta på de mänskliga rättigheterna? Och elektrifieringen kräver batterier, där råvarorna kan ha sitt ursprung i länder där arbetsvillkoren är undermåliga. De tre P:na innehåller i sin tur, var och en, en lång rad aspekter. Ett enskilt företag har svårt att arbeta med alla hållbarhetsaspekter. För att kunna ta stora steg framåt, nu när mänskligheten inte har lång tid på sig, måste företagen arbeta med nya partners, där några av dem tidigare varit konkurrenter. Företag måste bli mer transparenta med data och inställda på verkliga förändringar så att inte hållbarhet stannar vid ”Buzzwords”. – Digitalisering, data och rätt användning av dem är viktiga för att vi ska kunna göra snabba framsteg i hållbarhetsarbetet, och det behöver göras snabbt för vi har ont om tid, avslutade Catarina Paulson från Alfa Laval.


Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner

Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för termiskt processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt Vi och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax:E-post: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com info@siljanallards.com


MILJÖ 

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, tillika en av få svenska experter på IED. Bild: Pia Nordlander.

Jernkontoret tar upp

KAMPEN FÖR ETT REVIDERAT IED Mellan åren 2020 och 2023 revideras EU:s Industriutsläppsdirektiv, IED. Direktivet syftar till att minska industrins påverkan på människa och miljö och den pågående revideringen ska göra IED kompatibelt med övrig politik på angränsande områden. FRAMTAGNA FÖRSLAG inom revideringen riskerar dock att hindra den viktiga och nödvändiga omställningen till en hållbar industri. I en ny fallstudie visar Jernkontoret på vilka konsekvenser förändringsförslagen kan få för svensk järn- och stålindustri. – Det är bättre att förekomma än att förekommas. Just nu arbetar järn- och stålindustrin intensivt för att informera och förklara vad IED (Industriutsläppsdirektivet) är, nämligen “EU:s Miljöbalk för verksamhetstillstånd”. Men också vad det håller på att bli. Kommissionen vill hjälpa men riskerar att stjälpa transformationen av industrin genom långtgående och bindande krav på bland annat teknik, materialval och energianvändning, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, tillika en av få svenska experter på IED. Under åren 2020–2023 revideras IED, som en del av Den europeiska gröna given i syfte att ta med fler sektorer och göra direktivet kompatibelt med övrig politik för klimat, energi och cirkulär ekonomi. Revideringen av IED blir oerhört komplex efter att EU-kommissionen lanserat fler än 180 olika förslag på förändringar i sina konsultationer. – IED är idag ett välfungerande direktiv som levererat stor miljönytta i EU. Vår bransch ligger i yttersta framkant i att ta fram innovationer för den nödvändiga omställningen, ett arbete 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

som behöver understödjas av bland annat effektiva tillståndsprocesser. I den fallstudie som publiceras idag bryter vi ner utvalda förslag och beskriver konkreta konsekvenser för svensk järn- och stålindustri samt föreslår vad som kan göras för att underlätta. Vi vill hjälpa svenska beslutsfattare att fatta informerade beslut – och svara på deras frågor, säger Eva Blixt. Eva Blixt, som leder arbetet med IED på Jernkontoret, representerar dessutom europeisk stålindustri, Eurofer, i några av fokusgrupperna i EU-kommissionens arbete med revideringen samt företräder all industri, som representant för Business Europe, generellt för IED. – Det här arbetet intensifieras nu. Från Jernkontoret kommer vi bland annat att bjuda in till diskussion om hur Sverige bidrar till ett IED som främjar omställning och konkurrenskraft. Publiceringen av vår fallstudie är bara startskottet, säger Eva Blixt. – Jag ser fram emot att Regeringskansliet så snart som möjligt samlar en bred referensgrupp med flera olika departement som kan samverka med industrin. Viktiga frågor som principen om teknikneutralitet måste värnas. Vi får inte heller riskera IED:s framgångar på miljöområdet genom att inkludera alltför många detaljer i tillståndet, särskilt inte sådant som redan är reglerat i annan lagstiftning, avslutar Eva Blixt.


Miljöteknik i världsklass.

Tomal erbjuder allt du behöver vid  höga kvalitetskrav för hantering av  fasta material som tex pulverbehållare, mul�skruvdoserare, polymerberedare, inblandningstankar,     storsäckstömmare, pneuma�ska      transporter och nyckelfärdiga      doseringsanläggningar.     

Tomal AB, Bol 110 S‐311 65 Vessigebro

Group

Tel. 0346‐71 31 00 www.tomal.se

RÖRMÄRKNING MED KVALITET! Skyltar och dekaler – allt med snabba leveranser VITE VID FELAKTIG MÄRKNING Enligt CLP-förordningen skall alla rör märkas med faropiktogram enligt produktens säkerhetsdatablad. Vid utebliven/felaktig märkning kan vite utgå.

www.rörmarkning.se • 0303-74 99 50

Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare Spiralvärmeväx Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!


CERTIFIERING

3D-PRINTING GER TRYGGHET

till olja-, gas och energisektorn med branschens första DNV-certifiering Trygghet är avgörande inom olja- och gas-branschen – liksom inom energisektorn i stort. DNV-certifieringen för Protolabs additiva metalltillverkning garanterar prestandan hos komponenter och för utrustningssäkerhet till de krävande förhållanden som råder i branschen. PROTOLABS, SOM ÄR en ledande digital tillverkare och vars egna anläggningar sträcker sig över hela EMEA-regionen, USA och Japan, har jobbat nära DNV för att uppnå ‘Qualification of Manufacturer’ certifiering. Protolabs är därmed en av de första producenterna inom EMEA att uppnå certifieringen, och den allra första certifierade tillverkaren som använder pulverbädds16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

teknologi i den additiva processen – idealiskt för högupplösning och geometrisk exakthet. – Trygghet är en självklar nödvändighet för olje- och gasbranschen och för energisektorn i stort. Granskningar av våra tillverkningsanläggningar och processer bevisar att vi uppfyller olje- och gas-branschens allmänna krav, vilket gör att vi nu kan


CERTIFIERING

erbjuda bättre stöd till hela branschen, säger Daniel Cohn, General Manager och 3DP Lead för Protolabs i EMEA. Certifieringen gäller Protolabs teknologi för lasersintring i metall (direct metal laser sintering (DMLS), specifikt för superlegeringen Inconel 718 – en mycket stark och korrosionsbeständig nickel-krom. Materialets exceptionella egenskaper kombinerat med Protolabs expertis inom DMLS, innebär att företaget snabbt kan tillverka delar med komplexa geometrier och som ska utsättas för de tuffa miljöer typiska för branschen. Certifieringsprocessen har bestått av tekniska utvärderingar av ett antal provtagningar, dels från maskinutrustningen, dels på själva materialet, individuellt och från systemet som helhet. Den oberoende certifieringen ger tillförlitliga bevis på att proverna lever upp till de höga kvalitetsstandarder DNV ställt upp. Dr. Sastry Kandukuri, Senior Principal Materials Specialist på DNVs affärsenhet för energisystem kommenterar: – Jag är väldigt glad över att vårt Technology Centre of Excellence för Global Additive Manufacturing (AM) kunde bistå Protolabs i att nå denna milstolpe som innebär att de är den första certifierade tillverkaren som använder pulverbäddsteknologi i sin additiva process. Vi ser fram emot att fortsätta vår relation med Protolabs och kunna ge garantier och skapa tillförlitlighet för AM-produkter, i takt med att användningen av dem ökar i olje- och gassektorn. Certifieringen av Protolabs DMLS-process och materialet Inconel 718 superlegering ger försäkringar på en extra hög nivå, men företaget erbjuder dessutom ett antal material och teknologier relevanta för olja- och gassektorn, sjöfarts och offshorebranscher samt den vidare energisektorn. Cohn fortsätter: – Vi erbjuder ett antal metaller och plastämnen för additiv tillverkning, beroende på varje enskilt projekts specifika behov. Vi kan självklart se möjligheterna för Inconel 718 för branschen, men också för ämnet Stainless Steel 316L, när temperaturintervallet inte behöver vara lika stort. Vi ser också möjligheter med funktionella polymerer i applikationer för mindre extrema miljöer. DNV-certifieringen gäller Inconel 718, men vi ser det som ett bevis på våra goda kvalitetsprocesser och förväntar oss att tilliten kommer att utökas till hela vårt erbjudande. Cohns uppfattning är att de första förfrågningarna efter certifieringen kommer att gälla additiv tillverkning av reservdelar där de ursprungliga gjutformarna inte längre finns kvar. – Jag tror att branschen kommer att börja använda additiva teknologier för att ersätta delar som tidigare gjutits, men också som ett sätt att utforska nya designmöjligheter för att öka effektiviteten och skapa tåligare designer. Det gäller till exempel för delar som pumpar, valv, komponenter för turbiner och sensorutrustning. Certifieringen ger också kunder förtroende för att de kan använda additiva tillverkningsmetoder som ett sätt att uppnå minskade koldioxidutsläpp. Additiv tillverkning kan växa ännu snabbare om det finns förtroende för teknologin, material, processer och tillverkningsföretagen. Som ett led i att erbjuda 3D-printade delar ännu snabbare via ett växande utbud av material och tjänster, bygger Protolabs för närvarande en ny 5 000 kvadratmeter stor tillverkningsanläggning i Putzbrunn, Tyskland. Anläggningen kommer att ge kunder ännu bättre tillgänglighet till företagets automatiserade tillverkningsprocesser och kvalitetssystem. Investeringen på 13,5 miljoner euro kommer att öka kapaciteten för 3D-printing med 50 procent för att möta den ökande efterfrågan för teknologin. Cohn avslutar:

”Vi är redan världens snabbaste digitala tillverkare som kan erbjuda de garantier som krävs, men ett av våra viktigaste mål är att kunna tillverka delar ännu snabbare och erbjuda ännu bredare tjänster för våra kunder.” /Daniel Cohn, General Manager och 3DP Lead, Protolabs i EMEA

– Vi är redan världens snabbaste digitala tillverkare som kan erbjuda de garantier som krävs, men ett av våra viktigaste mål är att kunna tillverka delar ännu snabbare och erbjuda ännu bredare tjänster för våra kunder. När en slutgiltig design läggs in i vår nätbaserade orderplattform går den först genom en kontroll av vårt expertteam vad gäller genomförbarhet, och skickas därefter vidare för 3D-printing. DNV-certifieringen ger oss det nödvändiga förtroendet och den nya anläggningen ger den kapacitet vi behöver, för att kunna leverera ännu fler projekt på så kort leveranstid som 1 dag. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


TRÄPELLETS

SCA INVESTERAR 50 miljoner kronor i Härnösand

Investeringen gäller bland annat ett vått elfilter, för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022. SEDAN 1992 TILLVERKAS träpellets vid Murbergsvikens industriområde i Härnösand. I samband med torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda. – Vi investerar nu i ny teknik, ett vått elfilter, för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma, berättar Per-Arne Persson, fabrikschef vid SCA Bionorr. SCA kommer att göra tekniska mätningar för att säkerställa förbättringarna efter det genomförda projektet, men ett viktigt inspel blir även återkoppling från en lokal ”luktpanel” som SCA kommer att engagera under projekttiden.

Härnösand Pelletsfabrik. Bild: Juliana Yondt

– Vi vill genom panelen ta del av närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Det kommer bli ett värdefullt underlag för oss i projektet, säger Per-Arne. Utöver detta pågår ett projekt för att ytterligare förbättra reningen av process- och dagvatten. En ny sedimenteringsbassäng har redan tagits i bruk och ytterligare en är under uppförande och driftsätts hösten 2021. SCA Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från bolagets sågverk.

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


VINDKRAFT

BDX vinner ytterligare ett stort

VINDKRAFTSPROJEKT Nu står det klart att BDX Företagen AB vinner ytterligare ett projekt för att på totalentreprenad utföra vägar, kranplatser, fundament och kabelarbeten för 68 vindkraftverk. Vindkraftverken ingår i projektet Kallamossen, cirka 50 km väster om Piteå, som planeras att bestå av 68 turbiner med en installerad effekt om cirka 374 MW. BDX FÖRETAGEN AB har erhållit en totalentreprenad innefattande entreprenadarbetena för 68 vindkraftverk vid Kallamossen, med den tyska kapitalförvaltare Luxcara bakom sig. Avtalet sträcker sig ifrån maj 2021 till slutet av 2022, och är det fjärde större vindkraftsprojektet som BDX Företagen AB utför i området. – Vi har långsiktigt byggt upp en kompetens inom det här området och det visar sig när ytterligare en aktör ger oss förtroendet att utföra den här typen av entreprenadarbeten i en vindkraftspark, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB. Luxcara är en oberoende kapitalförvaltare på den globala marknaden för förnybar energi. Bolagets portfölj innehåller förnybara kraftverk över hela Europa med totalt kapacitet på mer än 3GW och en investeringsvolym som överstiger 3 miljarder Euro. – Vi är mycket glada över att kunna tilldela BDX kontraktet över entreprenadarbetena för vindkraftsparken Kallamossen och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i det här projektet. BDX erfarenhet från liknande projekt är en av anledningarna till varför vi valde dem. Vi är övertygade om deras förmåga

att kunna leverera ett bra resultat i projektet, säger Philip Sander, direktör, Luxcara. Uppdraget omfattar design och konstruktion av vägar, kranplatser, vindkraftsfundament, internt el- och fibernät samt underhållsarbeten för projektet. – Vi har satt upp en särskild organisation för det här projektet som både involverar vår entreprenadverksamhet, betong och ballast samt vår maskin- och transportverksamhet, säger Peter Lindqvist, affärschef Mark stora projekt, BDX Företagen AB. Vindkraft växer i betydelse och har under de senaste åren ökat sin andel av energiproduktionen i Sverige. Särskilt i norra Sverige är det attraktivt att bygga vindkraftsparker på grund av de gynnsamma förhållande som råder här. – Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för BDX och det är naturligtvis även glädjande att få förtroende från Luxcara. Det visar att vår entreprenadverksamhet och våra medleverantörer har högt anseende på marknaden. Det känns även bra att vi kan bidra till en långsiktigt hållbar energiutveckling i Sverige, avslutar Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


PAPPERSBRUK

Den planerade investeringen uppgår till ungefär 2,5 miljarder kronor. Bild: Metsä Tissue

Metsä Tissues om utbyggnadsplanerna för

MARIESTADS BRUK

I maj höll Metsä Tissue ett öppet virtuellt informationsmöte för att informera om den senaste utvecklingen av planerna för att bygga ut Mariestads bruk. Mötet lockade nästan 200 hundra deltagare som fick se en presentation om den senaste utvecklingen av projektet från Jani Sillanpää, Metsä Tissue AB:s vd i Sverige, Esa Paavolainen, projektdirektör och Stefan Montarius, produktionsdirektör. JANI SILLANPÄÄ INLEDDE mötet med att berätta om bakgrunden till projektet för utbyggnad av bruket. – Högklassigt mjukpapper tillverkat av ren nyfiber, och råvara som växer nära våra kunder och konsumenter spelar en viktig roll i vår företagsstrategi. Förutom att det finns en hög efterfrågan på mjukpappersprodukter av hög kvalitet så är vårt fokus på färskfiberproduktion också ett resultat av den allt sämre tillgången och kvalitén på returpapper. Vi är övertygade om att en investering i mjukpappersprodukter från färskfiber är den mest hållbara lösningen för framtiden,” sade Jani Sillanpää innan han lämnade över ordet till Esa Paavolainen. Projektdirektör Esa Paavolainen presenterade en kort genomgång av investeringsprojektet: • Tillverkning av de ledande varumärkena inom mjukpapper i Skandinavien, Lambi, Serla och Katrin • Den planerade investeringen uppgår till ungefär 2,5 miljarder kronor 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

• Fördubbling av produktionskapaciteten för mjukpapper från 70 000 till 145 000 ton årligen • Mellan 50 och 100 nya, permanenta jobb skapas Paavolainen fortsatte sin presentation genom att berätta om den senaste utvecklingen i projektet med tyngdpunkt på framstegen gällande den detaljerade projekteringen av de nya utbyggda delarna, de tekniska processerna och miljötillståndsprocessen. Han berättade att det slutliga miljötillståndet förväntas bli klart i början av 2022 och betonade att projektet är oerhört stort och viktigt. – Vi är väldigt stolta över det här projektet som skulle medföra en betydande investering i Mariestad och även en av de största inom Metsä Tissue’s historia. Vi skulle skapa många nya arbetstillfällen, utveckla framtidens mjukpappersteknik som kan bidra till minskat koldioxidutsläpp och vi skulle ännu bättre kunna uppfylla efterfrågan på mjukpappersprodukter av premiumkvalitet i Skandinavien”, avslutade Esa Paavolainen.


VI HAR LÅNG ERFARENHET AV BULKHANTERING Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: • • • • • • • •

Skruvtransportörer Skraptransportörer Spjäll Pneumatiska sändare Bandtransportörer Cellmatare Askkrossar Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxorgroup.se

Firefly ConveyorGuardTM Intelligent Brandskyddslösning Lösningen kombinerar Fireflys branddetektering och vattendimsläckning längs transportörerna med Fireflys gnistsläckningssystem i fallschakten. Systemet är certifierat och tredjepartsgodkänt av DNV-GL och kan även levereras enligt den nya standarden för vattendimma SBF 503:1. Fireflys intelligenta teknikplattform samt ultrasnabba reaktionstid i kombination med vattendimmans minimala vattenåtgång ger ett högteknologiskt och pålitligt skydd som tar brandskyddslösningar till en helt ny nivå.

SIL

IEC 61508/IEC 61511

Firefly kan leverera produkter med ovanstående certifieringar och godkännanden. För mer information om vilka certifieringar varje produkt har, gå in på: www.firefly.se/en/solutions/approvals

Firefly AB: info@firefly.se, tel 08-449 25 00


Cees Noortman från Gemco och Mikael Lindén från Scania står i smältkällaren. Ugnarnas kylsystem har separerats i en hög- och lågtemperaturkrets för att öka värmeåtervinningen.


FORDONSINDUSTRI

Together är ett ledord genom gjuteriprojektet. På bilden Mikael Lindén, Scania, Cees Noortman från Gemco och Anders Svensson, Scania.

