Nordiska Projekt 2/2019

Page 1

NR 2 • 2019

BIOMETANOL I MÖNSTERÅS – FRÅN STINKANDE BIPRODUKT TILL KRISTALLKLAR REN METANOL

STÅLVERKET I SMEDJEBACKEN RUSTAR FÖR ÄNNU HÖGRE STÅLKVALITET

ACKUMULATORTANK blir Hässleholms nya skyline

PREEM SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ VÄTGAS FÖR TILLVERKNING AV HÅLLBAR DIESEL

SUNPINE

– framgångssaga med fortsättning

HELIOSPROJEKTET

– fin uppstartskurva med sikte på en miljon ton massa

SKOGSINDUSTRIDAGARNA – ALLT FRÅN SKOGSBRÄNDER TILL VIRTUAL REALITY


- ÅNGPANNEFABRIKEN -

VEÅ tillverkar kundanpassade pannor - varje levererad panna eller anläggning är det samlade resultatet av kundens specifika krav och VEÅs 80-åriga erfarenhet av ångteknik. Energianläggningar upp till 30 MW

Tryckkärl och pannor upp till 30 MW

www.vea.se

Service, reparationer och hyrpannor


Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDARE NYHETER

PAPPER & CELLULOSA 14 Skogsindustridagarna 2019 – allt från skogsbränder till Virtual Reality 22 SCA Östrands nya fabrik – fin uppstartskurva med sikte på en miljon ton massa BIOMETANOL 14 Biometanol i Mönsterås – från stinkande biprodukt till kristallklar ren metanol

14

VINDKRAFT 36 Stora satsningar på vindkraft i Sverige 38 Lehtirova – vindparken driftsatt helt enligt tidplan 41 Rätanklustret omfattar två vindparker som tillför nationella stamnätet 236 MW 43 Kolektor Etra – tung leverantör av krafttransformatorer i Sverige och världen 44 Vindkraft och värmepumpar är bästa lösningen i Helsingfors 45 KEWAB med CD Entreprenad – det perfekta radarparet i vindkraftsprojekt 46 Högsta vindkraftverken byggs i Skellefteå FÖRNYELSEBARA DRIVMEDEL 48 SunPine – en framgångssaga med fortsättning ACKUMULATOR 50 Hässleholms nya skyline GASINFRASTRUKTUR 52 Swedegas anslutning gör så att Preem blir självförsörjande på vätgas STÅLINDUSTRI 55 Stålverket i Smedjebacken rustar för ännu högre stålkvalitet

48

LOGISTIK 57 Nytt centrallager öppnar nya möjligheter för Fristads ELFACK 58 Förändringskraft i fokus på fulltecknade Elfack 60 Teknikintresse och machokultur hämmar elsäkerheten på bygget 62 Anders Ygeman inviger Power Circle Summit på Elfack 64 LEVERANTÖRSGUIDEN 65 VI BYGGER SVERIGE GRUVINDUSTRI 66 Hybrit: Språng mot fossilfri produktion av järnmalmspellets

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

NR 2 • 2019

BIOMETANOL I MÖNSTERÅS – FRÅN STINKANDE BIPRODUKT TILL KRISTALLKLAR REN METANOL

STÅLVERKET I SMEDJEBACKEN RUSTAR FÖR ÄNNU HÖGRE STÅLKVALITET

ACKUMULATORTANK

PREEM SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ VÄTGAS FÖR TILLVERKNING

blir Hässleholms nya skyline

AV HÅLLBAR DIESEL

SUNPINE

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

– framgångssaga med fortsättning

HELIOSPROJEKTET

– fin uppstartskurva med sikte på en miljon ton massa

SKOGSINDUSTRIDAGARNA – ALLT FRÅN SKOGSBRÄNDER TILL VIRTUAL REALITY

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

52 Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se SKRIBENTER: Kjell-Arne Larsson, Kim Hall, Gösta Löfström TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: Projekt Helios, SCA Östrand. En ny indunstningsanläggning har byggts, som tar hand om all svartlut. Bild: Torbjörn Bergkvist

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

Cybersäkerhet allt viktigare I DAGENS DIGITALISERADE och uppkopplade värld har cybersäkerhet blivit allt viktigare. Sverige ligger långt fram inom digitalisering och vår förmåga att ta tillvara på den digitala transformationen har förr i tiden varit en stor konkurrensfördel. Ska vi fortsatt vara konkurrenskrafttiga finns en del områden att ta tag i. Spionage bedrivs mot svenska företag i syfte att komma över teknisk och affärsmässig information. När information stjäls kostar det företagen många miljarder i minskad konkurrenskraft på den globala marknaden. Det är av yttersta vikt att företag i Sverige skyddar sina affärshemligheter väl, med moderna metoder och att cyberskyddet hela tiden förbättras och uppdateras. Vi kommer att följa utvecklingen och ser behov av att regeringen ökar insatserna så att information om vad som behöver göras för att skydda sig sprids, att förmågan att skydda sig ökar och att det finns kompetens att vända sig till. EU har gett European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) en dubbelt så stor budget, tidsbestämt mandat samt skapat ett ramverk, Cybersecurity Act, för att motivera företagen som levererar uppkopplade produkter, processer eller tjänster att förbättra sin cybersäkerhet. I detta nummer av Nordiska Projekt tittar vi närmare på bland annat detta:

gram och en fullspäckad utställningslokal. De muntliga presentationerna vittnade om en skogsindustri som är på god väg att krypa ur sitt konservativa förflutna. * Hos Södra Cell i Mönsterås byggs en anläggning för att processa råmetanol till renad metanol som uppfyller internationell standard. Produkten betecknas som biometanol, eftersom råvaran härstammar från skogsråvara, till skillnad från absoluta merparten av metanolen på världsmarknaden, där råvaran är fossil. * OX2 AB bygger en vindkraftpark omfattande tio turbiner i Brännliden i nordvästra delen av Skellefteå kommun i ett av Nordens bästa vindlägen. Det blir de högsta vindkraftverken i Sverige, med en total höjd till rotorns högsta punkt på 220 meter. De beräknas vara i drift i början av 2020. * Det går fortsatt uppåt för SunPine och flera investeringsprojekt rullar på. I den befintliga fabriken byggs vissa flaskhalsar bort för högre produktion. Dessutom uppförs ytterligare en fabrik. Samtidigt gör Piteå Näringslivsfastigheter på- och utbyggnader för att SunPine ska få mer lokalyta till kontor och laboratorium.

* Årets upplaga av Skogsindustridagarna – som arrangeras av Kiwa – hölls som vanligt i Sundsvall och bjöd på ett mycket innehållsrikt pro-

Trevlig läsning! Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Bild: Johan Olsson

STORSATSNING PÅ MILJÖ OCH KLIMAT I VÅRÄNDRINGSBUDGETEN Regeringen satsar cirka två miljarder kronor på klimat och miljö i vårändringsbudgeten, vilket gör det till området med de största sammantagna satsningarna. Regeringens förslag till vårändringsbudget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att uppnå målet krävs bland annat stora teknikinvesteringar som gör minskade utsläpp möjligt. Därför föreslår regeringen att Klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks med 750 miljoner kronor. Totalt uppgår stödet till 1,5 miljarder kronor för 2019.

Ny utlysning för utveckling av BIOBASERADE PRODUKTER VÄRLDSUNIKT VISUALISERINGSLABB BYGGS PÅ UNIVERSEUM Universeum i Göteborg blir först i världen med ett publikt visualiseringslabb där människor får utforska och förstå vetenskaplig data med hjälp av den allra senaste visualiseringstekniken. Labbet möjliggörs genom en donation på 50 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

SMARTA OCH UPPKOPPLADE GJUTGODS ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER Nu kan gjutna material kan säga ifrån innan de går sönder. Forskare vid RISE har tillsammans med industrin tagit fram en ny teknik där sensorer gjuts in i metaller. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för gjuteriindustrin. När gjuteriet gjuter in sensorer i metaller kommer industrin att kunna koppla upp gjutgods mot internet. Det innebär att till exempel delarna i en motorsåg eller ett kryssningsfartyg kan skicka signaler om att en slitagedel behöver bytas ut innan komponenten går sönder. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

DET STRATEGISKA innovationsprogrammet BioInnovation öppnar nu åter tillsammans med Business Finland, CLIC Innovation och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stärka utvecklingen av teknologier som möjliggör en ökning av biobaserade produkter på marknaden. Det finns idag många biobaserade lösningar som visat sig lovande i labbskala, men ofta saknas tekniska processer för uppskalning. Med utlysningen vill de fyra aktörerna stötta utveckling av processer och tekniker som kan ta dessa lösningar vidare till en nivå och skala som möjliggör beslut av företag om vidare implementering i produktionsskala. I utlysningen uppmuntras svensk-finska

samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för projekt med svenska parter som endast söker finansiering från Vinnova. Den 9 maj arrangeras ett gemensamt Matchmaking Event i Stockholm för företag och forskare från både Finland och Sverige. – Det finns en stor kompetens kring biobaserad utveckling i Finland och Sverige. Vi ser stora möjligheter med den här utlysningen att främja starka värdekedjor som kan få fler biobaserade produkter till marknaden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation. – Att stötta uppskalning av teknologier och processer är viktigt och denna utlysning öppnar möjligheter för investeringsbeslut och affärer för idéer som tidigare validerats i mindre skala, säger Teija Laitinen, Head of Bioeconomy, CLIC Innovation.

VEIDEKKE får vindkraftsuppdrag åt BayWa r.e. VEIDEKKE INLEDER samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda. Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades strax innan jul och består av byggnation av fundament, 4,5 kilometer väg fram till verken samt kranplatser. Efter att vindkraftsverken är monterade återstår återställningsarbete för Veidekke. Projektet beräknas vara klart våren 2020. – Vi är väldigt glada över att BayWa r.e. valde oss för uppdraget och att de uppskattar vårt

involverande arbetssätt. Det är en förutsättning för att ta tillvara allas kunskap och hitta de bästa lösningarna. Att vara en del i att förbättra vår miljö genom att vara med och bygga vindkraftsparker är viktigt för oss, säger Anders Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning. – Vi anser att Veidekke är ett företag med hög kompetens av vindkraftsutbyggning med för oss en känd och erfaren organisation, vilket var avgörande vid val av leverantör, säger Håkan Wallin, vd vid BayWa r.e. Scandinavia AB.


NYHETER Bild: Lasse Modin

SKB KOMPLETTERAR slutförvarsansökan SKB HAR LÄMNAT IN ytterligare handlingar avseende ansökan om slutförvarssystem till Miljödepartementet. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018. SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Den delen av kompletteringen bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material. Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport dras slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning enligt våra rutiner för att säker-

Kompakta HiLight Z3+ erbjuder körtider på upp till 32 timmar. Bild: Atlas Copco

ställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten. – De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning, säger Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Kompletteringen omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser. Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.

Nya batteridrivna LED-belysningsmaster ATLAS COPCO HAR LANSERAT sin första batteridrivna LED-belysningsmast. Kompakta HiLight Z3+ erbjuder körtider på upp till 32 timmar, längre livstid, minimalt underhåll och låga driftskostnader. Den drivs med litiumjonbatterier och ger belysning med hög effekt för byggarbetsplatser i stadsmiljö, utomhusevenemang och industriområden. Den helt buller- och avgasfria driften klarar alla miljökrav för stadsmiljö. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

7


NYHETER

En logistiklösning som inte bara är miljömässig och ekonomisk hållbar utan också trafiksäker och punktlig.

Patrik Hamberg, vd, Fortum Energy AB.

HOLMEN VÄLJER

Hafslund Energi Green Cargos klimatsmarta tåg byter namn till HOLMEN HAR TAGIT ett nytt steg i sitt hållbara strategiarbete. Holmens största skogsinnehav finns i norra Sverige, medan flera bruk och sågverk är belägna längre söderut. För att säkra virkesförsörjningen och samtidigt förädla värdet av den egna skogen kommer Holmens virke, med start idag, att fraktas söderut med tåg från Green Cargo. – Med den planerade kapacitetsökningen vid Bravikens sågverk framför oss vill vi skapa ett tryggt och kontinuerligt tillskott av virke till egen industri och samtidigt förädla värdet av vår egen skog. Vi är glada över att kunna använda tåg för att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt transportera virke

från skogsinnehavet i norr till våra industrier i söder, säger Sören Petersson, vd Holmen Skog. Holmens samarbete med Green Cargo sträcker sig långt tillbaka i tiden med transporter av massaved och sågtimmer mellan orter i norra Sverige. Under årens lopp har efterfrågan och volymerna ökat. I det nu utökade samarbetet har antalet destinationer utökats till även södra Sverige och en ny transportlösning med fler lok och en ny vagn utvecklats. Det innebär att det är möjligt att transportera mer virke på färre antal tåg till fler orter. En logistiklösning som inte bara är miljömässig och ekonomisk hållbar utan också trafiksäker och punktlig.

Jernbro förvärvar VOKSAB I MALMÖ JERNBRO FINNS SEDAN tidigare etablerade regionalt i Helsingborg och Åhus med verksamheter inom underhåll och service. Även i Malmö är Jernbro verksamma sedan några år med utlokaliserad underhållspersonal hos kunder. Genom förvärvet av Voksab går samtliga elva medarbetare över till Jernbro. – Affären ger oss tillgång till en egen verk8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

stad i Malmö och ökad kapacitet med erfarna och kunniga underhållsmekaniker, berättar Martin Berntsson, COO och Regionchef Syd på Jernbro. – Voksabs nuvarande kunder får tillgång till Jernbros bredare tjänsteutbud. Köpet har gett oss betydligt bättre förutsättningar att växa med både befintliga och nya kunder i Region Syd, avslutar Martin Berntsson.

FORTUM ENERGY HAFSLUND ENERGI AB byter nu namn till Fortum Energy AB och tar rollen som koncernens bolag för försäljning till större företagskunder. Under 2017 beslutade Fortum och Oslo kommun om att förändra sitt ägarskap av Hafslund ASA, något som innebar att all elhandelsverksamhet övergick till Fortum. Fortum Energy kommer rikta sig till större företagskunder och innebär en fokuserad satsning på detta segment. Fortum Energy erbjuder, som Fortumkoncernens satsning på de största företagskunderna, skräddarsydda helhetstjänster inom energi. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder skapa framtidens energilösningar, säger Patrik Hamberg, vd, Fortum Energy AB.

Som stor aktör i vår bransch, och lokalt i Enköpingsområdet, är det viktigt att vi tar ansvar för hållbar utveckling. Vi väger in både ekonomi och hållbarhet när vi tar verksamhetsbeslut. Därför satsar vi på solenergi. /Stefan Bergström Hedmark, vd Martin & Servera Logistik


Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-564 722 60 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm - Göteborg

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

PREMIÄR!

E D A S S A P N A R A N A R K . V O H E B T EFTER DIT Lär känna vår nya flexibla produktserie på certex.se


NYHETER Sweco anlitas för renovering av ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique. Bild: Sweco

SWECO ANLITAS för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika ETT AV AFRIKAS största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och Sweco anlitas som rådgivare och för att övervaka installationen av ny utrustning. Kund är Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. och ordervärdet är cirka 50 miljoner kronor. Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique och byggdes på 70-talet. Som ett av Afrikas största vattenkraftverk producerar stationen upp till 18 000 GWh/år, motsvarande mer än 20 procent av all vattenkraftproduktion i Sverige.

49 %

av cheferna anser att verksamhetens arbete för en miljömässigt hållbar utveckling, kommer att vara viktig när framtida medarbetare överväger dem som arbetsgivare. Det framkommer i en undersökning utförd av Novus, på uppdrag av Essity. 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Kraftstationen exporterar även en betydande del av produktionen till Sydafrika, Botswana och Zambia, vilket ger en viktig exportintäkt till Moçambique. Kraftverkets fem generatorer är nu i behov av en genomgripande renovering. Sweco har fått uppdraget att identifiera omfattningen av renoveringsbehoven, skriva specifikationer och stötta i upphandling av entreprenör samt övervaka genomförandet av de arbeten som ska utföras. – Sweco har lång erfarenhet av renovering

av vattenkraftverk och hög kompetens i att driva stora projekt i utlandet. Vi är glada över att få vara en del av ytterligare ett stort renoveringsprojekt som har så stor påverkan på elförsörjningen i södra Afrika och som är en viktig del i att uppnå flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, affärsområdeschef Sweco Sverige. Uppdraget beräknas pågå till år 2025. Det brasilianska företaget Intertechne Consultores SA är konsortiepartner för delar av genomförandet.

Annullering av 40,5 MILJONER ELCERTIFIKAT DEN 1 APRIL annullerades totalt 40 470 300 elcertifikat för 2018 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden. För el producerad under 2018 utfärdades det totalt 31,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma el-

certifikatreserven minskade med 9,1 miljoner elcertifikat till totalt 1,6 miljoner elcertifikat. Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2018 blev 93,2 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 27 872 804 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,97 procent, det vill säga 27 865 047 elcertifikat. I Norge annullerades 12 605 253 elcertifikat.


NYHETER Lena Hagman, ekonom, Teknikföretagen.

Sveriges exportsektor växer INDUSTRINS ANDEL AV Sveriges BNP är fortsatt betydande, och det direkta förädlingsvärdet i svensk produktion ökar. Samtidigt minskar behovet av importerade insatsvaror tydligt, i takt med att de svenska företagen satsar allt mer på regionalt baserade värdekedjor. Trenden kallas allt oftare för slowbalization. Några av de viktigaste bakomliggande faktorerna är ökat fokus på både kostnadseffektivitet och hållbarhet. Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen, under seminariet ”Sveriges exportsektor växer”. – Vi ser att en långsiktig trend med ökat importinnehåll har brutits, och bilden med regionalt baserade värdekedjor bekräftas även av andra analytiker. Nu behöver vi söka svar på om den här utvecklingen är bestående, säger Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen. Trenden ingår i den nya rapporten Sveriges exportsektor växer. Den kartlägger utvecklingen av sambanden mellan industrin och dess leverantörer från 2008 och framåt, och bygger bland annat på uppdaterad statistik från Statistiska Centralbyrån samt internationell statistik från OECD. Rapporten är sammanställd av Mats Kinnwall, chefsekonom och Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen. Statistiken visar bland annat att industrins andel av Sveriges BNP fortfarande är betydande och att sysselsättningen ökade 2017-2018, sannolikt även bland leverantörer. Bland de mer betydande trender som kan noteras är att flera industrier satsar allt mer på sin direkta produktion i Sverige, och en allt större andel insatsvaror tillverkas idag inhemskt.

isk Ergonom ! n ig s de mpact ABUCo lfer te g in kätt

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

11


NYHETER

Lia Fernandez, doktor i til�lämpad optik och Christian Wadell, R&D-ansvarig. Båda från TYRI Sweden AB.

SVENSKA TYRI revolutionerar maskinbelysning TYRI, LANSERAR NU ett helt nytt belysningssystem för arbetsmaskiner – TYRI INTELLilight™. Det intelligenta belysningssystemet bygger, likt ett trådlöst mesh-nätverk, på att lamporna kopplas ihop via Bluetooth i ett slutet nätverk som sätts på maskinen och sedan enkelt styrs via en app. Lamporna grupperas utifrån arbetssituation, externa omständigheter och den aktuella brukaren och all information som sparats. – Med TYRI INTELLilight™ förbättras hela arbetsmiljön för föraren. Man får en individanpassad belysning som agerar utifrån varje unik

situation. Dessutom kan man enkelt dimma belysningen och justera färgtemperatur – från varmt gult ljus till kallt blått ljus. Väljer man att integrera sensorer i systemet ökar komforten ytterligare genom att belysningen själv ser till att utföra önskade åtgärder vid olika situationer. Exempelvis genom att dimma ljuset när fordonets egen belysning bländar föraren, eller vid möte med ett annat fordon. Ett radiostyrt system gör det också möjligt att sätta på och stänga av från håll, för ökad säkerhet, säger Christian Wadell, research- och developmentansvarig på TYRI Sweden.

CERTEX INTRODUCERAR nytt utbud av industrikranar i Sverige ETT SAMARBETE MELLAN Certex i Sverige och spanska GH Cranes & Components resulterar i ett större utbud industrikranar på den svenska marknaden. Kranarna, som har erbjudits på en internationell marknad i många år, kommer genom Certex att vara tillgängliga för den svenska marknaden från och med 1 april 2019. – Vi ser ett stort behov av nya kranar, det gäller speciellt kunder som vill byta ut befintliga förbrukade och föråldrade kranar. Vi ser också en allt större efterfrågan på ytterligare en spelare på marknaden, säger Håkan Donnerlid, vd Certex. Certex är en av landets ledande leverantörer av kundanpassade lyftlösningar. Kranarna är en ny produktserie för företaget, men relaterar väl 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

till det befintliga sortimentet, som innefattar både standardkomponenter, men också lyftok specialiserade efter kundens verksamhet. I det nya utbudet finns en stor bredd av industrikranar med allt från traverskranar, för lyft upp till 400 ton, till svängkranar och portalkranar. Utbudet riktas främst mot tung industri med standardkranar och specialkranar som kan utrustas med den senaste tekniken, men även mot en eftermarknad med behov av service och underhåll. GH Cranes & Components startades i Spanien 1958 och har sedan dess etablerats i över 70 länder. Bland annat i Danmark med Certex Danmark som återförsäljare. Likt systerföretaget i Danmark blir Certex enda återförsäljare för GH Cranes & Components i Sverige.

Erik Bengtsson, vd, Ramirent AB.

RAMIRENT BLIR

marknadsledande i Sverige inom maskinuthyrning RAMIRENTPLCHAR HAR tecknat avtal för ett förvärv av Stavdal AB, ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsföretag. Affären förutsätter ett godkännande av Konkurrensmyndigheten och förväntas genomföras senast under slutet av kvartal 3, 2019. I Stavdals uthyrningstjänster ingår anläggnings- och byggmaskiner, hissar, bodar, ställningar och skyddsräcken, el & energi samt liftar. Företaget är speciellt stora inom liftar. Inom Stavdals portfölj ingår både bygg, anläggning, industri och eventkunder. Under 2018 hade Stavdal en omsättning på 819 miljoner kronor och cirka 5 procent av marknadsandelarna inom maskinuthyrning i Sverige. Intäkterna ökade under 2018 med en justerad EBITDA på cirka 296 miljoner kronor. Stavdal har idag cirka 280 medarbetare i Sverige och Norge som kommer att bli en del av Ramirent när köpet blir klart. – Förvärvet är helt i linje med vår strategi att bredda vår kundportfölj inom små- och medelstora kunder, växa inom produktkategorin lift samt att bli marknadsledande inom maskinuthyrning i Sverige. Vår vision är att erbjuda oslagbar service inom maskinuthyrning, vilket vi är ett steg närmare att nå genom våra nya medarbetare som bidrar med kompetens och erfarenhet”, säger Erik Bengtsson, vd, Ramirent AB.


KT VETS

lda-

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS

Nya certifieringar och stärkt organisation för SK Licenssvets Med stärkt organisation och kommande certifiering till ISO 9001, 14001 samt OH-SAS 18001 är SK Licenssvets i Göteborg redo för nya utmaningar och ramavtal inom energi- och pappersmassaindustrin. Företaget har satsat mycket på utbildningar och ökad kompetens för att bättre kunna möta marknadens krav och långsiktiga samarbetsavtal. Dessutom har de förbättrat och anpassat verksamheten i de båda verkstäderna där man arbetar med rostfritt och tryckkärlsstål i separata hallar. – VI HAR STÄRKT organisationen med fler tjänstemän inom projektledning och arbetsledare för att bättre kunna möta mängden jobb som kommer in. Samtidigt söker vi en platschef och erfarna industrirörläggare som kan uppfylla kraven som ställs i certifieringarna. Genom att höja kvalitetsnivån blir vi mer konkurrenskraftiga i de stora upphandlingarna, säger Christian Suopanki, vd på SK Licenssvets V-F AB. Familjeföretaget som i dagsläget har 36 fast anställda och jobbar mycket med energibolag, pappersbruk och entreprenadarbeten, bildades 1989 av Jarmo Suopanki. Medelåldern i företaget ligger mellan 35-40 år. Svetsare och montörer blir utbildade för att kunna utföra visuell kontroll, enligt standard 5817. Idag har de ett antal ramavtal med energibolag, pappersmassaindustrin och petrokemin, såsom Preem i Skarvikshamnen. Nu håller man på att bredda sig för att lägga mer krut på entreprenadverksamhet och projektinriktade uppdrag. Uthyrningsverksamheten är numera den lilla delen av verksamheten. – För två år sedan certifierade vi oss till EN 1090-1 som är en certifiering för tillverkning av stålkonstruktioner samt ISO 3834-2, som är en certifiering för svetsning i tryckkärlsstål, och i år har vi som mål att certifiera oss till ISO 9001 som vi då implementerar med kvalitetsledningssystemet vi har idag, säger Christian Suopanki. Certifieringen ISO 9001 innefattar inte bara svetsning och stålkonstruktioner, utan styr även de administrativa delarna och inköp på en djupare nivå. Det öppnar möjligheterna för att ingå i en leverantörs– För två år sedan certifierade vi oss till EN

grupp som går samman i en upphandling, vilket har blivit mer vanligt. – På så sätt blir vi mer konkurrenskraftiga gent emot de större leverantörerna. Även om vi är bland de största i Göteborg med svetsning av tryckkärlsstål är vi ett medelstort företag i svenska mått mätt. För att stärka oss ytterligare certifierar vi oss därmed till ISO 9001, förklarar Christian Suopanki. En styrka som SK Licenssvets har är att de kan värmebehandla rörledningar med egen utrustning efter procedurbeskrivningar som är godkända av tredjepartsorgan. De förtillverkar rörledningar efter ritningar i verkstäderna, utför oförstörande provning samt egenkontroller i största möjliga mån innan det skickas ut SK Licenssvets VF AB till montageplatserna. August Barks gata 19 – Vi tillverkar även tankar 421 32 Västra Frölunda både i rostfritt och tryckTel: 031-47 46 01 kärlsstål samt t-rör i varminfo@sklicenssvets.se hållfasta material som används till ångledningar med www.sklicenssvets.se höga tryck och temperaturer. Dessa används mycket inom SK Licenssvets VF AB pappersbruk och kraftvärme Barks gata 19 August verk, ett område där vi vill 421 32 Västra Frölunda expandera, säger Christian Tel: 031-47 46 01 Suopanki. www.sklicenssvets.se

ingå i en leverantörsgrupp som går samman i

1939 EN 45011

info@sklicenssvets.se

www.sklicenssvets.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

3 13

utrustning efter procedurbeskrivningar som är


PAPPER & CELLULOSA Stämningen på årets Skogsindustridagar var tät och hjärtlig. Bild: Kjell-Arne Larsson

Skogsindustridagarna 2019

– allt från skogsbränder till Virtual Reality Årets upplaga av Skogsindustridagarna – som arrangeras av Kiwa – hölls som vanligt i Sundsvall och bjöd på ett mycket innehållsrikt program och en fullspäckad utställningslokal.De muntliga presentationerna vittnade om en skogsindustri som är på god väg att krypa ur sitt konservativa förflutna. Att siktet numera är inställt på nya tekniker och nya affärsmöjligheter utanför de traditionella råder det ingen tvekan om. AV KJELL-ARNE LARSSON

MAX JOHANSSON SOM ansvarar för processäkerhet på Kiwa inledde skämtsamt med att referera till veckans två viktigaste händelser: Brexitförhandlingarna och Skogsindustridagarna. De senares tema var ”En ny syn på världen – en ny syn på skogen”. Det handlade om allt från erfarenheter av skogsbränderna 2018 till användande av ny teknik, som 3D-projektering och VR. Max Johansson hänvisade också till översikten för årets underhållsstopp, där många stopp kommer att sammanfalla i vissa perioder, särskild i maj. Konkurrensen om konsulter och entreprenörer blir stor. Upphandla därför i tid, och om möjligt rucka på tidplanerna för att lindra konkurrensen om utförarna. 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Sedan talade Björn Lyngfelt från SCA om ”Bränder och bränsle – risker och möjligheter i SCA:s skogsbruk och industri”. Han lade också ett nationellt perspektiv på skogbränder. Efter skogsbranden i Västmanland 2014 utvecklade skogsbruket en branschstandard för att minska risken för bränder. Till åtgärderna hör att bland annat att maskinerna vid brandrisk ska arbeta utan band och kedjor. Markberedning är den mest riskfyllda aktiviteten. Verksamhet kan flyttas till områden med lägre brandrisk eller utföras nattetid när brandrisken är mindre. Åtgärderna var framgångsrika. År 2018 brann endast 400 hektar på SCA:s mark. Totalt i Sverige brann under året 25 000 hektar, mest i Jämt-


PAPPER & CELLULOSA Nästa investeringsprojekt hos Smurfit Kappa blir ombyggnad i kokeriet, där ett förimpregneringskärl ImpBin kommer att ersätta tre process-steg. Bild: Smurfit Kappa

land och Gävleborg. Bränderna orsakades av människor som rörde sig i skogen (och slarvade med eld) samt av tåg, i mindre utsträckning av åska. – Det är viktigt att upptäcka bränderna i tid, påpekade Björn Lyngfelt. Brandflyg ska användas för övervakning. Sedan är tillgången på helikoptrar som kan bära släckutrustning otillräcklig idag. Frågorna kring och ansvaret för brandskydd borde flyttas högre än länsstyrelserna, eftersom samma brand kan drabba flera län. Kanske ett större övergripande ansvar skulle läggas på MSB.

Möjligheter och problem Harald Säll som till vardags är universitetslektor vid Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, gav en bakgrunds- och konsekvensbeskrivning av skogsbruket i sin presentation ”Natur i förändring. Från istid till drönare. Din min eller allas skog?”. I själva verket började han vid Jordens begynnelse för 4,6 miljarder år sedan! Viktiga inslag under de senaste årtusendena var förändringarna av skogslandskapet orsakade av introduktionen av jordbruk och under senare tid bland annat järnbrukens och träindustrins behov av kol och träråvara. Sedan tillkomsten av Skogsvårdslagen 1903 som krävde plantering/återväxt har utvecklingen av mängden skog vänt. Under samma tid har också bland annat älgen återkommit och är nu inte längre utrotningshotad. Harald Säll talade om biologisk mångfald och hänvisade till att enligt SLU Artdatabanken är det granen som hyser flest arter. Han berörde också problemet med att skogsägare som gynnat >>

– Det är viktigt att upptäcka skogsbränderna i tid, påpekade Björn Lyngfelt från SCA. Bild: Per-Anders Sjöquist NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


PAPPER & CELLULOSA

eller gynnar höga naturvärden tycks bli eller upplever att de kan bli av med ekonomiska värden. En kontenta av allt detta kan vara att ”Utan samtal och dialog går allt åt skogen”.

Morgondagens produkter

– Metanol som bränsle till sjöfart är ett av flera tänkbara spår där Södra med partners gjort en utredning som visar att det skulle bli den mest hållbara godssjötransporten i världen, berättade Henrik Brodin från Södra Innovation & Nya Affärer. Bild: Henrik Björnsson

Kiwa:s Sanna Sandkvist växlar arbetsuppgifter: vara ute och besikta eller vara inne och hålla kurser.

Andritz’ medarbetare Mikael Jansson som arbetar med process för kunder inom pappers- och massabranschen talade kring ämnet ”Förädlade produkter från bruket”. Idag produceras som bekant massa, papper, kartong och tallolja. Vissa bruk med energiöverskott kan sälja biobränsle, fjärrvärme och el. Möjligheterna är emellertid stora för fler, ytterligare förädlade och mer vinstgivande produkter. Den globala marknaden för textil är 100 miljoner ton/år. Den väntas öka 2–3 gånger till 2040. Ett svenskt referensbruk skulle kunna tillverka 400 tusen ton texilmassa/år. Textilmassa kallas också dissolvingmassa och är ren cellulosa. En annan alternativ produkt är nanocellulosa och en ytterligare är lignin. För närvarande finns det ingen marknad för lignin. Teknisk utveckling kan medge att ämnen med ursprung i skogsråvara – bland annat lignin – kan vidareförädlas till kolfibrer, kompositer, kemikalier och insatsvaror för läkemedel. En huvudbeståndsdel i ved är hemicellulosa. Den kan omvandlas till socker som i sin tur med hjälp av svampar kan bli till protein, vilket går att använda som foder, i exempelvis fiskodlingar. Lågvärdig spillvärme från massabruket kan få temperera vattnet i fiskodlingen. Spillvärme kan alternativt användas för att värma växthus med grönsaksodlingar. Värt att nämna är att det i massabruket kan uppstå rester av biomaterial som kan användas som biogödsel eller för biogasproduktion. De tänkbara möjligheterna för alternativa produkter är således många. Ekonomen Henrik Brodin på Södra Innovation & Nya affärer berättade om den anläggning för metanol som ska tas i drift i höst hos Södra Cell Mönsterås. Globalt tillverkas nästan all metanol från naturgas. En stor marknad för metanol finns redan. Södra har tillsammans med Andritz utvecklat en unik anläggning som renar råmetanol från massafabriken. Bränsle till sjöfart är ett av flera tänkbara spår där Södra med partners gjort en utredning som visar att det skulle bli den mest hållbara godssjötransporten i världen. Henrik Brodin avslutade sin presentation med devisen ”Framtiden är gjord av trä”.

Ny AFS – inte enbart kravfyllt Sanna Sandkvist som är besiktningsingenjör och kursledare på Kiwa sammanfattade AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” som började gälla 1 december 2017. Nya krav är bland andra Fortlöpande tillsyn, Pannoperatörscertifiering och Första kontroll. – Se inte nya krav enbart som jättejobbiga. Ni kan också få ut mycket gott av detta, sa Sanna Sandkvist. Exempelvis fortlöpande tillsyn ger möjlighet till förlängt intervall för driftprov (max 4 år) och minskad risk för halverat driftprovsintervall. Fortlöpande tillsyn ger underlag för en säker och väl fungerande anläggning. Enligt AFS 2017:3 ska den som övervakar en panna vara certifierad. – En vanlig missuppfattning är att det räcker att gå en kurs för att bli certifierad, fortsatte Sanna Sandkvist. Men det är ett särskilt prov som ska klaras och kraven är väldigt hårda. Man måste bland annat kunna de tekniska grunderna och kunna AFS-en. Denna definierar också kunskapskraven. Kiwa Inspecta arrangerar kurser, vilket gjordes i anslutning >> 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


www.tse.se www.tse.se TERMISK SPRUTNING ÄR EN UTMÄRKT METOD SOM GER FLEXIBILITET OCH MÅNGA MÖJLIGHETER

... SERVICE

t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning, maskinbearbetning, tillverkning och service och arbetar i många branscher med olika applikationer. Behovet kan vara att man behöver skydda mot till exempel: erosion/abrasion, korrosion, kavitation och andra miljöer som kan uppstå under drift. Ett stort område är även applikationer där man sökerApplikationsexempel: ett alternativ till hårdförkromning.

Termisk sprutning & bearbetning: Levererar ytbeläggning genom termisk

• Valsar

• Kolvar RESURSER PAPPER & MASSA • HVAF, ID7, HVOF,för Plasma, & Arc sprutning av maskindelar ökadFlame livslängd • Hydraulstänger • HVAF • Valsbeläggning Nytillverkning, reparation ochupp till L= 10.000 mm• HVOF • Svarvning kapacitet • Pumpar • Dragvalsar ombeläggningar • Rundslipning Ø 1.000 mm och L 5.000 mm• PLASMA • Lagerhus • Torkcylindrar Termisk sprutning och bearbetning • LJUSBÅGE • Axlar • CNC-fräsning • Lagerhus -på plats hos kund eller i vår verkstad • FLAMSPRUTNING • Axlar • Superfinering < Ra 0,02 • Ventiler Förebygger slitage och korrosion • Pannor • Mobil bearbetning och beläggning hos kund • Generell ersättning av hårdförkromning Ersätter hårdförkromade ytor • Babbitt-lager Högpolerade skikt till < Ra 0.02

VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING! Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering. Pneumatiska sändare Skruvtransportörer Skraptransportörer Bandtransportörer Cellmatare Krossar Spjäll Silos m.m.

NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se


PAPPER & CELLULOSA

Niklas Öman från LocTech visar ”pistolen” för Oxifree korrosionsskydd som till och med är hygienklassat för livsmedel. Bild: Kjell-Arne Larsson

GOLVSANERING SLIPNING/POLERING FRISTRÅLE/VÅTSANDSBLÄSTRING

Miljöteknik i världsklass.

”Tack vare Piteå Montage och deras stålkuleblästring kunde vi till slut bli kvitt ett mer än 10-årigt problem.”

Tomal erbjuder allt du behöver vid höga kvalitetskrav för hantering av fasta material som tex pulverbehållare, multiskruvdoserare, polymerberedare, inblandningstankar, storsäckstömmare, pneumatiska transporter och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.

Certifierade enligt ISO 3834-2 och EN 1090-1

Group 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Vi hade stora problem, under mer än 10 år, med vårt halkiga betonggolv, mest på grund av kondensbildningen vid väderomslag. Driften och säkerheten för våra 7 truckar, de tyngsta om 8 ton, var av förståeliga skäl inte optimal. Vi sökte därför aktivt efter olika lösningar, till exempel tittade vi på olika golvbeläggningar och övervägde till och med att varmbona och sätta in golvvärme, vilket nog aldrig var realistiskt att genomföra ekonomiskt med tanke på ytan, som är nästan 6 000 kvm. Efter ett tips från Piteå Hamn kontaktade vi Lars och Piteå Montage som demonstrerade stålkuleblästringen för oss – en teknik och metod som visade sig vara en helt suverän lösning på våra problem. Totalt sett blev investeringen till slut en bråkdel av vad vi hade kunnat hamna på. Vi är oerhört tacksamma över hjälpen vi fått från Piteå Montage. Att det är ett nöje att jobba med all deras personal är absolut ingen nackdel”. / Mikael Björkman, terminalchef Iggesunds Bruk (Holmen)

Certifierade enligt ISO 9001:2015

TOMAL AB, BOL 110 S-311 65 VESSIGEBRO

till Skogsindustridagarna. Men inget bolag är hittills ackrediterat för att sedan certifiera operatörer, men detta kommer givetvis att komma, och Kiwa Certifiering har ansökt hos Swedac. Kraven på Första kontroll enligt AFS-en ska bland annat säkerställa lämplighet och placering av den trycksatta anordningen. Denna ska användas till rätt ändamål, vara placerad i rätt miljö, exempelvis får anordningen inte placeras där temperaturen kan understiga den lägsta temperatur som tillverkaren angivit att kärlet tål. Vid incidenter ska det gå att lämna platsen. – I och med kraven i AFS 2017:3 sköter du tillsynen och får god koll på din anläggning. Den blir säkrare och bidrar till uppfyllandet av Arbetsmiljölagen. Dessutom lägger det grunden för hög tillgänglighet och att du får ut mer av din anläggning, avslutade Sanna Sandkvist. 3D och VR som hjälpmedel i planering, projektering och uppföljning Under rubriken ”Omvärldens krav ger teknikutveckling i sulfatfabriken” berättade Urban Lundmark, produktionsavdelningschef kraft på Smurfit Kappa, inledningsvis om skiftande miljöaspekter under olika decennier och hur företaget följt upp dessa i sin fabrik, som förresten togs i drift 1962. Under 1960-talet var perspektivet mest lokalt med hot som eutrofiering, miljögifter och försurning. Under innevarande decennium beaktar vi i stället globala hot, bland annat klimateffekter, ozon och föroreningar i haven. Smurfit Kappa har följt upp med åtgärder mot illaluktande gaser, svavelföroreningar och lututsläpp (från 1972), användande av spillvärme till fjärrvärme (1978), TCF-massa (1996), biobränslepanna (2007) och genom att ersätta tjockolja med bioolja (2009). Under planering, förstudier och projektering av investerings-

Tel. 0346-71 31 00 www.tomal.se

info@piteamontage.se


PAPPER & CELLULOSA

projekt (miljömässiga och andra) använder Smurfit Kappa sedan 2005 ett antal ”verktyg”, nämligen 3D-skanning (har egen skanner) med Faro Focus 3D samt mjukvarorna Cadmatic och Navis i vilka man gör 3D-ritningar och 3D-modeller baserade på importerad skanning. Som referenspunkter vid skanningen har man målsfärer och fixpunkter i fabriken/fabriksområdet, där de äldsta fixpunkterna faktiskt är från 1962! – Allt detta är jättebra hjälpmedel, menade Urban Lundmark. På många sätt, bland annat att det blir lättare att förstå ritningar. Nästa investeringsprojekt hos Smurfit Kappa blir ombyggnad i kokeriet, där ett förimpregneringskärl ImpBin kommer att ersätta tre process-steg. – ImpBin är ett genialt koncept. Mer av sådana grejor, sa Urban Lundmark. De fysiska åtgärderna i kokeriet, som ska utföras under ett stopp i maj, blir mycket komplexa. Dessutom ska sodapannan modifieras med fler sekundärluftportar och större kvartärluftportar samt helt ny överhettare. Ett nytt elfilter ska också installeras, vilket utgör en mycket betydande åtgärd för att minska stoftutsläppet från Piteåanläggningen. Efter vårens stopp är det tänkt att fabriken ska vara i drift i 18 månader, innan det blir dags för nästa storstopp. Efter Urban Lundmarks presentation fortsatte Daniel Forslund och Fredrik Albing från Tikab att under rubriken ”Visualisering av information med VR och 3D” ta användandet av digitala verktyg ytterligare steg vidare. I händelse av att någon inte vet så betyder VR Virtual Reality och presenteras i VR-glasögon. I sammanhanget är också förkortningen BIM viktig, och den står för ByggnadsInformationsModellering. I arbetet med 3D, animering och visualisering används teknik, >>

Tony Gustavsson och Mika Vitala från Valmet bjöd på ”Pannvatten” men presenterade också företagets produkter bland annat i form av reningsutrustning. Bild: Kjell-Arne Larsson

STÅL & RÖRMONTAGE www.srmab.com

Vi bistår, sedan långt tillbaka, massaindustrin med stora stålkonstruktioner. Vi bygger nya och reparerar befintliga cisterner, massatorn, tankar och rörbryggor. Vi sköter allt från konstruktion och prefabrikation till tillverkning och montage ute på plats.

SVERIGES ENDA KOMPLETTA LEVERANTÖR AV TRYCKKÄRL, TUBVÄRMEVÄXLARE & CISTERNER Contact us for more information. We have the experience! W W W. O M V. S E

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


PAPPER & CELLULOSA Andreas Liedberg berättade inspirerat om flera av Valmets leveranser. Bild: Kjell-Arne Larsson

metoder och synsätt som har utvecklats inom spelvärden. Där behövs de mest kraftfulla processorerna och där finns också den bästa kompetensen. Tikab:s verksamhet är ett mycket gott exempel på att kompetens från spelvärlden kommer väl till pass i den verkliga världen, bland annat ute i den tunga industrin. – De två världarna har flera gemensamma aspekter, främst mycket geometri, informationshantering och förmedling av koncept, förklarade Daniel Forslund. Han visade exempel på 3D-bilder, modeller och animeringar, på bland annat infrastruktur i Sydkorea, rördragning hos Stockholm Vatten och framtidens Slussen i Stockholm.

Virtuellt show-room – Förutom som hjälpmedel i planering och projektering, har vi om vi lägger till VR ett utmärkt marknadsföringsinstrument, fortsatte Daniel Forslund. Byggherren eller produkttillverkaren kan bjuda in exempelvis arkitekten till ett virtuellt showroom, i stället för att denne ska resa till ett fysiskt sådant. Tikab visade exempel på en kund som utför byggservice och som önskade ett enkelt verktyg för 3D-modell och VR. Det skulle ge en ”lättare” modell än vanligt, jämfört med en CAD-modell som kan bli påfrestande ”tung”. Tikab konstruerade en modell

TLM Consulting levererar reservdelar till virkestorkar och hjälper till med torkningen på distans.

TLM

Consulting 070-677 22 07 • www.tlmconsulting.se 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

baserad på en spelmotor. Även tidplanen fanns med i modellen. – 3D-modeller är bra bland annat för att i förväg se om objekten får plats, det vill säga förebygga kollisioner. Dessutom går det att lägga på flera lager med information, bland annat kopplade till de olika objekten. Då kan man tillämpa en avancerad form av BIM. Vi tror mycket på detta arbetssätt för att effektivisera både planering, förprojekt, projektering och byggproduktion, avslutade Daniel Forslund. Om man inte har en modell utav sin fabrik eller vill bygga upp en från grunden, är det nödvändigt att först skanna fabriken, eller delar av den. Här skiljer man på fotogrammetriskanning och laserskanning, där den senare ger störst precision.

Kontroll av cisterner Cisterner är som man säger ett kapitel för sig, både vad gäller regelverk och kontroller. Både Arbetsmiljöverket, Boverket, MSB och Naturvårdsverket ger ut föreskrifter som handlar om cisterner. Magnus Brattberg och Milan Poznic, båda från Kiwa, redde ut vissa begrepp och presenterade metoder för oförstörande provning. Till dessa hör manuell inspektion, ultraljud och virvelström. Vissa partier av en cistern kan vara mycket svåra att komma åt. Man visade här på mantelns svetsning mot golvet (bottnen). Ultraljudsprovningen har utvecklats till specialbyggda kombinationsprober, med många prober monterade i profil med cisternen. För att komma åt bland annat dolda svetsar kan sedan Phased Array Probe användas. Då skickas vågor ut från en eller flera punkter från en probe som kan vinklas. Med hjälp av detta går det att hitta skador. Ibland är det möjligt att använda SLOFEC som baseras på virvelströmmar och där ”svaret” på dem kan indikera godsförtunning. Även i anslutning till provning och kontroll kan 3D-modeller vara till hjälp. Då kan provningsdata knytas till objekten i den digitala modellen, i stället för svårtillgängligt i pärmar på gammalt sätt. När konferensdagarna gick mot sitt slut stod det klart att framtidsfrågor, miljöaspekter och 3D i någon mån präglade alla presentationer och därmed dagens skogsindustri.


WELCOME TO THE OJ-ÄR-DETSANT-EXPERIENCE* Varje dag gör vi konkret världen lite bättre (oj!). Vår världsunika process utvinner diesel ur sulfatmassabrukens restprodukt tallolja (oj!). Vår talldiesel reducerar nära 89 procent CO2 (oj!). Via Preem når den marknaden som Evolution Diesel, marknadens enda Svanen-märkta diesel (oj!). Vår talldiesel minskar CO2-utsläpp motsvarande 157 672 dieselbilar per år (oj!). Vår fabrik är klimatpositiv då vi reducerar mer CO2 än vi skapar i alla transporter (oj!). Vi levererar dessutom fjärrvärme som värmer upp andra närliggande fabriker (oj!). Nu investerar vi 250 miljoner och bygger en ny andra fabrik för att öka vår produktion med minst 50 procent (oj!). Vill du bli en av oss världsförbättrare? Sök lediga tjänster på sunpine.se Följ oss på

och

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar utsläpp på 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine omsätter 1,2 miljarder SEK. SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. www.sunpine.se


PAPPER & CELLULOSA Från nya driftcentralen kontrolleras fabrikens alla delar förutom torkmaskinerna. Bild: Torbjörn Bergkvist

HELIOSPROJEKTET SCA Östrands nya fabrik

– fin uppstartskurva med sikte på en miljon ton massa Den nya fabriken hos SCA Östrand som medger fördubbling av massaproduktionen inledde driften i juni förra året efter att tidigare ha klarat ett flertal etapper. Målet är att 2020 ska bli det första året som bruket når upp till nya årskapaciteten på 900 000 ton sulfatmassa. AV KJELL-ARNE LARSSON

DEN OFFICIELLA INVIGNINGEN av Östrands fabrik gick av stapeln 14 februari under närvaro av kung Carl XVI Gustaf och trehundra speciellt inbjudna gäster. Givetvis var också projektledningen på plats. – Att få delta i ett projekt som Helios har varit fantastiskt, sa Ingela Ekebro, SCA:s projektdirektör som varit ansvarig för det treåriga projektet. Vi har lyckats hålla budget och tidplan. Framför22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

allt har vi lyckats genomföra projektet utan allvarliga olyckor. Förutom större försäljningsvolymer både i Europa och globalt är målen med projektet lägre specifika produktionskostnader och möjlighet att ytterligare öka massakvaliteten från en redan hög nivå. På fabriken tillverkas sulfatmassa och CTMP. Under 2016 producerades 430 000 ton sulfatmassa och 950 00 ton CTMP. Sulfatmassan har varumärket Celeste, och där erbjuder företaget >>


VI TACKAR SCA FÖR FÖRTROENDET I HELIOSPROJEKTET! Eurocon gör skillnad – i dag och i framtiden. Vi ökar din konkurrenskraft genom effektiva och smarta tekniska lösningar och möjliggör hållbara helhetslösningar som skapar långsiktig nytta för svensk industri. Läs mer om Heliosprojektet på eurocon.se

EUROCON.SE


PAPPER & CELLULOSA Råvarutillgången är tryggad bland annat genom SCA:s eget skogsinnehav. Bilden visar en av de nya flistransportörerna. Bild: Torbjörn Bergkvist

Sodapannan byggdes ut genom att en av dess väggar flyttades. Bild: Torbjörn Bergkvist

En ny torkmaskin TM 6 byggdes parallellt med den befintliga. Bild: Torbjörn Bergkvist

fyra produkter i olika ljusheter. För CTMP är varumärket Star och där tillverkas kundanpassade varianter i olika ljushetsnivåer baserade på fibrer från både tall, gran, björk och asp. I sortimentet finns både blekt och oblekt CTMP. Investeringsprojektet medger att SCA Östrand nu kan öka sin produktion av sulfatmassa till 900 000 ton. Möjlighet finns sedan för ytterligare ökning till 1 miljon ton per år, enbart efter vissa mindre åtgärder. Beslutet att investera i projektet togs i augusti 2015. Att fördubbla kapaciteten var inte någon helt ny tanke. I själva verket >> 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR SVERIGES SKOGSINDUSTRI De senaste 90 åren har vi kontinuerligt utvecklat vårt samarbete med skogsindustrin i Sverige. Vi har nu fått uppdraget att ansvara för markoch byggprojektering, samt delar av projekteringen av processrör när SCA bygger ut Östrands massabruk i Timrå. Efter ombyggnationen blir det Sveriges största massabruk. Detta är ett exempel på hur Sweco tillsammans med kunder skapar långsiktigt hållbara lösningar för svensk basindustri. Vi tar helhetsgreppet som krävs för att utföra projekt som tar hänsyn till människor, miljö och ekonomi. Vad kan vi göra för dig?

www.sweco.se


PAPPER & CELLULOSA

Valmet har levererat ett 2-kärlssystem med förimpregneringskärl och kokare. Bild: Torbjörn Bergkvist

hade bruket och dess projektverksamhet förberett sig länge. År 2003 stod en ny kaj klar för mottagning och utskeppning via fartyg. Det har främst varit massaved och flis som tagits in i hamnen, men även kemikalier, medan terpentin och tallolja har skeppats ut. Med början 2004 har landbygge pågått, det vill säga stranden har fyllts ut innanför en invallning. På detta sätt har det skapats nio hektar ny mark. Denna behövdes för delar som ingår i projektet, och då framförallt ny vedgård, ett nytt renseri med två linjer och infrastruktur. Under perioden 1995–2015 höjdes brukets massakapacitet med drygt 30 procent. Detta kunde åstadkommas genom en rad mindre flaskhalsprojekt och några större sådana. År 2006 invigdes en ny sodapanna – SP 6 – som fick ersätta en gammal. SP 6 fick för den tiden exceptionellt höga ångdata, nämligen 105 bar och 515° C. Dessutom konstruerades den för att kunna byggas ut kapacitetsmässigt genom att flytta en av pannväggarna. Leverantör var Andritz och företaget hade tidigare svarat för motsvarande konstruktion till bland andra Södra Cell Värö bruk. År 2010–11 uppfördes en ny mesaugn. Den gamla ugnen som eldades med olja avvecklades till förmån för en ny som eldas med biobränsle. Mesaugnen överdimensionerades och konstruerades för att med smärre modifieringar kunna få upp kapaciteten ytterligare. Mixeriets vitlutsfilter är av samma årgång som mesaugnen och även detta överdimensionerades. Alla dessa investeringar var mycket framsynta av SCA.

Rationellt

En ny indunstningsanläggning byggdes som tar hand om all svartlut. Bild: Torbjörn Bergkvist

Projekt Helios har lett fram till att SCA Östrand idag har en fabrik som till allra största delen har nya anläggningsdelar. Fabriken har ett mycket rationellt grundkoncept. Både i början och slutet av processerna – renseriet respektive torkavdelningen – finns två parallella linjer. Själva fiberlinjen utgör dock endast en linje. Det innebär att dimensionerna är mycket stora på förimpregneringskärl, kokare och andra steg i processen. Fördelen med färre enheter blir en kostnadseffektiv produktion med lägre specifika personalinsatser. Underhållet blir rationellt och till lägre specifik kostnad.

Infrakt och renseri Nya järnvägsspår har byggts för massaved in på fabriksområdet. Den ökade volymen av ved ska till stor del komma med tåg. Det blir långa tåg som kräver plats. Den nya vedgården utgör – som buffert betraktad – ett lager för några dygns drift. Dessutom har SCA byggt ett buffertlager vid Torsboda, ungefär en mil längre norrut längs järnvägen. Buffertlagren ska parera för störningar i godstågstrafiken. På fabriksområdet har två parallella vedlinjer uppförts Green Field på SCA:s landbyggnad. Linjerna har vattenhydrauliskt lagrade trummor för tummelbarkning av långa stockar. Dessa flisas i HHQ-huggar. Vedförbrukningen vid full kapacitet blir 4,5 miljoner kubikmeter fub för linjerna tillsammans. Deras utrustning är projekterad för det kalla och fuktiga klimat som kan råda i norra Sverige. Den ena linjen togs i drift i början av juli 2017 och den andra något senare. Leverantör har varit Andritz. Renseriet är dimensionerat för all den flis som nya fabriken behöver. I dagsläget används dock cirka 25 procent sågverksflis som kommer utifrån. Man planerar att tills vidare hålla fast vid denna inblandningsgrad. Flisstackarna har samma placering som tidigare. Nytt är ett antal transportörer, främst från renseri till flisstackar samt från >> 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.seSTORA ENSO

Ny indunstningsanläggning dessa upp till det 60 meter höga kärlet där flisen förbasas och impregneras.

Helt ny linje med 2-kärlssystem

Valmet har levererat en helt ny indunstningsanläggning som ersätter två gamla. Den nya har 7,5 effekter och indunstar till 80 procent torrhalt eller möjligen högre. Anläggningens kapacitet är 1 150 ton avdunstat vatten per timme.

Därför har man också byggt en ny klordioxidfabrik på plats. ECF-massa tillverkas under kampanjkörning i blekeriet. Fiberlinjen inklusive blekeriet togs i drift under det långa och slutliga inkopplingsstoppet april–juni 2018. Fiberlinjen är uppförd på den mark där det tidigare renseriet var placerat.

Valmet har levererat ett 2-kärlssystem för kontinuerlig kokning, som består av ett 60 Bild: Torbjörn Bergkvist meter högt förimpregneringskärl ImpBin™ och en 64 meter hög kokare Compact Cooking™ G2 som har volymen 4 500 kubikmeter. Parallella torkar Kokaren har ett integrerat tvättsteg som drar av lut från Den befintliga torkmaskin TM 5 har behållits. Denna har tidigare massan. Tack vare lång impregneringstid i ImpBin™ kan tempemoderniserats med nya filtsträckare och kantspritspump samt raturen i processen hållas på en lägre nivå. försetts med automatisk spetsdragning som har eliminerat ett Energiförbrukningen är låg, liksom mängden rejekt och fiberriskfyllt arbetsmoment. En ytterligare torkmaskin, som helt logiskt utbytet blir därför högt. Högt utbyte innebär lägre belastning på benämns TM 6, har sedan byggts parallellt med den gamla. Den avloppsreningen. nya togs i drift i januari 2018. I projekt Helios har Valmet också levererat hela fiberlinjen. Torkmaskiner kan betraktas som förenklade pappersmaskiner Där ingår bland annat nio TwinRoll™ tvättpressar, som represensom tillverkar mycket tjockt papper. Detta delas med en stor sax terar den femte generationen av Valmets tvättpressar. Deras funkoch balas för vidare transport. Den befintliga balningslinjen har tion baseras på både förträngning och pressning. De används i behållits och dessutom kompletterats med två nya linjer. De nya positioner före, under och efter blekningsstegen. kan antingen betjäna TM 5 eller TM 6. Massan från båda linjerna SCA har tidigare erfarenhet av Valmets 2-kärlssystem för konklipps till ark på cirka 700 x 800 millimeter och staplas till 250 kilo tinuerlig kokning, eftersom detta installerades hos SCA Obbola tunga balar. Dessa emballeras och sexton balar buntas till paket år 2015. TwinRoll™ tvättpressar är heller inget nytt för SCA. De som lastas på bil för transport till hamnen i Tunadal. har använts hos SCA Östrand sedan 80-talet och senast 1995 då ett nytt blekeri togs i drift. Återvinningen – lut och energi Dagens blekeri är dock helt nytt. TCF-massa tillverkas som Valmet har levererat en helt ny indunstningsanläggning som tidigare med bleksekvensen syrgas och väteperoxid. Nytt är ECFersätter två gamla. Den nya har 7,5 effekter och indunstar till 80 >> massa där de nämnda stegen kompletteras med klordioxidsteg. 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


MALERIFORETAGEN

2004–2018 2004 - 2014

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

Vi vill tacka Ett urval av våra tjänster SCA & Caverion / Assemblin VS

• Auktoriserad i rostskyddsmålning sedan 1998 • Kolfiberförstärkningar • Epoxi & Polyuretaninjektering • Golvbeläggningar & utrymningslinjer • Renovering balkonger & parkeringsgarage • Polyurea beläggningar • Polyurea skumisolering • Bygg & industriservice

ysab@telia.com

www.ysab.se 24 ÅR 1 9 94 – 2 0 1 8


PAPPER & CELLULOSA Fiberlinjen har bland annat nio tvättpressar från Valmet. Bild: Torbjörn Bergkvist

Ytterligare nya delar

procent torrhalt eller möjligen högre. Anläggningens kapacitet är 1 150 ton avdunstat vatten per timme. Sodapannan levererades som nämnts av Andritz 2006. För att öka kapaciteten med 50 procent flyttades en av dess pannvägar ut, helt enligt den ursprungliga idén bakom konstruktionen. Denna åtgärd var det mest tidsödande arbetet under det förlängda stoppet och blev styrande för längden på stoppet. Så länge sodapannan användes för den gamla fabriken, kördes den på låg last. I och med 50 procent högre kapacitet och full last klarar den nu en dubbelt så stor massaproduktion. I kemikalieåtervinningen har en hel del ny utrustning installerats. Det som i huvudsak behållits är det relativt nya vitlutsfiltret och mesaugnen. Grönlutklarnare har ersatts med två grönlutsfilter. Fördelen med filter är framförallt en bättre stabilitet i processen. Även kausticeringskärlen är nya. Mesaugnen byggdes 2010–11 och var konstruerad med hög kapacitet som fram tills nu inte har utnyttjats. Grundkonstruktionen tillsammans med vissa smärre uppgraderingar, framförallt i bränslematningen, gör att mesaugnen klarar dubbel kapacitet. Det är Andritz som svarat för både sodapanna, kemikalieåtervinning/mesaugn och torkmaskin.

Projekt Helios omfattade även en ny driftcentral i en strategiskt placerad byggnad. Centralen blev klar 1 juli 2017. Då var också ett antal simulatorer klara för användning. De har varit mycket bra hjälpmedel vid utbildning av operatörerna för den nya fabriken. >> 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Vi har lyckats hålla budget och tidplan. Framförallt har vi lyckats genomföra projektet utan allvarliga olyckor. /Ingela Ekebro, projektdirektör, SCA Bild: Kjell-Arne Larsson


SCA HELIOS BROWNFIELD STÅR STADIGT PÅ

5500

m

BETONG &

600

ton

ARMERING.

FORMAD, ARMERAD OCH PLATSGJUTEN AV FORMBETONG.

Upplev projektet på formbetong.se

3


PAPPER & CELLULOSA

Till kontrollrummet har man samlat funktionerna från fem tidigare kontrollrum. Detta ger mer samarbete mellan de olika delarna av produktionen. Nya driftcentralen är högteknologisk och ger associationer till ett flygledartorn. Det är i stor sett bara TM 5 och TM 6 som inte styrs från nya kontrollrummet. För torkmaskinerna är operatörerna nämligen mer beroende av direkt åtkomst till sin maskinutrustning. Den nya indunstningsanläggningen togs i drift under december 2017. Sedan kunde den nya torkmaskin TM 6 startas upp i januari 2018. Nya maskinen har visat mycket goda prestanda. Kausticeringen följde under mars 2018. Olika delar av fabrikens

kemikalieåtervinning har tagits i drift i flera etapper, den sista under det avslutande inkopplingsstoppet.

Ökad efterfrågan Efterfrågan på massa för tissue förefaller öka mest och den massan kommer att utgöra en stigande andel av det som SCA säljer. Huvuddelen av massan går till andra koncerner, men ett mindre flöde går till SCA:s tryckpappersbruk Ortviken i Sundsvall. Genom att ECF-blekt massa har tillkommit har SCA Östrand nu ett större sortiment att erbjuda kunderna. Projekt Helios har också gjort det möjligt att förutom ECF-massan utveckla ytterligare massakvaliteter. Heliosprojektet har inte enbart utgjort ett av de största projekten i modern svensk industrihistoria. SCA har nu världens största singellinje för produktion av långfibrig massa. Projekt Helios har också varit ovanligt lyckosamt. Projektet har klarat tidplan och budget inom alla åtta delprojekt. – Det är svårt att inte vara jättenöjd med projektets resultat, säger Håkan Wänglund, som är projektchef för anläggningen. Jag är riktigt stolt över det lagarbete som har klarat av varje delmål och sedan gått vidare med nästa. Fotnot: I projektet ingår smärre trimning av CTMP-fabriken – som är befintlig – för att öka kapaciteten från cirka 95 000 ton till cirka 100 000 ton per år.

Vi erbjuder • Systemställningar • Arbetsklättring • Hängställningar Ställningsmontage & Industritjänst AB Box 39, 825 21 Iggesund Tel: 0650-225 80 Fax: 0650-969 19 www.stallningsmontage.se

32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

FAKTA Helios delprojekt: Renseri och rening av avloppsvatten Fiberlinje Indunstning, hartskokeri och klordioxidfabrik Kausticering Sodapanna och turbinanläggning Torkmaskiner och balning Driftcentral Gemensamma system

FAKTA Projekt Helios, SCA:s investering har fördubblat kapaciteten för blekt barrsulfatmassa vid Östrands massafabrik Byggtid: januari 2016–maj 2018 Byggherre: SCA Östrand Byggentreprenörer: Skanska, Peab Maskinleverantörer: Valmet, Andritz m.fl. Värde: 7,8 Mkr


BIOMETANOL Södra blir först i världen att rena metanol i en anläggning som levereras av Andritz. Bild: Per Pixel Peterson

Biometanol i Mönsterås – från stinkande biprodukt till kristallklar ren metanol

Hos Södra Cell i Mönsterås byggs en anläggning för att processa råmetanol till renad metanol som uppfyller internationell standard. Produkten betecknas som biometanol, eftersom råvaran härstammar från skogsråvara, till skillnad från absoluta merparten av metanolen på världsmarknaden, där råvaran är fossil. AV KJELL-ARNE LARSSON

VID SÖDRAS MASSABRUK i Mönsterås produceras kemisk massa med hjälp av sulfatprocessen. Innan resterna från kokningen går till sodapannan för kemikalieåtervinning och energiutvinning, höjs torrhalten i brukets indunstningsanläggning. I denna ingår bland annat en kolonn – metanolstripper – för att ta vara på metanol i kokresterna (svartluten). Metanolen används som bränsle i sodapannan eller mesaugnen. Hittills har detta varit det enda realistiska alternativet. Då tas energiinnehållet till-

vara, samtidigt som föroreningarna hanteras genom destruktion/ förbränning. Råmetanolen innehåller förutom metanol även vatten, etanol, aceton, terpentin och en rad svavelföreningar. Råmetanol luktar mycket illa och spill ska absolut undvikas.

Södra först De övriga kemiska föreningarna i råmetanolen – med undantag av etanolen – gör råmetanolen olämplig för avsalu. Den nya >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


BIOMETANOL Tekniken att rena metanol utvecklades av Södra och Invico. Den köptes senare av Andritz och patent söktes. Bild: Andritz

reningstekniken har utvecklats av Södra och Invico. Andritz köpte sedan konceptet under 2016. Reningen görs med hjälp av bland annat ett extraktionssteg i en patenterad process, som redan marknadsförs och där Södra är den första att installera utrustningen. Några ombyggnader i indunstningsanläggningen krävs inte. Det som – förutom huvudprocessen – som tillkommer är tankar, pumpar och rör. Ut från Andritz´ process kommer det att komma renad metanol som uppfyller standard enligt IMPACA – International Methanol Producers & Consumers Association. Det är de krav som annars används globalt på metanol som tillverkas från fossil råvara. – Anläggningen är dimensionerad för att ta hand om brukets hela råmetanolflöde och vi siktar på att nå full kapacitet så fort det går, men är förstås medvetna om att det är ny teknik och det kommer sannolikt att medföra en långsammare upptaktning än normalt, säger Leif Sjöblom, senior projektledare hos Södra Innovation & Nya Affärer. Anläggningens designkapacitet är 5 500 ton per år. Råmetanolflödet är avhängigt kapaciteten i indunstningen. Hur mycket ett visst massabruk kan producera beror på den individuella massaprocessen/återvinningsprocessen och typen av råvara. Förutsättningarna varierar därmed en del. De uppoffringar som bruket måste göra för att driva metanolreningen är el-energi framförallt till pumpar (el-nettot från bruket minskar) och lågtrycksånga för att få rätt temperatur i reningsprocessen. Temperaturen är dock måttlig och processen är därför mycket energieffektiv. Den renade metanolen ger som fordonsbränsle 99 procent reduktion av koldioxid jämfört med bensin levererad till kund. Det rejekt som i Andritz’ process separeras från råmetanolen kommer att pumpas tillbaka till en mellanlagringstank, för att sedan eldas i sodapannan eller mesaugnen. Det är tänkbart att utveckla metanolreningen ytterligare, för att kanske utvinna även andra biströmmar för avsalu. – Anläggningen uppförs främst för att utvinna metanolen, men om terpentinflödet uppnår kommersiell renhet kan även 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

det komma att säljas, säger Leif Sjöblom. Det steg som Södra nu tar tillsammans med Andritz är dock en mycket bra början. Andritz marknadsför sitt patenterade koncept under namnet A-Recovery+. Bränsle till sjöfart är ett av flera tänkbara spår där Södra med partners gjort en utredning som visar att det skulle bli den mest hållbara godssjötransporten i världen. Renad metanol kan givetvis även användas som bränsle till fordon på land. Ett alternativ är att sälja metanolen från Mönsterås. Till skillnad från många andra alternativa mer eller mindre framtida produkter från massabruk, finns det redan en stor global marknad, som omfattar flera hundra miljoner ton (fossil) metanol.

Flera biokoncept Absoluta merparten av metanolen på världsmarknaden tillverkas av fossil råvara som naturgas eller kol. Förutom att producera biometanol med ursprung i massabrukens svartlut, finns ett antal ytterligare koncept för biometanol. På Island används koldioxid och vätgas som råvaror. Koldioxiden är infångad koldioxid medan vätgasen tillverkas genom elektrolys. Som energikälla används geotermisk energi. I Nederländerna produceras metanol med biogas som råvara. I Kanada processas hushållsavfall för att i slutänden erhålla metanol. Södra tillsammans med Andritz kommer redan i höst att ha en metanolreningsanläggning som är unik i världen. En gissning är att flera bruk kommer att ta fasta på just detta koncept. FAKTA Rening av råmetanol vid Södras massabruk i Mönsterås Tidplan: projektstart aug 2017, bygg och montage juni 2018–juli 2019, driftsättning aug–nov 2019 Byggherre: Södra Cell Mönsterås Maskinleverantör: Andritz Byggentreprenör: Kanonaden Entreprenad AB Värde: > 100 Mkr


SE E THE CHE MICAL CYCLE IN A NEW LIGHT

A-Recovery+ is the next generation solution for the chemical recovery cycle of the pulp mill. It helps to optimize the chemical recovery process and the overall use of chemicals, and it also produces commercial grade chemicals and bioproducts out of side streams. It is

an environmentally sound solution that brings significant cost savings to your business. A-Recovery+ can be tailored to integrate a sulfuric acid plant, a lignin recovery plant, and a methanol purification plant

ANDRITZ Oy ⁄ Tammasaarenkatu 1 ⁄ 00180 Helsinki ⁄ Finland ⁄ andritz.com/a-recovery-plus

to unleash the hidden potential in your chemical cycle. It is all about imagining the future and then making it happen. Together.


VINDKRAFT

Stora satsningar på vindkraft i Sverige

Rickard Klinkert är personen bakom en ny vindkraftssatsning på Ramboll i Sverige. Norden, och i synnerhet den svenska marknaden, är i fokus för koncernen under de kommande åren. Det finns en förväntan att växa mycket inom området. Ramboll har under många år varit aktivt inom vindkraft i Sverige. Med den stora utbyggnad som nu pågår finns ett behov av en tydligare närvaro. – DEN GLOBALA KOMPETENSEN i kombination med den lokala närvaron var en av anledningarna till att jag tackade ja till tjänsten. Det är otroligt kul med ett komplett tjänsteerbjudande och att hjälpa kunder i alla delar av vindkraftverkens livscykel. I tillägg till svenska resurser, kan vi nyttja expertis från vindkraft vi varit med och byggt runtom i hela världen. Det är unikt, säger Rickard Klinkert, ansvarig för vindkraft på Ramboll i Sverige. Rickard Klinkert tillhör ett globalt team på knappt 500 personer och kommer att leda den svenska vindkraftverksamheten. Utöver det kommer Rickard även att ansvara för utvecklingen av Rambolls vindkraftsverksamhet i hela Norden. Han började på Ramboll den 1 februari och är nu i full fart med både rekrytering och affärsutveckling. – Det är helt rätt av Ramboll att satsa stort med tanke på det som sker i branschen. Bara i Sverige beräknas en fördubbling av vindkraften till 2022. På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra, fortsätter Rickard Klinkert. Rickard är en välkänd profil i branschen. Han var tidigare vd på Kjeller Vindteknikk, ett ledande företag inom vindindustrin. 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra. /Rickard Klinkert, ansvarig vindkraft, Ramboll Sverige. Bild: Ramböll

Han har även ett styrelseuppdrag för Eurel, europeisk branschorganisation för elektroingenjörer, och ett ordförandeskap för Svenska elektro- och dataingenjörs riksförening på sin meritlista. – Norden är en viktig marknad för oss. I Norge har vi nyligen förstärkt vindkraftsteamet med Inger Marie Malvik och i Finland har vi under de senaste åren byggt upp bra verksamhet under ledning av Veli-Pekka Alkula och hans team. Utifrån de erfarenheterna var det viktigt att ha dedikerade personer på plats även i Sverige. Jag är trygg med att Rickard kommer att ta sig an uppdraget på allra bästa sätt, Klaus Jacob Jensen, globalt ansvarig för vindenergi på Ramboll.


ENERCON Cold Climate Solutions

EFFICIENT AND SAFE TECHNOLOGY WHERE THERE IS A RISK OF ICE FORMATION Extreme climate conditions like those at Cold Climate sites demand flexibility and specialised technological solutions. In the winter months in particular, it is entirely possible that ice formation will also occur on rotor blades. This can lead to loss of yield or may even cause a standstill of the wind turbine. ENERCON’s sophisticated ice detection technology has been working to counteract this since 2004. All ENERCON wind energy converters can be delivered as cold climate versions, meaning that the power curve at WEC operation is not affected at temperatures above -30°C. This helps to reduce any downtime and losses of yield to a minimum.

enercon.de


VINDKRAFT

LEHTIROVA

– vindparken driftsatt helt enligt tidplan OX2 går från klarhet till klarhet. Nu står vindkraftparken Lehtirova färdig och är driftsatt sedan ett par månader. Med sina 41 vindturbiner på vardera 3,6 MW är detta företagets hittills största vindkraftsprojekt. AV KJELL-ARNE LARSSON

LEHTIROVA-PARKEN ÄR belägen på mark inom Gällivare och Pajala kommuner, närmare bestämt mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Parken är uppförd i tre delområden på de högre partierna i landskapet, från Kolju i söder till topparna Koijuvaara och Pounuvaara i norr. Det är toppen Lehtirova i mitten av området som gett vindparken dess namn. Trakten är mycket glest befolkad och det är främst de nämnda byarna som är bebodda. Vindmätningar pekade på området som lämpligt för att etablera vindkraft. Företagets ansökan omfattade 65 vindturbiner, men antalet stannade så småningom på 41. Det var detta antal som fick plats, med hänsyn till övriga intressen inom området. Leverantör av vindturbinerna har varit Vestas Wind Systems A/S och företaget har levererat 41 stycken Vestas V 126 – 3.45 MW som är byggda på en 3 MW-plattform. Turbinerna har vidareutvecklats och optimerats för effekten 3,6 MW. Därmed är installerad effekt totalt 147,6 MW. Bedömd produktion under ett medelår är 490 GWh. Med en navhöjd på 120 meter och turbindiameter på 126 meter, är totalhöjden 183 meter. Turbinerna är anpassade för drift i kallt klimat. När det är riktigt kallt stannas turbinerna och varmluft blåses inne i bladen. Även vad gäller övrig teknik i Lehtirova är den givetvis anpassad till klimatet; detta gäller exempelvis ställverken.

Omfattande elkraftinstallationer En bra förutsättning för vindkraft i Lehtirova är Vattenfall Eldistributions befintliga 130 kV ledning mellan Gällivare i väst och Tärendö i öst. Ledningen passerar genom vindparkens centrala område och anslutningen till den har gjorts strax väster om detta område. Från anslutningspunkten nära det centrala området har man lagt markkabel fram till vindkraftverken i södra, mellersta och norra delområdet. Även luftledningar har dragits i det interna kraftnätet. I vindkraftverkens torn eller i mindre kiosker utanför >> 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Marknadens mest kostnadseffektiva och miljömedvetna

MARKNADENS ENDA CO2 DEKLARERADE FUNDAMENT

Peikko´s fundamentskoncept • • • •

Dimensionering Dokumentation Tillverkning Leverans

Vi optimerar våra landbaserade fundamentkoncept efter varje enskilt specifikt behov, för bästa kostnadseffektivitet

WWW.PEIKKO.SE


VINDKRAFT

MILJÖNYTTA Förutsatt att den el som produceras kommer att ersätta importerad el baserad på kolkondenskraftverk, bidrar vindparken vid Lehtirova årligen till följande utsläppsminskningar: Koldioxid 392 000 ton Svaveldioxid 334 ton Kväveoxider 205 ton

varje vindkraftverk transformeras driftspänningen (690 – 1 000 V) till internnätets spänning som är max 36 kV. – Det interna kraftnätet är alltså mycket omfattande och totalt har vi lagt ner ungefär tio mil kabel, berättar Björn Olofsson, byggprojektledare hos OX2 Wind. – En utmaning med projektet har varit vindparkens stora areal och behovet av vägar. Befintliga skogsvägar har förstärkts

Vindmätningarna

på projekt Lehtiorova

är utförda av Suorvavind AB

Vi bygger kompletta master med mätsystem, övervakning, datalagring och energiförsörjning. Vi är sedan 1995 verksamma i Sverige, Norge och Finland och har gjort vindmätningen för många stora projekt i Sverige. Till exempel: Blaiken, Storrotliden, Blakliden, Fäbodberget, Sjisjka, Glötesvålen m.fl

Mikael, Viktor och Vidar 070-21 464 21 www.suorvavind.se 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

och dessutom har vi byggt ungefär tio mil nya vägar. Överhuvudtaget har infrastruktur och logistik ställt höga krav på projektet. Bland mycket annat har det handlat om att få fram betong till alla fundament. – Vi valde att inte sätta upp en betongfabrik på området, utan betongen kördes från en leverantör i Gällivare som ligger 7-8 mil bort och här kan jag säga att det gick åt väldigt många betongbilar för att klara detta, fortsätter Björn Olofsson. – I flertalet fall kunde vi utföra grundläggningen med konventionella gravitationsfundament, men för fyra av verken var vi tvungna att påla ner till fast mark, vilket var nytt för oss, berättar Björn Olofsson.

Klarade tidplanen Trots utmaningarna klarade OX2 tidplanen för fundamentbyggena och även tidplanen i allt övrigt. När detta skrivs är hela parken i ordinarie drift sedan en tid. – Planen var att driftsätta den 28 december, och den 28 december skedde det också, något vi är mycket stolta över, påpekar Björn Olofsson, som nu går vidare till nästa stora vindkraftsprojekt. Det är som nämnts OX2 Wind som har varit byggherre. Förvaltningen sköts däremot av OX2 TCM – OX2 Technical and Commercial Management – med kontor i Östersund, Mora och Stockholm. Vestas har ett 15-årigt kontrakt – Active Output Management Service Agreement – för drift och underhåll. – Det innebär att Vestas kontinuerligt har personal i Lehtirova. Det är värt att notera att vindparken på så sätt skapar åtta fasta arbeten på plats, avslutar Björn Olofsson. I sammanhanget kan nämnas att själva bygget av vindparken sysselsatte ungefär hundra personer under två år.

FAKTA Lehtirova, vindkraftpark i Gällivare och Pajala kommuner Tidplan: okt 2016–dec 2018 Byggherre: OX2 Wind Konsulter: Sweco m.fl. Entreprenörer: Empower, ONE Nordic m.fl. Leverantör: Vestas Wind Systems A/S


VINDKRAFT

Vår investering i det här projektet rör sig om totalt 200 miljoner kronor. I vår pågår kraftledningsarbete. Vi uppför 18 meter höga portalstolpar. /Robert Asplund, projektledare, Jämtkrafts

Rätanklustret

omfattar två vindparker som tillför nationella stamnätet 236 MW Två nya vindkraftparker med 56 turbiner, en nära två mil lång kraftledning med fördelningsstation och en förnyad stamstation. Det är huvudingredienserna i projektet Rätanklustret nära orten Överturingen i Ånge kommun. MED DE HÄR INVESTERINGARNA ska ytterligare 236 MW installerad effekt tillföras det nationella stamnätet. Det motsvarar elbehovet för 30 000 villor. Bakom det länsöverskridande projektet står Jämtkraft där också investeraren Green Investment Group och Svenska Kraftnät medverkar. Green Investment Group bygger genom Cloud Snurran AB de två vindkraftparkerna om sammanlagt 56 vindkraftverk. De heter Länsterhöjdens vindpark respektive Storflötens vindpark. >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

41


VINDKRAFT

Jämtkrafts vision är att fördubbla den förnybara produktionen fram till år 2020. Merparten beräknas komma från vindkraft. Bild: Stefan Linnerhag

Är d samhäll u sb med he yggare lhetssy n? Då bo arbeta rde du hos oss

!

Vi söker konsulter inom elkraft och kontrollanläggning i Östersund Läs mer på www.norconsult.se eller kontakta: Rolf Johansson, Teamchef Elteknik & Projektledning +46 10 141 83 68

Samhällsbyggaren med helhetssyn

42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

I anslutning till de båda parkerna bygger Jämtkraft Länsterhöjdens fördelningsstation varifrån man bygger en ny 19 kilometer lång högspänningsledning för 220 kV fram mot Rätans stamnätstation, där anslutning till det nationella nätet sker. Stamnätstationen förnyas av Svenska Kraftnät. I projektet ingår också förberedande arbeten för att möjliggöra anslutning av en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som befinner sig i tillståndsskedet. Därför dimensioneras den sista delen av högspänningsledningen fram till Rätans stamstation för 435 MW. Det länsöverskridande bygget mellan Jämtland och Västernorrland beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020. Redan i oktober/november ska det vara klart att spänningsättas. De tre huvuddelarna i projektet; vindparker, kraftledning/fördelningsstation samt stamstation, är planerade att bli klara samtidigt.

Bra samarbete med gemensamt fokus – Vår investering i det här projektet rör sig om totalt 200 miljoner kronor, säger Robert Asplund som är Jämtkrafts projektledare. I vår pågår kraftledningsarbete. Vi uppför 18 meter höga portalstolpar. – Samarbetet mellan parterna har hittills varit mycket bra. Vi är alla mycket fokuserade på tidplanen i en gemensam strävan att vara klara i tid. Det var SCA, som äger marken för vindparkerna, som påbörjade projektet i Överturingen, men som sålde det till Green Investment Group.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KOLEKTOR ETRA

KOLEKTOR ETRA

– tung leverantör av krafttransformatorer i Sverige och världen Kolektor Etra tillverkar transformatorer för vind- och vattenkraft samt för kraftnät. Produktionen sker i Slovenien och företaget har dotterbolag, bland annat i Sverige, som sköter försäljning och leveranser. DET SVENSKA DOTTERBOLAGET svarade för krafttransformatorn till Lehtirova vindkraftpark som driftsattes förra året. Nu i sommar kommer Kolektor Etra att leverera två transformatorer till projekt Rätanklustret som omfattar bland annat vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten.

transformatorn kommer att ha kapaciteten 125 MVA. De ska höja spänningen från 33 till 230 kV för distribution på stamnätet. Fabriken hos Kolektor Etra i Slovenien är nu i full gång med tillverkningen av transformatorerna.

Lehtirova

Varje enskilt montage planeras mycket noga och där igår inspektion av transportvägar fram till site. Transformatorns tank är oftast den tyngsta komponent som ska fram till en vindkraftpark och vikten avgör dimensioneringen av vägarnas bärighet. Transformatorn transporteras i delar. Normalt åtgår sedan en vecka för montaget. Under måndagen slidas transformatorn av från trailern. Tisdag–onsdag monteras delarna och på torsdagen sker oljefiltrering och -påfyllning. Fredagen disponeras för sitetest då alla instrument funktionstestas och referensprov tas på oljan. Spänning läggs på för att bland annat kontrollera isolation lindning-lindning och lindning-jord. Man söker efter eventuella jordfel och läckströmmar. När allt är utcheckat överlämnas transformatorn till stationsentreprenören. Vid montage av stora transformatorer som i de aktuella fallen använder Kolektor Etra egen personal från sin fabrik. När sedan allt är taget i drift finns Kolektor Etra med som teknisk support och fungerar som stöd även i samband med underhåll.

Lokaliseringen av Lehtirova vindpark är läglig inte minst mot bakgrund av Vattenfalls befintliga distributionsledning som passerar genom området. Denna har förstärkts för att kunna ta emot kraftproduktionen från parken. I vindkraftverkens torn eller i kiosker i nära anslutning till tornen transformeras vindkraftverkens driftspänning på 690–1 000 V till internnätets spänning på 33 kV. Det är därefter som stationen med transformatorn från Kolektor Etra har till uppgift att höja spänningen från 33 till 150 kV för utmatning på nätet. Kolektor Etra har tillverkat och monterat en krafttransformator för max effekt 150 MVA. Denna effekt är dimensionerande för konstruktionen. Transformatorn är robust och kan hantera de stora svängningar i produktion som kännetecknar vindkraft. Företaget fick beställningen i oktober 2016 och i mars 2018 monterades transformatorn på sitt betongfundament. Beställaren hade då svarat för fundamentet med sin oljegrop och släcklager. Kolektor Etra var klara med montaget av transformatorn ungefär en månad tidigare än tidplan och överlämnade anläggningen i god tid innan stationsentreprenören tog vid.

Monteras på en vecka

Rätanklustret Jämtkraft driver och genomför projekt Rätanklustret som består av tre delar: två vindkraftparker (Länsterhöjden och Storflötten), förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. I augusti i år kommer Kolektor Etra att leverera de två transformatorer som behövs i fördelningsstationen. Vardera

www.kolektor-etra.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


VINDKRAFT Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors. Bild: Petri Pietikäinen / Vastavalo.net

Vindkraft och värmepumpar är bästa lösningen i Helsingfors

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors. Modellen visar att avskaffning av stenkol och övergång till fjärrvärme producerad av vindkraft och värmepumpar i Helsingfors är ekonomiskt lönsamt och minskar koldioxidutsläppen (CO2) med nästan 90 procent. FÖRMÅNLIG VINDKRAFT ändrar den finska energiindustrin kraftigt och snabbare än förväntat. Förändringen erbjuder energibolagen nya möjligheter att producera fjärrvärme förmånligt och utsläppsfritt. Wärtsilä har skapat en detaljerad energimodell och analys av Helsingfors fjärrvärmenät som jämför att ersätta stenkol med biomassapannor och alternativ som baserar sig på elektrifiering av fjärrvärmeproduktion. Möjliga värmekällor för värmepumparna är havsvatten, restvärme från datacentraler samt geotermisk värme.

VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB

Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Kontakt: Per Olof Svensson Hantverkargatan 8 916 31 Bjurholm

44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Tel: +46 731 81 46 45 Org. nr. 556692-8890 E-mail: peosven@hotmail.com

Slutsatsen av Wärtsiläs analys är att den mest lönsamma lösningen för att ersätta de nuvarande kolkraftverken är värmepumpar som får sin elförsörjning från vindkraft och värme från havsvatten och restvärme från datacentraler. Användning av variabel vindel kan möjliggöras även inom värmeproduktion genom att kombinera produktionsmodellens värmelager med snabbt startande och utsläppssnåla gasmotorkraftverk. På så sätt kan produktionen optimeras enligt marknadspriset på el. Vid behov producerar motorkraftverk reservkraft för datacentraler och används för att optimera fjärrvärmeproduktion och vindkraftsförsörjningen. I Wärtsiläs modell har datacentralerna placerats i de nedlagda kolkraftverken på Hanaholmen och Sundholmen. Undervattenskolsilorna på Sundholmen lämpar sig för lagring av fjärrvärme. – Vår modell möjliggör en granskning av flera olika alternativ som baserar sig på numeriska fakta. I vår analys har vi jämfört alternativ som baserar sig på värmepumpar eller förbränning av biomassa som ersättning för stenkol. I Finland har biomassabaserade bränslen traditionellt ansetts vara det bästa alternativet för kol inom fjärrvärme. Möjligheten att få förmånligt värme från vindkraft minskar dock behovet av biomassa betydligt och gör det lönsamt att avstå från kol redan idag, säger Matti Rautkivi, direktör för verksamhets- och strategiutveckling, Wärtsilä Energy Business. Besparingarna i produktionskostnader för fjärrvärme är över 10 procent jämfört med den nuvarande stenkolsbaserade lösningen. En portfolio som baserar sig huvudsakligen på biomassa skulle däremot öka produktionskostnaderna med cirka 9 procent. Stora havsvattenvärmepumpar används inom värmeproduktion runt om i världen. Till exempel i Stockholm har de använts sedan 1984. Restvärme från datacentraler utnyttjas i Finland redan i Mäntsälä och därtill planeras nya projekt bland annat i Esbo. Landets första djupa geotermiska värmeverk håller på att byggas i Otnäs i Esbo. Genom att ersätta kolkraftverken med värmepumpar kunde CO2-utsläppen i Helsingfors minskas med nästan 90 procent, vilket motsvarar utsläpp från över en miljon personbilar i Finland. Utsläppsminskningen är möjlig eftersom man i energimodellen lagt till vindkraftsproduktion som motsvarar värmepumparnas elförbrukning. I framtiden kunde CO2-utsläppen minskas ytterligare om motorkraftverken övergår till biogas eller syntesgas.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AVAV KEWAB DENNA ARTIKEL PRESENTERAS KEWAB

Foto: Jann Lipka/OX2

KEWAB medCD CD Entreprenad KEWAB med Entreprenad

–– det perfektaradarparet radarparet i vindkraftsprojekt det perfekta i vindkraftsprojekt Bygget av vindkraftsparker kräver helt nya vägar, kranplatser, ballastmaterial och krosskapacitet bland mycket annat för att få markinfrastrukturen på plats. Samtidigt behöver elkraften jordkablar, luftledningar och kopplingsarbeten. DET GENIALA ÄR att byggherren numera kan upphandla detta i

en och samma entreprenad. KEWAB med CD Entreprenad erbjuder allt detta och byggherren slipper ifrån en stor del av samordningsarbetet. Om ett företag ska bygga vägar och ett annat ska lägga ner kablar i samma vägar, då krävs det samordning från beställarhåll. För ett par år sedan förvärvades maskinentreprenören CD Entreprenad av KEWAB. Företagen hade samarbetat tidigare och då framförallt inom vindkraftsprojekt. KEWAB hade redan stora resurser inom elkraft och även inom anläggning och transport, men genom samgåendet med CD Entreprenad stärktes maskinresurserna ytterligare. – Idag har vi gemensamt tillgång till 350 entreprenadmaskiner och kan dessutom hyra in extra resurser om det behövs, berättar Christer Dalmans, vd för CD Entreprenad. Det handlar om grävmaskiner, lastare, dumprar och schaktmaskiner, men även kross- och sorteringsverk. Dessutom lastbilar och trailers för transporter. I vindkraftsprojekt kommer verkligen företagets styrka och kompetens till sin rätt. – Vi jobbar över hela Sverige och Norge. Under åren har vi varit delaktiga i bygget av 17 vindkraftsparker med sammanlagt fler än 200 vindkraftverk, fortsätter Christer Dalmans. Vindkraftsprojekt innebär omfattande dragningar av jordkabel och luftledningar samt bygge av övrig elkraft. – Genom stort kunnande hos vår personal och lång erfarenhet, har vi mycket hög kompetens inom elkraftarbeten, berättar Tony Haraldsson, ansvarig för affärsområde elkraft hos KEWAB. Vi har behörighet för arbeten upp till 400 kV och därmed kan vi också utföra alla tänkbara inkopplingsarbeten. Förutom att KEWAB med CD Entreprenad erbjuder tjänster som

KEWAB MED CD ENTREPRENAD Till KEWAB:s stora kunder hör bland andra Vattenfall och Ellevio. CD Entreprenad har som kunder bland andra Svevia, Kraftö, Nordisk Vind, Dala Vind, NCC, OX2 och Stenger & Ibsen Construction. KEWAB:s bas finns i Karlstad och CD Entreprenad finns i Malung, men företagen är verksamma i hela Sverige och Norge. Genom underentreprenörer kan även borrning, sprängning och asfaltering inkluderas i entreprenaderna.

kompletterar varandra väl, gör företagen insatser i alla skeden under projekt, från förstudier och tillståndshantering till detaljprojektering och byggproduktion. Vissa uppdrag är i form av totalentreprenader, andra som utförandeentreprenader. – Vindkraftverken har ökat i storlek under åren, och därmed de laster som kranplatser och vägar utsätts för. De ska klara betydligt högre axelwww.kewab.se tryck än ute på allmänna vägar. Vi lever upp till de höjda kraven och klarar dessutom de tuffa tidsplaner som ofta gäller i dagens läge, avslutar Christer Dalmans. www.cdentreprenad.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45 9


VINDKRAFT

Högsta vindkraftverken byggs i Skellefteå

OX2 AB bygger en vindkraftpark omfattande tio turbiner i Brännliden i nordvästra delen av Skellefteå kommun i ett av Nordens bästa vindlägen. Det blir de högsta vindkraftverken i Sverige, med en total höjd till rotorns högsta punkt på 220 meter. De beräknas vara i drift i början av 2020. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

AV DE TIO TURBINERNA är åtta stycken totalt 220 meter höga, 152 meter till nav plus rotorblad med 68 meter diameter. De båda andra blir 135 meter. Byggnationen påbörjades hösten 2018 och i början av 2020 ska turbinerna tas i bruk. Verken är av Vestas senaste typ, V136, på 4,2 MW, som monteras på gravitationsfundament. Den förväntade årsproduktionen uppgår till 158 GWh. Brännliden ligger cirka 1,5 mil nordväst om Jörn i Skellefteå kommun i Västerbottens län. Närmaste byar är Storträsk i söder och Andersträsk i öster. Området ligger på en långsmal höjd och domineras av likåldriga halvsekelgamla tallbestånd. Marken i området ägs av Sveaskog och kommunen har pekat ut det som lämpligt för vindkraft. Det geografiska läget beskrivs som ett av de bästa i Norden för landbaserad vindkraft. Vid Brännliden noteras en medelvind på över 8 m/s vid turbinernas navhöjd. Projektet ansluts med en delvis nyanlagd väg norrifrån och nya vägar anläggs fram till varje vindkraftverk. Sammanlagt byggs cirka fem kilometer ny väg samt två kilometer förstärkning av befintlig väg. Vid varje vindkraftposition anläggs en grusad arbetsyta på upp till 3 000 kvadratmeter.

Flera utmaningar – En utmaning i projektet är att vi bygger en transformatorstation även åt det tyska företaget WPD, som planerar bygga 17 vindkraftverk i närheten och därtill en tolv kilometer lång 36 KV-exportkabel. Det blir en hel del samordning med detta, säger Per Johansson, som är OX2:s byggprojektledare. Exportkabeln ska gå mellan Storträsk och Aldermyrberget. Vindparken kommer att anslutas till Vattenfalls högspänningsledning i höjd med Aldermyrberget. – I september börjar turbinleveranserna från bland annat Danmark. Först anlöper de hamn i Piteå och Skellefteå. De ska sedan bland annat passera stambanan, där transportören behöver Trafikverkets tillstånd att tillfälligt höja järnvägens kontaktledningar vid passage. Också vår exportkabel ska passera järnvägen och där samt vid passage av väg och vattendrag, kommer vi att använda oss av styrd borrning. Projektet strävar efter massbalans. Efter positiva svar på petrografiska analyser kommer det att ske lokal betongproduktion med 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Per Johansson är byggprojektledare.

ballast och grus från platsen i en mobil betongfabrik. Det sparar åtskilliga tunga transporter till området. – Vi har mycket fokus på miljön, säger Per Johansson. Vi försöker minimera påverkan på de närboende och på naturen. I byn Storträsk finns sammanlagt ett trettiotal fastigheter där ett tiotal utnyttjas som permanentbostad. De närmaste ligger på 3 till 4 kilometers avstånd från den blivande vindkraftparken. Projektet hyr för övrigt den gamla skolan i byn som site-kontor.

Fundament gjuts i juni Arbetena med den nya vinkraftparken påbörjades hösten 2018. Trots full vinter har arbeten med sprängning och utgrävning för fundament och vägar genomförts. Under våren sker grundläggning och formsättning för fundament. I mitten av juni påbörjas gjutning av fundament och i höst levereras turbinerna. – Så snart tjälen släpper kommer den återstående delen av exportkabelns sträckning till Aldermyrberget och det interna elnätet 36 KV att färdigställas, säger Per Johansson. Byggentreprenör är Olof Mobjer Entreprenad AB, ett helägt dotterbolag till Peab, som med utgångspunkt från Falkenberg i Halland bygger vindkraft över hela landet samt i Norge och Finland. Företaget arbetar uteslutande med vindparker och har varit med och byggt mer än 1000 verk. – Det är ett spännande uppdrag, precis i rätt storlek för oss, säger projektledaren Robert Boman. Det som är speciellt är den avancerade miljön att arbeta i. Vi haft två meter tjäle och en hel del snö. Vi har god hjälp av vår underentreprenör Gällivare Frakt. FAKTA Nybyggnad av vindkraftanläggning vid Brännliden i Skellefteå Kostnad: Ca 500 Mkr Byggherre: OX2 Construction AB Byggentreprenör: Vägar och fundament: Olof Mobjer Entreprenad AB. Internt elnät samt transformatorstation: Lapplands Elnät AB.


PÅ STABIL GRUND Mobjer Entreprenad har sedan starten 1992 arbetat med fundament för vindkraftindustrin.

Över 1 000 projekterade och byggda fundament sedan 1992!

Vi anlägger vägar och kranplatser i vindkraftparker, med vår långa erfarenhet vet vi vad som krävs för att bygga vägar som håller för tunga transporter i svårtillgängliga områden. Mobjer erbjuder även helhetslösningar för schakt och förläggning av kablar till vindkraftverken. • Specialister på anläggningsarbeten i vindkraftparker • Konsulttjänster inom områdena miljö/tillstånd, vind/site, GIS/mät, projektledning och due diligence. www.mobjerab.se

Gällivare Frakt – mer än transporter

Hos oss hittar du specialister inom varje område av transport och maskinentreprenad. Erfarenheter och kunskaper som tar ett helt arbetsliv att skaffa. Du hittar också de som alltid vill lära sig mer, som snabbt kan anpassa sig till nya transportuppdrag och anläggningsprojekt. Kort sagt, en kombination av gammal visdom och ung nyfikenhet. www.gallivarefraktab.se


FÖRNYELSEBARA DRIVMEDEL SunPine uppför ytterligare fabrik och Piteå Näringslivsfastigheter kommer att bygga på deras kontor (till vänster på detta arkitektperspektiv).

SunPine

– en framgångssaga med fortsättning Det går fortsatt uppåt för SunPine och flera investeringsprojekt rullar på. I den befintliga fabriken byggs vissa flaskhalsar bort för högre produktion. Dessutom uppförs en ytterligare fabrik. Samtidigt gör Piteå Näringslivsfastigheter på- och utbyggnader för att SunPine ska få mer lokalyta till kontor och laboratorium. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖRETAGET INVESTERAR 17 miljoner kronor för kapacitetsökning i befintlig fabrik – Vi har identifierat flaskhalsar som åtgärdas, vilket ger en kapacitetsökning med cirka tio procent, berättar Magnus Edin, vd för SunPine. De senaste fyra åren har företaget löpande gjort investeringar i befintlig anläggning på mellan 20 och 40 miljoner kronor. Projektet att bygga en andra produktionslinje pågår parallellt med uppgraderingsprojektet. Våren 2020 kan den nya fabriken vara klar att tas i bruk. – Uppgraderingen av den befintliga fabriken ger en kapacitetsökning på cirka 10 000 kubikmeter talldiesel ytterligare per år. Så det är en betydande ökning, fortsätter Magnus Edin. SunPines resa 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

är en resa med ständiga förbättringar. På fem år har vi ökat kapaciteten med mer än 50 procent när denna investering är genomförd. Vi måste investera löpande för att trimma en anläggning i världsklass. Investeringen i befintlig fabrik monterades på plats under ett planerat underhållsstopp i höstas. Tre värmeväxlare och två pumpar installerades och delar av processutrustningen modifierades.

SunPine investerar 250 miljoner kronor i en ny fabrik Denna byggs i anslutning till den befintliga fabriken på Haraholmen i Piteå. Företagets kapacitet ska ökas med 50 procent. – Vi är nu framme vid en tidpunkt när vi med tillförsikt kan


FÖRNYELSEBARA DRIVMEDEL

Nytt kontor och laboratorium Förutom investeringarna i befintlig och ny fabrik byggs kontorsfastigheten ut för att ta höjd för ett större SunPine. – Piteå Näringslivsfastigheter bygger en helt ny våning till oss, och en expansion även in mot fabriken, berättar Magnus Edin. Byggnationen genomförs i samarbete med Piteå Näringslivsfastigheter. Projektet innebär en ordentlig expansion som följer som ett naturligt delprojekt i SunPines expansiva framtidsplaner. Nybyggnationen skapar ett nytt våningsplan med cirka 270 kvadratmeter kontor, 100 kvadratmeter konferensrum, 80 kvadratmeter våtutrymmen och en utökning av forsknings- och utvecklingslaboratoriet från 100 till 135 kvadratmeter. – Vi är väldigt nöjda med samarbetet med PNF genom åren, så det är PNF som bygger och vi som hyr. Vi är redan trångbodda som det är, men vi har velat vänta in investeringen i den nya fabriken och göra allt i samma omtag, avslutar Magnus Edin, vd för SunPine.

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Bild: Maria Fäldt

ta nästa steg i utvecklingen, säger Magnus Edin. Vi är redan ett världsledande hållbart bioraffinaderi som har en portfölj gröna produkter som möter en god efterfrågan på marknaden. – Den aktuella investeringen kan innebära upp till 20 nya arbetstillfällen direkt i den egna verksamheten, men åtskilligt fler via alla tjänster vi upphandlar. SunPine hoppas kunna starta produktionen i den nya fabriken i maj 2020. Huvudfokus är att öka kapaciteten på produktionen av talldiesel som via Preem når konsumenterna som Sveriges enda Svanen-märkta diesel. – Med rätt förutsättningar kan SunPine stå för 14 procent av behovet av all förnyelsebar diesel i Sverige 2030. Det vore stort om Sverige kunde ta den positionen, som förebild. Jag är övertygad om att det hållbara svenska skogsbruket kan stå för en betydande del av hela Sveriges behov av förnyelsebara drivmedel, fortsätter Magnus Edin. Att jobba aktivt för att utveckla och utöka sin verksamhet är en del i SunPines strävan att bidra till den gröna omställningen av samhället i stort. – Vi är alltså mer än bara ett världsledande bioraffinaderi. Vi är faktiskt världsförbättrare som levererar konkret klimatnytta, säger Magnus Edin.

Med rätt förutsättningar kan SunPine stå för 14 procent av behovet av all förnyelsebar diesel i Sverige 2030. Det vore stort om Sverige kunde ta den positionen, som förebild. Jag är övertygad om att det hållbara svenska skogsbruket kan stå för en betydande del av hela Sveriges behov av förnyelsebara drivmedel. /Magnus Edin, vd, SunPine Bild: Maria Fäldt

FAKTA SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från sulfatmassabruk. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar utsläppen med 250 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157 672 dieselbilar. SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


SANERING

Stavarna på den nya ackumulatortanken på värmeverket i Hässleholm syns lång väg ovanför trädtopparna. Den är gjorda av sträckmetall och försedda med Led-belysning. Den har en sinusformad vågrörelse runt tanken och stavarna är mellan 12-19 meter långa. Bild: Värmeverket Hässleholm

Hässleholms nya skyline Den nya ackumulatortanken på värmeverket i Hässleholm blir med sina cirka 60 meters höjd och 20 meter i diameter och en volym på 15 000 kubikmeter, en ny skyline som kommer att synas på långt håll. Hässleholm Miljö AB har satsat ordentligt på att de olika färgsättningarna på ljusstavarna högst upp ska ge ett spännande och annorlunda tillskott till övriga miljön. AV KIM HALL

DE 12-19 METER långa stavarna högst upp är gjorda av sträckmetall och försedda med Led-belysning. De har en sinusformad vågrörelse runt tanken som syns på långt håll. Ackumulatorn är klädd med mattsvart plåt och är tio meter lägre än våra skorstenar som är 70 meter höga. – Vi har haft samråd med närboende som alla ställt sig positiva. Det är kul att styrelsen och ledningen beviljade medel till gestaltning av ackumulatortanken eftersom den kommer att synas ovanför trädtopparna, säger Per Haker, produktionsingenjör och projektledare för byggnation av ackumulatortanken på Hässleholm Miljö AB. Den största fördelen med den nya ackumulatortanken är framför allt att den kommer att ge jämnare produktion och möjliggöra leveranser av fjärrvärme vid kortare driftstopp. Den ger möjlighet att lagra värme när efterfrågan är lägre för att sedan användas när efterfrågan ökar. – Fjärrvärmeproduktionen blir effektivare och driften på pannorna jämnare samtidigt som behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången minskar, förklarar Per Haker. Den gamla ackumulatortanken hade passerat den tekniska livslängden med nio år och det var hög tid att Hässleholm Miljö investerade i en ny. En modern ackumulatortank har en teknisk livslängd på 40 år, vilket kan jämföras med den som byggdes 1984 och som hade en teknisk livslängd på 25 år. – Den gamla tanken kan jämföras med en gammal bil, förr eller senare är det inte lönt att laga den. Dessutom kan den gamla 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


ACKUMULATOR

Vi har haft samråd med närboende som alla ställt sig positiva. Det är kul att styrelsen och ledningen beviljade medel till gestaltning av ackumulatortanken eftersom den kommer att synas ovanför trädtopparna. /Per Haker, produktionsingenjör och projektledare för byggnation av ackumulatortanken på Hässleholm Miljö AB

Vi bygger åt fel håll Vår unika Skruvmetod innebär att taket byggs först. Sedan fyller vi på med plåtar underifrån. Vi monterar alltså alltid på marknivå; oberoende av väder, vind eller höjd på tanken. Vår metod gör att vi är bättre på arbetsmiljö, kvalitet och leveranssäkerhet. www.midroc.se/rodoverken

tanken innehålla endast 40 MWh medan den nya innehåller 700 MWh och är då anpassad för dagens produktion. Hässleholms leveranser av fjärrvärme har ökat över tid och det var dags för en förnyelse, tillägger Per Haker. En annan stor fördel är att behovet av oljepannorna blir mindre och att planeringen av underhållsstopp kan läggas in utan att fjärrvärmeleveranser störs. Den gamla ackumulatortanken behåller man så länge det går och blir en reservtank med hetvatten som kan användas som spets. – Den nya tanken är en atmosfärisk tank där fjärrvärmevattet kan värmas till 99 °C. Normalt är det 85-90°C på fjärrvärmenätet. När det är som kallast ute höjs fjärrvärmetemperaturen till drygt 100 °C, säger Per Haker. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet sker efter behov när Hässleholm växer som ort men är oavhängig av produktionsanläggningen även om det är där ifrån fjärrvärmen kommer. Midroc Rodoverken har totalentreprenaden och levererar ackumulatortank och fundament. Peab utför gjutningen som underentreprenör. Fundamentet består av armeringsjärn och 400 kubikmeter betong, det vill säga cirka 950 ton betong. Fundamentet står på 160 stålpålar som är inborrade en meter i berggrunden. När fundamentet gjuts kommer ett 60-tal lastbilar att transporterat betongen under en enda dag. I maj påbörjas montaget av stålet till den nedre delen av cisternen, först botten och sedan taket. Själva manteln på tanken monteras i juni och beräknas vara klar i november. – Vi bygger med en skruvmetod som gör att tanken växer efterhand som vi bygger, förklarar Hans-Olof Larsson, projektledare på Midroc Rodoverken, som även levererar tanken. Parallellt med ackumulatortanken bygger Hässleholm Miljö nytt pumphus viltet utförs av lokal entreprenör. Det investeras även i nya fjärrvärmepumpar samt och rörsystem. Provdrift av ackumulatortanken beräknas till februari 2020. Gestaltningen utförts av ÅF Lighting och Midroc. Hela projektet avslutas sommaren 2020. Bara att fylla tanken med 15 000 kubikmeter vatten tar två veckor. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

51


GASINFRASTRUKTUR Linda Börå har varit projektledare för gasledning och MR-station. Bild: Cici Jonson

Swedegas anslutning gör så att Preem blir självförsörjande på vätgas

Gasinfrastrukturföretaget Swedegas har byggt en gasledning och uppfört en mät- och reglerstation för Preems behov på Hisingen i Göteborg. Därmed har raffinaderiet anslutits till stamnätet för gas för att bli självförsörjande när det gäller tillverkning av vätgas som behövs i produktion av hållbar diesel. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET HANDLAR OM en 1,2 kilometer lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan stamnätet för gas och Preems raffinaderi. Syftet är att Preem ska kunna köpa gas från stamnätet både som bränsle till produktionen och en komponent i processen där vätet utvinns. Vätgas är en viktig komponent i energiföretagets tillverkning av Evolution Diesel till motorfordon. Gasledningen och MR-stationen var klara att tas i drift hösten 2018 och den nya vätgasanläggningen tas i bruk i början av 2019.

Många utmaningar – Preem har nu blivit en av våra direktanslutna kunder, säger Linda Börås, Swedegas projektledare för investeringen. MRstationen, som står på Preems område, mäter och reglerar trycket på den inkommande gasen till Preems behov. Från MR-station går två ledningar till Preem; dels en ledning för bränsle till produktionen där trycket regleras ned från 35 bar till 4 bar, dels en högtrycksledning för gas som komponent till vätgasproduktionen där trycket bibehålls på 35 bar. – Detaljprojekteringen startade i januari 2017, upphandlingen av entreprenören var klar i oktober 2017, fältarbetena påbörjades i november 2017 och gas kunde levereras enligt tidsplan till Preem i september 2018. Saila Horttanainen är Swedegas chef för kommunikation och hållbarhet: – Det råder byggboom för entreprenörer, det händer så mycket i Göteborg just nu. Vi har fått samordna våra arbeten med ett större vägbygge i närområdet och varit inne på deras arbetsplatsområde för att ansluta till vårt stamnät och förlägga ledningen till Preem. Det har varit ett mycket roligt projekt att arbeta med och vi har prioriterat hållbarhetsaspekter. Till exdempel har vi solceller på våra mätstolpar och rören har transporterats på tåg från Tyskland. 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Vi har en viktig roll att spela i omställningen till ett förnybart samhälle. Vi verkar för att kunna leverera än mer biogas till både industrin och transportsektorn. Idag är över 20 procent av gasen som handlas över vårt system biogas – våra kunder kan redan idag välja biogas.

Helt ny vätgasanläggning Preem har som mål att bli självförsörjande på vätgas, som är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel. Totalt har Preem investerat 635 miljoner kronor i sin nya vätgasanläggning i Göteborg för driftsättning i februari 2019. Investeringen ses som en avgörande förutsättning för en ökad förnybar produktion, som planeras öka till 200 000 kubikmeter årligen och med förutsättningar för 500 000 kubikmeter på årsbasis inom bara ett par tre år. Hittills har vätgas tillkommit som en sidoprodukt från en anläggning som tillverkar bensinkomponenter. Men det har rått brist på vätgas, vilket begränsat produktionen av förnybara drivmedel. Med Swedegas hjälp har Preem nu möjlighet att producera sin egen vätgas.

Allt mer biogas i rören Gasen som transporteras i Swedegas stamnät från Skåne och upp till Bohuslän består framför allt av naturgas från de danska Nordsjöfälten, med en successivt ökande andel förnybar gas, biogas. Swedegas äger och driver det svenska stamnätet för gas i Västsverige och förser fordonssektorn, industrin och sjöfarten med gas. Swedegas hjälper företag och verksamheter som vill ansluta sig till gasnätet med allt från utvärdering av förutsättningarna till att bygga själva anläggningen. Det ser till att överföringen av gas fungerar och kan även lagra gas i sitt gaslager. Dessutom >>


Vi finns vid din sida från idé till handling

www.kadesjos.se

Värmeväxlare och tryckkärl

– för industri och energi Produktion och installation för anläggningar över hela norden.

044-699 50 www.ramab.se

TILLSAMMANS UNDERHÅLLER VI SVERIGES INDUSTRIER! Sanering Sprängning Kompositlösningar Industrimiljö VÄST AB Tel: 054 -86 44 60 E-post: info@industrimiljovast.se Webb: industrimiljovast.se


GASINFRASTRUKTUR

tillhandahålls tekniska tjänster som utredningar och olika slags mättjänster. Swedegas är dessutom systembalansansvarig på den svenska gasmarknaden.

Flera år sedan sist Göteborgsföretaget Euromekanik har en lång tradition av insatser för svensk processindustri. Företaget levererar kunskap, komponenter och systemlösningar för processanläggningar. Så också till Swedegas investering i en MR-station. – För oss har den stora utmaningen varit att det var flera år sedan som det byggdes en sådan här MR-station för gas i Sverige, säger Magnus Örn, Euromekaniks projektledare och säljare för Syrhåla-uppdraget. – Det har varit ett ganska stort uppdrag, där vi levererade entreprenaden för värmesystem med två stycken gaspannor. Vi har också levererat alla gaskomponenter såsom utomhus- och inomhusventiler, filter, värmeväxlare, reglerutrustning samt gasmätare och gaskromatograf för mätning av flöde och kvalitet för att den rätta energimängden på den levererade gasen.

FAKTA Uppförande av byggnad för MR-station i Göteborg Byggherre: Swedegas AB Mark- och rörentreprenör: Veidekke Entreprenad AB Husentreprenör: Antopus Solutions AB Värmesystemsentreprenör: Euromekanik AB Processentreprenör: Elajo Mekanik AB Kostnad: ca 45 Mkr

Saila Horttanainen är Swedegas chef för kommunikation och hållbarhet. Bild: Fredrik Hjerling

Systemlösningar för energigas

Kontakta oss för en säker lösning genom hela processen. Euromekanik AB | 031-780 56 00 | euromekanik.se 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


STÅLINDUSTRI

Stålverket i Smedjebacken rustar för ännu högre stålkvalitet

Vid stålverket i Smedjebacken investerar Ovako 120 miljoner kronor i en vakuumanläggning för avgasning av smältan. Tack vare detta processteg kommer stålet att bli renare och få ännu bättre kvalitet än idag. Investeringen möjliggör för Ovako att både behålla befintliga kunder och nå ut till nya. AV KJELL-ARNE LARSSON – Säkerheten är alltid högst prioriterad inom vår verksamhet, säger Kjell Nygren, projektchef inom Ovako Bar AB. Vi har under en rad år lyckats genomföra ett flertal större investeringar i våra produktionsanläggningar utan olycksfall. Bild: Ovako

FÖR ATT FÖRSTÅ investeringen i ett större sammanhang är det bra att känna till företagets produktion i de fyra affärsområden som omfattar de orter där produktion bedrivs. I Hällefors sker valsning och vidareförädling. I Hofors, Imatra och Smedjebacken/Boxholm tillverkas stål från grunden, genom att skrot smälts i ljusbågsugnar. Smältan processas därefter på olika sätt. I Hofors utförs götgjutning medan man i Smedjebacken och Imatra stränggjuter stålet.

Specialstål

– Vi väljer en mycket robust och väl utprovad teknik, där det finns en rad referenser och där vi drar nytta erfarenheter från två egna anläggningar, berättar affärsområdeschef Rickard Qvarfort. Bild: Ovako

Stålverket i Smedjebacken producerade fram till början av 1990talet i huvudsak handelsstål, det vill säga enklare stålsorter. Sedan utvecklades verket mot allt större andel specialstål. Idag tillverkas många olika specialstål. Stålverket producerar främst slitstål, fjäderstål samt mikrolegerade stål. I affärsområdet SmeBox finns tre valsverk, ett mediumvalsverk i Smedjebacken, samt i Boxholm ett mediumvalsverk och ett finvalsverk för produktion av plattstång och rundstång. – Från 2012 och framåt har flera stora investeringar gjorts, berättar Rickard Qvarfort, affärsområdeschef och vd för Ovako Smedjebacken/Boxholm. År 2013 togs ett nytt rökgasreningsfilter i bruk i Smedjebacken och 2014 en ny stränggjutningsmaskin. Beslut om den aktuella investeringen togs i augusti 2018 och var det första stora investeringsbeslutet efter att vi fått Nippon Steel som ägare. Vakuumavgasning installeras nu mellan skänkugnen och stränggjutningen. När vakuum läggs på dras gaser ur stålet. Det gäller framförallt väte, syre och kväve. Idag finns ett särskilt steg efter gjutningen som avlägsnar väte ur stålet. Detta steg kommer inte att behövas framöver (såvida man inte i framtiden för vissa stålsorter väljer att ta bort gas i två steg och få ännu renare stål). Det är viktigt att vakuumet drar ut även syre och kväve för att minska antalet inneslutningar med föroreningar. Tack vare vakuumavgasningen kommer man därmed att producera renare stål. – Ungefär 80 procent av våra kunder idag finns inom bil- och >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

55


STÅLINDUSTRI

lastbilsindustrin, berättar Rickard Qvarfort. Många applikationer återfinns också inom infrastruktur som järnväg samt i jordbruksmaskiner. Stålen används i vevaxlar, kamaxlar, växellådor, hydraulik och andra transmissioner och motordetaljer. Kundernas krav har med tiden stegrats och efterfrågan på mycket rena stål har ökat.

Goda referenser Vakuumutrustning som nu monteras i Smedjebacken finns redan i företagets anläggningar i Hofors och Imatra. Maskinleverantör i det aktuella projektet är SMS group spa från Italien, en del av tyska SMS Group.

Den senaste stora investeringen vid Smedjebacken var en stränggjutningsmaskin som installerades 2014 (i bild). Den nu aktuella vakuumavgasningen installeras mellan skänkugnen och stränggjutningen. Bild: Ovako

– Vi väljer därmed en mycket robust och väl utprovad teknik, där det finns en rad referenser och där vi drar nytta erfarenheter från två egna anläggningar, påpekar Rickard Qvarfort. Vakuumavgasningen innebär, förutom produkter med ännu bättre kvalitet, att energiförbrukningen minskar i Smedjebacken, detta tack vare att dagens energiförbrukande avgasning inte behövs. Positiva effekter är också att produktionslinjen blir mer kostnadseffektiv och att koldioxidavtrycket minskar. – Och säkerheten är alltid högst prioriterad inom vår verksamhet, säger Kjell Nygren, projektchef inom Ovako Bar AB. Vi har under en rad år lyckats genomföra ett flertal större investeringar i våra produktionsanläggningar utan olycksfall. Projekten har varit komplexa och utförandemässigt utmanande med avseende på säkerheten. Detta har bland annat ställt stora krav på en noggrann planering. Detta gäller också för detta projekt, då cirka 450 ton utrustning levererad med 36 trailers och 6 specialtransporter, skulle installeras på kort tid och inom en begränsad yta.

FAKTA Vakuumavgasning, nytt processteg i stålverk Tidplan: oktober 2018–oktober 2019 Byggherre: Ovako Projektledning: Ovako egen regi - projektchef Kjell Nygren Maskinleverantör: SMS Byggentreprenör: Peab Kostnad: 120 Mkr

Experter på kameror för industri/processmiljö

56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


LOGISTIK

Nytt centrallager öppnar nya

möjligheter för Fristads

Charmilla Viared AB har byggt flera lagerbyggnader i Viared utanför Borås. Nu har de även byggt ny lagerbyggnad åt Fristads, Sveriges ledande varumärke för arbetskläder. Bild: Jan Lindberg

Fristads är Sveriges ledande varumärke för arbetskläder. För att möta ökade krav på korta ledtider och effektivitet i leveransflödena flyttar Fristads in i ett nytt logistikcenter på Viareds industriområde i Borås. AV KIM HALL

ANLÄGGNINGEN PÅ 22 000 kvadratmeter, inklusive automatlager, ligger strategiskt nära motorväg och samlar hela verksamheten till en plats. Fristads har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för anläggningen med fastighetsägaren Charmilla Viared AB. Strategiskt, marknadsföringsmässigt och logistiskt ligger Fristads nya logistikcenter mycket bättre i Viared. Närheten till Göteborg och Jönköping effektiviserar transporterna och Fristads

BASHALLEN

®

Den trygga hallen från Strängbetong Bashallen är för dig som värdesätter god fastighetsekonomi, flexibilitet och gedigen kvalitet i betong. Vi bygger rätt hall för din verksamhet! Boka möte genom att skicka ett mail till info@strangbetong.se redan idag.

Läs mer på strangbetong.se

samlar lagerhållning, plock och pack samt kontor på en plats. – Byggnaden blir navet för Fristads fortsatta tillväxt. Automationen av plocklogistiken genom intelligenta robotsystem kommer att kunna ge snabbare leveranser åt kunderna och minskade kostnader för oss, säger Anders Hülse, vd, Fristads. Fristads Sverige är en del av Fristads Kansas Group och ett ledande varumärke för yrkes- och profilkläder i Europa. Utöver Fristads har Fristads Kansas Group även varumärken som Heico, Acode, Martinson. B&C, Wenaas och Bragard i sitt sortiment. Koncernen, som omsätter cirka 400 miljoner euro och har cirka 1 600 medarbetare, bedriver verksamhet i mer än 20 länder och har två egna produktionsanläggningar. Logistikcentret kommer att innehålla 3 700 kvadratmeter kontor i två plan och 18 300 kvadratmeter autostore och ställage. Konstruktionen i byggnaden består av stålstomme med Ruccoelement, mellanbjälklag av betong och gjuten betongplatta på mark samt plåttak med isolering. Fristads svarta logga syns väl mot den ljusa fasaden. Charmilla Viared AB påbörjade byggnationen sommaren 2018 som blev färdigt i april 2019. I skrivandets stund pågår de sista anpassningarna innan hyresgästerna kan flytta in. – Detta är vårt 42:a byggprojekt och vi bygger för egen förvaltning. Fristad behövde flytta ut från sina gamla lokaler till något större och mer enhetligt. Vi haft mycket bra kontakt under hela resa och nu flyttar Fristads in under sommaren, säger Jan Lindberg, vd på Charmilla Viared AB och som har ritat, projekterat och byggt Fristads nya logistikcenter. EAB har levererat stommen och för stomkomplettering står Byggcenter för, Elkontakt i Borås har ombesörjt elinstallationerna medan Caverion Sverige har installerat ventilation och haft hand om VVS. Borås kommun har under en längre tid utfört sprängningsarbeten i Viared för att ge plats åt fler logistikcenter. Innan Fristads nya logistikcenter byggdes uppförde Charmilla Viared AB lager, magasin och förråd i kvarteret Solskenet. Byggnationen av den 3 500 kvadratmeter stora byggnaden i ett plan startade i oktober 2018 och är nu i bruk. Projektet utfördes i form av delad totalentreprenad, byggnadsentreprenör var Byggcenter i Borås Byggnads och Strängbetong levererade betongstommen. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

57


ELFACK

Förändringskraft i fokus på fulltecknade Elfack Den 7-10 maj är det dags för Nordens största mötesplats inom el- och energibranschen – Elfack 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. – BRANSCHEN BEFINNER SIG i ett förändringsskede. Därför är ledordet för årets mässa förändringskraft. Tanken är att besökarna ska komma hit för att ta del av de senaste utmaningarna och lösningarna för branschen och möta spjutspetsar och entreprenörer med nya idéer och produkter, säger affärsansvarig Ola Lundqvist. Trycket från utställarna har varit högt i år och mässans 16 500 kvadratmeter är i stort sett fullbokade. Elfack fortsätter att locka Sveriges mest tongivande branschföretag och i år deltar även fler internationella aktörer än tidigare och ett hundratal nya utställare med stort fokus på tekniska och digitala lösningar. En nyhet under årets mässa är Switch, en interaktiv arena där varje deltagare är en medskapare. Switch är ett branschöverskridande framtidsfönster och katalysator där energiska entreprenörer och affärsutvecklare möter erfarna aktörer och investerare inom branschen – alla med det gemensamt att man vill hitta och implementera mer hållbara lösningar för el- och energibranschen. Switch är platsen där idéer blir till verklighet. Här tar man vidare de stora idéerna, framtidsfrågorna och strategierna och omsätter de till verklighet. Bland annat de strategier som energibranschens top management och politiker diskuterar under mässans strategikonferens Power Circle Summit. Utställningsdelen under Elfack är navet för mötesplatsen. Tillsammans gör de tre arrangemangen Svenska Mässan till en komplett mötesplats för hela el- och energibranschen under en och samma vecka. – Branschen befinner sig i ett förändringsskede där många aktörer står inför stora omställningar. Man har ett behov av både kompetensförsörjning, produktutveckling och nätverkande för att hitta sin väg framåt. Därför har vi fokuserat på att samla de resurser man söker och saknar på ett och samma ställe – oavsett om det är en fysisk produkt eller mjukvara, en kompetens, en kontakt, inspiration eller kompetensutveckling, säger Ola Lundqvist. Elfack är nordens största mötesplats för el- och energibranschen, med produkter från över 400 leverantörer, inspirerande seminarier och cirka 25 000 besökare på plats. – Mässans tema – Förändringskraften du söker – kommer att märkas i seminarieinnehåll, i utställarutbud och i alla de kringaktiviteter som gör Elfack i kombination med Power Circle Summit och Switch till en givande mötesplatsen för såväl vd som affärsutvecklare, konsulter och elinstallatörer. Genom att samla alla de tre arrangemangen på ett ställe, är vår förhoppning att vägen från insikt och kunskapsinhämtande, till att applicera det i sin egna verksamhet, ska blir kortare, avslutar Ola Lundqvist. FAKTA Elfack är Nordens största mötesplats där hela el- och energibranschen visar nya produkter och lösningar. Här träffas 25 000 medverkande inom el- och energibranschen för att göra affärer, knyta kontakter, hitta nya lösningar, få inspiration och kunskapsutbyte. Elfack arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg. 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.seTeknikintresse och machokultur

hämmar elsäkerheten på bygget Enligt Elsäkerhetsverkets årsrapport 2017 ligger felaktigt beteende och slarv bakom 74 procent av alla el-olyckor bland elyrkesmän. – De som råkar ut anger att de har bråttom, att det var stressigt, att man i förväg inte vidtog alla åtgärder som man borde, säger Tina Nordling, arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet. AV THOMAS ANDERSSON

UNDER FÖRRA ÅRET 2017 kom sammanlagt 474 elolyckor till Elsäkerhetsverkets kännedom. Med sina 93 procent är strömgenomgång den i särklass vanligaste typen av elolycka bland Elektrikerförbundets medlemmar. – Det innebär att du fastnar. Någonting är spänningsatt där du arbetar och ström går genom kroppen från en punkt till en annan, säger Elektrikerförbundets miljöansvarige Tina Nordling. På senaste Elmässan i Kista 2017 var hon en av deltagarna på ett morgonseminarium om arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Hur allvarlig en elolycka med strömgenomgång är beror på vilken väg strömmen tar. – Passerar den mittpunkten, det vill säga hjärtat, så är risken betydligt högre att du får problem. Men det kan räcka med att den passerar via ett finger till armbågen för att du ska få blodproppar, nerv- och muskelskador, tillägger Tina Nordling. Trenden att antalet anmälda elolyckor ökar, samtidigt som dödsolyckorna minskat, beror enligt i Elsäkerhetsverket på en allt större benägenhet att överhuvudtaget anmäla inträffade olyckor. Att elolyckor oftare drabbar yngre än äldre elektriker, är en annan slutsats i Elsäkerhetsverkets årsrapport. Att machokultur på byggarbetsplatserna negativt kan påverka elsäkerheten är Tina Nordling, med sin långa erfarenhet av 60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


ELFACK

arbetsmiljöfrågor, övertygad om. – Du tar tag i något som visar sig vara strömförande. Ibland vet man om det, ibland inte. Typ, jag ska bara fixa det här, behöver inte hålla på och stänga av elen …

Säkrare arbetsmiljö De årliga rapporterna med statistik och analys av elolycksfall är en viktig del i Elsäkerhetsverkets arbete för en bättre och säkrare arbetsmiljö på landets byggarbetsplatser. Ett arbete där Tina Nordling och Elektrikerförbundet i den senaste årsrapporten 2017 aktivt medverkat i arbetet med gjorda intervjuer ute på arbetsplatserna. Tillsammans med motparten Installatörsföretagen har facket bildat en särskild elsäkerhetsgrupp som hanterar rutiner, arbetsfördelning, information och ansvarsfrågor i anslutning till elsäkerhet. – Vi jobbar väldigt intensivt med det här och har lagt in delar i kollektivavtalen för att få tydligare rutiner. Som arbetsmiljöansvarig facklig företrädare sitter Tina Nordling även med i Elsäkerhetsverkets Elsäkerhetsråd och deltog i förberedelsearbetet till den nya elsäkerhetslag som trädde i kraft 1 juli 2017. – Det är en del av vårt arbete, att lägga sig i. Att titta på säkerheten för våra montörer, men också för tredje man naturligtvis.

”Roligare teknik” Att mycket arbete återstår för att höja intresse och kunskap om elsäkehetens betydelse för arbetsmiljön är Elektrikerförbundets Tina Nordling fullt medveten om.

Arbetsmiljöseminariet var ett av de minsta besökta på 2017 års Elmässa i Kista. – Det är synd att inte alla visar intresse för säkerhetsfrågorna. Borde vara fler. Det är ganska tydligt att det är roligare med teknik än säkerhet.

90W över datanätverket Standard - IEEE 802.3bt 4PPoE

90W

med

Samtliga produkter i länken designade för 4PPoE 90W

LBW

Tel: 08-584 108 80 Web: www.lbw.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

61


ELFACK

Power Circle Summit

på Elfack invigs av Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar under 50-årsfirande Elfack, genom att invigningstala på strategikonferensen Power Circle Summit den 7 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Elfack har gått från att vara en produktmässa till att bli en viktig mötesplats för hela el- och energibranschen och hela 25 procent av utställarna är utländska aktörer. I år lanseras även Switch – en interaktionsarena och framtidsfönster för affärsutveckling inom teknik och digitalisering. ANDERS YGEMAN KOMMER att delta som invigningstalare för energibranschens årliga Power Circle Summit, som arrangeras under Elfack. Där presenterar han regeringens strategi för omställningen till förnybar elproduktion i Sverige. Under Power Circle Summit, deltar 150 delegater som diskuterar de stora strategierna och besluten kring omställningen inom 62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

energibranschen och vad det innebär för såväl företag som samhälle. – Flera av de viktigaste aktörerna inom Energisverige kommer att finnas på plats tillsammans med delegater från kraftbolag, möbelbranschen, bilbranschen – alla som på olika sätt berörs av den energiomställning som vårt samhälle genomgår, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig för Elfack.


ELFACK

Miljöanpassade transformatorer för industrin

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Vi fi i mont nns er D0 på Elfa 7:11 7-10 m ck aj Välkom 2019. men!

50-årsfirande Elfack pågår den 7-10 maj och arrangörerna räknar med att locka runt 25 000 besökare. Av de 435 bokade utställarna ser man en ökning av utländska aktörer som i år uppgår till ett 100-tal. Dagsaktuella ämnen – som självläkande elnät och hur man kan jobba förebyggande för att minska antalet elavbrott – kommer att diskuteras, liksom mer strategiska frågor kring teknologiskiftet och vad det egentligen innebär, hur digitaliseringen förändrar branschen och ödesfrågan hur man kan attrahera fler kvinnor till branschen. – Under Elfack samlas Sveriges främsta aktörer både som utställare och talare. Generellt ligger Sverige långt fram vad gäller teknik och utveckling och utländska företag sneglar gärna på hur vi gör. I år har vi lyckats samla produkter, innovationer och de stora strategierna för hela el- och energibranschen under mässans tema ”förändringskraften du söker” – ett tema som är högst relevant för såväl svenska som utländska aktörer, säger Ola Lundqvist. Nytt för i år är Elfacks arena Switch, där närmare 40 start upföretag, innovationskluster och etablerade företag som ABB och Siemens deltar. Här visar man upp sina innovationer och bjuder in till runda bordsamtal, matchmaking och seminarier kring hur teknikskiften och digitala tjänster kan utvecklas. – Under Switch är alla medskapare. Tanken är att man ska hitta samarbetspartners och affärsmöjligheter och lära av varandra. Hela arenan vänder sig till de som jobbar med framtidsfrågor inom el- och energibranschen och här möter väletablerade företag, nya start-ups, innovatörer och affärsutvecklare på ett nytt sätt och med interaktion i fokus, avslutar Ola Lundqvist.

I år har vi lyckats samla produkter, innovationer och de stora strategierna för hela el- och energibranschen under mässans tema ”förändringskraften du söker” – ett tema som är högst relevant för såväl svenska som utländska aktörer. /Ola Lundqvist, affärsansvarig för Elfack

Er partner för kraft när det behövs! POWER EVERYWHERE Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker Miljö

Ring oss: 0431 22240 Email: info@greenpower.se

www.greenpower.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

63


LEVERANTÖRS Leverantörsguiden GUIDEN

erar produkter inom LED-belysning och Solel från utvalda tillverkare, som g kvalitet och som håller vad som utlovas under hela sin livslängd.

är en komplett r stor vikt på att Vi hitta rätt lösning för kundens behov och förutsättningar. leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter. Vi är en komplett leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeVi är en komplett leverantör av växlarekärl, samt service och trycksatta tubvärmeväxlare status påochdessa produkter. samt service

r trygghet för kunden genom att samarbeta med lokala ÅF och installatörer kt i lokala förhållanden.

BRINNER INTE.

s idag för ett samarbete eller mer information om våra produkter. status på dessa produkter.

66 04 10 ro.se pro.se

www.imtech.se www.gbtank.se

Läs mer på PAROC.SE

www.gbtank.se

GB TankGBAB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71 Tank AB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

RDS

www.abb.se

www.bravida.com

Svensk NEW STANDARDS SETTING reserv kraft IN SUSTAINABILITY – när behovet uppstår

Nästan alla är överens om att nyckeln till en ljusare framtid för hållbarhet är samarbete. Att sätta nya standarder för hur vi tillsammans löser gemensamma problem gör skillnad. Det är något som vi på ssg har gjort i decennier. Tillsammans skapar vi en mer hållbar industri. Läs mer på ssg.se

-Projekt -Modernisering POWER AB www.attacuspower.se -Service

-Projekt -Modernisering -Service

www.noxor .se www.noxor.se

-Projekt -Projekt -Modernisering -Modernisering -Service -Service

www.noxor.se

www.fortum.com

www.noxor.se

www.bameco.se

www.bameco.se

www.bameco.se www.bameco.se

ANNONSERA HÄR!

För annonsering i leverantörsguiden, Mattias Andersson Ett kostnadseffektivt komplement till er kontakta ordinarie marknadsföring. Tel: 08 120 165 54 mattias@nordiskaprojekt.se Kontakta marknadsansvarig Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se, 070-42 43 295


VI BYGGER SVERIGE

Vi bygger Sverige FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

KONSULT

BETONG

SUTAB KONSULT AB www.sutab.se SUTAB bedriver konsult verksamhet inom cellulosaindustri, tillverkningsindustri, energiproduktion vid kraftvärmeverk och kärnkraftverk samt inom shipping och hamnverksamhet. Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med kunden och genomför utbildning, utvecklingsarbete, arbetsledning, projektledning, underhålls planer ing - oc h anal ys, kompet ens analys, inspektion, besiktning/kontroll, riskanalys, lastmätning och utredning/rådgivning.

BETONGINDUSTRI www.betongindustri.se Betongindustri levererar betong till byggnader och infrastruktur som utgör grunden i det moderna, hållbara samhället. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att möta kundernas behov. Vi är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr.

TEKNISK KONSULT BERG OCH GRUND BERG OCH GRUNDSÄKRING AB www.bgs.se Vi på Berg och Grundsäkring AB arbetar med villapålning, grundförstärkningar, stagförankringar och stålkärnepålning. Vi är en av de största aktörerna i Sverige, räknat i antal meter borrade och slagna pålar. Dessutom arbetar vi med betongentreprenadform, armering och gjutning – en för oss naturlig förlängning av grundförstärkningen.

NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

GASANLÄGGNINGAR AGA GAS AB www.aga.se AGA tillverkar och marknadsför industri gaser och specialgaser för olika ändamål. Vi ut vecklar totallösningar som omfat tar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

65


GRUVINDUSTRI Bild: Fredric Alm/LKAB

HYBRIT:

Språng mot fossilfri produktion av järnmalmspellets Inom kort startar bygget av en världsunik testanläggning, som är en del av LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls initiativ HYBRIT. I anläggningen ska fossila bränslen ersättas med biobränsle för att nå en fossilfri produktion av järnmalmspellets. HYBRIT initiativet stöds av Eergimyndigheten och har som mål att ta fram en fossilfri ståltillverkning 2035. 2016 GICK LKAB, SSAB och Vattenfall samman för att skapa HYBRIT – ett initiativ som strävar efter att revolutionera järn- och stålproduktionen. Målet är att ha världens första fossilfria ståltillverkning där koldioxidutsläppen nästan helt elimineras, 2035. Energimyndigheten valde 2018 att stötta projektet med mer än 500 miljoner kronor för utveckling av en industriell process genom försök i pilotskala och de tre ägarna LKAB, SSAB och Vattenfall, bidrar med en tredjedel var av resterande del. En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och därför arbetar LKAB intensivt med hur nästa generations pelletsverk ska utformas. Som en del av HYBRIT-initiativet ska en anläggning baserad på biobränsle byggas vid LKAB:s verksamhet i Malmberget, projektet kostar ungefär 80 miljoner kronor. Att testa biooljesystemet är en del av pilotfasen och syftar till att konvertera ett av LKAB:s pelletsverk från fossilt till 100 procent förnybart bränsle. Det innebär att LKAB:s fossila koldioxidutsläpp kommer att sjunka med upp till 40 procent för verksamheten i Malmberget under testperioden, vilket motsvarar 60 000 ton per år. – Inom ramen för HYBRIT undersöker LKAB hur vi kan byta värmningsteknik i pelletsprocessen, vilket är hjärtat i våra förädlingsverk. Parallellt genomförs försök i experimentanläggningen i Luleå med annan värmningsteknik. Försöken ska säkerställa att nya biobränslen och plasmabrännare fungerar i pelletsverkets unika miljö. På sikt ska det här göra LKAB:s järnmalmspellets helt koldioxidfria, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. Järn- och stålindustrin är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige. En växande befolkning tillsammans med en växande urbanisering gör att efterfrågan på stål förväntas öka ytterligare fram till 2050. Om HYBRIT-initiativet blir framgångsrikt innebär det att HYBRIT-initiativet kommer att minska 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent. – Tillsammans med våra ägare vill vi kunna lösa grundproblemet kring utsläpp inom järn- och stålindustrin. Initiativet är avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet och nationellt och är vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna. En fossilfri produktion av järnmalmspellets är ett viktigt steg för att nå dessa mål, säger Mårten Görnerup, vd Hybrit Development AB. Efter en förstudie som pågick 2016–2017 togs 2018 det första spadtaget till en pilotanläggning gällande vätgasbaserad reduktion av järnmalm i Luleå som väntas stå klar 2020, en anläggning som studerar processerna nedströms pelletsverket. Investeringen i pilotanläggningen för bioolja i Malmberget är en viktig milstolpe i HYBRITs initiativ och en utvecklingsresa för en fossilfri pelletstillverkning och beräknas stå klar 2020 och de första testerna ska genomföras fram till 2021. – Vattenfall ser fram emot att ytterligare utveckla samarbetet. Vårt partnerskap med SSAB och LKAB spelar en mycket viktig roll i elektrifieringen av industrin och utvecklingen av fossilfri vätgas för att ge möjlighet till ett fossilfritt liv inom en generation, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall. – Vi är på väg att ta ett revolutionerande tekniksprång och visa världen att det går att tillverka stål utan att släppa ut koldioxid. Arbetet med att utveckla en helt fossilfri ståltillverkning går enligt plan och jag känner stor tillförsikt att vi kommer att lyckas. Samtidigt fortsätter SSAB att minska vårt klimatavtryck på andra sätt, till exempel genom att konvertera produktionen i Oxelösund till ljusbågsugn för råstålsproduktionen. Båda masugnarna avvecklas redan runt 2025 vilket kommer sänka SSAB:s koldioxidutsläpp i Sverige med cirka 25 procent, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.


ÅF och Pöyry är nu ett företag

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt konsultföretag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom bioekonomi, urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för nästa generation. Change happens when people with brave ideas come together. We care about Making Future.

www.poyry.se www.afconsult.com


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

LAYHER ALLROUND® LIGHTWEIGHT. DET LEDANDE STÄLLNINGSSYSTEMET FÖR INDUSTRIN. Säkra och produktiva projekt, stopp och underhåll.

SCA Östrand, projekt Helios - 80 000 m3 industriställning. Layher är världens ledande tillverkare av ställningssystem för industrin. Sedan mer än 70 år står namnet Layher för beprövad säkerhet, banbrytande innovation, oöverträffad kvalitet och fullständig tillförlitlighet. Med lokal närvaro i 40 länder är Layhers kunskap och erfarenhet tillgänglig när det behövs. Din framgång är vårt mål.

Layher industriställning monterades på SCA Östrand, projekt Helios . Se filmen via QR-koden.

www.layher.se