__MAIN_TEXT__

Page 1

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #6 • 2020

Ont om utrymme vid byggnationen av

GÖTEBORGS HAMN

expanderar med projekt Nya Arendal Muddringsarbete dygnet runt vid

NYA SKURUBRON JCB ÖKAR SATSNINGEN på elmaskiner och laddning

UMEÅ HAMN framtidssäkras för 1,4 miljarder

HARGSHAMN

MARIEHOLMSTUNNELN

är nu öppnad


Slamsugning & spolning

www.miljovision.se

08-570 300 14


Ständigt i rörelse, alltid levande

Vår natur är i ständig rörelse. Den växer och utvecklas. Vi anser att vår byggda miljö, våra städer och våra hem, är lika levande. Brandskydd bör behandlas på samma sätt. Vi bygger för framtiden, för årtionden, till och med århundraden. Säkerheten ska överleva lika länge. Bimfire Tools är ditt första steg mot ett mer levande brandskyddsarbete. Enkelt, snabbt, säkert. Besök oss på www.bimfire.app


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

OFFENTLIGA SATSNINGAR

! Å P A S

PAS

PÅ INFRASTRUKTUR

www.delvator.se

är avgörande för en återstart

NY MASKIN? Funderar du på att byta eller köpa maskin - nu eller snart? Delvator har från små till stora maskiner med bästa kvalité och hög kapacitet, leveransklara och redo att användas direkt, till mycket förmånligt pris - så passa på att göra en riktigt bra affär nu! Våra duktiga säljare hjälper till att hitta den rätta maskinen för dig! Kontaktuppgifter hittar du på www.delvator.se

ETT STATLIGT järnvägsunderhåll är en så där idé kan jag tycka. Nuvarande reform att konkurrensutsätta underhållet av järnvägen har varit bra och lyckad. Nyligen presenterade Byggföretagen en ny konjunkturprognos, den visar att det offentliga anläggningsbyggandet ökar med 23 procent mellan 2019 och 2021. Här behöver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) backa från hotet om ett förstatligat järnvägsunderhåll. I slutet av oktober gick remisstiden ut för betänkandet om Framtidens järnvägsunderhåll där utredningen framförde sina yttranden innan sommaren och föreslår ett återförstatligande av en stor del av järnvägsunderhållet. Detta beräknas kosta skattebetalarna hela 1,5 miljarder kronor. Här kan man ju lite undra över vem och vilka som styrt upp agendan över vad som inte lirar med den svenska järnvägen. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och Byggföretagen anser att underhåll och utförande av järnvägsentreprenadtjänster, för att bedrivas med högsta möjliga produktivitet, ska upphandlas i konkurrens på en öppen marknad. Hur nu järnvägsunderhållet ska organiseras har utretts vid ett flertal tillfällen. Varje utredning har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat och att reformen om konkurrensutsättning varit lyckosam. Undra här om man kanske tror att man får nya svar om nu tillsätter nya utredningar? Infrastrukturminister Tomas Eneroth har även nu nyttjat sig av Riksrevisionens granskningsrapport av kostnadsavvikelser i järnvägsunderhållet som ett skrämskott. Hur resultatet har tolkats finns det flera bekymmer med. För produktiviteten är det endast tänkvärt med den slutliga kostnaden för Trafikverket och skattebetalarna. Trafikverket är något helt annat nu än vad Banverket och Vägverket en gång var. Trafikverkets roll är numera samhällsutvecklarens och beställarens. Att ombesörja järnvägsunderhållet i statlig regi skulle betyda högre kostnader för Trafikverket. Att genomföra den gröna omställningen inom ramen för den nationella transportplanen är något som borde ske. Här kan vi nu bara hålla tummarna för att utredningen om att igen förstatliga underhållet för järnvägen skrotas. I nu aktuellt nr kan man med fördel bland annat läsa om att det är klent med utrymme när Nya Skurubron byggs. Vägmarkeringar i Kronobergs som förbättras i treårsentreprenad, Umeå Hamn framtidssäkras för 1,4 miljarder. Vidare att Göteborgs Hamn expanderar med projektet Nya Arendal. En historisk händelse att nu är Marieholmstunneln klar, mångmiljardprojektet har hållit sin tidsplan och sin budget. Trafikverkets projektchef Stein Kleiven ger sin förklaring till framgången i en intervju med Dagens Infrastruktur. God läsning,

4

Jan Åström


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

INNEHÅLL

#6 • 2020

4 5 6

UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta tryck

OMSLAGSBILD

Marieholmstunneln Bild: Trafikverket

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

ANLÄGGNINGSMASKINER 18 JCB ökar satsningen på elmaskiner och laddning 19 System som gör att maskinen kan mer BRO 20 Züblin borrade pålväggar för Nya Skurubron 21 Ont om utrymme när Nya Skurubron byggs VÄG 23 Michael Ankarhorn har hjälpt entreprenörer i 35 år 24 Vägmarkeringar i Kronoberg förbättras i treårsentreprenad 27 Ytterligare elva kilometer av E20 ska bli mötesfri väg 29 Nordisk Kran har utrustning för alla tillfällen HAMN 30 Umeå Hamn framtidssäkras för 1,4 miljarder 33 Göteborgs hamn expanderar med projektet nya Arendal 38 Muddringsarbete dygnet runt vid Hargshamn 42 Ytterligare nya färjelägen byggs i Trelleborgs hamn

PROJEKT

UNDERHÅLL #6 • 2020

Ont om utrymme vid byggnationen av DAGENS INFRASTUKTUR #6 • 2020

GÖTEBORGS HAMN

expanderar med projekt Nya Arendal Muddringsarbete dygnet runt vid

NYA SKURUBRON JCB ÖKAR SATSNINGEN på elmaskiner och laddning

TUNNEL 50 En historisk händelse – Marieholmstunneln är klar! 52 Breddning av E6 – det sista före nya Marieholmstunneln

LAGER & LOGISTIK 58 Nytt livsmedelslager för matdistribution till konsument

UMEÅ HAMN

framtidssäkras för 1,4 miljarder

EXPLOATERING 60 Sege Park förbereds för 1 000 nya bostäder

HARGSHAMN

30 60

JÄRNVÄG 46 Grundtuben uppför nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan 47 Nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan 49 Säkerhet i fokus för Redemptor

RENINGSVERK 54 Ny slamavvattning ger bättre miljöåtervinning 56 Överbyggnad med ventilation ger renare luft i Öresundsverket ANLÄGGNING

21

33 56

63 INFRAMARKNAD 73 VI BYGGER INFRA-SVERIGE

MARIEHOLMSTUNNELN

är nu öppnad

JÄRNVÄG 74 Öresundsbron kan bli flaskhals för industrin

5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Stockholmsföretaget Echandia Marine har utvecklat drivlina och batterisystem för elfärjan Movitz som går i kommersiell passagerartrafik på Riddarfjärden i Stockholm. Bild: Echandia Marine

Framgångsrik utveckling av

ELDRIVNA FARTYG PÅ PAMPAS MARINA i kanten av Mälaren alldeles utanför Stockholm ligger Echandia Marine. Företaget började 2012 att utveckla drivlinor för eldrivna kommersiella fartyg. Det första projektet var elfärjan Movitz som idag går i kommersiell passagerartrafik på Riddarfjärden i Stockholm. Sedan följde världens första flotta av eldrivna kollektivtrafikbåtar som nyligen invigdes i Köpenhamn. De har också Echandias batterisystem ombord. Ännu så länge är det främst passagerarfärjor och bogserbåtar som drivs med el. Laddningen sköts en gång per timme då båtarna landar vid kaj och får kontakt med en strömkälla som på sex minuter kan återladda den förbrukade energin. – Men vi arbetar även på system för oceangående fartyg, fast då får det bli med bränslecellsteknik säger Echandias vd och grundare, Magnus Eriksson. Magnus har, liksom flera av de sexton anställda en bakgrund som ubåtskonstruktör. Ubåtar går som bekant på el när de är i undervattensläge. Echandias fokus ligger framför allt inom

6

smart batteriteknik och hur ström både lagras och hämtas fram på det mest effektiva och säkra sättet. Säkerhetsnivån ute på sjön måste vara mycket högre än på land och därför har Echandia valt att fokusera på LitiumTitan-batterier (LTO) som både är betydligt säkrare och snabbare att ladda än de idag vanliga NMC-batterierna som används i mobiltelefoner och bilar. På sistone har Echandia slutit ett avtal med världens största tillverkare av bogserbåtar, holländska Damen, som man utvecklar eldrivlinor åt. Echandia har även varit med och utvecklat batteridrivna tåg samt system för att lagra vindkraftsel. Bland Echandias internationella samarbetspartners återfinns företag som ABB, Siemens, Vattenfall och inte minst batterijätten Toshiba. – Klimatsituationen kräver alternativa sätt att sköta transporter, även transporter till sjöss. Några intressanta nischer där elfartyg börjat användas är i stadsnära transporter och bogserbåtar. Men när bränslecellstekniken börjar användas på allvar blir även tunga transoceana transporter möjliga utan utsläpp, konstaterar Magnus Eriksson.

Klimatsituationen kräver alternativa sätt att sköta transporter, även transporter till sjöss./Magnus Eriksson, vd, Echandia Marine Bild: Echandia Marine


CE-MÄRKTA TRAFIKBARRIÄRER FRÅN BENDERS

KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund tog på grund av pågående pandemi ensam det symboliska första spadtaget för bygget av Stridsbergbron i Trollhättan.

Spadtag för

STRIDSBERGSBRON DEN 26 NOVEMBER tog Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, ett första spadtag för byggnationen av Stridsbergbron i Trollhättan. Bron är en viktig del av framtidens infrastruktur i Trollhättan och kopplar samman staden ytterligare. Stridsbergsbron, som blir 254 meter lång, är även en central pusselbit för utvecklingen av Trollhättans nya stadsdel Vårvik. Det blev ett avskalat spadtag på grund av den pågående pandemin. Varken media eller andra nyckelpersoner bjöds in men likväl är starten för brobyggandet ett viktigt steg i Trollhättans utveckling för framtiden. Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund besökte ensam platsen där bron ska få fäste på Hjulkvarnelundsidan för att ta ett symboliskt spadtag. – Det känns såklart väldigt tråkigt att inte kunna samla entreprenör, projektledare

8

och media för att dra igång och fira det här stora och viktiga projektet, men nu måste vi ta ansvar och göra det vi kan för att minska smittspridningen, säger Paul. En ny bro över Göta Älv är ett steg mot en mer robust trafiksituation i centrala staden. Bron kommer avlasta Klaffbron och trafiken kommer att fördelas på ett smartare sätt. Dessutom blir centrum mindre sårbart vid exempelvis olyckor, renovering och ombyggnationer. Att bygga en bro mellan Hjulkvarnelund och Vårvik blir ännu en länk över älven och skapar genvägar till det mesta och det blir enklare att nå centrala områden för rekreation och natur. En annan aspekt av en ny bro är att den också tillför något till Trollhättans stadsbild. – Stridsbergsbron blir den förbindelse som idag saknas över älven i Trollhättans

tätort. Självklart är den viktig för den nya delen av vår stad – Vårvik – men den är en ännu viktigare pusselbit för hela stadens utveckling och framtidens resande, säger Paul. Farleden för båtar och den öppningsbara delen av bron, som blir en dubbelklaffbro, ligger närmast Hjulkvarnelund, öster om Konvaljeön. Bron kommer vara tillgänglig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Särskild hänsyn kommer tas till oskyddade trafikanter där gång- och cykelbanor görs 4 meter breda i båda färdriktningarna och körbanan 3,5 meter åt båda håll. I förhållande till vattenytan så är det lägsta höjden två meter över vattenytan på Vårvik-sidan och i farleden är det sex meter över vattenytan. Peab är totalentreprenör för byggnationen av den nya bron.


Mobilaris Tunneling Intelligence™ — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Claes Arenander, förhandlingschef, ME. Bild: Maskinentreprenörerna

NYTT AVTAL MELLAN ME OCH BYGGNADS MASKINENTREPRENÖRERNA (ME) och Byggnadsarbetareförbundet har tecknat ett modernt avtal inom märket (5,4 procent). Efter konstruktiva förhandlingar är parterna överens om viktiga delar som kommer tjäna branschen väl. – Det har varit väldigt konstruktiva och lösningsorienterade förhandlingar. ME:s medlemsföretag kommer nu för första gången inom Entreprenadmaskinavtalet (EMA) få möjlighet att stärka relationen med sina medarbetare genom viss individuell lönesättning där det är motiverat. Det har varit ett mål vi arbetat mot länge, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME. Det nya avtalet mellan ME och Byggnads gäller från och med första januari till och

10

med 30 april 2023. Löneökningarna som håller sig inom märket på 5,4 procent höjs med 935 kronor från första januari 2021 och med 709 kronor första maj 2022. Under avtalsperioden ska det också göras avsättningar för pensionsförmåner. – Avtalet mellan ME och Byggnads följer delvis den hemställan som Byggföretagen och Byggnads är överens om. Det som är glädjande är att ME och Byggnads har kommit överens om viktiga branschspecifika förbättringar som får stor betydelse. Bland annat gällande oförutsedda nattarbeten som företagen nu kan komma överens om med sina medarbetare om direkt när det bara gäller upp till två dygn. Det gick inte tidigare, säger Claes Arenander.

ME:s medlemsföretag får nu möjlighet till viss individuell lönesättning. /Claes Arenander, förhandlingschef, ME


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER Projektet ska utveckla nya lösningar för vinterväghållning. Bild: Recab

Bild: Liza Simonsson

DUBBELLEDBUSS BÄTTRE VÄGUNDERHÅLL FRÅN TRANSDEV med digitalisering

RECAB AB HAR tillsammans med Betelo AS tilldelats projektet ”Smarte Vinterveger” (Smart Winter Roads). Detta innovationsprojekt är ett gemensamt kommunprojekt mellan Hamar, Gjøvik, Ringsaker och Lillehammer kommuner i Norge för att utveckla nya lösningar med fokus på hur digitalisering kan öka effektiviteten och kvaliteten på underhåll av vägar under den utmanande norska vintern. Recab ska utveckla och leverera en flexibel sensorplattform och OT-infrastruktur till projektet. Hårdvaran kommer att bestå av en robust Smart City-sensorplattform som rymmer en mängd olika sensorer och/eller kameror för insamling av miljödata som nederbörd, temperatur, fuktighet, vindkraft med mera. Projektet ska även utveckla lösningar för allmänheten för att ge lokal väderinformation och körförhållanden i realtid. En fordonsmonterad sensorplattform ska också utvecklas för integration i utrustningsbärarna. Enheten samlar in relevanta data från själva fordonen och den monterade utrustningen. Analys av dessa uppgifter kommer att ge operatörerna information om utrustningens skick utöver dokumentation om tjänstens kvalitet.

går till historien i Göteborg I SAMBAND MED att Transdev förnyade bussflottan i Göteborg den 13 december, försvann de 24 meter långa Volvobussarna ur trafiken på linje 16 och ersattes av nya Mercedes Benz CapaCity. De 24 meter långa bussarna som var Sveriges längsta skrev historia när de sattes i trafik i Göteborg i början på 2000-talet. Nu är det dags för en av dem att skänkas till Spårvägssällskapet för att bevaras till eftervärlden. – Det känns fantastiskt att kunna erbjuda resenärerna i Göteborg ny teknik och samtidigt bevara kollektivtrafikens historia genom att skänka en av våra 24 meter långa bussar till Spårvägssällskapet i Göteborg. Med detta hoppas vi lyfta kollektivtrafikens ständiga utveckling och samtidigt stödja en lokal ideell förening som gör mycket för stadens arv, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev Sverige AB. Den 24 meter lång dubbelledbuss som nu ska skänkas till Spårvägssällskapet är av typen Volvo 7500 Bi-articulated och har plats för 165 passagerare. Den spårvagnsliknande busstypen sattes i trafik år 2006 på stombusslinje 16 för att öka kapaciteten på linjen och minska trängsel.

WE MAKE IT EASY

FORDONSVÅGAR UTVECKLADE FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH NOGGRANNHET Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar smarta vägningssystem, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser, vilket ger hög effektivitet och lönsamhet. Kontakta oss för mer information 036-31 42 00, info@flintab.se

11


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Byggchefernas Machoindex visar att 7 av 10 chefer anser att det skämtas grovt på arbetsplatsen.

