Page 1

ANLÄGGNING

TRAFIKVERKET UNDERSKATTAR

kostnader för infrastruktur

PROJEKT

UNDERHÅLL #4 • 2021

SVENSK RENTAL

– en bransch i medvind

DELETAPPEN ANTTIS – LOVIKKA

klar för tunga malmtransporter

DEN SPEKTAKULÄRA VARVSBRON

i Helsingborg har tagits i bruk

NYA TUNNELBANAN

mellan akalla och barkarby

ENTREPRENAD LIVE – äntligen en entreprenadmässa i Sverige


Träffa oss på Entreprenad Live i Göteborg den 14–16 oktober

Vi digitaliserar Byggsverige. NEXT erbjuder projekt- och affärssystem för bygg- och entreprenadbranschen. Med 25 års erfarenhet och över 2 000 kunder hjälper vi företag i alla branscher inom bygg med att effektivisera verksamheter, skapa kontroll på projekten och öka tillväxten.

next-tech.com


Allt i t t e – p p en a system!

Entreprenörens bästa vän Tidrapportering

Maskinunderhåll

Snöröjning

KMA

Material

Resursplanering

E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

ÄNTLIGEN MÄSSA OCH REGERINGENS BUDGET

- satsar 75 miljarder på svensk transportinfrastruktur 2022 ETT VÄL FUNGERANDE och långsiktigt hållbart transportsystem bidrar till att bygga upp konkurrenskraften och ger åtkomst för människor i hela landet. Infrastrukturen är den största statliga utgiftsposten i årets budget, men Trafikverket måste tänka om här för att pengarna skall användas på ett så bra sätt som möjligt. Det svenska vägnätet har mycket att önska och regeringen konstaterar nu i årets budget att tillståndet för vårt vägnät, kring våra storstäder, är i sådant skick att 8 procent inte uppfyller standard. Den gynnsamma trenden med bättre standard har nu avtagit och om den negativa utvecklingen fortsätter kan det leda till att vägnätets tillgänglighet och användbarhet klart försämras. Nu satsas 32 miljarder i årets budget på utveckling av nya projekt och 30 miljarder på underhåll. Betydande summor men likväl inte tillräckligt. Märk väl att detta gäller för både väg och järnväg. Underhållsskulden för det svenska vägnätet ligger nu på hissnande 23 miljarder kronor enligt Trafikverkets senaste prognos. Det är alltså projekt som skulle behöva komma i dager men som inte finns budgeterade. I Riksrevisionsverkets granskningsrapport ”kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar” går det att läsa att Trafikverket gång efter annan

gör felberäkningar i projektens planeringsfas vilket betyder att den samhällsekonomiska nyttan för projekten minskar och att även budgeten för andra projekt i stället går till att betala kostnadsökningar. Inte minst de projekt som gäller för 2014 och 2018 års nationella planer som fick växande kostnader om 58 miljarder, en ökning på 39 procent på enbart 4 år. Detta bör då ställas mot att de årliga anslagen för transportinfrastruktur ligger på cirka 30 miljarder. Att inte använda våra skattemedel på bästa sätt drabbar i slutändan kvaliteten på våra vägar och inte minst trafiksäkerheten som är nog så viktig. Senast det var en mässa i anläggningsbranschen i Sverige var i september 2019. Efter ett uppehåll på två år är det nu äntligen mässdags igen. Den 14–16 oktober hålls Entreprenad Live i Göteborg och intresset från såväl utställare som besökare är enormt. I detta mässnummer kan du läsa en intervju med mässarrangören Peter Eriksson, där han berättar om den svåra tiden för mässbranschen under pandemin. Vi tipsar även om några av de maskiner och produkter som kommer att visas på mässan. Dagens infrastruktur är självklart på plats för att rapportera från mässan. Besök oss gärna i monter 587D, eller så ses vi ute på fältet bland alla nu pågående intressanta projekt. God läsning,

Jan Åström

CASE kortrumpa är en riktig premium maskin i klassen!

”...kombinationen av en ledande hydraulik tillsammans med en stor och fin hytt gör den mycket populär!”

KUNGEN AV KORTRUMPOR!

MASKINER I LAGER FÖR SNABBA LEVERANSER! KONTAKTA VÅRA SÄLJARE FÖR DIN OFFERT!

STOCKHOLM 08-350820 • LINKÖPING 013-163000 • JÖNKÖPING 036-363136 • UDDEVALLA 0522-94520 • GÖTEBORG 031-176060 • STAFFANSTORP 046-250050 ÅTERFÖRSÄLJARE: PITEÅ - Traktor-City 0911-66420 • UMEÅ - Kjellsons Maskinservice 090-121000 • ÖRNSKÖLDSVIK - JBM 0703-744115 ÖSTERSUND - Jämt-Maskin 0703-310502 • GNARP - LGL Maskin 0703-409661 • GÄVLE - Boström Maskin 026-101250 • ARBOGA - RF Maskin 0589-17200

4


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#4• 2021 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta Print AB, Malmö 2021

OMSLAGSBILD

Bild: Lars-Olof Tandberg

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

INNEHÅLL 6 7 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

12 Ny materialhanterare från Caterpillar 14 Grävlastarhybriden Huddig Tigon 15 Skandinaviens största havsbaserade vindkraftpark invigd 16 Digital lösning för effektiv utlastning 18 Bättre säkerhet vid vägarbeten med gemensam databas 19 Multibolaget lanserar eldriven Multione 20 Roadshow lockar grönytebranschen 21 Ny hjulgrävarserie från Doosan 23 Brunnar och kanalisation i innovativt material revolutionerar infrastrukturbyggen 24 Stena Recycling bygger ny anläggning för batteriåtervinning ENTREPRENAD LIVE 26 Entreprenad Live 14–16 oktober – dukat för mässfest i Göteborg 27 Pandemin tuff tid för mässarrangörer 28 EMA utvecklar skopor tillsammans med sina kunder 30 Mässnyheter – visas på entreprenad live 33 Ljungby – liten men stark på en global marknad 35 Lättbyggd färdigisolerad betongvägg TEMA RENTAL 38 Digitalisering i rentalbranschen – vikten av att följa med i utvecklingen 40 Svensk rental – en bransch i medvind 46 Norska Rental Group har siktet inställt på Sverige 48 EAG Rental vill vara en komplett uthyrare 49 Lambertssons eldrivna kran unik i Sverige 50 Hyrde säkerhetscontainer efter totalstöld

64 Deletappen Anttis – Lovikka klar för tunga malmtransporter BRO 66 Spektakulära Varvsbron i Helsingborg har tagits i bruk DAGVATTEN 70 Grönska och renare dagvatten genom medel från Naturvårdsverket VA 74 Tanum lägger ledningar utanför Bohuskusten JÄRNVÄG 76 Ombyggd Viskadalsbana bäddar för omledd trafik KLIMAT 78 Vägen till klimatmålen – skilda förut sättningar i Kina, Japan och Sydkorea 82 INFRAMARKNAD 105 VI BYGGER INFRA-SVERIGE DEBATT 106 Trafikverket underskattar kostnader för infrastruktur

24

ENERGILAGRING 52 Vätgas har en viktig roll som medel för energilagring ANLÄGGNING

DAGENS INFRASTUKTUR #4 • 2021

TRAFIKVERKET UNDERSKATTAR

kostnader för infrastruktur

PROJEKT

UNDERHÅLL #4 • 2021

SVENSK RENTAL

– en bransch i medvind

DELETAPPEN ANTTIS – LOVIKKA klar för tunga malmtransporter

DEN SPEKTAKULÄRA VARVSBRON

i Helsingborg har tagits i bruk

NYA TUNNELBANAN

TUNNEL 54 Nya tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby 56 Kulvert för Spångaån och gc-tunnel byggs vid Spånga station

mellan akalla och barkarby

ENTREPRENAD LIVE – äntligen en entreprenadmässa i Sverige

VÄG 58 Praktnejlikor och grodor när E4 breddas mellan Salmis och Haparanda 60 Trångt när E18 får nya busskörfält 61 Rören måste levereras i exakt rätt tid 62 Förbifart Masugnsbyn byggs för säkrare malmtransporter

26 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Peab Asfalt använder asfaltmassa som innehåller 97,6 procent returasfalt. Bild: Peab Asfalt

INFRANYTT

STRUKTON RAIL VINNER KONTRAKTET FÖR VÄSTKUSTBANAN VÄST DEN 10 SEPTEMBER, fick Strukton Rail beslutet från Trafikverket att de har tilldelats underhållsuppdraget på Västkustbanan Väst. Entreprenaden kommer placeras hos Distrikt Väst och uppdraget omfattar basunderhåll av 493 spårkilometer. Uppdraget utgörs av en totalentreprenad enligt ABT 06 samt omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll.

ASFALTERAR MED 97,6 PROCENT

ÅTERVUNNEN ASFALT

HISTORIEN VÄGLEDER I OMSTÄLLNINGEN TILL FOSSILFRI BILFLOTTA VARFÖR HAR DET varit så svårt att minska bilarnas utsläpp? Vilka styrmedel har haft bäst effekt för att få mer miljövänliga bilar? Det undersöker en ny avhandling i ekonomisk historia från Umeå universitet.

PÅ UPPDRAG AV Tingsryds kommun asfalterar Peab Asfalt i Grönteboda med asfaltmassa som innehåller 97,6 procent returasfalt. Genom att utnyttja kallblandningsteknik minskas miljöpåverkan med 70 procent enligt Trafikverkets EKA-verktyg jämfört med varm asfaltsmassa ABT. – Att kunna återanvända gammal asfalt och lägga ut den på nytt är något som vi ser som mycket positivt. Det sparar naturresurser samtidigt som transporterna minskas då vi

placerar vårt mobila asfaltverk nära projektplatserna, säger Kenny Gustafsson, platschef på Peab Asfalt. Tekniken lämpar sig mycket bra på lågtrafikerade vägar. Genom att återvinna asfalten som består av uppgrävd eller fräst asfaltmassa, tillverka asfaltmassan i ett närliggande mobilt asfaltverk och återanvända den på vägen igen införs ett kretslopp för beläggningen som innebär mindre förbrukad mängd råvaror och minskade transporter.

KÖPENHAMN-MALMÖ PÅ 20 MINUTER MED

ÖRESUNDSMETRON

HALVLEDARKRISEN LEDER TILL REKORDLÅNGA VÄNTETIDER PÅ LASTBILAR KOMPONENT- OCH halvledarkrisen har lett till rekordlånga leveranstider på lastbilar och en rusning till begagnatmarknaden. Nu larmar återförsäljare att det även börjar bli svårt att få tag på begagnade fordon. – Andrahandsmarknaden börjar utarmas, säger Oscar Svedlund, vd på Scaniaåterförsäljaren Lecab Lastbilar till Dagens Industri. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

TÅGEN MELLAN Danmark och Tyskland förväntas tiofaldigas med den nya Fehmarn Bält-förbindelsen. Malmö stad och Köpenhamns kommun har sedan januari 2012, undersökt möjligheterna att etablera en tunnelbaneförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Öresundsmetron ökar tillgängligheten och minskar restiden till arbete, utbildning och kultur på tvärs över Öresund. Med en restid på cirka 20 minuter mellan Malmö och Köpenhamn med avgångar var 90:e sekund får vi också en större och mer sammanhängande arbetsmarknad. Den kortare restiden ökar

således både antalet invånare från 1,3 till 2,3 miljoner som kan nå varandra tvärs över Öresund inom en timme. Öresundsmetron löser flaskhalsproblematiken genom att fler person- och pendlarresor som idag sker med Öresundståg, i framtiden kan ske med metron. Det ger en mer flexibel och robust planering och hantering av tågdriften på Öresundsbron och anslutningarna på land. När mer gods transporteras på järnväg säkras en mer grön och klimatvänlig godstransport mellan Skandinavien och Centraleuropa. Och det blir samtidigt färre lastbilar på motorvägarna genom Sverige och Danmark.


A WIRTGEN GROUP COMPANY

KAN KROSSAR OCH SIKTAR SPARA PENGAR?

KOM PÅ STUDIEBESÖK SÅ VISAR VI HUR TILLSAMMANS MED ASFALTBOLAGET BJUDER WIRTGEN SWEDEN IN TILL STUDIEBESÖK I FURUBY, VÄXJÖ Komplett krosslinje från Kleemann: > MC 120 Z PRO - Käftkross > MCO 11 PRO - Konkross > MS 15 Z - Grovsorterare > MS 953 EVO - Sorteringsverk

Kontakta oss för mer information:

Martin Hedblom 058 717 4391 alt. martin.hedblom@wirtgen-group.com Magnus Spjutö 0472-162 47 alt. magnus.spjuto@wirtgen-group.com www.wirtgen-group.com/sweden

WIRTGEN SWEDEN · Försäljning 0472–100 91 · Service 0472–162 48 · Reservdelar 0472–139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER Stabtechs nya metod spar tid vid sponttätning. Bild: Stabtech

Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna. Bild: Byggcheferna

VAR FEMTE CHEF I SAMHÄLLSBYGGNAD HAR UPPLEVT RASISM DET FINNS TYDLIGA tecken på rasism i samhällsbyggnadssektorn. Nära var femte chef har själv upplevt rasism. Det visar Svart på vitt om rasism i samhällsbyggnad, en rapport baserad på en anonym Novus-undersökning bland 2 000 chefer i samhällsbyggnad. Den är genomförd på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med stiftelsen Allbright. – Samhällsbyggnad har kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet. Nu är det dags att ta tag i rasismen. Vi kan inte jobba aktivt mot en diskrimineringsgrund och samtidigt blunda för en annan. Det är kontraproduktivt, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom fackförbundet Ledarna. Rapporten visar bland annat att 20 procent av cheferna svafrar att det är svårare att komma in i gemenskapen om du inte tillhör normen. 16 procent menar att det är svårare att bli rekryterad om du inte tillhör normen. Förvånansvärt många chefer (18 %) har själva upplevt rasism under sin tid i branschen. Trots att bara fyra av tio chefer uppger att företaget kartlägger eller mäter förekomsten av etnisk diskriminering anser ytterst få (6 %) att etnisk diskriminering förekommer på deras arbetsplats i dag. Rapportens slutsats är att chefer och företagsledningar är omedvetna om etnisk diskriminering och vilket ansvar arbetsgivare har. Undersökningen indikerar att det finns oroväckande mycket diskriminering av etnisk och rasistisk karaktär i branschen. Att kvinnor och yngre i högre utsträckning uppfattar rasism vittnar om att mörkertalet sannolikt är stort. – Det sitter inte i generna, det brister i kunskapen. Första steget är att utbilda om rasism och etnisk diskriminering. Bara så kan alla medarbetare trivas bättre, bygga förtroende och åstadkomma en betydligt bättre och mer långsiktig affär, säger Maija Inkala, tillförordnad talesperson på stiftelsen Allbright.

8

NY METOD FÖR TÄTNING AV SPONT ENTREPRENADFÖRETAGET STABTECH har utvecklat en metod och ett material för att effektivt kunna täta spont. Enligt företaget är Stabtech Seal ett både tids- och kostnadsbesparande material för sponttätning. Vid framtagningen av Stabtech Seal hade entreprenadföretaget flera mål. Dels ville de tidseffektivisera sponttätningen för att kunna erbjuda ett mer lönsamt alternativ på marknaden, dels ville de ta hänsyn till ställda miljökrav. – Vi har skapat ett material som möter ställda krav på materialleverantörer och vi känner att vi har lyckats bra ur ett miljöperspektiv, säger Emil Belfrage vd och medgrundare på Stabtech. Traditionellt sett används stora maskiner vid tätningsarbeten för spont. Det ger långa ledtider och höga kostnader. Det är bakgrunden till utvecklingen av den nya metoden. Vid tätning av mark och spont eller andra betongkonstruktioner injekteras Stabtechs Seal-material i den intill- eller underliggande jorden. Injekteringen sker under högt tryck och expanderar vilket fyller små hålrum i jorden på ett pricksäkert och effektivt sätt. Jämfört med traditionella metoder ger Stabtechs metod snabbare etablering och kräver mindre verktyg och maskiner. Redan efter 15 minuter har materialet uppnått 90 procent av sin styrka vilket innebär att marken är tätad. – Med vår arbetsmetod och materialet Stabtech Seal blir det en betydligt snabbare etablering. Vi använder mindre maskiner, alla verktyg som krävs ryms i en lastbil och vi kan arbeta 60–100 meter från lastbilen. Resultat av tätningen syns omedelbart och fortsatta läckor kan kompletteras omgående, vilket kan vara komplicerat med traditionella metoder, förklarar Emil Belfrage.


äntligen mässa! Entreprenad Live är regionala, kompletta mötesplatser med allt entreprenörerna behöver i sin vardag. Välkommen till Säve depå i Göteborg.

SVERIGES MEST KOMPLETTA ENTREPRENADMÄSSA . . . . . Besök de digitala montrarna redan nu!

Träffa 195 ledande leverantörer. Massor av nyheter! Se och prova maskiner, redskap och tillbehör Hör om det senaste på våra gratisseminarier Bli inspirerad, få tips och idéer och gör bra affärer Ha en trevlig och nyttig dag med kollegor och vänner

MÄSSA • PROVKÖRNING • SEMINARIER . PROVA maskiner och utrustning på grävområdena . PROVA lastbilar, pick-ups, 4x4 och transportbilar

Gå in på www.entreprenadlive.se och se alla utställare, varumärken och produkter.

100 % LIVE

Samarbetspartners

Säve l il t n e m m o lk ä V

depå

–17 0 1 . t k o 4 1 g a d Tors 09–16 Fredag 15 okt. 09–15 Lördag 16 okt.

GRATIS ENTRÉ!

Registrera dig på www.entreprenadlive.se och skriv ut din fribiljett.


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

På schysstabyggare.se hittar man hundratals byggföretag som har kollektivavtal, vill följa lagar och avtal och sätter säkerheten främst. /Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen Bild: Byggföretagen

Ny söktjänst gör det enklare att hitta

EN SCHYSST BYGGARE BYGGFÖRETAGEN HAR tagit fram den helt nya söktjänsten Schyssta byggare. Här kan privatpersoner, bostadsrättsföreningar, offentliga och privata beställare som söker schyssta utförare av byggtjänster enkelt hitta rätt. – Det ska vara lätt att göra rätt. Vi vet att många har svårt att veta vart man ska vända sig för att hitta en seriös byggare. Med hjälp av den nya söktjänsten har vi nu gjort det betydligt enklare. På schysstabyggare. se hittar man hundratals byggföretag som har kollektivavtal, vill följa lagar och avtal och sätter säkerheten främst, säger Bygg-

företagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. På söktjänsten fyller man i vilken typ av beställare man är, vilken typ av jobb man önskar få utfört samt var i Sverige som jobbet behövs och får sedan förslag på olika byggföretag som matchar önskemålen. – Gemensamt för alla byggföretag på Schyssta byggare är att man har avtalsenliga löner, pensionsavsättningar, försäkringar, genomgått särskilda utbildningar i arbetsmiljö och sund konkurrens, tilllämpar ID06, skrivit under Byggföretagens uppförandekod och en hel del annat som

Fordonsvåg och Viktoria2 Utvecklat för maximal effektivitet och noggrannhet. Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar det smarta vägningssystemet Viktoria2, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser. Den information som genereras via Viktoria2 kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning. Kontakta oss för ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet!

10

visar att man är en schysst byggare, berättar Catharina Elmsäter-Svärd. På söktjänsten Schyssta byggare hittar man alla medlemsföretag hos Byggföretagen som valt att aktivera sig för tjänsten. Nya företag tillkommer kontinuerligt. Den nya webbplatsen tillhandahåller även allmänna råd och tips för alla som anlitar en entreprenör. Under hösten kommer tjänsten att kompletteras med ytterligare material som gör det enklare att genomföra säkra upphandlingar, inte minst för offentliga- och privata beställare.

WE MAKE IT EASY

Kontakta oss för mer information: 036-31 42 00 info@flintab.se www.flintab.se


En produktportfölj för verklig grävmaskinseffektivitet!

www.steelwrist.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Materialhanteraren Cat MH3026 är konstruerad för att användas vid avfallshantering och metallåtervinning. Bild: Caterpillar

NY MATERIALHANTERARE FRÅN CATERPILLAR DEN NYA MATERIALHANTERAREN Cat MH3026 är konstruerad för att användas vid avfallshantering och metallåtervinning. Det elektrohydrauliska systemet optimerar balansen mellan kraft och effektivitet samt förbättrar cykeltider för att kuinna hantera mer material på samma tid. Maskinen drivs av en Cat C7.1 dieselmotor, som kan köras på biodieselbränsle upp till B20. Motorn uppfyller emissionsnormerna i EU steg 5 och har ett underhållsfritt efterbehandlingssystem. Valet mellan driftlägena Power och Economy finjusterar effektbehovet efter uppgiften och ger enligt Caterpillar upp till 10 procent lägre bränsleförbrukning än tidigare modeller utan att kompromissa med maskinens prestanda. De nya frontlänkagen ger en räckvidd på max 13 meter. MH3026 har även upp till 20 procent högre svängmoment för att flytta mer material på kortare tid. Tunglyftsläget ökar lyftkapaciteten. Med SmartBoom, som är standard, kan bommen röra sig fritt uppåt och nedåt utan att pumpflödet används, så att föraren kan fokusera på gripreglagen. Det ger i sin tur en mjukare och bränsleeffektivare cykel. En rad tillbehör och nya räckviddsalternativ finns för olika tillämpningar för att öka flexibiliteten. Funktionen E-gräns hindrar maskinen från att röra sig utanför förarinställda parametrar. Hyttundvikande hjälper föraren att undvika kontakt mellan arbetsredskapet och hytten. Den nya funktionen med förar-ID förhindrar obehörig användning av maskinen genom att kräva en PIN-kod för att starta motorn.

12

Stora rutor i härdat glas med smala stolpar i den ombyggda hytten förbättrar sikten och driftsäkerheten. Maskinen kan även fås med joystickstyrning. Det eliminerar rattstången vilket avsevärt förbättrar sikten framåt, ger bättre benutrymme och underlättar instigningen. Höger- och bakåtriktade kameror som standard visar video på den stora pekskärmen i förarhytten för att ytterligare förbättra sikten på arbetsplatsen. Kamerorna kan även uppgraderas till 360 graders sikt. Maskinen har fått tjockare, slagtåliga och stötsäkra vindrutor och takfönster som uppfyller kraven i standarderna EN356, P8B och P5A. Det nya hydrauloljefiltret förbättrar filtreringen och förlänger bytesintervallerna till 3 000 drifttimmar. Det innebär en 50 procent längre livslängd jämfört med tidigare modeller. Nya tömningsfria ventiler håller hydrauloljan ren vid filterbyten. Alla motorfilter har ett underhållsintervall på 1 000 drifttimmar och det nya luftintagsfiltret med förrenare håller i upp till 1 000 timmar. En strömställare på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn och stänger av maskinen. Standardbackventiler för bomoch sticksänkning håller frontlänkaget säkert på plats och förhindrar omvänt oljeflöde vid oväntad förlust av hydraultrycket. Alla punkter för dagligt underhåll nås snabbt från marknivå, medan en ny serviceplattform med steg ger enkel, säker och snabb åtkomst till det övre serviceområdet.


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR

Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se

Det naturliga valet


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Den första grävlastarhybriden Huddig Tigon lanseras nu på marknaden. Bild: Huddig

GRÄVLASTARHYBRIDEN HUDDIG TIGON UNDER VÅREN HAR Huddigs första grävlastarhybrid Huddig Tigon sluttestats och nu är den första maskinen ute hos kund. Elhybriden går tystare, har 30 procent mer kraft och kan köras helt på el eller fossilfritt på HVO 100. Huddigs egenutvecklade koncept Tigon Technology lanserades 2015. Det möjliggör att Huddigs grävlastare kan drivas helt på el, helt på diesel, eller en kombination av el- och diesel. Nu rullar den första elhybriden ut från fabriken i Hudiksvall. – Vår grävlastarhybrid Huddig Tigon kommer att revolutionera entreprenadbranschen på flera sätt. Självklart genom minskade utsläpp, men även genom att eldriften skapar nya möjligheter och användningsområden. Vi kommer att se andra sätt att arbeta med entreprenadmaskiner i framtiden, säger Daniel Myrgren, marknads- och försäljningschef på Huddig AB. Jonas Löfskog driver bolaget Jonas Excav och är den första entreprenören som nu kör Huddig Tigon ute på en arbetsplats. – Det är inte bara miljöaspekten som är häftig, maskinen är både starkare och mer flexibel, samtidigt som den kan gå helt ljudlöst. Det gör att arbetsmiljön blir bättre – både för mig och för dem som arbetar nära maskinen. Vi hör till exempel varandra bättre eftersom

VägbyggnadLÖSNINGAR INNOVATIVA Stötmurar OCH HÅLLBARA Erosionskydd PRODUKTER FÖR GräsarmeringMILJÖ OFFENTLIG

maskinen är tystare, säger Jonas Löfskog, ägare till Jonas Excav. Han konstaterar även att den är väldigt enkel att ladda. – En vanlig CEE trefashandske, 16A eller 32A räcker och det finns ju i princip på alla byggen. Det ska bli spännande att se fler Tigon-maskiner komma ut på marknaden Huddig Tigon har 30 procent mer kraft, kan köras helt ljudlöst, och kan köras helt fossilfritt på HVO 100. Med plug-in-alternativet som finns för Tigon kan man arbeta obegränsat på eldrift och ladda maskinen direkt från elnätet. Detta förutsätter stationärt arbete. Maskinens EV-läge gör det även möjligt att arbeta ljudlöst och helt utan avgaser. Det gör att maskinen kan arbeta i helt nya miljöer utan att störa – till exempel i bostadsområden nattetid och vid inomhusprojekt. – Huddig Tigon är en innovation som startar en ny era i entreprenadbranschen. Som pionjär är Huddig med och driver den gröna omställningen som hela branschen nu står inför. Maskinen är inte bara en hybrid utan ett tekniskt mästerverk. Jag är otroligt stolt över alla anställda och samarbetspartners som har gjort det här möjligt och ser fram emot att fortsätta resan, avslutar Lars Lindahl, vd på Huddig AB.

