Dagens Infrastruktur 3/15

Page 1

#3 • 20 1 5

Södra Marieholmsbron viktig för hela Sveriges

GODSHANTERING Slutspurt för Gamla Årstabrons

RENOVERING Trafikverkets krav – för giftfri framtid i

• Transportbokning och säkerhet i Norra Djurgårdsstaden

• Fastställda regler för säkra vägarbetsplatser behövs

• BIM ökar konkurrenskraften

– Om Sverige är snabbt nog!

• Dubbelspår genom Bergslagen ökar infrastrukturen och attraktionskraften

• Nya Haganäsleden underlättar genomfarten i Älmhult

ANLÄGGNINGSBRANSCHEN Utformning, underhåll och trafiksäkerhet bör samordnas

när broar byggs


Vi gör din vardag enklare, säkrare och mer lönsam

Skydda Protecting People Europe (PPE) ingår i B&B TOOLS-koncernen som förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, förnödenheter och komponenter. Skydda är en av de ledande leverantörerna av lösningar och utrustning för personligt skydd i norra Europa. Skyddas affärside är att göra sina kunders vardag enklare, säkrare och mer lönsam genom att utveckla och sälja rätt lösning inom personlig skyddsutrustning. Läs mer på www.skydda.se.


TGM Bro AB med kontor i Tranås och Växjö startades 2003 och är verksamma i södra Sverige. Vi har lång erfarenhet av broar så som nyproduktion, renovering och reparationer. Vårt senaste projekt är Integrerat brounderhåll Jönköping åt Trafikverket vilket är Sveriges största bropaket med skötsel av 870 broar. Kontakta oss vid ert nästa broprojekt – så hjälper vi er!

Växjökontoret

Greger Nilsson

0470-75 38 50

Tranåskontoret

Magnus Östh

0140-105 01


LEDARE

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Tillgänglighet i fokus över hela landet Under april till juni i år granskar och informerar Arbetsmiljöverket om tillgänglighet på arbetsplatser i hela landet. Målet är en bättre arbetsmiljö för alla och specifikt för personer med Jan Åström funktionsnedsättningar. ”Psykisk ohälsa står för nästan fyrtio procent av alla sjukskrivningar. Genom att arbeta förebyggande med att förbättra tillgängligheten på arbetsplatsen kan sjukskrivningar undvikas och de som är sjukskrivna lättare kan återgå till arbetet, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare. Under tre månader sätter Arbetsmiljöverket fokus på tillgänglighet. Samtliga arbetsmiljöinspektörer kommer under perioden att särskilt

granska och informera om tillgänglighet på de arbetsplatser som inspekteras. Därigenom nås många olika branscher, som exempelvis skolor, tillverkningsindustri och omsorgssektorn. ”Anpassningar i arbetsmiljön som är nödvändiga för vissa, gör att arbetsmiljön blir bättre för alla”, säger Charlotta Håkansson. Funktionsnedsättningar kan vara psykiska, sociala, kognitiva eller fysiska. Exempel på funktionsnedsättningar är syn- och hörselnedsättning samt läsoch skrivsvårigheter och problem med koncentration och minne. ”Psykiska, sociala och kognitiva funktionsnedsättningar syns inte. Genom våra inspektioner vill vi göra det osynliga synligt, och höja kunskapen hos arbetsgivarna om vad som behövs för att öka tillgängligheten”, säger Charlotta Håkansson. Att ha tydliga instruktioner och ge möjlighet att arbeta ostört kan vara exempel på åtgärder som behövs. För att

förbättra den fysiska tillgängligheten på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren behöva åtgärda exempelvis buller, belysning, lukter och framkomlighet. ”Vinsten med ökad tillgänglighet kan bli minskad sjukfrånvaro och ökad trivsel. Produktionen kan också öka när de anställdas inte längre behöver lägga energi på att parera hinder i arbetsmiljö”, säger Charlotta Håkansson. Det här arbetet har ett gott syfte från Arbetsmiljöverket. I dagens föränderliga värld är det lätt att glömma bort grupper av människor som dessa. Alla ska chansen att kunna arbeta! I detta nummer av Dagens Infrastruktur tar vi ett helhetsgrepp på den mycket viktiga frågan om en säker arbetsmiljö. Vi läser allt oftare om arbetsplatsolyckor som slutar i ond bråd död eller att människor blir skadade för livet. Detta är något som nu många krafter, däribland Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Skanska och NCC aktivt, engagerat och initierat arbetar med att i möjligaste mån undvika helt. Det är bara att lycka till i detta viktiga arbete. Fortsätt att se till att alla kommer hem från jobbet! Trevlig läsning!

Certifiera er mot

EN 1090-1 ISO 3834 ECM

AAA Certification AB Göteborgsv. 16H, 441 43 Alingsås 0322-64 26 00 • www.a3cert.com

4


Innehåll #3 • 201 5

4 Ledare 5 Innehåll 6 Nyheter

utgivare JNT Publishing AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 chefredaktör och ansvarig utgivare Jan Åström jan.astrom@jntpublishing.se art director Ning Bark ning@jntpublishing.se skribenter Marie Louise Aaröe Björn Asplind Kim Hall Hans Hellberg Kjell-Arne Larsson Gösta Löfström Otto Marand Henrik Mårtensson Patrick Reuterswärd försäljningschef Stefan Envall stefan.envall@dagensinfrastruktur.se marknad Marilyn Roseneld marilyn.roseneld@dagensinfrastruktur.se Erik Eklund erik.eklund@dagensinfrastruktur.se prenumeration Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@jntnyamedier.se tryck Exakta tryck 2015 omslagsbild: Peab Anläggning / Foto: Peter Steen

#3 • 2015

Södra Marieholmsbron viktig för hela Sveriges

GODSHANTERING Slutspurt för Gamla Årstabrons

RENOVERING Trafikverkets krav – för giftfri framtid i

• Transportbokning och säkerhet i Norra Djurgårdsstaden

• Fastställda regler för säkra vägarbetsplatser behövs

BELYSNING 14 Köpenhamns kommun i stor LED-satsning 15 16 16 18 20 28

BROAR Grontmij inspekterar Sveriges längsta bro Broarbeten i Flen och Örebro Peter Brobergs klaffbro i Nyhamn invigd Underhåll på Högakustenbron Södra Marieholmsbron viktig för godshanteringen Slutspurt för Gamla Årstabrons renovering

JÄRNVÄG 30 Intensiv byggfas för Mälarbanan BROAR 32 Värmlands broar rustas för framtiden 34 Efterlängtad bro i Bergsåker 35 Trafikverket tar helhetsgrepp om integrerat brounderhåll UNDERHÅLL 36 Selektiv bättringsmålning av stålbroar räddar underhållsbudgeten BYGGINFORMATION 38 BIM ökar konkurrenskraften MÄSSA 40 Elmia Nordic Road nytt i höst på Elmia VÄGUNDERHÅLL 42 Flera medel för att binda damm på vägar och gator ENSKILDA VÄGAR 46 Företrädare för landets största vägnät ASFALT 48 Porös asfalt minskar buller

ASFALT 56 Bullerdämpande asfalt lab-provas VÄGAR 58 Nya Haganäsleden underlättar genomfart i Älmhult VA 60 Stockholm Vatten använder unik borrteknik JÄRNVÄG 61 Dubbelspår genom Bergslagen ökar attraktionskraften VÄGAR 62 Motorvägen genom Borås förskönas SÄKER ARBETSPLATS 63 TMA-bilar minskar arbetsolyckorna JÄRNVÄG 64 Järnvägstunnel kan skapa ny stadskärna i Sundbyberg SÄKER ARBETSPLATS 66 Säkra arbetsplatser ger lönsamma projekt 70 Personalliggare obligatoriskt från årsskiftet 72 Transportbokning och säkerhet i Norra Djurgårdsstaden TIDSSYSTEM 74 TimeApp – det kompakta affärssystemet SÄKER ARBETSPLATS 75 Fler måste använda skyddsutrustning 76 Bilnyheter P-HUS 78 Nya parkeringshuset i Råcksta invigt GIFTFRITT BYGGANDE 80 Trafikverkets krav – för giftfri framtid i anläggningsbranschen

• BIM ökar konkurrenskraften

– Om Sverige är snabbt nog!

• Dubbelspår genom Bergslagen ökar infrastrukturen och attraktionskraften

• Nya Haganäsleden underlättar

BELYSNING 50 Hållbar utveckling av vägbelysning

genomfarten i Älmhult

ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

SÄKER ARBETSPLATS 52 Fastställda regler för säkra vägarbetsplatser behövs

81 Kalendarium FORDONSBRÄNSLE 82 Audi tillverkar fossilfri bensin – helt utan olja!

Utformning, underhåll och trafiksäkerhet bör samordnas

när broar byggs

BROAR 54 Samordning krävs när broar byggs

5


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Veidekke utför utbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår Veidekke Anläggning Öst har av Stockholms Lokaltrafik fått förtroendet att genomföra Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår sträckan Roslags Näsby till Tibble. I projektet ingår även ombyggnad av stationen i Roslags Näsby. Kontraktssumma är på cirka 270 Mkr. Arbetet är en utförandeentreprenad i samverkan och arbetet med planering och projektering påbörjades i april 2015 och entreprenaden skall vara färdigställd i december 2017. Utbyggnaden handlar i första hand om att göra om enkelspåren till dubbelspår med mark- och ledningsarbeten samt BEST-arbeten. Det kommer även att byggas säkra passager över och under spåret i form av en gångbro och en gångtunnel samt cirka 600 meter långa stödmurar längs spåren med tillhörande pålning och spontning samt bullerplank.   – Att få fortsatt förtroende av SL är vi mycket glada och stolta över. Dessutom känns det roligt att få vara med och bidra till en förbättrad kommunikation för de boende i Stockholmsregionen. Vi har fokuserat på att tillsammans med SL skapa ett team där vi genom att involvera tar vara på allas kunskap för att framställa ett projekt på det mest resurssnåla och energigivande sättet, säger Anders Bergsten, arbetschef, Veidekke Anläggning Öst.

I projektet ingår även ombyggnad av stationen i Roslags Näsby. Kontraktssumma är på cirka 270 Mkr. Foto: Veidekke

Bombardier levererar tåg till Paris och Chicago Bombardier har fått en order på 19 pendeltåg till Parisregionen och en beställning på 36 förarlösa tåg till Chicagos flygplats. Det sammanlagda ordervärdet är 287 miljoner euro.   Ordern från franska Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avser ytterligare 19 pendeltåg av typen Francilien till ett värde av 127 miljoner euro. Tågen är avsedda för trafik i regionen Île-de-France utanför Paris. Leverans kommer att ske under 2016 och 2017. Tågen har plats för upp till 1 000 passagerare med särklassig komfort för att vara pendeltåg med breda och bekväma säten, rymliga gångar och breda dörrar för enkel på- och avstigning. Drivsystemen utvecklas och produceras vid Bombardiers anläggning i Västerås medan

själva tågen monteras i Crespin, Frankrike. Ordervärdet är 127 miljoner euro. Beställningen till Chicago O’Hare International Airport gäller ett INNOVIA APM 256 automatbanesystem med 36 fordon. I beställningen ingår även ett CITYFLO 650 tågledningssystem. Totalt är ordern värd motsvarande 161 miljoner euro. Det nya systemet, som levereras från Bombardiers anläggningar i Kanada och USA, ger möjlighet att väsentligt öka kapaciteten i transporter mellan terminaler och andra destinationer inom flygplatsen. O’Hare är världens mest trafikerade flygplats räknat i antal starter och landningar.

Ordern från franska Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avser ytterligare 19 pendeltåg av typen Francilien till ett värde av 127 miljoner euro. Foto: Bombardier

6


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport Swedavia, Ted Söderholm, vd på DHL Express, Stefan Stenberg, fastighetschef Commercial & Real Estate Swedavia samt Christer Carlberg, arbetschef på Veidekke. Fotograf: Johan Live, Swedavia

Första spadtaget för DHL:s nya terminal på Landvetter DHL Express gör en stor satsning på den svenska marknaden med investeringar på totalt 400 miljoner kronor. I maj togs första spadtaget för den nya logistikterminalen på Göteborg Landvetter flygplats. På plats fanns representanter för DHL Express, Swedavia och Veidekke. Swedavia blir fastighetsägare och DHL hyresgäst. Veidekke är byggentreprenör. DHL Express, tar investeringen i Göteborg som ett steg mot att stärka bolagets position på marknaden med nya terminaler både i Göteborg och i Stockholm. Den nya terminalen på Landvetter blir 7 500 kvadratmeter stor och innehåller all modern teknik som automatiska system som läser av streckkoder och sorterar paketen, samt automatisk tullhantering. Bygget beräknas vara klart våren 2016. Totalt investerar DHL Express 150 miljoner kronor i Göteborg varav

32 miljoner i direktinvesteringar.   Den nya terminalen kommer att öka kapaciteten med 133 procent. Anläggningen kommer att klara 4 500 paket i timmen. De 110 personer som idag arbetar hos DHL på Landvetter kommer att få en bättre arbetsmiljö när terminalen är klar. De kommer att arbeta inomhus hela tiden, vilket inte är fallet idag. De slipper också många tunga lyft. DHL Express kommer också att investera i terminaler på Stockholm Arlanda flygplats och i Västberga. Investeringarna i Stockholm beräknas uppgå till 250 miljoner kronor varav 144 miljoner i direkta investeringar. Terminalen på Arlanda kommer att byggas om och moderniseras. En helt ny terminal kommer att byggas i Västberga.

WSP utformar Stockholm Central för framtiden Stockholm Central är Nordens mest trafikerade järnvägsstation med mer än 250 000 besökare varje dag och hela Sveriges nav för tågtrafiken. WSP har fått i uppdrag att i samverkan med Trafikverket utforma Stockholm Central för framtiden. När Citybanan står färdig år 2017 flyttas pendeltågstrafiken bort från Stockholm Central. För att möta framtida behov av trafikering av fjärr- och regionaltåg ska WSP på uppdrag av Trafikverket ta fram förslag på en framtida utformning.   – WSP ska bland annat utreda hur tågen kommer att gå år 2030, hur många resenärer som då kommer till Stockholm Central och vad som ska hända med den gamla pendeltågsstationen Karlberg. I uppdraget ingår även att se över hur plattformsanslutningar, trappor, rulltrappor och hissar ska utformas samt hur spårsystemet ska se ut, säger Mia Forsberg, uppdragsledare WSP.   Uppdraget som just startat sker i samverkan med Trafikverket och löper fram till våren 2016. Stockholm Centralstation. Foto: Per Erik Adamsson

7


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Ramböll tar hem stororder och renar vattnet för över 1 miljon Stockholmare

Totala ordervärdet uppgår till 23 miljoner.

Peab Asfalt har ytterligare landat med ett flygplatskontrakt Kontraktet omfattar Halmstads flygplats där en uppgradering av rullbanan skall genomföras vilket innebär att banan breddas med 5 meter samt ett nytt slitlager skall läggas. Förutom detta kommer även vändytor att asfalteras. Cirka 21 000 ton asfalt kommer att läggas på en yta om 170 000 m2 och för att minimera påverkan av flygverksamheten kommer arbetet att ske i sin helhet nattetid under semesterperioden. Totala ordervärdet uppgår till 23 miljoner, varav cirka 6 miljoner innefattar markarbeten som utförs av Peab Anläggning.

Stockholm växer och avloppsreningen ska under de kommande åren genomgå vår tids största omvandling. Som en del i det arbetet har Ramböll fått i uppdrag att ansvara för process- och maskinprojektering och projekteringssamordning i utbyggnaden av reningsverket i Henriksdal. Avtalet är värt 24 miljoner kronor och löper under 2015 och 2016. För att kunna satsa på framtidens avloppsrening, klara den växande befolkningen och uppfylla framtidens miljökrav slås Stockholm vattens två reningsverk ihop till ett.   En ny avloppstunnel ska byggas mellan Bromma och Sicklaanläggningen i samband med att reningsverket i Bromma avvecklas. Reningsprocessen läggs över på anläggningen i Henriksdal och den nya mottagarstation som ska byggas i Sickla. I Sickla kommer avloppsvattnet genomgå en första rening innan det pumpas vidare till Henriksdal. Rambölls VA-processverksamhet är ansvaring process- och maskinkonsult för det nya reningssteget i Sickla som kommer att ha en kapacitet att rena vattnet från omkring 1,2 miljoner människor.   – Vi har under lång tid byggt upp vårt team för att kunna lösa komplexa VA-projekt med alla kompetenser som krävs. Vi är därför mycket stolta att Stockholm Vatten har visat stort förtroende för vår organisation i detta mycket komplicerade och krävande projekt. Vi ser fram emot uppgiften, säger Petter Björkman, uppdragsledare på Ramböll.   Ramböll gjorde under 2014 en förstudie och ett principförslag för den nya bergförlagda anläggningen i Sickla. Arbetet innefattade processutredningar, hydraulisk modellering, förprojektering (framtagande av layouter för den utbyggda anläggningen), investeringskalkyler, planering av byggskedet och samordning av samtliga inblandade teknikområden. Ramböll ansvarar även för detaljprojekteringen av tunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen. Ett projekt där ett flertal enheter på Ramböll arbetar: berg, geomiljö, väg och gata, bro och tunnel, landskap och BIM. Ramböll arbetar också med underlaget till miljöprövningen. Tunneln från Bromma och moderniseringen av Henriksdals reningsverk är en strategiskt viktig miljösatsning som bidrar till Sveriges åtagande gällande Baltic sea action plan (BSAP) och EU:s vattendirektiv. Målet är att överträffa de höjda miljökraven för utsläpp av fosfor och kväve i Östersjön. Foto: Kari Kohvakka

Certex presenterar Skyrail, vinnare av iF Design Award 2015 Certex Svenska har sedan 2014 erbjudit Skylotecs fasta fallskyddssystem. Det innovativa och anpassningsbara fallskyddssystemet Skyrail från Skylotec har valts ut bland flera tusen bidrag och en internationell jury, som vinnare av iF Design Award 2015.   Medan konventionella fallskyddssystem begränsar användarens arbetsområdet, till längden på skyddssystemet så ger Skyrail tillgång till alla delar av arbetsplats utan att kräva konstant montering och demontering, tack vare sin smarta konstruktion. Skyrail tillåter även upp till tre användare i systemet samtidigt, är tillverkat av robust aluminiumlegering, använder kullager löpare som kan placeras i valfri punkt i systemet, certifierad enligt EN795/D och har böjda stycken för svåråtkomliga områden samt vägg-, tak- eller markinfästning. Skyrail har utvecklats av Skylotec i nära samarbete med Einmaleins (design) och EnDeCo (konstruktion). Certex Svenska AB säljer Skyrail i Sverige och vi besöker er gärna för att berätta mer om fallskydd och fasta system. Vi erbjuder bland annat selar, rep, fallskyddsblock, räddningsutrustning och fasta system för alla tänkbara ändamål.

8


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Bild: SSI SCHÄFER

Logistik för en omsättningsvolym på 160.000 dryckeskistor per dag Hos specialisten inom dryckeslogistik A. Kempf kommer den senaste anläggningstekniken från SSI Schäfer att möjliggöra en rekordhög omsättningsvolym.   Edeka Südwest eG har anlitat SSI Schäfer som generalentreprenör för ett nytt logistikcentrum. I Heddesheim, som har ett logistiskt bra läge i triangeln mellan städerna Mannheim, Heidelberg och Weinheim, bygger intralogistikspecialisten ett höglager med 17 gångar och cirka 20.000 pallavställningsplatser för Edekas dotterbolag A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH. Dessutom integreras ett automatiskt smådelslager med 6 gångar och cirka 50.000 tablaravställningsplatser. A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH är sedan 2002 ett helägt dotterbolag till Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH och logistikföretag av dryck för Edekas detaljhandelare i sydvästra Tyskland. Vid sidan om projektering av en nyckelfärdig byggnad omfattar SSI Schäfers uppdrag även hyll-

konstruktion, pall- och behållartransportörer, robotteknik för plockning samt styr- och lagerhanteringsprogram. Det innebär att hela projektet ligger i en hand. Processernas effektivitet grundas vid sidan om den installerade, högautomatiserade pall- och behållartransportörtekniken, moderna hylltransportörer i den ekologiskt hållbara Exyz-generationen med Orbiter-Shuttle-enheter och robotstödd plockning av varor med snabb omsättning även på logistikprogrammet WAMAS från SSI Schäfer. Dessutom förses dryckeslagret med en elektrisk hängbana för att tillgodose interna behov. Efter slutförandet och driftsättningen våren 2016 kommer upp till 160.000 dryckeskistor med fulla och tomma flaskor att omsättas varje dag i det 24.000 m² stora dryckeslagret. Då kommer cirka 1.000 av Edeka-Südwests butiker att få sina leveranser från Heddesheim. I det sista utbyggnadssteget skapas upp till 250 nya arbetsplatser i den moderna anläggningen.

WSP utreder ny höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö

Peab får nytt väguppdrag i Göteborg

Som en del i Sverigeförhandlingen har Trafikverket ett uppdrag att ta fram studie för val av åtgärder och underlag till nationella infrastrukturplanen 2018 för ny höghastighetsbana mellan Jönköping och Malmö. Höghastighetsbanan planeras för persontåg i hastigheter upp till 320 km/h. WSP har fått uppdraget att genomföra studien. WSP ska bland annat genomföra en landskapsanalys, en miljöbedömning och säkerställa att det finns byggbara linjer inom utbredningsområdena som föreslås. I uppdraget ingår även att identifiera och ta fram förslag på komplexa anläggnings- och geokonstruktioner samt att ta fram kostnadskalkyler och tidsbedömningar enligt succesivkalkyler. Uppdraget vanns i konkurrens med sex andra aktörer och kommer att genomföras under 2015 – 2018.

Peab har fått uppdraget att utföra ”basunderhåll väg” på allmänna vägar inom driftområde Kungälv. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till ca 133 Mkr fördelat på fyra år. Uppdraget omfattar vinterväghållning samt barmarksunderhåll och gäller för en tid av fyra år med start den 1 september 2015. Option till förlängning med ett eller två år finns.   – Vinter och sommarunderhåll av de statliga vägarna är en intressant och viktig marknad för oss. Därför är det mycket glädjande att vi kan försvara vårt nuvarande kontrakt i Kungälv, säger Berth Larsson regionchef på Peab.

9


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

COWI projekterar tredje etappen av Ostlänken Projekt Ostlänken tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna utanför Södertälje och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. COWI har vunnit upphandling av den tredje etappen av Ostlänken. Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger på förbättrade kommunikationer på en dubbelspårig järnväg från Linköping till Järna och Storstockholm via Norrköping, Nyköping/Skavsta och Vagnhärad. Idag hämmas samhällsutvecklingen på grund av kapacitetsbristen. Ostlänken förstorar hela regionen och skapar både ekonomisk och kulturell tillväxt när människor snabbt kan röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritid och kultur. Ostlänken blir också en del av en framtida höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg samt till Malmö/Köpenhamn.   Trafikverket har utsett COWI som ansvarig teknisk konsult av den tredje etappen. I uppdraget ingår att ta fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa. Detta är den längsta sträckan av de fyra etapperna som Ostlänken är uppdelad i. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och projektet löper genom stora områden med höga naturvärden och innebär utmaningar avseende grundläggning. Totalt omfattar uppdraget även 77 broar.   – Vi är mycket stolta och glada över att vi i hård konkurrens vann detta uppdrag. Det är ett prestigeprojekt som stärker vår position inom höghastighetsjärnväg ytterligare, säger Christer Niland, avdelningschef för Infrateknik på COWI.   Byggstarten för Ostlänken planeras till 2017 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028.

10

I uppdraget ingår att ta fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa. Bild: Linköpings Kommun


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Mercedes designar flygplansinteriörer med Lufthansa Även i de allra lyxigaste privatflygplanen har interiörerna sett ungefär likadana ut i många år. Nu tar Mercedes-Benz Design och Lufthansa Technik gemensamt ett nytt grepp och utvecklar ett helt nytt kabinkoncept för kort- och medeldistansplan för VIP och VVIP-kunder. Det första man noterar är att de vanliga gränserna mellan golv, väggar och tak är borta. Det gör att utrymmet kan användas utan att tänka i termer av säten och väggar. Möblemangen flyter ihop med själva kabinen och allt är uppbyggt i moduler.   Känslan av rymd förstärks av Mercedes typiska fokus på kontrast när det gäller material, färger och ljussättning. En intressant detalj är att kabinens fönster är dolda av paneler som kan styras från att vara allt från genomskinliga till helt svarta. Panelerna kan också innehålla skärmar för underhållning och information. Under de kommande månaderna ska de två företagen undersöka intresset på VIP-marknaden för konceptet. Målgruppen är privata kunder med ett stort intresse för unik design. Och en stor budget får man förmoda …

OKQ8:s Diesel BioMax möjliggör Renovas fossilfria Miljökoncernen Renova har uppnått 100 procent förnybart drivmedel i sin fordonsflotta. Detta till stor del tack vare OKQ8:s helt förnybara dieselalternativ Diesel BioMax. Dieseln kan reducera dagens CO2utsläpp med upp till 90 procent och har därmed förutsättningar att dramatiskt minska utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. Tack vare Renova och det ökade kundintresset har OKQ8 tagit beslut om att förbereda fler stationer med Diesel BioMax för transportindustrin – i Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd.

Ett idealiskt färgsystem för underhåll av stålbroar! Isotrol är ett yttolerant färgsystem med extremt goda pene-

treringsegenskaper. Idealiskt för målning av rostiga ytor (St2), spalter, nit och bultförband. Det är dessutom det enda, av Trafikverket, godkända systemet för målning av icke blästrade ytor. Isotrolsystemet kan användas både vid bättringsmålning och vid hel ommålning. Målning av stålbroar är mycket kostnadskrävande, men genom att bättringsmåla skador så snart som möjligt kan man förlänga tiden till en hel ommålning. En kostnadseffektiv metod som gör att man på sikt får mer pengar till underhåll av fler broar. Swerea Kimab (Korrosionsinstitutet) har på uppdrag tagit fram en rapport ”Optimal skötsel av stålbroar”. Hela rapporten kan laddas ner från: www.introteknik.se/media

Ommålning stålbro, Boden.

Oavsett var du använder Isotrol, finns det bra och certifierade testresultat!

Färgsystem:

• Isotrol Grund • Isoguard Pansar • Isotrol Finish

Stålbro, Lenninge. Vattenblästring på blymönjade ytor.

Herserudsvägen 5A, 181 50 Lidingö | Tel. 08-590 737 50 | info@introteknik.se | www.introteknik.se

Från St2 -rost till perfekt utan san resultat dblästri ng!

11


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Eskilstuna Kombiterminal fortsätter att vara ledande i Stockholm-Mälarrregionen Tidningen Transportnytt gör årligen en undersökning av landets kombiterminaler. Årets översikt visar att Eskilstuna Kombiterminal fortsätter att vara ledande i Stockholm-Mälarregionen.   – Vi har en kostnadseffektiv och säker terminal där godset kan levereras störningsfritt i en så trafikintensiv region som Stockholm-Mälarregionen, menar Tommy Spångberg, logistikchef hos Eskilstuna Logistik.   TransportNytts granskning visar att kombiterminalen i Eskilstuna hade en volym på 71 500 TEU när det gäller lyft av containers och trailers

från tåg till bil och tvärtom. Närmast i regionen efter Eskilstuna följer Katrineholm med 42 800, Årsta i södra Stockholm 42 000 och Örebro Terminal med 28 800. Antalet TEU visar hur marknaden väljer att transportera sitt gods och hur företagen värderar kombiterminalen utifrån bland annat effektivitet, läge och prisbild. Undersökningen visar också att Eskilstuna Kombiterminal är en viktig anläggning även i ett nationellt perspektiv där det bara är tre anläggningar som har en större volym, nämligen Nässjö (90 000), Göteborg (85 000) och Gävle Hamn (80 000).

