Nordiska Projekt 2/2024

Page 1

SÄKERHET MED BREDA PERSPEKTIV PÅ

KIWA:S

SKOGSINDUSTRIDAGAR

2 • 2024

MOELVEN satsar på pellets

MINESTOS KRAFTVERK DRAGON 12 når tre månaders problemfri testning

CINIS FERTILIZER har startat upp produktionen av miljövänligt mineralgödsel

Triss i guld för PAPER PROVINCE

UNDERHÅLL 2024

– underhållsmässa med tyngdpunkt på hållbarhet

NR
www.euromineexpo.com Euro Mine Expo is organized by Nolia AB PARTNER: 28-30 MAY 2024 | SKELLEFTEÅ, SWEDEN
Cutting edge innovations & the latest methods in mining >40 NATIONS 200 EXHIBITORS >50% MANAGERS >30 LEARNING SESSIONS GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS: Register today! Secure tickets and hotel rooms on our website for the best availability. euromineexpo.com
EURO MINE EXPO

Dynamiskt / Ekonomiskt / Miljövänligt

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov Vi renar ert länsvatten, grundvatten, schaktvatten samt vatten från muddring och borrning.

• Kemisk flockning

• Kemisk fällning

• Lamellsedimentering

• pH-justering

• Slamförtjockning

• Mobila filterpressar

• Kolfilter

• Rening tungmetaller

• Jonbytare

• Onlinemätning

• Övervakning

• Loggning

• Mobil vattenanalys

• Recirkulering

• Pumpar

Kontaktuppgifter: 08-4497112

www.alverdens.se

FRAMTIDENS MOBILA VATTENRENING ÄR REDAN HÄR.

INNEHÅLL

4 Innehåll

5 Ledare

6 Nyheter

12 Cinis Fertilizer har startat upp produktionen av miljövänligt mineralgödsel

14 Triss i guld för Paper Province

16 Nya namn i styrelsen för Paper Province

18 Sew-Eurodrive bygger för fler produkter och tjänster

19 Underhåll 2024 – underhållsmässa med tyngdpunkt på hållbarhet

21 Hydac skräddarsyr dina vätsketekniklösningar

32 Energilagring med fokus på dagens och framtidens sol- och energilösningar

33 Stockholm Smart City – fyra konferenser under ett tak

35 Solarwork pålitlig partner vid investering i solenergi

36 Energieffektivisering är en hållbarhetsfråga

40 Säkerhet med breda perspektiv på Kiwas:s Skogsindustridagar

53 Moelven satsar på pellets även vid sågverket i Valåsen

58 Minestos kraftverk Dragon 12 når tre månaders problemfri testning

59 SK Licenssvets – den kompletta partnern

UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE

Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta Print AB, Malmö 2024

OMSLAGSBILD

Nya blanka rör och stora pumpar i ett pannrum. Bild: alekseystemmer BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.com/b2bnyheter.se/ stacks www.ocast.com/se/ stordahd-kommunikation/ www.mynewsdesk.com/se/ stordaahd-kommunikation-ab

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

INNEHÅLL 4 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se
53 19 Trycksak 3041 0417 SVANENMÄRKT 40 NR 2 • 2024 – underhållsmässa med tyngdpunkt på hållbarhet SÄKERHET MED BREDA PERSPEKTIV PÅ KIWA:S SKOGSINDUSTRIDAGAR MOELVEN satsar på pellets MINESTOS KRAFTVERK DRAGON 12 når tre månaders problemfri testning CINIS FERTILIZER har startat upp produktionen av miljövänligt mineralgödsel Triss guld för PAPER PROVINCE UNDERHÅLL 2024

Inte läge att nedvärdera praktiskt kunnande

REGERINGEN OCH Sverigedemokraterna överväger att införa en tvåårig yrkesskola för elever som inte har tillräckliga betyg för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Men endast tre av tio byggföretagare vill anställa en minderårig som inte har läst bygg- och anläggningsprogrammet. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer.

Om nu fler ska välja yrkesprogram så är det inte läge att nedvärdera praktiskt kunnande. Här kanske regeringen ska fokusera på att se över grundskolan. Satsa på att ge alla elever det stöd som de behöver för att klara grundskolan och få kunskaperna som behövs i gymnasiet och i arbetslivet. Enligt Byggbarometern har fyra av tio byggföretag tackat nej till jobb under de senaste 12 månaderna på grund av att man inte haft tillräckligt med personal.

Totalt 66 procent av Byggföretagens medlemmar anser att det är svårt att få tag på arbetskraften som företaget behöver. De största bristerna finns inom yrkesutbildningarna där alltför få utbildas till yrken såsom betongarbetare och ställningsbyggare. Bristen på rätt utbildad personal är ett problem även i lågkonjunktur. Kompetensförsörjningen behöver matcha

företagens behov och på ett bättre sätt än i dag spegla branschens utveckling och innovationer.

Byggföretagens medlemmar gör sitt yttersta för att kunna behålla personal genom pågående kris för att de vet hur svårt det är att hitta rätt utbildade medarbetare.

I aktuellt nummer kan man bland annat läsa mer om Underhåll 2024 – underhållsmässan med tyngdpunkt på hållbarhet som gick på Svenska Mässan i Göteborg. Parallellt pågick tre konferenser: Underhållsstrategi, Skyddsombudsdagarna och Additive Intelligence 4.0.

Läs mer om Stockholm Smart City, fyra konferenser under ett tak på Kistamässan i slutat av maj. Säkerhet med breda perspektiv på Kiwa:s Skogsindustridagar. Som brukligt var säkerhet för människor och för maskiner i fokus under Skogsindustridagarna. Konferensen berörde även innovationer och specifika tekniska lösningar, både produktionsförbättrande och sådana som bidrar till lägre miljöpåverkan.

God läsning

Jan Åström

Chefredaktör, Nordiska Projekt

Stresstesta din arbetsplats

Visste du att en balanserad arbetsmiljö kan vara nyckeln till ökad produktivitet och välmående medarbetare?

Ta reda på hur ni ligger till – gör vårt kostnadsfria test! Vi finns här för att hjälpa er att ta steget mot en mer harmonisk, effektiv och hälsosam arbetsplats.

Gör vårt kostnadsfria test och få svar inom några minuter

promas.se/test

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 5 LEDARE

SWECO HJÄLPER UKRAINA

MED ATT MODERNISERA OCH

SÄKRA VATTENSYSTEMEN

SWECO DELTAR I DEN pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

EN AV VÄRLDENS STÖRSTA BIOBRÄNSLEANLÄGGNINGAR PLANERAS I MALMÖ

COPENHAGEN MALMÖ PORT (CMP) och Green2x har ingått partnerskap med fokus på projektering, etablering och drift av en av världens hittills största biobränsleanläggningar på CMP:s terminaler i hamnen i Malmö.

Etableringen bidrar stort i den gröna energiomställningen och skapar samtidigt möjlighet för fler arbetstillfällen i Malmö.

BANBRYTANDE VÄTGASPATENT

Förvärvas av Naneco Innovations AB i ny satsning på grön teknik

NANECO INNOVATIONS AB, en dynamisk och framträdande utvecklare av hållbara teknologilösningar och produkter baserade på nanobubbelteknik, meddelar förvärvet av en internationell patentansökan (PCT/SE2023/050317).

Den banbrytande metoden och apparaturen för vätgasproduktion, framtagen av den erfarna uppfinnaren Mats Hedman – som är erkänd för sina patent inom motorteknik och hållbar energiteknik – använder joniserande strålning tillsammans med patenterad nanobubbel-

teknik för att på ett särskilt energieffektivt sätt producera vätgas från vatten och kolmonoxid.

– Detta förvärv är en milstolpe i vårt åtagande att stödja miljövänliga teknologier som adresserar de globala energiutmaningarna, säger Daniel Häggqvist, vd för Naneco Innovations AB. Tekniken som omfattas av patentansökan, i kombination med vår nanobubbelteknik, har potentialen att kraftfullt transformera vätgasindustrin och bidra till en mer hållbar planet.

SANDVIK VINNER ORDER

BJÖRKARNA I DET nybyggda växthuset på Skogforsks forskningsstation i Ekebo har börjat blomma. Växthuset, som rymmer hela träd, invigdes i september 2023 och innebar en investering på cirka 18 miljoner kronor. Växthuset är en del av kompetenscentrumet Trees For Me där Skogforsk är en av nästan 50 partners. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se

SANDVIK HAR ERHÅLLIT en order från Mongolyn Alt MAK LLC avseende leverans av elektriska rotationsborriggar, som kommer att användas vid Tsagaan Suvarga-projektet i Mongoliet.

Ordern är värderad till cirka 170 miljoner kronor och bokades i det första kvartalet, 2024. Ordern omfattar fem kabelelektriska rotationsborriggar av modell DR410iE.

Leveranser är planerad att påbörjas under det andra kvartalet 2024 och pågå till det fjärde

kvartalet 2025. Tsagaan Suvaraga rankas som den tredje största koppar- och molybdenreserven i Mongoliet.

– Vi är mycket nöjda över att ha valts för att leverera våra avancerade elektriska rotationsborriggar till Mongolyn Alt MAK LLC och bidra till att förbättra borrningen vid Tsagaan Suvarga-projektet, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

6 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se NU BLOMMAR BJÖRKARNA I JÄTTEVÄXTHUSET
NYHETER
på elektriska rotationsborriggar i Mongoliet
Från vänster: Daniel Häggqvist (vd Naneco), Mats Hedman (Uppfinnare), Niclas Rothén (konstruktör NPP), Thomas Petersson (konstruktör NPP), Daniel Landin (konstruktör NPP). Bild: Naneco Innovations AB

VI BYGGER OM CONTAINRAR TILL KUNDUNIKA LÖSNINGAR

Containertjänst erbjuder inte bara ett stort och brett sortiment av containrar som du kan hyra eller köpa. Vi tar även fram skräddarsydda containerlösningar som är anpassade efter just ditt behov.

CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE

Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. Vi levererar från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm, samt Göteborg. Med hög kvalitet och branschens bästa hyrespriser är vi alltid en riktigt bra affär.

Några av våra kunder:

STOCKHOLM NORR: CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER, KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA STOCKHOLM SÖDER: CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER, LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS GÖTEBORG: CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER, SKAGERACK 7, 418 34 GÖTEBORG TEL: 08-673 10 20 MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE WEBB: CONTAINERTJANST.SE
KONTAKTA OSS FÖR EN RIKTIGT BRA BYGGAFFÄR MOBIL KVÄVGASCONTAINER MOBIL VATTENRENINGSCONTAINER

Malmvagnar på Malmbanan. Bild: Hans Berggren

LKAB beställer ytterligare 20 malmvagnar av KIRUNA

WAGON

KIRUNA WAGON och LKAB har tecknat avtal på 20 nya malmvagnar, utöver de 100 vagnar som beställdes 2022. Investeringen görs för att ersätta de vagnar som skadades i vinterns urspårningar på Malmbanan.

Sedan trafiken kom igång efter urspårningarna har LKAB lagt mycket arbete på att effektivisera flödet i malmleveranserna. Man snittar idag på 10 fullastade malmtåg per dag till Narviks hamn.

– Att vi nu gör en tilläggsinvestering på ytterligare vagnar för att ersätta de som skadats i urspårningarna gör att vi förbättrar våra förutsättningar att lyckas hålla ett högt leveranstempo till hamnarna, säger Caroline Wiss, vd på LKAB Malmtrafik.

– För Kiruna Wagon är detta en viktig tillläggsorder i en etablerad produktionslina.

SANDVIK

Samtidigt som vi är glada för beställningen känns anledningen till att vagnarna måste byggas inte lika rolig. Vi är väl medvetna om att järnvägslogistiken är att yttersta betydelse och en del i LKAB:s ”röda linje”, därför känner vi en stolthet att få fortsatt förtroende att leverera vagnar till Norrbottens motor LKAB, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

Av de 100 första vagnarna har Kiruna Wagon till dagens datum levererat 40, vilka nu är ute i trafik. Det levereras fortsatt 2-4 nya vagnar varje vecka. Till hösten beräknas den sista av de 100 vagnarna vara levererad och då påbörjas direkt tillverkningen av de 20 extra vagnar som LKAB nu beställt. Dessa ska levereras under oktober-december 2024.

Totalt har LKAB idag 17 dubbellok av modellen IORE och cirka 1 100 malmvagnar i drift.

har slutfört förvärvet av Almüi

SANDVIK HAR slutfört det tidigare annonserade förvärvet av Almü Präzisions-Werkzeug GmbH (Almü), en Tysklandsbaserad leverantör av skärande verktyg och lösningar inom högprecisionsborrning, brotschning, fräsning och verktygssystem.

Företaget kommer att rapporteras i Sandvik Coromant, en division inom Sandvik

Manufacturing and Machining Solutions.

Almü grundades 1978, har 44 anställda och har sitt huvudkontor i Zell unter Aichelberg, Tyskland.

Under 2022 genererade bolaget intäkter om cirka 6 miljoner euro. Påverkan på Sandviks EBITA-marginal och vinst per aktie kommer att vara begränsad.

OUTOKUMPU

OCH

TETRA PAK

gör gemensam sak för att minska utsläppen

OUTOKUMPU, världsledaren inom hållbart rostfritt stål, har inlett ett samarbete med Tetra Pak, ett världsledande företag inom livsmedelsberedning och förpackningslösningar.

Outokumpu Circle Green®, med upp till med 93 procent lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet*, kommer att användas för att producera delar till Tetra Paks homogenisatorer. Det rostfria stålet med låga utsläpp kommer att finnas som ett alternativ för alla modeller i Tetra Paks homogenisatorutbud i Europa från juni 2024.

Detta strategiska samarbete markerar början på ett samarbete för att utforska andra tilllämpningar för Circle Green i Tetra Paks utrustningsportfölj, vilket hjälper till att ytterligare anpassa livsmedels- och dryckestillverkare till EU:s Green Deal.

Framtiden för lösningar med låga utsläpp är starkt beroende av hållbart rostfritt stål. Den globala efterfrågan på stål ökar medan stålindustrin som helhet står för 7-9 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Rostfritt stål spelar en avgörande roll för att påskynda den gröna omställningen och livsmedelsindustrin är ett bra exempel på var lågutsläppsstål kan ha en betydande inverkan.

– Vi är stolta över att samarbeta med Tetra Pak i detta omvandlingsinitiativ och ser fram emot att leverera och utveckla mer hållbara lösningar som underlättar minskningen av koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Samarbetet med Tetra Pak är ännu en konkret åtgärd mot en bättre framtid”, säger Niklas Wass, Executive Vice President för Stainless Europe, på Outokumpu.

8 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se NYHETER

VATTENFALL OCH BASF TECKNAR KÖPEAVTAL

för 49 procent av vindkraftsparkerna

Nordlicht 1 och 2

VATTENFALL OCH BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. De två företagen fördjupar därmed sitt partnerskap inom förnybar energi. Vindkraftsprojektet Nordlicht byggs i tyska Nordsjön utan statliga subventioner och med en total installerad kapacitet på 1,6 GW blir det största havsbaserade vindkraftsprojektet som förverkligats för Vattenfall hittills. Vattenfall ansvarar för att utveckla och bygga anläggningarna i Nordlicht och avser att använda sin andel av den framtida elproduktionen för att förse kunder i Tyskland med fossilfri el. BASF kommer att använda sin andel för att levererans av el till sina anläggningar för kemisk produktion i Europa, särskilt i Ludwigshafen. Nordlicht är Vattenfalls andra stora vindkraftsprojekt till havs där BASF deltar som partner. År 2021 förvärvade BASF nästan hälften av aktierna i vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i den holländska Nordsjön. – BASF håller sitt ord och fortsätter med sin omställning. Med investeringen i Nordlicht 1 och 2 kommer vi nu att ha tillräckligt med med förnybar energi för att genomföra nästa steg i omvandlingen i Europa och särskilt vid vår största anläggning i Ludwigshafen. Tillsammans med vår mångåriga partner Vattenfall skapar vi förutsättningar för att nå våra mål för 2030 om 25 procent lägre utsläpp jämfört med 2018, säger Martin Brudermüller, vd för BASF.

– Havsbaserad vindkraft är en viktig bidragande faktor till energiomställningen i Europa och förväntas ersätta fossila bränslen i stor skala. Partnerskap spelar en avgörande roll för den europeiska industrins omställning och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med BASF för ännu ett viktigt havsbaserat vindkraftsprojekt – och på så sätt påskynda resan mot fossilfrihet tillsammans, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.

Vindkraftsparksområdet Nordlicht ligger 85 kilometer norr om ön Borkum i tyska Nordsjön och består av två separata områden: Nordlicht 1 med en kapacitet på cirka 980 megawatt och Nordlicht 2 med cirka 630 megawatt. När anläggningen är i full drift förväntas produktionen den uppgå till cirka 6 TWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 1,6 miljoner tyska hushåll. Med förbehåll för det slutliga investeringsbeslutet, som förväntas under 2025, väntas bygget av Nordlicht 1 och 2 inledas 2026. Vindkraftsparkerna beräknas vara i full drift 2028.

Vill du sänka kostnaden för din

anläggning?

När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll. Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i mer än 65 år.

Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Svappavaara, kokaren på Östrands pappersbruk, Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya pappersbruket Bracell Star, Brasilien. Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

www.alimak.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 9 NYHETER

I en triangelformad sluss är slusskammaren bredare i nedströms ände än i uppströms. Visionsbilden visar hur den triangelformade slussen i Lilla Edet kan komma att utformas. Bilden är tagen norrifrån. Bild: Trafikverket

Lilla Edet får SVERIGES FÖRSTA TRIANGELSLUSS

LILLA EDET SOM HAR Sveriges äldsta sluss får också Sveriges första triangelsluss. En unik och innovativ lösning som tar mindre plats, sparar natur och som kommer gynna både näringsliv och kommunen som besöksdestination.

År 1607 inrättades Sveriges första sluss i Lilla Edet. Om några år kan man även stoltsera med Sveriges första triangelsluss – en unik slusslösning som kan locka besökare från både när och fjärran. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa – det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna – men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark.

En triangelsluss fungerar bäst när det, som i Lilla Edet, redan finns en farled som slussen

PEAB BYGGER

ny transformatorstation i Lødingen

PEAB HAR FÅTT uppdraget att bygga en ny transformatorstation i Kanstadbotn i Lødingen kommun. Beställare är Statnett och kontraktssumman uppgår till 127 miljoner norska kronor.

Den nya transformatorstationen kommer att bestå av en administrationsbyggnad med en hall för gasisolerade anläggningar (GIS), reaktorschakt och fundament för ett kondensatorbatteri.

Administrationsbyggnaden kommer att sträcka sig över två våningar med en total yta på 1 100 kvadratmeter. GIS-hallen blir 500 kvadratmeter stor och byggs i två plan. För kondensatorbatteriet byggs ett fundament med en golvyta på 75 kvadratmeter, medan

ska återansluta till. Den trekantiga formen gör avståndet tillbaka till den befintliga farleden kortare eftersom in- och utgångsvinklarna blir annorlunda. Triangelslussen tar helt enkelt mindre ytor i anspråk än en rektangulär, vilket sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre. Det leder i sin tur till färre transporter och minskade kostnader.

– Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen, som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den risken betydligt, förklarar Johan Eriksson, Sjöfartsverkets projektledare.

reaktorschaktet blir 150 kvadratmeter och får en höjd på tio meter.

Den nya transformatorstationen kommer att byggas bredvid den befintliga stationen i Kanstadbotn. För att förbereda bygget kommer markarbeten som skogsröjning, sprängning, vägbyggen och ledningsdragning att utföras. – Vi tackar Statnett för förtroendet och ser fram emot att påbörja arbetet med den nya transformatorstationen. Det betyder mycket för oss att kunna bidra till ett projekt som säkerställer tillförlitlig elförsörjning till boende och företag i Hålogaland. Eftersom arbetet utförs på högspänningsanläggningar ställer det höga krav på planering och på arbetsmiljöoch säkerhetsarbetet, säger Trygve Nilsen, distriktschef på Peab.

Arbetet sker i form av en utförandeentreprenad med start i maj.

Slitefabriken.

VIKTIGT STEG FÖR CCS I SLITE:

Avtal tecknade för transport och lagring av CO2 mellan nordiska länder

PÅ ENERGIMINISTERMÖTET i Bryssel den 15 april har bilaterala avtal för underlättande av transport av CO2 för geologisk lagring undertecknats mellan Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna.

– Det är mycket betydelsefullt att länder i norra Europa nu tagit ytterligare ett steg mot att nå vårt gemensamma europeiska klimatmål. När bilaterala avtal för CO2-transport mellan länderna undertecknas, underlättar det för alla aktörer som är involverade längs värdekedjan för infångning, transport och lagring av CO2, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN

för den finska batterimineralgruvan inlämnat

GRUVBOLAGET Eurobattery Minerals AB meddelar att miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi har lämnats in till Regionförvaltningsverket i Finland (Aluehallintovirasto, förkortat AVI).

– Det faktum att vi nu har skickat in miljötillståndsansökan är en mycket viktig milstolpe för Eurobattery Minerals och vi har nu tagit ett stort kliv mot att kunna starta vår gruvverksamhet i Finland, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

10 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se NYHETER

Det perfekta lyftet har många beståndsdelar

Ergonomin.

Flexibiliteten.

Effektiviseringen.

Tillsammans med en kättingtelfer ger våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar maximal rörelsefrihet för både produktion och personal.

Se ABUS produktprogram inom lätta lyft på abus-kransystem.se

TRIMBLE SITEWORKS

Trimble® Siteworks on Machine är en mångsidig, kostnadseffektiv lösning för maskinstyrning och utsättning. Utför en mängd olika uppgifter på arbetsplatsen, både i och utanför maskinerna.

Läs QR-koden och se video.

Kontakta oss för att ta reda på hur du får det bästa av två världar! SITECH, din långsiktiga partner som sätter kunden i fokus.

010 - 456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsverige.com

siteworksonmachine_190x125mm.indd 1 2024-01-29 15:35:24

Cinis Fertilizer har startat upp produktionen av MILJÖVÄNLIGT MINERALGÖDSEL

Cinis Fertilizer har startat upp produktionen av mineralgödslet kaliumsulfat vid sin första produktionsanläggning i Örnsköldsvik. Med en fossilfri produktionsmetod blir bolaget först ut i världen med att producera ett miljövänligt kaliumsulfat med lågt koldioxidavtryck och med industriella restprodukter som en av insatsvarorna.

FÖR STRAX ÖVER ett år sedan, i mitten av februari 2023, togs första spadtaget till Cinis Fertilizers första produktionsanläggning för cirkulärt och miljövänligt kaliumsulfat i Köpmanholmen, strax utanför Örnsköldsvik. Nu, knappt femton månader efter första spadtaget, har Cinis Fertilizer startat upp produktionen.

– Att vi är först ut med att producera ett mineralgödsel med lågt klimatavtryck i Sverige känns historiskt. Efterfrågan på fossilfritt producerat mineralgödsel är stor, både i Sverige och i världen. Det här är en viktig milstolpe i jordbrukets gröna omställning, säger Jakob Liedberg, grundare och vd Cinis Fertilizer. – Det här är ett grönt industriprojekt som

realiserats på rekordtid. Under de närmsta veckorna kommer vi nu att successivt öka produktionen och vi räknar med att kunna ha full produktion under andra halvåret 2024. Det innebär att vi kommer bidra till att minska jordbrukets koldioxidavtryck redan i år, säger Jakob Liedberg.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och samarbetspartners som jobbat hårt för att bygga och driftsätta en helt ny produktionsanläggning på imponerande kort tid. Att vi i allt väsentligt lyckats hålla den mycket tuffa tidsramen är en enastående bedrift och utan era insatser hade detta inte varit möjligt, fortsätter Jakob Liedberg. Cinis Fertilizers produktionsanläggning

i Örnsköldsvik är byggd för en produktionskapacitet om 100 000 ton kaliumsulfat per år. Allt kaliumsulfat från produktionsanläggningen i Örnsköldsvik kommer att levereras till den nederländska gödselproducenten Van Iperen International. Den första leveransen till Van Iperen International planeras under andra kvartalet 2024.

– 50 år efter att Sverige överraskade världen med ABBA, omformar man nu den globala gödselindustrin med det första hållbara kaliumsulfatgödselmedlet och vi är mycket stolta över att vara en del av det. Som partner till Cinis Fertilizer tror vi starkt på detta efterlängtade projekt, säger Erik van den Bergh, vd, Van Iperen International.

12 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se MINERALGÖDSEL
Inmatning av insatsvaror för produktionsstart. Bild: Cinis Fertilizer

Leksand

Bandreklam 2800x740mm

Botanisera bland alla våra magasin.

Håll koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

RÖRMÄRKNING

Skyltar och dekaler – allt med snabba leveranser

VITE VID FELAKTIG MÄRKNING

Enligt CLP-förordningen skall alla rör märkas med faropiktogram enligt produktens säkerhetsdatablad. Vid utebliven/felaktig märkning kan vite utgå.

www.rörmarkning.se • 0303-74 99 50

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN
MED KVALITET!
Missainga nyheter!

TRISS I GULD

för

Paper Province

Paper Province har återigen bevisat att de räknas som en av världens främsta klusterorganisationer. För tredje gången i rad har man nått högsta nivån i EU:s kvalitetscertifiering och kan fortsätta att kalla sig guldkluster.

– DET ÄR EN FANTASTISK prestation att få certifikatet tre gånger i rad. Det visar att vi är i toppklass bland klusterorganisationer i världen, och framför allt att vi ständigt utvecklas, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Just nu är Paper Province den enda organisationen i Sverige med ett aktivt guldcertifikat, och ett av totalt 62 kluster i världen på guldnivå.

Cluster Organisation Management Excellence Label Gold, som är det officiella namnet, är en internationell certifiering som instiftats av Europeiska kommissionen. Att vara guldkluster innebär att uppfylla de högsta kriterierna gällande bland annat klusterutveckling, kvalitet, ledarskap, strategi, synlighet, finansiering och samarbete.

För att kvalificera sig har Paper Province genomgått en utvärdering genomförd av European Secretariat for Cluster Analysis,

ESCA, ett nätverk av klusterexperter. I motiveringen framhåller ESCA att Paper Province är en drivkraft för den skogsbaserade bioekonomin – en sektor med stor potential att bidra till en mer hållbar framtid.

Paper Province fick Gold Label första gången 2018, blev certifierade igen 2020, och har sedan dess fortsatt att utveckla och förbättra verksamheten, vilket återigen möjliggjort en omcertifiering. Att bli omcertifierade kräver också att klustret uppvisar framsteg som gynnar både den egna organisationen och de branscher som den representerar.

– Vi har visat utvärderarna hur vi strategiskt och systematiskt leder satsningar som gynnar hållbar transformation på olika sätt. Där ingår till exempel samverkansprojekt, mötesplatser, kommunikationsinsatser och innovationsstöd, berättar Gry Lenschow Andersen, som är projektledare på Paper Province och den som samordnat certifieringsprocessen.

Region Värmland har pekat ut den skogliga bioekonomin som ett av Värmlands viktigaste styrkeområden. På så vis är Gold Label inte bara ett erkännande för Paper Province och dess 130 medlemsföretag. Det är i förlängningen också en kvalitetsstämpel för alla som jobbar med skoglig utveckling i Värmland med omnejd. Gold Label kräver nämligen att olika samhällsaktörer samverkar i ett ekosystem, vilket sker i regionen där Paper Province fungerar som ett nav.

– I den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin har vi en vision att ett hållbart Värmland kan förändra världen. Det vill vi bland annat göra genom att skapa det bästa värdet från skogen. Vi vill vara en erkänd föregångare för hur man bedriver grön omställning i samverkan och Gold Label är ett kvitto på att vi är på god väg att nå den visionen, säger Dag Hallén, bioekonomistrateg på Region Värmland.

14 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se CERTIFIKAT
Paul Nemes och Gry Lenschow Andersen. Bild: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Fyll kompetensgapen

Vi rustar nyanställda och vässar befintlig personal med våra Kurskvartar ®

• Helt anpassat till ert behov och er anläggning

• Alltid tillgängligt

• En smart investering

Upptäck fördelarna du också!

Kontakta oss

Creando AB

www.creando.se, info@creando.se, 010-188 46 01

We help pulp and paper mills achieve substantial gain

MOPS™, the product suite for pulp and paper is MOPSsys’ Process Information Management and Quality Management Systems that enable the integration of all mill information systems. Via analytical and troubleshooting tools we turn data into useful information. The on-line reporting capability via Dashboard, Trend, Process displays and applications helps users to make timely decisions.

The New MOPS 4.0 version 2.0

• New designer for dashboards and process displays

• New Trend template

• Directory service – organize entities and assets

• New event handling - MQTT

• Condition monitoring services

• Platform for applications contact.us@mopssys.com | 0660-266 230 mopssys.com

Nya namn i styrelsen för PAPER

PROVINCE

Från vänster: Annelie Karlsson, Combitech, Kajsa Fougner, Biosorbe och Anders Andersson, Billerud Gruvöns bruk.

18 april anordnade Paper Province årsmöte i Karlstad. Det resulterade i tre nya namn i styrelsen som representerar medlemsföretagen Billerud, Biosorbe och Combitech.

VID ÅRSMÖTET valdes Annelie Karlsson, affärs- och verksamhetsutvecklare på Combitech, samt Kajsa Fougner, vd för Biosorbe, in som nya ledamöter i styrelsen för Paper Province.

– Paper Province och Värmland är i framkant gällande biomaterial från skogen. Genom att vara en del av klustret och engagerade i styrelsen vill vi medverka till att få varje resurs att räcka så länge som möjligt. Det ligger oss varmt om hjärtat. Vi ser också en enorm styrka i mixen av stora och mindre bolag som samverkar för utveckling och jag hoppas att vi kan vara en energiinjektion i det arbetet, säger Kajsa Fougner.

Experter på kameror för industri/processapplikationer/varma miljöer

Samverkan är också något som Annelie Karlsson från Combitech värdesätter och vill främja i rollen som styrelseledamot.

– Näringslivet i regionen blir starkare när vi gör bra saker tillsammans. Jag tycker att det är viktigt att se helheten och inte bara sin egen del. Jag är både hedrad och motiverad att få vara en del av styrelsen och ser fram emot att få stärka varandra och samarbeta inom de många viktiga frågor som Paper Province driver, berättar Annelie Karlsson.

Även Anders Andersson, platschef på Billerud Gruvöns bruk, valdes in som ny i styrelsen för att ersätta Peter Lindgren som lämnade Billerud tidigare i år. Fyllnadsval blev det också för Rottneros, där Anna Jonhed, vd för Rottneros Packaging kliver in som ersättare för Lennart Eberleh. Anna Jonhed är dock inte ny i styrelsen, utan har medverkat i flera år som representant för Miller Graphics och Stora Enso.

I övrigt består styrelsen fortsatt av representanter från medlemsföretagen Nordic Paper, Moelven, Karlstads universitet Innovation, Stora Enso, Karlstads Energi och Valmet.

De adjungerade medlemmarna representerar även fortsättningsvis Karlstads kommun, Karlstads universitet och Region Värmland.

– Vi hälsar de nya ledamöterna varmt välkomna och ser fram emot att skapa förutsättningar för branschens utveckling tillsammans med dem. Styrelsen vill också passa på att tacka de avgående ledamöterna Lennart Eberleh, Peter Lindgren och Lars-Erik Sjögren för sitt engagemang och sina värdefulla insatser, säger styrelsens ordförande Anders Brolin.

16 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL

SCA Expansion Obbola vinner ÅRETS BYGGE

SCA Expansion Obbola, som färdigställdes av Peab under 2023 vinner Årets Bygge – samhällsbyggnadsbranschen mest prestigefyllda pris. Expansionen har både gett plats för världens största kraftlinermaskin samtidigt som produktionen i fabriken ställdes om till att bli mer hållbar. Den nya fabriken utsågs till Årets Bygge i kategorin Industri, lager, butik.

PRISET FÖR ÅRETS BYGGE delades ut i flera kategorier där projektets arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/ innovation och samverkan bedömdes. Alla

tävlingsbidrag skulle uppfylla dessa kriterier och vara färdigställda under 2023.

– Jag är stolt över alla medarbetare, stolt över slutprodukten och stolt över det fantastiska samarbetet med vår kund SCA. Vi har ett långt samarbete och vi hoppas att det får fortsätta – det kommer fler projekt med dem, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab till tidningen Byggindustrin under prisutdelningen.

Juryns motivering: ”I ett storskaligt industriprojekt med stor klimatnytta har beställare och entreprenör samfällt gått “all in” på kulturen, ledarskapet och säkerheten. Trots överklagat bygglov, en komplicerad framdrift med stor personalstyrka har man med kraft över hela linjen lyckats bli klar i tid. Vinnare i kategorin Industri, logistik och butik är utbyggnaden av SCA:s fabrik i Obbola.”

Drömmer du om att arbeta på en spännande och innovativ arbetsplats?

Din nya tjänst hittar du på vår webbplats & LinkedIn.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 17 UNDERHÅLL
Rottneros
global leverantör av förstklassig massa till flera utvalda nischer. Koncernen utvecklar även teknik- och förpackningslösningar baserat på naturliga råmaterial, i första hand riktat mot livsmedelsindustrin.
är en världsledande

SEW-EURODRIVE bygger för fler produkter och tjänster

SEW-EURODRIVE bygger nytt Drive Technology Center för ett utökat utbud av produkter och tjänster.

SEW-EURODRIVE ÄR EN familjeägd koncern med över 90 års erfarenhet i branschen och har 21 000 medarbetare globalt, varav 100 i Sverige där vi varit verksamma sedan 1968. Vi bedriver lokal verksamhet i Sverige genom både montage och service och levererar skräddarsydda drivsystem och automationslösningar varje dag.

– Med ett modulärt produktprogram där vi monterar precis det kunden behöver i kombination med vår centrala tillverkning och lokalt montage gör oss unika. Vi finns nära våra kunder och är en partner att lita på, säger Mats Järsvall, affärsutvecklare industriväxlar och service.

Som världsledande tillverkare av mekatronik ser vi till att hålla våra kunders verksamhet i rörelse. Sortimentet omfattar växelmotorer, frekvensomriktare, servomotorer, industriväxlar och decentraliserad teknik. Lägg till ett brett utbud av digitala verktyg, jourservice 24/7 samt en rad olika tjänster inom service.

– Möjligheterna till snabb leverans är stora, till exempel växelmotorer eller frekvensomriktare som kan levereras på en dag. Stora industriväxlar som kan fås på fem arbetsdagar är vardag för oss på SEW.

– Vi expanderar och bygger dessutom ett helt nytt Drive Technology Center för att möta den ökande efterfrågan på våra högkvalitativa produkter och tjänster. Vi ser det som en möjlighet att bredda vårt sortiment samtidigt som vi utökar vår servicekapacitet, säger Mats Järsvall

SEW-EURODRIVE betjänar en rad olika industrisegment, livsmedel, fordon, men också papper, cellulosa och gruvindustri. Växelmotorer är den största produktgruppen. Globalt levererar vi 230 000 växelmotorer och 55 000 frekvensomformare varje månad. I Sverige levereras det ut 120 enheter per dag.

En central del i företagets affärsidé är cirkularitet och återanvändning av produkter, såsom växelmotorer. Genom vårt

remanufacturing-koncept, demonterar SEW-EURODRIVE enheterna, byter ut slitagedelar och ger återanvända enheter nytt liv, med 12 månaders garanti.

– Detta är vi relativt ensamma om och genom vårt remanufacturingkoncept bidrar vi till att spara både på miljön och andra resurser till en fast kostnad för våra kunder, säger Mats Järsvall.

18 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se DENNA ARTIKEL PRESENTERAS I SAMARBETE MED SEW-EURODRIVE
sew-eurodrive.se/remanufacturing

UNDERHÅLL 2024

– underhållsmässa med tyngdpunkt på hållbarhet

Underhållet av produktionslinjer, både inom processindustrin och verkstadsindustrin, står inför stora utmaningar. Nästan samma sak gäller infrastruktursektorn. Planering och genomförande av underhåll ska först av allt digitaliseras, det vill säga information ska översättas till digital form. Sedan krävs att relevanta maskiner/enheter ska kunna kommunicera data inbördes. Därefter ska datan omvandlas till nyttigheter och användas till att förbättra främst förebyggande och prediktivt underhåll.

AV KJELL-ARNE LARSSON

DESSA OCH MÅNGA ANDRA frågeställningar togs upp på Underhåll 2024, vid Svenska Mässan i Göteborg. Flera hundra utställare visade sina produkter och tjänster.

Men arrangörerna nöjde sig inte med utställningarna. Parallellt pågick tre konferenser: Underhållsstrategi, Skyddsombudsdagarna och Additive Intelligence 4.0.

Matchmaking var mässans smarta verktyg för att säljare och köpa skulle kunna finna varandra och för utbyte av idéer och erfarenheter. Samtidigt kördes utbildningar avsedda för underhållsansvariga, industriledare och tekniker. Programpunkten Production of Future var ett samarbete mellan Chalmers, RISE och Göteborgs tekniska kollegium. Parallellt med allt detta genomfördes studentoch karriärdagar.

Organisationen Sustainable Circle hade en monter där det gick att prova datadrivet beslutsfattande med hjälp av AI, visualisering med VR och programmering av en robot.

Vidare genomfördes ett omfattande presentations- och seminarieprogram. Stora scenen svarade för presentationer, seminarier, panelsamtal och kundcase; för kunskapshöjning och utbyte av idéer. På Teknikscenen avhandlades allt från smart underhåll och underhållsteknik till personskydd och industriell säkerhet.

Återtillverkning av lager

”Behöver du verkligen nytt lager?” var rubriken bakom presentationen av Micael Haugland från SKF och Per Helgesson från Sverull.

>>

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 19 UNDERHÅLL
Stora scenen svarade för presentationer, seminarier, panelsamtal och kundcase. Här berättar Tim Sundström från SPM och Walter Jonasson från Vakin om energieffektivitet hos centrifugalpumpar.

– Vi talar ofta om hållbar rotation, inledde Micael Haugland. Ett lager ska klara miljö, belastning med mera. Viktigt att montera rätt, täta och smörja rätt. Vibrationsövervakning skapar planeringshorisont. Hållbara lager ökar industrins konkurrenskraft.

Många lager som avvecklas har lång livslängd kvar. Bättre än att skrota är att låta SKF rekonditionera lagren, eller som de hellre benämner det – återtillverka. (Definition av rebuiling: rebuilding of a product to specifications of the original manufactured product using a combination of reused, repaired and new parts.)

Fördelarna är bland annat kortare ledtider. Och att naturresurser sparas. Kvaliteten på återtillverkade lager är lika hög som nya.

Ett lager som användaren i fråga har plockat ut, skickas till Sverull för inspektion och vidare

Återtillverkning görs i flera

steg. Så här går det sammanfattningsvis till:

ANALYS

1. Rengöring

2. Inspektion

3. Dokumentation (använd för att driva förbättringar)

4. Rekommendation

ÅTERTILLVERKNING

1. Återtillverkning av komponenter

2. Kvalitetskontroll

3. Montering

4. Preservering

5. Packning och frakt

Kontentan av återtillverkning:

Kvalitet, Samma som ny

Återtillverkad enligt SKF:s standard

Garanti, Samma som ny

På specifikation & tid

Prestanda, Samma som ny

Vetenskapligt bevisad & historiskt visad

Miljö, Bättre än ny

Minus 90 % CO2 jämfört med ny

Ledtid, Bättre än ny

Anpassad till kundbehov

Pris, Bättre än ny

Minskad totalkostnad

till SKF för återtillverkning. Det förvaras sedan i väntan på att monteras igen. På så sätt har användaren ett antal lager i en ”loop”.

Magnus Fors från SKF berättade mer i detalj hur återtillverkning går till och vilka fördelar det ger.

Miljöfördelarna exemplifieras med ett rullager (630 mm innerdiameter) som återtillverkas. Det spar 590 kg stål, 2 200 kg CO2 och 5 200 kWh energi. SKF har tillämpat återtillverkning i ungefär 20 år. Kunder finns även inom järnväg, marin och flyg.

Tilläggas bör att bra underhåll och gärna med vibrationsanalys av lagren underlättar för att ta ut dem förebyggande. Även mindre lager kan vara aktuella att återtillverka och även lagerhus.

Återvinning

Vad händer då med produktionsspill från lagerproduktionen i SKF:s fabrik i Göteborg? Om detta berättade Johan Wiksfors och Cecilia Lack från SKF samt Fredrik Lyckesvärd från Stena och Mikael Bror från Ovako. De tre företagen har haft ett mångårigt partnerskap för att cirkulärt återanvinna produktionsskrot till nytt lagerstål. Allt skrot och allt metallspill från SKF tas omhand av Stena. Metallerna identifieras med laser och röntgen, och sorteras. Skrotet (återvinningsråvaran) transporteras till Ovakos ljusbågsugnar och sedan valsas de

och blir till högkvalitativa specialstål. Skrot är en fantastisk råvara, som kan återvinnas hur många gånger som helst. Ovako har Europas lägsta klimatavtryck bland stålverk. I slutänden blir stålet till nya lager och lagerhus hos SKF. I företagets Göteborgsfabrik tillverkas mer än 1 miljon lager per år. Enbart grön energi används i fastigheter och i processer.

Rätt montering av lager

SKF demonstrerade också hur lager ska monteras. Vid hela 16 procent av förtida lagerbyten konstateras att felaktig montering eller fel monteringsteknik är orsaken till bytet.

– Monteringen är ett av de kritiska momenten i lagrets livscykel. Om monteringen inte kvalitetssäkras kommer lagrets livslängd att förkortas, säger Geri Palinkas, produktchef hos SKF.

Han visade mobilappen SKF Bearing assist, som ger stöd i arbetet:

• Montera snabbare när du vet hur och med vilka verktyg

• Lättillgängliga instruktioner och beräkningar

• Arbeta tillsammans och dela information med kollegor

• Kvalitetssäkra genom att dokumentera ditt arbete

• Spara och dela snygga formulär

Geri Palinkas och hans kollega serviceingenjör Morris Chamoun, visade rent fysiskt >>

20 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL
Morris Chamoun som är serviceingenjör på SKF visar hur ett lagerbyte ska gå till. Kollegan Geri Palinkas är beredd med mobilappen SKF Bearing assist. Bild: Kjell-Arne Larsson

Specialister på shims ochtunnplåt

Specialisterpåshimsochtunnplåtsedan1950. Vitillverkariavskalbara(laminerade)ochmassivamaterialfrån 0.008mmikortaserier.Mätprotokollsamtmärkningmedlaser, etsningellerbläck.Viharocksåstandardsortimentavpassringar ochmotorunderläggsamtettstortutbudavtunnplåt.

info@empiro.se— 08 6111 899 www.empiro.se Läs merpåempiro.se eller kontaktaossdirekt.

kvalitetoch blixtsnabba leveranser
Hög

hur ett lagerbyte går till med hjälp av appen och de rätta verktygen. En montering sker i sex steg och alla är lika viktiga.

Utbildningsansvarig Jennie Lindahl berättade sedan om SKF:s utbildningar, exempelvis för att bli SKF Kvalificerad Lagermontör.

Företaget erbjuder ett helt utbildningspaket för lager. Det finns utbildningar även i tribologi och i vibration.

SKF visade också utrustning för att rikta axlar och drivlinor.

Feldimensionering av pumpar

Tim Sundström från SPM och Walter Jonasson från Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr) hade ett minst sagt sedelärande föredrag om pumpar, energi och dimensionering. Några fakta:

• Pumpar svarar för 10 % av världens energiförbrukning.

• Även små procentuella minskningar i energiförbrukning kan slå igenom på global basis.

• Ungefär 90 % av en pumps livscykelkostnad hänförs energiförbrukning.

• Varje pump har en ”Best Efficiency Point” (BEP) där den är mest energieffektiv, och att drifta pumpen vid BEP gynnar livslängden. Det är dock svårt att ligga vid eller nära BEP.

• En studie av centrifugalpumpar visade att genomsnittligt användes de vid en effektivitet under 40 %, några vid bara 10 %. Det finns således mycket att göra för att öka utbytet och minska kostnaderna. Alltför ofta överdimensioneras pumpar. När exempelvis en gruvpump ska införskaffas

tar man till en extra kraftig pump, med tanken att den ska tåla det mesta och under lång tid.

Men pumpen kommer att arbeta långt från BEP. Det påverkar tryckfördelningen i pumpen, så ofördelaktigt att obalans, påkänningar på axlar och skador uppkommer. Överdimensionering slösar på investeringspengar, ökar energiförbrukning och orsakar kostnadsdrivande skador. Vibrationsövervakning är bra; en pump ska inte vibrera. Inför köp av pump: be leverantören ta fram pumpkurvan, jämför med systemkurvan, de ska korsas vid BEP. Välj en pump för ett flöde som motsvarar BEP.

En modern pump har hög verkningsgrad, till och med över 90 procent. Så om den används rätt får man mycket pumparbete för den energi och de pengar som satsas.

Många trådlösa tekniker

Gary Troberg från ifm Electronic hade en översiktlig, men noggrann presentation av ”Trådlösa tekniker för digitalt och smart underhåll”. Flertalet av koncepten kan givetvis användas för mer än underhåll. Exempelvis kan IO-Link Bluetooth användas för att övervaka nivåer, temperaturer, tillståndsövervakning eller energidata. Allt som är inkopplat kan du få fram på mobiltelefonen. Att logga data går bra, däremot fungerar tekniken inte alls för att styra maskiner. Bluetooth är avsett för korta sträckor.

Bluetooth Mesh kan användas med samma syften. Det är ungefär som ett privat nätverk. mioty är en ganska ny teknik för säker

kommunikation. Basstationer sätts upp. Räckvidd är 5 km i städer och <= 15 km på landet. Penetrerar i hus ner i källarna. Övervakar samma parametrar som Bluetooth.

LTE-M går att använda för samma syften som de föregående. Baseras på mobilnät och är endast en molntjänst. Det går att ansluta alla IO-Link-givare.

IO-Link wireless används för robotar, transportörer, intelligenta verktyg och tillståndsövervakning, flödesgivare, tryck, temperatur bland annat. Tekniken tillåter styrning i realtid (latenstid 5–10 millisekunder). Räckvidden (från IO-Link till device) är 20 meter. Tekniken är skalbar och klarar upp till 120 enheter per område.

5G har oerhört många tillämpningar: robotar, AGV, intelligenta verktyg, digitala tvillingar, AR och tillståndsövervakning bland annat. Inom smart tillverkning används 5G för realtidsövervakning av tillverkningsprocesser, prediktivt underhåll och fjärrstyrning av maskiner. Autonomt styrda fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) använder 5G för kommunikation mellan fordon och infrastruktur samt för att styra AGV:er i lager och i fabriker. 5G går att sätta upp som ett publikt eller privat nät. I senare fallet skapas en ”säkerhetsbubbla” kring fabriken. En mycket stor fördel med 5G är den korta cykeltiden, ner på millisekunder, mycket bra för fjärrstyrda maskiner/fordon.

5G jämfört med WiFi

Gary Troberg från ifm Electronic fortsatte sitt engagemang för trådlös kommunikation, då tillsammans med Micael Hermansson från Ericsson. Titeln på presentationen var ”Är 5G för dig och er verksamhet?”. Varje styrd maskinenhet på en produktionsanläggning genererar i genomsnitt 20 terabyte data per år. Fem procent av detta används av styrsystemet. Hur ska vi ta vara på och kunna nyttja resterande data? Det går att få ut dessa data, exempelvis från standardiserade givare och trådlöst med 5G till IT-systemet. Y-koppling (maskinenheter-sensorer/PLC maskininfrastruktur/IT-infrastruktur) medger tillgång till all sensordata.

Ett privat 5G-nätverk möjliggör för enheter att kommunicera trådlöst med varandra och med trådbundna saker i ett nätverk. Presentatörerna jämförde 5G och WiFi. 5G är bättre för täckning i exempelvis en fabrik, klarar sig med en åttondel av punkterna jämfört med WiFi. Den senare ”ser inte runt hörn”. Redan idag finns flera svenska företag som använder 5G i sina produktionsanläggningar.

Jämförelser gjordes mellan säkerheten mot intrång, för 5G respektive WiFi.

Alla önskar nu givare som direkt skickar >>

22 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL
Daniel Degerman och kollega visade NUAB:s fallskydd. Bild: Kjell-Arne Larsson

VI KAN BULKHANTERING

Maskiner • Projekt • Modernisering • Service/reservdelar

Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering:

• Skivsåll

• Trumsiktar

• Spjäll

• Kylskruvar

• Skruvtransportörer

• Skraptransportörer

• Bandtransportörer

• Pneumatiska sändare

• Elevatorer

• Cellmatare

• Askkrossar

• Silos

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se

data trådlöst. Ericsson visade en givare för temp, fukt, lufttryck med mera. Fästs med magnet. Prototyp finns och färdig produkt kommer i slutet av året.

Beträffande givare som drivs med batteri, beakta hur ofta data ska skickas! Med en gång per vecka håller de flera år. Vid streaming däremot laddas batterierna ur snart. Då är drift med 24 V att föredra.

Kan nämnas att trådlös kommunikation blir nödvändig för AGV-er. Kommande maskindirektiv statuerar att när ett nödstopp på fabrik trycks in, ska all synlig utrustning stanna, detta kräver trådlös förbindelse till AGV-er i närheten.

Bättre trådlöst

“Möjligheter med trådlös sensorteknik” var rubriken för Christian Sahlin från pureSignal, ett företag som erbjuder bland annat produkterna pureMEMS, pureCLOUD och purePULSE.

Förutsättningarna för och utvecklingen av trådlösa sensorer har gynnats av litiumjon-batterier som håller laddningen längre, utveckling av MEMS 3-axialvibrationssensorer, och radioteknik som blivit mer strömsnål.

Trådlösa sensorer kan väljas mot bakgrund av deras noggrannhet och flexibilitet, säkerhet och skalbarhet. Installationen är enkel jämfört med kablar och det är lätt att komma igång med ett system. Integrationen till 3:e parts system är enkel (öppet API).

FOTA (Firmware Over The Air) kan användas för uppdateringar. Trådlösa sensorer kan

installeras på platser som är svåra att nå eller farliga att vistas på. Man kan välja att övervaka sällan, eller kontinuerligt. I det senare fallet förbrukas givetvis batteriströmmen fortare.

Skalbarheten är en fördel. Trådlösa sensorer är enkla att installera/avinstallera för att täcka större eller mindre områden. Därmed minskar kostnaderna.

MEMS gör det möjligt att mäta även lågvarviga maskiner. Den data som fås fram har tillräcklig kvalitet för AI-analys.

Datasäkerheten är god och det finns möjlighet att kryptera. Inför val av trådlösa sensorer bör man tänka på bland annat: behov av mätprestanda, strömförbrukning, installation/gränssnitt och mekanik.

Vid utvecklingen av sensorer har pureSignal arbetat mycket med kvaliteten på mätdata, radioteknik för stora avstånd och enkelhet att installera.

Digitalisering

Industriföretag har kommit olika långt i digitaliseringen av sitt underhåll. För de som inte börjat än, är det bra att veta hur man börjar. Frida Jonforsen från utbildnings- och konsultföretaget Idhammar gav goda övergripande råd.

Digitaliseringsgraden beskrevs med trappstegen Datorisering-AutomatiseringDigitalisering. Definiera ert syfte med digitaliseringen: effektmål, aktivitetsmål och nyttorealisering. Kartlägg källor för data och vilka vägar denna tar.

För att nå ända fram behöver företaget

Christian Sahlin från pureSignal höll en presentation med titeln “Möjligheter med trådlös sensorteknik”. Bild: Robin Lundin

förstärka sin kompetens med analytiker, matematiker och datakvalitetsansvariga.

AI på verkstadsgolvet

Mukund Subramaniyan som är AIrådgivare hos Capgemini redogjorde för sina erfarenheter av AI ”på verkstadsgolvet”. Bland mycket annat kan AI användas för att analysera produktionsflöden, höja produktionslinjers tillgänglighet och minska materialspill. Stilleståndstider kan identifieras och analyseras.

AI kan hjälpa till att förstå komplexa problem. Det kan vara till hjälp för att synkronisera olika produktionslinjer, och även olika fabriker där flödet går från den ena till den andra. Och beträffande underhåll kan vi se möjligheter att utföra underhåll utan >>

24 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL
PureSignal erbjuder bland annat produkterna pureMEMS, pureCLOUD och purePULSE.

Vill ni kroka arm för mer hållbara & lönsamma anläggningar?

Oavsett nybyggnation, ombyggnation eller expansion driver vi en stor bredd av olika mekaniska projekt. Med specialistkompetens inom svets och rör är vi både partner och entreprenör och utför tillverkning, montage, installation, underhåll och service för olika typer av industriella anläggningar.

Vad kan vi göra tillsammans?

Kontakta oss! info.mechanical@granitor.se granitor.se/mechanical

Den industriella evolutionen sker parallellt med AI-utvecklingen.

att stoppa linjerna. Receptet för framgång med AI är talang, kultur och företagsledning.

AI – mångsidigt för industrin

Ramin Karim från Luleå tekniska universitet talade om ”AI inom framtidens tillgångsförvaltning”.

Han är engagerad i en rad LTU- och IVAprojekt. Karim gav historisk bakgrund och gick igenom ett flertal termer. Ett ramverk för industriell AI kan beskrivas som ”Nowcasting” (descriptive analytics, diagnostic analytics) och ”Forecasting” (prognostic analytics, prescriptive analytics). Inom underhåll önskar vi ”prescriptive analytics” eftersom den berättar vad som behöver göras härnäst.

Den industriella evolutionen sker parallellt med AI-utvecklingen och de är delar av varandra. Industry 4.0 gick ut på att maskiner ska vara uppkopplade; i version 5.0 inkluderas även människan och systemen ska vara resilienta.

Allmänt gällande AI, inte enbart industriell AI, kan vi dela upp den i ”Narrow AI” (gör specifika uppgifter som exempelvis analys), ”Generative AI” (exempelvis ChatGPT som vi använder i vardagen) och ”General AI” (skapar på helt nya sätt, som liknar mänsklig

intelligens, denna form av AI är fortfarande ett teoretiskt koncept).

Ramin Karim gav också en översikt över etik för AI och regelverk kring AI. Några tekniktrender för 2021–2031 presenterades också: 4D-printning, neuromorphic chips, ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), biorevolution, biomachines med flera.

Kombinera flera AI-metoder

Anders Holst som är knuten både till KTH och RISE berättade om Hybrid-AI för hela underhållskedjan. Hybrid-AI innebär att flera AI-metoder kopplas ihop till ett system. Han betonade inledningsvis att underhåll är komplext och innefattar många nivåer: sensorer och kommunikation, algoritmer (prediktion, planering), arbetssätt och kompetens, affärsmodeller och incitament, organisation och juridik. Komplexa system kan kräva att flera AI-tekniker kombineras.

Forskningen på KTH och RISE handlar i högsta grad om praktiska tillämpningar, och exempel gavs från olika projekt som rörde:

• Avvikelsedetektion och diagnos – plötsligt uppdykande fel

• Livslängdsanalys och prediktion

– prediktera när underhåll behövs

• Koppla ihop livslängdsprediktion och underhållsplanering

• Simulator – se potentialen av ny underhållsstrategi innan den tas i bruk Lägg märke till skillnaden mellan avvikelsedetektion och diagnos. Avvikelsedetektion är till exempel att hitta något som skiljer sig från normaltillståndet, utan att veta exakt vad man letar efter. Diagnos är till exempel, när man har ett fel, att avgöra vilket av ett antal i förväg givna fel det är. Dessa är således olika uppgifter, men det är ofta klokt att ändå ta med dem i samma modell. >>

Anders Holst som är knuten både till KTH och RISE berättade om Hybrid-AI för hela underhållskedjan.

26 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL
Ramin Karim från Luleå tekniska universitet talade om ”AI inom framtidens tillgångsförvaltning”.

Service,

tjänster och produkter för

trycksatta system och utrustningar

Anders Holst visade exempel på en modellbaserad turbindiagnostik, som bland annat baserades på att tillverkaren (Siemens) redan hade en simulator för drift av turbinen. Genom att titta på skillnaden mellan signaler från en verklig turbin och simulatorn, är det lättare att se begynnande fel i den verkliga turbinen. Samma statistiska maskininlärningsmodell tränad på skillnaden kan användas både för att upptäcka avvikelser och ställa diagnos.

Tänk på att vid prediktion av framtida drift och underhållsbehov räcker det inte att förutsäga återstående livslängd hos respektive komponent, det gäller också att förutsäga hur intensivt den kommer att användas, dvs. skilj på återstående effektiv drifttid och kalendertid.

FAIM – Future AI-based Maintenance – handlar om AI-baserade verktyg för prediktivt underhåll. Här kombineras livslängdsprediktion av flera olika komponenter, med planering under osäkerhet för att hitta robusta underhållsplaner.

Modeller kan användas för att simulera

underhållsstrategier för att utvärdera vinstpotentialen med AI-baserat underhåll, innan det införs i verksamheten på riktigt. Syftet är att i förväg få en uppfattning om ”return of investment” och eventuella risker med att byta underhållsstrategi. Det är till exempel ingen idé att sätta in massor av sensorer, om man bara sparar några få dygns drifttid. Preliminära resultat av sådana försök med simuleringar visar att det finns en stor potential med AI-baserat underhåll: För vissa komponenter kunde man uppnå en besparing på 25-40 procent.

Fallstudie hos kabeltillverkare

underhållsbehov av plastkompoundern baserat på historiska processdata.

Teknologier för smart underhåll Hur långt har då olika företag kommit i användning av nya teknologier i sitt underhåll? San Giliyana från Mälardalen Industrial Technology Center berättade om forskning kring detta. MITC är en samverkansplattform och ett labb för att testa nya teknologier. Stora företag och även SME:s fick frågor om användning av teknologier såsom Industrial Internet of Things, Big Data and Analytics, Cloud Computing, AR, Additive Manufacturing, System Integration och AI. Exempel på resultat var att av 11 stora företag hade 3 implementerat smarta underhållsstrategier och ett bara testat i ett litet pilotprojekt. Av 15 tillfrågade SME:s hade inga implementerat några sådana strategier. I en kartläggning av 7 ytterligare

Perparim Sylejmani från Nexans och Wilhelm Söderkvist Vermelin från RISE presenterade en fallstudie inom forskningsprojektet DFusion (Datafusion av störningsdata). Nexans har fabrik i Grimsås, och som producerar kablar. Plastgranulat tillverkas av en plastkompounder. Tillgängligheten på denna är viktig. Målet med fallstudien var att ta fram analysverktyg för att förutsäga >>

28 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL
Micael Hermansson från Ericsson och Gary Troberg från ifm Electronic visade möjligheterna med 5G. Bild: Kjell-Arne Larsson

GÖR SOM TUSENTALS

ANDRA. SÄG JA TILL

EJENDALS SAFETY CONCEPT.

Ejendals ambition är att eliminera skador på händer och fötter. Därför har vi tagit fram Ejendals Safety Concept – ett koncept som utformats för att lyfta säkerhetsfrågan hos arbetsgivaren, skapa säkrare arbetsmiljöer och spara tid och pengar för er som företag. Vi arbetar enligt en metod med 5 enkla steg, alla anpassade efter just din verksamhet.

Låter det intressant? Välkommen till monter C02:50 så berättar vi mer. EJENDALS

EJENDALS MONTER: C02:50

12–15 MARS 2024

CONCEPT EJENDALS ACADEMY LÖPANDE SAMARBETE SAFETY ASSESSMENT UPPFÖLJNING OCH FEEDBACK IMPLEMENTERING ejendals.com
SAFETY
UNDERHÅLLSMÄSSAN
SVENSKA MÄSSAN
GÖTEBORG Skyddstjänster/Ejendals Safety Concept Vi underhåller alltid våra kunder med: Rådgivning Läcksökning Energianalys Akutservice
Ett glatt humör! hkservice.se 0380-188 60 info@hkservice.se
I
Dygnet-runt-jour Riskbedömning
”Baserat på data från tillverkningsindustrin
har vi på MITC tagit fram en konceptuell implementeringsprocess för att hjälpa industrin.”
/San Giliyana,

stora företag fick de frågan “Hur ser du på begreppet smart underhåll?”. De såg det som ett stödsystem för att lösa problem smartare och snabbare baserat på data.

Inom ramen för underhållsforskningen som bedrivs på MITC har en testbädd för många av teknologierna med produkter från en mängd olika leverantörer utvecklats och byggts. Det går att testa hur olika system kan interagera, exempelvis så kan data gå från SPM via thingworx till Maintmaster. Eller prova att hämta data från PLC:er. En tillämpning kan vara att använda AR i det dagliga fysiska underhållsarbetet för underhållsinstruktioner.

– Baserat på data från tillverkningsindustrin har vi på MITC tagit fram en konceptuell implementeringsprocess för att hjälpa tillverkningsindustrin med att implementera smarta underhållsteknologier. Nästa steg är att testa den och förbättra den, säger San Giliyana.

Även arbetsmiljö

Underhåll 2024 berörde även arbetsmiljö och säkerhet, vilket kom till uttryck både i utställningen, genom konferensen Skyddsombudsdagarna och i flera av

Underhåll 2024 hade stor bredd inte minst bland utställande företag. Bild: Kjell-Arne Larsson

presentationerna, bland annat när Mikael Larsson från MSA – The Safety Company –berättade om säkerhetslösningar i form av mjukvara och utrustning som företaget levererar. Beträffande det senare med gasmätare/ gasvarnare som exempel. Titeln på presentationen var ”Digitalisering effektiviserar systematiska arbetsmiljöarbetet”.

Personlig skyddsutrustning har traditionellt inte varit försedd med automatiserad digital teknik, men genom MSA:s GRID kan de bli. GRID är en molnbaserad plattform för bärbara och fasta gasinstrument.

Mikael Larsson visade hur det bärbara instrumentet ALTAIR io4 kopplas till GRID och hanteras. Personen hämtar gasvarnaren från en dockningsstation och sätter tillbaka efter arbetspassets slut. Instrumentet är helt integrerat i mobilnätet, och har GPS, användbar exempelvis då personen larmar och man vill veta var personen befinner sig. Allt som händer i mätaren skickas upp till GRID. Med plattformen kan både arbetsplatser, arbetare och arbetsflöden kopplas upp och följas smidigt. MSA säljer hård- och mjukvarupaket inklusive molntjänster.

MIPS – Multi-directional Impact Protection System

Olof Rylander från Mips hade en presentation med titeln ”Varför traditionella bygghjälmar riskerar att inte ge ett tillräckligt bra skydd vid vanligt förekommande arbetsplatsolyckor”. Han visade schematiska bilder av påfrestningar i hjärnan, med hjälm utan respektive med Mips Protection vid olika typer av islag. Det förklarades också varför Mips i hjälmen förbättrar skyddet i de fall då

huvudet sätts i rotationsrörelse vid islaget (vinklat islag). Mips mildrar rotationsrörelsen och minskar risken för hjärnskador.

Klä sig rätt

Johan Hagström från DuPont föreläste under rubriken ”Att bättre förstå kemiska skyddsplagg – konsekvenser av felaktig användning av kemikalieskyddskläder”. Företaget säljer bland annat sådana kläder och hjälper till att välja rätt.

Kläderna ska skydda mot att bli kemiskt kontaminerad, de ska också skydda så att inte personen kontaminerar miljön inne i fabriken. Allt detta är inte så lätt som man tror.

– Kemisk skyddsoverall förebygger kontaminering, men de vanligaste riskerna uppstår för att kläderna används fel. Viktigt att ni har en väl intränad procedur för hur man skyddar sig, säger Johan Hagström.

Så därför:

• Utbilda

• Fastställ risker

• Välj rätt storlek

• Säker på- och avtagning

På- och avklädning görs i ett ej kontaminerat omklädningsrum, helst med en kollega som assistent. Hagström visade i bilder hur det ska gå till. Användare tar gärna del av DuPonts instruktiva videofilmer. Det finns också en film som visar hur det inte ska gå till.

Att ta med sig:

• Öva på- och avklädningsprocessen

• Säkerställ att alla delar av kläderna används korrekt

• Kemisk skyddstejp för att täta öppningar

• Även små misstag kan leda till kontaminering

30 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se UNDERHÅLL

HYDAC SKRÄDDARSYR

dina vätsketekniklösningar

Vilken vätsketeknik du än använder i din produktionsprocess så är teknikföretaget HYDAC en pålitlig komponent- och servicepartner. Vi skräddarsyr dina vätsketekniklösningar med målet att uppnå lägre kostnader, optimera resurserna och öka produktiviteten.

HYDAC ÄR EN komponent- och systemtillverkare med expertis inom hydraulik, system- och vätsketeknik. Den huvudsakliga inriktningen är mot tillverknings- och processindustrier där hydraulik och hantering av smörj- och processvätskor är i fokus. Exempel på branscher där många kunder återfinns är stål, papper och massa och fordonsindustrin. Energieffektivitet, processtillförlitlighet, systemtillgänglighet och resursbevarande är centrala begrepp i vår verksamhet.

– Vi är idag uppdelade i ett mobilteam med fokus på fordonstillverkare som är inne på elektrifieringsresan och ett industriteam med fokus på mer klassisk industri där det sker en steg-för-steg-förändring mot ökad hållbarhet. Våra säljare arbetar nära tillsammans med våra tekniker och specialister på olika områden för att kunna erbjuda kunderna bäst möjliga stöd, säger Peter Lindberg, försäljningsansvarig Industri vid HYDAC AB.

Hållbarhet och minskade kostnader

• Den blå delen fokuserar på tjänster och produkter för en säkrare produktionsprocess med högre kvalitet. Det kan handla om processanalys, mobila lab, rengöringsriggar, hydrauliska ackumulatorer för säkrare drift etc. De sänker kostnaderna genom teknisk renlighet samt förebygger skador i uppstart av system.

HYDACs koncept Fluid Engineering (FE) bygger på fyra ben för hållbarhet och minskade kostnader, tydliggjorda i denna sexkantiga bild med fyra olika färger.

• Den gröna delen handlar om komponenter och system som leder till reducerad energiförbrukning och minskade CO2-utsläpp.

• Den gula delen berör tjänster (HYDAC Fluid Care Portal med analys av medier) och produkter (filter/filtersystem) samt maskiner som reducerar mängden driftvätskor (olja, smörjmedel, rengöringsvätskot etc) samt reducerar nernötning av komponenter i maskiner på grund av renare medier.

• Den röda delen har målet att sänka företagets kostnader genom ökad produktivitet och reducerat behov av underhåll av systemen. Det sker med hjälp av sensorer, mätutrustning, teknisk service och en världsomspännande reservdelshantering.

Kontroll över drivmedier och arbetsprocesser

HYDAC Fluid Care Portal är ett komplement till Fluid Engineering, en anpassad onlineöversikt som ger dig kontroll över dina drivmedier och arbetsprocesser och inbegriper oljor, bio-oljor, vatten, rengöringsvätskor, gas, diesel med fler medier. Vi hjälper dig att optimera produktivitet och kostnadseffektivitet i ditt produktionssystem.

HYDAC-produkter av egen tillverkning är filter och filtersystem ackumulatorer, kylare, drivsystem samt styrteknik.

Svenska HYDAC ingår i HYDAC International, ett familjeföretag grundat 1963 med 10 000 anställda i 50 dotterbolag över hela världen och med produktion främst i Tyskland. Den svenska delen är ett säljoch servicebolag med ett 80-tal personer vid kontor och filialer på flera orter.

I år kan du bland annat möta HYDAC på Underhållsmässan i Göteborg, Skogsindustridagarna i Sundsvall och Euro Mining i Skellefteå.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 31 DENNA ARTIKEL PRESENTERAS I SAMARBETE MED HYDAC www.hydac.se

Energilagring med fokus på dagens och FRAMTIDENS SOL- OCH ENERGILÖSNINGAR

Nordic Solceller erbjuder

kompletta solsystem till kunder i hela Norden. Konceptet innefattar smarta och effektiva lösningar för energilager. Som ensam aktör i Sverige säljer Nordic Solceller batterisystemet

ZOE i moduler om 50 kW till 372 kW, som i större system kan byggas till flera hundra megawatt.

ENERGILAGER ÄR som en stor powerbank och ett sätt att avhjälpa kapacitetsbristen i elnätet och möjliggöra fortsatt expansion av samhället.

För att kraftsystemet ska fungera bra måste det hålla frekvensen stabil kring 50 Hz. Därför köper Svenska kraftnät för varje tillfälle på året stödtjänster från elmarknadens aktörer.

– ZOE är synonymt med kraft, tillförlitlighet och innovation. Det rör sig om robusta och synnerligen effektiva system för de som på ett utmärkande sätt vill leverera stödtjänster till Svenska kraftnät, säger Janis Virats som är vd på Nordic Solceller.

Kapacitetsbrist innebär att det blir trångt i nätet så att inte tillräckligt mycket el når fram till konsumenterna. I praktiken innebär detta att elnätet inte har hunnit byggas ut i samma takt som samhället har vuxit. Nya stadsdelar, bostadsområden, infrastruktur och nya elintensiva industrier gör att det uppstår flaskhalsar i elnätet i överföringen av el.

För att minska kapacitetsbristen laddas batterilagret upp när elanvändningen är låg och laddas ur när energibehovet är högt,

för att kapa effekttoppar. På så sätt hjälper energilagret till att anpassa tillgången på el då det tar lång tid att bygga kraftledningar.

Det finns potential hos energilagringen för att påverka många aspekter av vårt energisystem och samhälle. Från att främja förnybara energikällor och nätstabilitet, till att stödja elektrifiering av transportsektorn och öka tillgängligheten till el i avlägsna områden.

Det man får betalt för är att man upplåter sitt batteri som reservplats genom en stödtjänst. Genom att som kund upplåta sitt batteri som reservplats kan personer bidra till samhället när batteriet blir en del av en större battericell, som automatiskt balanserar elnätets belastning.

–Vår styrka är vår kompetens i kombination med en tillförlitlig produkt och marknadens snabbaste leveranser. Idag har vi 60 dagars leveranstid på ZOE Z BOX-C 105kW/215kWh, ZOE Z BOX-I01 150kW/156kWh och 1MW till 3,44MW containerlösningar.

För mindre industrier rekommenderar

Janis Virats RECO, en avancerad lösning för energilagring och elnätsbalansering, som ingår i ZOE:s sortiment.

I skrivande stund har Nordic Solceller flertalet pågående projekt på olika orter, däribland 7MW, 2MW men också 30MW och 300MW.

Den 22–23 maj välkomnas samtliga partners med kunder och intresserade till Energimässan i Stockholm, där Nordic Solceller och ZOE ställer ut. Den 5 juni anordnas även ett ZOE-seminarium på Quality Hotel Friends i Solna. Info för anmälan finns på Nordic Solcellers hemsida.

32 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se DENNA ARTIKEL PRESENTERAS I SAMARBETE MED NORDIC SOLCELLER
www.nordicsolceller.se

STOCKHOLM SMART CITY

– fyra konferenser under ett tak

Det arrangeras fyra konferenser parallellt på Kistamässan i slutat av maj. Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo, InfraTech 2024 och Energimässan. Det handlar om fyra hörnstenar som håller våra städer uppe.

ENERGIMÄSSAN 2024 med Svenskt Energiforum arrangeras parallellt med de etablerade eventen Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo och InfraTech 2024. De fyra eventen ska skapa en arena som driver företag och samhälle framåt på ett hållbart sätt.

– Som besökare får man en fantastisk möjlighet till helhetssyn över samhällets fyra pelare/hörnstenar som håller våra städer och orter uppe, som är superviktiga för samhällsutvecklingen och den smarta uppkopplade staden. De fyra eventen skapar tillsammans en unik arena som driver företagande och samhälle framåt. Det handlar om digitalisering, energi, mobilitet, infrastruktur, hållbarhet, säkerhet, finansiering, AI, IoT och mycket mera. Det säger Annika Engström som är affärschef vid Nordic Live Expo.

De fyra mässorna hålls under samma tak den 22–23 maj i Kistamässan och välkomnar över 150 talare i ett späckat program med parallella programpunkter och möjlighet att röra sig mellan de olika evenemangen. Över 250 utställare är bokade och man räknar med över 4 000 besökare.

De medverkande representerar beslutsfattare från näringslivet, samhället, akademin och politiken.

– Det här är en av de största konferenserna/ utställningarna i sitt slag i Norden, säger Annika Engström. Vi skapar en mötesplats där man ska kunna göra affärer, men också samverka och föra dialogen framåt. Vår förhoppning är att det förs en diskussion

som utvecklar framtiden och att alla de många beslutsfattare som deltar från olika samhällssektorer här ska hitta drivkrafter för sitt fortsatta arbete framåt.

– Mässgolvet kommer att sjuda av aktiviteter och det arrangeras hackathon, poddar, demos och mycket annat. Missa inte det uppskattade branschminglet med dryck, tilltugg, musik och prisutdelningar. Missa inte att nätverka med kunder och branschkollegor, betonar Annika. Vad kan vara roligare?

– Här finns en oerhörd spännvidd bland våra talare, från mycket stort och övergripande (t ex astronauten Christer Fuglesang med sitt rymdperspektiv och Micael Dahlén, professorn

i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med sina makroperspektiv), via stadsutveckling och flyttningen av en hel stad (Kiruna) till vanliga frågor om val av energislag. Hit kommer de stora företagen, Hitachi, Svensk Fordonsladdning och Scania för att nämna några av dem.

Stockholm Smart City har funnits längst av konferenserna och fokuserar på hur man tar dagens samhälle in i framtiden med ny teknik. Den smarta och hållbara staden utvecklas med framtidens teknologi och digitalisering. Här möts man för att diskutera och samverka kring de utmaningar som dagens samhälle står inför.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 33 MÄSSA
>>
Stockholm Smart City lockar mycket folk till Kistamässan. Bild: Angelica Liljenroth

Nordic Mobility lockar mängder av utställare och har sitt fokus på att främja utformningen och antagandet av nya hållbara urbana mobilitetsmodeller. Här visas vägar till morgondagens transportsystem för både medborgare och gods.

InfraTech 2024 behandlar infrastruktur i dess helhet. Det handlar om områdena anläggning, väg-, tunnel- och brobyggande, andra markarbeten, ledningsnät, vatten och avlopp, försörjning och underhåll, utformning av offentliga rum och mobilitet samt digitalisering, energi och miljö. Det blir en viktig mötesplats mellan offentlig och privat sektor samt beställare och entreprenörer.

Energimässan är helt ny för i år, med Svenskt Energiforum inkluderat, och samlar praktiker och experter från olika sektorer för att dela erfarenhet från energieffektiva projekt och lösningar och för att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken. Det här är en högaktuell mässa, konferens och mötesplats som bildar ett centralt nav för diskussioner om

– Vi är glada och stolta att tillsammans med våra samarbetspartners och medverkande kunna presentera en konferens och mässa som ligger i framkant, inte bara för framtiden utan också här och nu, säger Annika Engström. Våra deltagare har tillgång till alla konferensscener och kommer att kunna ta del av ovärderlig kunskap och erfarenhet. Det vore väl dumt att missa.

Nordic Live Expo har startats av Sveriges

mest erfarna entreprenörer inom mässor och events och har lanserat över hundra nya mässor, varav många idag är ledande inom sina respektive branscher. Syftet är att matcha människor och företag för att göra affärer, nätverka och inspireras av andra.

– Vår dröm är att våra mässbesökare ska bli de första att uppleva ”nästa stora grej” inom hi-tech, samhällsutveckling och affärsutveckling.

BRUNNAR OCH KANALISATION UTÖVER DET VANLIGA

Träffa oss på INFRATECH 2024 - den ultimata mötesplatsen för framtidens infrastruktur inom både offentlig och privat sektor.

Vi står redo i monter A:04/B:07 och diskuterar gärna nytänkande och nyskapande; vi erbjuder bland annat:

Innovativa och hållbara lösningar

• Kostnadseffektivitet i projekt

• Betongfria lösningar

Och mycket mer - välkomna till INFRATECH 2024 där vi tillsammans bygger för en smartare framtid!

MÄSSA
melbye.se
Stora möjligheter till personliga möten och dialog. Bild: Angelica Liljenroth

SOLARWORK PÅLITLIG PARTNER vid investering i solenergi

Renovering av tak eller vid nybyggnation är exempel på bra tillfällen att investera i solenergianläggningar. Solarwork jobbar tillsammans med kunden under hela resan, det ger trygghet, kompetens och ett nära samarbete.

SOLARWORK SVERIGE AB är en helhetsleverantör inom solenergi, elbilsladdning och batteri och är med sina kunder på hela resan. Från den allra första kontakten hela vägen till färdig installation och vidare under anläggningens livslängd när kunden väljer att koppla på ett serviceavtal. Solarwork levererar, installerar och servar kundanpassade solcellsanläggningar både på tak och mark. Företaget tillhandahåller även energilagringssystem från marknadsledande leverantörer och intelligenta elbilsladdare med fas- och effektstyrning.

Med de serviceavtal Solarwork erbjuder säkerställs att anläggningarna producerar så bra som möjligt så länge som möjligt. Företaget erbjuder även elavtal som ger kunden möjlighet att få nyttja lokalproducerad förnybar energi utan investeringskostnad. Solarwork verkar över hela landet med fokus på stora och små fastighetsbolag, industrier, handels- och logistikfastigheter plus bostadsrättsföreningar.

– Vi står för trygghet, kompetens och ett nära samarbete med våra kunder. Vårt erbjudande handlar om allt från ax till limpa. Vi jobbar som konsulter och tar fram de bästa lösningarna efter nuvarande och planerad framtida elförbrukning. Vi kan ta ett helhetsansvar för att utreda förutsättningar både tekniskt och lönsamhetsmässigt, säger Eric Wachtmeister, säljchef på Solarwork.

Solceller möjliggör förbättrad energiklass, gröna lån samt finansiering och ökar då fastighetens hållbarhetsprofil gentemot

kunder, hyresgäster och investerare. Långsiktigt finns pengar att spara, egenförbrukning ger skydd mot elprishöjningar, skatter och avgifter.

Det finns många ytor på en fastighet som kan utnyttjas för egen elproduktion, tak, vägg, mark och annan outnyttjad yta. Genomgående för allt Solarwork arbetar med, från solpaneler till elcentraler, används enbart ledande produkter. Goda relationer med både tillverkare och leverantörer är en självklarhet.

–Högkvalitativt material är viktigt liksom hur man projekterar anläggningen och hur man installerar den. Där sticker vi ut. Vi anpassar materialet efter kundens behov och förutsättningar. Vår gedigna erfarenhet av specialanpassade lösningar säkerställer anläggningar som maximerar produktionen för varje specifik fastighet. Våra kunniga projektörer, säljare, montörer och servicetekniker hjälper våra kunder hela vägen, avslutar Eric Wachtmeister.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 35
DENNA ARTIKEL PRESENTERAS I SAMARBETE MED SOLARWORK www.solarwork.se
Eric Wachtmeister är säljchef på Solarwork.

ENERGIEFFEKTIVISERING

är en hållbarhetsfråga

Eneff – Sveriges intresseförening för energieffektivisering – arbetar på flera fronter för att medverka till mer energieffektivisering i samhället. Att förenkla för kunder att köpa energieffektivisering samt driva på för bra styrmedel är några områden som organisationen arbetar med.

AV KJELL-ARNE LARSSON

ENEFF BIDRAR OCKSÅ till att företag, kommuner och kommunägda bolag kommer igång med och bedriver energieffektivisering.

– En mycket omfattade insats av energirenoveringar krävs för att

klara klimatmålen. Det är viktigt att staten och övrigt offentligt går före, då vågar entreprenörer och andra företag satsa och utveckla både sina produkter och erbjudanden, anser Lotta Bångens, vd för Eneff.

36 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se ENERGIEFFEKTIVISERING
”Med den takt på energirenoveringar som krävs så är utmaningarna oerhört

stora. Vi vill ha ett grönare och mer hållbart samhälle, men för att komma dit är det viktigt att få med fastighetsägare, boende och brukare. Vi måste göra detta tillsammans.”

/Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen (eneff.se)

EU:s Gröna Giv består av flera delar, där Taxonomin, Fit for 55 och Renoveringsvågen är några av dem. Bedömningen är att 35 miljoner fastigheter inom EU behöver energirenoveras.

En uppskattning som Sveriges Allmännytta har gjort pekar på att kanske så stor andel som 90 procent av flerbostadshusen i vårt land måste energirenoveras, vilket innebär 3,5 procent varje år i 25 år.

Tänk på att en tredjedel av alla fastigheter med lokaler och bostäder ligger i de sämsta energiklasserna F och G (enligt Energideklarationsregistret).

EU:s initiativ

För Sverige och andra medlemsländer driver EU på, eller förväntas i alla fall driva på. Ganska nyligen kom en ny version av EED Energieffektiviseringsdirektivet (Energy Efficiency Directive) som avser totala energianvändningen, alla samhällssektorer. I december kom ministerrådet och EU-parlamentet överens om revidering av EPBD Direktivet om byggnaders energiprestanda (Energy Performance of Buildings Directive), som alltså gäller just byggnader.

Eneff och många andra önskade och hade förväntat sig hårdare krav, ställda på varje enskild byggnad. Att var och en skulle förbättra sin energiklass och kanske att klass F och G skulle tas bort, i enlighet med ungefär som det var skrivet i förslaget till reviderat EPBD.

– I stället blev det mål formulerade som genomsnittsvärden för hela bestånd. Det ursprungliga förslaget hade gett varje fastighetsägare en känsla av eget ansvar, hur mycket energi som används i min fastighet berör mig och den specifikt. Ett krav som ställs som en snittsiffra per medlemsland kommer inte att trigga igång åtgärder på samma sätt, säger Lotta Bångens, men hon är samtidigt positiv till att det nu för första gången kommer krav på befintliga byggnaders energianvändning.

Energiklasser

Minimum Energy Performance Standards (MEPS) innebär krav på att befintliga lokalbyggnader ska uppnå en viss energiprestanda till 2030 respektive 2033. Tröskelnivåer (jämfört med 2020):

2030: De 16 % byggnaderna med sämst prestanda

2033. De 26 % byggnaderna med sämst prestanda Troligen blir det Boverket som sätter tröskeln.

De energiklasser vi använder i Sverige kommer att bli kvar, men justeras. Klass A ska motsvara ZEB Nollemissionsbyggnad (Zero Emission Building). Klasserna B–G kommer efter justering troligen att finnas kvar.

– Energiklasserna kommer fortsatt att användas vid energideklarationer, men klasserna kommer inte att tillämpas för kravställning på bostäder, förklarar Lotta Bångens. MEPS kommer dock att användas för lokaler, se ovan.

MEPS finns på vissa håll i världen, bland annat Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kalifornien. Det har också införts i Frankrike och Nederländerna.

Få med alla

Vidare anser hon att EU verkligen har förstått att energieffektivisering är en viktig fråga – en hållbarhetsfråga. EU:s Gröna Giv är ett utryck för den satsning EU gör efter Corona-pandemin, för att näringslivet ska återhämta sig och att samtidigt minska klimatpåverkan för att nå klimatmålet 2050.

EU uppger att 1 biljon euro satsas på återhämtning och hållbarhet, totalt i alla näringsgrenar.

– Med den takt på energirenoveringar som krävs så är utmaningarna oerhört stora. Vi vill ha ett grönare och mer hållbart samhälle, men för att komma dit är det viktigt att få med fastighetsägare, boende och brukare. Vi måste göra detta tillsammans, fortsätter Lotta Bångens.

Nu får vi vänta och se hur Boverket och Energimyndigheten följer upp reviderad EED och reviderad EPBD. Det är viktigt att fastighetsägare och byggbransch är med och tycker till så att direktiven införs på ett smart sätt i Sverige.

Krav uppifrån är bra för det gör att företag vågar att utvecklas, >>

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 37 ENERGIEFFEKTIVISERING

och att de som bidrar exempelvis till energirenoveringar också blir framgångsrika. Eneff jobbar för att marknaden ska fungera bättre, att det blir lättare att sälja och köpa tjänster för energieffektivisering. Vad ska man erbjuda villaägare exempelvis? Vad ska en stor upphandlare specificera i sitt förfrågningsunderlag? När det gäller offentliga upphandlare har Eneff utvecklat EnOff-modellen som underlättar mycket.

Kommuner och även privata företag kan söka stöd från ELENA, som förvaltas av Europeiska Investeringsbanken. I övrigt är det skralt med stöd.

– Stöd behövs för att få fart på fastighetsägarna och andra styrmedel behövs för att få marknaden för energieffektivisering att fungera, menar Lotta Bångens. Stöd och styrmedel behövs för att visa att samhället tycker att energieffektivisering är en viktig fråga.

För fastighetsägaren är den obligatoriska energideklarationen är ett bra första steg. Därefter är det läge att ta del av de råd som Eneff ger och samla på sig bra case från sin bransch.

– För fastighetsägare är ett allmänt råd, att vid renovering, omeller tillbyggnad, inte missa chansen att också energirenovera. Görs det på bred front blir det också en möjlighet för Sverige att ta ett betydande kliv framåt i klimatarbetet. Men det är viktigt att EU, staten och det övriga offentliga satsar och kravställer. Då kommer också entreprenörerna att våga satsa, avslutar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen (Eneff).

Kunskapsbank

Potentialen för energieffektivisering är stor i bygg- och installationssektorn och på sikt kan energianvändningen halveras. Trots att många åtgärder är lönsamma och teknik och kunnande finns utförs få åtgärder. Vi behöver göra verkstad av energikompetensen i bygg- och installatörsbranschen och öka takten inom hållbar renovering. Kunskapsbanken ”Energieffektiv renovering” hos Eneff är en ny satsning och den uppdateras kontinuerligt.

EnOff-modellen – enkelt för det offentliga att handla upp

När kommuner och regioner handlar upp energieffektivisering kan det ibland handla om mycket omfattande upphandlingar, i andra fall om ett stort antal. Detta tillsammans med de ordinarie kraven i LOU skapar tveksamhet och gör att renoveringar skjuts upp. Därför har Energieffektiviseringsföretagen tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, SKR och Installatörsföretagen, arbetat fram en bättre upphandlingsmodell – EnOff.

EnOff tar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och lönsamhet. EnOff är ett flexibelt sätt att handla upp på, och bygger på samverkan beställare-utförare och ett stegvist genomförande. Det går att handla upp lite eller ta allt på ett bräde. Och beställaren behöver inte ta om upphandlingsproceduren från början, för varje ytterligare hus eller område.

38 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se ENERGIEFFEKTIVISERING

Så fungerar EnOff:

• Upphandlingen avser en inledande energikartläggning. Genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar är optioner.

• I ett samverkansavtal slås det fast vilka förutsättningar som gäller för eventuella optioner – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner m.m.

• Energikartläggning görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket, exempelvis med Totalmetodiken. Upphandlingen riktas främst på kompetens hos anbudsgivarna. Det enda beställaren lovar att köpa när samarbetet sedan inleds är en energikartläggning på en fastighet. Oavsett hur det hela sedan utvecklas kan beställaren hoppa av och börja om upphandlingen och inleda samarbete med en annan entreprenör. EnOff-modellen bygger annars på nära och långsiktig samverkan mellan beställare och utförare, med gemensam målbild och tydliga förutsättningar. Utföraren kan vara ett enskilt företag eller exempelvis ett lokalt konsortium med flera företag. Modellens stegvisa upplägg är betydelsefullt.

– Modellen underlättar beslutsprocessen, säkerställer kvaliteten och möjliggör större fastighetsekonomiskt lönsamma besparingar, säger Lotta Bångens.

ELENA — stöd för energieffektivisering

European Local Energy Assistance, som förvaltas av Europeiska Investeringsbanken, ger stöd för förberedelsefasen av storskaliga investeringsprogram inom energieffektivisering. För att vara berättigad måste investeringsprogrammet planeras för minst 30 miljoner euro.

Målgrupperna är främst:

• Offentlig sektor: statliga organisationer, regionala, lokala och kommunala

myndigheter, offentliga företag (t.ex. bostads/fastighets/energibolag).

• Privata enheter som planerar att utveckla och stödja investeringar (t.ex. fastighetsägare, föreningar, bostadsrättsföreningar eller villaägarföreningar).

Projekten måste täcka ett eller flera av följande områden:

• Ökad energieffektivisering inom offentliga eller privata byggnader och gatu- och trafikbelysning.

• Integration av förnybara energikällor i den byggda miljön.

• Investeringar i renovering, utbyggnad av eller byggnation av nätverk för fjärrvärme/fjärrkyla.

• Lokal infrastruktur inklusive smarta nät, informations- och kommunikationsteknologi för energieffektivisering, energieffektiv urban utrustning och kopplingar till transporter.

Renoveringsdagarna 2024

Lotta Bångens kommer att medverka på Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo, InfraTech 2024 och Energimässan. Alla pratar om vikten av att tillvarata det befintliga byggnadsbeståndet, använda det mer effektivt och förbättra energiprestandan. Men hur gör man? Välkommen till konferensen där vi tar ett helhetsgrepp på renoveringsbehovet i fastighetsbranschen.

Möt värdefulla branschkontakter samtidigt som du tar del av tekniska innovationer, nya metoder, lagar och regler. Inspireras av lyckade projekt och hur du kan arbeta hållbart och cirkulärt. Frågorna är många och kunskapsbanker behöver fyllas på kring dessa brännheta frågor. Det handlar om att åstadkomma smarta och hållbara lösningar genom ny teknik, energieffektivitet, klimatoptimering samt social hållbarhet.

Två dagar fulla med kunskap och inspiration.

Exeri + isMobile = Digitalisering och automation

Bolagen krokar arm för att accelerera utvecklingen av smarta digitala lösningar för elnätsbolag. Genom att integrera IsMobiles produktplattform Coordinator och Exeris produkt för Smart Grid Surveillance ger detta partnerskap elnätsbolagen förutsättningar för att digitalisera och automatisera processen för felavhjälpning i elnätet. Samarbetet syftar till att integrera Exeris smarta plattform med isMobiles mobila lösningar för att automatiskt skapa en arbetsorder för felavhjälpning i fält och på så sätt öka effektiviteten, förbättra driftsäkerheten och optimera resursnyttjandet.

Detta partnerskap representerar inte bara en gemensam strävan mot innovation utan även ett steg framåt för att stärka sina positioner som ledande aktörer inom branschen. Genom att kombinera sin expertis och erfarenhet ser båda företagen fram emot att hjälpa energibolagen med dagens och morgondagens utmaningar inom energisektorn.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 39 ENERGIEFFEKTIVISERING
www.exeri.se www.imobile.com

Säkerhet med breda perspektiv på

KIWA:S SKOGSINDUSTRIDAGAR

Som brukligt var säkerhet för människor och för maskiner i fokus under Skogsindustridagarna. Konferensen berörde även innovationer och specifika tekniska lösningar, både produktionsförbättrande och sådana som bidrar till lägre miljöpåverkan.

AV KJELL-ARNE LARSSON

40 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
>>>

Upptäck

Volvos produktiva 50-tonnare

EC550E ger den nivå av hållbarhet och prestanda som vanligtvis förväntas av en maskin på 60 ton, vilket gör den till det perfekta valet i tung entreprenad och stora schakter. Med fantastisk komfort för föraren, enastående drifttid, en ny generation av elektrohydraulik, 20 % högre produktivitet och 25 % bättre bränsleeffektivitet höjer den här maskinen ribban för vad en 50-tonsmaskin kan åstadkomma. Väljer du dessutom till Götenes nya XMOR-skopa får du samma höga produktivitet som en 70-tonnare genom den upp till 4 m3 stora och 20 % lättare skopan.

Produktivitet som en 70-tonnare med nya XMOR-skopan

Ta kontrollen över din produktivitet med vågsystem (OBW) som tillval – ingår i Dig Assists uppsättning av appar. Det intelligenta verktyget ger realtidsinformation om lastvikt och säkerställer att den optimala mängden material flyttas i varje cykel. Systemet registrerar även total lastvikt, per skift eller per dag, för att ge dig kraftfull information om långsiktig produktivitet.

Upplev EC550E och premiären för XMOR-skopan i monter Ö:11 på Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm den 30 maj till 1 juni. Läs mer på www.swecon.se/ec550e

Swecon Anläggningsmaskiner AB, Auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment och Volvo Penta Industri, Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se
Nyhet!

TTEMAT FÖR ÅRETS arrangemang var ”Innovativa vägar för en hållbar skogsindustri”. Den inledande presentationen tog verkligen ett brett grepp på frågan om hållbarhet och säkerhet. Julius Nicklasson från Recorded Future hade en presentation med titeln ”Den konvergerande hotbilden”.

Sverige och Väst är i dag utsatta för flera typer av hot. Recorded Future hjälper företag att använda underrättelseinformation för att få rätt hotbild. Julius Nicklasson beskrev hur han ser på hotlandskapet. Svenska företag och det offentliga utsätts för hackerattacker, däribland sådana orkestrerade av Ryssland och attacker från turkiska hackare. Ryssland och Kina utsätter Väst för påverkanskampanjer. Samtidigt pågår krig mellan Ryssland och Ukraina, samt mellan Israel och Hamas, parallellt med konflikten mellan Kina och Taiwan.

– Vi försöker förstå hur allt hänger ihop, hur hot uppstår och även kan konvergera, berättar Julius Nicklasson.

Samtidigt med motiverade hotaktörer finns det data i massor, men alltför få personer som kan analysera dessa. Därför behövs AI inom underrättelseorganisering och analys. Denna bör ske automatiskt och i realtid.

– Vi strukturerar all information och hjälper kunder att komma åt den information som de behöver. Hotbilden vi står inför är unik och komplicerad. Men med hjälp av teknik kan vi förbättra oss till att få en bättre bild, avslutade Julius Nicklasson.

Recorded Future ordnar också webbinarier, exempelvis ”Försvaret av Sverige i digitala krigföringens era”.

Kommande krav på hållbarhetsrapportering

Många företag får krav på sig i enlighet med CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Vad detta innebär berättade Lina Wing och Helena Söderqvist från 2050. Det är ett konsultföretag som arbetar med rådgivning, analys, utbildning med mera för bland annat basindustrin. 2050 stöttar företagen när det gäller exempelvis klimatberäkningar, hållbarhetsstrategier och hur klimatkompensation kan hanteras.

CSRD är en del av EU:s gröna giv, som utgörs av flera planer och mål, såsom Fit for 55, och en rad direktiv inom hållbarhetsområdet.

CSRD ersätter nuvarande lagstiftning om hållbarhetsrapportering och innebär väsentligt högre krav. Som anvisning för att kunna följa CSRD kommer en standard, som heter ESRS – European Sustainability Reporting Standard:

• Standarden anger tydligt vilken information som ska finnas med i CSRD-rapporten.

Många företag får krav på sig i enlighet med CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Lina Wing från företaget 2050 berättade vad detta innebär. Bild: Rosie Alm

• Standarden består av 12 delar. Vissa är obligatoriska, andra rapporteras endast om de bedöms som väsentliga i den dubbla väsentlighetsbedömningen.

• ESRS bygger bland annat på tidigare frivilliga ramverk för hållbarhetsrapportering.

• Beskriver den dubbla väsentlighetsbedömningen.

Den sista punkten innebär att företagen ska identifiera och bedöma både hållbarhetsfrågor som företaget har väsentlig påverkan på, och hållbarhetsfrågor som väsentligt påverkar företaget finansiellt.

Stora, börsnoterade företag måste följa CSRD från räkenskapsåret 2025, övriga stora

företag och börsnoterade SME:s från 2026. Tidplanen är inte helt spikad än, nästa steg är att en proposition från regeringen ska röstas igenom i riksdagen.

Eftersom ett stort företag måste beakta sin miljöpåverkan både från råvaror uppströms och produkter nedströms, innebär det att de måste hämta information från exempelvis underleverantörer som ofta är mindre företag. Det innebär att även många av de mindre som inte påverkas direkt av CSRD kommer att få högre krav på sig och därmed påverkas indirekt.

Avgifter för utsläpp av kväveoxider?

Det finns förslag att införa avgifter för utsläpp av kväveoxider från sodapannor och sulfitpannor. Detta för att försöka klara

42 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
>>

Specialister på titan och rostfri processutrustning med världen som arbetsfält viflow.se

Sveriges åtagande om minskning av kväveoxidutsläpp till 2030.

Henric Dernegård från Holmen AB redogjorde för källan till kväve och kvävets omvandling till kväveoxider i massaprocessen. Kvävet i svartluten kommer från veden. Kväveoxiderna ut från sodapannan innehåller kväve från veden och inte termisk kväveoxid med ursprung i kvävgas.

Bildning av kväveoxider hålls nere i sodapannan genom stegad förbränning och styrning av de olika luftregistren. Återstående

kväveoxider kan möjligen renas med SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction), men tekniken innebär risker och förordas varken av Valmet eller Andritz.

Ett alternativ är NOx-skrubber. Merparten av kväveoxiderna föreligger som molekylen NO. Denna måste omvandlas till NO2 för att bli vattenlöslig. Detta sker genom oxidering med klordioxid ClO2 eller ozon O3.

Tekniken kräver således extra utrustning samtidigt som kemikalier förbrukas. Minskningen i NOx blir dock endast 50–60

procent. Kostnaden är 150 kr per kg NOx, vilket kan jämföras med den föreslagna avgiften på 50 kr per kg. Det skulle därmed bli billigare att betala avgiften än att rena.

Henric Dernegård gjorde tankeexperimentet att all Sveriges massaproduktion skulle ligga i Iggesund och därmed att all NOx från sodapannor släpptes ut där. Tätorten skulle ändå klara miljökvalitetsmålet på 20 mikrogram NO2 per kubikmeter.

– Fokus bör vara att undvika villkor som kräver stora investeringar då de ger väldigt

44 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
>>
Sodapannor kan bli föremål för kväveoxidavgifter.

liten förbättring av miljö och hälsa, avslutade Henric Dernegård.

Träpulver eller biogas för mesaugnen

Carsten Jensen som är säljare hos Valmet berättade om fossilfria bränslen för mesaugnen, en processdel som fortfarande till största delen drivs med olja eller naturgas. En rad fossilfria bränslen är möjliga:

• Rent trä som spån, flis, pellets, kvistar etc.

• Förgasad biomassa

• Tallolja

• Metanol, terpentin, vätgas

• Lignin

Rent trä och liknande biomassa kan malas till pulver. Att ha i åtanke vid projektering av en pulvereldad anläggning:

• Typ av trä. Innehåll av processfrämmande ämnen.

• Värmevärde – LHV – Lower Heating Value

• Fukthalt efter torkning, max 5 %

• Partiklar – storleksfördelning

• Konstruktion av brännare

Carsten Jensen berättade om processdesign inklusive torkanläggning och kvarn. Pulvereldning kan tillämpas på nya mesaugnar, alternativt går befintliga att bygga om. En ombyggnad har god lönsamhet vid överskott av rent trä. Referenser finns i Sverige, Finland och Laos.

Ett annat alternativ är att förgasa biomassa. Då används en förgasare baserad på CFBteknik (Circulating Fluidized Bed).

Flera typer av biomassa är möjliga att använda, men när det gäller bark ökar inslaget av processfrämmande ämnen i vitluten. Om naturgas ersätts med trä som förgasas, ökar NOx-bildningen. Förgasningsalternativet är särskilt lönsamt när bark används. Referenser finns i Finland, Brasilien, Kina och Indonesien.

Skadepasset

Det kanske mest ”sedelärande” inslaget under Skogsindustridagarna var det årligt återkommande skadepasset då Zhouwang Chen och Niklas Sjöberg, båda från Kiwa, gick igenom ett pot-pourri av det gångna årets skador, visade närbilder på dem och förklarade möjliga orsaker. Det handlade bland annat om sprickor i matarvattentankar, kondensat i ångledningar och skador vid ammoniakdysor på fastbränslepannor.

Linjära tubindikationer

Skadeperspektivet fortsatte när Robert Sandin från Pulp & Power berättade om ”Linjära tubindikationer i nedre ugn och överhettare – effekter av förhöjd värmebelastning?”.

tubens axiella riktning. En rekommendation är restriktivt användande av startbrännare vid nedeldning av bädd och smältapumpning.

Robert Sandin har haft uppdraget att utreda skador i en sodapanna som ursprungligen byggdes för 450 ton/dygn. Den har byggts om flera gånger. Har körts med lutlast över maximala värden, upp till 875 ton torrhalt/dygn. Till saken hör att den har fyra startoljebrännare (i sekundärluftnivån) som ensamma klarar att producera nästan hela ångflödet utan att bränna lut.

Skador, läckor och sprickor identifierades med okulär besiktning, penetrantprovning, magnetpulverprovning (MT-fluorescens) och metallografisk undersökning.

Bland annat hittades sprickor i nedre ugnens komposittubsvetsar. Dessa penetrantprovades under tre underhållsstopp och sprickor upptäcktes. Inför nästa underhållsstopp halverades lasten vid nedeldningen och inga nya sprickor kunde upptäckas.

Bland annat utfördes metallografisk undersökning av överhettartuber. Den visade på interkristallina sprickor som var förgrenade.

En slutsats var att linjära indikationer enbart förekom i svetsfogar och alltid tvärs

92 procent minskad risk på lösarplan

Rickard Perman från Andritz berättade om digitala och automatiserade lösningar som vi kanske inte i första hand förknippar med Andritz. Företaget erbjuder nämligen flera olika lösningar bland annat för sodapannor. Advanced Visual Analysis används för bland annat överbäringsmätning, bäddmätning och lutspridning. Smarta sensorer kan mäta vikten på överhettare och därmed styra sotningsintervall. Advanced Control Expert kan till exempel användas för styrning av lut och förbränningsluft, så att alla operatörer kör på samma sätt.

Med digital tvilling tänker vi kanske mest på en simulator som används off-line. Det finns också on-line digital tvilling. Denna körs parallellt med den verkliga driften. Vid avvikelser i värden dem emellan kan larm skickas.

Rickard Perman uppehöll sig mest vid robotar för löprännor; vilket rekommenderas av Sodahuskommitteen. Tiden som operatör

46 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
>>
Henric Dernegård från Holmen AB redogjorde för tekniker att rena kväveoxider.

Skydda Människor och Maskiner Miljövänligt, utan PFAS

Minimera risken för skador och stillestånd med brandskyddssystem från Fogmaker. Vi skyddar fordon och maskiner, även elektriska.

Fogmakers brandskyddssystem är designat för motorrum och andra slutna utrymmen, och finns installerat i mer än 300,000 fordon och maskiner i över 60 länder. Finfördelad vattenbaserad dimma kväver en brand snabbt och kyler området länge för att förhindra återantändning. Systemet är automatiskt, oberoende av elektricitet, alltid redo, och avpassat för elfordon. PFAS-Fritt med vår nya vätska, Eco 1

Mesaugnar kan förutom med fossil olja, eldas med många typer av biobränslen.

behöver vistas på lösarplan kan minskas från 360 till 30 timmar per år, det vill säga med 92 procent.

Roboten kan utrustas exempelvis med provtagare och fotobox, där en bild tas av smältan, och därefter körs bildanalys som får fram reduktionsgraden. (Hög reduktionsgrad är önskvärt, då stor andel av svavlet reduceras till S2- (som i Na2S)). Detta spar tid och kemikalier i labbet. Med tillbehör kan dessutom smältans flöde mätas. Roboten kan också utrustas med automatisk rengöring av spett och löprännehuvar.

Andritz’ leveranstid är cirka 7 månader och referenser finns i Sverige, Finland, Österrike, USA och Uruguay.

Laserpåsvetsning

En av de andra presentationerna anknöt till Andritz’ på så sätt att laserpåsvetsning kan göras i löprännor, vilket ökar deras livslängd 2-3 gånger.

Owe Mårs från Duroc Laser Coating – som för övrigt hade en monter i utställningen –berättade inledningsvis om olika tekniker för ytbeläggning av metall på metall. Laserljus

har fördelen att det är monokromt, koherent och parallellt, och går att fokusera till en oändligt liten punkt. Energitätheten blir hög, 5 000–500 000 kW/kvadratcentimeter. Processen blir snabb, med mindre smältpool, snabbare stelning/avkylning och färre föroreningar. Laser kan användas för gravering, ablation, borrning, skärning, svetsning och härdning. Det finns tre huvudsakliga metoder:

• Laserpåsvetsning. Vidhäftningen blir atomär. Olika tillsatsmaterial.

• Laserimpregnering. Karbider tillsätts i grundmaterialet.

48 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
>>

• Laserhärdning. Lokal. Härddjup 0,1–1,5 mm.

Duroc Laser Coating kan välja på >20 tillsatsmaterial. Olika tillsatser ger exempelvis olika nötningsmotstånd.

Laserpåsvetsning används för att öka nötnings- och/eller korrosionsmotståndet på ytor i rör, på transportskruvar, valstappar, axlar, hjulnav, hjulspindlar, slithylsor med

mera, samt att bygga upp skadade komponenter; detta inom hela den tunga industrin och energiindustrin.

Ny regelstruktur i Arbetsmiljöverkets författningar

Sanna Sandkvist som arbetar på Kiwa:s kvalitetsavdelning redogjorde för den nya

Dags att uppgradera eller flytta er processanläggning?

Vi är ett svenskt ingenjörsföretag som bland mycket annat hjälper företag att flytta hela processindustrier. Dessutom designar, konstruerar och utvecklar vi industrier över hela världen. Vi gör det på ett innovativt och resurssnålt sätt – för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi erbjuder bland annat:

Konstruktion av processanläggningar

Mekanisk konstruktion

Flytt och uppgraderingar av processanläggningar

Energioptimering

Projektledning

promt.se

regelstrukturen. Hela 67 befintliga föreskrifter och allmänna råd samlas till 15 nya – AFS 2023:1 till 2023:15. Det blir tydligare bland annat i de fall flera föreskrifter gäller parallellt i en verksamhet. Nomenklaturen blir enhetlig och överblicken bättre. Alla 15 träder i kraft 1 januari 2025.

De 15 delas upp i grundläggande, övriga och produktregler. Dagens AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker hamnar i AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön, och AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar (PED) i AFS 2023:5 Produkter – tryckbärande anordningar. Både AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning och AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar hamnar i AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.

Observera exempelvis att i AFS 2023:11 finns skärpta krav på livslängdsjournal för alla trycksatta anordningar i klass A och B.

Certifiering av pannoperatörer eller inte?

Sedan har vi den både byråkratiskt och praktiskt knepiga frågan om kraven på pannoperatörer, där Arbetsmiljöverket har vacklat. I och med att AFS 2017:3 infördes för sju år sedan kom regler för certifiering

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 49 SKOGSINDUSTRIDAGARNA
Arbetsmiljöriskerna på lösarplan kan reduceras 92 procent om robotar sätts in.

Laserpåsvetsning kan användas för snart sagt alla typer av konstruktioner och för reparationer.

av pannoperatörer. Det skulle bli tydligare vilken dokumentation som krävdes för att uppfylla kraven i författningen. Samtidigt begränsades kravet till enbart en av de operatörer som övervakar en panna, per skift. Kiwa samt de andra ackrediterade organen Dekra, P&L och RISE internutbildade sin personal, ordnade kurser och inrättade certifieringsfunktioner. Det tog mycket tid och kostnader för certifieringsorganen att bli ackrediterade. Organen satsade mycket för att kunna erbjuda detta för industrin. Många pannoperatörer har utbildats och blivit certifierade.

AMV valde att se över reglerna om certifierade pannoperatörer efter stor påtryckning från flera olika branschorganisationer.

I dec 2023 kom ett första förslag på en remiss inklusive konsekvensutredning. Den drogs tillbaka bara någon vecka senare. Det har varit många vändor även innan det första förslaget kom på remiss, men då har kravet

på certifierad personal legat kvar. Man har dock skjutit på ikraftträdandet flera gånger. Den 20 februari i år publicerades en ny konsekvensutredning som lett till att AMV sett över bestämmelserna och föreslagit lättnader i kraven. Certifiering ska ersättas av specifika kunskapskrav. Den 27 februari kom sedan ett förslag som är ute på remiss till 31 maj.

I förslaget går att läsa ”Arbetsgivaren ska se till att pannoperatörer som övervakar en panna i klass A eller B … har de kunskaper som krävs i bilaga 8. Arbetsgivaren ansvarar för att kunskaperna är dokumenterade”. Som dokumentation kan exempelvis ett kursintyg fungera. Bilaga 8 förtecknar fem områden av kunskaper, bland annat ”kunskap om energi, fasomvandling och förhållandet mellan tryck och temperatur” och ”kunskap om de nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor och hur en pannoperatör ska agera vid dessa nödsituationer”.

Detta är således en ändring i den nya föreskriften AFS 2023:11 som ska börja gälla 1 januari 2025.

Kiwa utför för närvarande och fortsättningsvis certifieringar av pannoperatörer, vilket många bruk fortfarande efterfrågar.

Säkerhetskultur, övning och beredskap

Kiwa:s mission är säkerhet för personer och för maskiner. Därför var det logiskt att en arbetsmiljöingenjör från ett bruk föreläste om säkerhet och säkerhetskultur. Arbetsmiljöingenjören var Mattias Arvidsson från Billerud i Karlsborg.

Vad är en god säkerhetskultur? Det är bland annat att alla värnar om varandra. Maskinsäkerhet handlar om hårda värden, men vi måste lägga minst lika mycket på mjuka värden för att alla ska känna sig trygga. Var och en ska ha rätt att avbryta ett arbete om det känns osäkert. Goda vanor ska leda

50 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
>>

Sveriges ledande företag inom laserytbehandling

Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor! Vi besöker er gärna för ytterligare information.

Krister Lundström Teknisk säljare 070-650 63 82 krister.lundstrom@duroc.com www.duroclasercoating.com

Lukas Johansson Teknisk säljare 070-593 90 51 lukas.johansson@duroc.com

info.lasercoating@duroc.com ||Fabriksvägen 16, 972 54 Luleå | 0920–43 22 20

FÖR EN RENARE FRAMTID

Nyfiken på hur vi kan minimera era driftuppehåll, öka er produktivitet och spara vår miljö?

Vi har mer än 30 års erfarenhet av specialiserad industrisanering och levererar smarta lösningar så som sprängsotning, mobil vattenrening och robotiserad högtrycksrengöring.

ÖMV tillverkar cisterner, tankar, tryckkärl och värmeväxlare och hjälper dig med allt från design, konstruktion, produktion och leverans till montering på plats hos dig.

www.omv.se

HELHETSLEVERANTÖR AV PROCESSUTRUSTNING FÖR ALLA MILJÖER

bland annat till att skyddsutrustning används av eget intresse, inte för att någon säger till dig att den ska användas. Det mänskliga klimatet i företaget är grunden och machokultur bemöts med omtanke.

Vägen till en god säkerhetskultur:

• Kultur (lat. cultura: odling, bildning).

Livsmönster som överförs från generation till generation.

• Tillit och omtanke leder till trygghet och inkludering.

• Förändringsresa: det kommer att ta tid.

• Lita på att säkerhetsresan är den rätta vägen.

• Kom igång på säkerhetsresan: Sätt upp mål

Ta fram en process för att nå målen

Bli kär i processen och fortsätt att utveckla den. (Trestegsmodellen är hämtad från ett inlägg på LinkedIn av Marcus Lehto, idrottscoach och vd på UNIK Partner.)

• Förstärk rätt beteende.

– Säkerhetskultur är gynnsamt för företagen, det visar flera forskningsrapporter, berättar Mattias Arvidsson. Finns det något motsatsförhållande mellan hög effektivitet och säker arbetsmiljö? Nej, säker arbetsmiljö bidrar till en säker och stabil produktion.

Innan säkerhetsrutinerna är på plats kan de dock upplevas som ett hinder, därför är det viktigt att ha en strategi för att ta sig över den tröskeln.

Förstärk och uppmuntra ert arbete på säkerhetsresan, mellan alla led i organisationen. Jätteviktigt då att alla, inklusive chefer och yrkesarbetare, talar samma språk.

– Vi driver övertygelsen att alla olyckor kan förebyggas. Om den ändå är framme måste vi ha beredskap, fortsätter Mattias Arvidsson. Vi väljer att utse vår insatsstyrka från skiftgående personal, eftersom 70 procent av tiden är det enbart sådan personal som är på plats i processindustrin.

Nödlägesberedskapen på Karlsborgs bruk består av:

• Första respons: lokal insatsstyrka

Skiftgående

Bedömer situationen

Åtgärdar o/e larmar

• SOS Alarm

Vid behov eller via automatiskt brandlarm

Räddningstjänst, ambulans m.m.

• Nödlägesstab

Större/mer komplexa händelser

Situationsanpassad bemanning

Mattias Arvidsson visade i bild hur man hos Billerud i Karlsborg övade brandsläckning av rullar med papper och balar med massa. Kolsyresläckare och pulver tog ner elden bara tillfälligt, den flammade upp igen; genomblötning med vattensläckning behövdes eller skumsläckning.

Man övade också att rädda besiktningsman ur en torkcylinder. I den simulerade räddningssituationen användes en särskild bår och en bygel för ansiktet när den nödställde drogs ut.

En tredje övning gjordes på temat farliga gaser, trånga utrymmen, trauma och HLR. Operatörer fick gå in i utrymmet och rädda en kollega. En attrapp användes som personalen övade HLR på, tänkt att fortgå innan ambulans anlände.

– Säkerhetsarbetet tar aldrig slut. Vi som jobbar med detta måste fortsätta att kontinuerligt missionera för säkerhetskultur och öva personalen. Och tänk på industrins mål om en säker och stabil produktion, hur ska vi nå dit om vi inte har säker personal? frågade sig avslutningsvis Mattias Arvidsson.

52 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SKOGSINDUSTRIDAGARNA
Mattias Arvidsson från Billerud höll en presentation med titeln ”Säkerhetskultur och nödlägesövningar på Karlsborgs bruk”. Sanna Sandkvist från Kiwa skingrade töcknet kring nya strukturen i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Den nya pelletsfabriken kommer att helt integreras med Moelven Valåsens sågverk. Bild: Moelven

MOELVEN SATSAR PÅ PELLETS

även vid sågverket i Valåsen

Moelven kopierar sitt framgångskoncept från Sokna i Norge och bygger en pelletsfabrik i anslutning till sågverket Valåsen i Karlskoga. 80 000 ton pellets ska tillverkas där och export kommer att ske med fartyg via Vänern ut till Västerhavet.

BAKGRUNDEN TILL bygget är att Moelven Valåsen ökar sin kapacitet i sågverket i Karlskoga i östra Värmland. Samtidigt bygger företaget en ny fabrik för att kunna producera 80 000 ton pellets per år. Den dimensioneras dock för att långsiktig och enkelt kunna skala

upp till 105 000 ton per år. Investeringen är ett sätt att bättre ta tillvara hela naturresursen när skogen brukas.

Redan har SCA-koncernen säkrat hela produktionsvolymen av pellets. Tidigare har Moelven och SCA haft samarbetsavtal om

leveranser av pellets från fabriken i Sokna. Totalt investerar Moelven 382 miljoner kronor i pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion, varav 100 miljoner avser själva fabriken, som är planerad att tas i drift under hösten 2024. >>

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 53 SÅGVERK

Investeringen är ett resultat av den kapacitetsutbyggnad som sker vid Moelvens sågverk i regionen, där verksamheten moderniseras och vidareutvecklas. Sammanlagt har koncernen tillkännagivit att det samlade investeringspaketet uppgår till 635 miljoner kronor för Moelven Edanesågen AB och Moelven Valåsen AB.

Pelletsfabriken kommer att integreras helt med sågverket i Karlskoga, som levererar sågade trävaror av gran och fur. Energiproduktionen byggs ut för att tillgodose ett ökande behov av biobaserad energi som är en konsekvens av redan pågående utvecklingsprojekt.

Bland annat byggs en ny klentimmerlinje, en ny biobränslepanna installeras liksom en ny MX hyvellinje. Och därtill alltså den nya pelletsfabriken. Nästa år planeras en ny TC-tork. Sammantaget väntas produktionen av sågade trävaror i Valåsen öka från cirka 350 000 kubikmeter till 500 000 kubikmeter under 2026.

Moelven har en pelletsfabrik på Sokna i Norge som är integrerad med Moelven Soknabruket. När den togs i bruk 2020 var den först i sitt slag i Norge. Produktionsmetoden hade aldrig tidigare använts i nordiskt klimat.

Den nya fabriken i Valåsen byggs enligt samma koncept, integreras helt med sågverket och bygger på erfarenheterna från det som beskrivs som en framgångssaga i den norska verksamheten.

– Moelven tar ansvar för att utnyttja hela naturresursen när vi brukar skogen. När hälften av timret blir fiberprodukter är detta ett mycket hållbart och lönsamt sätt att hantera restråvaran från våra sågverk, säger Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven Industrier ASA i ett pressmeddelande. Han betonar där att Moelven är positionerat i stora delar av värdekedjan och kan skapa närproducerade och hållbara produkter lokalt även för den globala marknaden.

– Vi har en fördel i att vi kan ta till vara erfarenheterna från vår första innovativa pelletsfabrik i Norge.

Vita träpellets från fabriken i Karlskoga ska hålla högsta klass och bland annat distribueras till en internationell marknad med fartyg från Vänern via Göta älv och Göteborg.

Entreprenad i samverkan

Bygget av den nya pelletsfabriken sker i en utförandeentreprenad i samverkan mellan Moelven och NCC Sverige. Arbetet omfattar två byggnader, åtta betongplattor, en sprinklertank och samordning av sidoentreprenörer.

Den nya anläggningen får en modern och innovativ värmeåtervinningslösning som

– NCC har både lång och bred kompetens från olika energieffektiviserande lösningar som denna runt om i landet. Vi ser fram emot att få vara en del av arbetet med att skapa en modern pelletsfabrik som tillvaratar hela naturresursen när skogen brukas, säger Sara Eriksson, projektchef på NCC Building Sweden i Värmland. Bild: NCC

är anpassad för det svenska vinterklimatet och är byggd för att eliminera risken för frysning i värmeåtervinningssystemet. NCC:s erfarenhet och kompetens inom energisektorn utnyttjas i detta.

– På NCC har vi både lång och bred kompetens från olika energieffektiviserande lösningar som denna runt om i landet, säger Sara Eriksson, NCC:s projektchef i ett pressmeddelande.

Moelven-koncernen omfattar 34 produktionsbolag på 40 produktionsplatser i

Norge och Sverige. Koncernen säljer i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Kina. Företaget har 3 300 anställda.

FAKTA

Nybyggnad av pelletsfabrik i Karlskoga

Byggtid: Q4 2023–Q3 2024

Byggherre: Moelven Pellets AS Generalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: SWECO Sverige AB

Kostnad: 100 Mkr

54 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se SÅGVERK

www.psmab.com

PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad
PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com WWW.HEKOTEK.COM KOMPLETTA PELLETSFABRIKER BARKNINGSOCH FLISNINGSLINJER

MATERIALHANTERING

NOXOR AB

Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

UNDERHÅLLSYSTEM OCH SMARTA SENSORER

IDUS AB

0611-275 30, www.idus.se

Vi hjälper våra kunder stärka sin driftsäkerhet, motverka resursslöseri och tillämpa teknisk kompetens genom att göra rätt underhåll i rätt tid med hjälp av Idus underhållssystem. Koppla våra smarta sensorer med AI funktionalitet till systemet för ett förutsägbart underhåll eller ta in signaler från PLC, Scada mm. Vi erbjuder både moln- och serverbaserade lösningar.

HASTIGHETSDISPLAYER

PACETELL HASTIGHETSDISPLAYEN 031-15 01 91, www.pacetell.se

Vi finns för att ni skall kunna erbjuda er personal en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Pacetell gör stor nytta vid vägarbeten, byggarbetsplatser, industriområden och på de flesta områden där personer och bilister samsas om utrymmet.

Ni kommer märka en stor skillnad då de flesta förare inte kör för fort med mening utan pga stress eller obetänksamhet.

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige och har idag ett stort antal företag och vägföreningar som använder våra produkter med mycket goda resultat.

Hastighetsdisplayen

GASLARM

PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se

Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva.

Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden.

Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

KAMERAÖVERVAKNING

CCVE SVENSKA AB

+46 26 14 18 14, ccve.se

Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system.

Processbevakning i industriell miljö

Kontrollrum

Områdesbevakning

Radar

Mätande värmekameror

Mobila lösningar

Fordonslösningar

Nummerplåtsläsning

Bildanalys

OCR Läsning

Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c

Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

GASANALYSUTRUSTNING

OPSIS AB www.opsis.se

OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys. Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mä tjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan.

Vi är certifierade enligt standarderna för ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.

SMARTA ELNÄT

KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se

Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät.

Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår.

Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare.

Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE 56 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se
SVENSKA AB
www.noxor.se

STÅ TRYGGT OCH STABILT I VÄNTAN PÅ TÅGET!

Bender Perrongstöd är ett specialdimensionerat L-stöd för järnvägsmiljö. Det tillverkas med hållfastheten 20 kN och i säkerhetsklass 3, vilket innebär att stödet är konstruerat för att minimera risken för eventuella personskador. Tillverkas med slät yta och med not och fjäder för snabbt montage. Våra Perrongstöd uppfyller även de krav som trafikverket och gällande standarder ställer.

Vi har ett stort utbud av specialplattor, både vad gäller form och färg, som passar offentlig läggning i stadsmiljö där man vill ge tydlighet och uppmaning om rätt väg att gå.

www.benders.se
Det naturliga valet

MINESTOS KRAFTVERK DRAGON 12

når tre månaders problemfri testning

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar att tidvattendraken Dragon 12 nu i tre månader framgångsrikt varit nätansluten och levererat som förväntat på produktionsplatsen i Vestmanna, Färöarna. För första gången är även en minipark av drakar igång – Dragon 12 (1.2 MW)-kraftverket och en Dragon 4 (100kW) adderar värdefull data för utbyggnad av parker. Datan som genereras underbygger att Dragon Class-systemen är kommersiellt redo. Testningen fortlöper och stödjer både viktiga säljaktiviteter och förberedelser för produktleverans.

DRAGON 12, Minestos 1.2 MW kraftverk, installerades och driftsattes i början på februari 2024. Resultatet sedan dess är en problemfri tremånadersperiod av testning och elproduktion, vilket genererat värdefulla resultat och data för att understryka Dragon Class-teknologins kommersiella mognad i megawattskala.

Värt att notera är att verklig testdata från ett kraftverk i kommersiell skala nu görs tillgänglig för kunder och används för att visa autonom funktionalitet, produktprestanda och analys av serviceintervall.

– Med de testresultat vi nu har tillgängliga kan vi konstatera att Dragon Class är redo för serieproduktion för att förverkliga de första tidvattenparkerna, kommenterar Martin Edlund, vd på Minesto.

I tillägg har nu det större kraftverket Dragon

12 (1.2 MW) sällskap av det mindre kraftverket Dragon 4 (100 kW) i Vestmannasund, vilket innebär att två system är installerade och nätanslutna parallellt. Världens första minipark med tidvattendrakar är därmed i drift.

Att ha två system parallellt i drift skapar nya möjligheter för verifiering och lärande inom nyckelområden så som design av drakparker, modularitet i produktvarianter och optimering av prestanda.

Med två system installerade är Minesto i den mest intensiva verksamhetsfasen i bolagets historia, men fortsatt i en kostnadseffektiv setup på en site med samma små arbetsbåtar och kajområde för alla drakar.

Minesto planerar att fortsätta elproduktion och testning som en integrerad del av den pågående kommersiella utrullningen. Syftet med fortsatt testning är tredelat; fortsätta

demonstrera Dragon Class-teknologins konkurrenskraf, säkra leveransförmåga av kommersiella produkter, samt att öka prestanda för att ytterligare vidga den exploaterbara marknaden.

– Det är både tillfredställande och mycket viktigt att se att installationen av Dragon 12 i februari har resulterat i tre månaders framgångsrik produkttestning. Våra stora investeringar i ett fullskaligt D12 kraftverk och omfattande infrastruktur på vår testsite levererar fullt värde genom att generera produktionsdata som visar att att tekniken är kommersiellt redo. Detta är central teknisk data som våra samarbetspartners och projektinvesterare efterfrågat och som vi nu tillhandahåller för att reducera upplevd risk i ett flertal pågående sälj- och projektinvesteringsdialoger”, sa Martin Edlund.

58 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se KRAFTVERK
Bild: Minesto

SK Licenssvets är specialiserat på rör, svetsning och installationer, ofta i tunga tillämpningar.

SK LICENSSVETS – den kompletta partnern

SK Licenssvets är en komplett och pålitlig partner för tunga rörentreprenader. Lång erfarenhet och en ambitiös satsning på kvalitet, effektivitet och hållbarhet borgar för goda resultat.

SK LICENSSVETS utför rörentreprenader inom industri, kraft, värme, kyla, petrokemi, vatten och avlopp. Förtillverkning utförs i egna verkstäder samt tillverkning av tryckkärl, skiddar/unitar och transportabla pann- och kylcentraler i storlekar upp till 10 MW och vikter upp mot 50 ton. Därtill utförs service, reparation och underhåll.

Företaget startades 1989 av Jarmo Suopanki med fokus på uthyrning av kompetent svetspersonal, men har utvecklats till att arbeta med egna kunder och entreprenader direkt mot slutkund och anläggningsägare. Idag sysselsätter företaget 100 personer inräknat inhyrd personal. Omsättningen uppgår till 140 miljoner kronor.

– Vi befinner oss i en expansionsfas där vi nära dubblar vår omsättning på ett år med ett antal stora projekt inom industri, pappersbruk och energibolag. Vi investerar stort i vår organisation för att klara att arbeta med flera stora projekt parallellt, säger Christian Suopanki, vd i SK Licenssvets.

– Vår vision och affärsidé är att vara specialister på rör, svetsning och installationer, där vår långa erfarenhet gör oss slagkraftiga.

– Fokus för oss är att leverera hög kvalitet, att alltid fullgöra våra åtaganden och bli klara

i tid. Centralt är att hela tiden flytta fram gränserna för våra tjänster, utöka vårt utbud och hitta nya vägar att möta våra kunders behov.

– Vår hållning att aldrig tumma på säkerhet och kvalitet har gjort det möjligt att etablera oss inom många olika anläggningar där vi tillverkat och installerat rörsystem med goda resultat.

SK Licenssvets arbetar från sin bas i Göteborg över hela Sverige men också i både Norge och Danmark.

Bland större referensobjekt i Sverige på senare tid kan nämnas Coops helautomatiska kyllager i Eskilstuna, där företaget byggt maskinrum och utfört rördragning och inkoppling av kylbafflar och rör till kyltorn.

Bland referensobjekten i grannländerna kan nämnas nya värmepumpar i Vestforbranning i Glostrup i Danmark och bygget av en värmecentral och installation av rörsystem för Coop Norges centrallager i Jessheim.

SK Licenssvets arbetar utifrån kärnvärden och uppförandekoder och svarar mot höga krav vad gäller kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

Företaget är kvalitetssäkrat och certifierat enligt EN1090-1 och ISO 3834-2.

SK Licenssvets investerar mycket i sin organisation och arbetar utifrån kärnvärden och uppförandekoder som svarar mot höga krav.

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS www.sklicenssvets.se
NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 11 DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 59

Reducerad kostnad och miljöbelastning per producerat ton för filtrering?

Job Group är ett svenskt företag som utvecklar världsledande processer och filterlösningar som sparar energi och miljö!

Optimal funktion på reservdelar eller komplett ny anläggning?

Vi löser allt från start till mål – när du vill ha filtrering som är framtid och grönt omställningssäkrad!

Vi producerar in-house, från fibrer till färdig produkt, och finns dessutom på plats hos dig för installation och underhåll.

Job Group | 0320 21 02 00 | job@jobgroup.se jobgroup.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.