Vi skapar säkra lösningar

- till bygg- och anläggningsarbeten Vi hjälper dig under hela projektförloppet och utforma den bästa lösningen för varje behov.

Tel: 0771 48 90 00 www.byggros.com

14


Kriegers Flak har en produktionskapacitet på 604 MW. Bild: Vattenfall

SKANDINAVIENS STÖRSTA

havsbaserade vindkraftpark invigd

Kronprins Frederik av Danmark och danska näringsministern Simon Kollerup har invigt Vattenfalls nya havsbaserade vindkraftpark Kriegers Flak. Detta är Skandinaviens största vindkraftpark och kommer att öka den danska vindkraftproduktionen med 16 procent. KRIEGERS FLAK ÄR Danmarks och Skandinaviens största vindkraftpark med 72 havsbaserade vindkraftverk och en kapacitet motsvarande den årliga förbrukningen för ungefär 600 000 danska hushåll. I början av september invigde kronprins Frederik av Danmark och danska näringsministern Simon Kollerup den nya vindkraftparken. – Invigningen för oss ännu ett steg närmare vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Kriegers Flak är ett gediget bidrag till den gröna omställningen och vi är därför mycket stolta över att vindkraftparken nu står klar att leverera fossilfri el till danska hem och företag, säger Anna Borg, Vattenfalls koncernchef. Den nya havsbaserade vindkraftparken ligger i Östersjön, 15–40 kilometer utanför den danska kusten och är Vattenfalls senaste och hittills största aktiva havsbaserade vindkraftpark. Underhåll och service av Kriegers Flak kommer att hanteras från Klintholms hamn på Møn.

DAGENS INFRASTRUKTUR // VINDKRAFT

Är det här framtiden? Är blixtkraftverk lösningen på morgondagens energiekvation? Det är många aspekter som påverkar, då elsystemet måste vara i balans varje sekund från produktion till konsumtion – dygnet runt. Nya hållbara energikällor är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, lagring av förnybar energi och smarta lösningar för elektrifieringen av våra vägar är andra. På WSP arbetar vi dagligen med den här typen av frågor. Vi studerar forskning, ny teknik och trender. Vi tänker tvärvetenskapligt och bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer runtom i världen skapar vi hållbara innovativa lösningar som framtidssäkrar vårt samhälle på bästa sätt. Läs mer på wsp.com/framtidssakrar

Vi framtidssäkrar världen

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // DIGITALISERING

Maskinföraren kan i appen se listan med lastbilar som väntar på att bli lastade. Föraren kan med en knapptryckning "kalla" på en tillgänglig lastbil och fylla den till optimal nyttolast, medan vikt och typ av material registreras i systemet. Bild: Volvo CE

Digital lösning för

EFFEKTIV UTLASTNING

Effektiv utlastning är en digital lösning från Volvo Construction Equipment som i realtid kopplar samman maskinförare, lastbilschaufförer och platschefer för att maximera lönsamheten och hållbarheten i massutgrävningsprojekt. EFFEKTIV UTLASTNING är en molnbaserad mjukvarulösning som är utformad för att förbättra precisionen och effektiviteten i massutgrävningsprojekt. Oavsett utrustningens märke kopplar den samman alla parter i utlastningsprocessen – från arbetsplatsen till platskontoret – via ett lättanvänt gränssnitt. Lastbilschauffören behöver bara ladda ned appen ”Effektiv utlastning” och registrera lastbilen med hjälp av registreringsnumret samt ange maximal nyttolast före ankomsten till arbetsplatsen. Maskinföraren loggar sedan in i samma system och kan se listan med lastbilar som väntar på att bli lastade på arbetsplatsen. Föraren kan med en knapptryckning "kalla" på en tillgänglig lastbil för lastning och sedan fylla denna till dess optimala nyttolast, medan vikt och typ av material registreras i systemet. På projektledningskontoret visas alla inmatningar i realtid på en instrumentpanel, samtidigt som produktionsrapporter med sammanställningar finns tillgängliga. MINDRE PAPPERSARBETE Med en fyllnadsgrad på 95–99 procent vid varje transport går det att minska antalet lastbilstransporter, mängden trafik inom arbetsplatsen och koldioxidemissioner. Den helt digitaliserade interaktionen mellan maskinförare och lastbilschaufförer gör det också möjligt att överlämna kvitton inifrån bekvämligheten och säkerheten i hytten. På kontoret elimineras pappersarbetet i administrationen av

16

utlastningen av den helt digitaliserade lösningen för effektiv utlastning. Det resulterar i ökad precision, minskad tid för administration och mindre resursbehov. Platskontoret kan också dra nytta av realtidsinformation om produktionen som stöd för bättre planering och för att kunna fatta mer exakta beslut. Genom tillgången till information om bland annat vikt och typ av material som flyttas samt lastnings- och tippningsplats, har platskontoret fullständig insyn i vad verksamheten presterar. Dessutom kan alla berörda parter i processen komma åt informationen, vilket bidrar till att stärka samarbetet och förbättra kommunikationen.

SPARADE 1 600 TRANSPORTER Effektiv utlastning utvecklades i samarbete med NCC, som testade systemet i ett stort infrastrukturprojekt. Projektet hade tre grävmaskiner och mer än 20 lastbilar anslutna till effektiv utlastning. På ett år ledde det till en minskning av trafiken inom arbetsplatsen med tio procent, vilket motsvarade 1 600 färre lastbilstransporter och 32 000 liter lägre bränsleförbrukning. Detta resulterade i en besparing på cirka en miljon kronor i direkta kostnader och ytterligare cirka två miljoner kronor i kostnader för administrativt arbete. NCC minskade dessutom koldioxidemissionerna med 85 ton och fick inga böter för överlast.


Smidig konvertering av drönarbilder - för dig som bygger och mäter www.skymap.se

Med vår molnprocessering har vi automatiserat och förenklat konvertering av drönarbilder till georefererat ortofoto, punktmoln och 3D-modell så att du kan lägga tid och pengar på annat. Ingen väntan på processeringsdatorn. Inga avancerade inställningar. Ingen dyr utrustning. Bara smidigt och med ett noggrant slutresultat. Se resultatet direkt i vårt visualiseringsverktyg SkyView. Ladda ner den data du behöver och bearbeta det vidare i ditt favoritprogram. Använd vår plattform till lagring av den omfattande data som drönaren genererar, eller som verktyg för att leverera datan till din beställare. Enkelt, helt enkelt.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

En gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter skulle göra vägarbetsplatser säkrare enligt forskare på VTI. Bild: Hejdlösa bilder AB, VTI

BÄTTRE SÄKERHET VID VÄGARBETEN

med gemensam databas

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat föreslår forskarna en gemensam databas som samlar olycksstatistik från olika entreprenörer och konsulter som arbetar på och vid väg. EN ÖKAD SAMVERKAN kring olycks- och tillbudsrapportering skulle ge bättre förutsättningar för att identifiera problem och sätta in rätt åtgärd för att minska risken för olyckor. Idag registrerar entreprenörer i byggprocessen information om olyckor och incidenter i anslutning till vägarbeten i egna databaser. Det skapar möjligheter för varje enskilt företag att få kunskap om bakomliggande orsaker och därmed kunna säkerställa att händelserna inte upprepas. Däremot saknas samordning av datainsamling mellan de olika aktörerna. – En gemensam databas med statistik om olyckor och incidenter skulle innebära många fördelar och underlätta upptäckten av problem och införande av rätt åtgärder. Det skulle också ge bättre underlag vid ändringar i olika regelverk, säger Sonja Forward, senior forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). HASTIGHET OCH FARTDÄMPNING Resultaten från studien visar att det finns flera områden som skapar en farlig och otrygg arbetsmiljö för den som arbetar på väg och en ökad risk för trafikanterna. – Höga hastigheter eller bristande hastighetsanpassning är ett återkommande problem i trafiken, inte minst vid vägarbeten. Det är den överlägset vanligast rapporterade bristen, inte sällan i kombination med att trafikanten kör nära vägarbetaren. Ett uttalat problem visade sig vara att trafikanordningar var

18

otillräckliga vid vissa vägarbeten, en synpunkt som framkom både i intervjuer och vid analys av inkomna olycks- och incidentrapporter. Även om fartdämpande åtgärder används hittar trafikanterna nya sätt att undvika dessa och att kringgå trafikanordningarna. – Vissa snirklar sig mellan avspärrningarna, runt farthinder och på gång- och cykelbanor. Några kör mot trafiksignal eller mot flaggvaktens tecken, mot trafiken eller kör om arbetsfordon på fel sida via vägrenen eller till och med via rastplatser. Allt för att komma förbi vägarbetsfordonet så fort som möjligt, säger Sonja Forward.

HOT OCH VÅLD I vissa fall ses därför omledning av trafiken till andra vägar som enda lösning från rapportörens sida. Något som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska vara förstahandsvalet vid planering av vägarbeten. En annan risk som lyfts upp i rapporten handlar om hot och våld som kan kopplas till bristande respekt för dem som arbetar vid väg. Särskilt utsatta är de som arbetar som trafikvakter. – Hot och våld mot trafikvakter händer tyvärr alldeles för ofta och kan leda till både fysiska och psykiska skador, inte minst för trafikvakterna, men även för vägarbetare och medtrafikanter. I vissa fall kan det finnas anledning att överväga andra metoder som trafikljus, bom och lots, konstaterar Sonja Forward.


52 Svensk Byggtidning

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MULTIBOLAGET DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA

ARTIKEL PRESENTERAS AV MULTIBOLAGET

Multibolaget Multibolaget lanserar lanserar

eldriven ELDRIVEN MultiOne MULTIONE Varumärket MultiOne växer i Sverige vår lanseras denredskapsbäraren första redskapsbäraren med eldrift. Varumärket MultiOne växer i Sverige och ioch vår ilanseras den första med eldrift. Den gördet detmöjligt möjligt arbeta mängder av redskap olika redskap på ett miljövänligt och tyst sätt, Den gör attatt arbeta medmed mängder av olika på ett miljövänligt och tyst sätt, både inombåde inom-och ochutomhus. utomhus.

DEN ITALIENSKA REDSKAPSBÄRAREN MultiOne finns i en rad olika serier, från serie 1 till serie 10, med storlekar från 390 kilo till 2,5 ton och med möjlighet att hantera och växla mellan nära 200 olika redskap. Även en krabb/fyrhjulsstyrd modell - 12 finns! – Först ut är MultiOne EZ som baseras på 8-serien på 1,8 ton som nu lanseras med eldrift utrustad med litiumbatteri, säger Multibolagets vd Niklas Söderman. Jag tror starkt på att den eldrivna redskapsbäraren är framtiden för uppgifter både utomhus och inte minst inomhus. Den är mångsidig och kommer bland annat att passa många kommuner som har målsättningen att bli helt fossilfria. Inom ett par år ska alla standardmodeller i sortimentet få en batterimodell.

Passar proffs och privatpersoner MultiOne EZ har två elektriska motorer med batterikapacitet av 16,5 kW, 35 liter/min oljeflöde, lyfthöjd 2,90 meter och lyftkapacitet från mark 1 600 kilo, ej utskjutet teleskop 1 280 kilo samt fullt utskjut 1 088 kilo (med bakvikter). EZ drivs med hydrauliska hjulmotorer. De tänkta köparna av eldrivna MultiOne finns också bland stall och ridhus, fastighetsskötsel, bygg, entreprenad samt lantbruk. Även privata konsumenter har stor nytta av dessa maskiner. MultiOne EZ med litiumbatteri klarar en hel dags arbete på en laddning och är i det avseendet bäst på marknaden. – De små maskinerna är otroligt smidiga och lättanvända och har en lyftförmåga nästan motsvarande sin egen vikt, säger försäljningschefen Per Saavedra.

generalagent i Sverige för den italienska tillverkaren av MultiOne och har under det första året sålt ett 40-tal exemplar. Bolaget finns i Uppsala, men arbetar via ett flertal återförsäljare runt om i landet, där blivande kunder kan se de nya maskinerna. Bolaget växer kontinuerligt och antalet återförsäljare ökar. – Man måste nästan ”känna och klämma på maskinerna och prova dem, säger Niklas Söderman och hänvisar till återförsäljare runt om i landet. MultiOne är liten och nätt, har ändå styrkan och är mycket smidig och trevlig att arbeta med.

Kan hyra ut redskap för sällanbruk Multibolaget tillhandahåller redskapsbäraren MultiOne med redskap för olika behov. Eftersom det inte är rimligt att ha egna redskap för alla behov så hyr Multibolaget ut vissa sällan använda redskap. Detta hoppas man att återförsäljare också anammar. – Behöver man till exempel någon gång en stubbfräs eller en cementblandare, så ordnar vi det åt kunden, säger Niklas Söderman. Man ska inte behöva köpa allt utan känna att man har tillgång till dessa ändå! – Vår vision är att få ut ”de blåa maskinerna” över Sverige helt enkelt eftersom de är så enkla att använda och har bra prestanda för sin storlek.

Helhetsleverantör Multibolaget AB är en helhetsleverantör av trädgårds- och entreprenadmaskiner och lastbilar och representerar flera kvalitetsprodukter från välkända varumärken. Sedan ett år är företaget

www.multibolaget.se 19


DAGENS INFRASTRUKTUR S V E N S K FA ST I G H E T S U T V E C// K L IGRÖNYTOR N G • 2021

Vartannat år samlas Grönyteleverantörer via branschorganisationen Grönytesektionen Sverige för en Roadshow från norra Sverige till södra. Kunder bjuds in för att titta, känna och prova olika maskiner och redskap. Bild: Ola Olsson

ROADSHOW ROADSHOW

lockar lockar grönytebranschen grönytebranschen Årets händelseinom inomgrönytebranschen grönytebranschen skedde under veckor i september Årets händelse skedde under tre tre veckor i september då då branschorganisationen Grönytesektionen Sverige besökte orter Sundsvall branschorganisationen Grönytesektionen Sverige besökte nionio orter frånfrån Sundsvall i norr ner ner till tillMalmö Malmöi söder. i söder.EnEnroadshow roadshow som visa senaste som villvill visa uppupp detdet senaste och och allt allt behandling av grönytor. som kan kan erbjudas erbjudasinom inomredskap redskapoch och behandling av grönytor. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI GRUNDADE Grönytesektion Sverige, GSS, för några år sedan från organisationen Maskinleverantörerna, berättar Ola Olsson, medlem i styrelsen och projektledare. Det är sex olika grenar som ingår i Maskinleverantörerna och vi kände att det blev ganska tungrott och skapade därför en egen organisation med fokus på skötsel av grönytor och där vi själva kunde driva viktiga frågor för oss. I dag är vi cirka 34 företag som är medlemmar. Nu är det 31 företag som deltar i Roadshow 2021 och samtliga mycket taggade att visa upp vad grönytebranschen har att erbjuda. Man kommer att besöka nio platser i Sverige med början den 14 september i Sundsvall för att sedan fortsätta söderut ända ner till Malmö med avslut i Göteborg den 29 september. – Vi finns under en dag på varje plats

20 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 20

mellan klockan 10 och 15 med tre stopp varje vecka. Vi bjuder in våra kunder både digitalt och via annonser i branschmedia. Samtliga besökare bjuder vi på en lättare lunch och kaffe. Vi vill att alla besökare ska kunna provköra en traktor, en elbil eller prova på en trimmer som några exempel. En mängd varor presenteras – småtraktorer och maskiner för snöplogning och harvning av gräs som används av fastighetsförvaltare. Det finns gräsklippare som klipper upp till 5,5 meter i bredd och ofta används på fotbollsplaner. Mindre lastmaskiner för att röja snö och många elfordon för transporter i parkförvaltningarnas tjänst presenteras. Ellastbilar i mindre format för transporter samt handverktyg och häcksaxar är några exempel på vad man får möjlighet att testa. Det finns även redskap som monteras på

maskinerna för exempelvis sandning och saltning. Huvudfokus ligger på maskiner och redskap för att hålla grönytor fina året om. Robotgräsklippare kommer allt mer och likaså autonoma fordon samt även hybridmaskiner som går på en kombination av diesel och el. – Det är fjärde gången som vi anordnar denna Roadshow, berättar Ola Olsson. Under de tidigare åren har det varit i något mindre skala. Vi kör detta evenemang vartannat år och vartannat år är vi med på Elmia Park i Jönköping som är vår fasta mässa. Det viktigaste är att våra kunder ska kunna få möjligheten att kunna känna på maskinerna på riktiga ytor, diskutera och få möjlighet till att ställa frågor. Och hela branschen är samlad. Vi kommer självklart också att presentera nyheter.


DAGENS INFRASTRUKTUR // MASKIN

NY HJULGRÄVARSERIE

FRÅN DOOSAN

Doosan lanserar sin nya 7-serie hjulgrävare. Maskinerna är en helt ny generation där allt från motor och hydraulik till förarmiljö, design och funktioner har utvecklats och förbättrats. MASKINMODELLERNA STRÄCKER SIG från DX140W-7 på 15 ton upp till DX210W-7 på 21 ton. Senare under hösten kommer även den kortrumpade modellen DX165W-7 att lanseras. Maskinerna har Doosans egenutvecklade 6-cylindriga motorer som uppfyller steg 5. De är tystgående och har ett högt vridmoment. De är konstruerade så att ingen EGR behövs, vilket är en fördel båda för driftsäkerhet och kostnader. – Vi är glada över att vår nya serie har en teknik som både uppfyller de senaste miljökraven, är bränslesnåla och effektiva men utan EGR. Det skapar en maskin som är problemfri, produktiv och lönsam, säger Carl-Johan Sunnerfjord, försäljningschef för Doosan på Maskinia. Automatisk grävbroms är standard liksom mjuksväng och

Doosan DX140W-7 hjulgrävare. Bild: Doosan

bomdämpning. Det gör grävning och förflyttning mer komfortabel, snabbare, säkrare och mer effektiv. Som redan tidigare är alla Doosans maskiner utrustade med DoosanConnect som ger full kontroll av maskinens position, användning, förbrukning och servicedata. I hytten finns stol med både kyla och värme, ny stor pekskärm och Smartkey, som gör att föraren med en fjärrkontroll kan tända upp och öppna maskinen på avstånd. På säkerhetssidan är maskinerna utrustade både med UltraSonic sensorsystem och 360 graders kamera.

21


MONTERING

LIVRÄDDNINGSPOSTER

EN SÄKER HAMN

RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT

RÄDDNINGSSTEGAR

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76

rescuelife247.se


DAGENS DAGENS INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR // // DENNA DENNA ARTIKEL ARTIKEL PRESENTERAS PRESENTERAS AV AV MELBYE MELBYE SKANDINAVIA SKANDINAVIA

Melbyes QA-kanaler kräver betydligt mindre plats än traditionella OPI-kanaler. Dessutom är de lätta att montera och har samma hållfasthet som lösningar i betong.

Brunnar och Brunnar och kanalisation kanalisation i innovativt i innovativtmaterial material REVOLUTIONERAR REVOLUTIONERAR INFRASTRUKTURINFRASTRUKTURBYGGEN BYGGEN

Melbye har levererat flera modylbyggda och anpassningsbara Ultima Connectbrunnar till Förbifart Stockholm.

På en en marknad marknad där där betongkonstruktioner betongkonstruktioner länge länge har har dominerat dominerat upptäcker upptäcker allt allt fler fler fördelarna fördelarna På med Melbye Melbye Skandinavias Skandinavias kabelbrunn kabelbrunn Ultima Ultima Connect. Connect. Tack Tack vare vare sin sin styrka, styrka, hållbarhet hållbarhet och och med användarvänlighet är är den den ett ett mycket mycket konkurrenskraftigt konkurrenskraftigt alternativ alternativ till till den den traditionella traditionella betongen. betongen. användarvänlighet MELBYE ÄR ÄR ett av företagen inom MELBYESKANDINAVIA SKANDINAVIA ettde avledande de ledande företagen inom försäljning av lösningar för infrastruktur. försäljning av lösningar för infrastruktur. Just i leveranser tilltill såväl väg-vägJustnu nuärärföretaget företagetengagerat engagerat i leveranser såväl projektet Förbifart Stockholm som till bygget av järnvägstunnel projektet Förbifart Stockholm som till bygget av järnvägstunnel under underVarberg. Varberg. ––Vi av tradition traditionpräglas präglasav avbetong. betong. Vi är är aktiva aktiva på en marknad som av Våra brunnar och kanaler utmärker sig genom att de har samma Våra brunnar och kanaler utmärker sig genom att de har samma hållfasthet hållfasthetsom somtraditionella traditionellabetonglösningar, betonglösningar,samtidigt samtidigtsom somdede är mycket anpassningsbara och lätta att jobba med, säger Jonas är mycket anpassningsbara och lätta att jobba med, säger Jonas Moberg, affärsområdeschef Infrastruktur vid Melbye Skandinavia. Moberg, affärsområdeschef Infrastruktur vid Melbye Skandinavia. HÅLLBART HÅLLBARTOCH OCHFUNKTIONELLT FUNKTIONELLT Till Förbifart Stockholm Till Förbifart Stockholmhar harMelbye Melbyebland blandannat annatlevererat levereratkabelkabelbrunnen brunnenUltima UltimaConnect. Connect.Den Denär ärtillverkad tillverkadiimaterialet materialetGRP, GRP, det det säga glasfiberarmerad plast eller komposit. vill vill säga glasfiberarmerad plast eller komposit. – Ultima Connect klarar alla belastningar och haroch samma – Ultima Connect klarar alla belastningar har samma egenskaper egenskapernär närdet detgäller gällerhållfasthet hållfasthetsom sombrunnar brunnariibetong betongmen men

har har också också den den stora stora fördelen fördelen att att den den är är lätt, lätt, modulbyggd modulbyggd och och flexflexibel, berättar Jonas Moberg. ibel, berättar Jonas Moberg. Brunnarna och kanalerna kräver inga tunga lyft med kranbilar och med klämrisker nere i djupa och eliminerar eliminerarfarlig farligarbetsmiljö arbetsmiljö med klämrisker nere i djupa hål för anläggningsarbetare. hål för anläggningsarbetare. II stället ställetlyfts lyftskomponenter komponenterpåpå plats i moduler byggs plats i moduleroch ochdede byggs allteftersom markarbetet allteftersom markarbetet fortskrider. fortskrider. Det Det är är lätt lätt att att göra göra håltagningar i materialet håltagningar i materialet och och komponenterna komponenterna kan kan anpassas anpassas på på plats. plats. – Våra lösningar har har blivit blivit uppskattade skattade av av entreprenörerna, entreprenörerna, som som får takt utan utan att att får jobba i sin egen takt vara av fördyrande fördyrandekranvara beroende beroende av www.melbye.se kranbilar, Moberg. www.melbye.se bilar, sägersäger JonasJonas Moberg. www.melbye.com

83 49 23


DAGENS INFRASTRUKTUR // ÅTERVINNING

Den nya anläggningen för batteriåtervinning innebär en investering på cirka 250 miljoner kronor. Den kommer att placeras i anslutning till Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Bild: Stena Recykling

STENA RECYCLING

bygger ny anläggning för batteriåtervinning Stena Recycling har som mål att bli en ledande batteriåtervinnare i Europa och investerar nu en kvarts miljard kronor i en ny återvinningsprocess för batterier. Satsningen innebär en helt ny anläggning i Halmstad och gör det möjligt att återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri som är det vanligaste batteriet för elfordon. TILL HÖSTEN TAS första spadtaget till det som ska bli Sveriges och en av Europas mest avancerade anläggningar för återvinning av batterier. Den nya anläggningen innebär en investering på cirka 250 miljoner kronor och den kommer att placeras i anslutning till Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. – Vi ser en kraftig tillväxt i försäljningen av eldrivna fordon, där vi behöver möta våra kunders behov av att ta hand om uttjänta batterier på ett säkert och miljöriktigt sätt. Den här stora satsningen är en del i vår strategi där vi ska vara ledande på insamling och mekanisk bearbetning av litiumjonbatterier för att etablera ett cirkulärt kretslopp för batterier, säger Fredrik Pettersson, vd på Stena Recycling Sverige. CIRKULÄR LÖSNING Enligt EV-volumes.com ökade försäljningen av elfordon med 43 procent globalt 2020. Vidare förväntas antalet litiumjonbatterier som används i fordon öka nästan tio gånger under det kommande decenniet, enligt en rapport från Circular Energy Storage Research & Consulting. – Nu svarar vi marknaden på vad som efterfrågas. Vi är stolta över att kunna erbjuda en cirkulär lösning för litiumjonbatterier.

24

Det blir en stor vinst för miljön och för batteriernas livscykel när vi tillvaratar kritiska metaller som litium, nickel och kobolt, som det råder brist på världen över, säger Fredrik Pettersson. Batterierna samlas i ett första steg in via Stena Recyclings 90 anläggningar i Sverige och så småningom via övriga länder där Stena Recycling bedriver verksamhet. En första sortering sker vid dessa anläggningar men merparten av återvinningen görs sedan i den nya anläggningen i Halmstad.

BLIR NYA BATTERIER Genom ett samarbete med det multinationella bolaget Johnson Matthey tillförs också ytterligare ett processteg för att producera helt raffinerade material som kan användas i tillverkningen av nya litiumjonbatterier. Att sluta kretsloppet och skapa nya batteriråvaror från återvinningen är avgörande för att uppnå en cirkulär råvarukedja. – Det finns många stora aktörer som vill in på den här marknaden, men få har Stena Recyclings möjligheter baserat på vår befintliga infrastruktur, kundbas, kompetens och erfarenheter. Tack vare den här satsningen tar vi ett steg för att bli en av Europas ledande aktörer inom återvinning av batterier, säger Fredrik Pettersson.


eCom

Expo

Välkommen till framtidens fossilfria transporter Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. Den 6–7 april 2022 är det dags för premiär för eComExpo i Arlandastads nybyggda mässhallar.

eComExpo.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // ENTREPRENAD LIVE

ENTREPRENAD LIVE 14–16 OKTOBER – dukat för mässfest i Göteborg

– Det är roligt att det äntligen blir en entreprenadmässa i Sverige. Såväl vi som utställarna och besökarna har längtat efter det här ögonblicket och alla är taggade för att göra dagarna på Säve till en riktigt entreprenadfest, säger Hans-Erik Kristensson som tillsammans med Peter Eriksson arrangerar Entreprenad Live. INTRESSET FRÅN utställarna har varit rekordstort. Pandemin har tvingat maskinföretagen att hålla igen på kundkontakterna. Nya produkter har inte kunnat visa upp för en bredare allmänhet. – Det är fullt, alla monterytor är slutsålda. Utställarna har verkligen längtat efter att åter få träffa kunderna och att få visa upp sina nyheter. Men de ser också fram emot att bara få träffas, umgås, möta kollegor och att allt ska vara som vanligt igen. Även besökarna längtar efter mässan. Entreprenad Live på Säve Depå är den enda entreprenadmässan som arrangeras i Sverige i år. – Vi har aldrig varit med om så många förhandsanmälningar. Det ser ut som om det kan komma mycket folk. Det blir massor att prova på. Massor att titta på. Massor att provköra och klämma på. Det blir verkligen live, påpekar Hans-Erik Kristensson. Senaste entreprenadmässan i Sverige var Entreprenad Live på Ring Knutstorp i september 2019, för 25 månader sedan. Sedan dess har pandemin satt stopp. – Även om Folkhälsomyndigheten nu släpper på restriktioner så fortsätter vi att arbeta så ansvarsfullt som möjligt. Vi kommer att se till det inte uppstår trängsel, att toaletterna extrastädas och att god hygien upprätthålls. Mässarrangörerna påpekar att utställarna har ansvar för att skapa en trygg och säker miljö i sina monterar. Det innebär att göra det möjligt att hålla avstånd, ha god handhygien och att

26

stanna hemma vid sjukdom. Det innebär även att regelbundet desinficera ytor som används ofta, till exempel vid provkörning. Mässbesökarna har ansvar för att hålla avstånd, ha god handhygien och att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Under det gångna året har Entreprenad Live utvecklat de digitala tjänsterna. – På Entreprenad Live Online finns en digital karta över utställningsområdet där alla utställare finns inlagda. En fin möjlighet att redan i förväg planera sitt mässbesök. Eller att använda under mässan för att kunna kryssa rätt mellan alla montrarna. Den som var med på Säve Depå för tre år sedan kommer att känna igen sig. Små förbättringar har gjorts men i princip är det samma som tidigare. Det finns fina möjlighet att såväl fika som äta lunch eller ta en hamburgare. – Det är ett fantastiskt utställningsområde. Eftersom det är ett gammalt flygfält står alla utställare på asfalt samtidigt som det finns fina ytor för att prova på grävmaskiner eller att testköra bilar. Parkeringsplatserna har förbättrats. De ligger alla i närheten av entrén och alla besökare kan parkera sin bil på asfalt, säger Hans-Erik Kristensson. På sidorna 30–37 kan du se några av de nyheter som utställarna på Entreprenad Live kommer att visa i Göteborg 14–16 oktober.


DAGENS INFRASTRUKTUR // ENTREPRENAD LIVE

PANDEMIN TUFF TID

för mässarrangörer

Coronapandemin har varit en tuff tid för Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson som arrangerar Entreprenad Live. Bild: Entreprenad Live

Tiden med Coronapandemin har varit tuff för Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson som arrangerar Entreprenad Live. Flyttade mässdatum, oroliga utställare och oro för företagets ekonomi har varit påfrestande. Men de tog sig igenom det och arrangerar 14–16 oktober den första entreprenadmässan i Sverige på 25 månader. AV LARS-OLOF TANDBERG

DET SER BRA UT. Det är tre veckor kvar till Entreprenad Live i Göteborg och alla montrar är slutsålda. Peter Eriksson tar en paus från jobbet med checklistor, som blir allt mer intensivt ju närmare mässan kommer, och berättar att även om allt tyder på en bra mässa så har vägen dit varit en besvärlig resa. – Senast det var en entreprenadmässa i Sverige var i september 2019 då vi höll Entreprenad Live på Ring Knutstorp i Skåne. Vi var beredda att köra i Göteborg i september 2020. Men så kom covid. Peter och hans kollega Hans-Erik sköt då först fram mässan till maj i år, sedan till september. – Men när jag såg att steg fyra i regeringens plan för öppning av samhället låg i september, sköt vi det än en gång till oktober. För att få en extra marginal. KAOTISK TID Ett tag var det rätt kaotiskt. Utställare ringde och frågade om mässan skulle bli av eller inte och en del ville hoppa av. – Vi fick förklara att mässan skulle bli av och när det stod klart att de flesta restriktionerna skulle tas bort den 29 september, då blev det rejäl skjuts. Många hade avvaktat och en del fick panik när de insåg att de inte hade någon monter bokad, berättar Peter. Han konstaterar att pandemin har slagit olika beroende på vilken bransch man verkar i. Bygg- och anläggning har ju i det närmaste

haft högkonjunktur medan mässbranschen stoppades helt. – Vi har ju i princip haft näringsförbud. Vi fick använda alla pengar vi hade. Visserligen har det funnits stöd, som exempelvis korttidspermitteringar. Men lönekostnader är bara en del. Vi har fortsatt haft kostnader för att hålla igång alla system. Även kommunikation kostar.

UPPRÄTTHÅLLA VARUMÄRKET Det handlar om att visa att man lever och finns. Att upprätthålla varumärket Entreprenad Live. Det betyder hårt jobb. Att försöka sälja alla montrar trots att det finns en osäkerhet om och när mässan blir av. – Nu med bara veckor kvar till mässan är det lite stressigt. Men det är ingenting när jag tänker tillbaka. För några månader sedan visste vi inte om det skulle bli någon mässa över huvud taget. Det är olika grader av helvetet. Men om vi inte hade fått köra nu, då hade vi fått svårt att överleva, säger Peter. Han konstaterar att 25 månader utan entreprenadmässa har påverkat branschen. – Det här är en mötesintensiv bransch där man träffas för att göra upp affärer ansikte mot ansikte. Det har många saknat. Under mina 30 år i mässbranschen har jag alltid frågat besökare vad de tycker är viktigast med att besöka en mässa. Det vanligaste svaret har alltid varit ”att få inspiration”. Och det får man genom att mötas och samtala, understryker Peter Eriksson.

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EMA

EMA UTVECKLAR SKOPOR

tillsammans med sina kunder EMA har i ett decennium tillsammans med entreprenörer och maskinförare ritat och tillverkat skopor. Det har gett en samlad kunskap som kokats ner till ett antal standardskopor. Men företaget vill inte släppa utvecklingen av nya skopor tillsammans med sina kunder.

EMA:S VD ROBERT NILSSON berättar att företaget vill vara en uppstickare som jobbar lite annorlunda och bryter nya vägar i en traditionell bransch. – Marknaden blir mer och mer digital. Då måste det vara enkelt för kunderna att hitta rätt skopa eller redskap för sina behov. Men samtidigt vill vi behålla den personliga kontakten med kunderna. EMA:s skopor och redskap säljs genom återförsäljare som Zeppelin, Swecon, KH Maskin, Maskinia med flera maskinsäljare. Men EMA vill helst ha den första kontakten och hjälpa kunden genom köpprocessen. På företagets hemsida kan kunden välja typ av redskap, typ av fäste, volym och maskinvikt. Systemet letar då fram de produkter som motsvarar kraven. – Kunden kan även kontakta oss om de har frågor eller vill ha mer hjälp att hitta det som är rätt för dom. När kunden är nöjd och har gjort sitt val får den ett artikelnummer och går till en återförsäljare och får ett pris på vald produkt. MASKIN OCH SKOPA Filosofin är att de som säljer maskiner kan sina maskiner bra, men de är inte experter på skopor och redskap och deras egenskaper. – Om man kan sy ihop återförsäljarnas maskinkunskap med vår kunskap om skopor och redskap kan maskinerna bli bättre. De drar mindre bränsle, blir effektivare och smidigare att köra, påpekar Robert Nilsson. EMA, som står för Earth Moving Attachments, började som ett varumärke hos Rondellen Maskin som säljer och hyr ut maskiner och tillbehör. Nu har EMA växt sig så starkt att det i början av året etablerades som ett eget företag, i fortsatt nära samarbete med Rondellen Maskin. – Det har gått bra. Senaste året ökade vi vår omsättning med 50 procent. Att vi nu är ett eget bolag är främst för att vi ska kunna utveckla varumärket EMA. Det är svårt att göra om man ligger under ett annat varumärke. Dessutom underlättar det vår satsning på export, berättar Robert Nilsson.

TIO ÅR AV UTVECKLING

– Det ska vara enkelt för kunderna att hitta rätt skopa eller redskap för sina behov, säger EMA:s vd Robert Nilsson.

28

Det kan tyckas att en skopa är en skopa, men precis som maskinerna hela tiden utvecklas måste även skoporna utvecklas, tillsammans med maskinerna de sitter på. Dagens skopor ser inte ut som skoporna gjorde på 80-talet. De har helt annan geometri och annan utformning av fästen.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EMA Även tillkomsten av säkerhetslås och tiltrotatorer har förändrat hur dagens skopor ser ut. När EMA var en del av Rondellen Maskin såldes produkterna direkt till slutkund. Direktkontakten med kunderna var viktig för att få information så att produkterna kunde utvecklas. Efter att kunder under drygt tio år har fått rita sina egna skopor har EMA till exempel samlat på sig närmare 70 olika ritningar på fast planerskopa med S60-fäste. Den samlade informationen om kunders önskemål har lett fram till tolv skräddarsydda standardskopor. Även i dag försöker EMA behålla kundkontakten och ringer i många fall upp kunder för att få reda på hur deras skopa eller redskap fungerar och om det blev rätt. – Vi är beroende av den feedbacken. Våra utvecklare är bra på att rita skopor i ett CAD-program, men de vet inte var skoporna slits eller hur de fungerar i den dagliga verksamheten. Man kan säga att kunderna är våra produktutvecklare, fastslår Robert Nilsson.

PASSIONERADE KUNDER Han tycker att svenska maskinägare och förare har en härlig passion. De lägger mycket tid på att utrusta sina maskiner för att göra sin vardag bättre. – Vi delar den passionen. När vi får förfrågningar från kunder och vi stöter på ett bekymmer, det är då vi utvecklas som allra mest. En kund kan ha gått och funderat på en idé för en skopa i flera år men inte lyckats få ner det på papper. När vi då omsätter idén till en ritning och sedan tillverkar skopan, den glädje kunden visar då är svårslaget, säger Robert Nilsson. Han sticker inte under stol med att det sättet att jobba är extremt tidskrävande. – Alternativet skulle vara att endast ha ett standardsortiment. Men då hade jag inte hållit på med det här. Vårt mål är inte främst att sälja så mycket som möjligt. Vi vill att kunden ska hitta den bästa produkten för sitt behov. Det ska också vara bra ekonomi för kunden. En skopa eller ett redskap ska inte vara dimensionerad för mer än vad den ska användas till.

KVALITET OCH KOSTNAD Att hitta rätt nivå för en skopa är svårt. Den ska vara hållbar så att den kan användas länge. Samtidigt måste den vara kostnadseffektiv. Görs den slitstark kan den bli för tung, görs den lätt kan den slitas fort. Och görs den billig slits den och blir vek. – Det gäller att hitta den bästa mellanvägen genom att prata med kunden och ta reda på hur skopan ska användas. En mer slitstark skopa kanske blir dyrare, men om man slipper renovera den en gång har man tjänat in de pengarna. Den entreprenör eller maskinförare som har en idé till en skopa, men behöver hjälp att förverkliga den, kan passa på under mässan Entreprenad Live i Göteborg 14–16 oktober. Där ställer EMA ut tillsammans med Rondellen Maskins (monter 551). Där finns även möjligheten att titta närmare på EMA:s skopor och redskap.

www.emasweden.com 29


MÄSSNYHETER Liebherr TA 230 Litronic dumper.

Visas på Entreprenad Live!

Premiär för designprisad dumper

Liebherr monter 455

LIEBHERR premiärvisar sin nya dumper TA 230 Litronic på Entreprenad Live. Den belönades nyligen med det internationella designpriset Red Dot Award. Juryn bestående av internationella experter imponerades av dumperns sammanhållna och moderna design. TA 230 är främst utvecklad för materialtransport i tuffa miljöer som gruvindustrin och större infrastrukturprojekt. Maskinens design är en blandning av teknisk funktionalitet och estetiska och dynamiska linjer som återfinns på alla maskiner i Liebherrs generation 8-maskiner. Liebherr TA230 Litronic väger 24,6 ton och kan lasta 28 ton. Den har inbyggd vägning av lasten, permanent 6-hjulsdrift och åtta växlar. Dumpern drivs av en steg 5 Liebherrdiesel på 268 kilowatt (360 hästkrafter). Maxhastigheten är 57 kilometer i timmen framåt och 16 kilometer i timmen bakåt. Hitachi ZW220-7 hjullastare.

Hjullastare med steg 5

Delvator monter 557

DELVATOR presenterar nya ZW220-7 som är Hitachis första hjullastare med Steg 5-motor och den första hjullastarmodellen i kommande generation. Ett nytt kamerasystemet ger en 270 graders kameravy runt maskinen. Därtill uppmärksammas föraren omedelbart om ett hinder befinner sig i närheten av maskinen tack vare det nya backradar- och varningssystemet. I hytten finns ett nytt stolsmonterat spakställ med elservo och en ny förbättrad förarstol. Den har även nya multifunktionsskärmar och en ergonomiskt utformad knappanel integrerad i hyttstolpen. Det nya systemet för hastighetsanpassning ger en snabbare och mer effektiv lastning. Den nya vågfunktionen ger snabbare precision vid lastning. Enligt Hitachi har ZW220-7 bland marknadens absolut lägsta nivåer när det gäller ljud och vibrationer. ECO3+ sorteringsverk på lastväxlarram.

Grönt och tyst mobilt sorteringsverk

Maskin Mekano monter 458

ECO3+ från Maskin Mekano är ett kompakt sorteringsverk med bandmatare monterat på en lastväxlarram. Vid utvecklingen har stort fokus lagts på de gröna egenskaperna. Verket är perfekt för jordsortering tack vare den steglöst reglerbara bandmataren som även klarar vått och klabbigt material. Siktens aggressiva slag separerar massorna väl och kapaciteten ligger på mellan 50 och 150 ton per timme, beroende på fukthalten. ECO3+ är uppbyggd på lastväxlarram för lägsta möjliga flyttkostnad. Den dieselelektriska driften innebär lägre dieselförbrukning (3 liter/timme) och minskade koldioxidutsläpp (9 kilo/timme). Om det finns tillgång till ström behöver dieselmotorn inte köras. Effektförbrukning ligger då på cirka 14 kilowatt per timme. Den låga bullernivån möjliggör jobb även i stadsnära miljöer.

30


MÄSSNYHETER TempoTrax Heavy Duty Ground Protection marskyddsmatta. SOKKIA.COM

Markskydd

i Väst

monter 851A

Markskyddsmatta för 80 ton MARKSKYDD I VÄST visar bland annat markskyddsmattan TempoTrax Heavy Duty Ground Protection. Den är tillverkad av 100 procent återvunnen högdensitetspolyeten (HDPE) och är bärighetstestad för maximal belastning på 80 ton på både platt och något ojämnt underlag. Mattan passar för både korta och längre projekt för att ge vägåtkomst för medeltunga maskiner och lastbilar på gräs, asfalt med flera underlag. Mattan absorberar inte väta eller mögel och är kemikaliebeständig. Den har en halkfri blästrad yta på båda sidor, med olika mönster. En sida för fotgängare och en sida för fordon. TT Heavy Duty är enligt Markskydd i Väst kostnadseffektiv, då den är en perfekt hybrid mellan budgetmattor och dyra körplåtar. Den lämpar sig för uthyrningsbranschen, där mattor används och slits i stor utsträckning, utomhusfestivaler med mera. TinySurveyor utsättningsrobot.

Blinken

monter 618

Professionella instrument för dig med höga krav! GNSS och Optiska Mätinstrument

SOKKIA´s målsättning är att alltid leverera produkter med hög prestanda och precision utvecklade för att möta branschens höga krav inom kartläggning, konstruktion och industriell mätning. SOKKIA har använts vid stora och betydande projekt världen över. Med en produkt från SOKKIA är du garanterad högsta precision och hög produktivitet många år framöver. SOKKIA erbjuder ett brett sortiment av mätinstrument.

Markerande utsättningsrobot BLINKEN visar TinySurveyor – en utsättningsrobot som kan användas för ett mycket brett spektrum av uppgifter och projekt inom mätning, utsättning, markering med mera. Den har ett positioneringssystem med hög precision i kombination med förmågan att markera prickar, linjer och kurvor. Roboten kan exempelvis användas vid landmätning, utsättning på väg eller parkering, vid eventförberedelser med mera. TinySurveyor kan integreras med befintliga GNSS-utrustning. Roboten kan även integreras med en totalstation för höjdmätningar och utsättningar inom begränsade områden. Avancerade utsättningar blir enklare med en lättanvänd fältdator. Specifika inställningar kan enkelt justeras mellan jobben. TinySurveyor kan enkelt integreras med ledande tillverkare av GNSS och Surveyingutrustning på marknaden.

AUTHORIZED DEALER Karlstad 054 - 21 60 60

Göteborg 031 - 20 40 10

Stockholm 08 - 754 31 30

Helsingborg 040 - 49 03 40

www.blinken.eu

31


MÄSSNYHETER DISAB Futurion Q20 MultiFLEX vakuumlastare.

Visas på Entreprenad Live!

Vakuumlastare som även gräver

DISAB

monter 476

DISAB har med sig sin senaste vakuumlastare DISAB Futurion till Entreprenad Live. Dess höga prestanda med stort luftflöde ger en kraftfull uppsugningsförmåga som tillsammans med den runda tanken gör att aggregatet passar utmärkt för både våta och torra applikationer. DISAB Futurion Q20 MultiFLEX är framtagen för att ge operatören stor flexibilitet. Den kan hanteras alla de applikationer som kräver sug, blås och/eller gräv. Vakuumlastaren har ett interaktivt radiosystem som visar relevant driftdata för operatören samt ett modernt styrsystem med smarta IoT-lösningar för att stödja användaren och ge en bättre överblick och kontroll över fordonet och flottan. – Det ska bli spännande att se hur den står sig mot övriga grävare. Alla är välkomna att provköra en DISAB Futurion i vår monter, säger Marianne Guldberg, marknadschef på DISAB. Allu Crusher krosskopa.

Krosskopa från Allu

Allu

monter: 401

ALLU SVERIGE kommer bland annat att visa krosskopan ALLU Crusher på Entreprenad Live. Allu Crusher lämpar sig för verksamheter inom återvinning, rivning och bergmaterial, och är utformad för att möta dessa branschers högt ställda krav. Allu Crusher finns i tre modeller för grävmaskiner i storlekarna 10 - 35 ton och kan leverera upp till 16 olika slutfraktioner. Funktionen reversibel krossning innebär att risken för stopp, blockeringar eller andra låsningar minimeras, samtidigt som högre produktionsnivåer kan uppnås. Krosskopan har en matningsplatta inbyggd i krosskäften. Den säkerställer effektiv matning och minimerar risken för valvbildning. Enkel mekanisk justering för reglering av slutfraktion förenklar krossprocessen och ger säker och snabb justering. Krossen öppnas som en mussla för snabba, smidiga slitdelsbyten.

Kompakt och stark teleskoplastare

Manitou MT930H teleskoplastare.

32

Scantruck monter 507

SCANTRUCK kommer bland annat att visa Teleskoplastaren Manitou MT930H på Entreprenad Live. Maskinen är enligt Scantruck trots sina ytterst små yttermått ändå väldigt stark. – Det tror vi kan passa väldigt många. Den är endast två meter bred och två meter hög, men lyfter trots detta hela tre ton nio meter högt. Det här är alltså en riktigt stark maskin som ändå är kompakt nog att ta sig in i garage, förklarar Peter Claesson som är marknadschef på Scantruck AB. Maskinen har hydrostatisk transmission och drivs av en steg 5-diesel från Kubota. Maskinen har en räckvidd på 6 050 millimeter. Den kan lyfta 3 ton till en maximal lyfthöjd på 8 850 millimeter. MT930H kan styras med antingen 2-hjulsstyrning, 4-hjulsstyrning eller krabbstyrning. Markfrigången är 34,5 centimeter vilket gör maskinen lämplig för arbete i terräng.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV LJUNGBY MASKIN

LJUNGBY – liten men stark på en global marknad Ljungby Maskin är ett litet familjeägt företag som tillverkar runt 200 hjullastare per år. I en värld med massproducerande globala maskintillverkare borde det inte vara möjligt. Men fokus på kundernas behov, korta beslutsvägar och full kontroll på kvalitet och kostnader gör att företaget i högsta grad lever 38 år efter starten. LJUNGBYS HJULLASTARE används ofta inom återvinningsbranschen och av kommuner. Där är behoven ganska lika. Maskinerna går många timmar, det är tuff miljö, det behövs solida däck och bra fjädring. Dessutom är det ofta dammiga miljöer så det ska vara lätt att rengöra kylarpaketet. – De flesta lösningarna på de problemen finns redan som standard på en Ljungbylastare. Att få samma lösningar från en större tillverkare kan vara svårt och kan bli dyrt eftersom det då ofta blir tillval, konstaterar Markus Möller som är marknadschef på Ljungby Maskin. Många kunder har insett att även om en Ljungbylastare är dyrare i inköp så håller den längre och kan jobba fler timmar vilket gör den lönsam i längden. När Ljungby utvecklar sina maskiner är kundernas behov alltid utgångspunkten. Vad ska maskinen användas till? Ofta finns redan standardlösningar på en kunds önskemål. Om inte så är det enkelt att anpassa en enskild maskin i tillverkningen. – En fördel med att vara ett litet företag är att vi inte massproducerar. Då kommer vi närmare kunden och dennes behov. När vi utvecklar maskinerna undviker vi att ändra de bitar som fungerar. Genom att vi behåller grundkonceptet och använder en stor del gemensamma komponenter på de olika modellerna kan vi ha långa serier och då får vi koll på kostnaderna. Ljungby tillverkar det mesta själv. Att ha egen tillverkning i små serier är ofta dyrare än att köpa in motsvarande komponenter. – Men det gör att vi själva kan kontrollera kvaliteten och få exakt det vi vill ha, säger Markus Möller. Det som köps in är motorer från Agco Power och Scania, trans-

missioner, axlar och växellådor från ZF samt hydraulpumpar och ventilsystem, från bland andra Parker. – Vi har nära samarbeten med våra leverantörer. De ser att vi är innovativa och är intresserade att prova saker med oss. Det händer att det vi tagit fram tillsammans sedan blir standard på deras produkter. Ljungby Maskin startades 1983 av innovatören Rune Andersson. Företaget är fortfarande ett familjeföretag med Rune som vd. Det gör att beslutsvägarna är korta och det går att ta snabba beslut om till exempel produktionsändringar eller att köpa in material. – Om vi behöver 25 exemplar av en komponent kan det vara lättare att få tag på än för en större tillverkare som behöver samma komponent i tusental, konstaterar Markus Möller. Han framhåller även personalen som en del av framgången för den lilla småländska maskintillverkaren. – De som bygger våra maskiner gör inte bara ett moment. De kan bygga hela maskinen från början till slut. De har ett enormt kunnande och den kompetensen är en stor del av att vi fortfarande finns kvar och kan märka våra maskiner med ”Handmade in Sweden”.

www.ljungbymaskin.se 33


MÄSSNYHETER

Visas på Entreprenad Live!

Biologiskt minireningsverk

Skandinavisk

Ecotech AB monter 620 D

ECOBOX SMALL är ett biologiskt minireningsverk för fastighetsägare som vill ha låga driftskostnader och minimalt underhåll. Anläggningen är för hushåll på fem personer och bygger på passiva filter och självfall vilket ger mycket hög driftssäkerhet. Bakteriereningen är inbyggd och bidrar till att den ändliga resursen fosfor återförs till kretsloppet. En fördel med Ecobox Small är att alla reningsstegen – mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening – är integrerade i en och samma behållare. Det behövs ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Då inga kemikalier behövs finns inga kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten enligt Skandinavisk Ecotech AB fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ecobox Small är ett biologiskt minireningsverk.

L5 M-Pro GNSS-mottagare.

GNSS-mottagare med tiltkompensation

Geofix

monter 857A

GNSS-MOTTAGAREN L5 M-PRO kan användas som en traditionell rover för inmätning och utsättning eller sättas upp som basstation och låta andra köra mot den. Med både 4G- och radiomodem är det möjligt att ta emot korrektioner antingen via SWEPOS tjänst för Nätverks-RTK eller från en lokal basstation. Under huven sitter senaste generationens GNSS-kort från Hemisphere. Med över 800 kanaler och licens för att räkna mot samtliga satellitsystem garanteras god prestanda. Den kalibreringsfria IMU-tilten gör att man inte längre behöver hålla mätstången i lod. Att slippa lodningsmomentet innebär fler inmätta punkter per tidsenhet. Ett nyckelfärdigt L5 M-Pro-paket kostar under 100 000 kronor. Enligt Geofix kan GNSS-mottagare med motsvarande specifikation kosta mellan 200 000 och 300 000 kronor för kompletta lösningar. Lundaman Professional 2 vågsystem.

Vågsystem med snabbval

Lundaman monter 612

LUNDAMAN kommer att visa sitt senaste vågsystem Professional 2. Tillsammans med företagets kunder har en del helt nya funktioner tagits fram. En funktion som har stått ut som lite extra uppskattad är ett nytt läge för snabbval. Här kan maskinister lägga in återkommande kunder, pågående projekt, föra statistik på olika fraktioner med mera. Det gör att maskinisterna kan sköta en stor del av sin vardag genom endast ett knappval. Samtidigt får kontoret önskad lastinformation automatiskt. Lundaman meddelar även att det skett förändringar i hur företagets kunder hanterar informationen från vågsystemen. Tillsammans med vissa samarbetskunder som exempelvis NCC, har Lundaman utvecklat ett arbetssätt där vågen står som grund för fakturering och allt automatiskt synkas med kundernas affärssystem genom API:er.

34


54 Svensk Byggtidning

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV JACKON DAGENS INFRASTRUKTUR

// DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV JACKON

LÄTTBYGGD LÄTTBYGGD FÄRDIGISOLERAD

FÄRDIGISOLERAD

BETONGVÄGG

BETONGVÄGG

Med Jackon Thermomur bygger du enkelt en bärande betongvägg som efter gjutning är Med Jackon Thermomur bygger enkelt en bärande färdigisolerad, helt lufttät ochdu utan köldbryggor. betongvägg som efter gjutning är färdigisolerad, helt Systemet kan användas för väggar både ovan lufttät och utan köldbryggor. Systemet kan användas och under mark, och består av lätta block som för väggar både ovan och under mark, och består av staplas påsom varandra byggklossar. Det lätta block staplas som på varandra som byggklossar. innebär kortkort byggtid och bra ergonomi, Det innebär byggtid och bra ergonomi,samtidigt samtidigt som väggen väggenuppfyller uppfyller gällande energikrav. som gällande energikrav. SYSTEMET BESTÅR AV block som har två skikt av isolerings-

materialet EPS (expanderad polystyren) med ett hålrum emellan. Blocken staplas på varandra varefter hålrummet armeras och fylls med betong. Efter gjutning erhålls en bärande betongstomme med isolering på in- och utsidan. – Blocken är väldigt lätta att montera vilket ger snabba byggtider. Då materialet inte innehåller något organiskt material finns ingen risk att det blir angripet av röta eller mögel. Det gör att man inte behöver täcka över konstruktionen under byggtiden, förklarar Peter Torkilsson som är försäljningschef på Jackon.

BRA ERGONOMI Bra ergonomi En annan stor fördel med Thermomur är att den innebär bättre ergonomi för användaren. Systemet finns i sju typer av block beroende på vad som ska byggas. Den mest använda typen är Thermomur 350. Där väger ett block cirka tre kilo. Det går tre block per kvadratmeter, vilket innebär en tyngd på cirka tio kilo per kvadratmeter. – Jämfört med att bygga med andra typer av block innebär det en betydligt lägre vikt för den som monterar. Förslitningsskador är ett stort problem inom byggbranschen i dag.

Energieffektivt ENERGIEFFEKTIVT Blocken i Thermomur 350 har 100 millimeter isolering på vardera sida och mellan dessa ett hålrum på 150 millimeter för betongen. Det ger en 350 millimeter tjock färdig vägg. – Den färdiga väggen har ett U-värde på 0,17 vilket innebär att den uppfyller myndigheternas energikrav på exempelvis ett väggsystem till en villa. Väggen blir också helt lufttät. För att få ett bra och energieffektivt klimat vill man ha kontroll av från- och tilluft via byggnadens ventilationssystem. Då är det viktigt att stommen

inte läcker luft någonstans, understryker Peter Torkilsson. De dubbla skikten isolering gör även att bygga vintertid med Thermomur. När betongen fyllts i mellanrummet mellan isoleringen läggs en cellplastremsa överst och betongen kan härda utan att påverkas av yttertemperaturen. När väggen är gjuten monteras på utsidan under mark någon form av dräneringsskiva som transporterar bort fukt. Ovan mark är det vanligast med puts eller träpanel. Invändigt monteras gipsskivor på väggen. – Boverket kräver att gipsskivor monteras för att klara kravet på brandskydd. Sedan väljer en del kunder att sätta en OSB-skiva eller plywood mellan väggen och gipsskivan. Det är inget krav men det underlättar om man ska sätta upp till exempel tavlor, köksskåp eller en TV på väggen. Thermomur finns även i mindre tjocklekar för mellanväggar där man inte vill att väggen ska stjäla för mycket utrymme. De smalare väggarna passar även för den som vill bygga konstruktioner där det inte behövs lika mycket isolering, som garage, pooler eller Attefallshus.

www.jackon.se 35


MÄSSNYHETER Yanmar SV15VT minigrävare.

Visas på Entreprenad Live!

Minigrävare med kort eller lång arm

Wiklund Trading monter 351

YANMAR har en helt ny serie minigrävare med tre modeller från 1,5–2 ton. I Wiklund Tradings monter visas Yanmar SV15VT, där VT står för Variabel Tracks (Breddningsbar undervagn). Maskinen kan fås med antingen korta eller långa grävarmar och utjämningsblad. Grävkraften är 7,4 kN med kort arm och 6,7 kN med lång arm. Grävkraften vid skopan är 12,9 kN. Maskinen har en mekaniskt styrd, 3-cylinders Yanmar steg 5-diesel med indirekt insprutning. Arbetsvikten med hytt är 1 685 kilo och det variabla underredet kan justeras från 980 till 1 170 millimeter. Förutom en bred och stor motorlucka, som ger enkel åtkomst till servicepunkterna, är både golvet i hytten och de två gula sidoplåtarna enkla att demontera för optimal tillgång vid service och underhåll.

Thermodrän underlättar dräneringsjobb

Jackon Thermodrän dräneringsskiva.

JACKON THERMODRÄN är en robust och formstabil dräneringsskiva som tål hård hantering på byggarbetsplatsen utan att smula. Att dränera med Thermodrän är enkelt, smidigt och tidsbesparande. Slutkunden får en torr och varm källare utan den typiska källarlukten, ett sunt inneklimat och reducerade energikostnader. Jackon Thermodrän är en dräneringsskiva för utvändig isolering och dränering av källarvägg. Invändig isolering ger en kall vägg där kondens rinner ned i konstruktionen vilket leder till fuktskador. Utvändig isolering ger en varm och torr vägg där relativa fuktigheten sänks. Jackon Thermodrän är dränerande, värmeisolerande och torkar ut källarväggen. Thermodrän är lätt att kapa. Skivan kan kapas från alla sidor och i alla riktningar. Resterna kan användas, vilket är bra för både plånbok och miljön.

Styrd borrning i berg

Vermeer D23x30DR S3 Navigator borrmaskin för styrd borrning.

36

Jackon

monter 608

Vermeer Viking monter 256

VERMEER D23X30DR S3 NAVIGATOR är en borrmaskin för styrd borrning i berg. Enkel manövrering hjälper operatören att smidigt växla mellan lösmaterialborrning och bergborrning. Nya verktygsalternativ erbjuder exakt styrning och minimalt slitage för optimal produktivitet. D23x30DR är en kompakt men samtidigt kraftfull maskin, som kan transporteras på ett lastbilsflak eller lastbilsskåp. Maskinen kan fås med hytt, som har bra visibilitet, bullerreduktion till 65 decibel samt AC. D23X30DR har en Deutz motor på 75 kilowatt (100 hästkrafter). Rotationskraften är 4 067,5 Nm, tryck/drag är på 106,8 kN och mudpumpen har ett flöde på 132,5 liter/min. Mudpumpen kräver relativt lite krafter tack vare bra vätskeflöde till borrstängerna, vilket i sin tur resulterar i att maskinen har en låg bränsleförbrukning och är väldigt tyst.


Visas på Entreprenad Live! Oxyfix biologiskt minireningsverk.

MÄSSNYHETER Biologiskt minireningsverk

Svensk

Avloppsrening monter 809

OXYFIX är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp som kan fås i plast eller betong. Det har flera lösningar för fosforrening, både på normal och hög skyddsnivå, beroende på kraven i den aktuella kommunen. Avloppsvattnet renas biologiskt med hjälp av syre och biobäraren Oxybee som med sin unika struktur inte täpps igen eller behöver bytas. Minireningsverket är utrustat med automatisk återcirkulation för att tillgodose bästa reningsgrad på utgående vatten. Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till slamtömning. Minireningsverket är anpassat för att klara förändringar i belastning och volymer av avloppsvattnet. Oxyfix är kompakt utan pumpar och rörliga delar i tanken och med endast självfall genom reningsverket. Minireningsverket finns i storlekar från 1 till 80 hushåll. Tar Remow Extreme tjärlösare.

Effektiv borttagning av tjära och fett

Smartab monter 569

SMARTAB lanserar Autosmart Tar Remow Extreme som är en effektiv tjärlösare som avlägsnar asfalt, salt och tjära från alla typer av ytor. Produkten löser även extra tjocka lager av tjära och fett. Den är mycket skonsam och kan användas på förseglade och vaxade ytor utan att skada skyddet. Tar Remow Extreme har alla de fördelar som fanns i den tidigare produkten Tar Remow, men har en förbättrad formula som ger ännu bättre rengöringseffekt och den luktar mindre. Produkten är miljömärkt och återfinns på Naturskyddsföreningens lista Kemikaliesvepet. Tar Remow Extreme påförs koncentrerat på ytan med en lågtrycksspruta. Låt verka i fem till tio minuter och skölj sedan av med högtrycksvatten. Produkten fungerar både på torra och våta ytor men är cirka 30 procent effektivare på torra ytor. Prolineserien för fordonstvätt.

Effektiv och miljövänlig fordonstvätt

Arom-dekor

Kemi

monter 807

AROM-DEKOR KEMI lanserade i våras sin nya serie Proline för miljövänlig och effektiv fordonstvätt. I oktober visas Proline på Entreprenad Live. Prolineserien är framtagen för att optimera tvättresultatet oavsett om det sker i en automatisk tvättanläggning eller manuellt. Produkterna i Prolineserien jobbar tillsammans för att optimera resultat och förbrukning. Prolineserien innehåller en lågarromatisk kallavfettning, två alkaliska tvättmedel, ett borstschampo samt ett effektivt avrinningsmedel för fläckfritt resultat. Kallavfettningen är med på Kemikaliesvepet medan de övriga produkterna är Svanenmärkta. – Att produkterna skulle vara miljömärkta var ett krav, både från marknaden och från oss själva, säger Herman Bruno, försäljningschef på Arom-dekor Kemi.

37


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV XYLEM

DIGITALISERING I RENTALBRANSCHEN

– vikten av att följa med i utvecklingen

I rentalbranschen är det viktigare än någonsin att sticka ut från mängden, och digitalisering är nyckeln till att förbättra effektiviteten och ligga steget före konkurrenterna. I dagens marknad är det svårt för uthyrare att vara konkurrenskraftiga om de fortsatt använder föråldrad teknik och ineffektiva processer. Genom digitalisering kan företag skapa nya intäktsmöjligheter, strömlinjeforma sina processer och förbättra resultaten. KRAFTFULLA MOBILA LÖSNINGAR kan omvandla varje del av en verksamhet. Med hjälp av webbgränssnitt och appar görs arbetsprocesserna snabba, enkla och pappersfria vilket inte endast spar tid och pengar, utan även säkerställer att företag kan erbjuda en kundservice som sticker ut från mängden. Från att kunna skapa offerter och hyresavtal på resande fot till full överblick över arbete i fältet, kan mobila lösningar hjälpa till att öppna upp ett helt nytt, sömlöst sätt att göra affärer. Appar

38

och webblösningar gör det möjligt för uthyrare att prestera bättre, med tydlig överblick över tillgänglig utrustning, påminnelser om service och underhåll som säkrar att ingenting missas, optimal logistikplanering och tillgång till rapporter och data som förutspår framtida flaskhalsar. Med hjälp av denna viktiga information kan företag arbeta mer proaktivt och ta faktagrundade beslut som ökar effektiviteten och lönsamheten. – Vi har sett en stor ökning av antalet uthyrningsföretag som


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MCS vill nyttja mobila lösningar och appar i sin verksamhet för att bli effektivare, förbättra kundservicen och bidra till högre säkerhet i byggindustrin och rentalbranschen, säger Malin Söderberg, kundansvarig för MCS Hyrsystem i Norden. MCS har bland annat utvecklat så att det är möjligt att skanna en QR-kod på utrustningen som ger maskinanvändaren snabb och enkel tillgång till viktig säkerhetsinformation på sin mobila enhet. – Detta har hjälpt våra kunder i deras och rentalbranschens kamp att minska antalet arbetsplatsolyckor och har skapat ett digitalt sätt att enkelt ge maskin- och verktygsanvändare snabb tillgång till branschorganisationens ovärderliga register av PSI (Personlig Säkerhetsintroduktion).

ENKEL TILLGÅNG TILL VIKTIG DATA Med all nödvändig information på en plats, kan arbete som förut tog timmar nu klaras av på bara några minuter. När viktig data lagts in i hyrsystemet delas denna information sömlöst till exempelvis ekonomisystem och andra lösningar som företag vill koppla till. Genom kraftfulla integrationer till olika system och telematikleverantörer kan uthyrare därmed spara enormt mycket tid, som istället kan läggas på inkomstgenererande arbete och på att ytterligare öka kundnöjdheten. Klyftan kommer fortsätta att växa mellan de företag som sammanför sina processer i en digital lösning och de som fortsatt arbetar med manuella processer och administrativt dubbelarbete.

STATISTIK OCH DATA Genom digitalisering kan företag även få tillgång till statistik och data med bara några knapptryck, som ger dem allt de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut för verksamheten både för nutid och framtid. Eventuella brister i flottan upptäcks innan de hinner orsaka problem, och uthyrare får varningar om tillgångar som behöver underhåll eller service, som hjälper dem undvika haverier ute på hyra. Att ha full koll på utrustningens säkerhet, prestanda och lönsamhet är avgörande för verksamhetens framgång och dess goda rykte. – Vi på MCS har sett en stadigt ökande efterfrågan från uthyrare och byggföretag som söker nya innovativa sätt att förbättra effektiviteten, och öka lönsamheten. Vi hjälper företag som nu är redo att starta sin digitaliseringsresa samt större företag som växt ur sitt nuvarande system och söker lösningar som ligger mer teknologiskt i framkant, berättar Malin Söderberg.

TEKNIK OCH MÄNNISKOR MCS får många samtal från konsultfirmor som assisterar företag att hitta det mest lämpliga framtidssystemet för deras verksamhet. – Viljan att följa med i den teknologiska utvecklingen inom branschen är stor. De frågar om lösningens integreringsmöjligheter, utrymme för framtida tillväxt samt bredd och djup i hyrsystemets funktioner och kräver att det finns möjlighet till digitalt arbete. När vi pratar om digitala processer är det viktigt att komma ihåg att digitalisering inte bara handlar om teknik. Det handlar också om att få människor och hela organisationer att anamma och ”känna sig hemma” med nya digitala arbetssätt. – Det är oerhört viktigt att verksamheten är villig att släppa manuella utdaterade arbetsrutiner och kan se fördelarna med att implementera modern digital teknik och effektivare rutiner. Före-

MCS har bland annat utvecklat så att det är möjligt att skanna en QR-kod på utrustningen som ger maskinanvändaren snabb och enkel tillgång till viktig säkerhetsinformation på sin mobila enhet.

tagets passion för modernisering och ett lättanvänt hyrsystem är nyckeln till en framgångsrik digital transformation, understryker Malin Söderberg.

ALLT-I-ETT-LÖSNING MCS har över 35 års erfarenhet av att hjälpa uthyrningsföretag och byggbranschen med systemlösningar som hjälper dem att växa och blomstra. Med en högteknologisk plattform av moln-, webb- och mobilprodukter som är integrerade i en allt-i-ett-lösning, gör MCS det möjligt för företag att arbeta effektivare med ökad lönsamhet och hög kundnöjdhet som resultat. MCS har omfattande och gedigen erfarenhet i branschen och har arbetat med många välkända företag på deras digitaliseringsresa, och hjälpt dem att nå sina affärsmål.

www.mcsrentalsoftware.com 39


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL

– Som ett mindre uthyrningsföretag har vi en stor frihet när vi ska köpa maskiner. Det tror jag är mer styrt om man ingår i en koncern, säger Tomas Gutekrans, vd på Gustafssons Uthyrning & Hydraulservice. Bild: Curt-Robert Lindqvist

SVENSK RENTAL

– en bransch i medvind

Den svenska rentalbranschen mår bra. Den består av både stora internationella koncerner och små och medelstora företag. Vissa menar att det finns en överetablering, men med en fortsatt högkonjunktur för bygg- och anläggningsbranschen verkar det finnas plats för alla. AV LARS-OLOF TANDBERG

UR ETT EUROPEISKT perspektiv har rentalbranschen på de senaste åren sett en konsolidering där rentalföretag har gått ihop eller blivit uppköpta. I Sverige har både Cramo och Ramirent fått nya ägare och lämnat börsen. Cramo köptes av nederländska Boels Rental i fjol och Ramirent köptes av den franska rentalkoncernen Loxam 2019. – Rental är en långsiktig affär. Då är det positivt att ha en privat ägare med längre investeringshorisont och en tydlig strategisk riktning. Vi får nu möjlighet att göra rejäla satsningar på vår produktflotta, säger Henrik Norrbom som är vd för Cramo.

antalet byggstarter ökar nu. Men det finns en del utmaningar framöver. – Pandemin är inte över än, och Cementakrisen kan få stora konsekvenser för både byggbranschen och övriga Sverige. Vi är också beroende av hur marknaden utvecklas globalt. Fastighetskrisen i Kina med Evergrande kan påverka även oss om den blir långvarig. En nervös marknad är aldrig bra. Men just nu är marknadsvinden mer positiv än negativ, konstaterar Henrik Norrbom.

POSITIVA MARKNADSVINDAR

Mikael Olsson är vd på Ramirent. Även han ser positivt på framtiden för den svenska rentalbranschen. – Det finns utrymme för tillväxt på rentalmarknaden. Hyrespenetrationen är väldigt hög i Sverige. Svenska kunder är bättre >>

Han konstaterar att rental är en livskraftig bransch i Sverige. Det finns ett stort investeringsbehov i nya bostäder inom industrin och i infrastruktur för både väg och järnväg. Trenden visar att

40

VÄXA MED KONJUNKTUREN


HÅLLBART. ATT HYRA ÄR SMART!

effectreklam.se

Från proffs till proffs! Att hyra din maskin är enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt. Arema Rental har sedan starten 2001 varit den självklara samarbetspartnern för många entreprenörer. Vi ser till att ni hyr rätt maskin till varje uppdrag och får maximalt utnyttjande och flexibilitet. Det går även i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Allt till ett pris. Smart!

Hjullastare

AREMA.SE

Hjulgrävare

Bandgrävare

Sorteringsverk

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Bandschaktare

UTHYRNING 08-600 70 70


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL på att hyra än i de flesta andra länder. Om marknaden ska växa så är det med konjunkturen. Prognoserna visar på ökat byggande framöver, framför allt inom bostadsbyggande, men även inom infrastruktur och anläggning. – Den närmsta tiden visar prognoserna på svag nedgång, men det tror jag är marginellt. Konjunkturen ser bra ut och det är där vi kan ta marknadsandelar, konstaterar Mikael Olsson.

KRAV PÅ HÅLLBARHET Branschens utveckling framöver tror han till stor del kommer att styras av ökade krav på hållbarhet, från myndigheter, beställare och kunder. – Hållbarhet gäller såväl miljö som säkerhet, men det handlar även om social hållbarhet. Vi måste öka mångfalden inom företaget så att vi ser ut som samhället i övrigt. Vi måste bli mer öppna och attraktiva för alla. Det är viktigt om vi ska fortsätta att växa. Men det här är en fråga för hela branschen. En annan framtidsfråga är digitaliseringen av byggbranschen. Här kan rentalbranschen hjälpa sina kunder. – Branschen har varit svag på att dela med sig och skulle tjäna på att öppna upp. Om vi kan hitta sätt att exempelvis dela statistik från tidigare jobb kan det ge bättre beslutsunderlag för kommande projekt. Det skulle även öka säkerheten, anser Mikael Olsson.

SNABBA LÖSNINGAR Den svenska rentalbranschen består förutom de stora koncernerna även av många små och medelstora företag som hyr ut till byggbranschen. Gustafssons Uthyrning & Hydraulservice i Oskarshamn omsätter 35 miljoner kronor och har 16 anställda. – Som ett mindre uthyrningsföretag har vi en stor frihet när vi ska köpa maskiner. Vi kan köpa vilket märke vi vill när vi vill. Det tror jag är mer styrt om man ingår i en koncern, säger Tomas Gutekrans, vd på Gustafssons Uthyrning & Hydraulservice. Han menar även att mindre företag kan ha snabbare vägar att lösa kunders problem, men att de stora rentalföretagen har mer resurser och mer maskiner och utrustning. – De kan ofta tillhandahålla allt som behövs. Den bredden har inte vi. En fördel för oss är att vi är födda och uppväxta i de städer där vi verkar. Det är enkelt att lösa problem när man har ett stort nätverk. Det blir också mer personligt, hos oss är det enkelt att ringa och få en faktura krediterad. Tomas ser även nackdelar med att vara ett mindre företag. Han tycker att mängden krav från myndigheter börjat göra det svårare. –Stora koncerner kan ha en särskild grupp som sköter allt sådant, men för oss gör det vardagen bökig.

STORA MEN LOKALA Även om både Ramirent och Cramo är stora koncerner med utländskt ägande i ryggen ser de sig som lokala spelare på den svenska rentalmarknaden. För Ramirent är det viktigt att vara en stark lokal spelare men med nationell förankring. – Kundkraven är olika om vi hyr ut till de största byggbolagen eller till den lokala snickaren. Men affären är alltid lokal. Vi måste ha lokalkännedom och finnas nära kunderna. Sedan kan vi centralt stötta för att göra det enklare för kunder genom att använda de muskler som finns inom en större koncern, säger Mikael Olsson. Han anser inte att det råder en överetablering på den svenska rentalmarknaden.

42

– Konkurrens är alltid positivt, det driver innovation och hjälper oss att orka ta nästa steg, säger Cramos vd Henrik Norrbom. Bild: Cramo

– Det finns utrymme för rentalmarknaden att växa med konjunkturen, säger Ramirents vd Mikael Olsson. Bild: Ramirent

– Men det finns alltid en risk för det, om produktionen skulle gå ner i byggbranschen. Mindre uthyrare kan även få svårt att klara framtida beställar- och myndighetskrav. För det krävs vissa muskler. Men det finns många duktiga lokala rentalföretag. Det är en bra morot att konkurrera mot dom. Henrik Norrbom på Cramo tycker att det är en fördel att det finns uthyrare av olika storlek. – Att det finns många lokala spelare ger branschen en häftig dynamik. Konkurrens är alltid positivt, det driver innovation och hjälper oss att orka ta nästa steg. Vi måste hela tiden bli effektivare, mer hållbara och digitala och bättre på säkerhet. Där har vi som stort bolag kraft att utvecklas och våga investera i framtiden, säger Henrik Norrbom.


HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET SOM TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt. Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL

Martin Lindén vd på KH Maskin och Börje Toresson, grundare av HLL Hyreslandslaget. Bild: HLL Hyreslandslaget

KRAMER TILL

HYRESLANDSLAGET I ett samarbete med KH Maskin utökar HLL Hyreslandslaget sin produktportfölj med hjullastare och teleskoplastare från Kramer. Maskinerna kommer inom kort att finnas tillgängliga på alla HLL:s depåer runt om i Sverige.

– EFTERFRÅGAN PÅ maskiner och material är just nu väldigt hög. Vi har fått många förfrågningar om möjligheten att hyra även större maskiner. Samarbetet med KH Maskin gör att vi nu kan förse marknaden med ett bredare sortiment av maskiner, säger Börje Toresson, grundare av HLL Hyreslandslaget. Företaget har sen tidigare ett brett sortiment av anläggningsmaskiner men genom samarbetet med KH Maskin får företaget tillgång till modeller och storlekar på maskiner som tidigare saknats. Kramers hjul- och teleskoplastare är små och stabila, skriver

HLL Hyreslandslaget i ett pressmeddelande. Maskinerna har 4-hjulsdrift och 4-hjulsstyrning vilket gör att de har extremt liten svängradie. De är utrustade med ett stabilt chassi som gör att tyngdpunkten inte förflyttas, inte ens vid fullt rattutslag. KH-Maskin AB är generalagent för Kramer, Wacker Neuson och Kobelco i Sverige och ägs av KH-Koneet Oy i Finland. – Vi importerar maskiner från Tyskland och Japan och kundanpassar och färdigställer dem på våra anläggningar. Vi har även hand om eftermarknad som service och reservdelar, säger Martin Lindén vd på KH Maskin.

Vi har ett av Sveriges största och bredaste utbud av tunga anläggningsmaskiner för uthyrning och hyrköp Välkommen att höra av dig till oss för en optimal lösning av ditt maskinbehov. Anders 070 – 312 38 75 Michael 070 – 312 38 20 www.kewabrental.se

44


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL Byggmaskiner-Gruppen blir en del av Renta. Bild: Renta

RENTA FÖRVÄRVAR

Byggmaskiner-Gruppen

Byggmaskiner-Gruppen blir en del av Renta. I affären ingår Byggmaskiners tre depåer i Norrköping, Linköping och Stockholm Järfälla. Efter sammanslagningen kommer Renta att ha 47 depåer för uthyrning. RENTAS EXPANSION fortsätter tillsammans med Byggmaskiner i Östergötland och Stockholm. Med stöttning från depåerna i Eskilstuna, Jönköping, Södertälje, Globen och Sollentuna ska tillgängligheten och servicen öka. Byggmaskiner kompletterar Rentas sortiment i regionen. – Vi vill vara det lilla bolaget där lokala beslut tas. Samtidigt som vi kan ta vara på det stora bolagets muskler, med breda sortiment av maskiner och tjänster. Det är det vi gillar med Renta, säger Wille Törnkvist, vd på Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB. Renta AB kommer att förvärva 100 procent av ByggmaskinerGruppen Sverige AB:s aktiekapital med ett avtal undertecknat 13 augusti 2021. I samband med avtalet kommer ägarna till Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB att göra betydande investeringar i Renta Group Oy. Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB är moderbolag till tre bolag; Linköpings Byggmaskiner AB, Mark & Byggmaskiner Törnkvist AB och Norrköpings Byggmaskiner AB. Det är ett familjeföretag med rötter ända tillbaka till 70-talet. Gruppen har en årlig omsättning på 80 miljoner kronor med en personalstyrka på 22 personer. – Jag vill välkomna Byggmaskiner till Rentafamiljen. Byggmaskiner är ett kvalificerat företag som uppskattas mycket av sina kunder, med en stark position på marknaden. Att vi nu förenat oss tillsammans är en styrka vi kommer ta vara på, säger Joacim Johansson, vd för Renta.