COWI rekryterar en av Sveriges främsta inom geoteknik COWI har rekryterat Leif Jendeby som teknisk direktör inom geoteknik. Han arbetar idag på Trafikverket där han är teknikansvarig för anläggning i projekt Västlänken.   Med rekryteringen vill COWI stärka kompetensen och utvecklingen inom anläggningsbyggande i allmänhet och geoteknik i synnerhet. Leif Jendeby har en lång och bred bakgrund inom området. Som teknikansvarig för Västlänken arbetar Leif idag med att välja de rätta tekniska lösningarna för projektet. Han har arbetat på Trafikverket, tidigare Vägverket, sedan 2003. Innan det arbetade han 14 år som teknikansvarig på NCC, 3 år som konsult och 10 år som forskare. På COWI kommer Leif med sin gedigna kunskap att involveras i projekt för att ge stöttning och ha rollen som mentor. Leif är en känd profil inom geoteknik och geokonstruktion. I år uppmärksammas hans arbete lite extra då han får ta emot

12

Rolf Brinks stipendium av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF). Stipendiet är avsett att delas ut till en person som har vidgat geoteknikens gränser och gärna vågat göra något annorlunda. Pristagaren ska ha utökat arbetsområdet och ökat marknaden för geotekniker.   – Det är en glädje att välkomna Leif till COWI. Jag är övertygad om att hans breda erfarenhet och kompetens kommer vara mycket positiv för vår utveckling, säger Torbjörn Spetz, divisionschef på Infrastruktur.   – Jag ser verkligen fram emot att börja på COWI. Efter några år i beställarrollen ska det bli jätteroligt att åter handgripligen vara med och ta fram kostnadseffektiva lösningar, nu åt COWIs alla kunder. Jag hoppas och tror att min ganska breda erfarenhet kan bli ett värdefullt komplement till dagens kunnande inom COWI, säger Leif Jendeby.   Leif börjar på COWI den 16 augusti.


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

NYHETER

Kraftig ökning för Scanias export från Argentina Scanias produktionsanläggning för växellådskomponenter i Tucumán, Argentina, har ökat exporten till Europa med 600 procent. Tillväxten kommer efter omfattande investeringar under 2013, och lagom till verksamhetens 40-årsfirande. Scania har en omfattande tillverkning av växellådskomponenter i Tucumán i norra Argentina. För att höja anläggningens produktionskapacitet har Scania investerat drygt 360 miljoner kronor (43 miljoner USD) här under de två senaste åren. Ett resultat av investeringarna är att produktionsvolymen som exporteras till Europa har ökat med 600 procent. Övriga 65 procent av produktionsvolymen levereras till Scania Latinamerikas tillverkningsenhet i São Bernardo do Campo i Brasilien. Ökningen av Europaexporten kommer samtidigt som Scania i Tucumán planerar för sitt 40-årsjubileum som uppmärksammas nästa år. Här tillverkas växellådskompontenter som kronhjul, pinjonger, axlar och synkroniserade kugghjul.

För att höja anläggningens produktionskapacitet har Scania investerat drygt 360 miljoner kronor (43 miljoner USD) här under de två senaste åren. Bild: Scania

Byte av rörbroar för säkra och hållbara vägar

Svevia håller snyggt i Hägerstens och Liljeholmens parkmiljöer

För att förbättra hållfastheten och trafiksäkerheten ska Svevia på uppdrag av Trafikverket byta ut tre rörbroar i Sala och Enköping. Uppdraget är värt cirka sju miljoner kronor och ska utföras under sommaren.   – En rörbro är en stor plåttrumma som går under vägen för att leda ett vattendrag genom en vägkonstruktion. Att det heter bro beror på att de är minst två meter i diameter, men som trafikant upplever man det som en trumma, förklarar Anna Dahlbäck, projektchef på Svevia.   De rörbroar som ska bytas ut ligger nordväst om Sala längs väg 800 vid Långforsens utlopp, och mellan Sala och Enköping, utanför Fjärdhundra på väg 254 över Örsundaån.   – Tyvärr kommer arbetena att innebära vissa störningar i framkomlighet för trafikanterna, men vi hoppas på deras förståelse då effekten blir säkrare och mer hållbara vägar. Vi vill också skicka med en vädjan om att ta det lugnt förbi vägarbetsplatsen, säger Anna Dahlbäck.

Statsförvaltningen för Stockholm stad ger Svevia uppdraget att sköta parkskötsel i Hägersten och Liljeholmen. Trevliga och välskötta parkmiljöer i Hägersten och Liljeholmen är Svevias senaste uppdrag för Stockholm stad. Uppdraget omfattar grönyteskötsel som gräsklippning, beskärningar, planteringar och besiktning av de lekparker som stadsdelen ansvarar för.   – Vi utför redan liknande uppdrag i både Farsta och Skarpnäck, säger Christina Sandin, arbetschef, Svevia   I kontraktet ingår även barmarksrenhållning samt vinterväghållning på parknätet.   – Svevia utför uppdrag i både stora och små vägmiljöer. Här är det små parkvägar och planteringar som ska tas hand om för stadsdelens invånare att njuta av och för det har vi personal med kompetens för just parkmiljöer.   Kontraktet gäller från 1 oktober 2015 och löper under 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 4 år. Anbudssumman är 8 miljoner kronor per år.

Prologis tilldelas markreservation i Malmö Industrial Park Idag har Tekniska nämnden beslutat att tilldela Prologis en markreservation som omfattar ett område på ca 100 000 m2 inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen. Prologis planerar att etablera en logistikanläggning inom området. Prologis är ett ledande globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till bolag verksamma inom bl a tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn och tredjepartslogistik. Prologis erbjuder moderna, kostnadseffektiva logistikanläggningar i bra lägen. Norra Hamnen och Malmo Industrial Park (MIP) är ett utfyllnadsområde som möjliggör betydande ytor för verksamheter med trimodala transporter, förädlande verksamhet och med hamnanknytning.   – MIP (Malmö Industrial Park) ligger i direkt anslutning till CMP (Copenhagen Malmö Port) som är en fullservicehamn och hanterar alla typer av fartyg och gods. MIP erbjuder nya möjligheter för Malmö att utveckla moderna logistiklösningar i ett unikt läge, säger Magnus Alfredsson projektledare för Malmö Industrial Park.   – Cirka 85 procent av Prologis fastigheter ligger i anslutning till strategiska knutpunkter som hamnar, flygplatser och logistikkluster. Samtliga ligger i expansiva logistiklägen. Det är glädjande att Prologis genom denna markreservation ges möjligeheten att vara delaktiga i MIPs utveckling och expansion, säger Allan Lavén, Regiondirektör Prologis Norden   – Prologis logistikverksamhet i Norra Hamnen möjliggör för nya företagsetableringar och väntas ge ännu fler jobb och bidra till tillväxten i Malmö, säger Klas Johansson fastighetsdirektör Malmö stad.

Peab bygger tre km järnväg i Narvik Peab har fått uppdraget att anlägga tre kilometer järnväg vid Rombak station på sträckan mellan Narvik och Riksgränsen. Beställare är Jernbaneverket och kontraktssumman uppgår till 114 MNOK. Arbetet har påbörjats och skall vara klart för spårtrafik i slutet av augusti 2015. Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2015.

Österlenkommuner vann nationellt pris i konkurrens med transportföretag I konkurrens med flera innovativa transportföretag runt om i landet tog österlenkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn tillsammans med AkkaFRAKT hem Godstransportrådens nationella pris Årets Lyft. Med en effektivisering av antal varuflöden från 26 000 till under 7 000 på bara drygt ett år stod vinnarna för den bästa transportlösningen.

13


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BELYSNING

Köpenhamns kommun i stor LED-satsning De nya Thor-armaturerna kommer i framtiden att dominera många av de större infartslederna till Köpenhamn. Kommunen förväntar sig upp till 70% i energibesparing genom att byta till LED-belysning.

10.000 danskdesignade LED-armaturer skall belysa Köpenhamn med nytt energieffektivt ljus. Den nya belysningen medför en reducering av energikostnaderna med upp till 70% och Köpenhamns kommun väntar sig miljoner kronor i besparing som en följd av investeringen. Sedan 1950-talet är stora delar av Köpenhamn belyst av de runda gatuarmaturernas orangefärgade sken. Men nu har tiden sprungit ifrån de traditionella ljuskällorna som istället skall ersättas med den senaste LED-tekniken. De nya armaturerna är tillverkade av belysningstillverkaren Thorn som har tagit fram en flexibel armatur med över 100 olika kombinations- och monteringsmöjligheter. Armaturen erbjuds med 36, 48 respektive 72 ljusdioder och har en energianvändning mellan 40-150W. Det innebär att de är betydligt effektivare än de klassiska ljuskällorna med kvicksilver som hänger i Köpenhamn idag. Det är en dansk designer, Morten Lyhne, som står bakom designen av de nya armaturerna som framöver kommer att prägla de större infartsvägarna till staden. Armturen är i gjuten aluminium och försedd med PC-kupa. Utifrån önskat behov kan armaturen monteras både på lina, stolptopp eller på stolparm. ”LED-tekniken är väldigt kompakt vilket gör det möjligt att utforma en design som är både robust och karaktärsfull och som kan användas på många olika platser. När en armatur skall hänga gata upp och gata ner på de mest trafikerade vägarna så är det viktigt att designen är både enkel och hållbar” förklarar Morten Lyhne. För att säkra armaturen mot väder och vind har armaturen skyddsklass IP66 vilket skyddar mot kraftig vattenoch smutspåverkan. Armaturen är även pulverlackerad i färgerna silver och antracit.

miljöpotential Enligt Morten Lyhne säkerställer den robusta konstruktionen både en lång livslängd och en faktiskt besparing i kronor tack vare en livslängd på 90.000 timmar mot tidigare 10-12.000 timmar för traditionell kvicksilverbelysning.

14

”En längre livslängd och bättre täthet bidrar till att reducera kommunens utgifter avsevärt då ljuskällan inte behöver bytas så ofta” förklarar Morten Lyhne. Han får medhåll av Thomas Maare ansvarig för vägbelysningen i Köpenhamns kommun. Han förväntar sig att spara miljoner kronor på grund av minskad energianvändning och drift för den nya LED-satsningen. ”Det är en riktigt god affär för oss att byta till LED. När investeringen betalats tillbaka kan vi spara upp till 70% på kostnaden för energi” förklarar Thomas Maare.

framtid När den stora investeringen rullats ut kommer Köpenhamn att vare en av de första städerna i världen att implementera intelligent teknik i gatubelysningen. Bland annat innehåller de nya armaturerna ett intelligent trådlöst styrsystem som kan reglera ljusstyrkan automatiskt i förhållande till rådande trafikbelastning samt att armaturerna förberetts för framtidens olika kommunikationsenheter som t ex kameror. Allt i syfte att framtidssäkra Köpenhamn som en av världens ledande Smart Cities. Utbytet av flera tusen armaturer påbörjades i april och arbetet förväntas att pågå resten av året. Redan innan utbytet har påbörjats har flera utländska kommuner visat stort intresse för den nya armaturen som fått namnet ’Thor’.

Den danska designern Morten Lyhne står bakom designen av de nya armaturerna som har utvecklats speciellt för Köpenhamns stadsmiljö och urbana identitet. Armaturerna avlöser de välbekanta kvicksilverarmaturerna som sedan 1950-talet belyst Köpenhamns gator med sitt karakteristiska orangefärgade sken.

FAKTA morten lyhne Morten Lyhne är utbildad modellmakare och håller kurser på designskolan i Köpenhamn. Han har vunnit stort erkännande som formgivare av gatubelysning och är förmodligen mest känd för de utmärkande Adelie-armaturer som bland annat präglar strandpromenaden i Cannes samt gångstigarna i Central Park i New York. kontraktet Entreprenören Citelum har vunnit ett anbud om utbyte av fler än 20.000 armaturer i Köpenhamns kommun. Citelum har valt Thorn Lighting som leverantör av omkring 10.000 nya Thor-armaturer som primärt monteras på större infartsleder och vägar. Arbetet påbörjas om ett par veckor och förväntas vara klart i slutet av 2015. thor-armaturen Material: Aluminium Färg: Pulverlack i silver eller antracit Kapslingsklass: IP 66 Styrka: IK 08 Vikt: 14,5 kg Mått: Ø 580 x 170 Antal LED: 36 /48 / 72 CRI: 75-90 Kelvin: 3000 / 3500 / 4000 Lumen: 3500 till 15000 Effekt: 40 W till 150 W Ljusfördelningar: 11 olika optiker PC top: opal / lysande ring / lackerad Montering: Lina / stolptopp (ø 60 ) / sidmontage (ø 48 )


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Ölandsbron, invigd 1972, sträcker sig 6072 meter över Kalmarsund och totalt har bron 155 spann.

Grontmij inspekterar Sveriges längsta bro Grontmij har vunnit ett prestigeuppdrag – att inspektera Sveriges längsta bro, Ölandsbron, för underhållsplanering åt Trafikverket. Förutom längden och volymen på själva bron är tidsfaktorn en utmaning eftersom inga inspektioner får ske under de mest trafikintensiva sommarveckorna. Ölandsbron, invigd 1972, sträcker sig 6072 meter över Kalmarsund och totalt har bron 155 spann. Den var länge Europas längsta bro och står sig än idag som Sveriges längsta bro eftersom den längre Öresundsbron delvis befinner sig på danskt territorium. Som alla Trafikverkets broar inspekteras Ölandsbron regelbundet och Grontmijs uppdrag i år består i att handnära syna brons samtliga konstruktionsdelar. Detta förutsätter användning av såväl underbrolift som klättrare, men den största delen av inspektionerna kommer att ske från vattnet via skylift

ståendes på ett fartyg. – Vi har tidigare haft liknande tillvägagångssätt både på Tranebergsbron i Stockholm och på Igelstabron i Södertälje för att nämna ett par exempel, säger Robert Sahlin, gruppledare på affärsenheten Anläggningsunderhåll på Grontmij. Det mest effektiva sättet att inspektera vägbroar över vatten är normalt genom att använda en underbrolift. Alltså en lastbil med korg som kan hissas ner under bron medan bilen står på vägbanan. Trafikverket tillåter endast arbete på bron under totalt 14 dagar för hela perioden och även dessa dagar har tidsbegränsningar. Orsaken är förstås den tunga belastningen på bron under sommaren. – Vi vill därför inspektera så mycket som möjligt från vattnet före semestern för att sedan ha en eller två veckor med underbrolift senare, säger Christian Lind, uppdragsledare och ansvarig inspektör.

Fältarbetena ska vara klara senast sista oktober och en månad senare ska slutrapporten levereras.

FAKTA ölandsbron Längd: 6072 meter Segelfri höjd: 36 meter Fri brobredd: 13 meter Byggstart: 30 december 1967 Öppnade: 30 september 1972 Antal vägbanor: 2+2-väg

Högsta höjd 41,69 meter, lägsta höjd 6,65 meter. Bron är byggd av armerad betong i 155 spann varav högbrodelen i 6 spann om 130 meters spännvidd. Den är Sveriges längsta bro, om man bara jämför de brodelar som befinner sig på svenskt territorium (Öresundsbron, som är längre, är delvis byggd på danskt territorium). Vägen som går över bron är länsväg 137, vilken ansluter till E22 på fastlandet, och länsväg 136 på Öland.

15


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Broarbeten i Flen och Örebro

Projekten kommer att utföras under sommaren och ska vara klara redan under hösten 2015.

Trafikverket inspekterar regelbundet broar som finns på de statliga vägarna. För att förbättra standarden och trafiksäkerheten ska Svevia på uppdrag av Trafikverket åtgärda tre mindre broar. – Som bilist kör vi på vägar och broar utan att reflektera så mycket över att det är en konstruktion som behöver skötas om och få regelbundet underhåll. För broar är det så att de tillslut blir så gamla och trötta att de helt behöver bytas ut, säger Anna Dahlbäck, Svevia. I det senaste uppdraget är det tre små broar som Trafikverket gett Svevia i uppdrag att åtgärda. Det är bron över Gårdsjöns utlopp vid Stenhammar i Flen som idag har en träfarbana som ska bytas till betong. Bro över Skebokvarnsån på väg 57 och bro över Vekhytteån på väg 558 utanför Fjugesta ska få en helt utbytt valvbåge på betongfundament. Projekten kommer att utföras under sommaren och ska vara klara redan under hösten 2015.

För broar är det så att de tillslut blir så gamla och trötta att de helt behöver bytas ut, säger Anna Dahlbäck, Svevia – Under arbetets gång kommer framkomligheten att påverkas, men vi kommer att göra allt vi kan för att berörda trafikanter ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.

Peter Brobergs klaffbro i Nyhamn invigd

Bron har byggts med syftet att binda ihop staden och minska biltrafik till och från Nyhamnsområdet.

Bron är uppkallad efter den bortgångne landskronaarkitekten Peter Broberg. Han var en person som med outtröttlig entusiasm arbetade för att utveckla Landskrona som stad. Peter Broberg var utbildad arkitekt, teknologie doktor och professor i humanteknologi. Han skrev och medverkade även i ett antal böcker kring stadsbyggnad, arkitektur, humanteknologi samt Skånes historia och identitet. Han var verksam i Sverige och Danmark genom sitt företag Landskronagruppen, men hade även internationella uppdrag. Hans bas var dock alltid Landskrona, där han bodde livet ut.

länk Den nya klaffbron blir en naturlig länk mellan gamla staden och Nyhamn i Landskrona och vidare ut längs kustlinjen. Bron har byggts med syftet att binda ihop staden och minska biltrafik till och från Nyhamnsområdet. Med bron uppnår staden även Skånetrafikens målsättning om att boende i centrum ska ha max 400 meter till närmaste hållplats, som i detta fall blir Sofia Albertina med stadsbuss 1, 3 och 5. Just nu är Landskrona under stor förändring. Stadskärnan omgestaltas med nya vackra parker och gångstråk som binder samman stadens centrala delar till en helhet. Parallellt pågår ett flertal byggprojekt. Flera spännande bostadsområden växer fram, bland annat Strandbyn med attraktiva villor, radhus och flerbostadshus

16

med utmanande arkitektur ett stenkast från strandlinjen med utsikt över Öresund, Danmark och Ven. Ett nytt fyrstjärnigt hotell mitt i Nyhamn projekteras. Gamla stationshuset har restaurerats och återinvigs 9 maj och blir Skånes hemslöjdsförbunds nya bas. Weibulls gamla fröfabrik blir Creative Space och 15 etablerade konstnärer har redan flyttat in.


KOMPLETTA MÖTESPLATSEN FÖR FRAMTIDENS TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR Tre mässor och en konferens samlar hela branschen på Elmia i Jönköping i oktober. Här får du ta del av det senaste inom transporter och infrastuktur. Du får också lyssna till framstående personer i branschen som lyfter högaktuella frågor inom järnväg, väg och framtida transporter. Välkommen!

H ela progra konferensm d u p å m et h it t a r we b b e n!

ELMIA FUTURE TRANSPORT ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD JÖNKÖPING, 6–8 OKTOBER 2015

KONFERENS

LOGISTIKMÄSSA

elmia.se/futuretransport

NORDIC ROAD

NORDIC RAIL

FUTURE TRANSPORT MÖTESPLATS

Elmia

Elmia

Elmia

MÖTESPLATS

KONFERENS

JÄRNVÄGSMÄSSA

elmia.se/nordicrail

MÖTESPLATS

KONFERENS

VÄGMÄSSA

elmia.se/nordicroad


BROAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Högakustenbron har Sveriges längsta brospann och Skandinaviens näst längsta. Brospannet är också Europas tredje längsta och faktiskt världens elfte längsta. Bron är ett landmärke av rang och välkomnar bilåkare i nordlig riktning till världsarvet Höga Kusten.

Underhåll och målning på Högakustenbron AV BJÖRN ASPLIND Invigningen av Högakustenbron skedde 1997 av Kung Carl XVI Gustaf under högtidliga former. När nu snart 20 år har gått i det tuffa norrländska klimatet behöver bron ses över och underhållas för att den ska hållas i fortsatt gott skick. Underhållet och arbetet som nu genomförs är av det mer omfattande slaget med målning och annat underhåll. FSP For Surface Protection jobbar under projektet bland annat med att för hand måla Högakustenbron med rulle och pensel. Arbetena började redan under 2014 och återupptogs i maj 2015 efter ett vinteruppehåll. Totalt 1800 räckesstolpar ska lossas för att blästras på undersidorna och sedan målas. Därefter sätts stolparna tillbaka. Själva stållådan, som bär upp vägbanan, kommer också att målas, men endast den del som är synlig från ovansidan, plus tio centimeter in under själva kanten.

planerat arbete – Målningen sker på den del som är mest utsatt för väder och vind. Det är ett planerat underhållsarbete som görs första gången efter att bron invigdes, säger Kjell Hägglund, projektledare underhåll broar vid Trafikverket. Men det blir många moment som gör att detta tar tid. Genom att bara lossa varannan stolpe och utföra arbetet i två omgångar behöver räcket aldrig tas bort. inspektion Högakustenbrons två norrgående körfält har varit avstängda under våren. Trafik på väg både mot norr och söder

18

möttes då i de två filer som vanligtvis är reserverade för södergående trafik. Så var det planerat att vara till och med vecka 22, när trafiken flyttades till de ordinarie två norrgående körfälten där den fortsätter tills arbetena avslutas vid augusti månads slut. Samtidigt med målningsarbetena genomförs även en planerad och vart sjätte år återkommande inspektion av själva stållådan för att identifiera och eventuellt upptäcka skador.

50 kilometer

Under hela arbetstiden är hastigheten på bron begränsad till 50 kilometer i timmen. – Detta gäller säkerheten både för trafikanterna och för dem som jobbar på bron. Därför är detta viktigt att respektera, säger Kjell Hägglund. Omkring tio personer är samtidigt sysselsatta och jobbar på bron. Entreprenaden för projektet står FSP, For Surface Protection, för. FSP, For Surface Protection är ett filialbolag till FSP Finnish Steel Painting. Gruppen, med över 50 års erfa-

renhet, är ett av Europas största företag inom ramen för ytbehandlingstjänster. Omsättningen ligger på runt 250 miljoner kronor och företaget har cirka 240 anställda i Sverige, Finland, Polen, Estland och Norge. FSP är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

teknik – Vi använder ett zink-, epoxi- och polyuretansystem, C5-M. Vi vakuumblästrar på bron och friståleblästrar i ett närliggande tält, säger Sverigechefen Jacob Ramberg. – Det är en självklarhet för oss att göra allt som står i vår makt för att hjälpa Trafikverket att nå sin strävan mot noll olyckor på arbetsplatsen. Ett led i detta arbete var att förändra trafikanordningarna så att tung trafik färdas längre bort från våra medarbetare när de kör över bron. FSP:s personal följer OHSAS 18001 och är alla certifierade för arbeten på väg, bro och hög höjd. krävande projekt – Vi har goda erfarenheter av krävande projekt som liknar detta på många sätt. Vid uppförandet av Högakustenbron 1997 så var det faktiskt vårt moderbolag som då målade bron, så det är ett kärt återseende! – Nya Motalabron målade vi 2013 och det är i stort sett samma killar som är involverade nu två år senare. Ett mycket bra team! Några andra projekt som FSP har varit delaktiga i sedan verksamheten i Sverige drog igång 2012 är: * Rotebro. Ett mycket intressant broprojekt som NCC tar hand om. Ruukki beställde rostskyddet. * Sundsvallsbron (E4). FSP målade brokroppen åt Max Bögl i Sczezin, Polen. Pelarna som nu börjat rosta målade någon annan, men FSP skulle


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

FSP:s personal följer OHSAS 18001 och är alla certifierade för arbeten på väg, bro och hög höjd.

gärna ta hand om även den delen av konstruktionen när Trafikverket avser upphandla. * Den nya vackra Motalabron målade FSP 2013.

– 2012 så vann vi en stor upphandling där Trafikverket uppdrog åt oss måla om sex stycken fina stålbroar i Mellansverige. Uppdraget spände över tre år och innebar omfattande planering. En

av broarna målade vi vintertid med stor framgång, berättar Jacob Ramberg. – Det vackra fyrtornet på Hallands Väderö rustar vi nu upp till dess fornstora glans. Arbetena startade för en månad sedan. Där, precis som på Högakustenbron brottas vi med otroligt höga vindhastigheter på upp till 35 m/s i utsatt läge. Detta skapar svårigheter och vi får ständigt anpassa oss efter situationen, men projekt skall innehålla utmaningar. Det är så vi växer och blir bättre! – Vi vill fungera som en pålitlig och uppskattad partner till våra kunder. Med över 50 års erfarenhet i branschen kan FSP bidra till effektivisering och kvalitetsförbättringar av produktionen. FSP:s etablering i Sverige har gått mycket bra och nu växlar företaget upp ytterligare. – Vi har anställt flera duktiga nyckelpersoner och tittar nu på att utveckla alla delar av den svenska verksamheten som brandskyddsmålning och rostskydd både på projekt och i verkstad, avslutar Jacob Ramberg.

”As one of the leading companies within industrial surface treatment in Europe, we at FSP want to be the industry’s most valued and reliable partner now and in the future in all of our business areas.”

19


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Södra Marieholmsbron viktig för hela Sveriges godshantering AV GÖSTA LÖFSTRÖM Om ett och ett halvt år kommer Södra Marieholmsbron över Göta Älv i Göteborg att stå klar för tågtrafik. Därmed får den för hela rikets godsförsörjning viktiga tågförbindelsen över älven ett välkommet kompletterande andra spår.

20


BAB Rörtryckning år under jord partner BAB RörtryckningAB AB -– 40 Din kompletta schaktfria

• Rörtryckning

Allt för ett lyckat schaktfritt projekt!

• Tunneltryckning

• Styrd borrning i jord och berg BAB Rörtryckning AB har haft ett stort åtagande med • Hammarborrning de schaktfria arbetena vid byggandet av Göteborgs nya älvförbindelse. Totalt har 36 platsgjutna sänkbrunnar utförts • Augerborrning med varierande innerdiameter upp till som störst 4,2 meter. De djupaste brunnarna har sänkts ner till 12 meters djup. • Sänkbrunnar Det har utförts ett flertal styrda borrningar för kabelrör och mer än 1745 meter betongrörstryckning i dimensioner från 300 mm och upp till som störst 1200 mm.

Kostnadseffektivt - Miljövänligt - Hög kvalité - www.bab-ab.se

Även BAB.s egenutvecklade koncept för fyrkantstunnel har nyttjats i projektet. De prefabricerade fyrkantselementen med 30 95 | Stockholm 08-730 01 91 Malmö 040-22 08 10 | Göteborg 031-51 måtten 2400 x 2400 mm har producerats av Betong & Prefab i Björröd vilket är ett bolag inom företagsgruppen.

BAB har utrustningen, kunnandet och erfarenheten som krävs för ett lyckat resultat! Som Sveriges ledande entreprenör inom schaktfritt ledningsbyggande kan vi alltid erbjuda dig rätt lösning till ett konkurrenskraftigt pris! – Vi levererar såväl utförande som totalentreprenader. Det innebär att vi alltid kan erbjuda våra kunder en helhetslösning med fokus på miljö, pris och kvalité.

Välkommen att kontakta oss!

Kunskap - Kvalité - Engagemang - Miljö - Erfarenhet - Kostnadseffektivt Filial Malmö | Huvudkontor Göteborg | Filial Stockholm 031-51 30 95 | www.bab-ab.se


BROAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Kenneth Wahlqvist

Idag måste allt järnvägsgods som ska ut till Göteborgs Hamn eller därifrån passera över den befintliga Marieholmsbron, som endast har ett enkelspår. En störning i det flödet innebär stor skada för industrin i landet och för hamnverksamheten. Därför byggs den kompletterande förbindelsen. Tillskottet gör det också möjligt att öka godstrafiken på järnväg.

helt nära den gamla bron Södra Marieholmsbron byggs strax söder om den befintliga järnvägsbron. Det blir en 1,5 kilometer lång bro, www.hmllbc.se inklusive lyftsvängbro över Göta Älv, som sträcker sig från Kvillebangården på Hisingssidan till Olskroken på 431 23 Göta Mölndal fastlandssidan. Förutom över Älv går den över Säveån, Kråketorpsgatan 22 väg E45 samt industriområdena Marieholm och Tingstad. Hagahöjd Mölndal Lastbilcentral Den får en segelfri på sju meter, samma höjd som den befintliga bron. Parallellt med den nya järnvägsbron ska 031-51 51 28 också en ny gång- ochLager: cykelbro byggas. Distribution: 031-87 81 90

Den nya järnvägsbron så nära den81befintliga MarieholmsKran &byggs special: 031-87 70 bron som möjligt. Det innebär ett avstånd på 73 meter. När de Schakt & anläggning: 031-87 81 50 båda broarna är öppna för att släppa fram fartyg i älven är det Renhållning & Container: 031-87 81 10 bara någon meter mellan broarnas 72 meter långa svängdelar. Byggstarten skedde första kvartalet 2014 och allt ska vara klart andra kvartalet 2017. Men hela tåganläggningen kommer att vara i full drift redan vid årsskiftet 2016/2017. Södra Marieholmsbron ingår i den så kallade Marieholmsförbindelsen, men finansieras till skillnad från övriga delar utanför det Västsvenska paketet. Brobygget har kunnat tidigareläggas flera år jämfört med den nationella planen genom

Renhållning & Container: 031-87 81 10 Schakt & anläggning: 031-87 81 50 Kran & special: 031-87 81 70 Distribution: 031-87 81 90 Lager: 031-51 51 28

Haga Mölndal Lastbilcentral www.hmllbc.se

Renhållning & Container: 031-87 81 10 Schakt & anläggning: 031-87 81 50

AB VARMFÖRZINKNING www.varmforzinkning.se

Kran & special: 031-87 81 70 Distribution: 031-87 81 90 Lager: 031-51 51 28

Haga Mölndal Lastbilcentral Kråketorpsgatan 22 431 23 Mölndal

www.hmllbc.se

R. Larning Håltagaren AB

Renhållning & Container: 031-87 81 10 Schakt & anläggning: 81 50 Allt inom031-87 håltagning Kran & special: 031-87 81 70

Sågning • Borrning • Pålkapning • Wiresågning Distribution: 031-87 81 90 Lager: 031-51 51 28

Haga Mölndal Lastbilcentral

Ronny Larning 22 073-707 74 08 Kråketorpsgatan 431 23 Mölndal

22

www.hmllbc.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR stora utmaningar, säger Kenneth Wahlqvist på Skanska, som är projektchef för konsortiet. Vi arbetar precis intill befintliga trafikerade järnvägsspår, vilket ställer krav på säkerheten för de som jobbar i projektet. E45 går rakt genom arbetsområdet och vi har gång- och cykeltrafik tätt på oss. –Andra utmaningar är förstås den berömda Göteborgsleran med djupa schakt och grundläggning både på land och i vatten. Den öppningsbara bron i sig är också en utmaning. Det gäller konstruktionsmässigt, utförandet och funktionen där många teknikslag ska samverka, säger Kenneth Wahlqvist. Den svängbara delen av bron är 72 meter lång och av samma konstruktion som den gamla bron, som färdigställdes för 20 år sedan, mellan 1994 och 1996.

Betongbron växer fram på land. Foto: Kasper Dudzik

en medfinansiering som tecknats mellan Trafikverket, Göteborgs stad, regionen och näringslivet.

flera utmaningar Skanska och danska MT Højgaard AS har totalentreprenad på brobygget och arbetar i ett konsortium. Kontraktet är värt 791 miljoner kronor, varav Skanskas andel är 70 procent. För närvarande är 180 personer sysselsatta i projektet. –Det är ett stort anläggningsprojekt som genomförs i innerstadsmiljö med närhet till tredje man. Det innebär förstås

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

Projektet har i juni 2015 kommit ungefär halvvägs. Betongbron växer fram på land och ute i Göta Älv håller projektet precis på att ”ta sig upp ur vattnet”. Fyra spontgropar ger plats för de stöd som ska växa upp ur älven. Tre delar av bron kommer att vara i stål. Det gäller själva lyftsvängbron över älven, en fackverksbro över Säveån och en bro över Salsmästaregatan på Hisingen. Det är den stora spännvidden som gjort att man valt stål där. Kenneth Wahlqvist betonar det goda samarbetet med Trafikverket och talar om ett incitamentskontrakt, där man delar på risker och möjligheter. – Det är alltid komplicerat med öppningsbara broar, säger han.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka

• erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.se

23


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Bland många underentreprenörer i projektet Södra Marieholmsbron märks Göteborgsföretaget Cleanpipe med 120 anställda i Göteborg och 60 i Stockholm: – Vi har avtal med Skanska – MTH och utför diverse arbeten. Bland annat grävsuger vi där grävmaskiner inte kommer åt, säger Manne Johansson, som är kundansvarig på Cleanpipe. Det kan vara där det finns vatten-, avloppseller fiberdragningar som inte får skadas. Vi slamsuger, högtrycksspolar ledningar som hittas i marken och vi TV-inspekterar nya och gamla ledningar. Haga Mölndal Lastbilscentral ek. för. med cirka 200 fordon och 100 delägare har ett uppdrag som delas med Fraktkedjan Väst: –Vi transporterar alla anläggningsmassor under hela byggtiden. Det rör sig om ett par hundra tusen kubikmeter. Det är allt från tre fyra till tio enheter per dag. Vi har ett delat uppdrag för att ha kapacitet när det verkligen bränner till, säger Markus Fredriksson, ansvarig för anläggningssidan hos HML. BAB Rörtryckning, som arbetar med schaktfritt byggande och är verksamt i hela Norden, medverkar med bland annat flyttning av befintliga dag- och spillvattenledningar i området inför brobygget. –Vi har varit verksamma i projektet i ett år nu och är kvar till i höst. Det finns stora fördelar att arbeta schaktfritt i det här leriga området, säger företagets ägare Mikael Klang.

robust trafiksystem Marieholmsförbindelsen består av både väg och järnväg och

Spontgropar bäddar för brons stöd. Foto: Kasper Dudzik

syftar till att minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem och överbrygga den barriär som Göta Älv utgör för trafiken i centrala Göteborg. Utöver Södra Marieholmsbron för järnvägen består förbindelsen av Marieholmstunneln, en vägtunnel under Göta Älv samt två trafikplatser och den redan färdigställda anslutande Partihallsförbindelsen. Marieholmstunneln är till skillnad från järnvägsbron en del av Västsvenska paketet, som innehåller en rad infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Västsverige med Göteborg som kärna. Paketet är ett samverkansprojekt

Effektiv schaktning med ny teknik Vi blåser makadam och flis, suger spån och schaktar. Från vindar eller under mark, ur husgrunder för att få fram vattenledningar eller fjärrvärmeledningar vid läckage i gatan. Med vår grävsug kommer vi åt vid känslig mark eller där grävmaskiner inte kommer fram. Grävsugen har en smidig sugslang som skonar avlopps -och fjärrvärmerör samt el -, tele -, och fiberledningar. Hör av dig till oss om du är ute efter en snabbare,renare, säkrare och mer kostnadseffektiv schaktningsmetod.

24

www.cleanpipe.se 031- 33 00 500 order@cleanpipe.se


BROAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Marieholmsförbindelsen omfattar en ny järnvägsbro precis intill den befintliga och en ny vägtunnel norr om den befintliga knyter ytterligare ihop Tingstad och Marieholm i centrala Göteborg. Illustration: Trafikverket

Med fokus på kunden. Saneringsprojekt är ofta komplexa och kan innebära stora påfrestningar på verksamhet och administration. Allt tuffare krav på spårbarhet innebär mycket dokumentation; analys av massor, kontroll över mängden material, när det körs in och hur det är klassat, när det körs ut och hur det behandlats, vart det tagit vägen och hur analysresultaten ser ut. I projekt Marieholmsförbindelsen har RGS 90 upprättat projektspecifik dokumentering vid mottagning av massorna, vilket innebär att spårbarhet vid avvikelser i projektet är lätta att identifera.

RGS 90 har snart mottagit 50,000 ton i från Marieholmsförbindelsen. Samtliga massor har mottagits på sin centralt placerade anläggning 11 km från projektet. På anläggningen så har massorna sorterats och behandlats för att minska fraktionen till deponi och möjliggöra återanvändning av material till nya projekt. En stor utmaning är att separera mängden avfall så som skrot, trä, plast och annat byggavfall från jord, lera och sten. RGS90 driver strategiskt belägna anläggningar från Vilhelmina i norr till Ystad i söder. Anläggningarna tar emot och behandlar förorenad jord och avfall – från återvinning till deponering.

Tel: 011-21 17 79 info@rgs90.se www.rgs90.se

25


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

mellan regionala parter i Västsverige och Trafikverket, som har huvudmannaskapet. Marieholmstunneln kompletterar den snart 50 år gamla Tingstadstunneln under Göta Älv och byggs 600 meter uppströms denna. Den påbörjades våren 2014 och ska stå klar om fem år 2020 och får även den tre körfält i vardera riktningen. Den byggs för att hålla i 120 år. Tillsammans med Älvsborgsbron ute i väster och Göta Älvbron inne i staden, som snart ska ersättas med en ny bro, får centrala Göteborg med detta projekt fyra fasta förbindelser för fordonstrafik över och under älven.

ökad säkerhet och minskad sårbarhet Trafiksäkerheten främjas med den nya tunneln som avlastar Tingstadstunneln, men också miljön och den regionala utvecklingen gynnas. För det expansiva området Norra Älvstranden, där mycket av Göteborgs framtida centrum kommer att finnas, förbättras tillgängligheten, liksom för Göteborgs Hamn och industrierna på västra Hisingen. Den nya tunneln blir cirka 500 meter lång. Den byggs huvudsakligen som sänktunnel, precis som Tingstadstunneln. De olika tunnelelementen byggs i en torrdocka vid Marieholm och sänks i ett dike som muddras tvärs över älvbotten. Sänkdelen byggs i tre delar, vardera cirka 100 meter långa och 30 meter breda. Tunnelns två tunnelrör får vardera 12,9 meter fri bredd och höjden 5,1 meter. Dockan konstrueras med hjälp av rörspont av 39 meter höga stålrör som pressas ner i leran och bildar väggar. Marieholmstunneln sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/ Ringömotet i väster till E20 Ånäsmotet i öster via den nya trafikplatsen E45 Marieholm.

fyra totalentreprenader Marieholmsförbindelsen har upphandlats som fyra totalentreprenader. Skanska och danska MT Højgaard AS bygger Södra Marieholmsbron i konsortium, tyska Züblin

26

och Boskalis bygger Marieholmstunneln i konsortium, medan NCC har totalentreprenad för trafikplats Tingstad och Peab för trafikplats Marieholm. –Vi har i upphandlingarna lämnat öppet för innovation och olika produktionsmetoder, säger Anders Böhn, upphandlingsansvarig för Marieholmsförbindelsen vid Trafikverket. För t ex Marieholmstunneln beskrevs funktion, antal körfält och olika mått, men vi överlät åt anbudsgivarna att vara kreativa. Vi fick anbud med tre olika produktionsmetoder. Anbudssummorna för respektive entreprenad var 790 miljoner kronor för järnvägsbron, 1.533 miljoner för vägtunneln, 622 miljoner för trafikplats Tingstad och 332 miljoner för trafikplats Marieholm. – Arbetet flyter på bra nu, konstaterar Anders Böhn. Men det är svåra geotekniska förhållanden med vår speciella ”Göteborgslera” och det är många entreprenörer inom ett litet område. Det gäller att alla involverade arbetar bra tillsammans.

säkerhet och rena jobb – Säkerhet och arbetsmiljö är en av de absolut viktigaste frågorna för oss alla som på ett eller annat sätt jobbar i anläggningsbranschen. Vi tillsammans med Sveriges Byggindustrier vill ta ett avgörande steg framåt för att nå visionen om noll allvarliga arbetsmiljöolyckor. Detta synsätt genomsyrar projekt Marieholmsförbindelsen, säger Anders Böhn. – Vi arbetar även med ”Rena jobb”, ett samarbete som projektet har inlett med Skatteverket för att säkerställa skattskyldigheten och arbetstagarnas sociala skydd ifall arbetsplatsolyckor inträffar. Men det ska även verka för att konkurrensen vid upphandling sker på så lika villkor som möjligt. Detta innebär att alla entreprenörer och underentreprenörer (totalt 300–400 st) i alla led kontrolleras regelbundet så att skatter och avgifter betalas.


Anläggningsdykeri • Muddring • Vattenentreprenader

Över 30 års erfarenhet i branschen. Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag som är “nära-vatten”. • Spontning • Trä/stålrör pålning • DTH/stag borrning

BMK

Stor utrustningspark med lytetyg och maskiner som vi kan transportera med egen lastbil till i stort sett alla vattendrag. Våra smidiga benförsedda självgående plattformar gör att vi kan utföra arbeten i och runt krångliga kust- och sjöområden med hög effektivitet och säkerhet.

070-791 41 99 margareta67Kloc@hotmail.com B M K Entrepenad A B

TUNGA LYFT Vår erfarenhet - Din trygghet

Malmö [Huvudkontor] Hammarvägen 17 232 37 Arlöv 040 - 38 32 20

Göteborg Södra Hildedalsgatan 11-13 417 05 Göteborg 031 - 65 61 70

Stockholm Domnarvsgatan 7 163 53 Spånga 08 - 36 77 20

Karlstad Sågverksgatan 49 652 21 Karlstad 070-6388348

Luleå Fabriksvägen 10 972 54 Luleå 0920-167 20

Varberg Trävägen 1 432 78 Tvååker 0340-40177


BROAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Slutspurt för Gamla Årstabrons renovering Det gamla spårplanet vid stålbron monteras ned i 15 delar, varav 14 mindre och en stor. Den stora delen kommer att sänkas ned på en pråm för bortfraktning, de små lyfts bort med hjälp av en brobytarvagn. Vidare byts tätskiktet på brons betongdelar.

AV OTTO MARAND Sedan april i år pågår arbetena med den tredje och avslutande etappen av Gamla Årstabrons renovering. Genom att lägga nytt tätskikt på brons betongsektioner och byta ut spårplanet på stålbron ökas livslängden med 60 år. Den 3:e augusti planeras tågtrafiken släppas på över bron igen. Renoveringen av gamla Årstabron är en del av Trafikverkets upprustning av järnvägssystemet i Stockholmsregionen under de kommande åren för att säkra tågtrafiken och möta dagens och morgondagens krav på effektiva transporter. Gamla Årstabron invigdes 1929 och började se slutet på sin tekniska livslängd. Trafikverket konstaterade att det fanns risk för utmattning i brobanan och viss sprickbildning hade uppkommit i några av balkarna. – Vi kan inte lappa och laga med oregelbundna avbrott i trafiken som följd, säger Lars Dahlman, projektledare

vid Trafikverket. Då är det bättre att ta ett rejält grepp och säkerställa brons livslängd under en längre period.

spårplansbyte i sektioner Just nu arbetar Skanska med att byta ut det 160 meter långa spårplanet på stålbron. – Själva bågkonstruktionen behöver vi dock inte rusta upp, säger Lars Dahlman. Då den byggdes på 20-talet var tanken att det skulle gå en väg ovanför spårplanet. Därför är den överdimensionerad för dagens trafik. Den gamla bron monteras ned

i 15 sektioner som lyfts bort med en brobytarvagn. 14 av de 15 sektionerna är 12-13 meter breda och väger mellan 30 och 50 ton. – De nya sektionerna lyfts därefter efterhand på plats och montaget gör vi med bultförband, säger Magnus Ljungman Pettersson, projektchef vid Skanska. Vi skruvar ihop sektion för sektion. Det är omkring 16 000 bult som vi håller på att skruva på plats i hela bron. Brosegmenten transporteras därefter till Stena Recyclings filial i Södertälje där de återvinns för att sedan bli nya

JB Rail AB www.jbrail.se Spårbyggarn SPG AB www.sparbyggarn.se Tel: 018-69 51 24 info@lastoplanering.se

www.lastoplanering.se 28

Jonas Berglind

jonas@spgab.com


BROAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015 stålprodukter på marknaden. – Så här långt har arbetena flutit på väldigt bra, säger Jonas Forssell, filialchef vid Stena Recycling. Att ta hand om brosektionerna på ett miljöriktigt sätt är ett spännande och viktigt arbete. De bitar som Stena Recycling tar emot bearbetas genom klippning eller gasskärning till mindre bitar för att sedan användas som råvara till nya stålprodukter.

mittspannet fraktas med pråm Mittspannet under bågkonstruktionen kommer att lyftas bort i en enda del, 60 meter långt och 400 ton tungt. – Den kommer vi att sänka ner och lägga på en pråm och köra till Södertälje under vecka 23, säger Magnus Ljungman Pettersson. Där lastar vi på den nya sektionen som vi lyfter på plats veckan efter. Under det arbetet kommer farleden att stängas under två veckor. Istället får sjötrafiken gå under den gamla lyftbron på andra sida Årsta holme. När arbetena med bron är avslutade kommer det att bli permanenta farleder på båda sidor om Årsta holme. Parallellt arbetar Skanska med att

byta ut tätskiktet på betongbron. En ny matta läggs och 6000 kubikmeter ballast lyfts bort och läggs tillbaka. Infrateam är BEST-entreprenör i projektet och kommer att utföra arbetena med att återställa räls, el, signalsystem, tele och kanalisation när Skanska avslutat sina arbeten. – Bron renoverades för ett 10-tal år sedan, berättar Calle Birgersson vid Infrateam. Det vi lyfte bort innan arbetena började är förhållandevis nytt i de här sammanhangen. Vi kommer att lägga tillbaks det mesta, förutom på stålbron, där vi även byter rälsen. Infrateam räknar med att kunna genomföra installationsarbetena mellan vecka 23 och 26 för att övergå till att rikta spåren under den sista veckan innan trafikstarten. – Vi forcerade rejält första veckan med demonteringen så att Skanska skulle kunna sätta igång med tätskiktet tidigare och skapa luft i tidschemat nu i slutet, säger Calle Birgersson.

trafikstart 3:e augusti – Planen vi arbetar efter är att bron ska trafikeras igen den 3:e augusti i år, säger Lars Dahlman. Och den planen håller.

I slutet av månaden avslutas projektet då HEAB börjar montera ned den arbetsplattform som funnits under stålbron. – Vi har varit inblandade genom hela projektet och tillhandahållit byggställningar och arbetsplattformar, säger Hans Bolin, verksamhetschef vid HEAB. För den sista etappen var vi på plats i vintras och la arbetsplattformen på plats. Plattformen kombinerar en rad system för att vara stabilt och är även förankrat i bropelarna. – Vi både monterade och kommer att demontera plattformen när trafiken på bron varit igång, avslutar Hans Bolin. Vi jobbar under spårplanet och påverkas inte av tågen.

FAKTA gamla årstabron etapp 3 Vad: Förlängning av teknisk livslängd Byggtid: april 2015 - augusti 2015 Byggherre: Trafikverket General- och byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB

Heab Heavy Projects Specialister på understöd och stämp Hans Bolin Verksamhetschef / Chief Project Manager 0708-77 40 16 Mats Nilsson Senior Chief Engineer 040- 59 21 42 0705-75 09 90

www.heab.se

Tunga projekt Mobilkranar Tunga transporter

www.havator.com 29


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

JÄRNVÄG

Intensivt vid Mälarbanan 220 tåg om dygnet går genom arbetsplatserna på Mälarbanan. Trafikverket lägger därför stor fokus på riskinventering och säkerhetsfrågor. Foto: Trafikverket/Kenneth Hellman

AV OTTO MARAND Sedan arbetar Trafikverket 2012 med att öka trafikkapaciteten mellan Tomteboda och Kallhäll utanför Stockholm. Arbetena är i full gång i alla delar av projektet och under den här sommaren stängs sträckan Barkarby-Kallhäll av helt för trafik i fem veckor. – Vi gör vanligen arbetena samtidigt som spårtrafiken pågår, säger Meta Moberg, kommunikationsansvarig för Trafikverkets Projekt Mälarbanan. Ibland behöver vi stänga av helt för att komma åt spårområdet och nu måste vi för första gången göra en längre avstängning för att kunna komma åt spårområdet. Framförallt arbetar vi med att bygga nya järnvägsspår och de nya pendeltågsstationerna i Barkarby och Kallhäll. Mälarbanan byggs ut för att kunna separera pendel- och fjärrtågstrafiken. – När vi bygger ut från två till fyra spår kommer inte pendeltågen, som stannar på varje station, att bromsa upp fjärrtågtrafiken längre, säger Meta Moberg. Utbyggnaden kommer att betyda bättre punktlighet och ger tågoperatörerna möjlighet att öka sin turtäthet. För pendeltågen innebär det att det skulle kunna bli samma turtäthet som i tunnelbanan.

ny pendeltågstation Den första etappen av projektet innebär en utbyggnad mellan Barkarby-Kallhäll och i Tomteboda planeras att vara färdig under 2016. Här pågår intensiva arbeten på flera fronter. I Barkarby ska den nuvarande pendeltågsstationen flyttas 250 meter norrut. Järfälla kommun vill ha stationen närmare den nya Barkarbystaden som nu byggs. – Dessutom kommer den nya stationen ansluta till tunnelbanas blåa linje som i framtiden kommer att dras till Barkarby, säger Meta Moberg. Just nu är stationen uppdelad i två plattformar. De som reser mot Stockholm använder den befintliga perrongen, medan de som reser mot Bålsta använder en temporär plattform. – Den nya stationen och plattformen kommer att anläggas emellan spåren, säger Meta Moberg. Under järnvägen byggs en ny gång- och cykeltunnel, En ny bro, Barkarbybron, finns redan på plats och ytterligare en bro, Veddestabron, ska byggas. ny entré i jakobsberg I Jakobsberg byggs en ny entré till pendeltågsstationen söder om plattformen. Den nya entrén blir från en nybyggd gång- och cykeltunnel under järnvägen. – I påskas fick vi på plats en bro för tågtrafiken så att vi ska kunna arbeta med stationen under spåren, berättar Meta Moberg. Här kommer vi att arbeta väldigt intensivt under avstängningen i sommar och till stor del arbeta dygnet runt. I Jakobsberg breddas vidare en gång-och cykeltunnel och en vägtunnel. Dessutom byggs ytterligare en gång- och cykelbro.

30

I Kallhäll revs stationen förra året och där finns nu en temporär station. – Vi rev stationen för att vi rätar ut en kurva söder om stationen. Då behöver vi bygga en ny station som passar till den nya spårdragningen, säger Meta Moberg. Här byggs ett helt nytt stationshus och grundläggningsarbetena på platsen är nu i full gång. – Här kommer vi att använda avstängningen i sommar för att få väggarna på plats, säger Meta Moberg. Stationen kommer få två plattformar och sju nya spår kommer att byggas vid stationen. – De behövs för att pendeltågen ska kunna vända i Kallhäll i framtiden, förklarar Meta Moberg. Trafikverket är också på plats i Tomteboda och bygger två nya järnvägsbroar till anslutningen med Citybanan.

fjärrkyla och fjärrvärme Under Mälarbanan har BAB Rörtryckning AB, BAB, nyligen avslutat ett arbete där de utfört hammarborrningar av fyra stycken 711-rör för fjärrvärme och fjärrkyla. Trafikverket vill ha skyddsrör under spåren om ett rörbrott skulle inträffa. Tidigare i projektet har BAB utfört styrda borrningar för bland annat vatten och el. Man har även tagit del i projekteringen då man utfört flera horisontella provborrningar för att utreda markförhållanden och befintliga ledningars läge. – I det här fallet har framdrivningen fått göras med största försiktighet, berättar Magnus Tingstrand, projektledare vid BAB. Det är prekärt med hammarborrning under järnvägsspår efter som det inte får bli någon hävning eller sättning på spåren. Det får inte skilja på millimetern. – Nu lyckades vi ”hålla nollan” tack vare ett bra samarbete med vår uppdragsgivare Skanska och ett gediget utredningsarbete inför projektet där vi kunde identifiera vissa problem och anpassa borrningen därefter. etapp 2 i sundbyberg Under 2016 planeras etapp två i Mälarbanans utbyggnad inledas med utbyggnad på sträckan Barkarby-Spånga. Senare ska även en 1 kilometer lång järnvägstunnel byggas under Sundbyberg, vilket ger staden en möjlighet att växa samman. – Vi arbetar just nu med en omfattande planering inför bygget. Det är trångt om utrymmet och mycket att ta hänsyn till. Bland annat måste en del broar byggas om när spårområdet breddas, berättar Meta Moberg. Hela utbyggnaden av Mälarbanan har en budget på 13,9 miljarder kronor och projektet ska vara helt färdigt 2025.

FAKTA mälarbanan Vad: Utbyggnad från två till fyra spår Byggtid: okt 2014 – okt 2015 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Skanska Budget: 13,9 miljarder kr


HAGASTADEN

ESS

The European Spallation Source

years

EN BRA PARTNER ÄR DEN BÄSTA GRUNDEN www.geomek.com


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Det finns 695 broar i hela Värmland som skall ha skötsel och underhåll.

Värmlands broar rustas för framtiden AV KIM HALL Det första av fem år har passerat när det gäller att rusta upp och underhålla de statligt ägda ca 700 broarna i Värmland. 21 broar av dessa renoveras och får nya kantbalkar, räcken och asfaltsbeläggning. Men istället för att gå ut med ny upphandling varje år har Trafikverket ett femårigt kontrakt med Peab. – Vi startade i mars 2014 och nu är fem broar reparerade och 16 broar återstår att reparera. Resterande broar utför vi underhållsarbete på så att livslängden säkras samt att trafiksäkerheten tryggas för ett antal år framöver. Entreprenaden är uppdelad i två delar; drift och skötsel respektive reparationer, förklarar Fredrik Jansson, arbetschef på Peab. I uppdraget ingår även att spola och göra rent broarna. Eftersom betongytorna utsätts för salt och smuts måste ytan impregneras för att förhindra att klorider tränger in och förstör armeringen samt spjälkar sönder betongen.

nya regler När det kommer till de 21 broarna som skall repareras är arbetet mer omfattande. De nya reglerna med förhöjd kantbalk och hårdare krav på räckesinfästningen medför att de gamla kantbalkarna måste tas bort och ersättas med nya. Rivningsroboten BROKK är en fjärrstyrd maskin med

32

en bilningshammare längst ut och som slår ut kantbalken från sitt gamla fäste i brobanan. – Det är ett effektivt sätt att få bort kantbalken. Dessutom kan man arbeta på ett säkert sätt ur arbetsmiljösynpunkt. Roboten har blivit allt vanligare i Sverige, berättar Marcus Andersson, vd för Caland Betonghåltagning. Man borrar även nya hål för att säkerhetsställa att avrinningen fungerar. Nya och bättre broräcken i stål monteras. I Gamleby, ett par mil norr om Västervik, tillverkas broräckena som skall

Vi hjälper Dig med Din räckesentreprenad – Hela vägen! Vi ses på Elmia Nordic Rail & Nordic Road 6-8 oktober 2015 Monter: A04:22

www.dahlstromssmide.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

hindra fordonen från att köra av bron. Under fem år lär de bli många km räcken som skall produceras. – När det gäller broräcken jobbar vi med CE-märkning som standard. Det finns olika kapacitetsklasser som man testar sina produkter emot. Är räcket för hårt finns risken att fordonet studsar in på andra körbanan, säger Kent Johansson, försäljnings- och marknadsansvarig på Dahlströms Smide.

röjning och spolning I nuläget befinner projektet i centrala Värmland mot Bergslagshållet med reparationsgänget. Broarna ligger utspridda i närheten av Filipstad. Efter semestern flyttar man till östra delarna av Värmland, runt Årjäng. I övrigt är det tillsyn, röjning och spolning av kantbalkar och brofogar mellan brobana och landfäste som görs löpande.

Den vackraste bron är den som går över Fryken vid Nilsbysundet. Peab har totalentreprenaden i fem år, något som både Trafikverket och Peab anser är en långsiktig fördel.

– Underhållsarbetet görs en eller två gånger om året beroende på hur trafikerad vägnätet är, medan reparationerna utförs för att hålla under lång tid, säger Fredrik Jansson. Peab har haft en organisation bestående av tre tjänstemän och 1-5 yrkesarbetande på fältet beroende på säsong. Det finns 695 broar i hela Värmland som skall ha skötsel och underhåll. Den längsta bron är över Byälven vid Skasås som är 610 m lång och den vackraste bron är över Fryken vid Nilsbysundet. Peab har både egna resurser och underentreprenörer som sköter trafikordningsplanerna.

– Paketlösningar började man utveckla i Uppsala och Skaraborg och utifrån de erfarenheterna övergår resten av Sverige till detta under en övergångsperiod. Fördelarna är att vi får ett långvarigt samarbete med en part. Det blir enklare och snabbare hantering och vi slipper göra nya upphandlingsförfarande varje gång, säger Leif Johansson, projektledare för brounderhållet inom Vägsystem på Trafikverket.

– Det är oftast allmänheten som klagar på beläggningen, men även broar behöver ett löpande underhåll. Som entreprenör ser vi positivt på att Trafikverket upphandlar en totalentreprenör för fem år framåt. Det ger oss entreprenörer bättre förutsättningar att bedriva jobben på ett rationellt sätt, säger Fredrik Jansson.

Även om Trafikverket fortsätter med att ha kontroll med byggledare ute på byggarbetsplatsen ökar förståelsen för varandra och parterna blir ett team som samarbetar. När fem år har gått görs en erfarenhetsåterföring för att utvärdera det som kan göras bättre.

femårskontrakt För Trafikverket är femårskontrakt med en entreprenör ganska nytt, men att man uttrycker också att det finns fördelar med paketlösningar.

– Standarden på våra vägar och broar känner vi väl till. De mindre vägarna kommer delvis att få stå tillbaka till förmån för de mer trafikintensiva lederna av ekonomiska skäl, men vi kommer fortfarande att hålla en hög standard på broarna, säger Leif Johansson.

Det är oftast allmänheten som klagar på beläggningen, men även broar behöver ett löpande underhåll. Som entreprenör ser vi positivt på att Trafikverket upphandlar en totalentreprenör för fem år framåt.

”Vi har resurser, metoder och kompetens att utföra professionella tjänster inom byggbranschen. Bredden är vår styrka” caland.se

33


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Efterlängtad bro i Bergsåker AV KJELL-ARNE LARSSON Bergsåkersbron har länge varit en flaskhals för trafik västerifrån och in mot Sundsvalls centrum. Bärigheten är försämrad, trafiken är idag enfilig och regleras med trafiksignaler. På norra sidan strax intill den gamla byggs nu en ny bro. När den blir klar sent i höst, kommer inte enbart biltrafiken att flyta bättre. Projektet gynnar även gång- och cykeltrafik. Bergsåkersbron byggdes på 1930-talet och utgör en del av Västra vägen genom Bergsåker, förbi Granlo och vidare mot centrum. Under bron går den breda riksväg 86, järnväg för Ådalsbanan och en bäck i kulvert. – Bron har byggts om och renoverats flera gånger. Exempelvis har den breddats för att få plats med gång- och cykelväg, berättar Anders Calissendorff, som är handläggare och gatukontorets ansvarige för broprojekt. Trafiken signalreglerades 2007 och går numera i en fil mitt på brobanan, sedan vi upptäckt problem med bärigheten. Det förekom sprickor i pågjutna pelare. Inför bygget av ny bro utreddes placeringsalternativ. Marken består omväxlande av grus och gammal sjöbotten. Besvärliga grundförhållanden krävde noggranna geotekniska utredningar. Man tog sedan till knepet att, före östra och västra brofästena, lägga upp massor, och därmed i förväg åstadkomma de sättningar som annars skulle orsakas av den nya vägbanken. Massorna schaktades bort efter att erforderlig sättning hade uppnåtts.

gabionmurar Den nya bron blir 10.5 meter bred, med två körbanor à 3.25 meter och 3.5 meter bred GC-väg. Längden blir 136 meter och största spännvidden mellan pelarstöd blir 30.5 meter. Bron blir högre än den gamla, men kortare. Trots detta ger den plats för ett framtida dubbelspår på Ådalsbanan under bron. Brofästena kläds med terrasserade gabionmurar. – Nya bron byggs nära intill den gamla och är nästan såsom nedklämd med skohorn mellan allt annat, berättar Anders Calissendorff. Vi har klarat E.ON:s kraftledningar från ställverket som ligger nära. Endast ett förråd har behövt rivas. När bron står klar innebär den givna fördelar för biltrafiken, men ger också mervärden i övrigt. Gång- och cykelstråket längs Västra vägen förbättras, liksom bättre körleder för busstrafik och ökad tillgänglighet på busshållplatser och vid refuger. – Bilisterna har varit tålmodiga med den sedan många år signalreglerade bron och det kommer att kännas riktigt bra för oss på gatukontoret när vi i höst kan släppa upp trafiken på den nya bron, avslutar Anders Calissendorff på Sundsvalls kommun. Det görs ett planerat tågstopp vecka 22 då en gjutform ska sänkas. Ett ytterligare stopp görs i maj nästa år, då den gamla bron ska rivas. anslutningar Kommunen anlitar Peab Anläggning för bygget av bron. Totala vägsträckan är en dryg kilometer och arbetena omfattar även anslutningar till kringliggande gator, gång- och cykelvägar samt

34

Nya Bergsåkersbron blir fint anpassad till all övrig infrastruktur i området. Foto: Sweco

allt markarbete. Peab har åtagit sig en utförandeentreprenad, vars omfattning definieras i mängdförteckning. Själva bron utgör en av punkterna och innefattar även konstruktionsansvar. Utseendet på bron och grovprojekteringen fanns i förfrågningsunderlaget från kommunen. Peab har sedan gjort detaljprojekteringen tillsammans med Ramböll. – Vi gör samtliga fysiska arbeten förutom el-arbetena till belysningen där vi anlitar en underentreprenör, berättar Stefan Hedin, platschef på Peab Anläggning. Pålning och spåntning har utförts av Peab Grundläggning. Beläggningsarbeten kommer att göras av Peab Asfalt. Peab:s arbeten omfattar även ett bullerplank, broräcken, stolpar till belysning med mera. För att klara brobygget ovan järnvägen byggdes en temporär och skyddande portal som senare ska rivas. När detta skrivs är två av de tre etapperna av brobanan färdiga. Det innebär att bron börjar få sin slutgiltiga form och att alla trafikanter som fortfarande trängs på den gamla bron, kan se framtiden an med stor tillförsikt.

FAKTA ny bro i bergsåker Byggtid: oktober 2013 – november 2015 Byggherre: Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret Utförandeentreprenad: Peab Detaljprojektering, bro: Peab och Ramböll Projektering, väg och mark: Sweco Värde: cirka 59 miljoner kronor

060-552671

070-342 40 03


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

UNDERHÅLL

Trafikverket tar helhetsgrepp i integrerat brounderhåll AV KIM HALL I samband med att de nya reglerna för hur höga kantbalkarna skall vara för broar beslutade Trafikverket att införa femårsavtal med en totalentreprenör istället för nya upphandlingar vid varje broreparation. Det spar både tid och pengar samtidigt som samarbetet mellan parterna bli smidigare. – Detta med att handla upp små objekt och driftunderhållsåtgärder i femårspaket är ett centralt beslut. Paketet består av två delar, dels tidstyrda objekt där underhåll av broar ingår, dels avhjälpande reparationer av mindre karaktär, förklarar Abbi Tehyrell, projektledare för brounderhåll på Trafikverket.

nya kantbalkar Att bro- och vägunderhåll engagerar boende runt omkring är inget ovanligt för Henrik Flink, vd på Flink Byggnads AB som precis diskuterat med en av grannarna till en av broarna som just nu repareras och får nya kantbalkar i Bohus och Älvsborgslän. – Det är viktigt att diskutera med boende som berörs av att vi reparerar och bygger broar. Istället för att vi skall orsaka osämja när vi kommer med våra maskiner är det bättre att komma överens om var maskinerna kan stå så att alla blir nöjda, säger Henrik Flink. Just nu repareras bron över Rölandaån i Torpfors, precis utanför Ed socken, och bron över Åsmule, mellan Bråland och Dalsrostock. Broarna är ganska identiska, 22 respektive 22,5 meter långa, och byggda någon gång på 1950-talet. – Det är ca fem mil mellan broarna och vi utför ungefär samma saker på båda. Kantbalkarna skall bytas till något högre. Vi byter ut broräcken till nya varmförzinkade räcken och lägger tätskiktet. Broarna tar mycket stryk av vägsaltet. Det är rent underhållsarbeten som gör att broarna skall hålla 50 år till, säger Henrik Flink. brounderhåll Det integrerade brounderhållet är ett femårigt kontrakt som startades den

Integrerat brounderhåll är ett femårigt kontrakt där Trafikverket investerar ca 65-70 miljoner kr i paketlösningar med en entreprenör som tar ett helhetsgrepp. Flink Byggnads AB ansvarar för brounderhållet i Bohuslän-Älvsborg. Foto: Dahlgrens Kran i Katrineholm

förste januari 2015 och skall pågå fram till 31 december 2019. Hela förvaltningsområdet Vänersborg omfattas av 15 kommuner och det integrerade brounderhållet Bohuslän-Älvsborg är uppdelat i två delar, dels tidsstryda arbeten med rent underhåll av brobeståndet, dels avhjälpande underhåll i form av planerade reparationer på utvalda byggnadsverk. – Det integrerade brounderhållet är till för att frigöra tid för projektledare planering och utförande då det bli färre projekteringar och upphandlingar. Vi gör detta för alla entreprenörer som har sysslat med reparationer tidigare, säger Bengt Uvhage, projektledare, tillstånd byggnadsverk på Trafikverket. Trafikverket investerar ca 65-70 miljoner kr under en femårsperiod i paketlösningar, men upptäcker man akuta åtgärder under tiden arbetet pågår görs tilläggsbeställningar så att dessa åtgärder utförs samtidigt.

– Standarden på dessa broar är väldigt slitet, därför tar vi ett helhetsgrepp. Det finns objekt i dessa områden som inte ingår, då upphandlar vi dem separat. På sätt betar man av hela Sverige på ett effektivt sätt. Det kan ingå ganska många objekt i samma paket, säger Abbi Tehyrell. Broar och vägar som Trafikverket ansvarar för ingår i det statliga vägnätet, medan kommunerna har egna objekt som de ansvarar för. Kommun och Trafikverket samordnar alltid när det handlar om vägar som skall stängas av och ledas om. Kommunen planerar nya resvägar som leder trafiken rätt. Räddningstjänsten måste exempelvis kunna komma fram. – Hanteringen av trafik är en av de stora logistikfrågorna som ställer krav på oss projektledare. Det kan handla om 7 km omkörning ibland och då måste vi informera allmänheten och kommunen, säger Abbi Tehyrell avslutningsvis.

35


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Stenskott på huvudbalkens liv behöver inte åtgärdas.

UNDERHÅLL

Gravrost på fläns ska åtgärdas.

Selektiv bättringsmålning av stålbroar räddar underhållsbudgeten AV PATRIK REUTERSWÄRD Målningsunderhåll kan effektivt och rationellt utföras med traditionell förbehandling och traditionellt färgsystem. Genom att inte använda blästring vid målningsunderhåll kan stora besparingar göras. Slutrapport Ommålning av blymönjemålade objekt visar att blästring och användning av moderna tvåkomponentfärger inte är nödvändigt. Rapport Optimal skötsel av stålbroar visar hur en snäv underhållsbudget kan räcka till fler broar. Synlig rost på en stålbro betyder inte alltid att man inom en nära framtid behöver ommåla hela bron. Moderna färgtyper kan under mycket lång tid förhindra att rosten ger allvarliga eller kostsamma skador. Ett exempel visas i Bild 1 där en sten har orsakat en skada i målningen på livet av en brobalk. Den speciella zinkinnehållande grundfärgen fördröjer fortsatt korrosion utan att man behöver åtgärda skadan. Bild 2 visar snabb korrosion som har orsakat gravrost inom 15 år på en huvudbalk. Gravrosten på flänsen hotar huvudbalkens utmattningshållfasthet och ska åtgärdas, men fortfarande behöver man inte måla om hela stålbron. Detta är beskrivet i Optimal skötsel av stålbroar. Att göra rätt underhållsval som broförvaltare av stålbroar är inte lätt. Dels måste det finnas en rimlig budget för att kunna utföra underhåll, dels måste val

36

mellan olika typer av strategier göras. Trots att alla inser att en otillräcklig underhållsbudget leder till ett eftersatt underhåll, är det mycket vanligt att underhållet ofta försummas genom att det ”inte finns några pengar kvar” … – Alltså är första uppgiften för ett optimalt underhåll att ordna fram en underhållsbudget. Detta kräver att man presenterar och verkligen visa att en föreslagen underhållsplan ger kostnadsbesparingar. Större stålbroar rostskyddas huvudsakligen genom målning. Även olika typer av metallisering av stålytan används och invändigt är torkad luft en effektiv skyddsmetod för stålytor. Tyvärr är det inte självklart att all målning klarar av att långvarigt skydda stålytan från rost. Färgskikten måste vara täta och beständiga samt att den viktiga förbehandlingen måste vara utförd med perfektion

för att man också i praktiken ska få ett långvarigt rostskydd. Under optimala förhållanden håller färgskikten rosten borta under mer än 30 år. Vid nytillverkning har man ett omfattande stöd av handböcker, standarder och specifikationer som beskriver hur rostskyddsmålning ska utföras. En sammanfattning av erfarenheterna under de trettio sista åren är att man vid nyproduktion får ett mycket bra och långvarigt skydd genom sandblästring till Sa ½, epoxibaserad grund och mellanfärg och med ett toppskikt med akrylatbaserad täckfärg. Med en zinkrik grundfärg får man trots en mindre skada, ett mycket gott skydd, t.o.m. i mycket korrosiva miljöer. Idag väljer vi fortfarande att utforma rostskyddet precis som för 25 år sedan då dåvarande Vägverket tog fram en specifikation för stålbroar. Erfarenheten har lärt oss, att kostnaden för ett väl utfört rostskydd vid nytillverkning, är väl


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

UNDERHÅLL

Målad modern stålbro efter 25 år.

Målad modern stålbro efter 25 år.

Särskild inspektion av bromålning.

använda pengar genom att man kan slå investeringskostnaden på mer än 25 år. Behovet av underhåll av rostskyddsmålning under de första 20 år blir minimalt för nya broar, se rapporten Optimal skötsel av moderna stålbroar. Två av de första broarna som målades med Vägverkets specifikation visas i Bild 3 och 4. Till skillnad från nymålning behöver man för ett optimalt underhåll av en stålbro mycket stor erfarenhet och bred kunskap samt en särskild undersökning av det specifika objektet för att ta fram underlag för beslut om underhåll. Underhåll kan inte enbart planeras och beslutas bakom ett skrivbord. Bakom skrivbordet blir alltid beslutet antingen att underhållet skjuts upp eller att hela bron ska blästras och målas om från grunden. Rapporten Optimal skötsel av stålbroar visar att långsiktigt kan underhållskostnaderna reduceras avsevärt

genom ett återkommande och begränsat målinriktat underhåll. Anledningarna är flera till att det inte är givet att det bästa alternativet för gamla stålbroar är hel ommålning med originalsystemet för nya stålbroar. En anledning till detta är att användning av penetrerande rostskyddsfärger ger förhållandevis bra resultat även på lätt förbehandlade rostiga stålytor utan blästring. Den andra anledningen är att man enbart behöver behandla en mycket mindre del av den totala ytan. Den tredje avgörande anledningen är alla underhållsmoment som behöver utföras på plats, kanske med ställningar och med trafikavstängningar eller driftavbrott, blir minst 3 x så höga som för behandling under byggtiden. Är det en mycket begränsad svåråtkomlig rostig yta som behöver åtgärdas, kan kostnaden per kvadratmeter nästan bli

astronomisk med konventionell blästring och nymålning. Dessa avgörande skillnader har ännu inte hunnit etablera fullt ut sig i branschen. I dagens läge bör man utbilda broförvaltare eller använda en extern konsulttjänst för undersökning av roststatus vid en särskild besiktning (Bild 5).

FOTNOT Patrik Reuterswärd har tidigare arbetat som forskare på Swerea KIMAB och Korrosionsinstitutet men är nu konsult inom korrosionsskydd och målningsunderhåll (www.cpaconsult.se) Han har hållit presentationer på konferenser och kurser samt skrivit forskningsrapporter om underhållsmålning, exempelvis Optimal skötsel av stålbroar (Swerea KIMAB 2010), Ommålning av blymönjemålade objekt (Swerea KIMAB 2015).

37


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BYGGINFORMATION

BIM ökar konkurrenskraften – Om Sverige är snabbt nog!

Arkitektkontoret Tengbom AB använde BIM i arbetet med att rita Mötesplats SL vid Hötorget i Stockholm. Illustration: Tengbom

AV HENRIK MÅRTENSSON BIM, eller byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som kan ge stora effektivitetsökningar. Sverige har legat långt framme, men har på senare år sackat efter. Nu arbetar BIM Alliance Sweden för att Sverige skall återta tätpositionen. – Upp till 30%, ibland mer, av arbetet i ett infrastrukturprojekt sker i övergångar mellan faserna, när folk försöker lista ut vad man gjort i tidigare delar av projektet, säger Tuomas Hörkkö, vice VD vid finska Vianova Systems Finland Oy. Kan man minska den arbetsmängden, kan man korta ner ledtider, minska antalet kostnadskrävande misstag, och på så sätt väsentligt sänka projektkostnader, samtidigt som kvaliteten kan bibehållas, eller ökas. BIM syftar till att göra detta genom att förbättra kommunikationen i projekten. All information i ett projekt kopplas till 3D-modeller. Modellerna håller samman den information som produceras genom hela projektet. – Man tar steget från 3D-modeller med geometrier till modeller med information, säger Jonas Ottosson, metodikansvarig på arkitektkontoret Tengbom. Modellerna förses med information som är intressanta för alla delar av ett projekt, från planering till förvaltning.

bim alliance sweden I Sverige arbetar BIM Alliance Sweden för bättre integrering av byggprocesser. – Vårt mål är att underlätta att få igång BIM. Vi arbetar med standarder och juridik. Allt från ax till limpa, för att skapa vertikal integration, berättar Ulrika Francke, ordförande i BIM Alliance Sweden. Organisationen har idag ca 155 företag som medlemmar. Markägare, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, leverantörer av byggnadsmaterial, och mjukvaruföretag är alla representerade bland medlemmarna. – Det här är en viktig fråga för vår bransch. Det är otroligt viktigt att driva på digitaliseringen, annars får vi nya aktörer från andra håll, säger Ulrika Francke. Vi hade ett stort försteg

38

för några år sedan. Nu har vi inte det längre. Vi fick nyligen ett stort forskningsanslag från Vinnova, till programmet Smart Built Environment. Nu har det möjlighet att ta fart igen. Smart Built Environment är ett av fem strategiska innovationsprogram för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Det är Vinnova, Energimyndigheten och Formas som tillsammans satsar 430 miljoner kronor i programmen. Smart Built Environment fokuserar på integration mellan BIM, GIS (geografiska informationssystem) och industriella processer i samhällsbyggandet.

nordisk vägförening Nordisk Vägförening (NVF) är också en organisation som stöder BIM. I början av maj höll NVF en konferens, BIM tar planeringen av gator och vägar till en ny nivå, där representanter från många olika verksamheter redogjorde sina erfarenheter av BIM. Föredragshållarna kom från hela Norden, inklusive Island, och dessutom från Liverpool. trafikverket kräver bim – Statliga beställare börjar nu kräva BIM. Det är viktigt, säger Ulrika Francke. Trafikverket ställer krav på att BIM skall användas i alla upphandlingar inom nya investeringar från och med 2015. Nästa steg är att införa BIM i planering och förvaltning. Målet är att införa BIM i hela livscykeln. I Finland finns redan BIM-krav för infrastruktur. InfraBIM ansvarar för att utveckla användandet av informationsmodellering för infrastruktur i Finland. Den 5 maj i år släppte InfraBIM en kravspecifikation för infrastrukturprojekt. BIM kan ge stora fördelar, men det är inte bara en fråga om att införa ny teknik. De stora utmaningarna


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BYGGINFORMATION

Förslag över Knutpunkten Resecentrum i Helsingborg. Illustration: Tengbom

som numera är anställd. Mentorskap är inte bara enkelriktat, utan ett dubbelriktat utbyte. Erfarenheterna från Finland är liknande: – När man använder BIM ändrar man processer, människor, och verktyg, säger Tuomas Hörkkö, vice VD vid Vianova Systems Finland Oy.

verktygen finns Verktyg för att införa BIM finns tillgängliga. BIMobject® Hercules är en molnbaserad lösning som gör att tusentals användare kan delta i konstruktionen och användandet av samma BIM-objekt. Novapoint, från Vinnova Systems, är en integrerad, serverbaserad lösning för att designa modeller, samt skapa och koppla data till dem. Novapoint stöder animation. Stöd för kostnadsmodeller är också inbyggt. ligger på andra plan. – Utmaningarna ligger på det personliga planet, säger Jonas Ottosson, metodikansvarig på Tengbom. Man måste tänka nytt och lämna förlegade arbetssätt. Vi måste ha en dialog och använda tekniken till det vi vill. Här är succession viktigt. Vi måste få in unga på arbetsplatserna. Unga är mer öppna för att ifrågasätta hur man gör saker. Jonas anser att det är viktigt att hitta rätt mix av unga och äldre, mer erfarna medarbetare. Här blir mentorskap en mycket viktig del i arbetet: – Mentorer är viktigt. Vi har försökt ta tillbaka begreppet internt. Själv har jag haft en praktikant under två perioder,

svenska bim-projekt BIM som arbetssätt har haft en god start i Sverige. Det finns många genomförda infrastrukturprojekt såsom Chalmers nya parkeringshus i Göteborg och tunnelbanans Mötesplats SL vid Hötorget i Stockholm, båda ritade av Tengbom som nu är sysselsatta med utvecklingen av Arlanda åt Swedavia samt knutpunkten i Helsingborg. I bagaget har Tengbom bland annat erfarenheter av den nyligen genomförda ombyggnationen av Stockholms Centralstation samt tåg-depåer åt Jernhusen och MTR. Tack vare att Trafikverket nu ställer krav på BIM, och forskningsanslagen från Vinnova, ökar intresset och Sverige har goda möjligheter att komma tillbaka i tätposition.

39


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

MÄSSA

”Elmia Nordic Road” ny på Elmia AV MARIE LOUISE AARÖE Elmia i Jönköping utvidgar de befintliga mässorna med en ny intressant mässa om framtidens vägar och den viktiga infrastrukturen. Den riktar sig till de som har fokus på affärer och vill ha kunskap om nybyggnationer och underhåll av vägnäten. Nordic Rail startade 1995 och hade då fokus på järnvägens struktur. Mässan utvidgades 2007 med Future Transport som handlar om transportsystem med tankar om hur man i framtiden ska lösa gods- och persontransporter på bästa sätt. En tydlig visionsmässa som riktar sig bland annat till politiker.

samarbete för att lyckas – Till hösten 2015 utvecklar vi med ännu en ny del, en fackmässa som handlar om vägen och dess infrastruktur, berättar Jörgen Nyström, affärsområdeschef och mässansvarig för Elmia Nordic Road. Målsättningen är att knyta ihop alla dessa delar. Järnväg och väg måste samarbeta och kunna fungera och utnyttjas tillsammans. Det finns samhällsekonomiska kalkyler som beskriver fördelar och nackdelar och det skiljer på utrustning och maskiner för de olika transportslagen. Skyltningen är olika, vägsträckor och parkeringssystemen innebär skilda behov. – Vi vill skapa den kompletta mötesplatsen här på Elmia för att föra fram insikter och möjligheter för framtidens behov och satsningar. Och det måste satsas pengar. Både på investeringar i befintliga verksamheter och satsningar för nya vägar och järnvägar med teknik och metoder som är så kostnadseffektiva som möjligt.

angelägna frågor Framtiden finns serverad på Elmia med tre mässor under samma tak som samtliga besökare har tillträde till. Fack- och utställningsseminarierna blir sammanlagt över 100 stycken och lockar med nya idéer och insikter. – Det är viktiga frågor som kommer att diskuteras, berättar Jörgen Nyström. Sverige är ett litet land i utkanten av Europa och vi har ett avståndshandikapp som måste överbryggas om vi ska kunna konkurrera internationellt. Ytterst handlar det om svenska företags möjligheter för tillväxt och att skapa skatte-

40

intäkter. Det är många viktiga frågor för Sveriges framtid som här kommer att avhandlas.

investeringarna måste prioriteras rätt Arbetsmarknadens förutsättningar kräver effektiva transporter för människor. Större pendlingsmöjligheter innebär också ett större utbud av kompetent arbetskraft. Privatpersoner kan tänka sig att pendla en viss tid, oftast maximalt en timma. Med bra kommunikationer ökas möjligheterna för alla. För arbetsgivaren att få rätt kompetens och för arbetstagaren att hitta det trevliga jobbet. I slutändan handlar det också om företagens möjlighet att öka sin konkurrenskraft. Det stora problemet med den svenska infrastrukturen är det, sedan årtionden tillbaka, eftersatta underhållet. Behovet för att uppfylla och komma i kapp detta tar tid. – Det behövs pengar till att få vår befintliga infrastruktur att fungera utan störningar och ännu mer pengar för att bygga nytt. Vi har en stor framtida utmaning framför oss om hur man prioriterar investeringarna, säger Jörgen Nyström.

förståelse för framtiden Det handlar också om att skapa förståelse för de investeringar som görs. Exempelvis att motivera Norrlänningar till att acceptera förbifart Stockholm. Vår huvudstad är centrum med en getingmidja att passera. Inte alltid lätt för en lokal politiker i landet att förklara för sin hembygd. Genom Nordic Rail, Future Transport och Nordic Road är avsikten att samla den befintliga kompetensen inom de olika områdena och ge deltagare och besökare en unik chans att få en samlad överblick över trender, ny teknik, marknadens utbud och inte minst viktigt; träffa kollegor och experter i branschen för att kunna ställa frågor och prata lösningar för vår framtida optimala infrastruktur.


Vi har TMA-bilar för att skydda personal som jobbar på vägarna Vi utför markarbeten såsom dräneringar, grundarbeten, ingrävningar av kommunalt vatten och avlopp samt vägbyggnation, m.m. Materiel och arbete till konkurrenskraftiga priser För frågor och offert 08-540 220 00 / kontakt@tmabilar.se

Grävmaskiner

Kranbilar

TMA-­‐bilar

Schaktbilar

Skyli9


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

VÄGAR

Salt sprids vintertid för att motverka halka och under den snöfria tiden för att binda damm.

Flera medel för att binda damm på vägar och gator AV KJELL-ARNE LARSSON Damm binds genom att sprida ett medel som suger åt sig fuktighet och därmed hålls de små partiklarna kvar på vägbanan. Oftast används salter, som kalciumklorid och magnesiumklorid, eller vattenlösningar av dem. Även kalciummagnesiumacetat används och försök har gjorts med lignosulfat som är en restprodukt från skogsindustrin och även sockerlösningar har provats. – Dammbindning på våra grusvägar inleds när tjälen har släppt, och så snart som möjligt medan det finns fukt kvar i vägen, berättar Karin Netterman, som är projektledare för underhåll, Trafikverkets baskontrakt Bräcke i östra Jämtland och Ånge i västra Medelpad. Våra entreprenörer använder salterna kalciumklorid och magnesiumklorid. Trafikverkets samtliga grusvägar dammbinds. Om vägen inte längre är fuktig måste den först bevattnas en eller två gånger. Därefter formas vägen med en väghyvel och till sists sprids salt eller saltlösning. Man vill helst att det sedan bildas

42

ett hårt slitlager. Detta binder dammpartiklar samt dessutom grus och sand, det vill säga själva vägmaterialet. När slitlagret så småningom blir gropigt måste vägen hyvlas och/eller nytt material läggas på. De entreprenörer som Trafikverket anlitar inspekterar vägarna varannan vecka. Återkommande dammbindning görs sedan efter behov. Vägbanans kondition och mängden trafik avgör. I vissa fall räcker det med dammbindning en gång på våren, i andra fall upprepas den 4-5 gånger.


En säker leverantör av dammbindning - Vi finns där du finns!

• Magnesiumklorid

Flinga i storsäck, småsäck eller som lösning

• Kalciumklorid Flinga i storsäck

• Lignin - ett naturligt bindemedel Lösning och torr produkt

• Polymerer - övrig dammbindning För deponier, materialhögar, transportband, krossar m.m. Koncentrat eller brukslösning

Kiruna

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt Välkommen att kontakta oss!

PITEÅ Skellefteå Örnsköldsvik Östersund Ånge Gävle

Kotka

Borlänge Stockholm Herre

Hallsberg Norrköping Skövde Uddevalla Falkenberg Alvesta

Viborg

W I B A X , B a t te riga ta n 12, S-941 4 7 P iteå

Vä xe l + 4 6 9 1 1 2 5 0 2 0 0

Malmö

O rde r + 4 6 9 1 1 2 5 0 2 5 0

o rde r @ w i bax . s e

w w w. w ib a x . co m


VÄGAR

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

I flera svenska städer finns problem med för höga partikelhalter, bland annat i Uppsala, Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall.

– Det är viktigt att hitta dem optimala givan, tillräckligt mycket för att binda bra, men samtidigt kostnads- och miljöeffektivt. Sedan vill vi att ett slitlager håller så länge som möjligt, vilket minskar antalet hyvlingar av vägen och bättringar av den, avslutar Karin Netterman.

stadsmiljö I flera svenska städer finns problem med för höga partikelhalter, bland annat i Uppsala, Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall. Användningen av dubbdäck river upp asfalten och skapar partiklar som sedan tillsammans med andra partiklar virvlas upp som damm. Under vintern är merparten av partiklarna kvar på vägbanan tack vare is och fukt. När sedan vägarna torkar virvlar dammet upp. – Problemet är värst från mars till slutet av april och sedan på hösten från att dubbdäck börjar användas tills gatorna blir frusna, berättar Kristofer Engstrand, projektledare underhåll på Trafikverkets driftområde Sundsvall. Vi använder kalciumklorid i lösning för att binda fukt och därmed hålla nere partikelhalterna. Lösningen innehåller minst 10 procent salt. Högre halt används när det är kallare ute. Nackdelen är att både kalciumklorid och andra substanser för dammbindning

44

gör vägbanan halare. Det är viktigt att bilister tar det försiktigt, särskilt de som kommer från en vägbana som inte behandlats. Av fyra olika substanser som undersöktes av VTI, uppvisade just kalciumklorid den högsta friktionen. De övriga substanser som undersöktes var magnesiumklorid, kalciummagnesiumacetat och sockerlösning. De hade efter ett dygn likartade PM-10-sänkande effekter. PM-10 står för Particulate matter under 10 mikrometer. – I Sundsvall mäts partikelhalten varje timme och visas on-line. Om halten är på väg upp och särskilt om det slår om till torrare väder, är det dags att dammbinda, säger Kristofer Engstrand. Vi får sedan direkt kvitto på våra åtgärder. Trafikverket sköter dammbindningen inne i Sundsvall på uppdrag av kommunen. På vårarna efter sandupptagningen körs kommunens städmaskin med partikelfilter. Sundsvalls kommun arbetar också för att ändra trafikmönstret och långsiktigt få ner partikelhalterna. Den nya bron förbi Sundsvall är troligen till viss nytta härvidlag. Något dubbdäcksförbud, som i städer längre söderut, tycks inte vara aktuellt. Referens: Effekter av dammbindning av belagda vägar. VTI rapport 666.


DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR Låt Miljövision utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi

SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED NATURENS EGET BINDEMEDEL

Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Det är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Låt oss utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi.

FÖRDELAR

• Tillverkas av en förnyelsebar råvara • Binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana • Ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt • Kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp • Bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet

ETT NATURLIGT BINDEMEDEL

• Ofarligt för djur • Inte allergiframkallande • Inga skador vid kontakt med hud eller ögon • Ingen negativ inverkan på växter • Bryts ned i naturen • Ger inga skadliga nedbrytningsämnen • Ger inte upphov till rostangrepp

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• På vägar med grusbeläggning • Vid vägbyggen • Industriområden som har grusbeläggning • Gruvbrytning • Byggområden mm.

Miljövänlig dammbindning – en självklarhet! Vi utför uppdrag i och runtomkring hela StorStockholm med moderna och effektiva fordon.

www.miljovision.se

08-570 300 14


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

ENSKILDA VÄGAR

Företrädare för landets största vägnät AV HENRIK MÅRTENSSON Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, etablerades 1968 och bestod då av ett 100-tal föreningar från Stockholmsområdet och västkusten. Idag representerar förbundet drygt 11100 medlemmar med närmare 4 500 mil enskilda vägar. – Det enskilda vägnätet är ojämförligt det största i landet, säger Uno Jakobsson, ordförande för REV. REV är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Förbundet bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV är även remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen. – Knappt 600000 fastigheter är anslutna till våra medlemsföreningar, berättar Uno Jakobsson. Vi försöker på olika sätt hjälp medlemmarna och sprida information i frågor som rör enskild väghållning. Vi finns representerade i landets alla delar genom våra regionansvariga vilket gör att vi har stor lokal kompetens och ett brett kontaktnät som står till våra medlemmars förfogande.

försäkring, rådgivning och utbildning I medlemskapet ingår bland annat ett omfattande försäkringspaket, tillgång till experthjälp och möjlighet till utbildning genom återkommande kurser i väghållning, lantmäteri, juridik och förvaltningsfrågor. Rådgivningsverksamheten sköts i huvudsak av de två heltidsanställda experter som finns på kansliet. – Oftast handlar de frågor vi får in om olika saker som rör föringsverksamheten. Vilka befogenheter styrelsen har, hur beslut ska fattas och så vidare, säger Uno Jakobsson. Många kontaktar också REV med funderingar kring lantmäteri och vägtekniska frågor. – Vi har en erfaren väg- och trafikingenjör som kan hjälpa till i generella ärenden, men ofta krävs ett besök på plats för att kunna hjälpa till med specifika frågor. Då hjälper vi till att förmedla kontakter med exempelvis lokala konsulter som kan bistå i ärendet, säger Uno Jakobsson. REV har även två advokatbyråer kopplade till sig som i viss utsträckning kan hjälpa till med rättslig rådgivning.

finlandsmodellen REV har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departement och utskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning. En av förbundets hjärtefrågor är arbetet med Finlandsmo-

46

Uno Jakobsson är ordförande för Föreningen Enskilda Vägar.

dellen. Sverige och Finland har i stort liknande lagstiftning om enskilda vägar, men det finns en väsentlig skillnad. – När våra medlemmar behöver ändra sina andelstal när det exempelvis ansluts nya fastigheter, måste ärendet passera Lantmäteriet. I vårt grannland kan vägorganisationerna själva på sina stämmor bestämma hur kostnaderna ska fördelas bland medlemmarna. Vi arbetar för att rätten att själva bestämma hur kostnaderna ska fördelas ska finnas också i Sverige, säger Uno Jakobsson. REV har ett färdigt koncept som de presenterat för Justitiedepartementet, men ännu har inget besked, annat än att frågan är under beredning, kommit. – Vi tror att det skulle vara en enkel och bra lösning, framförallt för landsbygden, som skulle innebära en bättre fungerande väghållning. Idag fryser infrastrukturprojekt inne, eller skjuts på framtiden beroende på att det är krångligt och svårt att få andelstalen ändrade, säger Uno Jakobsson.

medlemsantalet stadigt ökande I februari i år anslöt sig den 11000:e medlemmen till REV. I skrivande stund har den antalet stigit till 11100. – Andra liknande förbund vi brukar jämföras med lägger stora resurser på att över huvud taget behålla sina medlemmar. Det vi kan erbjuda med vårt koncept gör att det är väldigt få som går ur, säger Uno Jakobsson. När de väl blivit medlemmar stannar de kvar. De får mycket för medlemsavgiften. – Vår försäkringslösning är exempelvis speciellt framtagen för enskilda väghållare, avslutar Uno Jakobsson. I den ingår bland annat ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring, visst egendomsförsäkring och rättsskydd. Det är svårt att själv handla upp försäkringar i den omfattning vi kan erbjuda för samma kostnad som medlemsavgiften.


Gör administrationen av din väg enklare. VägFas är ett skräddarsytt program för vägföreningar och vägsamfälligheter. Det underlättar bland annat din fakturering och hantering av betalningar och medlemsavgifter. Information om dina medlemmar får du automatiskt via abonnemang, flera gånger per år. Vi distribuerar dina dokument eller fakturor via fjärrprint, som är inbyggt i VägFas. Besök vagnu.se eller ring oss på 0709-73 46 10.

Prova VägFas gratis!


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

ASFALT

Porös asfalt minskar buller Bullerminskande vägbeläggning kan halvera ljudet från vägar. Det har stor betydelse för att minska bullerproblem i våra städer. Fotograf: Henrik Mårtensson

AV HENRIK MÅRTENSSON Trafikverket gör vart femte år en kartläggning av trafikrelaterade bullerproblem i svenska kommuner. Beroende på typ och omfattning av problemen, vidtas olika åtgärder. Bullerdämpande vägbeläggningar är ett av hjälpmedlen. Efter fem års försökverksamhet är har man ökat effektiviteten betydligt. Dränasfalt har använts för bullerdämpning sedan 70-talet, men materialet har vissa problem. Dränasfalt är porös, upp till 25% av asfalten är hålrum. Det är hålrummen i asfalten som ger den dess bullerdämpande egenskaper. Olyckligtvis slits dränasfalt snabbare än vanlig asfalt. Asfalten pressas med tiden samman, hålrummen försvinner, och bullerdämpningen går förlorad. Bindemedlet i asfalten oxideras med tiden, vilket orsakar sprickor och gör asfalten spröd.

För att dränasfalten skall få så god livslängd som möjligt har man varit noga med att öka tvärfallet, dvs vägens lutning i sidled, och ha dränerande vägrenar, så att vatten leds bort. Tätning är också viktigt.

Ursprungligen var avsikten med dränasfalt att dränera vägar vid regn, och på så sätt minska risken för vattenplaning. Vattnet kan dock bli kvar i asfalten, vilket också försämrar asfaltens beständighet.

I Huskvarna kombinerades den bullerminskande asfalten med andra åtgärder, sänkt hastighet från 110 till 90 km/h, och bullerskärmar. Bullerrreduktionen på de fyra vägsträckor som testades, låg på 3-6 dB efter fyra år, vilket får anses vara ett bra resultat. En vägsträcka tappade mycket av sin bullerminskande effekt det fjärde året, vilket förmodligen beror på att den förseglades för att skydda mot stenskott.

De sammanlagda effekterna gör att dränasfalt har så kort livslängd som 2-5 år. Därför har det varit intressant att se om man kan öka livslängden på något sätt.

ny forskning År 2010 startades ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra livslängden hos dränasfalt lagda i två lager. Deltagare var Trafikverket, VTI, leverantörer och entreprenörer. – Det har varit ett väldigt bra projekt, där vi slagit ihop kloka huvuden från Trafikverket, VTI, leverantörer och entreprenörer, säger Torbjörn Jacobsson, specialist på vägkonstruktion och beläggning vid avdelningen för teknik och miljö på Trafikverket. Det har funnits både djup och bred kompetens i projektet. Projektet lade dubbla lager dränasfalt på tre större, högtrafikerade vägar. Man fann att bullerreduktionen till en början var 7-8 dB, och att bullret ökade 0,5-1 dB per år på grund av slitage på vägarna. Detta anses vara ett bra resultat. Efter fem år har man fortfarande en bullerreduktion på ca 3 dB, vilket innebär en halvering av bullret från fordonen på vägen.

48

– I Huskvarna lämnades asfalten utan åtgärder i fem år, berättar Torbjörn Jacobsson. Vägbeläggningen har haft väldigt lång livslängd. Den är betydligt mer hållbar än tidigare.

5-årsplan

Resultaten från forskningen de senaste fem åren gör att man nu är redo för åtgärder i större skala. Ofta handlar det om en kombination av åtgärder för att minska buller. – Vi arbetar efter en 5-årsplan. Starten är i år och vi jobbar med lågbullerbeläggning på vägar och fysiska skydd där det finns problem. Skillnaden mellan olika typer av vägbeläggning är 2-3 dB, dvs bullret kan halveras, säger Torbjörn Jacobsson. Att sänka hastigheten är också ett effektivt sätt att minska buller. I Stockholm har vi sänkt hastigheten på större vägar från 110 km/h till 80 km/h. Det ger en halvering av bullret. Bullerskärmar har också gett goda resultat i försöken. De senaste fem årens forskning och utveckling har alltså lett till betydligt bättre bullerreducering, och ökad livslängd på bullerreducerande vägbanor.


E6 Knäm-Lugnet

VÄG 805 Brännäs

Med omtanke om människor och miljö Peab Asfalt värnar om en hållbar och miljövänlig framtid. Vi asfalterar och underhåller allt från mindre vägar till större infrastrukturprojekt för att du skall kunna känna dig trygg och säker när du färdas. Vi fokuserar på att minimera vår miljöpåverkan genom att återvinna asfalt, utveckla energisnåla asfaltsbeläggningar och konverterar våra asfaltverk för en koldioxidneutral tillverkning. Detta är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig? Läs mer om Peab Asfalt på peabasfalt.se.

peabasfalt.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BELYSNING

Hållbar utveckling av vägbelysning

Den snabba utvecklingen inom LED- och halvledarbelysning har gjort det nödvändigt att ta fram ett ramverk för hållbar utveckling. Foto: Henrik Mårtensson

AV HENRIK MÅRTENSSON Den tekniska utvecklingen går fort när det gäller hållbar, energieffektiv vägbelysning. Det finns därför ett stort intresse av att förnya belysningen längs de svenska vägarna. Det är svårt att veta vilka produkter och vilka egenskaper som är hållbara ur ett längre tidsperspektiv. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har tagit fram ett ramverk för att underlätta hållbar utveckling av vägbelysning. Ramverket innehåller hållbarhetsindikatorer som gör det möjligt att jämföra alla effekter av LED-belysning och välja ut dem som har minst påverkan på miljö, ekonomi, hälsa och sociala faktorer.

vägbelysning – en viktig energifaktor Omkring 19% av jordens totala energiproduktion går till belysning. Koldioxidutsläppen på grund av energiproduktionen är 1900 miljoner ton per år. Gatubelysning kan ansvara för mer än 60% av energibehovet i ett samhälle. Vägbelysning har ofta lång livslängd, upp till 30-40 år. Eftersom utvecklingen på området går snabbt, är vägbelysningen på många ställen ineffektiv och dyr. Det betyder att gatubelysning är en viktig faktor i energi-strategiska och politiska sammanhang. Det finns mycket att vinna på att välja långsiktigt hållbara alternativ. Tyvärr är det ofta svårt att välja rätt.

svårt att fatta beslut Ljusdioder (LED) och halvledarbelysning (SSL) är ganska nya ljuskällor. På grund av sin energisnålhet har de snabbt blivit populära. Trots det har beslutsfattare svårt att få tillräcklig information för att utvärdera olika hållbarhetsaspekter. Forskaren Annika Jägerbrand vid miljöenheten på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har arbetat med att ta fram ramverket. – Idag finns inte utvecklad metodik och standarder för ny belysning. I vissa fall finns inte nån forskning gjord som grund för slutsatser. Forskare har exempelvis försökt göra livscykel-

50

analyser på LED men lyckas inte få fram alla uppgifterna. Då blir det svårt att jämföra vilka produkter som är miljövänliga jämfört med andra produkter, säger Annika.

hållbarhetsindikatorer Lösningen är ett ramverk med hållbarhetsindikatorer som gör det lättare att välja mellan olika belysningsalternativ. – Det är en lång rad indikatorer som ingår i ramverket och tanken är att det skall gå att utveckla när framtida forskning tar fram nya forskningsrön, berättar Annika. Hållbarhetsfaktorerna kan delas in i tre huvudgrupper: ekologiska, ekonomiska, och sociala. Ekologiska faktorer kan till exempel påverka djurs vanor, inklusive reproduktions- och migrationsmönster. Ekonomiska faktorer inkluderar inte bara energieffektivitet, utan även kostnader över hela livscykeln, hur lång tid det tar innan investeringen har lönat sig, och andra faktorer. Sociala faktorer är bland andra trafiksäkerhet, mänskliga hälsofaktorer, socialt välmående och livskvalitet. Effekterna av olika belysning är inte alltid helt självklara. Annika Jägerbrands studie visade till exempel att om man förbättrar vägbelysningen i ett område, kan kriminaliteten sjunka så mycket som 21%. – I det nya ramverket är tanken att man skall kunna bedöma dessa faktorer tillsammans. På det viset kan man utveckla belysningen och hela tiden göra den hållbar men också ställa högre krav på tillverkarna, säger Annika Jägerbrand. Ramverket för hållbar vägbelysning är publicerat på www.vti.se/led


EFFEKTIV INFRASTRUKTUR KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov! www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

Fastställda regler för säkra vägarbetsplatser behövs AV KIM HALL Varje år inträffar ca 300 allvarliga olyckor i samband med vägarbeten, enligt Trafikverkets sammanställning 2012, och då är inte alla de olyckor som inträffar på kommunala vägar medräknade. Det nybildade SBSV vill därför hitta arbetsmetoder och gemensamt regelverk för att skapa säkrare vägarbetsplatser för hela branschen. – Vi vill vara en gemensam röst som tillsammans med myndigheterna formar regler för säkra vägarbetsplatser. Vi vill skapa kontaktytor och kommunikation mellan vägarbete och myndigheter så att hela säkerhetstänkandet är baserat på regler, säger Birger Larsson, ordförande för SBSV (Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser). Birger Larsson är en av dem som drev igenom föreningen eftersom det var allt fler inom vägarbetsbranschen som ansåg att myndigheterna borde skriva gemensamma regler istället för att varje enskilt företag skulle skapa sina egna. Tillsammans med Göran Fredriksson på Svenska Broräckesföreningen, diskuterade Birger Larsson om att det vore bra om det fanns en liknande förening som tog hand om arbetsskyddsfrågor; Att ha vägen som arbetsplats.

allvarliga olyckor Enligt Trafikverkets olycksdatabas ”Strada Swedish Traffic Accident Data Acquisition” under 2003-2011 inträffar i snitt ca 300 allvarliga olyckor per år i samband med vägarbeten på Trafikverkets vägar och då är kommunernas väghållning inte med i denna statistik. Totalt inträffade 2 435 olyckor och av dem var 39 dödsolyckor och 412 olyckor med svårt skadade inblandade. – Det är endast ca fem procent av dem som drabbas som arbetar på vägen, medan 95 procent är trafikanter. Olyckorna inträffar ofta i samband med att trafiken hindras när vi gör ingrepp i vägnätet. Därför måste vi se till både dem som arbetar och trafikanterna som passerar vägarbetsplatsen, säger Birger Larsson. Det som inte syns i statistiken är

52

Enligt Trafikverkets olycksdatabas ”Strada Swedish Traffic Accident Data Acquisition” inträffar i snitt ca 300 allvarliga olyckor per år i samband med vägarbeten på Trafikverkets vägar och då är kommunernas väghållning inte med i denna statistik. Foto: Kim Hall

gående och cyklister, trots att de representerar stor del av de skadade i trafiken. Eftersom de oskyddade trafikanterna också berörs av vägarbeten anser Birger Larsson att branschföreningen även tittar på denna grupp och att se hur man skall hantera den problematiken i framtiden. – Det första vi måste göra är att hitta arbetsmetoder så vi vet hur vi skall arbeta som branschförening. Vi har bildat fyra arbetsgrupper varav en jobbar med det vi kallar vägleda och varna. Här behandlas frågor som berör skyltar, ljus, markörer m.m. Nästa arbetsgrupp har focus på det som hamnar under begreppet värna. Det omfattar barriärer, TMA-bilar och tunga skydd, säger Birger Larsson.

utbildare Idag har SBSV ca 30 medlemmar. Där ingår så väl stora byggbolag som små leverantörer och entreprenörer som tillhandahåller material och tjänster. – Många av våra medlemmar är utbildare i Arbete på väg och har en egen arbetsgrupp. En annan grupp tittar på regler och tillämpning av regler. Det viktiga är att hitta likformighet så att alla jobbar på samma sätt och med ett säkerhetstänkande som är baserat på regler, säger Birger Larsson. Arbetet med att ta fram statistik,

aktuella frågor och utbildning i hur utbildarnas kompetens skall verifieras är en fråga som Trafikverket bör hjälpa till med. Tidigare höll Trafikverket i dessa utbildningar av utbildare, men det är borta.

tunga barriärer En annan fråga är hur tunga skydd skall användas, d v s längsgående barriärer. Hur kommunerna arbetar med väghållning, lägre hastigheter och problematiken kring korsningar för längsgående barriärer. – Trafikverkets regler för längsgående tunga barriärer är inte tillämpade för kommuner och stadsmiljöer. Påkörningsvinklarna är små, hastigheten låg och energinivåerna är också låga. Här skulle det behövas ett regelverk som hanterar dessa skillnader. Fastställda regelverk som hanterar tunga skydd (barriärer) i korta längder inne i stadsmiljö finns inte idag, säger Birger Larsson. Tydligare vägvisning och skyltar med gemensam färgsättning och reflexgrad för hela Europa är en annan fråga som SBSV också anser bör dryftas och regleras. Bara en sådan sak som gemensam färg på reflexutrustningen vid vägarbeten borde vara standard så att all vet när det är vägarbete som pågår.


VI HAR ALLT FÖR VÄGARBETEN! • TMA • Ljuspil • VMS • Skyltar • Signaler

Kungälv 0303-922 00

Stockholm 08-621 21 80

www.berlex.se

53


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Utformning, underhåll och trafiksäkerhet bör samordnas när broar byggs AV KIM HALL Många miljoner kronor läggs ut på gestaltning och att ”dekorera” broar som skall vara ett landmärke för en ort, men man har en tendens att glömma trafiksäkerheten i första skedet. Utformning, framtida underhåll och trafiksäkerhet borde samordnas för att få en bra lösning på de broräcken och anslutande vägräcken som ska rädda trafikanternas liv. Det anser Svenska Väg- och Broräckesföreningen (SVBRF) som efterlyser mer gehör från beslutsfattarna inom stat, kommun och Trafikverket. – Det finns också alldeles för många broräcken som fortfarande sitter kvar trots att myndigheterna redan på 70-talet dömde ut dessa på grund av att de hade för svag konstruktion. Man har också många gånger missat den viktiga övergången mellan bro- och vägräcken. I vissa fall är övergången mellan väg- och broräcke direkt trafikfarlig. Ansvaret inom Trafikverket ligger på olika avdelningar beroende på om räcket sitter på bron eller vägen vilket skapat oklarheter och dåliga lösningar i övergången. Därför borde Trafikverket ta ett helhetsgrepp och alltid se räckena som en sammanhängande trafiksäkerhetslösning. Men bra saker görs också, som att man på senare år beslutat förlänga broräcket, som har högre kapacitetsklass, ut på vägen. Effekten blir att det förhindrar avkörningar på ett bättre sätt, bl a den förödande rampeffekt som påkörning av en äldre övergång kan ge, säger Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF. SVBRF bildades 2004, bl a på uppmaning från Trafikverket som ville ha en gemensam ”speaking partner” i en värld som snabbt ändrades genom introduktionen av harmoniserade standarder inom EU. Birstaverken, Asoma och ATA var de pådrivande företagen vid bildandet. Idag har föreningen 35 medlemsföretag. – Även om vi är konkurrenter vill vi ha ett tydligt regelverk och lika tillämpning över landet. Dåvarande Vägverket som numera är en del av Trafikverket tillämpade de egna reglerna olika mellan sina regioner. Något som dessvärre fortfarande är ett bekymmer. Dessutom är marknaden lite speciell eftersom över 90 procent av beställningsvolymen ursprungligen kommer från en kund, Trafikverket. Vi försöker också att föra en dialog med kommuner, men intresset är svagt trots att de ofta til�lämpar Trafikverkets regler, men dessa är i många situationer inte anpassade eller lämpade för tätbebyggda områden, säger Göran Fredriksson. SVBRF för kontinuerlig dialog med Trafikverket och anmälda organ ackrediterade för CE-märkning av räcken. Vi har minst två gånger per år större officiella möten och fungerar även som remissinstans i samband med framtagningen av en nya utgåva av ett tekniskt dokument. Relationen till Trafikverkets tjänstemän är god men avståndet till beslutsfattarna inom är alldeles för stort. Det tar för lång tid innan det ges besked eller fattas beslut, något

54

SVBRF skulle vilja ha ändring på. – På samma sätt som med broräckena finns det fortfarande stora mängder vägräcken där balken sitter monterad på betongstolpe. Även det en konstruktion som man redan på 70-talet insåg fungerade otillfredsställande och som skulle behöva bytas ut. Idag är dessa räcken dessutom ofta nersjunkna och lutande. Modernare räcken har andra problem som är en effekt av den tid de suttit monterade som numera kan vara mer än 40 år. De hamnar i en felaktig position vilket oftast innebär för att de sitter för lågt och/eller att de lutar. Kombinationen av ett lågt och lutande vägräcke av W-profiltyp är förödande för dess förmåga att hålla tillbaka de fordon de ursprungligen är konstruerade för. Istället för att arbeta förebyggande med planerat och prioriterat utbyte verkar man vänta man tills de är rostiga, vilket är fel, anser Göran Fredriksson som efterlyser åtgärder med början på Europavägarna, där trafiken är intensiv och hastigheterna högre. Broräcken är enligt Trafikverkets ”standardval” dimen-

TMA-­‐bil för Björn Wallin Transport AB har 10 stycken Bokning TMA-bilar.

TMA-­‐bilar boka@bwt.se 0708-­‐96 20 48 Jour TMA-­‐bil t.ex. vid bärgning 070-­‐471 10 82 Märsta förenade 08-­‐594 409 60 marstaforenade.se

Bokning TMA-bilar boka@bwt.se 0708-96 20 48

Jour TMA-bil t.ex. vid bärgning 070-471 10 82 Björn Wallin Transport AB har 10 stycken TMA-­‐bilar. bwt.se tmabil.se info@bwt.se

Märsta förenade 08-594 409 60 marstaforenade.se bwt.se tmabil.se info@bwt.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BROAR

Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF.

sionerade för att klara en buss på 13 ton som kör i 70 km/h, medan ett vägräcke är dimensionerat för att klara en bil på 1,5 ton i 110 km/h. De är alltså vanligen inte dimensionerade för att klara tyngre fordon som lastbilar. Det finns räcken i högre kapacitetsklasser som testats för lastbilar på 38 ton, dock finns inget räcke som är dimensionerat för 60-70 tons lastbilar som vi har på vägarna idag. Den europeiska standarden har helt enkelt inte tagit med så tunga fordon. – Det är ingen tvekan om att räcken räddar liv. På broar har vi i Sverige också ett minimikrav på 1200 mm höjd över körbanan, som kan ökas till 1400 mm för att förhindra att gående och cyklister faller över räcket. Förlänger man broräcket ut på vägbanan får man nästan automatiskt en högre kapacitetsklass även på vägen. Många olyckor inträffar p g a att fordon kör på räcket strax innan bron. Det har inträffat flera fall där bilen tar en flygtur och landar på vägbanan eller tågspåren under

bron, slår i banken på andra sidan eller hamnar i vattnet. När något sådant inträffar är risken för dödlig utgång stor. Detta kan förhindras med modern vägutformning där det förhöjda broräcket fortsätter en sträcka ut längs anslutande väg, säger Göran Fredriksson. Många gånger verkar ansvarsfrågan hamna mellan stolarna. Trafikverket lyssnar men ingen vill ta ansvar upplevs det. Problemet är att de som sitter på beslutandenivå saknar förståelse för problematiken och åtgärderna, trots att svåra olyckor inträffar. Det kan ta både två och tre år innan ett beslut är taget eller besked lämnas. Ett annat besvärligt område är kommunerna som inte behöver följa Trafikverkets regler, vilket gör att det finns en tendens att göra lite som man vill. Tyvärr okunskapen ofta stor och man kan istället hitta på egna lösningar som dessutom är för snålt tilltagna. – Vi tycker det är tråkigt att SKL, Sveriges kommuner och landsting, inte verkar vilja föra dialog med oss. En annan iakttagelse är att myndigheterna gärna utlyser en designtävling för att bron skall bli ett nytt landmärke, men trafiksäkerheten hamnar i skymundan för den arkitektoniska utformningen. Man lyssnar mer på arkitekten än på trafiksäkerhetsfolket, säger Göran Fredriksson som menar att det går att kombinera gestaltningsmål, vägutformning, framtida underhåll och god trafiksäkerhet om bara parterna samordnar mot en bra lösning redan i designstadiet. När det väl är ritat blir det både dyrt och besvärligt att få till en lösning som ändå i slutänden är en mer eller mindre acceptabel kompromiss. Något att tänka på: Finns ett fordon bakom ett räcke är det något som gått fel!