NYTT MACHOINDEX visar att grova skämt är största problemet NÄSTAN HÄLFTEN AV cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. Diskriminerande skämt är det enskilt största problemet: 7 av 10 chefer anser att det skämtas grovt. Det visar Byggchefernas Machoindex – ett mätverktyg utvecklat i samarbete med en forskare och tillgängligt för alla. Machoindex 2020 är 46 procent och innebär att nästan hälften av cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på deras arbetsplatser medan drygt hälften inte gör det. Fastighetsbranschen är den delbransch inom samhällsbyggnad som har minst grad av machokultur. Enligt sju av tio chefer dras grova skämt på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest genom att människor skämtar på ett diskriminerande sätt om ”hur kvinnor är”, om sexuell läggning och om etniskt ursprung. – Att diskriminerande skämt sticker ut så markant är på ett sätt faktiskt bra. Det blir

12

konkret och tydligt vad vi måste agera på först. För hur ska vi få några andra än de som utgör den snäva mansnormen att trivas om vi skämtar grovt om alla de andra, undrar Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna. Ett genomgående mönster är att chefer i samhällsbyggnad som är kvinnor och chefer som är yngre än 40 år ser uttryck för machokultur i högre utsträckning. Exempelvis uppfattar chefer som är yngre än 40 år dubbelt så ofta att det förekommer skämt om hur kvinnor är. Byggcheferna har arbetat länge för att få bort machokulturen eftersom den är roten till många av de utmaningar branschen står inför, som kompetensbrist, korruption och dödsolyckor. I förra årets rapport konstaterades att medvetenheten om jämställdhet ökat dramatiskt i branschen men att machokulturen består. Det som har saknats är kunskap om i vilken grad det finns machokultur och om den ökar eller minskar. – Nu har vi en slags machometer som är öppen för alla företag, organisationer och

Hur ska vi få några andra än de som utgör den snäva mansnormen att trivas om vi skämtar grovt om alla de andra. /Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna. Bild: Juliana Wiklund

branscher att använda. Min förhoppning är att Machoindex 2021 ska visa att den här skadliga kulturen krymper. Enligt en referensundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna är machokulturen mer utbredd i samhällsbyggnadssektorn än i andra delar av den svenska arbetsmarknaden. Machoindex i ett tvärsnitt av svenskt arbetsliv är 43 procent. – Även om vi inte är så mycket mer macho än arbetslivet i stort är vi mer macho än vi ”har råd med”. För en bransch som vår som behöver attrahera de unga, de skickligaste och öka mångfalden bland de anställda är det inte möjligt att tillhöra de sämsta, säger Kajsa Hessel.


GRUS OCH BERGKROSS TILL DINA PROJEKT Med Swerock blir det lite enklare!

Vi är en av Sveriges största leverantörer av grus och bergkross. Närhet till dig som kund är en förutsättning för effektiva och snabba leveranser. Kontakta oss på 0733-84 81 22.

Vill du veta mer? swerock.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

De finska företagen Hydroline och Motiomax lanserar elektromekaniska cylindrar för rörliga arbetsmaskiner. Bild: Motiomax/ Hydroline

ELEKTRISKA CYLINDRAR alternativ till hydraulik SOM FÖRST I Finland lanserar Hydroline i samarbete med Motiomax elektromekaniska cylindrar för rörliga arbetsmaskiner i slutet av 2020. Enligt marknadsundersökningar elektrifieras arbetsmaskiner i allt snabbare takt som en del av större och tekniskt avancerade smarta helheter. Den globala marknadspotentialen är 13 miljarder euro. Elektriska cylindrar har inte använts i tung utrustning och stora maskiner tidigare på grund av tekniska begränsningar, påpekar de båda företagen. Stora maskiner har nästan inte alls haft elektromekaniska ställdon som skulle kunna ersätta hydraulcylindrar. I bakgrunden finns megatrenden för minskad miljöpåverkan. Elektromekaniken eliminerar behovet av olja i cylindrar, vilket minskar miljöpåverkan. Utöver ekoeffektiviteten blir det enklare att underhålla cylindrar och vikten på

14

maskinerna minskar. – Dessutom rör sig data snabbare när elektrisk energi kan utnyttjas i hjälpsystemen i stora maskiner. Reaktionsförmågan och hanterbarheten accelereras, vilket skapar förutsättningar för proaktivt underhåll, säger Manu Leinonen, Hydrolines teknologichef. Effektiviteten av elektromekaniska cylindrar är högre jämfört med hydraulcylindrar. Inom hydraulik går 70 procent av energin till spillo, men inom elektromekaniken mindre än 30 procent. – Användning av el och intelligent automatik skapar nya möjligheter för elektriska cylindrar jämfört med konventionell hydraulik. Elektriska cylindrar kommer att bli vanligare på samma sätt som el- och hybridbilar, säger Pekka Välimäki, vd för Motiomax. Samarbetspartners i projektet är Hydroline Oy som är Finlands ledande tillverkare

av hydraulcylindrar och Motiomax Oy, en finsk leverantör av elektromekaniska rörelsesystem. När samarbetet inleds fokuserar Motiomax på design och produktutveckling och Hydroline svarar för serietillverkning. Redan nu erbjuder IoT (Internet of Things) enorma möjligheter att skräddarsy helheter för kundens behov och elektromekaniska system börjar också bli allt vanligare vid sidan av traditionella lösningar. – Elektriska cylindrar är en del av vår tillväxtstrategi. Vi har redan kundorder från större maskintillverkare. Avsikten är att så snabbt som möjligt göra detta till en betydande del av verksamheten. I framtiden vill vi erbjuda våra kunder de bästa möjligheterna att effektivisera verksamheten på ett ansvarsfullt sätt med respekt för miljön och hitta de senaste smarta lösningarna för deras behov, säger Manu Leinonen.


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

En studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att fler personer omkommer i trafiken i Sverige jämfört med Norge. Bild: Hejdlösa bilder/VTI

FLER DÖDA PÅ VÄGAR I SVERIGE ÄN I NORGE FLER PERSONER omkommer i trafiken i Sverige jämfört med Norge. Störst är skillnaden bland oskyddade trafikanter. Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är också bättre i Norge. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Sverige och Norge har länge varit framstående när det gäller trafiksäkerhet. I ett internationellt perspektiv har antal omkomna per invånare i de båda länderna varit låga. Under de senaste decennierna har dödstalen omväxlande varit lägre i Sverige jämfört mot Norge och vice versa. FÖRBÄTTRING I NORGE De senaste tio åren har dock trafiksäkerheten i Norge förbättrats betydligt medan det skett en viss avmattning Sverige. Norge har sedan 2015 haft färre omkomna i trafiken per invånare än Sverige. Mellan

åren 2014–2018 hade Norge 2,4 omkomna per 100 000 invånare. Antalet omkomna i Sverige var under samma tidsperiod 2,8 per 100 000 invånare. – Vår studie visar att fler cyklister omkommer i Sverige än i Norge och tittar man närmare på statistiken ser man att det är i gruppen 75 år eller äldre som skillnaden är som störst. Man kan misstänka att skillnaden beror på att det är vanligare i Sverige att äldre cyklar, men det är inget som vi har kunnat verifiera i vår undersökning, säger Åsa Forsman, senior forskare vid VTI. MÖTESSEPARERING Det finns också skillnader mellan de båda länderna vad gäller hastighetsgränser och förekomsten av mötesfria vägar. Norge har lägre hastighetsgränser och bättre hastighetefterlevnad på det statliga vägnätet. Dessutom är nästan all trafik på 90-vägar i Norge mötesseparerad, medan

andelen mötesseparerad trafik på 90-väg i Sverige endast är 20 procent. Sverige har dock en större andel trafik på mötesfria vägar totalt sett på de statliga vägarna än vad Norge har. – Skillnaden i förekomsten av mötesseparering är en trolig förklaring till att Sverige har högre dödsrisk på vägar med hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen. På vägar med hastighetsgräns 80 kilometer i timmen kunde vi inte se någon skillnad i risk mellan länderna, säger Åsa Forsman. Syftet med studien var att kartlägga Norges utveckling de senaste åren och att studera vad som skiljer sig mellan länderna. Främst är det den senaste tioårsperioden (2009–2018) som studeras. Studien finansierades av Trafikverket Skyltfonden, Statens vegvesen och Trygg Trafikk och har utförts av VTI i samarbete med Transportøkonomisk institutt (TØI).

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Digitala vågar på grävmaskinerna gör att lastbilarna lastas optimalt. Systemet har sparat 1 600 transporter vid bygget av Västlänken i Göteborg. Bild: NCC

DIGITAL TJÄNST FÖR SCHAKTMASSOR sparade 1 600 transporter NCC TILLSAMMANS med Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment har testat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Under det första året som tjänsten använts i projekt Västlänken har 1 600 färre transporter behövts till och från projektet i centrala Göteborg. På NCC:s arbetsplats deletapp Centralen i Trafikverkets projekt Västlänken, där över två miljoner ton schaktmassor ska transporteras under projektets gång, fanns stora miljö- och effektiviseringsvinster att göra genom att digitalisera arbetsflödena. Här föddes idén till tjänsten ”Effektiv utlastning”. Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord, sten och schaktmassor, mot en digital våg kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. – Hittills har vi lyckats minska trafiken till och från projektet med 11 procent, vilket motsvarar cirka 1 600 färre lastbilstransporter i centrala Göteborg under det första

16

året som vi använt tjänsten. Det är riktigt roligt att se hur bra tjänsten har fungerat och vilka vinster den inneburit för staden och för projektet, säger Johan Nyström, produktionschef, NCC Infrastructure. Tjänsten ”Effektiv utlastning” som används i lastbilarna och grävmaskinerna har utvecklats av Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment. Volvos grävmaskiner är utrustade med digitala vågar som löpande överför information till systemet. Målet är att lastbilen ska lastas optimalt, inte för mycket och inte för lite. Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras. – Uppkopplade tjänster är av mycket stor betydelse för att minska miljöpåverkan och öka produktiviteten. Effektiv utlastning är ett bra exempel på detta. Genom det täta samarbetet med NCC har vi kunnat dra många lärdomar som gör att vi kan vidareutveckla tjänsten såväl som vårt arbetssätt. Båda våra företag har högt ställda miljöambitioner och samarbetet har betytt mycket för båda parter, säger Laura

Stavby, projektledare hos Volvo Lastvagnar för detta projekt. Med Effektiv utlastning har nyttjandegraden av lastbilarnas fraktvolym stigit till 97-100 procent för varje transport. – Men även arbetsmoment blir digitala där planeringen av arbete kan ske med en exakthet och beslut i produktionen kan fattas i realtid. Dessutom skapas en bättre och säkrare arbetsmiljö för både lastbilschaufförer, grävmaskinister och medarbetare i produktionen, säger Johan Nyström, NCC. Effektiv utlastning utsågs även till finalist i utmärkelsen ”Årets hållbara projekt” i tävlingen CIO Awards. – Grunden i hela projektresan har varit att förstå kundens process och dess utmaningar. Genom den förståelsen har vi skapat en lösning som blivit en vinst för våra kunder, vårt samhälle och för oss i Volvokoncernen. Detta har blivit möjligt genom ett tätt samarbete med NCC, men också tack vare ett tvärfunktionellt samarbete inom AB Volvo, säger Lars- Ola Sjöström, ansvarig för tjänsteutveckling, Volvo Construction Equipment.


Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott Nytt År!


DAGENS INFRASTRUKTUR // ANLÄGGNINGSMASKINER

JCB lanserar nya helelektriska minigrävare, teleskoplastare och dumprar, samt portabla laddare för att kunna ladda där elförsörjning saknas. Bild: JCB

JCB ökar satsningen på

ELMASKINER OCH LADDNING JCB har tagit ett rejält kliv i omställningen till alternativ drift av anläggningsmaskiner. Den brittiska maskintillverkaren lanserar en minigrävare med hytt, en teleskoplastare och två dumprar, alla med helelektrisk drift. Till dessa finns även lösningar för laddning där tillgång på el saknas. AV LARS-OLOF TANDBERG

– TIDERNA FÖRÄNDRAS och vi måste svara snabbt på klimatförändringarna och förbättra luftkvaliteten. JCB vill göra sin del i det arbetet genom att förse marknaden med dels elektriska maskiner, dels med dieselmotorer som är så rena som möjligt, sa JCB:s chef för innovation Tim Burnhope när företagets nya elektriska maskiner presenterades på en digital presskonferens. JCB 525-60E är företagets första helelektriska kompakta teleskoplastare. Den har samma prestanda som den konventionella dieselmodellen och har två elektriska motorer – en till drivlinan och en till hydrauliken.

ENERGI ÅTERVINNS Maskinen har permanent fyrhjulsdrift genom en fördelningsväxellåda som driver kraften från drivmotorn på 17 kilowatt till styr- och drivaxlar. När maskinen bromsas tas energin till vara och laddar batteriet. Hydraulmotorn på 22 kilowatt har ett maxflöde på 80 liter per minut. När bommen sänks tas energin till vara av hydrauliksystemet, vilket minskar effektbehovet och förlänger drifttiden. JCB 525-60E har ett litiumjon-batteri på 96 volt som enligt JCB klarar normal användning under en arbetsdag. Laddningstiden är åtta timmar med standarduttag och vid snabbladdning 60-120 minuter, beroende på laddarens kapacitet. Teleskoplastaren maximala lyftkapacitet är 2,5 ton, med en maxlast på två ton vid full arbetshöjd på sex meter.

MINIGRÄVARE MED HYTT JCB lanserade 2018 sin helt elektriska 1,9-tons minigrävare 19C-1E. Nu har den uppdaterats och bland annat fått hytt.

18

– I kalla och våta klimat, som Skandinavien, behöver maskinerna ha hytt med värme. På en elektrisk maskin är det viktigt att uppvärmningen inte tar kraft från övriga funktioner. 19C-1E har fyra lithiumjonbatterier, där 50 procent av kapaciteten i ett batteri går till uppvärmning och 3,5 batteri används för maskinens drift, säger utvecklingsingenjör Andy Whyman. Enligt JCB klarar 19C-1E en hel dags jobb på en laddning. Tiden för laddning är fem timmar med 230 volt och 2,5 timme med trefas 415 volt. JCB presenterade även två helelektriska dumprar. HTD-5 är en bandgående minidumper som lastar 500 kilo. Operatören går antingen bakom dumpern eller står på en plattform. Hjuldumpern 1 TE är ramstyrd, har dumperkorg i stål och är högtippande för att möjliggöra lastning i containrar.

LADDARE OCH POWER PACKS För att underlätta laddning av maskinerna har JCB utvecklat en extern snabbladdare som passar till alla maskiner i företagets E-Techserie. Den är ett komplement till maskinernas inbyggda laddare. Den kräver 415 volts elförsörjning med standard trefas och kan användas antingen för att få snabbare laddning efter arbetsdagens slut eller för extraladdning när maskinen inte används. På arbetsplatser där det saknas tillgång till el eller där backup behövs har JCB även tagit fram så kallade power packs för laddning av elmaskinerna. De består av antingen fyra eller åtta litiumjonbatterier och är monterade på staplingsbara ramar med gaffelfickor för enkel hantering och transport. Power packen kan antingen laddas där el finns och köras ut till arbetsplatsen eller laddas på plats med en generator.


Excidor har hjälpt Maskinia att utrusta Case hjullastare i nya G-serien med elektriska paddelkontroller som lever upp till svenska förares krav. Bild: Excidor

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EXCIDOR

System som gör att maskinen kan mer Excidor AB i Bollnäs utvecklar system som förenklar vardagen för maskinföraren. Företagets produkter förädlar dessutom maskinen så att den kan utföra mer än vad den klarade när den levererades från fabriken. EXCIDORS SLOGAN är ”Din maskin kan mer”. I nära samarbete med maskinförare, maskintillverkare och återförsäljare utvecklar företaget kompletta styrsystem, programvaror, knappsatser och elektronik för mobila applikationer. Produkterna säljs för eftermontage hos återförsäljare medan en del blir standard hos maskintillverkare. Ett exempel är ExciControl WS spakstyrning för hjullastare. – Vi levererar spakstyrning till Komatsus fabriker i både Japan och Tyskland, för fabriksmontage. Det är ett fint erkännande av kvaliteten på våra produkter, konstaterar Jan-Erik Persson som är vd för Excidor. ExciControl MH är ett annat exempel. I stället för att ha en display från varje redskapstillverkare kan maskinföraren styra alla hjullastarens redskap från en enda display. – Det spar utrymme och innebär bättre ergonomi. Med några enkla tryckningar justerar föraren inställningarna för aktuellt redskap eller byter till ett annat redskap. Systemet har, förutom generella inställningar, fördefinierade redskap från bland annat Drivex och Holms. Antalet redskap och märken utökas löpande. Vid sandning anpassas mängden sand som sprids efter maskinens hastighet. Systemet känner automatiskt av färdriktningen och kan stänga av sandning när maskinen backar. Det ger bättre bränsleekonomi, optimerad sandåtgång och mindre slitage på redskapet. Vid sopning kan önskad oljemängd från maskinen kontrolleras och för vissa modeller även marktrycket. Det optimerar bränsleekonomin och ökar redskapens livslängd. – Ett exempel är en kund med Drivex nya frontsop DXU-25 som minskade bränsleförbrukningen med upp till en liter per timme, berättar Jan-Erik Persson.