SCANIAS NYA GJUTERI – unik lösning med unika hållbarhetsprestanda

I Södertälje står Scanias nya gjuteri klart. Tydliga och genomarbetade kravställningar på energi och hållbarhet gör att anläggningens hållbarhetsprestanda inte överträffas av något annat sandgjuteri. AV KJELL-ARNE LARSSON

SCANIAS BEFINTLIGA gjuteri togs i drift 1914 och har sedan dess byggts om och moderniserats. En förstudie inleddes om att uppföra ett helt nytt gjuteri då produkterna som gjuts är av strategisk karaktär samtidigt som begränsningar finns i det numera kallade ”Classic Foundry”. – Jag kom från forskningsinstitutet Swerea (nuvarande RISE) och började på Scania 2017 och under diskussioner med bland annat dåvarande teknikchefen, frågade vi oss om det skulle vara möjligt att bygga ett gjuteri som använder 100 procent förnybar energi, har 50 procent ökat energiutnyttjande i jämförelse med befintligt gjuteri och har noll utsläpp av koldioxid, berättar Anders Svensson, energi- och utvecklingsingenjör hos Scania. Idén togs emot väl av företagets ledning och rimmade helt

med Scanias strategi. I december 2017 togs investeringsbeslutet. Det visade sig att företagets befintliga rutin för investeringsprocesser behövde förbättras för att säkerställa att projektets hållbarhetsmål skulle uppnås. Nya arbetssätt krävdes för att jobba fram nya tekniska lösningar, det vill säga att vara innovativ. Detta parallellt med att ett Greenfield-projekt skulle upphandlas och genomföras. I det nya arbetssättet användes bland annat LCCA, energiflödesanalyser och kartläggning av resursflöden som en naturlig del av arbetet för att utveckla kravspecifikationer gentemot leverantörer. Gjuteriprojektet har inte bara lett fram till ett gjuteri med världsunika lösningar, utan också till att den generiska investerings- >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


FORDONSINDUSTRI

Bakom Mikael Lindén och Anders Svensson skymtas processen för sandåtervinning, där målet är att 55 000 ton/år ska återvinnas.

processen har reviderats för att klara det arbetssätt som krävs både idag och framgent. Att som övriga gjuterier i världen använda gasapplikationer för bland annat skänkförvärmning var inte en lösning som skulle klara de högt ställda hållbarhetsmålen. – En elektrifiering behövdes av all utrustning som i normala fall drivs av gas. Processutrustningen kommer att drivas av 100 procent förnybar el, berättar Anders Svensson. Helt nytt blir också återvinning av sanden som används för att tillverka kärnorna i kärnmakeriet. Sand är en ändlig resurs och Scania ser nu till att 70 procent av sanden återvinns, vilket är 55 000 ton per år. Gjuteriet har också en långt driven återanvändning av värme. Ett talande exempel är den restvärme som uppstår vid kylning av ugnskropparna. Traditionellt leds denna till kyltorn och kyls bort. I nya gjuteriet utvinns i stället värmeenergi ur detta kylvattenflöde som nyttjas av lokaler både i gjuteriet och kringliggande byggnader. Ur frånluften utvinns värme som används 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

för att värma tilluften. Värmeöverskott från processen och lokalerna tas därmed tillvara. För att allt detta ska fungera krävs ett samspel mellan automationssystemet för processen och automationen för fastigheten, vilket var en stor utmaning för projektörerna. – Våra högt ställda ambitioner och tekniska lösningar har inspirerat våra leverantörer att höja sin nivå i arbetet med energieffektivitet, vilket säkert gagnar gjuteriindustrin framöver, säger Mikael Lindén, projektledare för nya gjuteriet.

MYCKET HÖGRE KAPACITET Nya gjuteriet har uppförts på en helt ny plats cirka en kilometer från Södertälje centrum. För att klara kraftförsörjningen har en ny högspänningsstation uppförts. Gjuteriet har en kapacitet för 90 000 ton smälta per år, tre gånger högre än i det gamla. De fyra ugnarna klarar 32 ton per timme. Den nya kapaciteten tillgodoser behovet för Scanias anläggningar i Europa. Bemanningen blir däremot av samma storleksordning som >>


Powering the Foundry

SAVELLI F1 horizontal flask molding line to produce engine blocks and cylinder heads at SCANIA CV AB new cast-iron foundry in Södertälje, Sweden Mold’s size: 1.500 x 1.100 x 850 mm | Production rate: 60 molds / hour Mold’s compaction process: by Formimpress high pressure double squeezing Cooling time: 490 minutes in flask | Foundry 4.0 Drive units: horizontal and vertical electro-mechanical by SIEMENS servomotors Typology: heavy-duty, fully automatic and integrated, energy saving

INSPIRED BY

SUSTAINABLE FUTURE!

Savelli Technologies S.r.l. • Reg. Nr. C.F. & P.IVA 03776090981 Via Marrocco 1/3, 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY • info@savelli.it • www.savelli.it


FORDONSINDUSTRI

tidigare, lite drygt 200 personer. Av detta förstår man att automationsgraden är hög. I nya gjuteriet finns drygt 90 energieffektiva robotar, i det gamla mindre än en tredjedel av detta antal. Under projekteringen har det givetvis varit en balanskonst att välja mellan traditionella tekniska lösningar och helt nya. Hållbarhetsmålen kräver innovationer, men samtidigt måste lösningarna vara robusta. All processutrustning är uppkopplad och hela anläggningen är mycket sensortät. Det underlättar för att styra mot rätt kvalitet och hållbarhetsprestanda på produkterna, som är motorblock och cylinderhuvuden. – Anläggningen ska överlämnas från projekt- till driftorganisationen och de som arbetar i gjuteriet har mycket nytt att ta till sig, berättar Mikael Lindén. Vi har dessutom flyttat in första steget i nästa processteg, maskinbearbetningen, till gjuteriet, fyller Anders Svensson i. Därmed kommer gjuteriet att ta ytterligare ett steg att säkra både utgående och intern kvalitet, men gjuteriarbetarna måste lära sig nya moment.

LOGISTIK I och med nya gjuteriets placering ligger det i närhet till bearbetningsverkstäderna och montagehallen. Därmed förbättras logistiken och detta bidrar både till produktkvaliteten och hållbarhetsmålen. Dessutom finns Scanias avdelning för forskning och utveckling i närheten. Scania nöjer sig inte med att utveckla sina gjutprocesser. Även produkterna utvecklas. Motorblock är tunga komponenter och slutkunderna vill spara på vikten. Scania strävar därför efter att finjustera sina konstruktioner för att minska på vikten. Hos slutkunderna sänks därför också energianvändningen, vilket förbättrar hållbarhetsprestanda i användningsfasen. Hållbarhetsaspekter finns också i Scanias materialval. Till de gjutna komponenterna används både jungfruligt och återvunnet råvarumaterial. Materialet som avlägsnas i gjuteriets renseri återvinns internt. Målet är att ständigt öka graden av återvunnet material som behövs för gjutna komponenter. Första gjutningen i nya gjuteriet utfördes i december 2020 och planen är att i år efter semestern gå in i ordinarie produktion. – Vi är övertygade om att det nya gjuteriet tar Scania närmare målet om en hållbar produktion, avslutar Anders Svensson.

GEMCO – HUVUDKONSULT För gjuteriprojektet anlitar Scania några konsultföretag, där de viktigaste är Skanska (byggentreprenör), Sweco (design byggnad) och Gemco (gjuteriteknik och projektledning). Gemco är ett holländskt företag med mer än 40 års erfarenhet inom gjuteribranschen. Gemco har utfört över 1200 gjuteriprojekt över hela världen. Samarbetet mellan Scania och Gemco startade långt innan det nu pågående projektet. Det var ungefär tio år sedan som Scania engagerade Gemco med utvecklingen av en ny gjutning. Efter flera steg beslutade Scania att bygga gjuteriet tillsammans med Gemco. – År 2017 togs grundkonceptet för detta gjuteri fram, där Scania och Gemco satte ihop den huvudsakliga layouten, dimensioneringen av huvudutrustningen, budgeten för processen, en projektplan och samarbetsstruktur och tidplan, säger Cees Noortman, projektledare på Gemco. Cees har arbetat i det nya gjuteriprojektet sedan 2017 som ansvarig för gränssnittet mellan utrustning och byggnad och sedan december 2020 också som Gemco:s projektledare för projektet. 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

En viktig aktivitet är att verifiera att all utrustning möter ställda krav. På bilden ses Anders Svensson göra en mätning för att avgöra om energiprestandan uppfylls.

Under de tidiga stadierna beräknade Gemco nyckeltal för energin som behövs och för nödvändigt vatten, tryckluft och andra medier. En uppgift som inte ska underskattas, var att lista och kartlägga kraven på processer för utrustningsförbrukning som ännu inte hade fastställts medan Sweco utförde konstruktionen av byggnaden. För genomförandet av projektet levererade Gemco projektledningsstöd, integrationsdesign och teknik, specialiserade projektledare för laddning, smältning och hällning, sandberedning och återvinning, miljö- och värmeåtervinning och gjutning; skaka ut och casting-kylning. – Jag vill betona att vi tillsammans med Scania fungerade som ett team för design och driftsättning av hela gjuteriet, genom att kombinera kunskap och expertis från olika perspektiv, säger projektledare Cees Noortman. – Sammantaget måste ett kombinerat team på 50 personer ledas och det krävs bra lagarbete och stora teaminsatser för ett lyckat förverkligande av ett sådant projekt, fortsätter han. Gemco levererade också platsledning under byggfasen på plats. En stor utmaning var att viss detaljprojektering fortfarande pågick under byggproduktionen. Och så den tuffa tidtabellen, som vanligt i branschen. Gemco kommer att stödja Scania i den nu pågående upprampningsfasen. Tillsammans med Scania kommer Gemco att >>


CONGRATULATIONS

on the completion of your state of the art New Foundry in Södertälje

offered to you by

your design, engineering and project management partner

nars n a m e v met GEMCO ENGINEERS B.V. | KNIGHT WENDLING GmbH

www.gemco.nl


FORDONSINDUSTRI

KAESER KOMPRESSORER AB har levererat fyra vattenkylda oljefria kompressorer – FSG 500 RD – på vardera 315 kW. Då behovet av tryckluft i gjuteriet är lågt så kan tryckluftanläggningen vid gjuteriet förse Scanias övriga nät med torr och oljefri tryckluft, då har man också möjlighet till återvinning.

följa produktionsprocesserna noggrant, till exempel mäta utrustningsprestanda. Gemco kommer att delta i projektet åtminstone tills det nya gjuteriet är i ordinarie produktion. – Vi är väldigt nöjda med detta referensprojekt och det mycket goda samarbetet med Scania-teamet. Att ha bidragit till detta stora gjuteriprojekt med en tre gånger högre kapacitet än det gamla. Att åstadkomma speciella lösningar tillsammans för att minska fabrikens koldioxidavtryck var en utmaning och jag tror att vi har lyckats med de uppsatta målen. 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


FORDONSINDUSTRI

– Sammantaget har det varit ett mycket stimulerande och intressant projekt, anser Cees Noortman, projektledare på Gemco.

respektive 75 kW (lågtemperaturdelen). Då behovet av tryckluft i gjuteriet är lågt så kan tryckluftanläggningen vid gjuteriet förse Scanias övriga nät med torr och oljefri tryckluft, då har man också möjlighet till återvinning. Då litet tryckluftbehov finns i gjuteriet och ingen brist i övriga tryckluftsnätet så stängs kompressorerna av automatiskt.