HYRMA ADMINISTRATION

är ett webbaserat system som håller ordning på alla detaljer i er uthyrningsverksamhet. Ni får bra kontroll och kan samarbeta mellan många depåer i ett och samma system. Få mer tid till annat, ha friheten att kunna logga in var som helst och känn lugnet över att vi tar hand om backup och systemdrift. Webbaserat Med en stabil plattform baserat på .NET och SQL kan vi erbjuda den senaste webbtekniken så att systemet är tillgängligt, uppdaterat, backuppat och krypterat. Mobilt Oavsett om ni jobbar från kontor eller är på språng så finns Hyrma alltid tillgängligt på alla plattformar, surfplattor, paddor, mobiler och laptops. Komplett Hyrma utvecklas löpande i nära samarbete med våra kunder och är ett fullfjädrat system för både stora och små uthyrningsbolag.

45


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV RENTAL GROUP

Fem norska uthyrningsföretag har gått samman in i koncernen Rental Group. Tillsammans kan de erbjuda allt inom anläggning och ta helhetsansvar för maskiner, utrustning och service på stora projekt. Bild: Rental Group

NORSKA RENTAL GROUP

har siktet inställt på Sverige

– Nya kontraktsformer och ökande komplexitet i stora anläggningsprojekt gör att fler entreprenörer efterfrågar flexibla lösningar för att optimera sin maskinkapacitet. Det säger Lars Hæhre som är vd för den nybildade norska rentalkoncernen Rental Group. Företaget ser Norden som en marknad och har redan börjat etablera sig i Sverige. RENTAL GROUP BILDADES i november 2020 genom att fem norska uthyrningsföretag gick samman och bildade en gemensam uthyrningskoncern. De fem företagen är specialiserade på uthyrning av tunga maskiner, mindre maskiner och utrustning, tornkranar, maskiner och utrustning för tunnelarbete samt service och underhåll av maskiner. I tillägg har Rental Group också startat ett företag för att köpa och sälja maskiner samt ett företag som hyr ut arbetsbilar. – De sju företagen är fortfarande självständiga aktiebolag som vart och ett ska utvecklas och växa på sina marknader. Skillnaden är att vi nu jobbar inom samma grupp. Tillsammans kan vi erbjuda allt inom anläggningsbranschen. Det gör att vi kan ta stora projekt och stora kunder, säger Lars Hæhre som är vd i Rental Group.

46

Han menar att anläggningsbranschen håller på att förändras. Projekten blir större och mer komplexa. – Nya kontraktsformer och ökande komplexitet i stora anläggningsprojekt gör att fler entreprenörer efterfrågar flexibla lösningar för att optimera maskinkapaciteten i sina projekt. Många gånger kan det vara svårt för en entreprenör att veta när och hur länge de har användning för en viss maskin. – Vi kan erbjuda det senaste vad gäller teknik och miljö, men även hjälpa till med vår kompetens. Vi kan föreslå vilka maskiner som passar bäst för ett uppdrag. Det är också en tydlig trend att entreprenörerna vill minska kapitalbindningen i egen maskinpark, och i högre grad välja projekt utifrån riskprofil och lönsamhet, säger Lars Hæhre. Rental Group omsätter drygt en miljard norska kronor och har


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV RENTAL GROUP

Duktiga medarbetare och bra service är grundläggande för Rental Group. Företaget har över 100 egna mekaniker men kommer att behöva anställa fler. Bild: Rental Group

över 2 000 maskiner. Koncernen har både fasta och mobila serviceanläggningar som hanteras av 100 egna servicemekaniker. Huvudfokus är att växa i Norge men på sikt vill företaget etablera sig i hela Norden. Redan idag har koncernen ett antal maskiner på projekt i Sverige. – Det är bland annat på Förbifart Stockholm och vid utbyggnaden av tunnelbanan vid Kungsträdgården och Gullmarsplan. Vi har en del andra projekt på gång men inget är klart än. Sverige är en attraktiv marknad och vi vill etablera oss där. Rental Groups affärsidé är att när en kund hyr maskiner eller utrustning så ska allt ingå. Det betyder att det ska vara nya och moderna maskiner med den senaste tekniken. Vid behov erbjuds digitala lösningar. Allt ska vara inkluderat, som skopor och andra redskap. Rental Group står för transport av maskinerna och tillhandahåller kompletta servicelösningar.

somras meddelade att företaget lagt order på fossilfria anläggningsmaskiner för totalt 1,2 miljarder norska kronor för att möta en förväntad ökning av efterfrågan på maskiner. Investeringen omfattar 389 maskiner varav majoriteten är tyngre anläggningsmaskiner. Ordern är fördelad på PON Equipment (298 maskiner), Volvo Maskin (58 maskiner) och Rosendal Maskin (33 maskiner). Huvuddelen av maskinerna kommer att levereras under 2022. De fem uthyrningsföretagen har i och med bildandet av Rental Group fått starkare finansiella muskler. – Såväl maskinleverantörer som finansinstitutioner har visat starkt stöd för företagets strategi och har bidragit till att investeringen kunde realiseras, sa Jonas Gunstad, chefekonom på Rental Group när den rekordstora investeringen tillkännagavs.

SERVICE PÅ PLATS

Han påpekar att timingen för investeringen är god. – Vi upplever klara indikationer på prisuppgång och ökade leveranstider från maskinleverantörerna. Genom dessa avtal har vi säkrat leveranser på en marknad med ökad efterfrågan. Investeringen är den största någonsin i den norska anläggningsbranschen. Den betyder även att bemanningen måste ökas. – Duktiga medarbetare och bra service är grundläggande för vår organisation. Vi har idag över 100 egna mekaniker men kommer att behöva anställa fler, säger Lars Hæhre.

På större projekt har Rental Group serviceorganisation och fasta projektledare och på plats hos kunden. – Då vet kunden alltid vem dom ska vända sig till. Att vara på plats gör att vi kan ta hand om service och reparationer direkt. Dessutom gör det att entreprenören kan fokusera på att genomföra projektet. Vi tar hand om allt som rör maskinerna, understryker Lars Hæhre. När det gäller miljö, teknik och säkerhet är Rental Groups filosofi att alltid ha det senaste. – Den senaste motorteknologin är viktig för att reducera utsläpp. För bränsle pratar vi om fossilfritt och utsläppsfritt. För fossilfri drift är hela vår maskinpark godkänd för att köra på biodrivmedel. För utsläppsfritt har vi ett antal elektriska maskiner, främst för dom som jobbar nära stad och tätort, säger Lars Hæhre. Ett bevis på denna satsning kom nyligen när Rental Group i

SÄKRAT LEVERANSER

www.rentalgroup.com 47


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL

EAG Rentals ägare Micke Göthesson, Gustav Bruno och Mats Göthesson. Bild: Jens Blixth/Swecon

EAG RENTAL

vill vara en komplett uthyrare Att kunna hyra ut allt som behövs för ett anläggningsprojekt var affärsidén när maskinentreprenörerna Mats och Micke Göthesson startade EAG Rental. Företagets specialitet är att hyra ut tyngre Volvomaskiner. Bland kunderna finns bland annat utländska företag som flyger in sina medarbetare till Sverige. AV LARS-OLOF TANDBERG

– VÅRT MÅL ÄR att vi ska vara Sveriges mest kompletta uthyrare. Vi kan erbjuda hela kedjan med maskiner, bodar, hissar, liftar, kranar och arbetsbilar med mera. En kund ska kunna hyra allt som behövs för ett projekt. Det är det inte många svenska rentalföretag som kan göra i dag, säger Mats Göthesson som äger EAG Rental tillsammans med Micke Göthesson och Gustav Bruno. Det var för fem år sedan som bröderna Göthesson tog över ett maskinuthyrningsföretag i Ådalen. Tanken var att komplettera företagets befintliga uthyrning med att hyra ut nya, tyngre Volvomaskiner. – Som entreprenörer visste vi att det var få som hyrde ut tyngre Volvomaskiner. Vi visste också att efterfrågan var stor, inte minst med tanke på all utländsk arbetskraft som vill hyra, förklarar Mats Göthesson.

MÖTER PÅ FLYGPLATSEN Det blir allt vanligare att utländska entreprenadföretag flyger in sina medarbetare till jobb i Sverige. – Vi har utländska kunder som bland annat bygger kraftledningar och ställverk. De hyr allt de behöver för sina projekt. Vi kör ut till flygplatsen och möter dom med en pickup med varningsljus och 4-hjulsdrift, så att de kan ta sig till arbetsplatsen. Mats Göthesson menar att det ligger i tiden att hyra istället för att köpa. Många av EAG Rentals kunder är enmaskinsägare som inte vill dra på sig kostnader. Det är även större entreprenörer som

48

vill täcka upp under toppar. – Den yngre generationen vill inte borga hus och hem för att kunna ha en grävare. De ser istället möjligheten att hyra. Vi har yngre kunder som i stället för att köpa maskin hyr en grävare på sommaren och tar jobb och sedan hyr de en hjullastare på vintern för att köra snöröjning. Resten av tiden hyr de ut sig som F-skattare.

ENDAST NYA MASKINER När bröderna Göthesson tog över verksamheten 2016 hade företaget två depåer och omsatte 11 miljoner kronor på traditionell maskinuthyrning. Bröderna la till tyngre maskiner i utbudet och har sedan öppnat ytterligare två depåer. I dag har EAG Rental depåer i Sundsvall, Sollefteå, Kramfors och Östersund. – Det finns många företag som hyr ut maskiner men oftast är de begagnade. Vår framgång bygger på att vi har maskiner som är max tre år gamla. Dessutom står Volvo för premium – man vet att det är fin komfort och bra grejer och att det finns tillgång till bra service tack vare alla Sweconverkstäder, säger Mats Göthesson. Han hade aldrig kunnat drömma om att det skulle gå så här bra så här fort. – I takt med att vi fått in nya jobb har vi köpt fler maskiner. Bara i år har vi investerat 30 miljoner kronor i maskiner och arbetsbodar. Men vi har hela tiden behållit lönsamheten och tjänat pengar. I dag omsätter vi drygt 90 miljoner kronor.


Lambertsson Kran kan nu erbjuda sina kunder en larvburen mobilkran som är helt eldriven.

Lambertssons eldrivna kran

UNIK I SVERIGE

Lambertsson Kran är först i Sverige med att erbjuda sina kunder en larvburen mobilkran som är helt eldriven. Den miljövänliga och hypermoderna maskinen finns bara i tre exemplar i hela världen.

DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL

Hotell på hjul! Det prisvärda alternativet för ett bekvämt och praktiskt boende med serviceorganisation över hela Sverige. Ring 036-39 37 25 www.kaberental.se

– DET FINNS BARA tre exemplar och att en av dem nu ägs av Lambertsson gör mig både glad och stolt. Det här är framtiden, vi måste bort från maskiner som drivs av fossila bränslen, säger Jan Heed, vd på Lambertsson Kran AB. Den eldrivna kranen, en Liebherr LR 1250 Unplugged, fungerar på samma sätt som en dieseldriven, förutom att den har ett batteripaket med laddare och drivs helt och hållet med ström. Med en kabel på 32 ampere går det att köra obehindrat hela arbetsdagen medan själva batteriet räcker i fyra timmar. Lambertsson har i nuläget tre motsvarande, dieseldrivna, kranar. – På ett år slukar de cirka 14 000 liter bränsle var för sig, så genom att gå över till eldrift gör vi stora miljöbesparingar. Både våra kunder och vi själva vill få ner utsläppen och målet är att Lambertsson ska bli så fossilfritt som möjligt. Med den nya kranen minskas dessutom buller och avgasutsläpp på arbetsplatserna. – Den blir ett fantastiskt tillskott till vår maskinpark och ett stort steg mot våra och våra kunders högt uppsatta miljö- och hållbarhetsmål, säger Jan Heed. Kranen kommer att användas över hela landet och används just nu av Smidmek vid ett prefabmontage för Peab i Lund.

Merlo TF30.9

Vilken Merlo passar din verksamhet?

Merlo teleskoplastare har utvecklats för att erbjuda högteknologisk materialhantering, effektivitet, prestanda och användbarhet för att tillfredsställa de mest krävande operatörerna. Lyft dina projekt med denna typ av maskin som ger oändligt med användningsmöjligheter. Äntligen dags för mässa! Besök oss på Entreprenad Live i Göteborg i monter 570. Läs mer på hullert.se eller ring 0512 - 30 00 30.

Jan Heed, vd, Lambertsson Kran AB

49


DAGENS INFRASTRUKTUR // RENTAL Simon Grünewald, Grünewalds Bygg.

”FÖRLUSTEN VAR TOTAL – LUFTEN GICK UR OSS” Efter en totalstöld gjorde företaget slag i saken och hyrde säkerhetscontainer

Efter en totalstöld gjorde företaget slag i saken och hyrde säkerhetscontainer från Containertjänst. Grünewalds Bygg vill gardera sig mot inbrott. Säkerhetcontainern är utrustad med gallerbur, lås i högsta skyddsklass, kamera och larm. AV KJELL-ARNE LARSSON

GRÜNEWALDS HADE haft en rad inbrott i bilar och i containrar. En morgon blev måttet rågat. När Simon Grünewald och hans arbetslag kom på morgonen var en av containrarna uppbruten och alla verktyg borta. – Förlusten var total, säger Simon Grünewald. Alla verktyg som jag samlat på mig under de 15 år jag byggt upp min verksamhet var borta. Mina anställda som har sin egen uppsättning av de viktigaste verktygen blev också av med sitt. Förutom den materiella förlusten var det hela mycket personligt. Luften gick ur oss. Hur mycket tid och pengar Simon sedan la ner på att skaffa nya verktyg vågar han knappast tänka på. Samt att jobbet försinkades kraftigt och att skadeärendet och allt pappersarbete åt upp mycket tid. – Sedan tidigare hyrde vi containrar av Containertjänst så jag tog kontakt med dem, fortsätter Simon. De erbjöd sitt koncept säkerhetscontainer och jag föll direkt för den lösningen. Inom två dygn var en container med larm på plats. Säkerhetscontainern baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Denna har högsta skyddsklass. Den förses med en FerraPod-gallerbur, certifierad enligt SS-EN 1627 i skyddsklass 3-RC4 och med en certifierad låsbom i klass 5 och ASSA låshus i klass 5. Gallerburen består av rör, med rör i rören, så att den som försöker såga sig in möts av ett inre rör som bara snurrar. Värme, byggel och belysning är installerat. Containern är försedd med detektorer, larm och kameror. Vid inbrottsförsök kommunicerar dessa direkt med larmcentral. Larmet slås på och av med en app som byggföretaget hanterar.

50

Säkerhetscontainern baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Denna har högsta skyddsklass.

Containern är försedd med daglås som Simons anställa har nyckel till. – Jag är otroligt imponerad av Containertjänst. De är lyhörda för kundernas behov och en verklig Game Changer i säkerhetsbranschen. Tack vare deras produkter blir det mycket svårt för tjuvarna. Säkerhetscontainern är värd varenda krona. Containertjänst levererar containrar med säkerhetsbur som täcker en fjärdedel, halva eller hela golvytan. Grünewalds Bygg valde den som täcker halva ytan. Då kan den övriga halvan inredas och disponeras fritt. Ett flexibelt alternativ med andra ord. Containertjänst kan dessutom anpassa sina säkerhetsburar till containrar av skilda storlekar. – Jag gillar företag som Containertjänst. De lyssnar på kundernas behov, säger Simon. – Vi kommer att hyra fler säkershetscontainrar. Målet är att ha sådana vid alla entreprenader och gardera oss överallt genom de lösningar som Containertjänst erbjuder. Vi vill inte ha de problem vi tidigare hade med stölder som förstörde så mycket för oss på många olika sätt, avslutar Simon Grünewald. *Fotnot Alla lås klarar minst den klass som försäkringsbolagen kräver. Containertjänst erbjuder även spårsändare och DNA-märkning av verktyg och annan utrustning.


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


DAGENS INFRASTRUKTUR // ENERGILAGRING

VÄTGAS HAR EN VIKTIG ROLL

som medel för energilagring Vätgas kan användas för att lagra energi. Det är en av de fördelar som Vätgas Sverige gärna lyfter. Men även om intresset för vätgas ökar i snabb takt återstår mycket arbete, inte minst samarbeten mellan olika samhällssektorer och aktörer och styrmedel för att få till de investeringar som kommer att behövas. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– VÄTGASEN BERÖR MÅNGA olika sektorer i samhället och det behövs ett sektorsöverskridande samarbete. Det är komplext, alla sektorer har sina affärsmodeller och när det kommer till samarbeten måste alla kompromissa, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare vid organisationen Vätgas Sverige, som är ett partnerskap som drivs som ideell förening. Han nämner energibranschen, industrin och transportnäringen, men också det offentliga som behöver vara med i utvecklingen. Många befinner sig i sin egen tillvaro och därtill kommer att olika länder kommit olika långt när det gäller att förhålla sig till vätgasen som framtida möjliggörare. – En del länder har faktiskt satt olika mål och har kommit

52

längre än vi har gjort i Sverige, en del har flera års försprång. Som litet land kan vi inte gå helt vår egen väg. Det behövs olika typer av samordning och styrmedel och startsträckan kan inom vissa sektorer vara lång. – Hoppfullt är det ändå att vi just nu rör oss snabbt, vi upplever ett bra momentum hos en del myndigheter och politiker samt i näringslivet. Det Björn Aronsson gärna lyfter speciellt bland fördelar med vätgas är potentialen med energilagring. – Där är vätgasen enormt intressant. En fördel är att man kan hantera energi över säsongerna, kan spara och låsa in kilowatttimmar i vätgaslagring och exempelvis ta fram energin när den


DAGENS INFRASTRUKTUR // ENERGILAGRING

Intresset för vätgas ökar snabbt. Bild: Adobe Stock

behövs eller när marknadspriset är bättre, precis som man kunnat göra med vattenkraften. Batterier är förstås bra, men de fungerar inte för längre lagring. Vätgasen för lagring av energi gör kanske också att man inte behöver flytta el från norr till söder på samma sätt. – Men, säger Björn Aronsson, frågan om lagring är än så länge bara under uppbyggnad och det gäller att hitta rätt kompetens och styrmedel. Initialt är det fråga om ganska stora investeringar. Men skalfördelarna med vätgaslagring gör det hela väldigt intressant. – Vår roll i Vätgas Sverige är att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare, säger Björn Aronsson. Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsik-

tig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det att möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning. – Vi kan bidra med att utbilda de som behöver och vi är bra på att dra in EU-medel. Det är viktigt att det nu händer saker och att vi inte fastnar i ett utredningsträsk Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för en energiomställning fri från klimatpåverkande utsläpp. Medlemmar och finansiärer finns inom näringslivet, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Det är en ideell förening, som startades som nationell organisation 2007.

53


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Tunnelbanans blå linje förlängs från Akalla till Barkarby. Nu pågår sprängning av de nya tunnlarna. Bild: Subterra

NYA TUNNELBANAN

mellan Akalla och Barkarby

Sprängningen av tunnlar för nya tunnelbanan mellan Akalla ock Barkarby innebär en del utmaningar. Tunnlarna sprängs under Förbifart Stockholm och Mälarbanan. Tunnlarna ska även anslutas till den befintliga T-banestationen i Akalla med pågående tågtrafik. AV LARS-OLOF TANDBERG

TUNNELBANANS BLÅ linje förlängs från Akalla till Barkarby. Det är en sträcka på cirka fyra kilometer och entreprenaden Järfällatunneln innehåller förutom huvudtunnlar för T-banan även de nya stationerna Barkarbystaden och Barkarby. Det innefattar plattformsrum, vertikalschakt samt mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. – Projektet är en del av Stockholmsförhandlingen. Regionen har åtagit sig att bygga ut tunnelbanan och Järfälla kommun har åtagit sig att bygga cirka 14 000 bostäder längs sträckan, säger Anna Nylén som är projektchef för Blå linje till Barkarby på Region Stockholm. Järfällatunneln är den största av entreprenaderna i projektet. FYRA TUNNLAR Entreprenaden Järfällatunneln är den största av entreprenaderna i projektet. Den består av fyra tunnlar. Från Akalla till Barkarbystaden byggs två parallella enkelspårstunnlar. Mellan tunnlarna byggs tvärtunnlar som kan användas om en tunnel måste utrymmas.

54

Mellan Barkarbystaden och Barkarby byggs en dubbelspårstunnel och parallellt med den byggs en servicetunnel. – Den kan användas om huvudtunneln måste utrymmas. Vi utnyttjar den även för installationer. Fördelen är att service och reparationer på installationerna då kan utföras utan att störa tågtrafiken.

UNDER FÖRBIFART STOCKHOLM Tunnlarna från Akalla passerar under Förbifart Stockholm. Där var bergtäckningen mellan Förbifartens golv och Järfällatunnelns tak som lägst fem meter. Där användes försiktig sprängning och korta salvor. Närmast taket användes hydraulisk spräckning för att inte skjuta sönder berget. Området är nu passerat och allt gick bra. Tunnlarna skall också passera en zon med sämre berg, så kallad episyenit. Det är en bergart som har låg hållfasthet och är svårinjekterat. – Berget verkar dock vara bättre än befarat och vi har tillsammans med beställaren Region Stockholm anpassat vårt drivnings-


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL koncept så att det har blivit enklare, säger Patrick Marelius som är vd på generalentreprenören SBT Sverige. En annan utmaning var vid utsprängningen för rulltrappsschakt i anslutning till stationerna. Schakten har en lutning på 30 grader och de elhydrauliska borriggarna hade inte kraft nog att ta sig upp på egen hand. – Vi fick låta en stor hjullastare knuffa upp riggarna. Dessutom är det en utmaning att stå i en stor uppförsbacke och jobba. En kommande utmaning blir det även när de två spårtunnlarna ska anslutas till den befintliga T-banestationen i Akalla. – Dels är det lite komplicerad geometri då de båda tunnlarna kommer in på olika höjder. Dels måste vi ta hänsyn till att trafiken pågår på den befintliga stationen.

UTMANANDE ANSLUTNING I slutet av entreprenaden ingår även att bygga stommen för stationer och uppgångar samt att lägga ballast i tunnlarna för järnvägsspåren. Här väntar en logistikutmaning. – Det finns bara en nerfartstunnel och det gäller att göra allt i rätt ordning. Materialet måste komma i rätt tid och vi måste planera insatserna så att maskiner och bilar inte kommer i vägen för varandra. Entreprenaden har en tight tidsplan så det finns inte utrymme för förseningar. Det kräver bra planering och framförhållning. Entreprenaden har hållit på i ett och ett halvt år med en del oväntade händelser. – Det har varit coronarestriktioner, extremt kraftiga prishöjningar på stål och trä och i vissa fall leveransproblem och nu risken att det blir ont om cement framöver. Det är yttre faktorer

som vi måste förhålla oss till, samtidigt som tidsplanen ska hållas, konstaterar Patrick Marelius. En del i entreprenaden som gläder honom är möjligheten att få testa bultriggar. Att sätta bult är ett tungt arbete som kan ge arbetsmiljöproblem. – Det traditionella manuella arbetet innebär att ett hål borras, sedan sticks en slang i hålet som fylls med cement. Därefter ska en 4–6 meter lång 25 millimeters armeringsstång trängas in i hålet. Det är tungt arbete. I den här entreprenaden används en enklare metod där rörbultar förs in i borrhålet för hand och sedan injekteras med cement. – Samtidigt gör vi ett pilottest för mekaniserad bultning tillsammans med Region Stockholm. Bulten sätts då med en bultrigg som borrar och sätter bult samtidigt. Meningen är att vi ska utvärdera de tekniska kraven och se om det går att göra de nödvändiga ändringarna utan att ge avkall på kvalitet. Lyckas vi så är det ett lyft både för arbetsmiljön och produktiviteten, säger Patrick Marelius.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad huvudtunnel för ny tunnelbana, Barkarby Tidplan: april 2020–december 2023 Byggherre: Region Stockholm Generalentreprenör: SBT Sverige AB Kostnad: 1,9 Mdkr

ORGINALET SEDAN 1974

Specialutrustade maskiner för underjordsarbeten

070-630 68 26 • 070-556 66 92 55


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL

Betongkasunerna till GC-tunneln och åkulverten byggdes några meter från befintligt spår. Under ett trafikuppehåll lanserades dom in på plats. Bild: Rover Sweden

KULVERT FÖR SPÅNGAÅN OCH GC-TUNNEL

byggs vid Spånga station

Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. Vid Spånga station behöver därför en ny gång- och cykeltunnel byggas som ersätter befintlig järnvägsövergång. Samtidigt byggs en ny kulvert som ska leda Spångaån under de fyra spåren. AV LARS-OLOF TANDBERG

– DEN BEFINTLIGA KULVERTEN för ån är för kort för att klara det breddade järnvägsområdet. Vi förbereder även för att förhindra översvämningar. Den nya kulverten blir nästan dubbelt så stor som den nuvarande. Detta för att klara högre flöden och för att klara framtida 100-årsregn, säger Åsa Bratt som är projektledare på Trafikverket. Trafikverket bygger GC-tunneln på uppdrag av Stockholms stads trafikkontor och kulverten för Spångaån åt Stockholm Vatten och Avfall. Anledningen att Trafikverket är byggherre är att båda byggena sker vid sidan av och under befintliga järnvägsspår. Både GC-tunneln och kulverten för ån är platsgjutna och byggdes vid sidan och lanserades sedan in under spåren under ett stopp för tågtrafiken på en månad. – Att inte bygga på plats gjorde att vi blev klara snabbare plus att omgivningen blev mindre störd.

FÖRESLOG ANNAN METOD I anbudsunderlaget var det tänkt att GC-tunneln skulle byggas på plats under befintlig järnväg. Tanken var att bygga spårbroar, det vill säga att sätta balkar under befintligt spår så att tågtrafiken kunde pågår under byggtiden. – Vi föreslog att vi skulle använda samma metod för GC-tunneln

56

som för åkulverten, och kom överens med Trafikverket om att bygga både tunnel och kulvert på sidan och sedan lansera in dom, säger Antonio Daban som är vd på Rover Sweden. Förutom att valet av lansering minskade tiden för projektet minskade även risken för byggarbetarna genom att de inte behövde arbeta under järnvägsspåren. – Den lösningen gjorde att vi sparade både tid och pengar. Om vi hade valt lösningen med spårbroar hade dessutom tågtrafiken behövt gå med nedsatt hastighet i ett års tid. Nu blev det endast ett trafikstopp på en månad, konstaterar Åsa Bratt.