ExciControl MH utvecklades ursprungligen för Volvos hjullastare i samarbete med Swecon, men finns nu även för Case och Yanmar. Ambitionen är att anpassa systemet för fler märken och modeller. – Ofta kommer idéerna till våra produkter från förare och maskinägare, som ju är de som använder grejerna i vardagen. Att gå från idé till standard hos en maskintillverkare kan ta tio till femton år. Där kan vi agera snabbare. Excidor erbjuder skräddarsydda lösningar för tillverkare och återförsäljare av maskiner. Ett exempel är Case svenska generalagent Maskinia. Hjullastarna i nya G-serien har elektriska paddelkontroller som är alldeles för hårda för den svenska marknaden. – Volvo är marknadsledande på hjullastare i Sverige. Om vi ska kunna konkurrera med dem måste våra kontroller vara lika mjuka och fina som Volvos. Därför vände vi oss till Excidor, säger Fräs Erik Andersson som är eftermarknadschef på Maskinia. I nära samarbete med Maskinia anpassade Excidor sina ExciPad knappsatser för Case G-serie. – Vi är mycket nöjda med resultatet. Excidor är väldigt professionella. De förstod vad vi ville ha och levererade. Det blev till och med bättre än förväntat, underwww.excidor.se stryker Fräs Erik Andersson.

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZÜBLIN SCANDINAVIA

Pålväggarna borrades både från land och från ponton. Bild: ZÜBLIN

ZÜBLIN BORRADE PÅLVÄGGAR för nya Skurubron

ZÜBLIN Scandinavia utförde under sommaren arbetet med att borra pålväggar i vattnet för bygget av nya Skurubron i Nacka, på uppdrag åt Itinera S.p.A. Pålväggarna var en förutsättning för att kunna bygga de nya brofundamenten till två av brons pelare. DE TVÅ PÅLVÄGGARNA byggdes på varsin sida av Skurusundet. För att kunna spränga och schakta för pelarnas fundament behövde arbetsområdet torrläggas. Pålväggarnas uppgift är att förhindra att vatten tränger in i arbetsområdet. – Arbetet gick väldigt bra. Man borrar, pumpar ut vattnet och hoppas att det är tätt. Även om det inte låter så invecklat krävs båda speciella maskiner och erfarna yrkesarbetare. Det var bara på ett ställe på ena sidan som det var en liten glipa som vi fick svetsa ihop, konstaterar Martin Nilsson som är platschef på ZÜBLIN Scandinavia. Borrningen gjordes med en rigg för sänkhammarborrning. Pålarna som användes var SSAB:s RD320. Dom har en diameter på 323 millimeter och är mellan 8 och 14 meter långa. Totalt på de båda sidorna har 263 pålar borrats ner. – Vi borrade lås i lås och en bitumenlösning i låsen säkerställer att konstruktionen blir vattentät. Pålarna ska borras ner minst en meter i friskt berg, men här blev det mer bergborrning då det var svårt att veta exakt hur berget såg ut, berättar Martin Nilsson. På Skurusidan gjordes hela borrningen från land. På Björknässidan var det så trångt att borriggen och laddmaskinen fick stå på en ponton i vattnet. På land stod en kran som lyfte ut borrör till riggen. – Det var en logistisk utmaning eftersom det är så trångt. Det är stora nivåskillnader och inga ordentliga vägar till arbetsplatsen. Och långa och tunga rör är otympliga att transportera. Men vi löste det bra tillsammans med beställaren.

20

När man bygger i och vid vatten är det hårda krav på att inte sprida grumligt vatten. Därför hade dubbla siltgardiner lagts ut runt de båda borrplatserna, för att inte blanda slammet som grumlades upp vid borrningen. Utöver platschef Martin genomfördes projektet med egna yrkesarbetare, en borrare, en hjälpare och en kranförare. – Alla har tidigare vana från att jobba i och vid vatten, och vi har egna marina resurser. Det var en fin miljö att jobba i, med mycket båttrafik som passerade. Vi har nog blivit lite bortskämda nu. I vanliga fall brukar byggplatser inte ha så mycket att erbjuda, konstaterar Martin Nilsson. ZÜBLIN Scandinavia AB har en bred kompetens och lång erfarenhet från geotekniskt komplicerade projekt med pålning, spont och grundförstärkning. Vi arbetar gärna med projekt med stort innehåll av grundläggning samt helhetslösningar inkluderande infrastruktur. Tack vare vårt rederi och tillgången till ytterligare båtar och pråmar från vår koncern kan vi erbjuda flexibla lösningar där vi bygger från vattnet. Exempel på projekt vi utfört är sänktunnel i Riddarfjärden för Citybanan, sänktunnel i Göta älv i Göteborg, Trafikplats Akalla och Trafikplats Lovö, som ingår www.zueblin.se i Förbifart Stockholm.


Nya Skurubron byggs intill nuvarande Skurubron, som när den byggdes 1914 var Nordeuropas största betongbro. Bild: Trafikverket

DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

ONT OM UTRYMME

när Nya Skurubron byggs Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet för att öka framkomligheten, höja trafiksäkerheten och ge bättre förutsättningar för kollektivtrafiken. Men bron behövs även för att Nacka och Värmdö ska kunna fortsätta att utvecklas. AV LARS-OLOF TANDBERG

NYA SKURUBRON FÅR tre körfält i vardera riktningen varav ett är enbart kollektivkörfält. Det kommer att öka säkerheten och göra att trafiken flyter bättre, jämfört med i dag då all trafik går i två körfält i vardera riktningen. När den nya bron står färdig hösten 2022 ska den gamla Skurubron renoveras och byggas om. Den får då en lokalväg för bilar och en åtta meter bred gång- och cykelväg. I projektet ingår även att bygga om och anpassa de två trafikplatserna Skuru och Björknäs på vardera sida av den nya bron. Delar av trafikplatserna ska byggas om under 2021 medan resterande delar inte kan byggas om förrän den nya bron är klar och trafiken kan flyttas över till den. – I dag bildas ofta köer i rusningstrafik och bron och trafikplatserna är olycksdrabbade. Det beror delvis på att av- och påfarterna är korta. De ombyggda trafikplatserna får längre av- och påfarter för att få bort de problemen, säger Åse Wallin som är projektledare på Trafikverket. TRÅNG BYGGPLATS Hon påpekar att en av utmaningarna i projektet är att byggnationen sker nära känsliga naturvärden, kulturvärden och historiska bygg-

nader. Dessutom pågår trafiken på Värmdöleden under byggtiden. – Vi har sänkt hastigheten och även flyttat körfält i sidled där det är möjligt. Dessutom måste vi ta hänsyn till båttrafiken i farleden som går genom byggplatsen. Det begränsade utrymmet och befintliga konstruktioner begränsar entreprenörens arbetsområde och tillfartsmöjligheter. En förutsättning för att Nya Skurubron skulle kunna byggas nu var att den skulle medfinansieras av Nacka kommun. Bygget finansieras till en tredjedel av statliga medel medan två tredjedelar finansieras med ett lån, som ska återbetalas med infrastrukturavgifter. – En avgift på fyra kronor kommer att tas ut för varje passage över den nya bron. Det fungerar som trängselavgifterna, med kameror som registrerar överfarterna. Avgiften tas ut till dess att bron är betald, säger Åse Wallin.

UTMANANDE SPRÄNGNING Arbetet inleddes med sprängning för att göra plats för den nya väglinjen intill den befintliga Värmdöleden. I delar av berget hade det tidigare sprängts när den gamla bron byggdes. – Det var en utmaning eftersom berget hade spruckit rejält

>>

21


Det är trångt när ena landfästet byggs inklämt mellan Värmdöleden och en bergvägg. Bild: Lars Henriksen

Gjutning av landfäste för Nya Skurubron. Bilder: Lars Henriksen

och det var bultat kors och tvärs. Det innebar att vi inte alltid visste hur berget hängde ihop. Det gjorde det svårt att veta hur mycket vi skulle ladda och hur berget skulle röra sig vid sprängning, säger Lars Henriksen som är projektchef hos totalentreprenören Itinera. Det skrevs en del i tidningarna om att entreprenören inte hade kontroll på sprängningarna och att olyckor skett. Men Lars understryker att det var missuppfattningar. – Sprängningsarbetena genomfördes utan olyckor. Vi satte upp betongbarriärer som skydd vid sprängningarna, och dom tog en del stryk. Men det är ju meningen. Det såg värre ut än det var. Då vi visste att det var svår sprängning anlitade vi Uppländska Berg som verkligen kan det här. För oss är det viktigt att inte titta på lägsta pris, utan att hitta underentreprenörer som kan sin sak.

LANSERING I ETAPPER Nya Skurubrons båda mittpelare byggs precis vid vattenkanten, till hälften på land och till hälften i vattnet. För att kunna bygga pelarnas fundament sattes en vägg av RD-pålar runt arbetsområdet för att hålla vattnet borta under byggtiden. Bropelarna gjuts i betong medan de sista fem eller åtta meterna är gjorda i stål. Själva bron kommer att bestå av två stållådor som har en form som påminner om flygplansvingar. Brolådorna tillverkas och får viss svetsning och målning vid en fabrik i Italien. Sedan transporteras de i delar med fartyg till Sverige och körs på lastbil till arbetsplatsen. – Vi bygger en tillfällig montagehall på västra sidan av sundet. Där svetsas delarna ihop, målas och görs klara. Sedan lanseras brolådorna ut mot pelarna. Det görs i tio etapper och för varje etapp svetsar vi på cirka 36 meter bro. Hela lanseringen kommer att ta ett år att genomföra.

OVANLIG BROBYGGNAD En annan utmaning i projektet är en gång- och cykeltunnel under Värmdöleden som ska ersättas med broar, för att öppna upp passagen och göra det mer vänligt och tryggt för gående och cyklister. Broarna byggs på en befintlig vägbank.

22

– Vi ska borra ner stålpålar i vägbanken och bygga bron på dom. Därefter schaktar vi bort banken och tar bort tunneln. Det blir en rejäl utmaning eftersom vi inte får stänga av trafiken på Värmdöleden, konstaterar Lars Henriksen. Förutom närheten till bebyggelse och det begränsade utrymmet försvåras bygget av nya Skurubron av att byggplatsen ligger i ett område med känslig natur. Bland annat finns ett antal stora ekar som är 500–800 år gamla. – Här finns stora naturvärden som måste skyddas. Inte ett enda träd får fällas utan mitt personliga tillstånd, understryker Lars Henriksen.

BONUS FÖR SPARADE TRÄD Trafikverket ger en bonus till Itinera för varje träd som räddas. – Det är bättre än vite. Nu har vi ett incitament att vara försiktiga. Här finns en del pengar att tjäna om vi gör rätt. Det kan exempelvis vara att gå upp en storlek i kran för att inte skada ett träd. Itinera har två personer som jobbar heltid med miljöfrågor och ser till att miljökraven följs. – Det här är vårt första projekt i Sverige. Vi vill visa vad vi kan och även ha ett referensprojekt för framtiden. Jag är nog lite annorlunda som projektledare. Mina kollegor kallar mig för trädkramare och jag lägger nog lite mer än vad som krävs på miljöhänsyn. Men jag ska bara vara här i tre år. Vilken rätt har jag att kapa ner träd som stått här i många hundra år, frågar Lars Henriksen.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av bro, Skurusundet, NackaByggtid: december 2019–höst 2022 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Itinera S.p.A Arkitekt: Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S Kostnad: 1 Mdkr i 2016 års prisnivå


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MTT SWEDEN Bilder: MTT Sweden

MICHAEL ANKARHORN har hjälpt entreprenörer i 35 år

Michael Ankarhorn på MTT Sweden AB i Skänninge i Östergötland har försett svenska maskinentreprenörer med maskiner, skopor och redskap i snart 35 år. Han brinner verkligen för sitt arbete och har med åren fått många nära relationer till företagets kunder. – DET ÄR STIMULERANDE att se användarna bli effektivare i

BRA FÖR MILJÖN OCH PLÅNBOKEN

sopvalsar och snöplogar från den finska redskapstillverkaren POME. I november introducerade MTT även nästa generation av de egna krosskoporna SBS VPCH Crusher, för grävmaskiner från 20 ton och uppåt. De krossar betong, asfalt, tegel och slagg med mera. Skoporna har långsamt roterande trummor krossar materialet antingen mot en andra trumma eller mot motstålet. Kapaciteten är över 100 ton i timmen med ställbar slutfraktion ner till 0–40 millimeter. – Den långsamma krossningen innebär låg ljudnivå och att det i princip inte dammar. Det gör att man kan krossa på plats i tätbebyggda områden utan särskilda tillstånd, understryker Michael Ankarhorn.

Ett bra exempel är SBS Max sorteringsskopor. Med en sådan kan föraren schakta, lasta, planera och sortera utan att behöva byta redskap. – Det är bra både för miljön och för plånboken. Vi har exempel på kunder som, med rätt typ av jobb, har tjänat in kostnaden för en sorteringsskopa på tre veckor, konstaterar Michael. Sorteringsskoporna kan användas för bland annat grovsortering av schaktmassor, jordtillverkning, finsortering av matjord, kompost och grus. De kan även användas för att sortera fram skyddsfyllningar godkända för kablar, fiber, VA- och fjärrvärmeledningar. – Att återanvända material på plats spar på miljön, dessutom går det fortare när man inte behöver vänta på materialtransporter. Och så får man ut ett väldigt fint material, säger Marcus Folkesson, på Folkessons Gräv i Gullspång som använder sorteringsskopan SBS GS4-150 MAX från MTT Sweden. Utöver sorteringsskopor säljer MTT Sweden bland annat skopor,

MTT Sweden är ett familjeföretag och det kännetecknar även kontakterna med kunderna. Nils-Erik Skantze, som driver Skantzes Entreprenad i Fjärås, är en av många nöjda kunder. – Jag känner en trygghet i att det är en leverantör som funnits länge och som kommer finnas kvar. De lägger dessutom ett otroligt stort personligt engagemang i varje affär. Lyssnar alltid på kundönskemål och följer upp, ringer och kollar hur det går. Sådant är man inte van vid, konstaterar Nils-Erik Skantze. www.mttsweden.com

sin yrkesutövning samtidigt som miljön sparas och våra kunder tjänar pengar. Extra glad blir jag när en kund med något av våra redskap kan göra arbeten som varit nästintill omöjliga att göra på ett effektivt sätt innan, säger Michael. Det var hans pappa Olof som grundade familjeföretaget 1963. Michael klev in i branschen 1986 och i dag drivs företaget av Michael och hans son Petuel. Att värna miljön har alltid varit viktigt i deras företagande. Många av MTT Swedens redskap kan användas för återvinning direkt på arbetsplatsen.

NÄRA KONTAKT MED KUNDER

23


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SVEVIA

VÄGMARKERINGAR I KRONOBERG förbättras i treårsentreprenad Svevia utför vägmarkeringsarbeten åt Trafikverket i Kronobergs och Blekinge län under en treårsperiod. Genom upplägget totalentreprenad och funktionsansvar hos entreprenören har Kronobergs län kommit att få en standard bland de högsta i landet när det gäller vägmarkeringar. DET HANDLAR OM en totalentreprenad som innefattar projektering, inventering och åtgärdsval, både kompletteringsarbeten efter slitage och målning efter nyläggning på de statliga vägarna i de båda länen. Riksvägarna prioriteras. I uppdraget ingår att ha funktionsansvar för de statliga vägarnas linjemarkeringar. Årliga mätningar och löpande redovisning ger god information om vad som behöver göras. Svevia arbetar mot en i huvudsak fast entreprenadsumma som ersättning och bara en liten rörlig del. Man vet vilken kostnadsram man har att jobba med. Entreprenaden är tre år i grunden med ett års förlängning. Den sträcker sig från 2018 till 2021. UTVECKLAR NYA METODER – Vi har lagt ut helentreprenader med funktionsansvar tidigare.

24

Det fungerar mycket bra. I Kronoberg och Blekinge har det praktiserats sedan 2015. Svevia är väl insatta i hur man jobbar när man har ett funktionellt ansvar, säger Stefan Pettersson på Trafikverket region syd. Vi ser positivt på att kunna utveckla nya metoder. – Det här är ett lyckat sätt att arbeta på. Genom funktionellt ansvar upplever vi att vi får en högre standard, vi får ut mer för pengarna jämfört med utförandeentreprenader. Parallellt gör vi på Trafikverket egna uppföljningar. Entreprenören har höjt standarden i Kronoberg, säger Stefan Pettersson, som betonar det goda samarbetet, en bra dialog och stämning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Om en allmän bedömning är att standarden på vägmarkeringarna på landets statliga vägar motsvarar Trafikverkets egna krav endast


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SVEVIA

till 50 procent på torra vägar och endast till 25 procent på våta vägbanor, så är standarden betydligt högre i just Kronoberg. Också på entreprenörsidan är man nöjd med upplägget. – Det har fungerat och fungerar mycket bra, säger Martin Rydell, arbetschef på Svevia.

HAR HÖJT STANDARDEN VÄSENTLIGT – En utmaning i det här projektet är att standarden på vägmarkeringarna i Kronoberg från början när vi tog över var väldigt låg. Vi har höjt standarden med 30 procentenheter från cirka 40 till cirka 70 procent, alltså klart över snittet i landet. Andra utmaningar är, som vid allt arbete på väg, att arbeta i trafik, vilket blir allt farligare, och väderleken. Bästa säsong för den här typen av arbeten är april till november, då allt som behöver göras måste hinnas med. Martin Rydell berättar att Svevia i Kronobergs län målar allt från kant- och mittlinjer till övergångsställen och pilar samt att man anlägger bullerräfflor.

– Bara i Kronoberg använder vi cirka 700 ton termoplast per år, vilket motsvarar 1,5 miljoner meter linje. – Dock utför vi inte bara linjer på väg. Parkeringsplatser, industrimålningar, skolgårdar och flygplatser är andra exempel på vad vi också utför. Populärt just nu är så kallade laddplatser för elbilar, där vi markerar med olika laddsymboler. Svevia är ett fristående statligt ägt bolag med rötter i tidigare Vägverket. Företaget har fabrik i Linköping för tillverkning av den vita termoplasten som används för att utföra vägmarkeringar. Termoplasten säljs också till kunder i både Sverige och övriga Europa.

www.svevia.se 25


®

A6-type

V-290

Fördelar med Saltvikplogen® -

När kvalitet och totalekonomi gäller

FDH-type

Låga drifts- och underhållskostnader Unika skrap- och kastegenskaper Lätt att arbeta med Mycket stabil på vägen Rensar kanterna och flyttar snön bort från vägen F-280

100% norskproducerat

Vi har lager

för slitdelar

Kontakt: Ole Saltvik Telefon 769 52 800 | Mobil: 917 84 184 firmapost@saltvik.as | www.saltvik.as

Ny katalog på hemsidan


Elva kilometer på sträckan Eling–Vara är just nu under utbyggnad till mötesfri väg. Bild: Trafikverket

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Ytterligare elva kilometer av E20

SKA BLI MÖTESFRI VÄG Ytterligare en dryg mil av E20 mellan Stockholm och Göteborg ska bli mötesseparerad. Det är mellan Vara och Vårgårda i Västergötland som Trafikverket just nu utför arbeten som ska vara klara sommaren 2022. Totalt är det i dagsläget cirka tio av de 48 E20-milen mellan landets två största städer som inte är mötesseparerade. 2026 är det meningen att hela sträckan ska vara klar. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

STRÄCKAN VARA–VÅRGÅRDA är 26 kilometer lång och ska byggas om till mötesseparerad väg med mitträcke. Arbetet är uppdelat i tre deletapper och ingår i utbyggnaden av E20 genom Västra Götaland. Det nu aktuella bygget gäller delen Vara–Eling, elva kilometer, på sträckan Vara–Vårgårda. 45 procent av vägen blir omkörningsbar 2 + 2-väg medan resten blir 1 + 1-väg, endast ett körfält i vardera riktningen. Det är alltså inte fråga om utbyggnad till motorväg och den planerade högsta hastigheten blir 100 km/h med undantag för en kortare sträcka 80 km/h.

Idag utgörs sträckan av en vanlig 13-metersväg utan mittseparering och med en högsta tillåtna hastighet om 80 km/h. Det är svårt för människor och djur att passera säkert och bullernivåerna är höga. Syftet med utbyggnaden är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Arbetena påbörjades i augusti 2020 och hela projektet väntas vara slutfört sommaren 2022 till en kostnad om 300 miljoner kronor. Genomgående sker utbyggnaden genom breddning av befintlig väg. Det blir på sträckan två vägportar under E20 och en bro över >> vägen. Därtill två fauna-passager, inalles tre nya broar.

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Missa inga nyheter! Håll dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige!

• •

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

– Arbetena innebär en stor påverkan på trafiken och det är alltid påfrestande att leva med trafiken under byggtiden, säger Trafikverkets projektledare Marcus Kilmo. Hela den felande länken (när det gäller mötesseparerad E20) ligger inom Västra Götaland. – Det är cirka tio mil som återstår och det sista ska vara klart år 2026, berättar Björn Elfström, projektledare för två etapper på vägen och övergripande samordnare för utbyggnaden av E20. Delen Alingsås–Vårgårda är i slutskedet och beräknas öppnas i december i år. 2022 beräknas hela delen Göteborg–Alingsås vara klar. Nästa år påbörjas utbyggnad förbi Vårgårda. På den nu aktuella delen Vårgårda-Vara är som nämnts här ovan delen Vara–Eling på gång, medan den mittersta delen påbörjas 2021. För delen Vårgårda–Ribbingsberg pågår fastställelse av vägplanen. Mellan Vara och Skara är det klart. Två stora etapper med 2 + 2-väg i ny sträckning Götene–Mariestad respektive förbi Mariestad beräknas bli påbörjade 2023. – 2026 är det meningen att hela sträckan Stockholm–Göteborg ska vara mötesfri. Grovt räknat blir det motorväg på 2,5 mil av de nu återstående tio milen, säger Björn Elfström.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av väg E20 mellan Vara och Vårgårda Byggherre: Trafikverket Region Väst Generalentreprenör: PK Road AB Kostnad: 300 Mkr

Nyhet! PERI UP Easy med integrerat fallstopp PERI UP Easy är den innovativa ställningen som kombinerar högsta säkerhet och kostnadseffektivitet på ett idealiskt sätt. PERI UP Easy´s låga vikt har resulterat i väsentligt reducerad monterings- och demonteringstid. Eftersom skyddsräcken till nästa nivå monteras underifrån kan arbetet utföras säkert och utan personligt fallskydd. PERI UP Easy är också kompatibel med modulställningen PERI UP Flex vilket möjliggör arbete i komplicerade projekt. Vill du veta mer? Titta in på, www.peri.se

28

Form Ställning Plywood Konstruktion www.peri.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV NORDISK KRANUTHYRNING

NORDISK KRAN

har utrustning för alla tillfällen Lång erfarenhet, långsiktiga kundrelationer och strävan att alltid hitta de bästa lösningarna för varje uppdrag. Det är kärnvärden för Nordisk Kranuthyrning. FÖRETAGET HYR UT allt från små till stora kranar till små och stora kunder inom entreprenad- och byggbranschen. Det kan gälla kranar som styrs från marken eller kranar som styrs från en hytt högt upp. Det kan gälla infrastrukturbyggen såsom brobyggen eller husbyggen. Kranarna hyrs ut med eller utan förare. – Vi försöker alltid hitta de bästa lösningarna för våra kunder, att hitta rätt utrustning för varje uppdrag. Ibland kan man behöva ändra under projektets gång så att man alltid har rätt kran för uppgiften, säger Johan Åkerberg, vd i Nordisk Kranuthyrning AB. – Vi satsar på personliga och långsiktiga relationer för att nå de bästa lösningarna. Flera av våra kunder är återkommande sedan långt tillbaka. Kranarna är av fabrikaten Liebherr, Potain, Terex och Comansa. Just nu är företaget engagerat i utbyggnaden av E20 till mötesseparerad väg och ska ha fem kranar på plats, en för varje planerat brobygge på sträckan Eling – Vara i Skaraborg.

Lindén och är således sprunget ur hans tillverkningsföretag Lindén kranar. Nordiska Kranuthyrning är fortfarande privatägt, utgår från Västerås och verkar huvudsakligen i Mellansverige. Företaget omsätter 27 miljoner kronor, sysselsätter cirka 14 personer och förfogar över ett 20-tal kranar i varierande storlek. De kranförare som följer med uthyrningen har alla yrkebevis och är alla utbildade och certifierade enligt regler från Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN).

LÅNG HISTORIA Nordisk Kranuthyrning AB har en lång historia och gedigen erfarenhet i branschen. Det grundades i Västerås 1964 av Elis

www.nordiskkranab.se 29


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Under en femårsperiod investeras 1,4 miljarder kronor för att utveckla och förbättra hamnen i Umeå. Bild: Umeå Hamn

UMEÅ HAMN FRAMTIDSSÄKRAS för 1,4 miljarder

Under en femårsperiod investeras 1,4 miljarder kronor för att utveckla och förbättra hamnen i Umeå. Hamnen anpassas för bland annat Wasalines nya färja, ökade godsmängder från SCA och en förväntad ökning av den totala godsmängden på grund av överföring av transporter från väg till sjö. AV LARS-OLOF TANDBERG

– VISSA KAJDELAR I hamnen är 60–70 år gamla och de har renoverats i omgångar under åren. Nu går det inte längre att renovera utan vi måste riva och bygga nytt, säger Patrik Rudolfsson som är hamnkapten på Kvarken Ports som driver Umeå Hamn. SCA investerar 7,5 miljarder i bland annat en ny pappersmaskin vid sin anläggning i Obbola som ligger mitt emot hamnen i Umeå. När den är klar för produktion 2023 ökar kapaciteten från dagens 450 000 ton till 750 000 ton. SCA:s produkter skeppas ut från Umeå Hamn och den väntade ökningen är en stor anledning till restaureringen av hamnen. – Till det kommer att Trafikverket i en studie räknar med en stor ökning av mängden gods som kommer att behöva skeppas via hamnen i Umeå till 2040. Detta då godstransporter ska överföras från väg till sjö för att klara klimatmålen. Dessutom väntas mer gods i form av bland annat vindkraftkomponenter, virkestransporter

30

och specialgodshantering. Sammantaget gör det att vi måste kunna ta emot större fartyg på ett säkert sätt.

BREDARE OCH DJUPARE FARLED För att hamnen ska kunna ta emot större fartyg driver Trafikverket och Sjöfartsverket ett farledsprojekt som innebär att vissa delar av farleden in till hamnen ska breddas och fördjupas. Farleden kommer att ha ett ramfritt djup på 12,5 meter. – Varuvärdet på godset är högre i Umeå Hamn än i närliggande hamnar. Det korta avståndet mellan Umeå och Vasa gynnar oss, liksom bygget av Norrbotniabanan. Med omlastningsterminalerna i Hillskär och Dåva kommer det att innebära kortare transporter på väg innan godset kan lastas om på järnväg, säger Patrik Rudolfsson. Terminal Hillskär, som är Umeå hamns kombiterminal, togs i


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Färjeterminalen byggs ut och får nya passagerargångar och ramper för att passa Wasalines nya miljövänliga färja. Bild: Umeå Hamn

bruk i somras. I samband med bygget av Norrbotniabanan byggs även en godsterminal i Dåva strax norr om Umeå.

NY MILJÖVÄNLIG FÄRJA I början av 2021 får Wasaline en ny miljövänlig färja för trafiken mellan Vasa och Umeå. Den drivs av LNG (flytande naturgas) och biogas på öppet hav och av el genom skärgården. För att ta emot den nya större färjan pågår utbyggnad av färjeterminalen, nya passagerargångar och nya ramper för färjetrafiken. En utfyllnad ska göras i vattnet vid färjeterminalen för att skapa yta som underlätta för bilar och lastbilar som kommer med färjan att ta sig ut från området. På den utfyllda ytan byggs även två stycken hundra meter långa filer där lastbilar kan ställas upp i väntan på tullkontroll. Nästa steg i projektet blir att norra kajen rivs och ersätts av en helt ny 350 meter lång kaj. Det ramfria bottendjupet blir 8,20 vilket innebär att kajen kan ta emot fartyg med maximalt djupgående på cirka 7,40.

RoRo-rampen kommer också att restaureras. Under tiden dessa arbeten genomförs flyttas en del trafik till södra kajen. När norra kajen, energipiren och RoRo-rampen är färdiga ska även södra kajen byggas om.

LAGERYTOR OCH MAGASIN I utbyggnaden av Umeå hamn ingår även lagerytor för bland annat uppställning av delar till vindkraftverk. Det ska även byggas två nya magasin på 7 000 kvadratmeter vardera där bland annat sågade produkter från skogsindustrin kan lagras. En yta skapas för Umeå Energi, där risksopor kan tas emot. Soporna ska anlända med fartyg eller pråm till hamnen och köras vidare med lastbil eller järnväg till godsterminalen i Dåva. – En stor utmaning i projektet har varit att beräkna transportvägar, optimera kajytor och räkna ut var allt gods ska lagras mest effektivt. Det har varit många simuleringar för att få alla vinklar rätt, konstaterar Patrik Rudolfsson.

CONTAINRAR NÄRMARE FARTYGEN Direkt söder om norra kajen ska ett område fyllas ut och på så sätt skapa 5–6 hektar mer yta för bland annat containerhantering. – Den nya containerhanteringen hamnar närmare fartygen än i dag. Det gör bland annat att SCA kommer att spara 2–3 miljoner kronor varje år på sina transporter. Nuvarande oljekajen är i dåligt skick. Därför byggs en helt ny energipir som placeras närmare hamnområdets mitt där oljecisternerna ligger. När den är klar rivs den gamla oljekajen.

Umeå hamn har i dagsläget en årlig godshantering på cirka 2,5 miljoner ton. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen mellan Sverige och Finland över norra Bottenhavet och är en åretrunt-hamn. Kommunägda Umeå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningarna. För driften av hamnverksamheten står Kvarken Ports, som är ett gemensamt hamnbolag ägt av Umeå Hamn AB och Vasa stad.

31


NYA YTOR OCH FLER KAJMETER SMARTARE LAGRINGSMÖJLIGHETER FÖRDJUPAD FARLED MÖJLIGHET ATT TA EMOT STÖRRE FARTYG

MÖT MORGONDAGENS LOGISTIKLÖSNINGAR Vi bygger framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Investeringarna på 1,4 miljarder kronor innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge ger dig också en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet. Allt detta i kombination med den nyligen etablerade kombiterminalen samt ankomsten av Wasalines nya färja våren 2021 ger dig hållbara och effektiva intermodala logistiklösningar via Umeå hamn. Välkommen!

Vill du veta mer om Umeå hamn och vad vi kan erbjuda dig, besök vår webb eller kontakta oss.

090-16 32 90 | kvarkenports.com

I samarbete med


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Visionen om hamnområdet Nya Arendal i förgrunden. Till vänster bortom blivande hamnområdet syns den nya combiterminalen för tåg, i mitten långt bort de blåa containerkranarna i Skandiahamnen och till höger i hamninloppet Nya Älvsborgs fästning. Bild: Göteborgs Hamn AB

GÖTEBORGS HAMN EXPANDERAR

med projektet Nya Arendal Utbyggnaden av ny hamnterminal vid Arendal väster om nuvarande RoRo-terminalen i Göteborg har gått in i en ny fas som innebär underhållsmuddring och utfyllnad med stabiliserande muddermassor inför kommande byggnation. Totalt är det en miljardinvestering. Den nu aktuella entreprenaden är värd en kvarts miljard. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

HAMNUTVECKLINGSPROJEKTET är det största i Göteborgs Hamns historia och pågår mellan 2016 och 2025. Först genomfördes ett pilotprojekt för att testa teknik för stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor. Mellan 2018 och 2019 genomfördes en första etapp, bygget av vallar för att stänga in Arendalsviken, sprängningsarbeten, pålning. Nu pågår en andra etapp, underhållsmuddringen för att fylla

området med stabiliserande muddermassor. Totalt är det cirka 350 000 kubikmeter muddermassor som ska stabiliseras. Den nu aktuella etappen, som utförs av Peab. omfattar 250 000 kubikmeter förorenade muddermassor från befintliga farleder till Göteborgs Hamn, Med Peabs egenutvecklade teknik processas massorna, stabiliseras och solidifieras. Föroreningarna kapslas in med bindemedlen granulerad slagg och cement. Hållfastheten i >>

33


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

materialet höjs och massorna kan användas som byggmaterial i projektet. – Det nu aktuella området är på 80 000 kvadratmeter. Ytan är till 80 procent fylld ovan vatten vid det här laget och vi ska fylla till plus 1,2 meter. Vi arbetar dygnet runt sju dagar i veckan, berättar Martin Jönsson, Peabs arbetschef. Muddringsarbetena får pågå fram till den sista mars nästa år. Därefter sker överbyggnad med bergkross.

FLERA UTMANINGAR – En utmaning är allt skräp man hittar i muddermassorna, allt från metallskrot till stora mängder textilier, stockar och annat som slängts i havet under lång tid, säger Martin Jönsson. En annan utmaning är förstås logistiken, att hantera mängden pråmar med mudderverk, fordon med mera. Och att muddermassor från olika delar av hamnen har så varierande kvalitet. Man får hitta pumpar som är anpassade för en slitsam miljö. – Muddermassor är, jämte gruvindustrin, bland det mest krävande man kan pumpa, säger Fredrik Emanuelsson, försäljningsingenjör vid Processpumpar AB, som levererat flera pumpar för muddermassor som ska in i bassängerna i det blivande terminalområdet. För att täta invallningarna och förhindra att förorenade massor läcker ut har betongmadrasser installerats på insidan av vallarna. Företaget Tecomatic Entreprenad har på uppdrag av Peab Anläggning installerat mer än 11 000 kvadratmeter sådana madrasser. – Nya Arendal var ett lite annorlunda projekt för oss, säger Torbjörn Svensson vid Tecomatic Entreprenad. Metoden går ut på att vi har en dubbelvävd textil där vi syr samman över- respektive undersidan av mattan och fyller med betong, i det här fallet med minimum tio centimeters tjocklek, och skapar mattor som

34

Invallningarna av bassängerna som ska fyllas med muddermassor har klätts in med hjälp av betongmadrasser för att hindra läckage av förorenat material.

Nya Arendal var ett lite annorlunda projekt för oss.Metoden går ut på att vi har en dubbelvävd textil där vi syr samman över- respektive undersidan av mattan och fyller med betong, i det här fallet med minimum tio centimeters tjocklek, och skapar mattor som läggs ned i invallningsslänten. /Torbjörn Svensson, Tecomatic Entreprenad

läggs ned i invallningsslänten. Det här är en teknik som fungerar lika bra över som under vatten. Total terminalyta blir 220 000 kvadratmeter eller 22 hektar, motsvarande 30 fotbollsplaner, och total kajlängd 460 meter. Det maximala djupgåendet för fartyg blir tolv meter. Terminalen får möjlighet till järnvägsanslutning. Göteborgs Hamn har tidigare byggt en ny kombiterminal i närheten. Stor del av containertrafiken via Göteborg går sedan många år via ett tjugotal dagliga järnvägspendlar till olika destinationer runt om i Sverige och >>


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN Norge. Alla nya kajlägen vid Nya Arendal förbereds för elanslutning till fartygen när dessa ligger vid kaj. Den nya terminalen ska kunna ta emot både RoRo-fartyg och containerfartyg. Sammanlagt väntas 200 000 RoRo- eller containerenheter hanteras per år i terminalen. Peabs entreprenad beräknas vara genomförd i september 2021. Hela hamnen ska vara klar 2025, men delar av den kommer att börja användas innan dess.

STÖRST I NORDEN Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel tar den här vägen och över hälften av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg. Dock kan de allra största omkring 400 meter långa fartygen med runt 20 000 containrar inte gå in fullastade. Det problemet ska det planerade miljardprojektet med farledsfördjupning till 17,5 meter och breddning råda bot på.

FAKTA I KORTHET

Underhållsmuddring och utfyllnad i Göteborgs Hamn, etapp 1B Muddermassor från farleder och hamnbassänger hämtas som utfyllnad till nya terminalområdet: Bild: Peab

36

Byggherre: Göteborgs Hamn AB Totalentreprenör: Peab Sverige AB Kontraktssumma: 237 Mkr


Tecomatic Betongmadrass: En flexibel och snabb metod att erosionskydda och täta ovanför och under vatten.

Tecomatic Miljögardin: Förhindrar spridning av förorenade massor vid grumlande vattenarbeten.

FU Rock Bags: Erosionsskydda/skydda och vikta ledningar offshore.

TÄTNING AV VALLAR

vid byggnationen av nya Arendal Hamnterminal, 2020 Tecomatic Entreprenad har utfört installation av 11 950 kvadratmeter betongmadrasser tjocklek 11 cm till Arendal Hamnterminal i Göteborg. Göteborgs Hamnar muddrar och fyller ut för att skapa större ytor till framtida godsvolymer. De förorenade muddermassorna ska fyllas innanför vallarna och sedan stabiliseras. Tecomatic betongmadrasser installerades på insidan av vallarna för att täta så att inte förorenade massor läcker ut. Vår uppdragsgivare är Peab Anläggning AB och vi tackar för förtroendet att utföra installationen av Tecomatic Betongmadrasser i denna entreprenad. Tecomatic Entreprenad AB Gas Jacobs Gata 3, 392 45 Kalmar 0480-258 31, info@tecomatic.com

MINSKA KLIMATPÅVERKAN I BYGGET – BYT CEMENT MOT MERIT På vår nya kvarnanläggning i Oxelösund tas biprodukter från råjärnstillverkning om hand – och gör betong både klimatsmartare och mer närproducerad. Att byta ut delar av cementen mot MERIT, ger förutom upp till 50% mindre klimatpåverkan, en mer lättarbetad och hållbar betong som får en längre livslängd och är mer motståndskraftig mot skadligare ämnen.

Läs mer på swecem.se/merit


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Muddringen vid Hargshamn utförs av muddringsverket Optimus. Det har en 360-tons Hitachigrävare med en skopa på 18 kubikmeter.

Muddringsarbete dygnet runt

VID HARGSHAMN

Farleden in till hamnen i uppländska Hargshamn muddras för att kunna ta emot större fartyg. Djupgåendet ökas från tidigare 8,5 meter till elva meter och farleden breddas. Genom muddring och undervattenssprängning avlägsnas cirka 227 000 kubik på endast tre månader. AV LARS-OLOF TANDBERG

I DAG KAN HAMNEN i Hargs Hamn ta emot fartyg som är 185 meter långa och 28 meter breda. När muddringen är klar blir maxlängden 200 meter och bredden 33 meter. Det ökade djupgåendet till elva meter gör att fartygens maximala lastkapacitet kan ökas från 20 000 ton till 40 000 ton. – Ett fartyg kommer att kunna lasta lika mycket som två tidigare. Det ger effektivare transporter samtidigt som det är bättre för miljön med mindre utsläpp, säger Max Bjurström som är projektledare hos byggherren Sjöfartsverket. Det är fem områden längs farleden som muddras. Den totala mängden muddermassor är cirka 227 000 teoretiskt fasta kubik, varav 20–30 procent är berg och resten lösa massor. I projektet ingår även byggandet av ett tiotal ledfyrar och cirka 40 bojar och prickar. Arbetet startade den första oktober och ska vara klart i mitten av december. HÄNSYN TILL DJURLIV – Enligt miljödomen får vi jobba från första oktober till 31 mars, men endast fram till första isläggning. Därför jobbar vi dygnet

38

runt för att hinna med. Vid Levantgrundet fick vi inte börja arbetet före första december, eftersom där finns havsörnar som inte får störas innan dess. Projektet måste även ta hänsyn till fisken i området. Enligt miljödomen måste fisken skrämmas bort från sprängområdet inför varje sprängning. – När vi borrar så låter det och det skrämmer bort fiskarna. Därför spränger vi alltid i direkt anslutning till borrning. Vi detonerar även knallskott direkt före sprängning av samma skäl. Under arbetets gång har mätningar gjorts av hur undervattensljud sprider sig vid borrning och sprängning. Det finns inte så mycket fakta om det, och mätningarna ger oss mer kunskap inför kommande projekt, berättar Max Bjurström.

DYKARE BESIKTAR För att säkerställa att bortskrämningen av fisk fungerat går dykare ner 20 minuter efter en sprängning för att se om det finns någon död fisk i sprängområdet. – Dykaren går ner från en båt och besiktar området, video-


filmar och tar foton. Sedan lämnar vi en miljövårdsrapport till muddringsentreprenören Wasa Dredging. Resultatet är väldigt positivt. Vi har inte hittat en enda död fisk så här långt, säger Bo Sund som är platschef på dykföretaget Svenska Undervattensentreprenader. I företagets åtagande ingår även att vara berett om något uppstår i projektet som skulle behöva dykare. – Hittills har det inte behövts. Säkerheten är ju väldigt viktig, man vill helst undvika personal under vatten vid den här typen av jobb. Men skulle något hända är vi beredda att rycka in, säger Bo Sund.

EGENDESIGNADE MUDDERVERK Muddringsentreprenören Wasa Dredging har använt två mudderverk. Boulder är ett kombinerat mudderverk och borrigg som har använts för undervattenssprängning och borrning. Optimus är ett rent muddringsverk som har en 360-tons Hitachigrävare med en skopa på 18 kubikmeter. En full skopa motsvarar ett lastbilslass. – Vi designar och bygger större delen av vår utrustning själva. Bom, sticka och skopa på Hitachin är vår egen design. Liksom borriggen. Det gör vi för att få optimal funktion under vatten. På land gräver man ju inte 13–14 meter under maskinen. Därför är originalbommar och stickor för korta för våra ändamål. Optimering av grävkraften är också en stor orsak till att bommarna och stickorna byggs om, säger Michael Backlund som är projektchef på Wasa Dredging. För masstransporter används fyra splitpråmar med lastkapacitet från 400 till 1 000 kubikmeter. Dom lastas med Hitachigrävaren >>

Ditt proffs på miljöservicetjänster

En av tiotalet nya ledfyrar som tillsammans med cirka 40 bojar och prickar ska göra farleden säker.

www.renall.se 39


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN och kör bort till dumpningsplatsen vid Medholmen, där pråmarnas botten öppnas och materialet töms.

sprängda stenen kunde läggas vid sidan av grynnan. På så sätt undveks transport av materialet.

SPRÄNGT IKAPP

FÖRSIKTIG GRÄVNING

– Det här är inte något jättestort projekt men vi har haft kort tid på oss. Det har gått väldigt bra trots att mängden berg som måste sprängas visade sig vara större än de ursprungliga beräkningarna. Det händer ofta i undervattensprojekt. När det ligger mjuka massor ovanpå berget kan det vara svårt att få exakta resultat vid de geotekniska undersökningarna. Men vi har sprängt ikapp och ligger före tidplanen, konstaterar Michael Backlund. Vid ett av de fem arbetsområdena som kallas Galtgrynnan var det rent berg upp till tidigare topp cirka åtta meter under vattenytan. Här sprängdes berget bort ner till färdigt djup och den

– Först sprängde vi utåt så att stenen rasade ner av egen kraft. Resten lyfte vi ut med grävaren. Här gällde det att se till att vi inte kom upp över djupet i farleden. Men vi hade ett stort område att lägga ut massorna på. Vid muddring är det ofta stränga krav på att inte grumla vattnet för mycket. Wasa Dredging har en konsult på plats som dagligen gör grumlingsmätningar. Så här långt i projektet ligger mätvärdena långt under maxgränsen för grumling. – Grumlingen minimeras genom att vi gräver metodiskt, långsamt och försiktigt. Sprängsten grumlar inte alls, medan mjuka material lätt blandas med vatten. Då får man vara extra försiktig. Om det är tjocka lager skalar vi av lager för lager i etapper. Då hålls grumlingen nere.

UTBYGGNAD AV HAMNEN Mark- och miljödomstolen fastställde i en dom 2012 villkor för undervattenssprängningarna, muddring och muddermassornas placering. Enligt Sjöfartsverket är muddringsarbetet i Hargs Hamn en del av regeringens arbete för att minska transporterna på väg och flytta över mer transporter till järnväg och sjöfart, med målet att få ett klimatneutralt Sverige senast 2045. När muddringen av farleden är klar kommer Hargs Hamn att muddra i själva hamnen och även bygga ut kajen så att den klarar att ta emot de större fartygen. Godshanteringen i Hargs Hamn domineras av bulkmaterial, och den hanteringen bedöms öka på sikt i regionen. Våren 2019 invigde Lantmännen en ny spannmålsterminal på hamnområdet för torkning, lagerläggning och utskeppning av spannmål från norra sidan av Mälaren. Dessutom har Vattenfall och Fortum stora lager i Hargs Hamn, och båda företagen är intresserade av att inleda import av flis.

FAKTA I KORTHET

Muddring av farled och nya fyrar, prickar och bojar i Hargshamn Tidplan: oktober 2020–december 2020 Byggherre: Sjöfartsverket Muddringsentreprenör: Wasa Dredging Ltd Kostnad: 85 Mkr

.. .

SPECIALISTEN PÅ AVANCERAD MUDDRING OCH UNDERVATTENSSPRÄNGNING 35 ÅRS ERFARENHET MARKNADENS TYNGSTA UTRUSTNING BÄSTA KVALITET TILL RÄTT PRIS

Wasa Dredging Ltd.

Raastuvankatu 21B, 65100 Vaasa, FINLAND tel. +358 6 3444 111 - wasadredging.fi

40


Kunskap, erfarenhet och engagemang under ytan Med över 50 års erfarenhet av undervattensarbeten vågar vi säga att du kan känna dig trygg med oss som samarbetspartner. SUAB, Svenska Undervattensentreprenader, har en engagerad och välutbildad personal. Vi är lyhörda och produktionsorienterade för att hitta de mest kostnadseffektiva och hållbara metoderna, miljö har hög prioritet. Vi har vårt kontor och maskinpark i Strängnäs.

www.suab.nu

SUAB rustar för framtiden Vi på SUAB är stolta över att vi under många år har varit delaktiga i strategiska infrastrukturprojekt i Sverige. Genom detta är vi med och utvecklar ett säkert och hållbart samhälle för framtida generationer. Läs mer på www.suab.nu


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

De nya färjelägena får ett terminalområde på närmare åtta hektar. I mitten de nu aktuella färjelägena 11 och 12, till höger nr 10 och längst till vänster de snart färdigställda färjelägena 13 och 14. Bild: Giacomo Jacky La Cerva

YTTERLIGARE NYA FÄRJELÄGEN byggs i Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn fortsätter utbyggnaden av nya färjelägen där det idag är hav, utanför den gamla hamnen. Sammantaget är det fråga om en miljardinvestering. Just nu pågår bygget av färjelägena 11 och 12. Stora mängder muddermassor används för utfyllnad av hamnområdena och ger därtill plats för större djupgående. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

I DEN AKTUELLA entreprenaden, där Peab Anläggning är totalentreprenör, byggs två helt nya färjelägen, nummer 11 och 12 på ömse sidor om en gigantisk gemensam pir. Varje färjeläge förses med grå- och svartvattenmottagning och de förbereds för anslutning av land-el till fartygen. Det blir därtill en återvinningsstation mellan färjelägena 11 och 12. I entreprenaden ingår också en sidoramp till färjeläge 10. Detta anpassas för TT-Lines kommande fartyg Green Ship. Den sammanlagda kajlängden blir 700 meter och det nya hamnområdets yta blir på sju till åtta hektar. Färjeläge 11 får en RoRo-ramp i markplan och en förlig sidoramp medan färjeläge 12 förses med en RoRo-ramp i markplan. – Projektet syftar bland annat till att vi ska kunna ta emot vår största kund TT-Lines nya färja som just nu byggs i Kina och är

42

värderad till 1,7 miljarder kronor, berättar Ulf Sonesson, projektledare och landlord i Trelleborgs Hamn. Vi kommer att kunna ta emot fartyg på upp till 240 meters längd.

ÅRSTID OCH VÄDER ÄR UTMANINGAR Fredrik Radlert är Peab Anläggnings projektledare för färjelägena 10, 11 och 12: – Nu i slutet av det här året är all spont för kajerna slagen, det handlar om 700 löpmeter, och vi har påbörjat arbete med hammarband och ska inom kort börja med stag till sponten. Vi har också startad upp betongarbeten. Cirka 60 procent av all muddring är klar och samtidigt pågår det full projektering. Totalt är det 130 000 kubikmeter muddermassor som flyttas från havets botten till utfyllnad för terminalområden. Ett tidigare >>


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

djup på två till fem meter ska bli cirka nio meter i de blivande hamnbassängerna. – Tiden är en jätteutmaning, liksom årstiden och vädret, säger Fredrik Radlert. Muddermassorna behöver torka och stabiliseras. När det inte är sommar och värme får vi fräsa ner kalk som torkar ut massorna. Två danska mudderfartyg är engagerade i muddringsarbetet. Det är fartyg med både grävmaskin och lastutrymme ombord.

SUCCESSIV UTFLYTTNING FRÅN STADEN Enligt den miljödom som gäller för Trelleborg ska varje nybyggt färjeläge medföra att ett färjeläge inne i staden ska kunna stängas. Mycket av den omfattande hamnutbyggnaden åt sydost under flera år syftar till att dels flytta ut hamnverksamheten, underlätta för fartygsrörelser, alltså korta tiden och öka säkerheten vid manövrering, och dels att frigöra mark för det planerade stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det är en expansion av bostadsbyggandet i nya Sjöstaden ut

Muddermassor körs in för utfyllnad vid Färjeläge 11 och 12 närmast i bild. Bild: Giacomo Jacky La Cerva

mot vattnet i den gamla hamnen. Delvis parallellt med den här entreprenaden, som kostnadsberäknas till 328 miljoner kronor, pågår bygget av nya färjelägen 13 och 14 till en kostnad av 320 miljoner. De ska vara klara nu i vinter. Sammantaget handlar hela hamnprojektet i Trelleborg om investeringar på runt en miljard kronor. Trelleborgs Hamn beskriver sig gärna som Skandinaviens största RoRo-hamn, Östersjöns klimatsmartaste hamn och Europas bästa RoRo-hamn.

FAKTA I KORTHET

Anläggande av färjelägen i Trelleborg Byggherre: Trelleborgs Hamn Totalentreprenör: Peab Anläggning AB Byggtid: Juni 2020–december 2021 Kostnad: 328 Mkr

www.lambertsson.com

Vintersäkra hela bygget Vi har produkterna och tjänsterna som hjälper dig att vintersäkra bygget. Spara tid och energi redan från start och få en minskad energiförbrukning.

44

Uppvärmning

Belysning

Flexibel tillslutning

Säkrar hela bygget


WASALINE TRANSPORTERAR ERT GODS SÄKERT, SNABBT OCH PÅLITLIGT Gods- och passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa har verkat i över 70 år. En viktig länk i ett större logistiskt nätverk som förenar de skandinaviska länderna med Finland och vidare österut med Ryssland. I dagens läge, när miljöaspekterna blir en viktig fråga vid planering av transportrutt är den här rutten dessutom den smartaste i många hänseenden.

W

asaline är ett finskt-svensk rederi med huvudkontor i Vasa. Rederiet transporterar både passagerare och gods dagligen mellan Umeå och Vasa med fartyget M/S Wasa Express. Under årens lopp har Wasaline vuxit till en betydande aktör bland fraktkunder i hela Norden samt i de baltiska länderna. Rederiet erbjuder goda transportmöjligheter av bl.a. fordonskombinationer, löstrailers, specialtransporter och farligt gods i från såväl Vasa som från Umeå.

NY HYBRID RO-PAX-FÄRJA 2021 Under hösten 2019 inleddes byggnationen av en ny miljövänlig hybrid RoPax färja som planeras vara klar våren 2021. Den nya färjan är banbrytande på många plan med fokus på miljövänliga lösningar och komfort. En viktig och grundläggande förändring med det nya fartyget är förutom miljöaspekterna även kapaciteten på bildäck samt fler och snabbare överfarter.

vill erbjuda kvalitet och flexibla tjänster till alla sina kundgrupper. Våra ledord är säkerhet, snabbhet och pålitlighet, fortsätter Ehrs.

LJUS FRAMTID FÖR REGIONEN Investeringarna i Umeå hamn och i Vasa hamn möjliggör en god tillväxtpotential för Wasaline som även kan erbjuda smidiga intermodala transportlösningar av gods ända ner till kontinenten. Även sjöfrakt via Umeå och Vasa ut i världen är möjligt. – Vi ser ljust på framtiden säger Ehrs. Mer information om Wasaline hittas på adressen wasaline.com. Flexibel och punktlig leverans av gods i alla riktningar.

”Våra ledord är säkerhet, snabbhet och pålitlighet” – Tack vare det nya fartyget kan vi transportera högre och tyngre specialtransporter. Nya färjans bildäck har en höjd på 4,90 m, medan Wasa Express har en höjd på 4,40 m, säger Wasalines fraktdirektör Tony Ehrs – och fortsätter, vi får dessutom 70% mera fraktmetrar när kapaciteten ökar från 850 m till 1500 m. Ehrs betonar att Wasaline

WASALINE_FERRY

WASALINE

M/S Wasa Express trafikerar regelbundet, året runt, mellan Vasa och Umeå. Wasaline transporterar bland annat fordonskombinationer, löstrailers samt specialtransporter och farligt gods.

WASALINE.COM


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV GRUNDTUBEN

GRUNDTUBEN

uppför nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan Den drygt fyra kilometer långa Kontinentalbanan som sträcker sig från Malmö Central längs med tätortens nordvästra del ut mot Öresundsbron, är en viktig länk för godstrafiken från Sverige ut i Europa. Redan nu är spårtrafiken tät och med den planerade utökningen av gods på järnväg i framtiden är bullerplank en viktig del i projektet. SEDAN MARS MÅNAD 2020 har gamla bullerplank ersatts med nya och mer ljudabsorberande bullerskärmar som ska dämpa ljudet från godsvagnarna som passerar på Kontinentalbanan för de boende i närheten. Projektet är en utförandeentreprenad där Trafikverket har anlitat Mark & Energibyggarna i Göteborg att utföra markarbeten, som att bygga nya vägar, montera bullerskärmar på närliggande broar, riva de gamla bullerskärmarna längs spåret och förbereda marken för montering av nya bullerskärmar. Med mer än 20 års erfarenhet av ljudabsorberande bullerskärmar var det naturligt för Mark & Energibyggarna att anlita Grundtuben AB från Linköping att utföra arbetet med att uppföra de nya bullerskärmarna. Sedan i mars har arbetet pågått och vecka 50 sker slutbesiktningen. Grundtuben ansvarar för totalåtagandet av att uppföra bullerplanket. När grundläggningsfundamenten är nedslagna i marken, utförs ett stolpmontage för att kunna lyfta i skärmarna. Skärmarna, som är av trä och 2,5 meter breda och 3,4 meter höga, lyfts i mellan monterade stolpar. – Det har ställt stora krav på bra framdrivning, tidsplanering och leveranser för att allt ska fungera enligt plan. Mark & Energibyggarna har förberett marken åt oss och leveranserna från fabrik har hållit sina ledtider samtidigt som Trafikverket varit behjälpligt med framkomligheten, säger Tonny Werlemalm, vd för Grundtuben.

46

Grundtuben ansvarar för totalåtagandet av att uppföra bullerplanket.Bild: Tonny Werlemalm

Enligt Tonny Werlemalm hade samverkansprojektet inte fungerat lika bra utan samarbetet med Andreas Jurkiewicz, projektchef på Mark & Energibyggarna, och Jan Källqvist, projektchef på Trafikverket. Medan Mark & Energibyggarna rev de gamla skärmarna byggde Grundtuben upp nya. – Andreas Jurkiewicz har varit ansvarig för planering av hela projektet och gjort ett fantastiskt bra jobb för att få projektet att gå enligt tidplan. Han har stor förtjänst av att projektet håller tidplanen, säger Tonny Werlemalm. Tågen går hela tiden och maskiner och människor som utför arbetet ska alla få plats. Arbetsmiljön är därför en viktig del i projektet. Det kräver ett högrisktänk med personer på plats som ansvarar för säkerheten. Dessutom ska hänsyn tas till tomtgräns och stadsmiljö.

www.grundtuben.se


Nya bullerskärmar längs

KONTINENTALBANAN Malmö är en växande stad där kommunikation är en viktig del för infrastrukturen. Kontinentalbanan som ligger centralt och går förbi tätbebyggda områden, är en viktig länk både för persontrafik och godstågstrafiken. I december ska slutbesiktning av det 4,4 kilometer långa bullerplanket längs olika delar av Kontinentalbanan utföras. >> AV KIM HALL

De 3,4 meter höga och 2,5 meter breda bullerplanken väger cirka 350 kilo styck och lyfts på plats längs Kontinentalbanan i Malmö. Bild: Andreas Jurkiewicz


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

BULLERSKÄRMAR ÄR NÖDVÄNDIGT som ljudabsorberande mot tågtrafiken. Ljudet från järnvägen ska inte störa närboende, skolor och förskolor. Under arbetet med att byta ut det gamla bullerplanket mot nya mer ljudeffektiva plank samt att öka säkerheten för de som arbetar på plats, har tågen under mars till december avgått en gång i timmen istället för varje halvtimme. Trafikverket är beställare medan Mark & Energibyggarna i Göteborg ansvarar för det övergripande järnvägsarbetet längs Kontinentalbanan. Grundtuben har levererat de ljudabsorberande bullerplanken som monteras på plats. Även om det är en utförandeentreprenad har arbetet utförts i nära samverkan. Projekteringen och planeringen av arbetet påbörjades i januari 2020 och arbetet har flutit på helt enligt plan. – Vi har samma syn på hur den här typen av arbete ska utföras, där kvalitet, snabb leverans och minsta möjliga miljöpåverkan är prioriterat, säger Andreas Jurkiewicz, platschef med övergripande ansvar för platsen på Mark & Energibyggarna. Innan de nya bullerskydden lyfts på plats har nya vingfundament slagits ner i marken. Man har även glasat in 12 broar och planerar för en ny bullerskyddsskärm på perrongen som ska byggas vid Persborgs station till våren. – Vi använder Hammerglas som tillverkas i Förslöv och som ska vara okrossbart samt vara lätta att ta bort klotter från. Dessutom

48

ndreas Jurkiewicz, platschef på Mark & Energibyggarna, har det övergripande ansvaret för platsen. Bild: Andreas Jurkiewicz

sägs det att glaset ska ha en livslängd på 40 år, säger Andreas Jurkiewicz. Eftersom det är ganska mycket material som skall hanteras har man haft större upplag i Gulmåran vid Persborg och i Fosieby inte långt från järnvägsspåren. De 3,4 meter höga och 2,5 meter breda bullerplanken väger cirka 350 kilo styck och stålstolparna väger 160 kilo styck. Allt detta hanteras med maskiner. – Anledningen till att vi bytte bullerskärmarna från 1990-talet var att de klarade 50 decibel men Miljödomstolen ville att det skulle sänkas till 45 decibel. Vi har även kompletterat med ytterligare bullerskärmar på sina håll, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket. Kontinentalbanan byggdes 1896 då det gick båttrafik mellan Malmö och Danmark samt Trelleborg och Sassnitz. Men när Citytunneln invigdes i december 2010, flyttades all persontrafiken till Citytunneln medan godstrafiken gick kvar på Kontinentalbanan.

FAKTA I KORTHET

Bullersanering, Kontinentalbanan, Malmö Tidplan: mars 2020–december 2020 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Mark & Energibyggarna i Göteborg


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV REDEMPTOR

Redemptor utför järnvägsarbeten med egenutvecklade system för säkerhet och med egna fordon.

Säkerhet i fokus för Redemptor Redemptor AB är en helhetsleverantör i samband med järnvägsentreprenader. Allt från projektering till utförande med egen personal och maskinpark och framtagande av unika lösningar för säkerhet är i fokus. – VI ÄR ETT LITET företag med ett mycket brett arbetsområde, med bred kompetens och korta handläggningstider eftersom vi har få personer inblandade. Det påverkar naturligtvis också priset, säger Kristoffer Hogmalm, projektledare vid företaget. Redemptor (ordet är latin och betyder entreprenör) arbetar framför allt med järnväg. Bana, el och tele är de stora bitarna och arbetsområdet är allt från projektering till utförande med egen personal och maskinpark. Slutdokumentation och besiktning står också på programmet. Företaget har bland annat tagit fram egen ny utrustning för järnvägssäkerhet, ett nytt mätsystem som monteras på TSAfordon för att utföra en belastad spårlägesmätning, vilket ofta är ett besiktningskrav efter avslutade banarbeten. – Vi tar ofta fram egna lösningar och projektspecifika lösningar åt våra kunder. Företaget byter räls och slipers, byter och justerar kontaktledningar och verkar i hela landet plus Norge och Danmark. Bland kunderna finns flertalet av de stora entreprenadföretag som arbetar för Trafikverket. Och de flesta av uppdragsgivarna

är återkommande. – Vi prioriterar allt säkerhetsarbete. Säkerhet är vår största grej. Bland annat har vi en grupp som följer och har koll på Trafikverkets hela regelverk så att både vi och våra kunder ska kunna leva upp till alla aktuella krav. Bland Redemptors projekt under senare tid märks uppdrag som underentreprenör åt Mark & Energibyggarna vid montaget av bullerplank på Kontinentalbanan i Malmö samt installation av ”läck-kabel” för mobiltäckning i Gårdatunneln i Göteborg på uppdrag av Eltel Networks. Planering, arbetsledning, säkerhetspersonal, besiktningsmän och förare samt maskiner och utrustning finns i Redemptors verktygslåda.

www.redemptor.se 49


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Tingstadstunneln i mitten och bortanför den ses nya Marieholmstunneln.

En historisk händelse

MARIEHOLMSTUNNELN ÄR KLAR! Marieholmstunneln under Göta Älv i centrala Göteborg är klar. Mångmiljardprojektet har hållit sin tidsplan och sin budget. Trafikverkets projektchef Stein Kleiven ger sin förklaring till framgången i en intervju med Dagens Infrastruktur. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

TUNNELN TAS enligt planen i bruk för trafik den 16 december 2020. Invigningen har, till följd av Coropnapandemin genomförts digitalt på Nobeldagen den 10 december, men några vinnare i en tunnelquiz på nätet har fått pris i form av en promenad genom tunneln strax innan biltrafiken släppts på. Marieholmstunneln ligger 600 meter uppströms från Ting-

50

stadstunneln där E6 och lokal trafik passerar. Precis som denna har den nya tunneln sex filer, tre i vardera tunnelröret och riktningen. Den är dimensionerad för 90 000 fordon per dygn. Tunneln är precis som Tingstadstunneln, en sänktunnel som placerats under bottnen i Göta älv. Den är 500 mer lång och består av tre likadana tunnelsegment som vardera är 100 meter


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL långa, 30 meter breda och tio meter höga. De har gjutits efter hand i en torrdocka på älvstranden på fastlandsidan och bogserats ut till rätt läge för att sänkas på plats med centimeterprecision i en muddrad ränna. Torrdockan har sedan byggts om till en 100 meter lång nerfart och en motsvarande nerfart har byggts på Hisingssidan. Sammanlagt väger de tre tunneldelarna Tina, Göta och Marie 75 000 ton. De ligger i älvens botten och flyter i leran, inbäddade i 170 000 kubikmeter stenmaterial. Det är 100 meter till fast berg i området. Det gigantiska projektet har hållit sin beräknade totalkostnad på 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå och tidplan från byggstart 2013 till 2020. Trafikverkets projektchef Stein Kleiven förklarar hur det går till: – Att vi går i mål enligt budget handlar om att ha ett strategiskt tänk, en proaktiv inställning och en aktiv projektstyrning. Det är viktigt att alla inblandade parter driver mot samma mål och följer alla givna tider och gemensamma förutsättningar. Det gäller att hela tiden följa upp, alltid vara ute i god tid med bedömningar och att alltid ha en plan B och en plan C om något går fel. Det är förstås A och O. Ingenting får göras slentrianmässigt. Man måste hela tiden vara proaktiv. Ingenting gör sig självt, säger Stein Kleiven. Om sina egna känslor efter ett genomfört megaprojekt säger han: – Jag är glad och stolt, men det finns ett vemod. Att allt är slut efter alla dessa år och alla människor man fått lära känna och all kompetens man fått ha samlad kring sig. Alla har lärt sig mycket och vuxit och tar med sig sina nya kunskaper till andra kommande projekt. Det här handlar om verklig ingenjörskonst på hög nivå och det har varit en ynnest att få arbeta med alla dessa kompetenta människor. En stor del av utmaningen har legat i att genomföra ett tekniskt komplext projekt mitt i en urban miljö med trafik och verksamheter nära inpå. Inte minst gäller det för bygget av de anslutande trafikplatserna. – Det vi gjort har inte varit lätt. Vi har haft många riktigt svåra tekniska utmaningar i pågående trafik med mäktiga lerdjup och en sänktunnel under älven i strömmande vatten. Det är på många sätt en historisk händelse, säger Stein Kleiven.

Trafikverkets projektchef Sten Kleiven känner vemod men gläds åt att miljardbygget nu är klart. Bild: Kasper Dudzik

FLERA STORA PROJEKT Om själva 3,5-miljardersprojektet Marieholmstunneln under flera års tid dominerat satsningarna på infrastrukturen i området så har flera andra delprojekt pågått för att komplettera inför trafikstarten. Det handlar om trafikplats Marieholm på fastlandssidan, som leder trafiken från E20 och E45 (Stockholms- respektive Karlstads-trafiken) till tunneln. Där var Peab totalentreprenör. Och trafikplats Tingstad på Hisingssidan, som leder in E6-trafiken (Oslo-vägen) och den lokala Lundbyleden i tunneln. Där var NCC Construction totalentreprenör.

FAKTA I KORTHET

Bygge av ny vägtunnel under Göta älv i centrala Göteborg Byggtid: 2013–2020 Byggherre: Trafikverket Region Väst Totalentreprenör: Züblin Scandinavia AB i konsortium med Boskalis Sweden Projektkostnad: 3,5 Mdkr

Sista handen läggs vid Marieholmstunneln före trafikstarten i december. Bild: Trafikverket

51


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

E6 har breddats i norrgående riktning från tunneln (vänster) och försetts med bullerskärm mot bostäderna i Backa (höger). Bild: Patrik Nilsson

BREDDNING AV E6

– det sista före nya Marieholmstunneln En breddning av E6 i norrgående riktning precis norr om den nya tunnelmynningen på Hisingen är det sista vägprojekt som utförts i anslutning till nya Marieholmstunneln under Göta älv i Göteborg. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÄR STRÄCKAN mellan Tingstad och Backadal på E6 som förberetts för det nya och ökade trafikflödet i norrgående riktning mot Kungälv och Oslo. Arbetena har pågått under ett års tid.

52

– Vi har breddat med ett körfält och flyttat ut den befintliga bussfilen på en sträcka av en kilometer mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet och vi har flyttat en gång- och cykelväg till


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Vi har breddat med ett körfält och flyttat ut den befintliga bussfilen på en sträcka av en kilometer mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet och vi har flyttat en gång- och cykelväg till ny sträckning på östra sidan av E6, uppfört en ny bullerskärm på drygt två kilometer mellan Tingstad och Bäckebol samt bytt vägbelysning på vägens mittremsa. /Johan Creime, Mark- och Energibyggarna

ny sträckning på östra sidan av E6, uppfört en ny bullerskärm på drygt två kilometer mellan Tingstad och Bäckebol samt bytt vägbelysning på vägens mittremsa, berättar Johan Creime på Mark- och Energibyggarna. Bullerskärmen ska skydda bostadshusen i stadsdelen Backa väster om E6 och förbättra boendemiljön där. Skärmen är cirka fem meter hög och är placerad i slänten mot E6. Den kläs med gröna klätterväxter, murgröna och vildvin. Bakgrunden till vägprojektet är att trafikströmmarna kommer att förändras när den nya tunneln tas i bruk i december. De tidigare systemen skulle inte klarat att hantera detta. Arbetena var klara i slutet av oktober lagom inför invigningen av miljardprojektet Marieholmstunneln, trafikleden under Göta älv som kompletterar gamla Tingstadstunneln för trafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen.

NÄRA PÅGÅENDE TRAFIK – Den stora utmaningen i det här projektet har förstås varit att arbeta i närkontakt med befintlig trafik. Det här är en av Göteborgs mest trafikerade leder, säger Johan Creime. Den utmaningen vittnar också Jimmy Olofsson om, projektledare och depåchef vid Ramudden AB, underentreprenör med uppgift att sörja för trafikavstängningar och säkerhetsarrangemang under byggtiden: – Vi har medverkat i planering, utförande rent fysiskt och avetablering. Det har handlat om att sörja för säkerheten på arbetsplatsen och att samtidigt förorsaka så minimal trafikpåverkan som möjligt. Ett intressant projekt att vara med i ett område i Göteborg där det händer extremt mycket med infrastrukturen just nu.

BELYSNING PÅ VÄGAR, BROAR OCH OFFENTLIGA MILJÖER

Göteborgs Vägbelysning har mer än 10 års erfarenhet på belysning i offentliga miljöer och alla typer av vägar och broar stora som små. Vi har lång erfarenhet inom branschen och vårt motto är hög kvalitet, snabb service och nöjda kunder. Vi hjälper även till med olika tekniska och energibesparande lösningar.

Göteborgs Vägbelysning utför: • belysningsinstallationer av alla slag • elkraftsarbeten – hög och lågspänning • elbilsladdare • kontrollutrustningsinstallationer

FAKTA I KORTHET

Breddning av körfält längs E6 mellan Tingstad och Backadal, med mera Byggherre: Trafikverket Region Väst Generalentreprenör: Mark & Energibyggarna i Göteborg AB Projektkostnad: 67 Mkr

www.gvb-el.se 53


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENINGSVERK

Svedala ARV:s nya järnkloridtank står i en betonginvallning som säkerställer att eventuella läckage samlas i gropen och kan pumpas upp. Bild: Daniel Andersson

NY SLAMAVVATTNING

ger bättre miljöåtervinning Svedala ARV investerar 17 miljoner i en ny utrustning för slamavvattning och nytt kemikaliehus med ny järnkloridtank. En ny vågutrustning väger lastbilarna med slam innan de kör vidare till en uppsamlingsplats. Där får slammet ligga och processa i sex månader innan det används som gödningsmedel på åkrarna. Ett kretslopp som ska förbättra miljön. AV KIM HALL

I det nya Kemikaliehuset, som är under byggnation, förvaras järnklorid som tillsätts i avloppsvattnet för att avskilja fosfor som orsakar övergödning. Bild: Daniel Andersson

54

PROJEKTET PÅBÖRJADES tidigt hösten 2020 och beräknas slutföras i slutet av april 2021. Malmberg Water, som är ett miljöteknikföretag för rent vatten och ren luft, har lång erfarenhet av avloppsreningar på kommunala anläggningar samt geoenergi och biogas, har utför entreprenaden. – Vi bygger bland annat om befintlig avvattningsbyggnad och installerar ny utrustning. Vi har nu installerat pumpar och filter för att ta hand om vatten som avskilts från slammet, tekniska vattnet, som återanvänds för att rengöra den maskinella utrustningen. På så sätt slipper man använda dricksvatten, vilket är en insats för miljön, säger Bengt Karlsson, projektledare på Malmberg Water. Reningsverket byggdes 1974 och nu var det dags att byta ut en del maskinell utrustning. Bland annat byter man ut centrifugen som centrifugerar slammet, som köptes in begagnad 2006. Ungefär samtidigt köptes även en begagnad kalksilo. Kalk tillsätts i det avvattnade slammet i hygientekniska processen för att höja PH-värdet till över tolv. Då både centrifugen och kalksilon var helt slut var Svedala ARV tvunget att byta ut dessa. Även kemikalietanken i glasfiber, där man förvarar järnklorid som tillsätts i avloppsvattnet för att avskilja fosfor som orsakar övergödning, byts ut. Den var dessutom ur arbetsmiljösynpunkt inte bra placerad. – Det var trångt och vi fick krypa på alla fyra för att undersöka tanken undertill. Den har vi nu bytt ut mot en helt ny och flyttat den till det nya kemikaliehuset. Den nya järnkloridtanken står i en betonginvallning som säkerställer att om det skulle bli läckage samlas det i gropen och kan pumpas upp, säger Daniel Andersson, enhetschef på VA-enheten i Svedala kommun.


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENINGSVERK

I hålet ska den nya centrifugen, som separerar slammet från vatten, installeras. Bild: Daniel Andersson

Polymerutrustningen byts också ut. Polymer tillsätts i slammet innan centrifugeringen då det underlättar separationen av vattnet från slammet. Vattnet fortsätter till avloppet medan slammet som blivit separerat omhändertas och trycks ner i containrar. Den nya vågutrustningen som containrarna kan stå på säkerställer att lastbilarna inte väger för mycket när de kör slammet till uppsamlingsplatsen.

FAKTA I KORTHET

Slamavvattning Svedala ARV Byggperiod: september 2020–april 2021 Byggherre: Svedala kommun Generalentreprenör: Malmberg Water AB

Kundanpassad doseringsutrustning vid höga kvalitetskrav. Tomal erbjuder allt du behöver vid höga kvalitetskrav för hantering av fasta material som tex silor, pulverbehållare, multiskruvdoserare, skruvtransportörer, polymerberedare, inblandningskar, storsäckstömmare, pneumatisk transport och nyckelfärdiga doseringsanläggningar. Tomals unika multiskruvdoserare garanterar en säker utmatning med en hög noggrannhet.

Doseringsutrustningen från Tomal levereras i de flesta fall till olika miljöteknikapplikationer.

Multiskruvdoserare Group

PolyRex Polymerberedare

Tomal AB - Bol 110 - 311 65 Vessigebro - Tel +46 (0)346 71 31 00

Nyckelfärdig siloanläggning

www.tomal.se - info@tomal.se

55


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENINGSVERK Öresundutsikt. Bild: Joakim Kroger

ÖVERBYGGNAD MED VENTILATION ger renare luft i Öresundsverket

I samband med att Oceanhamnen i Helsingborg byggs om från industrihamn till attraktivt bostadsområde var det tvunget att åtgärda lukten från reningsverket Öresundsverket. Med en överbyggnad samt ett ventilationssystem som leder bort lukten till en hög skorsten, ska de boende inte besväras. I bostadsområdet utförs även ett unikt hållbart avloppssystem i syfte att återvinna avfallsresurserna i ett kretsloppssystem. AV KIM HALL

OCEANHAMNEN ÄR i sig ett spektakulärt projekt med en stadsdel byggd på öar fylld med moderna och havsnära bostäder. Här kommer ett RecoLab att uppföras, en testbädd för forskning och utveckling, men också ett system där de tre olika flödena från det nya avloppssystemet bearbetas i en anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara flexibel och kunna utvecklas med ny teknik och anpassas för framtida krav. Intill den bygger man även ett show-room och en testbädd som ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för företag, forskare och offentliga aktörer. – Förutom att forskare ska kunna utveckla nya tekniker vad gäller reningsprocesser ska även allmänheten kunna se hur hela kedjan fungerar, från att samla in och behandla avfallsflöden till att använda det i andra sammanhang. Avloppsvattnet separeras och återanvänds för nya syften. Målet är att Oceanhamnen ska bli en hållbar stadsdel och bra förebild för framtidens avfallshantering, säger Jenny Juliusson, projektledare på Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp (NSVA). Då kommunen 2010 planerade att bygga Oceanhamnen, som ligger centralt utmed Öresund i södra delen av Helsingborg, var det tvunget att se över buller och luktförhållandena från Öresunds-

56

verket. Reningsverket uppfördes 1974 och har renoverats i omgångar på 1990-talet. Det hanterar cirka 55 000 kubikmeter spillvatten (avloppsvatten) varje dygn. Efter utredningsarbetet kom kommunen fram till att lukten skulle byggas bort genom att bygga över reningsverket samt installera ett kraftigt ventilationssystem. Dessutom skulle en del byggnader rivas och nya uppföras. Bland annat beslutades att slamhanteringsanläggningen skulle flyttas. Under utredningsarbetet reste en grupp tjänstemän till Holland för att studera implementering av liknande, separerade system. I början av april 2018 fick NCC uppdraget att påbörja byggprojektet på Öresundsverket, som bestod av två huvuddelar, dels övertäckningen av reningsverket, dels bygga RecoLab. – Det har varit ett omfattande projekt med överbyggnaden som blev färdig i februari 2020. Vi byggde även en ny slamhanteringsanläggning, som tar hand om slammet från avloppet och rötkammaren. Nu håller vi på med RecoLab som blir en pionjäranläggning i Sverige, säger Daniel Månsson, projektchef för NCC Infrastructure. Ventilationstrumman som installerades på reningsverket är två meter i diameter och går genom hela projektet från byggnad


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENINGSVERK Öresundsverket. Bild: Joakim Kroger

till byggnad ända tills att den når Västhamnsverket, ett kraftverk med en 120 meter hög skorsten där luften från reningsverket släpps ut, långt ifrån de boende. Byggnaderna med takkonstruktionerna över bassängerna består i huvudsak av stål och platsgjuten betong, så pass höga att personalen ska kunna gå inomhus i en bra arbetsmiljö. Ventilationen går genom samtliga byggnader via en stor GAPkanal. – Utmaningen i projektet har varit att vi har byggt samtidigt som verksamheten i reningsverket har pågått, säger Daniel Månsson. Slutbesiktningen av den första delen i luftreningssystemet har utförts och slutbesiktning för den sista delen beräknas till 2021. – Nu är vi i sluttampen och våren 2021 beräknas projektet vara avslutat. Arbetsmiljömässigt har det blivit markant mycket bättre för personalen som arbetar på reningsverket. Så lite folk som möjligt ska vistas på verket, men de som är där inne ska

ha bra arbetsmiljö. Det är en tekniskt avancerad byggnad som är estetisk men med en industritouch och som byggs ihop med framtida grönområde. Det ska vara tilltalande för dem som bor i närheten, säger Jenny Juliusson. Närheten till reningsverket gör det möjligt att testa annat mer hållbart avloppssystem i stadsdelen Oceanhamnen med tanke på återvinning av avfallsresurser.

• Gamla slamhanteringsbyggnaden riven och ersatt med ny. • Ventilationskanal som leder luft till Västhamnsverkets 120 meter höga skorsten • Försedimentering har byggts in under tak • Lukten från blåsmaskinsbyggnaden leds ut till skorstenen • Slamförtjockare har byggts in under tak

RIVNING HÅLTAGNING & MILJÖTEKNIK www.arecocontractor.se

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // LAGER & LOGISTIK

NCC har uppfört en logistikbyggnad för distribution av mat till konsument för Icas räkning på Stora Bergstometen nära Göteborgs Hamn. Bild: NCC

NYTT LIVSMEDELSLAGER för matdistribution till konsument

NCC Property Development har uppfört den första nyproducerade logistikbyggnaden för konsumenthandel med mat i Sverige. Det är också första gången den här typen av byggnad väntas bli certifierad enligt ”BREEAM outstanding”. Den ligger på Stora Bergstomten på Hisingen nära Göteborgs Hamn. ICA har förvärvat fastigheten enligt plan. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– DET HANDLAR OM distribution av mat till konsument. Det är en marknad som ökar och det har påverkat planeringen av byggnaden, berättar Filip Bååw, projektledare för byggherren NCC Property Development AB. – Normalt bygger man logistikanläggningar för transporter enbart med stora lastbilar. Här har vi byggt för ett tydligt annorlunda varuflöde genom fastigheten och dimensionerat för 24-metersbilar in och 7,5 tons distributionsbilar ut. Byggnaden började uppföras i augusti förra året och i slutet

av oktober i år var anläggningen besiktigad och godkänd och Ica Fastigheter tog över enligt plan och tidigt överenskommet fastighetsvärde. Fastigheten ligger på berg och bygger på plintar. Den har en sandwich-konstruktion i plåt. Den är inte helt rektangulär, men mäter som längst 140 meter gånger drygt 120 meter. Totalhöjden är kring 14 meter, innertakhöjden drygt 13 meter och höjden fritt under takbalk 11,7 meter. Bottenplattan är på 15 000 kvadratmeter. Byggnadenen inne-

Logistikytor som tål verkligheten. sten-teknik.se

58


DAGENS INFRASTRUKTUR // LAGER & LOGISTIK håller 7 000 kvadratmeter torrlager, 6000 kvadratmeter kyllager och 900 kvadratmeter frys. Därtill kommer kontor och biytor. I ett entresolplan om 2000 kvadratmeter finns kontor och omklädningsrum. Inalles cirka 17000 kvadratmeter.

HÅLLBARA TRANSPORTER – Vi har sökt certifiering enligt miljöbyggnad BREEAM och nivån outstanding, säger Filip Bååw. Det är första gången det sker för den här sortens byggnad. Certifieringen möjliggörs bland annat av CO2-anläggningen för kylan som har en effektiv värmeåtervinning, materialkontroll under byggtid, hållbara transporter, inte bara under byggtiden utan också möjligheten för brukarna att resa klimatvänligt till sin arbetsplats. Det har bland annat gjorts en utredning om möjligheten för de anställda att ta sig till jobbet med kollektiva färdmedel. Den nya logistikbyggnaden ligger intill Öckeröleden helt nära Volvo Cars Torslandafabrik. NCC Sverige har varit totalentreprenör och raden av underentreprenörer har varit litet längre än vanligt vid byggen av stora logistikbyggnader. Detta på grund av kyl- och frysinstallationerna.

PROJEKT MED HÖG KOMPLEXITET En av underentreprenörerna är Ranaverken AB: – Stora Bergstomten var ett fint projekt av hög komplexitet, säger Markus Persson. Detta främst på grund av de olika temperaturzonerna inne i huset. Vi fokuserade tidigt i projekteringen av tätheten i huset och införde enkla åtgärder i panelmontaget för

att det skulle bli extra tätt. – Vi har även löst så att bärningen av kontorets tak, en storlek på cirka 36 x 60 meter, endast bärs upp av en invändig pelarrad med 17,4 meter mellan pelarna. Detta förenklar rumsbildningen på andra plan. då man slipper ta hänsyn till alltför många invändiga pelare. En annan underentreprenör är Stenteknik i Karlstad AB som belagt 13 000 kvadratmeter mark med låsbar betongmarksten vid lasthusen på Stora Bergstomten och som också arbetat med tidigare exploateringar för NCC i Arendal Green Park. – Betongmarksten är tåligt för stor belastning, vridningar och horisontella krafter, säger Christoffer Höjer, vd på Stenteknik, ett företag som årligen lägger marksten på 200 000 kvadratmeter mark runt om i Sverige. NCC Property Development har nu uppfört fyra fastigheter i samma område, kallat Arendal Green Park, och har en tomt kvar att utveckla.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av lager i Göteborg Byggherre: NCC Property Development AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Beställare: Ica Fastigheter AB Hyresgäst: Ica Svrige Kostnad: ca 200 Mkr

VI SKAPAR UTRYMME FÖR DIN VERKSAMHET

Starkast på stål.

www.ranaverken.se

59


DAGENS INFRASTRUKTUR // EXPLOATERING

Sege Park i Malmö kommer att bli ett nytt bostadsområde omgivet av lummig parkmiljö och grönska. Bild: Mandaworks

Sege Park förbereds för

1 000 NYA BOSTÄDER Kirseberg har blivit ett populärt bostadsområde för många som vill bo i en grön och lummig bostadsmiljö med blandad bebyggelse från 1930-talet och framåt. Här förbereder Malmö stad att tillvarata det gamla sjukhusområdet i Sege Park och ge plats för 1 000 nya bostäder på. AV KIM HALL

JUST NU PÅGÅR ett omfattande exploateringsarbete med att byta ut gamla ledningar och rivning av en underjordisk kulvert, samtidigt som nya bygg-gator och i ett senare skede färdiga gator, gång- och cykelvägar med mera ska anläggas. – Den lummiga gröna parkmiljön är vi noga med att bevara. Det är en del av områdets karaktär. De gröna ytorna ska finnas kvar och utvecklas. Området kommer att hållbarhetscertifieras som allmän plats och de 13 byggherrar som ska bygga här uppmanas att hållbarhetscertifiera sina byggprojekt, säger Camille Ploujoux, delprojektledare på Stadsutvecklingsavdelningen i Malmö stad.

60

Sedan början av 2020 har arbetet pågått med att anlägga cirka 3 100 meter bygg-gator och cirka 2 150 meter nya gång- och cykelvägar. Gamla VA-ledningar har bytts ut, nya fjärrvärmeledningar har dragits in och elledningar är utbytta mot nya. – Vi har rivit en del av den gamla kulverten samt tillhörande skyddsrum. En av de gamla sjukhusbyggnaderna kommer rivas i början på 2021. Vi har gjort utgrävning av markföroreningar och satt upp inhägnader för att skydda befintlig vegetation och träd. Projektet innebär väldigt omfattande arbete med många utmaningar som måste utföras innan nya hus kan byggas, säger Roger Svensson, arbetschef på PK Road. >>


ALLA METODER INOM SCHAKTFRITT BYGGANDE 800 mm Pe100

813 mm stål

1016 mm stål

1016 mm stål

I projektet “Sege Park” anlitades BAB för installation av 4 stora skyddsrör i parkmiljö. Styrd Borrning och Augerborrning användes. Borrning valdes under träden för att minimera den negativa påverkan på dessa som en traditionell schakt hade inneburit. BAB tillverkade även specialanpassade rörstöd i egen verkstad och installerade mediarören med dessa i skyddsrören. Styrd Borrning 800mm Pe-rör för en S250mm Pe, 60m Augerborrning 1016mm stålrör för en S315mm Pe, 36m Augerborrning 1016mm för en D800mm Pe, 66m Augerborrning 813mm för en S200mm Pe, 64m

BAB RÖRTRYCKNING AB • Tel. 031-51 30 95 • www.bab-ab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // EXPLOATERING

Innan Sege Park kan bebyggas med nya bostäder måste ett omfattande exploateringsarbete genomföras. Den lummiga gröna skogsmiljön ska bevaras, därför används schaktfri teknik för att passera under träden och buskarna istället för att schakta genom dem. Bild: Mikael Holst

Som ett led i att bevara skogsmiljön har man valt schaktfri teknik för att passera under skogsmiljön istället för att schakta genom den. Negativ åverkan har på så sätt minimerats. – Stora skyddsrör i dimensionerna 800–1 016 millimeter har borrats in i marken för nya dag- och spillvattenledningar med tekniker som augerborrning och styrd borrning, förklarar Mikael Holst, arbetschef på BAB Rörtryckning. Efter installation av skyddsrören i marken så lutnings- och profilmättes dessa. – Vi tillverkade anpassade rörstöd i vår verkstad i Göteborg för att få korrekt lutning på mediarören. Vi monterade dessa och lanserade in mediarören i skyddsrören innan PK Road tog över och utförde övriga arbeten, förtydligar Mikael Holst. Området kommer även fortsättningsvis kallas Sege Park och är ett testforum för olika projekt med ledorden hållbarhet och cirkularitet. VA Syd är till exempel med i ett europeiskt projekt där de kommer testa att filtrera regnvatten för bevattning av odlingslotter i Sege Park. De odlingslotterna ska förvaltas av en förening. – Det pågår en dialog med byggherrarna om bland annat cirkulär användning av vatten och energi. Vi har tagit stor hänsyn till att bevara kultur- och naturmiljö för att behålla den unika karaktären som Sege Park har, tillägger Camille Ploujoux. De gamla byggnaderna från 1930-talet kommer att bevaras. De första byggherrarna fick tillgång till området i december och

SYDBELÄGGNINGAR AB

Din asfaltspartner i Skåne och Halland info@sydbelaggningar.se • 0435-218 16 www.sydbelaggningar.se

62

PK Road har grävt ur markföroreningar och satt upp inhägnader för att skydda befintlig vegetation och träd. Gamla kulvertar och skyddsrum och en av de gamla sjukhusbyggnaderna rivs och nya rör och ledningar dras i marken. Bild: Roger Svensson

i april 2021 ska de flesta byggherrarna vara igång. En ny förskola ska byggas. Ett P-hus med 600 platser ska anläggas. Någon gång 2025 beräknas Sege Park vara slutförd.

FAKTA I KORTHET

Exploatering av Kirsebergs nya bostadsområde i Malmö Tidplan: våren 2020–december 2020 Byggherre: Malmö stad Generalentreprenör: PK Road Kostnad: ca 200 Mkr


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Från 2,4 - 4,0 m

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Redskaparna

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

STOCSKTOMCA RNÄGN KT MT ATOTR ORoocch h SSPP RÄ MG ATM TOART! TOR! Egen tEilglevnetrilklvneriknngin•g •FFöörrssäälljnjn inignogchoucth hyu rntih ngyrning Även egen ning av Äventillevgerekn ttor. av nggma äin r p s n k tillver Snabba attor. leveranser! sprängm

Gummiklädda stockmattor - upp G tilu l mmiklädda 3 gånger längreslitvoslcäknm gda ! ttor - upp till

3 gånger längre livslängd!

Vi tillverkar Snabba även oklädda eranser! Vi tillverstkoackrmattor! lev

även oklädda stockmattor!

Tranås 12 mil Västervik 10 mil

Jönköping 12 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

Oskarshamn VIRSERUMT6 ra,5nmåisl

12 mil

Värnamo 12 mil

Västervik 10 mil

JöVänxkjöö7p,5inmgil Ljungby 13 mil 12 miKlalmar 10 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela laVnirdseerut!m - centralt i Småland!

Oskarshamn VIRSERUM 6,5 mil

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 Värnamo 12 mil nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

63


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Ett tryggt val. Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats. Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag. S TÄ N G S E L

GRINDAR

BOMMAR

BOLLPLANER

SERVICE

www.upplandsstangsel.se

info@upplandsstangsel.se

facebook.se/upplandsstangsel

instagram.com/upplandsstangsel

Skicka busskort till alla elever med ett klick!

Med enkel integration mot elevsystem distribueras mobilbiljett med ett klick till alla elever. Full tillgång till guidning för resan med traf ikinformation, buss på karta m.m. Enkel uppföljning för kommunens administratörer att alla elever fått sin biljett. www.infospread.se

64


! E R A M M A H C SM ! a n r e t s in v ig s l il t å l s t t a lt men se Så enke

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

MINIGRÄVARE

MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE

VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).

66

SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER

HJULGRÄVARE

HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE

HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE

GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER

INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER - rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se rätt - rätt rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad || www.delvator.se | www.delvator.se www.delvator.se - --rätt rätt utrustad | |www.delvator.se rätt maskin, -maskin, maskin, maskin, rätt utrustad rätt utrustad www.delvator.se - rätt maskin, - rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad | www.delvator.se | www.delvator.se


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Lågbyggda från 200 till 300 liter

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

67


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Kontakta oss på DL Maskin AB Peter: 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASKIN.SE

68

Följ oss på Facebook!


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

SB:S SnaBBfäSte –

Det självklara valet för just din maskin

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Grävtillbehör Ab

Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Tommy Brorsson, Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12

Gilla oss på facebook

TORKA DINA MASSOR. Obrukbara massor tex slam och lera förvandlas kostnadseffektivt till stabila och användbara material för konstruktioner. Läs mer här

ALLU.NET

ALLU Sverige Tel: 0171-171517 Email: sverige@allu.net

69


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi har redskap för alla dina behov!

Finsktillverkade kvalitetsredskap och tillbehör för hjullastare, grävmaskiner, traktorer m.m.

Vikplogar

&

Multiskopor 1,8 - 6 m3

Vikplogar Sandspridarskopa 3 2,2 1,0- -4,0 6mm

Högtippande skopor

Djupgrävskopor

Slänt/Planskopor

Profilskopor

Grus-jordskopor

Kombiskopa planering-profil

Energiträdklipp Energiträdaggregat

Tommy Larsson Tel 070-664 69 53

Klaffblad

Diagonalblad 2,4 - 4,5 m

Sandvagnar 2,2 - 8,0 m3

Hos oss är priserna konkurrenskraftiga!

www.nordiskforsaljning.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat furubark, ren förnyelsebar avav oljespill ochenandra kemikalier.naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

70

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN

Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com

www.zugol.com


©Niotre Marketing AB 2018

© Produktion: Niotre Marketing AB 2018

Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

En stor stark

P

! e k r i av

Prim

- behöver fast mark!

Stockmattor • Prima virke • Längre livslängd • Standardlängder: 4.6, 5.6 & 6m*• Med eller utan urtag • Monteras med 25mm kamjärn • Leverans inom 24h

SteiWood * Kan även fås i specialanpassade längder

TRÄPRODUKTER & STOCKMATTOR

Telefon Rolf: 0708-96 41 08 • Mail: order@steiwood.se • www.steiwood.se 71


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Katodiskt korrosionsskydd

Förhindrar korrosionsprocesser hos konstruktioner i betong och stål. Ökad livslängd vid nybyggnation och reparation - hållbart för ekonomi och miljö.

• Kraftverk • Parkeringsgarage • Nedgrävda rörledningar

• Broar • Tunnlar • Hamnar

www.3ccc.se

72


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE SKYDD & STÄNGSEL SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

POSITIONERING LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

ELEKTRONIK

FILTER/RENING

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se

EUROPAFILTER www.europafilter.com

Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Vi är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

Över de senaste 30 åren har vi ackumulerat en stor mängd erfarenheter och en djup kunskap om oljor och andra vätskor och hur de kan filtreras. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter i takt med ändrade krav från industrin, nya tekniska krav och växande tekniker. Vårt samarbete med kunder från en rad olika industrier, inkluderande marint, offshore, energi, tillverkningsindustri, försvar, process, gruvindustrin och konstruktionsmaskiner, vilka alla ger oss ny insyn och hjälp att utveckla vidare vår kunskap, teknik och filtersystem. Våra produkter är tillverkade till de högsta standarderna och är rigoröst testade för att försäkra att de håller en konstant hög standard. Vi är godkända enligt ISO 9001 och våra moderna lokaler för tillverkning och leverans håller en mycket hög standard. Vi är faktiskt så säkra på att våra produkter är enastående och kommer att överträffa alla förväntningar, att vi erbjuder en 90-dagars pengarna tillbaka-garanti.

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tids- och kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

73


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Utbyggnad av dubbelspår på stambanan och rangerbangård på båda sidor om Öresundsbron är ett måste om infrastrukturen ska fungera när Fehmarn Bält-tunneln är klar 2029, menar Karolina Boholm, transportdirektör hos Skogsindustrierna. Bild: News Öresund/ Johan Wessman

ÖRESUNDSBRON

kan bli flaskhals för industrin 2029 öppnar Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark. Europas behov av att ställa om till gröna transporter från höghastighetståg, fjärrtåg och godståg är givet. Men risken finns att Öresundsbron blir en flaskhals för godstågen och därmed också svensk industri. AV KIM HALL

SAMTIDIGT SOM Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S) kommunstyrelsens ordförande i Malmö, ser ökade möjligheter för regionen men också hela Sverige är Karolina Boholm, transportdirektör hos Skogsindustrierna, mer kritisk. – Det handlar inte om att öka kapaciteten med mer järnvägsgods över Öresundsbron. Utan åtgärder inom underhåll, redundans och fler rangerbangårdar samt att enkelspåren genom Danmark försvinner, blir det svårt för industrin att lita på att godset rullar hela vägen till Europa, sa Karolina Boholm i samband med en digital debatt i Metrosnack, arrangerad av Malmö stad. Många vill transportera mer på järnväg, men då måste flaskhalsarna åtgärdas innan kapaciteten över Öresund utökas. Kan industrin inte leverera och lita på att godset kommer fram i utsatt tid, kan inte industrin exportera. – Skogsindustrin exporterar 70 procent papper och sågade trävaror till Europa. Vi har 5,7 miljarder ton som transporteras på järnväg. Företagen måste kunna lita på att järnvägen alltid går och att det inte blir urspårningar. Första steget är att säkerställa järnvägsnätet till Tyskland. Enkelspår genom Danmark är en riskfaktor, menar Karolina Boholm. Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen, menar att när man bygger infrastruktur måste man tänka på vart man vill nå. Skåne och Öresund är ett område som inte bara är för lokal utveckling, utan hela Sveriges framtid. – Vi måste tänka större, underhållen måste vara på plats, godskorridorer och rangerbangårdar ska finnas. Ett godståg motsvarar 20 tunga lastbilar. Ska vi öka godstransporter måste en mängd åtgärder vidtas. Kapaciteten för elvägar måste finnas, kanske redundans i en Metrotunnel och en godstransporttunnel. För att

74

punktligheten ska öka krävs det nya stambanor så att transport kan lyftas över till järnväg. Vi har nytt signalsystem. Elektrifieringen måste vara snabbare och bullerregleringen måste vi hantera. Till det måste banavgifter ses över så att vi kan skapa effektiva tåglägen, säger Björn Westerberg. Det måste till en samverkan och gemensam diskussion med Danmark. Den politiska debatten om att lyfta gods från väg till järnväg pågår. De största hindren ligger i oss själva, menar Björn Westerberg som tillägger att vi måste tänka nytt och göra enklare produkter och hitta digitala lösningar som förenklar transporten. 300 miljoner i skogstid kostar det för industrin att invänta förbipasserande persontåg på spåren. Persontrafiken går före i tidtabellen och godstrafiken måste vänta även om det inte kommer något passagerartåg. Detta anser Björn Westerberg är onödig väntetid för godstrafiken. Anders Åkesson, (C) förste vice ordförande i riksdagens trafikutskott, menar att det pågår arbete i den nationella politiken där man tagit fram en transportplan som sträcker sig till 2022. – Att bygga vägar, järnvägar och tunnlar är komplicerat och dyrt. Det innebär också långa ledtider. Öresundsmetron är bra och kommer att lyfta transporten nationellt och regionalt i framtiden. Då krävs det en större rangerbangård än var Öresundsbron har när Fehmarn Bält-tunneln är klar 2029, säger Anders Åkesson – För att få till en fungerande järnväg kommer det att behövas en underhållsplan som sträcker sig 20 år fram i tiden och som tar hand om allt som släpar efter, annars får vi mindre godstrafik än vad som finns idag, understryker Karolin Boholm som vill ha en utbyggnad av dubbelspår på stambanan och rangerbangård på båda sidor om Öresundsbron om infrastrukturen ska hålla.


BLIPPA

SMARTA KLISTERMÄRKEN FÖR ANLÄGGNINGSMASKINER!

• Ingen app: Fungerar på alla moderna telefoner! • Ordning & Reda: Automatiskt! • Slipp pärmarna med all dokumentation. • Besiktningar, skyddsronder, avfallsregistret, OTR, avvikelser, miljödokument, kemikalieförteckning, certifikat, försäkring, servicebok, manualer och instruktionsfilmer: - Allt kopplat till klistermärkets webbsida! Marcus på Rental Store: -Jag valde Blippa för att enkelt och tillgängligt samla all företags- och maskininformation på klistermärkets QR-kod. Eftersom varje klistermärke har en egen unik hemsida bakom QR-koden, kan jag lägga upp de funktioner och integrationer jag vill ha för varje specifik maskin, vare sig det är en vibroplatta, vält, hjullastare eller grävmaskin.

Prova själv! Rikta telefonens kamera-app mot QR-koden för att komma till klistermärkets webbsida. Se även blippa.com/exempel för andra projekt.

Blippa.com är ett nytt svenskutvecklat system som tagits fram för entreprenad-branschen. Systemet bygger på två delar: Dels ett klistermärke eller märkskylt med en QR-kod. Dels en hemsida som är unik för varje klistermärke. Detta gör att klistermärket "vet" allt om utrustningen (maskinnummer, regnummer, serienummer, mått, vikt etc). Informationen kan automatiskt skickas med vid exempelvis service- och tillbehörsbeställningar. Fungerar bland annat med:

Kontakta oss via info@blippa.com eller 0708-558899 så gör vi några klistermärken med er logga och funktioner!


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 6/2020  

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fok...

Dagens Infrastruktur 6/2020  

Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fok...