OLJEFRI TRYCKLUFT Gjuteriet har behov av tryckluft med mycket hög kvalitet. KAESER KOMPRESSORER AB har levererat fyra vattenkylda oljefria kompressorer – FSG 500 RD – på vardera 315 kW. Tre har fast varvtal och en är frekvensreglerad. Denna fungerar som topplast och ligger och finjusterar efter tryckluftbehovet. Ett överordnat styrsystem – Kaeser SAM 4.0 – styr mot en extern tryckgivare. Styrningen samordnas mellan kompressorerna. Dessa lösningar ger energibesparingar. Anläggningen är också försedd med ett tryckhållningssystem DHS DN200. Den komprimerade luften torkas i en tryckluftstork ”i.HOC Heat Of Compression”. Den varma luften kyls därefter, från cirka 200 °C till cirka 35 °C. Den färdiga tryckluften är oljefri och praktiskt taget helt torr. Scanias krav på tryckdaggpunkt är -20 °C och den färdiga luften är i praktiken ännu torrare. Luften har ett tryck på cirka 7 bar. – Vår totala leverans innehåller flera lösningar för att sänka den totala energiförbrukningen, berättar Erland Birath, application manager hos KAESER. Dels att kompressordriften styrs noggrant efter behovet. Dels att värme från kompressorerna används i tryckluftstorkarna som är inbyggda i kompressorerna. Dessutom har kompressorerna två vattenkretsar, en högtemperaturdel (45 till 85 °C) och en lågtemperaturdel (30 till 40 °C). Denna överskottsenergi kan användas för uppvärmning på annat håll. Större delen av den tillförda energin går därmed att återvinna. Från varje kompressor går det att återvinna värme i form av varmvatten motsvarande effekten 250 kW (högtemperaturdelen)

FAKTA Scania, nytt gjuteri för motorblock och cylinderhuvuden Tidplan: maj 2019–dec 2020 Byggherre: Scania Konsulter: Skanska, Sweco, Gemco m.fl. Leverantör, ugnar: Inductotherm Processautomation: Matheus och Sejfo Gjutningslinjer: Savelli Kostnad: cirka 1,5 Mdkr

Anläggningen omfattar 35 000 kvm och har flera delar: • Kärnmakeri • Sandhantering • Smältverk • Formningslinje • Efterbehandling, kvalitetssäkring och första bearbetningssteg • Verkstad • Kontor

En ny dimension av torr komprimering Hållbart och pålitligt Beprövat och innovativt Kostnadseffektivitet som standard Servicevänligt Maximal energiåtervinning Ren, effektiv och torr tryckluft Stabil tryckdaggpunkt även vid lägre flöden Möjlig energikostnadbesparing genom värmeåtervinning

Energikostnadsbesparing genom teknisk optimering

Investering tryckluftsanläggning Underhållskostnader Energikostnader Möjlig energikostnadsbesparing

KAESER KOMPRESSORER AB

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer)

Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65 E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com

www.kaeser.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


Under Euro Mine Connect presenterades nya teknologier för ökad produktion och minskad miljöbelastning. Bild: Kjell-Arne Larsson

EURO MINE CONNECT

– tekniska landvinningar visades upp Euro Mine Connect bjöd på ett brett urval presentationer med hög aktualitet. Ett flertal nya teknologier visades upp och diskuterades. Som alltid numera berörde flera av dem klimat- och miljöproblem och visade att ny teknik i många fall kan vara lösningen på problemen. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖRSTA KONFERENSBIDRAGET handlade om elektrifiering i dagbrottsgruvor. Presentatör var Jonas Ranggård, programchef hos Boliden. Inledningsvis lämnade han ordet till Valter Plasgård, affärsutvecklingschef från Northvolt som berättade om företagets tillverkning av batterier med höga miljöprestanda. Han visade att klimatavtrycket från Northvolts batterier blir betydligt mindre jämfört med de som nu importeras från Kina och Sydkorea. Erik Svedlund som är marknadschef hos Epiroc presenterade utvecklingen av elektrifierade gruvmaskiner. Företaget erbjuder nya batteridrivna maskiner och samtidigt ”battery as a service” där Epiroc äger och svarar för batterierna till sina kunders maskiner. Parallellt erbjuder Epiroc ett ombyggnads-kit för att befintliga gruvmaskiner ska kunna konverteras från diesel till el. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Elektrifiering i våra gruvor är inte bara en fråga om att få ner klimatpåverkan. Elektrisk drift ger också reducerade utsläpp till vatten och luft i gruvorna, lägre värmealstring och mindre buller. Jonas Ranggård från Boliden gav en bakgrund till företagets satsning på elektrifiering. Siktet är att producera basmetaller med lågt koldioxidavtryck och på sikt inget avtryck alls. Idag svarar användning av diesel för nästan hälften av gruvornas koldioxidutsläpp. År 2018 inleddes ett pilotförsök i Aitikgruvan med elektrifierade truckar som kör upp malmen den sista biten. Strömförsörjningen ordnades med luftledningar och pantografer på truckarna, som hade byggts om till el-drift (trollies). – Till stora delar har det varit en succé, berättade Jonas Ranggård. Detta är en teknik som vi kan utveckla för andra >> operationer.


MED VISIONEN ATT GÖRA SKILLNAD Med kraft, tillgänglighet och smart styrning tar våra kompakta rivningsrobotar sig an varje uppdrag. Effektivt, säkert och med resultat som talar för sig självt, även när det handlar om de allra tuffaste utmaningarna.

www.brokk.com/sv


GRUVINDUSTRI

Med början under hösten ska Boliden använda elektrifierade truckar i större skala och köra med fjorton truckar i Aitiks dagbrott. Bild: Mats Hillblom/Boliden

Med början under hösten ska Boliden använda elektrifierade truckar i större skala och köra med fjorton truckar CAT 795F AC. Våren 2022 påbörjas också ett test i den finska gruvan Kevitsa och inför detta konverteras tretton stycken Komatsu 830 från diesel till el. Boliden investerar stort i trolley-tekniken, men den blir inte allena saliggörande på sikt. Bedömningen är att det i stället blir mestadels batteridrivna truckar. Jonas Ranggård presenterade en visionsbild där truckarna körs på trolleybanorna och samtidigt laddas deras batterier där. Nere i gruvan drivs truckarna sedan på batterierna. – Lösningen har redan nu finansiell bärkraft, men i framtiden när förarlösa gruvfordon används och automation i gruvdriften slår igenom, förbättras ekonomin ytterligare. Utan förare sjunker kostnaden för att ha gruvmaskinerna på laddning. Jonas Ranggård visade slutligen att el-drift medger högre effektivitet än både vätgasdrift (bränslecell) och fossilfria flytande bränslen av typen Power to Liquid.

BRYTNING PÅ STORA DJUP – UTMANINGAR MÖTS MED HELT NYA METODER LKAB i Kiruna producerar idag 30 miljoner ton malm per år. Gruvan och utrustningen är dimensionerad för 35 miljoner ton. Målet är att komma upp till den nivån inom 2–5 år. För närvarande bryts malmen mot huvudnivån på 1 365 meters djup. Malmen på den nivån kommer att börja sina ungefär år 2042 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

och planen är att då ha infrastruktur på plats, på 1 800–2 000 metersnivån. Det ger tillgång till minst 700 miljoner ton malm. För att kunna bryta så djupt gör LKAB en omfattande förstudie där geologin och geotekniken kartläggs, liksom behovet av ny infrastruktur och man studerar brytningsmetoder som kan bli möjliga. Bland annat studeras djupa gruvor i Sydafrika. Den största utmaningen med att bryta djupt är bergmekaniken. Det handlar om bergets hållfasthet, strukturer, trycket på det aktuella djupet och seismiska rörelser. Beträffande den seismiska aktiviteten är uppskattningen att denna fördubblas för varje 100 meter djupare man kommer i berget. Från 1 400 till 1 800 meter blir således aktiviteten 16 gånger större. Bland övriga utmaningar kan nämnas att få ventilationen att >>


OPTIMERA LASTNING & TRANSPORT Med Trimble Smart Haul TOTAL TONNES MOVED

TPH

1026.3

412.1

CYCLES

19 AVERAGE CYCLE TIME

8:32s

LINEUP TIME

1:01 Se lastplats, transportsträcka och tippställe i realtid. Få noggrann och detaljerad data helt automatiskt. Identifiera flaskhalsar som påverkar produktionen. Kontakta oss för mer information! Läs mer på trimble.com/loadhaul

SITECH SVERIGE AB ®

010 - 456 80 00 info@sitech-Sverige.com www.sitechsverige.com

YOUR TECHNOLOGY PROVIDER


LKAB utvecklar olika brytningstekniker för sina gruvor. Bild: LKAB

Principerna för LKAB:s nya brytningsmetod Raise Caving. De avlastningsslitsar som nämns i texten syns i figuren som de-stressing slots (blå). Bild: LKAB

”Jämfört med de brytningsmetoder som idag används på stora djup runt om i världen, har Raise Caving flera fördelar.”

fungera på stora djup och att få bort vatten ur gruvan. För presentationen under konferensen svarade Matthias Wimmer, chef för Mining Technology hos LKAB i Kiruna. Han berättade att företaget studerar metoder för brytning på stora djup. /Matthias Wimmer, chef för Mining Technology, Det handlar om: • Sublevel Caving (skivrasbrytning i en modifierad variant som LKAB i Kiruna. Bild: LKAB utvecklas i ett testområde i Kirunagruvan) • Inclined Caving (en variant av blockrasbrytning) • Raise Caving Raise Caving är en helt ny metod som utvecklas av LKAB. Det kan bli aktuellt att använda skilda metoder i företagets olika gruvor >> i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


För bästa säkerhet och arbetsmiljö i och kring tunga fordon! Backeye®360 Kamerasystem

Backsense® Radarsystem

Backeye®360 är ett intelligent fyrkamerasystem som är utformat för att eliminera fordons döda vinklar och hjälpa till med manövrering vid låga hastigheter genom att förse föraren med en fullständig 360° vy av fordonet eller maskinen i en enda bild.

Radarsystemet informerar föraren om avståndet mellan fordonet och hinder, oavsett om de rör sig eller är stationära, genom att ge en graderad hörbar och visuell varning. Backsense® Radar fungerar effektivt i svåra förhållanden och dålig sikt. Programmerbart system med skräddarsydda detektionsområden upp till 30m i längd och 10m i bredd.

4 Kameror 1 Bild 0 Döda vinklar

• Radarsystem för tunga fordon • Utvecklat för både on/off road • Unik produkt från Brigade

Marknadsförs av Ferdfelt – 08/7493550 kundkontakt@ferdfelt.se www.ferdfelt.se brigade-electronics.com


GRUVINDUSTRI

Vid Zinkgruvan förbättras systemen för övervakning av maskiner och andra objekt under och ovan jord. Bild: Lundin Mining

Raise Caving baseras på att först använda Raise Boring (raiseborrning) för att ta upp ett schakt, som kan vara vertikalt, men oftast har viss lutning. I schaktet sänks sedan maskiner som borrar koncentriskt, laddar och vid behov spräcker berget. Malmen bryts nerifrån och uppåt i schaktet och rasar ner till utlastningsnivån. Allt eftersom brytningen fortskrider uppstår nya spänningar i berget. Dessa reduceras i närområdet med hjälp av de-stressing slots (avlastningsslitsar) och flyttas längre bort från brytningsområdet. – Jämfört med de brytningsmetoder som idag används på stora

Vi är specialister på bergarbeten Norrbottens Bergteknik har lång erfarenhet, resan började redan under 1960-talet Vår verksamhet är heltäckande inom berghantering. Hos oss finns ledande kompetens inom borrning, sprängning och förstärkning. Vi är vana alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Idag är Norrbottens Bergteknik en av de ledande aktörerna i Sverige. Vi ingår i koncernen Nordisk Bergteknik och omsätter cirka 300 miljoner kronor.

Läs mer på bergteknik.se

36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

djup runt om i världen har Raise Caving flera fördelar, förklarade Matthias Wimmer. Metoden kräver inte lika mycket förberedande arbeten och inte lika mycket infrastruktur under jord. Vi förväntar oss att Raise Caving ger både lägre investeringskostnad, högre kostnadseffektivitet och är mer flexibel. Dessutom lättare att kontrollera. LKAB fortsätter att utveckla Raise Caving och dessutom Integrated Raise Caving som innebär att flera metodsteg kan utföras parallellt eller inom ett kort tidsspann. Integrated Raise Caving är anpassad till traditionella blockrasgruvor. Framtidens gruva kommer att ha hög automationsgrad, där exponeringen av människor i aktiva brytningsområden minskar i stor utsträckning. Företaget planerar två testsajter, en för brytningsmetoden och en för maskinerna. Utvecklingen av dessa


GRUVINDUSTRI

Med hjälp av Mobilaris´ lösningar har Zinkgruvan installerat positioneringssystem som följer objekt i olika delar av gruvan. Bild: Lundin Mining

är nu i konceptfas och snart inleds skarpt konstruktionsarbete. Maskinen och utrustningen utvecklas av LKAB i samarbete med ABB och Necab. För övrigt när det handlar om den nya metoden samarbetar LKAB med Montanuniversitetet i Leoben (Österrike). LKAB:s långsiktiga övergripande mål är att tillverka malmprodukter utan klimatpåverkan och samtidigt öka produktionen med 50 procent.

POSITIONERING OCH 3D-VISUALISERING Roger Schmidt som är sektionschef för IT hos Zinkgruvan Mining AB och Marcus Ek som är produktchef hos Mobilaris >>

Sveadiesel AB Inter-Turbine Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K). • 40kW – 24 MW • 3-130 bar(a) upp till 530 º • Mottryck upp till 29 bar(a) • Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast • Servicevänlig design (overhung)

+46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se

– De kommunikations- och positioneringssystem vi erbjuder drar full nytta av alla moderna teknologier. Zinkgruvan efterfrågade ett heltäckande och framtidssäkrat system och detta har vi levererat och samtidigt utvecklat appen Virtual Tag som är användbar i flertalet gruvor, berättar Marcus Ek från Mobilaris. Bild: Sandra Ström

BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

37


GRUVINDUSTRI

Varifrån kommer metallerna och hur stor andel av dem är återvunna? Forskningsprogrammet TraceMet – Traceability for Sustainable Metals and Minerals – har tagit fram ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral. Bild: Kjell-Arne Larsson

AB, berättade om företagens samarbete för att digitalisera positionering och visualisering i Zinkgruvan. Tillsammans har företagen installerat en mer eller mindre heltäckande infrastruktur för kommunikation och positionering under och ovan jord vid Zinkgruvan. Zinkgruvan Mining AB har satsat på att digitalisera för ökad säkerhet, höjd effektivitet och ökad produktion. Samtidigt har företaget förberett för de framtida möjligheter som 5G erbjuder. Under ett projekt – som pågått sedan 2019 – har Mobilaris utvecklat Virtual Tag. Det är en mobilapp som medger sömlös kommunikation och positionering mellan alla zoner i gruvanläggningen. Genom att integrera lösningen i mobiltelefonerna behöver personalen inte bära runt på några extra verktyg i sitt dagliga arbete. Det system som har installerats i Zinkgruvan använder LTE cells WiFi accesspunkter och BLE beacons, alla tre radioreferenser. Ovan jord går det att positionera med hjälp av GPS-signaler. Virtual Tag stödjer alla dessa olika teknologier, och därför har det varit möjligt att skapa en flexibel positioneringslösning som är exakt anpassad för Zinkgruvans verksamhet. Genom att kombinera med BLE beacons väljer Zinkgruvan själva var hög positioneringsprecision är nödvändig. – Ett av våra önskemål var ett bättre emergency management 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

och det har vi fått, berättade Roger Schmidt. Sedan ville vi ha en riktigt bra 3D-visualisering av gruvan. Därför installerades också Mobilaris Situational Awareness som kan hålla reda på positionerna för bland annat gruvfordon, mobil utrustning och personer nere i gruvan. Positionerna presenteras i 3D-bild på kontrollrummets skärmar, all data är i realtid. Det går att följa objekts rörelser, olika aktiviteter och se framdriften av brytningen samt följa produktionen och produktionsplaneringen. Operatörerna får nu en mer noggrann bild av aktiviteterna i realtid och kan ta smarta beslut snabbare. Vad gäller incidenter och räddningsinsatser går det exempelvis att med hjälp av Emergency Support följa personers väg till räddningskammare och även få kontroll på informationen till dessa personer. – De kommunikations- och positioneringssystem vi erbjuder drar full nytta av alla moderna teknologier, säger Marcus Ek. Zinkgruvan efterfrågade ett heltäckande och framtidssäkrat system och detta har vi levererat och samtidigt utvecklat appen Virtual Tag. – Mobilaris visade att de kunde leverera system med de egenskaper vi efterfrågade, avslutade Roger Schmidt från Zinkgruvan. Nu genomförs avslutande fasen av installationerna och allt ser lovande ut. 5G väntar runt hörnet och även på den punkten är infrastrukturen för kommunikation och positionering framtidssäkrad i Zinkgruvan. (Mobilaris erbjuder även lösningar för att få 3D-visualisering >>


När kvalitet och prestanda avgör!

Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige

Redskap för tuffa förhållande anpassade till din maskin och verksamhet för bästa effektivitet och maskinekonomi.

018-51 20 00 www.bronco.se

www.abl.se • 0382-676 00

Wibax, en stark partner till gruvbranschen! VI GÖR GOD KEMI

Dammkontroll Wibax erbjuder Magnesiumklorid, ett oklassat naturligt salt, samt även Kalciumklorid, Lignin och olika bindemedel i form av Polymerer.

Kundanpassade produkter Wibax tillverkar, bereder och levererar kundanpassade kemiprodukter och lösningar inom en mängd olika områden till gruvnäringen, exempelvis processkemikalier, bioolja, vattenbehandling, NOx-reducering och rengöring.

Kontakta oss gärna för information och priser! Försäljning: +46 911 250 239 salesgroup@wibax.com

www.wibax.com


av gruvan med positioneringsinformation hos föraren i ett fordon – Mobilaris Onboard – och i mobilappen Mobilaris Pocket Mine.)

SPÅRBARHET FÖR OCH KLIMATPÅVERKAN FRÅN METALLER Mot slutet av konferensen berättade Erik Lindblom om TraceMet – Traceability for Sustainable Metals and Minerals – ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral. Erik Lindblom är projektledare från IVL som tillsammans med RISE har svarat för forskningsinsatserna i ett projekt som initierats av Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter. För finansieringen av projekten har i huvudsak Swedish Mining Innovation svarat. Bakgrunden är att allt flera aktörer inom industrin och i övrigt efterfrågar data om var metaller och mineraler kommer ifrån och vilken miljöpåverkan de orsakar. Inte minst samhället i stort vill ha information om klimatavtryck och andra miljöparametrar, bland annat mot bakgrund av FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet. Ett övergripande mål både för branschen och för världen är att andelen hållbart producerade metaller ökar. Genom en förstudie och ett projekt har TraceMet tagit fram ett pilotsystem – ett enkelt men fullt fungerade IT-system. Under utvecklingsarbetet har två värdekedjor använts, en för stål och en för koppar. Stålet har följts från gruva, via stålverk till slutanvändning i bussar och lastbilar. Kopparn har följts från gruva, 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

via smältverk till användning i elektriska motorer. I pilotsystemet används en kombination av massbalanser och blockkedjeteknik. Massbalanserna håller reda på input för värdekedjan. Om 30 procent jungfruligt material och resten skrot utgör råvaror för ståltillverkningen, redovisas denna data också för den slutliga stålprodukten. För att garantera att data inte förvanskas under vägen används blockkedjedatabas (blockkedjeteknik). En blockkedjedatabas är öppen för alla i värdekedjan och om något ändras – exempelvis att miljödata adderas eller förändras – så uppdateras innehållet till samtliga aktörer i värdekedjan. En blockkedjedatabas är således både öppen och robust. TraceMet har begränsat sig till att beakta återvinningsgrad (procent) och klimatavtryck (kg CO2 per ton). Tanken med ett spårbarhetssystem är att data ska kunna granskas av ett tredjepartsorgan. Köparen/användaren av metallen eller mineralet ska kunna svart på vitt få säkra data om återvinningsgrad och klimatavtryck, i form av en miljövarudeklaration. Ett certifikat kan utfärdas som visar hur stor andel av metallen som är spårbar till ursprung och garanterar riktiga spårbarhetsdata. Utvecklingsprojektet TraceMet avslutades våren 2021. Projektet genomfördes tillsammans med (för stål) LKAB, SSAB, Scania och Volvo Group samt (för koppar) Boliden, Elektrokoppar AB och ABB. TraceMet är ganska unikt i världen genom att täcka hela värdekedjan. Frågan är nu vem som eventuellt kommer att vidareutveckla och kommersialisera TraceMet?


Filtrering är den rena vägen till ökad lönsamhet

När filtrering integreras exakt i produktionsprocessen ökas lönsamheten avsevärt – det vet redan bolag som Boliden och SSAB. För att nå dit krävs dock expertkompetens, rätt filtermedia och ett helhetsgrepp om filtreringssystemet. - Avgörande faktorer för framgång är högkvalitativ filtermedia, processintegrering och serviceintervall, säger Rutger Bornefalk, grundare och CEO av marknadsledande Job group. 50 års erfarenhet av gruvindustri

Job group, som är specialiserade på våt- och torrfiltrering i industrin, har många gruvbolag runtom i världen i sitt kundregister.

hjälp av effektiva kundanpassade filterlösningar kan vi exempelvis hjälpa gruvbolag att sänka sina energikostnader, minimera sina utsläppsnivåer eller att minska slitaget på sina maskiner, säger Tobias Lindberg, teknisk direktör på Job group.

Skräddarsydda lösningar

Job group erbjuder kompletta skräddarsydda filterlösningar, vilket inkluderar konsultation, installation och serviceavtal.

Alla parametrar måste stämma

Det är ett stort antal parametrar som måste analyseras för att avgöra vilken filterlösning som på ett effektivt sätt kan hjälpa kunden att hantera sina utmaningar. I samband med torrfiltrering vill somliga gruvbolag exempelvis minska dioxinhalterna. Andra söker en filterlösning som kan bidra till en ökad produktivitet.

Job group satsar på framtiden för gruvindustrin

Installation av filtersystem för Boliden, Ett precisionsarbete inom snäva tidsramar.

Minskade kostnader, slitage och utsläpp med exakta funktionslösningar –Vårt erbjudande spänner över hela filtreringsområdet. Vi erbjuder funktionslösningar och lägger stor vikt vid den inledande konsultationen som är helt avgörande för att vi ska kunna hjälpa gruvbolag och andra industrikunder att nå sina mål. Med

Boliden valde Job group för sitt nya miljöfilter

Job group är ett tillväxtbolag, ett litet bolag med stora resurser som har etablerat långa kundrelationer med merparten av världen och Sveriges stora gruvbolag. Att jobba nära kunden och att om möjligt involveras redan på planeringsstadiet är en del av Job groups arbetssätt. Låga emissioner kommer att vara standard i framtiden och dagens investeringar bör vara hållbara för ökande krav i decennier. Job group har kunskap och produkter för att klara emissioner under 1mg/m3 kontinuerligt. Från 2020 skärps dessutom kraven vad gäller emissioner. Det är därför en god idé att förbereda sig redan nu inför framtidens skärpta lagkrav

-Boliden gör betydande satsningar inom miljöområdet . Det är av avgörande betydelse för oss. berättar Therese Hedström, projektledare på Boliden. - En filtreringssatsning handlar inte bara om rätt filter utan om en helhet där alla delar måste fungera. Från projektering till produktion och installation. Man måste också säkerställa kontinuerlig drift genom reguljär och pålitlig service. Vi valde Job group efter som vi har mycket bra erfarenhet av deras sätt att jobba. Det är av stor betydelse att installationer går snabbt, eftersom produktionsbortfall kostar mycket pengar.

Rutger Bornefalk Grundare och CEO

- SSAB hade problem med tryckluftsförluster, som innebar betydande kostnader för dem. Vi projekterade för en 60% minskning, men vi

lyckades leverera 96%! Det är en enastående bedrift och det är klart att SSAB är mycket nöjda med resultatet, berättar Tobias Lindberg.

Service innan driftstopp, inte när det väl skett - globalt.

Eftersom Job group tillverkar sina reservdelar i egen regi kan de alltid säkra leveransen av reservdelar utan några långa väntetider för kunderna. Ytterligare en fördel för gruvbolag som anlitar Job group är att de får tillgång till företagets mångåriga internationella erfarenhet. Job group finns representerade i ett tjugotal länder runtom i världen och har många av världens största gruvbolag i sitt kundregister.

SSAB projekt blev succe -96% minskade förluster.

Tobias Lindberg är en av Sveriges främsta experter på filteranläggningar. På fritiden spelar han bas och cyklar mountainbike.

We are Job group, a high-tech industrial company that is a major player in the market when it comes to Filtration, Safety Products and high end Technical textiles. We serve the process industry as well as other users of high-end technical textiles. We are a successful family owned business focused on being the leader in our core business by driving customers satisfaction through effective project execution and innovative developments.

0320-210 200 - job@jobgroup.se - www.jobgroup.se


VÄTGAS

Järnsvamp producerad vid HYBRIT-piloten i Luleå. Bild: Hybrit

HYBRIT-GENOMBROTT lyftes vid seminarium om vätgas

HYBRIT-initiativet har gjort ett teknikgenombrott genom att producera världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala. Nyheten presenterades vid SNS´ webbinarium om vätgasens framtid i allmänhet, samtidigt som initiativet gick ut med sin världsnyhet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SNS ÄR EN POLITISKT oberoende ideell förening, en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. Det var vid SNS´webbinarium den 21 juni på temat ”Vätgasens roll i framtidens energisystem”, som Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation vid Vattenfall berättade den dagsfärska nyheten om teknikgenombrottet. Han är ansvarig för Vattenfalls 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

deltagande i HYBRIT, vars mål är att producera fossilfritt stål genom att ersätta kol med vätgas i tillverkningen. – HYBRIT har i pilotanläggningen i Luleå producerat 100 ton vätgasreducerad järnsvamp för första gången. Det är en världsnyhet. Det finns stora chanser att vi kommer att få en fossilfri industri och en lönsam marknad kommer troligen att uppstå


VÄTGAS

redan innan kostnadsparitet uppnås. Teknikgenombrottet inom HYBRIT kapar cirka 90 procent av koldioxidutsläppen i samband med stålproduktion och beskrivs som ett avgörande steg på vägen mot fossilfritt stål. Det är första gången någonsin som järnmalm direktreducerats på syre med vätgas framställd med fossilfri el i pilotskala istället för med kol eller koks. Det var förra året som HYBRIT-initiativet där SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt startade sin pilotverksamhet med stöd från Energimyndigheten och 2026 är planen att inleda övergång till stålproduktion i industriell skala med en första demo-anläggning i Gällivare.

MYCKET SKA HÄNDA PÅ 30 ÅR Webbinariet hade samlat en panel av Paula Hallonsten från Energimyndigheten, Göran Lindbergh från KTH, Åsa Lyckström från Siemens Energy och Mikael Nordlander från Vattenfall med Thérèse Lind, forskningsledare från SNS som samtalsledare. Och syftet var att diskutera vätgasens roll i framtidens energisystem. Stora förhoppningar sätts i samhället på vätgasen som möjliggörare för ett energisystem med lägre klimatpåverkan. Vätgasen är mångsidig och kan hjälpa till att fasa ut fossila bränslen. – Det är viktigt att visa att all teknik finns redan idag, det är inget vi behöver vänta på. Det gäller att skala upp, att tillverka mycket vätgas och hitta lagringsmöjligheter, sa Åsa Lyckström. – Om 30 år kommer vätgas från el att vara lika stort som den totala elproduktionen är idag, sa Mikael Nordlander. – Man löser väldigt mycket med vätgas, som ju är inkapslad

Vi hjälper er med val av gaslarm Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

”Om 30 år kommer vätgas från el att vara lika stort som den totala elproduktionen är idag.” /Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall

el, sa Paula Hallonsten. Och HYBRIT handlar om att göra hela kedjan från gruva till färdigt stål till en fossilfri värdekedja.

KOMPETENS EN TRÅNG SEKTOR

08-774 05 90 www.proregcontrol.se

Om Sveriges konkurrenssituation när det gäller vätgas sa Göran Lindbergh från KTH att vi i ett europeiskt perspektiv har ett bra läge, men att den trånga sektorn är att hitta kompetenta personer. – Kompetensen är jätteviktig, inte bara när det gäller högutbildade, vi börjar få en skriande brist på folk som ska bygga allting, från elnät till annat. Det gäller att undanröja alla de hindren, sa Mikael Nordlander. Thérèse Lind sammanfattade diskussionen med att det fortfarande är en öppen fråga om vilka roller som vätgasen kan få i framtiden, att tillgången på ren el är avgörande för utvecklingen och central är också vätgasens relativa kostnadsutveckling gentemot andra teknologier. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


SMART TEKNIK

Bild: Paulig/Wärtsilä

PAULIG OCH WÄRTSILÄ i samarbete för en hållbar framtid

Vad har Paulig och Wärtsilä gemensamt? Internationellt sett, ett långt arv och fokus på hållbarhet till att börja med. Men ett samarbete mellan företagen är ändå långt ifrån självklart, och det är av precis av den anledningen de gick samman inför världsutställningen i Dubai. FÖRESTÄLL DIG EN besökare som promenerar genom den finska paviljongen på världsutställningen i Dubai i oktober 2021. Plötsligt känner hon igen den omisskännliga doften av färskt kaffe och drar ett andetag av lycka. När hon sedan andas ut släpper hon ut partiklar av världens mest omtalade förening – CO2 – i luften. I det välventilerade utrymmet färdas partiklarna snabbt. Vissa av dem hamnar i närheten av Wärtsiläs del av paviljongen, där det finns en Power-to-X-demonstrationsenhet. Enheten drivs med förnybar el och använder kraften för att fånga upp dessa CO2-partiklar. Samtidigt delas vatten upp i väte och syre genom elektrolys. Sedan släpps det färska syret tillbaka till luften medan kolpartikeln från CO2 och väte från vattnet kombineras för att skapa syntetisk metan. Bränsle. Förutom enheten finns det en kaffemaskin med en liten motor som drivs av detta bränsle. Besökaren ler och beger sig mot kaffemaskinen. Jaha, det är därifrån doften av kaffe kommer. Kaffet kommer från Paulig och är tillverkat av ansvarsfullt producerade bönor som rostats till perfektion på Pauligs koldioxidneutrala fabrik i Helsingfors och omvandlas nu till en utsökt dryck med varumärkets typiska doft. 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

På detta sätt förvandlade Wärtsilä och Paulig en till synes vardaglig rutin till ett system som illustrerar två kraftfulla och mycket finska saker: gott kaffe och banbrytande ny teknik.

FUNGERAR SOM ETT EXEMPEL Världsutställningen är en stor internationell utställning där olika länder i världen samlas för att visa upp sina innovationer och prestationer och lära sig av varandra. Världsutställningen i Dubai 2020 sköts fram från sitt ursprungliga datum och kommer nu att hållas mellan oktober 2021 och mars 2022. Utställningens tema är att skapa hållbara lösningar på globala problem. Enligt Atte Palomäki, Wärtsiläs Executive Vice President Communications, Branding & Marketing, vill företaget alltid gärna vara med och bidra till att öka Finlands synlighet och bygga dess varumärke utomlands – och världsutställningar är ett utmärkt tillfälle för att göra det. Wärtsilä är en global ledare inom smart teknik och kompletta livscykellösningar för den marina marknaden och energimarknaden. Företaget letade efter ett sätt att visa hur dess verktyg och teknik bidrar i arbetet mot att uppnå en koldioxidneutral värld redan idag. Wärtsilä ville visa upp Power-to-X-tekniken på ett


SMART TEKNIK

Wärtsilä är en global ledare inom smart teknik och kompletta livscykellösningar för den marina marknaden och energimarknaden. Bild: Wärtsilä

konkret sätt för besökarna i utlandet och såg därför att ett samarbete med Paulig var ett naturligt drag. – Vi har många saker gemensamt. Till exempel grundades både Paulig och Wärtsilä i Finland på 1800-talet och båda har djupa rötter i det finska samhället. Idag är båda starka, välkända varumärken och stora, globala aktörer inom sina respektive branscher, säger han. Atte Palomäki understryker att Paulig och Wärtsilä inte samarbetar för att skapa ett överraskningsmoment, utan för att fungera som förebilder i den ”samarbetsinriktade tid” vi lever i. Den andra anledningen till att Wärtsilä deltar i expo som officiell partner till den finska paviljongen är naturligtvis att informera en bredare publik om framtidens smarta och hållbara teknik som redan finns tillgänglig. Wärtsiläs demoenhet för Power-to-X-tekniken är resultatet av ett annat partnerskap med två nystartade finska teknikföretag, Soletair Power och Q Power, ytterligare ett bra exempel på samarbete och Finlands innovativa kapacitet. Cirka 100 finska företag kommer att delta i utställningen under ledning av Business Finland.

NYFIKENHET UNDERLÄTTAR KORSPOLLINERING En av Pauligs tre värderingar är Stay Curious – leta efter nya innovationer, upptäck nya smaker, utmaningar och frågor och var intresserad av omgivningen. I denna anda är Paulig glada över att kunna utforska ett samarbete med Wärtsilä. Kaisa Lipponen, SVP, Communications & Sustainability på Paulig, tror att osannolika samarbeten som främjar förmågan att göra nya upptäckter och ger ökad korspollinering, kan leda till lärdomar som annars skulle kunna gå förlorade. – Paulig och Wärtsilä kommer från helt olika branscher. Det ena är ett starkt B2B-teknikföretag och det andra är ett varumärke som riktar sig konsumenter. Vi kan definitivt lära oss av varandra när det gäller hur våra intressenter tänker, vad våra kunder förväntar sig och hur värde skapas. Det kommer att vara intressant att exponera Wärtsiläs tekniska expertis och Pauligs varumärkeskompetens för varandra och se vad som händer, säger hon.

Men viktigast av allt är att Paulig och Wärtsilä har gemensamma värderingar – särskilt när det gäller hållbarhet. Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen genom smart teknik, och Pauligs mål är att bli en ledande aktör inom den hållbara livsmedelsbranschen. Till exempel är 100 procent av Pauligs kaffe redan hållbart odlat, och kafferosteriet i Vuosaari i Finland är koldioxidneutralt. – Vi har satt upp mycket ambitiösa klimatmål och vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet med 80 procent och från vår värdekedja med 50 procent senast år 2030, med utgångsvärde från 2018. Därför är vi mycket intresserade av nya lösningar och framtida teknik som kommer att bidra till att minska utsläppen, fortsätter Kaisa.

ATT FÖRESTÄLLA SIG EN FRAMTID TILLSAMMANS Wärtsilä ansluter sig till världsutställningen med sin öppna uppmaning ”Föreställ dig en värld där ...” (”Imagine a world where …”). Syftet med denna uppmaning är att uppmuntra individer och organisationer att föreställa sig en ny typ av värld för en mer hållbar framtid. Förutom att föreställa sig framtiden är det även viktigt att alla tar en aktiv roll för att förverkliga dessa drömmar – att de är en del av förändringen de vill se i världen, till exempel genom innovation och nya samarbeten. Och det är det som Wärtsiläs ansträngningar handlar om. Med den befintliga tekniken kan vi lätt föreställa oss en värld där Power-to-X används för att skapa koldioxidneutrala syntetiska bränslen som driver bilar, fartyg, kraftverk – det som i grunden driver ditt dagliga liv. Om det var ett finskt hem skulle det definitivt vara utrustat med en kaffemaskin. Och högst sannolikt lite kaffe från Paulig. Det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig Paulig och Wärtsiläs utställningslösning som en del av vardagen. Tekniken finns redan tillgänglig. Föreställ dig en värld där ditt kaffe har rostats koldioxidneutralt av 100 procent hållbart kaffe och tillverkats med energi från luften! NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45


VINDPARK

Kanonaden får nytt VINDKRAFTSUPPDRAG

I SYDSVERIGE

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för två närliggande vindparker i södra Sverige. Kontraktet uppgår till cirka 160 miljoner kronor. PROJEKTET BESTÅR AV 20 vindkraftverk med en samlad effekt på 86 MW. Den förnybara elen från de två vindparkerna motsvarar den genomsnittliga årsförbrukningen i 44 000 hushåll. Kanonaden ansvarar för byggnation av vägar och fundament samt schaktning och återfyllnad för elnätet i vindparkerna. – Det känns extra bra att få bidra till att stärka försörjningen av förnybar el i södra Sverige, där det idag råder brist på el, och samtidigt arbeta för Sveriges nationella mål om hundra procent förnybar elproduktion år 2040, säger Ola Forsell, vd Kanonaden Entreprenad. Kanonaden har under senare år byggt upp en omfattande erfarenhet av anläggningsuppdrag för vindkraft och är idag involverat i ett flertal projekt. Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom logistikoch energiprojekt.

– när du behöver ett tätt och flexibelt ytskydd

• • • • •

Härdar extremt snabbt, 5-20 sekunder Flexibelt 300-700 % Kemikalieresistent Ljuddämpande Slitstarkt

072-307 03 40 • info@polyureasverige.se www.polyureasverige.se 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Bild: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S


rd

R e n jo

l u ft

 hå

Und

Ren

B io

g as

Nu går vi mot grönare tider Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen. BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

VÄTSKOR OCH GASER

MATERIALHANTERING

UNDERHÅLL

SIKAMA AB 08-448 30 30, www.sikama.se Sikama AB har i mer än 50 år marknadsfört och sålt produkter för hantering av vätskor och gaser. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder. Besök gärna vår hemsida för y t terligare information!

NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

KLINGER SWEDEN AB www.klinger.se KLINGER Sweden är en del av KLINGER Group som är en världsledande tillverkare och leverantör av industriella packningar och ventiler. KLINGER grundades 1886 som ett familjeföretag och är en pionjär inom packningsteknik och vätskereglering. Vi är ett lösningsorienterat företag som gärna hjälper er med era utmaningar, vi erbjuder er hög produktkvalitet, snabb och korrekt service inom våra fyra affärsområden tätningar, packningar, ventiler och instrument.

GASANALYSUTRUSTNING OPSIS AB www.opsis.se OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys. Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt standarderna för ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.

ENERGI NUVIA www.nuvia.com Nuvia är ett specialiserat företag som främst riktar sig mot industri med komplex miljö och speciella krav. Med mångårig erfarenhet från kärnkraft och energibranschen är Nuvia idag en leverantör som både bemannar enskilda uppdrag eller utför komplexa projekt. Med cirka 100-talet anställda fokuserade på arbetsmiljö, underhåll och projektverksamhet finns vi idag spridda över landet. Nuvia kombinerar egna produkter med tjänsteoch serviceleveranser. Nuvia group ingår i Franska Vinci-koncernen med 211 000 anställda. För mer information: www.nuvia.com

SHIMS EMPIRO AB 08-611 18 99, www.empiro.se Empiro säljer shims och metallfolie sedan 1952. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa lösningen anpassad efter deras behov, där hög noggrannhet och flexibilitet är våra ledord. Empiros sortiment sträcker sig från passbitar, motorunderlägg och shims till metallfolier som metervara eller tillskuret. Vi kan tillverka laminerade och massiva lösningar i flera olika material.

UNDERHÅLL

NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

TRANSFORMATORER

GIA PREMIX 0240-59 40 00, www.giapremix.se GIA Premix erbjuder ett komplett program av nödduschar, ögonduschar och skyddsblandare för alla applikationer, både för inom- och utomhusbruk. Hela vårt standardsortiment tillverkas i syrafast, rostfritt stål. Våra produkter är svensktillverkade och anpassade för alla riskfyllda miljöer. Förutom nödduschar finns även EYESPRAY, flaskor med ögonspray som levereras separat eller monterade i ett smidigt skåp som ger dig möjlighet att ha båda händerna fria efter aktivering. Används med fördel där tillgång till vattenledningssystem är begränsat. I sortimentet finns också en rad tillbehör som skyddsblandare, flödesvakter, larm, genomströmningsvärmare och blandningsventiler.

NORDTRAFO AB 0612-522 10, www.nordtrafo.se Behov av kundanpassade transformatorer med låga förluster? Behöver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

N 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

NORDTRAFO

WILLARDS www.willards.se Willards främsta styrka som underhållspartner till industrin är vår breda tekniska kompetens som gör det möjligt för oss att åtgärda problem i hela driftskedjan och erbjuda helhetslösningar för service, installation och underhåll. Vi baserar vårt underhållsarbete på lång erfarenhet och på tillförlitliga instrument som hjälper oss att upptäcka brister och fel i god tid. Vår huvudinriktningar är service och reparation av roterande applikationer. Vi har lång erfarenhet av felsökning, reparation och underhåll av alla på marknaden förekommande fabrikat av växellådor som används i process-, kraft- och tillverkningsindustrin. Vi utför arbeten både i vår verkstad och i fält och kan även erbjuda moderniseringar som förbättrar växellådans prestanda och livslängd. Vi erbjuder även stålmontage och licenssvetsning med hög kvalitet genom utvalda samarbetspartners.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

CONTAINER

KAMERAÖVERVAKNING

ASPBY KONSULTTJÄNSTER AB 0612-76 39 20, www.aspby.se Aspby Konsulttjänster AB – din leverantör av containers. Vi säljer nyproducerade produkter under vårt eget varumärke KeRo-Agro. Vi har mångårig erfarenhet av att ta fram containers i standardutförande eller tillverkade i specialutförande utifrån kundens egna önskemål. I sortimentet återfinns även maskinflak, grusflak och slam- eller spoltankar. Med bästa möjliga service och smidiga leveransmöjligheter från vårt lager i Höga kusten når vi kunder i hela Sverige.

ELEKTRONIK

CCVE SVENSKA AB +4626141814, ccve.se Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system. Processbevakning i industriell miljö Kontrollrum Områdesbevakning Radar Mätande värmekameror Mobila lösningar Fordonslösningar Nummerplåtsläsning Bildanalys OCR Läsning Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

##6%

FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haf t genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

S V E N S K A

A B

STÅL HUDDINGE STÅL 08–711 25 35, www.huddingesteel.se Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

GASLARM PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

UNDERHÅLL

DYNAMATE www.dynamate.se DynaMate erbjuder tjänster mot svensk industri och möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom automation, underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


KÄRNKRAFT

RADIOAKTIVT MATERIAL avlägsnat från Ågestaverket

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2 000 ton material och avlägsnat drygt 20 procent av den totala radioaktiviteten i verket. Radioaktivt material har packats i godkända behållare och transporterats till Studsvik för mellanlagring inför placering i slutförvar. Under nedmonteringen hittades även en hälsning från laddmaskinen. – VI HAR HAFT ETT bra första år där vi säkert och effektivt har monterat ner flera stora komponenter och system, till exempel laddmaskinen, tungvattentankarna och styrstavarna. Material från icke radioaktiva föremål och strukturer har återvunnits och vissa föremål ska skänkas till Tekniska muséet, säger Nils Bergstrand som är Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket. Under nedmonteringen av laddmaskinen hittade Vattenfall en handskriven lapp med en hälsning där det stod ”Torsdagen den 20.2 1975 kl. 11.02 – Jag har gjort mitt. LM”. Laddmaskinens uppgift var att byta kärnbränsle i reaktorn och det var en rejäl pjäs med en vikt på 220 ton. Av dess system och komponenter var 50 ton kontaminerat och har därmed omhändertagits som radioaktivt avfall, medan övriga 170 ton stål kunnat verifieras vara fritt från radioaktivitet och därefter hanteras vidare för återvinning. – Vattenfall deltog i uppförandet och driften av Ågestaverket och nu sluter vi dess livscykel med en säker och hållbar avveckling. Det känns bra att vi tar detta ansvar i vår generation istället för att lämna över till kommande, säger Nils Bergstrand. Liksom övriga samhället har Vattenfall i samband med pandemin vidtagit en rad åtgärder och pausat vissa arbeten i Ågestaverket i syfte att minska risken för smittspridning av Covid -19. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna återupptas med full fart igen efter sommaren. Nedmontering och rivning av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. När det är bevisat att radioaktiviteten i de kvarvarande strukturerna är 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Det känns bra att vi tar detta ansvar i vår generation istället för att lämna över till kommande.” /Nils Bergstrand, projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket, Vattenfall Bild: John Guthed

borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad, kommer Vattenfall att försluta bergrummet och återlämna det till Stockholms Stad.

FÖRSTA KOMMERSIELLA KÄRNKRAFTVERKET Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och i drift 1964–1974. I verket finns endast låg- och medelaktivt material kvar efter att kärnbränsle och annat högaktivt material forslades bort kort efter att verket stängdes 1974. Vattenfall ser till att bevara verkets historia och nedmonteringsarbetet genom högkvalitativa fotoproduktioner.


HÖGKVALITATIVA OCH ROBUSTA

VA K U U M S Y S T E M arbetsmiljön och produktionskostnaderna för VA KU U M S YSglobalt SYTSi mer ETän M VA Ktusentals Usänkt Uföretag M E30M år.

HÖGKVALITATIVA OCH ROBUSTA HÖGKVALITATIVA OCH ROBUSTA Med utveckling och produktion i Sverige har vi förbättrat Med Med utveckling och produktion i Sverige har vihar förbättrat utveckling och produktion i Sverige vi förbättrat arbetsmiljön och sänkt produktionskostnaderna för för arbetsmiljön och sänkt produktionskostnaderna tusentals företag globalt i meri än tusentals företag globalt mer30änår.30 år. • Förbättrad arbetsmiljö • Transport av material • Återvinning av material • Lägre underhållskostnader

08-514 505 70 industrial@disab.com www.disab.com


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nordiska Projekt 3/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded