__MAIN_TEXT__

Page 18

BROAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Högakustenbron har Sveriges längsta brospann och Skandinaviens näst längsta. Brospannet är också Europas tredje längsta och faktiskt världens elfte längsta. Bron är ett landmärke av rang och välkomnar bilåkare i nordlig riktning till världsarvet Höga Kusten.

Underhåll och målning på Högakustenbron AV BJÖRN ASPLIND Invigningen av Högakustenbron skedde 1997 av Kung Carl XVI Gustaf under högtidliga former. När nu snart 20 år har gått i det tuffa norrländska klimatet behöver bron ses över och underhållas för att den ska hållas i fortsatt gott skick. Underhållet och arbetet som nu genomförs är av det mer omfattande slaget med målning och annat underhåll. FSP For Surface Protection jobbar under projektet bland annat med att för hand måla Högakustenbron med rulle och pensel. Arbetena började redan under 2014 och återupptogs i maj 2015 efter ett vinteruppehåll. Totalt 1800 räckesstolpar ska lossas för att blästras på undersidorna och sedan målas. Därefter sätts stolparna tillbaka. Själva stållådan, som bär upp vägbanan, kommer också att målas, men endast den del som är synlig från ovansidan, plus tio centimeter in under själva kanten.

planerat arbete – Målningen sker på den del som är mest utsatt för väder och vind. Det är ett planerat underhållsarbete som görs första gången efter att bron invigdes, säger Kjell Hägglund, projektledare underhåll broar vid Trafikverket. Men det blir många moment som gör att detta tar tid. Genom att bara lossa varannan stolpe och utföra arbetet i två omgångar behöver räcket aldrig tas bort. inspektion Högakustenbrons två norrgående körfält har varit avstängda under våren. Trafik på väg både mot norr och söder

18

möttes då i de två filer som vanligtvis är reserverade för södergående trafik. Så var det planerat att vara till och med vecka 22, när trafiken flyttades till de ordinarie två norrgående körfälten där den fortsätter tills arbetena avslutas vid augusti månads slut. Samtidigt med målningsarbetena genomförs även en planerad och vart sjätte år återkommande inspektion av själva stållådan för att identifiera och eventuellt upptäcka skador.

50 kilometer

Under hela arbetstiden är hastigheten på bron begränsad till 50 kilometer i timmen. – Detta gäller säkerheten både för trafikanterna och för dem som jobbar på bron. Därför är detta viktigt att respektera, säger Kjell Hägglund. Omkring tio personer är samtidigt sysselsatta och jobbar på bron. Entreprenaden för projektet står FSP, For Surface Protection, för. FSP, For Surface Protection är ett filialbolag till FSP Finnish Steel Painting. Gruppen, med över 50 års erfa-

renhet, är ett av Europas största företag inom ramen för ytbehandlingstjänster. Omsättningen ligger på runt 250 miljoner kronor och företaget har cirka 240 anställda i Sverige, Finland, Polen, Estland och Norge. FSP är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

teknik – Vi använder ett zink-, epoxi- och polyuretansystem, C5-M. Vi vakuumblästrar på bron och friståleblästrar i ett närliggande tält, säger Sverigechefen Jacob Ramberg. – Det är en självklarhet för oss att göra allt som står i vår makt för att hjälpa Trafikverket att nå sin strävan mot noll olyckor på arbetsplatsen. Ett led i detta arbete var att förändra trafikanordningarna så att tung trafik färdas längre bort från våra medarbetare när de kör över bron. FSP:s personal följer OHSAS 18001 och är alla certifierade för arbeten på väg, bro och hög höjd. krävande projekt – Vi har goda erfarenheter av krävande projekt som liknar detta på många sätt. Vid uppförandet av Högakustenbron 1997 så var det faktiskt vårt moderbolag som då målade bron, så det är ett kärt återseende! – Nya Motalabron målade vi 2013 och det är i stort sett samma killar som är involverade nu två år senare. Ett mycket bra team! Några andra projekt som FSP har varit delaktiga i sedan verksamheten i Sverige drog igång 2012 är: * Rotebro. Ett mycket intressant broprojekt som NCC tar hand om. Ruukki beställde rostskyddet. * Sundsvallsbron (E4). FSP målade brokroppen åt Max Bögl i Sczezin, Polen. Pelarna som nu börjat rosta målade någon annan, men FSP skulle

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 3/15  

Dagens Infrastruktur 3/15