INBJUDANDE MILJÖ Utanför den nya gång- och cykeltunneln byggs trappor och ramper upp till omgivande marknivå. Längs ena sidan på ramperna byggs gradänger med inbyggda planteringslådor för växtlighet. Det kommer även att bli ett antal vilplan med sittplatser längs ramperna. – Det ska vara en öppen och inbjudande miljö. Människor ska känna sig trygga och tycka att det är trevligt att gå via tunneln. Ramperna handikappanpassas med viloplatser, som även kan utnyttjas av icke handikappade, berättar Åsa Bratt. Betongkasunerna till GC-tunneln och åkulverten byggdes några


DAGENS INFRASTRUKTUR // TUNNEL meter från befintligt spår. Under trafikuppehållet togs spåren bort och det spontades och schaktades ur. Därefter lanserades betongkasunerna in på plats med hjälp av domkrafter. Sedan fylldes allt igen, ny ballast lades och spåren monterades tillbaka. Där GC-tunneln byggdes är grundvattennivån hög. Därför har en tillfällig grundvattensänkning gjorts under byggtiden. – Vi pumpar mycket vatten och dränerar vattnet i markbäddar. Marken innehåller även en del förorenade massor som körs på deponi, säger Antonio Daban. Ett kritiskt moment blir när ån ska ledas om till den nya kulverten. På ena sidan av spårområdet byggs en tillfällig åfåra med stålspont från ån till en bit in på den befintlig kulverten. Den yttersta delen av den befintliga kulverten kan då rivas varefter marken förstärks innan den nya anslutningen mellan den nya kulverten och Spångaån byggs. Sedan upprepas proceduren på andra sidan spårområdet.

DESIGN OCH KONSTRUKTION Antonio Daban berättar att en av de största utmaningarna var att designa och konstruera projektet på kort tid. Det underlättades dock av ett bra samarbete med Trafikverket som var involverat hela vägen. – Vårt företag gillar att vara totalentreprenör. Vi är mer fria att välja metoder och vi kan utnyttja kunskapen hos våra ingenjörer hemma i Spanien. Det gör också att vi blir konkurrenskraftiga. Att bara räkna på pris är svårt i Sverige, där det finns etablerade företag som kan gå ner i pris. Som ny utländsk entreprenör måste vi hitta andra sätt att konkurrera, understryker Antonio Daban.

GC-tunneln och åkulverten lanserades in med hjälp av domkrafter. Bild: Rover Sweden

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad GC-tunnel och vattenkulvert, Spånga Tidplan: september 2020–sommaren 2022 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Rover Infraestructuras SA Kostnad: 178 Mkr

Ett internationellt byggföretag specialiserat på hamnar, infrastruktur och järnvägsprojekt. Rover Grupo Sweden är den senast öppnade delen av Rover koncernen och har funnits etablerade på den svenska marknaden sedan 2017. Ursprungligen kommer vi från Madrid men finns idag i flertalet världsdelar vilket ger en internationell arbetsmiljö och stora möjligheter till utveckling. Vi på Rover Grupo Sweden, har många nya infrastrukturprojekt som ska bidra till en uppgradering av Sverige. Rover består av flera produktionsgrupper med specialistområden inom Hamnar, Betong, Väg, Järnväg och Berg. Rover strävar efter att öka sin position i landet och samarbeta med andra företag inom byggsektorn för att vidareutveckla verksamheten i Sverige. Norrköping

sweden@rovergrupo.com

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

E4:an mellan Salmis och Haparanda breddas och får omkörningssträckor med 2+1 och 2+2 körfält. Bild: Krister Asplund

PRAKTNEJLIKOR OCH GRODOR

när E4 breddas mellan Salmis och Haparanda E4:an mellan Salmis och Haparanda byggs om till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor med 2+1 och 2+2 körfält. Till utmaningarna hör förutom trafiken på E4 en järnvägsbro som breddas med pågående tågtrafik. Hänsyn måste även tas till grodor och den fridlysta praktnejlikan. AV LARS-OLOF TANDBERG

ATT BYGGA MED pågående trafik försvåras då vägen är väldigt smal. Befintlig väg är endast 8,5 till 9 meter bred. – Där vi bygger portar under vägen har vi omledningsvägar. I övrigt håller vi minst ett körfält öppet med trafiksignaler, berättar Gunilla Björklund som är projektledare på Trafikverket. Breddningen görs bara på en sida av vägen, vilket gör att trafiken kan ledas om till det körfält som inte breddas. Den befintliga vägen behålls längs hela sträckan. Hur mycket den breddas beror på om det ska vara 1+2 eller 2+2. Mellan körfälten byggs ett balkräcke. – Balkräcken håller på att ersätta vajerräcken på den här typen av vägar. Det ger bättre säkerhet, framför allt för motorcyklister. Det är dessutom lättare att snöröja med ett balkräcke. Ett vajer-

58

räcke tål påkörningar dåligt. Om en bil kör på ett balkräcke så studsar den bara av. Det innebär även lägre underhållskostnader, konstaterar Krister Asplund som är platschef hos generalentreprenören NYAB.

UTMANANDE PLANERING Förutom trafiken tycker han att den största utmaningen är planeringen för schaktningen. – Beroende på om det ska vara 1+2, 2+2 eller 1+1 varierar schaktbredden. Ibland är det fem meter och ibland tio meter som ska schaktas ur. Då gäller att ha rätt mängd resurser för att arbetet ska flyta på. Har vi för mycket resurser på ett ställe blir det ståtider och har vi för lite blir det ståtider någon annanstans.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG Några korsande vägar stängs och några flyttas till säkrare korsningar. Korsningar som i dag går rakt över E4 ersätts med två C-korsningar som är förskjutna. Det innebär att bilar måste svänga ut på E4 och köra en bit innan de kan svänga vänster till andra sidan.

TRÅNG BREDDNING AV BRO I projektet ingår även att bredda en järnvägsbro från dagens nio meter till 17,5 meter. – Tågtrafiken pågår under byggtiden, men en sektion av kontaktledningen har gjorts strömlös, och tågen rullar av egen kraft under bron. Kontaktledningen har också sänkts för att få plats med den skyddsportal som ska skydda tågen, säger Gunilla Björklund. Mellan bro och kontaktledning har på så sätt ett utrymme på cirka 40 centimeter skapats för att bygga portal och gjutform. – Det blir trångt men vi löser det. Vi vattenbilar befintlig bro så att den gamla betongen blir ren och armeringen friläggs. Sedan borrar vi in förankringsjärn och gjuter, förklarar Krister Asplund.

Ont om utrymme när E4 breddas mellan Salmis och Haparanda. Bild: Krister Asplund

GRODOR OCH PRAKTNEJLIKOR På delar av sträckan finns grodor som bygget måste ta hänsyn till. Grodorna övervintrar på båda sidor om E4:an vilket innebär stopp för grävning från sista september. För att grodorna ska kunna ta sig under E4:an byggs fem trummor som ska fungera som grodpassager, samt ledarmar som ska styra grodorna mot passagerna. Projektet måste även ta hänsyn till den fridlysta blomman praktnejlika, som växer längs delar av vägen.

– Vi har mätt in varenda blomma med GPS. Plantorna har grävts upp och jorden har tagits om hand av entreprenören och ska läggas tillbaka på samma ställe. Sedan ska plantorna sättas tillbaka, berättar Gunilla Björklund. Som extra säkerhet har frön tagits från plantorna och förvaras hos en plantskola. När bygget är klart ska förekomsten av praktnejlikan inventeras under tre år och rapporteras till länsstyrelsen och artdatabanken. Om det blir färre blommor finns fröna som backup. – Grodorna och praktnejlikan är udda inslag i ett projekt. Men det är jätteroligt att kunna visa att vi inte enbart bygger väg, utan att vi även gör något bra för naturen, understryker Gunilla.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad till mötesfri väg Salmis–Haparanda Tidplan: augusti 2020–september 2022 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: NYAB Infrastruktur AB Kostnad: 240 Mkr

59


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Menzimucks spindelgrävare passade perfekt för jobbet. Dom kan gränsla schaktet på det trånga arbetsområdet i mitten av E18. Bild: Pär Eckerman

TRÅNGT NÄR E18 FÅR NYA BUSSKÖRFÄLT E18 mellan Stocksundsbron och trafikplats Arninge norr om Stockholm breddas för ökad säkerhet och bättre förhållanden för kollektivtrafiken. Nu får hela den elva kilometer långa sträckan mellan Danderyds sjukhus och trafikplats Arninge obrutna busskörfält med full bredd. AV LARS-OLOF TANDBERG

INNAN OMBYGGNADEN hade vägen två körfält i varje riktning med en mittremsa på cirka två meter. På delar av sträckan hade vägrenen byggts om till busskörfält. Dessa var dock väldigt smala. – Arbetsområdet har avgränsats med betongbarriärer som skydd för arbetare och maskiner. Mitträckena rivs och mittremsan schaktas ur, varefter ny kanalisation läggs och där det behövs sätts L-stöd. Ytan fylls upp med grus och får sedan ny asfalt, berättar Mattias Broberg som är projektledare på Trafikverket. En ny 60 centimeter bred mittbarriär har monterats i mitten av vägen. Då den tidigare mittremsan var två meter innebär det att hela vägen blir 140 centimeter bredare. En stor utmaning har varit det trånga arbetsområdet. – Den grävmaskin som gräver ur mittremsan kan inte ta sig tillbaka där den grävt. Den måste vänta på att nästa arbetslag kommer efter och fyller upp schakten med grus. På en delsträcka på sex kilometer har jag flera arbetslag med tio grävmaskiner som jobbar samtidigt. För att få allt att synka har jag flera ambulerande arbetsledare, berättar Pär Eckerman som är platschef på generalentreprenören SVEAB Anläggning. Den smala arbetsytan för grävmaskinerna fick Pär att tänka till. – Jag berättade om svårigheterna för en kollega och han undrade om jag funderat på en ”alpmaskin”. Jag googlade det och hittade Menzimucks spindelgrävare och blev såld direkt. Jag började dammsuga landet och hittade en entreprenör i Skåne och en i Östergötland som hade Menzimuckmaskiner. Maskinerna kan vika ut benen som hjulen sitter på och gränsla schaktet. – De kan ta sig fram och tillbaka obehindrat. Utan dem hade vi fått svårt att hinna med jobbet på enbart dagtid. Det är alltid

60

roligt när man hittar lösningar på till synes omöjliga problem, tycker Pär Eckerman. Längs bygget passerar 60 000–70 000 fordon per dygn. Det har gjort in- och utfarter till arbetsområdet till en utmaning. – Vid dessa flyttas betongbarriären ut så att en ficka med öppning i framändan bildas. En ankommande lastbil sätter på blinkljus och saktar farten, innan den svänger vänster framför barriären. Sedan backar den in i fickan, förklarar Mattias Broberg. Pär Eckerman konstaterar att det gäller att behålla uppmärksamheten hela dagen. – Om någon skulle svänga ut med någonting i trafiken innebär det katastrof. Men vi har noggranna säkerhetsutbildningar för alla som börjar på projektet. I projektet ingår även att installera ett ITS-system (intelligent transportsystem) på sträckan Stocksund – Arninge. ITS-systemet består av portaler med digitala skyltar var tre hundrade meter. Skyltarna kan styra trafiken genom att rödkryssa körfält, varna för vägarbeten eller köer med mera.

FAKTA I KORTHET

Breddning av E18, Stocksundsbron–Tpl Arninge Tidplan: april 2020–december 2021 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: SVEAB Anläggning AB Kostnad: 184 Mkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MARK & INFRA

RÖREN MÅSTE LEVERERAS

i exakt rätt tid

Arbetsområdet är trångt när E18 mellan Stocksund och Arninge breddas. Dessutom ligger det mitt i en trafikerad motorväg. Grossistföretaget Mark & Infras uppdrag är att se till att rören levereras i exakt rätt tid när de ska läggas. BREDDNINGEN AV E18 mellan Stocksundsbron och trafikplats Arninge är ett komplext projekt där mycket material ska levereras på kort tid. Den trånga arbetsytan gör att det inte finns utrymme att lagra rör. Det ställer stora krav på hela logistikkedjan, från tillverkning av rören till de är nedlagda i marken. – Egentligen kan det verka som ett rätt enkelt jobb. Fem kabelrör ska ner i marken i bredd. Men om man tänker att det är fem rör gånger en total sträcka på elva kilometer så blir det en hel del rör, säger Kevin Lundvall som är säljare på Mark & Infra. KOLL PÅ LOGISTIKEN Projektet gör av med cirka 60 häckar rör på en och en halv vecka. Det går 16 häckar på en långtradare. Det gäller att se till så att rätt antal långtradare anländer i rätt tid. Produktionen får aldrig stanna upp för att det saknas rör. För att klara det har Mark & Infra har hyrt en tillfällig mellanlagringsplats i närheten av projektet. – Vi måste ha koll på hela kedjan från tillverkning, leverans och mellanlagring till att vi levererar till kunden. Det handlar inte bara om att transportera rör från punkt A till punkt B. Här ligger dessutom punkt B mitt i en motorväg, konstaterar Kevin Lundvall. Han understryker även vikten av att ha en nära dialog med beställaren och att få komma in i projektet redan i planeringsstadiet. – När vi tilldelats entreprenaden satte vi oss med beställaren, som visade sin arbetsplanering. Med hjälp av den gjorde vi tillsammans en leveransplan för hela projektet. Under projektets gång har vi sedan en tät dialog. Vi har löpande avstämningar med beställaren om hur långt dom har kommit, om dom ligger före eller efter med mera. Det finns många rörgrossister i Sverige. Mark & Infras filosofi är att vara specialister på VA och kanalisation och se till att vara riktigt bra på det. – Vi säljer inte VVS-produkter, arbetskläder eller annat, säger Kevin Lundvall. Han kommer själv från byggbranschen och började som anläggare vid 14 års ålder. Han har jobbat som både arbetsledare och platschef innan han började på Mark & infra. Den erfarenheten har han stor nytta av.

När fem rör i bredd ska läggas i elva kilometer då E18 breddas är det viktigt att rören anländer i exakt rätt tid. Bild: Trafikverket

– När jag satt som beställare upptäckte jag att det många gånger var svårt att få den hjälp jag behövde. Någon som kunde svara på frågor, hitta lösningar eller föreslå billigare alternativ. Det är den supporten jag och mina kollegor erbjuder våra kunder. Många kunder vill till exempel ha hjälp med projektering. Det sättet att jobba och vara beredd att hjälpa till när det behövs ger långsiktiga relationer till kunderna. – Grossistbranschen är ibland väldigt fyrkantig. Genom att angripa problem på nya sätt och jobba tillsammans med kunderna kan vi ta den här typen av stora och komplexa projekt. Allt går att lösa om man är flexibel och beredd att jobba hårt. Vi säger aldrig nej, fastslår Kevin Lundvall.

www.markinfra.se 61


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Förbifart Masugnsbyn har byggts norr om byn och fri från trafikstörningar. Bild: Katarina Alakangas

FÖRBIFART MASUGNSBYN

byggs för säkrare malmtransporter Förbifart Masugnsbyn är en av flera deletapper när Trafikverket bygger om väg 395 i Norrbotten inom projektet Malmtransporter. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

MALMTRANSPORTER Kaunisvaara – Svappavaara (MaKS) syftar till att möjliggöra trafik med 90 ton tunga lastbilsekipage. Det handlar om en 16 mil lång vägsträcka för utförsel av järnmalm från gruvbolaget Kiruna Irons (LKAB) två järnmalmsfyndigheter vid Kaunisvaara ett par mil norr om Pajala tätort nära finska gränsen och västerut till Svappavaara. Där lastas malmen om till järnväg för vidare transport till Narvik i Norge och utskeppningshamnen där. Tio mil av sträckan har åtgärdats tidigare och just nu återstår en handfull deletapper. Totalt investeras 2,3 miljarder kronor i dessa 16 mil med byggstarter för deletapper från 2019 till 2021. År 2024 ska allt vara klart.

en korridor som redan var avverkad och klar att bygga på. Här fanns inga hus eller boendemiljöer i närheten att ta hänsyn till och eftersom vägen har helt ny sträckning utanför byn har det heller inte varit någon trafik att ta hänsyn till. – Vi tyckte för ett år sedan att vi hade en mycket snäv tidsram, men vädergudarna var med oss, det blev en varm och fin höst och vi kunde arbeta på. Och i vår kunde vi starta ganska tidigt. Det är mycket myrmark men vi har kunnat flytta om massor inom bygget och vi har haft stenkross i närheten, så det har inte varit några större problem, säger hon. Det enda som i någon mån har stört bygget är några fornlämningar som man har behövt ta hänsyn till i samband med datering och bortforsling.

NY STRÄCKNING NORR OM BYN

NYA ANSLUTNINGAR

Delprojektet Förbifart Masugnsbyn i Två nya anslutningar har byggts till den Kiruna kommun nära gränsen till Pajala nya vägdragningen. Båda har utförts som är 5,7 kilometer lång och har byggts norr C-korsningar med mittrefuger och sepaEleonora Knekta är Trafikverkets projektledare på både Förbifart Masugnsbyn och deletappen om byn och den har fått en bredd på rata körfält för vänstersvängande trafik. Anttis – Lovikka. 8 meter. De nya korsningarna har anslutits mot Förbifarten ska förbättra framkomligallmän väg till Masugnsbyn. Parkeringsheten och öka trafiksäkerheten för samtfickor längs vägen har gjorts större än liga trafikslag. Eleonora Knekta är Trafikverkets projektledare för standard för att svara mot de stora malmtransporternas behov av bland annat den här etappen: kortare stopp. – Det har varit ett tacksamt projekt att arbeta med. Vi hade Vägnumret 395 följer med till den nya förbifarten medan den

62


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG gamla vägen genom byn kommer att få ett nytt nummer. Vägen är belagd och deletappen är nära slutbesiktning. Bland de sista åtgärderna märks smärre arbeten med en skoterport, diverse trummor och belysning vid de nya C-korsningarna. Johan Lundström på AJ Nord Entreprenad AB har varit generalentreprenörens platschef och samtidigt entreprenör på vägbygget: – Den stora utmaningen i det här projektet har varit att det överklagades. Vi tappade fyra månader innan vi fick komma igång förra hösten och vi fick inte någon tidsförlängning. Men det har gått bra att köra in den tiden med hårt arbete. Lite tur har vi också haft att flera andra projekt var klara så att det fanns både folk och maskiner att tillgå. Därtill hade vi en fantastiskt fin höst vädermässigt. – Det är litet unikt och kul att få bygga helt ny väg, säger Johan Lundström. Vi har haft att hantera de flesta typer av terräng, allt från sju meter djup myr som vi grävt ur till passage av en fin rullstensås där vi kunnat återanvända 19 000 kubikmeter grus.

FAKTA I KORTHET

Ny förbifart väg 395 vid Masugnsbyn Byggtid: September 2020–september 2021 Byggherre: Trafikverket Region Nord Generalentreprenör: ABL i Boden AB Entreprenadkostnad: 65 Mkr

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Bygget av etapp Anttis – Lovikka på väg 395 har pågått hela vintern och har måst förhålla sig till pågående tunga malmtransporter. Bild: Katarina Alakangas

DELETAPPEN ANTTIS – LOVIKKA

klar för tunga malmtransporter Ännu en deletapp av Trafikverkets mångåriga vägprojekt Malmtransporter på väg 395 i Norrbotten är klar. Det är den 13,5 kilometer långa sträckan mellan Anttis och Lovikka som nu slutförts. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

PROJEKTET BESKRIVS av Trafikverkets projektledare Eleonora Knekta som ett ganska vanligt bärighetsprojekt med förstärkning, breddning, kurvrätning, vägtrummor och liknande samt bullerskärmar genom byn Anttis. Det har inte inneburit några oväntade utmaningar eller svårigheter. Vägen mellan Anttis och Lovikka är 13,5 kilometer lång. Den har förstärkts och breddats medan korsningar, skarpa kurvor och krön har anpassats till den ökande trafikmängden. Två busshållplatser har byggts i Anttis. Byggnationen av 8,5 kilometer från Anttishållet påbörjades 2020 och våren 2021 fick sträckan ytterligare två lager asfalt. Ombyggnaden av resterande del påbörjades i våras och var klar nu i augusti. Etappen slutar utanför Lovikka, där ny väg byggts i en annan deletapp.

64

Till skillnad från bygget av helt nya Förbifart Masugnsbyn, som Eleonora Knekta också ansvarat för, har upprustningen av sträckan Anttis – Lovikka haft att hantera fullt pågående trafik med de tunga malmtransporterna. – Vi har lyckats hålla en dialog och skapa ömsesidig respekt och förståelse för det var och en håller på med, säger hon. Torne älv rinner nära vägen och inte mindre än 50 vägtrummor har bytts ut eller åtgärdats och ytterligare några nya har tillkommit för att sörja för en bra avvattning i vägområdet.

LEVERANSTIDER ETT PROBLEM Stefan Arvidsson är platschef för generalentreprenören NYAB Infrastruktur AB: – Det här har varit ett ganska vanligt uppdrag, inte speciellt


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

komplicerat. Men problemet är tiden, vi har kort byggsäsong här uppe och mycket ska göras på kort tid. Vi hade aldrig hunnit om vi inte jobbat hela vintern och den var ju ok det här året. Ett problem är materialleveranser när allt från geodukar till trummor ska komma från utlandet. – Produktionsmässigt har det väl varit ok, ekonomiskt litet värre, men det är lika för alla. Om att ha 90-tons malmtransporter som passerar var sjätte minut under bygget på vägen säger Stefan Arvidsson: – Det har fungerat, vi har haft en bra dialog med varandra.

EN HANDFULL ETAPPER ÅTERSTÅR Projektet Malmtransporter Kaunisvaara – Svappavaara (MaKS) handlar om upprustningen av en totalt 16 mil lång vägsträcka för att anpassa bärigheten till behovet, till ökad transportmängd och ökat tonnage. Samtidigt är det ett projekt för ökad trafiksäkerhet. På vägen sker uttransport av järnmalm från gruvbolaget Kiruna Irons (LKAB) två järnmalmsfyndigheter vid Kaunisvaara ett par mil norr om Pajala tätort nära finska gränsen och västerut till Svappavaara. Där lastas malmen om till järnväg för vidare transport till utskeppningshamnen i norska Narvik. Trafikverket har tidigare byggt om 10 av de 16 milen. I och med gruvstoppet 2014 avbröts planerade åtgärder, men sedan gruvverksamheten kom igång igen 2018 och malmtransporterna återupptagits tog vägprojektet ny fart 2019. Malmtransporterna sker nu med dispens för upp till 90 tons fordonsvikt i väntan på helt upprustad väg. Normal bruttovikt på den ursprungliga vägen är 64 ton.

Vi hade aldrig hunnit om vi inte jobbat hela vintern och den var ju ok det här året. /Stefan Arvidsson, platschef, NYAB Infrastruktur AB Totalt investeras 2,3 miljarder kronor i de 16 mil som projektet Malmtransporter Kaunisvaara – Svappavaara omfattar. Där ingår allmän upprustning, två nya förbifarter (Vittangi respektive Masugnsbyn) och ett antal nya broar. En handfull deletapper återstår och år 2024 ska allt vara klart.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av väg 395 mellan Anttis och Lovikka Byggherre: Trafikverket Region Nord Generalentreprenör: NYAB Infrastruktur AB Byggtid: juni 2020–augusti 2021 Entreprenadkostnad: 125 Mkr

Världens bredaste sortiment Inom tiltrotatorer, skopor, järnväg, kabel & linje, rivning & sortering, mark & park samt specialbyggda redskap. Vi kan erbjuda ett oslagbart sortiment som produceras av oss och våra systerföretag, spridda över hela världen.

Upplev skillnaden

tiltrotator vinner på alla punkter

• Inga utstickande kolvar • 50° tiltvinkel • Bättre sikt • Stark och robust grip • Världens modernaste styrsystem - NOXProp+

Vi är RF.

Kontakta oss för mer information och referenser. www.rf-system.se

65


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Gång- och cykelbron i centrala Helsingborg, här sedd från Helsingborg C mot Oceanpiren, svänger fram över hamnbassängen och får en anslutning till dockan (borta till vänster) och en utsiktsplats mot Danmarksbåtarna (till höger). Bild: Ramböll

DEN SPEKTAKULÄRA VARVSBRON

i Helsingborg har tagits i bruk

Den spektakulära gång- och cykelbron över södra hamnbassängen i Helsingborg är klar. Med sin slingrande form och varierande höjd lär den vara unik i världen. Kanske rent av får ett enormt reklamvärde. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BRON FÖRBINDER Helsingborgs Centralstations (tidigare Knutpunkten) parkeringsdäck med det nya bostads- och kontorsområdet på Oceanpiren där kajen för bulklastfartyg fanns. I mitten av augusti släpptes allmänheten ut på den nya bron och inför slutbesiktning och därefter högtidlig invigningen i slutet av september har diverse slutarbeten utförts, såsom installation av belysning och bänkar. Den tillfälliga bron över uppmarschområdet har tagits bort. Den nya skapelsen, som efter en namntävling helt enkelt fått namnet Varvsbron, förkortar kommunikationen med staden på ett avgörande sätt. Det är nu möjligt att från Oceanpiren på några få minuter nå tåg, bussar och färjor vid Helsingborg C. Parkeringsdäcket där bron landar får en promenadzon och cykelväg in mot centrum. Bron är 220 meter lång och 4 meter bred, har stålräcken och rostfria handledare. Den vilar på sex fundament, varav fyra på land och två i hamnbassängen. Mittdelen blir en snedkabelbro. Stöden i betong på land är försedda med V-ställda stålstativ. Själva

66

bron har vitmålad tätsvetsad brobalk och hänger i snedkablar från två pyloner. Det unika med bron är att den ringlar sig fram med två svängar i en S-form, men den varierar också i höjd. Från P-däck stiger den för att ge plats åt biltrafik på uppmarschområdet under för att sedan falla i hela sin längd med cirka tre meter. I väster vid stöd 3, den norra pylonen, finns en balkong med utsikt mot bland annat Danmarksbåtarna, och vid stöd 2, den södra pylonen, finns en anslutning till blivande park och lekplats i en gammal torrdocka. Runt pylonerna finns bänkar. I handledare och längs bärkablarna och i pylonerna finns belysning. – Konstruktionen är oerhört avancerad. Den utdragna bron rör sig väldigt mycket och därför har det varit ett stort arbete att projektera och räkna på alla krafter och hur de tas om hand. När den inte svänger i plan kröker den sig i höjdled, berättar Niklas Laakmann från Hifab, som varit byggherren Helsingborgs stads >> inhyrda projektledare för bygget.


BROTILLVERKARE

Vi på Stål & Rörmontage har ansvarat för tillverkning och montage av GC-bron till Oceanpiren som väntas bli ett framtida landmärke för Helsingborgs stad.

Bron är 220 meter lång och tillverkad av 520 ton konstruktionsstål och ca 20 ton rostfritt stål.

STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör av kvalificerade

stålkonstruktioner. Från beredning och tillverkning till montage på plats med hela världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205

Den första brodelen monterades av oss i november 2020.

Broräcket består av totalt 144st stolpar.


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO Niklas Laakmann t v och Oskar Bruneby på spektakulära Varvsbron.

Han berättar om ett väldigt spännande, utmanande och lärorikt projekt där många gamla kunskaper har fått omvärderas och där mycket kraft fått läggas vid teknik och planering.

”NÅGOT HELT EGET” – Jag har varit engagerad i bygget av både Öresundsbron och Station Hyllie i Malmö, men detta är något helt eget. Det handlar om stora krafter och laster men i små dimensioner, vilket också gjort upphandlingen av komponenter speciell. Få tillverkare har kunnat ställa upp och leverera. Exempelvis har upphandlingen av de lager som bron ligger på tagit längre tid än normalt. Det är många udda grejer som inte finns på hyllan. Vi köper komponenter från Italien, Tyskland och Kanada. Själva bron har tillverkats i Sölvesborg och målats i Åstorp. Motvikter mot svängningar är ett särskilt och avancerat kapitel. Både kablar och brobalkar är försedda med motvikter. De senare i form av fem stycken stålviktsdämpare om vardera 700 kilo som står på fjädrar i utrymmen inne i balkarna. Totalt består Varvsbron av 29 sammansvetsade brosegment. Där de två fundamenten i vattnet skulle byggas påträffades gamla miljöföroreningar från varvstiden i form av tenn. –Sedan vi slagit spont i hamnbassängen för gjutning av fundamenten pumpade vi undan förorenat vatten och använde oss helt enkelt av en ”gödselpump” och tillförde järn för att neutralisera pH-värdet och tillsatte flockningsmedel, varefter vi filtrerade vattnet genom ”tygsäckar” som fångade allt fast material innan vattnet fick gå tillbaka i bassängen, berättar Niklas Laakmann. Brostöd i vatten bygger på en tätkaka i botten för viktens skull och ovanpå denna, ovanför vattenytan, en jättestor plint säkrad med 16 stycken 3,5 meter långa bultar.

SPÅR ETT ENORMT REKLAMVÄRDE Oskar Bruneby är totalentreprenören Peabs platschef: – Det här bygget har varit en enorm resa. Det har bjudit på alla tänkbara utmaningar. Den yttre situationen är inte helt enkel med E4-trafik på ena sidan och hamnen på den andra. Man kommer inte till på traditionellt vis. Hamnbassängen i sig med strömt vatten från båtarnas propellrar har försvårat arbetet. Därtill handlar bygget om väldigt varierande geometrier som inte är av den här världen, och kablar från lutande pyloner. Oskar Bruneby har till sin hjälp haft en modellbyggare från bilindustrin som med sina dataprogram hjälpt till att forma plåt på rimligt sätt. – Egentligen består bron av tre broar, en helt vanlig bro, en snedkabelhängd och en inspänd. Därtill har pålningsarbetena varit avancerade, säger Oskar Bruneby som tippar att den spektakulära bron kommer ha ett enormt reklamvärde för Helsingborg i framtiden.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg Byggherre: Helsingborgs stad Totalentreprenad: PEAB Sverige AB Arkitekt: Ramböll Konstruktör: Centerlöf & Holmberg Konstruktör stålkonstruktionen: Leonhardt, Andre und Partner, Stuttgart Kostnad: 125 Mkr

68

Det här bygget har varit en enorm resa. Det har bjudit på alla tänkbara utmaningar. Den yttre situationen är inte helt enkel med E4-trafik på ena sidan och hamnen på den andra. Man kommer inte till på traditionellt vis. Hamnbassängen i sig med strömt vatten från båtarnas propellrar har försvårat arbetet. /Oskar Bruneby, platschef, Peab


M

o

1

iR

an

a

Blå

4

7

7

vä ge n

E1

2

4

Vasa /Värl de

2

n

3

7

7

5

6

7

7

8

7

NYA YTOR OCH FLER KAJMETER FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER FÖRDJUPAD FARLED MÖJLIGHET ATT TA EMOT STÖRRE FARTYG

VISIONSBILD AV HAMNEN 2026 1 2 3 4 5 6 7 8

Norra kajen, utbyggd och uppgraderad Södra kajen, utbyggd och uppgraderad Ny energipir Nya RoRo-lägen Kontrollfiler för tull/polis Uppgraderad färjeterminal, nya ramper, ny passagerargång Nya ytor Framtida utvecklingsytor

MÖT MORGONDAGENS LOGISTIKLÖSNINGAR Vi bygger framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Investeringarna på 1,4 miljarder kronor innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge ger dig också en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet. Allt detta i kombination med den nyligen etablerade kombiterminalen samt ankomsten av Wasalines nya färja ger dig hållbara och effektiva intermodala logistiklösningar via Umeå hamn. Välkommen!

Vill du veta mer om Umeås hamn och vad vi kan erbjuda dig, besök vår webb eller kontakta oss.

090-16 32 90 | kvarkenports.com

I samarbete med


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN Regnbädd i Nacka. Bild: Nacka Kommun

GRÖNSKA OCH RENARE DAGVATTEN

genom medel från Naturvårdsverket

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att rena och ta hand om dagvatten i form av så kallade regnbäddar. De beviljade medlen kommer att användas för tre stadsbyggnadsprojekt i Centrala Nacka. – NACKA VÄXER MED nya attraktiva bostäder och arbetsplatser.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Bild: Nacka Kommun

70

En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete, säger Mats Gerdau (M), kommun>> styrelsens ordförande.


Wavin

TreeTank

®

Plantering av träd i stadsområden

Wavin ligger långt framme vad gäller utveckling och tillverkning av dagvattenkassetter. Med Wavin TreeTank® systemet kan nu Q-Bic Plus kassetter även användas som rotcellsystem för träd i städer.

mellan komprimerad fyllning på utsidan och lös jord inuti rotcellen. Wavin TreeTank®-enheter är tillgängliga i BIM Revit, vilket minimerar design och installationstid.

Wavin TreeTank® är det enda rotcellssystemet på marknaden med sidoplattor. Sidoplattorna fungerar som en avdelare

Läs mer på www.wavin.se/treetank eller boka ett möte på telefon +46 (0) 16 541 00 00


DAGENS INFRASTRUKTUR // DAGVATTEN bevattna träd och annan vegetation. Med regnbäddarna kan dessutom mängden föroreningar som når våra sjöar och hav minska. På så sätt får vi möjlighet att göra rätt saker för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar samtidigt som vi bygger stad, säger Peter Skogberg, chef för enheten för bygg- och anläggning på Nacka kommun. De projekt som har tilldelats medel är: • En regnbädd vid Vikinghillsvägen (252 000 kr) • 30 regnbäddar i Nya Gatan (9 720 000 kr) • 29 regnbäddar i Vikdalsvägen och Värmdövägen (13 679 473 kr) Anläggandet av regnbäddarna påbörjades i augusti 2021.

När områden bebyggs eller beläggs med asfalt eller gatsten finns det ett behov av att ta hand om dagvatten, det vill säga nederbörd i form av regn eller snö. Då finns det behov av så kallade Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden. Bild: Liza Simonsson

– Nu bäddar vi för regnbäddar så att dagvatten, exempelvis vid häftiga regn, kan fördröjas och renas innan det rinner ner i sjöar och vattendrag. Detta är en del i den viktiga klimatanpassning som vi måste genomföra i våra tätorter på grund av det förändrade klimatet, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden. – Nu när Nacka växer är det viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna. Genom regnbäddar får vi in grönska som samtidigt kan efterlikna naturens egna processer att rena och fördröja dagvatten, och samtidigt

regnbäddar – nedsänkta planteringsytor vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från markytan. Genom att leda vattnet genom marken kan det också renas från föroreningar, som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som inte ska spridas i naturen. I bostadsområden och gator med regnbäddar går dagvattnet till ledningsnät varpå det leds till stora uppsamlande reningsanläggningar. Nacka kommun har sedan tidigare utvecklat en ny typ av regnbäddar för att ta hand om och rena dagvatten, innan det når vattendrag, sjöar och kuster.

Monter 514

UPPTÄCK SKADOR SÄKERT OCH I TID. BROAR, CISTERNER, SKORSTENAR, TAK,

TANKAR, VATTENTORN, VINDKRAFTVERK ETC. ” För att snabbt få överblick samt av praktiska och ekonomiska skäl användes drönare för att kartlägga och definiera skadegraden på konstruktionen.” Nils Davant efter analys av Stockholm Vatten och Avfalls skorsten i 3D och högupplösta foton från drönare. Se videon om översyn av vattentorn med hjälp av drönare och 3D-modell. Scanna QR-koden! Drone Inspection Nordic AB info@droneinspection.se 070-2561519 www.droneinspection.se

72

Dynapac

CA3500D Seismic Sverigevälten

SEISMIC


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Skarvning av 280 mm rör utanför Kämpersvik. Bild: Henric Carlsson, Sweco

Etableringen i Långsjö, där god ordning på upplag gäller och svetsning av rörlängder upp till 500 meter samt viktning utförs. Bild: Henric Carlsson, Sweco

TANUM LÄGGER LEDNINGAR

utanför Bohuskusten

Tanums kommun i norra Bohuslän har byggt nya överföringsledningar i havet mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Det gäller både färskvatten och avloppsvatten. Projektet innebär en standardhöjning och utökad kapacitet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET PROJEKT SOM nu har avslutats avser nya överföringsledningar i havet utanför kommunens kustlinje, från Fjällbacka och norrut till Kämpersvik, söder om Grebbestad, en sträcka på cirka 8 000 meter. Därtill har anslutande VA-ledningar lagts in i Väddökilen med en total ledningslängd på cirka 1500 meter och till Mörhult cirka 1 000 meter samt Ingrid Bergmans torg cirka 500 meter. Sjöledningarna har två landanslutningar i Fjällbacka, vid Mörhult och vid avloppsreningsverket och sträcker sig i havet söder om och strax utanför Köttö och Väddö, norrut utefter kusten till Kämpersvik, där man i stort sett följt befintlig farled. Från Mörhult kommer dricksvattenledningen senare att anslutas till ett planerat vattentorn på Källvikshöjden söder om Fjällbacka. Avloppsvatten från Fjällbacka ska efter transport norrut genom ledningarna till Kämpersvik pumpas till Bodalens avloppsreningsverk strax söder om Grebbestad. Sedan ledningarna lagts i havet ska arbeten utföras inne i Fjällbacka avloppsreningsverk innan avloppet kan pumpas till Bodalen. Reningsverket i Fjällbacka kommer att byggas om till en pumpstation med utjämningsbassänger. Mellan Kämpersvik och Bodalen är det förberett med ledningar sedan några år. Parallellt med avloppsledningen har en ny dricksvattenledning anlagts i syfte att öka tillgången på dricksvatten i Fjällbacka och Hamburgsundsområdet söder om Fjällbacka. Ledningen behövs för att kapaciteten ska öka och för att öka trycket i framtiden när fler abonnenter ansluts i de här områdena. I ett separat projekt med start om några månader kommer Långsjö-området innanför Väddökilen senare att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

74

– I det här projektet har vi haft möjlighet att övervaka arbetet ute till havs med hjälp av drönare. Vi har kunnat filma och dokumentera en stor del av arbetet, berättar Thomas Carlsson, kommunens projektledare. En utmaning har varit att vi behövt samordna ledningsdragningen inne i Fjällbacka med kommunens bygge av en ny kaj. Det har varit komplicerande, men också bra att kunna samordna arbetena. Arbetena har utgått från vikarna i Långsjö, där ledningslängder har svetsats för att sedan flottas ut och sänkas med hjälp av tyngder. Vid landanslutningarna har ledningarna nästan uteslutande förts genom marken med hjälp av styrd borrning. Det är PE-rör som använts, för spillvatten 400 mm och för dricksvatten 280 mm. – En utmaning har varit att lägga så mycket ledning över vintern på Västkusten, säger Per Hellström, produktionschef vid totalentreprenören Svensk Sjöentreprenad i Malmö. Man får anpassa sig efter väder och vind, men det har gått bra. Det har varit en hel del tilläggsbeställningar, men annars har det inte varit något speciellt, det handlar om vedertagna arbetsmetoder.

FAKTA I KORTHET

Nya överföringsledningar i Tanum i Bohuslän Byggtid: augusti 2020–september 2021 Byggherre: Tanums kommun Totalentreprenör: Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB Entreprenadkostnad: ca 37 Mkr Kostnad hela projektet: 60 Mkr


Svetsning i PE och PP www.svanesundsror.se

Jobba med enskilt avlopp? I vår starka tillväxt söker vi nya återförsäljare och installatörer över hela landet. Välkommen till mässmonter, hemsida, sociala medier eller ring Jonas för mer information: 073-520 35 23.

svenskavloppsrening.se

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Minireningsverk Stora reningsverk Oljeavskiljare Regnvattenåtervinning med mera…

EN PÅLITLIG PARTNER

I INFRASTRUKTURPROJEKT

Foto: Henrik Carlsson

www.sse-ab.se • www.frog.se • 031-788 21 00

Monter 809


Borrtåg är redan i farten och förbereder för nya kontaktledningsstolpar på Viskadalsbanan.

OMBYGGD VISKADALSBANA

bäddar för omledd trafik

Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg genomgår en total upprustning. Banan är avstängd för trafik under ett helt år i samband med en miljardinvestering. Tillsammans med upprustningen av del av Älvsborgsbanan förbereds för kommande omledning av trafik till och från Göteborg. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

ÅTGÄRDERNA PÅ VISKADALSBANAN och Älvsborgsbanan syftar förutom till upprustning av en gammal och nedgången anläggning och förbättrad robusthet till att möjliggöra omledning av tågtrafik på Västra stambanan vid Herrljunga när spår i Göteborg stängs av hösten 2022. Detta i samband med arbeten med Västlänken och Olskroken planskildhet. Men anpassningen för krävande godstrafik gynnar även bekvämligheten för persontågen och minskar störningar och underhållsbehov. Upprustningen av banan Borås – Varberg inkluderar totalt byte av ballast, slipers och räls samt kontaktledningar. – Den stora utmaningen i det här projektet är alla de massor som ska upp ur banan, sand och grus, det som ska köras till ballastrening och den nya makadam som ska till, säger Per Serrander, Trafikverkets projektledare för spår- och kontaktledningsbyte på Viskadalsbanan. Det blir sammanlagt 7 000 lastbilstransporter som ska ut på vägarna. De fraktioner som är bra kommer att återanvändas, men mycket fint material kommer att köras bort. En del material är förorenat och behöver tas om hand. Hantering av invasiva växtarter såsom parkslide och jätteloka kräver också sin särskilda behandling. – Det är ett stort projekt där många olika tekniker måste hållas ihop och samsas. 136 000 SLIPERS OCH 164 KILOMETER RÄLS Några siffror illustrerar omfattningen på upprustningen: • Byte av 82 000 meter spår, från skarvspår till helsvetsat för bättre komfort och minskat underhåll. Det motsvarar 164 000 meter robust räl som väger 60 kg/löpmeter mot dagens 43 kg/lpm • Byte av 660 000 meter högspänningsledning av typen friledning • Byte av 136 000 träslipers till nya betongslipers

76

• Montering av 1 600 nya kontaktledningsfundament och stolpar samt rivning av lika många gamla. • Byte av 14 spårväxlar av totalt 16 som finns på banan idag. • Ommålning av åtta stålbroar. Spårbytet påbörjas i mitten av september i söder, där projektet har beröringspunkt med bygget av Västkustbanans blivande tunnel under Varberg. Den nu aktuella upprustningen av Viskadalsbanan innebär inte någon egentlig förändring av plankorsningar och inte heller någon höjning av tillåten hastighet. Viskadalsbanan, som är 82 kilometer lång, ansluter i sydväst till Västkustbanan (Göteborg – Lund) och i nordost i Borås till Älvsborgsbanan (Uddevalla – Herrljunga – Borås). I Borås korsas den också av Kust till kust-banan (Göteborg – Kalmar).

OCKSÅ ÄLVSBORGSBANAN FÖRNYAS De pågående arbetena med Älvsborgsbanan 42 kilometer mellan Herrljunga och Borås omfattar upprustning av banvallen och spårbyte, översyn av plankorsningar där några kompletteras med bommar och några tas bort. Därtill installeras fjärrstyrning av trafiken. Sträckan är en av de sista i Sverige som saknar sådan. Anläggningen öppnas igen för trafik i december 2021.

FAKTA I KORTHET

Upprustning av Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg Byggtid: våren 2021–sensommaren 2022 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Leonhard Weiss Kostnad: 1 Mdkr


DAGENS INFRASTRUKTUR Kina måste klara både elektrifiering av transport- och industrisektorn, storskalig produktion av förnybar el och ökning av förnybar gas.

// VÄSTLÄNKEN

VÄGEN TILL KLIMATMÅLEN

– skilda förutsättningar i Kina, Japan och Sydkorea EU:s och Sveriges klimatmål är väl kända vid det här laget. Men många frågar sig vilka klimatmål andra kontinenter och länder har satt upp. Därför bjöd Energimyndighetens forum för globala energifrågor in till ett webinarium som handlade om utveckling och omställning i Kina, Japan och Sydkorea. Arrangemanget hade inriktning på elektrifiering, batterilagring och CCS – koldioxidavskiljning och lagring. AV KJELL-ARNE LARSSON

ARRANGEMANGETS MODERATOR Bo Diczfalusy, som är ordförande i Energimyndighetens forum för globala energifrågor, berättade att innovations- och forskningsråden ute i världen ska rapportera om planer, strategier, händelser och ambitioner i respektive land. Energimyndigheten tillhandahåller nu ett utmärkt forum för att de ska komma till tals. KINA Xi Jinping har deklarerat Kinas klimatmål – att utsläppen av koldioxid ska kulminera senast 2030 och att koldioxidneutralitet uppnås innan 2060.

78

– Detta kräver en radikal förändring inom alla sektorer i samhället, säger Nannan Lundin, innovations- och forskningsråd vid Sveriges ambassad i Peking. Som exempel kan nämnas en mycket stor utbyggnad av vind- och solkraft. Kinas åtagande gentemot Parisavtalet innehåller också delmål för energibranschen, industriprocesser respektive verksamhet som släpper ut andra växthusgaser än koldioxid. Kolsänkor inom jord- och skogsbruk finns med i ”växthusgasbudgeten”, liksom infångning och lagring av koldioxid (CCS och BECCS) som kommer att vara betydande 2050. En strukturering av alla de utmaningar som måste klaras


Under webinariet diskuterades även tillgången till, handeln med och geopolitiken kring sällsynta jordartsmetaller, som behövs till nutida och framtida applikationer.

påvisar tre viktiga huvudområden: • Elektrifiering av transport- och industrisektor • Fossilfri elproduktion måste öka storskaligt och snabbt • Ökning av förnybar gas. Biogas och vätgas blir nödvändiga vid sidan om el. Idag är endast 1 procent av den vätgas som används i Kina ”grön vätgas”. – Jag vill uppmärksamma Kinas snabba framsteg inom forskning och innovation. Detta gäller många av områdena inom elektrifiering, batterilagring, CCS och vätgas, säger Nannan Lundin. Kina svarar globalt för 29 procent av vetenskapliga artiklar om vätgas och 24 procent när det handlar om solenergi, för att ta ett par exempel. Ett konkret exempel på forskning och innovation är att nästa generations batterier utvecklas, för drivning och lagring, bland andra grafen-baserat, LFP-batteri, gel-batteri och NMC 811. Inom teknik och innovation har Kina nära samarbete med EU, och där främst med Tyskland, Österrike, Danmark och Finland. – Jag hoppas att Sverige kan spela en mer aktiv roll i EU-Kinasamarbetet. Båda länderna har bra innovationsplattformar och kan lära mycket av varandra, avslutar Nannan Lundin.

JAPAN Japan har samma klimatmål som EU, att bli koldioxidneutrala till 2050. I år deklarerades en grön tillväxtstrategi till 2050 och en fond för gröna innovationer inrättades, med motsvarande 160 miljarder kronor.

DAGENS INFRASTRUKTUR // KLIMAT

Japan är idag till 76 procent beroende av fossila bränslen. Denna andel ska minska till 41 procent 2030. Landets gröna strategi pekar på tre huvudsakliga teknikområden: • Eliminera koldioxidutsläpp från energisektor • Eliminera koldioxid även från icke-elektriska sektorer • El-lagring och digital infrastruktur – Japan har en policy med inriktning mot ”Society 5.0” där den fysiska världen ska integreras med cyberrymden, genom transformativa tekniker, berättar Michael Jacob, innovations- och forskningsråd vid Sveriges ambassad i Tokyo. Transformativa tekniker utgörs av bland annat AI, Internet of Things och robotik. Fonden för gröna innovationer är industriorienterad och gynnar samarbete med akademier och med internationella partners. Satsningar görs inom 14 teknikområden. Michael Jacob nämnde några av dem. – Vindkraft och särskilt havsbaserad sådan utvecklas starkt, och landet satsar på nya generationer av solkraft. Geotermisk energi är också ett tungt teknikområde. Några särskilt intressanta tillämpningar är att använda ammoniak som tillsats i fossila kraftverk. Ammoniak orsakar inga koldioxidutsläpp och blandat med andra bränslen kan koldioxidutsläppen minskas. Vätgas kan lagras kemiskt genom reaktion med toluen för att bilda metyl-cyklohexan som sedan kan användas som vätgaskälla. Ämnet är flytande och därmed >> lättare att transportera och hantera än vätgas.

79


DAGENS INFRASTRUKTUR // KLIMAT

Metoder utvecklas för att binda avskild koldioxid kemiskt för att erhålla användbara produkter. Målet är att producera bränslen, kemikalier och mineraler. De sistnämnda kan användas exempelvis i betong och andra byggmaterial. Vid Fukushima finns idag en stor pilotanläggning för utveckling av framställning, hantering och lagring av vätgas. Storskalig hantering av vätgas (gasformig eller flytande) samt av ammoniak kan bli mycket viktiga i Japan. – Inom detta område finns bra möjligheter för Sverige och Japan att samarbeta, menar Michael Jacob. Detta gäller också bland annat nästa generations batterilagring, geotermisk energi, CCUS och smarta elnät. I sammanhanget bör nämnas att i Japan växer det fram så kallade Smart Cities som främjar utveckling av digitalisering och nya koncept, och att förra premiärministern Shinzo Abe deklarerade Beyond Zero Initiative med sikte på teknologi som ger negativa koldioxidutsläpp och kan bidra till 2050-målet.

Sydkoreas utgångsläge innebär stora utmaningar. Idag importeras hela 94 procent av energin.

SYDKOREA

och samtidigt ges mycket statligt stöd till vätgasindustrin, berättar Anders Hektor, innovations- och forskningsråd vid Sveriges ambassad i Seoul. Sydkorea är redan marknadsledande när det gäller vätgasfordon och teknik med bränsleceller för energi-, industri- och fastighetsbranschen. En plan är att 2040 tillverka 6,2 miljoner vätgasfordon och då producera 5,26 miljoner ton vätgas till ett pris av 23 kronor per kilo. – Industrin står för 60 procent av landets energikonsumtion. För den kolberoende ekonomin blir det nödvändigt med CCS och CCUS som en brygga till 2050, fortsätter Anders Hektor. Planer finns för ny användning av ett stort gasfält som kommer att ta slut 2022. Där ska ett gigantiskt lager byggas som kan ta hand om koldioxid, och då för 30 dollar per ton. – Inom flera teknikområden ser jag möjligheter till forskningsoch utvecklingssamarbete mellan Sydkorea och Sverige. En rad svenska företag har etablerat sig här. De håller i allmänhet sina forskningsresultat inom företagen, men vi hoppas att kunna jobba tillsammans bland annat när det gäller standarder, avslutar Anders Hektor.

