Page 1

NR 1 • 2018

* NY STOPPSTRATEGI – lyckat drag i Mörrum * KM 7 ger mer vätskekartong i vätskekartongens vagga * SÄKERHETSFRÅGORNA påverkar även underhållet inom industrin

DIGITALISERAT UNDERHÅLL

– STÄRKER OCH BEHÅLLER KONKURRENSKRAFTEN

LÄGE FÖR PROVDRIFT I BORÅS

* GOBIGAS nära målet med pelletsråvara

2018 kan komma att bli

BIOGASENS ÅR


DETTA ÄR FULL KONTROLL Full kontroll över ditt underhåll

Parker levererar redan produkterna till dina system. Nu kan du koppla upp dina produkter för att få full kontroll.

Med Parker som partner håller du tillverkningen igång. Med IoT-aktiverade tryckluftssystem kan du snabbt utföra dina kontroller och ditt förebyggande underhåll av tryckluftsnätet. Kontakta oss om du vill veta mer vad vi kan göra. www.parker.com/se


annons iggesund

Plast & Målningsteknik AB utför: Miljöblästring Blästring Lackering Industrimålning Golvbeläggning Brandskyddsmålning Brandtätningar Betongrenovering Industriplast Compositbeläggning Metallisering Industrisanering Injektering Polyurea beläggning

IGGESUNDS PLAST & MÅLNINGSTEKNIK AB www.plastomalningsteknik.com info@plastomalningsteknik.com Telefon.0650-20880


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 INNEHÅLL 5 LEDARE 6 NYHETER

FJÄRRVÄRME 75 Samordnad värmeproduktion i Gäddede

UNDERHÅLL 16 Toppchefer inom svensk industri samlas på Maintenance Summit 18 Säkerhetsfrågorna påverkar även underhållet inom industrin 22 Digitaliserat underhåll 24 Smart underhåll enligt SMASh 28 Digitalisering i fokus 31 Ny säkerhetsbroms till slangrullar förhindrar olyckor 32 Ny stoppstrategi – lyckat drag i Mörrum 33 Allt fler industrier ser reptekniken

VA 76 Skellefteå satsar på ny vattenförsörjning OMBYGGNAD 78 Gigantisk omflyttning till Fabriken 80 LEVERANTÖRSGUIDEN 81 KALENDARIUM SKOGSBRUK 82 Fler skogsfåglar och mer naturhänsyn

PAPPER & MASSA 38 KM 7 i vätskekartongens vagga CISTERN 46 Uppdatering av Arbetsmiljöverkets regler och nya reglerna från Boverket 48 Cisternbesiktning, tillverkning och lagkrav – aktuellt från Kiwa Inspecta 48 FORCE – inspektion av cisterner, rör och korrosionssystem 50 Många frågetecken kring framtidens drivmedel GAS 52 Igrene allt närmare gasproduktion i Dalarna 53 2018 kan komma att bli biogasens år 55 Skafte – en pålitlig partner för gashantering 56 GoBiGas nära målet med pelletsråvara men har fortfarande problem med flis 60 Mer biogas än naturgas i Stockholms gasnät 62 Ny bunkringsmöjlighet för flytande gas byggs nu i Energihamnen i Göteborg 65 Gas – en effektiv och lätthanterlig energikälla 66 Almi Invest investerar i Greentechbolaget C-Green 67 Gasum tilldelas investeringsbidrag för biogasproduktion KRAFTVÄRME- OCH AVLOPPSRENINGSVERK 68 Läge för provdrift i Borås 72 Kraftvärmeverket fortsätter att ta form i Borås UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

NR 1 • 2018

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se

* NY STOPPSTRATEGI – lyckat drag i Mörrum * KM 7 ger mer vätskekartong i vätskekartongens vagga * SÄKERHETSFRÅGORNA påverkar även underhållet inom industrin

DIGITALISERAT UNDERHÅLL

– STÄRKER OCH BEHÅLLER KONKURRENSKRAFTEN

LÄGE FÖR PROVDRIFT I BORÅS

* GOBIGAS nära målet med pelletsråvara

2018 kan komma att bli

BIOGASENS ÅR 4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

32

53 Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se

TRYCK: Exakta tryck 2018

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

OMSLAGSBILD: Detalj av en anläggning för biomassa, Energiewende, Tyskland. Bild: kontrast-fotodesign

SKRIBENTER: Kjell-Arne Larsson, Gösta Löfström, Björn Asplind, Marie Louise Aaröe FOTO/ILLUSTRATIONER: Lennart Håkansson, Mikael Hansson, BillerudKorsnäs, WSP Sverige, Green Cargo, Scania, TePe, Svenska Mässan, Rope Access, Kjell-Arne Larsson, Chalmers, Stora Enso, Södra, Tengbom, NCC, Krister Hansson, Energigas, Staffan Eriksson, Gasum, Borås Energi, Eric Christiansson, Fastec

www.nordiskaprojektindustri.se www.nordiskaprojektenergi.se www.svenskbyggtidning.se www.dagensinfrastruktur.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

Så ställer vi om svensk industri till netto nollutsläpp 2045 SVERIGE SKA HA NETTO nollutsläpp av koldioxid år 2045 – om

27 år. Omställningen brådskar om vi ska nå målen i tid. Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, lanserar ett drygt halvår in i programmet, en rapport med nio budskap på vägen till en transformativ omställning av samhället. ”Vi står inför en massiv omställning mot en fossilfri värld. Om Parisavtalet följs, och det får vi verkligen hoppas, kommer enorma marknader för klimatsnåla produkter och tjänster att uppstå. Länder och kommuner som går före kommer att stå väl rustade i framtiden och företag som utvecklar den nya tekniken att skörda exportframgångar”, säger Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, programansvarig för Mistra Carbon Exit. Årets första nummer av Nordiska Projekt, handlar mycket om Underhåll. En ny samarbetspartner till Underhållmässan i mitten av mars är Nordic Safety Association som svarar för dagliga seminarier där det handlar om personlig skyddsutrustning, samt deltar i en heldag då Arbetsmiljöverket informerar framförallt om den nya EU-förordningen kring Personal Protective Equipment. Riksorganisationen Svenskt Underhåll bidrar med två konferenser på Underhållsmässan. Dels tar man upp driftsäker industriell digitalisering, dels underhållsmässig upphandling. Chalmers, med stöd från Vinnova, driver nu projektet SMASh

– Smart Maintenance Assessment – som utvecklar bland annat bench-markingverktyg och tjänster som hjälper industrin att vässa sina produktionssystem samt digitalisera och behålla sin konkurrenskraft. Dessutom i detta nummer: * ”Next Generation” är namnet på BillerudKorsnäs investering för att bygga kartongmaskin KM 7 på Gruvöns bruk. Projektet – som är det största i sitt slag i Europa på denna sida millenieskiftet – bäddar för en ny generation inom produktion av vätskekartong. * Produktionen av biogas vid demonstrationsanläggningen GoBiGas i Göteborg uppvisar mycket höga prestanda. Målet är att minst 65 procent av energiinnehållet i biomassan omvandlas till biogas och den totala energiverkningsgraden ska bli cirka 90 procent. * Den gamla Wipro-fabriken på 17 000 kvadratmeter i Hedensbyn i Skellefteå, som under åren har haft många olika verksamheter, byggs om för en mängd olika kommunala verksamheter. Totalt kommer 400 personer att arbeta här. Trevlig läsning! Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

NY SMART METOD ATT TILLVERKA ORGANISKA SOLCELLER Billiga material och enkel produktion på rulle är några av de tryckta organiska solcellernas stora fördelar. Olle Inganäs, professor vid Linköpings universitet, leder den forskargrupp som nu tagit fram en ännu enklare metod att tillverka solcellsmodulerna. Resultatet publiceras i tidskriften npj Flexible Electronics.

STORA ENSOS BRUK I SKUTSKÄR ÄR EN AV SEX FINALISTER I SVERIGES FRISKASTE FÖRETAG Stora Ensos bruk i Skutskär är en av totalt sex nominerade i landet till att bli Sveriges Friskaste Företag 2017. Priset går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats. Tanken är att lyfta upp de goda exemplen som en motvikt till de senaste årens rappor ter om ökade sjukskrivningar, osunda arbetsmiljöer och hur arbete leder till ohälsa. Bakom initiativet står hälsoföretaget Feelgood samt en jury bestående av exper ter inom arbetsmiljö och hälsa.

NYA MEDEL TILL FORSKNING OM FRAMTIDENS VATTENKRAFT Svenskt Vattenkraftcentrum får 27,9 miljoner kronor i forskningsstöd från Energimyndigheten för att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

Bild: Lennart Håkansson

Solen gör vågen i Piteå Nu är Solvågen i Piteå klar att kopplas in på elnätet. Solvågen är ett forskningsprojekt, energiproducent och affärsidé i kreativ design. Den är också planerad för att vara en trevlig park och social mötesplats. Intill universitetsområdet och Piteå Science Park har det byggts en slingrande ramp med 117 dubbelsidiga solpaneler monterade på solstolsliknande ställningar och vinklade och vridna åt olika håll. Det är en storskalig forskningsanläggning som ska undersöka hur solpanelers inställning i olika väderstreck och vinklar påverkar elproduktion från solceller i kallt klimat. – Vi visar nu att vi befäster vår ställning genom att driva på utvecklingen på solsidan här uppe i norr, säger Daniel Fåhraeus, vd för det kommunala enegibolaget PiteEnergi, som är

huvudman för Solvåg. PiteEnergi samarbetar med Piteå Science Park, Luleå tekniska universitet, där ett designteam utformat solpanelsparken, och norska forskningsinstitutet Norut som står för den tekniska utformningen. Ett inslag i projektet är en jämförelse mellan de 117 solpanelerna. Deras produktion mäts individuellt och efter en period kan man utvärdera vilken som varit effektivast. Totalt beräknas Solvåg producera cirka 45 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar årsbehovet för 4-5 villor. Anläggningen kostar cirka 1,7 miljoner kronor. Solcellspanelerna är tillverkade i Nordamerika och stolkonstruktionen som de är monterade i kommer från Uteträ i Arvidsjaur. Stenvalls Trä i Piteå har levererat det värmebehandlade träet till bygget.

Alimak Groups norska verksamhet Heis-Tek får order från Statoil ASA SVENSKT LIMTRÄ SLÅR REKORD De senaste åren har den svenska limträbranschen vant sig vid att slå rekord. Under 2017 ökade försäljningen med cirka 7 procent jämfört med 2016 som var det tidigare rekordåret. − Det är inte minst den unga generationen som insett limträbyggandets fördelar och allt talar för att försäljningen av limträ fortsatt kommer att öka, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Heis-Tek AS, den norska verksamheten inom Alimak Group, har tecknat en order med Statoil ASA genom EPC-bolaget Aker Solutions för en explosionsskyddad, industriell linhiss med ett ordervärde på cirka 11 MSEK. Den explosionsskyddade hissen kommer placeras i en krävande och utsatt miljö med låga temperaturer under vintern på Johan Castbergfältet i Barents hav. Alimak Group i Norge har tidigare gjort affärer med Statoil ASA genom ett ramavtal för alla hissar till Johan Sverdrup-projektet och ett flertal andra stora projekt. Konstruktionsarbetet påbörjas under första kvartalet 2018 och utrustningen kommer att levereras ett år senare. – Vi har börjat se aktivitet inom oil & gas-segmentet igen och är mycket glada över att leverera till Statoils Johan Castberg-fält. Ordern bekräftar det förnyade intresset från sektorn för Alimak Groups säkra, pålitliga och högkvalitativa vertikala transportlösningar och tjänster, levererade av våra kunniga medarbetare som är nära kundens affär och förstår deras behov, säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.


NYHETER

Bild: Mikael Hansson

Ljusdals och Ramboll i unikt projekt om hållbar livsmedelsproduktion

Ny affärsområdeschef till Semcon

Ljusdals kommunstyrelse har tagit ett viktigt steg i en för Sverige unik satsning på hållbar livsmedelsproduktion. Ett markanvisningsavtal för ett sex hektar stort område ska upplåtas till en hållbar fiskodling med produktionsstart vid årsskiftet 2018-2019. Ramboll är med som kommunens samarbetspartner. – Fiskodlingen är en del i ett projekt om hållbar odling där grönsaksoch fiskodling när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp. När alla etapper är genomförda är det första gången Sverige har en hållbar livsmedelsproduktion i den storleken. Det krävs mod och insikt att våga satsa och kommunstyrelsen i Ljusdal har tagit ett viktigt steg i rätt riktning, säger Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på Ramboll. Ramboll har varit med och drivit projektet, tillsammans med Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus, sedan början av 2016. Den första etappen som nu genomförs kommer att innebära 20-30 nya jobb till Ljusdal och på sikt många fler. – Vi har studerat ett flertal kommuner och sett att Ljusdal har mycket goda förutsättningar och en hög konkurrenskraft för denna typ av anläggningar. Här finns drivkraften och andra viktiga faktorer som mark, vatten, energi och arbetskraft, vilket gör det möjligt att långsiktigt etablera ett helt kluster av olika odlare till Ljusdal, säger Malcolm Sjödahl.

Daniel Rundgren har utsetts till ny affärsområdeschef för Semcons största affärsområde, Engineering Services, och kommer ingå i koncernledningen. Daniel Rundgren har stor erfarenhet av såväl strategisk affärsutveckling som operationellt kundnära säljarbete, inte minst av digitala erbjudanden. Därtill även ett stort fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Daniel kommer senast från IT-bolaget EVRY och tillträder sin position som affärsområdeschef senast i augusti. – Det känns väldigt inspirerande. Semcon är ett spännande företag som är i framkant i många områden. Jag ser fram emot att bli en del av den kreativitet, kompetens och kultur som finns och som jag får vara med att utveckla vidare, säger Daniel Rundgren. Affärsområdet Engineering Sevices består av drygt 1 400 medarbetare med störst närvaro i Sverige, Norge, Indien, Brasilien och Storbritannien. Erbjudandet är inriktat mot produktveckling inom branscherna: fordon, industri, energi och life science. Nuvarande tillförordnad affärsområdeschef och vd, Markus Granlund, kommer efter tillträdet att fortsätta som koncernchef. – Daniel har både den kompetens och värdegrund som passar utmärkt i Semcon. Med sina erfarenheter och engagemang kommer han bli en viktig del inom såväl affärsområdet som koncernledningen, säger Markus Granlund.

Powerbox är nu stolt deltagare i FN:s Global Compact Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, och aktivt drivande i utvecklingen av hållbara energilösningar, är nu ansluten som ”Participant” i FN:s Global Compact, det största internationella initiativet för företags samhällsansvar. Som ”Participant” integrerar Powerbox Global Compact’s tio principer i sitt arbetssätt och driver verksamheten i linje med hållbarhet och socialt ansvar. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

7


NYHETER

Bilia kommer driva centret med expertrådgivning, information med digitala hjälpmedel och försäljning samt erbjuda provkörning.

Bild: Borealis AB

Borealis väljer att förlänga sitt pågående samarbete med Bilfinger

Renault och Bilia

öppnar showroom för elbilar I samband med lanseringen av Renaults butikskoncept ”Renault Z.E. – Electrical Vehicle Experience Center” har Bilia och Renault tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet innebär att Bilia ansvarar för drift och försäljning av Renaults elbilar i butiken. ”Renault Z.E. – Electrical Vehicle Experience Center” i Täby blir Renaults första showroom för elbilarna i Europa och öppnar i februari 2018. Renault har utvecklat ett nytt butikskoncept för sina elbilar. Flaggskeppsbutiken som blir den första i Europa öppnas i samarbete med Bilia och kommer ligga i Täby Centrum, utanför Stockholm. Med ett nytt urbant distributionsnät, som Renault implementerar där kunderna finns, visar företaget tydligt att man anpassar sig till utvecklingen av kundernas behov. Bilia kommer driva centret med expertrådgivning, information med digitala hjälpmedel och försäljning samt erbjuda provkörning. Konsumenten kommer kunna beställa sin elbil direkt i butiken som öppnar i slutet av februari 2018. – Eftersom elbilarna har den mest effektiva

tekniken för hållbara transporter bestämde vi oss, som elbilspionjärer, att tillsammans med en av våra största återförsäljare Bilia öppna det första ”Renault Electric Vehicle Experience Center” i Stockholm. Det är ett tydligt steg framåt som vi även kommer överväga i fler europeiska städer. Alltid tillsammans med våra återförsäljare, säger Thomas Holm, Renault Sverigechef. Butiken kommer ha en inspirerande miljö med flera informationszoner om elbilarna där besökarna kan ta till sig fakta om hur det är att äga och köra en elbil; infrastruktur, laddning, lokala bestämmelser, tjänster och provkörning. – Detta är ett väldigt spännande projekt där vi möter våra bilkunder på en helt ny arena. Vidare är det spännande att vara med och öppna Renaults första elbilsbutik i Europa under butikskonceptet ”Renault Z.E. – Electrical Vehicle Experience Center”. Vi kommer göra allt för att våra kommande gäster skall få en helt unik upplevelse när de besöker Bilia i Täby Centrum”, säger Mathias Nilsson, Bilia Personbilar Sverige.

SÖDRA STÄRKER ERBJUDANDET på massaved och talltimmer Södra höjer inköpspriset för massaved och talltimmer. Efterfrågan på både barr- och lövmassaved är hög samtidigt som även marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara stark. För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset på talltimmer med 30 kr/kubikmeter fast mått under bark (m3fub) och inför en kontrakteringspremie på 25 kr/m3fub för barr- och lövmassaved. Prisförändringarna 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

gäller från och med den 1 februari 2018. – De senaste årens strategiska satsningar som gjorts vid Södras massabruk innebär att förbrukningen av barrmassaved och efterfrågan av barrmassa stadigt ökar. Detta marknadsläge ger goda förutsättningar för ökad gallringsaktivitet som på lång sikt stärker både värdet och kvaliteten ytterligare på svensk skog, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Borealis har valt att förlänga befintligt underhållskontrakt med Bilfinger i ytterligare ett år. Förlängningen av kontraktet innebär att Bilfinger fortsatt kommer att utföra allt underhåll vid Borealis anläggningar i Stenungsund. Borealis ser Bilfinger som en stabil och global partner, och har i dagsläget motsvarande avtal med Bilfinger vid ytterligare fyra anläggningar i Europa. Bilfinger har som mål att växa med Borealis även på andra siter och marknader.

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet Det är nu klart lönsamt att tanka E85 för den som har en flexifuelbil. Detta sedan skatten på E85 tagits bort vid årsskiftet. Det betyder att 220 000 ägare till flexifuelbilar kan göra en stor klimatinsats genom att tanka rätt, och dessutom göra det med lönsamhet. Svebio har jämfört priset på E85 med priset på bensin ända sedan E85 infördes i större skala 2005. Under de första tio åren var det i allmänhet lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin och förbrukningen var relativt hög. Men från 2015 har det inte längre lönat sig att köra på det förnybara bränslet. En viktig anledning är att riksdagen fattade beslut om att beskatta E85 med en krona per liter från december 2015. Skatten på etanol sänktes i augusti 2016, men det var fortfarande dyrare att köra på E85. Från årsskiftet har skatten på E85 avskaffats, samtidigt som skatten på bensin har höjts. Det innebär att man i dagsläget tjänar 53 öre per ”bensinliter” när man tankar E85. – Om alla som har flexifuelbil tankar klimatsmart med E85 kan vi minska utsläppen från trafiken med ett par hundra tusen ton CO2. Det kan ske redan i år, och är dessutom lönsamt för de berörda bilisterna. Det finns knappast någon klimatåtgärd som kan ge lika stor klimatnytta på kort sikt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.


KT VETS

lda-

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS

Nya certifieringar och stärkt organisation för SK Licenssvets Med stärkt organisation och kommande certifiering till ISO 9001, 14001 samt OH-SAS 18001 är SK Licenssvets i Göteborg redo för nya utmaningar och ramavtal inom energi- och pappersmassaindustrin. Företaget har satsat mycket på utbildningar och ökad kompetens för att bättre kunna möta marknadens krav och långsiktiga samarbetsavtal. Dessutom har de förbättrat och anpassat verksamheten i de båda verkstäderna där man arbetar med rostfritt och tryckkärlsstål i separata hallar. – VI HAR STÄRKT organisationen med fler tjänstemän inom

projektledning och arbetsledare för att bättre kunna möta mängden jobb som kommer in. Samtidigt söker vi en platschef och erfarna industrirörläggare som kan uppfylla kraven som ställs i certifieringarna. Genom att höja kvalitetsnivån blir vi mer konkurrenskraftiga i de stora upphandlingarna, säger Christian Suopanki, vd på SK Licenssvets V-F AB. Familjeföretaget som i dagsläget har 36 fast anställda och jobbar mycket med energibolag, pappersbruk och entreprenadarbeten, bildades 1989 av Jarmo Suopanki. Medelåldern i företaget ligger mellan 35-40 år. Svetsare och montörer blir utbildade för att kunna utföra visuell kontroll, enligt standard 5817. Idag har de ett antal ramavtal med energibolag, pappersmassaindustrin och petrokemin, såsom Preem i Skarvikshamnen. Nu håller man på att bredda sig för att lägga mer krut på entreprenadverksamhet och projektinriktade uppdrag. Uthyrningsverksamheten är numera den lilla delen av verksamheten. – För två år sedan certifierade vi oss till EN 1090-1 som är en certifiering för tillverkning av stålkonstruktioner samt ISO 3834-2, som är en certifiering för svetsning i tryckkärlsstål, och i år har vi som mål att certifiera oss till ISO 9001 som vi då implementerar med kvalitetsledningssystemet vi har idag, säger Christian Suopanki. Certifieringen ISO 9001 innefattar inte bara svetsning och stålkonstruktioner, utan styr även de administrativa delarna och inköp på en djupare nivå. Det öppnar möjligheterna för att ingå i en leverantörs– För två år sedan certifierade vi oss till EN

grupp som går samman i en upphandling, vilket har blivit mer vanligt. – På så sätt blir vi mer konkurrenskraftiga gent emot de större leverantörerna. Även om vi är bland de största i Göteborg med svetsning av tryckkärlsstål är vi ett medelstort företag i svenska mått mätt. För att stärka oss ytterligare certifierar vi oss därmed till ISO 9001, förklarar Christian Suopanki. En styrka som SK Licenssvets har är att de kan värmebehandla rörledningar med egen utrustning efter procedurbeskrivningar som är godkända av tredjepartsorgan. De förtillverkar rörledningar efter ritningar i verkstäderna, utför oförstörande provning samt egenkontroller i största möjliga mån innan det skickas ut SK Licenssvets VF AB till montageplatserna. August Barks gata 19 – Vi tillverkar även tankar 421 32 Västra Frölunda både i rostfritt och tryckTel: 031-47 46 01 kärlsstål samt t-rör i varminfo@sklicenssvets.se hållfasta material som används till ångledningar med www.sklicenssvets.se höga tryck och temperaturer. Dessa används mycket inom SK Licenssvets VF AB pappersbruk och kraftvärme    Barks gata 19 August verk, ett område där vi vill  421 32 Västra Frölunda expandera, säger Christian Tel: 031-47 46 01 Suopanki. www.sklicenssvets.se

ingå i en leverantörsgrupp som går samman i

1939 EN 45011

info@sklicenssvets.se

www.sklicenssvets.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

9

utrustning efter procedurbeskrivningar som är


NYHETER

Eitechs uppdrag omfattar bland annat kraft och belysning för maskinhall för nya kartongmaskinen KM7 samt kontor och manöverrum på brukets nya område som benämns Greenfield. Bild: BillerudKorsnäs

WSP stärker sin geotekniska verksamhet och rekryterar Gunilla Egnelöv som avdelningschef för geoteknik i Stockholm. Bild: WSP Sverige

EITECH OCH INAC INSTALLERAR när BillerudKorsnäs miljardsatsar i Gruvön Eitech-koncernen har fått i uppdrag att ansvara för installation av allmän kraft och belysning samt processel och instrument när BillerudKorsnäs bygger en helt ny kartongmaskin vid sin produktionsanläggning i Gruvön som ligger i värmländska Grums. Ordervärdet uppgår till mer än 80 miljoner svenska kronor. En av Eitechs drivkrafter på marknaden är att bygga upp samt utveckla den moderna svenska industrin. Uppdraget till BillerudKorsnäs är ett gott exempel på hur Eitech skapar ökad kundnytta genom att leverera helhetslösningar med specialistkompetens inom olika elteknikdiscipliner. – I projektet samlar vi Eitech-koncernens resurser med stor industrierfarenhet för tekniska

installationer samt projektgenomförande. Vi är stolta över uppgiften och är redo att axla förtroendet från BillerudKorsnäs, säger Magnus Falkman, vd Eitech Electro AB och INAC Process AB. Eitechs uppdrag omfattar bland annat kraft och belysning för maskinhall för nya kartongmaskinen KM7 samt kontor och manöverrum på brukets nya område som benämns Greenfield. I uppdraget ingår även ansvar för processinstallationer inom el och instrumentering till bland annat rullager, indunstning, balhantering och vattenbehandling på det befintliga fabriksområdet Brownfield. Där Eitech-koncernens dotterbolag, tillika specialister inom instrumentering, INAC Process AB ansvarar för instrumentmontaget.

WSP REKRYTERAR erfaren chef inom geoteknik

WSP stärker sin geotekniska verksamhet och rekryterar Gunilla Egnelöv som avdelningschef för geoteknik i Stockholm. Geotekniska frågeställningar har en avgörande roll i samhällsbyggandet och WSP satsar på att expandera inom området. Gunilla Egnelöv har omfattande erfarenhet inom geoteknik såväl nationellt som internationellt. Hon har tidigare arbetat som geoteknisk konsult både i husgrundläggningsprojekt och stora infrastrukturprojekt såsom Citybanan. Hon har även med sig internationell erfarenhet från entreprenadsidan och bland annat dimensionerat djupgrundläggningar i Londons lera.

BILFINGER OCH KEMIRA KEMI AB har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal Bilfinger och Kemira ingår ett långsiktigt samarbetsavtal där Bilfinger blir exklusiv leverantör av underhålls- och projekttjänster på Kemiras anläggning i Helsingborg. Valet av Bilfinger har föregåtts av en noggrann urvalsprocess där Bilfingers underhållskoncept, samlade kompetens och erfarenheter från liknande industriverksamheter fällde avgörandet. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2018. − Vi ser fram emot att starta samarbetet med Bilfinger och vi känner oss trygga med 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

att Bilfinger är den bästa partnern att hjälpa oss med att ytterligare förbättra säkerhetsarbetet, optimera drifttillgängligheten i våra anläggningar samt öka effektiviteten i underhållsarbetet, säger Jörgen Heby, Site Service Manager Kemira Kemi AB. − Detta är ett strategiskt viktigt kontrakt för oss. Vi har nu en stark bas för vidare utveckling i regionen vilket ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi för södra Sverige, säger Jan-Erik Kukkonen, vd för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.


Hela Sverige, alla kranmodeller • ABUS Kransystem levererar högkvalitativ lyftutrustning från 80 kg upp till 120 ton. • ABUS organisationen tillhandahåller service och utbildning av lyftutrustning.

Välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare inom ABUS Sverige gruppen.

Karlstad: 054 555 770 Timrå: 060 525 420 Gävle: 026 252 290 Luleå: 060 575 457 www.carlhag.se

• Representerat på cirka 25 olika orter över hela Sverige.

Kungsbacka: 0300 566 570 Norrköping: 011 10 01 92 Kristianstad: 044 12 62 30 Helsingborg: 042 12 62 30 Åkersberga: 08 540 691 80 Jordbro: 08 540 691 80 www.jjgruppen.se

Läs mer på abus-kransystem.se

Kristianstad: 044 200 230 www.procranes.se

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar


NYHETER

Väderstad AB satsar stort på automatisering

Med de nya containrarna XXXL kan Green Cargo transportera större volymer med färre tåg.

MAXIMERAD VOLYMKAPACITET

åt Söderenergi med nya XXXL-containrar Det är åtta år sedan Green Cargo transporterade den första leveransen med skogsflis till Söderenergis nya bränsleterminal i Nykvarn. Nu växlar man upp samarbetet med Söderenergi genom att gå över till större containrar XXXL. Man reducerar antalet tågtransporter, utan att minska volymerna. – Vi har under avtalstiden löpande utvecklat transportlösningen och uppgraderar nu hela systemet tillsammans för bättre volymkapacitet. Det handlar om att öka och anpassa kapaciteten på ett så optimalt sätt som möjligt för Söderenergi. En uppgradering av containern gör att vi får en bättre matchning mellan den totala vikten och den totala volymen vi transporterar i detta system. Här av vi valt att fortsätta att använda lastbärare från Innofreight och byter ut systemets containrar till den större XXXL-modellen, säger Johan Lorensson, säljare på Green Cargo. Söderenergi använder mer och mer returbränsle, som är en lättare typ av bränsle jämfört med skogsbränsle som är tyngre per kubik. Me d d e nya c o n t a i n ra r n a X X X L ka n

Green Cargo transportera större volymer med färre tåg. – För Söderenergi är detta ytterligare ett steg i rätt riktning mot ökad hållbarhet. Med större containrar blir vi mer flexibla, vi reducerar våra tågtransporter med 25 % och blir mer kostnadseffektiva. Det gör att vi även bidrar till att minska trafiken på ett redan högt belastat järnvägsnät och frigör spårkapacitet för annan trafik. Vi hanterar totalt cirka 900 000 ton bränsle motsvarande 3 TWh per år och vi lägger ner stor kraft på att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag, säger Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi. Green Cargos leveranser av skogs- och returbränsle under 2018 sker bland annat från Töva, Östavall, Ånge, Bastuträsk och Örnsköldsvik. Transporterna går från varje ort enlig en förutbestämd tågplan till Nykvarn. Tågen kommer att bestå av dubbla lok, 27 vagnar med 81 containrar XXXL, vilket är cirka 1 600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökar till cirka 4 500 kbm.

BillerudKorsnäs antar vetenskapligt grundade klimatmål Som en av föregångarna inom den globala förpackningsindustrin har BillerudKorsnäs fått sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets. Initiativet initierades av FN, WWF och World Resources Institute och syftar till att förmå världens företag att anta klimatmål i enlighet med FN’s Parisavtal. Redan idag är 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

BillerudKorsnäs verksamhet till stor del fossilfri och i den egna verksamheten används 97,5 procent biobränslen. För att ytterligare bidra till att minska klimatförändringarna har BillerudKorsnäs antagit nya klimatmål för år 2030 respektive 2050 som nu har godkänts av Science Based Targets-initiativet.

Som en följd av en positiv marknadsutveckling och god tilltro till framtiden bygger Väderstad AB återigen ut fabriken i Väderstad. Nybyggnationen, som mäter över 5000 kvadratmeter, kommer inhysa företagets hittills största produktionsmässiga automatisering. – Med byggstart i januari 2018, investerar Väderstad AB i utbyggnad av vår anläggning i Väderstad. Den nya fabriksytan kommer inhysa vår nya toppmoderna anläggning för automatiserad tillverkning av laserskurna plåtdetaljer samt ge utrymme till utökad produktionsyta, säger Jan Engfeldt, vd för Väderstad AB, och tillägger: – Anläggningen kommer öka vår flexibilitet och stärka vår förmåga att möta våra kunders efterfrågan om allt kortare leveranstider. I den nya byggnaden kommer även finnas kontor, omklädningsrum samt friskvårdsutrymmen för våra medarbetare. Väderstad AB, som ingår i den familjeägda koncernen Väderstad Group, finns representerat i 40 länder världen över. Företaget har cirka 1 200 medarbetare, varav närmare 800 arbetar vid fabriken och huvudkontoret i samhället Väderstad i Östergötland. – Nybyggnationen kommer till följd av god försäljning och expansion på flera av våra marknader världen över. Investeringen kommer höja vår produktivitet samt driva vårt kvalitetsarbete till ytterligare en nivå. Vidare avspeglar den vår starka vilja att satsa långsiktigt i regionen, säger Mats Båverud, Koncernchef för Väderstad Group. Den totala investeringen, som innefattar nybyggnationen samt uppförande av den nya anläggningen för automatiserad tillverkning av laserskurna plåtartiklar, omfattar över 200 miljoner kronor. Byggnaden väntas stå klar under hösten 2018.

146 miljoner till Northvolts pilotanläggning i Västerås Energimyndigheten har beviljat stöd upp till 146 miljoner kronor till Northvolts planerade pilotanläggning, Northvolt Labs, för storskalig batteritillverkning i Sverige. Beslutet är ett stort steg mot en ny inhemsk industri och hållbara energisystem. Pilotanläggningen i Västerås planeras syssel-sätta cirka 100 personer, exklusive personal för forskning och utveckling. I ett senare skede kan fabriken i Skellefteå generera ytterligare 2 500 jobb. Pilotanläggningen i Västerås är ett avgörande första steg för den etableringen.


RST MINI – RST CLASSIC

www.wieland-electric.se

Till nyutveckling och retrofit IP66/IP67/IP68/IP69K kontakter

RST MINI (RST16)

Finns i 2- till 5-poligt utförande TWISTLOCK låsmekanismen låser kontakterna automatiskt RST MINI kan ersätta en kabelförskruvning direkt IP66/IP67/IP68/IP69K 5 olika mekaniska kodningar. Exempelvis till kraft, belysning, DALI, DMX, LED teknologi, samt signal & audio applikationer Standard fördelarblock Kundspecifika fördelarboxar Konfektionerade kablar i önskade längder

RST MINI

RST CLASSIC (RST20 / RST25)

Plug & Play. Enkel, snabb och säker RST 20 finns i 2- till 5-poligt utförande IP66/IP67/IP68/IP69K Klassad upp till 32A Konfektionerade kablar i önskade längder Finns även i ATEX godkänt utförande: II 3D Ex tD A22 IP65 T85°C

RST CLASSIC

RST produktkatalog finns att ladda ner på: http://www.wieland-electric.com/en/download

Wieland Electric AB Krossverksgatan 9B 216 16 Limhamn Tlf.: +46 40 652 90 00 E-mail: sales.sweden@wieland-electric.com

www.wieland-electric.se


NYHETER

Ännu ett stort vindkraftsprojekt i E.ONs elnät Den specialdesignade kniven är en variant av modellen Companion, en av knivtillverkarens mest populära knivar för outdoor och friluftsliv.

Morakniv gör unik kniv för KAIS Mora Den specialdesignade kniven för Mora IK blev en succé. Nu kommer nästa idrottsinspirerade kniv, denna gång i KAIS Moras färger. Den specialdesignade kniven är en variant av modellen Companion, en av knivtillverkarens mest populära knivar för outdoor och friluftsliv. Nu har knivslidan fått en röd ton med KAIS Moras klubbmärke tryckt på framsidan. För varje såld kniv går 10 kronor till KAIS Mora IF. Kniven finns till försäljning i Morakniv Concept Store på Kyrkogatan i Mora samt i företagets webbshop. Inom kort kommer den även att finnas hos ett antal lokala handlare och byggvaruhus. – Det är självklart för oss att bidra till det lokala föreningslivet. Mora har två elitlag i landets högsta serier och nu när hockeyn fått sin kniv var det ingen tvekan om att även innebandyn skulle ha sin version. Nu hoppas vi att den kommer få ett varmt mottagande och uppskattas av lagets alla fans och supporters. I och med att det är en friluftsmodell är det en perfekt kniv vid vinterns korvgrillning eller vårens kommande utomhusaktiviteter, säger Henk Noback, vd på Morakniv.

Eolus har beställt elanslutningar till vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. – Det är mycket glädjande att vi nu ser att investeringar i vindkraftparker åter kommit igång, säger Martin Nystedt, projektledare på E.ON. Kråktorpet kommer att bestå av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW. Vindpark Nylandsbergen kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under 2019. Totalt beräknas arbetet med elnätanslutningen att uppgå till cirka 220 miljoner kronor. – Det är ett komplicerat arbete att få igenom alla tillstånd och få fram transformatorer och annan utrustning som krävs. Samtidigt är vi nu väl förberedda när det gäller exempelvis upphandling av utrustning och entreprenader, berättar Martin Nystedt, som är affärschef för E.ONs arbete. – För E.ON är det viktigt att dra sitt strå till stacken i energiomställningen. Därför är projekt som dessa mycket viktiga för oss, fortsätter Martin Nystedt. Eolus har sålt anläggningarna till företaget Aquilla Capital, men kommer att ansvara för att uppföra anläggningarna och även att leverera tekniska och administrativa tjänster under en sjuårperiod. Kråktorpen och Nylandsbergen ligger i den nordvästra delen av Sundsvalls kommun, inte långt från Jenåsen, en vindkraftpark som Eolus samtidigt uppför och som E.ON ansluter till elnätet.

Solcellsanläggningen är den största i Malmö och gör det möjligt att använda den energi som produceras på plats direkt i tillverkningen. Bild: TePe

Malmös största solcellsanläggning invigdes på TePe Den 17 januari invigdes den solcellsanläggning som TePe Munhygienprodukter AB, i samarbete med E.ON, installerat på taket till en av sina fabriksbyggnader i Fosieby Industriområde. Solcellsanläggningen är den största i Malmö och gör det möjligt att använda den energi som produceras på plats direkt i tillverkningen. Anläggningen invigdes av Joel Eklund, vd på TePe, Peter Jonsson, chef för Hållbar Stadsutveckling på E.ON, och Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. Installationen är gjord i samarbete med energiföretaget E.ON, som tillsammans med sina kunder driver omställningen mot ett hållbart samhälle. – Vårt mål är att all energi som vi producerar och levererar ska vara 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Vi är därför väldigt glada över samarbetet med TePe, vars solcellsanläggning är ett bra exempel på kundlösning som leder till konkret miljönytta, säger Peter Jonsson, chef för Hållbar Stadsutveckling på E.ON. På en takyta om cirka 2 600 kvadratmeter har 955 solpaneler installerats med en beräknad produktion om cirka 220 000 kWh/år. – Vi vill vara drivande i en långsiktigt hållbar utveckling och är stolta över att inviga Malmös största solcellsanläggning. Under gynnsamma väderförhållanden kommer vi att kunna tillverka Sveriges mest sålda tandborste helt och hållet med hjälp av solenergi, säger Joel Eklund, vd på TePe.


NYHETER

Foto: Scania

Scania lanserar gasdriven lastbil för fjärrtransporter Scania har lanserat en banbrytande Euro 6 -gasmotor med en effekt på 410 hästkrafter. 13-litersmotorn är avsedd för fjärrtrafik och anläggningskörning. Prestanda är jämförbar med en dieselmotor med samma storlek. Den nyutvecklade Euro 6-gasmotorn är det senaste tillskottet till Scanias erbjudande inom hållbara transporter med möjlighet att sänka utsläppen av koldioxid med mellan 15 och 90 procent. – Det finns ett stort intresse runt om i Europa att köra fjärrtrafik med gas i tankarna, säger Henrik Eng, Product Director Urban, Scania Trucks. Den här motorn möter dessa behov med alla ekonomiska fördelar som gasdrift ger. Den nya motorn ger 410 hästkrafter och presterar 2 000 Nm från 1 100 ochFrån upp till 400 r/minut, siffror i nivå med jämnstora dieselmotorer. idé1 till verklighet! Med LNG (flytande gas) klarar ett semitrailerekipage på upp till 40 ton bortåt 1 100 kilometer mellan tankningarna. Med dubbla LNG-tankar på en lastbil uppgår räckvidden till uppemot 1 600 kilometer. – Hittills har flertalet gasmotorer antingen varit för klena eller haft för kort aktionsradie för att vara riktigt användbara för längre transporter. De utmaningarna klarar Scania med den här gasmotorn samtidigt som koldioxidutsläppen minskar och driftsekonomin förbättras, säger Johan Mühlbach, Product Manager Gas, Scania Trucks.

SKF och Göteborg Energi laddar tillsammans Nu får anställda på SKF nya möjligheter att ladda sina elfordon. I samarbete med Göteborg Energi installeras under hösten 34 laddare med laddning för totalt 68 bilar samtidigt på SKF:s parkeringsytor. – På SKF har vi förändrat vår bilpolicy och infört ökade möjligheter att välja el eller laddhybrider som tjänstebil. Detta i kombination med att antalet elbilsägare stadigt blir fler gör att efterfrågan på laddning ökar bland våra anställda. Vi uppmuntrar hållbara drivmedel och vill kunna erbjuda kompletteringsladdning. Anställda som enbart kör elbil och bor lite längre bort från arbetsplatsen måste också kunna ladda för att klara hemresan, säger Jan Tallnäs, projektledare på SKF. Laddningen på SKF-området kommer att ske till självkostnadspris. Göteborg Energi sköter och administrerar både laddare, betalning och fakturor. – Samarbetet med SKF är en del av vår större satsning på laddmöjligheter där vi i tillsammans med Göteborgs fastighetsägare sätter upp laddare på parkeringsytor runt om i staden. Vi jobbar medvetet med att skapa en så bra laddinfrastruktur som möjligt i hela staden. Därför kommer vi att sätta upp laddare i olika områden och på varierande platser för att följa hur de används och hur laddbeteendet utvecklas. Genom fler laddmöjligheter bidrar vi också till renare luft och minskat buller i staden, säger David Hellström, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi.

Vi erbjuder tjänster inom följande:       

Montering-demontering av olika typer av utrustning Underhållsarbeten-revisionstopp-ombyggnationer Rivningsarbeten-flyttning av maskinanläggningar Byggnation av exempelvis hallar, industrilokaler Svetsning-mekaniska arbete- lagermontage Plåtbearbetning-svarvning-valsning- hydraulik-ritning Vi har även bomlift för uthyrning.

Vi är certifierade enligt FR 2000 och följer därmed 1090 kraven som finns.

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbete Tillsammans med vårt dotterbolag KG Mekaniska AB kan vi hjälpa er med allt ”från idé till verklighet!”

Du hittar oss på 0340-333 44 www.industriunderhall.se info@industriunderhall.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


UNDERHÅLL Gothia Towers / A part of The Swedish Exhibition & Congress Centre Group.

Toppchefer inom svensk industri samlas på Maintenance Summit Att stå still kostar. Mycket. Den som lyckas undvika driftstopp har en klar konkurrensfördel. Ny teknologi kan tala om vad som håller på att ske långt innan det sker. Därför har underhåll blivit en glödhet fråga för svensk industri. Just därför samlas toppchefer på Maintenance Summit 13–14 mars. KONFERENSEN ÄR ETT HELT NYTT initiativ och arrangeras för

första gången i samband med Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. – Vi vill hjälpa svenska företag öka konkurrenskraften genom att ge en djupare insikt i allt som händer just nu, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan som arrangerar tillsammans med Svenskt Underhåll. Maintenance Summit sträcker sig över mässans två första dagar och vänder sig till företagsledningar och underhållschefer. Bland de medverkande företagen märks bl a Volvo, SKF, AstraZeneca, BillerudKorsnäs, Fortum, Microsoft och IBM. När ny teknologi ritar om förutsättningarna för all industriell verksamhet har underhåll med alltmer digitala inslag blivit en nyckelfråga för företag som vill hänga med i den hårdnande konkurrensen. Den nya underhållstekniken, prediktiv och proaktiv, går ut på att kunna utnyttja produktionsanläggningar mer effektivt. Med bättre överblick och mer exakt insatt underhåll för att öka driftsäkerheten. Kan man undvika haverier kan man förutsäga kommande kostnader, vilket påverkar lönsamheten. Ett driftstopp ska inte längre komma som en obehaglig överraskning. Inledningstalare på Maintenance Summit är Magnus Pelker, vald till Sveriges mest innovativa CEO, verksam som innovationskonsult i Nordamerika. Han delar med sig av lärdomar från 6 000 organisationer i 62 länder. 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Världen har aldrig utvecklats så snabbt som idag. Dynamiken tilltar, hinder rivs och förändring har blivit det nya stabila, konstaterar han. Om behovet av digitaliserade ekosystem som kan analysera stora mängder data och bidra till att snabbt fatta rätt beslut för att eliminera oplanerade driftstopp talar SKF:s koncernchef Alrik Danielsson. SKF bjuder också in konferensdeltagarna till ett exklusivt studiebesök på sin nya digitaliserade produktionslinje i Göteborg, skapad utifrån projektet World Class Manufactoring. Den stora potentialen i den nya underhållsteknologin lyfts bland annat fram av Fredrik Rosman, industriansvarig på IBM, som tar upp tre verkliga företagscase där digitaliserat underhåll lett till ökad produktivitet och affärsnytta. Men teknologin innebär också risker. Daniel Akinine, teknikchef på Microsoft, talar om behovet av kvalitetssäkring och om det ökade hotet av cyberattacker när system och tjänster digitaliseras. Som en direkt konsekvens av de höjda ambitionerna på underhållssidan höjs också kvalitetskraven på alla inköp av maskiner, utrustning och tjänster. Under konferensens andra dag fokuseras frågor kring hur man kravställer och kvalitetssäkrar vid upphandlingar. Bland talarna märks Sven Wilhelmsson, chef för underhållsutveckling på Volvo GTO, Jerry Johansson, underhållsansvarig på AstraZeneca och Göran Korsfeldt, projektledare BillerudKorsnäs.