VI TAR HAND OM DITT ÖVERBLIVNA MATERIAL. Stena Recycling – din återvinningspartner.

yggt Enkelt , tr t m och lönsa ! ig d r fö Stena söker hela tiden nya lösningar som gör att gammalt blir nytt med så lite spill som möjligt. I våra anläggningar återvinner vi bland annat metaller, farligt avfall, papper, plast, elektronik och delar av Årstabron. Återvunnet material används sedan som förädlad råvara till nya

produkter i samhället. Med kloka lösningar skapar vi både värde för dig som kund och bidrar till miljönytta med en strävan att alltid uppnå högsta möjliga återvinningsgrad. Välkommen med ditt material till oss!

Stena Recycling i Södertälje Uthamnsvägen 6-8, tfn 010-445 7280 www.stenarecycling.se

55


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

ASFALT

Provsträckan mellan Rotebro och Bredden belades med två lager dränasfalt 2014. Resultaten efter det första året är positiva. Foto: Mats Wendel, Peab Asfalt AB

Bullerdämpande asfalt utvärderas AV HENRIK MÅRTENSSON Peab Asfalt AB utvärderar tillsammans med Trafikverket den bullerdämpande asfalt som lagts vid E4 i Rotebro i syfte att reducera vägbuller. – Trafikverket ställde krav på att bullerreducerande asfalt skulle användas på projektet, berättar Mats Wendel, teknisk chef för Peab Asfalt AB. Bullerreduktion kan vara ett krav vid upphandling och har ibland använts i några kommuner och av Trafikverket. Bullerdämpande beläggning har mer utmaningar jämfört med traditionell asfalt, beroende på dess speciella sammansättning och att regn- och smältvatten måste bort från beläggningen. Vårt nordiska klimat och dubbar i vinterdäck är andra utmaningar. Att bullerdämpande beläggning kostar mer och normalt har kortare livslängd än vanlig asfalt är känt i branschen och även att den behöver ett anpassat underhåll. Bullerdämpningsfunktionen ger dock flera positiva fördelar som i många fall överväger kostnaden. År 2010 startade Trafikverket ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra livslängden på bullerdämpande

Svensk Vägkompetens erbjuder utbildningar för Trafikverkets kompetenskrav inom Arbete På Väg; Nivå 1, 2 Säkerhet på väg, 3A Utmärkningsansvarig samt 3B Vakt. Våra utbildningar uppfyller även de kommunala kraven på ”Säkerhet på väg” och ”Påbyggnadsutbildning”.

070-687 81 37 ● Hjälstavägen 8, 749 62 ÖRSUNDSBRO

Bygg

Fönsterbyten och smårenoveringar.

Utbildningar

Arbete på väg Nivå 1, 2, 3A, 3B ADR Grund Tank Klass 1 o 7 YKB fortbildning HLR

Elisabeth 070-687 81 37

Göran 070-687 81 39

SVENSK

Vägkompeten Vägkompetens ägkompete k

070-648 76 33 | info@svenskvagkompetens.se | www.svenskvagkompetens.se

56


ASFALT

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Bindemedlet i asfalten innehåller en polymer. Det gör asfalten mycket seg. Foto: Mats Wendel, Peab Asfalt AB

Beläggningen består av två lager med dränasfalt. Det ökar den bullerdämpande förmågan och tar bort regnvatten från ytan. Foto: Mats Wendel, Peab Asfalt AB

asfalt av typen dränasfalt. Dränasfalt är en typ av asfaltbetong som också brukar kallas ABD. Sträckan mellan Rotebro och Bredden i Stockholm valdes ut som teststräcka av Trafikverket då den idag har hög bullernivå och många människor bor i området. Som en del av projektet belades flera provsträckor med dubbla lager dränasfalt.

inte att långtidslagra den producerade massan. På grund av massans seghet är tillverkningskapaciteten cirka 50 procent lägre än när man tillverkar vanlig asfalt och det är svårt att ha annan produktion igång samtidigt. Dränasfalt är kladdigare än vanlig asfalt, och när den lagts ut, dröjer det länge innan den stelnat tillräckligt för att man skall kunna gå på den. Det betyder att man måste stänga av området och hålla det avstängt minst ett dygn efter att dränasfalten lagts ut. Något att tänka på är att när utläggning pågår får lastbilar inte stå stilla på nylagda ytor för då kan asfalten under lastbilen deformeras och risk finns att varm asfalt klibbar fast i däck.

provsträcka i rotebro Provsträckan i Rotebro utfördes 2014. Först lades ett bottenlager med asfalten ABD 16. Ovanpå det lades ett lager ABD 11. Genom att man använder dubbla lager dränasfalt, skapas större håligheter i asfalten än normalt. Det är håligheterna som ger asfalten dess bullerdämpande egenskaper. Bullret från trafiken leds ner i marken, vilket minskar ljudet ovan mark. Ett problem vid produktionen av dränasfalt är att bindemedlet riskerar att rinna av och lägga sig i botten på beläggningen. Samtidigt vill man ha en hög bindemedelsmängd som gör att bindemedlet åldras mer långsamt och beläggningen blir mer hållbar. Testerna vid Rotebro visade att det nya bindemedel som valts klarade sig mycket bättre. Projektet nådde även målet för hålrumshalt – 23 procent. stora krav Tillverkning av dränasfalt ställer lite större krav än vanligt. Temperaturen måste vara jämn, cirka 160-165 grader, det går

goda resultat Trots utmaningarna i Rotebro-projektet erhöll man goda resultat. Bullret från vägen minskade 5-7 dB jämfört med en vanlig asfalt, ABS 16. Den öppna beläggningen tar också bort mycket vattenstänk vid regn, något som trafikanterna märker tydligt. Det nyutvecklade, polymermodifierade bindemedlet har fungerat mycket väl. – Det första testet har nu påvisat goda resultat men för att avgöra om denna teknik kan bli mer användbar i vårt klimat genom ökad livslängd och långvarig bullerreduktion kommer Trafikverket att vidare utföra tester fram till år 2017, avslutar Mats Wendel.

VI EXPANDERAR.

BENNINghoVEN Nu EN DEL AV WIRtgEN gRouP.

Genom att integrera Benninghoven, har Wirtgen Group blivit en leverantör som kan erbjuda ledande teknologier för hela vägbygget: krossning, blandning, läggning, packning och fräsning. Du kan lita på Wirtgen Group! www.wirtgen-group.com/technologies

Wirtgen SWeden · Alvesta 0472 - 100 91 · göteborg 031 - 748 31 31 · Frövi 0581 - 80 400 · www.wirtgen.se WG_Schweden_43B_182x66mm.indd 1

02.03.15 12:18

57


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

VÄGAR

Nya Haganäsleden underlättar genomfarten i Älmhult AV KIM HALL Haganäsleden har varit ett omdiskuterat projekt under flera år i Älmhults kommun. Protesterna mot att leden skulle gå genom ett friluftsområde har varit många. Men sedan Ikea byggde ett nytt varuhus längs riksväg 23 blev kommunen tvungen att ge efter för trafiksäkerhetens skull. Den ca 1,3 km nya sträckan med ny trafikplats är idag ett faktum. Länsväg 120 mellan E4 och riksväg 23 har tidigare gått rakt igenom Älmhult city. Genom att dra vägen utanför centrum kan affärsgatan i Älmhult bättre anpassas till dess rätta syfte och bli en tryggare väg att vistas på för invånarna. – Man kör fortfarande genom Älmhult, men inte genom centrum. Standarden på väg 120 blir högre och genomfartstrafiken bättre, säger Anna Karlsson, projektledare på Trafikverket.

ny trafikplats Den provisoriska infarten som finns idag in till Ikea kommer att ersättas med en ny trafikplats med bro över väg 23. Nya skyltar sätts upp för att underlätta för trafikanterna att hitta rätt. – Anledningen till att projektet har varit så omtalat är att den nya sträckningen berör ett naturområde i närheten av Älmhult tätort. Vi bygger två nya gång- och cykeltunnlar så att de som rör sig i rekreationsområdet skall kunna göra detta obehindrat, förklarar Anna Karlsson. Första spadtaget för den nya sträckningen togs i september 2014, sedan dess har Älmby Entreprenad arbetat med den nya sträckningen och cirkulationsplatsen. Just nu arbetar man med betongarbeten på de tre broarna längs sträckan. Här uppför man även plantering och bullervallar med skyddsnät längs med vägsträckan. – I dagsläget är vi 35-40 man som arbetar på projektet. Vi är färdiga med schaktningsarbeten och har dragit alla ledningarna till pumpstationerna som Norvatek uppför vid gång- och cykelunderfarterna som skall förhindra översvämning av dagvatten när det regnar, säger Kent Falk, platschef på Älmby Entreprenad som

58

Länsväg 120 mellan E4 och riksväg 23 har tidigare gått rakt igenom Älmhult city. Med den nya Haganäsleden dras vägen utanför centrum.

Anledningen till att projektet har varit så omtalat är att den nya sträckningen berör ett naturområde i närheten av Älmhult tätort. har generalentreprenaden. I pumpstationerna sitter det en tryckgivare nedsänkt i vattnet som hela tiden känner av hur hög nivån är och en styrdator säger till när det är dags för pumparna att starta. Vattnet pumpas då vidare till den vanliga dagvattenhanteringen.

dimensionering och utformning – Det är viktigt för oss att få vara delaktiga igenom hela projektet och hjälper till med dimensionering och utformning fram till utförandet och samordning med huvudentreprenören. För att projekten ska gå så smidigt som möjligt för alla parter sitter vi med på byggmöten. Med ”Apparatskåpsbyggarna i Mariestad” som dotterbolag, så har vi en bred kompetens i huset, säger Martin Cedergren, projektledare på Norvatek som är med som underentreprenörer till Älmby Entreprenad. Norvatek producerar betongsumpen

och eventuell byggnad, svetsar rörledningar, rörgalleriet och utformar styrskåp. Pumpar, armaturer och övrig utrustning köps in och sätts ihop till ett färdigt system hemma på fabrik.

huvudsystem – Vi har ett gott samarbete med de stora pump- och ventilleverantörerna på marknaden. För oss är det viktigt att beställaren får den utrustning som de önskar, säger Martin Cedergren. I Älmhult lever varje pumpstation sitt eget liv och rapporterar till ett huvudsystem som i sin tur larmar tekniska förvaltningen i kommunen. Arbetet längs den nya Haganäsleden som återstår är grusöverbyggnad och asfaltering. Det skall sättas upp skyltar, vägräcken och linjemålas. Den 30 oktober 2015 sker slutbesiktningen och i mitten av november planeras invigningen ske.


Nordens stรถrsta oberoende leverantรถr av pumpstationer & pumplรถsningar www.norvatek.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

VA

Stockholm Vatten använder unik borrteknik AV OTTO MARAND Stockholm Vatten arbetar just nu med att förstärka vattenledningsnätet i Huddinge. På en 4 kilometer lång sträcka mellan Albysjön och Talldalsvägen läggs en ny ledning parallellt med den befintliga, och på en kilometer av sträckan har en unik metod använts. Pipe Express. – Vi har använt en ny borrteknik där vi borrar och trycker fram ledningen i marken istället för att gräva upp och schakta, berättar Mats Ohlsson, projektledare på Stockholm Vatten. Metoden har bara använts på två ställen förut i världen. Den nya ledningen byggs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten till Stockholms södra förorter samt angränsande kommuner. Totalt förläggs drygt 4 km huvudvattenledning med dimensionen DN 1200 mm, varav ca 1 km förläggs med den nya schaktfria metoden Pipe Express (stålledning). Övrig sträcka läggs med konventionell schakt (segjärnsledning). Projektet i sin helhet beräknas vara slutfört nu i höst 2015.

60

unika förutsättningar krävs Generalentreprenör för projektet är JVAB och Züblin har utfört borrningen med Pipe Express som underentreprenör till JVAB. – Arbetena genomfördes som planerat och maskinen fungerade väldigt bra, säger Fredrik Persson, projektledare på Züblin Skandinavia. Arbetena har följts med stort intresse av andra vattenledningsägare och för just de här unika förutsättningarna passade metoden perfekt. – Det krävs emellertid specifika geografiska och geotekniska förutsättningar för att Pipe Express ska kunna användas, säger Fredrik Persson. Stockholm Vatten har för närvarande inte några planer för att använda Pipe Express den närmsta tiden. – Inte just nu, avslutar Mats Ohlsson. Men metoden passar bra för sträckor med lösare sediment som ett konkurrenskraftigt alternativ till utförande med spont och speciellt bra för sträckor som denna med dåliga geotekniska förutsättningar i orörd mark utan hinder som korsande ledningar och kablar etc.

FAKTA nyläggning av huvudledning mellan albysjön och talldalsvägen Vad: Unik schaktfri metod användes Byggtid: September 2014- hösten 2015 Byggherre: Stockholm Vatten General- och byggnadsentreprenör: JVAB Metod: Pipe Express, Herrenknecht Värde: Cirka 100 miljoner kr

Distribution Company | helens.se

en meter per minut Tekniken har bara använts två gånger tidigare i världen. En gång i Nederländerna och en gång i Thailand. Metoden går ut på att helsvetsade stålrör fästs direkt på maskinen som har en borr framtill. Den borrar sig genom marken och röret trycks successivt framåt av en så kallad ”Pipe Thruster”. Massorna som bildas under borrningen transporteras upp till markytan via en kedjegrävare och läggs bredvid eller bakom rörsträngen. Pipe Express kan lägga ledningar med dimension mellan 900 och 1500 millimeter på en sträcka upp till två kilometer. – På det stora hela har borrningen utförts utan större problem, säger Mats Ohlsson. Före borrningen utfördes hopsvets-

ning av rör i 200-meterslängder för borrningen. Detta tog ca 2 månader. Själva borrningen varade i 14 dagar. När det gick som bäst trycktes ledningen fram nästan en meter per minut.

A

lerjord som majonäs – Förutsättningarna längs den ca en km långa sträckan där vi använt Pipe Express-tekniken var allt annat än goda, berättar Mats Ohlsson. Markförhållandena längs sträckan var sådana att lerjorden var lös och påminde om majonnäs. Dessutom konstaterades det vid förundersökningen att området har en mycket hög grundvattennivå. Tung spont och åtgärder för grundvattensänkning hade behövts om schaktning valts, vilket hade medfört en mycket hög kostnad. Stockholm Vatten anlitade därför Johan Lundberg, Johan Lundberg AB, för att undersöka om alternativa schaktfria metoder kunde utnyttjas. Han fick då via den tyska tunnelborrmaskinstillverkaren Herrenknecht uppgifter om en helt ny metod, Pipe Express, vilken han rekommenderade. – Den visade sig sedan passa som hand i handsken för detta projekt, säger Mats Ohlsson.

Pipe Express kan lägga ledningar med dimension mellan 900 och 1500 millimeter på en sträcka upp till två kilometer. Tekniken har bara använts två gånger tidigare, en gång i Holland och en gång i Thailand. Foto: Stockholm Vatten

KUNDANPASSADE STÅLRÖRSLÖSNINGAR


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

JÄRNVÄG

Dubbelspår genom Bergslagen ökar attraktionskraften Dunsjö, som är ett av sex projekt mellan Hallsberg och Degerön, plockas alla plankorsningar med bommar bort och ersätts med tre vägbroar. Skanska fick uppdraget som totalentreprenör strax före årsskiftet. Just nu pågår sprängningsarbeten av berg där sprängmassorna återanvänds som banunderlag samt vid behov när vissa ersättningsvägar och väganslutningar skall byggas. – Vi planerar för att hålla sträckan öppen i det befintliga enkelspåret under tiden det nya dubbelspåret byggs. Vi kommer att införa sommarstängning under fem veckor då vi rustar upp det gamla spåret. I augusti 2018 planerar vi att släppa på trafiken på de båda nya spåren, säger Jonas Victorin. Personalsäkerheten för dem som arbetar på spåren sätter Trafikverket och Skanska mycket högt. Det är därför man väljer att stänga av spårtrafiken helt under sommarmånaderna då trafikintensiteten inte är så stor.

Tågkapaciteten mellan Hallsberg och Degerön mer än fördubblas när det nya dubbelspåret blir klart 2018. Foto Sebastian Broberg

AV KIM HALL Ett dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön, en sträcka på 46 km, skulle betyda att tågkapaciteten mer än fördubblades. Teoretiskt skulle det betyda att här skulle 17 tåg per timme och riktning skulle kunna passera. Både norr om Hallsberg och söder om Degerön finns det redan idag dubbelspår. – Det finns tre anledningar till at vi gör detta och det är för det första att öka kapaciteten, för det andra få bättre punktlighet och för det tredje förbättra

säkerheten, säger Jonas Victorin, projektledare på Trafikverket. Med denna utbyggnation till dubbelspår mellan Stenkumla och

riskanalys – Innan varje arbete skall utföras gör vi en riskanalys för att se om det går att genomföra. Vi har även hastighetsnedsättning till 70 km i timmen på den sträcka där arbete pågår för att minska risken för olyckor. Det är viktigt att inför varje arbetsmoment görs en riskbedömning, säger Jonas Victorin. Projektet passerar Lerbäck och Rönneshyttan. I och med att det nya spåret byggs tittar Trafikverket på hela infrastrukturen. Där ingår även möjligheten till gång- och cykelbroar. Man tittar även på bullernivåer för dem som bor längs järnvägen. Fönsterrutor byts ut till treglas med ljudisolering på de hus som kan komma att störas av tågtrafiken och bullerskyddsplank sätts upp. nya upphandlingar Skanska har ett treårigt kontrakt att utföra detta projekt, när detta är genomfört fortsätter Trafikverket med nya upphandlingar för sträckorna söder om Dunsjö. Finansieringen sträcker sig över flera år. Totalt från projektering fram till färdigt spår ligger denna investering mellan Stenkumla och Dubsjön på ca 800 miljoner kr.

61


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

VÄGAR

40 000 fordon passerar genom Borås per dygn. Samtidigt som detta är en riksväg mellan Göteborg och Jönköping är det också en lokal trafikled.

Denna etapp handlar om 3,6 kilometer och går mellan Tullamotet och Hultamotet.

Motorvägen genom Borås förskönas AV MARIE LOUISE AARÖE Trafikverket genomför i samarbete med Borås stad en försköning av motorvägen Rv 40, som går rätt genom den centrala staden. Ett projekt på cirka 30 miljoner kronor. De flesta städer försöker att leda biltrafik utanför centralorten. Borås är rikskänt för sin motorväg som går rakt genom de centrala delarna. Beslutet ligger fast, boråsarna gillar sin motorväg och visst är det trevligt att som trafikant under sin resa få uppleva stadens vackra och spännande silhuett. Nu sker ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att förbättra och försköna trafikmiljön.

snäv tidsplan – Detta är den andra till fjärde etappen som vi genomför i området, berättar Andreas Gustafsson på Trafikverket. Målsättningen är att man ska märka att man passerar genom Borås och få en positiv upplevelse med hjälp av träd och växtlighet. 40 000 fordon passerar genom Borås per dygn. Samtidigt som detta är en riksväg mellan Göteborg och Jönköping är det också en lokal trafikled. Därför har förutsättningen varit att byggtiden halveras jämfört med normal tidsåtgång, vilket medfört en mycket snäv tidsplan. – Det är anledningen till att vi arbetar både på helger och under nätterna för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Det har inneburit att vi har varit hänvisade till vissa tider på dygnet och har exempelvis inte arbetat under rusningstrafik. Det har fungerat bra och vi har haft ett mycket bra samarbete med anläggningskonsulten ABTK. Samtliga kanaler för information har tagit till sig budskapen och därigenom har arbetet kunnat flyta på bra utan stormiga protester. – Det är ganska unikt med en motorväg som passerar rätt genom en stad. Därför har vi haft ett tätt samarbete med kommunen för att lyfta detta gestaltningsprogram. Det ska vara prydligt, snyggt och ge en positiv upplevelse att köra genom Borås, säger Andreas Gustafsson. klart till sommaren – Vi fick beställningen och gestaltningsåtagandet i december 2014, berättar Magnus Johansson platschef på ABTK AB. Denna etapp handlar om 3,6 kilometer och går mellan Tullamotet och Hultamotet. För några år sedan genomfördes den första etappen mellan Hultamotet och Brämhultsmotet som är den östra sträckan ut ur Borås mot Ulricehamn/Jönköping. Vår entreprenadtid är sex månader och kravet är att vi ska vara klara till sommaren 2015. Det är något som vi räknar med att kunna hålla då projektet löper på mycket bra.

62

Under april och maj månad har nya betongbarriärer satts upp. Även vägräcken och belysningsanläggningarna har bytts ut. Mittbarriären kommer att bli helt ny och bron över Viskan kommer att få ny kantbalk och broräcke. Annelundsmotet, som ligger mitt på sträckan, kommer att få en ny markbetong. De övriga avfarterna kommer att få nya L-stöd, som måste till med anledning av nivåskillnaderna i marken. Genomgående byts gammalt ut mot nytt. ABTK AB har sitt säte i Landvetter, mellan Borås och Göteborg och har specialiserat sig på kantbalksbyggen, konstruktionsbetong och nyproduktion i betong.

njutbar vägsträcka – Detta är ett traditionellt väg- och markarbete med fokus på gestaltningen och upplevelse. Det ska vara stil på det hela när man kör genom Borås, säger Magnus Johansson. Det kommer också planteras träd och buskar utmed sträckan samt även vårlökar på slutningarna ner mot vägen. Den sista sträckan som ska åtgärdas i framtiden är den som går mellan Tullamotet och Viaredsmotet. I samband med dessa åtgärder planerar Trafikverket att också kunna höja hastighetsgränsen som idag på vissa sträckor är 70 kilometer i timman. Det finns också tankar på att då utbyggnaden av motorvägen blir helt klar mellan Borås och Ulricehamn kunna få möjlighet att leda om trafiken mellan Stockholm och Göteborg till denna väg istället för som idag via Skaraborg.

FAKTA Byggherre: Trafikverket Region Väst Generalentreprenör: ABTK AB Markentreprenör: ABTK AB Markkonsult: SWECO Civil AB

www.elinvast.se

Vi projekterar & dimensionerar alla sorters belysningsanläggningar och har stor erfarenhet av smart energibesparing. Våra 45 kompetenta elektriker utför uppdrag i hela Västsverige. Vi har även jour dygnet runt.

031-12 26 20


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

Det är allt vanligare med TMA-bilar (Truck Mounted Attenuato) i samband med vägarbeten, vägunderhåll eller olyckor. Bilarna är till för att skydda personal som arbetar med anläggningsarbeten, elinstallationer, entreprenadtjänster, följebilar, gatuarbeten, grundarbeten och så vidare. Foto: TMA Stockholms Län

TMA-bilar minskar arbetsolyckor utmed vägarna AV KIM HALL Rättigheten att få komma hem till familjen oskadd efter jobbet borde vara en självklarhet för alla. Men för dem som arbetar längs våra motorvägar och motortrafikleder har denna rättighet inte alltid varit en självklarhet. Sedan TMA-bilarna kom som rullande varningstecken på vägarna för ca tio år sedan har säkerheten höjts markant för alla dem som arbetar med att bärga krockade bilar, städar upp på och vid sidan om vägkanten eller skyddar entreprenörer som reparerar, underhåller eller bygger nya vägar. TMA skapar trygghet och säkerhet på våra vägar. – Under mina år på TMA får vi ständigt reveny från dem som arbetar på vägarna att de känner sig trygga på sin arbetsplats. ”Vad skönt, nu kommer jag hem i kväll också” är en vanlig kommentar vi får, säger Rolf Sundewall, före detta polis som sadlade om och blev personalansvarig och delägare till TMA Bilar i Stockholm.

påkörningsskydd TMA står för Truck Mounted Attenuator och är ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten. Bilarna skyddar personal som arbetar med anläggningsarbeten, elinstallationer, entreprenadtjänster, följebilar, gatuarbeten, grundarbeten och så vidare. Deras blinkande varningsskyltar leder trafikanterna rätt samtidigt som

de skyddar personer som arbetar för att trafikanterna skall kunna köra på bra och säkra vägar. – Detta är en billig livförsäkring som Arbetsmiljöverket har beslutat om för att personal som arbetar på vägarna skall känna sig trygga. Dessutom går jobbet snabbare om personalen slipper leva med rädslan att bli påkörda, säger Rolf Sundewall. Säkerhetsavståndet skall minst vara sju meter vid sidan om vägen om personalen skall känna sig trygga. När tunga fordon kör förbi sugs man med av farten om inte avståndet är tillräckligt stort.

olycka – De som drabbats av motorstopp på vägen eller olycka är illa utsatta om inte det finns TMA-bilar som skyddar och bärgar bort bilarna. Även räddningspersonal i form av brandkår, ambulans och polis ska kunna känna sig trygga i sådana situationer, menar Rolf Sundewall. Trafikverket har en vision för vägarbeten som de kallar V3-principen, vilket står för Varna, Vägleda (om trafikanterna) och Värna (om vägarbetarna).

Dessa tre grundprinciper gäller för alla som arbetar med TMA-bilar. – Vi har sex bilar som opererar i Stockholms län, mest i södra delen längs E4, E20, 73:an Nynäsvägen och 222 Värmdöleden, men det finns ett hundratal i hela landet. Vi bedriver även utbildningar ”Arbete på väg” som består av tre olika nivåer och som Trafikverket kräver att de som arbetar i TMA-bilar skall genomgå, säger Rolf Sundewall.

ny branschförening Som ytterligare ett led i att säkra arbetsmiljön för dem som arbetar ute på våra vägar bildades Sveriges första branschförening för säkrare vägarbetsplatser 2014. Målgruppen är myndigheter i första hand, men man kommer även att bedriva lobbyverksamhet för att få fram säkrare arbetsplatser. – Jag tycker ibland att det är lite lojt i säkerhetsarbetet från myndigheternas sida. Man ser dagligen hur folk plockar skräp längs väg-grenar och mittremsan på motorvägar utan att de har skydd. Detta är en av de frågor som vi kommer att ta upp, säger Rolf Sundewall.

63


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

JÄRNVÄG

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2025.

Järnvägstunnel öppnar för ny stadskärna i Sundbyberg AV OTTO MARAND Järnvägsspåren som skär genom Sundbyberg har läge gjort staden tudelad. Men nu pågår förberedelserna för fullt för att ändra detta. År 2025 ska nämligen Mälarbanan passera Sundbyberg i en ny tunnel vilket frigör yta för bebyggelse. – Nu får vi äntligen chansen att skapa en nytt Sundbybergs Centrum, säger kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg Jonas Nygren. Regeringen gav i april 2014 Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår till fyra. Arbetena görs i två etapper, där den första mellan Kallhäll och Barkarby ska vara klar 2016. Den andra etappen mellan Barkarby och Tomteboda är fortfarande i planeringsstadiet och beräknas komma igång under 2017. Mälarbanans nya spår gör att pendel-

64

tågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare. Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att den del som går genom Sundbyberg ska grävas ner och läggas i tunnel för att inte ytterligare öka klyftan som delar staden. – Det här är något vi har slagits för länge, säger Jonas Nygren. Järnvägs-

spåren har gått som ett sår genom staden och nu får vi möjligheten att skapa en sammanhållen stad.

knutpunkt för resande Den nya tunneln frigör yta och kommer att ge plats för en ny stadskärna som går under projektnamnet C Sundbyberg. – Nu kan vi utveckla ett bättre centrum med nya butiker, serviceinrättningar och bostadshus, säger Jonas Nygren. Vid Sundbybergs station ska också ett nytt resecentrum byggas. – Sundbyberg har redan idag ett av landets bäst utvecklade kollektivtrafik, men ytan är för liten och är inte riktigt anpassad för ett modernt resande, säger Jonas Nygren. Nu får vi chansen att skapa en riktig knutpunkt för resandet, med all nödvändig service till


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Jonas Nygren (S) är kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

resenärerna. Det kommer att gynna både de som bor i området och de som arbetar här.

planering och dialog Sundbybergs stad arbetar nu på flera

JÄRNVÄG fronter med att planera för arbetena. Projektgrupper med bland annat arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och ljuddesigners arbetar för att hitta lösningar för utformning av den nya stadskärnan och planera för de stora logistiska utmaningarna i ett så här pass omfattande projekt för med sig. Också Sundbybergs innevånare bjuds in till diskussioner om framtidens Sundbyberg. – Projektet har tagits emot väl av Sundbybergsborna och vi arbetar med att ständigt informera om vad som händer i projektet, säger Jonas Nygren. Vi har en pågående dialog med innevånarna och vi känner att ett finns ett stort engagemang. Samtidigt är det klart att det finns många frågor också rörande hur det kommer att bli med kollektivtrafiken under ombyggnaden, men vi ska planera för det också.

byggstart 2019 Fram till 2017 fortsätter det omfattande arbetet med planeringen av tunnelbyggandet, det nya resecentrumet samt den nya stadskärnan. Projektet C Sundbyberg drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs

stadshus infrastruktur AB. Sundbybergs stad bidrar med 800 miljoner kronor och blir i utbyte ägare till cirka 30 000 kvadratmeter av den frigjorda marken där en ny stadskärna ska utvecklas. Efter den formella planprocessen planeras byggstart till 2019 och nedgrävningen beräknas bli klar 2025.

FAKTA mälarbanan byggs ut i två etapper

Etapp 1 Barkarby–Kallhäll och Tomteboda Byggstart november 2012. Arbeten pågår längs hela sträckan och i Tomteboda. Etapp 2 Tomteboda–Barkarby Planering och samråd kring sträckorna Tomteboda–Huvudsta och Duvbo–Barkarby. Utbyggnaden väntar vara klar till 2025.

GRUNDSÄTTNINGSPROBLEM? URETEK erbjuder snabba, långvariga, störningsfria och miljövänliga lösningar på sättningsproblem. Verksamheten kan pågå normalt under reparationen. Vi har erfarenhet från olika typer av infrastruktur objekt samt industrilokaler, affärsfastigheter, lagerbyggnader och bostadshus. Vi skräddarsyr en lösning för dig. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss redan idag

0480 12394 • www.uretek.se Vi hjälper våra kunders värld att fungera Dagens infrastruktur 1505.indd 1

15.5.2015 16.18.28

65


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

Säkra arbetsplatser ger lönsamma projekt AV BJÖRN ASPLIND Sveriges Byggindustrier, BI, markerar med projektet ”En säker arbetsplats” att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. För Skanska Sverige är arbetsmiljöfrågorna fundamentala och arbetsmiljöpolicyn är utmanande och tydlig: ”Vi arbetar säkert – eller inte alls!” I projektet Malmö Live har säkerheten varit mycket högt prioriterad och inga allvarliga olyckstillbud har inträffat. En bidragande orsak var det framgångsrika samarbetet mellan Skanska, Bege Plattform & Ställning AB och PERIform när det gällde byggnadsställningarna. – Visionen är att våra medlemsföretag ska vara i världsklass när det gäller en säker arbetsmiljö. Jag vill att man ska vallfärda till Sverige för att se på vilka sätt vi bedriver vår byggindustri med

Broinspektioner (BaTMan) Betongreparationer Rost & Brandskyddsmålning Underhåll & besiktningar Riskanalyser Räddningsplaner Fallskydd Utbildningar 66

en väldigt hög säkerhetsaspekt, säger Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier. ”En säker arbetsplats” handlar om att öka kunskaperna och kompetensen kring säkerhetsfrågorna, förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledningen och arbetstagarna samt att få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela byggbranschen. – Svensk byggbransch har jämfört med andra länder i världen väldigt säkra

arbetsplatser. Trots detta har vi dödsolyckor och olyckor på våra arbetsplatser. Därför har vi en nollvision mot arbetsplatsolyckor och måste bli bäst i världen, säger Ola Månsson. – Sverige har fördelen att ha företag som Skanska och NCC som är stora i andra länder där det finns en mycket stark säkerhetskultur. Till exempel har Skanska med sig viktiga erfarenheter från USA, Storbritannien och Polen där man har lyckats få med hela branschen i säkerhetsarbetet. Det här vill vi göra också i Sverige och vi har tagit oss an det uppdraget, betonar Ola Månsson. – Vi måste få alla att förstå att byggoch anläggningsbranschen är spännande, rolig och säker att jobba i, där det också råder sunda villkor samt finns seriösa entreprenörer. Det ska vara välkomnande att arbeta i svensk byggindustri och just nu ligger vi också mycket fokus på mångfaldsfrågorna.

arbetsmiljörådgivare BI har byggt upp en grupp med sju arbetsmiljörådgivare som på heltid arbetar med säkerhetsfrågorna runt om i landet. – Arbetsmiljörådgivarna ska vara ute på fältet hos våra 3200 medlemsföretag och hjälpa cheferna med säkerhetsarbetet, ge råd om vilken utbildning och utrustning som finns samt hur man ska bedriva förändringsarbetet, säger Ola Månsson. – För mig som VD för Sveriges Byggindustrier är säkerhetsarbetet fundamentalt. I mitt eget fall, eftersom jag har varit entreprenör själv, är det en självklarhet att stå upp för de här frågorna. Attityd och ledarskap är viktiga för att lyckas med detta. Det är också viktigt för mig som privatperson att föregå med gott exempel och till exempel använda skyddsglasögon när jag arbetar hemma, avslutar Ola Månsson. – Arbetsmiljöfrågan är helt avgörande för Skanska och utgör tillsammans med

Stockholm - Göteborg - Östersund 08 447 71 20 - www.klatterteknik.se


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015 etik fundamentet i verksamheten. Ingen kommersiell framgång kan kompensera för skador eller till och med dödsfall bland våra medarbetare. Arbetsmiljön betyder också mycket för bilden av Skanska externt. Vilken ung människa vill börja jobba i en bransch där man inte vet om man kommer hem med hälsan i behåll efter arbetsdagen? Det är likadant med våra kunder, de vill inte bli förknippade med bristfällig arbetsmiljö utan förväntar sig mycket av oss. I takt med att allt fler beställare handlar upp på mer än lägsta pris ser vi hur vår vårt ambitiösa arbetsmiljöarbete vinner projekt åt oss, säger Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige. – Vi utbildar vår personal löpande inom arbetsmiljö. Det gäller områden som ledarskap, individens beteende och ren kompetensutveckling inom arbetsmiljö. Just nu driver vi ett program kring säkra arbetsmetoder som hela organisationen utbildas i. Vi genomför även obligatoriska säkerhetsintroduktioner för alla som ska utföra arbeten på våra arbetsplatser. – Min erfarenhet säger mig att säkra arbetsplatser också är lönsamma projekt. Om vi planerar projektet väl, säkrar

SÄKER ARBETSPLATS

– För mig som VD för Sveriges Byggin­dustrier är säkerhetsarbetet fundamen­talt, säger Ola Månsson. Foto: Rosie Alm

rätt kompetens och att alla i projektet vet vem som gör vad kommer konkurrenskraften på köpet.

tydlig policy – Vi har en utmanande, men tydlig arbetsmiljöpolicy där vi säger att ”vi arbetar säkert – eller inte alls!”. Konkret innebär det att alltid göra en riskbedöm-

ning inför varje arbetsmoment och inte ge sig förrän arbetet kan utföras säkert. Policyn beskriver också samspelet mellan processer och metoder och det vi kallar en säkerhetskultur. Struktur har tagit oss långt, men vi får aldrig glömma att i slutändan kräver en säker arbetsmiljö att vi som individer tar rätt beslut i varje ögonblick, understryker Pierre Olofsson. – För mig är allas rätt att komma hem från arbetet med hälsan i behåll en grundläggande värdering. Arbetet med att skapa säkra arbetsplatser är det jag lägger överlägset mest tid på. När jag i framtiden tänker tillbaks på min karriär så finns det inget som skulle göra mig stoltare än om jag lyckats skapa säkra arbetsplatser i byggbranschen. – Vi har haft en aktiv roll i BI:s projekt sedan det startade, både som kravställare och genom att Skanskas arbetsmiljöexperter delat sin kunskap och erfarenheter med projektgruppen. För att nå vårt mål om säkra arbetsplatser måste vi få med övriga i branschen. Säkerhet är inget vi konkurrerar med. – Bygg-, anläggnings- och infrastrukturbranschen delar många grundläg-

67


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

gande risker, men samtidigt är det några riskmoment som är tydliga inom anläggning och infrastruktur. Ett moment vi jobbat mycket med är säker schaktning. Här gäller det att ha kompetens att bedöma markens beskaffenhet och tänka igenom arbetet före. En annan del vi också har mycket fokus på är temporära konstruktioner, exempelvis gjutformar. Den som konstruerar gjutformen måste ha stor kompetens och när gjutningen utförs gäller det att följa instruktionerna till punkt och pricka, säger Pierre Olofsson.

malmö live Malmö Live, som nu står klart, består av tre huskroppar som förbinds med varandra av ett gemensamt entréplan som välkomnar alla. Totalt omfattar Malmö Live 56000 kvm och består av en kongressoch mötesdel, en konsertsal och ett hotell i 25 våningar med hela 444 rum! Skanska var entreprenör och byggherre för kongress- och hotelldelarna. I projektet har säkerheten varit mycket högt prioriterad. – Malmö Live är ett förebildsprojekt på många sätt. Ledarskapet i projektet

– För mig är allas rätt att komma hem från arbetet med hälsan i behåll en grundläggande värdering, säger Pierre Olofsson, VD för Skanska Sverige. Foto: Skanska

har varit tydligt från början. Man har lyckats kombinera systematik i arbetsmiljöarbetet med en varm bry-sig-omkultur, som burits upp av eldsjälar i projektteamet, säger Pierre Olofsson.

ställningar Bege Plattform & Ställning AB ansvarade för allt ställningsmaterial i projektet, både för hotellet och för kongressen. Valet föll på byggnadsställ-

ningar från PERIform. – Valet var enkelt, vi ville ha de säkraste ställningarna på marknaden, Det känns fantastiskt kul och viktigt att vi klarade av projektet utan några allvarliga olyckor. Skanska verkar också jättenöjda med vårt nedlagda arbete, säger Peter Eker, delägare till Bege Plattform & Ställning AB och arbetsledare vid Malmö Live. – Vi levererade totalt 12000 kvm ställningsmaterial till Bege Plattform. Tillsammans med detta levererade vi också ritningar eftersom vi hade ett leverantörsansvar. I detta ingår våra konstruktionsberäkningar eftersom vi har en konstruktionsförsäkring, säger Jan Mellgren, försäljningschef vid PERIform Sverige AB.

ansvar hela vägen – I projektet har vi och Bege Plattform tagit ansvar hela vägen. För oss är detta projekt viktigt. Säkra arbetsplatser ligger i tiden och det handlar också om att det ska vara arbete på lika villkor för alla företag. Med det här projektet kan vi gå i bräschen och visa andra att det är möjligt att bygga stora projekt utan tillbud om man har en genomarbetad

Säkra lösningar för trygg arbetsmiljö med PERI UP och PROKIT PERIform Sverige AB Form Ställning Konstruktion www.peri.se

68


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015 plan, ett gott samarbete och en bra utrustning, avslutar Jan Mellgren. I Malmö Live-projektet har det också funnits ett tydligt angivet regelverk från Skanska och Skanskas arbetsmiljöplan har följts till punkt och pricka. Skanska har inte bara utvecklat och byggt Malmö Live. Totalt ska Skanska bygga cirka 90000 kvadratmeter på Universitetsholmen. Området blir ett helt kvarter som binder samman Malmö City med Västra Hamnen. Även här kommer Bege Plattform & Ställning AB med byggnadsställningar från PERIform att användas.

ständigt närvarande I NCC:s kultur är arbetsmiljöfrågorna och säkerhetstänkandet ständigt närvarande. En god arbetsmiljö och en säker arbetsplats är högt prioriterade områden och NCC arbetar systematiskt för att eliminera antalet olyckor för att nå den uppsatta nollvisionen. Speciellt viktig är säkerhetskulturen som dels handlar om styrsystem och rutiner, men också om hur man hanterar utrustningen på arbetsplatsen och hur medarbetarna interagerar med varandra. Attityder och beteenden, arbete

SÄKER ARBETSPLATS från hög höjd, tunga lyft med kran och arbete i trafikerad miljö har särskilt stått i fokus. Trygga arbetsplatser handlar även om trygga och säkra anställningsförhållanden. På samtliga marknader, med undantag för Ryssland och Baltikum, har NCC kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren.

över genomsnittet Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher; 11 olyckor per 1000 anställda och år jämfört med genomsnittet, som ligger på 7. Bygg och anläggningsbranschen ligger också högt när det gäller dödsolyckor. – Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med bland annat ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson, inspektionschef vid Arbetsmiljöverket. Ett treårigt inspektionsprojekt,

med syfte att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och anläggningsbranschen, startades i april i år. Cirka 1200 arbetsgivare över hela landet ska besökas i år. Samtidigt drar en stor informationskampanj igång.

många entreprenörer Arbetsmiljöverkets branschanalyser visar att det ofta finns många entreprenörer i flera led i större bygg- och anläggningsarbeten. Andelen utländsk arbetskraft ökar också, enligt statistik från utstationeringsregistret. – Den här utvecklingen ställer ökade och delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att vara de små byggföretagen med under 50 anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen, säger Håkan Olsson. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.

Utbilda er hos oss! Det lurar många faror på arbetsplatserna som höga höjder, tunga lyft och heta arbeten. Vi på Lipac sätter den personliga säkerheten främst. Därför erbjuder vi samarbete med Liftutbildningsrådet (LUR) certifierade liftutbildningar enligt Liftläroplanen (LLP). Våra kurser:

Utbildningarna hålls på våra depåer runt om i landet eller så kommer vi ut till er och håller utbildningen på plats hos er. Våra utbildningsorter: BORLÄNGE • GÄVLE • LINKÖPING NORRKÖPING • STOCKHOLM • VÄSTERÅS Vill ni veta mer? Kontakta Katarina Jacobson, 076-844 14 09, katarina.jacobson@lipac.se eller gå in på vår hemsida och läs om våra utbildningar.

LIFTUTBILDNING FALLSKYDD TRAVERS SÄKRA LYFT HETA ARBETEN

Boka utbildning på www.lipac.se eller ring till Katarina!

Katarina Jacobson, Utbildningsansvarig

www.lipac.se

69


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

Personalliggare obligatoriskt från årsskiftet AV HANS HELLBERG Från årsskiftet måste de flesta byggen ha en elektronisk personalliggare där alla som är verksamma på byggarbetsplatsen registreras. De nya reglerna ska hindra svartarbete och bidra till sundare konkurrens i branschen. Restauranger, frisörer och tvätterier har sedan flera år krav på att föra personalliggare över dem som jobbar i verksamheten. Både Skatteverket och byggbranschens organisationer har i flera år efterlyst liknande regler för byggverksamhet och från årsskiftet blir det verklighet.

är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material registreras.

De nya reglerna innebär att byggherren i förväg ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Kraven gäller alla nya byggen som omsätter mer än fyra prisbasbelopp (178 000 kronor år 2015) men också äldre byggen som påbörjats före årsskiftet och fortfarande beräknas pågå efter 1 juli 2016. Arbeten hos privatpersoner omfattas dock inte. Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla identifikationsuppgifter om denne och alla personer som

Conny Svensson, Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

oannonserade kontroller Den nya lagen innebär också att Skatteverket får rätt att göra oannonserade kontroller på arbetsplatserna för att kontrollera

TimeApp® är inte bara ett tid- och projektredovisningssystem, utan även ett allsidigt kompakt affärssystem, som kan anpassas och användas av alla tänkbara förvaltningar och verksamheter. Kombinationen av ett synnerligen attraktivt pris och generösa avtalsvillkor har snabbt gjort TimeApp populärt bland allt från kommuner till hantverkare. LÄS MER PÅ TIMEAPP.SE

70

Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier är positiv till de nya reglerna: – Äntligen får vi ett verktyg för att förbättra den sunda konkurrensen i branschen. Det här gör det betydligt svårare för de oseriösa att segla under radarn och inte göra rätt för sig, säger han.


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

personalliggaren och ta ut kontrollavgift för dem som inte uppfyller reglerna.

Både byggbranschen och Skatteverket hoppas på sikt kunna göra det ännu svårare för fuskare genom att byggbolagen blir skyldiga att till Skatteverket månadsvis redovisa löneuppgifter på alla anställda. Och att även utländska bolag verksamma i Sverige ska anmäla sin verksamhet till Skatteverket.

• Att missa att anmäla ett nytt bygge kostar byggherren 25 000 kronor i kontrollavgift. • För avsaknad av personalliggare eller brister i den är kontrollavgiften 10 000 kronor per tillfälle samt 2 000 kronor per person som inte är dokumenterad. Vid upprepade förseelser inom ett år fördubblas kontrolluppgiften och Skatteverket har också möjlighet att förelägga upp om ett större vitesbelopp vid behov. – Vi kommer att vara väldigt aktiva med kontroller redan från start, säger Conny Svensson, nationell samordnare vid Skatteverket. När motsvarande regler infördes i restaurangbranschen kontrollerade vi 80 procent av alla företag det första året. Vi har minst samma ambitioner nu.

föreskrifter inte klara Skatteverket filar just nu på exakt hur de nya föreskrifterna ska se ut och Skatteverket och byggbranschen har sedan ett arbete med att definiera vad som är en byggarbetsplats. Lagtexten är inte tydlig på den punkten. – Det blir lätt gränsdragningsproblem när man ska definiera en arbetsplats som inte har fyra väggar, golv och tak, säger Peter Löfgren. Men det ska vi klara.

Elsa Braadland, Tempus.

särskilt bra vid vägbyggen Elsa Braadland är Sverigeansvarig på Tempus, ett av sex företag som är ackrediterade för att leverera ID06 passagesystem, som är branschstandard i dag. Hon är också glad att det nu blir obligatoriskt att ha personalliggare på byggarbetsplatser. Hon anser inte att branschen behöver vara orolig för ökad administration. – Det finns i dag enkla och bekväma system som gör att du kan registrera din närvaro på arbetsplatsen via mobilen eller surfplatta, säger Elsa Braadland. Det är en stor fördel på alla byggarbetsplatser, också på väg- och infrastrukturbyggen där personalliggaren kanske ligger flera mil från där du ska utföra ditt arbete.

Tempus ID06 elektronisk personalliggare - enklare blir det inte! Personalliggare

In- och utregistrering av personal

Närvarostatus

Fil till skatteverket via usb-stick

Återsamlingslista

Offlinefunktionalitet

UE/Arbetsgivarelista

Lagring av data enligt ackrediteringsregler

Tid per företag

Enkelt byta projekt

Registrera in nya ID06 kort

latta I surfp r elle ! ilen mob

Telefon: 0771-64 9000 Mobil: 073-330 19 17

Med Tempus ID06 ackrediterade personalliggare är ditt företag redo inför den kommande lagen som träder i kraft 1. januari 2016. Tempus ID06 personalliggare får man komplett i surfplatta eller mobil med integrerad kortläsare. Det behövs ingen extra utrustning som dator eller externa läsare. Tempus ID06 personalliggare fastmonteras på bygget eller tas med runt till olika byggen. Tempus ID06 personalliggare är den smidigaste och mest prisvärda lösningen på marknaden. Kontakta oss i dag, så berättar vi mer!

TemPlus AB - Byängsgränd 22 - 120 40 Årsta www.templusid06.se - info@templusid06.se

71


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

Ett gemensamt transportbokningssystem och automatiserade grindar för leveranser till och från arbetsområdet bidrar till såväl ökad leveransprecision som ökad framkomlighet och säkerhet i Norra Djurgårdsstaden.

Bygglogistikcenter samordnar alla flöden av transporter och människor in till och ut från byggområdet.

Transportbokning och säkerhet i Norra Djurgårdsstaden AV HANS HELLBERG Vid den stora byggarbetsplatsen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm samordnar Bygglogistikcenter alla flöden av transporter och människor in till och ut från byggområdet. Det innebär en säkrare och mer effektiv arbetsplats. Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt just nu. Här byggs cirka 13 000 nya bostäder med plats för 35 000 boende samt 35 000 nya arbetsplatser. För att bygget ska flyta så säkert och bra som möjligt har Stockholms stad inrättat ett bygglogistikcenter, BLC. BLC ansvarar bland annat för det yttre skalskyddet för hela området och samordnar alla leveranser till och från samt inom området. BLC ansvarar också för att alla som jobbar i Norra Djurgårdsstaden måste genomgå en utbildning i bygglogistik och säkerhet. Fredrik Bergman vid Stockholms stad är ansvarig för Bygglogistikcenter. – Hittills har vi utbildat 1 500 personer, säger han. Över tid räknar vi med

72

Fredrik Bergman vid Stockholms stad är ansvarig för Bygglogistikcenter.

att det blir cirka 15 000 personer som går utbildningen, säger han.

återkommande id-kontroller Vid Norra Djurgårdsstaden används

identifikationssystemet ID06, där alla in- och utpassager registreras – för att inga obehöriga ska uppehålla sig på byggarbetsplatsen. Samtliga som arbetar på arbetsplatsen måste ha ett registrerat ID06-kort. Kortet ger möjlighet att ta sig in och ut under vissa tider genom en eller flera av de 26 rotationsgrindarna på byggområdet. Bygglogistikcenter gör med hjälp av sitt bevakningsföretag en eller ett par gånger i månaden stickprovskontroller för att säkerställa att alla som befinner sig på byggarbetsplatsen har godkända ID06- kort. De som blir påkomna utan giltigt kort avvisas från arbetsplatsen och får inte komma tillbaka förrän de skaffat ett sådant. Dessutom tvingas arbetsgivaren


SÄKER ARBETSPLATS

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015 betala 500 kronor i straffavgift för varje medarbetare som saknar giltigt kort. – I början kunde vi upptäcka ett 50-tal personer utan giltiga kort men i dag är det kanske ett tiotal. Men det är fortfarande alldeles för mycket, säger Fredrik Bergman.

att tåla kyla, väta och tuffa tag. Dessutom fungerar de även om mobilnätet tillfälligt skulle gå ned. Den 1 januari 2016 träder den nya lagen om elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i kraft. Då behöver alla byggherrar se till att alla som vistas på arbetsplatsen registreras i ett ID06-system eller liknande elektroniskt system.

24 automatiserade körgrindar

Ett gemensamt transportbokningssystem och automatiserade grindar för leveranser till och från arbetsområdet bidrar till såväl ökad leveransprecision som ökad framkomlighet och säkerhet i Norra Djurgårdsstaden. Bokningarna görs i en databas där byggbolaget skriver in när och var man vill ta emot en leverans. Bokningen godkänns av logistikcentret och beställaren och materialleverantören får besked om var och när materialet ska lossas. Dessutom får leverantören en kod som bara gäller under denna tid och till anvisad grind. Sammantaget finns 24 körgrindar inom området.

bara måste fungera Norra Djurgårdsstadens ID06-system är levererat av företaget Infobric, som var med att utveckla ID06-standarden till-

Samtliga som arbetar på arbetsplatsen måste ha ett registrerat ID06-kort.

sammans med Sveriges Byggindustrier. Ungefär åtta av tio ID06-system på den svenska marknaden är i dag levererade av Infobric. – Ett inpasseringssystem på ett bygge måste bara fungera, säger Johan Harrysson, vd på Infobric. Våra system är specialutvecklade åt byggbranschen för

trånga platser Företaget Wellsec har i samarbete med Vällingby Låsservice utvecklat transportbokningssystemet Esscontrol vid Norra Djurgårdsstaden. – Systemet Esscontrol fungerar särskilt bra på trånga arbetsplatser där det saknas utrymme att ha massa fordon stående. Det bidrar till en bättre arbetsmiljö för transportörer och materialhanterare i byggområdet och man slipper okynnestrafik. – Trafiklotsarna som sitter på bygglogistikcenter har ständig kontroll över alla byggarbetsplatsområden, berättar Mathias Esselström på Wellsec. Vi har även utvecklat Essgate körgrindar för att klara kravställningarna i Norra Djurgårdsstaden-projektet.

Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

INFOBRIC GÖR DET LÄTT FÖR DIG! – kolla filmen om hur det funkar på www.infobric.se

73


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

TIDSSYSTEM

Det kompakta affärssystemet AV OTTO MARAND Allt fler företag, kommuner och organisationer upptäcker TimeApp; det kompakta, webbaserade tid- och projektredovisningssystemet, som kan hanteras effektivt via både dator och smartphone. Dessutom har flera banker och branschorganisationer, t ex SEB, Sörmlands Sparbank/Swedbank och Elektriska Installatörsorganisationen EIO, tecknat förmånliga ramavtal med Katrineholmsföretaget TimeApp AB. Elektronikjätten Dustin har dessutom nyligen blivit återförsäljare för det attraktiva systemet. För EIO:s del innebär avtalet att medlemmarna får tillgång till TimeApp till ett mycket attraktivt pris. Eftersom TimeApp är helt och hållet webbaserat behövs ingen ny teknisk utrustning installeras, utan systemet är alltid tillgängligt oavsett vilken dator, smartphone eller surfplatta som används. – En mycket intressant och lättanvänd produkt, som kan ge våra medlemmar stor nytta genom effektivare arbetssätt, säger Johan Lysholm på EIO.

användare i alla världsdelar Systemet, som idag kan ses som ett kompakt affärssystem med bl a tid- och kostnadsredovisning, rapporter och statistik, fakturering och registerfunktion, personalliggare, stämpelklocka och körjournal (alla tre med GPS-funktion). Systemet har visat sig vara väldigt populärt för en stor och blandad kundkrets. – Jag får ofta frågan; vilken typ av företag som använder sig av TimeApp. Mitt svar är att det är en fantastisk blandning; vi har allt från advokatbyråer och hantverkare till kommuner och vårdföretag, berättar Tarik Basic, marknadskommunikatör på P&K TimeApp AB. london-satsning Sedan drygt ett år tillbaka har TimeApp användare i alla världsdelar och på alla kontinenter. Företaget satsar numera stort på att etablera sig i Storbritannien och då framförallt i London. Tanken är att initiera en internationell expansion i likhet med Skype, King och Spotify. – Vi är i London ett par gånger i månaden, för att träffa kunder och knyta till oss nya. Det är ett inspirerande jobb. Att få etablera TimeApp i ett annat land var något jag absolut inte trodde på när vi började utvecklingen, säger Martin Eriksson, vVD och försäljningsansvarig på P&K TimeApp AB. kunden har alltid rätt Nästa år blir det lag på att använda

74

Martin Eriksson är vice vd vid P&K TimeApp AB.

en personalliggare inom byggbranschen och här har företaget verkligen lyssnat på sina kunder. – Många av våra funktioner har tillkommit tack vare våra kunder, deras respons och feedback har varit ovärderlig för oss. Då vi har många kunder inom byggbranschen, har vi tagit fram en elektronisk personalliggare tillämpad för just byggbranschen. – Det här inbegriper t ex möjligheten att stämpla in på olika arbetsplatser och att alla ändringar som görs i stämplad tid noga markeras och dokumenteras, säger Martin Eriksson.

timeapp lockar kommuner Ävem ett antal kommuner använder sig idag av TimeApp. Det började med en brandad version till Malmö Stads Fritidsförvaltning, som idag har ca 200 medarbetare. De använder TimeApp, för att redovisa tider och hantera arbetsorder. Därefter har bl a Vetlanda Kommun, Habo kommun och nu senast Kungälvs kommun tillkommit. – Vi använder TimeApp för

tidredovisning. Personalen, som använder systemet i sina mobiler, tycker att det går väldigt enkelt och smidigt att knappa in var de är och vad de gör, säger en nöjd Kristina Pettersson, administratör på Habo kommun. – Något av det svåraste för personer i arbetsledande ställning i kommunerna, är hur verksamheterna struktureras; hur man ska kunna hålla reda på vad personalen gör vad gäller timmar, resor och utlägg, berättar Martin Eriksson. – TimeApp är inte bara ett tid- och projektredovisningssystem, utan snarare ett allsidigt kompakt affärssystem, som kan anpassas, brandas och användas av alla tänkbara förvaltningar och verksamheter, säger Martin Eriksson. De brandade versionerna av TimeApp är ett koncept som innebär, att man levererar individuellt anpassade versioner av TimeApp till företag, kommuner och organisationer som är i behov av speciella funktioner som inte erbjuds i vanliga TimeApp, eller som vill fokusera på sitt eget varumärke.


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

SÄKER ARBETSPLATS

Större ansvarstagande behövs så att fler använder skyddsutrustning Vägarbete är ofta förenat med buller och smuts. De som står mitt i det utsätts för damm och gaser som inte är hälsosamt i längden. Därför är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning för det arbete man utför.

AV KIM HALL Det finns en försumlighet när det gäller användningen av skyddsutrustning. And­ningsskydd som inte håller tätt på grund av till exempel skäggväxt, slarv med att inte använda skyddsglasögon mot till exempel flygande partiklar eller icke väderanpassade eller arbetsanpassade skyddshandskar är bara några exempel på skyddsutrustning som används felaktigt i samband med vägarbeten. Utbildning i skyddsutrustning och dagliga säkerhetsrutiner behövs i större utsträckning än vad som idag sker ute bland dem som arbetar med vägar och broar.   – Det viktigaste är att man har en genomgång av skyddsutrustningen kontinuerligt och att man gör en riskanalys både före och efter arbetet under dagen. Dessutom är det viktigt att informera nyanställda och att alla har en samsyn på säkerheten, säger Mikael Malmgren, vd på Skydda Protecting People Europé AB som är ett leverantörsföretag inom skyddsutrustning och arbetskläder.

reflexer som mode Idag är det ett stort fokus på varselkläder, där det inte är enbart yrkesutövare som har det för att synas. Reflexer har blivit en vanlig företeelse och i vissa fall blivit ett mode. Det gör det också svårt att kunna urskilja yrkesutövare från fritidsfolk. Hörselskydd med kommunikationsutrustning där olika yrkesutövare kan kommunicera utan att behöva ta av sig hörselskydden är ett annat exempel på skyddsutrustning som kommer allt mer. – Buller är vanligt förekommande

Utbildning i skyddsutrustning och dagliga säkerhetsrutiner behövs i större utsträckning än vad som idag sker ute bland dem som arbetar med vägar och broar, anser Mikael Malmgren, vd på Skydda Protecting People Europé AB, ett leverantörsföretag inom skyddsutrustning och arbetskläder. Foto: Skydda

bland vägarbetare. För att slippa förflytta sig längs vägen när man skall kommunicera finns det idag lösningar där man behåller hörselskydden på och sedan kopplas de in på samma kanal eller att man har en bluetooth-lösning där man ringer upp varandra med hör-

selskydden på, säger Mikael Malmgren.   Hjälm, knäskydd och skyddsskor som skyddar mot tunga saker från ovan eller när man slår i något hårt är också viktig skyddsutrustning som bör ses över så att de inte är slitna, trasiga och anpassade till användaren (sula, inlägg, passform etc.). Likaså andningsskydd, skyddsglasögon och handskar som är anpassade för de arbetsuppgifter som utförs.   – Det handlar om att förebygga. Är man duktig på att skydda sig mot uppenbara risker har man nått en bra bit. Men det gäller att kontrollera utrustningen så att den fungerar och att den inte används felaktigt. Har man skägg är risken stor att andningsskyddet inte gör någon nytta eftersom skägget släpper in föroreningar, säger Mikael Malmgren.   Närmare 30 procent av all andningsskydd befaras läcka. Det kan bero på felaktig hantering, komponenter som filter behöver bytas eller olika ventiler som inte fungerar tillfredsställande.   – Vissa använder inte andningsskydd p g a att de är obekväma. Rakar man sig inte håller den inte tätt. Använder man engångsmaskar kan föroreningar smita in och då minskas skyddet, och den behöver bytas ofta, ibland flera gånger om dagen. Allt sådant kan vi hjälpa till med genom utbildning och rådgivning av skyddsutrustning, säger Mikael Malmgren.

ta ansvar och hjälp varandra Vägarbete är ofta förenat med buller och smuts. De som står mitt i det utsätts för damm och gaser som inte är hälsosamt i längden. Därför bör företagen, kommuner och Trafikverket ta ett större ansvar och hjälpa varandra med att se till att alla har rätt skyddsutrustning.   – Ser man en kollega som inte är skyddad, säg till honom eller henne att använda skyddsutrustning. På varje arbetsplats bör det finnas någon som ansvarar för säkerhetsrutiner, riskanalys och summering av arbetet på eftermiddagen. Byggbranschen har blivit betydligt bättre på att skapa nollvision. De som arbetar på våra vägar kan också bli bättre på det området, menar Mikael Malmgren.   Det skall vara enkelt, säkert och mer lönsamt för företagen att utveckla sig kunskapsmässigt och att använda skyddsutrustning som lämpar sig för det arbete som utförs.

75


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BILNYHETER

Audi startar samarbete med bostadsutvecklaren Oscar Properties Stockholm är först i världen med Audis nya biltjänst Audi unite som gör det möjligt att dela en Audi med upp till fyra vänner eller grannar. Nu inleder Audi ett samarbete med bostadsutvecklaren Oscar Properties där Audi unite erbjuds i flera projekt som en tjänst för de boende. Audis dotteravdelning i München; Audi Business Innovation GmbH, har tillsammans med kreatörer, programmerare och ”testkörare” i Stockholm utvecklat ett helt nytt sätt att dela en bil tillsammans med vänner, grannar, löparkompisar, föräldrar eller arbetskamrater. Audi har nu valt Oscar Properties till ”preferred partner” för Audi unite vilket innebär att de tillsammans kommer att erbjuda skräddarsydda erbjudanden och service till boende i Oscar Properties hus. I de större nyproduktionsprojekten som Norra Tornen i Vasastan samt 79&Park på Gärdet aktiveras tjänsten i form av egna parkeringsplatser samt en Audi unite-app som gör det lättare att hitta grannar i huset som vill dela en bil. Tanken med Audi unite är att det ska vara enklare och smidigare att dela en premiumbil för alla som inte behöver bil dagligen eller då man är i behov av en extrabil.

Första bilderna på nya SKODA Superb Combi Bara någon vecka efter den internationella presskörningen av nya SKODA Superb visas nu de första officiella bilderna på bilen i kombiutförande. Superb Combi har precis som halvkombin blivit snyggare, säkrare, snålare men framförallt större. Som kombi sväljer tredje generationens Superb hela 660/1950 liter bagage. SKODA har erbjudit en kombiversion av sin toppmodell Superb sedan 2009. Tills idag har modellen sålts i över 200 000 exemplar. I Sverige står Superb Combi för över 90 procent av Superbförsäljningen vilket betyder närmare 13 000 sålda bilar sedan lanseringen 2009. I världen är kombiandelen 35 procent. Bagageutrymmet är en annan del som blivit väldigt generöst. Det har blivit 27 liter större än föregående modell och mäter nu hela 660 liter. Med baksätena nedfällda uppgår volymen till imponerande 1 950 liter.   Nya SKODA Superb har sin världspremiär på den 66:e bilsalongen i Frankfurt, IAA. Lanseringen i Sverige sker vecka 40 med försäljningsstart vecka 25.

Årets fyrhjulsdrivna bil är en Mercedes Fyrhjulstrenden är het. Här hemma säljer Mercedes fler modeller med 4MATIC än någonsin och även internationellt är intresset stort. 2015 års upplaga av ”all-wheel-drive cars of the year” dominerades helt av Mercedes. Läsarna av Europas största 4x4 tidning, ”Auto Bild Allrad”, utsåg märkets bilar till vinnare i fem av klasserna.

Sveriges rekommenderade hantverkare Det blev Erikas Tak & Bygg AB som tog hem titeln som Sveriges mest rekommenderade hantverkare 2015 i tävlingen som arrangerades av Renault tillsammans med rekommendations-företaget Reco. Tävlingen gick ut på att hantverkskunder gick in på Reco.se och rekommenderade de företag som de tycker har gjort ett riktigt bra arbete. Och det företag som fick de allra bästa omdömena blev alltså Erika Tak & Bygg AB. Förstapriset – Nya Renault Trafic Formula Edition - togs emot av Erika Poskute och Jacob Tymofeyey som är ägare av företaget.

76


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

BILNYHETER

Porsche väljer MICHELIN Pilot Sport Cup 2 för nya 911 GT3 RS Vid lanseringen av nya 911 GT3 RS kommer Porsche AG att utrusta alla bilar med högprestandadäcket Michelin Pilot Sport Cup 2 i dimensionerna 265/35 ZR20 fram och 325/30 ZR21 bak. Michelin Pilot Sport Cup 2 är den senaste generationen gatgodkända bandäck utvecklade för högprestandabilar som används både på bana och på vanlig väg. Porsches förtroende för det här däckets prestanda visas tydligt av att det också är originalmonterat på andra nya modeller som 918 Spyder, Cayman GT4 och 911 GT3.

Volkswagens världspremiärer vid Wörthersee På den legendariska GTI-träffen vid sjön Wörthersee i Österrike, presenterade Volkswagen i år två nya konceptbilar: spektakulära laddhybriden Golf GTE Sport och Golf GTI Clubsport som ger en hint om nästa års jubileumsmodell. I mer än tre decennier har den södra stranden av sjön Wörthersee i Österrike, i maj månad, varit ett hem för GTI-entusiaster från hela världen. Och det har under flera års tid varit en tradition för Volkswagen – skaparen av “GTI” – att presentera mycket speciella bilar för tiotusentals besökare på Kristi himmelsfärdsdagen i form av en ny konceptbil eller en ny produktionsmodell. I år toppar Volkswagen alla tidigare 33 Wörtherseeträffar med dubbla världspremiärer av två fascinerande Golf GT-modeller: Golf GTI Clubsport och Golf GTE Sport. Med konceptbilen Golf GTE Sport visar Volkswagen vad som är möjligt när designers och ingenjörer tar GT-idén långt in i framtiden. Spektakulär design, kolfiberkaross, en helt ny förarmiljö, en “elektrisk kardanaxel” och ett kraftfullt laddhybridsystem kännetecknar Golf GTE Sport. Närmare i tiden ligger den 265 hk starka Golf GTI Clubsport, som ger en hint om den jubileumsmodell som nästa år kommer markera 40-årsjubileet av Golf GTI.

Porsche Black Edition välutrustad specialserie

Från djärv idé till standard i alla bilar: – Mercedes firar 20 år med ESP®

Black Edition heter en ny specialserie av Porsche 911 Carrera och Boxster. Kombinationen svart lack och svart inredning understryker bilarnas tidlösa, klassiska elegans. I standardutrustningen ingår Porsche Communication Management (PCM) med navigation, automatiskt avbländbara backspeglar, regnsensor, farthållare och Sport Design-ratt. 911 Carrera Black Ed ition bygger på grundversionen av Carrera med 3,4 liters boxermotor som utvecklar 350 hk (257 kW). Den finns som coupé eller cabriolet, med bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Specialversionen rullar på 20 tums 911 Turbo-fälgar. LED-strålkastare inklusive Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) är del av standardutrustningen. Den svarta inredningen ser sofistikerad ut och förare och passagerare sitter på eluppvärmda sportstolar. Bose® Surround Sound System som också är standard ger utmärkt ljudkvalitet. Dessutom är specialversionen av 911 enkel att hantera tack vare telefonmodul och Park Assist som inkluderar backkamera.

Efter ABS och antispinn var det 1995 dags för ännu en Mercedes-innovation att se dagens ljus: ESP ® . Då blev Mercedes S 600 Coupé världens första serieproducerade bil med elektroniskt antisladdsystem – ESP ®. Idag är Mercedes-uppfinningen lagkrav p å alla nya bilar i EU sedan 2011. Vad f å vet är att idén till systemet i själva verket f öddes av en ung Mercedes-ingenjör p å vintertest i Sverige redan 1989. Det var med ABS (1978) och antispinn (1985) som Mercedes-Benz först började använda elektroniska säkerhetssystem för att hjälpa föraren att hantera bilen i svåra situationer. 1995 lade man till fler sensorer som även kunde känna av bland annat rattrörelser och sidokrafter. I kombination med de elektroniskt styrda bromsarna och elektronisk styrning av motorn, kunde bilen då både känna av och häva en sladd.   ESP blev standard på de 12-cylindriga versionerna av S-Klass och SL och var tillval på modellerna med åtta cylindrar.

77


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

P-HUS

I parkeringshuset finns inga mörka hörn eller skrymslen. Fasaden har små hål så att man kan se genom väggarna, både in- och utifrån. Betonggolvet har en grov struktur för att minimera risken för att halka. Foto: Stockholm Parkering

Nya parkeringshuset i Råcksta invigt AV OTTO MARAND I mitten av april invigde Stockholms Stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) Stockholm Parkerings senaste parkeringshus. Det är den tidigare infartsparkeringen i Råcksta som nu byggts om till ett modernt parkeringshus med 720 nya parkeringsplatser. – P-huset är en viktig tillgång för alla som bor eller arbetar i Vällingby Parkstad, sa trafikborgarrådet bland annat under invigningen. I det nya parkeringshuset blir det infarts- och besöksparkering på plan ett och två. På plan tre, fyra och fem reserveras för uthyrning till boende och verksamheter i området. Det blir låst mellan den publika delen och den förhyrda delen i P-huset. – En viktig uppgift som Stockholm Parkering har är att bygga nya parkeringsanläggningar för att frigöra gator från parkerade bilar och söktrafik. 720 p-platser motsvarar sju kilometer av kantstensparkerade bilar, sa Daniel Helldén under invigningen.

kvarsittande form och prefabpelare På alla plan finns platser med laddstolpar för elbilar.

78

Initialt installeras 28 stycken. Dessutom kommer det att finnas 60 cykelparkeringsplatser i anslutning till infartsparkeringen i tvåvånings cykelställ. – Arbetena med det nya parkeringshuset gick väldigt bra, säger Cristina Udroiu, projektingenjör och t.f. platschef vid byggentreprenören Sveab. Garaget var grundförstärkt inför påbyggnaden och vi byggde de tre nya planen med kvarsittande Swedec-form från Spanform och prefabricerade pelare från Finja

ljust och tryggt Det nya parkeringshuset är formgivet av Wåhlin Arkitekter. Målsättningen har varit att skapa ett parkeringshus som känns ljust, tryggt och inbjudande. Centraltrapphuset som leder in och ut i byggnaden har fått en glasad fasad vilket ger full insyn innan man går in i byggnaden. – Det stora inglasade trapphuset har en speciell form med olika vinklar som följer fasadlivet för att smälta samman med byggnaden, säger Cristina Udroiu. Fasaden är klädd i perforerade aluminiumplåtar som ger ett transparent intryck och som ökar trygghetskänslan. – Vi gjorde ett ordentligt grundarbete och planerade inför projektet hur plåtarna skulle monteras på bästa sätt. Vi hittade en lösning där arbetet med infästningarna och fasadmontaget


P-HUS

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

På alla plan finns platser med laddstolpar för elbilar.

kunde ske inifrån de nya våningsplanen. På så sätt undvek vi arbete från byggställning.

kommande parkeringshus Parkeringshuset i Råcksta är det senaste att färdigställas av många större projekt som Stockholm Parkering nu arbetar med. Efter midsommar invigs Stigbergsgaraget som sprängts in i berget vid Renstriernas gata på Södermalm. Garaget byggs i tre plan och adderar omkring 300 nya parkeringsplatser, varav 60 för elbilar, till staden. Sveab arbetar också med delprojektet Strimlan som är en del av Stockholm Parkerings nya stora underjordiska garage under timglasparken i Hagastaden.

FAKTA p-hus råcksta Vad: Ombyggnad av parkeringsdäck till P-hus Byggtid: Feb 2014- mars 2015 Byggherre: Stockholm Parkering General- och byggnadsentreprenör: Sveab Arkitekt: Wåhlin Arkitekter Värde: Cirka 84 miljoner kr

P-hus Råcksta 12300 kvm BYGGDES MED SWEDECK FORM- OCH ARMERINGSSYSTEM

070-590 32 63 www.spanform.se

Tallhammarsvägen 11, 186 33 Vallentuna

79


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

GIFTFRITT BYGGANDE

Trafikverkets krav – för giftfri framtid i anläggningsbranschen AV KJELL-ARNE LARSSON

Alla entreprenörer och leverantörer måste följa Trafikverkets riktlinjer. Foto: Trafikverket

På Trafikverket arbetar man sedan flera år strategiskt för produktval som minskar kemiska skadeeffekter och miljöpåverkan. Sedan 2012 ställs krav på alla entreprenörer att i första hand välja produkter som klarar egenskapskriterierna enligt BASTA. Pilotprojekt bedrivs för att testa i hur stor utsträckning det i dagsläget är möjligt att ”bygga med BASTA”. I alla förfrågningsunderlag samt i kontrakt vid upphandling av entreprenader och inköp av produkter, hänvisas till Trafikverkets riktlinjer. Bland annat måste TDOK 2012:22 ”Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen” följas. Trafikverkets krav gäller sedan 1 april 2012. De bygger på BASTA:s egenskapskriterier. Entreprenörerna ska i första hand välja produkter som klarar BASTA-kriterierna och i andra hand väljs produkter som klarar BETA-kriterierna. Om ingen produkt finns som klarar BASTA eller BETA-kriterierna ska en produktvalsoch riskanalys göras. Därefter kan eventuellt en produkt med ”acceptabel risk” användas. Analyserna ska dokumenteras och delges beställaren. Trafikverket har dessutom en förbudslista över ämnen som inte får ingå i produkterna. Förbudslistan är en proaktiv lista med morgondagens ämnen förbjudna enligt lag, men där det finns gångbara alternativ redan idag.

entreprenörer / leverantörer Trafikverket har en Kemikaliegranskningsfunktion som bland annat granskar kemiska produkter och material. Funktionen fungerar som ett stöd internt och för entreprenörer och leverantörer i frågor om farliga ämnen. – Det är en stor utmaning för oss att informera och nå ut till Trafikverkets

80

– Tillgången på information om innehåll av farliga ämnen i varor är vår största utmaning, säger Malin Kotake, nationell samordnare för material och kemiska produkter på Trafikverket.

omfattande verksamhet från Kiruna i norr till Ystad i söder, säger Malin Kotake, nationell samordnare för material och kemiska produkter. Trafikverket ger vägledning i hur krav och kriterier ska tolkas och användas samt vilka bedömningssystem, register, listor och förordningar som entreprenörer och leverantörer måste använda sig av.

pilotprojekt – Vi genomför också pilotprojekt för att se hur långt det är möjligt att komma i valet av produkter som klarar BASTA-kriterierna, berättar Malin Kotake. Under 2014 testade vi detta i ett nybygge av en mötesfri väg med bro och korsning. Beträffande kemiska produkter (36 st, 850 ton) klarade i utgångsläget 48 procent BASTA-kriterierna. Ett aktivt produktvalsarbete fick upp andelen till 61 procent. Resten klarade BETA-kriterierna. När det gällde drivmedel och

sprängmedel var det svårt att ”bygga med BASTA”. Beträffande material och varor (39 st, 2600 ton) klarade i utgångsläget 40 procent BASTA och efter produktval 77 procent. Resterande 23 hade okänt innehåll. Det finns förvånade nog inget lagkrav i EU på att innehållet, förutom kandidatämnen, måste deklareras. – Tillgången på information om innehåll av farliga ämnen i varor är vår största utmaning, säger Malin. Men vi kan inte vänta, utan väljer att ligga steget före. Vi behöver kunskap om var vi har eventuellt farliga ämnen för att kunna förvalta anläggningar på ett effektivt och miljösäkert sätt. Ytterligare pilotprojekt genomförs. Ett gällde vägunderhåll i driftområdet NordVärmland och har avslutats. Nytt järnvägsspår mellan Falköping och Moholm ska ”byggas med BASTA”. En entreprenad för järnvägsunderhåll ska genomföras på motsvarande sätt som driftområdet i NordVärmland. – Produktval handlar inte bara om omedelbara kemiska hälso- och miljörisker. Att bygga giftfritt är att bygga hållbart och minskar kostnaderna över hela livscykeln. De aktörer som hoppar på tåget får samtidigt nya affärsmöjligheter. År 2025 eller 2030 kanske vi kan ”bygga enbart med BASTA”, avslutar Malin Kotake, nationell samordnare för material och kemiska produkter på Trafikverket.


KALENDARIUM

DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

Foto: Elmia

JUNI

SEPTEMBER

welcome home expo Mellan den 21-28 juni har Göteborg fått äran att stå värd för målgången av Volvo Ocean Race 2014-2015. I samband med detta unika världsevent kommer Svenska Mässan att arrangera utomhusutställningen Welcome Home Expo i evenemangsområdet Race Village i Frihamnen. Frihamnen, Göteborg, 21-28 juni Läs mer på: www.svenskamassan.se/sites/ welcome-home-expo

fastighetsmässan göteborg Välkommen till Nordens största fastighetsmässa för dig som arbetar med eller inom fastighetsbranschen. När mässan återvänder till Göteborg är det med fler ledande leverantörer än någonsin! Svenska Mässan, 2-3 september Läs mer på: www.easyfairs.com

AUGUSTI load up north Den kompletta mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. Mässans samarbetspartners Cliffton, Peab, LKAB, BDX, ME Maskinentreprenörerna, AF Mining, Adecco och Proffice vill skapa en mötesplats för att lättare kunna överskåda marknaden och träffa de leverantörer som är intresserade av att sälja sina produkter i norra Sverige. Boden Arena, 27-29 augusti Läs mer på: www.loadupnorth.se

elmia husvagn husbil Nordens största mässa för camping och mobilt liv. Elmia, 10-13 september Läs mer på: www.elmia.se/husvagn hem, villa & bostadsrätt Hem Villa & Bostadsrätt är Sveriges största boendemässa med produkter för hela hemmet. En komplett mötesplats för dig som ska renovera, bygga om eller vill ha ny inspiration. Svenska Mässan, 10-13 september Läs mer på: www.goteborg.hemochvilla.se elmia fastighet Elmia Fastighet är den självklara träffpunkten för människor inom fastighets- och stadsbyggnation. Under tre intensiva mässdagar samlas byggherrar, beställare, fastighetsförvaltare, samhällsbyggare och stadsutvecklare. Då står byggkrav, underhållskrav och avkastningskrav i centrum. I år är Elmia Fastighet, tillsammans med

Elmia Park och Elmia Städ, dessutom en del av en större arena; ”Den hållbara staden”. Elmia, 22-24 september Läs mer på www.elmia.se/fastighet energy summit Självklar plats för dig som arbetar med energifrågor på en strategisk nivå. Stockholm, 23-24 september Läs mer på: www.energysummit.nu ekobygg med sgbc-15 Ekobygg är en nordisk mötesplats för investeringar och affärer inom den växande marknaden för hållbart byggande och gröna fastigheter. Kistamässan, 30 september-1 oktober Läs mer på: www.ekobyggmassan.se och www.sgbc15.se/program/

OKTOBER elmia nordic rail Elmia Nordic Rail är utan tvekan Nordens viktigaste järnvägsmässa. Här finns det absolut senaste inom produkter, innovationer och tjänsteutbud. Minst lika viktig är mötesplatsen. Det är här du har chans att träffa branschen, knyta kontakter och lägga grunden till nya affärer. Arrangeras parallellt med Elmia Future Transport och Elmia Nordic Road. Elmia, 6-8 oktober Läs mer på: www.elmia.se

81


DAGENS INFRASTUKTUR #3 • 2015

FORDONSBRÄNSLE

Audi tillverkar fossilfri bensin – helt utan olja

Reiner Mangold, Head of Sustainable Product Development vid AUDI AG.

Första omgången Audi ”e-benzin” har skapats genom utvinna isobutylen, vilket kan användas som additiv i dagens bränsle, ur socker vid fabriken i franska Pomacle, nära Reims.

Historisk milstolpe i utvecklingen av förnyelsebara bränslen. Vill tillverka bensin enbart av vatten, vätgas, koldioxid och solljus. Audi har nått ytterligare en milstolpe i utvecklingen av hållbara och syntetiska bränslen. Tillsammans med Global Bioenergies har företaget tillverkat en första omgång ”e-benzin” – helt utan olja. –­ Det här är ett stort steg för Audis e-bränsle-strategi, säger Reiner Mangold, Head of Sustainable Product Development vid AUDI AG. Tillsammans med företaget Global Bioenergies har Audi tillverkat sin första omgång av syntetisk ”e-bensin” – bensin framställd helt utan fossil olja. Höga 100 oktan och samtidigt helt fri från svavel och bensen ger bränslet en mycket ren förbränning – och möjliggör dessutom en extra hög kompression och effektivitet i motorn. – Global Bioenergies har visat att tillverkningsprocessen fungerar för utvinning av Audi ”e-benzin”. Det är ett stort steg för Audis e-bränsle-strategi, säger Reiner Mangold, Head of Sustainable Product Development vid AUDI AG. Första omgången Audi ”e-benzin” har skapats genom utvinna isobutylen, vilket kan användas som additiv i dagens bränsle, ur socker vid fabriken i franska Pomacle, nära Reims. I nästa steg omvandlas isobutylenen i gasform

82

Höga 100 oktan och samtidigt helt fri från svavel och bensen ger bränslet en mycket ren förbränning – och möjliggör dessutom en extra hög kompression och effektivitet i motorn. till flytande isooktan, vilket då fungerar som bränsle. Med tiden vill Audi och Global Bioenergies utveckla processen för att slippa användningen av biomassa, för att i stället enbart använda sig av vatten, vätgas, koldioxid och solljus. – Den här första omgången av förnyelsebar bensin representerar en historisk milstolpe. Det är startskottet för en ny, storskalig och decentraliserad industri som respekterar miljön och gradvis kommer ersätta traditionella fossila kolväten, säger Marc Delcourt, CEO vid Global Bioenergies. Just nu byggs en demonstrationsanläggning Leuna i Tyskland där man

räknar med att starta tillverkning av större kvantiteter ”e-benzin” redan 2016. Audi har flera långtgående projekt i form av att framställa syntetiska bränslen fria från fossila ämnen. Nyligen gjordes stora framsteg i arbetet med fossilfri ”e-diesel” där Audi tillsammans med företaget Sunfire framställer körklar diesel helt utan sulfat och aromatiska kolväten. Andra pågående projekt är också forskning kring ”e-etanol” och att Audi redan nu tillverkar syntetisk metan ”Audi e-gas” i stor skala av grön el, vatten och koldioxid i tyska Werlte.


www.ruukki.se

DIN PARTNER I STÅLBROBYGGANDE

Läs mer och kontakta oss:

www.ruukki.se/broar


POSTTIDNING B JNT PUBLISHING AB BOX 451 30 104 30 STOCKHOLM

Outokumpus rostfria stål förbättrar miljön

Outokumpu Forta LDX 2101 rostfritt stål användes till Europas längsta gång- och cykelbro i Sölvesborg. Rostfritt stål, i motsatts till vanligt stål, kräver inte ytbehandling och är nästan underhållsfritt. Man slipper att måla räcken och brobågar vart 15:e år vilket sparar mycket pengar. Utan ommålning undviker man också problemet med att färgrester och slipsand kan komma ut i Sölveborgsvikens fågelskyddsområde. Det är just kombinationen av styrka, beständighet och återvinningsbarhet hos Outokumpu rostfritt stål som är nyckeln till hållbara broar med låg livscykelkostnader. Outokumpu levererar t.ex. prefabricerade plåtar till broar färdiga för montage och svetsning hos stålentreprenören. Outokumpu är en ledande producent av rostfritt stål med cirka 12000 anställda i mer än 35 länder. Outokumpu har djup kunskap och lång erfarenhet av produktutveckling inom rostfritt stål och kunder inom många olika industrier över hela världen använder vårt rostfria stål i komplexa och krävande konstruktioner. I Sverige har vi tillverkning i Avesta, Torshälla och Degerfors.

outokumpu.com