Precis som EU och Japan har Sydkorea målet att bli klimatneutralt till 2050. Ett delmål är att 2030 ska 20 procent av energin komma från förnybara källor. Landet har också en Green New Deal upprättad 2020 och från och med i år även en Digital New Deal. Sydkoreas utgångsläge innebär stora utmaningar. Idag importeras hela 94 procent av energin. Väldigt lite är förnybart och det är praktiskt taget omöjligt att köpa ”grön el”. Omkring en tredjedel av elen produceras i kärnkraftverk. Gas svarar för ungefär lika mycket. Resten baseras på kol. Vad gäller tekniska inriktningar för den nödvändiga utvecklingen mot klimatneutralitet, har Sydkorea exempelvis ingen strategi för elektrifiering. Samtidigt är kompetensen stor inom batterilagring. Batterier har installerats i elkraftsystemen för att jämna ut svängningar i tillgång och efterfrågan. För vissa offentliga byggnader finns krav på batterilagring. Näst efter USA är Sydkorea det land som har störst batterikapacitet. – Nu pushar staten för att höja batterikompetensen ytterligare

Utsläppen av koldioxid i Kina ska kulminera senast 2030. Landet satsar stort på sol och vind, och är det land i världen som forskar mest om förnybar energi. Bild: Xu Congjun

80


TEMA Cirkulärt vatten

- avloppsvatten & regnvatten som resurs en annons från 4evergreen

Avloppsvatten och regnvatten en resurs att ta tillvara på. 4evergreen levererar inovativ miljöteknik bakom framtidens reningsverk och professionell uppsamling av regnvatten. Våren 2019 installerades Sveriges första enskilda avlopp med ett unikt koncept i Värmdö kommun. Ett så kallat 4evergreen MBR Premium installerades. Från att bara ha haft förutsättningar och riktlinjer från kommunen att tillåta sluten tank för WC och separat BDT rening i fritidshuset. Har man nu under 2,5 års tid haft en helt vanlig WC som spolar med renat avloppsvatten och fått vatten över till bevattning. Dessutom har inte slambilen behövt tömma slam. 4evergreen MBR Premium möjliggör direkt återanvändning av avloppsvatten

Systemet 4evergreen MBR Premium bygger på den senaste tekniken med ett unikt system baserat på tysk ingenjörskonst, där förloppet är helt kemikaliefritt och vattnet istället renas genom en biologisk process i flera steg. Systemet är certifierat i både Europa och USA och ett membranfilter som renar vattnet gör att det klarar de svenska kraven för godkänt badvatten med råge. -Vår unika lösning möjliggör full rening även för fritidshus i skärgården eller på fastlandet då full rening kan garanteras från första droppen, till och med efter uppehåll på sex månader eller längre. Systemet installeras ovan mark i ett isolerat utrymme vilket eliminerar behovet av grävning. Detta är modern avloppsvattenrening som möjliggör återanvändning av avloppsvatten direkt från systemet, utan ytterligare rening. Ett unikt koncept.

Professionell uppsamling av regnvatten. Bolaget bakom framtidens reningsverk, 4evergreen. Som utöver att leda utvecklingen inom avloppsvattenrening i Sverige även gjort sig ett namn inom professionell regnvattenuppsamling. Vi har en ambition att vi skall se vatten, såväl avloppsvatten som regnvatten, som en resurs. Säger Christian Fecht, ansvarig för regnvattenuppsamling på bolaget. Att samla upp regnvatten och återanvända är en relativt ny företeelse i Sverige. Trots detta har 4evergreen redan levererat flertalet system. Till allt från halkbanor, kommunala VA bolag och shoppingcenter i så väl Sverige som Norge använder idag lösningar från 4evergreen för att återanvända regnvatten till WC spolning och bevattning. Vi är supernöjda med hur väl våra lösningar tas emot och vi ser vilken stor skillnad vi kan göra på vattenförbrukningen för såväl det enskilda hushållet till större komplexare applikationer.

www.framtidensreningsverk.se

Professionell regnvattenuppsamling kan ske såväl ovan som under mark

Ring mig så berättar jag mer

Christian Fecht 0733-53 20 03

www.regnvattenuppsamling.se


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

SÄKRARE & ENKLARE LYFT AV STORSÄCKAR Lyftredskap avsett för kranbilar & gaffelredskap Skapar en säkrare arbetsmiljö för maskinföraren Vi ses på mässan Entreprenad Live!

Information & filmer på vår hemsida

Lyf tkroken. s e

K.T.S är kvalitet, generöst trygghetspaket och fria frakter K.T.S kompletta gripsortiment för grävmaskiner

Pallgafflar

Stengrep

Griparna är naturligtvis tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. Vi har S­fästen från S30 till S80.

Energiklipp

Se filmen på hemsidan!

Gripar med S-fästen

11 modeller av timmergripar, storlekar från 0,12 till 0,56 m2 Pris inkl. S­fäste från 14.600 kr

Sten- och Rivningsgripar K.T.S Sten­, rivnings­ och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Finns även med inbyggd rotator och gummiskär för polerade stenar. 30.100 kr Pris inkl. S­fäste från

Varför välja K.T.S? 2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti • Faktura 20 dagar från leverans Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre villkor till ett tryggare maskinköp. Alla K.T.S Redskap är utvecklade av K.T.S. Det innebär att redskapen är anpassade till nordiska förhållanden.

82

Pallgafflar grävmaskin

Huggarvagnar & Kranar

Mycket kraftiga modeller för proffs tillverkade i HARDOX® och STRENX® från SSAB. 3 modeller som klarar att klippa träd upp till 14 ­ 20 och 30 cm. 30­modellen har dubbla cylindrar. Energiklippen är utrustad med S­fäste eller kranfäste. 31.900 kr Pris från

3-Punktsblad

Se filmen på hemsidan!

På större modeller av båda gripmodellerna är det standard med expanderbult och dubbla cylindrar i griparmslederna. Så ska konstruktionen vara på riktiga proffsgripar. Alla modeller går att utrusta med inbyggd lastventil och ackumulator.

Tel 019-58 50 10 • E-post info@kts.se

6 modeller av hydrauliska gafflar från 3,0 till 11,4 ton. 21.900 kr Pris från Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skyddade cylindrar och smidda gafflar. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige

Stengrepen är tillverkad i svetsbart svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. Det finns fyra olika storlekar som passar från små lastmaskiner till stora traktorer och lastmaskiner. Stora modellen med kortare botten är lämpad för fronthydraulik, så att grepen är lätt att tömma utan att framkanten tar i marken. 15.900 kr Pris från

Kraftiga smidda gafflar med lyft­ förmåga enligt ISO­std. 1,5 ­ 2,5 och 5,0 ton. S­fästen 40 ­ 50 och 60 7.410 kr Pris från

Armgrip Se filmen på hemsidan!

K.T.S har 7 olika modeller på vagnar, både enkel­ och dubbelram och 6 olika modeller på kranar. Beställ vår 88-sidiga broschyr med prislista och läs mer! Vagn komplett med kran 114.900 kr Pris från Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 31.900 kr

Besök vår hemsida www.kts.se

Ett riktigt proffsblad med vändkrans som går att vända från förar­ platsen. Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, tandat slitstål i Olofsfors® 500 brinell. Båda modellerna går att få med 2,44­2,74 och 3,05 m arbetsbredd. Snövinge och stora justerbara stödhjul är standard. 36.900 kr Pris från Mycket lämplig för sladdning av grusvägar! K.T.S har över 30 olika er askin fästen till traktorer, lastm ! och teleskoplastare

På samtliga priser tillkommer moms.


STREETLIGHT

VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

ELITE LED Rena linjer – Funktionellt formspråk – Nordisk design

● Lång livslängd - 100 000 t ● Effektiv, med upp till 166 lm/W ● Optimerad för Nordiska förhållanden ● Hög visuell komfort ● Underhållsfri armatur ● Högsta korrosionsklass

Ett tryggt val.

● Snabb enkel installation, komplett med kabel ● Minimal bygghöjd ● Flertalet ljusstyrningsalternativ ● Nattsänkning ● CLO - Constant Light Output

Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats. Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag. S TÄ N G S E L

GRINDAR

BOMMAR

BOLLPLANER

SERVICE

Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller offert.

www.upplandsstangsel.se

info@upplandsstangsel.se

facebook.se/upplandsstangsel

instagram.com/upplandsstangsel

Alla projekt har sina förutsättningar och krav för att nå en kostnadseffektiv och ljustekniskt optimallösning. Vi har möjligheterna - ta kontakt med oss! www.defa.com E-post: dlab.order@defa.com

- https://www.defa.com/se/belysning/ - Tel.: +46 10 498 38 00

Kraftfulla maskiner från Hidromek!

Kontakta oss på Abandon AB Tel 060-402 50, info@abandon.se, eller någon av våra återförsäljare för mer information

www.abandonab.se 83


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Kontakta oss på DL Maskin AB Peter: 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se WWW.DLMASKIN.SE

84

Följ oss på Facebook!


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE sp

ec Vi ti DI ialre llve NA d rk ön ska ar sk p e em ft ål er !

Lyftsax GPL240 för lyft av skyddsbarriär betong GPLINK LyftsaxiGPL240

för lyft av skyddsbarriär i betong GPLINK

• Lyftsaxen är dimensionerad för att lyfta max 3000 kg. • Lätt att använda då dess funktion är automatisk.

Ring för mer information eller gå in www.rehnmans.se

• Vi tillhandahåller alla slitdelar till lyftsaxen.

• Vi kan även erbjuda er en årlig översyn av saxen.

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

sp

ec Vi ti iamaxll 3 000 kg • Lyftsaxen är dimensionerad för att Dlyfta IN lred verk A ön ska ar • Lätt att använda då dess funktion är automatisk sk p e e f • Vi tillhandahåller alla slitdelar till lyftsaxen mål! ter

Lyftsax GPL240 för lyft av skyddsbarriär i betong GPLINK • Vi kan er kg. en • Lyftsaxen är dimensionerad för även att lyftaerbjuda max 3000 • Lätt att använda då dess funktion är automatisk.

årlig översyn saxen Ring för mer av information eller gå in www.rehnmans.se

• Vi tillhandahåller alla Ring slitdelar lyftsaxen. förtill mer information

gå inöversyn www.rehnmans.se • Vi kan även erbjuda ereller en årlig av saxen.

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

info@rehnmans.se

Stumper - Professionella stubbfräsar med lågt underhåll och hög kapacitet... Till traktorer, grävmaskiner, kompaktlastare etc.

Kontakta oss idag, så berättar vi mer!

www.tecura.se Tel: 0418-45 70 30 - E-post: info@tecura.se 85


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda pr

Produkter för g omrörare p

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hittar d Släpvangar c Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

SE GRÄVSUGEN TC2 I AKTION under Entreprenad Live mässan Monter 624 Peter Lissbackas, 073 337 76 48 www.banprodukter.se

Entreprenadutrustning för grävning och lastning Vi tillverkar entreprenadutrustning till alla slags maskiner så som skopor, avjämningsbalkar, lyftbommar, rivningsredskap, fästen, soputrustning.

Vår styrka är specialtillverkning efter kundens behov. Ågårdsvägen 17

86

342 32 Alvesta

Tel: 0472-146 63

www.bsmverkstad.se

Vi erbjuder både stand


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

Tror du att din dieseltank är fri från bakterier?

Var inte så säker på det! Undersökningar visar att så lite som 1 mg. partiklar /100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad motorkraft och ökad bränsleförbrukning som resultat.

Tel. 0734 416300 www.kf-maritim.se

Använd Bio-Protect 2, som fick betyget

”Bäst i test”

av nio testade medel mot bakterietillväxt i diesel, så slipper du de här problemen.

3

10 m tank

9 mån. efter rengöring.

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat furubark, ren förnyelsebar avav oljespill ochenandra kemikalier.naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Använd originalet! Sedan 1969 nst! i miljöns tjä

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN

Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com

www.zugol.com

87


INFRAMARKNAD

20

år

i

s an

br

c

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

!

n he

Vi på ConTub kan industrirör. Med över 20 års erfarenhet och egen verkstad tar vi fram rörlösningar för varje enskilt behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla. Verkstad och kontor finns på Södra Backa i Borlänge. Vi utför dock rörinstallationer hos industrier över hela Sverige, bland andra SSAB, Stora Enso, AGA Gas AB, Borlänge Energi och Arctic Paper Grycksbo. Kontakta oss när du vill ha en trygg samarbetspartner för industrirör. Anders Molin anders@contub.se 070 - 687 96 91

NP 1/16 • Herrlin & Hansdotter AB

Jonas Ehrling jonas@contub.se 070 - 531 33 45

ConTub Ab Mästargatan 7B • 781 71 BORLÄNGE Telefon: 0243 - 921 90 • Hemsida: www.contub.se

EN STARK PARTNER MED STARKA VARUMÄRKEN. Staffare AB är en av Sveriges största återförsäljare av nya och begagnade entreprenad- och lantbruksmaskiner. Hos oss hittar du några av de största varumärkena inom sina segment till riktigt bra finansieringsvillkor. Genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet och ständigt sträva mot att förbättra både vår organisation och våra kundrelationer, är vi en stark partner till våra kunder, medarbetare och leverantörer. Välkommen in till oss!

VERKSTAD | RESERVDELAR | FÖRSÄLJNING

staf fare.se 88


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

Vi använder det bästa materialet, HARDOX-stål och för slit- och skärstål är det BOROX som gäller.

SKOPOR, REDSKAP OCH TILLBEHÖR TILL ENTREPRENADMASKINER MANSION TRADING COMPANY tillämpar småskalig produktion av absolut högsta kvalitet för att klara de tuffaste marknadskraven. Vi har lång och god erfarenhet ifrån tillverkningsindustrin och entreprenadmarknaden. Framför allt den tuffaste av dem alla – industririvningar. Produkterna är tillverkade i material av högsta kvalitet och bearbetade och anpassade till de mest krävande arbetsuppgifterna. Framtagna efter egen erfarenhet i branschen tillsammans med några av branschens mest erfarna personer. Vi kan även reparera din skopa, eller också byter vi in din gamla skopa vid köp av ny MTC. På vår aktuella lagerlista gör Du riktigt bra affär! Först till kvarn gäller under erbjudandet eller så långt lagret räcker.

• Komplett produktprogram för skopor till grävmaskiner, även frontskopor för lastmaskiner • Högsta kvalitet på material, Borox, HARDOX • Tillbehör, asfaltskärare, hammarplattor, snabbfästen, tjälrivare. ombyggndsgrindar S30 – S80 • Hela Klövenäs tandprogram, grävtänder, bergständer, tandadaptrar • 4–8 veckors leveranstid på standardprogram av skopor

Mansion Trading Company AB, Prästgården 111 824 62 Forsa 070-212 01 61 • info@mansiontc.com • www.mansiontc.com

89


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

MATERIAL & GRUNDSTABILISERING.

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE

Förbättra er verksamhet med en effektiv blandare. ALLU Processor arbetar ner till 8m och förvandlar lösa, obrukbara material till fasta hårda ytor. ALLU.NET

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).

ALLU Sverige AB Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressareniiiHorred Hos den gränslöse prispressaren Horred nslöse prispressaren Horred Hos den gränslösei prispressaren i Horred Horred Hos den gränslöse prispressaren i Horred HYUNDAI’s

till rätta priser!

Monter

ssaren i Horred

A:825

+moms

Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s redskap. grävmaskiner 40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

till rätta grävmaskiner Montergrävmaskiner grävmaskiner priser! till rätta

A:825

Finns även begagnad

Svensktillverkade Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. fansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager

GRIPLASTARKÄRRA Farma 6,3-9, 2-spak

Stort lager Stort lager

Finns även gnad ga en be äv Finns äv nsäv enen Fin ns Fin ad gn bega ad gn ga ad be begagn

PRONAR VIKPLOG PUV2800

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

GRIPLASTARKÄRRA

Horred

er 600.000:-

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 95 000:-

Pris: 35 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD Pris: 63 000:-

Stortleverans lager – stort lager el on/off, snabb SB - när pris och DUMPERKÄRRA - -snabb leverans - snabb leverans radiovinsch. snabb leverans Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får– avgöra 118 000:ns även strength Pris SB när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB när pris och ad gn www.staffansmaskin.se ga SB- -när närpris pris och beoch SB DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra SB –kvalitet när pris och kvalitet fåravgöra avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High får www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High

0320-840 58 Horred

Bigab 8 ton S-High strength steel. Pris från 66 000:-

LÅTTER PERUGINI 90 is från 16 000:TER PERUGINI

Bigab8 8ton tonHSS-High HSS-High Bigab strength steel. strength steel. strength steel. strength steel.

kvalitet får avgöra

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

n 16 000:-

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner

gränslöse

5, 5,5 ton

HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 SLAGSLÅTTERPERUGINI PERUGINI SLAGSLÅTTER SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 000:Pris från 1616 000:Pris från 16 000:-

Pris från 16 000:-

Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34


VILL DU ANNONSERA HÄR? DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ?

www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

Namnlöst-2 1

2019-10-16 09:02

CARLSEN OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN!

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien. Se fler maskiner på www.crushing.no

+47 92 01 66 67 www.crushing.no 91


HANTVERK & TRADITION FRÅN HJÄRTAT AV HÄLSINGLAND Vi har lång erfarenhet av att tillverka högkvalitativa redskap och tillbehör för grävmaskiner. Vår utveckling och produktion sker i vår egen fabrik i Ilsbo, en liten ort i hjärtat av Hälsingland. Här finns en tradition av hantverk som rotar sig i en över 100 år gammal historia. År 1919 öppnade bröderna Höglund en smides- och snickeriverkstad på samma plats som dagens SMP Parts finns på. Vi är stolta över att föra vidare traditionen av hantverk och innovationskraft som följt med sedan 1919. Läs mer om oss på www.smpparts.se

SKOPOR

TILTROTATORER

SÄKERHETSFÄSTEN

Våra skopor är byggda i högkvalitativt stål, och är designade för att hålla i generation efter generation.

Med en tiltrotator från oss kan du enkelt utföra avancerade precisionsmoment utan att behöva flytta grävmaskinen.

Det är viktigt att du är säker på din arbetsplats. Genom att använda säkerhetsfästen från oss kan du känna dig trygg.


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Från 2,4 - 4,0 m

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Redskaparna

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

94


VILL DU ANNONSERA HÄR? DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

DRILLMASTER

STORSÄCKSFYLLAREN – NÄR DET MÅSTE FUNKA!

monteras på grävmaskinens rotortilt. och bästa åtkomlighet där det är trångt.

FYLLER ALLA MATERIAL I STORSÄCK, ÄVEN FUKTIG JORD. SNABBA LEVERANSER AV STORSÄCK ÄVEN MED TRYCK!

Finns i två modeller

DrillMaster Borrmast tillverkas i vår egen verkstad.

• Kopplas direkt i rotortiltens snabbfäste. • Ansluts till grävmaskinens hammarhydraulik och ett eluttag 12 eller 24V. • Tillverkas i 2 storlekar (för grävmaskiner från 5 ton och uppåt).

0413-55 87 87 www.kamab.com kamab@kamab.com

önskemål om matarbalkslängder, dammsugare m.m. • Styrsystemet kommunicerar via bluetooth. • Matarbalken är designad för passa bra mot släden.

KG MEKANISKA AB . order@kgmek.se

www.kgmek.se

SVERIGES LEDANDE TILLVERKARE AV

GRÄVMASKINSMATTOR

Lillevrå Såg AB erbjuder grävmaskinsmattor/stockmattor, träpålar, stödbensplattor, slipers och mycket mer … Bara fantasin sätter gränser! Vi har tillverkat grävmaskinsmattor sedan 1974 och vi kan, tack vare vår gedigna erfarenhet, garantera hög kvalitet och professionell service. Vår kompetens och erfarenhet har gjort att vi idag är Sveriges ledande tillverkare av grävmaskinsmattor. Lillevrå Såg Helsjövägen 264, 439 64 Frillesås 0340-65 22 00 • info@lillevra.se • www.lillevra.se

95


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Spakstyrning för hjullastare ExciControl WS förvandlar din hjullastare till den effektiva arbetsmaskin du förtjänar. ExciControl WS finns för ett flertal märken och modeller. Hitta din återförsäljare på www.excidor.se/find-dealers

19 91 2021

YEARS OF MACHINE IMPROVEMENT

SB:S SnaBBfäSte –

Det självklara valet för just din maskin

Grävtillbehör Ab

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Tommy Brorsson, Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12

96

Gilla oss på facebook


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler, rör, luftkanaler, tankar, pelletsreaktorer, kalkslurry, sandtvättar, filter och mycket mer. - Vi är certiferade enligt ISO 9001 och 3834-2 samt EN1090 För mer information besök www.iqrcontract.se eller ring 0521 - 610 90

97


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Lyftmagneter och Metallseparatorer Egen tillverkning, reparation och service

www.elmemagnets.com

info@elmemagnets.com

Tel: 0476-150 05

ÄLMHULTS EL-MEK AB

Besök oss i monter B03:17 den 24-26/10 på Elmia Lantbruk!

-Låt oss underlätta er arbetsdagSläpvagnar för proffsen. Kvalitet rakt igenom, fantastisk komfort. Bli en av våra nöjda kunder du med!

www.nordicc.se 98Namnlöst-3

1

0372-129 99 2018-10-15 15:16:31


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

HAMMARSERVICE ! e ig r e v s la e h r e v ö r e n io t ta s e ic v r Nio se Kiruna

Gotland/Stånga

Nybergs Mekansiska verkstad · 0980-640 80

Maskin & Marinteknik · 0498-49 10 48

Luleå

Göteborg/Landvetter

Nevo Maskin · 0920-25 16 00

Landvetter Motor & Maskin AB · 031-780 29 30

Umeå

Växjö

Kent Nilsson Bil & Maskin · 0705-83 89 92

AB Schakt & Transport · 010-448 75 85

Gnarp

Skåne/Össjö

PL Hydraulik & Maskin · 070-340 96 76

MJ Maskinservice AB · 070-280 77 22

Stockholm/Tullinge SMC AB · 08-647 04 03

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se 99


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR

100

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

Skiffervägen 4

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

kh-maskin.se


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

Vi säljer nya, renoverar och reparerar

kylare, intercoolers, oljekylare & värmeelement

Snabb service & bra priser!

till alla fordon och maskiner. KATALOG med våra produkter finns nu på hemsidan!

Borlänge • Tel 0243-132 17 • www.swerad.se

Stort sortiment av nya samt utbyteskylare till entreprenad och industri.

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

101


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

MINIGRÄVARE

MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE

VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE

SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER

HJULGRÄVARE

HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE

HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE

GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER

INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER - rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se rätt - rätt rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad || www.delvator.se | www.delvator.se www.delvator.se - --rätt rätt utrustad | |www.delvator.se rätt maskin, -maskin, maskin, maskin, rätt utrustad rätt utrustad www.delvator.se - rätt maskin, - rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad | www.delvator.se | www.delvator.se

102


©Niotre Marketing AB 2018

© Produktion: Niotre Marketing AB 2018

VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

En stor stark

P

! e k r i av

Prim

- behöver fast mark!

Stockmattor • Prima virke • Längre livslängd • Standardlängder: 4.6, 5.6 & 6m*• Med eller utan urtag • Monteras med 25mm kamjärn • Leverans inom 24h

SteiWood * Kan även fås i specialanpassade längder

TRÄPRODUKTER & STOCKMATTOR

Telefon Rolf: 0708-96 41 08 • Mail: order@steiwood.se • www.steiwood.se 103


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

STOCKMATTOR och SPRÄNGMATTOR! Egen tillverkning • Försäljning och uthyrning

Vi tillverkar även oklädda stockmattor!

Även egen av tillverkning or. t t a sprängm a b Snab leveranser!

Gummiklädda stockmattor - upp till 3 gånger längre livslängd!

Tranås 12 mil Västervik 10 mil

Jönköping 12 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

Oskarshamn VIRSERUM 6,5 mil

Värnamo 12 mil Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

104


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE SKYDD & STÄNGSEL

BETONGPRODUKTER

STÅL

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

BENDERS 010-888 00 00, www.benders.se

STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

POSITIONERING LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tids- och kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, till-verkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

105


DAGENS INFRASTRUKTUR // DEBATT

TRAFIKVERKET UNDERSKATTAR

kostnader för infrastruktur Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för ny infrastruktur. Men trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut, och varken regeringen eller Trafikverket informerar om hur mycket kostnaderna förändras. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

STATEN SATSAR ÅRLIGEN över 30 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt. I flera stora infrastrukturprojekt har kostnaderna blivit betydligt högre än vad planeringen visat från början. Riksrevisionen har därför granskat Trafikverkets kostnadskalkyler. Granskningen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för föreslagna investeringsobjekt. För de 142 investeringsobjekten i den senaste revideringen av nationell plan var den genomsnittliga kostnadsökningen 39 procent på bara fyra år, totalt 58 miljarder kronor. – Det är framför allt under planeringsfasen som systematiska kostnadsökningar uppstår. Under projektets byggfas finner vi inga systematiska kostnadsavvikelser, säger Magnus Landergren, projektledare för granskningen. Riksrevisionen konstaterar också att regeringen sällan omprövar fattade investeringsbeslut när kostnaden visar sig bli högre. Detta trots att planeringssystemet innehåller ytterligare två kontrollstationer just för att möjliggöra omprövningar när ny information tillkommer. – Regeringen prioriterar därmed utifrån tidiga kostnadsunderlag som innehåller stor osäkerhet och underskattade kostnader. Om regeringen oftare omprövade sina investeringsbeslut när den får ny information skulle statens satsningar på infrastruktur sannolikt bli mer samhällsekonomiskt effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg. Granskningen visar vidare att Trafikverkets arbete med kostnadskalkyler har ett antal brister. Trafikverket genomför till exempel inte någon löpande utvärdering av vad som orsakar de identifierade kostnadsökningarna, vilket gör det mycket svårt att motverka liknande händelser i framtiden. Varken regeringen eller Trafikverket kommunicerar de kostnadsökningar som uppstår under projektens gång, vare sig för enskilda projekt eller sammantaget för hela den nationella infrastrukturplanen. – Infrastrukturplanering är en komplex uppgift som omfattar mycket stora summor pengar. Förtroendet för statens insatser på

106

Om regeringen oftare omprövade sina investeringsbeslut när den får ny information skulle statens satsningar på infrastruktur sannolikt bli mer samhällsekonomiskt effektiva. /Helena Lindberg, riksrevisor Bild: Frida Ström området skulle tjäna på ökad transparens gentemot såväl riksdag som allmänhet, säger riksrevisor Helena Lindberg. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att på nytt ta ställning till ett infrastrukturprojekt i nationell plan när betydande kostnadsökningar sker. I en sådan omprövning bör frågan om projektet ska avbrytas prövas.

Rekommendationer till Trafikverket • Bedriv ett mer systematiskt arbete för att kartlägga orsakerna till kostnadsökningar och hur dessa kan förebyggas. • I samband med förslag till nationell plan, sammanställ och publicera vilka förändringar som skett av kostnadsbedömningar, nyttor och innehåll för projekten sedan föregående plan. • Informera regeringen vid betydande kostnadsökningar i ett projekt i nationell plan


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås Tel.: +46 21 80 62 40 E-mail: info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrConstruction www.liebherr.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 4/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded