Page 1

NR 1 • 2014

OVÄNTADE HINDER för Barsebäcksverket FÖRST KOM KRAFTTAG

– sedan kom Underverket

&

VänerEnergi Metsä Tissue

Vattenfall gör grundläggande analys av ett nordiskt kärnkraftsystem

i samverkan Lejonpannan sväljer mer avfall

Biocoop – framgångsrikt miljöprojekt Svenska kraftnät investerar som aldrig förr

Modern arkitektur i nytt logistikcenter

Scania fördubblar kapaciteten

Hissmofors VI är i drift!

Solenergipark med solföljare


Anmäl dig här!

Öka lönsamheten med en smartare fastighet! Läs mer och anmäl dig på siemens.se/smartfastighet

Siemens intelligenta tekniklösningar för fastigheter gör att du kan minska energiåtgången med i snitt 30 procent och samtidigt minska koldioxidutsläppen, utan att behöva kompromissa om komforten. Samverkan mellan fastighetsautomations- och säkerhetssystem förbättrar säkerheten, flexibiliteten och effektiviteten i byggnaden. Dessutom garanterar vi en högre avkastning på din investering genom hela fastighetens livslängd.

Vi åker på turné! Under perioden 4 mars – 10 april besöker vi Malmö, Växjö, Norrköping, Örebro, Västerås, Borlänge, Sundsvall, Umeå, Luleå, Göteborg, Karlstad, Uppsala och Stockholm med en rad intressanta seminarier: ■ Hur ökar du värdet på din fastighet? ■ Kostnadsneutral fastighetsmodernisering utan investeringsbudget ■ Riskeliminering och reducering av onödiga avbrott ■ Effektiv styrning i praktiken ■ Våra kunder berättar

2014SSP-026A

Informationsträffarna är kostnadsfria. Vi bjuder på förmiddagskaffe och lunch. Besök www.siemens.se/smartfastighet för anmälan och mer information om tider och seminarieinnehåll.

Answers for infrastructure and cities.


Hur utnyttjar du ditt lager?

30 %

Erg ono mi

mer lagerkapacitet

s klas opp it

Växer ditt företag snabbt? Behöver du expandera inom dina befintliga lagerutrymmen eller vill du bara utnyttja utrymmet mer effektivt? Genom att stapla smartare kan du få upp till 30 % fler pallplatser jämfört med vanliga pallställ. Atlet har kunskapen och tekniken som krävs för att optimera din lagerhantering.

100 % lagereffektivitet

Allt h a om p ndlar riset . Men vilke t pris ?

Sänk dina totala driftskostnader med Atlet Priset är allt. Eller för att vara mer specifik: dina totala driftskostnader. Det är därför vi är så fokuserade på att sänka dina kostnader och förbättra din materialhantering. Trucken och dess prestanda spelar en viktig roll, men vi lägger ännu större vikt vid hur vi kan hjälpa dig att optimera ditt lager så att du får ut mesta möjliga av dina investeringar. Så kan vi göra dig till en vinnare – i det långa Medloppet. kunskap och framåtanda skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid. All

BARA VIND OCH VATTEN den el vi levererar till våra kunder kommer från vind och vatten. En självklarhet, tycker vi.

Kontakta oss idag!

Vi hjälper dig analysera dina behov och kostnader för att hitta den bästa lösningen för dig. Du når oss på: 031-98 42 71 eller sverige@atlet.se

PS. Finns även för frysrumsmiljö, med eller utan hytt. varbergenergi.se

www.atlet.se


LEDARE

Vindkraften förväntas fördubblas på fyra år Fram till och med 2017 förväntas vindkraftsproduktionen öka från dagens 10 TWh till cirka 19 TWh, nästintill en fördubbling på fyra år. Det spår Svensk Vindenergi i sin senaste prognos. Den ökande vindkraftsproduktionen bidrar till att elpriset pressas, att ägandet av elproduktionen sprids och att försörjningstryggheten ökar. Dessutom bidrar vindkraften till att minska klimatutsläppen från kol- och gaskraftverk i våra grannländer. I fjol installerades 725 MW vindkraft och årsproduktionen ökade från 7,2 TWh under 2012 till 9,9 TWh 2013, en ökning på 37,5 procent. I år bedömer Svensk Vindenergi att över 1000 MW vindkraft kommer att driftsättas, trots låga priser på el och elcertifikat. Under 2014 bedöms produktionen uppgå till cirka 11,4 TWh.   Kostnaden för att producera el från vindkraft har sjunkit i takt med att vindkraftverken har blivit alltmer effektiva. Det har bidragit till att vindkraften kan fortsätta byggas ut trots låga priser på el

och elcertifikat. Den snabba teknikutvecklingen innebär att en fördubbling av produktionen endast kommer att kräva omkring 1000 nya vindkraftverk att jämföra med dagens 2600 stycken.   I detta första nummer av Nordiska Projekt för i år belyser vi som vanligt en mängd olika projekt. I ett stort tema om eldistribution tittar vi bland annat närmare på Svenska kraftnäts Perspektivplan 2025. I den presenteras investeringar och reinvesteringar som behövs i stamnätet. Verket redovisar också motiven till satsningarna och vilka inriktningar i Sveriges och EU:s klimat- och energipolitik som ligger bakom.   Till de stora projekt som kommit igång hör byggandet av NordBalt. Det blir en likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen. NordBalt får en överföringskapacitet på 700 MW och en spänningsnivå på 300 kV. Den största av Svenska kraftnäts investeringar utgörs av SydVästlänken som beräk-

nas kosta 7,3 miljarder kronor. Ungefär 75 procent av totalkostnaden går till upphandling av entreprenader och utrustning. Projektet förbättrar förbindelsen från mellersta till södra Sverige. Mer om SydVästlänken finns att läsa i detta nummer av Nordiska Projekt. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny struktur för Stockholmregionens elnät. Projektet kallas Stockholms Ström. Syftet är att trygga distributionen av elkraft inför framtiden. En viktig del i Stockholms Ström är förbindelsen City Link. Det är en 400 kVförbindelse som kommer att binda samman norra och södra Stockholm.   Våren närmar sig eller är redan här och vi glädjer oss åt allt ljusare dagar. Det här är alltid samma sköna känsla, passa på och njut av denna fina tid! Trevlig läsning! Jan Åström

Se rv ice

alu |V

e|

sp Re

VA-Ingenjörerna, tillsammans med AnoxKaldnes, Veolia Vatten och Hydrotech, ingår i Veolia Water Solutions & Technologies Sverige, som är ledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling. Tillsammans kan vi erbjuda en unik portfölj av hundratals egna teknologier, tusentals patent och våra ingenjörers och projektledares specialistkunskap. Varje dag antar våra 200 anställda i Sverige, verksamma både lokalt och globalt, utmaningen att rena vatten, tillsammans med våra andra 11000 kollegor som ingår i Veolia Water Solutions & Technologies världen över.

on

sib

ilit

y

Värdeskapande & innovativa lösningar med hållbara resultat Vi är funktionsleverantörer inom miljö och vattenrening, och arbetar såväl som konsulter som totalentreprenörer. Vår kundnära organisation som består av c:a 60 anställda är fördelad på åtta orter över hela Sverige med huvudkontor i Stockholm. Vi tillhandahåller Processlösningar från Idé till Färdig anläggning, och arbetar med både Kommunala och Industri kunder.

www.vaing.se

4

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se


INNEHÅLL

INNEHÅLL 41

4 Ledare 5 Innehåll 6 Nyheter

TEMA LAGER OCH LOGISTIK

TEMA KÄRNKRAFT

84

13  OKG höjer säkerheten med CSI   6500 turbin 14  Vattenfall fortsätter utredningen   om ersättningskraft 19  ABB-order på 18 miljoner    till Forsmark 20  Stormigt år för OKG 24  Oväntade hinder vid rivning   av Barsebäck 26     28     30  32    

Solenergipark med solföljare längs med E18 Scania i Oskarshamn bygger för dubbel kapacitet Ny omformarstation i Åstorp Jämtkrafts nya kraftstation Hissmofors VI är i drift

67  ICA bygger nytt modernt lager i   Helsingborg 68  Stockholm Nord    – ny viktig logistik-hub i Rosersberg 70  XXL Sports bygger nytt    centrallager i Örebro 72  DSV:s nya transport- och logistik   center i Landskrona 74  WEG Scandinavia flyttar till   Mölnlycke Företagspark 75  Pumas nya lager i Helsingborg    mönstermodell för Europa 76  Findus bygger nytt fryslager och    fabrik i Bjuv 80  Ardagh Glass flyttar till   Halmstads hamn 82   Kalendarium / Skellefteå Kraft    skriver avtal med kinesisk vind   kraftsleverantör

TEMA ELDISTRIBUTION

72

36     41    

E.ON Elnät fortsätter göra nätet säkrare och smartare Svenska kraftnät bygger som aldrig förr

51     53    

Ny mottagningsstation för elkraft i Linköping Lejonpannan i Linköping sväljer mer avfall

56     62     65    

Hushållsavfall är hårdvaluta när biobränsle blir dyrare Vänerenergi och Metsä Tissue bygger kraftvärmeverk Biocoop – miljöprojekt hos SCA och Sundsvall Energi

UTGIVARE: ljungåfors media ab Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@ljungaforsmedia.se SKRIBENTER: Björn Asplind Kim Hall Kjell-Arne Larsson

36

FÖRSÄLJNINGSCHEF: Mattias Andersson, mattias@nordiskaprojekt.se

TRYCK: Exakta tryck 2014

MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika@nordiskaprojekt.se

GRAFISK FORMGIVARE: Gabriella Lilliesköld, gabriella.lillieskold@jntpublishing.se

Jonatan Lundqvist, jonatan@nordiskaprojekt.se

OMSLAGSBILD: Barsebäck Foto: Felix Gerlach

Niklas Jönsson niklas@nordiskaprojekt.se

www.nordiskaprojekt.se www.svenskbyggtidning.se

PRENUMERATION/ WEBANSVARIG: Jonas Andersson, jonas@nordiskaprojekt.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

5


NYHETER

Grontmij tecknar ramavtal med Sandvik

Nya bearbetningskoncessioner beviljade på Karelska Guldlinjen Bolaget har nöjet att meddela att säkerhets- och kemikalieverket TUKES (Finlands myndighet för gruvtillstånd) har beviljat de första två av totalt fem bearbetningskoncessioner som man ansökt om längs Karelska Guldlinjen i Ilomantsregionen i Finland. De beviljade bearbetningskoncessionerna avser förekomsterna Hosko och Muurinsuo och omfattar 66 hektar respektive 25 hektar. Hosko är beläget 15 km norr om Pampalo och Muurinsuo ligger 15 km söder om Pampalo.

Foto: Sandvik Det ledande europeiska konsult- och ingenjörsföretaget Grontmij har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Sandvik som leverantör av konsultoch ingenjörstjänster inom flera områden. Det tvärdisciplinära avtalet gäller för den svenska marknaden och beräknas vara värt flera miljoner euro under avtalsperioden. Avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en option på ett års förlängning.   Ramavtalet mellan Grontmij och Sandvik omfattar flera discipliner inom områdena mekanik, process media, el, automation, byggnader och infrastruktur samt projektledning.

ProfilGruppens vd slutar ProfilGruppens vd och koncernchef Anders Frisinger har meddelat sin uppsägning av familjeskäl och lämnade bolaget den 1 februari 2014. Kåre Wetterberg, idag styrelseordförande i ProfilGruppen, går från samma dag in som tillförordnad vd. Han ersätts tillfälligt som styrelseordförande av styrelseledamoten Bengt Stillström.

Smart och välkomnande konstruktion lyfter laddningsstationer för elbilar Salto ladestasjoner har med stöd från statliga Transnova och norska designrådet utvecklat Norges första försöksstation för elbilsladdning. Laddningsstationen heter Powerpark och består inte bara av själva laddningsstationerna utan även ett rasthus där allmänheten kan ställa frågor och experter från Salto har möjlighet att övervaka och intervjua elbilisterna. Stationen är placerad på knutpunkten Sjølyst i Oslo och invigdes av den norska transportministern Ketil Solvik Olsen 23 januari i år. Att nordens första försöksstation för laddning är placerad just i Norge är ingen slump. 9 procent av alla bilar i Norge är elbilar.

6

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Gasolterminal stärker Östersund som handelsnav Vid årsskiftet gick startskottet för ett energisamarbete i Östersund mellan Tanko AS, Reaxcer och E.ON. Samarbetet går ut på att bolagen tillsammans bygger en omlastningsterminal för gasol i Östersund. Satsningen gör Östersund till ett starkare logistiknav och förhoppningsvis kan nya arbetstillfällen skapas.

Världsnyhet från Unipower - Unilyzer 900! Unipower lanserar nu det mest innovativa PQ instrumentet som fi nns att uppbringa på marknaden – Unilyzer 900! Instrumentet är litet, kompakt och robust för att passa i elskåp och tuffa miljöer. Den innovativa designen inkluderar integrerad WiFi samt en gratis App på Google Play för realtidsövervakning av mätdata.   Du behöver inte längre stå ute i kyla eller inne i en trång station för att läsa data, det är bara att ansluta din bärbara dator eller Android smartphone medan du sitter kvar i bilen. Användarvänlighet och säkerhet kan inte vara högre. Instrumentet är dessutom lätt - endast 700g och passar i din hand. Användaren kan förutom den integrerade LCD displayen även gratis utnyttja Android applikationen PQDroid tillgänglig på Google Play. Detta gör att du som användare kan se realtidsvärden och grafer över elkvalitetsparametrar, exempelvis spänning och ström.   Fördelen med att ha en separat display såsom en smartphone eller pekskärm är att användaren kan välja storlek på skärmen efter behov. Det är också en kostnadseffektiv lösning då en skadad display enkelt kan bytas ut till en mycket lägre kostnad än en specialiserad instrument-färgskärm. Reparations och fraktkostnader kan också undvikas.


A green energy boost for Stockholm

ANDRITZ is delivering a new biomass

ronmental and economic benefits. The heat

boiler, flue gas cleaning plant, and au-

output of the PowerFluid boiler will satisfy

tomation for Fortum Värme’s combined

the district heating demand from 190,000

heat and power plant in Stockholm.

Swedish

ANDRITZ technology is proven in instal-

secure its energy strategy for the future.

lations around the world – and especially

You can do the same. Talk to us about our

valued in Sweden. Using biomass instead

sustainable, renewable energy solutions.

households,

helping

Fortum

of fossil-based fuels offers important envi-

ANDRITZ Energy & Environment GmbH Raaba/Graz, Austria Phone: +43 (316) 501 0 E-Mail: info-aee@andritz.com

www.andritz.com


NYHETER

3,7 miljoner till projekt för förbättrad varmvalsning Foto: SSAB / Pär K Olsson Swerea MEFOS har beviljats 3,7 miljoner kronor från Vinnova till projektet ”Industritillämpad forskning för förbättrade varmvalsningsprocesser”. Hela projektets budget uppgår till 11 miljoner kronor.   - Det här är ett tillämpat forskningsprojekt med fokus på de defekter som uppkommer i varmvalsningsprocessen, säger Patrik Sidestam, projektledare och forskare på Swerea MEFOS. Eftersom marknaden för de bandoch plåtproducerande företagen blir alltmer konkurrensutsatt är processutveckling ett ständigt krav.   Projektet löper under tre år, och partners är Jernkontoret, Swerea KIMAB, Outokumpu Stainless, SSAB EMEA, Ruukki och Sandvik Materials Technology.

Stora miljövinster när kyla bli värme hos Interxion Fortum har installerat en av Sveriges största värmeväxlare för fjärrkyla hos Interxions datacenter i Akalla utanför Stockholm. Anläggningen har tagits i drift i etapper och förser från och med idag hela den senaste expansionen på 1000 kvadratmeter med fjärrkyla. Interxion, som köper fjärrkyla av Fortum för att kyla ner sina datahallar kan i och med detta leverera tillbaka restvärme till Fortum, värme som annars skulle gå förlorad. Restvärmen från Interxion motsvarar uppvärmningsbehovet av 15 000 lägenheter per år. Lösningen ger stora miljövinster för både Interxion och Fortum. Interxion är i snabb tillväxt i Sverige och har som alla datacenter ett stort energibehov. När denna lösning används blir de nu i princip helt koldioxidneutrala.

Upplands Energi har Upplands nöjdaste kunder! Enligt Svenskt Kvalitetsindex, publicering 16 december 2013, är Upplands Energi det elbolag i Uppland som har de nöjdaste elhandelskunderna. Med ett nöjdkundindex på 72,3 (branschen 67,8) ligger Upplands Energi bland de högst rankade i hela Sverige. 8

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Vattenfall säljer elnätet till staden Hamburg Vattenfall säljer sin majoritetsandel i elnätsbolaget ”Stromnetz Hamburg GmbH” till staden Hamburg. Staden har en option att även köpa fjärrvärmenätet år 2019. Idag äger Vattenfall 74,9 procent och staden Hamburg 25,1 procent av både el- och fjärrvärmenäten i Hamburg.

Bergvik Skog fick JA till vindkraftpark i Svartnäs Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag (2014-01-24) att Bergvik Skog får tillstånd att bygga 53 vindkraftverk inom Svartnäsområdet på gränsen mellan Dalarna och Gästrikland.

Jernhusen anlitar Carrier Transport som ny terminal-operatör på Årsta Kombiterminal Jernhusen har tecknat avtal med Carrier Transport om att de tar över terminaldriften på Årsta Kombiterminal från den 1 februari 2014, när avtalet med Logent löper ut.

Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd för vindpark Lyrestad Vindpark Lyrestad i Mariestad kommun har beviljats miljötillstånd.Vindparken omfattar upp till åtta vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 24 MW och upp till 200 m totalhöjd. De åtta vindkraftverken är en del av en större vindpark om totalt upp till 22 vindkraftverk. Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i november 2011. Mariestads kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade miljötillstånd i maj 2013, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

ProfilGruppen tecknar avtal med Volvo Cars ProfilGruppen har tecknat avtal om leveranser till Volvo CarCorporations. Avtalet, med start 2015, gör ProfilGruppen till ny aluminiumkomponentleverantör hos Volvo Cars. Volymen i avtalet beräknas omfatta flera tusen ton aluminiumprofiler.

Polarbröd investerar i ännu ett vindkraftverk Polarbrödskoncernen närmar sig målet att tillföra lika mycket förnybar energi som man förbrukar genom att investera i ännu ett vindkraftverk. Det är koncernens fjärde vindkraftverk som Polarbröds systerbolag Polarkraft nu investerar i. Det nya vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt 11 vindkraftverk på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarna och beräknas vara i drift till början av 2015.   – Det känns mycket positivt att vi fortsätter vår resa mot hållbarhe t, i detta fall att tillföra förnybar energi i den mängd vi förbrukar till nätet. Just detta område tycks det som att vi kommer att kunna lösa själva.Vi inser givetvis att vindkraft inte är hela lösningen på energiutmaningen i samhället, men högeffektiva vindkraftverk är ekonomiskt bärkraftiga idag och har en plats i framtidens energiförsörjning. Polarbröd jobbar också med våra övriga mål kring hållbarhet, ett mer hållbart jordbruk och fossilfria transporter. Dessa frågor går rakt in i mänsklighetens ödesfråga, en uthållig försörjLinda Burenius Magnusson, VD på O2 Vindel. ning, säger Karin Bodin,VD på Polarbröd.   Under våren 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk i Bösjövarden, Dalarna genom det nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi. O2 kommer att stå för såväl byggnation som förvaltning av de fyra verken vars årsproduktion förväntas bli ca 33GWh/år.   Detta är O2:s andra affär med Polarbröd. De fortsätter att bana väg och vara en förebild för bolag som vill gå före och ställa sig utanför den traditionella elmarknaden med sin oligopolliknande struktur. Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, låga och förutsägbara elpriser och oberoende, säger Linda Burenius Magnusson,VD på O2 Vindel.


Committed to moving our Committed to moving our customers’ performance customers’ performance forward – every day forward – every day

Valmet Corporation is now an independent, listed company that was reborn through the demerger of the pulp, paper and power businesses from Metso Group in December 2013. We develop and supply competitive services and technologies for the pulp, paper and energy industries. Valmet’s services cover everything from maintenance outsourcing to mill and plant improvements and spare parts. Our strong technology offering includes entire pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production. Valmet and Metso will continue to work closely together to offer winning automation solutions. Our 11,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers’ performance forward – every day.

Discover more at www.valmet.com


NYHETER

Telge Energi rekryterar ny försäljningschef med kunden i fokus Satsningen på att fortsätta växa som ett av Sveriges mest kundnära elbolag med enbart förnybar el i portföljen fortsätter för Telge Energi. I att vara ett kundnära företag ingår tydlig försäljning och enkla produkter. Och att göra en komplex elmarknad och de val som finns lättare att förstå för alla elkunder. Telge Energi förstärker ledningsgruppen med Niclas Öst som blir ny Försäljningschef i mitten av mars.

Vattenfall och Stena Recycling i utökat samarbete

Vattenfall har förlängt och utökat samarbetet med Stena Recycling. Samarbetet löper på tre år, med option på ytterligare två, och innefattar rikstäckande tjänster för återvinning av flera olika materialslag. I den nyligen avslutade upphandlingen valde Vattenfall att utöka samarbetet med det ledande återvinningsbolaget Stena Recycling.   – Stena Recyclings erbjudande ger oss den bästa totalekonomin för vårt återvinningsbehov och tjänsterna runt detta.Vi säkerställer också att vårt material tas om hand på ett miljöriktigt sätt, säger Mats Lövström, inköp Vattenfall Services Nordic AB.   Det nya avtalet gäller Vattenfall AB och bland annat dotterbolagen Services Nordic, Heat,Vattenkraft, Eldistribution och Vind. Avtalet innebär ett helhetsåtagande där Stena Recycling står för tjänster som säkerhetsrådgivning och utbildning samt tar hand om alla materialslag såsom järn, metaller, papper, plast, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Material som får möjlighet att bli ny råvara och ingå i nya produkter.   Vår rikstäckning med närmare 100 anläggningar och våra unika produktionsanläggningar, som exempelvis kabelgranulering och transformatoråtervinning, ger de bästa förutsättningarna för ett samarbete med Vattenfall.Vi har tidigare samarbetat med ett av Vattenfalls dotterbolag och det är roligt att vi nu utökar samarbetet med ytterligare bolag, säger Jonas Andersson, branschansvarig Kraft & Energi på Stena Recycling AB. 10

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

RWEs innovationspris 2013 går till Nexans för supraledarprojektet AmpaCity Världens längsta supraledarkabel har installerats i tyska Essen - ett projekt som slog många rekord. Nexans har i dagarna fått ta emot ett prestigefyllt pris som RWE, Tysklands näst största energileverantör, delar ut till innovativa leverantörer. Nexans får denna utmärkelse för sina insatser i det banbrytande AmpaCity-projektet som omfattade installation av en HTS-kraftkabel (högtemperatursupraledare) i Essen, en stad i tyska Ruhr-området, för att ge prov på supraledares förmåga att leda ström med minimala förluster. Den en kilometer långa HTS-kabeln sätter två världsrekord – både som världens längsta supraledande kraftkabel och som den första att installeras i en stadskärna. Denna koncentriska, trefasiga 10 kV-kabel är tillverkad av högtemperatursupraledande band som kyls ned med flytande kväve. I kombination med en resistiv supraledande strömbegränsare (en annan Nexans-innovation) ersätter den nya 40 MW-ledningen en konventionell 110 kV-installation. Detta innebär att transformatorstationer för högspänning inte längre behövs i stadsområden.

SÅ FUNGERAR DET Interxion använder fjärrkyla som kommer från Fortums anläggning i Akalla. Kylan, pumpas runt i ett slutet system och kommer in i Interxions kylsystem via värmeväxlaren. När vattnet sedan pumpas runt för att kyla datacentret värms vattnet upp. När vattnet gjort sitt jobb hos Interxion pumpas det tillbaka via värmeväxlaren som varmvatten och tillbaka till Akalla där det används för att värma upp fjärrvärmenätet.

Johan Mörnstam utsedd till ny VD för E.ON Elnät Sverige Den 1 april tillträder Johan Mörnstam befattningen som VD för E.ON Elnät Sverige AB. Johan Mörnstam är sedan 2012 chef för Business Innovation på E.ON Sverige. Dessförrinnan har Johan Mörnstam haft ledande befattningar på E.ON SE och på dåvarande tradingbolaget E.ON Energy Trading, med bas i Düsseldorf. Johan Mörnstam efterträder Per-Olof Lindholm som går i pension.

Nytt liv för Bollnäs strömmar Nu tas ett stort steg framåt för miljön vid Bollnäs strömmar. Kammarkollegiet har startat den process som gör det möjligt att ändra villkoren för Fortums verksamhet vid Dönje kraftstation i Ljusnan. Fortum räknar med att kunna ställa sig bakom Kammarkollegiets önskemål vid en omprövning hos Mark- och miljödomstolen. Genom att ändra tappningen via Klumpströmmen som ligger mellan Fortums kraftverk i Dönje och Bollnäs kan stora miljöförbättringar åstadkommas. I dagsläget påverkas naturvärdena och friluftslivet negativt av att sommartappningen kommer för sent och att vintertappningen är för liten. Fortum ställer sig positiva till det önskemål som nu lagts fram av Kammarkollegiet. Kammarkollegiets önskemål om ändrad tappning bygger bland annat på ett forskningsprojekt som Fortum deltagit i ”Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten” genomförd åren 2006 till 2010.


Globa forum lt sed 2004 an

WORLD BIOENERGY 2014

Anmä dig id l ag!

INCLUDING WORLD BIOREFINERY

• MÄSSA • KONFERENS • STUDIEBESÖK • WORKSHOPS • MATCHMAKING NYT

T!

3–5 JUNI 2014 JÖNKÖPING, ELMIA

WWW.WORLDBIOENERGY.COM


Fรถr annonsering i leverantรถrsguiden, kontakta Mattias Andersson Tel: 08-120 165 54 mattias@nordiskaprojekt.se


KÄRNKRAFT

OKG höjer säkerheten med CSI 6500 turbin AV KIM HALL OKG:s kärnkraftverk i Oskarshamn har investerat i vibrationsövervakningssystem CSI 6500 Machinery Health Monitor och AMS Suite Diagnostiksystem för turbinerna på alla tre reaktorblocken. Under hösten 2013 genomfördes en FAT (Factory Approval Test) i Askalons lokaler på Hammarö utanför Karlstad. I december levererades alla övervakningsskåpen till OKG:s anläggning i Figeholm. Dessa skall nu installeras parallellt med att personalen på OKG utbildas.   – Det kommer att hållas 23 utbildningstillfällen för samtliga operatörer samt underhållspersonal och experter. Därefter installeras systemet i de olika kraftstationerna. Planen är att alla tre kraftstationer under 2015 ska vara i drift med den nya övervakningsutrustningen, säger Thomas Thor, försäljningschef på Askalon AB. SEPARATA SYSTEM Vibrationsövervakningssystemet är egentligen tre stycken helt separata system, ett för varje reaktorblock. Kärnkraftsanläggningarna är lite speciella då varje kraftstation eller reaktorblock är helt isolerade anläggningar. Varje system kommer från start att kontinuerligt övervaka cirka 200 vibrationssignaler och processsignaler.   Online-enheterna som levereras är CSI 6500 Machinery Health Monitor. Den ger en tillståndskontroll som kompletterar ett befintligt skyddssystem. Den ger också en realtids-feedback till både drifts- och underhållspersonal. Som en del av Emersons PlantWeb digitala anläggningsarkitektur levererar CSI 6500 realtidsinformation om maskinens hälsotillstånd när och där det behövs.   Övervakningsenheterna är en av de mest avancerade med den högsta tekniska prestandan som finns på marknaden. Enheterna är utrustade med en extra processor och hårddisk som mäter fem gånger per sekunden parallellt med den normala mätningen som är ca två ggr i minuten. Denna ”live” eller ”transient” mätning sparas kontinuerlig och har alltid 100 timmars inspelade vibrationssignaler från alla kanaler, lagrade på hårddisken i övervakningsenheten.

Denna ”transient mätning” är speciellt viktig vid turbinövervakning, eftersom man då alltid kan gå tillbaka till händelser eller kritiska skeden för att sedan kunna spela upp ”live” och se i detalj vad som orsakade vibrationsförändringar eller driftstörning. ÖVERVAKNING – Det är ett väldigt stimulerande projekt då engagemanget från OKG:s projektgrupp och personalens höga kompetens och med en väldig stark vilja att verkligen införa senaste tekniken för tillståndsbaserat övervakning med ändå använda robust och tillförlitlig teknik.   Vad som sagts till oss, så var det prestanda och flexibilitet var de två starka skälen till att OKG valde vårt system med CSI 6500 och AMS Suite. Vår utrustning är modernt använder senaste plattform när det gäller hårdvara, säger Thomas Thor.   Till skillnad mot många övervakningssystem som Askalon installerar, har OKG ett stort fokus på att operatörsinterfacet eller operatörsstationerna är flexibelt och anpassningsbart för deras anläggningar. Operatörerna på OKG har en väldigt hög kompetensnivå när det gäller maskinkunskap och övervakning och önskar mer diagnostik i operatörsstationerna.   – Under projektet gång har vi utvecklar operatörsstationerna tillsammans med OKG:s projektgrupp samt vibrations- och maskinexperter. Deras kunskap och vilja om hur olika saker skall mätas, databehandlas och hur resultatet skall presenteras i mjukvaran har även lett till att vi lyckats göra mjukvaruförändring, förklarar Thomas Thor. GRAFISK GRÄNSSNITT Normalt är det OKG:s operatörer som

Online-enheterna CSI 6500 Machinery Health Monitor som Askalon levereras till OKG är en av de mest avancerade med den högsta tekniska prestandan som finns på marknaden. Planen under 2015 är att alla tre kraftstationer ska vara i drift med den nya övervakningsutrustningen.

Thomas Thor på Askalon AB.

övervakar systemet 24 timmar per dygn i det grafiska gränssnittet AMS Asset Graphics, som nu här innehåller en diagnostik på högre teknisk nivå. Bakom finns en specialgrupp med experter som granskar övervakningsutrustningen periodisk eller om något skulle hända, att någon förändring av informationen i systemet. De har då möjligheten att använda en mer avancerat diagnostikmjukvara, AMS Machinery Health Manager. – Liksom kärnkraftverken finns det många kraftanläggningar i Sverige som är till åren komna och övervakningsutrustningen har föråldrats. Idag finns inte några reservdelar till de gamla övervakningssystemen. Elektronikkomponenterna finns inte att köpa eftersom utvecklingen har gått framåt både som storlek och prestanda. OKG är nu inne på sin tredje generation övervakningssystem och får nu fler funktioner än tidigare, säger Thomas Thor. Vibrationsövervakningssystemet är till för att i god tid få information om slitage eller onormal drift. Att införa tillståndsbaserat maskinövervakning i sin underhållsstrategi är ett väldigt effektivt medel för att minimera oplanerade driftstopp som är kostsamma för all processindustri. NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

13


KÄRNKRAFT

Tillgängligheten för Vattenfalls reaktorer under vintermånaderna 2012-2013 låg på rekordhöga 97 procent. På bilden Ringhals.

Vattenfall gör grundläggande analys av ett nordiskt kärnkraftssystem AV KIM HALL Vattenfall fortsätter utredningen om ersättningskraft. Produktionsåret 2013 för Vattenfalls kärnkraftverk är det näst bästa året hittills sedan produktionen startade för nästan 40 år sedan. En anledning till uppgången är de stora investeringarna som gjorts i samtliga reaktorer under lång tid, de mest omfattande investeringarna är nu genomförda men moderniseringen fortsätter i flera år till. Produktionen för helåret 2013 blev nästan 51,9 TWh för Forsmark och Ringhals kärnkraftverk tillsammans, vilket inte är långt efter toppåret 2004 då 53 TWh producerades.   Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes. Under de kommande åren, 2014-2018, planerar man att investera 14 miljarder kr i säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder. 14

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Tillgängligheten för Vattenfalls reaktorer under vintermånaderna 2012-2013 låg på rekordhöga 97 procent. Moderniseringsprojekten gör det också möjligt för Vattenfall, Forsmark och Ringhals att se över vilka investeringar som krävs för att kunna driva säker och lönsam kärnkraft i åtminstone 60 år.   Det är flera faktorer som bidrar till hög produktion; moderniseringsarbeten, produktionsrekord i Forsmark och effekt-

höjning av reaktor 2 i Forsmark, vilket har höjt effektnivån med 12 procent. Reaktor 2 kan därmed producera ungefär 1 TWh mer el per år än tidigare. Det motsvarar en årlig elförbrukning för närmare 100 000 hushåll.   Årets revisioner i Ringhals gick också mycket bra och avslutades tidigare än beräknat, vilket också bidrar till högre produktion.   – Vattenfall ser kärnkraften som en viktig komponent i svensk energiproduktion. Som baskraft kan den leverera el på ett förutsägbart och tillförlitligt sätt jämt över året, oavsett väder, och som driftsäker produktion med låga koldioxidutsläpp, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfalls affärsdivision kärnkraft.


SÄKRAR NORDISK ENERGI FÖR FRAMTIDEN

Risk Pilot erbjuder konsulttjänster inom flera områden relaterade till riskhantering med särskilt fokus på kärnkraftsindustrin. Vi är Nordens ledande leverantör av tjänster inom probabilistisk säkerhetsanalys. Dessutom levererar vi kvalificerade tjänster inom MTO, säkerhetsteknik och projektledning. Läs mer om oss på www.riskpilot.se

MTO - Säkerhetsteknik - PSA - Projektledning


NYHETER

Moderniseringsprojekten gör det möjligt för Vattenfall, Forsmark och Ringhals att se över vilka investeringar som krävs för att kunna driva säker och lönsam kärnkraft i åtminstone 60 år. På bilden Forsmark 3. Foto: Forsmark

Vattenfall bedriver ett analysarbete sedan flera år tillbaka för att ta fram ett beslutsunderlag om behovet av ersättningskraft i framtiden. Med tanke på utbyggnaden av vindkraften kommer det sannolikt inte att behövas lika mycket kärnkraft framöver, men en del av produktionsförmågan som finns idag kommer sannolikt behöva ersättas av ny baskraft.   Cirka 40 procent av svensk elproduktion kommer från kärnkraften och halva Vattenfalls produktionsportfölj består av kärnkraft i Norden. Vattenfall har investerat kraftigt i upprustning av samtliga reaktorer, både för att öka livslängden, men också för att ha en planeringsperiod på 50 år för Ringhals R1och R2, och åtminstone 60 år för övriga

kärnkraftreaktorer.   – Projekt tar lång tid och vi måste analysera vad vi kan ersätta kärnkraften med i framtiden. Det innebär att vi behöver analysera när och var kärnkraften fasas ut. Därför startade vi ett utredningsarbete med fördjupad analys sedan många år tillbaka, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutvecklingen på Vattenfall AB. De äldsta av Vattenfalls sju reaktorer når   slutet av sin livslängd under andra halvan av 2020-talet. Det tar lång tid att få tillstånd och att bygga ett kärnkraftverk. Och om kärnkraften ska vara en del av framtidens energimix måste ersättningsreaktorer planeras i god tid innan behovet uppstår. Därför startar Vattenfall nu en dialog med berörda parter

som exempelvis myndigheter, allmänhet, närboende och organisationer genom att inleda samråd om ersättningsreaktorer. BESLUTSUNDERLAG – I juli 2012 lämnade vi in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i syfte att starta processen. Det är myndigheterna som tar fram regelverk och krav som kommer att gälla för både ny och gammal kärnkraft. Som ytterligare ett steg i detta startade vi samråd i januari i år. Detta är ett steg för att vi skall kunna ta fram ett beslutsunderlag. I vårt fortsatta analysarbete måste vi ta reda på vad omvärlden vill, lyssna och besvara frågor om våra reaktorer. Frågor som samhället är intresserade av att diskutera, förklarar Mats Ladeborn.

Hans MÜller har tillträtt som VD för kraftdragarna AB från och med den 5 augusti 2013. Hans ersätter tidigare VD Håkan Eriksson som nu gått i pension. Information om kontakter och övriga uppgifter finner ni på kraftdragarnas hemsida www.kraftdragarna.se 16

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se


KÄRNKRAFT

ERICHS - din samarbetspartner

inom ventiler, ställdon och service

Vi levererar kvalificerad och typtestad utrustning till svenska kärnkraftverk Produktionen för helåret 2013 blev nästan 51,9 TWh för Forsmark och Ringhals kärnkraftverk tillsammans, vilket inte är långt efter toppåret 2004 då 53 TWh producerades.Vattenfall ser kärnkraften som en viktig komponent i svensk energiproduktion, menar Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfalls affärsdivision kärnkraft. Foto:Vattenfall

  Generellt styrs möjligheten att bygga ett kärnkraftverk av kärntekniklagen, prövning enligt Miljöbalken och slutligen en prövning enligt plan- och bygglagen. Dessa tre lagutrymmen krävs för att bygga ett kärnkraftverk samtidigt som alla tre lagarna kräver en miljökonsekvensbeskrivning.   – Detta är ett samråd där alla synpunkter beaktas av oss och där vi skall ta in synpunkter till miljökonsekvensbeskrivningen som sedan skall utformas enligt alla tre lagarna, säger Mats Ladeborn.   Vad gäller kärntekniklagen är det strålsäkerhetsmyndigheten som ger sitt yttrande enligt Vattenfalls ansökan och yttrande till regeringen som i sin tur fattar beslut. Nästa instans är Mark- och miljödomstolen som bedömer enligt Miljöbalken och ger sitt yttrande till regeringen. För att slutligen få lov att bygga är det kommunen som beslutar enligt plan- och bygglagen.   – Vi måste klarställa alla krav som kommer till oss enligt de tre lagutrymmena. Först då har vi kravbilden klar för oss samtidigt som vi måste se en lönsamhet i projektet. Utifrån det kan Vattenfall fatta ett investeringsbeslut, vilket ligger 8-10 år fram i tiden innan ett beslut kan tas, säger Mats Ladeborn. SPRIDA ENGAGEMANG Vattenfalls förhoppning är att det sprids ett engagemang hos samtliga myndigheter, närboende och inom koncernen.   – Samtidigt måste vi förklara vårt arbete, vad vi gör och varför vi gör detta. Det är viktigt för oss att lyssna på omvärlden och få förtroendet från omvärldens syn på kärnkraften. Därför är det viktigt för oss att vara öppna och villiga att diskutera frågan, tillägger Mats Ladeborn.   Ansökan som Vattenfall lämnade in handlar om att ersätta en till två reaktorer med lika många nya. Denna ansökan är den formella starten där den större delen omfattar förklarande.   – Vi får en avgift som skall betalas till myndigheten att ersätta reaktorer med reaktorer. Detta är en långsiktig process där vi stegar oss fram. Men det viktiga är att göra en grundläggande analys av ett nordiskt kraftsystem, om hur det kommer

• Kvalificerade och testade skalventiler och säkerhetsventiler. • Pilotstyrda säkerhetsventiler • Egenmediestyrda ångskalventiler och snabbstängningsventiler • Fullskaletestade Blow down kilslidventiler (MSIV) med koboltfritt sätesmaterial • Dämpade backventiler med optimerade interna delar för minimering av tryckslag. ERICHS ARMATUR AB Huvudkontor och besöksadress: Travbanegatan 8, 213 77 Malmö Postadress: Box 9144, 200 39 Malmö Telefon: 040-31 15 50 Fax: 040-94 55 15 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se


KÄRNKRAFT

Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutvecklingen på Vattenfall AB.

att se ut i framtiden innan vi fattar något beslut, säger Mats Ladeborn avslutningsvis.   Kärnkraften spelar en avgörande roll i många europeiska länder eftersom den är ekonomiskt attraktiv. Den har som sagt hög leveranssäkerhet och medför låga koldioxidutsläpp.   Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för en hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå. Vattenfall äger också kärnkraftverk i Tyskland där kärnkraften är på väg att fasas ut helt, i enlighet med politiska beslut. EN FJÄRDEDEL 2012 stod kärnkraften för 27 procent av

Vattenfalls totala elproduktion, samtidigt stod kärnkraften för omkring en fjärdedel av den totala elproduktionen inom EU, vilket är något lägre än 1990 när samma siffra var omkring 30 procent.   Vattenfall äger tio kärnkraftreaktorer i Europa, sju av dem finns i Sverige (Ringhals och Forsmark) och resterande tre i Tyskland (Brunsbüttel, Krümmel och en minoritetsandel i Brokdorf ). Sedan 2007 producerar reaktorerna i Brunsbüttel och Krümmel ingen el p g a politiska beslut. Reaktor 1 och 2 på Ringhals kärnkraftverk strax utanför Varberg är de två första reaktorer som byggdes i Sverige. Dessa har varit i bruk sedan 1976 respektive 1975. Reaktorn i Barsebäck som stängdes 2005, ägs av Eon. E.ON Kärnkraft Sverige AB äger Barsebäck 1 och 2. Barsebäck Kraft AB, som ägs till 100 procent av Ringhals AB och ingår i Vattenfall koncernen ansvarar på uppdrag av E.ON för servicedriften och rivningsplaneringen av Barsebäck.   Rivningen finansieras av Kärnavfallsfonden och ska genomföras när slutförvaret för

använt kärnbränsle står klart på 2020-talet. Sedan 2003 har Vattenfall och andra delägare i svenska kärnkraftverk genomfört flera säkerhetsförbättringar och investerat i livstidsförlängning för reaktorerna. Det är detta investeringsprogram som nu är på väg mot slutfasen. 143 KÄRNKRAFTREAKTORER 2010 fanns det 143 kärnkraftreaktorer i drift i EU och ytterligare fyra höll på att byggas. Totalt motsvarar dessa kraftverk en installerad kapacitet om 135 GW och över 28 procent av elproduktionen inom EU.   EU står för ungefär en tredjedel av världens kärnkraftsbaserade elproduktion per år. Men kärnkraftens betydelse varierar stort mellan de olika europeiska länderna, från vissa länder som inte har någon kärnkraft alls till Frankrike som har 58 reaktorer i drift. Tre fjärdedelar av landets totala el- produktion kommer från kärnkraftverk.

Scandinox AB

Din leverantör av rostfria rör, rördelar och smide STÖRST I NORDEN INOM MOBIL VÄRMEBEHANDLING EL • GAS • TEMPORÄRUGNAR

18

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Scandinox AB, Industrivägen 3, 302 41 Halmstad Tel. +46 35 179 950 Fax. +46 35 169 595 info @scandinox.se www.scandinox.se


KÄRNKRAFT

ABB tar hem serviceorder på 18 miljoner till Forsmark AV BJÖRN ASPLIND ABB har tagit hem en rekordstor serviceorder värd 18 miljoner kronor för en större uppgradering av samtliga ACS600 Multidrive till drivsystemet som styr cirkulationspumparna i Forsmarks kärnreaktorer. Detta görs för att höja driftssäkerheten. Drivsystemet, det väl beprövade ACS600 Multidrive, levererades av ABB 1999 och det handlar om 132 stycken moduler av totalt 144 stycken som kommer att uppgraderas under en tvåårsperiod. Ordern omfattar material, renovering av moduler, kablage och montage på plats. Projektet inleddes med en förstudie där projekt- och detaljplan granskades noggrant. Riskmoment identifierades, exempelvis logistik, kompetensresurser, kvalitetssäkringar och lösningar på problemen avhandlades i detalj. FAT (Factory Acceptance Test) genomfördes vid ABB:s tillverkningsenhet i Helsingfors där också ansvariga från Forsmark deltog. MINDRE STOPPTIDER Uppgraderingen kommer att säkerställa driften under en längre tid och även minimera stopptiderna. Drivsystemet ACS600 Multidrive kontrollerar driften och styr motorerna för cirkulationspumparna som håller koll på reaktorhärden i Forsmarks tre kärnreaktorer. ACS600 Multidrive består av flera sammankopplade frekvensomriktare och ett antal stora motorer. Forsmarks reaktorer är av kokvattentyp där vatten strömmar genom den varma reaktorhärden och förångas för att driva turbiner som genererar el. Systemet är slutet och för att vattnet ska kunna cirkulera krävs cirkulationspumpar som pressar upp vattnet genom härden. Genom att styra pumparnas varvtal kan reaktorns effekt sedan regleras. Huvudcirkulationspumparna, åtta stycken

Drivsystemet ACS600 Multidrive kontrollerar driften och styr motorerna för cirkulationspumparna som håller koll på reaktorhärden i Forsmarks tre kärnreaktorer. Foto:Vattenfall

per reaktor, sitter på utsidan av reaktortankens botten. Tanken består av 15-20 cm stål och är dessutom innesluten i ett metertjockt betonghölje.

bra dialog med Forsmark. Dessutom har vi lyckats med ett bra grundarbete innan genomförandet och projektet flyter på bra, säger Håkan Persson.

SÄKERSTÄLLA – Anledningen till ordern är att det har börjat uppstå problem i kritiska komponenter efter 12-13 års drift. Därför ville Forsmark byta de här komponenterna och säkerställa ytterligare cirka tio års drift. Även om det finns redundans är det oerhört viktigt att cirkulationspumparna fungerar. Eventuella stopp kostar otroligt mycket för Forsmark, säger Håkan Persson, säljansvarig på ABB:s serviceenhet Drivsystemservice.

NY UPPSÄTTNING – Vi har en så kallad rekonditioneringslösning där ABB:s enhet i Helsingfors skickar en ny uppsättning fasmoduler som sätts på plats hos Forsmark. De gamla modulerna skickas sedan till Helsingfors där de rekonditioneras och får nya komponenter. Därefter skickas de uppfräschade modulerna till Forsmark för att vid nästa revisionstillfälle användas igen.

Ordern delades upp i två steg. Första ordern på 63 fasmoduler lades och genomfördes under 2013 och nu har Forsmark valt att placerat det andra och sista steget av beställningen. – Under 2013 visade vi Forsmark att vi levde upp till deras högt ställda krav gällande genomförande och kvalitet. Vi är glada och stolta över att Forsmark kände sig trygga med att gå vidare och lägga den andra och sista beställningen av uppgraderingen. Vi har ett bra samarbete och en

Ordern innebär många timmars jobb för ABB, både för projektledare och utförare. – Vi gör det här jobbet under tre tillfällen per år och det tar ungefär en vecka per tillfälle. Förra året gjorde vi en insats på tre ställen och under 2014 blir det ytterligare insatser. Vi brukar jobba med minst fyra personer på plats. Vi uppgraderar en del av drivsystemet och de mest kritiska komponenterna i detta komplexa system. Det handlar inte om någon teknisk förändring utan om en uppgradering där vi byter ut gammal utrustning och fräschar upp den mot ny utrustning, avslutar Håkan Persson. NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

19


NYHETER

SSM har kritiserat OKG för omfattande brister när det gäller underhåll och service av reservkraftsystemen. SSM upptäckte våren 2012 att flera reservdieslar som ska klara strömförsörjningen av kylningen till O1 inte hade genomgått någon större service på över 40 år.

STORMIGT ÅR FÖR OKG MED BRISTER I SÄKERHETSARBETET AV KIM HALL Det har minst sagt varit ett stormigt år för OKG, som nu genomgår ett liknande stålbad som Ringhals råkade ut för 2009 då Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påtalat brister inom säkerhetsarbetet. Nu sätts OKG under särskild tillsyn och kommer att övervakas extra noga. – Vi har haft en hel del utmaningar av olika karaktär. Under de senaste åren har vi jobbat mycket med effekthöjning och genomgått den största moderniseringen av kärnkraft någonsin. Nu försöker vi vända och komma tillbaka till den dagliga driften genom systematiskt och medvetet långsiktigt arbete, säger Johan Svenningsson, vd på OKG. RESERVTURBIN Sedan våren 2012 har en reservturbin varit installerad på O1 sedan den ordinarie högtrycksturbinen skadats av vibrationer. Den ordinarie turbinen renoverades och återställdes till ursprungligt skick. Den ursprungliga planen var att byta tillbaka i samband med ordinarie underhållsavställning senare i vår, 20

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

men den reservturbin som var installerad visade sig vibrera så pass mycket att den riskerade att skada andra delar i turbinen och leverantören rekommenderade därför ett byte med en gång. Detta var en säkerhetsåtgärd eftersom man inte ville riskera få skador på andra delar i turbinen. – Även om tidpunkten inte var optimal med tanke på årstiden, så kunde vi ha fått värre skador som inneburit ett längre stillestånd senare, tillägger Johan Svenningsson. Efter att problemen med både turbin och reservkraftanläggningen på O1 fasades kraftverket in på nätet efter att ha varit avstängd i 1,5 år. Förutom åtgärder med turbinen hade man under den långa avställningsperioden även utfört arbeten i reservkraftsystemet. Efter den årliga genomgången av anläggningen byttes bränslet och periodiska kontroller utfördes. Turbinproblemen fortsatte och under hösten 2013 togs beslutet att byta tillbaka till den ordinarie högtrycksturbinen. Den fjärde januari i år var arbetet klart och O1 kunde återigen börja producera el. Detta avbrott gjorde att produktionen kom att variera mellan 0-460 MW under denna period.

Johan Svenningsson, vd på OKG.

Men det skulle inte dröja länge förrän O1 måste stoppas igen. Ett nytt oljeläckage i en ventil till turbinen hade uppstått. Efter sanering kunde läckaget lokaliseras och åtgärdades. I samband med det korta stoppet passade personalen på att även utföra annat underhåll som kräver en avstängd anläggning.   Anläggningen fasades åter in på kraftnätet på kvällen den 30 januari 2014. Med anledning av en ojämn reglering av matarvattnet var man dock tvungen att långsamt öka effekten.


Fjärrövervakning ASKALON REMOTE DIAGNOSTIC CENTER utför diagnostik och analys på processindustrins viktigaste maskiner och ventiler via Internet. • TURBINER • REGLERVENTILER Pu

• KOMPRESSORER er bin

Tu r

• PUMPAR

Remote Diagnostic Center Tel: 054-57 92 00 • www.askalon.com

Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre tillsammans. Rejlers erbjuder tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan. Vi medverkar i moderniseringen av kärnkraft- och vattenkraftverk. Vi är också involverade i projekt inom vindkraft, kraftvärme och vågkraft. Ett annat växande område är olika typer av miljötjänster. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se

Kompr

sorer es

par m

Ve

Vi finns på Sectec h i Köpenha mn 17-18 nov .

ler nti


KÄRNKRAFT

På grund av en ojämn reglering av matarvatten blev det en långsam ökning av effekten och full effekt uppnåddes ca ett dygn efter infasningen.   – Driftuppehållet på O1 har vållat mycket problem helt oberoende av varandra, vilket har gett effekter inom olika områden. Arbetet med att konstatera att anläggningen var klar att tas i drift har dragits ut på tiden och blev längre än planerat. Återstarten av O1 fick senareläggas. Samtidigt som vi jobbat med dessa problem har vi jobbat mycket med lång- och kortsiktig revisionsplanering. Men nu upplever vi att vi är på rätt väg, säger Johan Svenningsson. Situationen på OKG påminner mycket om situationen som Ringhals brottades med 2009, då Strålskyddsmyndigheten (SSM) lade kärnkraftverket under särskild tillsyn på grund av stora brister i säkerhetsarbetet. Detta innebär att kärnkraftverket i Oskarshamn får nu bara drivas under vissa villkor. BRISTER I UNDERHÅLL SSM kritiserar OKG för omfattande brister när det gäller underhåll och service av

reservkraftsystemen. Leif Karlsson, enhetschef på SSM, ansåg att bristerna hade spritt sig inom organisationen på kärnkraftverket och att OKG:s ledning, som ansvarar för styrningen, behövde göra en djupare analys av vad de egentliga grundorsakerna till problemen låg.   SSM tillät OKG att inte starta någon reaktor utan att myndigheten hade granskat det tekniska underlaget som visade att reaktorerna var driftklara innan omstart. OKG gjorde dubbla säkerhetsgranskningar, varav en omfattade säkerhetsstaben som finns under VD:n, d v s fristående från de produktionsenheter som leder den dagliga driften vid reaktorerna.   Enligt Leif Karlsson upptäckte SSM våren 2012 att flera reservdieslar som ska klara strömförsörjningen av kylningen till O1 inte hade genomgått någon större service på över 40 år. Detta trots att de normalt ska underhållas var 16:e år. Bland annat hade rör inte monterats på sådant sätt att de skulle klara stå emot skakningar om ett jordskalv skulle uppstå. OKG fick på sig att senast augusti 2013

Med tanke på de senaste årens intensiva verksamhet med moderniseringsprogrammen på OKG har Johan Svenningsson, vd på OKG, full förståelse för att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ser ett behov av utökad tillsyn av arbetet på OKG. Foto: OKG

redovisa till SSM vad man hade kommit fram till och hur bristerna skulle åtgärdas. I december kunde OKG redovisa att de inte har haft tillräcklig kontroll internt och att de brustit i förmågan att klara kärnkraftsbolagets säkerhetsarbete. MODERNISERING – Med tanke på de senaste årens intensiva verksamhet med moderniseringsprogrammen på OKG har jag full förståelse för att myndigheten ser ett behov av utökad till-

Energi: Vi lägger all vår energi på att spara din. KSB levererar helhetslösningar för konventionella och nukleära kraftanläggningar. Vi erbjuder specialdesignade pumpar, ventiler, styr- och automatiseringsprodukter för alla primära och sekundära processer. KSB ger dig produkter som inte bara är branschledande när det gäller kvalitet, effektivitet och pålitlighet, utan också håller dina energi- och livscykelkostnader nere. När helst du behöver oss är vår energi din. Mer information om oss och våra produkter hittar du på www.ksb.se

Pumpar

22

n

Ventiler

n

Service

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se


KÄRNKRAFT

syn av vårt arbete. Men redan nu märker vi goda resultat av de åtgärder vi har vidtagit, säger Johan Svenningsson och anser att det är bättre att gå till botten med problemen och stå stilla lite längre tid tills att anläggningen är stabil igen. Nu är O1 i drift, O3 levererar el enligt plan och på O2 pågår omfattande arbete med att säkerhetsmodernisera anläggningen. – Nu lämnar vi de stora projekten bakom oss för att istället komma in i rutinmässigt arbete. Vi har lämnat in ansökan till Markoch miljödomstolen om miljöprövning och tillstånd för avställnings- och servicedrift för O1. Något beslut om permanent stängning av reaktorn finns inte, säger Johan Svenningsson.   1998 och 2002 genomgick O1 omfattande moderniseringar. Nu är den tekniska statusen i anläggningen mycket god och efter återstarten i början av januari har O1 levererat el vid maximal effektnivå, men fick p g a ett mindre oljeläckage i en ventilutrustning under turbinen stoppas för mindre sanering och reparation av ventil. Under 2013 levererade OKG

11,6 miljarder TWh. Med en leveransvolym på 9,4 TWh under 2013 var O3 mycket nära att slå 2006 års produktionsrekord, trots driftstörningar under hösten. KOMPLEXT – Det visar vilken kapacitet som världens största reaktor i sitt slag har idag. Detta lägger ribban för kommande produktionsår vid O3 samtidigt som det skapar förväntningar på resultatet av den pågående moderniseringen av O2, säger Johan Svenningsson.   Detta mycket komplexa installationsarbete innebär att fjolårets leveransvolym för O2 stannar vid 1,7 TWh och 0,5 TWh för O1.   – Om kraven blir för höga från SSM kör vi inte O1. Då förbereder vi oss för ny miljöprövning, men det får bli en planeringsfråga. Vi har en strategi och är i slutfasen av de stora moderniseringarna som skall säkerställa långsiktig drift i framtiden, säger Johan Svenningsson.

Driftuppehållet på O1 har vållat mycket problem helt oberoende av varandra, vilket har gett effekter inom olika områden. Nu är O1 i drift, O3 levererar el enligt plan och på O2 pågår omfattande arbete med att säkerhetsmodernisera anläggningen.

Statusen för O3 har nyligen avslutats med en effekthöjning på 1450 MW och en utökad livslängd till 60 år. O2 uppnådde 850 MW och moderniseringsarbetet beräknas till 2015.   – Målsättningen för 2014 är givetvis att återuppta och vidmakthålla en stabil produktion vid O1 samtidigt som vi på ett säkert sätt fullföljer moderniseringen av O2 enligt liggande plan, avslutar Johan Svenningsson.

VI KAN ENERGI Alten är ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Internationellt har vi över 2500 konsulter inom energi, varav 100 har sin bas på något av våra kontor i Skandinavien. Med över femton års erfarenhet i branschen har vi hunnit bygga upp en stor bank av erfaren och kompetent personal. Våra specialistkompetenser finns inom processdesign, anläggningsdynamik, systemutveckling, test

& verifiering och projektledning. Vi leder och utvecklar hela lösningar likväl som vi erbjuder resurser på plats hos kund. Nu rekryterar vi ytterligare personer som vill vara med och utveckla vårt erbjudande mot kärnkraftsindustrin. Läs mer på alten.se eller kontakta Jonas Theodorsson på 08-5625 14 19.

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

23


KÄRNKRAFT

Oväntade hinder på väg mot rivning av Barsebäcksverket AV KIM HALL Mark- och miljödomstolen säger nej till ett tillfälligt lager för radioaktivt avfall vid det stängda kärnkraftverket Barsebäck i Kävlinge. Kommunen anser att det radioaktiva rivningsmaterialet ska transporteras direkt till slutförvaret för lågoch medelaktivt avfall i Forsmark när den planerade utbyggnaden av det förvaret står klar. Nu har Barsebäck Kraft överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen parallellt med ny bygglovsansökan om annan plats på området har lämnats in till Kävlinge kommun. Barsebäck Kraft AB, som ägs av Vattenfall och Eon, har tidigare vägrats bygglov av både Kävlinge kommun och länsstyrelsen att uppföra ett tillfälligt lager för förvaring av radioaktiva delar i samband med rivningen av Barsebäcksverket 2015-2022. När Barsebäck lämnade in ansökan 2012 om fortsatt tillstånd för avställnings- och servicedrift till Mark och Miljödomstolen i Växjö gav domstolen tillstånd för ett tillfälligt lager för radioaktivt avfall.

Malin von Post, vd på Barsebäck Kraft AB, menar att det ligger i allas intresse att Barsebäck avvecklas på ett säkert och hållbart sätt. Foto: BKAB 24

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Barsebäck Kraft har överklagat beslutet till Markoch miljööverdomstolen parallellt med att de lagt in en ny bygglovsansökan till Kävlinge kommun om att få bygga tillfälligt lager för radioaktivt avfall på annan plats på området. Foto: Anna Storm/ Felix Gerlach

Delarna från det tillfälliga lagret skulle då transporteras till slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall SFR, i Forsmark i Uppland. För att få plats med rivningsavfallet från Barsebäck krävs dock att SFR byggs ut, en utbyggnad som väntas stå klart först 2023.   SFR har idag ett lager på 63 000 kvm som ligger i flera parallella tunnlar 60 meter under havsbotten utanför Forsmark. För att få plats med rivningsavfall från Barsebäck och andra kärntekniska anläggningar de närmaste decennierna finns behov av ytterligare 140 000 kvm. Den nya delen ska ligga djupare, enligt SKB, och byggas på 120 meters djup.   Enligt Barsebäck Kraft skulle det tillfälliga lagret behövas i kanske åtta år. Men nu har även Mark- och miljödomstolen sagt nej till det tillfälliga lagret samtidigt som Kävlinges politiska ledning menar att det inte kan bli tal om bygglov. Kommunen fruktar att ett tillfälligt lager i praktiken riskerar att bli ett slutförvar.   – För att vi skall kunna börja segmentera

rekatortankarnas interndelar och paketera dem behöver vi ha en tillfällig plats att förvara dem på i väntan på transport till slutförvaret. Det ligger i allas intresse att Barsebäck avvecklas på ett säkert och hållbart sätt, säger Malin von Post, vd på Barsebäck Kraft AB.   Kävlinge kommun har presenterat en översiktsplan som möjliggör byggnation av en hamnstad. En översiktsplan är en viljedeklaration om vad kommunen vill göra med marken i framtiden. Men först måste rivningen och marken åtgärdas och säkerställas, vilket tar många år innan nya hus kan byggas. SERVICE OCH UNDERHÅLLSDRIFT

– Vårt uppdrag är att utföra service, underhållsdrift och planering inför rivningen av verket. I planeringen ingår i vilken ordning rivningsarbetet skall göras, segmentering av reaktortankarnas interndelar är det första steget i rivningen av Barsebäcksverket säger Malin von Post. Mellanlagret är avsett att användas tillfäl-


KÄRNKRAFT

ligt vid Barsebäcksverket. Byggnaden ska stå ovan jord och ha plats för 450 ton rivningsavfall. Lagret är planerat för att rymma 80 ståltankar med segmenterade interndelar från reaktortankarna. – Säkerheten kommer alltid främst i verksamheten. Säkerheten blir högre eftersom vi redan då har förpackat avfallet så att de är redo för transport, menar Malin von Post.   Tyskland som avvecklar sina kärnkraftverk har inte kommit lika långt som Barsebäck Kraft. Där emot finns det andra delar i världen där personalen på Barsebäck gör erfarenhetsutbyte.   – Vi är det första kärnkraftverket i Sverige som avvecklas och då vill vi göra det på ett föredömligt sätt. Samhällsintresset är oerhört stort, oavsett vad man tycker om kärnkraft. Kan vi göra detta på ett säkert och hållbart sätt kan vi ge vägledning för andra reaktorer som skall avvecklas i framtiden, säger Malin von Post. TRANSPORT Pia Almström (M), kommunalråd i Kävlinge kommun, säger att kommunen är villiga att diskutera, men inte säker på att de byter inställning.   – Bygger man utanför Barsebäcksverket finns risken att det blir det mer permanent. Vi anser att de radioaktiva delarna från reaktortankarna borde transporteras direkt till Forsmark, säger Pia Almström. Inom kommunen råder det oenighet om den nya stadsdelen Barsebäck sjöstad med ca 3 000 nya bostäder. Både centerpartiet och folkpartiet vill istället skapa ett forskningscenter med energi- och miljöinriktning.

För att Barsebäck Kraft skall kunna börja segmentera rekatortankarnas interndelar och paketera dem behöver de ha en tillfällig plats att förvara dem på i väntan på transport till slutförvaret i Forsmark. Foto: Felix Gerlach

Barsebäck Kraft förstärker strandlinjen efter vinterstormarna 2013. Deras uppdrag är att utföra service, underhållsdrift och planering inför rivningen av verket. Säkerheten går alltid först. Foto: BKAB

Centern anser att det tar för lång tid innan det kan byggas bostäder i området. – Bostadsbyggandet kan inte bli av förrän Barsebäcksverket är helt avvecklat och marken är nollklassad från radioaktivitet och föroreningar. Det kan dröja till 2035-2040. Men då måste också slutförvaringen vara klar i Forsmark och den har skjutits fram flera gånger, säger Mattias Andersson. Istället anser de båda partierna att här finns en unik möjlighet att koppla samman flera skånska småföretag inom förnyelsebar energi genom att det byggs ett forskningsoch innovationscenter för förnyelsebar energi på platsen.   – Ett sådant centrum hade kunnat bidra till att bilda ett forskningskluster tillsammans med ESS och Maxlab i Lund, säger Mattias Andersson och tillägger att bland annat utveckling av förnyelsebar energi är en del i Region Skånes strategiplan. GRÖN OMSTÄLLNING EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 ska även fördela ut 70 miljarder euro till bland annat företag som kan underlätta den gröna omställningen. – Här har Kävlinge ett perfekt tillfälle att bli ledande på ett område som har framtiden för sig. Och med tanke på att det redan finns lokaler skulle en forskningsanläggning kunna anläggas tidigare. Befintlig infrastruktur som t ex ställverk och gasturbiner skulle man kunna dra nytta av, fortsätter Mattias Andersson. Bostadsbyggandet hänger på om E.On, som äger marken, släpper den till kommunen. Anläggningen skulle skapa jobb och även öka efterfrågan på bostäder. – Utökar man anläggningen med ett science center så skulle även det kunna

intressera ungdomar, säger Carina Ingelsson (FP).   Kärnkraftverkets två kokvattenreaktorer togs i drift 1975 och 1977. Efter folkomröstningen 1980 ställdes kärnkraftfrågan i Sverige på sin spets och avvecklingen av kärnkraften kom att diskuteras flitigt. Flera protester skedde utanför kraftverket, inte minst från miljonstaden Köpenhamn i Danmark. Reaktorerna togs ur drift 1999 och 2005 som en del i den energipolitiska uppgörelsen mellan socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. KÄRNKRAFTANLÄGGNING Barsebäck är den första kommersiella kärnkraftsanläggningen som kommer att rivas i Sverige. Rivningen är kopplad till att SFR är klart ca 2023 och kan inte påbörjas innan dess. Marken kan tidigast vara återställd 2030.   Barsebäck Kraft arbetar nu med servicedrift där de tar hand om anläggningen och förbereder rivning på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Alla system som inte behövs har kopplats bort. Det använda kärnbränslet har forslats bort och en kraftig systemdekontaminering har genomförts. Det gör att strålnivån är mycket låg i anläggningen, jämfört med de kärnkraftverk som är i drift.   – Vi arbetar både nationellt och internationellt med att samla kunskap - bland annat om hur man rivit i andra länder. Vi beräknar allt från kostnader till avfallsvolymer och har gjort en stor kartläggning av mark och grundvatten på området, vilket är till stor hjälp när man efter rivning ska återställa marken, säger informatör Maria Taranger på Barsebäck Kraft. NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

25


SOLENERGI

Solenergipark med solföljare som riktar in sig mot ljuset

AV KJELL-ARNE LARSSON Nordens största solcellspark har tagits i drift. Längs med E18 på en sträckning av en kilometer mellan Västerås och Enköping har 91 solföljare placerats. De är monterade på två axlar som gör att solpanelerna kan ställas in i den riktning varifrån ljuset kommer. Det hela påminner om hur solrosor vänder sig mot solen. Christian Tapper, försäljningschef på Kraftpojkarna.

Bakom den nya solcellsparken står företaget Kraftpojkarna i Västerås AB som också äger och driver den. Företaget har sedan tidigare ett vattenkraftverk vid Strömsnäs i Sagån utanför Västerås och säljer el till Mälarenergi. Kraftpojkarna är också återförsäljare av solcellspaneler från ECSOLAR och växelomriktare/optimerare från SolarEdge. Företaget levererar också färdiga anläggningar för sol-el. I samarbete med Mälarenergi säljer Kraftpojkarna dessutom standardiserade solcellspaket till fastighetsägare.   Projektet att bygga solcellsparken vid E18 har genomförts tack vare ett samarbete med just Mälarenergi. Kraftpojkarna har investerat cirka 20 miljoner kronor, medan Mälarenergi har förbundit sig att köpa den el som produceras de första 15 åren. 2-AXLIGA Parken består av 91 stycken 2-axliga solföljare på vardera 72 kvadratmeter. 26

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Varje solföljare rymmer 36 solcellspaneler. Den totala installerade effekten är cirka 1 miljoner watt. Årsproduktionen bedöms bli cirka 1,2 GWh.   Genom att solföljarna riktar in sig mot ljuset blir produktionen högre än om de är fast monterade. På varje följare finns två sensorer som mäter ljuset. Om värdena från de två skiljer sig betyder det obalans. Elmotorer som verkar via kuggstänger ser då till att solföljarens riktning justeras tills det råder balans. Solpanelerna riktas därmed mot det bäst tillgängliga ljuset. Styrningen baseras därmed inte på astronomiska data om solhöjd och tid på dygnet, utan i stället på den för tillfället rådande ljusförfördelningen på himlen.   Det är inte alltid denna är ljusast där solen befinner sig. Det kommer att göras noggranna uppföljningar på hur mycket större produk-

tionen blir hos solföljarna jämfört med fasta paneler. (Den el som förbrukas för rörelserna är blygsamma 17-18 kWh per år.) Förutom de 2-axliga följarna har man också installerat en 1-axlig och en fast, för jämförelser. Både Kraftpojkarna och ett projekt vid Mälardalens Högskola/ABB Corporate Research kommer att följa upp detta.   – Dessutom optimeras produktionen hos varje enskild panel, berättar Christian Tapper, försäljningschef på Kraftpojkarna. Strömmen från var och en av de cirka 3400 panelerna regleras och effekten kontrolleras.   Systemet medger bland annat att elproduktionen hos en panel inte drabbas av partiell skuggning på en annan panel. KRISTALLINA SOLCELLER Panelerna baseras på monokristallina solceller.


SOLENERGI

Tillverkare och leverantör av kablar, ledningar & kabeltillbehör

Kraftpojkarna har investerat cirka 20 miljoner kronor, medan Mälarenergi har förbundit sig att köpa den el som produceras de första 15 åren.

De producerar el även vid disigt och mulet väder. En mulen sommardag är produktionsnivån ungefär 10 procent av den maximala. Miljön längs E18 är dammig och ger viss minskning av instrålningen. Man räknar med totala elförluster på cirka 5 procent. Solföljarna rengörs tack vare regn och snö. Snösensorer känner av snölast. Styrningen och mekaniken ser till att solföljarna reses vertikalt och att snön rasar av. Vindsensorer mäter vindstyrkan. Om den överstiger 10 meter/ sek justeras solföljarna till horisontalläge.   – En fördel med sol-el är att anläggningarna är underhållsfria och kräver väldigt små serviceinsatser, säger Christian Tapper. LEVERANTÖRER Solcellspanelerna har tillverkats i Kina och levereras av ECSOLAR. Solföljarna kommer från tyska Deger Energie. Växelomriktarna har levererats av SolarEdge. ABB har svarat för transformatorer och brytare. Via transformatorerna skickas elen ut på Mälarenergis mellanspänningsnät som håller 10 kV. ALLA POSITIVA – Den nya anläggningen är för närvarande Nordens största solcellspark. Det finns större anläggningar till exempel i Danmark, men de är placerade på hustak och elen förbrukas framförallt i den egna fastigheten, berättar Christian Tapper.   – Vår park producerar för nätet och därmed för Mälarenergis kunder. Genom att bygga anläggningen längs motorvägen använder vi fyra hektar mark som inte har någon alternativ användning. Vi behövde varken ta något av åkermark eller produktiv skogsmark. Det bidrog till att vi fick alla med oss i projektet.   – Att utnyttja mark som inte kan användas på något annat sätt tillämpas av andra aktörer och på andra håll i världen. I vårt fall fick vi också ett mycket bra ”skyltläge”. Ungefär 30000 fordon passerar varje dag och alla ser anläggningen, avslutar Christian Tapper, försäljningschef på Kraftpojkarna. Fotnot: solcellsparken har en installerad effekt på cirka 1000 kW. Vid Energibyn i Västerås finns sedan tidigare en solföljare på 4 kW. Den producerar 5800 kWh per år. Detta resultat indikerar en tydligt högre produktion hos paneler som följer solen. 5800 kWh kan jämföras med de 4700 kWh som är ungefärlig årsproduktion från en 5 kW fast takmonterad solcellspanel.

HELUKABEL® har rätt typ av lösningar för fotovoltaik-tillämpningar. I början av 90-talet utvecklade vi de första PV-kablarna som idag säljs under vårt ledande varumärke SOLARFLEX® med globalt godkännande från TÜV och VDE. Tack vare våra avancerade PV-kontaktdon kan vi erbjuda våra kunder inom fotovoltaik-industrin förmonterade PV-kablar och -ledningar för smidig plug-andplay-installation på plats HELUKABEL® är idag ett av Tysklands ledande kabelföretag, med ett omfattande urval av kablar, ledningar, anpassade kablar, mediateknik, kabeltillbehör samt data-, nätverks- och bussteknik och kabelskyddssystem för robotteknik och hanteringssystem.

dis

abel hör. k e d edan och tillbe l s e l ig Sver om kabe v a En r in e r ö t tribu HELUKABEL AB Spjutvägen 1, 175 61 Järfälla Tel: +46 8 55 77 4280 Fax: +46 8-6210059 E-Mail: info@helukabel.se

www.helukabel.se


FORDONSINDUSTRI

Scania i Oskarshamn bygger för dubbel kapacitet

Den nya karosseriverkstaden byggs i ett plan.

AV KJELL-ARNE LARSSON Hytterna till alla lastbilar som Scania tillverkar i Europa kommer från Oskarshamn. Där har hytter producerats ända sedan 1946. Scania investerar nu för ökad produktionskapacitet och målet är att om 5-7 år kunna tillverka cirka 115 000 hytter per år. Scanias anläggning i Oskarshamn har fem verkstäder: pressverkstad, karossverkstad, grundmåleri, täcklacksmåleri och monteringsverkstad. Till resurserna hör också en omfattande logistik. Rullar med plåt tas in till fabriken, liksom komponenter för montering både inne i hytterna och på

Den nya karosseriverkstaden kompletterar den befintliga som kommer att finnas kvar i produktion. Foto: Curt-Robert Lindqvist

utsidan. De färdiga hytterna mellanlagras under skärmtak. Hytterna fraktas sedan till Scanias fabriker i Zwolle (Holland), Anger (Frankrike) och Södertälje. FLERA NYA VERKSTÄDER Scania använder ett eget Lean-inspirerat produktionssystem där anläggningarna trimmas genom ständiga förbättringar. För att kunna dubbla kapaciteten i Oskarshamn behöver dock vissa flaskhalsar byggas bort. Därför byggs ett nytt grundmåleri och en ny karossverkstad. Man tittar också på möjligheterna att uppföra ett logis28

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

tikcentrum för komponenter på väg till fabriken.   Huset till nya grundmåleriet står nu klart. Det har fem plan och en verksamhetsyta på cirka 6000 kvadratmeter. Byggentreprenör är Skanska, medan det tyska företaget Dürr svarar för processutrustningen. Nu pågår en intensiv installationsfas som omfattar bland annat robotar och ventilation.   Det befintliga grundmåleriet kommer att finnas kvar och när det nya blir klart kommer man att ha två parallella linjer. – Vi har utvecklat vår egen teknik för pulvermålning som vi använt under tjugo års tid och den är vi mycket stolta över, säger Marcus Holm, platschef för basprocesserna, det vill säga pressning, karossverkstad och måleri. Tekniken är både miljövänlig och kostnadseffektiv.   Ett nytt hus byggs som ska inrymma en karosseriverkstad med cirka 30 000 kvadratmeters verkstadsyta i ett plan. Huset blir 300 meter långt. Skanska är byggentreprenör. Upphandling av processutrustningen pågår. Till karossverkstaden kommer karossdelar från den egna pressverkstaden. Det är rygg, sidor, tak, med mera. Delarna svetsas ihop med punktsvets som utförs av robotar. Den nya karossverkstaden byggs i anslutning till den befintliga som behålls och de båda kommer att ingå ett flöde.   – Varje hytt är kundanpassad och ingen är den andra lik, berättar Marcus Holm. Vår styrka är att skräddarsy hytterna och något vi måste vara mycket duktiga på.

Vi använder Scanias eget produktionssystem för att ha full kontroll från order till färdig hytt. FÖRSTÄRKT LOGISTIK – När produktionsvolymen ökar så ökar också trycket på logistikytorna och vi gör förstärkningar även där, fortsätter Marcus Holm. Vi bygger nu ut en befintlig verkstadslokal med cirka 5000 kvadratmeter.   Den nya ytan kommer att användas som mellanlager för komponenter på väg in i till montering. Det handlar om paneler, knappar, rattar, stolar, handtag, speglar; allt som ska monteras i hytterna och på utsidan.   – Sedan tittar vi på möjligheterna att inrätta ett logistikcentrum i området Kvastmossen som ligger på andra sidan E22, berättar Marcus Holm. Det skulle användas för inkommande gods och komponenter. Idag har vi lager i Oskarshamns hamn och på flera andra ställen, vilket inte är en optimal lösning. Med ett nytt lager kan vi minska antalet biltransporter i Oskarshamn. EGEN PROJEKTLEDNING Scania i Oskarshamn har en egen projektavdelning. De aktuella byggena av grundmåleri, karossverkstad och lager, sköts av en egen projektorganisation. Man har egen projektchef för måleriet och karossverkstaden.   – Det är en styrka att i första hand använda egen personal, säger Marcus Holm. Vi har lokalt mycket hög kompetens om


FORDONSINDUSTRI

våra processer, inte minst pulvermålningen, som naturligtvis måste tas tillvara. Sedan kompletterar vi med konsulter.   – Vi är sedan noga med att välja rätt leverantörer och lägger ner mycket energi på att bygga en bra relation med dem, fortsätter Marcus Holm. FLERA FLASKHALSAR? När nya grundmåleriet och karosseriverkstaden står färdiga, finns kapacitet att öka produktionen till ungefär det dubbla, det vill säga 115 000 hytter per år. Planen är att klara detta inom 5-7 år. Under tiden projekten genomförs arbetar man parallellt med att åtgärda ett antal övriga flaskhalsar och gör fintrimningar. Det ingår i Scanias laganda att alla medarbetare bidrar med idéer och förslag till förbättringar. Att Scanias ledning nu satsar på Oskarshamn betyder mycket för motivationen och för sysselsättningen i regionen.   – Ledningens satsning på denna jätteinvestering i Oskarshamn är mycket glädjande och något vi är stolta över, säger Marcus Holm. Ledningen visar förtroende för oss,

Karosseriverkstaden blir 100 meter bred och 300 meter lång. Foto: Curt-Robert Lindqvist

satsar långsiktigt på hyttproduktionen och ger oss samtidigt ett stort ansvar att förvalta investeringen.   – Samtidigt ger kommunen oss bra uppbackning och de har ställt upp både i uppgångar och nedgångar. Jag vill också nämna friskolan ETEC som har fokus på automation och elteknik, vilket passar oss

som verkstadsindustri mycket bra, avslutar Marcus Holm.   Befolkningsstatistiken talar sitt tydliga språk om Scanias betydelse på orten. Oskarshamn har 26 000 invånare. Scania är största privata arbetsgivaren och sysselsätter cirka 2000. Därtill är man Kalmar läns största industri.

Lindab paneler levererade och till väggar tak bärplåt till till Scania.

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

29


ELFÖRSÖRJNING

Ny omformarstation byggs i Åstorp för att klara ökad tågtrafik AV KIM HALL Järnvägstrafiken ökar i Södra Sverige och för att förstärka elförsörjningen till järnvägen bygger Trafikverket en ny omformarstation i Åstorp. Byggnaden skall vara klar till invigningen av Hallandsåsen, slutet av 2015. Därefter följer Älvängen som får nybyggnad, Ystad som blir en tillbyggnad och nybyggnad i Lund, där tågtrafiken också kommer att öka. – Kraftstationen är till för att mata tågtrafiken med ström. Men innan strömmen går ut måste den omformas och eftersom vi får både ökat gods och persontrafik så behövs det mer kraft till järnvägen., säger Kicki Johansson, projektledare på Trafikverket.   Järnvägen i Sverige använder 16 2/3 Hz. Frekvensen 50 Hz används till järnvägsdrift i en rad länder, men i Sverige skulle det bli för dyrt att byta system till den högre frekvensen. Jämfört med vägguttaget hemma där spänningen är 230 volt måste spänningen i järnvägens ledningar vara 16 000 volt. VÄXELSTRÖM Orskaen till att kraften måste omvandlas är historiskt och har sin början i tidigt 1900-tal då järnvägen elektrifierades. Man använde växelström och ofta även kontaktorlok som hade enfas växelströmmotor. Det var lättare att bygga motorer till loken som drevs med låg frekvens. Trefasspänning blev enfasspänning.   Anledningen till att det behövs omformarstationer är att Trafikverket köper el från de stora kraftbolagen. Elkraften måste sedan anpassas till järnvägens behov. Det är här omformarstationer kommer in i bilden.   – Dessa omformarstationer finns med jämna mellanrum utmed järnvägen. Strömmen som tågen förbrukar måste produceras och omformas i omformastationerna i samma ögonblick som den behövs, förklarar Kicki Johansson.   Järnvägsnätet i Sverige omfattar ca 14 500 km trafikerade banor varav ca 80 procent är elektrifierade. Den största delen av banorna ägs av staten och förvaltas av Trafikverket. 30

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

I takt med att järnvägstrafiken ökar i Södra Sverige måste elförsörjningen till järnvägen förstärkas. Därför bygger Trafikverket en ny omformarstation i Åstorp. Foto: Robert Nilhlén

Förutom trafikerade banor omfattar järnvägsnätet även av s k kapillär infrastruktur i form av exempelvis uppställnings- och anslutningsspår. Denna infrastruktur har stor betydelse för matning av gods från industrier och hamnar ut till de större godsstråken. Banor för spårvägstrafik finns i Göteborg, Norrköping och Stockholm. GAMLA RIVS Idag finns det en äldre omformarstation i Åstorp. Denna räcker inte till på sikt utan kommer att ersättas helt av den nya moderna omformarstationen som byggs i direkt närhet till den befintliga stationen. När den nya stationen är i drift kommer den gamla att rivas.   – Vi började bygga den nya stationen i april 2013. Där kommer vi att installera tre statiska omriktare. Det är omriktarna som omvandlar el från det vanliga kraftnätet till järnvägens elkraftsystem, säger Kicki Johansson.   Omformarstationen ligger söder om Åstorp samhälle, ca 50-100 meter från järnvägen. Under tiden som den nya stationen byggs installeras de nya omriktarna som kommer att bidra till att byggtrafiken på vägen in till omformarstationen ökar. Arbetet medför visst buller under dagtid, men även kvällar och helger.   – Inom Trafikverket arbetar vi långsiktigt och 2010 såg vi att stationen behövde förstärkas. Det händer mycket i infrastrukturen i södra Sverige och när tågtrafiken ökar måste man förstärka kraftmatningen, säger Kicki Johansson. HALLANDSÅSEN Den tekniska livslängden i Åstorpstationen

är dessutom snart nådd samtidigt som Hallandsåsen blir klar 2015 som medför utökad trafik. Prefab Constructioner i Getinge AB bygger den 1200 kvm stora anläggningen. Byggnaden består av element från 4,5 m till ca nio meter höga prefabricerade betongelement.   – Hela anläggningen består av ca 200 element. Vi har grävt ner ca 6 km kabelrör. Veidekke har grävt och lagt ledningar i jorden och Siemens utför alla elinstallationer, berättar Robert Nihlén, projektledare på Prefab Constructioner med säte i Halmstad. Betongplattan göts innan sommaren 2013 och under hösten gjordes överbyggnaden.  – Det är viktigt att använda en betong av hög kvalité och god beständighet för att erhålla en lång livslängd. Samtliga väggar och bjälklag i byggnaden är gjorda i betong vilket underlättar arbetet med brandskydd och brandcellsindelning, säger Robert Nihlén, projektledare. OBEMANNAD Stationerna är obemannade. Det finns lunchrum och omklädningsrum för personal som arbetar med underhåll.   – Arbetsmiljön är viktig när det är en sådan här stor anläggning, tillägger Robert Nihlén.   Det skall vara max tio mil mellan omformarstationerna, annars får tågen inte tillräckligt med ström.   – Vi måste bli klara med stationen i Åstorp innan Hallandsåsen invigs. Sedan fortsätter arbetet i turordning med Göteborg först ut, sedan Ystad och slutligen Lund, säger Kicki Johansson och tillägger att detta är ett nationellt projekt.


Vi bidrar till en hållbar utveckling Veidekke och Prefab Constructioner har i samverkan utfört omformarstationer Veidekke har utfört markarbeten samt platsgjuten betong. Prefab Contructioner har verkställt prefabbygggnad inklusive stomkomplettering.

www.veidekke.se


VATTENKRAFT

Hissmofors är Jämtkrafts största vattenkraftverk med sammanlagd årsproduktion på 320 GWh. Den nya anläggningen G6 och G7 torrtestades tidigt i höstas och efter det startade den gemensamma idrifttagningen som Jämtkraft ansvarade för. Foto: Mirakelfoto

Jämtkrafts nya kraftstation Hissmofors VI är i drift AV KIM HALL Dagarna före julen 2013 togs Jämtkrafts största och modernaste kraftstation Hissmofors VI i drift. Bygget av stationen påbörjades i mars 2011 och sedan oktober 2013 har prov- och idrifttagning pågått i omgångar för att nu stå klar. Arbetet har övergått till rivning av den gamla anläggningen från 1940-talet. – I februari räknar vi med att plocka bort stationsbyggnaden. En betongbyggnad med turbiner och generatorer ska omhändertas varsamt för återvinning och deponi. Just nu jobbar vi med att sätta igen de gamla intagen så att vi kan jobba fritt bakom de gamla insläppsluckorna, säger Franz Birkl, projektledare på Jämtkraft. Det finns en viss stolthet i rösten när Franz Birkl berättar att Hissmofors VI levererar elkraft för fullt och att projektet blev klart planenligt före jul. Samma sak är det med Anna Fahlén, projektledare på Andritz Hydro. TORRTESTAD – Vi satte ihop generator och turbinen 32

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

under sommaren och hösten. Vi torrtestade G6 och G7 tidigt i höstas och efter det startade den gemensamma idrifttagningen som Jämtkraft var ansvariga för, förklarar Anna Fahlén. När idrifttagningen avslutats övergick maskinen i provdrift. Varje maskin belastas på olika sätt för att kontrollera att den fungerar på korrekt sätt. Efter julledigheten besiktigades turbinen och generatorn. Allt fungerade utmärkt och Andritz personal kunde lämna området förnöjsam. – För vår del har projektet gått väldigt bra. Montaget har i stort sett varit problemfritt, vilket också visade sig under provdriften. Vi har levererat en bra maskin till Jämtkraft. Det känns både skönt och lite tomt. Vi har levt intensivt med projektet och haft dagliga kontakter med de inblandade i projektet, säger Anna Fahlén. Från Andritz sida är detta den första generatorn som levereras i Sverige sedan de startade sitt svenska kontor 2009. Statorer och rotorer är tillverkade i Andritz fabrik i Nälden som ligger 1,5 mil från Hissmofors. Även turbinens löphjul är tillverkat i Nälden.   Generatorns material kommer från

För vår del har projektet gått väldigt bra. Montaget har i stort sett varit problemfritt, vilket också visade sig under provdriften.Vi har levt intensivt med projektet och haft dagliga kontakter med de inblandade i projektet, säger Anna Fahlén, projektledare på Andritz Hydro.

moderbolaget i Österrike men har monterats i den svenska fabriken. VISNINGSSTATION – Oftast får vi renoveringsuppdrag. Det är inte så ofta man bygger en helt ny kraftstation som Jämtkraft nu har gjort.


Vi har upprättat ramhandling för kraft, belysning och tele för Hissmofors kraftverksstation

Mekaniska AB Er resurs när det gäller vattenkraft

Vi tackar ANDRITZ Hydro AB för det stora förtroendet vi fått vid installationen av de två nya generatorerna i Hissmofors kraftstation.

www.ramboll.se Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management och projekt­ ledning. Ramböll i Sverige är en del av Ramböllgruppen som har 10 000 medarbetare på cirka 200 kontor världen över.

DANES Mekaniska AB utför allt från mindre service- och underhållsarbeten till mer omfattande förnyelseprojekt och ombyggnation inom vattenkraft. ¤ Verkstad ¤ Bemanning ¤ Transporter ¤ Montageförråd

0690 – 618 00 rev Sweden_Sujet_171x123 02.11.2010

www.danes.se C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Your partner for renewable and clean energy Svenska kraftverk blir genom ANDRITZ HYDRO effektivare, moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har kunskapen och tekniken som moderniserar vattenturbiner till att producera elbetydligt effektivare och miljövänligare. We focus on the best solution – from water to wire.

ANDRITZ HYDRO AB Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

contact-hydro.se@andritz.com www.andritz.com


VATTENKRAFT

Glacismur byggs upp på höger sida av fyllnadsdammen.

Slutmontage av generator G7, som döptes till Linus av Jämtkraft.

Därför känns det extra roligt att få vara med från grunden. Dessutom är det en visningsstation, vilket betyder mycket för oss i marknadsföringssyfte. Vi har byggt så det ska se bra ut och Jämtkraft har gjort byggnaden extra snygg, säger Anna Fahlén. Under projektets gång har ca 1 500 besökt den publika vattenkraftstationen som designats av den jämtländske arkitekten Åke Månsson. Delar av anläggningen var över 70 år och det fanns ett stort behov av att ersätta station för att säkra tillgångarna på förnybar elproduktion i framtiden.

och lyfter iväg den gamla generatorn och turbinen. – Vi krossar betongen på plats och kör in den tillsammans med bergkross som vi fyller igen håligheter med och anlägger en stödfyllning nedströms dammen. Bergkrossen kommer från fångdammarna som vi byggde samtidigt som stationen byggdes och kommer alltså att återanvändas. Projektet kommer att vara helt klart i maj, säger Franz Birkl.

Hissmofors som är Jämtkrafts största vattenkraftverk har en sammanlagd årsproduktion på 320 GWh. De två nya aggregaten väger ca 400 ton vardera och ska tillsammans generera 33 MW el. Statorn, rotor och löphjul är de tyngsta delarna. – Anledningen till att den gamla station IV behövde rivas och ersättas av en ny station är att berggrunden består av svällskiffer som sväller när den kommer i kontakt med syre. Det har orsakat sprickningar i den bärande konstruktionen. Nu har vi en ny station med modern teknik som gör att vi inte påverkas av svällskiffrets negativa egenskaper, förklarar Franz Birkl. TRAVERSKRANAR Rivningsarbetet beräknas pågå i några månader. NCC utför rivningsarbetet medan Demcon från Eskilstuna transporterar bort det som skall gå till deponi. Man använder befintliga traverskranar och grävmaskiner för att klämma sönder betongväggarna 34

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

I juni 2014 beräknas invigningen ske. Då skall hela projektet vara avslutad och vägarna asfalterade. Eftersom det är en visningsstation måste barnsäkra stängsel byggas runt anläggningen som säkerhetsåtgärd. PLANERING – Av Jämtkrafts 17 stationer är Hissmofors den största. Bygget har gått väldigt snabbt. Erfarenheterna vi tar med oss av detta projekt är att hantera tid med god planering. Det uppstår alltid något i ett så stort projekt som detta. Men har man bra koll på vad man vill ha blir det lättare att hantera saker under projektets gång istället för i efterhand. Viktigast av allt är att vi inte haft några olyckor. Vi har jobbat mycket med säkerhet, säger Franz Birkl och tillägger att detta är en utsatt arbetsplats med arbeten på höga höjder i flera etage. Bra medarbetare, goda ledarskapsegenskaper och planering bidrar till att tiden håller och olyckor inte inträffar, summerar Franz Birkl.

FAKTA HISSMOFORS VI

Projektledaren Franz Birkl trycker av sista bergsalvan. Viktigast av allt, tycker Franz, är att vi inte haft några olyckor. Man har jobbat mycket med säkerhet, eftersom det är en utsatt arbetsplats med arbeten på höga höjder i flera etage.

Stationseffekt: 66 MW Byggår: 2011-2013 Medelårsproduktion: 
320 GWh Antal aggregat: Två stycken kaplanturbiner Utbyggnadsvattenföring: 
400 m3/s Fallhöjd: 19 m DG Storsjön: 293,250 meter över havet SG Storsjön: 289,750 meter över havet


ELDISTRIBUTION SPECIAL • NORDISK PROJEKT NR1 2014

Perspektivplan 2025 Europeiska ambitioner Smartare och säkrare nät Mycket stora investeringsvolymer


NYHETER

E.ON har ersatt luftledningar med markförlagd kabel, bland annat i mellanspänningsnätet.

Först kom Krafttag – sedan kom underverket E.ON Elnät fortsätter arbetet att göra nätet säkrare och smartare AV KJELL-ARNE LARSSON Från 2006 och till idag har E.ON investerat upp emot 20 miljarder kronor för att göra elnätet mer leveranssäkert. Detta har gett resultat. Enligt SMHI var stormarna Gudrun och Simone ungefär jämförbara. Efter Gudrun saknade 270 000 av E.ON:s kunder ström och först efter sex veckor hade alla fått den tillbaka. Efter Simone saknade 90 000 ström och linjerna till samtliga drabbade var åtgärdade inom en vecka. Det svenska elnätet – om man adderar alla De kraftiga stormarna senaste hösten nätägare – är närmare 55000 mil långt, försämrade dock avbrottsstatistiken för alla vilket motsvarar 13 varv runt jorden. Så stora elnätsföretag. omfattande är stamnätet, regionala och Det är intressant att jämföra statistiken lokala nätet tillsammans. Ungefär 33000 mellan år, med och utan stormar. Under mil är jordkabel och resten luftledningar. perioden oktober-december 2013 förekom E.ON:s nät omfattar cirka 1300 mil. Sedan hos E.ON 125 000 avbrott över 12 timmar slutet av 1990-talet och under motsvahar elnätsföretagen rande period 2012 var   En mycket viktig åtgärd har siffan endast 250. investerat mer än 40 varit breddningen av skogsmiljarder kronor på gatorna för regionnäten att vädersäkra näten. ÅTGÄRDER Arbetena accentuLedningsgatorna för erades i och med stormen Gudrun. Då regionnäten breddas och stormkänsliga inledde E.ON sitt projekt Krafttag som träd avverkas. I mellanspänningsnäten pågick till och med 2010. Och för E.ON sker byte av luftledning till markkabel. På fortsätter arbetet med att förbättra och vissa sträckor med luftledningar ersätts den underhålla nätet till sina kunder. gamla med isolerad luftledning som tål ett visst påslag av fallande träd. I lågspän– Från 2006 fram till idag har vi vädersäkningsnäten görs en hel del markförläggning rat mer än 25000 km ledningar, berättar av kabel. Jakob Holmström, kommunikationschef för E.ON Elnät. Vi har gjort stora förbätt– En mycket viktig åtgärd har varit breddringar i regionnäten, där vi hittills trädningen av skogsgatorna för regionnäten, säkrat 790 av 800 mil. Vi är stolta över de säger Jakob Holmström. arbeten som gjorts senaste 7-8 åren. 36

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Jakob Holmström, kommunikationschef för E.ON Elnät.

Det är ett utmanande och omfattande arbete med hantering av tillstånd och upprättande av avtal med markägare, över 10 000 i antal. E.ON gör också reinvesteringar i stationer och annan utrustning. Detta ökar driftsäkerheten och bidrar delvis till bättre balans i näten. Samtidigt gör E.ON kontinuerligt förbättringar av styrsystem, installerar fjärrstyra brytare för att lättare kunna avgränsa och felavhjälpa olika delar av näten i samband med avbrott, så att färre kunder drabbas.


Unipower – Din Elkvalitetspartner Marknadens ledande instrument för Elkvalitetsövervakning och säkrare nät. För mer information kontakta oss på 0322-638020 - www.unipower.se

Högspänningsprodukter www.destin.se


ELDISTRIBUTION

– Stormarna Gudrun och Per tvingade oss att också förbättra informationshanteringen i samband med större avbrott, fortsätter Jakob Holmström. Och vi har ständigt förbättrat rutinerna och fått vana bland annat i att sätta upp lokala informationskontor. De som drabbas av strömavbrott vill framförallt veta när strömmen kommer tillbaka. Men vi ställer också upp med ficklampor, batterier och annat nödvändigt. Kunderna ska känna att de får en personlig kontakt hos E.ON som svarar på alla frågor och verkligen tar sig tid att försöka lösa kundernas problem. I samband med stormen Hilde förekom en kundgrupp med skogsägare som framförallt ville veta hur de skulle få ersättning för uppkomna skador. Däremot var de, som driftiga landsbygdsbor, inte lika påverkade av att vara strömlösa. – Då anpassade vi oss givetvis till det som kunderna frågade efter, berättar Jakob Holmström.

E.ON har gjort omfattande uppgradering av utrustningen, exempelvis i form av nya nätstationer.

För information både i samband med större avbrott och under normal drift finns en avbrottskarta på E.ON:s webbplats. Företaget var först i branschen med att lansera en sådan karta under 2006. Funktionerna på avbrottskartan har förbättrats kontinuerligt sedan dess. Kartan visar alla planerade samt oplanerade

avbrott som läggs in i samma stund som de uppstår. Den inzoomningsbara kartan ger detaljerad information om varje arbete och visar en prognos på när strömmen ska komma åter. Avbrottskartan är en direkt spegling av driftsystemet och har blivit mycket uppskattad av kunderna. E.ON lägger ibland in foton och filmer

760 kilometer kabel

SydVästlänken är inte vilket kabelprojekt som helst. Tre team har gjort strålande insatser och förlagt 1800 meter kabel per dag. Totalt rör det sig om 760 kilometer kabel i världens största kabelprojekt. SAB Elteknik har utbildat i Push Pull-tekniken och övervakat kabelförläggningen. Vi har också bidragit med kabelmatare, vinschar och andra smarta produkter som gjort jobbet enklare.

Kabelmatare DF6. SAB Elteknik levererade 18 st till SydVästlänken.

38

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

www.sabp.se


ELDISTRIBUTION

från pågående arbeten i fält.   I samband med de akuta arbetena efter stormarna har E.ON prioriterat enligt principen att insatser sätts in först där de gör störst nytta. Samtidigt vill förstås alla kunder ha tillbaka sin ström. Efter Simone klarade man som nämnts detta inom en vecka. Under de senaste stormarna engagerades dagligen uppemot 700 personer, varav ungefär hälften i fält. Generellt och initialt gjordes investeringsinsatserna tidigare i södra Sverige där flertalet kunder finns. Idag görs lika mycket i norr, där hittills 1.3 miljarder kronor har satsats i vädersäkring. E.ON gör nätet både säkrare och smartare.

banan, mobbförrådet eller sommarstugeområdet där ingen ändå vistas, till förmån för områden med åretruntboende. Men vi bryter mot 24 timmarsregeln. Problemet uppstår sedan när vi till EI måste presentera handlingsplaner för hur vi i framtiden ska kunna garantera att dessa kunder inte återigen drabbas av avbrott på

över 24 timmar. Då kan vi hamna i en situation där dansbanan måste prioriteras i våra investeringar – före byn med 50 invånare. Det känns inte rätt. Kanske lagen skulle ge möjlighet att kategorisera kundgrupper.

juniorosd.se – Foto: Sandra Pettersson

Enligt lag får inga strömavbrott vara längre än 24 timmar. Efter vintern 2011-12 fick både E.ON, Vattenfall och Fortum erinran från Energimyndigheten att de haft många otillåtna avbrott. Lagen stadgar att nätägaren då ska göra en handlingsplan, annars utgår vite, i detta fall på 5 miljoner kronor. – Generellt är lagen bra, men vi tycker den är fyrkantig, menar Jakob Holmström. Ett exempel är att vi prioriterar bort dans-

Reservkraft — där den behövs, när den behövs.

www.attacuspower.se

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

39


ELDISTRIBUTION E.ON bygger också ut sitt nät för att ta emot el från vindkraftparker.

Vi ser gärna att detta diskuteras inom branschen och med Energimyndigheten. PROJEKT FÖR FRAMTIDEN Alldeles oavsett vad stormarna har satt för spår, pågår flera stora projekt med sikte på framtiden. • Vindkraftsanslutning. E.ON bygger regionnät och stationer för att ansluta Sveriges största landbaserade vindkraftområde. Det är i Storfinnforsen med omnejd, nordväst om Sollefteå, där sju vindkraftparker håller på att byggas. E.ON:s uppdrag är att ansluta produktionsenheterna och säkerställa leveransen.   – Projektet är ett utmärkt exempel på en relativt ny och växande del av vår affärsverksamhet och det är viktigt att vi kan garantera den decentraliserade elproduktionen en möjlighet att integreras i

40

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

energisystemet.   Att andelen förnybar el i Sverige ökar är positivt, men kommer samtidigt med utmaningar kopplade till balansen i systemet, säger Jakob Holmström. • I projektet Smart Grid Control Center vidareutvecklas IT-system för distribution av elkraft. Framtidens elnät måste hantera bland annat mikroproducenter och vindkraftparker. Detta kräver mer indata och en känsligare analys av indata för att upprätthålla balans mellan produktion och konsumtion av el. Bland annat ska systemet ta hänsyn till väderprognoser. Dessutom ska felsökningen förbättras. – Smart Grid blir en nyckel till framgång för den framtida eldistributionen, menar Jakob Holmström. • Projektet Smart Meter Data Management

kan ses som en utveckling av de smarta mätare som installerades hos alla kunder för några år sedan, då preliminärdebiteringen avskaffades. Idag skickar mätarna data en gång per månad som faktureringsunderlag. För framtida timdebitering behöver data skickas en gång per timme. För E.ON kommer antalet data att öka från 12 miljoner till 9 miljarder per år. De befintliga mätarna behöver i flertalet fall inte bytas, men nätföretagens system måste byggas ut. Förutom att ge faktureringsunderlag kommer informationen att kunna användas för statistik på avbrott. Dessutom kommer felsökning att kunna göras och kvaliteten på levererad el kommer att förbättras.   – Vi implementerar nu detta och bygger upp rutiner för hur vi ska använda det nya systemet, avslutar Jakob Holmström, kommunikationschef för E.ON Elnät.


ELDISTRIBUTION

Svenska kraftnät bygger som aldrig förr AV KJELL-ARNE LARSSON Förra året publicerade statliga Affärsverket Svenska kraftnät sin Perspektivplan 2025. I den presenteras bedömningar av hur mycket investeringar och reinvesteringar som behövs i stamnätet. Verket redovisar också motiven till satsningarna och vilka inriktningar i Sveriges och EU:s klimat- och energipolitik som ligger bakom. Det är första gången Svenska kraftnät gör en övergripande plan av detta slag. Investeringsvolymen i stamnätet var under många år i storleksordningen 350-400 miljoner kronor per år. Tidigare fanns en strävan att hålla tillbaka investeringarna för att begränsa Svenska kraftnäts kostnader. Det innebar att reinvesteringsbehovet ökade för varje år, samtidigt som det inte fanns ett samlat grepp över de nyinvesteringar som behövdes. EU:s klimatpolitik och expansionen för vindkraften efter tillkomsten av gröna certifikat, gjorde dock att Svenska kraftnät genomförde vissa förbättringar i stamnätet. En ytterligare ökning av investeringsvolymen skedde 2005-07 och har sedan bara fortsatt. Den investerings- och finansieringsplan som Svenska kraftnät lämnade till regeringen våren 2013 omfattade investeringar på 14,2 miljarder kronor för perioden 2014-16. Förra året kom Svenska kraftnät dessutom med sin ”Perspektivplan 2025 – En utvecklingsplan för det svenska stamnätet”.   – Det är första gången Svenska kraftnät gör en översiktlig bedömning av investeringsbehoven på längre sikt, berättar verkets generaldirektör Mikael Odenberg. Tidigare tänkte nätplanerarna kloka tankar, men det fanns inte någon riktigt ordnad och sammanhållen planeringsprocess.   Mikael Odenberg poängterar att ett av syftena med perspektivplanen för Sverige är att verkets långsiktiga planering ska vara transparent. Då planen togs fram genomfördes workshops och remisser med aktörer i elbranschen. Den publicerade planen redovisar öppet Svenska kraftnäts intentioner och prioriteringar. Dessutom är det ingen bindande detaljplan.   Mycket stora investeringsvolymer I perspektivplanen görs bedömningen att

Stor del av SydVästlänken läggs som markkabel.

den sammantagna investeringsvolymen för Svenska kraftnät blir 55-60 miljarder kronor inom en period på 10-15 år. Andelen reinvesteringar bedöms bli cirka 9 miljarder kronor. Det är flera drivkrafter som ligger bakom investeringsbehovet. – Kärnkraftverken har uppgraderats till högre effekter. Det kräver ganska omfattande förstärkningar i vårt stamnät för att klara den ytterligare effekten, berättar Mikael Odenberg.   – Den elproduktion från förnybara energikällor som tillkommit, framförallt vindkraft, kräver också sitt. En utmaning är förstås lokaliseringen av vindkraftparkerna. Här gäller det för oss att hålla oss uppdaterade med planerade projekt, både i Sverige, Finland och Norge.

  – Vidare har vi ett uppdrag från riksdagen att stamnätet ska integreras mer med omvärlden. Det gör att produktionsresurserna kan utnyttjas bättre, och gynnar både ekonomin och miljön.   – Vi ska också bygga bort överföringsbegränsningar inom landet, med andra ord få bort flaskhalsar. Ett viktigt projekt i sammanhanget är SydVästlänken som byggs nu.   I Perspektivplan 2025 redovisas utmaningar och förslag till nätutveckling för vart och ett av landets fyra elområden. EUROPEISKA AMBITIONER På europeisk nivå har EU:s klimat- och energipolitik stor påverkan på stamnätsoperatörernas investeringsplaner i respektiveNORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

41


ELDISTRIBUTION

medlemsländer. Ambitionen är bland annat en ökad liberalisering av elmarknaden och på sikt en helt integrerad europeisk marknad. År 2007 kom Europeiska kommissionen med ett paket av lagförslag – det tredje inre marknadspaketet för el och gas. EU har vidtagit en rad åtgärder för att driva på utvecklingen. En fungerade gemensam marknad ställer krav bland annat på harmonisering mellan länderna, vilket medför att det nu utarbetas gemensamma nätkoder för stamnätsoperatörerna. En ny europeisk myndighet bildades i form av ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators – samt den nya organisationen ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity. Europeiska kommissionen ger uppdrag till ACER att formulera ramverk för gränsöverskridande handel. ENTSO-E:s uppgift är bland annat att utifrån ramriktlinjer ta fram nätkoder för operatörerna. Regional nordisk samverkan inom ENTSO-E har också ersatt det tidigare NORDEL-samarbetet.   ENTSO-E publicerar vartannat år en tioårig europeisk nätutvecklingsplan. Den första kom 2012. På tio års sikt är det mer än 100 miljarder euro som ska investeras och reinvesteras i Europas elnät. I ENTSOE:s plan från 2012 uppskattas kostnaderna för kraftledningar av europeisk betydelse till 104 miljarder euro.   Svenska kraftnät anpassar nu sin planeringsprocess till den europeiska. Perspektivplan 2025 kommer att utvecklas till en nationell tioårig nätinvesteringsplan, som

sedan uppdateras vartannat år. Beträffande reinvesteringar pågår en rad olika aktiviteter. Vissa åtgärder är redan genomförda. Svenska kraftnät fortsätter dock att kartlägga behoven. De äldsta delarna av 400 kV-nätet är närmare 60 år gamla och vissa delar av 220 kV-nätet är ännu äldre. En översyn pågår och planen är att om cirka fyra år inleda ett särskilt förnyelseprogram. Sedan flera år pågår inventeringar av alla stamnätsanläggningar. Ett tiotal stationer har rustats upp och till 2025 ska ytterligare 20 klaras av. Det pågår också kartläggning av statusen i transformatorer och shuntreaktorer där en del utrustning börjar närma sig den tekniska livslängden. Mot bakgrund av det som redovisas i Perspektivplan 2025 kommer kostnaderna för att driva, förvalta och utveckla stamnätet att fördubblas.   – Investeringarna i stamnätet har skjutit fart ordentligt de senaste åren. Våra medarbetare sliter ibland ganska hårt och vi har ökat personalstyrkan från 275 till 475 och därefter planar vi ut med cirka 575 anställda. Jag räknar med att de hålls sysselsatta under överskådlig tid. Och själv tycker jag det är mycket spännande att vara med i detta expansiva skede, avslutar Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät. NORDBALT Till de stora projekt som kommit igång hör byggandet av NordBalt. Det blir en likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen. På bilden syns de markkablar som ska skarvas till sjökablar, vilka ska förläggas genom Edsviken.

Ledningsrätten omfattar på de flesta platser en bredd av 10 meter. Foto: Svenska kraftnät

Sedan tidigare finns transnationella förbindelser från Sverige till Danmark (KontiSkan), till Finland (FennoSkan 1 och 2, invigda 1989 respektive 2011) samt till Polen (Polenkabeln invigd år 2000) och till Tyskland (Baltic Cable invigd 1994). Mellan Finland och Estland finns en förbindelse (EstLink) och där tas ytterligare en i drift i början av 2014 (EstLink 2).   Den svenska regeringen stöder ett ökat energipolitiskt samarbete i Östersjöregionen och medverkar till att integrera den baltiska elmarknaden med den nordiska och med övriga Europa. EU-kommissionen engagerar sig starkt i frågan och ger resurser till viktiga infrastrukturprojekt, bland annat NordBalt och EstLink 2.   EU har en särskild strategi för Östersjöområdet – Baltic Energy Market Interconnection Plan – och där ingår strategiska åtgärder som att utvidga den nordiska elmarknadsmodellen till de tre baltiska staterna. Genomförandet av strategin berör bland andra Svenska kraftnät, och då särskilt bygget av NordBalt för att bygga överföringskapacitet mellan Sverige och Litauen.   – Vi har gått ihop med vår motsvarighet LitGRID i Litauen och satsar gemensamt på NordBalt, berättar Marcus Jacobson, programledare från Svenska kraftnät.  Totalkostnaden är beräknad till 552 miljoner euro. EU-kommissionen bidrar med 175 M€, där av ska 44 M€ användas till förstärkningar i det baltiska nätet, närmare bestämt det lettiska. STRÄCKNING På svensk mark kommer NordBalt att utgå från Nybro (exaktare Rismåla) där en befintlig station finns. Här byggs ett nytt 400 kV växelströmsställverk samt en omriktarstation. I denna kan strömmen

42

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se


 På lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun reser sig 30 stycken 130 meter höga vindkraftverk. I direkt anslutning ligger den helt nya fördelningsstationen som Goodtech byggt. Ett gott exempel på hur Goodtech gör skillnad och tar helhetsansvar.

Din kompletta kraftpartner Goodtech arbetar med det mesta inom el- och kontrollutrustningar upp till 400 kV. Våra cirka 100 kraftingenjörer och tekniker har resurser att ta ansvar för helhetslösningar inom områden som

 Transmission  Distribution

 Vatten- och Vindkraft  Kraftförsörjning till basindustrin

Visste du att... ...Goodtech med sin kompetens och erfarenhet kan medverka hela vägen från förstudie – via utredning & analys, projektering och konstruktion – till drifttagen anläggning och slutligen service och underhåll.

www.goodtech.se


ELDISTRIBUTION

Nordbalts Marcus Jacpbson. Foto: Peter Knutsson

omvandlas från växelström till likström och vice versa. Förbindelsen kommer att gå i markkabel från Nybro till Sandvik vid Kalmarsund, en sträcka på 41 km. De första 2 ½ milen följs en skogsgata för en befintlig regionnätsledning som tillhör E.ON, för att sedan vika av mot kusten. Vid landtagningspunkten i Sandvik skarvas markkabeln med en sjökabel. Den kommer att läggas söderut i Kalmarsund, förbi Ölands södra udde och därefter cirka 400 km i Östersjön, mot Klaipeda i Litauen. Kabeln kommer att ligga på svenskt och på litauiskt territorialvatten. Från litauiska kusten ska en markkabel förläggas på en 13 km lång sträcka, fram till en ny omriktarstation. Hela förbindelsen kommer att ha två kablar med var sina två ledare (+ och -). Både markkabeln och sjökabeln har kärnor av aluminium. Kärnorna i markkabeln har något större tvärsnittsarea. Sjökabeln är försedd med armeringsnät och en vattentät mantel i bly.  NordBalt får en överföringskapacitet på 700 MW och en spänningsnivå på 300 kV. För överföring av elkraft i kabel på långa avstånd är likström det givna valet. Om växelström överförs i kablar uppstår extrema fasförskjutningar som ger mycket stora förluster på avstånd överstigande 20 km. För att klara längre avstånd behövs särskilda kompensationsanläggningar ute på linjen; något som givetvis är orealistiskt om kabeln förläggs i havet. Likströmsförbindelser kräver å andra sidan omriktarstationer, vilka är dyra. OMFATTANDE FÖRBEREDELSER Byggstarten har föregåtts av långa förbe44

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

redelser. I juli 2009 tecknades ett intentionsavtal mellan Svenska kraftnät och motsvarigheterna i Litauen och Lettland. Vad gäller erforderliga tillstånd och överenskommelser på svensk sida kan nämnas att i december 2009 inleddes samråd med länsstyrelsen, kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och fastighetsägare. I september 2010 presenterade Svenska kraftnät ett sträckningsförslag för markkabeln. I december samma år lämnade man in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen. Ett år senare lämnade EI en positiv bedömning till regeringen. Denna fattade i maj 2013 beslut om koncession.   Till de förberedande arbetena hörde givetvis också nätplanering, förprojektering, framtagning av förfrågningsunderlag, arrangerande av informationsmöten och tecknande av markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare. Ledningsrätten för markkabeln kommer på de flesta platser att omfatta 10 meter. För detaljprojektering av ledningssträckan mättes bland annat höjdskillnader i terrängen och markförhållanden kartlades. Riksantikvarieämbetet undersökte arkeologiskt intressanta platser längs sträckningen.   Kabelsträckningen till havs krävde också noggranna undersökningar. Olika alternativa sträckningar ingick i undersökningen, som tog fyra månader. Sjöbottnen får inte vara för ojämn så att kabeln böjs för mycket eller blir hängande på stora block. Bottnens hårdhet är också viktig, för att kunna välja rätt nedgrävningsmetod. För undersökningen användes tre båtar som var utrustade med flera ekolod.

Bottenpenetrerande ekolod användes för att tolka bottensedimenten ner till berggrunden. TIDPLAN Bygget av NordBalt ska enligt tidplan göras klart till hösten 2015. Vid årsskiftet 2015/16 ska förbindelsen tas i ordinarie drift.   Det utvidgade markområdet vid Nybro station ställdes i ordning. Marken planades, diken och en utjämningsdamm grävdes. Ett manöverhus monterades. Fundament och stål till primärapparater och växelströmsställverk monterades. Ställverket ska stå helt klart nu i sommar och till sommaren 2015 ska omriktarstationen vara färdig.   Vissa skogsavverkningar för markkabeln inleddes i slutet av förra året. Kommande vår blir en bråd tid. Vissa förberedande arbeten görs i form av borrning under vägar och vissa vattendrag. I mars/april kommer minst två schaktlag att sätta igång med kabelgravarna. I botten på dessa läggs kabelsand som kablarna ska vila på. Det måste vara frostfria förhållanden för att sanden ska kunna packas riktigt. Enligt plan ska upp till 2000 meter kabel läggas per vecka. Markkabeln levereras på trummor som rymmer drygt 1000 meter kabel. I obrukad mark blir kabeldjupet 0.9 meter och i brukad minst 1.2 meter. I obrukad mark läggs både varningsband och kabelskydd ovanför kabeln, i brukad mark endast kabelskydd. Temperaturen på kabelns yta kommer vid långvarig maximal drifteffekt att kunna bli cirka 50° C där den termiska resistiviteten i marken är sämst.   Förläggningen av sjökabeln kommer att Kabeltrummorna rymmer cirka 700 meter kabel.


ELDISTRIBUTION

göras under två sommarperioder, 2014 och 2015. Arbetet måste göras när sjövädret är gynnsamt. Även optokabel läggs ner. Den kommer att användas för kommunikation med stamnätsoperatörernas styrsystem, men har också extra kapacitet för annan användning.   – Allt måste vara på plats och sammankopplat i början av hösten 2015. Den hösten ska tester och provkörningar utföras för att NordBalt ska kunna tas i full drift vid årsskiftet 2015/16, berättar Marcus Jacobson.   – NordBalt kommer att bidra till att stärka den internationella elmarknaden. Detta tillhör de uppdrag som Svenska kraftnät har. Uppdraget följer av ett EUdirektiv. NordBalt bidrar också till stabiliteten i stamnätet vilket höjer leveranssäkerheten, avslutar Marcus Jacobson. SYDVÄSTLÄNKEN Den största av Svenska kraftnäts investeringar utgörs av SydVästlänken som beräknas kosta 7,3 miljarder kronor.

Projektet förbättrar förbindelsen från mellersta till södra Sverige. Överföringskapaciteten mellan elområde 3 och 4 kommer att höjas med cirka 25 procent. Dessa elområden skiljs åt av snitt 4 – en ”flaskhals” som idag är begränsande. Begränsningarna har drabbat bland annat handelskapaciteten till Danmark, Tyskland och Polen. SydVästlänken kommer att sträcka sig från Hallsberg i Närke och till Hörby i Skåne, närmare bestämt från stamnätsstationen vid Hallsberg till stamnätsstationen Hurva i närheten av Hörby. Den norra grenen ska utgöras av en 400 kV växelströmsledning med kapaciteten 1200 MW, från Hallsberg till Barkeryd som ligger utanför Nässjö. Växelströmsledningen blir cirka 18 mil lång. I Barkeryd ska en likströmsöverföring ta vid. Den får kapaciteten 720 MW. Likströmsförbindelsen byggs som markkabel mellan Barkeryd och Nässjö. Mellan Nässjö och Värnamo byggs den som luftledning och mellan Värnamo och Hurva som markkabel. Sträckan från Barkeryd till Hurva är cirka 25 mil. I Barkeryd och Hurva

Stockholm Ström Peter Jonsson.

byggs omriktarstationer som kan omvandla likström till växelström och vise versa. Det behövs också tre nya växelströmsställverk; i Hallsberg, Barkeryd respektive Hurva.   Norra grenen byggs därmed som en luftledning för växelström, vilket är det norRYTER

Riktigt bra teknik märks inte

ELINSTALLATION | ELKRAFT | OFFENTLIG BELYSNING | TELECOM | AUTOMATION | MARK/ANLÄGGNING

Vi har sedan 2007 på uppdrag av Svenska Kraftnät gjort vardagen i Stockholm lite bättre genom projektering, projekt-/byggledning och besiktning av kabelförband i mark och tunnlar.

Just good engineering | www.alteco.se

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

45


ELDISTRIBUTION

mala teknikvalet för överföring av elkraft i stamnätet. Den nya ledningen kommer att öka överföringskapaciteten från mellersta till södra Sverige, men samtidigt bidrar den till att förbättra möjligheterna att via anslutande regionledningar distribuera elkraft i mellersta Sverige. I länkens södra gren som transporterar likström handlar det i stället om att överföra elkraft från en punkt till en annan, utan att kunna mata ut eller ta emot kraft under vägen. Detta blir den längsta likströmsförbindelsen på land som ingår i svenska stamnätet. Samtidigt blir det världens längsta markförlagda kabel för överföring av högspänd elektricitet. STOR INVESTERING SydVästlänken är Svenska kraftnäts hittills största investeringsprojekt. Ungefär 75 procent av totalkostnaden på 7,3 miljarder kronor går till upphandling av entreprenader och utrustning. Ungefär 15 procent av budgeten går till hantering av tillstånd och dylikt samt till markersättningar. TIDSPLAN Innan de fysiska byggarbetena kunde sättas igång föregicks projektet av flera år med förberedelser och planering. I januari 2008 fattades ett inriktningsbeslut av Svenska kraftnäts styrelse. Sedan följde bland annat förstudier och kompletterande förstudier. Förberedelserna inför bygget av SydVästlänken innefattade sedan framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar och övrigt underlag för ansökan om koncession. Under kvartal 2 år 2012 fattade regeringen beslut om koncession. Bygget inleddes i norra grenen under kvartal 2 år 2013 och i södra grenen kvartal 3 år 2012. SydVästlänken består av ett stort antal del-

SV Länken Sverker Ekehage. Foto: Peter Knutson

sträckor. Den första utgörs av 7 km mellan Hallsberg och Östansjö. Här går ledningen parallellt med en befintlig regionnätsledning. Förberedande markarbeten gjordes där under hösten 2012. Ledningsgatan breddades till 44 meter. Sammanlagt 28 portalstolpar, linor och all övrig utrustning är nu på plats och när detta skrivs planeras driftsättning i januari 2014.   För stationen vid Östansjö utfördes markarbeten under 2012. Under vinter och vår pågick elinstallation och inkoppling av kontrollskåp samt montage av ställverk och primärapparater. Därefter följde prov och driftsättning av ställverket.   Mellan Östansjö och Barkeryd byggs ledningen till största delen i befintlig ledningsgata. Mellan Östansjö och Bona revs en gammal 220 kV-ledning. Flera stolpar plockades ner med helikopter. Ledningsgatan breddades. Arbetet att resa stolpar inleds i början av 2014.

www.e-karlstroms.se

  – Genom att använda befintliga ledningsgator nyttjar vi redan påverkad mark. Vi försöker alltid att påverka landskapet så lite som möjligt, berättar Sverker Ekehage, huvudprojektledare för SydVästlänken.   På sträckan mellan Bona och Skänninge passerar den befintliga ledningen genom Motala. SydVästlänken dras utanför Motala och öster om sjön Boren eftersom det inte fanns utrymme att bredda den befintliga ledningsgatan i tätorten.   På sträckan Skänninge till Tranås har under hösten fundament byggts. Vägar och fundament ska göras klara nu i vår. I Tranås och Boxholms kommuner byggs berg-, betong- och jordfundament, medan det längs Bjälboslätten byggs pålfundament.   Beträffande stationen i Barkeryd gjordes markarbeten under sommaren 2012. En manöverbyggnad färdigställdes under hösten. Därefter inleddes montage av 400 kV ställverket. Detta togs i drift 30 september 2013. Den andra mycket viktiga resursen vid Barkeryd blir omriktarstationen som byggs nu.   Den södra grenen av SydVästlänken kommer att ha en luftledning från Nässjö till Värnamo, och därefter markkabel till Hurva. Byggarbetena inleddes under hösten 2012 och fortgick intensivt under 2013. I luftledningsdelen är nu 60 procent av stolparna resta och linor dragna. Kabelsträckan är 19 mil lång. Eftersom man lägger fyra kablar går det åt 76 mil kraftkabel.   Den södra grenen av SydVästlänken ska göras klar till maj 2014. Detta för att man ska hinna genomföra tester innan hela länken tas i drift, vilket planeras till januari 2015.   Ställverket i Hurva togs i drift 13 september 2013. Den andra mycket viktiga resursen vid Hurva blir omriktarstationen.

Vår huvudinriktning inom E. Karlströms AB är entreprenader där el- och tele förläggs i mark och luft. Arbeten inom allt från tele-/fiberkabel, låg- och högspänning upp till 400 kV arbeten vid kraftledningar. Inom företaget finns kompetenser som: BB 3, EBR, ESA, Bas-P/Bas-U, Trafikverkets alla kravkurser, Heta Arbeten och HLR med mera.

Sellicha certifierade E. Karlströms AB, Ullevivägen 17, 197 40 BRO, Tel +46 (0)8-584 809 43

46

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se


ELDISTRIBUTION

Bygget av denna ska bli klart för att kunna inleda tester nu i april. SydVästlänken med sin långa likströmsförbindelse över land och de två omriktarstationerna blir unik i världen.   – Svenska kraftnät har sedan tidigare flera omriktarstationer. Men med två linjer blir detta de första multiterminalerna. De är baserade på transistorer. Utmaningen är att de arbetar nära det tekniskt möjliga när det gäller hög strömstyrka och hög spänning. Med denna storlek på anläggning blir vi ensamma i världen, avslutar Sverker Ekehage. STOCKHOLMS STRÖM Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät. Projektet kal�las Stockholms Ström. Syftet är att trygga distributionen av elkraft inför framtiden. Projektet medger bland annat att ungefär 15 mil luftledningar kan rivas och att värdefull mark därmed frigörs.   Stockholms Ström inledde med en planeringsfas hösten 2003. Analys och design

Det norra vertikalschaktet för Mörbytunneln har byggts med inspända sekantpålar.

gjordes huvudsakligen under 2004 och 2005. Projektet förankrades och finansieringen löstes 2005-2010. Genomförandet tar sedan cirka tio år, fram till år 2020. Stockholms Ström innebär ett nytt och bättre nät med större kapacitet. År 2050 kan Stockholmsregionen komma att ha 2.5 miljoner invånare. Det gäller att redan nu börja skapa ett elnät som klarar framtidens elbehov. Projektet Stockholms Ström består av ett femtiotal olika delprojekt. Det berör drygt tjugo kommuner och beräknas kosta cirka

5.6 miljarder kronor. Projektet genomförs av Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum, i samarbete med kommuner och fastighetsägare. Åtgärderna är av två slag: förstärkningar och ändrad struktur i nätet. Förstärkningarna finansieras av nätägarna. Den ändrade strukturen innebär att mark kan frigöras och eftersom ändringarna kommer markägaren tillgodo finansieras den av kommuner och fastighetsägare som äger marken. Ungefär 15 mil luftledningar kommer att rivas. CITY LINK En viktig del i Stockholms Ström är förbindelsen City Link. Det är en 400 kVförbindelse som kommer att binda samman norra och södra Stockholm – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Länken innebär att Stockholm kan matas med el från flera håll. Den byggs i tre etapper. Hela projektet Stockholms Ström behövs för att säkerställa eldistributionen för ett växande Stockholm. Antalet invånare i Stockholmsregionen kanske kommer att vara 30 procent högre om 40 år.

Empower

Building a Smarter Sociaty

Pålitlig elförsörjning varje dag, året runt. Våra kunder bygger och underhåller elkraft- och distributionsnät samt vindkraftsparker. Genom Power Network Division hjälper vi dem att se till att hushåll och företag i Sverige, Finland och Baltikum får oavbruten tillgång till el. Bara i Sverige kommer det att investeras cirka 60 miljarder kronor de närmaste åren i uppgradering och utbyggnad av elnät. Vår projektorganisation kan leda de mest utmanande utvecklingsprojekten inom kraftöverföring och vi kan hjälpa till i alla steg i energisektorns livscykel – alltifrån design, konstruktion och installation till underhåll och service. Läs mer på www.empower.eu Empower är ett internationellt tjänsteföretag som bygger, installerar och underhåller el- och telekomnät, underhåller kraftverk och fabriker samt levererar informations- och kommunikationslösningar till kunder inom telekom, energi- och industrisektorn. I Sverige har Empower kontor i Alvesta, Borås, Borlänge, Guldsmedshyttan, Gävle, Göteborg, Kalmar, Lahom, Lysekil, Luleå, Norrköping, Stockholm, Svedala, Uddevalla och Örebro. Den svenska organisationen har 510 anställda och omsätter 1 miljard SEK. empowerorange3.indd 1

2014-02-17 12:01

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

47


ELDISTRIBUTION

– Det är första gången Svenska kraftnät gör en översiktlig bedömning av investeringsbehoven på längre sikt, berättar Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Ett stort och viktigt delprojekt inom Stockholms Ström är nya förbindelsen Danderyd – Järva. Den behövs för att komplettera etapp 1 av City Link-förbindelsen. En befintlig 220 kV luftledning från Hagby som passerar Danderyd och slutar vid station Bergshamra kommer därefter att kunna rivas.   I City Link ingår också en ny transformatorstation i Anneberg i Danderyd. Man var tvungen att välja en ny plats eftersom det saknades utrymme vid den befintliga stationen i Danderyd vid E18.   Den nya förbindelsen Danderyd – Järva är en 220 kV kabelförbindelse i mark, tunnel och sjö. Under E 18 och Mörby Centrum går den i en nyligen sprängd tunnel, går upp i mark vid Kevinge och sedan vidare söderut till befintlig terminalplats i Bergshamra. Därefter dras förbindelsen i befintliga tunnlar fram till stationen Järva och terminalplatsen Ålkistan. Vid Järva transformeras elkraften ner för distribution på regionnätet.   Förbindelsen från Danderyd till Bergshamra är cirka 6 km lång, där av går 800 meter i tunnel vid Mörby och cirka 1,3 km i sjö i Edsviken. Överföringskapaciteten blir 700 A. MÅNGA DELSTRÄCKOR Under sommaren och hösten 2013 lades kabel i mark från stationen Danderyd till Berga Backe. Där fortsätter förbindelsen i tunneln. Den går på djup mellan 15 och 45 meter. Arbetena startade i augusti 2012 och tunneldrivningen gjordes under 2013. Arbetstakten för tunneln, som går i urberg, var cirka 20 meter per vecka. Efter sprängning gjordes bergsskrotning, därefter bergförstärkning med bultar och 48

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

sprutbetong. I anslutning till vardera ände har vertikalschakt byggts. Det norra har byggts med inspända sekantpålar och det södra har bergtäckning ända upp i dagen. Innevarande år färdigställs tunneln och kraftkablarna dras 2015.   – Vi installerar även temperaturgivare och optokablar för det egna styrsystemet, samt bygger ventilation, men i övrigt inga installationer, inte ens belysning i huvudtunneln, berättar Peter Jonsson, huvudprojektledare för arbetet med förbindelsen Danderyd – Järva. Vi vill ha så lite som möjligt i tunnlarna.   Tunnelbygget startade senare än planerat, men när det väl kom igång gick byggproduktionen bra. Tunneln drevs endast från Berga Backe (östra sidan av E18) och där byggdes också en 50 meter lång tillfartstunnel. I anslutning till schakten uppförs också två teknikbyggnader för ventilation och delar av styrsystemet.   Till hösten 2015 planeras sjöförläggning av förbindelsen genom Edsviken. Sjökablarna kommer att ha samma area som markkablarna, men med ett annat material i manteln och de blir armerade. Armeringen gör att jordledare inte behövs på denna sträcka.   I år inleds arbetena på den sista sträckan, från Bergshamra till Järva. Två befintliga tunnlar används. Det krävs dock tunneldrivning om cirka 10 meter för att förbinda de två tunnlarna. Vid stationen i Järva görs reinvesteringar i utrustningen.   – Elkraftarbetena ska inledas nästa år, men vi gör så mycket förberedelser det går och startar markarbetena nu i sommar, berättar Peter Jonsson. Stockholm Ström, tunneldrivning under 2013.

Peter Jonsson betonar att Svenska kraftnät befinner sig i en fas där investeringstakten är mycket högre än tidigare. Dessutom har Svenska kraftnät inte tidigare byggt i Stockholm och inte heller gjort markförläggningar i någon större utsträckning. Stamnätet består som bekant huvudsakligen av luftledningar.   – Normalt i ett projekt finns en beställare, men i Stockholms Ström är vi flera nätägare som äger frågan och många intressenter berörs av varje delprojekt, säger Peter Jonsson. Planeringen kräver mer och det tar längre tid innan vi kan börja bygga.   – En stor utmaning för projektledarna är att koordinera allting, både under planering och byggtid. För att underlätta produktionen försöker vi sätta ihop en optimal projektorganisation med ett hanterligt antal entreprenörer. I mitt projekt tycker jag vi har lyckats med detta.   Man har också lärt sig mycket, inte minst från tunnelbygget. Svenska kraftnät har inte byggt tunnlar tidigare. Erfarenheter från tunneln i Mörby kan delvis användas vid det kommande bygget av den 14 km långa tunneln för etapp 2 av City Link.   – Men om vi jämför tunneldrivning med förläggning av markkabel, är det nog generellt lättare att arbeta med tunnlar under förutsättning att man har en bra bergprognos. När man schaktar för markförläggning vet man aldrig vad man kan stöta på, avslutar Peter Jonsson.   Hela projektet från Danderyd till Järva ska bli klart till halvårsskiftet 2016. När kablarna väl tas i drift går det att riva Fortums 220 kV-kraftledning från Danderyds transformatorstation till Bergshamra och vidare till Värtan.


Sveriges största och mesta entreprenör när det gäller schaktfritt byggande!

Vi utför alla de schaktfria arbetena för projekt ”Sydvästlänken”, Sveriges genom tidernas största markförlagda kabelprojekt med 30 000 meter Styrd borrning, 1 500 meter Styrd AT-borrning och 7 000 meter Hammarborrning.

Vi har nyligen utfört 940 meter Styrd AT-borrning i projekt ”Vindkraftanslutning Bohult”. Ett projekt med besvärlig geologi, borrning genom övervägande block och berg under ett pressat tidsschema. Här arbetade vi med 1st 45 tons och 2st 18 tons All-Terrain maskiner. Vi har även Sveriges enda MAXI-rigg, maskinen har en dragkraft på 150 ton och den kan utföra borrningar uppemot 1 500 meter.

BAB Rörtryckning AB Din kompletta schaktfria leverantör GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ

Telefon 031- 51 30 95 www.bab-ab.se


Morgondagens smartare elnät

Pöyry erbjuder alla tänkbara tjänster inom elnät på transmissions- och distributionsnivå, med helhetslösningar från den första systemstudien fram till färdig anläggning. Vi är bara i Sverige ett team på 90 experter som dagligen arbetar med bland annat kraftledningar, kablar, stationer, HVDC och FACTS. Skulle vi behöva förstärkning, tar vi in våra kollegor globalt. Vill du veta mer om smartare elnät och vill ha en konsult som kan dra nytta av lokal och global kompetens som ingen annan i Sverige, ska du besöka vår svenska hemsida redan idag.

www.poyry.se


ELFÖRSÖRJNING

High-end-technology i ny mottagningsstation för elkraft

Anläggningen kommer att få en mjuk övergång till omgivande parkmark.

AV KJELL-ARNE LARSSON Tekniska Verken Linköping Nät AB bygger en ny mottagningsstation för inmatning av el från regionnätet, för distribution i Linköpings lokalnät. Stationen förses med toppmodern utrustning för att ge kunderna i Linköping en stabil och driftsäker elförsörjning. grafiskt mönster i mörka och ljusa grå nyanser i fasaderna. Delvis kommer tak och fasader att täckas med klängväxter som skapar en mjuk övergång till omgivande grönska. – Tillsammans med White arkitekter har vi lagt stor omsorg om det estetiska och skapat en annorlunda design, berättar Urban Ritzén. Det blir ett fint hus med armerade gräsytor och parkmark intill.

Byggnaden blir till ungefär hälften platsgjuten.Väggarna kommer att utgöras av prefab betongelement.

Tekniska Verken Linköping Nät AB äger lokalnätet i Linköping, medan Vattenfall äger anslutande regionnät. Strömmen transformeras från 130 ner till 10 kV innan den distribueras i lokalnätet. Detta sker i nio mottagningsstationer, som förutom transformatorer innehåller ställverk och kontrollutrustning med mera som säkerställer de elektriska parametrarna på levererad ström. – Det finns flera orsaker till att vi bygger en ytterligare station, berättar Urban Ritzén, projektledare och anställd på Tekniska Verken. Staden växer och tillväxten väntas fortsätta, bland annat på gamla militärområdet, och vi behöver därför större kapacitet. Dessutom vill vi skaffa en bättre reservkapacitet, det vill säga en bättre redundans. Det finns många känsliga elförbrukare,

exempelvis sjukhuset och universitetets datorhallar. Leveranssäkerheten är hög redan idag, men med en ytterligare station och därmed kapacitet för större effekt i nätet garderar vi oss inför framtiden. VID SJUKHUSET Den nya mottagningsstationen byggs i närheten av sjukhuset. Där finns en passande tomt och stationen får en lämplig position i lokalnätet. En noggrann nätplanering ligger till grund för projekteringen. All utrustning kommer att stå i en betongbyggnad. Man har schaktat och sprängt in i en sluttning. En del av byggnaden kommer att ligga under mark. Byggarbetet omfattar bland annat platsgjutning av bottenplatta. Ungefär hälften av huset blir platsgjutet. Väggarna kommer att ha matrisgjutna prefab-element i betong som bildar ett

NY TEKNIK Byggnaden kommer i huvudsak att innehålla högspännings- och mellanspänningsställverk, transformatorer samt kontroll- och styrsystem. Det blir ett kompaktställverk – GIS – gasisolerat 130 kV ställverk. Vidare två transformatorer på 40 MVA vardera, varav den ena fungerar som reserv. Mellanspänningsställverket blir ett konventionellt luftisolerat 10 kV ställverk.   – Vi kommer att få en toppmodern station med en del teknik som är ny för oss, fortsätter Urban Ritzén. Bland annat kommer vi att ha en utrustning för kontinuerlig övervakning av transformatorerna. Vidare kommer vi att ha nollpunktsutrustning med integrerad jordfelsövervakning/ jordfelsbortkoppling som ger möjlighet till en mer noggrann och selektiv bortkoppling av jordfel. Fördelen är att vi i samband med jordfel ute i kabelnätet kan göra en mer exakt bortkoppling, så att färre abonnenter drabbas. Den omständighet att stationen byggs intill sjukhuset gör sannolikt att risken för avbrott i matningen till detta minskar. Redan idag är dock leveranssäkerheten hög bland annat tack vare två oberoende inmatningar till sjukhuset varav den ena inmatningen kommer att ersättas av en ny inmatning NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

51


ELFÖRSÖRJNING

Stationen bäddas delvis in i en sluttning.

den tunga elkraftutrustningen. Som nämnts svarar White för arkitekturen. Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är totalentreprenör och sköter även byggproduktionen. Abetong från Falkenberg levererar prefab betongelement. Konsulter som anlitas av Åhlin & Ekeroth är bland andra COWI (byggkonstruktion), Torpheimer System AB (el, vent och vs) och WSP. Torpheimer är också entreprenör för el, vent och vs. Rejlers har hjälpt Tekniska Verken vid upphandling och som tekniskt stöd.

från den nya stationen. – På byggplatsen pågår just nu fortsatt platsgjutning, berättar Urban Ritzén. Så småningom kommer vi att få se fasadelementen på plats och räknar med tätt hus i slutet av våren. Därefter vidtar instal-

lationerna. Ställverk och transformatorer behöver inte lyftas in. Huset är konstruerat för att kunna rulla in utrustningen genom dörrar och genom två demonteringsbara väggpartier på framsidan. Detta underlättar givetvis även eventuellt framtida byte av

ABB levererar ställverk, nollpunktutrustning, reläskydd, kontrollutrustning mm. Upphandling av transformatorerna pågår och är inte klart ännu. Projektet kommer att kosta cirka 55 miljoner kronor. Dessutom görs förstärkningar i lokalnätet (kablar). Där investerar Tekniska Verken cirka 15 miljoner kronor.

Ansvar för leverans av mellanspänningsställverk och reservkraftaggregat till den nya kraftvärmeanläggningen KV62 i Linköping.

STORT TACK! Vi tackar Tekniska Verken Linköping Nät AB för förtroendet att vara er totalentreprenör och ta hand om byggproduktionen vid uppförandet av er nya mottagningsstation. Vi ser med stor glädje och stolthet fram emot att få förverkliga era visioner om en både funktionell och vacker byggnad.

Länets byggare • www.ahlin-ekeroth.se

52

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Med 1 500 medarbetare på 40 orter i Norden är Goodtech en betydande systemleverantör och entreprenör inom el, automation samt miljö- och industriteknik.

www.goodtech.se


KRAFTVÄRME

Lejonpannan sväljer mer avfall i Linköping AV KJELL-ARNE LARSSON I Linköping byggs nu ett ytterligare kraftvärmeverk vid Gärstad och i anslutning till den anläggning som uppfördes 2004. Nya kraftvärmeverkets termiska effekt blir 80 MW och det ska producera cirka 500 GWh per år. Som bränsle kommer i första hand avfall att användas, men den pannteknologi som valts klarar en flexibel bränslemix med bland annat returträ och rester från skogsindustrin. Företaget kan därmed dra ner kraftigt på användningen av kol och olja. – Projektet är den största enskilda investeringen i Tekniska verkens historia, säger vd Anders Jonsson. Vi har högt ställda mål för ett hållbart samhälle och det känns mycket bra att vi är på god väg att ta ytterligare ett steg i den riktningen. Det nya kraftvärmeverket är också ett projekt som förstärker tillväxten i en redan stark region genom att skapa många arbetstillfällen under byggtiden. ”TVILLING” Nya anläggningen (panna P 5) blir nästan en ”tvilling” till det befintliga avfallseldade kraftvärmeverket (P 4), men får högre kapacitet. Det nya kommer att producera fjärrvärme motsvarande cirka 60 MW samt 20 MW el.   – Vi har stor erfarenhet av att hantera och använda avfallbränslen och förbrukar årligen ungefär 420 000 ton sådana bränslen.

Projektet att bygga panna 5 med turbinanläggning kallas ”Lejonpannan”. Illustration:Winell & Jern Arkitekter AB

Med nya anläggningen kommer ytterligare 180 000 ton avfall att energiutvinnas varje år, berättar Marcus Mattsson, projektledare för bygget som kallas ”Lejonpannan”. Den nya pannan baseras på rosterteknik precis som den befintliga och därför behövs ingen särskild bränsleberedning. Bränslena kan ha en flexibel sammansättning. Vi klarar både biobränsle, returträ och avfall med inslag av ganska stora partikelstorlekar.   Bränslebunkern byggs av Peab. Traverser för bränsleinmatning levereras av pannleverantören som är FISIA Babcock Environment GmbH. Rökgaserna renas med ett semitorrt system som levereras av Alstom. Företaget svarar också för en rökgaskondenseringsanläggning som utvinner ytterligare 10 MW värme. Turbinanläggningen levereras av Fincantieri S.p.A.   För automation svarar respektive leverantör, medan FISIA har det övergripande ansvaret för styrsystemet. Perspektiv som visar befintliga P4 och nya P5 – Lejonpannan – inlagd till höger. Illustration:Winell & Jern Arkitekter AB

Nya anläggningen får ett lokalt driftrum. Den ordinarie driften kommer dock att skötas från ett centralt kontrollrum i den befintliga kraftvärmeanläggningen. ORGANISATION Projektet genomförs med en matrisorganisation som har nio delprojekt och fyra discipliner.   – Tekniska verken har en egen projektavdelning. Vi har bemannat organisationen med egen personal och kompletterat med kompetenta konsulter, berättar Marcus Mattsson. Vi har egna projektledare för bygg, panna och turbin. Projektorganisationen har stora likheter med den som användes vid bygget av den befintliga kraftvärmeanläggningen och delvis anlitar vi samma konsulter.   Som projekthjälpmedel använder Tekniska verken Project place för hantering och arkivering av dokument samt utbyte av handlingar med leverantörerna. För tidplaner används MS Office. Tekniska verkens ordinarie ekonomisystem används NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

53


KRAFTVÄRME

I och med nya anläggningen kommer användningen av det kraftvärmeverk som ligger bakom resecentrum att kunna minskas betydligt. Illustration:Winell & Jern Arkitekter AB

för budgetuppföljning.   Nya anläggningens yttre gestaltning kommer att påminna om sin ”tvilling”, men med egna arkitektoniska uttryck. Arkitekturen är ritad av Winell & Jern Arkitekter AB från Linköping. Som byggnadsentreprenör anlitas Peab.   De fysiska arbetena startade i augusti förra året. När detta skrivs har grundläggningsarbeten gjorts och vissa betongkonstruktioner har gjutits upp till mark. Nu följer omfattande platsgjutningar. Sedan ska stommen vara uppe till sommaren och i juli inleder pannleverantören sitt arbete. Turbinanläggningen börjar monteras kring årsskiftet 2014/15. Kontinuerlig produktion är planerad till november 2015 och överlämnande till mars 2016. BASLAST   – Lejonpannan kommer att användas för baslasten i vår fjärrvärmeproduktion, berättar Marcus Mattsson. Den ska köras året runt, med undantag av underhållsstopp under sommaren. Som tvåa i värmeproduktionen ska vi använda den befintliga kraftvärmeanläggningen. Den nya anläggningen ”tränger undan” produktion i äldre pannor som baseras på olja, kol och gummi. Tack vare detta kan Tekniska verken minska sin användning av olja med 80 procent och av kol med 73 procent. Det motsvarar 97 000 ton koldioxid.   – Det här är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan och för att nå de 54

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

miljömål som Linköpings kommun har satt upp, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande för Tekniska verken. Det är också mycket positivt att vi kan inleda avvecklingen av kraftvärmeverket i centrala Linköping.   I och med nya anläggningen kommer användningen av det kraftvärmeverk som ligger bakom resecentrum att kunna minskas betydligt. På sikt ska verksamheten där avslutas och ge plats för att utveckla stadsdelen. Pannorna som finns där kommer fortfarande att behövas till viss del. Den aktuella utbyggnaden vid Gärstad är ett första steg i avvecklingen av det gamla kraftvärmeverksområdet.

– Lejonpannan kommer att användas för baslasten i vår fjärrvärmeproduktion, berättar projektledaren Marcus Mattsson. Foto:Tekniska verken

STOR BYGGENTREPRENAD Ett av projektorganisationens delprojekt är Building and ground work, med Magnus Jareland från Tekniska verken som projektledare. Till detta delprojekt hör mark- och husbyggnadsentreprenaden som utförs av Peab Sverige AB. Peab svarar för markarbeten och grundläggning, betonggjutning, montering av pelare, balkar och bjälklag i prefab betong, montering av stål samt alla stomkompletteringar.   – Nu är vi i ett mycket intensivt skede av platsgjutningar som pågår fram i mars. Vi arbetar samtidigt med betongkonstruktionerna för bunker, pannhall, turbinhall och rökgasrening, berättar Peab:s arbetschef Jonas Suomela. Det är mycket stora volymer av betong och armering som hanteras

närmaste tiden.   Prefabelement börjar monteras i mars. Kompletterande platsgjutningar utförs också. En hektisk fas i projektet är från mars till juli. I juli ska pannleverantören inleda sitt arbete.   – För närvarande är vi ensamma på plats, men från sommaren och framöver följer ett långt skede med många monteringsarbeten som görs av respektive leverantörer. Då är det viktigt att vi samordnar våra tidplaner och det arbetet pågår. Leverantörerna ska erbjudas tillräckliga montagetider för att kunna utföra sitt arbete säkert, säger Jonas Suomela.   Peab svarar sedan slutligen även för montering av alla fasadelement inklusive glasfasaden.


KRAFTVÄRME

Kraftvärmeverk i Brista, som drivs av Sollentuna Energis, är Fortums fjärde kraftvärmeverk som invigs 2013. Det nya kraftvärmeverket producerar idag fjärrvärme och el från utsorterat och brännbart avfall.Verket har en kapacitet att ta hand om ca 240 000 ton avfall per år, vilket motsvarar mängden hushållsavfall som invånarna i Stockholms stad ger upphov till. hushållsavfall som invånarna i Stockholms stad ger upphov till.

Hushållsavfall är hårdvaluta när priserna för biobränsle stiger AV KIM HALL Inom loppet av ett år har tre viktiga avfallseldade kraftvärmeverk uppförts för att försäkra framtidens behov av fjärrvärme och el. Det är Filbornaverket i Helsingborg, Bristaverket i Sollentuna och nu även Mälarenergis nya anläggning Block 6 i Västerås. De ökade priserna på biobränsle i kombination med det växande sopberget har modern teknik funnit lösningen på att utnyttja det som annars ansågs vara ett problem. Hushållsavfall har blivit hårdvaluta. Det ryker ur skorstenen från den nya pannan i Block 6. Projektet med den nya samförbränningsanläggningen vid Mälarenergi går enligt plan. Anläggningen lämnar byggnationsfasen till att gå in i provdrift under våren 2014.   – Detta är en viktig milstolpe för oss. Röken ur skorstenen signalerar att vi är igång och närmar oss en färdig anläggning, säger Niklas Gunnar, värmechef på Mälarenergi. INTRIMNING Nu ska pannan eldas försiktigt för att torka 56

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

murningen som finns i eldstaden. Där efter påbörjas transporten av tillverkat avfallsbränsle och intrimning av anläggningen. Pannan kommer att ångblåsas, vilket markerar att montaget av pannan är klart. Under ångblåsningen kommer anläggningen att producera ånga som via en ljuddämpare blåses fritt ut i luften.   – Syftet är att blåsa rent anläggningens ångsystem från mindre partiklar. Två ångblåsningar per dag under två veckors tid krävs. Ångblåsningarna kan märkas i närområdet genom att ett ”ångmoln” bestående av vattenånga och som är helt

ofarligt, bildas intill anläggningen. Det kan låta en del men ljudet ska inte påverka närboende eller närliggande företag, säger Niklas Gunnar.   Intrimningen kommer att pågå under hela våren fram till oktober då den världsunika anläggningen Block 6 är i full drift. Då sker också den officiella invigningen. De äldsta pannorna fasas ut och ersätts med kraftvärmeproduktion från denna moderna anläggning med effektiv reningsteknik och bästa möjliga miljöprestanda. Utsläppen av fossil koldioxid från kraftvärmeverket kommer med hjälp av Block 6 att minska från 600 000 till 300 000 ton per år. Det bidrar stort till att Västerås Stad kan uppfylla målet i sitt klimatprogram. FLEXIBEL BRÄNSLEMIX För Västerås stad, som äger Mälarenergi, är förnyelsen av Block 6 den största investeringen någonsin samtidigt som det innebär att man kan fasa ut fossila bränslen mot


Engineering today, benefitting generations to come.

Building thermal waste treatment plants is our line of work and our passion. We function as partner for engineering services, supplier for key components, or general contractor for turnkey plants. From planning through construction and commissioning to service, our company's specialists are in place to assist and advise our customers. As a family-owned company we look back on more than 85 years of tradition. The combustion lines we have equipped at sites all over the world number more than 750, including those jointventured with competent partner companies. Unceasing technological evolution, particularly with regard to resource conservation, is essential to all our endeavours.

www.martingmbh.de


KRAFTVÄRME

flexibel bränslemix. Dagens produktion i befintliga pannor baseras på ca 40 procent biobränsle, ca 50 procent torv och cirka tio procent fossila bränslen. Med nya Block 6 i drift räknar Mälarenergi med att använda ca 50 procent avfallsbränsle och ca 40 procent biobränsle. Andelen torv, kol och olja fasas därmed ut, till förmån för avfall som huvudbränsle. Ångeffekten på 153 MW och med bästa tänkbara teknik får Mälarenergi en panna med miljöprestanda i toppklass.   Det nya produktionsblocket består av bränsleberedning, panna, turbinanläggning och rökgasrening. Tillsammans med den befintliga panna 5 ska den nya panna 6 användas för baslasten. Block 6 har en panna som ger 100 MW värme, en rökgaskondensering som ger 25-30 MW värme och en turbinanläggning som ger 50 MW el. Produktionen bedöms bli närmare 900 GWh värme och 360 GWh el per år. Nya pannan använder i huvudsak avfallsbränsle, d v s bränsle från hushålls- och industriavfall, men har även möjlighet att använda biobränsle. Det ger en flexibilitet att kunna välja bränsle efter pris och tillgång. glas, metaller och annat som går att återvinna att sorteras ut. Det sorterade och färdiga bränslet används sedan för energiutvinning. Att bränslet används i kraftvärmeverk som producerar både värme och el, innebär en mycket hög verkningsgrad. Inför förnyelseprojektet ansökte Mälarenergi om nytt tillstånd gällande företagets samlade kraftvärmeproduktion från Markoch miljödomstolen. Block 6 är den största investeringen som Mälarenergi, som ägs av Västerås stad, någonsin gjort. Förnyelsen innebär att man kan fasa ut fossila bränslen mot flexibel bränslemix, och därmed minska koldioxidutsläpp från 600 000 till 300 000 ton per år.

58

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Jämfört med tidigare tillstånd innebär det nya tillståndet ytterligare skärpta utsläppskrav. MILJÖMINISTERN INVIGDE När Fortums och Sollentuna Energis nya kraftvärmeverk i Brista skulle invigas den 29 november 2013 var det miljöminister Lena Ek som klippte bandet. Den nya anläggningen är Fortums fjärde kraftvärmeverk som invigs 2013.   Det nya kraftvärmeverket producerar idag fjärrvärme och el från utsorterat och brännbart avfall och har en kapacitet att ta hand om ca 240 000 ton avfall per år, vilket motsvarar mängden hushållsavfall som invånarna i Stockholms stad ger upphov till. Samtidigt ger det ett tillskott av fjärrvärme och el motsvarande uppvärmningsbehovet för 50 000 normalstora lägenheter per år.   – För Fortum är detta ett viktigt steg i att uppnå målet med att nå resurs- och klimatneutral fjärrvärme, säger Anders Egelrud, vd på AB Fortum Värme som är samägt med Stockholms stad.   Med Högdalenverket och Bristaverket har Fortum nu kapacitet att ta hand om avfall från alla kommuner i Stockholmsregionen. På så vis tillvaratas energi som annars skulle gå förlorad. Anläggningen i Brista blir den viktigaste produktionsanläggningen för fjärrvärmenätet norr och väster om Stockholm. Den årliga produktionen blir 500 GWh värme och 140 GWh el.   – Med våra anläggningar i söder och norr blir transporterna effektiva, och med allt mer sammankopplade fjärrvärmenät får

vi en kostnadseffektiv energiproduktion. Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners som Sigtuna kommun och Sollentuna Energi bidrar vi till en hållbar energiförsörjning i Stockholmsregionen, säger Anders Egelrud. ENERGIOMSTÄLLNING För Sollentuna Energi innebär investeringen i Bristaverket att de nu kan säkra en trygg och svårslagen resurssnål energiförsörjning, samtidigt som de bidrar till den energiomställning som pågår i samhället. – Dessutom gynnar det samarbetet i dessa så viktiga frågor för alla parter på lång sikt, tillägger Gösta Söderkvist, vd på Sollentuna Energi. Närmare en miljon ton avfall kommer in årligen till Fortums två avfallsförbränningsanläggningar, varav det mesta kommer från hushållen. Det kommer att finnas unika möjligheter att utveckla sorteringskoncept på Fortums anläggningar i framtiden. Just nu undersöker man möjligheterna för sortering av matavfall, som vid rätt hantering kan ge både biogas och jordförbättringsprodukter, d v s gödning.   Under de närmaste åren investerar Fortum Värme 6,5 miljarder kr för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. Det nya avfallseldade kraftvärmeverket i Brista står nu klart och i Värtaverket i Stockholm byggs nu Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Samtidigt byggs ett nytt transport- och lagringssystem i Energihamnen i Värta i Stockholm för att öka inblandningen av biobränsle i det befintliga Värtaverket.


Filborna bevisar Grontmijs helhetskunnande Grontmij har erfarenhet och expertis som garanterar helhetsperspektiv Filbornaverket i Helsingborg är Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Det driftsattes under hösten 2012 enligt tidplan och på budget. Verket kommer att svara för 40 procent av Helsingborgs fjärrvärmebehov och producera el till 6000 villor. Turbinen har en effekt på närmare 20 MW och anläggningen kan samtidigt leverera över 60 MW fjärrvärme. Filbornaverket är 155 meter långt, 45 meter brett och 48 meter högt och harmonierar med kullarna i miljön runtomkring. Grontmij var Öresundskrafts generalkonsult i projektet, och levererade projektledningstjänster samt expertis inom process (panna, turbin, rökgasrening, automation och el), bygg (hus, mark och installationer) samt arkitektur. www.grontmij.se/energi


KRAFTVÄRME

Ett år har gått sedan Helsingborgs nya landmärke Filbornaverket invigdes. Drygt 1300 besökare kom för att se Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Att utvinna energi ur utsorterat, brännbart avfall är ett viktigt steg i avfallstrappan och en klok lösning både ekonomiskt och miljömässigt.

Dessa investeringar är viktiga för att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärmeproduktion i Stockholmsregionen. NYTT LANDMÄRKE Ett år har gått sedan Filbornaverket i Helsingborg invigdes. Verket startades hösten 2012 och togs i kommersiell drift i början av 2013. Drygt 1300 besökare kom för att se Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk, som har blivit ett nytt landmärke i Helsingborg.   Filbornaverket ägs och drivs av Öresundskraft, som ägs till 100 procent av Helsingborgs stad. Investeringen som uppgår till ca 1,85 miljarder kr, är Öresundskrafts största investering sedan Västhamnsverket byggdes 1982. Byggnaden har annorlunda arkitektoniskt formspråk som smälter väl in i omgivningen vid Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) återvinningsanläggning i Helsingborg, vars miljötillstånd gäller för anläggningen.   Byggnaden är 155 m långt, 50 meter högt med en skorsten på 85 meter. Toppmodern teknik och automatiserade processer hanterar en stor del av driften. Varje dag tippar omkring 50 sopbilar utsorterat avfall som blir till värdefull fjärrvärme och el. Att bränslet är utsorterat betyder att metall, glas, tidningspapper, organiskt avfall med 60

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

mera har sorterats bort. Under dygnets alla timmar brinner den väldiga pannan med bränsle från 160 000 årston restavfall från industri och hushåll. Med normal effekt på 18 MW el och 60 MW fjärrvärme motsvarar det ca 6 000 villors årsbehov. AVFALLSTRAPPAN – Att utvinna energi ur utsorterat, brännbart avfall är ett viktigt steg i avfallstrappan och en klok lösning både ekonomiskt och miljömässigt. Tidigare har avfall från Helsingborg med omnejd körts med lastbil för förbränning på andra orter i Sverige. Med Filbornaverket kan vi istället använda det för att närproducera el och fjärrvärme Sopimport till lastbil, Filbornaverket.

för vår region, säger Anders Östlund, vd Öresundskraft. Den senaste tekniken för avgasrening gör att Filbornaverket har mycket låga utsläppsnivåer. Det är i klass med den biobränsleeldade pannan på Västhamnsverket och ungefär hälften av vad myndighetskraven medger.   – Filbornaverket säkerställer produktionen av kostnadseffektiv el och fjärrvärme i Helsingborg med omnejd. Med denna satsning säkrar vi leverans av fjärrvärme till konkurrenskraftiga priser. I takt med de ökade priserna på biobränslen behövs detta alternativ, som är uthålligt långt in i framtiden, menar Anders Östlund.


Fortum har valt SICKs produkter för mätning av rågaser och emissioner för Brista 2.

SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. Inom processautomation erbjuder SICK lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer. Läs mer på www.sick.se.

SICK AB | Botkyrkavägen 4 | 143 35 Vårby | www.sick.se


KRAFTVÄRME

Katrinefors Kraftvärme AB kommer att bygga ett ytterligare kraftvärmeverk som kompletterar det befintliga på bilden.

Vänerenergi och Metsä Tissue i samverkan bygger ytterligare kraftvärmverk AV KJELL-ARNE LARSSON Katrinefors Kraftvärme AB bygger ut sin kapacitet. En ny kraftvärmeanläggning uppförs vid Metsä Tissues pappersbruksområde i anslutning till ett befintligt kraftvärmeverk. Den nya anläggningen får en effekt på 28 MW, varav 21 MW blir ånga till bruket samt fjärrvärme till Mariestad och 7 MW blir el. – Hittills har vi producerat fjärrvärme i vårt befintliga kraftvärmeverk samt i fem oljeeldade pannor. Användningen av olja har blivit för stor och därför investerar vi i ett ytterligare kraftvärmeverk, berättar Johan Nilsson, vd för Katrinefors Kraftvärme AB. EXPANDERAR NÄTET Företaget ägs till lika delar av VänerEnergi och Metsä Tissue. Fjärrvärmen i Mariestad har byggts ut successivt från början av 1990-talet och expanderat även under senare år. Värmebehovet idag är 140 GWh 62

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

per år. Därför är det angeläget att dra ner användningen av olja. Oljepannorna kommer i fortsättningen att användas enbart för spetslast och som reserv.   – Förbränningstekniken i den nya anläggningen bygger på en fluidiserad bädd, som gör det möjligt att använda bränslen av olika kvalitet för energiproduktion med små utsläpp. Bränslet i pannan är fiberslam, som uppkommer som en biprodukt på pappersbruket, samt träflis och rivningsvirke. Den nya anläggningen kommer att producera merparten av den fjärrvärme som behövs i Mariestad, berättar Johan Nilsson.   Nya kraftvärmeanläggningen ska användas för baslasten. Anläggningen byggs intill den befintliga i nära anslutning till pappersbruket. I projektet ingår också nytt kontrollrum som ska betjäna båda pannorna. Mariestads Elautomatik AB svarar för kontrollsystemet. RENEWA Leverantör för pannhuset med panna, el

och instrumentering samt rökgasrening är Renewa Oy. För utrustning till bränslehanteringen svarar Kellve.   – Vi hade i tidigt skede diskussioner med beställaren, berättar Kari Liukko, marknads- och försäljningschef på Renewa. Det var viktigt för att förstå deras önskemål och utmaningarna med projektet. Metsä Tissue hade överskott av restprodukt i form av fiberslam. Detta skulle nyttjas för energiproduktion i stället för att läggas på deponi. Idag försöker alla skogsindustrier öka sin självförsörjningsgrad och därmed bidra till mervärdet i sin produktion. Katrinefors Kraftvärme ville samtidigt öka sin leveranskapacitet. Vårt uppdrag var komplext, vilket ofta kännetecknar integrerade lösningar. Dessa omständigheter styrde prestandakraven och designen av kraftvärmeanläggningen.   Renewa har en uttalad strategi för kundorientering och att hitta optimala lösningar. Lokala biobränslen, kraftvärme och anpassade lösningar tillhör företagets specialitet. Det faktum att Renewa fanns med


KRAFTVÄRME

under hela planeringen och tillsammans med beställaren och ägarna diskuterade olika koncept ledde fram till den anpassade anläggning som uppförs nu.   – Det här är den tredje anläggningen där vi levererar en panna som till del ska eldas med fiberslam, berättar Kari Liukko. Bland våra referenser finns omkring 300 pannor och träbränslen såsom flis och returträ är vi väl förtrogna med. Mot bakgrund av den bränslemix som Katrinefors Kraftvärme ska använda, var valet av en panna baserad på BFB-tekniken givet. SUPPORT Renewas leverans omfattar all planering, bygge, installationer, driftsättning, utbildning samt support under garantitiden. Viktiga underentreprenörer är Temacon (bygg), Orab Entreprenad (rör), Norisol (isolering) och Ställningsproffsen (ställningar).   – Tanken är att i första hand anlita svenska och lokala företag för att därmed säkra kvaliteten, säger Kari Liukko. På så sätt bygger vi också upp ett kontaktnät

vi kan använda vid framtida åtaganden i Sverige. Vi har också bildat ett dotterbolag i Sverige med avsikt att utöka vår närvaro på den svenska marknaden.   Renewa erbjuder sina kunder även underhåll, service, renoveringar och ombyggnader. Företaget har en väl utvecklad servicesida med en stor egen organisation.   Rökgaserna från nya pannan renas med rökgasfilter, SNCR-system och rökgastvätt. Filterutrustningen tillverkas av danska Filcon A/S. Turbinanläggningen ligger utanför Renewas kontrakt. För denna svarar italienska Fincantieri. BYGGPRODUKTION Totalentreprenör för bygg är Stenmarks Bygg Skaraborg AB. Som konsulter anlitar man Integra för konstruktion av överbyggnader och Sundling Arkitekter AB för arkitekturen. För markentreprenader svarar Skanska Väg & Anläggning Väst AB. Övriga underentreprenörer är Bravida Sverige AB för el och ventilation, samt Radiator VVS AB för VS. Dessa svarar även för projektering av sina delar.

För byggentreprenören Stenmarks Bygg var gjutningen av flisfickan ett omfattande arbete.

local fuels / local solutions / local energy

www.renewa.fi

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

63


KRAFTVÄRME

Ottossons Golv AB utför golvläggning och Simonssons Måleri AB sköter målningen. Underentreprenör för stålstommen är Ranaverken AB.   – Vi har tidigare erfarenhet av energianläggningar, berättar Niklas Skagerstam, platschef hos Stenmarks Bygg. För två år sedan byggde vi en anläggning åt VänerEnergi i Töreboda. Anläggningen har tre pannor som eldas med olja, spån respektive flis, för fjärrvärmeproduktion.   När detta skrivs är Stenmarks Bygg klara med tre fjärdedelar av sitt åtagande på kraftvärmeanläggningen i Mariestad. Taken är färdiga på alla delar utom flislagret. Nu återstår bland annat montering av väggarna för att få täta hus innan projektet går in i en intensiv fas av installationsarbeten.   – Ett krävande arbete var gjutningen av flisfickan, berättar Niklas Skagerstam. Skanska schaktade och sprängde. Vi byggde betongformen. Ett vertikalt bergschakt fick utgöra en formsida som vi gjöt mot. Fyrahundra kubikmeter betong gick åt. Kraven var höga på hållfasthet. Eftersom stokermatare och annan utrustning ska

monteras i flisfickan var måttkraven höga med millimeterprecision.   – Inför vårt åtagande anställde vi personal utbildade på armering och gjutning, vilket visade sig vara en bra satsning. Vi kvalitetssäkrar genom att mäta bland annat luftinnehåll, temperatur och konsistens under gjutningen, samt mognadsgrad med tt-faktorn (tid/temperatur).   Nu återstår några gjutningar, bland annat överdelen av fundamentet till turbinen. Det blir en 1,3 meter tjock platsgjuten konstruktion som vilar på sex pelare. Betongfundamentet kommer att ha ursparningar för genomföringar av rör och stänger. Ursparningarna är koniska vilket ställer höga krav både på formbygget, själva gjutningen och måttnoggrannhet på den färdiga konstruktionen.   – Nu återstår för oss förutom de sista gjutningarna, lättare arbeten som bygget av väggarna med plåtreglar, gipsskivor, TRPplåt och Paroc-element. Vi håller uppsatt tidsplan. Vår totalentreprenad innebär mycket samordning av konsulter och underentreprenörer.

Här syns armeringen till den betongkonstruktion som ska bli skorstensfundament.

Vi har dock erfarenhet av totalentreprenader och åtar oss gärna fler krävande uppdrag för energiföretag och industrier, avslutar Niklas Skagerstam, platschef hos Stenmarks Bygg Skaraborg AB.   Det kan tilläggas att Doka Sverige AB är konsult för formkonstruktionen i flisfickan och Amnehärads byggkonsult AB för betongkonstruktionerna.

Inne i turbinhallen. RANAVERKEN AB

har fått i uppdrag tillsammans med Stenmarks Bygg, Skaraborg, att uppföra en turbinhall som skall serva Katrinefors Vi ritar alla våra byggen i 3D-Cad. Värmeverks nya pannanläggning. Taket i denna del kan som bilden visar lyftas bort för smidig turbinservice. Till anläggningen bygger vi även en kontorsdel i två plan. Ranaverken har projekterat, tillverkat och monterat överbyggnaden som förväntas stå klar våren 2014. www.kellve.com

64

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

www.ranaverken.se


BIOENERGI

Biocoop – framgångsrikt miljöprojekt AV KJELL-ARNE LARSSON Projekt Biocoop är nu i hamn. Sedan idrifttagningen i december får Sundsvall Energi värmeleveranser från både SCA Ortviken i Sundsvall och SCA Östrand i Timrå. Tack vare biopellets minskar oljeanvändningen hos energibolaget och SCA med 30000 kbm, vilket motsvarar 87000 ton koldioxid per år. Energisamarbete mellan SCA och Sundsvall Energi är ingenting nytt. Tack vare flera investeringsprojekt har kapaciteten att leverera byggts ut etappvis. Motivet till det aktuella projektet var att Sundsvall Energi ville minska sin oljekonsumtion i företagets kraftvärmeverk och då övervägde att konvertera från olja till biobränsle. SCA tog då initiativ till ett ökat samarbete. SCA investerade 310 miljoner kronor och Sundsvall Energi (SEAB) cirka 100 miljoner.

SCA Östrand i Timrå har sedan tidigare återvunnit processvärme och ånga, och levererat värme till E.ON:s fjärrvärmenät i Timrå. Tack vare det aktuella projektet utvinns nu ytterligare värme från torkmaskin, rökgaskylare, lutkylare och avloppsvatten. Det tillbyggda systemet består av en ny krets som hämtar upp återvunnen processvärme i fabriken och växlar det mot SEAB:s nya anslutning som har byggts intill fabriken. Upp till 90 GWh värme per år ska Fjärrvärme kunna återvinnas för SEAB:s räkning. Sundsvall Energi erbjuder en   – I Ortviken har klimatsmart uppvärmningsform som är enkel, bekväm och pristvå befintliga pannor värd för ditt företag. byggts om så att de kan eldas även med Sundsvall Energis fjärrvärmeträpulver från träpelproduktion är en av landets lets förutom den mest miljövänliga. Huvuddelen bark som eldas i en kommer från förbränning av av pannorna, beräthushållsavfall i Korstaverket. Dessutom har ett utökat samartar Thomas Johansbete med SCA gjort att vi kunnat son, projektledare ersätta oljan med överskottsvärfrån SCA Ortviken. me från deras fabriker. Intresserad av Den andra pannan fjärrvärme? som idag är en ren – Är du företagare i Sundsvall och vill bidra till en bättre miljö? reservpanna med Kontakta: olja som bränsle Kontakta mig för en bedömning Patrik Bylund blir helt baserad på utifrån fastighetens läge och värAccount Manager mebehov, säger Patrik Bylund, träpulver. Brännarna Telefon: 060-19 16 91 Account Manager Sundsvall är av kombimodell i Energi. pannorna, både för olja och träpulver. www.sundsvallenergi.se | www.facebook.com/sundsvallenergi Panna 2 har värmeeffekten 72 MW

med träpulver och 96 MW vid oljeeldning. Med ombyggnationen av oljepannan får vi utökad energimängd baserad på biobränsle, motsvarande cirka 210 GWh. EGEN FABRIK Pelletsen levereras av SCA:s egen fabrik BioNorr i Härnösand. Råvara är spån från sågverken i Tunadal och i Bollsta, samt från externa leverantörer.   Vid Ortviken har man uppfört en byggnad för pelletshantering, en 1250 kbm tippficka, två kvarnlinjer och tillhörande kringutrustning samt en ny byggnad med doserutrustning för träpulver till respektive brännare i P2 och P3.   Det finns flera anledningar till att elda pellets i stället för spånen som de är. Hos BioNorr fanns redan tillräcklig kapacitet för att tillverka pellets. Pannorna kräver bränsle med låg fukthalt – högst 6 procent – vilket i fallet spån skulle kräva torkning. Då är det bättre att utgå från pellets och mala till pulver. Kraven på storleksfraktionerna är stränga. Hela 95 procent ska vara under 1 mm och 50 procent över 0,5 mm. SCA har erfarenhet från hantering och användning av pellets vid SCA Östrand, där mesaugnen eldas med pulveriserad pellets.   – Vid genomförandet av projektet drog vi nytta av erfarenheterna från Östrand, berättar Thomas Johansson. Vi tog chansen att fintrimma deras design och använde dessutom samma leverantörer.   – Tack vare detta klarades den tajta tidplanen för projektet. Nu har vi varit i ordinarie drift i ett par månader och kan konstatera att det hela fungerar mycket bra, avslutar Thomas Johansson. NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

65


BIOENERGI

Den värme och ånga som sedan tidigare återvinns hos SCA Östrand används för att via E.ON:s fjärrvärmenät i Timrå förse samhället med fjärrvärme. Den nya kapaciteten hos Östrand ska användas i Sundsvall. Sundsvall Energi har därför byggt en ny förbindelse från Östrand till Sundsvalls fjärrvärmenät.   – Fyra kilometer av sträckningen utgörs av DN 400 och tre kilometer av DN 500, berättar Urban Bäck, projektledare hos Sundsvall Energi. I Ljustadalen norr om Sundsvall ansluter ledningarna till vårt befintliga nät.   – Arbetet med att förlägga ledningarna var mycket krävande, särskilt med tanke på den korta byggtiden, fortsätter Urban Bäck. Ledningarna går längs Norra Vägen och Ljustavägen. Ledningarna korsar Ostkustbanan samt ett antal bäckar. Arbetet kunde utföras efter att vi bland annat fått tillstånd för hela projektet av länsstyrelsen och sedan kommunen godkänt vår trafikplan. Jag vill passa på att berömma våra duktiga entreprenörer, som var Skanska och Björnbergs Industri AB.

  För att Sundsvall Energi skulle kunna ta del av den höjda leveranskapaciteten hos SCA Ortviken krävdes förstärkningar av förbindelsen därifrån.   – Vi kompletterade med ett DN 600 rör för framledningen. Däremot fanns redan tillräcklig kapacitet för returen, berättar Peter Lindström, chef för fjärrvärmenätet hos Sundsvall Energi. Ledningarna går från SCA Ortviken till vår bergtunnel som mynnar vid bruksgården, en sträcka på ungefär 350 meter.   – Visserligen har vi haft en ovanligt mild vinter så här långt, men efter ett par månaders drift kan vi se att värmeproduktionen och leveranserna fungerar väl. Vi har fått ner oljeanvändningen utan att behöva bygga om vårt oljeeldade kraftvärmeverk till bioeldning. Genom samarbetet med SCA har vi långsiktigt säkrat miljövänliga leveranser av fjärrvärme till Sundsvallsborna, avslutar Peter Lindström.   Andritz har levererat all utrustning för pelletshantering och malning samt svarat för ombyggnad av P 2 och P 3 vid Ortviken med träpulverbrännare och förbätt-

ringar i luftsystem. Leveransen omfattade mottagningsficka, transportörer, fördelningssystem för pellets till kvarnar, två hammarkvarnar med en sammanlagd kapacitet på 22 ton/h motsvarande 110 MW, pneumatiskt transportsystem för träpulver samt cykloner som skiljer luft från pulver före pulversilo. Installationen av brännarna krävde omfattande ingrepp i ångpannorna med modifieringar i tubväggarna. Andritz har tidigare svarat för liknande leveranser av utrustningar och ombyggnationer hos främst skogsindustriföretag och kraftvärmeverk. Sweco Structures AB har gjort konstruktionsritningar på uppdrag av SCA. Handlingarna har omfattat bränslefickan, de två nya byggnaderna för pelletshantering och malning, samt pulversilon. Sweco har också gjort hållfasthetsberäkningar och konstruktion av fundament med mera i anslutning till de två ombyggda pannorna i ångcentralen samt i ett bergrum.

Good news for you. Get big returns for a small outlay. The industry is ready for some good news. There are low-capital solutions that will really boost your bottom line. ANDRITZ is your partner to not only help you identify the best opportunities, but also provide the services to de-bottleneck, recondition, rebuild, upgrade, and improve your operations. And the even better news is that these improvement solutions are not aimed at mills with big capital budgets. Most of our solutions require no major investment expenses and have extremely short payback times. Yes, the industry is ready for some good news – and ANDRITZ delivers.

www.andritz.com

66

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

We accept the challenge!


BIOENERGI

ICA bygger större lager i Helsingborg AV KIM HALL ICA expanderar och bygger till den befintliga lagerbyggnaden på Långeberga med ytterligare 34000 kvm. Omkring 300 nya arbetstillfällen skapas i Helsingborg. Hela projektet beräknas vara klart under första halvåret 2015 och i full drift innan året är slut. – Markarbetet har pågått sedan november 2013 och i mars kommer gjutningsarbetet igång. Lagerbyggnaden kommer att bestå av flera olika avdelningar. Av de 34000 kvm bottenyta kommer 10000 kvm bestå av ett helautomatiserat höglager för kolonialvaror, förklarar Patrick Mattsson, projektledare på ICA Fastigheter Sverige.   Logistikmässigt kommer området att fungera på samma sätt som idag. Lastbilarna anmäler sin ankomst via ett trafikstyrningssystem som anvisar till den port där varor antingen skall lastas in eller ut. Idag

ICA har höga säkerhetskrav. Eftersom de har större behov av kyla än uppvärmning använder man bergvärmepumpar.

finns det två infarter, vilket kommer utökas till fyra. Totalt kommer det att finnas cirka 70 nya portar med in- och utlastning på båda sidor om huset.

FÄRSKVAROR – Vi lägger ned vårt existerande centrallager i Arlöv. Samtliga kollektivanställda erbjuds arbete i Helsingborg. Det sortiment av färskvaror som finns i Arlöv, flyttas till vårt lager i Kungälv. Eftersom vi redan har ett centrallager i Helsingborg för södra Sverige valde vi att bygga ut det lagret, säger Patrick Mattsson.   I Helsingborg fanns det redan mark att tillgå och den första lagerbyggnaden var ganska ny, den färdigställdes 2006. Närheten till E4, E6, hamnen och järnvägen var avgörande faktorer, • Byggstyrande K-underlag samt att Helsingborgs kommun var • Teknisk support i konstruktionsfrågor positivt inställda till en utbyggnad. • Projektering av rör och ventilation   Höglagret som byggs till på det • Samordning av installationsprojektering existerande högKadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn. lagret, kommer vara Utöver traditionella uppdrag driver vi även industriella och processoriente28 meter högt och rade byggprojekt, inom och utanför landets gränser. Våra 60 medarbetare byggs med pallställstår för en djup kunskap under ständig utveckling. Allt med ett syfte – att leverera till våra beställare i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris. ningar som utgör stommen. En drygt halv meter tjock betongplatta gjuts på marken. Robotarna styrs via ett bemanwww.kadesjos.se nat kontrollrum.   Cirka 20000 kvm blir traditionellt

Kadesjös åtaganden för ICA Långeberga:

lager med manuell hantering och inte lika höga hyllor. Truckarna ska kunna röra sig och lyfta varor upp på de cirka 12 meter höga hyllorna.   Byggnaden, som är en delad entreprenad, uppförs av Logistic Contractor i Göteborg.   – Vi är oerhört glada över att ICA har valt att samarbeta med oss. Vi ser en stor potential i att bygga högre logistikanläggningar likt denna i Långeberga där man utnyttjar marken på ett mycket effektivt sätt, säger Christoffer Bööj, projektutvecklare på Logistic Contractor. BYGGHANDLINGAR Archus Arkitekter i Västerås arbetar just nu med att ta fram bygghandlingar till projektet.   – Vi har utgått ifrån det befintliga lagret och kommunens detaljplan när vi har tagit fram handlingarna som ska ligga till grund för uppförandet av lagret. Vi bestämde i ett tidigt stadium att fånga upp formspråket från ursprungliga lagerbyggnaden när vi skulle bestämma hur den nya tillbyggnaden skulle se ut. Det var viktigt i argumentationen att det fanns en igenkänningsfaktor i byggnaden, säger Erik Bruhn, MSA arkitekt och vice vd i Archus Arkitekter.   Deras främsta uppgift är att hjälpa till med dispositionen och utseendet på lagerlokalen. Man jobbar med samma konstruktionsmetod.   – Det är en byggnad som inte går att jämföra med annat än stora centrallager. ICA är tydliga med vad de vill och utnyttjar närheten till motorvägen var ifrån byggnaden kommer att synas. Det är inte så ofta man bygger sådana här anläggningar och för oss är det en stor utmaning, men framför allt är samarbetet med brukarna det roligaste i projektet, til�lägger Erik Bruhn. NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

67


LAGER- OCH LOGISTIK

Kombiterminal Stockholm Nord – Ny viktig logistik-hub i Rosersberg De nya moderna portalkranarna bidrar också till en ökad kapacitet i godshanteringen då de kan lyfta upp till 70 ton.

AV KIM HALL Stockholm Nord är en Sveriges mest expansiva och intressanta logistikparker. Sedan 2005 har KilenKrysset utvecklad den till en mycket attraktiv lokalisering för många och stora företag med behov av effektiva logistiklösningar. Med läget intill ostkustbanan, E4 och Arlanda, kompletteras nu Stockholm Nord med en stor och efterlängtad kombiterminal. Bygget har kommit en bra bit på väg och terminalen ska enligt planerna öppnas för trafik våren 2015. Kombiterminalen byggs av KilenKrysset, och ska utrustas, bemannas och drivas av Scandinavian Ports & Terminals via Gävle Containerterminal – GCT.   - Det finns helt klart ett uppdämt behov både hos oss här i Rosersberg och i storstockholm/Mälardalen. Att nu förverkliga detta tillsammans med GCT är en verklig vinn-vinn-lösning, säger Owe Eklund, affärsutvecklare på Kilenkrysset, som alltså bygger kombiterminalen.   - GCT har ju sedan starten 2006 snabbt utvecklats till ostkustens största containerhamn, med så gott som alla världens stora rederier som kunder. I Sverige är det idag bara Göteborg och Helsingborg som är 68

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

större. Vi har i GCT en partner som har precis den erfarenhet och den effektivitet som behövs även i vår logistikpark, understryker Owe Eklund.   För GCT blir effekten av satsningen på Stockholm Nord större volymer. Framförallt importen väntas öka. Containrar med destination Stockholm kan lastas på tåg och dras till Stockholm Nord. Redan idag förses ju f.ö. Arlanda med allt flygbränsle via en järnvägspendel från Gävle Hamn.   - Att den nya kombiterminalen Stockholm Nord kommer att vara öppen för alla, innebär att även andra hamnar är välkomna att nyttja den som sin ”torrhamn” i stockholmsområdet. Förstklassiga

järnvägs- och vägförbindelser, närheten till Arlandas flygfrakt, och placeringen i ett av landets hetaste och mest expansiva områden tror jag kommer att vara väldigt starka argument, säger GCT:s VD Stig Wåhlstedt.   - Med den nya kombiterminalen blir Stockholm Nord i Rosersberg det ledande logistiknavet i norra storstockholm, och kommer att avlasta inte minst Essingeleden. Det gynnar miljön, och bidrar till att lindra Stockholms trafikinfarkt, säger KilenKryssets grundare och VD Jan Persson.   Logistikparken Stockholm Nord har vuxit oerhört inom loppet av 8-10 år. Här finns idag bland många andra Lidl:s nybyggda centrallager, Dustin, DHL och Nokian Tyres. Ett av de första företagen som insåg områdets strategiska läge var Samdistribution AB som årligen distribuerar över 20 miljoner böcker och artiklar för bl.a. Bonniers. Posten Nords terminal är snart klar att tas i bruk, och ska betjäna 800 000 hushåll och 77 000 företag. Fler namnkunniga företag är på gång, och KilenKrysset har skaffat sig tillgång till ytterligare mark i


LAGER- OCH LOGISTIK

GCT:s VD Stig Wåhlstedt.

Enheter lyfts till och från de nya tågspåren.

direkt anslutning till det man redan äger.   Blomqvist & Tham har sedan maj 2010 varit projekt- och projekteringsledare för Kilenkrysset. De har lett arbetet med att ta fram systemhandling och järnvägsplan för infarten till kombiterminalen, postterminalen och Trafikverkets överlämningsbangård.   Blomqvist & Tham har också ansvarat för att ta fram bygghandlingar för Kilenkryssets markarbeten samt varit byggledare vid dessa arbeten. Nu leder de arbetet med att planera den nya kombiterminalen.   Själva kombiterminalen har 750 meter långa spår, sex infartsspår och fyra fullängdspår, med möjlighet att bygga ut ytterligare två fullängdsspår på sikt. Infarten är

elektrifierad. Loket backar in tåget eftersom det saknas kontaktledning för eldrift inne på terminalområdet. Detta för att kranarna skall kunna lyfta godset utan att det finns elledningar ivägen.   – Vårt arbete har varit att bistå och komplettera Gävle Containerterminal och Kilenkrysset med kompetens som de inte själva har i sin organisation. Vi har bidragit med projektledning, projekteringsledning och byggledning bland annat en byggledare som är expert på berg vilket behövs eftersom en hel del berg sprängs bort för att ge plats åt kombiterminalen. Nu pågår markarbete som markstabilisering med överlaster och dräneringsarbeten. Belysning

och inhägnader skall också sättas upp. Till våren 2015 ska allt vara helt klart, säger Mona Tham, projektledare på Blomqvist & Tham.   Kombiterminal Stockholm Nord blir ett stort kommunikationsnav. Ett projekt som passar Blomqvist & Tham utmärkt.   – Vi gillar att jobba med stora komplicerade projekt med många aktörer som skall samordnas. Vi representerar kunden, för deras talan och leder deras projekt. Projektledning, projekteringsledning och byggledning är våra specialområden, tillägger Mona Tham som påpekar att det är viktigt för Blomqvist & Tham att förstå kundens verksamhet och affär så vi kan hjälpa dem att nå sina mål med projekten. STOCKHOLM NORD KOMBITERMINAL • Yta 80.000 kvadratmeter • 4 spår á 750 meter • 2 eldrivna, spårbundna och bredbenta Gantrykranar • Byggs av KilenKrysset AB • Utrustas, bemannas och drivs av Scandinavian Ports & Terminals via Gävle Containerterminal – GCT En öppen terminal, tillgänglig för alla.

Vi utför inte bara markarbeten. Vi skapar även möjligheter. Just nu gör vi markarbeten åt NCC i Kilenkryssets logistikpark i Rosersberg.

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

69


LAGER- OCH LOGISTIK

Norska XXL Sports växer i Sverige och Finland med nytt centrallager i Örebro AV KIM HALL XXL Sports växer så det knakar på den svenska och finska marknaden. De har redan 22 butiker i Norge, 13 i Sverige. I år planeras ytterligare tre eller fyra butiker att öppnas i Sverige och lika många i Finland. För att snabbt kunna leverera produkter har den norska sport- och fritidskoncernen byggt ett centrallager i Örebro. – Vi beslutade att bygga ett centrallager 2012 och signerade kontrakt i februari 2013. Lagret stod klart i oktober samma år och är i full drift. Anledningen till att vi valt ett centrallager i Örebro är att Norge är utanför EU och ur importsynpunkt är det viktigt att vi finns på EU-marknaden, förklarar Geir Nielsen, logistikansvarig på XXL Sport & Vildmark. HELHETSSORTIMENT Butikerna säljer allt från häst- och hundmaterial till skidor och annan sportutrustning. De har ett helhetssortiment som tilltalar många. De har butiker som säljer för over ca 100 miljoner kr. I fjol omsatte XXL Sport & Vildmark fyra miljarder på 33 butiker.   – Vi har specialbutik med allt under samma tak och då behövde vi ett centrallager i Örebro så att leverantörerna hade en plats att leverera till och där vi i sin tur kunde leverera vidare varor ut till butikerna på ett smart och effektivt sätt, säger Geir Nielsen.   Butikerna är på ca 5 000 kvm vardera med ca 200 kvm lager. Logistikmässigt var situationen ohållbar och lagerytorna

70

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Anledningen till att på XXL Sport & Vildmark valt ett centrallager i Örebro är att Norge är utanför EU och ur importsynpunkt är det viktigt att finnas på EU-marknaden.

för små. Med det nya centrallagret blir det kostnadseffektivt och billigare både ur miljö- och tidsaspekt.   – Vi har centrallager i Oslo. Örebro blir vårt andra. Centrallagren har även stor betydelse för den ökade Internet-handeln, säger Geir Nielsen och tillägger att Norge kan utan problem importera varor från Kina, men när det kommer till europeiska länder som är med i EU blir det genast svårare. UTVIDGAS – Vi har några egna varor som inte fungerar i Sverige och tvärtom. Nu bygger vi ett centrallager på 20 000 kvm som dessutom kan utvidgas om vi skulle behöva mer yta och som servar alla, säger Geir Nielsen.   Tiden det tog att bygga centrallagret gick rekordsnabbt. Endast sju-åtta månader tog det. Med god planering och aktiviteter som överlappade varandra lyckades projektet bli klart enligt utsatt tid.   – Vi fick uppdraget i slutet av 2012 och satte spaden i marken i februari 2013. Det var relativt enkel grundläggning. Stommen byggde vi på plintar, satte upp väggar och tak så att vi kunde gjuta golvet inomhus. Eftersom det är ett höglager på ca 11-12

meters höjd ställdes höga toleranskrav på golvplanheten, säger Anders Bothén, vd på Logistic Contractor som utförde byggprojektet som totalentreprenad.   Väggarna består av betongelement längst ner och isolerad sandwichelement av plåt högre upp. Stommen består av stål. Taket har isolerat plåt med takduk överst. ENERGIEFFEKTIVT – Det pågår en strukturomvandling när det gäller lager, från små lager till större centrallager. Vår styrka är just att kunna bygga energieffektiva och flexibla lagerbyggnader som har ca 20 procent lägre energikostnader. Idag är det stor efterfrågan på byggnader med sänkt energiförbrukning, säger Anders Bothén.   På lagret ventilerar man med koldioxiddetektorer eftersom luften inte behöver bytas så ofta, medan kontorsbyggnaden har FTX-system med återvinning. På ena sidan av byggnaden finns ett antal dockningsstationer för lastbilar som kommer med varor. Eftersom där finns lastningshus minskas mängden kallras. Inne i lagerbyggnaden finns ett U-flöde med lagerhyllor och truckar som hämtar och lämnar varorna automatisk.


LAGER- OCH LOGISTIK

Väggarna består av betongelement längst ner och isolerad sandwichelement av plåt högre upp.

– Vi har levererat hela truckparken. Det började med nio maskiner, men det har visat sig redan vara för lite. Tio personer skulle sköta lagret, men redan efter fyra månader utökades antalet till 22. Om ett år är de kanske uppe i ett 50-tal anställda i takt med att fler butiker öppnas, säger Urban Viktorsson, säljare och delägare på Truckcenter. För att utnyttja ytan så effektivt som möjligt i lagret används smalgångsställage. För plockning av kundorder används Still EK-12 plocktruck.   För inlagring av gods används Still MX-X, en kombitruck med vridgaffel som kan lyfta upp till 10,5 meter, där följer föraren med upp.

– Inne i gångarna styrs maskinerna av induktivstyrning i golvet, d v s maskinen sköter sig själv beträffande styrningen. I slutet på varje gång finns bromsmagneter i golvet som gör att maskinerna automatiskt bromsar in till 2,5 km/h och kan inte rusa rakt ut, förklarar Urban Viktorsson.   Bulk Eiendom är Norges största fastighetsutvecklare inom lager och logistikbyggnader. De tecknade hyreskontrakt med XXL Logistics som önskar ett motsvarande projekt som de hyr av Bulk Eiendom i Norge vid Gardermoen. Om det skulle bli aktuellt att bygga ut lagret i framtiden har Bulk Eiendom köpt så pass mycket mark av Örebro kommun att de lätt skulle kunna

Geir Nielsen, logistikansvarig på XXL Sport & Vildmark, och Urban Viktorsson, säljare och delägare på Truckcenter.

bygga vidare.   – Detta är en start för oss att etablera oss i Sverige, något som vi ser som konkurrensmässigt viktigt, säger Peder Nærbø, partner och grundare till Bulk Eiendom i Norge.

Helt enkelt

outstanding

Helt enkelt outstanding; STILLs nya 6-8 tons dieseltruck! RX 70-60/80 är minsta trucken på marknaden i sin klass och har extremt låg energiförbrukning. För underhåll och service är det bara att öppna luckan under hytten.

first in intralogistics

Gå in på www.still.se om du vill veta mer.

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

71


NYHETER

I Landskrona verkar DSV Road, DSV Air & Sea och DSV Solutions. Av den 102 000 kvm stora anläggningen är 55 000 kvm lageryta 35 000 kvm terminalyta och 10 800 kvm administration. Illustration: Archus Arkitekter

Modern arkitektur och Green Building utmärker DSV nya transport- och logistikcenter

AV KIM HALL Det globala transport- och logistikföretaget DSV har byggt ett av Nordens modernaste logistikanläggning utmed E6 i Landskrona. Det är den största företagsetableringen i Landskronas historia och redan har DSV märkt flera positiva synergieffekter av sammanslagningen av produktionsanläggningarna i Malmö respektive Helsingborg. Den totala markytan på 604 000 kvm motsvarar 100 fotbollsplaner. Av den 102 000 kvm stora anläggningen är 55 000 kvm lageryta 35 000 kvm terminalyta och 10 800 kvm administration. Med 200 portar är detta DSV:s logistiknav för Central- och Västeuropa samt betydande inrikes- och norden verksamheter bedrivs här. SNABB LEVERANS – Här arbetar totalt 500 personer, varav 400 tjänstemän och 100 terminalarbetare. Vi lastar bilarna när de kommer under natten vid fyra-fem-tiden på morgonen och sedan försöker vi vara ute med leverans hos kund mellan klockan sju och nio. Sedan börjar inhämtningen för dag två, förklarar Magnus Malmqvist, vd för DSV Road AB. I Landskrona verkar DSV Road, DSV Air & Sea och DSV Solutions. DSV Road omsätter 4,5 miljarder kr och har sitt

72

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

huvudkontor i Landskrona. Med tanke på att DSV har ca 1600 anställda och kontor på 20 orter i Sverige har de ett brett produktutbud med inrikes- och internationell distribution av paket, styckegods, partigods och hellaster.   DSV Solutions omsätter 500 miljoner kr och tillhandahåller lager- och tredjepartslösningar över hela Sverige. DSV Air & Sea omsätter 500 miljoner kr och finns representerade i 74 länder och är en av världens främsta sjö- och kurirtransporter oavsett destination. Totalt omsätter hela DSV Sverige 5,5 miljarder kr.   – Nu har vi samtliga tre divisioner under samma tak och vi ser redan stora synergieffekter och stordriftsfördelar med flexibla lösningar och dynamiskt samarbete. Vi hade två stora produktionsanläggningar i Malmö med 250 anställda och 350 anställda i Helsingborg. Vi undersökte om

Magnus Malmqvist, vd för DSV Road AB.

det fanns utrymme för en utbyggnad på båda orterna, men det var först när vi fick kontakt med Landskrona kommun som läget och arealen visade sig vara perfekt, säger Magnus Malmqvist. TRE BYGGNADER Den nybyggda godsterminalen uppgår till tre byggnader där själva byggnationen av det första etappen påbörjades i oktober 2010 och med beräknad byggtid på 18 månader och till en uppskattad kostnad av ca 700 miljoner kr över en bruttoyta på 90 000 kvm. Byggherre var DSV Road och projektet utfördes i form av byggentreprenad som hanterades av DS Flexhal A/S i


LAGER- OCH LOGISTIK

Danmark och markentreprenad som ut-fördes av MJ Eriksen A/S i Danmark. Andra företag som har var inblandade i projektet är Larcia som landskapsarkitekt, JT3 Klima A/S utförde ventilationsarbetet medan Ib Andersen VVS A/S Öst anlitades som VS entreprenör. Elinstallationerna hanterades av Steen Jørgensen Elinstallation A/S. AK 83 Arkitektkontoret A/S har ritat byggnaden.

ASSA ABLOY Entrance Systems Specialister inom portar och docking

– När vi ritade kontorsbyggnaden hade vi ett program med hur mycket personal som skulle arbeta i byggnaden och vad huset skulle innehålla. DSV hade önskningar och funktioner som vi diskuterade och som resulterade i både öppna kontorslandskap och enskilda enmanskontor och mötesrum, förklarar Lars Levin, MMA arkitekt och partner i AK 83 Arkitektkontoret A/S.   I och med att man valde att bygga en atriumgård i mitten av kontorsbyggnaden med dagsljus uppifrån taket blev lokalerna ljusa. Trappan fungerar som en mötesplats där kollegorna kan snabbt byta ord med varandra samtidigt som det skapar god stämning. På bottenplan finns en liten vattenfontän som ger ett porlande lugnt ljud ifrån sig. UTEPLATS PÅ TAKET – Vatten skapar lugn och ro, vilket är bra om man sitter djupt fokuserad i ett arbete. Vi har arbetat med flexibla lösningar och försökt korta gångavstånden. Helt uppe på toppen av byggnaden har vi placerat en uteplats där du kan se havet, säger Lars Levin.   Utifrån avspeglas den svarta fasaden med stora glaspartier som ger ljusinsläpp både från tak och ytterväggar. För att temperaturen i kontorslandskapet skall vara så jämn som möjligt är glaspartierna försedda med solavskärmning.   DSV:s transport- och logistikcenter är byggd enligt Green Building konceptet, vilket innebär att energibesparingar genomsyrar hela byggnationen, från isolering i väggarna till tak, närvarostyrd belysning och FTX-ventilation. Energibesparingen beräknas bli 25 procent lägre jämfört med att bygga enligt standard.   Logistikbyggnaden består av betongfundament med svarta polykarbonatskivor i fasaden. För att utnyttja lagerytan så effektivt som möjligt har man valt stålbalkar och takstol i stål som står långt ifrån varandra så att de inte stör pallytan eller truckarna som kör. Totalt ryms 75 000 pallplatser på ställage om takhöjden utnyttjas till fullo. Den maximala takhöjden är 11,40 m medan terminalbyggnaden är 7,80 m hög. SYNLIG FRÅN MOTORVÄGEN – Blir det aktuellt att bygga etapp två på 55 000 kvm kan vi koppla på den med den nya terminalbyggnaden. Det finns utrymme att växa i Landskrona, säger Magnus Malmqvist.   Placeringen av byggnaden utmed motorvägen bidrar till automatisk marknadsföring för all trafik som passerar E6. Från kontoret kan man se lastbilarna köra in och ut från området. Man har även en gångbro från kontorsbyggnaden till logistikhallarna för att förenkla kontakten mellan byggnaderna. Är det gäster som kommer på besök kan de se hur verksamheten fungerar från avsatsen till gångbron.

Energisparande- och kostnadseffektiva lösningar

Högpresterande och driftsäkra produkter

Bred och gedigen erfarenhet inom logistik, handel, produktion och tillverkningsindustrin

CMS* system för att verkligen optimera logistikflödet över bryggor och portar

Komplett service-och underhållsprogram

* Crawford Monitoring System

www.crawfordsolutions.se Telefon: +46 10 47 47 120 E-mail: info.se.crawford@assaabloy.com


LAGER- OCH LOGISTIK

WEG Scandinavia flyttar in i Eklandias nya logistikanläggning AV KIM HALL När WEG Scandinavia flyttar sitt huvudkontor i Kungsbacka till nya lokaler i Mölnlycke Företagspark i augusti i år tripplar de sin lagerkapacitet. – Detta är ett steg i vår strategi att fortsätta utökningen av vår support gentemot våra kunder”, säger Anders Näzell, vd på WEG Scandinavia. Fastighetsägaren Eklandia Fastighets AB ser en stor efterfrågan på nyproducerade logistikanläggningar i strategiska lägen.   Totalt tolv månader beräknas byggtiden ta för att uppföra den ca 6 500 kvm stora logistikanläggningen där kontor på 750 kvm inkluderas. SMIDESSTOMME – Sprängning och markarbeten har tagit ca tre månader. Därefter har vi påbörjat stommen med plintar. Vi bygger smidesstomme på betongplintar och sedan monterar vi upp parocelement och fullisolerat tak. Innan vi gjuter plattan gör vi huset tätt, förklarar Sven Johansson, ansvarig för totalentreprenaden på Johansson & Rehn Byggnads AB i Lerum.   Gjutning av bottenplattan beräknas ske i april och pågå under två veckors tid.   – Vi jobbar med ett företag i Örebro som är specialister på att gjuta denna typ av betonggolv, tillägger Sven Johansson.   Parocelementen består av stenullsisolerade väggar. Närmast golvet används betongväggar för att stå emot påkörning. Dessa är bärande väggar mellan plintarna

74

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Eklandia Fastighets AB bygger den ca 6 500 kvm stora logistikanläggningen i Mölnlycke Företagspark, dit WEG Scandinavia flyttar in i augusti 2014.WEG är en global aktör som utvecklar, tillverkar samt levererar energieffektiva lösningar över hela världen. Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor AB

och fungerar som kvarsittande form. Taket består av TRP-plåt, isolering och papp. SAMARBETE Eklandia Fastighet AB är fastighetsägare till logistikanläggningen som WEG Scandinavia hyr. Uthyrningen har skett i samarbete med Colliers International.

   – Hela processen har gått extremt fort då vi fick kontakt med WEG relativt sent i förhållande till deras interna process om när de förväntades skriva avtal. Eklandia hade sen tidigare startat projekteringen för att uppföra lokalen i Mölnlycke utan något hyreskontrakt. Det var det som möjliggjorde hela affären då det inte fanns utrymme för ett senare tillträde än Q3 2014, säger Fredrik Jagersjö, uthyrare på Colliers. Uthyrd före – Detta är tredje gången vi startat nybyggnation av en logistikanläggning utan tecknat hyresavtal och precis som vid de andra två tillfällena så har fastigheten blivit uthyrd före färdigställandet. Vi är jätteglada över förtroendet vi fått från WEG, säger

Hans Stridh, affärsområdeschef på Eklandia Fastighet.   WEG är en global aktör av bl a låg- och högspänningselmotorer, frekvensomriktare, växelmotorer, transformatorer, generatorer etc, Med den nya logistikanläggningen kan WEG Scandinavia utveckla och marknadsföra sina produkter i hela Norden. STRATEGISK PLACERING – Vi är mycket nöjda med Eklandias snabba och professionella bemötande i denna affär. Vi ser fram emot att flytta in i lokalerna som uppfyller kraven på modern och flexibel logistikanläggning. Läget nära riksväg 40 passar och närheten till Landvetter flygplats oss utmärkt, säger Anders Näzell.   Med den nya logistikanläggningen kan WEG Scandinavia ytterligare förbättra sin logistikverksamhet, tillhandahålla fler motorer och korta leveranstiderna till en marknad som växer. WEG grundades 1961 och WEG Scandinavia 1998, ca 28 000 anställda i koncernen varav drygt ett 30-tal i Skandinavien.


LAGER- OCH LOGISTIK

Pumas nya hög- och plocklager blir mönstermodell för Europa AV KIM HALL Fastighets AB Briggen bygger en ny lager- och logistikbyggnad åt Puma Nordic, Puma Cobra Puma Golf och Tretorn på Bergaområdet i Helsingborg. Det nya höglagret är fullautomatiskt och omfattar närmare ca 9 000 kvm och ska stå klart under hösten 2014. Byggnaden kommer att certifieras enligt Green Building och Miljöbyggnad Brons. – Denna lagerbyggnad byggs av flera anledningar. I Europa går vi från 23 till sju enheter och en av dessa enheter är Puma Nordic, som är huvudkontor för hela Norden, säger Peter Bedsted, vd för Puma Nordic. ERSÄTTER LAGER Puma stänger tre lager, två i Helsingborg och ett i Danmark, på 15 000 kvm som nu ersätts med ett helt nytt på 9 000 kvm. De har redan idag Cobra Puma Golf och Tretorn på 14 000 kvm, som är ett manuellt lager. Den nya lagerbyggnaden kommer att byggas samman med det gamla och tillsammans blir det 23 000 kvm, och då ingår även kontor och showroom. – Vi minskar antalet lager från 23 till endast sju i Europa och kan ge våra kunder en mer lokal, flexibel service med ett nordiskt lager. Vi har diskuterat detta i några år och Briggen har haft tålamodet att vänta i tre år på vårt beslut. Vi är tacksamma över att de varit framsynta och villiga att vänta på oss, säger Peter Bedsted. Puma Nordic AB driver Pumas verksamhet i Norden med försäljnings- och logistik-

funktioner. Bolaget omsätter omkring1 miljard kr och har 160 anställda. Sedan 2002 då Puma blev hyresgäst hos Briggen har företagets omsättning mer än tredubblats med bibehållen lönsamhet. STRATEGISKT LÄGE Eftersom Briggen och Helsingborgs kommun ville fortsätta befästa utvecklingen på Berga ansåg de väntan var mödan värd. Helsingborg ligger strategiskt till med närhet till E4 och E6, flygplats och Helsingborgs hamn. – Vi är en av de största aktörerna på den kommersiella marknaden och har väldigt många olika kategorier av lokaler, allt från kontor, lager, produktionslokaler till stora centrallager. Vi är breda och vill kunna tillhandahålla rätt lokaler samt leverera hög service till våra kunder, säger Matts Borgström, fastighetschef på Fastighets AB Briggen. MÖNSTERMODELL När Briggen köpte fastigheten 2003 har de byggt ut etappvis. Nu bygger man Pumas första nya lagerhanteringssystem som blir mönstermodell för Pumas kommande

Kortdistanslöparen Usain Bolt är Pumas stora stjärna när det gäller marknadsföring av löparskor. Foto: Puma

anläggningar i Europa. Sedan midsommar 2013 har arbetet med att bygga anläggningen pågått och i augusti 2014 beräknas hela byggnaden stå färdig för invigning. Den nya anläggningen kommer att vara helautomatiskt, leveranserna transporteras på ett band inne i lagerlokalen och placeras ut på hyllor med hjälp av obemannade truckar/liftar. IDROTTSSTJÄRNOR Personalen styr anläggningen via datorer ifrån ett kontrollrum. Detta kräver specialister med IT-kompetens. Hela investeringen i anläggningen beräknas vara ca 300 miljoner kr.

Puma Nordics nya centrallager i Helsingborg blir en mönsteranläggning för deras övriga lagerbyggnader, som minskas från 23 till sju i Europa. Puma Nordic AB driver Pumas verksamhet i Norden med försäljning- och logistikfunktioner. Fastighets AB Briggen äger fastigheten i Helsingborg. Foto: Kenneth Ekström

– Konkurrensen är stor på marknaden, men vi har stora idrottsstjärnor som exempelvis Usain Bolt från Jamaica som marknadsför Puma Running. Vi har hela åtta landslag med i VM i sommar, däribland det Italienska fotbollslandslaget och till sommaren 2014 ansluter ännu en stor klubb, Arsenal. Vi är förtröstansfulla, säger Peter Bedsted. NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

75


LAGER- OCH LOGISTIK

Färre transporter och ökad konkurrenskraft när Findus bygger nytt fryslager och fabrik i Bjuv

AV KIM HALL Nytt fryslager och ny fabrik skall öka konkurrenskraften när anläggningen står klar första kvartalet 2015. Investeringen på ca 600 miljoner kr beräknas skapa ca 75 nya arbetstillfällen i Bjuv. Fryslagret som blir ett av Europas mest moderna, kommer att inrymma ca 70 000 pallplatser för frysta livsmedel. Den nya fabriken kommer att ligga i anLogistik är en stor kostnad och det blir slutning till det nybyggda fryslagret. Med svårt att konkurrera om man inte har bra flyttningen av fabriken från Helsingborg logistiklösningar, säger Henrik Nyberg, till Bjuv räknar Findus med att kraftigt operativt ansvarig för Findus Norden. minska mängden koldioxidutsläpp, HYRESGÄST   Mycket av importen av livsdå nuvarande 2 Peab Sverige har medel kommer från olika delar 400 lastbilstrantotalentreprenaden i Europa. Logistik är en stor sporter som årligen och därmed uppkostnad och det blir svårt att kör sträckan på två draget att bygga mil försvinner helt. den nya fabriken konkurrera om man inte har bra   – Vi bygger två och fryslagret med logistiklösningar. nya byggnader; Findus som hyresett fryslager med gäst. Projektet byggs moderna logistiklösningar och en fabrik för åt Peabs Fastighetsutveckling med beräknat blandning och packning av frysta råvaror. färdigställande och avyttring i maj 2015. Anledningen är att vi vill stärka vår konAnläggningen kommer att inkluderas i kurrenskraft samt förbättra miljön. Mycket affärsområde Byggs orderingång, som av importen av livsmedel kommer från elimineras inom koncernen. Kontraktssumolika delar i Europa. man uppgår till 576 mkr. 76

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

Findus nya fabrik i Bjuv färdigställs parallellt som fryslagret, som byggs om som en silobyggnad med pallställ som bär upp byggnaden. Foto: Findus

  Det högautomatiska fryslagret på 20 000 kvm och 38 meter högt blir en ny milstolpe i Bjuv. Dessutom blir det ett av Europas mest moderna som drivs med högt ställda miljökrav. Lagerutrymmet har plats för minst 90 000 pallar. Fabriken med yta på 6 500 kvm kommer att ha sex packlinjer. – Det finns inte så stora högautomatiserade fryslager i norra Europa. Nu bygger vi med den allra senaste tekniken. Fabriksbyggnaden byggs som en mer konventionell byggnad medan fryslagret byggs som en silobyggnad som på håll kommer att se ut som en stor låda som sticker upp i Bjuv, förklarar Mats Henstrand, projektledare på ÅF Industry som är general konsulter i projektet.   Inga människor kommer att arbeta i fryslagrets högdel, som helt består av pallställ och automatiska kranar. När portarna öppnas går varorna genom effektiva slussar som förhindrar värme från att komma in i fryslagret.


LAGER- OCH LOGISTIK

Temperaturen i fryslagret är minus 24 grader.

Det högautomatiska fryslagret på 20 000 kvm och 38 meter högt blir en ny milstolpe i Bjuv och ett av Europas mest moderna som drivs med högt ställda miljökrav.

BOTTENFUNDAMENT Första spadtaget togs i augusti 2013. Markarbetet och gjutningen av bottenfundamentet pågick fram till december månad. Eftersom byggnaden skulle bli 38 meter hög krävdes det 1.200 pålar som bankades ner av två pålningsmaskiner som gick i skift. För att få stabilitet i byggnaden användes tolv meter långa pålar.   – Det finns gamla gruvgångar under Bjuv och man vet inte riktigt var de går. Därför fick vi göra noggranna geologiska undersökningar innan vi kunde påbörja pålningsarbetet, säger Mats Henstrand.   Nu är markarbetet färdigställt och gjutningsarbetet, som beräknas ta ca fyra månader, pågår just nu. Bottenplattan inklusive isolering blir en och en halv meter. I bottenplattan kommer även värmeslingor att finnas med spillvärme från fryslagret som används för att marken under byggnaden inte skall bli allt för kall. Risken är annars att bottenplattan spricker

Experter på silolager – även för frys SSI Schäfer är experter på silohöglager och har för Findus levererat hela stålkonstruktionen till deras nya silobyggnad. www.ssi-schaefer.se • info@ssi-schaefer.se • 40 67 15 240

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014

77


LAGER- OCH LOGISTIK

Findus nya fabrik kommer att ligga i anslutning till det nybyggda fryslagret. Flyttningen av fabriken från Helsingborg till Bjuv medför kraftigt minskning av mängden koldioxidutsläpp då lastbilstransporterna upphör.

på grund av att marken expanderar av   – Vi köper in en del helt nya maskiner kylan. och flyttar över en del befintlig utrustning   – Fryslagret byggs som en silobyggnad från Helsingborg till Bjuv. med pallställ som bär upp byggnaden. Vi flyttar successivt linjerna under anDetta arbete komdra kvartalet, vilket   Findus fabriker i Bjuv och mer att ta fyra-fem kommer att ta några månader. Därefter månader, säger Henrik motsvarande på andra sidan för ska dessa kläs med Nyberg. in och utlastning till omvärlden, väggar och tak.   Verksamheten komförklarar Mats Henstrand. Sedan bygger vi två mer att rulla på som huskroppar med vanligt samtidigt som in- och utlastningsbyggnad på ena sidan flytten pågår gradvis från ena byggnaden för försörjning av Findus fabriker i Bjuv till den andra. och motsvarande på andra sidan för in och utlastning till omvärlden, förklarar Mats – Findus-koncernens största produktionsHenstrand. NEDFRYSNING Byggnaderna skall vara klara fjärde kvartalet 2014. Därefter installeras transportsystem. Efter årsskiftet påbörjas alla tester av de olika systemen. Det första kvartalet 2015 sker nedfrysningen till minus 24 grader, som beräknas ta en månad.   Fabriken färdigställs parallellt som fryslagret. I fabriken läggs stor vikt på släta ytor, hygienzoner, ventilation med återvinning. Under fjärde kvartalet 2014 sätts processutrustning och maskiner in i byggnaden. Processtiderna är väldigt korta eftersom de frysta varorna inte får tina. 78

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se

anläggning finns redan i Bjuv, men nu utökar vi ytan från 100 000 till 125 000 kvm. Vi ser denna satsning som en viktig pusselbit i våra visioner kring ett ”Food Valley of Bjuv” samt ett viktigt initiativ för miljön med minskat utsläpp. Vi tillvaratar spillvärmen från fryslagret för att bl a värma upp kontor och fabrik. Men det är inte tillräckligt utan vi måste även komplettera med externt värmetillskott. De stora besparingarna gör vi genom minskade transporter och effektivare fryslager, summerar Henrik Nyberg.

Nedfrysningen till minus 24 grader i det nya fryshuset beräknas ta en månad.


”Att jobba med industriella projekt kräver både drivkraft och passion” ÅF-medarbetare

På ÅF har vi en passion för projektledning, engineering och hållbara lösningar. Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. Vi är ett starkt team av konsulter som arbetar med alla områden inom industri, produktutveckling, infrastruktur och energi.

2014004

ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framgångar på afconsult.com


LAGER- OCH LOGISTIK

HallandsHamnar Halmstad AB tecknar avtal med Ardagh Glass Limmared AB HallandsHamnar Halmstad AB tecknar ett 10 årigt avtal med Ardagh Glass Limmared AB och flyttar in i en av Pilkingtons tidigare anläggningar i hamnen. Därmed har HallandsHamnar Halmstad tecknat det andra långsiktiga avtalet med ny kund efter att Pilkington la ner i början av 2013 och målet att ersätta Pilkingtons verksamheter i hamnen kommer allt närmare.

HallandsHamnar’s VD Björn Alvengrip.

Avtalet med Ardagh är långsiktigt och innebär att HallandsHamnar Halmstad kommer att ta hand om logistiken från fartyg via lager i hamnen samt att ombesörja utlastningen av råvaror till Ardagh i Limmared via dagliga järnvägstransporter.

Smarta lagerlösningar se . h

m

p . ww

w

Ystad 0411-13800 Jönköping 036-16 27 30 Göteborg 031-330 99 50 Stockholm 08-753 33 25 Sundsvall 060-17 75 90 Luleå 0920-169 60

Köp - Hyr - Leasa

Bredd 10 - 40 meter • Valfri längd • Pelarfri lageryta • Svensktillverkad 80

NORDISKA PROJEKT nr1 • 2014 www.nordiskaprojekt.se


LAGER- OCH LOGISTIK

Alfab, Västerås

HallandsHamnar AB är Europas nyaste hamn då den bildades så sent som januari 2013. Detta i samband med att de båda anrika hamnbolagen i Halmstad och Varberg slogs samman till ett gemensamt bolag.

Ardagh Glass Limmared tillverkar förpackningsglas till drycker och livsmedel, bland annat Absolut flaskan och är en världsberömd förpackning till en produkt som säljs över hela världen. Ardagh flyttar till Halmstad från HallandsHamnar Varberg beroende på den kommande hamnutvecklingen och stadens ambitioner att bygga bostäder i det gamla hamnavsnittet. ”Vi är självklart mycket glada att kunna erbjuda Ardagh en långsiktigt bra logistisk lösning i Halmstad och att vi därför kunnat teckna ett 10 årigt avtal. Det skapar en stabilitet i vår relation med kunden och i hamnverksamheten. Det innebär att vi kommer att sköta logistiken i hamnen kring järnvägstransporterna som dagligen kommer att gå från vår anläggning till Ardagh’s fabrik i Limmared. Det är också roligt att vi kommer att hantera råvaran till en nära nog världsberömd förpackning. Det är dessutom mycket viktigt vi att kunnat behålla Ardagh som kund inom HallandsHamnar när Ardagh nu sökte ett nytt läge för sin framtida logistik” säger HallandsHamnar’s VD Björn Alvengrip. SAMARBETE ”Vi är väldigt positiva över avtalet med HallandsHamnar Halmstad som ger oss en förbättrad råvaruhantering och vi och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med en professionell partner” säger Ardagh Glass Limmareds VD Bo-Lennart Nilsson. I december 2013 offentliggjordes att cementföretaget CEMEX startar verksamhet i Halmstad och tecknat ett långtidsavtal och den verksamheten har kommit igång på ett bra sätt.

NLP:s lager, Västerås

När du har höga krav på portarnas funktion I vissa verksamheter är det extra viktigt att kunna lita på portarnas funktion. I alla lägen. Hörmann utvecklar industriportar med kompromisslös kvalitet. In i minsta detalj. Resultatet är ett heltäckande sortiment av säkra portar med suverän funktion och slitstyrka. Ett väl utbyggt servicenät fungerar som extra trygghet. Vi gör service på alla fabrikat av portar. Många uppskattar dessutom vår satsning på design.

Garageportar • Industriportar

Vill du veta mer?

www.hoermann.se Tfn: 019-768 82 00. E-post: info@hoermann.se

Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet


VINDKRAFT

Skellefteå Kraft skriver avtal med kinesisk leverantör av vindkraft Skellefteå Kraft har skrivit ett avtal med Dongfang Electric Corporation Ltd, DECL, om köp av 30 vindkraftturbiner. Avtalet beräknas totalt vara värt 600 miljoner svenska kronor. Det är den första affären i sitt slag mellan ett svenskt energibolag och en kinesisk leverantör.

Avtalet omfattar leverans av 30 stycken de kinesiska vindkraftturbinerna turbiner, reservdelar samt serviceavtal. kommer att äga rum 2015. Den Vindkraftturbinerna kommer att monteras totala investeringen i Blaiken 3 vid den tredje etappen av Blaiken vinduppgår till 785 miljoner kronor. kraftpark mellan Sorsele och Storuman i - Vi fortsät  Vi fortsätter att investera Västerbotten. Fullt ter att investera i i förnybar energi och är glada förnybar energi och utbyggd kommer parken att bestå av är glada över avtalet över avtalet med Dongfang 100 stycken vindmed Dongfang som som hade den bästa totalkraftverk och en total hade den bästa totallösningen effekt på cirka 250 lösningen. MW. Det gör parken Vindkraften är en till en av de större i sitt slag i Europa. viktig del i vår hållbara och lönsamma Investeringen skapar sysselsättning. Totalt energiportfölj och satsningen i Blaiken kommer cirka 100 personer att sysselsätkommer att bidra både med hållbar energi tas under sommaren 2014 för att bygga och samtidigt skapa sysselsättning och vägar, planer och fundament för el- och tillväxt, säger Hans Kreisel, koncernchef för kabelarbete. Leverans och montering av Skellefteå Kraft. KALENDARIUM

 MARS Manufacturing & Automation Expo - 18-21 Mars STOCKHOLMSMÄSSAN Manufacturing & Automation Expo är ett starkt arrangemang som ökar medvetenheten om värdet av effektiv och konkurrenskraftig automation och produktion. Fokusområden är verktygsmaskiner, verktyg, test- & mätsystem, automations- och produktionslösningar. Läs mer på www.maexpo.se   APRIL Nordbygg - 1-4 april STOCKHOLMSMÄSSAN Skandinaviens ledande fackmässa för byggoch fastighetsbranschen med 900 utställare samt seminarier och aktiviteter kring aktuella teman. Läs mer på www.nordbygg.se   MAJ Elmia Automation - 6-9 maj ELMIA Den ledande automationsmässan för tillverkningsindustrin. Arrangeras samtidigt som Elmia Svets och Fogningsteknik. Läs mer på www.elmia.se/automation

Tekniken bygger på en så kallad växellådslös direktdriven magnetisk generator, en mer robust och tekniskt enklare lösning än andra vindkraftverk. Detta är viktigt i kallt klimat och kräver också mindre underhåll. Turbinerna har också ett avancerat avisningssystem som förhindrar isbildning på bladen, dels en värmefolie i bladen, dels varmluft som cirkulerar inne bladen. Dessa två tekniker har använts tidigare, men aldrig tillsammans.

Kalendarium 2014 Logistik & Transport - 7-8 maj SVENSKA MÄSSAN Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens inom logistik & transport. Läs mer på www.logistik.to. Energiutblick -13-14 maj Stockholm Waterfront Congress Centr Energiutblick är Energimyndighetens årliga energikonferens. Den vänder sig till företag, myndigheter, forskare och andra privata och offentliga aktörer, för vilka energifrågan har en viktig roll. Den tar upp aktuella energifrågor ur olika perspektiv i föredrag, paneldebatter, företagsutställning och diskussionsforum. Temat i är är ”Bortom 2020 – ett hållbart energisystem”. Läs mer på www.energimyndigheten.se   JUNI PulPaper 2014 - 3-5 juni Helsinki Exhibition & Convention Centre Mässa i världsklass, internationell konferens på toppnivå. Läs mer på www.pulpaperevent.com

World Bioenergy - 3-5 juni ELMIA En unik mötesplats för den globala bioenergin med blandning av teori, praktik, problemlösning och mötesplats för affärer. Läs mer på www.elmia.se/worldbioenergy   SEPTEMBER Fjärrvärmemässan - 30 sep-2 okt ELMIA Den självklara träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. är energi- och uppvärmningsfrågorna blir allt hetare är det här som lösningarna och möjligheterna hamnar i brännpunkten. Arrangeras parallellt med VA-Mässan och Elmia Avfall & Återvinning. Läs mer på: www.elmia.se/fjarrvarmemassan   OKTOBER Skydd - 14-16 oktober STOCKHOLMSMÄSSAN Norra Europas största mässa och konferens inom Säkerhet, Brand & Räddning. Arrangeras parallellt med Nordic Safety Expo. Läs mer på www.skydd.net


BARA VIND OCH VATTEN Med kunskap och framåtanda skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid. All den el vi levererar till våra kunder kommer från vind och vatten. En självklarhet, tycker vi.

varbergenergi.se


POSTTIDNING B LJUNGÅFORS MEDIA AB BOX 451 30 104 30 STOCKHOLM

NO PROBLEMS PÅ VÄG IN TILL NORGE

No Problems Industri & Fasadställningar Telefon nummer: (+46) 0302-259 00 Hemsida: www.noproblems.se

Nordiska Projekt 1/14  

I detta nummer av Nordiska Projekt kan ni läsa om VänerEnergi & Metsä Tissues samarbete eller hur Vattenfall gör en grundläggande analys av...

Nordiska Projekt 1/14  

I detta nummer av Nordiska Projekt kan ni läsa om VänerEnergi & Metsä Tissues samarbete eller hur Vattenfall gör en grundläggande analys av...