Wistrand är marknadsledande inom kemisk rengöring och betning av stora ångpannor i Norden. Våra kunder finns över hela världen, främst inom pappers- och massaindustri samt kraftverk och processindustri, samtliga med höga kvalitetskrav.

KEMISK RENGÖRING Snabbt, säkert och kostnadseffektivt www.wistrandgroup.com

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se


UNDERHÅLL

Nordic Safety Association har nu tagit fram normer för utbildningar. Normerna ska användas av utbildningsföretag auktoriserade för att hålla kurser i framförallt fallskydd och andningsskydd. Bild: Rope Access

Säkerhetsfrågorna påverkar även underhållet inom industrin – Nordic Safety Association bidrar till förutsättningarna för en noll-vision

En ny samarbetspartner till Underhållmässan är Nordic Safety Association som svarar för dagliga seminarier där det handlar om personlig skyddsutrustning, samt deltar i en heldag då Arbetsmiljöverket informerar framförallt om den nya EU-förordningen kring Personal Protective Equipment. AV KJELL-ARNE LARSSON

NORDIC SAFETY ASSOCIATION är en branschorganisation

med 47 medlemmar som tillsammans svarar för 90–95 procent av marknaden för personlig skyddsutrustning. En sådan definieras som utrustning som ska bäras eller hållas av en person, och skydda mot 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

en eller flera hälsorisker. Bland medlemmarna finns både tillverkare, grossister, detaljister och utbildningsföretag. – Vi bidrar till förutsättningarna för en noll-vision, det vill säga noll olyckor i arbetet, säger Matts Spångberg, vd för Nordic Safety >>


13 –13 16–MARS 16 MARS 2018 2018 SVENSKA SVENSKA MÄSSAN, MÄSSAN, GÖTEBORG GÖTEBORG

Prestanda har ett namn: Arcanol Lager smorda med Arcanol arbetar tillförlitligare och längre. Det kan vi bevisa. Alla våra högpresterande fetter måste visa vad de går för i mängder av testkörningar innan de släpps för försäljning. Säkert är att optimalt smorda lager och linjärenheter ger ekonomiska fördelar för anläggningsoperatörer. Utnyttja dina lager maximalt med Arcanol! Vi hjälper gärna till! www.schaeffler.se

Europe’s Europe’s No.No. 1 Maintenance 1 Maintenance trade trade fair fair Schaeffler Schaeffler Sverige Sverige ABAB Monter: Monter: B01:30 B01:30


UNDERHÅLL

Vi bidrar till förutsättningarna för en nollvision, det vill säga noll olyckor i arbetet, säger. Vi vill också föra ut ett bredare perspektiv på arbetsmiljön med helt nya infallsvinklar. /Matts Spångberg, vd för Nordic Safety Association

Association. Vi vill också föra ut ett bredare perspektiv med nya vinklar på arbetsmiljön. Bra för alla Utrustning och lagkrav är inte bara för att skydda individen. En bra arbetsmiljö skyddar i andra hand också de närstående. Alla familjemedlemmar vill ha hem sin mamma och pappa hel, efter varje arbetspass. Det gäller att bredda inställningen till skyddsutrustning, den ska sitta på inte bara för att lagar och regler kräver det, utan för att skydda individen och närstående. Att få ner olyckstalen är bra även för arbetsgivaren. – Vi och arbetsgivarna har också draghjälp av att skyddsutrustning inte längre bara ser tråkig ut, fortsätter Matts Spångberg. Tillverkare av sportskor är också stora tillverkare av skyddsskor, Tretorn tillverkar skyddsstövlar och exempelvis en skjorttillverkare är stor även när det gäller arbetsskjortor. Det har gjort att skydds- och arbetskläder numera också är snygga. Enhetlig förordning Fallskydd, andningsskydd, hjälmar och annan kritisk utrustning måste vara CE-märkta och dessutom godkända av ett ”anmält organ”. Tidigare har ett EU-direktiv utgjort det grundläggande regelverket vilket innebar att varje medlemsland hade sin version. Nu finns en ny EU-förordning som är likadan för alla länder, vilket blir en stor fördel. Exempelvis byggentreprenörer som är verksamma i flera länder, måste hädanefter använda skyddsutrustning som lever upp till lika höga krav överallt. På Underhållsmässan kommer Arbetsmiljöverket att informera bland annat om den nya EU-förordningen kring PPE – Personal Protective Equipment. – Själva har vi under många år gjort en gedigen informationsinsats för våra medlemsföretag, säger Matts Spångberg. De krav som tillverkarna har på sina produkter fortplantar sig till grossisterna och därefter till detaljisterna. Att kunderna måste uppfylla lagkrav på sin arbetsmiljö och dessutom ofta har en egen arbetsmiljöpolicy ställer också krav på leverantörerna av utrustning. Det bör också nämnas att Nordic Safety Association nu tagit fram normer för utbildningar. Normerna ska användas av utbildningsföretag auktoriserade för att hålla kurser i framförallt fallskydd och andningsskydd. 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Utvecklar och tillverkar utrustning för automatisk och manuell smörjning sedan 1928.

www.assalub.se


Välkommen till vår monter B10:12

MARS - ETT KOMPLETT KULVENTILPROGRAM FÖR SÄKER DRIFT OCH HÖG LIVSLÄNGD. Våra storsäljande kulventiler från Mars Valves levererar vi som färdigmonterade ventilpaket precis enligt dina önskemål, med all dokumentation, certifikat och 3D-ritningar. Kontakta oss gärna nästa gång du behöver ventiler eller instrument - vi är familjeföretaget med genuin serviceanda och stor flexibilitet för kundanpassade lösningar. Se hela vårt produktprogam och ladda ned CAD-ritningar på www.axel-larsson.se

Mats Moëll Göteborg

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MOTALA • KARLSTAD • FALUN • SKELLEFTEÅ


UNDERHÅLL

Digitaliserat underhåll

– stärker och behåller konkurrenskraften Riksorganisationen Svenskt Underhåll bidrar med två konferenser på Underhållsmässan. Dels tar man upp driftsäker industriell digitalisering, dels underhållsmässig upphandling. AV KJELL-ARNE LARSSON

TILLVERKNINGSINDUSTRIN I NÄSTAN hela världen är på väg

att digitaliseras. Utvecklingen stöds av offentliga initiativ som tyska Industrie 4.0 och den svenska regeringens Smart Industri – en nyindustrialiseringsstrategi. BigData och Internet of Things har under tiden blivit honnörsord. Men vilka möjligheter och risker innebär den industriella digitaliseringen? Och vilken betydelse har den för ett bättre underhåll?

Digitaliserat underhåll Idag talar vi också om digitaliserat underhåll. Här räcker det inte att köpa och börja använda ett kommersiellt tillgängligt underhållsprogram. Enbart detta innebär bara att de administrativa rutinerna kommer på plats. Ett digitaliserat underhåll ska dessutom på ett smart sätt använda sig av de data som sensorer på tillverkningslinjerna och mätinstrument ger upphov till. – Ett smart underhåll innebär att rätt resurser används till rätt 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

åtgärd, som görs vid rätt tidpunkt och med rätt resultat, säger Torsten Ekström, vd för riksorganisationen Svenskt Underhåll. Ett smart underhåll kan baseras både på manuella kontroller (rondering, subjektivt), mätning med handhållna eller monterade instrument (objektivt), alternativt också utnyttja data som redan finns tillgängliga i processövervakningssystemet. Den senare typen av data handlar om kvalitetsparametrar och annan produktionsövervakning. Här gäller det att göra ett klokt urval och bearbeta dessa data för en effektivare underhållsplanering. Rätt data kan användas i ett tillståndsbaserat underhåll, där komponenter byts beroende på deras tillstånd (maskindiagnos). Ett underhållssystem kan framgent komma att förses med ”intelligens” som beräknar komponenternas återstående livslängd, så kallat prediktivt underhåll. Systemet kan även föreslå rätt åtgärd och se till att rätt reservdelar beställs i tid och finns i reservdelslagret inför byte, så kallat preskriptivt underhåll.


UNDERHÅLL

– Underhållet bör betraktas som en funktion på fabriken, inte som en avdelning, säger Torsten Ekström. Det är ett gemensamt ansvar att säkerställa en hög driftsäkerhet. Samverkan är nyckeln till framgång. Underhållet genomför sedan kostadseffektiva åtgärder så att produktionslinjen kan prestera. Högre vinst Ansvariga för drift och produktion bör lägga mer underhållsperspektiv på verksamheten. Rätt underhåll bidrar till ökad tillgänglighet, bättre anläggningsutnyttjande och högre kvalitet. Då minskar livscykelkostnaderna och livscykelförlusterna, vilket ger högre livscykelvinst. Därmed kommer vi in på det andra konferensämnet: Underhållsmässig upphandling. – Vid upphandling av maskinutrustning och vid genomförande av investeringsprojekt är det viktigt att underhållsaspekterna finns med. Utrustningen ska inte bara vara funktionssäker och produktiv, utan också underhållsmässig och underhållssäker. Det kan vara lönsamt i längden att investera i dyrare utrustning, säger Torsten Ekström. I projekt är det viktigt att personer med erfarenhet av underhåll finns med för att bygga en linje som är lätt att underhålla, det vill säga är underhållsmässig. Underhållssäkerheten innebär sedan bland annat att resurser – både personella och materiella – ska kunna tillsättas för att klara ett drift- och personsäkert underhåll. Dessutom ska datasäkerheten kunna upprätthållas, ingen ska kunna ”hacka sig” in i produktionssystemet. Riksorganisationen Svenskt Underhåll arbetar för bättre: • Avkastning • Produktivitet • Driftsäkerhet • Hälsa och miljö • Personskydd • Kostnadseffektivitet

– Utrustningen ska inte bara vara funktionssäker och produktiv, utan också underhållsmässig och underhållssäker. Det kan vara lönsamt i längden att investera i dyrare utrustning, säger Torsten Ekström, vd för riksorganisationen Svenskt Underhåll.

POWERTOOlS j> Tryckluft • Hydraulik Innovativa verktyg for industrin ger effektivitet, kraft &. precision

Med Powertools verktyg kan du dra ratt moment p� sm� som stora forband. Vi tillhandah�ller losningar oavsett om du nyttjar handkraft, tryckluft eller elpump. Powertools konstruerar och tillverkar aven hogtryckshydrauliska losningar for att lyfta, sprida, dra eller klippa. Vi erbjuder ocks� tryckluftsdrivna verktyg gjorda for att klara en tuff industrimiljo. Kontakta oss p� 0171-663 OOO eller powertools@powertools.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


STORA ENSO

Smart underhåll enligt SMASh skapar förutsättningar för den svenska industrins digitalisering

Chalmers med stöd från Vinnova driver nu projektet SMASh – Smart Maintenance Assessment – som utvecklar bland annat benchmarkingverktyg och tjänster som hjälper industrin att vässa sina produktionssystem samt digitalisera och behålla sin konkurrenskraft. AV KJELL-ARNE LARSSON

VINNOVA HAR SATSAT 2,8 miljoner kronor i forsknings- och

utvecklingsprojektet SMASh som pågår 2017–2019. Projektet leds av docent Anders Skoogh samt Jon Bokrantz och Camilla Lundgren, samtliga på avdelningen för produktionssystem vid institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers. Internet of things – Vi är ledande i Sverige när det handlar om underhåll och digitalisering, säger Jon Bokrantz som är doktorand. Idag talar man om Internet of things och Big data, men vad innebär det, vilka möjligheter kan det ge och hur börjar man dra nytta av digitaliseringen? 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

I projektet SMASh beskriver vi och definierar vad den svenska industrin behöver och hur underhållsarbete ska bedrivas de kommande tjugo åren. I ett första steg i projektet SMASh utvecklas ett ”verktyg” för både intern och extern benchmarking – Smart Maintenenace Assessment – med vars hjälp man kan jämföra arbetssätt när det gäller underhåll. Verktyget kommer att använda ett frågebatteri. Det är inte tekniska data som samlas in, utan svaren på hur man arbetar med underhållet. Svaren sparas i en gemensam databas. Därmed kan företag jämföra sig med varandra och få reda på hur det egna företaget >> kan förbättra underhållet.


Alvinssons AB i Mönsterås är ett entreprenadföretag med stor bredd som erbjuder en rad olika tjänster till kunder i främst Kalmar län. Tack vare vår stora och välutrustade maskinpark kan vi utföra följande: • • • • • • • • • • • • •

Vi på Alvinssons AB utför våra tjänster med kvalitet och miljö i åtanke. Vi är certifierade enligt FR2000 – kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Tony Alvinsson 070-339 34 38

Husgrunder Tomter Plattläggning Dränering Avloppsanläggning Kabelgrävning Slamsugning Högtrycksspolning Buskröjning Snöröjning Maskintransport med trailer Torrsugning Trädfällning, m.m.


UNDERHÅLL

I projektet ingår flera företag, både tillverkande sådana och tjänsteföretag. Benchmarkingverktyget kommer att provas av Preem (typisk processindustri) och GKN Aerospace (typisk enstyckstillverkning). Tjänsteföretagen är ÅF Industry och Quant Service som med hjälp av verktyget ska utveckla tjänster. Preem och GKN kommer att utveckla Road maps – för hur industriföretag stegvis kan förbättra sig. Ett progressivt synsätt på underhåll är något den svenska industrin verkligen behöver. Underhållet är helt nödvändigt för den robusthet, tillgänglighet och resurseffektivitet i produktionen som krävs för att kunna implementera digital teknik. – Med det är svårt för att inte säga omöjligt för varje industri-

företag att själv klara alla framtida krav, fortsätter Jon Bokrantz. Det är viktigt att hitta partners för samarbete. Egentligen borde hela industrisverige samarbeta i dessa frågor. Industrin vinner i längden på bra underhåll anpassat för digitalisering. Vinsterna heter högre effektivitet, rätt kvalitet och förbättrad ekonomi. SMASh ska ta fram ett ramverk för att kunna påvisa värdet i pengar av bra underhåll; inte minst viktigt för att motivera ekonomer och beslutfattare till investeringar i underhåll. Här kommer SMASh att göra fallstudier inom olika industribranscher. Under året publiceras en bok i ämnet Smart Maintenance och dessutom annan populärt hållen information till den svenska industrin.

Er partner för tätningar och packningar, kompensatorer i väv och stål samt installationer av dessa GOLVSANERING SLIPNING/POLERING FRISTRÅLE/VÅTSANDSBLÄSTRING

”Tack vare Piteå Montage och deras stålkuleblästring kunde vi till slut bli kvitt ett mer än 10-årigt problem.” ”Vi hade stora problem, under mer än 10 år, med vårt halkiga betonggolv, mest på grund av kondensbildningen vid väderomslag. Driften och säkerheten för våra 7 truckar, de tyngsta om 8 ton, var av förståeliga skäl inte optimal. Vi sökte därför aktivt efter olika lösningar, till exempel tittade vi på olika golvbeläggningar och övervägde till och med att varmbona och sätta in golvvärme, vilket nog aldrig var realistiskt att genomföra ekonomiskt med tanke på ytan, som är nästan 6 000 kvm. Efter ett tips från Piteå Hamn kontaktade vi Lars och Piteå Montage som demonstrerade stålkuleblästringen för oss – en teknik och metod som visade sig vara en helt suverän lösning på våra problem. Totalt sett blev investeringen till slut en bråkdel av vad vi hade kunnat hamna på. Vi är oerhört tacksamma över hjälpen vi fått från Piteå Montage. Att det är ett nöje att jobba med all deras personal är absolut ingen nackdel”. / Mikael Björkman, terminalchef Iggesunds Bruk (Holmen)

info@piteamontage.se 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

PLANPACKNINGAR MEKANISKA TÄTNINGAR Vi har materialen för applikationer med låga eller höga temperaturer, aggressiva kemikalier och extrema tryck.

KOMPENSATORER Vävkompensatorer för applikationer från fläktar med ren luft till högtemperaturapplikationer och aggressivt media. Stålkompensatorer för höga tryck där kraven på material och design är höga.

LocTech har ett komplett program för pumpar, omrörare och API-applikationer.

13 -16 mars 2018 Besök oss i vår monter B05:16!

Vi demar applikation av Oxifree! Korrisionsskydd i form av sprutbar cellulosabaserad polymer.

Isbjörnsvägen 11, 352 45 Växjö Telefon 0470-72 62 50 Fax 0470-72 93 23 support@loctech.se www.loctech.se


UNDERHÅLL

Nu är det medvind för underhållsfrågor bland annat i och med regeringens nyindustrialiseringsstrategi. /Jon Bokrantz, doktorand på Chalmers

Detta förutom akademiska publikationer. – Det är en förmån att jobba i ett projekt med tydliga mål och där akademi och industri har nära samarbete. Chalmers ligger alltid väl framme när det gäller att sprida sina forskningsresultat, säger Jon Bokrantz. Inom projekt SMASh tas också kurspaket fram. Bland annat är Chalmers Professional Education ansvarigt för en kurs som heter ”Digitaliserad produktion och underhåll”. Dessutom utbildas masterstudenter i industriellt underhåll. – Nu är det medvind för dessa frågor bland annat i och med regeringens nyindustrialiseringsstrategi och att dessa frågor drivs i många stora svenska företag, avslutar Jon Bokrantz, doktorand på Chalmers.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


UNDERHÅLL Från vänster, Teemu Salmi, IT-chef Stora Enso, Ardalan Shekarabi, civilminister och Lars Isacsson, Kommunstyrelsens ordförande Avesta. Bild: Stora Enso

Digitalisering i fokus Det är nu femte året i rad som Avesta kommun genomför Avestasamtalen. Med kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson i spetsen, skapas en arena där näringsliv, politik, fack och offentlig sektor träffas för att diskutera frågor som har betydelse för svensk basindustri. Årets samtal hade digitalisering som tema och samlade drygt 150 personer i Verket i Avesta. BLAND TALARNA FANNS bland annat Ardalan Shekarabi (S),

civilminister, Lars Hjälmered (M) ordförande i Näringsutskottet och Karl-Peter Thorwaldsson, ordförande LO. Från Stora Enso var det Teemu Salmi som tog plats på scenen. Han är sedan 1 februari i år Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering. Digitaliseringen ökar framförallt hastigheten i Stora Ensos omställning från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material. – Vi har 25 000 innovatörer inom Stora Enso. Det gäller för oss att ta till vara på alla medarbetares innovationskraft på bäst sätt, säger Teemu Salmi. Digitaliseringsfonden – en viktig motor Teemu beskrev bland annat hur Stora Ensos digitaliseringsfond är en viktig motor i utvecklingen av företaget. Varje år satsar Stora Enso 10 miljoner EUR för att förverkliga medarbetarnas idéer kring 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

digitalisering som kan utveckla verksamheten. – Vi har en koncernledning som är oerhört positiv till digitalisering och vill se snabba framsteg. Denna fond gör att det skapas ett engagemang och driv bland våra medarbetare. Just nu pågår ett 60-tal olika innovationsprojekt inom digitalisering. Ett tiotal av dessa projekt handlar om robotisering i olika former, berättar Teemu.  Många projekt på gång Ett exempel på pågående projekt är att man funnit sätt att analysera "big data" från pappersmaskinerna så att man kan förutse om ett pappersbrott är på väg att ske. – Detta är oerhört värdefullt eftersom vi hela tiden vill att produktionen ska rulla på och vi vill inte få några störningar som ett pappersbrott medför. Att få stopp i produktionen är oerhört kostsamt och därför något vi vill undvika, säger Teemu. Ett annat exempel är att man vid avverkningen i skogen scannar >>


SVERIGES ENDA KOMPLETTA LEVERANTÖR AV TRYCKKÄRL, TUBVÄRMEVÄXLARE & CISTERNER Contact us for more information. We have the experience!

PUMPAR

från vatten till process • • • •

Stort lager i Göteborg Egen verkstad Enstegs till dränkbara Magnetkopplade från Dickow

W W W. O M V. S E

www.swedenborg.se I 031-336 87 80

Med passion för svensk industri

Som ledande ingenjörs- och konsultföretag utvecklar vi svensk industri och bidrar till en hållbar framtid. ÅF toppar dessutom rankingen bland civilingenjörer när Sveriges young professionals får välja vilket företag man helst vill jobba på.* Följ våra framsteg på afconsult.com

2017144

*KarriärBarometern 2016 – Universum

Foto Iggesund Paperboard


UNDERHÅLL

Teemu Salmi, Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering var en av talarna vid årets Avestasamtal. I handen håller han ett RFID-chip som används i de smarta och intelligenta förpackningar som Stora Enso erbjuder. Bild: Stora Enso

av trädet direkt och på så sätt identifierar vad trädet är bäst lämpat att användas till för produkter. – Genom att digitalisera redan i skogen optimerar vi vår produktion, berättar Teemu. Ett område där det redan finns kommersiella lösningar är inom intelligenta och smarta förpackningar. Genom att fästa ett RFID*chip på förpackningen, innehållande relevant information, så kan man skapa mycket värde. Man kan bland annat spåra förpackningen och se hur den hanterats i logistikkedjan. Dessutom kan man avgöra äktheten i den förpackade produkten. Det vill säga, att varan som packades i förpackningen verkligen är den som är kvar i förpackningen när den når kunden. – Dessutom kan man skapa ett ökat kundengagemang genom att kunden kan få rabatter eller ha en dialog med produktägaren genom att scanna chipet på förpackningen med sin mobil, berättar Teemu. Innovation i ekosystem Något som Teemu poängterade vid presentationen är att innovation inte sker i isolation utan i ekosystem. Det är framförallt med nischade partners som Stora Enso kan utvecklas vidare. Det är idag en utmaning för ett så globalt och stort företag som Stora Enso att finna former att jobba med mindre startup-bolag. – Vi har därför nyligen genomfört ett acceleratorprogram för att driva på och utveckla vårt ledarskap och arbete inom produktutveckling. Ett tjugotal medarbetare på ledande befattningar har under ett halvår jobbat ihop med startups för att lära sig hur vi ska kunna öka innovationstakten ytterligare inom företaget samt hitta nya kommersiella produkter och tjänster, säger Teemu. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Nästa steg i Stora Ensos digitala utveckling är att fokusera innovationerna och se till att skala upp några av dem globalt i hela koncernen. Ett annat prioriterat område är omskolning av medarbetare, eftersom en större andel av medarbetarna behöver öka sin digitala kompetens. Men de två viktigaste framgångsfaktorerna råder det absolut inte någon tvekan om. – Det gäller att verkligen våga satsa och att jobba i ekosystem om man ska lyckas dra maximal nytta av digitaliseringen, säger Teemu. *RFID = Radiofrekvensidentifiering TEEMU SALMI Teemu Salmi, 44 år, är född i Uleåborg i Finland. Han är uppvuxen i Borlänge. Teemu har en kandidatexamen från systemvetarprogrammet på Borlänge högskola. Han har gjort större delen av sin karriär inom Ericsson. Sedan 1 februari 2017 är Teemu Stora Ensos globala IT-chef och ansvarig för företagets digitalisering. Teemus hemmabas är Stora Ensos kontor i Stockholm men han befinner sig ofta på resande fot i något av de 35 länder där Stora Enso har verksamhet.

STORA ENSO Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ALCON

Ny säkerhetsbroms till slangrullar förhindrar olyckor Slangrullar för vatten, luft, olja eller andra kemiska flytande medel är vanligt förekommande inom industrin. Det är inte bara fordon som till exempel truckar och lastbilar som tvättas med högtryck. Alla typer av produktionsmaskiner får ökad livslängd och ger produkterna bättre kvalitet när de hålls rena. AV KIM HALL

MED DEN NYA säkerhetsbromsen som

Alcon Högtryckstvättar har tagit fram bromsas slangrullen upp och det som tidigare var en riskfaktor för olyckor kan därmed elimineras. – Slangrullar har funnits i många år. De innehåller en fjäder som gör att slangen rullas in automatiskt när de inte används. Ett smidigt sätt att hålla slangen borta så att ingen snubblar på den under arbetets gång. Tappar man slangen accelererar den och kan skada personer när den slår fram och tillbaka. Därför har vi tagit fram en säkerhetsbroms som förhindrar att slangen

lever sitt eget liv och skadar de som arbetar i närheten, förklarar Jan Andersson, delägare på Alcon Högtryckstvättar AB i Svanesund.

bromsen kommer att finnas på alla rullar i syfte att hålla nere arbetsplatsolyckor, säger Jan Andersson.

Högtryckstvätt Visas i monter God arbetsmiljö Företaget tillverkar högtrycksDet familjeägda Alcon tvättar för all form av industri. Högtryckstvättar med nio för livsmedelsindustrin är hygipå Underhålls- enen en central faktor och där anställda levererar aggregat mässan! företrädesvis mot industrin. spolas golv och utrustning ständigt Renlighet och säkerhet har blivit med vatten. Kemikalieindustrin viktiga parametrar inom industrin måste hålla sina rör rena. Gruvindustrin med tanke på de höga kraven på god arbetsi norr måste hålla sina maskiner rena från miljö. Högt tempo i produktionsleden lera och annat, likaså pappersindustrin för medför att säkerhetstänkandet att inte glömma flygindustrin som tvättar har skärpts ytterligare. sina plan just med tanke på hög säkerhet – Det har inträffat allvaroch så vidare. liga olyckor med slangrul– Det är bara fantasin som sätter gränser. lar som slagit till persoHåller man rent och snyggt får du effektinalen så pass hårt att de vare produktion och trevligare arbetsmiljö fått uppsöka sjukvårsamtidigt som det ökar kvaliteten på slutden. Dessutom slits produkten genom att hålla maskinerna rena. slangrullen väldigt Livslängden på maskinen förlängs, vilket är snabbt när slangen en stor besparing rent ekonomiskt, tillägger åker in okontrolJan Andersson. lerat. Livslängden Det är ofta kunderna som driver fram kortas och repaproduktutvecklingen i företaget. Uppstår rationer blir allt ett behov gör återförsäljarna till Alcon Högvanligare. Detta tryckstvättar allt för att lösa uppdraget genom förhindras med säatt låta moderbolaget i Svanesund uppfinna kerhetsbromsen, til�- nya tekniker som ökar säkerheten och effeklägger Jan Andersson. tiviserar användningsområdet för kunden. SäkerhetsbromKundkontakten är därför väldigt viktig. sen som Alcon Högtryckstvättar tagit fram i samarbete med en underleverantör kan bara appliceras på deras egen utrustning. Det går således inte att montera in Säkerhetsbromsen som Alcon Högtryckstvättar tagit fram i bromsen i andra fabrikat. samarbete med en underleverantör bromsar upp slangrullen – På sikt tror vi att säkerhetswww.alconab.com och olyckor kan därmed elimineras. Bild: Alcon

BO2:22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

31


UNDERHÅLL I sodapannan byttes tuber enligt plan. Det blev inga överraskningar, utan man kunde följa planen helt. Stoppet av sodapanna var tidsstyrande och förlöpte mycket smidigt. Bild: Södra

NY STOPPSTRATEGI – lyckat drag i Mörrum

Vecka 44–45 i höstas genomfördes ett stort underhållsstopp vid Södra Cell Mörrum. Nya arbetssätt användes vid planeringen, där varje avdelningsansvarig (driftingenjör) från början deltog i tids- och resursplaneringen. Ett team byggdes med driftingenjörer, stoppgeneraler och projektledare för de två investeringsprojekt som berörde stoppet. Stoppet genomfördes som ett projekt med konsekvent användning av projektverktyget MS Project. AV KJELL-ARNE LARSSON

VID SÖDRA CELL MÖRRUM tillverkas sulfatmassa, dels barrmassa

(pappersmassa), dels dissolvingmassa (textilmassa). Fiberråvarorna är rundved och sågverksflis. Bruket har två linjer från och med renseri till och med massamagasin/utlastning. Fiberlinjen för pappersmassan benämns linje 2 och för textilmassan linje 1. På bruket finns bland annat en sodapanna, två mesaugnar, en barkpanna och tre mottrycksturbiner. Produkter för avsalu är pappersmassa (baserad på tall och gran), textilmassa (mest björk) samt tallolja, el och fjärrvärme. Fabriken bemannas med cirka 340 befattningar. Radikal ändring Under stoppet vecka 44–45 utfördes 3 500 arbetsorder. Med egen och inhyrd personal var 1 200 personer engagerade i stoppet. 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Inför stoppet ändrade vi arbetssätt radikalt, berättar Jens Nilsson, i normala fall chef för el-disciplinen inom underhållsorganisationen, men som under stopp har rollen som övergripande samordningsansvarig eller stoppgeneral. Vi började planera redan i februari och byggde upp en organisation på samma sätt som inför ett projekt. Stopporganisationen ser därmed ut som en projektorganisation. Där ingår driftingenjörer från alla sju avdelningarna på bruket, två stoppgeneraler och i detta fall två projektledare för de investeringsprojekt som berör stoppet. Vid tidigare stopp har ett fåtal personer från början fastlagt behovet av tider och andra resurser. Den här gången fick varje avdelning säga sitt från början i stället för att stå inför fullbordat faktum. De elva personerna i stopporganisationen var med i teambuilding >>


VINJETT

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PROACCESS

Allt fler industrier Industrier ser reptekniken Industrier ser reptekniken Allt fler industrier ett säker säkertoch ochkostnadseffektiv kostnadseffektiv som en åtkomstmetod för projekt och underhåll. Men tekniken är relativt ny och kunskapen är låg hos beställarorganisationerna. mer information FörFör attatt få få mer information omom vadvad det det innebär kontaktade vi ProAccess innebär kontaktade vi ProAccess som som ett etablerat repföretag med är ettäretablerat repföretag med focus focuserfarenhet och erfarenhet från industrin. och från industrin. Vi kontaktade och ställde några frågor till Fredrik Nilsson som är marknads ansvarig på ProAccess och som träffar många företag som är nyfikna på reptekniken. Hur ser företag på reptekniken när du träffar dom? – Ofta möts man av en nyfiken skepsis där man ser behovet men känner för lite till vad det innebär. Ofta kommer frågorna om säkerheten, vilka arbeten man kan utföra och om det inte tar väldigt lång tid att utföra tjänsten i rep. Hur är det med säkerheten, många jobbar ju hårt för att motverka arbetsplatsolyckor. För oss som är ett internationell certifierat repföretag och följer dessa hårda krav är säkerheten betydligt högre är de reparbeten som ”bara” följer svensk lagstiftning. Några anledningen är kravet på en arbetsledare ”supervisor” som måste ha minst 1000 loggade reptimmar samt totalt tre veckors utbildning under minst ett års tid. Detta ger gedigen erfarenhet i arbetslaget och det är supervisorn som står för riskanalyser, räddningsplaner och gör alla rep infästningar. Supervisorn tillser att repteamet har den arbetsledarkompetens som ofta saknas när vi undersöker fallolyckorna på våra arbetsplatser. En annan stor orsak till fallolyckor är att man slarvar och inte använder sitt fallskydd. När vi kommer till reparbeten så är det svårt att slarva med att inte koppla in sig då repen är vår åtkomstmetod. Dessa två anledningar gör att fallolyckor är extremt sällsynt globalt bland internationellt certifierade företag, när vi kommer till fallskyddsolyckor omkommer det personer i Sverige varje år. Oftast är det dom ansvariga för arbetsmiljön på företaget som ser dom säkerhetsmässiga fördelarna och som pratar varmt om att använda tekniken. Byggnadsställning är den vanliga åtkomstekniken idag, kan man ersätta all ställning med reptekniken? 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Nej det kan man inte. Man skall se reptekniken som ett komplement till ställning och även kranar för den delen. När man ser att ställningskostnaderna börjar närma sig kostnaderna för det arbetet som skall utföras bör man helt klart undersöka möjligheterna att utföra arbetet i rep. En allmän missuppfattning är att om det är flera yrkeskategorier som skall ha åtkomst eller att man tror att det specifika arbetet inte går att utföra i rep. I många fall stämmer inte detta utan vår starka rekommendation är att man inte väljer bort reptekniken innan man rådgör projektet med oss på ProAccess först. Vi kommer aldrig rekommendera någon att utföra ett projekt i rep som inte kommer att bli lönsamt att göra i rep. Vi är idag repkonsulter åt många företag som bollar möjligheter med oss för att läsa sig när reptekniken är bästa och när man skall bygga en ställning. Jag kan förstå frågan gällande om alla arbeten man utför på en ställning kan utföras i rep, är det så eller finns det begränsningar? Det finns fördelar med ställningar som när man skall genomföra stora arbeten med många arbetstimmar. Då kan ställningar vara kostnadseffektivt

eller om det finns krav på inbyggnad. Dock så har vi fler och fler tillfällen där kombinationen ställning och rep är lyckat, tex man sätter upp en inteckning med ställning där vi kan jobba inne i rep. Eller att vi bygger tex hängställning i rep för att slippa dyra krankostnader. Vad tror du om repteknikens framtid? Reptekniken har växt mycket dom senaste året och jag är helt övertygad över att reptekniken kommer fortsätta växa betydligt mer och inom några år vara en naturlig del på alla större industrier i Sverige. Men vi ser även att fler och fler ställer krav på internationell certifierat reparbete just för säkerheten samt att man inte bara har ett gäng reptekniker som kan lite av varje utan riktiga yrkescertifikat för att arbetens skall bli kvalitetssäkrade vilket är en självklarhet för oss på ProAccess. • Hur kommer man i kontakt med Er på ProAccess? Antingen skickar men ett mail till info@proaccess.se eller ringer vår växel på 0522-120 55 så får man alltid hjälp. Vill man läsa mer om oss så kan man gå in på www.proaccess.se eller följa oss på Facebook eller Linked In.

NORDISKA NORDISKA PROJEKT PROJEKT www.nordiskaprojekt.se www.nordiskaprojekt.se

33 17


UNDERHÅLL

där man bland annat övade i olika roller. Dessutom fick man undervisning i att använda MS Project. – Vi lärde oss verktyget fullt ut och detta användes både vid planering och uppföljning av tidplanen, fortsätter Jens Nilsson. Det blev vissa avvikelser från tidplanen, men överlag var vår nya strategi mycket lyckad. – Eftersom Jens kommer från underhållet och jag från produktionen, kompletterar vi varandra under stoppets gång. Tillsammans är vi betydligt starkare än två man var för sig, menar Anders Jeppsson, som i vanliga fall är skiftchef och under stoppet hade uppgiften som en av två övergripande samordnare. Vi har ändå möjligheter att trimma detta arbetssätt ytterligare. Nya vedlinjer Bruket har två nya vedlinjer och underhållsåtgärderna under stoppet begränsade sig till byte av slitdelar. Vidare har bruket två batchkokerier, med fyra kokare på linje 1 och sex kokare på linje 2. Stoppjobben här utgjordes mest av besiktningar. En uppgradering gjordes av starkgassystemet som nu är mer effektivt och samlar upp mer gaser. Dessa förbränns i sodapannan. På dissolvinglinjen iscensattes en investering då gamla tvättfilter avvecklades och ersattes med tre nya tvättpressar, som levererades av Valmet. Detta planerades och förbereddes mycket noga inför stoppet, med bland annat inledande rivningsarbeten. Helt logiskt finns i massafabriken också två blekerier. Här utfördes traditionellt underhåll med byten av en del motorer, pumpar och ventiler samt service på övriga tvättpressar. På brukets torkmaskiner TM 1 och TM 2 byttes viror och filtar tillsammans med valsbyten och byte av hetvattenvärmeväxlare. Den emballeringslinje som saknade grindar försågs med sådana samt fotoceller och övrig säkerhetsutrustning. – Därmed har vi efter två etapper grindat in båda linjerna och säkerställt arbetsmiljön, berättar Anders Jeppsson. Gammal sodapanna Sodapannan är byggd 1989 men står fortfarande pall. Besiktning utfördes samt byte av tubpaneler enligt plan. – Det blev inga överraskningar, utan vi kunde göra bytena helt enligt plan. Stoppet av sodapannan var tidsstyrande och förlöpte >> smidigt enligt vår planering, säger Jens Nilsson. 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Massafabriken i Mörrum stannas för ett stort stopp var 18:e månad. Bild: Kjell-Arne Larsson

Snart nog efter stoppet såg vi positiva effekter av den nya utrustningen i massafabriken, men vi behöver kanske 2018 för att trimma upp till den planerade nivån. Hittills ser det bra ut. I fabriken är nu alla åtgärder vidtagna för att klara den högre produktionen. /Jens Nilsson, chef för el-disciplinen inom underhållsorganisationen, under stopp, övergripande samordningsansvarig Bild: Kjell-Arne Larsson

TÄTA SAMARBETEN

FÖR SÄKER DRIFT! Optimera up-tiden! Besök vår monter så berättar vi mer om att minimerar risken för oplanerat underhållsstopp! Underhållsmässan 2018 13-16 mars, Göteborg Monter: B06:32 // densiq.com


Vi är specialister på nöd-och ögonduschar

Tel. 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix.se


UNDERHÅLL Valmet svarade för leverans av tre nya tvättpressar. Här är en av dem på väg in i ”tvätthallen”. Bild: Södra

En ny cirkulationsledning för brännluten installerades. Behovet av ny ledning var en konsekvens av den nya indunstningsanläggningen. Till skillnad mot tidigare är hanteringen av luten numera trycksatt. Enligt plan kunde den nya indunstningsanläggningen tas i drift några veckor efter stoppet. Denna indunstar till högre torrhalt än den gamla utrustningen som nu tagits ur drift. Nya anläggningen är byggd på green field som nu inlemmats i fabriksområdet. Utrustningen är levererad av Andritz, medan NCC har svarat för bygginsatserna. Under det aktuella stoppet blev även barkpannan besiktad och några få åtgärder utfördes. Brukets ena mesaugn (nummer 1) blev däremot rejält ombyggd. Av det befintliga återstår nu endast ugnsröret, drivsystemet och brännaren (som var nästan ny). Filter och all annan utrustning byttes för att kunna leva upp till EU:s direktiv om industriemissioner.

Vad gäller infrastruktur och försörjande system gjordes också en del jobb under stoppet. Bruket tar allt sitt vatten från Mörrumsån. Vattnet renas i ett första steg i skivfilter. Samtliga skivfilter byttes nu. Kontroller av elkraftförsörjning och elektrisk utrustning görs under stopp på utrustning som då inte är spänningssatt. Detta gällde denna gång bland annat brytare, generatorer och motorer som är på högspänning. Oljeanalys av transformatorer utfördes också. Externrening Under stoppet gjordes också förberedelser för utbyggnad av den externa avloppsreningen. När detta skrivs fortgår detta arbete. Bland annat ska bassängvolymen ökas för att kunna klara den större last som blir resultatet av en högre produktion på bruket. Siktet är inställt på produktionsnivån 500 000 ton massa per år. – Snart nog efter stoppet såg vi positiva effekter av den nya

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm - Göteborg

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


UNDERHÅLL Gamla tvättfilter lyftes ut och skrotades. Bild: Södra

utrustningen i massafabriken, men vi behöver kanske 2018 för att trimma upp till den planerade nivån. Hittills ser det bra ut. I fabriken är nu alla åtgärder vidtagna för att klara den högre produktionen, avslutar Jens Nilsson. Närmast är att klara ett dygnsmål på dryga 1450 ton per dygn. Vi håller tummarna att man verkligen lyckas med detta. Nästa stora stopp planeras till vecka 39–40 2019. Dessemellan behövs ett mindre stopp bland annat för besiktning av sodapannan.

Vi är specialister inom rivning, håltagning och demontering mot pappers- och processindustrin.

FAKTA Underhållsstopp Södra Cell Mörrum Tid: vecka 44–45, 2017 Leverantör till investering i tvättpressar: Valmet Leverantör till investering i ny indunstningsanläggning: Andritz

driveentrepenad.se

Fullservicedepåer inom lyft – transport – hantering

JINERT – ett företag för lyft, specialtransporter och tunggodshantering. Vi erbjuder våra tjänster från lokala depåer med specialanpassad maskinpark samt med personal, som är väl förtrogna med de lokala förhållandena. Vår personal står till förfogande redan vid ert planeringsarbete. För att möta morgondagens krav på rationell materialhantering och för att erbjuda våra kunder bästa service, utvecklar vi ständigt vår maskinpark och utrustning. Därför kan ni med förtroende vända er till oss. För kontakt meD Din närmaste Depå www.JINERT.sE

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

37


PAPPER & MASSA

KM 7

ger mer vätskekartong i vätskekartongens vagga ”Next Generation” är namnet på BillerudKorsnäs investering för att bygga kartongmaskin KM 7 på Gruvöns bruk. Projektet – som är det största i sitt slag i Europa på denna sida millenieskiftet – bäddar för en ny generation inom produktion av vätskekartong. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖR DET HISTORISKA sammanhanget är det viktigt hålla i minnet

att vätskekartongen ”uppfanns” eller utvecklades i trakterna av Grums och Säffle under 1950-talet. Med kartongmaskin KM 7 kommer vi att träda in i nästa generations produktion av vätskekartong. Maskinen kommer att både produktions-, drifts- och underhålsmässigt representera den bästa teknologi som finns att uppbringa i världen. Hos BillerudKorsnäs i Gruvön finns idag kapacitet för 710 000 ton 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

per år. På bruket tillverkas vätskekartong, Cup Stock, fluting (New Billerud Flute®), formbart papper (Fibre Form®), liner och säckpapper, samt dessutom massa för avsalu. Produktionen sker på fem maskiner: PM 1, 2, 4, 5 och 6. På den sistnämnda tillverkas fluting och denna maskin kommer att behållas, medan de övriga fyra ska avvecklas till 2023–2024 och deras produktion ska flyttas över till andra bruk inom koncernen.


Projektet berör många areor i fabriksområdet. Nya delar markerade i grått och befintliga i gult. I mitten av fabriksområdet framträder den nya lagerbyggnaden. Illustration: Tengbom

PAPPER & MASSA

Fiberlinjerna byggs om och byggts ut för att kunna försörja nya kartongmaskinen. Illustration: Tengbom

Kartongmaskinens byggnad sträcker ut sig drygt 400 meter längs passerande E 18. Illustration: Tengbom

Nya KM 7 får en kapacitet på 550 000 ton per år och hela bruket en kapacitet på 850 000 ton. Samtidigt med tonnageökningen kommer antalet anställda att minskas från 850 till 650. På KM 7 kommer BillerudKorsnäs att tillverka vätskekartong, förpackningskartong, Food Service Board, White Kraft Liner och åtminstone inledningsvis även Cup Stock. Bakgrunden till investeringen är den ökande efterfrågan på miljömässiga och hållbara förpackningar för främst dryck och livsmedel. Marknaden växer med flera procent per år. För just vätskekartong har tillväxten stagnerat i Europa, men går fortsatt uppåt i Asien. Traditionen inom vätskekartong är tydlig och gedigen i Värmland. År 1977 togs den kartongmaskin som också heter KM 7 i drift i Skoghall. Fyra år senare byggdes den om för att kunna tillverka vätskekartong. År 1997 startade dåvarande Stora sin andra kartongmaskin KM 8 i Skoghall. Den byggdes ursprungligen för 320 000 ton/år men idag försöker StoraEnso pressa den över 500 000 ton. Dessa två

(KM 7 och 8) svarar idag tillsammans för 15 procent av vätskekartongproduktionen globalt. Värmland i rollen av vätskekartongens ”Silicon Valley” kommer att bli ännu tyngre när Gruvöns nya KM 7 tas i drift. Denna ska inledas i början av 2019 för att producera på full kapacitet 2023. Till bilden av ”Silicon Valley” hör också de stora resurser för R & D inom vätskekartong som både StoraEnso och BillerudKorsnäs har i regionen. BillerudKorsnäs har både Box Lab och Pack Lab. Voith Nya KM 7 levereras av Voith som benämner sitt koncept XcelLine. Kartongen får tre skikt, de yttre med sulfatmassa och det i mitten med CTMP. Virabredden blir 8,8 meter och maskinen konstrueras för banhastigheten 1 200 meter/minut. Maskinens inloppsdel förses med Duo DII hybrid former och två DuoShake enheter. Maskinen får bland annat en Tandem NipcoFlex >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

39


PAPPER & MASSA

Omfattningen både av prefab och platsgjuten betong är hisnande. Bild: NCC

skopress. Kontrollsystemet Papermaking 4.0 innebär full on-line kontroll av alla processdata. Voith levererar bland annat också On Care som är ett heltäckande system för underhåll av maskinen. Voith levererar även bestrykningsstationerna till maskinen. Kartongen kan bestrykas on-line på trycksidan. Man kommer att klara både standardprodukter och högkvalitativ bestrykning för kartonger till lyxigare förpackningar. Smeten kommer att beredas i ett nytt smetkök. Kartongmaskinen kommer att vara försedd med bästa tänkbara system för on-line övervakning av kvalitetsparametrar och maskindiagnos, bland annat web inspection för att detektera hål och andra avvikelser, samt web monitoring som övervakar pappersbanan genom torksektionen. Sensorer och andra givare på maskinen kommer att vara betydligt ”smartare” och mer uppkopplade än vi hittills vant oss vid. Detta underlättar maskindiagnos med följande tillståndsbaserat underhåll, som ger förutsättningar att hålla både tillgänglighet och produktkvalitet på topp. Flera ”areor” Kartongmaskinen installeras i en ny byggnad som är 412 meter lång. Därifrån kommer det att gå en 250 meter lång transportör till ett 20 000 kvadratmeter stort nytt lager för rullarna. Investeringen omfattar förutom detta flera ytterligare delar eller ”areor” för att klara massaförsörjningen till PM 6 och KM 7: • Anläggning för upplösning av CTMP. I stället för att bygga en egen 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

CTMP-fabrik kommer denna massa att köpas från andra bruk. • Fiberlinjerna. Om- och tillbyggnader. Bland annat en tvättlinje för den oblekta massan till kartongens baksida. • Råvattenintag och processvattenrening. Detta för att bland annat klara kraven på kartong för livsmedel. • Avloppssystem och externrening • Rörsystem med fundament, rörbryggor med mera • Vägar, parkeringsplatser, anslutning till järnväg och annan infrastruktur • Återvinning och ångsystem I brukets återvinning görs en omfattande komplettering i indunstningsanläggningen. Denna levererades ursprungligen 2001 av Valmet och företaget svarar nu även för de tillägg som behövs inom ”Next Generation”. Där ingår bland annat en TUBEL-koncentrator, två tubindunstare, två lutförvärmare och Valmets system för att spetsa lågtrycksånga. Avdunstat vatten pumpas tillbaka till massaprocessen och används där för att minska vattenförbrukningen. En stor fördel med den utbyggda indunstningsanläggningen blir att denna huvudsakligen kan drivas med lågtrycksånga, i stället för som tidigare med mellantrycksånga. Denna kommer därför att kunna användas på nya kartongmaskinen. Detta förbättrar brukets ång- och energibalans. NCC utförandeentreprenör Bygginsatserna i projekt ”Next Generation” sker i form av en utförandeentreprenad i samverkan. Utförare är NCC Sverige AB med hjälp >>


PÅGÅR BETONIMESTARIT PREFAB PROJEKT I GRUMS, NEXT GENERATION PROJECT.

Mästare av krävande strukturer Betonimestarit Oy har specialiserat sig på krävande prefabricerade betongkonstruktioner och de är en av marknadsledarna inom Skandinavien. Prefab kontrakt kräver kunnig personal, hela produktionskedjan måste fungera problemfritt. Nu handlar det om 250 anställda som arbetar i Betonimestarit. Om du är intresserad av produktion av krävande prefabricerade elementstrukturer, var god kontakta oss!

IISALMI | NASTOLA | HAAPAVESI | TURKU | PARAINEN

BETONIMESTARIT OY P.O. Box 57, FI-74101 Iisalmi, Finland Tel. +358 207 433 900 Försäljning tel. +358 415 152 452

www.betonimestarit.fi


PAPPER & MASSA

Bland annat hantering och montering av prefab ställer mycket stora krav på byggarna. Bild: NCC

av underentreprenörer. Sidoentreprenörer anlitas för prefab och för tankbyggnader. Projektering görs underhand av främst konsulterna Pöyry och Sweco samt arkitektföretaget Tengbom. NCC svarar för byggandet inom nästan samtliga ”areor” som berörs av projektet. Det gäller främst den 412 meter långa byggnaden för KM 7 samt ett 20 000 kvadratmeter stort lager för färdiga produkter. Vidare råvattenintag och processvattenhantering, samt ombyggnader i befintliga fiberlinjer och tillbyggnad i indunstningsanläggningen. Bygginsatser behövs också för alla rörbryggor – där NCC svarar för fundament – och för avloppsvattenreningen där många rörarbeten krävs. Vidare är det frågan om vägar, parkeringsplatser, VA-system och annan infrastruktur. NCC använder sig av underentreprenörer och -leverantörer, exempelvis Hercules Grundläggning AB som är ett NCC-företag, Thomas Betong AB och Formbetong Anläggning i Katrineholm AB. Markförhållandena på platsen för de nya fabriksdelarna (greenfield) är besvärlig med morän och ett lerlager på cirka 20 meter. För grundläggning krävdes hela 13 000 pålar. Här gjorde Hercules en stor insats som pålningsentreprenör. Omfattande betongkonstruktioner I både nya och befintliga delar av fabriken kräver projektet omfattande betongkonstruktioner, både som platsgjutet och i form av prefab. 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– I början hade vi funderingar på att sätta upp en betongstation på plats, men det visade sig att leveranserna till allt som skulle platsgjutas kunde ordnas ändå, från en betongstation i Karlstad, berättar Anna Arnfeldt, produktionschef för NCC anläggning, industri & mark i Värmland. Betongleverantör har varit och är Thomas Betong AB. Prognosen är att hela 70000 kubikmeter behöver gjutas på plats. Även omfattningen av prefabelementen i betong är mycket stor. Elementen levereras av det finska företaget Betonimestarit Oy. Fortfarande återstår en stor del av platsgjutningarna samt montage av prefabelement. Det är spännande att följa byggprocessen inte minst i skedet fram till tätt hus. – Den största utmaningen med projektet är tidsplanen, fortsätter Anna Arnfeldt. Vi gör täta avstämningar med beställaren och för närvarande görs dessutom en större översyn av tidsplanen. Det är stora volymer som byggs på kort tid. Vi har tydligt fokus på arbetsmiljö, planering och logistik. Bemanning och rekrytering För projekt ”Next Generation” krävs hos NCC en projektorganisation omfattande 400-500 personer. Organisationen bemannades med egen personal från flera orter och från flera avdelningar, bland annat Infra Services Middle Värmland, Civil west i Göteborg, >>


PAPPER & MASSA

I ett så här stort och komplext projekt är samverkan mellan alla inblandade aktörer en förutsättning för ett säkert och effektivt genomförande. /Anna Arnfeldt, produktionschef NCC anläggning, industri & mark i Värmland

En av de stora utmaningarna för byggentreprenörerna är den korta byggtiden. Bild: NCC

Building Örebro/Värmland, NCC Teknik, NCC Montage och som nämnts Hercules Grundläggning. Dessutom anställdes personal för att kunna bemanna hela organisationen. Snart nog avtar bygginsatserna på platsen och då måste organisationen bemannas ner. Turligt nog har NCC under tiden fått stora uppdrag på andra håll så delar av personalen flyttas dit. I NCC:s projektorganisation ingår drygt hundratalet tjänstemän som är på plats i Gruvön. Organisationen har en övergripande chef

och sedan två projektchefer för var sitt block: greenfield och brownfield. Varje block är uppdelat i discipliner som har var sin platschef. Dessutom finns en stödjande avdelning för ekonomi, arbetsmiljö, planering, kvalitet & miljö med mera. På motsvarande vis som bygginsatserna fördelas på greenfield och brownfield, är också projekteringen uppdelad på Pöyry som svarar för greenfield och Sweco för brownfield samt markarbeten. Allteftersom konstruktionsarbeten blir klara, levereras ritningarna via en portal som är gemensam för utförare och beställare. Utbyte sker också direkt mellan konsult och respektive disciplin inom NCC. – De tre stora utmaningarna med uppdraget har som nämnts varit först tidsplanen, men naturligtvis också underhandsprojekteringen som ställer särskilda krav, säger Anna Arnfeldt. Till de fysiska förutsättningarna som var utmanande hörde främst de besvärliga grundförhållandena på industriområdet. Även samordningen är förstås en stor utmaning. Vad betyder det då för NCC att få genomföra denna stora entreprenad för BillerudKorsnäs? – Vi väldigt stolta och glada över att ha fått förtroendet att hjälpa BillerudKorsnäs med deras största satsning någonsin. Vi har samverkat med dem sedan 1930-talet och byggt mycket på Gruvön. I ett så här stort och komplext projekt är samverkan mellan alla inblandade aktörer en förutsättning för ett säkert och effektivt genomförande. Vår organisation är van att arbeta i samverkan och har erfarenheter från liknande projekt åt skogsindustrin, senast för Södra Cell på Värö och i Mörrum. Som stort företag har vi också möjlighet att på kort tid tillsätta stora produktionsresurser och vi har egna tekniska specialister som kan stötta oss, en trygghet för både oss som jobbar på plats och vår kund, avslutar Anna Arnfeldt. FAKTA Next Generation, ny kartongmaskin KM 7, Gruvöns bruk Tidsplan: februari 2017–januari 2019 Byggherre: BillerudKorsnäs Byggentreprenörer: NCC Sverige AB, Hercules Grundläggning AB m.fl. Betongleverantörer: Thomas Betong AB, Betonimestarit Oy Konsulter: Sweco, Pöyry, ÅF m.fl. Arkitekt: Tengbom Maskinleverantörer: Voith, Valmet m.fl. Kostnad: 5,7 Mkr

44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Foto: HydroTerra/NCC

Vi la grunden till Gruvöns bruk På Hercules har vi egna geotekniker som hjälper dig att analysera platsen, välja optimal design och lösa oväntade problem på plats. Ett av våra uppdrag är Gruvöns bruk, Billerud Korsnäs fabrik i Grums. • Grundläggning, stödkonstruktioner, armering • Egen teknikavdelning löser oväntade problem direkt • Egen tillverkning med hög kvalitetskontroll

hercules.se

Vi på Thomas Betong anser oss vara Specialisterna på betong. Under 60 år på marknaden och med mycket erfarenhet har vi levererat både fabriksbetong och prefab till olika projekt.

Thomas Betong AB | Tel: 0104 50 50 00 | info@thomasbetong.se | thomasbetong.se

KEWAB – det kompletta entreprenadföretaget! • Elkraft • Mark- och anläggning • Transporter • Maskinuthyrning • Bergkrossning

Betongvägen 11, Karlstad Tel. 054-53 42 00 • Fax 054-53 35 44 E-post: kewab@kewab.se • www.kewab.se Kvalitet och Miljöcertifierade enligt ISO 9001och ISO 14001


CISTERNDAGARNA

2018 AV KJELL-ARNE LARSSON

Uppdatering av Arbetsmiljöverkets regler och nya reglerna från Boverket Bestämmelser för cisterner finns i regelverk från Arbetsmiljöverket, MSB och Naturvårdsverket, samt numera även från Boverket. Det kan framstå som en djungel att sätta sig in reglerna och man måste värja sig från gissningslekar. – DET ÄR SVÅRT att orientera sig och därför är det viktigt att

först skaffa sig en överblick och lära sig hur man hittar i de olika regelverken innan det blir dags att sätta sig in i detaljer, säger Lars Synnerholm, Enheten för säker hantering av farliga ämnen på MSB. En cistern är ett kärl, som inte är trycksatt och där trycket ovanför vätskeytan inte överstiger 0,5 bars övertryck. För att ta reda på vilka regler som gäller är första frågan om cisternen ska uppfylla Boverkets regler. Dessa gäller byggnadsverk, det vill säga, cisterner som står ute, är nedgrävda eller som utgör del av en byggnad. En oljecistern som står inne och hör till byggnadens värmesystem faller under Boverkets regler. Byggnadsverk kommer härmed att bli dimensionerade för att bland annat klara snölast och annan påverkan från vädret, samt klara lasten av vätskan i cisternen. Om cisternen inte är ett byggnadsverk, då gäller Arbetsmiljöverkets regler. Observera att dessa kom i en ny version vid årsskiftet. Det finns ingen matematisk faktor eller formel som gör det möjligt att konvertera mellan Arbetsmiljöverkets och Boverkets regler, utan just det gällande regelverket måste följas. Vare sig cisternen följer Boverkets eller Arbetsmiljöverket regler blir nästa steg att fråga sig om den ska innehålla brandfarlig vätska. Om den ska det, måste dessutom MSB:s regler följas. Dessa ställer krav på den utrustning som cisternen ska ha i form av överfyllnings46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

skydd, nivåmätning, möjlighet till bottentömning med mera. MSB:s regler beskriver endast hur cisternen ska utrustas, inte hur exempelvis cisternens hållfasthet ska beräknas. Både Arbetsmiljöverket och MSB ställer krav på första kontroll och periodisk kontroll utförda av tredjepartsorgan. Reglerna har utformats så att kontrollerna enligt MSB och Arbetsmiljöverket går att samordna. Som nämndes inledningsvis har också Naturvårdsverket regler som gäller cisterner. Naturvårdsverket ställer krav då risk finns att läckage kan förorena grundvatten. Den som är ansvarig måste se till cisternen har ”sekundärt skydd” som fångar upp läckande vätska. Naturvårdsverkets regler visar inte exakt hur skyddet rent tekniskt ska utformas. Ansvarig är den som driver anläggningen och denne måste se till att skyddet är fullgott. Vid misstänkt läckage har kommunen rätt att gripa in; både Miljönämnden och Räddningsnämnden. – Alla de snåriga reglerna är en grogrund för ryktesspridning och gissningslekar, avslutar Lars Synnerholm. Men hittar man rätt är reglerna som en välansad rosenträdgård. Lars Synnerholm arbetar för övrigt med handboken ”Hantering av brandfarliga vätskor och cisterner för brandfarliga vätskor” som kommer att vara till stor hjälp för tillverkare, importörer, entreprenörer, användare, kontrollanter och myndighetsrepresentanter. Boken ska publiceras on line på MSB:s hemsida för att kunna laddas ner gratis.


2004 - 2014

Vi vill tacka Fortum Värme för ett fortsatt förtr oende och att vi får göra rostskyddsbehandlingen av Cistern T342 i Värtahamnen under 2018.

Ett urval av våra tjänster ■ Auktoriserad i rostskyddsmålning ■ Renovering stål- & betongkonstruktioner ■ Golvbeläggningar / Utrymningslinjer ■ Kolfiberförstärkningar / Betongreparationer ■ Fasader / Byggnadsmålningar ■ Epoxi-injektering / Bygg- & industriservice

ysab@telia.com

www.ysab.se


CISTERN

Pasi Nieminen säger att petrokemisk och kemisk industri samt papper- och massabranschen sannolikt kommer att klara att hantera frågorna kring kraven på cisterner. Men det kan bli betydligt svårare för andra företag om man saknar kompetens specifikt om cisterner.

Cisternbesiktning, tillverkning och lagkrav

– aktuellt från Kiwa Inspecta

Fanny Andersson som är besiktningsingenjör på FORCE berättade om kraven vid certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskydd.

FORCE

– inspektion av cisterner, rör och korrosionssystem

Pasi Nieminen som är tekniskt ansvarig för konstruktionskontroll på Kiwa Inspecta redogjorde för vad som är aktuellt just nu när det gäller konstruktion, tillverkning och lagkrav. Detta är ett område som är mycket komplext både juridiskt och pedagogiskt.

FORCE tillhör de företag som utför kontroller på uppdrag av bland annat processindustri och tillverkare av utrustning för denna. Framförallt handlar det om första kontroll och periodiska kontroller av tryckkärl, men även cisterner, rör och deras korrosionsskydd.

TIDIGARE GÄLLDE REGELVERK från både Naturvårdsverket,

FORCE ÄR DET FÖRSTA ackrediterade certifieringsorganet enligt

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vid senaste årsskiftet förenklades reglerna från AMV. Alla frågade sig hur dessa ska tolkas och vad som nu gäller. Till saken hör att även Boverket numera har regler som gäller cisterner. Bakgrunden till Boverkets regler är att cisterner som står utomhus räknas som byggnadsverk. De påverkas som sådana av bland annat vind och snölaster, vilket reglerna tar höjd för. Samtidigt innebär klassningen som byggnadsverk att ansvaret inte längre är tillverkarens utan byggherrens (beställarens). För flertalet cisterner som står inomhus kan Arbetsmiljöverkets regler tillämpas. I båda fallen ska man sedan fråga sig om cisternen innehåller brandfarlig vätska. I så fall ska även MSB:s regelverk följas. – Saken kompliceras av att olika regler gäller i olika faser av cisternens livscykel, vid tillverkning, trycksättning respektive användning, sa Pasi Nieminen. Detta gör det komplicerat för beställaren/ byggherren och för all del också för konstruktör och tillverkare. Förändringar i regelverken har också inneburit att en del tredjepartskontroller ersätts av egenkontroller vid konstruktion och tillverkning. Pasi Nieminen säger att petrokemisk och kemisk industri ANNONS samt papper- och massabranschen sannolikt kommer att klara att hantera alla dessa frågor. Men det kan bli betydligt svårare för andra företag ifall man saknar kompetens specifikt om cisterner. 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

regelverket för cisterner och rörledningar med brandfarliga vätskor; regelverket MSBFS 2014:5. Fanny Andersson som är besiktningsingenjör på FORCE berättade om kraven vid certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskydd. Det tidigare regelverk som gällde kom från Sprängämnesinspektionen. De certifikat som har utfärdats enligt tidigare regelverk fasas ut i samband med att deras giltighetstid går ut. Därefter sker certifiering enligt MSBFS 2014:5. Platsbyggda enstyckstillverkade cisterner måste genomgå konstruktionskontroll, tillverkningskontroll och installationskontroll, därefter återkommande kontroller. Revisionskontroll måste utföras efter exempelvis takbyte eller andra reparationer eller efter ombyggnad. Till reparationer räknas även reparation/byte av korrosionsskydd (oftast epoxi). Ett certifierad korrosionsskyddssystem med installationskontroll medger besiktningsintervall på 12 år, i stället för 6 år, vilket ger besparingar för användaren. Även serietillverkade cisterner måste kontrolleras. FORCE (eller dess motsvarighet) går igenom konstruktionsritningar och tillverkarens kvalitetsledningssystem. Det gäller bland annat att tillverkaren har rätt utrustning för att mäta kvaliteten, och kompetens att bedöma mätningarna. Både för platsbyggda och serietillverkade cisterner är det den som driver anläggningen som är ansvarig för att regelmässiga kontroller utförs. Eftersom detta ansvar inte faller på tillverkaren (såvida inte driftansvarig och tillverkare är densamma) är det viktigt att beställaren i förfrågningsunderlaget specificerar att cisternen ska genomgå korrekta kontroller eller levereras certifierad.


www.spmarine.se

MILJÖBEREDSKAP - DYGNET RUNT , ÅRET OM! Den snabbaste lösningen för att minimera miljökonsekvenserna vid utsläpp av petroleumprodukter till oskyddade vattendrag. En fullt automatiserad anläggning står alltid i beredskap, och driftsätts med endast en knapptryckning på kontrollpanelen, utan föregående etablering eller andra förberedelser. Hög driftsäkerhet och precision säkerställs genom modern teknik.

Länssystemet projekteras och tillverkas helt i enlighet med kundens specifika funktionskrav, geografiska förutsättningar och önskemål. Lösningar kan utformas som fullt automatiserad fast installation, mobil utrustning för maximal flexibilitet eller till helt specifika applikationer såsom översvämningsskydd, invallningar eller avskärmning för industri. Samtliga system kan med fördel användas i förebyggande syfte vid olika planerade serviceåtgärder på t ex fartyg samt i hamn- och depåmiljöer.

Kontaktinformation SP Marine: Henrik Lüdicke; Tel: 040 680 64 60 henrik.ludicke@spmarine.se

Ett axplock från vårt kundregister:

EN LEVERANTÖR AV HELHETSLÖSNINGAR ÅT PETROKEMISK INDUSTRI SEDAN 1968 Vi erbjuder på fast eller löpande räkning, inklusive material och erforderlig utrustning:

Stadex OK-Q8 WIBAX Circle-K Nordic Sugar Nordic Storage Stena Recycling Orion Engineered Carbons Scandinavian Tank Storage

Copenhagen Malmö Port Oskarshamns Hamn Helsingborgs Hamn Trelleborgs Hamn Göteborgs Hamn Hallands Hamnar Skellefteå Hamn Mälarhamnar Ystads Hamn

- Licenssvetsning och prefab tillverkning i egen verkstad, - service, underhåll och installation av ventiler, pumpar och rörsystem på alla förekommande anläggningar, - projektering och utförande av totalentreprenader, - ventilslipning i egen verkstad eller in situ, - utbildade och erfarna lednings- och säkerhetsvakter vid lastning och lossning av tankfartyg, - renovering av cisternfundament och invallningar, - försäljning av nya och begagnade ventiler och kringutrustning, t ex don, indikatorer mm, - teknisk rådgivning till depåverksamheter. Kontaktinformation Depåservice AB: Henrik Lüdicke; Tel: 040 680 64 61, henrik.ludicke@depaservice.se Ulf Bohlin; Tel: 040 680 64 63, ulf.bohlin@depaservice.se

www.depaservice.se


CISTERN

MÅNGA FRÅGETECKEN kring framtidens drivmedel

En av presentationerna på Cisterndagarna handlade om utmaningar och möjligheter med framtidens drivmedel. Niklas Strömberg som är kemist och forskare på RISE tog bland annat upp problem med lagring av förnybara drivmedel. VILKA DRIVMEDEL KOMMER att användas i framtiden? Helt

klart kommer vi att övergå från fossilbaserade till förnybara drivmedel. Lätta fordon kan drivas med el. Detta är betydligt svårare för tunga fordon, entreprenadmaskiner och fartyg. Sannolikt blir det fråga om att utveckla olika energikällor parallellt där biomassa av olika typer kan bli betydande för framställning av drivmedel. RMEbränsle (baserat på raps) är precis som andra grödobaserade drivmedel tvivelaktigt på lång sikt och globalt eftersom markanvändningen konkurrerar med matproduktion. Från biomassor kan – vare sig de kommer från åkermark eller annan mark – både fasta, flytande och gasformiga bränslen produceras. – Den höga tröskeln för att introducera ett nytt drivmedel ligger i infrastrukturen, säger Niklas Strömberg. Att bygga nya tappar och pumpar för olika sorters drivmedel är mycket kostsamt och därför ligger det närmast till hands att använda den befintliga infrastrukturen. RME och HVO Det är därför framstegen hittills mest bestått av att blanda in RME i diesel, tillverka HVO-bränsle och ”dryga ut” bensin med etanol. Det har dock visat sig att lagring och användning av sådana bränslen kan ge problem. Orsaken är att molekylerna i biodrivmedlen inte är desamma som i fossil diesel och bensin. Exempelvis RME kan brytas ner under hydrolys (spjälkning med vatten) eller genom oxidation. Bränslet kan därmed förändras över tid och påverka både lagringscisterner och motorer. Om RME lagras och hanteras på rätt sätt uppstår dock inga problem och innebär på köpet ett mer eller mindre giftfritt drivmedel som kan brytas ned i naturen vid spill. HVO innebär inte riktigt samma typ av problem. Molekylerna

Ha oss i era tankar

när det gäller: • Cisternkontroll • Sandblästring • Korrosionsskyddssystem

0435-217 22, 070-77 49 700 Peter Ekstrand Brödernas gata 8, 264 71 Östra Ljungby 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

i HVO kan vara helt lika de som finns i diesel men HVO består av en betydligt smalare blandning av kolväten jämfört med diesel. Detta kan leda till att drivmedlet vid ökad inblandning till slut får en överrepresentation av kolvätekedjor med viss längd, som gör att drivmedlet stelnar vid kyla. Detta går dock att lösa genom crackning och det finns egentligen inga stora problem annat än att 100 procent HVO har lite för låg densitet enligt nuvarande dieselspecifikation. Etanol Inblandning av etanol i bensin gör att en viss mängd vatten kan lösa sig i vätskan. Dessutom kan etanol omvandlas till ättiksyra. Allt detta kan potentiellt leda till korrosions- och frätskador i exempelvis cisterner. Niklas Strömberg och hans kollegor vid RISE forskar kring framtidens drivmedel; både om produktion, distribution och användning. Forskningen utfördes tidigare inom ”Kompetensplattformen SP Biofuels” och fortsätter nu inom en ny kompetensplattform hos RISE och som fokuserar på biomassa. Där görs bland annat laboratoriestudier på hur förnybara drivmedel kan påverka material i cisterner och i övrigt under lagring, distribution och användning. – Utmaningarna inom förnybara drivmedel är stora, exempelvis att hitta bränslen som ett rimligt alternativ till diesel och bensin med sin höga energitäthet på cirka 46 megajoule per kilo. Man ska heller inte överdriva svårigheterna kopplade till de nya drivmedlen som nämnts ovan men väl skapa medvetenhet om problemen så att de går att åtgärda. Möjligheterna är också stora, exempelvis kan vidsträckta algodlingar till havs ge biomassa till framtida drivmedel och samtidigt fungera som viktiga kolsänkor för att minska halten koldioxid i atmosfären. Dit är det dock en lång väg, avslutar Niklas Strömberg.

Vi tar hand om spilloljan!

www.svenskoljeater.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV IGRENE Igrenes produktionstest visar gas med hög metanhalt.

Igrene allt närmare gasproduktion i Dalarna Prospekteringsföretaget Igrene har genomfört ett lyckat produktionstest med gas vid Morafältet. Gasanalyserna från produktionshål VM5 visar stabil hög metanhalt. – VI NÄRMAR OSS NU de rätta förut-

sättningarna för att gå vidare och specificera en kommersiell verksamhet. Därmed kan vi påbörja ansökningsprocessen om tillstånd för att i måttlig skala utvinna naturgas och drift av tillhörande processanläggning säger Lars Svensson, vd i AB Igrene Företaget har arbetat med undersökningar av de geotermiska förhållandena i Siljansbygden och aktiv prospektering sedan år 2002. Under 2008 borrades två undersökningshål som visade förekomster av gas på rimliga djup. Den första större gasförekomsten upptäcktes 2009 och företaget fick undersökningstillstånd för stora områden inom Siljansringen. 2013 blev Igrene publikt bolag och 2014 noterades aktien på Aktietorget. För snart tre år sedan gjordes den första teoretiska beräkningen av de sannolika gasvolymerna inom Morafältet och våren 2016 genomfördes en test för produktion av gas. Mycket goda resultat Den så kallade Siljansringen är ytterkanten på en krater som bildades när en meteorit slog ner för cirka 377 miljoner år sedan. 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Det är det största kända meteoritnedslaget i Europa. I området precis utanför nedslagskratern är förutsättningarna som störst att hitta lock av sedimentära bergarter som håller gasen instängd. Den kraftiga kollisionen bedöms ha orsakat stora djupgående förkastningar och söndersprucket berg ner till 15-20 kilometer. Det är berget under sedimenten som är Igrenes reservoarer. – Ett produktionstest av VM5 genomfördes i höstas med goda resultat, säger Lars Svensson. Gasproduktionen begränsades till cirka 100 normal kbm naturgas per timme för att inte överskrida testutrustningens kapacitet. Halva testperioden genomfördes utan trycksänkning i reservoaren, det vill säga med avstängd vattenpump. Trots detta noterades ett fritt gasflöde på 40 normal kbm per timme. Gasanalyserna visar stabil hög metanhalt på 96-97 procent metan. En grön miljögärning I flertalet av undersökningshålen förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas. Nu pågår arbetet med att försöka öka gas-produktionen ytterligare samt att försäkra sig om volymerna innan man söker

Lars Svensson, vd i AB Igrene.

brytnings- och miljötillstånd. – Vi känner att vi gör en miljögärning i ett grönt utvecklingsarbete när vi tar hand om och använder de växthusgaser som redan Carl von Linné såg läckte och pyste runt Siljan. Vi kan erbjuda svensk naturgas till industrin i regionen och därmed undvika långa kostsamma transporter. Dessutom erbjuds även en renare energiform som ger betydligt lägre koldioxidutsläpp än både bensin eller diesel, säger Lars Svensson. – Vår långsiktiga vision är att utveckla naturgasen och lägga förutsättningar för aktiv användning av bränsleceller i samhället.

www.igrene.se


GAS Jordberga i Skåne är en av många biogasanläggningar i Sverige. Foto: Krister Hansson

2018 2018 kan komma att bli

BIOGASENS ÅR

I april kommer ett förslag till nationell strategi för användningen av biogas att presenteras. På organisationen Energigas Sverige hoppas man att 2018 ska bli ett biogasens år. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

PROJEKT NATIONELL BIOGASSTRATEGI startades under

2014 och pågick först under två år då det togs fram ett förslag till en nationell biogasstrategi i nära samarbete med branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och specificerade ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas år 2030. Målet är ambitiöst, men realistiskt, och gör att biogasen kan utnyttjas som den tillgång för samhället som den verkligen är.

Andra delen av projektet startades under våren 2016 och pågår även den under två år. Förslaget till biogasstrategi kommuniceras och sprids till politiker, myndigheter och departement för att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden. Det handlar om ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med bland annat Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


GAS

Vi tror på biogasens framtid. Men det kräver ökad efterfrågan inom transporter, industri och andra samhällssektorer. Biogasen är nyckeln som bidrar till en cirkulär ekonomi och ett klimatsmart samhälle. /Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft.

göra de tunga transporterna fossilfria och intresset för biogas ökar dessutom inom industrin.

Krävs en fortsatt dialog – Vi ser en ökad politisk mobilisering för att stärka den svenska biogasmarknaden, säger Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige. Lokala och regionala aktörer agerar tillsammans. Media bevakar frågan. Vi har en nära dialog med nationella beslutsfattare för att få rätt styrmedel på plats. I detta arbete är inte minst dialogen inom vår bransch oerhört viktig. Hon konstaterar att importen av biogas från Danmark har ökat under 2017 och att det är en pressad situation för svenska producenter, men också att det finns ljuspunkter. En sådan är att nybilsförsäljningen av gasbilar ökar, bland annat beroende på en växande osäkerhet kring dieselns utsläpp. Sveriges lastbilstillverkare ser gasen som ett viktigt bränsle för att

Flera viktiga initiativ Maria Malmkvist konstaterar också att regeringens höstbudget och flera förslag från oppositionen visar att biogasen prioriteras. – Bonus till gasbilar inom bonus-malus, höjt gödselgasstöd, samordnad utbyggnad av gasinfrastruktur och tillsättning av en särskild biogasutredning under 2018 är några viktiga initiativ. Utredningen kommer att vara central för att utforma långsiktiga styrmedel för biogasen som branschen känner sig trygg med, allt för att möjliggöra för investeringar och ökad grön efterfrågan. – Vi tror på biogasens framtid. Men det kräver ökad efterfrågan inom transporter, industri och andra samhällssektorer. Biogasen är nyckeln som bidrar till en cirkulär ekonomi och ett klimatsmart samhälle, säger Maria Malmkvist.

54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SKAFTE A/S

SKAFTE

Skaftes team, fr v Per Skafte, ägare och vd, Brian Rasmussen, logistikmedarbetare, Jonas Christensen, logistikelev, Casper Falk, säljare, John Bertelsen, regional säljchef inom energi samt fjärrvärme och fjärrkyla, Vibeke Buchberg, sälj och teknik, och Per Kristensen, säljchef industri.

– en pålitlig partner för gashantering Det danska företaget Skafte A/S är framstående leverantör av utrustning för hantering av gas, både transport och förvaring. Företagets team av professionella medarbetare står till tjänst med råd och vägledning, men också service som hjälper kunden att nå sina mål. SKAFTE A/S ÄR ett handels- och agentur-

företag, specialiserat på komponenter och utrustning för hantering, transport och lagring av produkter och material i branschen. Företaget etablerades 2008 och är 100 procent danskägt. Skafte A/S är en kompetent och pålitlig partner som leverantör och rådgivare. Skafte A/S arbetar miljömedvetet och väljer endast produkter som ger den högsta graden av säkerhet för både människor och miljö. Därför är produktkvalitet och prestanda i framkant på marknaden. – Vi tillhandahåller produkter och lösningar för transport av vätskor, men också transport och förvaring av drivmedel, säger Per Kristensen, försäljningschef på Skafte A/S.

Det gäller till exempel energitransport inom fjärrvärme och fjärrkyla, flytande gas, bensin, diesel, brint, kemikalier, etanol, DMF och spillprodukter. – Inom segmentet gas (både LBG och LNG) levererar vi komponenter i form av flexibla rör, tankar inklusive tillbehör och läckageövervakning. Vi kan också tillhandahålla hela systemlösningar samt montage, SAT och dokumentation. Ledande leverantörer – Vi arbetar med kända och ledande leverantörer, exempelvis Brugg AG i Schweiz, Brugg Pipelines, German Pipe och Butting Anlagebau i Tyskland samt LP-Kolding och DSR Vest i Danmark och många fler.

Skafte A/S vänder sig till såväl små som medelstora och stora kunder som opererar både lokalt och internationellt. Bland kunderna märks Novo Nordisk, DSB, bensinbolagen Q8, Shell, Ingo och Jet, de danska energibolagen Hofor, Fjernvarme Fyn, Horsens Fjernvarme, Middelfart Fjernvarme, liksom det danska försvaret, IBM och Kosan Cristplant.

www.skafte.as NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

55


GoBiGas nära målet med pelletsråvara

men har fortfarande problem med flis Produktionen av biogas vid demonstrationsanläggningen GoBiGas i Göteborg uppvisar mycket höga prestanda. Målet är att minst 65 procent av energiinnehållet i biomassan omvandlas till biogas och den totala energiverkningsgraden ska bli cirka 90 procent. Det klarar man redan nästan med pellets som bränsle, men det har varit problem med flisat material. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Bild: Rob Vanstone


Propan lönar sig! Nu erbjuder vi även fastpris. Säkra förutbestämda driftskostnader för ditt företag. tt a s Dag ätta ers nu! n olja

Flogas är Sveriges största leverantör av Propan (gasol) För mer information, kontakta någon av våra regionchefer. www.flogas.se


GAS

G

GOBIGAS STÅR FÖR Gothenburg Biomass Gasification Project.

Testanläggningen är den första i sitt slag, en världsunik storskalig satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och rester från skogsbruket. Anläggningen är dimensionerad för att vid full produktion leverera 160 GWh, motsvarande drivmedlet till 16 000 bilar eller 400 bussar under ett år. Processen går ut på att biobränslet omvandlas till en brännbar gas, en syntesgas, som renas och uppgraderas till biogas med en kvalitet som är jämförbar med naturgas. Det betyder att de båda gastyperna kan blandas i samma gasnät. Nära målet prestandamässigt – Vi är väldigt nära målen rent prestandamässig. Tekniken har en potential att nå mycket hög verkningsgrad, säger Ingemar Gunnarsson, som är utvecklingsingenjör vid Göteborg Energi och som har arbetat med GoBiGas i tio år. Målet är att 65 procent av energiinnehållet i biomassan blir gas och anläggningen når upp till 63 procent med pellets som råvara. Målet för metaniseringsgraden är 97 procent och där har man nått upp till 90 procent av full kapacitet. Testproduktionen inleddes med pellets som råvara, en rutin som man nu är mycket bekväm med. 2016 började man köra anläggningen på flisade bränslen, flis, toppar och bark, för att ta tekniken ett steg vidare. Trots att anläggningen är byggd för att kunna ta emot flis och grot tillstötte problem med den varierande sammansättningen och fuktighet i råvaran. – Vi har helt enkelt haft svårt att komma upp i full effekt med det flisade materialet. Nu arbetar vi på att justera inmatningen i förgasaren. Den fungerar men vi vill skruva upp kapaciteten, säger 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

GoBiGas-anläggningen i Göteborg är ett unikt och storskaligt försök med att göra biogas av skogsråvara. Försöket har nått framgångar med pellets som råvara, men ännu inte fullt ut med flis direkt från skogen. Bild: Staffan Eriksson

Ingemar Gunnarsson, som påminner om att GoBiGas faktiskt är en test- och demoanläggning. – Förgasaren har körts i 10 000 timmar och kapaciteten är något över vad vi räknade med vid just pelletskörning. Ute till försäljning En komplikation i sammanhanget är att Göteborg Energi inte längre vill driva anläggningen. Den tänkta tiden för teknikutveckling har inte räckt. Att ta steget till kommersiell produktion inte längre är aktuellt för Göteborg Energi, som inte ser det som förenligt med bolagets uppdrag att fortsätta finansiera och driva en så omfattande utvecklingsverksamhet som det idag innebär. Därför är GoBiGas ute till försäljning, en process som inte underlättas av att priset på biogas för närvarande är lågt. ”Forskningen inom GoBiGas-projektet har lett till betydande framsteg inom forskningsområdet förgasningsteknik och relaterad produktion av biogas och vi bedömer att GoBiGas har olika användningsområden som kan förvaltas och utvecklas på nya sätt”, säger Göteborg Energis styrelse. Sedan december 2017 körs anläggningen på pellets igen. – Ur teknisk synpunkt är det hela lyckat och vi är ganska nöjda även om vi inte är i mål med alla detaljer än. Även om vi hade fått tekniken att fungera perfekt så hade priset på biogas ändå varit ett problem, säger Ingemar Gunnarsson. Hittills har GoBiGas kört ut cirka 50 GWh på nätet, vilket är mindre än förväntat på grund av de svårigheter man haft med den råvara som inte är pellets. GoBiGas är inkopplat på högtrycksnätet och har levererat biogas inte bara till fordonsdrift utan också till andra gaskunder.


Industriella gasinstallationer Reservdelar Installation

Utbildning

Projektering

Service

Prefabricering

Agenturer Förångare Kosan

Ö R E B R O GAST E K N I K A B Bettorpsgatan 10 703 69 ÖREBRO • Tel 019-26 13 26 • Fax 019-26 23 40 Internet www.gasteknik.se • E-post info@gasteknik.se

Strålningsvärmare Schwank


Gasnätet Stockholm omfattar bland annat 52 mil gasledningar.

Mer biogas än naturgas i Stockholms gasnät Andelen förnybar biogas ökar på bekostnad av naturgas i den distribution som Gasnätet Stockholm utför till sina kunder i Stockholmsområdet. Företaget gör vad det kan för att underlätta distributionen av biogas, men ytterst är det efterfrågan på förnybar gas och tillgången som ligger bakom ökningen. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

GASNÄTET STOCKHOLM AB har anor från 1850-talet och blev

eget bolag 2008 som en avknoppning från Fortum. Företaget står för distributionen av gas medan Stockholm Gas AB, ett systerbolag, svarar för gashandeln. Sedan november 2016 har företaget nya ägare, Icon Infrastructure, som ytterst har infrastruktur- och pensionsfonder som dominerande ägare. För tio år sedan var andelen biogas i nätet blygsam, endast runt tio procent. Under 2017 uppgick den till 65 procent av leveranserna. – Jag är övertygad om att andelen kommer att fortsätta öka. Vi 60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

som distributör gör vad vi kan för att underlätta leveranser av biogas, säger Mathias Edstedt, affärsutvecklingschef i Gasnätet Stockholm. Totalt uppgick leveranserna under förra året till 215 GWh. Gasledningsnätet som ägs och drivs av företaget består av 52 mil gasledningar för stadsgas i kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg samt ett fyra mil långt fordonsgasnät. Antalet kunder uppgår till cirka 61 000, varav 60 000 gäller köksspisar i hushåll. 1 000 kunder finns huvudsakligen bland restauranger, men också transportsektorn i form av tankstationer för bilar, bussar och last-


GAS

bilar ökar, liksom industri. – Man ser ett skifte där uppvärmning med gas minskar till förmån för bland annat värmepumpar, medan gas för restauranger och transporter ökar, säger Mathias Edstedt. Den biogas som Gasnätet Stockholm distribuerar produceras huvudsakligen vid Stockholms stora avloppsreningsverk, Käppala på Lidingö och Henriksdal mellan Nacka och Stockholm, som båda är direktkopplade till gasledningsnätet. – Det betyder att en stor del av vår biogas är lokalt producerad. Men vi får biogas också från andra ställen, levererad med bil till vår mottagningsanläggning i Högdalen. I Högdalen finns också Gasnätet Stockholms förgasningsanläggning, där flytande naturgas (LNG) tas emot, lagras och förgasas. Även flytande biogas (LBG) kan tas emot där. Den gasaktör som vill mata in LNG eller LBG i förgasningsanläggningen kan teckna ett avtal med Gasnätet Stockholm om tillträde. Hela gasbranschen arbetar för ökad produktion av biogas. Det är ett branschönskemål och många aktörer verkar i den riktningen. Också kunderna, inte minst restaurangnäringen och transportsektorn, efterfrågar i allt högre grad den förnybara gasen framför naturgas eller andra fossila bränslen. Vision om en hållbar stad Gasnätet Stockholm har en vision om att bidra till en hållbar stad i vilken gas är en naturlig del av vardagen för hushåll, företag och trafikanter. Både stadsgasnätet och fordonsgasnätet är anpassat för biogas. Målsättningen är att på sikt all den gas som distribueras ska vara biogas. Stadsgasnätets ledningar byts efter hand ut för att ge Stockholm ett modernt gasnät anpassat för framtiden.

Mathias Edstedt, affärsutvecklingschef, Gasnätet Stockholm.

Föredrar du högtryck eller lågtryck? Vi kan båda.

Vi har kunskapen, komponenterna och systemlösningarna som hjälper dig att hålla rätt tryck, flöde, blandning och mätning av energivärde för debitering genom hela processen. Kontakta oss för en säker lösning.

Euromekanik AB | 031-780 56 00 | euromekanik.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

61


GAS

Ny bunkringsmöjlighet för flytande gas

byggs nu i Energihamnen i Göteborg Gas blir en allt mer intressant energikälla för industrin. Just nu bygger Swedegas en anläggning i energihamnen i Skarvikshamnen i Göteborg där gasdrivna fartyg ska kunna bunkra flytande gas samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. Men också industrin ska på sikt kunna hämta gas med lastbil. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– INDUSTRIN, SJÖFARTEN och landburna transporter är viktiga

segment för energigas i framtiden, säger Saila Horttanainen, som är chef för kommunikation och hållbarhet vid Swedegas. – Gas är en del av lösningen på framtidens energibehov, antingen det handlar om biogas eller naturgas, eller som det heter i flytande form LBG respektive LNG. (Liquefied Bio eller Natural Gas) – Industrin vill ställa om från olja till mer miljö- och klimatriktiga alternativ samtidigt som de har mycket höga krav på försörj62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ningstrygghet. Gas och effektiv infrastruktur möter upp mot dessa behov. Just sjöfarten visar stort intresse för LNG som drivmedel och allt fler fartyg byggs för att drivas med gas. Det är allt tuffare krav på minskade utsläpp av svavel och kväve driver på utvecklingen. Gasen blir flytande när den kyls ner till -162 grader. Då tar den 600 gånger mindre plats än den gör i gasform och kan fraktas effektivt >> och rymmas i tankar på fartyg.


NPS fordonsgas dispenser typ STD11 Komplett leverantör av gasdetektorer industribranschen för energi- och industribranschen. • • •

PORTABLA GASDETEKTORER FÖR LÄCKSÖKNING OCH PERSONSKYDD FASTA INSTALLATIONER MED LOGGNING OCH FUNKTIONSSTYRNING KALIBRERING OCH SERVICE PÅ PLATS ELLER I VÅRT LABORATORIUM

Vi erbjuder vår samlade kompetens beträffande försäljning, installation och service av: 2068 ISO/IEC 17025

www.fabdetect.se För mer info kontakta oss: Gustav Glans på service@fabdetect.se 08-56 20 33 45

Biogasdispensers Bank- och lokalkortsterminaler Backend systemlösningar Rikstäckande service Biodrivmedelsutrustning Interface NPS Service AB – Box 8856, 402 72 Göteborg 031 550 290 • nps@nps.se • www.nps.se

24 TIMMAR OM DYGNET 7 DAGAR I OM VECKAN 24– TIMMAR DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT

SÄKRAR VIGASDIN& ANLÄGGNING BRAND, DAMMEXPLOSIONERMOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER

DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN

Palgo AB har ett brett program med analysinstrument för olika applikationer.

NG MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER 24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN

SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER

Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service

Fire & Gas Detection

Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu

Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service

Fire & Gas erans • Installation • Igångkörning • Detection Utbildning • Service

Fire & Gas Detection

Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu

Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu

Mer info på www.palgo.se eller ring 040-664 28 50


GAS

I fallet Skarvikshamnen i Göteborg är det till exempel Donsörederierna som under 2018 kan se fram emot nya tankmöjligheter för sina produkttankers. Men bunkringsmöjligheten passar även andra fartyg som går mellan energihamnar i norra Europa. – Vår anläggning i Skarvikshamnen är en av få bunkringsmöjligheter i Sverige och den första fasta installationen för bunkring i Göteborgs Hamn, säger Saila Horttanainen. Projekt med EU-status Anläggningen i Skarvikshamnen, som ligger i Energihamnen på Hisingssidan väster om Älvsborgsbron, är ett projekt som drivs i samarbete med Göteborgs Hamn, primärt för att tillgodose sjöfartens behov av bränsle. Den blir den första i Göteborg i sitt slag och består av en lossningsstation, kryogen rörledning och bunkringsutrustning. Bränslet kommer till anläggningen via trailers eller containers som lossas vid lossningsstationen och distribueras via en 450 meter lång rörledning till kajerna i Energihamnen. Projektet har av EU fått så kallad PCI-status, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade intrastrukturprojekten i Europa. Bunkring vid kaj är ett första steg mot en större anläggning för flytande gas i Göteborgs Hamn. Den ska kunna anslutas till det västsvenska stamnätet för gas. – I likhet med stamnätet, där både natur- och biogas transporteras, är den nya anläggningen flexibel och kan även användas för förnybar gas. Redan idag kan kunderna utmed gasnätet välja biogas, och den möjligheten vill vi också erbjuda kunderna till den nya anläggningen, säger Saila Horttanainen. 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

I Skarvikshamnen i Göteborg byggs en station för bunkring av LNG samtidigt med lastning och lossning.

Vår anläggning i Skarvikshamnen är en av få bunkringsmöjligheter i Sverige och den första fasta installationen för bunkring i Göteborgs Hamn. /Saila Horttanainen, chef för kommunikation och hållbarhet, Swedegas

Swedegas är ett ledande företag i energibranschen som utvecklar och investerar i smarta energisystem för hållbarhet och konkurrenskraft. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund i Bohuslän och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer för närvarande 33 kommuner, många industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas verkar för att 30 procent av energin i systemet år 2030 ska vara förnybar gas och 100 procent år 2050.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV INFICON

Gas – en effektiv och lätthanterlig energikälla Energigaser är effektiva och lätthanterliga bränslen som nu ökar i betydelse med biogasens intåg. Gas ger låga utsläpp vid förbränning och på lång sikt kan vi se fram mot helt utsläppsfri förbränning med vätgas som bränsle. Men för att gasen ska kunna användas på det mest effektiva sättet är det viktigt att säkerheten sätts främst. INFICON i Linköping är ett företag som hjälpt den internationella gasindustrin i många år. GAS HAR TRADITIONELLT inte haft någon stor roll i det svenska energi-

systemet, men det börjar nu ändra sig när biogasen blir allt viktigare. Internationellt är läget annorlunda. Hela Europa täcks av ett omfattande naturgasnät, liksom stora delar av USA och Kina. Biogas och naturgas har likartade egenskaper. En tredje energigas är vätgas och den är lite speciell. Vätgas finns inte naturligt i användbara mängder utan måste framställas, så det är egentligen ingen energiråvara utan en energibärare, som elektricitet. Fördelen med vätgas är att när den förbränns så bildas endast värme och vattenånga. Vätgas kan framställas genom elektrolys av vatten, men det är en process med ganska låg verkningsgrad. Det kan emellertid vara ett sätt att lagra energi som genereras vid tider då den inte behövs, exempelvis från vindkraftverk som producerar på natten. Energin kan då omvandlas till vätgas och användas senare, ett koncept som kallas ”Power to Gas”. För mer storskalig produktion av vätgas brukar man använda ångreformering av naturgas. Att göra vätgas av naturgas kan dock knappast sägas vara en grön teknik, eftersom naturgasen är ett fossilbränsle. Poängen med denna teknik är att koldioxiden avskiljs och man skulle då kunna lagra den under marken, där den inte skadar atmosfären. Säkerheten först Vilken gas man än använder så är det viktigt att sätta säkerheten främst, så att läckor och explosionsrisk undviks. Gasledningar ovan mark kan kontrolleras på avstånd med en IR-detektor. När man fått indikation på gas i luften lokaliseras den exakta platsen för läckan med en sniffande IR-detektor. INFICON i Linköping tillverkar utrustning som används för gasdetektering i många länder, bland annat för att se till att gasledningarna under gatorna inte läcker. Företaget har bland annat utvecklat en IR-detektor som känner av koncentrationer från 1 ppm till 100% metan i atmosfären. Tätheten på gasledningar och hur dessa ska kontrolleras regleras i många länder av lagkrav. Grundprincipen är att i förebyggande syfte regelbundet kontrollera varje meter av gasnätverket med en tillförlitlig gasdetektor. INFICON har utvecklat sensorteknik som uppfyller kraven och operatörsutrustning som är enkel och effektiv att arbeta med. Varken biogas, naturgas eller vätgas är idag någon mirakelmedicin. Men de erbjuder en väg mot ett mindre klimatpåverkande energisystem. Produktion av vätgas med förnybara energikällor är ett långsiktigt mål att sträva efter. För att detta ska kunna bli verklighet krävs dock många års teknikutveckling genom hela kedjan från produktion via lagring och distribution till användning. Säkerheten först. Kontroll av markförlagd gasledning med metanläcksökare och mattvagn.

www.inficon.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

65


GAS

Almi Invest investerar i Greentechbolaget C-Green C-Greens system för slamkonvertering, som ryms i en vanlig container, har kapacitet att konvertera upp till 55 ton slam till biokol per dygn. Det är tillräckligt för att hantera avloppsslammet från en medelstor svensk stad. ALMI INVEST INVESTERAR två miljoner kronor i C-Green, som

utvecklat en lösning för att omvandla slam till biokol. I emissionen på totalt fem miljoner kronor deltar också grundare och befintliga ägare. Pengarna ska gå till färdigställande av en demoanläggning samt till marknadsföring och försäljning. Bolaget C-Green är Almi Invests första investering i den nya GreenTechfonden. Slam är huvudrestprodukten från kommunala och industriella vattenreningsverk. Dagens metoder att ta hand om slammer är kostsamma och miljömässigt ifrågasatta, då det oftast transporteras med lastbilar och dumpas som landutfyllnad eller komposteras och sprids på åkermark. Detta slösar energi, frigör metangaser i atmosfären samtidigt som mikroplaster och andra oönskade ämnen sprids i naturen.

Miokol C-Green har utvecklat en process där slammet omvandlas till ett biokol, som går att använda som bränsle. Detta medför nollutsläpp av metangas, färre transporter och minskade utsläpp av koldioxid. Processen är dessutom mycket energieffektiv, eftersom varje kWh som används av C-Greens process i sin tur kan generera 20-40 kWh energi i form av biogas, elektricitet och värme från energin i slammet. – C-green löser ett tydligt problem som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar, säger Markus Hökfelt, Fund Manager Almi Invest Greentech. Lösningen är skalbar på en växande marknad med en underliggande stark makrotrend i ökad urbanisering och striktare regelverk för deponi av slam. Stora besparingar C-Greens lösning innebär stora besparingar för kunderna, bland annat genom minskade kostnader för att hantera slammet och färre transporter genom en cirka 70 procent minskad volym av vått slam till torrt energirikt biokol. – Vi är väldigt glada över att få bli Almi Invest Greentechs första investering, säger Erik Odén, vd C-Green. Nu får vi in en långsiktig ägare med resurser för vår förestående och på sikt globala marknadsexpansion. 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


GAS

Gasum tilldelas investeringsbidrag för biogasproduktion Energiproducenten Gasum utvärderar möjligheterna att producera biogas i stor skala från industriellt avloppsvatten hos massa- och papperstillverkaren Stora Enso Nymölla i södra Sverige. Målet för Gasum är att producera biogas för användning primärt inom transportsektorn i Sverige. GASUMS NYMÖLLA-PROJEKT har tilldelats ett investerings-

bidrag på 121,5 miljoner kronor av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Gasums vision är att bygga ett nordiskt gasekosystem med det hållbara samhället i centrum Gasum är i slutfasen av en studie om produktion av biogas från avloppsvatten från massa- och papperstillverkaren Stora Enso Nymölla i södra Sverige. Gasums målsättning är att producera biogas som kommer att uppgraderas och förvätskas för primär användning inom transportsektorn i Sverige. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av stats-

budgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015–2020 fördelas fyra miljarder kronor till klimatsmarta projekt. Den totala investeringsvolymen för projektet är omkring 270 miljoner kronor och Gasum övergår nu till projektets investeringsbeslutsfas. – Vi vill tacka Naturvårdsverket för det positiva beslutet att stödja svensk biogasproduktion. Detta kommer att stödja den cirkulära ekonomin och en möjlig utveckling tillsammans med Stora Enso Nymölla. Biogasanläggningen kommer att vara en hållbar lösning för behandling av avloppsvatten, säger Markus Olsson, vd för Gasum AB.

För vissa är det bara avfall. För oss är det en viktig naturresurs.

Tack vare vår Kompogas® och BioMethan-teknik kan organiskt avfall återföras till kretsloppet. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga anläggningar för biologisk och termisk energiutvinning från avfall. Idag har vi över 600 referensanläggningar över hela världen.

Waste is our Energy www.hz-inova.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

67


KRAFTVÄRME - & AVLOPPSRENINGSVERK

68

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


KRAFTVÄRME - & AVLOPPSRENINGSVERK

Läge för provdrift i Borås

Avloppsreningsverket i Borås är ett projekt som har pågått under två år och nu står på upploppet för att tas i drift. Det är de sista finjusteringarna som görs för att vara hundra procent säker på att anläggningen kommer att fungera som den ska vid starten i maj 2018. AV MARIE LOUISE AARÖE

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ fick i mars 2015 klartecken av

kommunfullmäktige att bygga ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken några mil sydväst om centrala Borås. Här ligger sedan flera år tillbaka hela avfallshanteringen för Boråsinvånarna. Nu samordnas dessa verksamheter till en plats, vilket kommer att ge många fördelar. – Samtliga ledningar som förbinder staden med avloppsreningsverket är snart färdigställda, liksom även pumpstationen nere i centrum där det nuvarande och gamla avloppsreningsverket ligger och som ska pumpa upp avloppsvattnet till den nya anläggningen på Sobacken, berättar Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö. Den sista ledningsdragningen är utloppsledningen till recipienten och den byggnationen pågår för fullt. Från stan sett, pumpas vattnet upp 20 meter för att vid Sobacken falla 20 meter ner till recipienten för att där producera el på kraftstationens turbinanläggning. 2 GWh fordras för att pumpa vattnet ut till Sobacken och cirka 1 GWh utvinns vid elproduktionen i utloppsledningen. Det innebär att >> energiförlusten är på 1 GWh. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

69


KRAFTVÄRME - & AVLOPPSRENINGSVERK

Detta är ett projekt som vi nu har arbetat med under två år och en investering för Borås Stad med både avloppsrenings- och kraftvärmeverk på över cirka 3,6 miljarder kronor. Nu ser vi avloppsanläggningen på plats och snart i drift. Det är en mycket spännande vår och sommar som vi har framför oss. /Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö

– Genom att flytta det gamla avloppsreningsverket Gässlösa ut till Sobacken frigör vi värdefull mark i Borås. När verket en gång byggdes låg det utanför stan, idag växer staden åt bland annat detta håll, vilket nu kommer att innebära möjligheter för nya bostäder. Detta är ett projekt som vi nu har arbetat med under två år och en investering för Borås Stad med både ett avloppsrenings- och kraftvärmeverk på över cirka 3,6 miljarder kronor. Nu ser vi avloppsanläggningen på plats och snart i drift. Det är en mycket spännande vår och sommar som vi har framför oss, säger Jonas Holmberg. Beprövad teknik Det nya avloppsreningsverket byggs efter en beprövad teknik. Avloppsrening, rötningsanläggning och slambehandling byggs efter samma koncept som den tidigare anläggningen på Gässlösa. Tekniken går ut på att slammet från avloppet rötas genom termofil rötning som håller en temperatur på 55 grader. Det innebär att en stor andel organiskt material omvandlas till metan som ger biogas och sedan kan uppgraderas till fordonsgas. – Efter slutfasen av montagen sker parallellt en torrtest av utrustningen. Det är de första testerna för att se att allt fungerar som det ska, berättar Rickard Axelsson, platschef på Veolia Water Technologies AB. Vi öppnar och stänger ventiler och kontrollerar att kommunikationen med styrsystemen fungerar. Man förbereder för fullt för uppstart. Det är 1 500 objekt, reningsutrustning, pumpar, ventiler och så vidare som skyltas upp och testas 70

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

för att kontrollera att de gör sitt jobb. – Vi utför också täthetsprovningar för att vara säkra på att undvika läckage. Dessa provningar gör vi genom att fylla upp med vatten, då delar ligger under mark är detta ett viktigt moment då eventuella läckor inte alltid går att upptäcka med blotta ögat. Byggarbetarna håller på med den sista ytbeläggningen och finishen, som innebär målningsarbeten och belysning samt övriga byggnadsfunktioner. Sammanlagt har det varit en bit över 100 personer som arbetat här som mest. Nu är det nere på cirka 30 personer. – Planen är att vi påbörjar utcheckningen den 1 mars och genomför ett våttest under två månader. Vi fyller anläggningen med vatten och provkör, testar att nivåerna håller och att maskinutrustningen fungerar. Vi testar också reglerfunktioner i styrsystemet för att den 18 maj vara redo för att avloppsvattnet kommer. Och då finns det ingen återvändo, säger Rickard Axelsson. Det blir en intensiv period under våren. Veolia Water Technologies har totalentreprenaden och har samordnat projektet med underentreprenörer. När nu torrutcheckningen sker och anläggningen tas i drift görs detta med egen personal från Veolia Water Technologies. FAKTA Nybyggnad av avloppsreningsverk i Borås Byggherre: Borås Energi och Miljö AB Totalentreprenör: Veolia Water Technologies AB


Framtidens avloppsreningsverk byggs i Borås 19 november 2017 Projektet tar form!

WATER TECHNOLOGIES

VA-Ingenjörerna har tillsammans med sitt danska systerbolag Krüger fått i uppdrag att utforma ett nytt och modernt avloppsreningsverk åt Borås Energi och Miljö för att hjälpa staden nå sin dröm, en fossilbränslefri stad. Det nya avloppsreningsverket för 210.000 pe har ett särskilt fokus på: • Utnyttjande av resurserna på ett optimalt sätt • Minimering av el- och kemikalieförbrukning med bibehållen reningsgrad • Flexibilitet genom dynamisk processanpassning för alla driftsituationer Avloppsreningsverket kommer att leva upp till utsläppskraven 8 mg/l BOD7, 8 mg/l totalkväve och 0,2 mg/l totalfosfor som kvartalsmedelvärde på ett mycket mer hållbart och säkert sätt än tidigare. www.vaing.se 046-18 21 50 | info@vaing.se


KRAFTVÄRME - & AVLOPPSRENINGSVERK Ledningsdragning i den centrala sjön Ramnasjön belägen i kulturparken Ramnaparken. Bild: Eric Christiansson

Kraftvärmeverket fortsätter att ta form i Borås Borås satsar på att vara en långsiktigt hållbar fossilbränslefri stad. I detta ingår ett stort projekt med en helt ny kraftvärmeanläggning som ska förse boråsarna med både fjärrvärme och el. På samma plats byggs också ett nytt avloppsreningsverk. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI BYGGER EN biobränslepanna på 120 MW, berättar Jonas

Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö. Vi kommer att med den nya anläggningen fördubbla elproduktionen och vi kommer att kunna producera 20 procent mer värme än vårt nuvarande bioeldade kraftvärmeverk. Den totala mängden bränsle på 475 GWh kommer att generera cirka 275 GWh fjärrvärme och 155 GWh förnybar el samt ytterligare 100 GWh fjärrvärme från rökgaskondenseringen. Bränslet består av skogsavfall, toppar, grenar som krossas till flis. Samordningseffekter – Samtidigt samordnar vi all drift, underhåll och övervakning av både avloppsreningsverket och kraftvärmeverket till gemensamma drift och underhållsavdelningar samt ett gemensamt kontrollrum. Det innebär stora och viktiga synergieffekter. Därför pågår ett stort 72

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

arbete med utbildning av den befintliga personalen att lära sig de nya anläggningarna. Hela projektet har rullat på bra även om det är stort och komplext. Tunga lyft och många lyftkranar och därtill många olika entreprenörer som ska kunna samordna sina verksamheter. Därför är också kraven på hög säkerhet i fokus. I skrivande stund är det ledningsdragning i centrala Borås som är i full gång. Sjöförlagda ledningar i den centrala kulturparken Ramnaparken och i fågelsjön Ramnasjön. Fåglarna är under genomförandet evakuerade till annat boende. Det är svårare med oss människor så självklart påverkar detta trafiksituationen i stan under en period. – I december kommer vi att testa anläggningen och påbörja provdrift i mars 2019. För att kunna genomföra en provdrift måste det finnas ett värmeunderlag, samtidigt som vi måste kunna leverera säker värme till våra kunder. Det är alltså under vintertid som provdriften >>


KRAFTVÄRME - & AVLOPPSRENINGSVERK

För att kunna genomföra en provdrift måste det finnas ett värmeunderlag, samtidigt som vi måste kunna leverera säker värme till våra kunder. Det är alltså under vintertid som provdriften måste ske. Det är anledningen till att vi måste ha igång även den gamla anläggningen i centrala Borås. På sikt kommer vi att avveckla delar av det gamla verket Ryaverket men avfallspannorna kommer säkerligen att vara kvar till 2035. /Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö

VI ÄR MED OCH DRIVER UTVECKLINGEN FRAMÅT

Illustration över Sobacken, Borås Energi och Miljö

COWI Industri levererar projekt och specialisttjänster inom processindustri, bioenergi, skogsindustri, kraftvärme, kärnkraft, vattenrening och tillverkningsindustri. Vår kompetens är heltäckande och vi tar totalansvar, från början till slut. Ambitionen är att som ledande aktör arbeta för en hållbar utveckling. Kontakta oss, vi berättar gärna mer om våra marknads- och teknikområden. Läs mer på cowi.se

360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

73


KRAFTVÄRME - & AVLOPPSRENINGSVERK

måste ske. Det är anledningen till att vi måste ha igång även den gamla anläggningen i centrala Borås. På sikt kommer vi att avveckla delar av det gamla verket Ryaverket men avfallspannorna kommer säkerligen att vara kvar till 2035, säger Jonas Holmberg. Byggnationen fortskrider – Vi har kontrakterats på att bygga pannbyggnaden, berättar Fredrik Sävhed, projektledare på Serneke Anläggning. Det är en delad entreprenad där vi står för betong och stålstomme samt även för uppdraget att uppföra fasaderna och tillhörande tätskikt. Det har varit en stor tidspress då vi måste samordna med övriga entreprenörer som vill komma in för sina arbeten. Det var i februari 2017 som Serneke Anläggning fick kontraktet. I april samma år startade man med bottenplattan och grundläggningen och att lägga ner rör och dränage. Detta var klart i november 2017. Därefter har prefabricerade montage av betong och stål skett där Valmet, som levererar själva pannan, har färdigställt den inre ståldelen för själva pannan. – Vi har kommit långt med de större byggnadsinstallationerna, säger Fredrik Sävhed. Vi följer ett gestaltningsprogram som Borås Energi och Miljö har tagit fram. Det innebär att när man kommer in på infarten till det nya verket från öster kommer man att se rätt in i pannbyggnaden genom den glasade fasaden. Det blir en positiv upplevelse. Spännande fortsättning – Detta är ett mycket intressant projekt. Det är ett komplicerat bygge och det krävs en koordination med övriga entreprenörer. Vid senaste besöket fanns det, enbart runt kraftvärmeverket, en tornkran och fyra mobilkranar, från Serneke och andra entreprenörer. Det är ett

74

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Bild: Eric Christiansson

krävande samordningsarbete men som samtidigt är mycket spännande, säger Fredrik Sävhed. – Vi avslutar vår första del i vår, för andra entreprenörer att komma in och installera delar för pannan för att vi därefter under senare delen av sommaren kommer tillbaka och avslutar det slutgiltiga arbetet med fasaden och tätskiktet. FAKTA Ny kraftvärmeanläggning och nytt avloppsreningsverk Byggherre: Borås Energi och Miljö Byggentreprenör: erneke Anläggning AB


FJÄRRVÄRME

Samordnad värmeproduktion i Gäddede Orten Gäddede har nu fått ett fjärrvärmenät och en panncentral som har uppförts på en ny plats. Därmed blir värmeproduktionen mer miljövänlig och bättre samordnad än tidigare, då det fanns tre pannor och inget fjärrvärmenät. Det är kommunägda Jämtlands Värme AB som står bakom satsningen. AV KJELL-ARNE LARSSON

GÄDDEDE I STRÖMSUNDS kommun är en ort med lite drygt

300 invånare. Orten ligger nedströms Kvarnbergsvattnet i Ströms Vattudal. I Gäddede finns bland annat ett vattenkraftverk (i Gäddedeforsen), en kyrka (Frostvikens kyrka), hälsocentral, skola och campingplats med observatorium. Till bebyggelsen hör äldreboende och bostäder som ägs av Strömsunds Hyresbostäder AB. Tidigare var den ”centrala” värmeproduktionen fördelad på tre pannor. Från Hälsocentralen försörjdes ytterligare fem fastigheter: gamla brandstationen (via internkulvert), SHB:s hyreshus, gamla

Bioenergi, flis eller pellets – en väg att sänka koldioxidutsläppen och samtidigt minska kostnader för uppvärmning och processer! En modern biobränsleanläggning är både säker och ekonomisk.

Vi bygger fristående panncentraler och anläggningar i befintliga lokaler för uppvärmning och processånga. Bilden visar nya fjärrvärmeanläggningen i Gäddede som varit i drift sedan början av december.

SVENSKT BRÄNSLE AB

Biskopslund 130 C port 11-12, 834 97 Brunflo +46 63-77 88 11, +46 70-296 74 00

Oljetanken på baksidan skvallrar om att panncentralen även kan eldas med bioolja.

Konsum, Levinsgården och Forsgården. Från en panna i skolan försörjdes slöjden och badet. Brogatan hade tre fastigheter som försörjdes från gemensam panncentral. För cirka nio miljoner kronor har nu Jämtlands Värme låtit bygga nära två kilometer fjärrvärmenät och en panncentral på ny plats. Nätet kommer att betjäna Strömsunds Hyresbostäders bostadshus, offentliga byggnader samt ett antal privata villor. – Det är två anledningar till satsningen, berättar Richard Persson, före detta vd för Jämtlands Värme och idag förvaltningschef för teknisk service på Strömsunds kommun. Vi ville göra samordningsvinster med en bättre samlad produktion. Dessutom ville vi få en mer miljövänlig värmeproduktion. Den nya panncentralen består av en pelletspanna på 1 MW och en oljepanna med samma effekt. Båda är av märket Aritherm, och en total funktionsleverans har gjorts av Svenskt Bränsle AB. Det handlar om en containerlösning som har placerats på en betongplatta. Pelletspannan ska eldas med träpellets från Lamtech AB, ett lokalt företag i Hammerdal. Oljepannan ska eldas med bioolja och Jämtlands Värme ska nu upphandla leverantör för oljan. Pelletspannan kommer att svara för baslast året om och oljepannan för reserv- och topplast. På plats finns också två silos à 57 kubikmeter för pellets och en oljetank för 20 kubikmeter. – Just nu utförs provdrift av leverantören innan anläggningen överlämnas till oss, berättar Thord Engström, nyss tillträdd vd för Jämtlands Värme, och tidigare chef för kommunens gatu – och markenhet. Den ordinarie driften kommer att skötas av kommunens personal, som vi hyr från kommunen. Den personalen finns alltid på orten och har erfarenhet sedan tidigare från driften av de gamla pannorna. Panncentralen har dimensionerats med överkapacitet för att efterhand kunna värva fler kunder, framförallt hos privata villaägare. Då kan det bli aktuellt att göra kompletteringar i det nya nät som nu tas i drift. FAKTA

Gäddede etapp 1 och 2, nybygge av panncentral och fjärrvärmenät Tidplan: juli 2017–januari 2018 Byggherre: Jämtlands Värme AB Leverantör, panncentral: Svenskt Bränsle AB Entreprenör, fjärrvärmenät: Reaxcer AB Kostnad: panncentral ca 10 Mkr, fjärrvärmenät ca 9 Mkr

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

75


VATTEN & AVLOPP

Skellefteå satsar på ny vattenförsörjning Ökad leveranssäkerhet och ett säkrare dricksvatten är några argument för den investering som Skellefteå gör i ett helt nytt vattenverk. Uppdraget har funnits sedan 90-talet och nu är projektet på upploppet. AV MARIE LOUISE AARÖE

– INOM ETT ÅR ska allt vara klart, berättar Anna Andersson,

projektledare på VA-avdelningen på Skellefteå kommun. Avsikten är att förse de centrala delarna med det nya vattnet samt några kringliggande samhällen. I dag tar vi råvatten från älven. Genom den nya vattenförsörjningen kommer det att bli en jämnare och bättre kvalitet på råvattnet, det vatten som vi renar till dricksvatten. I dagsläget är reningsprocessen mer komplicerad eftersom vi behöver justera den allteftersom vattnets temperatur och innehåll ändras. Det kommer vi inte behöva göra i framtiden. Genom den nya vattenförsörjningen kommer grundvattnet att tas från den intilliggande åsen som förstärks genom att älvvatten tillförs åsen. Den nya lösningen innebär fyra uttagsområden istället för som idag bara en. – Det gamla vattenverket ligger alldeles intill Skellefteå älv vilket har inneburit risk för översvämningar och som också inträffade för några år sedan. Med den nya placeringen undviker vi den risken. Det nya vattenverket kommer förutom infiltration ha två ytterligare barriärer, UV-ljus och klor. Livsmedelsverkets rekommendation är att ha tre barriärer när man har ytpåverkat grundvatten. Arbetsmiljön kommer också att bli mycket bättre för personalen med nya tidsenliga lokaler. – Det var 2012 som vi upphandlade konsulten Ramböll och 2014 generalentreprenören NCC. Det har varit mycket givande att under så lång tid arbeta tillsammans. Vi bidrar alla med kompetens och utvecklas i projektet, säger Anna Andersson. – Vi har varit med i projektet i ett mycket tidigt skede, berättar Urban Burlin, projektchef på NCC Sverige AB. Vi har arbetat mycket framgångsrikt i partnering. Många av de anlitade entreprenörerna är lokalt förankrade. Vi har också lagt stor vikt vid personal76

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Vi bidrar alla med kompetens och jobbar bra tillsammans och i slutet av 2019 kommer vi att kunna erbjuda Skellefteåborna ett mycket bra vatten en viktig investering som ska hålla lång tid framöver. /Anna Andersson, projektledare på VA-avdelningen, Skellefteå kommun säkerheten med dagliga säkerhetskontroller och även övat tillsammans med Räddningstjänsten. Vattenverket byggs av betong och innehåller stora bassänger för uppehållstider av vattnet samt för fällning. Denna byggnad kommer att bli utgångspunkten för samtlig personal som arbetar med vatten. Den gamla byggnaden i centrala Skellefteå kommer att rivas. – Vi är stolta över den lokala förankringen och att vi är en stark


VATTEN & AVLOPP

aktör i området. Detta är det största byggprojektet på många år. Vi tycker också om att själva ha kontroll. Därför har vi valt att utbilda personal för ledningsarbeten. Vi ser också framtida behov på många andra platser då ledningsnäten ofta är eftersatta. Vattnet kommer att föras i dubbla 560 mm polyetenledningar som stumsvetsas ihop 500 meter åt gången i en svetsstation för att sedan grävas ner. Det har handlat om både jordledning och sjöledning. – Bästa tidpunkten är att under vintertid dra ut ledningen i terrängen med en skogstraktor, då glider ledningen lätt på snön. Därför gäller det hela tiden att planera på bästa sätt, säger Urban Burlin. Och en bra organisation är grunden för det. Det är Skellefteåföretaget Axonite som är anlitade för att montera betongblocken. Det är en prefabricerad stomme som har inneburit sammanlagt 1 200 lyft. – Det är en relativt stor entreprenad, säger Anders Häman på Axonite. Vi har monterat stommen i flera etapper och arbetat parallellt med NCC som även platsgjutit betong. För att allt ska fungera är det goda samarbetet viktigt. Det är 500 betongväggar som vi har monterat med mobilkran mitt ute i skogen. – Vi bidrar alla med kompetens och jobbar bra tillsammans, avslutar Anna Andersson och i slutet av 2019 kommer vi att kunna erbjuda Skellefteåborna ett mycket bra vatten en viktig investering som ska hålla lång tid framöver.

AXONITE AB utför montage av prefabstommar betong och stål • Lång erfarenhet • Säkra lyft/lyftledning • Arbetsledning • Mjukfogning • Tillverkning/försäljning av industriell färg, underlag för tennisbanor samt isolerade sockelskivor )LOQDPQ SF 

FAKTA

Skellefteå satsar på ny vattenförsörjning Byggherre: Skellefteå kommun Generalentreprenör: NCC Sverige AB Generalkonsult: Ramböll Sverige AB Kontrollansvarig: WSP Byggprojektering

070-641 73 73 anders@axonite.com www.axonite.com

Våra

Din lokala borrare förborrare Vatten, huvuduppdrag: Din lokala för Vatten Geoenergi Din lokala borrare förGeoenergi, Vatten Geoenergi Vatten Prospektering Entreprenad Din lokalaoch borrare för Vatten Geoenergi Geoenergi Prospektering EntreprenadBorrning åt gruvindustri Prospektering Entreprenad Vi har sedan starten 1995 utfört borrningar åt privata, vattenföreningar och kommuner med Prospektering Entreprenad högproducerande vattenbrunnar. Vi utförde bland annat borrning och rensning för Skellefteå och Kraftbolag Vattenförsörjning.

Vi har lång erfarenhet och lokal kännedom efter snart 20 års borrning i Västerbotten.

har god lokalerfarenhet kännedom om geologiska förhållanden i många områden och visnart utför borrningar Vi ViVi har och lokal kännedom efter 20 årsi Västerbotten. borrning i Västerbotten. harlång lång erfarenhet och lokal kännedom efter snart 20 års borrning med tre erfarna borrteam i främst Västerbotten och Norra Norrland.

Ring Charlie 070-373 28 17

Vi utför alla våra uppdrag utifrån kundens krav på hög kvalitet, med kompetens och strävan på minsta möjliga miljöpåverkan och med nöjda kunder som mål.

RingCharlie Charlie 070-373 28 28 17 17 Ring 070-373 Ring Charlie på 070-373 28 17.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

77


OMBYGGNAD

Den gamla Wipro-fabriken på 17 000 kvadratmeter i Hedensbyn, Skellefteå byggs om för en mängd olika kommunala verksamheter. Produktionsenheten för samhällsbyggnad, Skellefteåbuss och räddningstjänsten är några av de blivande hyresgästerna i Fabriken.

Gigantisk omflyttning till Fabriken Den gamla Wipro-fabriken på 17 000 kvadratmeter i Hedensbyn i Skellefteå, som under åren har haft många olika verksamheter, byggs om för en mängd olika kommunala verksamheter. Produktionsenheten för samhällsbyggnad, Skellefteåbuss och räddningstjänsten är några av de blivande hyresgästerna i Fabriken. Totalt kommer 400 personer att arbeta här. AV BJÖRN ASPLIND

– DET HANDLAR OM en stor omlokalisering av en rad kommu-

nala tekniska verksamheter, säger Fredrik Löfstedt, fastighetschef vid byggherren Skellefteå Industrihus. Samhällsbyggnad sysslar med gator, VA, underhåll och byggnationer. Skellefteåbuss flyttar in med hela sin verksamhet som garage och verkstäder. Räddningstjänsten flyttar hela sin verksamhet hit. Helt och hållet – Det rör sig om många verkstäder, många fordon och ganska mycket personal. Den befintliga industribyggnaden på cirka 17 000 kvadratmeter byggs om helt och hållet. Alla väggar och tak byts ut, det blir nya installationer av värmesystem och ventilation. Dessutom bygger vi till ytor som spolhall och garagebyggnader som inte ryms i det befintliga huset. I projektet ingår också mycket markarbeten eftersom det behövs många körytor och parkeringar. Projektet startade i mars 2017 med rivningar och byggnadsarbeten. 78

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


OMBYGGNAD

– Den första delen för samhällsbyggnad ska vara klar i början av april i år och verkstaden ska vara klar den 1 maj. I mars 2019 flyttar Skellefteåbuss in och målet är att räddningstjänsten flyttar in i augusti 2019. För att detta ska fungera behöver en ny cirkulationsplats byggas. Hitta samverkan – En stor utmaning i projektet är att hitta samverkan mellan de olika verksamheterna. Det handlar också om att klara logistiklösningarna med ett par hundra fordon, därav cirka 120 bussar samt fordon för snöröjning och renhållning. Det finns också planer för en solcellsanläggning för elproduktion, avslutar Fredrik Löfstedt. – Projektet omfattar logistik för alla kommunala verksamheter som har fordon samt lager och rörverkstäder. Skellefteåbuss ska också ha sin trafikledning här och även färdtjänsten. En stor del i byggnaden är räddningstjänsten med brandkåren. Vi skapar också ytor för Utisam som har daglig verksamhet med enklare verkstadsjobb, säger Roland Lundberg, arkitekt vid TM Konsult. Gasanläggning I projektet ingår en helt ny verkstad för Skellefteåbuss. Dessutom byggs en ny gasanläggning för kommunens bussar och nattetid ska upp till 30 bussar kunna tankas i garagen. En restaurang byggs också. – En stor byggnad är automattvätten för bussar och stora fordon. Här ryms olika linor för att kunna städa och tvätta bussar, samt en för smutsigare fordon som sopbilar som måste vara för sig. – Som arkitekt gäller det att kunna lyssna in alla verksamheter för att lära sig vad de gör. Det gäller att få ut essensen i deras krav och önskemål. Dessutom flyttar sotningsverksamheten in och de har höga krav på att hålla sig rena. En stor mast för räddningstjänsten byggs

också och här är säkerheten viktig. Projektet är väldigt spännande och det känns viktigt att bidra till en förbättrad samhällsservice, avslutar Roland Lundberg. Komplicerat projekt – Det här ett av de största projekten vi på Fastec har haft. Det är ett komplicerat projekt där det gäller att få många av kommunens enheter att samverka. Den svåraste delen är att hinna färdigställa för etapp 1 då samhällsbyggnad flyttar in. Vi ska sammanställa allt under mars månad. I april börjar de inflyttningen och deras nuvarande lokaler rivs. Vår huvuduppgift är att i samverkan utforma och bygga lokalerna anpassade efter de verksamheter som ska in, säger Ulf Karlsson, projektchef vid totalentreprenören Fastec Sverige. – Ledstjärnan är att få till en samverkan mellan de olika funktionerna. Förhoppningen är att vi i de kommande etapperna hinner med projekteringen och får fram bygghandlingar i tid. En stor utmaning är att få arbetsmiljöarbetet att fungera när samhällsbyggnad flyttar in på ett område som är en byggarbetsplats. Fabriken blir ett lyft för Hedensbyn och ligger också rätt i tiden. Tanken är att den kommande batterifabriken ska hamna i närheten, avslutar Ulf Karlsson. FAKTA

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå Tidsplan: hösten 2016–augusti 2019 Byggherre: Skellefteå Industrihus AB Total- och byggnadsentreprenör: Fastec Sverige AB Arkitekt: TM Konsult AB Totalkostnad: 250 Mkr

Vi bygger Kv Fabriken

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

79


LEVERANTÖRS Leverantörsguiden GUIDEN

rar produkter inom LED-belysning och Solel från utvalda tillverkare, som g kvalitet och som håller vad som utlovas under hela sin livslängd.

är en komplett r stor vikt på att Vi hitta rätt lösning för kundens behov och förutsättningar. leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter. Vi är en komplett leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeVi är en komplett leverantör av växlare samt service och trycksatta kärl, tubvärmeväxlare status påochdessa produkter. samt service

r trygghet för kunden genom att samarbeta med lokala ÅF och installatörer kt i lokala förhållanden.

BRINNER INTE.

s idag för ett samarbete eller mer information om våra produkter. status på dessa produkter.

66 04 10 ro.se ro.se

www.imtech.se www.gbtank.se

Läs mer på PAROC.SE

www.gbtank.se

GB TankGBAB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71 Tank AB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

RDS

www.abb.se

Svensk NEW STANDARDS SETTING reserv kraft IN SUSTAINABILITY – när behovet uppstår

Nästan alla är överens om att nyckeln till en ljusare framtid för hållbarhet är samarbete. Att sätta nya standarder för hur vi tillsammans löser gemensamma problem gör skillnad. Det är något som vi på ssg har gjort i decennier. Tillsammans skapar vi en mer hållbar industri. Läs mer på ssg.se

-Projekt -Modernisering POWER AB www.attacuspower.se -Service

www.bravida.com

-Projekt -Modernisering -Service

www.noxor .se www.noxor.se

-Projekt -Projekt -Modernisering -Modernisering -Service -Service

www.noxor.se

www.fortum.com

www.noxor.se

www.bameco.se

www.bameco.se

www.bameco.se www.bameco.se

ANNONSERA HÄR!

För annonsering i leverantörsguiden, Mattias Andersson Ett kostnadseffektivt komplement till erkontakta ordinarie marknadsföring. Tel: 08 120 165 54 mattias@nordiskaprojekt.se Kontakta marknadsansvarig Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se, 070-42 43 295


KALENDARIUM

Kalendarium FEBRUARI 2018 NITROGEN + SYNGAS 2018 26 feb–1 mars Svenska Mässan Göteborg

MARS 2018 PASSION FOR PROJECTS Passion för projekt är Skandinaviens största mötesplats för projektlednings-entusiaster. I år organiseras och arrangeras det av volontärer från PMI Sweden Chapter Branch West. 12–13 mars 2018 www.passionforprojects.org

MAINTENANCE SUMMIT Maintenance Summit är en ny konferens om driftsäker industriell digitalisering och underhållsmässig upphandling. Konferensen arrangeras i Göteborg under två halvdagar i samband med Underhållsmässan.

UNDERHÅLLSMÄSSAN 2018 Underhåll är norra Europas största fackmässa för drift och underhåll. Mötesplatsen är branschöverskridande men har sin tyngd inom industrin. Omkring 300 företag ställer ut och till Underhåll kommer fler än 10 000 besökare från en rad olika branscher. Här hittar du smarta lösningar för ett kostnadseffektivare underhåll. Med fokus på branschens viktigaste frågeställningar bidrar mötesplatsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll bidrar till stora lönsamhetsförbättringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet. 13–16 mars Svenska Mässan. Göteborg

GRUNDLÄGGNINGSDAGEN Välkommen till alla geoteknikers årliga branschdag sedan 1978. Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse. 15 mars Stockholmsmässan

13–14 mars www.maintenancesummit.se

APRIL 2018 NORDBYGG Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan och samlar då cirka 900 utställande företag och runt 50 000 besökare. 10–13 april Stockholmsmässan

MAJ 2018 SVENSKA MASKINMÄSSAN Svenska Maskinmässan är en renodlad maskinmässa där alla utställare är medlemmar i branschorganisationen MaskinLeverantörerna. Här erbjuds kunder och leverantörer möjligheten att träffas för att göra affärer, dela erfarenheter och se det allra senaste inom branschen. Trygga affärer, service och garanti skapar förutsättningar för lönsamma relationer. Prova maskiner, gräv, lasta och upplev en arbetande maskinmässa på riktigt. 31 maj–2 juni www.maskinmassan.se

Vi bygger Sverige ISOLERING

KONSULT

BETONG

PAROC AB www.paroc.se Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Vårt huvudkontor ligger i Finland, och vi har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. Våra produkter, som säljs under varumärket PAROC® och levereras i paket märkta med de lättigenkännliga röd-vita ränderna, omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Vi utvecklar och leder byggkoncept, från energisparande renoveringar till passivhus, som sänker husens energiförbrukning och utsläpp, samtidigt som de höjer boendekomforten. Våra kunder är allt från byggare av enfamiljshus och arkitekter till entreprenörer, återförsäljare och industriella byggare.

SUTAB KONSULT AB www.sutab.se SUTAB bedriver konsultverksamhet inom cellulosaindustri, tillverkningsindustri, energiproduktion vid kraftvärmeverk och kärnkraftverk samt inom shipping och hamnverksamhet. Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med kunden och genomför utbildning, utvecklingsarbete, arbetsledning, projektledning, underhållsplanering- och analys, kompetensanalys, inspektion, besiktning/kontroll, riskanalys, lastmätning och utredning/rådgivning.

BETONGINDUSTRI www.betongindustri.se Betongindustri levererar betong till byggnader och infrastruktur som utgör grunden i det moderna, hållbara samhället. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att möta kundernas behov. Vi är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr.

BERG OCH GRUND

NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

BERG OCH GRUNDSÄKRING AB www.bgs.se Vi på Berg och Grundsäkring AB arbetar med villapålning, grundförstärkningar, stagförankringar och stålkärnepålning. Vi är en av de största aktörerna i Sverige, räknat i antal meter borrade och slagna pålar. Dessutom arbetar vi med betongentreprenadform, armering och gjutning – En för oss naturlig förlängning av grundförstärkningen.

TEKNISK KONSULT GASANLÄGGNINGAR AGA GAS AB www.aga.se AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. Vi utvecklar totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

81


SKOGSBRUK

FLER SKOGSFÅGLAR och mer naturhänsyn

De senaste 20 åren har skogsbrukets naturhänsyn ökat i form av fler träd som lämnas för den biologiska mångfalden, ökad andel lövskog och fler högstubbar. Ett omfattande arbete med naturvård gynnar bland annat skogens fågelliv. Enligt en undersökning från Lunds universitet har fåglarna blivit fler i de svenska skogarna under samma tidsperiod. Av 58 skogslevande fågelarter har 33 ökat, 6 minskat och 19 är kvar på samma nivå. – DETTA ÄR TVÅ LED som tillsammans visar på en väldigt positiv utveckling. Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv, säger Therese Lindström, ekolog på Södra. Hänsynsåtgärder som ökat i skogsbruket är till exempel skapandet av fler högstubbar vid avverkning och att död ved och mer träd lämnas för naturvårdens skull. Södras uppföljningar efter avverkning visar att jämfört med 2007 lämnas numera i snitt 20 träd per hektar istället för 14. Studien pekar även på att arealen lövträd och gammal skog har ökat. Enligt Riksskogstaxeringen har andelen lövträd i södra Sverige ökat med 120 miljoner fler träd på 25 år*, något som också främjar skogens fåglar. – Hänsynsåtgärderna och den ökade mängden lövträd ger fler möjligheter till boplatser för fåglarna. Det gynnar också insekter, 82

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

vilket ger mer mat till fåglarna. I naturvårdsarbetet eftersträvar Södra en kombination av hänsyn i olika nivåer. Detta gäller allt ifrån att skogsägarna gör frivilliga avsättningar av skog med höga naturvärden där åtgärder kan göras för miljövärdenas skull till hänsyn i produktionsskogen. På det sättet vill vi kombinera god naturvård med effektiv produktion, säger Therese Lindström. Bland de fågelarter som ökat under perioden 1998–2015 enligt svenska fågeltaxeringen kan man exempelvis finna skogsduvan, tofsmesen och stjärtmesen. Några av de arter som minskat är bland annat spillkråkan och rödvingetrast. Grönsångaren är en av dem som ligger kvar på en stabil nivå. Undersökningen är gjord av en grupp forskare på Lunds universitet med hjälp av uppgifter från Riksskogstaxeringen och data som årligen samlas in av hundratals ornitologer över hela landet. Studien publicerades 2017 i tidskriften Forest Ecology and Management. *Beräkningen är baserad på Riksskogstaxeringens uppgifter om utvecklingen av lövträdsvolymen och utifrån att en 20 meter hög björk med en brösthöjdsdiameter på 30 cm har en volym på 0,5 m3sk.


EUROPE’S NO.1 MAINTENANCE TRADE FAIR AND CONFERENCE

13 –16 MARS 2018 | SVENSKA MÄSSAN | GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT Underhållsmässan är ett måste för både tekniker och beslutsfattare som arbetar med underhållsrelaterade frågor och vill ta del av innovativa lösningar, ny teknik och knyta viktiga affärskontakter.

Alrik Danielson President and Chief Executive, SKF

Dr. Ashkan Fardost Scientist, Advisor & Global Speaker

FOKUSOMRÅDEN

Produktivitet och lönsamhet

Digitalisering och IoT

Hållbart underhåll

Industriell säkerhet

Digitalisering och IoT

HÄMTA DIN FRIBILJETT TILL MÄSSAN www.underhall.se

www.underhall.se #underhållsmässan


www.rochm.com

POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

NCC och Skellefteå Kommun valde Extena.

Ak tue llt!

Det är med stolthet vi berättar att Extena valdes som rörleverantör till Skellefteå Kommuns framtida vattenförsörjning, dit vi bland annat fick förtroendet att leverera 35 km PE100RC-rör, ø560 mm. PE100RC är idag den i särklass bästa polyetenråvaran med tio gånger högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt jämfört med standard PE100-råvara. Nu har vi på Extena bestämt oss för att i högre utsträckning använda PE100RC som råvara i våra rörsystem. Vi leder därmed utvecklingen inom tillverkning av högkvalitativa PE-rörsystem och fortsätter att erbjuda våra kunder marknadens bästa produkter för en livslängd på minst 100 år. Allt för din trygghet.

www.extena.se

Nordiska Projekt 1/2018  
Nordiska Projekt 1/2018